Roker Proat 2018 J27 nr3

rokerproat

Nieuwsblaadje Radewijk

September 2018, jaargang 27 nr. 3

ROKER PROAT

DORPSKRANT VOOR RADEWIJK EN OMGEVING


2


PROAT VEURAF

BESTE ROKE-LEU,

Inmiddels zijn onze (klein)kinderen weer

naar school. De zomervakantie is voorbij

gevlogen. De eerste weken waren zo

droog, dat je hooguit een paar kilometer

hoefde te reizen om je in Zuid-Frankrijk

te wanen. Gelukkig kleurt ons Roker

landschap langzamerhand steeds weer

wat groener.

De kinderen hebben het blijkbaar zo’n

mooie zomerperiode gehad, dat er geen

enkele kleurplaat is ingeleverd bij de

redactie. Maar ook nu hebben we weer

een nieuwe ronde, met nieuwe kansen

In deze Roker Proat staat dus ook dit

keer een kleurplaat. Deze kan - uiteraard

op zijn allermooist ingekleurd -

ingeleverd worden bij Bertus Bosscher.

De agenda voor de komende periode is

nog niet al te vol. Wel kunt u weer uitkijken

naar de jaarlijkse busreis die door

het Plaatselijk Belang en de Ouderengroep

van de kerk wordt georganiseerd.

Dit jaar zal de reis op dinsdag 2 oktober

zijn. Opgeven voor deze altijd leuke dag

kan tot 20 september. Verderop in de

Roker Proat kunt u meer informatie over

deze busreis vinden.

Vergeet vooral ook niet de andere activiteiten

in uw agenda te noteren. Zoals

onder andere het Sinterklaasfeest, de

kerstbingo en de nieuwjaarsborrel...

INBRENG ROKER PROAT

Dankzij (vaste) schrijvers, donateurs,

adverteerders en het Plaatselijk Belang

lukt het ons al bijna 28 jaar om de Roker

Proat te verspreiden. Als het aan

ons ligt, gaan we hier nog heel wat jaren

mee door. Toch zijn we altijd nog op

zoek naar nieuwe adverteerders. Voor

meer informatie over de mogelijkheden,

informeer dan bij de redactie.

Mochten jullie ideeën of kopij willen inbrengen,

dan kan dit bij Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30) of door te

mailen naar rokerproat@radewijk.eu.

Kopij voor de volgende Roker Proat,

kleurplaten en oplossingen graag inleveren

vóór 4 november.

REDACTIE ROKER PROAT

Bertus Bosscher

Roelof Hagedoorn

Doetsje Horstra

Lidy Kremer

3


4


DORPS PROAT

PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Secretariaat:

André Schutte, De Kniepe 8

7791 RX Radewijk, tel. 0523-261956

plaatselijkbelang@radewijk.eu.

Beste Rokenaren,

In de vorige Roker Proat heb ik geschreven

dat we hopelijk een mooie

zomer kregen, dat hebben we gehad.

Aan de zon heeft het niet ontbroken.

Ik denk dat de meesten van u toch

ook wel blij zijn met dit ander weerstype,

wat ook beter is voor mens en

dier. Het blijft droog, dus laten we

heel voorzichtig zijn met vuur, zodat

onze mooie natuur in Radewijk behouden

blijft.

Snelheid in Radewijk

Naar aanleiding van klachten vanuit de

bevolking over te hoge snelheid op de

wegen in Radewijk, heeft PB contact

opgenomen met de Politie en de gemeente

Hardenberg, zij zullen samen

kijken wat de beste aanpak hiervoor is.

Dus beste mensen houdt u aan de snelheid

en laat u niet verrassen door een

bekeuring.

Bezoek Consulent OVKK

In juli hebben we in Radewijk bezoek

gehad van een consulent van de OVKK

(Overijsselse Kleine Kernen).

Samen zijn we door Radewijk gereden

zodat hij een indruk van Radewijk kon

krijgen en heeft hij gekeken waar nog

5

mogelijkheden zijn om te verbeteren of

ontwikkelen.

Kennismaking nieuwe wethouder

Doordat er een nieuw college in de gemeente

Hardenberg is, heeft Radewijk

de heer Breukelman als gebiedswethouder

gekregen. In oktober heeft PB

het eerste gesprek met hem.

Busreis Radewijk 2018

Zoals elk jaar organiseert het Plaatselijk

Belang samen met de kerk een busreis,

deze zal plaatsvinden op dinsdag 2 oktober,

opgeven kan bij Marlinda van

Laar Tel 0523-216295, vóór 20 september

zie ook de andere publicatie in deze

Roker Proat.

Onderhoud wandelpad

Het wandelpad richting de Pekeldijk

wordt zoals u weet regelmatig gemaaid

door André Maat.

Om het een beetje toegankelijk te houden

heeft Jordy Broekroelofs het pad

gesnoeid, zodat er weer ruimte genoeg

is om te wandelen. Heren bedankt voor

jullie inzet.

AED Radewijk

Zoals u misschien wel gezien heeft,

hebben we er in Radewijk een defibrillator

bij, die nu 24 uur toegankelijk is voor

gebruik. Hartveilig Hardenberg kwam

met het idee om de defibrillator uit de

kerk De Opgang naar buiten te plaatsen.


