31.10.2019 Views

Installatie & Bouw 5 2019

Platform over installatietechniek, HVAC, sanitair en elektriciteit

Platform over installatietechniek, HVAC, sanitair en elektriciteit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

installatieenbouw.be<br />

NUMMER 5 - <strong>2019</strong><br />

oktober - november<br />

Het Vlaams regeerakkoord<br />

onder de milieuloep<br />

Kwaliteitscertificaat<br />

brandveiligheid in opmars<br />

Geïntegreerde beveiliging<br />

is de toekomst<br />

<strong>Bouw</strong>en met<br />

duurzaamheid als doel


DE SNELSTE ROUTE NAAR BIM<br />

· Geïntegreerd berekenen in Revit<br />

· Geavanceerde prefab functionaliteit<br />

· Ondersteuning voor Revit en AutoCAD<br />

versies 2017-2020<br />

· Hoogwaardige uniforme content<br />

· Uitgebreid oppervlakterapport voor<br />

luchtkanalen in AutoCAD<br />

· Eenvoudige communicatie sparingen<br />

WWW.STABIPLAN.BE/STABICAD12<br />

Leading in MEP design


WAGO DOMOTICAKLEM<br />

VOOR NIKO HOME CONTROL<br />

Heb je te weinig plek om de geleiders van je Niko Home Control installatie op de<br />

modules aan te sluiten? Plaats WAGO domoticaklemmen in je kast en sluit de geleiders<br />

er op aan. Zo heb je meteen een duidelijk en professioneel overzicht van je installatie.<br />

Domotica kableerkit verkrijgbaar via uw WAGO groothandel.<br />

www.wago.be/inst


Stop het vuur, sluit de muur.<br />

Promat, uw partner voor de passieve brandbescherming van gebouwen.<br />

Compartimenten in gebouwen worden doorboord voor leidingen, buizen en kabels. Als specialist in passieve brandbescherming<br />

biedt Promat aangepaste oplossingen voor het brandveilig afdichten van alle doorvoeringen en voegen.<br />

Zo kan het vuur zich niet verspreiden en blijft de brandveilige compartimentering intact.<br />

info@promat.be | www.promat.be


UITGAVE<br />

5<br />

VOORWOORD<br />

Brandbeveiliging kan levens redden<br />

Brandveiligheid lijkt een conditio sine qua non in de bouwsector: dat er nood is aan strenge eisen en normen om branden te vermijden en de kwalijke<br />

effecten ervan te vermijden, lijkt niemand te betwijfelen. Nochtans beheersen grote en kleine branden nog haast wekelijks de actualiteit. Soms blijven<br />

de gevolgen gelukkig beperkt, ook al had het een stuk erger kunnen zijn. De brand in een petroleumbedrijf in de Antwerpse haven medio september<br />

is daar een treffend voorbeeld van. Elk dodelijk slachtoffer is er nog steeds één teveel. Ook de economische én emotionele schade van elke brand mag<br />

niet vergeten worden.<br />

Net daarom is het verkeerd om te denken ‘dat we er al zijn’. Als we de technieken hebben om branden te vermijden, en strenge regels aan architecten,<br />

aannemers en installateurs opleggen, hoe komt het dan dat er toch nog altijd branden ontstaan? Rob Van Baelen, Marketing Communications Manager<br />

bij Promat, merkt in één van de artikels in dit magazine alvast op dat een goede brandveiligheid staat of valt met een correcte toepassing van<br />

materialen. “Ook al hebben onze brandveiligheidsproducten hun kwaliteiten uitgebreid bewezen in de testen: als ze niet correct geplaatst zijn, zullen<br />

ze niet naar behoren werken.”<br />

In deze editie van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> besteden we heel wat aandacht aan brandveiligheid. U kan kennis maken met interessante case studies, innoverende<br />

producten en inzicht in het wetgevend kader. Voor installatiebedrijven speelt het FiSQ natuurlijk een grote rol, het certificaat waarmee Fireforum<br />

bedrijven in de actieve en passieve brandveiligheid motiveert om kwaliteit en veiligheid, kennis en ervaring, en operationele en organisatorische<br />

expertise ten allen tijde te waarborgen.<br />

De vzw Fireforum pleit alvast voor meer samenwerking tussen de verschillende installatiebedrijven die zich om brandveiligheid te bekommeren, om<br />

zo tot nog betere resultaten te komen. Ook de aanpak van ENGIE Fabricom is het vermelden waard: brandveiligheid mag niet los gezien worden<br />

van risicobeheersing in zijn geheel, zo klinkt de filosofie van dit bedrijf. De oplossing schuilt volgens deze firma in een doorgedreven integratie van<br />

gebouwtechnieken, waar brandveiligheid een onderdeel is. Het einddoel: één geïntegreerd systeem. En meteen ook een verbeterde brandveiligheid?<br />

De toekomst zal het uitwijzen.<br />

Veel leesplezier!<br />

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,<br />

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

COLOFON<br />

Jaargang 7 • nummer 5 • <strong>2019</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Filip Van der Elst<br />

REDACTIETEAM<br />

Wouter Polspoel, Niels Rouvrois,<br />

Valérie Couplez, Lieke van Zuilekom<br />

10<br />

BLADMANAGERS<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Mathieu Noppe<br />

m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Lisa Gyselinck<br />

Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

KBC Pelt: 731-0251429-77<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 85, 3900 Pelt, België<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie<br />

en luchtbehandeling, leden van de VCB<br />

Vlaamse Confederatie <strong>Bouw</strong>, BVA Bond van Vlaamse<br />

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen<br />

van Vlaanderen, ORI Organisatie<br />

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,<br />

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,<br />

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale<br />

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,<br />

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers<br />

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,<br />

invoerders en groothandelaars uit de sector.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

6 | INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

Nieuw kantoor geeft visitekaartje af in gebouwautomatisering 8<br />

Maximale energiebesparing dankzij nadruk op flow 10<br />

De Pen: Het Vlaams regeerakkoord onder de milieuloep 12<br />

Één beurs voor de volledige installatiesector 14<br />

Grondplan Install Day 16<br />

Duurzaamheid en circulair bouwen centraal op studiedag 21<br />

Koelbalken zorgen voor duurzame koeling in Mechels nieuwbouwproject 22<br />

THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

32<br />

Kwaliteitscertificaat brandveiligheid speelt in op noden van verschillende bouwpartners 25<br />

Spraakalarmsystemen: meer dan gewoon een brandalarm 26<br />

Meer controle over sprinklerinstallaties dankzij gloednieuw platform 29<br />

Specialist in branddetectie kijkt toekomst met vertrouwen tegemoet 32<br />

Geïntegreerde beveiliging is de toekomst 34<br />

Passieve brandbeveiliging verzekerd in nieuw politiecommissariaat Oostende 37<br />

Juiste afdichting kan mensenlevens redden 38<br />

Brandveiligheidsspecialist lanceert nieuwe brandklep 40<br />

RWA in winkelcentrum voorkomt dat zichtbaarheid afneemt en temperatuur oploopt 43<br />

Doos-, behuizing- en wanddoorvoersystemen voor brandwerende wanden en plafonds 46<br />

Uitgebreid gamma rookgasafvoerkanalen, in rvs of kunststof 48<br />

Textielkanalen garanderen homogene luchtverspreiding 50<br />

Sectornieuws 53<br />

Aandacht voor duurzame afwateringsoplossingen neemt toe 59<br />

21


INHOUD<br />

40<br />

29<br />

60<br />

68<br />

95<br />

Waarom meetinstrumenten kalibreren? 60<br />

Freinetschool De Pluim schoolvoorbeeld van BIM-project 63<br />

De noodzaak van degelijk tekenwerk bij het studiebureau technieken 66<br />

Schone lucht voor een gezond leven 68<br />

‘Directe spoeling: hét systeem voor toiletten in publieke gebouwen’ 70<br />

<strong>Bouw</strong>en met duurzaamheid als doel 72<br />

THEMA VERWARMING<br />

Nieuwe serviceflats blijken uitstekende testcase voor innovatieve gascondensatieketel 75<br />

Een blik op de toekomst: hernieuwbare vloeibare brandstoffen 78<br />

Vernieuwde gascondensatieketel: één van de meest moderne ketels in de markt 81<br />

Huurverwarming als flexibele oplossing bij gebouwbeheer en industrie 85<br />

Voorkom vervuiling in uw cv-installatie 88<br />

‘Innovatieve weg zorgt voor tevreden gebruikers’ 91<br />

Optimale ontwikkeling van globale systeemoplossingen 95<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

NUMMER 5 - <strong>2019</strong><br />

oktober - november<br />

installatieenbouw.be<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

Het Vlaams regeerakkoord<br />

onder de milieuloep<br />

Kwaliteitscertificaat<br />

brandveiligheid in opmars<br />

Cover: Siemens<br />

Geïntegreerde beveiliging<br />

is de toekomst<br />

Nieuwe<br />

gascondensatieketels<br />

Met een minimum aan oppervlakte een maximum aan resultaat 96<br />

Leer bij over gas en energie op rijkgevulde studiedag 99<br />

<strong>Installatie</strong>partners 101<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

installatieenbouw.be


NIEUW KANTOOR GEEFT VISITEKAARTJE<br />

AF IN GEBOUWAUTOMATISERING<br />

In Zwevegem (vlakbij Kortrijk) prijkt sinds kort een nieuwbouw. Niet zomaar het zoveelste kantoorgebouw. Helemaal niet. Beckhoff Automation<br />

heeft er zijn intrek genomen en het tot een pareltje in moderne gebouwbeheertechnologie gemaakt. Op die manier kunnen bezoekers en<br />

klanten aan de lijve ondervinden wat de toegevoegde waarde van de geïntegreerde aanpak van Beckhoff kan zijn.<br />

Tekst Valérie Couplez<br />

| Beeld AF Fotografie en Mark Soubron<br />

Sinds 2006 beschikt Beckhoff Automation over een<br />

Belgisch hoofdkwartier. Eerst nog in Hasselt, maar<br />

vandaag vlakbij het klaverblad van Lummen. Om<br />

ook voet aan grond te krijgen in het westen van het<br />

land volgde in 2011 de opening van een kantoor in<br />

Kortrijk. General manager Patrick Gielis: “Om onze<br />

klanten zo goed mogelijk te ondersteunen, willen<br />

we zo dicht mogelijk bij ze aanwezig zijn. Door de<br />

constante groei, liepen we in het kantoor echter<br />

tegen onze limieten aan. We gingen op zoek naar<br />

een nieuwe locatie in de buurt met een dubbel<br />

uitgangspunt voor ogen. Enerzijds willen we over<br />

voldoende ruimte beschikken om weer tien jaar<br />

verder te kunnen. Anderzijds moet het gebouw ons<br />

visitekaartje zijn. Het moet bezoekers tonen hoe we<br />

hun gebouw duurzaam, efficiënt en zelfs intelligent<br />

kunnen maken.”<br />

Showcase in gebouwautomatisering<br />

Het nieuwe kantoorgebouw in Zwevegem (met<br />

een oppervlakte van bijna 550 m²) is daarom een<br />

echte showcase in gebouwautomatisering geworden.<br />

Daarvoor kon Beckhoff putten uit zijn eigen hard- en<br />

softwareoplossingen. Support Engineer Kim Robbens<br />

legt uit wat het gebouw precies allemaal kan. “Geïntegreerde<br />

systemen voor gebouwbeheer zijn in<br />

Om van het nieuwe kantoorgebouw in Zwevegem een showcase in gebouwautomatisering te maken, kon<br />

Beckhoff putten uit zijn eigen hardware- en softwareoplossingen.<br />

opmars, vooral met het oog op energie-efficiëntie.<br />

Pas als alle systemen en installaties binnen een gebouw<br />

dezelfde taal spreken en met elkaar communiceren,<br />

kan je tot optimale resultaten komen. Dat<br />

is nu precies wat de TwinCAT sturing doet. Ze verzamelt<br />

alle gegevens uit het gebouw en brengt ze<br />

samen in één systeem. Denk aan HVAC-installaties,<br />

verlichting, toegangscontrole, ramen, elektrische<br />

laadpalen,… Alles kan mee geïntegreerd worden en<br />

dat hebben we hier ook gedaan.”<br />

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Installateurs kunnen kennismaken<br />

met nieuwe manieren om een<br />

gebouw doorheen de jaren altijd<br />

zo optimaal mogelijk<br />

te laten presteren.<br />

Van energie-efficiënt<br />

naar intelligent<br />

Zoveel gegevens samenbrengen betekent echter nog<br />

niet dat een gebouw intelligent is. Bovendien maakt<br />

een groot volume aan data het ook moeilijker om<br />

het bos door de bomen te blijven zien. Daar komt<br />

dan de software van Beckhoff bij kijken. Robbens:<br />

“Alles wordt gemeten (temperatuur, luchtvochtigheid,<br />

CO2-gehalte, beweging, energieverbruik …)<br />

en gelogd. De data kan in eerste instantie in realtime<br />

gebruikt worden om bepaalde acties te ondernemen.<br />

Niemand aanwezig in de kamer? Dan<br />

gaat het licht vanzelf uit. Maar met de komst van<br />

IoT kunnen we nog een stapje verder gaan en trendanalyses<br />

gaan maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld<br />

te weten komen wat de ideale omstandigheden<br />

zijn voor het gebouw in de zomer en in de winter.<br />

Als we dan nog een vleugje artificiële intelligentie<br />

‘Het nieuwe<br />

kantoorgebouw is<br />

ons visitekaartje’<br />

Voor wie er zich helemaal in wil verdiepen is er ook een leslokaal, voorzien van de laatste technologische<br />

snufjes, en een demoruimte.<br />

toevoegen, dan kan het gebouw op basis van die<br />

data zichzelf leren wat de beste situaties zijn. Niemand<br />

hoeft dan nog aan de knoppen te zitten. Het<br />

gebouw stelt zelf de juiste parameters in.”<br />

Installateurs kunnen zo kennismaken met nieuwe<br />

manieren om een gebouw doorheen de jaren altijd<br />

zo optimaal mogelijk te laten presteren. “In de<br />

showroom kunnen klanten dan zien welke componenten<br />

er achter deze ontwikkelingen schuilen.<br />

Voor wie er zich helemaal in wil verdiepen is er ook<br />

een leslokaal, voorzien van de laatste technologische<br />

snufjes, en een demoruimte. En mochten ze<br />

hier niet geraken, dan kunnen we dankzij de connectiviteit<br />

en de cloud ook vanop afstand laten zien<br />

wat ons gebouw allemaal kan”, besluit Gielis. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Waarom druk doen als het<br />

met flow kan?<br />

De innovatieve Multiflow-technologie van Belimo vindt steeds meer ingang in de bouwsector. Heel wat installatiebedrijven doen beroep op deze<br />

efficiënte totaaloplossing, in plaats van te werken met een constante drukregeling. Daeninck & Deweerdt en Ecompany zien in de nadruk op<br />

flow alleen maar voordelen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Belimo<br />

’In één oogopslag heb je zicht op verschillende gegevens op hetzelfde moment, zoals temperatuur (vertrek en retour), debiet en verbruik.’<br />

Installateurs kunnen bij Ecompany terecht voor<br />

oplossingen met betrekking tot energiemeetsystemen<br />

en regelapparatuur. Bart Vrolijkx, Sales<br />

Manager bij Ecompany: “Onze kennis van kwalitatieve<br />

meters stelt ons in staat om custom-made<br />

en efficiënte totaaloplossingen aan te bieden.”<br />

Sinds 2017 is het bedrijf Belimo-partner.<br />

“Installateurs kunnen bij ons ook de mondiaal<br />

leidende aandrijvings- en kleptechnologie van<br />

Belimo vinden.”<br />

Debiet per zone in kaart<br />

<strong>Installatie</strong>bedrijf Daeninck & Deweerdt deed dan<br />

ook een beroep op Ecompany en de oplossingen<br />

van Belimo, om een eenvoudige inregeling mogelijk<br />

te maken. De focus in de bouwsector ligt<br />

meer dan ooit op maximale energiebesparingen.<br />

Daarom koos Daeninck & Deweerdt reeds voor<br />

een switch van een constante drukregeling, naar<br />

de regeling met Multiflow van Belimo. Bral:<br />

“Multiflow is een combinatie van verschillende<br />

bewezen Belimo-technologieën die samengevoegd<br />

zijn tot een innovatief systeem, waarbij de<br />

levering van het aantal liters van zowel warm als<br />

gekoeld water per ruimte afhankelijk wordt gemaakt<br />

via aanwezigheidsdetectie. Zo kunnen we<br />

het debiet per zone in kaart brengen, waarbij de<br />

pompen optimaal aangestuurd worden.”<br />

Ook Bart Vrolijkx van Ecompany is voorstander<br />

van de nadruk op flow. “Flow regelkogelkranen<br />

10 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Je kan echt gaan werken op<br />

werkelijke vraag en daardoor is het<br />

systeem, vooral in deellast, veel<br />

energiebesparender’<br />

zijn uitstekend geschikt om een gebouw eenvoudig<br />

in te regelen. En dan is de keuze voor<br />

Belimo vanzelfsprekend. Het Multiflow systeem<br />

is immers zelfregelend. Je kan echt gaan werken<br />

op vraag en daardoor is het systeem, vooral in<br />

deellast, veel energiebesparender.” Een groot<br />

voordeel van Multiflow is dat je te allen tijde<br />

weet wat er gebeurt in de installatie, voegt Bral<br />

toe: “In één oogopslag heb je zicht op verschillende<br />

gegevens op hetzelfde moment, zoals temperatuur<br />

(vertrek en retour), debiet en energie<br />

verbruik. Ook de ‘Delta T’-manager is een groot<br />

voordeel: door deze te activeren kan je de delta<br />

T tussen aanvoer en retour van een kring onder<br />

controle houden, om een overshoot van onnodig<br />

debiet tegen te gaan.”<br />

Gebouwbeheersysteem<br />

De communicatie tussen de 6-weg regelkogelkranen,<br />

Belimo Energy Valves en pompen kan<br />

via een BACNET-bus gekoppeld worden aan een<br />

gebouwbeheersysteem. “Zo kan de klant de hele<br />

installatie extern monitoren en bijsturen”, aldus<br />

nog Bral. Ook de inregeling kan vanzelf gebeuren.<br />

“De installateur moet dan enkel de plaatsing<br />

verzorgen”, besluit Vrolijkx. ❚<br />

‘De levering van het aantal liters van zowel warm als gekoeld water wordt per ruimte<br />

afhankelijk gemaakt via aanwezigheidsdetectie.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


De Pen<br />

‘De regering<br />

neemt voorzichtige<br />

stappen om de<br />

verwarming te<br />

vergroenen’<br />

‘Wel een mooie zet: de besparingsverplichting van 2,09% per jaar<br />

voor alle gebouwen van gemeenten, intercommunales<br />

en provincies.’<br />

12 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen<br />

Benjamin Clarysse<br />

beleidsmedewerker energie Bond Beter Leefmilieu<br />

HET VLAAMS REGEERAKKOORD ONDER DE MILIEULOEP<br />

Wie het klimaat- en energiehoofdstuk van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord doorleest, blijft met<br />

een dubbel gevoel achter: aan de ene kant staan er lovenswaardige engagementen voor meer natuur,<br />

vergroening van de landbouw en kernversterking in. Aan de andere kant wordt de grootste bedreiging<br />

voor de biodiversiteit - de klimaatverandering - onvoldoende aangepakt. Dit regeerakkoord zet ons<br />

niet op het juiste pad naar koolstofneutraliteit tegen 2050 en dreigt ons te veroordelen tot de staart<br />

van het Europese peloton. Europees supercommissaris Frans Timmermans kondigde immers aan om<br />

binnen de eerste 100 dagen van de nieuwe Europese legislatuur zijn Green New Deal te presenteren:<br />

een volledige omslag naar koolstofneutraal voor de EU.<br />

Kijken we naar de maatregelen in de gebouwsector, dan springen er wel enkele opmerkelijke aankondigingen uit.<br />

Huurwoningen krijgen een energienorm, die geleidelijk aangescherpt wordt. Huurders krijgen zo eindelijk zekerheid<br />

op een kwaliteitsvol dak boven hun hoofd. Tertiaire gebouwen moeten na verkoop binnen de vijf jaar grondig gerenoveerd<br />

worden en vanaf 2030 een minimaal energieprestatielabel halen. Onbegrijpelijk dat de gelijkaardige maatregel<br />

voor woningen gesneuveld is, terwijl die als hoeksteen van het renovatiebeleid ingeschreven staat in het ontwerp<br />

energie- en klimaatplan 2030. Het is een grote vraag hoe de regering deze 4.900 GWh aan besparingen denkt te compenseren.<br />

Wel een mooie zet: de besparingsverplichting van 2,09% per jaar voor alle gebouwen van gemeenten, intercommunales<br />

en provincies. De Vlaamse overheid trekt de doelstelling voor haar eigen gebouwen ook op van 2,09%<br />

naar 2,5% per jaar. Hopelijk zullen de overheden op die manier toch de bouwsector een duw in de rug kunnen geven.<br />

De regering neemt voorzichtige stappen om de verwarming te vergroenen. Stookolieketels worden terecht als eerste<br />

uitgefaseerd. Ze worden niet enkel gebannen bij nieuwbouw of zware renovaties, maar ook een vervanging is niet<br />

meer mogelijk bij woningen die een gasnet voor de deur hebben. Deze maatregel staat of valt echter met een effectief<br />

handhavingsbeleid. Een verplichte registratie van verwarmingstoestellen dringt zich op. Van een afbouwscenario voor<br />

aardgas is in het regeerakkoord geen sprake. En ook de broodnodige lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas<br />

en stookolie is uit de boot gevallen. De regering legt de focus enkel op het beperken van de elektriciteitsfactuur en<br />

mist zo een prachtkans om de verwarming te vergroenen.<br />

De doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden bevestigd, met een bouwshift van bouwen in open<br />

ruimte naar bouwen in de stads- en dorpscentra. Het regeerakkoord bevat vooral maatregelen om sterker in te zetten<br />

op kernversterking, met onder meer aandacht voor nieuwe woonvormen, brownfieldontwikkeling en een mix van functies.<br />

Dit zal gebeuren samen met voorlopers uit de sector, middenveldorganisaties en lokale overheden. Het neutraliseren<br />

van slecht gelegen bouwzones krijgt veel minder aandacht en wordt voornamelijk beperkt tot watergevoelige<br />

gebieden. Het akkoord zegt niets over slecht gelegen woonreservegebieden of over zonevreemde bossen in bouwzones.<br />

Wel is het de bedoeling dat als open ruimte wordt ingenomen voor een harde ontwikkeling, dit gecompenseerd<br />

wordt door evenredig slecht gelegen bouwzones te neutraliseren. Hoe de regering dat wil doen, is niet duidelijk. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 13


Eén dag voor alle technieken. Dat is het concept van Install Day.<br />

ÉÉN BEURS VOOR DE<br />

VOLLEDIGE INSTALLATIESECTOR<br />

Voor het derde jaar op rij organiseren Confederatie <strong>Bouw</strong> en Techlink het netwerkevent voor de installatiesector. Aangezien deze branche<br />

continu evolueert, is het belangrijk om u als professional regelmatig bij te scholen. Dankzij uw bezoek aan Install Day bent u weer helemaal<br />

mee met de nieuwste technieken en ontwikkelingen.<br />

Tekst en Beeld Confederatie <strong>Bouw</strong> / Techlink<br />

‘Elektricien, CV-installateur of loodgieter.<br />

Vroeger waren het allemaal compleet<br />

verschillende beroepen, maar door<br />

nieuwe technologieën groeien ze steeds<br />

en meer naar elkaar toe.’<br />

Het SU kan het allemaal ontdekken op vrijdag 22<br />

november <strong>2019</strong> van 9 uur tot 19 uur in de ruime<br />

hallen van Brussels Kart Expo. Meer dan 130 fabrikanten<br />

tonen er hun gevarieerd aanbod aan producten<br />

en diensten. Dit jaar is er bovendien een<br />

volledig uitgewerkt seminarieprogramma.<br />

Het concept<br />

Eén dag voor alle technieken. Dat is het concept<br />

van Install Day. Elektricien, CV-installateur of loodgieter.<br />

Vroeger waren het allemaal compleet verschillende<br />

beroepen, maar door nieuwe technologieën<br />

groeien ze steeds en meer naar elkaar toe.<br />

Techlink is zich bewust van deze ontwikkeling en<br />

zet daarom één vakbeurs voor alle installatietechnieken<br />

op poten. ‘In tegenstelling tot heel wat<br />

andere beurzen in de sector is het concept van<br />

Install Day grensoverschrijdend. Wij mikken niet<br />

op één product of één techniek’, legt commercieel<br />

directeur Jan Lhoëst uit, ‘De moderne vakman is<br />

een allrounder. Een verwarmingsinstallateur is bijvoorbeeld<br />

ook geïnteresseerd in warmtepompen<br />

of zonnepanelen. Wij bieden hem een volledig<br />

overzicht.’<br />

Gratis beurs met 130 standhouders<br />

Meer dan 130 standhouders stellen op Install<br />

Day hun nieuwste producten en technieken<br />

aan u voor.<br />

Nieuw deze editie: een volledig uitgewerkt programma<br />

met presentaties van onder andere de<br />

3 gewesten (Departement Omgeving, Leefmilieu<br />

Brussel en AwAC), WTCB, Volta, Gas.be, Informazout,<br />

Cedicol en hernieuwbare energie. Zo bent u<br />

weer helemaal mee.<br />

De toegang tot de beurs is volledig gratis, maar<br />

vooraf inschrijven via de site www.installday.be<br />

is verplicht. Install Day zorgt voor gratis hapjes<br />

en drankjes.<br />

Toegang voor scholen<br />

De Confederatie <strong>Bouw</strong> en Techlink denken aan de<br />

aannemer van morgen. Daarom werkten zij samen<br />

met Constructiv een apart programma uit voor de<br />

leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs.<br />

Tijdens het dagprogramma van 10 uur tot 13 uur<br />

maken de studenten kennis met de verschillende<br />

instanties en fabrikanten. Inschrijvingen gebeuren<br />

via Constructiv en starten vanaf midden september.<br />

Zonder voorinschrijving is het voor klasgroepen<br />

niet mogelijk om de beurs te bezoeken. ❚<br />

PRAKTISCH<br />

Waar?<br />

Brussels Kart Expo<br />

Wanneer?<br />

Vrijdag 22 november <strong>2019</strong><br />

van 9 uur tot 19 uur<br />

Toegang?<br />

Gratis mits inschrijving.<br />

Inschrijven en meer info:<br />

www.installday.be<br />

14 | INSTALLATIEENBOUW.BE


HVAC:<br />

BEREIK EEN HOGER<br />

LEVEL PRESTATIES EN<br />

CONTROLE<br />

GRUNDFOS iSOLUTIONS<br />

PUMP<br />

CLOUD<br />

SERVICES<br />

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © <strong>2019</strong> Grundfos Holding A/S, all rights reserved.<br />

GEBRUIK INTELLIGENTE OPLOSSINGEN<br />

HVAC-systemen in gebouwen kunnen met veel uitdagingen worden geconfronteerd, van slecht in bedrijf<br />

gestelde systemen tot een hoog energie- en stroomverbruik, wat betekent dat de energiekosten stijgen.<br />

Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u intelligente pompen, cloud-connectiviteit en digitale services<br />

gebruiken, zoals afstandsbediening, realtime monitoring en prestatieanalyse. Samen stellen ze u in staat<br />

om uw systemen te optimaliseren en een hoger niveau van prestaties en controle te bereiken.<br />

Ontdek meer op www.grundfos.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


met met<br />

innovatieve innovatieve<br />

seminaries seminaries<br />

22 22 NOV NOV <strong>2019</strong><br />

<strong>2019</strong><br />

www.installday.be<br />

• De • eerste De eerste en enige enige Belgische Belgische vakbeurs vakbeurs voor alle voor installatietechnieken:<br />

alle binnenklimaat, binnenklimaat, Install sanitair, Day sanitair, elektrotechniek, automatisering automatisering én beveiliging, én beveiliging, verwarming, verwarming,<br />

schoorsteenvegen, waterbehandeling.<br />

6<br />

HENCO<br />

11<br />

GMI<br />

GROUP<br />

• In • de ruime In de ruime hallen hallen van Brussels van Brussels Kart Expo Kart van Expo 9u00 van tot 9u00 19u00. tot 19u00.<br />

• Met • innovatieve Met innovatieve seminaries seminaries rond integratie rond integratie van technieken: van technieken: op naar op de naar energietransitie?<br />

de • Gratis • Gratis toegang toegang voor bouwprofessionals.<br />

voor 8 9<br />

10 GEBO<br />

GEWISS PLENION ARMATUREN<br />

7<br />

• Sfeer JUDO en gezelligheid verzekerd dankzij gratis buffetten en drank.<br />

BOUWSOFT GRUNDFOS BELGIUM<br />

WATERGENIUS<br />

21<br />

HELIA<br />

organisatie:<br />

organisatie:<br />

38<br />

RADSON<br />

by Techlinkby Techlink<br />

• Sfeer en gezelligheid verzekerd dankzij gratis buffetten en drank.<br />

• Meer • dan Meer 150 dan standhouders 150 standhouders tekenden tekenden reeds present. reeds present.<br />

72 73<br />

74<br />

7<br />

• Met innovatieve seminaries rond integratie DAIKIN VAILLANT va<br />

VASCO<br />

20<br />

71<br />

RBM 75<br />

P<br />

SOUDAL<br />

RENSON<br />

16<br />

TRAYCO<br />

17<br />

H-VEN<br />

18<br />

CARNOY<br />

19<br />

CARNOY<br />

15<br />

Meer informatie Meer VELBUS informatie over het over boeken het boeken van een van stand een stand voor dit voor unieke dit unieke evenement evenement via via<br />

steve.caufriez@confederatiebouw.be.<br />

26 27<br />

28<br />

29<br />

80<br />

22 23<br />

25<br />

• Gratis toegang voor bouwprofessionals.<br />

EVBOX VERGOKAN<br />

ANTARGAZ<br />

24<br />

TECHLINK<br />

LINUM TRILEC GEBERIT TECHEM WILO<br />

36<br />

37<br />

94<br />

95<br />

96<br />

31 32<br />

33 34<br />

• Sfeer en gezelligheid REHAU HANDSOFT<br />

verzekerd dankzij<br />

FACQ REMEHA NICOLL<br />

ZEHNDER<br />

30<br />

COMELIT DELTA 39<br />

WATER<br />

OVENTROP TECHLINK<br />

44<br />

ARTWEGER<br />

45<br />

DE DIETRICH<br />

118<br />

Meer informatie over het boeken van een stand vo<br />

DUCO<br />

119<br />

REXEL<br />

120<br />

GROUPE<br />

121<br />

ATLANTIC<br />

NIKO<br />

122<br />

49 50<br />

51<br />

VENTILINE REFLEX VERCALO<br />

VELEK<br />

56b<br />

steve.caufriez@confederatiebouw.be.<br />

53<br />

54 55<br />

56 56a<br />

LEGRAND<br />

52<br />

AVIETECH<br />

AIPHONE<br />

BELGIUM<br />

VALECO<br />

40<br />

WIHA<br />

CEBEO<br />

OPPLE<br />

LIGHTING<br />

41 42<br />

OCHSNER<br />

organisatie:<br />

35<br />

NUSSBAUMER<br />

NUSSBAUMER<br />

by by Techlink<br />

by by Techlink<br />

46<br />

47<br />

48<br />

VANMARCKE VANMARCKE<br />

DEBA<br />

ABB<br />

• De eerste en enige Belgische Entrance exposanten vakbeurs en mindervaliden voor all<br />

binnenklimaat, sanitair, elektrotechniek, autom<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2 CTC 1<br />

