19.10.2019 Views

Glimmer'lie oktober 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor<br />

Glimmen en Omstreken<br />

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen<br />

33e 37e jaargang – nummer 810 –– <strong>oktober</strong> December <strong>2019</strong> 2015<br />

Waar Even voorstellen: is Julius deze Heleen kerst? Nagelsmit<br />

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar<br />

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er<br />

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over<br />

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.<br />

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel<br />

Iedere maand proberen wij de voorpagina van de Glimmer ’lei te weg vullen waren. met Vreemd! een verhaaltje over iets of iemand uit Glimmen.<br />

Meestal *Hij woonde is het al een meer bekende dan persoonlijkheid twintig jaar op uit een ons zolderkamer<br />

dorp of in ieder geval iemand die zijn of haar sporen al verdiend heeft. Deze<br />

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was<br />

keer in Huize stellen Kooikamp. wij u graag Het voor bos aan rondom een nieuwkomer: had voor Heleen hem geen Nagelsmit.<br />

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij<br />

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’<br />

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting<br />

Door genoemd. Iekje Wortelboer Zijn kop was markant, als een schilderij,<br />

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de<br />

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius<br />

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen<br />

Waarom was de Heleen? vriend van In dit velen. geval hoorde Altijd ik bereid haar naam om van te helpen een goede met<br />

door een de internationale vele voetsporen school. en Inmiddels hondenpoten had ze van haar de man Glimmer Marc<br />

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de<br />

bekende die mij vertelde over een leuke, aardige vrouw die hier honden leren kennen hun en eigenaren. samen settelden Jan ging ze zich samen in Driebergen met bewoners op de<br />

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het<br />

vroeger als kind had gewoond, nog niet zo lang geleden weer Jacob Utrechtse en Zwanet Heuvelrug. eens In bij deze de prachtige familie Goedhart omgeving kwam vragen Heleen of ze<br />

Quintusbos om er te leren<br />

in<br />

over<br />

Glimmen<br />

paddenstoelen,<br />

was neergestreken,<br />

rupsen,<br />

lid was<br />

op het idee Julius om kortgeleden alweer in de nog avonduren, hadden<br />

geworden spechten van en de ijsvogels. tennisclub Wat en een eigen<br />

een branchegerichte gezien. Maar hoveniersopleiding nee, de laatste in<br />

keer was al wel een week<br />

tuinadviesbedrijf Julius vroeger was voor begonnen. werk Ik kende<br />

Houten te gaan doen. Hun tuin in Driebergen<br />

geleden volgens mevrouw<br />

haar had niet gedaan maar het was klonk een interessant goed genoeg<br />

bestond toen ze erin trokken voornamelijk<br />

Goedhart. Dan maar eens aan<br />

om bewaard haar te bellen geheim. en te vragen Daarover of ze voelde<br />

uit tegels, dus ze kon zich direct helemaal<br />

de overzijde vragen bij Flora<br />

voor zei hij een niets. artikeltje Waarom in ons eigenlijk dorpsorgaan.<br />

uitleven & in Fauna. haar nieuwe En ja hobby. hoor, En daar van was het<br />

Tenslotte niet? heeft iedereen hier een tuin en<br />

een kwam Julius het die ander: dag Heleen ervoor besloot aan van het<br />

is Het een was gratis twee advies dagen nooit verkeerd voor maar<br />

haar hobby, einde haar van werk de te middag maken. geweest Heleens<br />

daarnaast kerst toen is het licht leuk om op te Julius’ horen waarom<br />

vader was om een ook paar een enthousiaste tuinhandschoenen tuinier,<br />

iemand kamer ervoor ‘s avonds kiest om niet na lange werd tijd terug<br />

dus zo te vreemd kopen, was deze aanmaakblokjes,<br />

ommezwaai nu<br />

te ontstoken. keren naar Dat de woonplaats hij ‘s ochtends uit haar jeugd<br />

ook weer roggebrood niet. Misschien en kwam een het voorraad juist wel<br />

en niet hoe verscheen zij Glimmen aan nu het ervaart. ontbijt<br />

daardoor, fruit, want minstens toen vader Nagelsmit genoeg op voor de<br />

in de Kooikamp. Dat kinderen<br />

leeftijd kwam vijf dagen. dat het onderhouden Het werd van steeds zijn<br />

tevergeefs naar hem vroegen<br />

Heleen is geboren in Winschoten en kwam<br />

tuin hem<br />

vreemder…<br />

zwaar begon te vallen wilde hij<br />

om een wandeling te maken<br />

als<br />

door<br />

teenager<br />

de sneeuw.<br />

met haar<br />

Ongerust<br />

ouders en zus in<br />

geen beroep *Wat doen moest op een Julius tuinman. met Hij al was dat<br />

1978 werd aan er door de Hulstweg huisgenoten wonen. op Ze ging<br />

bang dat voedsel het onderhoud en dekens net even en anders hoe<br />

naar zijn het kamerdeur Zernikecollege geklopt. aan de Jan Helperbrink<br />

zou gebeuren heeft dan hij hij dat het meegenomen?<br />

graag wilde. Dat<br />

in van Helpman. Splunder, Haar de eigenaar leventje van in die jaren<br />

bracht Heleen Steeds op meer het idee vragen om maar nu juist geen dat<br />

speelde het huis, zich kwam naast aanzetten de school met in stad een vooral sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd aan steeds bieden: vreemder. tuinonderhoud Roos, die maar in Huize dan<br />

af openging bij Ponyclub werd “Weerdenbras” duidelijk dat in er het iets dorp. vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam precies de zoals winkel de klant binnen het voor postzegels<br />

ogen stond.<br />

Na moest de zijn. middelbare Op het school bed stond koos ze een voor geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten De eerste opdrachten vroeg; wat kwamen is hier natuurlijk aan de<br />

de Oud opleiding en roestig. HBO Leeg. Verpleegkunde. En van Julius Deze geen spoor....<br />

hand? Jan vertelde het van vrienden hele verhaal en bekenden aan Roos. maar Roos na verloop had<br />

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar<br />

opleiding maakte ze natuurlijk af, maar<br />

van tijd groeide haar bedrijf uit tot een<br />

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.<br />

het gingen ziekenhuisleven een aantal schonk huisgenoten haar niet met de Jan voorop de trap<br />

goed renderende toko voor tuinadvies en<br />

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool<br />

voldoening af op weg die naar ze had buiten gehoopt. om te Ze kijken besloot of Julius daar ergens als de school uit ging<br />

onderhoud.<br />

en Roos het kereltje ophaalde. De<br />

om was. naar Ook de avond-heao in de tuin heerste gaan. echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam<br />

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk erbij Toen staan echtgenoot en vertelde Marc dat een haar paar man jaar Adriaan, geleden een die mooie imker is baan en<br />

Nadat minder Heleen luid was ook dan hier normaal haar diploma door had de flinke gehaald laag werd sneeuw het tijd die verspreid in de it (informatietechnologie) Glimmen zijn bijenkasten in Groningen heeft kreeg staan, aangeboden Julius een<br />

om gisteren de grenzen gevallen te verleggen was. Oh ja, en verse woonde sneeuw, Heleen dat een geeft paar verse jaar paar moest keer er had dus gezien echt even bij het stevig huisje worden aan de nagedacht Drentse Aa over op het de<br />

in sporen… Chiang Mai, En ja in hoor, Thailand. richting Hier het kwam berghok het hbo-v liepen diploma voetsporen toch terrein toekomst van van de boomkwekerij Heleens hoveniers-activiteiten dat verboden toegang op de Utrechtse is voor<br />

weer van één van pas persoon want ze en kreeg daarvandaan een baan als richting verpleegkundige de zandweg op het Heuvelrug. publiek, Uiteindelijk vlak bij de werd boerderij knoop van doorgehakt de familie en Ubels. besloten Met ze<br />

