08.11.2019 Views

ISA - Motion Tracking

Individual Study Activity for year 2 @ HKU 2019

Individual Study Activity for year 2 @ HKU 2019

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong><br />

Puck de Haan<br />

IMT1gr1<br />

2018-19<br />

HKU Media


<strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong>, Compositing<br />

& Combinatie<br />

<strong>ISA</strong> Media jaar 1<br />

Image & Media Technology<br />

Student<br />

Puck de Haan<br />

puck.dehaan@student.hku.nl<br />

3028931<br />

IMT1<br />

Startdatum - Einddatum<br />

08-08-2019 - 19-08-2019<br />

Vereist aantal besteedde uren<br />

28<br />

Besteedde aantal uren<br />

29<br />

Beoogde aantal Studiepunten (ECTS)<br />

1<br />

Begeleidend docent<br />

X / Bart Hoeve<br />

Beoogd (en behaalde) resultaten<br />

• De camera bewegingen in footage kunnen traceren en omzetten tot werkbaar pad.<br />

• Het leren van de verschillende wijzen van tracking en dit bewust kunnen inzetten tijdens<br />

het filmen van footage dat bedoeld is voor post productie.<br />

• (Eigen) elementen op diëgetische wijze kunnen toevoegen aan footage.


Bijlage(n) te vinden via de link opgegeven in de <strong>ISA</strong> tool.<br />

1. Compilage - PDH - Experimenten mo<strong>Tracking</strong><br />

2. Compilage - PDH - Oefeningen Mo<strong>Tracking</strong><br />

Beschrijving <strong>ISA</strong> (Vooraf)<br />

Omdat mijn vorige <strong>ISA</strong> meer inhoudelijk was richt deze zich meer op technische ontwikkeling.<br />

De <strong>ISA</strong> focust zich op een bepaalde techniek binnen <strong>Motion</strong> Graphics waar ik eigenlijk al jaren<br />

mee aan de bak wil maar dusver nog geen tijd aan heb weten te besteden. Nu dat de stages in<br />

beeld komen word het tijd dat ik me verder verdiep in <strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong> en Compositing binnen<br />

After Effects en andere.<br />

Gedurende de <strong>ISA</strong> wil ik tutorials / lessen volgen m.b.t. het combineren van beelden met als<br />

doel effect gelaagdheid in composities. Ik wil beeld kunnen toevoegen aan geschoten film en<br />

deze twee met een natuurlijke uitstraling kunnen samenbrengen. Ook wil ik met deze techniek<br />

een gestructureerde workflow en overzichtelijk werkbestand kunnen hanteren.<br />

Concreet ga ik onderzoek doen naar de techniek, referenties en inspiratie materiaal zoeken,<br />

lessen en tutorials volgen m.b.t. de techniek(en) die nodig zijn en eigen testjes maken.<br />

Urenplanning en besteding<br />

Urenplanning <strong>ISA</strong> - <strong>Tracking</strong>, Compositing & Combinatie Aantal punten: 1 1*28 = 28 uur<br />

Puck de Haan - IMT 1<br />

Wat Wanneer ……………………… UREN GEDAAN<br />

Augustus<br />

wk1 wk2 wk3 wk4<br />

Research naar <strong>Tracking</strong>, Compositing en filmreferenties 3 4<br />

Onderzoeksfase. Tutorials zoeken, online cursussen volgen, blogs, tips, tricks, alles. 15 14<br />

Testfase. Onderzoeken voortzetten in eigen testjes met zelf geschoten materiaal. (Filmen + Tracken +<br />

Beeld aan toevoegen via geleerde werkwijze)<br />

6 6<br />

Onderzoeksverslag bijhouden. Gedane onderzoeken en testjes vastleggen in het onderzoeksverslag. 4 5<br />

uren totaal<br />

28 29


Algemeen<br />

<strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong> is een semi-automatische nabewerkings- techniek<br />

