19.10.2019 Views

Glimmer'lie oktober 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer 810 –– oktober December 2019 2015

Waar Even voorstellen: is Julius deze Heleen kerst? Nagelsmit

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert, twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

Iedere maand proberen wij de voorpagina van de Glimmer ’lei te weg vullen waren. met Vreemd! een verhaaltje over iets of iemand uit Glimmen.

Meestal *Hij woonde is het al een meer bekende dan persoonlijkheid twintig jaar op uit een ons zolderkamer

dorp of in ieder geval iemand die zijn of haar sporen al verdiend heeft. Deze

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

keer in Huize stellen Kooikamp. wij u graag Het voor bos aan rondom een nieuwkomer: had voor Heleen hem geen Nagelsmit.

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

Door genoemd. Iekje Wortelboer Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Waarom was de Heleen? vriend van In dit velen. geval hoorde Altijd ik bereid haar naam om van te helpen een goede met

door een de internationale vele voetsporen school. en Inmiddels hondenpoten had ze van haar de man Glimmer Marc

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

bekende die mij vertelde over een leuke, aardige vrouw die hier honden leren kennen hun en eigenaren. samen settelden Jan ging ze zich samen in Driebergen met bewoners op de

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

vroeger als kind had gewoond, nog niet zo lang geleden weer Jacob Utrechtse en Zwanet Heuvelrug. eens In bij deze de prachtige familie Goedhart omgeving kwam vragen Heleen of ze

Quintusbos om er te leren

in

over

Glimmen

paddenstoelen,

was neergestreken,

rupsen,

lid was

op het idee Julius om kortgeleden alweer in de nog avonduren, hadden

geworden spechten van en de ijsvogels. tennisclub Wat en een eigen

een branchegerichte gezien. Maar hoveniersopleiding nee, de laatste in

keer was al wel een week

tuinadviesbedrijf Julius vroeger was voor begonnen. werk Ik kende

Houten te gaan doen. Hun tuin in Driebergen

geleden volgens mevrouw

haar had niet gedaan maar het was klonk een interessant goed genoeg

bestond toen ze erin trokken voornamelijk

Goedhart. Dan maar eens aan

om bewaard haar te bellen geheim. en te vragen Daarover of ze voelde

uit tegels, dus ze kon zich direct helemaal

de overzijde vragen bij Flora

voor zei hij een niets. artikeltje Waarom in ons eigenlijk dorpsorgaan.

uitleven & in Fauna. haar nieuwe En ja hobby. hoor, En daar van was het

Tenslotte niet? heeft iedereen hier een tuin en

een kwam Julius het die ander: dag Heleen ervoor besloot aan van het

is Het een was gratis twee advies dagen nooit verkeerd voor maar

haar hobby, einde haar van werk de te middag maken. geweest Heleens

daarnaast kerst toen is het licht leuk om op te Julius’ horen waarom

vader was om een ook paar een enthousiaste tuinhandschoenen tuinier,

iemand kamer ervoor ‘s avonds kiest om niet na lange werd tijd terug

dus zo te vreemd kopen, was deze aanmaakblokjes,

ommezwaai nu

te ontstoken. keren naar Dat de woonplaats hij ‘s ochtends uit haar jeugd

ook weer roggebrood niet. Misschien en kwam een het voorraad juist wel

en niet hoe verscheen zij Glimmen aan nu het ervaart. ontbijt

daardoor, fruit, want minstens toen vader Nagelsmit genoeg op voor de

in de Kooikamp. Dat kinderen

leeftijd kwam vijf dagen. dat het onderhouden Het werd van steeds zijn

tevergeefs naar hem vroegen

Heleen is geboren in Winschoten en kwam

tuin hem

vreemder…

zwaar begon te vallen wilde hij

om een wandeling te maken

als

door

teenager

de sneeuw.

met haar

Ongerust

ouders en zus in

geen beroep *Wat doen moest op een Julius tuinman. met Hij al was dat

1978 werd aan er door de Hulstweg huisgenoten wonen. op Ze ging

bang dat voedsel het onderhoud en dekens net even en anders hoe

naar zijn het kamerdeur Zernikecollege geklopt. aan de Jan Helperbrink

zou gebeuren heeft dan hij hij dat het meegenomen?

graag wilde. Dat

in van Helpman. Splunder, Haar de eigenaar leventje van in die jaren

bracht Heleen Steeds op meer het idee vragen om maar nu juist geen dat

speelde het huis, zich kwam naast aanzetten de school met in stad een vooral sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd aan steeds bieden: vreemder. tuinonderhoud Roos, die maar in Huize dan

af openging bij Ponyclub werd “Weerdenbras” duidelijk dat in er het iets dorp. vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam precies de zoals winkel de klant binnen het voor postzegels

ogen stond.

Na moest de zijn. middelbare Op het school bed stond koos ze een voor geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten De eerste opdrachten vroeg; wat kwamen is hier natuurlijk aan de

de Oud opleiding en roestig. HBO Leeg. Verpleegkunde. En van Julius Deze geen spoor....

hand? Jan vertelde het van vrienden hele verhaal en bekenden aan Roos. maar Roos na verloop had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

opleiding maakte ze natuurlijk af, maar

van tijd groeide haar bedrijf uit tot een

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

het gingen ziekenhuisleven een aantal schonk huisgenoten haar niet met de Jan voorop de trap

goed renderende toko voor tuinadvies en

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

voldoening af op weg die naar ze had buiten gehoopt. om te Ze kijken besloot of Julius daar ergens als de school uit ging

onderhoud.

en Roos het kereltje ophaalde. De

om was. naar Ook de avond-heao in de tuin heerste gaan. echter doodse stilte, op het vrouw met verschillende kerstkleuren in haar haar kwam

constante suizen van de A28 na, wat trouwens een stuk erbij Toen staan echtgenoot en vertelde Marc dat een haar paar man jaar Adriaan, geleden een die mooie imker is baan en

