DZ Drechtzine - november 2019

onlythebrave09435

De eerste editie van het Drechtzine waarin we vertellen over de resultaten van de groeiagenda Drechtsteden...

WONEN • WERKEN • BEREIKBAARHEID • ENERGIETRANSITIE

NOVEMBER 2019

Wonen

NEXT GENERATION

WOONWIJKEN

PAGINA 56

Werken

HOOGWAARDIGE BANEN

IN EEN HIGH TECH REGIO

PAGINA 21

Bereikbaarheid

WATERBUS, HOOG GEWAARDEERD

VERVOER OVER HET WATER

PAGINA 58

Energietransitie

ZONNIGE VOORUITZICHTEN

VOOR DE REGIO

PAGINA 64

1 DRECHTZINE


‘ WE HEBBEN

veel AMBITIES’

2 DRECHTZINE

Wouter Kolff, Voorzitter Drechtsteden


COLUMN

Voor u ligt de eerste editie van het Drechtzine, het magazine waarin we u vertellen over de

resultaten van de Groeiagenda Drechtsteden. De Drechtsteden is een regionaal samenwerkingsverband

waarin zeven zelfstandige gemeenten de krachten bundelen. We hebben de

ambitie uitgesproken om te groeien tot een regio met meer dan 300.000 inwoners. Een regio

waarin het goed leven is.

We werken samen met het bedrijfsleven, andere overheden en onderwijsinstellingen

aan de realisatie van de Groeiagenda 2030, waarin we stevige ambities

hebben op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en de energietransitie.

We hebben de afgelopen periode al veel bereikt. In dit magazine vindt u een

aantal mooie voorbeelden.

‘ EEN REGIO

WAARIN HET

goed leven

WAARIN ‘ EEN REGIO

HET

is

goed leven is’

AMBITIES

Maar we hebben nog meer ambities. We zetten de komende jaren extra in op

innovatie, oevers en het opleiden van mensen voor banen van de toekomst

(human capital). Om deze ambities te kunnen realiseren, hebben we hulp

nodig van het Rijk. Daarom zijn we, samen met Gorinchem, een aanvraag richting

het Rijk aan het voorbereiden: onze Propositie Regiodeal.

Hopelijk blijft u ook de komende jaren, samen met ons, werken aan onze

prachtige regio.

Wouter Kolff

Voorzitter Drechtsteden

3


INTERVIEW

VANUIT

TROTS

NAAR EEN

STERKERE

DRECHTSTEDEN

Carlo Post

Carlo Post is per 1 oktober 2019 de nieuwe algemeen

directeur en regiosecretaris van de Gemeenschappelijke

Regeling Drechtsteden (GRD). Daarmee is hij de schakel

tussen het Drechtstedenbestuur, de regionale ambtelijke

organisatie en de 7 gemeenten. Wie is deze nieuwe

algemeen directeur en welke plannen heeft hij?

Carlo Post in zes steekwoorden.

4 DRECHTZINE


TROTS

“Ik ben aanvankelijk geschoold als accountant, later verander-

en peoplemanager. Maar toen ik eenmaal bij de

overheid ging werken, ontdekte ik dat ik een ‘publiek

hart’ heb. Door je verantwoordelijkheid te nemen voor

besturen, kun je zo veel bereiken. De Drechtsteden laat

dat al jaren zien. De samenwerking in deze regio is heel

interessant. Andere regio’s kijken daar met terechte bewondering

naar. Hier heerst vaak het credo ‘Doe maar

normaal, dan doe je al gek genoeg’. Maar daar doet

deze regio zich echt mee tekort. De Drechtsteden mag

best wat trotser zijn op wat ze betekent! Hoe de regio

bestuurd wordt, is echt bijzonder.”

‘ DOE MAAR

normaal,

DAN DOE JE AL

gek genoeg’

BEHOEFTE

“De Drechtsteden is niet alleen een mooi vehikel, maar

heeft ook een gezamenlijke ambtelijke organisatie,

bestaande uit Sociale Dienst, Gemeentebelastingen en

basisinformatie, Onderzoekscentrum, Ingenieursbureau,

Servicecentrum en Bureau Drechtsteden.

Al deze verschillende onderdelen functioneren goed.

De schaalgrootte maakt de diensten in zekere zin ook

anoniemer voor gemeenten. Ik ben benieuwd of hier

meer maatwerk - en dus herkenbaarheid - mogelijk is.

Wat willen deze diensten zelf graag? Ook hier begint

het bij trots: waar ben je binnen jouw dienst het meest

trots op? Waar heb je behoefte aan om nog beter te

functioneren en wat zou daarvoor opgelost moeten

worden? Zo wil ik met elkaar ontdekken waar we heen

moeten en hoe we slimme stappen kunnen zetten in

lijn met de Groeiagenda 2030.”

NETWERK

“De Drechtsteden heeft jarenlang hard gewerkt aan

een sterke regio en een goede strategie. Nu heeft men

zich tot doel gesteld om ook als individuele gemeenten

sterker te worden. Ik vind het getuigen van daadkracht

dat de gemeenten nu willen schakelen naar sterke

gemeenten in een gedeelde strategie. De eerste stap

is: weten wat je als gemeente wilt. Dan kun je ook de

professionaliteit van de uitvoeringsdiensten optimaal

benutten. En je zult ‘eigenaarschap’ moeten verbinden

aan de strategie: wie gaat wat doen? Alle ingrediënten

zijn er, nu is het tijd om concreet te worden.”

RESULTATEN

“In dat concreet worden zie ik veel kansen om tot resultaatafspraken

te komen tussen onderwijs, overheid en

bedrijven. Afspraken die ervoor zorgen dat we investeren

in mensen en in voorzieningen in de regio. We

hebben goede mensen nodig om de motor van onze

regionale economie draaiende te houden. Daarom

werken we bijvoorbeeld vanuit samenwerking tussen

bedrijfsleven en onderwijs aan manieren om echte

vakmensen op te leiden. Bestaanszekerheid is belangrijk,

maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige

mensen hebben daar ondersteuning bij nodig

en ook daar moeten we in voorzien. Ik zie graag echte

resultaten. Hoe tastbaarder en zichtbaarder die zijn, hoe

trotser je als regio kunt zijn op wat je hebt. En die trots

trekt weer andere goede, nieuwsgierige mensen naar

de Drechtsteden.”

KENNISMAKEN

“In mijn nieuwe functie voel ik me dan ook ‘a man on a

mission’. Ik wil graag de ‘Triple Helix’ (onderwijs, overheid

en bedrijfsleven) wat extra schwung geven. Want

je hebt elkaar nou eenmaal heel hard nodig. Ik vind

het belangrijk om te sturen op wat van waarde is. Dus

ga ik eerst kennismaken met onze organisatie en onze

mensen om te luisteren naar wat zij willen, naar waar zij

trots op zijn, naar wat hun ideeën zijn en wat ze nodig

hebben om onze regio nog verder te laten floreren. Ik

wil onze organisatie graag goed leren begrijpen op wat

we doen en zouden kunnen.”

Wil je dat Carlo Post op jouw afdeling of bij jouw bedrijf

mee komt draaien? Hij komt graag langs! Stuur hem

gerust een e-mail voor het maken van een afspraak:

chwm.post@drechtsteden.nl

5


DORDRECHT

DID IT

Dordrecht geen studentenstad? Wie dat nog durft te zeggen na

afgelopen vrijdag 6 september slaat de plank volledig mis. 175

eerstejaars studenten van HBO Drechtsteden maakten tijdens de

eerste editie van DID (Dordtse Introductiedag) kennis met hun

stad en kunnen nu zeggen: I DID it’. DID is opgezet door HBO

Drechtsteden, horecaondernemer Dennis van Buuren, de Economic

Development Board (EDB) en de Drechtsteden. Dordtse ondernemers,

gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing waren direct

enthousiast en hebben het event mede mogelijk gemaakt.

Van Buuren: “DID is een laagdrempelige manier om

Dordrecht te presenteren aan studenten van buiten

de stad die hier straks regelmatig te vinden zijn. Deze

groep is meer dan welkom, aangezien zij gaan zorgen

voor meer levendigheid in de binnenstad. Door hen

in de eerste studieweek te koppelen aan enthousiaste

Dordtse bedrijven, de historische binnenstad en hun

school, weten we zeker dat ze hier vaker gaan terugkomen.”

Dordtse wethouder Onderwijs en Arbeidsmarkt

Peter Heijkoop gaf het startsein voor DID: “Ik vind

dit een erg leuk initiatief, deze studenten zijn nu de

pioniers. Want vanaf volgend jaar lopen hier nog veel

meer studenten rond; we zijn namelijk druk bezig met

de uitbreiding van het aanbod HBO opleidingen in

Dordrecht.” Ook Dordrecht Marketing twijfelde geen

moment om hun bijdrage te leveren, Danny den Braber:

“We ondersteunen graag vanuit de markt. Het is

mooi om te zien hoe verschillende partijen hun best

doen om de stad aantrekkelijk te maken voor bewoners

én nu ook voor nieuwe studenten.”

Groepen studenten liepen tijdens de dag een vooropgezette

route door de stad. Hierbij werd een aantal

historische en culturele plekken aangedaan. Daarnaast

zette een aantal ondernemers in de binnenstad, zoals

Merz, Rutte, het Magazijn en Jac Hensen hun deuren

open. De dag werd gepast afgesloten met een borrel

op het Scheffersplein bij Osteria-bar Luca. Hier sloot

burgemeester Wouter Kolff aan en vertelde de nieuwe

studenten over zijn studententijd. Kolff: “Tijdens je

studententijd ga je je echt binden aan de stad waar je

studeert. Ik ben blij met dit initiatief, waarbij studenten

in no time onze stad en regio leren kennen en hopelijk

niet meer weggaan!”

Jasper Damsteegt, directeur Kunstmin en lid van de

EDB: “Vanuit de Economic Development Board juichen

we initiatieven als deze van harte toe. Onderwijs,

overheid en ondernemers slaan de handen ineen om

de levendigheid in de binnenstad een boost te geven.

Mensen binden aan onze regio gaat namelijk ook

over beleven, naast het aantrekken van banen en het

bouwen van woningen.” Deze eerste editie smaakt naar

meer. Jessica van den Bosch, directeur HBO Drechtsteden:

“Het plan voor DID hebben we in korte tijd

ontwikkeld. Na deze succesvolle dag gaan we hier zeker

iets jaarlijks van maken. We zijn begonnen met onze

eerstejaars studenten, maar de ambitie is dat in volgende

edities alle eerstejaars studenten van Dordrecht

meedoen.”

‘WE GAAN

HIER ZEKER IETS

jaarlijks VAN

MAKEN’

6 DRECHTZINE


GROEIAGENDA

DRECHTSTEDEN 2030

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. De Groeiagenda bevat de doelen en ambities

waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt om van de Drechtsteden een nog aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken.

De focus ligt op de pijlers Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Energietransitie.

Welke bestuurder hoort bij welke ambitie?

WONEN

Trudy Baggerman

Lid van het Drechtstedenbestuur en wethouder

gemeente Hardinxveld-Giessendam Sociaal domein

en Wonen en ruimtelijke ordening.

Arjan Kraijo

Wethouder Gemeente Alblasserdam

Wonen en Duurzaamheid

BEREIKBAARHEID

Piet Vat

Lid van het Drechtstedenbestuur en wethouder

Gemeente Sliedrecht Economie en Financiën.

Rik van der Linden

Wethouder Gemeente Dordrecht Verkeer en

Vervoer.

ENERGIETRANSITIE

Jacqueline van Dongen

Wethouder Gemeente Zwijndrecht

Duurzaamheid & Milieu en Energie.

WERKEN & ECONOMIE

André Flach

Vicevoorzitter Drechtstedenbestuur, Economie

& Public Affairs en wethouder Gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht Economie, Financiën

en Regio.

Maarten Burggraaf

Wethouder Gemeente Dordrecht Economische

Zaken & Ondernemen, Evenementen,

Grondbedrijf & Vastgoed.

VOLG ONS OP

SOCIAL MEDIA!

Een groot deel van de organisaties en instellingen met wie we

samenwerken om het #goedlevenindeDrechtsteden te maken,

is ook te vinden op LinkedIn en Twitter. Daarom delen we ook daar

graag waar we mee bezig zijn of zetten we initiatieven, bedrijven en

instellingen in de spotlight.

Wil je ook niks missen?

Volg ons dan op twitter en LinkedIn!

@Drechtstedenreg

@Drechtsteden

7 DRECHTZINE

7


Flow Drechtsteden

zet maritieme

maakindustrie

in schijnwerpers

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september vond de eerste editie plaats van Flow Drechtsteden. Tijdens dit nieuwe evenement

maakte het grote publiek kennis met de innovaties die in hun ‘achtertuin’ tot stand komen: wat gebeurt er allemaal in de

maritieme maakindustrie? Bedrijven openden hun deuren en de zonnebootraces op het water maakten het geheel tot een

spectaculair maritiem evenement.

De maritieme maakindustrie is economisch

van groot belang voor de Drechtsteden en een

belangrijke bron van werkgelegenheid. Toch zijn

nog veel mensen onbekend met deze schatkamer.

Dat moest anders, vond Maarten Burggraaf,

de Dordtse wethouder Economie, Financiën

en Evenementen. “Toen ik vorig jaar wethouder

werd, merkte ik bij bedrijfsbezoeken dat ondernemers

het zelf heel gewoon vinden wat ze doen

en maken. Terwijl het heel bijzonder is. Maar daar

treden ze niet mee naar buiten. Ik dacht: er zou

een soort etalage moeten zijn waar het grote

publiek kan zien wat hier allemaal gebeurt en

hoe innovatief onze maritieme maakindustrie is.

En hoe mooi het is om te werken in deze sector,

zo dicht bij huis.”

MARITIEME TOPREGIO

Met deze bevindingen gaf de wethouder de

aanzet tot Flow Drechtsteden: een initiatief om

het bedrijfsleven zichtbaarder te maken voor de

bevolking. De eerste brainstormsessie met vertegenwoordigers

uit het bedrijfsleven in december

2018 leverde meteen enthousiasme en steun op.

Maarten Burggraaf: “Het thema was snel duidelijk:

we zijn een maritieme topregio. Daar komt bij

dat we als Drechtsteden samen met Rotterdam

optrekken als Rotterdam Maritime Capital of

Europe. Zij zijn in het buitenland de naam en het

merk; wij hebben veel te bieden als het gaat om

maritieme toelevering, mede voor de binnenvaart.

Daarom was Flow Drechtsteden onderdeel

van de Wereldhavendagen, die gelijktijdig in Rotterdam

plaatsvonden. Zo konden bezoekers die

programma’s en locaties mooi combineren.”

