Gemeentelijk informatieblad Londerzeel - november-december 2019

GemeenteLonderzeel

MAANDBLAD

NOVEMBER-DECEMBER 2019

11/12

gil

Hondenspeelweide

> pagina 20

Gemeentelijk

informatieblad

Londerzeel

GIL

SINT OP BEZOEK

> pagina 8

COACHES VOOR

@LONDERLAB

> pagina 16

HARTVEILIG

LONDERZEEL

> pagina 21


inhoud

11/12

Milieu > 3-4

- Bind een strik rond je afvalzak!

- Hoe gezond is jouw grond?

- De ophaalkalender komt eraan!

- Geef de rat geen kans

- Inzameling landbouwfolie

- Ophaling kerstbomen

Info > 4-6

- Nieuw oplaadstation voertuigen

- Bekendmaking beslissing Team MER

- Je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school

in Londerzeel

- Organiseer je een activiteit?

- Sint en kerstman bezoeken de dinsdagmarkt

- De Londerzeelse Kadobon

- Cultuurzaal ‘De Pit’ in Buggenhout

- Het e-loket

Veiligheid > 7

- Rookmelders verplicht!

- Sneeuw- en ijzel bestrijden

Vrijetijdskrant > 8-18

Agenda > 9-16

Wonen > 19

- Lenen aan 0%

- Het sociaal woonkrediet

Hondenspeelweide > 20

- Hondenspeelweide in de Groene Long

Zorg en welzijn > 21-22

- Hartveilig Londerzeel

- Help de buren bij winterkou

- Het rusthuis brengt niet altijd rust

- De Buurttafel in feeststemming

- Dienst Onderhoud aan huis

- Muziek in Den Babbeleir

- Ouderenbehoeftenonderzoek

- Praatcafé dementie

Lief en leed > 23

Blikvanger > 24

- Inwonerspanel ‘De adviseurs’

Beste inwoner

In september kondigden we de oprichting aan van het inwonerspanel ‘De

adviseurs.’ Dit is een nieuw initiatief om jou, als inwoner van Londerzeel,

meer te betrekken bij bepaalde beleidsthema’s en -keuzes. 1.350 willekeurig

geselecteerde inwoners kregen inmiddels een brief met de uitnodiging om

deel te nemen aan het panel. Je kan ook deel uitmaken van dit inwonerspanel

zonder een uitnodiging te hebben gekregen. Op welke manier je je

kandidaat kan stellen, lees je op pagina 24 van dit informatieblad.

Nu het stilletjesaan kouder wordt, kunnen sneeuw en ijzel zich aandienen.

De gemeentelijke medewerkers kunnen niet alle wegen tegelijkertijd ijzel- en

sneeuwvrij maken. Daarom werken we met een strooischema. Dit strooischema

voorziet dat eerst de meest belangrijke wegen en gevaarlijke verkeerspunten

geruimd worden. Ook jij moet je steentje bijdragen en het trottoir voor je

woonst vrijmaken van ijzel en sneeuw - lees meer op p 7.

Op zaterdag 30 november hebben we hoog bezoek: de Sint en zijn Pieten

komen naar Londerzeel. Een feestdag voor onze allerkleinsten! De Sint en zijn

helpers maken een rondrit doorheen groot Londerzeel. In elke dorpskern houden

ze halt en begroeten ze de kinderen.

Ik kan al verklappen dat er ook dit jaar geen ‘stoute kinderen’ zijn in Londerzeel

Lees meer op p 8.

Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur. In het vrijetijdskatern van dit nummer

vind je onder andere activiteiten terug die plaatsvinden tijdens de laatste weken

van dit jaar. Wil je kuieren op een kerstmarkt, samen met je ukkepuk knutselen

rond kerst of een concert bijwonen ten voordele van een goed doel…? Deze en

nog een heleboel andere leuke activiteiten kan je beleven in onze gemeente.

In naam van de leden van het College van burgemeester en schepenen wens

ik je veilige en fijne eindejaarsdagen.

Conny Moons

burgemeester

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever:

Gemeente Londerzeel

Mevr. C. Moons

p/a Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel

Foto’s en illustraties: Pexels (p. 6), Manfred Richter

via Pixabay (p. 7), Klimkin via Pixabay (p. 5),

Reinhart Van Praet, Mick Kiekens, Frederika Buelens,

Sandra Goossens e.a.

Redactieadres:

Administratief Centrum, GIL

Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel

communicatie@londerzeel.be

Druk: Drukkerij Verspecht

Oplage: 9.260 ex.

Het Administratief Centrum, de

afdeling Grondgebiedszaken en de

diensten Vrije Tijd zijn gesloten op

donderdag 19 december vanaf

12 u. (kerstfeest personeel). De Bib

sluit niet en is deze dag open van

13.30 u. tot 19 u.

Alle gemeentelijke diensten (ook

Bib) zijn gesloten op:

dinsdag 24 december vanaf 12 u.

woensdag 25 december (kerstdag)

donderdag 26 december (tweede

kerstdag)

dinsdag 31 december vanaf 12 u.

woensdag 1 januari (nieuwjaar).

Tijdens de feestdagen heeft het

onthaal van de politieposten van de

zone K-L-M andere openingsuren:

dinsdag 24 december en dinsdag

31 december is enkel de politiepost

van Londerzeel open van 8 u. tot

17 u.

donderdag 26 december en vrijdag

27 december is enkel de politiepost

van Londerzeel open van 8 u. tot

15 u.

woensdag 25 december en

woensdag 1 januari zijn alle

politieposten gesloten.

Voor dringende hulp kan je bellen

naar 101.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 2 november-december 2019


milieu

Bind een strik rond je afvalzak!

Van maandag 18 tot

zaterdag 23 november loopt

in Vlaanderen de week

van de afvalophaler en

recyclageparkwachter.

Afvalophaler is zonder twijfel het schoonste beroep ter wereld!

Sommigen vinden het zelfs het belangrijkste beroep ter wereld.

Elke dag opnieuw trotseren de afvalophalers weer en wind om

ons afval aan huis op te halen.

Uit een steekproef blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer

per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers.

Dat kan een voertuig zijn dat de ophaler de pas afsnijdt, het kan

gaan om bumperkleven, onophoudelijk getoeter of intimiderende

gebaren. Voor de recyclageparkwachters gelden gelijkaardige

risico’s. Hun vraag om afvalstoffen te sorteren, valt niet bij elke

bezoeker in goede aarde.

Daarom slaan Interafval en alle andere afvalintercommunales

de handen in elkaar om hun personeel in de bloemetjes te

zetten. Iedereen kan zijn steentje bijdragen: bind een rode strik

rond je afvalzak om je respect te tonen of laat je kinderen een

tekening maken om op het raam te hangen. Belgisch kunstenaar

Kamagurka gaf alvast het goede voorbeeld.

Haal je blanco ‘gelukzak’exemplaar in het reyclagepark of in het

Administratief Centrum van onze gemeente of download het via

www.incovo.be. Kleur de tekening en hang deze op je raam of

geef ze aan de recylageparkwachter. Toon je sympathie ook op

sociale media: deel een foto van je tekening of rode strik met

#houhetnet en tag Incovo.

Hoe gezond is jouw grond?

Wist je dat de kwaliteit van de grond waarop je leeft een

grote impact heeft op jouw levenskwaliteit? Daarom lanceert

de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het

Vlaamse Gewest) ‘De Grote Grondvraag.’ Via de website

www.degrotegrondvraag.be kan je opzoeken hoe het gesteld is

met de kwaliteit van de grond waarop je woont of werkt. En als

blijkt dat jouw grond een risicogrond is, helpt de OVAM jou om

jouw grond terug gezond te maken.

Als we praten over klimaat en milieu dan denken we vaak aan

lucht- en waterkwaliteit, afvalverwerking, energie en mobiliteit.

Van even groot belang is de kwaliteit van de grond waarop we

leven als mens, maar nog niet iedereen is zich al bewust van wat

er onder de grond kan zitten. Vandaag willen in samenwerking

met de OVAM ons ook inzetten om ervoor te zorgen dat

jouw grond gezond is! Een verontreinigde bodem houdt

gezondheidsrisico’s in, voor de mensen die erop wonen, werken

en naar school gaan; voor de gewassen die erin groeien en de

dieren die erin en erop leven. De verontreiniging kan bovendien

het grondwater aantasten en dat bedreigt onze kostbare

watervoorraden.

Wij als gemeente Londerzeel

gaan voor een gezonde

omgeving voor iedereen

die in onze gemeente

woont. Help je mee aan

dit onderzoek? Surf naar

www.degrotegrondvraag.be

voor meer informatie.

KLEUR

DEZE TEKENING

IN EN HANG ZE

ACHTER JE

RAAM!

De ophaalkalender komt eraan!

hou je brievenbus in de gaten

Tijdens de week van 16 december valt de afvalkalender

samen met de afvalkrant in jouw brievenbus. In de

afvalkalender vind je alle belangrijke info over de ophaling

van je huishoudelijk afval. Hou hem dus goed bij!

Geen kalender gekregen? Vanaf donderdag 2 januari

ligt er een exemplaar voor jou klaar in het Administratief

Centrum of in het recyclagepark van onze gemeente.

volg ons op

en recyclageparkwachter

18-24 november 2019

november-december 2019

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS

VERDIENEN RESPECT!

Toon het met een strik rond je afvalzak of -container. Of laat je

kinderen een tekening maken. Hang die achter je raam

of geef ze aan de recyclageparkwachter.

DEEL EEN FOTO VAN JE TEKENING OF STRIK MET #HOUHETNET.

3 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel

#houhetnet


milieu

Geef de rat geen kans

Na het oogsten van mais, bieten, aardappelen… zoeken ratten

een nieuwe schuilplaats en de kans dat ze binnenkomen in

jouw huis, stal, schuur, kippenhok… is dan veel groter. Hou dus

zoveel mogelijk ramen en deuren dicht, maak spelonken toe en

zorg voor een opgeruimd(e) tuin of erf.

Ratten brengen heel wat ziektes over en veroorzaken ook veel

schade aan infrastructuur. Je bent als eigenaar of huurder van

een woning zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van ratten.

De verkoop van rattenvergif mag nog enkel gebeuren door

erkende professionelen. Op www.londerzeel.be/rattenverdelging

vind je een lijst van firma’s die rattenvergif verkopen.

Meer info: download de brochure ‘Rattenbestrijding in

Vlaams-Brabant’ op www.londerzeel.be.

Inzameling landbouwfolie

In december, tijdens de openingsuren van het recyclagepark, kunnen

landbouwers terecht met landbouwfolie, krimpfolie en vliesdoek.

Je betaalt:

••

€ 10,50 als je landbouwfolie brengt met een aanhangwagen

••

€ 21 als je landbouwfolie brengt met een kar

(het tarief wordt bepaald door het transportmiddel, ongeacht de

hoeveelheid). Je kan enkel betalen met Bancontact.

Gelieve alles netjes gescheiden aan te bieden! Deponeer de

bezemschone folie in de speciale container. Krimpfolie stop je in

de 300 literzakken bestemd voor verpakkingsfolie. Vliesdoek en

netjes horen in de container voor groot restafval.

Kerstbomen (zonder pot) worden opgehaald op maandag 6 en

13 januari, samen met het gft-afval.

info

Nieuw oplaadstation voertuigen

Fluvius bouwt tegen 2020 een netwerk uit van 5.000 laadpalen

voor elektrische voertuigen. Daarvan komen er uiteindelijk 4 in

Londerzeel te staan. Na laadpalen in Steenhuffel aan brouwerij

Palm en in Malderen aan de kerk werd ook in Londerzeel op de

parking aan Sportoase De Lijster, Lijsterstraat 1, een laadpaal

geïnstalleerd.

De 4 de en laatste laadpaal van dit project wordt in 2020

voorzien in Londerzeel Sint-Jozef aan GC Gerard Walschap.

Elke laadpaal binnen het project heeft 2 oplaadpunten voor

elektrische wagens (er is geen aansluiting voor elektrische

fietsen) met voorbehouden parkeerplaatsen.

Ook de Gemeente Londerzeel installeerde een laadzuil voor

elektrische wagens, scooters en fietsen aan het Administratief

Centrum. Deze paal heeft één aansluiting voor het elektrisch

opladen van auto’s en één aansluiting voor het elektrisch

opladen van fietsen of scooters, met een voorbehouden

parkeerplaats voor een elektrische wagen.

Bekendmaking beslissing Team MER

bvba De Bock & Schelfhout

In het kader van een aanvraag tot het bekomen van een

planologisch attest door bvba metaalconstructies De Bock &

Schelfhout (Herbodin 7 in Londerzeel) werd door het Team MER

van de Vlaamse overheid beslist dat de opmaak van een plan-

MER niet nodig is.

