02.10.2019 Views

Bouwen aan Vlaanderen 04 2019

Over de Bouw

Over de Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE

4

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 4 2019 I SEPT-OKT

BRUISENDE STADSWIJK IN GERENOVEERD

SPOORWEGSTATION

ICONISCH PROVINCIEHUIS MET

WERVELENDE GEVEL

DRIE VOORUITSTREVENDE

ZWEMBADPROJECTEN

CULTUUR OPSNUIVEN IN VOORMALIG

MIJNGEBOUW

ZEVENTIENDE-EEUWS KLOOSTER

OMGETOVERD TOT BIBLIOTHEEK


100% ZEKERHEID

VEILIGHEID GEGARANDEERD

Project Docks Bruxsel

KIES VOOR COLT BRANDVEILIGHEID

ROOKBEHEERSING EN VENTILATIESYSTEMEN VOOR O.A. LOGISTIEKE EN WINKELCENTRA

AIRLITE

COLTLITE

FIRELIGHT

APOLLO

– Hoogwaardige natuurlijke ventilatiesystemen in de dakopbouw

– Natuurlijke ventilatie-eenheden in de wanden

– Automatisch open gestuurde dak ventilatie-eenheden

– Natuurlijke RWA-eenheden

+32 15 28 60 80 | info@be.coltgroup.com | www.coltinfo.be


Schindler Digital Plan

De snelle en directe manier om uw

lift(en) te configureren en te integreren

in uw plannen.

Schindler Digital Plan is het ontwerpportaal waar u toegang heeft tot de meest relevante Schindler product-en

ontwerpgegevens om u bij het ontwerpproces bij te staan. U geeft de kernspecificaties van uw project in en

Schindler Digital Plan wijst u haar productaanbevelingen en alternatieven voor uw ontwerp aan.

In slechts enkele clicks, wordt u niet enkel de meest geschikte oplossing aanbevolen, u ontvangt bovendien

uitgebreide productspecificaties en zelfs een gedetailleerde aanzichttekening. Desgewenst, kunt u deze

planningsgegevens direct downloaden in DWG of PDF-formaat en rechtstreeks in uw ontwerp importeren.

Schindler Digital Plan is steeds up to date. Zo kunt u in alle vertrouwen ontwerpen.

Schindler Digital Plan

https://digitalplan.schindler.com

www.schindler.be


DucoSlide

Aluminium schuifpanelen

G-LABEL / BDO - MELLE

Maximum

privacy

Maximum aan

mogelijkheden

Maximum

daglicht

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

4

Renovatieritme

VOORWOORD

162 miljard euro. Zo veel geld is er volgens een SERV-studie nodig om de komende dertig jaar 2,7 miljoen Vlaamse woningen te renoveren en

op die manier de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Het plaatsen van dakisolatie of het opvullen van een spouwmuur volstaat immers

niet om alle verouderde huizen in onze regio op punt te stellen. Dak, gevel, vloer, ramen, technieken …: in het slechtste geval zijn ze allemaal

toe aan een grondige opknapbeurt. En de tijd begint te dringen …

‘Hoezo? We hebben toch nog dertig jaar?’, zal u misschien denken. Dat klopt als een bus, maar als we het huidige renovatietempo aanhouden

– lees: circa 16.000 vergunde renovaties per jaar of 1 % van het bestaande gebouwenpark – dan zal tegen 2050 slechts een derde van ons woningpatrimonium

energiezuinig zijn. En dat is natuurlijk veel te weinig … Om binnen drie decennia een voldoende te scoren, moeten we 3 % van

het bestaande gebouwenpark per jaar vernieuwen. Het is met andere woorden de hoogste tijd om meer dan één versnelling hoger te schakelen.

Maar daar wringt het schoentje. Eigenaars en gezinnen voelen zich momenteel niet massaal geroepen om te investeren in de energetische

performantie van hun woning. Zeker in flatgebouwen is de status quo de norm, want de renovatie van de collectieve delen is een financieel

en administratief kluwen waar niemand zich aan wil verbranden. Een aangepaste wetgeving en financiering dringt zich dus op, want ook collectieve

eigendommen zijn over het algemeen allerminst toonbeelden van energie-efficiëntie. Integendeel …

Even terug naar het kostenplaatje: een gemiddeld renovatiebudget van 60.000 euro per individuele woning resulteert in een totaalbedrag

van 162 miljard euro. In de wetenschap dat de jaarlijkse financiële draagkracht van de Vlaamse overheid 47,5 miljard euro bedraagt en dat

het telkens trekken en duwen is om deze som naar behoren te verdelen over alle beleidsdomeinen, kunnen we concluderen dat de overheid

onmogelijk zelf het voortouw kan nemen in deze grootschalige vernieuwingsoperatie. Gezinnen, de banken en de bouwsector zullen (meer dan)

hun steentje moeten bijdragen en zullen de handen in elkaar moeten slaan om het renovatieritme op te krikken.

Maar dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. De overheid kan dan wel zijn best doen om burgers te sensibiliseren en de voordelen

van een renovatie te benadrukken (niet alleen lagere energiekosten, maar ook een stijging van de vastgoedwaarde), het laatste woord is en

blijft aan ‘de portemonnee’, die makkelijker opengetrokken wordt wanneer er premies, belastingvoordelen en andere financiële maatregelen

aan te pas komen. “Vandaar dat renovatiekredieten aanmoedigen en inspelen op een groene woonfiscaliteit eveneens belangrijke prioriteiten

zijn”, stelt de SERV.

“Gezien de urgentie mogen we geen kansen op renovatie laten liggen”, klinkt het eveneens. De verkoop van een woning is bijvoorbeeld een

ideale gelegenheid om over te gaan tot structurele vernieuwingsingrepen. In 2017 veranderden circa 80.000 huizen van eigenaar. Dat biedt

potentieel … Het Vlaams Klimaatplan stelt dan ook voor om renovatie na aankoop te verplichten. Want: “In combinatie met een aangepaste

wetgeving, financiering en fiscaliteit kan dit de stap naar renovatie aanzienlijk verkleinen.”

Klinkt mooi, maar de vraag is of de praktijk er even rooskleurig zal uitzien als de theorie. De rentevoeten zijn historisch laag, maar de aankoopprijzen

van woningen blijven historisch hoog. Welke ‘jonge starters’ of alleenstaanden hebben de middelen om bovenop die aankoopprijs ook

nog eens een renovatiebudget van enkele tienduizenden euro’s op te hoesten? Voor velen is het geen kwestie van willen, maar van kunnen. Mits

de nodige steun zullen de meeste kopers allicht wel bereid zijn om ‘hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en verouderde

woningen binnen de vijf jaar na aankoop energiezuinig te maken’, zoals VCB-boegbeeld Marc Dillen poneerde. Maar dan is er wel nood aan een

toverformule die zowel de overheid als kopers en eigenaars financieel ontlast. Benieuwd wie deze gordiaanse knoop zal kunnen ontwarren …

Veel leesplezier

Tim Janssens


4

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 20 • nummer 4 • 2019

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Wouter Polspoel, Philippe Selke en

Liesbeth Verhulst (Redactiebureau Palindroom),

Stephanie Demasure, Joke Hofmans, Els Jonckheere,

Koen Mortelmans, Anastasia Verleysen.

BLADMANAGERS

Philippe Bourda

+32 50 36 81 70

+32 478 43 75 43

p.bourda@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert

+32 50 36 81 70

p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Adresgegevens:

Postbus 85, 3900 Pelt, België

+32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Lisa Gyselinck

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

KBC Bank

IBAN BE80 7310 2514 2977

BIC KREDBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Postbus 85, 3900 Pelt, België

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

08

WOON- EN WERKGEBOUWEN

Brussel Gare Maritime 8

Antwerpen Provinciehuis 16

Genk EnergyVille 2 28

Waregem IVC Group 30

Boechout Burger & Welzijn 38

Hasselt Residentie Alba 40

Gent Dierenasiel 44

Ieper Bellewaerde Aquapark 46

Jette Esseghem 2 51

Puurs Viabuild 54

Gent Green Tower 56

Kortrijk LAGO Kortrijk Weide 60

Sint-Niklaas IMACAR Vanhoecke 68

Lommel De Soeverein 75

Brussel Faro 80

Bedrijfspresentatie Euro Rent 84

Lichtervelde Sportsite 86

Deinze Leietheater 88

Bedrijfspresentatie Stabilogics 90

Antwerpen Gemini 92

Genk Parkeertoren H.Essers 94

Roeselare R.Plaza 96

Heusden-Zolder CC Muze 102

Groot-Bijgaarden Fosbury & Sons 104

Antwerpen Scheepvaartpolitie 107

Bedrijfspresentatie Antoine Adam 108

DAK & GEVELTECHNIEKEN

De perfecte glazen balustrade 110

THEMA CIRCULAIR BOUWEN

Hoe maak je circulair bouwen economisch rendabel? 112

Specifieke verbindingen maken prefabbetonelementen circulair 114

38

60


TP - Cover.indd 1 02-10-19 16:46

96

INHOUD

146

124

156 166

Kostenefficiënt en ecologisch systeem voor massieve houtbouw 117

Bouwsector zet in op circulaire pallethoezen 118

Aluminium garandeert lange levensduur van gevel en dak 120

THEMA BIM

SCAN to BIM: de toekomst van renovatie en restauratie 124

Renderen naar een hoger niveau getild 126

Snelle doorlooptijd en minimale foutenmarge dankzij BIM 130

“BIM is een grote meerwaarde voor onze uitvoeringsactiviteiten” 132

“Dankzij BIM hebben we meer dan een streepje voor” 135

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Mechelen Predikherenklooster 136

Bedrijfspresentatie Renotec 145

Gent De Snoepwinkel 146

Antwerpen Villanella 149

ONDERWIJSPROJECTEN

Lille Basisschool Gierle 153

Aalter Basisschool Emmaüs 156

Turnhout Talentenhuis 160

ZORGPROJECTEN

Maaseik Ziekenhuis Maas en Kempen 162

Dendermonde GAW Augustijnen 164

Bornem AZ Rivierenland 166

PARTNERS EN RUBRIEKEN

VCB Nieuws 173

CIB Nieuws 174

Bouwpartners 177

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

4

UITGAVE

4

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 4 2019 I SEPT-OKT

BRUISENDE STADSWIJK IN GERENOVEERD

SPOORWEGSTATION

ICONISCH PROVINCIEHUIS MET

WERVELENDE GEVEL

DRIE VOORUITSTREVENDE

ZWEMBADPROJECTEN

CULTUUR OPSNUIVEN IN VOORMALIG

MIJNGEBOUW

ZEVENTIENDE-EEUWS KLOOSTER

OMGETOVERD TOT BIBLIOTHEEK

Coverbeeld:

Provinciehuis, Antwerpen

Beeld: Denys

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Brussel Gare Maritime

VOORMALIG SPOORWEGSTATION

WORDT AUTHENTIEKE BELEVINGSRUIMTE

De omgeving van de Brusselse haven ondergaat al verschillende jaren een opmerkelijke transformatie. De

onaantrekkelijke, oud-industriële buurt verandert beetje bij beetje in een bruisend stadsdeel. De realisatie

van Gare Maritime draagt daar in belangrijke mate toe bij.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld MBG

In opdracht van Extensa vormt MBG het voormalige

goederenstation op de Brusselse Tour & Taxissite

om tot een overdekte stedelijke ruimte voor

kantoren, events, promenades, horeca- en shopfaciliteiten.

Het Nederlandse architectenkantoor

Neutelings-Riedijk, bekend van onder meer het

Museum aan de Stroom in Antwerpen, tekende de

plannen voor de nieuwe invulling met behoud van

zo veel mogelijk originele elementen van de indrukwekkende,

75 meter lange stationshallen. Denk

bijvoorbeeld aan de gietijzeren kolommen met artnouveauversieringen.

CLT

De 40.000 m² grote oppervlakte van het station

krijgt er 35.000 m² nuttige vloeroppervlakte bij

door de bouw van interne verdiepingen, die worden

ingevuld met kantoren. Winkels, toonzalen

en horecazaken krijgen een plaats op de begane

grond. Deze binnenvolumes worden volledig opgetrokken

in houtskeletbouw, met CLT-elementen

(kruisgelaagd hout). Alleen de paalfunderingen, de

funderingsplaten en de kelders van twee kleinere

constructies zijn uitgevoerd in beton.

De houten volumes staan niet los in de hal, maar

sluiten volledig aan tegen de bestaande gevels

en daken. "Opdat de staalstructuur kan bewegen

onder invloed van wind en temperatuur, moesten

we aan de aansluitingen telkens de nodige speling

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gare Maritime Brussel

Onder de grond bevinden zich twee kleine kelderruimtes en twee lange buffertanks

met een capaciteit voor 1.400 m³ regenwater.

De hoogte van het voormalige stationsgebouw GARE MARITIMEzorgt - Brussel voor een riant ruimtegevoel.

Het project Gare Maritime op de Tour & Taxis-site wordt gebouwd in

opdracht van Extensa. Het oude goederenstation wordt gerenoveerd

en gerestaureerd tot een overdekte, bruisende stad met ruimte voor

kantoren, events, promenades, horeca- en shopfaciliteiten.

• Opdrachtgever

Extensa nv

• Ontwerp

Architectenbureau

Neutelings-Riedijk

• Oppervlakte

±75.000m²

• Uitvoeringstermijn

08/16 – 04/20

Het Nederlandse architectenbureau Neutelings-Riedijk, bekend van

onder andere het populaire MAS in Antwerpen, heeft de

indrukwekkende stationshallen onder handen genomen en de site

omgetoverd tot een nieuwe, hedendaagse wijk met behoud van

originele elementen. De hallen zijn 175 meter diep en rusten op ranke

gietijzeren pilaren met art-nouveau-elementen.

De 40.000 vierkante meter grote oppervlakte van het station krijgt er

nog eens 35.000 extra vierkante meters nuttige vloeroppervlakte bij

door verdiepingen te bouwen waar de kantoorruimtes worden voorzien.

Op het gelijkvloers komen de winkels, showrooms of horecazaken.

Deze binnenvolumes worden volledig in houtskeletbouw door middel

van CLT-elementen gebouwd.

De drie middelste kappen worden leeggelaten en in de lagere hallen

worden over de hele lengte groentuinen aangelegd. In de zijhallen

worden ook zes dwarsstraten aangelegd om het geheel de sfeer van

de Spaanse ramblas te laten uitademen.

Extra lichtstraten en rookkoepels in het dak.

laten en moeten we ze soepel afdichten om akoestische

en thermische redenen", vertelt projectdirecteur

Jan Mulkens van MBG.

Ramblas

In de drie middelste kappen komen geen permanente

constructies. In deze hallen worden over

de volledige lengte onder meer groenzones aangelegd.

De zijhallen krijgen zes dwarsstraten om

het geheel de sfeer van Spaanse ramblas te laten

uitademen. "We zijn in juli 2016 gestart met de

renovatie van de oude spoorweghallen en in juni

2018 met de bouw van de houten binnenvolumes",

zegt Mulkens. "We ontdekten dat de bestaande

staalstructuur, de houten dakstructuur en het met

houten latten beklede plafond nog in goede staat

verkeerden. We vervangen wel de zinken dakbedekking

met sandwichpanelen en rusten een deel

Garden Square Blok D – Laarstraat 16 bus 12 – 2610 Antwerpen

www.mbg.be

van het staal uit met een brandwerende coating."

Bij het verwijderen van de oude zinkbekleding en

het aanbrengen van de nieuwe sandwichpanelen

kwamen de oude dakstructuur met houten bebording

en kepers en het onderliggende lattenwerk

bloot te liggen. "Een deel van het hout, in het bijzonder

aan de goten, was rot, zodat we het moesten

vervangen. Het overgrote deel van de dakstructuur

en het lattenwerk bleef wel intact. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Nieuwbouwzondag 20/10

ICONIC LIVING

Ontdek de hoogkwalitatieve afwerking in onze Residential Info Office op Tour&Taxis

tijdens de nieuwbouwzondag op 20 oktober van 10 tot 18u.

Rustig gelegen aan de voet van het park op de historische Tour&Taxis site.

WWW.TOUR-TAXIS-RESIDENTIAL.COM


Gare Maritime Brussel

“In ons concept staat beleving centraal. Gare Maritime

zal hoofdzakelijk bestaan uit ruimtes waar geprobeerd,

gedemonstreerd en geproefd kan worden”

De bestaande perrons zijn uitgebroken en het terrein

wordt opnieuw geprofileerd, rekening houdend met

het niveauverschil tussen de beide langsgevels.

Door de onvermijdelijke vochtinfiltratie en oud stof

hadden grote delen van de latten een zwarte ‘uitslag’

gekregen. We zijn erin geslaagd om die grotendeels

te verwijderen door voorzichtig stralen. Het lattenwerk

is nu zichtbaar in zijn oorspronkelijke staat.

Zon

Om meer daglicht binnen te laten en de brandveiligheid

te verbeteren zijn er in het dak bijkomende lichtstraten

en rookkoepels aangebracht. "Dit vergde extra

aandacht voor de waterdichte detaillering van de

aansluiting van de koepels op de sandwichpanelen",

legt Mulkens uit. In de beglazing van de zuidwestgeoriënteerde

kopgevel van de hal zijn zonnecellen

geïntegreerd. "Om de door deze cellen geproduceerde

elektriciteit op het net te zetten, moesten we de

detaillering aanpassen, onder meer voor het wegwerken

van de kabels."

Verhuren

Initiatiefnemer Extensa, eigenaar van de hele 30

hectare grote site, is niet van plan om Gare Maritime

onmiddellijk te verkopen. "De nieuwe kantoorgebouwen

die we er lieten optrekken, zoals het Herman

Teirlinckgebouw (met als huurder de Vlaamse overheid)

en het gebouw voor Leefmilieu Brussel, hebben

we verkocht, maar het gerenoveerd, historisch

patrimonium, zoals Gare Maritime, }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SCHINDLER – LIFTEN

Om het verticale transport op een efficiënte en vooral betrouwbare manier te laten verlopen,

koos Extensa Group ervoor om in Gare Maritime tien Schindler 3300-personenliften

te voorzien. Dankzij hun ‘Square Style’ en stijlvolle verlichting creëren ze een esthetische

meerwaarde in deze indrukwekkende overdekte stad. Maar ook qua technologie passen ze

perfect in dit vernieuwende en toekomstgerichte project.

De Schindler 3300-liften bedienen telkens vier stopplaatsen, gaande van het gelijkvloers tot

de derde verdieping. “Om een maximaal comfort te garanderen, zijn de liftkooien met hun

afmeting van 1200 x 1400 mm ruimer dan wat de EN81.70-norm voorschrijft”, vertelt Wim

Stockx, sales, marketing & product manager new installations Belux. “De deuren meten

900 x 2100 mm, waardoor ook rolstoelgebruikers gemakkelijk de liften kunnen betreden.

Binnenin is alles afgewerkt in roestvrij staal om een ultralange levensduur te garanderen.”

Veilig én toekomstgericht

De liften zitten ook boordevol technologisch vernuft. “Onze TSD-oplossing was de doorslaggevende

reden waarom Extensa Group voor Schindler heeft gekozen”, aldus Wim Stockx. “De

variante uitloophoogte speelde immers perfect in op de ambitieuze bouwkundige voorzieningen.

In concreto geven deze liften de garantie van een vrije stahoogte van 1,8 meter, gecombineerd

met een veiligheidsvolume dat zich op het kooidakplatform situeert. Op deze manier

garanderen we een uiterst veilige inspectie en onderhoud. Voorts beschikken de liften over

een ‘CUBE’, waarmee draadloze communicatie kan worden opgezet. In de toekomst vormt

deze oplossing de brug naar verdere digitalisering, zoals ‘over the air’-updates, Voice-over-IP

of allerhande andere snufjes die de liften klaarmaken voor de connectiviteit van de toekomst.

Schindler richt zich de laatste jaren immers sterk op digitalisering. Hiervoor sloten we verschillende

samenwerkingsverbanden af, waardoor we onder meer ook de residentiële oplossing

‘BringMe’ kunnen aanbieden. Deze all-in-oneoplossing koppelt een slimme thuisleverkast voor

brieven en pakketten aan de lift: een uiterst innovatief systeem dat eenvoudig te gebruiken is

én dat de buurt groener maakt terwijl je zelf meer tijd en geld bespaart!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


NOBODY

GETS HURT

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

INGENIOUS

TOGETHER

WE ARE STRONG

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

mbg.be

MBG / Garden Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 11

MBG_STANDAARD_ADVERTENTIE_197x130_liggend_OK.indd 3 05/10/2017 09:12


Gare Maritime Brussel

blijft nog binnen de groep. Door het te verhuren, kunnen we de grote lijnen van

de invulling zelf uitzetten", zegt COO Peter De Durpel.

Beleving centraal

Die invulling is gericht op evenementen, eten en drinken. Extensa wil geen zoveelste

shoppingcenter creëren, waar vooral de bekende modeketens aanwezig

zijn. "In ons concept staat beleving centraal. Er komen vooral ruimtes waar geprobeerd,

gedemonstreerd en geproefd kan worden. Momenteel is 60 % van de

kantoorruimte al verhuurd. Bosch-Siemens-Hausgeräte tekent bijvoorbeeld niet

alleen present in de publieksruimte, maar gaat ook zijn Belgische zetel op het

verdiepingsniveau vestigen." ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

REYNAERS ALUMINIUM – ALUMINIUM

GEVELPROFIELEN

De vliesgevels van de middelste van de drie hallen van Gare Maritime

zijn samengesteld met profielen van Reynaers Aluminium. "Ze

zijn op de bouwplaats zelf samengesteld door onze klant, de constructeur

CS Raamconstructies", verklaart Johan Bollaert, project

support manager bij Reynaers Aluminium (Duffel).

"Het gebeurt dikwijls dat wij systemen op maat ontwikkelen, maar

hier konden we alles oplossen met ons standaardsysteem CW 60,

met 92 modules van 6 op 6 meter." Ook de kopgevels van de drie

hallen zijn ingevuld met deze profielen. "Ze bieden onder meer de

mogelijkheid om de bekabeling van de in de gevel verwerkte PVcellen

te verstoppen."

De binnenvolumes worden volledig opgetrokken in houtskeletbouw, met

elementen in kruisgelaagd hout.

Reynaers Aluminium is een specialist in het ontwikkelen en in de

markt zetten van innovatieve en energie-efficiënte aluminiumtoepassingen

voor de constructie van ramen, deuren, gevelsystemen,

schuifdeuren, zonweringen en veranda’s. Naast de verkoop van

een aantal standaardoplossingen ontwikkelt Reynaers ook op

maat voor zowel particuliere en commerciële als industriële projecten.

Het bedrijf is opgericht in 1965 en telt vandaag wereldwijd

meer dan tweeduizend werknemers in veertig landen. Het exporteert

naar meer dan zeventig landen.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS –

TRILLINGSARME KOKERPALEN

Een oud goederenstation omtoveren tot een bruisende stad-opzich:

het is geen sinecure. De Waal Solid Foundations kan ervan

meespreken. “Binnen de bestaande stationshal hebben we maar

liefst 650 kokerpalen (diameter 273 mm en 324 mm) geheid, tot

op een diepte van 15 meter”, zegt Damien Sneyers, BU Manager

Palen bij de Lokerse funderingsspecialist. “De planning was

behoorlijk strak. Vandaar dat we op een bepaald moment zelfs

vier machines tegelijk ingezet hebben, die elk een zone voor hun

rekening namen. Dankzij ons uitgebreide machinepark konden we

de doorlooptijd beperken tot drie maanden. Gare Maritime was

een van onze grotere ‘kokerpalenprojecten’ van de voorbije jaren.

Vanwege de beperkte werkhoogte in de hal – op sommige plaatsen

slechts 8 meter – konden we geen grote palenmachines inzetten.

Het gebruik van trillingsarme kokerpalen, die segment per

segment geplaatst zijn met behulp van kleine, lichte en handige

machines, bood echter soelaas.”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Extensa (Brussel)

Architect

JDMA (ontwerp renovatie, Brussel) en

Neutelings-Riedijk, (ontwerp nieuwbouwvolumes,

Rotterdam)

Hoofdaannemer(s) MBG (Antwerpen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

INTERALU – KLIMAATPLAFONDS

In Gare Maritime zijn circa 15.000 m² klimaatplafonds geïnstalleerd.

De keuze viel op de SAPPCeiling® van Interalu uit Wilrijk, dat

zich al sinds 1971 specialiseert in de productie en plaatsing van

(actieve) metalen plafonds. “Deze zorgen niet alleen voor koeling

en verwarming, maar ook voor een optimale akoestiek en lichtweerkaatsing”,

vertelt CEO Anthony Schrauwen. “Uitmuntende

kwaliteit en duurzaamheid zijn de pijlers van onze business. De

producten die we vandaag verkopen, moeten onze klanten decennialang

dienen. Als familiebedrijf dat op een mens- en servicegerichte

manier met zijn klanten omgaat, zijn we dan ook fier op ons

werk, dat intussen ook uitbreiding vindt in Nederland, Frankrijk en

Luxemburg.”

In Gare Maritime is tussen de balken van de CLT-structuur gewerkt,

en dat in de korte richting. “Deze techniek biedt een erg

hoge flexibiliteit voor de gebruiker, zonder beperkingen op de architecturale

creativiteit”, legt Anthony Schrauwen uit. “Omdat het

activeren van dergelijke korte panelen nieuw was, moesten we de

structuur van het plafond aanpassen. In het volledige project wordt

gebruikgemaakt van een speciale grijze kleur, die we dan ook specifiek

voor Gare Maritime hebben geproduceerd. Maatwerk is immers

onze troef, en we staan erom bekend geen enkele uitdaging

uit de weg te gaan.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Gare Maritime Brussel

Alle houten kozijnen zijn bewerkt met duurzame olie en inclusief het glas geleverd.

Complex schrijnwerk met oog voor detail

Bij de realisatie van Gare Maritime stonden duurzaamheid en vakmanschap centraal. Dat

het Nederlandse Webo instond voor het houten schrijnwerk is dan ook niet echt verbazingwekkend

te noemen. Sinds 1988 specialiseert deze firma zich immers in de realisatie

van complexe constructies in alle maten en vormen. In Gare Maritime installeerde Webo

de kozijnen en de indrukwekkende balustrades uit duurzaam geproduceerde Europese eik.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld WEBO

Kozijnen, HSB-elementen en innovatieve creaties:

geen brug is te ver voor Webo. “Dankzij

een verregaande industrialisatie, waarbij 3Dplannen

onze productiemachines aansturen,

kunnen we de meest complexe en grote projecten

aan”, vertelt zaakvoerder Willem Haase.

“Dit zonder onze flexibiliteit te verliezen, want

maatwerk is onze corebusiness. Vandaar dat we

ook een team van ingenieurs in huis hebben

die alle architecturale ideeën naar de praktijk

vertalen. Zo hebben we voor Neutelings Riedijk

Architects, de architect van Gare Maritime, eerder

ook het Stadhuiskwartier Deventer voorzien

van eiken binnen- en buitenkozijnen. Intussen

hebben we al tal van projecten in België, Nederland

en zelfs Duitsland verwezenlijkt, maar

Gare Maritime is toch wel een van onze prestigereferenties.

Nooit eerder hadden we zo’n

grote realisatie in Europese eik. Het is werkelijk

een uniek renovatieproject geworden.”

Concreet leverde en plaatste Webo de houten

kozijnen. “Al het hout is bewerkt met duurzame

olie en inclusief het glas geleverd”, aldus Willem

Haase. “Verder zorgden we voor de balustrades

aan de loopgangen op de eerste, tweede en derde

verdieping én de schuine trappen. Dit is maatwerk

pur sang en een mooi visitekaartje van onze kennis

en kunde. Vooral de realisatie van de schuine

onderdelen in de kruistrappen was een uitdaging

om u tegen te zeggen. Ook de omvang van de

stukken was redelijk uitzonderlijk. Niettemin zijn

we erin geslaagd om deze missie met succes te

voltooien, en daar zijn we bijzonder trots op. Gare

Maritime is een referentie waar we over dertig jaar

nog steeds mee zullen kunnen uitpakken.” ❚

“De balustrades aan de loopgangen zijn puur

maatwerk en een mooi visitekaartje van onze kennis

en kunde”, zegt Willem Haase.

“Gare Maritime is een referentie waar we

over dertig jaar nog steeds mee zullen

kunnen uitpakken”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


Antwerpen Provinciehuis

PROVINCIE ANTWERPEN PRONKT

MET NIEUW KANTOORGEBOUW

Na een afwezigheid van vijf jaar zijn de medewerkers van het Antwerpse provinciebestuur teruggekeerd naar de omgeving van het

Koning Albertpark. Daar hebben de bouwbedrijven Denys en Democo intussen hun oude kantoorgebouw gesloopt en vervangen door een

opvallende nieuwbouw.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Provincie Antwerpen en Régine Mahaux

De officiële opening van het gebouw vindt pas

dit najaar of begin 2020 plaats, na de heraanleg

van de 2,3 hectare grote tuin, die volledig publiek

toegankelijk zal zijn. Intussen kunnen de provinciale

ambtenaren al wennen aan papierarm werken,

telefoneren via Skype en het delen van een aantal

werkplekken. Het provinciehuis telt immers 620

werkplekken voor 860 werknemers.

Renoveren te duur

Het oude provinciehuis uit het begin van de jaren

70 van vorige eeuw was niet meer geschikt voor

de hedendaagse werking van de ingekrompen

provinciale administratie. Heel wat werkruimtes

waren te groot, de ICT-bekabeling was in de loop

der jaren weinig planmatig uitgebreid en de energiefactuur

liep flink op. Bovendien was er zowel

betonrot als waterinsijpeling vastgesteld en bevatte

het gebouw asbest. Een studie wees uit dat

het goedkoper en efficiënter was om een nieuwbouw

op te trekken dan het bestaande gebouw

te renoveren.

Congresruimte

Het nieuwe provinciehuis combineert een congresdeel

met een capaciteit van 350 personen in de

voorbouw en een kantoordeel als torengebouw.

De voorbouw is opgedeeld in twee verdiepingen:

een halfverzonken niveau met auditorium,

raadzaal, tentoonstellingsruimte en lobby, en

polyvalente ruimtes op de hogere verdieping. Het

balkvormige volume heeft een lichtreflecterende

glasgevel. Dit maakt dat het zich manifesteert als

een glazen paviljoen in de tuin, waarbij spiegeling

16 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

De driehoekige ramen

en de volumetrische

zwenking geven het nieuwe

Antwerpse provinciehuis

een uniek karakter.


Provinciehuis Antwerpen

De gevel is voor slechts 40 % beglaasd om opwarming door zonnewarmte te verhinderen. Toch is er veel lichtinval

tot diep op de werkvloer, met name doordat de driehoekige ramen op hun punt geplaatst zijn.

en transparantie elkaar afwisselen. Het Antwerpse

provinciehuis telt vijftien bovengrondse niveaus

en is net geen 58 meter hoog. Dat is lager dan

de 71 meter van het oude provinciehuis. Ook de

vloeroppervlakte is aanzienlijk afgenomen.

Kenmerkend voor de visuele uitstraling van de vrijstaande

nieuwbouw zijn de driehoekige ramen en

de zwenking in het volume. Die moet niet alleen

de aandacht trekken, maar heeft ook een functionele

betekenis. Door deze torsie werpt het torengebouw

geen schaduw op de omliggende gebouwen.

Bovendien valt er zo minder rechtstreeks

zonlicht, maar meer onrechtstreeks noorderlicht

binnen in de grote, open verdiepingen.

“Dankzij de lichtreflecterende glasgevel

manifesteert het gebouw zich als een

glazen paviljoen in de tuin, waarbij

spiegeling en transparantie elkaar

afwisselen”

De parking ligt volledig ondergronds. Ze is bedekt

met een intensief groendak, dat deel uitmaakt

van de gloednieuwe tuin. Die tuin is opgevat als

een open vallei, omrand met struikgewas en bomen.

In vergelijking met vroeger is er meer ruimte

voor fietsers en carpoolers en is er minder plaats

voor individuele wagengebruikers.

Grootste BEO-veld van België

"Niet alleen qua uitzicht is dit geen alledaags gebouw",

blikt de projectleider bij hoofdaannemer

Denys terug. "Het BEO-veld, goed voor 350 boringen

tot op een diepte van 350 meter, is het grootste

dat tot nog toe is aangelegd in België. }

Het congrescentrum omvat een auditorium (350 personen), de provincieraadzaal (100 personen),

twee vergaderzalen voor 35 à 40 personen, een multifunctionele ruimte en enkele kleinere ruimtes.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


Building Works

© Regine Mahaux

www.denys.com


Provinciehuis Antwerpen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

PHENIX TOTAL INTERIOR -

NAADLOZE AFWERKING

Phenix Total Interior uit Schoten voerde in het nieuwe

Antwerpse provinciehuis een groot aantal vloer- en

schilderwerken uit. "We namen er zowel de wanden

als de plafonds en de deuren onder handen", vertelt

bedrijfsleider en medeoprichter Patrick Tjoens. Zijn

team bracht ook een beschermingslaag aan op de

betonwanden. "Een verzegelende glazuurlaag, om

het gladbekist beton een glanzend uitzicht te geven",

licht hij toe.

De zaal voor de bijeenkomsten van de provincieraad. (Beeld: Koen Fasseur)

Verder bracht Phenix Total Interior een laklaag aan op

de gebogen metalen wanden. "Die zijn geplamuurd

en strak geschilderd. We hebben ook de lasnaden

tussen de metalen platen zeer strak afgewerkt. De

bedoeling daarvan is niet louter esthetisch, maar ook

functioneel: deze wanden worden eveneens gebruikt

voor projecties."

Vaste werplekken zijn verleden tijd.

“Het Antwerpse provinciehuis telt vijftien

bovengrondse niveaus en is net geen 58

meter hoog”

Harmonie

In de keuken legde Phenix een PU-vloer aan. "Voor

de traphallen viel de keuze op cementgebonden gietvloeren

om het effect van polierbeton te benaderen

en harmonie met het zichtbeton van de wanden te

bereiken." Als interieurbedrijf met een totaalaanbod

plaatste Phenix ook de plinten, bracht het de belijningen

en markeringen in de ondergrondse parking

aan en beveiligde het de metalen draaitrappen (binnen

en buiten) met een antisliplaag. Phenix Total Interior

(Schoten) biedt in combinatie met dochterbedrijf

Floorcouture (gietvloeren) totaalconcepten aan, van

vloer tot wand. Het bundelt zo wel tientallen jaren

nuttige ervaring en expertise van zijn stichters. De

teams zijn ingedeeld in functie van de grootst mogelijke

synergie.

Variatie in vaardigheden

De schilders werken met de recentste apparatuur en

watergedragen verven en springen uiterst voorbeeldig

om met restafval. Ze kunnen ook kaleien, houten

marmerimitaties plaatsen en antigraffiticoatings

aanbrengen. Phenix werkt met alle kwaliteitsnamen

binnen de wereld van de verffabrikanten en geeft ook

vrijblijvend kleurenadvies.

Ook het ter plaatse storten van het zichtbeton

– waarin het hele gebouw is opgetrokken –

vormde een fameuze uitdaging. Geen enkel geveldeel

heeft immers dezelfde torsie. Daarom

moesten we een speciale, aanpasbare bekisting

ontwikkelen, die we telkens konden bijvijzelen.

We zagen ons er ook toe verplicht om die bekisting

met inox te maken, zodat er zich langs

de zichtzijden van het beton geen roestvlekken

zouden aftekenen."

Ook voor de raamopeningen zetten de aannemers

dit adaptieve bekistingssysteem in. "De helling was

immers anders voor elke raamopening", aldus de

projectleider. Wegens de hoge dichtheid van de wapening

moest Denys uitwendige trilmotoren inzetten

om het beton te verdichten, terwijl de kisten al op

hun plaats stonden. "En bij het aanvoeren van het beton

moesten we regelmatig de vloeibaarheid ervan

controleren, want door de Antwerpse verkeerscongestie

konden de transporttijden sterk variëren." }

Phenix Total Interior werkt zowel voor de industrie als

voor projectontwikkelaars en particulieren, ook via

kleinschalige opdrachten. In de provincie Antwerpen

werkte het onder meer mee aan de Lessius Hogeschool

in Antwerpen, het Sint-Jozefziekenhuis in

Malle en het kantoorgebouw van Antwerpse Bouwwerken.

In Oost-Vlaanderen is het gebouw van de faculteit

Letteren en Wijsbegeerte van Universiteit Gent

langs de Sint-Pietersnieuwstraat een blikvanger.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


PURE SOFT +

PURE DESIGN QUARTZ + PURE COMFORT +

(extreem zachte polyurethaan gietvloer) (epoxy quartz mortelvloer) (slijtvaste polyurethaan gietvloer)

Metropoolstraat 1 | B-2900 Schoten | Tel. +32 (0)3 311 86 43 | Fax. +32 (0)3 311 86 44

info@floorcouture.be | www.floorcouture.be

member of the PHENIX Group


Provinciehuis Antwerpen

Primeur

Ongewoon is ook de opbouw van het glasmozaïek

in de geventileerde gevel van de toren. "Een

primeur voor België. Zo nieuw dat hiervoor zelfs

nog geen duurzaamheidsattest bestaat. We konden

daar ook niet op wachten. Daarom hebben

we samen met het Wetenschappelijk en Technisch

Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) een

eigen duurzaamheidstest ontwikkeld, gebaseerd

op ATG." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Provincie Antwerpen (Antwerpen)

Architect

XDGA architecten (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

THV Democo-Denys Provinciehuis

Antwerpen (Hasselt - Gent)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 21


Antwerpen Provinciehuis

“DUURZAAMHEID EN UITDAGENDE

ARCHITECTUUR ZIJN GEEN TEGENPOLEN”

Het nieuwe Antwerpse provinciehuis biedt zijn gebruikers en bezoekers een erg hoog thermisch

comfort. Toch is het energieverbruik er minimaal en maakt het gebouw geen gebruik

van actieve koeling. En overigens ook niet van fossiele brandstoffen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Provincie Antwerpen en Denys

"Het provinciehuis is ontworpen met duurzaamheid

als uitgangspunt", vertelt operationeel directeur

en partner Kurt Corvers van Studiebureau

Boydens. "Wij zijn erg trots dat we samen met

architectenkantoor XDGA konden aantonen dat

verregaande duurzaamheid en uitdagende architectuur

geen tegenpolen zijn, toch niet wanneer

je beide aspecten vanaf het begin van het ontwerp

in evenwicht brengt met respect voor elkaar

incalculeert. Hier was dit wel degelijk het geval.

Het resultaat is een gecertifieerd passief kantoorgebouw

dat verwarmd en gekoeld wordt zonder

gebruik te maken van traditionele oplossingen

zoals stookketels of koelmachines."

Geothermie

De bodem is de belangrijkste energiebron van

het provinciehuis. Daarvoor zorgt een veld met

350 geothermische boorsondes onder de ondergrondse

parking. "In de winter putten warmtepompen

hun warmte uit de bodem en slaan ze

er op die manier koude op. Die kan dan in de

zomer gebruikt worden om het gebouw passief

te koelen. Het afgiftesysteem in het gebouw

bestaat hoofdzakelijk uit betonkernactivering,

aangevuld met enkele zones met vloerverwarming.

Deze lagetemperatuursystemen maken

een optimaal rendement van de warmtepompen

en passieve koeling mogelijk."

Ventilatie

De hygiënische ventilatie is vraaggestuurd, in

functie van de luchtkwaliteit in de verschillende

zones van het gebouw. "Via een ontvettingsproces

met uv-lampen wordt ook de warmte uit de

extractielucht van de dampkappen in de grootkeuken

gerecupereerd. Het ontvetten van dampkaplucht

gebeurt vaker, onder meer om minder

vervuiling van kanaalwerk te veroorzaken. Hier

recupereren we bijkomend de warmte uit de

afgezogen lucht. Dat is uitzonderlijk. Traditioneel

warmt men bij -10 °C de compensatielucht

buiten op tot 20 °C met gasgestookte warmte,

terwijl we hier gebruikmaken van een warmtewisselaar

en zo nauwelijks extra warmte moeten

toevoegen aan de verse lucht voor de keuken. De

luchtgroepen voor het auditorium, de raadzaal

en expositieruimtes zijn uitgerust met adiabatische

koeling. Die gebruikt regenwater om – op

een indirecte manier – de binnenstromende buitenlucht

af te koelen."

Kurt Corvers: “We zijn erg trots dat we in het nieuwe Antwerpse

provinciehuis hebben kunnen aantonen dat verregaande

duurzaamheid en uitdagende architectuur geen tegenpolen zijn.”

22 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Provinciehuis Antwerpen

Het passieve kantoorgebouw wordt verwarmd en gekoeld zonder gebruik te maken van traditionele oplossingen zoals stookketels of koelmachines.

Verlichting

De verlichting in de kantoren gebeurt volledig

met behulp van hoogperformante leds. Die zijn

individueel programmeerbaar, zodat hun flexibiliteit

maximaal is. "Een systeem van daglichtsturing

zal het verbruik nog verder doen dalen door de

verlichtingstoestellen te dimmen. Het dak van het

torenvolume is maximaal bedekt met PV-panelen,

goed voor een vermogen van ongeveer 35 kWp.

BREEAM

De architecten, Studiebureau Boydens en het

provinciebestuur streven naar een BREEAM Excellent-certificaat.

"Daarom hebben we een model

opgebouwd dat zowel de bouwfysische en installatietechnische

als de gebruikstechnische karakteristieken

van het gebouw bevat", legt Corvers uit.

"Hierbij hebben we het gebouw in een geometrische

vorm gegoten die het toelaat om de gestelde

vragen zo correct mogelijk te analyseren."

De verlichting in de kantoren gebeurt volledig met behulp van hoogperformante leds.

Dynamische doorrekening

Zo voerde Boydens een dynamische doorrekening

uit van de binnentemperaturen die in de

gebruiksruimtes van het gebouw zullen optreden,

overeenkomstig de BREEAM-eisen voor thermisch

comfort. "Aan de hand van uurlijkse resultaten

daarvan konden we ons een beeld vormen van

het te verwachten binnencomfort gedurende een

volledig 'typisch' jaar. Daarmee konden we een cijfermatige

evaluatie opstellen, die het al dan niet

behalen van de BREEAM-norm bepaalde." Een

daglichtberekening, uitgevoerd op een voldoende

groot oppervlak van het provinciehuis, gaf uitsluitsel

over het BREEAM-credit 'daylight’. "Als je vandaag

door het gebouw stapt, valt onmiddellijk op

hoeveel daglicht er binnenstroomt, ondanks de

beperkte raamoppervlakte. Dit is te danken aan

hun driehoekige vorm, die het daglicht bovenaan

maximaal laat binnenvallen."

Lzc-technologie

"In het kader van BREEAM evalueerden we

ook de effectiviteit van de toegepaste low- or

zero-carbontechnologie (lzc). Hierbij namen

we meer specifiek de grondgekoppelde warmtepompen

onder de loep. We bekeken in welke

mate ze de CO 2

-uitstoot op lange termijn

kunnen reduceren, in vergelijking met een

‘traditionele' installatie voor een dergelijk gebouw.

In vergelijking met de klassieke gasgestookte

ketel en koelmachine reduceren beide

technieken de gebouwgebonden CO 2

-uitstoot

met 32 %!" ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Provinciehuis Antwerpen

ENERGIEPLAATJE NAUWKEURIG GEMETEN

Dat het nieuwe Antwerpse provinciehuis

een energie-efficiënt gebouw is, blijkt niet

alleen uit de software. Ook de metingen

van de daadwerkelijke energieprestaties,

die werden uitgevoerd door Blowertechnic

(Mortsel), spreken boekdelen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Blowertechnic

"We hebben negen ventilatoren ingezet om een

blowerdoortest uit te voeren en hebben de warmteafgifte

in beeld gebracht met behulp van infraroodcamera's",

vertelt managing director David

Taelman. "In het lastenboek was opgenomen dat

het gebouw per uur maximaal 0,6 keer het aanwezige

volume lucht mag verliezen door ventilatie.

Onze praktijktest toonde een beter resultaat: 0,48.

Maar ook als zo'n test negatief zou uitvallen, is hij

erg nuttig, want dan kan je hem gebruiken om

luchtlekken en hun oorzaken op de sporen. Op die

manier kan je met een klein budget een groot gebouw

controleren. Vooral bij renovaties komt dat

goed van pas. Dergelijke tests worden dan ook

meer en meer beschouwd als integraal onderdeel

van een renovatietraject."

Meegegroeid in passiefverhaal

Blowertechnic voert al ruim twintig jaar blowerdoortesten

uit. "Eerder deden we ook vocht- en

lekopsporingen om schimmel- en condensatieproblemen

te bestrijden", aldus Taelman. "In het

kader daarvan kochten we toen onze allereerste

blowerdoorinstallatie en warmtebeeldcamera aan.

Daarna zijn we meegegroeid met het toen ontluikende

passiefverhaal."

Eerste passiefgebouw in Afrika

Blowertechnic werkte eerder ook mee aan de Belgische

ambassade in Kinshasa, het eerste passief-

gebouw in Afrika (zie BAVL 2017-6). Andere opvallende

referenties zijn het Herman Teirlinckgebouw

langs de Havenlaan in Brussel, het nieuwe passiefkantoor

van de Vlaamse overheid en Mayerhof in

Mortsel. "We werkten ook in grote opslagplaatsen,

zoals die van Katoen Natie in Kallo en die van WPD

in Willebroek. In Nieuw Zuid in Antwerpen meten

we alle gebouwen op. Binnenkort gaan we er aan

de slag in blok 9b, een woongebouw met 157 appartementen.

In Antwerpen staat ook het nieuwe

ziekenhuis van ZNA op onze agenda." In het buitenland

voerde Blowertechnic de nodige metingen uit

in onder meer de Elfstedenhal in Leeuwarden. ❚

“In het lastenboek was opgenomen

dat het gebouw per uur maximaal 0,6

keer het aanwezige volume lucht mag

verliezen door ventilatie. Onze praktijktest

toonde een beter resultaat: 0,48”

In het provinciehuis zette Blowertechnic negen ventilatoren in.

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


IJZERSTERK IN STAALWERK

Project: Provinciehuis Antwerpen

Architect: XDGA Xaveer De Geyter Architects


IJZERSTERK IN STAALWERK

Europalaan 39 - 3900 Pelt - T 011/64.75.68 - info@metalprojects.be - www.metalprojects.be


Genk EnergyVille 2

Het EnergyVille 2-gebouw springt meteen in het oog dankzij de strakke, uniforme gevelbekleding.

Lamellendeuren en gevelbekleding

geven EnergyVille 2-complex

expressief karakter

Strak en uniform: zo kunnen we de gevel van het ‘EnergyVille 2’-complex in Genk zonder verpinken typeren. Dit is onder meer te danken aan

de toegepaste lamellendeuren en -wanden. Een mooi staaltje techniek in combinatie met architectuur.

Tekst en beeld Duco

EnergyVille 2 heeft een oppervlakte van 5.000

m² en kwam tot stand in het Thor Park, de nieuwe

hotspot voor technologie, energie en innovatie

op de voormalige mijnsite in Waterschei. In

het complex wordt onderzoek gedaan naar het

efficiënter en goedkoper maken van PV-installaties

en energieopslagsystemen. Dankzij de mar-

kante gevelbekleding heeft EnergyVille 2 een

expressief karakter.

