Roker Proat 2018 J27 nr4

rokerproat

Nieuwsblaadje Radewijk

December 2018, jaargang 27 nr. 4

ROKER PROAT

DORPSKRANT VOOR RADEWIJK EN OMGEVING


2


PROAT VEURAF

BESTE ROKE-LEU,

Na een ongekend mooie zomer,

kwam er ook nog een heel mooie

herfst. Hoewel we zijn ons bewust

dat er beroepsgroepen zijn die daar

anders over denken. Hopelijk krijgen

we ook een mooie winter.

In deze Roker Proat een stukje van

Chrono over de samenlevingsschool

Den Velde Radewijk.

Als vervolg op de geschiedenis van het

sportveld, verteld oud-Radewijker Henk

Steenbergen zijn herinneringen aan het

leven op die plek.

Ons redactielid Doetsje heeft samen

met haar John een nieuw stulpje gevonden

in Ane. Het huisje naast 't Kompas

werd toch iets te klein met het oog op

de komende gezinsuitbreiding. Hierbij

willen we Doetsje hartelijk danken voor

alle inzet en wensen haar en John alle

voorspoed toe.

Door haar verhuizing waren we natuurlijk

gedwongen op zoek te gaan naar

een enthousiaste vervangster.

We hopen die in Marianne Kelder gevonden

te hebben. Marianne welkom!

Van de kleurplaat hebben we een aantal

mooie exemplaren ontvangen.

Omdat ze, ook kijkend naar leeftijd, allemaal

even mooi waren hebben we door

loting besloten dat Niels Kerkdijk de

prijs krijgt.

INBRENG ROKER PROAT

Dankzij (vaste) schrijvers, donateurs,

adverteerders en het Plaatselijk Belang

lukt het ons al bijna 28 jaar om de Roker

Proat te verspreiden. Als het aan

ons ligt, gaan we hier nog heel wat jaren

mee door. Toch zijn we altijd nog op

zoek naar nieuwe adverteerders. Voor

meer informatie over de mogelijkheden,

informeer dan bij de redactie.

Mochten jullie ideeën of kopij willen inbrengen,

dan kan dit bij Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30) of door te

mailen naar rokerproat@radewijk.eu.

Kopij voor de volgende Roker Proat,

kleurplaten en oplossingen graag inleveren

vóór 3 februari.

REDACTIE ROKER PROAT

Bertus Bosscher

Roelof Hagedoorn

Doetsje Horstra

Lidy Kremer

De redactie wenst u alvast Prettige

Kerstdagen en een voorspoedig 2019!

3


4


DORPS PROAT

PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Secretariaat:

André Schutte, De Kniepe 8

7791 RX Radewijk, tel. 0523-261956

plaatselijkbelang@radewijk.eu.

Beste Rokenaren,

KPN Mast

De telefoonmast laat langer op zich

wachten dan verwacht. Opnieuw is de

plaatsing uitgesteld, april 2019 is ons

toegezegd. Het Plaatselijk Belang heeft

haar ongenoegen uitgesproken over het

niet nakomen van afspraken door het

vooruit schuiven van de plaatsing.

Kennismaking nieuwe Wethouder

22 oktober hebben wij kennis gemaakt

met wethouder Breukelman die samen

met onze contactpersoon Jan de Vries

van de gemeente naar Radewijk is gekomen.

Het was een oriënterend gesprek

waar wij als Plaatselijk Belang

ons dorp gepromoot hebben en de knelpunten

kenbaar hebben gemaakt die we

hier in Radewijk ondervinden. Na het

gesprek hebben we een aantal objecten

in Radewijk laten zien, zoals de Pekelbrug

naar Duitsland, het sportveld en

“De Kniepe “.

De wethouder is van plan om elk jaar

naar Radewijk te komen, zodat de gemeente

ook weet wat er in Radewijk

speelt.

5

Vrachtverkeer Pekeldijk

Het valt op dat er regelmatig zwaar

vrachtverkeer over de Pekeldijk richting

Duitsland rijdt, de navigatie geeft dit aan

als men bijvoorbeeld vanuit Radewijk

richting Twente wil, aangezien het wegdek

aan de Nederlandse kant nu nog

redelijk van kwaliteit is, leek het ons

goed om dit met de gemeente te bespreken,

het wegdek aan de Duitse kant

wordt er namelijk niet beter op, maar

onderhoud vindt er amper plaats, we

hebben de situatie ter plekke bekeken.

Plaatselijk Belang heeft al meerdere

keren contact gehad met Wielen, maar

hun financiële ruimte is beperkt plus dat

zij aangeven dat de verkeersproblematiek

vooral veroorzaakt wordt vanuit de

Nederlandse kant. Tussen 12 november

en 10 december zal er een weg meting

plaatsvinden hoeveel verkeer er werkelijk

gebruik maakt van de grensovergang.

