Roker Proat 2019 J28 nr1

rokerproat

Nieuwsblaadje Radewijk

Maart 2019, jaargang 28 nr. 1

ROKER PROAT

DORPSKRANT VOOR RADEWIJK EN OMGEVING


2


PROAT VEURAF

BESTE ROKE-LEU,

De winter is alweer bijna voorbij. Het

was helaas niet de mooie winter die

wij voor ogen hadden. Naar onze mening

iets te nat. De lente lijkt een stuk

droger en zonniger te worden.

We willen zoals gebruikelijk in deze eerste

editie de adverteerders weer hartelijk

danken voor hun steun. Ook de

mensen die voor kopij zorgen willen we

hartelijk danken. Zonder de steun van

onze adverteerders en vrijwilligers

zouden wij de Roker Proat niet draaiend

kunnen houden.

In deze Roker Proat zoals gewoonlijk de

oplossingen van de puzzels van vorig

jaar en natuurlijk ook de prijswinnaars.

De kleurplaatwedstrijd is deze keer gewonnen

door Leon Snijders. Binnenkort

krijgt hij zijn prijsje! De andere prijswinnaars

staan verderop in deze Roker

Proat.

Verder een stuk dat in De Toren heeft

gestaan over de samenlevingsschool

Ravelijn, het vervolg van de herinneringen

van Henk Steenbergen, verslag van

de Roevelz, een lekker recept en nog

veel meer!

Dus is er weer genoeg te lezen.

INBRENG ROKER PROAT

Dankzij (vaste) schrijvers, donateurs,

adverteerders en het Plaatselijk Belang

lukt het ons al bijna 28 jaar om de Roker

Proat te verspreiden. Als het aan

ons ligt, gaan we hier nog heel wat jaren

mee door. Toch zijn we altijd nog op

zoek naar kopij en nieuwe adverteerders.

Voor meer informatie over de mogelijkheden,

informeer dan bij de redactie.

Mochten jullie ideeën of kopij willen inbrengen,

dan kan dit bij Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30) of door te

mailen naar rokerproat@radewijk.eu.

Kopij voor de volgende Roker Proat,

kleurplaten en oplossingen graag inleveren

vóór 3 mei.

REDACTIE ROKER PROAT

Bertus Bosscher

Roelof Hagedoorn

Marianne Kelder

Lidy Kremer

3


4


DORPS PROAT

PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK

Secretariaat:

André Schutte, De Kniepe 8

7791 RX Radewijk, tel. 0523-261956

plaatselijkbelang@radewijk.eu.

Ledenvergadering 2019

Onze jaarlijkse ledenvergadering houden

we op donderdagavond 21 maart

a.s. zoals gebruikelijk in De Heugte,

aanvang 20.00 uur.

Naast de gebruikelijke huishoudelijke

zaken zoals de financiën en de kascontrole

kunnen we via de rondvraag alle

mogelijke zaken aan de orde stellen.

Na de pauze hebben we een spreker

die ons meer gaat vertellen over de ontwikkelingsplannen

op het voormalig

terrein van camping de Klaverhof. Alle

leden ontvangen nog de officiële uitnodiging

voor deze vergadering.

Stem op Plaatselijk Belang Radewijk!

Ook dit jaar doet Plaatselijk Belang

weer mee aan de Rabobank Clubkas

Campagne. Deze keer gaan we voor

een bijdrage aan de vervanging van de

AED die geplaatst is bij De Heugte. Deze

AED is nu 10 jaar oud en het is daarom

aan vervanging toe. De totale kosten

hiervoor bedragen € 2179,-. Bij dit

bedrag zit een onderhoudscontract van

10 jaar. Samen met De Heugte en

Plaatselijk Belang proberen we dit bedrag

bij elkaar te krijgen. We hebben

daarom uw stem voor de Clubkas Campagne

hard nodig. Als je lid bent van de

5

Rabobank ontvang je begin maart 5

stemkaarten. Vervolgens kun je via internet

je stem uitbrengen. Je mag hierbij

maximaal 2 keer stemmen op dezelfde

club of vereniging. Dus doe mee en

stem het liefst 2 keer op Plaatselijk Belang

Radewijk. De stemperiode loopt

van 15 t/m 31 maart.

Herontwikkeling van De Kniepe

Op dit moment helaas nog geen nieuws

hierover, we wachten op een voorstel

van de gemeente w.b.t. de kosten tot

herstructuring.

Nieuwe fietsverbinding met Duitsland

Zoals u heeft kunnen lezen in de Toren

van 9 januari jl. wordt er achterin Radewijk

een fietsverbinding met Duitsland

tot stand gebracht.

De gemeente Hardenberg en Laar willen

graag een grensoverschrijdende

fietsverbinding tussen de Radewijkerweg

en Scholtsmanns Diek (Duitsland),

om zo het Nederlandse Fietsennetwerk

en de Grafsschafter fietsentour met elkaar

te verbinden.

Er is overeenstemming bereikt met de

grondeigenaren, zodat de plannen nu

uitgevoerd kunnen worden.

Pekeldijk/Zür Peckelbrücke.

