01.10.2019 Views

Rivierenbuurt Buurtkrant oktober 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Buurtkrant</strong> De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

23 <strong>oktober</strong> discusiebijeenkomst<br />

buurtvereniging<br />

30 <strong>oktober</strong> ledenvergadering<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> vroeger en straks<br />

Jaargang 23 nummer 3<br />

Oktober <strong>2019</strong>


Inhoudsopgave<br />

Colofon/Van de redactie 4<br />

Groetjes van het bestuur! 5<br />

Stille kracht 6<br />

Groen Leven Rivierbuurt 7<br />

Nationale burendag 10<br />

Groene daken 10<br />

Van vereniging naar stichting 11<br />

Levende herinneringen 12<br />

Agenda algemene ledenvergadering 15<br />

Kringloopwinkel 3vier 16<br />

Groninger Museum 18<br />

Activiteiten MFC de Stroming 19<br />

Buurtagenda 21<br />

Hartslagproof <strong>Rivierenbuurt</strong> 23<br />

Overlast 24<br />

Tips van de fysiotherapeut 28<br />

Duurzame rivierenbuurt 28<br />

BOA Mandy Nijboer 29<br />

Repair café 30<br />

Vrijwillig geluk 30<br />

Topdrukte in MFC 31<br />

Gedicht Papiermolentunnel 32<br />

AirBenB in de <strong>Rivierenbuurt</strong> 33<br />

Verdwijnen afhaalpunt pakketten 34<br />

Schrijf je mee? 34<br />

Dag van de mantelzorg 35<br />

Openingstijden WIJ 36<br />

Puzzeltijd 37<br />

Contactgegevens 38<br />

Schoonheidssalon Margje<br />

Rabenhauptstraat 28<br />

9725 CE Groningen<br />

margjeklunder@hotmail.com<br />

050-5253601/06-29513212<br />

Al jaren het vertrouwde adres in de buurt.<br />

Alle behandelingen speciaal aangepast aan uw huidtype.<br />

Naast de traditionele behandelingen ook<br />

gespecialiseerd in elektrisch ontharen,<br />

acne behandelingen, bindweefsel<br />

massages, huidverbeterende massages.<br />

Tevens kunt u een afspraak maken voor<br />

deelbehandelingen, epileren, harsen, verven.<br />

En ook voor pedicure en manicure<br />

behandelingen.<br />

Ik werk alleen op afspraak.<br />

Tot ziens in mijn salon!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 3


Colofon<br />

Buurtvereniging de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

heeft als doel:<br />

• Belangen behartigen<br />

• Informatie verspreiden<br />

• Deelname aan discussie van<br />

buurtbewoners bevorderen<br />

• Opvattingen en wensen van de<br />

buurtbewoners verzamelen<br />

Op onze website zijn de volledige<br />

statuten terug te lezen<br />

Eindredactie<br />

Gijs van der Kroef<br />

tel. 06 - 137 05 440<br />

Website:<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

Email & Kopij<br />

buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Postadres<br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

Rekeningnummer:<br />

NL53INGB0007215769<br />

Oplage 2750 stuks<br />

Distributie huis-aan-huis in<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Opmaak & drukkerij:<br />

Stichting MEO<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Jaargang 23, nummer 3<br />

Uiterste kopijdatum voor<br />

de volgende uitgave:<br />

Donderdag 7 november <strong>2019</strong><br />

Foto Cover:<br />

Openluchtzwembad De Papiermolen<br />

tijdens Open Monumentendag<br />

september <strong>2019</strong><br />

VAN DE REDACTIE<br />

Wie goed naar de foto<br />

op de voorkant van<br />

deze herfstkrant kijkt,<br />

ziet misschien dat het<br />

water in het zwembad<br />

een beetje groen is.<br />

Een aankondiging van de herfst. Groen<br />

en herfst? Ja, want het zwemseizoen is<br />

helaas voorbij en het water wordt dan niet<br />

meer gefilterd. Het chloor vervliegt – net<br />

als die zinderende herriezomer – en wat<br />

resteert is stilstaand water. En dat wordt<br />

groen. Zo werd het mij uitgelegd op de<br />

Open Monumentendag. Elders in de<br />

krant leest u hier meer over. Niet alleen<br />

het water vergroent in onze buurt. Als het<br />

aan bestuur ligt, doet onze buurt dat ook.<br />

In deze krant staat een artikel hoe u het<br />

bestuur hierbij kunt helpen. De vrije school<br />

Widar heeft alvast het goede voorbeeld<br />

gegeven door groene daken aan te leggen.<br />

Ach ja, de zomer. Nu ik er aan terugdenk<br />

is het lawaai van het intrillen van de<br />

vermaledijde damwanden verworden<br />

tot aangenaam kabbelende muzak. Niet<br />

het alleen het water verkleurt, zal ik maar<br />

zeggen. De zomer is niet alleen maar feest.<br />

Ja, bij de buren wel. Maar die hoeven<br />

de volgende dag niet te werken. Deze<br />

gedachte is misschien wel bij sommige<br />

lezers opgekomen afgelopen maanden.<br />

Het bestuur heeft in verschillende artikelen<br />

aandacht besteed aan verscheidene<br />

vormen van (geluids)overlast en wat u<br />

hiertegen kunt doen. Een tipje van de<br />

sluier: elkaar (leren) kennen helpt enorm!<br />

De eerste gelegenheid om elkaar te zien,<br />

dient zich snel aan: 30 <strong>oktober</strong> is er een<br />

ledenvergadering. Ook niet-leden zijn van<br />

harte welkom!<br />

Voor nu: leg na een herfstwandeling uw<br />

benen te ruste op de bank en lees onze<br />

krant.<br />

Hartelijke groet!<br />

Gijs van der Kroef<br />

Groetjes van het bestuur!<br />

Het ging allemaal heel snel. Om 14.00 uur<br />

werd ik gebeld en om 17.00 uur moest<br />

ik in de studio van RTV Noord zijn. Of de<br />

buurtvereniging een bijdrage wilde leveren<br />

in de uitzending die voor een deel gewijd<br />

was aan het intrillen van de damwanden bij<br />

de Ring Zuid. Eenmaal bij de studio moest<br />

ik direct naar de visagiste en daarna de<br />

studio in. Ik had geen idee wat me stond te<br />

wachten, of welke vragen er zouden worden<br />

gesteld.<br />

Tijdens het beantwoorden van de vragen<br />

heb ik me zoveel mogelijk gehouden bij<br />

mijn eigen ervaringen. Er zullen ongetwijfeld<br />

bewoners zijn die er of geen last van hebben<br />

of juist veel last van hebben. De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

is erg gevarieerd in haar buurtbewoners.<br />

Zo zijn er sociale huurwoningen en<br />

koopwoningen, oudere huizen en nieuwe<br />

huizen met betere geluidsisolatie. Starters,<br />

gezinnen, eenpersoonshuishoudens, jonge<br />

mensen, oudere mensen, kwetsbare mensen<br />

die wellicht gevoelig zijn voor geluid. Er zijn<br />

mensen die overdag moeten werken.<br />

En er zijn buurtgenoten die overdag moeten<br />

slapen omdat ze bijvoorbeeld ‘s-nachts<br />

werken. Voor iedereen heeft het trillen en het<br />

geluid, vroeg in de ochtend, in de middag of<br />

’s avonds, een andere impact.<br />

Als buurtvereniging raden we aan altijd je<br />

zorgen, klacht of vraag neer te leggen bij<br />

Aanpak Ring Zuid. Daar behandelen ze<br />

klachten, beantwoorden ze vragen, is er<br />

informatie te vinden en kun je (zoals in de<br />

uitzending werd gezegd) oordopjes ophalen.<br />

Inmiddels is het gevreesde intrillen voorbij,<br />

maar de Ring Zuid is nog niet klaar, dus er zal<br />

nog wel wat overlast komen van (al dan niet<br />

nachtelijke) werkzaamheden. Wachten dus<br />

maar weer op een update in de brievenbus.<br />

Voor mij was het zijn in de studio al een<br />

bijzondere ervaring op zich, maar ook als<br />

buurtvereniging konden we laten zien dat we<br />

er zijn. De uitzending is nog terug te kijken op<br />

de website van RTV Noord.<br />

Anne van Guldener<br />

Buurtvereniging<br />

4 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 5


Toppers uit de buurt<br />

Buurtvereniging<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> schoon<br />

mede dankzij Margje<br />

Groen Leven <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De Stille Kracht van de gemeente<br />

