Burggrave december 2019

evergem

Burggrave december 2019

BURGGRAVE

11

Ever

gem

www.EVERGEM.BE

DECEMBER 2019 Gemeentelijk magazine

1


In de kijker

Politiezone Assenede-Evergem

Sfeerbeeld van Dag van de Landbouw in 2016

Land- en tuinbouw in Evergem

Evergem is een landelijke gemeente. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven

nam sinds 1980 met twee derde af. Zo blijven er

momenteel nog 174 actieve bedrijven in de sector over. Samen

zorgden zij in 2017 voor een omzet van ruim 40 miljoen euro.

Wijkinspecteurs Hilde Van Hyfte en Eddy De Laender testten de fietsen alvast uit.

Elektrische fiets voor wijkagent

Duurzaam en aanspreekbaar

Politiezone Assenede-Evergem schenkt aandacht aan duurzaamheid en doet daarom klimaatvriendelijke

investeringen. Eén van die investeringen is de aankoop van elektrische fietsen voor

de wijkteams. Nog in 2019 zie je je wijkagent op een elektrische fiets in jouw straat verschijnen.

Het gaat concreet om 136 gespecialiseerde

landbouwbedrijven (omzet groter dan 25.000

euro) en 38 kleine landbouwbedrijven (omzet

kleiner dan 25.000 euro). Enkele wist-je-datjes:

- 2 procent van de werkende Evergemnaren

werkt in de Evergemse land- en tuinbouwsector.

- Ruim 56 procent van de oppervlakte van

Evergem is agrarisch gebied. 57 procent van

het grondgebied gebruiken we voor landbouw,

waarvan:

- 56 procent voor akkerbouw (voornamelijk

maïs, aardappelen en graangewassen)

- 36,50 procent voor grasland

- 3,65 procent voor tuinbouw (sierteelt en

groenten)

- 3,75 procent voor gebouwen, bos en andere

- De Evergemse landbouwers kweken ook

dieren. In 2017:

- 11.308 runderen (in 2007 nog 12.235)

- 36.593 varkens (in 2007 nog 41.456)

- 48.960 legkippen en slachtkuikens (in 2007

nog 88.893)

- In 2018 waren in Evergem ook nog 1 biologisch

landbouwbedrijf, 8 zorgboerderijen en

4 hoeveproducenten actief.

Duurzaamheid voorop: Evergem

pilootgemeente

Ook de land- en tuinbouwsector werkt continu

aan duurzaamheid:

- Technologische vernieuwingen

- Milieuvriendelijke bedrijfsprocessen,

bestrijdings- en beschermingsmiddelen en

-methodes

- Duurzame infrastructuur

- …

Duurzame land- en tuinbouwbedrijven sluiten

ook aan bij enkele van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen,

kortweg SDG’s, zijn 17 doelstellingen die

we willen behalen om de wereld leefbaarder te

maken voor iedereen. Duurzame landbouwbedrijven

sluiten aan bij vier onderwerpen:

- SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

- SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

- SDG 11: Duurzame steden en gemeenten

- SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Evergem was één van de twintig pilootgemeenten

die in Vlaanderen de duurzame ontwikkelingsdoelen

uitdragen. Samen met de Vlaamse

Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

zochten de pilootgemeenten hoe ze de SDG's

kunnen integreren in het gemeentelijk beleid.

Evergem de tweede beste van de klas. Op 24

oktober 2019 mocht een delegatie de prijs in

ontvangst nemen.

Het gaat enkel om fietsen voor

het wijkteam: 6 in Assenede en

8 in Evergem. Het is de bedoeling

dat de wijkagenten zoveel

mogelijk van hun taken met de

fiets doen. Je zal dus dagelijks

buurtinspecteurs op de fiets in

het straatbeeld zien, uiteraard

afhankelijk van hun shiften en

opdrachten. Het is de bedoeling

dat de elektrische fiets dient als

alternatief voor de dienstwagen.

Op die manier vermindert het

gebruik van de politievoertuigen.

13 wijkinspecteurs

Mobiel werken

Het fietsleaseproject gaat hand

in hand met de trend naar meer

mobiel werken. Je kan je wijkagent

dus makkelijker aanspreken. Je

herkent hen aan hun gepersonaliseerde

helm en fietstassen

voorzien van het politielogo. Ook

op evenementen in jouw buurt is

het wijkteam te zien op de fiets.

Voorlopig blijft het ook enkel bij

de elektrische fietsen. Elektrische

voertuigen zijn nog niet

Er is één wijkagent per 4.000 inwoners. Voor de zone

Evergem-Assenede zijn er dus 13 wijkinspecteurs. De

agenten zijn verdeeld over de twee commissariaten. Het

takenpakket van een wijkinspecteur verschilt meestal

van zone tot zone. Maar hiernaast vind je alvast enkele

van hun taken:

opportuun voor de politiezone.

De voertuigen moeten te veel omgebouwd

worden: signalisatie, kogelwerende

panelen, aangepaste

vering... Dit kan momenteel nog

niet in combinatie met een elektrische

wagen. Ook het rijbereik is

nog niet realistisch. De volledige

Politiezone Assenede-Evergem

heeft een te grote oppervlakte.

Bovendien is een elektrisch voertuig

nog te prijzig.

- bemiddelen

- contact met de inwoners

- instaan voor orde en rust in de wijk

- mensen adviseren en doorverwijzen

- onthaalwerking

- oog hebben voor sociale problemen en criminaliteit

- uitvoeren van gerechtelijke opdrachten

- toezicht tijdens evenementen

- woonvaststellingen

Investering

van 15.000 euro

Het fietsleaseproject is een investering

van 15.000 euro. Dit omvat:

- Leasen van de elektrische fietsen

- Pechverhelping

- Omniumverzekering

- Onderhoud

2

3


Wegenwerken

Wegenwerken

Wegenwerken Pastorijstraat: er komt onder meer in de Steenstraat een gescheiden rioleringsstelsel.

