Bouwen aan de Zorg 05 2019

luitgevers
  • No tags were found...

Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN

5

ZORG.EUbouwenaandezorg.eu

jaargang 19

oktober - november 2019

Nieuwe Ocura-voorziening

zet in op kleinschaligheid

en huiselijkheid

Zorghotel Domstate:

Zorggebouw van

het Jaar 2019

Een volledig functionerend

ziekenhuis verbouwen:

een huzarenstuk

Huiselijke sfeer

werkt herstellend

bij cliënten


Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Máxima Medisch Centrum Veldhoven

Bijzonder

vakmanschap

in ziekenhuisinterieur

MUMC+ Maastricht

One-stop-shopping voor de zorg

Onder CCG Holding opereert een groep solide bedrijven, gespecialiseerd in de

inrichting en realisatie van hoogwaardige interieurs, geclassificeerde ruimtes,

innovatieve oplossingen en algemene bouw in de zorg, farma, biotech, utiliteit en

luxe villabouw. Alle bedrijven binnen de holding werken geheel autonoom, maar

maken ook actief gebruik van elkaars expertise en vaardigheden. Hierdoor wordt

het vakmanschap dat de bedrijven in huis hebben, optimaal benut.

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

cleanroomcg.com

gebe-bouw.nl

gebe-interieur.nl

rfc-products.nl

rooms-for-care.nl

ccg-belgium.be


SPRINT 100

VEILIGER, STILLER, COMFORTABELER

Onze nieuwe stretcher heeft veel sterke kenmerken, zoals:

FlexiDrive – het schokabsorberende

5e wiel zorgt voor een comfortabele

en veilige rit

FlexiDrive

IV&Drive – ‘s werelds eerste

infuuspalen die gemaakt zijn om

te duwen

IV&Drive

CardiacChair – ondersteunt

patiënten met hartproblemen en maakt

inhaleren of ophoesten gemakkelijker

CardiacChair

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42, 3316 KA Dordrecht

Tel. +31 78 6521850

sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.eu


5

Voorwoord

FOCUS OP GROEN

In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op het voorkomen

van ziekten. Een groene omgeving draagt bij aan de preventie. “Dus

overheden: zorg ervoor dat steden voldoende groen hebben”, roept

prof. dr. Agnes van den Berg op in een column in BPD magazine. “Dat

maakt burgers gezonder.” Van den Berg is hoogleraar natuurbeleving

aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vindt dat ook ontwikkelaars en

stadsarchitecten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en voldoende

groen moeten inplannen. Ze krijgt daarin bijval van omgevingspsycholoog

dr. Sjerp de Vries, senior onderzoeker van Wageningen Environmental

Research. Temeer daar de hoeveelheid groen per inwoner bij verdichting

anders afneemt, adviseert hij groen expliciet mee te nemen in de

woningbouwopgave. Binnen- en buitenlands onderzoek bewijzen immers

dat er een duidelijke relatie is tussen groen en gezondheid. De Vries

wijst naar verschillende studies waaruit blijkt dat contact met de natuur

bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. “Alleen

al van het kijken naar groen gaat een positieve werking uit. Zo blijkt

bijvoorbeeld dat patiënten sneller herstellen van een operatie als ze

uitzicht hebben op groen”, zegt de onderzoeker verderop in dit magazine.

Diverse professionals die in deze Bouwen aan de Zorg aan het woord

komen, zijn het met hem eens. Zoals Vincent van Rijswijk, directeur van

woon-zorgcomplex Zuidoever in Amsterdam, dat met een focus op ‘groen’

is ontwikkeld. “We hebben nagedacht over hoe bewoners zoveel mogelijk

buiten kunnen zijn”, vertelt hij. “De tuin is maar een deel van het jaar goed

te gebruiken, maar door de overkapping creëren we een wintertuin. Dit

zorgt voor een tussenklimaat waarin bewoners vrijwel het gehele jaar

‘buiten’ kunnen zijn.” Bovendien kenmerkt Zuidoever zich sowieso door

een groene uitstraling. Zo sieren groene wanden de hoofdentree, is er

een belevingstuin, heeft het gebouw groene dakvlakken en is er op elke

verdieping een daktuin gerealiseerd.

En ook psychiatrisch centrum Ariadne in Lede in Oost-Vlaanderen heeft

geprobeerd om de nieuwbouw optimaal te integreren in de groene

omgeving. “De natuur heeft een positieve invloed op onze cliënten. Op

alle vlakken hebben we de gesloten sfeer van het traditionele ziekenhuis/

psychiatrisch centrum dan ook trachten te doorbreken”, vertelt facilitair

manager Vincent Van der Biest, die tevens het belang van een huiselijke

sfeer aanhaalt. “Niet alleen de ruime leefruimtes, maar ook de keuze

voor warme materialen, gordijnen en vrolijke kleuren van het meubilair

zorgen ervoor dat ons gebouw geen gesloten ruimte lijkt. De laagbouw

met bakstenen benadrukt dat huiselijke gevoel. Het licht speelt door de

gangen. Je kunt volledig door het gebouw heen kijken.” De reacties van

zowel medewerkers als cliënten op het nieuwe gebouw zijn positief. “Onze

cliënten zijn rustiger. Er zijn beduidend minder gevallen van agressie.”

Het belang van een huiselijke sfeer komt ook naar voren in de artikelen

over het splinternieuwe woon-zorgcentrum Ocura in Herk-de-Stad en het

nieuwe WZH Vliethof in Voorburg. Daarnaast besteden we in deze Bouwen

aan de Zorg aandacht aan het Zorggebouw van het Jaar 2019, blikken we

terug op het vastgoedcongres van Zorgvisie in Nieuwegein en stellen we de

nieuwste producten en technieken voor. Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

BOUWEN ZORG.EU

bouwenaandezorg.eu

Jaargang 19, nummer 5, 2019

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 1876-0600

BOUWEN UITGEVER ZORG.EU

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

www.louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

Postbus 85

B-3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

www.louwersmediagroep.be

Nieuwe Ocura-voorziening zet in op kleinschaligheid en huiselijkheid 8

Zorghotel Domstate: Zorggebouw van het Jaar 2019 20

‘Zilveren tsunami vereist extra verpleegcapaciteit, woonvormen en preventie’ 22

Stijlvol wonen voor ouderen met dementie 24

‘Breed wetenschappelijk onderzoek naar gebruik autonome shuttles’ 30

Zuidoever wekt verwachtingen 32

‘Zonne-energiesystemen met een hoog rendement en een snelle terugverdientijd’ 34

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg ondersteunt de zorgsector op weg naar duurzame gebouwen 37

Nieuw Antwerps ziekenhuis wordt referentie in de stad 38

Multidisciplinaire aanpak leidt tot optimale installatie in ZNA Cadix 41

Vloerproducent bedenkt circulaire oplossing voor 25 miljoen m² afval-linoleum 44

Een volledig functionerend ziekenhuis verbouwen: een huzarenstuk 46

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Kees van Delft

Tjerk van Duinen

Filip Van der Elst

Michel Vanden Heede

Joke Hofmans

Shana Hofmans

Tim Janssens

Els Jonckheere

Koen Mortelmans

Jan-Kees Verschuure

Willem de Volder

BLADMANAGER

Patty Ros

p.ros@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

€ 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV

o.v.v. Bouwen aan de Zorg

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een

jaar verlengd.

DOELGROEP

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,

woonzorgcentra, zorggroepen, GGZ, woningcorporaties,

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier

aan de gezondheidszorg, aannemers, overheidsinstellingen

en abonnementen.

VORMGEVING

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of

beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

20

24

32

38


jaargang 19

oktober - november 2019

Inhoud

46 56

64

68

50

62

Kansen voor nog meer ergonomie in de OK 50

Sanitaire voorzieningen die het comfort en welzijn van de gebruiker bevorderen 53

Ventilatie én zonwering voor woonzorgcomplex Margaretha 55

Duidelijke relatie tussen groen en gezondheid 56

Huiselijke sfeer werkt herstellend bij cliënten 58

‘Wij willen onze bezoekers een ware belevenis tonen’ 62

Een passende inrichting voor ieder project 64

Hoe veilige drinkwaterinstallaties kosten kunnen besparen 66

Ontmoeten als architecturale insteek 68

Privacy biedende Capsule genomineerd voor German Design Award 2020 71

Full IP-systeem garandeert uitmuntend comfort en optimale communicatie 72

Serieel maatwerk voor de zorg 74

Zorgpartners 77

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

5

BOUWEN ZORG.EU

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

5

BOUWEN ZORG.EUbouwenaandezorg.eu

Nieuwe Ocura-voorziening

zet in op kleinschaligheid

en huiselijkheid

Zorghotel Domstate:

Zorggebouw van

het Jaar 2019

Een volledig functionerend

ziekenhuis verbouwen:

een huzarenstuk

Cover:

Woon-zorgcentrum Ocura

Beeld:

Marc Sourbron

Huiselijke sfeer

werkt herstellend

bij cliënten

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

BOUWENAANDEZORG.EU


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

Tekst | Joke Hofmans Beeld | Marc Sourbron

Woon-zorgcentrum with a view

Nieuwe Ocura-voorziening

zet in op kleinschaligheid

en huiselijkheid

8 BOUWEN ZORG.EU Woon-zorgcentrum Ocura plooit zich rond het klooster van de zusters Ursulinen.


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

In april 2019 opende het splinternieuwe woon-zorgcentrum Ocura, met plaats voor 76 zwaar

zorgbehoevende ouderen. De warme, huiselijke sfeer springt bij het binnenkomen in het oog,

net als de natuurlijke materialen, lichte kleuren en grote ramen. Kers op de taart voor de

bewoners en medewerkers zijn de fantastische uitzichten: statige kastanjebomen, een patio en

het Ursulinenklooster van Herk-de-Stad.

BOUWEN ZORG.EU 9


1

3

2

4


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM STAD PROJECT OCURA

De leefruimten hebben kamerhoge ramen die voor veel lichtinval zorgen.

KLEINE LEEFGROEPEN

Full house bij Ocura in Herk-de-Stad. Er wonen 66 ouderen permanent

in de voorziening, evenals tien wisselende bewoners die er tijdelijk

verblijven om de mantelzorgers te ontlasten. Op 18 november opent

het dagcentrum voor nog eens vijftien gasten. Anders dan de meeste

voorzieningen werkt Ocura in kleine leefgroepen. Huiselijkheid was dan

ook één van hun belangrijkste voorwaarden voor het nieuwe woonzorgcentrum.

Dave Roosen, campusdirecteur van het Ocura Woonzorgcentrum:

“Klassieke verzorgingshuizen hebben meestal allemaal kamers

die uitkomen op lange gangen, weinig gemeenschappelijke ruimte en één

grote refter. Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid, met leefgroepen

van twaalf mensen.”

“Die leefgroepenwerking moest zich uiteraard vertalen in de architectuur

van het nieuwe gebouw”, zegt Michael Seys, architect en partner bij

archipelago. “Per verdieping zijn er drie leefgroepen en is er telkens een

keuken, woonkamer en badkamer. Het ruime terras van de woonkamer

kijkt uit op de patio. En vlak bij die gemeenschappelijke ruimtes liggen de

slaapkamers. Zowel aan de binnenkant van het gebouw – naar de patio

toe – als aan de buitenkant hebben de leefruimten kamerhoge ramen die

zorgen voor heel veel natuurlijk licht.”

Michael Seys, architect en partner bij archipelago.

ALLE COMFORT IN

GEMEENSCHAPPELIJKE BADKAMERS

In de slaapkamers komen de grote ramen terug. Elke kamer is 26 m 2

groot en heeft een slaap- en sanitairgedeelte die van elkaar worden

gescheiden met schuifdeuren. Aan de plafonds hangen rails om foto’s

en kaders gemakkelijk op te hangen zonder klop- en boorwerk. ›

BOUWEN ZORG.EU

11


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

Zich grondig wassen doen de bewoners niet op de kamer, maar in de

volledig uitgeruste badkamer van de leefgroep. Roosen: “Al onze mensen

zijn zwaar zorgbehoevend. Daarom hebben we niet gekozen voor

aparte douches op de kamers, maar voor een badkamer per leefgroep

met alle voorzieningen. Die heeft een douche, een douchebrancard en

een warmtestraler voor mensen die het snel koud hebben. In het bad

kunnen we mensen helemaal laten ontspannen met geluiden, massagestralen

en gekleurde lichten.”

'Elke leefruimte heeft zijn eigen

keuken, woonkamer en badkamer'

Dave Roosen, campusdirecteur van het Ocura Woonzorgcentrum.

LEVEN IN DE BROUWERIJ MET MODERNE CAFETARIA

Roosen: “Op de benedenverdieping van het gebouw vind je onze bureaus,

de kinesitherapieruimte, de cafetaria en de kapsalon. Overal staan

huiselijkheid en gastvrijheid centraal. We hebben een sociale dienst die

de onthaalgesprekken doet. Die mensen nemen ruim de tijd voor de

bewoners en hun familie. Een warm, persoonlijk contact, daar gaan we

voor. Daarmee bieden we een tegenwicht tegen de onlinecultuur.”

Uw gebouw bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom bouwt JANSEN BUILDING

COMPANY steeds voor de mens in het gebouw. Jansen Building Company is een algemeen aannemer

van de hoogste categorie, gespecialiseerd in binnenafwerking en technieken. We werken met

eigen ervaren vakmensen in een team van 350 professionals, geworteld in 45 jaar familiale traditie.

Contacteer ons voor een kennismaking op

info@JANSENBUILDING.com | www.JANSENBUILDING.com

12 BOUWEN ZORG.EU


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

Wie in de hal van het woon-zorgcentrum staat, wordt meteen getriggerd

door de cafetaria. Met de vrolijke kuipzeteltjes, kleine tafels,

grote ramen en het zuidelijk georiënteerde terras heeft die veel

weg van een hippe koffiebar, maar dan met democratische prijzen.

De cafetaria wordt gerund door vrijwilligers en is elke namiddag

open, ook voor een ruimer publiek. Roosen: “Er stoppen weleens

groepjes wielertoeristen om bij te tanken. Ook de familie van onze

bezoekers blijft hier met plezier wat langer hangen. Dat brengt leven

in de brouwerij.”

Ocura kiest voor kleinschaligheid en huiselijkheid, met leefgroepen van 12 mensen.

ZICHT OP HET KLOOSTER

Het verbaast ons niet dat er wielertoeristen stoppen bij Ocura, want

met het uitzicht op het klooster zou het terras van de voorziening

weleens het mooiste van Herk-de-Stad kunnen zijn. Seys: “Het woonzorgcentrum

plooit zich eigenlijk rond het klooster van de zusters

Ursulinen die meer dan 160 jaar actief zijn geweest in het Herkse

onderwijs. Voor het ontwerp moesten we ook rekening houden met

een oud bakkershuisje op de site – net zoals het klooster een beschermd

monument. En achteraan staat een groep kastanjebomen

die voor een heel mooi uitzicht zorgt. Naast het woon-zorgcentrum

wordt er gebouwd aan een buitenschoolse kinderopvang en het

nieuwe Trompetplein is een mooi verlengde van het dorpscentrum.

In welke leefgroep je ook woont, je hebt dus altijd een fantastisch

uitzicht vol leven.” ›

Met de vrolijke kuipzeteltjes, grote ramen en het zuidelijk georiënteerde terras heeft de cafetaria veel weg van een hippe koffiebar.

BOUWEN ZORG.EU 13


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

De verpleegpost is een centraal aanspreekpunt voor bewoners en familie.

14 BOUWEN ZORG.EU


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

In het interieur krijgen ruimte, licht en lucht de bovenhand.

'Een warm en persoonlijk contact,

daar gaan we voor'

NATUURLIJKE MATERIALEN, LICHTE KLEUREN

Seys: “Het gebouw laat zich gemakkelijk lezen. Je komt binnen in het

hart van de voorziening met toegang tot de cafetaria, het dagcentrum

en de liften naar het woongedeelte. Boven krijg je dezelfde logische indeling.

Als je de lift uitstapt, heb je direct zicht op de verpleegpost, een

centraal aanspreekpunt voor bewoners en familie. De kapel en patio zijn

oriëntatiepunten op elke verdieping. En je vindt intuïtief de voordeuren

van de drie leefgroepen terug. Geen lange gangen, geen pijltjes. Alles

is dichtbij.” Roosen: “Verder hebben we aandacht besteed aan ruimte,

licht en lucht in het gebouw. De plafonds en deuren zijn hoog. Alles is

afgewerkt in natuurlijke materialen en lichte kleuren: witte muren, lichte

vloeren en blank hout. Je zult trouwens nauwelijks dienstkarren in onze

gangen zien. Alle spullen zitten in de ingemaakte kasten op de gang. Makkelijk

bereikbaar voor ons personeel én uit het zicht van bewoners en

bezoekers. Die rustige omgeving heeft als voordeel dat onze bewoners

niet te veel prikkels krijgen.”

TECHNIEK:

VAN AUTOMATISCHE SCREENS TOT EEN BELEEF-TV

Ocura investeerde ook heel wat in domotica. Sensoren sturen de verlichting

en zonneschermen. Alle leefgroepen zijn beveiligd met een codeslot.

En hulp vragen doen de bewoners via hun speciale gps-horloge.

Dat geeft ook een noodsignaal bij bepaalde bewoners – bijvoorbeeld

mensen met dementie – als ze het gebouw verlaten.

Daarnaast zijn er in het woon-zorgcentrum heel wat technische snufjes

voor een zinvolle dagbesteding. Roosen: “We hebben een Memoride.

Dat is een hometrainer die gekoppeld is aan een scherm waarmee onze

bewoners fietsen via zelfgekozen routes – in de buurt waar ze hebben

gewoond of waar ze op vakantie zijn geweest. Binnenkort komt er ook

een beleef-tv. Dat is een interactief touchscreen om spelletjes mee te

spelen, oude liedjes mee te zingen en herinneringen aan vroeger op te

roepen. En we zamelen geld in voor een rolstoelfiets.”

Wat vinden de bewoners en hun familie van de nieuwe stek? Roosen:

"We krijgen hartverwarmende reacties. De mensen voelen zich hier

thuis. We hebben bovendien een volledige bezetting. Op onze opendeur

trokken we maar liefst 500 bezoekers. En op onze jobdag meldden

zich 200 kandidaten aan. Als campusdirecteur kan ik mij niets mooiers

wensen. Na een lang bouwproces valt nu alles in zijn plooi.” ■

BOUWEN ZORG.EU

15


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

Door de logische indeling laat het gebouw zich gemakkelijk lezen – zónder wegwijzers.

De cafetaria is elke namiddag open, ook voor een ruimer publiek.

16 BOUWEN ZORG.EU


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

VOLLEDIGE BINNENAFWERKING:

PIEKFIJN AFGEWERKT EN KLAAR

OM DE BEWONERS TE ONTVANGEN

“Voor dit mooie project in Herk-de-Stad hebben we de

volledige binnenafwerking gedaan”, zegt projectleider Jeroen

Clissen van Jansen the Building Company. “Chape- en

gipskartonwerken, plafonds, binnendeuren en tegels. We

plaatsten het vaste meubilair en hebben alles geschilderd.

De samenwerking met de bouwheer en architect liep

als een trein. Zo hebben we het project in heel korte tijd

opgeleverd – piekfijn afgewerkt en klaar om de bewoners te

ontvangen.”

Jansen the Building Company, opgericht in 1973, is een

bouwgroep met hoofdzetel in Zonhoven. Het bedrijf is

actief in uiteenlopende sectoren, van retail en zorg tot

kantoren, tunnels en leisure. Deze algemene aannemer

hoogste categorie, gespecialiseerd in binnenafwerking en

technieken, telt een 350-tal werknemers en realiseert

jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro aan projecten.

