Grond Weg Waterbouw NL 06

luitgevers

Platform over civiele techniek & infrastructuur

jaargang 9 - 2019

november - december 6

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over civiele techniek & infrastructuur

GWW-BOUW.NL

SPECIAL LANDMETEN

& GEO-ICT

INFRA

RELATIEDAGEN

ONDERGRONDS

BOUWEN

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


COMPLEX STEEL

CONSTRUCTIONS

FOR OFFSHORE

AND BRIDGES

HILLEBRAND BV

Kleverskerkseweg 83

4338 PM Middelburg

The Netherlands

Frankrijkweg 5

4389 PB Vlissingen East

The Netherlands

+31 (0)118 612 348

info@hillebrand.nu

TAKE A LOOK AT OUR PROJECTS

WWW.HILLEBRAND.NU


DÉ PROFESSIONELE

VTOL DRONE VOOR

LANDMETEN EN

3D MAPPING

•• WingtraOne VTOL DRONE

Neem voor een demonstratie

contact op met Geodirect.

Telefoon 0297-769101

www.geodirect.nl

•• Verticaal opstijgen en landen

•• Bestrijkt grote gebieden en

lange afstanden

•• Bewezen absolute nauwkeurig

tot 1 cm

•• Elimineer GCP´s met PPK module

•• Uit te rusten met diverse payloads

•• Minimaal 5 x sneller dan traditioneel

landmeten

GEODIRECT.NL


Marktleider in afwateringsoplossingen

Een ruim assortiment afwateringsproducten

voor ELK project

Binnen de GWW infrastructuur zijn wij als marktleider in

Nederland dé adviseur voor afwateringsvraagstukken. Innovatie,

duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid vormen hierbij de basis van

ons beleid en assortiment. Onze eigen engineeringsafdelingheeft

zorgt voor een afwateringsoplossing op maat.

Ons assortiment onderscheidt zich door een ruime keuze in zowel

punt- als lijnafwatering en alle soorten van toegangsystemen zoals

putafdekkingen en luiken.

Binnen de afwateringsmarkt zijn wij de toonaangevende organisatie

als het gaat om certificering op zowel product-, management- en

milieuniveau.

Onze medewerkers zetten zich gemotiveerd en met veel werkplezier

in voor een gezond bedrijf met passie voor de klant.

TBS-SVA Groep | Kanaaldijk 10, NL-6031 MZ Nederweert | +31 (0)85 483 95 00 | info@tbs-sva.nl

www.tbs-sva.nl

Home of A-quality drainage brands


6

Voorwoord

“DE INFRASECTOR HEEFT MIJN LEVEN VERANDERD”

Mijn eigen uitspraak. Klinkt best dramatisch eigenlijk, als je het zo leest. Dat is het niet hoor. Misschien moet ik zeggen “De

infrasector heeft me anders leren denken”, want die vlag dekt de lading volledig. Toen ik begon als redacteur bij Grond-,

Weg- en Waterbouw Magazine, was mijn enige ervaring met de branche het stratenmakerswerk van mijn schoonvader.

Net als iedere “burger” was ik me niet bewust van de impact die onze sector heeft op de maatschappij. Nu, drie jaar later,

hebben de vele interviews die ik mocht afnemen en de ontelbare artikelen die ik mocht schrijven over alle disciplines gezorgd

voor inzichten die ik anders nooit gehad zou hebben. Ik heb begrip gekregen voor alles wat er aan werkzaamheden verricht

wordt. Nog meer respect gekregen voor de harde werkers in de branche. En mijn eigen gedrag aangepast.

Zo zult u mij geen vezelrijke toiletdoekjes meer zien doorspoelen richting het riool, rijd ik meer dan behoedzaam langs

wegwerkzaamheden, denk ik bij heftige regenval aan de knappe koppen die zwoegen om een oplossing te vinden voor

de wateroverlast en wacht ik met geduld tot een straat weer vrijgegeven wordt, nadat deze opengebroken heeft gelegen.

“Ignorance is bliss”, luidt het spreekwoord. Soms overweeg ik om de dikste editie van GWW (ik geloof dat dat nummer 5

was van dit jaar) mee te nemen naar verjaardagen. Om uit te citeren, als er weer eens meningen (die nergens op gebaseerd

zijn) geventileerd worden over onze sector. Of om mensen met het opgerolde blad om de oren te slaan, als ze niet willen

luisteren naar mijn citaten. Wie niet horen wil, moet maar voelen.

2020 WORDT EEN MOOI JUBILEUMJAAR

We gaan volgend jaar met dit magazine het 10e jaar in. Lang heeft de sector op een horizontale, dan wel licht stijgende

lijn voortgekabbeld. De ontwikkelingen gaan echter de laatste jaren zo razendsnel, dat het bijna niet meer bij te houden is.

Duurzaamheidsinnovaties, sociale omslagpunten, elektrificatie, kunstmatige intelligentie en natuurlijk “de Cloud” zijn slechts

een paar voorbeelden van de enorme stuwkracht die momenteel achter de sector zit. Wij lopen mee in de voorhoede om

als eerste verslag uit te brengen.

U KOMT DE KERSTVAKANTIE WEL DOOR

Wat kunt u in dit nummer verwachten? Uiteraard weer een mooie bijdrage in de rubriek “Vrouwen aan de Top”, ditmaal

is advocaat Lenneke Muller aan het woord, over bouwrecht. We behandelen de komende Infra Relatiedagen en geven een

mooi overzicht van de bedrijven die daar hun noviteiten presenteren. Dan is er een goed verzorgde Special Landmeten en

Geo ICT, waaruit maar weer eens blijkt dat ons land ook in die discipline uitblinkt. Ook Bouwmat ontbreekt niet, boordevol

materieel. In de rubriek De Pen neemt Tommy van der Heijden het woord, hij deelt zijn toekomstvisie met ons.

Tegelijk met deze editie 6 van Grond-, Weg- en Waterbouw Magazine komt ook het GWW Jaarboek 2019 uit. We

vertrouwen erop dat beide edities voldoende “leesvoer” verschaffen in de Kerstvakantie, zodat u zich even kunt onttrekken

aan alle kerstfilms op Netflix. Namens ons GWW-team (Frank Wekking, Wouter Jansen, Joanie Roost, Manuela Depenbrock

en ondergetekende) wens ik u alvast hele fijne feestdagen en een grandioos en gezond 2020!

Jan Mol

Eindredacteur


GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over civiele techniek & infrastructuur

gww-bouw.nl

Jaargang 9 • Nummer 6 2019

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 2212-9979

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Jan Mol, Draeckensteijn media

REDACTIETEAM

Roel van Gils, Jan Mol (Draeckensteijn media),

Pieter de Mos Bouwjournalistiek, Suzanne van Gaale

Susan Peek (Suelution), Irene Teunissen

PROJECTMANAGER

Frank Wekking

f.wekking@louwersmediagroep.nl

BLADMANAGER

Wouter Jansen

w.jansen@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Online aanleveren:

www.wetransfer.com

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw en uw naam

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 81,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

T.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van op zegging

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met

een jaar verlengd.

