Roker Proat 2018 J27 nr2

rokerproat

Nieuwsblaadje Radewijk

Juni 2018, jaargang 27 nr. 2

ROKER PROAT

DORPSKRANT VOOR RADEWIJK EN OMGEVING


2


PROAT VEURAF

BESTE ROKE-LEU,

Je zou haast denken dat de zomer al is

begonnen. Wat een mooie lente hebben

we al gehad. Ondanks de iets te harde

wind, mochten we ook niet klagen over

het weer tijdens het rondje Radewijk dat

plaatsvond op tweede pinksterdag. Minstens

1.500 mensen hebben deelgenomen

aan het evenement dat dit jaar

voor de vijfde keer gehouden werd in en

om ons mooie Roke. In Duitsland zijn er

een aantal mensen de Pekelbrug voorbij

gereden, waardoor ze wat om hebben

gefietst, maar gelukkig hebben ze

de weg terug weer gevonden.

Mocht u nog geen antwoord hebben op

het raadsel van het beton in de wei bij

familie Woertel… Het antwoord is: ‘het

participantenhuis’.

Suze Waterink is de winnares van de

kleurplaat van de eerste Roker Proat

van dit jaar. Gefeliciteerd! We komen

snel je prijs langsbrengen. Mocht je ook

zo mooi kunnen kleuren als Suze, kleur

dan de kleurplaat van déze Roker Proat

in en lever deze in bij Doetsje Horstra.

En wie weet, win jij deze keer de prijs.

Geniet van het mooie weer, het feest

van de Party Crew, de Lady’s Night en

boven alles: een fijne zomervakantie

toegewenst!

REDACTIE ROKER PROAT

Bertus Bosscher

Roelof Hagedoorn

Doetsje Horstra

Lidy Kremer

Mochten jullie ideeën of kopij willen inbrengen,

dan kan dat bij Doetsje

Horstra, Radewijkerweg 46 of door een

mail te sturen naar

rokerproat@radewijk.eu. Kopij voor de

volgende Roker Proat en oplossingen

graag inleveren vóór 15 augustus.

3


4


DORPS PROAT

PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Secretariaat:

Marlinda van Laar, Veldingerveldweg 30

7786 BE Den Velde (0523-216295).

Beste Rokenaren,

De zomer zit er aan te komen, we hopen

dat het een mooie zomer wordt

en dat we weer mogen genieten van

ons mooie Roke en omgeving. Hierbij

de laatste ontwikkelingen waar uw

bestuur van PB zich mee bezig gehouden

heeft.

Ledenvergadering 2018

De ledenvergadering is gehouden op

22 maart. Aanwezig waren 39 leden.

We begonnen met de lopende zaken,

enkele zaken die aan de orde geweest

zijn, zijn de gaswinning in onze gemeente,

wegenonderhoud, wandelpadonderhoud

richting pekeldijk en mogelijkheid

tot eventuele woningbouw.

Bestuurslid Erna Hagedoorn en Hetty

Waterink waren aftreedbaar en niet herkiesbaar.

Hun plaats wordt ingenomen

door Ria Vinke en Karin Oldehinkel.

We willen Erna en Hetty nogmaals van

harte bedanken voor hun inzet voor PB

Radewijk. We hopen dat Ria en Karin

zich gauw zullen thuis voelen binnen

het bestuur van PB.

Na de pauze heeft Herbert Oldehinkel,

de erfontwikkelaar, een interessante

presentatie gehouden over de mogelijkheden

in erfontwikkeling. Met foto’s liet

hij zien wat er zo al gerealiseerd is in

5

deze omgeving en dat er toch wel veel

mogelijkheden zijn om er iets moois van

te maken.

Koningsdag 2018

Een aantal vrijwilligers uit Radewijk en

omstreken hadden weer een mooi programma

op het sportveld voorbereid.

De weersomstandigheden waren deze

dag uitstekend te noemen.

De kinderen van de basisscholen hadden

een spelcircuit die ze konden doorlopen,

met onder andere geit melken,

zaklopen, doelschieten en spijkerbroekhangen.

Ook een luchtkussen ontbrak

deze dag niet.

De kinderen hadden de opdracht mee

gekregen om met een eigen versierd

T-shirt op het feest te verschijnen, aan

deze oproep is goed gehoor gegeven.

Ze hadden allemaal hun best gedaan

om met zo’n mooi mogelijk T-shirt op

het feest te verschijnen.

De ontwerper van het mooiste T-shirt

kreeg een prijs.

PB wil iedereen dan ook bedanken voor

zijn inbreng voor het slagen van deze

Koningsdag, we hebben weer laten zien

waar een klein dorp groot in kan zijn.

Wegen onderhoud

De Lindeldijk en Roelofsdijk en Veldsinkdijk

zijn voorzien van een nieuwe

asfaltlaag.


6


Rabo Clubkascampagne

PB heeft weer een mooi bedrag kunnen

incasseren €435,51. Dit zal gebruikt

worden voor de nieuwe bestrating rondom

De Proatpot, iedereen bedankt die

op PB gestemd heeft!

Speeltuin in de Kniepe

Door stormschade zijn enkele toestellen

beschadigd. Deze zijn weer hersteld.

Omdat dit veroorzaakt is door losgeschoten

takken, waar Staatsbosbeheer

de eigenaar van is, wordt deze schade

geheel vergoed. Periodiek wordt de

speeltuin gekeurd De onderdelen die

aan vervanging toe waren zijn door de

speeltuincommissie vernieuwd.