De groep combineert verschillende specialisaties en zorgt

voor een geïntegreerde oplossing: algemene aanneming,

binnenafwerking, technieken, cleanrooms, renovatie,

restauratie en onderhoud.

Jansen the Building Company produceert ook eigen

interieurproducten: verhoogde vloeren, gipskartonelementen,

verplaatsbare wanden en intelligente klimaatplafonds.

Enkele van hun gerealiseerde projecten zijn het AZ Sint-

Maarten in Mechelen, het politiekantoor van Kortrijk,

hotel Martin’s Rentmeesterij in Alden Biesen, het Hendrik

Conscience-gebouw in Brussel, de pop-up van IKEA in

Leuven, de winkel van Tommy Hilfiger in Antwerpen en de

cleanroom voor QinetiQ Space in Kruibeke.

Feiten en cijfers

PROJECT:

Vervangingsnieuwbouw WZC Ocura campus Sint Ursula

OPDRACHTGEVER:

vzw Ocura

ARCHITECT:

archipelago | ar-te LEUVEN

BEDDEN EN NACHTKASTJES:

Haelvoet, Ingelmunster

Op de benedenverdieping vind je de kantoren, de kinesitherapieruimte, de cafetaria en het kapsalon.

BOUWEN ZORG.EU

17


[ contextuele architectuur ]

architectuur, waar iedereen

beter kan wonen werken

(ver-)zorgen en leren

live

care

Eenvoud en gevoeligheid

van een contextuele architectuur

die zorgvuldig werd uitgedacht.

learn

work

wwww.archipelago.be


HERK-DE-STAD W0ON-ZORGCENTRUM OCURA

Een echt thuisgevoel

De zorgmeubelen van Haelvoet plaatsen

de patiënt én de zorgverlener op de eerste

plaats. Voor woon-zorgcentrum Ocura in

Herk-de-Stad leverde Haelvoet 77 zorgbedden

en bijhorende nachttafels.

Ocura koos voor de veelzijdigheid van het Lago Care zorgbed van

Haelvoet. Lago Care is een extra laag, flexibel en aanpasbaar hooglaagbed

waarin alle zorgfuncties vervat zitten. Het bed is voorzien van

gedeelde Twin onrusthekkens in houtdecor. Dankzij het Care Solutions

concept van Haelvoet kan de klant een uniek bed op maat samenstellen.

Onrusthekkens, hoofd- en voetpanelen en verschillende materialen

en afwerkingen kunnen vrij met elkaar gecombineerd worden. In totaal

zijn er wel 70 miljoen verschillende configuraties mogelijk. Deze enorme

flexibiliteit staat ook toe dat een bed snel en makkelijk kan worden omgevormd.

Een zorgbed met maximale bescherming wordt in geen tijd

een ‘gewoon’ bed, dat een huiselijke sfeer uitstraalt. Dankzij het Care

Solutions concept van Haelvoet kan een bed duurzaam mee-evolueren

met de patiënt en zijn omgeving.

De Quadra nachttafel van Haelvoet maakt het plaatje compleet.

Door eigen ontwikkeling en productie biedt Haelvoet de mogelijkheid

om de materialen en kleuren van het bed en de nachttafels perfect op

elkaar af te stemmen.

Haelvoet voorziet reeds meer dan 85 jaar zorginstellingen van designvol

en comfortabel zorgmeubilair. Met meer dan 200 medewerkers werkt

de firma dagelijks aan nieuwe, ergonomische oplossingen voor onder

meer ziekenhuizen, zorginstellingen, kleinschalige woonvormen en zelfs

voor thuis met het merk Hidden. ■

Ocura koos voor de veelzijdigheid van het Lago Care zorgbed.

De zorgmeubelen van Haelvoet plaatsen de patiënt én de zorgverlener op de

eerste plaats. Ook bij woon-zorgcentrum Ocura.

BOUWEN ZORG.EU

19


ZORGGEBOUW VAN HET JAAR 2019

Tekst | Willem de Volder Beeld | Van Eijk & Van der Lubbe, Forbo

Zorghotel Domstate:

Zorggebouw van het Jaar 2019

Zorghotel Domstate is tijdens de uitreiking van de Architectenweb Awards 2019 uitgeroepen

tot Zorggebouw van het Jaar. Het jaren zeventig-gebouw in Utrecht was tijdelijk een

appartementencomplex. Het heeft nu echter weer een zorgfunctie en omvat een zorghotel met luxe

zorgkamers voor kortdurende revalidatie, een onderzoeks- en behandelcentrum en een restaurant.

Bij de benoeming ‘Zorggebouw’ spelen de

bouw en inrichting een vooraanstaande rol.

“Ze werken positief door aan het welbevinden

van de gasten. Denk bijvoorbeeld aan

aspecten als privacy en bewegingsvrijheid.”

De aanpak van diederendirrix architectuur

& stedenbouw (Eindhoven/Rotterdam) en

Van Eijk & Van der Lubbe beeldbepalers

(Geldrop) heeft een belangrijke rol vervuld in

de uiteindelijke verkiezing. Zo zijn de borstweringen

van de grote balkons voor een deel

van glas, zodat er ook vanuit het bed contact

is met de buitenwereld. De meubels zijn van

een hoge kwaliteit en maken de inrichting

flexibel. Speciale (inrichtings)details dragen

bij aan het stimuleren van beweging, wat een

impuls geeft aan een sneller herstel van de

revaliderende gasten. ■

20 BOUWEN ZORG.EU


ZORGGEBOUW VAN HET JAAR 2019

BOUWEN ZORG.EU

21


LEUSDEN TERUGBLIK VASTGOEDCONGRES

Tekst en beeld | Jan-Kees Verschuure

‘Zilveren tsunami vereist

extra verpleegcapaciteit,

woonvormen en preventie’

Een slimme zorgorganisatie bouwt voor de toekomst, liefst met het oog op meerdere decennia.

Maar wat doet de combinatie van vergrijzing, langer thuiswonen en technologische ontwikkeling

precies met de woon-zorgvraag van pakweg 2040? De uitdagingen zijn divers. ‘Langer thuiswonen

is nog geen gezond ouder worden’, was onder meer te horen op het laatste vastgoedcongres van

Zorgvisie in Nieuwegein.

Interactie met congresdeelnemers, een gemengd

gezelschap van zorgmanagers, adviseurs

en zelfs huisartsen, is een groot goed, vindt

Zorgvisie. In Green Village Nieuwegein werd

de zaal op 24 oktober regelmatig gepeild, op

basis van prikkelende stellingen. Driekwart van

de respondenten van zo'n realtime-peiling vond

bijvoorbeeld dat het aloude verzorgingshuis

nieuw leven dient te worden ingeblazen, maar

dat gaat niet meer gebeuren, zegt spreker Cees

van Boven, bestuursvoorzitter van de grootste

exploitant van seniorenhuisvesting in Nederland

(Woonzorg Nederland). “Er komt een zilveren

tsunami aan. Dat vraagt om een drieslag: meer

verpleegcapaciteit, nieuwe tussenvormen en

preventieve maatregelen.” Onder Drees werd

wonen van gunst een recht, waardoor zelfs de

weduwnaar die nog geen eitje kon bakken een

plek in een verzorgingstehuis kon krijgen. Die

categorie is nu in het geheel verdwenen, “maar

het aantal valincidenten bij thuiswonende senioren

neemt toe, 265 per dag op de SEH.”

STANDAARDISATIE

Van Boven constateert dat er onder de congresdeelnemers

geen enkele afgevaardigde uit

de traditionele corporatiewereld is. Opmerkelijk?

Woningcorporaties zitten niet op zorgvastgoed

te wachten, denkt hij. “Zorgvastgoed

is een aparte tak van sport met een hogere investeringslast.”

Wat dan wel, als oplossing voor

de investeringsvraag? “Standaardisatie. Buitenlandse

beleggers zijn geïnteresseerd maar

vinden de Nederlandse markt te versnipperd.

We moeten niet overal een 'maatpak' willen.”

Tegelijkertijd is de tijd van Drees voorbij.

Ouderen zijn langer oud en zelfbewuster. Dat

vraagt volgens Van Boven om nieuwe tussenvormen,

zoals de Stadsveteraan in Amsterdam,

Financieel adviseur Pim Diepstraten.

een soort studentenhuis voor ouderen. Of het

eigen concept Zelfstandig Plus, met 24-uurs

zorg op basis van circa € 100 servicekosten.

“Ook zien we woongroepen opkomen op basis

van leefstijl. Regionaal gaan we om de tafel

in het kader van zorg voor de buurt, want er is

behoefte aan een nieuwe opvatting over zorg

en maatschappij. Wij gaan uit van een zorgzame

wijk, met multifunctionele gebouwen,

buurtondernemers, bewegen en ontmoeten

en ontwikkelcombinaties tussen corporaties

en private partijen. Daartoe zijn 'coalitions of

the willing' nodig.”

WIE IS DE BELEGGER?

Het beleggersvolume in het zorgvastgoed is

het afgelopen jaar gegroeid naar een kleine

Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

miljard euro. “Nog steeds maar een fractie

van de 25 miljard van de corporaties”, zegt

Pim Diepstraten, directeur zorg en senior adviseur

van Finance Ideas. Wie is die belegger?

“Het beleggersperspectief gaat ervan uit dat

zorgvastgoed een conjunctuur-ongevoelige en

daarmee veilige belegging is; MVO-beleggen is

in opkomst. Achter beleggingsfondsen zitten

vaak maatschappelijke organisaties. Niet voor

niets is het pensioenfonds voor huisartsen in

zorgbeleggingen gestapt.” De zaal heeft echter

vooral negatieve redenen om met een belegger

in zee te gaan. 'Strategisch vastgoed is geen

core business' en 'de banken willen niet', zijn

de populairste argumenten van een volgende

peiling. “Banken willen wel, maar de rente is te

laag”, zegt Diepstraten. “Het rendement is te

22 BOUWEN ZORG.EU


LEUSDEN TERUGBLIK VASTGOEDCONGRES

gering. En uiteraard moet de instelling goede financiële

ratio's kunnen overleggen.” Probleem

in de werkende praktijk: huurcontracten van

20, 25 jaar bieden te weinig flexibiliteit. “Standaardisatie

van vastgoed, vaak een wens van de

belegger, wordt geremd door instellingen die

vasthouden aan eigen PvE's.”

ZORGARCHITECTUUR

We worden 'grijzer, groener en slimmer',

zegt leerstoelhouder 'Architecture in Health'

Masi Mohammadi (Hogeschool van Arnhem

en Nijmegen), die gelooft in 'meedenkend en

empathisch zorgvastgoed'. “Een woonomgeving

afgestemd op de technologische oudere.

Rondom, niet om hem heen. Ontwerpers zijn

de dokters van de maatschappij.” De digitale

samenleving zorgt voor paradigmashifts. De

technologie zit al in ons hoofd en uiteindelijk

ook in ons lijf, met slimme pacemakers die de

bloedsomloop reguleren en Augmented Reality-brillen

voor slechtzienden. “Technologie

heeft een grote impact op de vastgoedontwikkeling,

zeker als alle software de hardware

'opeet'. Technologie is als zuurstof, is een slogan

van Philips. Als we technologie verkeerd

gebruiken, ligt dat aan ons, niet aan de technologie.

Het gaat echter niet om technologie

of stenen of geld: het gaat om wonen”, aldus

Mohammadi. Maar een empathische woonomgeving?

“Misschien wonen we straks wel in

een robot. Echt, het gaat ons lukken”, zegt de

optimistische wetenschapper. “Wonen wordt

minder statisch, er komt meer diversiteit. Alleen

tiny houses bouwen is niet genoeg.” Een

vergelijkbare invalshoek kon aan het eind van

de dag worden opgetekend uit de mond van

Menno Hinkema, die binnen TNO onderzoek

doet naar levensloopbestendig wonen.

'Zorgvastgoed

bestaat niet'

RONDETAFELSESSIES

In rondetafelsessies werden veel dezelfde geluiden

gehoord: er is een tweedeling tussen

thuis- en verpleegzorg, en die wordt steeds

groter. “Maar als je thuis woont, ben je niet

altijd beter af. Langer thuiswonen is nog geen

gezond ouder worden”, aldus de huisarts aan

tafel. “Aan de andere kant is vereenzaming

ook niet op te lossen met opname in een verpleeghuis”,

zegt een zorgmanager. “Sterker

nog: zorgvastgoed bestaat niet, als het om wonen

gaat. 93 procent van de ouderen woont

en sterft thuis.” De zorgmanager krijgt bijval

van de adviseur, begeleider van ontwikkelprocessen.

“Door eigen initiatieven fragmenteert

het aanbod, waardoor van echt zorgvastgoed

op termijn geen sprake meer is.” Een andere

tafel bracht oplossingen. “Over de sectoren

heen moet een maatschappelijk Deltaplan

worden opgetuigd voor het ouderenwonen,

waaruit de politiek wegblijft.” Maar wie neemt

de regie? “Zorgaanbieders hebben de intrinsieke

motivatie om die rol te pakken. De cliënt

kan het niet, gebouweigenaren ook niet.” Bob

Janse van woningcorporatie voor senioren

Laurens Wonen vertelde tot slot over 'Samen

& Anders'. Bewoners van een tot appartementencomplex

herontwikkeld Rotterdams

zorgcentrum betalen een lage huur met de

verplichting zich minimaal 10 uur per maand

in te zetten voor elkaar, het pand of de bewoners

van het verpleeghuis. Met een lokale,

integrale aanpak op basis van nieuwe tussenvormen,

zijn we weer terug bij het verhaal van

Cees van Boven. ■

Het Zorgvastgoedcongres 2019 van Zorgvisie werd gehouden in Green Village Nieuwegein.

BOUWEN ZORG.EU

23


VOORBURG WZH VLIETHOF

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | WZH Vliethof

Stijlvol wonen voor

ouderen met dementie

Het tweede weekend van september lag de rode loper uitgerold voor de bewoners van het nieuwe

WZH Vliethof in Voorburg. Na een tijdelijk verblijf in Leidschenveen konden ze eindelijk hun kamers

betrekken in dit prachtig gelegen zorgcentrum, dat zich volledig toelegt op dementerende ouderen.

Aan alles is gedacht om de bewoners in een stijlvolle, huiselijke omgeving de beste zorg te bieden.

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) biedt

specialistische zorg en huisvesting voor mensen

die niet meer thuis kunnen verblijven door fysieke

en/of geestelijke problemen. De organisatie

beschikt daarvoor over vijftien woonzorgcentra

in Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Zoetermeer.

De nieuwste aanwinst staat op een bijzondere

locatie in het oude gedeelte van Voorburg,

aan de Raadhuisstraat en pal aan de Vliet.

BINNEN-BUITEN

Annemieke Anneveldt, communicatieadviseur

bij WZH Vliethof, wijst naar het water: “Je ziet

dat de tuin aan de Vliet ligt, in de luwte van het

L-vormige gebouw. Onze bewoners kunnen in

de veilige omgeving van de eigen tuin heerlijk

buiten zitten en van de langsvarende bootjes

genieten. Alle huiskamers en salons liggen ook

aan de tuin en hebben twee meter hoge ramen

en grote balkons. Aan contact met buiten dus

geen gebrek.” De kwaliteit van de buitenruimte

is één van de pluspunten die WZH Vliethof

zijn meerwaarde geeft. Anneveldt: “Je wilt niet

alleen in een fijne sfeer de beste huisvesting en

zorg bieden voor de bewoners, maar ook voor

hun families. Dat draagt eraan bij dat ze hun

ouders hier graag zien wonen én dat ze er zelf

ook met plezier langskomen.”

L-vormig zorghuis met een grote besloten tuin aan de Vliet.

BOUWEN ZORG.EU

24

BOUWEN ZORG.EU


VOORBURG WZH VLIETHOF

WZH Vliethof staat pas aan de Vliet. Om de schaal te ‘breken’, is het volume met verschillende kleuren

metselwerk opgeknipt.

MOCKUP BADKAMER

Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak

van 7.000 m² verdeeld over vier lagen. Daarin

zijn in totaal negentig woonunits ingericht, elk

met een verblijfsgedeelte van 15 m² en een

badkamer van 7 m². Willem Verloop begeleidde

als projectadviseur Bouw van WZH de

nieuwbouw: “Het zijn ruime, comfortabele

privévertrekken met standaard een bed, een

linnenkast en een kluisje. De badkamer is helemaal

geoptimaliseerd voor de doelgroep. Bij

aannemer De Lange en van den Berg hebben

we in een loods een mockup gebouwd van

de badkamer en samen met een ergotherapeut

en zorgadviseurs de inrichting bepaald.

We voorkomen daarmee zoveel mogelijk dat

iemand kan vallen. De badkamer is nu bovendien

geschikt voor een douchebrancard

én ergonomisch het meest optimaal voor de

zorgmedewerker.”

Willem Verloop: ‘De bewegingsvrijheid op elke

woonlaag is maximaal, daarmee houd je de

mensen actiever’.

HUISKAMERS

Net zo belangrijk als de privévertrekken zijn

de huiskamers in WZH Vliethof. Anneveldt:

“Voor elke acht tot tien bewoners hebben

we een volledig uitgeruste huiskamer van

ruim 60 m² ingericht, met onder meer zitjes,

een eettafel en een flinke keuken waar

dagelijks vers wordt gekookt. Elke huiskamer

heeft een vast team van huiskamerbegeleiders

en zorgmedewerkers. Dat team kan

door de kleinschalige opzet goed kan inspelen

op de specifieke behoeften en wensen

van de bewoners.” ›

BOUWEN ZORG.EU

25


VOORBURG WZH VLIETHOF

ORIËNTATIE EN SFEER

In de inrichting en aankleding is ook veel

energie gestoken. Verloop: “Uiteraard is het

belangrijk dat de bewoners zich gemakkelijk

kunnen oriënteren. Daarom hebben alle slaapkamers

een naambordje met foto, hebben de

huiskamers en verdiepingen hun eigen kleur

en zijn alle ruimtes voorzien van speciaal ontworpen

borden met uitgefreesde pictogrammen.

De bewegingsvrijheid op elke woonlaag

is maximaal, daarmee houd je de mensen actiever.

Alleen de bergruimtes en de trappenhuizen

zijn beperkt toegankelijk. Verder hebben

we veel aandacht gegeven aan de sfeer in

huis. Voorburg is best een chique gemeente en

daarom zijn we met het ontwerpteam tot een

moderne uitwerking gekomen van een klassiek

Engelse stijl, met lambriseringen, decoratief

behang, PVC-vloeren met parketlook in visgraatmotief

met bies en passend meubilair. De

nostalgische muziek op de achtergrond maakt

de sfeer compleet. Boven de tafels en zitjes

hangen mooie armaturen die zich in intensiteit

en kleur automatisch aanpassen aan de daglichtsituatie.”

Binnen valt op dat de huiskamers

heel open zijn. Verloop: “Dat draagt bij aan het

makkelijk kunnen oriënteren en zorgt ervoor

dat daglicht overal kan doordringen. Daarom

zit er veel glas in de houten kozijnen tussen de

huiskamers en de gangen.”

GRAND CAFÉ

De hoofdentree van WZH Vliethof ligt aan de

Raadhuisstraat, centraal aan de voorzijde van

het gebouw. De sfeer wordt bij binnenkomst

nu eens niet bepaald door een receptiebalie.