Asfalteringswerken

Afgelopen maanden investeerde

het bestuur fors in asfalteringswerken.

Op dit moment is de aannemer

aan het werk in Tereeken.

Hij plaatst er nieuwe kantstroken

en er komt een nieuwe asfaltlaag

op de bestaande weg. Aansluitend

krijgt de Grovermansdreef

een nieuwe toplaag.

Momenteel plaatsen de nutsmaatschappijen nieuwe ledverlichting in de dorpskern van Rieme.

In Haantjen worden in het voorjaar

van 2020 ook de kantstroken

aangepast en de bestaande

verharding krijgt een nieuwe

asfaltlaag. Ook de Kapellestraat

pakken we in het voorjaar aan.

Hier vervangen we de bestaande

betonstraatstenen door asfalt.

Goed voor bijna 400.000 euro aan

betere Evergemse wegen.

Wegenwerken in Evergem

Er zijn momenteel heel wat grote wegenwerken aan de gang in Evergem, waaronder grote

lopende projecten zoals de Pastorijstraat, dorpskernvernieuwing van Rieme…

Afgelopen maanden voerde het bestuur ook voor bijna 400.000 euro asfalteringswerken uit

in onder meer Tereeken, Gilbert Braeckmanplein, Achterstege, Haantjen…

Een overzicht:

Bushalte Leeuwerikstraat/Kievitstraat

De halte-infrastructuur op de

hoek van de Leeuwerikstraat/

Kievitstraat wordt helemaal

vernieuwd. De halte krijgt bushaltebanden,

blindegeleidetegels en

enkele wadi’s.

Achterstege

Achterstege kreeg nieuwe

voetpaden en we koppelden het

regenwater af van de gemengde

riolering.

Alle info over wegenwerken en

de stand van zaken over de grote

projecten vind je op

evergem.be/werken

of via Evergem Info.

Dorpskernvernieuwing Rieme

Negen straten in Rieme worden vernieuwd.

We vernieuwen het wegdek en richten de

straten opnieuw in. De straten krijgen ook

een gescheiden rioleringsstelsel. Het gaat

om: Bombardementstraat, Kanaalstraat,

Monumentstraat, Puinenstraat, Riemewegel,

Rode-Kruisstraat, Sint-Barbarastraat, Tragelstraat

en Vredestraat. Bijna alle ondergrondse

leidingen zijn ondertussen door de nutsmaatschappijen

vernieuwd. Momenteel voeren

ze de overkoppelingen nog uit en wordt er

nieuwe ledverlichting geplaatst.

Hermijtstraat – Pastorijstraat –

Steenstraat - Trilkouter

We leggen de Hermijtstraat, Pastorijstraat,

Steenstraat en Trilkouter ook volledig opnieuw

aan. Ook hier wordt de bovenbouw aangepakt

en komt er een gescheiden rioleringsstelsel

voor afval- en regenwater. De werken

startten in oktober en verlopen vlot.

Dellaertsdreef

De nutsmaatschappijen hebben de werken

in de Dellaertsdreef zo goed als afgerond. De

aanbestedingsprocedure van de wegen- en rioleringswerken

loopt. Na de toekenning aan de

aannemer kennen we de precieze startdatum

en volgt een infovergadering.

Blijf op de hoogte:

abonneer je op de nieuwsbrief

Wist je dat we voor grote wegenwerken een themanieuwsbrief aanmaken?

Zo zijn er nieuwsbrieven voor de werken in Dellaertsdreef, de

Pastorijstraat en de dorpskernvernieuwing van Rieme. Abonneren is gratis

en kan via evergem.be/nieuwsbrief

Je kan je ook abonneren op meerdere nieuwsbrieven.

4

5


Sport

Winter

Kerstboterkoekenwandeling op 26 december 2018.

Wandelen

op 2e kerstdag

In december vervangen we de vierdezaterdagwandeling

door de kerstboterkoekenwandeling op donderdag

26 december. We trekken dit jaar naar het Scheldeland

(Overmere-Donk en Uitbergen).

Deze prachtige natuurwandeling bestaat uit 2 delen: een van 8 kilometer

en een van 5 kilometer. Het parcours loopt van Berlare Broek

grenzend aan het Donkmeer, naar het gecontroleerde overstromingsgebied

Wijmeers. De wandeling laat je genieten van een afwisselend,

mooi landschap met water, turfmeersen en dijken.

Winter

in aantocht

De winter nadert. Dat betekent dat de koudste, kortste

en gezelligste dagen van het jaar eraan komen. Of je nu van

de winterperiode houdt of niet, naast gezelligheid kan de

winter ook enkele ongemakken met zich meebrengen.

We bereiden je graag voor met enkele praktische tips.

We vertrekken met de bus:

- Sleidinge: Wilfried Martensplein om 8.30 uur

- Evergem: bushalte Gemeentelijke Basisschool Evergem om 8.40 uur

- Wippelgem: parking Wippelgem Dorp om 8.50 uur

- Ertvelde: school Lindenlaan om 9 uur

Je betaalt 28 euro (inclusief lunch). Inschrijven kan via Evergem Info.

Breng een paar reserveschoenen mee.

Er wordt jaarlijks heel wat strooizout

op de Evergemse wegen gestrooid.

Het is verplicht om

het voetpad sneeuwvrij

te maken.

Nomineer sportkampioenen voor 31 december

Op zondag 16 februari 2020 huldigen we naar jaarlijkse gewoonte

de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Elke Evergemse

sporter (of team) met een nationale of internationale kampioenstitel,

komt in aanmerking voor de prijs van (jeugd)sportlaureaat.