Wat er ook bijkomt, is dat de Gemeente

opdracht gegeven heeft om alle

bruggen over de Radewijkerbeek technisch

te inspecteren. Plaatselijk Belang

zou het jammer vinden als er bij de Pekelbrug

eenzelfde situatie zou ontstaan

als op de Balderhaar (doorgang breedte

2.00 meter). Dit geeft veel overlast voor

het landbouw bestemmingsverkeer.

Herontwikkeling van De Kniepe

In februari heeft het PB de gemeente

Hardenberg uitgenodigd om tekst en

uitleg te geven over nieuwgevormd beleid

omtrent woningbouw op het platte-


6


land. Tijdens deze vergadering heeft de

woordvoerder van de gemeente, dhr.

Bert van ’t Land, het PB gevraagd na te

denken over de herontwikkeling van het

nieuwbouwplan “De Kniepe” in Radewijk.

Al jaren liggen hier gemeentelijke

kavels die niet verkocht worden.

Het PB heeft daarom in mei een bijeenkomst

voor omwonenden van De Kniepe

georganiseerd om samen te brainstormen

over mogelijkheden voor herontwikkeling.

Uit deze bijeenkomst zijn

een aantal punten naar voren gekomen:

Een plek ontwikkelen waar mensen

samen kunnen komen voor bijvoorbeeld

het houden van een barbecue,

een gezellige plek om elkaar te ontmoeten

om even bij te praten, maar

bijvoorbeeld ook voor het houden

van een activiteit zoals de pannenkoeken

actie voor de sponsoring van

de feestweek van Roke die eens in

de 5 jaar gehouden wordt.

Het geheel moet makkelijk te onderhouden

zijn, maar moet ook leuk

aangekleed worden d.m.v. groen.

Behouden van het trapveldje.

Omwonenden van De Kniepe willen

een stukje grond afnemen van de

gemeente echter niet tegen elke

prijs. Het moet betaalbaar blijven.

Om de gemeente een beeld te geven

van de visie van de omwonenden hebben

we Herbert Oldehinkel gevraagd

deze punten om te zetten in een schets.

Deze schets hebben we aangeboden

aan de gemeente. Inmiddels hebben we

gesprekken gevoerd met dhr. van ’t

Land en onze nieuwe gebiedswethouder

dhr. Breukelman. Op dit moment

wordt door de gemeente verkend of het

ingediende plan haalbaar is.

Paasvuur 2019

Ook in 2019 is er weer een paasvuur

aan de Verkavelingsweg in Radewijk.

De familie Waterink stelt hun perceel

weer beschikbaar voor dit evenement.

U kunt, nadat u contact hebt gehad met

Gertjan Waterink, het snoeihout daar

naar toebrengen. Er wordt alleen snoeihout

ontvangen. Tel. 0523-216476 of

06-36185207.

Gemeente Hardenberg bereikbaar via

WhatsApp

De gemeente Hardenberg is vanaf nu

ook bereikbaar via WhatsApp. Inwoners

kunnen eenvoudig en snel vragen stellen

door een Whatsapp te sturen naar

het nummer: 06-15486921. De gemeente

reageert van maandag t/m vrijdag

tussen 8.30 en 17.00 uur op vragen.

Busreis Plaatselijk Belangen, Ouderengroep

van de Kerk.

Dinsdag 2 oktober was het weer zo ver.

Met een hele volle bus vertrokken we

om half 9 richting Twente.

Onderweg werden de eerste hapjes al

weer rondgedeeld en zat de stemming

er goed in. Al liet het meezingen van het

Roker volkslied nog wel iets te wensen

over. We moeten maar vast gaan oefenen

voor volgend jaar, zodat de chauffeur

niet weet wat hem overkomt.

Tegen 10 uur werden we hartelijk ontvangen

door de heer Veltkamp, van het

Oranjemuseum “Nieuwe Haghuis” in

Diepenheim.

7


8


Tijdens de koffie kregen we de geschiedenis

te horen over het ontstaan van

het museum en welke rol de Oranjes

hierin hebben gespeeld. Het bleek dat

tijdens de 80-jarige oorlog het prinselijke

leger een paar dagen op en rond de

erve (Oude) Haghuis verbleven om op

verhaal te komen en om zich voor te

bereiden op de toekomstige, mogelijke

zware gevechten.

Deze gebeurtenissen hebben de toenmalige

bewoners van het (Oude) Haghuis

zeer sterk beïnvloed. Ze zijn destijds

niet alleen Oranjegezind geworden,

maar ook op het “nieuwe geloof” overgestapt

en dat is in de achterliggende

eeuwen heen zo gebleven.

Na de koffie kregen we uitleg over het

Twents boerenantiek en daarbij vooral

het rode en het blauwe linnen in de kabinetten

en het rode en blauwe servies.

Ook werden er veel anekdotes verteld

over Prinses Armgard, de moeder van

Prins Bernhard, die in op kasteel Warmelo

in Diepenheim kwam wonen.