Snelheid in Radewijk

PB krijgt regelmatig klachten dat er te

hard gereden wordt in Radewijk. Er

wordt geconstateerd dat ook wij, inwoners

van Radewijk, ons daar schuldig

aan maken.

Dus laten we met z’n allen aan onze

snelheid denken. 60 = 60

Woningbouw

Aan de Radewijkerweg vanaf nr. 23 A

tot aan de bossingel (akkerland) zijn

nog enkele bouwkavels te koop. Belangstellenden

kunnen contact opnemen

met de heer Bulthuis, die eigenaar

is van dit perceel.

Mail Adres PB

Plaatselijk Belang Radewijk heeft een

nieuw mail adres, te weten:

plaatselijkbelang@radewijk.eu.

7

SPORTCOMMISSIE

Nieuwe leden?

We hebben een hele leuke groep bij de

“huisvrouwen”-gym. Een groep waarbij

we in het afgelopen jaar ook nog wat

nieuwe aanmeldingen mochten krijgen.

Er is echter nog wel wat ruimte. Dus

mocht je dit wat lijken dan ben je van

harte welkom op de maandagochtend

van 9.30 tot 10.45u. De naam suggereert

dat alleen huisvrouwen welkom

zijn, maar dat is niet het geval. Ook

mannen/met baard/zonder baard/

werkende vrouwen/jong/ouder/fit/minder

fit: Oftewel iedereen is van harte welkom.

We zullen dan misschien toch een

andere naam moeten verzinnen. Voor

informatie en aanmelden kun je bij Mini

Marissen terecht (0523-264697).

Sjoelen

We hebben al bijna 30 leden die wekelijks

fanatiek bij ons komen sjoelen. Een

mooi aantal waar we ook blij mee zijn.

Mocht je echter ook zin hebben om mee

te komen sjoelen op de woensdagavond,

geen enkel probleem. Nieuwe

aanwas is altijd welkom. Voor informatie

en aanmelding moet je bij Gerrit Jan

Ramaker (0523-216237) zijn.

Volleybaltoernooi

Jaarlijks één van de hoogtepunten in

Radewijk, ons volleybaltoernooi!

Vrijdagavond 15 juni is het weer zover!

Jullie komen toch allemaal kijken?

Nieuwe leden sportcommissie

Wie vindt het leuk om ons gezellige

team te versterken? Mail ons!

sportcommissie@radewijk.eu.


8


STICHTING ALGEMEEN BELANG

RADEWIJK

Beamer

Onlangs is de beamer in De Heugte op

de ledenvergadering van Plaatselijk

Belang in gebruik genomen.

Met dank aan de leden van de Rabobank

die vorige herfst op ons gestemd

hebben tijdens Rabo Coöperatieweken

en een bijdrage van de gemeente hebben

we een up-to-date systeem kunnen

aanschaffen waar de gebruikers van de

grote zaal gebruik van kunnen maken.

Donaties

Een dorpshuis in een kleine gemeenschap

kan niet draaien zonder steun

van vrijwilligers en donateurs.

Deze beide zaken zorgen dat we in Radewijk

een dorpshuis in stand kunnen

houden waar wekelijks vele activiteiten

plaatsvinden.

Het geeft vooral de vrijwilligers die veel

werk verzetten in De Heugte een goed

gevoel dat er zoveel mensen in en rond

Radewijk De Heugte een warm hart

toedragen door jaarlijks een donatie te

geven.

Dansen

Net als voorgaande jaren gaat er in De

Heugte het komende winterseizoen bij

voldoende deelname op de dinsdagavonden

weer gedanst worden.

De dansers worden op dinsdag 18 september

a.s. om 19.30 uur verwacht. Ook

interesse, dan kunt u informatie krijgen

bij H. Bulthuis (0523-216570).

We willen u een prettige vakantie toewensen

en we hopen u het komende

seizoen weer in De Heugte te mogen

verwelkomen.

De vrijwilligers en bestuur

COMITÉ 2020

We zouden graag onze pannenkoekenactie

willen promoten:

Komen jullie ons opzoeken??

Het comité gaat dit jaar pannenkoeken

bakken op: 7 juli 2018 van 12.00-17.00

uur bij de Kniepe (in de nieuwbouw)

je kunt ze ter plekke komen proeven

onder het genot van een drankje.

Daarnaast willen we Roke bedanken

voor de goede verkoop van de boterkoek.

Net als voorgaande jaren een

welkome aanvulling op onze begroting

voor het feest in 2020.

Alle donateurs hartelijk bedankt.

9


10


LENNIPSPAD DEN VELDE

VERBINDT GRENSREGIO'S

Met de ingebruikname van het

‘Lennipspad’ tussen de buurtschappen

Den Velde en Holtheme is de

wandelmogelijkheid in het buitengebied

van Hardenberg langs de landsgrens

aanzienlijk verruimd.

Het wandelpad is bedacht door Albert

Lennips, die zijn leven lang al vlakbij het

pad woont. De aanleg van wandelpaden

door het buitengebied is afhankelijk van

de medewerking van grondeigenaren.

Voor het Lennipspad werd die verkregen

door landbouwer Henk Jan Herbers,

die daarvoor een onderhoudscontract

met de gemeente Hardenberg

heeft gesloten. “Inmiddels hebben we al

voor zes miljoen euro aan contracten

afgesloten met grondeigenaren voor het

onderhoud van paden en het groen

daaromheen”, aldus wethouder Jannes

Janssen.

