GO Magazine 350 • MEKONG REACH — Hulp en hoop in Zuidoost-Azië

operatie.mobilisatie

Gods liefde delen in Cambodja // Het Goede Nieuws brengen in Israël // Leren leven als discipel van Jezus

Magazine

Operatie Mobilisatie

Nummer 350 Oktober 2019

Hulp en hoop

in Zuidoost-Azië

8 18 22

Gods liefde delen

in Cambodja

Het Goede Nieuws

brengen in Israël

Leren leven als

discipel van Jezus


COLOFON

Is er hoop?

Operatie Mobilisatie is een internationale

zendingsorganisatie die zich dagelijks inzet

om samen met lokale kerken het Goede

Nieuws van Jezus Christus bekend te maken.

Wereldwijd zijn meer dan 5200 zendelingen

met 115 verschillende nationaliteiten actief

in 110 landen. In en vanuit Nederland zijn

rond de 200 zendingswerkers uitgezonden.

GO Magazine is een gratis uitgave van

Operatie Mobilisatie en verschijnt twee

tot vier keer per jaar.

Uitgave Oktober 2019

Nummer 350

Vormgeving: Meindert Kramer | Concept: IDD

Druk: Drukkerij AMV

Redactie

Meindert Kramer, Pieter-Jan Rodenburg,

Anne Schotanus

Aan dit nummer werkten mee

Rianne Bassa, Marco Bouw, Ina Bremmer,

Christiaan van Dijk, Menno Griffioen, Peter

Kos, Chris Kuo, Marlieske Smilde, Marcus

Spronk, Tamara Vels

Adreswijziging, vraag of opmerking?

redactie.nl@om.org / 0527 615 607

Geven

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften.

Geven kan op veel verschillende manieren

zoals via een overboeking, een machtiging,

een periodieke schenking of door Operatie

Mobilisatie op te nemen in uw testament.

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden

om ons werk financieel te steunen

vindt u op: www.operatiemobilisatie.nl/geven

Denkt u na over wat uw nalatenschap of een

periodieke gift kan betekenen voor OM en wat

u daarmee kunt bereiken in Gods koninkrijk?

Meer info: www.operatiemobilisatie.nl/nalaten

Stichting Operatie Mobilisatie is door de

overheid erkend als ANBI en heeft het

CBF keurmerk.

Eerder dit jaar had ik het voorrecht om Cambodja te bezoeken.

Fantastisch om te zien hoe het OM team, voornamelijk Cambodjanen,

zich daar vol passie inzet om de bevolking te dienen met onderwijs,

werk, voedsel, therapie en bovenal met het Goede Nieuws van Jezus.

Wat me het meest is bijgebleven, is het bezoek aan een 'slum' in

Phnom Penh, een sloppenwijk gebouwd op een begraafplaats. Het is

een onwerkelijke plek, een plek van duisternis, een plek waar geen

hoop is. Kinderen die op graven wonen en spelen, omdat er geen

andere plek voor hen is! Tussen de graven staan boeddhistische offerplaatsen

waar het weinige dat deze mensen hebben, geofferd moet

worden. Op de achtergrond hoor je de monniken hun mantra’s zingen.

Is er hoop? Met alles in mij zeg ik: JA! Het Goede Nieuws over

de verlossing door Jezus betekent redding voor alle mensen. En

miljoenen mensen kennen deze verlossende waarheid al.

Hoe kan het dan dat er nog zo veel mensen zijn die nog niet gehoord

hebben van Jezus? Mensen die leven in gebondenheid, die

leven zonder hoop.

Wat doe ik met de zegen die ik ontvang van de Vader? Wat doe ik

met de vrijheid die mij in genade is geschonken? Wat doe ik met mijn

door God gegeven talenten, geld en tijd? Hou ik dat voor mezelf?

Deze wereld heeft het nodig dat volgelingen van Jezus in grote aantallen

ernst maken met Gods opdracht om een verloren wereld te

bereiken met Zijn reddende boodschap. Zit die verloren wereld daarop

te wachten? JA, de honger naar God is groot! Laten wij het Goede

Nieuws vertellen. Zoals het bedoeld is!

2

In Hem en door Hem,

Operatie Mobilisatie

Assemblageweg 9

8304 BB Emmeloord

0527 615 607

info.nl@om.org

www.operatiemobilisatie.nl

IBAN: NL13 RABO 0114 2329 38

Marcus Spronk

Directeur Operatie Mobilisatie

www.facebook.com/OperatieMobilisatie

www.instagram.com/Operatie_Mobilisatie_NL

PS: in dit magazine laten we je iets zien van het werk dat OM doet om

verandering te brengen op plekken als Phnom Penh. Ik hoop dat

je net als ik geraakt wordt en betrokken wilt zijn of blijven!


INHOUDSOPGAVE

Beeld: Alex Coleman

IN DIT NUMMER

4

Mekong Reach

Mensen bereiken met het Goede Nieuws van Jezus

16

Angst vs. liefde

Aan het Woord: Peter Kos

6

‘Niemand anders wil daar wonen.’

Ervaringen uit Laos en Cambodja

18

Het Goede Nieuws brengen in Israël

Sjaak en Mirjam zijn als gezin uitgezonden

8

Klaar voor de oogst

Gods liefde wordt zichtbaar in Cambodja

21

Zij zijn gegaan!

Veertien nieuwe zendingswerkers

12

Ga in geloof

Concrete opties voor korte en langere termijn

22

‘God heeft je geroepen!’

Discipelschapstraining in Cambodja heeft impact

14

Veilige havens voor jongeren

Jongerenwerk in Nederland en Hongarije

26

‘Ik ben van U, met alles wat ik heb.’

Theo is Mission Partner Business

3

8 sloppenwijken

Johan (71) brengt samen met zijn vrouw

Lenie en hun team hulp en hoop in de

van Cambodja.

22

De discipelschapstraining van

OM in Cambodja helpt Mom

te leven als volgeling van Jezus.


4

MENSEN IN DE MEKONG-REGIO

BEREIKEN MET HET GOEDE NIEUWS

VAN JEZUS CHRISTUS


Tekst: Meindert Kramer Beeld: A. Coleman

Als een levensader stroomt de Mekong-rivier

door Zuidoost-Azië. Slingerend van China

naar Vietnam is het een bron van leven voor

de vijf landen die het doorkruist: Myanmar,

Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. En zoals de rivier

vruchtbaar leven brengt, zijn er teams van OM in deze

regio werkzaam om het Leven met God te brengen.