Bij WZH Vliethof loop je bij binnenkomst het

gezellige Grand Café in. Daar kunnen bewoners

en bezoekers genieten van een hapje en een

drankje met uitzicht op zowel de Raadhuisstraat

'Door de kleinschalige opzet kan men

goed inspelen op de specifieke behoeften

en wensen van de bewoners'

Eén van de speciaal ontworpen borden met

uitgefreesde pictogrammen.

Eethoek met keuken.

26 BOUWEN ZORG.EU


VOORBURG WZH VLIETHOF

als de eigen tuin aan de Vliet. Ook hier vind je

PVC-vloeren in parketlook, in visgraatmotief

met bies met daarnaast een houten plafond,

kleurrijk meubilair en een open sierhaard.

DUURZAAM EN VEILIG

WZH Vliethof is een duurzaam opgezet gebouw.

Het betonskelet is traditioneel uitgevoerd,

met goed geïsoleerde baksteengevels

en onderhoudsarme kunststof kozijnen. In

alle vloeren ligt vloerverwarming die primair

wordt aangestuurd door een warmtepomp,

met een gasketel als back-up. Op het dak zijn

honderd zonnepanelen geïnstalleerd die voor

de meeste stroom zorgen. Onder het gebouw

is een kelder aangelegd met 26 parkeerplaatsen

voor auto’s en een fietsenstalling. De parkeerplaatsen

zijn in het bijzonder bedoeld voor

avond- en nachtpersoneel. Dat hoeft nooit in

het donker over straat. Aan alles en iedereen is

gedacht bij WZH Vliethof. ■

Feiten en cijfers

PROJECT:

WZH Vliethof

OPDRACHTGEVER:

Wooninvest/WoonZorgcentra Haaglanden

ADVISEUR BOUWFYSICA EN

INSTALLATIES:

DWA, Bodegraven

ARCHITECT:

Kolpa Architecten, Rotterdam

BOUWBEDRIJF:

De Langen en van den Berg BV, Bergambacht

LOS MEUBILAIR:

Vervoort Meubelen, Goirle

BOUWTIJD:

sept 2017 - juni 2019

• Selectie architecten: 2010

• Start sloop: 2014

• Oplevering sloop: 2014

• Overdracht sloop naar nieuwbouw: 2014

• Start nieuwbouw: sept 2017

• Oplevering: juni 2019

TOTALE OPPERVLAKTE TERREIN:

2.800 m²

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW:

7.000 m²

TOTALE BOUWKOSTEN:

Investering zorgcentrum: circa € 21 mln incl. BTW

Hoofdentree.

CAPACITEIT:

Bedden: 100

Aantal huiskamers: 11

Aantal restaurantplaatsen: 85

BOUWEN ZORG.EU

27


VOORBURG WZH VLIETHOF

EEN GROOT PROGRAMMA INPASSEN IN HISTORISCH VOORBURG

Voor het ontwerp was goedgekeurd, is er nogal wat

water door de Vliet gestroomd. Cor de Vries van Kolpa

Architecten (Rotterdam) is projectarchitect van WZH

Vliethof. “Voor de dorpskern van Voorburg is WZH Vliethof

een fors gebouw, daar moet je dus heel zorgvuldig

mee omgaan. En dan nog krijg je buurtbewoners niet

gemakkelijk mee”, vertelt hij. “We hebben daardoor

vertraging opgelopen, maar een reeks aanpassingen in

het ontwerp heeft het tij gelukkig doen keren. Zo zijn

de gevels uitgevoerd in baksteen, wat refereert aan

de woonhuizen van Voorburg. Daarin hebben we een

parcellering aangebracht, waarbij we één en soms twee

beukmaten van 7.80 meter een andere kleur gaven.

Zoals je ook ziet in de historische gegroeide omgeving.

Daar hebben we ook nog variatie in metselverbanden,

plinten en dakranden aan toegevoegd, evenals zinken

dakafwerkingen aan beide zijden. Door deze opdeling

en afwisseling bereikten we de schaalverkleining die we

zochten, met een rijk gevelbeeld, en ziet het gebouw er

niet institutioneel uit. WZH Vliethof past goed op deze

bijzondere locatie tussen historische kern en park/Vliet.”

“We hebben voor WZH Vliethof het architectonisch ontwerp

gemaakt. Met onze ervaring in en kennis van zorgprojecten

kunnen we goed bepalen waar je levendigheid moet maken.

Dat bepaalde de ligging van de huiskamers. Door hier

grote balkons aan te koppelen, hebben alle bewoners de

mogelijkheid om van de binnentuin te genieten. Die balkons

refereren overigens aan de oude villa’s met hun metalen of

houten veranda’s en balkons, die je veel ziet aan de Vliet.”

kolpa architecten

28 BOUWEN ZORG.EU


VOORBURG WZH VLIETHOF

Samenwerken voor een consistent beeld

Al vijf jaar is Vervoort Meubelen uit Goirle de

vaste leverancier van het losse meubilair voor

alle locaties van WZH. “Ook voor Vliethof

hebben we een bijdrage mogen leveren aan

het thuisgevoel dat als een rode draad door

alle interieurs loopt”, vertelt Joost Graat,

zorgmanager Nederland bij Vervoort. “We

hebben een goede relatie opgebouwd en voor

een belangrijk deel is dat terug te voeren op het

vermogen om ons te verdiepen in de bewoners

van zorginstellingen. Zorg is naast leisure en

hospitality één van onze specialistische markten

en daarin hebben we veel ervaring.”

“De architect en de interieurontwerper bepalen in feite het grondplan

voor onze inbreng. In dit geval waren dat de klassieke stijl van de vloeren,

wanden en plafonds en de kleuren die elke verdieping herkenbaar

maken. Samen met onze eigen binnenhuisarchitect gaan we dan op zoek

naar een consistent beeld, een sfeer waarin de bewoners zich thuis voelen.

Want dat is waar het allemaal om draait. Zo zijn we uitgekomen op

veel eikenhout in een natuurlijke, lichte kleur. Alle eettafels, salontafels,

tv-meubels en servieskasten zijn van massief eiken, terwijl de stoelen en

banken poten en leuningen hebben van beukenhout in eikenkleur. De

stoffering van de zitmeubels is uitgevoerd in een kleur die strak aansluit

op de verdiepingskleur en uiteraard gemaakt van makkelijk te reinigen

materiaal dat niet snel vuil wordt. Alle meubels in de verblijfsruimtes zijn

extra stevig uitgevoerd en zijn zeer geschikt voor zorginstellingen.”

Vervoort leverde ook het eikenhouten meubilair voor de kantoren en

tafels en stoelen voor het Grand Café. Alles in dienst van het consistente

beeld en natuurlijk: de bewoners. ■

Klassieke stoelen met open en gesloten leuning in het Grand Café.

BOUWEN ZORG.EU

29


HET INTERVIEW

LIESELOT VANHAVERBEKE (39 JAAR)

- doctor Toegepaste Economische Wetenschappen;

- hoofddocent VUB;

- doceert in de domeinen Operations Research

en Research Methods;

- verbonden aan vakgroep Business Technology and

Operations (Buto) en onderzoeksgroep

Mobi (Mobility, Logistics and Automotive Technology).

CEDRIC DE CAUWER (30 JAAR)

- Doctor Ingenieurswetenschappen,

specialisatie voertuig- en transporttechnologie;

- onderzoeker intelligente elektrische voertuigen

bij VUB-onderzoeksgroep Mobi.

BOUWEN ZORG.EU

Cedric De Cauwer (tweede van rechts) en Lieselot Vanhaverbeke (rechts) met mede-onderzoekers Wim Vanobberghen (links) en Geoffrey Grulois.

30

BOUWEN ZORG.EU


HET INTERVIEW

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | VUB

Lieselot Vanhaverbeke en Cedric De Cauwer (VUB):

‘Breed wetenschappelijk onderzoek

naar gebruik autonome shuttles’

Eind augustus vond op de ‘Health Campus’ van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het

Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB) in Jette de allereerste rit van een zelfrijdende shuttlebus

plaats. De Brussels Health Campus is de medische campus van de VUB.

“We hebben deze campus gekozen omdat we er de relatie tussen mens

en machine kunnen bestuderen bij een brede waaier aan gebruikers. Het

is de eerste keer dat in het kader van een breed wetenschappelijk onderzoek

een autonome shuttle voor een periode van een half jaar wordt

getest in België”, zegt projectpromotor Lieselot Vanhaverbeke. “Op de

Brussels Health Campus verblijven, op een totale oppervlakte van 32

hectare, duizenden studenten en zijn dagelijks 5.000 medewerkers actief.

Het universitair ziekenhuis met jaarlijks bijna 400.000 raadplegingen

en meer dan 30.000 hospitalisaties krijgt elke dag honderden patiënten

en bezoekers over de vloer.”

Op deze campus bevinden zich niet alleen de VUB-faculteit Geneeskunde en

Farmacie en het UZB, maar ook de Erasmus Hogeschool, een lagere school,

een kinderdagverblijf, een fitnesscentrum en andere campusgebruikers. “Een

heel divers publiek dus, met verschillende verplaatsingspatronen, wat het uiterst

geschikt maakt voor ons wetenschappelijk onderzoek naar de gebruiksacceptatie

van wijzigende vervoersmodi, ruimtelijke planning, infrastructuurverbeteringen

en technische ontwikkelingen”, aldus Vanhaverbeke.

LIVING LAB RESEARCH

De onderzoekers van de VUB en de Franstalige ULB bundelen hun expertise

op het gebied van duurzame mobiliteit, living lab research (onderzoek

via proeftuinen) en spatial planning (ruimtelijke ordening). “Het

tweejarige project met een testperiode van een half jaar kwam tot stand

na een oproep van Innoviris, het Brussels instituut voor onderzoek en innovatie.

Innoviris wil in een proeftuinomgeving slimme oplossingen laten

ontwikkelen en testen voor de mobiliteitsuitdagingen in Brussel.”

“Door gebruik te maken van de ‘living lab’-methode kunnen we deze elementen

meten en ze aan de realiteit toetsen”, legt projectleider Cedric

De Cauwer uit. “Zo bouwen we concreet toepasbare kennis op om die

later te verwerken in een ‘best practices’-draaiboek voor de uitbouw van

autonoom vervoer in de Brusselse regio.” De 'metingen' gebeuren via

enquêtes bij de gebruikers. “Voor- en nadat ze gebruik maakten van de

shuttle, vragen we hen onder meer hoe ze tegenover deze technologie

staan en hoe ze de rit ervaren hebben. We peilen ook hun vertrouwen

in de toepassing en of ze van plan zijn om er in de toekomst opnieuw

gebruik van te maken. Op basis van deze metingen kunnen we aanbevelingen

formuleren voor de verdere evolutie van de technologie en de

aanvaarding van zelfrijdende wagens in het straatbeeld.”

In een eerste fase kunnen studenten en personeel met de shuttle de

verbinding maken tussen de studentenverblijven en het hoofdgebouw

van de faculteit Geneeskunde en Farmacie. “De shuttle blijft in deze fase

dus binnen de grenzen van de campus. Tegen een gemiddelde snelheid

van 10 à15 kilometer per uur neemt de rit een drietal minuten in beslag.

Het volledig elektrisch aangedreven voertuig telt zes zitplaatsen en zes

staanplaatsen. Het is ook uitgerust met een toegangsplatform voor rolstoelgebruikers”,

geeft De Cauwer mee.

OP DE OPENBARE WEG

In de loop van november 2019 gaat de tweede fase van start, met

een tweede ‘loop’ van ongeveer 1 km. “Die zal de verbinding maken

tussen hoofdingang van het ziekenhuis en de belangrijkste parkings en

met de bus- en tramhalte in de onmiddellijke omgeving. De shuttle

zal dan ook op de openbare weg rijden. In deze fase verwachten we

dat vooral patiënten en bezoekers van het ziekenhuis gebruik maken

van de shuttle.”

Het shuttleproject kadert ook in het onderzoek naar autonoom rijdende

voertuigen en de groeiende nood aan duurzame mobiliteit en

elektrische voertuigen. ‘In deze onderzoeksdomeinen is onze VUBonderzoeksgroep

Mobi onder leiding van de professoren Joeri Van

Mierlo en Cathy Macharis al jarenlang toonaangevend”, stelt Vanhaverbeke.

“Een zelfrijdend elektrisch voertuig is de logische volgende

stap in ons onderzoekstraject.”

SHUTTLEBUS

De geselecteerde shuttlebus is een EZ10-model van de Franse constructeur

Easy Mile. “Door een systeem van sensoren, camera’s, gps

en V2i-communicatie (vehicle to infrastructure) herkent de EZ10 minutieus

zijn parcours en de stopplaatsen, en detecteert het mogelijke

hindernissen, bewegende objecten en andere onverwachte situaties

onderweg”, verklaart De Cauwer. “Er is ook altijd een operator aan

boord voor manuele bediening, in geval van pech of een hindernis op

de uitgestippelde route. Een noodstopknop en drukgevoelige deuren

vervolledigen het veiligheidspakket. Voor de leasing, het onderhoud en

de begeleiding staat Ush in, de eerste gespecialiseerde provider voor

autonome mobiliteit in België. Ush is een dochteronderneming van het

door D’Ieteren gesteunde Lab Box, een accelerator gefocust op de

mobiliteit van de toekomst.” ■

BOUWEN ZORG.EU

31


AMSTERDAM WOON-ZORGCOMPLEX ZUIDOEVER

Tekst | Kees van Delft Beeld | Tangram, Cordaan

Eerste locatie van nieuwe formule

De Oevers opent op de Zuidas

Zuidoever wekt

verwachtingen

De bouw van woon-zorgcomplex Zuidoever nadert zijn voltooiing.

De eerste locatie van De Oevers, een nieuwe formule van de

Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan, is in meerdere opzichten

bijzonder, vertelt directeur Vincent van Rijswijk.

BOUWEN ZORG.EU

32

BOUWEN ZORG.EU


AMSTERDAM WOON-ZORGCOMPLEX ZUIDOEVER

Vincent van Rijswijk. (Beeld: Cor Salverius)

Nog zo’n twee maanden en dan is de oplevering

van Zuidoever, aan de kop van de Zuidas

in Amsterdam, een feit. Hoewel hij per 1 december

aantreedt als bestuurder bij zorgorganisatie

Amsta, kijkt Van Rijswijk verwachtingsvol

uit naar dat moment rond de jaarwisseling.

Als directeur Facilitaire Zaken & Dienstverlening

bij Cordaan en directeur van De Oevers

stond afgelopen jaar voor hem grotendeels in

het teken van Zuidoever. “Het was een intensief

traject, dat naar mijn mening tot iets heel

moois heeft geleid.”

OPVALLENDE ASPECTEN

Het complex vlakbij de RAI bestaat uit vier

woonlagen met in totaal 53 huurappartementen

voor ouderen met een zorgvraag. Behalve

de ligging aan de kop van de Zuidas zijn er meer

aspecten aan Zuidoever die in het oog springen.

Zoals een glazen overkapping van 300

vierkante meter. “We hebben nagedacht over

hoe bewoners zoveel mogelijk buiten kunnen

zijn”, licht Van Rijswijk toe. “De tuin is maar een

deel van het jaar goed te gebruiken, maar door

de overkapping creëren we een wintertuin. Dit

zorgt voor een tussenklimaat waarin bewoners

vrijwel het gehele jaar ‘buiten’ kunnen zijn.”

Zuidoever kenmerkt zich toch al door een

groene uitstraling. Zo sieren groene wanden

de hoofdentree, is er een belevingstuin, heeft

het gebouw groene dakvlakken en is er op elke

verdieping een daktuin gerealiseerd.

INRICHTING

Ook de inrichting van Zuidoever is allerminst

gebruikelijk voor de zorg. Elke verdieping heeft

twee familiekamers, een kleine bibliotheek,

twee zithoeken en een uitgebreide eetruimte

in de nabijheid van de keuken. “Dat is het hart

van de verdieping”, vertelt Van Rijswijk. “Een

kok kookt elke dag vers. Als bewoners ertoe

in staat zijn, kunnen ze meedoen. Zo niet, dan

geeft het koken toch een stuk beleving.” Elke

verdieping bestaat uit twee segmenten, waar

bewoners met somatische klachten en dementie

naast elkaar wonen. Op elke woonlaag

kunnen bewoners rondlopen, wat belangrijk

is voor mensen met dementie. Vitrines op de

gang helpen hen de juiste voordeur te vinden

en ook de variatie aan materialen en kleuren

maakt dat mensen met dementie zich beter

kunnen oriënteren.

LEVEN ZOALS THUIS

Het past bij de missie van De Oevers. ‘Een

nieuw thuis in Amsterdam’, luidt de slogan van

de formule. Alles wordt erop ingericht om aan

te sluiten bij de wensen en interesses van bewoners

en hoe zij gewend zijn te leven. Zo houdt

Zuidoever rekening met voorkeuren als vroeg

of juist laat opstaan en in het eigen appartement

of samen eten. “Om deze gastvrije werkwijze

vorm en inhoud te geven, hebben we bewust

mensen uit andere disciplines dan de zorg betrokken

bij Zuidoever”, aldus Van Rijswijk. “Zo

hebben we gekozen voor een andere bouwbegeleider

en voor een kwartiermaker die niet uit

de zorg afkomstig is. Zelf heb ik met mijn facilitaire

benadering ook een andere kijk op zorg.

Zuidoever moet een heel gastvrije plek worden,

waar mensen zo aangenaam mogelijk kunnen

leven en ook naasten zich welkom voelen. Dat

komt terug in het ontwerp, de inrichting, de

personeelsbezetting, de services, et cetera. We

denken er echt iets unieks van te maken.” ■

In de februari-editie van Bouwen aan de Zorg verschijnt

een uitgebreide reportage over Zuidoever.

'We hebben bewust mensen uit andere disciplines betrokken bij Zuidoever'

Zuidoever kenmerkt zich door een groene uitstraling. Zo sieren groene wanden de hoofdentree, is er een belevingstuin, heeft het gebouw groene dakvlakken en is er op

elke verdieping een daktuin gerealiseerd.

BOUWEN ZORG.EU

33


Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Pon Power

‘Zonne-energiesystemen

met een hoog rendement en

een snelle terugverdientijd’

Uitdagingen, oplossingen en aanbieders genoeg, als het gaat om de verduurzaming van vastgoed.

Maar wat als betrouwbaarheid en grootverbruik samengaan, zoals in de zorgbouw? Pon Power heeft

als turnkey-systeemleverancier een brede ervaring. “Zonne-energiesystemen kunnen door ons met

een integrale aanpak worden aangeboden, van advies tot montage”, zegt Product Manager Solar

Maarten de Rooij.

Na de succesvolle introductie van de Cat Solar-zonnepanelen eind 2018,

wil Pon Power meer aandacht geven aan duurzame energie. De zonneenergiesector

is zich aan het professionaliseren. Er komt steeds meer

vraag naar goed advies en een betrouwbare partner die de belangen van

klanten behartigt en hen ondersteunt bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Bedrijven die actief zijn in de zorgbouw zijn een belangrijke doelgroep

voor Cat Solar. Deze bedrijven willen vaak zonne-energie als

extra energiebron gebruiken met het oog op duurzaamheid en lagere

energielasten. Pon Power, De Nederlandse dealer van Cat Power

Systems-vermogensoplossingen, is groot geworden als systeempartner

in de ziekenhuisbranche. “In de ziekenhuiswereld is de koppeling

van zonne-energie en noodstroomvoorzieningen vaak al aan de orde.