De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing

van de dienst MER kan je nog tot en met dinsdag 17 december

2019 raadplegen via www.lne.be/mer-dossierdatabank via het

dossiernummer SCRPL19025 of bij de dienst Omgeving van

onze gemeente (enkel na afspraak).

Meer info: omgeving@londerzeel – 052 39 92 65.

Meer info: www.londerzeel.be, mobiliteit@londerzeel.be of

052 39 92 69.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 4 november-december 2019


info

Je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Londerzeel

Kinderen die in het schooljaar 2020-2021 voor de eerste keer naar

een Londerzeelse kleuter- of lagere school gaan, moeten zich online

aanmelden om te kunnen inschrijven.

Kinderen die vandaag al ingeschreven zijn in een Londerzeelse

school, kunnen volgend schooljaar gewoon naar dezelfde school

blijven gaan. Zij moeten zich niet aanmelden, noch opnieuw

inschrijven.

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen, werd de

leerlingencapaciteit beperkt. Dat gaat het best en eerlijkst met

een online aanmeldingssysteem. Dit geldt voor alle Londerzeelse

scholen, zowel gemeentelijke scholen als vrije scholen.

Hoe inschrijven?

In april ontvang je een brief of mail met daarin de school waarin je

je kind kan inschrijven. Je plekje blijft gereserveerd tot 26 mei.

Zijn er na die inschrijvingsperiode (dus na 26 mei 2020) nog vrije

plaatsen in een school? Dan kunnen andere kandidaat-leerlingen

zich toch nog inschrijven hiervoor.

Nog vragen?

Heb je op dit moment een vraag? E-mail naar

onderwijs@londerzeel.be.

Organiseer je een activiteit?

Organiseer je een activiteit buiten Londerzeel en wil je deze

publiceren in UiT in Londerzeel?

Enkel activiteiten die in groot-

Londerzeel plaatsvinden,

worden automatisch getoond op

www.londerzeel.be, stromen door

naar het GIL, het ledinfobord op het

Heldenplein…

Gaat je kind voor de eerste keer naar school? Of wil je van

school veranderen?

Dan moet je:

Stap 1: je kind aanmelden en je voorkeurschool kiezen – wanneer:

van 2 tot 31 maart 2020

Stap 2: je kind inschrijven – wanneer: van 4 tot 26 mei 2020

Voorrangsgroepen (zoals broers en zussen van ingeschreven

kinderen) hoeven niet aan te melden, maar kunnen vooraf

inschrijven.

Hoe aanmelden?

Het aanmelden doe je online via een aparte website die in februari

2020 nog gecommuniceerd wordt via de websites van de scholen,

via www.londerzeel.be, in het gemeentelijk informatieblad (GIL)…

In alle scholen kan je ook terecht bij een medewerker voor vragen

en hulp bij het aanmelden en inschrijven.

Na het aanmelden wijst het systeem de kinderen toe aan een

school in Londerzeel op basis van:

1. de wettelijke verplichtingen omtrent sociale mix en

voorrangsgroepen

2. de school van voorkeur

3. de afstand tussen de school en waar het kind woont

4. toeval

Organiseert jouw vereniging een activiteit die net buiten Londerzeel

plaatsvindt? Bijvoorbeeld: een Londerzeelse Okra-afdeling

organiseert een uitstap naar Oostende met busvervoer vanuit

Londerzeel, twee milieuverenigingen uit Londerzeel en Meise

organiseren een infoavond in Meise…

Geef dan bij het invoeren van de activiteit in www.uitdatabank.be

de correcte locatie in (bijvoorbeeld: Oostende, Meise…). Laat dit

vervolgens weten aan de dienst Communicatie. Deze dienst zorgt

ervoor dat ook deze activiteit getoond wordt via de gemeentelijke

communicatiekanalen. Dit geldt enkel voor verenigingen uit

Londerzeel.

Meer info: communicatie@londerzeel.be - 052 31 97 95.

De Sint deelt marktwaardebonnen uit tijdens de wekelijkse

markt op dinsdag 3 december tussen 9 u. en 12 u.

De kerstman bezoekt de markt op dinsdag 24 december.

De markt op dinsdag 31 december vindt plaats zoals

normaal.

november-december 2019

5 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


info

De Londerzeelse Kadobon

leuk om te geven, nog leuker om te krijgen

Wil je iemand verrassen met een leuk kerstcadeau, maar het

ontbreekt je aan inspiratie? Ben je fan van lokaal winkelen? Dan is

de Londerzeelse Kadobon het ideale geschenk!

Wie de bon krijgt, kan immers zelf een keuze maken uit het

uitgebreid aanbod van meer dan 100 Londerzeelse handelaars.

Een nieuw parfum, een interessant boek, een ontspannend

saunabezoekje, een heerlijke koffie bij de lokale koffiebar, een

moderne haarsnit, een gelaatsverzorging… met de Londerzeelse

Kadobon geef je het allemaal.

En dat is lang niet het enige voordeel. Met de Kadobon steun je de

lokale handelaar en dat is nog goed voor het milieu ook!

Verkooppunten van de Londerzeelse Kadobon:

••

onthaal van het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25

••

Bibliotheek Londerzeel, Molenstraat 5

••

Bibliotheek Malderen, Malderendorp 12

Betalen kan cash of met Bancontact (niet in Bib Malderen).

Of bestel de Kadobon via het e-loket op www.londerzeel.be:

••

als particulier: de Kadobon(s) liggen klaar voor jou aan het

onthaal van het Administratief Centrum na 2 werkdagen

••

als onderneming: na 1 werkweek ligt de bestelling voor jou

klaar aan het onthaal van het Administratief Centrum

Cultuurzaal ‘De Pit’ in Buggenhout

gunstige voorwaarden voor Londerzeelse verenigingen

Sociaal-culturele verenigingen uit Londerzeel kunnen gebruik maken

van de cultuurzaal in Gemeenschapscentrum De Pit in Buggenhout.

Dit is ook in de toekomst nog mogelijk aan dezelfde gunstige

voorwaarden als die voor verenigingen uit Buggenhout zelf. Hetzelfde

geldt bovendien voor therapeutische instellingen gevestigd in

Londerzeel.

De gemeenten Londerzeel en Buggenhout en Sportoase De

Lijster sloten hiertoe nieuwe overeenkomsten af. De initiële

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Buggenhout en

Londerzeel dateerde uit 2005. Deze bepaalde dus dat Buggenhout

de cultuurzaal van GC De Pit ter beschikking stelde voor de

Londerzeelse sociaal-culturele verenigingen en therapeutische

instellingen en dit aan dezelfde voorwaarden als voor verenigingen

uit Buggenhout. In ruil konden de inwoners uit Buggenhout aan

inwonerstarief zwemmen in het Londerzeelse recreatiebad.

Nu Sportoase het zwembad De Lijster in Londerzeel uitbaat,

moest deze overeenkomst natuurlijk herbekeken worden.

Buggenhout en Sportoase sloten een nieuwe overeenkomst af

waardoor Buggenhoutenaars opnieuw aan inwonerstarief kunnen

zwemmen. Londerzeel sloot vervolgens apart een overeenkomst

met Buggenhout af voor het gebruik van de cultuurzaal. Beide

overeenkomsten worden jaarlijks geëvalueerd.

Het verschil in kosten wordt voor beide gemeenten jaarlijks

berekend en eventueel doorgerekend aan de andere

partnergemeente - een win-winsituatie dus voor beide besturen, voor

de Londerzeelse verenigingen en de inwoners van Buggenhout.

Meer info: www.buggenhout.be/theaterzaal, sport@londerzeel.be

of 052 31 94 66.

Bij de deelnemende handelaars kan je de Kadobonnen niet aankopen.

Meer info: www.londerzeel.be/londerzeelsekadobon,

economie@londerzeel.be of 052 31 50 63

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 6

november-december 2019


veiligheid

Rookmelders verplicht!

Vanaf woensdag 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in

Vlaanderen om elke verdieping van je woning te voorzien van

minstens één rookmelder. Woningbranden in België eisen enorm

veel slachtoffers. Naast het vermijden van brandrisico’s in en

om de woning is het belangrijk om te investeren in voldoende

rookmelders. Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts

brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te

worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een

brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

Heb jij al rookmelders hangen? Voldoende rookmelders en een

afgesproken vluchtplan redden levens!

Belangrijk is om alle kamers te voorzien van een rookmelder, met

als uitzondering de keuken, de badkamer en de garage. Maar hier

is uiteraard ook een risico op brand, dus plaats een rookmelder

in de nabijheid van deze ruimtes.

Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een

levensduur van tien jaar.

In grotere woningen kan je best kiezen voor gekoppelde

rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoorbaar is.

Rookmelders en een geoefend vluchtplan zorgen ervoor dat jij

en je gezin tijdig de woning kunnen verlaten in geval van brand.

Bespreek met heel de familie wie er bij brand wat gaat doen (wie

neemt de kinderen mee, waar hangt de sleutel, langs welke weg

kan je naar buiten…).

Wist-je-datjes over rookmelders:

••

zoek op de verpakking naar de labels CE en EN 14604

••

kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met

een levensduur van 10 jaar

••

plaats in elke kamer een rookmelder

••

in de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op

vals alarm. Voorzie daarom een rookmelder in de omgeving

van deze plaatsen.

••

installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de

fabrikant

••

test je rookmelders één keer per maand door op de testknop

te drukken

••

hou je rookmelders stofvrij

••

vervang je rookmelders om de 10 jaar

Sneeuw- en ijzel bestrijden

we rekenen ook op jou!

Tijdens de wintermaanden zorgen sneeuw en ijzel vaak voor

gladde wegen. De gemeentelijke medewerkers en het nodige

materiaal staan klaar om sneeuw en ijzel te bestrijden zodat je je

zo veilig mogelijk kunt verplaatsen.

Wegen en fietspaden

Het strooien gebeurt zo snel mogelijk, maar niet elke straat kan even

snel aan de beurt komen. De gemeente kiest ervoor om eerst de

hoofdwegen en gevaarlijke punten (bruggen, bepaalde kruispunten…)

en daarna de secundaire wegen aan te pakken. Ook de fietspaden

worden bestrooid en geruimd. Indien de weersomstandigheden

extreem zijn en we extra hulp willen inschakelen, kunnen we altijd

beroep doen op landbouwers via AGRO.

Het strooischema kan je lezen op

www.londerzeel.be/sneeuw-en-ijzelbestrijding.

Voetpaden

Je bent verplicht de stoep voor je huis vrij te maken van ijzel en

sneeuw. In een appartementsgebouw moet de bewoner die woont

op de begane grond de stoep ijsvrij houden. Is het gelijkvloerse

appartement onbewoond, dan moet de bewoner van het

appartement erboven de sneeuw en ijzel ruimen.

Enkele tips:

••

strooien zonder eerst de sneeuw te ruimen, heeft geen zin

••

ruimen doe je het best met een sneeuwschop of met een harde

borstel of vloertrekker

••

bij aangevroren sneeuw- en ijslagen gebruik je een schop

••

gooi de sneeuw of het ijzel niet op de rijweg of op het fietspad.

Maak hoopjes sneeuw op de rand van de stoep en niet in de

goot of bovenop de rioolputjes.

••

strooi zand of zout. Zand is milieuvriendelijker. Het zand doet het

ijs niet verdwijnen, maar maakt de weg begaanbaar. Strooizout

helpt enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt.

Verwijder tijdig de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan

aanvriezen.

••

giet bij vriesweer nooit water op de stoep

••

wacht om je auto te wassen tot het dooit

••

wees ook solidair met je buren als zij niet in staat zijn om zelf

sneeuw te ruimen

••

voetpaden voor en rond gemeentelijke gebouwen worden

sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door medewerkers van de gemeente

november-december 2019

7 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


de Sint komt

agenda in Londerzeel november

Hij komt, Hij komt… de Sint komt

Op zaterdag 30 november is het eindelijk weer zover… de

Sint en zijn Pieten komen aan in Londerzeel en trekken met

een huifkar doorheen de straten van Londerzeel, Steenhuffel,

Malderen en Londerzeel Sint-Jozef.

Programma

De leden van het College van burgemeester en schepenen

verwelkomen de Sint en zijn Pieten in het Administratief Centrum

vóór ze aan hun rondrit beginnen:

••

11.30 u. onthaal aan de kerk van Steenhuffel

••

13 u. onthaal aan de kerk van Malderen

••

14.30 u. onthaal aan de kerk van Londerzeel Sint-Jozef

••

16 u. onthaal aan de kerk van Londerzeel centrum

Geef de Sint en zijn Pieten een warm welkom en kom met je

kind(eren) naar één van deze onthaalpunten.