60% VAN DE BEVOLKING ONBEREIKT

In de Mekong-regio wonen 240 miljoen mensen, veelal

boeddhistisch, waarvan 60% nog nooit over Jezus

heeft gehoord. De teams van OM in deze vijf landen

werken samen binnen het ‘Mekong Reach’ initiatief.

Het uiteindelijke doel is dat er voor ieder huishouden

een levende gemeenschap van Jezus-volgelingen

binnen bereik is.

In dit magazine lichten we een aantal projecten uit die

onder het 'Mekong Reach' initiatief vallen. We hopen dat

je geïnspireerd raakt door de verhalen en betrokken wilt

zijn bij dit werk van OM waardoor levens veranderen.

MEER WETEN?

www.operatiemobilisatie.nl/mekong →

5

Bijbelstudie in een dorp in Cambodja. Van

de 14.000 dorpen is tweederde nog niet

bereikt met het Goede Nieuws van Jezus.


DE REIS VAN...

‘Niemand

anders wil

daar

wonen.’

Welk verschil maakt het werk van OM in het

Mekong-gebied? Namens het Nederlandse

kantoor reisden Marcus Spronk, Peter Kos

en Marco Bouw naar die regio om te proeven

wat voor impact OM daar op levens heeft.

Een verhaal in twee ontmoetingen.

‘In dit boeddhistische land is de

geestelijke strijd voelbaar.’

6

“Ik heb Laos ervaren als een land met hele

vriendelijke mensen, maar waar de geestelijke

strijd voelbaar is. In dit boeddhistische

land is evangeliseren dan ook verboden.

Toch heb ik er gezien hoe God aan het

werk is. Diep onder de indruk was ik van

mijn ontmoeting met Lek (niet haar echte

naam). Dit meisje is van het platteland

naar de stad gekomen, om te werken bij

het bedrijf dat OM is gestart. Daar leert

ze een vak, volgt ze een studie en doet ze

in de avonduren bijbelstudie met andere

werknemers. Zo wordt zij, net als haar

collega’s, klaargestoomd om terug te keren

naar hun oorspronkelijke omgeving, om

daar tot zegen te zijn.

Lek stond op het punt om terug te keren.

In haar dorpje zou ze met hulp van OM een

kleuterschool openen, waar christelijke

leerkrachten werken, maar waar iedereen

welkom is. Op het moment dat ik er was,

was het team bezig grond aan te kopen

voor de kleuterschool. Dat gaf enorme

complicaties, omdat het dorpshoofd die

toestemming moest geven voor de koop,

een bloedhekel aan christenen heeft.

Wij hebben kunnen bidden voor haar en

voor deze man, en Lek kunnen bemoedigen;

we hebben God gevraagd het hart

van deze man te veranderen, zodat hij

toestemming zal geven.”

Marco Bouw

Teamleider

Relatiebeheer


Tekst: Pieter-Jan Rodenburg Beeld: Alex Coleman

‘Ik had precies zo’n plastic parapluutje

gekocht voor mijn dochter.’

“In Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, werkt

OM onder de armsten van de armsten; mensen die leven

in een krottenwijk, gebouwd op een begraafplaats.

Niemand anders wil daar wonen. Ik zag kinderen spelen

op de graven. Om een klein beetje geld te verdienen,

pakken deze mensen al het werk aan dat ze kunnen

krijgen. De mensen werken hard en lang voor bijna niks.

paar weken daarvoor had ik bij een winkel in Nederland

precies zo’n parapluutje gekocht voor mijn dochter. Ik

kon kiezen tussen een iets duurdere en deze goedkope,

en ik koos – Hollander die ik ben – voor de goedkope. Ik

was niet bereid meer te betalen en ik zag het effect van

die keuze hier, heel ver weg van Nederland. Ik hoorde

hoe weinig ze ervoor kregen.

Toen ik er was, zag ik vrouwen en kinderen werken aan

doorzichtige, plastic kinderparaplu’s; ze waren knoopjes

aan het bevestigen. Ik werd diep geraakt, want een

OM helpt mensen in de wijken van Phnom Penh op

een hele concrete manier; soms gewoon door voedselpakketten,

maar ook door hulpverlening, opleidingen,

werk. Maar uiteindelijk, ontdekte

ik, komt er pas échte verandering

in mensenlevens als ze Jezus leren

kennen. Dat zorgt ervoor dat

mensen radicaal andere levenskeuzes

maken.

En, ontdekte ik door dat stomme

parapluutje: datzelfde geldt voor

mij. Als ik op basis van het volgen

van Jezus beslissingen neem in

hoe ik mijn geld, tijd en aandacht

besteed, maakt dat verschil voor

anderen. Soms zelfs aan de andere

kant van de wereld.”

Marcus Spronk

Directeur OM in

Nederland

7

Lees op pagina 16 en 17 over de

ervaring van Peter Kos, bestuursvoorzitter

van OM.


BERICHT UIT...

Johan en Lenie

Crezee maken Gods

liefde zichtbaar in

Cambodja.

Klaar

8

voor de

oogst


Tekst: Anne Schotanus en Pieter-Jan Rodenburg Beeld: Alex Coleman

Johan en Lenie werken sinds een aantal jaren voor OM in Cambodja, een

land met een verscheurd en traumatisch verleden. Nog steeds wordt er

door de bevolking heel veel geleden. "Maar er is momenteel zo’n honger

naar het Evangelie! Bid alsjeblieft om meer arbeiders voor deze oogst,

want nú kan het nog. Er zijn namelijk tekenen dat ook Cambodja, net als

veel andere landen in deze Mekong-regio, op slot gaat voor het Evangelie."

Johan en Lenie zijn onderdeel

van het OM-team in Cambodja.

Samen met lokale en internationale

medewerkers delen

ze het Goede Nieuws over Jezus met

mensen die nog nooit van Hem gehoord

hebben. In teams trekken ze naar de

dorpen op het platteland. Van de veertienduizend

dorpen in Cambodja zijn

er slechts vierduizend bereikt met het

Evangelie, maar door mond-tot-mond

reclame wordt OM in steeds meer

dorpen uitgenodigd om over Hem te

vertellen. Velen komen er tot geloof. Ze

blijven deze dorpen, deze mensen bezoeken

– om de jonge gelovigen Bijbels

onderwijs te geven en gemeenten te

stichten.