Nadat minder Heleen luid was ook dan hier normaal haar diploma door had de flinke gehaald laag werd sneeuw het tijd die verspreid in de it (informatietechnologie) Glimmen zijn bijenkasten in Groningen heeft kreeg staan, aangeboden Julius een

om gisteren de grenzen gevallen te verleggen was. Oh ja, en verse woonde sneeuw, Heleen dat een geeft paar verse jaar paar moest keer er had dus gezien echt even bij het stevig huisje worden aan de nagedacht Drentse Aa over op het de

in sporen… Chiang Mai, En ja in hoor, Thailand. richting Hier het kwam berghok het hbo-v liepen diploma voetsporen toch terrein toekomst van van de boomkwekerij Heleens hoveniers-activiteiten dat verboden toegang op de Utrechtse is voor

weer van één van pas persoon want ze en kreeg daarvandaan een baan als richting verpleegkundige de zandweg op het Heuvelrug. publiek, Uiteindelijk vlak bij de werd boerderij knoop van doorgehakt de familie en Ubels. besloten Met ze

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - oktober 2015 2019 1


te verhuizen naar het noorden waar Heleen een nieuwe start zou

gaan maken met een eigen bedrijf als hovenier. Hoewel Heleen

goede herinneringen bewaarde aan haar jaren in onze gemeente,

was het geen uitgemaakte zaak om weer in Glimmen te gaan

wonen. Ze vonden hun ideale stek echter in het bungalowpark

achter in de Appèlbergen en daarmee was de terugkeer naar

Glimmen een feit. Marc en Heleen wonen daar sinds 2017 en

genieten dagelijks van de rust en de natuur.

Marc is inmiddels in de voetsporen van zijn vader getreden en

heeft zich in zijn vrije tijd, op de aanleg van een moestuin gestort

terwijl Heleen zich volop bezighoudt met haar tuinbedrijf. Haar

eenmansbedrijf kreeg de toepasselijke naam Heleen Natuurlijk.

Op haar website vindt u alle relevante informatie maar ik ga

toch proberen om in kort bestek haar insteek onder woorden te

brengen. Op grond van uw wensen, het huis en de omgeving

zoekt Heleen naar evenwicht tussen natuurlijk en een verzorgde

uitstraling. Ze kan het onderhoud geheel of gedeeltelijk van u

overnemen, ze gaat ook graag samen met u aan de slag, kan

adviseren over beplanting en onderhoud of een compleet nieuwe

tuin voor u ontwerpen. Het aanleggen van een complete tuin

doet Heleen graag samen met even bevlogen collega’s uit de

omgeving. En zo heeft ze inmiddels ook een flink aantal kleinere

kwekerijen in onze omgeving ontdekt waar ze dezelfde liefde

voor het werk en de natuur proeft die zijzelf voelt en uitstraalt.

Inmiddels voelen Marc en Heleen zich thuis in Glimmen. De

contacten groeien langzaam maar gestaag en ze verheugen zich

nu al op de Wintermarkt en het Appèlbergen-festival 2020!

Tot slot nog een gratis tuinadvies: laat vooral wat blad in de

borders liggen. Bladeren beschermen planten tegen nachtvorst,

vormen een goede schuilplaats voor insecten en zorgen

daardoor voor voedsel voor de vogels. Ook egels zoeken graag

een beschut plekje tussen het afgevallen blad en zij houden weer

erg van slakken op hun menu.

Waar of niet waar?

“Wijnig” bezoekers op Open Dag ‘De Pasa de Corinto’

Veel dorpsgenoten wisten het waarschijnlijk niet, maar Glimmen

beschikt over een heuse wijngaard, genaamd Domein De

Pasa de Corinto. Die is ongeveer 1200 vierkante meter groot

en herbergt ca 800 wijnranken, elk goed voor 1 fles wijn. Het

is gelegen op de Glimmer Esch. Om de wijngaard in de vaart

der volkeren omhoog te stoten, werd er op 22 september een

open dag gehouden. ‘Beleef onze wijngaard ‘ en proef onze

wijnen’ luidde de uitdagende tekst op de affiches. Zoiets laat een

verslaggever van uw Glimmer’lei zich uiteraard geen twee keer

zeggen. Die verheugde zich al op een glaasje lekkere koele wijn

in een idyllische omgeving.

Dus de stoute wandelschoenen aangetrokken en op naar de

wijngaard! Echter, op de plaats van handeling aangekomen:

geen mens te bekennen. Wel een fiets. Die bleek bij nadere

onderzoek te behoren aan Henny: een vrijwilliger, die af en toe

meehelpt bij het onderhoud van het geheel. Die was toevallig

langs komen fietsen. De druiven lijken dit jaar enigszins zuur voor

de wijngaard, want door slechte weersomstandigheden valt er

volgens Henny dit jaar weinig te oogsten.

Maar waarom de eigenaar van de wijngaard in geen velden of

wegen te bekennen was? Geen idee. Het zou toch een Open

Dag zijn? Maar surprise, surprise: om kwart over één klonk

er een aanzwellend zwaar geronk over de Esch. En jawel, het

was de eigenaar in heuse Maserati. Of een soortgelijke bolide,

want uw verslaggever is geen echte autokenner. Misschien hield

hij er nog ergens een of meerdere Chateaus met aanpalende

domeinen op na? De Glimmense vestiging wekte niet echt de

indruk een goudmijn te zijn. Een glaasje wijn kon er overigens

maar net af; uw verslaggever moest zichzelf zien te voorzien.

Of wilde de eigenaar hiermee de betekenis van de naam La

Pasa de Corinto communiceren? Want volgens het Spaanse

woordenboek betekent dat De Krent. Wel een beetje aparte

naam van wat op de website van Natuurlijk Noorden ‘een heus

wijnparadijs in Groningen’ wordt genoemd…..

Een nieuwe fiets

Pa, wat moet je toch met dat oude barrel, zeiden mijn kinderen. Ik

was voor de zoveelste keer mijn fiets aan het oplappen. Volgens

de kinderen werd het tijd voor een nieuwe fiets. Een moderne

wel te verstaan (met hulpmotor dus). Na wat te hebben tegen

gesputterd ging ik toch overstag met als voorwaarde, eerst

een keer proberen en dan beslissen. Voor ik het wist had mijn

dochter er één geregeld bij de buren en mijn zoon was nergens

te bespeuren, wat eigenlijk niets voor hem is. Daar ging ik richting

Haren en het trapte wel gemakkelijk en snel maar je voelt wel

iedere hobbel en bobbel, wat is het fietspad toch slecht met een

hogere snelheid, en was blij dat ik weer heelhuids thuiskwam.

Daar stond mijn zoon met een speed-apparaat en zei met een

brede grijns; nu deze nog pa! Mijn vrouw ging over de rooie en

zei; waag het niet, je bent toch niet levensmoe? Ik laat mij niet

kennen en zei appeltje eitje kerel. Hij pakte mijn brommerhelm

en zei, helm verplicht pa en op de rijbaan en niet op het fietspad.