57 HD- 58 ELECTRO 59<br />

60<br />

HONEYWELL TESTO B.E.G. BENELUX STOCKER<br />

Exhibitors Lounge<br />

KLIMAAT FLANDRIA DOMINTEL AD<br />

schoorsteenvegen, waterbehandeling.<br />

WATTSWATER<br />

102<br />

104<br />

SOFTENERS<br />

105<br />

• Meer dan 150 standhouders<br />

110<br />

tekenden reeds ROCK- p<br />

BWT ELECTRONIC<br />

BENELUX<br />

TECHNOLOGIES<br />

43<br />

HELI<br />

65 66<br />

67<br />

68<br />

69<br />

• In de ruime hallen van Brussels 64 Kart Expo van<br />

SPIT TEMPOLEC COOLING- GRIFFON BLUEBITS<br />

12 13<br />

14 VSA<br />

WAYS<br />

AQUA-<br />

SERVICE<br />

mediapartners:<br />

mediapartners:<br />

HAL 1 HAL 2<br />

101<br />

UBBINK<br />

HAGER<br />

by Techlink<br />

by Techlink<br />

110a<br />

WAGO<br />

88<br />

FACQ<br />

124<br />

RHEINZINK<br />

125<br />

LOCRA<br />

89<br />

BSC<br />

126<br />

VAN BOVEN<br />

90<br />

RIELLO<br />

81 BOSCH<br />

CLIMATE<br />

111<br />

COMAP<br />

82<br />

TSD<br />

103<br />

VANDERELST<br />

112 VSH<br />

FITTINGS<br />

83<br />

CALEFFI<br />

initiatief initiatief van:<br />

van:<br />

113<br />

PUK<br />

91 ARKANCE 92<br />

SYSTEMS VIRAX<br />

WOOL<br />

8<br />

A<br />

97<br />

98<br />

VIESSMANN VIESSMANN<br />

128<br />

GAS<br />

129<br />

PRIMAGAZ<br />

HA<br />

130<br />

PRE<br />

media<br />

by Te chlink<br />

by Te chlink<br />

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


24 m<br />

GRONDPLAN<br />

WC<br />

AMAS<br />

Uitgang<br />

N13<br />

POWER TOOLS<br />

FISCHER<br />

9u00 tot 19u00.<br />

Inkom<br />

Sortie<br />

Entrée<br />

6<br />

HOENIX<br />

61<br />

BULEX<br />

62<br />

ROBAWS -<br />

WAPPY<br />

4 85<br />

86<br />

RTSOUND ELKATHERM WAVIN<br />

63<br />

SORTIMO<br />

70<br />

BOSCH<br />

79<br />

TOPTECHNICS<br />

77 INFOR- 78<br />

n technieken: MAZOUT NGIS<br />

87<br />

op naar de energietransitie?<br />

EURO-<br />

INDEX<br />

SPIRO-<br />

TECH<br />

STIEBEL<br />

ELTRON<br />

N3<br />

VENTILAIR<br />

CEDICOL<br />

N2<br />

ELCO<br />

DANFOSS<br />

N1<br />

ATAG<br />

SANHA<br />

N4<br />

6,5 x 3,5<br />

Stockage<br />

catering<br />

D10<br />

NIBE<br />

SEM. 1 > 100 pers.<br />

3ES<br />

D8 GREEN-<br />

ROCK<br />

SEM. 2 > 100 pers.<br />

D3<br />

YUMAN<br />

WTCB<br />

CSTC<br />

D7<br />

GAS.BE<br />

TECHNIEK<br />

D2<br />

FERROLLI<br />

SEM. 3 > 72 pers.<br />

D1<br />

JAGA<br />

Onthaal<br />

TECHNIEK/<br />

STOCKAGE<br />

Inkom<br />

Uitgang<br />

Entrée Sortie<br />

GEEN EXPO<br />

93<br />

PROMAT<br />

99 THE FITTING<br />

COMPANY<br />

100<br />

RIDGID<br />

Vestiaire<br />

149<br />

PIVETE<br />

106 107 108<br />

SERELEC<br />

resent.<br />

DURLEM METABO<br />

114<br />

NSGROHE<br />

115<br />

DESCO<br />

116<br />

DESCO<br />

144<br />

or dit unieke 123 141<br />

142 143<br />

evenement via<br />

FREMA<br />

FLEX<br />

131<br />

HUPPERZ<br />

132<br />

HUPPERZ<br />

partners:<br />

109<br />

SOLU-<br />

CALC<br />

PAXTON<br />

133<br />

ITHO<br />

DAALDEROP<br />

134<br />

FERNOX<br />

BENDER<br />

145<br />

GPC<br />

EUROPE<br />

135<br />

BUDERUS<br />

138<br />

VIEGA<br />

BELIMO<br />

146<br />

DAELEMANS 147 ROTH<br />

GAS<br />

BELGIUM<br />

HAL 3<br />

136<br />

BTV<br />

139<br />

EUPEN<br />

N12 N11 Tech. N10 N9<br />

D6<br />

D5<br />

D4<br />

room<br />

OPSINOX N12 PIPELIFE N12 N4 POU- DOFNY N4<br />

CLIMATRIX AUDAC QBUS<br />

e installatietechnieken:<br />

N7<br />

JOULAT<br />

TEAMLEADER<br />

atisering én beveiliging, N8<br />

N14<br />

N6 N12 N5 verwarming,<br />

D9<br />

THERMO-<br />

COMFORT<br />

137<br />

CLIMAPAC<br />

140<br />

BEGETUBE<br />

TP-IDM<br />

148<br />

WEISHAUPT<br />

initiatief van:<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


Ingenieursbureau voor bouw en techniek<br />

● sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties<br />

● verwarming, verluchting en klimatisatie<br />

● elektrotechnische uitrusting<br />

● transportsystemen<br />

● bijzondere medische technieken<br />

met rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen<br />

in het kader van ecologisch en duurzaam bouwen<br />

Voor alle vacatures, contacteer:<br />

Edwin SEGERS Ing. <strong>Bouw</strong>kunde en Elektromechanica<br />

Ilse CROMHEEKE Lic.Wetenschappen<br />

Sportstraat 42 - 44 - 2160 WOMMELGEM - e-mail: info@botec.be - www.botec.be<br />

tel: 03 354 36 18 - fax: 03 354 41 92<br />

FlexTherm Eco - thermische batterij<br />

dé batterij voor warm tapwater zonder gas<br />

De FlexTherm Eco is een thermisch laadstation voor elke woning<br />

en kleine utiliteit. Het zet (zonne-)elektriciteit om in warmte<br />

voor warm watervoorziening of (vloer-)verwarming.<br />

Ideaal voor de transitie naar gasloze woningen of om eigen<br />

zonne-energie op te slaan.<br />

Met zijn compacte design en efficiënte werking past de<br />

FlexTherm Eco op elke locatie en is het toestel zeer zuinig,<br />

makkelijk te installeren en<br />

onderhoudsarm.<br />

www.flamcogroup.com


NIEUW<br />

De meest moderne gaswandketel<br />

Vitodens 200-W<br />

_ Eenvoudige installatie door digitale installatie-assistent<br />

_ Zuinig verbruik door superlage modulatie tot 1,9 kW<br />

_ Geschikt voor zeer lange rookgasafstanden<br />

_ Rookgasbuizen: parallel 60/60 mogelijk<br />

_ Betrouwbare Inox radiaal warmtewisselaar met 10 jaar garantie<br />

_ Geschikt voor verschillende soorten gas door<br />

Lambda Pro Plus<br />

_ Unieke in de hoogte verstelbare display<br />

_ Geïntegreerde WiFi aansluiting voor connectiviteit<br />

_ 5 jaar garantie (voorwaarden zie viessmann.be)<br />

Vermogen (kW): 1,9 – 32 kW – Standaard rendement 98% (Hs) –<br />

Energie-Efficiëntieklasse A<br />

Neem contact op met uw Viessmann technicocommercieel<br />

vertegenwoordiger of neem een<br />

kijkje op www.viessmann.be


met<br />

innovatieve<br />

seminaries<br />

22 NOV <strong>2019</strong><br />

www.installday.be<br />

• De eerste en enige Belgische vakbeurs voor alle installatietechnieken:<br />

binnenklimaat, sanitair, elektrotechniek, automatisering én beveiliging, verwarming,<br />

schoorsteenvegen, waterbehandeling.<br />

• In de ruime hallen van Brussels Kart Expo van 9u00 tot 19u00.<br />

• Met innovatieve seminaries rond integratie van technieken: op naar de energietransitie?<br />

• Gratis toegang voor bouwprofessionals.<br />

• Sfeer en gezelligheid verzekerd dankzij gratis buffetten en drank.<br />

• Meer dan 150 standhouders tekenden reeds present.<br />

Meer informatie over het boeken van een stand voor dit unieke evenement via<br />

steve.caufriez@confederatiebouw.be.<br />

organisatie:<br />

mediapartners:<br />

initiatief van:<br />

by Techlink<br />

by by Techlink<br />

by Techlink<br />

20 | INSTALLATIEENBOUW.BE


DUURZAAMHEID EN CIRCULAIR BOUWEN<br />

CENTRAAL OP STUDIEDAG<br />

Op woensdag 25 september organiseerde Daikin Belux in de Daikin Europe productie-eenheid te Oostende een inspirerende dag over innovaties<br />

en technieken die de duurzaamheidstransitie mogelijk gaan versnellen: de Daikin Green Day. Primeurs over interessante innovaties<br />

van Daikin gingen hand in hand met boeiende lezingen over de duurzame evolutie van de sector in zijn geheel.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Daikin<br />

In mei bracht Daikin de eerste Heat Recovery en mini VRV-units met gerecycleerd koelmiddel R410A op de markt.<br />

Daikin Belux nodigde klanten en partners uit om bij te leren over de uitdagingen<br />

en opportuniteiten inzake duurzaamheid. Naast de lezingen stond er<br />

ook een begeleid bezoek aan de Europese productie-eenheid van Daikin in<br />

Oostende op het programma. Bezoekers kregen de unieke gelegenheid om<br />

het complete ontwikkelings- en productieproces van de Daikin warmtepompen<br />

te bekijken.<br />

De presentaties werden gegeven door zowel vertegenwoordigers van Daikin<br />

Belux en Daikin Europe, als door externe sprekers. Zo hield het gerenommeerde<br />

onderzoekscentrum Imec een uiteenzetting over innovatieve batterijen<br />

zonnecel architecturen. Toon Possemiers van studiebureau Cenergie had<br />

het over de mogelijkheden van circulair bouwen. “De lezingen gingen over<br />

uitdagingen en problemen waar onze klanten dagelijks mee geconfronteerd<br />

worden. We zitten in een interessant tijdperk, waar duurzaamheid steeds<br />

meer aan belang wint. Daikin wil hier een voortrekkersrol in spelen: we willen<br />

onze verantwoordelijkheid nemen en een steentje bijdragen”, zegt Johan Timmermans,<br />

Consulting Sales Manager DX & Heating bij Daikin Belux.<br />

‘We zitten in een interessant tijdperk, waar duurzaamheid steeds meer aan<br />

belang wint. Daikin wil hier een voortrekkersrol in spelen.’<br />

‘Circulaire economie rond het<br />

gerecyleerd koelmiddel R410A is<br />

perfect mogelijk’<br />

Nieuwe warmtepomp<br />

Om die woorden kracht bij te zetten lanceert Daikin de Daikin Altherma 3<br />

H HT, zijn nieuwste hoge temperatuur lucht-waterwarmtepomp voor verwarming,<br />

koeling en sanitair warm water. De Daikin Altherma 3 H HT is een<br />

optimale keuze voor elk renovatieproject. Het levert een uitgaande watertemperatuur<br />

van 70 °C, vergelijkbaar met een traditionele ketel, maar zonder<br />

dat hiervoor een extra elektrische back-upverwarming nodig is. De bestaande<br />

radiatoren hoeven niet vervangen te worden. Timmermans: “Warmtepompen<br />

leenden zich tot nu toe vooral voor nieuwbouw, omdat ze het beste werken<br />

met vloerverwarming en met lage toevoertemperaturen. Met Daikin Altherma<br />

3 H HT brengen we hier verandering in.” Met het opvallende design en de<br />

fluisterstille werking speelt Daikin nog meer in op vragen uit de residentiële<br />

sector.<br />

Circulair bouwen<br />

Ook het circulaire verhaal is Daikin niet ontgaan. In mei bracht de firma de<br />

eerste Heat Recovery en mini VRV-units met gerecycleerd koelmiddel R410A<br />

op de markt. Dit systeem maakt circulaire economie rond R410A koelmiddel<br />

perfect mogelijk. “En dus wordt het mogelijk om koelmiddel te recupereren<br />

en te hergebruiken bij het afbreken van installaties. Ook voor de klanten biedt<br />

dit voordelen, want ze kunnen besparen op de kost van het aankopen van<br />

koelmiddel”, zegt Timmermans. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


KOELBALKEN ZORGEN VOOR DUURZAME<br />

KOELING IN MECHELS NIEUWBOUWPROJECT<br />

In Mechelen is, op een terrein van zo’n 18.000 m², een nieuw gebouw verrezen: Brandweerkazerne de Nekker, niet toevallig net naast de<br />

Nekkerhal gelegen. Dit multifunctionele gebouw is een samenwerking tussen Stad Mechelen, Brandweer Rivierenland en Groep Van Roey en<br />

zal de Mechelse brandweer en de uitvoeringsdiensten van de stad Mechelen huisvesten. Voor FläktGroup een uitstekende gelegenheid om<br />

voor de eerste keer in België een nieuw type koelbalken te plaatsen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld FläktGroup<br />

Luchtgroep CAIRplus met warmtewiel.<br />

De brandweerkazerne omvat een kantoorgebouw<br />

met 5 bouwlagen en een voertuigenhal met daarbovenop<br />

een fitnessruimte en sporthal. In het kantoorgebouw<br />

worden ook de slaapkamers ondergebracht.<br />

Daarnaast voorziet het ontwerp ook ateliers, een oefentoren<br />

en een oefenterrein.<br />

FläktGroup werkt regelmatig samen met installatiebedrijf<br />

ENGIE Axima, en werd daarom gevraagd om<br />

mee te werken aan dit interessante project. “Na de<br />

samensmelting tussen DencoHappel en FläktWoods<br />

was het de eerste keer dat we de koelbalken van<br />

‘Aan de hand van CO2-metingen wordt<br />

het debiet ingesteld’<br />

FläktWoods op de Belgische markt konden leveren”,<br />

klinkt het bij de projectverantwoordelijke van Fläkt-<br />

Group. “We hebben een hele reeks voordrachten gegeven<br />

over de uitgebreide mogelijkheden van dit materiaal,<br />

en die hebben duidelijk interesse losgeweekt<br />

bij ENGIE Axima.”<br />

89 koelbalken<br />

De koelbalken van het type NOVA inclusief CO 2<br />

- en<br />

temperatuurregeling en de VAV-/CAV-boxen zijn<br />

uitsluitend in de kantoorgebouwen geplaatst. De<br />

89 koelbalken, met zichtbare montage aan het<br />

plafond, zorgen voor zowel koeling als verwarming.<br />

22 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Koelbalken van het type NOVA, onder het plafond gemonteerd.<br />

“De regeling van FläktGroup is op het toestel zelf<br />

gebouwd zodat de sturing vanuit het gebouwbeheersysteem<br />

gebeurt. De gebouwbeheerder heeft op deze<br />

VAV-klep met Ultrasound technologie, in gecoate<br />

uitvoering.<br />

manier meer controle op het comfortniveau, en zodoende<br />

wordt vermeden dat in de kantoren zelf de<br />

instellingen kunnen gewijzigd worden.”<br />

De ingebouwde VAV-schuif op de koelbalken<br />

draagt bij aan de duurzaamheid van de installatie.<br />

Deze regelbare schuift werkt vraaggestuurd, en is<br />

zo opgebouwd dat de installatie steeds op een zo<br />

laag mogelijk debiet zal functioneren. “Het toestel<br />

is zodanig ontworpen dat het nooit op het maximale<br />

niveau zal blijven draaien. Aan de hand van<br />

CO2-metingen wordt het debiet ingesteld: is er<br />

weinig volk aanwezig in de ruimte, hoeft de installatie<br />

niet op volle capaciteit te draaien. Indien het<br />

CO2-peil te hoog wordt, wordt het debiet automatisch<br />

verhoogd. En dus wordt er zo weinig mogelijk<br />

energie verbruikt. Dat is op alle vlakken voordelig:<br />

hoe minder lucht er wordt binnengebracht, hoe<br />

minder lucht er behandeld moet worden, hoe langer<br />

de filters standhouden, en hoe minder gekoeld<br />

en bevochtigd er moet worden. We kunnen dus<br />

spreken van een kettingreactie, waardoor er energie<br />

bespaard wordt.”<br />

Geïntegreerde aanpak<br />

De projectleider vervolgt: “Het was een bewuste<br />

keuze van het installatiebedrijf om te kiezen voor één<br />

geïntegreerde oplossing, met zowel koelbalken, VAVboxen<br />

als luchtgroepen. Wanneer je die installatie uit<br />

elkaar haalt, en bepaalde producten elders aanschaft,<br />

wordt de installatie een stuk complexer, is<br />

de regeling anders en is er meer plaats vereist in<br />

het vals plafond. FläktGroup is in staat om het volledige<br />

plaatje te voorzien en de klant op die manier<br />

te ontzorgen. In de bouwsector van vandaag<br />

is geen plaats voor hokjesdenken.”<br />

Een ander voordeel van de VAV-boxen van Fläkt-<br />

Group is de Ultrasound debietsmeting waardoor<br />

er nauwkeuriger gemeten wordt en de inbouwlengte<br />

verkleind wordt “Een niet te onderschatten<br />

voordeel, want in projecten van vandaag is<br />

er steeds minder ruimte voorzien voor technieken.<br />

De installateurs moeten de klus op een steeds kleinere<br />

oppervlakte zien te klaren”, klinkt het.<br />

Voorbeeldproject<br />

FläktGroup blikt tevreden terug op de realisatie. “Dit<br />

geldt voor ons als een voorbeeldproject, waarmee<br />

we deze technologie naar voren kunnen schuiven als<br />

uitstekende oplossing voor kleine en grote kantoorgebouwen.<br />

Koelbalken zijn immers goedkoper dan<br />

koelplafonds, ze produceren minder geluid dan ventiloconvectoren,<br />

en ze zijn onderhoudsvriendelijker.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


Als onderdeel van Kingspan Light + Air krijgen Brakel Aero<br />

en Argina een solide basis voor verdere groei en<br />

productontwikkeling.<br />

Kingspan Light + Air is een divisie binnen de Kingspan Group bestaande uit<br />

(inter)nationale bedrijven die zich bezighouden met duurzame oplossingen op<br />

het gebied van daglichttoetreding, brandbeveiliging, natuurlijke ventilatie en<br />

beveiligingsssystemen. Deze internationale samenwerking zal de innovaties<br />

versnellen, het aanbod verruimen en bijgevolg nog meer toepassingen<br />

mogelijk maken.<br />

KINGSPAN LIGHT + AIR BELGIUM<br />

Wij zorgen voor uw veiligheid van ontwerp tot onderhoud. En dit met technische knowhow en kwaliteitsvol design.<br />

DAGLICHTOPLOSSINGEN BRANDBEVEILIGING<br />

NATUURLIJKE VENTILATIE SERVICE EN ONDERHOUD BEVEILIGINGSSYSTEMEN<br />

KINGSPAN LIGHT+AIR • INFO@KINGSPANLIGHTANDAIR.BE • WWW.KINGSPANLIGHTANDAIR.BE<br />

GONTRODE HEIRWEG 138 - 9090 MELLE • +32 (0) 9 210 06 00 ANTHONIS DE JONGHESTRAAT 50 - 9100 SINT-NIKLAAS • +32 (0)3 780 55 20


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

KWALITEITSCERTIFICAAT BRANDVEILIGHEID SPEELT<br />

IN OP NODEN VAN VERSCHILLENDE BOUWPARTNERS<br />

Vier jaar na de oprichting van het Fire Safety Quality-certificaat, kondigt vzw Fireforum aan dat 31 bedrijven intussen de strenge procedure<br />

hebben doorstaan en zich dus FiSQ-gecertificeerd mogen noemen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Fireforum<br />

zijn de criteria waaraan het installatiebedrijf moet voldoen van belang”, zegt<br />

Pfleiderer. “Zowel het ontwerp als de plaatsing moeten voldoen aan de normen<br />

van overheid en brandweer, alle technische vereisten en de behoeften van het<br />

project. Ook met onderhoud en herstellingen houden we rekeningen. En bij<br />

actieve brandbescherming moeten de bedrijven bij een panne 24/7 bereikbaar<br />

zijn, en binnen de vier uren na een melding een diagnose en minstens een<br />

voorlopige oplossing kunnen bieden.”<br />

Volgens Fireforum heeft FiSQ op enkele jaren tijd al een serieuze impact op<br />

de bouwsector gehad. “Er gebeuren vandaag nog te weinig kwaliteitscontroles<br />

en er is te weinig handhaving, en dus stellen heel wat studiebureaus en<br />

opdrachtgevers in hun aanbestedingen of bestekteksten het FiSQ-certificaat”,<br />

zegt Pfleiderer.<br />

Het certificaat wordt toegekend na een audit, uitgevoerd door een onafhankelijk<br />

controlebureau.<br />

Wijzigingen<br />

Intussen werkt Fireforum naarstig aan verbeteringen. “Wij passen het reglement<br />

aan op basis van de behoeften van de markt. Daarom doen wij regelmatig<br />

bevragingen bij de verschillende stakeholders. Zo ervaren we bij de opdrachtgevers<br />

meer en meer de behoefte om de verschillende brandbeveiligingstechnieken<br />

meer op elkaar te laten aansluiten. Een betere samenwerking tussen de<br />

verschillende installatiebedrijven dringt zich dan ook op”, besluit Pfleiderer. ❚<br />

De 31 bedrijven situeren zich in verscheidene technieken van actieve en passieve<br />

brandbeveiliging. Het certificaat werd hen toegekend na een audit, uitgevoerd<br />

door een onafhankelijk controlebureau. De kandidaat-bedrijven moeten<br />

zich bewijzen op vlak van kwaliteit en veiligheid, kennis en ervaring, operationele<br />

en organisatorische expertise, en administratie en financiën.<br />

Elk jaar verlengen<br />

Bedrijven die het certificaat halen, kunnen niet op hun lauweren rusten. Thierry<br />

Pfleiderer, consultant bij Fireforum: “Het FiSQ certificaat wordt telkens verleend<br />

voor een periode van 1 jaar, en moet dus telkens hernieuwd worden op basis<br />

van een volledige externe audit. Op die manier zorgt het certificaat ervoor dat<br />

bedrijven hun kwaliteitsniveau steeds verder verbeteren en zich blijven inzetten<br />

voor het behalen van de beste resultaten.<br />

“We spelen met FiSQ in op de noden van de verschillende bouwpartners, bouwheren,<br />

studiebureaus, en beheerders van gebouwen. Voor elk van deze partners<br />

‘Een betere samenwerking<br />

tussen de verschillende<br />

installatiebedrijven dringt zich op’<br />

‘Zowel het ontwerp als de plaatsing moeten voldoen aan de normen van overheid<br />

en brandweer, alle technische vereisten en de behoeften van het project.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

Spraakalarmsystemen:<br />

meer dan gewoon een brandalarm<br />

Meer en meer publiek toegankelijke gebouwen schakelen over van ontruimingssystemen (gebaseerd op sirenes) naar de zogenaamde<br />

‘spraakalarmsystemen’, of ze breiden hun bestaande systemen hiermee uit. Een nieuwe normenreeks biedt een leidraad voor selectie,<br />

technische eisen en het beheer ervan.<br />

Tekst en beeld Fireforum<br />

Een spraakalarmsysteem is bedoeld om aanwezigen<br />

in een gebouw zo goed mogelijk te informeren<br />

bij een calamiteit. Welke acties moeten ze<br />

ondernemen om zo snel mogelijk in een veilige<br />

omgeving te komen? Dit kan gebeuren via vooraf<br />

opgenomen berichten, of via berichten die ‘live’<br />

via een oproepmicrofoon uitgezonden worden.<br />

Die kunnen worden bediend door de aangekomen<br />

hulpdiensten, of door de aanwezige interne veiligheidsdiensten<br />

of bevoegde personen.<br />

Verder is echter een spraakalarmsysteem gelijkaardig<br />

opgebouwd als elk ander geluidssysteem:<br />

• er zijn ingangsbronnen (bv. microfoon(s),<br />

de digitale berichtenlezer en de stuurcontacten<br />

afkomstig van het brandmeldsysteem);<br />

• er is het centrale deel dat wordt samengebouwd<br />

in een 19”-kast. De ruimte waarin deze<br />

kast staat dient bewaakt te worden door een<br />

automatisch branddetectiesysteem.<br />

Dit deel omvat de nodige voorversterker(s),<br />

eindversterker(s), reserveversterker(s), controleeenheden<br />

en de secundaire voedingsspanning;<br />

• en tenslotte zijn er de uitgangen. Dit zijn<br />

de verschillende kringen met luidsprekers<br />

en eventuele stuurcontacten naar andere<br />

apparatuur (zoals bijvoorbeeld foutmeldcontacten,<br />

sturingen van flitslampen, enz.).<br />

Dankzij duidelijk verstaanbare en inhoudelijk klare<br />

berichtgeving wordt chaos en dus tijdsverlies<br />

vermeden, en zo worden mensenlevens gered. Tal<br />

van wetenschappelijke studies en praktijkoefeningen<br />

tonen aan dat mensen sneller reageren op<br />

gesproken berichten dan op sirenes, ook al omdat<br />

men bij sirenes er toch nog al te vaak van uit gaat<br />

dat het ‘om een vals alarm gaat’. Soms zijn er ook<br />

verschillende sirenes en weet men niet onmiddellijk<br />

welk sirenegeluid welke te nemen actie vraagt.<br />

Niet alleen bij brand<br />

Spraakalarmsystemen zijn niet enkel nuttig in<br />

geval van een brand. Ook bij tal van andere mogelijke<br />

calamiteiten bewijzen ze hun nut, zoals<br />

bomalarmen, gasdetectie of terrorismedreiging.<br />

De communicatie kan gebeuren via vooraf<br />

opgenomen berichten, of via berichten die ‘live’ via<br />

een oproepmicrofoon uitgezonden worden.<br />

26 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

‘Dankzij duidelijk verstaanbare en<br />

inhoudelijk klare berichtgeving wordt<br />

chaos en dus tijdsverlies vermeden, en zo<br />

worden mensenlevens gered’<br />

Omdat het in essentie geluidsdistributiesystemen<br />

zijn, kunnen spraakalarmsystemen ook in het dagelijkse<br />

gebruik ingezet worden, bijvoorbeeld voor<br />

achtergrondmuziek, commerciële boodschappen,<br />

personeelsoproepen, enz. Zo hoeven er geen verschillende,<br />

afzonderlijke systemen aangekocht te worden.<br />

Uiteraard dient de noodzaak van een spraakalarmsysteem<br />

voort te vloeien uit een risico- en behoefteanalyse.<br />

Een broodnodige leidraad is er dankzij<br />

de nieuwe Belgische normenreeks NBN S21-111,<br />

een drieluik opgebouwd uit volgende delen:<br />

prNBN S21-111-2: selectiecriteria<br />

Wanneer is het gebruik van een spraakalarmsysteem<br />

aangewezen? Men houdt hierbij rekening<br />

met algemene zaken (zoals de te verwachten<br />

evacuatietijd van het gebouw, de capaciteit, …)<br />

maar ook over het ‘type van aanwezigen’ (al dan<br />

niet zelfredzaam, wakend of niet, al dan niet vertrouwd<br />

met de omgeving, personen met beperkte<br />

mobiliteit of met bijkomende uitdagingen als<br />

slechthorenden,…), relevante gegevens inzake<br />

het bouwwerk zelf (configuratie, evacuatiewegen,<br />

eventuele andere actieve beschermingsmaatregelen,…)<br />

en, last but not least, vragen inzake de<br />

uitbating (het risicoprofiel van de site, eventuele<br />

speciale risico’s als SEVESO, …).<br />

prNBN S21-111-2: technische eisen<br />

Een spraakalarmsysteem moet aan drie elementaire<br />

eisen voldoen: het systeem moet steeds operationeel<br />

zijn, de berichten moeten overal duidelijk<br />

verstaanbaar zijn (‘hoorbaar’ is niet voldoende) en<br />

het systeem moet zelfbewakend zijn. Als vierde eis<br />

kan men nog toevoegen dat zo een geluidssysteem<br />

gebruiksvriendelijk moet zijn.<br />

De spraakverstaanbaarheid van de berichten kan via<br />

twee methodes worden gerealiseerd: de prescriptieve<br />

en de gedetailleerde ontwerpmethode. De klemtoon<br />

ligt op het correct uitrusten van de ruimte, in functie<br />

van de grootte van de betreffende zone en met oog<br />

voor de realiteit: onnodige kosten en een overdaad<br />

aan luidsprekers dienen vermeden te worden.<br />

Aangezien de goede verstaanbaarheid van berichten<br />

eveneens gecompromitteerd kan worden door<br />

andere aanwezige geluidssystemen, behandelt<br />

dit deel eveneens de interactie met zulke systemen,<br />

alsook de interactie met aanwezige detectieen<br />

beheersystemen.<br />

Omdat het in essentie geluidsdistributiesystemen zijn,<br />

kunnen spraakalarmsystemen ook in het dagelijkse<br />

gebruik ingezet worden.<br />

prNBN S21-111-3 : Beheer, kwalificaties<br />

en competenties<br />

Het laatste deel van de norm beschrijft welke<br />

partijen de verschillende stappen in de realisatie<br />

van een spraakalarmsysteem mogen en kunnen<br />

uitvoeren, welke kwalificaties en competenties zij<br />

hiervoor moeten kunnen voorleggen en wie welke<br />

verantwoordelijkheden draagt. Het is immers van<br />

belang dat het systeem gedurende de volledige<br />

exploitatietijd van het gebouw hetzelfde opgelegde<br />

veiligheidsniveau kan garanderen. ❚<br />

De schematische opbouw van een spraakalarmsysteem.<br />

Een spraakalarmsysteem is bedoeld om aanwezigen in een gebouw zo goed mogelijk te informeren bij een calamiteit.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 27


Fire Safety Quality<br />

Certificate<br />

•<br />

FiSQ is een kwaliteitslabel voor installateurs of plaatsers van<br />

actieve en passieve brandbeveiligingssystemen.<br />

•<br />

Een FiSQ-bedrijf is een betrouwbare partner voor de hele<br />

levensduur van een brandbeveiligingssysteem.<br />

•<br />

Bij<br />

een FiSQ-bedrijf kan u terecht voor een uitvoerings studie,<br />

installatie of plaatsing, indienststelling, onderhoud, herstelling,<br />

aanpassing of uitbreiding.<br />

•<br />

FiSQ is een merk van Fireforum vzw, een neutrale organisatie<br />

die alle stakeholders in de brandbeveiliging verenigt.<br />

Fireforum vzw<br />

August Reyerslaan 80<br />

1030 Brussel<br />

www.fireforum.be<br />

Branddeurmagneten<br />

Branddeurmagneten<br />

CAVIAR<br />

Brixtonlaan 23 | B-1930 Zaventem<br />

Tel: +32<br />

Brixtonlaan<br />

2 720 49 16<br />

23<br />

| Fax:+32<br />

| B-1930<br />

2<br />

Zaventem<br />

720 37 50<br />

E-mail:info@bintz.be<br />

Tel: +32 2 720 49<br />

| Website:<br />

16 | Fax:+32<br />

www.bintz.be<br />

2 720 37 50<br />

E-mail:info@bintz.be | Website: www.bintz.be<br />

16870514_botec.indd 1 04-10-16 15:33<br />

16870514_botec.indd 1 04-10-16 15:33


Meer controle over<br />

sprinklerinstallaties dankzij<br />

gloednieuw platform<br />

BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Met SMART lanceert Cegelec Fire Solutions een nieuw en vernieuwend digitaal platform om de performantie van sprinklerinstallaties te verhogen<br />

en grote stappen voorwaarts te zetten in de digitale transformatie.<br />

Tekst en Beeld Cegelec Fire Solutions<br />

In de eerste plaats is SMART (Sprinkler Management and Remote Tracking)<br />

een monitoringplatform dat snel en overzichtelijk statusupdates van sprinklerinstallaties<br />

communiceert. Tot op heden krijgt de meldkamer slechts een<br />

melding van een storing of brandalarm, niet van de specifieke oorzaak. Is er<br />

brand? Doet er zich een probleem voor met de dieselpomp? Of betrad iemand<br />

gewoonweg de pompkamer waardoor een storing wordt doorgegeven?<br />

Meestal worden dan zowel een technieker als elektricien op pad gestuurd<br />

om te kijken wat er fout is. Uit onderzoek blijkt dan ook dat meer dan de<br />

helft van deze interventies uiteindelijk anders of makkelijker opgelost hadden<br />

kunnen worden.<br />

Efficiëntie verhogen<br />

Daar brengt het SMART-platform verandering in. Via een beveiligde 4G-verbinding<br />

kan de sprinklermeldcentrale op afstand gevisualiseerd worden. Meteen<br />

wordt zichtbaar welk defect zich in welk pomplokaal of magazijn voordoet.<br />

SMART werkt via de PLC’s (programmable logic controllers) die reeds zijn ingebouwd<br />

in alle Cegelec-installaties. Bovendien is het SMART-platform vrij configureerbaar<br />

naargelang de noden van de klant.<br />

Via de interface kan de beheerder de alarmen en realtimestatus van de operationele<br />

parameters van de sprinklerinstallatie consulteren. Ook is het mogelijk ›<br />

Via de interface kan de beheerder de alarmen en realtimestatus van de operationele parameters van de sprinklerinstallatie consulteren.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 29