Architecturale gevelschil

Bart Debusschere, General Manager bij Duco Projects:

“Op het gelijkvloers is de DucoDoor Grille

toegepast. Als vrijstaande toegangsdeur is deze

uiterst geschikt voor wanden die niet opgebouwd

zijn uit lamellen, maar in dit project is er echter

sprake van een unieke toepassing. Rondom de

DucoDoor Grille, opgebouwd uit Solid-lamellen,

bevinden zich immers nóg roosters met lamellen

van hetzelfde type. Deze roosters zijn voorzien van

gesloten niet-geponste en geponste lamellen. Het

28 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


EnergyVille 2 Genk

De inbraakwerende lamellendeuren dragen bij tot de hedendaagse uitstraling van het complex.

resultaat is een architecturale gevelschil met een

uniforme aanblik.”

Inbraakwerende oplossing

“Het personeel kan op beide oren slapen”, gaat

Debuscchere verder, “want de deuren zijn inbraakwerend.”

Op het vlak van inbraakwerendheid

scoort de DucoDoor Grille, met RC2-gecertificeerde

uitvoering, uitstekend. Bovendien maken de

Solid-lamellen elke uitvoering vandalismebestendig.

“Sommige ruimtes in het Genkse onderzoekscentrum

fungeren immers als opslagplaats, dus zo

huist alles veilig achter slot en grendel.”

Daarnaast werd er bij de ene deur insectenwering

toegepast, en bij de andere speciale filterdoeken.

“Een mooi pluspunt van de DucoDoor-deuren is

dat de onderlinge verschillen niet zichtbaar zijn

aan de buitenkant.”

“EnergyVille 2 heeft een

architecturale gevelschil met

een uniforme aanblik”

Vat vol mogelijkheden

De DucoDoor Grille biedt heel wat mogelijkheden.

Zo kan de lamellendeur volledig tochtvrij

gemaakt worden. Door aan de zijkant scharnieren

te plaatsen, wordt er een grote, nuttige breedte

gerealiseerd. Op die manier kan de deur 180°

geopend worden. Bovendien zijn alle DucoDoordeuren

maatwerk. Ze zijn verkrijgbaar met een

nuttige hoogte en breedte tot 3 meter.

“Naast de DucoDoor Grille hebben we ook de

DucoWall Classic 50Z ingezet voor intensieve ventilatie”,

gaat Debusschere verder. “Het gaat hier

specifiek om een lamellenwand die ter plaatse in

het gevelbeeld is ingebouwd voor de grotere oppervlaktes.

De lamellen geven EnergyVille 2 een

hedendaagse uitstraling.”

Vlotte samenwerking

Debusschere concludeert: “Duco heeft hier gewerkt

in opdracht van de firma Houben, die ons de verantwoordelijkheid

gaf om de technische elementen

rond de ventilatiedeuren en -roosters uit te werken.

Onder meer dankzij het prima overleg tussen de

technische teams en de vlotte onderlinge samenwerking

is het eindresultaat erg mooi.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 29


Waregem IVC Group

Unieke transformatie

van iconisch gebouw

Het unieke gebouw van de IVC Group aan de E17 in Waregem onderging een opvallende renovatie. De vinylvloerenproducent besloot het

bekende complex met de markante hoekige vormen en reusachtige hellende dakstructuur immers uit te breiden met een nieuw Flooring

Development Centre. Bovendien moest de uitvalsbasis in een modern en toekomstgericht kleedje gestopt worden. Een initiatief dat gepaard

ging met de nodige esthetische en functionele uitdagingen …

Tekst Els Jonckheere |

Beeld IVC

Dankzij de spectaculaire vormgeving is het

brutalistische gebouw van de IVC Groep intussen

erkend als bouwkundig erfgoed. Architect

Glenn Sestig stond dus voor een dubbele uitdaging:

de originele kenmerken en uitstraling

bewaren én het pand aanpassen aan de hedendaagse

vereisten van IVC. De bouwheer had

een bijzonder gedetailleerde verlanglijst voor

deze architecturale evenwichtsoefening. “Onze

productiesite en het hoofdkantoor in Avelgem

waren te klein geworden om onze wereldwijde

groei te kunnen bijbenen”, vertelt country director

BeLux Dirk Desimpel. “Daarom besloten

we de commerciële afdeling, de designafdeling

en de showroom naar Waregem te verhuizen,

terwijl de productie en logistieke activiteiten in

Avelgem bleven. Het nieuwe IVC Flooring Development

Centre moest een inspirerende plek

worden waar klanten, designers en architecten

uit de hele wereld op een intuïtieve manier kunnen

kennismaken met onze recente innovaties.

Daarom hadden we eveneens een auditorium,

opleidingscentrum en cateringruimte nodig.”

Duurzaamheid staat centraal

Hoewel de structuur de tand des tijds had doorstaan,

was de uitstraling van het gebouw – met

de blauwgeverfde ramen en een mengelmoes

van bekledingsmaterialen – helemaal teloorgegaan.

De architecten kozen voor een uniforme

look met een volledig met zink beklede dakstructuur

en grote ramen. De vele open balkons werden

afgesloten om een betere akoestiek en een

optimaal energetisch comfort te bekomen. “We

kozen resoluut voor duurzaamheid met vloerverwarming,

ventilatie met warmteterugwinning,

een free cooling-systeem, zonnepanelen, ledver-

“De renovatie is een schitterend

voorbeeld van hoe je architectuur en

materialen kan samenbrengen en

combineren tot een esthetisch geheel

dat de bedrijfsvisie uitdraagt”

30 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


IVC Group Waregem

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SCHLÜTER SYSTEMS –

VLOERVERWARMING EN

-BEKLEDING

Elke zone van de showroom kreeg een eigen esthetische identiteit.

Om op een energiezuinige manier een optimaal comfort

te bereiken, kreeg het IVC Flooring Development

Centre een innovatieve verwarmingsoplossing. “In

samenspraak met de bouwheer en Naessens HVAC

hebben we voor de gelijkvloerse verdieping 1.262 m²

Schlüter Bekotec Term-vloerverwarming geleverd,

in combinatie met onze dunlagige, vervormarme en

spanningsvrije vloerbekledingsconstructie”, vertelt

technisch adviseur Patrick Deprez. “Uniek aan deze

oplossing is dat de dekvloer zonder enige bewegingsvoegen

kan worden gemaakt, zodat een volledige indelingsvrijheid

van de showroom mogelijk werd. Een

bijkomend voordeel is de geringe cementvloerdikte,

waardoor de constructie weinig vocht krijgt en de

droogtijden tot een minimum gereduceerd zijn. Met

als resultaat dat de vloerbekleding erg snel kon worden

geplaatst. Natuurlijk beperkt Schlüter zich niet

uitsluitend tot de verkoop. Zo hebben we bij IVC ook

de legplannen uitgetekend, de warmteverliesberekening

gemaakt én de werken opgevolgd. Dit project

was zonder twijfel een toonbeeld van een succesvolle

synergie tussen fabrikanten!”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De vloeren van IVC worden op een aantrekkelijke manier voorgesteld.

Het nieuwe IVC Flooring Development Centre is een

inspirerende plek waar klanten op een intuïtieve

manier kunnen kennismaken met de recente innovaties.

lichting met bewegings- en daglichtdetectie …”,

aldus Dirk Desimpel.

Perfect op maat

Binnenin werd het gebouw tot op het ruwe

De vele open balkons werden afgesloten om een

betere akoestiek en een optimaal energetisch

comfort te bekomen.

beton gestript. Hierdoor komen de vier grote

pijlers van het pand duidelijk naar voren als

centrale structuurelementen. “Ze vervullen een

belangrijke rol in de circulatie en dragen bij tot

de optimalisatie van de bezoekersflow”, }

UZIN UTZ BELGIË –

VLOERBEHANDELING

In een bestaand gebouw is het niet altijd gemakkelijk

om vloerverwarming te integreren. Ook bij de

renovatie van het IVC Flooring Development Centre

bracht dit de nodige kopzorgen met zich mee. “In de

chape is een geïntegreerde Becoterm geplaatst, een

opbouwsysteem voor vloerverwarming. In de ondergrond

was er ook sprake van een sterk variërende

stortingsdikte, wat na verloop van tijd voor droogspanning

zorgt”, vertelt technisch-commercieel adviseur

Peter Van den Broeck. “Hierdoor kunnen krimpscheuren

ontstaan. Om dit probleem te voorkomen,

hebben we UZIN RR 201 en UZIN NC 170 LevelStar

toegepast. Het gaat respectievelijk om een glasvezelrenovatievlies

dat uiterst geschikt is om uitermate

slechte ondergronden te renoveren en een zelfvloeiende

egalisatie die de UZIN RR 201 een extreme

treksterkte geeft en scheuroverbruggend werkt.

Daarnaast zijn er nog tal van andere UZIN-producten

toegepast, want wij beschikken over oplossingen om

elk type vloer duurzaam en kwalitatief te plaatsen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


Schlüter ® -BEKOTEC-THERM

De klimaatregelende tegelvloer

Dit innoverende en unieke verwarmingssysteem vermindert de bouwtijd, bespaart

energie en verbetert het wooncomfort. De beperkte opbouwhoogte en de bijbehorende

verwarmings- en regeltechniek vormen een perfecte basis voor een snel

reagerende vloerverwarming met een bijzonder lage aanvoertemperatuur.

PLAATSINGSSYSTEMEN VOOR VLOERBEKLEDING EN HOUTEN VLOEREN.

www.bekotec-therm.nl

Anzeige_BEKOTEC-THERM_Bouwen aan Vlaanderen_NL_95x130mm.indd 1 17.07.19 10:16

Uw gebouw bepaalt mee hoe mensen zich voelen en gedragen. Bij MAARS JANSEN LIVING WALLS

beseffen we dat de binnenafwerking een cruciaal aspect is in de beleving van een gebouw. Onze

systeemwanden leveren al 20 jaar flexibel en duurzaam comfort in kantoorgebouwen, luchthavens,

hotels, ziekenhuizen en scholen. Ze delen uw oppervlakte niet alleen op in aparte ruimtes, ze geven

elke ruimte ook een eigen karakter. Een aangename en flexibele omgeving creëren waar iedereen

zich goed voelt, blijft ons doel.

Contacteer ons voor een kennismaking op

info@MAARSJANSEN.com | www.MAARSJANSEN.com


IVC GROUP Waregem

verduidelijkt Dirk Desimpel. “Zodra mensen het

gebouw binnenstappen, staat ze een boeiende

fysieke ‘customer journey’ te wachten. Aan het

onthaal komen ze via visuele elementen en

touch screens meer te weten over de geschiedenis

en toekomstperspectieven van de IVC Group.

Daarna betreden ze de Innovation Corner, waar

ze onze innovatieve vloeroplossingen en veelbelovende

R&D-concepten kunnen ontdekken.

Tot slot worden ze naar een ruimte met onze

vloeren geleid. Elke zone kreeg een eigen esthe-

tische identiteit. Hetzelfde geldt voor de verdiepingen

waar onze medewerkers actief zijn. Het

Flooring Development Centre is een schitterend

voorbeeld van hoe je architectuur en materialen

kan samenbrengen en combineren tot een esthetisch

geheel dat de bedrijfsvisie uitdraagt. Ons

vernieuwde gebouw is immers een toonbeeld

van technologie, innovatie, esthetiek, comfort en

duurzaamheid: precies de waarden die IVC kenmerken.

Iedereen is trouwens welkom om onze

showroom te bewonderen.” ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

Zodra de bezoekers het gebouw

binnenstappen, staat ze een boeiende fysieke

‘customer journey’ te wachten.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

IVC Group (Waregem)

Architect

Glenn Sestig Architects (Gent)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KANVAS SPANPLAFONDS –

AKOESTISCHE PLAFONDS

Een optimaal werkklimaat vereist een optimale

akoestiek. Vandaar dat er in het IVC

Flooring Development Centre zo’n 2.000

m² akoestische plafonds werden geïnstalleerd.

In concreto werd er gekozen voor de

‘SoftSound Pro’ van Kanvas uit Kortrijk, een

bedrijf dat in 2014 is opgericht om akoestiek

te verenigen met een strakke interieurafwerking.

“Ons werkterrein varieert van residentiële

omgevingen over restaurants tot grote

kantoorprojecten”, vertelt zaakvoerder Irven

Kindt. “Alle projecten hebben echter één

ding gemeen: detail en afwerking zijn even

belangrijk als optimale geluidsbeheersing.

Vandaar dat we zweren bij tactiele spanstoffen

die in het interieur geïntegreerd worden.

We durven zelfs te stellen dat onze spanplafonds

de omgeving een luxueuze uitstraling

bezorgen. Zo werd er bij IVC geopteerd

voor een stijlvolle, matte afwerking met een

ingenieuze demping. Het was een project

met de nodige uitdagingen, vooral gezien

de combinatie van de uiterst strikte planning

en de hoge afwerkingsgraad.”

VALO – ROLGORDIJNEN

Om een optimaal binnenklimaat te bekomen, werden

een dertigtal ramen van het IVC Flooring Development

Centre van rolgordijnen voorzien. Om de strakke architectuur

tot in de details door te trekken, werd er gekozen

voor de unieke en gepatenteerde ‘Design Roll’. Ontwikkeld

in de schoot van het familiebedrijf Phaz, worden

deze oplossingen sinds kort door de eigen start-up Valo

in de markt gezet. “Via de toepassing van ingenieuze

technologie slaagden we erin om de motor van deze elektrische rolgordijnen onzichtbaar in de gordijnenbuis

te verwerken”, aldus Aline Breemersch van Valo. “Hierdoor kan ook de standaardspatie van 3 à 4

cm tussen de gordijnrand en muur teruggebracht worden tot 1,5 cm. Het resultaat is een minimalistisch,

strak en stijlvol design dat perfect past in woningen en kantoren waar zuivere lijnen primeren. Zoals in

het IVC Flooring Development Centre, waar we zelfs uitvoeringen van 5.900 x 3.700 mm plaatsten. Een

mooie oplossing om het overtollige daglicht te filteren met oog voor esthetische perfectie. We durven

zelfs te stellen dat onze ‘Design Roll’ de architecturale lijnen van dit gebouw nog versterkt. Kortom: IVC

is een bijzonder mooie en erg representatieve referentie voor ons innovatieve en duurzame product!”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MAARS JANSEN LIVING WALLS – SYSTEEMWANDEN

Dankzij de toepassing van ultratransparante glaswanden kregen de

meeting rooms van het IVC Flooring Development Center een extra

open karakter. Door te kiezen voor de Maars Ialinea-wanden met

bijbehorende akoestische flush glassdoors van Maars Jansen Living

Walls verkreeg IVC bovendien een uiterst esthetisch geheel. De joint

venture van Jansen Building Company en de Nederlandse fabrikant

Maars profileert zich immers al twintig jaar als een uiterst innovatieve

leverancier. “We volgen de trends inzake architectuur en interieurdesign

op de voet en anticiperen op de wensen van morgen”, legt accountmanager

Geert Schelkens uit. “Hierbij zoeken we continu naar

betere prestaties, completer maatwerk en een steeds grotere aanpasbaarheid.

De Ialinea bij IVC is daar een perfect voorbeeld van. Deze

dubbele glazen systeemwand is enkel aan de horizontale kopse kanten

bevestigd, waardoor er een doorlopend glasvlak met subtiele naden

ontstaat. Het glasvlak loopt zelfs door in de deurmodules, met als

resultaat dat de deuren vrijwel naadloos aansluiten. De grootste uitdaging schuilde in de realisatie van

de zeer hoge glaswanden op het gelijkvloers. Vanwege de vloerverwarming konden die immers niet in

de vloer verankerd worden. Vandaar dat we speciale profielen voor de verticale aansluitingen ontwikkeld

hebben. Kortom: het was een project waarbij esthetiek en techniek mooi in elkaar overvloeien.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


B E Y O N D

F

L

O

O

R

N

I

G


Rolgordijnen zoals u

ze nooit eerder zag.

INNOVATIEF

SYSTEEM

Slechts 1,5 cm ruimte tussen

het rolgordijn en de muur.

Motoren en bevestigingen zijn

esthetisch weggewerkt.

MINIMALISTISCH

DESIGN

De strakke look versterkt de

architecturale lijnen van de

woning.

DIVERSE

MOGELIJKHEDEN

Verkrijgbaar in XXLafmetingen.

Bediening kan

manueel, elektrisch of via

domotica.

INTERESSE OM VALO

IN UW PROJECTEN

TE INTEGREREN?

WILT U VALO

OPNEMEN IN

UW AANBOD?

INFO@VALO-BLINDS.COM

WWW.VALO-BLINDS.COM

+32 (0)499 90 12 76

CALCAIRES

DE

LA SAMBRE

1, Rue Blanc Caillou, 6111 Landelies

Tel.: 071 51 57 23

info@calcairessambre.be

www.calcairessambre.be

Open van maandag tot vrijdag van 6u tot 17u

Open gedurende de maand juli

SPANPLAFONDS VOOR HOOGWAARDIGE INTERIEURAFWERKING

Gentsesteenweg 204 - 8500 Kortrijk 056/24.13.92 - info@kanvas.be - kanvas.be

Productie van kalksteen voor de bouw:

Breuksteen, stenen voor schanskorven, BENOR gekeurde granulaten

en zand • Calciumcarbonaat voor mortel, beton en cement •

Vermalen en als filler


De Pen

(Beeld: Ilse Liekens).

36 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Sven Grooten,

architect-zaakvoerder bij B-architecten

EXCEL-SHEETS EN BEZWAARSCHRIFTEN

Er wordt in de wandelgangen van de bouwwereld weleens geklaagd dat het haast onmogelijk geworden

is om in ons land projecten te realiseren. Er is altijd wel een buurtcomité, een actiegroep, een

burgemeester, een bouwmeester of een kwaliteitskamer die de kiezel in de schoen is en een bezwaarschrift

indient.

Het eerste bezwaarschrift tegen een bouwproject is een paar duizend jaar oud. Het staat in het scheppingsverhaal:

Genesis 11:4. Onze-Lieve-Heer zag dat de bewoners van Babel een stad wilden bouwen die tot in de hemel reikt,

om zo de initiatiefnemers eeuwige roem te bezorgen. God vond dit het verkeerde uitgangspunt, dus verspreidde Hij

iedereen over de aarde en liet iedereen verschillende talen spreken. De stad Babel werd uiteindelijk niet gebouwd.

Onlangs vertelde een Italiaanse vriend dat het in Italië de gewoonte is dat jongeren – als ze nog niet goed weten

wat ze later willen worden - architectuur gaan studeren.

“Omdat architectuur een brede opleiding is die veel aanreikt: cultuur, geschiedenis, filosofie, psychologie, sociologie,

wiskunde, wetenschap, techniek en een gezonde dosis creativiteit.

Architectuur leert studenten naar zichzelf kijken en hoe de mens in de juiste verhouding tot zijn omgeving staat.

En met dit diploma op zak, gaan ze later ergens in een bedrijf aan de slag: in of net ver weg van de bouwwereld.”

Dit is zichtbaar in hoe de Italianen met hun steden, dorpen, pleinen en landschappen omgaan. Bij elke ontwerpopdracht,

van deurklink tot stadswijk, wordt er vooraf gereflecteerd hoe de samenleving er beter van kan worden.

Daarnaast beheren ze de gave om dit fraais dagelijks te gebruiken. Het lijkt alsof in Italiaanse dorpen en steden

iedereen elkaar kent, constant begroet, bij elkaar binnenloopt, samen dineert,...De Italianen kennen hun geschiedenis,

delen een traditie en bouwen daar progressief op verder.

In België kiezen sinds decennia de meeste ‘zwevende studenten’ voor de studie rechten of voor economische richtingen.

En gaan met één van deze diploma’s op zak ergens aan de slag: in of net ver weg van de bouwwereld.

In onze gebouwde omgeving wordt teveel vanuit deze expertises bedacht. Hierdoor dreigen bouwprojecten teveel

op gerealiseerde Excel sheets te lijken, die weinig tot geen open ruimte bieden voor spontane ontmoetingen tussen

de bewoners, de gebruikers en de bezoekers van een plek.

Want dat dient de stad te zijn: een plek om te ontmoeten en samen te delen.

En daar kan geen bezwaarschrift tegen ingediend worden.


Bouwen aan Vlaanderen geeft de pen door aan Piet Kerckhof, architect-zaakvoerder bij Aché Ligno Architecten.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


Boechout Burger & Welzijn

BOECHOUTENAREN BEDIEND IN BEUK

Om beter toegankelijk te zijn voor haar burgers heeft de gemeente Boechout haar administratieve dienstverlening Burger & Welzijn op één plek

gecentraliseerd. Deze gemeentedienst heeft zijn intrek genomen op de begane grond van het Peckiusgebouw, in de nieuwe verkaveling Midden.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Nick Claeskens

Die verkaveling ligt centraal in de gemeente, op de site van het vroegere metaalbedrijf

BMT. "Aanvankelijk was het de bedoeling om van de begane grond

van het Peckiusgebouw een winkelruimte te maken, maar het retailbedrijf dat

zich hier oorspronkelijk voor had geëngageerd, raakte in de problemen", vertelt

zaakvoerder Jeroen Verhulst van interieuraannemer Concept-A. "Intussen

was er wel een Vlaams decreet over lokaal bestuur van kracht geworden, dat

de integratie van gemeentelijke en OCMW-diensten voorschrijft. Zo kwam de

beschikbare ruimte in beeld als locatie voor de geïntegreerde gemeentelijke

dienst Burger & Welzijn."

Van metaal naar hout

In een Design & Build-formule haalde Concept-A het lokale architectenkantoor

Staut aan boord voor de inrichting van het gebouw. De cascoruimte

was aanvankelijk niet veel meer dan een naakt betonskelet. "We hebben

het ingevuld met beukenhouten volumes", vertelt Gert Janssens, architect

en zaakvoerder van Staut. "Dit verwijst naar de oorsprong van Boechout,

dat taalkundig afkomstig is van de Germaanse termen voor beukenbos."

Volop natuurlijk daglicht voor de medewerkers van Burger & Welzijn.

"De houten volumes bepalen de planorganisatie en organiseren een strikte

scheiding tussen publieke circulatie en backoffice. De bestaande ruimte is

zeer diep, waardoor er centraal weinig natuurlijke lichtinval is", aldus Janssens.

"In functie van een aangename werkomgeving met zo veel mogelijk

daglicht hebben we de personeelsfuncties perifeer ingeplant. Centraal in het

gebouw bevinden zich de eerder secundaire functies."

Puur

Het streven naar toegankelijkheid was bepalend voor de maatvoering. De

royaal uitgemeten gangen versterken het ruimtegevoel. "De materiaalkeuze

was erg 'puur'", stelt Verhulst. "Dat is ook te merken aan de keuze van het

kantoormeubilair, zoals de SL58-stoel van Léon Stynen en de H2O-desks van

Bulo." De technische infrastructuur is niet verborgen en tekent mee voor de

“Het streven naar

toegankelijkheid was bepalend

voor de maatvoering”

38 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Burger & Welzijn Boechout

uitstraling van het interieur. Het grootste deel van de verlichting die voorzien

was voor de vroegere winkelruimte kon gerecupereerd worden. "Nieuw zijn

wel de vrijhangende, ronde baffles, die de akoestiek verbeteren en mee het

vormelijke karakter van Burger & Welzijn creëren", aldus de architect.

De secundaire diensten zijn ondergebracht in de kern van het gebouw.

Sober en warm

"De houten wanden geven de ruimte tegelijk een sober en een warm cachet",

onderstreept Verhulst. "Het hout is ook behandeld om vlamverspreiding tegen

te gaan. Rond dit en andere aspecten hebben we erg nauw samengewerkt

met de architect en de gemeentediensten." Staut en Concept-A werkten

eerder al samen in Boechout, aan de Jan-Frans Willemsschool. Het aannemersbedrijf,

dat zich behalve op binnenschrijnwerk ook toelegt op totaalrenovaties,

plaatste onder meer het binnenschrijnwerk in het nieuwe Havenhuis,

de gerenoveerde Elisabethzaal in Antwerpen en de Nationale Bank in Brussel.

Het werkte ook mee aan wooncomplex Neerland in Wilrijk. ❚

De technische infrastructuur is niet weggemoffeld.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Gemeente Boechout

Staut Architecten (Boechout)

Concept-A (Berchem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 39


Hasselt Residentie Alba

BAKEN MET RIANTE BINNENTUIN

EN INDRUKWEKKENDE PREFABGEVEL

“Dankzij de L-vorm van het complex konden we

een mooie, aangename binnentuin inrichten,

waar rust en verpozing de voornaamste

kernwoorden zijn”, zegt Jolien Schraepen.

Stijlvol en kwalitatief wonen en werken aan de rand van het bruisende Hasselt: dat is de baseline

waarmee Residentie Alba werd aangekondigd. Woorden die allerminst uit de lucht gegrepen zijn,

want het project heeft wel degelijk enkele bijzondere troeven in petto. “De stad had voordien al een

heel traject doorlopen met het perceel, dus we wisten vrij snel dat we tot vier bouwlagen mochten

gaan en dat we een hoogteaccent mochten voorzien op de hoek”, vertelt Jolien Schraepen,

project architect bij MAMU architects.

Tekst Tim Janssens | Beeld Patrick Van Gelder – MAMU architects

“Gezien de locatie hadden we een echt ‘baken’ voor

ogen, een eyecatcher die anders is dan alle andere

gelijkaardige gebouwen. De bouwheer zat meteen

op dezelfde lijn, dus we hoefden niet al te veel meer

te sleutelen aan het oorspronkelijke ontwerp. Voor

de meeste projectontwikkelaars is een architecto-

nische betongevel geen evidentie, maar Matexi

schonk ons meteen alle vertrouwen. Dit resulteerde

in een gracieus volume met een unieke identiteit.”

Doordachte inplanting

Residentie Alba biedt plaats aan 52 een-, twee-

en drieslaapkamerappartementen, vier kantoren

en een ondergrondse parking van circa 4.000

m². Alle ruimtes zijn doordacht ingeplant om

het woon- en werkcomfort te optimaliseren. “In

plaats van de kantoren integraal onder te brengen

op het gelijkvloers, hebben we ze ingericht

op de eerste drie verdiepingen en de hoek van de

toren, zodat er aan de flanken van het complex

ruimte overbleef voor aantrekkelijke gelijkvloerse

appartementen. De leefruimtes van de wooneenheden

en de terrassen zijn georiënteerd naar de

achterzijde. Dankzij de L-vorm van het complex

konden we bovendien een mooie, aangename

binnentuin inrichten, waar rust en verpozing de

voornaamste kernwoorden zijn. Een doorsteek

op het gelijkvloers zorgt voor leven en dynamiek

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Residentie Alba Hasselt

Onder meer dankzij het hoogteaccent op de hoek is Residentie

Alba een gracieus volume met een unieke identiteit.

“Gezien de locatie hadden

we een echt ‘baken’ voor

ogen, een eyecatcher die

anders is dan alle andere

gelijkaardige gebouwen”

De geprefabriceerde buitengevel is per niveau integraal aan de betonnen draagstructuur opgehangen en steunt niet af op een aparte fundering.

in dit binnengebied en maakt dat het echt beschouwd

wordt als een gemeenschappelijke

ruimte”, zegt Jolien Schraepen.

Complexe gevel met

variabel lijnenspel

Dé blikvanger in dit project is zonder twijfel de opvallende

voorgevel. De architecten opteerden voor

een witte ribstructuur in zichtbeton, die is ingevuld

met zwarte EQUITONE [pictura]-panelen en

transparante beglazing. “We wilden de gevel niet

te ‘leesbaar’ maken, want dat leidt vaak tot een

standaardindeling (lees: twee ramen en een terras

per appartement). Door het kaderwerk door te

trekken over verschillende niveaus, verkregen we

een variabel lijnenspel”, legt Jolien Schraepen uit.

“De geprefabriceerde buitengevel is per niveau integraal

aan de betonnen draagstructuur opgehan-

gen en steunt niet af op een aparte fundering”,

vult Kristof Aerts, hoofdprojectleider bij Bouwbedrijf

Dethier, aan. “We hebben de balken met ankers

naar binnen geschoven en zo verdieping per

verdieping verankerd. De kolommen steunen per

niveau af op de onderliggende balken. De inpassing

van het aluminium buitenschrijnwerk en de

waterdichte aansluitingen van de gevelpanelen

vroegen ook wel de nodige expertise.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


1/09/11 12:12

1/09/11 12:12

1/09/11 12:12

Vijf

• ROOKKOEPELS LICHTKOEPELS • LICHTSTRATEN • ROOKKOEPELS

X VERDEELCENTER POLYCARBONAAT WANDEN • VELUX VERDEELCENTER

LS

NTER

en • tel. • tel. +32 +32 Vijfwilgenstraat (11)78 15 15 65 65 23 • 3440 Halle-Booienhoven • tel. +32 (11)78 15 65

t.be www.caroplast.be

.becaroplast_paneel_ok.indd 1 1/09/11 12:12

1)78 15 65

caroplast_paneel_ok.indd 1

Betonconstructies 100%

waterdicht afsluiten?

Dat is gegarandeerd door gebruik van Novacell: een koud gespoten en

dus naadloze bedekking van betondelen die 100% verkleefd ook op

vochtige ondergronden. Betondelen zoals parkeergarages, kelderwanden,

daktuinen, reinwaterkelders en kunstwerken. Een product van het hoogste

niveau. Wenst u meer informatie bezoek dan onze website of neem

telefonisch contact met ons op.

Kimmenade Nederland B.V.

Vossenbeemd 9

5705 CL Helmond

Postbus 144

5700 AC Helmond

Nederland

T

F

E

W

+31 (0)492 53 31 22

+31 (0)492 52 80 95

info@kimmenade.nl

www.kimmenade.com


Residentie Alba Hasselt

De meerwaarde van BIM

Dat de realisatie van Residentie Alba ondanks de

bouwkundige complexiteit uitstekend verlopen is,

is onder meer te danken aan de toepassing van de

BIM-methodiek. “Door het ontwerp voor de start

van de werken in een gedetailleerd 3D-model te

gieten, hebben we behoorlijk wat clashes tussen

stabiliteit en architectuur kunnen elimineren”,

vertelt Kristof Aerts. “We zetten sterk in op BIM

omdat we merken dat het tijdens de uitvoering

tot een forse reductie van de faalkosten leidt. Ook

bij de realisatie van de geprefabriceerde buitengevel

van Residentie Alba is dat zeker het geval

geweest, want alles klopte tot op de millimeter.

We hebben tevens met onderaannemers gewerkt

die volledig mee zijn met het BIM-verhaal, waardoor

er veel minder controlewerk nodig was. Zo’n

complex op amper anderhalf jaar tijd van a tot z

optrekken is alleen mogelijk als alles uitstekend

georganiseerd is. Missie volbracht, kunnen we stellen.”

Ook de architecten gewagen van een meer

dan geslaagd project: “Architecturale ambitie aan

de dag leggen is één ding, maar ze effectief in de

praktijk mogen brengen is een ander paar mouwen”,

weet Jolien Schraepen. “Vandaar dat we erg

blij zijn dat Matexi er volledig voor gegaan is. Het

resultaat is navenant!” ❚

De bouwheer van Residentie Alba is Matexi,

dat al ruim 74 jaar bestaat en ondertussen

is uitgegroeid tot markleider

in de vastgoedontwikkeling. “Wij realiseren

kwaliteitsvolle en duurzame woningen

en appartementen in buurten die

inspireren, die gezellig en levendig zijn

en waar de wensen en behoeften van

onze klanten centraal staan”, zegt projectmanager

Kristof Desaer. “Zo ook in

het Alba-project, waar we niet alleen een

ruime keuze aan appartementen bieden

in een mooi en modern gebouw, maar

eveneens aandacht hebben besteed aan

de identiteit van de buurt en de sociale

interactie tussen de bewoners. Dankzij

de strategische ligging hebben ze alle

nodige voorzieningen bij de hand. De

binnentuin is de ideale plek om tot rust te

komen, zonder in te boeten aan comfort.

Kortom: het is er erg aangenaam leven!”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Matexi (Waregem)

Architect

MAMU architects (Hasselt)

Hoofdaannemer(s)

Bouwbedrijf Dethier (Alken)

Het gebruik van BIM kwam de realisatie van de geprefabriceerde buitengevel ten goede, want alles klopt tot op de millimeter.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KIMMENADE – WATERDICHTING ONDERGRONDSE PARKING

Het waterdicht maken van het betonnen parkeerdek boven op de ondergrondse parkeergarage van

Residentie Alba vergde veel aandacht. Het Helmondse familiebedrijf Kimmenade werd ingeschakeld

om de klus te klaren. “Het dek van de parkeergarage is afgedicht met Novacell, een uniek product”,

zegt directeur betonafdichtingen Marco Schippers. “Het gaat om een gespoten wortelwerende bitumenlatexemulsie,

die volledig naadloos is en voor een 100 % verkleving aan de ondergrond zorgt. Je kan er

in een kort tijdsbestek een hoge productie mee halen. Bovendien is Novacell extreem krachtig dankzij de

latex die bij -20 °C nog altijd een mogelijke rek van wel 400% heeft.”

Novacell wordt in eigen huis gemaakt. “Dankzij een uniek procedé ontstaat een emulsie die we in een

koude samenstelling kunnen verspuiten”, legt Schippers uit. “Vooraleer we ze aanbrengen, moet de

ondergrond voldoende schoon en vlak zijn. Een voorbehandeling is dan ook vaak een vereiste. Bij de

parkeergarage van Residentie Alba verstevigden we vooral kritische naden met een polyesterdoek dat

was ingeweld in Novaplast, eveneens een eigen product. Vervolgens spoten we per fase een bitumineuze

primer over de volledige ondergrond. Zo konden we elke dag tot 1.500 m² Novacell aanbrengen,

in een laagdikte van 4,5 à 5 mm. Onze producten bieden veiligheid, kwaliteit én een lange levensduur.

Bovendien is Kimmenade de enige partij in West-Europa die ze op deze schaal kan toepassen.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

CAROPLAST – ROOKKOEPELS

Doodsoorzaak nummer één bij brand is niet zozeer het vuur an sich, maar verstikking door de bijhorende

rookontwikkeling. Rookkoepels die manueel en/of automatisch opengaan in geval van brand en die het

dus mogelijk maken om schadelijke rook af te voeren, zijn dan ook onmisbaar in elk appartementsgebouw.

Zo ook in Residentie Alba, waar specialist Caroplast (Zoutleeuw) vijf rookkoepels plaatste in de

traphallen. “De rookkoepels beschermen de aanwezigen bij hun evacuatie. Ze zijn elk voorzien van een

eigen sturing, noodbatterijen, enzovoort”, legt zaakvoerder Vic Boufflette uit. “Een troef die we ook in dit

project optimaal hebben kunnen uitspelen, is dat we gezien de directe aanpak van onze firma steeds een

één-op-ééncontact met onze klanten kunnen garanderen. Dit maakt dat we snel op de bal kunnen spelen

en dat we meteen aan de slag kunnen met eventuele vragen of problemen op de werf. Desgewenst

doen we bovendien alles in eigen beheer: we produceren onze producten, leveren ze, laten ze plaatsen

door eigen monteurs en elektriciens, stellen ze op het eind van de rit in dienst en voeren nadien indien

nodig ook onderhoud en herstellingen uit. Die garantie dat alles naar behoren functioneert is cruciaal,

want in het geval van rookkoepels gaat om veiligheid en mensenlevens. Voorts zijn we eveneens gespecialiseerd

in lichtkoepels, lichtstraten, rookluiken, lichtdoorlatende polycarbonaatwanden, dakluiken en

VELUX-ramen en toebehoren.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


Gent Dierenasiel

Dierenopvang volgens

de regels van de kunst

De Watersportbaan in Gent is vooral gekend vanwege de vele sportfaciliteiten, maar sinds kort is het ook de nieuwe heimat van dierenliefhebbers.

Samen met de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming bouwde de stad er immers een gloednieuw dierenasiel dat 44

honden en zestig katten kan opvangen, en dat op een uiterst diervriendelijke en hygiënische manier.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Martine Neirynck

Het nieuwe dierenasiel situeert zich op een braakliggende groenzone die

voordien beperkt als volkstuin gebruikt werd. Omarmd door grachten en

kleine waterlopen, met aan de achterzijde een groenzone en woonwijk,

vormt het perceel een oase van rust te midden van de bruisende stad. “Integratie

in dit stukje groen was het uitgangspunt van ons ontwerp”, vertelt

Mar Heylighen van BURO-C architecten. “Waar nodig is er waterdoorlaten-

de verharding voorzien, maar hierbij maakten we zo veel mogelijk gebruik

van grasdallen. De hondenverblijven kregen akoestische wanden, die bekleed

worden met wilde wingerd, een plant die in de herfst mooi verkleurt

en in elk seizoen een ander beeld geeft. De platte daken zijn deels als

groendak ingericht, en enkele aangeplante bomen zorgen voor een extra

natuurlijke toets.”

Integratie in het groen was het uitgangspunt van het ontwerp.

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dierenasiel Gent

Achter het asiel bevindt zich een extra ‘weide’ waar

evenementen kunnen worden georganiseerd.

De glaspartijen aan de zuidkant kregen Afromosia-lamellen die

voor de ramen doorlopen en dus ook als zonwering fungeren.

losloopzone bevindt zich aan de zijkant van het gebouw. Naast de akoestische

wand van 3 meter zijn er ook transparante rolluiken geplaatst om geluidsoverlast

te voorkomen. Op de eerste etage zijn er vijf ruimtes van circa 20m² voor

de katten, drie quarantaineruimtes en een aparte ziekenboeg ingericht. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Koninklijke Maatschappij voor

Dierenbescherming vzw (Gent) en Stad Gent

Architect

BURO-C architecten (Gent)

Hoofdaannemer(s) Himpe (Loppem)

De hokken zijn uitgerust met glazen deuren, zodat

de dieren zich niet opgesloten voelen.

Uitgekiend ontwerp

BURO-C architecten vatte het project op als twee afzonderlijke gebouwen die

door middel van een glazen volume met elkaar verbonden zijn. De voorbouw,

die onderdak biedt aan de personeels- en ontvangstruimtes, is energiezuinig

ontworpen. Hij is opgetrokken als massiefbouw, afgewerkt met lichtgrijs gevelmetselwerk

in wildverband en geplaatst met dunbedmortel. Ter hoogte

van de voorgevel zijn grote glaspartijen voorzien, die aan de zuidkant zijn uitgerust

met Afromosia-lamellen. Deze lopen voor de ramen door en fungeren

dus ook als zonwering. Dezelfde lamellen zijn gebruikt voor de poorten. Het

achterste gebouw is gebaseerd op een industrieel concept, met wanden uit

cellenbeton die zijn afgewerkt met zeer onderhoudsvriendelijke materialen.

Dit volume telt twee niveaus: op het gelijkvloers bevinden zich de hondenverblijven,

terwijl de verdieping integraal is voorbehouden voor de katten. Alles

wordt volledig gescheiden gehouden: op beide niveaus is er sprake van een

dierenartslokaal, quarantaineruimtes en een lokaal om de dieren te wassen.

De hokken hebben glazen deuren, zodat de bezoekers maximaal zicht krijgen

op de dieren en zodat er geen gevoel van ‘opsluiting’ ontstaat. Alle afwerkingsmaterialen

zijn zorgvuldig geselecteerd in functie van deze specifieke

toepassing. De dieren kunnen zich er niet aan kwetsen. De vloeren zijn effen,

goed gedraineerd en niet wateropslorpend.

Op maat van de dieren

De hondenverblijven tellen 36 hokken van 7 m², opgedeeld in vier units. Er

is telkens een binnen- en buitengedeelte voorzien, die met elkaar in verbinding

staan. Aan de buitenzijde van de hokken is er een losloopstrook van

een tweetal meter breed aangelegd die ook als evacuatieweg fungeert. De

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


Ieper Bellewaerde Aquapark

Bellewaerde opent Aquapark in Ieper

DE NIEUWSTE SPEELTUIN VOOR WATERRATTEN

Een speels, rotsachtig landschap en een lazy river van formaat op verschillende niveaus doorheen het gebouw. En dan hebben we het nog

niet over de indrukwekkende glijbaantoren gehad. Met het gloednieuwe Aquapark heeft Bellewaerde er een nieuwe hotspot bij. Ondanks de

strakke timing en technische uitdagingen kon het waterpark, zoals voorzien, begin juli zijn eerste gasten ontvangen.

Tekst Stephanie Demasure| Beeld Group Monument

Waterratten en speelvogels, verenigt u! Aan het

begin van de zomervakantie zwaaide Bellewaerde

Aquapark zijn deuren open. Het nieuwe paradijs

voor waterfanaten bevindt zich in Ieper. Van calculaties

en aanbesteding tot de oplevering en opening:

het volledige project nam slechts anderhalf

jaar in beslag. Een uitdagend bouwtempo voor een

fabelachtig waterpark.

Archeologisch onderzoek

Rond de jaarwissel van 2017 en 2018 werd het

project toegewezen aan de THV Monument Vandekerckhove

– EEG - KWB. In februari 2018 startten de

grondwerken. En kwam de planning ook al meteen

in het gedrang. Op de site – een voormalige parking

– werden diverse artefacten opgegraven. De

aannemers moesten dus wachten tot het archeologisch

onderzoek was afgerond. Projectleider Griet

Emonts-gast van Group Monument: “Bij de start

van de werken hadden we bovendien slecht weer.

Het was dus een hobbelige start, maar daarna verliepen

de werken gelukkig wel vlot.”

Met de kelderplaat werden in april de eerste betonwerken

uitgevoerd. In september stond de hele

ruwbouw er. “Met dank aan een doorgedreven

werkvoorbereiding en opvolging door de projecten

werfleiding hielden we de planning van de

ruwbouw perfect onder controle. Zo was er nog

tijd voor een georganiseerde en gestructureerde afwerking,

wat noodzakelijk is voor de ingewikkelde

detaillering van dit type werf.”

Luchtkussendak voor

maximale lichtinval

Een van de technische uitdagingen bij de uitvoe-

ring van de werken was ongetwijfeld de realisatie

van twee luchtkussendaken. De bijzondere opstelling

van de dakkoepels, met opblaasbare kussens,

trekt het buitenlicht maximaal naar binnen. Met

voordelen voor de bezoekers én de vele planten

in het Aquapark.

“De kussens liggen op grote balken, die op hoge

kolommen rusten. Rondom moesten we beton

gieten in een op maat gemaakte bekisting”, licht

Griet Emonts-gast toe. “Er was geen marge voor afwijkingen

bij de profielen. Millimeterwerk dus. Bovendien

moesten we er nauwgezet op toezien dat

“De realisatie van de

luchtkussendaken was een

technische uitdaging van formaat”

Het nieuwe waterpark, met houten gevelbekleding, bevindt zich in Ieper.

46 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bellewaerde Aquapark Ieper

Een speels, rotsachtig landschap en een

lazy river kronkelen op verschillende

niveaus doorheen het gebouw.

de werfstroom niet wegviel en dat de kussens niet

losten. Dankzij alarmen konden we, waar nodig,

snel ingrijpen.” De onderliggende structuur voor

de luchtkussendaken werd berekend volgens het

zwaarste scenario, inclusief regen- of sneeuwweer.

Krinkelende winkelende waterding

Met de sierlijkheid en ritmiek van meesterwerk

Het Schrijverke van Guido Gezelle doorkruist een

lazy river het volledige Aquapark. De kronkelende

wildwaterbaan is over verschillende niveaus

gerealiseerd in ter plaatse gegoten beton – deels

Het groen en de houten afwerkingen zorgen voor een natuurlijke sfeer.

met op maat gemaakte isomomallen. “Die ronde

vormen waren specialistenwerk”, weet de projectleider.

“Ze vergden een specifieke afwerking, net

als de rotsen en de speelzones. Daar stonden we

voor een moeilijke evenwichtsoefening tussen de

juiste uitstraling en het antislipgehalte.” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

AFKOR – SCHRIJNWERK

Waterbestendig en slijtvast schrijnwerk met een natuurlijke

look? Bellewaerde vond voor zijn Aquapark met Afkor (Kortrijk)

de geschikte partner voor die specifieke wens. Afkor werkte alle

verstiairekasten, omkleedruimtes – individuele en groepsruimtes

– en sanitaire ruimtes af in volkern met houtstructuur. “Zo

konden we de typische sfeer van het Aquapark ook doortrekken

in het schrijnwerk, zonder in te boeten op de praktische

voordelen van HPL”, legt Frederic Willems uit. “Op vraag van

de bouwheer hebben we een naadloos slot ingewerkt in de lockers.

De sanitaire en omkleedruimtes rustten we uit met ons

eigen soft close secure-systeem, type 13.scs.” Afkor ontwikkelde

dat innovatieve concept zelf. Het combineert een vingerveilig

zelfsluitend deurscharnier over de volledige hoogte van

de deur met een geïntegreerd dempingsmechanisme. Bij het

sluiten wordt de deur in de laatste fase afgeremd, waardoor

ze zachtjes dichtvalt – in functie van maximaal comfort en dito

veiligheid. Ideaal voor een drukbezocht aquapark.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 47


Architectonisch Beton

De kracht van maatwerk

AGREF nv - Tragelweg 4 - 9230 WETTEREN

www.agref.be - info@agref.be - tel. 09/369 19 11

TECHNOLOGY SUPPORTING LIFE

GEBOUWENTECHNOLOGIE

ELEKTRISCHE TOTAALCONCEPTEN • KLIMAATBEHEERSING

SANITAIR • GEBOUWBEHEERSYSTEMEN • ICT • MEDISCHE GASSEN

www.eeg.be


Bellewaerde Aquapark Ieper

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

AGREF – PLINTEN

Om de visie van een architect in de praktijk te brengen, is soms echt maatwerk

nodig. Bij de uitvoering van Aquapark Bellewaerde was dat onder meer het

geval bij de betonnen plinten. Agref uit Wetteren, dat gespecialiseerd is in architectonisch

beton, maakte een betonsamenstelling met een specifieke kleur

en goot de plintelementen op maat. “We mengden wit cement met een beetje

grijs cement om de gevraagde kleur te bekomen. Vervolgens hebben we de

plintelementen – vlakke platen met een dikte van 10 centimeter – gegoten in

hoogtes van 60 tot 240 centimeter”, licht Bernard De Witte van Agref toe. Voor

de productie van de betonnen plinten viel de keuze op een gladde bekisting

met afgeschuinde hoeken. De plinten zijn nadien gezuurd om de zandfractie

zichtbaar te maken. “Zo verkregen we een minder industriële look, die de uitstraling

van natuursteen benadert”, aldus De Witte. Naast het bekisten, wapenen,

gieten en afwerken van het architectonisch beton stond Agref ook in voor

de voorafgaande studie en het opmaken van de plannen.

Plezier verzekerd voor waterratten, onder meer

dankzij de indrukwekkende glijbanen.

Vinylester – een spuitafwerking in polyester – bleek de oplossing. Om die

afwerking uit te voeren, moest de ruimte warm genoeg zijn. Bovendien was

er tijdelijke geur- en damphinder. Daarom werd er telkens een deel van het

Aquapark afgeschermd en verwarmd om het vinylester te spuiten. De vloeren

buiten de waterpartijen zijn aangelegd in tegels met verschillende designs en

formaten, die naadloos in elkaar overlopen. }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

EEG – ELEKTRICITEIT,

HVAC EN SANITAIR

Dat de EEG Group zich niet laat afschrikken door technische uitdagingen,

bewees het bedrijf met de uitvoering van de technieken

in Aquapark Bellewaerde. De onderneming stond er in voor de

elektrische, HVAC, en sanitaire- installaties. “Het was de eerste

keer dat we actief waren in een waterpretpark”, zegt projectleider

Christophe Dewulf. “De moeilijkheidsgraad lag hier toch een stuk

hoger dan in een doorsneezwembad.” De systemen in het Aquapark

zijn eerder standaard. Denk aan onder meer hoogspanning,

branddetectie, audio, grote luchtgroepen, douches en toiletten.