Eigenlijk begon ik toch wel zeven kleuren te schijten maar wie A

zegt moet ook B zeggen. Moeder de vrouw zag de bui hangen

en haalde snel elleboogbeschermers en kniebeschermers. Als

een teletubbie aangekleed stapte ik op. Ik moest wel wennen dat

ik op de weg moest. Ik werd nu niet meer door andere fietsers

ingehaald maar door auto's. Luid toeterend haalden ze mij in en

dachten waarschijnlijk wat is dat voor een oude gek met een

brommerhelm op. Bij Total de Punt wat te roken (slecht voor mij

dat weet ik) gehaald en was helemaal vergeten dat ik een helm

op had en probeer die maar eens snel af te doen met van die rare

handschoentjes. Dus ik riep: geen overval, ik ben het, Berend!

Gelukkig herkende Catharines mij en zei met een brede grijns,

hoe ouder hoe gekker Berend. Ik dacht ja, al die nieuwerwetse

dingen is niets voor mij, laat ik het maar mooi bij mijn oude fiets

houden. Ik heb mijn zoon bedankt voor deze wijze les en mijn

dochter was teleurgesteld. De vrouw wel blij en je weet, als

moeder de vrouw blij is ben ik dat ook…

Berend

2 Glimmer’lei - oktober 2019


Burgerinitiatieven gezocht!

Beste bewoners van Glimmen,

Bent u aangesloten en/of betrokken bij één of meerdere

burgerinitiatieven in het dorp Glimmen? Dan komen wij graag met

u/jullie in contact! Wij zijn twee vierdejaars Facility Management

studenten aan de Hanzehogeschool in Groningen. Namens

Burgerinitiatieven Gemeente Groningen zijn wij bezig met een

inventarisatie van burgerinitiatieven in het dorp Glimmen.

Kijk voor meer informatie over onze opdracht en Burgerinitiatieven

Gemeente Groningen op: https://burgerinitiatievengroningen.nl/

inventarisatie-burgerinitiatieven-2019/

We hopen snel iets van u te horen.

Vriendelijke groetjes,

Sharon Koster & Juliët Vrieling

s.l.koster@st.hanze.nl

juliet-vrieling@live.nl

Jan Dekens overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat Jan Dekens van de rijdende

winkel Springer & Partner vorige week plotseling is overleden.

Jan reed al heel wat jaren z'n vaste route bij ons in het dorp

en had een kleine groep van vaste klanten. Hij was meestal

opgewekt en behulpzaam en bracht ook wel boodschappen tot

aan de voordeur. De laatste maanden moest hij vanwege een

ziekenhuisopname en een operatie aan zijn been thuis rust

houden maar vorige week maandag was hij er weer.

"Het houdt niet over maar het gaat" zei hij die maandag toen ik

hem ernaar vroeg, hij vertrouwde erop dat het wel weer goed

zou komen.

Het was zijn laatste rit in Glimmen want die avond, thuis in

Spijkerboor, overleed hij plotseling. Hij was 60 jaar.

We zullen hem missen en wensen zijn vrouw en kinderen veel

sterkte in deze moeilijke periode.

Eltjo en Eva

Inloopochtend

In oktober konden wij Eppo van Koldam verwelkomen. U kent

hem vast wel. Eppo schrijft de laatste maanden een stuk in het

Harener Weekblad over Glimmen. Juist daarom hebben wij hem

gevraagd.

Dit keer gaat het over het “Borgje” van Jan Folkers. Hij liet dat

bouwen op het perceel van wat nu “Huize Welgelegen” heet

(Rijksstraatweg 81). Het stond voor aan de weg wat voor een

tolhuis noodzakelijk is. Jan Folkers was namelijk tolgaarder.

Hij inde de penningen voor de stad Groningen. 1838 wordt het

“Borgje”, nadat het door verschillende handen is gegaan, verkocht

aan Antoni Janson.

Janson (1807-1844) is in 1831 getrouwd met Ludewe Vink

(1791-1870). Ludewe, voor de eerste keer getrouwd met Fokko

Knijpenga en later met zijn broer Willem, is 39 jaar als zij voor

de derde keer trouwt. Nu met Antoni Janson, die dan 24 jaar is.

Opgemerkt moet worden dat beide eerstgenoemde echtgenoten

op dubieuze wijze om het leven zijn gekomen.

Hij koopt het “Borgje” dus in 1838 en gaat daar wonen met met

vrouw en dochter Pieternella Knijpenga (haar dochter uit haar

eerste huwelijk).

Ludewe is een bijzondere vrouw, die niet gauw tevreden is. Het

“Borgje” is niet goed genoeg. Janson breekt het af en bouwt meer

naar achteren op het perceel Huize “Welgelegen”. Ludewe wil

toch eigenlijk liever in de stad wonen dan in Glimmen, daarom

kopen zij alsnog een pand aan de Grote Markt Nz in Groningen.

Helaas sterft ook haar derde echtgenoot voortijdig. Echter, het

moet gezegd worden, zit zij er door drie zeer bemiddelde mannen

te trouwen, erg warm bij. In 1870 besluit Ludewe Vink een gasthuis

te stichten. Dit ter nagedachtenis aan haar drie echtgenoten. (Mr

Fokko Knijpenga, diens broer Willem en Antoni Janson). Zij geeft

het gasthuis de naam van haar dochter Pieternella.

In 1871 kocht Ludewe Vink een terrein aan de Grote Leliestraat,

met o.a. een huis een stal en een grote tuin. Twee jaar later liet ze

de gebouwen slopen en gaf opdracht voor de bouw van 21 kleine

woningen. In 1877 overleed Ludewe, enkele maanden daarna

was de stichting van het gasthuis een feit.

Een andere belangrijke inwoner van Glimmen was Willem

Christian Brade. Het was een echte spoorwegpionier. Hij heeft

gezorgd voor belangrijke spoorwegverbindingen in het Noorden.

Zo liet hij de lijn Leeuwarden- Meppel aanleggen, alsook de lijn

Groningen- Meppel. Van zijn ontwerp is ook de lijn Haarlem-

Amsterdam. Helaas is hij in de vergetelheid geraakt. Maar

misschien toch voor niet heel lang meer.