Groningen. Zo is haar professie genoemd<br />

op Facebook. ‘Dan heeft het toch een<br />

naam,’ vertelt Margje van den Berg<br />

trots. Margje is een van de leden van<br />

het Zwerfvuilteam dat wekelijks uit de<br />

Stroming vertrekt. Gewapend met grijper<br />

en vuilniszak struint ze de omgeving<br />

af naar afval dat is weggegooid door<br />

voorbijgangers. Haar bijzondere beroep<br />

is zes jaar geleden uit ergernis geboren.<br />

‘De heg voor mijn woning zat vol met<br />

zwerfvuil. Dat was me te veel dus dat<br />

heb ik opgeruimd. In het begin deed ik<br />

het wekelijks maar tegenwoordig ben ik<br />

dagelijks bezig zwerfvuil op te ruimen.’<br />

In de <strong>Rivierenbuurt</strong> gaat groen steeds<br />

meer leven, merken we als bestuur. Meer<br />

groen ziet er niet alleen leuker uit, maar<br />

is ook goed voor vermindering van hitte,<br />

zorgt voor een betere afwatering van<br />

hemelwater en vergroot de biodiversiteit<br />

in de buurt. Het besef groeit steeds meer<br />

dat we insecten nodig hebben. Als je rustig<br />

in je tuin of op je balkon een lekker glas<br />

koude Icetea drinkt en er zoemen insecten<br />

rond je hoofd die ook willen meegenieten,<br />

is dat misschien niet je eerste gedachte.<br />

Maar toch is het zo. De insecten zorgen<br />

bijvoorbeeld voor de bestuivingen van<br />

onze groenten en bloemen en ze zijn ook<br />

voedsel voor de vogels en vleermuizen.<br />

hebben, kun je het beste nu al je interesse<br />

kenbaar maken! Boomtuintjes/geveltuintjes<br />

zijn voor alle leeftijden zoals hier beneden<br />

te lezen is in het verhaal van Jolie.<br />

Margje heeft tijdens haar werkzaamheden<br />

al heel wat bijzondere zaken gevonden.<br />

‘Wat dacht je van twee smartphones,<br />

een complete set dekbed en kussen,<br />

een kistje met drie flessen wijn en soms<br />

ook wel contant geld. Dat is een leuke<br />

bijkomstigheid. Het geld hou ik zelf en de<br />

rest geef ik weg. De smartphones zijn ook<br />

weer bij hun eigenaar terecht gekomen.’<br />

Wie denkt dat Margje met tegenzin het<br />

zwerfvuil opruimt, heeft het mis. ‘Het levert<br />

me heel veel contacten op. Alle kinderen<br />

van de school in mijn straat kennen me en<br />

groeten me als ze me zien lopen. Ik heb<br />

op hun school ook eens een presentatie<br />

mogen geven. Erg leuk en ik krijg elk jaar<br />

een kerstpakketje van de school.’<br />

De sympathieke Groningse is trots op<br />

haar schone wijk. ‘Het is alleen erg irritant<br />

dat ik er soms niet bij kan. Laatst lag het<br />

te hoog op een muurtje. Ik heb daarom<br />

de gemeente gebeld en gevraagd wat zij<br />

kunnen doen.<br />

Ook tijdens een uitje naar Texel ruimt Margje<br />

zwerfvuil op<br />

Zij schuiven het af naar Prorail en die<br />

geeft ook niet thuis. Bah. Doe niet zo<br />

kinderachtig en ruim het gewoon op. Dat is<br />

toch geen moeite?’ Ook ergert Margje zich<br />

aan het afval in het water. ‘Als je ziet wat<br />

daar ligt. Echt veel. Als ik een bootje zou<br />

hebben…’<br />

Hans Huiting<br />

Stichting DI050<br />

In samenwerking met de gemeente<br />

Groningen zijn er een aantal opties voor<br />

buurtbewoners om bij te dragen aan Groen<br />

Leven in de <strong>Rivierenbuurt</strong>. Er kunnen<br />

boomtuintjes en geveltuinen worden<br />

aangelegd, struiken en boompjes worden<br />

geplaatst of insectenhotels en nestkastjes<br />

worden geïnstalleerd.<br />

Boomtuintjes/geveltuinen<br />

Bij een boomtuintje of geveltuintje zal de<br />

gemeente een aantal tegels weghalen en<br />

er een randje omheen zetten. Hierna halen<br />

ze een deel van het zand weg en leggen<br />

ze met ‘modder’ een goede basis voor<br />

de planten die erin komen. Deze planten<br />

worden niet door de gemeente vergoed,<br />

maar worden door de buurtvereniging<br />

gefinancierd. Op deze manier hoeven<br />

de kosten geen belemmering te zijn. De<br />

tuintjes worden in fases aangelegd. Om<br />

ervoor te zorgen dat je volgend jaar lente<br />

en zomer er al optimaal plezier van kan<br />

Jolie Steen (8) heeft sinds afgelopen zomer<br />

een boomtuintje in de Lauwersstraat. Door<br />

haar moeder aangevraagd via de website<br />

van de gemeente. Ondanks dat er al snel<br />

iemand van de gemeente langs kwam,<br />

duurde het even voordat het tuintje ook<br />

daadwerkelijk was aangelegd. Toen het<br />

tuintje was aangelegd, waren eerst een<br />

boel honden en katten er blij mee, maar dat<br />

veranderde toen het bekend werd dat het<br />

een boomtuintje aan Jolie toe behoorde.<br />

Met veel enthousiasme is Jolie samen<br />

6 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 7


Buurtvereniging<br />

GRATIS<br />

GRATIS<br />

Oliebollen<br />

Oliebollen<br />

Snert<br />

Snert<br />

Kniepertjes<br />

Kniepertjes<br />

Muziek<br />

Muziek<br />

Warme<br />

choco<br />

Warme<br />

choco<br />

Kerstmarkt<br />

Kerstmarkt<br />

met haar moeder naar de Tuinland en de<br />

Aldi geweest voor verschillende soorten<br />

plantjes, waarbij Jolie zelf de kleuren met<br />

veel zorg heeft uitgezocht. Jolie heeft nog<br />

veel plannen voor het tuintje, uiteindelijk zal<br />

het een soort kabouter/elfjes/alien dorpje<br />

worden inclusief minivijvertje, deurtje<br />

met een lampje bij de boomstam en een<br />

kronkelpaadje! We zijn benieuwd!<br />

Struiken/boompjes<br />

Dit is nog een idee in ontwikkeling<br />

in samenwerking met de gemeente<br />

Groningen. Hierbij willen we graag<br />

stimuleren, dat ook de achtertuinen van<br />

bewoners meer biodiversiteit gaan trekken.<br />

De struiken en boompjes zullen worden<br />

geplant door een vrijwilliger (deze vacature<br />

staat nog open!). Dit zal in het voorjaar van<br />

start gaan, maar je aanvraag kun je nu al<br />

indienen!<br />

Insectenhotels<br />

Hiervoor kan de gemeente Groningen in<br />

samenwerking met de buurtvereniging<br />

materiaal aanleveren. Je kunt zelf een<br />

groepje buurtbewoners bij elkaar brengen<br />

of bij meerdere losse aanmeldingen kan<br />

de buurtvereniging ook een samenkomst<br />

organiseren (bv in samenwerking met MFC<br />

de Stroming) om de hotels te bouwen en<br />

op te hangen. Dit kan het hele jaar door.<br />

Nestkastjes<br />

Bij interesse voor meer nestkastjes in de<br />

buurt zal de gemeente eerst uitzoeken<br />

welke vogels er veel voorkomen in onze<br />

buurt. Op basis van de aanvragen wordt<br />

bekeken wie de eigenaar van het pand is<br />

en of de eigenaar toestemming geeft om<br />

de nestkastjes aan de buitenmuur (al dan<br />

niet met een hoogwerker) te bevestigen<br />

Mocht dit het het geval zijn, dan kan<br />

ook hiervoor de gemeente materiaal<br />

aanleveren. Bewoners moeten de de<br />

kastjes zelf in elkaar te zetten. Aanvragen<br />

kan het hele jaar door. Maar het handigste<br />

is natuurlijk dit vóór de de lente te doen.<br />

Je kunt dan komende lente al van jonge<br />

vogeltjes genieten!<br />

Wil je graag bijdragen aan Groen Leven<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>? Heb je interesse in een<br />

boomtuintje/geveltuintje, een struik of<br />

boompje of met een groepje nestkastjes<br />

of insectenhotels te maken? Of ben jij de<br />

vrijwilliger die de struiken/boompjes wil<br />

planten? Of wil je wel bijdragen maar dan<br />

meer op organisatorisch niveau? Stuur een<br />

mailtje naar info@derivierenbuurt.nl en deel<br />

met ons je enthousiasme!<br />

Anne van Guldener<br />

WINTERFEEST<br />

Zaterdag 14 december <strong>2019</strong><br />

Van Van 14.00 14.00 uur uur tot tot 18.00 18.00 uur uur<br />

Lokatie: MFC De Stroming<br />

Lokatie: MFC De Stroming<br />

8 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Buurtvereniging<br />

Burendag<br />

Burendag<br />

wordt ieder<br />

jaar op de 4e<br />

zaterdag in<br />

september<br />

gevierd en is<br />

een initiatief<br />

van Douwe<br />

Egberts en<br />

Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop<br />

de buurt gezellig samenkomt en waarbij<br />

Informatief<br />

Groene daken<br />

op de Widar<br />

Vrijeschool<br />

Wereldwijd bestaan de vrije scholen 100<br />

jaar. Daarom vierden alle vrije scholen in<br />

september feest. In het kader van deze<br />

feestelijkheden legde de Widar Vrijeschool<br />

van 16 tot 19 september twee levende<br />

daken aan. Alle kinderen hielpen mee met<br />

kruiwagens, emmers en schepjes. Het gaat<br />

om twee daken op de eerste verdieping.<br />

Daktuinen bufferen water, geven koeling in<br />

de zomer, beschermen de dakbedekking,<br />

verlagen de binnenstad temperatuur en<br />

zijn goed voor bijen, vlinders en andere<br />

insecten. Buurtbewoners die hoog wonen<br />

krijgen er wellicht een mooi uitzicht op als<br />

de daken volgroeid zijn.<br />

hartelijke groeten,<br />

Dineke Linzel<br />

veel mensen iets goeds doen voor elkaar<br />

en de buurt. Zoveel mogelijk buren met<br />

elkaar in contact brengen. Waarom?<br />

Omdat buurten leuker, socialer en veiliger<br />

worden als buren elkaar ontmoeten en zich<br />

samen inzetten voor de buurt.<br />

Helaas is het voor dit jaar een gemiste<br />

kans, maar lijkt het je wat om in 2020<br />

een Burendag in de <strong>Rivierenbuurt</strong> te<br />

organiseren dan is er ook een financiële<br />

bijdrage vanuit de buurtvereniging<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> mogelijk.<br />