8 DRECHTZINE


BEELDVORMING EN BELEVING

Karel Uyldert was projectleider van Flow Drechtsteden.

Als media-expert is hij al enige tijd betrokken

bij de promotie van de binnenvaart. “Ik kom bij

veel bedrijven in de regio over de vloer. Deze sector

kent een enorme innovatiekracht en is sterk toekomstgericht.

Dat willen we graag laten zien met

dit evenement. Tegelijkertijd merk je dat deze bedrijven

een nijpend tekort hebben aan personeel.

Ik vind het een uitdaging om te kijken hoe we de

beeldvorming bij jongeren over werken in deze sector

kunnen veranderen. Onbekend maakt immers

onbemind. Een evenement als Flow Drechtsteden

kan daar een belangrijk middel voor zijn. Daarom

wilden we het publiek laten ervaren welke kansen

de sector te bieden heeft qua techniek en innovatie

en welke banen voorhanden zijn.”

‘ WIJ HEBBEN VEEL

te bieden’

IN DE KEUKEN KIJKEN

Maarten Burggraaf herkent dit: “Als ik ondernemers

vraag wat ze nodig hebben om te kunnen groeien,

antwoorden ze bijna allemaal: meer personeel. Het

animo voor techniekopleidingen neemt weliswaar

wat toe, maar de maritieme industrie heeft meer

zichtbaarheid nodig om de jeugd te laten kiezen

voor een carrière in deze sector.” Zodoende presenteerden

bedrijven én scholen zich op zaterdag

7 september op het Energieplein. Hier maakten

bezoekers kennis met onze zogeheten ‘Smart

Industry Region’. Veth Propulsion in Papendrecht

hield open huis en belangstellenden kregen een

rondleiding bij Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht en

Scheepswerf Kooiman Hoebee in Dordrecht. Bij

Kooiman waren bezoekers getuige van een imposante

gebeurtenis: het hellingen (het op de wal

zetten) van een binnenvaartschip.

‘INNOVATION TODAY IS ENERGY FOR

TOMORROW’

Op zowel 6 als 7 september vonden in en rond

het Wantij en het Energieplein in Dordrecht de

wedstrijden plaats van Solar Sport One. Dit is een

jaarlijks terugkerend internationaal event met studenten-

en scholierenteams die tegen elkaar racen

met zonneboten. Solar Sport is een combinatie van

innovatie, technologie en duurzaamheid. Met hun

motto ‘Innovation today is energy for tomorrow’

pasten de wedstrijden en het ‘Solar Village’ uitstekend

binnen het karakter van Flow Drechtsteden.

En de races zorgden voor aantrekkelijk spektakel op

het water.

NU VERDER GROEIEN

“In korte tijd hebben we dit nieuwe maritieme evenement

opgezet”, zegt Burggraaf. “Het was mooi

dat het idee meteen werd gedragen door de andere

Economie-wethouders binnen de Drechtsteden.

En ook met steun van de partijen die meteen aanhaakten,

zoals de organisatoren van de Dag van de

Binnenvaart. We wilden iets moois neerzetten en

dat is gelukt. De ambitie is om het evenement de

komende jaren verder te laten groeien. Bedrijven

en organisaties uit de maritieme sector en maakindustrie

zijn van harte welkom om zich aan te sluiten

voor de volgende editie.”

Kijk voor meer informatie op

www.Flowdrechtsteden.nl.

9


Regio Deal

Drechtsteden en

Gorinchem

gepresenteerd in

Nieuwspoort!

Op donderdag 5 september hebben de Drechtsteden en de gemeente Gorinchem - vertegenwoordigd door afgevaardigden

vanuit overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven- de propositie Regio Deal gepresenteerd aan leden van de Tweede

Kamer. In de propositie staan de ambities en potentiële projecten die bijdragen aan het versterken van de economie van de

maritieme topregio met strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen. Voor een goed leven in de Drechtsteden en voor

het behouden van de brede welvaart in Nederland!

10 DRECHTZINE


Samen met de gemeente Gorinchem bereiden de

Drechtsteden zich voor op de derde tranche Regio

Deals en wordt er ingezet op de ontwikkeling van

drie pijlers: te weten Human Capital, Innovatie en

Oevers. Er zijn drie pitches gehouden voor de Kamerleden

vanuit de overheid, het onderwijs en het

bedrijfsleven. Wouter Kolff, voorzitter van de regio

Drechtsteden en burgemeester van Dordrecht,

heeft de aanwezige Kamerleden geïnformeerd

welke rol de overheid neemt bij de ontwikkeling

van deze drie pijlers en hoe de samenwerking

met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven

eruit ziet. Vanuit het bedrijfsleven en namens de

Economic Development Board Drechtsteden heeft

Arie van Andel, CTO Oceanco, het belang van een

goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en

de tekorten op hoger technisch opgeleid personeel

onder de aandacht gebracht.

Tot slot heeft Ron Bormans, voorzitter college van

bestuur Hogeschool Rotterdam, het eerste deel

van de bijeenkomst afgesloten met de plannen

en ambities op het gebied van (hoger) onderwijs.

Samengevat, de Drechtsteden zetten vol in op de

aanpak van mismatch tussen (hoger) onderwijs en

de arbeidsmarkt, voor een Leven Lang Leren en

voor 10 nieuwe HBO-opleidingen in de regio! Ook

gedeputeerde Jeannette Baljeu van de Provincie

Zuid-Holland was aanwezig onder de genodigden

en onderschrijft de opgaven in het gebied.

‘ LANG LEREN

VOOR 10 NIEUWE

HBO-opleidingen

‘ LANG LEREN

IN DE REGIO’

VOOR 10 NIEUWE

HBO-opleidingen

IN DE REGIO’

Na de bijeenkomst in Nieuwspoort hebben Tweede

Kamerleden van het CDA en de VVD een bezoek

gebracht aan de Drechtsteden. André Flach,

vicevoorzitter regio Drechtsteden en regionaal

portefeuillehouder Externe Betrekkingen, heeft

de Kamerleden ontvangen als gastheer en nader

geïnformeerd over de opgaven in de regio tijdens

een vaartocht langs de oevers van de Drechtsteden

gemeenten waarbij een bezoek aan wereldspelers

IHC en Boskalis stond gepland. Tijdens de

bedrijfsbezoeken is voornamelijk gesproken over

het vestigingsklimaat, innovatie en het belang van

hoger technisch opgeleid personeel. De nieuwe

beweging luidt: 'van metaal naar digitaal'! Daar wil

de regionale overheid samen met het onderwijs

en bedrijfsleven in triple-helix verband sterk voor

staan. Investeren in mensen!

11


A15

N3

A15

A16

N3

A16

12 DRECHTZINE


De digitale

projectenkaart

Groeiagenda:

REALISATIE VAN

AMBITIES IN BEELD

De Groeiagenda Drechtsteden bevat de doelen en ambities

waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. De insteek is om van de

Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken

voor zowel nieuwe als bestaande inwoners.

Alles dus om het #goedlevenindeDrechtsteden te maken!

KRACHTEN BUNDELEN

Met alleen afspraken wordt de Groeiagenda 2030 geen

realiteit. Het regionale bestuur van de Drechtsteden heeft

vooral een faciliterende rol. Het gaat dan om de algemene

coördinatie, regio-overstijgende opgaven, lobby bij hogere

overheden, regelgeving en het bijeenbrengen van

middelen. De praktische uitvoering is in handen van de

lokale besturen. Zeven zelfstandige gemeenten die hun

krachten bundelen.

EN DAAR ZIJN ZE HARD MEE BEZIG!

Om in beeld te brengen hoe de gemeenten de regionale

ambities verwezenlijken, is de digitale projectenkaart

gemaakt. Een regionaal overzicht met lokale projecten

op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en de

energietransitie ofwel de Groeiagenda 2030 van de regio

Drechtsteden in één oogopslag!

WONEN

WERKEN

BEREIKBAARHEID

ENERGIETRANSITIE

WE DOEN HET NIET ALLEEN

Gelukkig kunnen we rekenen op de betrokkenheid van

bedrijven, instellingen en organisaties. Samen maken we

het #goedlevenindeDrechtsteden. Er is al een breed

netwerk waaruit wensen en behoeften naar voren komen

en met wie de ambities zijn afgestemd. Want we willen het

graag samen doen. Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom,

dus heeft u ideeën? We horen ze graag!

Check alle projecten zelf op

www.groeiagendadrechtsteden.nl

13 DRECHTZINE


WONEN

Alblasserdam

Mercon Kloos

De Dirklocatie

Langs de Dijk

Wooncentrum Baas

Wipmolenterrein

Pijlsstoep

Noordstaete

Nedstaal

Dordrecht

Leerpark/ Nieuw Land van Valk

Wilgenwende

Stadswerven

Scholencluster Noordendijk

Planvoorraad 6000 woningen

Spoorzone

Ontwikkeling Sportboulevard

Amstelwijck

Overkamppark

Gezondheidspark

Spuiboulevard

Tromppark

Oudland

De Bloei van Krispijn

Thuis in 3314

Scholengebied Noordendijk

Papendrecht

Land van Matena

Woonwagenbeleid

Woonvisie

Sliedrecht

Baanhoek-West

Kerkbuurt 12-18

Locatie Lanser

Zwijndrecht

Spoorzone

Stationsweg

Herontwikkeling locatie voormalige

Lindestein school (Buizerdstraat)

Nieuwbouwproject Sportlaan

Heerjansdam

Noordoevers

Euryza

Bouquet

De Passage

Professor Mekelstraat

Mimosastraat

Brusselsestraat

Koningshof

WONEN

Wonen met plezier. Dat betekent investeren

in nieuwe woningen én de voorzieningen die

bijdragen aan een fijne woon- en leefomgeving.

Zo worden huidige inwoners behouden,

nieuwe inwoners aangetrokken en toeristen

verleid tot een bezoek.

Hardinxveld-

Giessendam

Blauwe Zoom

Morgenslag

‘t Oog

IJzergieterij

De rokerij

Hendrik-Ido-Ambacht

Noordoevers

“Meer woningen,

meer kwaliteit, meer

aantrekkingskracht”

14 DRECHTZINE


WERKEN

Alblasserdam

Kansrijk Alblasserdam

Herontwikkeling locatie Nedstaal

Regionaal punt voor innovatiefinanciering.

Kade Noord

SMILE

Programma Arbeidsmarkt: aansluiting

arbeidsmarkt-onderwijs en stageplaatsen.

WERKEN

Werken waar je woont. Dat betekent

bestaande banen behouden en nieuwe

bedrijven en werkgelegenheid naar de

regio halen. Maar ook investeren in goed

opgeleide mensen die aan de vraag van het

bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen.

Dordrecht

Campusontwikkeling Leerpark / Gezondheidspark

Gezondheidspark

Duurzaamheidsfabriek

Westelijke Dordtse Oever / uitgifte Distripark

Businesspark Amstelwijck

Programmering Stationsomgeving

Hoger Beroepsonderwijs

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Hardinxveld-Giessendam

Onderzoek maritieme MBO-opleiding

Techniek onderdeeel Merwedeschool

Bedrijventerrein ‘t Oog

Werk in eigen buurt

Hendrik-Ido-Ambacht

Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Waterbusplein

Actieplan Lokale Econmie

Oprichting ondernemersfonds

Papendrecht

Economische ontwikkeling/

fysieke bedrijfsinfrastructuur/

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Economische promotie

Onderwijs-arbeidsmarkt

Sliedrecht

Burgemeester Winklerplein

Zorg- en techniek route

Zwijndrecht

Veerplein/Maasplein

Maritieme campus

Dare2Cross

EDB

Baanbrekend

Regiodeal

“Bestaande banen

behouden én extra

kansen realiseren”

15 DRECHTZINE


BEREIKBAARHEID

Alblasserdam

Ondersteuning lobby op ontsluiting A15

Inzet op doorontwikkeling vervoer over

water

Dordrecht

Groot onderhoud N3

Derde spoor Betuweroute

Verkeersplan Spuiboulevard e.o.

Aansluiting A16/N3

Dordtse Mijl

Renovatie Wantijbrug

BEREIKBAARHEID

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde

voor aantrekkelijk wonen, werken en om

een bedrijf te vestigen. Het groeiende aantal

vrachtbewegingen, het toenemend woonwerk

en recreatieve verkeer maakt dat we

klaar moeten staan voor de toekomst. Het is

daarom nodig om files op de A16, A15 en de

N3 te verminderen en de doorstroming te

verbeteren. Reizen op andere tijdstippen of

met het openbaar vervoer of fiets, is nodig.

We moeten autogebruik verminderen en

alternatieve vervoersmiddelen stimuleren.

Hardinxveld-Giessendam

Waterbushalte

Snelfietsroute

Hendrik-Ido-Ambacht

Verbetering doorstroming A15

Papendrecht

Aanpak N3 (verkeer, vervoer)

Verbetering Openbaar vervoer

Renovatie Wantijbrug

Aansluiting A16/N3

Zwijndrecht

Spoorzone (samenwerking tussen

Zwijndrecht en Dordrecht)

“Goede bereikbaarheid via

weg, water en spoor”

16 DRECHTZINE


ENERGIETRANSITIE

Alblasserdam

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming flats

Dordrecht

Uitbreiding warmtenet

Aanleg zonneparken

Elektrische bussen

Onderzoek isolatie ‘lego-woningen’

(Drechtse Stromen)

Hardinxveld-Giessendam

Groepsaankoop zonnepanelen

Start energiecontactfunctionaris

ENERGIETRANSITIE

Met creatieve, innovatieve oplossingen

gaan de Drechtsteden aan

de slag voor een groen en schone

toekomst. Op zoek naar alternatieve

energiebronnen, aardgasvrije woningen,

elektrisch vervoer, zonne- en

windenergie. De energietransitie

loopt als een rode draad door alle pijlers

heen. Ook binnen wonen, werken

en bereikbaarheid speelt duurzaamheid

een zeer grote rol.

Hendrik-Ido-Ambacht

Onderzoek warmtenet

Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

Papendrecht

Onderzoek warmtenet

Sliedrecht

Warmtenet Staatsliedenbuurt

Onderzoek waterstofvulpunt

Zwijndrecht

Onderzoek warmtenet

Energieneutrale sportvereniging

Zon op andermans dak (i.s.m. Drechtse

Stromen)

“Koploper op het

gebied van

energietransitie”

Regionaal

Groepsaankoop Spouwmuurisolatie

(i.s.m. Regionaal Energieloket)

Doorontwikkeling Regionale

Energie Strategie

Voorbereiding actie Zon op

Bedrijfsdaken (2020)

17 DRECHTZINE


DIT DOET DE

Economic

Development

Board

De Economic Development Board (EDB) bestaat

uit bestuurders vanuit het bedrijfsleven,

kennisinstellingen en overheid in de regio

Drechtsteden. De zogenaamde Triple Helix.