Op het gebied van deze integratie zijn wij al heel ver. Nu nog wordt

vooral met dieselgeneratoren gewerkt als het gaat om noodstroom,

maar wij bieden ook de oplossing voor het overschakelen naar gas

en de buffering van stroomvoorzieningen door middel van batterijopslag.

De koppeling met onze Cat Solar zonne-energiesystemen is

zelfs een speerpunt. Installatietechnisch kunnen wij een grote inhoudelijke

bijdrage leveren, maar wij kunnen zonne-energieoplossingen

ook standalone opleveren.”

34 BOUWEN ZORG.EU


'Betrouwbaarheid is maximaal

voorzien in onze garantietermijn'

HIGH-END-OPLOSSINGEN

Pon Power doet dat altijd op basis van een integrale turnkey, met eigen

montage als uitgangspunt, en een grondige advisering met betrekking

tot subsidies, rendement en Levelized Cost of Energy, ofwel een zo

laag mogelijke kWh-prijs uit het zonne-energiesysteem. De Rooij: “Wij

hebben een langetermijnscope, net als de meeste grootverbruikers op

energiegebied; je investeert en bouwt tenslotte voor de levensduur. Wij

gaan voor een integrale aanpak op grond van een zo hoog mogelijk rendement

en tevens een zo laag mogelijke energieprijs.”

Product Manager Solar Maarten de Rooij.

De Rooij weet dat bij duurzaamheidsinvesteringen vaak niet alleen een

ideële behoefte bestaat – al dan niet gebonden aan regelgeving, maar

dat besparing hoge prioriteit heeft. Zoals bij ziekenhuizen, met hun hoge

energieverbruik. “Wat wij altijd als eerste noemen, is betrouwbaarheid,

van zowel de producten als de leverancier. Betrouwbaarheid is maximaal

voorzien in onze garantietermijn: altijd 25 jaar voor zonnepanelen; die

worden in de markt doorgaans met een garantietermijn van slechts tien

jaar aangeboden.” Deze garantie wordt extra gedekt door de Amerikaanse

fabrikant. “Betrouwbaarheid, besparing en rendement worden

gevat in een zo laag mogelijke Levelized Cost of Energy. Grootverbruikers

met een continuïteitsbehoefte weten dat high-end-oplossingen de

norm zijn. Met Cat Solar zonne-energiesystemen, die voldoen aan de

hoogste kwaliteitseisen, is betrouwbaarheid gegarandeerd.” ■

ZIJN ER NOG

VRAGEN?

NATUURLIJK ZIJN ER NOG VRAGEN!

Het vinden van de juiste zonne-energieoplossing is namelijk niet

gemakkelijk. Hoe weet je wat de beste oplossing is voor jouw

bedrijf? Hoe zit het met garantie? Hoe weet je wanneer je je

investering hebt terugverdiend?

Wij hebben de antwoorden op je vragen. Bij Pon Power leveren

we al meer dan 90 jaar energie-oplossingen. En we bieden nu

dus ook zonne-energieoplossingen aan met Cat Solar. Dit doen

we met de bekende Cat kwaliteit, gedegen advies en uitstekende

garantie.

Vragen? Advies nodig? Bel 078 6420420 of ga naar

pon-cat.com/zonnepanelen

Hoog rendement

Brandveilig

Tot 25 jaar productgarantie

WE TAKE CARE OF IT.

BOUWEN ZORG.EU

35


Werken op de OK is al complex

genoeg - waarom niet iets

eenvoudigs gebruiken.

Simply good light. Dräger Polaris 600

Meer informatie: www.draeger.com/polaris600

6304


Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

ondersteunt de zorgsector op weg

naar duurzame gebouwen

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, is tijdens het congres van de Green Deal

Duurzame Zorg het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) gelanceerd door Léon

Wever, Programmadirecteur duurzame zorg bij VWS. De doelstelling van dit expertisecentrum

is om zorgorganisaties, waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen, te ondersteunen bij hun

verduurzamingsopgave. Met de verduurzaming van onder andere het zorgvastgoed draagt de sector

bij aan de CO 2

-reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Zoals onze woningen de komende jaren verduurzaamd worden, zal ook

de zorgbouw deze stap naar een duurzame toekomst (moeten) gaan

zetten. Maar, hoe pak je dit aan in de complexe zorgomgeving? Waar

begin je? Welke logische stappen kun je zetten? Waar loop je tegenaan?

Welke expertise heb je nodig? Allemaal vragen die je als zorgbestuurder/-

manager zult hebben. Met het nieuwe expertisecentrum is er nu een

aanspreekpunt voor deze en andere vraagstukken. Kennis en ervaring

van TNO en de Stichting Stimular/MPZ komen samen in EVZ en zijn

beschikbaar voor de zorgsector.

Het EVZ zal op de korte termijn de behoeften en knelpunten uit de

sector inventariseren en gevalideerde verduurzamingskaarten voor

zorgvastgoed opstellen, zodat betrouwbare en zorgspecifieke informatie

beschikbaar komt over verschillende technologieën. Daarnaast biedt

het Expertisecentrum ondersteuning bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten

en organiseert het workshops voor de sector en adviseurs.

Voor vragen over de verduurzaming van het zorgvastgoed is een vraagbaak

ingericht, die te benaderen is via www.dezorgduurzaam.nl. Door

analyse van de vragen worden de belangrijkste vraagstukken en knelpunten

zichtbaar, zodat daarop geacteerd kan worden.

Het expertisecentrum voert alleen pre-concurrentiële activiteiten uit

en moet niet worden gezien als een klassieke adviseur. De behoefte

van de sector is richtinggevend voor de activiteiten van het expertisecentrum.

Periodiek worden deze activiteiten afgestemd met de

Lancering EVZ.

brancheorganisaties (NFU, NVZ, ActiZ, GGZ Nederland en VGN).

Kortom: we staan in de starthouding om jullie van dienst te zijn met

onze expertise. Aarzel niet en deel je vragen en dilemma’s met ons.

We zetten onze expertise graag in om gezamenlijk naar een CO 2

-emissiereductie

in de zorg te komen.

De komende tijd zal iedere uitgave van Bouwen aan de Zorg voorzien

zijn van een column over het verduurzamen van de zorg. In

deze column zullen veel gestelde vragen worden beantwoord, actualiteiten

worden aangegeven en wordt u geïnformeerd over tal van

relevante ontwikkelingen. ■

BOUWEN ZORG.EU

37


ANTWERPEN ZNA CADIX

Tekst | Filip Van der Elst Beeld | VK, Interbuild en Thomas Geuens

Nieuw Antwerps

ziekenhuis wordt

referentie in de stad

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) bouwt sinds midden 2016 aan een nieuw

centrumziekenhuis in Antwerpen, dat een ‘referentie in de stad’ moet worden. VK Studio en

architectenbureau Robbrecht & Daem stonden in voor het ontwerp. In 2020 moet ZNA

Cadix klaar zijn.

Het gebouw van 65.000 m² en 19 verdiepingen komt tussen park Spoor Noord, de dokken en de stadskern te liggen.

BOUWEN ZORG.EU

38

BOUWEN ZORG.EU


ANTWERPEN ZNA CADIX

In 2020 moet ZNA Cadix klaar zijn.

ZNA had nood aan een nieuwe infrastructuur

in Antwerpen en het winnende bouwteam

(dat bestaat uit Kairos, VK Studio, Robbrecht

& Daem en Bladt Building Engineering) stelde

voor om het nieuwe ziekenhuis op een centrale

locatie te bouwen. Het gebouw van 65.000 m²

en 19 verdiepingen komt tussen park Spoor

Noord, de dokken en de stadskern te liggen.

ZNA koos voor een groene locatie en dat

heeft gevolgen voor de mobiliteit rond de site.

Gemotoriseerd verkeer moet onder de grond

passeren, wat tevens geldt voor de ambulances

en het logistiek transport. Bovenaan komt een

publieke zorgboulevard met pleinfunctie voor

voetgangers en fietsers. Ook komt er een tramen

bushalte voor de ingang van het ziekenhuis.

340 PATIËNTEN

In het nieuwe ziekenhuis zullen de diensten uit

ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus worden

ondergebracht. De nieuwbouw zal plaats

bieden aan 340 patiënten. Het omvat onder

meer een spoeddienst, operatiekwartier, dagziekenhuis,

brandwondencentrum, hospitalisatie-afdelingen,

intensieve zorg en een raadplegingscentrum.

Maar het gebouw omvat meer

dan enkel een ziekenhuis: op het gelijkvloers

is er ruimte voor horecazaken en winkels die

ook voor niet-ziekenhuisbezoekers toegankelijk

zijn. ZNA wil het Cadixziekenhuis op die

manier met de stad verweven.

ZNA heeft goed nagedacht over de circulatie

binnen het gebouw. Het kan immers behoorlijk

druk worden in een ziekenhuis. Om de loopafstanden

te beperken, komen belangrijke diensten

naast elkaar te liggen. Ook zijn er aparte

liften voor prioritaire medische diensten, beddentransport

en logistiek.

Er is veel aandacht besteed aan de architectuur

van het gebouw: ZNA Cadix ligt immers langs

belangrijke routes en zal sterk mee het stadsbeeld

bepalen. De met glasmozaïek beklede

gevels, in lichte groene en blauwe tinten, draagt

daar zeker toe bij. Verder diende het gebouw

ook flexibel en aanpasbaar te zijn.

BEO-VELD

Onder het ziekenhuis is een BEO-veld aangelegd,

om voor verwarming en koeling thermische

energie uit de bodem te gebruiken. In

totaal zijn hiervoor 40 boringen van 150 meter

diep uitgevoerd. Verder komt er een WKKinstallatie,

met een thermisch vermogen van

195 kWh en een elektrisch vermogen van 150

kWh. Ook omvat de technische infrastructuur

systemen voor de verdeling van diverse vloeistoffen

en medische gassen. Om alle hydraulische

toepassingen te optimaliseren, deed ZNA

een beroep op de software van Hydronic System

Optimisation (Hysopt). In samenspraak

met VK Engineering en installatiebedrijf Cegelec

werkt Hysopt dynamische simulaties uit om

het hydraulisch ontwerp te optimaliseren. Het

doel: meer comfort voor patiënten en medewerkers

enerzijds en een lager energieverbruik

en CO 2

-uitstoot anderzijds. ■

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVER:

Ziekenhuis Noord-Antwerpen, Antwerpen en

consortium K.Eur Development, Antwerpen

ONTWERP:

VK Architects & Engineers, Gent en

Robbrecht & Daem, Gent

HOOFDAANNEMER:

Interbuild, Antwerpen

INSTALLATEUR HVAC EN

ELEKTRICITEIT:

Cegelec

HVAC-SOFTWARE:

Hysopt, Merksem

BOUWEN ZORG.EU

39


SMART BUILDINGS

SMART BUILDINGS

Combining energy efficiency,

Combining flexibility SMART BUILDINGS

and energy comfort efficiency,

flexibility and comfort

Combining energy efficiency,

www.vinci-energies.be

flexibility and comfort


ANTWERPEN ZNA CADIX

De verwarmingsproductie gebeurt door 3 condenserende gasketels van 1,75 MW, een WKK van 390 kWh en een warmtepomp van 277 kW die gekoppeld is met het

BEO-veld. (© VK Studio Architects & Engineers ism Robbrecht & Daem Architecten)

Tekst | Filip Van der Elst Beeld | Hysopt en VK Studio Architects & Engineers ism Robbrecht & Daem Architecten

Multidisciplinaire aanpak leidt tot

optimale installatie in ZNA Cadix

Een groot project als ZNA Cadix gaat gepaard met een indrukwekkende technische installatie.

Zowel wat HVAC als elektriciteit betreft werd deze opdracht toebedeeld aan Cegelec, een merk

van VINCI Energies. Op initiatief van bouwheer Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) werd

gebruik gemaakt van de dynamische simulatiesoftware van Hysopt. Dit liet toe om de hydraulische

toepassingen te optimaliseren. ›

BOUWEN ZORG.EU

41


ANTWERPEN ZNA CADIX

‘Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen: het realiseren van een sterk eindresultaat.’ (© VK Studio Architects & Engineers ism Robbrecht & Daem Architecten)

Cegelec nam deel aan de wedstrijd die werd uitgeschreven

voor dit project, als onderdeel van

de THV Ziekenhuis Noord (Interbuild-MBG) en

haalde zo de opdracht binnen. Al van bij de inschrijving

gingen de experts van Cegelec samen

met het team van studiebureau VK Engineering

aan de slag voor het pre-technisch ontwerp.

“De eerste gesprekken dateren al van 2011”,

herinnert Walter Wens, projectmanager voor

het gedeelte elektriciteit bij Cegelec, zich.

BEO-VELD

De verwarmingsproductie gebeurt door 3

condenserende gasketels van 1,75 MW, een

WKK van 390 kWh en een warmtepomp van

277 kW die gekoppeld is met het BEO-veld.

Yves Hendrickx, projectmanager voor het gedeelte

HVAC bij Cegelec: “Er zijn 40 boringen

uitgevoerd, van elk 140 meter diep. Op het

BEO-veld is ook een warmtewisselaar gekoppeld

voor de free cooling. De koudeproductie

gebeurt verder door 3 watergekoelde koelmachines

van 1,28 MW. De warmte van de koelmachines

wordt afgevoerd door 6 drycoolers

op het dak. Voor de ventilatie zijn er in totaal

53 luchtgroepen met een totaal luchtdebiet

van 370.000 m³/h, waarvan 17 hygiëne luchtgroepen.

De bevochtiging gebeurt door elektrische

weerstand stoombevochtigers met een

totale bevochtigingscapaciteit van 1.500 kg/h.”

Een ziekenhuis heeft natuurlijk ook een uitgebreide

elektrische installatie nodig. Wens somt

de uiteenlopende voorzieningen op: “Er is een

middenspanningsinstallatie van 4.500 kVA geplaatst.

Dit is de normale installatie, die gebruik

maakt van de netstroom. Daarbovenop is er

nog een noodnet met generatoren voorzien,

goed voor 2.000 kVA, en een 600 kVA UPSvoeding

met batterijen. De elektrische installatie

omvat ook de branddetectie (bestaande uit

zo’n 6.000 detectoren), een geluidsinstallatie

met 1.200 luidsprekers en een data-installatie

bestaande uit ongeveer 11.000 eindconnectoren.

Tot slot zijn er nog de systemen voor de

toegangscontrole (die voorzien is op 900 badges),

de camerabewaking met 150 camera’s,

het verpleegoproepsysteem en het interfoniesysteem

(om de verplegers met elkaar te laten

communiceren).”

HVAC, ELEKTRICITEIT ÉN

ONDERHOUD

Eén van de sterktes van Cegelec is dat het

multidisciplinaire bedrijf zowel de installatie

van HVAC als elektriciteit op zich kan nemen.

Hendrickx: “Bovendien volgen onze collega’s

van VINCI Facilities ons na oplevering op en

nemen verder het onderhoud en beheer van

de technische installaties die wij plaatsten

voor hun rekening. Dit omvat onder andere

het preventief onderhoud, het storingsonderhoud,

de totale waarborg en de nodige herinvesteringen

over de looptijd van het contract

zodoende de blijvende optimale werking van

de installaties te kunnen garanderen geduren-

42 BOUWEN ZORG.EU


ANTWERPEN ZNA CADIX

de 20 jaar. In de toekomst staan er nog heel

wat projecten op de planning, waarbij Cegelec

niet alleen HVAC en elektriciteit voor haar

rekening neemt, maar waar ook andere technieken,

zoals sanitair en sprinklerinstallaties

door Cegelec worden uitgevoerd."

Naast het realiseren van een technische installatie

die gezien mag worden, is Wens nog

om een andere reden fier op dit project. “De

verschillende bedrijven die instaan voor de

technieken kunnen uitstekend met elkaar samenwerken.

Dat is niet op elke werf even

vanzelfsprekend. Er wordt onderling helder

en constructief gecommuniceerd en iedereen

heeft hetzelfde doel voor ogen: het realiseren

van een sterk eindresultaat. Zo is het

prettig samenwerken.”

DYNAMISCHE SIMULATIES

De technische infrastructuur omvat naast

verwarming, koeling en luchtbehandeling

ook systemen voor de verdeling van diverse

vloeistoffen en medische gassen. Voor

bouwheer ZNA was het van cruciaal belang

dat de volledige installatie naar behoren zou

werken. Tom Havermans, Milieucoördinator

bij ZNA, licht toe: “We dragen goed huisvaderschap

hoog in het vaandel. Dat lieten we

eerder al blijken, door bij de bouwaanvraag

verder te gaan dan de eisen die de overheid

oplegde. We besteden ook veel aandacht

aan een correcte inregeling en het hydraulisch

evenwicht. Hoe de installatie gedimensioneerd

en ingeregeld is, heeft immers een

grote invloed op zowel het comfortniveau

als de energieprestaties. Daarom zijn we, als

één van de eersten in de ziekenhuissector,

begonnen met dynamische simulaties.”

In samenspraak met VK Engineering en Cegelec

werd de Hysopt software toegepast als

ontwerp- en simulatietool. “In al onze renovatie-

en nieuwbouwprojecten is een dynamische

simulatie met de software van Hysopt

standaardpraktijk geworden”, zegt Havermans.

“Twee mensen van Cegelec hebben bij

Hysopt een opleiding gevolgd, om het softwarepakket

goed onder de knie te krijgen”,

voegt Hendrickx toe. “Zo konden onze eigen

mensen de installatie ingeven in Hysopt.”

Havid El Khaoui, Support Engineer bij Hysopt,

zorgde daarbij voor de nodige ondersteuning

en knowhow. “Als ontwerptool

worden alle individuele componenten aan

elkaar gelinkt tot een volledig hydraulisch

en regeltechnisch rekenmodel. Dit maakt

het ontwerpen veel sneller, en er kan ook

meer intelligentie worden ingebouwd in het

model”, aldus El Khaoui.

Als simulatietool maakt Hysopt het mogelijk

om reeds in de ontwerpfase de systeemprestaties

in te schatten, rekening houdend met

het deellastgedrag van de installatie. El Khaoui:

“Zo zijn er conceptvarianten gesimuleerd

met een zo hoog mogelijk comfort voor de

patiënten en medewerkers van ZNA Cadix,

en een zo laag mogelijk energieverbruik en

CO 2

-uitstoot. De optimalisaties van deze concepten

varieerden tussen de 10% en 28% op

de jaarlijkse energiekost, en tussen de 9% en

11% op de CO 2

-uitstoot. Een optimaal resultaat,

dankzij de Hysopt-software.”

Ten slotte wordt er met het bestaande model

als het ware een digitale tweeling aangemaakt

van de installatie. Het dynamisch as-built dossier

zal een grote meerwaarde zijn in de verdere

ontwikkelingen van de installatie. ■

'Iedereen had hetzelfde doel voor ogen:

het realiseren van een sterk eindresultaat'

Als simulatietool maakt Hysopt het mogelijk om reeds in de ontwerpfase de systeemprestaties in te schatten. (© Hysopt)

BOUWEN ZORG.EU

43


Tekst en beeld | Forbo

Vloerproducent bedenkt

circulaire oplossing voor

25 miljoen m² afval-linoleum

Met Renoleum heeft Forbo Flooring een oplossing bedacht voor de 25 miljoen vierkante meter

afval-linoleum die wereldwijd jaarlijks de prullenbak of vuilverbrander in gaat. Daarmee kan linoleum,

dat al CO 2

-neutraal geproduceerd wordt door Forbo, een volledig circulair product worden. Na een

onderzoek van ruim een jaar heeft de vloerproducent, onder de voorlopige projectnaam Renoleum,

twee (half-)producten ontwikkeld uit het post-consumer linoleum. Die vinden hopelijk snel hun weg

naar de markt. De eerste contacten die Forbo legde met grote bedrijven als Ahrend, maar ook met

kleinere partijen zijn meer dan bemoedigend. Een Nederlands bedrijf dat zitmeubels maakt, heeft

inmiddels een testproductie gedraaid met één van de materialen.