DOELGROEP

Grond/Weg/Waterbouw wordt als abonnement

en in controlled Circulation persoonsgericht

gestuurd naar: directies en management van

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander

betrokken overheden. Oplage 6900

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen uitgever

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid voor

schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

INFRA RELATIEDAGEN

Dé vakbeurs waar de complete infrabranche samenkomt! 8

Plattegrond 10

Deelnemerslijst Infra Relatiedagen, Hardenberg 4, 5 en 6 februari 2020 12

Klik in… klik uit… revolutionair nieuw stankscherm voor kolken 14

Wesley Kleinveld (DAGnl) over de Nederlandse CAD Standaard 18

CO 2

-prestatieladder in het bedrijf, ‘Het motiveert om de CO 2

-reductie te kunnen volgen’ 20

Het beste uit twee werelden White Topping, de mix van asfalt en beton 22

Sterk in waterbeheersing 24

Specialistische fabrikant van betonproducten 25

Prefab als groeidiamant 26

Alles om 365 dagen per jaar veilig, droog en warm te werken 28

Specialisme in verreikers komt uit België 31

Oppervlakbehandelingen nog steeds een kunst 32

Duurzaamheid zonder kostbare gadgets: Anders durven denken 34

ONDERGRONDS BOUWEN

Veiligheidsfilosofie als onderdeel van bedrijfsvoering 36

‘Ons werk zie je niet, maar het belang ervan is des te groter’ 38

Nieuw bedrijf in sleufbekisting maakt projecten veiliger 40

Spraakmakend funderingswerk bij Wilhelminasluis Zaandam 44

Constructieve uitdagingen van een fietsparkeergarage 46

Veilig vluchten en veilige toegang dankzij Rook- en Warmteafvoer 48

De Pen: Tommy van der Heijden 50

Meer controle op infraprojecten 52

Journaal 54

Vrouwen aan de top: Lenneke Muller, Slechte communicatie is de gemene deler in geschillen 56

Verkeersveilige rotonde in Vlissingen voorkomt wateroverlast 58

Drinkwaterleiding zonder graafwerkzaamheden gerehabiliteerd 62

Twee krachtige merken volledig samengebracht onder één dak 64

Nieuw onderkomen voor Vlissingse Bootliedenwacht 66

Lochems familiebedrijf voorloper in innovatie duurzame materialen 69

Herbouw iconische Gevlebrug Amsterdam vraagt om multidisciplinaire samenwerking 70

Staal op maat voor gerecyclede Gevlebrug 71

LANDMETEN EN GEO-ICT

GeoBusiness Nederland: zonder Geo staat de wereld stil 72

Op de centimeter nauwkeurig (zelf) meten is nu weggelegd voor iedereen! 74

Digitale meetoplossingen met Zwitserse technologie 78

Landmeten 2.0: Dé nieuwe manier van werken 80

The People Group heeft haar keuze gemaakt in GPS-meetapparatuur 84

8 18


Inhoud

58

86

126

74

109

Automatiseren en modelleren van puntenwolken 86

Verlengstuk van ingenieurs- en adviesbureaus 89

Hoe Internet of Things en GIS elkaar versterken 90

Geïntegreerde BIM-oplossing en precieze verificatie bij vertical construction 92

Totaalconcept voor maatvoeren en geo-informatie 94

Meetmethodiek afstemmen op de vraag 98

GEO-ICT zorgt voor revolutie in de GWW 100

Een betrouwbaar beeld van de kabelsituatie 102

Een toekomst zonder graafschades 103

Integrale geo-oplossingen uit Groningen 105

Optimaliseren van werkprocessen door slimme Geo-ICT 106

“Wij maken geodata inzichtelijk” 107

GeoZICHT maakt uw assets inZICHTelijk 108

Onbemande luchtvaart toegankelijk maken 109

Meer intelligentie in de infrastructuur 110

Vitale schakel in nauwkeurige plaatsbepaling 113

Meer dan een veelzijdige kijkapplicatie 114

Expert in GIS en cartografie 115

Graven in data verlicht de weg naar kennis 118

Groot netwerk aan technisch specialisten 121

Innoveren in de ondergrondse infra 122

Landelijke opleider voor de infra 124

Maatvoeren en landmeten 125

(Land)meetkundig ‘spoorspecialist’ 126

Robots voor uitzetten wegmarkeringen 127

“Klanten nog beter helpen met de juiste meetoplossing” 128

BOUWMAT 131

Infrapartners 159

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.NL

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over civiele techniek & infrastructuur

SPECIAL LANDMETEN

& GEO-ICT

INFRA

RELATIEDAGEN

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

gww-bouw.nl

bouwmat.eu

ONDERGRONDS

BOUWEN

jaargang 9 - 2019

november - december 6

GWW-BOUW.NL

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

Cover: Landmeten en GEO-ICT

Beeld: Shutterstock


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst en Beeld | Easyfairs Nederland BV

Dé vakbeurs waar de complete

infrabranche samenkomt!

Op 4, 5 en 6 februari 2020 vindt de 21e Infra Relatiedagen plaats in Evenementenhal Hardenberg.

Het netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouw professionals samenbrengt op deze driedaagse

vakbeurs. Met ruim 330 exposanten is de beurs op dit moment al voor 95% uitverkocht!

Ontmoet iedere dag van 13:00 uur tot 21:00 uur experts uit de markt en schud de hand met

nieuwe relaties. Laat u inspireren over de laatste ontwikkelingen in de sector én bezoek één van de

informatieve lezingen in het kennistheater.

PLAN UW BEZOEK AAN

INFRA RELATIEDAGEN

De segmentatie van 2019 is voor komende editie

behouden. Dat houdt in dat in hal 1, 5 en

een deel van hal 6 exposanten uit de gehele

infra sector staan gepresenteerd.

In hal 2 en 3 staan bedrijven die relatie hebben

met ‘wegenbouw en aannemerij’.

In hal 4 staan bedrijven uit de ‘waterbouw’ en

in hal 6 en 7 ‘machines & materieel’.

Ook is in hal 7 de gelegenheid om te netwerken

met branchegenoten in het ‘Grand Cafe’

onder het genot van een hapje en een drankje.

In aanloop naar de vakbeurs kunt u op de deelnemerslijst

zien welke exposanten waar zijn

vertegenwoordigd. Gedurende de vakbeurs

worden alle segmenten duidelijk uitgelicht, zodat

u precies weet waar u zich begeeft.

VERTROUWDE EN NIEUWE

NAMEN SCHITTEREN OP DE

INFRA RELATIEDAGEN

Al jaren verbindt deze vakbeurs bedrijven

en vooral mensen. Van aannemingsbedrijven

tot civiele techniek, maar u treft ook bedrijven

aan in bruggenbouw, wegenbouw, rioolbeheer,

grondbouw en betonindustrie. De

beurs is breed vertegenwoordigd met mooie

namen als: Heijmans Infra, Sallandse Wegen-

INFRA RELATIEDAGEN

4-5-6 februari 2020

Evenementenhal Hardenberg

bouw, Kijlstra, TWW, KWS Infra, BAM Infra,

Wavin, Wynmalen & Hausmann, Hans van

Driel & De Kemp Groep, Anema & Staad

(Doosan), Strukton Civiel, BTE Groep en

Morssinkhof Groep.

Diverse bedrijven zijn al jaren verbonden aan

de Infra Relatiedagen. We mogen dit jaar ook

nieuwe namen verwelkomen, zoals Gemeente

Hardenberg, Hollandia, MKB Infra, Goldstone

Europe, Dodewaard Machinetechniek, Boels

Verhuur en Tuytel Groep.

4 FEBRUARI STAAT IN HET TEKEN

VAN “TOEKOMSTDAG”

De vakbeurs is ook een uitgelezen moment

voor studenten, die een beroepsgerichte opleiding

in de Infra volgen, om kennis te maken

met alle noviteiten uit de GWW-sector. Speciaal

voor studenten organiseren we op de dinsdag

4 februari een Toekomstdag.