Zoals jullie zelf ongetwijfeld al vaak geconstateerd

hebben is de Pekeldijk

(Duitsland: Zur Peckelbrücke) aan Duitse

zijde ronduit slecht. De weg loopt

rond en er zitten behoorlijke gaten in.


6


Het PB heeft de gemeente gevraagd of

zij met haar Duitse partner contact op

wil nemen en de staat van de weg wil

bespreken. Dit omdat het PB zelf al

meerdere malen bij het lokale bestuur

van Duits Wielen het probleem heeft

aangedragen, echter zonder succes.

Het antwoord vanuit Duitsland is dat er

geen geld voor dit soort wegen beschikbaar

is. De gemeente wilde het gesprek

best voeren, maar wel op basis van feiten.

Daarom heeft zij in de periode van

9 november tot 10 december een verkeerstelling

op de weg uitgevoerd. Het

idee is dat er veel vrachtverkeer via deze

weg rijdt, waardoor de weg steeds

slechter wordt. Uit de telling is naar voren

gekomen dat de weg niet meer of

minder wordt belast dan andere kleinere

grensovergangen. Desondanks heeft de

gemeente de slechte staat van De Pekeldijk

wel aangekaart bij haar Duitse

partner, maar ook daar werd aangegeven

dat er geen geld beschikbaar is

voor dit soort onderhoud aan wegen.

Als PB hebben we gevraagd om het nu

ambtelijk op een hoger niveau in te

brengen. Provincie richting Deelstaat.

Als aanliggend grensdorp aan Duitsland

zijn wij niet de enige in Overijssel die

hiermee te kampen heeft. Bijvoorbeeld

ook de grensovergang bij Manderveen

laat te wensen over. We hebben met de

gemeente ook gesproken over de optie

van het afsluiten voor zwaar vrachtverkeer

(uitgezonderd bestemmingsverkeer),

maar gelet op de telling die is

gehouden, is dit momenteel niet reëel

om in te stellen. De gemeente heeft

toegezegd dat zij de weg aan Nederlandse

zijde goed blijft monitoren en

daar waar nodig reparaties zal uitvoeren.

Momenteel wordt ook de toestand

van de brug over de Radewijkerbeek

onderzocht. Zodra hierover nieuws is

wordt het PB hierover door de gemeente

bericht. Helaas zullen we het hier

voorlopig mee moeten doen, mochten

er nieuwe ontwikkelingen zijn dan hoort

u dat van ons.

Paasvuur 2019

Ook in 2019 is er weer een paasvuur

aan de Verkavelingsweg in Radewijk.

De familie Waterink stelt hun perceel

weer beschikbaar voor dit evenement.

U kunt, nadat u contact hebt gehad met

Gertjan Waterink, het snoeihout daar

naar toebrengen. Let op; er mag alleen

snoeihout gebracht worden!

Tel. 0523-216476 of 06-36185207.

Gemeente Hardenberg bereikbaar via

WhatsApp

De gemeente Hardenberg is vanaf nu

ook bereikbaar via WhatsApp. Inwoners

kunnen eenvoudig en snel vragen stellen

door een app te sturen naar het

nummer: 06-15486921. De gemeente

reageert van maandag t/m vrijdag tussen

8.30 en 17.00 uur op vragen.

KPN Mast

Volgens de laatste berichten zal de aannemer

in week 7 de fundatie voor de

mast aanleggen en in week 11 zal de

bouw gestart worden. De verwachting is

dat eind april de locatie operationeel zal

zijn, aldus KPN.

7


STICHTING ALGEMEEN BELANG

RADEWIJK

Donateursactie

Als bestuur zijn we blij dat er een groot

aantal inwoners van Radewijk en omstreken

jaarlijks De Heugte financieel

steunen. Omdat we verplicht zijn een

vooraankondiging te doen van de incasso

van de jaarlijks toegezegde bedragen,

willen we u laten weten dat we

eind mei van diegene die ons hebben

gemachtigd het toegezegde bedrag van

hun rekening af gaan schrijven.

Zijn er wijzigingen, dan dit graag

voor 1 mei a.s. doorgeven via

deheugteradewijk@gmail.com of tel.

0523-216547.

Paasbingo

Vrijdag 12 april om 20.00 uur is weer de

jaarlijkse paasbingo.

Als vanouds met mooie prijzen en als

klap op de vuurpijl aan het eind van de

avond de SUPERBINGO met een paasbeste

Superhoofdprijs.

We rekenen op u komst!

Pedicure

Meer dan 20 jaar heeft Tineke Wopken,

als medisch pedicure, spreekuur gehouden

in De Heugte. Met ingang van mei

2019 geeft zij het stokje door aan Roelie

Bril.

Roelie Bril komt uit Holtheme. Zij zal,

zoals haar voorgangster, op de eerste

donderdag van de maand (vanaf

13.00u) het spreekuur voortzetten. Ze

werkt op afspraak, haar telefoonnummer

is: 06-12585587.

Met uw financiële steun kunnen we, net

als met de hierboven genoemde opbrengst

van de bingo’s, De Heugte onderhouden.

We willen dan ook iedereen die ons

dorpshuis steunt hartelijk bedanken

voor de bijdrage.

Als u nog geen donateur bent en nog

niet door ons benaderd, schroom dan

niet, word ook donateur.