Het eerste (half-)product/conceptproduct dat

Forbo Flooring in samenwerking met designer

Jaromir van Vliet van de Willem de Kooning

Academie ontwikkelde, heet (vooralsnog)

Multilin. Het gaat om een homogeen plaatmateriaal

waaraan – indien gewenst – kleur en

andere eigenschappen kunnen worden toegevoegd.

Multilin is gemaakt van 97 procent

gerecycled linoleum. Het materiaal is geschikt

voor massaproductie en zou bijvoorbeeld toegepast

kunnen worden in de meubelindustrie.

Het kan ook dienen als afwerking voor kasten

en bureaus. Daarnaast kan het gebruikt worden

als zelfstandig materiaal. Van Vliet ontwierp zelf

een bloempot van Multilin. Forbo ziet Multilin

ook toegepast worden in schoolmeubilair of als

relatief goedkope loslegvloer voor evenemen-

Multilin van Forbo Flooring in twee formaten.

Viermaal Linoleum Particle Board van Forbo Flooring.

44 BOUWEN ZORG.EU


ten en ondervloer. Het betrekkelijk dunne plaatmateriaal

is ijzersterk en verandert bijvoorbeeld

niet als het aan vocht wordt blootgesteld. In de

circulaire toekomst die modulair en demontabel

is, lijkt er zeker plaats voor Multilin.

Het egale, er strak uitziende plaatmateriaal

wordt gemaakt van afval-linoleum dat maximaal

15 jaar oud is. Is het linoleum ouder

(15 tot 30 jaar), stugger en breekbaarder, dan

hebben Forbo en Van Vliet een tweede toepassing

bedacht. Dat product heet Linoleum

Particle Board (LPB). Hierbij gaat het om een

dikker materiaal dat gemaakt is van 100 procent

gerecycled linoleum met bijvoorbeeld

ook jute – dat normaal dient als rug van een

linoleumvloer – erin verwerkt. In tegenstelling

tot het productieproces van Multilin (waarbij

het post-consumer linoleum schoongemaakt

en op een ingewikkelde manier gescheiden

moet worden van onder andere de backing

en vervuiling) is het productieproces van LPB

relatief eenvoudig en goedkoop. Het materiaal

is wel minder sterk en flexibel dan Multilin en

behoeft bijvoorbeeld een dunne houten rug als

het gebruikt wordt om een constructie mee te

bouwen. Linoleum Particle Board kan bijvoorbeeld

toegepast worden als zitje van een stoel

of dienen als tafel- of keukenblad. LPB heeft

een fraai industrieel uiterlijk.

Forbo gaat beide (half-)producten/concepten,

die na gebruik opnieuw gerecycled kunnen

worden, nog verder testen. Er wordt bijvoorbeeld

gekeken wat je nog aan Multilin zou

kunnen toevoegen om de eigenschappen te

beïnvloeden of verbeteren. Daarnaast bestudeert

Forbo hoe het productieproces verder

zou kunnen worden verfijnd en worden de

technische specificaties nader uitgezocht. Tegelijkertijd

hoopt de vloerproducent nog meer

bedrijven te interesseren voor deze natuurlijke

(half-)producten, zodat zij er zelf mooie en

andere toepassingen voor kunnen bedenken.

Forbo wil op termijn ook graag een deal sluiten

met één of meerdere grote partij(en), om

Multilin in bulk te gaan (laten) produceren. Bovendien

zoekt Forbo op internationale schaal

naar andere bedrijven om de duurzame cirkel

van linoleum verder mee te sluiten zoals slopers,

afvalverwerkers en grondstofproducenten.

Zo ontstaat een zogenaamde ‘Community

of Practice’; de gemeenschap die nodig is voor

de circulaire economie.

dan volledig wordt gecompenseerd door de

CO 2

die wordt geabsorbeerd door de natuurlijke

en hernieuwbare grondstoffen (gewassen

als lijnzaad, hout en jute) gedurende hun leven.

Forbo bespaarde tevens energie en werkt alleen

met groene elektriciteit. Zo levert elke

geproduceerde vierkante meter linoleum op

dit moment een negatieve CO 2

-bijdrage op

van -4 gram CO 2

-uitstoot.

Het inzetten op CO 2

-neutraal geproduceerd

en het Renoleum-project zijn maar een paar

voorbeelden van hoe Forbo Flooring haar

productie, diensten en bedrijfsvoering steeds

verder aan het verduurzamen is. Hierbij speelt

circulariteit een hoofdrol. Zo wil de vloerproducent

het Klimaatakkoord van Parijs een flinke

stap voor blijven en uiteindelijk toe naar 100

procent gezonde gebouwen. Voor veel meer

info over Forbo’s duurzame koers, zie www.

forbo-flooring.nl/duurzaamheid.

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen

aan dit project of meer informatie willen, dan

nodigen we u van harte uit contact op te nemen

met Bregje Smulders, product and sustainability

manager linoleum bij Forbo Flooring:

bregje.smulders@forbo.com. ■

Sinds dit jaar produceert Forbo haar totale

portfolio aan linoleumproducten al CO 2

-neutraal.

Deze unieke milieuprestatie kon geleverd

worden doordat de hoeveelheid CO 2

die

wordt uitgestoten tijdens de productie meer

Schoongemaakt en gescheiden van vervuiling, vormt het post-consumer linoleum de basis van het nieuwe

Multilin van Forbo Flooring

BOUWEN ZORG.EU

45


BORNEM AZ RIVIERENLAND

Tekst | Shana Hofmans Beeld | Cordeel

Een volledig functionerend

ziekenhuis verbouwen:

een huzarenstuk

BOUWEN ZORG.EU

46

BOUWEN ZORG.EU


BORNEM AZ RIVIERENLAND

De Bornemse Sint-Jozefkliniek heeft een grondige facelift achter

de rug. Tijdens het 5 jaar durende project verdubbelde het

niet alleen in oppervlakte, maar fusioneerde het ook in 2018

met AZ Heilige Familie uit Rumst tot AZ Rivierenland. Het

verbouwproject zelf was een huzarenstuk, want de activiteiten

van het ziekenhuis gingen gewoon door.

Marcel Zoons, manager Gebouwen en Technieken

bij AZ Rivierenland, vertelt meer over

het project: “Het idee om het ziekenhuis te

verbouwen, kwam in 1999: het gebouw barstte

toen al haast uit zijn voegen, waardoor we

containers moesten plaatsen om extra ruimte

te creëren. Bovendien stamde het oudste gedeelte

nog uit de jaren ’50.”

TWEEFASIG PROJECT

In 2006 was er nog extra plaats nodig door de

overname van het ziekenhuis van Willebroek.

Een grondige verbouwing drong zich op. AZ

Rivierenland – toen nog de Sint-Jozefkliniek –

schakelde bouwfirma Cordeel in om de werken

uit te voeren. Projectleider Rudi Put: “Het

project verliep in twee fases. Van 2013 tot 2017

pakten we de blokken E en F aan. In blok F

bevinden zich twee verpleegafdelingen.” Zoons

vult aan: “In blok E zitten de medisch-technische

diensten zoals Medische Beeldvorming,

Nucleaire Geneeskunde, het operatiekwartier

en de dagziekenhuizen. In de tweede fase pakten

we blok A aan, waar zich onder andere de

administratieve diensten, toegang, technische

ruimtes en dienst Heelkunde bevinden. Tijdens

diezelfde werken verbouwden we ook

de blokken B en C: we vernieuwden alle afdelingen

en vormden het oude operatiekwartier

om tot een geriatrische afdeling.”

VERBOUWEN IN STILTE

Tijdens de bouwwerken bleef de dienstverlening

in het ziekenhuis gegarandeerd.

Put: “Dat was soms wel een uitdaging. ›

BOUWEN ZORG.EU

47


BORNEM AZ RIVIERENLAND

We hielden rekening met de patiënten die in

de buurt lagen. Toch kun je in de bouw niet altijd

in stilte werken. We hebben daarom zoveel

mogelijk gedaan om het geluid te beperken:

voor de afbraak gebruikten we pneumatische

knabbelaars in plaats van drilboren. We dekten

de stofkokers af en isoleerden waar mogelijk.”

Zoons: “Het was vaak een kwestie van compromissen

sluiten. Een regel hebben we wel

altijd in acht genomen: absolute stilte tussen 13

en 15 uur. Zo kregen de patiënten de kans om

hun middagdutje te doen.”

PATIËNTEN VERHUIZEN

De patiënten konden tijdens de verbouwingen

niet altijd op dezelfde plek blijven. Zoons:

“Door de werken moesten we de afdeling

Heelkunde op de verdieping eronder inrichten.

De patiënten verhuizen verliep gelukkig vlot: in

het weekend zijn de meesten al naar huis.” De

patiënten uit campus Willebroek naar Bornem

verhuizen, was een ander paar mouwen: “Zij

kwamen pas naar hier toen de werken ver genoeg

gevorderd waren. De geriatrische patiënten

overbrengen was een uitdaging: er reden

Rudi Put, projectleider Cordeel.

Marcel Zoons, manager Gebouwen en Technieken

AZ Rivierenland.

'Het is normaal dat mensen niet altijd blij zijn

met verbouwingen tijdens hun verblijf'

PROJECT: AZ Rivierenland Bornem

48 BOUWEN ZORG.EU


BORNEM AZ RIVIERENLAND

'Tijdens de bouwwerken bleef de dienstverlening

in het ziekenhuis gegarandeerd'

zes ambulances over en weer tussen de twee

ziekenhuizen. Het was toen wel even zweten

om alles vlot geregeld te krijgen.”

NIEUWE PLANNEN VOOR

CAMPUS WILLEBROEK

Campus Willebroek wordt een dagziekenhuis.

Zoons: “Een aantal van de Willebroekse

afdelingen is nu in Bornem terug te vinden.

De campus zelf werd een dagziekenhuis, met

een daghospitaal, een dienst Medische Beeldvorming,

consultatieruimtes, enzovoort.” Ook

voor die campus zijn er bouwplannen: “Nu

staan er veel stukken leeg. We zijn daarom

van plan om tegen eind 2021 een klein stuk af

te breken, een compacte nieuwbouw te plaatsen

en er dan alle activiteiten uit het oude

deel naartoe te verhuizen. Die afbraak, daar

kunnen we niet omheen. Doordat er veel leeg

staat, is die nodig om alles energie-efficiënt

te krijgen. De activiteiten zullen ook in Willebroek

niet onderbroken worden: ze gaan

door in het stuk dat nu leegstaat en verhuizen

dan naar de nieuwbouw.”

DUBBEL ZO GROOT

Als aannemer een ziekenhuis verbouwen, is

een uitdaging. Put: “We moesten rekening

houden met verschillende voorschriften: architectonische

normen, hygiënische regels,

luchtzuiverheid, .... Toen we de operatiezalen

verbouwden was dat wel spannend, want alles

moest van de eerste keer perfect werken.

We konden ons niet veroorloven daar een

foutje te maken, want het zijn steriele ruimtes.

Je kunt dus niet opeens nog een plintje

komen vastleggen. Bij Cordeel zijn we zulke

projecten wel gewend: het is niet het eerste

ziekenhuis dat we verbouwen.”

Dankzij de werken verdubbelde het ziekenhuis

in omvang. Zoons: “Vroeger had het een

oppervlakte van 16.000 vierkante meter, nu

zijn dat er 32.000. Er zijn ook extra faciliteiten:

de kiss-and-ridezone zorgt ervoor dat

patiënten en bezoekers niet telkens op straat

hoeven uit te stappen. En ook de cafetaria is

een belangrijke nieuwkomer, want daar was

altijd veel vraag naar. We zijn blij dat we die

nu ook kunnen aanbieden aan onze patiënten,

bezoekers en medewerkers.”

UITZICHT OP DE PLASZUILEN

Het project zelf leverde soms grappige situaties

op. Put: “Het is natuurlijk normaal

dat mensen niet altijd blij zijn met verbouwingen

tijdens hun verblijf. Dus we kregen

al eens de vraag om onze radio wat stiller

te zetten. De grappigste klacht kwam van

een dame die vroeg om onze plaszuilen te

verzetten. Zij had daar vanuit haar kamer

zicht op. Die hebben we dan maar meteen

verplaatst.” ■

BOUWEN ZORG.EU

49


Tekst en beeld | Dräger

Kansen voor nog meer

ergonomie in de OK

In de huidige operatiekamers in ziekenhuizen wordt veel aan ergonomie gedaan. Daartoe zijn

zorginstellingen deels verplicht door de Arbowet. Maar zou het nog ergonomischer kunnen? Rudy

Wuring van Dräger Nederland B.V. en Laurent Vermeersch van SCHMITZ & Söhne GmbH & Co. KG

menen van wel.

Dräger en SCHMITZ u. Söhne, twee van origine

Duitse ondernemingen, leveren wereldwijd

de meest geavanceerde medische producten

aan ziekenhuizen. “Alle producten uit

ons portfolio zijn volledig ergonomisch”, zegt

Rudy Wuring, accountmanager Workplace

Infrastructure bij Dräger. “Van onze OKlampen

tot onze vaste of flexibele systemen

die apparatuur als beademingstoestellen en

monitoren aan het gebouw (plafond, muur)

verbinden. Allemaal dragen ze bij aan het verbeteren

van de manier van werken in een OK.

Dankzij deze pendels liggen nergens meer

kabels op de grond waarover OK-personeel

kan struikelen. En onze monitorarmen waaraan

beeldschermen bevestigd worden, zorgen

ervoor dat iedereen op de juiste hoogte en

zonder nekklachten zijn werk kan doen, ergonomisch

en praktisch!”

Dräger heeft in 2017 de krachten gebundeld

met SCHMITZ u. Söhne, dat ergonomie eveneens

hoog in het vaandel heeft staan. “Dräger

is vertegenwoordiger in Nederland van onze

50 BOUWEN ZORG.EU


patiënt te tillen. Na de operatie is dat echter

anders, dan moet de immobiele patiënt weer

terug naar zijn of haar bed. Een tillift met plafondrails,

bijvoorbeeld van Guldmann/Ergocare,

zou voor deze transfers uitkomst kunnen

bieden. De tillift hang je boven onze mobiele

OK-tafel waardoor de patiënt horizontaal kan

worden opgetild, de operatietafel gaat naar

de zijkant, het bed wordt onder de patiënt

gereden en de tillift laat de patiënt zakken in

het bed dat vervolgens wordt weggereden

zonder dat enige vorm van spierkracht nodig

is. Zo worden tijd en werk voor het personeel

bespaard en nek- en rugproblemen voorkomen.

En de rails aan het plafond maakt het

tilsysteem flexibel in gebruik!”

SAMENWERKEN

Wuring bevestigt dat ook de producten van

Dräger perfect op dit nieuwe ergonomieconcept

aansluiten. ”Dan denk ik bijvoorbeeld

aan onze plafondpendels waaraan

de tilliften bevestigd kunnen worden. Daar

komt nog bij dat wij vanwege onze gebouwgebonden

systemen als gassendistributieinstallaties

doorgaans in een vroeg stadium

bij bouwprojecten betrokken worden. Daardoor

kunnen wij ook tilsystemen makkelijker

inplannen en integreren in een OK-complex.

Bijkomend voordeel is dat wij het hele pakket

inclusief de aftersales kunnen verzorgen,

zodat de klant met slechts één contactpersoon

te maken heeft. Als meerdere partijen

in een dergelijk nieuw concept samenwerken,

kunnen we gezamenlijk een optimaal

ergonomische OK creëren!” ■

ultramobiele operatietafels en klein OK-meubilair.

Daarnaast leveren wij gynaecologisch en

urologisch/proctologisch onderzoeksmeubilair

en behandel- en narcosewagens die volledig

ergonomisch uitgevoerd zijn”, voegt exportmanager

Laurent Vermeersch toe.

OPTIMALE WERKPLEKINRICHTING

Die samenwerking zou zich zelfs nog verder

kunnen uitbreiden, want beide ondernemingen

zien mogelijkheden om de ergonomie in de OK

te verbeteren. Ze hebben zich de vraag gesteld

hoe je de hotfloor nog beter kunt inrichten zodat

gebruikers (artsen en verpleging) er zo gezond

en prettig mogelijk kunnen werken. Kortom,

het inrichten van een werkplek waarbij

gekeken is naar optimale ergonomie, veiligheid,

efficiency en well being. Een werkplek waar

gevaarlijke situaties als struikelen over kabels,

nekklachten door verkeerd gepositioneerde

monitoren en rugklachten vanwege patiëntentransfers

niet voorkomen.

TILSYSTEEM VOOR

PATIËNTENTRANSFERS

IN DE OPERATIEKAMER

En vooral aan dit laatste schort het nogal eens

in de Nederlandse en Belgische OK’s. In tegenstelling

tot veel andere landen bestaan de

meeste operatietafels hier nog uit een vaste

of semi-verplaatsbare zuil in de vloer met

daarop een wisselplaat. Het transfer van de

patiënt naar de OK-tafel gebeurt meestal nog

met behulp van een trolley met daarop een

transferplaat. Deze rijdt naar de operatiekamer,

de wisselplaat wordt met de OK-zuil verbonden

en de trolley verlaat daarna de OK.

Na de operatie gebeurt hetzelfde maar dan

andersom. Daarbij is de patiënt nog onder

narcose, dus extra zwaar en moeilijk te hanteren.

Vermeersch: “Onze verrijdbare OK-tafels

zijn dan bijzonder functioneel. Het bed/de

brancard wordt naar de OK gebracht, de patiënt

die dan nog wakker is, stapt zelf over op

de mobiele operatietafel en niemand hoeft de

BOUWEN ZORG.EU

51


HET POSITIEVE EFFECT

VAN GROEN.

OUDEREN VOELEN ZICH BETER EN GAAN

VAKER NAAR BUITEN IN EEN ZORGINSTELLING

MET EEN GROENE OMGEVING.

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en

overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten

de instelling en geeft een positief effect op het herstellend

vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het

algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en

bezoekers. Door de vermindering van stress wordt het

herstel bevordert en versnelt.

De groene feiten

• Patiënten met uitzicht op bomen gebruiken tot

30% minder zware pijnstillers.

• Stress vermindert door een groene omgeving.

• Groen heeft een positief effect op de gemoedstoestand.

• Een groene omgeving bij zorginstellingen zorgt ervoor dat

hoogbejaarden en ambulante patiënten maar naar buiten

gaan en actiever zijn.

nl.thegreencity.eu

DISCLAIMER The content of this this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers,

Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.


Tekst en beeld | Delabie Benelux BV

Sanitaire voorzieningen die

het comfort en welzijn van

de gebruiker bevorderen

Esthetiek staat zelden hoog op de agenda voor sanitaire voorzieningen in de gezondheidszorg. Al te

vaak hebben technische eigenschappen voorrang bij de keuze van producten, vooral met betrekking

tot infectiebeheersing en de veiligheid van gebruikers.

Wanneer aan de technische en hygiënische behoeften wordt voldaan,

heeft het resultaat dus vaak een geïnstitutionaliseerde en medisch uitstraling.

Dit kan zeer uiteenlopende reacties van gebruikers oproepen.