die in de filmwereld veelgebruikt wordt. De techniek focust<br />

zich op het vaststellen en recreëren van de camerabewegingen en/<br />

of het volgen van de bewegingen van objecten/mensen in beeld.<br />

De techniek is inmiddels semi-automatisch gezien het feit dat deze<br />

inmiddels zo geperfectioneerd is dat programma’s dit grotendeels<br />

zelf kunnen met slechts kleine aanpassingen door de animatoren.<br />

Compositing omvat het proces van het toevoegen van beeld aan<br />

footage. Dit proces vind plaats nadat er een “schone track” tot<br />

stand is gekomen. Dit houdt in dat er geen foute beweging-informatie<br />

of “uitschieters” zijn en het toegevoegde materiaal dus perfect<br />

zal meebewegen.<br />

Wat<br />

I. <strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong> II. Compositing<br />

Hoe<br />

Er zijn verschillende track mogelijkheden, zo is er de Planar tracker,<br />

de Point tracker en de 3D Camera Tracker.<br />

Een Planar Tracker maakt gebruik van vier punten en volgt de<br />

bewegingen van de vier hoeken ten opzichte van elkaar. Vervolgens<br />

word er een driedimensionaal vlak in de scene gezet ter ankerpunt<br />

voor toe te voegen beeld. Het vlak beweegt en roteerd zich in de X,<br />

Y en Z as.<br />

Foto: After Effects Point Tracker<br />

B A C<br />

A<br />

zoekveld<br />

B<br />

referentiekader<br />

C bevestigingspunt<br />

Een Point Tracker focust zich niet zozeer op de driedimensionale<br />

beweging, maar alleen wat binnen het vlak afspeelt. Links, rechts,<br />

boven en onder. Er is dus alleen beweging en rotatie over X en<br />

Y as. De tracker analyseert het pad dat een object aflegt binnen<br />

beeld door deze te volgen op basis van contrast(verhouding). Des<br />

te meer contrast, des te makkelijker een object dus te volgen is.<br />

Deze vorm heeft nog vier subvormen; 1,2,3 en 4 punts-trackers die<br />

ieder een dimensie of informatiesoort toevoegen.<br />

De 3D Camera Tracker analyseert de bewegingen van alles ten<br />

opzichte van elkaar. Hieruit volgen ca. 50 - 500 “punten” bevestigd<br />

aan de footage waaraan nieuw beeld bevestigd kan worden.


Waarom<br />

<strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong> word met name gebruikt ter vervanging van objecten<br />

in beeld of een toevoeging hieraan. Zo word de techniek voor<br />

greenscreen footage gebruikt om de markers in de footage te verbergen<br />

en samen met al het groen te vervangen voor iets anders.<br />

Het word ook gebruikt met als doel non-diëgetische elementen<br />

op diëgetische wijze in beeld te brengen. Zo beweegt tekst bijvoorbeeld<br />

mee met een karakter of beweegt deze mee in een van<br />

perspectief veranderende scene.<br />

Een derde toepassing is het live action filmen van speciale elementen<br />

om vervolgens het pad van de camera te tracken en deze<br />

in een digitale omgeving te gebruiken. Dit om zo een realistisch<br />

“handheld” camera gevoel te simuleren in digitale omgeving.<br />

Wie<br />

De technieken worden veelgebruikt door Animatoren in alle disciplines.<br />

De technieken <strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong> en Compositing worden door<br />

de animatoren zelf ook wel “poetsen” genoemd.<br />

Ook Adobe, de fabrikant van<br />

een van de meestgebruikte<br />

bewegings-trackers heeft hier<br />

ideeen over.<br />

Zelf noemt Adobe een aantal<br />

toepassingen:<br />

1. Combining elements filmed<br />

separately, such as adding<br />

video to the side of a moving<br />

city bus or a star to the end<br />

of a sweeping wand.<br />

2. Animating a still image to<br />

match the motion of action<br />

footage, such as making a<br />

cartoon bumblebee sit on a<br />

swaying flower.<br />

3. Animating effects to follow<br />

a moving element, such as<br />

making a moving ball glow.<br />

4. Linking the position of a<br />

tracked object to other<br />

properties, such as making<br />

stereo audio pan from left to<br />

right as a car races across<br />

the screen.<br />

5. Stabilizing footage to hold a<br />

moving object stationary in<br />

the frame to examine how a<br />

moving object changes over<br />

time, which can be useful in<br />

scientific imaging work.<br />

6. Stabilizing footage to remove<br />

the jostling (camera shake)<br />

of a handheld camera.