Alle kinderen krijgen snoepjes. Aansluitend is er een

balletjesworp met extra prijzen van de handelaars.

© Studio Tibo

Mijn naam: ..............................................................................

© Studio Tibo

Mijn naam: ..............................................................................

Kleur een mooie tekening voor de Sint

Neem je kleurpotloden of kleurstiften en doe mee met de

tekenwedstrijd. Kinderen die een mooie tekening afgeven aan

Sinterklaas, kunnen één van de Londerzeelse Kadobonnen

winnen. Op elke locatie worden drie Londerzeelse Kadobonnen

en speelgoed verloot.

De kinderen die een Kadobon en speelgoed hebben gewonnen,

moeten zelf hun prijs in ontvangst nemen.

Kleurplaten kan je downloaden via

www.londerzeel.be/tekeningsint1 of

www.londerzeel.be/tekeningsint2.

Speelgoedinzamelactie

zondag 1 december van 10 u. tot 14 u.

Welzijnsschakel Londerzeel en Gemeente Londerzeel organiseren

ook dit jaar een inzamelactie van speelgoed ‘Ieder kind een

Sint.’ Ouders en kinderen schenken speelgoed; Gemeente Londerzeel

en de Sint zorgen ervoor dat het gepaste speelgoed bij

het juiste kind terechtkomt.

Enkel speelgoed dat nog in goede staat is, is welkom:

• batterij verslindend speelgoed is niet ideaal

• geen pluchen speelgoed; knuffels zijn er in overvloed en om

hygiënische redenen af te raden

• puzzels mogen; maar alleen als ze volledig zijn

Het speelgoed is welkom in het Gildenhuis Londerzeel,

Gildenstraat 21.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 8 november-december 2019


in Londerzeel

agenda november

in Londerzeel

NatuurWERKdag

tijdens Dag van de Natuur

zaterdag 23 november van 9 u. tot 16 u.

Het natuurgebied Marselaer is voor een groot

deel opgaand bos, al dan niet met ondergroei,

maar er komen ook open plekken voor met

hooilandvegetatie of heischraal grasland. Het

heideterreintje langs Marselaerdreef moet

regelmatig beheerd worden om de gewenste

planten- en diersoorten te kunnen behouden,

zoals struikheide, zandblauwtje, buntgras en

vele solitaire zandbijen. Dat vraagt jaarlijks

het maaien en afvoeren van de vegetatie, het

verwijderen van bramen, uitgezaaide berken

en Amerikaanse vogelkers (bospest). We

starten om 9 u. en/of om 13.30 u. langs de

Marselaerdreef (aan taverne Lomast).

Deelnemen is gratis. Organisatie

Natuurpunt Londerzeel. Meer Info:

www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpuntlonderzeel,

052 30 97 28 of

info@natuurpuntlonderzeel.be.

Cursus: Hagen en heggen

zaterdag 23 november van 9.30 u. tot 16.30 u.

Hagen en heggen, een lust voor het oog, een

voedselbron of schuilplaats voor vogels of

een functionele afscheiding van je perceel.

Die haag scheren of heg snoeien, het lijkt

eenvoudiger dan het is.

Tijdens deze cursus worden een aantal

basisregels met betrekking tot het beheer

van hagen en heggen uitgelegd. Wat is nu

het verschil tussen een ‘haag’ en een ‘heg’?

Welke soorten kies je hiervoor en hoe plant

je ze aan? Hoe reageert een plant op snoei?

Waarom is het snoeitijdstip zo belangrijk?

Hoe ga je te werk met een ‘verwilderde’

haag of heg? Na het theoretische gedeelte

bekijken we in de buurt hagen en heggen en

demonstreren we een aantal technieken.

Locatie: Administratief Centrum,

Brusselsestraat 25. Deelname € 75.

Organisatie Regionaal Landschap Brabantse

Kouters i.s.m. Inverde. Meer info:

www.rlgc.be, www.inverde.be of 02 253 43 04.

do 21/11

do 21/11

do 21/11

do 21/11

do 21/11

e.v.

vr 22/11

e.v.

vr 22/11

vr 22/11

vr 22/11

za 23/11

za 23/11

Seniorenfeest

12-17.30 u. 9 de seniorennamiddag met een show met Bobby Prins, Jef

De Smedt (Jan uit Familie), Dennie Damaro, Michel Van den Brande, Torsten,

Willy Will en een verrassingsact. Locatie: JDK HAL, Ambachtstraat 9

(de locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers). Organisatie vzw svgd.

Meer info: www.schlagerfeestlonderzeel.be of

info@schlagerfeestlonderzeel.be.

Volksspelen

14-17 u. 21 verschillende opdrachten. Breng een gezellige namiddag

door met een babbel en een drankje. Natuurlijk zijn er prijzen te winnen.

Iedereen is welkom in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie

Okra Londerzeel Sint-Jozef. Meer info via 052 30 00 73.

Klasconcert saxofoon en koper

19-20.30 u. De leerlingen koper van Brecht Vandenbogaerde en saxofoon

van Sarissa Rombouts treden samen op in lokaal G3 (Studio Toots).

Locatie: De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63. Toegang gratis.

Meer info: 052 30 08 94 of secretariaat@academie.londerzeel.be.

Inleefmoment bis: autisme

20-22.30 u. Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme,

maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak.

Tijdens deze bijeenkomst maken we gebruik van enkele inleefmethoden

om zo dicht mogelijk bij het autistisch voelen te komen. Bij inleefmoment

bis komen andere inleefmethodieken aan bod dan bij het gekende inleefmoment.

Vooraf inschrijven is verplicht. Locatie: GC Gerard Walschap,

Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Vlaamse Vereniging voor Autisme. Toegang

€ 5. Meer info: 0495 94 69 41 of vvalonderzeel@gmail.com.

Theatervoorstelling: Desperado

20-22 u. Een zwartgallige komedie, barstensvol herkenbare dialogen en

onweerstaanbare humor. Lees meer op p. 17.

Dorpsrestaurant De Buurttafel @Den Babbeleir

deuren open 11.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam

gezelschap. Het eten wordt geserveerd om 12 u. Locatie: WZC Herfstvreugde,

Den Babbeleir, Kerkhofstraat 50. Prijs: € 8, sociaal tarief: € 3,

kinderen tot en met 12 jaar: € 1. Meer info:

www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel, zorgloket@londerzeel.be

of 052 30 36 16.

Klasconcert gitaar en groepsmusiceren gitaar

17-21.30 u. De leerlingen van Greetje Van Sanden treden op in de

barstudio. De leerlingen van de 2 de graad + GM 2.4 spelen van 17 tot

18 u. Leerlingen 3.3, 4.1 en 4.2 + GM spelen van 18.30 tot 19.30 u.

Leerlingen 4.3, volwassenen en GM spelen van 20 tot 21.30 u. Locatie:

De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63. Meer info: 052 30 08 94

of secretariaat@academie.londerzeel.be.

Club Rouge - Afterwork

18-03 u. Afterwork ten voordele van Rode Neuzen Dag met enkele

klinkende namen achter de draaitafel: dj Vinny, dj Licious, dj Deve, dj

Puddy... Locatie: zaal 't Centrum, Markt 10. Toegang: voorverkoop € 5,

aan de kassa € 8.

Klasconcert dwarsfluit

19-20.45 u. De leerlingen dwarsfluit en groepsmusiceren van Leen Indigne

en Annelies Heyvaert treden op in lokaal G3 (Studio Toots). Locatie:

De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63. Toegang gratis. Meer info:

http://secretariaat@academie.londerzeel.be of 052 30 08 94.

Dag van de Natuur: natuurWERKdag

9-16 u. Het heideterreintje langs Marselaerdreef moet regelmatig

beheerd worden om de gewenste planten- en diersoorten te kunnen

behouden. Lees meer op deze pagina.

Klasconcert viool

9.30-12.45 u. De leerlingen van Ilse Lamberts treden op in lokaal G3

(Studio Toots). Locatie: De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63.

Toegang gratis. Meer info: http://secretariaat@academie.londerzeel.be of

052 30 08 94.

november-december 2019

9 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel november

za 23/11

za 23/11

za 23/11

23/11

e.v.

zo 24/11

zo 24/11

zo 24/11

zo 24/11

ma 25/11

e.v.

ma 25/11

e.v.

ma 25/11

e.v.

ma 25/11

ma 25/11

Cursus: Hagen en heggen

9.30-16.30 u. Tijdens deze cursus worden een aantal basisregels met betrekking

tot het beheer van hagen en heggen uitgelegd. Lees meer op p. 9.

Klasconcert piano

14-15 u. Leerlingen van de 3 de en 4 de graad piano van Erna Verbist

treden op in lokaal G2 (Quatre Mains). Locatie: De Academie Londerzeel,

Mechelsestraat 63. Toegang gratis. Meer info: 052 30 08 94 of

secretariaat@academie.londerzeel.be.

Schlagerfeest

17-02 u. 9 de Schlagerfeest Londerzeel met 14 topartiesten. Verschillende

foodtrucks en ambishops zijn aanwezig. Locatie: JDK HAL, Ambachtstraat 9.

Organisatie vzw svgd. Tickets en info: www.schlagerfeestlonderzeel.be of

info@schlagerfeestlonderzeel.be.

Volleybalwedstrijden

Locatie: Sportoase De Lijster, Lijsterstraat 1. Organisatie: Jeugdvolleybal

Londerzeel. Meer info: www.jeugdvolley-londerzeel.be/ploegen/kalender.

Biozadenactie: bespreking en tips

10-12 u. De Velt-biozadenactie kent ieder jaar meer succes en ervaren

tuiniers zijn zeker welkom om hun bevindingen te delen. Lees meer op

deze pagina.

Amicalecafé

10.30-18 u. Tijdens deze zondag kan je even bijpraten met een hap(je) en

een drank. Locatie: Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Organisatie

Amicalekoor vzw.

Reisevent

11-18 u. Travelfactory by Valerie Seeldraeyers nodigt je uit voor het Reisevent

editie 2. Programma: 11-12 u.: West-Canada, 12-12.45 u.: Kamchatka,

Siberië en Oost-Rusland, 13-14 u.: Vietnam & Cambodja, 14-15 u.:

Madagaskar, 15-16 u.: Zuid-Afrika, 16-18 u.: wijnproeverij Zuid-Afrikaanse

wijnen. Locatie: Hof van Boeres, Brusselsestraat 29 b. Toegang gratis.

Meer info: www.travelfactory.be. Inschrijven via valerie.s@travel-experts.be.

25 years music of the heart

19-22 u. Jan De Bondt is 25 jaar dirigent bij de Koninklijke Fanfare Sinte-

Cecilia Londerzeel centrum en dit wordt gevierd met een jubileumconcert.

Lees meer op deze pagina.

Open lesweek Dans en Woord

Een hele week lang kan je genieten van toonmomenten door de dans- en

woordklassen in De Academie Londerzeel. Lees meer op deze pagina.

Ontmoetingsmoment voor jongeren geconfronteerd met rouw en verlies

12-13 u. Bestaat er een medicijn tegen verdriet? Verdriet is een normaal

gedrag van normale en evenwichtige mensen die in staat zijn om liefde te

geven en liefde te ontvangen. Locatie: Het Zomerhuis, Mechelsestraat 57.

Organisatie: Gemeente Londerzeel i.s.m. Missing You vzw. Gratis. Meer

info: zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Koffiesalon (ontmoetingsmoment voor personen met kanker, chronische

ziekte...)

13.30-16 u. In een vertrouwelijke sfeer delen we ervaringen, leren we van

elkaar en steunen we elkaar. Locatie: Het Zomerhuis, Mechelsestraat 57.

Organisatie: Gemeente Londerzeel i.s.m. Kom op tegen Kanker en Con-

Tempo vzw. Gratis. Meer info: zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Klasconcert piano en zang

19-20.30 u. De leerlingen piano van Lieselotte Cortoos en zang van

Aleksandar Dimitrijevic treden samen op in de barstudio (Molière Volière).

Locatie: De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63. Toegang gratis.

Meer info: 052 30 08 94 of secretariaat@academie.londerzeel.be.

Opleiding AED

19-22 u. Leren reanimeren met een Automatisch Externe Defibrillator.

Lees meer op p. 21.

Praatcafé dementie

di 26/11 20 u. Een Praatcafé dementie. Lees meer op p. 22.

Biozadenactie

zondag 24 november van 10 u. tot 12 u.

De Velt-biozadenactie kent ieder jaar meer

succes dankzij de verbeterde kwaliteit,

het ruim aanbod en het ledenvoordeel. De

ervaringen met de verschillende groentezaden

van Velt worden besproken onder begeleiding

van Frans De Smedt. Andere ervaren tuiniers

zijn zeker welkom om hun bevindingen te

delen. Zo kan iedere deelnemer met meer

kennis van zaken zijn zadenlijst invullen,

een ander ras of een andere soort groente

uitproberen.

