02.12.2019 Views

Bouwen aan vlaanden 05 2019

Voor de bouw

Voor de bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UITGAVE

5

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 5 2019 I OKT-NOV

AZ DELTA MAAKT ZICH OP VOOR

LANGVERWACHTE OPENING

GROEN EN LUXUEUS WONEN ROND EEN GOLFCOURT

HET HYPERMODERNE TRAININGSCOMPLEX

VAN CLUB BRUGGE

300 METER LANGE GORDIJNGEVEL LANGS DE E40

NIEUWE VUB-CAMPUS VERENIGT

FUNCTIONALITEIT EN ESTHETIEK


VEILIG WERKEN

In de buurt van hoogspanningslijnen

Verplichting tot het melden van alle werken in de buurt

van hoogspanningsinstallaties

Dakwerken, gebruik van een kraan, snoeien van een boom, ... U gaat werken uitvoeren

in de buurt van een hoogspanningslijn? Vergeet niet Elia, de beheerder van het Belgische

hoogspanningsnet, te contacteren alvorens de werken aan te vatten!

Alle werken in de buurt van hoogspanningsinstallaties zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke

schriftelijke toelating van de netbeheerder die de aanvrager inlicht over de

risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Uw veiligheid is belangrijk.

ELIA’S CONTACTCENTRA

Voor aanvragen in Vlaanderen

+32(0)3 640 08 08 of contactcenternoord@elia.be

Voor aanvragen in Wallonië en Brussel

+32(0)81 23 77 00 of contactcentersud@elia.be

Voor meer informatie

Bekijk Elia’s veiligheidsbeleid op www.elia.be


Gyproc®

.

De sterkste gipsplaat.

Getest door experts.

www.gyprochabito.be


DucoSlide Wood Vertical

Schuifpanelen met houten lamellen

Dijledelta / Leuven

Maximum

privacy

Onzichtbare

kaderprofielen

Maximum

daglicht

We inspire at www.duco.eu


UITGAVE

5

VOORWOORD

Het woonbonuseffect

Het was voor veel mensen een donderslag bij heldere hemel. Op maandag 30 september 2019 lichtte minister-president Jan Jambon enkele

voorstellen uit het nieuwe Vlaamse regeerakkoord toe. Een van de meest gecontesteerde maatregelen om extra geld in het laatje te brengen –

zeg niet ‘besparingen’, maar ‘minder meer’ – was zonder twijfel de (omstreden) afschaffing van de beruchte ‘woonbonus’. Deze werd in 2005

ingevoerd door de regering-Verhofstadt om mensen een fiscaal duwtje in de rug te geven bij de aankoop van een eerste eigen woning. Vijftien

jaar na datum wordt het populaire belastingvoordeel dat samenhangt met het afsluiten van een hypothecair krediet – goed voor circa 600

euro per jaar – definitief afgeschaft. Vanaf 1 januari 2020 zijn nieuwbakken kopers onderhevig aan een ander woonbeleid. En dat terwijl de

afschaffing van de woonbonus nergens te bespeuren was in de programma’s van regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD …

De kranten en andere media drukten iedereen meteen met de neus op de feiten: zonder woonbonus zullen alleenstaanden gemiddeld 17.000

euro extra moeten betalen en een koppel gemiddeld 37.000 euro extra – meer bepaald in de vorm van hogere belastingen. Wie op die 30ste

september 2019 al een woonst afbetaalde, mocht zich gelukkig prijzen. Eigenaars kunnen blijven profiteren van het aantrekkelijke belastingvoordeel,

tenzij ze na 1 januari 2020 alsnog van huis, bank en lening wisselen. Wie op de dag des oordeels nog geen eigen plek onder de zon

bezat, had pech en dreigde op lange termijn heel wat geld te verliezen. De ‘tegenmaatregel’ die Jambon en co. introduceerden – de verlaging

van de registratierechten van 7 naar 6 procent – is in financieel opzicht slechts een doekje voor het bloeden, tenzij het om exclusieve eigendommen

van 2 miljoen euro en meer gaat. Daar kan ook de sloganeske boodschap van de nieuwbakken minister-president – ‘het verwerven van een

woning wordt goedkoper dan het hebben van een woning’ – niets aan veranderen.

Wat volgde, waren chaos, onduidelijkheid en een ongeziene stormloop op vastgoed. Vlamingen die op zoek waren naar een eigen stek schoten

massaal wakker. Het leidde in veel gevallen tot paniekvoetbal, zeker omdat bankenfederatie Febelfin liet weten dat personen die in extremis

een huis kochten allicht niet meer op de woonbonus hoefden te rekenen gezien de gemiddelde administratieve doorlooptijd van drie maanden.

Desondanks hadden er anderhalve week na de aankondiging van Jambon al 40,5 procent meer vastgoedtransacties plaatsgevonden in vergelijking

met dezelfde periode in 2018. Verkopers profiteerden van hun uitstekende onderhandelingspositie en stuwden hun vraagprijs de hoogte

in. En ook de banken ontsnapten niet aan het ‘woonbonuseffect’, want in oktober steeg het aantal hypothecaire kredieten met 80 procent!

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gecontesteerde beslissing van de prille Vlaamse regering bij veel mensen in het verkeerde keelgat

geschoten is. Heel wat N-VA, CD&V- en Open VLD-kiezers voelen zich bedrogen en op snelheid gepakt. Nochtans was al veel langer bekend dat

de woonbonus een inefficiënte, asociale en onbetaalbare maatregel was die de woningprijzen fors deed stijgen, waardoor het beoogde effect in

bepaalde gevallen zelfs volledig tenietgedaan werd. De winnaars van het lot waren niet de jonge gezinnen met een bescheiden budget, maar

vermogende eigenaars, vastgoedmakelaars en banken. De afschaffing van de woonbonus stond met andere woorden in de sterren geschreven.

Maar of het positief is dat het van de ene dag op de andere en dus zonder overgangsperiode gebeurt, is een ander paar mouwen.

Als de woonbonus de woningprijzen deed stijgen, zullen ze dan binnenkort – vanaf 1 januari 2020 – eindelijk weer beginnen dalen? Het is

voorlopig koffiedik kijken. Niemand durft zich te wagen aan voorspellingen. Intussen sijpelt her en der wel de nodige bezorgdheid door. Wordt

nieuwbouw door de afschaffing van de woonbonus nu nog onbetaalbaarder? En worden ingrijpende totaalrenovaties na de aankoop van een

oud pand voortaan nog minder evident? Laat ons hopen van niet. Anders wordt het meer dan onmogelijk om de beoogde klimaatdoelstellingen

binnen een redelijke termijn te realiseren.

Veel leesplezier

Tim Janssens


5

COLOFON

Bouwen aan Vlaanderen

Platform voor de bouw

Jaargang 20 • nummer 5 • 2019

Sinds 1999 • Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Tim Janssens

REDACTIETEAM

Tim Janssens, Filip Van der Elst (Redactiebureau

Palindroom), Valérie Couplez, Stephanie Demasure,

Philip Doutreligne, Joke Hofmans, Els Jonckheere,

Koen Mortelmans en Anastasia Verleysen,

BLADMANAGERS

Philippe Bourda

+32 50 36 81 70

+32 478 43 75 43

p.bourda@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert

+32 50 36 81 70

p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck

+32 50 36 81 70

+32 475 28 14 64

p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Adresgegevens:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Lisa Gyselinck

Elke Kina

ABONNNEMENTPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Bouwen aan Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Bouwen aan Vlaanderen is een communicatieplatform

dat architecten, projectontwikkelaars, aannemers,

installateurs, woningbouwers, gemeenten,

overheidsinstellingen en opdrachtgevers uit

Vlaanderen en Brussel informeert.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

08

WOON EN- WERKGEBOUWEN

Westkapelle Belfius Basecamp 8

Merelbeke FACQ 16

Sterrebeek Sterea 30

Bedrijfspresentatie Duco 36

Bedrijfspresentatie Peikko 42

Voorbeschouwing InterSolution 44

Voorbeschouwing Polyclose 45

Bedrijfspresentatie Duco 48

Antwerpen Palazzo Verde 50

Bedrijfspresentatie Lieven Vereecke 54

Ichtegem Sporthal 56

Bedrijfspresentatie BIS 60

Zwijnaarde Residentie Parkbos 62

Bedrijfspresentatie Kessel 66

Wilrijk Neerland 68

Gent AGP Group 74

Bedrijfspresentatie Ecoworks 78

Brussel The Mint 80

Bedrijfspresentatie Remeha 82

Mechelen nona 84

Waregem Stallencomplex Hippodroom 88

Sectornieuws OVAM 90

Bedrijfspresentatie G. Smeyers 93

Kinrooi Agropolis 94

Bedrijfspresentatie 2Fund 98

Ruisbroek Ooievaarsnest 100

Antwerpen Nieuw Zuid 102

Lummen Kantoorgebouw Vanderstraeten 106

Sint-Niklaas Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en Accuria 110

Bedrijfspresentatie Safety Shop 114

OVER DE GRENS

Amsterdam Polanenpark 115

24

50


TP - Cover.indd 1 02-12-19 09:34

80

INHOUD

120

106

146 182

THEMA BRANDVEILIGHEID

Kwaliteitscertificaat brandveiligheid speelt in op noden van verschillende bouwpartners 118

Veilig met glasconcepten 120

Veilig trainen, droog en luchtig parkeren 122

Polyvalente brandklep geoptimaliseerd dankzij geautomatiseerde productie 126

Gecertificeerde veiligheidsoplossingen met toegangscontrole 129

Brandwerende systemen met esthetische troeven 130

THEMA TOEGANGSCONTROLE

Toegangscontrole: een waterdicht systeem? 134

Maatoplossingen voor een veilig bedrijf 136

“Badges creëren een geruster gevoel” 140

Geluidreductie tot 32,8 dB 142

ZORGPROJECTEN

Roeselare AZ Delta 146

Bedrijfspresentatie Metifix 162

Wetteren Residentie Ten Ede 164

ONDERWIJSPROJECTEN

Brussel VUB XY 167

Westerlo Geysen Academy 173

Gent Campus Henleykaai 176

Antwerpen Campus Rivierenhof 179

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Bedrijfspresentatie Renotec 182

PARTNERS EN RUBRIEKEN

VCB Nieuws 185

CIB Nieuws 186

ORI nieuws 187

Bouwpartners 188

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE

4

UITGAVE

5

PLATFORM VOOR DE BOUW I BOUWENAANVLAANDEREN.BE I JAARGANG 20 I NUMMER 5 2019 I OKT-NOV

AZ DELTA MAAKT ZICH OP VOOR

LANGVERWACHTE OPENING

GROEN EN LUXUEUS WONEN ROND EEN GOLFCOURT

HET HYPERMODERNE TRAININGSCOMPLEX

VAN CLUB BRUGGE

300 METER LANGE GORDIJNGEVEL LANGS DE E40

NIEUWE VUB-CAMPUS VERENIGT

FUNCTIONALITEIT EN ESTHETIEK

Coverbeeld: AZ Delte, Roeselare

Beeld: Erwin Tecqmenne

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

bouwenaanvlaanderen.be


Westkapelle Belfius Basecamp

TRAINEN IN ALLE

COMFORT EN LUXE

Landskampioen Club Brugge liet onlangs een nagelnieuw oefencomplex

optrekken in Westkapelle (Knokke-Heist). De indrukwekkende nieuwe

thuishaven van de A-kern, de U21- en de U18-ploeg kostte een slordige

16 miljoen euro. De trainersstaf zakt, samen met de medische en

administratieve omkadering, mee af naar het nieuwe state-of-the-artcentrum,

dat werd omgedoopt tot het Belfius Basecamp.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Alheembouw, Valcke Prefab Beton

‘No sweat, no glory’. De slogan van Club Brugge prijkt fier op de gevel van

het hoofdgebouw. Om de spelers eraan te herinneren het beste van zichzelf te

geven tijdens de trainingen? Los van de sportieve prestaties is de succesvolle

voetbalploeg in ieder geval trots op haar gloednieuwe uitvalsbasis. En terecht.

Het complex biedt alles wat een ambitieuze eersteklasser nodig heeft. En meer.

Het complex beschikt over een volledig uitgeruste fitnesszaal voor de spelers.

Geen gebrek aan voorzieningen

Het Belfius Basecamp telt drie verdiepingen. Het gelijkvloers beslaat een

oppervlakte van 5.000 vierkante meter, inclusief een indoor kunstgrasveld

van 2.100 vierkante meter. Voorts biedt het onder meer plaats aan de kleedkamers,

een fitness, medische ruimtes, een zwembad en de perszaal. De

eerste verdieping is goed voor 2.000 vierkante meter. Daar zijn de bureaus

van de technische en sportieve staf, het restaurant en het spelershome (een

ontspanningsruimte voor de spelers) ondergebracht. Op niveau 2 – eveneens

2.000 vierkante meter groot – is een verblijfsaccommodatie voorzien,

met 37 kamers voor de spelers en eentje voor de coach. Deze ruimtes zijn

bedoeld voor de organisatie van ‘afzonderingen’ ter voorbereiding op de

matchen van de A-kern, maar ook voor (mini)stages voor de A-kern en de

U21-ploeg. De administratie zetelt eveneens op de tweede verdieping. }

8 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Belfius Basecamp Westkapelle

“De ruwbouw is doorgaans ook meteen

de afwerking, dus we moesten heel

voorzichtig en netjes te werk gaan

De slogan van de club prijkt op het hoofdgebouw.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 9


Meer dan

20.000

realisaties!

INDUSTRIEBOUW

• Kantoorgebouwen

• Productiehallen

• Logistieke ruimtes

• Showrooms

• KMO-gebouwen

Rodenbachstraat 72

8908 Vlamertinge

België

www.valcke-prefab.be

+32 57 20 25 01

info@valcke-prefab.be


Belfius Basecamp Westkapelle

Het Belfius Basecamp telt drie verdiepingen. Het gelijkvloers beslaat een oppervlakte van 5.000 vierkante meter.

“Indrukwekkend, dat is het woord om het complex te omschrijven”, zegt

Jan D’Hulster, projectleider bij Alheembouw. “Zowel de A- als de B-kern

trainen er, en hoe dieper je in het gebouw doordringt, hoe dichter je bij de

faciliteiten voor de A-kern komt en hoe verfijnder de ruimtes zijn afgewerkt.

Werkelijk alles is voorzien.” Als hoofdaannemer stond Alheembouw in voor

de ruwbouw, de wind- en waterdichting en de coördinatie van de afwerking

en de technieken. Het volledige complex werd op amper negen maanden

tijd gerealiseerd, van de eerste kolom tot de laatste kleerhanger.

Ruwbouw als afwerking

Makkelijk met een prefabstructuur, zou je denken. “Niets is minder waar”,

verduidelijkt D’Hulster meteen. “De korte bouwtijd vergde een piekfijne

coördinatie van de onderaannemers. Weken- en zelfs maandenlang waren er

haast voortdurend honderd arbeiders aan het werk. Bovendien moesten ze de

nodige aandacht besteden aan de vele elementen die in het zicht gebleven

zijn. De basisstructuur is zo min mogelijk weggestopt achter valse plafonds,

gyproc of schilderwerk. Tijdens de ruwbouwfase waren we in feite al bezig

met de afwerking.”

Het zichtbare betonmetselwerk is gemetst in een Vlaams verband, en dat

in drie varianten: klassiek, in claustra en in reliëf. Alheembouw opende in

zijn fabriek een extra productielijn voor de fabricage van de 35.500 halve

stenen die nodig waren om het verband te metsen. Die aantallen slijpen

op de werf zou immers te veel werk vergen en te ongezond zijn voor de

medewerkers. Qua afwerking is er geopteerd voor een combinatie van hout,

betonmetselwerk en prefabbeton.

De oefenvelden worden besproeid met gerecupereerd regenwater. In droge

periodes wordt er door middel van dieptedrainage grondwater opgepompt,

dat eerst ontzout wordt in een speciaal gebouwd lokaal.

Prefab

De ruwbouw van het Belfius Basecamp is, samen met de overdekte tribune,

opgetrokken uit prefabbetonelementen. Naast het tribunegebouw is nog een

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

G. SMEYERS – GRONDWATERVERLAGING

Voor de bouw van het waterbehandelingslokaal deed hoofdaannemer Alheembouw

een beroep op de diensten van de firma G. Smeyers (Zandhoven), dat de

noodzakelijke grondwaterverlaging uitvoerde. De ondergrond bestaat uit een

leempakket met een dikte van ongeveer 6 meter, die rust op een pakket fijn

zand van circa 10 meter diep. Hierdoor werd er gekozen voor bemaling met

verticale filters. De filters zijn geplaatst op een korte onderlinge tussenafstand,

omstort met draineerzand en aangesloten op een zuigerpomp. De gevraagde

grondwaterverlaging werd al na enkele dagen pompen gerealiseerd. Dankzij

de snelle interventie van G. Smeyers en het goede resultaat van de geplaatste

bemaling kon de hoofdaannemer zijn planning toch handhaven. Deze was

namelijk onder druk komen te staan door bemalingsproblemen met een andere

partij. Het was een eerder kleine opdracht voor G. Smeyers, maar dankzij het

snel en gepast ingrijpen is de goede relatie met hoofdaannemer Alheembouw

alleen maar versterkt.

praktisch gebouw ingericht. “Het greenkeeperslokaal wordt gebruikt voor

stockage en doet dienst als physical zone”, vertelt Jan D’Hulster. “De trappen

op maat en de schuine hellingen naar het dak toe, afgewerkt met kunstgras

en zand, vormen een ideaal decor voor de organisatie van extra trainingen.

Iedere vierkante meter van het terrein is nuttig ingevuld.”

De prefabbetonelementen waren voor de rekening van Valcke Prefab Beton.

Het installeerde liefst 370 betonnen sandwichpanelen voor de gevel, 94

kolommen van 11 meter, 175 verdiepings- en dakbalken en drie lift- en

trapkokers. “Die trapkokers zijn 4,7 meter breed”, licht Thomas Naessens,

projectleider bij Valcke Prefab Beton, toe. “Dat is de maximale breedte die we

kunnen maken in prefab.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 11


lichtstraten - lichtkoepels - polycarbonaat - rookafvoer

D-Lux bvba - Singelken 1 - 9980 Sint-Laureins - tel. 09 259 20 25 - info@dluxdaylight.be

www.dluxdaylight.be


Belfius Basecamp Westkapelle

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

D-LUX – LICHTSTRATEN EN BRANDKOEPELS

D-Lux Daylight uit Sint-Laureins is gespecialiseerd in het plaatsen van

lichtkoepels, lichtstraten en rookafvoersystemen. “Een jarenlange ervaring

en een team van gedreven medewerkers, in combinatie met de

samenwerking met topfabrikanten, zorgt ervoor dat we voor vrijwel

elk project een gepaste oplossing kunnen vinden”, vertelt zaakvoerder

Tom Dhooge.

D-Lux fungeerde in dit prestigieuze project als totaalpartner voor

daglicht en RWA. In het Belfius Basecamp zijn modulaire lichtstraten

van VELUX, Skylux HR++ RWA-brandkoepels en Staka-daktoegangen

geplaatst. Bovendien werd het indoor kunstgrasveld uitgerust met

uitstekend isolerende polycarbonaat lichtstraten, waarin de RWA

conform EN 12.101 geïntegreerd is.

“Dit project is een mooi voorbeeld van de evolutie inzake daglichtsystemen.

Vroeger werkten we steevast met lichtkoepels en lichtstraten in

kunststof, terwijl die systemen nu uit hoogrendementsbeglazing bestaan”,

licht Dhooge toe. “Bovendien kunnen we voor vrijwel elk project een passend

onderhoudsvoorstel uitwerken, waarbij we instaan voor jaarlijkse

reiniging, onderhoud en herstelling van de geplaatste materialen.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TEGELBEDRIJF DEVOS – BETEGELING

Het nieuwe trainingscentrum van Club Brugge beslaat een enorme

oppervlakte. Deze moest ook voorzien worden van een duurzame

vloerbekleding. Een kolfje naar de hand van Tegelbedrijf Devos uit

Kortrijk. Al meer dan dertig jaar heeft deze onderneming ervaring

met het plaatsen van allerlei vloer- en wandbekledingen. Dankzij

haar samenwerking met vaste partners kan ze mooie collecties

aanbieden. Een van de grootste kwaliteiten van de firma is dat ze

beschikt over een professioneel plaatsingsteam.

In het Belfius Basecamp verzorgde Tegelbedrijf Devos onder meer

de waterdichting van de douches. Het plaatste een watermembraan

dat volledige waterdichtheid garandeert, zeker in vochtige ruimtes

zoals badkamers. “In de keukens plaatsten we wandtegels van 30

op 60 centimeter”, vult de werfleider van Tegelbedrijf Devos aan. “In

de buitenruimtes is er geopteerd voor grootformaattegels van 90 op

90 centimeter. Deze zijn geplaatst op tegeldragers omdat dit voordelen

biedt voor het gewicht. Tot slot pakten we ook de technische

ruimtes aan. Daar plaatsten we olie- en vetvrije keramische tegels,

die makkelijk te onderhouden zijn. Het was een leuk project in een

mooi kader!”

Meest efficiënte

manier van isoleren

Meest efficiënte

manier van isoleren

NAADLOOS GESPOTEN POLYURETHAAN

DEFRAEYE BOB

NAADLOOS GESPOTEN POLYURETHAAN

CHAPE & VLOERISOLATIE

DEFRAEYE BOB

Koekelare - Diksmuide - Tel. 051 58 98 62 - www.defraeyebob.be

CHAPE & VLOERISOLATIE

Koekelare - Diksmuide - Tel. 051 58 98 62 - www.defraeyebob.be

Optimale voorbereiding

Valcke Prefab Beton doet alles in eigen beheer: van engineering over productie

en transport tot de montage. “Alleen zo is het mogelijk om ons aan een strakke

timing en een dito deadline te houden”, zegt Naessens. “De prefabbetonelementen

vormen zowel de buitengevels als de interne structurele elementen.

We konden ze in optimale omstandigheden prefabriceren in onze productieateliers.

Zo waren de elementen niet onderhevig aan de invloed van slechte

weersomstandigheden op de werf. Dit komt zowel de uitvoeringskwaliteit als

de esthetiek ten goede.”

De prefabelementen werden op voorhand geproduceerd. Een ideale voorbereiding

waarin nauw samengewerkt werd met de hoofdaannemer en het

architectenbureau. Door met een BIM-model in een Tekla-tekenpakket te

werken, kon het voorbereidende traject ook optimaal gevisualiseerd worden

met de vereiste aandacht voor de technieken. Nog voor de definitieve aannemers

van de technieken gekend waren, legde het bouwteam de nodige

uitsparingen vast in de prefabstructuur.

Als je het gebouw langs de buitenzijde bekijkt, lijkt het een heel eenvoudige

en makkelijke constructie. Maar schijn bedriegt. Een goede planning, oog voor

detail en zorgvuldig werken maken van dit ultramoderne oefencomplex een

echt succes. Nu maar hopen dat de voetbalresultaten even succesvol zijn ... ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Club Brugge nv (Brugge)

Architect

goedefroo + goedefroo architecten (Wielsbeke)

Hoofdaannemer(s) Alheembouw (Staden)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 13


Woodstoxx staat voor eigen productie én plaatsing van

houten gevels, parketvloeren, terrassen, wanden, plafonds en unieke

houten bijgebouwen.

Grote of kleine projecten, wij denken vooral in termen

van geslaagde projecten.

Vakmanschap en expertise vormen onze belangrijkste waarden.

Met ons innovatieteam gaan wij onder andere steeds op zoek naar

brandvertragende houttoepassingen en de meest

duurzame houtsoorten.

www.woodstoxx.be

BRENGT

UW INTERIEUR BRENGT

UW INTERIEUR

TOT TOT LEVEN

BRENGT

UW INTERIEUR

TOT LEVEN

TEGELBEDRIJF DEVOS

Hoevestraat 35 - 8500 Kortrijk

www.devostegelbedrijf.be

BRENGT

UW INTERIEUR

TOT LEVEN

BRENGT

UW INTERIEUR

TOT LEVEN

TEGELBEDRIJF DEVOS

Hoevestraat 35 - 8500 Kortrijk

www.devostegelbedrijf.be


Belfius Basecamp Westkapelle

In een tijdspanne van drie weken moest 4.000 lopende meter hout verwerkt en geplaatst worden, en dat in een specifiek patroon.

HOUTEN BALKENCONSTRUCTIE

SIERT BELFIUS BASECAMP

Het nieuwe trainingscentrum van Club Brugge is niet alleen op-en-top functioneel, maar ook een lust voor het oog. Dit laatste is onder meer te danken

aan Woodstoxx, dat verantwoordelijk was voor de gevelafwerking, met de opvallende houten balkenconstructie als voornaamste exponent. Het bedrijf

uit Menen staat zelf in voor de productie en plaatsing van houten vloer-, wand- en gevelbekleding en werkt jaarlijks ruim 1.500 projecten af.

Tekst: Anastasia Verleysen |

Beeld: Annick Vernimmen, Woodstoxx

De grootste uitdaging in dit project? Het leveren

van topkwaliteit in een minimum aan tijd. In een

tijdspanne van drie weken moest 4.000 lopende

meter hout verwerkt en geplaatst worden, en

dat in een specifiek patroon. Om deze uitdagingen

tot een goed eind te brengen, rekent

Woodstoxx op een sterke structuur en expertise.

De onderneming gelooft in ‘bedrijven binnen

de firma’. Zo verlopen binnen- en buitenwerken

naast elkaar – elk met hun verantwoordelijke

projectleiders, backoffice en stielmannen. Deze

focus resulteert in een ruime expertise binnen

elk domein. Vandaag kan Woodstoxx een beroep

doen op zestig enthousiaste medewerkers.

Ambacht als passie

“Onze ambacht is onze passie. We willen de

warmte van hout bij de mensen brengen”, zegt

Karen Decorte van Woodstoxx. “Hout is een kwalitatief

product met een hoge belevingswaarde.

Voor de nieuwe uitvalsbasis van Club Brugge

kozen we voor thermisch grenen.” De thermische

behandeling resulteert in een hogere duurzaamheidsklasse,

waardoor het hout stabieler wordt

en veel langer meegaat. Ook het ecologische

plaatje van deze variant op exotisch hardhout

klopt volledig.

Woodstoxx zet bovendien sterk in op innovatie

om een breed scala aan mogelijkheden te kunnen

aanbieden. “We kiezen vaak voor houtsoorten

uit duurzaam beheerde bossen in Europa”, licht

Decorte toe. “Een milieuvriendelijk alternatief

voor tropisch hardhout. Zo dragen we als houtverwerkend

bedrijf ons steentje bij aan de instandhouding

van de natuur.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 15


Merelbeke FACQ

Nieuw hoofdkantoor langs E40

straalt belang van de sector uit

Het nieuwe hoofdkwartier heeft een benutbare oppervlakte van 30.000 m² en wordt zo de grootste Belgische vestiging van de groep.

Met een voorgevel van maar liefst 300 meter lang is het nieuwe hoofdkwartier van FACQ in Merelbeke nu al een belangrijke aandachtstrekker

op de E40. Het is dan ook een imposant gebouw met een indrukwekkende architectuur. Hoewel het geheel pas volgend jaar volledig klaar

zal zijn, doet het nu al waarvoor het gerealiseerd is: de voorname Belgische marktpositie van de specialist in badkamers, verwarming en

energiebesparende oplossingen benadrukken.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld FACQ

FACQ besloot een volledig nieuw ‘Flanders Headoffice’

te bouwen om zo dicht mogelijk bij de klanten

te staan en een grotere zichtbaarheid te genereren.

Vandaar ook dat de firma opteerde voor een strategische

ligging aan de E40. “We vonden de perfecte

locatie in de Heidestraat in Merelbeke”, aldus algemeen

directeur Damien Vanden Dael. “Met een

oppervlakte van 3,2 hectare was het perceel groot

genoeg om onze ambitie te concretiseren: een complex

bouwen waarin alle diensten van FACQ verwerkt

zijn. Concreet zal de nieuwe uitvalsbasis een

logistiek centrum van 15.000 m² bevatten, alsook

een Collect & Go-dienst, een Contact Center, een

showroom van 3.000 m², een Sanicenter van 3.000

m² en uiteraard ook een kantorencomplex, dat een

vloeroppervlakte van 2.500 m² zal beslaan. In Merelbeke

zullen we meer dan dertigduizend artikels

op voorraad hebben. Zowel particulieren als professionals

kunnen er terecht voor advies, begeleiding

en aankopen. Tegelijkertijd was het altijd de bedoeling

dat het ‘Headoffice’ symbool zou staan voor

het belang van de professionele sanitair- en verwarmingssector.

Het zijn immers onze klanten die een

brede waaier van antwoorden kunnen formuleren

op de ecologische uitdagingen in de woningen van

morgen.”

Imposant, maar transparant

FACQ spaarde kosten noch moeite om deze ambities

te realiseren. Het nieuwe hoofdkwartier

heeft een benutbare oppervlakte van 30.000 m²

en wordt zo de grootste Belgische vestiging van

de groep. Niet alleen de omvang van het gebouw

is spectaculair. Ook de architectuur is behoorlijk

indrukwekkend. Vooral de gevel langs de E40 is

opvallend dankzij de speciale vormgeving, die

doet denken aan een hogesnelheidstrein. De combinatie

van grote glaspartijen en een inox façadebekleding

zorgt er echter voor dat het complex

tegelijkertijd een enorme transparantie uitstraalt.

16 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


FACQ Merelbeke

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

AQUASECURITY –

SPRINKLERINSTALLATIE

FACQ spaarde kosten noch moeite om zijn ambities te realiseren.

Om de brandveiligheid te garanderen, werd in de nieuwe

FACQ-vestiging in Merelbeke een state of the art

sprinklerinstallatie geïnstalleerd. De keuze viel op een

oplossing van AquaSecurity uit Erembodegem, dat zich

al 26 jaar specialiseert in het plaatsen en onderhouden

van actieve brandblussystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

“Reeds in de designfase bedachten

we samen met het bouwteam de meest optimale

installatie voor FACQ”, vertelt sales manager Sven De

Munter. “Het gevolg van deze proactieve samenwerking

is een hoogkwalitatieve installatie die gerealiseerd werd

binnen de vooropgestelde termijn. Onze taak en betrokkenheid

stoppen echter niet bij de oplevering. De klant

kan rekenen op het nodige predictieve en preventieve

onderhoud én een team dat 24/7 ter beschikking staat

om snel in te spelen op dringende zaken.”

“Het gebouw kent op het vlak van

afwerking, ecologie, technologie en

comfort zijn gelijke niet”

De sprinklerinstallatie bij FACQ telt 6.500 sprinklers en

bevat maar liefst 16 kilometer leidingen. “Het systeem

wordt gevoed door twee split-case sprinklerpompen van

elk 2.500 USgpm, die zijn aangesloten op een tank van

750.000 liter”, zegt projectleider Nick Goussaert. “Het

sprinklersysteem is perfect geïntegreerd in de rekkenstructuur,

zonder hinderlijk te zijn voor het goederenbeheer van

FACQ. De flexibiliteit van onze oplossing met het oog op

de toekomst en het in rekening brengen van de ‘lifecycle

cost’ waren ook in dit project kritische succesfactoren.”

Uitnodigend en standingvol: het perfecte visitekaartje

voor de specialist in verwarming, badkamers

en energiebesparende oplossingen.

De nieuwe uitvalsbasis huisvest onder meer een logistiek centrum van 15.000 m².

Bouwen in vertrouwen

Het is nooit eenvoudig om een pand te realiseren

waarin verschillende functies geïntegreerd

worden. Zeker niet als er telkens ook nog eens

andere structuren en materialen moeten worden

gebruikt. Vandaar dat FACQ koos voor een aannemer

met een ruime ervaring in de bouw van alle

mogelijke types panden: Groep Verelst. “Het is redelijk

logisch dat onze wegen opnieuw kruisten”,

vertelt CEO Kurt Geens. “Enerzijds zijn we thuis

in zowel staal- als betonstructuren, anderzijds

is FACQ niet alleen een van onze belangrijkste

klanten, maar ook een van onze geprivilegieerde

partners. Al jaren is dit familiebedrijf immers de

hoofdleverancier van sanitair voor de hele Groep

Verelst. Omdat we elkaar al zolang kennen, wisten

we perfect wat FACQ van ons verwachtte.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 17


AQUASECURITY - DESIGN | BUILT | MAINTAIN

25 jaar vakmanschap en ervaring in het plaatsen en onderhouden van

actieve brandblussystemen, brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Voor meer informatie & referenties www.aquasecurity.be

Daglicht

Natuurlijke Ventilatie

Rook-en Warmteafvoer

Beveiligingssystemen

Service & Onderhoud

www.kingspanlightandair.be

Naturally Performing

Environments


FACQ Merelbeke

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KINGSPAN LIGHT + AIR – BRAND-

VEILIGHEID EN GLASDAK ATRIUM

Bij het ontwerp van het nieuwe hoofdkwartier van FACQ is flink wat

aandacht besteed aan brandbeveiliging. Zo werd Kingspan Light +

Air uit Melle al in de studiefase ingeschakeld om het rook- en warmteafvoerconcept

mee te helpen bepalen. “Vooral de oplossing voor

het atrium vereiste heel wat denkwerk”, vertelt accountmanager

Florian Vivé. “Voor dit project moest immers een afwijkingsdossier

bij Binnenlandse Zaken ingediend worden. Bovendien moesten er

ook glazen rookschermen toegepast worden, wat natuurlijk geen

standaardgegeven is. Vandaar dat er nood was aan een volledig

concept vooraleer de bouwwerken konden starten.”

Het is ook Kingspan Light + Air dat de rookluiken van het magazijn,

het Sanicenter en de showroom heeft geïnstalleerd. “Deze zijn

allemaal thermisch gescheiden en sterk geïsoleerd om warmtelekken

en condensvorming te vermijden. De rookluiken zijn eveneens

voorzien van een ventilatiemodule die economische ‘night cooling’

toelaat. Onze opdracht reikte echter nog verder, want we leverden

en plaatsten ook de glasdakconstructie van het atrium. Deze beslaat

een oppervlakte van 700 m² en is voorzien van glazen rook-

en warmteafvoerramen en rookschermen. Kortom: het was een

erg veelzijdig project waarin we onze expertise met verschillende

systemen konden demonstreren.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TRIUM – BRANDDETECTIE, INBRAAK-

DETECTIE EN TOEGANGSCONTROLE

Met een oppervlakte van 30.000 m² en verschillende functies is de

nieuwe uitvalsbasis van FACQ in Merelbeke een gebouw waarin bewust

en doordacht met beveiliging moet worden omgesprongen.

Vandaar dat de specialist in sanitair, verwarming en badkamers een

beroep deed op Trium uit Aarschot. Deze expert in elektronische

beveiliging werkte een totaalconcept uit dat zich kenmerkt door

kwaliteit, betrouwbaarheid en integratie in een leefbaar concept.

In 1995 besloten Ben Testelmans en Hugo Gillesjans – twee experts

in de beveiligingswereld – de handen in elkaar te slaan en

Trium op te richten. “Van meet af aan focusten we op de grotere

projecten”, vertelt Ben Testelmans. “Vandaar dat we ons ook altijd

als een totaalaanbieder geprofileerd hebben. Van inbraak- en

brandbeveiliging over camerabewaking tot toegangscontrole: wij

ontwikkelen steevast een oplossing op maat. Een domein waarin

we sterk staan, zijn gebouwen met verschillende functies, zoals

de nieuwe uitvalsbasis van FACQ in Merelbeke. Daar wordt opslagruimte

gecombineerd met kantoren, een Collect & Go-dienst,

een Contact Center, een showroom en een Sanicenter. Het is een

vrij groot pand waar flink wat mensen over de vloer zullen komen.

Bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze vrij kunnen rondlopen,

maar tegelijkertijd moeten we voorkomen dat ze niet-publieke

zones kunnen betreden.”

De combinatie van verschillende structuren en uiteenlopende materialen maakte

dat het ook qua uitvoering geen alledaags project was.

Na een grondige studie dokterde Trium een geïntegreerde oplossing

voor branddetectie, inbraakdetectie en toegangscontrole

uit. “Het was een interessante opdracht omdat we met nieuwe

concepten zoals BIM, BREEAM en Lean Construction geconfronteerd

werden”, vervolgt Hugo Gillesjans. “Bovendien wilden we

niet raken aan de esthetiek van de plafonds. Vandaar dat we air

sampling-modules gekozen hebben in plaats van klassieke rookdetectoren.

Daarnaast moesten we eenvoud zien te combineren

met een hoogtechnologische omgeving. Een laatste uitdaging was

de ontwikkeling van een security- en safety-beheerplatform waarin

ook de monitoring en opvolgingsprocedures van de gebouwtechnieken

geïntegreerd zijn.”

Het resultaat van het wederzijdse vertrouwen is

een gebouw dat op het vlak van afwerking, ecologie,

technologie en comfort zijn gelijke niet kent.

Zo worden 60 % van de warmte- en de volledige

koelvraag ingevuld door een geothermische installatie

met 51 boorgaten tot op 140 meter diepte.

Op de daken komen 1.932 zonnepanelen te liggen,

die jaarlijks 564 mWh elektriciteit zullen opleveren.

Complexe realisatie

FACQ, Verelst en Lab Architects ontwikkelden

het ontwerp gezamenlijk, een traject dat zich

uitstrekte over meerdere jaren. “Het was dus een

soort van Design & Build-project”, aldus Steve

Van Roosendael, projectleider bij Groep Verelst.

“De integratie van alle functies en de combinatie

van verschillende structuren en uiteenlopende

materialen maakten dat het een flinke

boterham was, zelfs voor een doorwinterde bouwexpert

als Verelst. Dat er tijdens de realisatie

ook wel wat aanpassingen moesten gebeuren,

maakte het project er zeker niet gemakkelijker

op. Bovendien was de uitvoeringstermijn uiterst

kort. Zo hebben we op amper acht maanden tijd

de volledige ruwbouw moeten afwerken. Toch

zijn we er bijzonder trots op dat FACQ ons als

uitvoerder gekozen heeft. Het is een stijlrijk gebouw

waarin we de veelzijdigheid van onze expertise

kunnen demonstreren, en dat voor een

klant die tegelijkertijd een belangrijke partner

is. Dit nieuwe hoofdkantoor is dus niet alleen

een visitekaartje voor FACQ, maar ook voor

groep Verelst!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

FACQ (Merelbeke)

Architect

Lab Architects (Luik)

Hoofdaannemer(s)

Groep Verelst (Putte)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 19


Merelbeke FACQ

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SIGN & FACADE –

GEVELACCENT EN BEKLEDING LUIFELS

Gevelbekleding met hoge afwerkingsgraad

Een mooi accent op de indrukwekkende gevel die het nieuwe hoofdkantoor van FACQ siert, is het groene gedeelte aan de linkerzijde.

“Hiermee geeft de architect het volumineuze oppervlak niet alleen een zekere speelsheid, maar slaat hij ook de brug naar de identiteit van

de firma”, vertelt Kris Drijvers, sales manager van Sign Facade uit Molenstede-Diest (ook gekend onder de naam Splen-gevelbouw). “Deze

specifieke groene kleur komt immers in alle marketing en communicatie van FACQ terug. Een gelijkaardige werkwijze vinden we terug in de

gebouwen van Lidl, BMW en Jaguar. De keuze viel op hoogkwalitatieve

uitvoeringen in composietstaal, die haar gelijke niet kent qua strakheid

en kleurvastheid. We leverden en plaatsten al soortgelijke cassettes op

Barco Campus One in Kortrijk, de cleanroom van imec in Heverlee,

Nike in Laakdal … In dit project was het echter niet deze gevelbekleding

die de grootste uitdaging vormde, maar wel de bekleding van de luifels

op de achtergevel. Want ook die opdracht kregen we toebedeeld,

inclusief de uitvoering van de volledige constructie en dakbedekking.

Vooral de conceptontwikkeling, inclusief stabiliteitsberekening, vereiste

wel enig denkwerk. Kortom: het was een bijzonder interessant project

waarin we opnieuw onze sterkte konden demonstreren, namelijk een

zeer hoge afwerkingsgraad garanderen.”

De combinatie van grote glaspartijen en een inox façadebekleding zorgt

ervoor dat het complex een enorme transparantie uitstraalt.

ABETEC

IMEC

Uw gevel als

visitekaartje voor de

buitenwereld? Dankzij

innovatief maatwerk en

totaaloplossingen met

duurzame materialen

is Sign & Facade uw

uitverkoren metgezel

voor uw gevelbekleding.

Laat u inspireren door

onze realisaties op

www.sign-facade.be of

contacteer ons meteen

voor vrijblijvend advies

op maat via het gratis

nummer 0800 957 22.

TOTAL

Herrestraat 29

3294 Molenstede-Diest

T +32 13 35 01 00

info@sign-facade.be

sign-facade.be

20 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


TRIUM

TRIUM

Security Group

Security Group

SECURITY AND SAFETY

FROM TOP TO BOTTOM

SECURITY AND SAFETY

FROM TOP TO BOTTOM


Storage meets intelligence

Wij bieden u dé oplossing voor uw magazijninrichting.

If it can be done ,

consider it done.

Nedcon nv ● Bannerlaan 83 C2 ● B-2280 Grobbendonk

Tel: +32 14 24 19 80 ● Fax: +32 14 24 19 89 ● Sales.b@nedcon.com ● www.nedcon.com


FACQ Merelbeke

Totaaloplossing met drieledige inrichting

voor opslag in magazijn

Opslag is een kostenpost die maximaal onder controle moet worden gehouden. Vandaar dat een optimale magazijninrichting geen overbodige

luxe is. Dat begreep ook FACQ, dat bij de bouw van zijn nieuwe uitvalsbasis in Merelbeke een beroep deed op Nedcon. Deze specialist in het

design, de productie en de installatie van industriële opslagsystemen dokterde een interessante totaaloplossing uit.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Nedcon

De palletstellingen hebben een centrale ondertunneling.

De legbordstellingenconstructie bestrijkt een oppervlakte van circa 1.200 m².

Met vijftig kaarsjes op de verjaardagstaart is het

Nederlandse Nedcon BV uitgegroeid tot een internationaal

toonaangevende groep met een schat

aan kennis en ervaring inzake opslagsystemen. De

onderneming levert zowel geautomatiseerde als manuele

oplossingen in uiteenlopende sectoren. “We

houden ervan om de dingen voor elkaar te krijgen”,

vertelt Chris Bartholomevis, bestuurder van Nedcon

nv (Grobbendonk). “Als we ergens goed in zijn, dan

is het wel in projecten plannen en realiseren. Zelfs

als het een onmogelijke opgave lijkt, vinden we een

oplossing. If it can be done, consider it done!”

Drieledige oplossing

Ook het project bij FACQ vereiste enige creativiteit

van Nedcon. “We wilden elke vierkante centimeter

van het magazijn optimaal benutten”, legt Chris

Bartholomevis uit. “Zoals gewoonlijk streefden

we hierbij naar een totaaloplossing. Met andere

“We houden ervan om de dingen voor

elkaar te krijgen. If it can be done,

consider it done!”

woorden: we keken eveneens naar de optimale

integratie van goederenliften, verlichting, sprinklersystemen

en andere technieken. Uiteindelijk kozen

we voor een drieledige inrichting. Eerst en vooral

is er sprake van een triple mezzanine legbordstellingenconstructie

met twee geïntegreerde goederenliften

met een capaciteit van 1.500 kg. Deze heeft

een bouwhoogte van 13,1 meter, bestrijkt een oppervlakte

van circa 1.200 m² en biedt opslagruimte aan

goed 70.000 kleinere referenties. Ten tweede zijn er

de palletstellingen met een bouwhoogte van 13,5

meter. Deze beslaan 10.500 m² van het magazijn

en bieden plaats aan +/- 20.000 palletlocaties. Tot

slot is er een mezzanineconstructie met een bouwhoogte

van 4 meter en een oppervlakte van 730 m²

geplaatst. Deze wordt gebruikt voor de opslag van

pakketten met kunststof en stalen buizen, die met

een rolbrug gemanipuleerd worden.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 23


Merelbeke FACQ

De thermogelakte FWS 60-cassettes in een donkergrijze kleur (RAL 7016) zijn op een metalen buitenstructuur geplaatst.

Gordijngevel die

verwachtingen overtreft

De voorgevel van de nieuwe uitvalsbasis van FACQ is niet alleen een eyecatcher, maar ook goed voor een primeur. Nooit eerder kreeg een

Belgisch gebouw een FWS 60-gordijngevel met een omvang van 4.000 m² aangemeten. Het resultaat is een esthetisch hoogstandje dat voor

veel architecten en bouwheren een ware inspiratiebron zal vormen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Schüco

300 meter lang, 16 meter hoog, ruim 4.000 m²: dat zijn de cijfers die de

gordijngevel van FACQ in Merelbeke definiëren. De keuze voor de FWS 60

van Schüco was geenszins toevallig. “Met dit product hebben we een nieuwe

standaard gezet op het vlak van verwerking en energiezuinigheid”, vertelt

Christophe Rademaker, project & customized solutions engineer van Schüco

België. “Aangezien de modules in de beste omstandigheden worden geprefabriceerd

in de fabriek, kunnen we een uitstekende kwaliteit garanderen.

Daarnaast ontwikkelden we een unieke glasdragerreeks die een snellere en

eenvoudigere verwerking van erg zware ruiten toelaat. Tot slot is er nog een

nieuw uniform kabelgeleidingssysteem voor het hele systeemplatform dat

een veilige integratie van componenten in de stijl-regel-gevel biedt. Kortom:

de FWS 60 is een gemakkelijk te installeren oplossing met een grote energetische

waarde, die bovendien bijzonder esthetisch oogt. Last but not least: het

prefabgegeven vormt geenszins een belemmering voor de creativiteit van de

architecten. Zij behouden hun vrijheden op het vlak van vormgeving, wat je

ook merkt aan de spectaculair ogende gevel van FACQ.”

Grootste geveloppervlak ooit in België

Bij FACQ werden de thermogelakte FWS 60-cassettes in een donkergrijze

kleur (RAL 7016) op een metalen buitenstructuur geplaatst (niet van Schüco).

Ze ondersteunen een verticaal rooster in roestvrij staal dat voor de glasgevel

is aangebracht, en dat over de volledige hoogte. “In totaal gaat het om

circa 4.000 m², waarmee FACQ het grootste geveloppervlak met FWS 60-cassettes

in België op zijn conto mag schrijven”, aldus Christophe Rademaker.

“Hiermee komen we meteen ook uit bij een van de grootste uitdagingen:

het uitwerken van een concept dat voldoende stabiliteit en waterdichtheid

garandeert. Vooral omdat we rekening moesten houden met de belastingen

van de tweede ‘huid’ in roestvrij staal.”

Ondanks het feit dat de cassettes geprefabriceerd worden, boet de architect niet

in aan creatieve vrijheid. Dat bewijst de gevel van het FACQ-gebouw.

24 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


FACQ Merelbeke

Dankzij de uitstekende visibiliteit langs de E40 is het gebouw van FACQ hét visitekaartje bij uitstek van de FWS 60.

“ Nooit eerder kreeg een

Belgisch gebouw een FWS

60-gordijngevel met een

omvang van 4.000 m²”

Complexiteit troef

De ontwikkeling van de gordijngevel vergde enorm veel reken- en studiewerk.

Ook dat speelde mee in de beslissing om voor Schüco te kiezen. Christophe

Rademaker: “We beschikken over een eigen ontwerpbureau dat bovendien

een beroep kan doen op de afdeling ‘Structural Engineering’ van onze hoofdzetel

in Duitsland. Deze specialisten berekenden de stabiliteit en onderzochten

onder meer de vervorming van de profielen door belastingen zoals wind,

dood gewicht, thermische uitzetting … Kortom: zij leverden de technische

gegevens waarmee onze klant Hegge aan de slag ging. Deze firma zette de

uiteindelijke technische oplossing op punt: de laatste ankers, de staalsecties,

de positie en het ontwerp van de structurele versterkingen, de bevestigingsmaterialen

… Dit alles natuurlijk op basis van de standaarden die wij voor

het FWS 60-systeem voorschrijven. Het was een complexe opdracht die veel

van ons team heeft gevergd. Maar onze inspanningen zijn beloond, want de

gevel van FACQ is bijzonder geslaagd. Dankzij de uitstekende visibiliteit langs

de E40 is dit gebouw dan ook hét visitekaartje bij uitstek van de FWS 60, en

natuurlijk ook van Schüco.” ❚

De gevel van het FACQ-gebouw is een esthetisch hoogstandje dat voor veel

architecten en bouwheren een ware inspiratiebron zal vormen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 25


Buiten naar

binnen halen

was nog nooit zo

gemakkelijk dankzij

Schüco

Innoverende aluminium raam-,

deur- en gevelsystemen

www.schueco.be

Ramen. Deuren. Gevels.


Elektrotechnische installaties in industriële, openbare en terti aire gebouwen - MS cabines

Brand- en inbraakdetectie - Toegangscontrole - Camerabewaking - Domotica - Datanetwelken

www .jan ssens-el e ktriciteitswerken .be

i nfo@ja n ssens-el e ktricite itswerken .be


Mr. Luc DELACOURT

Mr. Johan VAN HOOREWEGHE

Mr. Koen VANDE WALLE

BRUGGE

OOSTKAMP

E40

AFRIT 9

GENT

B-law Advocatenkantoor,

uw expert in

aannemingsrecht,

immobiliënrecht,

mede-eigendom,

DOMEIN

DE HERTEN

begeleiding van bedrijven,

handelshuur en

commercieel recht.

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 Oostkamp

Tel. 050 31 38 81

Fax 050 31 34 44

info@b-law.be

www.b-law.be

100 %

Sound absorption

Incombustible

INCOMBUSTIBLE

Asona

Verbindingsdok-Westkaai 29

2000 Antwerpen

Belgium

info@asona.be

00.32.475 47 03 98

asona.com

by


UITMUNTEND –

VOOR EN ACHTER

DE MUUR.

Design en techniek van Viega.

Natuurlijk doet elke prijs ons plezier. Maar het doet ons nog meer plezier dat elke vakman onze

consequente klantgerichtheid uitstekend vindt. We zijn er ook op gesteld dat hij onze kennis over

professionele uitdagingen apprecieert. Of de kwaliteit van onze producten. Dat zijn er meer dan

17.000. Tegelijk hechten we niet alleen belang aan de hoogste kwaliteit, maar aan de hele branche.

Viega. Connected in quality.

viega.be/Over-ons


Sterrebeek Sterea

UNIEK SAMENSPEL TUSSEN WONEN, GROEN EN RECREATIE

Het ruimtelijke en architecturale equivalent van een hole-in-one, zo zouden we Sterea met de nodige verbeelding kunnen bestempelen.