Na de uitleg kon je nog uitgebreid door

het museum lopen om alle borden, tegels,

bekers, lepeltjes, schilderijen, poppen

met koningskledij, enzovoort te bewonderen.

We vervolgden onze reis naar Restaurant

de Haverkamp in Markelo, waar

een heerlijk diner geserveerd werd. We

kregen ieders 2 schnitzels!! Al heb ik

vernomen dat sommige personen er

nog wel meer hebben gehad. Daarna

als afsluiting een heerlijk toetje.

Met de buikjes goed gevuld gingen we

via een mooie toeristische route naar

Kachelmuseum “Fini’s Hoeve” in Vriezenveen.

Fini verwelkomt ons met een

heerlijke kop koffie of thee en legt daarna

uit hoe het museum is ontstaan.

Zo’n 20 jaar gelden is haar man, Johan

Abbink, met deze verzameling als hobby

begonnen.

Inmiddels staan er zo’n 400 kachels,

haarden en fornuizen uit de periode

1750 tot heden.

Helaas is haar man inmiddels overleden,

maar zij zet het museum toch

voort.

We krijgen de gelegenheid om alles te

bezichtigen en als je vragen had, dan

kon je die aan Fini stellen.

Uiteindelijk waren we tegen 18.00 uur

weer veilig terug bij De Heugte.

SPORTCOMMISSIE

Gym je Fit

Fit zijn en fit blijven? Kom mee sporten

met de Gym je Fit groep in Radewijk.

Deze is zowel voor vrouwen als mannen

bedoeld.

Gym je Fit is op maandagmorgen van

9.30 uur tot 10.45 uur

Dit alles gebeurt onder enthousiaste

leiding van Mini Marissen.

Tel.: 0523-264697.

Streetdance

Vorige keer stond de tijd niet goed in

Roker Proat. Streetdance is woensdag

van 18.30 tot 19.15u.

Er is nog ruimte voor nieuwe leden!

Informatie of aanmelden kan via:

marissawaterink-@hotmail.com.

9


Volle Urenweg 3

7793 HW Hoogenweg

Tel. 0523-270903 - Fax 0523-270905

Mob. 06-51991449

E-mail: bergsma.schilder@outlook.com

10


STICHTING ALGEMEEN BELANG

RADEWIJK

Sinterklaas

Hij komt weer samen met een paar Pieten

op bezoek in De Heugte op zaterdagmiddag

1 december van 14.00 tot

15.00 uur.

De kinderen tot en met groep 5 van de

basisschool zijn van harte welkom.

Prettige feestdagen

De beheerscommissie en het bestuur

van De Heugte wensen u allen prettige

kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

toe.

In het bijzonder willen we de donateurs

bedanken, die doormiddel van hun bijdrage

ervoor zorgen dat we in Radewijk

het dorpshuis in stand kunnen houden.

Onlangs hebben we ook weer onze

jaarlijkse avond gehouden voor de vrijwilligers

als dank voor hun inzet. We

hebben toen afscheid genomen van

enkele vrijwilligers en hun met een attentie

bedankt voor hun inzet.

Nieuwjaarsborrel

De eerste activiteit in het nieuwe jaar is

de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari

2019 van 15:00 tot 16:00 uur.

We willen u daarvoor uitnodigen om in

De Heugte elkaar het goede toe te wensen

en daarbij een glaasje te drinken op

het nieuwe jaar.

Om al vast te noteren

De paasbingo 2019 wordt gehouden op

vrijdag 12 april.

Kerstbingo

Op VRIJDAG 14 december om 20.00

uur gaan de bingoballen weer rollen. Er

zijn weer mooie/lekkere prijzen om de

feestdagen goed door te komen.

Aan het eind van de avond is er de superbingo.

U KOMT TOCH OOK!!!!!!

11


Varen met de Vechtezomp!

Boeken via www.vechtezomp.nl of tel. 06-10258630

Grensoverschrijdende vaartochten op de Overijsselse Vecht in een historische

Vechtezomp met maximaal 30 personen; eventueel max. 50 personen

met 2 zompen (historische platbodems). U kunt ook alleen meevaren.

Afvaarten staan op de website. De Stichting heeft ten doel het beschermen

en doen herleven van het historische- en culturele karakter van het Vechtdal.

Ideaal voor uw jaarlijkse personeelsuitje, familiereünie of buurtactiviteit. Voor

informatie kunt u ook mailen: info@vechtezomp.nl. Rolstoel gebonden passagiers

(2) kunnen ook mee.

Vraag naar de mogelijkheden voor arrangementen, stadswandeling in het

historisch centrum van Gramsbergen gecombineerd met museumbezoek,

Kaffee mit Kuchen in Laar, rondleiding in bierbrouwerij met proeverij; heerlijk

afsluitend diner in de stadsherberg of in één van de andere horecagelegenheden.

Boek op tijd om teleurstelling te voorkomen!