Het was een mooie morgen met ongelooflijk veel informatie. Van

vroegere bewoners rond de Straatweg bij de Punt, waarover

Eppo van Koldam vertelde, is er hierboven slechts een uitvoeriger

belicht. Vooral ook om wat zij heeft nagelaten.

Let wel: Het” Borgje” mag niet verward worden met Huize “De

Groninger Punt” dat van veel eerdere datum is, aan de andere

kant van de weg stond en gelukkig nog steeds staat.

In november zal Dick Vos ons komen vertellen over de Groninger

Geheimen. Ook dat belooft een spannende morgen te worden. U

weer allen heel hartelijk welkom.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang

Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag

5 november 2019)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

(ook inleveren Voedselbank)

Wil Hiensch

Glimmer’lei - oktober 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - oktober 2019


Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte huren

van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of mail naar:

paulwoldendorpautos@live.nl.

Glimmerlei PubQuiz in

Dorpshuis

Op 2 november om 20.00 uur begint de PubQuiz 2019, net als

altijd georganiseerd door de redactie van de Glimmer’lei. U kunt

muntjes kopen voor consumpties en natuurlijk is er weer de

lotenverkoop. Na afloop van de quiz zal Lotenkoning Wim de

Vries de verloting weer presenteren (op onnavolgbare wijze). De

vragen van de quiz worden verpakt in vragenrondes, ieder met een

eigen thema. Muziekvragen, algemene kennis en geluidsvragen...

het zijn maar een paar voorbeelden. De deelnemers worden

verdeeld in groepen. Natuurlijk is er een leuke prijs te verdienen

door de winnaar. Maar wat veel belangrijker is: het wordt weer een

onvergetelijke dorpsavond. Neem familie en kennissen gerust mee.

Naar verwachting is de pubquiz rond 23.15 uur afgelopen.

Komt allen!

2 november 20.00 uur

Dorpshuis Glimmen

Toegang: gratis

Plastic Bende

Op de foto zien we Floor van 10 uit Glimmen die al 6 jaar lid is

als Ranger van het Wereld Natuur Fonds. Zij doet samen met

vier andere meiden mee aan de actie: Plastic Bende. Deze actie

is bedoeld om met name zeeschildpadden uit het plastic in de

oceanen te bevrijden.

Via allerlei acties (o.a. flessen inzamelen) zamelen zij geld in en

u kunt hen helpen door naar www.plasticbende.nl/plastic3hoek

te gaan en geld te doneren óf een SMS te sturen naar 4333 met

de tekst: BENDE Plastic3hoek (denk om de spatie!)

Doordat SMS-je gaat er € 3,- naar de actie om de oceanen

schoon te maken… Doe dit vóór 27 oktober, deze actie loopt

namelijk t/m 26 oktober!

Alvast bedankt namens Floor…

Scan deze code met een QRapp

of met je camera (iPhone)

en betaal direct met iDeal

Talentfeest Quintusschool

Het schooljaar spetterend beginnen. Alle leerlingen zoveel mogelijk

in hun kracht zetten en het jaar energievol beginnen. Dat is het doel

van de (inmiddels) derde talentweek op de Quintusschool, met als

grote klapper het ‘talentfeest’ op vrijdagavond. Het was een groot

succes!

Quintusschool zich als doel gesteld om de leerlingen te (helpen)

hun talenten te ontdekken. Waar krijg je energie van en waarbij

vliegt de tijd? Essentiële vragen om inzicht te krijgen in je talenten.

Met de talentweek en het talentfeest als mooie kick-off hopen we

op een talentvol jaar!

Voor de ‘bewuste bewegers’ was er een tumbling baan IN de school,

de ‘mooimakers’ schminkten of werden geschminkt. Verschillende

‘ontrafelaars’ en ‘planmakers’ begonnen met een microkrediet een

eigen bedrijfje. De ‘kennissponzen’ bedachten een escape-room

waar ouders en leerlingen uit konden ontsnappen. De ‘creatieve

makers’ hadden een tentoonstelling georganiseerd over ‘plastic

soep’……en nog veel meer. Het was één explosie van talent!

Alle leerlingen hebben talent! Dit is de visie van de Quintusschool

in Glimmen.

Dat er op school ruimte is voor leerlingen die talent hebben voor

memoriseren, stil zitten en op het juiste moment ‘reproduceren’ van

lesstof is duidelijk.

Maar wat nou als je talent ligt op het gebied van bewegen? Dan

is school veelal een plek waar je je talent niet kwijt kan, maar wel

op de Quintusschool. Daar is op verschillende momenten in de

week juist ruimte voor talentontwikkeling in de breedste zin van het

woord. Als eerste talentenfluisteraarschool van Nederland heeft de

Glimmer’lei - oktober 2019

5


e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

6 Glimmer’lei - oktober 2019


Activiteiten in het Trefpunt in Glimmen

Gespreksgroep ‘De zin van het leven’

Bij voldoende belangstelling uit de kerk en/of uit het dorp, start

invalpredikant Frederique Karelse dit najaar een gespreksgroep

rondom het onlangs verschenen boek De zin van het leven.

Het werd geschreven door Fokke Obbema, journalist bij de

Volkskrant.

De ervaringen vanwege de hartstilstand die hij kreeg, riepen

vragen over leven bij hem op. In tal van ontmoetingen met nogal

uiteenlopende gesprekspartners komt telkens die ene vraag

aan de orde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ Zijn beschouwingen

bevatten antwoorden, maar kunnen ook vragen oproepen.

Daarover kan samen van gedachten gewisseld worden.

Wie zich bij deze gespreksgroep willen aansluiten, kan zich

aanmelden bij dominee Frederique Karelse: frederiquekarelse@

gmail.com.

De bijeenkomsten staan gepland op woensdag 30 oktober, 20

november, 11 december – met een eventueel vervolg in 2020.

Tijd is steeds: 20.00 – 21.30 uur in het Trefpunt in Glimmen.

Inloopochtend over Groninger geheimen – 5 november

De schuilkerk in Café De Sleutel, het Lutherzaaltje, Bernlef óp de

Martini en Cornelis Jetses ín de Martini. Vorig winter schreef Dick

Vos een deeltje in de serie 111 plekken die je gezien moet hebben

over de Stad Groningen (www.tinyurl.com/111plekken050).

Tijdens de inloopochtend op 5 november in de Trefpuntkerk vertelt

hij erover en laat hij de foto’s zien die hij op die plekken maakte. In

ieder geval is er aandacht voor de bovenstaande onderwerpen.