Geen scheefgetrokken vergelijking, want de opzet van dit buitengewone project op de site van de voormalige hippodroom van Sterrebeek is

volstrekt uniek: een exclusieve woonomgeving creëren rond een Championship-golfbaan met achttien holes. Of om het met de woorden van

architect Paul Lievevrouw te zeggen: “Sterea is een stedelijk verhaal dat zeer landschappelijk is uitgewerkt.”

Tekst Tim Janssens | Beeld SumProject

Grandeur, aanzien, prestige. De monumentale

hippodroom van Sterrebeek was meer dan zestig

jaar lang een begrip in de regio. De legendarische

renbaan werd opgetrokken in 1937,

maar floreerde vooral tussen 1952 en het einde

van de jaren 80. Ze stond bekend als de beste

galoppiste van het land, maar had hoe langer

hoe meer te lijden onder de tanende interesse

voor de paardensport. De rest van het verhaal

laat zich raden: de gebouwen raakten in verval,

de eigenaar ging failliet en de 75 hectare

grote site werd te koop gezet. Gelukkig pikten

Petra Noé en de Oostendse ondernemer Frank

Monstrey de draad in 2004 opnieuw op. Het

ambitieuze koppel wist de vergane glorie van

de voormalige hippodroom in ere te herstellen,

zij het niet via een renovatie of een klassieke

reconversie. Noé en Monstrey maakten schoon

schip en toverden met Sterea een meer dan

waardig alternatief uit hun hoed: een exclusief

golfresort met achttien holes, ingebed in een

waterrijke parkomgeving en omgeven door circa

tweehonderd wooneenheden (penthouses,

parkresidenties, assistentiewoningen en eengezinswoningen),

een kantoor, zeven urban villa’s

en een luxehotel met een negentigtal kamers,

vergaderruimte en restaurantfaciliteiten.

30 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

De urban villa’s stralen finesse uit,

net als de andere gebouwen op de site


Sterea Sterrebeek

De architectuur en de lay-out van de Sterea-gebouwen zijn volledig geënt op het groene kader waarin ze zich bevinden.

“Sterea staat voor een combinatie van onafhankelijke, maar

complementaire functies, in relatie met het groene landschap

en met wonen in een recreatieve setting als rode draad”

Dynamiek en interactie

Paul Lievevrouw en zijn collega’s bij SumProject

hadden de eer en het genoegen om het masterplan

uit te tekenen en de nieuwe gebouwen op

de site te ontwerpen. “We hebben ervoor geopteerd

om een zekere ‘poolvorming’ te creëren en

een aantrekkelijke functiemix te voorzien, die

niet alleen een continue dynamiek genereert

via het vernuftige samenspel tussen recreatie en

wonen, maar die tegelijk in stedenbouwkundige

interactie treedt met het sterk gedensifieerde

gebied tussen Tervuren en Zaventem”, legt

Lievevrouw uit. “Sterea staat voor een combinatie

van onafhankelijke, maar complementaire

functies, in relatie met het groene landschap en

met wonen in een recreatieve setting als rode

draad. De site profileert zich als een rustgevende

oase in de Brusselse randstad, met 3 hectare aan

waterpartijen en 250 verschillende boomsoorten.

Het stedelijke verhaal is met andere woorden

zeer landschappelijk uitgewerkt.” }

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SIEMATIC KEUKENONTWERPERS – KEUKENS

Geen comfortabele luxewoningen zonder kwalitatieve keukens, en dus mocht ook SieMatic

Keukenontwerpers zijn steentje bijdragen aan het prestigieuze Sterea-project. “Het was meteen

duidelijk dat de lat hoog lag. We zijn dan ook trots dat SieMatic Keukenontwerpers de uitverkoren

partner voor de keukens is”, zegt projectmanager Marc Meekers. “Dat we samenwerken

met drie verschillende aannemers – Vanhout, Execon en Bouwonderneming De Greef – bewijst

dat we een breed spectrum aan keuzes en mogelijkheden kunnen bieden. Intussen is het gros

van de keukens in de luxeappartementen, woningen en parkresidenties geplaatst en afgewerkt.”

SieMatic Keukenontwerpers maakt deel uit van de DMG Group en is sinds twintig jaar actief

op de Belgische markt, zowel op projectbasis als voor particulieren. “In al onze showrooms – in

Hasselt, Geel, Kortenberg, Wilrijk, Waterloo en Schoten – staat een team van interieurvormgevers

en adviseurs paraat om klanten bij te staan en te ondersteunen bij het maken van hun

keuzes en het doorhakken van moeilijke knopen. Doordat we beschikken over onze eigen

logistiek, zelf de werfopvolging voor onze rekening nemen en al onze werkbladen verwerken in

onze eigen ateliers, zijn we prima gewapend om omvangrijke prestigeprojecten zoals Sterea in

goede banen te leiden”, besluit Marc Meekers.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 31


WWW.KEUKENONTWERPERS.COM

SK2019-08-14Advertentie SKO Tijdloos wonen (Schoten toevoegen)Wk32_197x130.indd 2 30-10-19 13:15

TEGELS – NATUURSTEEN – PARKET

EXCLUSIEVE VERDELER VAN TOUCHSTONES, ECCENTRICO, PORCELAINGRES,...

ANTWERPEN - BRUGGE - GENT - GROOT-BIJGAARDEN - SINT-STEVENS-WOLUWE - WAVRE

WWW.INTERCARRO.BE

197x130_IC_AD.indd 1 11/06/18 15:43


Sterea Sterrebeek

Sterea profileert zich als een rustgevende oase in de

Brusselse randstad, met 3 hectare aan waterpartijen

en 250 verschillende boomsoorten.

Sterea biedt plaats aan een exclusief golfresort met achttien holes, ingebed in een waterrijke parkomgeving en

omgeven door circa tweehonderd wooneenheden, een kantoor, zeven urban villa’s en een luxehotel.

Bebouwing in groene kamers

De architectuur en de lay-out van de Stereagebouwen

zijn volledig geënt op het groene kader

waarin ze zich bevinden. Zowel de collectieve

wooneenheden als de urban villa’s zijn optimaal

geïntegreerd in het natuurrijke binnengebied.

“Dit is onder meer te danken aan onze intensieve

samenwerking met landschapsarchitect Bas

Smets, waarbij we onderzocht hebben hoe we

alle gebouwen konden onderbrengen in groene

‘kamers’. Dit om een harmonische overgang naar

het overweldigende golflandschap te creëren,

waarvoor we dan weer konden rekenen op de

expertise van de gerenommeerde golfbaanarchitect

Bruno Steensels. Hij spitste zich minutieus

toe op de vormgeving en dimensionering van

het terrein, waardoor er unieke perspectieven en

hoogteverschillen ontstonden die hun stempel

drukken op de ruimtelijke beleving. De 6,5 kilometer

lange golfcourse is al twee jaar open en

kan zowel nationale als internationale liefhebbers

bekoren. Het hotel zal dan weer een belangrijk

oriëntatiepunt worden voor de buitenwereld

en zal in dat opzicht een waardevolle bijdrage

leveren aan de ontsluiting van de site. Het is

eigen aan ons bureau om naar een stedenbouwkundig-morfologische

samenhang te streven,

met de bebouwing als stedelijk artefact. Dat is

ook in dit geval uitstekend gelukt.”

Sereen én stijlvol

Sterea is een project van lange adem. De werken

zijn gestart in 2015 en zouden tegen 2025 volledig

klaar moeten zijn. Momenteel is ongeveer de

helft van het project uitgevoerd. Zo zijn er al heel

wat woningen gerealiseerd, waaronder de drie

urban villa’s die Execon voor zijn rekening nam.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

INTERCARRO – VLOERBEKLEDING

Sterea staat voor luxueus wonen in een groene, recreatieve setting. Ook Intercarro draagt

meer dan zijn steentje bij aan de realisatie van dit stukje paradijs op aarde. Het gros van de

(toekomstige) bewoners passeerde immers al in een van de zes showrooms om een passende

vloerbekleding te kiezen. “Tegels, parket, natuursteen …: de keuzes zijn zeer uiteenlopend, al

gaat het wel telkens om high-end toepassingen (grootformaattegels, marmerimitaties, enzovoort)”,

vertelt projectcoördinator Ann Accou. “Drie verschillende aannemers – Execon, Vanhout

en Bouwonderneming De Greef – deden of doen een beroep op onze diensten. Geen

toeval, want we zijn op ons best wanneer de eisen erg hoog liggen. We kiezen bewust voor exclusieve

merken die garant staan voor een hedendaagse oplossing inzake kwaliteit, esthetiek

en prijszetting. Onze toonzaalmedewerkers hebben een interieuropleiding achter de rug, zodat

ze gericht advies kunnen verstrekken, rekening houdend met alle technische, budgettaire en

organisatorische aandachtspunten. Als je weet dat we voor 120 appartementen de vloeren

(hebben) mogen leveren en dat het vaak om behoorlijk grote oppervlaktes gaat (tot 120 m²

en meer), dan kan je gerust spreken van een omvangrijke opdracht. Dankzij onze permanente

voorraad van 130.000 m² vormt dat echter geen probleem.”

“Samen bieden ze plaats aan 27 appartementen”,

zegt projectleider Bart Das. “Twee van de drie

blokken zijn met elkaar verbonden via een

gezamenlijke ondergrondse parkeergarage. De

gevels zijn bekleed met grijs-beige genuanceerde

baksteen, die in combinatie met de uitpandige

betonnen terrassen, het donkere schrijnwerk van

de grote raampartijen en het omliggende groen

een serene, maar tegelijk ook stijlvolle uitstraling

creëren. Grote technische uitdagingen had de

realisatie van deze appartementsblokken niet in

petto, al lag de afwerkingsgraad wel zeer hoog.

Dat vormde gezien onze ervaring ter zake echter

geen probleem. We zijn fier dat we een van de

eerste belangrijke mijlpalen in dit grootschalige

prestigeproject tot een goed einde hebben kunnen

brengen. De urban villa’s stralen finesse uit,

net als de andere gebouwen op de site.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Tensor Capital Management (Brussel)

Architect

SumProject (Brussel)

Aannemer appartementsblokken

Vanhout (Geel)

Aannemer urban villa’s

Execon (Lummen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 33


Phenix total interior bvba | Metropoolstraat 1 - 2900 Schoten | t +32 3 311 86 43 | f +32 3 311 86 44

btw: be 0.508.801.424 | erkenning klasse 2: d13, d21, d25, d29, f3 | www.phenixinterior.eu


Sterea Sterrebeek

Kwalitatieve interieurafwerking

voor high-end appartementen

Wonen rond een golfcourt is niet voor

iedereen weggelegd, zeker niet als het om

luxueuze appartementen en urban villa’s

gaat, zoals in het prestigieuze Stereaproject.

Het spreekt dan ook voor zich dat

de kopers zeer hoge eisen hebben qua interieurafwerking.

Een kolfje naar de hand van

Phenix Total Interior, dat al zijn expertise in

de strijd gooit om de toekomstige bewoners

op hun wenken te bedienen.

Tekst Tim Janssens | Beeld Dirk De Cubber

Grote opdrachten voor een veeleisend cliënteel

schrikken Phenix Total Interior allerminst af, en

dus neemt het familiebedrijf uit Schoten met

plezier alle schilder- en lakwerken in de appartementen

en de gemeenschappelijke delen van de

residentiële Sterea-gebouwen op zich. “Fase 1 is

afgerond, fase 2 is bijna klaar en momenteel zijn

we in onderhandeling voor fase 3. We zijn intussen

al anderhalf jaar non-stop aan de slag op de

Sterea-site en hebben in die tijdspanne een zestigtal

appartementen afgewerkt”, zegt Timothy

Tjoens, die verantwoordelijk is voor de schilder- en

decoratieafdeling van Phenix Total Interior.

Totaalplaatje moet kloppen

Elke bewoner krijgt de kans om zijn of haar appartement

volledig naar eigen wens in te richten.

Dit maakt dat Phenix Total Interior telkens

opnieuw van nul moet beginnen en dat het in

principe geen twee appartementen op dezelfde

manier kan afwerken. “We moeten er inderdaad

ons hoofd bijhouden”, benadrukt Timothy Tjoens.

“Sommige bewoners hebben een voorliefde voor

strakke witte muren, maar even vaak moeten we

verschillende accentkleuren aanbrengen, die bovendien

optimaal op elkaar moeten worden afgestemd

– al dan niet op basis van het ontwerp

van een interieurarchitect. We hebben bepaalde

bewoners ook zelf kleuradvies gegeven, zodat het

totaalplaatje klopt. Plinten, deurkaders, gordijnkasten

…: al deze zaken zijn meegenomen in de

interieurafwerking. Op de gashaarden hebben we

zelfs een speciaal glasvliesbehang aangebracht,

zodat we de metalen omkasting eveneens konden

beschilderen. Dit zorgt ervoor dat de gashaarden

naadloos opgaan in het geheel.”

De kopers van de Sterea-woningen hebben zeer hoge eisen qua interieurafwerking.

Flexibel inspelen op

lastminutewijzigingen

Een extra uitdaging voor Phenix Total Interior is

dat er soms in extremis nog bouwkundige wijzigingen

worden doorgevoerd. “Het verplaatsen

van stopcontacten, de verlaging van plafonds, het

toevoegen of opbreken van een muur …: dit alles

kan last minute beslist worden. Het vraagt toch

wel wat flexibiliteit om dat te kunnen bolwerken.

Dankzij de bekwaamheid van onze ervaren fijnschilders

komen de opleveringstermijnen echter

niet in het gedrang! Door de kwalitatieve afwerking

en de flexibiliteit en stiptheid van onze firma

zijn we intussen ook al gekend bij de eigenaars

van de appartementen en komen we geregeld persoonlijk

met hen in contact. Sterea is dan ook een

zeer fijn project om te mogen uitvoeren!” ❚

“Op de gashaarden hebben we een speciaal glasvliesbehang aangebracht, zodat we de metalen omkasting

eveneens konden beschilderen”, zegt Timothy Tjoens.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 35


Bedrijfspresentatie Duco

ARCHITECTURALE ZONWERING CREËERT

BOEIEND TAFEREEL IN PRESTIGIEUS BEDRIJFSGEBOUW

Wat het gloednieuwe bedrijfsgebouw van transportbedrijf Xwift in Nazareth zo in het oog doet springen? De lichte constructie in staalbouw,

maar zeker ook de unieke gevel, die integraal bestaat uit zwarte DucoSun Cubic-lamellen. Het variabele ritme van de lamellen creëert een

boeiend tafereel, dat er vanuit elk standpunt anders uitziet. Bovendien helpt de architecturale zonwering het binnenklimaat op peil te houden

en oververhitting tegen te gaan.

Tekst en beeld Duco

Wie de nieuwe site van Xwift zonder voorkennis oprijdt, kan onmogelijk vermoeden

dat er een transportbedrijf huist. De firma kende de afgelopen jaren

een enorme groei en was dringend aan een nieuwe hoofdzetel toe. Daarom

week Xwift van Kruishoutem uit naar een braakliggend terrein van 3.500 m 2

in Nazareth.

Efficiënt bouwen

Het nieuwe kantoor is een schoolvoorbeeld van efficiënt bouwen. Architect Bill

Cosman wist elke vierkante meter op het perceel optimaal te benutten. “Het

gebouw heeft meer te bieden dan je zou denken”, zegt Cosman. “Naast een

laad- en loszone op het gelijkvloers voorzagen we op de bovenverdieping een

polyvalente ruimte van 1.200 m², die een oplossing moeten bieden voor de

snel veranderende handelsmarkt. Daarbovenop is er aandacht besteed aan het

welzijn van de werknemers, onder meer via de integratie van een fitnessruimte.”

Volledige glasstructuur

Alle materialen moesten een zwarte kleur hebben: het staal, de ramen, de

lamellen, de sandwichpanelen, de poorten … Cosman licht toe: “De gevel

De aluminium lamellen zorgen voor een speelse dynamiek en geven het gebouw een bijzondere uitstraling.

36 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Duco Bedrijfspresentatie

“De structurele lamellen zorgen niet alleen voor een efficiënte afscherming van de zonnestralen, ze garanderen ook een daling van de gemiddelde binnentemperatuur

tot 12%”, vertelt marketingmanager Hendrik Dejonghe.

De lamellen moesten perfect in het vlak zitten. Om dat waar te maken,

plaatste de aannemer ze één per één. Een precisiewerk dat veel tijd in

beslag nam.

“De plaatsing van de verticale

lamellen was een technisch

hoogstandje”

van het gebouw is bovenaan aangekleed met zwarte rechthoekige DucoSun

Cubic-lamellen. Die aluminium lamellen hebben een dubbele functie. Ze fungeren

enerzijds als zonwering en vermijden inkijk. Anderzijds zorgen ze voor

een speelse dynamiek en geven ze het gebouw een bijzondere uitstraling.”

Structurele oplossing

“De structurele lamellen zorgen niet alleen voor een efficiënte afscherming

van de zonnestralen, ze garanderen ook een daling van de gemiddelde

binnentemperatuur tot 12%, wat uiteraard uitstekend van pas komt in de

strijd tegen oververhitting”, vertelt Hendrik Dejonghe, marketingmanager

bij Duco. “De plaatsing van de lamellen was een technisch hoogstandje. De

kenmerkende lamellen zijn ter plaatse gemonteerd in de draagconstructie.

Tussen de lamellen en de muur zijn roosters voorzien. Zo kunnen de grote

ramen gepoetst worden. De lamellen moesten perfect in het vlak zitten. Om

dat waar te maken, plaatste de aannemer ze één per één. Een precisiewerk

dat veel tijd in beslag nam, maar het resultaat mag er zeker zijn”, aldus een

tevreden Dejonghe. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 37


GEBRUIK DEZE CODE VOOR

GRATIS REGISTRATIE OP

WWW.TECHNI-MAT.EU

BAV1120

KORTRIJK XPO

25 & 26 MAART 2020

TECHNIMAT_advertentie197x130.indd 3 30/09/19 16:38

Vliegen nv, specialist in sanitaire

installaties voor al uw projecten,

van ontwerp tot uitvoering.

Aanleveren van AutoCAD

en REVIT tekeningen via

STABICAD toepassingen.

©Interbuild

©Interbuild

www.vliegennv.be s Meeuwerkiezel 37 s 3960 Bree s +32 89 46 18 94


ONTWERPBUREAU

voor semi-publieke en publieke ruimte,

bedrijfsomgeving, projectontwikkeling,

groendaken.

Doordachte groenconcepten voor publieke

ruimtes, woonprojecten en bedrijventerreinen.

Ontwerp van groenzones met focus op een

functioneel-creatieve aanpak in harmonie

met de omgeving.

WWW.VEREECKELIEVEN.BE

Deinsesteenweg 103 - 8700 Tielt

info@vereeckelieven.be

T. +32 51 48 46 50 - M. +32 478 22 83 08


De Pen

40 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


De Pen

Piet Kerckhof

Architect-zaakvoerder Aché Ligno Architecten

HOUT, HET NIEUWE BETON

“Er is goed nieuws en slecht nieuws.” Dit is dikwijls de begingeneriek om ernstige feiten humaan aan

te brengen. Met de klimaatverandering moeten we dit ook doen.

Het goede nieuws is dat we de planeet niet zullen vernietigen. De planeet bestond al 450.000.000 jaar voor de

mens er kwam. Ze zal er zeker nog eens zo lang zijn zodra het leven op aarde verdwenen is. Het slechte nieuws is dat

wij aan een razendsnel tempo al het leven op aarde vernietigen door onze consumptiewoede.

Het is ondertussen duidelijk dat het kantelpunt bereikt is. We moeten onze mindset grondig wijzigen. Dit kan zonder

verlies aan wooncomfort, maar met vertrouwen in innovatie en wetenschap.

De vernieuwende oplossingen zijn er. Hernieuwbare energie wordt stilaan de standaard. Maar wat doen we met de

productie van bouwmaterialen? Zoeken we naar nagroeibare materialen? Een recente Zwitserse studie biedt ons de

oplossing om CO 2

uit de atmosfeer te halen. We moeten één miljard hectare bos aanplanten, en de fotosynthese

doet de rest. Dit levert ons zuurstof, koelte, recreatie en hout op. We hoeven er niet eens reeds bestemde ruimte

voor op te geven. Als we enkel hout gebruiken met een FSC- of PEFC-label (duurzaam bosbeheer), zullen we onze

noodzakelijke bossen bestendigen.

Wist u dat onze Belgische bossen, volgens het agentschap Natuur en Bos, een jaarlijkse groei van 8 m³ hout per

hectare opleveren (100.000 m³ in totaal)? Met deze opbrengst kunnen we gemakkelijk duizend CLT-woningen

bouwen (cross laminated timber), waarmee we beton, staal en metselwerk vervangen. Dit is goed voor een jaarlijkse

vermindering van 200.000 ton CO 2

-uitstoot.

Het is een kleine moeite om van de bouwsector een pionier te maken inzake CO 2

-opslag, zonder meerkost. De overheid

kan deze transitie stimuleren door die 200.000 ton CO 2

te verkopen als emissierechten. Momenteel is 1 ton in

het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) 26 € waard, dus als het goed wordt aangepakt, kan het 5.200.000 euro

per jaar opleveren. Zou de overheid daar oor naar hebben? ❚

De Pen wordt doorgegeven aan prof. dr. ir. arch. Maarten Van Acker (Universiteit Antwerpen).

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 41


Bedrijfspresentatie Peikko

KOSTENEFFICIËNT BOUWEN MET

KOLOMSCHOENVERBINDING

Om de groei te kunnen opvangen, besloot Seaport Brewing volgens

het principe van stille productie te werken. Daarvoor bouwde de

brouwerij in Evergem een gloednieuwe productiefaciliteit waar

voornamelijk tanks voor bierproductie zullen worden opgesteld. Het

gebouw wordt opgetrokken met kolommen van 26 meter: de ideale

lengte om een kolomschoenverbinding toe te passen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Peikko

Dat Valcke Prefab Beton koos voor de oplossing van Peikko uit Arnhem, is de

evidentie zelve. Als uitvinder van deze kostenefficiënte oplossing is dit bedrijf

immers de onklopbare expert in technologisch vernuft en adequate bijstand.

Acht minuten per betonkolom

De nieuwe productiefaciliteit van Seaport Brewing in Evergem is opgevat als

een grote ruimte van 5.100 m², waarin voornamelijk tanks komen te staan.

“Vandaar dat er kolossale kolommen nodig zijn”, vertelt Joris van Hezewijk,

sales- en marketingcoördinator van Peikko. “In dit project spreken we over

uitvoeringen met een lengte van 26 meter, waardoor de toepassing van een

kolomschoenverbinding aangewezen was. Het gaat om een methode die wij

dertig jaar geleden hebben ontwikkeld om snel, eenvoudig en veilig betonkolommen

te verankeren, op eenzelfde manier als staalkolommen gemonteerd

worden. Concreet bestaat het systeem uit kolomschoenen aan de onderkant

van de kolom en ankerbouten in de fundering. De kolom met kolomschoenen

wordt op de ankerbouten gemonteerd. Na het aandraaien van de moeren

ontstaat meteen een momentvaste verbinding. Resultaat? Een betonkolom

kan op acht minuten tijd gemonteerd worden! En dit bovendien zonder dat er

schoren moeten worden toegepast, zodat de aannemer opnieuw veel man- en

kraanuren kan besparen.”

Uiterst interessante oplossing

Dat Valcke Prefab Beton in dit project eens te meer voor de Peikko-kolomschoenverbinding

koos, is vrij logisch. “Gebouwen met kolommen van deze afmetingen

worden bij ons al jaren standaard met deze oplossing uitgevoerd”, aldus projectleider

Bert Loyson. “De reden is vooral dat we geen schoren moeten plaatsen,

want het berekenen, plaatsen en afbreken is bij dergelijke lange kolommen een

dure aangelegenheid. Als we geen kolomschoenverbinding zouden toepassen,

wordt de werf bovendien voor een groot stuk onbegaanbaar door de vele grote

schoren en schoorblokken. Het is dus een erg kostenefficiënte oplossing die een

Het gebouw wordt opgetrokken met kolommen van 26 meter: de ideale lengte om

een kolomschoenverbinding toe te passen.

“Een kolomschoenverbinding is een erg kostenefficiënte

oplossing die een snelle montage toelaat én de werf bovendien

ook veiliger maakt”

42 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Peikko Bedrijfspresentatie

De oplossing bestaat uit kolomschoenen aan de onderkant van de kolom en ankerbouten in de fundering.

snelle montage toelaat én de werf bovendien ook veiliger maakt. De toepassing

van kolomschoenverbindingen zijn in dergelijke projecten dus de logica

zelve. De jarenlange ervaring van Peikko wordt telkens weer vertaald naar een

engineering en service die volledig op de leest van het project en de gebruiker

geschoeid is. Hierdoor kunnen hun klanten steeds opnieuw naar alle tevredenheid

en binnen de vooropgestelde deadline opleveren.” ❚

HPKM® KOLOMSCHOENEN EN

SUMO® WANDSCHOENEN

Montage- en verankeringssytemen

voor prefab betonelementen

www.peikko.nl

t e l e f o o n + 3 1 (0) 2 6 3 8 4 3 8 6 6

Verankeringssysteem voor

betonkolommen

• KOMO en ETA gecertificeerd

• Snelle, veilige en efficiënte montage

• Schoorloos monteren

• Geen afwerking van gaingaten en

schroefhulzen

Verankeringssyteem voor

betonwanden

• Na koppelen direct een trekvaste verbinding

• Gains en stekeinden zijn niet meer nodig

• En hoeven dus niet meer aangegoten en

afgewerkt te worden

• U bespaart tijd en mankracht in een krappe

arbeidsmarkt

Bij uitstek geschikt voor circulair bouwen met beton

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 43


Voorbeschouwing InterSolution

De vakbeurs is bestemd voor iedereen die professioneel in aanraking komt met

de solarbusiness.

Toonaangevende leveranciers uit heel Europa etaleren op InterSolution

traditiegetrouw hun laatste nieuwigheden.

INTERNATIONALE VAKBEURS TOONT

VEELBELOVENDE TOEKOMST VAN SOLARMARKT

Er wacht de zonne-energiemarkt een mooie toekomst. Zonnewarmte verwerft immers een steeds grotere plek in de energietransitie.

InterSolution, dé netwerk- en vakbeurs voor zonne-energie in de Benelux, die op woensdag 15 en donderdag 16 januari 2020 plaatsvindt

in Flanders Expo in Gent, biedt de solarprofessional een totaaloverzicht van de laatste nieuwe innovaties die op de markt te vinden zijn.

“Zo hopen we ons steentje bij te dragen aan de verdere grootschalige uitrol van zonne-energie”, aldus Delphine Martens, die het event

intussen al voor de negende keer organiseert.

Tekst InterSolution |

Beeld Jo De Rammelaere

“Zoals steeds hanteren we een strenge selectie voor het

bezoekersprofiel om kwalitatieve contacten te garanderen”

De solarwereld evolueert razendsnel, zowel qua schaalgrootte als qua technologie.

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit de nieuwbouwmarkt.

Bovendien rukken ook de grondgebonden zonneparken meer en meer op.

Delphine Martens: “De sector is aan een stevige heropleving bezig, maar we

hebben nog een lange weg te gaan om de Europese vastgelegde energiedoelstellingen

te halen. Met een bezoek aan InterSolution is de professional weer

helemaal mee met de allernieuwste producten en ontwikkelingen.” Toegang

is gratis mits online registratie met code PS99217415.

Exclusief voor solarprofessionals

InterSolution biedt ruime mogelijkheden voor marktspelers die contact

willen leggen met collega’s, klanten en leveranciers. In 2019 groeide het

bezoekersaantal met 6% en kwam liefst 18% van de bezoekers uit Nederland.

De vakbeurs is bestemd voor iedereen die professioneel in aanraking

komt met de solarbusiness, zoals elektriciens, fabrikanten, aannemers, installateurs,

studiebureaus, dakwerkers, loodgieters, architecten, verdelers,

verwarmingstechnici, openbare besturen en andere solarprofessionals die

actief zijn in consultancy, hernieuwbare energie of zwembaden. Delphine

Martens: “Zoals steeds hanteren we ook dit jaar een strenge selectie voor

het bezoekersprofiel om kwalitatieve contacten te garanderen. Kwaliteit

primeert boven kwantiteit.”

Voorstelling nieuw aanbod 2020

Reeds in juli 2019, meer dan een halfjaar voor de start van de beurs, was ruim

75% van de beschikbare standruimte ingevuld. Toonaangevende leveranciers

uit heel Europa (onder andere uit België, Nederland, Luxemburg, Duitsland,

Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Israël ...) etaleren op InterSolution traditiegetrouw

hun laatste nieuwigheden. batterijen, bedrading, fixatiesystemen, meeten

regeltechnieken, monitoringsystemen, montagesystemen, omvormers,

productie-uitrusting, PV-modules, regulatoren, software, trackers, warmtepompen,

zonneboilers, zonnecellen, zonnecollectoren, zonnepanelen…: het

komt allemaal aan bod. Voor veel standhouders is de tweedaagse vakbeurs –

met laatavondopenstelling op woensdag – de voornaamste toegangspoort

tot de Belgische solarmarkt. “En omdat InterSolution in januari plaatsvindt,

aan het begin van het nieuwe jaar, vormt de vakbeurs de ideale gelegenheid

om het aanbod van 2020 voor te stellen”, aldus Delphine Martens.

Gratis masterclasses

Ook dit jaar worden er in de conferentieruimte van de beurshal een reeks

gratis masterclasses aangeboden door deelnemende exposanten. Deze infosessies

zijn praktijkgericht en geven duiding bij de laatste ontwikkelingen en

innovaties in de markt. Het programma van de Masterclasses vind je vanaf

december op www.intersolution.be. ❚

44 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Polyclose Voorbeschouwing

INNOVATIE EN NIEUWE SYSTEMEN

staan centraal op Polyclose 2020

Nieuwe en innovatieve systemen, nieuwe trends, nieuwe Europese exposanten …: kortom ‘nieuw’ en ‘innovatief’ zijn dé sleutelwoorden voor

Polyclose 2020. De Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek vindt op 15, 16 en 17 januari 2020 plaats in

Flanders Expo in Gent. Professionals uit de sector krijgen gratis toegang, mits online voorregistratie.

Tekst Polyclose |

Beeld Jo De Rammelaere

Professionals die op de hoogte willen blijven van de nieuwste producten en trends

mogen niet ontbreken op negentiende editie van Polyclose.

Drie dagen lang demonstreren meer dan 250 Europese exposanten hun

nieuwigheden aan circa 14.000 bezoekers, waarvan 25% Nederlanders.

De markt van ramen, deuren, zonweringen, gevelsystemen

en toegangstechnieken is in volle evolutie.

(Ge)bouwoptimalisatie is meer dan ooit de nieuwe

trend door steeds strengere energie- en veiligheidsnormen

en digitalisering van het bouwproces.

Bovendien zal op Polyclose blijken dat er steeds

meer belang wordt gehecht aan de afwerkingsgraad

en een quasi onzichtbare integratie van elementen.

Het design van ramen en deuren, de grootte en de

functionaliteit – gecombineerd met zonwerende

systemien – hebben steeds meer invloed op moderne

architectuur. Traditionele massieve gevels worden

vervangen door glasgevels en het traditionele zadeldak

door een plat dak, dat meer dan ooit fungeert

als verlengde van de gevelarchitectuur. Wat uiteraard

ook meer mogelijkheden biedt om de plaatsing en

de rentabiliteit van energiesystemen te optimaliseren.

Toonaangevende exposanten

Drie dagen lang demonstreren meer dan 250

Europese exposanten hun nieuwigheden aan circa

14.000 bezoekers, waarvan 25% Nederlanders.

Professionals die op de hoogte willen blijven van de

nieuwste producten en trends mogen dan ook niet

ontbreken op negentiende editie van Polyclose. De

vakbeurs biedt een overzicht van alle bewegende

elementen, inclusief poorten en hekken. De standhouders

zijn voornamelijk actief in aluprofielen,

“Reeds in juli 2019, meer dan een halfjaar

voor de start van de beurs, was 95% van

de beschikbare standruimte ingevuld”

alusystemen, automatisatie, biometrische systemen,

bouwbeslag, coating, deursystemen, dichtingen,

gereedschappen, gevels, glas en toebehoren, kunststofprofielen,

kunststofsystemen, machines, poorten,

rolluiken, sloten, software, staalsystemen, toegangscontrole,

ventilatiesystemen, vliegenramen en zonwering.

Beursorganisator Guy Martens: “Reeds in

juli 2019, meer dan een halfjaar voor de start van

de beurs, was 95% van de beschikbare standruimte

ingevuld. Dit jaar verwelkomen we opnieuw heel

POLYCLOSE IN HET KORT

wat Duitse, Italiaanse en Nederlandse bedrijven!

Polyclose is de niet te missen netwerk- en vakbeurs

voor de professional in aluminium- en kunststofbewerking,

architectuur en studiebureaus, automatisatie

en toegangscontrole, bouw, beveiliging,

glas, ramen en deuren, schrijnwerk, ventilatie,

zonwering en rolluiken.”

De volledige exposantenlijst is terug te vinden

op www.polyclose.be. ❚

• Woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2020

• Flanders Expo Gent (België)

• Telkens van 9.30 uur tot 18.30 uur, met nocturne tot 20 uur op donderdag

• Gratis voor professionals: registreer vooraf op www.polyclose.be met PP94465037

• Geïnteresseerde standhouders kunnen zich aanmelden via info@polyclose.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 45


EPB-aanvaarde bouwknopen bij uitkragende balkons

Ontdek de nieuwe Schöck Isokorb® CXT

Balkons spelen een essentiële rol in de compositie van een gebouw.

Als ontwerper wilt u daarom alle vrijheid hebben in het concept

van uw balkon, zonder zorgen over de balkonverbinding en EPBeisen.

De nieuwe Schöck Isokorb® CXT is uitgevoerd met staven uit

glasvezelcomposiet en daarom tot 30 % energiezuiniger. Profiteer van

optimale thermische isolatie en ontwerp nu EPB-aanvaarde bouwknopen.

Lees meer over de Schöck Isokorb® CXT op onze website

www.schock-belgie.be/isokorb-cxt

Schöck België bvba | Kerkstraat 108 | 9050 Gentbrugge | Tel. +32 9 261 00 70 | www.schock-belgie.be


9 de editie

19 de EDITIE

EUROPESE VAKBEURS VOOR

RAAM-, DEUR-, ZONWERING-,

GEVEL- EN TOEGANGSTECHNIEK

Internationale vakbeurs voor

zonne-energie in de Benelux

15-16-17

JAN 2020

Registreer nu online voor

GRATIS toegang

CODE:

PS98980116

Woensdag !

Donderdag

Vrijdag

Registreer

met deze code:

PP99711127

op www.polyclose.be

voor GRATIS

toegang!

15 januari

16 januari

17 januari

9u30 tot 18u30

9u30 tot 20u

9u30 tot 18u30

www.intersolution.be


Bedrijfspresentatie Duco

Nieuwe wind binnen

zonwerings- en ventilatiegamma

Innoveren is vooruitgaan, stilstaan is achteruitgaan. Naar aanleiding van een nieuwe editie van Polyclose in januari 2020 introduceert

ventilatie- en zonweringsspecialist Duco een hele resem nieuwigheden. Van het nieuwste elektronisch gestuurde ventilatierooster over

CO2-gestuurde ventilatie én doekzonwering in één tot structurele zonwering met ledverlichting: op Duco’s stand in hal 1 zullen alle pasklare

antwoorden terug te vinden zijn om het binnenklimaat te optimaliseren en oververhitting tegen te gaan.

Tekst Duco | Beeld Duco

“Wie een architecturale oplossing zoekt, is op onze stand aan het juiste adres”,

getuigt marketingmanager Hendrik Dejonghe. “Zo zal de DucoSun Cubic Design-buitenzonwering

met ledverlichting ongetwijfeld de eyecatcher zijn.” In het

aluminium profiel met uniek gevormde lamellen zijn ledstrips geïntegreerd, die

voor een ware designlook zorgen. Bovendien zal het publiek het DucoSlidegamma

kunnen bewonderen. Zo is er het DucoSlide XXL-zonweringsysteem met

robuust LuxFrame-kaderprofiel van 45 x 130 mm, dat hoogtes tot 6 meter aankan.

Daarnaast is de DucoSlide Wood Vertical-zonwering met verticale lamellen

nieuw binnen het aanbod. De houten lamellen zorgen ervoor dat het aluminium

kader niet zichtbaar is en bezorgen de gevel een strak design.

Buitenzonwering in al haar facetten

“Ook wat buitenzonwering betreft, heeft Duco heel wat in petto. Zo beantwoordt

Duco’s doekzonwering niet alleen aan de thermische, maar ook aan

alle esthetische verwachtingen”, zegt Dejonghe. Voor gevels met grote glaspartijen

in het straatbeeld biedt de DucoScreen Front 150 in stormvaste FIX-

Voor gevels met grote glaspartijen in het straatbeeld biedt de DucoScreen Front 150 in stormvaste FIX-uitvoering soelaas.

48 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Duco Bedrijfspresentatie

De DucoSun Cubic Design-buitenzonwering met ledverlichting zal ongetwijfeld de

eyecatcher zijn op Polyclose.

“Wie een architecturale

oplossing zoekt, is op onze

stand aan het juiste adres”

De DucoSlide Wood Vertical-zonwering met verticale lamellen is nieuw

binnen het aanbod.

uitvoering met een hoogte- en breedtemaat van 6 meter soelaas. “Zeker als

je weet dat een degelijk zonweringssysteem goed is voor een daling van de

gemiddelde binnentemperatuur tot 12 %.”

De DucoScreen Front 150, met of zonder uitvalarm (CAP), kan door de smalle

zijgeleiders volledig onzichtbaar weggewerkt worden. Wie een 2-in-1-oplossing

verkiest – lees: zonwering in combinatie met natuurlijke ventilatie – kan

opteren voor de manueel bedienbare DucoTwin 120 en de elektronisch aanstuurbare

TronicTwin. Deze ventilatieroosters met screen behoren al even tot

het aanbod, maar ondergingen een esthetische update en zijn bovendien

akoestisch geoptimaliseerd.

Intensief ventileren tegen oververhitting

“Het volautomatisch gestuurde TronicVent-toevoerrooster is gloednieuw. In

combinatie met de DucoBox Silent Connect-ventilatieboxen of DucoBox Focus

is een update van het DucoTronic System geboren, wat met een reductiefactor

tot 0,35 kan tellen als een E-peilverlagende ventilatieoplossing binnen

systeem C.”

Ook het volautomatisch gestuurde TronicVent-toevoerrooster is gloednieuw.

Dejonghe: “We kunnen er niet onderuit. Door de actuele bouwprocessen

met doorgedreven isolatie in woning- en utiliteitsbouw is oververhitting een

steeds groter probleem. Hierdoor is het niet langer de vraag hoe je een woning

moet verwarmen, maar wel hoe je oververhitting voorkomt en je woning

dus koel houdt.” Naast Duco’s natuurlijke toevoer, ventilatie, textielzonwering

en architecturale zonwering biedt ook intensieve ventilatie een klaar en duidelijk

antwoord. De DucoGrille NightVent zorgt meer bepaald voor intensieve

en energiezuinige (nacht)ventilatie. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 49


Antwerpen Palazzo Verde

Groen, stijlvol en luxueus

wonen langs de Schelde

Palazzo Verde werpt zich met zijn ultragroene karakter op als een architecturaal buitenbeentje.

In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is Palazzo Verde een buitenbeentje. Met dit project komt Stefano Boeri aan zet in de Scheldestad. De Italiaan

verwierf naam en faam door zijn gebouwen uit te rusten met levend dak- en gevelgroen. Palazzo Verde is zijn eerste ontwerp in België, met

typische kenmerken zoals de trapsgewijze gevels, de geschrankte terrassen en de begroeiing die uitwaaiert over de gevels.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Triple Living

Bomen en planten zorgen in stedelijke omgevingen voor een CO 2

-absorptie

tot 40%, een betere luchtkwaliteit, een lager energieverbruik en een groter

geluksgevoel. Via projecten als Palazzo Verde maakt Stefano Boeri stadsbossen

actueel. "Het wordt dan ook een van de groenste gebouwen van

Vlaanderen – misschien wel het groenste tot nog toe. Met hun 86 bomen,

duizend struiken en 1.200 andere planten zullen de daktuinen samen al

een klein bos vormen. Daarnaast komt er een riante binnentuin van 360

vierkante meter. De intensieve beplanting brengt een eigen microklimaat

tot stand. Daardoor blijft het gebouw koel in de zomer en warm in de

winter", zegt Kristof Schellekens van projectontwikkelaar Triple Living. "Het

was vanaf het prille begin onze bedoeling om hier een ultragroen gebouw

neer te zetten, ontworpen door een architect die op dit vlak wereldwijd

toonaangevend is."

Variatie troef

Palazzo Verde biedt een grote variatie aan appartementen, die volledig op

maat kunnen worden ingedeeld en afgewerkt. Daarvoor werkt Triple Living

samen met vertrouwde partners, waaronder RG Tegel.

RG Tegel is al lang een gekende naam in de projectwereld. Dat heeft veel

te maken met het ontzorgingsconcept dat het hanteert. "Kopers komen in

onze toonzalen vloeren, wanden en andere afwerkingsmaterialen kiezen. Dit

gebeurt initieel op basis van een lastenboek, maar kan uitmonden in maatwerk.

Dat maakt onze organisatie net zo interessant voor een projectontwikkelaars”,

aldus Caroline Vergauwen en Jonathan Daniels van RG Tegel.

STEFANO BOERI

Stefano Boeri dankt zijn wereldwijde reputatie vooral aan het

Bosco Verticale, twee groene woontorens met een hoogte van

respectievelijk 111 en 76 meter die in 2014 werden opgetrokken

in Milaan. Met negenhonderd bomen en vijftienduizend struiken

vormen ze een soort verticaal stadsbos. Boeri werkte ook mee aan

een stadswoud in de Chinese provincie Guangxi, met veertigduizend

bomen en een miljoen andere planten, waar 30.000 mensen

zullen wonen.

50 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Palazzo Verde Antwerpen

Totale ontzorging

RG Tegel verzorgt eveneens de coördinatie met de aannemingsbedrijven die

de vloeren en wanden afwerken. "Dit omvat veel meer dan materialen bestellen

en leveren. Dankzij onze doelgericht gestructureerde organisatie en onze

jarenlange knowhow kunnen we inzetten op projecten met een hoge afwerkingsgraad

en architecturale meerwaarde.”

Voor de verkoop van een project begint, gaat RG Tegel samen met de architect

en de projectontwikkelaar op zoek naar producten die qua look, feel én

budget passen in het lastenboek. "Zo proberen we nauw aan te sluiten bij de

sfeer die de architect wil creëren, zonder het evenwicht met het lastenboek uit

het oog te verliezen", aldus Jonathan Daniels. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Vloer- en wandmaterialen

Triple Living (Antwerpen)

Stefano Boeri Architetti (Milaan, Italië)

Van Laere (Zwijndrecht)

RG Tegel (Massenhoven)

VEEL BELANGSTELLING

"Het was vanaf het prille begin onze bedoeling om hier een ultragroen

gebouw neer te zetten, ontworpen door een architect die op dit vlak wereldwijd

toonaangevend is”, zegt Kristof Schellekens.

De meeste van de 67 appartementen van Palazzo Verde beschikken

over een wintertuin, die met een schuifraam kan worden afgesloten

en zo in de tussenseizoenen een extra leefruimte vormt.

Driekwart van de appartementen was al verkocht nog voor de

eerste steen was gelegd. Naar verwachting zullen de eerste bewoners

er midden 2021 hun intrek kunnen nemen.

“Palazzo Verde wordt een van de

groenste gebouwen van Vlaanderen”

Met hun 86 bomen, duizend struiken en 1.200 andere planten zullen de drie daktuinen samen een klein bos vormen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 51


Ontdek de premuren

UW PROJECTEN GAAN FASTFORWARD

Betonnen premuren (dubbele wanden) worden steeds populairder. Aannemers kiezen bewust voor premuren

omwille van de efficiëntie, de tijdswinst en een verhoogde veiligheid op hun werven. Studiebureaus en architecten

geven de voorkeur aan premuren omwille van hun creatieve mogelijkheden, gladde afwerking en conformiteit aan

de hoogste kwaliteitsnormen.

Meer weten over de toepassingen van premuren? Kijk op premuren.febredal.be


Bedrijfspresentatie Lieven Vereecke

Kwalitatieve omgevingsaanleg als

meerwaarde voor bedrijfsomgeving

Met hun bloei in de zomer en bladkleur die verandert naargelang het seizoen geven de Robinia-bomen het strakke karakter van dit gebouw een extra touch.

Werknemers presteren het best in een comfortabele en aangename omgeving. Deze reikt echter verder dan de kantoren en vergaderzalen.

Ook een smaakvolle omgevingsaanleg wordt ongelofelijk gewaardeerd. Dat merkt ook Vuylsteke Eiffage na de reorganisatie van haar site

in Meulebeke. Dankzij het doordachte ontwerp van tuinarchitect Lieven Vereecke kunnen de medewerkers zowel binnen als buiten genieten

van het nodige groen.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Lieven Vereecke

Sinds Vuylsteke deel uitmaakt van Eiffage waait er

een wind van vernieuwing doorheen de groep. Zo

onderging de uitvalsbasis in Meulebeke de laatste

jaren een ware metamorfose. Er werd een gloednieuw

kantorencomplex opgetrokken aan de straatkant,

terwijl de productie en opslag naar de achterkant

van de site verhuisden. “Vanuit zijn ervaring als

bouwpromotor en projectontwikkelaar beseft dit bedrijf

als geen ander hoe belangrijk een doordachte

omgevingsaanleg is”, vertelt Lieven Vereecke. “Om

een echt mooi resultaat te bekomen, nam Vuylsteke

vanaf het prille begin een landschapsarchitect onder

de arm. Bij de opmaak van het concept is veel

aandacht besteed aan de duurzaamheid en beeldkwaliteit

van de omgeving, zowel op het vlak van

materiaalgebruik als plantenkeuze.”

Speelse, maar standingvolle dreef

Het project ontplooide zich in twee grote fases.

Eerst werd er een nieuwe bedrijfsweg aangelegd

op het terrein. Deze zorgt voor een efficiënte circulatie

tussen de gebouwen van Vuylsteke én leidt

naar de achterliggende tennisclub. “Gezien deze

duale functie opteerden we voor het beeld van

een informele dreef”, legt Lieven Vereecke uit. “De

asfaltweg is omringd door een grastapijt, waarop

aritmisch gepositioneerde Robinia-bomen werden

aangeplant. De ideale manier om zo ook enkele

bestaande bomen te behouden en een stijlvolle,

sober ingeklede bedrijfsweg te creëren die toch

een zekere speelsheid uitstraalt en gemakkelijk te

onderhouden is.”

Concept krijgt vervolg

Deze filosofie werd doorgetrokken bij de bouw

van het nieuwe kantorencomplex (fase 2). “Met

hun bloei in de zomer en bladkleur die verandert

naargelang het seizoen geven de Robinia-bomen

het strakke, sobere en transparante karakter van

dit gebouw een extra touch”, vervolgt Lieven Vereecke.

“Voorts werkten we met grasglooiingen die

het kantorencomplex nog meer uitstraling geven.”

54 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lieven Vereecke Bedrijfspresentatie

“Bij de opmaak van het

landschapsconcept is veel aandacht

besteed aan de duurzaamheid en

beeldkwaliteit van de omgeving”

De parking is dankzij de omringende beukhaagmassieven volledig ingebed in het groene kader.

Op de vrije ruimte naast de parking is een tuin voor het personeel aangelegd.

Groen comfort voor

personeel

Interessant aan het groenontwerp

is de ‘parkeerhaven’, zoals

Lieven Vereecke deze durft te

noemen. Een bijzonder adequate

benaming, aangezien de

parking dankzij de omringende

beukhaagmassieven volledig is

ingebed in het groene kader. “Zo

onttrekken we de wagens aan

het zicht”, legt hij uit. “Op de

aanpalende vrije ruimte is een

tuin voor het personeel aangelegd.

Het is een vrij eenvoudig

concept met stapstenen en enkele

picknickbanken. Niettemin

draagt dit plaatsje enorm bij tot

het comfort van het Vuylsteketeam.

Bij goed weer is het immers

de perfecte locatie om een

pauze te nemen, te lunchen of

zelfs meetings te beleggen!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 55


Ichtegem Sporthal

GESLAAGDE METAMORFOSE

VOOR OUDE SPORTHAL

De oude sporthal van Ichtegem, die dateert uit de jaren 70, had al langere tijd te kampen met plaatsgebrek.

Een uitbreiding drong zich op, en er werd tevens beslist om het gebouw een volledig nieuw uitzicht

te geven. De architect en de aannemer slaagden erin om met een beperkt budget een opmerkelijke

metamorfose tot stand te brengen.

Tekst Philip Doutreligne | Beeld Claeys / Haelvoet Architecten

Hoekaanzicht met het overdekte terras van de cafetaria.

Aan de basis van het architecturale concept ligt een

soort ‘omheining’ van het gebouw. Op die manier

werd er extra ruimte gecreëerd tussen het bestaande

complex en de nieuwe, vooruitgeschoven gevel.

Dit moet een mogelijke wildgroei aan aanbouwsels

vermijden en een uniform buitenaanzicht creëren.

De ‘omheining’ is gerealiseerd met witgelakte stalen

profielen. Tussen de profielen bevinden zich geïsoleerde

stalen microribsandwichpanelen, afgewisseld

met grote raampartijen. De ‘omheining’ doet als het

ware een lichtrijke gaanderij ontstaan, waarin een

aantal nieuwe functies zijn ondergebracht.

“Het oude gebouw is afgebakend en

‘omheind’ met een nieuwe gaanderij”

Balkvolume met uitkraging

Aan de kopse zijde van het gebouw, boven de inkom

en de cafetaria, is een balkvolume geplaatst

dat een polyvalente ruimte van 250 m² met eigen

sanitair herbergt. Dit extra volume zal onder meer

gebruikt worden door de speelpleinwerking. Een

uitkraging van het balkvolume doet dienst als

overdekt terras.

56 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Sporthal Ichtegem

De nieuwe 'omheining' rond het bestaande gebouw.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

SCHRIJNWERKERIJ BORRA – BINNENSCHRIJNWERK

Schrijnwerkerij Borra uit Houthulst werd in 1984 opgericht door Geert Borra. Zijn twee

zonen, Wouter en Dieter, staan samen met hem aan het roer van het bedrijf. Met een team

van ruim vijftig medewerkers en een geavanceerd machinepark verzorgen ze binnen- en

buitenschrijnwerk, hoofdzakelijk voor grotere projecten. Tot hun klanten behoren onder meer

sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, bouwpromotoren, overheden

en OCMW’s, collega-schrijnwerkers en interieurinrichters. Hoewel ze hoofdzakelijk professionele

klanten bedienen, kunnen ook particulieren bij hen terecht voor houten trappen.