Radewijkerweg 19

7791 RJ Radewijk

+31 (0) 523 76 87 57

+31 (0) 6 57 01 41 79

Voor al uw gereedschappen/toebehoren en verbruiksarkelen!

www.gereedschapsconcurrent.nl

MAANDAG

DINSDAG-

WOENSDAG

DONDERDAG-

VRIJDAG

ZATERDAG

13.00 / 17.00u

Gesloten

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 16.00u

09.30 / 15.00u

Buiten openingsjden alleen op afspraak

12

gereedschapsconcurrent


TONEELVERENIGING ROKE

Beste mens’n,

Het toneelstuk woar wej now drok

met an ’t instudeern bint hef de titel

Bokkesprongen!

De veurige keer hek jullie al wat verteld

over Frederik en zien 70 ste verjoardag…..

wat zeker gien saaie gebeurtenis

giet wörd’n. Dat alles speult zich of

in een prachtige umgeving.

Ik keek mej de oog’n uut en was d’r stille

van. Now en dat gebeurt echt niet zo

heel vaak!

Prachtig! Ik goa d’r niet meer over verklappen

en ok niet over het toneelstuk

want ik vind daj ’t gewoon mut komm’n

bekieken!

Kom en loat oe verrassen, wej doet samen

met oese neje regisseur Henk

Peeneman oes stinkende best um oe

een geweldig, gezellige oamd te bezorg’n.

De eerste daotums bint bekend dus ie

kunt alvast een plekkie reserveer’n veur

vrijdag 18, zoaterdag 19 en

zoaterdag 26 januari 2019!

Tot de volgende proat!

Marchien

Het decor mens’n is, net as Frederik

zien verjoardag, absoluut niet saai.

13


Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren.

De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur.

www.aspergetuin.nl

Noord-Oosterweg 25 Radewijk

14


POTJAPPEL PROAT

NIEUWS VANUIT DE ROEVELZ

De R zit weer (een poosje) in de

maand, dus de hoogste tijd voor een

nieuw seizoen RRROEVELZ…!

Activiteit 1, Vrijdagavond 5 oktober, De

Heugte, Grote zaal.

Jawel, de grote zaal in plaats van de

biljartzaal zoals in de afgelopen jaren.

Dankzij de nieuwe beamer, in combinatie

met onze eigen geluidsinstallatie, de

locatie voor een gezellig avondje in het

‘donker’. Het was tijd voor de ROEVELZ

FILMAVOND! Met zo’n dertig kinderen

werd gekeken naar de komische Nederlandse

familiefilm ‘De Familie Slim’. De

Familie Slim gaat over een uitvindersgezin

waarvan de jongste zoon Max,

wiens uitvindingen altijd mislukken, zich

het buitenbeentje voelt van de familie.

Wanneer zijn ouders en zus tijdens een

groot uitvindersfestival ontvoerd worden

moet Max alles op alles zetten om hen

te redden met een uitvinding die (wel)

werkt.

Niet alleen de kinderen waren enthousiaste

kijkers in het donker. Na een kort

pauze, voor drinken, chips en ander

lekkers, zat iedereen weer geboeid te

kijken naar de afloop van deze toch ook

wel spannende film.

Activiteit 2, Tijd voor een “griezelig”

feest op vrijdag 2 november….

De Roevelz Halloween-disco!

Met tweeëndertig kinderen, bijna allemaal

prachtig verkleed en/of geschminkt,

hebben we een hele leuke

disco-avond gehad. Een aantal van de

kinderen waren wel heel erg mooi verkleed

en waren getransformeerd tot

ware Halloween verschijningen. Isis

Klokkert en Roelof Timmerman kregen

een prijsje voor de mooiste Halloweenoutfit.

Bekijk de foto en probeer

maar eens hoeveel kinderen te herkennen

zijn. Er werd gegriezeld, gedanst,

gezongen, gedronken en gesnoept.

15


16


Kortom, het was een geslaagde avond

en een supergezellig feest.

De volgende activiteit is gepland op 7

december 2018.

Xander, Gerben, Gonnie, Jenieke en

Edwin

SAMENLEVINGS-SCHOOL

RADEWIJK DEN VELDE.

Na een periode van voorbereiding,

onderzoek en raadplegingen is net

voor de zomervakantie het besluit

genomen om de scholen in Radewijk

en Den Velde te fuseren tot één samenlevingsschool

in de regio.

CBS ’t Kompas en OBS Den Velde zijn

hiermee de eerste school in de regio die

opgaan in een Samenlevingsschool

maar zeker niet de eerste in de provincie

of in Nederland. Door de toenemende

vergrijzing in ons land zijn er met

name in de Achterhoek, Limburg,

Zeeland en Friesland al tientallen fusies

tussen openbaar en christelijk onderwijs

tot stand gebracht. Met als doel een

duurzame onderwijsvoorziening op het

platteland te creëren.