Footage voorbereiding<br />

<strong>Tracking</strong>spunten<br />

Voorafgaand aan het tracken en compositen van footage word nagedacht over hoe een shot zo goed<br />

mogelijk te “lezen” valt voor het programma. Gezien het programma het pad baseert op het volgen<br />

van contrast zijn er een aantal trucs ontwikkeld om het programma hierbij te helpen. Ookwel <strong>Tracking</strong><br />

Markers.<br />

Er zijn talloze ontwerpen hiervan blijkt. De basis is simpel. Een sticker die zowel X, Y als Z informatie<br />

beter kan tonen. Dus een marker die niet symmetrisch is maar wel genoeg informatie bevat, met duidelijk<br />

contrast.<br />

Matthew Merkovich zette de regels nog even op een rijtje;<br />

• Always DOTS.<br />

• Never X’s made with colored tape, or checkerboard<br />

patterns, or triangles, etc. Just circular<br />

dots.<br />

• Preferably small white dots on a dark background.<br />

If your track is in a white environment<br />

or a white object, black dots will work, but will<br />

disappear during whip pans.<br />

• You typically need to see at least nine dots<br />

on screen at any point to get a good track/<br />

match- move. The dots can leave and re-enter<br />

frame during camera moves, but you still need<br />

to see at least nine dots at any given time. That<br />

just means you need more dots off camera that<br />

come on when you pan and tilt.<br />

• And move the camera, if that’s what you<br />

want! “We only moved the camera a little to<br />

make it easier to track.” All you succeeded<br />

in doing is making your shot more boring.<br />

Big moves or little moves are no different in<br />

difficulty. However, fast moves with lots of<br />

motion blur are harder..<br />

• Circular dots. CIRCULAR DOTS! CIRCULAR<br />

DOTS!!!<br />

• The dots should be just big enough to be<br />

visible.<br />

Bron:<br />

https://lesterbanks.com/2016/10/stop-crazy-tracking-markers/


Regels voor het tracken van footage:<br />

(bron: <strong>Tracking</strong> in After Effects; Common Problems and solutions by Eran Stern)<br />

• Gebruik altijd video van volledige resolutie, bij voorkeur HD (1920x1080p) of hoger.<br />

• Scan de footage voor problemen. Bijv, iemand die voor het object heen loopt.<br />

• Verhelp lensvervorming vooraf. Voordat er word ge motion-track’d.<br />

• Voorkom motion blur door een hogere shutterspeed te gebruiken.<br />

• Minimaliseer de scherpte-diepte of DOF van de cameralens.<br />

• Voorkom ruizig beeld of verhelp dit vóór het tracken.<br />

• Traceer altijd het best detecteerbare videokanaal; Luminance, Hue of Saturation.


Oefeningen<br />

De oefenfase<br />

Tutorials werken vrijwel altijd met werkbestanden waarin je mee werkt met de tutor. Hierbij krijg je<br />

aangeleverd materiaal, met vaak hun bestanden en logo’s. Om de oefeningen toch een beetje “eigen”<br />

te maken en dit document een stijl mee te geven gebruik ik hiervoor de voor de cover ontworpen <strong>Tracking</strong><br />

Marker. Hiermee kenmerk ik de gedane oefeningen en het beeldmateriaal wat hieruit is geresulteerd.<br />

Groen in verband met het greenscreen element van beeldbewerking en compositing.


Oefeningen > Beginner<br />

One-Point <strong>Tracking</strong> (Oefening 1)<br />

Tutor: Eran Stern<br />

Soort bron: Linkedin Learning + excercise files<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tool: One-Point Tracker<br />

Leerdoelen:<br />

• Algemene introductie Trackers in After Effects + panelen en opties.<br />

• Overzichtelijk werken met getraceerde footage<br />

• Het traceren van verdwijnende objecten<br />

• Het gebruiken van de roto-brush voor het plaatsen van objecten voor getraceerde en toegevoegde<br />

<strong>Tracking</strong> v. auto<br />

Opties<br />

Tracks op effecten toepassen!<br />

Rotoscope van bord, vrouw & paal<br />

https://www.linkedin.com/learning/tracking-in-after-effects/the-tracker-panel?u=42558340