Je kan sportkampioenen nomineren tot dinsdag 31 december.

Dat kan door te surfen naar evergem.be/sportkampioenen

De Sportraad kiest de sporter of ploeg met de opmerkelijkste

sportprestatie. Je kan ook kandidaten voordragen die volgens jou

de trofee van ‘Sportverdienste van het Jaar’ het meest verdient.

Hij/zij wordt gehuldigd voor zijn/haar inzet voor het gemeentelijk

sportleven.

Je kan nog tot 1 februari 2020 kampioenen doorgeven. Zij krijgen

tijdens de kampioenenhulde een eervolle vermelding en een prijs.

Deze jetons zijn

niet meer geldig

vanaf 1 januari.

Activiteiten jongeren tijdens kerstvakantie

Er zijn tijdens de kerstvakantie, naast de Jef-activiteiten, ook

enkele activiteiten voor jongeren tussen 12 en 18 jaar:

Vrijdag 20 december

kerstvoetbaltornooi in Sportcentrum Hoge Wal,

13 tot 16 uur, 2 euro

Vrijdag 27 december

bowlen en minigolf in Dok Noord, 13 tot 16.45 uur, 30 euro

Vrijdag 3 januari

skiën en snowboarden in SnowWorld Terneuzen,

8.30 tot 16 uur, 50 euro

Details vind je op evergem.be/sport

Inschrijven kan via evergem.be/vrijetijdsloket of Evergem Info

Oude jetons gebruiken

voor 31 december

Sinds oktober betaal je in de sporthallen via bancontact of

cash. Het jetonsysteem voor consumpties vervalt. De jetons die

in omloop zijn, kan je nog gebruiken tot 31 december.

Een zaal reserveren en betalen kan nu ook gemakkelijker vanuit

je luie zetel. Je vindt meer info over de wijzigingen en de nieuwe

tarieven op evergem.be/sport

Sneeuw ruimen en strooirondes

Als inwoner ben je verplicht om het voetpad

(of verharde berm) sneeuw- en ijsvrij te maken

tussen zonsopgang en 20 uur. De sneeuw leg je

op een hoop aan de rand van het voetpad of de

berm. Je strooit daarna best wat zout. Strooizout

koop je in de winkel. Je gebruikt hiervoor

hetzelfde zout als in de keuken.

De gemeente strooit de fietspaden en wegen

volgens een prioriteitenlijst. Wegen met het

meeste verkeer krijgen logischerwijze voorrang.

Heb je vragen rond sneeuwruiming of

strooirondes in jouw buurt? Neem dan contact

op met Evergem Info.

Afvalophaling

Als het sneeuwt of ijzelt is de afvalophaling

soms verstoord. Als dat zo is, neem het dan

terug binnen. Door het afval op een goed

bereikbare plaats te zetten, help je de ophalers

ook. Maak het voetpad vrij, dan kunnen de

ophalers de afvalzakken vlotter verzamelen.

Problemen rond afvalophaling meld je via het

gratis meldpunt van afvalintercommunale

IVM:

- T 0800 13 580

- ivmmilieubeheer.be

Defecte straatlampen

Defecte straatlampen meld je bij Fluvius. Noteer

het nummer van de paal of het dichtstbijzijnde

huisnummer. Fluvius herstelt de lamp

binnen de twee weken.

- T 0800 63 535

- straatlampen.be

Heeft de verlichtingspaal geen sticker met een

nummer? Dan is het een verlichtingspaal van

het gemeentebestuur. Je meldt het defect dan

via Evergem Info.

Wanneer in een volledige straat of meerdere

straten de verlichting niet werkt, is de oorzaak

waarschijnlijk een elektriciteitspanne. Technici

komen binnen de 48 uur ter plaatse om het

defect op te sporen en te herstellen.

Verkeersveiligheid

Ga je te voet of met de fiets op de baan? Zorg

dan dat je goed zichtbaar bent. Omdat het

tijdens de wintermaanden lang donker is,

trek je beter een fluohesje aan of zorg je voor

reflecterende elementen op je jas of fiets.

Controleer tijdig of je fietsverlichting nog

werkt. Vertrek je toch met de auto, zorg dan

dat het laagje ijs volledig weg is op de ruiten.

Autorijden met bedampte of beijzelde ramen

is immers levensgevaarlijk.

Als er sneeuw of ijs op de baan ligt, pas dan je

rijgedrag aan. Bij hevige hinder maak je beter

gebruik van het openbaar vervoer of ga je te

voet.

(Huis)dieren en de winter

Heb je dieren in een weide of in een buitenhok?

Zorg dan dat ze beschutting hebben. Voorzie

een voldoende groot hok of een stal met hooi.

Zo hebben de dieren bescherming tegen wind,

koude en regen. Geef ze voldoende eten, want

bij vriestemperaturen verbruiken dieren veel

meer energie dan in normale omstandigheden.

Geef ze ook regelmatig vers drinkwater en zorg

ervoor dat het water niet bevriest.

Let op voor CO-vergiftiging

Elk jaar krijgen heel wat mensen te maken met

koolstofmonoxidevergiftiging. Een aantal van

hen sterft erdoor. Koolstofmonoxide (CO) zie,

ruik of smaak je niet. De stof maakt je misselijk,

je krijgt hoofdpijn en je voelt je moe en

flauw. Wat kan je doen?

- Verlucht elke kamer waar een verwarmingstoestel

staat

- Laat verwarmingstoestellen steeds door

een erkend installateur plaatsen en elk jaar

controleren

- Slaap nooit in een kamer waar een gasgeiser,

gastoestel of petroleum brandt

- Installeer een CO-melder

Breng bij vergiftiging jezelf in veiligheid. Open

ramen en deuren en schakel de toestellen uit.