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug<br />

1<br />

Glimmer’lei - december - <strong>oktober</strong> 2015 <strong>2019</strong> 1


te verhuizen naar het noorden waar Heleen een nieuwe start zou<br />

gaan maken met een eigen bedrijf als hovenier. Hoewel Heleen<br />

goede herinneringen bewaarde aan haar jaren in onze gemeente,<br />

was het geen uitgemaakte zaak om weer in Glimmen te gaan<br />

wonen. Ze vonden hun ideale stek echter in het bungalowpark<br />

achter in de Appèlbergen en daarmee was de terugkeer naar<br />

Glimmen een feit. Marc en Heleen wonen daar sinds 2017 en<br />

genieten dagelijks van de rust en de natuur.<br />

Marc is inmiddels in de voetsporen van zijn vader getreden en<br />

heeft zich in zijn vrije tijd, op de aanleg van een moestuin gestort<br />

terwijl Heleen zich volop bezighoudt met haar tuinbedrijf. Haar<br />

eenmansbedrijf kreeg de toepasselijke naam Heleen Natuurlijk.<br />

Op haar website vindt u alle relevante informatie maar ik ga<br />

toch proberen om in kort bestek haar insteek onder woorden te<br />

brengen. Op grond van uw wensen, het huis en de omgeving<br />

zoekt Heleen naar evenwicht tussen natuurlijk en een verzorgde<br />

uitstraling. Ze kan het onderhoud geheel of gedeeltelijk van u<br />

overnemen, ze gaat ook graag samen met u aan de slag, kan<br />

adviseren over beplanting en onderhoud of een compleet nieuwe<br />

tuin voor u ontwerpen. Het aanleggen van een complete tuin<br />

doet Heleen graag samen met even bevlogen collega’s uit de<br />

omgeving. En zo heeft ze inmiddels ook een flink aantal kleinere<br />

kwekerijen in onze omgeving ontdekt waar ze dezelfde liefde<br />

voor het werk en de natuur proeft die zijzelf voelt en uitstraalt.<br />

Inmiddels voelen Marc en Heleen zich thuis in Glimmen. De<br />

contacten groeien langzaam maar gestaag en ze verheugen zich<br />

nu al op de Wintermarkt en het Appèlbergen-festival 2020!<br />

Tot slot nog een gratis tuinadvies: laat vooral wat blad in de<br />

borders liggen. Bladeren beschermen planten tegen nachtvorst,<br />

vormen een goede schuilplaats voor insecten en zorgen<br />

daardoor voor voedsel voor de vogels. Ook egels zoeken graag<br />

een beschut plekje tussen het afgevallen blad en zij houden weer<br />

erg van slakken op hun menu.<br />

Waar of niet waar?<br />

“Wijnig” bezoekers op Open Dag ‘De Pasa de Corinto’<br />

Veel dorpsgenoten wisten het waarschijnlijk niet, maar Glimmen<br />

beschikt over een heuse wijngaard, genaamd Domein De<br />

Pasa de Corinto. Die is ongeveer 1200 vierkante meter groot<br />

en herbergt ca 800 wijnranken, elk goed voor 1 fles wijn. Het<br />

is gelegen op de Glimmer Esch. Om de wijngaard in de vaart<br />

der volkeren omhoog te stoten, werd er op 22 september een<br />

open dag gehouden. ‘Beleef onze wijngaard ‘ en proef onze<br />

wijnen’ luidde de uitdagende tekst op de affiches. Zoiets laat een<br />

verslaggever van uw Glimmer’lei zich uiteraard geen twee keer<br />

zeggen. Die verheugde zich al op een glaasje lekkere koele wijn<br />

in een idyllische omgeving.<br />

Dus de stoute wandelschoenen aangetrokken en op naar de<br />

wijngaard! Echter, op de plaats van handeling aangekomen:<br />

geen mens te bekennen. Wel een fiets. Die bleek bij nadere<br />

onderzoek te behoren aan Henny: een vrijwilliger, die af en toe<br />

meehelpt bij het onderhoud van het geheel. Die was toevallig<br />

langs komen fietsen. De druiven lijken dit jaar enigszins zuur voor<br />

de wijngaard, want door slechte weersomstandigheden valt er<br />

volgens Henny dit jaar weinig te oogsten.<br />

Maar waarom de eigenaar van de wijngaard in geen velden of<br />

wegen te bekennen was? Geen idee. Het zou toch een Open<br />

Dag zijn? Maar surprise, surprise: om kwart over één klonk<br />

er een aanzwellend zwaar geronk over de Esch. En jawel, het<br />

was de eigenaar in heuse Maserati. Of een soortgelijke bolide,<br />

want uw verslaggever is geen echte autokenner. Misschien hield<br />

hij er nog ergens een of meerdere Chateaus met aanpalende<br />

domeinen op na? De Glimmense vestiging wekte niet echt de<br />

indruk een goudmijn te zijn. Een glaasje wijn kon er overigens<br />

maar net af; uw verslaggever moest zichzelf zien te voorzien.<br />

Of wilde de eigenaar hiermee de betekenis van de naam La<br />

Pasa de Corinto communiceren? Want volgens het Spaanse<br />

woordenboek betekent dat De Krent. Wel een beetje aparte<br />

naam van wat op de website van Natuurlijk Noorden ‘een heus<br />

wijnparadijs in Groningen’ wordt genoemd…..<br />

Een nieuwe fiets<br />

Pa, wat moet je toch met dat oude barrel, zeiden mijn kinderen. Ik<br />

was voor de zoveelste keer mijn fiets aan het oplappen. Volgens<br />

de kinderen werd het tijd voor een nieuwe fiets. Een moderne<br />

wel te verstaan (met hulpmotor dus). Na wat te hebben tegen<br />

gesputterd ging ik toch overstag met als voorwaarde, eerst<br />

een keer proberen en dan beslissen. Voor ik het wist had mijn<br />

dochter er één geregeld bij de buren en mijn zoon was nergens<br />

te bespeuren, wat eigenlijk niets voor hem is. Daar ging ik richting<br />

Haren en het trapte wel gemakkelijk en snel maar je voelt wel<br />

iedere hobbel en bobbel, wat is het fietspad toch slecht met een<br />

hogere snelheid, en was blij dat ik weer heelhuids thuiskwam.<br />

Daar stond mijn zoon met een speed-apparaat en zei met een<br />

brede grijns; nu deze nog pa! Mijn vrouw ging over de rooie en<br />

zei; waag het niet, je bent toch niet levensmoe? Ik laat mij niet<br />

kennen en zei appeltje eitje kerel. Hij pakte mijn brommerhelm<br />

en zei, helm verplicht pa en op de rijbaan en niet op het fietspad.<br />

Eigenlijk begon ik toch wel zeven kleuren te schijten maar wie A<br />

zegt moet ook B zeggen. Moeder de vrouw zag de bui hangen<br />

en haalde snel elleboogbeschermers en kniebeschermers. Als<br />

een teletubbie aangekleed stapte ik op. Ik moest wel wennen dat<br />

ik op de weg moest. Ik werd nu niet meer door andere fietsers<br />

ingehaald maar door auto's. Luid toeterend haalden ze mij in en<br />

dachten waarschijnlijk wat is dat voor een oude gek met een<br />

brommerhelm op. Bij Total de Punt wat te roken (slecht voor mij<br />

dat weet ik) gehaald en was helemaal vergeten dat ik een helm<br />

op had en probeer die maar eens snel af te doen met van die rare<br />

handschoentjes. Dus ik riep: geen overval, ik ben het, Berend!<br />

Gelukkig herkende Catharines mij en zei met een brede grijns,<br />

hoe ouder hoe gekker Berend. Ik dacht ja, al die nieuwerwetse<br />

dingen is niets voor mij, laat ik het maar mooi bij mijn oude fiets<br />

houden. Ik heb mijn zoon bedankt voor deze wijze les en mijn<br />

dochter was teleurgesteld. De vrouw wel blij en je weet, als<br />

moeder de vrouw blij is ben ik dat ook…<br />

Berend<br />

2 Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong>


Burgerinitiatieven gezocht!<br />

Beste bewoners van Glimmen,<br />

Bent u aangesloten en/of betrokken bij één of meerdere<br />