Boomfeestdag

Ter gelegenheid van de opening van

het pad, vallend op de eerste lentedag

èn de dag van de gemeenteraadsverkiezingen,

werd ook maar meteen de

jaarlijkse boomfeestdag gevierd. Naast

het nieuwe wandelpad plantten kinderen

van openbare school Den Velde

struiken en boompjes.

Pal naast de ‘hoge steen’, oftewel

grenspaal 120 die vanouds de grens

tussen Nederland en Duitsland aangeeft,

onthulden Albert Lennips en Henk

Jan Herbers samen met Gerhard Trüün

als burgemeester van de Duitse gemeente

Laar en de Hardenbergse wethouder

Jannes Janssen een houten

zitbank.

(bron: De Stentor, foto H. Oldehinkel)

11


Volle Urenweg 3

7793 HW Hoogenweg

Tel. 0523-270903 - Fax 0523-270905

Mob. 06-51991449

E-mail: bergsma.schilder@outlook.com

12


TONEELVERENIGING ROKE

Beste mens’n,

Zo, wej kunt terugge kiek’n op een

prachtig toneelseizoen met het toneelstuk:

Geef me nog een druppie!

Op het moment dat ik dit schrieve

hebbe wej nog gien joarvergadering

had, dus doar heurt jullie meer van in

de volgende proat. Denk an jubilarissen,

wat veur stuk wej ’t kommende

winter goat spöll’n en gao zo maar

wieder.

Wat ik graag eem wil vermeld’n is het

volgende, wej hebt Harm en Riek Huussies

de leste uutvoering effen int zunnegie

zet. Kiek ze straal’n op de foto.

wal bej maar oese Harm stopt noa dattig

(30) joar, ja luu dat lees ie goed, noa

dattig joar met regisseren bej Toneelverieniging

Roke. Ok via dizze weg wille

wej Harm nogmaals harteluk bedanken

veur alles wat e doane hef en alle energie

die hij in oes e stopt hef. Riek, ie ok

bedankt veur al die uur’n dat wej Harm

van ow mochen lien’n.

Gelukkig hebbe wej een neje regisseur

vund’n en wel Henk Peeneman. Geweldig

Henk! Fijn daj het regie stokkie wilt

over nemm’n en welkom bej de verieniging.

Wej hopt daj völle wille bej en met

oes hebt!

Tot slot luu wil ik jullie allemoale geweldig

bedanken veur de stemmen van de

Clubactie van de Rabobank. Deur op

oes te stemm’n hebbe wej een bedrag

van maar liefst €558,00 van de Rabobank

kreeg’n. Een fantastisch bedrag

woar wej geweldig bliede met bint.

Luu, een prachtig en gezellig sommer

en een goeie vakaansie toe gewenst.

Tot de volgende proat!

Goed goan en völle wille,

Marchien

Luu ie hebt t vast wal lees’n in de kraante

of misschien waj d’r die aomd zelfs

13


Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren.

De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur.

www.aspergetuin.nl

Noord-Oosterweg 25 Radewijk

14


POTJAPPEL PROAT

NIEUWS VANUIT DE ROEVELZ

Het was donker en er waaide een harde

en ijzige wind rondom het Radewijker

sportveld.

Tijdens de speurtocht in het donker van

16 maart waren dit jaar behalve een

warme jas, de MSH (muts, sjaal, handschoenen)

minstens zo noodzakelijk als

een zaklamp. De te lopen route werd

vanwege de barre weersomstandigheden

zelfs iets ingekort.

De 35 dappere kinderen kregen, verdeeld

over 6 groepjes, de opdracht om

10 cijfers te zoeken. Die cijfers waren

opgehangen langs het pad rondom het

sportveld, waarbij iedere groep een eigen

cijferreeks te zoeken had. Bij terugkomst

in De Heugte kon elk speurgroepje,

onder het genot van iets lekkers

en wat te drinken, met behulp van

een code het eigen te raden woord te

vormen. De woorden hadden allemaal

iets te maken met het voorjaar. Het winnende

groepje dat “hun” woord het eerst

geraden had, is te zien op de foto. De

namen laat ik achterwege, zodat de

lezer van dit stukje wellicht ook nog wat

te raden heeft.

Voor de activiteit van 20 april gold voor

de kinderen (en begeleiders) een kle-

15


16


Radewijkerweg 37 Tel. 0523‐216497
VERJAARDAGEN

FEESTJES

VERGADERINGEN

Afspraak:

Herman Bulthuis

Tel. 0523‐216570

b.g.g. 06‐15520539

17


18


KLEURPLAAT (INLEVEREN VOOR 15 AUGUSTUS BIJ DOETSJE)

19


dingvoorschrift van 3 letters.

En dan bedoel ik dit keer niet MSH

maar: BAD-kleding!

Jawel, het was weer zover, we gingen

met een groep van 31 uitbundige en

blije kinderen weer eens zwemmen bij

Aqua Arena in Emmen. Aangekomen in

het zwembad sloegen je, al dan niet

drijvend op banden en matten, de spetters

van de golven om de oren. Wat

hadden ze een plezier. Er waren zelfs

onverschrokken kinderen bij: vanuit het

zeer warme bubbelbad, zo PLONS! in

het koude wedstrijdbad. Zwemmen,

glijden en plonsen… Van al dat waterplezier

krijg je toch ook wel trek! De

hoogste tijd dus voor drinken en patat

met een snack. Met gevulde buiken

ging de waterpret nog een hele tijd

voort. De geslaagde avond werd afgesloten

met een lekker ijsje, waarna de

kinderen weer terug naar De Heugte

werden gebracht.