In ieder geval komen bijzondere achtergronden aan bod van

plekken waar we soms al jaren onwetend langskomen - het wiel

van Fongers? De Kop van Jut? Het toilet van Koolhaas en Olaf?

Als altijd is wie maar wil vanaf 10.00 uur welkom bij de inloop op

de eerste dinsdag van de maand in de Trefpuntkerk in Glimmen

- Nieuwe Schoolweg 5. Rond half elf, na de koffie, is het woord

aan de spreker.

Bijbelse vrouwen in de beeldende kunst – 19 november

Dichter René van Loenen, van wie ook enkele liederen

opgenomen zijn in het protestantse Liedboek dat in 2013

verscheen, schreef het boekje Veertig vrouwen uit de Bijbel. Het

bevat een reeks gedichten waarover het Friesch Dagblad schreef:

‘een aansporing om bijzondere verhalen over vrouwen niet onder

het tapijt te schuiven’. Van al deze vrouwen heeft Van Loenen ook

afbeeldingen, meer dan eens ontleend aan beroemde meesters

uit de kunstgeschiedenis. In een avondvullend programma laat

hij op 19 november in de Trefpuntkerk een aantal beelden zien

waarover hij boeiend kan vertellen. Opdat het niet alleen een

avond van kijken en luisteren zal zijn, worden onder leiding van

cantor Chris van Bruggen ook een aantal liederen gezongen die

aansluiten bij de thematiek. Aanvang 19.30 uur.

Stiltebijeenkomsten - tweewekelijks

We komen om 10.00 uur bijeen in de kerk. We gaan zitten in een

kring. De klankschaal - de singing bowl - wordt aangeslagen. We

nemen de tijd om de tonen van het instrument in ons door te laten

dringen. Dan leest iemand iets voor. Een gedicht, een paar regels

uit een tekst. We zijn stil.

Als de klankschaal opnieuw klinkt sluiten we de bijeenkomst af.

In een andere ruimte in het Trefpunt drinken we koffie en thee en

praten we na. Over de woorden die uitgesproken werden of over

wat zomaar voorbijkomt.

Op elke maandagochtend in de even weken, wordt in de

Trefpuntkerk een stiltebijeenkomst gehouden zoals beschreven.

Op 11 november bijvoorbeeld, en daarna op 25 november.

Iedereen mag aansluiten.

Meer informatie over de activiteiten van de Protestantse

Gemeente Noordlaren-Glimmen is te vinden op: www.pkn-ng.nl.

Als altijd staat in de hal van de kerk het krat voor artikelen

voor de voedselbank. Aan houdbaar broodbeleg, rijst en pasta,

geconserveerde groenten en badkamerartikelen is altijd behoefte.

Succesvol eerste seizoen ‘’Wielervereniging Glimmen’’

Wielervereniging Glimmen kan terugkijken op een zeer geslaagd

eerste seizoen. Na de oproep ‘’wielrenners gezocht’’ in de maart

editie van de Glimmer’lei vond de eerste rit plaats op maandag 8

april. In totaal verdeeld over de ritten hebben ongeveer 20 fietsers

mee gefietst, een zeer gemixt gezelschap van oudere jongeren

en jongere ouderen. Helaas is de balans tussen man/vrouw nog

niet helemaal in orde, dit zou vooral Anne graag anders zien! ;)

Mooie feitjes zijn dat we in de 25 ritjes die we dit seizoen met

elkaar gereden hebben, iedereen op zijn fiets is blijven zitten,

er nooit iemand lek is gereden, we nooit de rit hebben moeten

aflassen vanwege slecht weer en dat Arko een voorliefde voor

Norg heeft.

Mocht je nou het oproepje in maart gemist hebben en nu balen

dat je het eerste seizoen gemist hebt, niet getreurd op 6-4-2020

starten we met het tweede seizoen!

We verzamelen altijd bij het dorpshuis in eerste instantie om

18.30 en zodra het langer licht wordt om 19.00 uur. De ritten

zijn ongeveer 40-45 kilometer en we fietsen gemiddeld 29-30

kilometer per uur.

Aan alle leden van de wielervereniging Glimmen; Bedankt voor

een zeer gezellig en geslaagd eerste seizoen en tot volgend jaar!

Groet, Klaas en Niek Hartman

Glimmer’lei - oktober 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten

naar Gran Canaria en dagelijks naar Londen.

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of

stedentrip gemakkelijk online.

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij

Toerkoop Reisburo Zuidlaren

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - oktober 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

20 oktober 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da G. de Boer

27 oktober 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. R .Fortuin wintertijd

3 november geen kerkdienst Oec. zondag

10 november 10.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren Da. G. de Boer oogstdienst avondmaal

17 november 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. R. Fortuin

24 november 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. J. Hommes laatste zondag kerkelijk jaar mmv cantorij

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Agenda De Groenenberg

oktober / november 2019

Wekelijks:

Maandagavond

Dinsdagavond

Woensdagmiddag

Woensdagavond

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

Woensdag

de Schuttersvereniging

de Biljartclub

de knutselclub met het ‘Limoteam’

toneelclub Glemmini

mannenkoor ‘Mosterdpit’

in de even weken Duurzaam Glimmen

18 oktober Vrijdagavondcafé

22 oktober Vrouwen van Nu met lezing van Ger Brakel

AMREF flying doctors

29 oktober Fotoclub Beeldspraak

31 oktober Bridge

1 november Vrijdagavondcafé

2 november P U B Q U I Z

4 november Breicafé ‘Steekje los’

12 november Fotoclub Beeldspraak

12 november Kledingbeurs 10 uur

13 november Kledingbeurs 10 uur

14 november Quilting bee 9.30 uur

14 november Bridge

15 november Vrijdagavondcafé

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

De Groenenberg

We naderen de drukke tijden in dorpshuis de Groenenberg. De

wintermarkt is er weer eind november en we zijn ontzettend blij

dat het initiatief doorgang vindt met dezelfde mensen. Het wordt

vast en zeker weer een mooi evenement, zie ook elders in deze

Lei wanneer het is. In november is natuurlijk ook de intocht van

de goedheiligman, onze Sinterklaas met zijn Pieten.