Soma Bedrijfsopleidingen geeft informatie

over welke cursussen en trainingen zij aanbieden

voor de infra, ondergrondse infra en

loon- en grondverzet. Mocht u aan de slag

willen in de GWW-sector, loop dan langs

bij FID Uitzendbureau. Zij zijn een allround

uitzendbureau met een daadkrachtige en actieve

werkwijze voor bemiddeling op ieder

niveau.

SAMENWERKING LEVERT

RESULTAAT OP

Na het succes van afgelopen jaar heeft Infra

Relatiedagen dit jaar wederom een samenwerking

met Stichting Innovatie Kenniscentrum

Nederland (IKN). IKN is een

samenwerkingsverband dat zich richt op

het verzamelen, ordenen en delen van kennis

van de afvalwaterketen. In hal 4 is een

“Stichting IKN straat” ingericht, waar leden

van IKN zich profileren. Daarnaast draagt

Stichting IKN bij aan een aantal lezingen binnen

hun vakgebied in het kennistheater. Maar

ook MKB Infra heeft zich gecommitteerd aan

de vakbeurs.

NETWERKEN

U ontmoet in drie dagen ruim 330 exposanten

uit de grond-, weg- en waterbranche. Het

is het netwerkmoment om bestaande zakenpartners

en nieuwe relaties te ontmoeten.

INNOVATIE

Na een bezoek aan de vakbeurs bent u weer

op de hoogte van de nieuwste producten en

diensten, trends en ontwikkelingen binnen de

grond-, weg- en waterbranche.

Kortom, blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

in de branche en bezoek Infra Relatiedagen

2020.

Houd de website infrarelatiedagen.nl in de gaten

voor de laatste updates en het programma

of volg Infra Relatiedagen op Twitter, Facebook

en LinkedIn. ■

VRAAG UW E-TICKET

VANDAAG NOG AAN

Kom naar Infra Relatiedagen en

registreer u online voor uw e-ticket

via: www.infrarelatiedagen.nl met de

volgende registratiecode: 62000226.

8


INFRA RELATIEDAGEN

Al jaren verbindt deze vakbeurs bedrijven en vooral mensen.

U ontmoet in drie dagen ruim 330 exposanten uit de grond-, weg- en waterbranche.