Van een aantal donateurs kunnen wij

al een paar jaar niet de toegezegde

bijdrage innen om diverse redenen.

Is uw rek.nr. misschien gewijzigd,

wilt u dan uw nieuwe IBAN doorgeven.

Enkelen van u hebben een blokkering

voor automatische incasso of

iets dergelijks. Het geld wordt dan

overgemaakt naar onze rekening en

net zo snel weer teruggeboekt. Ondanks

nieuwe machtigingen afgelopen

jaar is het probleem gebleven.

Ook uw bijdrage is welkom, misschien

kunt u het probleem verhelpen

door bij uw bank een instelling te

laten veranderen.

8


Op dit moment hebben de volgende

personen zitting in het bestuur van de

stichting:

Voorzitter/bespreekadres:

H. Bulthuis

Secretaris/notulist:

E. Gort

Penningmeester/administratie:

J. Kamphuis

Bestuurslid/beheerscommissie:

J. Nijeboer - Ter Voorde

Bestuursleden:

F.J.A. Borger, R. Kiwiet, G. Spijkers,

M. Schepers - Bekker, G.J. Waterink en

B. Zweers.

MOTORTOERTOCHT?

Hallo motorliefhebbers

van Radewijk,

Het idee is ontstaan

om een keer een motortoertocht

te organiseren

voor iedereen die dit leuk

vindt.

Nu wil ik graag weten of daar animo

voor is.

Bel of WhatsApp mij (voor 1 april a.s.)

zodat we een datum kunnen prikken.

Mijn nummer: 06-13278737

Groet Gerben Spijkers.

SCHUURVERKOOP ERVE

RAMAKER

Zaterdag 30 maart is er op Erve Ramaker

een schuurverkoop. Er worden dan

heel veel spullen, o.a. boeken, leuke

hebbedingetjes, bloempotten, schemerlampjes,

stoelen etc. voor kleine prijzen

vanuit de schuur verkocht.

Het begint om 9.00 uur.

VRIJWILLIGER GEZOCHT!

Plaatselijk Belang is op zoek naar iemand

die mollen wil vangen op het

sportveld, zodat met Koningsdag het

veld er weer mooi bij ligt.

Graag melden bij Henk Reefman (06-

10961200).

STEKJESMARKT 11 MEI

Tussen 10.00 en 13.00 uur zijn er op

het kerkplein De Opgang, Radewijkerweg

31 weer allerlei planten, struiken

en tuinbenodigdheden te koop.

Ook is de creatieve werkgroep weer

aanwezig met mooie en praktische artikelen.

Een aanrader voor een origineel cadeau

en tevens zeer geschikt voor Moederdag.

Ook voor koffie, koek, taart en warme

broodjes bent u op deze goede doelenmarkt

aan het goede adres.

Gezelligheid is troef op dit jaarlijkse

evenement waar iedereen van harte

welkom is. De opbrengst is dit jaar voor

De Opgang.

Heeft u planten, bollen, knollen, heesters,

struiken of tuingereedschap over?

Of wilt u meehelpen door in het vroege

voorjaar hiervoor één-jarigen of moestuinplantjes

te zaaien of planten te stekken?

Inzamelpunten:

Alie Peeneman, Lindeldijk 2A, 0523-

216468, Janny Hutten, Hoogenweg 49

en Miny Schutte, A.Risaeusstraat 4,

Hardenberg, 0523-264349.

Graag tussen 21 april en 6 mei.

9


10


SPORTCOMMISSIE

Gym je Fit

Fit zijn en fit blijven? Kom mee sporten

met de “Gym je Fit” groep in Radewijk.

Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.

“Gym je fit” is op maandagmorgen

van 9.30 tot 10.45u.

Kom gerust een keer kijken of het wat

voor je is! Of geef je meteen op bij Minie

Marissen. Tel.: 0523-264697

Streetdance

Ook hier is er nog ruimte voor nieuwe

leden, zowel jongens als meisjes vanaf

groep 2. De lessen zijn op woensdagavond

van 18.30-19.15u. Kom gerust

eerst een keertje kijken!

Aanmelden kan via:

marissawaterink-@hotmail.com

11


Volle Urenweg 3

7793 HW Hoogenweg

Tel. 0523-270903 - Fax 0523-270905

Mob. 06-51991449

E-mail: bergsma.schilder@outlook.com

12


TONEELVERENIGING ROKE

wej nog niet eerder met maakt.

Het toneelspeulen zit dan toch echt in

de genen, prachtig um te zien.

Ok het vermelden weert is dat Liset Hutten

effen in veul veur onze kunstenares

in het toneelstuk Margriet Smit, die in

verband met een heup operatie tijdeluk

uut de running was.

Beste mens’n,

Bokkesprongen! Het bleek een

prachtig toneelstuk, wat hebbe wej

geneuten van oes publiek enne……..

’t publiek van oes!

Zo heurt het natuurluk ok te goan

maar dat lukt niet altied. Dit seizoen

was wederom een groot succes. Luu,

bedankt veur jullie komst en de gulle

lach.