Bel de hulpdiensten.

6

7


Bibliotheek

Meer groen voor Evergem

Sfeerbeeld van de Kinder- en Jeugdjury

(4 tot 8 jaar) in 2018.

Titanic Airlines

in Evergem

Deel van het bos achter de ommuurde moestuin.

Kinder- en jeugdjury

Vlaanderen

(4 tot 8 jaar)

Luister je graag naar verhalen? Doe dan mee met de Kinder- en Jeugdjury

Vlaanderen en kies het beste boek. In groep lees je acht boeken op vier

opeenvolgende zondagen. De vijfde zondag kies je het mooiste boek. De

voorleesmomenten vinden plaatsen van 10 tot 11 uur in de bibliotheek

van Evergem (Bibliotheekstraat 12).

- Zondag 19 januari

- Zondag 26 januari

- Zondag 2 februari

- Zondag 9 februari

- Zondag 16 februari (je kiest het mooiste boek)

Inschrijven kan tot woensdag 15 januari via evergem.be/kjv,

Evergem Info of in één van de bibliotheken.

Waar zit

Jack Dawson en Rose DeWitt Bukater reizen anno 2018 niet met de

Titanic maar per vliegtuig naar New York. Hoe verandert hun relatie nu

de reisduur tussen Europa en de VS drastisch is verkleind? Kan liefde

bloeien als je zeven uur lang naast elkaar zit geprangd, zonder beenruimte?

Club Jaecques ontwikkelt dit verhaal als hoorspel: intiem, puur auditief

en bevrijd van elke vorm van visuele opdringerigheid. Anders dan bij

een podcast staat niet de informatie centraal, maar de verbeelding,

gestuurd door een fictioneel narratief en ondersteund door muziek en

bruitage.

Van 15 november tot 22 januari is Titanic Airlines gratis te beluisteren in

Bibliotheek Evergem.

Een productie van Club Jaecques voor MoMeNT-festival Tongeren.

Boekvoorstelling:

De toekomst van de kat

Het zijn moeilijke tijden voor katten. Hun snelle voortplanting zorgt

voor overvolle asielen en hopeloze zwerfkatten. Daarenboven slingeren

critici vanuit diverse hoeken verwijten naar hun onschuldig ogende kopjes.

Mensen ondervinden overlast door opengescheurde vuilniszakken,

geurhinder en nachtlawaai. Is er nog plaats voor de gewone huiskat in

onze maatschappij? Rutger Lazou komt zijn boek ‘De toekomst van de

kat’ voorstellen. Rutger Lazou studeerde moraalwetenschappen aan de

Universiteit Gent en werkte als leerkracht. Momenteel doctoreert hij in

de filosofie aan de Universiteit van Graz (Oostenrijk).

- Zondag 1 december

- 11 tot 14 uur

- Gratis

- Inschrijven via evergem.be/vrijetijdsloket of Evergem Info

Ever?

In november zat Ever verstopt aan de duiventoren op het Kasteeldomein

van Wippelgem. Martine De Mits, René Claeys, Patrick Neyt, Roger

Collaert en Anny Martens hadden het antwoord goed. Zij winnen een

eID-kaartlezer.

Weet jij waar Ever deze maand voor de lens poseert? De winnaar krijgt

een E-bon ter waarde van 25 euro.

Verstuur voor maandag 2 decemberje oplossing via

evergem.be/wedstrijd

Heb je geen computer? Ga dan langs in de bibliotheek.

Is het een park of een bos?

Het laatste artikel in de reeks over het Kasteeldomein van Wippelgem, wijden

we graag aan het bos. We vroegen aan Hubert De Decker wat hij er bijzonder

vindt. Hubert is een gedreven kringloopkracht, begeesterd door natuur en bos

en hij heeft een hart voor het Kasteeldomein.

“Juridisch is er een afbakening tussen beide en voor velen is er

gevoelsmatig wel een verschil. In een park is het gazon netjes kort

gemaaid, zijn de hagen geschoren en staan de (speciale) bomen

ver uit elkaar zodat er open zichten zijn. In het bos daar is alles

slordig door elkaar gegroeid. De bomen en struiken verhinderen

een ver doorzicht, dorre bladeren en takken op de grond en er tussen

(on)kruiden en mos.

En toch komen er veel mensen in het domein/bos wandelen. Je

kan er eens diep inademen, tot rust komen of je rakkers er eens op

los laten. De paden loodsen je duidelijk tijdens de rondgang en je

stapt er veilig. Toch is het na elke bocht of kronkel een verrassing

van wat er daar achter te zien is. Het is deze verwondering die

zowel bij klein als oud een boost geeft om verder te wandelen en

een volgende keer terug te komen. Voor weer nieuwe verwonderingen.

Want elke keer is er wel iets anders; iets wat je nog niet

gezien had. De seizoenen bepalen voor een groot deel de beleving

en deze cirkel is nooit eindigend.

Voor de mensen uit de buurt is deze site een vast begrip en een

vaste waarde. Men weet van niet anders. Ja, dat we er vroeger niet

in mochten; op risico van een zouthagelschot en dat we er nu vrije

toegang hebben. Op de paden althans en met respect voor de natuur.

Wie afval achterlaat, schaadt de beleving van zij die achter

hem komen. En ook de bosdieren moeten die rommel niet. Voor

hen is het slordig bos een betere leefomgeving dan dat mooie

gelekte gazonnetje. Geef hen en mij maar de dikke humuslaag vol

kriebelbeestjes, het dichte struikgewas waar vanalles in verstopt

zit en de kronkelig vertakte kruinen van de bomen waar gemakkelijk

een stevig en vast nest kan in gemaakt worden.