Locatie: GC Gerard Walschap.

Deelname € 7, Velt-leden betalen € 5.

Meer info of een plaatsje reserveren:

veltneerbrabant@gmail.com.

25 years music of the heart

zondag 24 november van 19 u. tot 22 u.

Jan De Bondt zwaait al 25 jaar gepassioneerd

‘met het stokje’ bij de Koninklijke Fanfare

Sinte-Cecilia Londerzeel centrum. Geniet

mee van zijn jubileumconcert in de Sint-

Kristoffelkerk in Londerzeel centrum!

Organisatie: Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia

Londerzeel centrum vzw. Toegang: kaarten in

voorverkoop: € 5, aan de kassa € 10.

Open lessen Dans & Woord

vanaf maandag 25 november

Een hele week lang kan je

genieten van toonmomenten

door de dans- en woordklassen

in De Academie Londerzeel. Het

volledige programma lees je op

http://academie.londerzeel.be.

Locatie: De Academie Londerzeel.

Je kan gratis deelnemen. Meer info:

http://academie.londerzeel.be, 052 30 08 94

of secretariaat@academie.londerzeel.be.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 10

november-december 2019


agenda in Londerzeel november

Trias en Koen Dewulf

zaterdag 30 november van 18 u. tot 22 u.

Trias verbindt wereldwijd gelijkgestemde boeren

en ondernemers die onderling samenwerken

om hun dromen waar te maken. Reeds

vele jaren is er een samenwerking tussen

Landelijke Gilde en de boeren uit Middenen

Zuid-Amerika. In dit jubileumjaar van

Landelijke Gilde Londerzeel wordt een activiteit

georganiseerd om deze werking te steunen.

Het programma:

18 u.: workshop met 3 producten uit El

Salvador (koffie, chocolade en quinoa)

18.30 u.: toelichting over de werking van Trias

18.45 u.: show cooking

19 u.: aan tafel

20 u.: optreden van Koen Dewulf en de

anderen

De opbrengst van deze avond gaat naar

de werking van Trias. Je betaalt € 20 voor

de volledige avond of € 12 als je enkel het

optreden bijwoont.

Locatie: Gildenhuis Londerzeel,

Gildenstraat 21. Organisatie Landelijke

Gilde Londerzeel. Reserveren verplicht

via piet.vandyck@proximus.be.

Open lessen Dans

zaterdag 2 en 7 december

donderdag 5 december

Tijdens deze dagen zijn er open

lessen Dans in de Academie

Londerzeel. Het volledige

programma lees je op

http://academie.londerzeel.be.

Locatie: De Academie Londerzeel.

Je kan gratis deelnemen. Meer info:

http://academie.londerzeel.be, 052 30 08 04

of secretariaat@academie.londerzeel.be.

di 26/11

e.v.

di 26/11

di 26/11

wo 27/11

wo 27/11

do 28/11

do 28/11

do 28/11

e.v.

do 28/11

vr 29/11

e.v.

Blijven bewegen Steenhuffel

13.30-14.30 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met

anderen meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen en wordt

gegeven door een kinesist, een Tai Chi-leerkracht, een beweegcoach en

een sofroloog. Locatie: Ter Huffel, vzw Levedale, J. Van Doorslaerstraat

48. Organisatie: Gemeente Londerzeel. Prijs: € 2/les. Inschrijven via:

www.londerzeel.be/blijven-bewegen-inschrijving. Meer info:

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Bloemschikken

13.30-16 u. en 19.30-22 u. Een bloemstukje maken. Locatie: GC Gerard

Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Femma Londerzeel. Meer

info: sarensgreta@gmail.com of www.femma.be/nl/groep/londerzeel.

Klasconcert gitaar

18-20 u. De leerlingen van Daniel Dekens treden op in de barstudio

(Molière Volière). Locatie: De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63.

Toegang gratis. Meer info: 052 30 08 94 of

secretariaat@academie.londerzeel.be.

De voorleesbus

14-15.30 u. Kom genieten van verhaaltjes over postbodes, brieven en

geheimzinnige boodschappen in de voorleesbus. Na het voorlezen kan je

knutselen met als thema ‘de post.’ Opstappen kan elke laatste woensdag

van de maand. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Locatie: Bib Londerzeel,

Molenstraat 5. Toegang gratis. Meer info: https://londerzeel.bibliotheek.be,

052 30 13 73 of bibliotheek@londerzeel.be.

Klasconcert piano

15-16 u. De leerlingen van Marleen Quix treden op in lokaal G2 (Quatre

Mains). Locatie: De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63. Toegang

gratis. Meer info: 052 30 08 94 of secretariaat@academie.londerzeel.be.

Uitstap: opnames Blokken

10-18 u. Met de bus naar Vilvoorde (ieder neemt zijn eigen vervoersbewijs).

Eerst eten we samen (prijs € 18) en dan wonen we de opnames

van Blokken bij. Het vertrekuur wordt later meegedeeld. Locatie:

treinstation Londerzeel, Klein Holland 2. Organisatie Okra Londerzeel

Sint-Kristoffel. Meer info: 052 30 11 24.

Workshop: kerstengel of prinses

13-17 u. Kom en doe mee, de sfeer is altijd aangenaam. Iedereen neemt

zijn/haar afgewerkt stuk mee naar huis. Locatie: GC Gerard Walschap,

Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Okra Londerzeel Sint-Jozef. Deelname

€ 19 (benodigdheden inbegrepen). Niet-leden betalen € 3 extra op de

totaalprijs. Meer info: nellyhuyghe@telenet.be.

Blijven bewegen Londerzeel Sint-Jozef

14-15 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met anderen

meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven

door een kinesist, een Tai Chi-leerkracht, een beweegcoach en een sofroloog.

Locatie: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie:

Gemeente Londerzeel. Prijs: € 2/les. Inschrijven via

www.londerzeel.be/blijven-bewegen-inschrijving. Meer info:

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Het rusthuis brengt niet altijd rust. Wat als je ouders niet willen...

20-22 u. We wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Soms is de zorg

echter te zwaar en moet er uitgekeken worden naar een waardig alternatief.

Lees meer op p. 21.

Blijven bewegen Malderen

9.30-10.30 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met

anderen meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen en wordt

gegeven door een kinesist, een Tai Chi-leerkracht, een beweegcoach en

een sofroloog. Locatie: Sporthal Verma, Opdorpstraat 2. Organisatie

Gemeente Londerzeel. Prijs: € 2/les. Inschrijven via

www.londerzeel.be/blijven-bewegen-inschrijving. Meer info:

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

november-december 2019

11 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel november-december

vr 29/11

e.v.

vr 29/11

za 30/11

za 30/11

za 30/11

zo 01/12

za 30/11

zo 01/12

ma 02/12

e.v.

ma 02/12

e.v.

di 03/12

di 03/12

vr 06/12

vr 06/12

za 07/12

Blijven bewegen Londerzeel centrum

10-11 u. Ben je ouder dan 70 jaar en heb je zin om samen met anderen

meer te bewegen? De reeks bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven door

een kinesist, een Tai Chi-leerkracht, een beweegcoach en een sofroloog.

Locatie: WZC Herfstvreugde, Den Babbeleir, Kerkhofstraat 50. Organisatie

Gemeente Londerzeel. Prijs: € 2/les. Inschrijven via

www.londerzeel.be/blijven-bewegen-inschrijving. Meer info:

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Holebi-filmfestival: Una Mujer Fantástica

20-23 u. Een krachtig en gevoelig drama dat onder meer bekroond werd

met de Oscar voor beste buitenlandse film en met de Gouden Beer. Lees

meer op p. 17.

Klasconcert groepsmusiceren strijkers en hobo/blokfluit

10.30-12 u. De leerlingen van Ilse Lamberts, Jan Bontinck en Elisabeth

Schollaert treden samen op in de zaal Grand Ecart. Locatie: De Academie

Londerzeel, Mechelsestraat 63. Toegang gratis. Meer info: 052 30 08 94

of secretariaat@academie.londerzeel.be.

Aankomst Sinterklaas

11.30-16.15 u. De Sint en zijn Pieten komen ook dit jaar naar Londerzeel

en trekken door de straten. Lees meer op p. 8.

Spaghettislag

17-22 u. Spaghettislag @Smash. Locatie: TC Smash, Holle Eikstraat 2.

11.30-15 u.

Concert: Trias met Koen Dewulf

18-22 u. In dit jubileumjaar van Landelijke Gilde Londerzeel wordt een

activiteit georganiseerd om de werking van Trias te steunen. Lees meer

op p. 11.

Hotel Hongarije

14.30-21 u. Curieus neemt je mee naar Hongarije. Lees meer op deze

pagina.

Open lessen dans

Er zijn open lessen Dans in De Academie Londerzeel. Lees meer op p. 11.

Bloedinzameling

17.30-21 u. Elke gezonde persoon vanaf 18 jaar kan zich aanmelden

om bloed te geven. Vergeet je identiteitskaart niet. Locatie: Feestzaal

Flandria, Steenhuffeldorp 54. Organisatie Rode Kruis Vlaanderen i.s.m.

Vriendenkring ‘Bloedgevers Steenhuffel.’ Meer info: www.rodekruis.be,

bloed@rodekruis.be, 0800 77 70 00 of www.bloedgevendoetleven.be.

Sintactie: marktwaardebonnen tijdens de wekelijkse markt

9-12 u. De Sint deelt marktwaardebonnen uit aan de marktbezoekers.

Babbeltafel

13.30-15.30 u. Anderstaligen en Nederlandstaligen komen

samen om in een gezellige sfeer de Nederlandse taal te oefenen.

Vandaag komen de studenten van de Erasmushogeschool Brussel,

studierichting Verpleegkunde, ons informeren over gezonde

voeding. Locatie: Bib Londerzeel, Molenstraat 5. Organisatie

Gemeente Londerzeel. Deelname gratis. Meer info:

www.londerzeel.be/babbeltafel of 052 30 36 16.

Theatervoorstelling: Almost, Maine

20-22.30 u. In ‘Almost, Maine’ laten de inwoners van Maine een avond in

hun hart kijken. Ze ontmoeten elkaar, sommigen voor het eerst, anderen

kennen elkaar al langer. Lees meer op p. 17.

Avondconcert met The Daisy Crookeds

20.30-23 u. The Daisy Crookeds brengen een mix van eigen nummers,

traditionals en eigenzinnig geïnterpreteerde covers. Lees meer op deze

pagina.

Knutselworkshop in het thema Kerstmis

10-11.30 u. en van 14-16.30 u. Elk kind gaat met meerdere knutselwerkjes

naar huis. Lees meer op p. 13.

Hotel Hongarije

zondag 1 december van 14.30 u. tot 21 u.

Curieus neemt je één dag mee naar Hongarije:

reiservaringen, foto’s, muziek, hapjes en

tapjes om van te smullen. Wil jij je kennis

en ervaringen over Hongarije delen? Laat het

weten via londerzeelcurieus@gmail.com.

Locatie: Den Hof, Steenhuffelstraat 8.

Organisatie Curieus Londerzeel.

Toegang is gratis. Meer info:

londerzeelcurieus@gmail.com.

The Daisy Crookeds

vrijdag 6 december van 20.30 u. tot 23 u.

The Daisy Crookeds, drie close harmony

zingende dames krijgen instrumentale backup

van een typische bluegrassformatie.

Het recept bestaat uit een mix van eigen

nummers, traditionals en eigenzinnig

geïnterpreteerde covers met één centraal

thema: het gezellig (volledig) akoestisch

brengen van liedjes over de dood, het

bijhorende verdriet, miserie, overspel...

Locatie: Bistro Leireken, Brouwerijstraat 29.

Organisatie vzw Leireken. Toegang: aan de

kassa betaal je € 14, leden betalen € 12;

in voorverkoop: € 12 (niet-leden) en € 10

(leden). Meer info: via www.leireken.be of

mark@leireken.be.

Kerstmarkt Steenhuffel

zaterdag 21 en zondag 22 december

Op de speelplaats van kleuterschool De

Huffeltjes, Schoolstraat 2. De toegang is gratis.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 12

november-december 2019


agenda in Londerzeel december

Knutselworkshop Kerstmis

zaterdag 7 december

• 10 u. tot 11.30 u.: geniet van qualitytime

met je kind of kleinkind en maak samen

een sneeuwmannetje, kerstster, engeltje,

kerstboom, slingers…

• 14 u. tot 16.30 u.: voor lagere

schoolkinderen, bijgestaan door een

vrijwilliger van de gezinsbond.