Sommigen zullen de faciliteiten met een gebrek aan respect behandelen

en kunnen ze zelfs vernielen. Anderen kunnen het institutionele aspect

schrijnend vinden, waardoor hun herstel wordt belemmerd.

Omdat het welzijn en comfort van de gebruikers belangrijk is, nemen de

ontwerpers bij Delabie elk aspect mee in het ontwerp van hun oplossingen.

Zij leggen nadruk op zowel vorm als op functie. De producten van

Delabie bevatten de essentiële technische aspecten: de mechanismen

van de zeepverdelers blokkeren of druppelen niet, de bevestigingen van

de grepen en beugels zijn robuust en verborgen en de spiegels van roest-

vast staal behouden hun visuele integriteit en zijn onbreekbaar. Ook het

aspect hygiëne komt aan de orde. Gladde, afgeronde oppervlakken met

minimale naden zijn gemakkelijk te reinigen en beperken bacteriegroei.

Goed onderhouden kranen met schone, heldere oppervlakken maken

bovendien meer kans op zorg en respect van de gebruiker.

Voor alle zorgoplossingen is gekozen voor een eenvoudig, ergonomisch

ontwerp dat de inspanning voor de gebruiker minimaliseert. Het strakke

ontwerp beperkt vandalisme. De verschillende uitvoeringen van hulpmiddelen

en accessoires bieden bovendien een sterk visueel contrast en

zorgen ervoor dat ze perfect passen in elk gekozen decor. De sanitaire

voorzieningen van Delabie plaatsen het comfort en welzijn van de gebruiker

op de voorgrond. ■

Voor alle zorgoplossingen is gekozen voor een eenvoudig, ergonomisch ontwerp dat de inspanning voor de gebruiker minimaliseert.

BOUWEN ZORG.EU

53


Al meer dan 40 jaar

volledig gericht op

de kwaliteit van zorg.

U, als bouwexpert staat vaak voor grote

uitdagingen. Als specialist in hulpmiddelen

voor de zorgsector zoeken wij dagelijks, op elk

niveau naar de mogelijkheden die er wél zijn.

‘Kan niet, bestaat niet’ is ons uitgangspunt.

Het optimaal inrichten van een zorginstelling

of ziekenhuis voor alle betrokkenen ons doel.

Door bouwkundige voorzieningen goed aan te

laten sluiten bij de zorgprocessen komen we

tot de mooiste oplossingen. Natuurlijk altijd

in samenwerking met u als bouwexpert, want

alleen zo kunnen onze klanten zich richten op

wat écht belangrijk is: de kwaliteit van zorg.

Bel of mail ons gerust voor meer informatie

of een vrijblijvende afspraak.

www.lopital.nl / www.lopital.be

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

i nnerarchitecture

interieur en architectuur in de zorg

ir. Sechmet Bötger

023 - 737 06 53

06 - 43 67 82 41

info@innerarchitecture.nl


KAMPEN WOONZORGCOMPLEX MARGARETHA

Tekst en beeld | Duco

Ventilatie én zonwering voor

woonzorgcomplex Margaretha

Tijdens de ingrijpende nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden aan woonzorgcomplex

Margaretha in Kampen werd ook de ventilatie onder handen genomen. Dankzij de integratie van

de CO 2

-gestuurde TronicTwin 120 Cap werden zowel ventilatie én zonwering in één en hetzelfde

product gecombineerd.

Verzorgingshuis Margaretha, in het hartje

van de oude binnenstad van Kampen, werd

in verschillende fases geheel vernieuwd. Het

woonzorgconcern IJsselheem gaat samen met

woningcorporatie deltaWonen voor een duurzame

nieuwbouw en renovatie in verschillende

fases. Het woonzorgcomplex biedt onderdak

aan 31 huurappartementen, 19 ruime koopappartementen

en 61 zorgeenheden en wordt

een fijne woonplek voor mensen met of zonder

directe zorgvraag.

VENTILATIE ÉN ZONWERING

VOOR EEN GEZOND

BINNENKLIMAAT

Het binnenklimaat in een woonzorgcomplex is

vanzelfsprekend van groot belang. Juist daarom

werd daar tijdens de renovatie veel aandacht

'Het binnenklimaat in een woonzorgcomplex

is vanzelfsprekend van groot belang.

Juist daarom werd daar tijdens de renovatie

veel aandacht aan besteed'

aan besteed. Een combinatie van zowel ventilatie

én zonwering zijn alvast twee belangrijke

elementen die kunnen bijdragen tot een hoog

leefbaarheidsniveau.

VRAAGGESTUURD VENTILEREN

Er werd geopteerd om natuurlijke ventilatie

op basis van CO 2

- en vochtsturing toe te passen

en net daar leverde Duco haar bijdrage in

het verhaal. Dankzij de integratie van de CO 2

-

gestuurde TronicTwin 120 Cap werden zelfs

ventilatie én zonwering in één en hetzelfde

product gecombineerd. Het zonweringdoek

is bij deze uitvoering gemonteerd op een uitvalarm,

die eerst verticaal naar beneden zakt,

maar daarna automatisch uitvalt in een hoek

van maximum 90°. Op die manier krijgt zonnehitte

geen kans, maar komt er toch genoeg

licht binnen voor een aangenaam gevoel.

Het projectteam van Duco volgde de installatie

en plaatsing van dichtbij op, stond de installateurs

bij met de nodige raad en daad om het

hele project vlot te laten verlopen… en het resultaat

mag best gezien worden! ■

BOUWEN ZORG.EU

55


Tekst en beeld | Ibulb

Duidelijke relatie tussen

groen en gezondheid

Groen raakt het binnenste van de mens. Mensen voelen zich gelukkiger, ervaren minder stress en

hebben minder last van angststoornissen. Uit het verband dat is aangetoond tussen gezondheid en

een groene omgeving, valt te concluderen dat van groen een gezondheidsbevorderende werking

uitgaat en dus dat groen van grote maatschappelijk waarde is. Want wie beter in zijn vel zit, is niet

alleen gezonder, maar ook productiever.

56 BOUWEN ZORG.EU


'Alleen al van het kijken naar groen

gaat een positieve werking uit'

PREVENTIE

In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op het voorkomen van

ziekten. Een groene omgeving draagt bij aan de preventie. “Dus overheden:

zorg ervoor dat steden voldoende groen hebben”, roept prof.

dr. Agnes van den Berg op in een column in BPD magazine. “Dat maakt

burgers gezonder.” Van den Berg is hoogleraar natuurbeleving aan de

Rijksuniversiteit Groningen. Ze vindt dat ook ontwikkelaars en stadsarchitecten

hun verantwoordelijkheid moeten nemen en voldoende groen

moeten inplannen. Ze krijgt daarin bijval van omgevingspsycholoog dr.

Sjerp de Vries, senior onderzoeker van Wageningen Environmental Research.

Temeer daar de hoeveelheid groen per inwoner bij verdichting

anders afneemt, adviseert hij groen expliciet mee te nemen in de woningbouwopgave.

Binnen- en buitenlands onderzoek bewijzen immers

dat er een duidelijke relatie is tussen groen en gezondheid.

CONTACT MET DE NATUUR

De Vries wijst naar verschillende studies waaruit blijkt dat contact met

de natuur bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

“Alleen al van het kijken naar groen gaat een positieve werking uit. Zo

blijkt bijvoorbeeld dat patiënten sneller herstellen van een operatie als

ze uitzicht hebben op groen”, zegt de onderzoeker.

Uit eigen onderzoek weet hij dat de psychische gesteldheid van mensen

beïnvloed wordt door de natuur. Zo volgde De Vries met behulp van

een app op de smartphone bij een onderzoeksgroep van ruim 4.000

mensen de mate van geluksgevoel in hun omgeving. Daaruit kwam dat

mensen zich doorgaans gelukkiger voelen als ze in een natuurlijke omgeving

zijn. De uitgebreide verslaglegging van dit onderzoek staat in het

WUR-rapport ‘HappyHier’. Overheden, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten

kunnen de data inzetten om de leefomgeving zo in te

richten dat mensen zich er prettig voelen.

Ook voelen mensen minder stress als ze in een groene omgeving verblijven.

“Misschien dat de natuur de emotionele weerbaarheid vergroot of

dat ze letterlijk meer geaard zijn en daardoor minder kwetsbaar”, zoekt

De Vries naar een verklaring.

EFFECT VAN SOORTEN

De WUR-onderzoeker is, in Europees verband, bezig met een uitgebreide

literatuurstudie die antwoord moet gaan geven op wat de specifieke

bijdragen zijn van de verschillende soorten groen. “Het is aannemelijk

dat het ene type groen er meer toe doet dan het andere. Er

valt bijvoorbeeld iets voor te zeggen dat bloeiende planten en bloemen

meer positiefs teweegbrengen in de mentale gezondheid dan gras, maar

het harde bewijs hiervoor moet nog worden geleverd. Wel zijn er al

aanwijzingen dat van bomen een groter effect uitgaat dan van gras. Wat

in elk geval daarbij meespeelt, is wellicht hoe groen het visuele beeld op

ooghoogte is”, aldus De Vries. “Maar ook zal het afhangen van de mate

waarin iemand iets heeft met natuur.” ■

(Beeld: Maayke de Ridder)

Kijk voor meer informatie over vergroening van openbare ruimten op thegreencity.eu.

BOUWEN ZORG.EU

57


LEDE PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE

Tekst | Michel Vanden Heede Beeld | Psychiatrisch centrum Ariadne

Psychiatrisch centrum Ariadne kiest

voor laagbouw en kleinschaligheid

HUISELIJKE SFEER WERKT

HERSTELLEND BIJ CLIËNTEN

Het psychiatrisch centrum Ariadne in Lede in Oost-Vlaanderen heeft voor zijn nieuwbouw Vicero,

waarin de opnameafdeling en de afdeling alcohol- en medicatieafhankelijkheid zijn ondergebracht,

geopteerd voor een open en helder gelijkvloersgebouw. “De huiselijke look zowel buiten als binnen

werkt herstellend”, vertelt facilitair manager Vincent Van der Biest.

De cliëntvriendelijke nieuwbouw, die plaats biedt

aan zestig personen, vormt de vijfde fase van een

masterplan dat nog twee fases telt. De naam Vicero

verwijst naar het Latijnse ‘ik zal overwonnen

hebben’. Het nieuwe ziekenhuisgebouw beschikt

over ruimten met veel lichtinval en vertoont een

open karakter. Er werd maximaal ingezet op

comfort en privacy voor de cliënten. Medewerkers

beschikken over alle faciliteiten om kwalitatieve

en veilige zorg te kunnen leveren. “Vroeger

zat ons centrum bij wijze van spreken verstopt

achter muren. Nu is het hele complex opengetrokken.

Deze aanpak symboliseert eigenlijk perfect

de tijdsgeest, waarbij psychische problemen

meer en meer bespreekbaar zijn.”

De nieuwbouw geeft bewoners een gevoel van openheid en helderheid.

58

BOUWEN ZORG.EU


LEDE PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE

De architecturale aanpak symboliseert eigenlijk perfect de tijdsgeest, waarbij psyschische problemen meer en meer bespreekbaar zijn.

OPENHEID VERSUS VEILIGHEID

“In plaats van muren zijn er glazen gangen opgetrokken

tussen de verschillende afdelingen.

Het was bij het uitwerken van het concept

voortdurend zaak om de openheid van het

gebouw en de veiligheid van onze cliënten op

elkaar af te stemmen. De regelgeving op het

vlak van veiligheid blijft trouwens snel evolueren.

Preventieve maatregelen staan voorop.

Op elke afdeling is een comfortroom voorzien.

Dit is een ruimte die gezellig ingericht is en

waar weinig prikkels aanwezig zijn. Hier kunnen

cliënten die het wat moeilijker hebben tot

rust komen.”

MODULAIR GEBOUW

De nieuwbouw telt twee opnameafdelingen.

Er zijn vijf leefgroepen. “Vicero 1 is de

gesloten afdeling voor cliënten die in crisis

zijn. Van daaruit proberen we de cliënten

te laten doorstromen naar de semi-open of

open afdelingen. Ons gebouw is modulair opgebouwd,

met een gesloten, semi-open en

open gedeelte. Voor het lastenboek is samen

met medewerkers van ons centrum een pakket

van eisen opgesteld. Het studiebureau

vertaalde dit in plannen waarbij een zo aangenaam

mogelijk verblijf voor onze cliënten

centraal staat. Er is op architecturaal vlak gekozen

voor oplossingen die minder zwaar of

steriel zijn.”

Operationeel directeur Koen Defruyt, projectleider Koen Van Impe (beiden Vandenbussche NV) en facilitair

manager Vincent Van der Biest (Psychiatrisch Centrum Ariadne).

VEEL LICHTINVAL

“We hebben geopteerd voor een gebouw

met twee bouwlagen. Op het gelijkvloers vindt

men de verpleegunits. Op eerste verdieping

bevinden zich, in vier modules, de technische

voorzieningen en de vestiaires voor het personeel”,

aldus Van der Biest. “Het voordeel

van onze site is dat we op een campus van

11 hectare veel ruimte hebben. We hebben

dan ook geprobeerd om het gebouw optimaal

te integreren in de groene omgeving.

Het gebouw sluit aan bij de tuin. De natuur

heeft een positieve invloed op onze cliënten.

Op alle vlakken hebben we de gesloten

sfeer van het traditionele ziekenhuis/psychiatrisch

centrum trachten te doorbreken. ›

BOUWEN ZORG.EU

59


Utiliteitsbouw &

appartementsbouw

Vandenbussche NV uit Aalter is een klasse 8 bouwonderneming die zich

specialiseert in het bouwen en verbouwen van kantoren, appartementen,

woonprojecten, zorgcentra, sportcomplexen, scholen... Als erkende aannemer

zoeken we samen met u naar de juiste bouwoplossing voor uw project.

Wij denken met u mee. Wij trekken uw plan.

Basisschool De Weg-Wijzer Zaffelare

Res. Batavia Gent

Residentie Witte Molen Park Brugge

OCMW Sint-Helena Sint-Gillis-Waas


LEDE PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE

nutsleidingen omgelegd te worden terwijl de

bestaande site in gebruik moest blijven”, vertellen

Kristof Defruyt en Koen Van Impe, operationeel

directeur en projectleider bij Vandenbussche.

“In april begonnen de bouwwerken, die

ongeveer een jaar in beslag namen. De verhuis

van de bewoners vond plaats op 11 september

2019. De heel strakke planning vereiste dat alle

partijen aan hetzelfde zeel trokken. Tijdens de

werkzaamheden werd rekening gehouden met

de specifieke context van het psychiatrisch ziekenhuis

en werd maximaal ingezet op veiligheid.

Zo hebben we gewerkt met een automatische

poort aan onze werf om te voorkomen dat

cliënten of onbevoegden de werfzone zouden

kunnen betreden.” ■

In het project moesten de openheid van het gebouw en de veiligheid van de bewoners op elkaar afgestemd worden.

Niet alleen de ruime leefruimtes, maar ook de

keuze voor warme materialen, gordijnen en vrolijke

kleuren van het meubilair zorgen ervoor dat

ons gebouw geen gesloten ruimte lijkt. De laagbouw

met bakstenen benadrukt dat huiselijke

gevoel. Het licht speelt door de gangen. Je kunt

volledig door het gebouw heen kijken.”

MINDER AGRESSIE

De reacties van zowel medewerkers als cliënten

op het nieuwe gebouw zijn positief. “Onze

cliënten zijn rustiger. Er zijn beduidend minder

gevallen van agressie.”

Naast de zestig kamers met eigen sanitair

zijn er vier livings en een aantal therapiezalen.

“Er is niet geopteerd voor één grote

refter voor alle cliënten. Die kleinschaligheid

met diverse keukens en eetruimtes is goed

voor hun gemoedsrust.”

DRINGEND PROJECT

De bouw van het moderne gebouw was een

dringende noodzaak, zo blijkt. “We konden

niet langer wachten met onze nieuwe afdeling,

die gebouwd is conform de huidige

kwaliteits- en veiligheidsnormen”, verduidelijkt

Van der Biest. “Vandaar dat we twee

jaar geleden beslist hebben om het project

te realiseren via autofinanciering. Eind 2017

werd het lastenboek uitgeschreven en aan

Vandenbussche gegund.”

Vandenbussche stond in voor het totaalplaatje

van deze openbare aanbesteding. Zowel de

afbraak, nieuwbouw, binnenafwerkingen, technieken,

schilderwerken als omgevingswerken

waren in de opdracht inbegrepen. De Oost-

Vlaamse firma heeft al een pak ervaring met

bouwprojecten in de zorgsector. Denk maar

aan de bouw van het Psychiatrisch Centrum in

Sleidinge-Evergem en de begeleidingstehuizen

Blij Leven in Waarschoot.

COMPLEXE OPDRACHT

“In februari 2018 zijn de voorbereidende werken

opgestart. Het was een complex project,

want er dienden niet alleen drie gebouwen (het

klooster, de paviljoenen Dymphna & Theresia

en de wasserij) afgebroken te worden, maar ook

Feiten en cijfers

OPDRACHTGEVER:

vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

ZORGVERLENER:

Psychiatrisch Centrum Ariadne

ARCHITECT:

VK Architects & Engineers

AANNEMER:

Vandenbussche

TOEGANGSCONTROLE:

SALTO Systems

BOUWTIJD:

• Selectie architecten: 2010

• Start sloop: februari 2018

• Start nieuwbouw: mei 2018

• Oplevering: oktober 2019

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW:

3.600 m²

TOTALE BOUWKOSTEN:

• totale investering € 12.000.000,- incl. BTW

CAPACITEIT:

Aantal bedden: 60

Aantal huiskamers: 4

BOUWEN ZORG.EU

61


DUIVEN EXPERIENCE CENTER

Tekst en beeld | Inter Forward Solutions

Experience Center INTER-X open voor bezoekers:

‘Wij willen onze

bezoekers een ware

belevenis tonen’

62 BOUWEN ZORG.EU


DUIVEN EXPERIENCE CENTER

INTER-X, het Experience Center van systeemintegrator INTER,

heeft op donderdag 26 september de deuren geopend in

Duiven. In deze ‘inspirerende ruimte’ laat INTER de vergaande

mogelijkheden van systeemintegratie zien, in combinatie met AV/

IT- en softwareoplossingen.

Diverse oplossingen van controlemeldkamers

tot operatiekamervoorzieningen en van huddle

spaces tot multidisciplinaire overleg- of crisisruimtes

zijn te ervaren in het nieuwe Experience

Center. Bovendien wordt aandacht besteed aan

functionele oplossingen zoals collaboration software,

videoconference, digital signage, videowalls

en projectie. INTER’s doel is om te laten

zien hoe deze oplossingen het werkproces in

kritische omgevingen ondersteunen. Robbert

van Rooij, Managing Director bij INTER: “Het

was een mooi, groot en zeker geen eenvoudig

project. Niet alleen voor onze eigen medewerkers,

maar ook voor interieurarchitect Robbin

de Vries van Studio Robbin.” De Vries: “Het

plafond was de grootste uitdaging.” Het meest

trots is hij op het stalen framewerk. “Dat is de

eyecatcher van INTER-X.”

BETER COMMUNICEREN

“Onze oplossingen laten zich zeer goed integreren

in systemen van klanten, maar wat wij

hier hebben gebouwd, was een totaal nieuwe

uitdaging. In het Experience Center laten wij

onze systemen en oplossingen met elkaar

communiceren. Dit hadden wij nog niet eerder

gedaan”, vertelt Jorick Franken, Solution

Architect bij INTER. Het Experience Center

leent zich volgens Van Rooij goed om samen

met partners en relaties dieper in te gaan op

achterliggende werkprocessen en procedures.