Van vereniging naar stichting<br />

discussieavond op 23 <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

Ter voorbereiding van de besluitvorming<br />

in de komende ALV, organiseert het<br />

bestuur op woensdagavond, 23 <strong>oktober</strong><br />

<strong>2019</strong> een discussieavond over de door<br />

de notaris opgestelde statuten voor de<br />

nieuwe stichting. Het bestuur zal het<br />

hoe en waarom toelichten en vragen van<br />

wijkbewoners beantwoorden. Iedereen is<br />

van harte welkom. Wij beginnen om 19.30<br />

uur in De Stroming.<br />

Het bestuur is van mening dat het beter is<br />

onze buurtvereniging om te zetten in een<br />

stichting. In de ALV van 27 maart <strong>2019</strong><br />

en in de laatste buurtkrant (blz. 35/36) is<br />

dit standpunt verwoord. Vaak wordt als<br />

argument tegen een stichting aangevoerd<br />

dat een stichting in vergelijking met een<br />

vereniging minder democratisch is, dat<br />

het bestuur zijn gang kan gaan en door<br />

niemand gecontroleerd wordt en dat<br />

bewoners niets hebben te vertellen. Vandaar<br />

dat het bestuur de notaris heeft gevraagd<br />

de statuten zó op te stellen dat de invloed<br />

van de wijk gewaarborgd is. Het bestuur is<br />

van mening dat de notaris in deze opzet is<br />

geslaagd. Met name de introductie van de<br />

nieuwe bewonersraad biedt uitstekende<br />

mogelijkheden voor buurtbewoners om<br />

het doen en laten van het bestuur te<br />

beïnvloeden, te controleren en bij te sturen.<br />

Het bestuur legt het ontwerp van de notaris<br />

op 30 <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong> ter besluitvorming voor<br />

aan de ALV. Omdat dat niet een goede<br />

gelegenheid is voor een brede inhoudelijke<br />

discussie, organiseert het bestuur een<br />

afzonderlijke bijeenkomst op 23 <strong>oktober</strong><br />

<strong>2019</strong>. Het bestuur nodigt iedereen uit die<br />

geïnteresseerd is in dit onderwerp om deze<br />

discussiebijeenkomst bij te wonen. Er is<br />

voldoende gelegenheid om vragen te stellen<br />

en waar nodig in discussie te treden. Langs<br />

deze weg is het misschien mogelijk de<br />

discussie in de ALV van 30 <strong>oktober</strong> beperkt<br />

te houden.<br />

De nieuwe statuten staan op onze website.<br />

10 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 11


Buurtjuweeltjes<br />

Buurtjuweeltjes<br />

Rubriek<br />

Levende herinneringen in en aan<br />

de Papiermolen<br />

Mijn oog valt er pas in tweede instantie<br />

op. Als ik de wandelroute over het terrein<br />

van de Papiermolen heb afgerond, raak<br />

ik aan de praat met een bekende. Het is<br />

Open Monumentendag en ik kan uiteraard<br />

de lokroep van het mooiste zwembad<br />

van Europa niet weerstaan. Voor het<br />

eerst doet ons bad mee aan de Open<br />

Monumentendag. De kennis die ik tegenkom<br />

heeft dezelfde ervaring als ik: overal om ons<br />

heen wijzen mensen naar plekken en zeggen<br />

zinnen als ‘daar waar de duikplank nu is,<br />

woonde mijn opa.’ Terwijl we hierover praten,<br />

zie ik naast een maquette van het vroegere<br />

gehuchtje Papiermolen een lijst liggen. Op<br />

deze lijst staan – de inkt is nog nat – namen<br />

van de bezoekers van deze dag. Het zijn<br />

dezelfde namen als in de folder die iedere<br />

bezoeker krijgt. Maar dan met toevoegingen<br />

als ‘kleinzoon van’. Het is meer dan<br />

twintig graden, maar ik krijg kippenvel van<br />

ontroering.<br />

De meeste doorgezomerde Papiermolenzwemmers<br />

weten het waarschijnlijk<br />

wel: voordat het zwembad er kwam, was<br />

op deze plek een klein gehucht gevestigd.<br />

Een prominente plek in dit gehucht had een<br />

molen: de papiermolen. Deze molen staat er<br />

meer dan een eeuw niet meer, zoals er niets<br />

meer aan het dorpje herinnert. Nou ja niets?<br />

Dat is gelukkig niet waar. Aan het vrolijk<br />

geroezemoes om me heen te horen, leven<br />

de herinneringen nog volop. Soms nog uit<br />

eerste hand, maar dus ook door anekdotes<br />

over (groot)ouders of ooms en tantes.<br />

De organisatie heeft sowieso goed haar<br />

best gedaan om de herinneringen levend te<br />

maken. Verspreid over het hele terrein van de<br />

Papiermolen staan meterslange spandoeken<br />

met foto’s. Foto’s waaruit blijkt hoe precies<br />

die plek waar de foto staat er vroeger uitzag.<br />

Zo is er natuurlijk de plek waar vroeger de<br />

molen stond, maar ook bijvoorbeeld een<br />

elektriciteitsmast of de moestuinen lagen.<br />

‘Deze foto’s kregen we een aantal jaren<br />

geleden toegestuurd. De meeste zijn<br />

gemaakt door <strong>Rivierenbuurt</strong>bewoner Ab<br />

Sipkes,’ zegt organisator van deze dag<br />

Froukje Veenman. ‘We zijn een aantal<br />

jaar geleden bij grondonderzoek voor de<br />

Ringweg op véél meer materiaal van het<br />

buurtschap gestuit dan was ingeschat.‘<br />

Ze wilde er iets mee en een oproep zorgde<br />

ervoor dat ze met enkele oud-bewoners<br />

van het dorpje kennismaakte. ‘Dat is vrij<br />

uniek aan dit onderzoek: ik sprak mensen<br />

die zélf ervaringen konden overbrengen.<br />

Bij andere historische onderzoeken zijn de<br />

betrokkenen vaak al lang geleden overleden.<br />

Maar hier dus niet. Zo weten we nu dat al<br />

vóór het zwembad er was, bewoners uit de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> hier gingen zwemmen.’ Ik kijk<br />

Froukje verbaasd aan. ‘Ja,’ ze wijst naar het<br />

zuiden. ‘In het Helperdiepje. Ook maakten<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>bewoners graag een ommetje<br />

door het dorpje. Het was een typische<br />

zondagse wandeling om via het witte<br />

bruggetje en het Hoornse Diep weer terug te<br />

keren in de <strong>Rivierenbuurt</strong>.’<br />

Bewoners van toen zullen tijdens zo’n<br />

wandeling ook langs een esdoorn naast<br />

een boerderij zijn gelopen. Die boerderij<br />

werd pas gesloopt toen het zwembad al<br />

enige jaren open was. De esdoorn staat<br />

er nog steeds. De boom valt op omdat<br />

het de oudste, breedste en langste boom<br />

is op de zonneweide. Tijdens de Open<br />

Monumentendag is hij versierd met<br />

een gele strik.<br />

De redactie van deze krant komt heel graag<br />

in contact met (oud)bewoners van de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> die herinneringen hebben aan<br />

deze boom. Ook als u andere herinneringen<br />

of verhalen hebt over bijvoorbeeld een<br />

wandeling of een stiekeme duik in het<br />

Helperdiepje, verneemt de redactie dat<br />

graag. Misschien was u of één van uw<br />

voorouders wel een verbanneling uit<br />

de Papiermolen die in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

kwam? Veel bewoners van het buurtschap<br />

kwamen – nadat het ten prooi was gevallen<br />

aan de onverbiddelijke sloophamers<br />

- namelijk terecht in de nieuwbouw van<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong>. De redactie is razend<br />