De plaatsing van het binnenschrijnwerk van de sporthal in Ichtegem werd hen toevertrouwd

door Van de Walle Industrial Building Contractor. Dieter Borra: “Voor dit project mochten we

onder andere de productie en de plaatsing van alle blokkaders, blokramen en binnendeuren

op ons nemen. De houtsoort die we voor de massieve deuren gebruikten was rubberwood,

afkomstig van de rubberboom. Andere deuren zijn uitgevoerd met HPL-bekleding. Met het

oog op een optimale bescherming werd dit nog eens extra kleurloos vernist in onze eigen

spuitcabines. Bovendien zijn enkele deurgehelen gerealiseerd in een brandwerende uitvoering.

Voorts stonden we ook in voor het aanbrengen van de Gyproc-plafonds en het plaatsen

van voorzetwanden in de sporthal zelf. Voor deze laatste maakten we gebruik van multiplex

grenen, wat de sporthal een mooie en warme uitstraling geeft.”

Binnen in het oude gebouw is de bestaande kolommenstructuur

zo veel mogelijk zichtbaar gemaakt en

opengewerkt, zodat bestaande en nieuwe ruimtes

mooi versmelten tot één geheel. Het oude gebouw is

tevens uitgerust met een nieuw dak, wat een bijzonder

gunstige invloed heeft op de energiezuinigheid

van het complex.

Strak en uniform in uitzicht

Dankzij het ritme van de stalen kolommen en de afwisseling

tussen gevelpanelen en raampartijen van

dezelfde grootte is er sprake van een rustgevende

uitstraling. Voorts is alles afgewerkt in het wit, wat

resulteert in een strak en uniform uitzicht. De sporthal

heeft dan ook de look van een nieuwbouw. Het enige

bestaande element dat aan de buitenzijde zichtbaar

gebleven is, is het stuk van de oude muur in rode

baksteen dat boven de nieuwe gaanderij uitstijgt.

Ook het terras en de buitenruimtes zijn onder handen

genomen en voorzien van een bevloering in gepolierd

beton. “Met de strakke en afgelijnde omkadering van

het oude gebouw wilden we er vooral voor zorgen dat

een verdere ontwikkeling van de vrije buitenruimte

zeker niet gehypothekeerd wordt”, licht architect

Carl Claeys (Claeys / Haelvoet Architecten) toe.

Dries Van Hamme, projectcoördinator bij aannemer

Van de Walle Industrial Building Contractor:

“Wij stonden in voor de ruwbouw, het

buitenschrijnwerk en de volledige binnenafwerking.

Voor het binnenschrijnwerk deden we een

beroep op de industriële schrijnwerkerij Borra

uit Houthulst.

De strakke vormgeving aan de buitenzijde is

volledig doorgetrokken naar binnen. Zo zijn er

in dezelfde stijl in alle ruimtes houten wandbekledingen

geplaatst, net als binnendeuren,

voorzetwanden en Gyproc-plafonds.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 57


RAMEN

DEUREN

TRAPPEN

Nijverheidstraat 24 I 8650 Houthulst

T. 051 70 33 70

info@borra.be

www.borra.be

NIEUWBOUW • RENOVATIE

ONDERHOUD • INTERVENTIES

Eugène Bekaertlaan 55 – B-8790 Waregem

T +32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be

www.mutec.be


Sporthal Ichtegem

Houten wandbekleding en geluiddempende muurpanelen verzekeren het

akoestisch comfort in de sporthal.

De vernieuwde sporthal van Ichtegem in vol ornaat.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

COOPMAN ORONA – MACHINEKAMERLOZE LIFT

Coopman Orona uit Waregem richt zich op het ontwerpen, vervaardigen, installeren, onderhouden

en moderniseren van mobiliteitsoplossingen zoals liften, roltrappen en rolpaden.

Ruimte en openheid

Het gebrek aan ruimte, waar het initieel om te

doen was, is alvast met succes verholpen. De

nieuwe gaanderij, waar zich de oorspronkelijke

kleedkamers bevonden, wordt nu ingevuld met

nieuwe functies. Ook de inkom is vernieuwd en

voorzien van een metalen buitentrap die toegang

biedt tot het bovenliggende balkvolume,

dat nog eens in 250 m² extra ruimte voorziet.

Ook het nieuwe buitenterras, aanpalend aan

de cafetaria, vindt beschutting tegen regen en

blakende zon onder de balk. Met dit project mikt

het gemeentebestuur van Ichtegem resoluut

op de toekomst en op duurzaamheid, met de

komende generaties sporters en recreanten in

het achterhoofd. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Gemeente Ichtegem

Architect

Claeys / Haelvoet Architecten (Kortrijk)

Hoofdaannemer(s)

Van de Walle Industrial Building

Contractor (Aalter)

De internationale Orona-groep telt meer dan dertig vestigingen in heel Europa en Zuid-

Amerika en staat wereldwijd bekend om zijn duurzame en innovatieve producten. Via een

aanbestedingsprocedure van de gemeente Ichtegem kreeg Coopman Orona de opdracht

om de nieuwe sporthal uit te rusten met een lift. Het gaat om een model met ‘gearless

technologie’ en zonder machinekamer. Dit laatste maakt dat er geen bovenbouw of extra

verdieping nodig is, waardoor er flink bespaard wordt op ruimte en budget. Zoals wettelijk

opgelegd bij openbare gebouwen moest de lift rolstoeltoegankelijk zijn. Concreet vertaalt dit

zich in een binnenmaat van 110 * 140 cm en een deurbreedte van 90 cm. Mogelijke warmteverliezen

via de liftschacht worden vermeden door het automatische kleppenrooster van de

verluchting. Dit rooster gaat enkel open wanneer de lift effectief in gebruik is. De plaatsing

nam ongeveer tien werkdagen in beslag, onderbrekingen door andere werkzaamheden op

de werf niet meegerekend.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

MUTEC – DAKWERKEN

Mutec bvba uit Waregem is een industrieel afdichtingsbedrijf voor platte daken. Het neemt

zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten aan en plaatst, naast klassieke roofing, eveneens

kunststoffolies zoals pvc, TPO en ook EPDM. Het bedrijf werd aangeschreven om de dakwerken

van de sporthal in Ichtegem uit te voeren in opdracht van Van de Walle Industrial Building

Contractor. Gilles Adams, bedrijfsleider bij Mutec: “Het oude dak werd verwijderd door een

derde partij, waarna wij een nieuwe dakvloer in steeldeck hebben geplaatst. Het nieuwe dak

is opgebouwd met een PE-dampscherm, met daarboven 12 cm dikke PIR-isolatieplaten van

Unilin. Qua dichtingsfolie werd er gekozen voor de TPO van Firestone, met een dikte van 1,8

mm. Op het nieuwe dakgedeelte is de dakopbouw mechanisch bevestigd in de steeldeck. Op

het bestaande dakgedeelte boven de kleedkamers is het nieuwe dakpakket volledig verlijmd.

De geperforeerde steeldeck is voorzien van een cannelurevulling, die de akoestiek binnen in

het gebouw aanzienlijk verbetert. We hebben in dit project ook bijzondere aandacht besteed

aan de realisatie van waterdichte aansluitingen tussen het oude en het nieuwe gebouw.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 59


Bedrijfspresentatie BIS

NIEUWE VESTIGING ILLUSTREERT VOORUITSTREVENDHEID

VAN MULTIMEDIA-INTEGRATOR

Wonderful AudioVisual Experience... Sinds de oprichting in 1993 is BIS gegroeid. Op het vlak van klantgerichtheid, soorten oplossingen, kennis en

aantal werknemers. Bij die groei hoort ook een nieuw gebouw. Weliswaar slechts 500 meter verderop in de straat, maar wel een ‘smart building’

dat klaar is voor de toekomst.

Tekst en beeld BIS

De nieuwe Mechelse vestiging van BIS|Econocom maakt deel uit van het

Dijlepark-project.

De beschikbare faciliteiten zorgen ervoor dat de samenwerking tussen personen

uit verschillende teams naar een hoger niveau wordt getild.

De medewerkers van BIS|Econocom hebben hard gewerkt om van het nieuwe

onderkomen in Mechelen een echte 'thuis' te maken. Met succes! “We kunnen

op iedere werkplek in het pand aan de slag én beschikken over hele fijne

ruimtes om te overleggen, te brainstormen en te vergaderen. Maar ook in alle

rust aan een project werken of een aantal telefoontjes plegen is mogelijk.

Het nieuwe onderkomen biedt ons flexibiliteit en interactie in een prachtig

ingerichte omgeving”, klinkt het.

“Het nieuwe onderkomen

biedt ons flexibiliteit en

interactie in een prachtig

ingerichte omgeving”

Geslaagde transformatie

De beschikbare faciliteiten zorgen ervoor dat de samenwerking tussen personen

uit verschillende teams naar een hoger niveau is getild. Niemand is

beperkt tot een bepaalde werkplek. Mailverkeer neemt af, en spontaan ontstaan

er mooie ideeën. Voor BIS|Econocom is de verhuis van het traditionele

kantoor naar de nieuwe, activiteitengerichte setting na amper zes maanden

al meer dan geslaagd.

Managed AV & As-a-service

“Onze oplossingen zijn nu ook haalbaar voor iedereen dankzij alternatieve

financieringsvormen (AV-as-a-service) die het gebruik van state-of-the-arttechnologie

dichterbij brengen. Het werd tijd om op software gebaseerde

managed AV te intergreren in het gebouw. Eenvoudig gezegd komt managed

AV erop neer dat wij alle audiovisuele apparatuur (ongeacht merk of

locatie) connecteren, integreren en beheren op een standaardnetwerk door

middel van een merkonafhankelijk softwareplatform. Wie geïnteresserd is,

mag altijd een afspraak maken met onze specialisten door te bellen of een

e-mail te sturen naar info@bis.be. Onze showrooms zijn van maandag tot en

met vrijdag geopend, van 08.30 tot 17.00 uur”, aldus BIS|Econocom. ❚

60 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Wonderful AudioVisual Experience... Wij beschikken over een

volledig ingericht Innovation Center waar wij u alles kunnen

laten zien. Van losse producten tot en met uiterst complete

audiovisuele oplossingen. Maak uw afspraak op www.bis.be

BEKIJK DE VIDEO VAN DIT PROJECT

Engels Logistics NV

IZ Ravenshout 8212

Schemkensstraat 15

3583 Beringen

+32 (0)11 81 50 50

post@engels.eu

www.engelslogistics.be


Zwijnaarde Residentie Parkbos

GROEN WONEN AAN DE POORT

naar de Gentse binnenstad

Aan de N60 in Zwijnaarde maakte de IDE auto-onderdelengroothandel plaats voor een nieuw wooncomplex.

Comfortabel en kwalitatief wonen in een omgeving met een progressieve architectuur zijn

de trefwoorden die Residentie Parkbos typeren. Uniek zijn de vele binnentuinen die de gebouwen

naadloos laten aansluiten op de omliggende beschermde groenzones en het toekomstige parkbos.

Kortom: een mooi staaltje toekomstgerichte projectontwikkeling.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Bontinck Architecture & Engineering

Comfortabel en kwalitatief wonen in een progressieve architectuur zijn de

trefwoorden die Residentie Parkbos kenmerken.

De reconversie van de voormalige IDE-site op de kruising van de Rijvisschestraat

en de Grote Steenweg Zuid is een initiatief van Versluys Bouwgroep.

“De bouwheer wilde een veertigtal ruime woonentiteiten creëren”

vertelt Roosmarijn Bisschop van Bontinck Architecture & Engineering.

“Toch mocht het geheel geen massieve grens met het omliggende groen

worden. Integendeel: een naadloze integratie in de omgeving was een belangrijke

vereiste. We hebben hierop ingespeeld door een doorsteek van

de N60 tot aan het bufferbosgebied te voorzien. Op deze manier wordt de

horizontaliteit van het wooncomplex doorbroken en ontstonden er nieuwe

perspectiefzichtlijnen die het project luchtig op de directe omgeving en

het achterliggende parkbos laten aansluiten. Het ontwerp is opgedeeld in

verschillende volumes. Aan de straatzijde bevinden zich twee gebouwen

met in totaal 32 appartementen. Eén volume omvat drie bouwlagen, terwijl

de hoek van het andere door zijn vierde bouwlaag de ‘poortfunctie’ naar de

Gentse binnenstad benadrukt. Daartussen ligt een weg die naar het groene

binnengebied en acht ruime eengezinswoningen met een prachtig zicht op

het Parkbos leidt.”

Eenheid in verscheidenheid

Hoewel de verschillende bouwdelen los van elkaar staan, vormen ze toch

een eenheid dankzij de ‘geplooide’ vlakken die zich rond de verschillende

typologieën vouwen. “Tussen deze vlakken wordt door middel van een spel

van gesloten gevelvlakken en grote glaspartijen een dynamiek in de gevel

gecreëerd die voor voldoende privacy en een overvloedige lichtinval in de

woningen zorgt”, legt Roosmarijn Bisschop uit. “Alle appartementen kregen

ruime terrassen door de gevel op strategische punten naar achteren te laten

springen. Ook de achterliggende woningen zijn volgens eenzelfde architectuurtaal

ontworpen, waardoor de site zich profileert als één geheel.”

62 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Residentie Parkbos Zwijnaarde

De site profileert zich als één geheel. Die eenheid wordt ook benadrukt door het

vele groen op de site.

Tussen de appartementsblokken ligt een weg die naar het groene binnengebied

en acht ruime eengezinswoningen leidt.

Groen alom aanwezig

De eenheid wordt ook benadrukt door het vele groen op de site. Tussen de

appartementsblokken en de eengezinswoningen zijn ruime binnentuinen

aangelegd. “Gras, bomen en struiken zorgen in combinatie met wandelpaden

en zitbanken voor een waar parkgevoel”, legt Roosmarijn Bisschop

uit. “Daarnaast hebben we de randen van het terrein maximaal voorzien

van het groen dat de Grote Steenweg karakteriseert. Ook tussen en rond

de gebouwen aan de straat en rond de achterliggende eengezinswoningen

is heel wat vegetatie aangeplant. Op deze manier slaagden we erin om

tegelijkertijd een kwalitatieve buitenruimte en een voldoende grote buffer

ten opzichte van de bestaande gebouwen te creëren. Opmerkelijk is dat

de auto volledig van de site wordt geweerd. Alle bewoners kregen immers

een parkeerplaats (en opbergruimte) in de ruime ondergrondse parking, die

plaats biedt aan veertig auto’s en 84 fietsen.”

Zwartbruin pvc-schrijnwerk en glazen borstweringen geven het geheel een subtiele

contrasterende toets.

Aan de straatzijde bevinden zich twee gebouwen met in totaal 32 appartementen.

“Comfortabel en kwalitatief

wonen in een progressieve

architectuur zijn de

trefwoorden die Residentie

Parkbos kenmerken”

Uitgekiende materiaalkeuze

De twee appartementsblokken zijn opgetrokken met prefabbetonplaten

en afgewerkt met een combinatie van witte crepi en een verticaal houten

lijnenspel in Thermo Ayous. Zwartbruin pvc-schrijnwerk en glazen borstweringen

zorgen voor een subtiele contrasterende toets. Roosmarijn Bisschop:

“De eengezinswoningen zijn opgetrokken met prefab metselwerk en afgewerkt

zoals de appartementen. De daken kregen een roofing met witte keien,

wat een aangenamer uitzicht vanuit de appartementen oplevert. Voor alle

gebouwen is regenwaterrecuperatie en -buffering voorzien. Voorts voldoen ze

ruimschoots aan de bepalingen inzake K- en E-peil en zijn er tal van energiezuinige

technieken geïnstalleerd. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Versluys Bouwgroep (Oostende)

Bontinck Architecture & Engineering (Gent)

Versluys Bouwbedrijf (Oostende)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 63


26900102_bontinck.indd 1 13-03-2006 14:06:59

NIEUWE VENTILOCONVECTOREN HyFLEX-GEKO

HOGE FLEXIBILITEIT VOOR EEN OPTIMAAL COMFORT

* Realisatie van een comfortabel binnenklimaat dankzij de hoge performantie van de

zes bouwgroottes in combinatie met een beperkt energieverbruik.

* Combinatie van een hoog luchtdebiet met een laag elektrisch verbruik en een

uiterst laag geluidsniveau (bijv. beschikbare kanaaldruk 50Pa/koelvermogen 5kW/

geluidsdrukniveau NR32).

* Levering van deze units met een uiterst intelligente en stijlvolle ISYteq-regeling.

» Ontdek meer informatie over het gamma HyFlex-Geko op www.flaktgroup.be

FläktGroup Belgium

Dobbelenbergstraat 7

1130 Brussel

Tel. +32 2 240 61 61

sales.be@flaktgroup.com

www.flaktgroup.be


Full house.

Voor winnaars: een allesomvattend assortiment

voor de complete gebouwafwatering.

Leider in

afwatering

Terugstuwbeveiliging

Hybride opvoerinstallaties

Pomptechniek

Afvoertechniek

Afscheidingstechniek

Made in Germany

www.kessel-belgie.be

SURF NAAR DE MEEST

COMPLETE STARTPAGINA VOOR

PROFESSIONALS IN DE BOUW

• Kwaliteitsbeton


• 2 betoncentrales in

Antwerpen & Limburg

ONZE BETONCENTRALES

Antwerpen:

Oostdijk Z-N

2830 Willebroek

03 866 01 67

Staat u nog niet op www.bouwenaanvlaanderen.be?

Neem dan contact op met:

Philippe Bourda p.bourda@louwersmediagroep.be

Pieter Maeyaert p.maeyaert@louwersmediagroep.be

Pascal Op de Beeck p.opdebeeck@louwersmediagroep.be

Of bel: +32 50 36 81 70

Limburg:

Kapelstraat 9

3560 Linkhout (Lummen)

013 44 10 01

www.prebeton-everaerts.be


Bedrijfspresentatie Kessel

Wouter van den Bergen: “We zijn als bedrijf verticaal geïntegreerd, wat het mogelijk maakt om voor elk individueel project een specifieke maatwerkoplossing uit te

dokteren. (Beeld: Thomas L. Fischer)

55 JAAR INNOVATIE, VAN TERUGSLAGKLEP

TOT OPVOERINSTALLATIE

Het Duitse Kessel, specialist in afwateringstechnieken voor gronden en gebouwen, blies onlangs 55 kaarsjes uit. Meer dan vijf decennia lang reeg

het de ene innovatie na de andere aan elkaar. Het begon met de uitvinding van de moderne terugslagklep in het begin van de jaren 70 van vorige

eeuw. Ook vandaag bevestigt het die aangeboren drang naar vernieuwing, onder andere met een nieuw gamma opvoerinstallaties: de Ecolift.

Tekst Philip Doutreligne | Beeld Kessel

Kessel werpt zich al jarenlang op als partner

van architecten, studiebureaus en installateurs.

De onderneming bleef onafgebroken hameren

op het belang van duurzame kwaliteit en vocht

tegen vooroordelen als ‘goedkoper zal wel goed

genoeg zijn, het zit toch maar onder de grond

en uit het zicht’. Het is net andersom: wat onder

de grond zit, moet extra betrouwbaar zijn om

vervanging door vroegtijdige breuk te vermijden,

iets wat meestal gepaard gaat met dure en ingrijpende

breekwerken.

“Wat onder de grond zit, moet juist

extra betrouwbaar zijn”

Buitenbeentje

Wouter van den Bergen van Kessel België: “We zijn

altijd al een buitenbeentje geweest in de sector.

Zeg nu zelf: welke fabrikant van afwateringstechnieken

heeft nog wisselstukken voor toestellen

van vijftig jaar oud in voorraad? Dit is vooral te

66 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kessel Bedrijfspresentatie

Aqualift S-inbouwversie.

Ecolift-schachtmodule.

danken aan twee zaken. Allereerst is ons bedrijf

destijds gestart als fabrikant van spuitgietmallen.

Ook vandaag maken wij ze nog en hebben we het

spuitgietproces volledig zelf in handen. Voorts is

ook onze ervaring in de automotive branche hier

niet vreemd aan, want net daar is de langdurige

beschikbaarheid van onderdelen en wisselstukken

van levensbelang.”

Complete oplossingen,

ook in maatwerk

Kessel staat vooral bekend om zijn totaaloplossingen

mét bijhorend serviceluik. Het assortiment

omvat alles wat nodig is om een werkbare oplossing

te bieden bij bescherming tegen terugstuwing,

water in de kelder, afvoer van afvalwater en afvalwaterbehandeling,

zowel privé als bedrijfsmatig.

Kessel-systemen kennen een grote variëteit aan

toepassingen: van ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen

en parkeergarages over tankstations, hotels en vrijetijdsvoorzieningen

tot en met particuliere woningen.

Wouter van den Bergen: “Wij staan onze klanteninstallateurs

bij gedurende het volledige traject,

vanaf de keuze van het juiste toestel tot en met

de aansluiting, de opstart van de installatie en het

noodzakelijke onderhoud. Vooral dit laatste is van

belang omdat de meeste problemen bij afwatering

zich precies voordoen door een gebrekkig onderhoud

of, erger nog, door de totale afwezigheid ervan.

We werken hiervoor samen met een geselecteerd

netwerk van goed opgeleide servicepartners en

installateurs die onze passie voor perfectie delen.

Bovendien zijn we als bedrijf verticaal geïntegreerd,

wat het mogelijk maakt om, indien nodig, voor elk

individueel project een specifieke maatwerkoplossing

uit te dokteren – iets wat vaak voorkomt bij de

realisatie van installaties voor vetafscheiding.”

Even geniaal als eenvoudig

De eerste generatie Kessel-opvoerinstallaties gaat

terug tot 2011. Sindsdien zijn de toestellen steeds

verder geperfectioneerd. Onlangs bracht het bedrijf

de Minilift S en de Aqualift S Compact op de markt,

twee handige oplossingen voor thuisgebruik. Voor

bedrijfsmatig gebruik lanceerde het een hybride

opvoerinstallatie, de Ecolift XL.

Deze vormen een ideale oplossing in situaties

waarbij een klassieke gravitaire afloop via afschot

niet volstaat. Ze vermijden bovendien dat pompen

in pompputten continu moeten draaien, wat alvast

geen duurzame oplossing vormt. Wanneer

een gravitaire afloop verzadigd is, pompen de

toestellen uit het Aqualift- en Ecolift-gamma het

water via een bypass tijdelijk tot boven het maaiveld,

waarna de zwaartekracht zijn werk doet en

het water afloopt door een verhoogde, natuurlijke

druk. Dit is een even geniale als eenvoudige, maar

bovenal bedrijfszekere oplossing.

Alle afwateringssystemen en -toepassingen van

Kessel zijn gemaakt met het gemak van de installateur

voor ogen. Pompen kunnen geopend worden

zonder speciale tools en alle verwijderbare onderdelen

hebben een opvallende kleur, wat nodeloos

gis- en zoekwerk vermijdt.

Staufix-terugstroomafsluiter.

De niet-aflatende obsessie voor kwaliteit, service,

duurzaamheid en bedrijfszekerheid wordt dagelijks

‘gechallenged’ door de eigen R&D-afdeling en

zorgt ervoor dat Kessel ook in de toekomst zijn voortrekkersrol

in de sector kan blijven bestendigen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 67


Wilrijk Neerland

EIGENTIJDSE VISIE OP SOCIALE WONINGBOUW

In de wijk Neerland in de Antwerpse deelgemeente Wilrijk laat sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven 45 woningen optrekken. De insteek is

echter helemaal anders dan bij traditionele sociale woningen. Het volledige projectgebied bestaat immers gedeeltelijk uit ecologisch waardevolle

en recreatieve groene ruimte.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Woonhaven

Homogeniteit qua materiaalkeuze was een van de primaire uitgangspunten.

Neerland biedt plaats aan de ontwikkeling van 450 wooneenheden, waarvan

145 sociale woningen. Het initiatief van Woonhaven omvat zeven bouwblokken

met grondgebonden en gestapelde huurwoningen, samen goed voor 45

woongelegenheden met twee tot vier slaapkamers. Daarmee wijkt het

project af van de vroegere gewoonte om sociale woningen te clusteren in

appartementsgebouwen, grotere gehelen of omgevingen waar zich al heel

wat andere sociale woningen bevinden. In de huidige visie van Woonhaven

is sociale huisvesting verweven met het stadsweefsel en wordt het niet

meer massaal geconcentreerd in bepaalde wijken. Die verwevenheid zie je

ook al in andere recente Antwerpse woonprojecten, zoals Cadix, Nieuw Zuid,

Eksterlaer en Groen Zuid.

Samenhang

"Hoewel Neerland uit individuele woningen bestaat, beschikt het toch over

voldoende collectiviteit, zoals de gemeenschappelijke fietsenstalling", legt

architect Bob Van Abbenyen (architectenteam RE-ST & OM/AR) uit. "We kiezen

voor homogeniteit en eenheid, gebaseerd op een heldere bouwstructuur en

coherent materiaalgebruik, met het tuinwijkconcept als referentie. Door in te

zetten op een eenvoudige structuur, kan er geïnvesteerd worden in kwalitatieve

“We streven naar een geheel

dat meer is dan de som van

de afzonderlijke delen”

overgangen tussen het publieke domein en de individuele woning. We streven

ook naar een geheel dat meer is dan de som van de afzonderlijke delen."

Ensemble

De architecten gebruiken graag het woord 'ensemble’. "Dit duidt op verschillende

fragmenten die onderling een ruimtelijke samenhang vertonen." De ontwerpers

hebben dit ensemble vormgegeven als een sterke strip, samengesteld uit zes clusters.

Ze hebben die strip netjes evenwijdig met en tegenover het nabijgelegen

Park van Eden en het buurproject van awg architecten ingeplant.

68 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Neerland Wilrijk

Het project zet in op een mix van hoge en lage volumes.

De gevels zijn uitgevoerd in metselwerk met een gele tint.

Geen inkijk

De bestaande gebouwen van awg architecten zijn hoger. "Om de inkijk

in de tuinen te minimaliseren, hebben we telkens voorkanten tegenover

voorkanten geplaatst, hoge gebouwen tegenover hoge gebouwen, lage gebouwen

tegenover lage gebouwen en open ruimte tegenover open ruimte.

Het 'parkwonen', dat al vorm kreeg in het plan van awg architecten, wordt

zo doorgetrokken en versterkt.

Elke cluster omvat drie of vier rijwoningen en wordt aan beide zijden afgebakend

door twee gestapelde woningen. "Deze kopwoningen geven de clusters

richting en omarmen ze. Ze verbinden de clusters tot één homogeen geheel

en verhogen de leesbaarheid van de woonomgeving", verklaart de architect.

Doorzon

Deze eenvoudige typologie van grondgebonden rijwoningen en enkele slim

geschakelde stapelwoningen maakt dat alle voordeuren grenzen aan het

publieke domein. "Met de geoptimaliseerde doorzontypologie voor de rijwoningen

brengen we licht tot in de woonstraat. Alle kopvolumes bestaan

uit een woning met een tuin op de begane grond en een duplexwoning met

een goed georiënteerd terras en zicht op het park."

Voorgevels van een cluster worden afgewisseld met achtertuinen van een duopartner.

De clusters vormen drie duo's, met voorgevels die telkens naar de tegenovergestelde

richting georiënteerd zijn. Voorgevels van een cluster worden zo

afgewisseld met achtertuinen van de duopartner. "Op die manier krijgt het

geheel niet het uitzicht van een volledige strook nieuwbouw." De tuinmuren

vormen samen met de tuin- en gemeenschappelijke fietsbergingen een

terugkerend thema op de site. Zo worden de betondelen van de tuinmuren

doorgetrokken in de raamgehelen op de begane grond.

De gevels zijn uitgevoerd in metselwerk met een gele tint. "Alleen de daken

en de gevelsprongen op de derde verdieping hebben een lichtere kleur." Een

zorgvuldige detaillering qua metselverbanden, rollaag, kroonlijst en raam- en

deurdetails geeft de gevels karakter. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer

Woonhaven (Antwerpen)

RE-ST (Antwerpen) en

OM/AR architecten (Antwerpen)

Artem (Nys-Driesen, Dessel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 69


Wilrijk Neerland

Groendaken boven Neerland

Een groendak is een levend organisme en heeft onderhoud nodig.

De meeste extensieve groendaken zijn beplant met sedums.

De traditionele bestrijding van oververhitting gebeurt repressief, maar de preventieve aanpak maakt alsmaar meer school. Dat kan onder

meer via het gebruik van groendaken en daktuinen. Vaak bieden ze een gebouw ook een esthetische meerwaarde, zoals eveneens het geval

is in de wijk Neerland.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld IBIC

De groendaken die Neerland sieren zijn geen toeval.

Net als onder meer Brussel en Gent verplicht

Antwerpen de aanleg ervan bij nieuwbouw en ingrijpende

renovaties. In Neerland werd die taak

toevertrouwd aan specialist Ibic (Aartselaar). Het

ging om een oppervlakte van circa 2.000 m².

De belangrijkste praktische functie van groendaken

in Vlaanderen is de buffering van regenwater. De

aanleg ervan nam dan ook fors toe na een reeks

overstromingen rond de eeuwwisseling. Naast wettelijke

verplichtingen zijn ook subsidies belangrijke

prikkels. De creatie van groene biotopen in stedelijke

omgevingen speelde eveneens mee in beleidsen

vrijwillige keuzes. Een deel van het gebufferde

water verdampt langzaam, terwijl een ander deel

vertraagd wordt afgevoerd naar een wadi, vijver of

stromend oppervlaktewater. Op die manier raken de

rioleringen niet overbelast. De warmte-isolerende

eigenschappen zijn een bijkomende troef.

Onderhoud

"Een wettelijke verplichting is één ding", zegt

Dave Martens, general manager van Ibic. "Belang-

rijk is ook dat er controle wordt uitgeoefend. In de

grote steden is dat zeker het geval, al zien we de

vraag naar groendaken ook in landelijkere gebieden

toenemen. Maar daarmee is de kous niet af.

Een degelijk groendak heeft ook degelijk onderhoud

nodig." Daarom sloot Ibic een onderhoudscontract

af met Woonhaven.

"Een groendak is een levend organisme. Er moet

ook af en toe ongewenste plantengroei gewied

worden, en de voedingsbodem heeft organische

bemesting nodig. Naast onkruid zouden er ook bo-

70 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Neerland Wilrijk

“Gezien de klimaatverandering, meer regens en intensievere

bebouwing zijn groendaken zelfs aan te raden voor kleine en

lage daken”

men kunnen groeien, doordat er zaadjes op vallen

(via de wind, vogels, enzovoort). Een wortelvaste

waterdichting is dan ook essentieel. Voorts heeft

elk type groendak zijn eigen verzadigd gewicht.

Bij het ontwerpen van het gebouw moet beslist

worden welk type groendak wenselijk is. Op basis

van deze informatie wordt de draagconstructie

gedimensioneerd."

Wet van de sterkste

Standaard bestaat de beplanting van extensieve

groendaken uit sedums. "Dat is de keuze van de

meeste bouwheren. Op vraag kunnen we ook andere

geschikte planten aanbieden. We gebruiken

dan wel een mix van diverse variëteiten. Daarna

geldt de wet van de sterkste. De variëteiten die zich

het best voelen in de lokale micro-omstandigheden

zullen gedijen, en andere kwijnen weg. Welke dat

zullen zijn, is onvoorspelbaar. Het hangt sterk af

van specifieke factoren, zoals beschaduwing door

of extra lichtweerkaatsing vanaf nabije, hogere

constructies, de overheersende windrichting, enzovoort.

Gezien de klimaatverandering, meer regens

en intensievere bebouwing zijn groendaken zelfs

aan te raden voor kleine en lage daken." ❚

Net als onder meer Brussel en Gent verplicht Antwerpen de aanleg van groendaken bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 71


Ontwerp, uitvoering & onderhoud van groendaken, daktuinen & veiligheidssystemen.

Voor een perfecte match van techniek, esthethiek & veiligheid.

DESIGN REALIZE CARE

Wij leveren inspiratie

voor uw ontwerpen

Wij realiseren uw

groendak &

veiligheidssystemen

Wij zorgen voor het

onderhoud

WWW.IBIC.BE


is materiaalbewust

Samen verslaan

we het asbestbeest

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is

verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, daardoor weten we

vaak niet dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit.

Hoe uw woning asbestveilig maken? Informeer op www.asbestinfo.be

www.asbestinfo.be


Gent AGP Group

AGP wil de Europese markt verder veroveren en realiseerde daarom een nieuwe vestiging in Gent, die zich zal toeleggen op de productie van panoramische daken.

Domo-fabriek omgetoverd tot

gloednieuwe productiefaciliteit

De Peruviaanse autoruitenproducent AGP Group ziet Vlaanderen als de perfecte uitvalsbasis voor zijn Europese afzetmarkt. Het resultaat?

De firma investeerde in de realisatie van een gloednieuwe fabriek in Gent, waar minstens tweehonderd personen aan de slag zullen gaan. De

realisatie van deze state-of-the-artproductiefaciliteit vergde de nodige expertise en creativiteit …

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Alheembouw

AGP zet in op de ontwikkeling van lichtere beglazing

voor elektrische voertuigen. Daarnaast is de

fabrikant wereldwijd gereputeerd voor zijn panoramische

daken die zonnestralen beter weren en

met één druk op de knop kunnen switchen tussen

transparant en volledig lichtwerend. De firma levert

ook de voorruiten van de Model X van Tesla

en produceert kogelwerend glas voor militaire

voertuigen, politiewagens en marineschepen. Met

de overname van het West-Vlaamse familiebedrijf

Soliver kon AGP zijn aanbod vervolledigen met zijruiten

voor wagens uit de hogere prijsklasse.

Binnenin helemaal in nieuw kleedje

AGP wil de Europese markt verder veroveren en

bouwde daarom een nieuwe vestiging in Gent,

die zich zal toeleggen op de productie van panoramische

daken. De fabriek werd gerealiseerd op

de vroegere site van Domo in Zwijnaarde, waar

18.000 m² bestaande gebouwen een upgrade kregen.

“Weliswaar is de stalen structuur waar nodig

verstevigd”, vertelt Vincent De Wulf, projectleider

van Alheembouw, dat als algemene aannemer fungeerde.

“Aan de buitenkant hebben we enkel de

bardagegevel geïsoleerd en van ramen voorzien.

Overal kwamen er spanplafonds, terwijl de wanden bekleed zijn met gyproc, geverfd zijn en afgewerkt zijn

met grills van Duco.

Er zijn kilometers ondergrondse leidingen aangelegd.

74 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


AGP Group Gent

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KORDEKOR / SANAKOR – SPANPLAFONDS

Om akoestische redenen zijn er in de productieruimte van AGP overal witte, microgeperforeerde

spanplafonds geplaatst. Het was Sanakor uit Kortrijk dat deze klus op zich nam.

“We zijn een interieurafwerker in de brede zin van het woord”, vertelt CEO Bart Debuf. “Van

maatmeubilair en binnenschrijnwerk over spanplafonds en -wanden tot akoestische oplossingen,

textiel en fijne schilder- en decoratiewerken: wij hebben de expertise in huis. Met

Kordekor spitsen we ons specifiek toe op de residentiële sector, terwijl we met Sanakor de

grotere projecten realiseren, zoals kantoorcomplexen, zorgcentra en dus ook fabrieken zoals

AGP. Dankzij onze brede waaier aan diensten worden we in nieuwbouw- of renovatieprojecten

vaak ingeschakeld voor meerdere opdrachten. Dit was ook bij AGP het geval. Naast

het plaatsen van 10.000 m² spanplafonds werd ons ook het schilderen van de wanden toevertrouwd.

Dit moest via de methodiek van afwerking op semi-industrieel niveau gebeuren,

waarbij een zeer hoge uitvoeringssnelheid werd gecombineerd met topkwaliteit. En dit alles

aan een uiterst competitieve prijs. Eenvoudig was het niet, maar dankzij het vakmanschap

en de enorme inzet van ons team slaagden we in onze missie. Met ongeveer vijftien man

realiseerden we de volledige opdracht in een achttal weken tijd, en dat helemaal in de lijn der

verwachting van de bouwheer, aannemer en architect.”

“Hoewel het technisch gezien een

relatief eenvoudige opdracht was, waren

er andere uitdagingen die de nodige

creativiteit vergden van ons team”

De verbouwing omvatte onder meer het aanleggen

van talloze machinefunderingen en de bouw van

nieuwe kelders.

De grote metamorfose voltrok zich aan de binnenkant.

Er zijn kilometers ondergrondse leidingen

aangelegd, talloze machinefunderingen

geplaatst en nieuwe kelders gebouwd. Het volledige

gebouw kreeg een nieuwe betonvloer, die

is afgewerkt met een witte epoxy. Voorts zijn er

5.000 m² wanden bekleed met gyproc, geverfd en

afgewerkt met grills van Duco. Overal kwamen er

spanplafonds, en alle (brand) deuren en poorten

zijn vernieuwd. Vooraan in de loods is een kantorencomplex

met twee bouwlagen van elk 500 m²

ingericht. Aan de buitenkant van de fabriek merk

je weinig van dit kantoor, maar binnen zijn kosten

noch moeite gespaard om er een standingvol

geheel van te maken. Zo gebeurt de klimatisatie

via het spanplafond en zijn de meeste wanden bekleed

met verkleurbaar glas.”

Design & Build-project

Technisch gezien was dit niet zo’n moeilijk project

voor Alheembouw. Met bijna vijftig jaar ervaring in

de private, industriële en publieke sector weet deze

aannemer als geen ander de ideeën van architecten

naar de praktijk te vertalen. “Dit combineren

we met het naleven van afspraken op het vlak van

deadline en budget”, vervolgt Vincent De Wulf.

“We merken dat alle partners deze aanpak erg op

prijs stellen, wat geregeld in nieuwe opdrachten

resulteert. Ook AGP is het gevolg van een vroegere

positieve samenwerking met Delafontaine.

Dit architectenbureau zocht samen met de bouwheer

een betrouwbare partner voor een Design &

Build-project. Hoewel het technisch gezien dus een

relatief eenvoudige opdracht was, waren er andere

uitdagingen die de nodige creativiteit vergden van

ons team. Zo was de bouwheer uiterst vaag bij het

omschrijven van zijn wensen. Veel informatie ontvingen

we pas tijdens de uitvoering, wat natuurlijk

niet strookt met een Design & Build-aanpak.

Daarnaast was het een echte race tegen de klok

om alles tijdig klaar te krijgen, ondanks de hoge

afwerkingsgraad die gevraagd werd.” ❚

Het volledige gebouw kreeg een nieuwe betonvloer,

die is afgewerkt met een witte epoxy.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer AGP Group (Peru)

Architect Architectenbureau

Delafontaine – Roeselare

Hoofdaannemer(s) Alheembouw (Roeselare)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 75


Gent AGP Group

Optimale waterafvoer

dankzij maatwerk in rvs

Aan de fabricage van autoruiten komt heel wat proceswater te pas. Ook in de nieuwe fabriek van AGP zal dat niet anders zijn. Om veiligheidsredenen

moet dit proceswater vakkundig opgevangen worden. Sandstra bleek de geknipte partner te zijn om dit alles letterlijk in juiste banen

te leiden. Met op maat gemaakte oplossingen in roestvast staal, die door een eigen team geplaatst worden, biedt deze expert uit Roeselare

AGP immers de garantie op kwalitatieve afvoersystemen die jarenlang meegaan.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Sandstra

Als specialist in maatwerk voor afwateringssystemen

en aanrijbeveiliging is Sandstra al jarenlang de

vaste partner van talrijke bedrijven in de voedingsen

farmaceutische industrie. Zaakvoerder Willem

Verstraete: “Vooral onze a-tot-z-aanpak kan op heel

wat waardering rekenen. Studie, productie en installatie

gebeuren door eigen mensen. De engineering

is altijd maatwerk, waarbij rekening gehouden

wordt met toekomstige debieten, soorten afvalstromen,

al dan niet aanwezig residu, belastingsklasse

… Natuurlijk wordt het type vloer ook altijd in acht

genomen. Beton, (industriële) tegels, epoxy of PU:

wij vinden altijd de gepaste oplossing.”

Mooie referentie in

de non-foodsector

Ook bedrijven die niets met voeding of farmaceutica

te maken hebben, kloppen aan bij Sandstra.

“De vraag naar afwatering rond installaties in

technische ruimtes en productiehallen neemt toe”,

aldus Willem Verstraete. “AGP is daar een mooi

voorbeeld van. De ruitenproducent wil het water

opvangen dat vrijkomt tijdens de glasproductie.

Het concept dat wij hebben uitgewerkt, omvat

240 meter sleufgoten, waarvan het grootste deel

in een rechthoekige vorm rond de machines is geplaatst.

Op die manier wordt al het proceswater

netjes ingedamd en opgevangen. Zo loopt het niet

over de productievloer, wat de netheid en veiligheid

ten goede komt. Ook het design mag er wezen:

de slanke sleufgoten zijn mooi geïntegreerd

in de kraakwitte PU-vloer. Hiermee versterken onze

oplossingen meteen ook de strakke en cleane uitstraling

van deze volautomatische fabriek.” ❚

De slanke sleufgoten zijn mooi geïntegreerd in de kraakwitte PU-vloer.

“Al het proceswater wordt

netjes ingedamd en

opgevangen”

Het grootste deel van de sleufgoten is in een rechthoekige vorm rond de machines geplaatst.

76 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


RVS GOTEN &

STOOTPLINTEN

OP MAAT VAN ELKE VLOER

HOOGSTE HYGIËNISCHE EISEN

GEGARANDEERDE KWALITEIT

St-Alfonsusstraat 53 • 8800 Roeselare

info@sandstra.be • www.sandstra.be • +32 479 57 33 78

SANDSTRA-advertentie VLOERVAK - 198503-15844 -ok.indd 2 29/08/19 16:34


Bedrijfspresentatie Ecoworks

“VERKIES GROEN BOVEN AIRCO’S”

De plantenbakken in cortenstaal en de kleurrijke plantenkeuze vormen een aangename toegevoegde waarde voor deze privéwoning.

Deze zomer was het weer zover: aanhoudende hittegolven die alleen maar discomfort en slapeloze nachten opleverden. Vooral in de steden

was het vaak puffen geblazen. Terwijl het volgens Ecoworks eigenlijk helemaal anders kan. Steden moeten opnieuw ‘zweten’. Via een doordachte

groenvoorziening kan er gelijk waar verkoeling gebracht worden, en dat op een ecologische en kosteloze manier.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Olmo Peeters

Sinds 2006 ontwerpt, bouwt en onderhoudt Ecoworks

groendaken, groengevels en zwemvijvers.

“We leggen onze focus op groen op, tegen, in en

rond gebouwen”, vertelt zaakvoerder John Kinnen.

“Met onze oplossingen willen we de natuur

beter in de huidige leefwereld integreren en verankeren.

Zelfs en vooral op plaatsen waar dat niet

mogelijk lijkt.” Deze aanpak loont, want intussen

is de firma uitgegroeid tot een solide kmo met

dertig medewerkers. De referentielijst is er eentje

om trots op te zijn, met uitschieters zoals Green

Tower in Gent, Corda Campus in Hasselt, de Bio

Planet-winkels, UZ Gasthuisberg in Leuven en het

gebouw van de Europese Raad in Brussel.

Laat steden zweten

Het ‘hitte-eilandeffect’ is een van de fenomenen

waarmee Ecoworks resoluut komaf wil maken.

“We spreken over pleinen in steden die omringd

zijn door gebouwen en die bijna geen groenaanleg

kennen”, legt John Kinnen uit. “In combinatie

met een gebrek aan winddoorlatendheid zorgt de

overvloed aan massieve materialen voor een enorme

opwarming. Gedurende tropische periodes kan

je bijna letterlijk van een oven spreken. Natuurlijk

zijn temperaturen van 45 °C overdag en 27 °C

’s nachts zorgwekkend en vooral oncomfortabel.

Maar het heeft weinig zin dat we allemaal in een

airco investeren. Die toestellen blazen namelijk

warme lucht uit, waardoor de stad nog meer zal

opwarmen! Wél efficiënt is de steden opnieuw

laten ‘zweten’.”

Verdamping en schaduw

Maar wat bedoelt Ecoworks precies met ‘zweten’?

“We moeten meer water opvangen en moeten

het als grondstof beschouwen”, aldus John Kinnen

uit. “Door dit te doen in omgevingen waar

het kan doordringen, kan het ook opnieuw verdampen.

Concreet spreken we over pleintjes met

groen, waaronder opvangbuffers geplaatst zijn.

Dat combineren we met hogere bomen die voor

schaduw zorgen. Maar ook groen op daken en

aan muren draagt zijn steentje bij. We dromen

van steden zoals de architecten Hundertwasser

en Luc Schuyten ze in hun verbeelding zagen:

parken boven op gebouwen, die via luchtbruggen

met elkaar verbonden zijn. Zelfs met een minder

idealistische groenaanleg kunnen we de stad van

morgen al een flink stuk leefbaarder, rustiger en

vooral comfortabeler maken!”

Pionier op vele vlakken

Ecoworks is een pionier in België, met een me-

Groen op daken en aan muren brengt verkoeling.

78 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ecoworks Bedrijfspresentatie

Op het Wilfried Martens-gebouw in Brussel legde Ecoworks samen met BESIX een aangenaam dakpark aan.

“Via een uitgekiende groenaanleg kunnen we de stad van

morgen heel wat leefbaarder, rustiger en comfortabeler maken”

tier dat toch wel erg specifiek is. “We bogen op

ervaring in de meest uiteenlopende projecten”,

vervolgt John Kinnen. “Woonhuis, wolkenkrabber

of parkeergarage: we beschikken over een team

met verschillende talenten dat elk project tot in

de details kan uitwerken. Van draagkracht over irrigatie

tot windbelasting. Bovendien zijn we een

fervent adept van het ‘Internet of Things’, een

trend die we nu al volop omarmen. Met als resultaat

dat we over applicaties beschikken waarmee

we onze projecten vanop afstand kunnen controleren

en beheren. Wie door dit alles getriggerd is,

is van harte welkom om ons team te versterken.

Want Ecoworks groeit en bloeit, zowel letterlijk

als figuurlijk. Help ons bij het waarmaken van

onze droom: de referentie zijn op het vlak van

hedendaagse, kwalitatieve en ecologische groenvoorziening.”


Samen met ELD architecten en Democo zorgde Ecoworks voor een groene toets bij de uitbreiding van de Corda Campus in Hasselt.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 79


Brussel The Mint

De vernieuwde sokkel van het Muntcentrum geeft

het geheel op straatniveau een herkenbare identiteit.

STIJLVOLLE SOKKEL VOOR

MONUMENTAAL STADSICOON

Het Muntcentrum is een van de meest emblematische gebouwen in de Brusselse binnenstad. Niet alleen de unieke volumetrie en de gebogen

vliesgevels, maar ook de vernieuwde sokkel spreekt tot de verbeelding. De architecturale lezing van het imposante ensemble terugbrengen

op menselijke schaal, in relatie met de omliggende openbare ruimte: dat was de voornaamste betrachting in dit bijzondere renovatieproject.

Tekst Tim Janssens | Beeld Nathalie Van Eygen

Het karakteristieke silhouet van het Muntcentrum

kleurt de Brusselse skyline al sinds 1971.

Het iconische kantoorcomplex verrees op de plek

van het voormalige postgebouw en herbergt

sinds twee jaar een gloednieuw winkelcentrum.

The Mint biedt plaats aan twintig textiel-, makeup-

en sportwinkels en diverse diensten, die ook

vanaf het Muntplein en de Anspachlaan te bereiken

zijn en dus veel meer visibiliteit genieten

dan hun voorgangers. “Nu ook de omliggende

openbare ruimte klaar is, komt het project pas

echt tot zijn recht”, aldus Gregoire de Jerphanion,

architect en co-founding partner bij DDS+.

Sterke aantrekkingskracht

“De vernieuwde sokkel verrijkt de dialoog tussen

het erfgoed van de Muntschouwburg en de

commerciële pool van het Muntcentrum”, vertelt

Gregoire de Jerphanion. “Hij sluit aan bij de gebouwhoogtes

in de nabije omgeving. The Mint

profileert zich als een symbool van commerciële

hernieuwing door de onderste bouwlagen van het

rijzige kantoorvolume een eigentijdse aanblik te

geven, waarbij we rekening hielden met de zichten

vanop het Muntplein, vanuit de Nieuwstraat

en langs de Anspachlaan. De architecturale luifelelementen

op de hoeken – een antwoord op de

markante vliesgevels van de vleugels van de toren,

die afgelijnd zijn op de sokkel – oefenen een

sterke aantrekkingskracht uit en doen het transparante

geheel sterk in het oog springen, terwijl

ze bezoekers en passanten beschermen tegen

weer en wind.”

80 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


The Mint Brussel

In plaats van zich zoals voorheen terug te plooien in een interne galerij, zijn de

commerciële ruimtes nu volledig geënt op het omliggende publieke domein.

“The Mint profileert zich als een symbool

van commerciële hernieuwing”

Herkenbare identiteit

The Mint huisvest kleine en middelgrote

handelszaken die volgens bouwheer Toleda

Invest (AG Real Estate) complementair

zijn met het stadscentrum. In plaats

van zich zoals voorheen terug te plooien

in een interne galerij, zijn de commerciële

ruimtes nu volledig geënt op het omliggende

publieke domein. “Desondanks zijn ze erg polyvalent

en onafhankelijk van de gevels die ze

omhullen, wat toekomstige herinrichtingen of

reconversies een stuk eenvoudiger maakt”, zegt

Gregoire de Jerphanion. “Het project voorziet

tevens in een nieuwe toegang tot metrostation

De Brouckère op de hoek van het Muntplein

(langs de kant van de Bisschopsstraat). De renovatiewerken

duurden meer dan twee jaar, maar

het resultaat is navenant. De nieuwe sokkel

geeft het geheel op straatniveau een herkenbare

identiteit. Het spel van horizontale banden

en geritmeerde gevel-elementen zorgt ervoor

dat het Muntcentrum zich meer dan ooit profileert

als ‘landmark’. We zullen overigens ook

als uitvoerend architect fungeren bij de toekomstige

renovatie van de kantoortoren, waarvoor

momenteel een ontwerpwedstrijd loopt (uitgeschreven

door BMA).” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Toleda Invest – AG Real Estate (Brussel)

Architect

DDS+ (Brussel)

Hoofdaannemer(s)

Herpain Entreprise (Ukkel)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 81


Bedrijfspresentatie Remeha

Cascade van condenserende gasketels

voor prestigieus sportcomplex

De realisatie van de nieuwe stedelijke sporthal in Genk was een heus prestigeproject. Het werd een indrukwekkend gebouw met drie

aaneengeschakelde boogdaken, dat onder meer een sportzaal met een vloeroppervlakte van liefst 5.000 m² herbergt. Om deze enorme

ruimte te kunnen verwarmen, opteerde de bouwheer voor een cascade van condenserende gasketels.