Langs deze weg nogmaals hartelijk

dank aan de ouders die hebben willen

meerijden.

We hopen op een grote opkomst voor

de volgende activiteit die gepland staat

voor 8 juni 2018: Bowlen bij Middendorf

in Laar.

Xander, Gerben, Gonnie, Jenieke en

Edwin

‘T KOMPAS VAN DICKSY

HOUWELING

Na 15 jaar op CBS ‘t Kompas te hebben

gewerkt, volgt Dicksy Houweling

een andere koers. Na de zomervakantie

draagt ze haar directeurschap

van ‘t Kompas over aan Erwin Breukelman,

blijft ze haar rol als directeur

van de Spreng-El in Ane vervullen en

worden haar taken op het bestuurscentrum

van Chrono uitgebreid. “Ik

ga twee dagen op het bestuurscentrum

van onze scholengemeenschap

werken, waarbij ik de kwaliteit stichtingsbreed

ga uitzetten. Daarnaast ga

ik de invalpool aansturen,’ legt Dicksy

uit.

Dicksy begon haar loopbaan op de Elzenhof,

waar zij vier jaar werkzaam

was. In de vijftien jaren die volgden,

maakte ze de enorme leerlingengroei

mee op de Bloemenhof. Ze vond het tijd

om ergens anders te gaan werken en

haar oog viel op ‘t Kompas in Radewijk.

Dicksy koos bewust voor onze school,

omdat zij nog geen ervaring had met

een plattelandsschool. Ze kreeg een

betrekking van 3,5 dag. Waarvan ze

één dag les gaf aan groep drie en vier

op de dag dat Riek Valk geen les gaf.

De andere dagen was Dicksy kleuterjuf,

dit deed ze samen met Ina Bolks.

Henk Brink, die nu bestuurder is van

Chrono, was in die tijd samen met Koos

Monshouwer de directie van de Bloemenhof

en ‘t Kompas. Toen Henk Brink

in 2008 voorzitter van het college van

bestuur van Twente werd, is Jan Oosterkamp

nog een jaar interim-directeur

20


van ‘t Kompas geweest en was Dicksy

de locatieleider. In de tussentijd heeft zij

haar opleiding tot schooldirecteur afgerond

en in september 2009 is ze officieel

de directeur van onze school geworden.

Ze combineerde dit, het eerste

jaar, met haar werk als leraar. Hierover

heeft Dicksy ook gesproken met Erwin

Breukelman. Hij volgt haar op als locatieleider

en ook hij zal als ‘directeur’

voor de klas staan. “Ik heb het er met

Erwin over gehad, dat de combinatie

directeur/leraar pittig is. Je kunt bijvoorbeeld

als directeur een andere keuze

moeten maken als leraar,” legt Dicksy

uit. “En dan de telefoon die overgaat,

als je voor de klas staat. Het is belangrijk

om als school bereikbaar te zijn,

zeker voor de ouders, maar je wordt

toch uit de les gehaald. Het is dan lastig

om beide rollen goed te vervullen,” vult

ze aan.

Hoogtepunten

Dicksy heeft goede herinneringen aan

Radewijk. Op de vraag wat de hoogtepunten

zijn van de afgelopen jaren, is

het eerste dat ze zegt: “We zijn van

‘zwak’ naar ‘basisarrangement’ gegaan.

We hebben van de inspectie bevestigd

gekregen dat wat we profileren ook gebeurt;

dat uit ieder kind gehaald wordt

wat er in zit.” Ook vertelt ze met trots

over het functioneren van haar team:

“Een hoogtepunt is ook hoe wij als team

werken, namelijk als één team ondanks

de meningsverschillen.” Ook de feestjes

op de school zijn hoogtepunten voor

Dicksy. De grootste glimlach verschijnt

als ze vertelt over de playbackshow: “Ik

hou van de saamhorigheid en dat iedereen

de dingen doet op zijn/haar manier,

dat je mag zijn wie je bent. Dat is ook

waar de school voor staat.”

Ambities

‘t Kompas zit al een geruime tijd in een

fusietraject met de school in Den Velde.

Op de vraag of dit traject van invloed is

geweest op haar keuze om het stokje

over te dragen aan Erwin antwoord ze:

“Nee, mijn beslissing om hier weg te

gaan is tweeërlei. Ik ben heel erg voor

mobiliteit. Dus directeuren niet langer

dan een aantal jaren op één plek. Zonder

fusietraject was ik ook weggegaan.

Ten tweede heb ik ook andere ambities

en dat is de bestuurlijke kant van de

kwaliteitszorg.”

21


‘Erve Ramaker’

&

‘Schoonheidssalon Annegreet Waterink’

organiseren op dinsdagavond 26 juni de

4 e editie van de

Roker Ladies Night’!!!

Met live muziek, ruim 25 stands en lekkere hapjes en

drankjes!!

Waar: ‘Erve Ramaker’, Radewijkerweg 43, Radewijk

Tijd: 19.00 u tot 22.00 u

Entree en parkeren GRATIS!!

Hou deze datum vrij en volg ons op

Facebook!!

22


Op het bestuurscentrum van Chrono

gaat Dicksy vragenlijsten ontwikkelen

en uitzetten, gesprekscycli opzetten en

de resultaten van toetsen analyseren.

Daarnaast gaat ze audits doen op Chronoscholen.

Voor nu lijkt ze zeer tevreden

met de switch die ze gaat maken.