In alle gevallen waar je tot een samenwerking

of fusie komt zullen er emoties

en sentimenten loskomen, dat is logisch

en hoort bij zo’n proces. Je laat immers

iets achter wat vertrouwd en goed voelde

en het nieuwe is nog onbekend.

Maar de regio moet vooruitkijken, dat

heeft de medezeggenschapsraad van

CBS ’t Kompas al een paar jaar geleden

ingezien met het verzoek aan het bestuur

van Chrono om onderzoek te

doen naar samenwerking met OBS Den

Velde.

17

Na een roerige periode is CBS ’t Kompas

het nieuwe schooljaar goed begonnen

en heeft er in september een eerste

informele ouderavond plaatsgevonden

voor de ouders van beide scholen. Een

goede avond die gehouden werd in de

school van Den Velde. Tijdens deze

avond werden de toekomstplannen nogmaals

toegelicht en konden de ouders

onderling kennismaken. Tevens was te

zien dat Kinderwereld uit Coevorden

inmiddels gestart is met de beloofde

kinderopvang. Het belangrijkste van de

avond was wellicht het feit dat we konden

melden dat Chrono de nieuwe directeur

voor de fusieschool gaat leveren

in de persoon van Erwin Breukelman.

Erwin is nu al locatieleider op CBS

’t Kompas.

In het komende jaar worden de plannen

voor de verbouwing van het gebouw

van de school in Den Velde nader uitgewerkt

en zijn er diverse werkgroepen

aan de slag om de puntjes op de i te

zetten. Beide teams/scholen draaien in

2018-2019 gewoon los van elkaar door.

Er is afgesproken dat er in dit schooljaar

geen verplichte, gezamenlijke activiteiten

plaatsvinden. De feestelijke ouderavond,

vieringen etc. gebeuren gewoon

op iedere school apart!

We laten een tijdperk van aparte scholen

in Radewijk en Den Velde achter

ons en maken ons op voor een tijdperk

van Samen-school-zijn in regio Den

Velde/Radewijk.

Met een vriendelijke groet,

Henk Brink

Voorzitter college van bestuur Chrono


PUZZEL’N

BIJNAMEN

Bijnamen kunnen op verschillende

wijzen ontstaan. Vaak verwezen bijnamen

naar het werk of beroep van

de man of vrouw, maar ook wel naar

lichamelijke eigenaardigheden, kwalen,

gebreken of afwijkingen, uitspraken,

gedragingen en/of kleding. Bijnamen

kunnen betreffende personen

ook kwetsen.

in uw omgeving. Ons leek het in ieder

geval eens leuk om hierover een soort

van puzzel in Roker Proat te plaatsen.

Wij hebben 27 bijnamen links in een

kolom geplaatst en rechts in een kolom

de oorspronkelijk naam. Nu is het de

bedoeling dat u de juiste bijnaam bij de

juiste oorspronkelijke naam plaatst.

Wij wensen u succes.

In Hardenberg en omringende dorpen

zoals Roke, Den Velde, Hoogenweg,

Venebrugge enzovoort. Waar vroeger

meerdere mensen bekend waren onder

dezelfde achternaam en/of voornaam

was het gebruikelijk onderscheid te maken

door gebruik van een bijnaam.

Soms waren mensen bekender onder

hun bijnaam dan onder hun werkelijke

naam. Bijnamen moesten onderscheid

maken tussen de personen en mogelijke

verwarring te voorkomen. Zo woonden

er in Hardenberg en omringende

dorpen veel mensen met achternamen

als Breukelman, Zweers, Waterink,

Broekroelofs, Ramaker enz.

Om onderscheid te maken tussen de

mensen met bijvoorbeeld de naam

"Breukelman” werden persoonsgebonden

bijnamen gegeven, zoals, "Napse”,

“Bokkenrieke” of bijvoorbeeld met de

naam Zweers, “Rond”, “KuubHenduk”.

Wellicht kent u als lezer van de Roker

Proat, vast wel iemand met een bijnaam

18


BIJNAAM

1 Baas

2 Bakkie

3 Bek Ep

4 Blaankvoort

5 Botter Ap

6 Botterkonte

7 Bult

8 Fiele

9 Geurn

10 TJaak’n blok

11 Ka

12 Kamelemes

13 Karel Harm

14 Kater

15 Kippen Roelfie

16 Kleemjans

17 Klokken

18 Klomps

19 Klooster Bats

20 Konink

21 Korelmina

22 Kromhof

23 Lambersboer

24 Leemgravens

25 Meister Gaais

26 Meister Frits

27 Mien Sik

OORSPRONKELIJKE NAAM

1 Waterink

2 Odink

3 Ribberink

4 Ekkelenkamp

5 Kremer

6 V/d Velde

7 Reins

8 Kampman

9 Broekroelofs

10 Bruggeman

11 Folkers

12 Meijer

13 Wolbink

14 Hamhuis

15 Kremer

16 Hutten

17 Hakkers

18 V/d Veen

19 Zweers

20 Klokkert

21 Meierink

22 Ravekes

23 Snijders

24 Hamberg

25 Borger

26 Veurink

27 Nijeboer

19


Radewijkerweg 37 Tel. 0523‐216497
VERJAARDAGEN

FEESTJES

VERGADERINGEN

Afspraak:

Herman Bulthuis

Tel. 0523‐216570

b.g.g. 06‐15520539

20


KLEURPLAAT (INLEVEREN VOOR 3 FEBRUARI BIJ BERTUS OF MARIANNE)

21


22


RECEPT

APPELBOLLEN

de appelbol. Bak de bollen in ca. 25

min. goudbruin. Let op: het vanillestokje

is niet eetbaar!

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd het vanillestokje met een

scherp mes in de lengte aan één kant

open. Schraap het merg eruit met de

punt van het mes en voeg dit toe aan

de amandelspijs. Klop het ei los en

meng de helft ervan met de spijs en

voeg de kardemom toe. Schil de appels

en haal het klokhuis eruit met

een appelboor.

Vul de appels met het mengsel. Snijd

het bladerdeeg in gelijke stukken per

portie die groot genoeg zijn om een appel

mee te bedekken. Rol het deeg

eventueel een beetje uit. Leg op elk

stuk een appel. Vouw het deeg over de

appel tot een mooie bol en leg met de

vouwkant naar beneden op een met

bakpapier beklede bakplaat.

Variatietip:

Kun je geen vanillestokjes vinden? Gebruik

dan vanillesuiker of aroma voor de

vulling. Bewaar de steeltjes van de appels

om in plaats van de leeg geschraapte

vanillestokjes vlak voor het

bakken in de bol te steken. De steeltjes

zijn niet eetbaar.

Ingrediënten

1 vanillestokje

100 g amandelspijs (pakje 300 g)

1 middelgroot ei

1 tl gemalen kardemom (Ah)

4 Elstar-appels

270 g vers bladerdeeg

2 el kristalsuiker

Bestrijk de bollen met de rest van het ei

en strooi er de suiker over. Knip het

leeggeschepte vanillestokje in gelijke

stukken en steek die als een ‘steeltje’ in

23


OALE PROAT

VERHAAL VAN STEENBERGEN (1)

In de afgelopen Roker Proats heb ik

het gehad over de geschiedenis van

het sportveld en ‘De Proatpot’. In deze

editie verteld Henk Steenbergen

over zijn herinneringen aan zijn tijd

in Radewijk:

De boerderij op de foto is de plek waar

ik ben geboren en opgegroeid. Het

adres was: Radewijk I 154 en de plek

doet tegenwoordig dienst als sportevenemententerrein

van Radewijk.

Het was een gemengd bedrijf, ongeveer

12 melkkoeien, 10 zeugen met biggen,

100 legkippen, 10 hectare grond.

De boerderij werd gehuurd van de familie

Broekroelofs (MeistersAb) en werd

telkens voor een paar jaar verhuurd.

zodat de boerderij eventueel geëxploiteerd

zou kunnen gaan worden door

één van de zoons. Deze huurperiodes

waren voor mijn vader Lambert Steenbergen

geen basis om de boerderij

voort te zetten. We hadden nog wel

rond 1960 een melkmachine aangeschaft

maar dat was het wel ongeveer

wat de mechanisatie betrof.

In 1964 konden we de boerderij kopen

met 1 hectare grond voor een prijs

waarvan je nu zou watertanden, maar in

die tijd, met de onderhoud status en

geen uitzicht op voldoende grond voor

een langere periode, geen optie. De

foto is genomen nadat wij zijn vertrokken

naar Heemse (Norden) en het

ziet er al totaal verwilderd uit.

24


Op de voorgrond hadden we een grote

moestuin met aan de rand pruimebomen,

een affiesboom, een perenboom

en appelbomen. Pal naast het huis

stond een lindeboom, waar we 's zomers

lekker op een bank in de schaduw

konden zitten.

Rechts voor stond het bakhuisje. Hierin

werden aardappels gekookt voor de

varkens. Ook zaten er aan de andere

kant nog 2 varkenshokken in. Verder

stonden hier de tonnen met voer voor

de kippen en voor de varkens. Dit voer

werd 1 maal per week aangeleverd door

de Coöperatie uit Hardenberg, waar

mijn vader later ook is gaan werken.

Rechts staat de hooischuur, met een

opslag voor landbouwmachines en aan

de achterkant een groot kippenhok.

Overdag liepen de kippen gewoon los

over het erf te scharrelen. De bedoeling

was dat ze de eieren in de nesten in het

kippenhok legden, maar soms maakten

ze ook zelf een nest in de groenstrook

rond het erf.

Achter de hooischuur bevond zich nog

een andere grote schuur (niet zichtbaar

op de foto) met varkenshokken, kippenschuur,

opslag van stro, steenkolen

voor de fornuis-pot in het bakhuis en

voor de winter en ook nog landbouwmachines.