6


Na overleg met de kerkenraad is dit

gebeurd. De kosten die hier mee gemoeid

waren heeft PKN Radewijk betaald,

een mooi gebaar naar de gemeenschap.

Onze hartelijk dank hiervoor.

De defibrillator bij De Heugte hangt er

volgende jaar al 10 jaar en zal dan vervangen

moeten worden. Hartveilig Hardenberg

kijkt hoe dit het gefinancierd

kan worden. De huidige defibrillator is

bekostigd door De Heugte en het Plaatselijk

Belang.

We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken

bij de AED groep. Heeft u een

certificaat of denkt u erover om die te

gaan halen, meldt u dan aan bij

www.hartslag.nu. Voor meer informatie

kunt u altijd terecht bij Henk Reefman of

Erik ter Wijlen.

BILJARTCLUB DE HEUGTE

Vanaf omstreeks 1981 werd er al gebiljart

in de kantine van camping ’t

Wagenwiel, onder de naam Roker

Biljart Club (RBC). Onze vereniging

“Biljartclub De Heugte” is per 20-04-

1995 opgericht en vanaf dat moment

spelen we ook in De Heugte. In het

jaar 2020 bestaan we dus 25 jaar.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke

KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart

Bond) en we vallen voor de competitieindeling

onder KNBB District Noord-

Oost Overijssel. Dit district beslaat een

gebied van ruwweg Nieuw-Amsterdam

tot Vriezenveen en van Dedemsvaart tot

Radewijk.

Momenteel hebben we 24 leden

(heren), waarvan er 18 in competitieverband

spelen. In de competitie spelen we

ook tegen dames. Best lastig! Dames

hebben jullie interesse, meld je dan

aan. Iedere dinsdagavond van 20.00 tot

23.00 uur is er vrij biljarten (oefenen).

Je speelt dan 20 beurten en de koppels

worden bepaald door de volgorde van

binnenkomst. De competitiedagen zijn:

maandag en donderdag (thuis of uit),

dinsdag en woensdag (uit).

7


8


In het seizoen 2017-2018 waren we met

4 teams in de competitie vertegenwoordigd

en er zijn 2 teams kampioen geworden,

hetgeen een mooie prestatie

was voor onze vereniging.

Voor het seizoen 2018-2019 hebben we

om diverse redenen maar 3 teams ingeschreven

voor de competitie.

Na afloop van de districtscompetitie

spelen we nog een “Onderlinge competitie”,

die we voor de vakantieperiode

afsluiten met een klootschiet- en barbecue

avond.

Verder houden we tussen Kerst en

Nieuwjaar een “Eindejaarstoernooi” en

spelen dan het 5-balspel.

Ook hebben we 1 keer per jaar een

feestavond, afwisselend door de leden

georganiseerd. Op donderdagmiddag

speelt er nog een “ouderengroep”. Deze

mensen zijn geen lid van onze vereniging,

maar spelen enkel recreatief.

Is biljarten een sport?

Ik denk het wel! Het vergt veel van je

denkvermogen, concentratie, ruimtelijk

inzicht in speelpatronen, gevoel en

techniek. Wat is je tactiek: aanvallend of

verdedigend spelen? Moet ik de speelbal,

links, rechts, boven of onder raken

of alle varianten daar tussenin en wat is

dan het gevolg voor de andere ballen?

En wil ik de tweede bal dan dun of dik

raken? Dat is soms al moeilijk genoeg,

want zo’n tafel (ander woord voor biljart)

is best wel groot.

Er zijn diverse spelsoorten. De meest

voorkomende zijn b.v.: libre, bandstoten

en driebanden.

Libre: dit is de standaard, waar iedere

biljarter mee begint. Je hoeft “alleen

maar” met je eigen speelbal bal 2 en 3

te raken.

Bandstoten: Hier mag men caramboles

maken zoveel men kan, op voorwaarde

dat de speelbal steeds tenminste één

band raakt, alvorens men de tweede bal

raakt. Het raken van die band kan op

elk moment voor of na het raken van de

tweede bal geschieden, mits dit maar

gebeurt voor het raken van de derde

bal.

Driebanden: Vóórdat je de derde bal

raakt moet je eigen speelbal minimaal

eerst drie banden hebben geraakt. De

betere “drie-banders” zijn ware rekenmeesters.

Zij kunnen precies berekenen

waar een bal terecht komt.

Biljarten. Het lijkt zo simpel.

Heb je interesse in de biljartsport, kom

dan eens geheel vrijblijvend een kijkje

nemen op de dinsdagavond. Voor verdere

informatie kun je contact opnemen

met onze secretaris (Gert Jan Waterink),

tel. 0523-216576, of 06-36185207.

9


Volle Urenweg 3

7793 HW Hoogenweg

Tel. 0523-270903 - Fax 0523-270905

Mob. 06-51991449

E-mail: bergsma.schilder@outlook.com

10


STICHTING ALGEMEEN BELANG

RADEWIJK

Dansen

In De Heugte zal het komende winterseizoen

op de dinsdagavonden weer

gedanst worden. Ook interesse?

Kom dan op dinsdag 20 september om

19.30 uur naar De Heugte.