DE IMPACT IS ENORM

Het Evangelie brengt hoop, ook op de

meest duistere plekken. Zelf werken

Johan en Lenie en de andere internationale

zendingswerkers voornamelijk

in de sloppenwijken Phnom Penh. De

impact van het Evangelie op de levens

van de mensen daar is enorm. Johan:

"Hopeloosheid en wanhoop voeren hier

de toon. De mensen leven hier in extreme

armoede. Ze staan ’s ochtends op

zonder te weten of ze ’s avonds te eten

hebben. Er is veel huiselijk geweld, veel

alcoholmisbruik. Mannen vergokken

ook het laatste beetje geld, in de hoop

om wat geld te winnenen veel vrouwen

prostitueren zich voor een kom

rijst. Geld voor voorbehoedsmiddelen

is er niet. Daardoor zijn er enorm veel

zwangerschappen. Vrouwen belanden

zo in een vicieuze cirkel: nóg meer huiselijk

geweld en nóg meer armoede, nóg

meer mensen die geen eten hebben. En

natuurlijk zijn de kinderen daar de dupe

van: de vrouwen weten echt niet meer

hoe ze voor hen zorgen moeten. →

Johan en zijn team bieden hulp en hoop

in de binnenlanden van Cambodja. Het

merendeel van de dorpen is nog niet bereikt

met het Goede Nieuws van Jezus.

9

Bekijk de video over hun werk:

operatiemobilisatie.nl/mekong-video


Mishandeling en verwaarlozing is vaak

het gevolg. Wij doen wat we kunnen om

zulke vrouwen en kinderen te helpen.

We geven ouderschapscursussen, we

geven eten, we bieden allerlei maatschappelijk

werk. Maar we zien pas

échte verandering als deze mensen tot

geloof komen. Wanneer ze Jezus leren

kennen, ontstaat er hoop en genezing.

Dán veranderen ze van binnenuit, en

daarmee veranderen ook hun gezinnen

en uiteindelijk hun gemeenschappen."

Bijbelse verhalen begrepen dat armbandjes

toestemming kregen om de bandjes door

je niet kunnen helpen, maar dat te knippen. Tegenwoordig is er geen rood

Jezus Christus overwinnaar is over de armbandje meer te bekennen. En: de

“Wij doen wat we kunnen om zulke

vrouwen en kinderen te helpen. Maar

we zien pas échte verandering als

deze mensen tot geloof komen.”

ROOD ARMBANDJE

10

Al bij de geboorte krijgt een kind uit

een boeddhistisch gezin een rood

armbandje om. Dat armbandje dient ter

bescherming tegen boze geestenen

mag daarom nooit meer af. Lenie: "Veel

kinderen in Cambodja lijden aan vreselijke

nachtmerries. Drie jaar geleden

waren er in de Engelse les bij OM een

aantal kinderen, die door de liedjes en de

boze machten. Zij wilden hun armbandjes

daarom niet meer. Drie van hen kregen

daarvoor de toestemming van hun ouders.

Tijdens een gezamenlijk gebedsmoment

in de klas werden de armbandjes doorgeknipt,

en op dat moment kregen deze drie

kinderen eenzelfde visioen van Jezus. Dit

maakte zo’n indruk op de andere kinderen,

en hun ouders, dat veel meer kinderen

angstdromen zijn verleden tijd. Binnenkort

wordt het eerste meisje dat haar armbandje

afdeed, nu 15 jaar oud, gedoopt."

VRIJHEID

Zo brengen de teams van Operatie

Mobilisatie hoop en genezing op plekken

waar de wonden diep zijn. Cambodja

heeft decennia van leed achter zich –

na het gruwelijke regime van de Rode

Khmer heeft een burgeroorlog het land

verscheurd. Nog steeds leeft de helft

van de bevolking onder de armoedegrens.

Maar in deze zwarte situatie zijn

er voorbeelden als die van het klasje van

Lenie, waar vrijheid wordt gevonden.

Daarom heeft hun werk in Cambodja de

naam Project Freedom gekregen; vrijheid

uit de vicieuze cirkel van armoede, ongeschooldheid

en geweld, en vrijheid uit de

geestelijke slavernij.

BID VOOR HET WERK IN CAMBODJA

Wil je bidden voor het werk van het team

in Cambodja? De nood is groot. Bid dat

er meer arbeiders mogen komen, zodat

meer mensen bereikt kunnen worden.


STEUN HET WERK

IN CAMBODJA

De teams van OM brengen

hoop en herstel temidden

van armoede en (geestelijke)

nood in de Mekong-regio.

Draag bij aan deze échte

verandering en geef voor

projecten als deze.

€25

Een maand rijst

voor een familie

€75

Een maand onderwijs

voor vijf kinderen

€125

Medische basishulp

voor vier zieken

€300

Een maandsalaris

van een docent

11

Direct online doneren?

→ operatiemobilisatie.nl/mekong


TREK EROPUIT

SHORT TERM REIZEN

Mission Discipleship Training

MOLDAVIË / ROEMENIË 3 FEBRUARI T/M 3 JULI 2020

Leer in een multicultureel team meer over het volgen

van Jezus en het delen van het Evangelie.

Ga in

geloof

Africa Trek

AFRIKA 19 JANUARI T/M 5 APRIL 2020

Reis door Afrika terwijl je meewerkt in lokale bedieningen

en één-op-één discipelschapstraining ontvangt.

Vluchtelingenhulp

SERVIË DOORLOPEND VRIJWILLIGERS NODIG

Deel het Evangelie terwijl je praktisch meewerkt om

Arabische vluchtelingen te helpen in het kamp in Servië.

STEP Logos Hope

ZUID-AMERIKA 16 JANUARI T/M 20 APRIL 2020

Vaar drie maanden mee op de Logos Hope terwijl je

je bijdrage levert aan de missie van het zendingsschip.

12

Amazing Race Challenge

MIDDEN-OOSTEN 1 T/M 12 FEBRUARI 2020

Van de Sahara tot de Middellandse Zee gaan teams op

uitdagende outreaches om het Goede Nieuws te delen.

Gesprek

aanvragen?