CEGELEC FIRE SOLUTIONS<br />

Een revolutie op<br />

vlak van beheer<br />

en monitoring van<br />

sprinklerinstallaties<br />

Een rood of oranje lampje. Het signaal van een brandalarm of storing. Meer weet<br />

de meldkamer niet. Het is niet duidelijk waar het probleem schuilt en wie op pad<br />

moet om dit op te lossen. Dit kan leiden tot onnodige interventies.<br />

Daarom lanceert Cegelec Fire Solutions nu SMART: een innovatief digitaal<br />

platform dat de performantie van uw sprinklerinstallaties zal verhogen, uw kosten<br />

kan verlagen en uw digitale transformatie zal versnellen. Blijf in real time op de<br />

hoogte. Altijd en overal. Brandalarm of storing? Uw tablet of smartphone vertelt u<br />

onmiddellijk welk defect zich waar voordoet en of dit dringend is of niet.<br />

Mail voor meer info naar info.be@firesolutions.cegelec.com.<br />

IN HET KORT<br />

- Controleer de installatie vanop afstand<br />

- Optimaliseer de interventie door een<br />

gerichte analyse van de storing<br />

- Volg de status van alarmen en de<br />

parameters van uw sprinklerinstallatie<br />

in real time<br />

- Reset storingen met één druk op<br />

de knop<br />

- Verbeter uw energie- en waterverbruik<br />

- Verklein uw ecologische voetafdruk<br />

SMART is in 2020 verkrijgbaar voor iOS en Android via de Apple Store en Google Play Store.<br />

www.cegelec.be<br />

A CEGELEC SOLUTION


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Ook het uitvoeren van de verplichte wekelijkse controle en het onderhouden van<br />

de installatie, kan met behulp van SMART sneller en eenvoudiger.<br />

‘Via een beveiligde<br />

4G-verbinding kan de centrale<br />

op afstand<br />

gevisualiseerd worden’<br />

om de alarmhistoriek van de laatste zes maanden op te roepen. De beheerder<br />

kan ook de meldprocedure bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van de storing of<br />

naargelang de technieker van wacht.<br />

Ook het uitvoeren van de verplichte wekelijkse controle en het onderhouden<br />

van de installatie, kan met behulp van SMART sneller en eenvoudiger. Op gebied<br />

van ‘predictive maintenance’ zijn er eveneens heel wat opportuniteiten.<br />

Kostenverlagende maatregelen<br />

Het ‘Sprinkler Management and Remote Tracking’-platform is meer dan louter<br />

een monitoringtool. Het wordt immers ook mogelijk om tijdig bepaalde<br />

ingrepen te doen en zo kostenverlagende en milieuvriendelijke maatregelen<br />

te treffen. Zo kan bijvoorbeeld de testbuis worden aangestuurd. Deze buis met<br />

een doorsnee van zo’n twintig centimeter laat men omwille van het vorstrisico<br />

maandelijks leeglopen. Hierdoor gaan telkens honderden liters water verloren.<br />

Door de temperatuur continu te monitoren en een slimme sturing in het<br />

SMART-platform, kan men de testbuis laten leeglopen enkel wanneer het echt<br />

noodzakelijk is, en zo waterverspilling vermijden.<br />

Met SMART gooit Cegelec Fire Solutions de poort open naar de toekomst voor het<br />

beheer van sprinklerinstallaties.<br />

Een ander voorbeeld is de monitoring van de jockeypomp. Als een waakvlam<br />

draait deze pomp meermaals per dag om de druk steeds op peil te houden in<br />

de sprinklerinstallatie. Met behulp van SMART is het mogelijk om de frequentie<br />

waarmee de jockeypomp wordt ingeschakeld op de voet te volgen. Wanneer<br />

deze vaker in werking treedt dan gewoonlijk, weet de beheerder dat er een lek<br />

is. Dit lek kan dan veel vroeger worden opgespoord.<br />

Remote sturing<br />

Om te controleren of de installatie goed functioneert, moet de dieselpomp van<br />

een sprinklerinstallatie elke week zo’n twintig minuten draaien. Momenteel zet<br />

Cegelec hiervoor twee techniekers voltijds in. Zodra dit vanop afstand mag gebeuren,<br />

kan een bediende dit met behulp van SMART op een paar dagen tijd,<br />

zonder de baan op te moeten.<br />

Met SMART gooit Cegelec Fire Solutions de poort open naar de toekomst voor<br />

het beheer van sprinklerinstallaties. Het platform stelt de gebruiker in staat om<br />

vanop afstand sprinklerinstallaties te bedienen en speelt zo vandaag reeds in<br />

op de regelgevingen en mogelijkheden van morgen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

SPECIALIST IN BRANDDETECTIE KIJKT TOEKOMST<br />

MET VERTROUWEN TEGEMOET<br />

Kingspan Light + Air is, na de samensmelting van Brakel Aero en Argina, een subdivisie van Kingspan Groep, gespecialiseerd in rook-en<br />

warmteafvoerinstallaties, daglichtoplossingen, natuurlijke ventilatie en beveiliging in de ruimste zin van het woord. Als onderdeel van de<br />

Kingspan Groep zijn er meer mogelijkheden, al verliest de firma hierbij nooit de focus op kwaliteit en service.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Kingspan Light + Air<br />

Brakel is al bijna 40 jaar marktleider inzake glazen daglichtconstructies en ventilatie- en brandveiligheidsystemen (zoals branddetectie, installaties voor rook- en<br />

warmteafvoer) in commerciële en industriële gebouwen.<br />

Brakel is al bijna 40 jaar marktleider inzake glazen daglichtconstructies en<br />

ventilatie- en brandveiligheidsystemen (zoals branddetectie, installaties voor<br />

rook- en warmteafvoer) in commerciële en industriële gebouwen. Argina is een<br />

Belgisch ontwerper en producent van installaties voor branddetectie, gasdetectie<br />

en toegangscontrole voor de zakelijke markt. Sinds een tweetal jaren maken<br />

beide bedrijven deel uit van de Kingspan Groep, onder de noemer ‘Kingspan<br />

Light + Air Belgium’.<br />

Koen De Maeght, Managing Director van Kingspan Light + Air Belgium, en eerder<br />

Managing Director van Brakel Aero België: “Deel uitmaken van een grotere<br />

groep levert meer naamsbekendheid op, en ook de mogelijkheid om meer<br />

naar het buitenland te exporteren. Als onderdeel van de Kingspan Groep<br />

kunnen we bovendien op alle noden met betrekking tot de gebouwschil een<br />

oplossing bieden. In de toekomst wil Kingspan met één pakket naar de markt<br />

kunnen stappen.”<br />

Eigen R&D-afdeling<br />

De overname gaat gepaard met belangrijke schaalvoordelen voor het bedrijf,<br />

maar De Maeght benadrukt wel dat de aanpak van het bedrijf identiek blijft.<br />

“Onze unieke aanpak, met onze eigen R&D-afdeling, blijft bewaard. We behouden<br />

ook de sterke focus op service naar onze klanten toe. We hebben in de loop<br />

der jaren een optimaal systeem uitgewerkt, zodat we snel ter plaatse zijn en de<br />

32 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Onze unieke aanpak, met onze eigen R&D-afdeling, blijft bewaard.<br />

‘We hebben de kennis in huis<br />

om bouwprojecten van a tot z<br />

mee te begeleiden’<br />

opstart kunnen verzorgen, en absolute bedrijfszekerheid garanderen. Naast productontwikkeling<br />

hebben we ook de kennis in huis om bouwprojecten van a tot<br />

z mee te begeleiden. Dit vanaf de studie- of ontwerpfase van een bouwproject,<br />

via de volledige uitvoering, installatie en uitvoering, tot en met onderhoud en<br />

herstellingen.” Kingspan Light + Air biedt dan ook onderhoud en service aan<br />

op alle RWA-, ventilatie-, daglicht-, en beveiligingssystemen.<br />

Natuurlijk is de kwaliteit één van de hoofdredenen om voor de branddetectieoplossingen<br />

van Kingspan Light + Air Belgium te kiezen. “Daar kunnen we niet<br />

op inboeten. Het gaat immers om veiligheidsinstallaties. Die moeten altijd aan<br />

100% functioneren. Daarom zorgen we ervoor dat we voor alle projecten eigen<br />

personeel inzetten, en dat onze mensen te allen tijde goed opgeleid zijn.”<br />

Snellere reactietijd<br />

Inzake branddetectie zet Kingspan Light + Air Belgium sterk in op modulaire<br />

systemen. “Met onze branddetectoren kunnen we zowel kleine als bijzonder<br />

grote installaties aan, door verschillende centrales aan elkaar te koppelen. We<br />

koppelen een module zodat de communicatie overeind blijft, ook al zou er een<br />

deel van het systeem uitvallen”, stelt De Maeght. “Daarnaast zien we dat de<br />

reactietijd in de markt een stuk hoger ligt dan enkele decennia geleden. Een<br />

probleem moet onmiddellijk opgelost kunnen worden. Dat vergt heel wat snelheid<br />

en flexibiliteit van de mensen.”<br />

Naast natuurlijke ventilatie voorziet Kingspan Light + Air ook mechanische<br />

ventilatie in ondergrondse parkeergarages. “In België zijn we pioniers op dit<br />

domein”, zegt De Maeght. “We hebben heel wat knowhow in huis om dit soort<br />

projecten tot een goed einde te brengen. Dankzij gespecialiseerde software<br />

kunnen we heel complexe simulaties uitvoeren en zo heel wat potentiële problemen<br />

al van bij de projectstudie op voorhand tackelen.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

GEÏNTEGREERDE BEVEILIGING IS DE TOEKOMST<br />

ENGIE Fabricom is al jarenlang pleitbezorger van een geïntegreerde, holistische visie op brandveiligheid en beveiliging: de firma benadert<br />

gebouwen vanuit een brede kijk op risicobeheersing, veiligheid, comfort en gebruiksgemak, en zet in op het realiseren van één geïntegreerd<br />

systeem. Toch weegt de mogelijkheid tot integratie nog niet genoeg door in de studiefase. Een mentaliteitswijziging is noodzakelijk om het<br />

potentieel volledig te benutten.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld ENGIE Fabricom<br />

Het Departement Security & Audiovisual is voornamelijk gespecialiseerd in de<br />

geïntegreerde beveiliging van kritische infrastructuur in België. “Het gaat dan<br />

bijvoorbeeld om havens, luchthavens, gevangenissen, en gebouwen voor defensie,<br />

de nucleaire sector, en het openbaar vervoer”, zegt Patrick Naze, Department<br />

Manager Infra, Security & Audiovisual bij ENGIE Fabricom.<br />

Volledige risicobeheersing<br />

In de filosofie van ENGIE Fabricom is brandveiligheid een onderdeel dat naadloos<br />

moet ingepast worden in de volledige risicobeheersing. Daarom zet het<br />

bedrijf sterk in op de samenhang tussen alle gebouwtechnieken. Het einddoel:<br />

één geïntegreerd systeem, dat rekening houdt met alle facetten van veiligheid<br />

en comfort.<br />

“Dat laat toe om verschillende technieken beter te benutten en een betere interactie<br />

te bekomen”, stelt Naze. “Bijvoorbeeld: als er een brandalarm is, moet de<br />

toegangscontrole aangestuurd worden om de deuren automatisch te sluiten of<br />

(vooral) te openen. Afhankelijk van het alarm kunnen we ook de ventilatie en de<br />

noodverlichting aansturen, en enkele camera’s automatisch op de brandhaard<br />

of de plaats van het alarm laten richten. Dat laat toe om meteen de oorzaak<br />

van de brand en het type brand te verifiëren.”<br />

Het Departement Security & Audiovisual is voornamelijk gespecialiseerd in de<br />

geïntegreerde beveiliging van kritische infrastructuur in België.<br />

ENGIE Fabricom specialiseert zich al meer dan 20 jaar in geïntegreerde beveiliging.<br />

Zo zijn verschillende technieken in grote gebouwen als Brussels Airport<br />

al lange tijd geïntegreerd.<br />

In de filosofie van ENGIE Fabricom is brandveiligheid een onderdeel dat naadloos moet ingepast worden in de volledige risicobeheersing.<br />

34 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

ENGIE Fabricom benadert gebouwen vanuit een brede kijk op risicobeheersing, veiligheid, comfort en gebruiksgemak.<br />

Toch merkt Naze dat er nog een lange weg af te leggen is, omdat nog niet alle<br />

geesten gerijpt zijn. “In de studiefase wordt er nog te weinig nagedacht over integratie.<br />

Het is moeilijk om de integratie te verzorgen tussen systemen die niet<br />

op elkaar afgestemd zijn. Dikwijls zijn daar ook geen budgetten voorzien.”<br />

Daarom zet ENGIE Fabricom in op het informeren van studiebureaus over<br />

de voordelen van de integratie. “Tot op zekere hoogte lukt dat ook, maar<br />

ook de klant en bouwheer moeten mee de stap willen zetten. Daarom ondernemen<br />

we ook via Agoria inspanningen om een nieuwe mindset ingang<br />

te laten vinden.”<br />

Nieuwe brandcentrale<br />

Recent lanceerde ENGIE Fabricom ook een nieuwe versie van de Fideni MK<br />

V-brandcentrale. Die is intussen aan de vijfde generatie toe. “De centrale<br />

verzekert continuïteit bij klanten. De vernieuwing laat toe om de centrale<br />

eenvoudig uit te breiden, door verschillende centrales aan elkaar te<br />

koppelen. Zo kan deze centrale gebruikt worden voor grotere systemen,<br />

met 20.000 detectoren en meer. Een toepassing waarvoor er geen alternatieven<br />

beschikbaar zijn op de markt.”<br />

Naze: “Een ander voordeel is dat de centrale op verschillende protocollen<br />

van branddetectoren kan functioneren, en zelfs een mix van verschillende<br />

‘Een geïntegreerd systeem<br />

laat toe om<br />

verschillende technieken<br />

beter te benutten’<br />

protocollen ondersteunt. Een niet te verwaarlozen voordeel voor bestaande<br />

installaties die uitgerust zijn met verschillende types detectoren.”<br />

Fideni MK V is bovendien integreerbaar in het open gebouwbeheersysteem<br />

ICAROS+ van ENGIE Fabricom. Dit systeem brengt alle gebouwtechnieken samen<br />

in één duidelijk en makkelijk te bedienen totaalplatform. Zo behoudt de<br />

klant op elk moment overzicht en controle over zijn gebouw. Bij een mogelijk<br />

incident kan de operator gepast reageren dankzij de operationele workflows,<br />

die hem stap voor stap begeleiden bij het afhandelen van een alarmprocedure.<br />

De automatische rapportering van incidenten helpt dan weer om de<br />

alarmafhandeling te evalueren en procedures te optimaliseren. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


fabricom<br />

ONO_WHITE<br />

fabricom 15<br />

child ONO_WHITE - 92288 Suresnes - FRANCE<br />

Fax : +33 (0)1 57 32 87 87<br />

m15<br />

child - 92288 Suresnes - FRANCE<br />

Fax : +33 (0)1 57 32 87 87<br />

m<br />

fabricom<br />

ONO_WHITE<br />

15<br />

child - 92288 Suresnes - FRANCE<br />

Fax : +33 (0)1 57 32 87 87<br />

m<br />

RÉFÉRENCES COULEUR<br />

RÉFÉRENCES COULEUR<br />

Integrale kijk op brandveiligheid<br />

WHITE<br />

RÉFÉRENCES WHITE COULEUR<br />

Integrale<br />

WHITE<br />

Al meer dan dertig jaar is ENGIE kijk Fabricom op gespecialiseerd brandveiligheid<br />

in de van grote en<br />

kleinere Al meer dan gebouwen dertig jaar en infrastructuren.<br />

is ENGIE Fabricom gespecialiseerd in de brandveiligheid van grote en<br />

kleinere gebouwen en infrastructuren.<br />

Onze Al meer nieuwe, dan dertig gecertifieerde jaar is ENGIE branddetectiecentrale Fabricom gespecialiseerd is compatibel in de brandveiligheid met diverse typen van detectoren grote en<br />

en kleinere<br />

Onze kan nieuwe, zowel gebouwen kleine gecertifieerde<br />

en als infrastructuren.<br />

grote branddetectiecentrale installaties aan, tot tienduizenden is compatibel detectoren.<br />

met diverse typen detectoren<br />

en kan zowel kleine als grote installaties aan, tot tienduizenden detectoren.<br />

In Onze onze nieuwe, filosofie gecertifieerde is brandveiligheid branddetectiecentrale een onderdeel dat is compatibel naadloos moet met ingepast diverse typen worden detectoren in uw<br />

volledige en<br />

In onze<br />

kan zowel<br />

filosofie risicobeheersing. kleine brandveiligheid<br />

als grote Dankzij installaties<br />

een onze onderdeel integrale aan, tot tienduizenden<br />

dat aanpak, naadloos is het moet<br />

detectoren.<br />

mogelijk ingepast om uw worden control in room uw<br />

aan volledige te sluiten risicobeheersing. op ons open gebouwbeheersysteem Dankzij onze integrale aanpak, ICAROS+, is waarmee het mogelijk u al om uw gebouwtechnieken<br />

control room<br />

vanuit In aan onze te sluiten één filosofie omgeving op is ons brandveiligheid open kan beheren. gebouwbeheersysteem een onderdeel dat ICAROS+, naadloos waarmee moet ingepast u al uw gebouwtechnieken<br />

worden in volledige vanuit één risicobeheersing. omgeving kan beheren. Dankzij onze integrale aanpak, is het mogelijk om uw control room<br />

aan te sluiten op ons open gebouwbeheersysteem ICAROS+, waarmee u al uw gebouwtechnieken<br />

vanuit één omgeving kan beheren.<br />

www.engie-fabricom.be<br />

www.engie-fabricom.be<br />

ENGIE Fabricom<br />

ENGIE Fabricom<br />

Departement security audiovisual<br />

Departement security +32 ENGIE<br />

& audiovisual<br />

871 Fabricom 15 00<br />

Departement Secr.security@engie.com<br />

✆ +32<br />

&<br />

3<br />

audiovisual<br />

871 15 00<br />

Secr.security@engie.com<br />

✆ +32 3 871 15 00<br />

Secr.security@engie.com<br />

www.engie-fabricom.be


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Passieve brandbeveiliging verzekerd in<br />

nieuw politiecommissariaat Oostende<br />

In Oostende werd in de Lijndraaiersstraat, ter hoogte van de Luftschutzbunker tussen het Mercatordok en het Maria-Hendrikapark, het<br />

nieuwe politiecommissariaat gebouwd. De werken werden toegewezen en uitgevoerd door THV Willemen-Democo over een periode van 2<br />

jaar. De brandcompartimentering vormde een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. BIO Benelux nv deed dit in onderaanneming voor<br />

THV Willemen-Democo.<br />

Tekst en beeld BIO Benelux<br />

Brandwerende afdichtingen van<br />

technische doorvoeringen<br />

Alle doorvoeringen van kanalen, alsook tal van kabels en kabelgoten doorheen<br />

wanden en vloeren werden met behulp van diverse brandwerende afdichtingsmaterialen<br />

van BIO Benelux op alle verdiepingen vakkundig afgedicht.<br />

‘Al de brandvrije<br />

afdichtingsproducten worden<br />

voortdurend getest in alle<br />

mogelijke opstellingen binnen de<br />

brandcompartimentering.’<br />

Het nieuwe politiecommissariaat van Oostende.<br />

Hiervoor werd bijna hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de zachte schotten uit<br />

minerale wol van BIO Benelux. Deze worden in het atelier van BIO Benelux<br />

bewerkt met de brandvrije verf FLAMMOTECT A.<br />

BIO Benelux heeft reeds tientallen jaren ervaring op het gebied van de passieve<br />

brandveiligheid in veel ziekenhuizen, rust-en verzorgingscentra, maar ook in<br />

de stationsgebouwen van onder meer Brugge, Gent St.Pieters, Brussel-Zuid,…<br />

Daarnaast is het bedrijf vaste partner van Brussels Airport.<br />

EN 13501-2<br />

Al de brandvrije afdichtingsproducten van BIO Benelux worden voortdurend<br />

getest in alle mogelijke opstellingen binnen de brandcompartimentering, dit<br />

volgens de Europese Normering EN 13501-2. BIO Benelux beschikt over heel<br />

wat ervaren uitvoerders. Het gaat om specialisten in hun vak die permanent<br />

intern bijgeschoold worden, en die daarnaast ook de nodige opleidingen in het<br />

buitenland bekomen.<br />

Brandwerende afdichting met zachte schotten uit Minerale wol en brandwerende<br />

verf FLAMMOTECT A.<br />

Na uitvoering bezorgt BIO Benelux de klanten een volledig As-Built dossier<br />

alsook een plaatsingsattest en de vereiste Classificatierapporten.<br />

Deze kunnen voorgelegd worden aan studiebureau, bouwheer, brandweer<br />

en verzekeringsinstellingen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

JUISTE AFDICHTING KAN<br />

MENSENLEVENS REDDEN<br />

Promat staat bekend voor de productie van brandwerende platen, maar de jongste jaren besteedt het bedrijf uit Tisselt steeds meer aandacht<br />

aan het uitbreidende assortiment Fire Stopping en Fire Sealing. Het belang van het correct afdichten van doorvoeringen kan immers niet<br />

onderschat worden. “Toch merken we dat de juiste kennis soms nog ontbreekt”, klinkt het.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Promat<br />

Naast een compleet gamma brandwerende producten<br />

voor het opbouwen van brandwerende<br />

constructies beschikt Promat sedert enkele jaren<br />

ook over een ruim assortiment producten in de<br />

categorie Fire Stopping en Fire Sealing. Dit is<br />

een belangrijke aanvulling op het brandwerende<br />

aanbod, zegt Technical Advisor Dieter Dekoninck.<br />

“Leidingen door brandwerende wanden of plafonds<br />

zijn een zwak punt, omdat deze voor een<br />

onderbreking zorgen. Door het correct afdichten<br />

van doorvoeringen zorg je ervoor dat de wand en<br />

de leiding dezelfde brandweerstand hebben.”<br />

Deze producten worden uitgebreid getest, zegt<br />

Kurt De Proft, Technical Manager Benelux: “Een<br />

fysieke test, volgens de gepaste Europese normen,<br />

is de enige mogelijke manier om aan te tonen of<br />

een oplossing werkt. Dat kan je niet berekenen of<br />

simuleren. Bovendien verschilt de situatie op de<br />

38 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

De brandwerende manchet PROMASTOP®-FC MD.<br />

‘Als de producten niet correct geplaatst<br />

zijn zullen ze niet naar behoren werken’<br />

werf soms van wat in de regels beschreven staat.<br />

Dan is het de taak van onze technische specialisten<br />

om de klanten te ondersteunen, op basis van<br />

ervaring, kennis over brand en de reactie van materialen<br />

daarop.”<br />

Manchetten<br />

Het Fire Stopping-aanbod van Promat is bijzonder<br />

ruim, dat inspeelt op alle vragen en noden vanuit<br />

de markt. Een belangrijk speerpunt van het gamma<br />

wordt gevormd door de manchetten. Afhankelijk<br />

van de geteste configuratie kunnen deze producten<br />

in opbouw of inbouw geplaatst worden.<br />

Dekoninck: “Zo is er sinds kort ook de manchet<br />

PROMASTOP®-FC MD. Dit is een brandwerende<br />

manchet, die op maat afgekort kan worden en<br />

speciaal ontworpen is om een bescherming van<br />

twee uur te bieden.” Fire Sealing gaat om het afdichten<br />

van voegen tussen wanden en plafonds.<br />

“Hiervoor adviseren we voornamelijk brandwerende<br />

afdichtingsmiddelen op acrylbasis zoals de<br />

PROMASEAL®-A of PROMASEAL®-AG, in combinatie<br />

met onbrandbare isolatie”, zegt Dekoninck.<br />

Promat merkt dat het bij architecten, aannemers<br />

en installateurs soms nog aan de juiste kennis<br />

ontbreekt: welk product kan in welke toepassing<br />

gebruikt worden? Zo wordt nog al te vaak schuim<br />

gebruikt in toepassingen waar ze niet voor geschikt<br />

zijn. Rob Van Baelen, Marketing Communications<br />

Manager: “Er is een gebrek aan info op de<br />

markt: welk product moet toegepast worden, en<br />

Productvideo van de PROMASTOP®-FC MD<br />

vooral: hoe? Want ook al hebben onze producten<br />

hun kwaliteiten uitgebreid bewezen in de testen:<br />

als ze niet correct geplaatst zijn zullen ze niet naar<br />

behoren werken.”<br />

Van Baelen gaat verder: “Promat wil een voortrekkersrol<br />

spelen. Voorschrijvende architecten<br />

moeten over goede informatie beschikken, en<br />

plaatsers moeten het materiaal op correcte wijze<br />

leren hanteren. Brandveiligheid gaat immers over<br />

mensenlevens. Bovendien is de wetgeving niet<br />

statisch, en moet er soms met complexe parameters<br />

rekening gehouden worden.”<br />

Opleidingen en binnenkort een app<br />

Daarom zet Promat sterk in op ondersteuning. De<br />

firma voorziet heel het jaar door opleidingen. “Die<br />

opleidingen hebben een technisch én een praktisch<br />

luik. We lichten de wetgeving en onze producten<br />

toe, maar nadien kunnen de installateurs<br />

de producten ook zelf uittesten. Zo leren ze echt<br />

wat in een specifieke situatie het beste product<br />

is”, aldus Dekoninck.<br />

Voor het afdichten van voegen tussen wanden en plafonds adviseert Promat voornamelijk brandwerende<br />

afdichtingsmiddelen op acrylbasis, zoals de PROMASEAL®-A.<br />

Voor Promat eindigt het niet bij die opleidingen.<br />

“Binnenkort lanceren we ook een mobiele applicatie<br />

die de plaatser zal helpen bij het kiezen van de<br />

gepaste oplossing, aan de hand van parameters<br />

die hij zelf op de werf kan bepalen. Deze app is<br />

nog volop in ontwikkeling”, besluit Van Baelen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

Brandveiligheidsspecialist<br />

lanceert nieuwe brandklep<br />

Als leider in ontwikkeling, productie en verkoop van componenten voor binnenklimaat en ventilatie, is ook de brandveiligheid een grote<br />

bekommernis voor TROX. De brandveiligheidsoplossingen van TROX zijn voornamelijk gericht op openbare gebouwen, kantoren en gebouwen<br />

in de zorgsector. Met een nieuwe, multifunctionele brandklep maakt TROX het werk op de werf nog een stuk eenvoudiger.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld TROX<br />

TROX fabriceert niet enkel brandkleppen, maar<br />

biedt een totaalpakket aan oplossingen aan: ook<br />

rookafvoerkleppen, afzuigventilatoren en speciale<br />

rookkleppen maken deel uit van het gamma.<br />

Daarmee speelt het bedrijf in op de verwachtingen<br />

uit de markt, zegt Sales Director Bart Pennewaert.<br />

“We zien een sterke evolutie op de markt:<br />

klanten verwachten dat je een systeem aanlevert,<br />

en geen losse componenten. Dat is voor hen een<br />

stuk eenvoudiger, want zo hebben ze slechts één<br />

aanspreekpunt nodig.”<br />

TROX heeft al een zeer lange staat van dienst<br />

wanneer het gaat over het produceren van brandkleppen:<br />

“Al sinds de jaren zeventig zijn we hierin<br />

TROX fabriceert niet enkel brandkleppen, maar biedt een totaalpakket aan oplossingen aan: ook<br />

rookafvoerkleppen, afzuigventilatoren en speciale rookkleppen maken deel uit van het gamma.<br />

40 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

gespecialiseerd. Daarmee waren we één van de<br />

eerste bedrijven op de markt die zich hierop toelegden”,<br />

licht Pennewaert toe. “Natuurlijk heeft het<br />

gamma in de loop der jaren een sterke evolutie ondergaan.<br />

De normen en testprocedures zijn er een<br />

stuk strenger op geworden. Sinds 2012 zijn de Europese<br />

normen van toepassingen: die hebben voor<br />

een administratieve vereenvoudiging gezorgd.”<br />

De firma probeert ook de evoluties in de bouwsector<br />

op de voet te volgen: “De jongste jaren worden<br />

er steeds meer energie neutrale gebouwen<br />

geplaatst en is houtskeletbouw in opmars. Ook<br />

daarvoor voorzien we geteste toepassingen en<br />

brandkleppen”, stelt Pennewaert.<br />

FKA2-EU<br />

Het gamma brand-en rookbeveiliging van TROX is<br />

in constante evolutie. Zo komt er in januari 2020<br />

een nieuwe rechthoekige brandklep bij: FKA2-<br />

EU. Pennewaert: “Deze innovatie vervangt 3 bestaande<br />

modellen: zo maken we het eenvoudiger<br />

voor de klant op de werf. FKA2-EU zal immers voor<br />

een zeer brede range aan toepassingen gebruikt<br />

kunnen worden: terwijl je vroeger voor andere omstandigheden<br />

een andere brandklep nodig had,<br />

zal je vanaf nu steeds dezelfde brandklep kunnen<br />

gebruiken, eventueel mits het gebruik van aangepaste<br />

montagestukken. En dankzij een lager drukverlies<br />

maakt deze brandklep fikse energiewinsten<br />

mogelijk. Daarmee spelen we in op de vraag naar<br />

minder energieverslindende producten.”<br />

TROX wil alleen kwalitatief hoogwaardige materialen<br />

afleveren. Dankzij een volledig geautomatiseerd<br />

productieproces garandeert de firma<br />

hoge precisie in de productie. Met uiterst beperkte<br />

levertermijnen kan TROX ook kort op de bal<br />

spelen. “Bovendien schenken we veel aandacht<br />

aan het intensief bijstaan van onze klanten”,<br />

FKA2-EU vervangt 3 bestaande modellen.<br />

voegt Pennewaert toe. “Producten als deze vereisen<br />

goede plaatsing en vakmanschap, dus je<br />

kan ze niet zomaar uit een catalogus verkopen.<br />

We willen het risico vermijden dat de klant later,<br />

tijdens wettelijke controles, op problemen stuit.<br />

TROX is niet voor niets gekend voor het geven<br />

van advies en ondersteuning.” In sommige gevallen,<br />

zoals bij het ontwerpen van rook en warmte<br />

afvoer installaties voor ondergrondse parkings,<br />

biedt TROX ook CRT-simulaties met gedetailleerde<br />

berekeningen aan. ❚<br />

‘Klanten verwachten dat je een systeem<br />

aanlevert, en geen losse componenten’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 41


Gebruiksvriendelijk en efficiënt:<br />

de nieuwe TVE!<br />

Vereenvoudigde<br />

inbouwmogelijkheden<br />

voorkomen installatiefouten!<br />

Geen metingen via<br />

sondes, sensoren of<br />

andere storende<br />

componenten in het<br />

kanaal<br />

Geschikt voor lage<br />

luchtsnelheden vanaf 0.5 m/s<br />

WWW.TROX.BE OF VOLG ONS OP


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

‘Het shopping center legt zelf aan winkels met een welbepaalde grootte of diepte de verplichting op om RWA te voorzien.’<br />

RWA IN WINKELCENTRUM VOORKOMT<br />

DAT ZICHTBAARHEID AFNEEMT EN<br />

TEMPERATUUR OPLOOPT<br />

Winkelketen Kruidvat heeft zijn filiaal in het Antwerpse shopping center Wijnegem uitgerust met een rook-en warmteafvoerinstallatie<br />

van Colt International. Zo kunnen mensen in geval van brand tijdig evacueren, en krijgen de brandweerdiensten de kans om snel én<br />

veilig in te grijpen. ›<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Colt International<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