Verder stond er nog een kuikenhok

waar de jonge kuikens werden

groot gebracht die later weer legkippen

werden.

Naast de boerderij was er tot 1955 nog

een eupel (een tredmolen), dit was een

kruis van twee boomstammen, waartussen

het paard rondjes liep. In het midden

zat onder dit kruis een raderwerk,

tandwielkast, die ondergronds via een

stangenstelsel, de boerderij inliep. Terwijl

het paard dan rondjes liep werd binnen

een bietenmachine of een strosnijmachine

aangedreven. Als klein jongetje

ging je dan buiten op één van de

kruisbomen zitten en werd je als in een

draaimolen rondgedraaid, terwijl je met

de leidsels het paard aanspoorde om

door te lopen. Later kregen we een

elektromotor, die de paardenkracht verving.

In de boerderij zelf zaten in het voorhuis

een "washoek" met een waterpomp die

het water uit een put voor het huis haalde;

rond 1960 werd er waterleiding aangelegd

en verdween de waterpomp. Als

kinderen vonden we de waterleiding

een uitkomst, toen dit was aangelegd

hoefden we ‘s avonds geen water meer

te pompen als drinkwater voor de koeien.

Naast de "washoek" zat een klein kamertje,

de provisieruimte. Hier werden

de weckflessen met vlees van de slacht,

weckflessen met boontjes, wortels etc.

bewaard.

Wordt vervolgd.

25


26


COLLECTES KOMENDE TIJD

27 jan - 02 feb Hersenstichting

03 mrt - 09 mrt Jantje Beton

10 mrt - 16 mrt Amnesty Int.

HERSENSTICHTING

GOEIE DOEL’N

Hersenstichting Nederland is opgericht

op 18 juni 1989. De inkomsten

van de stichting komen van donateurs,

loterijen en de jaarlijkse collecte.

De Hersenstichting is de enige

stichting in Nederland die zich richt

op het brede spectrum van 'Heel de

hersenen'. Ze richten zich op alle aspecten

van de hersenen, in plaats

van vooral op specifieke hersenaandoeningen.

Eén op de vier mensen in Nederland

heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen

vormen een enorme belasting:

voor patiënten, hun omgeving

en de maatschappij. Ruim 27% van de

totale zorgkosten wordt besteed aan

mensen met hersenaandoeningen.

Onze missie

Het is de droom van de Hersenstichting

om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen

te voorkómen, te verminderen

en te stoppen. Zodat mensen

27

langer leven met meer kwaliteit.

Om de doelen van de stichting te bereiken

subsidieert de Hersenstichting wetenschappelijk

hersenonderzoek naar

de oorzaken en behandeling van hersenaandoeningen,

geeft voorlichting

over hersenen en hersenaandoeningen

aan het publiek, en bevordert de samenwerking

tussen organisaties die

zich met hersenen en hersenonderzoek

bezighouden (onder andere patiëntenorganisaties).

De Hersenstichting is een Nederlandse

goede doelen organisatie en is in het

bezit van het CBF-keurmerk, dat de

garantie biedt dat minimaal 75 procent

van de inkomsten naar de doelstelling

gaat. Ze houdt kantoor in Den Haag.

https://www.hersenstichting.nl

ALZHEIMER NEDERLAND

COLLECTE 2018

Help alzheimer overwinnen,

dan hoeft niemand

zichzelf te verliezen.

De collecte van Alzheimer Nederland

heeft in Radewijk €339.97 opgebracht.

Deze opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk

onderzoek naar dementie,

hulp, informatie en belangenbehartiging

voor mensen met dementie en hun

naasten.

Alle gevers en collectanten worden hartelijk

bedankt.

Jenny Meijer


28


PROATPENNE

EVEN VOORSTELLEN…

Dan ook aan ons de vraag of we een

stukje willen schrijven voor in de Roker

Proat ... even voorstellen wie er

aan de Stobbenhaarweg in Radewijk

wonen:

Arnout Bulthuis, Jessica de Vries,

Bram en Lieke Bulthuis.

Arnout komt van de Hoogenweg, heeft

altijd bij de Rabobank gewerkt totdat hij

de kans kreeg om het melkveebedrijf

van Oom en Tante over te nemen. In

januari van dit jaar zij we van Oud Baalder

naar Roke verhuisd.

Jessica, werkzaam bij de Baalderborggroep,

heeft altijd in Gramsbergen gewoond.

Toch zijn hier ook nog enkele

Rokerroots te vinden, haar moeder

komt namelijk uit huis aan de Boterdijk.

Bram is inmiddels alweer 8 jaar en gaat

met veel plezier naar 't Kompas in Radewijk.

Naast helpen op de boerderij

mag hij graag voetballen. Lieke is net 3

jaar en al een heel dametje die ook

graag papa wil helpen.