“Ik ben het meest gelukkig als er ergens

uitdaging in zit,” legt Dicksy uit. De komende

tien jaar heeft ze dan ook nog

niet uitgestippeld. Na even nadenken op

de vraag wat haar ambities voor de toekomst

zijn, antwoordt ze voorzichtig:

“Personeelszaken en HRM trekken mij

en héél misschien wil ik in de toekomst

ook nog wel interimwerk doen.”

wordt Dicksy gevraagd wat ze ‘t Kompas

toewenst en hierop antwoordt ze:

“Ik wens ze echt al het goeds toe en dat

het team zo sterk mag blijven als het nu

is. Ook wens ik dat de kinderen zichzelf

durven blijven en dat ze weten dat ze er

toe doen zoals ze zijn. Ik wil graag dat

de kinderen hun talenten inzetten, want

de kinderen hier hebben echt heel veel

talenten.”

Dicksy over ‘t Kompas

“De kinderen, de ouders en uiteindelijk

het team,” is het antwoord op de vraag

wat ‘t Kompas ‘t Kompas maakt. “De

kinderen zijn hier vrij, durven dingen te

zeggen, zijn heel spontaan én de kinderen

zijn hier nog heel onbevangen.

De kinderen van groep acht spelen nog

in de zandbak, dat komt in de stad niet

voor. De ouders zijn hier heel erg betrokken.

Je hoeft maar om hulp te vragen

en het wordt geregeld. Wat ik heel

mooi vind, is de ouderwerkgroep. Ze

organiseren echt heel veel. Ik vind dit

prachtig,”

Tot slot

Wat Dicksy het meest gaat missen is

“het ritje hier naartoe”. “De weg hier

naartoe is prachtig met zonsopgang. Ik

ga ook de collega’s en de kinderen missen.

Er kan hier zoveel. Het team staat

altijd open voor nieuwe dingen.” Tot slot

23


24


KONINGSDAG

Traditiegetrouw trok de basisschooljeugd

van Radewijk, Den Velde en

omstreken naar het sportveld voor

de spelletjesochtend, georganiseerd

door de sportvereniging, de basisscholen

en het Plaatselijk Belang.

Na het zingen van het volkslied, barstten

de spelletjes los en spatte het fanatisme

van de deelnemers. Er werden 9

spellen gespeeld, met natuurlijk het

klassieke spijkerbroekhangen en zaklopen,

maar ook moesten er ratten gevangen

worden en moest er een koe gemolken

worden. Van alle spelletjes zijn

de scores opgegeven en bij de bovenen

onderbouw zijn één of meer winnaars

uit de bus gekomen.

Deze vindt uit hier onder in het schema.

Namens de organisatie willen wij deelnemers,

vrijwilligers, supporters en iedereen

die maar op wat voor manier

heeft bijgedragen aan deze geslaagde

ochtend ontzettend bedanken.

Spel Onderbouw Bovenbouw

Spijkerbroek hangen Koen Eggengoor 37.08 sec Luuk Rijstenberg 50.88s

Klein duimpje race Jarno Snijders 15.31 sec Zem Jurgens 9.75 sec

Geiten melken Teun Eising 380ml

Luuk Rijstenberg 620ml

Jelmer Menzo 620ml

Clown gooien Niels Kerkdijk 7 Stefan Reefman 10

Doelschieten

Guilietta van der Haar 30

Fey Giezen 30

Bjorn Snijders 60

Bitterbeer Bram ter Voorde 10 Niels van der Veen 20

Vreugderegen

Joep Oldehinkel 10

Damian Ramaker 10

Luuk Rijstenberg

Rattenvangen

Lana Guichelaar 10

Tygo ter Wijlen 10

Daan ter Voorde 40

Zaklopen Koen Eggengoor 14.00 sec Suse Abbink 9.78 sec

Radewijkerweg 19

7791 RJ Radewijk

+31 (0) 523 76 87 57

+31 (0) 6 57 01 41 79

Voor al uw gereedschappen/toebehoren en verbruiksarkelen!

www.gereedschapsconcurrent.nl

MAANDAG

DINSDAG-

WOENSDAG

DONDERDAG-

VRIJDAG

ZATERDAG

13.00 / 17.00u

Gesloten

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 16.00u

09.30 / 15.00u

Buiten openingsjden alleen op afspraak

25

gereedschapsconcurrent


26


OALE PROAT

HET VERHAAL VAN DE PROATPOT

Afgelopen Koningsdag was het weer

een gezellige drukte op het sportveld

met als middelpunt De Proatpot. Je

kunt je de tijd zonder De Proatpot

haast niet meer voorstellen. Maar de

totstandkoming had wel heel wat

voeten in aarde. Laten we eens in

kijken naar de geschiedenis van dit

gebouwtje.

Het was al heel lang een wens van de

bewoners van Radewijk om een kleeden

toiletgebouw op het sportveld te hebben.

In midden jaren ‘80 was er al een

keer geïnformeerd wat de kosten zouden

zijn. Door de hoge leges kosten

voor aanpassen bestemmingsplan en

aansluiten op riool is daar toen van afgezien

en eind jaren tachtig besloten tot

aanschaf van een toiletwagen. Dat was

niet ideaal maar we hadden tenminste

iets.

In 1997 voerde, in opdracht van Plaatselijk

Belang, Stichting Samenlevingsopbouw

De Stuw een leefbaarheid enquête

uit in Radewijk.

De resultaten werden aangeboden in

een rapport genaamd "In Radewijk

draait de molen door". Aan dit onderzoek

deden 155 mensen uit Radewijk

mee. Een van de punten die uit dit onderzoek

naar voren kwam, was dat er

een grote behoefte was aan kleed- en

toiletgelegenheden op het sportveld aan

de Stobbenhaarweg.

