VAN-VEEN-182

evanderwesten

30 e jaargang Nummer 182


Colofon

Van Veen is een wijkkrant die verschijnt ten behoeve van de bewonersvereniging “De venen”

Ingeschreven in het verenigingsregister bij de K.v.K. te Delft onder nummer 40-398.195

Secretariaat: “De Venen” Redactie: “Van Veen”

Woudveen 10 Johan Holierhoek jcmholie@caiw.nl

2291 NN Wateringen

Contributie: “De Venen” Redactieadres: “VanVeen”

€ 13,50 per jaar per gezin Mosveen 14

girorekening: 455212 tel. 0174-298616

jcmholie@caiw.nl

Advertenties:

Johan Holierhoek

0174-298616 November 2019

Oplage:

29e jaargang

200 exemplaren

Van Veen is er speciaal voor u, de wijkbewoner

Wilt U iets mededelen, iets kwijt, een activiteit opstarten in welke vorm dan ook, schrijf naar het redactieadres.

De redactie houdt zich het recht voor een kopij te weigeren als de inhoud vervelend voor anderen kan zijn.

www.devenenwijk.nl

Bestuur Bewonersvereniging “De Venen”

Hans Zuiderwijk Voorzitter ai Woudveen 12

Jenny Zwart Secretaris Woudveen 10 Tel: 0174290341

Frans Wulffers Penningmeester Woudveen 10 Tel: 0174290341

Johan Holierhoek Redactie Mosveen 14 Tel: 0174298616

Brigitte van Toor Coördinatie div. activiteiten Mosveen 57 Tel: 0641370018

Mariette van Leeuwen Coördinatie div. activiteiten Molenweer 59 Tel: 0174297703

Linda Valstar Coördinatie div. activiteiten Mosveen 49 Tel: 0174731186

Joyce de Jong Coördinatie div. activiteiten Woudveen 12

Eric van der Westen Redactie Mosveen 45 Tel: 0878750329

Burenhulp Venenwijk

Hebt u behoefte aan ondersteuning (bijvoorbeeld gezondheid en zorg, kleine klusjes in en om het huis, techniek, internet en

computer, huisdieren of wilt u iets samen met iemand uit de buurt ondernemen), neem dan contact op met:

Cock van Adrichem - telefoon 226086 of per e-mail cjvadrichem@caiway.nl

Petra Rouss - telefoon 298075 of per e-mail p.rouss@kpnplanet.nl

Mark de Brabander - telefoon 06-10492748

Wilt u zich aan- of afmelden voor de burenhulp, meldt dit dan bij Cock of Petra.

----------- Van Veen 2 -----------


Veensnippers

Nieuwe Buurman /

Buurvrouw?

Laat het ons weten zodat we hem/haar op

gepaste wijze kunnen begroeten in "de

WIJK".

Bel dit door: Mariette van Leeuwen, tel:

0174-297703

Inventaris “De Venen”

Artikel

Prijs per dag

Tafels € 1,00

Klapstoelen € 0,50

Stapelstoelen € 0,50

Prikkabel

Feestverlichting € 5,00

Koffieketel € 5,00 (40 kopjes)

Bartafel € 5,00

Moker € 1,00

Partytent 4X4 € 10,00

Mini

Minimaal 48 uur vooraf reserveren!

Coördinatoren:

Ard van Schie, Hoogveen 2, tel: 294597

Ton v.d. Helm, Dalveen 22, tel: 290676 (b.g.g.)

Verhuizen

Indien u uit de wijk verhuist, kunt u dan

ook ons secretariaat of onze

penningmeester hiervan op de hoogte

brengen d.m.v. een verhuisbericht.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het Bestuur

Contactadressen

Voor storingen aan de

poortverlichting

Ton de Vreede Tel: 06-29521999

Bij storingen graag het nummer van de

lamp doorgeven

----------- Van Veen 3 -----------


Okidoki kinderopvang

www.okidoki-kdv.nl

----------- Van Veen 4 -----------


Van de voorzitter

Beste Veners,

We hebben de klok weer achteruit gezet. De dagen met licht worden

korter. Ook een teken dat we zo langzamerhand het jaar gaan aftellen

en dagen van, zoals dat door velen wordt benoemd maar wellicht niet

ervaren, gezelligheid gaan aanbreken.

