Glimmer'lei november 2019

glimmen
  • No tags were found...

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer 910 –– november December 2019 2015

Waar is Julius deze kerst?

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

Glimmen heeft weer een bakker

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij woonde al meer dan twintig jaar op een zolderkamer

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

geheimen. Door Frans Somers Julius werd in Glimmen wel de ‘bosjesman’

in zijn schild? De sporen liepen verder het bos in richting

genoemd. Zijn kop was markant, als een schilderij,

de eendenkooi, maar bogen daar plotseling af richting de

Geruime doorgroefd. tijd geleden Maar met sloot heldere laatste ogen bakker die straalden. in ons dorp Julius zijn deuren. Rijksstraatweg Maar inmiddels en waren is er een vervolgens nieuw initiatief: niet meer deze te zomer volgen is

Steffie was de Herbrink vriend van haar velen. eigen warme Altijd bereid ‘thuisbakkerij’ om te helpen begonnen met aan door de Viaductweg. de vele voetsporen Daar worden hondenpoten op kleine schaal van en de met Glimmer liefde

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

ambachtelijke broden gebakken, die zich met name moeten onderscheiden honden en hun van eigenaren. het ‘plofbrood’ Jan dat ging nogal samen eens met uit bewoners fabrieken

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

afkomstig is. Haar ultieme droom is om op termijn een winkel annex Jacob café en met Zwanet terras eens in Glimmen bij de familie te beginnen. Goedhart vragen of ze

Quintusbos om er te leren

Julius kortgeleden nog hadden

over paddenstoelen, rupsen,

Het spechten ruikt en lekker ijsvogels. naar vers

gezien.

Wat

en meer Maar af te nee, vragen de en laatste “wil ik

keer was al wel een week

gebakken Julius vroeger brood voor als werk uw

dit werk nog wel?” Ze begon

geleden volgens mevrouw

verslaggever had gedaan het was huis van een Steffie goed

terug te verlangen naar iets

Goedhart. Dan maar eens aan

Herbrink bewaard (39) geheim. aan de Viaductweg Daarover

eenvoudigers, waar je concrete

de overzijde vragen bij Flora

betreedt. zei hij niets. Formeel Waarom is dat eigenlijk Haren,

& en Fauna. tastbare En ja hoor, resultaten daar was mee

maar niet? het hoort qua ligging

Julius behaalt. die ‘Terug dag ervoor naar de aan basis, het

eigenlijk Het was meer twee bij Glimmen. dagen voor Via

einde voor van mij zelf de en middag mijn gezin”. geweest Vooral

een kerst toen studie het orthopedagogiek

licht op Julius’

om na een de paar zomervakantie tuinhandschoenen vorig jaar

aan kamer de ‘s universiteit avonds niet belandde werd

te voelde kopen, de terugkeer aanmaakblokjes, naar het

de ontstoken. oorspronkelijk Dat hij uit ‘s Hilversum ochtends

roggebrood werk niet goed. en En een zo kwam voorraad een

afkomstige niet verscheen Steffie aan in Groningen. het ontbijt

fruit, oude minstens hobby het genoeg vizier: brood voor

in de Kooikamp. Dat kinderen

En door de liefde is ze er

vijf bakken. dagen. In Zaandam Het werd bleek steeds een

tevergeefs naar hem vroegen

gebleven, want haar man

vreemder…

particuliere opleiding te bestaan,

om een wandeling te maken

komt

door

hier

de

vandaan.

sneeuw.

Voor

Ongerust

ze in

*Wat die moest korte cursussen Julius met voor al dat het

september werd er door dit jaar huisgenoten voor zichzelf op

voedsel bakkersvak en aanbiedt: dekens Het en Bakery hoe

begon, zijn kamerdeur heeft ze geklopt. ongeveer Jan

heeft Institute. hij dat Speciaal meegenomen?

gericht op

15 van jaar Splunder, als orthopedagoog de eigenaar van gewerkt in de jeugdzorg en de carrière switchers, met als richtingen Steeds Boulangerie meer vragen en maar Patisserie. geen

kinderjeugdpsychiatrie.

het huis, kwam aanzetten met een sleutel. En toen de deur antwoorden, Al snel viel het besluit werd steeds om deze vreemder. zomer met Roos, haar die huidige in Huize werk

Uitdagend openging en werd interessant duidelijk werk, dat er dat iets wel, vreemds maar ook aan behoorlijk de hand Weltevreden stoppen en woont de bakkersopleiding kwam de winkel te gaan binnen volgen voor in postzegels de richting

moeilijk moest zijn. en zwaar. Op het Werk bed dat onder stond je een huid geopend, gaat zitten en ijzeren dat je kistje. niet en Boulangerie. voor de laatste Een hele kerstkaarten onderneming, en vroeg; want de wat opleiding is hier duurde aan de in

meteen Oud en van roestig. je afschudt Leeg. als En te van thuiskomt. Julius De geen aandacht spoor.... voor thuis, hand? totaal 9 Jan weken vertelde en Zaandam het hele is niet verhaal naast de aan deur. Roos. Gelukkig Roos kon had er

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

met name voor haar opgroeiende dochters van 6 en 8, leed er afwisselend bij familie en vrienden in de buurt gelogeerd worden.