LL_<strong>Tracking</strong>_oefening1<br />

Reflectie<br />

Het was een volgepakte tutorial. Er kwamen meerdere technieken aan bod die ieder weer in veelvoud<br />

werden uitgelegd en onderzocht aan de hand van het beeldmateriaal. Interessant was het stuk over<br />

beeldstabilisatie (die vervolgens niet in het resultaat is toegepast) en de meerdere varianten hiervan.<br />

Het tracken zelf is met een 1-puntsmarker erg simpel, maar niet altijd even accuraat. Er kwamen dan<br />

ook onverwachte en ietswat out-of-the-box manieren aan bod over hoe je als gebruiker het programma<br />

kan helpen bij het volgen van een object. Handig!<br />

Zelf vond ik de tools het interessantst. Ook de roto-brush kwam aan bod. Een tool waar ik een jaar of<br />

2 geleden bekend mee was maar sindsdien weer op de schop is gehaad. Inmiddels maakt de tool deel<br />

uit van het motion tracking pakket en terecht. De tool is enorm verbeterd en handig voor het uitknippen<br />

van snel overlappende elementen. Tools die ik zeker hierna vaker ga gebruiken en een hele goede<br />

introducerende tutorial.<br />

Video te vinden als bijlage: LL_<strong>Tracking</strong>_oefening1


Oefeningen > Intermediate<br />

Mask Tracker (Oefening 2)<br />

Tutor: Eran Stern<br />

Soort bron: Linkedin Learning + excercise files<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: Mask Tracker & Nulls<br />

Leerdoelen:<br />

• Het gebruiken van een “Mask” als traceerbaar kader.<br />

• Het gebruiken van Nulls om masks permanent te registreren.<br />

• Het gebruiken van de “Mask Tracker” voor rotoscopie<br />

• Het gebruiken van “Masks” in lagen ter vervanging van matte oppervlakken.<br />

Auto voor schietschijf met mask<br />

tracker<br />

Andere <strong>Tracking</strong> tool<br />

Normale Tracker<br />

Maskers tracken Nummerbord vervangen <strong>Tracking</strong> punten bevestigen<br />

Het uitsnijden van de auto voor overlapping<br />

https://www.linkedin.com/learning/tracking-in-after-effects/creating-a-clean-plate?u=42558340


LL_<strong>Tracking</strong>_oefening2<br />

Reflectie<br />

Hoofdstuk 2 ging over het volgen van moeilijk te traceren onderwerpen zoals een auto die een bocht<br />

neemt. Blijkbaar kunnen Masks ook vormen volgen en de techniek werd helder uitgelegd. Ook kwam<br />

de een-punts tracking marker weer even aan bod voor het plaatsen van het groene vierkant op de<br />

weg. Hierbij werd instructie gegeven over hoe je andere elementen kan gebruiken om een lastige situatie<br />

toch te kunnen stabiliseren. Het vierkant lijkt op de weg te zijn geplaatst, maar is eigenlijk verbonden<br />

aan het groene verkeersbord links. Interessante denkwijze, en mits snel gedaan; onzichtbaar. :)<br />

Ook de multifunctionele waarde van een beeldlaag werd tot in detail uitgelegd. Hoe er matte’s kunnen<br />

worden geplaatst, bewogen en al in dezelfde laag als het bronbeeld leek mij dusver onmogelijk.<br />

Wellicht niet erg handig i.v.m. het ordenen van lagen en in 1 oogopslag zien hoe & wat, maar toch een<br />

interessante en energiebesparende werkwijze.<br />

Video te vinden als bijlage: LL_<strong>Tracking</strong>_oefening2


Oefeningen > Intermediate<br />

Additional Trackers (Oefening 3)<br />

Tutor: Eran Stern<br />

Soort bron: Linkedin Learning + excercise files<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: Two-Point Trackers, Face Trackers, Compositing<br />

Leerdoelen:<br />

• Het traceren van een gezicht voor toegevoegde elementen zoals een bril of iris-correcties.<br />