Het parkgedeelte is meer voor een zondag of een feestelijk stapje

bij goed weer. Met mooie kleren aan, iets te knellende schoenen

al dan niet met een hakje er onder, even struinen langs de haagjes

en ornamenten. Kijken naar de pracht en praal. Zien en gezien

worden. En dan iets eten of drinken. Of beide. Tijdens een babbel

met de familie of kennissen vergaat de tijd en het park is maar het

decor. Het is een beleving van een andere aard dan dat bosgewroet,

maar elk mag zijn eigen ding hebben.”

We planten extra bos

in februari

Het bos op het domein wordt

in de nabije toekomst nog

uitgebreid langs de noordkant

met 1,9 hectare. Hier is

ook een speelzone voorzien.

Al duurt het wel nog

even voor de bomen groot

genoeg zijn. Deze aanplant

doen we graag samen met

jullie in februari 2020. Meer

informatie hierover volgt via

de gemeentelijke communicatiekanalen.

Zicht vanaf de Hospitaaldreef naar de

Doornzeelsestraat. Het bosgebied komt rechts.

Bosaanplant in Doornzeelsestraat

op zaterdag 18 januari

Het bestuur investeert in meer groen voor

Evergem. Daarom komt er meer bos in de

Doornzeelsestraat. De gemeente kocht er

dit jaar een perceel dat bestemd is voor

bosgebied. We planten er 10.000 vierkante

meter bos aan. Goed voor een investering

van zo’n 6.500 euro. Het bos komt tegen

het koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost te

liggen. Zo vormen ze samen een buffergebied

en tegelijk een visuele link met de

historische tuinwijk. Achteraan het perceel

komt een nieuw fietspad dat deel uitmaakt

van het koppelingsgebied Kerkbrugge-Oost

en Doornzele-Zuid.

Plant ook een boom op zaterdag 18 januari.

We spreken er af om 10 uur. Kom met de

fiets of te voet. Breng zeker een spade en je

laarzen mee. Inschrijven kan tot 13 januari

via evergem.be/ikwileenboomplanten of

Evergem Info.

De bosaanplant voeren we uit samen met

de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw.

Meer info: bosgroepen.be en Facebook

Oost-Vlaamse bosgroepen.

Voor een stand van zaken over de koppelingsgebieden,

neem je een kijkje op vlm.be

Hubert De Decker

8

9


Kort

Dienstverlening

Vanaf 3 februari 2020 werken

we uitsluitend op afspraak.

Vanaf februari

werken we

op afspraak

Evergem is al een tijd bezig met projecten rond dienstverlening: betaal maximaal digitaal,

het Meldpunt, Evergem Info, ruimere openingsuren... In februari voegen we nog

eentje aan het rijtje toe: werken op afspraak. Vanaf 20 december plan je een afspraak in.

Win jij de Prijs voor

Cultuur in 2020?

Tweejaarlijks reikt de Cultuurraad in maart

de Prijs voor Cultuur uit tijdens de Culturele

14-daagse. De prijs gaat naar een persoon of

vereniging (aangesloten bij de Cultuurraad)

die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk

maakt(e) op cultureel vlak in Evergem. In 2020

is de prijs voorbehouden aan een persoon of

vereniging met lokale uitstraling. Personen of

verenigingen voordragen kan tot en met

18 januari. Het reglement en inschrijvingsformulier

vind je op cultuurraadevergem.be

Levensloop 2020:

save the date

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni vindt

Levensloop Evergem plaats aan Sportcentrum

Hoge Wal. Tientallen teams engageren zich om

24 uur in beweging te blijven en zo geld in te

zamelen voor de Stichting tegen Kanker.

Wil je graag je steentje bijdragen? Doe dan

mee met een team (10 euro per persoon), doe

een gift (vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar) of

geef je op als vrijwilliger. Ben je (ex)kankerpatiënt?

Dan word jij onze vip. Registreer je als

vechter en we zetten je tijdens Levensloop in

de bloemetjes. Inschrijven kan via

levensloop.be/relays/evergem-2020

Vrijwilliger worden

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers.

Ben jij enthousiast en wil je deel uitmaken van

een fantastisch team om Levensloop 2020

mogelijk te maken? Neem dan contact op via

evergem@levensloop.be of T 0477 776 151.

Rookmelders verplicht

vanaf 1 januari

Elk jaar telt de brandweer ongeveer 100 doden

bij een brand. Niet het vuur, maar de rook is

hierbij het gevaarlijkst. Slachtoffers stikken

vaak door de rook nog voor dat de vlammen

hen bereiken. Daarom is het belangrijk rookmelders

te hebben. Vanaf 1 januari 2020 zijn

die verplicht in elk huis. Onderstaande tips

helpen je bij de aankoop en het onderhoud

van een rookmelder:

- De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en

voldoen aan de norm NBN EN 14604.

- Check het type batterij. Die moet vervangbaar

zijn.

- Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen

in elke ruimte waar je doorheen moet op

weg naar buiten (de kortste vluchtweg).

- Plaats de rookmelder correct op het plafond.

- Onderhoud en test je rookmelder maandelijks.

Voor doven en slechthorenden bestaan er

rookmelders met trilplaten en lichtflitsen.

Meer info op de website van Wonen Vlaanderen.

In 2016 startten achter de schermen de

voorbereidingen voor ons nieuw dienstverleningsconcept.

We stelden vijf vragen aan twee

ambassadeurs uit onze organisatie die hun

schouders onder dit project zetten: Beleidsmedewerker

Veronique Vermeulen en Diensthoofd

ICT Marc Goethals.

Vanwaar kwam het idee om het dienstverleningsconcept

van Evergem volledig om te

gooien?

Veronique: “Door de integratie van gemeente

en OCMW vonden we dat we klaar waren voor

een nieuwe en gezamenlijke visie op dienstverlening.