100% ZEKERHEID<br />

VEILIGHEID GEGARANDEERD<br />

Project Docks Bruxsel<br />

KIES VOOR COLT BRANDVEILIGHEID<br />

ROOKBEHEERSING EN VENTILATIESYSTEMEN VOOR WINKELCENTRA<br />

AIRLITE<br />

COLTLITE<br />

FIRELIGHT<br />

APOLLO<br />

– Hoogwaardige natuurlijke ventilatiesystemen in de dakopbouw<br />

– Natuurlijke ventilatie-eenheden in de wanden<br />

– Automatisch open gestuurde dak ventilatie-eenheden<br />

– Natuurlijke RWA-eenheden<br />

+32 15 28 60 80 | info@be.coltgroup.com | www.coltinfo.be


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Als Technisch Adviseur bij Colt International is het<br />

de taak van Nico Luytens om de berekeningen<br />

voor een efficiënte en veilige rook-en<br />

warmteafvoer (RWA) te maken. Toen winkelketen<br />

Kruidvat bij Colt International kwam aankloppen<br />

om de Kruidvat-vestiging in Wijnegem Shopping<br />

te voorzien van een RWA-installatie, werd Luytens<br />

ingeschakeld. “Het shopping center legt zelf aan<br />

winkels met een welbepaalde grootte of diepte<br />

de verplichting op om RWA te voorzien. Het<br />

winkelcentrum is zelf natuurlijk ook uitgerust met<br />

een sprinklerinstallatie en RWA-installatie, voor<br />

de grotere winkels komt daar een afzonderlijke<br />

RWA-installatie bovenop”, licht Luytens toe.<br />

“Wijnegem Shopping kent geen geheimen voor<br />

ons: we hebben al voor het winkelcentrum zelf én<br />

in verschillende winkels binnenin gewerkt.”<br />

Rook evacueren<br />

Een brand is niet altijd te voorkomen, en dus moeten<br />

de risico’s zoveel mogelijk beperkt worden. Een goed<br />

functionerende RWA-installatie werkt hieraan mee.<br />

De grootste gevaren bij brand zijn immers de rook<br />

en hitte die vrijkomen. “De rook moet geëvacueerd<br />

worden zodat mensen veilig kunnen vluchten en de<br />

brandweer in alle veiligheid kan interveniëren”, legt<br />

Luytens uit. “Onze RWA-installatie voorkomt dat de<br />

zichtbaarheid afneemt en de temperaturen te hoog<br />

oplopen. Het debiet van de RWA-installatie is zo berekend<br />

dat er altijd een stabiele rooklaag blijft, die<br />

niet te laag zakt.”<br />

De installatie in Kruidvat is berekend volgens NBN<br />

S 21-08-1, de Belgische norm voor RWA-installaties.<br />

Aangezien de winkel op de benedenverdieping ligt<br />

(met nog meerdere bouwlagen erboven), stond de<br />

keuze voor een mechanische RWA reeds op voorhand<br />

vast. “We installeerden een mechanische ventilator,<br />

die rookgassen afzuigt en naar buiten afvoert. De<br />

ventilator wordt gestuurd door een bedieningskast.<br />

Hiervoor hebben we ook een autonome stroombron<br />

voorzien: een UPS met batterijen die voor de voeding<br />

van de RWA-installatie zorgt indien de netspanning<br />

wegvalt”, aldus Luytens.<br />

’We installeerden een mechanische ventilator, die rookgassen afzuigt en naar buiten afvoert.’<br />

‘Het debiet van de RWA-installatie is zo<br />

berekend dat er altijd een stabiele rooklaag<br />

blijft zodat evacuatie en interventie<br />

verzekerd blijven’<br />

Rookscherm<br />

Luytens: “De installatie omvat ook een rookscherm<br />

aan de voorzijde van de winkel. Die verhindert<br />

dat rook kan uitstromen naar de gangpaden van<br />

Wijnegem Shopping. In normale omstandigheden<br />

blijft het rookscherm opgerold, zodat het niet<br />

zichtbaar is. Ook de ventilator is niet te zien<br />

in de winkel zelf: deze is achteraan in het<br />

magazijn ondergebracht. Deels uit esthetische<br />

overwegingen, maar dit was sowieso de enige<br />

mogelijke opstelling die we hadden.”<br />

’De installatie omvat ook een rookscherm aan de voorzijde van de winkel. Die verhindert dat rook kan uitstromen<br />

naar de gangpaden van Wijnegem Shopping.’<br />

Het systeem is gekoppeld aan een automatische<br />

detectie, die de klant zelf voorzien heeft. Luytens:<br />

“Als er rook gedetecteerd wordt, zal onze installatie<br />

automatisch opstarten. Er zijn dus geen manuele<br />

handelingen vereist: het systeem werkt volledig<br />

autonoom.”<br />

Colt International heeft dankzij jarenlange<br />

ervaring een sterke reputatie opgebouwd in dit<br />

soort projecten. De uitvoering bleek daarom geen<br />

enkel probleem op te leveren. “De klant kan erop<br />

vertrouwen dat onze berekening gedetailleerd en<br />

tot in de puntjes correct zijn. En onze materialen<br />

zijn natuurlijk ook van hoogwaardige kwaliteit”,<br />

voegt Luytens eraan toe.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

DOOS-, BEHUIZING- EN WANDDOORVOERSYSTEMEN<br />

VOOR BRANDWERENDE WANDEN EN PLAFONDS<br />

De brandbeveiliging van gebouwen stelt ontwerpers en installateurs van domoticasystemen voor een grote uitdaging. Ruim 90 % van de<br />

slachtoffers en ca. 70 % van de materiele schade zijn geen rechtstreeks gevolg van het vuur, maar het resultaat van de gevaarlijke giftige<br />

rook. Behalve het voorkomen en bestrijden van de brand, komt het er dus vooral op aan de rookontwikkeling en -verspreiding tegen te<br />

gaan. De diversiteit van de HELIA-systemen biedt voor elke installatietoepassing de juiste oplossing.<br />

Tekst en Beeld HELIA<br />

HELIA -brandbeveiligingssystemen bieden betrouwbare<br />

oplossingen voor elektrische installaties:<br />

het zijn producten die door hun degelijkheid<br />

mensenlevens redden en rampen kunnen<br />

voorkomen.<br />

AFS – Active Fire Stop garandeert een preventieve<br />

actieve brandbeveiliging. Ongeacht of de<br />

vuurbelasting van boven, onder, voor of achter<br />

inwerkt: de snelwerkende brandwerende materie<br />

in de dozen, behuizingen en schotten reageert<br />

bij brand onmiddellijk en vult de installatieopening<br />

volledig met schuim. Zo wordt vermeden<br />

dat vuur en rook zich verspreiden.<br />

‘Het zijn producten die door hun degelijkheid<br />

mensenlevens redden en rampen<br />

kunnen voorkomen’<br />

Brandwerende dozen<br />

De innovatieve brandwerende doos voor inbouw<br />

in massieve brandwerende wanden behoudt bij<br />

brandwerende wanden van EI30 tot EI120 de<br />

brandwerendheidsduur, zelfs met ingebouwde<br />

elektrische installatie. Het toepassingsspectrum<br />

van de brandwerende doos HWD 90 werd uitgebreid.<br />

Deze bieden nu een brandwerendheidsduur<br />

van maximaal 120 min. De brandwerende<br />

dozen HWD 68 vormen de basis voor een goede<br />

brandveiligheid. Zowel de inbouw- als verdeeldozen<br />

worden in een freesopening van 68 mm<br />

Behalve het voorkomen en bestrijden van de brand, komt het er vooral op aan<br />

de rookontwikkeling en -verspreiding tegen te gaan.<br />

46 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

De brandwerende behuizingen FlamoX® vormen de nieuwe generatie van beproefde brandwerende behuizingen voor de montage van inbouwtoestellen.<br />

geïnstalleerd en kunnen makkelijk worden gecombineerd<br />

middels verbindingsstukken.<br />

De kabeldoorvoer LS 90 en de buisdoorvoer RS<br />

90 laten zich in een handomdraai heel eenvoudig<br />

monteren. Met een passende frees of boor<br />

wordt de installatieopening aangebracht, waarna<br />

de soepele doorvoer kan worden geplaatst.<br />

Doosafschermsystemen<br />

De doosafschermsystemen DS 90 / 74 mm en<br />

DS 90 / 120 mm bestaan uit twee delen, die<br />

eenvoudig op elkaar kunnen worden gestoken<br />

en vergrendeld. Een veilige afsluiting is gegarandeerd.<br />

Voor latere montage zonder beschadiging,<br />

kan het dichtingselement worden opengemaakt<br />

en kunnen in een mum van tijd extra kabels worden<br />

doorgevoerd.<br />

HELIA biedt ook buisstoppen met ECON-techniek<br />

voor het afdichten van alle gangbare elektrische<br />

installatiebuizen in apparatuurdozen of als leidingdoorvoeropeningen.<br />

De lange dichtingsmof<br />

met drie dichtingslippen en verschillende breedtes<br />

past zich aan de installatiebuis aan en garandeert<br />

een lucht- en rookdichte afsluiting, ook bij<br />

schuin afgesneden buizen.<br />

De installatiedozen HWD 30 voor brandwerende<br />

plafonds garanderen een betrouwbare brandwerendheid<br />

van EI30 tot EI90. De geïntegreerde<br />

isolerende materie van de HELIA AFStechniek<br />

schuimt bij brand onmiddellijk op en sluit de<br />

opening in het plafond af.<br />

FlamoX®<br />

De brandwerende behuizingen FlamoX® vormen<br />

de nieuwe generatie van beproefde brandwerende<br />

behuizingen voor de montage van inbouwtoestellen<br />

zoals lichtarmaturen, luidsprekers of<br />

andere toestellen in verlaagde brandwerende<br />

plafonds. Bij de nieuwe generatie behuizingen<br />

werden de afmetingen aangepast aan moderne<br />

verlichtingstoestellen, zodat ze universeel inzetbaar<br />

zijn. De inbouwbehuizingen zijn nu ook geschikt<br />

voor ledlampen, armaturen met compacte<br />

fluorescentielampen (spaarlampen), laagspannings-<br />

en hoogspannings- halogeenlampen, maar<br />

ook luidsprekers en andere toestellen, inclusief<br />

eventuele bedieningsapparaten die nodig zijn.<br />

De brandwerende dozen HWD 68 vormen de basis<br />

voor een goede brandveiligheid.<br />

De HELIA plafondafschermingssystemen DS<br />

90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen<br />

het behoud van de brandwerendheidsklasse van<br />

het plafond van EI30-EI90. Het intelligente behuizingsysteem<br />

ThermoX® biedt bescherming<br />

tegen het latente brandgevaar dat ontstaat<br />

door de extreme hitte van bepaalde lamptypes.<br />

ThermoX® beschermt in valse plafonds en in<br />

het dak de dampschermfolie en andere omgevende<br />

materialen tegen de hitte die halogeenen<br />

ledlampen ontwikkelen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

UITGEBREID GAMMA<br />

ROOKGASAFVOERKANALEN, IN RVS OF KUNSTSTOF<br />

Als fabrikant en invoerder van alle types rookgasafvoerkanalen heeft Isoleco al meer dan 35 jaar naam en faam gemaakt in de sector.<br />

De firma zweert bij diversiteit en flexibiliteit en zet sterk in op een doordachte aanpak om tot de juiste schouwkeuze te komen. Dankzij<br />

een uitgebreid gamma heeft Isoleco voor elk type ketel en project een gepaste oplossing.<br />

Tekst Filip Van der Elst<br />

| Beeld Isoleco<br />

Isoleco is gespecialiseerd in rookgasafvoer, maar ging eigenlijk van start<br />

als fabrikant van isolatieoplossingen voor nieuwbouwwoningen. Langzaam<br />

maar zeker verschoof de focus naar de evacuatie van verbrandingsgassen.<br />

Na overname door M&G Group, marktleider op het gebied van de ontwikkeling<br />

en fabricage van oplossingen voor rookgasafvoer, is Isoleco in de<br />

distributie uitgegroeid tot partner van de technische groothandel in België.<br />

Van woningen tot appartementen<br />

Isoleco levert schouwen voor allerlei soorten gebouwen, gaande van eensgezinswoningen<br />

over appartementsgebouwen van meerdere verdiepingen<br />

tot bepaalde industriële toepassingen. “Zo vereist de afvoer in de voedingssector<br />

een zeer specifiek type van afvoer. Ook daar voorzien we de nodige<br />

oplossingen”, stelt Luc Bal, Sales Manager bij Isoleco. “Diversiteit en<br />

flexibiliteit zijn onze sterke punten. We kunnen voor zowel grote als kleine<br />

projecten de nodige ondersteuning bieden. Zowel de kleine particulier als<br />

gerenommeerde studiebureaus doen een beroep op onze expertise.”<br />

Het assortiment van Isoleco valt grosso modo op te delen in twee grote<br />

productgroepen: enerzijds een gamma in roesvrij staal (rvs), en anderzijds<br />

concentrische en kunststoffen afvoerkanalen. Bal: “Het rvs-gamma bestaat<br />

uit zowel enkel- als dubbelwandige oplossingen, en is beschikbaar met en<br />

Een concentrische schachtaansluiting met volledig geïntegreerde brandmanchet.<br />

Een CLV-systeem.<br />

48 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Een deltakap.<br />

Een buitenwandsysteem in roestvrij staal.<br />

‘Diversiteit en flexibiliteit zijn<br />

onze sterke punten’<br />

zonder dichtingen. Ook leggen we in alle productgroepen de nodige flexibiliteit<br />

aan de dag met betrekking tot de diameter.” De juiste schouwkeuze<br />

hangt af van het type ketel. “De keteltemperatuur speelt natuurlijk een<br />

belangrijke rol: wanneer er gebruik wordt gemaakt van hoge temperaturen,<br />

moet er gekozen worden voor metalen schouwen en niet voor kunststof”,<br />

aldus Bal. “Een doordachte aanpak is vereist. Je kan niet zomaar een renovatie<br />

aanvatten zonder te weten welk type ketel met de schouw verbonden<br />

zal worden.”<br />

Snel handelen<br />

De juiste keuze maken is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Bal: “Zeker in<br />

stedelijke gebieden stoten we vaak op moeilijkheden, bijvoorbeeld in appartementsgebouwen,<br />

wanneer oude atmosferische ketels in shunt-schouwen<br />

uitvallen. Wat moet je doen met de rookgasafvoer als sommige ketels vervangen<br />

worden en anderen blijven staan? Zo’n situatie moeten we geval<br />

per geval bekijken. Daarom streeft Isoleco ernaar om actief mee te denken<br />

en ook op de werf de nodige ondersteuning te bieden.”<br />

Soms is er dan ook heel wat geduld nodig. “In een appartementsgebouw<br />

moeten de neuzen van alle eigenaars in dezelfde richting wijzen”, zegt Bal.<br />

“Daarom is het van cruciaal belang om snel te handelen eenmaal er een<br />

beslissing is genomen. De studiefase kan lang duren, maar daartegenover<br />

staat dat we snel en kordaat kunnen ingrijpen eenmaal de tijd rijp is. De<br />

periode dat mensen zonder warm water of centrale verwarming zitten moet<br />

natuurlijk zo kort mogelijk blijven.”<br />

Zeker in stedelijke gebieden stoten we vaak op moeilijkheden, bijvoorbeeld in<br />

appartementsgebouwen.’<br />

Infoavonden<br />

Isoleco zet sterk in op ondersteuning en opleiding van installateurs. “We organiseren<br />

heel wat infoavonden bij de groothandels, waar we praktijkgevallen<br />

demonstreren. Daar merken we dat heel wat vragen vaak terugkomen<br />

bij de installateurs. Zo willen ze meer weten over de verdunningsfactor, de<br />

afstand die gehouden moet worden van ramen, deuren en openingen, en<br />

natuurlijk ook over de diameterbepalingen.”<br />

Nog het vermelden waard is de recent vernieuwde norm omtrent stookplaatsen.<br />

“Die is omgevormd van een dik boek naar een document van een<br />

dertigtal pagina’s, vol doorverwijzingen. Het is niet eenvoudig om daar vlot<br />

je weg in te vinden. Daarom hebben we, in samenwerking met het WTCB,<br />

gezorgd voor een begeleidende technische fiche, zodat installateurs goed<br />

op de hoogte zijn.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


TEXTIELKANALEN GARANDEREN HOMOGENE<br />

LUCHTVERSPREIDING<br />

Op zoek naar een manier om bijvoorbeeld sporthallen of expohallen te verwarmen? Zorg er dan voor dat de warmte op 100% homogene wijze<br />

doorheen de ruimte wordt gestuurd. De textielkanalen van Prihoda, in België en Frankrijk verdeeld door Xilio, bieden ongetwijfeld een oplossing.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Xilio<br />

Prihoda is fabrikant van textielkanalen voor<br />

HVAC-toepassingen. HVAC mag hier in de meest<br />

brede zin van het woord worden opgevat: de textielkanalen<br />

lenen zich immers uitstekend voor<br />

verwarming, koeling én ventilatie. Afhankelijk van<br />

de gevraagde toepassing verschilt de uitblaasmethode<br />

van de kanalen: de warme luchtstroom die<br />

door het kanaal wordt gestuwd kan immers op<br />

verschillende manieren worden uitgestoten. Voor<br />

verwarming wordt gebruik gemaakt van gewone<br />

perforaties, de grote nozzles en de kleine nozzles.<br />

Dit hangt af van de hoogte waarop de kanalen<br />

komen te hangen. In geval van ventilatie en koeling<br />

zijn microperforaties beter geschikt.<br />

‘Voor verwarming<br />

wordt gebruik<br />

gemaakt<br />

van gewone<br />

perforaties, de<br />

grote nozzles en<br />

de kleine nozzles’<br />

Gevraagde stromingsprofiel<br />

Door de juiste uitblaasmethode te kiezen kan het<br />

gevraagde stromingsprofiel bekomen worden. Dit<br />

is een uitstekende manier om te verwarmen, zeker<br />

aangezien de klant ook kan kiezen voor een<br />

combinatie van verschillende uitblaasmethodes,<br />

naargelang de omgeving of de eigen vraag.<br />

Al deze aspecten maken van textielkanalen een<br />

uitgelezen manier om warmte op een 100% homogene<br />

wijze door een gebouw te verspreiden.<br />

De kanalen zijn een goede oplossing voor het<br />

verwarmen van bijvoorbeeld sporthallen, winkels,<br />

werkplaatsen, showrooms en expohallen.<br />

Xilio zorgt bovendien voor een deskundige ondersteuning<br />

van de installateur. De firma helpt,<br />

De kanalen zijn een goede oplossing voor het<br />

verwarmen van bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen,<br />

winkels, werkplaatsen, showrooms en expohallen.<br />

met behulp van deskundige Prihoda-software,<br />

met het op maat berekenen en uitwerken van de<br />

installatie. Zo weet de installateur tot in de details<br />

hoeveel en welk type kanalen er nodig zijn.<br />

Maatwerk<br />

Xilio zweert bij textielkanalen, in tegenstelling<br />

tot kanalen die van galva gemaakt zijn. Textielkanalen<br />

laten immers maatwerk toe, zijn licht qua<br />

gewicht, kunnen snel geleverd worden en zijn afwasbaar<br />

in de machine. Bovendien zijn textielkanalen<br />

bijzonder voordelig qua kosten aangezien<br />

er geen materiaal verspild wordt, en lenen ze zich<br />

voor gebruik in zowel kleine als grote projecten.<br />

De Prihoda kanalen zijn beschikbaar in een veelvoud<br />

van kleuren en kunnen zelfs, naar de wensen<br />

van de klant, bedrukt worden.<br />

Xilio garandeert ook een hoge brandveiligheid.<br />

Standaard worden de textielkanalen voorzien in<br />

een B S1 D0 uitvoering. Dit is geschikt voor warmtedoorvoer<br />

tot 110°C. Bij een eventuele brand<br />

is er geen risico op druipen of roken, de kanalen<br />

smelten alleen. Het is zelfs mogelijk om de textielkanalen<br />

in klasse A2 (glasvezel) te voorzien: dan<br />

zijn ze volledig brandbestendig. De meerprijs hiervan<br />

is beperkt, maar deze textielkanalen zijn wel<br />

iets minder onderhoudsvriendelijk. Brandklasse<br />

A2 voor textielkanalen is in België, in tegenstelling<br />

tot in Frankrijk, niet verplicht in openbare<br />

ruimtes, alleen in risicozones. ❚<br />

50 | INSTALLATIEENBOUW.BE


EURO-INDEX,<br />

compleet in meten.<br />

Guldager Cleaning Service<br />

Uw partner in watertechnieken<br />

Meetinstrumenten voor indienststelling, onderhoud en<br />

controle van HVAC-installaties. Mét eigen gecertificeerde<br />

service- en kalibratiediensten aan vaste, lage prijzen.<br />

Patroonfilter<br />

Guldager N.V.<br />

Halleweg 385 - 1500 Halle<br />

Tel. 02/5690973 - www.guldager.com<br />

Brandwerende<br />

systemen op maat<br />

voor alle toepassingen in de<br />

industrie en utiliteitsbouw<br />

BIO Benelux nv, gevestigd in Brugge, is reeds<br />

meer dan 30 jaar actief op de markt van de<br />

brandwerende isoleersystemen. Wij beschikken<br />

over hooggespecialiseerd personeel met<br />

VC A*- c e r t i fi c a a t . BIO Benelux richt zich als<br />

installatiebedrijf naar zowel de industrie als<br />

naar de utiliteitsbouw.<br />

Advies, verkoop & verhuur<br />

We helpen u aan het juiste meetinstrument<br />

voor uw toepassing.<br />

Support<br />

Heeft u een technische vraag over uw toestel?<br />

Onze medewerkers staan voor u klaar.<br />

Onderhoud & kalibratie<br />

Met onze unieke KWS ® serviceformule houdt ons<br />

geautoriseerd labo uw toestel steeds in topconditie.<br />

Transparant & duurzaam<br />

Werk zorgeloos met online inzage in uw certificaten,<br />

vaste serviceprijzen, afhaaldienst, etc.<br />

Onze activiteiten:<br />

• Brandwerende afdichtingen van kabel- en buisdoorvoeringen,<br />

alsook rondom brandkleppen;<br />

• Brandwerende omkastingen met<br />

Promatect-platen;<br />

• Brandwerende deuren, manchetten,<br />

roosters, kleppen;<br />

• Brandwerend beschermen van kabelbanen<br />

en kabelladders.<br />

Enkele van onze tevreden klanten:<br />

AZ St. Jan Brugge | Luchthaven Brussel Nationaal |<br />

Gerechtshof Antwerpen | Complex Ledeganck Gent |<br />

Arcelor Mittal | AZ Damiaan Oostende |<br />

AZ Groeninge | Artevelde Gent, etc.<br />

Meer info?<br />

Contacteer ons<br />

via 050 42 60 15 of<br />

info@biobenelux.be<br />

BIO Benelux nv | Pathoekeweg 9 B04 | B-8000 Brugge<br />

+32 50 42 60 15 | info@biobenelux.be | www.biobenelux.be<br />

EURO-INDEX bvba Leuvensesteenweg 607 - 1930 Zaventem<br />

T: 02 757 92 44 - sales@euro-index.be - www.euro-index.be


VOLLEDIG OP MIJ<br />

AFGESTEMD BETEKENT<br />

VOOR MIJ: VOOR<br />

ELKE VRAAG EEN<br />

PASSENDE OPLOSSING<br />

BIEDEN<br />

Naast een behaaglijk klimaat door de meest<br />

innovatieve technologie is ook het<br />

gebruiksgemak van de luchtbehandelings-<br />

kasten van groot belang. De HR-WTW units uit de<br />

Compact klasse van WOLF worden standaard<br />

voorzien van een intuïtief bedieningspaneel,<br />

een regeling die compatibel is met de<br />

meest courante communicatiesystemen en een<br />

plug & play.<br />

Van 1.000 tot 20.000 m3/h: De Compact<br />

klasse van WOLF komt vooraf bekabeld<br />

geleverd voor een snelle en ongecompliceerde<br />

inbedrijfstelling. WOLF garandeert daarmee<br />

een vlotte en correcte installatie<br />

op de meest uitdagende locaties.<br />

Voor meer info: NL.WOLF.EU


Sectornieuws<br />

GROOTSTE VLAAMSE ZONNEPANELENINSTALLATIE<br />

IN ZONNEBEKE<br />

Op de daken van het diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost in Zonnebeke<br />

liggen sinds kort 13.700 zonnepanelen. Het is de gootste installatie die<br />

energieleverancier Engie ooit in Vlaanderen heeft geplaatst.<br />

Dankzij een oppervlakte van meer dan 30.000 m² aan zonnepanelen (goed<br />

voor 5 MW), kan Pasfrost zelf de nodige energie opwekken om het bedrijf<br />

te laten draaien.<br />

“Het is onze missie om kwaliteitsvolle hernieuwbare energie beschikbaar<br />

te maken voor iedereen. We gaan voor 100% slimme energie!”, vertelt Gie<br />

Verbunt, Managing Director van IZEN. “Daarom willen we onze bestaande<br />

organisatie uitbouwen door met een sterke partij in zee te gaan. De technische<br />

know how en het internationale karakter van VINCI Energies biedt ons<br />

opportuniteiten om onze business nog verder uit te bouwen.” Gie Verbunt<br />

zal ook na de overname het management van IZEN verderzetten.<br />

Klaar voor de wereld van morgen<br />

Marc Lemaire is zeer tevreden met de acquisitie van IZEN. “Deze overname<br />

zal de positie van VINCI Energies Belgium verstevigen op de markt van<br />

hernieuwbare energie. De wereld evolueert elke dag en daarom dragen we<br />

duurzaamheid hoog in het vaandel. Bij VINCI Energies Belgium realiseren<br />

we voortdurend projecten die bijdragen tot de verbetering van het dagelijks<br />

leven en het vormgeven van de wereld van morgen. Dat sluit perfect aan<br />

bij de missie en de waarden van IZEN. Met deze overname van de grootste<br />

Belgische installateur van photovoltaïsche installaties kijken we naar de<br />

toekomst. We kunnen zo de dienstverlening in duurzaamheid voor onze<br />

klanten verder ontwikkelen en precies afstellen op de noden van een wereld<br />

in verandering. De expertise van IZEN vormt een mooie aanvulling voor<br />

onze projecten gericht op energiezuinigheid.”<br />

Bron: Engie<br />

Bij Pasfrost werken bijna 200 mensen. Groenten vertrekken van hieruit diepgevroren<br />

naar ruim 80 landen in de wereld. De energiefactuur beheersen<br />

is een belangrijke bekommernis voor de firma. En dus en zet Pasfrost volop<br />

in op duurzame energie.<br />

Philippe van Troeye, CEO Engie Benelux: “We zijn ook een expert in energie<br />

voor deze klant. We hebben geholpen om z’n koelinstallatie te optimaliseren,<br />

een warmterecuperatie geïnstalleerd. Alle klassieke verlichting hebben we<br />

door led vervangen. Het is een klant die echt kijkt naar zijn energieverbruik.”<br />

VINCI ENERGIES NEEMT IZEN OVER<br />

VINCI Energies versterkt zijn rol op de markt van hernieuwbare energie door de<br />

overname van de IZEN groep. Het bedrijf is een belangrijke speler in België en<br />

Nederland, en is gespecialiseerd in photovoltaïsche en andere hernieuwbare<br />

energiesystemen.<br />

VINCI Energies, een VINCI-dochteronderneming gespecialiseerd in energie-,<br />

informatie- en communicatietechnologieën, heeft een meerderheidsparticipatie<br />

van 55% in de IZEN groep genomen. De resterende 45% blijft<br />

bij het management tot eind 2021, waarna VINCI Energies deze eveneens<br />

zal verwerven.<br />

IZEN is een sterk groeiende dienstverlener en installateur van verschillende<br />

hernieuwbare energiesystemen waaronder photovoltaïsche installaties. Het<br />

bedrijf levert diensten en producten aan zowel residentiële, commerciële als<br />

industriële klanten, voornamelijk in België en Nederland. IZEN is marktleider<br />

in België en top 5 speler in Nederland. De groep, opgericht in 1987, stelt 135<br />

mensen te werk en realiseerde in 2018 een omzet van 70 miljoen euro.<br />

v.l.n.r. Steven Van Dyck (IZEN), Marc Lemaire (Managing Director VINCI<br />

Energies Belgium), Gie Verbunt (Managing Director IZEN),<br />

Nicole Hemeleers (IZEN)<br />

BOUWUNIE:<br />

‘HERVORM DE WOONBONUS NAAR EEN KLIMAATBONUS’<br />

Een verlaging van de registratierechten zal bijna geen positief effect hebben<br />

op de betaalbaarheid van wonen, zeggen <strong>Bouw</strong>unie, Confederatie <strong>Bouw</strong> en<br />

NAV in een persbericht.<br />

Een verlaging van de registratierechten zorgt ervoor dat het beschikbare<br />

budget om een woning te kopen stijgt. De beschikbare hoeveelheid wo-<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


Sectornieuws<br />

ningen en bouwgrond in Vlaanderen ligt echter vast. Wanneer een groter<br />

budget beschikbaar is om hetzelfde aantal woningen te kopen, dan zullen<br />

huizenprijzen stijgen. De korting op de registratierechten zal nagenoeg volledig<br />

geabsorbeerd worden door deze prijsstijging.<br />

Het vermeende positieve effect op de betaalbaarheid gaat hierdoor nagenoeg<br />

verloren. Op lange termijn zouden lagere registratierechten voor een<br />

hogere arbeidsmobiliteit kunnen zorgen. Dit effect kan echter ook bereikt<br />

worden via de meeneembaarheid van registratierechten.<br />

Dezelfde kritiek geldt ook voor de huidige woonbonus: voor zover de woonbonus<br />

de loutere aankoop ondersteunt en niet de bouw of renovatie van<br />

een woning, zorgt de woonbonus voor hogere vastgoedprijzen. Wanneer de<br />

woonbonus aangewend wordt voor bouw of renovatie, in ongeveer 40%<br />

van de hypothecaire kredieten, is er geen effect op de vastgoedprijzen. De<br />

woonbonus wordt dan aangewend voor een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering<br />

van het woonpatrimonium.<br />

Het maakt in principe niet veel uit of het voordeel onmiddellijk toegekend<br />

wordt, in het geval van een verlaging van de registratierechten, of gespreid<br />

wordt over de looptijd van de lening, in het geval van de woonbonus. Zolang<br />

het voordeel niet wordt aangewend voor bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering<br />

zal het voordeel, via hogere vastgoedprijzen, ten voordele<br />

zijn van de verkopers van vastgoed en niet de kopers.<br />

Een hervorming van de woonbonus dient zich aan. Wij stellen voor om de<br />

woonbonus te hervormen naar een klimaatbonus. Wie een energiezuinige<br />

woning koopt of bouwt of een bestaande woning energiezuinig maakt kan<br />

rekenen op bijkomende ondersteuning. De bestaande korting op registratierechten<br />

bij renovatie dient verder versterkt te worden. Vandaag is de korting<br />

slechts 1% vergeleken met het standaardtarief. Een substantiële korting is<br />

aangewezen.<br />

Bron: <strong>Bouw</strong>unie<br />

CHARTER ÉN KWALITEITSLABEL VOOR BELGISCHE<br />

INVOERDERS EN FABRIKANTEN VAN ROOKKANALEN<br />

Begin oktober <strong>2019</strong> lanceerden de Belgian Flue Gas Experts, een groepering<br />

van de belangrijkste Belgische invoerders en fabrikanten van rookgasafvoerkanalen),<br />

een charter én een kwaliteitslabel: Quality Chimney. Het charter is<br />

een vrijwillige engagementsverklaring waarbij ondertekenaars Egeda, Eurotip,<br />

Isoleco, Poujoulat en Ubbink garanderen uitsluitend kwalitatieve rookkannalen<br />

te leveren. Dus enkel producten die in overeenstemming zijn met de Europese<br />

en Belgische regelgeving, en geen materialen van twijfelachtige oorsprong.<br />

Met dit charter en met een eerste communicatiecampagne willen de Belgian<br />

Flue Gas Experts alle installateurs van rookgasafvoerkanalen overtuigen<br />

om te kiezen voor merken die het Quality Chimneylabel dragen. Zo zijn<br />

zowel zij als hun eindklanten zeker van de beste kwaliteit en de hoogste<br />

veiligheid en efficiëntie.<br />

Charter Belgian Flue Gas Experts<br />

Om hun klanten – dit zijn zowel de installateurs als de eindklanten – de<br />

hoogst mogelijke kwaliteitsgaranties te bieden, engageren de Belgian Flue<br />

Gas Experts zich via hun charter tot (minimaal) het volgende:<br />

- uitsluitend producten op de markt te brengen die in overeenstemming<br />

zijn met de Europese en Belgische wet- en regelgeving, voorschriften<br />

en certificeringen,<br />

- te beschikken over een eigen studiebureau dat binnen een welbepaalde<br />

termijn correcte en gedetailleerde schouwberekeningen kan maken,<br />

- een voldoende grote voorraad te hebben,<br />

- hun klanten een 10-jarige waarborg voor alle vaste rookkanalen te<br />

garanderen, en een waarborg van minimaal 2 jaar voor flexibele<br />

rook kanalen,<br />

- op regelmatige basis technische opleidingen voor installateurs<br />

te organiseren,<br />

- bij al hun producten een duidelijke en gedetailleerde<br />

installatiehandleiding te voorzien,<br />

- hun verantwoordelijkheden te erkennen en te streven naar een<br />

optimale dienstverlening,<br />

- ondersteuning op de werf te geven en tevens metingen uit te voeren,<br />

- geen acties te ondernemen die in strijd zijn met artikel 19, §1 van<br />

de wet van 6/4/2010 betreffende marktpraktijken<br />

en consumentenbescherming.<br />

Belgian Flue Gas Experts zijn herkenbaar aan het Quality Chimney-kwaliteitslabel.<br />