Dit joar was het toch wa heel biezunder

dat moeder Ina en dochter Anouk Drenten

samen op ’t toneel stunden. Dat heb

Ge-wel-dig hoe ze de rol hef oppe pakt

en speult hef. Complimenten, want doe

het heur maar is noa.

Net as veurig jaor doe wej ok dit joar

weer met an de Rabobank Clubkas

Campagne, ie leest d’r verderop meer

over. Dizze actie wil ik van harte bej

jullie an beveel’n.

Luu wej rekent op jullie steun!!! Succes!!!

Goed goan en völle wille,

Marchien.

13


Varen met de Vechtezomp!

Boeken via www.vechtezomp.nl of tel. 06-10258630

Grensoverschrijdende vaartochten op de Overijsselse Vecht in een historische

Vechtezomp met maximaal 30 personen; eventueel max. 50 personen

met 2 zompen (historische platbodems). U kunt ook alleen meevaren.

Afvaarten staan op de website. De Stichting heeft ten doel het beschermen

en doen herleven van het historische- en culturele karakter van het Vechtdal.

Ideaal voor uw jaarlijkse personeelsuitje, familiereünie of buurtactiviteit. Voor

informatie kunt u ook mailen: info@vechtezomp.nl. Rolstoel gebonden passagiers

(2) kunnen ook mee.

Vraag naar de mogelijkheden voor arrangementen, stadswandeling in het

historisch centrum van Gramsbergen gecombineerd met museumbezoek,

Kaffee mit Kuchen in Laar, rondleiding in bierbrouwerij met proeverij; heerlijk

afsluitend diner in de stadsherberg of in één van de andere horecagelegenheden.

Boek op tijd om teleurstelling te voorkomen!

Rondje

Radewijk

een ontdekking aan de grens

Fietsen op 10 juni, Tweede Pinksterdag.

Dit jaar verbinden we de erven door aandacht te besteden aan

het Rembrandt jaar. Laat u verrassen op de diverse erven en

neem de kwast ter hand.

Kom genieten van Radewijk, haar ondernemers en de natuur.

Volg ons op facebook, Radewijk.eu en berichten in de krant.

14


POTJAPPEL PROAT

NIEUWS VANUIT DE ROEVELZ

Vrijdagavond, 7 december 2018.

Geen ijs in Roke maar in Nordhorn gelukkig

wel…

Bij de laatste activiteit van het jaar zijn

we, dankzij ondersteuning van een aantal

leuke en behulpzame ouders, met de

kinderen vertrokken naar de ijsbaan in

Nordhorn. De baan was geheel verlaten

en door de hoge luchtvochtigheid hing

er een bijna mystieke nevel boven het

ijs. Hoogste tijd dus om daar verandering

in te brengen en de ijspret te laten

beginnen. Dit jaar waren er een paar

ijsverkenners bij maar de meeste kinderen

hadden de slag al vlot te pakken.

Ook waren er een aantal jeugdigen die

tot de ontdekking kwamen dat je van

het ijsschraapsel “sneeuwballen” kon

maken. Uiteraard waren ook de korte

kuur en sliding specialisten weer aanwezig

en lieten ook de ijsknuffelaars

zich niet onbetuigd.

Na warme chocolademelk en het nodige

snoepgoed had iedereen weer energie

om tot het einde van de avond de ijspret

voort te zetten. Het was weer eens een

zeer gezellige en geslaagde schaatsavond.

Vrijdagavond 11 januari 2019.

Geen muziek met noten maar met een

heleboel cijfers…

Het nieuwe jaar werd traditiegetrouw

gestart in de grote zaal van De Heugte.

Dit maal niet met zomaar een Nieuwjaarsdisco…

maar met een DISCO BIN-

GO! Na de ontvangst met (kinder)

champagne begon de gezelligheid met

vermaak op de dansvloer. Na korte tijd

15


Vanaf medio april kunnen wij u weer de groene en witte asperges leveren.

De openingstijd van onze winkel is elke dag van 7.00 tot 22.00 uur.

www.aspergetuin.nl

Noord-Oosterweg 25 Radewijk

16


namen de kinderen plaats achter een rij

tafels in het midden van de zaal, vanwaar

aandachtig geluisterd werd naar

een winterverhaal, volgepropt met cijfers.

Tijdens het voorlezen werden cijfers

genoemd (als onderdeel van het

verhaal) die met de bingokaart vergeleken

moesten worden. Uiteraard kwamen

er ook valse bingo’s voorbij. Dan

kreeg de “valse” bingospeler de keus uit

het doen van een dansje of het zingen

van een lied Vervolgens ging het verder

met de disco en tussendoor viel er

het nodige te snoepen en te drinken. Na

het zoveelste verzoeknummer was het

tijd voor de tweede bingoronde, ditmaal

online via de beamer. Er waren met de

bingo acht leuke prijsjes te winnen en

na het uitreiken van de laatste prijs

werd de avond dansend en zingend

afgesloten.

Wij hopen op een grote opkomst bij de

volgende activiteit die gepland staat op

15 maart 2019.

Xander, Gerben, Gonnie, Jenieke en

Edwin

NIEUWS VAN ‘T KOMPAS

In juni werd bekend dat de christelijke

basisschool 't Kompas uit Radewijk

en de openbare basisschool Den

Velde gaan fuseren en samen verder

gaan als 'Samenlevingsschool'.