burgerinitiatieven in het dorp Glimmen? Dan komen wij graag met<br />

u/jullie in contact! Wij zijn twee vierdejaars Facility Management<br />

studenten aan de Hanzehogeschool in Groningen. Namens<br />

Burgerinitiatieven Gemeente Groningen zijn wij bezig met een<br />

inventarisatie van burgerinitiatieven in het dorp Glimmen.<br />

Kijk voor meer informatie over onze opdracht en Burgerinitiatieven<br />

Gemeente Groningen op: https://burgerinitiatievengroningen.nl/<br />

inventarisatie-burgerinitiatieven-<strong>2019</strong>/<br />

We hopen snel iets van u te horen.<br />

Vriendelijke groetjes,<br />

Sharon Koster & Juliët Vrieling<br />

s.l.koster@st.hanze.nl<br />

juliet-vrieling@live.nl<br />

Jan Dekens overleden<br />

Ons bereikte het trieste bericht dat Jan Dekens van de rijdende<br />

winkel Springer & Partner vorige week plotseling is overleden.<br />

Jan reed al heel wat jaren z'n vaste route bij ons in het dorp<br />

en had een kleine groep van vaste klanten. Hij was meestal<br />

opgewekt en behulpzaam en bracht ook wel boodschappen tot<br />

aan de voordeur. De laatste maanden moest hij vanwege een<br />

ziekenhuisopname en een operatie aan zijn been thuis rust<br />

houden maar vorige week maandag was hij er weer.<br />

"Het houdt niet over maar het gaat" zei hij die maandag toen ik<br />

hem ernaar vroeg, hij vertrouwde erop dat het wel weer goed<br />

zou komen.<br />

Het was zijn laatste rit in Glimmen want die avond, thuis in<br />

Spijkerboor, overleed hij plotseling. Hij was 60 jaar.<br />

We zullen hem missen en wensen zijn vrouw en kinderen veel<br />

sterkte in deze moeilijke periode.<br />

Eltjo en Eva<br />

Inloopochtend<br />

In <strong>oktober</strong> konden wij Eppo van Koldam verwelkomen. U kent<br />

hem vast wel. Eppo schrijft de laatste maanden een stuk in het<br />

Harener Weekblad over Glimmen. Juist daarom hebben wij hem<br />

gevraagd.<br />

Dit keer gaat het over het “Borgje” van Jan Folkers. Hij liet dat<br />

bouwen op het perceel van wat nu “Huize Welgelegen” heet<br />

(Rijksstraatweg 81). Het stond voor aan de weg wat voor een<br />

tolhuis noodzakelijk is. Jan Folkers was namelijk tolgaarder.<br />

Hij inde de penningen voor de stad Groningen. 1838 wordt het<br />

“Borgje”, nadat het door verschillende handen is gegaan, verkocht<br />

aan Antoni Janson.<br />

Janson (1807-1844) is in 1831 getrouwd met Ludewe Vink<br />

(1791-1870). Ludewe, voor de eerste keer getrouwd met Fokko<br />

Knijpenga en later met zijn broer Willem, is 39 jaar als zij voor<br />

de derde keer trouwt. Nu met Antoni Janson, die dan 24 jaar is.<br />

Opgemerkt moet worden dat beide eerstgenoemde echtgenoten<br />

op dubieuze wijze om het leven zijn gekomen.<br />

Hij koopt het “Borgje” dus in 1838 en gaat daar wonen met met<br />

vrouw en dochter Pieternella Knijpenga (haar dochter uit haar<br />

eerste huwelijk).<br />

Ludewe is een bijzondere vrouw, die niet gauw tevreden is. Het<br />

“Borgje” is niet goed genoeg. Janson breekt het af en bouwt meer<br />

naar achteren op het perceel Huize “Welgelegen”. Ludewe wil<br />

toch eigenlijk liever in de stad wonen dan in Glimmen, daarom<br />

kopen zij alsnog een pand aan de Grote Markt Nz in Groningen.<br />

Helaas sterft ook haar derde echtgenoot voortijdig. Echter, het<br />

moet gezegd worden, zit zij er door drie zeer bemiddelde mannen<br />

te trouwen, erg warm bij. In 1870 besluit Ludewe Vink een gasthuis<br />

te stichten. Dit ter nagedachtenis aan haar drie echtgenoten. (Mr<br />

Fokko Knijpenga, diens broer Willem en Antoni Janson). Zij geeft<br />

het gasthuis de naam van haar dochter Pieternella.<br />

In 1871 kocht Ludewe Vink een terrein aan de Grote Leliestraat,<br />

met o.a. een huis een stal en een grote tuin. Twee jaar later liet ze<br />

de gebouwen slopen en gaf opdracht voor de bouw van 21 kleine<br />

woningen. In 1877 overleed Ludewe, enkele maanden daarna<br />

was de stichting van het gasthuis een feit.<br />

Een andere belangrijke inwoner van Glimmen was Willem<br />

Christian Brade. Het was een echte spoorwegpionier. Hij heeft<br />

gezorgd voor belangrijke spoorwegverbindingen in het Noorden.<br />

Zo liet hij de lijn Leeuwarden- Meppel aanleggen, alsook de lijn<br />

Groningen- Meppel. Van zijn ontwerp is ook de lijn Haarlem-<br />

Amsterdam. Helaas is hij in de vergetelheid geraakt. Maar<br />

misschien toch voor niet heel lang meer.<br />

Het was een mooie morgen met ongelooflijk veel informatie. Van<br />

vroegere bewoners rond de Straatweg bij de Punt, waarover<br />

Eppo van Koldam vertelde, is er hierboven slechts een uitvoeriger<br />

belicht. Vooral ook om wat zij heeft nagelaten.<br />

Let wel: Het” Borgje” mag niet verward worden met Huize “De<br />

Groninger Punt” dat van veel eerdere datum is, aan de andere<br />

kant van de weg stond en gelukkig nog steeds staat.<br />

In november zal Dick Vos ons komen vertellen over de Groninger<br />

Geheimen. Ook dat belooft een spannende morgen te worden. U<br />

weer allen heel hartelijk welkom.<br />

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang<br />

Kastanjelaan)<br />

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag<br />

5 november <strong>2019</strong>)<br />

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12<br />

(ook inleveren Voedselbank)<br />

Wil Hiensch<br />

Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

3


Henny Moorman<br />

Pedicure<br />

Ambulant pedicure<br />

Telefoon nummer: 06 11517148<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

www.ouwerkerkoptiek.nl<br />

Lidnummer: 301798<br />

HUISWERKBEGELEIDING<br />

Glimmen<br />

Remko Aaten<br />

Dorpshuis De Groenenberg<br />

Markeweg 17<br />

9756 BZ Glimmen<br />

06-38005198<br />

remko.aaten@home.nl<br />

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:<br />

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:<br />

+<br />

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving<br />

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +<br />

regionalia + gezondheid + zingeving<br />

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl<br />

www.boomker.nl<br />

Woonflair adviseert en inspireert<br />

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen<br />

Wollen tapijten en vloerkleden<br />

Laminaat en natuurlijk hout<br />

Novilon en linoleum<br />

Grote collectie sierkussens en woondecoratie<br />

Pizzeria & Grillroom<br />

Oude Middelhorst 1a<br />

9751 TK Haren<br />

Tel: 050 534 97 78<br />

Raadhuisplein 18<br />

9751 AP HAREN<br />

tel. 050-5344819<br />

www.scholmawoonflair.nl<br />

mail@scholmawoonflair.nl<br />

4 Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong>


Opslagruimte te huur!<br />

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.<br />

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte huren<br />

van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of mail naar:<br />

paulwoldendorpautos@live.nl.<br />

Glimmerlei PubQuiz in<br />

Dorpshuis<br />

Op 2 november om 20.00 uur begint de PubQuiz <strong>2019</strong>, net als<br />