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

wel gingen eens een onder. aantal En succes huisgenoten in dit werk met is ook Jan verre voorop van verzekerd. de trap En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

Ze af op heeft weg met naar name buiten veel geleerd om te kijken over “de of maakbaarheid Julius daar ergens van

als

Slow

de

baking

school uit ging en Roos het kereltje ophaalde. De

het was. leven, Ook die in er de eigenlijk tuin heerste niet is”. Vrolijk echter werd doodse ze ook stilte, niet van op de het vrouw Weer met thuis verschillende aan Viaductweg kerstkleuren is Steffie half in haar september haar gestart kwam

steeds constante maar suizen toenemende van de administratie A28 na, wat en de trouwens maatschappelijke een stuk erbij met staan haar bedrijf, en vertelde genaamd dat Stoet. haar man Voorlopig Adriaan, nog vanuit die imker huis: is in en de

druk. minder luid was dan normaal door de flinke laag sneeuw die verspreid bijkeuken in staan Glimmen haar oven zijn bijenkasten een paar heeft stellages, staan, waarop Julius onder een

gisteren gevallen was. Oh ja, verse sneeuw, dat geeft verse paar andere keer enige had versgebakken gezien bij het broden huisje staan de te Drentse pronken. Aa op het

Carrièreswitch

sporen… En ja hoor, richting het berghok liepen voetsporen terrein Wat onderscheidt van boomkwekerij de producten dat van verboden deze warme toegang (thuis-)bakker

voor

“Is van dit één het werk persoon waar ik en gelukkig daarvandaan word” begon richting Steffie de zich zandweg meer het nu publiek, van doorsnee vlak bij brood de boerderij in bijvoorbeeld van de supermarkten? familie Ubels. Veel Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december november 2015 2019 1


van het brood is gebakken volgens een vertraagd proces: een

soort ‘slow baking’. Een dergelijke bereidingswijze heeft minder

gist nodig, wat gunstige effecten heeft op de spijsvertering.

Bovendien geeft het veel meer smaak. Dit in tegenstelling tot

snel en massaal gefabriceerd ‘plofbrood’ waar veel meer gist in

zit. Verder wordt gewerkt met een zelf ontwikkeld zuurdesem in

een speciaal procedé. Het meel is afkomstig van de molen in

Kropswolde en mogelijk binnenkort ook van die uit Noordlaren.

Het is ook heel natuurlijk brood, waar geen verbetermiddelen bij

gebruikt worden.

Het assortiment is in deze experimenteerfase wisselend; elke

week wat anders. Tot nu toe zijn er onder meer tarwebrood,

speltbrood, Oberlander, volkorenbrood, stokbrood en ciabatta’s

uit de oven van Steffie’s bedrijfje Stoet tevoorschijn gekomen.

Verbinding

Brood maken is één ding, maar hoe breng je je producten aan

de man? De eerste stappen werden gezet op de streekmarkt die

op 5 oktober in de Rieshoek in Noordlaren (oude school bij de

molen) gehouden werd. Dat was de aanleiding om vanaf die keer

elke vrijdagmorgen op deze locatie brood te gaan verkopen.

Dorpshuis De Groenenberg in Glimmen zou ook een optie

zijn, evenals bijvoorbeeld de Wintermarkt. En er wordt gewerkt

aan een website, waar mensen in de nabije toekomst broden

voor de vrijdag en de zaterdag kunnen bestellen. Een andere

mogelijkheid wordt om deze te kopen via een app, die nog in het

leven geroepen moet worden.

Maar Steffie’s uiteindelijke droom is om ergens in Glimmen een

eigen winkeltje, annex café met terras te beginnen. Dat moet

tevens een gezellige plek worden waar mensen elkaar kunnen

ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Zoiets zou

ook voor meer verbinding in het dorp kunnen zorgen. Zo wordt

het mogelijk toch nog iets met het ‘Glimmend Hart’, het project

dat een aantal jaren geleden helaas niet van de grond kwam.

Voorlopig ontbreken echter nog de middelen en een goede plek

heeft zich ook nog niet aangediend. Maar veel andere bedrijven

zijn oorspronkelijk ook gestart in een schuurtje, zolder of garage.

En wat het brood betreft zit het wel snor. Uw verslaggever vond

de meegenomen Oberlander in ieder geval bijzonder smaakvol.

Dat belooft nog veel goeds voor de toekomst. Wij houden u op de

hoogte van verdere ontwikkelingen van de firma Stoet.

Open repetitie mannenkoor

Mosterdpit

Op dinsdagavond 7 januari om 20:00 uur is er een open repetitie

van het eerste Glimmer mannenkoor Mosterdpit. Je kunt dan

vrijblijvend sfeerproeven en meezingen.

Het koor staat onder deskundige leiding van dirigent Jonne van

Bruggen die elke repetitie tot een klein feestje weet te maken.

Hoewel er serieus gewerkt wordt aan samenzingen, tekstbeleving

en klank staat plezier maken voorop.

We zijn al met een mooie club maar er kunnen nog meer bij!

Wees welkom op 7 januari in De Groenenberg!

Info: Paul Bosma via mail bosma.paul@gmail.com of mobiel

0622807237

Workshop kerstkransen

Heb jij altijd al eens je eigen kerskrans willen maken, helemaal in

jouw eigen stijl? Kom dan dinsdag 17 December meedoen met

onze gezellige workshop in het dorpshuis in Glimmen.

Wij zorgen voor alle materialen en een kopje koffie met wat

lekkers. Jullie zorgen voor de gezelligheid.

De kosten bedragen 25 euro per persoon. Opgeven kun je via

whatsapp 06-10151525, dit moet wel voor vrijdag 13 december!

Wij beginnen om 20.00 uur en aan het eind van de avond ga jij

met je mooie eigen creatie naar huis.

Nieuw in Glimmen

De Filosofische praktijk van Jacqueline Lycklama à Nijeholt

Door Iekje Wortelboer - In ons land zijn filosofische praktijken nog

een tamelijk onbekend fenomeen. Kortgeleden startte Jacqueline

haar praktijk aan de Nieuwe Schoolweg en kunt u bij haar terecht

voor een filosofisch gesprek. Misschien wilt u eerst weten wat

een filosofisch gesprek is: het is een dialoog waar tijd en ruimte

is om iets wat je bezighoudt, waarover je nadenkt of piekert en

waarbij het maar niet lukt om verder te komen, te onderzoeken.

Dit kunnen alledaagse vragen zijn, maar ook grote levensvragen.

Jacqueline is daarbij uw gesprekspartner en zij gaat samen met u

de kwestie waar u mee zit, analyseren, ontrafelen en verhelderen.