Wil je ontdekken waar jij je kunt

inzetten in Gods koninkrijk? Vraag

een vrijblijvend gesprek aan via

www.operatiemobilisatie.nl/

orientatiegesprek


Beeld: Doseong Park

Heb jij het verlangen om in de praktijk van elke

dag je geloof te delen met mensen die Jezus nog

niet kennen? Wereldwijd zijn er bij OM vele mogelijkheden

om te dienen. We helpen je graag bij het

vinden van de juiste plek voor jou!

LONG TERM UITZENDINGEN

Social Work Supervisor

CAMBODJA MINIMAAL 2 JAAR

Kom helpen bij het project in Phnom Penh, dat

kwetsbare families, vrouwen en kinderen helpt.

Accountant

ZUIDOOST-AZIË MINIMAAL 2 JAAR

Draag als accountant op een accurate manier

zorg voor de geldstromen in het veld.

Discipelmakers

ZUIDOOST-AZIË 6 TOT 12 MAANDEN

Help mee in een discipelschapsprogramma in een

land waar 85% niet bereikt is met het Evangelie.

Agrarisch Ontwikkelaar

ZUID-AZIË 2 TOT 3 JAAR

Zet jouw kennis van agrarische ontwikkeling in,

terwijl je het geloof in de praktijk deelt.

Journalist

ZUID-AZIË MINIMAAL 2 JAAR

Versterk het team in Zuid-Azië en schrijf de

verhalen die het werk van God laten zien.

13

Check voor deze én andere opties:

www.operatiemobilisatie.nl/trekeropuit →


OM IN NEDERLAND

Veilige havens

voor jongeren

14

Op het moment dat Ronald de Graaf een missionair

jongerenproject startte in Nederland, was Marcel

Buchner werkzaam in Hongarije waar hij grote nood

zag onder jongeren. Twee mannen die God samen

bracht rond eenzelfde visie.


Tekst: Rianne Bassa en Meindert Kramer Beeld: Rianne Bassa / Marcel Buchner

In 1999 vertrok Marcel Buchner

naar Hongarije voor een aantal jaren

vrijwilligerswerk. Op dat moment

had hij geen idee dat hij aan de basis

voor ogen had. In 2017 werd die visie

werkelijkheid toen er in Hongarije een

jongerencentrum geopend werd. De

naam was snel gevonden: DOCK. Ook

zou staan van een jongerencentrum

in de leiding over het centrum werd

en de uiteindelijke veldleider van OM

voorzien toen Frans van Aken, onderdeel

in Hongarije zou worden. Sterker

van het team, die taak op zich nam.

nog, hij geloofde wel in God, maar dat

Marcel: “We hebben jongeren zien

maakte niet veel verschil in zijn leven.

veranderen dankzij DOCK, of beter

Dat veranderde toen hij zijn vrouw, de

Hongaarse Lea, ontmoette. Ze werden

gezegd: dankzij God!”

De verandering van Beki

verliefd en groeiden samen in geloof. Ze

Operatie Mobilisatie heeft het verlangen

Beki bezocht DOCK vanaf het

kregen het verlangen om God te dienen

om meer ‘DOCKS’ te zien ontstaan.

moment dat de jeugdgroep in haar

en vonden een plek bij OM. Marcel

Op plekken waar God mensen al heeft

kerk uit elkaar viel. Als Hongaarse

vertelt: “We realiseerden ons dat ‘goed

voorbereid met de visie om hulp te bieden

tiener die opgroeide in een christelijk

werk doen’ pas wérkelijk waarde heeft,

aan jongeren, maar waar het ontbreekt

gezin, waar de problemen echter

eeuwigheidswaarde, als het Gods werk is.”

aan ervaring. Daar wil OM langszij komen

niet met elkaar besproken werden,

was ze op zoek naar een plek waar

Marcel kwam veel nood

ze zich welkom voelde.

tegen tijdens zijn werk.

Gebroken gezinnen,

Bij DOCK voelde ze zich thuis

tieners met geestelijke

en kreeg ze de aandacht die ze

nood en meiden die op

nodig had. Ze bouwde een band

jonge leeftijd in aanraking

op met Lea (een van de leiders),

komen met seks. “Er

maakte nieuwe vrienden en besloot

ontstond een visie om

uiteindelijk ook zondagse diensten

een plek te creëren voor

te bezoeken. Ze bezocht zelfs een

deze jongeren, ongeacht

christelijke jongerenconferentie,

hun achtergrond, geloof

waar ze tot de overtuiging kwam om

of omstandigheden”,

Jezus te volgen. Niet veel later werd

deelt Marcel, “maar we

Beki gedoopt in het meer bij haar

hadden geen idee hoe

woonplaats, Tata.

we dat konden invullen.”

Later ontdekte hij dat OM in Nederland al

en helpen om - samen met lokale kerken -

Sindsdien is ze een actief lid van

jarenlange ervaring had in jongerenwerk

- nota bene in Lansingerland, de regio

waar Marcel vandaan komt. Daar, vlakbij

een DOCK te starten voor jongeren uit

de buurt. Zodat we als christenen veilige

havens kunnen bieden voor mensen die

de gemeente en helpt ze zelf mee

bij DOCK, om andere jongeren te

bereiken die net als zij op zoek

15

de Rotterdamse haven, was Ronald de

Jezus nog niet kennen!

zijn naar Gods liefde.

Graaf met DOCK3B gestart, een veilige

plek waar elke jongere welkom is om te

kunnen ‘laden en lossen’. Een plek waar

Jezus’ liefde zichtbaar wordt.

ZELF EEN DOCK STARTEN?

Heb jij ook het verlangen om jongeren te

Toen Marcel en Ronald met elkaar in

bereiken in jouw omgeving? Ga met ons

gesprek kwamen, vielen de puzzelstukjes

in gesprek, we helpen je graag verder!

op hun plek. Het concept van DOCK3B

www.operatiemobilisatie.nl/dock

sloot naadloos aan op de visie die Marcel


AAN HET WOORD

Tekst en tekening: Peter Kos Beeld: Leon Lekkerkerker

Angst vs.

16

Cambodja: een prachtig,

kleurrijk land met vriendelijke,

goedlachse mensen. Als

je er rondrijdt is het moeilijk

voor te stellen dat er zo ongelofelijk veel

wreedheid is geweest, vanwege het Rode

Khmer-regime eind jaren ‘70 en oorlogen

die later in de regio gevoerd zijn. Het

heeft het denken en handelen van de

bevolking op vele gebieden getekend.