Mensen waren tevreden over onze

dienstverlening, maar het mocht voor ons nog

net iets meer zijn. In een digitale samenleving

konden we niet achterblijven.”

Marc: “We zijn inderdaad vertrokken vanuit de

vaststelling dat onze dienstverlening helemaal

niet slecht was, maar dat we deze op bepaalde

vlakken toch konden optimaliseren. We stelden

ook vast dat er vraag was naar plaats- en

tijds- onafhankelijke dienstverlening. We wilden

ook onze softwaretoepassingen beter op

elkaar afstemmen. Wat onder meer resulteert

in een vlottere en correctere interne werking.”

Hoe ging dit in zijn werk?

Veronique: “We zijn gestart met een interne

werkgroep. Samen legden we een visie op

dienstverlening vast. Daarna zette de werkgroep

een tijdslijn op met alle deelprojecten

om onze nieuwe visie op dienstverlening te

laten slagen.”

Marc: “Zo’n groot organisatiebreed veranderingstraject

heeft enkel slaagkans als je vooraf

voldoende draagvlak creëert. Daarom hebben

we inderdaad een ruime en diverse werkgroep

samengesteld. Ook vanuit het schepencollege

was er ondersteuning. Eens de deelprojecten

concreter werden, werkten we in kleinere

teams verder. We koppelden steeds terug naar

de overkoepelende werkgroep en naar de volledige

organisatie.”

Kan je goede dienstverlening omschrijven in

vijf kernwoorden?

Veronique: “Klantgericht, multikanaal, eenvoudig,

bereikbaar en deskundig.”

Marc: “Helder, correct, vlot, eenduidig en

bereikbaar.”

Welke accenten rond dienstverlening wil

Evergem leggen?

Veronique: “We gooien onze aanpak volledig

om. Dit betekent dat we je als klant:

- met een eenvoudige vraag deskundig en snel

helpen via een kanaal naar keuze

- met een complexe vraag een expert geven.

Deze expert geeft een zo volledig mogelijk

beeld van ons aanbod. Bijvoorbeeld: je wil (ver)

bouwen. Je krijgt van de expert info over de

omgevingsvergunning, maar ook over de aanleg

van een oprit, huisaansluitingen, eventuele

subsidies… Via één aanspreekpunt krijg je alle

informatie.”

Marc: “Ik denk dat we daarnaast ook sterk de

kaart van de digitale dienstverlening hebben

getrokken, echter met voldoende aandacht

voor klanten die de digitale kanalen momenteel

nog niet (kunnen/willen) gebruiken.

Verder hebben we ook hard gewerkt om de correctheid

van onze info naar een hoger niveau

te tillen.”

Drie voordelen voor jou:

1. Je moet minder lang wachten.

2. Je stemt jouw afspraak gemakkelijk af

op je eigen agenda.

3. Je komt langs op de locatie van jouw

voorkeur.

Waarom zet Evergem zo sterk in

op digitale dienstverlening?

Veronique: “Eenvoudige producten bieden we

maximaal digitaal aan, voor complexere kiezen

we voor persoonlijk contact. Digitalisering is

voor ons geen doel op zich. Het blijft gaan om

de eenvoud. We blijven daarom de komende

jaren investeren in jouw ervaring als klant,

zowel online als offline.”

Marc: “Digitalisatie levert ook veel tijdswinst

op binnen de interne administratieve processen.

Digitalisering draagt eveneens bij tot een

kleinere foutenmarge. Tot slot spelen we in op

wat in het Vlaams Regeerakkoord staat rond

‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’.”

Maak een afspraak

Vanaf maandag 3 februari werken we op

afspraak op verschillende locaties.

Dit verloopt via vier eenvoudige stappen:

1. Je maakt een afspraak via de website

of via Evergem Info. Daarna neemt een

medewerker eventueel nog telefonisch

contact met je op voor meer informatie.

Je kan maximum 45 dagen vooraf een

afspraak inplannen.

2. Je krijgt een bevestiging via e-mail, telefonisch

of op papier. Hierin staat wat

je moet meebrengen, bijvoorbeeld jouw

identiteitskaart, een pasfoto…

3. 24 uur voor de afspraak ontvang je nog

een SMS

4. Op de locatie van de afspraak scan je de

QR-code op jouw bevestiging in aan de

zuil.

5. Heb je geen QR-code? Vraag dan hulp

aan een medewerker van Evergem Info.

10

11


Kort

Milieu

Ingang van het Recyclagepark

Neem deel

aan de Eindejaarsactie

Van 1 december 2019 tot 1 januari 2020 kan je

deelnemen aan de Eindejaarsactie. Als je een

aankoop doet bij een deelnemende Evergemse

handelaar ontvang je per begonnen schijf van

5 euro een stempel. Met een volle kaart maak

je kans op één van de drie hoofdprijzen: een

pakket waardebonnen ter waarde van

10.000 euro. Er zijn ook waardebonnen van

200 en van 30 euro te winnen. De waardebonnen

ruil je in bij de deelnemende handelaars.

De winnaars worden begin januari persoonlijk

verwittigd.

De deelnemende handelszaken vind je op

eindejaarsactie.com

Activiteiten

voor EK 2020

aanvragen

vanaf 2 december

Van 12 juni tot 12 juli 2020 barst de voetbalgekte

opnieuw los want dan start het

Europees Kampioenschap. Horecazaken, verenigingen,

bedrijven of particulieren kunnen

een aanvraag indienen om één of meerdere

matchen van de Rode Duivels in openlucht uit

te zenden. Dit kan op openbaar of privéterrein.

Je kan een aanvraag indienen vanaf

2 december tot 28 februari via

evergem.be/evenementen of via Evergem Info.