Eventueel kunt u informatie vragen bij

H. Bulthuis (0523-216570).

Reserveren van De Heugte

Afspraken om De Heugte te gebruiken

kunnen alleen gemaakt worden via het

bespreekadres (fam. Bulthuis).

Het komt nogal eens voor dat er iets op

de kalender in de keuken van De Heugte

geschreven wordt, maar deze is alleen

ter informatie voor de beheersvrijwilligers.

Ook afmeldingen moeten via het bespreekadres.

Zo voorkomen we dat er

vrijwilligers voor niets aanwezig zijn

voor de bediening.

Alvast noteren

Sinterklaas komt op bezoek in De

Heugte op zaterdagmiddag 1 december

vanaf 14.00 uur.

De kinderen tot en met groep 6 van de

basisschool zijn welkom.

De kerstbingo is op vrijdag 14 december

vanaf 20.00 uur en de nieuwjaarsborrel

op zaterdagmiddag 5 januari

2019.

De beheerders en bestuur

Radewijkerweg 19

7791 RJ Radewijk

+31 (0) 523 76 87 57

+31 (0) 6 57 01 41 79

Voor al uw gereedschappen/toebehoren en verbruiksarkelen!

www.gereedschapsconcurrent.nl

MAANDAG

DINSDAG-

WOENSDAG

DONDERDAG-

VRIJDAG

ZATERDAG

13.00 / 17.00u

Gesloten

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 16.00u

09.30 / 15.00u

Buiten openingsjden alleen op afspraak

11

gereedschapsconcurrent


SPORTCOMMISSIE

Volleybaltoernooi

Op vrijdag 15 juni was weer het jaarlijkse

volleybaltoernooi. Met 7 teams werd

er gestreden om de titel “beste volleybalteam

van Roke”. Het thema van dit

jaar was zomercarnaval.

Er was dit jaar op verzoek gekozen om

één poule te maken zodat iedereen tegen

elkaar kon spelen.

Het was spannend tot de laatste wedstrijd.

De uitslag luidt als volgt:

1. Hok Bulthuus 1

2. Hok Bulthuus 2

3. Nieuwbouw 1

4. Jeugd 2

5. Nieuwbouw 2

6. Mastdijk/ Kniepe

7. Jeugd 1

De prijs voor het “best verklede team”

ging naar de Mastdijk/kniepe.

De beide winnaars kregen een lekkere

slagroomtaart aangeboden door korenmolen

Windlust uit Radewijk!

Onze dank gaat daarbij ook uit naar het

team van De Heugte dat zoals gewoonlijk

weer heel goed zorgde voor de zeer

welkome hapjes en drankjes. De organisatie

kijkt met veel plezier terug op een

gezellige en sportieve avond.

Sjoelen

Eind juni liep het sjoelseizoen ten einde.

Op 27 juni werd dit heel gezellig afgesloten

met een hapje, een drankje en

het uitreiken van de prijzen. De winnaars

en winnaressen van dit jaar:

Bij de dames:

1ste plaats Janny Oldehinkel

2de plaats Jenny Edelijn

3de plaats Fennie Eggengoor

12


Bij de heren:

1ste plaats Seine Kiwiet

2de plaats Jan ter Voorde

3de plaats Gerrit Jan Ramaker

Mocht u denken, dat sjoelen is ook wel

iets voor mij, dan kunt u zich aanmelden.

Er is nog ruimte voor enkele nieuwe

leden. Aanmelden graag bij Gerrit

Jan Ramaker 0523-216237.

Badminton

En op dezelfde avond werd ook het

badminton seizoen afgesloten. Dit met

een hapje en een drankje bij Henry’s in

de Marslanden.

Ook hier werden de shuttles uitgereikt.

Er waren maar liefst 4 eerste-prijzen te

verdelen aan Hermien Meilink, Ina Nijeboer,

Akke Dijkman en Ina Grendelman.

(zie foto)

Huisvrouwen gym

Fit zijn en fit blijven? Kom gezellig meesporten

met de huisvrouwen gym op

maandag ochtend van 9.30 tot 10.45

uur onder de leiding van Mini Marissen

0523-264697.

Streetdance

De streetdance werd afgesloten met

een daverend optreden voor alle ouders

en belangstellenden.

Er is voor komend seizoen nog ruimte

voor nieuwe leden. Jongens en meisjes

kunnen vanaf groep 2 van de basisschool

aanmelden. De les is op woensdag

van 18.15 tot 19.00.

Informatie of aanmelden kan via:

marissawaterink-@hotmail.com.

13


Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren.

De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur.

www.aspergetuin.nl

Noord-Oosterweg 25 Radewijk

14


TONEELVERENIGING ROKE

Beste mens’n,

De meeste luu bint weer terug van de

vakaansie en zo zachies an pakt iederiene

de droad weer op.

In de veurige proat schreef ik dat de

jaorvergadering nog niet was west en

dat jullie belangrieke informatie nog

tegoed hadden. Inmiddels ist al zolange

leene dat ik enorm mut graam’

en mien geheug’n weer ff mut opfrissen.

Ha, ha maar dat ist risico van ’t

vak!