Mensen zijn vriendelijk, maar lijken

voorzichtig en je proeft een bepaalde gelatenheid.

Diezelfde houding zag ik ook

in de vele huistempeltjes waar de goden

met – voor de bevolking dure – offers

tevreden gesteld moeten worden om

ongeluk te voorkomen en hopelijk een

beetje voorspoed te ontvangen.

In Cambodja, maar ook in Laos en

Vietnam, tref je een wonderlijke mengvorm

aan van boeddhisme, een beetje

hindoeïsme, taoïsme en voorouderverering.

Er is een religieus systeem

gevormd dat voor een toerist kleurrijk,

vrolijk en plezierig mysterieus overkomt,

maar waarin voor de bevolking zelf angst en oplossing zoeken voor het gemis van

en gelatenheid schuilt. Angst om het niet vrede en geluk diep van binnen.

goed genoeg te doen voor al die verschillende

goden en hun invloed op jouw Het is een voorrecht om te zien en te

leven. Angst om het niet goed genoeg te weten dat onder deze mooie mensen

doen voor je voorouders, angst dat jouw in de landen aan de Mekong-rivier

kinderen het niet goed genoeg doen voor volgelingen van Jezus leven. Gelovigen

jou als jij dood bent.

die laten zien en

Eigenlijk kun je het

merken dat er één

nooit goed genoeg

doen. Dat geeft,

met de kwetsbaarheid

van het

leven van alledag,

gelatenheid. Een

gelatenheid die

Wat doen wie ik ben,

wat ik voel en wat ik

denk er eigenlijk toe?

God is, een God van

volmaakte liefde.

Liefde die angst

buitensluit. Liefde

die het geluk voor

jou op het oog heeft

en daarvoor actie

diep ingrijpt in hun wereldbeeld en zelfbeeld.

Wat doen wie ik ben, wat ik voel van Jezus zijn, die meewerken aan Zijn

onderneemt. Geweldig dat er volgelingen

en wat ik denk er eigenlijk toe? Wat doen missie, zoals verwoord in Lukas 4:18-19:

mijn situatie en mijn lichaam ertoe?

'De Geest van de Heer rust op mij, want Hij

heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede

Mensen zitten bewust en onbewust

nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om

vast in een somber systeem van denken aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

en voelen, waarbij ze in de zichtbare,

kleurrijke, uitbundige, maar ook uitputtende

religieuze rituelen een tegenwicht een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

om onderdrukten hun vrijheid te geven, om


Peter Kos is voorganger bij baptistengemeente

De Rank in Utrecht. Als voorzitter

van het bestuur van OM bezocht

hij eerder dit jaar het team in Cambodja,

waar hij deze tekening maakte.


liefde

17


18


UITGEZONDEN

Tekst: Pieter-Jan Rodenburg Beeld: Jenny Oetzell

‘Ik wil mensen

een eerlijke kans

geven Hem te

leren kennen.’

De genade was niet voor hem, geloofde Sjaak* jarenlang,

'want God, die kun je niet zomaar aannemen'. Het leidde

tot een leven zonder Hem – tot God Zelf ingreep. In

augustus is Sjaak met zijn gezin naar Israël verhuisd:

“We mogen het Goede Nieuws naar Zijn volk brengen.”

Hij kan zich ondertussen aardig

redden in modern Hebreeuws,

vertelt Sjaak, maar wennen

is het wel; ineens schakelen

van het Nederlands naar het Engels en

Hebreeuws, en van de Nederlandse poldermentaliteit

naar de Joodse cultuur. Maar dat

ze hier moeten zijn, staat voor Sjaak en zijn

vrouw Miranda* als een paal boven water. Zij

ervaren een roeping voor het Joodse volk.

LICHT IN OGEN

Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Opgegroeid

in een streng, reformatorisch milieu

was ‘geloven’ geen vanzelfsprekendheid. “Er

lag een taboe op het zeggen dat je een kind

van God was,” vertelt Sjaak vanuit zijn nieuwe

thuis in Israël. “Daar heb ik jaren mee geworsteld;

op zoek naar een vrede met God die

ik niet kon vinden. Het werd me onmogelijk

gemaakt, want je moest wel uitverkoren zijn.”

Uiteindelijk gaf hij de zoektocht op en trok de

wereld in; voetbal, alcohol en nicotine werden

de goden waaraan hij zijn leven gaf.

Tot hij een vriend sprak die terugkwam van

de Logos Hope, het zendingsschip van OM.

“Hij was er heen gegaan op zoek naar avontuur,

maar kwam terug als een ander mens.

Hij had zo’n licht in zijn ogen; daar was ik

jaloers op. En toen ik na een voetbaltraining

nóg een jongen sprak die datzelfde licht had,

wist ik het zeker: ik wil ook zo’n geloof. Mijn

vriend zei: 'het enige dat je daarvoor hoeft

te doen, is aannemen wat Jezus voor jou

gedaan heeft'. Dat heb ik toen gedaan.”

180 GRADEN

Vanaf dat moment veranderde alles.

“Ik draaide 180 graden om,” zegt Sjaak. →

19


20

“Als U wilt dat ik

ergens naartoe ga,

moet U ook mijn

gezin daarvoor gewillig

maken.”

"Eerst was ik verslaafd aan voetbal, maar die

drang verdween. In plaats daarvan kreeg ik

een enorm verlangen om de Bijbel te lezen.

En om God te dienen. Hoe en waar wist ik

niet – bovendien was Miranda daar helemaal

nog niet klaar voor. Maar ik had zo weinig te

verliezen. Dus, zei ik tegen God, wat U wilt,

dat doe ik. Ik stel me beschikbaar om in Uw

koninkrijk te werken. Als U wilt dat ik ergens

naartoe ga, moet U ook mijn gezin daarvoor

gewillig maken.”

En dat deed God. In tegenstelling tot Sjaak,

was Miranda opgegroeid met de wetenschap

dat Jezus voor haar gestorven was; maar die

wetenschap kon ze goed combineren met

een leven van feestjes. Tot ze op een avond,

een jaar nadat Sjaak zijn leven aan God gaf,

op een Hollands feestje stond en de stem van

Jezus hoorde in haar

hart: ‘Mijn kind, wat doe

je hier?’ Die avond gaf

ze haar leven aan Hem.