9


INFRA RELATIEDAGEN

Deelnemerslijst Infra Relatiedagen Hardenberg

4, 5 en 6 februari 2020

STAND BEDRIJFSNAAM PLAATS STAND BEDRIJFSNAAM PLAATS

HAL 1 - SEGMENT: INFRA ALGEMEEN

109 Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. Elburg

129 Antea Nederland B.V. Heerenveen

130 Appeldoorn Veenendaal

138 Aveco de Bondt Holten

104 B.V. Nederlands Wegenmarkeerbedrijf Oosterwolde

154 BonoTraffics Kampen

141 Brink Verkeer Infra B.V. Amersfoort

107 BTN B.V. Elst

127 Buko Infrasupport B.V. Rhoon

110 ByTheWay B.V. Ruinen

112 Care4concrete.nl Stadskanaal

128 Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. Ede

137 DAGnl Olst

117 De Hoop Bouwgrondstoffen Terneuzen

131 De Reimert Groep Almere

136 Dura Vermeer Infra B.V. Hengelo

124 Enginear Reeuwijk

103 Freesverhuur Ommen B.V. Ommen

120 Geodirect Mijdrecht

153 Hilcon Heerhugowaard

126 IJreka / Foreco Dalfsen B.V. Dalfsen

157 INFRA Consultancy Oene

152 InfraVak Holten

158 Ingenieursbureau Westenberg B.V. Harderwijk

121 Joosten Kunststoffen B.V. Bemmel

142 KWS Infra B.V. Leek

133 Leicon Verkeersgeleiding Steenwijk

148 Licht NL Barendrecht

156 MBS Beton Soest

146 Multiline Markering Zwolle

155 NESTcoat Groningen

125 Nexus Infra B.V. Nijverdal

106 ODN Oil Bedum

134 Ortageo Beheer B.V. Almelo

147 PLANN ingenieurs B.V. Meppel

149 PMF Stalen Masten Veendam

122 Possehl Aannemingsmaatschappij B.V. Oosterhout

114 Post & Haveman Dronten

132 Raab Karcher Vriezenveen

131 Ruim Omgevingsontwikkeling Paaslo

144 S&P Clever Reinforcement Benelux Aalsmeer

140 SAVA-Verkeersregelaars Assen

139 Save Traffic Nederland B.V. Rijssen

102 SBM+ Zoersel (BE)

150 Schréder Rhenen

111 Sebo Personeelsdiensten B.V. IJsselmuiden

151 Selux Benelux Roosendaal

116 Talent in het Noorden B.V. Slochteren

108 Traffic Service Nederland Oss

115 Traffic Support / Safety Group Zwolle

113 Triflex B.V. Zwolle

101 Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. Hengelo

135 Van Kessel Bronbemaling Buren

123 Vandervalk+degroot Poeldijk

105 Vioss B.V. Hedel

143 Visser Assen B.V. Assen

118 Wildkamp Dedemsvaart

145 Wolfswinkel Reiniging B.V. Maarsbergen

HAL 2 - SEGMENT: WEGENBOUW & AANNEMERIJ

231 Apglos BV Sleeuwijk

224 BAM Infra Nieuwleusen

228 Coldmix Roermond

225 de Beijer Bouwgrondstoffen B.V. Dodewaard

217 De Landmeetdienst B.V. Borne

227 De Roo Wegenbouw - Milieutechniek Emmen

218 De Wegenscanners Twello

204 Erdi Wegbebakening B.V. Zaandam

213 Geomaat Groningen

234 Heijmans Infra Veenendaal

232 Infrafocus Den Ham

212 Kijlstra B.V. Drachten

235 Kooiker Zuigtechniek B.V. Staphorst

203 Lansink Wegenbouw Saasveld

220 Mortelcentrales Nederland B.V. Ravenstein

214 Nepocon ingenieurs & adviseurs Hengelo

207 Nonak B.V. Ommen

226 Nota Infra B.V. Sneek

206 NTP Infra B.V. Enschede

208 Orbis Engineering B.V. Enschede

211 Platenkamp B.V. Borne

205 Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte Hengelo

230 Radiodetection B.V. s-Heerenberg

219 Rapid Asfalt B.V. Marum

201 Roelofs Beheer B.V. Den Ham

222 Salverda Bouw Het Harde

222 Schagen Infra B.V. Hasselt

216 Stegehuis Infra B.V. Oldenzaal

202 Syntera Winschoten

223 Timmerhuis Groep B.V. Vriezenveen

215 TWW | Negam | Dostal | DEGA | ACT |

Dusseldorp ISM | Van Wijk Nieuwegein

Oldenzaal

209 Van A naar Peter - Peters Party Service Heerenveen

202 Van der FLIER Groep Winschoten

221 Van der Linden Beton B.V. Vught

210 Van der Wiel Holding B.V. Drachten

229 Van Lenthe Dalfsen GWW Dalfsen

HAL 3 - SEGMENT: WEGENBOUW & AANNEMERIJ

307 Anacon-Infra Borculo

322 B-CIS Zaltbommel

323 Bakker&Spees Amsterdam

330 Beutech B.V. Steenwijk

303 BKB Infra Utrecht

325 De Waard Zeewolde

324 Esha Infra Solutions B.V. Groningen

328 Freesmij B.V. Mijdrecht

305 GBN Groep Utrecht

308 Gemeente Hardenberg Hardenberg

302 GRIP Road Inspection Bergeijk

312 Grondbalans B.V. Steenwijk

318 Ibis B.V. Rotterdam

306 Kavel 10 B.V. Drachten

313 Knipscheer Infrastructuur B.V. Almere

309 Latexfalt bv Koudekerk a.d. Rijn

310 Lincotech Steenwijk

304 MPG Mortel Papendrecht

320 MUG Ingenieursbureau Leek

318b O-linq Heteren

303 OCE Utrecht

315 Provincie Overijssel Zwolle

314 Reko Raalte Raalte

316 Rotim 's-Hertogenbosch

311 Sallandse Wegenbouw B.V. Haarle

301 Scholz Benelux B.V. Ede

303 Smits Neuchâtel Infrastructuur B.V. Utrecht

327 StadLandWater B.V. Goor

302a Straalbedrijf van Gompel Bergeijk

319 Streetprint Nederland De Meern

305 Strukton Civiel Oldenzaal

318a Van den Broek Heteren Heteren

305 Van Rens B.V. Helvoirt

317 Van Spijker Infrabouw Meppel

319a VDW Bouwmaterieel Ophemert

308 Waterschap Vechtstromen Almelo

326 Zuidema Aannemers B.V. Hoogeveen

329 Zwaagstra Beton B.V. Hoogeveen Hoogeveen

HAL 4 - SEGMENT: WATERBOUW

407 ACO BV Doetinchem

411 Amiblu Tiel

443 Apreco B.V. Culemborg

412 Aspatec Holland B.V. Alphen aan den Rijn

426 AVK Nederland BV Vaassen

443a Bar Instruments Varsseveld

408 Beuker Kunststoffen B.V. Zaandam

406 Buitenkamp B.V. Zuidbroek

448 Circore Tiel

425 Clasal N.V. Zedelgem (BE)

439a Conrad Stanen Emmeloord

416c Copier Water B.V. Ede

402 Distrimex Pompen & Service B.V. Doetinchem

435 DYKA B.V. Steenwijk

446 Eekels Pompen B.V. Barendrecht

428 Frank GmbH Mörfelden-Walldorf (DE)

427 Gebr. Visscher Genemuiden

434 Georg Fischer N.V. Epe

449 GMB Rioleringstechnieken B.V. Opheusden

437 Gorman-Rupp Europe Leeuwarden

433 Groot Lemmer B.V. Heerenveen

441 Haagen Draaijer B.V. Krimpen aan den IJssel

420 Heuvelman Ibis Delfzijl

418 HIP Groen Driebruggen

413 Hollandia Krimpen aan den IJssel

404 Impulse Pumps B.V. Zelhem

410 Inter Act B.V. Apeldoorn

429 Intercodam Infra Zaandam

424 Jansma Drachten B.V. Drachten

447 Koop Bronbemaling Schoonebeek

430 Landustrie Sneek B.V. Sneek

445 Lapinus Roermond

12


INFRA RELATIEDAGEN

STAND BEDRIJFSNAAM PLAATS STAND BEDRIJFSNAAM PLAATS

423 Meizon Middelburg

421 MPI Pumps Arendonk (BE)

436 NENS Power Twello

414 Nidaplast Thiant (FR)

422 NKI Neede B.V. Neede

415 Oogink Trilbeton Nijverdal

431 Pleuger Water Solutions Eindhoven

419 Protekta Aqua Tech B.V. Gemert

409 Putrenovatie.nl Purmerend

401 QS Bennekom

431 REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. Lichtenvoorde

431 REMONDIS Rioolservice West Uitgeest

440 Schaafsma B.V. Huis ter Heide

450 Solidd Steel Structures b.v. Sumar

432 SOMA Bedrijfsopleidingen Harderwijk

403 Spekking B.V. Belfeld

416a Stichting IKN Ede

438 Teeuwissen Rioolreiniging Huizen

444 TreeBuilders Heeswijk Dinther

431 Van der Arend Installaties Naaldwijk

405 Van der Ende Groep Maasdijk

431 Van der Linden Pomptechniek s-Hertogenbosch

439 Van Tongeren Trading Apeldoorn

442 Wavin Nederland B.V. Hardenberg

417 Wijma Kampen B.V. Kampen

HAL 5 - SEGMENT: INFRA ALGEMEEN

564 Atensus B.V. Ruinerwold

561 Attero B.V. Haelen

503 Benjamins Natuursteen Hoogeveen

560 Bosch Beton Kootwijkerbroek

534 Bouwselect Groningen Groningen

514 Brandsma Digitaal Meten Bolsward

526 Bredenoord Apeldoorn

562 BTAdvies B.V. Veghel

538 BVB Landscaping De Lier

504 CAD Accent Oss

506 De Hamer Beton Nijmegen

526a Den Hartog Groot-Ammers

547 Diamant Beton B.V. Hardenberg

505 Elscolab Terschuur

541 Ferex Enter

512 Geha-Laverman Zaandam

516 GELAN Detectiesystemen B.V. Rosmalen

501 Goldstone Europe Vaassen

548 GWW Houtimport Lopik