Welke vooronderstellingen, meningen of oordelen liggen eraan

ten grondslag? Door vragen en antwoorden ontstaan nieuwe

vragen. Dit denkproces resulteert veelal in een kritische en

meer bewuste denkhouding. In deze Glimmer ‘lei ontbreekt de

ruimte om u uitvoerig te informeren en moeten we ons beperken

tot deze hele beknopte omschrijving. Medio 2020 hopen we u

uitgebreid kennis te laten maken met Jacqueline en haar werk

als filosofisch practicus. Nieuwsgierig geworden en wilt u eerder

meer informatie over deze nieuwe praktijk?

Jacqueline is aanwezig op de Wintermarkt op 30 november a.s.

in het dorpshuis De Groenenberg waar u nader kennis met haar

kunt maken, meer informatie over haar filosofische praktijk kunt

krijgen of zelfs een kort filosofisch gesprek met haar kunt voeren

om de methode te ervaren. Natuurlijk kunt u haar ook bellen of

mailen om een afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvend

kennismakingsgesprek (06-44788058 / info@nieuweschoolweg.

nl).

Tot dan!

Groetjes Limoteam.

2 Glimmer’lei - november 2019


Pubquiz bomvol sfeer

Op 2 november vond de jaarlijkse pubquiz plaats in Dorpshuis

De Groenenberg. De quiz vormt een traditie van de redactie van

Glimmer'lei.

Deze avond speelden elf teams mee en zaten er bijna honderd

mensen in de zaal. Vanaf de eerste koffie tot het laatste biertje

zat de sfeer er goed in. De quiz bestond uit tientallen vragen,

soms voorzien van geluidsfragmenten. Wie zijn algemene kennis

goed op orde heeft maakte goede kansen deze avond. Natuurlijk

waren er hilarische vragen en was er menig muziekfragment dat

uit volle borst werd meegezongen door het uitgelaten publiek.

Rond 23.15 uur kwam er een winnend team uit de bus en deze

spelers gingen een finale spelen tegen elkaar. Evert uit Haren

werd de winnaar, omdat hij de hoogte van het Vrijheidsbeeld in

New York het best had ingeschat. Hij ontving een gratis diner

voor twee personen in Brasserie Kastanjehoeve, die ook sponsor

is van de pubquiz. Na de finale trad Wim de Vries aan voor de

presentatie van de tombola en dat is een feest op zich. Prachtige

prijzen, ingekocht door Carolien en Iekje, gingen over tafel en er

werd veelvuldig gejuicht als er een weer koddige prijs viel. Tegen

twaalf uur liep de zaal leeg, hoewel er ook nog teams bleven

'napraten' over de enerverende avond. Halverwege de avond

werden honderd ballonnen uitgestort over het publiek. Het werd

een vrolijke chaos. Eén van de gelukkigen trof in haar ballon een

waardebon voor een slagroomtaart aan (beschikbaar gesteld

door Bakkerij Haafs), die terstond uit de koeling werd gehaald.

De organisatie (bestaande uit Willem Bakker, Frans Somers,

Iekje Wortelboer, Gert Nienhuis, Marjolein Dresden, Carolien de

Klein en Hein Bloemink) dankt weer van harte de sponsors uit

het dorp, de vrijwilligers van het Dorpshuis voor hun inzet en

natuurlijk Hans Keijzer en Inge Bakker voor hun hulp in de jury.

Volgend jaar, eerste zaterdag van november: save the date!

Brexit

Dat Friezen na-apers zijn wist ik allang. Nu willen ze net als de

Engelsen zich afzonderen van Nederland. Het eerste tentenkamp

is er al in de buurt van Leek. Een enkeling is al illegaal de grens

van Groningen over gestoken. Zo ook Hylke uit Nybeets die asiel

heeft aangevraagd, en is opgevangen in Glimmen. Hij moet een

inburgeringscursus doen en ik heb mij aangemeld om hem hierbij

mee te helpen. Een aardige man op klompen en het eerste woord

die ik hem heb geleerd is dat kl….zak goedemorgen is (iedere

keer weer lachen). Na een paar maanden moest die examen

doen. Hier volgen enkele vragen en antwoorden.

Antiloop middel tegen diarree

bedacht naast bed nummer 7

achteraf min acht

minister kleine ster

krakeling zoontje van een inbreker

vertrouwen in het buitenland trouwen

uurwerk

minimaal

oordeel

paling

continenten

profeet

panama

coupon

theoloog

werk dat per uur word betaald

kleine maaltijd

onderdeel van een oor

vader van een chinees meisje

inenten op een delicate plaats van het lichaam

beroeps voetballer aan het diner

vader laat moeder voorgaan

nacht gewaad voor een rund

Theo vertelde de waarheid niet

Jullie zullen wel begrijpen dat hij dus gezakt is, en hij was zo goed

bezig. De hele dag luisteren naar Nederlandse muziek en dat

hard mee-blèren om de uitspraak onder de knie te krijgen. Hylke

krijgt nog een herkansing en dan maar hopen dat hij slaagt. Aan

mij zal het niet liggen, ik ga er er voor.

Berend.

Glimmer’lei - november 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - november 2019


Expositie Marcel Duran in de

Groenenberg

Vanaf 3 december a.s.

Marcel Duran volgde een klassieke opleiding tot beeldend

kunstenaar aan de Academie Minerva in Groningen. Na zijn

opleiding studeerde hij een jaar aan het Instituut Seni Indonesia

in Yogjakarta.

Schilderen naar de natuur

Hij schildert onderwerpen die hij om zich heen ziet: het landschap;

de stad met haar gebouwen, straten en water, portretten en

figuren. Hij werkt naar ‘levende onderwerpen’: voor portretten

wordt geposeerd, landschappen worden ‘plein-air’ - naar de

natuur zelf - geschilderd. In een relatief kort tijdsbestek dient de

essentie van het onderwerp te worden verbeeld. Dat maakt zijn

schilderijen bijzonder levendig en zeer sfeervol.