Gezocht:

Evergemnaren met

bijzondere weetjes en

opmerkelijke verhalen

Vanaf 2020 krijgt de Burggrave een nieuwe

invulling. Je ontvangt dan tweewekelijks een

nieuwskrant. Per seizoen ontvang je ook nog

een magazine. In het magazine willen we

onder andere Evergemnaren met bijzondere

weetjes en opmerkelijke verhalen in de kijker

zetten. Bijvoorbeeld:

- Personen die het Evergems dialect goed

onder de knie hebben

- Personen die iets opmerkelijks meemaakten

in Evergem of één van haar dorpskernen

- Handige Harry’s of Henriettes: maak jij iets

dat echt ‘made in Evergem’ is?

- Doe jij iets bijzonders voor Evergem en wil je

ons een dagje meenemen op pad?

- …

Ben je of ken je een Evergemnaar met een

bijzonder weetje of een opmerkelijk verhaal?

Of wil je wel eens verschijnen in één van onze

vaste rubrieken? Laat het ons weten via evergem.be/magazine

of Evergem Info.

Recyclagepark gesloten

door aanpassingen

Maandag 9 tot en met zaterdag 14 december

Het Recyclagepark is gesloten van maandag 9 tot en met zaterdag 14 december.

We installeren op dat moment nieuwe hard- en software. Vanaf 16 december

komt er ook een extra betaalzuil.

Goed om weten

- Gratis toegang met je identiteitskaart, enkel

voor inwoners van Evergem.

- Gratis toegang met een kaart voor verenigingen

en bedrijven die in Evergem gevestigd

zijn. Duplicaat of extra kaart kost 5 euro.

- De eenvoudigste manier om te betalen is via

provisie. Die kan je opladen in het park.

- Je kan ter plaatse enkel betalen met bancontact.

Je kan wel cash komen betalen in

Administratief Centrum Evergem. Hou hierbij

rekening met enkele dagen vertraging om de

betaling te verwerken.

- Als er nog een betaling open staat, krijg je

geen toegang tot het park. Je moet dan eerst

het saldo betalen. Dat kan ter plaatse met

bancontact.

- Je krijgt geen facturen meer. Het betaaloverzicht

dat je uit de automaat haalt, volstaat

voor de boekhouding. Wie een overzicht wil

van de betaalverzoeken, kan dit aanvragen

via de betaalzuil. Je betaalt daarvoor 15 euro.

Bij de info- en afhaalbalies van Evergem Info

en in het Recyclagepark vind je een Wegwijs

Recyclagepark. Daarin staat alle nuttige informatie

over het park.

Evergem draagt uitbating

Recyclagepark over aan IVM

Vanaf 1 januari 2020 gebeurt de uitbating van

het Recyclagepark van Evergem door afvalintercommunale

IVM. Dat besliste de gemeenteraad.

Op die manier voorziet Evergem in

kwalitatieve dienstverlening op een kostenefficiënte

manier. De personeelsleden die als

parkwachter zijn aangesteld, behouden hun

job.

IVM werkt samen met 15 steden en gemeenten

uit het Meetjesland aan een afval- en milieubeleid.

Ze staat eveneens in voor de huis-aan-huis

afvalinzameling van restafval, PMD en papier

en karton.

Op termijn streeft afvalintercommunale IVM

naar meer uniformiteit en een gezamenlijk

afvalbeleid binnen de verschillende afvalintercommunales

en hun gemeenten. Een eerste

stap hierbij is de overname van het beheer van

de recyclageparken.

De gemeente blijft eigenaar van de grond

en de infrastructuur van het Recyclagepark.

Ook nieuwe investeringen gebeuren door de

gemeente. Evergem behoudt eveneens autonomie

over de openingsuren en de tarieven.

Afvalkalender 2020 in brievenbus

Ergens tussen 16 en 20 december ontvang je hem via Bpost.

Heb je eind december nog steeds geen afvalkalender ontvangen?

Kom er dan eentje afhalen in één van de administratieve

centra. Je kan de afvalkalender ook steeds online raadplegen

via evergem.be/afvalkalender

12

13


Kalender December

Kalender December

Samen klassieke muziek

beluisteren Evergem Loopt

Wandelplus Voetbaltornooi voor jongeren

4 woensdag

Grootouderen

kleinkindnamiddag

Een spelnamiddag voor jou en

je kleinkind(eren), 14 uur, 5 euro,

Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken, inschrijven tot

27 december via Evergem Info

Leesclub Byblios II

Bespreking van ‘De mensengenezer’

(Koen Peeters), 20 tot 22 uur,

gratis, Bibliotheek Evergem

5 donderdag

Expo: Ilina Stankova

Tentoonstelling, tot 12 januari,

gratis, Cultuurcentrum Evergem

Mario Goossens – Paradise City

Muziek, 20 uur, 25 euro, Cultuurcentrum

Evergem, tickets via

evergem.be/ticketcultuurcentrum

6 vrijdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke Basisscholen

Belzele en Wippelgem

Maak kennis met de gemeentelijke

basisscholen in Belzele en

Wippelgem, 16 tot 18.30 uur, gratis

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

(KJV)

Boekenjury, 8 tot 16 jaar, 18.30

tot 19.30 uur, gratis, Bibliotheek

Evergem

Poyo Rojo – Un Poyo Rojo (Argentinië)