Op dit moment dragen Egeda, Eurotip, Isoleco, Poujoulat en<br />

Ubbink dit label.<br />

Sectorgerichte<br />

communicatie en advies<br />

Om installateurs te overtuigen<br />

om te kiezen voor rookgasafvoeroplossingen<br />

van een Belgian Flue<br />

Gas Expert in plaats van voor<br />

materialen van twijfelachtige<br />

oorsprong, voeren de Belgian<br />

Flue Gas Experts dit najaar een<br />

eerste communicatiecampagne<br />

waarin het Quality Chimney-kwaliteitslabel<br />

verwerkt wordt in het<br />

beeld van een glas en een flesje<br />

trappist. De slogan luidt: “Voor<br />

uw bier vertrouwt u op Belgische<br />

expertise. Waarom dan niet voor<br />

uw rookgasafvoer?”.<br />

Vanaf volgend jaar plannen de Belgian Flue Gas Experts communicatieacties<br />

waarbij vooral gefocust zal worden op specifieke aspecten van rookgasafvoertechnieken<br />

waarop aanbieders die geen lid zijn van de Belgian Flue Gas Experts<br />

vaak de mist in gaan, zoals (brand)veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie.<br />

Daarnaast kan iedereen met technische, juridische, commerciële of andere vragen<br />

m.b.t. rookkanalen, schoorstenen of rookgasafvoertechieken voortaan bij<br />

de Belgian Flue Gas Experts terecht voor een antwoord met kennis van zaken.<br />

Contact opnemen kan via het contactformulier op www.qualitychimney.be.<br />

Op deze nieuwe website vindt u ook het charter van de Belgian Blue Gas Experts,<br />

een overzicht van de bedrijven die het Quality Chimneylabel dragen, en<br />

sectorgerelateerd nieuws.<br />

Bron: Poujoulat<br />

54 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Onze techniek. Uw succes.<br />

Pompen Afsluiters Service<br />

MOLIMEX-THERM EN A.O. SMITH INTRODUCEREN NIEUWE<br />

PRODUCTEN EN INZICHTEN IN ENERGIE-EFFICIËNT WARM WATER<br />

Op 24 september organiseerden Molimex-therm en A.O. Smith een studienamiddag<br />

over warm water voor commerciële toepassingen. Een 40-tal<br />

consultants en installateurs kregen een presentatie over de laatste marktontwikkelingen,<br />

de meest recente regelgeving, legionellabestrijding en vooral<br />

energie-efficiëntie. Ster van de dag was de nieuwe Innovo boiler van A.O.<br />

Smith. “Direct gestookte systemen zoals de Innovo zijn een voorbeeld van hoe<br />

we de efficiëntie binnen de Belgische markt significant kunnen verhogen”,<br />

aldus Wim Ros, Sales Manager Benelux van Molimex-therm.<br />

Een klare kijk op warm water, dat was de titel van de studienamiddag die<br />

Molimex-therm en A.O. Smith organiseerden. Maikel Geerlings, General Sales Manager<br />

Europe, en Luc van Gemert, Product Manager, reisden speciaal voor het<br />

evenement van het Europese hoofdkwartier van A.O. Smith in Veldhoven naar<br />

Zaventem. Molimex-therm is al sinds 1974 verdeler van de boilers van A.O. Smith.<br />

“In al die tijd hebben we natuurlijk veel kennis opgebouwd, van de best practices<br />

in het produceren van warm water en natuurlijk van de A.O. Smith producten”,<br />

aldus Wim Ros.<br />

KSB All the way !<br />

Waar opties standaard worden:<br />

Circulatoren voor residentieel en utiliteit<br />

Calio<br />

Calio S<br />

De referentie voor energiezuinige en duurzame circulatoren<br />

Etaline PD<br />

Etaline L PD<br />

Membraamafsluiters voor legionellaveilig en zekerheid<br />

Het thema was innovatie en dan vooral met betrekking tot efficiëntie. “Energiezuinig<br />

warm water blijft het hot topic binnen de industrie”, vertelt Wim Ros. “In<br />

de eerste plaats omdat de steeds strenger wordende wetgeving ons daar allemaal<br />

toe verplicht. Maar ook omdat er in België nog veel ruimte is om de efficiëntie van<br />

warmwaterinstallaties te verhogen.” Er was dan ook veel interesse in de Europese<br />

ErP wetgeving en energielabels. Daarbij beklemtoonden de gastheren de voordelen<br />

van direct gestookte systemen. “De nieuwe A.O. Smith Innovo boiler voor kleinere<br />

commerciële toepassingen kan een ErP-rendement van 90 tot 94% bieden.<br />

Bij indirecte systemen gaat dat minstens 10% lager liggen. Voor grootgebruikers<br />

zoals sporthallen of een B&B betekent dat extra verbruik een flink hogere energiefactuur.<br />

Een investering in een direct systeem haal je er dan ook al uit na een jaar<br />

tot drie jaar”, zegt Wim Ros. “Mensen denken soms dat een ketel met een A-label<br />

en een voorraadvat met een A-label samen een A-systeem vormen. Maar dat klopt<br />

dus niet. Energieverlies is eigen aan een indirect systeem. Je houdt immers constant<br />

sanitair water warm in het voorraadvat. Hiervoor wordt de verwarmingsketel<br />

opgestookt boven 60°C, waardoor hij niet meer condenseert.”<br />

In het kader van efficiëntie kwam ook de Theta Dual service van A.O. Smith aan<br />

bod. Met deze module kan een hoog rendement direct gestookte boiler voorzien<br />

in zowel verwarming als warm water. Het is dan ook de ideale oplossing voor passiefwoningen,<br />

waarbij de boiler met Theta module de vloerverwarming aanstuurt<br />

en het warm water verzorgt. In beide gevallen wordt extra warmte gehaald uit<br />

de condensatietechniek, een uniek concept van A.O.Smith. Dit systeem biedt een<br />

zeer mooie oplossing voor de steeds groter wordende vraag naar comfort in de<br />

badkamer en de woning. “De Theta module is een perfect voorbeeld van hoe gas<br />

een logische plaats heeft in de passiefbouw”, besluit Wim Ros.<br />

Bron: Molimex-therm<br />

BOAX SF<br />

Sisto-16RGA<br />

Sisto 10<br />

KSB expertise sinds 1871 denkt met u mee naar<br />

oplossingen voor uw HVAC-S projecten.<br />

Sisto 10M<br />

Premium schuif- en vlinderklepafsluiters<br />

BOA Compact<br />

BOA Super<br />

Compact<br />

BOA EKB<br />

Neem gerust contact op! We adviseren u graag.<br />

Meer info ? www.ksb.com/ksb-be-nl InfoBE@ksb.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 55


WE CARE TO CONNECT<br />

WE CARE TO CONNECT<br />

Henco Industries NV Toekomstlaan 27, 2200 Herentals Tel. +32 14 28 56 60 www.henco.be<br />

Henco Industries NV Toekomstlaan 27, 2200 Herentals Tel. +32 14 28 56 60 www.henco.be<br />

RADIATOR<br />

SANITARY<br />

FLOOR HEATING<br />

RADIATOR<br />

SANITARY<br />

FLOOR HEATING


DriSteem luchtbevochtiging voor<br />

een beter en gezonder klimaat<br />

• Gezonder en aangenamer<br />

klimaat bij RV > 40 %<br />

ZIEKENHUIZEN<br />

• Sterk verminderd risico op<br />

verspreiding van bacteriën<br />

en virussen<br />

• Verlaagde afwezigheid<br />

door ziekte<br />

KANTOORGEBOUWEN<br />

• Minder oogirritatie<br />

• Geen risico op elektrostatisch<br />

gerelateerde problemen<br />

PHARMA<br />

• Verhoogd rendement van<br />

productieprocessen<br />

• Betere bewaring van<br />

vochtgevoelige materialen<br />

MUSEA<br />

+32 11 666 880<br />

info@dristeembelgium.be<br />

www.dristeembelgium.be<br />

<strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>_DriSteem ad_95x130mm.indd 1<br />

• Precisie en snelheid door controle<br />

en ijken van uw toestellen<br />

• Haal- en brengdienst over het hele land<br />

• Geautoriseerde verdeler en servicepartner<br />

van Leica Geosystems en Nedo<br />

• Lasertopo-adviseurs<br />

• 23/24u service<br />

10/15/<strong>2019</strong> 1:18:59 PM<br />

TEMPOMIX 3 DOUCHE<br />

Zelfsluitende mengkraan voor inbouw met soepele<br />

bediening<br />

100 % waterdichte inbouwkast<br />

Kopen kan,<br />

Huren ook!<br />

lasertopo-huur.be<br />

Gemakkelijke en moduleerbare installatie op elk<br />

type muur (rails, volle muur, paneel) tot 120 mm dik<br />

Onderhoud toegankelijk langs de voorkant<br />

zonder de inbouwkast te demonteren<br />

Comfort: temperatuurregeling op de drukknop<br />

en soepele bediening<br />

Debiet ingesteld op 6 l/min<br />

Stap mee in het BIM-verhaal<br />

met de gebruiksvriendelijke toestellen van Lasertopo<br />

Leica iCON<br />

cc80<br />

Leica iCON<br />

gps 60<br />

iCON<br />

gps 70T<br />

iCON<br />

robot 70<br />

iCON<br />

robot 80<br />

Leica<br />

RTC 360<br />

LASERTOPO bvba<br />

Markt 4<br />

B-9550 Herzele<br />

T +32 (0)53 62 71 67<br />

F +32 (0)53 62 17 97<br />

info@lasertopo.be<br />

www.lasertopo.be<br />

delabiebenelux.com


DE BESTE OPVANG & AFVOER VAN<br />

INSTALLATIE- & MACHINEWATER<br />

UITSTEKEND IN AGRESSIEVE MILIEUS<br />

ONDERHOUDSVRIENDELIJK & HYGIËNISCH<br />

HITTEBESTENDIG<br />

SANDSTRA-advertentie <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> - 198705-15814 -ok.indd 1 9/10/19 17:40<br />

Sanitaire kranen slim in<br />

een netwerk verbinden.<br />

Met eSCHELL.<br />

Het intelligente eSCHELL-Watermanagement- Systeem<br />

is het antwoord op de gestegen eisen voor hygiëne<br />

en een modern Facility- Management in openbare<br />

sanitaire ruimtes. Omdat met eSCHELL kranen zich<br />

nu heel eenvoudig via RLAN of kabel laten verbinden.<br />

De perfecte oplossing voor efficiënte, comfortabele<br />

en centrale sturing van hygiëne functies, zoals stagnatiespoeling<br />

en thermische desinfectie. Inclusief slimme<br />

functies voor kraananalyse en volledige documentatie.<br />

Meer info op www.schell.eu.<br />

Verantwoordelijkheid voor gezondheid.<br />

SCHE_eSchell_197x130+3_NL.indd 1 12.09.17 15:10


Aandacht voor duurzame<br />

afwateringsoplossingen neemt toe<br />

Sandstra, sinds jaar en dag gespecialiseerd in afwateringssystemen voor de voedings-en farma-industrie, breidt zijn actieradius uit. Het<br />

bedrijf richt zich ook steeds vaker op de afwatering rond installaties in technische lokalen en productieruimtes. Afvoersystemen in roestvrij<br />

staal zijn immers dé manier om de kwalijke gevolgen van lekkende machines tegen te gaan.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Sandstra<br />

‘De productieruimte blijft er ook op lange termijn netjes uitzien.’<br />

Met zijn inox afwateringsgoten en afvoerputten heeft Sandstra een stevige reputatie<br />

opgebouwd in de voedingsindustrie. Willem Verstraete van Sandstra<br />

België merkt dat er steeds meer vragen naar andere toepassingen opduiken.<br />

“De vraag naar kwalitatieve oplossingen neemt toe, ook voor technische installaties.<br />

<strong>Bouw</strong>heren nemen er geen vrede meer mee om technische installaties te<br />

omringen met gootjes uit beton of kunststof. De goten worden immers blootgesteld<br />

aan agressieve milieus en worden in de betonnen vloer ingestort, en die<br />

vervang je niet zomaar om de paar jaar.”<br />

Inox is bestand tegen bijvoorbeeld sterk gezouten water, en is zeer onderhoudsvriendelijk<br />

en hygiënisch. Het resultaat is dat de productieruimte er<br />

‘Naar toepassing, gebruik en debietvorming toe is elke afvoergoot verschillend.’<br />

‘Rvs afvoergoten en -putten zijn<br />

onderhoudsvriendelijk, hygiënisch<br />

en hittebestendig’<br />

ook op lange termijn netjes blijft uitzien. Een ander groot voordeel is de hittebestendigheid:<br />

niet onbelangrijk, want het machinewater kan soms kooktemperaturen<br />

bereiken.”<br />

State-of-the-art productiefabriek<br />

Zo verzorgde Sandstra recent de inox sleufgoten rond de machines in de gloednieuwe<br />

vestiging van glasfabrikant AGP in Zwijnaarde, nabij Gent. “In deze state-of-the-art<br />

productiefabriek worden autoruiten voor elektrische en autonome<br />

wagens geproduceerd. Al het machinewater dat hierbij vrijkomt, wordt in onze<br />

sleufgoten opgevangen. Het water kan dus niet over de volledige productievloer<br />

stromen. Alles wordt netjes ingedamd, en het is eventueel mogelijk om<br />

het productiewater te hergebruiken”, aldus Verstraete. “Ook het design mag er<br />

zijn. De slanke sleufgoten werden geïntegreerd in een kraakwitte PU-vloer, wat<br />

naadloos aansluit bij de strakke en cleane uitstraling van deze volautomatische<br />

automotive fabriek.”<br />

Sinds januari <strong>2019</strong> is de Belgische afdeling van Sandstra actief. Sindsdien gaat<br />

het dit van oorsprong Nederlandse bedrijf voor de wind. “We merken dat de aandacht<br />

voor duurzame oplossingen toeneemt”, aldus Verstraete. “De sleutel van<br />

het succes zit hem in onze manier van aanpak: we denken actief mee met onze<br />

klanten en ontwerpen voor ieder project een afwateringsysteem op maat.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


WAAROM MEETINSTRUMENTEN KALIBREREN?<br />

Waarom zou ik mijn meetinstrumenten laten kalibreren? Het is een vraag die veel technici zich wel eens stellen. Soms is het verplicht, zoals de tweejaarlijkse<br />

kalibratie van rookgasanalysers of de periodieke kalibratie van toestellen voor luchtdebietmeting aan ventilatiesystemen. Maar ook bij het<br />

ontbreken van regelgeving is het aan te raden om meetinstrumenten te laten kalibreren, zoals verder in dit artikel wordt toegelicht.<br />

Tekst en Beeld EURO-INDEX<br />

De meetwaarde wijkt te veel af van de door de kalibrator aangeboden druk.<br />

De technicus stelt het toestel bij zodat het de aangeboden waarde zo dicht mogelijk benadert.<br />

De meetwaarde valt ruim binnen de gestelde specificaties van het toestel.<br />

60 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Wat is een kalibratiecertificaat?<br />

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten<br />

opzichte van, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen.<br />

Bij de meetresultaten op het certificaat wordt ook vermeld of deze<br />

binnen of buiten de specificaties vallen, die door de fabrikant van het meetinstrument<br />

zijn opgegeven. Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan<br />

dat een meetinstrument voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar u kunt dit<br />

niet aantonen.<br />

Is een fabrieksrapport dan niet voldoende?<br />

Soms wordt een instrument geleverd met een zogenaamd fabrieksrapport. Dit<br />

wordt direct na de productie opgesteld. Voordat u het instrument in uw bezit<br />

heeft, kan er dus heel wat tijd verstrijken en transport gebeuren, waardoor het<br />

rapport niet recent is. Daarnaast bevat een fabrieksrapport vaak slechts 1 meetpunt,<br />

wat niet voldoende is om de afwijking van het instrument over het hele<br />

meetbereik te bepalen. Een fabrieksrapport is in de meeste gevallen ook niet<br />

herleidbaar naar (inter)nationale standaarden en wordt niet op naam geregistreerd.<br />

Het is eigenlijk slechts een uitgangscontrole.<br />

Waardoor worden afwijkingen veroorzaakt?<br />

Afwijkingen in meetresultaten kunnen vele oorzaken hebben. De meest voorkomende<br />

zijn slijtage of vervuiling van sensoren of filters en blootstelling van<br />

componenten aan extreme omstandigheden. Ook na een val of blootstelling aan<br />

vocht kunt u vaak niet langer zeker zijn van betrouwbare meetwaarden. ›<br />

In welke gevallen is een geldig<br />

kalibratiecertificaat nodig?<br />

• Aansprakelijkheid: Gerapporteerde meetwaarden kunnen als bewijslast<br />

worden aangevoerd. Een geldig kalibratiecertificaat toont de juistheid van<br />

meetwaarden aan.<br />

• Certificering, normen en regelgeving: Herleidbare metingen kunnen<br />

voorgeschreven zijn door normen en/of regelgeving, of omschreven door bv.<br />

een ISO 9001-certificering.<br />

• Veiligheid: Afwijkende meetwaarden kunnen onveilige situaties veroorzaken.<br />

• Nauwkeurigheid: Als precisie heel belangrijk is voor een installatie of proces.<br />

• Concurrentiemotieven: Opdrachtgevers kunnen wensen of zelfs eisen dat er<br />

gekalibreerde meetinstrumenten gebruikt worden.<br />

‘Ook bij het ontbreken van<br />

regelgeving is het aan te raden<br />

om meetinstrumenten<br />

te laten kalibreren’<br />

• Economische belangen: Periodieke vergelijking met historische<br />

meetresultaten kan degradatie van een installatie aantonen, zodat tijdig<br />

passende maatregelen kunnen worden genomen.<br />

Hoe werkt een kalibratie?<br />

Bij kalibratie worden aan het meetinstrument diverse meetwaarden aangeboden<br />

door een kalibrator (die herleidbaar is naar internationale standaarden). Deze<br />

aangeboden waarden moeten verdeeld zijn over het hele meetbereik. De meetwaarden<br />

van het toestel en de afwijkingen ten opzichte van de aangeboden<br />

waarden worden vastgelegd en genoteerd in een kalibratiecertificaat. Dit betekent<br />

dat u een toestel kunt laten kalibreren en het mogelijk terugkrijgt met een<br />

certificaat waarop staat dat het buiten zijn specificaties valt! Vaak wordt deze<br />

conclusie niet vermeld en moet u dit zelf controleren.<br />

In een geautoriseerd service centrum werkt het anders. Het toestel wordt eerst gekalibreerd<br />

zoals hierboven beschreven. Als de meetwaarden niet binnen de gestelde<br />

specificaties vallen, wordt het instrument ook gejusteerd (bijgeregeld). Soms<br />

kan dit met specifieke software, maar het kan ook nodig zijn om onderdelen te<br />

vervangen. Na het onderhoud en justeren wordt het instrument een tweede keer<br />

gekalibreerd. U krijgt het instrument dan terug met twee kalibratiecertificaten.<br />

Het eerste geeft de status van de afwijkingen weer zoals het toestel binnenkwam.<br />

Het tweede geeft de huidige status weer. Met deze certificaten kunt u aantonen<br />

met welke nauwkeurigheid uw metingen in de afgelopen periode zijn uitgevoerd<br />

en ook welke nauwkeurigheid het instrument nu biedt.<br />

Een professioneel onderhoud van uw meetinstrument omvat dus meer dan een<br />

kalibratie of het vaststellen van afwijkingen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


IoT


FREINETSCHOOL DE PLUIM<br />

SCHOOLVOORBEELD VAN BIM-PROJECT<br />

De nieuwbouw van freinetschool De Pluim in Hoboken is een schoolvoorbeeld op het vlak van BIM. Het project, ontworpen door A33 Architecten<br />

en geleid door hoofdaannemer <strong>Bouw</strong>bedrijf Dethier, viel in 2018 dan ook niet onverwacht in de prijzen tijdens de BIM Awards. Voor het ontwerp,<br />

de installatie en het onderhoud van HVAC-systemen werd beroep gedaan op Deltha. “Met de Stabicad for Revit-software van Stabiplan kon dit<br />

project van A tot Z in goede banen geleid worden”, aldus ir. Jan De Schepper, zaakvoerder bij Deltha.<br />

Tekst Niels Rouvrois<br />

| Beeld Stabiplan<br />

Voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van HVAC-systemen werd beroep gedaan op Deltha.<br />

Als winnaar van de Design & Build-wedstrijd -<br />

door opdrachtgever het GO! onderwijs van de<br />

Vlaamse Gemeenschap in de markt gezet – mocht<br />

<strong>Bouw</strong>bedrijf Dethier samen met A33 Architecten de<br />

nieuwbouw voor freinetschool De Pluim in Hoboken<br />

realiseren. Een nieuwbouw die bestaat uit twee<br />

vleugels, waarvan de eerste vleugel 24 klaslokalen<br />

bevat en gelinkt wordt aan een tweede vleugel ›<br />

‘Vergaderingen worden niet meer<br />

overschaduwd door discussies over<br />

waarom een luchtkanaal met<br />

een balk botst’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


Comfort Energy Safety Installation Maintenance<br />

De ambitie van Belimo<br />

is een gezondere<br />

leefomgeving met een<br />

optimaal ruimtecomfort.<br />

De intelligente<br />

regelingen van Belimo<br />

dragen wezenlijk bij aan<br />

de energie efficiëntie<br />

van gebouwen.<br />

Belimo streeft naar<br />

meer veiligheid in<br />

gebouwen en verhogen<br />

de bescherming<br />

van personen en<br />

eigendommen.<br />

Eenvoudige installatie<br />

& inbedrijfsname van<br />

Belimo producten<br />

reduceren de installatiekosten<br />

en vereenvoudigen<br />

het monteren.<br />

Transparantie,<br />

efficiënt onderhoud en<br />

systeemoptimalisatie<br />

zijn voor Belimo van<br />

cruciaal belang.<br />

BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen<br />

Tel. +31 (0)578 576836, Fax +31 (0)578 576915, info@belimo.nl, www.belimo.nl


De nieuwbouw van freinetschool De Pluim in Hoboken is een schoolvoorbeeld op het vlak van BIM.<br />

waar de administratieve en publieke voorzieningen<br />

bij de bestaande sporthal ondergebracht worden.<br />

De klassenvleugel wordt verder omgeven door een<br />

speelplaats met speelbos en de administratieve<br />

vleugel kijkt uit op het voorplein van de sporthal.<br />

De functionaliteit geboden door Stabicad leent zich perfect tot Design & Build.<br />

Wat HVAC betreft werd er initieel een klassiek opgebouwde<br />

installatie met een gasketel gevraagd.<br />

Jan De Schepper: “Maar met het bouwteam kozen<br />

we voor een duurzamere installatie met een warmtepomp.<br />

Deltha is van begin tot einde betrokken<br />

bij het project, dat zich momenteel in een laatste<br />

fase bevindt. We begonnen met een leeg blad, bepaalden<br />

het HVAC-concept en hebben het ontwerp<br />

gemaakt en uitgevoerd. Heel binnenkort wordt het<br />

systeem opgestart en ingeregeld.”<br />

Volledig BIM<br />

Opvallend aan project De Pluim is dat het volledig<br />

doordrongen is met BIM. “Zowel architect, aannemer<br />

als wij werken in hetzelfde BIM-model. En dat vanaf<br />

dag één”, vertelt Jan De Schepper. “Wij werken met<br />

Stabicad for Revit, dat is de standaardsoftware die<br />

wij gebruiken. Omdat A33 Architecten met Archicad<br />

werkt, werd een beroep gedaan op de software van<br />

Solibri voor de coördinatie van de diverse modellen<br />

en voor clashdetectie. In dit project zijn we heel ver<br />

gegaan met BIM. Zover dat zelfs de uitsparingen in<br />

de betonnen elementen prefab zijn uitgevoerd op<br />

basis van het BIM-model.”<br />

Voor Deltha is BIM een standaardmanier van werken,<br />

maar niet alle partijen in een bouwteam zijn<br />

daar altijd klaar voor. “Dat was ook de grootste<br />

uitdaging in dit project: alle partijen mee krijgen in<br />

het verhaal. In de aannemerswereld is BIM nog niet<br />

helemaal ingeburgerd en doorgaans moeten wij<br />

op zoek naar een manier om onze 3D-ontwerpen<br />

werkbaar te maken voor de andere partijen. Wat<br />

dat betreft is <strong>Bouw</strong>bedrijf Dethier een verademing.<br />

Zij spelen als aannemer een voortrekkersrol in het<br />

BIM-gebeuren en waren vragende partij om het volledige<br />

project in BIM uit te voeren. A33 architecten<br />

had ook reeds veel ervaring met het uitwerken van<br />

projecten in BIM en engageerde zich dan ook voor<br />

dit project.”<br />

Ter zake discussiëren<br />

De meerwaarde van een op en top BIM-project is<br />

volgens Deltha heel duidelijk. “Tijdens werfvergaderingen<br />

wordt ter zake gediscussieerd. Over details<br />

en punten en komma’s, niet over structurele problemen.<br />

Die worden er immers voorafgaand aan<br />

de uitvoering uitgehaald door BIM. Vergaderingen<br />

worden niet meer overschaduwd door discussies<br />

over waarom een luchtkanaal met een balk botst.<br />

Dat maakt de meetings veel efficiënter, rustiger en<br />

meer to the point. Ook onze keuze voor de software<br />

van Stabiplan is logisch. De functionaliteit geboden<br />

door Stabicad leent zich perfect tot Design & Build,<br />

iets waar wij met Deltha sterk op focussen. Zes jaar<br />

geleden begonnen we met Stabicad for AutoCAD en<br />

twee jaar later schakelden we over naar Stabicad for<br />

Revit. Een keuze die we ons nog geen dag beklaagd<br />

hebben”, besluit Jan De Schepper. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


DE NOODZAAK VAN DEGELIJK<br />

TEKENWERK BIJ<br />

HET STUDIEBUREAU TECHNIEKEN<br />

3D-plannen die omgevormd worden naar 2D-plannen op de werf moeten zeer duidelijk leesbaar zijn met voldoende informatie voor de uitvoerder.<br />

Bij Ingenieursbureau Botec uit Wommelgem ontwerpt en tekent men ruim 25 jaar technische installaties in kleine en grote gebouwen.<br />

Dit proces is in de loop der jaren zeer sterk geëvolueerd, al blijft het doel hetzelfde: de opdracht volledig duidelijk maken voor uitvoering.<br />

Tekst en beeld BOTEC<br />

Niet eens zo lang geleden werden ontwerpplannen architectuur op een<br />

ambachtelijke manier ontwikkeld op kalkpapier. Een proces dat een lange<br />

doorlooptijd had, en zeer arbeidsintensief was. Het voordeel hierbij was dat<br />

men lang nadacht voor men een definitief plan uittekende teneinde dubbel<br />

werk te vermijden.<br />

De evolutie naar de digitale wereld was ook voor het tekenwerk een vooruitgang.<br />

Plannen konden tussen alle partijen op een veel eenvoudigere manier<br />

uitgewisseld worden en aanpassingen konden met een beperkt aantal werkuren<br />

verwerkt worden.<br />

Kloof<br />

Vandaag is het duidelijk dat almaar meer projecten worden ontworpen volgens<br />

de BIM-methodiek (Building Information Modelling). De bouwheer zal wat dat<br />

betreft duidelijk aangeven wat het eindresultaat moet zijn. Toch is er een zeer<br />

grote kloof ontstaan tussen de zeer grote architectenbureaus en studiebureaus<br />

enerzijds en de kleinere aannemers anderzijds, die vaak nog maar enkele jaren<br />

geleden een tekenlicentie aanschaften voor 2D-plannen. In tegenstelling tot de<br />

architectuur, dienen de aannemers speciale technieken uitvoeringsplannen te<br />

tekenen omdat technische tekeningen afhankelijk zijn van de eigenschappen<br />

van de gebruikte onderdelen van verschillende leveranciers.<br />

Het ontwerp in 3D en het toevoegen van allerlei eigenschappen in het model heeft zeer veel mogelijkheden, zowel tijdens uitvoering als bij het onderhoud van het<br />

gebouw nadien.<br />

66 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Niet eens zo lang geleden (1996) werden plannen op kalkpapier getekend.<br />

Daarom bekijkt men bij Botec project per project wat het eindresultaat bij asbuilt<br />

moet zijn. Het heeft geen nut om een ontwerp te maken dat eindeloos<br />

gedetailleerd is met veel intelligentie in het model, waarna er in uitvoering<br />

2D-plannen gegenereerd worden met heel wat minder informatie achter. Het<br />

is dus steeds een oefening die tot en met oplevering en as-builtdossier zijn nut<br />

moet hebben.<br />

Op de werf<br />

Een ander potentieel struikelblok van het aanleveren van een 3D-model is de<br />

overdracht naar de mensen die op de werf staan. Misschien werkt men binnen<br />

enkele jaren met een VR-bril die aanduidt waar alles geplaatst moet worden,<br />

maar vooralsnog worden afgedrukte plattegrondplannen ergens aan een wand<br />

opgehangen. Om die reden zet Botec bij aanbesteding de 3D-plannen om in<br />

2D-plannen die minstens even leesbaar en hanteerbaar zijn als voorheen. Hier-<br />

‘Projecten met een grote omvang<br />

of hoge complexiteit worden best<br />

in 3D uitgetekend ’<br />

toe worden bijvoorbeeld alle verbindingen tussen de verschillende verdiepingen<br />

verduidelijkt met pijlen om de plannen zeer leesbaar te houden. Natuurlijk<br />

heeft het ontwerpen in 3D met alle bijkomende mogelijkheden heel wat voordelen,<br />

zowel bij ontwerp als uitvoering. In een 3D-model kunnen een bepaalde<br />

problematiek en fouten of conflicten veel sneller worden opgemerkt. Ook de<br />

tekenaars kunnen zich sneller inwerken in een dossier, omdat alle bouwkundige<br />

beperkingen meteen zichtbaar zijn zonder het raadplegen van gevelzichten en<br />

snedes die voorheen beperkt beschikbaar waren. Anderzijds is het opleiden van<br />

een tekenaar met 3D software veel intensiever dan met<br />

een 2D tekenpakket.<br />

Kleinere projecten vooralsnog in 2D<br />

Bij Botec is het duidelijk geworden dat projecten met een grote omvang of die<br />

een hoge bouwkundige of technische complexiteit bezitten in 3D uitgetekend<br />

worden. De kleinere projecten worden vooralsnog in 2D getekend, maar wellicht<br />

zal dit binnen 5 à 10 jaar nog een zeldzaamheid zijn. Daardoor zullen<br />

de installateurs uiteindelijk moeten volgen of hun tekenwerk uitbesteden aan<br />

gespecialiseerde tekenbureaus.<br />

Het tekenmodel blijft in ieder geval een kerntaak van het studiebureau technieken<br />

om een duidelijk afgelijnd dossier te ontwikkelen bij aanbesteding,<br />

waarbij alle conflicten met het bouwkundige model reeds zijn opgelost tussen<br />

de ontwerppartners. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


Schone lucht<br />

voor een gezond leven<br />

Om een optimale binnenluchtkwaliteit te borgen, wordt in Nederland en België veelal gestuurd op temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂. Echter<br />

is sturing op fijnstof minstens zo belangrijk, weet AFPRO Filters. Bijvoorbeeld om problemen als hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen<br />

en kanker te ondervangen. Om zelfs de kleinste en meest schadelijke fijnstofdeeltjes (PM1) uit de lucht te filteren, introduceert de ontwikkelaar<br />

en fabrikant van energie-efficiënte fijnstof luchtfilters nu de AFPRO A+ filter. Dit zakkenfilter voldoet aan de ISO 16890 standaard en heeft een<br />

optimale filterconstructie, een minimale luchtweerstand en een zeer hoge energie-efficiëntie. Niet-voor-niets is dit ontwerp bekroond met een<br />

Eurovent A+ energielabel. De gerenommeerde pre-layer maakt het AFPRO A+ filter zeer veilig én eenvoudig te installeren in elke luchtbehandelingskast.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld AFPRO Filters<br />

“Door een kwaliteitsluchtfiltersysteem met ons nieuwste AFPRO A+ filter te installeren, kunnen we de vervuilde lucht tot 99,9% reinigen!”<br />