Sjaak: “Ons huwelijk

werd wonderbaarlijk gered.

Ik dronk eerst veel

alcohol, en wij hadden

stevige problemen met

elkaar. Maar God heeft

onze relatie nieuw leven

gegeven. Het was een

tijd van herstel; innerlijk en van onze relatie.

Een tijd van naar Hem toe groeien.”

STAP VOOR STAP

Sjaak was ondertussen gegrepen door het

Oude Testament. “Ik was voortdurend aan

het onderzoeken waar Jezus verborgen was.

Jarenlang ben ik daarmee bezig geweest.”

In die tijd nam een nichtje contact met hem

op. “We hadden jaren geen contact gehad,

maar nu vroeg ze of ik langs wilde komen

bij haar werk in Jeruzalem. Daar ben ik een

week naartoe geweest, en toen heeft God

mijn hart geraakt. Na die week wist ik: God

wil dat ik onder Zijn volk het Goede Nieuws

ga brengen.”

Sjaak en Miranda namen de tijd om te bidden

en te vasten. Ze besloten hun huis te verkopen:

“Als we voor God willen werken, dan

moesten we bereid zijn

zekerheden op te geven.

Na het vasten kregen we

een vacature doorgestuurd.

Een vriend had

het op zijn hart gekregen

die naar ons te sturen.

Het ging om werk

in Israël, en wij wisten

allebei zeker dat dit was

waar God ons wilde

hebben. Stap voor stap

heeft God alle onmogelijkheden weggehaald,

tot we waren waar we nu zijn. Dat is best bijzonder,

want Miranda is van zichzelf een echte

huismus en erg gehecht aan haar familie.

Maar ook voor haar was het volkomen duidelijk

dat dit de juiste weg is.”

EERLIJKE KANS

Het verlangen van Sjaak is duidelijk: hij wil

vanuit de Tenach het joodse volk kennis

laten maken met hun Redder. “We mogen

het Goede Nieuws naar Zijn volk brengen.

Dat doe ik vanuit een diepe bewogenheid

voor Zijn volk. De afgelopen tweeduizend

jaar hebben we als christenen het volk Israël

zoveel onrecht aangedaan. Vaak vanuit de

leerstelling dat wij als kerk in plaats van

Israël zijn gekomen.

En nu is er zo’n sterke innerlijke drang

gekomen om Hem hier bekend te maken op

joodse wijze. Dat mag en moet ik doen, zodat

de mensen hier een eerlijke kans hebben om

Hem te leren kennen.”

Zo is het jonge gezin van Sjaak en Miranda

in Israël terechtgekomen. “De wens van mijn

hart is om hier te blijven; we hebben ons hele

leven aan de Heer gegeven, en willen voor

Hem beschikbaar zijn. Wat mij betreft de

rest van ons leven.”

* Vanwege de gevoeligheid van hun werk

zijn de gebruikte namen gefingeerd.

“Stap voor stap heeft

God alle onmogelijkheden

weggehaald,

tot we waren waar

we nu zijn.”


UITGEZONDEN

Zij zijn

gegaan!

Scheepslog


In augustus zijn er vanuit Nederland veertien volwassenen

(en een aantal kinderen) voor langere termijn uitgezonden.

Ook Sjaak en Miranda en hun gezin (zie pag. 18-20) zijn

toen vertrokken. Hieronder een overzicht van deze mensen

en hun bestemming.

EUROPA

Pauline Plomp (Leersum)

Duitsland (MDT)

Carlos Wessels (Zeewolde)

Moldavië

AFRIKA

Geerline v.d. Bosch (Lunteren) Zambia

Anne Koster (Enschede)

Zuid-Afrika

Stefan de Vries (Andijk)

Zuid-Afrika (MDT)

Jaco en Marije Veldsema (Zwolle) Ghana

AZIË

Sjaak en Mirjam*

Israël

Els*

Centraal-Azië*

*Fictieve of onvolledige naam i.v.m. gevoeligheid van het werk.

LOGOS HOPE

Talita Brink (Den Haag)

Alice Datema (Arnhem)

Laura van Engelen (Nunspeet )

Micha Reckers (IJmuiden)

"De Logos Hope is voor mij echt de plek

waar ik heb gezien wat God kan doen

in de levens van mensen. Niet alleen bij

de mensen op het schip, maar ook bij de

mensen die ik ontmoet in de havensteden

waar we aanmeren.

Een van de meest bijzondere momenten

voor mij in de afgelopen twee jaar is

het delen van mijn getuigenis bij een

jeugdgroep in Colombia. Ik deelde hoe

ik ongehoorzaam ben geweest aan God

en hoe ik pas na twee jaar luisterde naar

Gods roeping voor mijn leven. Dit is niet

iets waar ik trots op ben, maar toen ik

klaar was met het vertellen van mijn

verhaal begon een vrouw te huilen en

hoorde ik haar mijn naam noemen.

Maar ik spreek geen Spaans, dus ik wist

niet zeker wat ze zei. Gelukkig vertaalde

iemand haar woorden en toen begreep

ik dat God deze vrouw ook geroepen

had om de zending in te gaan. Ze had

echter niet naar God geluisterd. Mijn

verhaal had haar overtuigd dat het niet

te laat was om alsnog gehoor te geven

aan Zijn stem. Het feit dat God mijn

ongehoorzaamheid gebruikt heeft om

mensen te inspireren is echt iets wat ik

nooit verwacht had."

21

BID VOOR DE WERKERS OP HET VELD

We roepen je op om te bidden voor deze nieuwe zendelingen.

Dat ze mensen mogen bereiken met het Evangelie.

TIP: Meld je aan voor de tweewekelijkse gebedsmail!

www.operatiemobilisatie.nl/gebed

Tamara Vels is sinds september 2017

aan boord van de Logos Hope.

Meer over de Logos Hope:

operatiemobilisatie.nl/logoshope


UITGELICHT

Mom Som

22

‘God heeft je

geroepen!’