Elk kind gaat met meerdere knutselwerkjes

naar huis. We werken met een

doorschuifsysteem.

Alle knutselmaterialen en een drankje zijn

inbegrepen. Breng een kartonnen doos mee,

zodat je makkelijk de knutselwerkjes mee naar

huis kan nemen.

Kostprijs: € 5 voor leden en € 8 voor

niet-leden. Inschrijven: leden vanaf

maandag 18 november en niet-leden vanaf

maandag 25 november via 052 30 03 77

of gezinsbond-londerzeel@hotmail.com.

Inschrijven doe je vóór zondag 1 december.

Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat

21. Organisatie Gezinsbond Londerzeel.

Meer info: https://londerzeel.gezinsbond.be.

De agenda wordt samengesteld met

gegevens uit de UiTdatabank. Geef je

eigen activiteiten en evenementen in op

www.UiTdatabank.be. Activiteiten voor het

GIL van januari tot midden februari 2020

met bedeling vanaf maandag 30 december

door bpost moeten ingegeven zijn uiterlijk

woensdag 29 november 2019.

Surf ook naar www.londerzeel.be/gil voor

de verschijningsdata van het GIL en

de deadlines voor het invoeren in de

UiTdatabank. Schrijf je in op de nieuwsbrief

via www.londerzeel.be/nieuwsbrieven en

ontvang vijf dagen vóór de deadline van het

GIL een herinneringsmail.

Ontdek het vrijetijdsaanbod van Londerzeel

op www.UiTinLonderzeel.be.

za 07/12

e.v.

za 07/12

za 07/12

za 07/12

za 07/12

zo 08/12

ma 09/12

ma 09/12

di 10/12

di 10/12

wo 11/12

e.v.

do 12/12

Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel

9-11.45 u. De Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel helpt je

verder bij stamboomonderzoek en bij je zoektocht naar de geschiedenis

van de gemeente Londerzeel. Meer info: johan.deschouwer@hotmail.com,

fons.m@scarlet.be of http://ghklonderzeel.be/site. Locatie: Bib Londerzeel,

Molenstraat 5, elke 1 ste en 3 de zaterdag van de maand.

Italiaans restaurant

11.30-14 u. en van 17.30-21 u. Locatie: Kantine SK Londerzeel, Brusselsestraat

149. Reserveren is mogelijk via www.lwdlonderzeel.be of

lwdlonderzeel@gmail.com. Organisatie LWD. Prijs: € 15.

Meer info: http://lwdlonderzeel.be.

CoderDojo @LonderLab

14-17 u. Kinderen vanaf 12 jaar, jongeren én volwassenen krijgen door

vrijwilligers begeleiding op maat bij het leren programmeren en ontdekken

de geheimen van hedendaagse elektronica en robotica. Locatie: Bib

Londerzeel, Molenstraat 5. Meer info: www.londerlab.be, 052 30 13 73

of bibliotheek@londerzeel.be.

Salsa-avond met voorstelling groepsreis Cuba 2020

18.30-23.59 u. Zin in een gezellige salsa-avond en is de bestemming

Cuba iets voor jou? Reisburo Walter & Co organiseert een reisbeurs met

Salsamobil. We zetten onze begeleide groepsreis Cuba 2020 in de kijker

en maken er een zuiders en zwoel feestje van. Locatie: Hof van Boeres,

Brusselsestraat 29 b. Organisatie Selectair Reisburo Walter & Co. Toegang

gratis. Meer info: https://selectairwalterenco.be of

walter@walterenco.be.

Versieren kerstboom Londerzeel Sint-Jozef

19 u. Versieren van de kerstboom en een gezellig samenzijn met sponsors

en verenigingen, georganiseerd door het jaarmarktcomité van Londerzeel

Sint-Jozef. Locatie: aan de Sint-Jozefkerk in Londerzeel Sint-Jozef.

Vakantiebeurs reisburo Walter & Co

10-19 u. Ook dit jaar maken we plannen... dromen we weg... creëren we

tal van mooie herinneringen en nemen we je mee in de beleving van jouw

volgende vakantie. Locatie: Hof van Boeres, Brusselsestraat 27.

Dorpsrestaurant De Buurttafel @Ter Huffel Steenhuffel

deuren open 11.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam

gezelschap. Het eten wordt geserveerd om 12 u. Locatie: Ter Huffel - vzw

Levedale, J. Van Doorslaerstraat 48. Prijs: € 8, sociaal tarief: € 3, kinderen

tot en met 12 jaar: € 1. Meer info:

www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel, zorgloket@londerzeel.be

of 052 30 36 16.

Kookles: feestmenu

13.30-16 u. en 19.30-22 u. Tijdens deze les wordt een kookdemonstratie

gegeven van enkele gerechten. Nadien mogen we allemaal proeven.

Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Organisatie Femma

Londerzeel. Meer info: anneke.doms@gmail.com.

Crea-atelier

19.30-22 u. Breng je eigen materiaal en je nieuwe creatieve ideeën mee

naar deze workshop en kom gezellig meedoen. Breng je eigen drinkbeker

mee, wij zorgen voor koffie of thee met iets lekkers. Locatie: GC Gerard

Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Femma Londerzeel. Meer

info: femmalonderzeel@gmail.com.

De geschiedenis van de kus

20 u. Een steelse blik op de geschiedenis van de liefde en het huwelijk.

Lees meer op p. 14.

19 de Winterpetanque

14-17 u. De 4 beste resultaten tellen. Locatie: taverne Gertrude, J. Van

Doorslaerstraat 34. Organisatie Tennisclub Gertrude. Gratis. Meer info:

052 30 01 72.

Dorpsrestaurant De Buurttafel @GC Gerard Walschap

deuren open 11.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam

gezelschap. Het eten wordt geserveerd om 12 u. Locatie: GC Gerard Walschap,

Sint-Jozefstraat 44. Prijs: € 8, sociaal tarief: € 3, kinderen tot en

met 12 jaar: € 1. Meer info:

www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel, zorgloket@londerzeel.be

of 052 30 36 16.

november-december 2019

13 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel december

Praatcafé dementie

do 12/12 20 u. Een Praatcafé dementie. Lees meer op p. 22.

Workshop: Cocktails maken

do 12/12 19.30-22 u. Tijdens deze workshop worden verschillende cocktails

gemaakt, daarna mogen we proeven. Locatie: café ‘t Centrum, Markt.

Organisatie Femma Londerzeel. Meer info: femmalonderzeel@gmail.com.

8 ste grote Sinterklaaskwis

vr 13/12 vanaf 19.30 u. Locatie: Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat 22. Deelname

€ 15. Meer info: Sven.de.bont@skynet.be.

Klasconcert gitaar

vr 13/12 20-21 u. Een toonmoment gitaar door hogeschool- en universiteitsstudenten

in de barstudio (Molière Volière). Locatie: De Academie Londerzeel,

Mechelsestraat 63. Toegang gratis. Organisatie: De Academie Londerzeel.

Meer info: 052 30 08 94 of secretariaat@academie.londerzeel.be.

1840 Money Run

za 14/12 9-21 u. Iedereen is welkom om één of meer rondjes van 400 m te stappen

of te lopen. Lees meer op deze pagina.

Uitstap naar de Kerstmarkt in Mechelen

za 14/12 10-18 u. We gaan met de bus naar de kerstmarkt in Mechelen. Het juiste

vertrekuur wordt nog meegedeeld. Locatie: treinstation Londerzeel, Klein

Holland 2. Organisatie Okra Londerzeel Sint-Kristoffel. Meer info:

052 30 11 24.

Klasconcert groepsmusiceren gitaar

za 14/12 10-12 u. De leerlingen groepsmusiceren van Daniel Dekens treden op in

zaal Grand Ecart. Locatie: De Academie Londerzeel, Mechelsestraat 63.

Organisatie De Academie Londerzeel. Toegang gratis. Meer info:

052 30 08 94 of secretariaat@academie.londerzeel.be.

10 de kaartavond

za 14/12

e.v.

zo 15/12

di 17/12

di 17/12

di 17/12

wo 18/12

20-22.30 u. Volgens het voorbeeld van KWB. 2 prijzen per tafel. Locatie:

taverne Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34. Deelname € 5. Meer info:

052 30 01 72.

Winterwandeling met workshop

14.15-18 u. Een stevige winterwandeling naar Ursene. Katrien van LocalSocial

verwelkomt je met verse seizoenssoep en geeft een workshop

over het inmaken van vergeten groenten. Geen zin in kookpotten? Dan

breng je een bezoekje aan de boerderij. Om 17 u. vertrek je opgewarmd

(en met groentebokaal) terug naar Den Hof. Inschrijven kan tot 01/12.

Deelname € 8. Vertrek om 14.15 u. in Den Hof, Steenhuffelstraat 8,

Malderen. Organisatie Curieus Londerzeel. Meer info:

londerzeelcurieus@gmail.com.

Dorpsrestaurant De Buurttafel @Gildenhuis Malderen

deuren open 11.30 u. Een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam gezelschap.

Het eten wordt geserveerd om 12 u. Locatie: Gildenhuis Malderen,

Kloosterstraat 22. Prijs: € 8, sociaal tarief: € 3, kinderen tot en met

12 jaar: € 1. Meer info: www.londerzeel.be/dorpsrestaurant-de-buurttafel,

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Bloemschikken

13.30-16 u. Tijdens deze workshop maken we een bloemstukje. Locatie:

GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Femma Londerzeel.

Meer info: sarensgreta@gmail.com.

Bloedinzameling

18-20.30 u. Elke gezonde persoon vanaf 18 jaar kan zich aanmelden om

bloed te geven. Vergeet jouw identiteitskaart niet. Locatie: GC Gerard Walschap,

Sint-Jozefstraat 44. Organisatie Rode Kruis Kapelle-op-den-Bos en

Londerzeel. Meer info: www.rodekruis.be of bloed@rodekruis.be of

0800 77 70 00.

Lasercutten @LonderLab

14-17 u. Met een laser cutter kan je ontwerpen die je met gratis software

maakt uitsnijden uit diverse materialen zoals hout, papier, sommige harde

en zachte kunststoffen, textielsoorten… In de meeste van deze materialen

kan je ook tekeningen of zelfs foto’s graveren. Kinderen jonger dan 12 jaar

komen bij voorkeur met een begeleider. Alle LonderWonderen vind je op

www.londerlab.be en Instagram. Locatie: Bib Londerzeel, Molenstraat 5.

Meer info: 052 30 13 73 of bibliotheek@londerzeel.be.

De geschiedenis van de kus

dinsdag 10 december om 20 u.

Een steelse blik op de geschiedenis van

de liefde en het huwelijk. Van Plato tot

Plutarchus, huwelijken en echtscheidingen,

het vangen van olifanten in de woestijn,

kinderboerderijen, vondelingenschuiven,

beroemde weeskindjes en vreemde tradities.

Ilse Landuyt studeerde Politieke en sociale

geschiedenis van de westerse wereld en

Romaanse filologie. Met veel beeldmateriaal

en anekdotes vertelt ze over de geschiedenis

zoals je het op school nooit gehoord hebt.

Locatie: Gildenhuis Malderen,

Kloosterstraat 22. Organisatie

Davidsfonds Malderen. Toegang: nietleden

betalen € 5, leden € 4. Meer info:

segers.vancampenhout@telenet.be.

1840 Money Run

zaterdag 14 december van 9 u. tot 21 u.

Loop of stap één of meerdere rondes van

400 m. en doe een duit in het zakje.

Streefdoel is het verbeteren van het behaalde

resultaat van vorig jaar: 7.085 rondjes of

2.834 km! In de après-skibar wordt gezorgd

voor de nodige ambiance. We maken er een

feestdag van!

De opbrengsten gaan rechtstreeks

naar Levedale vzw, een lokaal woon- en

begeleidingscentrum voor volwassenen met

een (verstandelijke) beperking.

Locatie: Fitality Club, Blauwenhoek 78.

Meer info: londerzeel@fitality.be.

@JeugddienstLonderzeel

@biblonderzeel

Het icoontje Vlieg wordt

gebruikt voor het aanbod voor

kinderen jonger dan 12 jaar.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 14

november-december 2019


agenda in Londerzeel december

Kerstmarkt Londerzeel

vrijdag 20 december van 18 u. tot 23 u.

De Londerzeelse kerstmarkt is niet

te vergelijken met een kerstmarkt in

Duitsland, maar moet zeker niet onderdoen

qua gezelligheid! Flaneer langsheen de

verschillende kraampjes, laat je inspireren

voor je kerstinkopen en steun de lokale

verenigingen door het consumeren van een

hapje en drankje.

Locatie: Kerkstraat, Markt en

Brusselsestraat. Een organisatie van

Ondernemers Groep Londerzeel vzw (OGL).