• Het gebruiken van twee tracking punten voor grootte & rotatie tracking.<br />

• Het compositen van voor- en achtergrondelementen.<br />

Twee tracking markers<br />

Vergrotend pad<br />

De man een eigen herbruikbaar pad<br />

geven door middel van een “Null”.<br />

Aangeven dat er verschil zal zijn<br />

Voor “Extract Levels”<br />

Het gezicht tracken<br />

En de voeten<br />

Het animeren van de pijlen op de<br />

straat d.m.v een eindeloos herhalende<br />

textuur<br />

Kleur matcht straatoppervlak<br />

https://www.linkedin.com/learning/tracking-in-after-effects/using-two-point-tracking?u=42558340


LL_<strong>Tracking</strong>_oefening3<br />

Reflectie<br />

In hoofdstuk 3 kwam de twee-punts tracker aan bod. Niet alleen Positie maar ook Scale en Rotatie<br />

kwamen hierbij aan bod gezien de man vooruit beweegt. De tutor maakt gebruik van een geforceerd<br />

perspectief; de objecten komen niet werkelijk dichter bij, maar worden slechts groter en verplaatsen<br />

zich aan de hand van twee ankerpunten. Ook het straatbeeld word aangepast en de techniek van<br />

geanimeerde texturen kwam aan bod. Het wegdek, stemmig groen, beweegt zich nu voort in rij richting<br />

als stemmig detail. Er werd een interessante combinatie gebruikt die ik niet snel vergeet. Infinite borders<br />

en offset met een naadloos loopend element. Wat ik hier zelf vooral uit heb opgedaan is hoe op<br />

geforceerde wijze toch een (soort) realistisch resultaat tot stand kan komen.<br />

Video te vinden als bijlage: LL_<strong>Tracking</strong>_oefening3


Oefeningen > Intermediate<br />

Compositing (Oefening 4 & eigen)<br />

Tutor: Eran Stern<br />

Soort bron: Linkedin Learning + excercise files<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: One-Point Tracker, Compositing<br />

Leerdoelen:<br />

• Het mengen van elementen met live-action beeld.<br />

Constrastrijk trackingput 3D object Los<br />

Het linken van rotatiepunten met 3D shapes<br />

Lagen<br />

Matte<br />

+ Gradient<br />

+ Background blur<br />

https://www.linkedin.com/learning/tracking-in-after-effects/using-two-point-tracking?u=42558340


LL_<strong>Tracking</strong>_oefening4<br />

>> Extract Levels<br />

Reflectie<br />

Deze tutorial ging om het bewegende element van infographics en tracking. Omdat ik de elementen<br />

uit de tutorial verving door eigen materiaal besloot ik af te wijken van de richtlijnen, hieruit volgden een<br />

aantal varianten van bovenstaande. Ik merkte al snel dat de illustratie, plat op de poster niet werkte en<br />

heb er een eigen twist aan gegeven.<br />

Wel interessant waren de compositing technieken die aan bod kwamen, zoals het maskeren van de<br />

achtergrond om de textuur op eigen wijze te hergebruiken en het extracten van de levels voor realistischere<br />

reflecties.<br />

Video te vinden als bijlage: LL_<strong>Tracking</strong>_oefening4


Oefeningen > Gevorderd<br />

Planner <strong>Tracking</strong> (Oefening 5)<br />

Tutor: Eran Stern<br />

Soort bron: Linkedin Learning + excercise files<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019 + Mocha AE door Imagineer Systems<br />

Tools: Perspective Corner Pin, Planar Tracker, Surface Tracker<br />

Leerdoelen:<br />

• Het tracken van een plaat die zich in 3D ruimte beweegt.<br />

• Interactie tussen de programma’s After Effects en Mocha.<br />

Mocha perspectief view<br />

Mocha workspace<br />

3D track informatie uitwisseling AE<br />

Track op footage geplaatst<br />

Resultaat<br />

Mocha implementatie<br />

https://www.linkedin.com/learning/tracking-in-after-effects/using-two-point-tracking?u=42558340


LL_<strong>Tracking</strong>_oefening5<br />

Reflectie<br />

Hoewel Mocha een heel geavanceerde tracker blijkt te zijn voelde ik me qua graphics eerder gelimiteerd<br />

dan bevorderd. Het 3D word in het programma zelf toegepast op 1 laag, die laag is vervolgens<br />

niets aan vast te knopen, zoals dat in AE werkt. Iedere laag moet dus opnieuw de 3D informatie van<br />