altijd georganiseerd door de redactie van de Glimmer’lei. U kunt<br />

muntjes kopen voor consumpties en natuurlijk is er weer de<br />

lotenverkoop. Na afloop van de quiz zal Lotenkoning Wim de<br />

Vries de verloting weer presenteren (op onnavolgbare wijze). De<br />

vragen van de quiz worden verpakt in vragenrondes, ieder met een<br />

eigen thema. Muziekvragen, algemene kennis en geluidsvragen...<br />

het zijn maar een paar voorbeelden. De deelnemers worden<br />

verdeeld in groepen. Natuurlijk is er een leuke prijs te verdienen<br />

door de winnaar. Maar wat veel belangrijker is: het wordt weer een<br />

onvergetelijke dorpsavond. Neem familie en kennissen gerust mee.<br />

Naar verwachting is de pubquiz rond 23.15 uur afgelopen.<br />

Komt allen!<br />

2 november 20.00 uur<br />

Dorpshuis Glimmen<br />

Toegang: gratis<br />

Plastic Bende<br />

Op de foto zien we Floor van 10 uit Glimmen die al 6 jaar lid is<br />

als Ranger van het Wereld Natuur Fonds. Zij doet samen met<br />

vier andere meiden mee aan de actie: Plastic Bende. Deze actie<br />

is bedoeld om met name zeeschildpadden uit het plastic in de<br />

oceanen te bevrijden.<br />

Via allerlei acties (o.a. flessen inzamelen) zamelen zij geld in en<br />

u kunt hen helpen door naar www.plasticbende.nl/plastic3hoek<br />

te gaan en geld te doneren óf een SMS te sturen naar 4333 met<br />

de tekst: BENDE Plastic3hoek (denk om de spatie!)<br />

Doordat SMS-je gaat er € 3,- naar de actie om de oceanen<br />

schoon te maken… Doe dit vóór 27 <strong>oktober</strong>, deze actie loopt<br />

namelijk t/m 26 <strong>oktober</strong>!<br />

Alvast bedankt namens Floor…<br />

Scan deze code met een QRapp<br />

of met je camera (iPhone)<br />

en betaal direct met iDeal<br />

Talentfeest Quintusschool<br />

Het schooljaar spetterend beginnen. Alle leerlingen zoveel mogelijk<br />

in hun kracht zetten en het jaar energievol beginnen. Dat is het doel<br />

van de (inmiddels) derde talentweek op de Quintusschool, met als<br />

grote klapper het ‘talentfeest’ op vrijdagavond. Het was een groot<br />

succes!<br />

Quintusschool zich als doel gesteld om de leerlingen te (helpen)<br />

hun talenten te ontdekken. Waar krijg je energie van en waarbij<br />

vliegt de tijd? Essentiële vragen om inzicht te krijgen in je talenten.<br />

Met de talentweek en het talentfeest als mooie kick-off hopen we<br />

op een talentvol jaar!<br />

Voor de ‘bewuste bewegers’ was er een tumbling baan IN de school,<br />

de ‘mooimakers’ schminkten of werden geschminkt. Verschillende<br />

‘ontrafelaars’ en ‘planmakers’ begonnen met een microkrediet een<br />

eigen bedrijfje. De ‘kennissponzen’ bedachten een escape-room<br />

waar ouders en leerlingen uit konden ontsnappen. De ‘creatieve<br />

makers’ hadden een tentoonstelling georganiseerd over ‘plastic<br />

soep’……en nog veel meer. Het was één explosie van talent!<br />

Alle leerlingen hebben talent! Dit is de visie van de Quintusschool<br />

in Glimmen.<br />

Dat er op school ruimte is voor leerlingen die talent hebben voor<br />

memoriseren, stil zitten en op het juiste moment ‘reproduceren’ van<br />

lesstof is duidelijk.<br />

Maar wat nou als je talent ligt op het gebied van bewegen? Dan<br />

is school veelal een plek waar je je talent niet kwijt kan, maar wel<br />

op de Quintusschool. Daar is op verschillende momenten in de<br />

week juist ruimte voor talentontwikkeling in de breedste zin van het<br />

woord. Als eerste talentenfluisteraarschool van Nederland heeft de<br />

Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

5


e<br />

r<br />

t<br />

s<br />

n<br />

s<br />

s<br />

k<br />

r<br />

f<br />

n<br />

n<br />

e<br />

r<br />

e<br />

.<br />

t<br />

r<br />

n<br />

n<br />

d<br />

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!<br />

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als<br />

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,<br />

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl<br />

PAUL WOLDENDORP AUTO’S<br />

www.paulwoldendorpautos.nl<br />

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s<br />

APK keuringsstation<br />

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06<br />

Auto Eelde.nl<br />

Otto van Bergen & Robert Schoon<br />

Burgemeester J.G. Legroweg 108<br />

9761 TD Eelde<br />

Tel: 050-3094940<br />

www.autoeelde.nl<br />

6 Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong>


Activiteiten in het Trefpunt in Glimmen<br />

Gespreksgroep ‘De zin van het leven’<br />

Bij voldoende belangstelling uit de kerk en/of uit het dorp, start<br />

invalpredikant Frederique Karelse dit najaar een gespreksgroep<br />

rondom het onlangs verschenen boek De zin van het leven.<br />

Het werd geschreven door Fokke Obbema, journalist bij de<br />

Volkskrant.<br />

De ervaringen vanwege de hartstilstand die hij kreeg, riepen<br />

vragen over leven bij hem op. In tal van ontmoetingen met nogal<br />

uiteenlopende gesprekspartners komt telkens die ene vraag<br />

aan de orde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ Zijn beschouwingen<br />