Er waar’n dit joar maar liefst 4 jubilarissen

die in de schijnwerpers stunden en

in de bloemegies bint zet.

Arjan Klokkert, Hendrik Jan Bruggeman

en Rolien Koops bint 12 ½ jaor lid en

Ina Drenten is maar liefst 35 joar lid.

Prachtig toch, nogmaals van harte gefeliciteerd

luu!

Het neje seizoen stied veur de deur,

neje ronde, nej toneelstuk, neje kaansen

en dat onder leiding van een “neje”

regisseur in de persoon van Henk Peeneman.

’t Giet mooi, wej bint al drok ant repeteern’

west veur de vakaansie en echt

luu…..ie mut van ’t winter komm’n kieken

want het wörd echt groeweluk

mooi!!

Aj komt…dan kieke naor ’t toneelstuk

met de titel Bokkesprongen.

Het stuk is schreeem’n deur D.J. Eggengoor

en daornoa bewerkt deur deze

en gene.

Het dreit eigenluk allemaole um Frederik,

hij is joarig wörd 70 jaor en de hele

familie komt. Ze zit te wachen op de

erfenis en loat dat mangs marken ok.

De buren helpt en bint ok van de partij

en dan komt d’r plotseling een oale

jeugdvriendin op t feest. De familie raakt

in de warre, vrög zich van alles of…..

Uuteindeluk giet Frederik op vakaansie

en tja…. d’r ontstoat allerlei hilarische,

komische situaties die jullie better zelf

kunt komm’n bekieken!

Luu, hoal de anplakbiljetten en de advertenties

in de gaten en veul oe enorm

welkom op één van oese toneeluutvoeringen.

Stel het lek oe wal leuk om is te

kieken hoe het er toe giet op een repetitie

oamd, kom dan gerust een bakkie

koffie drinken op de moandagoamd.

Tot de volgende proat!

Marchien

15


16


POTJAPPEL PROAT

NIEUWS VANUIT DE ROEVELZ

Voor de activiteit van 8 juni zijn de

Roevelz voor de “ballen” weer eens

de landsgrens overgetrokken. Niet

voor de voetballen (want dat kunnen

ze in Duitsland ook al niet beter)

maar voor de bowlingballen!

Vertrekpunt was O.B.S. Den Velde voor

een retourtje Laar, alwaar bij Middendorf

met bowlingballen om de felbegeerde

bekers werd gestreden. De kinderen

hadden enorm veel plezier en na een

korte pauze met warme snacks en

dorstlessende drankjes ging het nog

beter. Na de tweede ronde met snacks

en drankjes kwamen de oerkrachten

pas echt los en vlogen de bowlingballen

alle kanten op, ook tegen de kegels, er

waren immers 6 bekers te winnen.

De bekerverdeling en puntenscore bij

de meisjes was als volgt: 1 e prijs: Loïs

69p; 2 e prijs: Nienke 64p; 3 e prijs: Jade

62p. Bij de jongens was de ranking: 1 e

prijs: Joran 113p; 2 e prijs: Niels 106p; 3 e

prijs: Daan 95p. De poedelprijs was

voor Suze met 25 punten. Al met al een

gezellige avond en veel blije gezichten.

Vrijdag 13 juli 2018: Nog één week tot

aan de zomervakantie, dus hoogste tijd

om de tijdens de laatste activiteit van de

Roevelz de survival skills te verbeteren

(je weet maar nooit wat je tijdens je vakantie

allemaal tegen kunt komen), bij

Expedition Outdoor op het terrein van

Landhoeve Zwieseborg in Loozen. Daar

aangekomen, de meesten gezellig en

sportief op de fiets, werden tijdens het

Back 2 Basic programma verschillende

17


survivalonderdelen aangeleerd en geoefend.

In 2 teams werd tegen elkaar

getreden om punten te behalen. Het

team met de meeste punten ontving de

trofee “bewijs van eeuwige roem!”. De

punten vielen te behalen op een knopen

cursus en de onderdelen vuur maken

(zelf houthakken en spaanders snijden),

boogschieten en katapultschieten (zelf

maken met touw, palen en de knopen

die je hebt geleerd). Na een duidelijke

uitleg en soms wat tips en aanwijzingen

tussendoor, gingen de kinderen met

veel plezier en vol overgave aan de

slag. Gelukkig hadden we vooraf bij het

boeken ook de optie “optimale omstandigheden

voor een geslaagde avond”

aangevinkt en waren alle ingrediënten

aanwezig: lekker warm weer, zon en

stralende kinderen. Na de bekendmaking

van het winnende team was het de

hoogste tijd voor het afsluitende onderdeel

“Food & Drinks” bij de Zwieseborg.

Inmiddels kijken wij terug op weer een

super Roevelz-jaar, vol gezelligheid en

veel plezier, dat zeker niet zo geslaagd

was zonder al die leuke kinderen uit

Radewijk, Den Velde en omstreken.

Kids bedankt! Langs deze weg ook nogmaals

hartelijk dank aan de ouders die

dit jaar hebben willen meerijden.