De missie? Het ontsluiten van de kracht van

de Drechtsteden als industriële motor van de

Rotterdamse Metropool.

De EDB stemt haar agenda af op de Groeiagenda

2030 en ondersteunt de lobby richting

het rijk. De Groeiagenda bevat de doelen

en ambities waaraan tussen nu en 2030

wordt gewerkt vanuit de Drechtsteden. Waar

de Groeiagenda focust op wonen, werken,

bereikbaarheid en energietransitie, voegt

de EDB hier innoveren, human capital en

beleven aan toe. Om kleur te geven aan de

Groeiagenda heeft de EDB de Development

Guide ontwikkeld: korte overzichten die het

economische verhaal van de regio neerzetten.

Een momentopname van een gebied in transitie.

De insteek is om van de Drechtsteden

een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied

te maken voor zowel nieuwe als

bestaande inwoners.

DE AMBITIE: POTENTIE BENUTTEN

De regio Drechtsteden staat voor vakmanschap,

innovatiedrang, nuchterheid, trots, pionierschap en

water. De economie van de Drechtsteden groeit,

maar blijft achter bij andere regio’s in Nederland.

Er kan en moet meer geprofiteerd worden van het

economisch herstel. Er zijn volop kansen om het tij

te keren. Dit vereist samenwerking, lef en trots.

Regio’s worden gezien als de drijvende kracht achter

de economie. De Groeiagenda maakt duidelijk

wat de regio Drechtsteden kan bijdragen aan de

BV Nederland. Voor krachtige economische groei in

de Drechtsteden zet de regio in op bereikbaarheid,

wonen en werken. Hiervoor zoekt zij regelmatig

contact met de landelijke politiek. Samen met

bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs, zorg en maatschappelijke

organisaties wordt de regio op de kaart

gezet onder het motto: ‘Goed leven in de Drechtsteden’.

Het gebied wordt gepromoot als Smart

Industry Region en is onderdeel van de Rotterdam

Maritime Capital of Europe. De Drechtsteden moet

een toonaangevende regio worden, die aansluit bij

de industriële transitie. Met thema’s als Smart Industry,

3D printing, Digital Twinning, flexibele maakindustrie

en mensgerichte technologie. Bedenken

en doen met een pragmatische aanpak is waar de

Drechtsteden voor staan.

MEER DAN ADVISEREN

Formeel is de EDB een adviescommissie van de

Drechtsteden. Naast het gevraagd en ongevraagd

adviseren van de Drechtsteden, focust de EDB

zich op projecten. Dit gaat om het bundelen van

bestaande projecten en om het zelf initiëren van

projecten. Een aantal van deze projecten zijn terug

te zien in dit magazine, bijvoorbeeld de Dordtse

Introductiedag, Personenvervoer over Water,

Young Professionals challenges, Hoger Onderwijs

Drechtsteden en de Regio Deal. De belangrijkste

thema’s hierbij zijn innovatie, vestigingsklimaat en

werkgelegenheid. Potentie heeft de regio genoeg,

het is tijd om dat waar te maken. Nog beter wonen

en werken, meer beleven en sterker innoveren in de

Drechtsteden!

18 DRECHTZINE


Wonen

WONEN IN EEN STADSOMGEVING

TUSSEN WATER EN GROEN

Natuur en water staan centraal in de Drechtsteden.

Hier is het nog mogelijk om te kiezen

voor ruimte. In een stadsomgeving, op steenworpafstand

van Rotterdam. Steeds meer jonge

gezinnen kiezen daarom voor een huis in deze

regio. Betaalbaar, met uitstekende voorzieningen.

Goed onderwijs, veilig, bereikbaar. Dat zijn

de kernwaarden.

DIVERSITEIT IN

WOONGEBIEDEN

BINNENSTEDELIJK

DORDRECHT MET EEN

NATIONAAL PARK IN DE

ACHTERTUIN

GOEDE BEREIKBAARHEID

De regio wordt steeds populairder. Dordrecht

klimt van plek 30 tien jaar geleden, naar plek 14

op de ranglijst van aantrekkelijke woongemeenten

in 2019. De monumentale binnenstad en diverse

investeringen hebben hieraan bijgedragen.

Daar zijn we enorm trots op!

Hoger opgeleiden vinden steeds beter hun weg

naar de regio. Deze groep willen we graag boeien

en binden. Met goede huizen, een aantrekkelijk

cultuuraanbod, nog betere scholen en banen.

De regio ziet het creëren van goede huizen als

haar grootste uitdaging. Er worden structureel

1.000 woningen per kalenderjaar toegevoegd

aan het woningbestand van de Drechtsteden.

Zo draagt de regio bij aan het kabinetsbeleid om

per jaar 75.000 nieuwe woningen te bouwen.

HOOGWAARDIGE BANEN

‘WE MOETEN EEN INHAALSLAG MAKEN

OM HET DOEL VAN 1 MILJOEN HUIZEN

VOOR 2030 TE HALEN. GEMEENTEN

HEBBEN DE SLEUTEL IN HANDEN.’

Kasja Ollengren

Minister van Binnenlandse Zaken

‘15.000 WONINGEN IN DE KOMENDE

10 JAAR. 5.000 MEER DAN DE

GEPROGRAMMEERDE ‘NATUURLIJKE

GROEI’ VAN 9.800 WONINGEN.

NIEUWE BEWONERS VERDIENEN EEN

COMFORTABELE WONING, IN EEN

GEZONDE LEEFOMGEVING.’

Trudy Baggerman

Drechtstedenbestuur

19


Beleven

MET 300.000 INWONERS HET

VIJFDE STEDELIJKE GEBIED

VAN NEDERLAND

EEN REGIO MET

WERELDBEROEMDE ICONEN

NEDERLANDSE HISTORIE OVER

HET WATER KOMT HIER SAMEN

‘DE DRECHTSTEDEN HEBBEN EEN MISSIE.

SAMEN MET BEDRIJFSLEVEN, ONDER-

WIJS EN OVERHEID WERKEN WE TOE

NAAR 2030. DIT IS DE DEADLINE WAAROP

DE REGIO EEN PRACHTIGE LEEFOMGE-

VING EN EEN UITSTEKEND OPLEIDINGS-

EN INNOVATIEKLIMAAT HEEFT. ’

Sjoerd Vollebregt

Voorzitter Economic Development Board

DRECHTSTEDELIJK WATERRIJK IN HET

HART VAN DE MARITIEME DELTA

Dordrecht, de oudste stad van Holland, met meer

dan 1.000 indrukwekkende, monumentale woningen,

gebouwen en kerken. De 19 wereldberoemde windmolens

van Kinderdijk liggen vlakbij. Evenals Nationaal

Park de Biesbosch, een uniek zoetwatergebied

met bijzondere flora en fauna. In dit gebied komen

de Nederlandse verhalen over het water samen.

De rivieren hebben de regio in het verleden economische

ontwikkeling en welvaart gebracht, mede

dankzij de unieke (maritieme) maakindustrie die zich

er heeft gevestigd. De oevers van de Noord, Oude

Maas en Beneden Merwede vormen het visitekaartje

van aantrekkelijk wonen, werken en recreëren in de

Drechtsteden. Het Drierivierenpunt waarin de drie

rivieren samen komen is uniek in de wereld. En er

liggen nog volop kansen voor de ontwikkeling van

personenvervoer langs en over het water. Water, dat

kenmerkt de Drechtsteden, dát is ons onderscheidend

vermogen ten opzichte van andere stedelijke

gebieden. Dat nodigt uit om meer plekken te realiseren

waar je het water kunt beleven en aanraken,

letterlijk.

Sjoerd Vollebregt

20 DRECHTZINE


Werken

HOOGWAARDIGE BANEN

IN EEN HIGH TECH REGIO

De Drechtsteden heeft een uitstekend vestigingsklimaat

voor bedrijven. De regio ligt strategisch in de

corridors van Rotterdam, is goed bereikbaar zowel

over water, spoor als over de weg. Een supersnel

glasvezelnetwerk zorgt bovendien voor snelle communicatie.

Niet voor niets bloeit hier een high tech

industry, waar bedrijven topproducten maken. En

waar bedrijvigheid is, is werk. Zowel aan de boven- als

aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De voordelen van onze regio mogen nog best wat

beter over het voetlicht gebracht worden. Zodat nog

meer nieuwe, hoogwaardige bedrijvigheid en innovatieve

ondernemers hun weg weten te vinden naar de

Drechtsteden. Daarom zetten we in op het transformeren

van economische hotspots naar een modern

ecosysteem, waar innovatiemilieus samenkomen. Met

crossovers tussen sectoren, onderwijs en zorg.

DE INDUSTRIELE MOTOR

VAN ROTTERDAM

HET GROOTSTE EUROPESE

BINNENVAARTCLUSTER

WERELDSPELERS IN DE

MAAKINDUSTRIE, ZOALS FOKKER,

DAMEN, BOSKALIS EN IHC

EEN SCALA AAN

HIGH TECH MKB

Hier vernieuwt de maakindustrie zich, samen met de

logistiek, leisure en retail. Deze inspanningen moeten

leiden tot maar liefst 30.000 extra arbeidsplaatsen. In

de specialistische logistiek, ICT, financiële en zakelijke

dienstverlening en zorg en welzijn. En uiteraard in de

maritieme maakindustrie. Groen, digitaal en innovatief.

Dat is het motto.

Voor de komende vier jaar zetten we in op 4.000

nieuwe banen alleen al in Dordrecht. Die banen willen

we terugvinden op onze (toekomstige) werklocaties

en in de binnenstad. Dordrecht moet tot de top-5

MKB-vriendelijke, grote gemeenten van Nederland

gaan behoren. Door sterke dienstverlening aan ondernemers,

snellere vergunningverlening en krachtenbundeling

met partners.

‘UNIEKE BEDRIJVEN MET

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN EN

OPLOSSINGEN, NIET ZELDEN TOONAAN-

GEVEND OP INTERNATIONAAL NIVEAU.

OVERAL TER WERELD WORDT NEDER-

LAND STEEVAST GEASSOCIEERD MET HET

MARITIEM CLUSTER, BAGGERAARS EN

WATERBOUWERS. BEDRIJVEN MET HUN

ROOTS IN ONZE MARITIEME DELTA.’

Maarten Burggraaf

Wethouder Gemeente

Dordrecht,

portefeuille Economische

Zaken en Ondernemen

Maarten Burggraaf

21


Innoveren

VOLOP RUIMTE VOOR

DUURZAME INNOVATIE

In de Drechtsteden bevindt zich de wereldtop van

technologische scheepsbouw, vliegtuigbouw, binnenvaart,

superjachten en offshore constructies en

duurzame deltatechnologie. Dat willen we graag zo

houden. Dat betekent dat onze regio voorop moet

blijven lopen in innovatie en goed in moet spelen op

de grote technologische veranderingen die op ons afkomen.

Razendsnelle ontwikkelingen van de industriele

ICT vragen om forse aanpassingen van producten

en diensten. Dat vraagt veel van medewerkers, die op

hun beurt steeds hogere eisen stellen aan hun regio.

Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap

staan daarbij centraal. En een uitstekend klimaat

voor opleidingen, innovatie én ontspanning. Het

is belangrijk hierin te blijven investeren. Want een

sterke verwevenheid van Wonen-Werken-Beleven-Innoveren,

met een uitstekende infrastructuur en zuigkracht

van de steden is kenmerkend voor succesvolle

bruisende (economische) centra in Nederland en

daarbuiten.

INZETTEN OP

TRANSFORMATIE VAN

OUDE NAAR NIEUWE

INDUSTRIE

MET FOCUS OP MARITIEME

TECHNOLOGIE, SMART

INDUSTRY, ZORGTECHNO-

LOGIE EN BINNENVAART

VANUIT ONDERWIJS

(RESEARCH) EN HET

BEDRIJFSLEVEN

(DEVELOPMENT)

22 DRECHTZINE


MEERDERE WEGEN LEIDEN

NAAR DE DRECHTSTEDEN

Voor de ontwikkeling van onze regio is het

belangrijk dat mensen en goederen snel op

hun plek van bestemming kunnen komen.

Goede verbindingen zijn ook goed voor de

BV Nederland.

De bereikbaarheid per weg, over het spoor

en over het water moet beter. Hier heeft

onze regio ook recht op. Hotspots worden

verbonden met elkaar en met het openbaar

vervoer. Het autogebruik wordt teruggedrongen

ten faveure van het openbaar

vervoer over weg en water.

Het ruimtelijk-economisch versterken van

het stationsgebied Dordrecht CS heeft

prioriteit en draagt op essentiële wijze bij

aan de aantrekkingskracht van de Drechtsteden.

Hier horen het omleiden van de

goederentreinen, het ontwikkelen van de

stations en de lightrailverbinding met Rotterdam

bij. De nieuwe woon- en

RANDWEGEN ZIJN

BEPALEND VOOR

ONTSLUITING VAN

DE REGIO

VERVOER OVER WEG,

SPOOR EN WATER

VERBINDT HOTSPOTS

DE ECONOMISCHE SCHADE

DOOR VERTRAGING

REDUCEREN

werklocaties die de komende jaren worden

ontwikkeld vereisen een goede koppeling

aan een hoogwaardig ov-systeem. Dit is

essentieel voor de toekomstige bereikbaarheid

van de Drechtsteden.

Uiteraard pakt Rijkswaterstaat de doorstroming

op de snelwegen in de regio aan. Het

bedrijfsleven maakt op de A15 en de A16

momenteel veel verliesuren. De knelpunten

op de Drechtring (A15, A16 en N3) worden

door onder meer verbreding en betere benutting

(ontvlechten lokaal en doorgaand

verkeer) van de wegcapaciteit opgelost.

Doel: het verminderen van de barrièrewerking

van de Drechtring door innovatieve bereikbaarheidsmaatregelen.

Deze fieldlabs

worden ook ingezet om logistieke aantrekkelijkheid

te vergroten door het toepassen

van innovaties in vervoer over de weg, het

spoor en het water.

‘WE HALEN ALLES UIT DE KAST

VOOR EEN BETERE DOOR-

STROMING VAN HET VERKEER

EN HET AANPAKKEN VAN DE

FILES. SAMEN MET DE REGIO

GAAN WE DE KOMENDE JAREN

NOG VEEL MEER DOEN OM DE

DRECHTSTEDEN BEREIKBAAR

TE HOUDEN.’