nieuwsgierig naar uw verhaal!<br />

U kunt uw reactie sturen naar:<br />

buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Gijs van der Kroef<br />

© Groninger Archieven 1785_00472<br />

12 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 13


Rubriek<br />

Buurtvereniging<br />

AGENDA ALGEMENE<br />

LEDENVERGADERING (ALV)<br />

DE RIVIERENBUURT<br />

Datum woensdag 30 <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

Locatie MFC De Stroming<br />

Aanvang 19.30 uur<br />

Sluiting 22.00 uur<br />

1. Opening.<br />

2. Ingekomen stukken en mededelingen.<br />

3. Verslag Algemene Leden Vergadering<br />

(ALV) van 27 maart <strong>2019</strong>.<br />

Het verslag staat op de website van onze<br />

vereniging. Het bestuur stelt voor het verslag<br />

vast te stellen.<br />

4. Benoeming bestuurslid<br />

Het bestuur stelt voor Renée Blauw te<br />

benoemen als bestuurslid. Renée loopt<br />

sinds begin dit jaar al mee als kandidaat<br />

bestuurslid. In de buurtkrant van april <strong>2019</strong><br />

heeft zij zich met de andere bestuursleden al<br />

voorgesteld.<br />

5. Kamerverhuurbeleid gemeente.<br />

De gemeente heeft in de <strong>Buurtkrant</strong><br />

van juni <strong>2019</strong> (blz. 34) een algemeen<br />

artikel geschreven over studenten- en<br />

jongerenhuisvesting. De gemeente is bereid<br />

om nader te overleggen over concrete<br />

situaties, met name aan de Parkweg. Het<br />

bestuur is desgewenst bereid daarbij een rol<br />

te spelen. We zouden een groepje kunnen<br />

vormen dat met de gemeente in overleg<br />

treedt. Ter vergadering wordt gepolst of dit<br />

een begaanbare weg is.<br />

6. Begroting 2020.<br />

De ontwerp begroting is op de website<br />

geplaatst. Het bestuur stelt voor haar vast te<br />

stellen.<br />

7. Besluitvorming over oprichting van de<br />

Stichting Bewonersorganisatie <strong>Rivierenbuurt</strong>.<br />

De ontwerp statuten staan op de website<br />

van onze vereniging. Op 23 <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong> is<br />

van gedachten gewisseld over het waarom<br />

van een stichting, de voor- en nadelen en de<br />

inhoud van de door de notaris opgestelde<br />

statuten.<br />

Het bestuur stelt voor te besluiten<br />

tot oprichting van de Stichting<br />

Bewonersorganisatie <strong>Rivierenbuurt</strong>,<br />

de ontwerp statuten vast te stellen en<br />

het bestuur te machtigen de nodige<br />

voorbereidingen te treffen.<br />

8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.<br />

9. Sluiting<br />

Na afloop nog even napraten met een<br />

drankje erbij.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 15


Buurtjuweeltjes<br />

Buurtjuweeltjes<br />

Welkom (bij) Kringloopwinkel<br />

Buurtloket 3Vier!<br />

In juli bel ik naar de kringloopwinkel van<br />

Buurtloket 3Vier met de vraag of ik spullen<br />

kan brengen. “Kom gerust een langs,”<br />

zegt Sanne Keiserse. We maken gelijk<br />

een afspraak voor een interview voor de<br />

buurtkrant. Als ik beladen met tassen vol<br />

boeken en andere spullen binnenkom, word<br />

ik enthousiast ontvangen bij de ingang van<br />

het buurtloket aan de Rivierenhof. Sanne<br />

staat in de repair-afdeling. In een andere<br />

ruimte worden spullen gesorteerd. Ik krijg<br />

een rondleiding in de gezellig ingerichte<br />

kringloopwinkel. De winkel is kleinschalig<br />

van opzet. Er worden zelfgemaakte en<br />

gebruikte spullen verkocht. De ingang van<br />

de winkel is aan Lauwersstraat. “Geen grote<br />

bankstellen en kasten en wasmachines,<br />

want die kunnen we niet kwijt,” zegt Sanne.<br />

Sanne is samen met Niels van der Veen<br />

trajectbegeleider bij Buurtloket 3Vier. Dit is<br />

een organisatie voor dagbesteding. Zo’n 30<br />

mensen kunnen gemiddeld 4 dagdelen per<br />

week deelnemen aan verschillende vormen<br />

van dagbesteding.<br />

Zij hebben daar een indicatie voor nodig<br />

vanuit het WIJ team. Met veel enthousiasme<br />

en creativiteit hebben Sanne en Niels met de<br />

medewerkers de winkel ingericht die in juni<br />

jl. is geopend.<br />

Bij 3Vier werken mensen die Sanne klanten<br />

noemt. Mensen die om wat voor redenen<br />

dan ook, niet zo goed mee kunnen komen<br />

in de maatschappij. Dat kan komen door<br />

een burn-out of andere, vaak psychische<br />

klachten. Er kan veel bij 3Vier en niets<br />

hoeft. Klanten zoeken zelf wat bij hun past<br />

en daar sluit het aanbod van activiteiten<br />

bij aan. Naast de kringloopwinkel is er ook<br />

een naaikamer en een computerruimte.<br />

Sanne vindt haar werk zo mooi, omdat ze<br />

ziet dat haar klanten door te praten, te leren<br />

en dingen doen, een andere waarheid van<br />

zichzelf zien.<br />

De gemeente wil graag dat dagbesteding<br />

in de eigen buurt beschikbaar is. “Wij willen<br />

dat de kringloopwinkel iets toevoegt aan<br />

de buurt en voor onze klanten die hier<br />

werken een meerwaarde heeft,” zegt Sanne.<br />

De winkel loopt al aardig en ze krijgen<br />

veel positieve reacties. Wekelijks komen<br />

er mensen spullen brengen en kopen.<br />

Ook de studenten in de buurt hebben<br />

de kringloopwinkel gevonden voor het<br />

aanvullen van hun voorraad bierglazen.<br />

Ga ook eens langs bij de kringloopwinkel<br />

van Buurtloket 3Vier! De winkel is gevestigd<br />

aan de Lauwersstraat 2 en is maandag tot<br />

en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot<br />

16.00 uur. Spullen voor de kringloop kunnen<br />

worden ingeleverd bij de ingang van het<br />

buurtloket aan Rivierenhof 98.<br />

Renée Blaauw<br />

De wijkvereniging wil graag activiteiten en<br />

nieuwe initiatieven van mensen uit de wijk<br />

stimuleren. De stimuleringsbijdrage gaat<br />

daarom deze keer naar de kringloopwinkel<br />

van Buurtloket 3Vier. Daarmee gaan Sanne<br />

en Niels iets leuks doen samen met hun<br />

klanten.<br />

16 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 17


Buiten de buurt<br />

Groninger Museum:<br />

Nieuwe tentoonstelling<br />

Mondo Mendini en<br />

viering 25-jarig jubileum gebouw.<br />

25-jarig jubileum<br />

gebouw Groninger<br />

Museum<br />

Dit jaar bestaat het<br />

gebouw van het<br />

Groninger Museum 25<br />

jaar. Daarom organiseert<br />

het Groninger Museum<br />

op 26 en 27 <strong>oktober</strong> het feestweekend!<br />

Kom langs en geniet van het veelzijdige<br />

programma. Het atelier is open en de<br />

tentoonstelling Mondo Mendini is te zien.<br />

Op zaterdagavond is het museum zelfs<br />

tot 22 uur open. Iedereen is welkom en de<br />

museumentree is dit weekend speciaal ter<br />

gelegenheid van dit feest gratis! Houd voor<br />

de laatste updates over het programma de<br />

website in de gaten.<br />

Mondo Mendini –<br />

de wereld van Alessandro Mendini<br />

De nieuwe tentoonstelling: Mondo Mendini<br />

– De wereld van Alessandro Mendini is<br />

van zaterdag 12 <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong> tot en<br />