Meer info: kerstmarktlonderzeel@gmail.com.

Winterhappening VOC

zondag 22 december van 13.30 u. tot 19 u.

De winter is voor veel wilde dieren een

moeilijke periode om aan voedsel te geraken.

Wil je de dieren helpen? Kom dan zeker

langs. We bieden jou de kans om degelijke

wintervoeding, voederplanken en nestkastjes

aan te kopen. In een gezellige wintersfeer kan

je rond de tuinhaard genieten van een lekkere

pannenkoek, een borrel, een warme glühwein,

chocomelk of neem deel aan de rondleiding.

Locatie: Vogelopvangcentrum Malderen vzw,

Boeksheide 51. De toegang is gratis. Meer

info: www.vogelopvangcentrum-malderen.be,

052 33 64 10 of voc.malderen@gmail.com.

Bibmobiel

maandag 30 december

Ben je minder of niet goed mobiel? Ben

je langdurig ziek? Doe dan beroep op een

vrijwillig medewerker van de Bib die bij jou aan

huis komt.

Meer info via bibliotheek@londerzeel.be of

052 30 13 73.

Luisterconcert

wo 18/12 14.30-15.15 u. Minder jonge leerlingen van De Academie Londerzeel zorgen

voor een zilveren editie van de luisterconcerten. Lees meer op p. 22.

Babbeltafel

wo 18/12 19.30-21 u. Tijdens de babbeltafel komen anderstaligen en

Nederlandstaligen samen om in een gezellige sfeer de Nederlandse taal

te oefenen. Vandaag vertellen de studenten van de Erasmushogeschool

Brussel ons meer over positief opvoeden. Locatie: Bib Londerzeel,

Molenstraat 5. Organisatie: Gemeente Londerzeel. Deelname gratis.

Meer info: 052 30 36 16.

Kerstfeest met Okra Malderen

do 19/12 12-18.30 u. Het kerstfeest start om 13 u. Om 12 u. is er een

eucharistieviering of gebedsdienst. Kerstmenu (betalend) - gezellig

samenzijn - kaarten - tombola. Locatie: Gildenhuis Malderen,

Kloosterstraat 22. Organisatie: Okra Malderen. Meer info: 052 30 28 68

(Hilda Van Campenhout).

Warmste Week After Work Apero powered by Cornet

do 19/12 16 u. Cornet is dit jaar exclusief bierpartner van de Warmste Week. Dit

populair StuBru-initiatief vindt in Kortrijk plaats, maar de brouwerij wil

ook in de eigen regio een evenement voor het goede doel organiseren.

De medewerkers van de brouwerij organiseren op de binnenkoer een

Warmste Week After Work Apero. Iedereen is welkom om samen te

genieten van een lekker biertje, een lekker hapje en fijne muziek van

onze gast-dj. De toegang is gratis en de opbrengst gaat integraal naar

het goede doel. Wil je de brouwerij bezoeken, dan leiden we je graag

rond. Locatie: Brouwerij De Hoorn, Steenhuffeldorp 1. Organisatie

Brouwerij Palm. Meer info: 052 31 74 76.

Kerstmarkt Londerzeel centrum

vr 20/12 18-23 u. Bezoek de kerstmarkt in het centrum van Londerzeel. Lees

meer op deze pagina.

Kerstfeest

vr 20/12 18-22 u. Gezellig samenzijn rond het kerstgebeuren. Locatie: Gildenhuis

Londerzeel, Gildenstraat 21. Organisatie Femma Londerzeel. Meer info:

www.femma.be/nl/groep/londerzeel.

Filmvoorstelling: Queen of hearts

vr 20/12 20-23 u. Een gewaagde en expliciete film in een moeras van seks en

macht. Lees meer op p. 17.

Rond de kerststal: jaarlijkse kerstmarkt in Steenhuffel

za 21/12 e.v. Kom naar de gezellige kerstmarkt in Steenhuffel. Lees meer op p. 12.

Kerstconcert piano

za 21/12 10.30-11.30 u. Een pianoconcert om je in kerststemming te brengen,

gebracht door de leerlingen van Viginie Delannoy en Bieke Galleyn

in de barstudio (Molière Volière). Locatie: De Academie Londerzeel,

Mechelsestraat 63. Organisatie De Academie Londerzeel. Toegang

gratis. Meer info: 052 30 08 94 of secretariaat@academie.londerzeel.be.

Klasconcert piano

za 21/12 11-12 u. Een kerstconcert piano door de leerlingen van de 2 de graad

van Erna Verbist. In lokaal G2 (Quatre Mains). Locatie: De Academie

Londerzeel, Mechelsestraat 63. Organisatie De Academie Londerzeel.

Toegang gratis. Meer info: 052 30 08 94 of

secretariaat@academie.londerzeel.be.

Winterhappening 2019

zo 22/12 13.30-19 u. Ga langs in het Vogelopvangcentrum Malderen. Lees meer

op deze pagina.

Kerstactie: marktwaardebonnen tijdens de wekelijkse markt

di 24/12 9-12 u. De kerstman deelt marktwaardebonnen uit aan de

marktbezoekers.

november-december 2019

15 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


agenda in Londerzeel december

do 26/12

di 26/12

vr 03/01

za 04/01

zo 05/01

za 04/01

Familienamiddag: Mister Boullart met zijn show Het lachkanon

15-16.45 u. Mister Boullart koppelt een feilloze buikspreektechniek aan humoristische

improvisatie naar publiek en actualiteit. Onafgebroken bestookt

een karakterpop de zaal met een vuurwerk van publieksgerichte grappen.

De buikspreekbroers zijn dan ook al 20 jaar een begrip in Vlaanderen èn

Nederland. Hun cabaret won de Luc Alloo Prijs, was special act op het

Internationaal Humorfestival Houthalen en ze werden gevraagd in talloze tvprogramma's.

Locatie: GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Organisatie

Gezinsbond Londerzeel. Toegang € 5.

Meer info: https://londerzeel.gezinsbond.be, 052 30 03 77 of gezinsbondlonderzeel@hotmail.com.

Bloedinzameling

18-20.30 u. Elke gezonde persoon vanaf 18 jaar kan zich aanmelden om

bloed te geven. Vergeet jouw identiteitskaart niet. Locatie: Gildenhuis

Londerzeel, Gildenstraat 21. Organisatie Rode Kruis Kapelle-op-den-Bos

en Londerzeel. Meer info: www.rodekruis.be, bloed@rodekruis.be of

0800 77 70 00.

Mallywood indoor cup

Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. Enkel bij U7 is het 3 tegen 3.

13 u. Namiddag U12 en U15, avond dames

9 u. Voormiddag U8, namiddag U10 en U11, avond veteranenploegen

9-18 u. Voormiddag U7, namiddag U9 en U13

Locatie: Sporthal Verma, Opdorpstraat 2. Organisatie KFC Malderen.

Toegang gratis. Meer info: 0496 51 94 48 of nathalie.vdbroeck@skynet.be.

3 de verlichte tractorparade

17 u. Mooi versierde en verlichte landbouwtractoren rijden in stoet door

de straten van groot Londerzeel. Lees meer op deze pagina.

Gezocht: coaches voor @LonderLab

LonderLab heeft handen tekort en is op zoek naar

coaches. CoderDojo en lasersnijden zijn enorm

populair. Bib Londerzeel heeft voor hun workshops

op woensdag- en zaterdagnamiddag dan ook een

wachtlijst vol enthousiaste kinderen.

Bij elke vrijwillige coach die zich inschrijft voor

een workshop, kunnen maximaal vier kinderen

deelnemen - op deze manier krijgen de kinderen

een behoorlijke begeleiding op maat.

Om coach te worden volstaat het om je voor één van de workshops in te schrijven

als vrijwilliger en aan te duiden welk(e) traject(en) je wenst te begeleiden. Je kan

uiteraard ook je eigen kinderen begeleiden. We verwachten van jou geen langdurig

of tijdrovend engagement: de meeste coaches ontmoeten we enkel tijdens de

maandelijkse workshops. Je hoeft ook geen expert te zijn: enthousiast meedenken

met de kinderen is vaak belangrijker dan zelf het antwoord te weten.

Schrijf je snel in als coach via www.londerlab.be. Nadien contacteren we je om na

te gaan op welke manier we je kunnen ondersteunen. De eerstvolgende CoderDojo

vindt plaats op zaterdag 7 december en het lasercutten op woensdag 18 december,

telkens van 14 u. tot 17 u.

Verlichte tractorparade

zaterdag 4 januari vanaf 17 u.

De Landelijke

Gilde Londerzeel

organiseert hun

3 de verlichte

tractorparade

met een parcours

doorheen groot

Londerzeel.

Mooi versierde en verlichte landbouwtractoren

rijden deze avond in stoet door de straten van

groot Londerzeel (opgelet, dit jaar wordt het

parcours in de omgekeerde richting gereden).

Het programma:

17 u: samenkomst tractoren op de parking

schuin tegenover Gildenhuis Londerzeel, dit

is meteen het ideale decor voor een gezellig

samenzijn met een hapje en drankje

18 u.: start parade

18.20 u.: de parade passeert nog een keer

het Gildenhuis Londerzeel

18.30 u.: optreden van Betty en de Benny’s

21.45 u.: einde parade aan het Gildenhuis

Londerzeel. Na de prijsuitreiking zorgt dj Cois

met een mix van klassiekers en hits voor een

gezellige afterparty. De toegang is gratis.

Deelnemende tractoren moeten voldoen aan

de voorwaarden om zich te mogen begeven op

de openbare weg.

Hoe meer tractoren, hoe mooier de stoet! De

mooist versierde voertuigen worden beloond

met een gepaste prijs.

Organisatie: Landelijke Gilde

Londerzeel. Inschrijven kan via

http://londerzeel.landelijkegilden.be.

Opgelet, het aantal voertuigen is om

veiligheidsredenen beperkt. Locatie:

Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21.

Meer info: bibliotheek@londerzeel.be of 052 30 13 73.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 16

november-december 2019


Theatervoorstelling: Desperado

donderdag 21 november

vrijdag 22 november

zaterdag 23 november

zondag 24 november

telkens van 20 u. tot 22 u.

In het diepste van hun

gedachten zijn deze mannen

de redders van de wereld,

maar in het dagelijkse leven

is het heldendom ver weg.

Achter hun gebazel schuilen

eenzaamheid en tristesse.

Vanop hun piëdestal

analyseren ze de wereld, het

werk, de vrouwen en ook een

beetje zichzelf.

Een zwartgallige komedie,

barstensvol herkenbare

dialogen en onweerstaanbare humor.

Regie: Ann Jéhansart.

Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21. Toegang € 10.

Meer info en een plaatsje reserveren: www.toneelfragment.be.

Donderdag 21 november: gratis premièredrankje!

Theatervoorstelling: Almost, Maine

vrijdag 6 en 13 december

zaterdag 7 en 14 december

telkens van 20 u. tot 22.30 u.

In ‘Almost, Maine’ laten

de inwoners van Maine

een avond in hun hart

kijken. Ze ontmoeten

elkaar: sommigen voor

het eerst, anderen kennen

elkaar al langer. De liefde

is aanwezig, maar niet altijd zichtbaar. Zo staan de ontmoetingen

onder spanning, want hoe ga je met deze twijfel om? Ieder

individu balanceert hierdoor op de dunne lijn tussen overgave en

opgave. Eén voor één herkenbare verhalen en hartverwarmende

momenten.

Regie: Lotte Peelman.

Locatie: GC Gerard Walschap. Meer info en een plaatsje

reserveren: https://theateralternatief.be.

Filmvoorstellingen

Una mujer fantástica

vrijdag 29 november om 20 u.

Regie: Sebastián Lelio (Chili 2017 - 99 min.).

De transseksuele zangeres Marina vond de liefde

van haar leven bij haar twintig jaar oudere vriend

Orlanda, met wie ze samenwoont. Wanneer hij

op een dag plots komt te overlijden stort haar

wereld in. Tijd om de rouwen krijgt ze niet. In

de ogen van de arts en de zedenpolitie is een overlijden in de

aanwezigheid van een transseksuele per definitie verdacht. De

familie van Orlando heeft hun relatie nooit geaccepteerd en sluit

Marina volledig buiten. Ze mag zelfs geen afscheid nemen van

haar geliefde! Maar dan kennen ze Marina nog niet. Met elke vezel

van haar lijf vecht ze voor haar recht op respect en aanvaarding.

Een krachtig en gevoelig drama, dat onder meer bekroond werd met

de Oscar voor beste buitenlandse film en met de Gouden Beer.

Deze filmvoorstelling wordt

georganiseerd in het kader van het

Holebi-filmfestival Vlaanderen, dat nog

loopt tot vrijdag 29 november. Meer info

op www.holebifilmfestival.be.