68 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het AFPRO A+ filter is opgebouwd uit een<br />

synthetische vezelbeschermende laag, een<br />

hoogwaardig micro-glasvezel filtermedium met een<br />

optimale filterefficiëntie en een synthetische pre-layer.<br />

‘Doordat de lucht met een minimale<br />

weerstand door het filtermedium<br />

kan worden geleid, kunnen zelfs de<br />

kleinste fijnstofdeeltjes zeer efficiënt<br />

worden afgevangen’<br />

Fijnstof (Particulate Matter) is één van de belangrijkste vormen van luchtverontreiniging<br />

en ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen<br />

en verwerking van industriële weefsels. Het kan echter ook van nature<br />

voorkomen, bijvoorbeeld door zeezout en bodemstof. Deeltjes kunnen<br />

rechtstreeks worden uitgestoten in de lucht of ontstaan in de atmosfeer<br />

uit gasvormige organische stoffen zoals zwaveldioxide, stikstofoxide, ammoniak<br />

en methaan. Bij het indelen van de fijnstoffen in soorten, is onderscheid<br />

gemaakt per formaat: PM10 (0,01mm), PM2,5 (0,0025mm) en PM1<br />

(0,001mm), waarvan de laatste de meest schadelijke vorm is. De deeltjes<br />

– met een aerodynamische diameter kleiner dan 0,1 micrometer – kunnen<br />

namelijk direct via de longen doordringen tot de bloedbaan en zich zo verspreiden<br />

naar de organen, met alle gevolgen van dien.<br />

Schone lucht is essentieel<br />

“Mensen ademen elke dag, elk uur en elke seconde, zonder hier echt bij<br />

stil te staan”, vertelt Joost Verlaan, Vice President bij AFPRO Filters. “Zouden<br />

zij dit wel doen, dan zouden zij schrikken van de hoeveelheid giftige<br />

deeltjes die bij elke ademhaling binnendringen. Want hoewel ons ademhalingssysteem<br />

goed in staat is om de grotere deeltjes te filteren, richten juist<br />

de kleinere, onzichtbare deeltjes op lange termijn de meeste schade aan.<br />

Verontreinigde moleculen zijn overal en kunnen ervoor zorgen dat mensen<br />

moeite krijgen met ademhalen of zelfs resulteren in chronische luchtwegaandoeningen.<br />

Ook kunnen deze deeltjes de bloedstroom binnendringen<br />

waardoor het bloed dikker wordt, wat kan leiden tot hartfalen of trombose.<br />

Om hiermee de strijd aan te gaan, is schone lucht essentieel.”<br />

Schone lucht is altijd en overal belangrijk, maar er zijn locaties denkbaar<br />

waarin vervuilde lucht een grotere impact heeft. Denk bijvoorbeeld aan<br />

hotels, restaurants, scholen, kantoren, musea en warenhuizen, maar ook<br />

aan ziekenhuizen, laboratoria en de farmaceutische industrie die aan strikte<br />

regels moeten voldoen om hun werkruimtes volledig schoon te houden.<br />

Het AFPRO A+ filter voldoet aan de ISO 16890 standaard en heeft een optimale<br />

filterconstructie, een minimale luchtweerstand en een zeer hoge energie-efficiëntie.<br />

“We nemen aan dat er buiten ‘frisse lucht’ te over is, maar dat is niet waar”,<br />

vertelt Verlaan. “‘Gelukkig’ brengen de meeste mensen 90% van hun tijd<br />

echter binnen door, want dat is een omgeving die we kunnen reguleren.<br />

Door een kwaliteitsluchtfiltersysteem met ons nieuwste AFPRO A+ filter te<br />

installeren, kunnen we de vervuilde lucht tot 99,9% reinigen!”<br />

Lage weerstand, hoge efficiëntie<br />

Het AFPRO A+ filter is opgebouwd uit een frame van gegalvaniseerd staal<br />

en aluminium, met daarin een synthetische vezelbeschermende laag, een<br />

hoogwaardig micro-glasvezel filtermedium met een optimale filterefficiëntie<br />

en een synthetische pre-layer, die het stofhoudend vermogen optimaliseert<br />

én de installatie aanzienlijk vereenvoudigt. “Doordat de lucht met een minimale<br />

weerstand door het filtermedium kan worden geleid, kunnen zelfs de<br />

kleinste fijnstofdeeltjes zeer efficiënt worden afgevangen”, vertelt Verlaan.<br />

“Een optimale binnenluchtkwaliteit én een zeer lage LCC (Life Cycle Cost)<br />

zijn het resultaat.”<br />

Het AFPRO A+ filter is volledig in eigen beheer door AFPRO Filters ontwikkeld<br />

en geproduceerd. “We zien het als onze verantwoordelijkheid om continu<br />

te streven naar nog betere producten. De fijnstofconcentratie in onze<br />

natuurlijke omgeving is hoog en neemt onder bepaalde omstandigheden<br />

zelfs verder toe. Onze producten moeten daarom niet alleen de kleinst mogelijke<br />

vervuiling kunnen filteren, maar ook een stabiele luchtstroom met<br />

de laagst mogelijke weerstand kunnen handhaven om energie te besparen.<br />

Het is een uitdaging die we elke dag aangaan en die we tot nu toe steeds<br />

hebben gewonnen.” . ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


‘DIRECTE SPOELING: HÉT SYSTEEM VOOR<br />

TOILETTEN IN PUBLIEKE GEBOUWEN’<br />

In publieke ruimtes wordt nog heel vaak gekozen voor toiletten met spoelbak, omdat de initiële investeringskost<br />

hierbij lager ligt. Nochtans zijn toiletten met directe spoeling in dit geval veel voordeliger, zo stelt sanitair specialist<br />

ter zake DELABIE. Op middellange en lange termijn wegen de nadelen van toiletten met spoelbakken immers<br />

niet op tegen de vele troeven van directe spoeling.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld DELABIE<br />

Toiletten met spoelbakken zijn bedoeld voor particulier gebruik, en niet voor<br />

toepassing in openbare gebouwen. In dat soort gebouwen is het verbruik<br />

een stuk intensiever, en daar zijn de spoelbakken niet op voorzien. De kunststoffen<br />

onderdelen van het mechanisme zien immers af bij intensief gebruik<br />

en ruwe behandeling. Bovendien treden er risico’s op wanneer de toiletten<br />

gedurende meerdere dagen niet gebruikt worden: stilstaand water aan kamertemperatuur<br />

is bevorderlijk voor bacteriegroei. Ten gevolge van kalk en<br />

onzuiverheden krijgen de spoelbakken regelmatig te makken met kleine,<br />

moeilijk vast te stellen lekken, die resulteren in een forse waterverspilling.<br />

Ook het onderhoud verloopt moeizamer.<br />

Efficiënte en waterbesparende spoeling<br />

Daarom raadt DELABIE aan om in utiliteitsprojecten steevast te kiezen voor<br />

directe spoeling. Het mechanisme en de schokbestendige bediening weerstaan<br />

intensief gebruik en vandalisme. Initieel is dit systeem duurder dan<br />

die met reservoir, maar dankzij het beperkte onderhoud en de gerealiseerde<br />

waterbesparing blijkt het economischer op termijn. Bij een systeem met<br />

directe spoeling is er geen stilstaand water, geen kalkaanslag of vuilophoping<br />

en ook geen bacteriegroei. Ook het risico op lekken is veel kleiner. De<br />

mogelijkheid om opeenvolgende spoelingen (indien nodig en bij meerdere<br />

gebruikers na elkaar) te voorzien, bevordert verder een efficiënte en waterbesparende<br />

spoeling.<br />

DELABIE raadt aan om in utiliteitsprojecten steevast te kiezen voor directe spoeling.<br />

In tegenstelling tot wat vaak<br />

wordt gevreesd verschilt de<br />

diameter van de leidingen voor<br />

een directe spoeling niet zo veel<br />

van deze met reservoirs.<br />

‘Bij een systeem met directe<br />

spoeling is er geen stilstaand water,<br />

geen kalkaanslag of vuilophoping<br />

en ook geen bacteriegroei’<br />

Ook voor het design en de esthetische meerwaarde van de sanitaire ruimte<br />

biedt het toilet met directe spoeling een meerwaarde: de architect hoeft<br />

geen ruimte te voorzien voor een spoelbak, en dus is de installatie een stuk<br />

compacter. Bovendien houdt DELABIE bij de ontwikkeling rekening met<br />

het design.<br />

En wat met de diameter?<br />

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan een toilet met reservoir bij<br />

renovatie vervangen worden door een systeem met directe spoeling. Wanneer<br />

een technische ruimte toegankelijk is en er een waterkolom in de buurt<br />

is (in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een rusthuis of een kantoorgebouw), dienen<br />

in de meeste gevallen enkel de finale aftakkingen vervangen te worden.<br />

In tegenstelling tot wat vaak wordt gevreesd verschilt de diameter van de<br />

leidingen voor een directe spoeling niet zo veel van deze met reservoirs. De<br />

duurtijd van een spoeling met reservoir is namelijk vele malen langer dan<br />

bij een directe spoeling (waarbij deze slechts enkele seconden bedraagt).<br />

“In een land zoals Japan is directe spoeling op publieke plaatsen, en zeker<br />

in ziekenhuizen, een evidentie”, zegt Bart Defraeije, Managing Director van<br />

DELABIE Benelux. “In ons land merken we dat het studiebureaus nog vaak<br />

aan voldoende kennis van directe spoeling ontbreekt. Ze onderschatten de<br />

voordelen van directe spoeling en gaan mee in de mythe dat een grotere<br />

diameter van de toevoerleidingen is vereist.”<br />

DELABIE ontwerpt al bijna 30 jaar toiletten met directe spoeling voor de<br />

utiliteitsbouw. Bij een voorwandsysteem, uitgerust met een toiletkraan van<br />

DELABIE, is het onderhoud beperkt tot het reinigen of vervangen van het<br />

standaard binnenwerk. Het mechanisme en de bediening van deze systemen<br />

hebben een levensduur van minstens 500.000 handelingen. ❚<br />

70 | INSTALLATIEENBOUW.BE


STOFFILTRATIE<br />

Value added sales support for installers<br />

The Perfect Fit<br />

Discover Nederman L- series<br />

Flexible • Efficient • Future proof<br />

HVAC<br />

Kwaliteitsvolle dakdraagstructuren,<br />

beschermkanalen en toebehoren<br />

voor het afmonteren en in dienst<br />

stellen van HVAC&R-installaties.<br />

Eigen studiedienst voor projecten op maat.<br />

Contacteer ons voor een studie.<br />

We protect people,<br />

planet and products<br />

from harmful effects of<br />

industrial processes<br />

www.linum.eu<br />

Bergensesteenweg 181 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 334 22 50<br />

sales@nederman.be www.nederman.be<br />

© 18.023- I&B-19<br />

LINUM EUROPE NV - Vijverhoek 53 - 8520 Kuurne<br />

T: 056 35 92 94 - info@linum.eu<br />

18.023 Pub IenB18 BFS systemen 95x267 v<strong>2019</strong>.indd 1 9/01/<strong>2019</strong> 16:08:26


BOUWEN MET DUURZAAMHEID ALS DOEL<br />

Ook lijmen en kitten moeten tegenwoordig slimmer en duurzamer zijn. Zo kunnen ze worden toegepast in onder andere LEED- en<br />

BREEAM-projecten. Daarom introduceert Bostik een nieuwe lijn lijmen en kitten: Bostik Premium Aware.<br />

Tekst en Beeld Bostik<br />

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect<br />

voor mens, natuur en milieu voorop. Het<br />

gaat niet alleen over een laag energieverbruik,<br />

maar met name ook over duurzame ontwikkelingen.<br />

Er wordt ingezet op het gebruik van duurzame<br />

materialen die rekening houden met het milieu,<br />

de natuur en de gezondheid van bewoners<br />

en gebruikers. Als het hierbij over kitten, lijmen<br />

en duurzaamheid gaat, kent de industrie pittige<br />

vraagstukken. Voor Bostik, toonaangevend op<br />

het gebied van lijmen en afdichtingen, genoeg<br />

redenen om het assortiment onder de loep te nemen<br />

en met alternatieven te komen die werkelijk<br />

resultaat opleveren.<br />

Groen & duurzaamheid vormen de rode draad in<br />

de beleids- en strategieplannen van Bostik. Daarom<br />

bewijst Bostik Benelux graag zijn innovatieve<br />

kracht en bewustzijn op duurzaamheid met de introductie<br />

van de hoog duurzame Bostik Premium<br />

Aware producten. Een revolutionair concept met<br />

een breed gamma aan premium en aware producten<br />

voor de bouw.<br />

Innovatieve kwaliteiten<br />

Ruud Schrama, Market Development Manager<br />

Benelux van Bostik, licht toe: “Onder de noemer<br />

Aware kiezen we voor duurzaamheid, die werkelijk<br />

gebruikers- en milieuvriendelijk is. Bovendien<br />

zijn deze producten geschikt voor LEED- en<br />

BREEAM-projecten en bezitten ze de hoogste<br />

emissiecertificeringen: EC1 PLUS , M1 en/of A1”,<br />

aldus Schrama. “We hebben gekozen voor de<br />

meest innovatieve kwaliteiten, met een perfecte<br />

oplossing voor iedere toepassing en een lange<br />

levensduur.”<br />

‘Groen &<br />

duurzaamheid<br />

vormen de rode<br />

draad in de beleidsen<br />

strategieplannen’<br />

De breed toepasbare Premium Aware lijn van<br />

Bostik bestaat uit:<br />

• A990 PREMIUM ACRYLIC:<br />

hoogwaardige ftalaatvrije acrylaatkit<br />

• A750 EXTERIOR ACRYLIC:<br />

regenbestendige acrylaatkit<br />

• A975 PREMIUM PAINTABLE:<br />

overschilderbare acrylaatkit<br />

• H980 HIGH TACK PREMIUM:<br />

constructie- en montagelijm met een<br />

zeer hoge aanvangskleefkracht zonder<br />

kans op vlekvorming<br />

• H750 SEAL’N’BOND PREMIUM:<br />

hoogwaardige hybride kit en lijm zonder<br />

kans op vlekvorming<br />

• H995 PREMIUM ALL-ROUND:<br />

hoogwaardige allround hybride kit<br />

• S960 SILICONE NON STAINING:<br />

hoogwaardige allround siliconenkit met<br />

lage modulus<br />

• P935 FOAM’N’FILL PREMIUM FLEX PRO:<br />

professioneel flexible, thermisch en<br />

akoestisch isolerend PU-schuim<br />

‘Onze uiteindelijke doelstelling is zero emissie.’<br />

72 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE


Lean & Green star<br />

Eerder dit jaar ontstond Bostik Benelux B.V. na<br />

een samenvoeging van Bostik met Den Braven<br />

en werd het bedrijf ook de trotse bezitter van<br />

de eerste ster in het Lean & Green project. Lean<br />

& Green Logistics is een CO 2<br />

-reductieprogramma<br />

dat organisaties stimuleert om te groeien<br />

naar een hoger duurzaamheidsniveau. De<br />

Lean & Green Star wordt toegekend aan organisaties<br />

die binnen een maximale periode van<br />

vijf jaar een minimale CO 2<br />

-reductie van 20%<br />

hebben gerealiseerd.<br />

“De meting voor Bostik Benelux B.V. vond plaats<br />

van 2013 tot en met 2018. We hebben de<br />

awardfase overgeslagen en zijn meteen op het<br />

tweede niveau, oftewel de eerste ster binnengestroomd”,<br />

aldus Schrama. “Zo hebben we onder<br />

meer in twee jaar tijd met onze exportvolumes<br />

ons aandeel in spoorvervoer verhoogd met maar<br />

liefst 475%. Inmiddels zijn we op weg naar die<br />

gewilde tweede ster. Onze uiteindelijke doelstelling<br />

is zero emissie, wat wordt gesymboliseerd<br />

door de vijfde Lean & Green Star.” ❚<br />

‘Onder de noemer Aware kiezen we voor duurzaamheid, die werkelijk gebruikers- en milieuvriendelijk is.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


Het ziekenhuis levert de beste chirurgie.<br />

AFPRO Filters levert de schone lucht.<br />

Iedereen heeft recht op schone, gezonde lucht. Het<br />

is een cruciaal onderdeel van een gezonde levensstijl<br />

en een vereiste in alle openbare ruimtes. Daarom<br />

willen we onze filters naar een hoger plan tillen.<br />

AFPRO Filters staat voor gezondheid, duurzaamheid,<br />

efficiëntie en innovatie. Vier kernwaarden die allemaal<br />

zijn verenigd in onze nieuwste creatie: het AFPRO A+<br />

filter.<br />

De belangrijkste kwaliteitskenmerken van een AFPRO A+ filter:<br />

● het haalt zelfs de kleinste fijnstofdeeltjes (PM1)<br />

uit de lucht<br />

● het is uiterst energiezuinig door de lage<br />

luchtweerstand<br />

● de innovatieve filtermedia met een duurzame<br />

pre-layer voor eenvoudige installatie<br />

● de door Eurovent gegarandeerde prestaties<br />

Meer informatie op www.afprofilters.com


VERWARMING THEMA<br />

NIEUWE SERVICEFLATS BLIJKEN<br />

UITSTEKENDE TESTCASE VOOR INNOVATIEVE<br />

GASCONDENSATIEKETEL<br />

In Balegem, een deelgemeente van Oosterzele, is recht tegenover de kerk een groot gebouw,de Krekelberg, met 29 assistentiewoningen verrezen.<br />

Voor installatiebedrijf Censair een uitstekende gelegenheid om voor de eerste keer gebruik te maken van de nieuwe Buderus Logano plus KB372<br />

vloer condensatieketel. Dankzij de innoverende warmtewisselaar en het compacte ontwerp bleek deze ketel de ideale oplossing voor dit project.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Buderus<br />

‘In dergelijke grote projecten kiezen we bijna altijd voor een opstelling in cascade, omdat dit de bedrijfszekerheid verhoogt.’<br />

<strong>Installatie</strong>bedrijf Censair is op gebied van HVAC<br />

een gevestigde waarde in Evergem en omstreken.<br />

De firma Censair zet in op een persoonlijke, vakkundige<br />

service voor zowel residentieel als industrie,<br />

nieuwbouw en renovatie.. De firma Censair werkt<br />

doorgaans met producten van dezelfde fabrikanten.<br />

Zo is Buderus al lange tijd een vaste partner, zegt<br />

zaakvoerder Christophe Saccomani: “20 jaar geleden<br />

hebben we ervoor gekozen om met Buderusketels<br />

te werken, en dit doen we nog steeds.”<br />

‘De ketel combineert compactheid en een<br />

snel reactievermogen met hydraulische<br />

robuustheid en eenvoud’<br />

Toen de firma Censair van bouwheer Philip Cornelis<br />

uit Landskouter de vraag kreeg om de HVAC-installatie<br />

in de nieuwe, luxueuze assistentiewoningen<br />

in Balegem te realiseren, hoefde Christophe dus<br />

niet lang te twijfelen over de keuze van de ketelfabrikant.<br />

Christophe : “We hebben gekozen voor ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


Heating systems<br />

with a future.<br />

Logamax plus GB172i<br />

Een veelzijdige oplossing<br />

voor elke behoefte.<br />

Wenst uw klant een condensatieketel in een modern design? Met de<br />

Logamax plus GB172i brengt Buderus een verwarmingsketel op de<br />

markt die voor iedereen toegankelijk is. Met zeven types in<br />

verschillende vermogens van 14 kW tot 42 kW (mét en zonder<br />

geïntegreerde warmwaterproductie), vindt u zeker het ideale systeem<br />

voor de woonsituatie van uw klant.<br />

www.buderus.be<br />

A +++ D<br />

Het getoonde energielabel behoort tot het getoonde toestel en is mogelijk niet representatief voor andere toestellen uit dezelfde productlijn.<br />

76 | INSTALLATIEENBOUW.BE


VERWARMING THEMA<br />

<strong>Bouw</strong>heer Philip Cornelis uit Landskouter realiseerde in Balegem nieuwe, luxueuze assistentiewoningen.<br />

‘De KB372 neemt de troeven van een ketel met grote<br />

waterinhoud over.<br />

een cascadesysteem met 2 ketels van Buderus.<br />

In dergelijke grote projecten kiezen we bijna altijd<br />

voor een opstelling in cascade, omdat dit de<br />

bedrijfszekerheid verhoogt.”<br />

Logano plus KB372<br />

Qua ketels viel de keuze op de gloednieuwe gascondensatieketel<br />

Logano plus KB372 van Buderus.<br />

Deze ketel werd pas begin 2018 gelanceerd op de<br />

Belgische markt. Het toestel heeft enkele unieke<br />

eigenschappen, zegt Siegfried Dierens, Project Engineer<br />

bij Buderus. “De warmtewisselaar, het kloppend<br />

hart van de ketel, is ontwikkeld met software die ons<br />

moederhuis Bosch ook toepast in de automotive afdeling.<br />

Bij de ontwikkeling stonden enkele belangrijke<br />

doelstellingen voorop: de warmtewisselaar is<br />

bestand tegen grote thermische schokken, kent een<br />

zeer lage hydraulische weerstand (zodat de pomp<br />

minder elektriciteit verbruikt), is compact ontworpen<br />

en is eenvoudig toegankelijk voor onderhoud.”<br />

We hebben een linkse en een rechtse uitvoering<br />

uitgebracht zodat beide ketels naast elkaar kunnen<br />

worden geplaatst.<br />

“De Logano plus KB372 combineert compactheid en<br />

een snel reactievermogen met hydraulische robuustheid<br />

en eenvoud”, vervolgt Dierens. “Hierdoor neemt<br />

de KB372 de troeven van een ketel met grote waterinhoud<br />

over. Er is dus in de meeste gevallen geen<br />

evenwichtsfles of primaire pomp nodig waardoor<br />

de totale investering en installatietijd veel gunstiger<br />

uitpakt. De TCO daalt hierdoor gevoelig. Als kers op<br />

de taart krijgt de KB372 een modulatie van 1 op 6<br />

mee. Dit garandeert een lager verbruik en een flexibelere<br />

dimensionering van het vermogen. Dankzij<br />

een bijzonder efficiënte verbranding (NOx-uitstoot<br />

onder de 40 mg/kWh) komt de Logano plus KB372<br />

bovendien in aanmerking voor BREEAM.”<br />

Digitale tijdperk<br />

Ook de regeltechniek is vernieuwd, aldus Dierens.<br />

“Met de vorig jaar geïntroduceerde logamatic 5000<br />

regelaar treedt onze ketelregeling het digitale<br />

tijdperk in. De regelaar is volledig digitaal opgebouwd<br />

en is gebaseerd op het TCP/IP protocol.<br />

Via de webbrowser kan de eigenaar eenvoudig<br />

vanop afstand instellingen in het gebruikersmenu<br />

wijzigen. Zo kan hij via de computer makkelijk<br />

een kamertemperatuur, klokprogramma of boilertemperatuur<br />

wijzigen. Bovendien is een koppeling<br />

met een gebouwbeheersysteem mogelijk.”<br />

Saccomani knikt instemmend: “Het was de<br />

eerste keer dat we dit type ketel mochten<br />

plaatsen. Een groot voordeel is dat de bediening<br />

van de regelkast heel eenvoudig is. Bovendien<br />

zijn alle onderdelen makkelijk bereikbaar.<br />

Ook de compactheid is belangrijk: alles samen<br />

neemt de installatie amper twee m² in beslag. In<br />

technische lokaaltjes die steeds kleiner worden is<br />

dat een verademing voor een installateur.”<br />

Ook de plaatsing verliep vlekkeloos. Een<br />

specialist van Buderus kwam ter plaatse om<br />

samen met Censair de ketel in te regelen. “Een<br />

goede zaak, want het is toch altijd zoeken als<br />

je zo’n nieuwe ketel voor een eerste keer moet<br />

inregelen. Maar het ingeven van alle parameters<br />

wijst zichzelf grotendeels uit. Ik heb er dan<br />

ook vertrouwen in dat we dit bij een volgende<br />

gelegenheid zelf naar behoren kunnen doen”,<br />

besluit Saccomani. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 77


THEMA VERWARMING<br />

Een blik op de toekomst:<br />

hernieuwbare vloeibare<br />

brandstoffen<br />

Tegen 2050 wil Europa volledig koolstofneutraal zijn. Dat is een ambitieus plan en daarom zoeken wetenschappers voortdurend naar oplossingen<br />

om die doelstelling waar te maken. Eén van de oplossingen, naast bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, is de ontwikkeling van hernieuwbare<br />

vloeibare brandstoffen. Die brandstoffen kunnen een alternatief bieden voor de fossiele vloeibare brandstof aardolie, waarmee zo’n<br />

3 miljoen Belgen zich verwarmen. Al zeker omdat ze in bestaande verwarmingsketels (en opslagtanks) gebruikt kunnen worden zonder<br />

noemenswaardige aanpassingen.<br />

Tekst Informazout<br />

| Beeld Pixabay<br />

Hernieuwbare vloeibare brandstoffen kunnen vandaag al de CO2-uitstoot drastisch<br />

indijken, aangezien ze minder fijne partikels bevatten en koolstofarm zijn. Op termijn<br />

zullen ze zelfs koolstofneutraal worden. Bovendien kunnen ze gewoonweg niet<br />

uitgeput raken.<br />

Hernieuwbare vloeibare brandstoffen gaan met andere woorden enkel gepaard<br />

met de voordelen en niet met de nadelen van stookolie: ze zijn eenvoudig te vervoeren<br />

en op te slaan, ze zijn permanent beschikbaar, garanderen de gebruiker een<br />

belangrijke mate van autonomie en ze zijn koolstofarm. Bovendien kun je de nieuwe<br />

vloeibare brandstoffen zonder problemen gebruiken in je bestaande stookolieketel<br />

en -opslagtank. Voorlopig worden de hernieuwbare vloeibare brandstoffen in België<br />

enkel in de transportsector ingezet, maar de bedoeling is om ze ook in verwarmingsinstallaties<br />

te gebruiken.<br />

In totaal zijn er drie soorten hernieuwbare vloeibare brandstoffen: Biomass-to-Liquid<br />

of Waste-to-Liquid, Power-to-Liquid en Power-and-Biomass-to-Liquid.<br />

1. Biomass-to-Liquid of Waste-to-Liquid<br />

Biomass-to-Liquid- en Waste-to-Liquidbrandstoffen zijn waarschijnlijk de<br />

bekendste soort hernieuwbare brandstoffen. De meest veelbelovende is<br />

ongetwijfeld HVO of Hydrogenated Vegetable Oil. HVO wordt gemaakt<br />

van plantaardige oliën die niet geschikt zijn voor consumptie, en van<br />

afval van bakolie uit de voedingsindustrie. Die oliën worden behandeld<br />

met waterstof.<br />

2. Power-to-Liquid<br />

De minder bekende Power-to-Liquidbrandstoffen (PtL), ook wel e-fuels genoemd,<br />

zijn synthetische brandstoffen die worden gemaakt met behulp van zonne- of<br />

windenergie. Daarbij wordt met wind- en zonne-energie elektriciteit geproduceerd<br />

voor de elektrolyse van water. Uit die elektrolyse ontstaat dan waterstof,<br />

die met koolstofdioxide (CO2) – onttrokken aan de lucht, aan een schoorsteen<br />

bijvoorbeeld – gecombineerd wordt tot vloeibare koolwaterstof. Die koolwaterstof<br />

wordt ten slotte geraffineerd tot een bruikbare vloeibare brandstof.<br />

De CO2 die typisch ontstaat door het gebruik van vloeibare brandstoffen wordt<br />

dus gewoon gerecycleerd om de brandstof te produceren. Power-to-Liquidtechnologie<br />

kan, in vergelijking met traditionele vloeibare brandstoffen, de uitstoot<br />

van broeikasgassen met maar liefst 98% verminderen.<br />

3. Power-and-Biomass-to-Liquid<br />

Als je de twee bovenstaande technieken combineert, kom je tot slot bij de<br />

Power-and-Biomass-to-Liquidbrandstoffen uit. Daarbij wordt de koolstofdioxide<br />

niet aan de lucht onttrokken, zoals het geval is bij de Power-to-Liquidtechniek,<br />

maar wel uit de verwerking van biomassa. Vervolgens zetten de producenten<br />

hernieuwbare energie (zonne- of windenergie) in voor de elektrolyse van water<br />

om waterstof te winnen. De geproduceerde waterstof en koolstofdioxide worden<br />

vervolgens gecombineerd tot een vloeibare brandstof die erg vergelijkbaar<br />

is met Power-to-Liquid.<br />

Hernieuwbare vloeibare brandstoffen kunnen vandaag al de CO2-uitstoot drastisch<br />

indijken, aangezien ze minder fijne partikels bevatten en koolstofarm zijn.<br />

Wat brengt de toekomst?<br />

De nieuwe vloeibare brandstoffen zijn voor de industrie ontegensprekelijk van<br />

levensbelang. Ook voor bijvoorbeeld personenvervoer en verwarming is er veel<br />

potentieel, omdat vloeibare hernieuwbare brandstoffen in bestaande verwarmingsketels<br />

gebruikt kunnen worden en ook geen grondige aanpassingen vragen<br />

van ons energiebevoorradingssysteem.<br />

78 | INSTALLATIEENBOUW.BE


VERWARMING THEMA<br />

Vloeibare hernieuwbare brandstoffen kunnen in bestaande verwarmingsketels gebruikt worden en vragen geen grondige aanpassingen vragen van ons<br />

energiebevoorradingssysteem.<br />

‘Het is de bedoeling dat<br />

hernieuwbare vloeibare<br />

brandstoffen op termijn de fossiele<br />

brandstoffen zullen vervangen’<br />

Het is ook daadwerkelijk de bedoeling dat ze op termijn de fossiele brandstoffen<br />

zullen vervangen. Maar de techniek staat nog niet volledig op punt, waardoor<br />

de productiekosten van hernieuwbare brandstoffen nog erg hoog liggen.<br />

Een uitzondering hierop is HVO. De productie van HVO kost nu ongeveer 1 euro<br />

per liter, wat vergelijkbaar is met de productie van stookolie. Momenteel lopen<br />

er in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland al talrijke pilootprojecten in particuliere<br />

woningen. De resultaten zien er alvast veelbelovend uit. Zo stoot een woning<br />

met een vernieuwde verwarmingsinstallatie op 30% HVO in combinatie<br />

met isolatie 80% minder CO2-uit. Moderne verwarmingsinstallaties hebben zo<br />

goed als geen aanpassingen nodig hebben om op HVO te werken.<br />

De verwachting is dat Biomass- en Waste-to-Liquidbrandstoffen op korte termijn<br />

en stapsgewijs ingeburgerd zullen raken – eerst in mengvorm met fossiele<br />

brandstoffen, vervolgens in pure vorm – en dat de uitstoot van broeikasgassen<br />

zo snel zal dalen. Op iets langere termijn zijn ook de Power-and-Biomass-to-<br />

Liquidbrandstoffen veelbelovend, net als de Power-to-Liquidbrandstoffen – al is<br />

er voor die laatste soort hernieuwbare brandstof wel genoeg zon of wind nodig.<br />

Niet elke regio zal dus even gunstig zijn. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


Climaways advertentie 197x130mm-bleed-V2.pdf 1 10/10/19 12:02<br />

Het is onze verantwoordelijkheid om na te<br />

denken over morgen. Daarom hebben we<br />

verwarmingssystemen ontwikkeld<br />

voor generaties.<br />

Verwarmingssatellieten<br />

voor geïndividualiseerde<br />

collectieve<br />

verwarmingsinstallaties (GCV)<br />

Gasmotorgedreven<br />

warmtepompen<br />

lucht-lucht en lucht-water.<br />

Koelen en verwarmen.<br />

Gasabsorbtiewarmtepompen<br />

water en bodem-water /<br />

lucht-water. Hoogste<br />

verwarmingsrendement<br />

ter wereld.<br />

Gasabsorbtiewarmtepompen<br />

lucht-water 18kW.<br />

Huishoudelijke toepassing.<br />

lees meer op: K18.be<br />

Geniaal verwarmen<br />

Het modulaire<br />

verwarmingssysteem<br />

voor alle energiebronnen<br />

CoolingWays bvba • Uilenbaan 148 B • B 2160 Wommelgem • Tel. +32 3 218 77 50 • info@climaways.be • climaways.be<br />

Ontdek onze<br />

herfstactie!<br />

Alle meettaken onder controle –<br />

met meettechniek van Testo.<br />

• Slimme rookgasmeting<br />

• Snelle controle van de ventilatie<br />

van woonruimtes<br />

• Eenvoudige service aan<br />

warmtepompen<br />

• Efficiënt lekkages lokaliseren<br />

www.testo.com/promotion<br />

testo november.indd 1 10/10/<strong>2019</strong> 9:24:49


VERWARMING THEMA<br />

De efficiëntie wordt het hele<br />

jaar door verzekerd<br />

VERNIEUWDE GASCONDENSATIEKETEL: ÉÉN VAN<br />

DE MEEST MODERNE KETELS IN DE MARKT<br />

De Viessmann Vitodens 200 verwarmingsketel is een slimme energiecentrale die voldoet aan de strengste eisen voor een comfortabele<br />

warmtevoorziening. Met zijn modern, functioneel design en zijn duidelijk gestructureerd mat oppervlak past dit toestel zich perfect aan elke<br />

woonomgeving aan. Met de fluorescerende Lightguide ziet u altijd meteen of alles correct werkt.<br />