met dinsdag 5 mei 2020 te zien in het<br />

Groninger Museum.<br />

Alessandro Mendini, Mondo Mendini, <strong>2019</strong>,<br />

Groninger Museum. Foto: Carlo Lavatori<br />

Vijfentwintig jaar na de opening van<br />

het door hem ontworpen Groninger<br />

Museumgebouw heeft Alessandro Mendini<br />

(1931-<strong>2019</strong>) alle ruimte gekregen om<br />

zijn droomtentoonstelling te realiseren.<br />

De tentoonstelling bevat niet alleen<br />

tientallen van zijn eigen revolutionaire<br />

ontwerpen, maar ook werk van vele<br />

andere kunstenaars en ontwerpers. Mondo<br />

Mendini wordt een kleurrijke, visueel<br />

overweldigende mix van beeldende kunst,<br />

design en architectuur die voor jong en<br />

oud te bewonderen is.<br />

18 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Activiteiten<br />

MFC de Stroming<br />

Maandag:<br />

DIG050 (computercursus) 09.00 – 16.00 Gratis<br />

Sing-in 10.00 – 12.00 €2.50<br />

Wandelen met Ruben & Wilma 10.00 – 11.30 Gratis<br />

Lunch 12.00 – 13.30 Vanaf €1,-<br />

DIG050 computerles voor senioren met Jaap 13.00 – 16.00 Gratis<br />

Sjoelen 14.00 – 16.00 Gratis<br />

Wandelgroep met honden (in de even weken) 14.00 – 15.00 Gratis<br />

Sporten bij Kelderwerken 14.00 – 16.00 €2,-<br />

Popkoor BSUR 19.30 – 22.00<br />

Dinsdag:<br />

DIG050 (computercursus) 09.00 – 16.00 Gratis<br />

Creadag 09.30 – 15.30 Kosten materiaal<br />

Tekenen en schilderen 10.00 – 12.00 Gratis<br />

Lunch 11.30 – 13.30 Vanaf €1,-<br />

Biljarten 13.00 – 17.00<br />

Elly’s soep 16.30 – 17.30 Vrije gift<br />

Inloop 18.30 – 20.00 Gratis<br />

Popkoor VET 19.45 – 21.45<br />

Woensdag:<br />

Schilderen op hout 09.30 – 12.00 €2,50 per schilderij<br />

Lunch 11.30 – 13.30 Vanaf €1,-<br />

DIG050 (computercursus) 13.00 – 16.00 Gratis<br />

Bingo (2e woensdag van de maand) 14.00 – 16.00 €3,-<br />

Filmmiddag (laatste woensdag van de maand) 14.00 – 16.00 €2.50<br />

Bakkie en Prakkie 17.45 – 19.30 €4,-<br />

(oneven weken, aanmelden bij de balie van de WIJ)<br />

Donderdag:<br />

DIG050 (computercursus) 09.00 – 16.00 Gratis<br />

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 Gratis<br />

Bewegen voor ouderen 09.30 – 10.30 €3,-<br />

Tekenen en schilderen 09.30 – 12.00 Gratis<br />

Lunch (warme maaltijd) 12.00 – 13.30 Vanaf €2.50<br />

Biljarten 13.00 – 17.00<br />

Messen slijpen 14.00 – 15.30 Kosten in overleg<br />

(1e en 3e middag van de maand)<br />

Qi-Gong 15.30 – 17.00 €3.00<br />

Vrijdag:<br />

Buurtkoffie 10.00 – 11.00 Gratis<br />

Whatsapp cursus 10.30 – 11.30 €2,50<br />

Lunch 11.30 – 13.30 Vanaf €1,-<br />

Paracording met Ivo 10.00 – 14.00 Gratis<br />

Zondag:<br />

Inloop met Jaap (alleen in de even weken) 13.00 – 16.00 Gratis<br />

Doorlopende activiteiten: We hebben verschillende doorlopende activiteiten.<br />

Bijvoorbeeld een stekjesbank, tijdschriften ruilen en een weggeefkast<br />

Activiteiten:<br />

Iedere maand hebben we weer wisselende activiteiten,<br />

u kunt deze activiteiten vinden op onze website<br />

Contact: Mail: info@mfcdestrming.nl Telefoon: 050 - 20 43 510<br />

Website: www.stroming050.nl<br />

Adres: Merwedestraat 54 Groningen<br />

Buurtactiviteit<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 19


Buurtactiviteit<br />

Let op<br />

maandaanbiedingen<br />

op de website!<br />

AGENDA<br />

Activiteiten in en om de buurt<br />

MFC De Stroming<br />

Eigen agenda<br />

Zie pagina 19<br />

december<br />

zaterdag 14 december<br />

Winterfeest in MFC De Stroming<br />

van 14.00 tot 18.00 uur<br />

<strong>oktober</strong><br />

woensdag 23 <strong>oktober</strong><br />

discussieavond van vereniging<br />

naar stichting in<br />

MFC De Stroming<br />

van 19.30 tot 21.30 uur<br />

(zie pagina 11)<br />

woensdag 30 <strong>oktober</strong><br />

buurtvergadering in<br />

MFC De Stroming<br />

van 19.30 tot 22.00 uur<br />

Groninger Museum<br />

Diverse mooie exposities<br />

Zie pagina 18<br />

Zie ook<br />

www.groningermuseum.nl<br />

Vergaderingen bestuur.<br />

In principe vergadert het bestuur elke eerste<br />

woensdag van de maand.<br />

Voor input in de vergadering kunt u mailen<br />

naar: info@derivierenbuurt.nl<br />

Dierenziekenhuis<br />

Groningen<br />

Vechtstraat 74<br />

9725 CW Groningen<br />

050 – 526 32 55<br />

info@huisdierenkliniek.nl<br />

www.huisdierenkliniek.nl<br />

20 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 21


Schone en veilige buurt<br />

Hartslagproof <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Het was niet lang geleden rond 23:00<br />

uur in de avond. De telefoon ging. Een<br />

adrenalinestoot, want ik herkende het<br />

geluid: een reanimatie-oproep van de<br />

112-meldkamer. Ik zie het adres op de<br />

kaart—een paar straten verder—en sprint<br />

naar buiten. Dat ik de opdracht kreeg eerst<br />

een AED te halen op een woonadres, hier<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong>, had ik niet gezien... Ik<br />

denk dat ik binnen een halve minuut buiten<br />

stond en was eerder dan de politie en tweede<br />

ambulance ter plaatse.<br />

Dat was mijn eerste reanimatie-oproep als<br />

burgerhulpverlener. In het ideale geval is<br />

binnen 4-6 minuten na een hartstilstand een<br />

reanimatie gestart en een AED aangesloten,<br />

waarbij natuurlijk geldt: hoe sneller hoe beter.<br />

Uw buren of een willekeurige voorbijganger<br />

kunnen vaak sneller ter plaatse zijn dan de<br />

hulpdiensten.<br />

Zelfs in stedelijke gebieden kan het zo<br />

gebeuren dat burgerhulpverleners al een<br />

tijdje bezig zijn met reanimeren, voordat de<br />

hulpdiensten arriveren. In mijn (korte) ervaring<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong> zijn burgerhulpverleners<br />

inderdaad vaak eerder ter plaatse dan de<br />

politie en zeker eerder dan de ambulance.<br />

Een AED is onmisbaar bij een reanimatie. Het<br />

viel mij daarom op dat er in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

wel een aantal AED’s hangen, maar dat<br />

deze naar mijn weten niet publiekelijk (24/7)<br />

in een buitenkast beschikbaar zijn. Daarom<br />

onderzoek ik samen met de buurtvereniging<br />

of het nodig en haalbaar is om AED’s 24<br />

uur per dag publiekelijk beschikbaar te<br />

hebben. Daarvoor ontvang ik graag uw<br />

input zowel van burgerhulpverleners,<br />

zorgprofessionals en AED-bezitters als van<br />

‘gewone’ mede-buurtbewoners. Hiervoor<br />

heb ik een enquête opgesteld, ik zou het erg<br />

waarderen als u deze in zou willen vullen:<br />

www.hartslagproofrivierenbuurt.nl. Interessant<br />

onderzoekje? Ik zou graag een kleine<br />

werkgroep vormen. Neem gerust contact met<br />

mij op!<br />

Alvast bedankt voor het invullen!<br />

Sander Schuil<br />

06-50438470<br />

sander.schuil@gmail.com<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 23


Schone en veilige buurt<br />

Schone en veilige buurt<br />

Kunnen we er samen<br />

voor zorgen dat overlast stopt?<br />

“Het is de kunst om met elkaar in gesprek<br />

te blijven,” zeggen wijkagenten Pieter-Paul<br />

Locadia en Emmeline Euving. Op verzoek<br />

van de wijkagent praten we over het thema<br />

overlast. “Dat is wel een probleem hier<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong>,” zegt Pieter-Paul.<br />