De technische complexiteit schuilde vooral in de uitvoering. Zo

moesten alle bouten, moeren, draadstangen, enzovoort extra behandeld

worden tegen corrosie. Een DUPLEX-coating beschermt

de materialen tegen de invloed van het chloor. Daarnaast was

vooral een goede voorbereiding cruciaal voor het resultaat. “In het

Aquapark moesten we alles inbouwen in de rotsen en het vinylester.

Daardoor was het niet mogelijk om – zoals in een standaardproject

wél het geval is – nadien nog zaken toe te voegen. Alles

moest vooraf dus zeer goed uitgewerkt zijn. Neem bijvoorbeeld de

onderwaterverlichting. We lieten inbouwpotten op maat maken in

pvc. Die werden bezand, zodat het vinylester er nadien goed op

zou hechten. Het resultaat mag er zijn!”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

HOLVOET GEBROEDERS -

BINNENSCHRIJNWERK

Het chloor en het water in een zwembadomgeving vormen een agressief milieu

voor allerlei bouwelementen. Ook voor het binnenschrijnwerk. Holvoet Gebroeders

uit Izegem leverde en installeerde de binnendeuren in het Belle waerde

Aquapark. En die deuren moesten aan heel wat technische specificaties voldoen.

Geen probleem voor het gerenommeerde bedrijf, dat al sinds 1980 gespecialiseerd

is in binnenschrijnwerk en totaalafwerking van grote en middelgrote

projecten. “We zijn onder meer actief in kantoorgebouwen, zorgcentra

en openbare gebouwen”, zegt uitvoeringsverantwoordelijke Frederick Cornillie.

“Bellewaerde Aquapark was een ‘specialleke’ en een technisch complexe uitdaging.

Er moesten een aantal deuren brandwerend zijn en bestand zijn tegen

water en chloor.” Vandaar dat er onder andere geopteerd werd voor Niagaradeuren

met een waterresistente PU-kern. De brandwerende exemplaren zijn

deuren met PU-kantlatten. Daarnaast zijn de scharnieren speciaal behandeld,

is het beslag vervaardigd uit nylon en de deurkaders uit inox. Cornillie: “Het zijn

duurzame, technische deuren die ook in een hygiënische context makkelijk te

onderhouden zijn.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


Ieper Bellewaerde Aquapark

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BLOWERTECHNIC – LUCHTDICHTHEID EN THERMOGRAFIE

Voor een waterpretpark zijn een gezond binnenklimaat en een evenwichtig energiebeheer belangrijke

parameters. BlowerTechnic (Mortsel) nam het gebouw net voor de oplevering onder de loep.

De resultaten waren globaal gezien goed. Het onderzoek leverde weliswaar enkele kleine punten

voor verbetering op, zoals de afdichting van de glijbaanopeningen na sluitingstijd. “Door de complexe

vochthuishouding moest vooral de luchtdichtheidstest snel en efficiënt gebeuren”, benadrukt

managing director David Taelman. “Systemen zoals de ventilatie worden voor de blowerdoortest

afgesloten. Enkel zo kunnen we de gebouwschil correct testen. In een vochtige omgeving verandert

het binnenklimaat snel. De baden waren nog niet gevuld, maar voor de test werd het gebouw

speciaal opgewarmd om luchtlekken te kunnen detecteren. Met dank aan de voorbereidingen van

het bouwteam.”

De luchtdichtheidstest gebeurt onder een druk van 50 pascal. Die wordt op de gebouwschil geplaatst.

Eerst gaat het team na of het gebouw over het algemeen voldoende luchtdicht is. Vervolgens

wordt het volledig geanalyseerd. Met behulp van een infraroodcamera detecteert en documenteert

BlowerTechnic eventuele pijnpunten. Waar mogelijk mét suggesties voor verbetering. Een

tweede opdracht was het thermografisch onderzoek van de gebouwschil. Taelman: “Daarbij gaan

we na of het gebouw voldoende geïsoleerd is en sporen we eventuele koudebruggen op.”

Luchtdichtheidstesten en thermografisch onderzoek zijn niet wettelijk verplicht. Toch worden ze

in het gros van de nieuwbouwprojecten uitgevoerd. “Een logisch keuze, vermits elke nieuwbouw

wordt uitgerust met een ventilatiesysteem. En dat kan enkel goed werken als de gebouwschil luchtdicht

is. Bovendien heeft een positieve analyse een gunstige invloed op het energiepeil van een

woning. Luchtdichtheid is eveneens noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen. De resultaten

vormen tegelijk een controle van de aannemer en een geruststelling voor de architect. In dit geval

met een bevredigende afloop!”

De constructie van twee luchtkussendaken was

een van de grote technische uitdagingen.

Natuurlijke omgeving

Naast de nagebouwde rotsformaties zijn het vooral de vele

planten en het gebruik van hout die voor een natuurlijke

sfeer zorgen. In het midden van een speelzone werd er onder

meer een boom van 6 meter hoog geplant. De buitengevels

zijn dan weer afgewerkt met houten gevelbekleding,

die deels horizontaal en deels verticaal geplaatst is. “In lijn

met het speelse karakter van het volledige project”, besluit

Griet Emonts-gast tevreden. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Bellewaerde (Ieper)

Architect

LD-architecten (Kortrijk)

Hoofdaannemer(s)

Monument Vandekerckhove (Ingelmunster)

30 JAAR

VAKMANSCHAP

Afkor type

13.h-scs

Sanitaire wanden

Omkleedcabines

Vestiairekasten

Kleedruimtes

www.afkor.be

Afkor nv Torkonjestraat 21E, B 8510 Marke - info@afkor.be - 056 25 86 56

50 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

AFKOR_advertentie stramien_130x95.indd 1 17/07/19 15:43


Jette Esseghem 2

AFGELEEFD APPARTEMENTSGEBOUW

KRIJGT BROODNODIGE FACELIFT

Het akoestisch comfort, de energiescore, veiligheid en esthetiek naar een hoger niveau tillen: dat was het opzet bij de gevel- en dakrenovatie

die Esseghem 2, een sociaal woonblok in de Brusselse gemeente Jette, onderging. “De gevel, die her en der versprong in dikte, werd ‘uitgedikt’

met een houten constructie en zo gelijkgetrokken, waardoor het gebouw een pak strakker oogt”, vertelt Bart Claeys van PIT Antwerpen.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld PIT Antwerpen

Staal en vooral hout voerden daarbij de boventoon.

“We hebben de gevel ‘uitgedikt’ met een

houtconstructie. Die is niet overal even breed, aangezien

de oorspronkelijke gevel versprong in dikte.

Met de constructie, die op haar breedste punt zo’n

50 centimeter bedraagt, hebben we de gevel dus

vereffend, waardoor die veel strakker oogt. Een

uitdrukkelijke wens van de architect, die met zijn

ontwerp streefde naar meer eenheid.”

Blinkende golfplaten

“Die houtconstructie werd opgevuld met

ROCKWOOL-isolatie en PIR en afgewerkt met

een dampscherm”, vult hoofdprojectleider Filip

Van Straeten aan. “Op die constructie vezen we

vervolgens T-profielen, waar we dan als afwerkingslaag

blinkende golfplaten op aanbrachten.

Aan de westzijde hebben we al het buitenschrijnwerk

vervangen door houten schrijnwerk

en aan de andere kant enkel de schuiframen van

de terrassen, want daar waren de gewone ramen

eerder al eens vernieuwd.” PIT Antwerpen deed

echter nog meer. Zo isoleerde het ook het dak

met Foamglas en bracht het nieuwe isolatie aan

in de plafonds van de technische ruimtes op het

gelijkvloers, waar het ook nieuwe stalen schuifdeuren

plaatste. Daarnaast rustte de aannemer

de kopgevels, die destijds waren afgewerkt met

gevelplaten, uit met nieuw metselwerk.

Uitdagingen

Bij dat alles kwamen toch wel wat uitdagingen

kijken. “Zo verankerden we de houten structuur

chemisch in de betonnen structuur van het gebouw

– kortom: doorheen de betonnen platen

en spouw. }

De gevel van het

appartementsgebouw oogt

veel strakker na renovatie

(het rechtergedeelte).

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Renovatie appartementen – Rozendreef te Aalst

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27- 2950 Kapellen

Telefoon (03)605 14 33

Fax (03)605 14 76

E-mail info@pit.eiffage.be

www.pitantwerpen.be


Jette Esseghem 2

“De architect

streefde met zijn

ontwerp naar

meer eenheid”

Bovendien zijn de appartementen horizontaal en

verticaal bekleed met Promatec om te vermijden

dat een eventuele brand kan overslaan van de ene

flat naar de andere. Dat materiaal is niet zo eenvoudig

te bewerken, dus die ingreep kostte ons

heel wat uren aan zaagwerk”, vertelt Claeys.

Vlotte samenwerking met

huisvestingsmaatschappij

“Tijdens het metselen van de kopgevels, waarvoor

we om de 3,5 meter geveldragers plaatsten, moesten

de nooddeuren constant beschikbaar blijven,

wat om de nodige creativiteit vroeg bij het opstellen

van de stellingen. Het gebouw bleef immers bewoond

tijdens de werken, die startten in mei vorig

jaar en nu in hun eindfase zitten – de oplevering is

voorzien voor september”, aldus Van Straeten. “Dat

feit noopte ook tot goede en duidelijk afspraken

met de bewoners, die tijdig hun meubels aan de

kant moesten zetten. LOJEGA, de sociale huisvestingsmaatschappij,

speelde daarin een belangrijke

rol. Haar stewards garandeerden dat alles vlot verliep.

Zij waren op de hoogte van onze planning en

zorgden ervoor dat wij toegang hadden tot appartementen

waarvan de bewoners niet thuis waren

op het moment dat we er ramen moesten plaatsen.

Ik moet zeggen dat ik op dat gebied nooit eerder

zo’n vlotte samenwerking heb ervaren.”

10 kilometer houten balken

“De troeven van deze renovatie voor de bewoners

zijn legio: een hoger akoestisch comfort, lagere

stookkosten, esthetische meerwaarde door de

mooie strakke gevel en veel veiligere terrassen dan

vroeger”, zegt Van Straeten, die afsluit met enkele

cijfers. “We gebruikten in dit project 10 kilometer

houten balken, plaatsten in totaal 1.100 m² Promatec,

4.100 m² isolatie en 1.800 m² golfplaten als

gevelbekleding. De vaste ramen beslaan 2.450 m²

en de schuiframen 1.800 m².” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

LOJEGA (Ganshoren)

Architect

Jean-Benoît Fontignie (Ukkel)

Hoofdaannemer(s)

PIT Antwerpen (Kapellen)

De kopgevels kregen een nieuw bakstenen kleedje.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 53


Puurs Viabuild

Het nieuwe gebouw van Viabuild was op 6 oktober te bezichtigen op de Open Bedrijvendag.

SUBTIELE LOOK EN ADAPTIEF KARAKTER

KENMERKEN NIEUWE VESTIGING WEGENBOUWER

Om de verschillende diensten te centraliseren en ze dichter bij de productiesite in Willebroek te brengen, liet Viabuild op een terrein naast de

windturbines in Puurs een nieuwe vestiging bouwen. “Vanop afstand bekeken lijkt de gevel vrij ingetogen, maar hij is boeiend op een subtiele

manier. Het gebouw kenmerkt zich ook door zijn adaptieve ontwerp, dat in de toekomst meerdere invullingen toelaat”, vertelt architect

Gaétan Boulet.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Viabuild

De nieuwe vestiging van Viabuild langs de A12 in Puurs bestaat uit 2.700

m² kantooroppervlakte, 1.350 m² magazijn, 550 werkplaatsen en een onderhoudsgarage

van 1.200 m². De infrastructuur errond, met rechtstreekse

aansluiting op de A12 en N16, beslaat een kleine 18.000 m². “De uitdrukkelijke

wens van Viabuild om te beschikken over veel buitenruimte leidde tot

een compact gebouw”, vertelt Gaétan Boulet van ants architecture & advice.

“Hoewel het gebouw werkplaatsen, magazijnen en een garage bevat, moest

het ook beantwoordden aan de eigenschappen van een goed kantoorgebouw.

En uniformiteit uitstralen.”

Die ‘industriële aanpak met de nodige fijngevoeligheid’ resulteerde in een

eerder sober gebouw dat volop inzet op natuurlijke lichtinval. Ook aan de

buitenkant was de lichtinval bepalend. “Vanop afstand bekeken lijkt de gevel

vrij ingetogen, maar hij is boeiend op een subtiele manier. De talloze texturen

van de betonnen sandwichpanelen breken het licht op verschillende wijzes,

waardoor het gebouw op een zonnige dag een erg mooie indruk nalaat.”

Voor op planning

“De initiële deadline was het bouwverlof van 2019”, pikt Michael Boriau,

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Viabuild Puurs

“De industriële aanpak met de nodige fijngevoeligheid

resulteerde in een eerder sober gebouw dat volop inzet op

natuurlijke lichtinval”

CEO van Viabuild, in. “Door een goede interne voorbereiding, een geïntegreerd

bouwteamdossier en prima werfopvolging hebben we die voor het

magazijn en de kantoren kunnen vervroegen naar maart. De garage en de

werkplaatsen volgden in augustus. Het feit dat we de omgevingswerken

zelf hebben kunnen uitvoeren – simultaan met de binnenafwerking – heeft

daar uiteraard een grote rol in gespeeld.”

Duurzaamheid troef

“Het gebouw, dat is opgetrokken door Willy Naessens Group, bestaat uit

een prefabbetonstructuur. Aangezien die draagstructuur een veel langere

levensduur heeft dan de gebouwschil en het interieur, werden ze van elkaar

losgekoppeld. Voor de indeling van de binnenruimte hebben we gewerkt

met droge systemen. We zien dit als een duurzame oplossing aangezien

dat flexibele stramien in de toekomst meerdere invullingen toelaat.”

Niet alleen het adaptieve ontwerp maakt het gebouw duurzaam. Dat doen

ook de goede isolatie en luchtdichtheid, de regenwaterrecuperatie en de

riolering, die bestaat uit infiltrerende kratten. Vervuild water wordt gezuiverd

op de site en geleidelijk geloosd in de aanpalende beek via een bufferbekken

dat bijdraagt aan de lokale biodiversiteit.

Troeven

“Het gebouw bevindt zich op een heel interessante locatie, naast de A12

en dicht bij onze productiesite in Willebroek. Het versmelten van onze

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Viabuild (Puurs)

Architect en studiebureau

ants architecture & advice (Tongeren)

Hoofdaannemer(s)

Willy Naessens Group (Wortegem-Petegem) en Viabuild (Puurs)

verschillende afdelingen – de diverse types magazijnen, de werkplaatsen

en garage en onze dienst signalisatie met daarboven de kantoren – maakt

dat we nu alles onder één dak hebben”, vat Boriau de grootste troeven

voor Viabuilds klanten en partners samen. “Het gebouw staat zo symbool

voor onze langetermijnvisie Viabuild 2025: de klant maximaal ontzorgen

met een hecht team.” ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VGELEC – ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VGELEC uit Diepenbeek tekende de elektrische installaties uit voor

de nieuwe vestiging van Viabuild. Vervolgens spendeerde het van

augustus 2018 tot eind maart 2019 achtduizend manuren aan de

plaatsing. Zaakvoerder Rudi Theybers: “De installatie omvat dan

ook heel wat elementen: een hoogspanningscabine, laagspanningsverdeelbord

en zeven subverdeelborden, een anti-inbraakinstallatie,

branddetectie, toegangscontrole, databekabeling en

-kasten, camerabewaking, een KNX-systeem voor het aansturen

van de zonwering, videofonie, een omroepinstallatie, binnen- en

buitenverlichting, noodverlichting en schakelmateriaal. Alles samen

goed voor zo’n 45 kilometer bekabeling.” Een van de voornaamste

uitdagingen school voor VGELEC in het feit dat er in de

gangen geen verlaagd plafond was voorzien en dat de technieken

er dus zichtbaar zijn. “Omdat we erop stonden om niet enkel een

performante, maar ook esthetische installatie af te leveren, hebben

we daarvoor nauw overleg gepleegd met de architect. Het

resultaat is een installatie die opgaat in de algemene beleving van

het gebouw.”

Duifhuisweg 13

Diepenbeek

011 23 15 74

www.vgelec.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55

00017649001 VG ELEC BVBA.indd 1 02-09-19 14:52


Gent Green Tower

GENT KRIJGT NIEUW LANDMARK MET

EIGENZINNIGE WOONTOREN

Op de Sint-Lievenslaan in Gent bevindt zich sinds kort een indrukwekkende woontoren. Met substantiële groenelementen op elke verdieping, een

grote gemeenschappelijke daktuin met een buitenkeuken, groenteserre, jacuzzi, ‘swimspa’ en yogaterras geeft de ‘Green Tower’ wonen in de stad

een totaal nieuwe dimensie. Binnen staat luxe centraal, met een wellness en natuurlijk een hoogkwalitatieve afwerking van de appartementen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Mevaco Bouwbedrijf

De ‘Green Tower’ drukt met zijn grillige organische vormen een progressieve

stempel op de omgeving. De insteek van het ontwerp was echter niet louter

esthetisch, maar ook functioneel. “Rondom elk privéterras is een soort van

plantenbak met duurzaam groen voorzien. De spectaculaire vorm van de gevel

garandeert dat elke plantenbak voldoende zon en water kan krijgen”, vertelt

Wouter Naert, senior project engineer van Mevaco Bouwbedrijf, dat het project

realiseerde. “Een innovatief concept dat echter met de nodige bouwkundige uitdagingen

gepaard ging. Om de betonnen elementen te prefabriceren, dienden

we speciale kisten te maken. Bovendien moesten we samen met de leveranciers

van toeslagstoffen op zoek naar de perfecte betonsamenstelling.”

Qua gevelafwerking werd er gekozen voor witte crepi op isolatie, met zwarte aluminium vlakken tussen de raampartijen op de terrassen.

56 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Green Tower Gent

De spectaculaire vorm van de gevel garandeert dat elke plantenbak van de privéterassen voldoende zon en water kan krijgen.

“Met de Green Tower tonen we aan dat we van de

geijkte paden durven afwijken”

Creatief omspringen met uitdagingen

De grillige vorm was niet het enige waarvoor het team van Mevaco Bouwbedrijf

zijn expertise en creativiteit moest inzetten. “Omdat de werf langs een

erg drukke invalsweg lag, moest alle aan- en afvoer binnen strikte tijdssloten

gebeuren”, legt Wouter Naert uit. “Ook de realisatie van een droge bouwput

tot 6,5 meter onder het maaiveld was geen evidentie, gezien de nabijheid van

de Schelde en de historische geklasseerde muurschilderingen in een naburig

pand. Vandaar dat we eerst een kuip met een 18 meter lange verankerde

palenwand tot in de kleilaag gemaakt hebben. Vervolgens is deze drooggezet

door middel van filters op twee niveaus.”

Voor ieder wat wils

De ‘Green Tower’ telt negen bovengrondse bouwlagen, goed voor ongeveer

1.150 m² bewoonbare oppervlakte. Daarnaast zijn er nog 470 m² houten

terrassen, 130 m² plantenbakken, 120 m² groendaken en een ondergrondse

verdieping met parkeerautomaat (veertien plaatsen) voorzien. De eerste drie

niveaus omvatten samen negen compactere woonunits. Op de vierde en

zesde verdieping is telkens één ruim drieslaapkamerappartement ingericht

dat voor 75 % omgeven is door een terras. Het vijfde herbergt een studio

en appartement, en tot slot is er nog een luxepenthouse met uitzicht op de

skyline van Gent. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 57


B E L G I S C H V A K M A N S C H A P

TOTAALINRICHTING I PRODUCTIE IN EIGEN ATELIER I PROFESSIONEEL ADVIES I VAKKUNDIGE PLAATSING I CORIAN® VERWERKING

Wuustwezel I Kalmthoutsesteenweg 193 I 03 669 60 84

Aartselaar I Kontichsesteenweg 35 I 03 877 96 00

Lochristi I Antwerpsesteenweg 84 I 09 274 04 84

OPEN OP ZONDAG

www.augustijnskeukens.be


Green Tower Gent

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De woontoren omvat een grote gemeenschappelijke daktuin met een

buitenkeuken, groenteserre, jacuzzi, swimspa en yogaterras.

“Voorts is er nog een fantastisch ‘town house’: een modern huis dat aan het

hoofdgebouw gekoppeld is”, vertelt Wouter Naert. “Dit heeft een eigen zonnige

tuin, die wordt beschaduwd door impressionante zwarte notenbomen.”

Gebouw met uitstraling

Het complex is opgetrokken in een betonstructuur, die is ingevuld met grote

glaspartijen in zwart aluminium schrijnwerk. Qua gevelafwerking werd er gekozen

voor witte crepi op isolatie, met zwarte aluminium vlakken tussen de

raampartijen op de terrassen. “In combinatie met de witgelakte balustrades

en witgekleurde betonnen borstweringen resulteert dit in een bijzonder stijlvolle

uitstraling”, aldus Wouter Naert. “Dit project is een nieuw landmark in

Gent, waarbij Mevaco heeft aangetoond dat het als promotor van de geijkte

paden durft af te wijken én als aannemer in staat is om complexe opdrachten

op een moeilijke locatie uit te voeren.” ❚

AUGUSTIJNS KEUKENS & INTERIEUR –

KEUKENS EN INTERIEURELEMENTEN

Kwaliteit en comfort vormden de kernwoorden bij de afwerking van Green

Tower. Geen wonder dus dat er voor het gros van de keukens een beroep

werd gedaan op Augustijns Keukens & Interieur uit Wuustwezel. Al zeven

generaties lang zit houtverwerking in het DNA van dit familiebedrijf. Maatwerk

is er de standaard, en hierbij gaat het verder dan alleen maar keukenbouw.

Ook volledige interieurs zitten immers in het pakket, een belangrijke troef die

in dit project eveneens werd uitgespeeld. Sinds 1792 is Augustijns een gereputeerde

naam in de wereld van de houtverwerking. De bal ging echter pas

goed aan het rollen in 1954, toen de firma zich op maatwerkkeukens en -interieur

begon toe te leggen. “Hoewel we ons initieel als Augustijns Keukens

profileerden, maken we dus met evenveel plezier badmeubilair, dressings,

tv-meubels … Intussen hebben we ook ‘interieur’ in onze naam verwerkt”,

vertelt zaakvoerder Jef Augustijns. “We werken elke oplossing van a tot z uit:

van ontwerp over productie in ons atelier van 12.000 m² tot de installatie. Je

kan dus werkelijk van Belgisch vakmanschap spreken! Intussen beschikken

we over drie toonzalen, met medewerkers die continu de nieuwste trends

opvolgen en interieurvormgevers die de klant begeleiden bij het maken van

hun keuze.” In Green Tower was Augustijns Keukens & Interieur verantwoordelijk

voor de uitwerking en plaatsing van tien keukens. “In sommige appartementen

leverden we eveneens andere interieurelementen”, vervolgt Jef Augustijns.

“Dit was ons eerste project in het Gentse, wat de nodige logistieke

uitdagingen met zich meebracht. Het was zelfs mee de aanleiding om een

extra showroom in Lochristi te openen, waardoor we nu klanten tot aan de

kust kunnen bedienen. De bewoners van Green Tower kregen de mogelijkheid

om hun eigen keuze te maken binnen een vast budget. Qua materialen

werd er vooral voor fineer en laminaten gekozen, terwijl de keukentoestellen

voornamelijk van het merk AEG zijn.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De ‘Green Tower’ drukt met zijn grillige organische vormen een progressieve

stempel op de omgeving.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Mevaco (Aalter)

EGUS architecten (Gent)

Mevaco Bouwbedrijf (Aalter)

ECOWORKS – PLANTENBAKKEN

EN BEPLANTING

De grote plantenbakken die de Green Tower kenmerken, moeten ook op termijn

groen blijven ogen. Vandaar dat de beplanting in handen van een specialist

werd gegeven: Ecoworks. Deze onderneming uit Vilvoorde werkt sinds

2006 met gepassioneerde groene vingers aan de stad van de toekomst. “We

leggen onze focus op groen op, tegen en in gebouwen, met groendaken

en groengevels. Daarnaast bouwen we ook natuurlijke zwembaden”, vertelt

zaakvoerder John Kinnen. “Voor de Green Tower hebben we geopteerd voor

plantenbakken uit verduurzaamd hout en een afwerking met Tricoya-platen.

Daarnaast zorgden we voor de juiste voedingsbodem en beplanting. Tevens

ontwikkelden we een centraal gestuurd irrigatieprogramma dat ervoor moet

zorgen dat de vegetatie altijd overleeft. Hiermee kunnen we de situatie immers

continu vanop afstand opvolgen (vanuit onze kantoren). Green Tower is een

mooi referentieproject voor ons omdat nog maar weinig gebouwen op zo’n

geïntegreerde manier met balkontuinen omgaan.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


Kortrijk LAGO Kortrijk Weide

De steenstrips, de gevelbepleistering

en de glasgevels geven het gebouw

een strak uitzicht.

ESTHETISCHE DUURZAAMHEID

voor nieuw Kortrijks zwemparadijs

Duurzaamheid is naast entertainment de belangrijkste succesfactor voor het grootste zwemcomplex van West-Vlaanderen. En dat mocht een

meerprijs hebben. Een bouwinvestering van 30 miljoen euro, die niet zonder slag of stoot verliep. Maar wel eentje met een lage onderhoudskost

en een hoge esthetische waarde.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld LAGO Kortrijk Weide

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


LAGO Kortrijk Weide Kortrijk

Balustrades in inox en staal vergen weinig onderhoud en zijn bestand tegen een

chloorhoudende omgeving.

De langste wildwaterbaan van de Benelux vind je in Kortrijk. 160 meter eindeloos

plezier. (Beeld: Fotodesign Emily)

Een olympisch bad van 50 op 21 meter met een tribune, een zwemparadijs met

vijf glijbanen en de langste wildwaterbaan van de Benelux, een ‘all-weather

buitenbad’ met ligweide, drie kinderbaden met waterspeeltuin, een golfslagbad,

een warme lagune met watermassage, twee sauna’s en een stoombad. Het

erelijstje van LAGO Kortrijk Weide is indrukwekkend. Dat de betrokken partijen

de vele esthetische en duurzame uitdagingen niet uit de weg gegaan zijn, is

dat ook.

Als medeaandeelhouder van de S&R Group is het voor hoofdaannemer ACH

Bouw belangrijk dat de kwaliteit op lange termijn gegarandeerd wordt. Hoe

minder kosten er zijn aan het gebouw, hoe meer er geïnvesteerd wordt in nieuwe

impulsen. 30 procent van de activiteiten van ACH Bouw situeert zich in de

zwembadsector. Ervaring genoeg dus. Toch werd het af en toe geconfronteerd

met enkele bijzondere moeilijkheden.

Strakke deadline

De deadline halen was een van die moeilijkheden. “Het begon al bij de

locatie”, zegt projectleider Steven Beyaert. “Vroeger stond daar een opslagplaats

van de NMBS. De grond was vervuild en moest gesaneerd worden.”

De hele site werd grondig onder handen genomen. De bouw van het zwembad

was het topje van de ijsberg. “We konden de werf slechts langs één

zijde betreden”, vertelt Beyaert. “Ook het minderhinderplan van de stad

Kortrijk bezorgde ons de nodige stress. We moesten rekening houden met

omliggende scholen en geluidoverlast.”

Uiteindelijk raakte alles op tijd klaar. Tot een brand vlak voor de opening

de plannen in de war stuurde. De glijbanen brandden gedeeltelijk af.

Dankzij het goed uitgewerkte concept en de compartimentering in het

beton is erger voorkomen. Brandwerende RF-deuren sluiten het sportieve

“Door te kiezen voor een

combinatie van steenstrips,

zwarte gevelbepleistering en

glasgevels verkregen we een

strakker en mooier gebouw”

gedeelte namelijk af van de recreatiezone. Zo bleven het sportbad, het

Rest-eau-café, de kleedkamers en het administratieve gedeelte gevrijwaard.

Technische uitdagingen

Alleen al de constructie van het olympische bad is een technisch huzarenstukje.

De ene helft heeft een vaste ondergrond op 2 meter, de andere helft

een beweegbare bodem die in de lengte nog eens opgesplitst kan worden in

25 en 22 meter. Zo kan de ene kant op 70 centimeter ingesteld worden en de

andere op 1,40 meter, afhankelijk van de vraag.

Omdat het complex ook in de omgeving van Kortrijk Weide moest passen,

speelde het esthetische aspect een belangrijke rol. “Andere gebouwen zijn

eerder structureel ontworpen, dus daar zijn op dat vlak minder kosten aan”,

licht Beyaert toe. “Door te kiezen voor een combinatie van steenstrips, zwarte

gevelbepleistering en glasgevels verkregen we een strakker en mooier geheel,

maar wel een hoger kostenplaatje.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 61


De raamprofielen bestaan uit speciale legeringen voor zwembadgebruik.

Uw partner in professionele inox-,

staal-, en glasverwerking: trappen,

borstweringen, leuningen, lichte

metaalconstructies ...

Koolskampstraat 61 b, 8830 Gits, info@granox.be

T 051 72 42 61, F 051 72 59 96, M 0475 59 52 87

www.granox.be

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

00015554003_GRANOX BVBA 1-2.indd 1 21-08-19 17:10


LAGO Kortrijk Weide Kortrijk

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

COOPMAN ORONA – LIFTEN

In zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide staan twee liften van Coopman

Orona. Coopman bouwt al liften sinds de jaren 60. Het bedrijf werd

in 2010 overgenomen door Orona: specialisten in het ontwerpen en

plaatsen van liftinstallaties en veilige mobiliteitsoplossingen, zowel

standaard- als maatwerk. De ideale partner voor dit project.

Coopman Orona plaatste één lift in de inkomhal en één in de

keuken. Beide liften hebben een capaciteit van 630 kilogram. “De

lift in de keuken heeft twee stopplaatsen”, zegt accountmanager

Bart Verstraete. “Daar waren vooral een robuuste afwerking

en een stevige stootrand belangrijk, want de lift zal op drukke

momenten onder zware belasting komen te staan.”

De lift in de inkomhal is een doorlooplift met twee in- en uitgangen.

“Deze heeft vier stopplaatsen, waarvan de kelderhalte beveiligd

is door een badge”, zegt Verstraete. “De liftkooi en deuren zijn

uitgevoerd in inox. Ook al staat de lift niet in de chloorhoudende

omgeving van het zwembad, inox is in alle omstandigheden een

zeer duurzaam materiaal.”

Duurzaamheid troef

Het duurzaamheidsverhaal is overal in het gebouw terug te vinden, gaande

van de nieuwste PV-technologieën tot warmtekrachtkoppeling, van extra

geïsoleerde daken tot driedubbele thermische beglazing. De houten dakstructuur

is bedekt met houtwolcementplaten en is ideaal qua akoestiek,

esthetiek en vochthuishouding. Ook het buitenschrijnwerk is afgestemd

op de chloorhoudende omgeving. De glasgevels zijn op een omgekeerde

manier gemonteerd, waardoor de profielen aan de buitenzijde zitten. Ze zijn

vervaardigd uit speciale legeringen voor zwembadtoepassingen.

Buffertanks onder het gebouw houden het zwemparadijs energiezuinig. Elke

avond wordt het water van het grote bad opgeslagen in de tanks. De overige

baden worden afgedekt. Dit alles om ’s nachts zo weinig mogelijk energie te

verbruiken. De verdamping ligt lager, waardoor de luchtgroepen zich minder

moeten inspannen. Een positief sneeuwbaleffect!

“Het is een project waar we bouwkundig gezien trots op zijn”, geeft projectleider

Steven Beyaert nog mee. “Veel zwembaden hebben een ingesloten

karakter, maar dit complex ligt perfect in het zicht aan de Leie en aan

de spoorlijn. Bovendien vloeit het gebouw mooi over in de terrassen met

bar rond de buitenbaden en de ligweide met kunstgras. Ook qua esthetiek

mogen we fier zijn op wat we hier bereikt hebben.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

S&R Kortrijk

Architect

ARTABEL architecten en ingenieurs (Leuven),

i.s.m. Adins-Van Looveren Architecten (Gent)

Hoofdaannemer(s)

THV Vanhout (Geel) - ACH Bouw (Antwerpen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GRANOX – BALUSTRADES EN

LEUNINGEN

Van het peuterbad over de glijbaantoren tot de restaurants en

bars: Granox plaatste er leuningen en balustrades om de veiligheid

te garanderen. Het bedrijf uit Gits zit al 25 jaar in de sector

en bouwde zijn expertise op door te focussen op grote bouwprojecten.

De specialisatie ligt bij leuningen uit inox. Binnen in

het zwembadcomplex is dat ook nodig. De chloorhoudende

omgeving vraagt om een sterk en roestvast materiaal.

Toch werd er niet enkel voor inox gekozen. Andere materialen

zoals staal en glas zijn ook verwerkt in het ontwerp. “De drie

soorten materialen, de korte levertermijn en het grote aantal

lopende meters vormden een serieuze uitdaging”, zegt Granoxzaakvoerder

Ghislain Ramboer. “Maar we hebben bewezen dat

we onze goede naam in de sector waard zijn. Alles was mooi

op tijd klaar.”

Het gebruikte staal kreeg een speciale behandeling met drie

poederlaklagen, zodat het roestvrij is en weinig onderhoud

vraagt. Zo kon het materiaal ook binnen in het complex geplaatst

worden. Buiten werd er gekozen voor borstweringen in glas.

“Het creëert een moderne toets en er is momenteel veel vraag

naar”, licht Ghislain Ramboer toe. “We zijn daar vijf jaar geleden

mee begonnen omdat het een zeer structurele toepassing is en

goed vastgeklemd zit, zonder dat er nood is aan handgrepen

of stijlen. De combinatie van functionele en moderne materialen

resulteert in een geslaagd project.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


WIJ BIEDEN FACILITY MANAGEMENT

OPLOSSINGEN AAN EN DRAGEN ZORG VOOR

GEBOUWEN, EINDGEBRUIKERS EN HET MILIEU

www.vinci-facilities.be

www.vinci-facilities.be


LAGO Kortrijk Weide Kortrijk

GEAVANCEERDE KLIMATISATIE

VOOR DUURZAAM ZWEMBADCOMPLEX

Gebouwen, gebruikers en het milieu verzorgen. Dat is de missie van VINCI Facilities, onderdeel van de Franse VINCI-groep en VINCI Energies België.

Ze zijn actief in kantoorgebouwen, gevangenissen, de scholen van morgen ... En ze dragen hun missie verder uit in een van de grootste zwembaden

van Oost- en West-Vlaanderen: LAGO Kortrijk Weide. Een leuk en uitdagend project voor het bedrijf, maar zeker geen onbekend terrein.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Fotodesign Emily

“Dit is het negende of tiende zwembad waar we

de installaties mogen plaatsen en nadien ook

mogen onderhouden”, zegt Tim Hermans, business

development manager bij VINCI Facilities.

“Dit is zeker geen bandwerk, want elk project

heeft zijn specifieke eigenschappen en biedt

nieuwe uitdagingen. Maar ik kan wel zeggen

dat de ontspanningssector een omgeving is waar

we ons thuis in voelen. En waarin onze expertise

goed van pas komt.” }

“Alle installaties en hun onderhoud zijn

perfect op elkaar afgestemd. Geen

sinecure, maar wel een must voor een

optimale levensduur”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 65


Kortrijk LAGO Kortrijk Weide

Beveiliging op maat

Aangezien LAGO Kortrijk Weide het grootste

zwembad van de provincie West-Vlaanderen is, kan

het aantal installaties wel tellen. VINCI Facilities

stond onder meer in voor het plaatsen van alle

elektrische toepassingen zoals de branddetectie

op maat, het inbraakalarm en andere beveiligingsmechanismes.

“Een goede beveiliging is belangrijk

gebleken tijdens de brand van 27 februari, toen

een deel van het glijbanencomplex jammer genoeg

in vlammen opging”, zegt Tim Hermans.

Ook alles wat te maken heeft met verlichting, IT en

telefonie werd toevertrouwd aan VINCI Facilities.

Daarbij waren duurzaamheid en energieverbruik

belangrijke parameters. Getuige daarvan de ecologische

keuzes, zoals zuinige ledlampen.

Het binnenklimaat is overal perfect afgestemd op de noden van iedere ruimte.

De komende dertig jaar zal VINCI Facilities,

als belangrijke speler op het vlak van facility

management en multitechnisch beheer, het

onderhoud van alle installaties in en rond het

gebouw van LAGO Kortrijk Weide verzorgen.

Inclusief het regelmatig controleren van de

luchtkwaliteit en de filters, wat belangrijk is in

een gebouw waar zoveel mensen komen. Maar

ook de temperatuur van het water en gebouwen

checken en op peil houden is van groot belang.

Belang van warmteproductie

Het ecologische verhaal zetten VINCI Facilities

en LAGO Kortrijk Weide door in hun keuze voor

de HVAC-installaties (Heating, Ventilation en Air

Conditioning). Die installeerden ze met behulp van

hun technologische partner: het Belgische Cegelec.

Warmteproductie is van groot belang voor de hele

site. De verwarming gebeurt via stadsverwarming,

een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen.

Het garanderen van een constante temperatuur in

en uit het water is de taak van VINCI Facilities.

“Het is een groot gebouw, dus de keuze van de

luchtgroepen was een belangrijke factor”, zegt

Tim Hermans. “We kozen voor luchtgroepen van

Menerga, de Rolls Royce in de sector en innovatief

op het vlak van klimaattechnologie. Zo zijn we

in staat om energie te hergebruiken die anders

verloren gaat.” Die warmterecuperatie verloopt

via een warmtewisselaar. “Via een wiel in die

luchtgroep gaat er warmte naar buiten. Die

vangen we op en hergebruiken we voor andere

toepassingen”, zegt Hermans.

Recuperatie van zwemwater

Bij de badwatercondensor doet zich een gelijkaardig

verhaal voor. “Per zwemmer moet je rekenen

Zowel de warmte van de afgevoerde binnenlucht als de warmte van het zwembadwater wordt gerecupereerd.

66 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


LAGO Kortrijk Weide Kortrijk

op een bepaalde hoeveelheid water die uit je zwembad klotst”, legt Hermans

uit. “Dat wordt in de meeste gevallen integraal afgevoerd.” In het nieuwe

Kortrijkse zwembad niet. VINCI Facilities werkte samen met een externe partner

om een deel van de nog aanwezige warmte uit het zwembadwater te

hergebruiken. “En dat is toch nog altijd een veel betere oplossing dan het

water volledig verloren te laten gaan.”

In het hele complex heerst dankzij deze installaties een aangenaam klimaat,

perfect afgestemd op de noden van iedere ruimte. Dat dit allemaal via duurzame

en energiezuinige systemen kan, is goed gezien en mooi meegenomen. ❚

Full house.

Voor winnaars: een allesomvattend assortiment

voor de complete gebouwafwatering.

Leider in

afwatering

Terugstuwbeveiliging

Hybride opvoerinstallaties

Pomptechniek

Afvoertechniek

Afscheidingstechniek

Made in Germany

www.kessel-belgie.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


Sint-Niklaas IMACAR Vanhoecke

STERK BOUWTEAM AAN DE

BASIS VAN NIEUWE GARAGE

Eind april 2019 wijdde IMACAR Vanhoecke zijn gloednieuwe garage in Sint-Niklaas feestelijk in voor het grote publiek. Het oude

pand werd volledig afgebroken en heropgebouwd. De garage bleef draaien in de periode van het Autosalon, met dank aan de

doordachte coördinatie en dito planning van de werkzaamheden.

Tekst Joke Hofmans | Beeld Spot-On Visuals

Garage Vanhoecke maakt deel uit van IMACAR, een van de grootste automobielgroepen

in Oost-Vlaanderen. Klanten kiezen er hun nieuwe of tweedehands

Peugeot, Citroën, DS Automobiles of Opel en kunnen er terecht voor

reparaties en onderhoud. De eerste ideeën voor de nieuwe garage sudderden

al sinds 2014. Dankzij de overname van een Citroën-garage raakten de plannen

in een stroomversnelling: het bedrijf was dringend toe aan modernisering

en uitbreiding.

Open tijdens Autosalon

IMACAR Vanhoecke schakelde Bolckmans in als hoofdaannemer, dat al heel

wat nieuwbouwgarages op zijn naam heeft staan. Peter Van Couteren, senior

projectleider bij Bolckmans: “We weten wat er in een garage nodig is aan installaties

en leidingen. Dat maakt het gemakkelijker om te werken en kosten

in te schatten. De werkzaamheden zijn gestart in 2017. Belangrijk was dat

de garage open bleef in de periode van het Autosalon, zowel in 2018 als in

2019. Vandaar dat we eerst de achterzijde van de garage hebben afgebroken,

zodat de showroom nog een tijd kon blijven staan.” }

De bouw van de nieuwe garage verliep in twee fases om zo lang mogelijk

open te blijven voor de klanten.

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


IMACAR Vanhoecke Sint-Niklaas

De 16 meter hoge toren is gestabiliseerd met geprefabriceerde betonwanden.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


De waarden van

Bolckmans zijn

ambities waarop

we bouwen.

Ze staan voor wat

we belangrijk vinden:

bouwprojecten

met een oog op de

toekomst. Want een

gebouw dat klaar is

voor morgen, daar

kan uw onderneming

in groeien.

We bouwen er graag

aan mee.


IMACAR VANHOECKE Sint-Niklaas

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DAKCONSTRUCT – DAKWERKEN

Dakconstruct is een familiebedrijf uit Herentals dat gespecialiseerd is in industriële

platte daken – op welfsels en staalplaten. Hoe groter de loodsen en hallen

zijn, hoe liever de dakdekkers van Dakconstruct het hebben. En dus was de

nieuwe garage van 5.000 m² koren op de molen van de dakdekkers. Zaakvoerder

Bjorn Baeten: "Als je kiest voor een dak in staalplaten, zijn er twee manieren

om die platen te bevestigen: mechanisch met schroeven en door verlijming.

We hebben beide technieken perfect onder de knie. IMACAR Vanhoecke koos

voor de esthetiek van de lijm. De witgelakte aluminiumplaten, isolatie en pvclaag:

alles is op elkaar gelijmd. Die techniek is iets duurder en tijdsintensiever.

Maar kijk je in de garage naar boven? Dan zie je geen enkele schroef. Alleen

een mooi wit vlak.”

Bolckmans plaatste de stalen tussenverdieping van binnenuit, met behulp van

een superlichte minihijskraan.

Betonwelfsels van 16 meter lang

Omdat er in de buurt rond de garage weinig parkeerplaats is, werd het gebouw

volledig onderkelderd. Bolckmans stond daarbij voor een behoorlijke

technische uitdaging: de klant wilde een parkeerkelder zónder kolommen.

Peter Van Couteren: “Om de volledige kelder te overspannen, hadden we betonnen

welfsels van meer dan 16 meter lang nodig. Omdat de vloer stevig

genoeg moet zijn, gebruikten we de zwaarst verkrijgbare welfsels – de SPZ50

met een dikte van 0,5 meter. Er waren een paar dagen na elkaar 23 vrachtwagenritten

nodig om al het materiaal op de bouwplaats te krijgen. Om het

tempo erin te houden en files te vermijden, hadden we de welfsels de dag

ervoor al klaargezet in de buurt. We gebruikten een mobiele montagekraan

van 500 ton, die elke dag vanop dezelfde positie de 23 aangeleverde welfsels

plaatste. Een hele onderneming. Toch liep alles op wieltjes.”

Toren in prefabbeton

Als je van Sint-Niklaas komt en op de Prins Boudewijnlaan rijdt, dan zie je

precies waar de nieuwe garage van IMACAR Vanhoecke zich bevindt, want

aan de zijkant van het gebouw staat een toren van 16 meter met een reuzenscherm.

Peter Van Couteren: “Als we bouwen, zetten we normaliter eerst de

kolommen en plaatsen we er nadien de sandwichpanelen tegen. Omdat de

toren voldoende stabiel moest zijn om windlasten op te vangen, hebben we

gekozen voor geprefabriceerde betonwanden uit één stuk.”

Extra tussenverdieping

Toen de bouw bijna klaar was, dook er een nieuw element op: naast

Peugeot, Citroën en DS Automobiles zou IMACAR Vanhoecke ook Opel

verdelen. En dus werd er in de 7,5 meter hoge showroom nog een extra

tussenverdieping gerealiseerd. Peter Van Couteren: “Het was technisch

en praktisch een hele uitdaging om een goede oplossing te bieden voor

de bijkomende verdieping. Het dak was al afgewerkt, dus we moesten de

tussenverdieping van binnenuit plaatsen, en dat lukt natuurlijk niet met

de traditionele mobiele montagekraan. Daarom hebben we de staalstructuur

geplaatst met een ‘spider’, een superlichte minihijskraan. We kozen

bovendien voor een staalplaat-betonvloer in plaats van voor een klassieke

vloeropbouw met welfsels of predallen.” }

“De grootste uitdaging in dit project was de timing. We moesten het dak in een

heel korte tijdspanne en in twee fases leggen. Dus zijn we tijdens het bouwverlof

van 2018 blijven doorwerken. We hebben de mankracht voor zulke omvangrijke

projecten, we bevestigen zowel met lijm als mechanisch met schroeven en werken

tegen scherpe prijzen. Wellicht is Bolckmans voor die troeven gevallen toen

de aannemer een dakbedrijf koos.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

HET PARKETPUNT – PARKET

In de kantoren en de lounge van IMACAR Vanhoecke ligt een prachtig, diepbruin

parket van 800 m². Daarvoor zorgde Het Parketpunt uit Sint-Niklaas, dat ook alle

trappen in de nieuwe garage plaatste. Zaakvoerder Matthias Van Meirvenne: “We

kozen voor rustieke Franse eik. De toplaag werd tot in de kern gerookt, zodat

het hout een hele donkere kleur kreeg. We werkten het parket af met een transparante

olie die de nerven van de eik mooi zichtbaar laat. Het resultaat is een

exclusieve houten vloer die warmte en luxe uitstraalt en die jarenlang mooi blijft.

In de kantoren van de garage verhuizen ze regelmatig bureaus en stoelen. Door

het donkere, gerookte parket vallen eventuele krassen in het hout niet op. Om de

garage tijdig klaar te krijgen voor de opening in 2019 werkten we met heel ons

team door tijdens het bouwverlof tussen kerstmis en nieuwjaar.”

De specialiteit van

Het Parketpunt is

de volledige afwerking

van interieurs,

zowel voor

bedrijven als particulieren.

De firma

legt parket en

laminaat, plaatst

trappen en voert

schilderwerken

uit. Het familiebedrijf van Matthias Van Meirvenne en zijn vader Benny groeide in

enkele jaren tijd van drie naar veertien medewerkers. Klein of groot interieurproject?