507 Hauraton GmbH & Co. KG Deventer

511a Henken Infra Veenendaal

552 HR Groep Hattem

544 Imbema Haarlem

530 Infranology B.V. Zevenaar

558 InVra Plus Haren

549 K.Z. Meet- en Regelapparatuur Zwolle

506 Kemper Beton Tilburg

524 Kiwa KOAC Nieuwegein

528 Koers Aannemingen B.V. Hoogersmilde

510 Kok Lexmond B.V. Lexmond

542 KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk Weert

565 Koudasfalt v.d. Broek Heteren B.V. Heteren

553 Marelko Benelux Maarheeze

535 Martens groep Drachten

532 Marxact Hilversum

518 MD Techniek Roosendaal

517 Methorst Zuigtechniek Woudenberg

546 Mineralz Zevenaar

545 MKB Infra Veenendaal

515 Morssinkhof Groep B.V. Hengelo

519 Nederlandse HandelsUitgaven Deventer

523 Nemaco Nijverdal

502 Nering Bögel B.V. Weert

550 Oliehandel.nl Twello

540 OVM Group Groningen

567 P.C. van der Wiel B.V. Beinsdorp

509 Pavecare Echt

539 POL Heteren B.V. Heteren

551a Prosperus Expertise B.V. Bunschoten

536 RAVO Benelux Alkmaar

549 Rombouts Kunststof Techniek Tholen

506 Romein Beton Dodewaard

555 Romfix Vriezenveen

533 RootBarrier Zeewolde

529 Snijder Filtertechniek B.V. Hasselt

527 SPIE Smart City Wijhe

506 Stelcon Rheden

513 Struyk Verwo Infra Oosterhout

551 Surveyour Turnhout (BE)

508 SVA Weert

508a TBS Soest Soest

543 The Green Generators Zuidoostbeemster

541 TSE Enter

566 Van de Pol Voertuigtechniek Tiel

563 Van Swaay Duurzaam Hout Harlingen

537 Van Walraven Mijdrecht

554 Van Werven Infra B.V. Oldebroek

559 VB Beton Belgium Borgloon (BE)

557 Vermeer Benelux B.V. 's-Heer Arendskerke

520 Wegdekmeten.nl Limmen

556 Wegwijsrent Grijpskerk

556 Wemac Grijpskerk

525 WerkbonApp Utrecht

522 Wesseler-Oude Booyink Enschede

547 Zandmaatschappij Twenthe B.V. Hengelo

HAL 6 - SEGMENT: INFRA ALGEMEEN + MACHINES & MATERIEEL

656 Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co Losser

607 Ahlmann Nederland B.V. Ammerzoden

649 Altrad Fort B.V. Tiel

637 Atlas Copco Belgium N.V. Essen (DE)

664 Be-Ge Seating Zaltbommel

613 Boels Verhuur BV Sittard

636 Bouwinfosys B.V. Helvoirt

635 Brinkmann & Niemeijer Motoren Twello

604 Camsecured B.V. Scharnegoutum

619 Caromi Zeeland

658a De Laat Beheeradvies Heiloo

602 De Lille N.V. Lendelede (BE)

644 De Schans B.V. Hedel

650 Dehaco B.V. Lisserbroek

603 D.I.P. / RP Systems Dongen

666 EMVI-prestatiemeting Wormer

662 Eurograb Nederhorst den Berg

657a Euroquip Hamont-Achel (BE)

622 Gerlasco B.V. Hellouw

657 GWWkosten.nl Alphen aan den Rijn

645 Handelsonderneming Veluwenkamp B.V. Hattem

672 HL ECO Services Nijverdal

671 Infrawatch Drachtstercompagnie

634 Jaap Sterk Hydroseeding Ooij

612 Kabel Meet Techniek Services Werkendam

632 Kingfisher Natuurprojecten Hardinxveld-Giessendam

606 Knoop Rental Tynaarlo

610 Koninklijke van Twist Dordrecht

646 Leica Geosystems B.V. Wateringen

608 Loxam Zutphen

658 Mesamate Leersum

669 Nimatech Zeewolde

665 Ophof Recycling B.V. Gramsbergen

612 Opticon Benelux Naarden

648 Oude Hendriksman Techniek B.V. Almelo

656a PanzerGlass Hinnerup (DK)

615 Peri Benelux Schijndel

605 Perkins Dordrecht

639 Portex Holland Ermelo

647 PSB Bedrijfswageninrichting Zwijndrecht

641 PW Container Ermelo

667 Rotar International BV Genemuiden

670 Sijperda Verhuur Sneek

609 SMT Netherlands B.V. Emmeloord

651 Steelwrist A.B. Rosersberg (SE)

612a Terrastab Harderwijk

610a Tyker Wageningen

638 Van der Spek Vianen B.V. Vianen

653 Van der Ziel Milieutechniek Biddinghuizen

643 Van Dodewaard Machinetechniek Zetten

601 Verno Materieelverhuur B.V. Leeuwarden

642 Weber MT GmbH Bad Laasphe (DE)

648 Wiejelo Equipment B.V. Apeldoorn

660 WOS Systeem s-Graveland

652 Wynmalen & Hausmann N.V. Heteren

HAL 7 - SEGMENT: MACHINES & MATERIEEL

713 Almat Laren Laren

726 Ambi Smeersystemen Lelystad

706 AN Products & Services Wadenoijen

705 Anema Arum Arum

707 Beka Nederland Zevenbergen

725 Bove Verhuur & Verkoop Etten-Leur

713 De Blaauw Heerenveen B.V. Heerenveen

708 De Kemp Groep De Meern

730 Demarec - Demolition and recycling equipment Cuijk

728 Eco-Digger Zwijndrecht

711 Engcon Veenendaal

715 Eurogate International Dedemsvaart

719 FID Emmen

709 Geert Groen Sales and Rentals Wijster

712 Geert-Jan de Kok B.V. Esbeek

716 Giken Europe Almere

729 Groeneveldt Grijpers B.V. Groot-Ammers

708 Hans van Driel B.V. Tiel

721 Hebaco bvba Destelbergen (BE)

713 Meerman B.V. Vlaardingen

727 Pladdet B.V. Biervliet

703 Pon Equipment B.V. Almere

724 Roossink TC Doetinchem

705 Staad Groep Veghel

714 Timmerman B.V. Wierden

710 Tobroco Oisterwijk

731 Topcon Positioning Netherlands Bunschoten-Spakenburg

704 Tuytel Groep Oud-Alblas

702 Verachtert Nederland s-Hertogenbosch

717 Wacker Neuson Amersfoort

701 Wirtgen Nederland B.V. Werkendam

Deelnemerslijst per 25-11-2019

13


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Susan Peek Beeld | Nering Bögel

Klik in… klik uit… revolutionair

nieuw stankscherm voor kolken

Nering Bögel ontwikkelt al meer dan 250 jaar innovatieve oplossingen

voor een optimale infrastructuur en heeft onder andere de focus liggen

op het zoeken naar oplossingen voor het regenwaterprobleem.

Een bekend probleem waar gemeenten nogal

eens mee te maken hebben: een kapot of ontbrekend

stankscherm in kolken. Met als gevolg

een niet goed functionerende kolk wat

kan leiden tot verstoppingen in het riool, water

op straat, zwerfvuil in het oppervlaktewater

of een onaangename rioollucht.

NIEUWE GENERATIE CLICKKLEP

Nering Bögel ontwikkelde een nieuw kunststof

scharnierend stankscherm: De clickklep.

“De blauwe clickklep is specifiek voor Nering

Bögel kolken. De rode clickklep past op

andere beton/gietijzer kolken in Nederland”,

zegt Bongers. “Ook in reeds geplaatste kolken

kan derhalve op eenvoudige wijze het

gietijzeren losse stankscherm vervangen

worden door deze innovatieve clickklep.”

De nieuwe clickklep wordt in de uitlaatkamer

vastgezet, maar is daar net zo eenvoudig

weer uit te halen. “Deze veerbelaste klep

sluit met voldoende kracht op de zitting van

de uitlaatkamer en kan met handkracht geopend

worden. Dus ideaal bij onderhoud en

inspectie, want het riool kan doorgespoten

worden zónder dat de klep eruit gehaald

hoeft te worden.

SYNERGIE

“We zijn bezig samen met de start-up BluChain

uit Delft de mogelijkheden te onderzoeken om

sensoren in de clickklep te bouwen”, vervolgt

Richard Janssen, eigenaar van Nering Bögel.

“Deze zie je niet zitten maar verzamelen data die

worden doorgegeven aan de beheerder. Denk

daarbij aan data over verstoppingen, lekkages,

stuwingen in het riool en dergelijke. Daarnaast

ontwikkelen we in samenwerking met deze startup

een multifunctioneel regenwater voorspel- en

waarschuwingssysteem. Hiermee geven we beheerders

van kunstwerken (zoals viaducten en

tunnels) tijd om te handelen ter voorkoming van

onder andere verkeersinfarcten.”

“Ik weet zeker dat dit high-tech voorspel- en waarschuwingssysteem

van BluChain in combinatie te

brengen is met onze toekomstige data van de

straatkolken. Op die wijze kunnen we een grote

omgeving of een stadsdeel monitoren met betrekking

tot wateroverlast.” Janssen besluit: “Voorspelbaarheid

van het watersysteem draagt positief bij

aan het ingrijpen op de effecten ervan.” ■

Grootste voordeel: nóóit meer een openstaande

klep in de kolk!”

Traditioneel gietijzeren stankscherm.