bevatten antwoorden, maar kunnen ook vragen oproepen.<br />

Daarover kan samen van gedachten gewisseld worden.<br />

Wie zich bij deze gespreksgroep willen aansluiten, kan zich<br />

aanmelden bij dominee Frederique Karelse: frederiquekarelse@<br />

gmail.com.<br />

De bijeenkomsten staan gepland op woensdag 30 <strong>oktober</strong>, 20<br />

november, 11 december – met een eventueel vervolg in 2020.<br />

Tijd is steeds: 20.00 – 21.30 uur in het Trefpunt in Glimmen.<br />

Inloopochtend over Groninger geheimen – 5 november<br />

De schuilkerk in Café De Sleutel, het Lutherzaaltje, Bernlef óp de<br />

Martini en Cornelis Jetses ín de Martini. Vorig winter schreef Dick<br />

Vos een deeltje in de serie 111 plekken die je gezien moet hebben<br />

over de Stad Groningen (www.tinyurl.com/111plekken050).<br />

Tijdens de inloopochtend op 5 november in de Trefpuntkerk vertelt<br />

hij erover en laat hij de foto’s zien die hij op die plekken maakte. In<br />

ieder geval is er aandacht voor de bovenstaande onderwerpen.<br />

In ieder geval komen bijzondere achtergronden aan bod van<br />

plekken waar we soms al jaren onwetend langskomen - het wiel<br />

van Fongers? De Kop van Jut? Het toilet van Koolhaas en Olaf?<br />

Als altijd is wie maar wil vanaf 10.00 uur welkom bij de inloop op<br />

de eerste dinsdag van de maand in de Trefpuntkerk in Glimmen<br />

- Nieuwe Schoolweg 5. Rond half elf, na de koffie, is het woord<br />

aan de spreker.<br />

Bijbelse vrouwen in de beeldende kunst – 19 november<br />

Dichter René van Loenen, van wie ook enkele liederen<br />

opgenomen zijn in het protestantse Liedboek dat in 2013<br />

verscheen, schreef het boekje Veertig vrouwen uit de Bijbel. Het<br />

bevat een reeks gedichten waarover het Friesch Dagblad schreef:<br />

‘een aansporing om bijzondere verhalen over vrouwen niet onder<br />

het tapijt te schuiven’. Van al deze vrouwen heeft Van Loenen ook<br />

afbeeldingen, meer dan eens ontleend aan beroemde meesters<br />

uit de kunstgeschiedenis. In een avondvullend programma laat<br />

hij op 19 november in de Trefpuntkerk een aantal beelden zien<br />

waarover hij boeiend kan vertellen. Opdat het niet alleen een<br />

avond van kijken en luisteren zal zijn, worden onder leiding van<br />

cantor Chris van Bruggen ook een aantal liederen gezongen die<br />

aansluiten bij de thematiek. Aanvang 19.30 uur.<br />

Stiltebijeenkomsten - tweewekelijks<br />

We komen om 10.00 uur bijeen in de kerk. We gaan zitten in een<br />

kring. De klankschaal - de singing bowl - wordt aangeslagen. We<br />

nemen de tijd om de tonen van het instrument in ons door te laten<br />

dringen. Dan leest iemand iets voor. Een gedicht, een paar regels<br />

uit een tekst. We zijn stil.<br />

Als de klankschaal opnieuw klinkt sluiten we de bijeenkomst af.<br />

In een andere ruimte in het Trefpunt drinken we koffie en thee en<br />

praten we na. Over de woorden die uitgesproken werden of over<br />

wat zomaar voorbijkomt.<br />

Op elke maandagochtend in de even weken, wordt in de<br />

Trefpuntkerk een stiltebijeenkomst gehouden zoals beschreven.<br />

Op 11 november bijvoorbeeld, en daarna op 25 november.<br />

Iedereen mag aansluiten.<br />

Meer informatie over de activiteiten van de Protestantse<br />

Gemeente Noordlaren-Glimmen is te vinden op: www.pkn-ng.nl.<br />

Als altijd staat in de hal van de kerk het krat voor artikelen<br />

voor de voedselbank. Aan houdbaar broodbeleg, rijst en pasta,<br />

geconserveerde groenten en badkamerartikelen is altijd behoefte.<br />

Succesvol eerste seizoen ‘’Wielervereniging Glimmen’’<br />

Wielervereniging Glimmen kan terugkijken op een zeer geslaagd<br />

eerste seizoen. Na de oproep ‘’wielrenners gezocht’’ in de maart<br />

editie van de Glimmer’lei vond de eerste rit plaats op maandag 8<br />

april. In totaal verdeeld over de ritten hebben ongeveer 20 fietsers<br />

mee gefietst, een zeer gemixt gezelschap van oudere jongeren<br />

en jongere ouderen. Helaas is de balans tussen man/vrouw nog<br />

niet helemaal in orde, dit zou vooral Anne graag anders zien! ;)<br />

Mooie feitjes zijn dat we in de 25 ritjes die we dit seizoen met<br />

elkaar gereden hebben, iedereen op zijn fiets is blijven zitten,<br />

er nooit iemand lek is gereden, we nooit de rit hebben moeten<br />

aflassen vanwege slecht weer en dat Arko een voorliefde voor<br />

Norg heeft.<br />

Mocht je nou het oproepje in maart gemist hebben en nu balen<br />

dat je het eerste seizoen gemist hebt, niet getreurd op 6-4-2020<br />

starten we met het tweede seizoen!<br />

We verzamelen altijd bij het dorpshuis in eerste instantie om<br />

18.30 en zodra het langer licht wordt om 19.00 uur. De ritten<br />

zijn ongeveer 40-45 kilometer en we fietsen gemiddeld 29-30<br />

kilometer per uur.<br />

Aan alle leden van de wielervereniging Glimmen; Bedankt voor<br />

een zeer gezellig en geslaagd eerste seizoen en tot volgend jaar!<br />

Groet, Klaas en Niek Hartman<br />

Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49<br />

www.pixxle.nl<br />

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Schoonheidssalon Pedicure Manicure<br />

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage<br />

Huidverbetering Permanente make up Massage<br />

Huidverbetering - Permanente make up - Massage<br />

Schoonheidssalon<br />

GLIMMEN<br />

by<br />

by<br />

by<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

Rijksstraatweg 26<br />

welkom@clarycare.nl<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.<br />

06<br />

06<br />

3030<br />

3030<br />

1172<br />

1172<br />

06 3030 1172<br />

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen<br />

T 050 4061281<br />

info@brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

brasseriedekastanjehoeve.nl<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

is een sfeervolle brasserie<br />

die gunstig gelegen is in het<br />

bosrijke dorp Glimmen. In<br />

het nationaal park Drentsche<br />

Aa is onze zaak gevestigd<br />

op een historische locatie.<br />

In onze brasserie kunt u<br />

heerlijk lunchen, vergaderen,<br />

dineren en gezellig borrelen.<br />

Brasserie de Kastanjehoeve<br />

staat voor kwaliteit, gastvrijheid<br />

en heerlijk eten<br />

bereid met verse en lokale<br />

producten.<br />

7 DAGEN PER WEEK OPEN<br />

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR<br />

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR<br />

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.<br />

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten<br />

naar Gran Canaria en dagelijks naar Londen.<br />

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of<br />

stedentrip gemakkelijk online.<br />

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij<br />

Toerkoop Reisburo Zuidlaren<br />

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren<br />

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl<br />

Speciaalzaak in borstprothesen,<br />

bijbehorende lingerie en badkleding<br />

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126<br />

9493 9493 TB DE PUNT<br />

GRONINGERSTRAAT<br />

TB DE PUNT<br />

126<br />

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT<br />

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur<br />

TEL: 050-4061500<br />

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:<br />

8.00<br />

6.30 – 20.00 –<br />

- 22.00<br />

20.00 uur uur<br />

uur<br />

Zondag:<br />

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zondag: 9.00 – 20.00 uur<br />

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen<br />

Zuidlaarderweg 5<br />

9756 CE Glimmen<br />

Tel: 050-4064135<br />

glimmen@profeel-mammacare.nl<br />

www.profeel-mammacare.nl<br />

Miranda Abbring<br />

8 Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong>


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen<br />

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden<br />

20 <strong>oktober</strong> 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da G. de Boer<br />

27 <strong>oktober</strong> 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. R .Fortuin wintertijd<br />

3 november geen kerkdienst Oec. zondag<br />

10 november 10.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren Da. G. de Boer oogstdienst avondmaal<br />

17 november 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. R. Fortuin<br />

24 november 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. J. Hommes laatste zondag kerkelijk jaar mmv cantorij<br />