De mannen van Het ParketPunt weten er wel raad mee.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


ai15694237781_199004-17910_Het parketpunt_1-2.pdf 1 25-09-19 17:02

GRATIS

OFFERTE

info@hetparketpunt.be

algemene schilderwerken - gyprocwerken - totaalrenovatie

info@hetschilderpunt.be

Toonzaal: Driekoningenstraat 101 - 9100 Sint-Niklaas - T. 03 778 13 24

Openingsuren Ma-vr: 9.30u - 12u en 13u - 17u

Za.-zo. gesloten | Ook mogelijk op afspraak

Uw specialist in platte daken

Nieuwbouw en renovatie

Contacteer ons voor uw volgende project Dikberd 28, 2200 Herentals // +32 (0) 14 21 34 70 // info@dakconstruct.com // www.dakconstruct.com

DKC_2019_001_Adv_BAV_197x130_Gekozen.indd 1 14/08/19 14:57


IMACAR VANHOECKE Sint-Niklaas

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GVG BETON – REALISATIE KELDER

Voor de funderingswerken van de nieuwe garage van IMACAR

Vanhoecke schakelde Bolckmans het ijzersterke team van GVG

BETON (Waasmunster) in. Zaakvoerder Geert Van Gaeveren is al

25 jaar gespecialiseerd in grond- en betonwerken voor particulieren

en bedrijven. Geert Van Gaeveren: “Bij de bouw van de kelder

zaten we in een regenachtige periode. Om de zware wapenings- en

funderingswerken precies en netjes uit te voeren, hebben we eerst

een werkvloer gelegd. Zo zaten we niet in de modder. Een andere

uitdaging was dat het project was opgedeeld in twee bouwfases.

De kelder moest uiteindelijk één geheel worden. Dat maakte het

complex om de waterdichtheid te garanderen. Maar wij houden wel

van een mooie uitdaging.”

Bij IMACAR Vanhoecke vind je sinds dit jaar vier merken onder één dak.

De deadline van het project was scherp, dus de teams van Bolckmans

en Van Gaeveren moesten hun planning naadloos op elkaar

laten aansluiten. Geert Van Gaeveren: “We hebben 25 vaste werknemers

in dienst en nog eens tien personen in onderaanneming.

We doen alles van grond-, riolerings- en betonwerken tot polierwerken.

En we hebben een uitgebreid machine- en wagenpark in eigen

beheer. Zo konden we simultaan met de mensen van Bolckmans

werken en raakte alles op tijd klaar.”

“Dankzij de vlotte

samenwerking konden we

de bouwheer voor een groot

stuk ontlasten. En daar was

hij heel tevreden mee”
Prima bouwteam

Op een paar kleine afwerkingsdetails na, is de garage volledig klaar. Peter

Van Couteren blikt tevreden terug op het project. “Het was een plezier

om met dit bouwteam samen te werken. Er waren nogal wat wijzigingen

en uitdagingen tijdens het bouwproces. Iedereen stelde zich flexibel op.

Zo konden we topwerk afleveren. Door die vlotte samenwerking konden

we de bouwheer ook voor een groot stuk ontlasten. En daar was hij heel

tevreden mee.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

IMACAR Vanhoecke (Sint-Niklaas)

Architect

AIDarchitecten (Westmalle)

Hoofdaannemer(s)

Bolckmans (Hoogstraten)
BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 73


We build strong relationships and future-proof buildings

Vertrouwd gebouwd

• algemene bouwprojecten, sport- en wellnesscentra

• toekomstgericht & duurzaam

• meer dan 70 jaar ervaring in design & build

www.pellikaan.be


Lommel De Soeverein

Sportcentrum De Soeverein fungeert in wezen als toegangspoort tot de rest van het sportpark.

Multifunctioneel sportcomplex

garandeert unieke beleving

‘Pure beleving bieden’, dat is het motto van Sportpark De Soeverein in Lommel. Sinds de opening van een omvangrijk, ultramodern sportcomplex

met zwembad, tennishal en brasserie maakt het die ambitie helemaal waar. Dat sportliefhebbers uit de Noord-Limburgse regio zich voortaan

kunnen uitleven in een state of the art accommodatie, is te danken aan de doorgedreven toepassing van de DBFMO-formule: een totaalpakket met

ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie.

Tekst Tim Janssens | Beeld Bart Gosselin

Een wedstrijdbad van 25 meter en een instructiebad,

beide met beweegbare bodem. Een familieglijbaan.

Een wellnessgedeelte met whirlpool, sauna

en stoombad. Een peuter- en kleuterbad met

zogeheten ‘splashelementen’. Een spraypark in de

openlucht, dat aansluit op het ruime terras van

de brasserie, waar honger en dorst naar hartenlust

gestild kunnen worden. Vier indoortennisbanen

met bijbehorende kleedkamers, die ook

bestemd zijn voor personen die even verderop

gebruikmaken van de atletiekbaan. Het mag duidelijk

zijn: sportcentrum De Soeverein is het nieuwe

“Sportcentrum De

Soeverein is het

nieuwe hart van

de Lommelse

sportbeleving”

hart van de Lommelse sportbeleving, een sfeervolle

ontmoetingsplek voor al wie zwemt, tennist, de

nabijgelegen speeltuin bezoekt en/of graag een

hapje en een drankje nuttigt in een gezellig kader.

Schot in de roos

Het verhaal achter deze gloednieuwe sportaccommodatie

is best bijzonder. Pellikaan en Optisport bundelden

de krachten via de oprichting van Optisport

Lommel nv, dokterden een aantrekkelijk programma

uit en zetten een ‘DBFMO’ op poten om hun ambitieuze

plannen in de praktijk te brengen. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


SWECO GEEFT VORM

AAN DE SAMENLEVING

VAN MORGEN.

Meer weten over

onze realisaties?

Bezoek onze website

www.swecobelgium.be

Sint-Janscollege Sint-Amandsberg

© Jan Dhartet - Boydens Engineering

Koningin Elisabethzaal Antwerpen

© Jonas Verhulst - SimpsonHaugh Architects

AZ Sint-Maarten Mechelen

© Tom D’haenens - VK Architects & Engineers - Koen van den Broek

Hoofdzetel BNP Paribas Fortis

© Baumschlager Eberle - Styfhals & Partners

Europa’s toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau

De ingenieurs, architecten en consultants van Sweco zorgen ervoor dat de

gebouwen van onze klanten aangenaam zijn om in te wonen, te werken en te

vertoeven. Hiervoor combineren we onze erkende expertise inzake ontwerp en

studie van structuren en technieken, architectuur, projectmanagement en

diverse consultancy diensten met een dosis innovatie (o.a. BIM en AIM) en

duurzaamheid (o.a. LCC-berekeningen, BREEAM/LEED en EPB/EPC). Vanaf de

start van elk project verenigen we pragmatische oplossingen met creativiteit en

zetten we de noden van onze klanten om naar geïntegreerde oplossingen.

www.swecobelgium.be


De Soeverein Lommel

De zwemvoorzieningen in sportcentrum De Soeverein zijn van een erg hoog niveau.

“Dit liet ons toe om het concept tot in de puntjes

uit te werken en het aanwezige potentieel

maximaal te benutten”, vertelt Johan Tousseyn,

algemeen directeur van Pellikaan. “Het nieuwe

sportcentrum is geschikt voor tal van doelgroepen,

met sport, recreatie en gezondheid als rode

draad. Alle bezoekers (zo’n 160.000 per jaar)

kunnen er van ’s morgens tot ’s avonds terecht

om te sporten of te genieten van de fijne sfeer.

Het spraypark sluit aan op het ruime terras van de brasserie, waar honger en

dorst naar hartenlust gestild kunnen worden.

Bovendien hebben we er alles aan gedaan om

het complex zo kindvriendelijk mogelijk in te

richten. Zo is elk bad in het zwemgedeelte uitgerust

met een afzonderlijke geluidsinstallatie en

speciale verlichting om kinderfeestjes een extra

dimensie te kunnen geven. Het nieuwe sportcentrum

is een schot in de roos, want het zwembad,

de tennishal en de brasserie zijn intussen uitgebreid

getest en goedgekeurd! Optisport Lommel

staat de eerste dertig jaar in voor het onderhoud

en de uitbating van het complex, waarna het geheel

eigendom wordt van de stad.”

Bijzondere missie

“Sportcentrum De Soeverein fungeert in wezen

als toegangspoort tot de rest van het sportpark,

dat onder meer plaats biedt aan een atletiekbaan,

een speeltuin en voetbalterreinen”, zegt

Tom Coppens, architect-partner bij Architectengroep

A4. “Het Duitse POS4 Architekten, dat

al heel wat zwembadontwerpen op zijn actief

heeft, nam het voorontwerp op zich, waarna wij

de omgevingsvergunning hebben ingediend, de

uitvoering hebben opgevolgd, enzovoort. Zelf

hebben we intussen ook al vijfentwintig à dertig

sporthallen gerealiseerd, dus we hadden al ruim

voldoende watertjes doorzwommen om deze bijzondere

missie tot een goed einde te brengen.

Dergelijke projecten gaan altijd gepaard met

enkele specifieke aandachtspunten. Zo was het

onder meer zaak om de akoestische nagalmtijd

zeer goed onder controle te houden. Om een visuele

link te creëren met de buitenspeeltuin aan

de overzijde van het complex is het spraypark

geïntegreerd in de pergolaconstructie van het

terras. Deze zones lopen als het ware in elkaar

over, zodat ouders iets kunnen eten en drinken

terwijl hun kroost zich uitleeft tussen de fonteintjes.

Aangezien de omringende bodem ietwat

opgehoogd is, is de footprint van de omvangrijke

tennishal enigszins gemilderd.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 77


Lommel De Soeverein

Het nieuwe sportcentrum is een sfeervolle ontmoetingsplek voor al wie zwemt, tennist, de nabijgelegen speeltuin bezoekt en/of graag

een hapje en een drankje nuttigt in een gezellig kader.

De meerwaarde van DBFMO

Het nieuwe sportcentrum is niet alleen op en top functioneel en visueel

aantrekkelijk, maar zeker ook technisch vooruitstrevend en duurzaam. “Een

WKK en twee gasgestookte ketels staan in voor de verwarming van het

complex. Ook luchtgroepen met hoogrendementswarmterecuperatie dragen

hun steentje bij. Er zijn PV-panelen op het dak geplaatst, en het complex is

quasi volledig uitgerust met ledverlichting. Het gebouw is doorgedreven geïsoleerd

(K19), is in het zwemgedeelte voorzien van driedubbele beglazing

en heeft door zijn specifieke lay-out geen nood aan actieve koeling”, aldus

Audrey Faghel van de Division Buildings bij Sweco Belgium, dat verantwoordelijk

was voor de technische studies, het luik stabiliteit en de bijbehorende

werfopvolging. “We waren al betrokken vanaf de aanbiedingsfase en hebben

dus mee aan het concept gesleuteld, de totaalprijs bepaald, enzovoort.

In dat opzicht is de DBFMO-formule een zegen, want het bevordert de coördinatie

tussen alle betrokken partijen. Je kan meteen zeer concreet beginnen

werken en vormt vanaf dag 1 een hecht team. Anderzijds plaatst het je voor

een forse uitdaging, want je moet ook rekening houden met de exploitatie

en de financiering. De materiaalkeuze heeft een grote impact op het latere

onderhoud en de gebruiksvriendelijkheid, dus het komt erop aan om goed

vooruit te denken, alles nauwkeurig af te wegen en elk cruciaal aspect –

binnen de marges van het beschikbare budget – in rekening te brengen.

Ik denk dat we mogen stellen dat we daar uitstekend in geslaagd zijn!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Optisport Lommel nv (Brussel) en Gemeente Lommel

Architect

POS4 Architekten Generalplaner GmbH (Düsseldorf, Duitsland) en

Architectengroep A4 (Leuven)

Studiebureau

Sweco Belgium (Hasselt)

Hoofdaannemer(s)

Pellikaan Bouwbedrijf (Zaventem)

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Hoofdpijn en concentratiestoornissen op

het werk kunnen het gevolg zijn van te

weinig verluchten en een te hoog

CO 2

gehalte in de binnenlucht.

co 2

met Airmaster

zonder Airmaster

Werknemers klagen vaak over hoofdpijn, vermoeidheid

en concentratiestoornissen tijdens hun werkdag.

De Belgische overheid schenkt steeds meer aandacht

aan een goede luchtkwaliteit in werkomgevingen en een

belangrijke factor daarbij is het CO 2

gehalte in de lucht.

Een correcte CO 2

meting zegt veel over de luchtkwaliteit

in een gebouw en is vaak de trigger om het bewustzijn te

vergroten en het probleem daadwerkelijk aan te pakken.

Airmaster heeft een uitgebreid gamma decentrale ventilatiegroepen

die eender welke ruimte op maat kunnen

ventileren (kantoorruimten, vergaderlokalen, enz.)

CO 2 -gehalte in (ppm)

CO 2

-niveau in een

kantoorgebouw

De donkerblauwe lijn

geeft het CO 2

-niveau

aan bij gebruik van een

Airmaster-unit.

De licht blauwe lijn toont

de metingen in dezelfde

kantoorruimte zonder

ventilatie.

Airmaster België

Quellinstraat 49 ∙ 2018 Antwerpen

info@airmaster.be ∙ www.airmaster.be


Brussel FARO

“OPTIMALE LUCHTKWALITEIT IS OOK

MOGELIJK IN BESTAANDE GEBOUWEN”

​Optimale luchtkwaliteit in kantoren is een investering die zichzelf razendsnel terugbetaalt. Het ziekteverzuim zal immers sterk dalen en de

medewerkers zullen veel beter presteren. Vandaar dat Cultuurconnect en FARO vzw bij de renovatie van hun kantoren in de ‘Priem’ in Brussel

grote aandacht schonken aan ventilatie. Ze kozen voor een decentraal systeem met warmterecuperatie van Airmaster, de perfecte oplossing

om bestaande gebouwen zonder breekwerk van een gezond binnenklimaat te voorzien.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Airmaster

In het landschapskantoor van Cultuurconnect zijn twee exemplaren van de AM300 geplaatst.

Cultuurconnect is een vzw die de brug slaat tussen

lokale cultuurhuizen, bibliotheken, overheden,

technologiespelers en artistieke initiatieven. Ze

helpen culturele organisaties bij het inspelen op

digitale uitdagingen en het aanwenden van moderne

technologieën. FARO is het Vlaams Steunpunt

voor Cultureel Erfgoed. Beide organisaties

zijn gehuisvest in de Priemstraat in hartje Brussel.

Naast kantoren beschikken ze er ook over verschillende

vergaderzalen die ze verhuren aan organi-

“Het decentrale ventilatiesysteem met

warmterecuperatie was perfect om het

gebouw zonder breekwerk van een

gezond binnenklimaat te voorzien”

80 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


FARO Brussel

Cultuurconnect streefde bij de renovatie naar een betere luchtkwaliteit.

De units kunnen beheerd en bediend worden via het internet.

Bij FARO vzw beschikken de luchtgroepen ook over een koelmodule die de temperatuur van de buitenlucht met

circa 12 °C reduceert vooraleer ze in de ruimtes wordt geblazen.

saties met sociale en culturele doelstellingen. Om

het personeel en de bezoekers meer comfort te

bieden, besloten beide organisaties de drie etages

gezamenlijk in een nieuw kleedje te steken. “Cultuurconnect

streefde hierbij naar een betere luchtkwaliteit”,

vertelt Nathalie Duquesne, Area Manager

bij Airmaster. “FARO beoogde vooral een beter

thermisch comfort. Door de vele glaspartijen liep

de temperatuur er in de zomermaanden immers

hoog op. Beide vzw’s wilden graag een D-systeem

implementeren, maar het vereiste kanalennetwerk

gooide roet in het eten. Gelukkig biedt Airmaster

met het decentrale D-systeem de perfecte oplossing

voor dit soort cases.”

Aparte luchtgroep voor elke ruimte

Bij Cultuurconnect werd in de cinemazaal een

AM800-unit geïnstalleerd. De vergaderzalen C en

D kregen elk een AM500-unit. Nathalie Duquesne:

“In het landschapskantoor plaatsten we twee

exemplaren van de AM300, en ook de Bibnet-zaal

kreeg eenzelfde luchtgroep. De officebeheerder

koos ervoor om alle units via het internet te beheren

en te bedienen. Dit maakt het mogelijk om de

werking van de units vanop afstand te volgen en

indien nodig de parameters te wijzigen. Om de variabele

bezetting op te vangen, is er eveneens een

CO2-sturing voorzien. Elke unit heeft een sonde

die het koolstofdioxidegehalte detecteert en het

luchtdebiet automatisch aanpast. Hierdoor is er

sprake van ventilatie op maat, wat de oplossing

erg energie-efficiënt maakt. In combinatie met

warmterecuperatie kwam de ventilatie zelfs in

aanmerking voor de B5-renovatiepremie van de

Dienst Leefmilieu van Brussel.”

Efficiënt en geluidloos

Ook FARO koos voor een gelijkaardige oplossing

in de kantoren. Het enige verschil is dat de twee

AM300-luchtgroepen tevens over een koelmodule

beschikken die de temperatuur van de buitenlucht

met circa 12 °C reduceert vooraleer ze in de

ruimtes wordt geblazen. “Doordat elke unit een

inblaas- en extractierooster heeft, is er geen extra

kanaalwerk vereist”, vervolgt Nathalie Duquesne.

“Bovendien zorgt een ingenieus systeem voor de

demping van laagfrequent geluid, waardoor de

aanwezigen totaal geen lawaaihinder ervaren. Intussen

is de renovatie al drie maanden achter de

rug. En de reacties op het geoptimaliseerde comfort

zijn unaniem positief. Zelfs tijdens de recente

hittegolven kon iedereen blijven werken. Kortom:

Airmaster heeft nogmaals bewezen dat decentrale

ventilatie een eenvoudige, maar uitstekende

oplossing is.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

De Eik (Dilbeek)

Installateur

Tim bvba (Sint-Pieters-Leeuw)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


SUPERB

[IN]VISIBLE

ACOUSTIC

Sonacoustic SP

Goede akoestiek is essentieel voor de beleving en het gebruik van een ruimte.

Asona heeft al ruim 35 jaar ervaring

met de ontwikkeling van hoogwaardige

akoestische materialen die niet

alleen zorgen voor een optimaal

akoestisch klimaat, maar bovendien

de uiterlijke aspecten van de ruimte

respecteert. De kern van onze oplossing

ligt in de unieke combinatie van

geluiddempend naadloos akoestisch

pleister in verschillende lagen en een

akoestische afwerking in de vorm

van akoestisch spuitwerk, die alle

ondergronden volgen. Wij leveren

niet alleen de juiste geluiddempende

materialen maar zorgen ook voor de

applicatie en het onderhoud.

asona.com

Asona Belgium | Engstegenseweg 18 bus 1 | 3520 Zonhoven | Tel 089/84 36 03 – 0475/47 03 98 | Info@ asona.be

ABETEC

Uw gevel als

visitekaartje voor de

buitenwereld? Dankzij

innovatief maatwerk en

totaaloplossingen met

duurzame materialen

is Sign & Facade uw

uitverkoren metgezel

voor uw gevelbekleding.

Laat u inspireren door

onze realisaties op

www.sign-facade.be of

contacteer ons meteen

voor vrijblijvend advies

op maat via het gratis

nummer 0800 957 22.

SCHOEFFAERTS

CINEMA AALST

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be


www.concreteday2019.be

Concrete

DAY

17/10/2019

BETON 4.0

Reserveer nu al een stand

(plaats) om uw producten en diensten aan

de deelnemers te kunnen voorstellen.

Raadpleeg de sponsorformules en

verzeker u van een grotere zichtbaarheid.

INSCHRIJVING

Online !

INSCHRIJVING Concrete Day (12:00 > 19:30)

......................................................................................................................................

12:00 > 19:30

PARTNERS

140 €

STAND BESCHIKBARE STANDAARDUITRUSTING 9m² (3x3m)

......................................................................................................................................

1250

• Hoge of lage tafel

• Aanplakborden

• 4 Stoelen

• Elektriciteit

• Verlichting

• Uw logo zichtbaar op onze website: www.concreteday2019.be

• 2 toegangskaarten exposanten (12:00 > 19:30)

• Parking voor exposanten

MAIN SPONSOR

......................................................................................................................................

2150

• Stand

Commerciële WORKSHOPS (20 min)

................................................................................................................................................

WALKING DINNER (Cocktail & Dinner vanaf 19:00)

................................................................................................................................................

• Ontmoet uw cliënteel en handelspartners

in een gastvrije omgeving!

LOGO SUR LE SITE DU GBB (+ lien vers votre site)

+ Logo met vermelding « Sponsor » in al de gedrukte communicatie

...........................................................................................................................................

P/P


NOG

3 STANDEN

BESCHIKBAAR!


• LOGO op: www.concreteday2019.be met een link naar uw website

• Vermelding « Sponsor » op al ons drukwerk

• Commerciële workshop van 20 minuten

• 2 toegangskaarten (12:00 > 19:30)

• 2 toegangskaarten voor de Walking Dinner vanaf 19:00

85 €

85 €

275 €

Contact : Anastassia Kastelis

+32 (0) 476 67 52 83


Bedrijfspresentatie EURO RENT

“Veilig werken op

hoogte is voer

voor specialisten”

Hoewel het aantal arbeidsongevallen in de bouw dalende is, blijkt uit de statistieken dat

een val vanop hoogte van personen of voorwerpen nog steeds in de top 3 van meest voorkomende

bouwongevallen staat. “Bedrijven en arbeiders moeten dus vooral alert blijven

wanneer er op hoogte moet worden gewerkt, want het creëren van een veilige werkplek

zou voor iedereen in de bouw prioriteit nummer 1 moeten zijn”, benadrukken Kris Coppens

en Ronny Elsermans van Euro Rent.

Tekst en beeld Euro Rent

Wie vaak op grote hoogte werkt, beseft het maar al

te goed: veiligheid is een basisvereiste. “Vandaag

bestaan er gelukkig heel wat oplossingen om veilig

op hoogte te werken: bouwliften, schaarliften,

hoogwerkers, stellingen … Desondanks is niet iedereen

even goed op de hoogte welk materiaal er

beschikbaar is om het werk veiliger en efficiënter

uit te voeren. Dit is voor ons de aanleiding om onze

klanten nog meer te ontlasten”, zegt Kris Coppens,

zaakvoerder van machineverhuurder Euro Rent.

Specialist op de werf

“We willen graag dicht bij onze klanten staan.

Vandaar dat we ervoor kiezen om met productspecialisten

te werken”, benadrukt Kris Coppens. In

onze bouwliftdivisie werken we al vele jaren met

een specialist, maar we merken dat de vraag naar

extra ondersteuning en advies omtrent veilig werken

op hoogte groot is, met name als er materiaal

zoals hoogwerkers, schaarliften en stellingen aan

te pas komt.”

Euro Rent verhuurt niet enkel hoogwerkers en

schaarliften, maar ook verreikers, heftrucks en

bouwsteigers. “Aannemers beschikken niet altijd

over het juiste type machine of de nodige kennis

ter zake. Omdat investeren in al het juiste materiaal

onmogelijk is, komen ze al snel bij ons terecht.

Wij verhuren immers een breed gamma aan hoog-

werkers en schaarliften. Door onze kennis en ruime

beschikbaarheid van machines adviseren wij onze

klant bij het kiezen van de juiste machine voor de

job”, vertelt Ronny Elsermans, de nieuwe productspecialist

voor hoogwerkers bij Euro Rent.

Steigers voor alle toepassingen

Steigers zijn een must om een bouw- of renovatieproject

in alle veiligheid te laten verlopen. Euro

Rent is dé grootste verhuurder van Layher-steigers.

“Wij kiezen bewust voor de systemen van Layher

omdat klanten dan zeker zijn van een excellente

kwaliteit. Aangezien er voor elk project andere vereisten

gelden, plant Euro Rent gratis werfbezoeken

in met het oog op een situatiebeoordeling. Zo zijn

onze klanten zeker van het meest efficiënte ontwerp

van hun steiger, besparen ze op materiaal en

kunnen ze sneller aan de slag. Desgewenst helpen

we ze ook met een constructieberekening”, licht

Ronny Elsermans toe.

“En naast die extra focus op bouwlift-, steiger- en

hoogwerkerspecialismen blijven we uiteraard een

algemene verhuurpartner voor bouw, industrie

en groenaanleg. In de Euro Rent-vestigingen in

Deurne en Sint-Niklaas kan iedereen terecht voor

advies en een uitgebreid assortiment van meer dan

40.000 machines, werktuigen en toebehoren”, besluit

Kris Coppens. ❚

“Veilig werken op hoogte zou voor

iedereen prioriteit nummer 1 moeten zijn”

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


EURO RENT Bedrijfspresentatie

Ronny Elsermans adviseert Euro Rent-klanten bij de verhuur van hoogwerkers, schaarliften en steigers.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


Lichtervelde Sportsite

MODULAIR SPORTCENTRUM VOOR FLEXIBEL GEBRUIK

Nieuwe sportvelden, een multifunctionele sporthal en een groene speelzone voor kinderen: Lichtervelde heeft er een troef bij. Op de kersverse

sportsite kunnen jong en oud naar hartenlust genieten van sport en lichaamsbeweging. De architect koos, in overleg met de gemeente, voor

onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen met gunstige thermische eigenschappen.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Architectenbureau Bressers

De luifel doet niet alleen dienst als beschutting, maar ook als zonwering. Hij gaat

dus ook oververhitting tegen.

De architect koos, in overleg met de gemeente, voor onderhoudsvriendelijke en

duurzame materialen met prima thermische eigenschappen.

Een toegankelijke site met maximale doorzichten en optimaal gebruik van

de architectuur: zo kan je de nieuwe sportsite in Lichtervelde gerust typeren.

Centraal staat de multifunctionele sporthal. Een tweeledig complex met

veel glas. De doorgang tussen de twee gebouwhelften vormt de link tussen

de voetbalterreinen aan weerszijden van het gebouw. Het dak kraagt

160 centimeter uit en fungeert als beschutting tegen zowel de zon als de

regen. De treden onder de oversteek zorgen meteen ook voor een overdekte

tribune, want enthousiaste supporters geven de sportieve Lichterveldenaars

met plezier een extra boost.

Modulaire opbouw

Uiteraard is het nieuwe gebouw uitnodigend. Mede dankzij de gezellige

cafetaria op de kop van het volume. Maar bovenal is het multifunctioneel.

“Het gebouw volgt een vaste ritmering van 120 centimeter, in functie van

de gevelafwerking en de deuropeningen. Enkel de zijwanden zijn dragend.

“Een flexibele binnenruimte is het praktische resultaat”, legt Peter De Smet

van Architectenbureau Bressers uit. “Met de keuze voor een aluminium

gevelafwerking creëerden we bovendien een onderhoudsvriendelijk, duurzaam

en modern gebouw.”

In dat duurzame verhaal is een zuinig energiebeheer cruciaal. Dat merk

je onder meer aan de PV-panelen, die zich uitstrekken over het ganse

dak. Alle verliesoppervlakken zijn sterk geïsoleerd. De luifel doet meteen

ook dienst als zonwering. Zo gaat hij oververhitting tegen en maakt hij

“Het is een toegankelijke site

met maximale doorzichten

en optimaal gebruik van

de architectuur”

actieve koeling overbodig. “Daarnaast zorgen een combinatie van een

warmtepomp en een condenserende hoogrendementsketel, een zonneboiler

voor het sanitair warm water, vloerverwarming, ledverlichting met

aanwezigheidsdetectie en allerhande waterbesparende maatregelen voor

een ecologisch beheer van de sportsite”, vult de architect aan.

Belangrijk in de organisatie van het gebouw was het verdiepen van de

judozaal, die rondom bovendien volledig beglaasd is. Hierdoor ontstaat

een inkijk op de tatami’s vanaf de rand van het gebouw. Bezoekers van

de site, supporters en sporters krijgen zo een interactief zicht op het judogebeuren.

Door het verdiepen van de hoge judozaal blijft de architectuur

van het gebouw horizontaal en strak, inclusief een doorlopende daklijn.

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sportsite Lichtervelde

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FDS – MOBIELE WANDEN

Bij een multifunctionele sporthal hoort uiteraard een flexibele

opstelling. Daarvoor werd FDS uit Drongen ingeschakeld.

Met bijna een halve eeuw ervaring richtte het de kleedkamers

van het sportcentrum in met behulp van mobiele wanden. Zo

plooien de kleedruimtes zich steeds naar de noden van de

sportclubs die er het beste van zichzelf geven. “De wanden

zijn, zoals altijd, opgebouwd uit een aluminium frame met

stalen verstevigingen. Binnenin is isolatiemateriaal verwerkt. We

werkten de wanden extra af met watervaste spaanplaat, die

we vervolgens bekleedden met een kunststoflaagje”, licht Didier

Degomme, project manager bij FDS, toe. “Voor die kunststofafwerking

viel de keuze op een specifieke blauwtint: de kleur

van de lokale voetbalclub.” Alle onderdelen van de mobiele wand

zijn verzinkt. Zo is het materiaal bestand tegen het vochtige klimaat

dat kleedkamers in een sporthal typeert.

Onvoorziene sanering

De ligging van de sportsite bracht meteen de eerste – en de grootste –

bouwkundige uitdaging met zich mee. Het multifunctionele gebouw werd

opgetrokken op een voormalige stortplaats. De impact daarvan op de werf

was vooraf niet helemaal duidelijk. “De grond bleek er erger aan toe dan

we aanvankelijk dachten”, zegt Stefaan Gheysen van aannemer Bouw &

Renovatie. “Er was een sanering van de afgegraven grond nodig. Dat veroorzaakte

enkele maanden achterstand op het bouwschema.”

Belangrijk in de organisatie van het gebouw was het verdiepen van de judozaal,

die rondom bovendien volledig beglaasd is.

Gelukkig verliep de montage van de ruwbouw in prefabelementen daarna

vlot. Bouw & Renovatie voerde naast de complete ruwbouw ook het binnenschrijnwerk

uit. “Het was een project dat perfect in onze comfortzone lag. Iets

waar ons bedrijf al vele jaren mee vertrouwd is”, aldus Gheysen.

Project in afwerkingsfase

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de omgevingswerken op

de sportsite. Het B-terrein voor voetbalclubs wordt afgewerkt. Door het

nieuwe tennisveld is het B-terrein verplaatst. En de verharding wordt aangelegd.

Daarmee is Lichtervelde bijna klaar voor zijn tweede sportieve

adem. En zo komt er binnenkort een einde aan de grootschalige werken,

die in september 2017 van start gingen. Peter De Smet: “Deze sportsite

sluit perfect aan bij de visie van Bressers. We werken steeds op het snijpunt

van nieuwe invullingen en een bestaande context. We zoeken actief

naar projecten waar we die kruisbestuiving kunnen realiseren. De context

van een site is dus van groot belang. Of het nu gaat om een woonproject,

sportinfrastructuur, een dienstencentrum of een beschermd monument.

Van nieuwbouw tot restauratieprojecten.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Farys (Gent)

Architect

Architectenbureau Bressers (Gent)

Hoofdaannemer(s)

Bouw & Renovatie (Rekkem)

LAUWESTRAAT 71 - 8930 REKKEM

T 056/40.20.58

info@bouw-renovatie.be

www.bouw-renovatie.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 87


Deinze Leietheater

Toegankelijk theater

voor cultuurminnend Deinze

Geflankeerd door het Museum van Deinze en de Leiestreek licht het nieuwe Leietheater subtiel op in zijn omgeving. Met dank aan de witte

geglazuurde bakstenen en de architecten. Zij haalden de wedstrijdopdracht binnen en gaven zo ruim honderd kandidaten, inclusief gerenommeerde

buitenlandse architectenbureaus, het nakijken.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Maxime Delvaux

Afhankelijk van het weer tekenen de bakstenen zich nadrukkelijk of gedempt af tegen de hemel.

Dat architectenbureaus TRANS architectuur | stedenbouw en V+ een duidelijke

visie hebben en er 100 procent voor gaan, bleek al in de eerste fases van de

aanbesteding. De architecten kozen resoluut voor een andere site dan de bouwheer

voorstelde. Het voorstel kwam nochtans niet van de minste: het was de

Vlaams Bouwmeester die de oproep lanceerde. “Door een andere site voor te

“De architecten kozen

resoluut voor een andere site

dan de bouwheer voorstelde”

stellen, bleef de initiële locatie vrij voor parkruimte en parkeerplaats”, licht architect

Bram Aerts van TRANS architectuur | stedenbouw toe. “Het wegwerken

van de nood aan een ondergrondse parking onder het theater elimineerde in

één klap een belangrijk deel van de bouwkost.”

Focus op toegankelijkheid

Cultuur is voor iedereen. Net daarom besteedden de architecten extra aandacht

aan de toegankelijkheid van het gebouw. Ze kozen voor een compact, nagenoeg

vierkant grondplan. Goed 95 procent van de publieke delen bevindt zich

op het gelijkvloers. Andermaal een voordeel van de nieuwe locatie, met een

grotere oppervlakte en dus minder nood aan het stapelen van de functionele

ruimtes tot gevolg.

Die strategie bleek een schot in de roos, want TV TRANS V+ haalde de opdracht

binnen. De concurrentie was nochtans groot. Ook uit het buitenland,

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Leietheater Deinze

tot een gekend Japans bureau toe. Bram Aerts: “We hebben ervaring met

dit soort culturele gebouwen. We weten wat belangrijk is en hoe we aan de

wensen tegemoet kunnen komen. In Bree realiseerden we bijvoorbeeld een

theater, samen met een Nederlandse partner. En ook in Gentbrugge werken

we aan een cultuurproject.”

Ode aan Emile Claus

Voor de bouwmaterialen liet het architectenteam zich inspireren door de omgeving.

En door de culturele geschiedenis van de streek, met onder andere het

werk van schilder Emile Claus. Zijn landschappen komen tot leven door het lichtspel

in de schilderwerken. “De benedenbouw in glas en aluminium is aangevuld

met een bovenbouw in witte geglazuurde baksteen”, aldus Bram Aerts. “Dat

verwijst naar het Museum van Deinze en de Leiestreek, met zijn witgeschilderde

bakstenen. Tegelijk is het een verwijzing naar Claus. Afhankelijk van het weer

tekenen de bakstenen zich nadrukkelijk of gedempt af tegen de hemel.”

Binnen zijn het vooral natuurlijke materialen die de boventoon voeren. Beton –

zowel glad, gepolierd als gepolijst – is er aangevuld met kersen- en eikenhout.

Die floreren vooral in de vorm van deuren en wanden. En bieden tegelijk akoestische

voordelen. Functionaliteit en esthetiek in één klap! ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stad Deinze

Architect

TV TRANS V+ (Gent – Sint-Jans-Molenbeek)

Hoofdaannemer(s) STRABAG Belgium (Antwerpen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

NIEUWPARKET – PARKET

Een entertainende theateropvoering vraagt om een stijlvol interieur.

Dat de keuze zowel in de theaterzaal zelf als in de foyer voor de

artiesten op parket viel, hoeft dan ook niet te verbazen. Plaatser

van dienst: Nieuwparket uit Aalter. “We werkten eerder al samen

met hoofdaannemer STRABAG voor de Grote Post in Oostende.

Dat liep vlot, en dit project vertoonde veel gelijkenissen. STRABAG

contacteerde ons daarom opnieuw. We gingen de uitdaging met

plezier aan”, zegt zaakvoerder Geert Van Nieuwerburgh.

Nieuwparket kleedde de tribune aan met eiken planken, met het

oog op een imposante en tegelijk warme uitstraling. Ook in de

foyer heeft de eiken parketvloer een luxueuze look. De planken

zijn in halfsteensverband gelegd. “Vooral het podium vormde een

uitdaging. We gingen aan de slag met oregon, een dennenhoutsoort

uit Canada en Noord-Amerika. De plankenvloer rust op een

verende onderbouw. Bij dergelijke toepassingen maakt onze ervaring

het verschil. We werken ook voor particulieren, maar dit soort

grote projecten ligt ons perfect. Ongeacht of het nu om restauratie

of nieuwbouw gaat ...”

TRADITIE

VAKKENNIS

STIPTHEID

VEELZIJDIGHEID

GEERT VAN NIEUWERBURGH

PARKETVLOEREN

Kerkstraat 42

9910 Knesselare

T +32 9 374 66 08

geert@nieuwparket.be

www.nieuwparket.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89

199004-17951_Nieuwparket_1-2.indd 1 01-10-19 15:08


Bedrijfspresentatie Stabilogics

STABILITEITSBEREKENINGEN

MET PRAKTISCHE INSTEEK

Van Vlaanderen tot Wallonië en van Parijs tot Rusland: Stabilogics berekent bouwprojecten van allerhande soorten en afmetingen. Alle ingenieurs

werken vanuit Kampenhout. “In tegenstelling tot veel van onze concurrenten, maken wij bewust de keuze om alles in eigen beheer te

houden in België”, benadrukt Eddy Hermans.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Stabilogics

Sinds 2000 staat Stabilogics voor nauwkeurige berekeningen van staalstructuren,

betonstructuren en gebouwen met grote glaspartijen. Ondertussen

werken goed twintig personen er dagelijks met focus op de industriebouw

en projecten in de petrochemie. Daarnaast bevat het portfolio van de

onderneming ook residentiële projecten en kantoorgebouwen.

Berekening van a tot z

Met het ontwerp van de architect als basis voert Stabilogics de volledige

stabiliteitsstudie in eigen beheer uit. Tot en met praktijkgerichte productietekeningen.

Eddy Hermans: “Wat ons typeert, is de sterke focus op

uitvoering. Niet toevallig zijn veel van onze klanten dan ook aannemers.

Een van de prestigieuze buitenlandse projecten waar Stabilogics aan meewerkte, is Pavilion 6 in Parijs.

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


“Met het ontwerp van de

architect als basis voeren we

de volledige stabiliteitsstudie

in eigen beheer uit”

Onze ingenieurs zijn experts in de hedendaagse normen. Ze berekenen

de materialen op een economische manier en leggen de basis voor een

efficiënte productie en montage. Zo genereren we een lage bouwkost

voor de aannemer. De studiekost wordt op die manier dubbel en dik

gecompenseerd.”

Pavilion 6 in Parijs

Stabilogics is hoofdzakelijk actief in het binnenland. Toch staan er ook

geregeld buitenlandse projecten op het programma, zoals bijvoorbeeld

in Frankrijk en zelfs in Rusland. Een van de prestigieuze Parijse projecten

waar Stabilogics aan meewerkte, is Pavilion 6. De expositiehal van de

hand van architect Jean Nouvel combineert staal- en betonstructuren tot

een unieke kunstomgeving. “We werkten eerder al samen met de hoofdaannemer,

nadat die onder de indruk was geraakt van ons werk voor een

van zijn onderaannemers bij een project op de luchthaven Charles de

Gaulle”, licht Hermans toe.

Dankzij de expertise van Stabilogics lag de bouwkost van Pavilion 6

in Parijs liefst 700.000 euro lager.

Lagere bouwkost

De ingenieurs voerden niet alleen de volledige berekening van het project

uit, maar goten de resultaten ook in productietekeningen, een rechtstreekse

basis voor het aansturen van de CNC-machines. Zo worden vergissingen tijdens

de productiefase quasi onmogelijk. “Zeer kostenefficiënt”, aldus Eddy

Hermans. “De aannemer van het project in Parijs had zijn initiële calculatie

gemaakt. Dankzij onze berekeningen en praktijkervaring lag de uiteindelijke

bouwkost liefst 700.000 euro lager.” ❚

Ingenieursbureau

STABILOGICS

Logische stabiliteit van ontwerp tot werkhuistekeningen

Logische

Logische stabiliteit

stabiliteit van

van

van ontwerp

ontwerp tot

tot

tot werkhuistekeningen

werkhuistekeningen

stabiliteitsstudies

stabiliteitsstudies

stabiliteitsstudies

productietekeningen

stabiliteitsstudies

productietekeningen

productietekeningen

studies productietekeningen

speciale technieken

studies speciale technieken

studies studies speciale speciale technieken

project-management technieken

project-management

project-management

optimalisaties

project-management

optimalisaties

optimalisaties optimalisaties

Industriestraat Industriestraat 31 31

1910 1910 Industriestraat Kampenhout

Kampenhout 31

Industriestraat 31

Tel:+32-16/60.99.92

Industriestraat 1910 Kampenhout 31

1910 Kampenhout

mail@stabilogics.eu

1910 Tel:+32-16/60.99.92

Kampenhout

Tel:+32-16/60.99.92

www.stabilogics.eu

Tel:+32-16/60.99.92

mail@stabilogics.eu

mail@stabilogics.eu

mail@stabilogics.eu

www.stabilogics.eu

www.stabilogics.eu

www.stabilogics.eu

Staal Staal

Beton Beton Staal

Staal Beton Hout Staal Hout

Aluminium Beton

Aluminium Beton Hout

Funderingen Hout

Funderingen Aluminium Hout

Aluminium Funderingen

Aluminium Glas

Glas

Funderingen

Funderingen Glas

Glas

Glas

Industriebouw

Industriebouw

Kantoorbouw

Kantoorbouw

Industriebouw

Industriebouw

Appartementenbouw

Industriebouw

Kantoorbouw

Kantoorbouw

Speciale Speciale Kantoorbouw

Appartementenbouw

constructies

constructies

Appartementenbouw

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Appartementenbouw

Speciale constructies

Speciale constructies

Speciale Utiliteitsbouw constructies

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


Antwerpen Gemini

Gevelafwerking geeft Gemini karakter

Langs de Waterwilgweg op Antwerpen-Linkeroever heeft Gemini een nieuw kantoorgebouw in gebruik genomen. Het complex is op amper

veertien maanden tijd opgetrokken en valt op door zijn bijzondere gevel.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Wim Van Eesbeek / BBSC-Architects

Gemini is een logistiek bedrijf, gespecialiseerd in recyclagematerialen. Het

had zich in het begin van de jaren 80 van vorige eeuw in Antwerpen gevestigd.

Het gebouw dat toen werd opgetrokken, was in de loop der jaren niet

alleen te krap geworden voor het groeiende bedrijf, maar beantwoordde ook

niet meer aan de hedendaagse comforteisen.

De nieuwbouw staat op de plaats van de vroegere tuin en parking. Na de afwerking

en de verhuis van de medewerkers is het oude gebouw gesloopt om

plaats te maken voor een nieuwe tuin en parking. De nieuwbouw dient zich

aan als een compact volume met twee bovengrondse niveaus, binnen een

vierkant grondplan van circa 20 op 20 meter. Blikvanger in de centrale vide is

de stalen wenteltrap. Centraal bevindt zich ook een kern in metselwerk, met

daarin onder meer het sanitair en de bergingen. De vide biedt hier niet alleen

‘doorzicht’, ze verruimt ook de contactmogelijkheden tussen de medewerkers

van de verschillende afdelingen.

Belevingen

"Licht, zicht en doorzicht zijn belevingen die we steevast in onze concepten

verwerken", vertelt architecte Sigrid Custers (BBSC-Architects). "Vandaar dat

we de werkruimtes in open plan hebben ingetekend rond de centrale kern.

Zo kunnen ze dankzij de ruime ramen in de buitengevels genieten van de

lichtinval en mooie uitzichten op de tuin." Dankzij de glazen binnenwanden

tussen de kern van het gebouw en de werkruimtes dringt het natuurlijk licht

tot diep in het gebouw door. De ramen reiken overal tot op de vloer van de

lokalen om maximaal zicht te bieden op de tuin. Uitzicht is ook bepalend voor

de vergaderzalen en een lunchruimte op de verdieping. Die geven uit op een

zuidgericht terras aan de voorzijde van het gebouw.

Geen tolerantie

Buiten springt vooral de gevelbekleding in het oog. Die bestaat uit in wildverband

aangebrachte keramische tegels met een formaat tot 2,4 op 1,2 meter.

92 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gemini Antwerpen

"Voor de medewerkers van gevelaannemer Limeparts-Drooghmans was het

secuur aanbrengen van de tegels op het aluminium regelwerk een delicate

taak, waarvan ze zich prima hebben gekweten. We konden immers geen enkele

tolerantie toelaten omdat het de bedoeling was om een onderhoudsarme

gevel met een lange levensduur te realiseren", legt de architecte uit. "Daarom

kozen we voor keramiek in plaats van voor natuursteen, hout of sandwichpanelen.

Die materialen zijn poreus of hebben toleranties, zodat ze fragieler zijn

of zodat er zich gemakkelijker vuildeeltjes in kunnen nestelen."

Het aluminium plaatwerk voor de details en de borstwering aan het terras

in de voorgevel heeft dezelfde bruingrijze kleur als het aluminium schrijnwerk

van de ramen. Deze warme tint sluit perfect aan bij de beige kleur

van de tegels. "Dat geeft het geheel een frisse uitstraling", onderstreept

Sigrid Custers. ❚

“De keramische

gevelbekleding is niet

alleen onderhoudsarm,

ze onderstreept ook de

esthetiek van het gebouw”

De gevelbekleding van het nieuwe Gemini-gebouw bestaat uit in wildverband

aangebrachte keramische tegels met een formaat tot 2,4 op 1,2 meter.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer

Gevelbekleding

Gemini (Antwerpen)

BBSC-Architects (Antwerpen)

Jos Dejongh (Kalmthout)

Limeparts-Drooghmans (Balen)

GEVENTILEERDE

GEVELBEKLEDING

CORDEEL TEMSE

COMPOSIET- BINST ARCHITECTURE

VALVAN MENEN

ALUMINIUM - SNOECK & PARTNERS

OCMW KORTRIJK - TERRACOTTA - BURO II EN ARCHI+I

Door het samenbrengen van onze jarenlange ervaring is Limeparts-Drooghmans de meest complete aanbieder van

high-end geventileerde gevelsystemen in de Benelux. Als vast aanspreekpunt ontzorgen wij u met een totaaloplossing

op maat van uw project, met respect voor de kwaliteit van het geleverde product én de beste service. Van productie,

engineering, montage tot assemblage, we nemen elk project van A tot Z in handen met een uitgebreid gamma aan

materialen, zowel in ferro als non-ferro, en afwerkingstechnieken.

www.limeparts-drooghmans.be

SOLID SURFACE I COMPOSIET I GLAS I KERAMIEK I ALUMINIUM I STAAL I VEZELCEMENT I CORTENSTAAL I ALUZINC I HPL I ZINK I INOX I TERRACOTTA

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93

adv_1/2 bouw a vlaand 2019.indd 1 4/07/19 08:32


Genk Parkeertoren H.Essers

Groene parkeertoren symboliseert

ambities van logistiek dienstverlener

Logistiek dienstverlener H.Essers blijft zich verder ontwikkelen. Het Limburgse bedrijf groeit met meer dan 10 % per jaar, maakt eveneens

naam in de rest van Europa en staat opnieuw voor een forse uitbreiding van zijn personeelsbestand. Om deze expansie te kunnen opvangen,

liet het – in afwachting van een nieuwe hoofdzetel – alvast een parkeertoren optrekken op zijn ‘moedersite’ in Genk. Een project met een

groene symboliek, want het rijzige volume springt uit de band door zijn duurzame karakter.

Tekst Tim Janssens | Beeld ASK Romein

Overnames, participaties in andere ondernemingen,

uitbreiding van activiteiten: het gaat

H.Essers voor de wind. De ‘logistieke reus’ wil

zich ook in de toekomst verder verankeren in Limburg

en moest dus op zoek naar oplossingen om

de gestage groei van de activiteiten en het personeel

op te vangen. Het eerste dossier dat op tafel

belandde, was de realisatie van een nieuwe par-

keertoren door ASK Romein. Het volume beslaat

een groot deel van de voormalige buitenparking.