Xander, Gerben, Gonnie, Jenieke en

Edwin

‘T KOMPAS - DE TOEKOMST MET

ERWIN BREUKELMAN

Het afgelopen schoolseizoen was het

laatste seizoen van Dicksy Houweling

op onze school in Radewijk. Dit

schooljaar neemt Erwin Breukelman

het stokje van haar over. Het afgelopen

jaar was Erwin al werkzaam op

CBS ‘t Kompas als leerkracht van

groep 6, 7 en 8 en in de leer voor directeur

bij de toenmalige directrice.

Dit jaar staat hij als locatieleider in

zijn eentje aan het roer.

Een aantal mensen onder u zal Erwin

Breukelman wellicht al wel kennen. Erwin

is een geboren en getogen Hardenberger.

Zijn basisschool carrière begon

op de Kastanjehof, werd vervolgd op De

Brink en na een fusie afgemaakt op de

De Kern. Na de basisschool heeft Erwin

vier jaar HAVO gedaan. In plaats van

een tweede keer HAVO 4 te doen, koos

Erwin ervoor om de opleiding

‘Kaderfunctionaris Hoveniersbedrijf’ te

volgen en deze rondde hij succesvol af.

Erwin deed dit met als doel om tuinarchitect

te worden. Dat er, na het aanleggen

van een tuin, ook veel onderhoud

om de hoek kwam kijken, maakte dat

Erwin de toekomst als hovenier iets

minder rooskleurig in zag. Wat betreft

het vinden van een nieuwe passie valt

de appel niet ver van de boom. Vader

Breukelman werkt al jaar en dag op de

Nieuwe Veste en is hier decaan en adjunct

directeur. Zijn eerste baan in het

onderwijs was echter sportleraar. De

jongere en oudere broer van Erwin hebben

beiden CALO (Christelijke Acade-

18


mie Lichamelijke opvoeding) gevolgd en

moeder Breukelman is iedereen een

stap voor; zij werkt namelijk op een kinderdagverblijf.

Erwin kijkt terug op een goede en fijne

jeugd als middelste van een jongensgezin.

Hij is opgegroeid in een sportief

gezin en houdt van alle sporten. Zelf

heeft hij jaren zijn beste beentje voorgezet

in de voetballerij als verdediger. In

zijn jeugd voetbalde hij en was hij

jeugdtrainer bij HHC. De afgelopen negen

jaar voetbalde hij bij HZVV

(Hoogeveen). Erwin heeft in zijn totaliteit

bij beide clubs maar liefst vijf kampioenschappen

op zijn naam staan met

het 1e elftal. Een prestatie om trots op

te zijn. Dit jaar is het eerste jaar waarin

Erwin het voetballen op een iets lager

pitje zet Hij is weer terug bij HHC en

voetbalt nu in het 3e met heel veel oud

bekenden. Door iets minder te moeten

trainen, heeft Erwin meer tijd voor zijn

vrouw Rosalie waarmee hij eind september

hun eerste kindje verwacht. Rosalie

is op dit moment dus hoogzwanger

en heeft nu zwangerschapsverlof.

19


Radewijkerweg 37 Tel. 0523‐216497
VERJAARDAGEN

FEESTJES

VERGADERINGEN

Afspraak:

Herman Bulthuis

Tel. 0523‐216570

b.g.g. 06‐15520539

20


Na het bevallingsverlof zal Rosalie haar

werk als Longfunctieanalist in het Röpcke-Zweers

Ziekenhuis in Hardenberg

weer oppakken.

Erwin en Rosalie zijn in april 2016 getrouwd

en wonen al enige tijd in de wijk

De Marslanden in Hardenberg. Het bevalt

hen hier erg goed. Zowel ouders als

schoonouders wonen dichtbij en ook

alle andere familieleden wonen in de

buurt. Ze hechten hier grote waarde

aan. “We wonen onder de mensen en

dichtbij familie, daar zijn wij heel blij

mee,” zegt Erwin met een grote glimlach.

Met zijn 33-jarige leeftijd is Erwin een

jonge schooldirecteur te noemen. Op

zijn 20e begint zijn avontuur in het onderwijs,

dit aan de PABO op het Windesheim

in Zwolle. Zijn afstudeerstage

doet hij bij de Bloemenhof waarbij Margo

Rottier (nu de juf van groep 3, 4 en 5

van ‘t Kompas) hem begeleidt. Erwin

kijkt met bewondering op haar positieve

begeleiding terug. Na het afronden van

de studie komt Erwin in de invalpool van

Chrono en komt zo terecht op De Akker

in Gramsbergen, waar hij acht jaar les

geeft aan groep respectievelijk groep 6

en 8. Omdat ook het leerlingenaantal

van de Akker minder is geworden,

moest de Akker snijden in de formatie.

Zo kwam Dicksy Houweling op het pad

van Erwin. Dicksy kon zich meer richten

op haar werk op het bestuurscentrum

en Erwin is de opleiding tot schooldirecteur

begonnen. Hij heeft hiervoor het

afgelopen jaar al een aantal directeurstaken

van Dicksy kunnen overnemen op

‘t Kompas. Het schoolseizoen 2018-

2019 is het eerste jaar dat Erwin zelfstandig

als directeur werkzaam is. Hij

hoopt in dit jaar ook zijn opleiding af te

ronden. Erwin is heel blij dat hij dit op

‘t Kompas mag doen. “Ik kan hier het

leraarschap met het directeurschap

combineren en zo blijf ik feeling houden

met de leerlingen. Dit is ook wat ik zo

mooi vind aan onze school; ouders,

leerlingen en leraren kennen elkaar allemaal.”