MOM EN ANDERE DEELNEMERS VERTELLEN OVER DE IMPACT

VAN DE DISCIPELSCHAPSTRAINING VAN OM IN CAMBODJA


Op een snikhete dag vertelt Mom Som, een

OM-medewerker in Cambodja, wat een enorme

invloed de discipelschapstraining van OM heeft

in haar leven. Haar medestudenten zijn weg om

te lunchen en hebben een koel, helder verlicht klaslokaal

achtergelaten. Het staat vol met tafels, veelgebruikte Bijbels

en een volgeschreven whiteboard.

PHEARUN POV (26)

“Ik wil laten zien

dat Jezus de ware

God is.”

Mom groeide op in een boeddhistisch gezin en leed al jong

aan depressies en een intens gevoel van doelloosheid, wat

twee keer tot een zelfmoordpoging leidde. Maar nadat ze het

Evangelie te horen kreeg, wijdde ze haar leven aan het volgen

van Jezus en helpt ze anderen om Hem te leren kennen. Een

discipelschapstraining helpt haar om daarin verder te groeien

en zich steeds meer bewust te zijn van het doel om, zoals ze het

zelf omschrijft “eropuit te gaan, het Goede Nieuws van Jezus te

delen en discipelen te maken”.

DISCIPELSCHAP

Mom vertelt dat ze zich vóór de training alleen richtte op het

delen van het Evangelie, zonder gesprekken op te volgen of

nieuwe gelovigen te helpen groeien in hun prille geloof. “Het →

“Een van de lessen uit de discipelschapstraining

is dat we als Jezus’

volgelingen één familie zijn. Als we

op pad gaan om het Evangelie te delen,

willen we dat mensen door onze

liefde zien dat God van hen houdt.

Een volgeling van Jezus zijn betekent

onder meer dat andere mensen

Jezus door ons zien. Ik heb ook geleerd

dat het Evangelie verkondigen

zonder rekening te houden met het

wereldbeeld van mensen tot miscommunicatie

kan leiden. We zullen

eerst vriendschappen met hen moeten

opbouwen. Er moet ruimte voor

hen zijn om boeken over boeddhistische

of islamitische overtuigingen te

delen, zodat we hun ideeën kunnen

begrijpen en er óók ruimte is om te

delen over Jezus. Door deze training

heb ik geleerd dat we met hen over

Jezus moeten spreken in hun eigen

woorden, zodat we ze kunnen laten

zien dat Jezus de ware God is.”

23


interesseerde me niet écht of de nieuwe gelovigen groeiden in

hun geloof en dat met anderen deelden”, geeft ze toe. Dat is een

realiteit voor veel christenen, die niet bewust zijn van hun rol

als het gaat om het discipelen van anderen.

24

SEYHA ORK (25)

“Ik deel nu altijd

met leerlingen

over Jezus.”

“Het eerste wat ik heb geleerd van de

discipelschapstraining is mezelf in bijbelverhalen

te verplaatsen en van die

verhalen te leren. Als ik bijvoorbeeld

lees over Jezus die de voeten van

mensen wast, leer ik dat ik nederig

moet zijn en anderen moet dienen; of

het nu gaat om mijn collega, familielid

of de kinderen die ik onderwijs.

Voorheen sloot ik gewoon mijn

ogen, sloeg mijn Bijbel open op een

willekeurige bladzijde en deed alsof

God wilde dat ik dit bijbelgedeelte

zou lezen. Maar ik heb geleerd de

Bijbelboeken echt te bestuderen,

stuk voor stuk. Het heeft me

enorm bemoedigd om te zien hoe

groot onze God is, Die mensen kan

genezen en bevrijden. Als ik Engelse

les geef aan de kinderen in het OM

Learning Center, vertel ik graag over

de bijbelverhalen die ik heb geleerd.

Ik deel altijd met de leerlingen over

Jezus tijdens de les.”

VERMENIGVULDIGING

Dankzij de training realiseert Mom zich nu hoe belangrijk vermenigvuldiging

is – het trainen van discipelen, zodat zij op hun beurt

ook weer het Evangelie delen. Mom wil nieuwe gelovigen helpen

volwassen te worden in hun geloof, zodat ze de kinderschoenen

ontgroeien in hun christelijke levenswandel. Ze gebruikt een vergelijking

vanuit haar eigen ervaring als moeder: “We verwachten

dat onze eigen baby’s geleidelijk aan groei doormaken, zowel

fysiek als intellectueel, dus waarom zouden we dan ook niet een

gelijksoortige groei verwachten van nieuwgeboren christenen?”

Mom is zich ervan bewust

dat er nog veel meer mensen

zijn die nog nooit over Jezus

hebben gehoord of onderwijs

nodig hebben om te groeien

in hun prille geloof.

Omdat geestelijke groei sterk afhangt van geestelijke discipline

richt de discipelschapstraining zich met name op Bijbelstudie

en gebed, gewoontes die Mom als vitaal beschouwt als het

gaat om een effectieve bediening. Ze haalt Johannes 15 aan:

“Als we vrucht willen dragen, moeten we geënt zijn op God.”

EVANGELISATIE

De training heeft haar ook uitgerust met een duidelijk plan

voor haar evangelisatie-acties. Hobbelend over met karresporen

gegroefde weggetjes bezoekt ze samen met haar collega’s

iedere maand acht dorpjes waar ze contacten hebben

gelegd. Het team geeft Bijbels onderwijs, zingt lofliederen en

geeft Engelse les. Ook organiseert Mom een Bijbelstudie in

een nabijgelegen sloppenwijk. Haar doel: “dat deze vrouwen


Tekst: Chris Kuo Vertaling: Marlieske Smilde Beeld: Alex Coleman

uiteindelijk zelf het Evangelie delen met mensen om hen heen

en die mensen verder begeleiden in hun geloof”.

VERANDERING

Dit is al werkelijkheid geworden bij ten minste twee personen

die ze heeft onderwezen: Sang Mao en haar zoon Dorn,

een voormalig hooggeplaatste boeddhistische monnik. Mom

ontmoette Sang Mao in een van de dorpjes en begon de Bijbel

met haar te bestuderen, waardoor Sang Mao tot geloof kwam.

De monnik zag de verandering in het leven van zijn moeder en

nam uiteindelijk ook de beslissing om Jezus te volgen. Op dit

moment nemen Sang Mao en Dorn samen met Mom deel aan

de discipelschapstraining en zijn ze betrokken bij evangelisatie

in gemeenschappen in de buurt van hun eigen dorp.