Kerst komt al langzaam in de winkels…….

Als Vener kan ik trots zijn op de mensen van “Energie Anders’ die onlangs bezoek kregen van

de wethouder om de energieplannen toe te lichten. Wat ooit als “borrelpraat” begon begint

echt serieus te worden en een eerste haarbaarheidsonderzoek, de quick scan, onderweg is.

Hoewel dit alles buiten onze bewonersvereniging afspeelt mag ik toch stellen dat deze club

toch iets losmaakt in de politiek en laten we hopen dat het resulteert in een mooie energie

oplossing waarvan onze Veners de bedenkers zijn.

Sinterklaas heeft besloten ook dit jaar in de Venen te komen. Inmiddels is er een flyer

rondgebracht waarin u kunt verzoeken de goedheiligman uw woning te bezoeken. Wees er snel

bij met opgeven aangezien de tijd van de Sint beperkt is. De Sint heeft , mede door de

maatschappelijke druk, een aanpassing in het beleid dienen te doen met betrekking tot het

meenemen van stoute kinderen. Deze kinderen zullen niet meer kunnen worden meegegeven.

Wel blijft het mogelijk om bij het bezoek van Sinterklaas aan uw woning het kind vermanend

en/of corrigerend te laten toespreken door de Sint en tegen extra betaling zou Piet enig

intimiderend gedrag kunnen laten zien ter ondersteuning van deze woorden.

Veners, we houden jullie op de hoogte van alle mooie gebeurtenissen van en in de wijk.

Met Vriendelijke Groet

Hans Zuiderwijk

Sudoku

----------- Van Veen 5 -----------


----------- Van Veen 6 -----------


Venenwijk Energie(k) Anders

Eerste energie coöperatie van inwoners opgericht in Venenwijk in Wateringen

In de gemeente Westland is voor de eerste maal vanuit een lokaal bureninitiatief een energie

coöperatie opgericht. Deze coöperatie, onder de naam “Venenwijk Energie(k) Anders U.A.”,

heeft als eerste doel om tot een voldoende gedragen voorstel te komen om in de Venenwijk

(Wateringen) collectief naar een aardgasloze oplossing voor verwarming over te stappen.

“Ons initiatief is erop gericht om voor en met de buren van onze wijk een duurzame

vervanging voor aardgas te vinden; een collectieve oplossing zonder hoge kosten voor de

bewoners.”

De uitgangspunten waarbinnen een oplossing wordt gezocht zijn:

• Introductie van een collectieve aardgasvrije oplossing in een wijk is voor alle partijen

beter dan losse individuele initiatieven,

• Om voldoende bewoners “warm te krijgen” om vrijwillig bij het collectief aan te sluiten

mogen er geen hoge investeringen bij die bewoners neergelegd worden,

• De totale kosten voor verwarming en tapwater mogen voor de bewoners niet hoger

worden dan in de huidige situatie waarbij aardgas wordt verbruikt.

Dankzij steun van de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland is het mogelijk

geworden om samen met een extern adviesbureau een haalbaarheidsonderzoek te starten om

op technisch en financieel vlak tot de beste oplossing te komen. Op 9 oktober heeft

wethouder Varekamp (energietransitie gemeente Westland) een bezoek gebracht aan de

leden van de energie coöperatie om zich goed over dit initiatief te laten informeren.

“Wethouder Pieter Varekamp (energietransitie) feliciteert het initiatief “We

ondersteunen dit initiatief graag. Het is top om te zien dat mensen zelf aan de slag

gaan met het verduurzamen van hun wijk. En uiteraard helpen we graag waar we

kunnen.”

De oplossing zal mogelijk bestaan uit opwekking van warmte (hoofdzakelijk ’s zomers

beschikbaar) door middel van warmtecollectoren en centrale warmtepompen die warmte uit

oppervlaktewater of de omgevingslucht halen, seizoenopslag van de opgewekte warmte in de

grond en een hoge temperatuur warmtenetwerk voor distributie naar de huizen. Hiermee

krijgen bewoners warmte (hoofdzakelijk ’s winters noodzakelijk) die zoveel mogelijk één-opéén

uitwisselbaar is met die welke de CV

ketel nu levert.