Tekst en beeld Remeha | Beeld Remeha

“Het slimme formaat doet niets af aan de performantie van de toestellen”,

merkt Frederik Heedfeld op.

Het verwarmingsconcept is gebaseerd op twee systemen: één op lage en één op

hoge temperatuur, die telkens uit twee gascondensatieketels bestaan.

“De verwarming levert op elk moment de gewenste temperatuur”

Studiebureau Heedfeld tekende een concept uit met twee systemen: één op

lage en één op hoge temperatuur, die telkens uit twee Remeha Gas 210 ECO

PRO-ketels bestaan. “Een eerste paar condenserende ketels stuurt de vloerverwarming

en de radiatoren aan”, legt Frederik Heedfeld uit. “De andere

twee ketels staan in voor de luchtgroepen en de productie van sanitair warm

water. Dat doen ze ter ondersteuning van de warmtekrachtkoppeling in het

andere sportgebouw. Pas als het vermogen ontoereikend is, springen ze bij.

Op die manier is er sprake van een uiterst performante warmtewerking.”

Sporten in aangenaam klimaat

De vloerverwarming in de sporthal is onder een zwevende houten parketvloer

geplaatst. “De ketels voeden de installatie op een gelijkmatige manier”, vertelt

Dominic Vanderleyden, technisch beheerder van de sportdienst. “Onze sporters

kunnen trainen of wedstrijden afwerken in een heel aangenaam klimaat.

De verwarming levert op elk moment de gewenste temperatuur. Een van onze

belangrijkste eisen vooraf was dat het gebouw in koude periodes snel én

energiezuinig moest kunnen opwarmen. Dat is inderdaad het geval, want de

ketels doen wat ze beloven. Bovendien zijn ze erg compact en laten ze op die

manier een optimaal ruimtegebruik toe. De temperatuur blijft op peil, terwijl

ons kostenplaatje daalt. ”

Ook studiebureau Heedfeld beschouwt de compactheid van de Remehaketels

als een belangrijk pluspunt. “Dat slimme formaat doet trouwens niets

af aan de performantie van de toestellen”, merkt Frederik Heedfeld op. “Wij

werken regelmatig met Remeha. Onze ervaring is dat de condensatieketels

heel stabiel zijn. Voor dit soort toepassingen zijn ze ideaal!” ❚

82 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Remeha Eria Tower

De ideale warmtepomp voor iedere nieuwbouwwoning

Warmtepompen hebben een hoog rendement als ze op een

correcte manier worden toegepast. Een nieuwbouwwoning

leent zicht daar perfect toe. Er kunnen makkelijk lage

temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming,

voorzien worden en het warmteverlies is meestal klein.

Achter de moderne frontmantel zit een stevig staaltje

warmtepomptechniek en een warmwaterboiler van

180 liter. De Remeha Eria Tower vraagt zeer weinig

installatieruimte en scoort ook zeer goed in EPB.

Alle kenmerken op een rij

• lucht-water warmtepomp van 4,5 tot 16 kW

• all electric solution in een all-in-one product

• zorgeloze weersafhankelijke sturing

• hoge seizoensrendementen voor cv en sww

• perfect te regelen met de eTwist thermostaat

• tot 70% energiebesparing

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem

T +32 (0)3.230.71.06 • E info@remeha.be


Mechelen nona

De foyer doet dienst als ruimte voor tentoonstellingen, recepties en lezingen.

Zuurstof voor de buurt door een

spel van buiten- en binnenkamers

Twintig jaar. Zo lang heeft het geduurd voor de tweede zaal van het Mechelse kunstencentrum nona een feit was. Ze is verscholen achter de

goudkleurige gevel in de Begijnenstraat. Als je door de poort stapt, val je van de ene verbazing in de andere. "Er waren twee mooie uitdagingen:

enerzijds de vervlechting van de openbare ruimte en de podiumzaal, anderzijds de creatie van zo veel mogelijk ruimte", zegt David

Driesen van dmvA Architecten.

Tekst Joke Hofmans

| Beeld Kunstencentrum nona

Dit project gaat terug tot de eeuwwisseling, toen

nona zich van een klassiek theatergezelschap

ontpopte tot een kunstencentrum. Vlak bij de

oude site van de Mechelse Drukkerijen had het

al één theaterzaal in gebruik: een zaal in neo classi

cis tische stijl – magnifiek, maar met praktische

beperkingen. Toen de Mechelse Drukkerijen hun

terreinen verkochten en het binnengebied na de

verkoop overbleef, was dat hét moment om te investeren.

Stad Mechelen gaf het kunstencentrum

een financiële duw in de rug.

Ruimte slim inzetten

David Driesen: “De locatie was in orde. Nu moesten

we er nog een volwaardige theaterzaal van maken,

met voldoende publieke ruimte errond en aandacht

voor de buurtbewoners. De huidige creatie verzoent

deze wensen, met sculpturale buiten- en binnenkamers

die de bezoekers naar de nieuwe zaal leiden.”

De eerste ontdekking wanneer je de goudkleurige

gang uitloopt, is de patio met de bakstenen reliëfs

van kunstenaar Nick Ervinck. Het is een spel

van pixels dat je van dichtbij moeilijk kan vatten.

Pas als je afstand neemt, worden de tekeningen

duidelijk. “Nadien arriveer je in de foyer, een zaal

waar we de buitenruimte naar binnen trekken via

glazen wanden. Die hebben we opgevat als een

Romeins forum, een marktplaats waar burgers

elkaar ontmoeten, waar gesprekken ontstaan en

waar mensen kunst creëren. De foyer doet dienst

als ruimte voor tentoonstellingen, recepties en lezingen.”

In de daaropvolgende patio vind je eveneens

sculpturen van Nick Ervinck terug. Daarna

stap je pas de eigenlijke theaterzaal binnen. “De

twee patio’s, de foyer en de theaterzaal creëren

samen een spel van binnen- en buitenruimtes”,

zegt David Driesen.

Technische flexibiliteit in

de nieuwe theaterzaal

"De theaterzaal zelf is eigenlijk een betonnen doos

in een betonnen doos. Om ze die vorm te kunnen

geven, hebben we veel theaters in België en Nederland

bezocht. De zaal moest immers niet alleen

veel mensen kunnen ontvangen, maar moest in

technisch opzicht ook heel flexibel zijn. De oude

theaterzaal is enkel uitgerust met verrijdbare bruggen.

De nieuwe zaal beschikt over een transparant

grid op 6 meter hoogte, waaraan licht- en geluidsinstallaties

hangen. Op de vloer ligt een prachtig

parket. En er is een inschuifbare tribune geïnstal­

De nieuwe theaterzaal is het resultaat van een strijd

die uiteindelijk twintig jaar duurde.

84 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


nona Mechelen

De bakstenen reliëfs op de twee patio's zijn van kunstenaar Nick Ervinck.

De nieuwe theaterzaal is verscholen achter een goudkleurige gevel.

Hergebruikte spullen van de Mechelse Drukkerijen sieren de toiletten, loge en bar.

“De nieuwe zaal heeft een

transparant grid en een

inschuifbare tribune”

leerd. Dankzij de goede geluidsisolatie kunnen er

in de zaal ook luidere performances plaatsvinden

zonder de buren lastig te vallen.”

Knipoog naar de

Mechelse Drukkerijen

In de loop van het project kwamen dmvA Architecten

en nona in contact met vzw Onbetaalbaar, een

denktank die projecten uitwerkt rond afgedankte

materialen. Om geld in te zamelen voor nona organiseerde

de vzw samen met de studenten van de voortgezette

opleiding Meubelontwerp een meubelveiling.

De spullen van de Mechelse Drukkerijen kregen een

tweede leven in de toiletten, de loge en de bar. En ze

bekleedden de wanden in de toiletten met aluminium

drukplaten. Voorts maakten ze een luisterspel over het

bouwproces dat je via een app op je smartphone kan

beluisteren. Zo blijft het project verder leven.

Interesse uit het buitenland

David Driesen: “De nieuwe theaterzaal is het resultaat

van een strijd die uiteindelijk twintig jaar

duurde. Van getouwtrek met de stad en van geld

inzamelen. Wie erbij betrokken was, ‘smeet zich’

met hart en ziel. Dat maakt het nog een beetje specialer.

Intussen kwamen al heel veel buitenlandse

architecten een kijkje nemen. De buren waren aanvankelijk

misschien wat bang voor geluidsoverlast,

maar hebben ons al heel mooie complimenten gegeven.

En telkens als ik er kom, ontdek ik weer iets

nieuws. Het was de strijd meer dan waard!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

nona (Mechelen)

Architect

dmvA Architecten (Mechelen)

Hoofdaannemer

Bouwbedrijf Willems & Co (Oevel)

Kunstencentrum nona leidt je door sculpturale

buiten- en binnenkamers.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 85


Jacobs Beton advertentie.indd 1 26-11-19 15:11

Mechelen nona

nona kiest voor ecologisch beton

Kunstencentrum nona is het eerste publiek toegankelijke gebouw in Vlaanderen met groen beton: beton mét BENOR-keurmerk dat geproduceerd

is met gerecycleerde granulaten uit sloopafval. De leverancier van dienst was Jacobs Beton uit Sint-Katelijne-Waver, het eerste bedrijf

in Europa dat cellenbeton verwerkte. Nu pioniert de firma in de vergroening van de betonsector.

Tekst Joke Hofmans

| Beeld Jacobs Beton

Bestuurder Kurt Jacobs: “Grondstoffen worden alsmaar schaarser. Ook de

bouwsector moet vergroenen, en daarin nemen we graag het voortouw. Wij

beschikken over eigen breekinstallaties en betoncentrales. Daarmee breken

we puin van metselwerk en beton tot verschillende soorten fracties, waarna

we het hoogwaardige betongranulaat opnieuw verwerken. Zo behouden we

tot 30 % van onze kostbare natuurlijke granulaten. Door de daling van het

aantal transporten, verlagen we ook onze CO 2

-uitstoot. Voor nona in Mechelen

hebben we drie soorten beton getest en hebben we de gelijkwaardigheid

met klassiek beton kunnen aantonen op de bouwplaats.” Jacobs Beton zette

met het proefproject heel wat in beweging en kon er de nieuwe Belgische betonnorm

positief mee beïnvloeden. Die norm, die sinds 4 juli 2019 van kracht

is, laat het gebruik van hoogwaardige betongranulaten toe.

Aannemers en overheden vinden bij Jacobs Beton alle mogelijke betonsoorten:

van gestabiliseerd zand en chape over mager, stort- en polierbeton tot

prefabbeton en speciale betonsoorten. ❚

“Door beton te recycleren,

behouden we tot 30 % van

onze kostbare natuurlijke

granulaten”

De levering van beton en materiaal in het kunstencentrum was een echt huzarenstuk.

Jacobs Beton werd in 1932 opgericht door Jozef Jacobs. 87 jaar later telt

het bedrijf veertig werknemers, heeft het betoncentrales in Sint-Katelijne-

Waver en Hemiksem en is het de Vlaamse voorloper inzake groen beton.

Kurt Jacobs is ook voorzitter van Groen Beton Vert, de federatie van bedrijven

die op een ecologisch verantwoorde manier beton produceren.

De theaterzaal van nona is gerealiseerd met gerecycleerd beton.

86 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Hooiemeersstraat 10 8710 Wielsbeke 056 60 95 10

www.snoeckgbrs.be


Waregem Stallencomplex Hippodroom

Haaks op het centrale atrium zijn zes armen met rug-aan-rugstallen gebouwd.

STAD VAN HET PAARD PAKT UIT MET

GLOEDNIEUW STALLENCOMPLEX

Waregem, de stad van dé Koerse. Op het terrein van de Hippodroom prijkt sinds 1 mei een gloednieuw stallencomplex. Een broodnodige

uitbreiding voor de talrijke paardensportevents die er plaatsvinden. Alles is dan ook in functie van het welzijn van het paard ontworpen

en gerealiseerd.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Dominiek Depoortere, www.staelensdroneservices.be

Waregem Koerse, wekelijkse draf- en galoprennen, jumping en eventing.

Tijdens het seizoen is het druk op de Waregemse Hippodroom. De nood

aan bijkomende infrastructuur om paarden te stallen dicht bij de piste werd

groot. Dominiek Depoortere ontwierp een complex met 84 stallen, een

centraal atrium en een uitlooppiste. “Het begon met bezoeken aan verschillende

renbanen, samen met uitbater Waregem Draaft”, vertelt Depoortere.

“Zo kregen we een goed zicht op hun specifieke noden en wensen.”

Aandacht voor details

Hoofdaannemer Snoeck heeft de nodige ervaring in huis en toonde zich dan

ook een gedroomde bouwpartner. “We maken het verschil door details ‘paardvriendelijk’

uit te werken. Hun comfort staat centraal. Van regenwaterafvoer

over specifieke montagetechnieken voor de binnenwanden tot de nutsvoorzieningen:

alles is in functie van het welzijn van het paard gebouwd”, zegt

projectcoördinator Ewoud Waelkens. “Het lijken onbenullige details, maar het

is belangrijk, want de paarden mogen zich niet kwetsen.”

“Bij de integratie van Snoeck in de Willy Naessens Group hebben we onze

expertises op het vlak van paardeninfrastructuur gebundeld”, vult operationeel

directeur Steven Nachtergaele aan. Oprichter Piet Snoeck: “Waar Willy

Naessens voor beton staat, staat Snoeck voor staalbouw. We doen alles

Rond het opvangbekken voor regenwater is een uitlooppiste aangelegd.

met onze eigen mensen. In ons atelier van 20.000 vierkante meter maken

we de structuren op maat. De montage gebeurt door onze ploegen op de

werf. Aangezien we alles in eigen beheer doen, kunnen we snel en efficiënt

schakelen in het bouwproces.”

88 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Stallencomplex Hippodroom Waregem

De plannen voor de riolering

zijn complex en werden volledig

uitgetekend in 3D.

Meer dan 2 kilometer buizen

Na het drafseizoen begon Snoeck aan de bouw van de stallen, de opslagloods,

het sanitair met paardendouches en twee boxen voor dopingcontroles

met veeartslokaal. Haaks op het centrale atrium zijn zes armen gebouwd,

met daarin rug-aan-rugstallen van 3,5 op 3,5 meter. Alle binnenmuren zijn

uitgewerkt in glad beton, terwijl de vloer uit geborsteld beton bestaat.

De riolering aanleggen was een uitdaging. Dat gebeurde in drie circuits – goed

voor meer dan 2 kilometer buizen. Alles werd volledig uitgetekend in 3D. Het

regenwater van de daken gaat naar de regenputten en vervolgens naar een

opvangbekken van 450.000 liter, waarrond een uitlooppiste is aangelegd.

De regenwaterputten voorzien de paardendouches van verwarmd water. Het

regenwater van de verharde zones wordt rechtstreeks afgevoerd naar het

opvangbekken. Tot slot is er het derde circuit: de opvang van de mestsappen in

een gierput. Sensoren geven aan wanneer deze moet worden geleegd.

De afwerking is uniek: gekleurde baksteenmotieven in plaats van met poeder

bestrooide panelen.

“Sommige bouwkeuzes

lijken details, maar zijn echt

belangrijk voor het welzijn

van de paarden”

De gekleurde baksteenmotieven en de betonnen plint geven het gebouw het

uitzicht van een klassieke stal.

Erfgoed

Het gebouw is opgetrokken in een industriële staalstructuur en bekleed

met betonpanelen. De afwerking is uniek: gekleurde baksteenmotieven in

plaats van met poeder bestrooide panelen. Zo likken de paarden het poeder

er niet af. Onderaan de muren staat een betonnen plint.

De sleuffunderingen zijn uitzonderlijk. “Normaal gieten we per kolom een

fundering, maar hier is ze doorgetrokken over de volledige muur”, zegt

Waelkens. “We kozen er ook voor om de panelen tussen de kolommen te

plaatsen, ten voordele van het paard, en eventuele hoogteverschillen in de

voegen op te vangen.”

Dominiek Depoortere

Ingenieur-architect

Vastgoedexpert |EPB-verslaggever

Kortrijkseweg 218 | 8791 Beveren-Leie

tel : +32 (56) 72 35 16 | GSM : +32 (496) 128 690

dominiek@ddepoortere.be | www.ddepoortere.be

Op het dak liggen zwarte metalen sandwichpanelen met geventileerde

lichtstraten voor natuurlijke verluchting van de stallen. “Zo creëer je het

uitzicht van een klassieke stal”, besluit de architect. “Dit om in de stijl van

de naburige erfgoedsite te blijven, op vraag van de dienst Erfgoed.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Stad Waregem

Dominiek Depoortere (Waregem)

Willy Naessens Agro by Snoeck & Snoeck

Metaalconstructie (Wielsbeke)

Bouwen in vertrouwen doe je met

een architect

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 89


Sectornieuws OVAM

VLAANDEREN ASBESTVRIJ IN 2040

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestvrij zijn. Daarom is vorig jaar het asbestafbouwplan in werking getreden, opgesteld door de OVAM. Dat rust

op twee pijlers. Enerzijds wil men inzetten op blijvend informeren en sensibiliseren, anderzijds wil men in beeld brengen waar zich nog asbest

bevindt. Dit moet het mogelijk maken om asbest veilig uit onze woningen, scholen, kantoren, enzovoort te verwijderen en bij te dragen aan de

realisatie van een veilige en gezonde circulaire economie.

Tekst Valérie Couplez | Beeld OVAM

Wie zijn woning wil verkopen, zal binnenkort over een asbestinventaris moeten beschikken. Die verplichting gaat in vanaf eind 2021 of begin 2022.

Asbest was decennialang een geliefkoosd materiaal

in bouwtoepassingen, tot er rond de eeuwwisseling

een verbod kwam op de productie ervan. Jan

Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “Alle gebouwen

van voor 2002 kunnen dus asbest bevatten,

met alle mogelijke gevolgen van dien voor het

milieu en de gezondheid – zeker nu we aan de vooravond

van de circulaire economie staan, waarin we

materialen zo lang mogelijk willen hergebruiken.

Vlaanderen heeft daarom de ambitie uitgesproken

om tegen 2040 volledig asbestvrij te zijn.” En er is

heus wel wat werk aan de winkel. Naar schatting

zou er nog ruim 2,3 miljoen ton asbest aanwezig

zijn in Vlaanderen.

Informeren en sensibiliseren

Om zijn ambitie kracht bij te zetten, introduceerde

de OVAM vorig jaar een nieuw asbestafbouwplan.

“Niets doen is geen optie. Door slijtage

worden de risico’s en de daaraan

verbonden kosten voor de maatschappij

en het saneren alleen maar groter”

Daarin worden verschillende punten naar voren

geschoven om versneld werk te kunnen maken

van asbestverwijdering. “Niets doen is geen optie.

Door slijtage worden de risico’s en de daaraan

verbonden kosten voor de maatschappij en het

saneren alleen maar groter. Alles begint eigenlijk

met een brede sensibiliseringscampagne. Wist

je dat er nu al 3.500 toepassingen bekend zijn

waarin asbest verwerkt is? Om particulieren, maar

ook bouwprofessionals, openbare besturen, enzovoort

te helpen om de risico’s te herkennen en in

te schatten, hebben we alle informatie gebundeld

90 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


OVAM Sectornieuws

Door veroudering en verwering wordt de toestand van de bindmiddelen steeds slechter. Hierdoor komen asbestvezels bloot te liggen en kunnen ze vrijkomen.

In Vlaanderen is naar schatting nog ruim 2,3 miljoen ton asbest aanwezig.

op de website asbestinfo.be.” Die informatie gaat

verder dan alleen maar de identificatie van asbest.

Er wordt bijvoorbeeld ook meegegeven wat de

kosten zijn en welke subsidietrajecten er eventueel

bestaan op lokaal niveau.

Verplicht asbestattest voor woning

Daarnaast moet er in kaart gebracht worden waar

zich nog asbest bevindt. Huizen die dateren van

voor 2002 zullen vanaf 2022 verplicht over een

asbestattest moeten beschikken bij verkoop. “Een

deskundige zal een inventaris opmaken van de woning,

vergelijkbaar met hoe de elektrische keuring

vandaag gebeurt. Zo is iedereen zich bewust van de

potentiële aanwezigheid van asbest. Dit zal vanaf

2032 overigens verplicht zijn voor alle woningen –

ook als ze niet verkocht worden.” Zo wil de OVAM

tegen 2032 over een centrale database beschikken

waarin alle asbestinventarissen zijn opgenomen.

Tegen 2034 risicovolle

toepassingen behandelen

Bij de eigenlijke asbestverwijdering krijgen doelgroepen

die het grootste risico lopen voorrang.

Denk aan saneringen van scholen of woonzorgcentra,

maar evengoed aan gebouwen in de

buurt van landbouwgrond, zodat ook de voedselvoorziening

veilig kan blijven verlopen. “Tegen

De meest risicovolle asbesttoepassingen, zoals asbestcementdaken- en gevelbekleding en niet-hechtgebonden

asbesttoepassingen, moeten tegen 2034 verwijderd zijn.

2034 willen we alle asbesthoudende materialen

verwijderd hebben uit de gebouwschil. Dan gaat

het vooral over de meest risicovolle toepassingen,

zoals asbestcementdaken en -gevelbekleding en

niet-hechtgebonden asbesttoepassingen. In dergelijke

gevallen is het gevaar op het vrijkomen

van asbestvezels immers het grootst. In 2040 zou

alle asbest weg moeten zijn uit Vlaanderen. Tot

het zover is, zullen we blijven sensibiliseren en

informeren, zodat de veiligheid en gezondheid

van iedereen die in aanraking kan komen met

asbest gevrijwaard blijft. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 91


03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


G. Smeyers Bedrijfspresentatie

Bemalingsaanvraag goedgekeurd

dankzij pompproef en 3D-model

De oude Carglass-site in Aalst wordt momenteel getransformeerd tot een hypermodern gemengd wooncomplex. Door de zettingsgevoelige

ondergrond is dit een project dat met de nodige kennis en expertise moet worden gerealiseerd. Vandaar dat hoofdaannemer MBG voor de

bemalingswerken geen risico nam en een beroep deed op G. Smeyers uit Zandhoven. Met negentig jaar ervaring achter de kiezen wist deze

firma wel raad met de opdracht, die op zijn minst uitdagend kan worden genoemd.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld G. Smeyers

De 3D-simulatie toonde duidelijk welke impact de bemaling buiten de bouwput

zou hebben.

De ondergrond bestaat uit alluviale klei en leemlagen, waardoor hij erg

zettingsgevoelig is.

“Op basis van een pompproef hebben we met een

3D-computersimulatiemodel zowel de lengte als de

diepte van de waterkerende soilmixwanden geoptimaliseerd”

De herbestemming van de Carglass-site is er eentje

die als voorbeeld kan dienen voor veel oude gebouwen.

Projectontwikkelaar Gands investeert er

immers in een complex dat meerdere functies

verenigt. 29 appartementen en 34 erkende assistentiewoningen

worden gecombineerd met twee

winkelcentra en een kinderdagverblijf. Dit alles in

één pand met twee verdiepingen en een ondergrondse

parkeergarage van circa 4.500 m².

Ondergrond met uitdagingen

Omdat het bouwproject vlak naast de Dender

gelegen is, moet MBG op een eerder moeilijke

ondergrond werken. “Deze bestaat uit alluviale klei

en leemlagen, waardoor hij erg zettingsgevoelig

is”, vertelt René Lambrechts, bestuurder van G.

Smeyers nv. “Om de ondergrondse parking te

kunnen realiseren, moest het grondwaterpeil

verlaagd worden (van +7,70 naar +3,00 TAW).

Gezien de zettingsgevoelige ondergrond hebben

we voorgesteld om eerst een pompproef uit te

voeren op het terrein. Concreet ging het over

een bemalingslijn met een lengte van 40 meter

en verticale filters met een diepte van 10 meter.

Haaks op de filterlijn zijn vier peilbuizen aangebracht,

die elk druksensoren bevatten. De zuigerpomp

is uitgerust met een digitale debietmeter.

Bijkomend zijn er zestien vaste meetpunten aangeduid,

die dagelijks door de landmeter zijn opgemeten

om eventuele zettingen te registreren.

Lonende voorbereiding

Uit deze pompproef, die een kleine maand duurde,

bleek dat er zich op een aantal meetpunten zettin-

gen manifesteerden, maar dat ze binnen aanvaardbare

grenzen bleven. “Op basis van deze gegevens

hebben we vervolgens met een 3D-computersimulatiemodel

zowel de lengte als de diepte van

de waterkerende soilmixwanden geoptimaliseerd”,

vervolgt René Lambrechts. “Hierbij konden we

aantonen dat de grondwaterverlaging, bij een

volledige droogzetting van de bouwput, in de zettingsgevoelige

zones niet dieper zou reiken dan

de waterpeilverlaging die we met de pompproef

gerealiseerd hadden. Dankzij dit model en het

degelijke vooronderzoek kreeg MBG zonder problemen

een bemalingsvergunning van de Stad

Aalst. Intussen is de bemaling van de eerste fase

een feit. Deze werd bijkomend uitgerust met

automatische sturingen om te vermijden dat het

grondwaterpeil te veel verlaagd zou worden.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 93


Kinrooi Agropolis

Loodsbouwers bij de landbouwers

De voormalige grindwinningszones langs de Maas bepalen mee het uitzicht.

De gemeente Kinrooi, in het uiterste noordoosten van Limburg, kent een lange traditie van samenwerking tussen de lokale landbouwers.

Het meest recente én modernste voorbeeld daarvan is Agropolis.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Altez

Behalve voor de plaatselijke landbouwactiviteiten staat Kinrooi ook bekend

om de eeuwenlange grindwinning langs de Maas. Blijvende getuigen daarvan

zijn de grote watervlakken. "Al jaren groeide in Kinrooi het idee om op

een voormalig grindwinningsgebied volop de kaart van innovatieve land- en

tuinbouw te trekken, meer bepaald via het project Agropolis", zegt architect

Jean Verlaak. Hiervoor is ongeveer 40 hectare van een 500 hectare grote

grindplas omgevormd tot een gemakkelijk bereikbaar agrarisch bedrijventerrein.

"Het doel is om van Agropolis een duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling

aan de Maas te maken, waarbij sterk wordt ingezet op innovatieve

land- en tuinbouw, gelinkt aan clean tech en energie uit hernieuwbare bronnen.

Nieuwe bedrijven en functies op dit terrein moeten als locomotief voor

de verdere ontplooiing van de lokale en regionale economie fungeren."

Samenwerking

Twee bestaande agrarische samenwerkingsverbanden sloegen de handen in

elkaar. "In het kader van een verder doorgedreven samenwerking besloten ze

op Agropolis hun gezamenlijke Kinrooise Machinecoöperatie onder te brengen.

Die staat in voor de aankoop en het beheer van landbouwmachines, die

ter beschikking staan van de ongeveer zeventig leden. Het gaat om machines

die ze elk afzonderlijk te zelden moeten gebruiken om een individuele

De staalstructuur is afgewerkt met silexpanelen.

“Gebruiksvriendelijkheid

voor alle leden van de

machinecoöperatie stond

voorop”

94 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Agropolis Kinrooi

Toegankelijkheid primeert in Agropolis.

De open loodsen zijn opgesteld in U-vorm.

Het complex omvat ook een klein kantoorvolume.

OVER MCA

Machinecoöperatie Agropolis (MCA) is een coöperatie van landbouwers

die gezamenlijk machines aankopen, gebruiken en onderhouden.

MCA verhuurt haar machines aan haar leden, die zelf instaan

voor de uitvoering van de werken binnen het eigen landbouwbedrijf.

Daarnaast zijn er groepsaankopen van onder meer siloplastic, zaden,

kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en samenwerking

met andere coöperaties (zoals voor irrigatie) mogelijk.

aankoop zinvol te maken. Bij dit project sloten zich ook nog enkele andere

partners aan, die op zoek waren naar opslagruimte en/of onderhoudswerkplaatsen",

verklaart de architect.

Verlaak ontwierp de machineloods volgens het principe van een traditionele

vierkantshoeve. “Zo komt er een centrale binnenplaats tot stand, waardoor

alle functies op elkaar uitgeven en er een volledig overzicht op heel het beschikbare

machinepark ontstaat. Gebruiksvriendelijkheid voor alle leden van

de machinecoöperatie stond hierbij voorop." Daarnaast is de machineloods

ook budgetvriendelijk opgebouwd en ingericht, zonder in te boeten aan

kwaliteit en comfort. "De coöperatie wil immers op een efficiënte en kostenvriendelijke

manier landbouwwerktuigen ter beschikking te stellen aan haar

leden. Vandaar dat de loods altijd toegankelijk moet zijn, zodat de leden de

machines op elk moment kunnen ophalen."

Staalstructuren en silexpanelen

Het 'vierkant' bestaat uit een gesloten machineloods van 1.300 vierkante meter,

open loodsen van samen 1.900 vierkante meter en 160 vierkante meter

kantoorruimte. "De loodsen zijn opgebouwd uit staalstructuren, die voorzien

zijn van een betonplint in silex – uitgewassen grindpanelen van LG Beton,

een onderdeel van de groep Altez – en een gevelbekleding van binnendozen,

isolatie en een metaalplaat", verklaart Stefan Coolen, bouwconsulent bij

hoofdaannemer Altez, die de constructies ‘sleutel-op-de-deur’ opleverde. }

Beveiliging weegt hier zwaar door.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VANAKEN ENERGIETECHNIEKEN – VERWARMING,

VENTILATIE, SANITAIRE LEIDINGEN EN

PERSLUCHTLEIDINGEN

Vanaken Energietechnieken (Bree) leverde en plaatste de verwarming, ventilatie,

sanitaire leidingen en persluchtleidingen in de loodsen, werkplaatsen en

het kantoor van Machinecoöperatie Agropolis. "Op vraag van de gebruikers

zorgden we ervoor dat er overal in de open loodsen voldoende grote volumes

perslucht en water onder voldoende druk beschikbaar zijn", vertelt zaakvoerder

Jos Vanaken. "In de werkplaats en het kantoor installeerden we de verwarming

en de ventilatie op een manier dat ze later gemakkelijk kunnen worden aangesloten

op een lokaal warmtenet dat gebruik zal maken van bodemwarmte,

zodat er geen fossiele energie meer moet worden verbruikt." Vanaken heeft

zich gespecialiseerd in warmtepompen, verwarming, ventilatie, sanitair en zonnepanelen,

voor zowel particuliere en professionele gebruikers. "Na de plaatsing

staan we doorgaans ook in voor de nazorg en het onderhoud. Wij treden

met een team van vijf vaste mensen op als totaalaannemer voor technische

installaties. We doen hierbij ook een beroep op partners. Belangrijk hierbij is

onze studiedienst voor de aanvang van de werken en onze servicedienst na

voltooiing van de werken." In Agropolis waren er, gespreid over een looptijd van

circa vier maanden, twee tot zes monteurs aanwezig om de kanalen, leidingen,

toestellen en meet- en regelapparatuur voor de verwarming, de ventilatie

en de sanitaire en persluchtinstallaties te plaatsen. Persoonlijk is Jos Vanaken

erg begaan met zuinig energieverbruik. "Ik ben dan ook zeer benieuwd naar

het grotere verhaal, waarbij bepaalde buren van MCA elektriciteit en andere

warmte nodig hebben. Als dit op een doordachte manier op elkaar kan worden

afgestemd, wordt dit een mooi voorbeeld van een slim net."

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 95


Kinrooi Agropolis

Naast de betonpanelen is ook de straalstructuur een eigen product van de

groep Altez – meer bepaald van Meco Metal – net als de speciale gegalvaniseerde

dakgoot. "Die goot is al voorzien van een systeem om er desgewenst

altijd op een zeer eenvoudige manier een randbeveiliging te plaatsen – nuttig

bij eventueel onderhoud van het dak en/of zonnepanelen."

Van de gesloten ruimte is 400 vierkante meter voorbehouden voor de coöperanten,

van de open ruimte 1.800 vierkante meter. De open zijde van

de in U-vorm opgestelde open loodsen is op de binnenplaats gericht. In de

gesloten ruimte is een door het lokale warmtenet verwarmde werkplaats voor

onderhoud en herstellingen ingericht. Bijkomende voorzieningen zijn een

reinigingszone, een laadkade en een weegbrug voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen

tot 40 ton.

Automatisering

Een dergelijke verzameling werktuigen vertegenwoordigt een aanzienlijk kapitaal.

"Daarom zijn inbraak- en brandbeveiliging hier essentieel, ook al ligt de

nadruk op openheid en toegankelijkheid. Een registratiesysteem voor het gebruik

van de machines, toegangsregistratie en -automatisering verzoenen beide

doelstellingen. Dankzij de automatisering zijn de gebruikers niet gebonden aan

de kantooruren", aldus de architect. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Machinecoöperatie Agropolis (Kinrooi)

Jean Verlaak (Kinrooi)

Altez (Tielt en Oudsbergen)

centrale verwarming zonne - energie sanitaire installaties

Maaseikerbaan 61 - 3960 Bree - Tel: 089 86 34 41 - www.vanaken-bvba.be - welkom@vanaken-bvba.be

entr ale verwarming

zonne - ener gie

s a nitair e ins t a llaties

aseikerbaan 61 - 3960 Bree - Tel: 089 86 34 41 - www.vanaken-bvba.be - welkom@vanaken-bvba.be - Ond.Nr BE 475.995.034 - KBC 735-0038280-050 - H.R.T. H-90.6

INDUSTRIEBOUW

ALTEZ INDUSTRIEBOUW

bouwt voor ondernemers

info@altez.eu 011 - 79 02 00

ALTEZ CONSTRUCTION GROUP

SZAMOTULYSTRAAT 5 | 8700 TIELT

WEG OP BREE 125 | 3670 OUDSBERGEN

96 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Wij zoeken steeds naar nieuw talent!

Onze vacatures (m/v) vind je terug op onze website: www.2fund.be

President Kennedypark 4B, 8500 Kortrijk

Industrielaan 4, 9900 Eeklo

T +32 (0)56 50 55 60 T +32 (0)9 379 72 77

info@votquennefoundations.be

info@lameireft.be

www.votquennefoundations.be

www.lameireft.be


Bedrijfspresentatie 2Fund

Gerenommeerde funderingsen

beschoeiingsspecialisten

bundelen de krachten

De synergie tussen Lameire Funderingstechnieken en Votquenne Foundations wierp in het verleden ook al meermaals haar vruchten af. Zo boorde Votquenne Foundations

in onderaanneming van Lameire 584 grondverdringende schroefpalen voor BESIX in Ieper.

In juni 2019 zag 2Fund het levenslicht. De nieuwbakken onderneming vloeide voort uit een fusie tussen twee absolute sterkhouders in de

funderings- en beschoeiingssector: Votquenne Foundations uit Kortrijk/Trazegnies en Lameire Funderingstechnieken uit Eeklo. De ambitie:

totaaloplossingen aanbieden en zo uitgroeien tot Belgisch marktleider, temeer omdat ook Exceptra, VQ Logistics, A.Vyncke en Revyson zijn

opgenomen in de groep.

Tekst en beeld 2Fund

Lameire Funderingstechnieken werd in 1969 opgericht

als loonwerkbedrijf voor de landbouw, maar

evolueerde doorheen de jaren tot een specialist op

het vlak van diepfunderingen en beschoeiingstechnieken,

zowel voor bouwheren van civiele projecten

als voor particulieren en de industrie. Voortdurende

investeringen in nieuwe technologieën zorgden er

al die jaren voor dat de klanten steeds op de meest

kostenefficiënte manier geholpen werden. “Zo mag

Lameire Funderingstechnieken bij de pioniers van

de soilmixuitvoering gerekend worden en is de firma

marktleider in de uitvoering van putfunderingen”,

stelt Yves Lameire. Ook palen, palenwanden,

berlinerwanden, enzovoort behoren tot de specialisaties

van het huis.

98 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


2Fund Bedrijfspresentatie

“We hebben de ambitie om uit te groeien tot een

allroundfunderingsbedrijf dat totaalprojecten

uitvoert”, legt ir. Bart Cloet uit.

voor elk funderings- en beschoeiingsvraagstuk een

oplossing te kunnen bieden. De bundeling van onze

kennis en expertise zal immers meer opleveren dan

de som der delen. Exceptra, VQ Logistics, A.Vyncke

en Revyson vervullen een ondersteunende functie.

Waar Exceptra en VQ Logistics de logistiek rond de

werf verzorgen en waken over de flexibiliteit van de

machines en ploegen, zorgt Revyson voor een gedegen

grondonderzoek en quality control. A.Vyncke

zet zich dan weer in voor een doorgedreven professionalisering

op het vlak van bemaling, conform de

nieuwe normalisering en regelgeving.

Bart Cloet en Yves Lameire: “Ons uiteindelijke doel is om voor elk funderings- en beschoeiingsvraagstuk een

oplossing te kunnen bieden.”

“De bundeling van onze expertise zal

meer opleveren dan de som der delen”

Totaaloplossing bieden

Om dit nog te versterken sloeg Lameire Funderingstechnieken

de handen in elkaar met Votquenne

Foundations, een jonge kmo die in 2006 werd

opgericht door ir. Bart Cloet om naast de reeds beschikbare

manuele technieken (galerijen, beschoeide

sleuven, onderschoeiing …) ook machinale technieken

(grondverdringende schroefpalen, micropalen,

berlinerwand, secanspalenwand, grindkernen …) te

kunnen aanbieden. Zusterbedrijf Votquenne spitst

zich toe op de uitvoering van onderschoeiing en

beschoeide sleuven. De voorbije twee jaar breidde

Votquenne Foundations zijn activiteitenaanbod

aanzienlijk uit via de overname van A.Vyncke

(bemalingen) en de oprichting van zusterbedrijven

Revyson (grondonderzoek en kwaliteitscontrole) en

VQ Logistics (werfgebonden transport). Dit om een

kwalitatieve totaaloplossing op maat van de klant

te kunnen bieden.

Allroundbedrijf

Het succesverhaal van beide firma’s krijgt een vervolg

dankzij de oprichting van 2Fund. “Hoewel

onze nieuwe structuur nog in zijn kinderschoenen

staat, hebben we hoe dan ook de ambitie om uit

te groeien tot een allroundfunderingsbedrijf dat

totaalprojecten uitvoert”, legt ir. Bart Cloet uit. “Zo

hebben we intussen al de eerste stappen gezet in

de uitvoering van Jet Grouting (met de Techniwell

TW700-pomp, die net als de Komatsu PC240LC-

11-graafkraan met Movax SG-45-trilblok werd voorgesteld

op Matexpo). Ons uiteindelijke doel is om

Persoonlijk engagement en alles bespreekbaar en

uitvoerbaar maken staan centraal in de bedrijfsvoering

van 2Fund. Telkens opnieuw proberen te

beantwoorden aan de noden en eisen van onze

klant, zonder in te boeten aan kwaliteit en veiligheid,

is ons dagelijks streven.”

Synergie

De toekomst oogt rooskleurig voor 2Fund. De

synergie tussen Lameire Funderingstechnieken en

Votquenne Foundations wierp in het verleden immers

ook al meermaals haar vruchten af. Zo boorde

Votquenne Foundations in onderaanneming van

Lameire 584 grondverdringende schroefpalen voor

BESIX in Ieper, in het kader van een grootschalig

nieuwbouw- en reconversieproject in de oude

stadskern. Lameire nam zelf de 198 meter lange

secanspalenwand voor zijn rekening. Beide ondernemingen

werkten ook al samen bij de uitvoering

van de funderings- en beschoeiingswerken voor het

Hippodrome-project in Laken. Votquenne Foundations

boorde er 535 grondverdringende schroefpalen

in een 12 meter diepe bouwput, terwijl

Lameire 450 meter soilmixwand plaatste tot op

een diepte van 19 meter. “Je ziet: we zijn niet aan

ons proefstuk toe. Die synergie willen we in de toekomst

doortrekken om van 2Fund dé referentie op

het vlak van fundering en beschoeiing te maken”,

besluiten Bart Cloet en Yves Lameire. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 99


Ruisbroek Ooievaarsnest

De appartementen van het Ooievaarsnest beschikken elk over een ruim terras of een tuin.

ENERGIEZUINIGHEID TROEF IN NIEUW WOONCOMPLEX

Duurzame woningen zijn het handelsmerk van CoGiVa uit Keerbergen. Een van de meest recente projecten is het Ooievaarsnest in Ruisbroek:

zeventien BEN-woningen met een of twee slaapkamers voor jonge gezinnen op de as Antwerpen-Brussel. Het project was reeds voor de

oplevering volledig uitverkocht.

Tekst Joke Hofmans

| Beeld CoGiVa

Energiezuinige, betaalbare en kwalitatieve woningen op een strategische

locatie. Dat is het doel van woonproject Ooievaarsnest. Het complex ligt

op 1 kilometer van de oprit naar de A12. De appartementen zijn afgewerkt

met mooie materialen en beschikken elk over een ruim terras of tuin. Bovendien

hebben de eigenaars de mogelijkheid om een garagebox, carport of

parkeerplaats aan te kopen.

BEN 30

Peter Breesch, managing partner van CoGiVa: “De duurzaamheid van de woningen

is absoluut iets waarmee we het verschil maken. Dit wooncomplex voldoet

aan de BEN 30-norm, met een E-peil onder de 30. De muren, het dak en de

ramen zijn sterk isolerend. De vloerverwarming werkt met een zuinige warmtepomp.

En het gebouw heeft een ventilatiesysteem D – zonder roosters, met

een automatische aanvoer van verse lucht en met warmterecuperatie. Die BENnorm

zal standaard worden voor nieuwbouwwoningen vanaf 2021. Wij pasten

de strenge normen nu al toe. Daardoor profiteren de eigenaars niet alleen van

een lagere energiefactuur. Ze hebben ook recht op een korting van 50 % op

de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar en een voordelige lening – een

zogeheten BEN-krediet – bij sommige banken.”

“Door de BEN 30-norm

profiteren de eigenaars

van een korting op de

onroerende voorheffing”

Penthouses onder plat dak

Nog een pluspunt is dat de vijf penthouses volwaardige appartementen zijn,

zonder ruimteverlies door schuine daken. Peter Breesch: “Door de regels van

de ruimtelijke ordening moesten we het gebouw een stuk achter de rooilijn

plaatsen en grote groene voortuinen voorzien. In ruil daarvoor stond de

gemeente platte daken toe. Daardoor profiteren de dakappartementen nu van

de maximale oppervlakte.”

100 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Ooievaarsnest Ruisbroek

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VERTOMMEN – SANITAIR

Alle badkamers in het Ooievaarsnest komen van Vertommen in Putte,

al 55 jaar een klinkende naam in de sector van sanitair, keukens en

verwarming. Projectverantwoordelijke Davy Bogaerts: “We selecteerden

voor de bewoners – mooi binnen het budget – een moderne,

praktische badkamer in hoogwaardige materialen. Zelfs bij intensief

gebruik zien ze er jaren later nog nieuw uit. Elke badkamer heeft een

regendouche met een waterbesparende functie. Zo combineren we

zalig ontspannend comfort met aandacht voor ecologie.”

Zeventien badkamers in een project, dat is bijna dagelijkse kost voor

Vertommen, want heel wat projectontwikkelaars vinden hun weg

naar de zaak. Dat ze vervolgens één aanspreekpunt hebben voor

keukens, badkamers, verwarming en airco, is een grote troef. Ook

particulieren kunnen bij Vertommen terecht. In de ruime showroom

– hét paradepaardje – doe je inspiratie op in uiteenlopende stijlen en

ontdek je de nieuwste trends. Het uitgebreide professionele advies op

het vlak van kleuren, materialen, stijl en opstelling krijg je erbovenop.

Strakke architectuur, intuïtieve indeling

De stijl van het Ooievaarsnest is zonder meer strak: hoekige vormen, grote

glaspartijen en zwarte raamkaders. De parkeerplaatsen, garageboxen en

opbergruimtes zijn architecturaal mooi geïntegreerd in het geheel. In de

gemeenschappelijke ruimte is het technische lokaal met de elektriciteitsen

watermeters afgewerkt met fineerwand. En een subtiele ledlijn verlicht

de traphal naar de bovenste appartementen. Bij de indeling van

de appartementen is in de eerste plaats gekeken naar optimaal en praktisch

ruimtegebruik. Zo is er dankzij de vloerverwarming geen sprake van

ruimteverlies door radiatoren. Voorts hebben de woningen een klassieke

opbouw met een leefruimte aan de straatkant en het slaapgedeelte aan

de achterkant.

Lokale leveranciers

Peter Breesch: “Voor de afwerking werkten we bewust samen met leveranciers

uit de buurt. Zoals Ilwa voor de keukens, Vertommen voor het sanitair en

Tegeldesign voor de vloeren. Zij zorgden voor piekfijn afgewerkte appartementen

met mooie materialen, en dat aan een correcte prijs. Zo heb je al een

eenslaapkamerappartement met een woonoppervlakte van 65 à 70 m² vanaf

160.000 euro. De tweeslaapkamerappartementen variëren qua oppervlakte

van 78 tot 100 m² en zitten qua prijs tussen 175.000 en 195.000 euro.”

“We voelden dat er in die regio behoefte was aan zulke appartementen –

modern, goed bereikbaar, met een buitenruimte en betaalbaar. En dat heeft

zich vertaald in een continue verkoop. Het project was nog voor de oplevering

volledig uitverkocht. Ook de eigenaar van de grond waarop het complex

staat, heeft zijn villa enkele straten verderop verkocht en woont nu in het

Ooievaarsnest. De realisatie van het project is heel vlot verlopen dankzij een

aangename samenwerking tussen alle partijen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer – aannemer

Architect

Projectcoördinator

Hooyberghs (Arendonk)

BURO 2018 architecten (Antwerpen)

CoGiVa (Keerbergen)

Ook de dakappartementen profiteren van het optimale ruimtegebruik.

Badkamer, Keuken,

Verwarming

Vertommen NV

Mechelbaan 667

2580 PUTTE

E: info@vertommen.com

T: 015 75 63 11

F: 015 75 23 37

www.vertommen.com

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 101


Antwerpen Nieuw Zuid

Nieuw Zuid blijft voortrekker

inzake duurzaam wonen

Zuiderplein staat, zoals de naam doet vermoeden, langs het centrale plein van de wijk (het Promenadeplein) en de centrale winkelboulevard.

Op de bouwplaats staan ze bekend als 'blokken 14 en 15’, maar elders heten ze Zuiderplein en Parkzicht 1. Die namen geven duidelijk aan wat je van de nieuwste

wooncomplexen in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid mag verwachten ...

Tekst Koen Mortelmans

| Beeld Interbuild - Y. Vanglavie

Beide gebouwen delen een ondergrondse parking van 13.784 m². Zuiderplein telt

38 appartementen en een flink volume horeca-, winkel- en kantoorruimte. Atelier

Kempe Thill ontwierp dit gebouw met een grote variatie aan woontypes, inclusief

private dakterrassen en collectieve daktuinen. Het U-vormige gebouw staat, zoals

de naam doet vermoeden, langs het centrale plein van de wijk (het Promenadeplein)

en de centrale winkelboulevard. De terrassen en gevelkolommen zijn opgetrokken

in architectonisch zichtbeton, terwijl de gevelbekleding uit natuursteen

bestaat, afgewisseld met drieledige schuifraamgehelen in aluminium.

Middelpunt

"Het Promenadeplein wordt het middelpunt van de nieuwe wijk, die in totaal

enkele duizenden bewoners zal tellen", zegt architect André Kempe. "Daarom

is Zuiderplein een mixed-use-ontwikkeling." Het gebouw heeft een getrapte

vorm. Daardoor ontstaan er op de verdiepingen ruime, 3 meter diepe terrassen.

Het Zuiderplein is omgeven door een publieke gaanderij.

De toegang tot het publieke deel van de parking bevindt zich onder het Zuiderplein.

De volledige parking biedt plaats aan 470 wagens en bevat ook een

afzonderlijk toegankelijke fietsenstalling.

Variatie troef

Ook Parkzicht 1 beschikt over een grote variatie aan woningtypes: van doorzonappartementen

tot penthouses met dakterras en tuinwoningen. De architectuur

is hedendaags – zoals in de rest van de wijk–, maar POLO Architects

legde bovendien een sterke nadruk op soberheid en sereniteit.

Nieuw Zuid profileert zich als een schoolvoorbeeld van duurzaam en

hedendaags wonen. De eerste werken zijn gestart in 2013. De realisatie van de

nieuwe wijk zal minstens vijftien jaar in beslag nemen.

102 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Nieuw Zuid Antwerpen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ARTE-FLOOR – BETEGELING

Een groot deel van de betegeling in Nieuw Zuid is uitgevoerd door

Arte-Floor. Ook in blokken 14 en 15 mocht de firma uit Scherpenheuvel

aan de slag. “De luxueuze appartementen en kantoren

vereisen een erg hoge afwerkingsgraad”, vertelt zaakvoerder

Johan Cartenstart. “Net op dat vlak maken wij het verschil met

de concurrentie, want we werken uitsluitend met gekwalificeerde

vaklui. Bovendien kunnen we uiteenlopende bekledingen aan.

Van extreem grote tegels over mozaïeken tot parket: onze mensen

zorgen voor een perfecte uitvoering.”

De architectuur van Zuiderplein en Parkzicht 1 is – net zoals op de rest van de

site – resoluut hedendaags.

Aanvankelijk werd Arte-Floor ingeschakeld voor de betegeling

van verschillende appartementen en kantoren. “Hierbij kon elke

klant kiezen uit een heel aantal mogelijkheden, wat natuurlijk

het nodige coördinatiewerk met zich meebracht”, vertelt Johan

Cartenstart. “Tijdens de uitvoering van het project kregen we

echter nog een extra taak toebedeeld: enkele duizenden vierkante

meters terrasbevloering. Dit maakt van Nieuw Zuid een

van de grootste opdrachten die we in ons zevenjarige bestaan

mochten realiseren.”

Aan ruime terrassen is er geen gebrek.

“Dat de kindercrèche de

deuren zou openen nog

voor de appartementen klaar

waren, plaatste ons voor een

aanzienlijke logistieke uitdaging”

Het gebouw, met 57 appartementen en een kindercrèche, wordt omzoomd

door een park en heeft op het eigen perceel ook een binnentuin. Het dak is

eveneens aangelegd als een tuin. Ook hier vind je architectonisch beton op

de terrassen. De gelijkvloerse gevels zijn afgewerkt in natuursteen. Hogerop

bestaat de buitenafwerking uit paramentmetselwerk met handvormgevelstenen

in grijstinten. De terrassen zijn afgeschermd met een doorlopende glazen

borstwering. Opvallend is het verschil in schrijnwerk tussen de verdiepingen

onderling en met de kindercrèche: de appartementen op de verdiepingen

hebben aluminium ramen, terwijl die van het kinderdagverblijf en de appartementen

op de begane grond uit hout bestaan. }

Arte-Floor.be 013/30 50 12

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 103


www.interbuild.be

BUILDING SKYLINES


199003-16739_KA construct 1-4.indd 1 21-06-19 12:17

Nieuw Zuid Antwerpen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KA CONSTRUCT – NIEUW ZUID BLOK 17

DRAAIKIPRAMEN EN SCHUIFDEUREN

Beide gebouwen hebben een E-peil van 60 en een K-peil van 40.