Tekst en Beeld Viessmann<br />

De Vitodens 200-W overtuigt door zijn buitengewoon<br />

hoog bedieningscomfort. Hij kan heel eenvoudig<br />

en intuïtief worden bediend via smartphone,<br />

tablet of direct op het grote, in hoogte verstelbare,<br />

7 inch-touchscreen met kleurendisplay. Zowel grafische<br />

als tekstaanduidingen begeleiden u door alle<br />

menupunten. Terwijl u met de energie-cockpit in één<br />

oogopslag ziet hoeveel energie u verbruikt.<br />

Eenvoudige opstart<br />

De ketel biedt een eenvoudige opstart voor de installateur<br />

door de digitale installatie-assistent. Afhankelijk<br />

van de montagehoogte op de wand kan de<br />

display bovenaan of onderaan de ketel gemonteerd<br />

worden. Dit is de enige ketel in de markt die een in<br />

de hoogte verstelbare display biedt. Dit vergemakkelijkt<br />

de installatie en de bediening.<br />

Met de ViCare-app is de ketel makkelijk te bedienen via de smartphone of tablet.<br />

De ketel is geschikt voor lange rookgas-afstanden<br />

door een krachtige ventilator. Parallelle aansluiting<br />

op rookgasbuizen van 60/60 zijn mogelijk en dit<br />

biedt een oplossing voor oudere bestaande aansluitingen.<br />

Via de geïntegreerde Wifi-interface wordt de<br />

condenserende gaswandketel direct met het internet<br />

verbonden. Met de ViCare-app is de ketel ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


De nieuwe werkbon-app<br />

voor de installatiesector<br />

Wappy maakt komaf met papieren werkbon en levert een digitale oplossing voor de installatiesector.<br />

Deze app registreert uren en materiaal die gepresteerd zijn op verplaatsing. Op vraag van<br />

verschillende ondernemingen die zochten naar een klaar en duidelijk te gebruik app ontstond<br />

Wappy. Geen gedoe met duizenden functionaliteiten en eindeloze opleidingen, Wappy is de meest<br />

gebruiksvriendelijke werkbon-app. Even eenvoudig zoals het gebruik van Whatsapp en het gaat nog<br />

sneller dan op een blaadje papier! Een perfecte fit voor elke onderneming die graag snel en efficiënt<br />

werkt door enkel te noteren wat echt nodig is.<br />

U kent wellicht deze situatie: op verplaatsing worden uren en<br />

materiaal ingevuld op een blad papier, tussen de verplaatsing en<br />

kantoor gaat de papieren werkbon soms verloren, de werkbon<br />

is onleesbaar of het overtypen op uw PC brengt heel wat tijd<br />

met zich mee. Door dit proces te digitaliseren komt de werkbon<br />

rechtstreeks in uw administratiepakket, is de informatie meteen<br />

correct en stuurt u zelf binnen de dag nog een factuur op.<br />

5 stappen<br />

Een werkbon invullen in WAPPY gaat via 5 eenvoudige stappen:<br />

1. Wissel de dagplanning, informatie, documenten zoals<br />

technische fiches en contactgegevens digitaal uit via de<br />

app. Start het navigeren naar locatie via de GPS verbinding.<br />

U heeft alle nodige info bij de hand.<br />

2. Registreer de uren via de start- en stopknop.<br />

3. Selecteer het verbruikte materiaal.<br />

4. Klaar? Laat de werkbon digitaal aftekenen om discussies<br />

te vermijden …<br />

5. … en verstuur naar uw administratiesoftware!<br />

Gratis proefversie<br />

Om u te laten kennismaken met de voordelen biedt Wappy één<br />

maand een gratis proefversie aan. Zo krijgt u ruim de tijd om<br />

alle functionaliteiten en hun voordelen te ontdekken. Om uw<br />

proefversie aan te vragen surft u naar www.wappy.io<br />

Mis Wappy niet tijdens Install Day - stand 62!<br />

registreren van uren<br />

en materiaal was nog<br />

nooit zo makkelijk!<br />

Koppeling met administratiesoftware<br />

Wappy koppelt met uw administratiesoftware. Bij het versturen<br />

van de werkbon vanuit Wappy bent u klaar om de verdere<br />

administratie van de werkbon af te handelen. Door de<br />

directe digitale uitwisseling wint u veel tijd en is er<br />

geen kans meer op fouten bij facturatie. Bovendien<br />

krijgt u door ingegeven prestaties beter bij te<br />

houden meer inzicht in al uw projecten<br />

en dat is een enorme troef!<br />

www.wappy.io


VERWARMING THEMA<br />

Met zijn modern, functioneel design en zijn duidelijk gestructureerd mat oppervlak past dit toestel zich perfect aan elke woonomgeving aan.<br />

makkelijk te bedienen via de smartphone of<br />

tablet. De gebruiker van de installatie kan via<br />

de ViCare-app zijn voorkeurinstallateur kiezen<br />

voor interventies en onderhoud. Deze laatste<br />

wordt dan, wanneer dat nodig is, direct via de<br />

Vitoguide-app voor installateurs geïnformeerd,<br />

zodat hij een mogelijke storing kan oplossen.<br />

En nog een voordeel: door de connectiviteit biedt<br />

Viessmann vijf jaar garantie op de gaswandketel.<br />

‘Deze moderne gascondensatieketel<br />

onderscheidt zich door<br />

zijn gebruiksgemak en<br />

energie-efficiëntie’<br />

Lage modulatie<br />

De nieuwe MatriX-Plus-brander scoort vooral<br />

door zijn efficiënte werking, alsook door de lage<br />

uitstoot van schadelijke stoffen en de geringe geluidsemissie.<br />

Het verbruik wordt beperkt door een<br />

superlage modulatie tot 1,9 kW. Hierdoor is de<br />

dimensionering niet meer zo kritisch en kan deze<br />

ketel ook geïnstalleerd worden in goed geïsoleerde<br />

woningen met een lage warmtevraag. Bovendien<br />

verbruikt de ketel door de lage modulatie vooral in<br />

de herfst en de lente veel minder als een ketel met<br />

een vergelijkbaar maximaal vermogen.<br />

Doordat de verbrandingskwaliteit automatisch<br />

wordt gemonitord, worden schommelingen in de<br />

gaskwaliteit gecompenseerd. Hierdoor wordt de<br />

efficiëntie het hele jaar door verzekerd. De primaire<br />

warmtewisselaar is een corrosiebestendige<br />

Inox-Radial-warmtewisselaar van roestvast staal en<br />

vormt het hart van de Vitodens 200-W. Het speciale<br />

roestvaststalen MatriX-oppervlak is bestand tegen<br />

hoge temperaturen en zorgt zo voor betrouwbare<br />

prestaties en een lange levensduur en heeft een<br />

garantie van 10 jaar (voorwaarden zie viessmann.<br />

be). De warmtewisselaar zet de gebruikte energie<br />

uitermate efficiënt om in warmte. Vrijwel zonder<br />

verlies, met een rendement van 98 procent.<br />

De Vitodens 200 bestaat ook in combinatie<br />

met geïntegreerde warmwaterboilers. Vitodens<br />

222-W/F zijn ketel-boiler combinaties met een<br />

laadboiler van 46 liter of 100 liter of een buisspiraalboiler<br />

van 130 liter. De boiler wordt continu<br />

op de gewenste temperatuur gehouden door een<br />

platenwarmtewisselaar of buisspiraal en biedt zo<br />

een superieur warmwatercomfort.<br />

Vitodens 242-F combineert de Vitodens ketel met<br />

een zonneboiler van 170 liter. De zonneboiler kan<br />

verbonden worden met thermische zonnecollectoren<br />

en zo tot 60% besparen op de energie voor<br />

de aanmaak van sanitair warm water.<br />

De Vitodens 200-W, Vitodens 222-W (met 46 liter<br />

boiler) en Vitodens 222-F(met 100 of 130 liter boiler)<br />

zijn beschikbaar in 11, 19, 25 en 32 kW. Voor<br />

de enkel CV versie biedt Viessmann een voordelig<br />

pakket met onderstaande of naaststaande boiler<br />

van 100 tot 200 liter in email of inox. De combi variant<br />

van de Vitodens 200-W bestaat in 19, 25 en 32<br />

kW uitvoering. De ketel met zonneboiler combinatie<br />

biedt Viessmann aan in 11, 19 en 25 kW variant. De<br />

Vitodens 200-W behoort tot de energie-efficiëntieklasse<br />

A en is reeds beschikbaar voor bestelling. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


Klaar voor de toekomst<br />

Maak kennis met de nieuwe generatie hoogwaardige<br />

én duurzame producten<br />

BOSTIK PREMIUM<br />

Een revolutionair concept met een breed gamma aan<br />

Premium en Aware producten voor de bouw. Premium<br />

staat voor innovatie met de allerbeste kwaliteiten, een<br />

lange levensduur en de beste oplossing voor alle<br />

toepassingen. Aware staat voor duurzaamheid, BREEAM<br />

en bewustzijn. <strong>Bouw</strong> als professional bewust mee aan een<br />

betere wereld. Samen met Bostik klaar voor de toekomst!<br />

Kijk voor meer informatie op www.bostikpremiumaware.com


VERWARMING THEMA<br />

HUURVERWARMING ALS FLEXIBELE OPLOSSING<br />

BIJ GEBOUWBEHEER EN INDUSTRIE<br />

Heatworld verwarmingscontainer huren bij bijvoorbeeld renovatie, modernisering of storing bij uw klant. Beschikbaar in elke capaciteit.<br />

Heatworld Rentals is de nieuwe businessunit voor huurverwarming van Coolworld Rentals. Met hun snel groeiende verhuurvloot dekken Heatworld<br />

en Coolworld het volledige spectrum huuroplossingen van vrieskoelen tot verwarmen af. De rol van energie efficiënte oplossingen wordt<br />

daarin steeds belangrijker.<br />

Tekst en Beeld Heatworld Rentals<br />

Coolworld en Heatworld investeerden flink in hun<br />

gezamenlijke verhuurvloot. Zo investeerde Heatworld<br />

in een nieuwe range mobiele ketelhuizen met<br />

zeer efficiënte ketels van 150kW, 300kW, 600kW,<br />

1000kW en 2000kW. De mobiele ketelhuizen hebben<br />

een laag geluidsniveau waardoor ze makkelijk<br />

opgesteld kunnen worden in zones waar laag geluid<br />

gewenst is zoals bijvoorbeeld een woonwijk.<br />

Tel daarbij alle nodige veiligheidsvoorzieningen,<br />

remote monitoring en mogelijke koppelingen aan<br />

‘Huur biedt installateur en eindklant flexibiliteit<br />

bij projecten rondom energietransitie en<br />

ombouw naar sustainable installaties’<br />

bestaande gebouwbeheersystemen op en je hebt<br />

een complete range aan betrouwbare huurunits,<br />

inclusief 24/7 service.<br />

Naast praktische voordelen, speelt ook de duurzame<br />

kant van deze ketelhuizen een belangrijke rol.<br />

Coolworld en Heatworld willen actief bijdragen ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


VOOR MEER INFORMATIE:<br />

WWW.SIGAIRHANDLING.BE<br />

COMPACTE LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN<br />

AMBER AIR COMPACT<br />

CXH / CXV / CXP / RH<br />

■ Eurovent gecertifi ceerd & EPBD gekeurd<br />

■ Uitgebreid gamma<br />

■ Voor binnen- of buitenopstelling<br />

■ EC ventilatoren met hoog rendement<br />

■ Tegenstroom warmtewisselaar met hoog rendement<br />

■ Mogelijkheid tot horizontale (CXH), verticale (CXV) of platte uitvoering (CXP)<br />

■ Geïntegreerde naverwarming via elektrische of warm waterbatterij<br />

■ Bypass 100% gemotoriseerd<br />

■ Met rotor met hoog rendement<br />

■ Horizontale aanluitingen (RH)<br />

■ Naverwarming en koeling mogelijk op water of DX<br />

■ Debieten:<br />

■ CXH: Qv ≤ 8000 m³/h<br />

■ CXV: Qv ≤ 8000 m³/h<br />

■ CXP : Qv ≤ 4000 m³/h<br />

■ RH: Qv ≤ 12000 m³/h<br />

SIG Air Handling<br />

Hoogstraat 180 - 1930 Zaventem - Belgium<br />

sales@sigairhandling.be - T +32 (0)2 725 31 80<br />

www.sigairhandling.be


VERWARMING THEMA<br />

Tijdelijke huurkoeling of verwarming voor bedrijfsgebouwen & industrie. Een combinatie met pomp en onze zeer efficiënte koelmachine.<br />

aan een beter milieu en een betere leefomgeving.<br />

Het slimme ontwerp en de intelligente regeltechniek<br />

van de nieuwe ketels garanderen de laagste<br />

emissies en het laagste energieverbruik op de<br />

Europese markt. De nieuwe mobiele ketelhuizen<br />

worden al op verschillende plaatsen ingezet. Op dit<br />

moment worden ze bijvoorbeeld ingezet bij een biomassacentrale.<br />

Binnen een tijdelijke proefopstelling<br />

worden ze gebruikt om het uit biomassa gewonnen<br />

methaan om te zetten in bruikbare energie. Slechts<br />

één van de vele voorbeelden waarbij huurverwarming<br />

wordt ingezet.<br />

Oplossingen voor alle sectoren<br />

Huren is populair. “Tal van sectoren doen op regelmatige<br />

basis een beroep op tijdelijke verwarmingscapaciteiten”,<br />

vertelt Jeffrey D’hondt, Group<br />

Technical Director van Coolworld Rentals. “Denk<br />

maar aan de chemische- en de voedingssector. Ook<br />

in de bouw, openbare ruimtes of de zware industrie<br />

kun je moeilijk zonder verwarming en temperatuurbeheersing<br />

in het algemeen. Deze sectoren<br />

eisen een soepele en flexibele instelling van het<br />

verhuurbedrijf. Ze verwachten veel meer dan een<br />

transporteur die langskomt en enkele toestellen<br />

aflevert. Daarom betekent huren bij Heatworld<br />

veel meer dan alleen maar een oplossing zoeken<br />

voor tijdelijke capaciteitstekorten, verbouwingen,<br />

storingen of evenementen.”<br />

D’hondt en zijn collega’s geven sustainability<br />

steeds meer prioriteit. “De effecten en de impact<br />

van global warming zorgen voor de opkomst van<br />

Sustainable Building Management. Organisaties<br />

nemen duurzaamheid en de verplichte energie<br />

transitie mee in hun investeringsbeslissingen. Ook<br />

als het om de tijdelijke inhuur gaat.”<br />

Ontzorgen<br />

Coolworld en Heatworld hebben ontzorgen hoog in<br />

het vaandel staan. D’hondt: “Wij noemen dat Full<br />

Service huren. We ontzorgen de installateur en de<br />

eindgebruiker. Het begint met gedegen advies.” Heatworld<br />

levert niet alleen de modernste units, maar<br />

ook alle nodige accessoires zoals slangen en pompen.<br />

Bovendien zorgt Heatworld ervoor dat de units<br />

of installaties zo snel mogelijk beschikbaar zijn.<br />

Waarom zou je verwarming huren? Het antwoord<br />

is simpel, stelt D’hondt. “Als onderneming moet<br />

je voortdurend vooruit durven te kijken. We merken<br />

dat steeds meer bedrijven eerst gaan huren<br />

om na te gaan welke vermogens ze daadwerkelijk<br />

nodig hebben.”<br />

De huurcontracten bij Heatworld lopen van één<br />

week tot zolang de klant wenst en zijn inclusief volledige<br />

service en onderhoud, 24/7. Geen overbodige<br />

luxe, want binnen heel wat sectoren kan een<br />

‘Door de combinatie van Coolworld en Heatworld<br />

zijn we voor HVACR-installatiebedrijven hét<br />

aanspreekpunt voor alle tijdelijke koeltechnische- en<br />

verwarmingsoplossingen.’<br />

langdurige onderbreking van de verwarmingscapaciteit<br />

negatieve gevolgen hebben, zowel voor de<br />

opgeslagen voorraad als voor het productieproces.<br />

“Door de combinatie van Coolworld en Heatworld<br />

zijn we voor HVACR-installatiebedrijven hét aanspreekpunt<br />

voor alle tijdelijke koeltechnische- en<br />

verwarmingsoplossingen”, besluit Jeffrey D’hondt.<br />

“Zowel Coolworld als Heatworld staan voor: Full<br />

Service Rental of Temperature Control!” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 87


THEMA VERWARMING<br />

VOORKOM VERVUILING IN UW CV-INSTALLATIE<br />

In het installatiewater van verwarmingssystemen in utiliteitsgebouwen en appartementencomplexen komen nog te vaak en te veel vuildeeltjes<br />

voor. Ophopend magnetiet, roest, kalk en bacteriën zorgen niet alleen voor een verminderde warmteafgifte, maar kunnen zich<br />

ook ophopen op diverse plekken in de installatie. Bijvoorbeeld in radiatorventielen, op driewegkleppen en in circulatiepompen, waar zij de<br />

doorstroming van het water belemmeren, slijtage bevorderen en storingen veroorzaken. DirtmagClean® gaat hiermee de strijd aan. De<br />

zelfreinigende magnetische vuilafscheider van Caleffi vangt zelfs de kleinste vervuiling (tot 2 µm) op, met een volledig gereinigde installatie<br />

als resultaat.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Caleffi<br />

‘Het systeem<br />

combineert het<br />

bezinkingsprincipe<br />

met de toepassing<br />

van specifieke<br />

filterelementen’<br />

De afgelopen jaren is de energieklasse van o.a. verwarmingssystemen<br />

opnieuw gedefinieerd. Dit bracht<br />

een probleem aan het licht dat in feite altijd heeft<br />

bestaan, maar tot nu toe onder de radar is gebleven:<br />

de aanwezigheid van onzuiverheden ten gevolge<br />

van corrosie en een verkeerd systeembeheer door de<br />

jaren heen. “Om deze vervuiling uit het installatiewater<br />

te halen, zijn diverse efficiënte reinigingstoestellen<br />

op de markt geïntroduceerd”, weet Mauro<br />

Manfredi, General Manager van Caleffi. “Deze toestellen<br />

kenden echter hun technische beperkingen.<br />

Zo konden ze slechts voor bepaalde systeemsoorten<br />

worden ingezet en/of bleek het vuilfilter niet doeltreffend<br />

om álle onzuiverheden te verwijderen.”<br />

De DirtmagClean® zelfreinigende magnetische vuilafscheider vangt zelfs de kleinste vervuiling (tot 2 µm) op,<br />

met een volledig gereinigde installatie als resultaat.<br />

Menselijke tussenkomst beperken<br />

Magnetische vuilafscheiders zijn de afgelopen jaren<br />

wél zeer succesvol gebleken, omdat zij zelfs de<br />

kleinste vuildeeltjes kunnen vasthouden. “De enige<br />

beperking bij deze vuilafscheiders is dat ze hun taken<br />

in opeenvolgende stappen uitvoeren”, aldus<br />

Manfredi. “Bij het ontwerp van onze meest recente<br />

vuilafscheider hebben wij er alles aan gedaan om<br />

ook deze tekortkoming weg te werken. Het was voor<br />

ons cruciaal om een product te ontwikkelen dat niet<br />

alleen beantwoordt aan de uiterst hoge reinigingsnormen,<br />

maar ook alle voordelen van de diverse<br />

componenten integreert én menselijke tussenkomst<br />

beperkt. Want alleen zo kan het reinigen van syste-<br />

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


VERWARMING THEMA<br />

De DirtmagClean® is tijdens de ISH-beurs in Frankfurt voor het eerst getoond aan het publiek en de eerste reacties zijn lovend.<br />

men met grote hoeveelheden opgeloste onzuiverheden<br />

(kostenefficiënt) tot een goed einde worden<br />

gebracht. Het resultaat is onze DirtmagClean®,<br />

een volledig geautomatiseerde vuilafscheider met<br />

elektronische aansturing.”<br />

DirtmagClean® kan naar wens in het primaire of<br />

secundaire circuit worden geplaatst, afhankelijk van<br />

waar de vervuiling het grootst is, vertelt Manfredi.<br />

“Het systeem combineert het bezinkingsprincipe met<br />

de toepassing van specifieke filterelementen. Hierbij<br />

wordt het installatiewater in een bypass door de DirtmagClean®<br />

geleid, waar speciale filterschijven zelfs<br />

de kleinste vervuiling opvangen. Speciale magneten<br />

houden alle magnetiet in het cv-water tegen, met<br />

een volledig zuivere installatie als resultaat.”<br />

Drukval op aanvaardbaar niveau<br />

Dankzij DirtmagClean® wordt de cv-installatie volledig<br />

gereinigd, terwijl de drukval op een aanvaardbaar<br />

niveau blijft. “Zodra het water uit de werkruimte<br />

is afgevoerd, beginnen de binnenste filterelementen<br />

te roteren. Uiterst krachtige waterstralen en borstels<br />

verwijderen het oppervlaktevuil, dat terechtkomt in<br />

een opvangreservoir en efficiënt wordt afgevoerd.<br />

Vervolgens wordt de DirtmagClean® automatisch<br />

bijgevuld met water, tot de vereiste systeemdruk<br />

wordt bereikt.”<br />

De afgelopen jaren kwam aan het licht dat verwarmingssystemen nog al te vaak te maken hebben met<br />

onzuiverheden ten gevolge van corrosie en een verkeerd systeembeheer door de jaren heen.<br />

De DirtmagClean® is tijdens de ISH-beurs in Frankfurt<br />

voor het eerst getoond aan het publiek en de<br />

eerste reacties zijn lovend. Op dit moment worden<br />

diverse pilotprojecten uitgevoerd, waarin gebouweigenaren,<br />

adviseurs en installateurs intensief<br />

door Caleffi worden begeleid. Onder andere om<br />

de juiste plaatsing van de vuilafscheider in het systeem<br />

en de juiste reinigingsinterval te bepalen. Een<br />

MODBUS-RTU-protocol maakt een eenvoudige koppeling<br />

met het centrale gebouwbeheersysteem mogelijk,<br />

waarna de installatie eenvoudig kan worden<br />

beheerd en beheerst. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


OM TE VERWARMEN<br />

ZIJN ER ORIGINELE<br />

COMBINATIES…<br />

EN IS ER<br />

DE PERFECTE<br />

COMBINATIE.<br />

Mazoutketel<br />

Thermisch zonnepaneel<br />

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw klanten.<br />

U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich perfect combineren<br />

met hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem gaat daardoor maximaal renderen.<br />

Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties aanbiedt, helpt u hen de beste keuze te<br />

maken met respect voor de natuur én hun budget. Meer info op pro.informazout.be<br />

Warm voor de toekomst


VERWARMING THEMA<br />

‘INNOVATIEVE<br />

WEG ZORGT<br />

VOOR TEVREDEN<br />

GEBRUIKERS’<br />

Niet alleen door zijn prestaties is de Remeha Gas 210 ECO PRO een populaire keuze als verwarmingsketel, het toestel laat zich ook heel eenvoudig installeren.<br />

Veel bedrijven, ziekenhuizen en scholen treffen deze periode voorbereidingen voor de komende winter en maken nu plannen om hun verwarmingsketel<br />

te vernieuwen. Verwarmingsspecialist Remeha merkt dat de 210 ECO PRO nog steeds een van de meest geplaatste ketels voor<br />

collectieve stookplaatsen is. Sinds de lancering werden er al meer dan 9.000 exemplaren geïnstalleerd.<br />

Tekst en Beeld Remeha<br />

De Remeha Gas 210 ECO PRO stond al vaak model<br />

voor nieuwe verwarmingsketels, maar nooit<br />

zijn de prestaties en kwaliteit van dit toestel geëvenaard<br />

in deze vermogen range. Niet voor niets<br />

is hij met meer dan 9.000 installaties een van de<br />

populairste keuzes voor centrale stookplaatsen. In<br />

grote projecten zoals scholen, rusthuizen, zwembaden,<br />

bedrijven en appartementen blijft de 210<br />

ECO PRO een toonaangevende verwarmingsketel.<br />

Zuinig en toch hoog vermogen<br />

De 210 ECO PRO heeft in verhouding tot zijn<br />

hoge vermogen een opvallend kleine ecologische<br />

voetafdruk. Dankzij een modulatiebereik van 18<br />

tot 100% past de ketel zich aan de warmtevraag<br />

aan. Bovendien heeft hij slechts een kleine waterinhoud,<br />

waardoor het toestel snel kan reageren op<br />

elke warmtevraag, in elk seizoen (zomer of winter)<br />

en voor zowel CV als sanitair. Op die manier beperkt<br />

de ketel ook het energieverlies, omdat het<br />

niet nodig is om een grotere waterinhoud warm<br />

te houden.<br />

Dankzij de snelle reactietijd is het gemakkelijk om<br />

de ketel te combineren met andere generatoren<br />

zoals warmtepompen in hybride opstellingen, of<br />

WKK’s. De corrosiebestendige warmtewisselaar<br />

met gietaluminium silicium leden heeft al vaak ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 91


THEMA VERWARMING<br />

Remeha Eria Tower<br />

De ideale warmtepomp voor iedere nieuwbouwwoning<br />

Warmtepompen hebben een hoog rendement als ze op een<br />

correcte manier worden toegepast. Een nieuwbouwwoning<br />

leent zicht daar perfect toe. Er kunnen makkelijk lage<br />

temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming,<br />

voorzien worden en het warmteverlies is meestal klein.<br />

Achter de moderne frontmantel zit een stevig staaltje<br />

warmtepomptechniek en een warmwaterboiler van<br />

180 liter. De Remeha Eria Tower vraagt zeer weinig<br />

installatieruimte en scoort ook zeer goed in EPB.<br />

Alle kenmerken op een rij<br />

• lucht-water warmtepomp van 4,5 tot 16 kW<br />

• all electric solution in een all-in-one product<br />

• zorgeloze weersafhankelijke sturing<br />

• hoge seizoensrendementen voor cv en sww<br />

• perfect te regelen met de eTwist thermostaat<br />

• tot 70% energiebesparing<br />

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem<br />

T +32 (0)3.230.71.06 • E info@remeha.be


VERWARMING THEMA<br />

‘Meer dan 9.000 installaties in België<br />

is een zeer mooie milestone voor<br />

dit type ketel’<br />

z’n betrouwbaarheid bewezen. Bovendien ligt de<br />

thermische geleidbaarheid acht keer hoger dan<br />

met inox of roestvrij staal.<br />

Eenvoudige installatie en onderhoud<br />

Niet alleen door zijn prestaties is de Remeha Gas<br />

210 ECO PRO een populaire keuze als verwarmingsketel,<br />

het toestel laat zich ook heel eenvoudig installeren.<br />

De verwarmingsketel wordt in de fabriek ge-<br />

assembleerd, volledig vooringesteld en getest. Door<br />

zijn uiterst geringe omvang en lage gewicht is de<br />

ketel gemakkelijk binnen te brengen in de moeilijkst<br />

bereikbare stookplaatsen. De ketel is zo wendbaar<br />

dat hij zelfs door de kleinste deuren kan worden gedragen.<br />

De ketel (met een vermogen tot 200 kW)<br />

kan bovendien perfect in cascade geplaatst worden<br />

indien de verwarming van het gebouw nog meer<br />

vermogen vraagt.<br />

De ketel heeft slechts een kleine waterinhoud,<br />

waardoor het toestel snel kan reageren op elke<br />

warmtevraag, in elk seizoen (zomer of winter) en<br />

voor zowel CV als sanitair.<br />

Met een opstellingsoppervlakte van slechts 0,5m²<br />

neemt het toestel een minimum aan ruimte in beslag.<br />

Bovendien kan de ketel perfect volledig tegen<br />

een muur worden geplaatst. Ook tijdens het onderhoud<br />

bewijst de 210 ECO PRO zijn gebruiksvriendelijkheid.<br />

De overzichtelijk geplaatste onderdelen zijn<br />

eenvoudig bereikbaar aan de voorkant van de ketel.<br />

Dankzij de snelle reactietijd is het gemakkelijk om de ketel te combineren met andere generatoren zoals<br />

warmtepompen in hybride opstellingen, of WKK’s.<br />

7 op 7 service<br />

Remeha biedt voorschrijvers en installateurs ook<br />

de nodige ondersteuning, zoals rendementsberekeningen<br />

bij het vernieuwen van oude installaties,<br />

rookgasberekeningen of productsupport.<br />

Daarnaast biedt Remeha zelf verschillende onderhoudscontracten<br />

aan en zorgt met een permanente<br />

service ook zeven dagen op zeven voor oplossingen.<br />

Alle onderdelen zijn uit voorraad leverbaar.<br />

“Meer dan 9.000 installaties in België is een zeer<br />

mooie milestone voor dit type ketel. Het bewijst<br />

de degelijkheid en het gebruiksgemak van het<br />

toestel. Het toont tevens aan dat de innovatieve<br />

weg die Remeha volgt, niet alleen gunstig is voor<br />

de installateurs maar ook voor tevreden gebruikers<br />

zorgt”, besluit Christophe Leroy, managing<br />

director bij Remeha Belgium. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 93


DIRTMAGCLEAN ®<br />

Zelfreinigende magnetische<br />

vuilafscheider<br />

Serie 5790<br />

• Voor toepassing in hydraulische installaties om vuil en andere<br />

onzuiverheden uit het circuit te verwijderen, pro-actief maar ook<br />

in reeds vervuilde installaties vnl. in utiliteitsgebouwen (scholen,<br />

RVT, ziekenhuizen, etc.)<br />

• De vuilfilter vangt maximaal en progressief vuil op, terwijl metalen<br />

deeltjes met de hoogste efficiëntie worden afgescheiden door<br />

de magneten in de bodem van het lichaam.<br />

• Reinigt zichzelf op regelmatige tijdstippen volgens een vooraf<br />

ingesteld programma of wanneer een bepaalde mate van<br />

verstopping automatisch wordt opgemerkt.<br />

Centrale verwarming: het hart van de installatie<br />

www.caleffi.com<br />

cale1950429_dEXE_A5orizz_ADV_serie5790_DIRTMAGCLEAN_197x130_IB.indd 1 30/09/19 16:58<br />

EPURE DYNAMICS<br />

Voor schone en gezonde lucht<br />

Ons Epure filter in combinatie met CIAT comfort<br />

unit biedt hoogrenderende luchtzuivering voor een<br />

schone en gezonde werkomgeving. Het verlaagt de<br />

concentratie fijnstof tot onder de door de WHO<br />

aanbevolen limiet (10 µg / m 3 ).<br />

switchtotherealwork.com<br />

Optimale luchtreiniging voor de volledige ruimte<br />

Efficiënte luchtfiltratie van fijnstof tot 2.5 µm<br />

Continue bewaking van de luchtkwaliteit<br />

ciat.be<br />

455cia Epure_197x130_BENL.indd 1 08/10/<strong>2019</strong> 11:00


VERWARMING THEMA<br />

OPTIMALE ONTWIKKELING VAN GLOBALE<br />

SYSTEEMOPLOSSINGEN<br />

Met meer dan 80 jaar ervaring is CIAT een van Europa’s toonaangevende<br />

fabrikanten op het gebied van verwarming, airconditioning en luchtbehandelingsoplossingen<br />

voor de commerciële, residentiële, gezondheidszorgen<br />

industriële sector. Met dank aan een breed gamma, een geïntegreerde<br />

aanpak en een doorgedreven aandacht voor innovaties kan de firma aan de<br />

meest veeleisende vragen voldoen.<br />

Tekst Filip Van der Elst<br />

| Beeld CIAT<br />

CIAT is gespecialiseerd in warmte-uitwisseling, luchtwarmte,<br />

aardwarmte, warmtepompen: stuk voor<br />

stuk duurzame energie-oplossingen, met respect<br />

voor het milieu. De firma zet sterk in op het creëren<br />

van innovatieve, duurzame en hoogwaardige<br />

producten. CIAT biedt meer dan een breed gamma<br />

voor airconditioning, verwarming, koeling en luchtbehandeling<br />

en begeleidt zijn klanten vakkundig.<br />

De vaardigheden en expertise van de CIAT-teams<br />

worden extra ondersteund door volledig geïntegreerde<br />

en krachtige productiefaciliteiten. Zo garandeert<br />

CIAT een optimale ontwikkeling van zijn<br />

globale systeemoplossingen. De nieuwste innovaties<br />

van CIAT zijn speciaal ontworpen om te voldoen<br />

aan de meest veeleisende vragen te voldoen en de<br />

klanten te voorzien van de beste oplossingen op<br />

technologisch vlak.<br />

De normen en wetgevingen in de bouwsector worden<br />

steeds strenger. Gebouwen moeten niet alleen<br />

worden ontworpen met het comfort van bewoners<br />

of gebruikers in het achterhoofd, maar moeten ook<br />

een bijdrage leveren aan het verminderen van energieverbruik<br />

en milieu-impact. Daarom zijn de activiteiten<br />

van CIAT gericht op het optimaliseren van<br />

het energieverbruik, en het verbeteren van de luchtkwaliteit<br />

en het gebruikerscomfort in gebouwen. De<br />

firma biedt duurzame systemen en geavanceerde<br />

apparatuur, die aan strenge eisen, certificeringen en<br />

normen voldoet. Het beschermen van de omgeving<br />

is bovendien een fundamenteel onderdeel van de<br />

ontwikkelingsstrategie van CIAT.<br />

Gebouwen moeten niet alleen worden ontworpen met het comfort van bewoners of gebruikers in het<br />

achterhoofd, maar moeten ook een bijdrage leveren aan het verminderen van energieverbruik<br />

en milieu-impact.<br />

‘De activiteiten zijn gericht op het<br />

optimaliseren van het energieverbruik, en<br />

het verbeteren van de luchtkwaliteit en het<br />

gebruikerscomfort in gebouwen.’<br />

Uitbreiding R&D<br />

Sinds kort maakt CIAT deel uit van de Carrier<br />

Global Corporation. “Dat zorgt ervoor dat we veel<br />

sterker staan op de markt”, zegt Patrick De Knop,<br />

Sales Manages CIAT Belux. “Bovendien betekent<br />

deze vernieuwing dat onze R&D-afdeling (gevestigd<br />

in Frankrijk) kan uitgebreid worden, en dat er meer<br />

financiële mogelijkheden zijn. Rond begin 2020<br />

verwachten we ontwikkelingen op vlak van nieuwe<br />

vloeistoffen. Zo zal het volledige gamma van CIATchillers<br />

beschikbaar zijn met koudemiddel R32. Dit<br />

gamma wordt geproduceerd op Europese bodem.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 95