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.<br />

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.<br />

Agenda De Groenenberg<br />

<strong>oktober</strong> / november <strong>2019</strong><br />

Wekelijks:<br />

Maandagavond<br />

Dinsdagavond<br />

Woensdagmiddag<br />

Woensdagavond<br />

Tweewekelijks:<br />

Dinsdagavond<br />

Woensdag<br />

de Schuttersvereniging<br />

de Biljartclub<br />

de knutselclub met het ‘Limoteam’<br />

toneelclub Glemmini<br />

mannenkoor ‘Mosterdpit’<br />

in de even weken Duurzaam Glimmen<br />

18 <strong>oktober</strong> Vrijdagavondcafé<br />

22 <strong>oktober</strong> Vrouwen van Nu met lezing van Ger Brakel<br />

AMREF flying doctors<br />

29 <strong>oktober</strong> Fotoclub Beeldspraak<br />

31 <strong>oktober</strong> Bridge<br />

1 november Vrijdagavondcafé<br />

2 november P U B Q U I Z<br />

4 november Breicafé ‘Steekje los’<br />

12 november Fotoclub Beeldspraak<br />

12 november Kledingbeurs 10 uur<br />

13 november Kledingbeurs 10 uur<br />

14 november Quilting bee 9.30 uur<br />

14 november Bridge<br />

15 november Vrijdagavondcafé<br />

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.<br />

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,<br />

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.<br />

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,<br />

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl<br />

Huiswerkbegeleiding<br />

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.<br />

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198<br />

De Groenenberg<br />

We naderen de drukke tijden in dorpshuis de Groenenberg. De<br />

wintermarkt is er weer eind november en we zijn ontzettend blij<br />

dat het initiatief doorgang vindt met dezelfde mensen. Het wordt<br />

vast en zeker weer een mooi evenement, zie ook elders in deze<br />

Lei wanneer het is. In november is natuurlijk ook de intocht van<br />

de goedheiligman, onze Sinterklaas met zijn Pieten.<br />

Ons Jeugdhonk nadert de voltooiing van de verbouwing. De bar<br />

is geplaatst en de betimmering is aangebracht, nu het afwerken<br />

van elektriciteit en de dingen die een bar af maken. We hopen eind<br />

dit jaar de ruimte aan het dorp te kunnen presenteren met een<br />

mooie opening. Of het dan ook weer voor de jeugd beschikbaar<br />

is ligt natuurlijk aan de jeugd zelf. Zij moet zich organiseren en wij<br />

kunnen er dan aan meehelpen dat ze de ruimte kunnen benutten.<br />

Als bestuur zijn we druk met het maken van een plan voor de<br />

toekomst, omdat alles met de nieuwe gemeente Groningen<br />

waarschijnlijk na 2020 er wat anders uit gaat zien. Wij willen<br />

voorbereid zijn. In zijn algemeenheid wordt gevraagd om een<br />

duidelijke verankering in de dorpssamenleving of misschien<br />

wel andersom, dat het dorp het dorpshuis mogelijk maakt. Dat<br />

betekent de inzet en de activiteiten van dorpsbewoners nog meer<br />

dan nu het geval is. We zouden graag wat vaker open zijn en in<br />

de weekeinden wat meer activiteiten hebben. Dat kan alleen bij<br />

aanwezigheid van vrijwilligers die achter de bar staan en bedienen<br />

of er gewoon een tijdje zijn. Mocht u belangstelling hebben dan<br />

graag en met de vrijwilligers valt of staat ons dorpshuis. Gelukkig<br />

hebben we een aantal hele goede, die er veel tijd in steken en<br />

daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar er kunnen er nog<br />

wel wat bij. Aanmelden bij Henk Wildeboer, onze beheerder of bij<br />

ondergetekende.<br />

Jan Hommes, voorzitter Groenenberg<br />

Papiercontainer<br />

De inname van het oud papier is veranderd. Omdat er te weinig<br />

kilo’s papier worden verzameld voor de grote container op de<br />

parkeerplaats kiest Virol ervoor om daar niet mee door te gaan.<br />

Er staat op dit moment een grote<br />

geel/blauwe container onder het<br />

afdakje naast het kleuterplein.<br />

Deze container staat hier alle<br />

dagen en wordt wekelijks op<br />

de donderdag geleegd.<br />

Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

9


Voedselbos <strong>oktober</strong><br />

Een heel regenachtige herfst. Eindelijk water. De grond mag zich<br />

helemaal volzuigen. Wormen kunnen weer naar de oppervlakte<br />

komen, tijd van de paddenstoelen om uit het niets naar boven te<br />

schieten. In het voedselbos schieten ook heel veel paddenstoelen<br />

op. Vooral de parasolzwammen komen in groten getale op in de<br />

Moerhoek. Als je zeker wilt zijn dat je de goede eetbare plukt,<br />

neem dan alleen die met een grote hoed en een tijgerprint steel<br />

en check of de ring om de steel makkelijk te bewegen is.<br />

De shiitakes die we geënt hebben op verse eiken en<br />

populierenstammetje geven ook overvloedig. Paddenstoelen<br />

lenen zich goed om te drogen, dan wordt de smaak en geur<br />

nog sterker. Snijd de paddenstoelen in schijfjes, dan drogen ze<br />

nog sneller. Een tijd in de oven op 60 graden of gewoon in de<br />

wind op een droge plek. Op de verwarming leggen kan ook zelfs.<br />

Controleer van tijd tot tijd en bewaar ze dan in een glazen pot.<br />

Een eenvoudige paddenstoelensoep voor 4 personen<br />

• Ruim 1 l water<br />

• Stripje kombu (zeewier bij natuurvoedingswinkel)<br />

• 3 gedroogde shiitakes<br />

• Een flinke hand gedroogde paddenstoelen, in wat water<br />

weken, of 250 gr gemengde paddenstoelen (van de winkel)<br />

• 2 paddestoelenbouillonblokjes<br />

• Een klont boter, 2 eetlepels meel<br />

• Een pakje kookroom of haverroom<br />

• peterselie<br />

Breng het water met de kombu en shiitakes langzaam aan de<br />

kook. De kombu geeft een enorm zachte en rijke smaak aan de<br />

bouillon. Het geeft namelijk veel mineralen af. De kombu wordt<br />

trouwens niet gegeten. Het kan nog een keer gebruikt worden<br />

voor een andere soep. Spoel het stripje na gebruik af en laat<br />

drogen.<br />

Bak ondertussen de (geweekte) paddenstoelen een paar minuten<br />

op hoog vuur in de boter. Gebruik een pan met dikke bodem.<br />

Strooi dan het meel erin en giet de bouillon er met flinke scheuten<br />

bij tot het goed gebonden is. Kook nog 1 minuut en maak op<br />

smaak met de bouillonblokjes en/ of zout. Voeg nog de room erbij<br />

voor het opdienen. Wat gehakte peterselie maakt het af.<br />

Eet smakelijk<br />

Eten met een goed gevoel<br />

Het Vrijdagavondcafé is ondertussen een bekend begrip in<br />

Glimmen. Al jaren heeft u hier kunnen genieten van gerechten. Op<br />

29 november is er een speciale editie van het Vrijdagavondcafé.<br />

Op deze avond zal de actiegroep World Servants Haren voor u<br />

een heerlijke Italiaanse maaltijd verzorgen.<br />

Tijdens deze speciale editie kunt u genieten van een combinatie<br />

tussen lekker eten en het steunen van een goed doel, een dubbel<br />

zo lekker gevoel na afloop dus. Op 29 november bent u van<br />

harte welkom in de grote zaal van het Dorpshuis in Glimmen. Hier<br />

wordt om 18:30 uur een heerlijke Italiaanse maaltijd geserveerd.<br />

Dit alles om geld op te halen voor de World Servants.<br />

Vanuit Haren en Glimmen gaan al jaren jongeren naar<br />

ontwikkelingslanden toe om daar te bouwen aan verandering.<br />

Komende zomer gaan Suzan, Romy, Francien, Rianne, Ellemijn,<br />

Stijn, Jacob en Sander naar Zambia, Ecuador en Oeganda<br />

om daar klaslokalen te bouwen voor de kinderen die daar<br />

in armoede leven. Ze gaan op reis met de organisatie World<br />

Servants. In drie week tijd bouwen wij samen met de bevolking<br />

een prachtig gebouw voor de mensen daar. Voor meer informatie<br />

over de projecten kunt u kijken op www.wsharen.nl of op www.<br />

worldservants.nl<br />

Geodome in de tuin<br />

We kwamen op het idee via een vriendin. Die heeft ook een<br />

Geodome in haar tuin staan. Prachtig (alleen de vorm al) om te<br />

zien, maar ook om iets mee te doen. Mijn man Adrie heeft weken<br />

lopen broeden hoe dit te maken, daarna via internettekeningen<br />

gevonden. En toen begon het rekenen, en tekenen.<br />

Het was een puzzel, maar dat vindt hij heerlijk om te doen. Van<br />

niets naar iets te maken. Het skelet is van nieuw hout, en de<br />

binnenkant is van gebruikt hout gemaakt. Rondom plantenbakken,<br />

en in het midden een ronde plantenbak (staat onze druif). Ook<br />

een waterbak met 300 liter water, daarmee worden onze planten<br />

bewaterd (via zonnepanelen wordt het stroom opgewekt). Het<br />

raam gaat ook vanzelf open en dicht. Je verbouwt op basis van<br />

permacultuur, vandaar uit is dit idee ontstaan. De Geodome<br />

(wordt ook wel Growingdome genoemd) staat er nu 3 jaar en we<br />

hebben er veel plezier van!!<br />

Adrie en Carolien de Klein<br />

U kunt zich aanmelden op onze site www.wsharen.nl of door een<br />

mailtje te sturen naar vrijdagavondcafegilmmen@gmail.com. De<br />

kosten zijn net als andere avonden € 7,50 per persoon. Na afloop<br />

van het eten is er nog de gelegenheid om een donatie te doen<br />

aan het goede doel.<br />

Wij zien u graag op 29 november!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