We hopen dat we nog heel veel van het

mooie Roke kunnen genieten!

We hebben in ieder geval al de hartverwarmende

belangstelling kunnen ervaren

nu Arnout een tijdje uit de 'running'

is.

Via deze weg willen we iedereen hiervoor

dan ook hartelijke danken!

Groeten Arnout, Jessica, Bram en Lieke

29


Radewijkerweg 19 A

7791 RJ Radewijk

Telefoonnummer: 0523 216 054

korenmolenwindlust@baalderborggroep.nl

Onze producten:

Brood en banket

Meel en bloem

Openingsjden:

Maandag ‐ donderdag

9.00 tot 15.30u

Op deze dagen is er brood op bestelling.

Mixen en cadeaupakkeen

zijn aljd verkrijgbaar.

Vrijdag 8.30‐15.30u

en

Zaterdag 8.30‐14.00u

op deze beide dagen is er aljd vers

brood en banket.

Bakmixen:

- cake, taart & koek

- broodmixen

- pannenkoeken & poffertjes

- seizoensproducten

- zaden, granen, etc

30


HANDIG LIESIE

POLITIE

Spoed: 112

Geen spoed, wel politie?

Bel dan: 0900-8844

BRANDWEER

Spoed: 112

088-1197000

HUISARTSENPOST

0900-3336333

ZIEKENHUIS HARDENBERG

0523-276000

MELDING LICHTPUNT

Limitec Helder Licht BV

0523-265111

http://www.geenlichtindestraat.nl/

SPORTVELD / PROAT POT

Gerben Spijkers

0523-216415

gerbenenjolanda@hotmail.com

AED

Contactpersoon: Henk Reefman

06-10961200

Locatie defibrillator::

Hoofdingang De Heugte

Hoofdingang De Opgang

OBS Den Velde

RADEWIJK ALERT

Aanmelden vanaf 18 jaar, via

112hardenberg.nu/hardenbergalert

NOABERSCHAP

Aanvraag hulp, bel 06-23113226

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

14-0523

CHEMOKAR

Iedere derde donderdag van de maand:

Radewijk, Ned. Herv. Kerk

(13.45 - 14.15 uur)

Hoogenweg

(14.30 - 15.00 uur)

HUREN DE HEUGTE

Herman Bulthuis

0523-216570

b.g.g. 06-15520539

31


32


AGENDA

DATUM WAT WAAR HOE LAAT

01 december Sinterklaas De Heugte 14.00u

07 december Activiteit Roevelz

14 december Kerstbingo De Heugte 20.00u

05 januari Nieuwjaarsborrel De Heugte 15.00u

11 januari Activiteit Roevelz

18 januari Toneelvereniging Roke De Heugte 20.00u

19 januari Toneelvereniging Roke De Heugte 20.00u

26 januari Toneelvereniging Roke De Heugte 20.00u

15 maart Activiteit Roevelz

12 april Paasbingo De Heugte 20.00u

10 mei Activiteit Roevelz

21 juni Activiteit Roevelz

12 juli Activiteit Roevelz

EERSTE DONDERDAG V/D MAAND

Oud papier ’t Kompas deponeren in de

container (kruising Mastdijk en Mastbrugweg).

EERSTE ZATERDAG V/D MAAND

Oud papier OBS Den Velde.

DERDE DONDERDAG V/D MAAND

Chemokar voor het inleveren van klein

chemisch afval bij De Opgang van

13.45 tot 14.15 uur.

NOABERMOALTIED

Opgeven bij Geesje (0523-216566)

of Rezina (0523-216237).

ROKER PROAT

CONTACTPERSOON

Bertus Bosscher (06-57806311)

Graag Bertus bellen of mailen naar

rokerproat@radewijk.eu voor het vermelden

van uw activiteiten in deze

agenda. En om te kijken of deze niet

samenvallen met andere activiteiten.

KOPIJ

Voor de volgende Roker Proat bij voorkeur

aanleveren via e-mail op

rokerproat@radewijk.eu.

Inleveren kan ook bij Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30) voor 3 februari

2019.

33


34


KIEK TOCH IS

WAS DA?

Onder deze kop beproeven we de Rokenaren

over hun kennis over oude gebruiksvoorwerpen.

We plaatsen een

detailfoto van een voorwerp uit vervlogen

dagen en de mensen moeten raden

wat het voorwerp is. Degene die eind

2018 de meeste oplossingen goed

heeft, krijgt een prijsje.

WIE IS DIT?

Ook nu weer twee foto’s “uit de oude

doos”.

Mocht u ze herkennen, stuur dan een

mail naar rokerproat@radewijk.eu, lever

in bij of bel Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30, 06-57806311).

Degene die na vier edities de meeste

foto’s heeft herkend, wordt verblijd met

een prijs.

Deze jongeheer is nu midden vijftig

Ook deze jongedame is nu midden vijftig

35


36

More magazines by this user
Similar magazines