Logistieke uitdaging

"Dat de kindercrèche de deuren zou openen nog voor de appartementen

klaar waren, plaatste ons voor een aanzienlijke logistieke uitdaging", blikt

projectleider Rolf Letens van aannemer Interbuild terug. "We zorgden ervoor

dat de brandbeveiliging al helemaal op punt stond en beveiligden ook de

in- en uitgangen. Uiteindelijk opende de crèche toch wat later dan gepland.”

In een groot wooncomplex als Nieuw Zuid is duurzaamheid het

ordewoord. Zeker als het over de ramen en schuifdeuren gaat.

Vandaar dat de bouwheer opteerde voor de daaikipramen en

schuifdeuren van KA Construct uit Beerse. “Al 43 jaar ontwerpen,

leveren en installeren we aluminium maatoplossingen voor de project-

en residentiële bouw”, vertelt afgevaardigd bestuurder Rita

Sprangers. “Hierbij begeleiden we de klant letterlijk van profiel tot

project. Voor elk gebouw kunnen we een gepaste oplossing aanbieden

dankzij onze eigen R&D-afdeling, die snel originele profielconcepten

kan uitwerken. In Blok 15 van Nieuw Zuid waren er eerder

courante elementen nodig, waarvan we er een 280-tal hebben

geplaatst. Toch vereiste dit project de nodige vakkennis, zeker bij

de installatie. De locatie aan de Schelde vergde immers bijzondere

aandacht voor lucht- en waterdichting, vooral met betrekking tot

de hoge schuifdeuren.”

Het gebouw bestaat uit aan elkaar geschakelde volumes met een rechthoekige

footprint. Doorlopende balkons die overgaan in bredere terrassen verbinden

de volumes op de hoek. "De bouwdiepte van de volumes bedraagt

overal 12 meter, behalve voor het kinderdagverblijf, dat zich – als huisvesting

voor een gemeenschapsvoorziening – profileert met een grotere footprint, die

goed is voor een diepte van 15 meter", zegt projectarchitect Jorn Peeters

(POLO Architects).

Turnova

Amca Toren

De appartementen op de begane grond sluiten aan op 4 meter diepe privétuintjes.

Die tuintjes kijken uit op het al eerder aangelegde wadipark voor de

buffering van het regenwater uit de wijk. Een ingewerkte betonnen dorpel,

subtiel gebruik van niveauverschillen, een zitelement langs de rand van de

speelzone en ingewerkte platstalen profielen markeren de grens tussen openbare

en privézones.

Warmtenet

Zoals alle andere gebouwen in de wijk zijn ook Zuiderplein en Parkzicht 1

aangesloten op het lokale warmtenet. Het is de bedoeling dat dit net in de

toekomst wordt gevoed met warmte uit hernieuwbare bronnen. Voorlopig

maakt het nog gebruik van aardgas. ❚

Lichttoren

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect Zuiderplein

Architect Parkzicht 1

Hoofdaannemer

Triple Living (Antwerpen)

Atelier Kempe Thill (Rotterdam, Nederland)

POLO Architects (Antwerpen en Brussel)

Interbuild (Antwerpen)

KA Construct - Uw - Uw partner voor voor Alu Alu gevelconstructies

is specialist gevelbouwer voor torenprojecten.

KA Construct is is ondertussen specialist gevelbouwer voor voor torenprojecten.

projecten zoals Lichttoren, Amca Toren, Toren 4 op Kattendijkdok,

torenprojecten. Naast die de Skyline van Naast zoals

Antwerpen projecten Lichttoren,

bepalen, zoals Amca

staat Lichttoren, Toren,

nu ook Amca Toren

Turnova Toren 4 op Kattendijkdok,

te Turnhout

Toren die

op onze

de 4 Skyline op referentielijst. Kattendijkdok, van Antwerpen die de bepalen, skyline van staat Antwerpen nu ook Turnova bepalen, te Turnhout

staat op onze nu ook referentielijst. Turnova te Turnhout op onze referentielijst!

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 105


Lummen Kantoorgebouw Vanderstraeten

De golvende glasgevel is een architecturaal pareltje.

EYECATCHER MET GOLVENDE GLASGEVEL

Bouwonderneming Vanderstraeten doet de Europaweg in Lummen swingen, want haar nieuwe kantoorgebouw in glas en aluminium is een

heuse blikvanger. Binnenin voeren beton, witte muren en een houten afwerking de boventoon. Met dit bouwkundige hoogstandje toont het

op-en-top Limburgse familiebedrijf aan dat het onmogelijke wel degelijk mogelijk is.

Tekst Joke Hofmans

| Beeld Luca Beel

In drie generaties tijd groeide Vanderstraeten

van een lokaal eenmansbedrijf uit tot een van dé

referenties voor de bouw en renovatie van scholen,

appartementscomplexen, woonzorgcentra en

ziekenhuizen in Vlaanderen. Intussen telt het team

van Vanderstraeten 150 medewerkers: ingenieurs,

planners, calculators, BIM-experts, werfleiders,

administratief personeel en arbeiders. De laatste

jaren steeg het aantal projecten en personeelsleden

zo snel dat het oude kantoor uit zijn voegen

barstte. Tijd voor een uitbreiding, en wat

voor één!

Architecturaal en ecologisch pareltje

“Om meer ruimte te creëren, bouwden we een

nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw –

goed voor 1560 m² extra oppervlakte. Daarna

ondergingen de oude kantoren een grondige

renovatie”, legt gedelegeerd bestuurder Michel

Vanderstraeten uit. “Het nieuwe complex moest

ons visitekaartje worden: een bouwkundig hoogstandje,

een ecologisch voorbeeld en een architecturaal

pareltje. Samen met onze bouwpartners zijn

we daarin geslaagd.”

De gevel springt in het oog door zijn ronde

vormen, aluminium panelen en gigantische,

driedubbele ramen. Die strakke stijl is ook terug

te vinden aan de binnenkant van het gebouw.

Beton en witte muren overheersen. Om het interieur

warmer te maken, voegde Vanderstraeten

houten elementen toe. De houten trappen en

wanden werden geproduceerd in de schrijnwerkerij

van het bedrijf, die zich op dezelfde site

bevindt. De aannemer ruilde de kleine kantoortjes

van het oude gebouw in voor grote en lichte

landschapskantoren. En tussen de verschillende

ruimtes zie je vooral glas.

Energieneutraal en comfortabel

Bij de realisatie van het nieuwe gebouw waren

twee aspecten cruciaal voor Vanderstraeten: ecologie

en comfort. Voor de verwarming en koeling

van de passiefbouw is er een geothermische installatie

met een warmtepomp geplaatst. In het

gebouw vind je nergens radiatoren terug, want de

ruimtes worden verwarmd en gekoeld via de vloer.

De ventilatie verloopt dan weer via luchtgroepen

met een hoog recuperatierendement. Bijverwarmen

of extra afkoelen kan met behulp van de ventiloconvectoren

in het plafond.

“Het nieuwe complex is ons visitekaartje:

een bouwkundig, ecologisch en

architecturaal hoogstandje”

Michel Vanderstraeten: “Bij het ontwerp hebben

we ook heel sterk gekeken naar het comfort van

onze medewerkers. Iedereen kreeg een elektrisch

verstelbaar zit-stabureau. Het plafond en het tapijt

werken geluidsdempend. En rond ons gebouw ligt

een mooie tuin om frisse lucht op te snuiven. Daar

prijken ook veertien moeraseiken, die oorspronkelijk

op de plaats van het nieuwe kantoor stonden. }

106 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Kantoorgebouw Vanderstraeten Lummen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VAN LOO PROJECTS

– OMGEVINGSAANLEG

Specialist in afbraakwerken, grond- en saneringswerken en wegenwerken

Van Loo Projects legde het terrein rond het nieuwe

kantoorgebouw van Vanderstraeten aan. De firma uit Ramsel

sloopte bestaande verhardingen en afsluitingen én legde de nieuwe

parkeerplaatsen aan. Ze realiseerde tevens de glooiingen in

de tuin en creëerde paadjes in asfalt, betontegels en siergrind als

finishing touch.

Kris Fransen, tien jaar lang planner en nu verantwoordelijk voor hr

en communicatie: “We zijn een van de vaste onderaannemers van

Vanderstraeten. In het voorbije anderhalf jaar voerden we voor hen

drie grotere opdrachten uit. In Putte bij Mechelen sloopten we gebouwen

en groeven we 20.000 m³ grond af. In Mortsel voerden we

7000 m³ af. En in Sterrebeek bouwt Vanderstraeten een nieuwe

infrastructuur voor de Amerikaanse militaire school. Daar graven

we nu een bouwput van 30.000 m³ uit.”

Alle houten elementen zijn afkomstig uit de eigen schrijnwerkerij.

“Wie één keer met ons samenwerkt, doet nadien vaker een beroep

op ons”, zegt Kris Fransen. “Doordat we over een sterk team van

tachtig à negentig mensen beschikken, zijn we flexibel. We nemen

zowel kleine als grote projecten aan: eenvoudige klussen, complexe

opdrachten en uitschieters in het grondwerk tot 100.000 m³.

En vooral: met de ervaring van Jef Van Loo, die al 35 jaar actief is

in de sector, en de knowhow van Johan Van Loo weten we precies

hoe we elke uitdaging het best aanpakken.”

Veertien prachtige moeraseiken kregen een nieuwe plaats in de tuin.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 107


Vakmanschap op basis van kwaliteitsproducten

R&M Van Den Boer is gespecialiseerd in het plaatsen

van alu-gevelsluitingen voor bouwprojecten, zowel

nieuwbouw als renovatie.

Hiervoor gebruiken we enkel de hoog-kwalitatieve

producten van de marktleiders in hun domein.

Balendijk 231 - 3920 Lommel - T. 011 55 25 80 - info@rmvandenboer.be

Grond-, Afbraak- en Wegenwerken

NIEUW IN BOUWEN AAN VLAANDEREN 2020:

2 SPECIALS PER NUMMER

Nr 1 februari Beton, Staalbouw

Nr 2 april Groendaken, Signalisatie

Nr 3 juni Toegangscontrole, Brandbeveiliging

Nr 4 augustus Duurzaam Bouwen, Grond- & Afbraakwerken

Nr 5 oktober Akoestiek, Vast Meubilair

Nr 6 december BIM, Geveltechnieken

Bedrijventerrein La Corbeille | Corbeillestraat 40

2235 Westmeerbeek | Tel 016 69 68 93

www.vanlooprojects.be

Voor meer informatie

mail info@louwersmediagroep.be

of bel +32 50 36 81 70


Kantoorgebouw Vanderstraeten Lummen

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

R&M VAN DEN BOER

– ALUMINIUM GORDIJNGEVEL

Dé blikvanger van het nieuwe kantoorgebouw van Vanderstraeten

is de aluminium gordijngevel. Voor die eyecatcher zorgde R&M

Van Den Boer, de Limburgse specialist in aluminium schrijnwerk.

Zaakvoerder Ronny Van Den Boer: “Grote of speciale projecten

waarvoor anderen passen, komen dikwijls bij ons terecht. Seriewerk

doen we niet. Maatwerk is onze specialiteit, en dus paste het

golvende kantoorgebouw van Vanderstraeten ons als gegoten.

We voerden het intensieve teken- en rekenwerk voor het project uit

en namen de plaatsing van de gordijngevel voor onze rekening.”

Met de gebogen glasgevel van Vanderstraeten was R&M Van Den

Boer niet aan zijn proefstuk toe. Het plaatste bijvoorbeeld ook het

witte aluminium schrijnwerk van Energetic Lighting in Kontich. En de

glasgevel van hotel Corbie in Lommel, dat zeven verdiepingen telt.

Beton, glas en hout voeren de boventoon in het interieur.

Ronny Van Den Boer richtte R&M Van Den Boer in 1991 samen

met zijn broer Marc op. Het bedrijf is gespecialiseerd in de plaatsing

aluminium constructies van Reynaers Aluminium. Intussen

groeide het team uit tot dertig medewerkers. De drie kernwoorden

die R&M Van Den Boer typeren? Capaciteit, flexibiliteit en kwaliteit.

Het nieuwe gebouw biedt plaats aan moderne, lichte en grote kantoren.

Mijn vader, die intussen overleden is, plantte ze

25 jaar geleden, en ik moest en zou ze voor hem

bewaren. Een gespecialiseerde firma transporteerde

ze – met bloed, zweet en tranen – naar hun

nieuwe plek. Hoe groter de eikenbomen worden,

hoe mooier deze plek zal zijn.”

De medewerkers van Vanderstraeten verhuisden

begin september 2018 van de oude kantoren

naar de nieuwe vleugel. De totaalrenovatie

van het bestaande gebouw nam in amper vijf

maanden in beslag. In maart 2019 waren alle

werken afgerond. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vanderstraeten (Lummen)

Architect

STYFHALS architecten (Machelen)

Hoofdaannemer

Vanderstraeten (Lummen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 109


Sint-Niklaas Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en Accuria

Nieuw onderkomen voor

WASE BOUWORGANISATIES

De Wase diensten van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

en Accuria namen dit najaar hun intrek in een nieuw

kantoorgebouw. Net als de oude vestiging bevindt het

zich niet ver van het lokale treinstation.

Voor de bouw ervan zijn zo veel mogelijk Wase

aannemers en leveranciers ingeschakeld.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Accuria

"Het is niet ongewoon dat meerdere aannemers

in de vorm van een tijdelijke vereniging een bouwproject

uitvoeren", zegt Wim De Thaey, technisch

directeur bij Dero Construct, dat 'de pen hield'. “De

manier waarop de vier Wase aannemers van de

tijdelijke vereniging samenwerkten, was echter wel

behoorlijk ongewoon. De opdrachtgevers wilden

het werk immers zo veel mogelijk uitzetten bij lidbedrijven

van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

en sociaal secretariaat Accuria. Voorts besloten

we de omvangrijke ruwbouwwerken maximaal te

realiseren met eigen personeel, en de werken in onderaanneming

met partners uit de regio Waasland.

In zulke projecten wordt het werk traditioneel in

'vakjes' verdeeld, maar hier was er toch sprake van

cohesie tussen de uitvoerende partijen. D’Eer en

Dero Construct verzorgden de metsel- en betonwerken,

Cordeel stond in voor de prefabricatie en

het binnenschrijnwerk en Van der Kinderen voor de

schilderwerken. De samenwerking verliep overigens

rimpelloos."

De Confederatie Bouw en Accuria beschikken niet alleen over een nieuwe stek, maar ook over een

ruime eigen parking.

Alleen voor de eerstesteenlegging in november

2017 deden Accuria en de Confederatie Bouw

geen beroep op professionele bouwbedrijven. Hiervoor

schakelden ze burgemeester Lieven Dehandschutter

en toenmalig provinciegouverneur Jan

Briers in. "Het bestaande gebouw was gewoon te

klein geworden", legt directeur Johan Wauman van

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen uit. "Zowel de

Confederatie zelf als het sociaal secretariaat ondergingen

de voorbije vijftien jaar een enorme groei.

Het resultaat was dat we de werkposten tot in de

gangen moesten opstellen."

Ruime en hedendaagse huisvesting

In de nieuwbouw stelt dit probleem zich niet

Voor de ruwbouwwerken bundelden vier gerenommeerde Wase aannemers de krachten.

voor de bijna dertig betrokken medewerkers. De

totale vloeroppervlakte bedraagt circa 3.000

vierkante meter, verdeeld over een gelijkvloers en

drie verdiepingen. De mogelijkheden en de uitstraling

die dit kantorencomplex hen biedt, waren

voor Federale Verzekering, ondernemingsloket

Formalis en sectororganisatie Constructiv de

aanleiding om mee te verhuizen. Deze organisaties

hebben immers al lang sterke banden met

de bouwsector.

"Aanvankelijk hadden we plannen om onze nieuwbouw

op te trekken aan de kant van de Broodstraat

", legt voorzitter Rudy Buysse van Accuria

uit. "Maar plots dook er een opportuniteit op: een

aantal verwaarloosde panden aan het einde van

110 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en Accuria Sint-Niklaas

"Langs de buitenkant is de nieuwe zetel een heus

paradepaardje", meent De Thaey. "Binnen is de inrichting

eerder sober en functioneel, hoewel de technische

installaties, met onder meer geothermie en diverse besturings-

en monitoringinstallaties, energetisch zeer interessant

en 'future-proof' zijn. Alles samen is het een

staalkaart van wat onze regionale bouwbedrijven kunnen.

Het is ook een prestigeproject, in die zin dat wij

nog jarenlang het voor onze sector regionaal belangrijke

gebouw kunnen en mogen bezoeken." ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALU VERSCHUEREN –

BUITENSCHRIJNWERK

Ook de inkom biedt nu meer bewegingsvrijheid.

“Langs de buitenkant is de nieuwe

vestiging een heus paradepaardje”

de Stationsstraat werd te koop aangeboden. Die

percelen sloten aan de achterzijde aan op het onze.

Door de aankoop ervan konden we niet alleen een

nieuw gebouw optrekken langs de belangrijkste

verbindingsweg tussen het station en het stadscentrum,

maar verhoogden we ook onze visibiliteit,

de toegangsmogelijkheden en de capaciteit van

onze parking." Voorts bevat de nieuwbouw naast

kantoren ook vergaderzalen en diverse ruimtes voor

opleidingen en presentaties.

CONFEDERATIE EN ACCURIA

Parketzaal

De Confederatie Bouw en Accuria kunnen op

die manier ook hun oude gebouw blijven gebruiken.

"De bestaande, maar vergrote 'parketzaal' is

verbonden met de nieuwbouw. We blijven ze gebruiken

voor diverse activiteiten, opleidingen en

events voor maximum driehonderd personen", zegt

Karel Derde, voorzitter van de Confederatie Bouw

Oost-Vlaanderen. "Maar de rest van het bestaande

gebouw verhuren we aan derden."

De Confederatie Bouw is de grootste Belgische koepelorganisatie voor bouwbedrijven.

Vroeger bestonden er in Oost-Vlaanderen verschillende afzonderlijke federaties. De voorbije

jaren is de organisatie sterk gestroomlijnd. De Oost-Vlaamse lokale federaties hebben zich

begin 2017 verenigd in de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, met zetel in Gent. Maar

fysiek blijft de Confederatie ook in de hoofdstad van het Waasland aanwezig.

Accuria is een onafhankelijk sociaal secretariaat dat zich vooral richt op bedrijven uit de

bouwsector. Ook werkgevers uit aanverwante sectoren kunnen er terecht. Accuria is een vrij

jonge naam, maar heeft een uitgebreide historische achtergrond. Het ontsproot een fusie

van twee oudere sociale secretariaten in de bouwsector: het Gentse Sodiska en het Wase

Sofibo. Door de krachtenbundeling kunnen ze een ruimer advies- en dienstenpakket aanbieden.

Tegenwoordig voert Accuria circa twintigduizend maandelijkse loonberekeningen uit

voor goed 2.700 bedrijven.

Alu Verschueren (Sint-Niklaas) plaatste in de nieuwe

stek van Accuria en Confederatie Bouw Provincie

Oost-Vlaanderen de aluminium ramen en deuren.

"Inclusief het glas en de zonwering", verduidelijkt

zaakvoerder Joris Verschueren. "We gebruikten

raam- en deurprofielen van het type Avantis 75

SHI, Elegance 62-gevelwandprofielen, Confort 160

SHI-schuifraamprofielen en brandwerende Thermo

74-profielen van Sapa. Alle deuren zijn vlak liggende

deuren met ingewerkte scharnieren. Globaal genomen

hebben we hier overigens heel wat verschillende

toepassingen gebruikt."

Verschueren wijst daarbij vooral op het gebruik van de

uitkragende Windox-ramen. "Aanvankelijk hadden we

zelf een systeem ontworpen om zeer slanke, EPB-conforme

raamcassettes te bouwen. Tijdens een beursbezoek

ontdekte ik echter dat Ursus een complete

prefaberker ontwikkeld had, die de plaatsingstijd beduidend

inkort. Daarom kozen we samen met de opdrachtgevers

en de architect voor Windox type 1. Dit

kenmerkt zich door het teruggetrokken profiel, zodat

de beglazing de aandacht trekt (en niet het raamkader).

In een aantal van deze erkers hebben we tussen de

glazen zonweringslamellen geïntegreerd. Een interne

motor stuurt deze lichte en dunne lamellen aan. Hij kan

ze volledig optrekken, en ze kunnen ook kantelen in

neerwaartse zin. Bij sommige andere ramen plaatsten

we windvaste, verticale screens."

Net zoals de opdrachtgevers in dit project deden met

de betrokken bouwbedrijven, werkte Joris Verschueren

zo veel mogelijk samen met leveranciers uit het

Waasland. Het familiebedrijf dat hij samen met zijn

broer Denis overnam van hun vader bestaat al meer

dan een halve eeuw. Het is met zijn achttien medewerkers

al negen jaar gevestigd in een gebouw van 2.500

m² in industriezone Heihoek.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 111


Sint-Niklaas Kantoorgebouw Confederatie Bouw Accuria Oost-Vlaanderen en Accuria

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

TAC! – FOSSIELVRIJE VERWARMING

EN KOELING

Aanvankelijk zouden Accuria en de Confederatie Bouw in hun

Waaslandse nieuwbouw een vrij traditionele HVAC-installatie

met gasketels en een koelmachine plaatsen. Op aangeven van

Tac! (Wilrijk) besloten ze in plaats daarvan een state of the art,

‘fossielvrij’ systeem met twee zespijps glycol water-waterwarmtepompen

van Clint en bodemwarmte en -koelte te gebruiken.

In totaal zijn hiervoor 34 boringen uitgevoerd, tot op een diepte

van 150 meter. "De nodige berekeningen voerden we in eigen huis

uit", vertelt Tac!-zaakvoerder Eric Van Overloop. "Voor de aanvoer

van verse lucht gebruiken we twee luchtgroepen van Swegon, met

optimale warmteterugwinning via een hygroscopisch wiel. Verder

zorgt een combinatie van vloerverwarming en dynamische koelbalken

voor een aangename binnentemperatuur. Dit zijn balken

waarbij de aangevoerde verse lucht wordt gebruikt om, boven op

het convectie-effect, de uitwisseling van energie te ondersteunen."

Het geheel wordt geregeld door een Priva DDC-systeem, waarbij

de gebruiker beperkt manueel kan ingrijpen op de ruimtetemperatuur.

Dankzij de lage watertemperatuur voor de verwarming

(30-35 °C) behaalt de warmtepomp een zeer goed rendement."

Tac! plaatste eveneens het sanitair in de nieuwbouw en zal ook

instaan voor het verdere onderhoud van de installaties.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

FDS – MOBIELE WANDEN

Flexibiliteit is tegenwoordig een vereiste. Dat geldt ook voor het nieuwe

gebouw van Accuria. Soms is er één groot lokaal nodig, een andere

keer zijn meerdere kleinere ruimtes wenselijk. FDS uit Drongen vulde die

vraag in door een mobiele wand te installeren op de eerste verdieping.

Die akoestisch isolerende mobiele wand is van het type Sonico 100. Hij

bestaat uit panelen met een volledig aluminium geanodiseerd randprofiel.

Geen overbodige luxe wanneer er op hetzelfde moment bijvoorbeeld in

verschillende deelruimtes vergaderd wordt. De wand van 8,2 meter breed

en 2,6 meter hoog is afgewerkt met melamine. Het is een voorbeeld van

hoe FDS niet enkel waakt over de functionaliteit, maar ook over de esthetiek.

Bovendien is de geleidingsrail weggewerkt in het vals plafond.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Accuria en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen

Architect

Archiburo (Sint-Niklaas)

Hoofdaannemer(s)

THV met Dero Construct (Zele), Cordeel (Temse), Van der Kinderen (Bazel)

en D'Eer (Sint-Niklaas)

info@aluverschueren.be

www.aluverschueren.be

A. De A. De Jonghestraat 48, 48,

9100 9100 Sint-Niklaas

De De stille perfectie

112 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

00019229001 ALUMINIUM KONSTRUKTIE VERSCHUEREN BVBA.indd 1 12-11-19 11:14


A5-formaat Advertentie ‘Bouwen aan Vlaanderen’ 14.11.2019

¼ bladzijde

Trotse partner voor de realisatie van

ACCURIA

CONFEDERATIE BOUW Oost-Vlaanderen

FEDERALE VERZEKERINGEN

www.dero.be

ai15748672539_Adv vanderkinderen.pdf 1 27-11-19 16:07

VEILIGHEID I KWALITEIT I SLIM I GROEI

HQ TEMSE

INDUSTRIE

&

UTILITEITSBOUW

VCA P

KLASSE 5

N.V. BOUWB E D R I J F

VAN DER KINDEREN

W W W. C O R D E E L . E U

Kruibekestraat 130

9150 Bazel

Tel 03 740 05 00

Fax 03 740 05 09

vdk@vanderkinderen.be

WWW.VANDERKINDEREN.BE


Bedrijfspresentatie Safety Shop

Veilig padellen

in Mechelen

Op de site van de voormalige voedingsgroothandel Huygebaert in Mechelen-Zuid verrees vorig jaar recreatiepark Arenal. Initiatiefnemer (samen

met groep Bremhove) en ex-Rode Duivel Tom De Sutter legt er het accent op enkele minder bekende, maar snelgroeiende sporttakken.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Arenal en Tafco Groep

Op een oppervlakte van circa 6.000 vierkante meter,

verdeeld over drie hallen, liet De Sutter padel-,

soccer- en padbolvelden aanleggen. Daarnaast

biedt Arenal ook plaats aan dodgeball-fanaten en

trampolinespringers. Voor hen is onder de naam

Arenal Jump een hele hal gereserveerd.

In de trampolinehal staan niet alleen traditionele

trampolines opgesteld, maar ook een hindernissenparcours,

een rodeostier en – voor een zachte

landing – een grote bak met schuimblokken. Wie

zelf niet springt, kan van een verfrissing genieten

in de bar, met uitzicht op zowel de padelvelden als

de trampolines.

Signalisatie

Het vroegere industriële karakter is niet helemaal

verdwenen. Bezoekers zien er nog altijd borden

hangen met opschriften zoals 'motor stilleggen' en

'verboden te roken'. Maar er hangen ook nieuwe

signalisatieborden. Daar zorgde Safety Shop (Merksem)

voor, een onderdeel van de groep Tafco.

"We treden al 35 jaar op als verdeler van persoonlijke

beveiligingsmiddelen", zeggen bestuurder

Jan-Bart Bormans en projectverantwoordelijke

Luke Ebinger. "Intussen zijn we ook al twintig jaar

actief in veiligheidssignalisatie, voor de projectmarkt

en in diverse economische sectoren." Safety

Shop is dan ook niet alleen aan het werk in scholen,

rusthuizen en sporthallen, maar net zo goed

in appartementsgebouwen. "En heel wat grote

retailers en logistieke spelers zijn vaste klanten."

Het contact met Arenal kwam tot stand via hoofdaannemer

MBG, waarmee Safety Shop eerder ook

al goed samenwerkte. "Dat was niet lang voor de

geplande opening, maar bij het eerste gesprek

bleek dat we op dezelfde lijn zaten. We hebben

ook altijd voldoende signalisatiemateriaal in voorraad,

zodat de levertijden niet voor vertraging kunnen

zorgen."

Keuzemogelijkheden

Safety Shop tekende voor de drie hallen de evacuatieplannen

uit en plaatste er ook de nodige

pictogrammen voor de vluchtroutes en de brandbestrijdingsmiddelen.

"Daarvoor bestaan wettelijke

normen – bijvoorbeeld over de grootte van de

borden – en ook de eisen van de lokale brandweer

wegen door", verklaart Bormans. "Toch hebben de

gebruikers heel wat keuze. Ze kunnen signalisatie

laten aanbrengen in aluminium, in plexiglas en

zelfs in bamboe. Arenal hield het bij de standaardversie,

in stevig pvc. Dat is niet alleen het voordeligst

qua prijs, het past ook bij het industriële

karakter van de hallen. Bovendien is de pvc-signalisatie

erg goed bestand tegen vandalisme." ❚

De meeste signalisatieborden zijn 60 cm

breed en 30 cm hoog.

“De pvc-signalisatie is niet alleen bestand

tegen vandalisme, maar past ook bij het

industriële karakter van de hallen”

114 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Amsterdam, Polanenpark

Over de Grens

De Amerikaanse datacenterexploitant CyrusOne bouwt een nieuwe datacentercampus met een geschatte capaciteit van 54 MW op het bedrijventerrein PolanenPark

(nabij Amsterdam).

TIJDIGE OPLEVERING CRUCIAAL

voor hoogtechnologische datacentercampus

De Amerikaanse datacenterexploitant CyrusOne Inc. bouwt een nieuwe ‘next-gen’ datacentercampus met een geschatte capaciteit van 54 MW

op bedrijventerrein PolanenPark in Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam. Het hoogtechnologische complex beslaat een totale oppervlakte

van 27.000 m², verdeeld over drie bouwlagen.

Tekst Johan Debaere | Beeld Luuk Kramer

CyrusOne is een snelgroeiende Real Estate Investement Trust (REIT), gespecialiseerd

in zeer betrouwbare enterprise-class, carrier-neutrale datacenters. De

Amerikaanse firma biedt een duizendtal klanten datacenterfaciliteiten die

de continue werking van de IT-infrastructuur beschermen en waarborgen.

CyrusOne telt wereldwijd meer dan 45 datacenters en breidt nu verder uit in

Nederland. Zo sloot de datacenterexploitant een strategisch partnership af met

Agriport A7 in Middenmeer voor de ontwikkeling van een multidatacentercampus

van 270 MW op een kavel van 33 hectare en kocht het 6,3 hectare

grond van de Schiphol Area Development Company (SADC) voor de bouw van

een nieuwe datacentercampus met een geschatte capaciteit van 54 MW.

Volgens de laatste standaarden

Het iconische datacenter op bedrijventerrein Polanenpark, op tien minuten

afstand van Schiphol en vijftien minuten van Amsterdam, wordt gebouwd

volgens de laatste standaarden en is onderdeel van het Europese Green ITinnovatieproject

Catalyst. “Het ontwerp van dit gebouw komt van de hand van

het internationale architectenbureau Hyphen, dat daarvoor samenwerkte met

projectmanager Haz Mission Critical en ingenieursbureau Pinnacle – beiden

uit het Verenigd Koninkrijk. De bouwaanvraag is ingediend door Knevel

Architecten uit Amsterdam, dat ook instond voor de opvolging tijdens de uitvoering

van de werken”, vertelt Jack Berben, commercieel directeur van Cosimco, dat

aangesteld werd als algemeen aannemer. “Cosimco behoort sinds 2005 tot de

Willemen Groep en is gespecialiseerd in de realisatie van bedrijfsinfrastructuur

(bijvoorbeeld productiefaciliteiten, logistieke gebouwen en kantoren), utiliteitsbouw

en collectieve huisvesting. We realiseren de architecturale ontwerpen van

een opdrachtgever, maar werken ook vaak samen met design & build-teams die

een project van a tot z kunnen uitwerken – van het zoeken van een gepast stuk

bouwgrond tot en met de oplevering.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 115


Amsterdam, Polanenpark

Over de Grens

Het gebouw telt drie bouwlagen en beslaat een oppervlakte van 27.000 m².

Voor de realisatie van het hoogtechnologische gebouw werd maar liefst 3.500

ton staal en 4000 m³ beton gebruikt.

De lean-methodiek zorgde voor een efficiënt ruwbouwproces.

Core and shell-uitvoering

Bij de realisatie van het CyrusOne-datacenter stond Cosimco in voor de ‘core

and shell’-uitvoering van het project en de omgevingsaanleg. Het bedrijf werkte

daarvoor nauw samen met een aantal lokale partners zoals GS Staalwerken

(Helmond), Kempen Cladding (Bergeijk) en Van Berlo (Veghel). Samen realiseerden

ze een hoogtechnologisch gebouw met drie bouwlagen, goed voor 27.000 m²,

dat 22 meter hoog én diep is en op 3.500 funderingspalen rust. Voor de bouw

werd maar liefst 3.500 ton staal en 4.000 m³ beton gebruikt.

Hoge tijdsdruk als uitdaging

Naast de performantie van het gebouw was de hoge tijdsdruk de voornaamste

uitdaging in dit project. De werken startten in december 2018, en in september

“De enorme tijdsdruk was

een grote uitdaging. Het

hele project moest op negen

maanden tijd afgerond zijn”

van dit jaar moet Cosimco al klaar zijn met de opdracht. “Op vijf maanden

tijd werd de ruwbouwfase afgesloten en was het gebouw wind- en waterdicht,

waarna de verdere afwerking en de omgevingsaanleg konden starten”, licht

Berben toe. “We stelden zoals steeds alles in het werk om de korte uitvoeringstermijn

van negen maanden te respecteren. Met het oog op een vlotte samenwerking

en uitvoering maken we gebruik van de lean-methodiek, die op alle

vlakken ‘verspilling’ moet vermijden. Dankzij deze manier van werken voorkomen

we bijvoorbeeld wachttijden omdat bepaalde materialen niet beschikbaar

zijn of onnodige verplaatsingen van arbeiders naar de werf. Er is ook geen

sprake van ‘rework’ omdat werken niet of niet correct uitgevoerd zijn. Vergaderingen,

rapporten en controles worden tot een minimum beperkt. Tot slot

is het ook belangrijk dat de voorraad en het transport goed beheerd worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling om op die manier de kwaliteit te optimaliseren,

kosten te besparen en een tijdige oplevering van het project te garanderen.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

CyrusOne (Dallas, Verenigde Staten)

Architect

Hyphen (Winchester, Verenigd Koninkrijk) en

Knevel Architecten (Amsterdam, Nederland)

Hoofdaannemer(s)

Cosimco (Kontich)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 117


THEMA

BRANDVEILIGHEID

KWALITEITSCERTIFICAAT BRANDVEILIGHEID

SPEELT IN OP NODEN VAN VERSCHILLENDE BOUWPARTNERS

Vier jaar na de oprichting van het Fire Safety Quality-certificaat kondigt vzw Fireforum aan dat 31 bedrijven intussen de strenge procedure

hebben doorstaan en zich dus FiSQ-gecertificeerd mogen noemen.

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Fireforum

Het certificaat wordt toegekend na een audit, uitgevoerd door een onafhankelijk controlebureau.

De 31 bedrijven zijn gespecialiseerd in verscheidene technieken van actieve

en passieve brandbeveiliging. Het certificaat werd hen toegekend na een

audit, uitgevoerd door een onafhankelijk controlebureau. De kandidaat-bedrijven

moeten zich bewijzen op het vlak van kwaliteit en veiligheid, kennis

en ervaring, operationele en organisatorische expertise en administratie en

financiën.

Elk jaar verlengen

Bedrijven die het certificaat halen, kunnen echter niet op hun lauweren rusten.

Thierry Pfleiderer, consultant bij Fireforum: “Het FiSQ-certificaat wordt

telkens verleend voor een periode van 1 jaar en moet dus telkens hernieuwd

worden op basis van een volledige externe audit. Op die manier zorgt het

certificaat ervoor dat bedrijven hun kwaliteitsniveau steeds verder opdrijven

en dat ze zich blijven inzetten voor het behalen van de beste resultaten.

“We spelen met FiSQ in op de noden van de verschillende bouwpartners, bouwheren,

studiebureaus en beheerders van gebouwen. Voor elk van deze partners

zijn de criteria waaraan het installatiebedrijf moet voldoen van belang”, zegt

Pfleiderer. “Zowel het ontwerp als de plaatsing moeten tegemoetkomen aan de

normen van overheid en brandweer, alle technische vereisten en de behoeften

van het project. Ook met onderhoud en herstellingen houden we rekening. En

118 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BRANDVEILIGHEID

THEMA

Zowel het ontwerp als de plaatsing moeten voldoen aan de normen van overheid en brandweer, alle technische vereisten en de behoeften van het project.

“Een betere samenwerking tussen de verschillende

installatiebedrijven dringt zich op”

bij actieve brandbescherming moeten de bedrijven bij een panne 24/7 bereikbaar

zijn en moeten ze binnen de vier uur na een melding een diagnose

en minstens een voorlopige oplossing kunnen bieden.”

Volgens Fireforum heeft FiSQ op enkele jaren tijd al een serieuze impact

op de bouwsector gehad. “Er gebeuren vandaag nog te weinig kwaliteitscontroles

en er is te weinig handhaving, dus heel wat studiebureaus en

opdrachtgevers vragen in hun aanbestedingen of bestekteksten naar het

FiSQ-certificaat”, zegt Pfleiderer.

“We spelen met FiSQ in op de noden van de verschillende bouwpartners,

bouwheren, studiebureaus en beheerders van gebouwen”, aldus Thierry Pfleiderer.

Wijzigingen

Intussen werkt Fireforum naarstig aan verbeteringen. “We passen het

reglement aan op basis van de behoeften van de markt. Daarom doen

we regelmatig bevragingen bij de verschillende stakeholders. Zo ervaren

we bij de opdrachtgevers meer en meer de behoefte om de verschillende

brandbeveiligingstechnieken meer op elkaar te laten aansluiten. Een

betere samenwerking tussen de verschillende installatiebedrijven dringt

zich dan ook op”, besluit Pfleiderer. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 119


THEMA BRANDVEILIGHEID

VEILIG MET

GLASCONCEPTEN

Brandwerende beglaasde wanden laten architecten toe om creatief om te gaan met ruimte, lichtinval en comfort. (Beeld: AZ Zeno)

Gebouwen met grote glaspartijen zitten in de lift. Niet alleen ogen ze erg progressief, ook hebben ze het voordeel dat de aanwezigen

volop van een natuurlijke lichtinval kunnen genieten. Het ontwerp van dergelijke panden brengt echter de nodige uitdagingen met zich

mee. Op thermisch en akoestisch, maar ook en vooral op brandtechnisch vlak vereisen ze een vakkundige benadering. Gelukkig kunnen

de architecten terecht bij experten die glansrijk de brug tussen glas en brandveiligheid slaan. Zoals Fire! doors & projects uit Deinze dat

zich specialiseert in de ontwikkeling, levering en plaatsing van kritische glasconcepten in de utiliteitsbouw.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Fire! doors & projects

Sinds 2004 is Fire! doors & projects een gereputeerde naam in de bouwwereld.

Het bedrijf kan dan ook een uitgebreide expertise inzake brandwerende

producten in aluminium, staal en glas voorleggen. “We zijn vooral

sterk in brandwerende beglaasde wanden en deuren”, vertelt zaakvoerder

Danny Jonckheere. “Steeds meer architecten kiezen voor dergelijke elementen

om creatief te kunnen omgaan met ruimte, lichtinval en comfort.

Dankzij onze kennis en gegarandeerde kwaliteit kan dit bovendien zonder

in te boeten aan veiligheid. We selecteren onze partners zorgvuldig. Het

zijn stuk voor stuk fabrikanten die innovatieve concepten aanbieden. Ook

voor ons eigen team leggen we de lat hoog. Onze medewerkers zien het

volledige plaatje: van brandwerendheid over akoestiek en inbraak-of kogelwerendheid

tot het esthetische aspect.”

120 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BRANDVEILIGHEID

THEMA

“De nieuwe reglementaire

context zorgt na de

overschakeling op de

Europese classificaties R,E

en I voor enige verwarring bij

uitvoering van de projecten”

Hoe zit het met de CE-certificering?

“De nieuwe reglementaire context zorgt na de overschakeling op het hanteren

van de Europese classificaties R,E en I voor enige verwarring bij uitvoering van

de projecten”, aldus Danny Jonckheere. “Zo krijgen we steeds vaker de vraag

of de geïnstalleerde gehelen nu al dan niet CE-gecertificeerd dienen te zijn.

Uiteraard is dat het geval voor bepaalde componenten, zoals de glasvolumes

van de wanden en deuren. Wie met Fire! doors & projects in zee gaat, kan

op beide oren slapen. Onze producten worden altijd met een ‘Declaration of

Performance’ of DOP-document geleverd. Dit laatste geldt weliswaar enkel voor

het glas, want een CE-markering van een brandwerend deurelement of -geheel

is nog niet vereist. Bovendien wordt het document uitsluitend meegegeven bij

deuren die als volledige elementen worden geproduceerd. Deurvleugels die

De toepassing van glaspartijen in gebouwen brengt nieuwe uitdagingen op het

vlak van brandveiligheid met zich mee. (Beeld: Atlas)

afzonderlijk worden geproduceerd, vallen nog niet onder deze reglementering.

Idem dito voor individuele, op maat geproduceerde gehelen. Dat betekent niet

dat er op termijn geen verandering in deze situatie kan komen. Fire! doors &

projects volgt de regelgeving op de voet om indien nodig razendsnel de nodige

bijsturingen te kunnen doorvoeren.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 121


THEMA

BRANDVEILIGHEID

De nieuwe Topsporthal van de KU Leuven is geconcipieerd als een rechthoekige doos op pilaren.

Veilig trainen, droog

en luchtig parkeren

Leuven is dankzij haar universiteit al eeuwenlang een bekende stad. Net ten zuiden van

de kleine ring bevindt zich de sportcampus. Daar nam de KU Leuven onlangs een nieuw

topsportcentrum in gebruik. Met niet alleen een state-of-the-artsportinfrastructuur, maar

ook met een performante brandbeveiliging.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Sourbron Fotografie

De zaal van 70 op 35 meter is met haar vrije

hoogte van 12,6 meter geschikt voor de beoefening

van de meeste balsporten, zowel door studenten

van de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen

als voor professionele sporters.

's Avonds en tijdens de weekends kunnen ook andere

studenten en derden er gebruik van maken (zie

ook BAVL 2019-1).

Het gebouw nabij de stadsvesten is geconcipieerd

als een rechthoekige doos op pilaren. Op die

manier kwam er ook een overdekte parking

voor 120 wagens tot stand. Colt International

zorgde voor een brandbeveiliging, ventilatie en

rook- en warmteafvoer (RWA) op maat in de

parking en de sporthal. Deze brandveiligheids- en

RWA-systemen moeten bij brand de aanwezige

personen op korte tijd een veilige vluchtweg

bieden en zorgen voor een rookvrije interventie

voor de brandweer.

Ook ventilatie gegarandeerd

"In de sporthal hebben we ons SmokeMaster

5-rookscherm systeem geplaatst", legt sales manager

Patrick Janssens uit. "Dit kan met een lengte

van 35 meter de breedte van de hele zaal

overspannen. Als het automatisch wordt uitgerold,

is het 8 meter diep. Bij brand in het ene rookcompartiment

zullen de rookluiken van het naburige

rookcompartiment (type Colt I-Eco) de luchttoevoer

garanderen. De rookluiken kunnen ook dienen

voor dagelijkse ventilatie. De installatie is

uitgerust met een regendetectie die er voor zorgt

dat de verluchters in het dak automatisch sluiten.

De rookluiken kunnen ook voor dagelijkse ventilatie

gebruikt worden. Het systeem is bovendien uitgerust

met regendetectie.

122 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BRANDVEILIGHEID

THEMA

Bij brand garanderen de rookluiken en rookschermen in de sporthal een veilige vluchtweg en een

rookvrije interventie van de brandweer .

In de parking hangen tien stuwkrachtventilatoren

van het type Colt Cyclone. Nochtans zijn de wanden

slechts tot op de helft van de plafondhoogte

opgetrokken, wat het geheel een heel open

karakter geeft. "Het is inderdaad ongebruikelijk dat

open parkings worden uitgerust met mechanische

ventilatie", weet Janssens. "Maar vanaf (onder meer)

een lengte van 60 meter beschouwt de brandweer

ook een open parking als gesloten. Daarom formuleerde

ze mechanische ventilatie als een eis."

Computersimulaties

Colt voerde tevens de nodige computersimulaties

(CFD) uit om de optimale vermogens en opstellingen

te berekenen. "Voor de sporthal hielden we

er ook rekening mee dat ze eveneens kan worden

ingezet voor andere evenementen. In het geval

van de parking was de overheersende windrichting

een van de parameters. Wij hebben alles in

huis om voor eender welke toepassing van onze

concepten dergelijke simulaties te maken." ❚

“De optimale vermogens

en opstellingen zijn

berekend aan de hand

van computersimulaties”

OVER COLT INTERNATIONAL

Colt International ontwerpt, bouwt, installeert en onderhoudt

energiezuinige klimaatinstallaties, oplossingen

voor rook- en warmteafvoer (RWA), brandveiligheidssystemen

en buitenzonwering. Het bedrijf zorgde

recent niet alleen voor de RWA in de Topsporthal van

de KU Leuven, maar plaatste ook de rookluiken en

rookschermen in de recent geopende indoor atletiekhal

van de Waalse universiteitsstad Louvain-la-Neuve.

De Colt Group of Companies werd in 1931 opgericht

in Groot-Brittannië. Vandaag is de groep actief in 75

landen. De productiecentra bevinden zich onder meer

in Nederland en Duitsland. De groep beschikt ook over

eigen centra voor onderzoek en ontwikkeling. In België

is Colt sinds 2013 VCA**-gecertificeerd. Het is gevestigd

op een industriepark langs de E19 in Mechelen.

In de parking hangen tien stuwkrachtventilatoren die in het geval van brand voor een rookvrije

brandweerinterventie zullen zorgen.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

KU Leuven

Architect

Hooper Architects (Oosterhout, Nederland)

en ARTABEL (Leuven)

Hoofdaannemer(s)

Pellikaan Bouwbedrijf (Zaventem)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 123


100% ZEKERHEID

VEILIGHEID GEGARANDEERD

Project Docks Bruxsel

KIES VOOR COLT BRANDVEILIGHEID

ROOKBEHEERSING EN VENTILATIESYSTEMEN VOOR WINKELCENTRA

AIRLITE

COLTLITE

FIRELIGHT

APOLLO

– Hoogwaardige natuurlijke ventilatiesystemen in de dakopbouw

– Natuurlijke ventilatie-eenheden in de wanden

– Automatisch open gestuurde dak ventilatie-eenheden

– Natuurlijke RWA-eenheden

+32 15 28 60 80 | info@be.coltgroup.com | www.coltinfo.be


Eenvoudige montage

door lagere gewicht

Twijzijdige

inspectietoegang

Vlakke binnenkant

bevordert de hygiëne en

verlaagt de energiekosten

24% minder drukverschil

door grotere doorlaat

(10%)

One for all

Brandklep type FKA2-EU

■ Voor alle afmetingen

■ Voor alle toepassingen

■ Met droge mortelloze installatiekit

■ Lagere energiekost

■ Eenvoudig om te bouwen vanaf de buitenzijde

www.trox.be


THEMA

BRANDVEILIGHEID

POLYVALENTE BRANDKLEP GEOPTIMALISEERD

DANKZIJ GEAUTOMATISEERDE PRODUCTIE

‘Alles in één’, zo zou je de FKA2-EU in een notendop kunnen omschrijven. Als waardige opvolger van de FKS-EU en FKA-EU garandeert deze kersverse

brandklep de veiligheid als nooit tevoren. “Minder stromingsweerstand, minder drukverlies, meer hygiëne, eenvoudigere verwerking en montage

en bovenal meer flexibiliteit: alles is geoptimaliseerd dankzij de geautomatiseerde productie”, klinkt het bij TROX Belgium, dat onlangs ook een

nieuwe VAV-regelaar introduceerde en volgend jaar eveneens een luchtbehandelingskast voor standaardtoepassingen op de markt brengt.

Tekst Tim Janssens | Beeld TROX

Bart Pennewaert: “De FKA2-EU-brandklep wordt op maat gemaakt in onze geautomatiseerde productie-unit en is geschikt voor integratie in verschillende soorten

wanden.” (Beeld: FOTO HAUS Fotografie)

126 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BRANDVEILIGHEID

THEMA

60 mm tussen twee kleppen (flens tegen flens) geplaatst worden en is ook

makkelijk om te bouwen vanaf de buitenzijde. Tot slot is ze net zoals alle

TROX-brandkleppen compatibel met een steenwolafwerking.”

VAV-regelaar met groter meetbereik

Naast de FKA2-EU introduceerde TROX onlangs ook een nieuwe VAVregelaar,

de TVE. “Installaties worden verondersteld om minder en minder

energie te verslinden, waardoor we met steeds lagere drukken moeten

werken. Ook vraaggestuurde regeling, waarbij de ventilatie in bepaalde

lokalen automatisch wordt afgesloten of geminimaliseerd wanneer er

niemand aanwezig is, brengt extra eisen met zich mee, net zoals flexibel

ruimtegebruik. De kleppen en de regelaars die we tot nog toe gebruikten,

waren beperkt in hun meetbereik. We hebben dan ook een nieuwe technologie

ontwikkeld om te kunnen meten in het klepblad, waardoor de TVE

correcte metingen kan uitvoeren vanaf luchtsnelheden van 0,5 meter per

seconde, terwijl de vroegere ondergrens 3 meter per seconde bedroeg. Zo

kunnen we opnieuw een grotere variatie bieden in de regeling en nog een

stuk accurater verluchten”, licht Bart Pennewaert toe. “Bovendien hoef je bij

de plaatsing geen rekening te houden met de luchtrichting. Je kan de TVE

ook zonder voorafgaande aanstroomlengtes rechtstreeks op een kanaal of

een aftakking monteren. Dit verkleint de foutenmarge aanzienlijk.”

TROX ontwikkelde een nieuwe technologie om te kunnen meten in het klepblad,

waardoor de TVE correcte metingen kan uitvoeren vanaf luchtsnelheden van

0,5 meter per seconde. (Beeld: FOTO HAUS Fotografie)

“Aangezien je ze in elke

afmeting kan bestellen,

is onze nieuwe brandklep

een stuk polyvalenter dan

haar voorganger”

De FKA2-EU is de nieuwe blikvanger in het brand- en rookbeveiligingsgamma

van TROX. Deze performante brandklep vervangt de bestaande

modellen, die telkens geschikt waren voor een specifieke toepassing.

“Aangezien je ze in elke afmeting kan bestellen (tot op de millimeter

nauwkeurig), is onze nieuwe brandklep een stuk polyvalenter dan haar

voorgangers”, legt Sales Director Bart Pennewaert uit. “Ze wordt op maat

gemaakt in onze geautomatiseerde productie-unit, wat voor korte levertijden

zorgt, en is geschikt voor integratie in verschillende soorten wanden,

waaronder ook houtskeletbouwstructuren en systeemwanden met houten

stijlen. De klep heeft een volledig vlakke binnenkant met een minimale

stromingsweerstand, wat het drukverschil vermindert (-24 %), de vrije

doorlaat vergroot (+10 %), de hygiëne bevordert en de energiekosten verlaagt.