COMBI GIETIJZER – KUNSTSTOF

Bongers legt uit dat het uitlaatgarnituur (de

aansluitstomp waar de rioleringsbuis op

wordt aangesloten) van gietijzer blijft. Alleen

het klepje wordt van kunststof. Waarom

gietijzer? “Gietijzer heeft zich bewezen

als een deugdelijke, duurzame en stevige materiaalsoort.

De kolk is dan met behulp van

een kolkenboy eenvoudig te plaatsen.”

“Een stankscherm is een essentieel onderdeel

van een kolk”, zegt Toin Bongers, algemeen directeur

bij Nering Bögel. ”Het wordt in de uitlaatgarnituur

gehangen zodat het bij inspectie of

reiniging van een kolk er eenvoudig uitgehaald

kan worden. Na die werkzaamheden dient het

weer op zijn plek gehangen worden. Helaas raken

stankschermen onbedoeld los en verdwijnen.

Daar heeft Nering Bögel de oplossing voor!”

‘Voorspelbaarheid

draagt bij aan het

ingrijpen op de

effecten ervan’

Ideale combi gietijzer – kunststof waardoor de kolk met behulp

van een kolkenboy eenvoudig te plaatsen is.

14


INFRA RELATIEDAGEN

Sublieme veerkracht voor goede afdichting

en mogelijkheid tot het doorspuiten van

het riool zonder de klep te verwijderen.

Nieuwe Nering Bögel clickklep ‘íngeklikt’.

Eenvoudig inbrengen van de klep.

Vanaf de straat is het zichtbaar of er in

de kolk een clickklep ingebracht is.

15


ADVERTENTIE Nering Bogel Nieuw 2017.pdf 1 01-02-17 12:18

Werken

aan water

Op Nering Bögel

kunt u bouwen

Gebaseerd op meer dan 150 jaar

ervaring biedt Nering Bögel doordachte

oplossingen voor afwatering

en afvalwaterbehandeling. Van deskundige

advisering, levering van

producten en systemen tot en met

nazorg. Naast standaard producten

en systemen, levert Nering Bögel

uiteraard ook systemen op maat.

Gedegen advies, een breed assortiment

met een uitstekende prijskwaliteitsverhouding

en een prima

service. Dat is waar Nering Bögel

voor staat.

Het programma van Nering Bögel

is in vrijwel alle materialen en uitvoeringen

leverbaar en bestaat o.a.

uit:

Afwatering

• Dakafvoeren

• Afvoerputten

• Goten

• Afdekkingen en roosters

• Vloerluiken

• Straat/trottoirkolken

• Putafdekkingen

• Pompputten

• Spindelschuiven

• Terugslagkleppen

Afvalwaterbehandeling

• Olie/benzine-afscheiders

• Vetafscheiders

• Meet- en controleputten

• Septic tanks

• IBA-systemen

• Regenwater-hergebruiksystemen

• Emulsiesplitsers

• Ozoninstallaties

• Filtratiesystemen

• Biologische waterhergebruiksystemen

Afwatering en afvalwaterbehandeling

Nering Bögel bv

Graafschap Hornelaan 155

Postbus 3, NL-6000 AA Weert

Tel.: +31 (0)495 - 574 574

Fax: +31 (0)495 - 574 570

E-mail: info@neringbogel.nl

Internet: www.neringbogel.nl


ONTWERPEN IN NLCS?

KIES OOK VOOR

SNELHEID EN KWALITEIT

WWW.INFRACAD.NL

DOWNLOAD TRIAL

ONLINE DEMO

GRATIS WORKSHOP

INFRACAD MAP

Geo-informatie (PDOK)

en KLIC-WIN verwerken

· BGT en Kadastrale kaart importeren

· KLIC-WIN importeren

· Luchtfoto’s importeren

· Import volledig conform NLCS

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,

BricsCAD en MicroStation

INFRACAD

#1 NLCS applicatie voor

ontwerpen en toetsen

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS

· Automatische legenda en bijschriften

· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit

· Veel extra’s zoals foto-inventarisatie,

sonderingen en koppeling Google Earth

INFRACAD CE

Landmeetkundige software

voor professionals

· Geschikt voor alle merken apparatuur

· Dwars- en lengteprofielen verwerken

· Uitzetbestanden maken en bijhouden

· Werken met eigen meetcodes

· Verwerking volledig conform NLCS

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Ted Gijsel Beeld | DAGnl

“De NLCS maakt mijn werk

netter, duidelijker én leuker”

Wesley Kleinveld (DAGnl) over de Nederlandse CAD Standaard

Een carrière zonder NLCS kan Wesley Kleinveld zich allang niet meer voorstellen. De projectleider

van ingenieursbureau Civil Management (Huissen) was een van de ‘early adopters’ van de Nederlandse

CAD Standaard. Verreweg het grootste voordeel: de uitwisselbaarheid van het tekenwerk.

Kleinveld is sinds 2012 werkzaam bij Civil

Management, een bureau voor integraal

projectmanagement waar – volgens de eigen

website – ‘vakidioten’ werken met hart

OVER DAGNL

DAGnl staat voor De Adviesgroep

Nederland. DAGnl is een groep van

verschillende adviesbureaus, ieder met

een eigen specialiteit en identiteit. Door

die veelzijdigheid is DAGnl een partner

voor ontwerp, realisatie en onderhoud

van GWW-projecten. De organisatie

is actief vanuit zeven locaties. In totaal

werken er zo’n 100 medewerkers bij de

bedrijven die bij DAGnl zijn aangesloten.

Kantoor van Civil Management in Huissen,

onderdeel van DAGnl.

voor de zaak en passie voor het vak. Daarnaast

is Civil Management één van de entiteiten

van DAGnl, een groep die bestaat

uit verschillende adviesbureaus met ieder

een eigen specialiteit in de grond-, weg- en

waterbouw (zie kader). De projectleider

legt uit: “DAGnl is een samenwerking tussen

meerdere marktpartijen. Dankzij onze

grote achterban kunnen we projecten van

iedere grootte aannemen. Via onze partners

hebben we immers alle kennis, kunde

en capaciteit in huis, maar we behouden

wel onze korte lijnen. Bijkomend voordeel

van deze constructie is dat we via DAGnl

gezamenlijk diensten kunnen inkopen, zoals

IT-oplossingen. Ieder bedrijf behoudt zo zijn

identiteit, maar we werken wel allemaal op

dezelfde manier.”

Wesley Kleinveld.

UITWISSELBAARHEID

Het opleveren van tekenwerk doet Kleinveld

al sinds jaar en dag conform de NLCS. “De uitwisselbaarheid

is verreweg het belangrijkste

voordeel van de NLCS”, stelt hij. “Het is een

duidelijke tekenstandaard die iedereen in één

oogopslag begrijpt. Dat maakt ons werk een

stuk gemakkelijker. Daarnaast voorkomt het

een hoop tijd en dus kosten.”

Vroeger was hij bijvoorbeeld al gauw een halve dag

bezig met een tekening van derden, voordat hij er

iets bruikbaars van had gemaakt voor toepassing

in zijn eigen werk. “Niets is zo vervelend als een

tekening die niet op coördinaten ligt en geen laagopbouw

kent. Kortom: die niet volgens een vaste

tekenstandaard is gemaakt. Krijg je dezelfde tekening

aangeleverd in NLCS-formaat, dan is het in

een kwartiertje opgelost. Werken conform de

NLCS scheelt ons dus aanzienlijk in tijd. Neem het

project voor de gemeente Haaksbergen, waarin

we de verkeersontsluiting op de nieuwe N18 hebben

ontworpen. Alles conform de NLCS. Daardoor

waren er nauwelijks interpretatieverschillen

en verliep de uitvoering heel soepel.”