“Duurzaamheid was het ordewoord, en dat in

verschillende opzichten”, klinkt het bij H.Essers.

“We opteerden voor een torengebouw om de

ruimtelijke footprint te minimaliseren en lieten

het volume uitrusten met een groendak en een

groene gevel. Bovendien wordt het geheel op

een natuurlijke manier verlucht, zonder gebruik

te maken van elektrische installaties.”

Mix van staal en beton

De kersverse parkeertoren telt vijf verdiepingen

en is goed voor een totaaloppervlakte van

14.500 m². Het gebouw biedt niet alleen plaats

aan 502 wagens, maar ook aan een gelijkvloer-

De kersverse parkeertoren telt vijf verdiepingen en is goed voor een totaaloppervlakte van 14.500 m².

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Parkeertoren H.Essers Genk

“Het is een

fraai gebouw

geworden.

Onder meer de

kokerkolommen,

die niet

versmallen naar

boven toe, zijn

mooi om te zien”

Het geheel wordt op een natuurlijke manier verlucht, zonder gebruik te maken van elektrische installaties.

De structuur van het nieuwe parkeergebouw is volledig opgetrokken uit S235- en S355-staal, dat bekleed is

met een brandwerende coating. De verdiepingsvloeren bestaan uit voorgespannen welfsels met een dikte van

40 centimeter.

Strakke planning,

doordachte fasering

H.Essers legde ASK Romein een zeer strakke

uitvoeringstermijn op. De werken startten in januari

en in juli was de nieuwe parkeertoren al

operationeel. “We hebben het project opgedeeld

in drie fases: eerst realiseerden we de ene helft

van het gebouw, vervolgens de andere helft en

tot slot de inritten (in totaal 3.750 m²)”, legt

Jurgen Wolfs uit. “Bij het optrekken van de

staalstructuur plaatsten we telkens meteen de

voorgespannen welfsels. We hebben de draagconstructie

tijdens de opbouw verankerd aan

de trappenkern om de stabiliteit te garanderen,

in combinatie met tijdelijke windverbanden en

andere hulpstukken die later verwijderd zijn. Zodra

de staalstructuur in zijn geheel gemonteerd

was, hebben we de druklagen op de welfsels van

de verdiepingsvloeren gestort en aansluitend de

stootbalken en leuningen geplaatst. Niet alleen

de planning en het stabiliteitsvraagstuk, maar

ook de weersomstandigheden speelden een

belangrijke rol. In de beginfase kregen we vaak

te kampen met regen en wind, terwijl we in de

eindfase dan weer geconfronteerd werden met

extreem warme temperaturen. Dit alles heeft ons

niet belet om de nieuwe parkeertoren piekfijn en

binnen de opgelegde termijn op te leveren!” ❚

se fietsenstalling. “De volledige structuur rust

op een paalfundering”, vertelt Jurgen Wolfs,

directeur der werken bij hoofdaannemer ASK

Romein. “Los van de twee verticale trappenkernen

in beton, is de structuur volledig opgetrokken

uit S235- en S355-staal, dat bekleed

is met een brandwerende coating. De verdiepingsvloeren

– in totaal 12.500 m²– bestaan

uit voorgespannen welfsels met een dikte van

40 centimeter en zijn voorzien van een opgestarte

druklaag. Het gelijkvloers kenmerkt zich

door een 2.500 m² grote gestorte betonvloer

op volle grond. Het is een fraai gebouw geworden.

Onder meer de kokerkolommen, die niet

versmallen naar boven toe, zijn mooi om te

zien. Enkel de wanddikte is aangepast. Dit resulteert

in een strakke en symmetrische uitstraling.

De leuningen lijken te zweven vermits ze

verankerd zijn op stootbalken die opgehangen

zijn aan de bovenliggende structuur.”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

H.Essers Logistic Company (Genk)

Architect

Iglesias Leenders Bylois Architecten (Herkde-Stad)

Hoofdaannemer(s)

ASK Romein (Malle)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


Roeselare R.Plaza

MOOIE EN

DUURZAME RUWHEID

27.000 vierkante meter kantoren en winkels, vlak bij een van de belangrijkste verkeersaders van Roeselare: dat is R.Plaza. Vier multifunctionele

gebouwen met een knap duurzaamheidsverhaal in de breedste zin van het woord. Duurzaamheid, flexibiliteit en aandacht voor details

zijn de drie pijlers waarop het concept gebaseerd is.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld VINCI Facilities

Een complex dat zijn ligging alle eer aandoet’. Zo omschrijft Olivier Ciers

van het West-Vlaamse Steenoven R.Plaza. Gebouw A is klaar, blok B en C

komen eraan. Het vierde volume is in voorbereiding. Elk onderdeel is met

dezelfde nauwkeurigheid ontworpen. Dat merk je bijvoorbeeld al aan het

aantal parkeerplaatsen. “We hebben studies uitgevoerd om ruim voldoende

parking te voorzien voor de handelszaken en kantoren”, zegt Ciers.

Integratie van de natuur in het project en de omgeving was een belangrijke

factor. De groenbuffer, ontworpen door de landschapsarchitecten

van De Witte Kamer, is een wandelpad in beton. Naast het pad zorgen

inheemse planten en bomen voor aangenaam groen. “Oorspronkelijk was

dit geen ecologisch waardevolle grond, enkel een oude ontwikkeling met

asfalt en een akker met drie grote wilgen. Die bomen zijn behouden en

schitteren in hun nieuwe omgeving.”

Beton- en staalconstructies

Bouwkundig ziet het geheel er best vernuftig uit. De architectonische prefabbetonpanelen

van Decomo hebben een bepaald reliëf, waardoor het

licht voor een uniek schaduwspel zorgt. De bekistingen zijn dus niet vlak

en er was speciaal, zelfverdichtend beton voor nodig dat mooi in het reliëf

96 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


R.Plaza Roeselare

Integratie van groen in het project en de omgeving was een belangrijke factor.

“De architectonische

prefabbetonpanelen en

speciale bekistingen tillen

het gebouw naar een

hoger niveau”

R.Plaza is een multifunctioneel complex, vlak bij een van de toegangswegen

naar Roeselare. Zo hoopt het complex een belangrijke rol in de stad te vervullen.

kon lopen. Op die manier wordt de gevel zo vlak mogelijk gehouden,

zonder overdaad aan luchtbellen of grindnesten. “Dat tilt het hele

project naar een hoger niveau”, vindt Ciers.

Aan de buitenzijde hangt een witgelakte staalstructuur. Die diende

in het ontwerp enkel om publiciteit en zonwering aan op te hangen.

Bij de verdere uitwerking werd echter beslist om er ook een terras van

te maken. “Dat leek ons een leuk extraatje, want het hout van het terras

geeft het gebouw meer warmte en schenkt de kantoorgebruikers

wat extra luxe. Maar dat maakte het hele verhaal wel ingewikkelder.

Zo moesten we plots rekening houden met een dunne hoogte van de horizontale

profielen waarin alles vervat zat, inclusief afwatering. We kozen

voor Jettydeck-profielen van Staco, waarin het hout verankerd werd. Ook

de stabiliteit moest herzien worden door de zwaardere gewichten van

terrasvloer en glazen balustrades”, zegt de projectmanager.

De extra moeilijkheid schuilde in het betonskelet, met binnenin doorlopende

kolommen waarop balken en gewelven droog gemonteerd werden

en waarbij de druklaag alles aan elkaar verankerde. Hiervoor werd samengewerkt

met prefabbouwer Valcke uit Vlamertinge. Aan dat skelet

zijn de isolatie, de binnen- en buitenpanelen en de voorbouwstructuur

opgehangen. Ter hoogte van de terrassen is alles in elkaar verweven: betonpanelen,

staal, waterdichting en isolatie. Een uitdaging qua montage.

Door met prefabbetonelementen te werken, ging er geen hout of beton

verloren op de werf. Bovendien werd de uitvoeringstijd drastisch ingekort.

Enorme keuze dankzij droogbouwsystemen

Sommige stabiliteitselementen, zoals de betonnen kolommen, werden

met opzet ruw gelaten en niet verder afgewerkt. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 97


Develtere nv - Kachtemsestraat 290 Roeselare - 051 24 24 25 - www.develtere.be


R.Plaza Roeselare

Dat geeft het gebouw extra charme. “Onze klanten nemen dit gegeven

mee in hun interieur.Of ze gaan nog een stapje verder door ook de gewelven

zichtbaar te laten als plafond”, zegt Olivier Ciers. Want binnenin heeft

elk bedrijf nog veel keuzevrijheid. Iets wat toch uitzonderlijk is voor een

gebouw met gemengd gebruik, met dank aan de toepassing van droogbouwsystemen

zoals een verhoogde vloer. De skeletstructuur met vlakken

van 8 op 8 meter maakt het bovendien mogelijk om elke ruimte flexibel

in te delen met wanden en units. Nu en in de toekomst. }

De staalstructuur zou oorspronkelijk enkel als publiciteitsdrager en zonwering fungeren.

Nu vormt hij ook een houten terras.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

WINDOW PROJECT – ALUMINIUM

RAMEN, DEUREN EN GEVELS

Op het moment van uitvoering was R.Plaza een uitdaging voor

Window Project. Sinds een kleine tien jaar is het familiebedrijf uit

Menen actief op de projectmarkt als leverancier en installateur van

aluminium ramen en deuren. Een opdracht in de grootorde van

R.Plaza was toen nog een primeur voor Window Project. Intussen

is het orderboek aardig volgelopen met gelijkaardige realisaties in

West- en Oost-Vlaanderen.

Window Project verruimt uw

kijk op het leven.

Voor R.Plaza installeerde Window Project – in samenspraak met

de bouwheer – ramen, deuren en gevels in aluminium. De deurautomaten

zijn uitgerust met een paniekfunctie van Slimline, zodat

een veilige weg naar buiten steeds mogelijk is.

De technische uitdaging schuilde in de grote glaspartijen van de

gevel. Bij de constructie werd onderaan een extra montageprofiel

voorzien. Zo konden de ramen bevestigd worden en sluiten ze ook

mooi aan op de gevelpanelen. Ook dankzij de glasvoegen lopen

de ramen als het ware door in de vaste panelen. Alles om het geheel

er strak en modern te laten uitzien.

WINDOW PROJECT BVBA

Krommebeekstraat 36 A | 8930 Menen

T 056 96 09 40 | info@windowproject.be

www.windowproject.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


DECOMO, Uw gevel in beton …

Architectonisch beton staat voor een duurzame en creatieve oplossing

voor gevelelementen van zowel residentiële projecten, utiliteitsbouw, als

kantoorgebouwen. Met meer dan 35 jaar ervaring, is DECOMO de specialist inzake

de productie van dit kwalitatief en uiterst hoogwaardig betonproduct op maat , dat

tevens structureel kan worden aangewend.

Wij bieden conceptueel advies tijdens de ontwerpfase van om het even welk

bouwproject en garanderen een professionele begeleiding tijdens de uitvoering

van Uw gevel in beton.

www.decomo.be


R.Plaza Roeselare

Niet alleen de esthetische details en keuzevrijheid waren belangrijk. Er

werd ook aan duurzaamheid gedacht, met het oog op de BREEAM-kwaliteitsnormen.

“Onze energieprestaties zijn beter dan de wettelijke verplichtingen:

we hebben goed geïsoleerd, de ledverlichting is gekoppeld

aan beweging- en daglichtdetectie en we kozen voor warmtepompen van

Daikin”, benadrukt Olivier Ciers. Steenoven heeft met andere woorden

goed nagedacht over de rol van R.Plaza in de maatschappij: een futureproof

gebouw dat nog generaties lang kan meegaan. ❚

​TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Steenoven (Roeselare)

Architect

KRAS architecten (Gent)

Aannemer ruwbouw Alheembouw (Staden)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DEVELTERE – HVAC EN SANITAIR

Als familiebedrijf met meer dan vijftig jaar ervaring in HVAC en

sanitair voor bedrijven en kantoorgebouwen is Develtere uit

Roeselare een perfecte partner voor projecten zoals R.Plaza.

“Dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende

aannemers kon alles grondig op elkaar afgestemd worden”,

zegt projectingenieur Thomas Claeren. “Zo werkten we nauw

samen met de mensen van de sprinklerinstallatie omdat onze

luchtgroepen op hetzelfde platform in de technische ruimte geïnstalleerd

moesten worden.”

Qua sanitair plaatste Develtere de toiletten, de kitchenettes in

de kantoorgedeeltes en op elke verdieping drie haspels voor de

brandbeveiliging. “We installeerden ook twee drukverhogingspompen

van Grundfos om de waterdruk in de private gedeeltes

en de brandleiding voldoende hoog te krijgen”, licht Claeren toe.

De HVAC-installatie bestaat uit drie luchtgroepen via het VRVsysteem

van Daikin. Daarmee wordt het gebouw gekoeld en verwarmd.

De volledige installatie is van hetzelfde merk, zodat alles

goed op elkaar is afgestemd. Voor de winkel Sportline op het

gelijkvloers en voor de drie verdiepingen rechts van het gebouw

is telkens een luchtgroep van 12.000 m³ voorzien. Aan de linkerzijde

van het gebouw staat nog een luchtgroep van 5.000 m³.

De kopers van de kantoorgedeeltes konden zelf kiezen voor een

twee- of driepijpsysteem. Dit betekent dat ze zelf de temperatuur

kunnen regelen in hun kantoor. Het is bovendien mogelijk om het

aantal graden Celsius afzonderlijk in te stellen in de verschillende

ruimtes en zo dus nog verder te differentiëren.

Tijdens de installatie werd ook een gebouwbeheersysteem geplaatst.

Zo kan er indien nodig vanop afstand ingegrepen worden.

“Dat is heel gemakkelijk, want het laat ons toe om vanuit ons kantoor

na te gaan wat er precies misloopt”, zegt Thomas Claeren

nog. “Zo kan een technieker in het geval van een defect alvast

reservestukken bestellen. En hoeft hij niet onnodig heen en weer

te rijden. Het is een efficiënte manier van werken en het gaat sneller.

Win-win voor de klant, maar ook voor ons.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DECOMO – GEVELELEMENTEN

R.Plaza heeft zijn spierwitte gevel te danken aan Decomo. Het

bedrijf uit Moeskroen specialiseert zich in architectonische prefabbetonelementen

met een extra afwerking zoals zuren, wassen,

stralen, polijsten of de inleg van natuursteen, bakstenen of

tegels in de malbodem. Daarmee onderscheidt Decomo zich van

andere bedrijven. Het werkt aan projecten in de Benelux, Frankrijk

en Groot-Brittannië. Voor R.Plaza leverde Decomo wit gezuurde

prefabpanelen: de witte kaderelementen aan de gevel. Ze zijn 4

meter breed en tussen de 4 en 5 meter hoog, afhankelijk van de

verdieping waarop ze geplaatst zijn.

Het formaat van de panelen vormde op vele vlakken een grote

uitdaging. Denk maar aan de bekisting, wapening en het transport

ervan. “Beton is een duurzaam materiaal met een robuust karakter.

Het is sterk, veilig en onderhoudsvriendelijk”, vertelt Brecht Demeulenaere,

technical sales manager bij Decomo. De keuze voor

beton was dus snel gemaakt. “Voor ons was het hele voortraject

een uitdaging en cruciaal voor een goed verloop. Vroeg in het project

zitten we al samen met de architect en aannemer om alles

te bespreken. In ons eigen studie- en tekenbureau tasten we de

grenzen af van wat technisch haalbaar is. Zo gieten we de visie

van de architect en de bouwheer in een werkbare oplossing voor

de aannemer. Met de gewenste look-and-feel.”

Het is daarnaast ook belangrijk om in detail te weten hoe en

wanneer de ruwbouw opgetrokken wordt, en aan welk tempo.

Op de werf van R.Plaza werden tot twaalf elementen per dag

gemonteerd. “Het productieritme van de elementen lag lager”,

zegt Demeulenaere. “De volledige gevel is echter wel op een

tweetal maanden tijd geplaatst. Daar ging een veelvoud van

productiemaanden aan vooraf. Daarom is een goed voortraject

heel belangrijk.”

Gelukkig kan Decomo als grote bouwproducent rekenen op een

stockageterrein van 15.000 vierkante meter. “Zo kunnen we een

buffer aanleggen en komen de elementen pas ter plaatse wanneer

ze nodig zijn. Een ander groot voordeel van prefabbeton is dat je

op slechts enkele maanden tijd een wind- en waterdicht gebouw

kan realiseren.”

De bekistingen zijn zo vlak mogelijk gehouden en

geven het ontwerp een knappe touch.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


Heusden-Zolder CC Muze

Cultuur opsnuiven

in voormalig mijngebouw

Via een doordachte mix van renovatie en nieuwbouw is het verloederde ophaalgebouw omgetoverd in een aantrekkelijke hotspot voor kunst- en cultuurliefhebbers.

Na twee jaar noeste bouwarbeid opende het nieuwe CC Muze begin september officieel zijn deuren. Het kersverse cultuurcentrum is ondergebracht

in het oude ophaalgebouw op de mijnsite in Zolder. Dankzij een ingrijpende renovatie biedt dit waardevolle stukje industrieel

erfgoed voortaan plaats aan een grote schouwburg met theatertoren, een polyvalente ruimte met uitschuifbare tribune, een gezellig café

en een ruime balzaal.

Tekst Tim Janssens | Beeld Jan Geebelen

De voormalige steenkoolmijn van Zolder is een unieke locatie. Pas in 1992

werd ze als laatste mijn in de Benelux gesloten. De voorbije jaren is er

enorm geïnvesteerd om de site opnieuw tot leven te wekken. Eerder namen

het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO De Verdieping) en Zolder

Luchtfabriek er al hun intrek, en nu is dus ook CC Muze verkast naar dit

bijzondere domein. In de schaduw van de imposante mijnschacht en de

iconische Monnoyer-schouw zal het centrum plaats bieden aan een mix van

verschillende kunstdisciplines. “De combinatie van cultuur, erfgoed en toerisme

biedt tonnen potentieel, en dat zal heel Limburg geweten hebben”,

aldus directeur Tom Michielsen.

Sterk staaltje vakwerk

Een hedendaags cultuurcentrum onderbrengen in een voormalig mijngebouw

is allerminst een sinecure. THV Houben-Vanderstraeten-Monument

Vandekerckhove had twee jaar nodig om de uitdagende klus te klaren. Via

een doordachte mix van renovatie en nieuwbouw wisten de aannemers

het verloederde complex om te toveren in een aantrekkelijke hotspot voor

“Eigenlijk zou je CC Muze

kunnen beschouwen als een

nieuwbouw in het bestaande

erfgoedvolume”

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Heusden-Zolder CC Muze

kunst- en cultuurliefhebbers. “Dit was een werf met behoorlijk wat (onverwachte)

uitdagingen", vertelt Jan Geebelen, projectleider bij Houben. “De

nieuwbouw heeft een industriële look en is volledig onderkelderd met opnamestudio’s

en bergruimtes, maar bij het uitgraven van de liftschacht en de

pompput stootten we op een dunne laag ondoorlaatbare grond, waardoor

er van overal water kwam toegestroomd. Er zat uiteindelijk niets anders op

dan zowel de liftput (53 ton) als de pompput (26 ton) te prefabriceren en

ze met behulp van een 300 tonskraan en dompelpompen op hun plaats te

zetten. Een sterk staaltje vakwerk!”

Nieuwbouw in bestaand erfgoedvolume

Van het oude ophaalgebouw is enkel de buitenschil bewaard. De bestaande

invulling is integraal verwijderd, op de 90 cm dikke funderingsplaat na.

“Het was geen optie om ze uit te breken en een nieuw exemplaar te storten,

dus gezien de vraag naar onzichtbare luchtkanalen onder deze betonplaat

hebben we een uitgetimmerd, bouwkundig ventilatiekanaal van 125 x 85

cm gemaakt, dat uitgekist is in een ‘uitgepikeurde’ sleuf van 90 cm diep”,

legt Jan Geebelen uit. “Ook bij de realisatie van de 16 meter hoge theatertoren

in het annexgedeelte van het gebouw, het pronkstuk van het

nieuwe cultuurcentrum, moesten we creatief zijn. Het is een stalen box, die

gebouwd is op twee bestaande muren. Aangezien de aanwezige dakstructuur

behouden bleef, konden we geen stalen liggers of predallen installeren

langs de bovenzijde. Eigenlijk zou je CC Muze kunnen beschouwen als een

nieuwbouw in het bestaande erfgoedvolume. De oude structuur is gebleven,

maar wordt niet gebruikt. Op een renovatiewerf als deze moet je met

kennis van zaken oplossingen kunnen bieden voor de meest onverwachte

situaties. We mogen gerust stellen dat we in dat opzet geslaagd zijn!” ❚

De grote schouwburg met de 16 meter hoge theatertoren is het pronkstuk van het

nieuwe cultuurcentrum.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Gemeente Heusden-Zolder

Architect

Q-BUS Architectenbureau (Lummen)

en ARAT architecten (Herentals)

Hoofdaannemer(s) THV Houben (Hasselt) –

Vanderstraeten (Lummen) - Monument

Vandekerckhove (Ingelmunster)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GROUP CEYSSENS -

BUITENSCHRIJNWERK

De realisatie van CC Muze was een bijzondere klus, zeker omdat

het nieuwe cultuurcentrum zich in een gerenoveerd mijngebouw

bevindt. Ook Group Ceyssens (Heusden-Zolder) kan ervan meespreken.

De glas- en gevelspecialist mocht al het buitenschrijnwerk

plaatsen, nota bene op een steenworp van de eigen vestiging.

“De vliesgevels, ramen en deuren zijn uitgerust met Schüco-profielen.

De boogramen zijn van Aliplast. Aangezien de buitengevel

beschermd is en het gebouw moet voldoen aan strenge energetische

en akoestische eisen, hebben we de vliesgevels aan de

binnenzijde geplaatst”, zegt projectleider Sven Schoeters. “CC

Muze was een complex en omvangrijk project, maar daar hebben

we gelukkig heel wat ervaring mee. Uitdagende renovatie- en

restauratiewerken schrikken ons allerminst af Integendeel: gekke

architecturale ideeën en speciale toepassingen spreken ons sterk

aan. We houden ervan om creatieve oplossingen uit te werken die

tegelijk voldoen aan de hedendaagse normen inzake waterdichtheid,

isolatiegraad, uitvoerbaarheid, enzovoort. In dit project kwamen

daar ook nog eens strikte akoestische voorwaarden bij, dus

dat maakte het fijn en boeiend. En gevels achter bestaande gevels

zetten is evenmin alledaags. Dit alles gaf deze realisatie toch wel

een uniek karakter, in combinatie met de prima samenwerking met

de aannemers en het feit dat de werf zich op wandelafstand van

ons kantoor bevond.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103

2019 09_GROUP CEYSSENS_ADV_BOUWEN AAN VLAANDEREN_CCMUZE.indd 1 5/09/2019 11:34:35


Groot-Bijgaarden Fosbury & Sons

GESOFISTICEERDE KOELING EN VERWARMING

VOOR INNOVATIEVE KANTOOROMGEVING

Na een succesvolle première in de Antwerpse WATT-toren opende Fosbury & Sons recent drie nieuwe ‘serviced offices’ in Brussel. Een van

deze innovatieve kantooromgevingen is ‘Alfons’ in Groot-Bijgaarden, een oud pakhuis dat een ingrijpende renovatie onderging. Een gesofisticeerd

koel- en verwarmingssysteem zorgt ervoor dat de binnentemperatuur en het werkcomfort steeds op peil blijven.

Tekst Tim Janssens |

Beeld VEH Technics

In ‘Alfons’ zijn uiterst energie-efficiënte koel- en verwarmingssystemen toegepast.

Het comfort van een professioneel kantoor, de huiselijke

warmte van je woonkamer, de diensten en

de looks van een stijlvol boetiekhotel en de ontspanningsmogelijkheden

van je vrije tijd: dat is in

een notendop de vernieuwende visie van Fosbury

& Sons op het werken in een kantooromgeving.

Ook in ‘Alfons’ in Groot-Bijgaarden willen oprichters

Stijn Geeraets en Maarten Van Gool deze filosofie

maximaal uitdragen. Met een benutbare

oppervlakte van 3.000 m² is dit zeker niet hun

grootste vestiging, maar wel een van de meest

charmante. Daar heeft de unieke locatie – een

oud industrieel complex – uiteraard veel mee te

maken. Het voormalige pakhuis is gerenoveerd in

‘atelierstijl’, met een combinatie van witte stalen

ramen en eikenhout. Op het gelijkvloers bevinden

zich een take-awaybar en een gezellig restaurant

met terras. De eerste verdieping is integraal voorbehouden

voor kantoorruimte en werkplekken.

Een rooftopverdieping met een luxueuze meeting

room / boardroom en een bar met dakterras (‘Giorgio’)

maakt het plaatje compleet.

Oplossing op maat

Zoals het een gebouw met standing betaamt, is

‘Alfons’ ook een toonbeeld op het vlak van duurzaamheid.

Zo zijn er uiterst energie-efficiënte

koel- en verwarmingssystemen toegepast. “In

samenwerking met Mitsubishi Electric zijn we

“Zoals het een gebouw met standing

betaamt, is ‘Alfons’ ook een toonbeeld

op het vlak van duurzaamheid”

104 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Fosbury & Sons Groot-Bijgaarden

beschikbaar blijft. Een ‘dual setpoint’ instellen

om zowel de koel- als verwarmingsmodus te activeren,

behoort eveneens tot de mogelijkheden.

En om de energiebesparing en het comfort te

maximaliseren, kan je desgewenst ook de verdampingstemperatuur

aanpassen, zowel manueel

als automatisch. Op de rooftopverdieping is

geopteerd voor een Multisplit-systeem met hyper

heating. Deze unieke technologie zorgt ervoor

dat het totale verwarmingsvermogen in de winter

behouden blijft tot -15 °C en biedt een gegarandeerde

werking tot -25 °C.” ❚

op zoek gegaan naar een oplossing op maat”,

zegt Freddy Van Eeckhoudt, zaakvoerder van

VEH Technics, totaalleverancier op het vlak van

groene, hernieuwbare energie. “Zowel op het gelijkvloers

als op de eerste verdieping is een VRFsysteem

met heat recovery toegepast. Het unieke

hieraan is dat er slechts twee leidingen worden

gebruikt, en dus geen drie zoals bij andere gelijkaardige

systemen. Daarnaast zijn onze units

standaard uitgerust met een continuous heatingfunctie,

zodat er in de winter tijdens de ontdooiing

steeds 50 % van het verwarmingsvermogen

Op het gelijkvloers en de eerste verdieping is een VRF-systeem met heat recovery toegepast, terwijl er op de

rooftopverdieping geopteerd is voor een Multisplit-systeem met hyper heating.

VEH TECHNICS

Aircontioning

Sanitair

Service

Ventilatie

Verwarming

Warmtepompen

Zonneboilers

MILIEUBEWUST OMGAAN MET ENERGIE

Vandaag is milieuvriendelijk koelen, ventileren en verwarmen met hernieuwbare

energie een must. Hiermee helpt u niet alleen het klimaat, u voorkomt vervuiling

& spaart kostbare grondstoffen. U kan fiks besparen op uw energiekosten.

KWALITEIT EN TOP-SERVICE !

VEH Technics is op het vlak van groene, hernieuwbare energie een

totaalleverancier! Wij helpen u graag om uw sanitaire, verwarming-, koelingen/of

ventilatieprojecten te realiseren.

Het is een geregistreerd koeltechnisch bedrijf met als zaakvoerder Freddy Van

Eeckhoudt, een gecertificeerd koeltechnicus met meer dan 37 jaar ervaring.

Hij streeft perfecte afwerking na en staat garant voor een professionele plaatsing

van uw installatie.

Bij VEH Technics staat Klantentevredenheid hoog in het vaandel en we proberen

de klanten dan ook perfect aan te voelen, hun behoefte inzake energiebesparing

en hernieuwbare energie om te zetten in een op maat uitgewerkte oplossing.

VEH TECHNICS bvba

Ninoofsesteenweg 43

1755 Gooik

+32 (0)2 311 53 37

info@vehtechnics.be

www.vehtechnics.be

Daar wij met een ruim gamma van kwalitatieve merken werken kunnen wij u een

uitstekende prijs/kwaliteit leveren.

Het blijft niet alleen bij installeren, voor de nazorg zoals onderhoud en eventuele

herstelling, kan u eveneens bij ons terecht. En niet alleen voor onze eigen

installaties maar eveneens diegene die door andere bedrijven geplaatst werden.

Wij kunnen u dus een totaal pakket aanbieden..

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 105


“Uw persoonlijke partner voor

energiemetingen en studies op maat”

Oude Baan 3 B1,

9200 Oudegem (Dendermonde).

T. en F. (+32) 52 33 55 87

M. (+32) 486 02 81 20

E-mail: info@metifi x.be

www.metifix.be

EPB lipa bvba

SURF NAAR DE MEEST

COMPLETE STARTPAGINA VOOR

PROFESSIONALS IN DE BOUW

Staat u nog niet op www.bouwenaanvlaanderen.be?

Neem dan contact op met:

Philippe Bourda p.bourda@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Of bel: +32 50 36 81 70


Scheepvaartpolitie Antwerpen

Gunstige blowerdoortest,

maar verdere optimalisatie mogelijk

In het nieuwe gebouw van de Antwerpse scheepvaartpolitie voerde specialist Metifix uit Oudegem de nodige inspecties uit met infraroodcamera

en een blowerdoortest. "Onze metingen bevestigden dat de buitenschil van het gebouw zeer luchtdicht is", verklaart

bedrijfsleider Patrick Brants.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld EPB Lipa Metifix

"De eis was dat het luchtlekdebiet onder de 6

m³/h/m² bij 50 Pa zou blijven. Onze meting kwam

een fractie boven de 3 m³/h/m² bij 50 Pa uit. We

konden ook vaststellen dat het resultaat nog veel

De blowerdoortest leverde uitstekende resultaten op.

gunstiger had kunnen uitvallen: tijdens de meting

waren de 'blue kits', de verluchtingskleppen bovenaan

in de liftschachten, immers nog niet geplaatst.

Ook de sluitsystemen op de buitendeuren waren tij-

dens onze meting nog niet geïnstalleerd, waardoor

deze deuren nog niet waren afgeregeld. Dat had nog

meer verschil kunnen maken, met een resultaat ruim

onder de 3 m³/h/m²."

Groot en klein

Metifix voerde eerder al luchtdichtheidsmetingen uit

in onder meer de campus Zuid en de Kunstencampus

van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen,

in het Ambulant Centrum van UZ Gasthuisberg in

Leuven, bij Barco in Kortrijk, in het Zorghotel van

het Rode Kruis in Zuienkerke, in de Astro Tower in

Brussel, in het zwembad van Temse en in het hoofdkantoor

van Cordeel (eveneens in Temse). "Maar we

hebben ook alles in huis om de luchtdichtheid van

kleine gebouwen en ruimtes te meten", aldus Brants.

Aanbod wordt uitgebreid

"We zijn gestart als EPB-verslaggever en hebben ons

gaandeweg meer en meer toegelegd op metingen",

zegt Brants’ echtgenote en medezaakvoerster Lien.

"Vanaf dit najaar nemen we ook bouwakoestische

metingen op in ons aanbod. Dergelijke metingen

vallen vaak samen met blowerdoormetingen. Voor

opdrachtgevers is het zeer interessant om beide metingen

te laten uitvoeren door één partij. Daarnaast

keuren we ook rioleringen." ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


Bedrijfspresentatie ANTOINE ADAM

KRAAN- EN CONTAINERSPECIALIST

GARANDEERT EERLIJKE VERKOOP EN SERVICE

Kranen en containersystemen zijn onmisbaar in de bouwsector. Het zijn hulpmiddelen waarop je moet kunnen rekenen. Vandaar dat een leverancier

die kwaliteit garandeert geen overbodige luxe is. Op het vlak van producten én naverkoop. Een van die witte raven op de Belgische

markt is Antoine Adam uit Berlare, dat een uitgebreide vakkennis combineert met een klantgerichte aanpak.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Antoine Adam

Hoewel Antoine Adam eigenlijk garagist wilde worden, besloot hij in 1975

toch aan de slag te gaan in de ijzer- en koperdraaierij van zijn vader. Dankzij

de ontwikkeling van een driewielkar op luchtbanden met een bijzonder kipmechanisme

had de onderneming al een solide reputatie in de landbouwsector

opgebouwd. Na de komst van Antoine kwamen ook aannemers en

grond- en kabelbewerkers aankloppen. “Aanvankelijk wilden ze advies voor

de montage en verplaatsing van laadkranen”, vertelt de zaakvoerder. “Van

het één kwam het ander en we begonnen al vrij snel met het verhandelen

van tweedehandskranen. In 1987 legden we de focus volledig op de verkoop

van vrachtwagenkranen en containersystemen dankzij het aanbod van het

Oostenrijkse Palfinger, dat ons vroeg om zijn systemen te verdelen in Oost-

Vlaanderen.”

Betrouwbare systemen

Het bleek de juiste beslissing te zijn, want sindsdien is Antoine Adam uitgegroeid

tot een referentie in zijn domein. Dat heeft echter niet alleen met de

108 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ANTOINE ADAM Bedrijfspresentatie

“Wie bij ons een kraan of

containersysteem aankoopt,

kan erop rekenen dat hij

zijn systemen maximaal kan

inzetten”

kwaliteitsvolle systemen van Palfinger te maken. Ook en vooral de grote

vakkennis van het team en de klantgerichte service dragen bij tot het succes

van de onderneming. “Wie bij ons een kraan of containersysteem aankoopt,

kan erop rekenen dat hij zijn systemen maximaal kan inzetten”, legt Adam

Antoine uit. “Onze mensen zoeken het toestel dat het best aan de vereisten

van de klant voldoet. Bij eventuele pannes staan er geschoolde

techniekers klaar om het defect zo snel mogelijk te verhelpen. En onderhoudswerkzaamheden

proberen we uit te voeren wanneer het toestel kan

worden gemist.”

Kom kennismaken met ons!

Intussen draait de volgende generatie, namelijk dochter Thea en haar

man Steven, volop mee in de zaak. Bovendien werd het aanbod verruimd

met de Epsilon-boom- en recyclagekranen. Wie meer wil weten over de

producten die Antoine Adam aanbiedt, is van harte welkom op ons adres

in Berlare of u kan ons contacteren per mail en telefoon.. ❚

sinds

1987

Laadkranen

en containersystemen

Schroot- en boomkranen

ANTOINE ADAM

Leopolddreef 16 c 9290 Berlare • Tel. : 052-42 31 23 • www.adam-kraantoestellen.be • a.adam@skynet.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


Dak & Geveltechnieken

Dejond

Litefront is een strak glazen geheel dat een appartement of dakterras een moderne look geeft.

De perfecte glazen balustrade

Met zijn geraffineerd bevestigingssysteem dat in de hoogte regelbaar

is, opent Litefront nieuwe perspectieven voor moderne glazen

balustrades. Hedendaagse architectuur geeft de voorkeur aan

eenvoudige vormen en strakke lijnen. Litefront speelt perfect in op

deze trend en zorgt tegelijkertijd voor een veilig en toch ongehinderd

uitzicht op de omgeving. Dit resulteert in een grotere daglichtinval

en meer transparantie. Hoewel het systeem polyvalent en eenvoudig

te plaatsen is, beantwoordt het toch aan de hoogste architectonische

eisen.

Tekst Dejond | Beeld Dejond

Veilig kunnen genieten van de omgeving. Dat wil iedereen. Het Litefrontsysteem

van Dejond biedt echter nog zoveel meer: een grotere natuurlijke

lichtinval, een subtiel design met oog voor detail, meer transparantie en een

onbelemmerd uitzicht ... Vervelende lijnen op balustrades zijn uit den boze.

Bij Litefront draait alles rond flexibiliteit. De balustrade is in de hoogte regelbaar

via de multifunctionele, verstelbare modules. Zo komt het systeem nooit

hoger dan voorzien.

Vervelende lijnen op balustrades zijn uit den boze.

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dejond

Dak & Geveltechnieken

“Met Litefront krijgt een appartement nog wat extra glans en blijft het prachtige

uitzicht bewaard”, aldus Dejond.

Eenvoudige montage

Litefront staat gelijk aan comfort. De afwerking van de balustrade resulteert

in zo’n strak geheel dat je er nauwelijks last van hebt. Bovendien gaat de

montage heel snel. Daar profiteren zowel de bouwheer en de installateur

als de architect van. “Het is eenvoud in combinatie met stijl”, klinkt het bij

Dejond. “Litefront is een strak glazen geheel dat een appartement of dakterras

een moderne look geeft. Naast comfort draagt het systeem ook veiligheid

hoog in het vaandel. Dankzij de lineaire montage beperkt Litefront de kans

op ongevallen. Nog een voordeel: de afwatering. Een unieke systeemoplossing

houdt de regen op een veilige afstand.”

“Het is eenvoud

in combinatie met stijl”

De perfecte glazen balustrade

Het Litefront systeem met zijn

geraffineerd bevestigingssysteem

dat in de hoogte regelbaar is

opent nieuwe perspectieven voor

moderne glazen balustrades. De

hedendaagse architectuur geeft de

voorkeur aan eenvoudige vormen

en strakke lijnen. Litefront beantwoordt perfect aan deze trend en

zorgt tegelijkertijd voor een veilig en toch ongehinderd uitzicht

op de omgeving. Dit resulteert in een grotere inval van het daglicht

en meer transparantie. Hoewel polyvalent en eenvoudig te

plaatsen beantwoordt het toch aan de hoogste architectonische

eisen.

Overal inzetbaar

De nieuwe balustrade is overal inzetbaar: van de zijkanten van een dakterras

tot de binnenkant van een betonnen wering. Ook voor appartementen in het

stadscentrum of aan de zee is Litefront ideaal. “De omgeving speelt een grote

rol bij het bouwen en de keuze voor de materialen. Zonder een mooi uitzicht

zou het heel wat minder zijn. Met Litefront krijgt een appartement nog wat

extra glans en blijft het prachtige uitzicht bewaard”, aldus Dejond, dat al

meer dan honderd jaar gespecialiseerd is in de distributie en plaatsing van

bevestigings- en bouwsystemen. Het Antwerpse bedrijf beschikt over specialisten

in verschillende domeinen. Naast balustrades heeft Dejond ook heel

wat kennis op het vlak van staalschrijnwerk, winkelinrichting, buisconstructies

en geperforeerd metaal in huis. Een stipte levering maakt van Dejond een

graag geziene partner bij architecten. Dankzij zijn technologie in koudvervorming

is het wereldwijd ook een van de bekendste Europese producenten van

blindklinkmoeren. ❚

Dejond nv.

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 Wilrijk (Antwerpen)

T +32 (0) 3 820 34 43

E buildingsystems@dejond.com

www.dejond.com

www.forster-unico.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 111


THEMA

CIRCULAIR BOUWEN

HOE MAAK JE CIRCULAIR BOUWEN

ECONOMISCH RENDABEL?

De zoektocht naar rendabele circulaire modellen is volop aan de gang.

Circulair bouwen wint aan belang in de bouwsector. De ondertekening van de Green Deal Circulair Bouwen op Batibouw onderstreepte eens

te meer dat het bedrijven en organisaties uit uiteenlopende sectoren menens is om van circulair bouwen een dagelijkse realiteit te maken.

Maar is circulair bouwen ook rendabel? Op een panelgesprek van architectura.be wierpen diverse gesprekspartners een blik op de kosten

en opportuniteiten die circulaire bouwprojecten met zich meebrengen.

Tekst Filip Van der Elst

| Beeld Pexels, Tim Janssens, VIBE

“Circulair bouwen heeft meer kan op slagen in

een groot bouwproject. Een kleine kmo zal er

minder snel aan beginnen dan grote spelers”,

zegt Krys Blykers, zaakvoerder van a-tract architecture,

dat in het verleden al meermaals geëxperimenteerd

heeft met (principes van) circulair

bouwen. Tom Rommens, Sustainability Manager

bij Gyproc België, nuanceert: “Het hangt ervan af

wat je verstaat onder ‘circulair bouwen’. Bokrijk

staat vol met circulaire gebouwen, want tot de

jaren 50 was elk gebouw in principe circulair. Pas

nadien is het misgelopen.”

“De doorsneeprojectontwikkelaar zal zich nog

niet al te snel wagen aan circulariteit”, vreest

Mieke Vandenbroucke van VIBE. “Dat is te wijten

aan een gebrek aan kennis én interesse. Maar

toch is het mogelijk om ook op kleinere schaal

aan circulair bouwen te doen. Alles hangt ervan

af hoever je gaat.”

Ecologische en sociale kosten

“BC Architects & Studies neemt ook kleinschalige

projecten aan”, aldus co-founder Ken De Cooman.

“Het product as a service-model schrikt

nog te veel mensen af. Nochtans is het

gewoon een kwestie van de juiste klik

te kunnen maken”

“Als het over rendabiliteit gaat, spelen voor ons

ook de ecologische en sociale kosten en baten

een rol. Als het alleen om de economische rendabiliteit

gaat, dan is het inderdaad een moeilijker

verhaal. Maar mits je de nodige creativiteit aan de

dag kan leggen, zijn er mogelijkheden.”

“Circulair bouwen wordt haalbaar als we producten

op een andere manier gaan bekijken”, oppert

Erik De Bisschop, strategic account manager bij

Tarkett. “Onze producten zijn stuk voor stuk Cradle

to Cradle-gecertificeerd en kunnen na gebruik

volledig geüpcycled worden. Zo worden er bijvoorbeeld

nieuwe tapijttegels van gemaakt. Het

probleem is dat we er te weinig binnenkrijgen.

De politieke wereld werkt onvoldoende mee: alles

in de verbrandingsoven dumpen is nog altijd

te goedkoop. Daarom zijn we gestart met ‘flooring

as a service’: we bieden een volledig pakket

aan, inclusief onderhoud en recyclage. Maar het

‘product as a service’-model schrikt nog te veel

mensen af. Nochtans zijn ze doorgaans wel vertrouwd

met fenomenen als Netflix of fietsdelen.

Ze moeten gewoon de juiste klik kunnen maken.”

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


CIRCULAIR BOUWEN

THEMA

Koen Sneiders (Derbigum): “Uiteindelijk zal de wetgeving op termijn iedereen verplichten om zijn duit in het zakje te doen en een bepaald percentage hergebruik te halen.”

CESCo (Circular Economy Service Company’)”,

zegt Paul Penners van Kloeckner. “Dankzij zo’n

samenwerkingsverband wordt het mogelijk om

met gelijkgestemden naar hetzelfde doel te kunnen

toewerken. Staalschrijnwerk dat nu nog op

de schroothoop of de verbrandingsoven belandt,

kan deels afgeroomd worden. Daar kunnen de

architecten alleen maar blij van worden.”

Duurder?

Als het over de financiële kant van de zaak

gaat, leidt de discussie automatisch naar het

hardnekkige vooroordeel dat circulair bouwen

duurder is. “Dat hoeft niet automatisch het geval

te zijn. Er zijn al producten op de markt met

een lage initiële kostprijs. We moeten ook naar

de volledige financiële impact durven kijken,

inclusief toekomstige vervangingen en renovaties,

en niet enkel naar de initiële impact”, zegt

Mieke Vandenbroucke (VIBE).

Mieke Vandenbroucke (VIBE): “We moeten ook naar de volledige financiële impact durven kijken, inclusief

toekomstige vervangingen en renovaties, en niet enkel naar de initiële impact.”

Product as a service vs. lange

levensduur

Voor Derbigum is ‘product as a service’ echter

geen optie, zegt waste manager Koen Sneiders.

“De levensduur van onze producten is te lang –

tot veertig jaar. In feite zijn we zo het slachtoffer

van onze eigen hoge kwaliteit. Uiteindelijk zal de

wetgeving op termijn iedereen verplichten om zijn

duit in het zakje te doen en een bepaald percentage

hergebruik te halen.”

Ook in de staalsector is een hoge levensduur

van de producten vanzelfsprekend. “Daarom

zetten we sterk in op de oprichting van een

Kristof Debrabandere, coördinator van het C2C

Platform, ziet een sturende rol weggelegd voor de

overheid: “Het primaire product zou nooit goedkoper

mogen zijn dan het product met gerecycleerde

content. De overheid moet zorgen voor het juiste

kader om nieuwe evoluties een kans te geven.”

Tom Rommens (Gyproc) is het daarmee eens. “Dat

is de enige taal die producenten begrijpen. Onze

primaire grondstoffen worden alleen maar duurder.

Als de prijs daalt, toont de industrie plots wél

interesse in gerecycleerd materiaal.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 113


THEMA

CIRCULAIR BOUWEN

De circulaire kolomschoenverbinding in The Leaf in Ternat.

Specifieke verbindingen

maken prefabbetonelementen circulair

In een rangschikking van circulaire producten moet beton veel materialen voor zich dulden. Toch kan het gebruik van de juiste verbindingen ervoor

zorgen dat ook een gebouw uit prefabbetonelementen relatief makkelijk te demonteren is. Peikko levert al tientallen jaren dergelijke betonverbindingen.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Peikko

Peikko wil met zijn producten een hoofdrol spelen in de transitie naar

een circulaire bouwpraktijk. “Steden bezetten slechts 3% van het landoppervlak,

maar hun bewoners – zowat de helft van de wereldbevolking –

zijn wel verantwoordelijk voor het gebruik van 75% van de natuurlijke

grondstoffen. Daarnaast produceren steden 60 tot 80% van de wereldwijde

broeikasgassen”, vertelt Joris van Hezewijk, sales- en marketingcoördinator

bij Peikko. “Jaren geleden al besloten wij iets te ondernemen om de

verduurzaming van de bebouwde omgeving te stimuleren, meer bepaald

door producten te ontwikkelen die circulair bouwen, dat bovengenoemde

problemen reduceert, te faciliteren.”

Amsterdams voorbeeldproject

De specifieke betonverbindingen maken het mogelijk om een gebouw uit

geprefabriceerd beton demontabel te maken. “In de circulaire wijk Buiksloterham

in Amsterdam wordt de proef op de som genomen”, zegt van

Hezewijk. “Voor elf woningen en een atelier in het stadsdeel schreven stabiliteitsingenieurs

van studiebureau Lievense een volledige set betonverbindingen

van Peikko voor. In de afgewerkte gebouwen zorgen HPKM®-kolomschoenen,

HPM®-ankerbouten, SUMO®-wandschoenen, BECO®-balkschoenen, COPRA®verankeringskoppelingen

en het PCs®-consolesysteem ervoor dat de gebouwen

gemakkelijk te demonteren zijn wanneer de tijd rijp is.”

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


CIRCULAIR BOUWEN

THEMA

“Naast het feit dat het

systeem gebouwen uit

prefabbeton demontabel

maakt, zorgt het er ook voor

dat die gebouwen sneller

kunnen worden opgetrokken”

Leaf in Ternat, waar de bouwmaterialen indien mogelijk geselecteerd zijn op

basis van het Cradle to Cradle-principe, maakte Verelst Industriebouw gebruik

van onze demontabele HPKM®-kolomschoenen”, aldus van Hezewijk.

Door bij de afwerking te werken met kalkmortel die makkelijk kan worden

verwijderd met hogedruk, blijven alle bouten toegankelijk. “Bestcon, expert in

geprefabriceerde betonproducten en leverancier van de prefabbetonelementen

in het bewuste project, en aannemer Vink Bouw zijn erg enthousiast over deze

innovatieve verbindingsmethode.”