Inmiddels staat de school in de startblokken.

De samenstelling van het team

is bekend en ook de naam van de nieuwe

school."Onlangs hebben er gesprekken

plaatsgevonden tussen leerkrachten

en mij, de beleidsmedewerker HR

van onderwijsstichting Arcade, een MRlid

en de projectleider van de fusie",,

vertelt Erwin Breukelman, de directeur

van de fusieschool. "Met veel plezier

kan worden gemeld dat uit deze motivatiegesprekken

is gekomen dat alle leerkrachten

die op gesprek zijn geweest

mee kunnen naar de Samenlevingsschool.

Het is een uitgebalanceerd team

van leerkrachten, afkomstig van zowel

CBS 't Kompas als van OBS Den Velde,

met een brok ervaring en veel kwaliteiten".

17


Heideweg 4

7793 HD Hoogenweg

Tel: 0523-267780

Fax: 0523-677202

Mobiel: 06-10255672

willem.valkman@gmail.com

18


Op woensdag 6 februari is dit nieuwe

team bij elkaar geweest in boomstammenrestaurant

"Het Heemse". Tijdens

deze bijeenkomst in informele sfeer is

het team op zoek gegaan naar de naam

voor de nieuwe school. Op basis van de

bevindingen van deze avond is er uit

tweeëntwintig, door ouders en leerlingen

ingezonden namen, unaniem

gekozen voor: Samenlevingsschool "De

Ravelijn". De naam is ingezonden door

de familie Kerkdijk.

Breukelman legt de gedachte achter

deze naam uit: '"Ra" staat voor Radewijk,

"Ve" staat voor Den Velde en "Lijn"

staat voor de verbinding. Een ravelijn is

een buitenwerk van een vesting. Leerlingen,

medewerkers en ouders maken

zich sterk door krachten te bundelen om

samen een veilige leeromgeving te creëren

voor elk kind. Dit is wat wij als samenlevingsschool

ook willen zijn".

Het team van "De Ravelijn" bestaat uit

Ina Bolks, Margo Rottier, Marinka Zuidema,

Erwin Breukelman, Daniëlle van

Gijzen, Martin Nijman, Wilma Ciebrant,

Nelleke Hakkers, Helen van den Berg,

Jos Versteeg en Harmke Timmer.

Bron: De Toren

19


DORPSHUIS “DE HEUGTE”

Radewijkerweg 37, 7791 RK Radewijk

VERJAARDAGEN

FEESTJES

VERGADERINGEN

(beamer aanwezig)

Inlichngen en afspraken:

Herman Bulthuis

Tel: 0523 ‐ 216570/b.g.g. 06 ‐ 15520539

20


KLEURPLAAT (INLEVEREN VOOR 3 MEI BIJ BERTUS OF MARIANNE)

21


OALE PROAT

VERHAAL VAN STEENBERGEN (2)

In deze Roker Proat het vervolg van

de herinneringen van Henk Steenbergen.

In het midden van de woonkamer/

keuken stond een kachel, kolen of briketten

gestookt en aan de rand stond

een kookfornuis, waar het eten werd

bereid. Ook was er een gasstel met butagasflessen

die stond in de "washoek"

ruimte. Verder stond er een grote tafel

in het midden met stoelen met rieten

zittingen.

In de hoek van de kamer stond een

kastje met daarbovenop een radio met

ontvangstbuizen. De vloer was van

roodgekleurde cement.

Later werden hier een soort kokos matten

op gelegd. Er waren 3 slaapkamers

en, tussen de kamer en de deel, een

bedstede; hier stonden de schoenen,

schoensmeer, wasgoed enz. enz. een

soort inloopkast.

Het achterste stuk van de boerderij

vormde de koeienstal, met plaats voor

12 koeien en daarachter een potstal,

waar 's winters de mest werd opgeslagen.

Naast de koeien, achterop de deel

bevond zich "het huussie" waar de behoeftes

zo de gierput in gingen samen

met toiletpapier, wat gemaakt was van

een in stukken gescheurde NCRV

gids. Op zolder was het hooi opgeslagen

en aan de andere kant van het achterhuis

was achterin de paardenstal.

22


Tussen de paardenstal en het voorhuis

nog twee varkensstallen, waar de jonge

biggen werden geboren.

Het dak van de boerderij was van roggestro

dat 's winters met de dorsvlegel

werd gedorst op de deel, elk jaar werd

zo een stuk van het dak vernieuwd. Aan

de andere kant zat ook een stuk riet,

maar er was geen geld genoeg om alles

met riet te dekken.

Het is mij niet bekend wanneer de boerderij

is gebouwd, is misschien nog na te

zoeken, de vorige bewoners waren een

bejaard echtpaar zonder kinderen.

Mijn grootmoeder met haar drie kinderen

zijn er rond 1930 komen wonen,

voordien woonden zij in Oudeveen bij

Hollands Wielen. Mijn grootvader overleed

aan de Spaanse griep en liet een

weduwe met 3 kinderen achter, waarvan

de oudste, mijn vader, 9 jaar was.

Sociale voorzieningen waren er toen

nog niet en armoede was troef.