Cora van Nieuwenhuizen

Minister Infrastructuur

en Waterstaat

Infrastructuur

Cora van Nieuwenhuizen

23


Energie

STOPPEN MET HET GEBRUIK

VAN AARDGAS

STERK INZETTEN OP

ENERGIEBEPARING

DUURZAAM OPWEKKEN

VAN ENERGIE

DUURZAAM

VERVOER

‘HET WAS INSPIREREND EN

BUITENGEWOON LEERZAAM OM TE

MOGEN MEEWERKEN AAN DE

ENERGIETRANSITIE IN DE DRECHTSTEDEN.

ZELDEN HEB IK ZOVEEL DAADKRACHT EN

ENTHOUSIASME GEZIEN. ’

Diederik Samsom

Vertrekkend voorzitter

Programmaraad Energietransitie

Drechtsteden

DRECHTSTEDEN

ENERGIENEUTRAAL VOOR 2050

Regio Drechtsteden wil koploper zijn in de energietransitie.

Gedreven door onder andere het

Klimaatakkoord van Parijs stelt de Drechtsteden

zich tot doel om voor het jaar 2050 energieneutraal

te zijn. Daarmee gaan we naar een CO2

neutrale energievoorziening.

Energieneutraal betekent op jaarbasis per saldo

een totaal energiegebruik van nul of lager, onder

standaard klimaatcondities. Dit betreft in het gebied

Drechtsteden alle gebouw- en gebruikersgebonden

energiegebruik minus de opbrengst

uit (lokale) duurzame bronnen. Denk hierbij aan

hernieuwbare warmte, aardwarmte, water, zon

en wind. Energiegebruik voor verkeer en vervoer

wordt berekend op basis van het aantal kilometers

weg, water en spoor en de intensiteit van het

gebruik daarvan.

Ruim dertig vertegenwoordigers van woningstichtingen,

gemeenten, provincie, netbeheer,

warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven

en inwoners hebben hun handtekening gezet

onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden

Energieneutraal 2050. Voor de gebouwde

omgeving richten we ons op energieneutraal in

2035. Het geld dat we nu uitgeven aan energie

en straks overhouden, wordt geïnvesteerd in de

regio om de arbeidsmarkt, bereikbaarheid en

leefbaarheid te versterken.

Diederik Samsom

www.drechtstedenenergie.nl

24 DRECHTZINE


THE FUTURE

GENERATION

Drecht Cities

Young Professionals

Het Young Professionals programma heeft als doel het

aantrekken en binden van talent. De regio Drechtsteden

is het vijfde stedelijk gebied van Nederland en vormt met

haar bedrijven de industriële motor van Rotterdam. Een

aantrekkelijk gebied voor jonge getalenteerde mensen die

aan de wieg willen staan van de nieuwste ontwikkelingen.

Intensieve samenwerking tussen onze topbedrijven biedt

kansen voor de Drechtsteden.

Dat bewijst het Young Professional programma,

dat een unieke aanpak kent: mensen binden

door openheid tussen bedrijven onderling.

Binnen dit programma brengen topbedrijven

uit de Drechtsteden hun young professionals

samen. Zij krijgen vraagstukken voorgelegd vanuit

bedrijven, onderwijs en overheid. Hoe pak je

dit aan? Welke mogelijkheden zie je? De teams

gaan aan de slag in wisselende samenstellingen

en komen binnen acht dagen met concrete oplossingen

voor echte challenges. Het resultaat?

Unieke crossovers en innovatieve plannen. Uitdagingen

binnen bedrijven, onderwijs en overheid

worden sneller opgelost door innovatieve kracht

te bundelen.

DRECHT CITIES EXPERIENCE

Dit jaar was voor het eerst de Drecht Cities

Experience onderdeel van het Young Professional

programma. Hier konden de jonge talenten met

eigen ogen de wereldprestaties van de bedrijven

in onze ‘Smart Industry Region’ zien en beleven.

Maar liefst 120 deelnemers namen een kijkje in

de keuken van Oceanco, Royal IHC en Bolidt.

Daarna daagden deze jonge talenten, onder

begeleiding van Twan Huys, hun CEO’s uit tot

een interessant gesprek over de toekomst.

De huidige generatie Young Professionals is

mondiger en durft meer kritische vragen te

stellen. CEO’s adviseerden om deze kracht

in te zetten om ambities waar te maken.

25


Kennisinfrast

& Human

capital

HET MEEST INNOVATIEVE

MBO VAN EUROPA

TOEGEPASTE KENNIS EN

HOOGWAARDIG VAKMANSCHAP

MET DOORLOPENDE LEERLIJNEN

EN EEN LEVEN LANG LEREN

INNOVATIEVE REGIO VEREIST

INNOVATIEVE MENSEN

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken aan

een economisch sterke regio Drechtsteden. Op vele

fronten wordt voortgang geboekt in de stedelijke

ontwikkeling. Toegepaste kennis en hoogwaardig

vakmanschap dragen daar significant aan bij. Een

uitstekend klimaat voor opleidingen en innovatie

floreert.

Waar vroeger ambachtelijke opleidingen nog

volstonden, verschuift dit sterk naar hoogwaardig

vakmanschap. Met name in technische beroepen

op mbo4 en hbo-niveau. Veel werkgevers in de regio

hebben moeite met het vervullen van vacatures,

met name op hbo-niveau. Het tekort aan hoger opgeleiden

neemt de komende jaren alleen maar toe.

Van de 30.000 banen die worden gecreëerd tot 2030

zal een groot deel op hbo-niveau zijn. De Drechtsteden

bouwt daarom aan een infrastructuur waarin

kennis optimaal ontwikkeld kan worden.

26 DRECHTZINE


tructuur

‘EEN GEZOND BEDRIJFSKLIMAAT STEUNT OP INVESTERINGEN IN

ZOWEL INFRASTRUCTUUR, HUISVESTING EN HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN POTENTIELE

WERKNEMERS. DE DRECHTSTEDEN KAN BEDRIJVEN ZOALS VAN LEEUWEN HELPEN BIJ HET

BINDEN EN BOEIEN VAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.’

Peter Rietberg

Voorzitter Raad van Bestuur Van Leeuwen Buizen Groep

De ambitie is om in vijf jaar tijd een vraaggericht

aanbod aan hbo-opleidingen te realiseren, plus een

toename van het aantal hoger onderwijs-studenten

in de regio met 25%. De regio kiest voor een innovatieve

aanpak waarbij bedrijven actief worden betrokken

bij het ontwikkelen van het curriculum.

De onderscheidende innovatie- en kennisinfrastructuur

biedt kansen om de arbeidsmobiliteit in

de Drechtsteden te vergroten. Hiermee neemt het

arbeidspotentieel in de groeisectoren toe. Het doel:

voldoen aan de groeiende vraag naar werknemers

door te focussen op een leven lang leren en het

aantrekken van een ADCenter op hbo-leerlijnen.

De Drechtsteden sluiten aan bij de Human Capital

agenda van de provincie Zuid-Holland.

‘HET IS VOOR DE REGIONALE

ARBEIDSMARKT VAN BELANG

DAT WE TALENT BEHOUDEN

EN AANTREKKEN. MET DE

ONTWIKKELING VAN CAMPUS

LEERPARK, HET PROGRAMMA

HOGER ONDERWIJS EN HET

VERSTERKEN VAN DE AANSLUI-

TING VAN MBO-ONDERWIJS

OP DE ARBEIDSMARKT, ZETTEN

WE IN OP WERKNEMERS VAN

DE TOEKOMST. ’

Peter Heijkoop

Regionaal portefeuillehouder

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Peter Heijkoop

27


DIGITAL MAINPORT

DRECHTSTEDEN:

een unieke haven van

succesvolle digitale

experimenten

Nieuwsgierige en ambitieuze mensen, ideeën en technologie.

Breng dat bij elkaar en er ontstaan slimmere processen

en nieuwe producten. Van schonere lucht tot beter

beveiligde bedrijventerreinen. Dat is wat er gebeurt binnen

Digital Mainport Drechtsteden. Wico van Helden, directeur

van VitrumNet, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden

en boegbeeld van Digital Mainport Drechtsteden, legt met

trots uit hoe dit werkt.

BUNDELING VAN KRACHTEN

“Nieuwe digitale technologie biedt ongekende

mogelijkheden. Veel ondernemers en instellingen

in de regio zien die kansen ook. Maar in de

praktijk is het nogal eens lastig om die kansen

zelfstandig te verzilveren. Het kost teveel tijd, het

is te duur of het ontbreekt aan bepaalde kennis

om die projecten in je eentje van de grond te krijgen.

Bundel je de krachten en maak je gebruik

van de kennis en mogelijkheden die anderen

hebben, dan lukt het vaak wel. En kennis hebben

we in grote mate hier in de Drechtsteden.

Daarnaast beschikt onze regio over een uniek 100

procent open glasvezelnetwerk. Via dat netwerk

kun je veilig en betrouwbaar signalen uitwisselen.

Dit glasvezelnetwerk is een sterk onderdeel van

Digital Mainport Drechtsteden: een platform dat

staat voor veilige regionale data-uitwisseling.”

28 DRECHTZINE


SAMENWERKEN LOONT

“Binnen Digital Mainport Drechtsteden draait

het eigenlijk om drie succesfactoren: brede en

diverse kennis, het glasvezelnetwerk en samenwerking.

Hoe belangrijk samenwerking is bij

het ontwikkelen van iets nieuws, blijkt wel uit

het volgende voorbeeld. Een beveiligingsbedrijf

bedacht dat het surveilleren van een bedrijventerrein

veel efficiënter kan als je de beelden van

de camera’s op het terrein combineert met die

van camera’s van bedrijven zelf.

Dankzij de medewerking van ondernemers

en handig puzzelwerk van IT-bedrijven uit de

regio konden via Digital Mainport Drechtsteden

meerdere camera’s aan elkaar gekoppeld

worden. Het resultaat: betere surveillancemogelijkheden

op het bedrijventerrein via een veilige,

gezamenlijke digitale infrastructuur. Dit kun je

alleen realiseren als je met elkaar samenwerkt.”

‘DIT KUN

JE ALLEEN

realiseren ‘DIT KUN ALS

JE MET JE ELKAAR

ALLEEN

realiseren ALS

JE MET ELKAAR

samenwerkt’

samenwerkt’

Wico van Helden

VEILIG IN DE REGIO

“Ook binnen de zorg wordt gepuzzeld met

nieuwe toepassingen via Digital Mainport

Drechtsteden. Denk aan gegevens van patiënten

waarbij 24/7 gegevens gemeten worden, zoals

bloeddruk, hartslag of bloedsuikerwaarden. Deze

gegevens krijgen waarde als je er iets mee kunt

doen, als de arts er inzage in heeft en de mogelijkheid

heeft om in actie te komen als de uitkomsten

uit de pas (dreigen te) lopen. Maar hoe krijg

je die gegevens veilig bij de arts?

De aangesloten partijen binnen Digital Mainport

Drechtsteden, van IT-bedrijf tot zorginstelling zijn

hierover met elkaar in gesprek. Als je dit op landelijke

schaal wil aanpakken, dan loop je tegen

een heleboel obstakels aan die veel vertraging

opleveren. Het regionale karakter van Digital

Mainport Drechtsteden geeft een werkbare omvang:

niet te klein om de pilot fase niet te kunnen

ontstijgen en niet te groot waardoor je verstrikt

raakt in belangen en complexiteiten. Daarnaast

zorgt de basis van het open glasvezelnetwerk

voor behoud van snelheid en het op een veilige

manier uitwisselen van deze privacygevoelige gegevens.

Naast regelgeving is het ook gewoon een

prettig idee dat gegevens binnen de regio blijven

en niet het hele land of de hele wereld doorgaan.”

29


LEF EN VERTROUWEN

“Het succes van projecten die voortkomen

uit Digital Mainport Drechtsteden, zorgt

ervoor dat steeds meer belangstellenden

vanuit de ‘Triple Helix’ (onderwijs, overheid

en bedrijfsleven) aanschuiven bij de zogeheten

‘Innovatietafels’. Hier komen mensen

bijeen die dezelfde ambities en belangen

hebben, namelijk inspelen op de kansen die

de veranderende (technologische) wereld

te bieden heeft. En ze hebben nog iets met

elkaar gemeen: ze weten dat ze elkaar hiervoor

nodig hebben. Dat vergt wel enige durf.

Want je zult je ideeën en wensen moeten

delen, met vertrouwen in de anderen aan tafel.

Dat is best een spannende stap. Maar het

werkt! Want wat er gebeurt, is dat anderen

niet met jouw idee aan de haal gaan, maar

juist zien hoe zij kunnen aanhaken.

Dat creëert een heel interessant sneeuwbaleffect.

Op die manier is bijvoorbeeld het

Cybernetwerk Drechtsteden ontstaan.

Samen maken bedrijven en instellingen zich

sterk voor meer cyberveiligheid in de regio

door met elkaar in gesprek te gaan over dit

actuele thema. Hier komen telkens weer

concrete verbeteringen en vernieuwingen

uit voort. De zogeheten ‘cyberweerbaarheid’

van onze regio wordt daarmee vergroot.”

‘HET ZIJN D

aanpassin

DIE VOOR

effect ZOR

NOODZAKELIJKE SNELHEID

“Ideeën die ter tafel komen, kunnen partijen via Digital

Mainport Drechtsteden uitwerken tot een project

en het netwerk gebruiken om pilots te draaien. Iedereen

kan snel en makkelijk worden aangesloten. Vaak

wordt dan al gauw duidelijk dat je regionaal dingen

slimmer kunt doen.

Digital Mainport Drechtsteden heeft met zo’n

300.000 inwoners namelijk een mooie schaalgrootte.

Je kunt klein beginnen en gemakkelijk opschalen.

Het netwerk is behapbaar, je kent elkaar en je hebt

dezelfde belangen en kansen. Dat maakt het mogelijk

om snel te kunnen schakelen. En snelheid

is in veel gevallen een absolute voorwaarde voor

succes omdat de technologische ontwikkelingen zo

razendsnel gaan. We noemen het ook wel ‘de Drechtstekker’:

op een eenvoudige manier aanhaken op een

veilige en supersnelle digitale infrastructuur.”

Het netwerk is BEHAPBAAR,

je kent elkaar en je hebt

dezelfde belangen en kansen

30 DRECHTZINE


DE kleine

ngen

groots

RGEN’

VERRASSEND EENVOUDIG

“Bij innovaties denken mensen al gauw aan

grootse uitvindingen die de wereld veranderen.

Maar de meest opvallende vernieuwingen zijn

vaak helemaal niet ver van je bed, specifiek of ingewikkeld.

Het aardige is dat het juist de kleine

aanpassingen zijn die voor groots effect zorgen.

Bijvoorbeeld ten aanzien van de luchtkwaliteit.