Queen of Hearts

vrijdag 20 december om 20 u.

Regie: May el-Toukhy (Denemarken/Zweden 2019 - 127 min.).

Met: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

Anne is een veertigplusser die schijnbaar alles

heeft om gelukkig te zijn: een succesvolle carrière

als advocaat, een aantrekkelijke man-metbaard,

twee schatten van dochters en een lieve

hond. Het riante huis waar ze wonen zou in een

Scandinavisch designblad niet uit de toon vallen.

Op een dag trekt haar puberende stiefzoon Gustav

bij hen in. De moederlijke gevoelens die Anne voor

hem koestert maken geleidelijk aan plaats voor een onvermoede

sensuele spanning. Als advocate verdedigt ze vaak slachtoffers van

verkrachtingen en misbruik. Toch weerhoudt dit haar er niet van om

een destructieve verhouding te beginnen die haar leven en dat van

haar stiefzoon op losse schroeven zet.

Trine Dyrholm (bekend van de succesvolle serie ‘The Legacy’) speelt

de rol van haar leven in deze gewaagde en expliciete film, waarin ze

steeds dieper wegzakt in een moeras van seks en macht.

Bekijk de trailers en reserveer snel je gratis plaatsen via

https://londerzeel.bibliotheek.be. Afspraak in Bib Londerzeel.

november-december 2019

17 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


in Londerzeel

mBots @LonderLab

zaterdag 7 december van 14 u. tot 17 u.

In september werd een gloednieuw

CoderDojo-traject opgestart: mBots.

Kinderen die al werken met Scratch

kunnen die kennis voortaan ook gebruiken

om zelf een robot te bouwen en te

programmeren.

De mBot van Makeblock wordt aangestuurd

door een Arduino-computertje dat voorzien

werd van kindvriendelijke toeters en bellen.

Met Meccano-achtige onderdelen bouw je

in een oogwenk een robuust robotje. Met

de blokjes van Scratch ben jij de baas over

je robot.

Tussen twee CoderDojo’s door lenen we

de mBots gratis uit aan onze vrijwillige

coaches en hun kinderen, die dit traject

mee willen begeleiden. Nieuwe mBotcoaches

krijgen voorrang, zodat zij de

nodige ervaring kunnen opdoen.

Afspraak in Bib Londerzeel. Breng als

het kan een laptop mee. Meer info en

een gratis werkplek reserveren kan via

www.londerlab.be.

Tot en met zaterdag 7 december zet

de Bib de geschiedenis van de post in

de kijker aan de hand van 18 kijkdozen.

Dankzij de Geschied- en Heemkundige

Kring van Londerzeel worden ook oude

Londerzeelse postkaarten, brieven uit

de Eerste en Tweede Wereldoorlog en

brieven van ereburger Gerard Walschap

tentoongesteld. Naast een collectie

Belgische postzegels komt ook ‘De

post in kinderboeken’ aan bod met

originele tekeningen van o.a. Liesbet

Slegers en Stam & Pilou.

Deze tentoonstelling kan je bekijken

tijdens de openingsuren van Bib

Londerzeel.

Senioren in actie

Okra Steenhuffel - info: Ben Lamberts - tel. 052 30 05 51 - ben.lamberts@telenet.be -

Facebookpagina Okra Steenhuffel

elke ma 13.30-17.30 u. Fietsnamiddag; vertrek aan kerk Steenhuffel

elke ma 14-18 u. Petanque bij taverne Gertrude, J. Van Doorslaerstraat 34 voor leden

en niet-leden op binnen- en buitenpleinen

elke di 13.30-16.30 u. Een namiddag voor kaartliefhebbers, creatief bezig te zijn of

gewoon binnenspringen voor een babbel in taverne Gertrude. Niet-leden zijn

ook welkom.

di 17/12 13.30-17 u. Maandelijkse wandeldag (3 de dinsdag van de maand), ongeveer

8 km met koffiestop (halfweg) met vertrek aan kerk Steenhuffel.

Okra Malderen - info: Hilda Van Campenhout - tel. 052 30 28 68 -

okra.malderen.adm@gmail.com

elke ma 14-17 u. Petanque achter Vermahal, Opdorpstraat 2 (bij goed weer). Meer

info via Simone, 052 52 71 12 of robert.meert4@telenet.be. Iedereen is

welkom.

elke di 13.30 u. Van november tot en met maart gaan we wandelen i.p.v. fietsen. Er

wordt een tussenstop voorzien. Vertrek aan de kerk. Meer info: Simone

(052 52 71 12) of robert.meert4@telenet.be. Iedereen is welkom.

elke wo 13.30 u. Lijndansen met de Amigas in Gildenhuis Malderen, Kloosterstraat

22. Meer info via 0479 28 16 56 - marie-jeanne.booghmans@skynet.be.

Okra Londerzeel St.-Jozef - info: Paula Van Ransbeeck - tel. 052 30 30 45 -

nellyhuyghe@telenet.be

elke ma 13-16.30 u. Kaarten in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44. Meer info

via 052 30 30 45.

elke di 13.30-16 u. Lijndansen in GC Gerard Walschap. We leren samen dansjes

aan en dit aan een tempo waarop iedereen mee kan. Alles gebeurt in een

aangename sfeer (€ 2 per les).

elke wo 13.30 u. Petanque. Locatie: in de winterperiode wordt er binnengespeeld,

Stuikberg 28. Woensdag 25/12 (kerstdag) en 01/01 (nieuwjaar) geen

petanque. Deelname € 1.

elke wo 13.30-17 u. Fietsen. We rijden aan een aangepaste snelheid, zodat iedereen

mee kan. Vertrek aan de kerk in Londerzeel St.-Jozef.

Okra Londerzeel Sint Kristoffel - info: Gerda Vergaelen, Hageveld 2 - tel. 052 30 11 24 -

vergaelengerda@hotmail.com - www.okra.be/trefpunt-londerzeelstkristoffel

ma 02/12 14-18 u. (elke 1 ste maandag) Gezellig samenzijn, bingo of kaartspelen hoort

er ook bij, net als een drankje. Omstreeks 17 u. krijg je een maaltijd aan de

gunstige prijs van € 3. Locatie: Gildenhuis Londerzeel, Gildenstraat 21.

elke di 13-16. u. Lijndansen in Fitality Club, Blauwenhoek 78. We dansen van 13 u.

tot 13.45 u. en van 14 u. tot 14.45 u., na een koffiepauze starten we terug

van 15.15 u. tot 16 u. (€ 2 per les).

elke wo 14 u. Petanque aan WZC Herfstvreugde en bij Gertrude

elke vr 13.30 u. Fiets- of wandeltocht (bij goed weer) met samenkomst aan

Sportoase De Lijster. Terug rond 16.30 u. aan de tennisclub Smash waar we

iets drinken om wat gezellig bij te praten (enkel voor geïnteresseerden).

Daguitstappen en workshops georganiseerd door de Okra-afdelingen van groot

Londerzeel kan je voortaan terugvinden in de UiT-agenda van het GIL en op

www.londerzeel.be/activiteiten.

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 18 november-december 2019


wonen

rubriek

Lenen aan 0%

voor energiebesparende investeringen

De Vlaamse energielening met een rente van 0% voor

investeringen in energiebesparende maatregelen, bestaat nog

altijd.

Wil je in je woning werken uitvoeren om

energie te besparen, bijvoorbeeld door

isolatie, hoogrendementsglas of door

een oude stookketel te vervangen? Dan

kan je die werken misschien financieren

met een energielening van de Vlaamse

overheid. Het is mogelijk om maximaal

€ 15.000 te lenen met een looptijd van

10 jaar. Ook is er gratis ondersteuning

bij onder meer het bepalen van de

werken, het aanvragen van prijsoffertes,

het kiezen van een aannemer, het

opvolgen van de werken, het aanvragen

van premies of subsidies.

Welke werken komen in aanmerking?

••

isolatie van daken, zoldervloeren, muren of vloeren

••

hoogrendementsbeglazing

••

luchtdichting

••

energiezuinig ventilatiesysteem

••

zuinige verwarmingsinstallatie (condensatieketel,

warmtepomp…)

••

zonnepanelen op een goed geïsoleerd dak zonder glas

••

zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm

water

••

vervanging van lichtarmaturen en lampen

Wie komt in aanmerking?

••

personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming

van het ziekenfonds (stickertje ziekenfonds eindigt op 1)

••

personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is

dan € 18.730,66 te verhogen met € 3.467,55 per bijkomend

gezinslid

••

personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur

niet kunnen betalen

••

personen begeleid door het OCMW omdat ze de gas- en

stroomfacturen niet kunnen betalen

••

beschermde afnemers

••

personen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager

dan of gelijk is aan € 31.340, verhoogd met € 1.630 per

persoon ten laste (inkomen van 3 jaar eerder)

Vraag de volledige voorwaarden na via 02 451 53 85 of

energie@3wplus.be.

Het sociaal woonkrediet

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop

hypothecair krediet voor:

••

de aankoop van een woning of appartement, eventueel in

combinatie met het renoveren ervan

••

het behoud (door een echtscheiding of beëindigen van het

samenwonen) van een woning of appartement, eventueel in

combinatie met het renoveren ervan

••

het uitvoeren van werken aan een woning of appartement

De toekenningsvoorwaarden van de woonkredieten van het Vlaams

Woningfonds werden recent verruimd.

Een belangrijke wijziging zijn de hogere maximum toegelaten verkoopwaarden

van de woningen in steden en gemeenten. Afhankelijk

van de ligging van de woning of het appartement stijgt de

toegelaten verkoopwaarde met 10 of 20%. Bijvoorbeeld: voor een

gezin met twee kinderen bedragen deze waarden sinds 1 september

€ 244.200 of € 266.400. Er is ook een bijkomende verhoging

van een kind jonger dan 6 jaar uitgebreid naar alle kinderen jonger

dan zes jaar.

Bij het Vlaams Woningfonds kan je lenen tot 100% van de aankoopprijs

of de waarde van de woning als deze lager ligt. Sinds

september van dit jaar kan je eventueel ook bijlenen voor de

registratierechten en notariskosten.

De rentevoet is bijzonder gunstig en is niet afhankelijk van de

looptijd van het krediet of het afsluiten van bijvoorbeeld bijkomende

verzekeringen. Je krijgt onmiddellijk dit tarief, onderhandelen

hoeft dus niet.

Andere belangrijke troeven van deze woonkredieten zijn:

••

beperkte dossierkost en lagere kredietaktekosten

••

kosteloze schatting

••

geen bancaire verplichtingen

••

lenen voor verbouwingen zonder reserveringskosten

Wanneer je een woning wil huren in Vlaanderen kan je voor de

financiering van de huurwaarborg bij het Vlaams Woningfonds ook

terecht voor een renteloze huurwaarborglening (met uitzondering

van sociale woningen).

Alle informatie over de kredieten van het Vlaams Woningfonds,

de ruime openingsuren, de telefoonnummers en (e-mail)adressen

van de diensten vind je op www.vlaamswoningfonds.be.

Interesse? Maak (online) een afspraak.

november-december 2019

19 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


hondenspeelweide

Hondenspeelweide in de Groene Long

Op zaterdag 26 oktober werd in de Groene Long (achteraan het

Administratief Centrum, ingang via Boeressteeg) de hondenspeelweide

officieel geopend.

Alle aanwezigen werden getrakteerd met een heerlijke wafel, een

kopje koffie of chocomelk. En ook de hondjes werden verwend met

een lekkere snack!

Bovendien ligt de weide in de Groene Long: omgeven door open

ruimte, bomen en gras, in Londerzeel dorp.

Het volledige reglement van de hondenspeelweide lees je op

www.londerzeel.be. Nog vragen? Contacteer de dienst Milieu:

milieu@londerzeel.be of 052 39 92 67.

Honden, groot en klein, kunnen zich voluit uitleven op de hondenspeelweide.

Voortaan hoeven hondeneigenaars dus niet meer op

zoek te gaan naar een plek waar ze hun hond ongestoord en vrij

mogen laten rondlopen. De hondenspeelweide is ongeveer 9 are

groot met speeltuigen voor de honden en is volledig omheind. Een

echt hondenparadijs!