Mensen hebben last van elkaar en zijn<br />

meldingsmoe. Dit zijn de bewoners die<br />

de moed verloren hebben om overlast te<br />

melden bij de politie, omdat het te vaak<br />

opnieuw gebeurt en de overlast niet stopt.<br />

Ze hebben last van schreeuwende mensen<br />

op straat in de nacht en luidruchtige<br />

muziekfeestjes van jongeren.<br />

“Vooral in de zomer neemt de irritatie<br />

bij bewoners,” zegt Pieter-Paul. Meestal<br />

wanneer nietsvermoedende feestvierders<br />

vanaf hun balkon en tuin buren uit hun<br />

slaap houden. Niet alleen lawaai, maar ook<br />

de veelheid aan slecht geparkeerde en<br />

rondslingerende fietsen die meestal kapot,<br />

maanden voor een huis staan, leiden tot<br />

verpaupering en ergernis bij bewoners.<br />

“Ook drugsgebruik en alcoholgebruik wordt<br />

gesignaleerd, maar vaak te laat gemeld,”<br />

zegt Pieter-Paul.<br />

Een gezamenlijke aanpak werkt!<br />

Aan de Parkweg en het Hoornsediep<br />

werken bewoners, politie, huiseigenaren<br />

en opbouwwerk (WIJ team) gezamenlijk<br />

aan een nieuwe aanpak. Ze zorgen dat de<br />

overlastveroorzakers in beeld komen en<br />

dat buren met elkaar in gesprek gaan.<br />

Ieder vanuit haar eigen professie draagt bij<br />

aan de oplossing om ervoor te zorgen dat<br />

de overlast stopt.<br />

“We halen de veroorzakers van overlast<br />

uit de anonimiteit,” zegt Pieter-Paul.<br />

En wanneer praten en waarschuwingen<br />

niet helpen, volgt er straf door middel<br />

van een boete. Huiseigenaren gaan meer<br />

toezien op het gedrag van hun huurders met<br />

bijvoorbeeld mogelijke aanpassingen in het<br />

huurcontract. Bewoners wordt gevraagd<br />

altijd de overlast te melden bij de politie.<br />

Niet in de nacht erop afgaan wanneer<br />

de irritatie hoog is opgelopen. Beter is<br />

om de volgende dag met de vaak niets<br />

vermoedende buren in gesprek te gaan.<br />

Meestal gaat het om jonge, vaak nieuwe<br />

studenten. De gemeente zal toezien op<br />

vergunningen voor verhuur en toegestane<br />

aantal studenten per woning.<br />

Elkaar kennen helpt<br />

De politie heeft nu steeds meer panden in<br />

beeld en persoonlijk contact met eigenaren.<br />

Naast een repressieve aanpak, blijft<br />

elkaar kennen de belangrijkste aanpak in<br />

het voorkomen van overlast zeggen de<br />

wijkagenten. Krijg je nieuwe (jonge) buren<br />

in de straat, ga dan even kennis maken.<br />

Wanneer je weet dat de buren de volgende<br />

dag vroeg op moeten, er zieken of kinderen<br />

wonen, dan gaan buren daar vast rekening<br />

mee houden.<br />

Wat kan jij doen:<br />

• Leer (nieuwe) mensen kennen in je straat<br />

en blijf met elkaar in contact.<br />

• Doe direct melding van overlast bij de<br />

politie of meldpunt overlast als het aan de<br />

gang is.<br />

• Ga er niet op af wanneer de irritaties hoog<br />

oplopen, maar liever de volgende dag.<br />

Voor meer informatie kun je contact<br />

opnemen met wijkagent Pieter-Paul Locadia<br />

pieter-paul.locadia@politie.nl 0900 8844.<br />

Renée Blaauw<br />

24 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 25


Informatief<br />

Schone en veilige buurt<br />

Tip van de Fysiotherapeut<br />

Weet u niet precies waar u last van heeft?<br />

Dan zijn er een aantal mogelijkheden.<br />

U gaat naar de huisarts en vraagt wat<br />

de oorzaak kan zijn van de klachten. De<br />

huisarts kan een verwijzing geven voor<br />

de fysiotherapeut voor onderzoek en<br />

behandeling.<br />

Tweede mogelijkheid is dat de huisarts, de<br />

oorzaak niet precies weet dan is een<br />

eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek<br />

in de praktijk een mogelijkheid.<br />

Voorwaarde is dat de huisarts daar een<br />

verwijzing voor schrijft met een gerichte<br />

vraag. Daarna schrijft de fysiotherapeut een<br />

verslag van het onderzoek naar de huisarts.<br />

Buurtvereniging<br />

Vervolgens kan de huisarts dan alsnog een<br />

verwijzing schrijven voor een bepaalde<br />

aandoening.<br />

Ten derde is er de mogelijkheid om direct<br />

naar de fysiotherapeut te gaan. De directe<br />

toegang fysiotherapie is bij bijna alle<br />

fysiotherapeuten mogelijk. Hierbij is geen<br />

verwijzing van de huisarts nodig. Tijdens<br />

dat bezoek zal de fysiotherapeut bepalen<br />

of de klacht past binnen de fysiotherapie,<br />

een intake en onderzoek doen. Een<br />

behandelplan zal worden opgesteld.<br />

Wilt u meer informatie?<br />

Elders in het blad staat onze advertentie.<br />

Jack Huls, fysiocompleet<br />

DUURZAME RIVIERENBUURT<br />

In de beide voorgaande buurtkranten<br />

hebben wij verslag gedaan van twee<br />

bijeenkomsten over duurzaamheid. De<br />

eerste was heel goed bezocht, de tweede<br />

minder. Tijdens deze laatste bijeenkomst<br />

is de vraag gesteld hoe we verder kunnen.<br />

We wilden graag een drietal werkgroepjes<br />

in het leven roepen, één voor gezamenlijke<br />

inkoop, één voor verduurzaming van de<br />

huurwoningen van Patrimonium en één<br />

voor een goede communicatie.<br />

In de <strong>Buurtkrant</strong> van juni <strong>2019</strong> zijn<br />

buurtbewoners opgeroepen om zich op te<br />

geven voor deze werkgroepen.<br />

Omdat er nauwelijks gehoor gegeven is<br />

aan deze oproep, moet helaas worden<br />

geconcludeerd dat er onvoldoende<br />

draagvlak is voor dit thema. Daarom is dit<br />

initiatief voorlopig in de ijskast gezet. Mocht<br />

blijken dat buurtbewoners zich alsnog<br />

aangesproken voelen, dan halen we het<br />

weer tevoorschijn.<br />

Kennismaken met onze<br />

BOA Mandy Nijboer<br />

Mandy Nijboer<br />

Buitengewoon<br />

Opsporing<br />

Ambtenaar (BOA)<br />

werkt samen met<br />

bewoners, politie<br />

en het WIJ team<br />

aan een leefbare<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>.<br />

Hieronder stelt ze<br />

zich aan u voor.<br />

Beste buurtbewoners en lezers,<br />

Graag stel ik mezelf aan u voor, mijn naam<br />

is Mandy Nijboer en ik ben sinds kort de<br />

wijkBOA van uw wijk. Sinds 2015 ben ik<br />

werkzaam bij de afdeling Stadstoezicht<br />

van de gemeente Groningen. En sinds<br />

3 jaar ben ik werkzaam als BOA in het<br />

centrum van Groningen. Samen met mijn<br />

collega’s zet ik me dagelijks in voor uw wijk.<br />

Momenteel zijn wij verdeeld in clusters. Dit<br />

houdt in dat ik verantwoording heb over de<br />

volgende wijken:<br />

• Europapark<br />

• De Linie<br />

• Oosterpoort<br />

• De Meeuwen<br />

• Herewegbuurt<br />

• <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

• Grunobuurt<br />

• Stationsgebied<br />

Samen met de wijkagenten, het Wij-team<br />

en andere instanties sta ik voor een schone,<br />

veilige en leefbare wijk. Wij kunnen dit niet<br />

alleen daarom hoor ik graag van u als er<br />

bijzonderheden of andere meldingen in de<br />

wijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan gedumpt<br />

afval, hondenoverlast, parkeeroverlast of<br />

hangjongeren Mocht u andere vragen/<br />

meldingen hebben of andere vormen van<br />

overlast ervaren, meld die dan ook!<br />

U kunt uw melding kwijt via onze Slim<br />

Meldenapp of via de onderstaande kanalen.<br />

Wilt u graag een terugkoppeling op uw<br />

melding vul dan alstublieft uw naam en<br />

telefoonnummer in. Vaak ontvangen wij<br />

anonieme meldingen. We kunnen dan geen<br />

vragen stellen of terugkoppeling geven.<br />

Hierdoor kunnen sommige meldingen ook<br />

niet goed in behandeling worden genomen<br />

en wordt uw klacht niet opgepakt.<br />

14050<br />

https://gemeente.groningen.nl/<br />

meldingen-en-klachten<br />

Meer weten over ons wat en wat wij doen?<br />

Volg dan vooral:<br />

Handhaving_groningen<br />

@h_vanderVeen<br />

28 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 29


Buurtactiviteit<br />

Informatief<br />

Oproep voor reparateurs voor<br />

het Repair Café <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Topdrukte in MFC de Stroming<br />

Beste buurtbewoners!<br />

Via deze weg zijn wij op<br />

zoek naar handige en<br />

enthousiaste reparateurs<br />

voor de doorstart van<br />

het Repair Café<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong>!<br />

We zoeken handige mensen voor<br />

reparaties aan onder andere:<br />

• elektrische apparaten<br />

• kleding of ander textiel<br />

• fietsen<br />

• computers<br />

• en nog veel meer zaken!<br />

Informatief<br />

Lijkt het je leuk om elke tweede zaterdag<br />

van de maand reparateur te worden in<br />

het Repair Café <strong>Rivierenbuurt</strong> of lijkt het<br />

je leuk om te helpen bij de organisatie<br />

van het Repair Café stuur dan een mailtje<br />

naar: repaircaferivierenbuurt@gmail.com<br />

en vermeld je contactgegevens,<br />

dan nemen we zo snel mogelijk contact<br />

met je op!<br />

In MFC De Stroming was het begin<br />

september een drukke boel, want<br />

er kwamen honderden brugpiepers<br />

langs om een laptop te halen in het<br />

kader van de laptopregeling van de<br />

gemeente Groningen. Dat is een regeling<br />

voor kinderen van gezinnen met een<br />

minimuminkomen, die voor het eerst<br />

naar de brugklas van het voortgezet<br />

onderwijs gaan (het vmbo, havo of<br />

vwo). De uitgifte van de laptops gebeurt<br />

door stichting de Computerbank en<br />

DIG050. Die organisaties deden dat<br />

voor de tweede keer. De jeugd kreeg<br />

een nieuwe laptop, met office, een muis<br />

en een jaar technische ondersteuning<br />

van de Computerbank. De vrijwilligers<br />

van de stichting kregen dit jaar hulp<br />

van Yaneth Palacio Menger van de<br />

gemeenteraadsfractie 100% Groningen.<br />

De Computerbank had de raad<br />

uitgenodigd om te helpen bij de uitgifte.<br />

Raadslid Menger maakte gebruik van de<br />

uitnodiging en deelde laptops uit aan de<br />

scholieren. ‘Heel erg leuk om dit te doen,’<br />

vertelde ze na afloop. ‘Veel dankbare<br />

reacties van kinderen en ouders. Ik heb<br />

tijdens mijn korte bezoek veel geleerd<br />

over laptops, armoede in Groningen en<br />

hoe de kinderen aankijken tegen een<br />

dergelijke actie. Super.’<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Hans Huiting<br />