Mocha verkrijgen in plaats van 1 laag met meerdere “children” of parnerlagen. Onhandig, vind ik dan.<br />

Het resultaat qua track en precisie is wel verbazingwekkend. Het programma is overzichtelijk ingericht<br />

en in de tutorial werd tijd besteed aan de tools en waar ze voor worden gebruikt. Ook Rotoscopie is<br />

een optie binnen Mocha, maar weer een stuk geavanceerder dan nu is behandeld. Wel interessant en<br />

de programmas werken heerlijke samen met informatie-uitwisseling.<br />

Video te vinden als bijlage: LL_<strong>Tracking</strong>_oefening5


Oefeningen > Gevorderd<br />

<strong>Tracking</strong> en Rotoscoping<br />

Tutor: Harry de Lange<br />

Soort bron: Online cursus ‘<strong>Motion</strong> Graphics in After Effects’, aangeboden<br />

door House Of Training<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019 + Mocha AE Professional<br />

Trackers: One-Point, Two-Point, Planar, Mask <strong>Tracking</strong><br />

Leerdoelen:<br />

• Beter begrip krijgen van de termen Match Moving en Rotoscoping.<br />

• Kennis opdoen over de logica van het tracken in 2D, 3D etc.<br />

• Beeld leren te vervangen door middel van traceerbare elementen.<br />

• Green screen vervanging, compositing & lichtcorrectie.<br />

Reflectie<br />

Het waren relatief korte hoofdstukken maar dusver wel een van de meest precieze tutors. Hij maakt<br />

gebruik van de motion trackers en gaat in op professioneel omgaan met footage en/of deze maken.<br />

Ook de verschillen en kwaliteiten van zowel AE als Mocha komen aan bod en gezien de tutorial vrij<br />

recent is geplaatst herkende ik de layouts inmiddels. Het was echt een kijk-cursus. Werkbestanden<br />

waren er helaas niet, maar desondanks toch leerzaam.<br />

https://www.house-of-training.nl/video/introductie-tracking-matchmoving-en-rotoscoping/


Oefeningen > Gevorderd<br />

<strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong>, Match-Moving, Roto,<br />

Matte Painting & Compositing<br />

Tutor: Jeff Foster<br />

Soort bron: Linkedin Learning + excercise files<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: One-Point Tracker, Compositing, Rotobrush, Matte Painting<br />

Leerdoelen:<br />

• Roto-Paint technieken + gebruik Wacom Tablet<br />

• Het Keyen van green- en bluescreens.<br />

• Tracken, maskeren en verbergen<br />

• Matte Painting en het gebruik van bewegende voor- en achtergrond platen.<br />

• Lichttechnieken binnen Compositing.<br />

Reflectie<br />

Vooral het stuk over match moving was interessant. Bij compositen komt heel wat kijken en Jeff Foster<br />

gaat er vlot maar helder doorheen. Van het maskeren van weg te halen elementen tot het op geforceerde<br />

wijze matchen van de achtergrondsneeuwpop aan de camerabeweging. Niet zelf meegedaan,<br />

maar in de trein gevolgd. Wel hoorden de beelden die hij gebruikte bij elkaar, qua lichtbewerking was<br />

de uitleg en het niveau matig en ik merk dat ik daar zelf moeite mee blijf houden. Het matchen en aanpassen<br />

van lichtsterktes van beelden.<br />

https://www.linkedin.com/learning/after-effects-advanced-compositing-tracking-and-roto-techniques/<br />

motion-tracking-with-after-effects?autoplay=true&u=42558340


Experimenten<br />

Tweepunts-stabilisatie (experiment)<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: Two-Point Tracker & Stabilisatie op basis ervan<br />

Op basis van de techniek die naar voren kwam in les 1 ben ik verder gegaan met het stabiliseren van<br />

gefilmd beeld door middel van een tweepunts-tracking stabilisatie. Hieruit kunnen zowel vloeiend as<br />

vervormde camerabewegingen resulteren aan de hand van hoe goed de track is.<br />

Video te vinden als bijlage: 01 - <strong>Tracking</strong> Marker Stabilisation One-Point


Experimenten<br />

Tweepunts-stabilisatie (experiment)<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: Two-Point Tracker & Stabilisatie op basis ervan<br />