Hondenspeelweide

Openingsuren: van zonsopgang tot zonsondergang

Enkel onder toezicht mag je hond op deze hondenspeelweide vrij rondlopen

Laat

geen afval

achter

Doe je hond

terug aan de

leiband bij het

verlaten van de

hondenspeelweide

Ruim

hondenpoep

onmiddellijk op

en deponeer het

in de hondenpoepvuilbak

Bij een

agressieve of

onrustige hond

moet je eerst

de hond

kalmeren

Sluit de poort

bij het betreden

en verlaten van de

hondenspeelweide

Lees het volledige reglement na op

www.londerzeel.be/hondenspeelweiden-gebruiksreglement-pdf

Vragen of meldingen: Gemeente Londerzeel - 052 39 92 64 - openbaardomein@londerzeel.be

Illustraties: Mick Kiekens

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 20 november-december 2019


zorg en rubriek welzijn

Hartveilig Londerzeel

minder overlijdens dankzij AED

Wat doe je als iemand op straat of in een openbaar gebouw

een hartstilstand krijgt? De logische eerste stap is dat je

de hulpdiensten belt. Maar die zijn meestal minutenlang

onderweg… en dat terwijl die eerste minuten na een

hartstilstand van levensbelang zijn. De Gemeente Londerzeel

vindt het noodzakelijk dat medewerkers en inwoners kunnen

reanimeren en een AED (of automatisch externe defibrillator)

kunnen gebruiken. Dankzij een koninklijk besluit mag iedereen

een AED gebruiken bij de reanimatie.

AED-opleiding

De Gemeente Londerzeel organiseerde in het voorjaar van

dit jaar al een reeks AED-opleidingen, maar wil nog meer

inwoners de kans geven om deze opleiding te kunnen volgen en

organiseert een bijkomende AED-opleiding.

Help de buren bij winterkou

Sommige mensen komen in de winter niet veel buiten: de

wegen zijn te glad, ze zijn niet meer goed te been of zijn ziek en

blijven liever veilig binnen. Tijdens deze donkere maanden is

sociaal contact dan ook eens zo belangrijk. Zijn er problemen?

Kunnen wij je helpen? Hebben jouw buren hulp nodig?

Solidariteit tussen buren is en blijft de beste manier om

eenzaamheid tegen te gaan en hulpbehoevende mensen te

helpen. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het

een ‘warme’ winter wordt voor iedereen.

Contacteer het Zorgloket bij vragen of meldingen:

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Het rusthuis brengt niet altijd rust

wat als je ouders niet willen…

donderdag 28 november om 20 u.

Tijdens deze opleiding leer je:

••

een plotse hartstilstand herkennen

••

hoe je anderen moet waarschuwen

••

reanimeren (hartmassage en beademing toedienen)

••

een AED herkennen en gebruiken

••

een gereanimeerd slachtoffer bijstaan tot het hulpteam arriveert

We wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Dankzij

mantelzorgers en hulp aan huis lukt dit meestal wel. Soms

is de zorg echter te zwaar en moet er worden uitgekeken

naar een waardig alternatief. Sigrid De Geyter, docente en

ervaringsdeskundige, geeft uitleg over de mogelijke keuzes

en hoe je deze keuzes kan maken samen met de zorgvrager.

We staan ook stil bij de gevoelens van onmacht en twijfel die

hiermee gepaard gaan.

Praktisch

De opleiding duurt drie uren en vindt plaats op maandag

25 november van 19 u. tot 22 u. in de raadzaal van het

voormalig OCMW-gebouw, Mechelsestraat 55.

Om te mogen deelnemen aan de opleiding moet je in 2019

16 jaar zijn of worden en inwoner van Londerzeel zijn. Deze

opleiding is gratis.

Wil je deelnemen? Dan moet je je

vooraf inschrijven via het e-loket op

www.londerzeel.be/opleiding-aed-reanimeren-inschrijving.

Meer info: zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Je kan gratis deelnemen aan de infosessie. Afspraak in

’t Zaaltje Steenhuffel, J. Van Doorslaerstraat 22. Meer info

en een plaatsje reserveren kan via het e-loket op

www.londerzeel.be, zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

november-december 2019

21 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


zorg en welzijn

De Buurttafel in feeststemming

Tijdens de laatste maand van het jaar serveert

dorpsrestaurant De Buurttafel een feestmenu in:

••

Ter Huffel (Steenhuffel) op maandag

9 december

••

GC Gerard Walschap (Londerzeel Sint-Jozef)

op donderdag 12 december

••

Gildenhuis (Malderen) op dinsdag 17 december

••

Den Babbeleir (Londerzeel centrum, WZC Herfstvreugde) op

vrijdag 27 december (opgelet: er is geen feestmenu op vrijdag

13 december).

Schrijf je verplicht in ten minste 1 werkdag op voorhand en dit

vóór 12 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. De deuren openen

om 11.30 u., het eten wordt geserveerd om 12 u.

Het menu, alle data en meer informatie lees je op

www.londerzeel.be.

Je kan inschrijven via het e-loket op www.londerzeel.be,

052 30 36 16 of zorgloket@londerzeel.be.

Dienst Onderhoud aan huis

iets voor jou?

Wil je graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Wil je

regelmatig hulp bij het onderhoud van je woning? Dan is de

dienst Onderhoud aan huis dé oplossing voor jou! Deze dienst

zorgt voor het onderhoud van de bewoonde leefruimten van je

woning als je dit zelf niet (meer) kan.

Interesse? Surf naar www.londerzeel.be/onderhoud-aan-huis

voor meer informatie of contacteer het Zorgloket via

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Muziek in Den Babbeleir

luisterconcert

woensdag 18 december om 14.30 u.

Hun haren kleuren al zilver en de tijd schonk hen lachrimpels.

Maar de vingers zijn nog soepel en hun harten zingen nog steeds

een jeugdig lied. Minder jonge leerlingen van De Academie

Londerzeel zorgen voor een zilveren editie van de luisterconcerten.

Locatie: Den Babbeleir, de cafetaria van WZC Herfstvreugde.

Deelname is gratis. Meer info: zorgloket@londerzeel.be of

052 30 36 16.

Ouderenbehoeftenonderzoek

De Gemeente Londerzeel organiseerde in 2007 een lokaal

ouderenbehoeftenonderzoek. Het doel van dit onderzoek

was om de leef- en woonsituatie en de noden en behoeften

van 60-plussers in onze gemeente in kaart te brengen. De

resultaten van dit onderzoek werden geanalyseerd en verwerkt

in het lokaal ouderenbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de werking

van het Zorgloket met onder andere de Zilverkring, Blijven

Bewegen, de Buurttafel, de Koffiesalons.

We zijn nu bijna 13 jaar later en de maatschappelijke situatie,

noden en behoeften van 60-plussers zijn grondig gewijzigd,

waardoor het lokaal ouderenbeleid moet bijgestuurd worden.

In het voorjaar van 2020 zal een nieuw ouderenbehoeftenonderzoek

plaatsvinden. De resultaten van dit onderzoek

verwerken we opnieuw in onze acties en activiteiten die we in

onze gemeente organiseren.

De Gemeente Londerzeel zoekt vrijwillige enquêteurs die willen

meewerken aan dit onderzoek. De enquêteurs moeten onder

andere vragenlijsten rondbrengen en weer ophalen.

Als enquêteur moet je minstens 60 jaar zijn.

Heb je interesse om mee te werken als enquêteur of wil je

meer informatie? Neem contact op met het Zorgloket via

zorgloket@londerzeel.be of 052 30 36 16.

Dit ouderenbehoeftenonderzoek gebeurt in samenwerking met

de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Praatcafé dementie

Het praatcafé is een bijeenkomst voor familieleden

van personen met dementie en andere

geïnteresseerden. Een gastdeskundige geeft

informatie over verschillende aspecten van

dementie. Daarna volgt een gedachtewisseling

met het publiek in een gemoedelijke sfeer.

••

dinsdag 26 november om 20 u.: ‘Ik word wel eens kwaad:

emoties bij de mantelzorger’ door Nele Van Schelvergem,

referentiepersoon dementie en vrijwilliger Vlaamse

Alzheimerliga. Locatie: Lokaal dienstencentrum De Spil,

Godshuisstraat 33 in Meise. Meer info: 02 892 21 80.

••

donderdag 12 december om 20 u.: ‘Emoties en

veranderende relaties’ door Sara Mahieu, psychologe.

Locatie: WZC Akapella vzw, Parallelweg 10 in Kapelle-op-den-

Bos. Meer info: 015 71 92 10.

De toegang is gratis. Meer info: zorgloket@londerzeel.be

of 052 30 36 16. Het volledige programma lees je op

www.londerzeel.be/praatcafedementie.

DEMENTIEVRIEN

LONDERZEEL

Gemeentelijk informatieblad Londerzeel 22 november-december 2019


lief en rubriek leed

Huwelijken

• Pas Frank en Verbruggen Katrien, beiden uit Londerzeel, 14.09.2019

• Bernaerts Jelle uit Steenhuffel en Al-Chami Myrvat uit Londerzeel, 20.09.2019

• Roeland Lennert en Van Sande Nel uit Malderen, 21.09.2019

• Van Delsen Christophe en Adriaensens Silke, beiden uit Steenhuffel, 05.10.2019

• Dimitrakopoulos Dimitri en Van den Broeck Shani, beiden uit Londerzeel, 10.10.2019

• Robberechts Ronny en Verlinden Els, beiden uit Londerzeel, 12.10.2019

Van harte gefeliciteerd en veel geluk.

Overlijdens

Het gemeentebestuur betuigt zijn deelneming aan de nabestaanden van:

••

Vermeiren Henri uit Londerzeel, °17.09.1953, †09.09.2019

••

Verdickt Linda uit Steenhuffel, °04.03.1960, †20.09.2019

••

Spiessens Walter uit Londerzeel St.-Jozef, °08.06.1958, †22.09.2019

••

Wybouw Jozef uit Londerzeel, °24.10.1926, †25.09.2019

••

Callebert Isaac uit Londerzeel St.-Jozef, °20.01.2019, †25.09.2019

••

Van Riet Maria uit Londerzeel, °26.06.1935, †28.09.2019

••

Verhoeven Paul uit Londerzeel, °18.10.1959, †28.09.2019

••

Van Zaelen Lodewijk uit Londerzeel, °28.08.1929, †30.09.2019

••

Joos Maria uit Londerzeel, °22.05.1933, †01.10.2019

••

Sterckx Irma uit Londerzeel, °01.01.1936, †02.10.2019

••

Vertongen Joseph uit Londerzeel, °14.08.1942, †02.10.2019

••

Puttemans Rosalia uit Opwijk, °16.08.1935, †02.10.2019

••

De Donder Delphina uit Londerzeel, °24.11.1925, †05.10.2019

••

Van de Vreken Jacques uit Londerzeel St.-Jozef, °30.03.1946, †07.10.2019

••

Theunissen Denise uit Londerzeel St.-Jozef, °29.11.1930, †08.10.2019

••

Wachtelaer Anna uit Londerzeel, °16.01.1927, †11.10.2019

••

Leroy Maria uit Malderen, °03.03.1937, †11.10.2019

De brochure ‘Wat te doen wanneer je partner overlijdt’ kan je aanvragen bij de dienst

Burgerzaken via 052 30 36 16 of burgerzaken@londerzeel.be.

Huwelijksjubilea

50 jaar gehuwd

• De Boeck Gerard en De Roy Simonne uit Malderen huwden op 12 september 1969

• De Ridder Marcel en De Sagher Paula uit Londerzeel huwden op 18 oktober 1969

• Van den Abbeele Marcel en Clerbout Christiane uit Londerzeel huwden op 25 oktober 1969

Van harte gefeliciteerd met jullie gouden bruiloft.

november-december 2019

23 Gemeentelijk informatieblad Londerzeel


likvanger

Inwonerspanel ‘De adviseurs’

omdat jouw mening telt!

Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden, startte het

gemeentebestuur met het inwonerspanel ‘De adviseurs.’ Dit panel is een

groep van 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners die een aantal keer

per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport,

dienstverlening, mobiliteit, cultuur…

Deelnemen op uitnodiging

Begin november ontvingen deze 1.350 inwoners een uitnodiging om deel te nemen aan het

inwonerspanel ‘de adviseurs.’

Aan alle inwoners die een uitnodiging ontvingen: hierbij nogmaals een warme oproep tot

deelname want jouw mening telt! Schrijf je in volgens de instructies die op de brief staan

vermeld.

Open oproep - stel je kandidaat

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je graag deel uitmaken van het panel? Stel

je zeker kandidaat! Surf naar www.londerzeel.graaguwmening.be, stuur een e-mail naar

directeur@londerzeel.be of contacteer de dienst Beleidsondersteuning via 052 31 97 96.

Inschrijven kan tot zondag 8 december.

Jouw mening telt

Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te polsen naar

de prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als

klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een burgeradviesraad.

Als lid van het panel zal je 3 tot 4 keer per jaar gevraagd worden om een korte vragenlijst

te beantwoorden, dit kan online of telefonisch.

Meer info: directeur@londerzeel.be of 052 31 97 96.

november-december 2019

More magazines by this user
Similar magazines