Femma Magazine Oktober 2019

femma

anderen zich ook veilig voelen. Tegelijkertijd miste

ik zelf de verbinding met de ander. Ik leerde hoe ik

mij naar binnen kon keren en milder naar mijzelf te

zijn, maar heel wat minder over zingeving en verbondenheid

naar anderen toe.

Wat kan mindfulness volgens jou betekenen voor

de samenleving?

De samenleving verandert snel. Er zijn veel mensen

die we niet kennen of waar we onszelf niet in herkennen.

Een gevoel van verlies of angst zijn dan hele

normale gevoelens. Ik denk dat mindfulness ervoor

zou kunnen zorgen dat we elkaar terug ontmoeten

en openstaan voor elkaar. Dat we vanuit de stilte en

meditatie, dingen die heel veel mensen met verschillende

achtergronden dagelijks oefenen, mekaar

opnieuw kunnen tegenkomen.

Ik sprak daarvoor met verschillende mensen zoals

psychiater, zenleraar en grondlegger van mindfulness

in Vlaanderen Edel Maex, politica en hoogleraar

gynaecologie Petra De Sutter , psychiater Dirk

De Wachter, bisschop Bonny en Inez Van Oord,

auteur en oprichtster van het magazine Happinez. Ik

vond het heel fijn om vast te stellen dat mensen die

mij niet kende, na een simpele vraag bereid waren

om hier met mij over te praten. Het is duidelijk een

thema dat raakt en aanspreekt – mindfulness en verbinding

met de ander in een tijd vol spanningen.

Wat kwam er in deze gesprekken die naar voren

wat je het meest is bijgebleven?

Het werd me vooral duidelijk dat die verbinding

met de ander, niet zozeer de mensen in je omgeving

zoals je partner, kinderen, buren of collega’s, maar

de ander die je niet kent die ‘anders’ is dan jij, dat

die verbinding er niet zomaar komt. In de cursussen

mindfulness, of in een vervolgcursus op de basistraining,

moet hier volgens mij wat meer expliciet

aandacht aan gegeven worden. De openheid en

mildheid naar de ander moet wat meer benoemd en

geoefend worden.

Bij de start van het boek zocht ik nog wat teveel dé

waarheid, hét antwoord op mijn vragen. Petra De

Sutter wees me op een oud, boeddhistisch uitgangspunt:

de leerling moet niet op zoek gaan naar de

dharma (de wijheid, de leer), maar de dharma komt

zelf naar de leerling toe als hij of zij daar klaar voor

is. Als vanzelf zal je bij de diepere wijsheden terecht

komen, om welke reden je ook met mindfulness of

meditatie bent gestart. Ik moet dus niet krampachtig

zoeken, maar vragen blijven stellen en met anderen

in gesprek gaan. Samen zullen we antwoorden vinden,

misschien hele andere of verrassende antwoorden

dan ik eerst had verwacht.

Wat hoop je met je boek te bereiken?

Het viel mij op dat velen nooit eerder zo naar mindfulness

keken. Het gaat over jezelf, maar ik denk dat

het net kan zorgen voor die verbinding met andere

mensen. Het boek is niet af maar eerder een uitnodiging

naar anderen om hier verder met mij over na te

denken.

Wat vind jij hiervan?

Reinhilde is heel benieuwd naar jouw visie

rond dit thema.

Vind jij ook dat we in mindfulness, behalve

zelfzorg, ook de zorg voor de ander kunnen

leren?

Kan mindfulness, zoals het zich nu in het

Westen ontwikkelt, aan de zijlijn blijven in

een tijd van sociale spanningen en toenemende

ongelijkheid?

Laat het ons weten via redactie@femma.be

[ 46 ]

Similar magazines