World Servants Haren<br />

Suzan Kasper, Rianne Kasper, Romy Huurman, Francien Vonck,<br />

Ellemijn Oosterhuis, Stijn Bor, Jacob Boonstra en Sander Kooi<br />

10 Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong>


Wintermarkt 4e editie<br />

Op zaterdag 30 november vindt de 4e Glimmense Wintermarkt<br />

plaats in ons dorpshuis De Groenenberg. Een gezellig evenement<br />

met verrassende nieuwe activiteiten voor jong en oud. Gratis<br />

toegankelijk vanaf 15.00 uur en dit jaar tot in de kleine uurtjes.<br />

Markt: Vanaf 15:00 uur word je speciaal welkom geheten om<br />

het geweldige aanbod interessante en mooie marktkramen<br />

te bezoeken. Kom lekker winkelen voor de leukste cadeaus,<br />

kleding, sieraden, kunst en nog veel meer. Je hoeft niet meer te<br />

koken want er zijn bijzondere stands met heerlijke hapjes dus blijf<br />

gerust eten voordat de kinderen naar bed moeten. Er is genoeg!!<br />

Activiteiten voor de jeugd: Maak een ritje op de huifkar door<br />

het dorp, ga lekker zwieren in de zweefmolen voor het dorpshuis,<br />

of heb je altijd al willen DJ-en? Onder begeleiding van een<br />

echte DJ kun je je talent ontdekken. Kaartjes à € 3,- voor alle<br />

jeugdactiviteiten zijn binnenkort te koop bij de Quintusschool.<br />

Heel Glimmen Bakt: Alle keukenprinsen en -prinsessen<br />

kunnen zich weer zoet of hartig uitleven, voor de spelregels en<br />

aanmelding zie verder op deze pagina.<br />

Leukste tafel (tot 18 jaar): de creatieve jeugd krijgt een gratis<br />

tafel om hun zelfgemaakte artikelen te verkopen. Kleed je tafel<br />

mooi aan en maak kans op een prijs! Geef je op via de website.<br />

Muziek en Mega swingende Afterparty: de gehele dag is er<br />

een muzikale omlijsting door zangeres Michelle Bazuin op gitaar<br />

en door het evenementenbureau ‘Bravoer’. De laatste zorgt voor<br />

een supergave mobiele draaitafel met dit jaar voor het eerst: de<br />

Afterparty.<br />

Sponsors: Dit alles is natuurlijk niet mogelijk als de<br />

ondernemingen van Glimmen en omstreken niet flink gedoneerd<br />

hadden. Onze dank hiervoor! En wat denkt u van alle vrijwilligers<br />

die steeds maar weer klaarstaan om de handen uit de mouwen<br />

te steken.<br />

Zet 30 november alvast in de agenda. Het wordt een fantastisch<br />

evenement!<br />

De wintermarktorganisatie<br />

Ps. Voor een overzicht van standhouders, de sponsoren van de<br />

wintermarkt en aanmelding leukste tafel, zie de website: www.<br />

wintermarktglimmen.wordpress.com Voor het laatste nieuws zie ook<br />

onze facebookpagina: Wintermarkt Glimmen<br />

Jonge Glimmenaren let op:<br />

de leukste tafel tot 18 jaar<br />

Heb je een leuke hobby en maak je mooie dingen, bijv. creativiteit<br />

met keramiek, textiel, wol, bloemen, tekenen, schilderen, kaarten,<br />

kerststukjes, kransen, enz. dan mag je op zaterdag 30 november<br />

van 15:00 tot 20:00 uur gratis op de Wintermarkt Glimmen staan<br />

en eigengemaakte producten verkopen. Kleed jouw tafel het<br />

mooiste aan en maak kans op een prijs!<br />

Wil je meedoen dan krijg je een gratis tafel en een plekje<br />

in de gezellige grote zaal. Voorwaarde is dat je de artikelen<br />

zelfgemaakt hebt en je niet ouder bent dan 18 jaar. Wil je<br />

meer weten of je aanmelden als deelnemer, kijk dan op www.<br />

wintermarktglimmen.wordpress.com. Je kan ook een e-mail<br />

sturen naar glimmermarkt@hotmail.com met vermelding van je<br />

naam leeftijd. Heb je nog vragen dan kan je bellen naar 050-<br />

4062254.<br />

Heel Glimmen bakt<br />

Wie bakt de lekkerste/mooiste, hartige/<br />

zoete taart? Jong en oud, doe ook (weer)<br />

mee!! De taarten worden verkocht tijdens<br />

de Wintermarkt op 30 nov. De opbrengst<br />

is voor het Goede Doel: 'De inrichting<br />

van de Groenenberg'. Er zijn weer super<br />

leuke prijzen te winnen!!!!!!! Voor de<br />

categorie t/m 16 jaar en voor 16 jr. en<br />

ouder.<br />

Geef je op voor 25 november o.v.v. je naam en leeftijd:<br />

frederiekreitsma@hotmail.com<br />

Wij verheugen ons erop! De wintermarktorganisatie<br />

Wintermarkt Afterparty!<br />

Na de fantastische start op 1 januari hebben we<br />

weer zin in een feestje in Glimmen! Als de markt<br />

ten einde loopt gaan we nog even los. Vanaf 20:00<br />

uur ben je van harte uitgenodigd voor de mega<br />

swingende wintermarkt afterparty!<br />

Met goud van oud en verzoeknummers kunnen de beentjes<br />

van de vloer. DJ Bravoer is er klaar voor, de bar is open en de<br />

sfeerverlichting aan. De toegang is gratis! Het wordt een groot<br />

feest op 30 november, komt allen!<br />

Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

11


Vereniging in de spotlights<br />

PLAATSELIJK BELANG GLIMMEN<br />

Voorzitter: Mirjam Wieringa | Website: pb-glimmen.nl | Contact: info@pb-glimmen.nl<br />

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze plaats nader kennismaken met<br />

een van de verenigingen die ons dorp rijk is. Deze maand richten we de schijnwerpers<br />

op Plaatselijk Belang Glimmen.<br />

Een bijzondere vereniging omdat alle inwoners van ons dorp er lid van zijn en er geen contributie wordt<br />

betaald (wel ontvangt iedereen één keer per jaar een uitnodiging voor een vrijwillige bijdrage). Velen<br />

weten echter niet precies wat deze club doet en wanneer ze in actie komen. Dat is ook een lastige vraag<br />

om te beantwoorden. Plaatselijk Belang behartigt de belangen van alle inwoners van Glimmen waar<br />

Berichten het gaat om de van leefbaarheid De Groenenberg<br />

door. En ondertussen<br />

van ons dorp met als wens deze op peil te houden en/of te verbeteren.<br />

blijven we werken aan het<br />

We Daarnaast kunnen terugkijken is Plaatselijk op een Belang geslaagde het decembermaand.<br />

aanspreekpunt voor verbeteren verschillende van alles wat instanties en adviseert zij deze<br />

Veel instanties feestelijke zoals kerstbijeenkomsten bijvoorbeeld de in een gemeenteraad door een paar en/of De Groenenberg bestuur over betreft. de wensen en meningen die in<br />

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,<br />

Glimmen leven. Zo heeft PB dus geen rol gehad in In het mijn besluit vorige van bericht de huisartsenpraktijk om naar<br />

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we<br />

Haren te verhuizen en evenmin Sylvesterloop is zij verantwoordelijk (zie foto). bezig voor zijn de de akoestiek opheffing te van Flora & Fauna. Maar ze<br />

maakte zich wel sterk voor Volgens het behoud de organisatie van een basisschool verbeteren en en met vooruitlopend name op de gemeentelijke<br />

deden dit jaar meer<br />

herindeling zorgde zij voor de ontwikkeling van een het officiële bargedeelte Dorpsvisie. gezelliger Plaatselijk Belang probeert<br />

mensen mee dan ooit:<br />

maken. De benodigde<br />

op vele gebieden nauw contact 487 mannen, te houden vrouwen met alle en dorpsgenoten. De inzet van de zes bestuursleden<br />

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis<br />

vindt voornamelijk achter de kinderen! schermen plaats en zo advies wordt van er een een deskundige serieuze en bijdrage een subsidieaanvraag geleverd aan is de in<br />

leefbaarheid in Glimmen. Tegelijkertijd Het nieuwe opereren jaar is er de ook maak. nog Ook een werken drietal we subverenigingen aan het opnieuw opstarten onder hun – en<br />

inmiddels begonnen. Het<br />

hoede: Het Sportdorp Glimmen, de Vereniging voor vooral Volksvermaken bijhouden – Glimmen van onze website.<br />

startte in oudejaarsnacht<br />

en de Glimmer’lei. Over<br />

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee<br />

de laatste hoeven we u niets met te vertellen het Oud want en Nieuw u weet keer dat per deze maand maandelijks zal een kok bij u voor in de ons brievenbus koken. Daarvoor valt.<br />

feest De VVV in De Glimmen Groenenberg, organiseert georganiseerd de festiviteiten door een paar op Koningsdag, moet men zich zorgt van voor tevoren een opgeven feestelijk via onthaal een speciaal van<br />