27


28


Met dit gegeven ging PB aan de slag en

in 1999 werd er een werkgroep Accommodatie

Sportveld opgericht, samengesteld

uit zes personen welke werden

afgevaardigd van Plaatselijk Belang,

Sportcommissie en Stichting Algemeen

Belang Radewijk. De werkgroep werd

ondersteund door Stichting Samenlevingsopbouw

De Stuw en een contactambtenaar

van de gemeente. De werkgroep

deed een haalbaarheidsstudie

naar de realisatie van een accommodatie,

die bestaat uit een combinatie van

kleedruimte, toiletruimte en proathok. Bij

de firma's Ter Voorde en het inmiddels

ter ziele gegane BB&L werden offertes

opgevraagd en een begroting gemaakt.

Bij het opvragen van de begroting stond

de plek van de accommodatie nog aangegeven

aan de rechterkant van de

hoofdingang (in die tijd was de hoofdingang

rechtstreeks aan de Stobbenhaarweg

op de plek waar na het feest in

2015 een hek is geplaatst.

Het resultaat was een begroting van

ongeveer 100.000 gulden. Ondanks dat

ruim de helft door vrijwilligerswerk werd

opgebracht, kon Radewijk dit bedrag

natuurlijk niet allemaal zelf ophoesten.

Aan de gemeente Hardenberg werd een

bijdrage gevraagd uit de pot Particulier

Initiatieven en uit het fonds Gebiedsgericht

werken. Van Particuliere Initiatieven

kreeg men bijna 25 procent van het

bedrag toegezegd met als eis dat het

project klaar en de financiële verantwoording

voor 31 december 2000 ingeleverd

moest zijn. Dit leek geen probleem

te zijn, want de bedoeling was de

accommodatie gereed te hebben voor

het millenniumfeest in 2000. Van het

fonds Gebiedsgericht werken kreeg

men ook een bijdrage.

Ondanks een bijdrage van Stichting

"Kern met pit" en gulle korting op de

aanschafprijs van materialen bleef er

nog een flink gat over. Naar meer fondsen

moest gezocht worden.

Intussen kwamen er natuurlijk ook wat

hobbels op de weg. Het bestemmingsplan

van het Sportveld moest gedeeltelijk

aangepast worden, want in het oorspronkelijke

bestemmingsplan was

geen toestemming voor bebouwing.

Deze aanpassing zorgde natuurlijk voor

de nodige vertraging.

Nadat het bestemmingsplan was gewijzigd

moest de bouwvergunning aangevraagd

worden. Ook hier was er een

hobbeltje. Voordat de aanvraag in behandeling

werd genomen, eiste de gemeente

dat er een vragenlijst historisch

onderzoek ingevuld moest worden. Dit

laatste was een beetje vreemd, want de

grond was van de gemeente en die kon

het antwoord op de gestelde vragen

29


eter weten dan de werkgroep.

De plek van de accommodatie was inmiddels

veranderd naar de huidige positie,

met de ingang aan het zandpad dat

aan die kant van het sportveld loopt.

Maar voor daar toestemming voor werd

gegeven, moest er eerst uitgezocht worden

of er recht van overpad bestond op

het zandpad. Ook dat zorgde voor wat

vertraging.

De speurtocht naar het resterende bedrag

was natuurlijk doorgegaan, want

voordat de begroting rond was, kon er

niet begonnen worden. Er werden twee

fondsen aangeschreven. Een fonds

wees het verzoek af omdat ze het niet

tot hun kerntaak zagen, maar het VSB

fonds zegde de helft van het benodigde

bedrag toe. Het VSB fonds is voortgekomen

uit de Verenigde Spaar Bank en

doneert het rendement van hun bezit

aan maatschappelijke of culture doelen.

Door de afwijzing van het andere fonds

moest men nog op zoek naar het resterende

bedrag. Het kwam de werkgroep

ter ore dat de Rabobank ook een fonds

had ter ondersteuning van lokale activiteiten.

Er werd met succes een beroep

op dat fonds gedaan en daarmee was

de begroting rond.

Door al die hobbeltjes was het inmiddels

oktober 2000 en de vergunning

was net binnen. Alles gereed hebben

voor 31 december 2000 was een onmogelijke

opgave geworden. Daarmee

kwam de gemeentelijke subsidie uit de

pot Particuliere Initiatieven in gevaar.

Gelukkig verleende de gemeente, na

overleg, een jaar uitstel en kon met de

bouw begonnen worden.

Daarvoor was er een bouwcommissie

bestaande uit Evert Jan Hagedoorn,

Freek Ridderman, Gerben Spijkers,

Klaas Reins en Jan Kamphuis.

Samen met vele vrijwilligers gingen ze

in de koude wintermaanden op de

woensdagavonden en zaterdagen aan

het werk om het gebouw uit de grond te

stampen. Dat ging door de vele helpers

zeer voorspoedig. In de Roker Proat

van december 2000 kunnen we lezen:

"Zoals u wellicht al gezien heeft zijn de

werkzaamheden op het sportveld voor

een nieuw kleed- en toilet gebouw

reeds begonnen. Op moment van schrijven

zit de fundering in de grond en is er

rondom alweer aangevuld.