Ook dichter bij huis wordt een beroep gedaan op de producten van Peikko om

circulaire projecten te realiseren. “Voor het unieke, duurzame retailpark The

Tijdswinst

“Naast het feit dat het systeem gebouwen uit prefabbeton demontabel

maakt, zorgt het er ook voor dat die gebouwen sneller kunnen worden opgetrokken.

Bij prefabbetonkolommen bijvoorbeeld: na het aandraaien van de

boutverbinding ontstaat meteen een momentvaste verbinding. Kolommen

hoeven om die reden niet meer afgeschoord te worden. Er zijn ook geen gains

nodig die aangegoten moeten worden. Zo wordt een kolom in slechts tien

minuten gemonteerd”, besluit van Hezewijk. ❚

Maakt demontabel bouwen met

betonelementen mogelijk

MONTEREN

Gestandaardiseerde verbindingen

voor een eenvoudige, snelle en veilige

montage van prefab betonelementen.

PEIKKO BIEDT VERBINDINGEN

EN OPLOSSINGEN VOOR

CIRCULAIR BOUWEN.

DEMONTEREN

Peikko’s mechanische schroefverbindingen

maken demonteren van kolommen, balken

en wanden mogelijk. U verduurzaamt

hiermee het constructief ontwerp.

SLIM

GRONDSTOFFEN

CIRCULAIRE ECONOMIE

RECYCLING / ONTMANTELEN

FABRICAGE / HERGEBRUIK

Demonteren in plaats van slopen

betekent dat betonelementen hergebruikt

kunnen worden. Slim ontwerpen met

Peikko’s verbindingstechnologie maakt

ontmanteling voor de toekomst mogelijk!

AFVAL

GEBRUIKSFASE GEBOUW

www.peikko.nl

t e l e f o o n + 3 1 (0) 2 6 3 8 4 3 8 6 6

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


Energy Efficient Constructions

Van Houtven NV I Kapellestraat Van Houtven 2 I NV Deinze I Kapellestraat I T 09 280 78 2 33 I Deinze I info@vanhoutven.be I T 09 280 78 33I www.vanhoutven.be

Engels Logistics NV

IZ Ravenshout 8212

Schemkensstraat 15

3583 Beringen

+32 (0)11 81 50 50

post@engels.eu

www.engelslogistics.be


CIRCULAIR BOUWEN

THEMA

Kostenefficiënt en ecologisch systeem

voor massieve houtbouw

Om zijn klanten een zo breed mogelijk gamma aan opties te kunnen aanbieden, beperkt Van Houtven zich niet tot de uitvoering van traditionele

(ver)bouwprojecten. Het volgt en implementeert ook de ontwikkelingen op het vlak van circulair bouwen op de voet. Zo gebruikt Van Houtven

vandaag al het innovatieve Swiss Krono-Magnumboard ® in zijn projecten.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld Van Houtven

Naast het feit dat het houtbouwsysteem de architecturale

vrijheid aanzienlijk vergroot, koudebruggen

tot een minimum herleidt en bouwvakkers

en (ver)bouwers respectievelijk tijdswinst en een

kostenbesparing oplevert, kenmerkt Swiss Krono-

Magnumboard® zich nog door andere fysische en

bouwtechnische eigenschappen.

CO 2

-neutraal

Zo is Swiss Krono-Magnumboard® een CO 2

-neutraal

bouwsysteem. Daarnaast zijn constructies met Swiss

Krono-Magnumboard® dankzij het geringe gewicht

van de panelen (650 kg/m³) 60 procent lichter

dan traditionele constructies, waardoor speciale

of bijkomende funderingstechnieken vermeden of

eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden. Dragende

constructies tot vijf bouwlagen zijn mogelijk met een

paneeldikte van slechts 10 centimeter. Swiss Krono-

Magnumboard® is daardoor de bouwmethode

bij uitstek om extra verdiepingen uit te voeren op

bestaande constructies. Zie https://vimeo.com/

316051550/7c6c5f2fda.

Het innovatieve houtbouwsysteem vergroot de architecturale vrijheid en herleidt koudebruggen tot een minimum.

Swiss Krono-Magnumboard® is een Duits gepatenteerd

houtbouwsysteem met massieve, geprefabriceerde

houtpanelen met PEFCTM-label

voor dragende wand-, vloer- en dakplaten. De

naadloze, glad geslepen houtpanelen worden

op maat, tot op de millimeter juist, geproduceerd

tot maximumafmetingen van 15 meter in

de lengte en 2,8 meter in de breedte. De diktes

zijn veelvouden van 2,5 centimeter tussen 7,5

en 25 centimeter.

“Dragende constructies tot vijf bouwlagen

zijn mogelijk met een paneeldikte van

slechts 10 centimeter”

Isolatie, sierstrips, pleister, gevelsteen, schilderwerk,

betegeling, behang: de afwerkingsmogelijkheden

zijn legio. Swiss Krono-Magnumboard®

voldoet ook aan de akoestische normen en helpt

gebruikers dankzij een uitstekende luchtdichtheid

probleemloos de BEN-norm te behalen.

Het houtbouwsysteem heeft eveneens een hoge

brandweerstand. Een voorbeeld: een wand met

een dikte van 10 centimeter met daarop 16 centimeter

EPS en vervolgens sierpleister behaalt in de

meeste gevallen een brandweerstand van meer

dan 60 minuten.

Aangenaam binnenklimaat

Een andere eigenschap is de vormvastheid dankzij

de homogene en gelaagde opbouw. Die laagjes zijn

bovendien solventvrij en watervast verlijmd (food

certified). Door de vochtregulerende eigenschappen

van hout beschikt de woning ook over een heel

aangenaam binnenklimaat. En last but not least:

bouwen met Swiss Krono-Magnumboard® biedt

meer veiligheid en netheid op de werf aangezien

bouwafval quasi onbestaand is. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


THEMA

CIRCULAIR BOUWEN

Circulaire krimphoezen met 50 % gerecycleerd materiaal als transportverpakking voor baksteen.

BOUWSECTOR ZET IN OP CIRCULAIRE PALLETHOEZEN

Dat de Belg een baksteen in de maag heeft, weten we allemaal. Maar wist u ook dat er elk jaar meer dan 5.000 ton plastic pallethoezen op bouwwerven

terechtkomen? Om te voorkomen dat deze plastics bij het restafval eindigen, ging Valipac zo’n vijftien jaar geleden van start met het Clean

Site System. Via dit systeem kunnen aannemers voordelig zakken voor de inzameling van plastic folie aankopen bij handelaars in bouwmaterialen

en de gevulde zakken daar opnieuw inleveren. Inmiddels is het systeem al heel goed ingeburgerd in de bouwsector, maar … het kan nog beter.

Tekst Valipac | Beeld Valipac

Vandaag is er duidelijk nood aan een nog duurzamer

model: de circulaire economie. Circulair is

dan ook hét woord van de toekomst. Enkel door

de materiaalkringlopen te sluiten, kunnen we

bouwen aan morgen.

Begin 2018 startte Valipac een bijzonder project,

waarvoor het de steun kreeg van Vlaanderen

Circulair. Het doel: ingezamelde pallethoezen

opnieuw inzetten door het gerecycleerde materiaal

te gebruiken voor de productie van … nieuwe

pallethoezen voor de bouwsector. Verschillende

enthousiaste actoren sprongen mee in de dans.

Baksteenproducent Wienerberger verbond zich

ertoe om de circulaire krimphoezen te gebruiken,

op voorwaarde dat ze over dezelfde eigenschappen

zouden beschikken als de hoezen uit nieuw

(virgin) materiaal. Total ontwikkelde de polymeerformule

die moest worden gemengd met het regranulaat

dat door Rymoplast werd geproduceerd.

Oerlemans heeft de krimphoezen vervaardigd met

het mengsel van virgin polymeren en regranulaat.

“Circulair is hét woord van de toekomst.

Enkel door de materiaalkringlopen te

sluiten, kunnen we bouwen aan morgen”

Fema en Go4Circle faciliteerden dan weer de contacten

met de bouwmaterialenhandelaren en de

ophalers/sorteercentra.

Amper een jaar later, op 15 februari 2019, werden

de eerste circulaire krimphoezen gemaakt met 50%

gerecycleerd materiaal. En daarmee is de cirkel

rond. De eerste resultaten zijn veelbelovend: Wienerberger

gebruikt de krimphoezen als transportverpakking

voor zijn bakstenen. Inmiddels hebben

de pallethoezen ook alle testen voor de Europese

transportveiligheidsnormen met succes doorstaan.

De partijen die deelnemen aan het project zitten

echter niet stil. Ze overwegen om het percentage

gerecycleerd materiaal in de polymeermix te verhogen

of om de testen uit te breiden naar andere

kwaliteiten van regranulaat. Het project bracht ook

een aantal aandachtspunten aan het licht: het gebruik

van inkt en kleurstoffen vermindert de competitiviteit

van de circulaire krimphoezen. Vandaar

de nood aan duidelijke richtlijnen over de mate van

recycleerbaarheid van verpakkingen om hun circulariteit

te verhogen, een nieuw project waarover

Valipac zich op dit ogenblik buigt. ❚

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


PREFA SIDING.X

GEVELS SIDING MET EEN

ONDERSCHEIDEND KARAKTER

© Sally‘s World

UW CONTACT

TOM VANHANDENHOVE

Regional Manager

T +32 478 54 53 88

E Tom.Vanhandenhove@prefa.com

WWW.PREFA.COM


THEMA

CIRCULAIR BOUWEN

ALUMINIUM GARANDEERT LANGE LEVENSDUUR

VAN GEVEL EN DAK

Wanneer zijn gevels en daken duurzaam? Als ze bestand zijn tegen alle weersomstandigheden en zo een lange levensduur garanderen.

De aluminium dak- en gevelsystemen van Prefa, ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk en Duitsland, voldoen ruimschoots aan die vereiste.

Tekst Jeroen Schreurs |

Beeld Prefa

Prefa produceert al sinds 1946 een gamma dak- en gevelsystemen voor het soms

gure weer in de bergachtige streken van Oostenrijk en omliggende landen. Daar

zijn ze dankzij hun stormvastheid en stevigheid al lang gemeengoed. Sinds 2011

is het bedrijf ook in België actief, met succes.

Veelzijdig in kleur en vorm

“Aluminium is veelzijdiger dan de meeste andere materialen. Stormvast, breukvast,

corrosiebestendig: achter elke Prefa-gevel schuilen aantrekkelijke eigenschappen”,

zegt Tom Vanhandenhove, country manager Benelux bij Prefa. “En

behalve hun sterkte bieden de gevelsystemen speelruimte voor design dankzij de

veelzijdigheid aan kleuren en vormen. Het lage gewicht – gemiddeld 2,5 kilo per

“Aluminium is veelzijdiger dan

veel andere materialen”

vierkante meter – maakt het product ideaal voor renovaties. Zeker voor bestaande

constructies die extra moeten worden geïsoleerd is dat interessant. De dakpannen

kunnen namelijk ook op oude en zwakke dakconstructies geplaatst worden.”

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


CIRCULAIR BOUWEN

THEMA

PREFA

Prefa Aluminiumprodukte is al meer dan

zeventig jaar succesvol in de ontwikkeling,

productie en marketing van aluminium daken

gevelsystemen. In totaal werken er bij de

Prefa-groep meer dan vierhonderd medewerkers.

De productie van de meer dan

zesduizend hoogwaardige producten vindt

uitsluitend plaats in Oostenrijk en Duitsland.

Duurzaamheid door hoge stormweerstand

Het is echter vooral de stormweerstand die bij de systemen van Prefa in het

oog springt en die de duurzaamheid van de gevel of het dak bevordert. Met

dank aan de uitgekiende bevestigingswijze. De plaatser begint onderaan met

een startprofiel waarop hij de eerste rij Prefa-panelen of -dakpannen inhaakt.

Bovenaan bevestigt hij de panelen met klangen of rechtstreeks met schroeven

of nagels. Elk paneel haakt in het volgende paneel, waardoor ze elkaars bevestiging

overnemen, maar nog wel voldoende kunnen uitzetten. Dat gebeurt door

middel van de indirecte, verborgen bevestiging met de Prefa-patentkrammen

op volle bebording of latwerk. Tom Vanhandenhove: “Ingrijpende renovaties of

vernieuwingen van het dak zijn hier niet aan de orde aangezien de dakpannen,

schindels en losanges van Prefa de bewoners decennialang beschermen tegen

weer, wind en zon. Geen enkel ander bouwmateriaal houdt even lang stand.”

Aluminium is natuurlijk ook roestvast. En dankzij het niet-poreuze karakter van

het materiaal kan vuil zich trouwens niet vasthechten, waardoor het aan de

oppervlakte blijft. Een goede regenbui wast het weg. Dat doet de onderhoudskosten

aanzienlijk dalen.

“De eerste jaren moest de Belgische markt wennen aan het idee om met

aluminium te werken”, zegt Tom Vanhandenhove. (Beeld: Martin Croce)

Creatief toepassen

Prefa is sinds 2011 aanwezig op de Belgische markt. “De eerste jaren moest

de Belgische markt wennen aan het idee om met aluminium te werken. Maar

we zien dat architecten meer en meer begrijpen hoe je onze producten op

een creatieve manier kan toepassen”, zegt Vanhandenhove tevreden. “Plaatsers

zien vooral de voordelen op het vlak van verwerkbaarheid – ook bij lage

buitentemperaturen kan je gewoon doorwerken. De panelen worden trouwens

op maat gemaakt, wat het materiaalverlies beperkt.”

De Inselhalle, een congres- en eventcentrum in Lindau,

werd aangekleed door Prefa. (Beeld: Martin Croce)

“Om de voorschrijvers en installateurs te ondersteunen, staan onze experts

voortdurend met hen in contact, in heel Europa. Van de planning tot en met

de realisatie van een project staan opgeleide medewerkers hen met raad en

daad bij. Dit garandeert allereerst de planners en dakdekkers en nadien ook

de opdrachtgevers een hoge mate aan zekerheid. Niet voor niets kunnen wij

op onze sterke producten een unieke garantie van veertig jaar geven, op het

materiaal én op de kleur. Dat bewijst dat we zeker zijn van ons product.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


PLATFORM VOOR DE DUURZAME EN CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Met het relatienetwerk en de kennis van de toonaangevende vaktijdschriften

Bouwen aan Vlaanderen, Construire la Wallonie en Installatie & Bouw

verschijnt binnenkort hét integrale kennisplatform voor beslissers binnen de

circulaire en duurzame bouweconomie: KONSTRUKT+.

Het interactieve vaktijdschrift in combinatie met de socialmediakanalen brengt

alle informatie over producten, projecten, verduurzamingsopgaves, trends en

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en circulair bouwen samen.

Met KONSTRUKT+ wordt u de mogelijkheid geboden om in contact te treden

met duizenden beslissingsnemers uit de complete bouwkolom, en uw

duurzame initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en te

profileren. Gericht, snel, efficiënt en voordelig.

‘Een creatieve,

out-of-the-box manier

om uw boodschap over

te brengen’

LEES ONZE EERSTE UITGAVE NU OP KONSTRUKTPLUS.EU

of neem contact op met Mathieu Noppe, m.noppe@louwersmediagroep.be

Pieter-Jan Vansteelandt, p.vansteelandt@louwersmediagroep.be - +32 50 36 81 70


• Precisie en snelheid door controle en

ijken van uw toestellen

• Haal- en brengdienst over het hele land

• Geautoriseerde verdeler en servicepartner

van Leica Geosystems en Nedo

• Lasertopo-adviseurs

• 23/24u service

Stap mee in het BIM-verhaal

met de gebruiksvriendelijke toestellen van Lasertopo

Leica iCON

cc80

Leica iCON

gps 60

iCON

gps 70T

iCON

robot 70

iCON

robot 80

Leica

RTC 360

Kopen kan,

Huren ook!

lasertopo-huur.be

LASERTOPO bvba

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@lasertopo.be

www.lasertopo.be

Mr. Luc DELACOURT

Mr. Johan VAN HOOREWEGHE

Mr. Koen VANDE WALLE

BRUGGE

OOSTKAMP

E40

AFRIT 9

GENT

B-law Advocatenkantoor,

uw expert in

aannemingsrecht,

immobiliënrecht,

mede-eigendom,

DOMEIN

DE HERTEN

begeleiding van bedrijven,

handelshuur en

commercieel recht.

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 Oostkamp

Tel. 050 31 38 81

Fax 050 31 34 44

info@b-law.be

www.b-law.be


THEMA

BIM

SCAN TO BIM:

DE TOEKOMST VAN RENOVATIE EN RESTAURATIE

Kan de BIM-methodiek gebruikt worden voor renovatie- en/of restauratieprojecten? Het is een vraag die vaak terugkeert … Dergelijke projecten

zijn meestal ‘uniek’ en vergen doorgaans heel wat opmeetwerk alvorens het echte modelleren kan beginnen. In dit artikel zoomen we in op een

veelbelovende nieuwe meettechniek: SCAN to BIM. Biedt dit in combinatie met BIM meer voordelen dan de klassieke meettechnieken?

Tekst BIMtonic |

Beeld N² Kwadraat

3D-scanning is een vak apart. Techniek efficiënt en correct inzetten vereist kennis en ervaring.

Het begrip ‘SCAN to BIM’ is in zekere zin verwarrend. Een 3D-laserscan levert

immers niet meteen een 3D BIM-model op. Het product van een 3D-scanning

is na verwerking een puntenwolk met accurate, maar discrete meetpunten.

Afhankelijk van de toepassing wordt van deze puntenwolk een oppervlaktemodel

(mesh) gemaakt. Vaak kan je echter modelleren met de puntenwolk

als referentie. Er wordt dan ‘klassiek’ gemodelleerd, maar met een veel betere

controle over de werkelijke situatie en afmetingen.

Hoe werkt het?

3D-scanning is een vak apart. Techniek efficiënt en correct inzetten vereist

kennis en ervaring. Al te vaak hebben opdrachtgevers slechte ervaringen en

is de expertise van de ingehuurde bedrijven van groot belang.

Een 3D-scanner is een apparaat dat met zeer hoge snelheid objecten inmeet

en omzet in een wolk van miljoenen meetpunten: de puntenwolk.

124 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM

THEMA

Enkel via een combinatie van metingen op verschillende plaatsen (ook binnen- en

buitenmetingen) en het samenvoegen van de verkregen puntenwolken krijg je

zicht op het volumespel.

De nieuwste toestellen ‘vangen’ de meetpunten met een scansnelheid van

1.000.000 punten per seconde en een scandichtheid van 1 mm op 300

meter afstand. Het resultaat is een superrealistische en accurate registratie

van de werkelijkheid. 3D-scanning wordt vaak toegepast wanneer snelheid,

volledigheid en detailgraad cruciaal zijn.

Een scanner kan echter niet door bepaalde objecten heen meten en geeft de

volumetrische opbouw van de elementen niet weer. Enkel via een combinatie

van metingen op verschillende plaatsen (ook binnen- en buitenmetingen)

en het samenvoegen van de verkregen puntenwolken krijg je zicht op het

volumespel. Het samenstellen van puntenwolken met verschillende scanlocaties

wordt een geregistreerde puntenwolk genoemd. Het verschil tussen

de puntenwolken van een interieur en de buitenoppervlakte van de gevel van

een gebouw geeft bijvoorbeeld informatie over muurdiktes, maar zegt niets

over de opbouw van de muren of toont niet wat er zich bijvoorbeeld achter

een verlaagd plafond of verhoogde vloer bevindt. Het brengt louter de schil

van het meetbare oppervlak in beeld.

Het apparaat meet niet alleen punten in, maar maakt ook razendsnel minuscule

foto’s om ieder punt de juiste kleurwaarde te geven. Zo ontstaat een

pointillistisch beeld van het te meten object in zijn omgeving.

BIM-software laat niet toe om een puntenwolk rechtstreeks om te zetten

naar een 3D-model. Met behulp van bijvoorbeeld automatische elementenherkenning,

die standaard deel uitmaakt van bepaalde softwarepakketten,

gaat de omzetting van puntenwolk naar oppervlakken met geometrische

vormen iets vlotter.

Aan de slag…

Het is belangrijk om voor de start van een 3D-scan een beperkt protocol op

te stellen. Waarom wil je een scan laten maken? Wat is het onderwerp van

de scan? En wat ga je doen met het resultaat? Op basis van die gegevens

worden de scanneropstellingen bepaald, rekening houdend met het soort

scanner (resolutie, afstand, binnen- of buitenscan …) en de volledige dekking

van het onderwerp.

3D-scanning wordt vaak toegepast wanneer snelheid, volledigheid en detailgraad

cruciaal zijn.

“Een 3D-scan verzekert

een perfecte, maatvaste

registratie van grote en

complexe volumes”

Een 3D-scan verzekert een perfecte, maatvaste registratie van grote en complexe

volumes. Een extra pluspunt is dat niet alles in één keer gescand

moet worden. Je kan gefaseerd te werk gaan, want koppeling met eerdere

of latere scans is altijd mogelijk.

Conclusie

Wie denkt dat een 3D-scan goedkoper is dan een traditionele opmeting

heeft het bij het verkeerde eind. Anderzijds is het ook niet zoveel duurder en

zijn er in vergelijking met traditionele opmetingen een groot aantal extra

voordelen aan verbonden. Het inmeten gaat sneller, beter en foutloos (bij

gebruik van hoogwaardige scanners). Je bekomt een volledige registratie

van de werkelijkheid, die perfect als basis voor 2D- en 3D-tekenwerk en

controle van het tekenwerk kan fungeren. Modelleren gaat beter en sneller.

Bovendien vormen grote en complexe vormen geen enkel probleem. Er

zijn minder bijkomende metingen nodig (gemiddeld 10 tot 25% verborgen

kosten) en zowel fasering van het werk als spreiding van de kosten behoren

tot de mogelijkheden. Kortom: SCAN to BIM kan wel degelijk een belangrijk

verschil maken in renovatie- en restauratieprojecten! ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 125


THEMA

BIM

Vanuit de Twinmotion-bibliotheek kan een ARCHICAD-project verder aangekleed worden met bijvoorbeeld planten en bomen.

RENDEREN NAAR EEN HOGER NIVEAU GETILD

Sinds mei 2019 is het renderen met ARCHICAD-modellen naar een hoger niveau getild dankzij de directe link met Twinmotion. Die maand

maakte Epic Games, de maker van onder andere het welbekende Fortnite, de overname van Twinmotion bekend. Bovendien werd deze

software gratis ter beschikking gesteld tot en met november 2019. Sinds deze aankondiging staat de teller op meer dan 100.000 downloads.

Tekst en beeld KUBUS

Zijn kracht heeft Twinmotion te danken aan de

game engine Unreal Engine 4, die niet enkel ontwikkeld

is voor video- en computerspellen, maar

wereldwijd ook veelvuldig gebruikt wordt door

grote ondernemingen zoals Disney of architecten

zoals Zaha Hadid. De resultaten gaan veel verder

dan fotorealistische renders. Gebruikers kunnen

ook op een eenvoudige manier virtual reality-,

360°-beelden en -video’s creëren.

De directe link met ARCHICAD zorgt ervoor dat

3D-modellen in geen tijd in Twinmotion ingeladen

worden. De software doet bovendien al enkele

handelingen voor jou. Hij zet bomen, mensen en

auto’s automatisch om naar realistische, bewegende

exemplaren. Dan begint het echte werk.

De beelden kunnen zich zelfs aanpassen aan de seizoenen.

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM

THEMA

“Het programma bevat een uitgebreide materialenbibliotheek

waarmee de texturen van het 3D-model heel eenvoudig

overschreven worden met fotorealistische materialen”

Bewegende beelden

Vanuit de Twinmotion-bibliotheek kan een

ARCHICAD-project verder aangekleed worden

met bijvoorbeeld planten, bomen of zelfs dieren.

Dit kan stuk per stuk, of ‘en masse’. Ook

grassen kunnen met behulp van een penseel

heel snel een volledig weiland bedekken. Het

mooie aan deze elementen is dat ze onderhevig

zijn aan de natuur. Ze bewegen niet alleen

mee met de wind, maar luisteren ook naar de

seizoenen. Met de gebruiksvriendelijke interface

kan je heel eenvoudig aangeven dat het

een koude winterdag is waarop de sneeuwvlokken

naar beneden dwarrelen.

Dankzij de uitgebreide materialenbibliotheek kunnen ARCHICAD-modellen eenvoudig overschreven worden

met fotorealistische materialen.

Uitgebreide materialenbibliotheek

Het programma bevat eveneens een uitgebreide

materialenbibliotheek. Hiermee kunnen de texturen

van het ARCHICAD-model heel efficiënt

overschreven worden met fotorealistische materialen.

Deze zijn bovendien volledig aanpasbaar.

Zo kunnen gebruikers de kleur, de reflectie

of de schaal eenvoudig wijzigen. Om de beleving

compleet te maken, geeft Twinmotion aan

hoe het materiaal moet ‘klinken’ zodra iemand

erover loopt.

Met enkele clicks navigeren mensen, fietsers

of auto’s doorheen je project. Deze beweging

wordt in het model gecreëerd door ‘paths’ te

tekenen. In geen tijd ga je zo van spookstad

naar metropool. Voor de ultieme beleving worden

typerende grootstadgeluiden toegevoegd

zoals een sirene, een straatmuzikant of een

voorbijrazende trein.

Tot slot is het tijd om het project om te zetten

naar enkele mooie resultaten. Gebruikers kunnen

enkele leuke standpunten creëren die het

project in de verf zetten, voor foto’s of een video

kiezen en klaar is kees. Lastminuteaanpassingen

aan het ARCHICAD-model vormen geen

probleem. Met een update vanuit ARCHICAD

worden de wijzigingen automatisch doorgevoerd

in Twinmotion.

Met enkele clicks navigeren mensen, fietsers of auto’s doorheen je project. In geen tijd ga je zo van spookstad

naar metropool.

Kortom: renderen wordt kinderspel met ARCHI-

CAD en Twinmotion. De software is nog gratis te

downloaden tot en met november. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


Dewulf Roeselare


THEMA

BIM

SNELLE DOORLOOPTIJD EN MINIMALE FOUTENMARGE

DANKZIJ BIM

Familiebedrijf Pacquet uit Ieper specialiseert zich in totaalinstallaties voor HVAC, sanitair en elektriciteit, inclusief gebouwsturing. Met de tweede

generatie aan het roer opteerde Pacquet voor een grondige koerswijziging. Daarbij staat BIM centraal, met al zijn praktische voordelen voor de

uitvoeringsfase én de eindklant.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld David Beerlandt

De kracht van BIM bij Pacquet.

Marc Pacquet richtte het bedrijf een twintigtal jaar geleden op. Van bij de

start lag de focus op technische installaties. Sinds de intrede van zonen

Marijn (in 2012) en Stijn (in 2015) waait er een nieuwe wind door de

firma. Beide broers hebben vanuit hun eerdere professionele ervaring –

in de machine-bouw – veel voeling met 3D-technologie. Dat ze meteen

toekomst zagen in BIM-toepassingen binnen hun branche, hoeft dan ook

niet te verbazen.

Snel mee met de trend

Een viertal jaar geleden volgden Stijn en Marijn de opleidingen voor BIM.

“We waren er dus vrij vroeg bij. We waren mee met de grote jongens, zeg

maar”, aldus Stijn Pacquet. Een keuze die deels voortvloeide uit innovatiezin

en deels uit praktische beslommeringen. “Op dat moment was het moeilijk

om voldoende personeel te vinden voor de plaatsing van onze installaties

op de werven. We zochten dus een manier om efficiënter te werken en de

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM

THEMA

“Vandaag worden alle

grotere projecten gepland,

uitgetekend en uitgevoerd

via BIM”

concrete info voor op de werf zo duidelijk en volledig mogelijk mee te geven

aan de techniekers. BIM bood het antwoord.” En zo werd het gereputeerde

bedrijf een nieuwe start-up, met de ervaring van een oude rot in het vak als

stevige basis.

Efficiënte en correcte uitvoering

Toen de broers het potentieel van BIM steeds verder ontdekten, besloten ze

hun bedrijf helemaal te heroriënteren. Vandaag worden alle grotere projecten

gepland, uitgetekend en uitgevoerd via BIM. Het grote voordeel: het vraagt

weinig tijd om de installatieteams de nodige uitleg te geven. Ze hebben zelf

alle info ter beschikking in het BIM-dossier. Zo kan het gros van de projecten

uitgevoerd worden door de eigen techniekers. In uitzonderlijke situaties zet

Pacquet ook onderaannemers aan het werk.

“BIM heeft niet alleen grote voordelen voor ons als bedrijf. Onze klanten

profiteren optimaal mee van de technologie. De doorlooptijd op de werf

wordt namelijk verkort én de kans op fouten is veel kleiner. Bij twijfel kunnen

de techniekers gemakkelijk een extra 3D-beeld of specifieke afmetingen

raadplegen.” Samen met de expliciete keuze van Pacquet voor de beste

materialen en gerenommeerde merken staat BIM garant voor kwaliteit en

maximale efficiëntie. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


THEMA

BIM

Alle uitvoeringsdossiers bereidt DCA nu voor in BIM.

“BIM is een grote meerwaarde

voor onze uitvoeringsactiviteiten”

BIM is vandaag niet meer weg te denken uit de bouwsector. Als innovatief bouwbedrijf wil ook DCA niet achterblijven. De Kempense bouwfirma

trekt vandaag voluit de kaart van BIM. Het eerste grote project dat integraal is uitgewerkt in BIM is momenteel in uitvoering in Heist-op-den-Berg.

Op zeer korte termijn worden ook de prefabafdeling en kopersbegeleiding in BIM geïntegreerd.

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld DCA

Dat BIM veel meer is dan een trend is al lang

duidelijk. De voordelen, met het beperken van

de foutenlast op kop, trekken meer en meer

aannemers – groot én klein – over de streep.

“Wij springen niet zomaar op de kar van elke

nieuwe technologie. Alleen wanneer ze echt

een meerwaarde biedt voor onze uitvoeringsactiviteiten

– onze corebusiness – gaan we ermee

aan de slag”, benadrukt Tiene Torfs, hoofd van

de BIM-afdeling bij DCA. De meerwaarde van

BIM staat voor DCA buiten kijf. “Door al onze

“Elk dossier bereiden we nu tot in de

puntjes voor in BIM, zodat we over een

virtueel opgeleverd model beschikken

waarmee we rechtstreeks kunnen

overgaan tot uitvoering”

132 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BIM

THEMA

te moeten gaan tekenen. Dat proces is vandaag

in volle gang. Ook met de kopersbegeleiding

heeft DCA een start genomen. “De kopersbegeleiding

is een aparte afdeling binnen de bouwafdeling

van DCA die kopers van een appartement

in een van onze residentiële projecten gedurende

heel het bouwproces persoonlijk begeleidt. Alle

plannen voor deze kopers gaan we uitwerken in

3D-modellen, zodat we hen een virtueel model

kunnen aanbieden van elk appartement dat we

bouwen”, zegt Tiene Torfs. “Op die manier krijgen

kopers – particulieren in ons geval – een beter inzicht

in hun woning aan de hand van een uiterst

toegankelijk model.”

“Werken met BIM leidt tot minder fouten, minder faalkosten en op termijn ook tot een kortere

uitvoeringstermijn”, aldus Tiene Torfs, hoofd van de BIM-afdeling bij DCA.

projecten voor te bereiden in BIM kunnen we

fouten vooraf elimineren. Elk dossier bereiden

we nu tot in de puntjes voor in BIM, zodat we

over een virtueel opgeleverd model beschikken

dat rechtstreeks kan overgaan tot uitvoering.

Deze manier van werken leidt tot minder fouten,

minder faalkosten en op termijn ook tot een

kortere uitvoeringstermijn. Dat is althans onze

doelstelling”, aldus Tiene Torfs.

In de pijplijn: prefabafdeling en

kopersbegeleiding

In tweede instantie gaat DCA zijn prefabafdeling

Predil in BIM integreren. Dat houdt in dat alle

3D-modellen voor de prefabafdeling op punt worden

gezet in BIM, zodat de afdeling rechtstreeks

vanuit het model kan vertrekken zonder opnieuw

BIM werpt vruchten af

Het mag duidelijk zijn dat DCA niet bij de pakken

is blijven zitten. Het bedrijf kan vandaag

rekenen op een hele BIM-organisatie die volwaardig

meedraait binnen het werfteam. “Ons

eerste grote project dat is voorbereid in BIM is

nu in uitvoering, namelijk Park op den Berg,

een uniek nieuwbouwproject met penthouses

en luxeappartementen in Heist-op-den-Berg.

Onze BIM-werfconsulent is tijdens de werken

aanwezig op de werf en draait mee binnen het

werfteam om de uitvoeringsplannen mee in

goede banen te leiden. Alle informatie omtrent

de werkzaamheden wordt uit ons BIM-model gehaald.

Heel het bouwteam is enthousiast, wat

de meerwaarde van onze BIM-strategie alleen

maar bevestigt”, aldus Tiene Torfs. ❚

Leertraject

Begin 2018 schaarde DCA zich voluit achter het

BIM-verhaal. De firma werkte een implementatienota

uit om BIM in haar werking te integreren.

“We beschouwen de nota als een leertraject dat

van begin 2018 tot eind 2019 loopt”, legt Tiene

Torfs uit. “Dit geeft ons de tijd om alle facetten

van BIM te ontdekken en ten gronde uit te werken

op maat van ons bedrijf. Een goede motivatie is

dat we vandaag voorlopen op schema. De implementatie

verloopt vlotter dan verwacht.”

Alle uitvoeringsdossiers in BIM

DCA focust voornamelijk op drie pijlers. Een eerste

grote pijler is de voorbereiding van de dossiers in

uitvoering, wat momenteel al is uitgerold. Voor

elk project maakt DCA nu een dynamisch werfinrichtingsplan

op in 3D, waarbij alles mee in kaart

wordt gebracht – van de veiligheidsrisico’s tot de

aanlevering van materialen. “Op die manier weten

we hoe de werf in elkaar zit nog voor er een schop

in de grond gaat”, zegt Tiene Torfs. “Ook voor onze

leveranciers en onderaannemers is het 3D-model

van onschatbare waarde. We halen er alle mogelijke

informatie uit.”

Het eerste grote project van DCA dat is voorbereid in BIM is momenteel in

uitvoering: het nieuwbouwproject Park op den Berg.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 133


Lachen maakt gezond

Rire c’est guérir

www.dca.be

WWW.WONENINPARKOPDENBERG.BE

DCA onderscheidt zich in de bouwsector door

de diversiteit in uitvoeringsactiviteiten: Infra,

Burgerlijke Bouwkunde, Bouw, Projectontwikkeling,

Prefab-beton en -wapening, HVAC en sanitair.

Ons logo symboliseert het enorme belang dat we

hechten aan partnerships, zowel binnen als buiten

onze bedrijfswereld én dat al 50 jaar lang!

DCA nv Lilsedijk 50 | 2340 Beerse | +32 (0)14 62 22 11 | info@dca.be | www.dca.be | Volg ons op

DCA ondersteunt de werking van

en


BIM

THEMA

“DANKZIJ BIM HEBBEN WE MEER DAN EEN STREEPJE VOOR”


Building Information Modeling is niet alleen de nieuwe norm bij architecten en aannemers.

Ook in de installatiesector maakt de innovatieve ontwerpmethodiek furore. Een absolute

voorloper op dat vlak is de firma Vliegen nv. “Zeker in grote, complexe opdrachten kunnen

we zo een aanzienlijke meerwaarde bieden”, aldus zaakvoerder Raf Vliegen.

Tekst Tim Janssens

Het gaat Vliegen nv voor de wind. Wat in de jaren

60 van vorige eeuw begon als de eenmanszaak

van Pierre Vliegen, is intussen uitgegroeid tot een

gespecialiseerde onderneming met een dertigtal

medewerkers en een twintigtal vertrouwde onderaannemers.

Op de lauweren rusten is er zeker niet

bij, want het bedrijf uit Bree blijft zich verder ontwikkelen.

Zo is Vliegen tot op heden een van de

enige sanitaire installateurs in ons land is die vertrouwd

is met de innovatieve BIM-methodiek en de

bijhorende Revit-software. “Een belangrijke troef”,

stelt zaakvoerder Raf Vliegen. “We zijn meteen

mee op de kar gesprongen (sinds 2015). Het heeft

heel wat tijd en energie gekost om ons die nieuwe

werkwijze volledig eigen te maken, maar inmiddels

plukken we er echt de vruchten van. We kunnen

eens zo nauwkeurig en efficiënt te werk gaan, want

via ons 3D-tekenmodel kunnen we eventuele conflicten

al in de ontwerpfase oplossen. Bovendien

geeft het ons meer dan een streepje voor op de

concurrentie. Grote aannemers die eveneens vertrouwd

zijn met BIM geven sneller de voorkeur aan

een installateur die dezelfde taal spreekt. Zeker

in grote, complexe opdrachten kunnen we zo een

aanzienlijke meerwaarde bieden. Getuige daarvan

onze gewaardeerde bijdrage aan prestigeprojecten

zoals AZ Sint-Maarten in Mechelen en Nieuw Zuid,

het Havenhuis en ZNA Cadix in Antwerpen.” ❚

“Grote aannemers die eveneens

vertrouwd zijn met BIM geven sneller

de voorkeur aan een installateur die

dezelfde taal spreekt”

Vliegen nv, specialist in sanitaire

installaties voor al uw projecten,

van ontwerp tot uitvoering.

Aanleveren van AutoCAD

en REVIT tekeningen via

STABICAD toepassingen.

©Interbuild

©Interbuild

www.vliegennv.be s Meeuwerkiezel 37 s 3960 Bree s +32 89 46 18 94

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


Bouwen aan monumenten Mechelen, Predikherenklooster

RESTAURATIE PREDIKHERENKLOOSTER

RESPECTEERT OOK MINDER GLORIEUS VERLEDEN

De stad Mechelen geeft het voormalige Predikherenklooster een nieuwe bestemming als bibliotheek. Het ruïneuze karakter van het complex

blijft deels bewaard, al impliceert dit geenszins dat de bezoekers moeten inboeten aan comfort. Bijzonder is dat twee van de grootste restauratieaannemers

van het land de handen in elkaar sloegen om dit unieke project tot een goed einde te brengen.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Marijs Van Vlasselaer / Group Renotec en Skin Branding Agency / Group Monument

Het oorspronkelijk zeventiende-eeuwse klooster bestaat uit vier vleugels

rondom een vierkante binnenplaats met pandgang en een achttiende-eeuwse

kerk. De Predikheren of Dominicanen zijn een bedelorde. Ze hanteerden

dan ook een sobere stijl. Door hun beperkte financiële middelen moesten

ze de bouw van hun Mechelse stek echter spreiden over een periode van

bijna tachtig jaar. Aan het einde van de achttiende eeuw, tijdens de Franse

periode, moesten de Predikheren opkrassen van de nieuwe machthebbers.

Daarna kreeg het gebouw verschillende andere functies en had het ook te

maken met leegstand en verwaarlozing.

Ruïneus uitzicht gedeeltelijk behouden

Bij heel wat restauraties wordt teruggegrepen naar de meest glorieuze

periode uit het verleden. Hier is dat niet het geval, want het ruïneuze

uitzicht blijft gedeeltelijk bewaard. "We zijn niet de eersten die breken

met de traditie. Bij de restauratie van het Neues Museum in Berlijn, dat

veel schade had opgelopen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, gebeurde

het ook al", stelt architect Wouter Callebaut, zaakvoerder van

Callebaut-Architecten. "De ruïneuze toestand toont een duidelijk beeld

van de historische gelaagdheden. We nemen patina's van de verwering

mee als kenmerkende aspecten. Zo kunnen bezoekers zien wat origineel

is, wat verdwenen is en wat er is toegevoegd."

“De ruïneuze toestand toont

een duidelijk beeld van de

historische gelaagdheden.

We nemen patina's van

de verwering mee als

kenmerkende aspecten”

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Mechelen, Predikherenklooster

Bouwen aan monumenten

Het handhaven van de deels ruïneuze toestand betekent niet dat de

bibliotheekbezoekers aan comfort moeten inboeten. (Beeld: Joost Joossen)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

De aanpassingen uit verschillende perioden blijven zichtbaar

Renotec voerde de twee eerste fases van de restauratie uit. Die omvatten

vooral werken aan de buitengevels, daken en plafonds. De volgende fase, de

binnenafwerking, was voor Monument.

In het bibliotheekconcept moeten er op de begane grond uiteindelijk een

leescafé (barbib), een gastronomisch restaurant en een buitenterras komen,

op de eerste verdieping leslokalen, werkruimtes voor het personeel en een

stille studie- en werkzaal in de vroegere kloosterbibliotheek. Het grootste deel

van de bibliotheekcollectie krijgt een plaats op de zolder, waar de imposante

dakconstructie met houten spanten behouden blijft. Aangepaste dakkapellen

zorgen voor veel licht en een mooi uitzicht over de omgeving. Opdat elke

bezoeker er zich thuis zou voelen, worden er verschillende zones met een

eigen sfeer ontworpen: van levendig over rustig tot stil.

Baksteen en marmer

Group Renotec gebruikte in totaal zeven verschillende soorten baksteen. Van

sommige types was hier of elders geen origineel te recupereren materiaal

beschikbaar, zodat het bouwbedrijf nieuwe stenen met dezelfde maatvoering

en kleurschakering moest laten bakken in Nederland.

Binnen kampte Group Monument met een vergelijkbaar probleem. "Zoals in

heel wat religieuze gebouwen was de oorspronkelijke vloer bekleed met Belgische

zwarte marmer. }

NIEUWPARKET – HOUTEN VLOER IN

COMBINATIE MET VLOERVERWARMING

Het Gruuthusemuseum in Brugge, de Nationale Bank in Brussel, het Roziercomplex

van Universiteit Gent, het begijnhof van Kortrijk en nu het Predikherenklooster

in Mechelen. In de loop der jaren werkte Nieuwparket (Knesselare) mee aan

de restauratie van heel wat bekende monumentale en historische gebouwen.

"In veel gevallen gebeurde dit in opdracht van Group Monument, waarmee we

al lang uitstekend samenwerken", verklaart Geert Van Nieuwerburgh, die het

bedrijf bijna 35 jaar geleden oprichtte. In Mechelen legden hij en zijn team over

een oppervlakte van goed 500 m² houten vloeren aan, vooral in de lees- en vergaderzalen.

Het gaat om op de dekvloer verlijmde eikenhouten planken met een

dikte van 18 mm, een breedte van 150 mm en een lengte van 5,5 meter. "Dat

is veel, en hoewel er bij restauraties meer en meer gevraagd wordt naar massief

hout, is dit zeker geen courante keuze in combinatie met vloerverwarming",

merkt Van Nieuwerburgh op. "Dit zorgt immers voor een hoger risico op trek en

krimp. Dat kan je vermijden door je niet te laten opjagen en nauwgezet rekening

te houden met de droogtijd

van de chape."

Nieuwparket legt zich toe

op speciale en ongewone

houten vloeren. "Dat

kan gaan om alle mogelijke

gewone en ongewone

parketpatronen, maar ook

om ongewone houtsoorten,

van mahonie tot kerselaar. Zo hebben we in Tildonk al een teakparket uit

een ondergrond van bitumen gehaald en netjes teruggelegd."

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


Bouwen aan monumenten Mechelen, Predikherenklooster

Het indrukwekkende dakgebinte.

CRAFTSMANSHIP AT HIGHER LEVEL(S)

Industriezone Waterven | 8501 Kortrijk (Heule) | +32 56 44 05 35 | info@trappendemunster.be

www.trappendemunster.be

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Mechelen, Predikherenklooster

Bouwen aan monumenten

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TRAPPEN DEMUNSTER –

EIKEN TRAPPEN

Trappen Demunster (Kortrijk) plaatste op verschillende verdiepingen

in het Predikherenklooster eiken trappen en bordessen.

Daarbij ook een trap met een brandweerstand van 60 minuten.

"Wij maken uitsluitend trappen en doen geen ander schrijnwerk,

zoals parket of deuren", zeggen zaakvoerders Valerie en Lieven

Demunster. "Dat is al zo sinds we in 2000 met ons bedrijf van start

gingen."

Demunster is de enige trappenmakerij in België die rechtstreeks in

het bos boomstammen aankoopt en ze zelf verzaagt tot een volwaardig

eindproduct. "Ook het plaatsen van de trappen gebeurt

met eigen mensen", onderstrepen ze. "Dankzij onze eigen zagerij

kunnen we ook halffabricaten op maat leveren aan houthandelaars,

schrijnwerkers en collega-trappenmakers."

De aanpassingen uit verschillende periodes blijven zichtbaar.

Op grafstenen in de kerk na was dit marmer bijna overal verdwenen. "Recuperatievloermateriaal

in Noir de Mazy vinden we soms in kleine hoeveelheden,

maar aangezien het om een oppervlakte van 650 m² ging, konden

we niet anders dan nieuwe tegels plaatsen", vertelt Maarten Vanooteghem,

projectleider bij Group Monument. Gelukkig is er nog één groeve in België

die zwart marmer exploiteert. De architecten trokken naar de 70 meter diepe

ondergrondse mijn om er hun keuze te maken."

"In de restauratiesector zijn nevenaannemingen eerder ongewoon", zegt Marijs

Van Vlasselaer, projectleider bij Group Renotec. "Zeker als het toevallig

om twee van de grootste restauratieaannemers van het land gaat. We maken

er dan wel een erezaak van om ons uiterste best te doen om degene die de

volgende taak uitvoert niet met vertragingen op te zadelen. Er waren ook

heel wat zaken waarvoor strikte afspraken nodig waren, zoals het aanbrengen

van de doorvoeren voor de technieken doorheen het dak."

"In het Predikherenklooster hebben we ter plaatse eerst alles

nauwkeurig opgemeten. Dit gebeurt met een scanner, zodat we

de trap in de ruimte kunnen tekenen in het technisch bureau. Dit

levert een 3D-beeld op zoals het werkelijk zal worden. Dat leggen

we dan voor aan de klant. Na overleg en goedkeuring gaat alles

in productie. Telkens wanneer er een trap klaar was, ging een van

onze drie plaatsingsploegen hem in het Predikherenklooster installeren

en afschermen met een op maat gezaagd karton."

Demunster werkte al meermaals samen met Group Monument.

"Dergelijke opdrachten brengen ons altijd naar speciale situaties of

ongewone locaties, zoals het In Flanders Fields Museum in Ieper

en kasteel Ter Rijst in Pepingen. Momenteel werken we mee aan

het Cobergher Hotel, dat een van de meest exclusieve hotels van

Kortrijk moet worden. We zijn, in onderaanneming voor Verstraetebouw,

ook aan het werk in het Blauw Kasteel in Scheldewindeke."

Geen verkeersproblemen

Bij restauraties in stedelijke omgevingen vormen het verkeer van en naar de

bouwplaats en de beschikbare ruimte vaak een probleem. "Hier hadden we

daar gelukkig geen last van, omdat we gebruik konden maken van het park

en een gat in de parkmuur. Zo konden we rechtstreeks van de ring op de

kloostersite rijden. Een van de laatste werken voor ons was het dichten van

de parkmuur, gevolgd door de heraanleg van het park." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Stad Mechelen

Architect

THV Predikheren: Korteknie Stuhlmacher Architecten (Rotterdam,

Nederland), Callebaut-Architecten (Gent) en Bureau Bouwtechniek

(Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

Group Renotec (Geel) en Group Monument (Ingelmunster)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 139


LABORATORY | MUSEA | INTERIOR | HEALTHCARE | HOTEL | DOORS

WE ARE MULTI DISCIPLINARY

AND AT YOUR SERVICE

Zuidstraat 24-32 | 8501 Kortrijk - Heule | info@potteau.com | TEL + 32 (0)56 36 33 33 | FAX + 32 (0)56 35 78 06

www.potteau.com


Mechelen, Predikherenklooster

Bouwen aan monumenten

Binnenschrijnwerk op maat

voor fraaie kloosterbibliotheek

De nieuwe bibliotheek in het Mechelse

Predikherenklooster is uniek in haar soort.