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,<br />

Sinterklaas en eens in de 5 jaar zetten zij hun schouders emailadres: onder vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. een groots dorpsfeest. Het Sportdorp Op het<br />

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch<br />

gezamenlijke Glimmen houdt Nieuwjaarsreceptie zich sinds 2015 geweest bezig van de met besturen het aanbieden van sportieve activiteiten voor de jeugd.<br />

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg<br />

van Deze het activiteiten Plaatselijk Belang vinden en vooral van in De de Groenenberg, schoolvakanties in kan plaats. voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu<br />

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig<br />

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van<br />

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers<br />

werden Zoals je door Hagenezen beide besturen en Hagenaren getrakteerd op hebt, twee zo gratis wonen heeft. er in Maar ons vanaf dorp april Glimmenezen mogen we hem en weer Glimmenaren.<br />

inroosteren.<br />

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er<br />

consumpties. De eerste groep Miriam is en hier Malko geboren spraken en kort getogen, namens de hun tweede Turks groep gekookt is (en hier gegeten) later komen worden! wonen. Mocht u Ik op kende de hoogte dit<br />

eigen onderscheid bestuur, waarbij niet en Malko geloof een ook terugblik niet dat hield er in en die onze zin een gehouden tweedeling worden is in via ons de wekelijkse dorp. Voor nieuwsbrief, alle verenigingen dan kunt u<br />

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens<br />

en activiteiten geldt dat ze drijven op de inzet van vrijwilligers zich daarvoor die aanmelden. Glimmen als woonplaats hebben.<br />

iets vertelde over de<br />

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus<br />

toekomst. Het bestuur Het van Plaatselijk was Belang Glimmen wil dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken<br />

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is<br />

gezellig om iedereen druk (zie die foto’s). in welke vorm ook, een steentje bijdraagt de ruilbibliotheek. aan de Regelmatig leefbaarheid worden van boeken ons meegenomen dorp heel<br />

Gelukkig hartelijk was te bedanken!<br />

de periode<br />

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.<br />

van ijzelgladde wegen<br />

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen<br />

net achter de rug....<br />

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,<br />

Verder was er op<br />

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten<br />

14 januari een<br />

De zonneweide groeit we u hierover.<br />

gebruikersoverleg. Op<br />

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:<br />

de agenda stonden het<br />

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons<br />

informeren Vorige maand over de heeft stand en in gang de Glimmer’lei van zaken, bespreken een artikel emailadres: gestaan degroenenberg@gmail.com!<br />

waarin coöperatie Zonneweide<br />

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en<br />

het Glimmen voorstellen aankondigde van onze nieuwe dat er voorzitter. zonnepanelen We zijn gereserveerd als konden worden. In de bijgaande folder<br />

Namens het bestuur,<br />

bestuur werd een erg blij indicatie met deze gegeven uitbreiding! van Hopelijk de verwachte volgen nog opbrengsten: Cilly Kramer-Clobus één paneel kost €250 en levert 250<br />

een kWh paar per mensen jaar op. dit goede Daarvoor voorbeeld krijgt om u € ons 30,- bestuur per te jaar terug van de betaalde energiebelasting en dat<br />

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet<br />

deze staat bijeenkomst gelijk met nog een plaatsvinden. rente van Over 4% het op verloop een spaarrekening. ervan UITNODIGING<br />

Er zijn inmiddels meer dan 1000 panelen<br />

kan gereserveerd!<br />

ik dus nog niets melden.<br />

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.<br />

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.<br />

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.<br />

Het liefst zouden we willen dat leven alle weer panelen zijn gang. een eigenaar uit Glimmen krijgen. Maar we gaan toch<br />

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de<br />

al kijken of er ook belangstelling Zo is ook in Haren. voor Wilt De u prachtige alsnog ijsbaan een aantal in ons panelen dorp, maar reserveren, wie weet wat reageer 2016 voor<br />

Groenenberg. In de<br />

dan snel. Het is niet juridisch bindend en verplicht ons u tot in niets. het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om<br />

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze<br />

dat de gebruikelijke vereniging.<br />

U dat doen door een email te bijeenkomsten sturen naar info@zonneweideglimmen.nl weer<br />

ingepland staan.<br />

Het bestuur van IJsvereniging met uw Glimmen naam, adres en het<br />

aantal zonnepanelen dat u wilt Voorlopig reserveren. gaan we Meer zo informatie is te vinden op zonneweideglimmen.nl.<br />

De geletterde kat<br />

Colofon<br />

Als kat beleef ik vele dingen in on<br />

perspectieven. Sommige lezers de<br />

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z<br />

gevonden hebt, ben ik alweer van g<br />

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa<br />

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd<br />

mening over verschillende zaken zek<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

Colofon<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen een onafhankelijke<br />

Glimmer’lei is als uitgave van<br />

dorpskrant. De krant verschijnt<br />

Vereniging Plaatselijk Belang<br />

Glimmen<br />

met uitzondering<br />

een onafhankelijke<br />

van juli en<br />

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt<br />

met uitzondering van juli en<br />

augustus Advertenties, iedere maand.<br />

administratie en postadres:<br />

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,<br />

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,<br />

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03<br />

Gedurende mijn wandelingen in G<br />

huizen en mensen tegen. Voor mij i<br />

plek waar ik mij, als het even kan, v<br />

opkrul en knorrend zonder gedach<br />

kijk.<br />

Advertenties<br />

E-mail: In sommige<br />

en<br />

huizen ligt er een l<br />

of administratie:<br />

een glimmerlei@gmail.com<br />

kussentje. Dat is natuurlijk h<br />

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku<br />

9756 Bezorging: AG Glimmen<br />

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc<br />

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech<br />

Redactie:<br />

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde<br />

Hein Bloemink,<br />

huizen<br />

glimmerlei@gmail.com<br />

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so<br />

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms<br />

Bezorging:<br />

Gert Nienhuis,<br />

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho<br />

Somers en<br />

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W<br />

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma<br />

Hein Fotograaf: Bloemink,<br />

maar Jitske bij<br />

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som<br />

de Klein<br />

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz<br />

Kirsten Pebesma<br />

per Andrea seizoen Aanleveren<br />

Steensma of kopij: per en feestdag. De en<br />

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur<br />

daar<br />

per<br />

waar<br />

mail<br />

ik de volgende<br />

Kopij inleveren vóór:<br />

moet<br />

zondag<br />

liggen,<br />

17 november<br />

om<br />

<strong>2019</strong><br />

vervolgens tus<br />

Fotograaf:<br />

en de nep sneeuwballen te kroel<br />

Willem Bakker en<br />

vrouwendingen Verspreidingsweek:<br />

Carolien de Klein vermoed ik, maar he<br />

48<br />

te volgen. Ik vind het wel grappig,<br />

Aanleveren kopij:<br />

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.<br />

bij voorkeur per mail<br />

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite<br />

www.pb-glimmen.nl<br />

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa<br />

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w<br />

bewegen Verspreidingsweek:<br />

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in<br />

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een<br />

www.glimmen.net en<br />

je het www.pb-glimmen.nl<br />

vooral blijven doen, maar stress<br />

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee<br />

verdriet<br />

Voor contact<br />

om mij<br />

metheen. of info<br />

Ook<br />

over<br />

in ons do<br />

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande<br />

opnemen via info@pb-glimmen.nl<br />

Autoservice<br />

Schipper<br />

Quality & Service<br />

J.S. Schipper<br />

Felland Nrd 4<br />

9753 TB Haren<br />

(050) 535 02 81<br />

6 Glimmer’lei - januari 2016<br />

12 Glimmer’lei - <strong>oktober</strong> <strong>2019</strong><br />

8<br />

info@autoserviceschipper.nl<br />

www.autoserviceschipper.nl<br />

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!