Stichting DIG050<br />

0631944376.<br />

Aanwezig di-do: 09.00-16.00u<br />

Proeverij Vrijwillig Geluk<br />

Benieuwd naar wat de Oosterpoortbuurt<br />

& de <strong>Rivierenbuurt</strong> te bieden hebben<br />

aan mooie vrijwilligersorganisaties?<br />

Ga mee en proef van het geluk dat<br />

vrijwilligerswerk heet. De stad Groningen<br />

draait voor een groot deel op mensen die<br />

zich inzetten voor een ander. Heb jij ook<br />

iets te bieden? Proef mee en kom er snel<br />

achter!<br />

Tijdens Let’s Gro <strong>2019</strong> zullen we op<br />

woensdagmiddag 30 <strong>oktober</strong> met een<br />

fietstocht door de Oosterpoortbuurt<br />

& de <strong>Rivierenbuurt</strong> mensen op mooie<br />

plekken laten proeven van Vrijwillig<br />

Geluk. We houden tijdens de tocht halt<br />

bij verschillende vrijwilligerslocaties.<br />

Daar laten we je niet alleen zien wat<br />

vrijwilligerswerk is, maar laten we je<br />

dit ook zelf ervaren en proeven! Leuk,<br />

lekker, leerzaam, met het oog op de<br />

toekomst en de inzet voor een ander: dé<br />

ingrediënten voor vrijwillig geluk!<br />

Wanneer: Woensdag 30-10-<strong>2019</strong><br />

Wat: Proeverij Vrijwillig Geluk Oosterpoort<br />

& <strong>Rivierenbuurt</strong> fietstocht Waar: aanvang<br />

12.30 MFC De Stroming, Merwedestraat<br />

54<br />

Aanmelding; https://www.link050.nl/<br />

ontwikkellink/cursus/proeverij-vrijwilliggeluk-rivierenbuurtoosterpoort/62/<br />

Of bel<br />

met WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong> 050- 367 64 00<br />

30 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 31


Toppers uit de buut<br />

Informatief<br />

Gedicht Papiermolentunnel<br />

Airbnb in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Soms krijgt een eindredacteur zomaar<br />

een cadeau in zijn schoot geworpen.<br />

Op de heetste dag van het jaar werd<br />

ik gebeld door <strong>Rivierenbuurt</strong>bewoner<br />

Onno Dijkema. Deze kranige en creatieve<br />

tachtiger volgt het nieuws op de voet. Zo<br />

ook het nieuws over de ringweg. Net als<br />

vele andere buurtbewoners vreesde hij<br />

dat de fietstunnel naar de Papiermolen<br />

zou verdwenen. Hij maakte poëzie van<br />

het blijde nieuws dat de tunnel blijft. De<br />

redactie is hem dankbaar dat hij dit loflied<br />

op de familie Ter Veen met ons wilde<br />

delen.<br />

Familie ter veen.<br />

Het is een gouden paar<br />

Die kregen het voorelkaar<br />

De tunnel mag blijven bestaan<br />

de kortste weg om naar het zwembad te gaan.<br />

Zij zetten zich er voor in<br />

en kregen tot ons alle vreugd hun zin.<br />

Bedankt!!!!!<br />

O.D.<br />

Alsof we op vakantie gaan en een leuk<br />

appartementje zoeken om vanuit daar op<br />

ontdekkingstocht te gaan, maar dan in onze<br />

eigen buurt. Voor ons is het thuis, maar<br />

voor anderen een plek om een nachtje, een<br />

week of voor langere tijd te verblijven en<br />

daarna weer naar huis te gaan.<br />

En buurtbewoners uit de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

maken hier dus ook gebruik van om<br />

hun accommodatie te verhuren. Deze<br />

accommodaties bestaan in verschillende<br />

soorten en maten; kamers, loft,<br />

appartementen, in een monumentaal pand,<br />

met tuin, zonder tuin, met fietsen, oud of<br />

nieuw, boven of beneden, kleurrijk of juist<br />

in strak wit. Maar één ding hebben ze<br />

allemaal gemeen: ze liggen allemaal in de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>. Vanwege de ligging (dichtbij<br />

het station, dichtbij de stad maar toch<br />

rustig) is het een ideale plek om Groningen<br />

te ontdekken!<br />

Anne van Guldener<br />

Airbnb (letterlijk vertaald ‘lucht bed &<br />

ontbijt’) is een website waarbij mensen<br />

hun eigen studio, appartement, kamer of<br />

huis kunnen verhuren. Zelf hebben ze geen<br />

hotel of overnachtingsmogelijkheid maar<br />

ze bieden anderen de mogelijkheid om hun<br />

accommodatie te verhuren via hun website.<br />

Airbnb omschrijft zichzelf als: ‘een online<br />

marktplaats voor de verhuur en boeking<br />

van privé-accommodaties’. Een leuk feitje:<br />

er worden op Airbnb meer dan 3.000.000<br />

privé-accommodaties aangeboden in 192<br />

landen en 33.000 steden. En dus ook in<br />

onze eigen buurt waar we zo trots op zijn.<br />

32 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 33


Buurtvereniging<br />

Informatief<br />

Verdwijnen afhaalpunt<br />

pakketten<br />

Dag van de Mantelzorg<br />

Het PostNL-punt om pakketjes te<br />

laten bezorgen en op te halen is<br />

onlangs helaas verdwenen uit onze<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>. Het dichtstbijzijnde punt<br />

ligt nu aan de Peizerweg. Dat is voor<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>bewoners die niet zo mobiel<br />