Op de boerderij woonden Everdina

Steenbergen-Kuijer (opoe), Lambert

Steenbergen en Jennigje Steenbergen-

Nijeboer met hun kinderen Henderik

Jan (Henk), Jan, Dinie, Jennie en Geert.

Tot hun trouwen woonden ook Geert en

Hilligje (broer en zus van Lambert) op

de boerderij. In de oorlog waren er nog

onderduikers en kinderen uit Rotterdam.

Voor de onderduikers was er

een uitgegraven hol dichtbij de Duitse

grens, waar ze in geval van nood zich

konden verstoppen. Mijn grootmoeder is

op de boerderij overleden op 5 augustus

1961 en werd opgebaard in haar

kamer (zonder koeling). De rouwdienst

werd op de deel gehouden, waarna ze

met de lijkkoets naar de Bruchterweg in

Hardenberg werd gebracht en begraven

naast haar man, mijn opa, die in 1924

was overleden. De buren speelden een

heel belangrijke rol in het hele leven op

de boerderij.

Het hele complex is door de ruilverkaveling

opgekocht en afgebroken (1967??).

Tijdens de leegstand zijn bijna alle bijzondere

tegels die in de keuken/

woonkamer achter het kookfornuis aan

de muur zaten, verwijderd door

"liefhebbers". Veel is hierbij vernield.

Dit waren de herinneringen van Henk

Steenbergen.

Als iemand meer weet over deze boerderij.

Stuur een briefje naar Roelof Hagedoorn,

Westeindigerdijk 16 of een

mailtje naar rokerproat@radewijk.eu.

23


24


RECEPT

KANEELHAASJES VAN

CROISSANTDEEG

Halveer het overgebleven stuk reep en

maak hier 2 oortjes van door ze te buigen

en vast te maken aan het rondje.

Doe dit bijvoorbeeld met een vork. Je

kunt de oortjes het beste een beetje plat

drukken anders bestaat de kans dat ze

tijdens het bakken omvallen.

Lekker bij de paasbrunch of het

paasontbijt.

Ingrediënten: (8 stuks)

1 blik croissantdeeg (groot)

1 ei

75 gram donkere basterdsuiker

2 theelepels kaneel

2 eetlepels zachte boter

Bereiding:

Verwarm de oven op 200 graden. Meng

de suiker met kaneel in een kommetje.

Rol het croissantdeeg uit en druk alle

naden goed aan elkaar tot 1 grote lap

deeg. Besmeer deze met de boter en

bestrooi met de kaneelsuiker. Snijd 8

dunne repen van het deeg over de lange

zijde. Snijd de repen op ca. ⅔ door

en rol het langste stuk op tot een rondje

en leg op de bakplaat met bakpapier.

Klop het ei los en bestrijk de haasjes

hiermee. Bak ze in ca. 15 min mooi

bruin in de oven. Je kunt ze een dag

van te voren maken en goed afdekken

en de volgende dag een paar minuten

opwarmen in de oven, maar vers zijn ze

wel het allerlekkerste.

Eet smakelijk!

25


26


GOEIE DOEL’N

COLLECTES KOMENDE TIJD

03 mrt - 09 mrt Jantje Beton

10 mrt - 16 mrt Amnesty Int.

17 mrt - 23 mrt Reuma Nederland

24 mrt - 30 mrt ZOA

31 mrt - 06 apr Gehandicaptensport

07 apr - 13 apr Hartstichting

14 apr - 20 apr N.F. Kinderhulp

05 mei - 11 mei Maag Lever DarmSt.

12 mei - 18 mei Longfonds

19 mei - 25 mei Pr. Bernard Cultuur

02 jun - 08 jun Epilepsiefonds

ZOA

ZOA is opgericht in

1976 als Stichting

Comité Hulpverlening

ZuidOost-Azië te Groningen als

voortzetting van het in 1973 gevormde

Comité Hulpverlening Zuid-

Vietnam.

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan

slachtoffers van rampen en conflicten.

Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn,

weten ze wat de mensen nodig hebben.

Eerst richten ze zich op primaire behoeften,

zoals eten, drinken en onderdak.

Later volgen werk, onderwijs en

infrastructuur. Daarmee richten ze zich

op zowel noodhulp als wederopbouw.

De wederopbouw doen ze samen met

de lokale bevolking. Ook overheden,

kerken en banken betrekken ze bij het

werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit.

En realiseren ze een stabiele

basis voor de toekomst.

In totaal telt de organisatie ruim achthonderd

medewerkers. Dit zijn voornamelijk

mensen uit de ramp- en conflictgebieden

zelf. . Samen zetten ze zich in

voor hulp, hoop en herstel in ramp- en

conflictgebieden. Zodat alles weer zo

wordt als het ooit was. En misschien

zelfs wel beter.