De verwerking en montage van de FKA2-EU is – ook in complexe

situaties – beduidend eenvoudiger, onder meer door het lagere gewicht.

Ze kan op een afstand van 40 mm onder dragende bouwelementen en

De nieuwe X2-luchtbehandelingskast wordt samengesteld op maat en gaat tot

25.000 m³. (Beeld: FOTO HAUS Fotografie)

Luchtbehandeling tot 25.000 m³

Tot slot komt TROX binnenkort op de proppen met een nieuwe luchtbehandelingskast

voor standaardtoepassingen: de X2. “Een aanvulling op

de X1, die vooral geschikt is voor high-endtoepassingen in ziekenhuizen,

laboratoria en andere uiterst hygiënische ruimtes. De X2 mikt eerder op

eenvoudigere installaties en omgevingen, zoals kantoren, restaurants,

enzovoort. De nieuwe luchtbehandelingskast wordt samengesteld op

maat en gaat tot 25.000 m³, maar er is ook een voorgeconfigureerde

versie beschikbaar, die tot 15.000 m³ gaat. De X1 blijft bestaan voor

alles tot 100.000 m³. Via een configuratietool op onze website kunnen

studiebureaus voortaan zelf hun luchtgroep samenstellen om een idee te

krijgen van omvang en dimensionering, wat de basis kan vormen voor de

offerte en de latere uitvoering. We zetten dus op verschillende vlakken

een flinke stap vooruit!” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 127


Experten in brandwerend schrijnwerk en bouwkundige beveiliging.

Wij leveren en plaatsen gecertificeerde oplossingen die beschermen

tegen brand, in- en uitbraak, kogels, stralingen en explosies.

Meyvaert en Eribel, uw partners doorheen het volledige project:

van studie, productie, montage tot en met onderhoud.

een compleet gamma veiligheidsdeuren

met toegangscontrole

+32 9 225 54 27

info@meyvaert.be

WWW.MEYVAERTFIRE.COM

T: +32 3 314 70 23

info@eribel.be

WWW.ERIBEL.BE


BRANDVEILIGHEID

THEMA

“We houden niet alleen rekening met de technische aspecten, maar ook met een maximaal gebruikerscomfort en optimale veiligheid.”

Gecertificeerde veiligheidsoplossingen

met toegangscontrole

Toegangscontrole is belangrijk. In de deurenmarkt is er sprake van een duidelijke verschuiving van mechanische naar elektronische toegangscontrole.

Als ze kunnen worden gecombineerd in een gecertificeerde oplossing is dat ideaal. Meyvaert én Eribel zijn expert in de materie.

Tekst Meyvaert / Eribel |

Beeld Jürgen Doom

Meyvaert en Eribel zijn gespecialiseerd in brandwerende

oplossingen en bouwkundige beveiliging in

metaal, glas en hout. “Wij ontwikkelen, produceren

en plaatsen gecertificeerde veiligheidsoplossingen

op maat die beschermen tegen brand, in- en uitbraak,

kogels, stralingen en explosies. Onze deuren kunnen

bovendien perfect ontwikkeld worden met gecombineerde

prestaties. Zo kunnen we een brandwerende

deur bijvoorbeeld ook uitbraakwerend, akoestisch en

met toegangscontrole aanbieden”, klinkt het.

“Dankzij ons uitgebreide productgamma

kunnen we voor elke vraag een oplossing

bieden, volledig afgestemd op het

vereiste veiligheidsniveau”

FPC Antwerpen

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen

is uitgerust met Eribel-deuren en een uitgebreid

toegangscontrolesysteem. Elke vleugel van het

gebouw kan naar wens geprogrammeerd worden.

De programmeermogelijkheden zijn zeer uitgebreid:

er is sprake van complete controle via een

centrale commandopost, maar een gemachtigd persoon

kan de toegang tot de kamers toch overrulen

met zijn badge. De kamerdeuren zijn bovendien

geprogrammeerd volgens het ‘fail safe-principe’:

al zijn de deuren op slot, ze ontgrendelen toch

automatisch na een signaal van de brandcentrale

of bij stroomuitval. Zo kan er in alle veiligheid

geëvacueerd worden. Bij gevangenissen eist men

daarentegen ‘fail secure’: de deur blijft vergrendeld,

waardoor de gedetineerde niet kan ontsnappen.

Deze deuren zijn bovendien uitbraakwerend: om

schade door impact, zoals stampen op de deur, te

minimaliseren, worden de gevoelige componenten

van het slot buiten het deurblad geplaatst. Zo verkrijgen

Meyvaert en Eribel een duurzame, bedrijfszekere

oplossing die bovendien onderhoudsarm is.

Voeling met de eindgebruiker

Meyvaert en Eribel hebben een heel wat ervaring

met projecten waarin strikte veiligheidseisen

van toepassing zijn, zoals gevangenissen en

politiekantoren. Maar ook in hotels, scholen,

zorggebouwen, enzovoort staan ze hun mannetje.

“Dankzij ons uitgebreide productgamma

kunnen we voor elke vraag een oplossing

bieden, volledig afgestemd op het vereiste

veiligheidsniveau. Door onze jarenlange ervaring

hebben wij voeling met de eindgebruiker.

We houden dan ook niet alleen rekening met de

technische aspecten, maar ook met een maximaal

gebruikerscomfort en optimale veiligheid.

Dit resulteert in een totaaloplossing op maat

met de nodige attestatie.” ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 129


THEMA

BRANDVEILIGHEID

BRANDWERENDE SYSTEMEN MET ESTHETISCHE TROEVEN

Glazen gebouwen maken indruk dankzij opvallende aluminiumsystemen. Een solide profielconstructie, glanzende ramen en een strakke,

moderne architectuur zorgen voor een bijzonder resultaat. Ook de brandwerende systemen van ALUPROF leveren een belangrijke bijdrage

aan dergelijke projecten, die ieders aandacht trekken door hun uiterlijk en onberispelijke esthetiek.

Tekst en beeld ALUPROF

Brandwerende MB-78EI-scheidingswanden zonder stijlen.

Aluminium wint aan populariteit in de hedendaagse bouw. Dit komt voornamelijk

door de gunstige eigenschappen: bovengemiddelde bestendigheid,

vervormbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast kan het materiaal behandeld

worden wanneer het wordt toegepast in corrosieve omgevingen. Met brandwerende

systemen van ALUPROF kunnen er brandveilige zones gecreëerd

worden die de juiste omstandigheden bieden voor de bescherming en de

evacuatie van personen. De vuurbestendigheid schommelt, naargelang wat

vereist is, tussen EI15 en EI120 voor verticale constructies (zowel raam/deurals

vliesgevelsystemen).

Brandwerende systemen steeds populairder

De alsmaar strenger wordende bouw- en brandveiligheidsnormen vormen

een van de grootste uitdagingen voor de hedendaagse architect, bouwheer,

producent en installateur. Brandwerende systemen moeten dan ook voortdurend

vernieuwd worden. Hun ontwikkeling is zowel gebaseerd op een

uitbreiding van de vuurbestendigheidsklasse als op een verruiming van de

constructiemogelijkheden en het optimaliseren van technologische processen

(en als dusdanig ook het productie- en assemblageproces).

In constructies van compartimenteringen en branddeuren wordt meestal

gebruikgemaakt van thermo-isolerende profielen. Deze isolatie is op zich

niet zozeer van grote invloed op de brandwerendheid, maar het gebruik

van thermische afstandhouders zorgt ervoor dat een dergelijk systeem niet

alleen geschikt is als binnentoepassing, maar ook voor de buitengevel. Dankzij

de toepassing van brandwerende vulling, geschikte accessoires en beslag

kunnen sommige standaardwand- en deursystemen omgevormd worden tot

brandwerende oplossingen. Deze oplossingen voldoen meestal aan de normen

van de betreffende EI-klasse.

Buitengewoon esthetisch

Een van de populairste brandwerende systemen is ALUPROF MB-78EI. Dit

profiel heeft drie kamers, waarvan de middelste thermo-isolerende eigenschappen

heeft. Er kunnen twee soorten brandwerende vulling toegepast

worden, met name de types GKF en CI, die er naargelang de samenstelling

en het aantal kamers dat ermee gevuld is voor kunnen zorgen dat klasse

EI15 of zelfs EI90 bereikt wordt. Deze constructie is zeer brandbestendig

en maakt het vervaardigen van omvangrijke wanden en deuren mogelijk.

130 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


BRANDVEILIGHEID

THEMA

MB-118EI-binnenwanden met klasse EI120.

Brandwerende glazen daken.

Daarnaast is het systeem ook buitengewoon esthetisch – niet enkel door zijn

symmetrie, maar ook vanwege de ruime keuze aan beslag, sloten, sluiters

en andere accessoires. Het MB-78EI-systeem vormt ook de basis voor

andere interessante constructies, zoals automatische schuifdeuren van het

type MB-78EI DPA in de klassen EI15 en EI30, evenals de MB-118EI-binnenwanden

met klasse EI120. Voor de brandwerende systemen MB78 EI30

en MB78 EI 60 werden bij het Butgb de nodige ATG-certificaten behaald:

ATG3040 en ATG3039.

Een ander product op basis van MB-78EI in het tussenwandenassortiment is

een doorzichtige brandwerende wand die geen glasroeden heeft. Met deze

wanden kan er een tussenwand gemaakt worden zonder zichtbare verticale

profielen die de afzonderlijke wandmodules scheiden. Bovendien hebben

ze een uitstekende brandwerendheid (EI30 - EI60). Dit is mogelijk door het

gebruik van een brandwerende barstende vulling die uitzet in geval van

brand, alsook de combinatie met onbrandbare silicone in de naden tussen

de glasbladen die slechts 4 mm breed zijn. Met het roedeloze MB-78EIwandsysteem

kunnen elementen tot 3,6 meter hoog en 1,8 meter breed

vervaardigd worden.

Brandwerendheid en esthetiek zijn geen tegenpolen.

“Hoewel ze voldoen

aan de strenge

brandveiligheidsnormen

bieden deze systemen de

architect toch de nodige

creatieve vrijheid”

Hybride systeem

Het nieuwste MB-86EI-systeem is bedoeld voor het vervaardigen van opengaande

ramen met brandklasse EI30 (volgens de norm EN 13501-2+A1). Deze

‘hybride’ oplossing combineert zowel de eigenschappen van een raam als die

van een brandwerend geheel. De constructie voldoet aan alle voorschriften

en normen op het vlak van energiezuinigheid en milieubescherming. Brandwerende

MB-86EI-ramen worden gekenmerkt door een goede thermische

en akoestische isolatie en water- en luchtdichtheid. De driekamerprofielen,

waarvan het middelste deel een isolatiekamer is tussen de thermische

afstandhouders, zijn 43 of 42 mm breed.

Voorbeelden van andere oplossingen op het vlak van brandwerende gevelsystemen

zijn ALUPROF MB-SR50N EI en MB-SR50N EFEKT, die gebaseerd

zijn op de vliesgevelsystemen en voorzien zijn van brandwerende vulling

in de profielen en accessoires die functioneren in de ruimtes met de vullingen,

de dragende constructie en de glaslatten. Zo verschilt deze brandwerende

gevel visueel gezien niet van de basisversie. De MB-SR50N EI- en

MB-SR50N EFEKT-systemen zijn tevens universele oplossingen: ze kunnen

zowel buiten als binnen worden ingebouwd als brandwerende oplossing.

Bovendien kan er dakbeglazing mee worden vervaardigd in een helling

van 0° tot 80° graden. Verticale en ±10° hellende gevels hebben brandwerendheidsklasse

EI15 t/m EI60 en in geval van een glazen dak RE45 /

REI30. Hoewel ze voldoen aan de strenge brandveiligheidsnormen bieden

deze systemen de architect toch de nodige creatieve vrijheid. In ruimtelijke

constructies kunnen verticale gevelsegmenten in een hoek met elkaar

verbonden worden. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 131


Systeem brandwerende ramen

Systeem brandwerende ramen

MB-86EI

Systeem brandwerende ramen

MB-86EI

MB-86EI

MB-86EI

Systeem brandwerende ramen

Systeem brandwerende ramen

Systeem

MB-86EI

Systeem

profielen

Systeem

brandwerende

brandwerende

opgebouwd uit 3

brandwerende

ramen kamers

ramen

ramen

brandwerenheid 30

Systeem brandwerende ramen

MB-86EI

MB-86EI

profielen opgebouwd uit 3 kamers

profielen ruime opgebouwd brandwerenheid

keuze beglazingsdikte uit 3 kamers

EI 30

profielen opgebouwd uit uit 33 kamers

brandwerenheid profielen beslag profielen opgebouwd met inbraakwerendheidsklasse ruime keuze beglazingsdikte

EI 30uit uit 3 kamers RC2

EI 30

brandwerenheid profielen profielen opgebouwd

EI 30

ruime

profielen brandwerenheid EI 30

beslag keuze

opgebouwd met beglazingsdikte uit 3 kamers

inbraakwerendheidsklasse EI 30 uit 3 kamers RC2

ruime keuze beglazingsdikte

ruime keuze uit 3 beslag profielen brandwerenheid

brandwerenheid ruime met keuze met

inbraakwerendheidsklasse opgebouwd EI 30

beglazingsdikte

uit 3 kamers

RC2

beslag met inbraakwerendheidsklasse EI 30

uit 3 RC2

profielen brandwerenheid ruime beslag keuze opgebouwd met inbraakwerendheidsklasse beglazingsdikte

EI EI 30 uit 30 3 kamers RC2

ruime beslag profielen keuze met inbraakwerendheidsklasse opgebouwd beglazingsdikte EI 30 uit 3 kamers RC2

ruime brandwerenheid ruime beslag keuze keuze met inbraakwerendheidsklasse beglazingsdikte EI 30

RC2

beslag ruime brandwerenheid met keuze inbraakwerendheidsklasse beglazingsdikte EI 30

RC2

beslag ruime beslag keuze met met beglazingsdikte

inbraakwerendheidsklasse RC2

Meer beslag ruime info bij keuze met uw Aluprof inbraakwerendheidsklasse beglazingsdikte

Meer info bij uw Aluprof

RC2

beslag Meer vertegenwoordiger: met info bij uw inbraakwerendheidsklasse Aluprof

RC2

beslag

vertegenwoordiger:

met inbraakwerendheidsklasse Aluprof Belgium NV/SA

RC2

Gunter Gunter Gunter Rydant Rydant Rydant

tel. Meer tel.

+32 tel. +32 Meer info 474 +32 474

890 bij info 474 890 uw 208 890 bij 208 Aluprof uw 208Aluprof

e-mail:

e-mail: Meer e-mail: vertegenwoordiger:

info gunter.rydant@aluprof.eu

aluprofbe@aluprof.eu

bij uw Aluprof

vertegenwoordiger:

Meer Gunter Gunter info Rydant bij Rydant uw Aluprof

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

Wissenstraat

2

2

9200 9200 9200 Dendermonde, België

Aluprof Belgium NV/SA

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

Brandwerende

Brandwerende

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

Brandwerende

dwerende

Brandwerende

Brandwerende

ende

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

amen met klasse EI 30

0


• Precisie en snelheid door controle en

ijken van uw toestellen

• Haal- en brengdienst over het hele land

• Geautoriseerde verdeler en servicepartner

van Leica Geosystems en Nedo

• Lasertopo-adviseurs

• 23/24u service

Stap mee in het BIM-verhaal

met de gebruiksvriendelijke toestellen van Lasertopo

Leica iCON

cc80

Leica iCON

gps 60

iCON

gps 70T

iCON

robot 70

iCON

robot 80

Leica

RTC 360

Kopen kan,

Huren ook!

lasertopo-huur.be

LASERTOPO bvba

Markt 4

B-9550 Herzele

T +32 (0)53 62 71 67

F +32 (0)53 62 17 97

info@lasertopo.be

www.lasertopo.be

⁠C⁠o⁠n⁠c⁠e⁠p⁠t⁠⁠&⁠⁠E⁠n⁠g⁠i⁠n⁠e⁠e⁠r⁠i⁠n⁠g⁠⁠o⁠⁠I⁠n⁠s⁠t⁠a⁠l⁠l⁠a⁠t⁠i⁠e⁠⁠o⁠Onderhoud

⁠H⁠o⁠o⁠g⁠s⁠p⁠a⁠n⁠n⁠i⁠n⁠g⁠⁠-⁠⁠L⁠a⁠a⁠g⁠s⁠p⁠an⁠n⁠i⁠n⁠g⁠⁠-⁠⁠B⁠o⁠r⁠d⁠e⁠n⁠b⁠o⁠u⁠w⁠

⁠T⁠o⁠t⁠a⁠a⁠l⁠-⁠⁠&⁠⁠R⁠e⁠l⁠i⁠g⁠h⁠t⁠i⁠n⁠g⁠p⁠r⁠o⁠je⁠c⁠t⁠e⁠n⁠⁠-⁠⁠I⁠n⁠s⁠tr⁠u⁠m⁠e⁠n⁠t⁠a⁠t⁠i⁠e⁠

⁠N⁠e⁠t⁠w⁠e⁠r⁠k⁠b⁠e⁠k⁠a⁠b⁠e⁠l⁠i⁠n⁠g⁠⁠-⁠⁠K⁠N⁠X⁠⁠-⁠⁠D⁠o⁠m⁠o⁠t⁠i⁠c⁠a⁠

⁠I⁠n⁠b⁠r⁠a⁠a⁠k⁠d⁠e⁠t⁠e⁠c⁠t⁠i⁠e⁠⁠-⁠⁠C⁠a⁠m⁠e⁠r⁠a⁠b⁠e⁠w⁠a⁠k⁠i⁠n⁠g⁠

⁠T⁠o⁠e⁠g⁠a⁠n⁠g⁠s⁠c⁠o⁠n⁠t⁠r⁠ol⁠e⁠⁠-⁠⁠B⁠r⁠a⁠n⁠d⁠d⁠e⁠t⁠e⁠c⁠t⁠i⁠e

Veedijk⁠31⁠⁠⁠⁠|⁠⁠⁠⁠2300⁠Turnhout⁠⁠⁠⁠|⁠⁠⁠⁠www.siegers.be⁠⁠⁠⁠|⁠⁠⁠⁠Tel:⁠014⁠/⁠42⁠51⁠31


THEMA

TOEGANGSCONTROLE

TOEGANGSCONTROLE: EEN WATERDICHT SYSTEEM?

Zaakvoerders, eigenaars of beheerders weten graag wie zich waar in een bedrijf bevindt. Uiteraard. Met hedendaagse toegangscontrole

werken ze volledig op maat. Zij bepalen waar elke medewerker binnen kan, en alles wordt netjes geregistreerd. Maar er rijzen regelmatig

vragen over hoe veilig toegangscontrole nu precies is. “Een toegangsbadge is veilig en efficiënt, op voorwaarde dat hij correct gebruikt

wordt”, klinkt het in het themablad Security Check.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld ASSA ABLOY

‘Enkel toegang voor bevoegden’. Je kan als bedrijfsleider

alleen maar hopen dat iedereen zich

aan die eenvoudige boodschap houdt. Al is het

in de praktijk maar de vraag hoelang dat blijft

duren. Veiligheid is sinds jaar en dag een van de

prioriteiten voor elke ondernemer. Dat uit zich op

vele vlakken, zoals in de toegangscontrole. Tegelijk

is er een groeiende nood aan flexibiliteit. Het spanningsveld

tussen veiligheid en een flexibele aanpak

creëert een uitdagende evenwichtsoefening. Toegangsbadges

zijn nog steeds een populair systeem

voor toegangscontrole.

Niet zomaar na te maken

Onlangs laaide de discussie over het al dan niet

veilige gebruik van toegangsbadges opnieuw

op. In mei pakte de krant Het Laatste Nieuws op

de voorpagina uit met een alarmerend nieuwtje.

Tijdens een test in samenwerking met veiligheidsexpert

Nico Cool slaagde ze erin om een reeks

toegangsbadges snel en eenvoudig te kopiëren.

In enkele seconden zelfs. Hoe? Met behulp van

een Chinees toestelletje dat enkele tientallen

euro’s kost.

Security Check countert die verontrustende resultaten

met enkele belangrijke nuances. “Er zijn

inderdaad toestelletjes in omloop waarmee je toegangsbadges

kan kopiëren”, zegt Didier Brichaut,

lid van FEE Security, dat de algemene belangen

van de sector verdedigt. “Maar om een badge te

kopiëren, moet je die in je bezit hebben. Het is

niet zo dat je vanop afstand een kopie van een

badge kan maken. Bovendien zijn er manieren om

je badges hiertegen te beschermen: een dubbele

verificatie, waarbij je ook een pincode moet ingeven,

encryptie of biometrie. Bij die laatste technologie

kan je bijvoorbeeld met een vingerafdruk of

irisscan werken.”

Nauwe opvolging

De analyse in het vakblad laat niets aan de verbeelding

over: een toegangsbadge of chipkaart is

een veilige vorm van toegangscontrole. “Op voorwaarde

dat ze correct gebruikt worden”, benadrukt

Brichaut. “Naast de extra beveiligingsmogelijkheden

zijn duidelijke afspraken een belangrijke

Je kopieert een badge niet zomaar vanop afstand.

134 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


TOEGANGSCONTROLE

THEMA

Er zijn uiteenlopende systemen voor toegangscontrole beschikbaar op de markt. (Beeld: Fisher Studios)

“Het spanningsveld tussen veiligheid en een flexibele aanpak

creëert een uitdagende evenwichtsoefening”

factor bij het optimaliseren van je beveiliging. Denk

aan het blokkeren van eventuele verloren badges,

een verbod om badges uit te lenen onder collega’s,

een speciale procedure voor bezoekers, enzovoort.”

Een waterdicht toegangscontrolesysteem op maat

van je bedrijf zorgt trouwens niet enkel voor een

beveiliging bij het betreden van de site en/of gebouwen.

Ook bij het verlaten van het bedrijf kan

het een grote meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld in

het geval van brand. In één oogopslag weet je wie

zich nog in het gebouw bevindt. En als het even

kan zelfs in welke zone.

Integratie met andere systemen

Het hoeft geen verder betoog dat de technologie

voortdurend evolueert. Dat geldt natuurlijk ook

voor de mogelijkheden van toegangscontrolesystemen.

Systemen die je eenvoudig online kan

aanpassen, winnen aan populariteit. Ze bieden

immers een antwoord op de toenemende vraag

naar flexibele werkomgevingen. Ook de integratie

met andere systemen – denk aan tijdsregistratie –

en toegangscontrole als bron voor datagaring zijn

hedendaagse trends.

Als gebruiker kan je de interactieve systemen eenvoudig aanpassen, een noodzaak op elke flexibele werkvloer.

Door de gegevens van je toegangscontrole te gebruiken

in analyses van de dagelijkse bedrijfsvoering,

kan je de efficiëntie verhogen. Welke ruimtes worden

wel en welke net niet vaak gebruikt? Waar bevindt

deze of die medewerker zich en hoe kadert dit

binnen zijn takenpakket? De data van je toegangscontrole

biedt het antwoord en toont je waar er

ruimte voor verbetering is. Kortom: de systemen voor

datacontrole brengen dus niet alleen uitdagingen,

maar ook opportuniteiten met zich mee … ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 135


THEMA

TOEGANGSCONTROLE

De referentie voor veiligheid en preventie

MAATOPLOSSINGEN VOOR EEN VEILIG BEDRIJF

Van kleine slotenmaker met ambitie tot referentie op het vlak van hedendaagse veiligheid en preventie. Die weg legde het Antwerpse bedrijf

SAFEHOUSE de afgelopen decennia af. En met succes. De opgebouwde expertise en het uitgebreide productgamma liggen aan de basis van

hoogwaardige oplossingen voor professionals én particulieren. Een klantenportefeuille vol mooie referenties en een ruim assortiment voor

elke toepassing onderstrepen de passie voor veiligheid op maat.

Tekst Stephanie Demasure | Beeld SAFEHOUSE

De focus ligt steeds meer op elektronische systemen voor preventie, controle en beheer van de toegang van sites en gebouwen.

Technologie evolueert razendsnel. Dat is zeker

ook het geval binnen de veiligheidssector. Het

brede aanbod van producten en technieken

vraagt om advies op maat. Als bedrijfsleider is

de keuzestress immers groot. Zeker als je weet

dat voor elke situatie bepaalde systemen meer

geschikt zijn dan andere. Daarom neem je bij de

keuze voor je beveiliging best een professional

onder de arm. SAFEHOUSE heeft gelukkig jarenlange

ervaring en tonnen kennis waar klanten

mee van kunnen genieten.

“Elke klant krijgt een passend antwoord

op zijn persoonlijke wensen en noden”

Persoonlijke aanpak

Het klantenbestand van SAFEHOUSE is zeer uitgebreid.

Het bedrijf biedt dan ook een ruim gamma

veiligheidsoplossingen aan: van thuissysteem voor

particulieren tot beveiliging voor kmo’s, industriële

bedrijven, zorginstellingen of openbare gebouwen.

136 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


TOEGANGSCONTROLE

THEMA

“We denken actief mee met onze klant en werken

een oplossing op maat uit. Zo krijgt elke klant een

passend antwoord op zijn persoonlijke wensen en

noden”, zegt zaakvoerder Marc Peeters.

Dat toegespitste advies maakt deel uit van de

focus op service bij SAFEHOUSE. Net als de snelle

leveringen, vakkundige plaatsing en programmering,

onderhoud en opleidingen. De combinatie van al

die pijlers vormt een totaalconcept. Vanaf de eerste

ontdekkingstocht door de uiteenlopende producten

tot de dienst na verkoop en regelmatige controles.

Ze hebben met andere woorden één vast aanspreekpunt

voor al hun veiligheidskwesties. “Voor de verdere

opvolging na installatie bieden we bovendien

onderhoudscontracten aan. Daarmee garanderen

we onder meer een snelle interventie bij problemen.

Zeker in een professionele context is dat cruciaal.

Een onderhoudscontract en de bijbehorende nauwe

opvolging maken vaak het verschil tussen een klein

oponthoud en een groot probleem.”

Gerenommeerde merken

SAFEHOUSE draagt kwaliteit hoog in het vaandel.

Net daarom zweert het bedrijf bij een samenwerking

met gereputeerde en innovatieve fabrikanten.

Zo stelt het een ruim assortiment aan mechanische

en elektronische beveiligingstoepassingen samen.

Bovendien maakt SAFEHOUSE zijn cilinders nog

steeds zelf en is het specialist in sluitplansystemen.

“We hebben eigenlijk alles in huis voor een betrouwbare

beveiliging van gebouwen en personen. Het is

bij elk project opnieuw de uitdaging om de juiste

oplossing te zoeken in functie van de omgeving,

de toepassing en de specifieke noden. Het budget

van de klant is natuurlijk ook een van de belangrijke

parameters”, verzekert de zaakvoerder.

Het bedrijf heeft vier grote categorieën in zijn

gamma: toegangscontrole (SALTO Systems), slotenmakerij

(sloten, beslag, hang- en sluitwerk, sleutelbeheer,

vluchtwegtechnieken, deurpompen …),

veiligheidsdeuren, technische deuren en hoogspanningscabinedeuren

en tot slot brandkasten,

beveiligde documentkasten, lockers en datacomputersafes.

De combinatie van deze vier categorieën

maakt dat bedrijven hun veiligheidsnoden

ingevuld zien op elk niveau.

Moderne toegangscontrole

Binnen de beveiligingssector heeft SAFEHOUSE

zich verder gespecialiseerd in toegangscontrole.

De firma volgt de trends en de nieuwste ontwikkelingen

op de voet. De focus ligt steeds meer op

elektronische systemen voor preventie, controle en

beheer van de toegang van sites en gebouwen. Want

naast toegangscontrole binnen in gebouwen zijn

ook buitentoepassingen belangrijk voor bedrijven.

Hoe SAFEHOUSE de vinger aan de pols houdt?

“We zijn al jaren een vaste partner van SALTO

Systems. Zij zijn een echte trendsetter op het vlak

van toegangscontrole. Via die samenwerking zijn

we steeds op de hoogte van de meest recente innovaties

en hebben we voortdurend de nieuwste

systemen in ons gamma”, aldus Marc Peeters.

“Daarnaast werken we met een platform dat

elektronische componenten, randapparatuur en

software combineert tot een volledig op maat gemaakt

elektronisch sluitplan.”

De meest geschikte technieken worden verder

aangevuld volgens de wensen van de klant. Onder

meer fingerprinttechnologie, mechanische codesloten,

badges en magnetische sleutels behoren

tot de mogelijkheden. Het resultaat is echt maatwerk.

Elke situatie is nu eenmaal anders, en daar

speelt SAFEHOUSE ten volle op in. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 137


THEMA

TOEGANGSCONTROLE

SAFEHOUSE groeide uit van kleine slotenmaker tot dé referentie inzake beveiliging.

Klinkende namen in klantenbestand

Doorheen de jaren is SAFEHOUSE uitgegroeid tot

een gekende speler inzake beveiliging in het algemeen

en toegangscontrole in het bijzonder. Die

goede reputatie levert gekende klanten in diverse

sectoren op. In de zorgsector was SAFEHOUSE

recent aan de slag voor ZNA, UZA, GZA en AZ

Monica. Het Bosuilstadion, het nieuwe basecamp

van Club Brugge in Westkapelle en opdrachten

voor Sportoase maken het bedrijf een vertrouwde

partner voor sport- en recreatieprojecten. Voorts

werkt SAFEHOUSE onder meer voor gemeenten en

steden, zoals stad Antwerpen. Het Havenbedrijf,

Port of Antwerp en The Link Berchem zijn dan weer

voorbeelden van referenties in de industrie.

Daarnaast houden de medewerkers ook nauw contact

met bestaande klanten in het kader van de

onderhoudscontracten. Onder hen enkele klinkende

namen binnen het Belgische en Luxemburgse

retaillandschap. Denk maar aan Blokker, Casa, Lidl

of Meat & More. “Net zoals ons assortiment is ons

klantenbestand uitgebreid en erg gevarieerd. Dat

brengt de nodige uitdagingen met zich mee, maar

vooral ook opportuniteiten. We zijn ervan overtuigd

dat die diversiteit verdere groei stimuleert. Klanten

kunnen op ons blijven rekenen op elk moment

en bij elke nieuwe beveiligingsuitdaging. Samen

zoeken we de juiste oplossing voor elke uitdaging,

vandaag en morgen”, besluit Marc Peeters. ❚

138 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


SVN-Flex.

VIRTUEEL NETWERK ZONDER GRENZEN.

Toegangskaarten updaten daar waar ze

gebruikt worden: Bij de deur.

• Maak van elke deur een draadloos updatepunt.

• Geen bekabelde wandlezer meer nodig.

• Meer flexibiliteit voor het beheren van toegangsrechten.

• Hoger veiligheidsniveau voor meerdere deuren.

• Meer comfort door updaten zonder omweg.

Met de elektronische toegangscontrole van SALTO Systems bepaalt u vanuit één platform wie, waar naar binnen mag en wanneer.

Kiest u voor de elektronische oplossingen van SALTO Systems, dan kiest u voor veiligheid, gebruiksgemak en efficiëntie.

Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen.

www.saltosystems.nl - info.nl@saltosystems.com

@saltosystems

@free2moveorg

A I

LL NSTALL

Electro Technics b.v.b.a.

Installatiebedrijf met volgende specialistaties:

- middenspaningscabines tot 15kV

- algemene elektriciteitswerken in:

• utiliteitsbouw

• industrie

• kantoorgebouwen

• winkels / groothandels

• magazijnen / opslagruimten

• appartementsbouw

- gestructureerde data bekabeling

- sportveldverlichting / relighting projecten

- branddetectie / toegangscontrole /

camerabewaking CCTV

- Immotica / domotica

- bekabelingswerken HVAC

ENERGIEKE

PROFESSIONALS

ELEKTRO-

TECHNIEK

Ontwerp, installatie

en onderhoud van

elektrotechnische

installaties:

l Projecten huisvesting

l Retailprojecten

l Zorgsector

l Industriebouw

l Utiliteitsbouw

BEVEILIGING

Totaalbeveiliging voor

uw bedrijf, kantoor,

retail en industrie:

l Branddetectie

l Inbraakbeveiliging

l Camerabewaking

l Toegangscontrole

l Automatisatie

Ambachtsstraat 2 | B-3980 Tessenderlo | Tel: 013 551 003

info@a-i-electro-technics.be | www.a-i-electro-technics.be

Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder

Tel.: +32 11 43 22 40 info@maris.tech

Vergund FOD BiZa BTW BE0451.423.152

www.maris.tech


THEMA

TOEGANGSCONTROLE

Woonzorgcentrum De Korenbloem hecht veel belang aan een correct toegangsbeheer.

“BADGES CREËREN

EEN GERUSTER GEVOEL”

Als zorgdirecteur van een instelling voor mensen met dementie hecht Kristof Claeys veel belang aan een correct toegangsbeheer: “Een sleutel is

gemakkelijk: je steekt hem in het slot, je draait en de deur gaat open. Maar mensen raken sleutels kwijt en je verliest daardoor zelf het overzicht.

Met badges loopt dat anders: je kent toegangsrechten toe aan een badge. Gaat die badge verloren? Dan trek je de toegangsrechten in. Dat is een

pak veiliger!” Het evenwicht tussen beveiliging en privacy is een gevoelige kwestie, waarvoor een performant beheersysteem de oplossing biedt.

Dat systeem vond het Kortrijkse woonzorgcentrum De Korenbloem bij SALTO Systems.

Tekst en beeld Creative Services Int.

Dankzij het badgesysteem van SALTO Systems is het eenvoudig om de

toegangsrechten te beheren: “Geen gedoe met sloten en sleutels: om op

de hele site binnen te kunnen, heb je maar één badge nodig, die werkt

op basis van het Mifare-kaartsysteem”, klinkt het. “Aan de ingang is een

bedraad systeem geïnstalleerd om de badges in te lezen. Dat maakt het

mogelijk om informatie snel door te geven aan de badge. Met andere

woorden: je verschaft op een eenvoudige manier nieuwe toegangsrechten

aan de juiste personen. Verliest iemand zijn badge, dan kunnen we die

“Dankzij het badgesysteem

is het eenvoudig om

toegangsrechten te beheren”

140 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


TOEGANGSCONTROLE

THEMA

Het privacyslot is vooral belangrijk voor jonge mensen met dementie (45 – 65 jaar).

Het is zo gemakkelijk dat je het in een-twee-drie in de vingers hebt.” En wat

met branddeuren? “Ze maken deel uit van ons bedraad SALTO-systeem, dat

altijd online toegankelijk is. Daardoor kunnen we branddeuren in noodgevallen

meteen ontkoppelen.”

Het bedrade systeem bij de ingang geeft informatie snel door aan de badge. Zo kunnen

er makkelijk nieuwe toegangsrechten toegekend worden aan de juiste personen.

badge makkelijk alle rechten ontzeggen. We zijn dan natuurlijk de waarde

van de badge kwijt, maar alles blijft onder controle. Is een sleutel onvindbaar,

dan moet je het slot vervangen en iedereen een nieuwe sleutel

geven om veilig te kunnen blijven werken. Met badges loopt het anders:

ze creëren een veel geruster gevoel.”

Krachtige software

Alle badge-informatie is overzichtelijk opgeslagen in de software: “Zo kan je

de toegangsrechten snel aanpassen. Je selecteert zones en kent gebruikers

toe aan bepaalde groepen. Een toegang voor een groep veranderen? Dat is

op de computer twee keer klikken en opslaan. Bovendien kan je de tijdstippen

voor toegang instellen, bijvoorbeeld wanneer je een zaaltje verhuurt. Je

kan het systeem ook vanop afstand beheren, desgewenst zelfs van thuis uit.

Geen kaartje aan de deur nodig

De Korenbloem twijfelde lang tussen SALTO en een concurrent. Uiteindelijk

kwam SALTO als winnaar uit de bus. Waarom? “Bij SALTO is het mogelijk

om een privacyslot op de kamerdeuren van bewoners te plaatsen. Dat

is vooral belangrijk voor jonge mensen met dementie (de leeftijdsgroep

tussen 45 en 65 jaar). We moeten hun privacy kunnen garanderen. Met de

sloten van SALTO is het voor hen mogelijk om in de kamer een knopje in

te drukken. Ze hoeven dus geen kaartje aan de deur te hangen. Door deze

privacyfunctie kunnen personeelsleden niet standaard binnen: je wordt

duidelijk verwittigd als het privacyslot aanstaat”, legt Kristof Claeys uit. Een

bijkomend voordeel is dat SALTO een maximale vrijheid kan garanderen in

de gebouwen van De Korenbloem. Dat is handig voor familie: “Zij krijgen

een eigen badge voor een kortere of langere periode. We kunnen zo veel

badges geven als er bezoekers zijn. Ook goed is dat je de badge tegen de

deur moet houden, en dus niet tegen de muur. Dat is beter te onthouden

voor mensen met dementie.”

Brede integratie

De SALTO-badges bedienen in WZC De Korenbloem trouwens niet alleen

deuren, want ze zijn gekoppeld aan heel wat toepassingen. Zo is de software

perfect compatibel met het telefonisch kameroproepsysteem van Essec, de

parkingsignalisatie van Vacal, de biometrische prikklok van Corilus (om de

aanwezigheid van medewerkers te registeren) en zelfs het toegangsbeheer van

de afvalcontainers – zodat bijvoorbeeld alleen bewoners van de serviceflats ze

kunnen gebruiken. En de eindgebruikers? “Zij merken weinig van de achterliggende

complexiteit en ervaren het badgesysteem van SALTO als praktisch en

eenvoudig”, concludeert Kristof Claeys. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 141


THEMA

TOEGANGSCONTROLE

GELUIDREDUCTIE TOT 32,8 DB

Een verhoogde geluidsreductie, een langere levensduur en een eenvoudige verwerking: dat zijn de troeven van de nieuwe Noise Control

Barrier die onlangs geïntroduceerd werd in Europa. Het tijdelijke geluidsscherm is een doorontwikkeling van de Noise Control Barrier die in

2015 op de markt kwam en garandeert een geluidsreductie tot 32,8 dB.

Tekst Heras Mobile Fencing & Security | Beeld Igor Vermeer

In 2015 introduceerde Heras Mobile Fencing &

Security de Noise Control Barrier op het Europese

vastenland, een gewatteerd doek dat tegen

bouwhekken wordt geplaatst om bouwlawaai

te reduceren. In vier jaar tijd heeft het product

zijn waarde bewezen in tal van bouw- en sloopprojecten.

Achter de schermen werkte Heras

Mobile Fencing & Security echter aan een ver-

beterde versie. Dit resulteerde in de Noise Control

Barrier 2.0, die in oktober op de markt verscheen

en die in Nederland, België en Engeland niet

alleen te koop, maar ook te huur is.

142 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


TOEGANGSCONTROLE

THEMA

De Noise Control Barrier 2.0 bestaat enkel uit een speciaal en gepatenteerd zeildoek, wat de levensduur

vergroot en het product onderhoudsvrij maakt.

Door het smallere formaat is het ophangen

van de geluidsschermen een stuk eenvoudiger.

De belangrijkste verbetering van de nieuwe Noise Control Barrier schuilt in de geluidsreductie.

Geluidsreductie tot 32,8 dB

De belangrijkste verbetering schuilt in de geluidsreductie:

de Noise Control Barrier 2.0 reduceert geluid

tot maar liefst 32,8 dB. Dit is ruim 6 dB meer

dan de eerste versie van de geluidsschermen, die

voorlopig nog in het assortiment blijft en op aanvraag

leverbaar is. Deze resultaten zijn bevestigd

tijdens uitgebreide praktijk- en laboratoriumtesten.

Makkelijker te verwerken

Ook de afmetingen van het doek zijn gewijzigd.

Voor een volledig bouwhek zijn drie doeken nodig.

Door het smallere formaat is het ophangen

van de geluidsschermen een stuk eenvoudiger.

Bovendien zijn de schermen flexibeler inzetbaar

voor diverse toepassingen.

“Het nieuwe geluidsscherm reduceert

ruim 6 dB meer dan de vorige versie”

Een ander voordeel van het nieuwe formaat is

het beperkte volume tijdens opslag en transport.

Langere levensduur

Een derde stap voorwaarts zit in het materiaal. De

eerste Noise Control Barrier was een gewatteerd

zeil. Dit zorgde voor de gewenste geluidsreductie,

maar had als nadeel dat het naast geluid ook

vocht absorbeerde. Zeker bij buitengebruik kwam

dit de levensduur niet ten goede. De Noise

Control Barrier 2.0 bestaat enkel uit een speciaal en

gepatenteerd zeildoek (dus zonder absorberende

laag). Dit vergroot de levensduur en maakt het

product onderhoudsvrij. Het materiaal is brandwerend

en dus zeer geschikt om bijvoorbeeld rond

aggregaten te plaatsen. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 143


Assistentiewoningen _ Berlare

info@juri.be - 052/45.07.17

Woonzorgcentrum _ Halle

Gemengd programma _ Gent

WE ARE MORE THAN BUILDERS

We are construction partners

WWW.JURI.BE

Residentieel _ Lauwe


Zorg

Roeselare, AZ Delta

Een groene touch was belangrijk in het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. (Beeld: Erwin Tecqmenne)

Focus op functionaliteit

in nieuw ziekenhuisgebouw

Het nieuwe AZ Delta in Roeselare huisvest de zorg voor patiënten in een functioneel en doordacht gebouw. Een gebouw dat ook rekening houdt

met het comfort voor artsen, verpleegkundigen en alle andere werknemers. Op een terrein van 25 hectare verrees een structuur van 116.000

vierkante meter. De centrale ruggengraat scheidt de voorkant van het gebouw – aan de kant van de Rijksweg, waar de poliklinieken zijn

ondergebracht – van de verpleegeenheden en de patiëntenkamers, die aan de achterkant uitkijken op de groene omgeving rond Roeselare.

Na een bouwtraject van meer dan zes jaar opent het ziekenhuis in het voorjaar van 2020 de deuren.

Tekst Anastasia Verleysen

| Beeld THV Wycor – Jansen the Building Company,

Reeds in 2002 schreef het Heilig-Hartziekenhuis

van Roeselare een architectuurwedstrijd

uit voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dit

werd ingegeven door de noodzaak om verder

uit te breiden en de diensten verder te centraliseren.

Hiervoor was geen ruimte meer, ook niet

na de fusie met het Stedelijk Ziekenhuis Roe-

selare. VK Architects & Engineers won de wedstrijd

en ontwierp een open, flexibel gebouw

dat architectuur en zorg verenigt. Het bureau

stond in voor het ontwerp van alle bouwdisciplines:

van masterplanning over architectuur,

technieken en stabiliteit tot de infrastructuur

rond de campus.

Specifieke organisatie

“We werkten met een modulair grid op een strakke

gevel, om zo een ritme te creëren dat de flexibiliteit

en het functionele karakter van het gebouw in

de verf zet”, zegt Patrick Bourgain, architect bij VK

Architects & Engineers en projectmanager voor

AZ Delta. “Elke 135 centimeter kan er binnenin

146 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Roeselare, AZ Delta

Zorg

namelijk een muur geplaatst worden. We zijn ook

nooit de aandacht voor een groene omgeving uit

het oog verloren.”

De patiënt staat centraal in het ontwerp. Dit lijkt

logisch voor een ziekenhuis, maar het vergt een

specifieke organisatie van de verschillende diensten

in zorggroepen en -polen. Zo kan er multidisciplinair

gewerkt worden. Voorts is er sprake van

aparte circulatiestromen voor patiënten en bezoekers

– niet alleen in functie van de efficiëntie,

maar ook in het kader van de privacy. “De zes zorgpolen

worden bouwkundig gegroepeerd tot zorgvloeren.

Dit maakt het gebouw compact, efficiënt

en zuinig”, zegt Bourgain. “Daarnaast telt de campus

drie volumes: de gekantelde L-vorm van het

eigenlijke ziekenhuis, het logistieke gedeelte met

de ondersteunende functies en een powerplant,

waar alle energie voor de site wordt opgewekt.

Rond het gebouw is plaats voor 1.450 wagens.”

Efficiënte structuur

“Het gebouw zit knap in elkaar”, zegt Kristof

Goossens, projectverantwoordelijke bij Wycor.

“Om te beginnen heb je drie ingangen: de spoedingang,

de hoofdingang en de subacute ingang

voor patiënten die regelmatig therapie volgen.

“Op het gelijkvloers is plaats voor de dialyse, de

radiotherapie, het operatiekwartier en de spoedafdeling.

Ter hoogte van de patio, waar ook de

logistieke voorbereiding voor het operatiekwartier

gebeurt, vind je onder meer de administratie, keuken,

wasstraat, kleedkamers en de douches voor

het personeel terug.”

Verdiepingen 1 tot en met 4 zijn gelijkaardig. Aan

de voorzijde bevinden zich de poliklinieken voor

de consultaties, opgebouwd in trapvorm. Aan de

achterzijde vind je telkens de verpleegeenheden

met de patiëntenkamers, voorzien van zonwering

en met uitzicht over de groene, Roeselaarse velden.

Deze verpleegeenheden zijn verdeeld in een

open vingerstructuur, waardoor het gebouw minder

intimiderend overkomt. De directie van het

ziekenhuis zit op de vijfde verdieping. De overige

ruimte op de vijfde verdieping wordt ingenomen

door de technische installaties zoals de luchtgroepen,

ventilatie, enzovoort.

Coördinatie en planning

De bouw van een nieuw ziekenhuis is een enorme

uitdaging. Niet alleen door de omvang van het

project, maar ook door de complexiteit. Daarom

bundelden afwerkingsbedrijf Wycor uit Wetteren en

algemeen aannemer Jansen the Building Company

uit Oudsbergen – twee partijen met heel wat ervaring

in dergelijke projecten – hun krachten in een

tijdelijke handelsvennootschap (THV). Samen staan

ze in voor het volledige lot van de voltooiing. Daarnaast

kreeg de tijdelijke handelsvereniging ook de

pilootopdracht van het project toegewezen, waakt

ze over de inrichting van de hele werf en beheert ze

de gemeenschappelijke kosten. }

“Het modulair grid op de strakke gevel

creëert een ritme dat de flexibiliteit en

het functionele karakter van het gebouw

in de verf zet”

In het logistieke gebouw bevinden zich de burelen voor de ondersteunende diensten, het klinisch en pathologisch labo en een ziekenhuisapotheek. (Beeld: Erwin Tecqmenne)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 147


DE BARONIE Bruges VK services architecture, structural engineering, M&E engineering, sustainable design, infrastructure

WZC H. FAMILIE Deerlijk VK services archtiecture, structural engineering, M&E engineering, infrastructure, sustainable design

VK Architects & Engineers delivers for healthcare clients fully integrated architecture and engineering

services and engineering services for buildings clients, who want to invest in healthy buildings in a constantly

evolving society where our quality of life is under stress. With WZC H. Familie, VK remains committed to

modernising the facilities for our senior citizens. For De Baronie, the renewed production plant allows for

improved ways of exporting Belgian chocolates, the best in the world. www.vkgroup.be

ARCHITECTS

& ENGINEERS

Want to help build tomorrow’s world? Check out how you can realize your possibilities on www.vkgroup.be/nl/career-at-vk/jobs.


Roeselare, AZ Delta

Zorg

de gipsplaten geplaatst. Leg deze laatste op een

rij en je krijgt de afstand van Roeselare tot Santiago

de Compostella.

In een tweede fase werd het logistieke gebouw

onder handen genomen. Daar bevindt zich,

naast burelen voor de ondersteunende diensten

en het klinisch en pathologisch labo, ook een

ziekenhuisapotheek. Deze is gerealiseerd door

Jansen Cleanrooms, een gespecialiseerde divisie

binnen Jansen the Building Company. “In heel

veel ruimtes gelden strikte voorwaarden op het

vlak van hygiëne, luchtdichtheid en drukverschillen.

De afwerking van de ziekenhuisapotheek verdient

dan ook een bijzondere vermelding”, aldus

Frederik Hardies, project manager bij Jansen the

Building Company.

In totaal werden er 375.000 vierkante meter gipskartonplaten verwerkt en

65.000 vierkante meter verlaagde plafonds geplaatst. (Beeld: Erwin Tecqmenne)

AZ Delta beschikt uiteraard over de allernieuwste ziekenhuistechnieken.

De THV speelde daarnaast ook een voortrekkersrol

in de coördinatie van de planning met alle nevenaannemers.

“Dat moet ook wel om het project te

doen slagen. Een team van zestien mensen staat in

voor de dagelijkse werking en opvolging. Vaak zijn

we met meer dan honderd mensen tegelijk aan de

slag op de werf, enkel en alleen voor het lot voltooiing”,

zegt Kristof Goossens.

45.000 liter verf

Het lot voltooiing startte na het leggen van de

chapevloeren en soepele vloeren, waarvoor Wycor

alleen instond en waarvan een eerste fase opgestart

werd in het najaar van 2016. Het lot voltooiing

voerde Wycor vervolgens samen met Jansen

the Building Company uit. Het behelst nagenoeg

alles wat afgewerkt moet worden in het ziekenhuis

van 116.000 vierkante meter – op de chapes, vloeren

en technieken na.

Eerst werd het hoofdgebouw afgewerkt: de plaatsing

van gipskartonwanden, verlaagde plafonds,

binnendeuren, binnenramen, sanitaire cellen met

meubilair, gordijnkasten, venstertabletten, enzovoort.

Zo werd er meer dan 375.000 vierkante meter

gipskartonplaat verwerkt – goed voor zo’n 55

voetbalvelden. Daarnaast zijn er ook 65.000 vierkante

meter verlaagde plafonds, 45.000 liter verf

(waarmee je een zwembad van 10 meter lang, 3

meter breed en 1,5 meter diep zou kunnen vullen),

3.741 draaideuren, 634 schuifdeuren, binnenramen

en in totaal meer dan 6 miljoen schroeven in

Experts in afwerking

Jansen the Building Company is een algemene

aannemer die gespecialiseerd is in binnenafwerking.

“We hebben oog voor detail en gaan proactief

op zoek naar oplossingen waarbij we onze

verschillende specialisaties kunnen combineren,

zoals het plaatsen van gipskartonwanden en verlaagde

plafonds. Dit was eveneens het geval in AZ

Delta”, zegt Frederik Hardies. “Veel van onze afwerkingsproducten

zijn bovendien in huis bedacht

en ontwikkeld. We ontwikkelen onze eigen KAY-klimaatplafonds,

die voor een gezond, comfortabel

klimaat zorgen, terwijl Maars Jansen verplaatsbare

wanden produceert, die een oppervlakte met oog

voor privacy, duurzaamheid en hygiëne opdelen in

flexibele ruimtes. In dit project plaatsten we onze

verhoogde vloeren en gebruikten we onze prefab

gipskartonelementen bij de afwerking van de hoeken

en de plafonds. Zo kon er veel tijd uitgespaard

worden bij het plamuurwerk.”