Portretten

Een belangrijk onderdeel in Marcel Duran’s oeuvre zijn portretten

in opdracht voor zowel particulieren als bedrijven. Zo portretteerde

hij bijvoorbeeld in opdracht van de Rijks Universiteit Groningen

diverse hoogleraren. Duran is een begenadigd portretschilder

met een voor dat genre ideale toets en een benadering die iets

voelbaar maakt van het innerlijk van zijn modellen.

U bent van harte uitgenodigd deze bijzondere expositie te komen

bekijken. Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederiek

Reitsma, 06 14906340

Een intieme ervaring

De schilderijen van Duran zijn intiem. Dat

heeft deels te maken met de formaten van de

schilderijen die doorgaans - op uitzonderingen

na - van handzaam formaat zijn. Maar deze

intimiteit hangt ook samen met zijn werkwijze.

De schilderijen nodigen niet alleen uit tot

een beschouwing van het afgebeelde in zijn

totaliteit en de sfeer die dit verbeeldt, maar

eveneens tot gedetailleerde bestudering van toets en suggestie.

Ingezonden

Het is voor mij, en velen met mij, een grote teleurstelling dat

Duurzaam Glimmen zonnepanelen gaat plaatsen in een van

de mooiste stukjes van de natuur, zo dicht bij het dorp. Een

"zonneweide" wordt het genoemd, de "zonneweide die zoemt".

Een leefomgeving voor wilde bijen, hommels, vlinders en andere

insecten. Het klinkt zo mooi. Het aanleggen van zonneparken

kan negatieve effecten hebben op natuur en milieu. Een bekend

bezwaar is de afname van akker- en weidevogels omdat

zonneparken de leefomgeving van bepaalde vogelsoorten

kunnen beperken.

Bodemdegradatie en bodemerosie kunnen ook gevolg zijn van

het plaatsen van een zonnepark. Het bodemleven zal verstoord

worden.

In de nabije toekomst zullen wij uitkijken over lelijke zonneparken

en windmolens. Ze rijzen als paddenstoelen uit de grond. Zelfs

in kleine tuintjes in Glimmen worden zonnepanelen geplaatst. Ik

hoop niet dat dat bij uw buren gaat gebeuren.

Waarom niet zonnepanelen plaatsen op maneges, boerderijen

en huizen en niet te vergeten op de talrijke industriepanden? Dit

schijnt lastig te zijn, maar niet onmogelijk. Red dit stuk prachtige

natuur van 1.8 ha!!

Carolyn Gaarenstroom.

VV Glimmen

Oliebollenactie

DECEMBER 2019

OOK DIT JAAR ORGANISEREN WIJ WEER EEN

OLIEBOLLENACTIE TEN GUNSTE VAN ONZE

JEUGDAFDELING

WWW.VVGLIMMEN.COM/OLIEBOLLENACTIE

Glimmer’lei - november 2019

5


e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

6 Glimmer’lei - november 2019


Waar of niet waar?

De beuk er in

Je gelooft het niet, maar één van de laatste daden van het

toenmalige gemeentebestuur Haren was het planten van een

Fagus Sylvatica, oftewel een gewone beuk, op een grasveldje

aan de Larixweg in ons dorp. Het bijgeplaatste bordje vermeldt

dat B&W Haren deze geschonken heeft ‘ter gelegenheid van het

samengaan van de gemeente Haren, Groningen en Ten Boer in

2018’. Edoch, het jonge boompje is geen lang leven beschoren,

want het is al op sterven na dood. Is dit de voorbode van de

voetbal, tennis- en andere sportverenigingen en de winkels

in de voormalige gemeente Haren, die sinds de gemeente

Groningen de beuk er ingegooid heeft ook ter ziele dreigen te

gaan? Ze worden immers sinds Groningen de gemeente Haren

overgenomen heeft geconfronteerd met torenhoge tarieven. VV

Glimmen bijvoorbeeld ziet haar lasten na de ‘fusie’ met 10.550

euro omhooggaan (Haren de Krant 23 okt. ’19) en de WOZ

aanslag van de Tennisvereniging Haren is ineens gestegen van

ca 2.000 naar 24.000 euro per jaar. En ook de Harener winkeliers

worden plotseling aangeslagen voor ‘stadse tarieven’. Als een

vampier lijkt de Gemeente Groningen de veroverde ommelanden

te willen leegzuigen.

Wat bezielde

B&W van Haren

in godsnaam

om de bezetting

van Haren door

Groningen te

vieren met een

boompje? Ze

waren daar

toch altijd op tegen? Hadden ze niet beter op het grasveldje

een grafzerk kunnen plaatsen met als opschrift ‘Hier rust onze

geliefde Gemeente Haren (1811-2019)’? Kregen ze ineens

last van een Stockholmsyndroom, waarbij een slachtoffer zich

vereenzelvigt met de dader? Of is het boompje misschien in

het geheim geplaatst door een door de gemeente Groningen

ingehuurde trollenfabriek?

Vrouwen van Nu Glimmen

Vrouwen van Nu Glimmen, voorheen De Plattelandsvrouwen,

organiseert nog steeds gezellige en informatieve avonden en

activiteiten voor overdag.

In oktober vertelde dhr. Ger Brakel, vrijwilliger bij AMREF Flying

Doctors, boeiend en bevlogen over o.a. de Masai stam in Kenia.

Hoe AMREF te werk gaat om een watervoorziening te realiseren

in een dorp. Dat er naast water een goede voorlichting nodig is

voor een gezonde hygiëne. Dit keer waren we samen met de

afdeling Noordlaren.

Wanneer u dit leest hebben we net een lezing gehad over de

geschiedenis van het Sinterklaasfeest. Met de huidige discussies

in ons achterhoofd zijn we zeer benieuwd naar het verhaal van

de heer Nijkeuter.