De gemoedelijke omgang in Radewijk

doet hem denken aan de positieve

ervaring, die hij met het eveneens

gemoedelijke Gramsbergen heeft. Erwin

vindt het pannenkoeken eten op de laatste

schooldag en de playbackshow toch

wel voorbeelden van de kracht van ‘t

Kompas. “Het mooiste vond ik afgelopen

jaar het zwembad. Een moeder

vindt dat er wel een zwembad kan komen

en de volgende dag staat er een

zwembad.”

Erwin hoopt het komende schooljaar

zijn kernwaarden te kunnen uitdragen.

“Vertrouwen, inzet, plezier, ontwikkeling

en samenwerking vind ik van groot belang

voor goed onderwijs.” Achter de

schermen zal Erwin met de collega’s

van ‘t Kompas bouwen aan de toekomstbestendige

fusieschool. In de klas

zullen de kinderen er echter nog niks

van merken. “We willen dit jaar goed

afronden en veel aandacht besteden

aan ‘t Kompas. 101 jaar. Er is veel geschiedenis...”

21


22


KLEURPLAAT (INLEVEREN VOOR 4 NOVEMBER BIJ BERTUS)

23


24


PUZZEL’N

25


26


RECEPT

STOOFPEREN

Ingrediënten 6 personen

2 kilo stoofperen (kleine Gieser Wildeman)

3 glazen rode wijn

1 glas rode port

200 gram poedersuiker

2 zakjes vanillesuiker

2 kruidnagels

1/2 kaneelstokje

1 eetlepel aardappelmeel

Voorbereiding

In de pan poedersuiker en vanillesuiker

in 1 dl water met de wijn en de port oplossen.

Peren schillen maar de steeltjes

er aan laten zitten.

27

Bereidingswijze

De peren zo veel mogelijk naast elkaar

zetten. Kruidnagel en kaneelstokje toevoegen.

Indien nodig nog 1 glas wijn en

1/2 glas port toevoegen.

De peren moeten zo veel mogelijk onder

het vocht staan.

Twee à drie uur zachtjes rood stoven

in kopje aardappelmeel met 1/2 lepel

water mengen, kruidnagel en kaneel

verwijderen.

De peren in een mooie schaal naast

elkaar zetten, Het stoofvocht binden

met de maïzena en over de peertjes

gieten.


OALE PROAT

HET SPORTVELD ZIET ABRAHAM

Vorige keer kon je het verhaal van De

Proatpot lezen. Dit keer gaan we kijken

waardoor het überhaupt gebouwd

kon worden: de realisatie van

het sportveld.

Al in 1955 wordt er op de vergadering

van Plaatselijk belang gevraagd of er

een zwembad en sportterrein kon worden

gerealiseerd. Er was toen sprake

dat het Rijk 50%, de gemeente 25% en

ook de provincie een klein percentage

zou bijdragen. Zoals je al in de geschiedenis

van het zwembad kon lezen (RP

2017, nr.4) was dat blijkbaar toch verkeerd

begrepen want een jaar later

werd er op de vergadering medegedeeld

dat we niet op veel steun van de

overheid moesten rekenen.

Een aantal jaren later was er weer sprake

van een sportveld, maar door gebrek

aan grond ging ook dat niet door. Wel

stelde H.J. Kampherbeek in 1961 voor

50 gulden per jaar zijn ponyweide beschikbaar

waar de jeugd kon voetballen.

Hij had namelijk een busje gekocht om

te venten en de pony die de oude venterskar

trok verkocht.

Als kleine zijsprong, met dat busje heeft

Kampherbeek een aantal keren in de

sloot gezeten. Zo kwam hij een keer bij

de familie Hagedoorn aankloppen nadat

hij aan de huidige Westeindigerdijk

naast de weg was beland. Willem Hagedoorn

met een paar anderen hebben

het busje weer op de weg geduwd. Ook

schijnt hij achter in Roke met dat busje

naast de weg te zijn beland. Men moet

wel bedenken dat de straatverlichting in

die tijd natuurlijk niet optimaal, winters

écht winters waren en dat je als venter

elke dag aan de weg was.

De ponyweide lag naast winkel richting

de molen. Het had een paar bomen en

er stonden betonpalen met draad omheen

als afrastering. Om overlast te

voorkomen zou er gaas omheen worden

getrokken. Dit laatste is waarschijnlijk

nooit uitgevoerd, want het verhuur

van het trapveldje was maar van korte

duur. Twee jaar later wilde de eigenaar

het niet meer verhuren. Dat had waarschijnlijk

te maken dat het trapveldje

niet zo heel veel gebruikt werd. Alleen

jongens en meisjes uit de directe omgeving

maakten er gebruik van.

In 1966 werd er besloten om richting

B&W een brief te schrijven met verzoek

tot stuk grond voor speelplaats voor

kinderen. Dat heeft weinig opgeleverd,

want een jaar later werd er opnieuw een

brief richting B&W en de ruilverkavelingscommissie

geschreven om te vragen

die het stuk grond waar Lambert

Steenbergen heeft gewoond, beschikbaar

wilden stellen.