Op veel plekken in onze regio wordt met sensortechnologie

de luchtkwaliteit gemeten. Via Digital

Mainport Drechtsteden worden die gegevens

vanuit de ontvangststations doorgestuurd naar

servers. Hierdoor kunnen we nu de luchtkwaliteit

meten in een gebouw en daarbuiten. Zo kun je

bij een verbouwing ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit

verbetert en ‘gezondere’ gebouwen

creëren. Vaak gaat het om een frisse blik, of om

een nieuwe combinatie van gegevens die nieuwe

toepassingen oplevert.”

SCHUIF EENS AAN

“Dat is precies wat er gebeurt bij de Innovatietafels.

Mensen vanuit verschillende disciplines

en met uiteenlopende kennis denken

met elkaar mee en helpen elkaar verder, met

respect voor een ieders rol en prioriteiten.

Het is prachtig om te zien wat er dan van de

grond komt. En hoe partijen elkaar weten te

vinden voor een goede uitvoering ervan.

Digital Mainport Drechtsteden biedt een

plek waar men gezamenlijk kan leren en

experimenteren. Want grote veranderingen

krijg je nou eenmaal niet alleen voor elkaar,

je hebt anderen nodig. Ik nodig iedereen dan

ook uit om eens aan te schuiven bij een Innovatietafel.

Kom kijken en ontdek waar kansen

liggen om jouw organisatie of business te

verbeteren. Zo maken we samen de regio

nog slimmer en toekomstbestendiger.”

“Dat is

precies wat

er gebeurt

bij de

Innovatietafels.”

Meer informatie: www.digitalmainport.nl

of mail de project leider, Hans Uithol,

via info@drechtstekker.nl.

31 DRECHTZINE


CEO’S ADVISEREN YOUNG

PROFESSIONALS:

‘gebruik je eigen kracht’

120 YOUNG

PROFESSIONALS IN

GESPREK MET CEO’S

IN DE DRECHTSTEDEN

Tijdens het Drecht Cities Experience evenement op 5 juli

2019 was het de omgekeerde wereld. Jong talent van zes

topbedrijven en overheid uit de Drechtsteden daagden hun

CEO’s uit om in gesprek te gaan over de toekomst. De voornaamste

boodschap: een generatiekloof is van alle tijden.

De huidige generatie Young Professionals is mondiger en

durft meer kritische vragen te stellen. CEO’s adviseren deze

kracht in te zetten om ambities waar te maken. Drecht Cities

Experience gaf 120 Young Professionals van 7 verschillende

bedrijven plus overheid, een kijkje in de keuken van

deelnemende bedrijven Oceanco, Royal IHC en Bolidt.

Dit alles onder de vlag van het Young Professional

Programma, die de Drechtsteden promoot als

‘Smart Industry Region’.

Twan Huys begeleidde het gesprek

32 DRECHTZINE

Het onlangs geopende

Bolidt Innovation Center


WERELDSPELERS MET EEN

UNIEKE POSITIE

Het Young Professionals programma van de

EDB is gestart met het doel het aantrekken en

binden van talent. Uitdagingen binnen bedrijven,

onderwijs en overheid worden sneller opgelost

door innovatieve kracht te bundelen. De

regio Drechtsteden is het vijfde stedelijk gebied

van Nederland en vormt met haar bedrijven de

industriële motor van Rotterdam. De regio wil

deze positie vasthouden door te investeren in de

toekomstige generatie.

De Young Professionals organiseren dit jaar voor

het eerst de Drecht Cities Experience om met

eigen ogen de wereldprestaties van de bedrijven

te zien en te beleven. “De deelnemende bedrijven

hebben veel te bieden en zijn stuk voor stuk

wereldspelers met een unieke internationale

positie. Voorbeelden van projecten waarbij deze

bedrijven zijn betrokken zijn het creëren van

palmeilanden in Dubai, het verbreden van het

Suez kanaal en het bouwen van de meest luxe

superjachten”, zegt Michel van der Spek (32),

marketing director bij Bolidt.

Young Professionals op de werf van

IHC in Krimpen aan den IJssel

33


WATER ALS VERBINDING

Tijdens de Drecht Cities Experience werden de Young

Professionals ontvangen bij Oceanco in Alblasserdam.

Onder begeleiding van Twan Huys kregen zij de kans om

de genoemde bedrijven en hun CEO’s te bevragen.

Vragen als ‘Hoe kijken jullie naar de toekomst en de rol

van jong talent?’ en ‘Hoe groei je door van Young

Professional tot CEO?’, kwamen aan bod. Omdat het

water de letterlijke verbinding is tussen de bedrijven,

volgden de Young Professionals het programma per

boot. Zij brachten een bezoek aan de werf van IHC in

Krimpen aan den IJssel en aansluitend werd er een

bezoek gebracht aan het onlangs geopende Bolidt

Innovation Center in Hendrik-Ido-Ambacht.

Young Professionals volgden

het programma per boot

YOUNG PROFESSIONALS NODIGEN CEO’S

UIT VOOR VERVOLG

De Young Professionals uit het EDB programma en

organisatie van de Drecht Cities Experience, hebben een

dinercheque aangeboden aan de CEO’s.

Het samenwerken en verbinding maken gaat verder dan

een evenement. De Young Professionals gaan voor een

verdieping in de samenwerking en bieden de CEO’s een

diner aan waarbij niet alleen de CEO aanschuift, maar

ook de Young Professional. Sjoerd Vollebregt, voorzitter

EDB, reikte de cheque uit: “Het blijven ontwikkelen van

menselijk kapitaal staat duidelijk hoog op de agenda bij

Captains of Industry. Zij zien dat een goede

werkatmosfeer cruciaal is om teamexcellentie, innoveren

en beleven hand in hand te laten gaan. Dit komt tot

uiting in hun betrokkenheid bij het grote aantal Young

Professionals dat wij in de Drechtsteden hebben.”

Afsluitend een borrel op het dakterras van

het Bolidt Innovation Center

34 DRECHTZINE


EDB Young en organisatie van Drecht Cities Experience.

v.l.n.r.: Lisa Weggemans, Michel van der Spek, Yvette de Jong, Joost Meijer, Kevin Leeuwis, Dorien Ensink, Jens van Hecke en Marit van Heugten.

35


FEDERATIE:

één helder geluid

namens de Drechtstedelijke

ondernemers

De Drechtsteden telt tien lokale ondernemersverenigingen en één regionale

vereniging, te weten Werkgevers Drechtsteden. Al deze verenigingen komen samen

in de Federatie. Hier vindt afstemming plaats over wie wat doet. Want er zijn

natuurlijk thema’s en vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen. “Neem

bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden aan de Sandelingenknoop op de A16

bij Hendrik-Ido-Ambacht”, legt Wico van Helden, voorzitter van de Federatie, uit.

“Die situatie treft niet alleen Hendrik-Ido-Ambacht, maar net zo goed de ondernemers

aan de andere kant van de afrit in Zwijndrecht. Binnen de Federatie bekijken

we dan samen hoe we de bereikbaarheid zo goed mogelijk kunnen houden,

wat de beste oplossing is voor iedereen.”

SAMEN STERKER

Het doel van de Federatie is om de krachten te bundelen om zo

elkaars belangen te behartigen. En tevens om samen krachtiger te

kunnen lobbyen voor de aangesloten leden én de Drechtsteden.

Wico van Helden: “Afstemming over de verschillende onderwerpen

vindt plaats binnen de Federatie, Werkgevers Drechtsteden fungeert

vaak als uitvoeringsorgaan van de Federatie. Zij beschikken immers

al over een regionale organisatie en infrastructuur. Op die manier

houden we de structuren het meest efficiënt.”

LANDELIJK OP DE KAART

De Federatie bestaat al 13 jaar, maar de activiteiten zijn de laatste

twee jaar flink toegenomen. De slagkracht is verbeterd en de focus

ligt meer op concrete resultaten. “Dat begint nu echt vruchten af te

werpen. Zo hebben we regionaal afspraken gemaakt met ondernemers

en onderwijs voor sterker techniekonderwijs. Ook landelijk

zetten we de ondernemende Drechtsteden als Federatie steviger

op de kaart door met één mond te spreken. We werken met de

regionale overheden samen aan de uitwerking van een Regio Deal

aanvraag bij de Rijksoverheid, een subsidieregeling voor versterking

van regio’s. Tweede Kamerlid Van der Staay heeft zich bij de Algemene

Beschouwing al uitgesproken om de Drechtsteden deze Regio

Deal te gunnen. Een mooi voorbeeld dat illustreert dat de lobby van

de Federatie in Den Haag goed op stoom is.”

36 DRECHTZINE


V.l.n.r. Wico van Helden, Wouter Kolff, Hans Biesheuvel

en Rob van Wijk tijdens de forum discussie.

Fotograaf: Onno Kemperman

Tekst: Gerard Vaandrager

Nieuwe

wereldorde

voorland voor

ondernemers?

Ruim 250 leden van de Federatie van Ondernemersverenigingen van de Drechtsteden en regionale bestuurders hebben op

18 september in Partycenter Spektakel in Zwijndrecht een overzicht gekregen van hoogleraar Rob de Wijk van de economische

veranderingen die zich momenteel wereldwijd voltrekken.

Rob de Wijk, zelf ondernemer en oprichter van The

Hague Center for Strategic Studies, schetste een

historisch beeld van de veranderingen in de wereld.

De macht van de traditionele Westerse landen

(West-Europa, Verenigde Staten) is al enige tijd aan

het teruglopen ten faveure van de nieuw opkomende

economieën in Azië en Zuid-Amerika. Dit leidt tot

geopolitieke spanningen, waardoor de economische

stabiliteit in de wereld minder wordt.

Vanuit Westers oogpunt is volgens De Wijk een grote

inschattingsfout gemaakt over de wijze waarop China

zou reageren op de mondialisering van de wereldhandel.

“Wij dachten dat China zich qua systeem

aan ons in het Westen zou aanpassen, maar China

ontwikkelde een eigen staatskapitalisme”, zo stelt De

Wijk. China aarzelde niet om industriële spionage te

gebruiken, intellectueel eigendom te stelen en militaire

macht in te zetten richting concurrenten.

Wat betreft het gebruiken van militaire macht verkeert

de wereld ook in een veranderingsfase. Door

de zware economische crisis en de dure oorlogen in

Afghanistan en Irak kon de Verenigde Staten zijn rol

als politieman van de wereld niet meer waarmaken.

Gevolgen zijn militaire acties van Rusland (Krim) en

China (Zuid Chinese Zee), die niet gepareerd werden

door het Westen.

China, als hoofdrolspeler in het spel van de nieuwe

wereldorde, ontwikkelde zich snel van grote producent

van goedkope laagwaardige consumentenproducten

tot een grote producent van hoogwaardige

producten. China is inmiddels de koploper in de

digitale revolutie via bedrijven als Huawei en ZTE.

Resultaat is een fundamentele verschuiving in de

wereldhandelsstromen ten nadele van het Westen.

Dit leidde tot tegenmaatregelen onder leiding van

President Trump, die een heuse handelsoorlog met

China startte. Ook elders in de wereld ontstonden

protectionistische maatregelen, anti globalisme en

populisme.

De Wijk voorspelt dat de Vierde Industriële Revolutie

(het supersnelle 5G internet) de game changer gaat

worden op het geopolitieke toneel. Degene die de

5G strijd wint, gaat de wereld op economisch gebied

beheersen. China is momenteel koploper en kan door

haar staatssysteem snel schakelen. De Westerse wereld

zal hierop een antwoord moeten creëren. De Wijk

geeft als belangrijkste adviezen mee om als Westerse

landen in toenemende mate samen te werken op innovatie

gebied, oneerlijke handelspraktijken resoluut

af te straffen en militair meer samen te werken.

Na de lezing van De Wijk ging een forum met Wouter

Kolff (voorzitter Drechtstedenbestuur), Hans Biesheuvel

(voorzitter Ondernemend Nederland) onder

leiding van Wico van Helden (voorzitter Federatie)

kort nader in op het verhaal van De Wijk.

37


OP WEG NAAR

Hoger Onderwijs

IN DE DRECHTSTEDEN

Met het programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wordt

hard gewerkt aan het versterken van hoger onderwijs in en

voor de Drechtsteden. Dit programma brengt in kaart wat er

nodig is om een passend aanbod aan Associate degree (tweejarig

hbo) opleidingen aan te bieden in de Drechtsteden, en

welke innovatieve samenwerkingsmogelijkheden met regionale

bedrijven en bachelor studenten in te richten zijn.

STERKERE REGIO

Om de Drechtsteden economisch en maatschappelijk

sterker te maken hebben onderwijsinstellingen,

gemeenten, bedrijven en maatschappelijke

instellingen afgesproken om er samen voor te

zorgen dat jongeren en werkenden in de Drechtsteden

meer hoger onderwijs kunnen volgen. De

Drechtsteden huisvesten florerende bedrijven die

op wereldniveau meedraaien. Deze bedrijven zijn

echter ook onderhevig aan sterke ontwikkelingen

op het gebied van nieuwe technologie en ICT-toepassingen.

Daarom groeit in de Drechtsteden

de vraag naar hoger opgeleiden. Peter Heijkoop,

regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Onderwijs:

“ Veel jongeren verlaten de regio om elders

te studeren en komen niet meer terug. Met meer

hoger onderwijs in de Drechtsteden willen we

meer mensen opleiden en meer hogeropgeleiden

in de regio houden. Zo kunnen we de tekorten op

de arbeidsmarkt tegengaan. En als hogeropgeleiden

hier een huis kopen, is dat weer goed voor

de voorzieningen. De regio als geheel zal daarvan

profiteren. Met elkaar moeten we eraan werken

dat leven, wonen en leren in deze regio ook voor

hoger opgeleiden aantrekkelijk is en blijft.”

38 DRECHTZINE


ZEVEN PARTNERS, één DOEL

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden is

een samenwerking van Hogeschool Rotterdam,

Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool

Ede, Avans Hogeschool, DaVinci College, HBO

Drechtsteden en gemeente Dordrecht (namens

de Drechtsteden) met als doel een onderwijsaanbod

te ontwikkelen dat goed aansluit op de

behoefte van de arbeidsmarkt in de Drechtsteden.

Meer informatie over het programma en

de voortgang hiervan is te vinden op de website

www.phod.nl.

werken

IN DE DRECHTSTEDEN

Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht

39


EERSTE FASE

CAMPUSONTWIKKELING

LEERPARK DORDRECHT

VAN START

Coöperatie Leerpark, het samenwerkingsverband van de gemeente

Dordrecht en ROC DaVinci College, en Kadans Science Partner gaan

gezamenlijk de eerste fase realiseren van de campusontwikkeling op

het Leerpark Dordrecht. Begin juni ondertekenden de partijen de samenwerkingsovereenkomst

hiervoor.