Verder zijn we naar de film ‘The Biggest Little Farm’ geweest,

hebben een stadswandeling door Assen en het Asserbos

gemaakt en aansluitend gewinkeld. Binnenkort gaan we

nog een bollenmand vullen bij bollenkweker Geert Kruize in

Uithuizermeeden.

Ter afsluiting van het jaar genieten we in december van onze

traditionele Kerstmaaltijd die door het bestuur wordt bereid. En

de dames van de tuinclub zullen zeker weer mooie kerststukken

maken, geïnspireerd en voorbereid door 2 commissieleden.

Dit is nog maar een kleine greep van wat er zoal wordt

georganiseerd door Vrouwen van Nu. Alle activiteiten zijn

vrijblijvend, maar verleidend om aan deel te nemen.

Ook het komende jaar staan er weer mooie activiteiten gepland.

Op de website vindt u meer informatie: www.vrouwenvannu.nl . U

kunt ook een Email sturen naar: vrouwenvannu.glimmen@gmail.

com Misschien kent u iemand die lid is, om zo eens mee te

gaan naar een van onze avonden, of neem kontakt op met onze

voorzitter, mw. Riet Valk, 050-4062570.

Bij een grafzerk, hadden wij - als nabestaanden van de gemeente

Haren - in ieder geval nog regelmatig bij elkaar kunnen komen

om samen te rouwen of een bloemetje te leggen. En wie weet,

verzet te beramen…

Glimmer’lei - november 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten

naar Gran Canaria en dagelijks naar Londen.

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of

stedentrip gemakkelijk online.

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij

Toerkoop Reisburo Zuidlaren

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - november 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

24 november 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. J.Hommes laatste zondag kerkelijk jaar mmv cantorij

1 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da.Fred.Karelse 1ste advent Avondmaal

8 december 10.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren Ds. J. van de Meent 2de advent mmv cantorij

15 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. R.Fortuin 3de advent

22 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. A.Hekman 4de advent

24 december 22.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren Da.Fred.Karelse kerstnacht

25 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da. Ros. Fortuin kerst mmv cantorij

29 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds.H.Marsman

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk zijn te beluisteren - gelijktijdig, maar ook naderhand - via www.kerkomroep.nl.

Zoek op ‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Agenda De Groenenberg

november / december 2019

Wekelijks:

Maandagavond

Dinsdagavond

Woensdagmiddag

Woensdagavond

de Schuttersvereniging

de Biljartclub

de knutselclub met het ‘Limoteam’

toneelclub Glemmini

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

mannenkoor ‘Mosterdpit’

Woensdag (in de even weken) Duurzaam Glimmen

22 november Sinterklaasintocht

26 november 20.00 uur Fotoclub Beeldspraak

28 november 19.45 uur Vrouwen van Nu met lezing

van Henk Nijkeuter over

de geschiedenis van het

sinterklaasfeest

Dorpshuis de Groenenberg

Ons dorpshuis de Groenenberg heeft een tekort aan vrijwilligers.

Daarom zijn we een actie gestart: u heeft allemaal een flyer in de

bus gekregen, die u kunt inleveren en waarop u aangeeft of en op

welke manier u als vrijwilliger wilt worden ingezet. Het is belangrijk

dat we als dorp aangeven dat we het dorpshuis belangrijk vinden

en de enige manier om dat te doen is zorgen dat de activiteiten

die er zijn kunnen doorgaan en worden uitgebreid. Vrijwilliger

ben je niet zomaar; zeker om achter de bar te staan is het goed

om instructie te krijgen van de beheerder, zodat het tappen van

een biertje en het bedienen van de kassa en de pinautomaat

goed kan worden gedaan: daarvoor wordt gezorgd. Nogmaals: u

kunt de ingevulde flyer inleveren of anders u ook aanmelden bij

ondergetekende. Mocht u het leuk vinden mee te denken en te

werken als bestuurslid, neem dan ook contact op.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de wintermarkt

in volle gang en wij vinden het geweldig dat het weer gewoon

doorgaat: zaterdag 30 november in de Groenenberg. De pubquiz

mocht zich weer verheugen in een grote belangstelling en het

VAC (vrijdagavondcafe) loopt gewoon door. Op 29 november zijn

de World Servants weer in de Groenenberg en in december zijn

er diverse kerstactiviteiten.

28 november 20.00 uur Bridge

29 november 18.00 uur Vrijdagavondcafé

30 november 15.00 uur Wintermarkt

9 december 19.30 uur Breiclub ‘Steekje los’

10 december 20.00 uur Fotoclub Beeldspraak

12 december 20.00 uur Bridge

13 december 18.00 uur Vrijdagavondcafé

17 december Workshop kerststukjes maken

19 december 20.00 uur Bridge kerstdrive

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

Vrijdag 3 januari is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor ons

dorp van Plaatselijk Belang en de Groenenberg vanaf 20.00

uur, alvast van harte uitgenodigd, maar daaraan voorafgaand in

de nacht van oud op nieuw ook welkom. Er zijn vrijwilligers die

hebben aangegeven dat weer te willen verzorgen, hartelijk dank

daarvoor en mooi dat het weer gebeurt.

Jan Hommes, voorzitter de Groenenberg

j-hommes@home.nl of 0651999711.

Kerstdiner lustrumjaar

Karel en Frank koken voor de vijfde keer Het groot Glimmer

Kerstdiner. Zorg dat u er ook bij bent op zaterdagavond

14 december.

Drie heerlijke gangen voor slechts € 12,50 p.p.

Vooraf te bestellen: een 2-persoons borrelplank voor de vroege

vogels € 6,50. Plaatsen op volgorde van inschrijving, meld je

aan via: frankbalster@ziggo.nl of karel.verlinden01@gmail.com.

De winst gaat volledig naar De Groenenberg!

Glimmer’lei - november 2019

9


Voedselbos november

Herfst in het voedselbos. Gelukkig is er veel regen gevallen.