Ons Jeugdhonk nadert de voltooiing van de verbouwing. De bar

is geplaatst en de betimmering is aangebracht, nu het afwerken

van elektriciteit en de dingen die een bar af maken. We hopen eind

dit jaar de ruimte aan het dorp te kunnen presenteren met een

mooie opening. Of het dan ook weer voor de jeugd beschikbaar

is ligt natuurlijk aan de jeugd zelf. Zij moet zich organiseren en wij

kunnen er dan aan meehelpen dat ze de ruimte kunnen benutten.

Als bestuur zijn we druk met het maken van een plan voor de

toekomst, omdat alles met de nieuwe gemeente Groningen

waarschijnlijk na 2020 er wat anders uit gaat zien. Wij willen

voorbereid zijn. In zijn algemeenheid wordt gevraagd om een

duidelijke verankering in de dorpssamenleving of misschien

wel andersom, dat het dorp het dorpshuis mogelijk maakt. Dat

betekent de inzet en de activiteiten van dorpsbewoners nog meer

dan nu het geval is. We zouden graag wat vaker open zijn en in

de weekeinden wat meer activiteiten hebben. Dat kan alleen bij

aanwezigheid van vrijwilligers die achter de bar staan en bedienen

of er gewoon een tijdje zijn. Mocht u belangstelling hebben dan

graag en met de vrijwilligers valt of staat ons dorpshuis. Gelukkig

hebben we een aantal hele goede, die er veel tijd in steken en

daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar er kunnen er nog

wel wat bij. Aanmelden bij Henk Wildeboer, onze beheerder of bij

ondergetekende.

Jan Hommes, voorzitter Groenenberg

Papiercontainer

De inname van het oud papier is veranderd. Omdat er te weinig

kilo’s papier worden verzameld voor de grote container op de

parkeerplaats kiest Virol ervoor om daar niet mee door te gaan.

Er staat op dit moment een grote

geel/blauwe container onder het

afdakje naast het kleuterplein.

Deze container staat hier alle

dagen en wordt wekelijks op

de donderdag geleegd.

Glimmer’lei - oktober 2019

9


Voedselbos oktober

Een heel regenachtige herfst. Eindelijk water. De grond mag zich

helemaal volzuigen. Wormen kunnen weer naar de oppervlakte

komen, tijd van de paddenstoelen om uit het niets naar boven te

schieten. In het voedselbos schieten ook heel veel paddenstoelen

op. Vooral de parasolzwammen komen in groten getale op in de

Moerhoek. Als je zeker wilt zijn dat je de goede eetbare plukt,

neem dan alleen die met een grote hoed en een tijgerprint steel

en check of de ring om de steel makkelijk te bewegen is.

De shiitakes die we geënt hebben op verse eiken en

populierenstammetje geven ook overvloedig. Paddenstoelen

lenen zich goed om te drogen, dan wordt de smaak en geur

nog sterker. Snijd de paddenstoelen in schijfjes, dan drogen ze

nog sneller. Een tijd in de oven op 60 graden of gewoon in de

wind op een droge plek. Op de verwarming leggen kan ook zelfs.

Controleer van tijd tot tijd en bewaar ze dan in een glazen pot.

Een eenvoudige paddenstoelensoep voor 4 personen

• Ruim 1 l water

• Stripje kombu (zeewier bij natuurvoedingswinkel)

• 3 gedroogde shiitakes

• Een flinke hand gedroogde paddenstoelen, in wat water

weken, of 250 gr gemengde paddenstoelen (van de winkel)

• 2 paddestoelenbouillonblokjes

• Een klont boter, 2 eetlepels meel

• Een pakje kookroom of haverroom

• peterselie

Breng het water met de kombu en shiitakes langzaam aan de

kook. De kombu geeft een enorm zachte en rijke smaak aan de

bouillon. Het geeft namelijk veel mineralen af. De kombu wordt

trouwens niet gegeten. Het kan nog een keer gebruikt worden

voor een andere soep. Spoel het stripje na gebruik af en laat

drogen.

Bak ondertussen de (geweekte) paddenstoelen een paar minuten

op hoog vuur in de boter. Gebruik een pan met dikke bodem.

Strooi dan het meel erin en giet de bouillon er met flinke scheuten

bij tot het goed gebonden is. Kook nog 1 minuut en maak op

smaak met de bouillonblokjes en/ of zout. Voeg nog de room erbij

voor het opdienen. Wat gehakte peterselie maakt het af.

Eet smakelijk

Eten met een goed gevoel

Het Vrijdagavondcafé is ondertussen een bekend begrip in

Glimmen. Al jaren heeft u hier kunnen genieten van gerechten. Op

29 november is er een speciale editie van het Vrijdagavondcafé.

Op deze avond zal de actiegroep World Servants Haren voor u

een heerlijke Italiaanse maaltijd verzorgen.

Tijdens deze speciale editie kunt u genieten van een combinatie

tussen lekker eten en het steunen van een goed doel, een dubbel

zo lekker gevoel na afloop dus. Op 29 november bent u van

harte welkom in de grote zaal van het Dorpshuis in Glimmen. Hier

wordt om 18:30 uur een heerlijke Italiaanse maaltijd geserveerd.

Dit alles om geld op te halen voor de World Servants.

Vanuit Haren en Glimmen gaan al jaren jongeren naar

ontwikkelingslanden toe om daar te bouwen aan verandering.

Komende zomer gaan Suzan, Romy, Francien, Rianne, Ellemijn,

Stijn, Jacob en Sander naar Zambia, Ecuador en Oeganda

om daar klaslokalen te bouwen voor de kinderen die daar

in armoede leven. Ze gaan op reis met de organisatie World

Servants. In drie week tijd bouwen wij samen met de bevolking

een prachtig gebouw voor de mensen daar. Voor meer informatie

over de projecten kunt u kijken op www.wsharen.nl of op www.

worldservants.nl

Geodome in de tuin

We kwamen op het idee via een vriendin. Die heeft ook een

Geodome in haar tuin staan. Prachtig (alleen de vorm al) om te

zien, maar ook om iets mee te doen. Mijn man Adrie heeft weken

lopen broeden hoe dit te maken, daarna via internettekeningen

gevonden. En toen begon het rekenen, en tekenen.

Het was een puzzel, maar dat vindt hij heerlijk om te doen. Van

niets naar iets te maken. Het skelet is van nieuw hout, en de

binnenkant is van gebruikt hout gemaakt. Rondom plantenbakken,

en in het midden een ronde plantenbak (staat onze druif). Ook

een waterbak met 300 liter water, daarmee worden onze planten

bewaterd (via zonnepanelen wordt het stroom opgewekt). Het

raam gaat ook vanzelf open en dicht. Je verbouwt op basis van

permacultuur, vandaar uit is dit idee ontstaan. De Geodome

(wordt ook wel Growingdome genoemd) staat er nu 3 jaar en we

hebben er veel plezier van!!