zijn te ver weg. We roepen daarom<br />

bewoners en ondernemers in onze buurt<br />

op om te overwegen PostNL-pakketpunt te<br />

worden. De voorwaarden hiervoor zijn:<br />

Buurtvereniging<br />

Schrijf je mee?<br />

De redactie van de buurtkrant stelt<br />

iedere bijdrage van buurtbewoners op<br />

prijs! Wilt u schrijven over uw passie,<br />

uw werkzaamheden voor onze buurt, of<br />

bijzondere plekken in onze buurt? Of hebt u<br />

mooie (historische) verhalen uit onze buurt,<br />

kroegverhalen uit onze buurtcafés, of wilt<br />

u buurtinitiatieven met ons delen? Stuur<br />

dan uw stuk naar ons toe! Dit kan natuurlijk<br />

ook als u uw huisdier (of dat van uw buren)<br />

of bijvoorbeeld buurt-egel of buurtvogel<br />

wilt opgeven voor de rubriek bijzondere<br />

• Een minimum opslagoppervlakte van<br />

vier vierkante meter;<br />

• de locatie moet minimaal 40 uur per<br />

week open zijn;<br />

• de locatie moet vrij toegankelijk zijn.<br />

Aanmelden kan via:<br />

https://www.postnl.nl/klantenservice/<br />

postnl-locaties/postnl-locatie-worden/<br />

pakketpunt/<br />

beestjes. Of misschien wilt u reageren op<br />

een artikel uit de krant? Het is allemaal<br />

mogelijk! Daarnaast staat de redactie<br />

uiteraard open voor suggesties voor nieuwe<br />

rubrieken en ideeën voor de krant.<br />

Het maximum aantal woorden van een<br />

bijdrage is rond de 400 (in overleg is meer<br />

woorden mogelijk). De foto’s en/of plaatjes<br />

ontvangt de redactie graag in een aparte<br />

bijlage in jpg formaat. Stuur uw bijdrage<br />

naar: buurtkrant@derivierenbuurt.nl.<br />

Mantelzorgfeest<br />

In de stad Groningen wordt de Dag van<br />

de Mantelzorg dit jaar gevierd op zaterdag<br />

9 november. Het belooft een spetterende<br />

feestavond te worden met een geweldig<br />

optreden van Willeke Alberti voor alle<br />

mantelzorgers in de stad Groningen en Ten<br />

Boer. In de week voorafgaand aan deze<br />

avond worden er verschillende workshops<br />

aangeboden in de wijken. Met de viering van<br />

de Dag van de Mantelzorg en de workshops<br />

wordt u als mantelzorger* gewaardeerd en in<br />

het zonnetje gezet.<br />

Feestavond<br />

Datum: 9 november van 19.00 – 21.45 uur<br />

Locatie: Hanze Plaza (Protonstraaat 16,<br />

Groningen)<br />

Wijkworkshop ‘Voor elk wat wils’<br />

Workshop Darten Oosterpark<br />

Vrijdag 1 nov. <strong>2019</strong> 19.00 – 21.30 uur<br />

Workshop Linedancing<br />

Maandag 4 nov. <strong>2019</strong><br />

Workshop Lachyoga<br />

Woensdag 6 nov. <strong>2019</strong><br />

Bowlen<br />

Woensdag 6 nov. <strong>2019</strong><br />

Dansles Bachata<br />

Vrijdag 8 nov. <strong>2019</strong><br />

De Wijert<br />

9.30 – 11.30 uur<br />

Centrum<br />

10.00 – 12.00 uur<br />

Lewenborg<br />

18.30 – 20.30 uur<br />

Selwerd<br />

19.00 – 21.15 uur<br />

Aanmelden<br />

Voor zowel de feestavond als de workshops<br />

geldt dat u zich kunt aanmelden tot uiterlijk<br />

vrijdag 18 <strong>oktober</strong>, bij voorkeur digitaal via<br />

www.humanitas.nl/groningen of via een<br />

aanmeldkaart, verkrijgbaar bij Humanitas en/<br />

of de WIJ-teams. U kunt aan één workshop<br />

deelnemen. Let op: Vol=Vol. U ontvangt een<br />

bevestiging van uw aanmelding.<br />

Verrassing<br />

Heeft u een mantelzorgwaarderingskaart<br />

<strong>2019</strong>? Dan kunt u de verrassingscoupon<br />

tijdens de feestavond verzilveren. Wilt u<br />

de coupon liever op een ander moment<br />

inleveren? Dat kan tijdens bij het WIJteam<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> op donderdag 14, 21, 28<br />

november en op donderdag 5 en 12<br />

december tusssen 13.00 uur en 15.00<br />

uur. De locatie is het Talmahuis aan de<br />

Merwedestraat 54.<br />

* mantelzorgers zorgen langdurig en intensief<br />

voor een naaste<br />

Mantelzorgwaarderingskaart<br />

Heeft u nog geen mantelzorgkaart, dan kunt<br />

u deze alsnog gratis ophalen. Dat kan op<br />

werkdagen bij Humanitas of het WIJ-team in<br />

uw wijk.<br />

34 De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 35


Puzzel<br />

Entree openingstijden<br />

(26 aug t/m 31 december <strong>2019</strong>)<br />

Vanaf 26 augustus t/m 31 december <strong>2019</strong><br />

heeft de Entree WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong> aangepaste<br />

openingstijden:<br />

Maandag: 13.00-17.00 u<br />

Dinsdag: 9.00-17.00 u<br />

Woensdag 9.00-13.00 u<br />

Donderdag: 9.00-17.00 u<br />

Vrijdag: gesloten<br />

Schone en veilige buurt<br />

WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong> is dagelijks telefonisch en via de<br />

mail bereikbaar van 9.00-17.00 u via<br />

050-3676400 Steentje bijdragen/verwijderen of wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl aan<br />

een groene buurt!<br />

Maandagochtend en vrijdagmiddag geopend:<br />

• Entree WIJ Corpus den Hoorn Paterswoldseweg 267<br />

Woensdagmiddag geopend:<br />

• Entree WIJ De Wijert P.C. Hooftlaan 1.<br />

U kunt daar ook terecht voor uw vragen of gebruik<br />

maken van een publieke computer.<br />

Puzzeltijd<br />

Het is weer tijd om te puzzelen! De winnaar krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50.<br />

Er kan gekozen worden uit een boeken-, bloemencadeau- of slijterijbon, een bon van de<br />

Kaaskop of een bon van DA Mirjam. Ook kunt u kiezen voor 2 toegangskaarten van het<br />

Groninger Museum. Een nieuwe prijs is een biologisch cadeaupakket van de Plus! Alle<br />

inzenders maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon<br />

Margje (Rabenhauptstraat).<br />

Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 1 november <strong>2019</strong> naar:<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003 (brievenbus binnen bij de Stroming)<br />

9700 CB Groningen<br />

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen. Hoe origineler<br />

de kaart, hoe groter de kans op een prijs! Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.<br />

Geef ook aan voor welke cadeaubon u in aanmerking wilt komen. Anders kunnen we u de<br />

prijs niet geven.<br />

AASETER<br />

ALPENPAS<br />

ANTILOPE<br />

BRUTAAL<br />

CONSULENT<br />

DENKFOUT<br />

DESONDANKS<br />

EVENWICHT<br />

GEPEPERD<br />

GLIMLACHEN<br />

GLOOI<br />

INNIG<br />

KAPSEL<br />

KREEFT<br />

KREUKEN<br />

KWALITEIT<br />

LUISTERAAR<br />

NIETTEMIN<br />

OLIETANK<br />

ONDERWIJZEN<br />

OUDERE<br />

PRISMA<br />

TENUE<br />

VLOERKLEED<br />

WAARHEEN<br />

WELDRA<br />

WINDKRACHT<br />

WISSEL<br />

ZONET<br />

ZWEETLUCHT<br />

Na juiste<br />

invulling<br />

vormen de<br />

overgebleven<br />

letters een<br />

woord of zin.<br />

Oplossing puzzel<br />

De oplossing van de vorige puzzel is: drukgang<br />

De prijswinnaars zijn:<br />

Y. Smits, twee toegangskaartjes<br />

Groninger Museum<br />

Paulina Smedes, een schoonheidsbon van<br />

Schoonheidssalon Margje.<br />

De prijs wordt binnenkort bij de winnaars<br />

thuisbezorgd.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 37


Contactgegevens<br />

Rubriek<br />

Buurtvereniging<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Lidmaatschap<br />

Lidmaatschap is gratis voor wijkbewoners.<br />

Aanmelden/opzeggen kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Vrijwilligers<br />

De buurtvereniging kan altijd vrijwilligers<br />

gebruiken. Aanmelden kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Contactgegevens<br />

Buurtvereniging De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

(Dit is tevens het adres van de Stroming)<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

rekeningnummer: NL53INGB0007215769<br />

Het bestuur<br />

voorzitter: vacant<br />

secretaris: Henk Harmsma, Vechtstraat 306, tel<br />

06-398 82 554<br />

penningmeester: Anne van Guldener<br />

algemeen bestuurslid: Almar Dijkstra<br />

algemeen bestuurslid: Paul Monnikhof<br />

algemeen bestuurslid: Jaap Sluiman<br />

aspirant bestuurslid: Renée Blaauw<br />

De bestuursleden zijn bij voorkeur per<br />

email bereikbaar:<br />

Algemene zaken: info@derivierenbuurt.nl<br />

<strong>Buurtkrant</strong>: buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Maar u mag natuurlijk wel bellen!<br />

Buurtvereniging<br />

KVK 40026846<br />

Belangrijke<br />

(wijk-)informatie<br />

Alarm nummer: 112<br />

Telefonische Hulpdiensten<br />

Dier in nood: 144<br />

Telefonische Hulpdiensten<br />

Doktersdienst: 0900 - 9229<br />

Kindertelefoon: 0800-0432<br />

(dagelijks 14.00 - 20.00 uur)<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp: 0900-0101<br />

(ma t/m vrij 09.00- 17.00 uur)<br />

Buurtagenten (Pieter-Paul Locadia en Miranda<br />

Dijksman) pieter-paul.locadia@politie.nl<br />

0900 – 88 44<br />

(tevens voor andere, niet spoedeisende,<br />

politiezaken)<br />

Gemeentelijke telefoonnummers<br />

Stadsbeheer: 050 – 367 10 00<br />

Meldpunt overlast en zorg: 050 – 587 58 85<br />

(van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur )<br />

• burenoverlast<br />

• jeugd en jongeren overlast<br />

• drugs- en alcoholoverlast<br />

• dieren: verwaarlozing en gevaar voor de<br />

omgeving<br />

• overlast door horeca<br />

• zorg: psychische problemen, verslaving,<br />

zelfverwaarlozing, zorg om kinderen, signalen<br />

van huiselijk geweld, buitenslaper<br />

Buitengewoon Opsporing ambtenaar (BOA):<br />

Telefoon 14050:<br />

• afvaloverlast<br />

• hondenoverlast<br />

• parkeeroverlast<br />

• jeugdoverlast<br />

Gemeentelijke websites<br />

www.gemeente.groningen.nl<br />

www.gemeente.groningen.nl/wijken<br />

www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

www.milieudienst.groningen.nl<br />

Ringweg websites<br />

www.aanpakringzuid.nl (Laatste nieuws Aanpak<br />

Ring Zuid)<br />

Spoorzone<br />

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone<br />

DROGISTERIJ PARFUMERIE<br />

MIRJAM<br />

38 De <strong>Rivierenbuurt</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!