De grond heeft het allemaal opgezogen. Nog steeds heel veel

eetbare paddenstoelen. Wilde kruiden die weer opbloeien

met de regen. We hebben aardig wat pompoenen geoogst die

geplant waren op de permacultuur wijze: grote lappen karton

op het gras en onkruid, paardenmest van de buren erop, gaten

maken om de pompoenplantjes te planten, één keer begieten en

verder niks meer doen. De droogte hebben ze doorstaan. Ook

de eeuwig groeiende koolplanten doen het goed. Verder heel

veel aardperen. Ze hebben ook heel mooi gebloeid. Aardperen

smaken zoet maar opgepast, ze prikkelen ook sterk de darmen,

dus mondjesmaat eten in het begin. Rauw eten kan ook en is

een goed begin. Als je er gewend aan bent geraakt is het heel

goed voor je suikerspiegel huishouding. Dan kan je ze roosteren,

koken, soep van maken. We hebben heel veel, kom gerust wat

halen!

Oktober, november zijn de oogstmaanden, o.a. eikels,

beukennootjes, noten en tamme kastanjes. Zelfs van eikels kan

je meel maken maar dat is een tamelijk langdurig proces. Ik wil

het vooral hebben over tamme kastanjes. We hebben al een

aantal bomen geplant, maar oogsten is er nog niet bij. Ik heb het

geluk dat een aantal bij mij vlak in de buurt waar ik woon staan

en ik ze mag rapen. Ik ben dol op tamme kastanjes. Je kan ze ook

goed bewaren door ze uit te spreiden op een krant en 6 weken

te laten drogen. Dan zijn ze makkelijk te pellen. Als je dit jaar nog

niet erop uit geweest ben om te zoeken, je kan ze ook kopen bij

Turkse winkels. Er zijn heerlijke zoete dingen van te maken, voor

nu: een romige spread voor op een cracker of geroosterd broodje.

Ze smaken van nature heel zoet dus suiker hoeft er niet aan te

pas te komen.

• 2 handen tamme kastanjes

• Room of haverroom

• 1 citroen, liefst biologisch, voor schil en sap

- Pel de twee handen vol kastanjes die al gedroogd zijn, dat gaat

vrij makkelijk.

- Kook ze in een bodempje water een minuutje, haal dan zo

snel mogelijk het bruine velletje eraf, als ze afkoelen gaat het

moeilijker.

- Kook ze dan verder gaar met een snufje zout en de rasp van

een citroen, zonder deksel,10 min tot het water wat is ingekookt.

- Voeg kookroom of haverroom toe en blend met staafmixer tot

een smeuïge massa.

- Voeg dan het sap van een citroen erbij.

Google op internet voor nog meer zoete recepten, taarten en

cakes.

Karel Verlinden, ondernemer en restauranthouder in Taarlo,

is woonachtig aan de Eikenweg, waar hij met zijn vrouw in de

voormalige openbare kleuterschool woont; de ruime woning heeft

een opmerkelijke vorm. Hij studeerde in Groningen bedrijfskunde.

Door een krantenbericht in 2005 over de 'voetafdruk' in Nederland

begon hij zich af te vragen hoe het met zijn eigen energieverbruik

zat. Dat bleek driemaal zo hoog te zijn als het verbruik van de

gemiddelde Nederlander, oei.

Daar moest wat aan gebeuren! Bewustwording van het probleem

was de eerste stap, daarna meten (je moet weten hoeveel energie

je waar verbruikt, je staat soms raar te kijken) en vervolgens

een reeks van kleine maatregelen. De circulatiepompen van de

muurverwarming en CV werden anders geschakeld (bleken 24/7

het hele jaar te pompen ook als er in de zomer geen warmtevraag

was), ze waren bovendien verouderd en werden dus ook

vervangen; met een “stroom killer” kregen veel stopcontacten

een aan/uit knop (de koffiemachine bleek ondanks dat deze “uit”

stond behoorlijk wat stroom te verbruiken); er kwamen steeds

meer ledlampen in huis. Computers en printers uit, de verwarming

ging voortaan pas aan bij de Zuidlaardermarkt en bovendien een

graadje lager, de trui aan op kille momenten, de bovenverdieping

bleef onverwarmd vorstvrij. Als er onverwachts een erg koude

dag was in september of oktober dan ging de houtkachel aan.

In 2009 was het energieverbruik nog slechts iets meer dan het

gemiddelde. Vooral de besparing door gedragsverandering en de

kleine aanpassingen bleken veel effect te hebben.

Het werd in 2009 tijd voor grotere plannen, de isolatie van het

huis werd verbeterd en er kwamen 46 zonnepanelen op het dak

(36x elektrische- en 10x warmtepanelen). Een warmtepomp

(lucht-water omdat we in Glimmen geen bron mogen aanboren)

werd aangesloten op het verwarmingssysteem, eigenlijk was

hiermee de “hybride verwarmingsunit” geboren. Bovendien

werd nu als laatste ook de houtkachel aangesloten op het CVverwarmingssysteem.

Maar hij was nog niet klaar! Er kwamen ook nog twee elektrische

auto's (de eerste een Renault Twizy in 2012), met een hybride als

overgangsstap. Heerlijk, nooit meer tanken.

En dan is nog iets, laten we dat niet vergeten, de buitenlampen en

lichtvervuiling; door een ingenieuze combinatie van een licht- en

bewegingssensor met een tijdsklok branden de zuinige ledlampen

kort maar zonder enig verlies van comfort en het gevoel van

veiligheid. Als we alle onnodige uurtjes buitenverlichting kunnen

wegstrepen dan houden we Glimmen ’s nachts lekker donker…

10 Glimmer’lei - november 2019


Wintermarkt - laatste nieuws!

Kom met zijn allen gezellig naar het dorpshuis voor de veelzijdige

Wintermarkt! De toegang is gratis! Zaterdag 30 november

van 15:00 tot 20:00 uur en 20:00 tot……. de afterparty in De

Groenenberg.

U wordt speciaal welkom geheten door onze gastheer Bravoer!