UNIFORME UITSTRALING

Ook intern, binnen DAGnl, is de uitwisselbaarheid

van tekenwerk een van de grootste voordelen van

de NLCS. Bovendien is de uitstraling naar buiten

dankzij de NLCS altijd hetzelfde en herkenbaar. Al

is die uniformiteit nóg beter sinds DAGnl werkt met

InfraCAD, een tool om conform NLCS te tekenen.

Kleinveld: “Een paar jaar geleden zijn we op zoek

gegaan naar een geschikte tool om met de NLCS

te werken. We hadden in het verleden een eigen

tool ontwikkeld, maar we waren veel tijd en energie

kwijt met het bijhouden daarvan. De NLCS blijft

zich immers ontwikkelen, net als AutoCAD. En we

zijn natuurlijk liever bezig met ons werk dan met het

ontwikkelen en bijhouden van software.”

18


INFRA RELATIEDAGEN

Verkeersontsluiting nieuwe N18 in opdracht van

Gemeente Haaksbergen - Projectie van NLCS ontwerp

over gerealiseerd werk.

NLCS

De NLCS (Nederlandse CAD-

Standaard) is een uniforme

tekenstandaard voor de grond-, wegen

waterbouw. De informatie in een

NLCS-tekening is eenduidig, compleet

én helder gestructureerd. Daardoor

kunnen tekeningen eenvoudig

uitgewisseld worden, is de kans op

fouten kleiner en kan de hele GWWketen

besparen op kosten. De NLCS

is een BIM level 1-standaard en wordt

beheerd door het BIM Loket.

Uiteindelijk kozen ze voor InfraCAD. “Een

heel gebruiksvriendelijke, intuïtieve tool

die duidelijk vanuit de behoefte van de gebruiker

is ontwikkeld. Na een paar persoonlijke

instellingen kun je al aan de slag.

Symbolen gebruiken, lagen aanmaken, een heldere,

bedrijfseigen bibliotheek inrichten: het

gaat als vanzelf. Inmiddels zijn onze tekeningen

in één oogopslag te herkennen als DAGnlontwerpen,

ongeacht op welke locatie of door

welke tekenaar deze gemaakt is. Dat is de uniforme

uitstraling die we voor ogen hadden.”

NLCS EN BIM

In de praktijk ondervindt Kleinveld dagelijks

voordeel van de uniforme taal die ze bij DAGnl

spreken. “Neem de aanleg van Park 15, een

120 hectare groot duurzaam bedrijvenpark

aan de A15, centraal gelegen tussen de havens

van Rotterdam en het Duitse Roergebied.

Dat project loopt sinds 2015. Maar doordat

we destijds al het tekenwerk in NLCS-formaat

hebben opgeleverd, zijn die ontwerpen nog

steeds probleemloos overdraagbaar, bijvoorbeeld

aan een civiel aannemer die de tekeningen

nodig heeft om een kavel te ontwikkelen.”

Ook het feit dat de NLCS een BIM level 1-standaard

is, speelt een positieve rol. “Al blijft BIM

een breed begrip”, aldus de projectleider. “In

principe is ieder stukje informatie dat je aan een

tekenobject meegeeft al een vorm van BIM. Wij

ontwerpen de meeste 3D-modellen conform de

NLCS: we werken onze 2D-tekeningen op naar

3D-modellen, met behoud van de laagstructuur.

Handig, bijvoorbeeld bij het maken

van machinemodellen voor partners in de

aannemerij.”

NETTER EN DUIDELIJKER

Al met al ziet Kleinveld toekomst in de

NLCS, ook al gebruiken nog niet alle partijen

in de GWW-sector de Nederlandse

CAD-standaard. “Maar het zijn er steeds

meer. Overheden hebben de NLCS immers

verplicht gesteld bij het aanleveren van tekenwerk.

Een goede zaak; als het aan mij

ligt, gaat iedereen snel volgens deze standaard

werken. Er zijn nog opdrachtgevers

die in eigen standaarden tekenen, vaak omdat

hun hele systeem is ingericht rondom

die standaard. Ik begrijp dat ze die niet

zomaar overboord gooien, maar aan de

andere kant: als we allemaal dezelfde taal

spreken, wordt het werk voor iedereen een

stuk overzichtelijker. Bijkomend voordeel is

dat je de kans op fouten verkleint, doordat

het interpreteren van tekeningen veel minder

vragen oproept. En dat heeft weer een

positief effect op de kostenramingen die je

maakt en contracten die je opstelt. Dankzij

de NLCS wordt je werk een stuk netter,

duidelijker én leuker.” ■

19


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Het tekstbureau Beeld | DAGnl

CO -prestatieladder in het bedrijf

2

‘Het motiveert om de CO 2

-reductie te kunnen volgen’

Zolang het bedrijf bestaat is het al vertegenwoordigd op de Infra-

Relatiedagen. DAGnl is gegroeid en het aantal disciplines is uitgebreid,

maar de jaarlijkse beurs blijft een vast evenement op de

agenda. “Hier liggen onze roots en wordt veel kennis uitgewisseld.”

vanaf het eerste moment geïntegreerd in één

advies. Bij DAGnl worden alle adviezen zo

geformuleerd. Bovendien zijn onze mensen

praktisch en oplossingsgericht. Het merendeel

van hen heeft buiten gewerkt en weet

hoe het advies in de praktijk uitwerkt.”

Op dit moment telt DAGnl zeven vestigingen,

verspreid over het land. Veel opdrachtgevers

kiezen voor DAGnl, omdat het bedrijf meerdere

disciplines in huis heeft.

“DAGnl is eigenlijk een groep van adviesbureaus”,

vertelt Dennis van der Voet, directeur

van DAGnl. “Elk met zijn eigen expertise en

identiteit. De grootste gemene deler is het

oog voor de omgeving. Met name als bedrijven

de juiste balans zoeken tussen duurzaamheid

en efficiency, kunnen ze bij ons rekenen

op het beste, onderbouwde advies. Of het nu

gaat om ontwerp, realisatie of onderhoud, we

zorgen voor een betere leefomgeving.”

GEÏNTEGREERD ADVIES

“De inrichting van een project vraagt in de

regel om meerdere disciplines”, vervolgt

Van der Voet. “Binnen een project kunnen

bijvoorbeeld archeologische, milieutechnische

en stedenbouwkundige aspecten een

rol spelen. Je kunt hiervoor drie deskundigen

benaderen, maar beter worden die aspecten

DE VLIERLANDEN

Een aansprekend voorbeeld van een project

waarin meerdere disciplines aan de orde zijn

is het nieuwbouwproject De Vlierlanden in

DAGNL

InfraRelatiedagen

Hardenberg

Stand 157

Een beter leefmilieu staat centraal.

20


INFRA RELATIEDAGEN

CO 2

-PRESTATIELADDER

“Als sterk groeiend bedrijf zijn wij ons ervan

bewust dat we de CO 2

-uitstoot moeten

beperken”, vervolgt Van der Voet. “Om die

reden hebben we binnen DAGnl de CO 2

-

prestatieladder geïmplementeerd. Hiermee

hebben we niet alleen onze uitstoot in beeld,

maar ook het resultaat van de inspanningen

die we doen om de uitstoot te verminderen.

Dat motiveert geweldig. We kunnen dit

ook voor onze klanten doen. We willen de

bezoekers van de InfraRelatiedagen hierover

graag informeren. Beter voor het milieu, nu

en in de toekomst.” ■

Onze mensen weten hoe een advies in de praktijk

uitwerkt.