“De ontwikkelingen in het afgelopen jaar laten zien dat onze ambities

niet alleen voorzien in een behoefte, maar ook leiden tot een toename

van vraag naar onderwijs- en testruimte”, legt wethouder Peter Heijkoop

uit. “Er is behoefte aan meer innovatiecapaciteit én aan goed opgeleid

personeel voor het bedrijfsleven. De betekenis van het Leerpark en ‘Fieldlab’

Duurzaamheidsfabriek als landelijke voorbeeld van hybride leren

en werken, neemt dus alleen maar toe. De investeringen die we als stad

hebben gedaan beginnen zich uit te betalen. We zijn er trots op dat we

nu met een partner als Kadans, die kennis, ervaring én een netwerk met

zich meebrengt, en een investeringsbijdrage van de provincie de volgende

grote stap in de realisatie van de campus kunnen maken.”

Met de plannen voor een campus op het Leerpark wordt ingezet op de

versterking van de regionale kennisinfrastructuur. Er komt meer mbo

én hbo-onderwijs op het gebied van techniek en technologie, meer (productie)ruimte

voor innovatieve startups en hoogwaardige bereikbaarheid,

inclusief een station.

KOPGEBOUW NAAST

DUURZAAMHEIDSFABRIEK

Concreet gaat het in de eerste fase om een ‘kopgebouw’ naast de Duurzaamheidsfabriek

met 5.500 m2 aan ruimte voor hoger onderwijs en

innovatieve bedrijven. Hiermee kan het hybride onderwijsconcept van de

Duurzaamheidsfabriek - waarin leren, werken en innoveren onlosmakelijk

met elkaar zijn verbonden - verder worden uitgebreid. De volgende

fase is de realisatie van een ‘Maakfabriek’ tegenover de Duurzaamheidsfabriek,

met onder meer ruimte voor testen, prototyping en productie.

Het realiseren van campus Leerpark past in de aanpak van de Groeiagenda

om de regionale economie te versterken en de innovatiekracht van de

regio te vergroten.

40 DRECHTZINE


“Investeren in de

hightech makers

van morgen”

HI-JAAREVENT ZIE 2019

IN DE DUURZAAMHEIDSFABRIEK

“Investeren in de hightech makers van morgen”, dat

was het thema van het jaarlijkse ZIE-event van Holland

Instrumentation (HI) in het voorjaar in de Duurzaamheidsfabriek.

Gastsprekers Diederik Samson en

trendwatcher Tony Bosma namen de ruim 150 deelnemers

mee in hun verhalen over hoe technologie

weliswaar veel mogelijk maakt, maar het uiteindelijk

de mens zelf is, die het verschil maakt. Verhalen die

goed aansloten bij het thema van de dag. In verschillende

breakoutsessies rondom robotisering, 5G,

slimme maaktechnologie en de verbinding tussen

hightech bedrijfsleven en het onderwijs, kwam het

tot interessante gesprekken en concrete plannen.

HIGHTECH INDUSTRIE

DICHTER BIJ ELKAAR

HI-voorzitter Andre Boer benadrukte het belang

van een vereniging als Holland Instrumentation die

de West-Nederlandse hightech industrie dichter bij

elkaar brengt. Zijn enthousiasme werd overgenomen

door wethouder Peter Heijkoop, die inging op de

interessante mogelijkheden van de stad voor ondernemers

en het kwalitatief goede onderwijs. In het

bijzonder vertelde hij over de Duurzaamheidsfabriek

en hun aanpak om bedrijfsleven onderdeel te laten

zijn in de opleiding van mbo’ers.

ROL MBO

Diederik Samson nam de zaal mee naar zijn jeugd

waar zijn idealen over duurzaamheid vorm kregen en

hoe idealen en vroege keuzes de rest van zijn leven

doorgewerkt hebben. Verduurzaming hangt voor

een belangrijk deel af van goed personeel dat slimme

ideeën kan omzetten in iets toepasbaars. Juist

daar ligt een prominente rol voor het mbo.

MAKERS VAN MORGEN

Tijdens de break-out sessies ging Eva Leurink van Roboacademy

in op Robotica cursussen voor de smart

industry in Zuid-Holland. Paul Cobben van KPN vertelde

over de mogelijkheden en de technologie van

de nieuwe generatie mobiel netwerk, beter bekend

als 5G. Een aantal deelnemers heeft zich gemeld om

mee te denken over hoe 5G in hun toepassingen

terecht kan komen en vice versa. Anton Duisterwinkel

van InnovationQuarter ging in op het SMITZH

programma, wat leidde tot een aantal interessante

projectideeën en mogelijk consortia. Daniel Wortel

(Duurzaamheidsfabriek), sprak over de makers van

morgen en hoe mbo-opleidingen en het bedrijfsleven

meer aan elkaar kunnen hebben

"Technologisch is er veel mogelijk, maar degenen

die uiteindelijk het verschil maakt is de mens zelf",

aldus Tony Bosma.

41


STIMULEREN

EN ONDERSTEUNEN

VAN INNOVATIE IN DE

DRECHTSTEDEN

Innovatie is cruciaal voor de regionale economie en

het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in

de Drechtsteden. Daarom zijn er in de Drechtsteden

diverse initiatieven en mogelijkheden om innovatie

te stimuleren en te ondersteunen.

“WE STIMULEREN

NIEUWE VORMEN VAN

innovatief, kansrijk

ondernemerschap.”

FONDSEN VOOR INNOVATIE

Met het 'MKB-katalysatorfonds' (zie pagina 43) voorzien

we in de behoefte bij onze MKB-bedrijven om innovatie

op gang te brengen. Maar er zijn meer fondsen

voor groei en innovatie, zowel lokaal, bij Innovation

Quarter als nationaal en Europees. We willen bedrijven

zo goed mogelijk ondersteunen in de toeleiding naar

dit soort fondsen. Naast het MKB-katalysatorfonds als

innovatiefonds voor "smart industry" initiatieven is er

in Dordrecht ook een innovatiefonds voor "Smart City"

initiatieven (zie pagina 44). Mogelijk krijgt dit fonds in

de komende jaren ook een regionaal profiel, naast het

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden.

STARTUPS EN RUIMTE VOOR

VERNIEUWING

Naast het ondersteunen van bestaande MKB-bedrijven,

ondersteunen we startups. We stimuleren nieuwe

vormen van innovatief, kansrijk ondernemerschap.

Dat vraagt niet alleen om financiering, maar ook om

een ruimte waar geëxperimenteerd en geproduceerd

kan worden. Daarin voorzien we bijvoorbeeld met de

'Campusontwikkeling Leerpark' en de 'Fieldlab Smart

Industry Duurzaamheidsfabriek'.

42 DRECHTZINE


MKB-KATALYSATORFONDS

voor innovatief MKB

in de Drechtsteden

Regionale ondernemers die subsidie zoeken voor innovaties in de (maritieme) maakindustrie kunnen terecht bij het MKB-katalysatorfonds

Drechtsteden. Met dit fonds willen de gemeenten in de Drechtsteden ondernemers op weg helpen om hun innovatieve

ideeën in de eerste fases van productinnovatie te concretiseren. Het fonds past in de brede aanpak voor behoud en groei van de

werkgelegenheid in deze regio. Sinds de start in 2016 zijn twintig regionale innovaties gefinancierd.

Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling

blijft zowel voor jonge bedrijven als

gevestigd MKB een belangrijk knelpunt. Juist in

deze fase biedt het MKB-katalysatorfonds subsidie

en steun aan ondernemers. Ondernemers uit de

Drechtsteden kunnen aankloppen voor 4 typen

subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek,

prototyping en de kwartiermaker.

NETWERKEN

Minstens zo belangrijk als financiering is de deelname

in relevante netwerken om de innovatie

te kunnen realiseren. Uniek aan het MKB-katalysatorfonds

is dat het direct verbonden is aan

de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Via deze

‘innovatie hotspot’ hebben ondernemers toegang

tot faciliteiten én tot relevante netwerken in het

bedrijfsleven en het onderwijs.

De toegang tot het fonds is laagdrempelig en de

doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6

weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling

toe bij een adviescommissie die bestaat uit

ervaren ondernemers uit de regio. Zij adviseren

vervolgens over toekenning, adviseren vanuit hun

eigen ervaring en leggen verbinden met hun netwerk.

Meer informatie

Meer weten over het fonds? Neem contact op met Hilbert de Jong hdejong@duurzaamheidsfabriek.nl

Of kijk op de website: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl.

43 DRECHTZINE

43


Bij Smart City Dordrecht gaat het om innovatieve ideeën, die de stad nog slimmer en toekomstbestendiger

maken. Waarom willen wij een slimme stad zijn? Innovaties hebben steeds meer invloed op het dagelijks

leven in Dordrecht en kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Digitale

informatie (data) wordt actiever verzameld en geeft meer kennis over bijvoorbeeld actuele waterstanden,

WOZ waarden, parkeerdrukte, luchtkwaliteit en het gebruik van de binnenstad. Daarnaast geven innovaties

zoals lantaarnpalen met sensoren, varende drones die plastic uit het water halen en een ‘zorg’ tablet

voor ouderen, een nieuwe kwaliteit aan het dagelijks leven.

WERK MEE AAN EEN SLIM

EN TOEKOMSTBESTENDIG DORDRECHT!

Het Smart City Innovatiefonds geeft ruimte aan

inwoners, ondernemers en (onderwijs)organisaties om

innovatieve plannen voor de stad tot uitvoering te brengen.

U kunt samenwerken of aansluiting zoeken bij andere

partijen uit het Smart City netwerk. In het Fieldlab

Smart Industry van de Duurzaamheidsfabriek is er alle

ruimte voor het ontwikkelen van de plannen.

Voor de financiering van de ideeën heeft de gemeente

tot 2021 een bedrag van 480.000 euro beschikbaar gesteld

voor subsidies. Hierbij wordt vooral gezocht naar

partijen die een financiële impuls nodig hebben om

hun ideeën te kunnen realiseren.

44 DRECHTZINE


INNOVATIEFONDS

ZET 'SLIMME STAD'

DORDRECHT

op de kaart!

“HET SMART CITY INNOVATIEFONDS GEEFT

RUIMTE AAN INWONERS, ONDERNEMERS EN

(ONDERWIJS)ORGANISATIES OM

innovatieve plannen voor de

stad tot uitvoering te brengen.”

Op www.smartcitydordrecht.nl kunt u informatie vinden en direct

aanspraak maken op het Innovatiefonds.

Heeft u vragen over Smart City Dordrecht of het Innovatiefonds?

Laat het ons dan direct weten via smartcity@dordrecht.nl.

45


DISTRIPARK

DORDRECHT:

NIEUWSTE

LOGISTIEKE

HOTSPOT VAN

NEDERLAND

Het is nauwelijks te missen als je over de A16 rijdt en ter

hoogte van Dordrecht snel even opzij kijkt. Een imposant

bouwbord markeert de plek waar de komende jaren DistriPark

Dordrecht zal verrijzen: een gloednieuw bedrijventerrein

dat zich specifiek richt op de logistieke sector. Uniek

in de Drechtsteden! De eerste kavels van 1,5 tot 7 hectare

groot worden inmiddels uitgegeven.

In drie fasen zal in totaal 67 hectare worden uitgegeven.

Maar waarin onderscheidt DistriPark Dordrecht

zich van andere bedrijventerreinen? En op

welke vlakken draagt het bij aan het verwezenlijken

van de doelstellingen van de Groeiagenda?

We bespreken het met Bert ten Veen en Marijn

Wegman, die namens de gemeente Dordrecht

verantwoordelijk zijn voor de acquisitie.

Marijn Wegman

Wat maakt DistriPark Dordrecht zo bijzonder?

Ten Veen: “DistriPark Dordrecht is het eerste duurzame bedrijvenpark in de regio Drechtsteden

dat zich puur richt op de logistieke sector. Dat is ook vastgelegd in het bestemmingsplan. We

beschikken over kavels die wat grootte betreft elders in Nederland schaars zijn, met oppervlaktes

van anderhalf tot maar liefst zeven hectare. Ook geldt er een maximale bouwhoogte van 25

meter en wordt het terrein ingericht op basis van wensen en behoeften van de logistiek sector.”

46 DRECHTZINE


En hoe zit het met de bereikbaarheid?

Wegman: “Bereikbaarheid is natuurlijk essentieel. Met een ligging

direct naast de A16 en een eigen op- en afrit, is DistriPark Dordrecht

buitengewoon goed bereikbaar over de weg. Maar ook over het

spoor en het water. Het terrein zelf heeft geen havenfaciliteiten,

maar kan wel beschikken over de voorzieningen van de zeehavens

van Rotterdam, Moerdijk en Dordrecht en de containerterminal van

Alblasserdam. Kortom: of je nu uit Antwerpen of Breda komt, of uit

de richting van Rotterdam; Dordrecht ligt op een strategisch goede

positie.”

Nieuwe bedrijven zorgen ook voor werkgelegenheid,

hoeveel banen gaat DistriPark opleveren?

Ten Veen: DistriPark Dordrecht moet inderdaad gaan zorgen voor

een toename van het aantal banen in Dordrecht en de Drechtsteden.

Daar kijken we dus goed naar dat bedrijven die zich hier willen

vestigen ook zorgen voor voldoende arbeidsplaatsen. Dit moet resulteren

in 2.000 extra banen, waarmee de ambitie om 4.000 extra banen

in Dordrecht te creëren voor een groot deel wordt gerealiseerd.

En DistriPark Dordrecht zo dus ook een grote bijdrage levert aan de

regionale doelstelling om in 2030 30.000 extra arbeidsplaatsen te

realiseren.

DistriPark Dordrecht is ook een specifiek duurzaam

bedrijvenpark, hoe zien we dat terug?

Bert ten Veen

Wegman: “Duurzaamheid staat in alle opzichten centraal. Er zijn

vier windmolens gerealiseerd, 22.000 zonnepanelen zijn aangelegd

en alles wordt volledig gasloos. We zijn in het bezit van een BREE-

AM-certificering en alle gebouwen moeten een duurzaamheidskeurmerk

hebben. Maar ook aan klimaatadaptatie wordt gedacht.

Zeker gezien het feit dat er veel verharding aanwezig zal zijn, is het

belangrijk voldoende water en groen aan te leggen.”

Kortom, DistriPark Dordrecht is eigenlijk

een groeiagenda visitekaartje!

Ten Veen: “Het levert inderdaad een belangrijke bijdrage aan drie

belangrijke ambities op het gebied van bereikbaarheid, werken en

duurzaamheid. En indirect natuurlijk ook aan de ambitie wonen,

want waar gewerkt wordt, moet ook aantrekkelijk gewoond kunnen

worden!”