Radewijkerweg 19

7791 RJ Radewijk

+31 (0) 523 76 87 57

+31 (0) 6 57 01 41 79

Voor al uw gereedschappen/toebehoren en verbruiksarkelen!

www.gereedschapsconcurrent.nl

MAANDAG

DINSDAG‐

WOENSDAG

DONDERDAG‐

VRIJDAG

ZATERDAG

13.00 / 17.00u

Gesloten

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 17.30u

09.00 / 12.00u en 13.00 / 16.00u

09.30 / 15.00u

Buiten openingsjden alleen op afspraak

27

gereedschapsconcurrent


28


PROATPENNE

EVEN VOORSTELLEN…

Nu alweer anderhalf jaar geleden zijn

wij, Paul Krabbendam en Marianne

Gelderblom, het drukke Zoetermeer

ontvlucht en hebben wij ons stekkie

aan de Stobbenhaarweg betrokken.

Paul had eerst nog wel zijn bedenkingen

(‘wat doe ik hier…’) maar ik was

gelijk verliefd op de boerderij en de

prachtige groene omgeving. De bedenkingen

van Paul ebden gelukkig al snel

weg en na een verbouwing van een

maand of vier voorafgaand aan de verhuizing

wonen wij hier nu ontzettend

naar ons zin met ‘leen’-schaapjes op

het veld voor onze boerderij dus wat wil

je nog meer!

Ik geniet sinds kort van mijn (vroeg)

pensioen en ben altijd werkzaam geweest

als secretaresse in diverse sectoren,

laatstelijk op een advocatenkantoor.

Paul is een TU-Delftenaar en altijd

werkzaam geweest in de ICT sector,

hoofdzakelijk de digitale televisiebranche,

zijn voornaamste expertise. Hij

twijfelt af en toe of hij dit op projectbasis

nog eens op zal pakken.

Als er in en om het huis niets te doen is

wandelen/fietsen we graag, zijn regelmatig

in de bioscoop te vinden, houden

we van (steden) tripjes en komend seizoen

gaan we ook eens kijken wat er

zich zoal in het theater hier afspeelt.

Tot slot langs deze weg een welgemeend

dank je wel aan onze buren

(naast ons en wat verder weg) die ervoor

gezorgd hebben dat wij ons welkom

voelden en nog steeds voelen!

Wellicht tot ziens!

Marianne & Paul

29


Radewijkerweg 19 A

7791 RJ Radewijk

Telefoonnummer: 0523 216 054

korenmolenwindlust@baalderborggroep.nl

Onze producten:

Brood en banket

Meel en bloem

Openingsjden:

Maandag ‐ donderdag

9.00 tot 15.30u

Op deze dagen is er brood op bestelling.

Mixen en cadeaupakkeen

zijn aljd verkrijgbaar.

Vrijdag 8.30‐15.30u

en

Zaterdag 8.30‐14.00u

op deze beide dagen is er aljd vers

brood en banket.

Bakmixen:

‐ cake, taart & koek

‐ broodmixen

‐ pannenkoeken & poffertjes

‐ seizoensproducten

‐ zaden, granen, etc

30


HANDIG LIESIE

POLITIE

Spoed: 112

Geen spoed, wel politie?

Bel dan: 0900-8844

BRANDWEER

Spoed: 112

088-1197000

HUISARTSENPOST

0900-3336333

ZIEKENHUIS HARDENBERG

0523-276000

MELDING LICHTPUNT

Limitec Helder Licht BV

0523-265111

http://www.geenlichtindestraat.nl/

SPORTVELD / PROAT POT

Gerben Spijkers

0523-216415

gerbenenjolanda@hotmail.com

AED

Contactpersoon: Henk Reefman

06-10961200

Locatie defibrillator::

Hoofdingang De Heugte

Hoofdingang De Opgang

OBS Den Velde

RADEWIJK ALERT

Aanmelden vanaf 18 jaar, via

112hardenberg.nu/hardenbergalert

NOABERSCHAP

Aanvraag hulp, bel 06-23113226

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

14-0523

CHEMOKAR

Iedere derde donderdag van de maand:

Radewijk, Ned. Herv. Kerk

(13.45 - 14.15 uur)

Hoogenweg

(14.30 - 15.00 uur)

HUREN DE HEUGTE

Herman Bulthuis

0523-216570

b.g.g. 06-15520539

31


32


AGENDA

DATUM WAT WAAR HOE LAAT

08 maart Toneelvereniging Roke De Heugte 19.30u

15 maart Activiteit Roevelz

21 maart Ledenvergadring PB De Heugte 20.00u

29 maart Noabermaoltied De Heugte 12.00u

30 maart Schuurverkoop Erve Ramaker 09.00u

12 april Paasbingo De Heugte 20.00u

10 mei Activiteit Roevelz

11 mei Stekjesmarkt De Opgang 10.00u

24 mei Noabermaoltied De Heugte 12.00u

10 juni Rondje Radewijk Radewijk 10.00u

21 juni Activiteit Roevelz

05 juli Volleybaltoernooi Sportveld 18.00u

12 juli Activiteit Roevelz

EERSTE DONDERDAG V/D MAAND

Oud papier ’t Kompas deponeren in de

container (kruising Mastdijk en Mastbrugweg).

Pedicure Roelie Bril in De Heugte, voor

afspraak bel 06-12585587

EERSTE ZATERDAG V/D MAAND

Oud papier OBS Den Velde.

DERDE DONDERDAG V/D MAAND

Chemokar voor het inleveren van klein

chemisch afval bij De Opgang van

13.45 tot 14.15 uur.