Na Sinterklaas beginnen we met de

bouw bovengronds. Het hele gebouwtje

30


wordt door vrijwilligers opgebouwd, het

kan dus zijn dat u te zijner tijd een keer

wordt gevraagd om te helpen. Ook hebben

we van de gemeente de toezegging

gekregen dat het veld geëgaliseerd en

opnieuw ingezaaid mag worden. We

hebben gezamenlijk besloten dat we dit

in 2001 gaan doen direct na afloop van

de activiteiten op het veld, zodat we

begin 2002 een goede grasmat hebben."

Begin januari 2001 werd een verzoek

om een eigen huisnummer voor de accommodatie

gehonoreerd. Het werd

Stobbenhaarweg 15. In de eerste Roker

Proat van dat jaar werd geschreven dat

de bouw zich in de afrondende fase

bevond en dat de opening werd gepland

op 21 april 2001. (Door de Mond- en

klauwzeer crisis werd de opening uitgesteld

tot 23 juni.) Ook werd opgeroepen

om een naam voor het gebouw te verzinnen

en in te sturen. Degene die de

uiteindelijke naam bedacht had, kreeg

bij de opening een attentie.

Als namen werden o.a. gesuggereerd:

* De IJsvogel, verwijzend naar de kou

tijdens de bouw en het nabijgelegen

natuurgebied waar de ijsvogel terug kon

keren.

* De Stienbarg, verwijzend naar de laatste

bewoners van het huis dat ooit op

het sportveld stond Steenbergen.

* 't Hokkie.

* De Stobbe of De Stobben.

Zoals iedereen wel weet is het "De

Proatpot" geworden. Deze naam werd

ingezonden door Rik en Inge Ridderman.

Een uitleg werd er niet bij gegeven,

maar persoonlijk heb ik het altijd gezien

31

als samentrekking van twee functies:

proathok en wc.

Op 23 juni 2001 werd "De Proatpot"

geopend door raadslid en voormalig

wethouder sportzaken Rezina Ramaker

-Brinks.

Later in het jaar werd het sportveld omgeploegd,

geëgaliseerd, bemest en opnieuw

ingezaaid. Daarnaast werd er

een zandbak met klimrek, tafeltennistafel,

basketbalpaal, voetbaldoelen en

zitbanken geplaatst. Ook de oude afrastering

werd vervangen en de oude ingang

werd verwijderd en opnieuw beplant.

Daarmee was de renovatie van

het sportveld compleet.

Zwembad

Tot slot wil ik nog even terugkomen

op het verhaal van het zwembad. In

de notulen van PB in de jaren 60

staat dat er 5 are is gekocht van de

familie Nijeboer. Het is een beetje

onduidelijk hoe het eigendom werd

van de gemeente Hardenberg.

In de notulen van de ledenvergadering

van 1990 wordt aangegeven dat het te

maken had met de ruilverkaveling. Verder

terugkijkend vraagt iemand in 1982

of we geen geld hadden gekregen van

de ruilverkaveling. Als we grond ingeleverd

hadden, moest er uitbetaald worden.

Maar of dat gaat over de grond van

het zwembad is onduidelijk. Ook wordt

er geen antwoord op gegeven.

Als iemand weet hoe het exact in elkaar

steekt, neem dan even contact op met

Roelof Hagedoorn (06-57571714).


Radewijkerweg 19 A

7791 RJ Radewijk

Telefoonnummer: 0523 216 054

korenmolenwindlust@baalderborggroep.nl

Aanbieding:

Pannenkoekenmeel

van € 1.40 voor € 0.99

Aanbieding geldig van

11 tot 17 juni 2018

Nieuwe Openingsjden:

Maandag ‐ donderdag

9.00 tot 15.30u

Op deze dagen is er brood op bestelling.

Mixen en cadeaupakkeen

zijn aljd verkrijgbaar.

Vrijdag 8.30‐15.30u

en

Zaterdag 8.30‐14.00u

op deze beide dagen is er aljd vers

brood en banket.

Drie broden voor

€5.00

Bruin, wit, volkoren

Alleen op bestelling

32


GOEIE DOEL’N

COLLECTES KOMENDE TIJD

27 mei - 02 juni Prins Bernard Fonds

03 juni - 09 juni Epilepsiefonds

10 juni - 16 juni Natuurmonumenten

17 juni - 23 juni Maag Lever Darm St

24 juni - 30 juni Rode Kruis

02 sep - 08 sep KWF Kankerbestr.

09 sep - 15 sep Pr. Beatrix Spier

fonds

EPILEPSIEFONDS 125 JAAR!

Het begon allemaal met jonkvrouwe

A.J.M. Teding van Berkhout uit Haarlem.

Zij trok zich het lot van mensen

met epilepsie aan. Achter in haar tuin

liet zij een bescheiden houten gebouw

bouwen waar zij vrouwen met

epilepsie opving tegen betaling van

vijf gulden per week.

Snel daarna konden in een ander gebouw

ook kinderen worden verpleegd.

Veel mensen konden de verplichte bijdrage

van vijf gulden per week niet betalen.

Daarom besloot de Christelijke

33

Vereeniging een beroep te doen op de

goedgeefsheid van burgers. Dit resulteerde

in 1893 tot de oprichting van de

eerste Halve-Stuivers-Vereeniging in

Breukelen om geld in te zamelen voor

mensen met epilepsie. Dit initiatief vond

navolging in Rotterdam waar de Halve-

Stuivers-Vereeniging na het eerste jaar

ruim vijftienduizend halve stuivers naar

Haarlem overmaakte. De Rotterdammers

besloten hun vereniging De Macht

van het Kleine te noemen. Al snel volgden

meer verenigingen onder deze

naam. De Macht van het Kleine werkte

eenvoudig: iedere plaatselijke vereniging

zocht enkele 'leidsters' die op hun

beurt een nieuwe leidster en minstens

tien leden wierven die wekelijks een

halve stuiver afdroegen. Dit vormt het

begin van giften zoals het Epilepsiefonds

die nog steeds inzamelt voor het

werk dat nog steeds doorgaat voor

mensen met epilepsie!