Tot 1967 woonde de familie Steenbergen

in een boerderij met adres Radewijk

I 154. Het was een gemengd bedrijf

met ongeveer 12 melkkoeien, 10 zeugen

met biggen en 100 legkippen.

28


Het werd door de familie Steenbergen

gehuurd van de familie Broekroelofs

(MeistersAb) en werd telkens voor een

paar jaar verhuurd. zodat de boerderij

eventueel geëxploiteerd zou kunnen

gaan worden door één van de zoons.

Deze huurperiodes waren voor Lambert

Steenbergen geen basis om de boerderij

voort te zetten en de familie vertrok

richting Heemse (Norden). Het hele

complex is door de ruilverkaveling opgekocht

en afgebroken.

Ditmaal leverde de brief wel het gewenste

resultaat, want 50 jaar geleden

konden we het sportveld in gebruik nemen.

Het was nog niet helemaal klaar,

in de loop van 1968 is het omrasterd.

De realisatie van het sportveld maakte

het ook mogelijk om jaarlijks een kinderfeest

te organiseren. In 1979 werd het

eerste feest gehouden.

Natuurlijk kwam na de realisatie van het

sportveld het nog regelmatig ter sprake

op de vergaderingen van PB. Het onderhoud

is altijd een doorlopende aangelegenheid.

Dat het vele jaren duurde voordat het

sportveld werd gerealiseerd, wil natuurlijk

niet zeggen dat er geen ruimte was

voor activiteiten. Zo werden er tegenover

de toenmalige openbare lagere

school, wat toen nog heide was, activiteiten

georganiseerd door de Christelijke

Jongens en Meisjes vereniging. Ook

naast de kerk werd er wel eens wat georganiseerd.

Met dank aan Jan Woertel voor de foto

en informatie voetbalveldje Kampherbeek.

29


30


COLLECTES KOMENDE TIJD

02 sep - 08 sep KWF Kankerbestr.

09 sep - 15 sep Pr. Beatrix Spierfnds

16 sep - 22 sep Nierstichting

23 sep - 29 sep HandicapNL

30 sep - 06 okt Dierenbescherming

07 okt - 13 okt Ned.Brandwondenst.

28 okt - 03 nov Diabetesfonds

04 nov - 10 nov Alzheimer Nederland

11 nov - 17 nov Gehandicapte Kind

18 nov - 24 nov Nationaal MS fonds

25 nov - 01 dec Leger des Heils

KWF Kankerbestrijding

GOEIE DOEL’N

KWF Kankerbestrijding is een Nederlandse

stichting die zich inzet voor bestrijding

van kanker door middel van

wetenschappelijk onderzoek, voorlichting,

patiënten ondersteuning en fondsenwerving.

Dat gebeurt samen met

vrijwilligers, donateurs, patiënten, artsen

en onderzoekers. De officiële naam van

de stichting is Koningin Wilhelmina

Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.

Sinds 2003 werkt de stichting

onder de naam KWF Kankerbestrijding.

Oprichting

Koningin Wilhelmina ontving bij haar

Gouden Regeringsjubileum in 1948 een

'Nationaal Geschenk'. Zij besloot dit

bedrag van ruim twee miljoen gulden te

31

bestemmen voor de bestrijding van kanker.

In 1949 is de Stichting Koningin

Wilhelmina Fonds opgericht om dit geld

te beheren. In dezelfde maand is de

Vereniging tot Steun aan het Koningin

Wilhelmina Fonds opgericht om geld in

te zamelen zodat de Stichting, ook als

het Nationaal Geschenk op zou zijn, zijn

werk zou kunnen voortzetten. Op 1 juni

2007 zijn de Vereniging en de Stichting

gefuseerd.

Fondsen.

De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte is

een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast

ontvangt de stichting donaties van

vaste gevers, loterijdeelnemers en bedrijven.

KWF deelt mee in de opbrengst

van diverse landelijke loterijen en heeft

haar eigen KWF Loterij. Ruim 40% van

zijn inkomsten verkrijgt de stichting uit

nalatenschappen. Daarnaast organiseren

particulieren jaarlijks acties ten bate

van KWF Kankerbestrijding. Enkele bekende

acties zijn de Alpe d'HuZes, Ride

for the Roses en Samen Loop voor

Hoop.

Besteding

85% van de donaties gaat naar de missiedoelen:

minder kanker, meer genezing

en een betere kwaliteit van leven

voor mensen met kanker.

KWF doet zelf geen onderzoek, maar

financiert onderzoek van wetenschappers

verbonden aan universiteiten en

andere onderzoeksinstellingen.


32


PROATPENNE

EVEN VOORSTELLEN…

Moi mensen uit Roke,

Ik ben Jan Veltkamp bouwjaar 1974.

Veel mensen hebben me al eens gezien

of gesproken aan de Radewijkerweg

24..

Ik ben onderhand al meer dan een jaar

aan het verbouwen. Ik werkte voorheen

in de bouw waardoor het project te realiseren

is. Twee jaar geleden ben ik gescheiden

en woon nu deeltijd met onze

3 pracht zonen, Jaël (13) , Ezra (11) en

Ravi bijna 6. Zelf ben ik opgegroeid in

Rheeze en hou van ruimte. Ik ben mede

hierom heel blij met deze locatie hier en

zie de boys er ook volop van genieten.