Eenzelfde experiment als eerst, nu met buiten gefilmd materiaal. Footage met duidelijker contrast.<br />

Video te vinden als bijlage: 02 - <strong>Tracking</strong> Marker Stabilisation Two-Point


Experimenten<br />

Eenpunts-stabilisatie (experiment)<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: One-Point Tracker & Stabilisatie op basis ervan<br />

Onderzoekje naar wat als het onderwerp beweegt en de camera op basis van die informatie gestabilisieerd<br />

word. Word dit dan een soepele camerabeweging met het karakter mee? Gebruik van verschillende<br />

track points; hand en jas.<br />

<strong>Tracking</strong> spoor<br />

Video te vinden als bijlage: 03 - <strong>Tracking</strong> Marker Stabilisation One-Point Double


Experimenten<br />

<strong>Tracking</strong> Markers (experiment)<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: Two-Point Tracker & bevestiging<br />

Aangezien trackers zo geprezen worden word het tijd om die ook eens uit te proberen. Een van m’n<br />

inspiratiebronnen Erik Winkowski gebruikt trackers om zo analoge verfbeelden ervoor te vervangen<br />

resulterend in abstracte maar realistische wereldbeelden.<br />

Gezien de printer stuk is heb ik ze met de hand getekend, het<br />

kostte iets meer corigeren maar ik ben positief verbaasd over<br />

de kwaliteit van de track. Het proces ging na de tutorials en<br />

oefeningen vrij goed, een aantal dingetjes waren nog even<br />

lastig, zoals het her-aangeven van het perspectief vlak. Wel<br />

zijn de markers een hele effectieve manier van de tracker<br />

helpen.<br />

Video te vinden als bijlage: 05 - <strong>Tracking</strong> Marker Usage


Experimenten<br />

Track & Toepassing (experiment)<br />

Software: Adobe After Effects CC 2019<br />

Tools: Two-Point Tracker, Mask Tracker<br />

Oefening met het vervangen van kleur in combinatie met getrackt materiaal.<br />

De footage als vervormingsmap gebruiken voor de kleurovergangen<br />

Alle getrace’de maskers<br />

Kleuren + Huis<br />

Kleur Matte & <strong>Tracking</strong> masker huis<br />

Resultaat


Reflectie<br />

Ik heb de tracking tool hierbij eerder als registrerend masking tool gebruikt om zo een realistisch kader<br />

aan de kleurvervorming te kunnen geven. Een hele klus, ook qua werkbestand. Uitdagingen waren<br />

vooral de logica van de tracks volgen en die zo simpel en “licht” mogelijk inzetten. Ik kon bijvoorbeeld<br />

de bewegingsdata aan ieder kleurtje toewijzen, of het geheel in een comp zetten en die mee laten bewegen.<br />

Dit resulteerde wel in niet live kunnen werken. Ook heb ik een oude techniek uit de wereld van<br />

3D modelling gebruikt. Bump maps, in AE displacement maps om zo de kleurovergangen aan te laten<br />

passen op de contrastwaardes van de deuren, luiken en ramen. De oefening was leuk, het kostte alleen<br />

wel veel tijd om alles in elkaar weten te doen passen. De composite zelf ben ik nog niet tevreden mee,<br />

de matte beelden daarentegen vind ik erg inspirerend, wellicht een project op zich.<br />

Video te vinden als bijlage: 04 - <strong>Tracking</strong> and Compositing HD


Ik vond de matte’s te leuk om niet even bij te voegen....


Reflectie op geheel<br />

Reflecterend op deze <strong>ISA</strong> heb ik binnen de tijd nog heel wat voor elkaar<br />

weten te boksen, vind ik zelf. Ik heb de verschillende soorten <strong>Motion</strong><br />

<strong>Tracking</strong> weten te onderzoeken, bestuderen en in de praktijk weten te<br />

brengen. Het was een gehaastte <strong>ISA</strong>. Alles in minder dan 2 weken maar<br />

wel een gedreven proces. Ik wist wat ik onderzocht en wist steeds daarmee<br />

verder te gaan en iets nieuws te onderzoeken. Het is een onderwerp<br />

waar ik 2 jaar geleden al meer over wilde weten maar beperkt<br />

werd in het cursusaanbod. Inmiddels met Lynda en lesstof van de HKU<br />

tot mijn beschikking wist ik het nu wel op te pakken en de fijne kneepjes<br />

van te leren.<br />

De technieken die ik door deze <strong>ISA</strong> heb opgedaan zijn multifunctioneel<br />

en zullen zeker een plek krijgen in mijn werkprocessen komend jaar.