47


“Drone opname Dordtse Kil 3

en Distripark”

48 DRECHTZINE


49


INNOVATION

AWARD ZHZ

Broedplaats voor

blijvend innoveren

Hoe vernieuwend werkt uw organisatie? Bij de Innovation

Award ZHZ houden ze innovaties in de regio nauwlettend

in de gaten. De Innovation Award is een stimuleringsprijs

die in 2020 voor de 7e keer wordt uitgereikt. De

winnaars zijn vernieuwers, die meer doen dan alleen hun

eigen organisatie efficiënter of winstgevender maken. Het

zijn organisaties die echt iets toevoegen aan de regio.

GOED VOOR DE REGIO’S

Arie van den Herik, Secretaris van de Innovation Award

ZHZ, bewaakt met anderen de criteria waaraan een

prijswinnaar moet voldoen: “Innovatie is natuurlijk

geen doel op zich. Het gaat ons om de toegevoegde

waarde ervan. Maakt een vernieuwing de regio economisch

sterker en aantrekkelijker? Kunnen ook andere

bedrijven er hun voordeel mee doen? Of betekent de

vernieuwing een verbetering voor onze inwoners? Technische,

proces- en sociale innovaties met zo’n meerwaarde

brengen we graag voor het voetlicht.”

JONG TALENT

Innoveren gaat 10 keer sneller als je de juiste contacten

hebt en kennis en kunde met elkaar deelt. “Onmisbaar

voor blijvend innoveren, is een sterke connectie met het

onderwijs.”, zegt van den Herik. “We willen jong talent

verder helpen, interesseren in techniek en vasthouden

in de regio. Daarom reiken we samen met het Da Vinci

College en Autobedrijf Amega ook jaarlijks studentenprijzen

uit.”

50 DRECHTZINE


RoosRos Architecten, winnaar Innovation Award ZHZ 2019

NEXTECH SCHOLARSHIPS

Dat zijn beurzen met ieder een

waarde van € 8.400 Euro. Ze

worden jaarlijks toegekend aan

Havo- en VWO-scholieren, die een

profielwerkstuk hebben gemaakt

met een sterke focus op techniek.

DA VINCI IMPACT AWARD

Het Da Vinci College reikt deze

award jaarlijks uit aan leerlingen,

die aan een project hebben gewerkt

met impact op strategische

thema’s van de regio. Bijvoorbeeld

op de energietransitie, op ‘slimmer’

wonen en werken (smart technology)

of op hoogwaardige zorg.

SUPERSTAGEPLAATS

BIJ AMEGA

Autobedrijf Amega investeert in

jong talent en heeft de Amega

Superstageplaats geïntroduceerd.

Talentvolle leerlingen krijgen de

kans om alle hoeken en gaten van

het bedrijf te leren kennen.

‘WE WILLEN

jong talent

VERDER HELPEN’

DING MEE IN 2020

De jaarlijkse verkiezingen brengen partijen bij elkaar.

Onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties

en de overheid ontmoeten elkaar. Daaruit

ontstaan spontaan nieuwe initiatieven. Een mooie

broedplaats voor blijvend innoveren.

Werkt uw organisatie aan vernieuwing en wilt u uw

kennis en kunde delen? Informeer dan eens naar

deelname aan de verkiezingen Innovation Award

ZHZ. Stuur een mail naar Arie van den Herik,

via secreataris@innovationawardzhz.nl.

51


BAAS

OVER JE EIGEN TOEKOMST

"Iets in de zorg, maar ik

weet nog niet wat. Ik ben

vorig jaar met mijn andere

opleiding gestopt en heb

net met mensen gesproken

over werken en leren."

ENTHOUSIAST EN LEERGIERIG

Zo’n 150 jongeren bezochten kort voor de zomer het

MBO Job Event van ‘BAAS over je eigen toekomst.’ Bij

deze tweede editie in de Duurzaamheidsfabriek gingen

meer dan 50 werkgevers uit de regio het gesprek aan

met potentiële werknemers. ‘s Middags met MBOstudenten

en ‘s avonds met circa 80 werkenden en

werkzoekenden.

Hun doel? Enthousiaste en leergierige kandidaten vinden,

voor hun vacatures in de techniek, zorg, ICT, bouw,

metaal, transport en logistiek. In die sectoren liggen de

banen, nu en in de komende jaren, voor het oprapen.

Om beroepskrachten vast te houden in de regio en

bedrijven van goed opgeleid personeel te kunnen

voorzien, sloegen gemeenten, werkgevers, brancheorganisaties

én opleiders de handen ineen. Het MBO Job

Event van BAAS over je eigen toekomst is daar één van

de resultaten van.

“Technisch tekenaar, of iets in de

machinebouw misschien. Ik denk

dat ik het liefst nog een voltijd

opleiding doe. Vanmiddag

hoop ik wijzer te worden over

wat ik moet kiezen.”

52 DRECHTZINE


VOLKER STEVIN MATERIEEL

“Wij zitten te springen om goede kandidaten”,

vertelt Jan Teunissen van Volker Stevin Materieel.

“Vooral mechanische monteurs zijn schaars.

Leergierige, handige mensen kunnen bij ons een

leerwerktraject volgen. We zoeken ook elektromonteurs

op niveau vier, mensen die bij ons willen

doorgroeien naar niveau vier én stagiairs. Ook

oudere instromers zijn welkom. Al onze vacatures

staan op www.vsmaterieel.nl. Daarnaast nemen

we actief deel aan events zoals dit.”

RIVAS ZORGGROEP

“We hebben net twee potentiële vakantiekrachten

gesproken. Hun gegevens staan genoteerd.”

Monica Verweij en Ria van Ginkel van Rivas

Zorggroep zijn gepokt en gemazeld als het om

het werven van personeel op beurzen gaat. “We

staan heel vaak op beurzen, op open dagen van

scholen en natuurlijk op promotiedagen van

onze eigen vakopleiding. Die start een paar keer

per jaar, op niveau drie en vier. Wij hebben vooral

veel vacatures in de Drechtsteden en rondom

Gorinchem (werkenbijrivas.nl), in verpleeghuizen

en woonzorgcentra. Als we zelf iemand opleiden,

dan doen we dat heel breed. Onze leerlingen

doen ervaring op in thuiszorg, verpleegzorg én

ziekenhuis. Zo kunnen ze na afloop de richting

kiezen, waarin ze het best tot hun recht komen.

Dat is goed voor hen en voor ons.”

Met uw bedrijf aansluiten bij Baas over je

eigen toekomst? e.boer@dordrecht.nl

VERKERK GROEP

Een paar stands verderop vinden we vertegenwoordigers

van Verkerk Groep (verkerkgroep.

nl). Daar vertelt Bob Lansbergen aan bezoekers

wat de mogelijkheden zijn in de vier business

units van dit allround elektrotechnische bureau:

“Vooral bij Vinci Facilities en bij Actemium

zoeken we mensen. Die eerste is onze werktuigbouwkundige

tak, waarmee we de industrie

bedienen. Bijvoorbeeld met heating, ventilation,

airconditioning en luchtbehandelingskasten.

Vanuit Actemium zijn we met name actief in

de voedsel- en staalindustrie. Daar zoeken we

vaak mensen om inspecties te doen, meestal

in de regio. Vanmiddag zijn we op zoek naar

nieuwe aanwas BBL-ers. Vanavond hopen we

op mensen die direct inzetbaar zijn. Daar is dit

soort events goed voor.”

DA VINCI COLLEGE

Bezoekers aan de beurs konden gratis deelnemen

aan workshops. ‘Werken met plezier’ bijvoorbeeld,

en ‘Transnational Blenders’, over de

technologie achter olie. Marleen van der Werff

en Nathalie Bouwens boden een workshop ‘presenteer

jezelf bij een sollicitatie’. Als HR-adviseur

en recruiter van Da Vinci weten zij als geen ander

wat ervoor nodig is om jezelf te verkopen:

“Vraag je altijd af wie je bent, wat je kan en

wat je wilt. Want goed voorbereid het gesprek

in gaan, is het halve werk. Overigens zijn we

hier ook namens Da Vinci als werkgever. We

zoeken docenten (davinci.nl/vacatures), vooral

technisch geschoold: een docent procestechniek,

bouwtechniek en verbrandingsmotoren

bijvoorbeeld.”

Meer weten over de meest

gevraagde functies?

www.baasoverjeeigentoekomst.nl

53 DRECHTZINE

53


Versterken aansluiting

MBO-BEROEPSONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

De keuze op jonge leeftijd voor een mbo-beroepsopleiding is

vaak lastig. Er valt veel te kiezen. Het aanbod aan opleidingen

is divers en er zijn legio beroepen waar jongeren vaak geen notie

van hebben. Nog steeds kiest een deel van hen voor een mbo-opleiding

waar relatief weinig werk in is te vinden. Bij de keuze van

een beroep en opleiding is het ook belangrijk om te kijken waar de

arbeidsmarkt behoefte aan heeft.

“Als wethouder Arbeidsmarkt & Onderwijs ben ik nauw

betrokken bij de ontwikkelingen op de lokale en

regionale arbeidsmarkt,” zegt Peter Heijkoop. “Bedrijven

zitten te springen om MBO-ers die hun vak verstaan.

Daarom is het belangrijk dat gemeente, bedrijfsleven

en onderwijs samen optrekken om de werknemers van

de toekomst op te leiden. Zodat we het aanbod aan

opleidingen en bijscholingen voor jongeren en mensen

die al aan het werk zijn aansluit bij de vraag van het

bedrijfsleven in onze regio. Met de campagne #Bojet,

Baas over je eigen toekomst, laten we jongeren en

werkzoekenden zien welke mooie MBO-banen er zijn.

En we stimuleren hen een beroepskeuze te maken voor

de sectoren waar de groei zit, zoals de bouw, metaal,

ICT, transport & logistiek, techniek en zorg.”

BAAN EN BAAS VAN DE MAAND

Op de website www.baasoverjeeigentoekomst.nl is

elke maand een baan en baas van de maand te zien

om geïnteresseerden te helpen de juiste keuze te maken

voor hun toekomst. Er zijn diverse video’s te zien

van interessante beroepen en bedrijven in de Drechtsteden

zoals Sarens, KWS en Constructif.

GROEIAGENDA DRECHTSTEDEN

Een ander onderdeel van de aanpak om vraag en aanbod

op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar af

te stemmen, is het versterken van een-leven-lang-ontwikkelen-cultuur

bij werknemers en werkgevers. Ook

het verbinden en versterken van intersectorale arbeidsmarktsamenwerking

maakt hier deel vanuit. Dit alles

is erop gericht om ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking

is toegerust voor de banen in deze regio, nu

en in de toekomst. Het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt

met een duurzame human capital agenda

maakt deel uit van de Groeiagenda Drechtsteden.

Meer informatie

Erwin Boer, Strategisch Adviseur Arbeidsmarkt via

06-13235784 of E.Boer@drechtsteden.nl

IN THE SPOTLIGHT: MBO-BEROEPEN IN DE DRECHTSTEDEN

‘Baas over je eigen toekomst’ is gestart met een online serie om studenten, werkenden en werkzoekenden te enthousiasmeren

voor mbo-beroepen. Met de huidige economische groei en uitbreiding van bedrijventerreinen in de

Drechtsteden wordt de vraag naar personeel alleen maar groter. In deze serie loopt Tim Haars als verslaggever een

dag mee op de werkvloer en bekijkt zo de verschillende bedrijven en beroepen. Hij laat zien wat het werk inhoudt,

wat voor opleiding je nodig hebt en welke mogelijkheden er zijn voor stages, interne opleidingen en omscholingstrajecten.

Kijk op www.baasoverjeeigentoekomst.nl voor de teaser.

54 DRECHTZINE


Human Capital

Akkoord

voor versterking

arbeidsmarkt

Drechtsteden regioportefeuillehouder

Economie André Flach tekent het Human

Capital Akkoord Zuid-Holland namens de

Drechtsteden.

Om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt te versterken, hebben 66 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid het

Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent

(om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent.

Ook de Drechtsteden hebben het Human Capital Akkoord ondertekend. “Aan de slag dus om de innovatie en economische

groei echt te gaan realiseren!”, aldus Regioportefeuillehouder Economie André Flach.

CREËREN VAN LEERCULTUUR

Het Human Capital Akkoord staat voor een nieuwe

trend op de arbeidsmarkt: het creëren van een leercultuur,

zowel bij werkgevers als werknemers.

Onderzoek laat namelijk zien dat Zuid-Holland

kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland.

Dit komt voornamelijk door een mismatch

tussen vacatures en goed personeel. Een groot

maatschappelijk probleem dat vraagt om een

samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen

en overheden. De provincie Zuid-Holland

heeft voor de uitvoering van de Human Capital

Agenda in het eerste jaar €1 miljoen beschikbaar

gesteld.

HUMAN CAPITAL AGENDA

DRECHTSTEDEN

Het Zuid-Hollandse akkoord past precies in de

versterkte Drechtsteden Human Capital aanpak,

gericht op een versterkt ondernemersklimaat én

meer kansen voor werknemers en mensen zonder

baan. De Drechtsteden werken al met een regionaal

arbeidsmarktbeleid. Hierdoor wordt de aansluiting

versterkt tussen onderwijs en de behoeften van

werkgevers. Ook werken onderwijsinstellingen

met het bedrijfsleven aan de opzet van vakgericht

HBO-onderwijs. Dit moet leiden tot nieuwe technische

opleidingen en AD trajecten. Ook dat past

prima bij uitwerking van dit akkoord.

55


Wonen

NEXT

GENERATION

WOONWIJKEN

IN DE

DRECHTSTEDEN

Acht jaar geleden realiseerden ontwikkelaars

VORM en BPD samen de woonwijk Merwehoofd

te Papendrecht. In de tussentijd hebben deze

ontwikkelaars niet stilgezeten en is de voorlaatste

fase van het project in mei 2019 in de verkoop

gegaan: 16 ruime gasloze herenhuizen in Merwehoofd.

56 DRECHTZINE


NEXT GENERATION WOONWIJKEN

Vanuit de Groeiagenda Drechtsteden werken we aan

next generation woonwijken: duurzame, gezonde

woongebieden die aantrekkelijk zijn voor een volgende

generatie. De unieke gebiedskwaliteiten, zoals

wonen aan het water, worden daarbij volop benut.

Zo ontstaan onderscheidende woonmilieus: in de

binnenstad, langs het water of in het groen.