Wycor is gespecialiseerd in renovatie- en voltooiingswerken.

Het doet hiervoor een beroep op circa

230 medewerkers, waaronder een multidisciplinair

team van engineers en schrijnwerkers, die met

vakmanschap en oog voor detail instaan voor de

productie en de plaatsing van binnen- en buitenschrijnwerk

en meubilair. In AZ Delta nam Wycor

de plaatsing van het binnenschrijnwerk, de hermetische

schuifdeuren, 634 andere schuifdeuren,

3.741 draaideuren, de beglaasde binnenwanden

en de ComTec-schuifdeuren voor zijn rekening.

“De Swift SD30-schuifdeuren zijn speciaal ontwikkeld

voor AZ Delta”, licht Johan Van der

Stadt, algemeen directeur van Wycor, toe. “Dit

type deur is voorzien van een kantlat in kunststof

en kan uitgerust worden met een automaat en

maximale beglazing. }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 149


Uw gebouw bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom bouwt JANSEN BUILDING

COMPANY steeds voor de mens in het gebouw. Jansen Building Company is een algemeen aannemer

van de hoogste categorie, gespecialiseerd in binnenafwerking en technieken. We werken met

eigen ervaren vakmensen in een team van 350 professionals, geworteld in 45 jaar familiale traditie.

Contacteer ons voor een kennismaking op

info@JANSENBUILDING.com | www.JANSENBUILDING.com

WWW.WYCOR.EU

WYCOR biedt een totaalaanbod

op vlak van renovatie,

binnen- en buitenafwerking

en brandcompartimentering

(ComTec ® ).

De volledige uitvoering,

coördinatie en opvolging wordt

in eigen beheer georganiseerd.

WYCOR nv

BIEZEWEG 6

BE-9230 WETTEREN

T +32 9 252 26 00

F +32 9 252 28 37

INFO@WYCOR.EU

WWW.WYCOR.EU

WYCORadvertentieliggend003.indd 1 14/02/13 16:45


Roeselare, AZ Delta

Zorg

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ALCOMEL – BADKAMERS EN

VAST MEUBILAIR

Alcomel nv uit Tessenderlo is gespecialiseerd in maatwerk met

volkunststof voor de zorgsector. In AZ Delta installeerde het meubilair

in circa 483 badkamers, achttien operatiekwartieren en vier

cathlabs. “Een grote werf die zich uitstrekte over vijf verdiepingen”,

omschrijft operationeel directeur Gauthier Pauly het project. “Kwaliteit,

onderhoud en gebruiksvriendelijkheid staan steeds voorop.

Het meubilair en de kasten zijn goed geïntegreerd. Alles wordt gemaakt

uit volkunststof, waardoor het een uiterst hygiënisch materiaal

is. Het heeft een zeer hoge krasbestendigheid. En zelfs al komt

er hier en daar een kras in: door de hygiënische en antibacteriële

eigenschappen maken ziektes geen kans.”

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

DE COENE PRODUCTS – TECHNISCHE

HOUTEN BINNENDEUREN

Liefst zesduizend deuren produceerde De Coene Products uit Gullegem

voor de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Roeselare.

Het gaat om draai-, zwaai- en schuifdeuren met HPL-afwerking,

een volle, houten kern binnenin en PURE-kantlatten als stootvaste

randafwerking. Een unieke innovatie in België, aldus sales manager

Dries Vercauteren. “Als fabrikant van technische houten binnendeuren

vervaardigen we bij De Coene Products jaarlijks zowat

140.000 deuren, waarvan 90.000 met een brandweerstand. Onze

PURE-kantlatten zijn vervaardigd uit aangegoten, in de massa

gekleurd polyurethaan. Ze zijn pas sinds 2014 verkrijgbaar op de

markt en worden elk jaar populairder. Daar zijn we trots op.”

Ook al situeert de specialisatie van Alcomel zich in de medische

sector, het laat graag ruimte voor originele en unieke insteken. Zo

monteerde het in de operatiezalen een volledige muur met een

fotoplaat. “Daar is een kunstwerk op afgebeeld”, zegt projectleider

Jos Duijsters. “Het is eens iets anders dan een standaardoperatiezaal.

En dat omschrijft ons werk in de zorgsector ook wel. Elk

project heeft andere insteken en moet anders aangepakt worden.”

De fabrikant van technische houten binnendeuren werkt probleemoplossend

voor inbraak-, brand- en geluidswering en doet dat met

behulp van kwalitatief en geattesteerd materiaal. De deuren voor

AZ Delta voldoen aan alle wettelijke technische voorschriften en

zijn 30 tot 60 minuten brandwerend. Het esthetische aspect speelde

een rol in de keuze voor PURE, maar dat was lang niet de enige

doorslaggevende factor. “De twee grote voordelen van een materiaal

zoals polyurethaan zijn de stootvastheid en de hygiëne”, zegt

Vercauteren. “Deuren in een ziekenhuis zien af. Karren of bedden

botsen er soms in volle snelheid tegen. De PURE-kantlatten maak

je snel schoon. Ze kunnen tegen een stootje en zijn hygiënisch en

onderhoudsvriendelijk.”

“Vaak zijn we met meer dan honderd mensen tegelijk aan de slag op de werf,

enkel en alleen voor het lot voltooiing”, zegt Kristof Goossens.

Het is een nieuw concept waarbij we ook letten op

vereenvoudigde plaatsing. Binnenkort wordt deze

deur ook opgenomen in de BENOR ATG 2480. De

Swift SD30 is een groot succes en wordt intussen

ook al op andere werven toegepast.” Daarnaast

zijn er ook circa 4.350 metalen omlijstingen geplaatst.

Voor het stalen schrijnwerk is er geopteerd

voor materiaal van Wycotec, een bedrijf dat uit de

schoot van Wycor is uitgegroeid tot een volwaardige

speler op de markt voor afwerking, metalen

omlijstingen, metalen deuren en stalen schrijnwerk.

Na het bouwproces moet nog de nodige tijd gerekend

worden om de ziekenhuisinfrastructuur te

verhuizen en op te starten. Intussen zijn de werken

zo goed als afgerond. De oplevering is voorzien

rond de jaarwisseling, de opening in het voorjaar

van 2020. ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

AZ Delta vzw (Roeselare)

Architect

VK Architects & Engineers (Roeselare)

Hoofdaannemer(s)

THV Wycor – Jansen the Building

Company (Wetteren/Oudsbergen) & THV Van

Laere (Zwijndrecht) – Jan De Nul (Aalst) +

Antwerpse Bouwwerken (Antwerpen)

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 151


ONZE PROJECTEN

Nieuwe campus AZ Delta te Oekenene

Nike te Ham

Handelsbeurs Antwerpen

AXA Gebouw brussel

De Faar Gent

Vandemoortele Gent

Voor meer informatie zie onze website

www.elektrobuttenaere.be

ONZE ACTIVITEITEN

Elektro Buttenaere BVBA is gespecialiseerd in HVACelektriciteitswerken

voor de industriële, commerciële en openbare

sector. Met onze kennis en expertise kunnen we u een uitstekend

totaalconcept aanbieden van begin tot eind!

Voor zowel renovatiewerken als nieuwe projecten, bent u bij ons

aan het juiste adres! Bij ons staat kwaliteit op de eerste plaats,

onze ervaren medewerkers zorgen ervoor dat elk project op een

professionele manier afgewerkt wordt. Daarnaast bieden we ook

een uitstekende projectopvolging aan, onze projectleiders staan u

steeds bij met raad en daad, zowel op en naast de werf. Wij bieden

volgende diensten aan:

• HVAC-elektriciteitswerken: bekabeling, point-to-point

testing, indienststelling, …

• Gebouwautomatisering: eigen programmatiedienst

en regeltechniek.

• Engineering: eigen teken- en calculatiedienst.

• Bordenbouw: constructie, bekabeling en installatie.

Wij zijn een jonge en dynamische fi rma, die een kwaliteitsvolle

aflevering en correcte samenwerking met onze klanten hoog in het

vaandel draagt. Verder streven we er ook naar

om steeds mee te zijn met de laatste trends in de

HVAC-sector.

vanaf

6/01/2020

nieuwe

locatie

ELEKTRO BUTTENAERE BVBA | Flandria 16 | 8750 Zwevezele | 051/62.04.34 | info@elektrobuttenaere.be


Roeselare, AZ Delta

Zorg

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

EEG – ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Als technologiegroep met vijftien vestigingen werd de EEG Group

(Gullegem – Sint-Martens-Latem) ingeschakeld om alle elektrische

installaties, de medische bedbalken en de basisopbouw van de

cleanroom te voorzien. Het bedrijf kan van a tot z alle technische

elementen voor zijn rekening nemen en was dan ook niet aan zijn

proefstuk toe. Met referenties zoals onder meer AZ Maria Middelares

in Gent, AZ Alma in Eeklo en AZ Sint-Jan in Brugge was

EEG een logische keuze voor de plaatsing van (onder meer) de

databekabeling, de hoogspanning, de camerabewaking en de

toegangscontrole. “We gaan steeds op zoek naar geïntegreerde

oplossingen voor complexe technieken”, zegt projectleider

Joost Verschuere. “Behalve voor de elektriciteit stonden we ook

in voor de integratie van de technieken in de medische balken

in het operatielokaal. Denk maar aan stopcontacten, lichten, visualisatieschermen,

communicatieplatformen en het verpleegoproepsysteem.

Op basis van onze langetermijnaanpak binnen de

zorgsector lanceerden we ESHE.eeg.be: een partnership tussen

innovatieve pioniers in de zorgsector.”

(Beeld: Joost Demuynck).

Ook de basisopbouw voor de cleanroom – een zeer zuivere werkomgeving

– werd verzorgd door EEG Group. “Daar gebeuren

voortdurend luchtmetingen aan de hand van deeltjesmeting”, zegt

Joost Verschuere. “Een cleanroom wordt gebruikt voor de bereiding

van medicatie, dus er mag op geen enkel moment vuile lucht,

fijn stof of wat dan ook aanwezig zijn.”

(Beeld: Joost Demuynck).

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

ELEKTRO BUTTENAERE - HVAC-ELEKTRICITEITSWERKEN

Bij de realisatie van een nieuw ziekenhuis horen feilloze elektriciteitswerken.

Niet enkel het algemene elektriciteitsnet in AZ Delta is belangrijk

voor verlichting of stopcontacten. Ook de elektrische bekabeling voor alle

HVAC-componenten zoals brandkleppen, naregelingen, luchtgroepen,

ketels en warmtepompen is noodzakelijk.

Elektro Buttenaere uit Zwevezele is een jonge, dynamische firma die zich

toespitst op HVAC-elektriciteitswerken voor de industriële, commerciële

en openbare sector. Zowel renovatiewerken als nieuwe projecten behoren

tot het activiteitenpakket. In AZ Delta installeerde Elektro Buttenaere alle

HVAC-elektriciteitswerken en borden. Het werkte hiervoor samen met THV

Tribus Delta (Engie Axima, SPIE Belgium en Cegelec). Zo kon alles tijdig afgewerkt

worden. “Want de grootste uitdaging in dit project was toch het halen

van de krappe deadline”, verduidelijkt zaakvoerder Michael Buttenaere.

Meebouwen aan een van Vlaanderens grootste ziekenhuizen, zelfs

voor de ervaren vakmensen van Elektro Buttenaere was het een

huzarenstukje. “Voor de brandkleppen alleen al dienden bijvoorbeeld

3.342 stuks geïnstalleerd te worden”, legt Michael Buttenaere

uit. “Reken daarbij nog ongeveer 1.600 zoneregelaars, 140

luchtgroepen en 24 hoofdborden met 32 subborden en je weet

dat dit een grote klus was.”

Het bedrijf is dan ook gekend in de sector voor grotere projecten

zoals Barco in Kortrijk, Skyline II in Izegem, AZ Zeno in Knokke

en de Handelsbeurs in Antwerpen. Elektro Buttenaere gebruikt

steeds de nieuwste technologieën en is mee met de laatste

trends in de HVAC-sector. De bekabeling, point-to-point testing

en indienststelling worden steevast tot in de puntjes afgewerkt.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 153


TECHNOLOGY SUPPORTING LIFE

GEBOUWENTECHNOLOGIE

ELEKTRISCHE TOTAALCONCEPTEN • KLIMAATBEHEERSING

SANITAIR • GEBOUWBEHEERSYSTEMEN • ICT • MEDISCHE GASSEN

www.eeg.be

Innovatieve oplossingen

Alcomel biedt maatwerk in volkern

zowel voor de zorgsector

(Health) als bij mensen thuis

(Home). Zo ontwikkelt, fabriceert

én plaatst Alcomel onder andere

cleanrooms en vaste en losse

inrichtingen voor ziekenhuizen en

verzorgingsinstellingen. Innovatie,

kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit

staan steeds centraal.

www.alcomel.be

benr.be

Alcomel | Essenschotstraat 9 | 3980 Tessenderlo


Europalaan 135 - 8560 Gullegem

info@decoeneproducts.be

www.decoeneproducts.be

T +32 56 43 10 80

DAGLICHT IN

VERSCHEIDENHEID EN PERFECTIE

LICHTKOEPELS | PLAT DAKVENSTERS | LICHTSTRATEN | GLASARCHITECTUUR | RWA-GEBOUW-AUTOMATISERING

LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH

Geert Vervaeck | Mobile: +32 492 08 76 35 | Geert.Vervaeck@lamilux.de | www.LAMILUX.be


NATUROOF

GROENDAKEN & DAKTUINEN

Kwalitatieve groendaksystemen

Naturoof Groendanken & Daktuinen ontwerpt, plaatst en onderhoudt groendaken en daktuinen

met een grote passie en interesse voor bouwtechnische oplossingen en groen.

Ons bedrijf legt zich naast aanleg ook toe op het adviseren van bouwheren en architecten bij het

correct dimensioneren en toepassen van groendaken en daktuinen.

WWW.NATUROOF.BE

Roeselare & De Pinte

info@naturoof.be | +32 (0) 476 36 96 00


Roeselare, AZ Delta

Zorg

Groendaken helpen bij waterhuishouding

“Het is wetenschappelijk bewezen dat een

groene omgeving bijdraagt tot het genezingsproces.”

Simon Casier, samen met Matthias

Leperre zaakvoerder van NATUROOF, benadrukt

meteen het belang van de groendaken

en daktuinen die ze plaatsten op de nieuwe

gebouwen van AZ Delta. Haast alle daken die

zichtbaar zijn vanuit het ziekenhuis zijn namelijk

groendaken – goed voor ongeveer 9.000

vierkante meter planten en tegels.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Naturoof

Een groendak wordt vooral aangelegd bij nieuwbouwprojecten.

“Het dak en de dakdichting moeten

sterk genoeg zijn”, zegt Simon Casier. “Wat

advies en plaatsing van kwalitatieve, duurzame

groendaken en daktuinen betreft, zijn klanten bij

ons aan het goede adres. We gaan geen enkele

uitdaging uit de weg en botsen vaak op logistieke

vraagstukken. In dat geval zoeken we naar

de beste oplossing voor de klant en werken we

ze mee uit.”

Voor AZ Delta creëerde NATUROOF naast groendaken

en enkele daktuinen ook grinddaken met

sierkeien. Daarnaast stond het ook in voor de aanleg

van de terrassen aan de burelen en de cafetaria.

Hiervoor werkte het met betontegels van 1 op

1 meter op tegeldragers. De tegels zijn aangeleverd

door Ebema. De bereikbaarheid van sommige

daken vormde echter wel een uitdaging. “We hadden

een van de grootste mobiele torenkranen in

Vlaanderen nodig om sommige materialen op hun

plaats te krijgen”, licht Casier toe. “In het midden

van het gebouw bevinden zich namelijk enkele

moeilijk bereikbare patio’s.”

Alle daken die zichtbaar zijn vanuit het ziekenhuis zijn opgevat als groendaken.

In de patiotuinen is gewerkt met vaste planten,

terwijl de groendaken zijn aangelegd met

sedumplanten. “Waar nu het ziekenhuis staat,

lag vroeger een weiland”, vertelt de zaakvoerder

nog. “De groendaken helpen om de impact van

het nieuwe gebouw op de omliggende waterhuishouding

te beperken. Ze bufferen het water

en voeren het vertraagd af.” ❚

De groendaken zijn goed voor zo’n 9.000 vierkante meter aan planten en tegels.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 157


Zorg

Roeselare, AZ Delta

ALUMINIUM LAMELLENGEVELSYSTEMEN SIEREN AZ DELTA

De look van het gloednieuwe AZ Delta in Roeselare mag er duidelijk wezen. Dit is onder meer te danken aan de lamellen op de gevel, die

eveneens fungeren als zonwering. De lange luifel naar de hoofdingang is dan weer bekleed met Loggia-schuifpanelen, waardoor het

langverwachte nieuwbouwziekenhuis zich manifesteert als een echte eyecatcher.

Tekst en beeld Renson

Renson droeg meer dan zijn steentje bij aan de realisatie van AZ Delta.

In eerste instantie werd de betonnen powerplant achteraan de site bekleed

met horizontale Linius-lamellen, gelakt in antracietgrijs. Nadien was het

hoofdgebouw aan de beurt, waar een lamellenwand van in totaal 8.000 m²

haast al het zichtbare beton aan het oog onttrekt. De horizontale lamellenwand

is 1 meter van de gevel verwijderd en schermt het tussenliggende

looprooster af. Opvallend is dat de uitsparingen in de wand volgens een

willekeurig stramien over de gevel verdeeld zijn – min of meer overeenkomstig

met de vensters, maar nooit perfect gelijk. Aangezien de Sunclips-lamellen

volgens de voorschriften op maximum 0,5 meter van de gevel geplaatst

mogen worden (vanwege de windbelasting), kwam er voor Renson wel wat

denkwerk aan te pas. Daarom ontwikkelde het voor dit project specifieke

kunststof bevestigingsclipsen. Dezelfde Sunclips-lamellen doen in de binnenpatio’s

van het hoofdgebouw dienst als zonnescherm voor de ramen.

“Opvallend is dat de

uitsparingen in de

lamellenwand van het

hoofdgebouw volgens een

willekeurig stramien over de

gevel verdeeld zijn”

Een lamellenwand van 8.000 m² op het hoofdgebouw onttrekt haast al het zichtbare beton aan het oog.

158 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Lamellenwanden en schuifpanelen

In de derde fase van de werken is ook het logistieke blok van de site afgewerkt

met de antracietgrijsgelakte Linius-lamellen die ook de powerplant sieren. Een

andere lamellenwand zorgt er op het dak van het hoofdgebouw voor dat de

technieken uit het zicht blijven. Tot slot is de luifel naar de hoofdingang aan het

hoofdgebouw afgewerkt met Loggia-schuifpanelen, die allemaal op dezelfde

rail zitten. Om de achterliggende ramen te kunnen poetsen, zijn er per zone een

drietal pivoterende panelen gemonteerd. ❚

De Sunclips-lamellen doen in de binnenpatio's dienst als zonnescherm voor de ramen.

Het logistieke blok van de site is afgewerkt met de antracietgrijsgelakte Liniuslamellen

die ook de powerplant sieren.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 159


ALGEMENE WEGENWERKEN

ASFALT

BETON

BURGERLIJKE BOUWKUNDE

WILLEMEN INFRA is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en

de infra-afdeling van Kumpen en beheerst als grootste Belgische wegenbouwer alle aspecten van de

wegenbouw. Met hoofdzetel in Drongen (regio West) en vestigingen in Hasselt (Oost), Kapellen (Noord) en

het Waalse Fleurus (Sud) is Willemen Infra actief in gans het land én in het buitenland.

Willemen Infra heeft niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten in eigen

beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, …

Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd. Met 5 asfaltproductieplants en 3 (mobiele)

betoncentrales zijn we bovendien een van de belangrijkste producenten van asfalt en wegenisbeton.

www.willemeninfra.be


Roeselare, AZ Delta

Zorg

Titanenwerk voor grootste Belgische wegenbouwer

120.000 kubieke meter grondverzet

voor bouw van nieuw ziekenhuis

Een grondverzet van circa 120.000 kubieke meter voor de bouw van de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Roeselare. Een titanenwerk waar

Willemen Infra als grootste Belgische wegenbouwer zeker tegen opgewassen is. Doortochten, bruggen, luchthavens, snelwegen …: de nodige

ervaring zit vervat in het uitgebreide portfolio.

Tekst Anastasia Verleysen | Beeld Willemen Infra

Willemen Infra stond onder meer in voor de aanleg van de parking en

fietsenstalling.

Het grondverzet was een intensieve klus vanwege de waterzieke bodem.

In Roeselare stond Willemen Infra in voor alle verhardingen rond het nieuwe

AZ Delta, de buitenriolering en de waterhuishouding. Het werk verliep in

twee fases. Na de ruwbouw startte het bedrijf met het aanleggen van de

ondergrondse waterbuffers, de buitenriolering, de aanleg van de parking en

de fietsenstalling. Daarna schakelde het over op afwerking, met onder meer

een trappenpartij in architectonisch beton aan de hoofdingang.

“Het was een intensief werk”, zegt projectleider Koen Azou van Willemen

Infra. “Het terrein heeft een waterzieke bodem, waardoor er veel grondwer-

ken en stabilisatie nodig waren.” Bovendien waren er op de werf nog veel

andere werken aan de gang. “Het vraagt veel coördinatie om alles op tijd

rond te krijgen zonder in elkaars weg te lopen. Maar het gaat lukken. Tegen

december 2019 bevindt alles zich in een verregaande staat van afwerking. De

beplanting is seizoensgebonden en zal achteraf gebeuren.”

De cijfers zijn alvast niet min, want in dit project is liefst 29.000 vierkante

meter beton verwerkt, in combinatie met 3.000 meter riolering, 27.000

vierkante meter asfalt en 40.000 bomen en planten. ❚

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 161


Zorg

Bedrijfspresentatie, Metifix

BLOWERDOORTEST

in woonzorgcentra in opmars

In deelgemeente Borgerhout heeft Zorgbedrijf Antwerpen zijn bestaande woonzorgcentrum Gitschotelhof uitgebreid en deels vervangen

door een nieuwbouw. Het telt nu 180 ruime eenpersoonskamers. Vanaf 2020 zal Zorgbedrijf Antwerpen er ook een honderdtal assistentiewoningen

en een dienstencentrum optrekken. Om na te gaan of de nieuwbouw het vooropgestelde energie-efficiëntieniveau haalt, is er een

blowerdoortest uitgevoerd. Deze wees uit dat het goed zit met de luchtdichtheid van de buitenschil.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Metifix

De blowerdoortest was een kolfje naar de hand van Metifix (het voormalige

EPB Lipa). "Met de commerciële ruimtes inbegrepen ging het in totaal over

een volume van 10.262 m³, verdeeld over zes niveaus", legt bedrijfsleider

Patrick Brants uit. Zijn team zette hiervoor twee krachtige Retrotec-blowerdoorapparaten

in, elk met een vermogen van 13.500 m³/h bij 50 Pa.

De meting volgens methode A kwam uit op een luchtdebiet van 3,29m³/h/

m². "Dit komt overeen met een goede luchtdichtheid van de buitenschil, rekening

houdend met het feit dat de branddeuren naar de bestaande gebouwen

en de permanente verluchting van de liftschacht de twee grootste lekken zijn.

Die veroorzaken volgens onze schatting de helft van het lekdebiet, zodat we

over het algemeen kunnen spreken van een uitstekend resultaat."

Rooktest

Tijdens de bouwwerken voerde Metifix ook een luchtdichtheidsmeting methode

B – met rooktest – uit op het modelappartement om alle aansluitingen

van de buitenschil te controleren. "We hebben ook een meting gedaan op

één eenheid, om metingen over het geheel en een meting per eenheid met

elkaar te kunnen vergelijken. In dit geval noteerden we een resultaat van

6m³/h/m²."

Opstelling van de blowerdoorapparaten.

162 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bedrijfspresentatie, Metifix

Zorg

“We zien het aantal

blowerdoormetingen per

jaar quasi verdubbelen in

woonzorgcentra”

Brants kan dit verklaren: "De luchtdichtheid van de buitenschil is voor een

afzonderlijke bewonerskamer uiteraard even goed. Bovendien is hier geen

sprake van een eventuele impact van onder meer branddeuren en liften. Maar

de kleinere gemeten verliesoppervlakte zorgt ervoor dat je minder gunstige

resultaten bekomt bij meting over één eenheid."

Blowerdoormetingen in woonzorgcentra zitten momenteel duidelijk in de lift.

"We zien het aantal metingen per jaar quasi verdubbelen. Zeer positief is dat

we bij dergelijke metingen vaststellen dat de buitenschil van deze gebouwen

doorgaans zeer luchtdicht is. Een nadeel is dat veel van deze gebouwen aansluiten

op bestaande verwarmde volumes. Het zijn voornamelijk deze elementen

die het resultaat in negatieve zin beïnvloeden." ❚

TROEF

"Onze grote troef is dat we zeer veel toestellen met een hoog vermogen

ter beschikking hebben en dat we er zeer snel en efficiënt

mee kunnen meten. Je kan het vergelijken met rijden in een

grote caravan: met een wagen met meer trekkracht zal je vlotter

vooruitkomen. Woonzorgcentra hebben zeer veel kleine ruimtes,

afvoerpunten naar rioleringen, buitendeuren, opengaande delen

en meestal ook roosters boven de ramen, waardoor je met wat

extra vermogen vrij snel kan nagaan welke openingen nog moeten

worden afgesloten."

“Uw persoonlijke partner voor

energiemetingen en studies op maat”

EPB verslaggeving

blowerdoor

infrarood

blowerdoor • akoestiek • keuringen

Het nieuwbouwgedeelte van woonzorgcentrum Gitschotelhof.

Oude Baan 3 B1,

9200 Dendermonde.

T.: (+32) 52 33 55 87

E-mail: info@metifi x.be

www.metifix.be

EPB lipa bvba

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 163


Zorg Wetteren, Residentie Ten Ede

OOK ASSISTENTIEWONINGEN MOGEN JONG OGEN

Voor de actieve 65-plusser die zijn laatste levensfase graag in alle kwaliteit, comfort en privacy wil doorbrengen, is Residentie Ten Ede een

perfecte uitvalsbasis. De 45 assistentieflats combineren wonen in een groen kader met luxueuze voorzieningen. Of beter gezegd: in een

progressief kader, want er is geopteerd voor een dynamische architectuur die subliem ondersteund wordt door de pittoreske omgeving.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld MBG

De witte gevelbepleistering springt sterk in het oog. De grote glaspartijen met zwart aluminium schrijnwerk, witte balustrades en glazen borstweringen maken het plaatje compleet.

Dat Senior Homes ervoor koos om het complex

neer te poten op een terrein in Ten Ede, zal weinigen

verbazen. Het dorpje maakt deel uit van

Wetteren en ligt op een boogscheut van Heusden,

Laarne en Gent, wat voor de actieve 65-plusser

bijzonder interessant is. Zeker voor personen die

graag op avontuur trekken, maar nadien even

graag thuiskomen in een oase van rust.

Dynamisch geheel

Residentie Ten Ede breekt resoluut met het

traditionele beeld dat geassocieerd wordt met

woonzorgcentra. Het complex oogt bijzonder

modern, toegankelijk en toekomstgericht. Pol

Lauwers, projectdirecteur van MBG, dat als

hoofdaannemer fungeerde: “De architect wilde

geen mastodont en opteerde dan ook voor een

ritmisch geheel met drie volumes, die via het

gelijkvloers met elkaar verbonden zijn. Omdat de

hoogte varieert van één tot vier bouwniveaus en

omdat er zowel met in- als uitpandige terrassen

gewerkt is, is er sprake van een uiterst dynamisch

geheel. Deze uitstraling wordt versterkt door de

witte gevelbepleistering, die wordt afgewisseld

met een verduurzaamde houten gevelbekleding

164 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Wetteren, Residentie Ten Ede

Zorg

De dynamische uitstraling wordt versterkt door de witte gevelbepleistering, die wordt afgewisseld met een verduurzaamde houten gevelbekleding in Thermo Ayous.

in Thermo Ayous. De grote glaspartijen met

zwart aluminium schrijnwerk, witte balustrades

en glazen borstweringen maken het plaatje

compleet. Niettemin is er nog een kers op de

taart: het pand heeft namelijk een erg groen

karakter dankzij de smaakvolle beplanting.”

De 45 assistentieflats beschikken elk over een volwaardige keuken en badkamer.

Comfort en luxe troef

De 45 assistentieflats, met oppervlaktes die

variëren van 61,75 tot 93,45 m², beschikken

elk over een volwaardige keuken en badkamer,

leefruimte, berging en één of twee slaapkamers.

Pol Lauwers: “Alles is perfect afgestemd op de

rolstoelgebruiker, zelfs de terrassen. Luxe en comfort

staan centraal in deze residentie. Zo biedt

ze eveneens plaats aan een prachtig restaurant,

een kapsalon, een manicure- en pedicuresalon,

een kine, een fitnessruimte en een wellness met

massagemogelijkheden en een jacuzzi. Ook de

voorzieningen voor airco, de zonwerende glaspartijen

die oververhitting tegengaan én de

vloerverwarming dragen bij tot het comfort.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 165


Zorg Wetteren, Residentie Ten Ede

“Residentie Ten Ede is de nieuwe

referentie in de markt van

erkende assistentiewoningen”

Assistentiewoningen van het hoogste niveau

Het complexe ontwerp maakte van Hof Ten Ede een project met de nodige uitdagingen.

Desondanks was het een kolfje naar de hand van MBG, een van de

grootste bouwbedrijven in Vlaanderen, dat tot de beursgenoteerde groep CFE

behoort. “Onze taak was een sleutel-op-de-deurproject opleveren dat rekening

hield met de wisselende normeringen inzake erkende assistentiewoningen

en toegankelijkheid”, vertelt Pol Lauwers. “Dit moesten we combineren met

een hoogwaardige afwerking en de integratie van nieuwe technieken, die

het gebruiksgemak van zowel bewoners als uitbater ten goede komen. Met

de expertise en kennis die we zelf in huis hebben, konden we al veel uitdagingen

het hoofd bieden. Daarnaast hebben we samengewerkt met externe

specialisten om specifieke deelaspecten van het project tot een goed einde

te brengen. En het resultaat mag er zijn. Residentie Ten Ede is een nieuwe

referentie in de markt van erkende assistentiewoningen!” ❚

Voor de actieve 65-plusser die zijn laatste levensfase graag in alle kwaliteit, comfort

en privacy wil doorbrengen, is Residentie Ten Ede een perfecte uitvalsbasis.

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Senior Homes (Deinze)

AIV architecten & Ingenieurs (Roeselare)

MBG (Antwerpen)

NOBODY

GETS HURT

INGENIOUS

TOGETHER

WE ARE STRONG

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

YOUR PARTNER

IN CONSTRUCTION

mbg.be

MBG / Garden Square (Blok D) / Laarstraat 16 bus 12 / B-2610 Antwerpen / T +32 3 820 40 11

166 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

MBG_STANDAARD_ADVERTENTIE_197x130_liggend_OK.indd 3 05/10/2017 09:12


Brussel, VUB XY Onderwijs

De VUB-campus aan de Triomflaan in Etterbeek huisvest sinds kort zeven nieuwe gebouwen met gemengde functies en profileert zich zo als een polyvalente ‘stad in de stad’.

VOORUITSTREVENDE ONDERWIJSCAMPUS VERENIGT

FUNCTIONALITEIT EN ESTHETIEK

650 studentenkamers, veertien leslokalen en ruimtes voor studentenverenigingen, maar ook een ‘cultuurtoren’ met een café, tentoonstellingsruimtes,

een raadzaal, een concertzaal en ondergrondse parkeergelegenheid: VUB XY in Etterbeek heeft alles wat een moderne onderwijscampus

moet hebben. De zeven nieuwbouwvolumes beslaan in totaal 33.100 m² en getuigen van een optimale mix tussen functionaliteit en esthetiek.

“Het is opmerkelijk hoe er met relatief beperkte middelen en een ‘basic’ afwerking toch een vooruitstrevend geheel gerealiseerd is.”

Tekst Tim Janssens | Beeld Georges De Kinder

De VUB is een universiteit in volle expansie. Het aantal studenten neemt

jaar na jaar toe, en dus is er nood aan meer en betere infrastructuur en

onderwijsfaciliteiten. Met het ambitieuze XY-project trekt de VUB resoluut

de kaart van kwalitatieve groei en doordachte uitbreiding. De campus aan

de Triomflaan in Etterbeek huisvest sinds kort zeven nieuwe gebouwen

met gemengde functies en profileert zich zo als een polyvalente ‘stad in

de stad’. Onderwijs, onderzoek, wonen, cultuur en ontspanning gaan er

hand in hand.

Aantrekkelijke functiemix

Het VUB XY-project voorziet in een aantrekkelijke functiemix, die een compacte

groene kern omarmt en een prominente plaats inneemt in het stadsweefsel.

“De vijf X-blokken vormen een langwerpige strook langs de Triomflaan en zijn

bestemd voor studentenhuisvesting (in totaal 650 kamers), al kregen ze op

het gelijkvloers telkens een andere invulling: een ontvangstruimte, polyvalente

vergaderzalen, de dienst huisvesting van de VUB, een conciërgewoning,

studentenkamers voor mindervaliden …”, vertelt Jurgen Luyckx van Denys,

die de realisatie van de nieuwe campus in goede banen leidde als algemeen

projectleider van de geïntegreerde THV Denys – Ondernemingen Louis De

Waele. “Het Y-gebouw wordt ook wel de ‘cultuurtoren’ genoemd. Dit markante

volume herbergt het gelijkvloerse KultuurKaffee (met de nieuwe naam ‘Pilar’),

tentoonstellingsruimtes op de eerste en tweede verdieping, kantoorruimte voor

de VUB op de derde verdieping en een raadshal en receptieruimte op de vierde

verdieping. Het I-gebouw is als het ware in twee gesplitst: enerzijds een deel

dat op het gelijkvloers aansluit op het Y-gebouw en dat een concertzaal en alle

bijbehorende faciliteiten (regiekamers, loges, kleedkamers, keuken …) herbergt,

anderzijds een deel met veertien leslokalen en auditoria, die gegroepeerd zijn

rond een centraal atrium.” }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 167


Onderwijs Brussel, VUB XY

De riant beglaasde façade van de cultuurtoren is afgewerkt met een strakke, gladde witte betonsteen van amper 4 cm dik, die op de onderliggende betonstructuur gelijmd is.

Gedifferentieerde gevelafwerking

Het ontwerp van CONIX RDBM Architects koppelt sprekende architectuur

aan bouwkundige logica. Het lineaire karakter van de studentenhuisvesting

aan de Triomflaan wordt doorbroken door middel van een intrigerend volumespel

en een brede toegangslaan naast de cultuurtoren, die als het ware het

gezicht van de nieuwe campus vormt. “De gevelafwerking van de gebouwen

verklapt in zekere zin hun functie”, zegt Jurgen Luyckx. “De riant beglaasde

façade van de cultuurtoren is afgewerkt met een strakke, gladde witte betonsteen

van amper 4 cm dik, die op de onderliggende betonstructuur gelijmd

is. In combinatie met de gordijngevel op het gelijkvloers resulteert dit in een

zwevende kubus die sterk in het oog springt en die openheid predikt. Ook

het achterliggende I-gebouw is op die manier vormgegeven. De studentenflats

hebben daarentegen een ruwer uiterlijk, met een donkere gekloven betonsteen

vanaf de eerste verdieping. Aan de straatkant zijn de gevels uitgerust

met bow-windows en erkers, maar aan de campuszijde is er sprake van

doorlopende passerelles met een borstwering in witgelakt strekmetaal, dat

ook terug te vinden is op het gelijkvloers. De X-gebouwen zijn opgedeeld in

units (109 in totaal), die telkens uit zes kamers, gemeenschappelijk sanitair

en een collectieve keuken bestaan. Ook de binnenafwerking is vrij robuust:

geen pleisterwerken, maar geschilderde betonstenen of zichtbetonwanden en

geschilderde plafondwelfsels. In de gangen zijn de (horizontale) technieken

eveneens in het zicht gelaten.”

Aan de straatkant zijn de gevels van de studentenflats uitgerust met bowwindows

en erkers, maar aan de campuszijde is er sprake van doorlopende

passerelles met een borstwering in witgelakt strekmetaal.

168 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Brussel, VUB XY Onderwijs

Het markante Y-gebouw wordt ook wel de ‘cultuurtoren’ genoemd. Het herbergt het gelijkvloerse KultuurKaffee (met de nieuwe naam ‘Pilar’).

“Met relatief beperkte middelen en een ‘basic’ afwerking is er een

moderne campus met een vooruitstrevend karakter gerealiseerd”

Strakke planning, knap resultaat

De realisatie van het VUB XY-project had de nodige voeten in de aarde. THV

Denys – Ondernemingen Louis De Waele kreeg immers een zeer strakke planning

opgelegd. “Zo moesten we bij de bouw van de X-blokken om de twee weken een

verdieping optrekken. Aangezien we de passerelles op de verdiepingen pas na

de ruwbouw konden plaatsen – simultaan met de installatie van de technieken

en de binnenafwerking – doorliepen we voor elk studentengebouw twee ruwbouwfases.

Bovendien hebben we ‘en cours de route’ moeten inspelen op enkele

last minute conceptwijzigingen”, legt Jurgen Luyckx uit. “De zichtbetonstructuur

van de passerelles was evenmin een sinecure. Hij omhult namelijk stalen liggers

en kolommen en vervult dus tegelijk een structurele en een esthetische functie”,

pikt Stéphane Dieleman, gedelegeerd bestuurder bij Ondernemingen Louis De

Waele, in. “Wat dergelijke projecten ook specifiek maakt, is dat je bouwt voor

verschillende soorten gebruikers. Dit impliceert dat er diverse eisen gelden die

niet altijd even compatibel zijn. Het resultaat mag er echter wezen. Functionaliteit

en esthetiek op een economisch efficiënte manier verenigen, is een complexe

uitdaging, maar in dit geval is dat uitstekend gelukt door op een doordachte

manier met volumes, kleuren en materialen te spelen. Met relatief beperkte

middelen en een ‘basic’ afwerking is er een moderne campus met een voor-

uitstrevend karakter gerealiseerd. Chapeau voor de architect, de bouwheer, de

vaklieden van Ondernemingen Louis De Waele en onze collega’s van Denys!” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Vrije Universiteit Brussel

Architect

CONIX RDBM Architects (Antwerpen, Brussel, Rotterdam, Terneuzen)

Hoofdaannemer(s)

THV Denys (Gent) – Ondernemingen Louis De Waele (Brussel)

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

HIMPE DESMET – GORDIJNEN EN

BINNENZONWERING

De zeven gebouwen op de VUB XY-campus tellen een flink aantal

ramen, en zijn gordijnen en binnenzonwering er zeker geen

overbodige luxe. Himpe Desmet had de eer en het genoegen

om een grote variëteit aan textiel- en zonweringssystemen te

plaatsen. “Het ging niet alleen om traditionele open- en dichtschuivende

gordijnen, maar ook om verticale en horizontale lamellen,

rolgordijnen, enzovoort”, legt zaakvoerder Tom Himpe

uit. “De gebouwen huisvesten allerhande verschillende functies,

wat telkens een andere benadering vergde. Het was dus zeker

niet ‘one size fits all’. Een maatwerkoplossing afleveren is telkens

een heuse prestatie, want het kan op heel wat verschillende

momenten mislopen (opmeten, doorgeven gegevens,

opmaak documenten, productie …). In projecten als VUB XY

moet je dat bovendien x-aantal keer vermenigvuldigen, dus we

zijn er best trots op dat we alweer een piekfijn resultaat hebben

afgeleverd. Vandaar dat we deze realisatie op dezelfde hoogte

plaatsen als andere recente topreferenties zoals het ABC-gebouw

in Zeebrugge en Hotel Sablon in Brugge. Voorts zijn we

ook al enkele jaren actief in AZ Damiaan in Oostende en plaatsen

we momenteel gordijnrails en hygiënische privacyschermen

in AZ Delta in Roeselare. Tot slot kregen we alvast bevestiging

dat we de gordijnen in het nieuwe Plopsa-hotel in De Panne

voor onze rekening mogen nemen.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 169


GO GUIDELINE

E WAAL SOLUTIONS

EURBEREIK

TYPOGRAFIE

PMS 803 C

CMYK 0% - 6% - 91% - 0%

RGB: 255 - 228 - 0

PMS Dark Blue C

CMYK: 100% - 86% - 14% - 2%

RGB: 35 - 57 -128

fonttype logo: Futura PT

fonttype baseline: Futura PT

elet!

keuze van het Pantone kleur is afhankelijk van welk soort papier u gebruikt. Bij Uncoated (m

ier moet ook de Uncoated inkt voorzien worden. En bij coated papier (glanzend, gestreken)

ted inkt. Anders kunnen onregelmatigheden in de gele en blauwe tint optreden.

GATIEVE VERSIE

GRIJSWAARDEN

Voshol 6a - 9160 Lokeren

Tel. +32 (0)9 340 55 00 - Fax +32 (0)9 340 55 18

www.dewaal.eu


Brussel, VUB XY Onderwijs

Complexe ondergrond VUB-campus

vereist bijzondere funderingsoplossing

Maar liefst 850 CFA-palen met een diameter van 50 centimeter en een lengte van 15 à 18 meter, bewapend over de volledige lengte en uitgevoerd

vanop verschillende niveaus, waren er nodig om de stabiliteit van de nieuwe gebouwen op de VUB-campus in Etterbeek te verzekeren. Een kolfje

naar de hand van De Waal Solid Foundations (Lokeren), dat zijn uitgebreide kennis en decennialange ervaring in de strijd werpt om elke uitdaging

aan te gaan.

Tekst Tim Janssens | Beeld De Waal Solid Foundations

“Ook VUB XY had wel degelijk enkele bijzondere

uitdagingen in petto”, stelt projectleider Ruben

Van den Broeck. “Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid

van ondergrondse holtes of galerijen

door gedecalcificeerd zand. Om een aanzet boven

zo’n holte uit te sluiten, dienden we een minimumlengte

van palen toe te passen, door de Formatie

van Lede, met aanzet in de veilige Brusseliaan.”

Elegante oplossing met CFA-palen

Lediaan wordt echter gekenmerkt door de aanwezigheid

van kalkzandsteenbanken op verschillende

niveaus tussen het stevige zand. “De meeste

funderingsspecialisten zouden in een dergelijke

situatie voor boorpalen opteren, maar wij waren

ervan overtuigd dat er een elegantere oplossing

in de vorm van CFA-palen mogelijk was. Om te

vermijden dat er vers beton zou terechtkomen

in een ondergrondse holte, moesten we het betonneringsproces

nauwkeurig monitoren. Het werd

een succes! We konden andermaal een goede

klant tevredenstellen, en dat in complexe omstandigheden.

Ik heb nog steeds een stuk zandsteen

uit dat project op mijn bureau liggen en denk er

graag aan terug!” ❚

“Gezien de specifieke bodemsamenstelling had VUB XY

de nodige uitdagingen in petto”

Projectleider Ruben Van den Broeck bewaart goede herinneringen

aan VUB XY: “Ik heb nog steeds een stuk zandsteen uit dat

project op mijn bureau liggen en denk er graag aan terug!”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 171


Onderwijs Brussel, VUB XY

GEÏNTEGREERDE DRAAISTOELEN

BIEDEN FLEXIBELE ONDERWIJSMOGELIJKHEDEN

Geen vooruitstrevend universitair onderwijs zonder dito vast meubilair, en dus zijn de drie leslokalen, twee middelgrote auditoria en het

grote auditorium op de VUB XY-campus uitgerust met kwalitatieve zitelementen. Bijzonder is dat de drie leslokalen deels voorzien zijn van

draaistoelen met een swivelsysteem, waardoor er allerlei verschillende lesconfiguraties mogelijk zijn.

Tekst en beeld FIBROCIT

De leslokalen op de VUB XY-campus zijn niet alleen uitgerust met klassieke

klapstoelen, maar ook met een reeks draaistoelen.

Zowel voor als achter elke draaistoel is een klaptafel gemonteerd.

Het was FIBROCIT dat de plaatsing van het nieuwe auditoriummeubilair

op de VUB XY-campus voor zijn rekening nam. Geen wonder, aangezien het

gespecialiseerd is in de productie en installatie van vaste stoelen in aula’s,

auditoria, theaters en bioscopen. “We bieden altijd maatwerk aan, conform

de slogan van ons bedrijf: ‘Gelijk maar toch Anders’. Samen met de klant

gaan we na aan welke eisen een stoel moet voldoen, rekening houdend met

ergonomie, techniek, zichtlijnen, akoestiek, kwaliteit, design en veiligheid.

Zo komen we steeds tot een geschikte oplossing.”

Volledige flexibiliteit

Op de VUB XY-campus werd er geopteerd voor auditoriummeubilair van het

type Cambridge. In de drie leslokalen gaat het niet alleen om de klassieke

uitrusting met vaste klapstoelen en tablet, maar ook om enkele rijen draaistoelen.

Daardoor kunnen de studenten enerzijds les volgen, maar anderzijds

ook samenwerken in kleine groepen. Dankzij het swivelsysteem kunnen ze

onbeperkt in het rond draaien in wijzer- en tegenwijzerzin. Zodra ze rechtstaan,

keren de draaistoelen terug naar hun rustpositie. Zowel voor als achter

elke draaistoel is een klaptafel gemonteerd. Dit unieke, door FIBROCIT

ontwikkelde systeem laat qua lesmogelijkheden volledige flexibiliteit toe.

Grotere capaciteit en configuratiemogelijkheden

Het systeem met draaistoelen is een antwoord op de vraag van onderwijsinstellingen

om hun lesruimtes multifunctioneel te kunnen inzetten. Met losse

“Het systeem met

draaistoelen is een

antwoord op de vraag van

onderwijsinstellingen om hun

lesruimtes multifunctioneel te

kunnen inzetten”

banken en stoelen kan onbeperkt geschoven en geconfigureerd worden, maar

het nadeel is dat de totale capaciteit van een ruimte met los meubilair veel

lager ligt. Een uitrusting met vaste zitelementen speelt in op de nood aan

een grotere capaciteit – de stoelen kunnen immers op een kortere afstand van

elkaar geplaatst worden. Bovendien kan er dankzij de geïntegreerde draaistoelen

eveneens naar hartenlust geconfigureerd worden. FIBROCIT plaatste overigens

ook een telescopische tribune in de aanpalende concertzaal. ❚

172 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Westerlo, Geysen Academy

Onderwijs

Geysen maakt school met

'Academy' voor techniekers

Geysen Industrial Maintenance (Westerlo) staat zijn klanten al meer dan dertig jaar bij op het vlak van operationele efficiëntie, groot en klein

industrieel onderhoud, het voorkomen van pannes en het oplossen van technische problemen in het algemeen. Het bedrijf groeit volop en

wil over enkele jaren 250 mensen tewerkstellen. Om de huidige schaarste op de arbeidsmarkt te counteren, bedacht Geysen een originele

oplossing: een eigen ‘Academy’ oprichten om in eigen huis technische specialisten op te leiden.

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Geysen Academy

‘Technisch medewerker’ is deze dagen een echt

knelpuntberoep. Vandaar dat Geysen een miljoen

euro investeerde in de bouw en inrichting van zijn

Academy. "Het gebrek aan jeugdige techniekers

verlamt onze economie. Bovendien opent een doorgedreven

technische opleiding deuren voor mensen

die op dit moment nog minder kansen krijgen op

de arbeidsmarkt" vertelt Serge Casier, Business

Development Manager van de Geysen Academy..

Miniatuurfabriek

Blikvanger in het technisch opleidingscentrum is

een 'miniatuurfabriek’ die alle mogelijke industriële

technieken op schaal nabootst – van hydraulica

en pneumatica over PLC-sturingen en automatisatie

tot elektrische sensoren, robotica, motion control

en sensoren. "We bouwen er opzettelijk storingen

mee in. Zo leren de cursisten levensechte

problemen traceren en oplossen. De techniekers

in spe krijgen er echter niet alleen manuele vaardigheden

onder de knie, er is ook aandacht voor

de verfijningen van hun zogenaamde 'soft skills’,

zoals attitude, verantwoordelijkheid, veiligheid en

een vlotte communicatie met klanten."

Het opleidingsaanbod richt zich niet alleen tot

nieuwkomers in het vak, maar ook tot ervaren medewerkers.

"Die krijgen er de kans om door te groeien

naar een hogere of andere functie, bijvoorbeeld

elektromechanieker of storingstechnieker", aldus

Casier. Daarmee sluit de Academy aan bij de cultuur

van persoonlijke ontwikkeling binnen Geysen.

"Tijdens de voorbereidende fase namen de ambities

alsmaar toe", vertelt interieurarchitecte Kissy

Van den Plas. }

De Academy is ondergebracht in een bestaande hal.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 173


Onderwijs

Westerlo, Geysen Academy

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

VERSANI – COMFORTSANITAIR

Versani (Herenthout) is een trendsettende groothandel op het vlak van

sanitair, centrale verwarming en ventilatie. In België treedt het onder

meer op als verdeler van het Italiaanse designmeubelmerk Casabath.

Voor de Geysen Academy leverde Versani het Geberit-comfortsanitair.

"Bij topmerken is comfortsanitair vandaag altijd gelinkt aan design en

maatwerk", vertelt Ronny Meulemans, de zaakvoerder van het familiebedrijf.

"Dit houdt onder meer in dat hun producten beschikbaar zijn in

elegante designs en trendy kleuren. Denk bijvoorbeeld aan een armsteun

in mat zwart aan een toilet voor mindervaliden."

Een van de speerpunten van Casabath is het solid surface-product Monolith.

"Dit hoogwaardige composietmateriaal op basis van natuursteen

oogt niet alleen luxueus, maar is ook kleurvast en volledig krasvrij. Van

alle solid surface-materialen is Monolith het gladste. Dat komt door het

"Bij topmerken is comfortsanitair vandaag altijd gelinkt aan design en

maatwerk", weet Ronny Meulemans.

gebruik van gemalen aluminium, dat de poriën opvult. Casabath heeft een patent genomen op deze toepassing." Monolith is beschikbaar

in negentien RAL-kleuren (mat afgewerkt).

Uiteraard levert Versani ook interieurmaterialen die zijn afgewerkt met andere producten, zoals glas of marmer. "Casabath biedt onder meer

een volledige meubellijn aan met aluminium frames, afgewerkt met massief of gelakt hout. Bij andere aanbieders vind je slechts enkele losse

gelijkaardige producten." Maatwerk is bij Versani geen clichéterm. "Het gaat om veel meer dan aangepaste afmetingen. Denk maar aan

badkamermeubelen met glooiingen of wasbekkens in een achtvorm."