Mom is zich ervan bewust dat er nog veel meer mensen zijn

die nog nooit over Jezus hebben gehoord of onderwijs nodig

hebben om te groeien in hun prille geloof. Zij wil de mensen

om haar heen helpen om de waarheid te ontdekken die haar

eigen leven zo radicaal veranderd heeft: “God heeft je geroepen,

en Hij heeft een plan met jou.”

Bekijk het verhaal van Mom en ook haar

ontmoeting met Sang Mao online:

operatiemobilisatie.nl/mom

RANY KHIEV (59)

“Ik wil gelovigen

helpen groeien in

hun geloof.”

“Door de training ben ik me ervan

bewust geworden dat er in Cambodja

niet veel gemeenschappen zijn

van mensen die Jezus volgen. Ik wil

gelovigen helpen om gemeenschappen

te vormen en een sterk geloof

in God te ontwikkelen, zodat ze zelf

meer over Hem kunnen delen. Ik heb

geleerd over God als Vader, Zoon en

Geest. Hij kwam naar de aarde om

aan het kruis te sterven om ons van

onze zonden te zuiveren, zodat we

de mensen in de wereld kunnen

helpen en dienen. Ik denk altijd na

over deze lessen voordat ik het

Evangelie ga delen.

Hiervoor wist ik niet hoe ik met

God kon praten en hoe ik mijn hart

kan richten op Gods stem. Nu weet

ik dat ik met God kan spreken als ik

problemen heb in mijn hart, en Hij

mijn hart zal genezen. Praten met

God is als een gesprek tussen een

vader en zijn zoon.”

25


BUSINESS

Tekst: Anne Schotanus

‘Ik ben van

U, met alles

wat ik heb.’

Ondernemer Theo van den Brink uit Veenendaal

staat aan het roer van drukkerij AMV in Lunteren

en is daarnaast betrokken bij creatief bureau

Novente in Nunspeet. Sinds 2018 is hij Mission

Partner Business bij Operatie Mobilisatie.

We vroegen hem waarom.

26

U bent een druk bezet ondernemer en vader van drie zoons. Toch

vindt u tijd om Mission Partner Business van OM te zijn, en bent

u betrokken bij diverse andere goede doelen. Wat motiveert u?

“Het is altijd lastig hoe je dat goed verwoordt. In de Bijbel, in

1 Koningen 20 vers 4, zegt Achab tegen Benhadad: ‘…mijn heer

de koning: Ik ben van u, met alles wat ik heb.’ Ik hoop van harte

dat dit zo ook mijn leven met de Here God mag zijn. Het is in

de praktijk nog best lastig hoe je daar dan op de juiste manier

handen en voeten aan geeft, maar een van de manieren is de

betrokkenheid bij het werk in Gods koninkrijk.”

U heeft zich aangesloten bij Mission Partners Business van OM.

Waarom? Wat is uw betrokkenheid bij de missie van OM?

“Heel veel andere goede doelen zijn vooral betrokken in praktische

hulp. Dat is óók heel belangrijk. Toch denk ik dat het in

deze (bijna) ‘eindtijd’ zo enorm belangrijk is dat mensen juist

met het Evangelie in aanraking komen. De missie van OM om

mensen te mobiliseren, toe te rusten en uit te zenden spreekt

me daarom zo aan. Als we beseffen dat de Here Jezus snel

terug kan komen, dan is er eigenlijk maar één ding belangrijk:

dat alle mensen die Hem nu nog niet kennen, van Hem mogen

horen, Hem leren kennen en in Hem gaan geloven.”

In veel ondernemers herkennen

wij de passie en het verlangen om

zich in te zetten voor de verspreiding

van het Evangelie. Daarom

willen we christelijke ondernemers

en zakelijk georiënteerde

christenen bij elkaar brengen en

betrekken bij onze missie.

LID WORDEN?

Interesse om aan te sluiten als

Mission Partner Business? Kijk

voor meer informatie op de site:

www.operatiemobilisatie.nl/mpb


AGENDA

UITGELICHT

Groepsreis op maat?

Data en locatie in overleg

Op zoek naar een avontuurlijke, zinvolle reis? OM verzorgt

op maat gemaakte groepsreizen voor o.a. jeugdgroepen en

studentenverenigingen. Ga de uitdaging aan!

www.operatiemobilisatie.nl/groepsreis

Toerustingsdag

2 november 2019 – Veenendaal

Alle mensen die een zendingsreis gaan maken, of voor

een langere periode vanuit Nederland worden uitgezonden,

komen bij elkaar voor training en toerusting.

Teens in Mission

27-30 december 2019 – Amsterdam

Ben je tiener en wil jij andere mensen helpen en met

jouw vaardigheden Gods liefde zichtbaar maken? Ga

samen met ons op outreach naar Amsterdam!

www.teensinmission.nl

UITGELICHT

Zendingsweekend

17-19 april 2020 – Bantega

Het Zendingsweekend is al vele jaren dé plek om samen

te zoeken naar jouw rol in Gods Koninkrijk. Meld je aan en

ontdek hoe en waar jij je gaven en talenten in kunt zetten!

www.operatiemobilisatie.nl/weekend

GO Conference

21 januari t/m 1 februari 2020 – Mosbach, Duitsland

Nieuwe zendelingen vanuit alle werelddelen komen

samen en worden goed toegerust voor ze vertrekken

naar het zendingsveld waar ze de komende maanden

of jaren het Evangelie mogen delen.

TeenStreet@Home

20-22 maart 2020 – Someren

Drie dagen met andere tieners genieten van toffe diensten,

leuke workshops, heerlijke vrije tijd en fijne aanbidding.

Kortom: een combi van plezier en diepgang.

www.operatiemobilisatie.nl/athome

TeenStreet

1-8 augustus 2020 – Oldenburg, Duitsland

TeenStreet is een jaarlijkse, christelijke conferentie

voor tieners. Met bijna 2000 tieners uit 20 verschillende

landen leer je God en elkaar beter kennen. Een

toffe week die je niet wilt missen… Ga jij mee?

www.teenstreet.nl

27


De HEER hoort de kreten van

de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hen

uit de nood, gebroken mensen is

de HEER nabij, Hij redt wie zwaar

wordt getroffen.

PSALM 34:18-19

WWW.OPERATIEMOBILISATIE.NL

More magazines by this user