Dit is onder meer te danken aan de mix van

oude en nieuwe elementen, die extra in de

verf gezet wordt door het op maat gemaakte

binnenschrijnwerk.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Luc Bruggeman

Zoals de firmanaam al doet vermoeden, is Potteau

Labo een specialist in laboratoriummeubilair.

Maar het is net zo goed thuis in algemene interieurinrichtingen.

Denk hierbij aan luxehotels, musea

en tentoonstellingsruimten. Een project zoals

het Mechelse Predikherenklooster was dan ook op

maat van het Kortrijkse bedrijf gesneden. "We hebben

er zowel brandwerende deuren als akoestische

lambriseringen en meubilair geplaatst", vertellen

projectleiders Mario Schreel en Michiel Tijtgat. Visueel

vallen de lambriseringen sterk op. "Het zijn

hedendaagse elementen. De opdrachtgevers hebben

kosten noch moeite gespaard om hoger op de

muren en op de plafonds zo veel mogelijk sporen

van de bouwgeschiedenis te fixeren en zichtbaar

te laten. Dat zorgt voor een sterk contrast."

De lambrisering bestaat bijna overal uit eikenhout,

dat geolied is om het natuurlijk uitzicht te

bewaren. "In de inkomzone en in de zogenaamde

blauwe zaal hebben we dan weer gelakt vurenhout

gebruikt."

Digitale opmetingen

De meeste deuren zijn op maat gemaakt. "De

omlijstingen van de circa 150 deuren bestonden

uit natuursteen, met een rondboog als bekroning.

Maar de maatvoering vertoonde forse individuele

verschillen", leggen de projectleiders uit. "Gelukkig

hebben we flink wat geïnvesteerd in recente

technologie. Vroeger moesten we in zulke gevallen

voor elke deur ter plaatse een afzonderlijke mal

komen maken. Tegenwoordig volstaat het om de

deuropeningen digitaal op te meten. Die gegevens

kunnen we dan rechtstreeks in ons tekenprogramma

invoeren. Dat is veel minder tijdrovend."

De hoge lambrisering trekt de aandacht.

“Het doordachte

houtgebruik komt

de uitstraling ten

goede”

Authentiek vakmanschap

"Het rechte meubilair en de strak uitgelijnde lambrisering

moesten we nauwkeurig aanwerken aan

de ruwe muren. Uiteraard vormt dit in een eeuwenoud

gebouw een grote uitdaging. Dankzij ons

authentieke vakmanschap kunnen we dergelijke

opdrachten adequaat aanpakken”.

Dat vakmanschap kwam zo mogelijk nog meer van pas

op de zolder. "Daar moesten we het bibliotheekmeubilair

op maat aanbrengen rondom de balken van het

dakgebinte", zegt Tijtgat. "Geef toe, het gebruik van

hout voor zowel de rekken als het meubilair komt de

uitstraling ten goede. In een traditionele bibliotheek

met standaard metalen rekken mis je dat."

Referenties

Potteau werkte eerder ook mee aan het AfricaMuseum

in Tervuren, De Krook in Gent en het Prinses Maxima

Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. "In Antwerpen

vormt de restauratie van het stadhuis een grote

opdracht”, vult bestuurder Bram Clinckemaillie aan.

“We nemen er de deuren, het meubilair en de lambriseringen

voor onze rekening. En in Gent zijn we aan

het werk in het nieuwe bezoekerscentrum van de Sint-

Baafskathedraal. Let daar volgend jaar zeker op de met

messing afgewerkte deuren!" ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


Sint-Katharinatoren Hoogstraten

Restauratie, renovatie en

algemene bouwwerken

Steenhouwerij en marmerbewerking

Dak-, zink- en loodwerken

Schrijnwerkerij, glas-in-lood, smeedwerk

Hotel The Fourth / Tafelrond Leuven

Conservatie en restauratie van monumentale kunst

Speciale restauratie- en renovatietechnieken

Steigers, stut- en schoringwerken

Archeologisch onderzoek

Projectontwikkeling en herbestemmingen

Group Monument nv

Oostrozebekestraat 54, B - 8770 Ingelmunster

T +32 51 31 60 80

monument.be


Mechelen, Predikherenklooster Bouwen aan monumenten

OUDE BOUWMATERIALEN

VOOR NIEUWE PROJECTEN

Om het authentieke karakter van het pand te bestendigen, ging de architect op zoek naar antieke vloeren.

Om de vergane glorie van het Predikherenklooster nieuw leven te kunnen inblazen, was een maximaal behoud van de originele bouwelementen

cruciaal. Helaas had een groot deel van de vloeren de tand des tijds niet doorstaan. Om het authentieke karakter van het pand te

bestendigen, ging de architect op zoek naar een leverancier van antieke vloeren. En die vond hij in het Nederlandse De Opkamer.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Potteau Labo | Luc Bruggeman

Vanuit hun voorliefde voor oude bouwmaterialen

besloten Michel van der Sanden en Carola Weeland

in 1990 een wel erg speciaal bedrijf op te

richten. De Opkamer uit Made specialiseert zich

immers in de verkoop van oude metselstenen,

antieken schouwen van Franse kalksteen of exclusieve

marmers en antieke vloeren zoals kerkdallen,

basecles, oude blauwsteen, Bourgondische dallen

en oude terracottavloeren. “We kopen de producten

van lokale slopers”, vertelt zaakvoerder Michel

van der Sanden. “Geregeld helpen we ze ook om

deze elementen te demonteren in kerken, overheidsgebouwen

of andere panden. Vervolgens

worden ze in onze werkplaats gekuist, op formaat

gesorteerd en klaargemaakt voor verkoop.”

ook tal van particulieren vinden hun weg naar

ons. Zelfs in de Efteling hebben we oude natuursteenvloeren

mogen leveren. Natuurlijk zijn we

eveneens de ideale partner voor renovaties van

grote oude gebouwen, zoals het Predikherenklooster.

Daar zorgden we voor circa 500 m² terracotta-

en natuursteenvloeren. Zo hebben we er opnieuw

een erg interessante referentie bij. Het Predikherenklooster

is immers een enorm mooi voorbeeld

van hoe een oud, vervallen gebouw een nieuwe

bestemming kan krijgen met oog en respect voor

de authentieke bouwelementen.” ❚

Authentieke vloeren voor het Predikherenklooster

Met de oprichting van De Opkamer vulden de initiatiefnemers

blijkbaar een belangrijke behoefte

in, want intussen telt de onderneming acht werknemers

en worden de producten verkocht in heel

Europa. “We leveren voornamelijk aan hotels en

musea”, vervolgt Michel van der Sanden. “Maar

De Opkamer leverde circa 500 m² oude terracotta- en natuursteenvloeren

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.

Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten.

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.

Onze sterktes?

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie

en sterke technische kennis.

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar jobs@renotec.be

IF

RENOTEC

NOW!

WHEN?

WWW.RENOTEC.BE


Bedrijfspresentatie, Renotec

Bouwen aan monumenten

Restaureren en meedenken

Een van de zes divisies van renovatiebedrijf Renotec (Geel) legt zich niet alleen toe op de restauratie van bouwkundig erfgoed, maar ook

op de (her)bestemming daarvan na restauratie. Ze heet dan ook toepasselijk 'restauraties en herbestemmingen’. Een vak apart, zo blijkt …

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Renotec

De voorbije twintig jaar is de aandacht van de

Vlaamse overheid voor het bouwkundig erfgoed

sterk toegenomen. Dat leidde tot meer en beter

behoud van de oorspronkelijke architectuur. In

een verder verleden werd er meer gesloopt. Maar

die aandacht en de strengere beschermende regelgeving

leidden tot een nieuw probleem: je kan

niet van elk erfgoedgebouw een museum of een

horecazaak maken, terwijl het niet vanzelfsprekend

is om oude architectuur te combineren met

een rendabele hedendaagse bestemming. Vooral

voor privé-eigenaars weegt die rendabiliteit door.

Visies

"Daarom maken wij er een erezaak van om ook

mee te denken over mogelijke bestemmingen",

zegt Sofie De Deckere, directeur van de afdeling

restauraties en herbestemmingen. "Dat kunnen

we omdat we niet alleen de nodige competenties

voor de bouwkundige niches in huis hebben,

maar ook al veel ervaring opbouwden met de

erfgoedvisies van de Vlaamse, de Brusselse en de

lokale overheden. Dankzij ons opgebouwd netwerk

slaagden we er ook al meermaals in om een

eigenaar in contact te brengen met een mogelijke

exploitant. Daarom mikken we graag op zulke opdrachten."

Expertise maximaal valoriseren

"Om onze expertise maximaal te valoriseren, is het

van belang dat we al in een vroege fase bij projecten

betrokken worden – liefst als deel van een

bouwteam of een vergelijkbare formule, waarbij

we meteen rond de tafel kunnen zitten met de

architect en de eigenaar", stelt De Deckere. Ook

intern functioneren de medewerkers van Renotec

als een team. "Onze afdeling telt ongeveer

vijftig projectleiders met een achtergrond van

architect of ingenieur en 150 arbeiders, die zich

elk een of meer specifieke competenties hebben

eigengemaakt. Het gaat onder meer om smeden,

schrijnwerkers, steenkappers, beeld- en meubelrestaurateurs

en glas-in-loodspecialisten. Die kunnen

in het geval van eventuele problemen altijd bij

elkaar te rade gaan. We streven er overigens naar

om zo veel mogelijk competenties te bundelen in

eigen huis." ❚

In 2015 raakte het Boterlaarhof in Deurne zwaar beschadigd door een brand. De nieuwe eigenaar wil er

een jeugdvakantiecentrum in onderbrengen. Renotec restaureert het gebouw, maar brengt tegelijk de nodige

hedendaagse functionaliteiten aan.

Dit woonhuis stond oorspronkelijk in Poperinge. In openluchtmuseum Bokrijk is het een voorbeeld van een

traditionele ‘pure’ restauratie. Die weerspiegelt de toestand op een specifiek moment in het verleden. Doordat

het deel uitmaakt van het openluchtmuseum, zijn hedendaagse toevoegingen overbodig.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 145


Bouwen aan monumenten Gent, De Snoepwinkel

​DE SNOEPWINKEL:

laatste, maar

cruciale fase in

renovatie van Vooruit

De renovatie van Kunstencentrum Vooruit was een gewaagde evenwichtsoefening tussen oud en nieuw. Ook in de laatste fase, waarbij het

bestaande gelijkvloers werd aangepakt en een aanpalende vervangbouw werd gerealiseerd. Dankzij een nieuwe CLT-structuur achter de

beschermde gevel ontstond er een uiterst duurzaam en functioneel geheel. Kortom: de ‘Snoepwinkel’ bewijst dat ook geklasseerde panden

een toekomst hebben.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Reinhart Cosaert en Dial Architects

Dial Architects werkte een concept uit waarbij achter de bestaande gevel een

volledig nieuwe constructie in Cross Laminated Timber verrees.

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, De Snoepwinkel

Bouwen aan monumenten

Enkele jaren geleden kon Vooruit het naburige gebouw kopen, waar de

beroemde Gentse Confiserie Temmerman jarenlang gevestigd was. Met de

‘Snoepwinkel’ kreeg het kunstencentrum de perfecte troef in handen om enkele

onontwarbare knopen in de opslag van materialen en de distributie van

mensen en goederen weg te werken. “De verbouwing liet ons eveneens toe

om de perceptie van ‘kunstencentrum’ opnieuw scherp te stellen en een echte

ontvangstzone voor de theaterbezoekers te creëren”, vertelt Geert Pauwels

van Dial Architects. “Dit moest weliswaar allemaal achter de beschermde

gevels van beide gebouwen gebeuren.”

Uiterst duurzame renovatie

Dial Architects werkte een concept uit waarbij achter de bestaande gevel een

volledig nieuwe constructie in Cross Laminated Timber (CLT) verrees. “De tussenliggende

ruimte fungeert als akoestische en thermische buffer”, legt Geert

Pauwels uit. “De verticale groenwanden op de gevel garanderen een zuiver

binnenklimaat. De aangezogen buitenlucht wordt immers eerst door deze

groenwanden gezuiverd en bevochtigd vooraleer ze in de residenties wordt

verdeeld. De Snoepwinkel is immers een uiterst duurzaam gebouw. Zo is de

verwarming klaar voor een toekomstige koppeling met het stadswarmtenet.”

De renovatie in een notendop

Concreet zijn de Snoepwinkel en de eerste verdieping van Vooruit omgetoverd

tot een residentieplatform waar de artiesten en het publiek elkaar kunnen

treffen. De bovenste bouwlaag huisvest een aantal ateliers en sanitaire infrastructuur

voor kunstenaars en organisaties. Een extra ondergronds niveau is

ingericht als grote theaterberging en kleedruimte voor het personeel. Geert

Pauwels: “Het gelijkvloers van de Snoepwinkel en Vooruit vormen nu een

leesbaar geheel. De voormalige smalle toegangszone is vervangen door een

publiek plein in de vorm van een overdekte marktplaats. Deze ‘agora’ is een

cruciaal schakelelement tussen de publieke ruimte en het kunstencentrum.

Een verdubbeling van de toegangsbreedte zorgt ervoor dat laden en lossen

nu veel gemakkelijker verloopt. Tot slot werd een oude fietsenbergplaats,

waar zich oorspronkelijk een binnentuin bevond, opnieuw opengetrokken en

voorzien van een indrukwekkende stalen koepel om een overvloedige natuurlijke

lichtinval toe te laten. Daar werd het nieuwe onthaal ondergebracht.”

Kolfje naar hand van aannemer

Het was Detrac dat het ingenieuze ontwerp van Dial Architects naar de praktijk

moest vertalen. “Door het vele houtwerk was dit project op onze leest

geschoeid”,vertelt directeur Jean Degezelle. }

De Snoepwinkel en de eerste verdieping van Vooruit zijn omgetoverd tot een

residentieplatform waar de artiesten en het publiek elkaar kunnen treffen.

De voormalige fietsenbergplaats met binnentuin kreeg een indrukwekkende stalen

koepel en meteen ook een nieuwe functie.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LAMINATED TINDER SOLUTIONS –

CLT-STRUCTUUR

De Snoepwinkel is een bijzonder ecologisch pand, ondanks het

feit dat de gevel tot het beschermde culturele erfgoed behoort.

Achter deze voorzijde verrees immers een constructie in Cross Laminated

Timber (CLT), die hoge ogen gooit op het vlak van duurzaamheid.

De uitvoerder van dienst was Laminated Timber Solutions

uit Moorslede, een bouwbedrijf dat zich al meer dan zestig jaar

specialiseert in houtconstructies. “Onze focus ligt op het ontwerp,

de studie, de productie en de montage van bouwoplossingen in

gelamelleerd hout, met name BLC en CLT”, vertelt directeur Dieter

Penninck. “Dankzij onze grote expertise en gedrevenheid brengen

we zelfs de meest complexe opdrachten tot een goed einde, en

dit in de hele Benelux. Ook in de UK en Frankrijk mochten we

intussen onze kennis al demonstreren. Dat we mochten meewerken

aan de renovatie van de Gentse cultuurtempel Vooruit bevestigt

nogmaals dat LTS een sterke reputatie heeft uitgebouwd. De

opwaardering van zo’n belangrijk pand mét geklasseerde gevel

wordt immers niet aan eender wie toevertrouwd. Opnieuw konden

we de voordelen van CLT demonstreren: op amper vijftien dagen

hadden we de volledige ruwbouw klaar, en dit met amper drie medewerkers.

Bovendien zal de Snoepwinkel bijzonder energiezuinig

zijn. Mede dankzij de toepassing van CLT wordt deze uitbreiding

een echt BEN-gebouw.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


Bouwen aan monumenten

Gent, De Snoepwinkel

“Ons familiebedrijf is op drie generaties tijd immers geëvolueerd van een

schrijnwerkerij naar een algemene bouwonderneming klasse 6. Maar houtverwerking

zit nog altijd in ons DNA. Vandaar dat we zowel de ruwbouwwerken

als het houten schrijnwerk in eigen beheer hebben uitgevoerd. De rest van de

werken – van afbraak tot interieurafwerking – is uitgevoerd door onderaannemers

waarmee we geregeld samenwerken.”

Logistieke calvarietocht

Technisch gezien was de Snoepwinkel niet de moeilijkste klus voor Detrac. “De

grootste uitdagingen situeerden zich op logistiek vlak”, aldus Jean Degezelle.

“De goederen moesten just-in-time worden aangevoerd, en dat met een minimale

impact op het verkeer, de omwonenden en de bezoekers. Het kunstencentrum

bleef immers 7/7 operationeel tijdens de werken. Bovendien moesten we

alles over de geklasseerde gevel tillen zonder deze te beschadigen. Omdat we

ook de twee voorafgaande fasen hadden gerealiseerd, wisten we perfect hoe

we dit moesten aanpakken. Dankzij een goede planning, dagelijks overleg en

de enthousiaste inzet van ons team slaagden we opnieuw glansrijk in onze missie

om alles tijdig en uiterst kwaliteitsvol op te leveren.” ❚

Het gelijkvloers van de Snoepwinkel en Vooruit vormen nu een leesbaar geheel.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Kunstencentrum Vooruit (Gent)

Architect

Dial Architects (Nederzwalm)

Hoofdaannemer(s)

Detrac (Vichte)

Gelamelleerd hout (BLC) Kruislaagshout (CLT) Kielsteg

Laminated Timber Solutions is gespecialiseerd in

engineering, productie en montage van gelamelleerde

houten constructies en is reeds meerdere decennia

toonaangevend in de sector.

Jarenlange ervaring met het product en de voortdurende

gedrevenheid om de technische en architecturale evolutie

te volgen, maakt Laminated Timber Solutions tot een

absolute koploper.

Voortdurend op zoek naar nieuwe mogel kheden staat

een ruim team van ingenieurs en ervaren technici in voor

het ontwerp, de berekening, de fabricage en montage.

Z staan ten dienste van architecten en studiebureaus vanaf

de ontwerpfase tot en met het uitvoeringsdossier.

Vooruit Gent

Laminated Timber Solutions | Breulstraat 111 | +32 51 78 88 88 | verkoop@ltsbelgium.be | www.laminatedtimbersolutions.be

148 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

LTS_ADV_BOUWEN_AAN_VL_V3.indd 1 20/08/19 09:56


Antwerpen, Villanella

Bouwen aan monumenten

Cinemaverleden herleeft in

kunstenhuis Villanella

Sinds kort worden in De Studio aan het Mechelseplein in de Antwerpse theaterbuurt dagelijks films vertoond. Met het oog daarop is het historische

gebouw in opdracht van cultuurorganisatie Villanella uitgebreid en gerenoveerd. De belangrijkste ingreep is de bouw en inrichting

van een cinemazaal met 165 plaatsen op de tweede verdieping.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Tom Cornille en De Tender

De belangrijkste ingreep is de bouw en inrichting van een cinemazaal met

165 plaatsen op de tweede verdieping van het gebouw. ‘De Cinema’ is het

resultaat van een structurele samenwerking tussen het Museum voor Hedendaagse

Kunst Antwerpen (M HKA). Voor het M HKA vervangt het de eigen

filmwerking, die eerder was ondergebracht in het Fotomuseum op het ‘Zuid.’

In Cinema Zuid lag het accent op filmklassiekers en cultfilms. De benadering

van De Cinema in De Studio vertrekt is breder, met bijvoorbeeld meer aandacht

voor actuele films en voor de jeugd, vanaf de allerjongste kinderen.

“Wij hadden de voorbije jaren al enkele andere opdrachten uitgevoerd in dit

complexe gebouw,” stelt aannemer Joeri De Tender. “De grote cinemazaal

– er was al een kleinere cinemazaal – is wel de grootste. Het is niet vanzelfsprekend

om gesofisticeerde hedendaagse infrastructuur en dito comfort te

combineren met herhaaldelijk verbouwd erfgoed, maar wij profileren ons net

op dit soort uitdagingen.”

Akoestiek

Eerder had De Tender al een oude zolder omgetoverd tot een brandveilige

ruimte, met uitstekende akoestische eigenschappen. De serrewanden zorgen

er voor een hedendaags accent, het deels zichtbare eiken gebinte verwijst er

naar de historische achtergrond. “We maakten ook van de vloer, die vol putjes

en niveauverschillen zat, een egaal vlak van wand tot wand.”

Stabiliteit

De volgende opdracht was technisch nog delicater. “We hebben er een 18 meter

hoge liftkern aangebracht. Daarvoor moesten we op elke niveau vloeren

en plafonds uitbreken. }

De ongewijzigde classicistische voorgevel. De recente ingrepen vonden binnen- en achterin plaats.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

| 149


altemp nv

altemp nv

verwarming

verwarming

airconditioning

airconditioning

ventilatie

ventilatie

sanitair

sanitair

Kleimoer 1G 1G

9030 9030 Mariakerke

Kleimoer 09 09 231 231 97 1G97 00 00

9030 info@altemp.be

Mariakerke

09 231 97 00

info@altemp.be

Erkenning: Erkenning: 2D16, 2D16, 2D17, 2D17, 3D18 3D18

Erkenning: 2D16, 2D17, 3D18


Antwerpen, Villanella

Bouwen aan monumenten

ERFGOEDGEBOUW

De naam De Studio verwijst naar de vroegere studio Herman

Teirlinck, de toneelschool die er jarenlang gevestigd was. Het gebouw,

grotendeels een erfgoedvolume, was al omstreeks 1780

opgetrokken, als stadspaleis voor de rijke familie van Ertborn. Later

werd het herhaaldelijk verbouwd, doorgaans met respect voor

de oorspronkelijke classicistische stijl. Het fungeerde onder meer

als bankkantoor – met lokettenzaal – en als hotel. Vandaag is het

eigendom van de provincie Antwerpen, die het in 2011 in erfpacht

gaf aan Villanella.

Om de stabiliteit te garanderen hebben we toen de gevels gestut. Die waren

in de loop der jaren tot 40 centimeter gaan overhellen, terwijl we ook niet

wisten wat de historische verbouwingen hadden betekend voor de stabiliteit.

Nu is dat geen probleem meer, omdat naast de wanden nu ook de betonnen

liftkern deel uitmaakt van de draagstructuur. Die liftkern steunt zelf op

micropalen, die we tot 11 meter diep in de grond hebben geboord. De lift

zelf is op maat gemaakt. In een standaardlift zou je nooit bijvoorbeeld een

vleugelpiano naar boven kunnen brengen.”

De werken werden niet alleen bemoeilijkt door het feit dat Villanella, terwijl

ze plaatsvonden, het gebouw bleef gebruiken, maar ook door de vandaag

spreekwoordelijke slechte verkeerssituatie in en rond Antwerpen.

Eiken gebinte en serrewanden op de zolder.

Achterbouw opgetrokken

De grote cinemazaal – met grote houten tribune – staat op een bestaande

achterbouw. }

Uw partner voor ontwerp, realisatie & onderhoud van uw technische installaties

Elektrotechniek, Verlichting, Beveiliging,

KNX, HVAC, Regeltechniek, Netwerken

Bij KVDV technics bieden wij u een totaaloplossing voor uw project. Reeds vanaf de ontwerpfase

staan wij ten dienste van onze klanten, om de best mogelijke technische oplossingen aan te bieden,

rekeninghoudend met het budget. Daarnaast zorgen wij voor een perfect uitgevoerde installatie,

met een naadloze integratie tussen de verschillende technieken aanwezig in uw gebouw, teneinde

uw energieverbruik te kunnen optimaliseren. Ook nadien garanderen wij een correct onderhoud

zodat de installatie in topconditie blijft.

KVDV Technics bvba

Noorwegenstraat 51/7 – 9940 Evergem

www.kvdv-technics.be 09 237 00 09 info@kvdv-technics.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 151


Bouwen aan monumenten

Antwerpen, Villanella

Langs de buitenkant zien de nieuwe verdiepingen eruit zoals de onderbouw,

dankzij een identieke afwerking en het aanbrengen van blinde ramen. “Tot op

60 meter van de straat. Om die te bereiken moesten we een 36 meter hoge

torenkraan inzetten. Bij het openbreken van het bestaande dak stootten we

op een onbekend type ijzer,” aldus nog De Tender. “Om uit te vinden of dit

voldoende draagkrachtig was voor extra verdiepingen moesten we speciale

breek- en slagproeven uitvoeren. Ter ondersteuning van de nieuwe cinemazaal

en vanwege de hoge akoestische eisen brachten we een combinatie aan van

stalen vakwerk met betonnen vloeren, wanden en ringbalken.” ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALTEMP – VERWARMING, KOELING,

VENTILATIE EN SANITAIR

Op warme dagen blijft het koel en op koude dagen warm in de

grote nieuwe cinemazaal en de foyer van Kunstenhuis Villanella.

Met dank aan de expertise van Altemp. Gedelegeerd bestuurder

Tom Walraet en zijn medewerkers stonden er in voor de plaatsing

van de verwarming, de koeling, de ventilatie en het sanitair.

"We maakten daarbij gebruik van een ijswateraggregaat van Trane

en luchtgroepen van Rosenberg", vertelt Walraet, die Altemp in

1996 oprichtte. "De werken liepen over een periode van een jaar,

van juli 2018 tot juli 2019." Altemp is gespecialiseerd in het uitvoeren

van dergelijke opdrachten en is intussen uitgegroeid tot een

stevige kmo met een vijftiental medewerkers en een gevarieerd

cliënteel. "Momenteel zijn we onder meer aan de slag bij Ajinomoto

Omnichem in Wetteren. Daar plaatsen we in diverse labo's compensatieluchtgroepen

met warmterecuperatie, ter compensatie

van de extractie van de zuurkasten. We zijn ook actief in verschillende

kantoren van ING en Belfius."

In het VDAB-kantoor in Hamme installeert Altemp een ijswateraggregaat

met ventiloconvectoren, een uitbreiding van de centrale

verwarming, een luchtgroep en het sanitair. In de basisschool van

het gemeenschapsonderwijs in Geraardsbergen draagt het dan

weer zorg voor de vernieuwing van de stookplaats, de centrale

verwarming en het sanitair. "Verder is de vernieuwing van de sportinkom

van het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke

volop in uitvoering."

Akoestische eisen

"Bij Villanella schuilde de uitdaging in de strenge akoestische eisen,

zowel in de cinemazaal zelf als voor de buurt. We moesten er niet

alleen het geluid van het ijswateraggregaat (luchtdebiet 25.000m³/

uur) en de luchtgroep (11.000m³/uur) dempen, maar ook die van

de afvoerleidingen, want die lopen boven het verlaagd plafond van

de cinema. Bovendien was het ter beschikking gestelde technische

lokaal erg krap, waardoor het plaatsen van de nodige geluiddempers

geen sinecure was. Maar de metingen bij oplevering

vielen gunstig uit, we haalden ruimschoots de opgelegde norm.

Dit was al de tweede opdracht die we voor Villanella uitvoerden.

Dat het Kunstencentrum een drukbezochte plaats in het culturele

hart van Antwerpen is, maakt deze referentie alleen maar mooier."

Eiken gebinte en serrewanden op de zolder.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KVDV TECHNICS – ELEKTRISCHE

INSTALLATIE EN VERLICHTING

KVDV Technics uit Ertvelde droeg de voorbije jaren op meerdere

manieren bij aan de renovatie en uitbreiding van Villanella. "Op de

tot landschapskantoor omgevormde zolderverdieping stonden we

in voor de elektrische installatie en verlichting", verklaart zaakvoerder

Kristof Van de Velde. "In samenspraak met BSSC en Villanella

hebben we hiervoor verlichtingsarmaturen ontworpen die perfect

aansluiten bij de stijl van de ruimte en die deze zelfs extra benadrukken,

zonder al te opvallend aanwezig te zijn. Ze zijn ook erg

functioneel en bieden de werkplekken rechtstreekse verlichting."

Voor de aansturing van de verlichting en de HVAC koos KVDV

voor het domoticasysteem Qbus. "Mede omdat dit systeem al elders

in het gebouw functioneerde, zodat we de integratie van de

bestaande en de nieuwe installatie eenvoudig konden realiseren."

KVDV Technics werkte ook mee aan de bouw van de nieuwe lift en

trapkern. "De nadruk lag er vooral op het inplannen van de verlichting

en noodverlichting, waarvoor we ook de lichtstudie maakten.

Een belangrijk aandachtspunt was de esthetiek van de traphal zo

veel mogelijk behouden en tegelijk een conforme noodverlichting

plaatsen. Verder droegen we zorg voor de elektrotechniek van de

grote cinemazaal en aanverwante ruimtes. Ook in dat opzicht leverden

we een toegevoegde waarde door de esthetische aspecten

te combineren met een slimme integratie van de technieken.

De verlichting wordt in heel het gebouw zo veel mogelijk aangestuurd

met DALI. "Hierdoor is de installatie zeer flexibel te beheren

en kunnen lampen heel snel aan een andere groep toegewezen

worden. Desgewenst kunnen ze zelfs individueel bediend worden,

zonder enige aanpassing in de borden of bekabeling."

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Kunstencentrum Villanella (Antwerpen)

Met zicht op zee (Antwerpen)

De Tender (Sint-Niklaas)

152 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lille, Basisschool Gierle

Onderwijs

Compacte en transparante nieuwbouw

VERVANGT VEROUDERDE SCHOOL

De eerste dag van het nieuwe schooljaar zal voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Gierle (Lille) net iets minder pijnlijk

geweest zijn. Zij ruilden hun containerklassen immers in voor een gloednieuw gebouw. Dit laatste vervangt de afgeleefde schoolgebouwen

langs de Kloosterstraat en typeert zich door zijn transparantie en compactheid. De aanpalende kloosterkapel bleef daarentegen wel overeind

en werd gerestaureerd.

Tekst Wouter Polspoel | Beeld MBG, Architectenbureau Hilde De Ruysscher, Christine Vanoppen

Het nieuwe schoolgebouw werd bewust sober gehouden, om mooi aan te sluiten bij de kapel.

De schoolgebouwen langs de Kloosterstraat waren er zo slecht aan toe dat

de leerlingen al in de kerstvakantie van 2016, meer dan twee jaar voor de

sloop van start ging, hun intrek namen in containerklassen. Een renovatie

was dan ook geen optie. Enkel de oude beuk op het schoolplein en de kapel

werden behouden.

Aanpasbaar ontwerp

De twee vleugels van de oude school zijn ondergebracht in één groot energiezuinig

gebouw voor 460 leerlingen met twaalf klassen, enkele vaklokalen,

een zorglokaal, burelen voor de ondersteunende diensten en een sanitair

blok. De nieuwe school, met een totale oppervlakte van net geen 2.600 m²,

is niet alleen compacter, maar door de grote raampartijen ook een pak transparanter

dan vroeger. De bouwvallige kapel is gerestaureerd en huisvest een

eetruimte en polyvalente zaal.

“We hebben sterk ingezet op transparantie, met grote raampartijen en openheid

tussen de verdiepingen door middel van een vide in de centrale gang van de nieuw-

“Het gebouw laat zich

gemakkelijk aanpassen aan

nieuwe maatschappelijke en

pedagogische visies”

bouw, een transparante trappenhal tussen nieuwbouw en kapel en een beglaasde

kastzone tussen gang en klaslokalen”, vertelt architecte Hilde De Ruysscher. “Daarnaast

hebben we het gebouw flexibel ontworpen, zodat het zich in de toekomst makkelijk

laat aanpassen aan veranderende maatschappelijke en pedagogische visies.

Gebouwen hebben nu eenmaal een langere levensduur dan onderwijsvisies.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


Onderwijs

Lille, Basisschool Gierle

De nieuwe glasramen in het koor van de kapel, een ontwerp van glaskunstenares

Christine Vanoppen.

Grote raampartijen zorgen voor veel licht in de gangen.

Ook sociaal duurzaam

“We streefden in ons ontwerp naar een symbiotische relatie met de dorpsomgeving,

in de hoop niet alleen energetische duurzaamheid, maar ook sociale

duurzaamheid te bewerkstelligen. Zo sluit de nieuwbouw met zijn eenvoudige

typologie mooi aan bij de kapel. Ook door het gebruik van lichte baksteen

en hout blijft het contrast met de kapel beperkt. Het nieuwe gebouw is oostwestelijk

georiënteerd, zodat de zon in elk lokaal binnenvalt.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ARTE-FLOOR – VLOEREN

De vloeren in dit project zijn geleverd en gelegd door Arte-Floor

uit Scherpenheuvel, dat voor het overige onder meer het Herman

Teirlinck-gebouw in Brussel en de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen

op het palmares heeft. “Het ging om circa 2.000 m² marmeren

composiettegels, die uiterst sterk zijn door hun volle massa

van 2 centimeter”, vertelt zaakvoerder Johan Cartenstart. “Ze zijn

bijzonder slijtvast – belangrijk in een school – en worden met de jaren

alleen maar mooier van patine. In het sanitaire gedeelte legden

we keramische tegels, wat vrij klassiek is voor dergelijke ruimtes.”

Ook aan de restauratie van de kapel droeg Arte-Floor zijn steentje

bij. “Daar hebben we herstellingwerken uitgevoerd aan de mozaïektegeltjes.”

Alles samen een niet te onderschatten bijdrage aan

het project. Eén waarop Cartenstart meer dan tevreden terugblikt.

“Dat we alles gedaan kregen in een strak tijdschema danken we

niet in het minst aan de vlotte samenwerking met Mathias Segers,

projectleider namens MBG. Het is niet voor niets dat we in het

verleden al vaker samenwerkten met die aannemer”, besluit hij.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

BUG BUSTERS – HOUTRESTAURATIE

EN -BESCHERMING KAPEL

Bug Busters speelde een belangrijke rol in de restauratie van de

kapel. Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in houtbescherming

en -restauratie. “We hebben de kapeltoren allereerst perfect

rechtgezet door de basis met meer dan 30 centimeter op te krikken

en hebben hem ook hersteld door nieuwe bogen in eik te plaatsen,

naar origineel model”, vertelt Dave Van Der Ven, zaakvoerder van

de Ekerse firma. “Daarnaast plaatsten we 70 meter nieuwe goot

met geprofileerde stormplank in afzelia, ook naar origineel model,

een nieuwe loopbrug van 50 meter en duivenwering. Ten slotte

vervingen we praktisch alle muurplaten en kepers en verstevigden

we een groot aantal ribben van het gewelf en een vijftiental

gordingen.” De spantvoeten werden polymeerchemisch hersteld.

“Dat wat wil zeggen dat de verweerde of weggerotte houtdelen

vervangen zijn door epoxymortel en glasvezelwapening. Per jaar

verwerken wij zo meer dan 5 ton epoxy.” Bug Busters behandelde

tevens al het hout tegen houtborende insecten.

154 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lille, Basisschool Gierle

Onderwijs

Duurzame technieken en esthetiek

“Gezien de grote hoeveelheid glas in het ontwerp is er geopteerd voor de

toepassing van mechanische nachtventilatie om het binnenklimaat onder

controle te houden”, vertelt Mathias Segers, projectleider namens MBG.

“Gedurende de zomer wordt de gang op die manier ’s nachts verlucht, wanneer

het koeler is. Aangezien de verdieping van de nieuwbouw zich niet

uitstrekt over de gehele bouwlaag, hadden we ruimte voor een groendak.

Om opwarming op de speelplaats tegen te gaan, hebben we daar ook heel

wat groen aangeplant en extra bomen voorzien op het grasveld. Het dak

van de fietsenstalling is dan weer uitgerust met zonnepanelen.”

“Daarnaast was ook het gebruik van akoestische bepleistering op plafonds en

in de klaslokalen een belangrijk punt. Ze herleidt de nagalm tot een minimum.

Puur esthetisch springen de vloeren in marmermozaïek dan weer in het oog.”

De nieuwe glasramen in de kapel zijn niet bepaald klassiek, maar eerder abstract.

Opvallend in het project zijn zeker ook de nieuwe glasramen in het koor van

de kapel. “Een ontwerp van glaskunstenares Christine Vanoppen. De nieuwe

verlichting, zowel binnen als buiten, versterkt de bakenfunctie in het dorpsbeeld”,

vertelt Karen Beeck van Architecten Beek en Hermans bvba, dat het

ontwerp voor de vernieuwde kapel leverde.

Strakke timing

“Aangezien wij niet echt een gespecialiseerde restauratieaannemer zijn, vormde

de herbestemming van de kapel in dit project de belangrijkste uitdaging voor ons.

Maar ook de korte uitvoeringstermijn was niet te onderschatten”, zegt Mathias

Segers, die dan ook tevreden en met enige trots terugkijkt op het project. “En niet

alleen op de werkzaamheden zelf, maar ook op de sfeer waarbinnen de samenwerking

met alle partijen verliep. Die was bijzonder aangenaam”, besluit hij. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

DBFM Scholen van Morgen (Brussel)

Architect

Architectenbureau Hilde De Ruysscher (nieuwbouw, Rijmenam),

Architecten Beek & Hermans bvba (restauratie kapel, Mechelen)

Hoofdaannemer(s)

MBG (Antwerpen)

• Plaatsen van duivenweringssystemen

• Plaatsen van veiligheidsnetten

(steenslagnetten, duivenweringnetten)

• Houtbescherming:

- Houtweerstandmetingen

- Oppervlakte- en dieptebehandeling

- Brandwering

- Polymeerchemisch herstel

- Vervangen/herstellen houten

constructies

• Zwambestrijding

Voor elk probleem, bieden wij

de gepaste oplossing!

Arte-Floor.be 013/30 50 12

Contacteer ons voor meer info:

tel 03 646 99 12 – info@bug-busters.be

Bezoek ook onze website:

www.bug-busters.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 155


Onderwijs

Aalter, Basisschool Emmaüs

Met zijn grote glaspartijen en felrode kleur is het nieuwe gebouw dé blikvanger op de campus.

Turnzaal en refter in nieuw jasje

KLEURRIJKE BLIKVANGER OP SCHOLENCAMPUS

Via de realisatie van een gebouw met maximale vrije ruimte en een speelse rode gevelbekleding kreeg Basisschool Emmaüs een grondige

facelift. Het nieuwe volume biedt plaats aan de turnzaal en de refter. Het vervangt enkele gebouwen uit de jaren 50, die getekend waren door

de tand des tijds.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Architectenbureau Lievens & De Craemer

De samenwerking tussen Architectenbureau Lievens & De Craemer en de

Broeders van Liefde kent een rijke geschiedenis. Dat ze opnieuw met elkaar

in zee gingen voor het nieuwe schoolgebouw van Basisschool Emmaüs in

Aalter, hoeft dan ook niet te verbazen. Het subsidiedossier was al opgestart

in de jaren 90. Nu start Emmaüs het nieuwe schooljaar eindelijk met een

gloednieuwe turnzaal en refter.

Maximale hoogte in turnzaal

Vanaf het prille begin van de ontwerpfase stond optimaal ruimtegebruik

voorop. De twee oude gebouwen maakten plaats voor één gecombineerde

nieuwbouw. Zo werd er meteen ook open, groene ruimte gecreëerd voor de

leerlingen. “De turnzaalvloer bevindt zich op de kelderverdieping, in een

betonnen kuip van 3 meter diep. Ook het gelijkvloers maakt deel uit van

156 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Aalter, Basisschool Emmaüs

Onderwijs

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DOBBELAERE PAINTING –

BRANDWEREND SCHILDERWERK

Een openbaar gebouw, zoals een school, moet aan heel wat normen voldoen.

Een van de belangrijke aandachtspunten is brandveiligheid. Door de opvallende

ronde kolommen, het metaal en de dakelementen af te werken met

brandwerende verf, realiseerde Dobbelaere Painting de minimumvereiste van

60 minuten brandwerendheid.

Dobbelaere is intussen ruim tien jaar actief in de sector. Behalve in totaalafwerkingen

– hoofdzakelijk in een industriële context – is het bedrijf uit Lembeke

ook gespecialiseerd in algemene en brandwerende schilderwerken.

Een expertise die in dit project goed van pas kwam. Door de atypische

vorm van de kolommen in de gebouwstructuur was dit geen alledaagse

klus. Dat de kolommen zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van

het gebouw zichtbaar aanwezig zijn, vroeg bovendien om een specifieke

verfkeuze. Het toegepaste verfsysteem van Aalterpaint bestaat uit een Apecoat

E-fir-grondlaag, FIRETEX FX2002-zwelverf en FIRETEX C75 met een

tweecomponenten polyurethaantoplaag voor buitentoepassing.

Zwelling voor langere stabiliteit

Een opzwellend verfsysteem moet bij staal- of staalbetonbouw de stabiliteit

bij brand verbeteren. Het bestaat steeds uit twee lagen. Het reactieve product

FIRETEX FX2002 brengt bij intense hitte een chemische reactie op gang. Als de

zwelverf blootgesteld wordt aan een sterke temperatuurstijging , vormt ze een

beschermende schuimlaag (‘char’) die verschillende centimeters dik kan worden.

Die chemische reactie zorgt ervoor dat de stalen constructie via thermische isolatie

en afkoeling beschermd wordt tegen brand, wat uiteraard ook de stabiliteit en het

draagvermogen van het gebouw verhoogt. Het staal kan met zwelverf een brandweerstand

tot 120 minuten krijgen. “En zo weet de brandweer bij aankomst hoeveel

tijd ze nog hebben om mensen te redden die zich nog binnen bevinden en op

een veilige manier het gebouw te betreden”, zegt zaakvoerder Lieven Dobbelaere.

“Vanaf het prille begin van de

ontwerpfase stond optimaal

ruimtegebruik voorop”

“De hoeveelheid brandverf hangt af van de profielfactor: hoe kleiner het profiel,

hoe meer verf we moeten aanbrengen. Onze leverancier Aalterpaint berekende

hoeveel verf we in het nieuwe schoolgebouw moesten aanbrengen om 60

minuten brandwerendheid te garanderen. Na het spuiten van de verf meten we

telkens of de brandwering voldoet aan de vereiste laagdikte, volgens de norm

EN13381-8. Tot slot plaatsen we er een waterdichte eindlaag bovenop om de

zwelverf te beschermen tegen weersinvloeden en vochtbelasting. Dat kan in

elke RAL-kleur. Zo zijn er geen beperkingen op het vlak van afwerking.”

de turnzaal. Het resultaat van die keuze is een hoogte van goed 7 meter.

Ideaal voor alle sporten, zonder meteen al te hoog te moeten bouwen”, licht

architect Yves De Creamer toe. Uiteraard zijn er eveneens kleedruimtes en

voldoende berging voorzien. De refter bevindt zich op de eerste verdieping en

is bereikbaar via de centrale trap.

Rood accent tussen grijze betonstructuren

De overige gebouwen dateren van de jaren 70. Het traditionele metselwerk

heeft een grijze, ietwat grauwe uitstraling. “Het nieuwe gebouw is opgevat

als een industriebouw. Het heeft een metaalstructuur met kolommen en

balken. De gevels en het dak zijn bekleed met rode sandwichpanelen. Deze

lichte constructie vergt weinig onderhoud.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 157


Nieuwstraat 49 – 9971 Lembeke – 0472 92 95 36 – dobbelaerelieven@gmail.com


Aalter, Basisschool Emmaüs

Onderwijs

De refter bevindt zich op de eerste verdieping.

troef. In een nieuw kleuterschoolgebouw, dat de campus binnenkort zal

vervolledigen, wordt het gesmaakte rood opnieuw de accentkleur, zij het in

een ander concept.

Akoestiek en moderne technieken

Binnen in de refter en de turnzaal is gewerkt met akoestische panelen in

functie van een optimaal gebruikscomfort. De technieken voldoen aan de

recentste normen. Zo is het gebouw volledig uitgerust met ledverlichting en is

er een ventilatiesysteem D geïnstalleerd. “Voor de verwarming hergebruikten

we de vernieuwde installatie van het oude gebouw, met lagetemperatuurconvectoren

en luchtverhitters in de turnzaal. Bovendien is er deels sprake

van natuurlijke verwarming dankzij de zonne-inval.”

In de toekomst kan het gebouw ook ingezet worden voor buitenschoolse

activiteiten. Zowel de turnzaal als de refter zijn rechtstreeks toegankelijk

vanaf de openbare weg. Zo kunnen verenigingen zoals sportclubs het gebouw

na de schooluren gebruiken. ❚

Akoestische panelen dempen het geluid in de turnzaal.

In de eerste 3D-renders introduceerde de architect de opvallende rode kleur.

Het idee werd meteen goed ontvangen. Dat het bordeaux terugkeert in het

logo van Emmaüs is eerder toevallig, maar is achteraf bekeken een extra

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

VZW Provincialaat der Broeders van Liefde (Gent)

Architect

Architectenbureau Lievens & De Craemer (Aalter)

Hoofdaannemer

Mathieu Gijbels - Zetel West (Drongen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


Onderwijs

Turnhout, Talentenhuis

Fris internaat biedt jongeren

een warme thuis

Een warm, persoonlijk en eigentijds tegengewicht bieden voor de kille, besloten internaten van weleer: dat was het doel toen de bouw van het

Talentenhuis in Turnhout van start ging. Missie geslaagd, want het elegante volume stelt de jonge bewoners in staat om hun eigen leefwereld

te creëren. Of hoe een doordachte ruimtelijke indeling aan de basis ligt van een harmonieus samenlevingsmodel.

Tekst Tim Janssens | Beeld Archiles architecten

Het Talentenhuis springt meteen in het oog dankzij zijn frisse aanblik.

Talententhuis Turnhout is een gemengd internaat van de Vlaamse Gemeenschap,

dat verbonden is aan Scholengroep Fluxus van het GO!. Het huisvest

negentig jongens en meisjes met diverse leeftijden (basisschool én secundair

onderwijs), die er in een veilige, geborgen omgeving kunnen uitgroeien

tot kritische, creatieve (jong)volwassenen. De meesten onder hen verbleven

voordien in het internaat van Campus Zenit in de Pater Van Mierlostraat.

Dit voldeed na bijna zestig jaar niet langer aan de hedendaagse normen (te

groot, te energieverslindend …), en dus was er nood aan een performante

nieuwbouw. Deze is opgetrokken aan de Graatakker, tegenover de UCGbioscoop.

Het domein grenst aan basisschool ‘De Smiskens’, waarmee het

Talentenhuis al jaren uitstekend samenwerkt.