Er is al veel bereikt voor mensen met

epilepsie. Bijvoorbeeld op het gebied

van behandelingen worden er mooie

vorderingen geboekt. Toch zijn we er

nog lang niet. Nog steeds zijn er te veel

mensen met epilepsie die te veel last

ondervinden van de aandoening. Daarom

blijft het Epilepsiefonds belangrijk en

veelbelovend wetenschappelijk onderzoek

steunen en zet het zich ook op

andere terreinen nog steeds in voor

mensen met epilepsie. Helpt u ook

mee?


34


HANDIG LIESIE

POLITIE

Spoed: 112

Geen spoed, wel politie?

Bel dan: 0900-8844

BRANDWEER

Spoed: 112

088-1197000

HUISARTSENPOST

0900-3336333

ZIEKENHUIS HARDENBERG

0523-276000

MELDING LICHTPUNT

Limitec Helder Licht BV

0523-265111

http://www.geenlichtindestraat.nl/

SPORTVELD / PROAT POT

Gerben Spijkers

0523-216415

gerbenenjolanda@hotmail.com

AED

Contactpersoon: Henk Reefman

06-10961200

Locatie defibrillator:

Hoofdingang De Heugte

Hoofdingang De Opgang

OBS Den Velde

RADEWIJK ALERT

Aanmelden vanaf 18 jaar, via

112hardenberg.nu/hardenbergalert

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

14-0523

CHEMOKAR

Iedere derde donderdag van de maand:

Radewijk, Ned. Herv. Kerk

(13.45 - 14.15 uur)

Hoogenweg

(14.30 - 15.00 uur)

HUREN DE HEUGTE

Herman Bulthuis

0523-216570

b.g.g. 06-15520539

35


36


AGENDA

DATUM WAT WAAR HOE LAAT

08 juni Party Crew Kerkenkastweg

08 juni Roevelz Middendorf, Laar

15 juni Volleybaltoernooi Sportveld 18.00u

26 juni Roker Ladies Night Erve Ramaker 19.00u

07 juli Pannenkoeken bakken De Kniepe 12.00u-17.00u

21 september Noabermaoltied De Heugte 12.00u

02 oktober Busreis PB/Kerk De Heugte

EERSTE DONDERDAG V/D MAAND

Oud papier ’t Kompas deponeren in de

container (kruising Mastdijk en Mastbrugweg).

EERSTE ZATERDAG V/D MAAND

Oud papier OBS Den Velde.

DERDE DONDERDAG V/D MAAND

Chemokar voor het inleveren van klein

chemisch afval bij De Opgang van

13.45 tot 14.15 uur.

NOABERMOALTIED

Opgeven bij Geesje (0523-216566)

of Rezina (0523-216237).

ROKER PROAT

CONTACTPERSOON

Doetsje Horstra (06-45290265)

Graag Doetsje bellen of mailen naar

rokerproat@radewijk.eu voor het vermelden

van uw activiteiten in deze

agenda. En om te kijken of deze niet

samenvallen met andere activiteiten.

KOPIJ

Voor de volgende Roker Proat bij voorkeur

aanleveren via e-mail op

rokerproat@radewijk.eu.

Inleveren kan ook bij

Doetsje Horstra voor 15 augustus

37


RECEPT

MUFFINS MET KERSEN EN

CHOCOLADE

Ingrediënten50 gr boter (gesmolten)

250 gr bloem

60 gr suiker

8 gr bakpoeder

1 zakje vanillesuiker

Snufje zout

2 eieren

150 ml melk

75 gr pure chocolade (in stukjes)

36 verse kersen of 1 pot

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Als je geen papiertjes gebruikt, vet je de

muffinvorm nog even in met een beetje

boter. Zeef de bloem boven een grote

kom. Voeg de suiker, bakpoeder, vanillesuiker

en een snufje zout toe.

Maak in de midden een holletje en giet

de melk, boter en eieren erin.

Roer alles met een houten lepel door

elkaar. Schep voorzichtig de kersen en

stukjes chocolade er door en verdeel

het beslag over de vormpjes. Bak de

muffins in circa 20 tot 25 minuten gaar

en mooi goudbruin.

Materialen

Muffinbakvorm

Kom

Zeef

Eventueel bakpapier

Houten lepel

38


KIEK TOCH IS

WAS DA?

Onder deze kop beproeven we de Rokenaren

over hun kennis over oude gebruiksvoorwerpen.

We plaatsen een

detailfoto van een voorwerp uit vervlogen

dagen en de mensen moeten raden

wat het voorwerp is. Degene die eind

2018 de meeste oplossingen goed

heeft, krijgt een prijsje.

WIE IS DIT?

Ook nu weer twee foto’s “uit de oude

doos”. Deze keer twee dames. Mocht u

ze herkennen, stuur dan een mail naar

rokerproat@radewijk.eu of meld dit

schriftelijk aan Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30). Degene die na

vier edities de meeste foto’s heeft herkend,

wordt verblijd met een prijs.

Deze dame is nu eind 30

Deze dame loopt tegen de 50

39


40

More magazines by this user
Similar magazines