Geraadpleegde bronnen voor deze <strong>ISA</strong><br />

Bronnen uit colleges<br />

Bloemers, C. (2019, 17 januari). Beeldanalyse Bewegend Beeld deel 1 [Powerpoint].<br />

Geraadpleegd 9 augustus 2019 van HKU Studentportal<br />

Bronnen van het web<br />

Adobe. (2018, 2 maart). <strong>Tracking</strong> and stabilization motion workflows in After Effects. Geraadpleegd<br />

op 10 augustus 2019, van https://helpx.adobe.com/nl/after-effects/using/tracking-stabilizing-motion-cs5.html<br />

Merkovich, M. (2016). Stop with the crazy tracking markers. [Blogpost]. Geraadpleegd op 11<br />

augustus 2019, van https://lesterbanks.com/2016/10/stop-crazy-tracking-markers/<br />

SchoolOf<strong>Motion</strong>, & Paul, J. (2016). 6 Ways to <strong>Motion</strong> Track in After Effects. Geraadpleegd op<br />

13 augustus 2019, van https://www.schoolofmotion.com/blog/motion-tracking-in-after-effects<br />

Snapchat. (2017). Marker <strong>Tracking</strong> - Lens Studio by Snap Inc. [Blogpost]. Geraadpleegd op<br />

11 augustus 2019, van https://lensstudio.snapchat.com/guides/general/tracking/marker-tracking/<br />

<strong>Tracking</strong> and stabilization motion workflows in After Effects. (2018). [Foto]. Geraadpleegd van<br />

https://helpx.adobe.com/after-effects/using/tracking-stabilizing-motion-cs5.html<br />

<strong>Tracking</strong> and stabilization motion workflows in After Effects. (2018, 16 oktober). Geraadpleegd<br />

op 13 augustus 2019, van https://helpx.adobe.com/after-effects/using/tracking-stabilizing-motion-cs5.html<br />

Ward, C. (2015, 2 oktober). <strong>Motion</strong> <strong>Tracking</strong> in After Effects: 6 Ways to Track Your Footage.<br />

Geraadpleegd op 13 augustus 2019, van https://www.premiumbeat.com/blog/motion-trackingin-after-effects-6-ways-to-track-your-footage/


Gevolgde / gekeken tutorials<br />

de Lange, H. (2017). <strong>Tracking</strong> en Rotoscoping [Video]. Geraadpleegd op<br />

15 augustus 2019, van https://www.house-of-training.nl/video/introductie-tracking-matchmoving-en-rotoscoping/<br />

Foster, J. (2012, 24 februari). <strong>Motion</strong> tracking with After Effects [Video].<br />

Geraadpleegd op 17 augustus 2019, van https://www.linkedin.com/learning/after-effects-advanced-compositing-tracking-and-roto-techniques/<br />

motion-tracking-with-after-effects<br />

Stern, E. (2019, 13 augustus). What is motion tracking? [LinkedIn Learning<br />

Course]. Geraadpleegd op 13 augustus 2019, van https://www.<br />

linkedin.com/learning/tracking-in-after-effects/what-is-motion-tracking?u=42558340<br />

Surfaced Studio. (2016, 10 juli). Mocha AE Planar Tracker for Absolute<br />

Beginners [Video]. Geraadpleegd op 15 augustus 2019, van https://www.<br />

youtube.com/watch?v=RevDN2fNGag<br />

AV3 Software. (2018, 6 maart). The Top 5 Things You Can Do With Mocha<br />

Pro [Video]. Geraadpleegd op 15 augustus 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=IC2Fa6Y9UMA<br />

Odisho, J. (2017, 3 februari). How to Attach Objects to Walls & Ground<br />

in Adobe After Effects CC! (3d <strong>Motion</strong> Track Videos Tutorial) [YouTube].<br />

Geraadpleegd op 15 augustus 2019, van https://www.youtube.com/<br />

watch?v=0ToPGhr_muI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!