Het belooft een sfeervolle markt te worden met interessante en

prachtige stands, de Crème Mobiler met soft jazz & soul in de

grote zaal en livemuziek van Michelle Bazuin op gitaar in de bar.

U hoeft niet te koken zaterdag want er is een gevarieerd aanbod

van heerlijke hapjes, erwtensoep, taarten en nog veel meer. En

natuurlijk is de bar open met o.a. warme choco en glühwein.

Voor de kinderen zijn er superleuke activiteiten. Voor een

knipkaartje à €1,- verkrijgbaar aan de zaal van het dorpshuis,

kunnen ze:

• zelf plaatjes instarten en DJ-en onder begeleiding van een

ervaren DJ, ze kunnen zelf de microfoon ter hand nemen en

ervaren hoe het is om on-stage te staan

• een rondrit maken in de huifkar van de familie Van Delden

• lekker zwieren in de zweefmolen De Groene Draack die door

een stoere Viking met de hand wordt gedraaid

• zich creatief uitleven onder begeleiding van het LiMo-team

Keukenprinsen en -prinsessen kunnen zich nog inschrijven

voor Heel Glimmen Bakt bij frederiekreitsma@hotmail.com.

De verkoop van de taart(punt)en is voor een goed doel: de

inrichting van het dorpshuis. Er zijn mooie prijzen te winnen voor

de mooiste en lekkerste taart in de categorie onder 16 jaar en

16 jaar en ouder. Mis vooral niet de hilarische prijsuitreiking met

juffrouw Sweet Honey.

En dan de Afterparty! Vanaf 20:00 uur gaan we knallen met DJ

Bravoer, met zijn serieuze geluidsset, DJ Booth en lichtshow

brengt hij veel oude classics ten gehore waarbij je niet stil kan

blijven zitten.

Kijk ook zeker even op de website voor het programma, een lijst met

de standhouders en alle sponsoren, zonder wie de Wintermarkt niet

mogelijk was geweest www.wintermarktglimmen.wordpress.com!

Het is aan te raden om lopend of op de fiets te

komen, er is beperkt parkeerruimte rondom het

dorpshuis.

Tot ziens op zaterdag 30 november!

De Wintermarkt organisatie

Inloopochtend

In november hebben wij in gedachten een stadswandeling

gemaakt in Groningen. Dick Vos was dit keer onze gast. Hij is

de schrijver/fotograaf van het onlangs verschenen boekje; “111

plekken in Groningen die je gezien moet hebben.”

Wij begonnen onze ontdekkingsreis bij het Joods Monument

aan de Hereweg. Zes handen in aanklacht naar boven gericht.

Alle verschillend in uitdrukking: gebald, verwrongen, verminkt.

Het monument is echter nooit afgekomen. De beeldhouwer, Edu

Waskowski, stierf nog voor hij het monument helemaal af had.

Besloten is het monument niet af te maken. De zevende sokkel

zal altijd leeg blijven.

Aangekomen bij Fongersstate zien we hoog in de lucht de

windvaan, waarin we een fietswiel zien. Herinnering aan de

Fongers fietsenfabriek, die hier vroeger gestaan heeft. In de

Merwedestraat ontdekken we geglazuurde keramieken beeldjes

boven de voordeur. Zij beelden een beroep uit, ook uit vroeger

tijden. Ach, gaat u vooral zelf kijken.

Nu staan we voor de vroegere Stadsparkkerk. De kerk heeft een

andere functie gekregen. Hier wonen 15 studenten, allen heel

verschillend van aard, waarvan er zeker 8 uit het buitenland. Zij

volgen een masteropleiding theologie van een jaar. De overige

studenten volgen een andere opleiding. De kerk heet nu “Casa

Mundo”: wereldhuis.

Zijn u de putdeksels in de stad wel eens opgevallen? Sinds 2010

liggen zij er al. De gietijzeren putdeksels zijn speciaal voor de

stad gemaakt. In het ruitpatroon staat de Martinitoren afgebeeld.

Ten overvloede ook de letters: stad. In de Kosterij hangt een

replica in kunststof. Dan is het een klok.

Bij Witting in de Oosterstraat zijn alle mogelijke en onmogelijke

hoeden en petten te koop. Bij Magazijn De Klomp vooral

oude, degelijke spullen. Niet dat moderne gedoe. Hier is

letterlijk alles te koop: afwasborstels van natuurlijk materiaal,

wafelijzers, sunlightzeep met zeepklopper, mattenkloppers, erdal

schoensmeer. Ja wat niet al! De slogan luidt: “Overal gezocht, bij

De Klomp gekocht”.

Het Peerd van Ome Loeks mogen we niet vergeten. Weet u

waarom het peerd beslist met het gezicht naar het station moet

staan? Denkt u het zich eens andersom in. Te onkuis voor een

eerste aanblik van de stad.

Dan is er nog ” Op z’n Kop”. Het katten-café, waar katten het voor

het zeggen hebben. Zij mogen alles. Over de tafel lopen, van je

taartje eten, enz. Waag het niet er iets van te zeggen! Misschien

heeft dat café wel de langste tijd bestaan.

Voor diegenen die even de hectiek van alledag willen ontvluchten

is er het Stilteportaaal in de Nieuwe Kerk. Hier kun je je even

terugtrekken voor een moment van rust, bezinning of gebed. De

kerk is open dagelijks van 10.00-18.00 uur.

We noemen Ben Ali Libi, de goochelaar (Michel Velleman). Een

Jood van eenvoudige komaf, die in de oorlog zijn kostje bij elkaar

scharrelde, weggevoerd is en nooit meer teruggekomen. Zo

treffend vertolkt in het lied van Willem Wilmink en zo inlevend

voorgedragen door Joost Prinsen. De regel: Jouw paradijs,

hoeveel ruimte is daar……. staat te lezen op de zijmuur van

bioscoop “Pathé”. Vul zelf in: ….voor Ben Ali Libi de goochelaar.