Met een minimum aan oppervlakte<br />

een maximum aan resultaat<br />

De Stedelijke Basisschool Kameleon in Hoboken werd in een nieuw jasje gestoken. Zo werd de volledige HVAC-, brandveiligheids- en sanitaire<br />

installatie gerenoveerd. SIG Air Handling werd ingeschakeld om een goede luchtkwaliteit te verzekeren. Bij het plaatsen van de luchtgroepen<br />

diende SIG vooral rekening te houden met een strenge deadline én een bijzonder kleine technische ruimte, waarin de luchtgroepen dienden<br />

geplaatst te worden.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld SIG Air Handling<br />

Kameleon bestaat uit twee middelhoge schoolgebouwen van vier bovengrondse bouwlagen en één kelderverdiep.<br />

Kameleon bestaat uit twee middelhoge schoolgebouwen van vier bovengrondse<br />

bouwlagen en één kelderverdiep. De site omvat 18 klaslokalen,<br />

twee polyvalente ruimtes, meerdere gangen en ondersteunende functies.<br />

De nutsvoorzieningen en rioleringsleidingen zijn ondergebracht in de kelder.<br />

Na de vernieuwing bevat de school onder meer een D ventilatiesysteem,<br />

een verwarmingssysteem met radiatoren gekoppeld aan een aardgasketel,<br />

een drukverhogingsinstallatie, regenwaterrecuperatie, branddetectie<br />

en -bestrijdingsmiddelen (haspels).<br />

Goede luchtkwaliteit en aanvaardbaar CO2-gehalte<br />

Studiebureau MACOBO-STABO had als opdracht om de volledige school te<br />

voorzien van een mechanische verluchtingsinstallatie welke zou zorgen voor<br />

goede luchtkwaliteit en een aanvaardbaar CO2-gehalte. Ook een beperkt<br />

geluidsniveau was een belangrijke vereiste, zodat de installatie niet storend<br />

is voor leerlingen en leerkrachten.<br />

Het was geen gemakkelijke opgave, erkent Koen Willems, Key Project Manager<br />

bij SIG Air Handling. “De complexiteit lag hem vooral in de beperkte<br />

afmetingen om de units in de technische lokalen geplaatst te krijgen. We<br />

hadden een hoogte van minder dan 1,65 meter ter beschikking. Ook de toegang<br />

tot de technische lokalen was bijzonder klein. Er werden verschillende<br />

pistes bekeken om de units zo compact mogelijk te kunnen uitvoeren.”<br />

Meest compacte toestellen<br />

Op basis van de luchtdebieten werden er, via de selectiesoftware van Salda, allerlei<br />

mogelijkheden bekeken, gaande van twincoil units over warmtewielen tot<br />

en met tegenstroomwisselaar. Hierbij kon er uiteindelijk dan ook nog gekozen<br />

worden tussen modulaire ventilatietoestellen alsook compacte plug-and-play<br />

units. Willems: “De keuze is uiteindelijk gevallen op drie compacte plug-andplay<br />

units met tegenstroomwisselaar en horizontale uitvoering, van het type<br />

CXH. Dit waren de meest compacte toestellen die we konden vinden, vooral in<br />

96 | INSTALLATIEENBOUW.BE


SIG Air besloot in samenspraak met installatiebedrijf TAC om de luchtgroepen volledig te demonteren. Nadien werden deze heropgebouwd in het technisch lokaal.<br />

‘Het was een geweldige puzzel<br />

om de toestellen ter plaatse<br />

te krijgen’<br />

gevoel van voldoening om alle luchtgroepen netjes gemonteerd te zien in<br />

dat kleine lokaaltje”, bekent Willems. “Met dit project hebben we kunnen<br />

bewijzen dat SIG op alle fronten de juiste ondersteuning kan bieden, zowel<br />

naar ontwerp als uitvoeringsfase. We zijn niet allee een leverancier, maar<br />

ook een volwaardige partner.” ❚<br />

hoogte. Een unit met warmtewiel plaatsen bleek, vanwege de beperkte hoogte,<br />

onmogelijk.” Een ander voordeel van de gerealiseerde installatie is dat de toestellen<br />

voldoen aan alle geëiste Eurovent-normen, alsook aan de EPB-eisen. “De<br />

AmberAir Compact units behalen de hoogste Eurovent classificaties, en zijn<br />

sinds kort opgenomen in de EPB Databank. Hier halen ze een mooie score<br />

halen van 81% thermisch rendement, bij een luchtdebiet van 5.998 m³/h”,<br />

zegt Willems.<br />

In Kameleon werd, vanwege het plaatsgebrek, gekozen voor de horizontale uitvoering<br />

van de AmberAir Compact units CXH met tegenstroomwisselaar. SIG<br />

heeft echter ook een verticale uitvoering (type CXV) als een plafonduitvoering<br />

(CXP) ter beschikking, alsook het type RH met warmtewiel.<br />

Gedemonteerd<br />

Eenmaal de keuze gemaakt was, moesten de toestellen natuurlijk nog in<br />

het kleine technische lokaal geplaatst worden. Na een eerste werfbezoek<br />

om de mogelijkheden in te schatten, besloot SIG Air in samenspraak met<br />

installatiebedrijf TAC om de luchtgroepen volledig te demonteren. Nadien<br />

werden deze heropgebouwd in het technisch lokaal. “Het was een geweldige<br />

puzzel om de toestellen ter plaatse te krijgen. Het geeft toch wel een<br />

In Kameleon werd, vanwege het plaatsgebrek, gekozen voor de horizontale<br />

uitvoering van de AmberAir Compact units CXH met tegenstroomwisselaar.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


Tot € 5.000 VERVANGPREMIE<br />

voor oude gastoestellen.<br />

Minder<br />

Meer<br />

Nóg een reden om gas te<br />

adviseren aan uw klanten.<br />

Uw klanten willen voor hun nieuwe verwarming en/of<br />

warmwaterinstallatie een groene maar ook zuinige oplossing.<br />

Als professionele installateur kan u hen met een gerust hart de<br />

mogelijkheden van gas adviseren. De lage CO 2-uitstoot, het zuinige<br />

verbruik, de vele combinatie mogelijkheden met hernieuwbare<br />

energie en de groei van biogas maken van gas de ideale transitieenergie<br />

die actief helpt om de klimaatdoelstellingen te behalen.<br />

En uw klant? Die geniet ondertussen van alle comfort, voordeliger<br />

dan ooit dankzij de nieuwe vervangpremie op oude gastoestellen.<br />

Alle voordelen<br />

op een rij:<br />

• Tot € 5.000 vervangpremie van Gas.be<br />

voor verwarming en/of € 200 voor<br />

sanitair water<br />

• -30% * tot -48% ** CO 2 /jaar<br />

• € 440 * tot € 700 ** besparing/jaar<br />

* berekend voor een gascondensatieketel en een gemiddelde netto<br />

warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar<br />

** berekend voor een gaswarmtepomp en een gemiddelde netto<br />

warmtebehoefte van 18.600 kWh/jaar<br />

Bespaar tot € 5.000 ***<br />

Wie een gastoestel van vóór 1985 vervangt door een nieuw exemplaar op gas ontvangt nu tot € 5.000<br />

premie van Gas.be. Per nieuw toestel op gas, met een maximum van 2 nieuwe installaties, ontvang je een<br />

premie die kan oplopen tot € 2.500 per toestel. Zo is de aankoop van een nieuw, energie-efficiënt gastoestel<br />

nóg sneller terugverdiend en verwarmen uw klanten elke dag groen, zuinig en comfortabel.<br />

*** € 500 voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht<br />

generator, hybride warmtepomp op aardgas). € 5 extra per kW wordt toegekend met een plafond van € 2.500 per toestel (overeenkomstig met 470 kW). Met een maximum van twee nieuwe<br />

verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmingstoestellen) voor appartementsgebouwen. Het maximale totaalbedrag van de premie bedraagt € 5.200.<br />

Meer info op premie.gas.be<br />

Gas.be | Masuiplein 15 | B-1000 Brussel<br />

gas.be


LEER BIJ OVER GAS EN ENERGIE<br />

OP RIJKGEVULDE STUDIEDAG<br />

Elk jaar houdt Gas.be professionals op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen de gas- en energiesector. Op 14 november nodigt de<br />

sectorfederatie u daarom uit voor Talks About Gas <strong>2019</strong>. De focus ligt op het potentieel van groen gas, gestaafd met talloze praktijkvoorbeelden.<br />

Tekst & beeld Gas.be.<br />

U mag onder meer sessies – in Nederlands, Frans en Engels – verwachten rond het potentieel van hernieuwbaar gas in België en Europa.<br />

De bezoeker ontdekt er alles over de strategische<br />

rol van (groen) gas in de evolutie naar een koolstofarme<br />

maatschappij. Experts uit de Belgische<br />

en Europese gas- en energiesector leggen het potentieel<br />

van groen gas onder de microscoop en<br />

gaan daarbij geen enkel taboe uit de weg.<br />

Uitdagingen en voordelen<br />

U mag onder meer sessies – in Nederlands, Frans<br />

en Engels – verwachten rond het potentieel van<br />

hernieuwbaar gas in België en Europa, de uitdagingen<br />

die elke sector zal moeten aangaan,<br />

de voordelen van groen gas voor gemeentes en<br />

ondernemingen en de rol van groen gas in het<br />

behalen van klimaatdoelstellingen. Bereid u voor<br />

op inspirerende talks, innoverende inzichten en<br />

heel wat interessante netwerkmogelijkheden.<br />

‘Wat kan groen<br />

gas betekenen in<br />

België en Europa?<br />

Dat verneemt u van<br />

experts uit de sector’<br />

De dag is onderverdeeld in drie grote brokken:<br />

het eerste deel luidt #Greenpotential, en gaat<br />

over het potentieel van groen gas als hernieuwbare<br />

energiebron. Wat kan groen gas betekenen<br />

in België en Europa? Hoe kan groen gas helpen<br />

om klimaatproblemen aan te pakken en wat zijn<br />

Op Talks About Gas ontdekt de bezoeker alles over<br />

de strategische rol van (groen) gas in de evolutie<br />

naar een koolstofarme maatschappij.<br />

de consequenties voor onze dagelijkse activiteiten?<br />

Dat verneemt u van experts uit de sector.<br />

Nadien ligt de focus op de grootste voordelen<br />

van een nieuwe gasaanpak, onder de noemer<br />

#Greengasbenefits. In welke marktsegmenten<br />

gaat hernieuwbaar gas het verschil maken? Hoe<br />

kan u als gemeente of onderneming uw voordeel<br />

halen uit het gebruik van groen gas? Hoe<br />

gaat groen gas u, als beleidsmaker, helpen om<br />

de klimaatdoelstellingen te behalen? En hoe<br />

biedt groen gas het hoofd aan nieuwe milieuuitdagingen?<br />

Enkele spelers uit de industrie en<br />

de transportsector delen hun visie op deze en<br />

andere vragen.<br />

Valkuilen<br />

Na de middag ligt de focus op praktijkvoorbeelden<br />

van groen gas (#Bestpractices). Met welke<br />

uitdagingen moeten we rekening houden bij de<br />

opstart van projecten met hernieuwbaar gas?<br />

Wat zijn de operationele, financiële en wettelijke<br />

implicaties, en waar liggen de mogelijke valkuilen?<br />

Tijdens de laatste verzameling talks worden<br />

alle praktische vragen over de implementatie<br />

van groen gas in de praktijk besproken en beantwoord<br />

door professionals uit de sector.<br />

Het afsluitende interview met Kristof Schreurs<br />

(FEBEG) gaat over de complementariteit van gas<br />

en elektriciteit in de Belgische energietransitie.<br />

Inschrijven kan via tag<strong>2019</strong>.be ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 99


唀 圀 䜀 䔀 䈀 伀 唀 圀<br />

匀 䰀 䤀 䴀 䴀 䔀 刀 Ⰰ 䜀 刀 伀 䔀 一 䔀 刀 Ⰰ 䜀 䔀 娀 伀 一 䐀 䔀 刀<br />

圀 圀 圀 ⸀ 匀 䴀 䄀 刀 吀 䈀 唀 䤀 䰀 䐀 䤀 一 䜀 匀 伀 䘀 吀 圀 䄀 刀 䔀 ⸀ 䌀 伀 䴀<br />

䔀 攀 渀 攀 挀 栀 琀 猀 氀 椀 洀 最 攀 戀 漀 甀 眀 椀 猀 愀 愀 渀 瀀 愀 猀 戀 愀 愀 爀 Ⰰ 昀 氀 攀 砀 椀 戀 攀 氀 攀 渀<br />

搀 甀 甀 爀 稀 愀 愀 洀 Ⰰꀀ 洀 愀 愀 爀 漀 漀 欀 攀 攀 渀 瀀 氀 攀 欀 眀 愀 愀 爀 樀 攀 樀 攀 琀 攀 愀 氀 氀 攀 渀 琀 椀 樀 搀 攀<br />

昀 椀 樀 渀 椀 渀 瘀 漀 攀 氀 琀 ⸀ 䔀 攀 渀 攀 挀 栀 琀 猀 氀 椀 洀 最 攀 戀 漀 甀 眀 搀 爀 愀 愀 最 琀 戀 椀 樀 愀 愀 渀 栀 攀 琀<br />

最 攀 洀 愀 欀 Ⰰ 搀 攀 瀀 爀 漀 搀 甀 挀 琀 椀 瘀 椀 琀 攀 椀 琀 Ⰰ 栀 攀 琀 眀 攀 氀 稀 椀 樀 渀 攀 渀 眀 攀 爀 欀 瀀 氀 攀 稀 椀 攀 爀<br />

瘀 愀 渀 攀 攀 渀 最 攀 戀 爀 甀 椀 欀 攀 爀 ⸀<br />

䐀 䄀 刀 圀 䤀 一 글 椀 猀 攀 攀 渀 猀 洀 愀 爀 琀 戀 甀 椀 氀 搀 椀 渀 最 猀 漀 昀 琀 眀 愀 爀 攀 瀀 氀 愀 琀 昀 漀 爀 洀<br />

搀 愀 琀 最 攀 戀 漀 甀 眀 攀 渀 椀 渀 稀 椀 挀 栀 琀 攀 氀 椀 樀 欀 Ⰰ 洀 攀 攀 琀 戀 愀 愀 爀 攀 渀 眀 攀 爀 欀 戀 愀 愀 爀<br />

洀 愀 愀 欀 琀 ⸀ 娀 漀 洀 愀 欀 攀 渀 眀 椀 樀 瘀 愀 渀 甀 眀 最 攀 戀 漀 甀 眀 攀 攀 渀 猀 氀 椀 洀 洀 攀 爀 攀 Ⰰ<br />

最 爀 漀 攀 渀 攀 爀 攀 Ⰰ 最 攀 稀 漀 渀 搀 攀 爀 攀 攀 渀 瘀 漀 漀 爀 愀 氀 戀 氀 椀 樀 攀 爀 攀 漀 洀 最 攀 瘀 椀 渀 最 ⸀<br />

嘀 椀 猀 甀 愀 氀 椀 猀 攀 攀 爀 攀 渀 攀 爀 最 椀 攀 攀 渀 搀 甀 甀 爀 稀 愀 愀 洀 栀 攀 椀 搀 ⸀ 䴀 攀 攀 琀 爀 甀 椀 洀 琀 攀<br />

挀 漀 渀 搀 椀 琀 椀 攀 猀 瘀 漀 漀 爀 攀 攀 渀 最 攀 稀 漀 渀 搀 攀 渀 瀀 爀 漀 搀 甀 挀 琀 椀 攀 昀 眀 攀 爀 欀 欀 氀 椀 洀 愀 愀 琀 ⸀<br />

䜀 攀 戀 爀 甀 椀 欀 漀 渀 稀 攀 椀 渀 琀 攀 氀 氀 椀 最 攀 渀 琀 攀 眀 漀 爀 欀 猀 瀀 漀 琀 瀀 氀 甀 最 椀 渀 漀 洀 爀 甀 椀 洀 琀 攀 猀<br />

琀 攀 爀 攀 猀 攀 爀 瘀 攀 爀 攀 渀 Ⰰ 洀 攀 渀 猀 攀 渀 甀 椀 琀 琀 攀 渀 漀 搀 椀 最 攀 渀 攀 渀 猀 攀 爀 瘀 椀 挀 攀 猀 琀 漀 攀<br />

琀 攀 瘀 漀 攀 最 攀 渀 ⸀ 䴀 攀 攀 琀 爀 甀 椀 洀 琀 攀 最 攀 戀 爀 甀 椀 欀 攀 渀 戀 攀 稀 攀 琀 琀 椀 渀 最 猀 最 爀 愀 愀 搀 漀 昀<br />

戀 攀 搀 椀 攀 渀 愀 氀 氀 攀 猀 Ⰰ 瘀 愀 渀 瘀 攀 爀 氀 椀 挀 栀 琀 椀 渀 最 攀 渀 欀 氀 椀 洀 愀 愀 琀 琀 漀 琀 甀 眀 愀 甀 搀 椀 漀 ⴀ<br />

瘀 椀 搀 攀 漀 愀 瀀 瀀 愀 爀 愀 琀 甀 甀 爀 Ⰰ 洀 攀 琀 猀 氀 攀 挀 栀 琀 猀 攀 渀 欀 攀 氀 攀 愀 瀀 瀀 ⸀<br />

⬀アパート 㜀 アパート アパート アパート 㐀 㐀 㤀<br />

椀 渀 昀 漀 䀀 猀 洀 愀 爀 琀 戀 甀 椀 氀 搀 椀 渀 最 猀 漀 昀 琀 眀 愀 爀 攀 ⸀ 挀 漀 洀


INSTALLATIE&BOUW<br />

<strong>Installatie</strong> Partners<br />

INSTALLATIEPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

<strong>Installatie</strong>partners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers<br />

in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de website, treft u een<br />

overzicht van de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofi elen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van <strong>Installatie</strong>partners door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie<br />

over de installatiepartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 101


*<br />

<strong>Installatie</strong> Partners<br />

<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

AFPRO FILTERS BV<br />

Berenkoog 67<br />

1822 BN ALKMAAR<br />

T +31 72 567 55 00<br />

E info@afprofi lters.nl<br />

W www.afprofi lters.nl<br />

BEGETUBE NV<br />

Kontichsesteenweg 53/55<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T + 32 3 870 71 40<br />

F + 32 3 877 55 75<br />

E info@begetube.com<br />

W www.begetube.com<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

CEGELEC<br />

Baarbeek 8<br />

COMAP NV/SA<br />

Alsembergsesteenweg 454<br />

1653 DWORP<br />

T + 32 2 371 01 61<br />

F + 32 2 378 23 39<br />

COOLINGWAYS BVBA<br />

Uitbreidingstraat 54<br />

2600 BERCHEM<br />

T +32 3 218 77 50<br />

F +32 3 281 87 50<br />

E info@coolingways.be<br />

CYNERPRO<br />

Haverheidelaan 13a<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 253 23 50<br />

F +32 3 253 23 51<br />

E info@cynerpro.be<br />

W www.cynerpro.be - www.tracpipe.be<br />

D.ENGELS<br />

Paardenmarkt 83<br />

2000<br />

2070 ZWIJNDRECHT<br />

W www.coolingways.be<br />

ANTWERPEN<br />

T +32 3 800 51 00<br />

T +32 3 231 88 84<br />

BELIMO<br />

Riezebosweg 5<br />

8171 MG VAASSEN<br />

T +31 578 57 68 36<br />

E info@belimo.nl<br />

W www.belimo.nl<br />

F +32 3 800 51 01<br />

E info.be@cegelec.com<br />

W www.cegelec.be<br />

A DIVISION OF<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

Adequat NV Business Center<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 3 231 01 74<br />

E info@engels.be<br />

W www.engels.be<br />

DAIKIN AIRCONDITIONING<br />

BOTEC NV<br />

Sportstraat 42-44<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 354 36 18<br />

F +32 3 354 41 92<br />

E info@botec.be<br />

W www.botec.be<br />

CIAT BELGIUM NV/SA<br />

Alfons Gossetlaan 28A<br />

1702 DILBEEK<br />

T +32 2 414 80 80.<br />

W www.ciat.be<br />

T +32 9 335 26 90<br />

T 0800 88900 (gratis)<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

BELGIUM NV<br />

A. Franklin 1B<br />

1300 WAVER<br />

T + 32 10 23 72 23<br />

F + 32 10 24 49 10<br />

E info@daikin.be<br />

W www.daikin.be<br />

CARRIER AIRCONDITIONING BELGIË<br />

Alfons Gossetlaan 28a<br />

1702 DILBEEK<br />

T +32 2 523 01 70<br />

F +32 2 521 13 53<br />

E info@carrier.be<br />

W www.carrier.be<br />

COLT INTERNATIONAL NV<br />

Zandvoortstraat 5<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 60 80<br />

F +32 15 27 08 28<br />

E info@be.coltgroup.com<br />

W www.coltinfo.be<br />

CTC BENELUX<br />

Vlamingstraat 4<br />

8560 WEVELGEM<br />

T +32 56 43 28 53<br />

F +32 56 41 76 36<br />

E info@ctcbenelux.com<br />

W www.ctcbenelux.com<br />

DELABIE BENELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 520 16 76<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.comm<br />

102 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE


<strong>Installatie</strong>partners<br />

<strong>Installatie</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

DEN BRAVEN BENELUX B.V.<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31 16 24 910 00<br />

E info@denbraven.nl<br />

W www.denbraven.com/nl-nl<br />

EURO-INDEX BVBA<br />

Leuvensesteenweg 607<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 757 92 44<br />

F +32 2 757 92 64<br />

E verkoop@euro-index.be<br />

W www.euro-index.be<br />

GROHE N.V. - S.A.<br />

Diependaalweg 4A<br />

3020 WINKSELE<br />

T +32 16 23 06 60<br />

F +32 16 23 90 70<br />

E info.be@grohe.com<br />

W www.grohe.be<br />

INFORMAZOUT<br />

Dauwstraat 12<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 78 15 21 50<br />

F +32 2 523 97 88<br />

E info@informazout.be<br />

W www.informazout.be/nl<br />

DRISTEEM BELGIUM (DSH)<br />

Uw Partner in Bevochtiging<br />

Grote Hellekensstraat 54 B<br />

FERNOX<br />

- Alpha Metals Belgium NV -<br />

GRUNDFOS BELUX<br />

Boomsesteenweg 81-83<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

3520 ZONHOVEN<br />

T +32 11 66 68 80<br />

E info@dristeembelgium.be<br />

W www.dristeembelgium.be<br />

Hoge Mauw 1050<br />

2370 ARENDONK<br />

T +32 14 44 50 01<br />

E belgium@fernox.com<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 73 00<br />

F +32 3 870 73 01<br />

W www.grundfos.nl<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be/nl<br />

W www.fernox.com<br />

E. VAN WINGEN NV<br />

E. VANWINGEN NV<br />

Durmakker 27<br />

9940 EVERGEM<br />

T +32 9 253 08 00<br />

F +32 9 253 40 82<br />

E info@vanwingen.be<br />

W www.vanwingen.be<br />

FLAMCO BELUX<br />

Monnikenwerve 187/1<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 31 67 16<br />

GÜNTHER SPELSBERG GMBH + CO. KG<br />

Im Gewerbepark 1<br />

58579 SCHALKSMÜHLE<br />

T +32 3 225 59 70 - +32 477 77 78 61<br />

F +32 3 225 59 71<br />

E rvm@spelsberg.com<br />

LEGRAND GROUP NV<br />

Kouterveldstraat 9<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 719 17 11<br />

F +32 2 719 17 00<br />

E info@legrandgroup.be<br />

W www.legrandgroup.be<br />

E info@fl amco.be<br />

W www.spelsberg.be<br />

W www.fl amcogroup.com<br />

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL<br />

Verdeeld door SERELEC NV<br />

Gasmeterlaan 207<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 223 24 29<br />

F +32 9 225 46 79<br />

GALLETTI BELGIUM NV<br />

Essenestraat 16<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 496 812 119<br />

HENCO INDUSTRIES NV<br />

Toekomstlaan 27<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 28 56 60<br />

LIGHT CONSULT<br />

Evolis 100<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 98 01 87<br />

E info@serelec.be<br />

F pierre.vueghs@galletti.be<br />

E info@henco.be<br />

E info@lightconsult.be<br />

W www.eltako.be<br />

W www.galletti.be<br />

W www.henco.be<br />

W www.lightconsult.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 103


<strong>Installatie</strong> Partners<br />

<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

LINDAB<br />

Zeeschipstraat 149<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 385 50 11<br />

F +32 9 385 60 62<br />

E info@lindab.be<br />

W www.lindab.be - www.lindabwebshop.be<br />

REMEHA NV<br />

Koralenhoeve 10<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 286 85 50<br />

F +32 3 354 54 30<br />

E info@remeha.be<br />

W www.remeha.be<br />

SIG AIR HANDLING<br />

Hoogstraat 180<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 725 31 80<br />

F +32 2 721 04 33<br />

E sales@sigairhandling.be<br />

W www.sigairhandling.be<br />

TESTO NV/SA<br />

Industrielaan 19<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 03 61<br />

F +32 2 582 62 13<br />

E info@testo.be<br />

W www.testo.com<br />

RENSON® VENTILATION NV<br />

LINUM EUROPE NV<br />

Vijverhoek 53<br />

Industriezone 2 Vijverdam<br />

Maalbeekstraat 10<br />

SORTIMO BVBA<br />

TROX BELGIUM NV<br />

8520 KUURNE<br />

8790 WAREGEM<br />

Schaarbeeklei 491<br />

Paepsemlaan 18g<br />

T +32 56 35 92 94<br />

T +32 56 62 71 11<br />

1800 VILVOORDE<br />

1070 BRUSSEL<br />

F +32 56 35 88 47<br />

E info@linum.eu<br />

W www.linum.eu<br />

F +32 56 60 28 51<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.be<br />

T +32 2 355 03 70<br />

F +32 2 355 03 71<br />

E info@sortimo.be<br />

W www.sortimo.be<br />

T +32 2 522 07 80<br />

F +32 2 520 21 78<br />

E info@trox.be<br />

W www.trox.be<br />

NATHAN IMPORT/EXPORT<br />

Lozenberg 4<br />

STABIPLAN BVBA<br />

VAILLANT NV<br />

1932 ZAVENTEM<br />

T +32 2 721 15 70<br />

F +32 2 725 35 53<br />

E info@nathan.be<br />

W www.nathan.be<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

Duboisstraat 39<br />

2060 ANTWERPEN<br />

T +32 3 289 01 01<br />

F +32 3 297 04 04<br />

E info@stabiplan.be<br />

W www.stabiplan.be<br />

Golden Hopestraat 15<br />

1620 DROGENBOS<br />

T +32 2 334 93 00<br />

E info@vaillant.be<br />

W www.vaillant.be<br />

W www.rittal.be<br />

NIKO<br />

Industriepark West 40<br />

9100 ST.- NIKLAAS<br />

T +32 3 760 14 70<br />

F +32 3 777 71 20<br />

SIEDLE<br />

Antwerpsestraat 20<br />

2840 REET<br />

T +32 3 880 56 00<br />

F +32 3 880 56 09<br />

STIEBEL ELTRON BVBA<br />

t Hofveld 6 - D1<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 423 22 22<br />

F +32 2 423 22 12<br />

VANDER ELST ELECTRIC<br />

Oostvaartdijk 42<br />

1850 GRIMBERGEN<br />

T +32 2 242 79 59<br />

E sales@niko.be<br />

E info@siedle.be<br />

E info@stiebel-eltron.be<br />

E info@vanderelst-electric.eu<br />

W www.niko.eu<br />

W www.siedle.be<br />

W www.stiebel-eltron.be<br />

W www.vanderelst-electric.eu<br />

104 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

<strong>Installatie</strong> Partners<br />

VASCO GROUP NV<br />

Kruishoefstraat 50<br />

3650 DILSEN<br />

T +32 89 79 04 11<br />

F +32 89 79 05 00<br />

W www.vasco-group.eu<br />

VENTILAIR GROUP<br />

Pieter Verhaeghestraat 8<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 21 20<br />

F +32 56 36 21 21<br />

E be@ventilairgroup.com<br />

W www.ventilairgroup.be<br />

VENTILINE NV<br />

Nijverheidslaan 1524<br />

3660 OUDSBERGEN<br />

T +32 89 50 40 02<br />

F +32 89 41 49 43<br />

Ei nfo@ventiline.be<br />

W www.ventiline.be<br />

VIESSMANN<br />

Hermesstraat 14<br />

1930 ZAVENTEM (Nossegem)<br />

T +32 2 712 06 66<br />

F +32 2 725 12 39<br />

E info@viessmann.be<br />

W www.viessmann.be<br />

WATTS BENELUX<br />

Beernemsteenweg 77A<br />

8750 WINGENE<br />

T +32 51 65 87 08<br />

E benelux@wattswater.com<br />

W www.wattsindustries.com<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 WILLEBROEK<br />

Warmtepompen<br />

Made in<br />

Sweden<br />

VERGOKAN NV<br />

Meersbloem Meiden 16<br />

9700 OUDENAARDE<br />

T +32 55 31 83 35<br />

F +32 55 31 43 88<br />

E sales@vergokan.com<br />

W www.vergokan.com<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem,be<br />

XL<br />

A +++<br />

A<br />

VIEGA<br />

Planet I business park<br />

Tollaan 101 c<br />

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE<br />

T +32 2 551 55 10<br />

F +32 2 503 14 33<br />

E info@viega.be<br />

W www.viega.be<br />

ZEHNDER GROUP BELGIUM<br />

Blarenberglaan 3c/001<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 05 10<br />

F +32 15 28 05 11<br />

E info@zehnder.be<br />

W www.zehnder.be<br />

Contacteer ons voor uw offerte:<br />

- Plug and play installaties<br />

- Gemakkelijke bediening<br />

- Uitstekende service<br />

www.ctcbenelux.com - info@ctcbenelux.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 105


DRUKVERHOGING:<br />

OPTIMAAL<br />

FUNCTIONEREN.<br />

ALTIJD EN OVERAL<br />

GRUNDFOS iSOLUTIONS<br />

PUMP<br />

CLOUD<br />

SERVICES<br />

BETERE PRESTATIES MET INTELLIGENTE OPLOSSINGEN<br />

Huishoudwatersystemen in gebouwen kunnen vele uitdagingen bieden; zorgen voor<br />

voldoende waterdruk in het systeem en zowel het water- als het energieverbruik op<br />

aanvaardbare niveaus houden. Met Grundfos iSOLUTIONS kunt u de werking van uw<br />

gebouwsystemen optimaliseren met intelligente pompen en componenten.<br />

Dit betekent dat u de druk op slimme wijze kunt regelen, het systeem kunt bewaken,<br />

de prestaties analyseren en zorgen voor een efficiënte werking.<br />

Ontdek meer op www.grundfos.nl


63<br />

Profi-air 63 is een luchtverdeelsysteem voor ventilatiesystemen<br />

van residentiële gebouwen. Het is geschikt voor zowel systeem C<br />

als systeem D.<br />

Het modulaire systeem zorgt voor een flexibele oplossing in elke<br />

situatie.<br />

Slechts 4 onderdelen<br />

luchtverdeelkast (Luchtdichtheid klasse D)<br />

leiding (antistatische en antibacteriële coating)<br />

o-ring<br />

ventielaansluitsstuk<br />

luchtverdeelkast leiding o-ring ventielaansluitstuk<br />

www.begetube.com<br />

Ventilatie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!