Vanaf mijn dertigste werk ik bij de Baalderborggroep

waarvan de laatste jaren

in Stegerenveld.

We staan daar in één van de vier woningen

met vier man personeel op zes

cliënten die we 24 uur zorg bieden. De

bezetting zegt voldoende over de zorgzwaarte.

Wat het werk precies inhoudt

mag uiteraard persoonlijk gevraagd

worden maar ik vind het nu niet gepast

hier verder over uit te weiden.

Ontwerpen en dingen maken is een

hobby van me, tevens mag ik graag

sleutelen aan motoren en speel een

beetje gitaar. Ik kan ook zeker genieten

van een biertje of wijntje en een goed

gesprek. Bij deze welkom haha!

Kalm an! Jan

33


Radewijkerweg 19 A

7791 RJ Radewijk

Telefoonnummer: 0523 216 054

korenmolenwindlust@baalderborggroep.nl

Onze producten:

Brood en banket

Meel en bloem

Openingsjden:

Maandag ‐ donderdag

9.00 tot 15.30u

Op deze dagen is er brood op bestelling.

Mixen en cadeaupakkeen

zijn aljd verkrijgbaar.

Vrijdag 8.30‐15.30u

en

Zaterdag 8.30‐14.00u

op deze beide dagen is er aljd vers

brood en banket.

Bakmixen:

- cake, taart & koek

- broodmixen

- pannenkoeken & poffertjes

- seizoensproducten

- zaden, granen, etc

34


HANDIG LIESIE

POLITIE

Spoed: 112

Geen spoed, wel politie?

Bel dan: 0900-8844

BRANDWEER

Spoed: 112

088-1197000

HUISARTSENPOST

0900-3336333

ZIEKENHUIS HARDENBERG

0523-276000

MELDING LICHTPUNT

Limitec Helder Licht BV

0523-265111

http://www.geenlichtindestraat.nl/

SPORTVELD / PROAT POT

Gerben Spijkers

0523-216415

gerbenenjolanda@hotmail.com

AED

Contactpersoon: Henk Reefman

06-10961200

Locatie defibrillator:

Hoofdingang De Heugte

Hoofdingang De Opgang

OBS Den Velde

RADEWIJK ALERT

Aanmelden vanaf 18 jaar, via

112hardenberg.nu/hardenbergalert

NOABERSCHAP

Aanvraag hulp, bel 06-23113226

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

14-0523

CHEMOKAR

Iedere derde donderdag van de maand:

Radewijk, Ned. Herv. Kerk

(13.45 - 14.15 uur)

Hoogenweg

(14.30 - 15.00 uur)

HUREN DE HEUGTE

Herman Bulthuis

0523-216570

b.g.g. 06-15520539

35


36


AGENDA

DATUM WAT WAAR HOE LAAT

21 september Noabermaoltied De Heugte 12.00u

29 september Herfstfair Erve Ramaker 10.00u

02 oktober Busreis PB/Kerk De Heugte 08.30u

01 december Sinterklaas De Heugte 14.00u

14 december Kerstbingo De Heugte 20.00u

05 januari Nieuwjaarsborrel De Heugte 15:00u

EERSTE DONDERDAG V/D MAAND

Oud papier ’t Kompas deponeren in de

container (kruising Mastdijk en Mastbrugweg).

EERSTE ZATERDAG V/D MAAND

Oud papier OBS Den Velde.

DERDE DONDERDAG V/D MAAND

Chemokar voor het inleveren van klein

chemisch afval bij De Opgang van

13.45 tot 14.15 uur.

NOABERMOALTIED

Opgeven bij Geesje (0523-216566)

of Rezina (0523-216237).

ROKER PROAT

CONTACTPERSOON

Bertus Bosscher (06-57806311)

Graag Bertus bellen of mailen naar

rokerproat@radewijk.eu voor het vermelden

van uw activiteiten in deze

agenda. En om te kijken of deze niet

samenvallen met andere activiteiten.

KOPIJ

Voor de volgende Roker Proat bij voorkeur

aanleveren via e-mail op

rokerproat@radewijk.eu.

Inleveren kan ook bij Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30) voor 4 november

2018.

37


38


KIEK TOCH IS

WAS DA?

Onder deze kop beproeven we de Rokenaren

over hun kennis over oude gebruiksvoorwerpen.

We plaatsen een

detailfoto van een voorwerp uit vervlogen

dagen en de mensen moeten raden

wat het voorwerp is. Degene die eind

2018 de meeste oplossingen goed

heeft, krijgt een prijsje.

WIE IS DIT?

Ook nu weer twee foto’s “uit de oude

doos”.

Mocht u ze herkennen, stuur dan een

mail naar rokerproat@radewijk.eu of

meld dit schriftelijk aan Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30). Degene die na

vier edities de meeste foto’s heeft herkend,

wordt verblijd met een prijs.

Deze jongeheer heeft Abraham gezien

Deze dame loopt tegen de 50

39


40

More magazines by this user
Similar magazines