Artist impressie VORM

‘ WOONGEBIEDEN

VOOR DE

‘ WOONGEBIEDEN

volgende

generatie

VOOR DE

volgende

generatie’

De 16 herenhuizen, verdeeld in twee- en drielaagse

woningen, worden aan het Aviolandaplein en

het Bolwerk gerealiseerd. Door het verschil in het

aantal woonlagen lopen de woonoppervlaktes

uiteen en is geen enkele woning hetzelfde. De

16 herenhuizen worden allen verwarmd middels

stadsverwarming, wat resulteert in een energielabel

A. De woningen worden gasloos opgeleverd

waardoor de kopers voorbereid zijn op de toekomst.

In de zomervakantie is de laatste woning van dit

project verkocht. De bouw is zodoende aanstaande:

In november wordt er gestart met de eerste

werkzaamheden. Een klein jaar erna zal de oplevering

naar verwachting plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie op

www.nieuwbouw-merwehoofd.nl

57


Bereikbaarhe

WATERBUS 1 e IN LANDELIJKE

OV-KLANTENBAROMETER 2018!

Samen met de Provincie Zuid-Holland regelt de Drechtsteden

de exploitatie van de Waterbus. In 2018 heeft de

Waterbus 1.9 miljoen reizigers vervoerd. Deze reizigers

waren niet alleen op weg naar school of werk maar ook

naar bestemmingen als Kinderdijk of de Biesbosch.

WATERBUS, HOOG

GEWAARDEERD

VERVOER

OVER WATER

De Waterbus is een onmisbaar vervoersmiddel

geworden in de regio Drechtsteden. Het water

verbindt onze gemeenten en de Waterbus is

hiervan het toonbeeld. Zeker nu de drukte op de

wegen steeds groter wordt en files op de A15 en

A16 al tot de dagelijkse gang van zaken beginnen

te horen, stimuleren we in de Drechtsteden het

gebruik van vervoer over water. We zijn trots op

deze manier van vervoeren. En er wordt gelukkig

ook goed gebruik van gemaakt!

Samen met de Provincie Zuid-Holland regelt de Drechtsteden de exploitatie van de Waterbus. In 2018

heeft de Waterbus 1.9 miljoen reizigers vervoerd. Deze reizigers waren niet alleen op weg naar school of

werk maar ook naar bestemmingen als Kinderdijk of de Biesbosch.

58 DRECHTZINE


eid

‘ DE FIETS MAG

gratis MEE’

‘ DE FIETS MAG

gratis MEE’

Rik Janssen, gedeputeerde van de provincie

Zuid-Holland: “In een dichtbevolkte en waterrijke provincie

als Zuid-Holland is het noodzakelijk dat vervoer

over water een goed alternatief is voor vervoer over

de weg. Door innovaties zorgen we ervoor dat er een

fijnmazig en duurzaam OV-netwerk komt waardoor

Zuid-Holland ook over water de best bereikbare provincie

van Nederland is. Tevredenheid van reizigers

staat hierbij centraal “.

Waterbus is het grootste openbaar vervoer netwerk

over water in Nederland. De snelle schepen zorgen 365

dagen per jaar voor een comfortabele en leuke reis in

de Drechtsteden en naar Rotterdam. De OV-chipkaart

is geldig aan boord, er zijn ook losse (dag)kaarten contant

aan boord verkrijgbaar. De fiets mag gratis mee.

Waterbus is onderdeel van Aquabus B.V., een joint venture

van Arriva Nederland en Koninklijke Doeksen.

Omdat de druk op het wegennet toeneemt onderzoekt

de regio hoe haar oevers beter verbonden kunnen

worden met vervoer over water. Ook een aantal toonaangevende

bedrijven heeft aangegeven hier behoefte

aan te hebben. Bedrijven maken zich zorgen over het

komende onderhoud aan de N3 en wellicht kan vervoer

over water hier ook een oplossing voor zijn. In oktober

hebben we op verschillende bedrijvendagen samen

met Samen Bereikbaar meer informatie over mobiliteitsoplossingen

gegeven.

59


OP DE FIETS

TIJDENS GROOT

ONDERHOUD N3

De N3 is echt toe aan grondig onderhoud. Het asfalt en

de fundering van de hele N3 is aan vervanging toe. Daarom

gaat Rijkswaterstaat 10 km nieuw asfalt aanleggen en

een nieuwe fundering. Na het groot onderhoud kan de weg

weer jaren mee.

Het werk start in het tweede kwartaal van 2020.

Om het werk uit te voeren is het nodig de weg in

verschillende fases in één rijrichting af te sluiten.

Dit gaat ernstige verkeershinder en vertraging

opleveren voor Dordrecht en Papendrecht, maar

ook op de omliggende wegen zal het

merkbaar zijn.

de werkzaamheden. Gebleken is dat maar liefst

39% van de auto’s op de N3, inwoners van Dordrecht

en Papendrecht zijn die de N3 gebruiken

voor relatief korte afstanden. Als deze mensen,

voor zover mogelijk, op de fiets of met het openbaar

vervoer reizen, betekent dit veel minder

auto’s op de weg. Zij helpen zo direct mee om de

stad bereikbaar te houden.

In de aanloop naar het groot onderhoud N3 starten

de gemeenten verschillende acties om het

fietsgebruik te stimuleren. Daarnaast gaan we in

gesprek met bedrijven om te bekijken of er ook

maatwerkoplossingen geboden kunnen worden,

passend op de behoefte van het personeel. We

onderzoeken of de Waterbus vaker moet gaan

varen, de bussen nog vaker moeten gaan rijden

en of een uitprobeeraanbod van elektrische

fietsen het gebruik van de elektrische fiets zal

verhogen. Samen met Rijkswaterstaat gaan we

de komende maanden op zoek naar passende

oplossingen en meer bekend maken.

Om ons hierop voor te bereiden informeren de

gemeenten en Rijkswaterstaat iedereen hierover,

voeren we gesprekken met bedrijven en worden

er acties gericht op bewoners opgezet. Het

simpele feit is namelijk dat als een deel van de

huidige weggebruikers de komende twee jaar

gaat fietsen of gebruik maakt van het openbaar

vervoer, de weg redelijk begaanbaar blijft tijdens

‘MEE HELPEN

OM de stad

BEREIKBAAR TE

HOUDEN’

60 DRECHTZINE


‘HET IS EEN uniek project

EN HET ENIGE SCHILDERIJ IN

NEDERLAND OP EEN

GELUIDSCHERM.’

A15

HET IS KLAAR:

GROOTS SCHILDERIJ

SIERT GELUIDSCHERM A15

Het geluidscherm langs de A15 bij Sliedrecht

is omgetoverd tot een prachtig, maar

liefst 200 meter groot schilderij. Kunstenaar

Collin van der Sluijs heeft deze mega

klus geklaard en hij heeft in april van dit

jaar elke dag, in weer en wind en zon, vele

vierkante meters geschilderd en vele liters

verf meegesleept op zijn ladder tegen het

geluidsscherm. Dagelijks zijn vele auto’s en

vrachtwagens gepasseerd die zijn werk in

een maand tijd tot stand zagen komen.

En het resultaat mag er zijn! Het grootse schilderij

laat de kenmerken van het gebied achter het geluidsscherm

zien; de baggerij, het water en het groen.

Naast vele bloemen en planten en baggeremmers,

siert ook een 10 meter grote kop van een merel het

scherm. Het is een uniek project en het enige schilderij

in Nederland op een geluidscherm. Het project is een

pilot van de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden en

Rijkswaterstaat. Naast een mooie oplossing voor de

grauwe schermen, voorkomt het schilderij mogelijk

ook ongewenste graffiti.

61 DRECHTZINE

61


A16

N3

BETERE

DOORSTROMING

OP KNOOPPUNT

A16-N3

De aansluiting van de A16 op de N3 is al jaren

een bottleneck. Er rijdt veel verkeer over de aansluiting

en hierdoor stonden er in de spits bijna

alle dagen files op de N3 en de A16. Rijkswaterstaat

vernieuwt daarom het knooppunt A16/N3.

Dit jaar is er hard gewerkt aan de vernieuwde

aansluiting en zijn er tien weekendafsluitingen

nodig geweest om de op en afritten en het viaduct

aan te passen. De nieuwe kwart klaverblad oprit

naar de A16 is nu klaar.

62 DRECHTZINE


De nieuwe kwart Klaverblad oprit van de N3 naar de A16

‘ HET VERBETERT

DE DOOR-

STROMING EN

‘ HET VERBETERT

veiligheid’

DE DOOR-

STROMING EN

veiligheid’

Volgend jaar volgt de nieuwe op- en afrit op de

A16, vlakbij de Moerdijkbrug, naar het nieuwe

bedrijventerrein DistriPark Dordrecht. Met deze

aanpassingen verbetert de doorstroming en

veiligheid op de A16 en de N3 en worden de bedrijventerreinen

op de Westelijke Dordtse Oever

beter bereikbaar, een grote wens van de ondernemers.

Ook al is het werk nog niet helemaal klaar,

de verbeteringen zijn nu al goed merkbaar. In de

ochtend- en avondspits zijn de wachtrijen op de

N3 en de A16 al enorm afgenomen.

63


energie

TRANSITIE

Samen naar 100%

duurzame energie

Zonnepark op Crayestein

Foto: Ton de Bruin

ZONNIGE VOORUITZICHTEN

VOOR DE DRECHTSTEDEN

De opwek van duurzame energie via zonnepanelen zit ook in de regio Drechtsteden in de lift. Een serieuze groei van zonne-energie

is nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. Daarin is afgesproken dat in 2050 alle energie

die nodig is in Nederland, duurzaam moet worden opgewekt via zon, wind, water of andere bronnen. Ook de regio Drechtsteden

heeft zich, in het in 2018 afgesloten Regionaal Energieakkoord, gecommitteerd aan deze doelstelling. De gemeente

Dordrecht is inmiddels een zonne-offensief gestart en wil in 2022 al 25% van de totale duurzame energiebehoefte van de

eigen inwoners opwekken met zonnepanelen.

Dordrecht heeft berekend dat 46% van het dakoppervlak in Dordrecht geschikt is voor het opwekken

van zonne-energie. In potentie kan hiermee ca. 0,50 PJ aan energie worden opgewekt. Dat zou genoeg

moeten zijn voor de toekomstige elektriciteitsbehoefte van alle particuliere huishoudens in Dordrecht.

64 DRECHTZINE


REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

(RES) DRECHTSTEDEN

Voor de organisatie en uitvoering van de

energietransitie, is Nederland opgedeeld in

30 energieregio’s, waarvan de Drechtsteden

er een zijn. In het Nationaal Klimaatakkoord

is afgesproken dat deze regio’s samen ten

minste 35 TWh aan grootschalige duurzame

elektriciteit op land moeten opwekken in

2050. Gemeentes, provincie, netbeheerder

en waterschappen werken op dit moment

binnen deze regio’s samen met stakeholders

aan een Regionale Energiestrategie (RES).

De RES is een instrument om weloverwogen

keuzes te maken voor de opwekking van

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in

de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde

opslag en energie- infrastructuur.

Als pilotregio hebben de Drechtsteden al

in 2018 een RES opgeleverd. Door de aanvullende

eisen die vanuit het Nationaal Klimaatakkoord

zijn gesteld, wordt deze op dit

moment geactualiseerd en aangescherpt.

De eerste conceptversie van de RES Drechtsteden

wordt verwacht in maart 2020.

ZONNEPARKEN

Een belangrijke partner om de ambities op het

gebied van duurzame energie van Dordrecht te

helpen verwezenlijken is de Energie Coöperatie

Dordrecht (ECD). Gemeente en HVC trekken

hierin samen op. De ECD start zelf initiatieven

maar helpt ook anderen om hun energieprojecten

tot een succes te maken. Begin 2020 opent

de ECD (officieel) een zonnepark op de voormalige

stortplaats Crayestein. Het zonnepark biedt

straks voldoende groen stroom voor ruim 1.000

huishoudens. Een tweede zonnepark in Amstelwijck

wordt begin 2020 afgerond. Hier kunnen

straks ruim 1.500 huishoudens van profiteren.

“IEDEREEN KAN MEEDOEN”

Wethouder Rik van der Linden: “Er zijn in

Dordrecht zoveel kansen voor zonne-energie;

voor scholen, VvE’s, corporaties, bedrijven, voor

initiatieven als Zon op Andermans Dak en ook

op restruimtes in de stad. Die kansen willen

we benutten. Zonneparken zoals op Crayestein

geven voormalige stortplaatsen een nieuwe

functie. De afvalstort is helemaal afgedekt maar

biedt weinig mogelijkheden voor ontwikkeling,

omdat er niet geheid en gegraven kan worden.

Met een zonneweide wordt de ruimte dus heel

nuttig gebruikt en krijgen oude stortplaatsen

een tweede leven.

Meer informatie over de RES Drechtsteden:

www.drechtstedenenergie.nl

Landelijke informatie over de RES:

www.regionale-energiestrategie.nl

Bovendien geven we met de komst van grote

zonneparken ook inwoners die zelf geen geschikt

dak hebben – denk aan inwoners van de

oude binnenstad – de kans om te profiteren

van de rendementen van duurzame energie.

Iedereen kan dus meedoen aan het Dordtse

zonne-offensief!”

65


ZONNIGE INITIATIEVEN IN ANDERE

DRECHTSTEDENGEMEENTES

Ook de andere Drechtstedengemeentes ontwikkelen

initiatieven op het gebied van zonne-energie. Bijvoorbeeld

door zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk

vastgoed zoals in Hendrik-Ido-Ambacht Zwijndrecht

en Alblasserdam. Hardinxveld-Giessendam heeft sinds

september een eigen energiecontactfunctionaris in

dienst. De functionaris helpt bedrijven en inwoners op

weg bij het maken van keuzes rond duurzame energie

en energie besparen.

Zwijndrecht heeft samen met burgerinitiatief Drechtse

Stromen al diverse rondes gedaan voor het project Zon

op andermans Dak. In alle Drechtstedengemeentes

kunnen inwoners ook regelmatig deelnemen aan

groepsaankopen voor zonnepanelen of isolatiemaatregelen.

Deze worden georganiseerd in samenwerking

met het Regionaal Energieloket. In 2020 start een collectieve

inkoop voor ‘zon op bedrijfsdaken’ in het kader

van de SDE+ subsidieronde in maart 2020.

www.regionaalenergieloket.nl

www.drechtsestromen.net

66 DRECHTZINE


COLOFON

DRECHTZINE IS EEN UITGAVE

VAN DE DRECHTSTEDEN

Redactie:

Tekst:

Dorien Ensink

Dorien Ensink

Kristel Witvliet

Jeanette Voets

Maureen Vermeulen

Judith Punt

Maaike Botden

Marije Grashorn

Mila van Geesink

Economic Development Board

Oplage: 3500

Datum: November 2019

Opmaak

& productie:

67


@Drechtstedenreg

@Drechtsteden

More magazines by this user
Similar magazines