“Door het gesprek hierover aan te gaan en dieper

in te zoomen, kunnen oplossingen zodanig

ontwikkeld worden, dat ze uiteindelijk beter

aansluiten op de dagelijkse werkzaamheden

van de gebruikers.”

HIPPE LOOK

Het begrip Experience Center is in opkomst.

Dat wilde INTER dan ook laten terugkomen

in de naam en hippe look van INTER-X. Alle

medewerkers van INTER kregen de kans om

hierover mee te denken. De meest uiteenlopende

variaties en ideeën kwamen voorbij,

aldus Marketing Manager Stefanie Lemmens.

“Uiteindelijk is gekozen voor een naam die

aan INTER gelinkt is. Waar draait het binnen

de ruimte om? De eXperience. Wij willen

onze bezoekers in INTER-X een ware belevenis

tonen.” ■

BOUWEN ZORG.EU

63


Een whiteboard wand, waar een skyline is uitgelaserd.

BOUWEN ZORG.EU

64

BOUWEN ZORG.EU


Tekst en beeld | RQ Projects

Een passende inrichting

voor ieder project

Menig zorgcentrum, ziekenhuis, kleinschalige

woonunit of school worstelt met het

ophangen van een whiteboard of schilderij.

Projectinrichter RQ projects & systems voorziet

in hoogwaardige ophangsystemen maar ook in

heldere bewegwijzering, handige kliksystemen,

whiteboards, whiteboardwanden en zelfs

complete whiteboardskylines.

Interne verhuizingen of wisselingen van (woon/les)ruimten vinden met

regelmaat plaats. Juist die momenten vragen om gemakkelijke en vooral

flexibele systemen waarmee snel en vooral efficiënt aanpassingen kun-

nen worden doorgevoerd. Ruud van de Berkmortel van projectinrichter

RQ projects & systems anticipeert daar maximaal op met zijn dienstverlening.

Hij wijst op Newly, een door zijn broer Hans en hem ontwikkeld

schilderijophangsysteem. Maar ook de bewegwijzering vraagt in verzorgingscentra

en ziekenhuizen vaak om snelle aanpassingen. “Onze systemen

zijn flexibel. Aanpassingen kunnen snel en duidelijk worden doorgevoerd.

Door ons of met de eigen printmogelijkheden van de gebruiker.”

Van de Berkmortel gaat nog even in op Newly en legt uit dat de rails van

het ophangsysteem in lijn is met de kantlat van een systeemplafond. Ook

als er gekozen is voor een ander soort plafond blijkt Newly gebruiksvriendelijk.

De veelzijdigheid van RQ projects & systems komt eveneens

tot uiting in de skylines, logo’s en whiteboards als (vergader)tafels, die

kunnen worden geleverd. RQ projects & systems zorgt niet alleen voor

een mooi en praktisch, maar ook voor een bij de gebruikers passend

decor. Van de Berkmortel: “Uw ophangprobleem is onze uitdaging.” ■

De Newly rail R10, een wandrail waarin de kop van

het koord wegvalt. Super klein, maar mega sterk.

De Newly rail R50, ideaal om papieren in te steken zonder te beschadigen.

BOUWEN ZORG.EU

65


Het Schell watermanagementsysteem SWS zorgt voor efficiënt en veilig waterbeheer van grote sanitaire installaties. Het SWS-platform maakt de monitoring van

sanitaire voorzieningen, optimale hygiëne en waterbesparing in sanitaire ruimtes mogelijk. Met SWS kunnen belangrijke functies zoals stagnatiespoelingen en

thermische desinfectie centraal aangestuurd, bewaakt en gedocumenteerd worden.

Tekst en beeld | Schell

Hoe veilige drinkwaterinstallaties

kosten kunnen besparen

Het veiligstellen van de drinkwaterhygiëne vraagt veel aandacht en veroorzaakt vaak hoge

exploitatiekosten van utiliteitsgebouwen zoals ziekenhuizen. De Duitse armaturenspecialist Schell

heeft technische oplossingen ontwikkeld die het beheer van de kwaliteit van het drinkwater

combineren met het efficiënt gebruik van water en lagere onderhoudskosten.

Als er in het watersysteem van een ziekenhuis een besmetting met legionella

wordt ontdekt, mag je spreken van een ramp. Een rigoureuze oplossing

voor dit soort problemen is om de complete drinkwaterinstallatie

uit te breiden met steriele eindfilters. Maar voor een ziekenhuis met 800

bedden komt dat neer op hoge extra kosten van ongeveer 60.000 tot

70.000 euro per maand. Bovendien blijft het wantrouwen van betrokke-

nen en gebruikers met betrekking tot de waterkwaliteit bestaan omdat

het symptoom maar niet de oorzaak wordt verholpen.

Schell heeft in de recentelijk geopende showroom met experience center

in het pand van de Nederlandse reseller Hamers & Kesber in Huizen

een workshop gegeven om de legionellasituatie in Nederland te bespre-

66 BOUWEN ZORG.EU


Dankzij de gratis app kunnen elektronische Schell-armaturen draadloos

geprogrammeerd en uitgelezen worden. Beheerders en gebruikers van kleinere

openbare ruimtes of commerciële panden kunnen er met behulp van Bluetooth voor

zorgen dat de hygiëne van het drinkwater gewaarborgd en gedocumenteerd wordt.

Door de bekroonde SSC Bluetooth®-module kunnen elektronische Schell-armaturen

draadloos geprogrammeerd, in gebruik genomen of individueel aangepast worden.

ken. Kevin Kanters, directeur van Hydroscoop B.V. en Dr. Peter Arens,

hoofd productmanagement en hygiënespecialist van Schell, hebben de

noodzaak van legionellapreventie en de technische oplossingen voor de

beveiliging van grote waterinstallaties toegelicht.

SYSTEEMOPLOSSINGEN VOOR EFFICIËNTIE EN

KOSTENBESPARING

Schell heeft een waterbeheersysteem ontwikkeld voor de preventie van

legionella in grote leidingsystemen. Het SWS watermanagementsysteem

van Schell is een compleet, geautomatiseerd systeem dat ontwikkeld is

voor een hygiënische, probleemloze werking van de drinkwaterinstallaties

en een optimale efficiëntie bij het beheer van sanitaire ruimtes. SWS

is gebaseerd op een softwareplatform met een ethernet en WLANinterface.

Het systeem is individueel programmeerbaar en maakt het

online aansturen en bewaken van de wateraanvoer van maximaal 64

wastafels, douches, toiletten en urinoirs per server mogelijk. Het SWSsysteem

kan eenvoudig met meerdere servers uitgebreid worden. Het

watermanagementsysteem kan via kabel, radiosignalen of een combinatie

van beide aangestuurd worden. Per armatuur moet een bus-extender

toegepast worden, die voor een snelle datacommunicatie tussen server

en armatuur zorgt. De radioverbinding wordt gelegd via een draadloos

mesh-netwerk, waarbij zelfs over lange afstanden een goed bereik gegarandeerd

is. Daardoor zijn ook monitoring, programmering en bewaking

van sanitaire voorzieningen op afstand mogelijk met de gebruiksvriendelijke

Schell-App.

De SSC Bluetooth®-module die slechts vier centimeter groot is en twee

kabelaansluitingen heeft, wordt geïnstalleerd tussen de stroomtoevoer

(voeding of batterij) en de armatuur. Dat maakt de SSC geschikt voor

renovatieprojecten. De module maakt de digitale uitwisseling van operationele

gegevens via een radioverbinding van maximaal tien meter mogelijk.

Ook de SSC kan met de Schell-App individueel geprogrammeerd

en flexibel aangestuurd worden. De permanente verbinding van de SSC

Bluetooth®-module met een Schell-armatuur is een kosteneffectieve

manier om de drinkwaterhygiëne en de economische efficiëntie van een

gebouw te waarborgen. De SSC Bluetooth®-module bestuurt, bewaakt

en documenteert alle stagnatiespoelingen in het spoelplan. ■

BOUWEN ZORG.EU

67


DENDERMONDE GAW AUGUSTIJNEN

Tekst | Els Jonckheere Beeld | De Vloed Architects

Ontmoeten als

architecturale insteek

Achteraan resulteren de gaanderijen in een open gevelbeeld.

Ook in Dendermonde wordt aandacht geschonken aan de vergrijzing van de bevolking. Onder

impuls van IKOO vzw werden de vroegere CM-kantoren er vervangen door een modern ogend

complex met twintig assistentiewoningen. In ‘GAW Augustijnen’ staat ontmoeten centraal, wat zich

weerspiegelt in een transparante architectuur en tal van plaatsen waar bewoners en bezoekers zich

kunnen ontspannen.

GAW Augustijnen bevindt zich op de hoek van de Bogaerdstraat en

de Dijkstraat, net naast de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

De hoek werd benut om een transparante inkomzone te creëren met

een volledig beglaasde ontmoetingsruimte en open doorsteek naar het

binnengebied. Deze laatste werd als tuin ingericht met zitbanken en een

petanquebaan die tevens als opstelzone voor de hulpdiensten fungeert.

In de binnenhoek van het gebouw werd de verticale circulatiekern gepositioneerd

met liften en een trap.

OPTIMALE SOCIALE INTERACTIE

Het pand bestaat uit vier bouwlagen, waarvan de hoogste binnen het

dakvolume werd geïntegreerd. “Omwille van de beperkte toegelaten

bouwdiepte opteerden we voor doorzonwoningen die door middel van

een open gaanderij aan de tuinzijde zijn verbonden”, aldus ontwerper

Wim Vinckier van De Vloed Architects. “Deze doet eveneens dienst als

ontmoetingsterras waarmee we de vraag naar sociale interactie tussen

bewoners en bezoekers maximaal invulden. Idem dito voor de langs drie

68 BOUWEN ZORG.EU


DENDERMONDE GAW AUGUSTIJNEN

Aan de voorkant wisselen open en gesloten vlakken elkaar af, wat in combinatie

met de inpandige terrassen voor een dynamische gevel zorgt.

Elke woonunit kan optimaal genieten van invallend daglicht.

'In GAW Augustijnen staat

ontmoeten centraal, wat zich

weerspiegelt in een transparante

architectuur en tal van plaatsen

waar bewoners en bezoekers zich

kunnen ontspannen'

zijden beglaasde ontmoetingsruimte die scharniert tussen de straat en

het binnengebied. Aan de straatzijde beschikken de woningen over een

ruim privaat terras van minstens 10 m².”

Omwille van de beperkte toegelaten bouwdiepte werd geopteerd voor

doorzonwoningen die door middel van een open gaanderij aan de tuinzijde

zijn verbonden.

MOOIE INTEGRATIE IN STRAATBEELD

Het complex is ongeveer 2.350 m² groot (inclusief terrassen en gaanderij)

en werd in een betonstructuur opgetrokken. Vinckier: “Aan de

voorkant wisselen open en gesloten vlakken elkaar af, wat in combinatie

met de inpandige terrassen voor een dynamische gevel zorgt. Het evenwicht

tussen de horizontale en verticale geledingen van de gevels biedt

een verschaling op maat van de buurt, waardoor dit eerder grootschalige

wooncomplex geenszins het straatbeeld domineert. Achteraan resulteren

de gaanderijen in een open gevelbeeld. Met duurzame en kwalitatieve

afwerkingsmaterialen beoogden we een tijdloze uitstraling die

ook functioneel is. Zo kozen we voor een lichtbruin geschakeerde paramentsteen

die mooi aansluit bij de Academie. De wanden en het plafond

van de inpandige terrassen werden in een jasje van witte sierpleister

gestoken om het licht maximaal naar de leefruimtes te weerkaatsen. Met

de grote raampartijen, bronskleurig schrijnwerk en borstweringen en

de wit betonnen trappen en terrassen bekomen we een fris ogend en

coherent geheel dat zich mooi in deze oude stadsbuurt integreert.” ■

Feiten en cijfers

BOUWHEER:

Kristelijk Solidariteitsfonds vzw/IKOO vzw, Sint-Niklaas/IKOO

ARCHITECT:

De Vloed Architects, Destelbergen

HOOFDAANNEMER:

Ibens, Antwerpen

BOUWEN ZORG.EU

69


INSPIRATIE

VOOR DE ZORG

VLNR: LYNX II, WOODY, CASALINO JUNIOR, COOPER I, FENIKS, CASALINO HOCKER

Ziekenhuizen en zorginstellingen worden steeds vaker beoordeeld op hun

klantvriendelijkheid. Gebruiksvriendelijke meubelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Casala biedt functioneel meubilair met optimaal gemak en comfort voor medische

praktijken, behandelkamers, patiëntenkamers, wacht- en ontspanningsruimten.

Showroom

Rolweg 10

4104 AV Culemborg

+31 (0)345 51 73 88

Palau

Design Post Amsterdam

Cruquiusweg 111m

1019 AG Amsterdam

+31 (0)20 463 39 80

WWW.CASALA.COM


Tekst en beeld | Casala Meubelen Nederland BV

Privacy biedende Capsule genomineerd

voor German Design Award 2020

Capsule is op de shortlist geplaatst voor een

German Design Award 2020 in de categorie

‘Excellent Product Design’ voor ‘Office

Furniture’. Casala en ontwerper Kateryna

Sokolova vinden het een grote eer om tot de

genomineerden voor deze prestigieuze prijs te

behoren. De winnaars worden 22 november

bekend gemaakt. De German Design Awards

worden uitgereikt tijdens de Ambiente fair in

Frankfurt am Main op 7 februari 2020.

fort en vernieuwing. In grote en drukke ruimtes is Capsule een object

dat privacy creëert zonder volledig afgesloten te zijn van de omgeving.

Hierdoor is het mogelijk om ongestoord te kunnen telefoneren, lezen,

werken en relaxen. Bijkomend voordeel is dat Capsule omgevingsgeluid

absorbeert door de stoffering aan de binnen- en buitenzijde. Duostoffering

maakt de veelzijdigheid in uitvoering vrijwel oneindig en hierdoor is

Capsule in te passen in ieder interieur. Capsule heeft in 2018 de FX International

Interior Design Award ‘Product of the Year’ gewonnen.

DESIGNER

Kateryna Sokolova is een talentvolle Oekraïense industrieel ontwerper

geboren in 1984. Zij is medeoprichter en creatief directeur van het merk

NOOM en SOKOLOVA design studio. Het ontwerpteam werkt in verschillende

disciplines: meubilair, verlichting, hardware, elektronica en milieu.

Kateryna neemt deel aan verschillende Europese designexposities

en is verkozen tot ELLE DECORATION Designer of the Year 2018.

CASALA

Casala is gespecialiseerd in het vervaardigen van stijlvolle projectmeubelen

die uitblinken in design én functionaliteit. “Met onze meubelen

bieden wij oplossingen voor uiteenlopende ruimtes en gelegenheden.

‘Design linked to Functionality’ is diep geworteld in het DNA van onze

organisatie en leidend tijdens het ontwerpproces. Wij werken hierbij samen

met toonaangevende designers. Honderd jaar ervaring in de meubelindustrie

garandeert dat Casala meubilair naast een goed design ook

veel comfort en gebruiksgemak biedt.”

Designer Kateryna Sokolova heeft de Capsule ontworpen om een stijlvolle

oplossing te bieden voor de toenemende behoefte aan concentratie en

privacy in grote kantooromgevingen. De vorm en functie van Capsule is

geïnspireerd op een cocon, welke garant staat voor geborgenheid, com-

GERMAN DESIGN AWARDS

De German Design Council, de expert voor merk en design in Duitsland,

reikt ieder jaar de German Design Awards uit. De German Design

Awards is één van de meest gerenommeerde ontwerpcompetities ter

wereld en geniet een uitstekende reputatie. German Design Awards

worden alleen toegekend aan innovatieve producten en projecten die

baanbrekend bijdragen aan het internationale designlandschap. Een internationale

jury bestaande uit professionals uit verschillende branches

waarborgt het niveau en de kwaliteit van de genomineerden. ■

BOUWEN ZORG.EU

71


MAASEIK ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN

Tekst | Tim Janssens Beeld | Televic Healthcare

Full IP-systeem garandeert

uitmuntend comfort en

optimale communicatie

Twee jaar geleden opende het nieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) in Maaseik officieel

zijn deuren. Intussen draait deze vooruitstrevende ‘healing environment’ op volle toeren. Om

het comfort in de kamers en de werking van het zorgpersoneel te bevorderen, investeerde het

ziekenhuis in gesofisticeerde communicatie- en comforttechnologie, die gecentraliseerd is op

een veelzijdig IP-platform. Een beslissing die haar vruchten afwerpt, want dankzij de interAxiomultimediahandset

zijn de patiënten baas in eigen bed.

De zorg in het ZMK is van een erg hoog niveau. Dit is onder meer te danken aan de geslaagde implementatie van het veelzijdige interAxio-platform.

Het ZMK is een uniek staaltje zorgbouw. Het

complex heeft een capaciteit van 226 bedden

en een bruto vloeroppervlak van 33.250 m².

Het is opgevat als een verzameling volumes

met een leesbare configuratie, een logische

indeling en een eigen functie en identiteit, die

strategisch gepositioneerd zijn rond een transparant

inkomgedeelte met het onthaal en het

bezoekers-restaurant. Als eerste laagbouwziekenhuis

van Vlaanderen gooit het ZMK hoge

ogen qua functionaliteit, esthetiek en integratie

in de groene omgeving. Dit maakt dat patiënten

en bezoekers het geheel niet ervaren als

een ‘ziekenhuis’, maar als een ‘healing environment’

die een positieve invloed heeft op het

genezingsproces.

UITGEBREID MARKTONDERZOEK

Ook de zorg in het ZMK is van een erg hoog

niveau. Dit is onder meer te danken aan de geslaagde

implementatie van het veelzijdige interAxio-platform,

een full IP-systeem dat niet

alleen de communicatie tussen de patiënten

en het verplegend personeel verzekert, maar

ook een cruciale impact heeft op het com-

72 BOUWEN ZORG.EU


MAASEIK ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN

Dankzij een multimediakoppeling kunnen patiënten vanuit hun bed de televisie bedienen, telefonische oproepen doen, de radio beluisteren, .…

fort in de ziekenhuiskamers. “Het ZMK was

al dertig jaar klant bij ons, dus we waren niet

aan ons proefstuk toe”, zegt Thomas Tyteca,

sales engineer bij Televic Healthcare. “Met het

oog op de realisatie van de nieuwbouw deed

een team van hoofdverplegers een uitgebreid

marktonderzoek, waarna ze toch opnieuw bij

ons zijn komen aankloppen. Eén van de zaken

die daarbij zeker in ons voordeel heeft

gespeeld, is dat we een uitstekende dienst na

verkoop hebben en dat er permanent – 24

uur op 24 en zeven dagen op zeven – een

supportteam van specialisten klaarstaat om

eventuele problemen te verhelpen.”

TAL VAN MOGELIJKHEDEN

Alle kamers en verpleegposten in het ZMK

zijn uitgerust met een interAxio-terminal,

die zowel de patiënten als het zorgpersoneel

heel wat mogelijkheden biedt. “Akoestische

bewaking, visuele monitoring, administratieve

'Akoestische bewaking, visuele monitoring,

administratieve opvolging: het kan allemaal'

opvolging: het kan allemaal! Dankzij een multimediakoppeling

kunnen patiënten vanuit hun

bed de televisie bedienen, telefonische oproepen

doen, de radio beluisteren, …. Er zit bovendien

een stukje domotica in het systeem,

want je kunt er eveneens de verlichting en de

zonwering mee aansturen”, somt Tyteca op.