Adrie en Carolien de Klein

U kunt zich aanmelden op onze site www.wsharen.nl of door een

mailtje te sturen naar vrijdagavondcafegilmmen@gmail.com. De

kosten zijn net als andere avonden € 7,50 per persoon. Na afloop

van het eten is er nog de gelegenheid om een donatie te doen

aan het goede doel.

Wij zien u graag op 29 november!

Met vriendelijke groet,

World Servants Haren

Suzan Kasper, Rianne Kasper, Romy Huurman, Francien Vonck,

Ellemijn Oosterhuis, Stijn Bor, Jacob Boonstra en Sander Kooi

10 Glimmer’lei - oktober 2019


Wintermarkt 4e editie

Op zaterdag 30 november vindt de 4e Glimmense Wintermarkt

plaats in ons dorpshuis De Groenenberg. Een gezellig evenement

met verrassende nieuwe activiteiten voor jong en oud. Gratis

toegankelijk vanaf 15.00 uur en dit jaar tot in de kleine uurtjes.

Markt: Vanaf 15:00 uur word je speciaal welkom geheten om

het geweldige aanbod interessante en mooie marktkramen

te bezoeken. Kom lekker winkelen voor de leukste cadeaus,

kleding, sieraden, kunst en nog veel meer. Je hoeft niet meer te

koken want er zijn bijzondere stands met heerlijke hapjes dus blijf

gerust eten voordat de kinderen naar bed moeten. Er is genoeg!!

Activiteiten voor de jeugd: Maak een ritje op de huifkar door

het dorp, ga lekker zwieren in de zweefmolen voor het dorpshuis,

of heb je altijd al willen DJ-en? Onder begeleiding van een

echte DJ kun je je talent ontdekken. Kaartjes à € 3,- voor alle

jeugdactiviteiten zijn binnenkort te koop bij de Quintusschool.

Heel Glimmen Bakt: Alle keukenprinsen en -prinsessen

kunnen zich weer zoet of hartig uitleven, voor de spelregels en

aanmelding zie verder op deze pagina.

Leukste tafel (tot 18 jaar): de creatieve jeugd krijgt een gratis

tafel om hun zelfgemaakte artikelen te verkopen. Kleed je tafel

mooi aan en maak kans op een prijs! Geef je op via de website.

Muziek en Mega swingende Afterparty: de gehele dag is er

een muzikale omlijsting door zangeres Michelle Bazuin op gitaar

en door het evenementenbureau ‘Bravoer’. De laatste zorgt voor

een supergave mobiele draaitafel met dit jaar voor het eerst: de

Afterparty.

Sponsors: Dit alles is natuurlijk niet mogelijk als de

ondernemingen van Glimmen en omstreken niet flink gedoneerd

hadden. Onze dank hiervoor! En wat denkt u van alle vrijwilligers

die steeds maar weer klaarstaan om de handen uit de mouwen

te steken.

Zet 30 november alvast in de agenda. Het wordt een fantastisch

evenement!

De wintermarktorganisatie

Ps. Voor een overzicht van standhouders, de sponsoren van de

wintermarkt en aanmelding leukste tafel, zie de website: www.

wintermarktglimmen.wordpress.com Voor het laatste nieuws zie ook

onze facebookpagina: Wintermarkt Glimmen

Jonge Glimmenaren let op:

de leukste tafel tot 18 jaar

Heb je een leuke hobby en maak je mooie dingen, bijv. creativiteit

met keramiek, textiel, wol, bloemen, tekenen, schilderen, kaarten,

kerststukjes, kransen, enz. dan mag je op zaterdag 30 november

van 15:00 tot 20:00 uur gratis op de Wintermarkt Glimmen staan

en eigengemaakte producten verkopen. Kleed jouw tafel het

mooiste aan en maak kans op een prijs!

Wil je meedoen dan krijg je een gratis tafel en een plekje

in de gezellige grote zaal. Voorwaarde is dat je de artikelen

zelfgemaakt hebt en je niet ouder bent dan 18 jaar. Wil je

meer weten of je aanmelden als deelnemer, kijk dan op www.

wintermarktglimmen.wordpress.com. Je kan ook een e-mail

sturen naar glimmermarkt@hotmail.com met vermelding van je

naam leeftijd. Heb je nog vragen dan kan je bellen naar 050-

4062254.

Heel Glimmen bakt

Wie bakt de lekkerste/mooiste, hartige/

zoete taart? Jong en oud, doe ook (weer)

mee!! De taarten worden verkocht tijdens

de Wintermarkt op 30 nov. De opbrengst

is voor het Goede Doel: 'De inrichting

van de Groenenberg'. Er zijn weer super

leuke prijzen te winnen!!!!!!! Voor de

categorie t/m 16 jaar en voor 16 jr. en

ouder.

Geef je op voor 25 november o.v.v. je naam en leeftijd:

frederiekreitsma@hotmail.com

Wij verheugen ons erop! De wintermarktorganisatie

Wintermarkt Afterparty!

Na de fantastische start op 1 januari hebben we

weer zin in een feestje in Glimmen! Als de markt

ten einde loopt gaan we nog even los. Vanaf 20:00

uur ben je van harte uitgenodigd voor de mega

swingende wintermarkt afterparty!

Met goud van oud en verzoeknummers kunnen de beentjes

van de vloer. DJ Bravoer is er klaar voor, de bar is open en de

sfeerverlichting aan. De toegang is gratis! Het wordt een groot

feest op 30 november, komt allen!

Glimmer’lei - oktober 2019

11


Vereniging in de spotlights

PLAATSELIJK BELANG GLIMMEN

Voorzitter: Mirjam Wieringa | Website: pb-glimmen.nl | Contact: info@pb-glimmen.nl

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze plaats nader kennismaken met

een van de verenigingen die ons dorp rijk is. Deze maand richten we de schijnwerpers

op Plaatselijk Belang Glimmen.