174 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Westerlo, Geysen Academy

Onderwijs

"Wat aanvankelijk een initiatief voor puur intern

gebruik was, groeide uit tot een grootschaliger

project, zodat er in de Academy nu ook opleidingen

voor derden kunnen plaatsvinden. Dit had ook

gevolgen voor het volume beschikbare ruimte. Oorspronkelijk

zou de Academy slechts 100 m² groot

zijn, maar uiteindelijk is dit 500 m² geworden."

Hightech

Bij een instelling voor technische opleidingen en

bijscholingen is het vanzelfsprekend dat de inrichting

‘hightech’ is. "Daarom hebben we er alle

types datakabels geplaatst, van coax tot HDMI",

zegt Van den Plas. "En bijvoorbeeld ook de meest

performante smartboards die je vandaag op de

markt vindt." Door de

openstelling voor derden

– zoals de Kempische

afdeling van hogeschool

Thomas More

– mocht het echter wat

meer zijn. "Die verruiming

betekent dat er

naast opleidingen in

de strikte zin van het

woord ook demonstraties,

workshops, netwerkevents

en andere,

meer informele activiteiten

kunnen plaats-

vinden. Daarom opteerden we hier en daar voor

een huiselijker tintje."

Huiselijke sfeer

Die visie vertaalt zich in een bar met koffiehoek

aan de inkom, stoelen met een stoffen bekleding,

poefjes en een speelse, kleurrijke afwerking van de

wanden. "Andere kenmerken zijn de plafondhoge

deuren op de begane grond (3,5 meter) en de witgelakte,

uiterst gedetailleerde balustrade van de

betonnen trap." Die trap kreeg een centrale plaats

in de inkom, zodat hij ook als een soort bordes

voor bijvoorbeeld toespraken kan fungeren. "Om

hem een zachter karakter te geven, is hij bekleed

met rubberwood."

De eigenlijke loslokalen bevinden zich op de verdieping.

"De Academy is ondergebracht in een

bestaande hal, die hiervoor is uitgerust met een

nieuwe stalen draagconstructie. De interne indeling

is modulair, zodat ze altijd kan worden aangepast

in functie van veranderende noden." ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Interieurarchitect

Geysen (Westerlo)

Elan Architecten (Hasselt)

Kissy Van den Plas (Westerlo)

Modulaire leslokalen.

LIFTENROLTRAPPENROLPADENAUTOMATISCHEDEUREN

NieuwInstallatiesModerniseringenHerstellingen

Teleservice MultimerkOnderhoud

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

THYSSENKRUPP – PERSONENLIFT

Hoewel de Geysen Academy slechts twee niveaus telt, is ze toch

uitgerust met een personenlift. De onderneming deed hiervoor

een beroep op buur ThyssenKrupp. "Dat ons regionaal kantoor

in Westerlo gevestigd is, speelde mogelijk mee in die keuze", zegt

projectverantwoordelijke Jeroen Clous. "In ieder geval woog onze

24/7-service door. Onze nabijheid maakt de ultrakorte responstijd

nog wat korter."

De lift is geplaatst na advies van de lokale brandweer. "Het gaat

om het type Synergy 100, een budgetvriendelijke lift die voldoet

aan de klasse 2-norm 1-81-70", verduidelijkt Clous. "De afwerking,

met gelakte wanden, is functioneel minimalistisch. Met zijn

kooibreedte van 1,10 meter en diepte van 1,40 meter is hij voldoende

ruim voor een rolstoelgebruiker met begeleider. Het bedieningspaneel

is bovendien uitgerust met brailleschrift. Meer gesofisticeerd,

maar zeker passend in deze technisch vooruitstrevende

omgeving, is de spraakherkenning.

Ontstoring Liften T: 078 15 84 84

Ontstoring Liften T: 078 15 84 84

24u/24 Roltrappen T: 02 247 36 63

24u/24 Roltrappen T: 02 247 36 63

Maatschappelijke Zetel

Maatschappelijke Zetel

1130 Brussel | Metrologielaan 10 | T : 078 15 82 82

1130

www.thyssenkruppliften.be

Brussel | Metrologielaan 10 : 078 15 82 82

www.thyssenkruppliften.be

engineering.tomorrow.together

engineering.tomorrow.together

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 175


Onderwijs Gent, Campus Henleykaai

De combinatie van betegeling en industriële betonnen opstortpanelen resulteert

in een boeiend contrast op het vlak van schaal, gladheid en verwering.

De zuid- en noordgevel zijn betegeld met witte faience: een knipoog naar de

tegelfabriek die zich vroeger op de site bevond.

SPORTHAL MET BOEIENDE GEVELBEKLEDING

Dankzij de investering van de Provincie Oost-Vlaanderen in een gloednieuw sportcomplex en een twintigtal schoollokalen kreeg de Gentse

Henleykaai een volledig nieuwe aanblik. Weliswaar met een knipoog naar het verleden. De betegelde noord- en zuidgevels refereren immers

aan de Dutry-Massy-tegelfabriek die het terrein vroeger domineerde. Samen met de oostelijke en westelijke industriële betonnen opstortpanelen

resulteert dit in een boeiend contrast op het vlak van schaal, gladheid en verwering.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Bob McMaster Architecten

Het complex, dat gerealiseerd is volgens de regels van duurzame scholenbouw

en de BEN-principes, kwam op de parking van de Provinciale Middenschool langs

de Henleykaai. Om het aantal parkeerplaatsen min of meer te behouden, werd

de sporthal op kolommen geplaatst. Architect Bob De Wispelaere van Bob Mc

Master Architecten, dat het complex samen met BEL architecten ontwierp: “We

kozen voor een compact vierkant volume, waarbij twintig klassen op vier niveaus

grenzen aan de sporthal. De tussenliggende beglaasde strook doet op niveau +1

dienst als cafetaria voor de sporthal (in het weekend) en openleercentrum voor

de klassen (tijdens de weekdagen). Ook de klaslokalen zijn flexibel qua structuur,

zodat ze toekomstige evoluties in het onderwijs kunnen ondersteunen.”

Interessante materiaalkeuze

Hoewel de vormgeving eerder sober is, werd het een opmerkelijk gebouw dat

de Henleykaai een bijzonder uitstraling geeft. Dit is enerzijds te danken aan de

ontwerpdetails, zoals een uitkragend terras dat de ingang extra accentueert.

Anderzijds zijn er de niet-alledaagse afwerkingsmaterialen. Bob De Wispelaere:

“De nieuwbouw harmonieert met de betonpanelen en het metalen schrijnwerk

met glas en witte invulpanelen dat de omgekeerde piramide op de campus

kenmerkt. Aan de oost- en westgevel zijn opstortbetonpanelen van 8x3 meter

toegepast. Dankzij een zorgvuldige detaillering sluiten deze grootschalige

industriële bouwelementen op de hoek piekfijn aan op de zuid- en noordgevel,

Er is sprake van heel wat interessante ontwerpdetails, zoals een uitkragend terras

dat de ingang extra accentueert.

die betegeld zijn met witte faïence. Deze gevels verwijzen op hun beurt naar

het wit van de bestaande campusgebouwen en de tegelfabriek die zich vroeger

op de site bevond.”

176 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Gent, Campus Henleykaai Onderwijs

De verschillende ontwerpmatige hoogstandjes, die toch wel enige creativiteit en

vakkennis van de onderaannemers vereisten, maakten het er niet eenvoudiger op.

Design & Build-project

De realisatie van dit project werd toevertrouwd aan Furnibo. Deze partner

voor totaalprojecten is sinds 1992 een vaste waarde op de Belgische

markt voor het ter plaatse storten van betonconstructies en het realiseren/

coördineren van algemene bouwwerken. “In dit project vervulden we de

rol van projectmanager van het Design & Build-team”, vertelt projectleider

Nico Dejonckheere. “Furnibo was het aanspreekpunt van de Provincie

en was verantwoordelijk voor het bewaken van de masterplanning, de

procedures en de afspraken met de verschillende actoren. We hebben de

ruwbouw met eigen mensen gerealiseerd. De technieken zijn uitgevoerd

door EEG, als partner binnen de THV Furnibo-EEG-Persyn. De andere loten

werden onder onze leiding uitgevoerd door onderaannemers.” }

Alle ruimtes zijn flexibel qua structuur, zodat ze toekomstige evoluties in het

onderwijs kunnen ondersteunen.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

GENT-ASFALT – DAKWERKEN

De nieuwe klassenvleugel voor campus Henleykaai heeft een dakoppervlakte

van zo’n 1.800 vierkante meter. Er werd gekozen voor

een plat dak, uitgevoerd door Gent-Asfalt. Het familiebedrijf uit

Evergem is al meer dan zestig jaar gespecialiseerd in de nieuwbouw

en renovatie van platte daken in de utiliteitsbouw en op residentiële

woningen. “Voor dit schoolgebouw voerden we de dakwerken

uit, zijnde het plaatsen van de isolatie, een dampscherm

en de waterdichting”, zegt Matthias Tijtgat van Gent-Asfalt. Qua

isolatie is er geopteerd voor PIR-isolatie, met daarbovenop een

tweelaagse roofing met een witte leislaag als afwerking. “Die witte

eindlaag wordt steeds vaker gekozen. Het vraagt enige voorzichtigheid

tijdens het plaatsen omdat het product esthetisch gevoeliger

is”, vertelt Matthias Tijtgat nog. “Het was een mooi project met

enkele technische uitdagingen. Zo dienden we onder andere heel

wat koepels en goten uit te werken.”

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 177


Onderwijs Gent, Campus Henleykaai

Met het kersverse sportcomplex en de dito schoollokalen kreeg de Gentse Henleykaai een volledig nieuwe aanblik.

Complex project

De grootste uitdaging manifesteerde zich meteen bij de start van het project.

“Ondanks een erg krap voortraject en een ontzettend scherp uitvoeringsbudget

moesten we het uitvoeringsdossier toch tijdig klaar krijgen”, legt Nico

Dejonckheere uit. “Gezien de strikte deadlines was ook de uitvoering geen

sinecure. De verschillende ontwerpmatige hoogstandjes, die toch wel enige

creativiteit en vakkennis van de onderaannemers vereisten, maakten het

er niet eenvoudiger op. Denk maar aan de zichtbetonwanden (binnen en

buiten), het feit dat we het vele zichtbeton en glas moesten combineren met

de akoestische vereisten, de grote overspanningen van de cafetaria en de

sporthal, de sterk uitkragende stalen luifel … Niettemin slaagden we er vrij

probleemloos in om dit complexe project tijdig en aan het afgesproken budget

op te leveren. Volgens ons het resultaat van het werken met een ‘Design &

Build’-team, een concept waarin Furnibo sterk gelooft. Door van meet af aan

proactief mee te denken met de klanten kunnen wij immers een meerwaarde

bieden in het volledige bouwproces, wat zich telkens weer vertaalt in een

gebouw dat zowel voor de buurt als de gebruikers het verschil maakt.” ❚

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Provincie Oost-Vlaanderen

Architect

Bob McMaster Architecten (Gent) en BEL architecten (Antwerpen)

Hoofdaannemer(s)

TVH Furnibo (Veurne) – EEG (Gullegem) – Persyn (Zwevegem)

Wij denken met u mee, van ruwe schets tot fijnste detail.

www.furnibo.be • info@furnibo.be • +32 58 52 49 24

178 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, Campus Rivierenhof

Onderwijs

CAMPUS RIVIERENHOF breidt uit met respect

voor parkomgeving

Ruime glaspartijen zorgen voor een overvloedige natuurlijke lichtinval in de nieuwbouw.

De campus van het Antwerps provinciaal onderwijs (avAnt) in het Rivierenhof in Deurne heeft een eigen plaats verworven in de geschiedenis

van het Vlaams onderwijs. Hier kwam niet alleen een van de eerste kinderboerderijen van Vlaanderen tot stand, de school was ook de

bakermat van het ropeskippen. Vandaag loopt ze echter om bouwkundige redenen in de kijker …

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Koen Mortelmans

"Het Provinciaal Onderwijs heeft in de loop van de voorbije legislatuur zwaar

geïnvesteerd in infrastructuur en technologie", zegt gedeputeerde Luc Lemmens,

die bevoegd is voor onderwijs. "Dit zijn garanties voor een hoogstaand

opleidingsniveau. Door de uitbreiding van de campus in het Rivierenhof bieden

we ruimte voor 50 % meer leerlingen en geven we een antwoord op de

vraag naar extra capaciteit in de provincie Antwerpen."

De gebouwen van Provinciaal Instituut Sint-Godelieve in het Rivierenhof wer-

den in 1923-24 opgericht als Landbouw- en Huishoudschool voor meisjes, op

initiatief van de provincie Antwerpen. Tijdens het interbellum speelde de provincie

een belangrijke rol in de uitbouw van het technisch en beroepsonderwijs.

In 1921 verhuisde ze een overgenomen landbouwschool van Boechout

naar Deurne, waar een oude boerderij in het toen eveneens pas verworven

Rivierenhof in Deurne werd ingericht als schoolboerderij. De hele site werd

uitgebouwd tot een landbouwhuishoudschool voor meisjes – in de volksmond

de 'boerinnekensschool.' }

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 179


Onderwijs

Antwerpen, Campus Rivierenhof

De inkomzone bevindt zich onder het maaiveld.

Art deco

De school was vanaf het begin zo succesvol dat architect Pol Berger al

gauw de opdracht kreeg om een nieuw gebouw te ontwerpen. Berger ontwierp

in die periode ook het bijenpaviljoen in cottagestijl. De werken voor

het art-decohoofdgebouw gingen in 1923 van start en waren in 1927 afgerond.

Dit L-vormige volume met een skelet uit gewapend beton vormt het

oostelijke deel van de huidige school. Na de Tweede Wereldoorlog tekende

provinciaal architect Leon Van Santvoort het ontwerp voor de nieuwe hoeve

(1950-52), links van het hoofdgebouw, en de nieuwe schoolvleugel (1957)

aan de straatzijde, inclusief een feest- en turnzaal.

Preventief inspelen op groei

De campus kende de laatste jaren een forse groei, onder meer door

de grote aantrekkingskracht van de richtingen Mode en Kunst. In de

toekomst zullen er nog meer plaatsen nodig zijn, want het capaciteitsgebrek

in het kleuter- en basisonderwijs verschuift stilaan naar het middelbaar

onderwijs.

Voor de start van de werken telde de campus bijna vierhonderd leerlingen.

Die moesten tijdens de werken niet uitwijken naar een andere locatie,

want ze werden ondergebracht in containerunits. "In de nieuwe

vleugel, goed voor een vloeroppervlakte van 7.800 vierkante meter, kunnen

220 extra leerlingen les volgen", stelt vestigingsdirecteur Martine

Laumen. "Naast algemeen secundair onderwijs bieden we er ook de TSOrichtingen

kunst en mode aan.”

Zichtrelaties

Het oorspronkelijke ontwerp van Berger verwaterde sinds de jaren 50 door

een aantal uitbreidings- en verbouwingswerken. "Met het huidige ontwerp

willen we het originele gebouw in ere herstellen. Dit houdt in dat de latere

toevoegingen moesten verdwijnen. Twee zichtrelaties speelden hierbij een

belangrijke rol: die tussen Deurne-Noord en het park en die van het historisch

schoolgebouw met de rozentuin in het park. We moesten ook bekijken

hoe de uitbreiding van de school paste bij de toekomstvisie voor het park."

180 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Antwerpen, Campus Rivierenhof

Onderwijs

Extra inkom voor park

In het historische gebouw worden voortaan de theorielessen gegeven. Op de

plaats van de afgebroken westelijke bijgebouwen staat nu een bijna-energieneutrale

hal met praktijkgerichte lokalen, omzoomd door ruime glaspartijen.

"Deze lichte en transparante ruimtes maken deel uit van de parkomgeving.

Hun dakterras fungeert niet alleen als buitenruimte voor de school, maar

ook als de nieuwe hoofdtoegang van het park voor voetgangers, fietsers en

gebruikers van de nabijgelegen bus- en tramhaltes", zegt Martine Laumen.

Vanaf de straat gezien, lijkt dit bouwvolume in de grond te verdwijnen. Het

dakterras vormt zo een nieuwe plek in het park. Een eveneens nieuwe inkomzone

verbindt de atelierhal met het Berger-gebouw.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie van dit historische

gebouw. "Daarna volgen de afbraak van de oude prefabgebouwen,

het wegnemen van de tijdelijke lokalen en de omgevingsaanleg.

Komend voorjaar moeten de werken helemaal achter de rug zijn", verklaart

de directrice. ❚

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

REPPEL – WAPENINGSPLATEN

Hoofdaannemer STRABAG moest op zoek naar een geschikte oplossing

om een goot op het nieuwe gebouw dicht te leggen. Het gebruik van traditionele

systemen zoals welfsels, potten en balken of predallen zou immers

te zwaar uitvallen. Bovendien was het onmogelijk om dergelijke systemen

onderaan te ondersteunen bij het uitstorten van het beton of de druklaag.

Daarom wendde het zich tot het Nederlandse Reppel Bouwspecialiteiten

(Dordrecht). "We leverden twee van onze producten: circa 350 m² Lewiszwaluwstaartplaten

en 500 m² Hody-trapeziumplaten", blikt Jan Hofman

(verantwoordelijke voor de Belgische markt) terug. "Met behulp van beide

wapeningsplaten worden in combinatie met een betonnen opstort of met

een druklaag staalplaatbetonvloeren geconstrueerd."

Eveneens belangrijk is dat Lewis- en Hody-vloeren in de meeste gevallen

een veel lagere opbouwhoogte hebben dan bestaande oplossingen en dat

ze hierdoor ook minder zwaar wegen. "Wat dan weer het materiaalgebruik

en de werktijd beperkt", vult Hofman aan. Reppel beschikt over een eigen

engineeringafdeling. "Daar bekijken we voor elke opdracht met welk vloersysteem

en op welke manier we de beste oplossing kunnen aanreiken."

Reppel leverde in Vlaanderen ook bouwmaterialen voor het nieuwe politiekantoor

van Koksijde, voor de lofts van Loods 23 in Gent en voor de

transformatie van het voormalige klooster Gerkenberg in Bree.

Kunst is een van de meest populaire studierichtingen.

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD

KA CONSTRUCT – GORDIJNGEVEL

De impressionante gordijngevel van 1.500 m² is zonder meer het

architecturale pronkstuk van de vernieuwde school. Het is een

vernuftig staaltje aluminium maatwerk dat door KA Construct uit

Beerse werd ontwikkeld en geplaatst. “Met 43 jaar ervaring en

een eigen R&D-afdeling zijn we de ideale partner voor dit soort

opdrachten”, vertelt projectleider Ronny Van Dun. “Keer op keer

slagen we erin originele profielconcepten uit te werken die de klant

continuïteit en kwaliteit garanderen. Wat niet betekent dat het altijd

even gemakkelijk is om de ideeën van de architect naar de praktijk

te vertalen. Zo moesten we voor dit project een gevel ontwikkelen

waarbij de verschillende knooppunten naadloos in elkaar overlopen.

Bovendien moest de gevel van het paviljoen, met gebombeerde

beglazing en deuren, omgekeerd geplaatst worden, met

beglazing aan de binnenzijde. Dit zorgde ervoor dat we het klassieke

afwateringsprincipe dienden te herwerken.”

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer

Architect

Hoofdaannemer(s)

Provinciebestuur Antwerpen

Architectuur Atelier Ambiorix (Brussel)

STRABAG (Antwerpen)

Vloeroplossingen

voor

nieuwbouw

en renovatie

Voor productinformatie

en

projectadvies

op maat,

neem contact

met ons op...

Wapeningsplaten

Zwaluwstaartplaten ®

Trapeziumplaten

ICF vloersysteem

Reppel b.v. Bouwspecialiteiten

Pieter Zeemanweg 107

Postbus 102 3300 AC Dordrecht

Tel.: +31 (0)78 617 44 00

Fax: +31 (0)78 617 10 06

E-mail : reppel@reppel.nl

Website : www.reppel.nl

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 181


Bouwen aan monumenten Bedrijfspresentatie Renotec

Ook het restaureren van beelden is een specialiteit in het

ambachtencentrum van Renotec.

Jonge mensen kunnen bij Renotec praktijkkennis opdoen via het principe

van leermeester-leerjongen of -leermeisje.

MET LIEFDE VOOR HET AMBACHT

Beschermd erfgoed is niet langer een doorn in het oog van investeerders. Integendeel: de herbestemming van beschermde en geïnventariseerde

gebouwen zit in de lift. De restauratie van dergelijke panden moet echter met de nodige kennis van zaken gebeuren. Een hoofdrolspeler in dit

domein is Renotec Group, dat zich al meer dan dertig jaar specialiseert in totaalprojecten. Hierbij restaureert het tot in de details, volgens de

technieken én met de materialen waarmee het gebouw ooit werd opgetrokken.

Tekst Els Jonckheere |

Beeld Renotec

Al meer dan dertig jaar is Renotec een grote naam

in het bouwwezen. Het aannemersbedrijf telt zes

divisies, waaronder één afdeling die zich specifiek

toelegt op ‘restauratie en herbestemming’ en die

170 mensen tewerkstelt. “Een veertigtal personen

heeft de functie van projectleider”, vertelt Maarten

Provinciael, de manager van deze divisie. “Het

zijn mensen die de job werkelijk bij ons hebben

geleerd. Zonder grondige kennis van authentieke

ambachten en materialen is het erg moeilijk om

een werf te leiden. En dat is kennis die je tijdens

de meest opleidingen niet of te weinig opdoet.

Vandaar dat Renotec investeert in kwalitatieve

opleidingstrajecten, waarbij onze meestergasten

hun kennis doorgeven aan jonge mensen.”

Trots op ambachten

Renotec is een naam als een klok als het over

totaalprojecten en beschermde gebouwen gaat.

Beelden, schilderijen, natuursteen, schrijn-, houten

smeedwerk, glas-in-lood, authentieke vloeren …:

de gereputeerde aannemer kan al deze elementen

herstellen in hun oorspronkelijke toestand.

Mét oog voor detail en een absoluut respect voor

het vroegere ambacht. “We beschikken over een

ambachtencentrum waarin een dertigtal mensen

met verschillende kerncompetenties actief zijn”,

vervolgt Maarten Provinciael. “Het zijn stuk voor

stuk ambachtslieden in de echte zin van het

woord. Ook daar staat kennisoverdracht centraal.

Renotec beschikt intern over een unieke expertise

op het vlak van oude technieken en materialen.

Wie deze kennis onder de knie wil krijgen, moet

zich jarenlang willen engageren en vooral engelengeduld

hebben. We zouden het bijna een ‘roeping’

kunnen noemen. Gelukkig zijn er nog jongeren die

hun hart verliezen aan historische gebouwen. Zij

zijn zeker welkom om praktijkkennis op te doen

volgens het principe van leermeester-leerjongen/

meisje. Ze komen uit het kunst- of technisch

onderwijs, maar het kunnen eveneens masters in

de restauratie zijn. Het studieniveau maakt ons

bitter weinig uit, zolang het maar jongeren met

een grote honger naar kennis over ambachten

zijn. We willen absoluut vermijden dat die kennis

verloren gaat.”

Ruimte voor nieuwe technologieën

Hoewel het oog en de hand van de meester van primordiaal

belang blijven, zet Renotec ook resoluut in

op innovatie. “We omarmen graag nieuwe technologieën

die de ambachten kunnen ondersteunen”,

legt Maarten Provinciael uit. “Zo experimenteren

we momenteel met 3D-scanning en fotogramme-

“Hoewel het oog

en de hand

van de meester

van primordiaal

belang blijven,

zetten we ook

resoluut in

op innovatie”

trie om de staat van de gebouwen en materialen op

voorhand in kaart te brengen. In 3D-printing zien

we dan weer potentieel voor de grondige voorbereiding

van werkstukken en het bijhouden van informatie.

We slagen er zelfs in om ambacht en verregaande

automatisering te verbinden in de vorm

van computergestuurd draai-, frees- en zaagwerk.”

182 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bedrijfspresentatie Renotec Bouwen aan monumenten

Wie de ambachten onder de knie wil krijgen, moet zich jarenlang willen

engageren en vooral engelengeduld hebben.

Samen sterk

Intussen telt het ambachtencentrum van Renotec vijf restauratieateliers: een

glas-in-loodatelier, kunstobjectenatelier, schrijnwerkerij, steenkapperij en smederij.

“Waar deze voordien over het hele land verspreid waren, krijgen ze nu

een gezamenlijk onderkomen in Geel”, vervolgt Maarten Provinciael. “Onder

leiding van Sofie De Deckere en mezelf zullen ze onder één koepel werken.

Het is de bedoeling om synergiën te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat

de restauratiewerven nog beter ondersteund kunnen worden. Met de divisie

‘restauratie en herbestemmingen’ zijn we in heel België actief, en dit in een

waaier van uiteenlopende werven. Zo zijn we momenteel volop bezig met de

restauratie van Het Steen in Antwerpen, het Edelhof in Munsterbilzen, de Sint-

Pieterskerk in Leuven en de laatste jaren ook met verschillende authentieke

molens en gebouwen in Bokrijk.” ❚

Een van de restauratieateliers richt zich specifiek op alles wat met houtbewerking

te maken heeft.

Renotec beschikt intern over een unieke expertise op

het vlak van oude technieken en materialen.

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 183


HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.

Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten.

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken.

Onze sterktes?

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht.

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen!

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie

en sterke technische kennis.

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar jobs@renotec.be

IF

RENOTEC

NOW!

WHEN?

WWW.RENOTEC.BE


AANNEMERS KUNNEN VANAF NU

VERZEKERING TEGEN MILIEUSCHADE AFSLUITEN

Stel je voor: als dakwerker haal je pannen weg bij de renovatie van een dak. Door een windstoot vliegt er asbeststof tot op het gazon van de buren.

Wat met de kosten voor de sanering van de grond van de buren? Niet alleen dakwerkers komen in aanraking met asbest bij het uitvoeren van

werken. Ook schilders, glaswerkers, schrijnwerkers, vloerders en technische installateurs lopen het risico op een asbestschadegeval.

Tekst en beeld VCB

In traditionele verzekeringen zijn asbestschadegevallen

niet opgenomen. Vanaf 1 september

2019 maak je als bedrijf met een jaaromzet tot

15.000.000 € aanspraak op de collectieve verzekering

milieuaansprakelijkheid aannemers, geïnitieerd

door de Vlaamse Confederatie Bouw. In deze

verzekering is ook schade veroorzaakt door asbest

opgenomen. Deze verzekering is voorbehouden

voor leden van de Confederatie Bouw.

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde

vast dat traditionele verzekeringen milieuschade

nauwelijks dekken en asbestschade al helemaal

niet. “Dit was voor ons het signaal om samen

met de milieuafdeling van verzekeringsconsulent

en -makelaar Marsh Environmental Practice een

collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid

op te stellen. Het gaat om een collectieve verzekering.

De organisatie Immoterrae nv treedt

op als verzekeringnemer ten behoeve van de

aannemers. Door deze manier van werken

stonden we sterker in de onderhandelingen met

de verzekeraars en hebben we de premies voor

de leden van de Confederatie Bouw kunnen beperken”,

aldus Marc Dillen, directeur-generaal

van de Vlaamse Confederatie Bouw.

“We ontwaren een toenemend bewustzijn en een

hogere alertheid bij consumenten en bedrijven

voor de impact van schadelijke stoffen zoals asbest

op mens en milieu. Een bouwbedrijf kan bij

het uitvoeren van werken aansprakelijk gesteld

worden voor schade aan het milieu, onder meer

bij het verwijderen van asbest. Deze werken

worden niet enkel door gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven

uitgevoerd. In sommige

gevallen mogen ook gewone aannemers zoals

dakwerkers asbest verwijderen”, voegt hij toe.

Immoterrae werd opgericht door de VCB om

milieutechnische en juridische expertise te kunnen

aanbieden voor vastgoed- en bouwprojecten en

vlotter financierings- en verzekeringsmogelijkheden

in de bouwsector te bekomen.

De collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid

dekt eveneens ‘schade aan de biodiversiteit’,

een begrip dat de voorbije jaren ook steeds meer

aan belang gewonnen heeft, maar de focus van

de verzekering ligt dus op asbestschade tijdens

diverse aannemingswerken.

Meer info is terug te vinden op de website van

de Vlaamse Confederatie Bouw: www.vcb.be. ❚

| 185

BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Online platform voor professioneel

vastgoed breidt verder uit

Dik vijf jaar nadat bizLocator het levenslicht zag, heeft het online platform voor bedrijfsvastgoed een gigantische boost gekregen. Steeds

meer vastgoedmakelaars, steden en gemeenten, maar ook ondernemers plukken de vruchten van het initiatief, dat ooit kleinschalig begon

als een samenwerking tussen de steden Gent en Kortrijk, ORIS nv en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Tekst CIB | Beeld CIB

Marina De Groof van immokantoor DGI is een

trouwe gebruiker van het platform. “We hebben

al onze panden op bizLocator gezet, wat

heel gemakkelijk ging. Je hoeft als makelaar

heus geen IT-specialist te zijn om je panden op

bizLocator te plaatsen. De slagkracht en draagwijdte

van onze eigen website is minder groot

dan die van bizLocator. Via bizLocator kunnen

we zelfs op Vlaams niveau acteren. Ik hoop

dat bizLocator het nieuwe Immoweb wordt

voor B2B. De voornaamste concurrentie komt

vooral van grote internationale spelers, dus via

bizLocator kunnen we het aanbod toch lokaal

houden.”

Wat eind 2013 begon na een oproep van de

Vlaamse Overheid, is intussen uitgegroeid tot

een gereputeerd platform in de nichemarkt

van professioneel vastgoed. Na het succesvol

afronden van het subsidieproject en de lancering

van een volledige nieuwe website begin

dit jaar, kent bizLocator een blijvende groei

qua aanbod, zoekers en samenwerkingen met

gemeenten en intercommunales. Kers op de

taart is de langetermijnovereenkomst tussen

VLAIO en ORIS nv om het platform verder uit te

bouwen tot het meest kwalitatieve platform in

Vlaanderen voor bedrijfs- en commercieel vastgoed,

mede ter ondersteuning van vestigingsadvies

van gemeenten aan ruimtezoekende

ondernemingen.

Meer dan zestig gemeenten zijn

partner van bizLocator

bizLocator bouwt bruggen tussen de ondernemer,

de aanbieders en lokale besturen zoals

gemeenten en intercommunales. Samen met

inmiddels meer dan zestig gemeenten bundelen

we de krachten om ondernemers nog beter

bij te staan in de zoektocht naar een geschikte

locatie. Niet alleen de locatiekeuze zelf, maar

ook de snelle inschatting van de vergunbaarheid

van een investeringsproject is cruciaal

voor het succesvol oprichten of uitbreiden van

een bedrijf. BizLocator biedt daarom ook de

mogelijkheid om vlot contact op te nemen met

de gemeenten en extra informatie te bekomen.

Vernieuwing

Bij bizLocator staat de ondernemer centraal.

Als ondernemer is het immers geen eenvoudige

opdracht om een algemeen beeld te krijgen van

het aanbod op de bedrijfsvastgoedmarkt – niet

alleen in heel Vlaanderen, maar ook lokaal. “Net

daarom werken we bij bizLocator dagelijks aan

een zo exhaustief mogelijk aanbod en willen we

onze kennis en informatie, die we willen delen

met de ondernemer, verruimen via hechte samenwerkingen

met de Vlaamse Overheid, steden en

gemeenten, CIB Vlaanderen en andere regionale-

of sectorale instanties”, zegt Matthias Colman

van ORIS nv, partner van bizLocator. “In 2020

willen we een grote sprong voorwaarts maken

met bizLocator, onder meer via nieuwe ontwikkelingen

en integraties die ons toelaten om de zoeker

meer informatie over een vastgoedobject te

verschaffen. Denk aan GIS-informatie, informatie

over vergunningen, uitbreidingsmogelijkheden,

subsidies, enzovoort. “

Online promotiecampagnes

Voor een tweede keer dit jaar loopt een grootschalige

online communicatiecampagne om

bizLocator bekend te maken bij het grote publiek.

Deze campagnes worden gevoerd in

opdracht van het Agentschap Innoveren &

Ondernemen en in nauwe samenwerking met

ORIS nv en gespecialiseerde marketingagentschappen.

“Dankzij de geleverde inspanningen

mogen we maandelijks ruim drieduizend

bezoekers verwelkomen op de website, die elk

gespecialiseerd zijn in professioneel vastgoed.

We zien dat de ondernemer meer en meer zijn

weg vindt naar het platform. En dat helpt ons

dan weer bij het beter begrijpen van de noden

van de markt en ondernemers die op zoek zijn

naar die ene perfecte droomlocatie voor hun

professionele activiteit”, besluit Matthias Colman

van ORIS nv. ❚

bizLocator in cijfers

Gepubliceerde panden

+ 6.000

Deelnemende besturen

74 (64 gemeenten,

10 Intercommunales

Meer info: www.bizlocator.be

186 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


ORI NIEUWS

"Geen goede score voor de kwaliteit

van de Belgische wegeninfrastructuur"

Het World Economic Forum heeft ook voor dit jaar zijn ‘The Global Competitiveness Report’ gepubliceerd. In dit rapport staat te lezen hoe

141 landen scoren op verschillende domeinen en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. De top 3 van 2019 bestaat uit Singapore (1),

de Verenigde Staten (2) en Hong Kong (3). Nederland prijkt op de vierde plaats, gevolgd door Zwitserland, Japan, Duitsland, Zweden, het

Verenigd Koninkrijk en Denemarken. België is pas terug te vinden op de 22ste plaats.

Tekst en beeld ORI

België prijkt qua kwaliteit van de wegeninfrastructuur op een troosteloze 56ste plaats.

Waar we vanuit onze sector vooral de aandacht op willen vestigen, is de

tweede pijler ‘Infrastructuur’, die wordt onderverdeeld in transportinfrastructuur

en nutsinfrastructuur. België bekleedt in deze categorieën respectievelijk

de zestiende en zevende plaats, wat resulteert in een veertiende plaats als we

de volledige infrastructuurpijler in acht nemen. Nederland staat op de tweede

plaats en moet enkel Singapore voor zich dulden.

Het meest opvallende binnen de infrastructuurpijler is onze score op het onderdeel

‘Kwaliteit van de wegeninfrastructuur’. Hier staat ons land namelijk pas

op de 56ste plaats. Dit betekent dat we slechter scoren dan bijvoorbeeld India

(48), Rwanda (38), Egypte (28) en Namibië (21). Op het vlak van nutsinfrastructuur

scoren we dan weer zeer goed met ons elektriciteitsnetwerk (2).

Onze algemene score in het rapport toont aan dat België een goed tot

zeer goed land is om in te leven. De onderdelen waar we minder goed

op scoren, zeker ten opzichte van onze buurlanden, geven ons een goede

indicatie van de zaken waar we aandacht aan moeten besteden. Onze

sector beschikt over de nodige kennis en expertise in heel wat van deze

domeinen, waaronder infrastructuur, en kan dan ook een belangrijke rol

spelen in het hanteren van een gerichte aanpak en het positief beïnvloeden

van onze toekomstige scores.

Daarnaast hecht ORI heel wat belang aan uitvoerig wetenschappelijk onderzoek

op het vlak van infrastructuur. Onze organisatie ondersteunt, samen met

Tractebel, Arcadis Belgium, Sweco Belgium en Antea Group, de academische

leerstoel van de VUB en ULB, “Chair in Infrastructure Asset Management

& Life-Cycle Planning”, waarbij het Belgische infrastructuurbeleid gedurende

vier jaar onder de loep zal worden genomen.

Link naar rapport: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decadeof-lost-productivity-growth

Link naar leerstoel van de VUB en ULB: https://press.vub.ac.be/nieuwe-vubulb-leerstoel-voor-duurzamer-belgisch-infrastructuurbeleid


BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 187


BOUWPARTNERS

VANAF € 795 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Bouwpartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Bouw aan Vlaanderen is

bedrijfsinformatie van onze bouwpartners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de bouwpartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Bouwen aan Vlaanderen naar:

+32 50 36 81 70 - info@louwersmediagroep.be


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

ARCOMET

becomes

ABUTRIEK

Jagershoek 8

8570 VICHTE

T +32 56 77 21 65

E info@abutriek.be

W www.abutriek.be

ARCOMET SERVICE BVBA

Industrieweg 139

3583 PAAL-BERINGEN

T +32 11 45 09 50

E info@arcomet.com

W www.arcomet.com

B-LAW ADVOCATENKANTOOR

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

8020 OOSTKAMP

T +32 50 31 38 81

F +32 50 31 34 44

COOPMAN ORONA

Mannebeekstraat 3

8790 WAREGEM

T +32 56 35 85 80

F +32 56 35 58 65

E sales@coopman.orona.be

W www.coopman.orona.be

E info@b-law.be

AD ULTIMA GROUP NV

Beneluxpark 7

8500 KORTRIJK

T +32 56 74 07 40

F +32 56 74 07 00

E info@adultima.be

W www.adultima.be

ALCYON

Brusselsesteenweg 493

9090 MELLE

T +32 9 232 04 32

F +32 9 232 04 95

E info@alcyon.be

W www.alcyon.be

ASIB BVBA

Bredastraat 112

2060 ANTWERPEN

T +32 3 336 82 64

F +32 3 336 82 31

E info@asibbvba.be

W www.asibbvba.be

ASK ROMEIN

Ambachtstraat 33

2390 MALLE

T +32 3 320 24 00

F +32 3 320 24 99

E info.be@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

W www.b-law.be

KUNSTSTOFVLOEREN

BOGAERT KUNSTSTOFVLOEREN

Bosdreef 78

9080 LOCHRISTI

T +32 9 355 13 56

F +32 9 356 94 33

E info.bogaert@telenet.be

W www.kunststofvloerenbogaert.be

DAENS KITVOEGWERKEN

Ambachtstraat 58

3530 HELCHTEREN

T +32 495 25 41 55

F +32 11 96 49 62

E kitvoegwerkendaens@telenet.be

W www.kitvoegwerkendaens.be

DCA NV

Lilsedijk 50

BONTINCK ARCHITECTURE

2340 BEERSE

e

ALUPRO BVBA

E.J.Vangansenstraat 24

2260 WESTERLO

T +32 14 49 04 15

E info@alu-pro.be

W www.alu-pro.be

ASONA BELGIUM

Verbindingsdok-Westkaai 29

2000 ANTWERPEN

T +32 3 312 58 47 - +32 475 47 03 98

E info@asona.be - kvc@asona.be

W www.asona.com

AND ENGINEERING NV

Ottergemsesteenweg Zuid 808-A31

9000 GENT

T +32 9 225 01 74

F +32 9 225 64 14

E studiegroep@bontinck.biz

W www.bontinck.biz

T +32 14 62 22 11

F +32 14 61 14 43

E info@dca.be

W www.dca.be

DECOMO NV

ARCADE ENGINEERING BVBA

Groeningenlei 132

2550 KONTICH

T +32 3 239 58 75

F +32 3 239 35 60

E info@arcade-eng.com

W www.arcade-eng.com

AVENTI

Heihoef 3

2275 WELCHERZANDE

T +32 3 311 81 58

E info@aventi.be

W www.aventi.be

COLT INTERNATIONAL NV

Zandvoortstraat 5

2800 MECHELEN

T +32 15 28 60 80

E info@be.coltgroup.com

W www.coltinfo.be

Industrielaan 96

7700 MOESKROEN

T +32 56 85 07 11

F +32 56 34 48 91

E info@decomo.be

W www.decomo.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 189


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

DEJOND NV

Terbekehofdreef 55 - 59

2610 WILRIJK (ANTWERPEN)

T +32 3 820 34 11

F +32 3 820 35 11

E info@be.dejond.com

W www.dejond.com

Voshol 6a

9100 LOKEREN

T +32 9 340 55 00

F +32 9 340 55 18

E info@dewaal.eu

W www.dewaal.eu

DORMAKABA BELGIUM N.V.

EB PROJECTS NV

Toekomstlaan 41A

2200 HERENTALS

T +32 14 28 55 20

F +32 14 21 11 08

E info@EBprojects.be

W www.EBprojects.be

GALFES RAMEN, DEUREN & POORTEN

Mallekotstraat 73

2500 LIER

T +32 4 718 548 48

T +32 3 435 00 55

E info@galfes.be

W www.galfesramendeuren.be

Monnikenwerve 17-19

8000 BRUGGE

T +32 50 45 15 70

F +32 50 31 95 05

info.be@dormakaba.com

DELABIE BENELUX

Kommenstraat 20

1070 BRUSSEL

T +32 2 520 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

www.dormakaba.be

DUCO

Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19

EURORENT NV

Bisschoppenhoflaan 631

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

W www.eurorent.be

HEATING SOLUTIONS INTERNATIONAL

Molendijk-Zuid 23C

5482 WZ SCHIJNDEL

T +31 88 130 02 00

E info@hsi-heating.com

W www.hsi-heating.com

www.youtube.com/user/HSIBV2010

8630 VEURNE

T +32 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

D-LUX DAYLIGHT

HOOGMARTENS WEGENBOUW NV

Singelken 1

9980 SINT-LAUREINS

T +32 9 259 20 25

F +32 9 259 00 64

E info@dluxdaylight.be

W www.dluxdaylight.be

EMMERY FIRE NV

Antwerpsesteenweg 130

2390 MALLE

T + 32 3 227 36 30 - 03 233 57 27

E info@emmerynv.be

W www.emmerynv.be

FDS NV

Industriepark Drongen 11A

9031 DRONGEN

T +32 92 80 84 30

F +32 92 80 84 39

E info@fds.be

W www.fds.be

Industrieweg Noord 1137

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 81 02 30

E info@hoogmartens.be

W www.hoogmartens.be

IRS-HAEGEMAN - ISOTHERM

ROOF SYSTEMS BVBA

Administratieve zetel:

DESCHACHT

Nederhasseltstraat 43

9406 OUTER

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9 355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

EMS CONSTRUCT BV

Industriepark 25

6603 BE WIJCHEN

T +31 24 645 31 85

E e.vandam@ems-construct.nl

W www.ems-uitzendgroep.nl

FEREB

Grootveldlaan 148

1150 SINT PIETERS WOLUWE/BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W +32 485 06 22 15

E info@irs-haegeman.be

W www.irs-haegeman.be

Atelier:

Nachtegaalstraat 8a

9320 EREMBODEGEM

W www.deschacht.eu

www.ems-construct.nl

W www.fereb.be

W www.irs-haegeman.be/referenties

190 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

J. HERMANS & C° NV

MONUMENT GROUP

IZ West-Grijpen Zone 2 Grijpenveldstraat 20

3300 TIENEN

T +32 16 82 03 00

F +32 16 82 14 61

E info@hermansco.be

W www.hermansco.be

Oostrozebeekstraat 54

8770 INGELMUNSTER

T +32 51 31 60 80

F +32 51 30 22 37

E info@monument.be

W www.monument.be

PIT ANTWERPEN NV

Starrenhoflaan 27

2950 KAPELLEN

T +32 3 605 14 33

F +32 3 605 14 76

E info@pit.eiffage.be

W www.pitantwerpen.be

RENOTEC NV

Winkelomseheide 229

2440 GEEL

T +32 14 86 60 21

F +32 14 86 60 16

E rn@renotec.be

W www.renotec.be

KOMPAKT BVBA

Industrielaan 12

2250 OLEN

T +32 14 23 09 81

F +32 14 23 10 57

E info@kompakthpl.be

W www.kompakthpl.be

ORYE CONSTRUCT

Elzenstraat 8 bus 4

3500 HASSELT

T +32 468 18 36 86

E info@oryeconstruct.be

W www.oryeconstruct.be

POWER CONTROL

POWER-CONTROL BVBA

Kanaalstraat 3

8020 OOSTKAMP

POWER CONTROL

RENSON WAREGEM

Maalbeekstraat 10

8790 WAREGEM

T +32 56 62 71 11

T +32 50 30 02 66

F +32 56 60 28 51

KRUISBETON DE SLOOVERE NV

Stokstraat 14

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 388 33 15

F +32 9 388 32 77

E info@kruisbeton.be

W www.kruisbeton.be

PATRIMOON

PATRIMOON

Winkelomseheide 223a

2440 GEEL

T +32 14 86 18 69

M +32 474 69 15 37

E info@patrimoon.be

W www.patrimoon.be

M +32 475 30 02 94

E info@renson.be

E koen@power-control.be

W www.power-control.be

POWER CONTROL

POWER CONTROL

POWER CONTROL

W www.renson.be

REPRO BVBA

Bredabaan 771

RDL ENGINEERING

2170 MERKSEM

.be

Ambachtenstraat 46

T +32 3 641 97 90

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

PEIKKO BENELUX

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.be

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

POWER CONTROL POWER CONTROL

W www.autolift.be

lettertype ITC Avant Garde Gothic LT Demi

lettertype ITC Avant Garde Gothic STD

www.goederenlift.net

F +32 3 646 48 04

E info@repro.be

POWER W CONTROL www.repro.be

W www.lasertopo.be

LIQUIDFLOORS

Gentsesteenweg 204

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 13 90

PELLIKAAN BOUW NV

Excelsiorlaan 1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 58 45

F +32 721 34 70

E info@pellikaan.be

REMEHA NV

Koralenhoeve 10

2160 WOMMELGEM

T +32 3 230 71 06

F +32 3 354 54 30

E info@remeha.be

ROOFWORKX

Esserstraat 3A

8550 ZWEVEGEM

T +32 56 37 29 37

F +32 56 37 38 91

E info@roofworkx.be

W www.liquidfloors.be

W www.pellikaan.be

W www.remeha.be

W www.roofworkx.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE | 191


Bouwpartners

Scan deze QR code met uw smartphone

voor uitgebreide informatie over

de bouwpartners.

bouwenaanvlaanderen.be/bedrijf

RUBEN WILLAERT

Ten Briele 14 bus 15

8200 SINT-MICHIELS (BRUGGE)

T +32 50 36 28 20

E info@rubenwillaert.be

W www.rubenwillaert.be

STROBBE MOBILITY SOLUTIONS BVBA

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 92 09 08

E info@strobbemobility.be

W www.strobbemobility.be

www.strobbe-liftsystemen.be

VEROLIFT BVBA

Eedstraat 7

9052 ZWIJNAARDE

T +32 9 220 79 78

F +32 9 220 90 88

E info@verolift.be

W www.verolift.be

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

Industrieweg 49/7

3980 TESSENDERLO

T.C.V.

www.parkeersysteem.be

Rue de France 1

4280 HANNUIT

TCVSA

NV

T +32 19 65 92 70

F +32 19 65 92 79

E info@tcv-hvac.be - service@tcv-hvac.be

W www.tcv-hvac.be

VK ARCHITECTS & ENGINEERS

Brugsesteenweg 210

8800 ROESELARE

T +32 51 26 20 20

F +32 51 26 20 21

E info@vkgroup.be

W www.vkgroup.be

STAALBETON NV/SA

Oostmalsesteenweg 261

2310 RIJKEVORSEL

T +32 3 312 85 40

F +32 3 312 85 49

E info@staalbeton.be

W www.groepvanroey.be

TORMAX BELGIUM

Gontronde Heirweg 186

9090 MELLE

T +32 9 272 72 72

F +32 9 252 42 24

E com@tormax.be

W www.tormax.be

ZUIDLAND LIJMWERKEN BV

Noordhoeksestraat 7

4751 TM OUD GASTEL

E info@zuidlandlijmwerken.nl

W www.zuidlandlijmwerken.nl

192 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE


2020

PLATFORM VOOR DE BOUW

I WWW.BOUWENAANVLAANDEREN.BE

Nummer Verschijning Thema’s

Nr 1 februari Beton, Staalbouw

Nr 2 april Groendaken, Signalisatie

Nr 3 juni Toegangscontrole, Brandbeveiliging

Nr 4 augustus Duurzaam Bouwen, Grond- & Afbraakwerken

Nr 5 oktober Akoestiek, Vast Meubilair

Nr 6 december BIM, Geveltechnieken

november Bouwen aan Vlaanderen Jaarboek 2020-2021

VOOR MEER INFORMATIE MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE OF BEL +32 50 36 81 70

BOUWENAANVLAANDEREN.BE


CONSTRUIRE LA

2020

WALLONIE

PLATFORM VOOR BOUW, CIVIELE WERKEN EN INFRA

Nummer Verschijning Thema’s

Nr 1 februari Infra: Tunnelling en Bruggenbouw, Techni-Mat, Grondverzet,

Graafmachines en Laders

Bouw: Geveltechnieken, Beton, Duurzaam Bouwen

Nr 2 april Infra: Ondergrondse Infra, Verticaal Transport & Hoogwerkers

Bouw: Zorg, Sanitair en HVAC, Funderingen

Nr 3 juni Infra: Demo Days, Foire de Libramont, Waterbouw, Slopen & Breken

Bouw: Architectuur, Isolatie, Toegangscontrole en Beveiliging

Nr 4 september Infra: Onderhoud, Revisie materieel en machines, groeves en

natuursteen, Railtechnieken, Uitrustingsstukken, Opleiding

Bouw: Beglazing, Onderwijs, Elektriciteit & Domotica, Omgevingswerken

Nr 5 december Infra: Openbare ruimte, Wegmarkeringen en -signalisatie, Staalbouw,

Compact machinery

Bouw: Dak, Brandbeveiliging, Vast Meubilair, BIM

NEEM CONTACT OP MET HET TEAM VAN BOUWEN AAN VLAANDEREN

OF GROND/WEG/WATERBOUW BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL INFO@LOUWERSMEDIAGROEP.BE

CONSTRUIRELAWALLONIE.BE


WAAROM

vervangen steeds meer installateurs oude

plastieke koepels door glazen platdakvensters

van VELUX?

Voor

Redenen genoeg:

Gemakkelijke en snelle installatie

Niet duurder dan vergelijkbare plastieke oplossingen

De mogelijkheid om meer VELUX Club punten te verdienen

Na

Voor u en uw klanten: een duurzaam VELUX product

met de bijhorende service en garantie.

Verdien 80 VELUX Club punten * per VELUX platdakvenster gekocht

tussen 15 september en 15 december 2019.

80

punten

* Spaar 45 punten per venster van het type CFP of CVP en 35 punten per bescherming van het type ISD.


MACHINES HUREN?

VERTROUW OP HET BLAUW VAN

Euro Rent verhuurt al meer dan 40 jaar perfect onderhouden

STEIGERS, BOUWLIFTEN, HOOGWERKERS & ANDERE BEDRIJFSMACHINES

aan de bouw- en industriële wereld. Meer dan 40 000 machines staan elke dag tot uw dienst om grote en

kleine projecten met succes te realiseren. Ook de levering van het ondersteunend materiaal om de werken

vlot, veilig en efficiënt te laten verlopen behoort tot de specialismen van Euro Rent.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!