De opgerichte energie coöperatie is nu

noodzakelijk voor een goede coördinatie

tussen de overheid, de wijkbewoners,

het onderzoeken bureau en te

contacteren potentiële leveranciers.

Later (als de haalbaarheid is bewezen én

er voldoende bewoners willen aansluiten)

kan de opgerichte coöperatie ook een rol

nemen in een realisatie van een

aardgasloze oplossing in de Venenwijk.

----------- Van Veen 7 -----------


----------- Van Veen 8 -----------


----------- Van Veen 9 -----------

Kleurplaat Sinterklaas


----------- Van Veen 10 -----------


----------- Van Veen 11 -----------


Dier op hoogte

Aan het Woudveen in Wateringen heeft de brandweer een kat van een dakkapel gehaald. De

kat was al enige tijd vermist, en is door de dierenambulance opgehaald op de

brandweerkazerne.

Agenda activiteiten

----------- Van Veen 12 -----------


Activiteit Datum Locatie

Klaverjassen/Jokeren

Iedere laatste woensdag van de De Vang

maand 19:30

Sinterklaas 28 november Venenwijk

Kerstcrea 11 december Westland Florada

Kerstcrea Kinderen 11 december De Vang

Website

Kijk ook eens op de website van de wijkvereniging: http://www.devenenwijk.nl/

Hier staan ook alle foto’s van de diverse activiteiten.

Vanaf nu ook op facebook https://www.facebook.com/devenenwijk

----------- Van Veen 13 -----------


----------- Van Veen 14 -----------

Klaverjassen en Jokeren

De VANVEEN Tussenstand van het klaverjassen en jokeren 2019

van de bewonersvereniging voor de Gelderblom wisselbeker

KLAVERJASSTAND 2019

Naam Jan Feb Mar April Mei Juni Sep Okt Nov Dec Totaal

Ingrid Middelburg 4930 4332 5029 4317 4620 4326 27554

Bea Hakkaart 4217 4288 4876 4418 4689 4815 27303

Bertus Middelburg 3628 3958 5200 4699 4676 4764 26925

Wil Besselink 4244 3778 4257 4849 4255 4699 26082

Ton Tanke 5327 5372 4584 5156 4471 24910

Ton Ammerlaan 5058 4789 4616 4530 4358 23351

To Verbeek 4069 4346 3807 4722 4209 21153

Ard v. Schie 4856 4526 4893 5098 19373

Fie Spaans 4754 4827 4808 4753 19142

N. Zwinkels 4346 3743 5358 4218 17665

Hans Kok 3676 4521 4546 3428 16171

Kees Bakker 5395 4457 4739 14591

Elly v. Dijk 4993 4491 4732 14216

Johan van Toor 5226 4293 4517 14036

Ton v.d.Sanden 4791 4542 4473 13806

Toos v.d. Zalm 5043 4168 4495 13706

Wil Baak 4331 4858 3922 13111

Rietje Grootscholten 4866 4514 9380

Ted Kleijberg 3971 4768 8739

Jo de Jong 4196 4406 8602

Peter Rens 5603 5603


Harry Spaans 5144 5144

Wilma v.d. Doef 4706 4706

Ria Zandvliet 4230 4230

Jan van Rijn 4045 4045

Belinda van der Elst 4002 4002

JOKERSTAND 2019

Naam Jan Feb Mar April Mei Juni Sep Okt Nov Dec Totaal

Joke van Rijn 269 269

Wilma v.d. Doef 623 623

Corry van Schie 462 578 1040

Jeanette Zuiderwijk 676 373 1049

Brigitte v. Toor 670 420 299 166 196 1751

Ria van Winden 250 812 148 542 1752

Eden v. Toor 392 451 573 492 1908

Mariette v. Leeuwen 290 618 414 283 571 2176

Janny Moerman 411 356 245 582 373 254 2221

Linda Valstar 609 383 745 490 216 2443

Nieuwsbrieven ontvangen per e-mail?

Als je een mailtje stuurt naar vanveen@devenenwijk.nl dan ontvang je voortaan de flyers en

nieuwsberichten ook per mail.

Kijk ook eens op onze facebookpagina. Door te liken en/of te reageren vergroot je onze

naamsbekendheid.

----------- Van Veen 15 -----------


----------- Van Veen 16 -----------

More magazines by this user
Similar magazines