Wij hebben die ochtend genoten van deze prachtige

ontdekkingsreis. Een kleine greep uit 111 plekken in Groningen.

De volgende maand is Dali Todria onze gast. Zij zal ons

verrassen met een muziekprogramma. U bent weer heel hartelijk

uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag

3 december 2019)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren

voedselbank)

Wil Hiensch

Glimmer’lei - november 2019

11


Vereniging in de spotlights

BILJARTCLUB GROENENBERG

Voorzitter: Jans Spijkerman | Aantal leden: 7 | Contact: 06 1303 2203

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze plaats nader kennismaken met een van

de verenigingen die ons dorp rijk is. Deze maand richten we de schijnwerpers op Biljartclub

Groenenberg.

Een kleine vereniging met hele enthousiaste en trouwe

leden. Ze treffen elkaar iedere dinsdagavond in ons

dorpshuis voor een onderlinge competitie. Op de

maandagavond zijn ze ook regelmatig in touw voor

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

de wedstrijdcompetitie van de KNBB. Nu ben ik een

blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. absolute verbeteren leek in van deze alles tak wat van sport dus vraag ik de

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een voorzitter paar De Groenenberg eerst maar eens betreft. hoe het spel in elkaar steekt.

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,

De basis In is mijn natuurlijk vorige de bericht biljarttafel met drie ballen, een

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto). witte, een bezig gele zijn en de akoestiek een rode. te In de Groenenberg staat een

Volgens de organisatie echt wedstrijdbiljart verbeteren en met (in name een ver verleden aangeboden

deden dit jaar meer

door de het aannemer bargedeelte gezelliger die het dorpshuis heeft gebouwd)

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

487 mannen, vrouwen met en verwarming om de leistenen plaat onder het groene

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

kinderen! laken de advies constante van een deskundige temperatuur en een van subsidieaanvraag ca 40 graden is te in

Het nieuwe jaar geven is de waardoor maak. Ook de werken ballen we optimaal aan het kunnen opnieuw opstarten rollen. – en

inmiddels begonnen. Het vooral bijhouden – van onze website.

startte in oudejaarsnacht Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

met het Oud en Nieuw De ballen keer per waren maand vroeger zal een kok van voor ivoor, ons koken. tegenwoordig Daarvoor

feest in De Groenenberg, georganiseerd door een uiteraard paar moet van men een zich keiharde van tevoren kunststof. opgeven Het via spel een speciaal wordt

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

gespeeld emailadres: door 2 vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. personen die om de beurt met Op een het

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen keu een carambole proberen te maken. Een carambole

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, wordt in gemaakt kan voorlopig als niet de meer bal waarmee voor ons zijn gespeeld culinaire driegangenmenu

is nooit bereiden, omdat speelbal) hij zijn de tijd beide voor iets andere anders ballen nodig

wordt (de

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers rode van bal

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

raakt. Een heeft. potje Maar bestaat vanaf april uit mogen 25 beurten we hem en weer de speler inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

die

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens aan hun de Turks bal is gekookt mag doorspelen (en gegeten) zolang worden! hij Mocht of zij u op erin de slaagt hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en om onze een gehouden carambole worden te maken. via de wekelijkse Net als nieuwsbrief, bij bijvoorbeeld dan kunt de u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

golfsport zich heeft daarvoor iedere aanmelden. speler een handicap. Een hele

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Het was

goede speler moet bijvoorbeeld 25 caramboles in 25

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig druk (zie foto’s).

beurten de maken, ruilbibliotheek. terwijl Regelmatig een beginnende worden boeken speler meegenomen genoeg

Gelukkig heeft aan was 10 de caramboles. periode Naar ik begrepen heb zit de en andere kunst van ervoor het in spel de plaats vooral gezet. in Dat de manier houden we waar dus de zo.

van ijzelgladde wegen

net bal achter geraakt de rug.... wordt: onder, boven, links, rechts etc. Daardoor En tenslotte krijgt kunt de u alvast bal een noteren: bepaald Op 11 en/of effect 12 waardoor maart doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder beide was andere ballen op geraakt kunnen worden. NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

we u hierover.

gebruikersoverleg. Op

In Glimmen speelt men “libre” (bal, bal, bal) maar er zijn Maar ook mocht andere u nu al spelvormen weten dat u zoals mee wilt bandstoten doen: (bal,

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren band, bal) over of 3-band de stand (bal, en band, gang van band, zaken, band, bespreken bal). Het hoogtepunt van het jaar is het grote biljarttoernooi

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe dat we Ieder jaar gebruikers in de meer eerste kunnen 2 weken laten van participeren maart in en het dorpshuis wordt georganiseerd door de 7 leden.

het Met voorstellen circa 100 van deelnemers onze nieuwe is het voorzitter. het grootste We zijn toernooi als Namens in de het noordelijke bestuur, helft van ons land.

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een In de paar grote mensen zaal dit worden goede voorbeeld daarvoor om 3 ons extra bestuur wedstrijdtafels te geplaatst. U

komen begrijpt versterken. natuurlijk Op dat het het moment voor dat een ik dit club schrijf, met moet zeven leden een knap

deze staaltje bijeenkomst werk is nog om plaatsvinden. alles goed voor Over te het bereiden verloop ervan en vervolgens UITNODIGING goed te

kan ik dus nog niets melden.

laten verlopen. Maar zoals de voorzitter en zijn secondant Algemene Carolien Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

vertelden: “Sinds Willem Hönebecke herneemt het de club gewone in 1983 Aanvang nieuw 20.00 uur.

leven heeft ingeblazen, vormen leven we weer een zijn hechte gang. groep.

Eendracht maakt macht en

Zo

daardoor

ook voor

lukt het

De

Groenenberg. In de

ons ieder jaar om dit grote evenement agenda valt te te lezen

organiseren”.

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

15 december

om

2019

vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

52

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - november 2019

8

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - januari 2016

More magazines by this user
Similar magazines