ROKER PROAT

CONTACTPERSOON

Bertus Bosscher (06-57806311)

Graag Bertus bellen of mailen naar

rokerproat@radewijk.eu voor het vermelden

van uw activiteiten in deze

agenda. En om te kijken of deze niet

samenvallen met andere activiteiten.

KOPIJ

Voor de volgende Roker Proat bij voorkeur

aanleveren via e-mail op

rokerproat@radewijk.eu.

Inleveren kan ook bij Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30) voor 3 mei 2019.

NOABERMOALTIED

Opgeven bij Geesje (0523-216566)

of Rezina (0523-216237).

33


34


PUZZEL’N

PRIJSWINNAARS

Er zijn twee oplossingen binnen gekomen

voor de bijnamenpuzzel. Beide

waren helemaal goed. Door loting heeft

Lefert Hekman de prijs gewonnen. De

oplossing zie je hieronder.

De ‘Wa’s da’ en de ‘Wie is dit’ prijsvragen

waren er meer deelnemers. Dit jaar

zijn beide onderdelen gewonnen door

Jannie Woertel. Ze had vier namen en

twee voorwerpen goed. Van harte gefeliciteerd!

Binnenkort wordt jullie prijs

bezorgd.

We waren blij dit jaar een aantal nieuwe

namen voorbij te zien komen bij de inzenders.

Blijf insturen en misschien win

je volgend jaar een prijs!

BIJNAAM

Baas

Bakkie

Bek Ep

Blaankvoort

Botter Ap

Botterkonte

Bult

Fiele

Geurn

Jaak’n blok

Ka

Kamelemes

Karel Harm

Kater

Kippen Roelfie

Kleemjans

Klokken

Klomps

Klooster Bats

Konink

Korelmina

Kromhof

Lambersboer

Leemgravens

Meister Gaais

Meister Frits

Mien Sik

OORSPRONKELIJKE NAAM

Ekkelenkamp

Kremer

V/d Velde

Kampman

Broekroelofs

Folkers

Meijer

Hamhuis

Hutten

V/d Veen

Zweers

Klokkert

Meierink

Ravekes

Snijders

Hamberg

Borger

Kremer

Ribberink

Bruggeman

Veurink

Nijeboer

Waterink

Wolbink

Reins

Odink

Hakkers

35


Steun Plaatselijk Belang Radewijk en

Toneelvereniging Roke door de Rabobank

Clubkascampagne.

Als lid van de Rabobank bepaal jij door

te stemmen dat een deel van hun

sponsorgeld bij Plaatselijk Belang Radewijk

en Toneelvereniging Roke terecht

komt.

Ben je lid van de Rabobank dan ga je in de maand maart vijf

stemkaarten ontvangen. Via internet kun je jouw stem uitbrengen

op jouw favoriete vereniging. Je mag maximaal 2 stemmen

uitbrengen op dezelfde club of vereniging.

Jouw stem is geld waard! De waarde wordt achteraf bepaald

door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Meer stemmen

betekent meer geld voor Plaatselijk Belang en Toneelvereniging

Roke.

Dus doe mee en stem in ieder geval 2 keer op Plaatselijk Belang

Radewijk en Toneelvereniging Roke. Wat doe je met de vijfde

stem? Die geef je natuurlijk aan een andere vereniging in Radewijk.

Stemmen kan in de maand maart!

Plaatselijk Belang Radewijk gaat het geld

gebruiken om een nieuwe AED te kopen

dus

KOM IN ACTIE…LAAT JE HART SPREKEN…

ZEGT HET VOORT...EN STEM!!!!

36


OPLOSSINGEN WAS DA?

OPLOSSINGEN WIE IS DIT??

Klaas Reins

Bandspanner

Tim Versteeg

Annegreet Waterink

Wringer wasmachine

Jennie Yspeert

Johan Kieft

Kruishout

Jolanda Kieft

Bert Zweers

Smidstoom (paardenbit)

Lidy Kremer

37


KIEK TOCH IS

WAS DA?

Onder deze kop beproeven we de Rokenaren

over hun kennis over oude gebruiksvoorwerpen.

We plaatsen een

detailfoto van een voorwerp uit vervlogen

dagen en de mensen moeten raden

wat het voorwerp is. Degene die eind

2018 de meeste oplossingen goed

heeft, krijgt een prijsje.

WIE IS DIT?

Ook nu weer twee foto’s “uit de oude

doos”.

Mocht u ze herkennen, stuur dan een

mail naar rokerproat@radewijk.eu, lever

in bij of bel Bertus Bosscher

(Radewijkerweg 30, 06-57806311).

Degene die na vier edities de meeste

foto’s heeft herkend, wordt verblijd met

een prijs.

Deze jongeheer loopt nu tegen de vijftig

Deze jongedame is nu midden vijftig

38


Aanneming van grond‐, weg‐ en waterbouwwerken

Landschapsinrichng en (water)bodemsanering

Cultuurtechnisch‐ en agrarisch werk

Katoenweversgilde 9 Radewijkerweg 13a

8061 DE Hasselt 7791 RJ Radewijk

info@hazinfra.nl / www.hazinfra.nl

0523‐769040

39


40

More magazines by this user
Similar magazines