“De samenwerking met de IT-dienst van het

ziekenhuis en de indienststelling van onze systemen

zijn vlekkeloos verlopen. Ook installateur

Welec verdient zeker een pluim, want het

interAxio-platform functioneert uitstekend!”

QUANTUM BOX

Een andere bijzondere troef die Televic

Health care volop kan uitspelen in het ZMK

is preventieve monitoring vanop afstand.

“Aan de hand van de Quantum Box kunnen

we de werking van onze full IP-systemen tot

op kamerniveau opvolgen”, legt Tyteca uit.

“Als er iets zou mislopen, dan kunnen onze

technische diensten meteen ingrijpen – vaak

nog voor de patiënten en het personeel het

gemerkt hebben. Dit laat ons toe om een

aanvullende proactieve service te bieden,

met volledige ontzorging van de gebruikers

tot gevolg. De Quantum Box leent zich tot

monitoring, support, border gateway, backup,

indienststelling, …. Het is als het ware een

extra technicus in het veld, die het aantal interventies

ter plaatse minimaliseert en bovendien

de veiligheid en privacy garandeert.” ■

BOUWEN ZORG.EU

73


Tekst en beeld | EB Projects

Serieel maatwerk

voor de zorg

EB Projects ontstond als ‘EuroBuro’. Als spin-off in een tanende markt van bureelinrichting

focust het al jaren volledig op de eigen productie. Het bedrijf richtte zich op de projectmarkt

van maatmeubilair.

74 BOUWEN ZORG.EU


Samen met de verhuis van de fabriekshallen, opslagloodsen en kantoren

naar het huidige veranderde EB Projects zijn naam naar een meer omvattende

omschrijving van wat het doet: projecten in maatwerkmeubilair

realiseren. EB Projects is gestaag uitgegroeid tot een belangrijke speler

en zelfs de top binnen dit marktsegment. “Uiteraard beschikken wij ook

over de nodige erkenningen en registraties als aannemer (Klasse 5/D5).

De focus ligt vooral op de zorgsector en de sociale woonsector, wat

uiteraard niet wegneemt dat onze orderportefeuille meer omvat dan

alleen deze doelmarkten. Scholen, openbare gebouwen, bedrijven, …

waar maatwerkmeubilair te maken valt, zijn we te vinden”, vertelt zaakvoerder

Frank Geerts. “Jaarlijks leveren wij het meubilair op voor een

tiental zorgcentra en dito scholen én een 500-tal sociale woningen.”

Lopende bouwplaatsen in de zorg zijn Molenstee, Ark van Noë, ’t Hoge,

Ten Kerselaere Village, Serrenhof, Dommelhof, Goodlife, Berkenhof,

Groene Boog en St-Vincentius à Paulo.

ALLES IN EIGEN HUIS

“Recent leverden we Hof ter Beke in Antwerpen op. Hier werden 238

appartementen volledig gestript, gerenoveerd en door ons voorzien van

nieuw meubilair, zoals een keuken, vestiairekast, techniekenkast en badkamerkast”,

vertelt Geerts. “Van het tekenwerk over de productie naar

de leveringen én plaatsingen: alles gebeurt in eigen huis. Op en top 100%

Belgisch. EB Projects blijft nog steeds bij zijn leest en specialiseert zich

louter in meubilair. Klanten weten op die manier dat er knowhow zit.” ■

THERMOSTATISCHE

DOUCHEMENGKRAAN H9769

Het uniek ontwerp van de nieuwe thermostatische

douchemengkraan SECURITHERM H9769 maakt

terugvloeiing tussen warm en koud water onmogelijk,

waardoor het risico op bacteriegroei aanzienlijk beperkt

wordt.

Beheren van de bacteriegroei: uniek ontwerp zonder

terugslagklep (terugvloeiing WW/KW onmogelijk),

beperkte waterinhoud, lichaam met gladde binnenkant

SECURITHERM anti-verbrandingsveiligheid:

onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water,

thermische isolatie, veilige thermische spoelingen

Comfort: stabiliteit van de temperatuur, progressieve

temperatuurregeling en laatstgekozen temperatuur blijft

behouden

Meer informatie op delabiebenelux.com

BOUWEN ZORG.EU

75


SVN-FLEX. VIRTUEEL NETWERK ZONDER GRENZEN.

Toegangskaarten updaten daar waar ze gebruikt worden: Bij de deur.

• Maak van elke deur een draadloos updatepunt.

• Geen bekabelde wandlezer meer nodig - lagere installatiekosten.

• Meer flexibiliteit voor het beheren van toegangsrechten.

• Hoger veiligheidsniveau voor meerdere deuren.

• Meer comfort door updaten zonder omweg.

Bepaal zelf wat belangrijk is voor de toegangscontrole van het gebouw. Kiest u voor de elektronische

oplossingen van SALTO Systems, dan kiest u voor veiligheid, gebruiksgemak en efficiëntie.

Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen.

www.saltosystems.nl - info.nl@saltosystems.com


ZORGPARTNERS

VANAF € 695 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

BOUWEN ZORG.EU

BOUWEN ZORG.EU

Zorgpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Bouwen aan de Zorg?

Bel of mail voor meer informatie met Patty Ros: +31 495 45 00 95 – p.ros@louwersmediagroep.nl

BOUWENAANDEZORG.EU

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouwen aan de Zorg is

bedrijfsinformatie van onze partners doeltreffend

en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van zorgpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de zorgpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Bouwen aan de Zorg?

Bel of mail voor meer informatie met Patty Ros: +31 495 45 00 95 – p.ros@louwersmediagroep.nl


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

NEDERLAND

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES

DORDRECHT

Volg ons op LinkedIn

Wilgenbos 20

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV

Postbus 87

5570 AB BERGEIJK

De Waterstraat 2

5571 MZ BERGEIJK

T +31 497 55 65 65

F +31 497 57 52 24

E info@cleanroomcg.nl

W www.cleanroomcg.com

GEBE INTERIEURBOUW BV

Achterdijk 18

5705 CB HELMOND

T +31 492 54 05 90

F +31 492 54 70 59

E info@gebebouw.nl

W www.gebebouw.nl

HAELVOET NV

Schimminck 1

5301 KR ZALTBOMMEL

T +31 88 599 05 80

F +31 88 599 05 00

E info@haelvoet.nl

W www.haelvoet.nl

3311 JX DORDRECHT

T +31 78 63 30 775

E informatie@abstractmanagement.nl

verbonden aan stichting mens & architectuur

W www.abstractmanagement.nl

ARTIMO TEXTILES BV

Postbus 1150

4700 BD ROOSENDAAL

T +31 165 54 39 40

DRÄGER NEDERLAND BV

Gasmanagement Systems

Postbus 874

2700 AW ZOETERMEER

T +31 79 344 46 08

F +31 79 344 48 88

E gms@draeger.com

W www.draeger.com/gasmanagement

GERFLOR BENELUX BV

Postbus 7102

5605 JC EINDHOVEN

T +31 40 266 17 00

F +31 40 257 46 89

E gerflornl@gerflor.com

W www.gerflor.nl

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN

Van Hogendorpplein 58

5051 ST GOIRLE

M +31 6 22 80 67 01

F +31 13 534 05 77

E info@andrevandergun.nl

W www.andrevandergun.nl

F +31 165 55 48 55

E info@artimo.nl

W www.artimo.nl

BRECON GROUP

Droogdokkeneiland 7

5026 SP TILBURG

T +31 76 504 70 80

E Brecon@brecon.nl

W www.brecon.nl

FORBO FLOORING BV

Postbus 13

1560 AA KROMMENIE

T +31 75 647 74 77

F +31 75 647 77 26

E contact@forbo.com

W www.forbo-flooring.nl

GETINGE BV

Oscar Romerolaan 3

1216 TJ HILVERSUM

Postbus 388

1200 AJ HILVERSUM

T +31 35 625 53 20

E info.nl@getinge.com

W www.getinge.com

JAN SNEL MEDICAL BUILDINGS

Willeskop 94

3417 ME MONTFOORT

Postbus 200

3417 ZL MONTFOORT

T +31 348 47 90 90

E info@jansnel.com

W www.jansnel.com

C

CK


design

®

international

CK DESIGN

Prof. Ronthenstraat 8

7311 AM APELDOORN

T +31 55 578 92 88

door hardware

sanitary accessories

E info@ckdesign-int.com

GEBE BOUW BV

Achterdijk 18

5705 CB HELMOND

T +31 492 54 05 90

F +31 492 54 70 59

E info@gebebouw.nl

GEZE BENELUX BV

Steenoven 36

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 262 90 80

F +31 40 262 90 85

E benelux.nl@geze.com

KBM GROEP

Postbus 94

2220 AB KATWIJK ZH

T +31 71 402 92 15

E info@kbm.nl

W www.ckdesign-int.com

W www.gebebouw.nl

W www.gezebenelux.com

W www.kbm.nl

78 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

PASSION FOR CARE

KOEL EN AIRCO SERVICE KAS BV

Sanderboutlaan 2a

6181 DN ELSLOO

T +31 46 436 00 00

F +31 46 436 01 26

E info@koel-enaircoservice.nl

W www.koel-enaircoservice.nl

LOPITAL NEDERLAND BV

Laarakkerweg 9

5061 JR OISTERWIJK

T +31 13 523 93 00

F +31 13 523 93 01

E info@lopital.nl

W www.lopital.nl

NORMBAU GMBH

Schwarzwaldstrasse 15

D-77871 RENCHEN Duitsland

T +49 7843 704 0

F +49 7843 704 63

E normbau@allegion.com

W www.normbau.de

SALTO SYSTEMS BV

Kraanspoor 48

1033 SE AMSTERDAM

T +31 20 635 31 00

E info.nl@saltosystems.com

W www.saltosystems.nl

RFC PRODUCTS BV ®

KOKON ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

Weena 723

3013 AM ROTTERDAM

T +31 10 411 71 80

E info@kokon.nl

W www.kokon.nl

M-PROJECTSERVICE BV

Steenoven 4C

5626 DK EINDHOVEN

T +31 40 292 79 50

E info@m-projectservice.nl

W www.m-projectservice.nl

De Waterlaat 2

5571 MZ BERGEIJK

Postbus 87

5570 AB BERGEIJK

T +31 497 55 28 19

F +31 497 57 52 24

E info@rfc-products.nl

W www.rfc-products.nl

SANI ASSIST

Dortmundstraat 28

7418 BH DEVENTER

T +31 570 23 82 28

E info@sani-assist.nl

W www.sani-assist.nl

KUSCH + CO BV

Industrieweg 2

4104 AR CULEMBORG

T +31 345 53 28 44

F +31 345 53 28 55

E info@kusch.nl

W www.kusch.com

M-WALL BV

Steenoven 4C

5626 DK EINDHOVEN

T +31 850 18 85 00

E info@mwall.nl

W www.mwall.n

ROOMS FOR CARE

De

rooms-for-care.nl

Waterlaat 2

5571 MZ BERGEIJK

Postbus 87

5570 AB BERGEIJK

T +31 497 55 28 19

F +31 497 57 52 24

E info@rfc-products.nl

W www.rfc-products.nl

SEPAGO

Postbus 1150

4700 BD ROOSENDAAL

T +31 165 54 39 40

F +31 165 55 48 55

E info@sepagodisposables.com

W www.sepagodisposables.com

LENSEN PROJECTINRICHTERS BV

Schimminck 1

5301 KR ZALTBOMMEL

Postbus 2063

5300 CB ZALTBOMMEL

T +31 88 599 05 99

F +31 88 599 05 00

E info@lensen.nl

W www.lensen.nl

NORA FLOORING SYSTEMS BV

Belgiëstraat 14

5171 PN KAATSHEUVEL

T +31 416 28 61 40

F +31 416 28 61 49

E info-nl@nora.com

W www.nora.com/nl

ROPA SYSTEMS BV

Belleweg 9

5711 DH SOMEREN

T +31 493 47 36 37

F +31 493 47 32 99

E info@ropasystems.nl

W www.ropasystems.nl

SWISSLOG-ERGOTRANS BV

Vissenstraat 14

7324 AL APELDOORN

T +31 55 368 88 88

F +31 55 368 88 99

E healthcare.nL@swisslog.com

W www.swisslog.com

BOUWEN ZORG.EU

79


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

BELGIË

VESCOM NEDERLAND BV

Sint Jozefstraat 20

5753 AV DEURNE

T +31 493 350 760

E nederland@vescom.com

W www.vescom.com

AR-TE

Remylaan 2b

B-3018 LEUVEN

T +32 16 50 80 00

F +32 16 50 80 01

DISTRAC N.V.

Bleyveld 14

B-3320 HOEGAARDEN

T +32 16 76 82 82

F +32 16 76 75 25

E info@distracgroup.com

E info@ar-te.be

W www.distracgroup.com

W www.ar-te.be

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BV

Belleweg 9

5711 DH SOMEREN

T +31 493 47 23 99

F +31 493 47 32 99

E info@4medicaldesign.com

W www.4medicaldesign.com

DE VRIES EN VERBURG BOUW BV

Postbus 59

2820 AB STOLWIJK

T +31 182 34 17 41

F +31 182 34 24 75

E info@devriesverburg.nl

W www.devriesverburg.nl

BOECKX ARCHITECTURE & ENGINEERING

Torhoutsesteenweg 52

B-8400 OOSTENDE

T +32 59 80 88 04

F +32 59 70 98 18

E info@boeckx.be

W www.boeckx.be

E. VAN WINGEN NV

Industrieterrein Durmakker 27

B-9940 EVERGEM

E +32 9 253 08 00

F +32 15 28 63 64

E info@vanwingen.be

W www.vanwingen.be

TWAN PROJECT SOLUTIONS

Oranje-Nassaulaan 89

5491 HD SINT-OEDENRODE

T +31 6 23 60 33 14

E twan@twanprojectsolutions.nl

W www.twanprojectsolutions.nl

VAN WARMERDAM SPECIAAL MEUBILAIR BV

Faradaystraat 1

4004 JZ TIEL

T +31 344 72 28 00

E info@wsm.nl

W www.wsm.nl

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

B-1070 BRUSSEL

T +32 25 20 16 76

F +32 2 520 19 78

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

EB PROJECTS

Toekomstlaan 41

B-2220 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 88

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

VERVOORT MEUBELEN

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort

5051 DS GOIRLE

T +31 13 534 00 34

F +31 13 534 00 35

E info@vervoort.nl

WISSNER BOSSERHOFF NEDERLAND BV

Amstelwijckweg 2

3316 BB DORDRECHT

T +31 78 652 18 50

F +31 78 652 18 55

E sales@wi-bo.eu

DEUREKA BVBA

Dragonderdreef 6

B-8570 ANZEGEM

T +32 56 77 36 00

M +32 471 38 38 98

E info@deureka.be

GETINGE

Alfons Gossetlaan 17

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 24 67 85 85

E info.be@getinge.com

W www.vervoort.nl

W www.wi-bo.com

W www.deureka.be

W www.getinge.com

80 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zorgpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

bouwenaandezorg.eu/bedrijf

GEZE BENELUX BV

Egide Walschaertsstraat 15 J

B-2800 MECHELEN

T +32 15 21 10 31

E benelux.nl@geze.com

W www.geze.nl

LAVERO MEDICAL BVBA

Nieuwlandlaan 66 bus 14

B-3200 AARSCHOT

T +32 16 25 55 20

F +32 16 25 44 41

NORA FLOORING SYSTEMS BV

Hoeilaart Office Park

Ildefonse Vandammestraat 1-7, Building C

B-1560 HOEILAART

T +32 2 657 52 50

F +32 2 657 53 30

E info-be@nora.com

W www.nora.com

VESCOM BELGIUM SA

Boomsesteenweg 690

B-2610 ANTWERPEN-WILRIJK

T +32 2 520 50 25

E belgium@vescom.com

W www.vescom.com

E info@lavero-medical.be

HAELVOET NV

W www.lavero-medical.be

Leon Bekaertstraat 8

B-8770 INGELMUNSTER

T +32 51 48 66 95

F +32 51 48 73 19

E info@haelvoet.be

W www.haelvoet.be

LOPITAL BELGIË BVBA

Antwerpsesteenweg 124

B-2630 AARTSELAAR

T +32 3 870 51 60

E info@lopital.be

PROBIS CORPORATE

Winkelom 83 B1b

B-2440 GEEL

T +32 14 58 58 00

F +32 14 59 12 82

E info@probis.be

W www.probis.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

B-8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

W www.lopital.be

SIGNBURO

IVC GROUP

Kempische Kaai 71 bus 1

WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM

Nijverheidslaan 29

B-8580 AVELGEM

T +32 56 65 32 11

E info@ivcgroup.com

W www.ivcgroup.com

MIELE PROFESSIONAL

Z.5 Mollem 480

B-1730 MOLLEM

T +32 2 451 15 40

E infopro@miele.be

W www.miele-professional.be

B-3500 HASSELT

T +32 11 42 44 84

F +32 11 42 10 84

E info@signburo.be

W www.signburo.be

Skype johan.lambrechts1

Bedrijvenlaan 1

B-2800 MECHELEN

T +32 15 21 08 41

F +32 15 29 14 64

E info@wi-bo.be

W www.wi-bo.be

KUSCH + CO BVBA

Avenue Herbert Hooverlaan 34

B-1200 BRUSSEL

T +32 2 735 20 00

F +32 2 735 08 00

E info@kusch.be

W www.kusch.com

MODULEO DESIGN FLOORS

Nijverheidslaan 29

B-8580 AVELGEM

T +32 56 65 32 11

E info@ivcgroup.com

W www.ivcgroup.com

TINNEMANS MEDICAL DESIGN BVBA

Gildenstraat 41

B-2470 RETIE

T +32 147 179 19

E info@4medicaldesign.com

W www.4medicaldesign.com

BOUWENAANDEZORG.EU

BOUWEN ZORG.EU

81


Bouwplannen in

de medische sector?

Modulair bouwen is het bouwen van de toekomst. Het is een snelle, efficiënte,

flexibele en voordelige bouwmethode zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

De dynamische processen in het ziekenhuis kunnen op deze manier ongestoord verder

gaan terwijl Jan Snel Medical Buildings de huisvesting realiseert. Een ambulancepost,

laboratorium, MRI- en CTscan ruimtes of een volledig K1P1 operatiecomplex,

Jan Snel heeft de oplossing voor u!

Interesse? Bel onze specialist Jorrit Janmaat op telefoonnummer 0348 - 47 90 90

en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk op www.jansnel.com voor meer informatie.


DÉ VAKBEURS VOOR DE ZORGSECTOR

FLANDERS EXPO GENT

SAVE THE DATE

21 22 23 APRIL 2020

by EASYFAIRS

ONTMOETEN

Ontmoet 5.000 zorgprofessionals

uit ziekenhuizen, woonzorgcentra,

geestelijke gezondheidszorg,

thuiszorg en overheid.

INSPIREREN

Ontdek een interessante mix van

keynote speakers, een gevarieerd

aanbod aan praktische workshops

en live demo’s.

INNOVEREN

Ontdek nieuwe

technologieën, innovaties

en start-ups als wegwijzers

naar de toekomst.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze vernieuwde website:

GA NAAR WWW.HEALTH-CARE.BE


WZH VLIETHOF

VOORBURG

MET ELKAAR SAMEN LEVEN IN EEN

HUISELIJKE EN STIJLVOLLE OMGEVING.

VRAAG HET BE MY GUEST

MAGAZINE GRATIS AAN OP

WWW.VERVOORT.NL

WWW.VERVOORT.NL

More magazines by this user