Een bijzondere vereniging omdat alle inwoners van ons dorp er lid van zijn en er geen contributie wordt

betaald (wel ontvangt iedereen één keer per jaar een uitnodiging voor een vrijwillige bijdrage). Velen

weten echter niet precies wat deze club doet en wanneer ze in actie komen. Dat is ook een lastige vraag

om te beantwoorden. Plaatselijk Belang behartigt de belangen van alle inwoners van Glimmen waar

Berichten het gaat om de van leefbaarheid De Groenenberg

door. En ondertussen

van ons dorp met als wens deze op peil te houden en/of te verbeteren.

blijven we werken aan het

We Daarnaast kunnen terugkijken is Plaatselijk op een Belang geslaagde het decembermaand.

aanspreekpunt voor verbeteren verschillende van alles wat instanties en adviseert zij deze

Veel instanties feestelijke zoals kerstbijeenkomsten bijvoorbeeld de in een gemeenteraad door een paar en/of De Groenenberg bestuur over betreft. de wensen en meningen die in

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

Glimmen leven. Zo heeft PB dus geen rol gehad in In het mijn besluit vorige van bericht de huisartsenpraktijk om naar

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Haren te verhuizen en evenmin Sylvesterloop is zij verantwoordelijk (zie foto). bezig voor zijn de de akoestiek opheffing te van Flora & Fauna. Maar ze

maakte zich wel sterk voor Volgens het behoud de organisatie van een basisschool verbeteren en en met vooruitlopend name op de gemeentelijke

deden dit jaar meer

herindeling zorgde zij voor de ontwikkeling van een het officiële bargedeelte Dorpsvisie. gezelliger Plaatselijk Belang probeert

mensen mee dan ooit:

maken. De benodigde

op vele gebieden nauw contact 487 mannen, te houden vrouwen met alle en dorpsgenoten. De inzet van de zes bestuursleden

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

vindt voornamelijk achter de kinderen! schermen plaats en zo advies wordt van er een een deskundige serieuze en bijdrage een subsidieaanvraag geleverd aan is de in

leefbaarheid in Glimmen. Tegelijkertijd Het nieuwe opereren jaar is er de ook maak. nog Ook een werken drietal we subverenigingen aan het opnieuw opstarten onder hun – en

inmiddels begonnen. Het

hoede: Het Sportdorp Glimmen, de Vereniging voor vooral Volksvermaken bijhouden – Glimmen van onze website.

startte in oudejaarsnacht

en de Glimmer’lei. Over

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

de laatste hoeven we u niets met te vertellen het Oud want en Nieuw u weet keer dat per deze maand maandelijks zal een kok bij u voor in de ons brievenbus koken. Daarvoor valt.

feest De VVV in De Glimmen Groenenberg, organiseert georganiseerd de festiviteiten door een paar op Koningsdag, moet men zich zorgt van voor tevoren een opgeven feestelijk via onthaal een speciaal van

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

Sinterklaas en eens in de 5 jaar zetten zij hun schouders emailadres: onder vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. een groots dorpsfeest. Het Sportdorp Op het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Glimmen houdt Nieuwjaarsreceptie zich sinds 2015 geweest bezig van de met besturen het aanbieden van sportieve activiteiten voor de jeugd.

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van Deze het activiteiten Plaatselijk Belang vinden en vooral van in De de Groenenberg, schoolvakanties in kan plaats. voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

werden Zoals je door Hagenezen beide besturen en Hagenaren getrakteerd op hebt, twee zo gratis wonen heeft. er in Maar ons vanaf dorp april Glimmenezen mogen we hem en weer Glimmenaren.

inroosteren.

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. De eerste groep Miriam is en hier Malko geboren spraken en kort getogen, namens de hun tweede Turks groep gekookt is (en hier gegeten) later komen worden! wonen. Mocht u Ik op kende de hoogte dit

eigen onderscheid bestuur, waarbij niet en Malko geloof een ook terugblik niet dat hield er in en die onze zin een gehouden tweedeling worden is in via ons de wekelijkse dorp. Voor nieuwsbrief, alle verenigingen dan kunt u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

en activiteiten geldt dat ze drijven op de inzet van vrijwilligers zich daarvoor die aanmelden. Glimmen als woonplaats hebben.

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het bestuur Het van Plaatselijk was Belang Glimmen wil dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig om iedereen druk (zie die foto’s). in welke vorm ook, een steentje bijdraagt de ruilbibliotheek. aan de Regelmatig leefbaarheid worden van boeken ons meegenomen dorp heel

Gelukkig hartelijk was te bedanken!

de periode

en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.

van ijzelgladde wegen

En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen

net achter de rug....

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder was er op

NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

De zonneweide groeit we u hierover.

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht u nu al weten dat u mee wilt doen:

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren Vorige maand over de heeft stand en in gang de Glimmer’lei van zaken, bespreken een artikel emailadres: gestaan degroenenberg@gmail.com!

waarin coöperatie Zonneweide

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het Glimmen voorstellen aankondigde van onze nieuwe dat er voorzitter. zonnepanelen We zijn gereserveerd als konden worden. In de bijgaande folder

Namens het bestuur,

bestuur werd een erg blij indicatie met deze gegeven uitbreiding! van Hopelijk de verwachte volgen nog opbrengsten: Cilly Kramer-Clobus één paneel kost €250 en levert 250

een kWh paar per mensen jaar op. dit goede Daarvoor voorbeeld krijgt om u € ons 30,- bestuur per te jaar terug van de betaalde energiebelasting en dat

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze staat bijeenkomst gelijk met nog een plaatsvinden. rente van Over 4% het op verloop een spaarrekening. ervan UITNODIGING

Er zijn inmiddels meer dan 1000 panelen

kan gereserveerd!

ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

Het liefst zouden we willen dat leven alle weer panelen zijn gang. een eigenaar uit Glimmen krijgen. Maar we gaan toch

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

al kijken of er ook belangstelling Zo is ook in Haren. voor Wilt De u prachtige alsnog ijsbaan een aantal in ons panelen dorp, maar reserveren, wie weet wat reageer 2016 voor

Groenenberg. In de

dan snel. Het is niet juridisch bindend en verplicht ons u tot in niets. het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

U dat doen door een email te bijeenkomsten sturen naar info@zonneweideglimmen.nl weer

ingepland staan.

Het bestuur van IJsvereniging met uw Glimmen naam, adres en het

aantal zonnepanelen dat u wilt Voorlopig reserveren. gaan we Meer zo informatie is te vinden op zonneweideglimmen.nl.

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

17 november

om

2019

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

48

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - oktober 2019

8

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!