Circustheater, 20 uur, 16 euro, Cultuurcentrum

Evergem, tickets via

evergem.be/ticketcultuurcentrum

7 zaterdag

CoderDojo

Programmeren voor jongeren,

8 tot 16 jaar, 9.30 tot 12 uur, gratis,

Bibliotheek Evergem, inschrijven

via eventbrite.com, breng je eigen

laptop mee

Demonstratie Kringlooptuinieren

Informatie over kringlooptuinieren

en thuiscomposteren, 10 tot

11.30 uur, gratis, Volkstuin De

Oude Pastorij

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar,

10.30 tot 11.30 uur, gratis,

Bibliotheek Sleidinge

8 zondag

Wereldlichtjesdag

Herdenkingsdag voor overleden

kinderen met als thema ‘lotusbloem’,

17.30 tot 20 uur, gratis,

terreinen Hoge Wal, meer info en

inschrijven via T 0473 201 776 of

wld.evergem@gmail.com

9 maandag

Expo: Tine De Wilde:

Places of Home

Fotografiecircuit, tot 9 januari,

gratis, Cultuurcentrum Evergem

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen,

13.30 tot 14.30 uur (zelfstandigen),

13.30 tot 15.30 uur (werknemers),

gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

Zitdag juridisch advies

Gratis juridische bijstand, 14 tot

16.30 uur, Administratief Centrum

Sleidinge, maak een afspraak via

Evergem Info

12 donderdag

Zitdag Sociale Woningen

Informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen,

9 tot 11 uur,

gratis, Administratief Centrum

Sleidinge

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, 14 tot 15.30 uur,

Ontmoetingscentrum Ter Gulden

Celle

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

Hendrik Willemyns (Arsenal) –

Birdsong

Muziek, 20 uur, 30 euro, Cultuurcentrum

Evergem, tickets via

evergem.be/ticketcultuurcentrum

13 vrijdag

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een

beperking, 14 tot 15.30 uur, gratis,

Lokaal Dienstencentrum Het

Hoeksken

Peuterkijkdag Gemeentelijke

Basisschool Evergem

Maak kennis met de Gemeentelijke

Basisschool in Evergem, 16 tot

18.30 uur, gratis, Gemeentelijke

Basisschool Evergem

Van Geel & Van den Begin –

In concert

Uitverkocht.

14 zaterdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke

Basisschool Sleidinge

Maak kennis met de Gemeentelijke

Basisschool in Sleidinge, 10

tot 12 uur, gratis, Gemeentelijke

Basisschool Sleidinge

15 zondag

‘Evergem Loopt’ in Ertvelde

Lopen in groep (5 of 10 kilometer),

9.30 uur, 5 euro (deelnamekaart

voor verschillende groepslopen),

kerk Ertvelde

16 maandag

Leesclub Byblios I

Bespreking van ‘Een heel leven’

(Robert Seethaler), 14.30 tot 16.30

uur, gratis, Bibliotheek Evergem

18 woensdag

Kerstmarkt

in het dienstencentrum

Gezellige kerstmarkt met activiteiten

en hapjes en drankjes, 14

tot 17 uur, gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

19 donderdag

Komen Lezen

Samen verhalen voorlezen en

beluisteren, 14 tot 15.30 uur,

Bibliotheek Sleidinge

Samen klassieke muziek

beluisteren

14 uur, 4 euro, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

Gemeenteraad

Administratief Centrum Evergem,

19.30 uur, raadzaal

20 vrijdag

Kerstvoetbaltornooi

Minivoetbaltornooi voor jongeren,

13 tot 16 uur, 2 euro, Sportcentrum

Hoge Wal

26 donderdag

Kerstboterkoekenwandeling

Wandelen in Scheldeland

(Overmere-Donk en Uitbergen),

vertrek om 8.30 uur (Wilfried

Martensplein), 8.40 uur (Reibroekstraat,

bushalte school), 8.50 uur

(parking Wippelgem Dorp), 9 uur

(Lindenlaan, school), 28 euro (eten

is inbegrepen)

Expo Ilina Stankova

Un Poyo Rojo © Paola Evelina

Cinema Westside

3 december Sorry we missed you (UK, 2019)

10 december: Parasite (Zuid-Korea, 2019)

17 december: Film Fest Gent On Tour

20 uur

Tickets 7 euro/ 6 euro/ 5 euro

via evergem.be/ticketcultuurcentrum

Belangrijke data

Titanic Airlines: 15 november tot 22 januari - Zie pagina 8.

Eindejaaractie: 1 december 2019 tot 1 januari 2020 – zie pagina 12

Maak een afspraak vanaf vrijdag 20 december – zie pagina 11

Sluitingsdagen

Alle gemeentediensten zijn gesloten

op dinsdagnamiddag 24, woensdag 25, donderdag 26

en dinsdagnamiddag 31 december en woensdag 1

en donderdagnamiddag 2 januari.

Bibliotheken

De hele dag gesloten op 24 en 31 december.

Open op 2 januari.

Burgerzaken

Burgerzaken Ertvelde en Sleidinge gesloten van 24 december

tot en met 2 januari.

Cultuurcentrum Evergem

Gesloten van 23 december tot en met 2 januari.

Recyclagepark

Ook gesloten van maandag 9 tot en met zaterdag 14 december.

Sporthallen en zwembad

Open tot 16 uur op 24 en 31 december.

Gesloten op 25 december en 1 januari.

Open op donderdag 2 januari.

Colofon

© 2019 Gemeente Evergem

Jaargang 34, nr. 11

Verantwoordelijke uitgever: Joeri De Maertelaere

Vormgeving: Stook

Drukwerk: Graphius

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Magno Gloss wit - FSC

Op de cover: Wijkinspecteur voor Ertvelde Hilde Van Hyfte

facebook.com/Evergem

instagram.com/gemeenteevergem

m.me/Evergem

twitter.com/gemeenteevergem

youtube.com/user/9940Evergem

linkedin.com/company/gemeente-evergem

14

15


Vanaf 3 februari

werken we

op afspraak.

Plan vanaf 20 december je bezoek in

via de website

of Evergem Info.

Zie pagina 11.

More magazines by this user
Similar magazines