Voorontwerp verder verfijnd

Het voorontwerp van het GO! was al klaar toen Archiles architecten in juni

2015 de opdracht kreeg om het uitvoeringsdossier verder uit te werken. “We

hebben het in bepaalde opzichten verfijnd en hebben vooral de technische

faciliteiten geoptimaliseerd. Zo hebben we onder meer het keukenblok, dat

aansluit bij de refter, afgestemd op de specifieke noden en wensen van het

keukenpersoneel. Voorts hebben we de werken opgevolgd en alle disciplines

(stabiliteit, technieken, EPB, akoestiek) gecoördineerd”, vertelt Luk Segers,

architect-zaakvoerder bij Archiles architecten. “Het was in de eerste plaats

zaak om een heldere organisatie te creëren. De negentig kamers zijn ingericht

aan de vier zijden van het gebouw en zijn verdeeld over twee vleugels en twee

symmetrisch opgedeelde verdiepingen, zodat er leefgroepen van twintig à

vijfentwintig kamers ontstonden. Deze kamers geven uit op twee centrale

ontspanningsruimtes. Dit vermijdt al te lange gangen en bevordert de interactie

tussen de bewoners. Om te verhinderen dat er in het uitgestrekte volume

donkere ruimtes zouden ontstaan, hebben we midden in het gebouw een

grote patio van 30 meter lang en 6 meter breed geïntegreerd. Dit zorgt ervoor

dat er ook in de kern van het complex sprake is van natuurlijke lichtinval.

Bovendien accentueert de patio de inkomzone op het gelijkvloers.”

Frisse aanblik

Het Talentenhuis springt meteen in het oog dankzij zijn frisse aanblik. Atypisch

voor een internaat, zou je denken. “Correctie: voor een traditioneel internaat.

Het Talentenhuis wil breken met dat verleden. Enerzijds zijn er het witte

gevelmetselwerk en de ritmische raamopeningen in donker schrijnwerk op de

verdiepingen, anderzijds is er het transparant opgevatte gelijkvloers met verdiepingshoge

raampartijen en groene gevelpanelen die hier en daar voor een

kleuraccent zorgen. Deze bijzondere combinatie resulteert in een strak, elegant

“De combinatie van wit

gevelmetselwerk, grote

glaspartijen en groene

gevelpanelen resulteert in

een strak, elegant geheel”

160 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Turnhout, Talentenhuis

Onderwijs

geheel”, legt Luk Segers uit. “De structuur van het gebouw bestaat uit betonnen

balken en kolommen, die we grotendeels geprefabriceerd hebben in ons

atelier, waardoor we de effectieve bouwtijd konden beperken”, vult Philippe

Leyssens, projectleider bij Bouwbedrijf Vandersmissen, aan. “Op de werf zelf

moesten we enkel nog de balken stellen en aanstorten waar nodig. Hoewel

de site pal in het centrum van Turnhout gelegen is, kampten we allerminst

met plaatsgebrek. De aanvoer van de bouwmaterialen moest uiteraard piekfijn

getimed en gepland worden, maar dat was zeker niet onoverkomelijk. Alles is

prima verlopen!”

Momenteel zijn we op zoek naar (M/V)

Interessante wisselwerking

Ook bij Archiles architecten heerst een gevoel van tevredenheid wanneer het

Talentenhuis ter sprake komt. “Het is een gebouw met enkele interessante

troeven. Zo deelt het een gezamenlijke binnenruimte met basisschool ‘De

Smiskens’, wat een interessante wisselwerking mogelijk maakt. Enkele lokalen

op het gelijkvloers van het internaat zijn dan ook ingericht voor dubbel

gebruik. Denk bijvoorbeeld aan de omvangrijke refter of de grote overdekte

speelplaats.

PROJECTLEIDER

Wanneer deze ruimtes leeg zijn – lees: tijdens de schooluren – kan De kamers van het internaat geven uit op twee centrale ontspanningsruimtes.

SEN

de aanpalende basisschool er dankbaar gebruik van maken. In het internaat

TECHNISCHE FICHE

is tevens een extra klaslokaal voor de basisschool ingericht”, zegt Luk Segers,

Bouwheer

die ook de constructieve samenwerking met de aannemer roemt. De waardering

is wederzijds: “Alle problemen die opdoken, werden meteen zeer pragma-

GO! Onderwijs Vlaamse Gemeenschap (Brussel)

Architect

MEESTERGAST/PLO

Archiles architecten (Geel)

tisch opgelost. Dankzij zijn uitgebreide kennis en ervaring wist de architect

Hoofdaannemer(s)

het project perfect te stroomlijnen. Dat kom je zeker niet elke dag tegen”,

Bouwbedrijf Vandersmissen (Herk-de-Stad)

besluit Philippe Leyssens. ❚

METSER/BEKISTER

KRAANMACHINIST

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be Momenteel Momenteel zijn we op zijn zoek we op naar zoek (M/V): naar (M/V):

Familiale Familiale professionaliteit

Momenteel zijn we op zoek naar (M/V):

Familiale professionaliteit

sinds 1945 sinds 1945

sinds 1945

PROJECTLEIDER SENIOR/JUNIOR

PROJECTLEIDER SENIOR/JUN

Bouwbedrijf Vandermissen nv, een familiebedrijf

MEESTERGAST/PLOEGBAAS

opgericht in 1945, groeide uit van kleine ruwbouwondernemer

tot algemene aannemer voor grote

MEESTERGAST/PLOEGBAAS

METSER/BEKISTER

METSER/BEKISTER

KRAANMACHINIST

projecten met erkenning voor overheidsopdrachten

klasse 7. De focus van onze organisatie ligt op

residentiële KRAANMACHINIST

projecten zoals appartementen en

Meer info over deze functies:

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

Meer rusthuizen info Meer over en utilitaire info deze over functies: gebouwen deze functies: zoals polyvalente

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

Meer info over deze functies:

zalen, scholen en kantoorgebouwen.

www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

Bouwbedrijf Bouwbedrijf Vandersmissen Vandersmissen NV NV

Bouwbedrijf Vandersmissen NV

Terbermenweg Terbermenweg 64 - 3540 64 Herk-de-Stad - 3540 Herk-de-Stad

Terbermenweg 64 - 3540 Herk-de-Stad

INTERESSE? INTERESSE?

INTERESSE?

Bel 0474 Bel 94 0474 13 94 of 04011 13 of 58011 77 00 58 of 77 mail 00 of naar mail na

Bel 0474 94 04 13 of 011 58 77 00 of mail na

INTERESSE? www.bouwbedrijf-vandersmissen.be

mvds@bouwbedrijf-vandersmissen

mvds@bouwbedrijf-vandersmi

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 161


Zorg

Maaseik, Ziekenhuis Maas en Kempen

FULL IP-SYSTEEM GARANDEERT

UITMUNTEND COMFORT EN OPTIMALE COMMUNICATIE

Twee jaar geleden opende het nieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) in Maaseik officieel zijn deuren. Intussen draait deze vooruitstrevende

‘healing environment’ op volle toeren. Om het comfort in de kamers en de werking van het zorgpersoneel te bevorderen, investeerde het

ziekenhuis in gesofisticeerde communicatie- en comforttechnologie, die gecentraliseerd is op een veelzijdig IP-platform. Een beslissing die haar

vruchten afwerpt, want dankzij de interAxio-multimediahandset zijn de patiënten baas in eigen bed.

Tekst Tim Janssens | Beeld Televic Healthcare

De zorg in het ZMK is van een erg hoog niveau. Dit is onder meer te danken aan de geslaagde implementatie van het veelzijdige interAxio-platform.

Het ZMK is een uniek staaltje zorgbouw. Het

complex heeft een capaciteit van 226 bedden

en een bruto vloeroppervlakte van 33.250 m².

Het is opgevat als een verzameling volumes met

een leesbare configuratie, een logische indeling

en een eigen functie en identiteit, die strategisch

gepositioneerd zijn rond een transparant inkomgedeelte

met het onthaal en het bezoekersrestaurant.

Als eerste laagbouwziekenhuis van

Vlaanderen gooit het ZMK hoge ogen qua functionaliteit,

esthetiek en integratie in de groene

omgeving. Dit maakt dat patiënten en bezoekers

het geheel niet ervaren als een ‘ziekenhuis’, maar

als een ‘healing environment’ die een positieve

invloed heeft op het genezingsproces.

Uitgebreid marktonderzoek

Ook de zorg in het ZMK is van een erg hoog niveau.

Dit is onder meer te danken aan de geslaagde implementatie

van het veelzijdige interAxio-platform,

een full IP-systeem dat niet alleen de communicatie

tussen de patiënten en het verplegend personeel

verzekert, maar ook een cruciale impact heeft op

het comfort in de ziekenhuiskamers. “Het ZMK was

al dertig jaar klant bij ons, dus we waren niet aan

ons proefstuk toe”, zegt Thomas Tyteca, sales engineer

bij Televic Healthcare. “Met het oog op de

realisatie van de nieuwbouw deed een team van

hoofdverplegers een uitgebreid marktonderzoek,

waarna ze toch opnieuw bij ons zijn komen aankloppen.

Een van de zaken die daarbij zeker in ons

voordeel heeft gespeeld, is dat we een uitstekende

dienst na verkoop hebben en dat er permanent –

24 uur op 24 en zeven dagen op zeven – een supportteam

van specialisten klaarstaat om eventuele

problemen te verhelpen.”

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Maaseik, Ziekenhuis Maas en Kempen

Zorg

Dankzij een multimediakoppeling kunnen patiënten vanuit hun bed de televisie bedienen, telefonische oproepen doen, radio beluisteren …

Tal van mogelijkheden

Alle kamers en verpleegposten in het ZMK zijn

uitgerust met een interAxio-terminal, die zowel

de patiënten als het zorgpersoneel heel wat

mogelijkheden biedt. “Akoestische bewaking,

visuele monitoring, administratieve opvolging:

het kan allemaal! Dankzij een multimediakoppeling

kunnen patiënten vanuit hun bed de

televisie bedienen, telefonische oproepen doen,

radio beluisteren … Er zit bovendien ook een

stukje domotica in het systeem, want je kan er

eveneens de verlichting en de zonwering mee

aansturen”, somt Thomas Tyteca op. “De samenwerking

met de IT-dienst van het ziekenhuis en

de indienststelling van onze systemen zijn vlekkeloos

verlopen. Ook installateur Welec verdient

zeker een pluim, want het interAxio-platform

functioneert uitstekend!”

“Aan de hand van de Quantum Box

kunnen we de werking van onze full IPsystemen

tot op kamerniveau opvolgen”

Quantum Box

Een andere bijzondere troef die Televic Healthcare

volop kan uitspelen in het ZMK is preventieve monitoring

vanop afstand. “Aan de hand van de Quantum

Box kunnen we de werking van onze full IP-systemen

tot op kamerniveau opvolgen”, legt Thomas Tyteca

uit. “Als er iets zou mislopen, dan kunnen onze technische

diensten meteen ingrijpen – vaak nog voor de patiënten

en het personeel het gemerkt hebben. Dit laat

ons toe om een aanvullende proactieve service te bieden,

met volledige ontzorging van de gebruikers tot

gevolg. De Quantum Box leent zich tot monitoring,

support, border gateway, back-up, indienststelling …

Het is als het ware een extra technicus in het veld,

die het aantal interventies ter plaatse minimaliseert

en bovendien de veiligheid en privacy garandeert.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


Zorg

Dendermonde, GAW Augustijnen

​ONTMOETEN ALS ARCHITECTURALE INSTEEK

Ook in Dendermonde wordt aandacht geschonken aan de vergrijzing van de bevolking. Onder impuls van IKOO vzw werden de vroegere

CM-kantoren er vervangen door een modern ogend complex met twintig assistentiewoningen. In ‘GAW Augustijnen’ staat ontmoeten centraal,

wat zich weerspiegelt in een transparante architectuur en tal van plekken waar bewoners en bezoekers zich kunnen ontspannen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld De Vloed Architects

“Ontmoeten staat centraal,

wat zich weerspiegelt in een

transparante architectuur

en tal van plekken waar

bewoners en bezoekers

zich kunnen ontspannen”

Aan de voorkant wisselen open en gesloten vlakken elkaar af, wat in combinatie met

de inpandige terrassen voor een dynamische gevel zorgt.

GAW Augustijnen bevindt zich op de hoek van de Bogaerdstraat en de Dijkstraat,

net naast de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De hoek werd benut

om een transparante inkomzone met een volledig beglaasde ontmoetingsruimte

en open doorsteek naar het binnengebied te creëren. Deze doorsteek is ingericht

als tuin, met zitbanken en een petanquebaan, die tevens als opstelzone voor de

hulpdiensten fungeert. De verticale circulatiekern met de liften en de trap is in de

binnenhoek van het gebouw gepositioneerd.

Optimale sociale interactie

Het pand telt vier bouwlagen, waarvan de hoogste in het dakvolume geïntegreerd

is. “Gezien de beperkte toegelaten bouwdiepte, opteerden we voor

doorzonwoningen die door middel van een open gaanderij gekoppeld zijn aan

de tuinzijde”, aldus Wim Vinckier van De Vloed Architects. “Deze doet eveneens

dienst als ontmoetingsterras, waarmee we de vraag naar sociale interactie tussen

bewoners en bezoekers maximaal invulden. Idem dito voor de langs drie

zijden beglaasde ontmoetingsruimte die ‘scharniert’ tussen de straat en het

binnengebied. Aan de straatzijde beschikken de woningen over een ruim privéterras

van minstens 10 m².”

Elke woonunit kan optimaal genieten van natuurlijke lichtinval.

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Dendermonde, GAW Augustijnen

Zorg

Gezien de beperkte toegelaten bouwdiepte werd er geopteerd voor doorzonwoningen

die door middel van een open gaanderij aan de tuinzijde gekoppeld zijn.

Achteraan resulteren de gaanderijen in een open gevelbeeld.

Mooie integratie in straatbeeld

Het complex is ongeveer 2.350 m² groot (inclusief terrassen en gaanderij)

en is opgetrokken in beton. Wim Vinckier: “Aan de voorkant wisselen open

en gesloten vlakken elkaar af, wat in combinatie met de inpandige terrassen

voor een dynamische gevel zorgt. Het evenwicht tussen de horizontale

en verticale geledingen van de gevels biedt een verschaling op maat van

de buurt, waardoor dit eerder grootschalige wooncomplex geenszins het

straatbeeld domineert. Achteraan resulteren de gaanderijen in een open

gevelbeeld. Via het gebruik van duurzame en kwalitatieve afwerkingsmaterialen

beoogden we een tijdloze uitstraling die ook functioneel is.

Zo kozen we voor een lichtbruin geschakeerde paramentsteen die mooi

aansluit bij de Academie. De wanden en het plafond van de inpandige

terrassen zijn in een jasje van witte sierpleister gestoken om het licht

maximaal te weerkaatsen naar de leefruimtes. Dankzij de grote raampartijen,

het bronskleurige schrijnwerk en de dito borstweringen en de

witte betonnen trappen en terrassen is er sprake van een fris ogend en

coherent geheel dat perfect in deze oude stadsbuurt past.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Kristelijk Solidariteitsfonds vzw en IKOO vzw (Sint-Niklaas)

Architect

De Vloed Architects (Destelbergen)

Hoofdaannemer(s)

Ibens (Antwerpen)

DETOO

DESIGN

TO OPERATE

Johan Cogge • Albaan Tas • Jan De Vloed • Serge Lefevere

Boeckx en De Vloed, twee architectenbureaus die zich steeds hebben gespecialiseerd

in onderwijs en de zorg, engageren zich nu om samen toonaangevende projecten te

realiseren die het leef- en werkcomfort van de 21ste eeuw mee bepalen. Die nieuwe

entiteit heeft een naam gekregen die de gemeenschappelijke kracht en ambitie perfect

onderstreept: DETOO ARCHITECTS. / www.detoo.com

Torhoutsesteenweg 52, BE-8400 Oostende

T +32 59 808 804

info@boeckx.be, www.boeckx.be

Laarnebaan 106a, BE-9070 Heusden-Destelbergen

T +32 92 521 122

info@devloed.be, www.devloed.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


Zorg

Bornem, AZ Rivierenland

De nieuwbouw heeft een sokkel in grijs beton en is vanaf het gelijkvloers uitgevoerd in rood metselwerk

AZ Rivierenland in nieuw kleedje

Een bestaand ziekenhuis verbouwen en uitbreiden tot een consistent en toekomstgericht geheel terwijl het tijdens de werken operationeel

moet blijven. AZ Rivierenland in Bornem bewees dat het wel degelijk mogelijk is. Meer nog: het resultaat is een sterk staaltje architecturaal

vernuft dat esthetiek glansrijk verenigt met functionaliteit.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld M4 Architecten

De Sint-Jozefkliniek, die in verschillende fases opgetrokken

werd gedurende de jaren 50, 60 en 70,

was dringend aan een update toe. De bouwheer

wilde het ziekenhuis niet alleen een nieuwe en

progressieve ‘look’ geven. Er moest ook 22.000

m² vernieuwde ruimte gecreëerd worden. Om de

werking niet in het gedrang te brengen, werd het

nieuwbouwproject in twee fases gerealiseerd. In

eerste instantie zijn er twee aanpalende blokken

bijgebouwd aan de Achterweidestraat. Deze tellen

vijf bouwlagen, waarvan één ondergronds,

en huisvesten onder meer de medisch-technische

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bornem, AZ Rivierenland

Zorg

Een verbindingsbrug waarborgt een directe en snelle verbinding tussen de dienst Intensieve Zorgen en het operatiekwartier.

diensten, polikliniek, dagbehandelingszones en enkele

beddenafdelingen. Een verbindingsbrug waarborgt

een rechtstreekse en snelle verbinding tussen

de dienst Intensieve Zorgen en het operatiekwartier.

Oud en nieuw verenigd

Vervolgens werd Blok A aan de Kasteelstraat gerealiseerd.

Blikvanger is ongetwijfeld het atrium,

dat dienstdoet als nieuwe entree en dat tevens

een vlotte toegang naar de diensten en de naburige

cafetaria garandeert. Daarnaast zijn de

niveaus -1 en +3 van Blok C en het volledige Blok

B verbouwd. De gevel van Blok C is integraal vernieuwd,

zodat de kiss-and-ridezone aan de zijde

van de groene binnentuin door één en dezelfde

architectuur wordt omgeven. Aan de zuidkant

van de site realiseerde het ziekenhuis in samenwerking

met de gemeente een nieuwe bezoekersparking.

Hoewel het oude ziekenhuis nog steeds

een aanzienlijk deel van het complex inneemt,

ziet het eindresultaat er bijzonder progressief uit.

“We kozen voor een ontwerp dat oud en nieuw op

een functionele en esthetische manier verenigt”,

vertelt Griet Van den Berghe van M4 Architecten.

“Binnen streefden we transparantie na, met voldoende

privacy voor de patiënten en bezoekers.

Elementen uit de gevelarchitectuur zijn ook in het

interieur toegepast.” }

“Het ontwerp verenigt oud en nieuw op

een functionele en esthetische manier”

In de nieuwe blokken aan de Achterweidestraat zijn onder meer de medisch-technische diensten gehuisvest.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


Zorg

Bornem, AZ Rivierenland

Het totaalplaatje…

De nieuwbouw heeft een sokkel in grijs beton

en is vanaf het gelijkvloers uitgevoerd in

rood metselwerk. Het geheel werd opgefrist

met gevelelementen in wit beton, met keivormige

perforaties. Griet Van den Berghe: “Deze

witte betonnen gevelpanelen accentueren

De voornaamste blikvanger is ongetwijfeld het atrium, dat dienstdoet als nieuwe entree en ook een vlotte toegang naar

de diensten en de naburige cafetaria garandeert.

meten is weten

PRECISIE, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID

opmeten van eigendommen (notariële akte) - opmeten van gebouwen en gronden in functie van ontwerp

- maatvoering bij gebouwen, wegenissen, en kunstwerken i.f.v. de aannemer -

maatvoering bij spoorwegen i.f.v. de aannemer - opmeten en berekenen van grondverzet -

nauwkeurige waterpassingen - GPS-metingen - 3D-laserscanning - dronemetingen -

verkavelingsontwerpen - plaatsbeschrijving voor en na de werken - plaatsbeschrijving van huurceel -

schatten van onroerend goed i.f.v verkoops- en bedrijfsrevisoren.

Parklaan 60 • 9140 Temse

Tel : 03 771 20 54 • Fax : 03 771 02 66

landmeter@teugels.eu • www.teugels.eu

LANDMEETKUNDE EN

EXPERTISE BURO

TEUGELS

N.V.

168 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bornem, AZ Rivierenland

Zorg

het volume van het atrium, de grote verbindingsbrug

en het volume van de operatie- en

bevallingszalen.” Om plaats te maken voor

deze nieuwbouw zijn grote delen van de bestaande

campus gesloopt, waaronder de oude

kapel. Hierdoor kon er aangrenzend aan Blok A

een volledig nieuw atrium gebouwd worden.

Met een oppervlakte van 335 m² is het ruim

genoeg voor het centrale onthaal met ontvangstbalie

en inschrijfkiosken. Een interne brug verbindt

de verschillende diensten van Blokken A, B

en C met het medisch-technisch blok op de eerste

en tweede verdieping. Het vele natuurlijke licht

zorgt voor een gezellige en uitnodigende sfeer

die niet meteen met een ziekenhuis wordt geassocieerd.

De ruimtes van Blok B en C die een makeover

kregen, zijn volledig gestript en aangekleed

naar analogie met het interieur, het kleurconcept

en het materiaalgebruik van de uitbreiding. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

AZ Rivierenland - Campus Bornem

Architect

M4 Architecten (THV Aaprog-CREABO, Wetteren)

Hoofdaannemer(s)

Cordeel Group (Temse)

Binnen werd er transparantie nagestreefd, met voldoende privacy voor de patiënten en bezoekers.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

LANDMEETKUNDE-EXPERTISEBURO

TEUGELS – MAATVOERING

Het uitzetten van gebouwen is een vak apart, temeer omdat aannemers

zich op de doorgegeven maatvoering baseren om ze correct

op te trekken. Ook in dit project kwam de expertise van Landmeetkunde-Expertiseburo

Teugels uit het naburige Temse uitstekend

van pas. “Op de site van AZ Rivierenland campus Bornem ging het

van het plaatsen van piketten voor de grond- en graafwerken over

het uitzetten van de hoofdassen voor het plaatsen van ankers en

kolommen tot het uitzetten van referentiehoogtes, enzovoort”, licht

bestuurder Steven Buytaert toe. “Voor dergelijke klussen vaardigen

we steeds twee personen af – een landmeter en een meetassistent

– die de werf van a tot z opvolgen en alles goed controleren.

AZ Rivierenland campus Bornem is een project in eigen streek met

de nodige uitstraling, dus we zijn fier dat we deze opdracht tot een

goed einde hebben gebracht.”

Landmeetkunde-Expertiseburo Teugels werd in 1973 opgericht

als eenmanszaak, maar is intussen uitgegroeid tot een onderneming

met dertig personeelsleden, die bekendstaat als een belangrijke

speler in het uitzetten van gebouwen, het opmeten van terreinen

en gebouwen voor architecten, aannemers en particulieren,

het uitzetten van trein-, tram- en tgv-sporen en het opmaken van

plaatsbeschrijvingen voor en na de werken.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

STUDIEBURO HERELIXKA –

TECHNIEKEN

Ziekenhuizen kenmerken zich door een veelheid van complexe

technieken die met de nodige kennis van zaken moeten worden ontworpen.

AZ Rivierenland deed daarom een beroep op Studieburo

Herelixka uit ’s Gravenwezel. Met 67 jaar ervaring op het vlak van

HVAC, elektrische en sanitaire installaties, brandbeveiliging en -bestrijding,

liften en medische gassen was dit raadgevend ingenieursbureau

dan ook de perfecte partner voor het totaalpakket aan industriële technieken.

“Een grote troef is dat bouwheren, architecten, aannemers en

installateurs tijdens het hele traject slechts één enkel aanspreekpunt

hebben”, vertelt ingenieur Jef Willemsen. “Ook bij AZ Rivierenland was

dit het geval, ondanks het feit dat we de diverse bouwdossiers van zowel

de nieuwbouw als de bestaande delen hebben behandeld. Hierbij

vulden we het volledige plaatje in, van de primaire conceptnota over de

budgettering tot het aanbestedingsdossier. Vervolgens hebben we de

uitvoering van alle technische installaties mee opgevolgd en begeleid

tot de definitieve oplevering. Bijkomend werd er ook een dossier voor

de inrichting van de Centrale Sterilisatie Afdeling opgesteld, alsook een

apart dossier voor de uitrustingen van de operatiekwartieren. We hebben

telkens getracht om de gepaste installaties te ontwerpen zonder

ze onnodig complex te maken. Het was natuurlijk niet eenvoudig om

zo’n grote hoeveelheid technieken te combineren, maar het zijn dergelijke

uitdagingen die ons werk echt interessant maken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


Zorg

Bornem, AZ Rivierenland

VLOTTE INTERNE CIRCULATIE DANKZIJ GELEIDESYSTEMEN

Ziekenhuizen zijn de omgevingen bij uitstek waar patiënten met een beperking en de vele bezoekers hun weg moeten zien te vinden. Eenvoudige,

maar efficiënte geleidesystemen maken hierbij een wereld van verschil. Ook in het nieuwe AZ Rivierenland is dat het geval. Leverancier en

installateur van dienst was Viakan, dat zich al jaren specifiek toelegt op tactiele geleidesystemen voor de meest diverse gebouwen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Viakan

Het dwarsprofiel van de strips is trapezoïdaal, waardoor de blinde gebruiker

vlotter en comfortabeler met zijn oriëntatiestok over de lijnen kan schrapen.

Toen Christian van Kan in 2002 met Viakan startte, had hij een carrière in

de verkoop van wegmarkeringsproducten en -machines voor ogen. Al snel besloot

hij zich in een welbepaalde niche te specialiseren, met als resultaat dat

hij zijn bedrijf heroriënteerde naar de verkoop en plaatsing van blindengeleidetegels

in kunsthars en geleidelijnen in kunststofmortel. Later kwamen daar

ook nog waarschuwingsnagels in rvs bij. “Aanvankelijk ging het volledig over

buitentoepassingen, maar na enkele jaren opende er zich een markt voor oplossingen

binnen gebouwen”, vertelt de zaakvoerder. “Vandaar dat ik een lijn

producten ontwikkelde die esthetisch en kwalitatief perfect op de vereisten

inspeelden en ook gemakkelijker te bevestigen waren. Dit resulteerde in een

gepatenteerd systeem van verlijmbare waarschuwingsnoppen en verlijmbare

geleideribben. Intussen hebben we een volledig aanbod van blindegeleidesignalisatie

en -oplossingen in huis om de toegankelijkheid van gebouwen

en omgevingen te verbeteren. Naast onze expertise en uitgebreid gamma

bieden we nog een extra belangrijke troef. Alle oplossingen kunnen we zelf

installeren, in samenwerking met een vaste pool zelfstandige medewerkers.”

De architect koos voor dunne, discrete strips in aluminium.

“Technisch gezien was AZ

Rivierenland geen bijzonder

moeilijke opdracht. Niettemin

was het een uitdaging om

alles kwalitatief te installeren”

170 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bornem, AZ Rivierenland

Zorg

Discreet, maar uiterst efficiënt

Viakan heeft intussen zijn stempel gedrukt op tal van projecten. Zo werkte het

bedrijf al geregeld samen met Cordeel, onder meer in het UZ van Gent. “Vandaar

dat de hoofdaannemer besloot om ons ook bij de inrichting van AZ Rivierenland

te betrekken”, vervolgt Christian van Kan. “Ondanks het feit dat de geleideroute

al bijna perfect op plan was uitgetekend, hebben we toch nog enkele optimalisaties

kunnen voorstellen. Zo werd er op ons aanraden een geleideroute met een

breedte van ongeveer 30 cm voorzien, met vijf naast elkaar liggende ribben. De

architect koos voor dunne, discrete strips in aluminium. Het dwarsprofiel is trapezoïdaal,

waardoor de blinde gebruiker vlotter en comfortabeler met zijn oriëntatiestok

over de lijnen kan schrapen en ze eenvoudiger kan volgen met de voet.”

Ziekenhuizen zijn de omgevingen bij uitstek waar patiënten met een beperking en

de vele bezoekers hun weg moeten zien te vinden.

Ook waarschuwingsnoppen op de trap

Viakan leverde en plaatste ook zijn eigen VIA-DOT-waarschuwingsnoppen op

de afdalende trap in de grote hal. “Deze zijn volgens een vast en heel precies

genormaliseerd patroon geïnstalleerd op een welbepaalde diepte en veiligheidsafstand”,

aldus Christian van Kan. “Zo kan de gebruiker in beweging de

waarschuwingsnoppen onmiddellijk en ondubbelzinnig waarnemen, waardoor

hij op tijd en veilig voor de eerste trede kan stoppen. Technisch gezien was

AZ Rivierenland geen bijzonder moeilijke opdracht. Niettemin was het een

uitdaging om alles kwalitatief te installeren, vooral omdat andere aannemers

voortdurend door onze werkzones moesten passeren. Dat vergde wel wat coördinatievermogen,

vooral omdat de vloer perfect proper en ontvet dient te zijn

vooraleer we de noppen en ribben kunnen verlijmen. Gelukkig laat ons innovatieve

verlijmingssysteem, waarbij een sterk zelfklevende tape gecombineerd

wordt met een pasteuze tweecomponentenlijm, toe om de noppen en ribben

onmiddellijk na plaatsing te belopen.” ❚

VIA

DOT

Verlijmbare waarschuwingsnoppen

VIAKAN bvba

Tel. 02-331 25 63

info@viakan.be

www.viakan.be

Naar een doeltreffende toegankelijkheid van gebouwen open voor het publiek.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


FEBE ELEMENTS AWARDS

Schrijf uw prefab beton

project nu in!

2019

WORDT ÉÉN VAN DE 5 AWARDS DE UWE?

Dien dan uw project in voor 4 oktober 2019 op

www.febeawards.be

Noteer alvast 28 november

2019 in uw agenda.

De gloednieuwe culturele

hal ‘La Sucrerie’ in Waver

vormt dit jaar de setting

voor de uitreiking van

de FEBE Elements Awards.

Een organisatie van de Federatie

van de Betonindustrie – FEBE

Voorwaarden en reglement op www.febeawards.be


ENERGIEZUINIGE RENOVATIES IN VLAANDEREN

ZIJN TOE AAN GROTE INHAALBEWEGING

Uit een recente analyse van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat verbouwers te vaak premieaanvragen laten liggen. Nochtans is de

komende decennia een renovatiegolf nodig om de energiedoelstellingen van 2050 te halen. Het gaat om miljoenen woningen die wachten op

een energiezuinige renovatie. Dat betekent dat vanaf nu een verdrievoudiging van het aantal renovaties noodzakelijk is. Bovendien blijkt uit

VCB-analyse dat de piek in renovatievergunningen vorig jaar te wijten is aan een opmerkelijke statistische sprong als gevolg van de overstap

naar de digitale bouwaanvraag.

Tekst en beeld VCB

aan dat het aantal hypothecaire kredieten voor verbouwingen in 2018

opnieuw was gedaald (tot 52.000) en dat het toegekende kredietbedrag

voor woningrenovaties in 2018 tegelijkertijd onder 2,75 miljard euro bleef.

Bovendien is de stijging van het aantal renovatievergunningen in 2018

tot circa zeventienduizend eerder het gevolg van een nieuwe statistische

sprong door de overstap naar de digitale bouwaanvraag. In onderstaande

grafiek geeft de oranje lijn de statistische correctie aan.

Structurele maatregelen

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft verbouwers opgeroepen om

ten volle beroep te doen op de energiepremies. De VCB ondersteunt die

oproep uiteraard volledig, maar wijst ook op de nood aan bijkomende

structurele maatregelen om het renovatieritme aanzienlijk op te krikken.

Het gebouwenpark is immers een speerpunt om de energie- en klimaatdoelstellingen

van 2050 te halen. Uit analyse blijkt evenwel dat gezinnen

na de aankoop van een woning vaak te weinig middelen kunnen aanboren

om snel energetische investeringen te doen.

Het aantal vergunde woningrenovaties daalde van gemiddeld achttienduizend

per jaar in 2002-2010 tot gemiddeld zestienduizend per jaar na

2010. In 2017 daalde dat aantal verder tot dertienduizend vergunningen.

Onlangs gaven cijfers van de Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK)

Daarom pleit de VCB in haar memorandum voor selectief verlaagde registratierechten,

een forse korting op de schenkingsrechten, een verlaging van de

successierechten, de omvorming van de woonbonus tot klimaatbonus en een

btw-tarief van 6% op vervangende nieuwbouw over heel Vlaanderen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


Wat vinden vastgoedmakelaars van

het nieuwe EPC?

De impact van het nieuwe EPC+ op het sneller verkopen/verhuren van een woning lijkt vrij hoog, zo blijkt uit een recente bevraging van het

Vlaams Energieagentschap bij honderd vastgoedkantoren. Meer dan de helft van de vastgoedmakelaars geeft aan dat een woning met een goed

energielabel niet alleen sneller, maar vaak ook aan een hogere prijs van de hand gaat.

Tekst en beeld CIB

De impact van het nieuwe EPC+ op het sneller

verkopen/verhuren van een woning lijkt vrij hoog,

zo blijkt uit een recente bevraging van het Vlaams

Energieagentschap bij honderd vastgoedkantoren.

Meer dan de helft van de vastgoedmakelaars geeft

aan dat een woning met een goed energielabel

niet alleen sneller, maar vaak ook aan een hogere

prijs van de hand gaat.

Op 1 januari 2019 werd het nieuwe EPC+ uitgerold.

Qua informatieplicht wijzigde er niets, maar zowel

de inhoud als de vorm van het energieprestatiecertificaat

werden sterk bijgestuurd. Om te weten hoe

de aanpassingen worden onthaald op de vastgoedmarkt,

heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) in

mei een bevraging georganiseerd bij honderd vastgoedkantoren.

We werpen een blik op de resultaten.

174 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kwaliteit van het EPC+

Eerste vraag die aan de vastgoedkantoren werd

voorgelegd, had betrekking op de kwaliteit. Globaal

genomen waren de meningen over het EPC+

iets positiever. 58 kantoren gaven er de voorkeur

aan, tegenover veertig kantoren die het oude EPC

kwalitatiever vonden. De meningen zijn dus verdeeld.

Er is iets meer steun voor het nieuwe model, maar

het is allesbehalve een ringing endorsement.

De reden voor de steun ligt onder meer bij de

duidelijkheid van het nieuwe energielabel. Heel

wat kantoren vinden dat dit label eenvoudiger uit

te leggen valt aan kandidaat-kopers (en -huurders)

dan het EPC-kengetal. 69 kantoren geloven dat

het energielabel een realistisch beeld geeft van de

energiezuinigheid van de woning. ‘Slechts’ acht

kantoren twijfelen hier sterk aan.

Binnen de sector heerst er echter grote twijfel over

de geloofwaardigheid van de prijsindicaties op het

EPC+. 64 kantoren geven aan dat zij hier helemaal

niet tevreden of niet echt tevreden over zijn. Slechts

34 kantoren scharen zich min of meer achter de

prijsindicaties. Het enthousiasme hiervoor en voor

de betrouwbaarheid van de ramingen is dus laag.

Bovendien blijft de accuraatheid van de energieprestatiecertificaten

een belangrijk pijnpunt.

Binnen de sector zijn er toch velen die ernstig

in vraag stellen of EPC’s de staat van de woning

afdoende reflecteren.

54 vastgoedkantoren antwoordden in de VEAenquête

dat ze weleens vragen krijgen van

eigenaars over het EPC. In 82% van de gevallen

gaat het dan over de energiescore. Op de tweede

plaats komen toch al de prijsindicaties (nochtans

nieuw sinds 1 januari 2019), met 61%. Bij 74

vastgoedkantoren moet men ook vragen van

kandidaat-kopers en huurders fielden. Deze

vragen gaan hoofdzakelijk over de energiescore

(84%). Op de tweede plaats staan echter de

aanbevelingen (65%), die pas dan gevolgd

worden door de prijsindicaties (59%).

Globaal genomen zijn de vastgoedkantoren vrij

negatief over de meerwaarde van het vernieuwde

EPC. Slechts acht kantoren denken dat er een

duidelijke meerwaarde is voor de eigenaars.

Richting kandidaat-kopers en kandidaat-huurders

zijn de cijfers iets beter (23 kantoren), maar globaal

genomen denken nog altijd meer kantoren dat de

hervorming de meerwaarde net heeft doen dalen.

Impact van het EPC+

Uit de bevraging blijkt dat de vastgoedkantoren

nog vrij weinig rekening houden met het EPC

bij waardebepalingen en het vastleggen van de

initiële vraagprijs. 47 kantoren geven aan dat ze dit

in minder dan de helft van de gevallen in rekening

te brengen. Tegelijkertijd denken de kantoren dat

85% van de kopers het EPC als criterium gebruikt

om woningen met elkaar te vergelijken. Bij huurders

ligt die inschatting met 38% een stuk lager.

Ook in de prijsonderhandelingen lijkt het EPC

toch meer gebruikt te worden, althans volgens de

bevraagde vastgoedkantoren. 69% van de kopers

zou er zich op beroepen. Bij huurders ligt dat

aandeel opnieuw een stuk lager (22%).

Dan rest nog de vraag of woningen met een goede

EPC-score sneller worden verkocht of verhuurd. In

beide gevallen is het antwoord van de kantoren

positief. Woningen met een goed EPC zouden

bovendien aan een betere prijs worden verkocht

of verhuurd, al geldt dat laatste minder bij verhuur

(niet verwonderlijk aangezien de finale huurprijs

vaak degene is die vooraf geafficheerd werd).

Voorts is het interessant dat er aan de vastgoedkantoren

een open vraag werd gesteld. Zo

konden ze vrij aangeven wat hun voornaamste

kritieken zijn. Daaruit bleek dat 27 kantoren

spontaan opperden dat het EPC volgens hen te

uitgebreid is. Dat is toch wel opvallend. Negentien

vastgoedmakelaars zetten dan weer extra in de

verf dat de prijsindicaties niet representatief

zijn, terwijl acht respondenten gewag maken van

een afschrikeffect.

Wil je de volledige resultaten van de enquête

bekijken? Je vindt het samenvattende rapport

terug op CIBweb.be, in het dossier over het EPC,

subdossier Vlaams Gewest.

Bron: Vlaams Energieagentschap ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 175


BOUWPARTNERS

VANAF € 795 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Bouwpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouw aan Vlaanderen is

bedrijfsinformatie van onze bouwpartners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

COOPMAN ORONA

ABUTRIEK

Jagershoek 8

8570 VICHTE

T +32 56 77 21 65

E info@abutriek.be

W www.abutriek.be

ARCADE ENGINEERING BVBA

Groeningenlei 132

2550 KONTICH

T +32 3 239 58 75

F +32 3 239 35 60

E info@arcade-eng.com

W www.arcade-eng.com

B-LAW ADVOCATENKANTOOR

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 OOSTKAMP

T +32 50 31 38 81

F +32 50 31 34 44

E info@b-law.be

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

W www.b-law.be

AD ULTIMA GROUP NV

Beneluxpark 7

8500 KORTRIJK

T +32 56 74 07 40

F +32 56 74 07 00

E info@adultima.be

W www.adultima.be

ASIB BVBA

Bredastraat 112

2060 ANTWERPEN

T +32 3 336 82 64

F +32 3 336 82 31

KUNSTSTOFVLOEREN

BOGAERT KUNSTSTOFVLOEREN

Bosdreef 78

9080 LOCHRISTI

T +32 9 355 13 56

DAENS KITVOEGWERKEN

Ambachtstraat 58

3530 HELCHTEREN

T +32 495 25 41 55

F +32 11 96 49 62

E kitvoegwerkendaens@telenet.be

W www.kitvoegwerkendaens.be

E info@asibbvba.be

F +32 9 356 94 33

W www.asibbvba.be

E info.bogaert@telenet.be

W www.kunststofvloerenbogaert.be

DCA NV

ALCYON

Brusselsesteenweg 493

9090 MELLE

T +32 9 232 04 32

F +32 9 232 04 95

E info@alcyon.be

W www.alcyon.be

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BONTINCK ARCHITECTURE

AND ENGINEERING NV

Ottergemsesteenweg Zuid 808-A31

9000 GENT

T +32 9 225 01 74

F +32 9 225 64 14

E studiegroep@bontinck.biz

Lilsedijk 50

2340 BEERSE

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

W www.bontinck.biz

e

DECOMO NV

ALUPRO BVBA

ASONA BELGIUM

COLT INTERNATIONAL NV

Industrielaan 96

E.J.Vangansenstraat 24

Engstegenseweg 18 bus 1

Zandvoortstraat 5

7700 MOESKROEN

2260 WESTERLO

3520 ZONHOVEN

2800 MECHELEN

T +32 56 85 07 11

T+32 14 49 04 15

T +32 89 84 36 03 - +32 475 47 03 98

T +32 15 28 60 80

F +32 56 34 48 91

E info@alu-pro.be

E info@asona.be - kvc@asona.be

E info@be.coltgroup.com

E info@decomo.be

W www.alu-pro.be

W www.asona.com

W www.coltinfo.be

W www.decomo.be

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

DEJOND NV

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

T +32 3 820 34 11

F +32 3 820 35 11

E info@be.dejond.com

W www.dejond.com

Voshol 6a

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

DORMAKABA BELGIUM N.V.

Monnikenwerve 17-19

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

GALFES RAMEN, DEUREN & POORTEN

Mallekotstraat 73

2500 LIER

T +32 4 718 548 48

T +32 3 435 00 55

E info@galfes.be

W www.galfesramendeuren.be

8000 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

info.be@dormakaba.com

DELABIE BENELUX

www.dormakaba.be

Kommenstraat 20

EURORENT NV

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

Bisschoppenhoflaan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

HEATING SOLUTIONS INTERNATIONAL

Molendijk-Zuid 23C

5482 WZ SCHIJNDEL

T +31 88 130 02 00

E info@hsi-heating.com

W www.hsi-heating.com

www.youtube.com/user/HSIBV2010

E info@duco.eu

W www.duco.eu

D-LUX DAYLIGHT

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

W www.dluxdaylight.be

EMMERY FIRE NV

Antwerpsesteenweg 130

2390 MALLE

T + 32 3 227 36 30 - 03 233 57 27

E info@emmerynv.be

W www.emmerynv.be

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

9031 DRONGEN

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

W www.fds.be

HOOGMARTENS WEGENBOUW NV

Industrieweg Noord 1137

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 81 02 30

E info@hoogmartens.be

W www.hoogmartens.be

DESCHACHT

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9 355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

EMS CONSTRUCT BV

Industriepark 25

6603 BE WIJCHEN

T +31 24 645 31 85

E e.vandam@ems-construct.nl

W www.ems-uitzendgroep.nl

FEREB

Grootveldlaan 148

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

J. HERMANS & C° NV

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20

3300 TIENEN

T +32 16 82 03 00

F +32 16 82 14 61

E info@hermansco.be

W www.deschacht.eu

www.ems-construct.nl

W www.fereb.be

W www.hermansco.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

KOMPAKT BVBA

Industrielaan 12

2250 OLEN

T +32 14 23 09 81

F +32 14 23 10 57

E info@kompakthpl.be

W www.kompakthpl.be

ORYE CONSTRUCT

Elzenstraat 8 bus 4

3500 HASSELT

T +32 468 18 36 86

E info@oryeconstruct.be

W www.oryeconstruct.be

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

KRUISBETON DE SLOOVERE NV

PATRIMOON

POWER CONTROL

Stokstraat 14

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 388 33 15

F +32 9 388 32 77

E info@kruisbeton.be

W www.kruisbeton.be

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

POWER CONTROL

POWER-CONTROL BVBA

Kanaalstraat 3

8020 OOSTKAMP

T +32 50 30 02 66

M +32 475 30 02 94

E koen@power-control.be

W www.power-control.be

POWER CONTROL

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

F +32 56 60 28 51

E info@renson.be

W www.renson.be

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

PEIKKO BENELUX

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

POWER CONTROL

POWER CONTROL

REPRO BVBA

Bredabaan 771

RDL ENGINEERING

2170 MERKSEM

Ambachtenstraat 46

T +32 3 641 97 90

8870 IZEGEM

F +32 3 646 48 04

T +32 51 31 35 24

E info@repro.be

.be

LIQUIDFLOORS

W www.peikko.be

E info@rdl-engineering.com

POWER CONTROL POWER CONTROL

POWER W CONTROL www.repro.be

Gentsesteenweg 204

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 13 90

W www.autolift.be

lettertype ITC Avant Garde Gothic LT Demi

lettertype ITC Avant Garde Gothic STD

www.goederenlift.net

W www.liquidfloors.be

PELLIKAAN BOUW NV

MONUMENT GROUP

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

Excelsiorlaan 1

ONGELOOFLIJK

1930 ZAVENTEM

STRAKKE

GIETVLOEREN

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

ROOFWORKX

Esserstraat 3A

8550 ZWEVEGEM

T +32 56 37 29 37

F +32 56 37 38 91

E info@roofworkx.be

W www.monument.be

W www.pellikaan.be

W www.remeha.be

W www.roofworkx.be

100% naadloos Overal toepasbaar

Duurzaam Onderhoudsvriendelijk

180 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

www.liquidfloors.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

RUBEN WILLAERT

Ten Briele 14 bus 15

8200 SINT-MICHIELS (BRUGGE)

T +32 50 36 28 20

E info@rubenwillaert.be

W www.rubenwillaert.be

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

Industrieweg 49/7

3980 TESSENDERLO

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BVBA

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

www.strobbe-liftsystemen.be

T.C.V.

www.parkeersysteem.be

Rue de France 1

4280 HANNUIT

TCVSA

NV

T +32 19 65 92 70

F +32 19 65 92 79

E info@tcv-hvac.be - service@tcv-hvac.be

W www.tcv-hvac.be

VEROLIFT BVBA

Eedstraat 7

9052 ZWIJNAARDE

T +32 9 220 79 78

F +32 9 220 90 88

E info@verolift.be

W www.verolift.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

TORMAX BELGIUM

Gontronde Heirweg 186

9090 MELLE

T +32 9 272 72 72

F +32 9 252 42 24

E com@tormax.be

W www.tormax.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


Remeha Eria Tower

De ideale warmtepomp voor iedere nieuwbouwwoning

Warmtepompen hebben een hoog rendement als ze op een

correcte manier worden toegepast. Een nieuwbouwwoning

leent zicht daar perfect toe. Er kunnen makkelijk lage

temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming,

voorzien worden en het warmteverlies is meestal klein.

Achter de moderne frontmantel zit een stevig staaltje

warmtepomptechniek en een warmwaterboiler van

180 liter. De Remeha Eria Tower vraagt zeer weinig

installatieruimte en scoort ook zeer goed in EPB.

Alle kenmerken op een rij

• lucht-water warmtepomp van 4,5 tot 16 kW

• all electric solution in een all-in-one product

• zorgeloze weersafhankelijke sturing

• hoge seizoensrendementen voor cv en sww

• perfect te regelen met de eTwist thermostaat

• tot 70% energiebesparing

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem

T +32 (0)3.230.71.06 • E info@remeha.be


De Bekistingsspecialisten.

Framax Xlife plus

Bekistingssnelheden in een nieuwe dimensie

Doka Belgium NV | belgium@doka.com | www.doka.be


TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

TOTAALOPLOSSINGEN

STAALBOUWPROJECTEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

ASK ROMEIN MALLE

Ambachtsstraat 33

2390 Malle-West

België ASK ROMEIN MALLE

ASK ROMEIN MALLE

Ambachtsstraat 33

Ambachtsstraat +32 2390 (0)3 Malle-West 320 33 24 00

2390 België info.be@ask-romein.com

Malle-West

België

+32 (0)3 320 24 00

+32 info.be@ask-romein.com

(0)3 320 24 00

info.be@ask-romein.com

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.BE

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

BEKIJK WWW.ASK-ROMEIN.BE

ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!