Ommen, waar 215 nieuwbouwwoningen

worden gerealiseerd. DAGnl is al sinds 2016

bij het project betrokken, vanaf de eerste

ideeën tot en met de realisatie. Van der Voet:

“Alle expertises die nodig zijn om dit project

te realiseren zijn in huis. Duurzaamheid staat

hier hoog in het vaandel en dus worden bij

elk ontwerp de nieuwste mogelijkheden afgewogen

en meegenomen. In de Vlierlanden

is bijvoorbeeld het regenwater losgekoppeld

van het riool. In het ontwerp zijn wadi’s opgenomen

en infiltratievoorzieningen.”

In elk advies nemen we alle aspecten mee.

DAGnl (De Adviesgroep Nederland) is een groep van verschillende adviesbureaus,

allen met een eigen specialiteit en identiteit. Met oog voor de

omgeving maken wij steeds bewuste keuzes. Waarbij constant naar een

evenwicht tussen duurzaamheid en efficiency wordt gezocht. Of het nu gaat

om ontwerpen, realiseren of onderhouden van objecten en projecten; in

alle facetten van het proces kan DAGnl de zorg uit handen nemen. Van het

eerste idee tot compleet ontwerp en bij de begeleiding van de uitvoering

staat DAGnl voor u klaar.

DAGnl ondersteunt met de volgende expertises:

• Archeologie

• Asbest

• Bodemonderzoek/-sanering

• Civiele Techniek

• Duurzaamheid

• Flora en Fauna

• Landmeten

• Omgevingsmanagement

• Sport en Spel

• Stedenbouw

Bezoek onze stand op 4,5 en 6 februari 2020: 137.

DAGnl is gevestigd door heel Nederland: Almelo - Hoevelaken - Huissen -

Kaatsheuvel - Olst - Steenwijk - Warmenhuizen. www.dagnl.nl

21


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Het tekstbureau Beeld | Schagen Infra

Het beste uit twee werelden

White Topping, de mix van asfalt en beton

Een goede reden om voor beton te kiezen is duurzaamheid. Beton gaat lang mee en dat nagenoeg zonder

onderhoud. Asfalt is wat flexibeler en gunstiger in prijs bij aanleg. Maar wat als we de kwaliteiten van deze

twee materialen combineren? Dan komen we bij White Topping. Schagen Infra presenteerde dit innovatieve

betonproduct tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg in 2019 en geeft dit in 2020 een vervolg.

Terugblikkend had Schagen Infra – onderdeel

van de Schagen Groep - alles in huis om

het innovatieve betonproduct – White Topping

– te ontwikkelen. De vestiging Hasselt

beschikt over een betoncentrale, een asfaltcentrale

en een laboratorium. In dit laatste

wordt in een continuproces onderzocht hoe

bestaande betonsoorten kunnen worden

verbeterd en nieuwe betonsoorten kunnen

worden ontwikkeld. De ontwikkelingen in

het laboratorium zijn rechtstreeks gekoppeld

aan de zogenaamde ‘met-de-benen-optafelgesprekken’.

Tijdens deze maandelijkse

brainstormsessies denken afgevaardigden uit

alle lagen van Schagen Infra gezamenlijk na

over producten die de markt kan gebruiken.

DUNNER EN STERKER

“White Topping is het resultaat van zo’n metde-benen-op-tafelgesprek”,

vertelt Ronald

Diele, hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling.

“Onderwerp was ‘het herstel van gehavende

asfaltfietspaden’, bijvoorbeeld door

wortelopdruk. In de regel wordt dan een

nieuwe asfaltlaag aangebracht. De kans is

echter groot dat het probleem zich snel opnieuw

voordoet. Bij herstel met White Topping

wordt de oude asfaltdeklaag gefreesd

en afgedekt met 12 cm White Topping oftewel

beton dat is voorzien van vezels. Dankzij

Bij herstel met White

Topping wordt de oude

asfaltdeklaag gefreesd

en afgedekt met 12 cm

White Topping.

22


INFRA RELATIEDAGEN

deze vezels is de betonlaag sterker en is hij 5

tot 7 cm dunner dan de reguliere betonlaag

voor een fietspad. De samenwerking tussen

asfalt en beton zorgt voor een materiaalbesparing

van 25%.”

WHITE TOPPING IN ZWOLLE

Inmiddels heeft Schagen Infra de White

Topping toegepast op het asfaltfietspad

langs de N355 tussen Leeuwarden en

Tytsjerk. Zij kreeg deze opdracht gegund

omdat het nieuwe product bij een prijsvraag

als beste uit de bus kwam in innovatie,

prijs en levensduur. Diele: “Daar

zijn we best trots op. De prijs zorgde

bovendien voor publiciteit en leidde

onmiddellijk tot meer opdrachten.” Recent

bezoek heeft inmiddels uitgewezen dat de

White Topping aan het fietspad langs de

N355 en overige projecten uitstekend

voldoet.

denberg, hét netwerkevent voor grond-,

weg- en waterbouwprofessionals. ■

'Speciale topping'

INFRA RELATIEDAGEN

4 t/m 6 februari 2020

Evenementenhal Hardenberg

INFRA RELATIEDAGEN

HARDENBERG

Op dit moment brengt Schagen Infra haar

innovatieve betonproduct breed onder de

aandacht. Dat gebeurt onder meer tijdens

20e editie van de Infra Relatiedagen in Har-

Provincie Friesland – Innovatie Ateliers: Winnaar 2018, Schagen Infra.

WHITE TOPPING

een dunne laag beton, voorzien van vezels, over de bestaande asfaltverharding

23


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Het tekstbureau Beeld | SPIE Nederland

Sterk in waterbeheersing

In de provincie Overijssel worden op dit moment 20 kunstwerken gerehabiliteerd. SPIE Nederland

brengt hiervoor per kunstwerk een Financieel Integraal Advies uit en neemt vervolgens het hele

proces op zich, van ontwerp tot onderhoud. “Tot voor kort was het ondenkbaar dat we een

grootschalig project als dit gegund zouden krijgen. Nu zijn we thuis in projectmanagement,

technisch management en omgevingsmanagement.”

Aan het woord is Jos Schoorlemmer, Accountmanager

van SPIE Nederland B.V.,

Smart city. Met ‘tot voor kort’ verwijst

Schoorlemmer naar de periode dat het bedrijf

nog ‘Jansen Venneboer’ heette en gespecialiseerd

was in de nieuwbouw en het

onderhoud van stalen bruggen, sluizen,

stuwen en gemalen. Sinds 2016 maakt dit

bedrijf echter deel uit van SPIE Nederland,

met een eigen ingenieursbureau, productie-,

montage- en serviceafdeling op het

gebied van staalbouw, werktuigbouw en

elektrotechniek. Dat brengt grootschalige

projecten in de grond-, weg- en waterbouw

binnen handbereik.

VAN ONTWERP TOT ONDERHOUD

“Met de fusie zijn we uitgegroeid tot een technisch

kennisintensief bedrijf in de natte en droge

infrastructuur”, vertelt Schoorlemmer. “ In deze

sector gaat het om grote projecten, door de

overheid aanbesteed met UAV-GC- en Design &

Construct-contracten. Momenteel worden ontwerp,

uitvoering, omgevingsmanagement, peilen

waterbeheer en na afronding nog eens 25

jaar onderhoud vaak als één pakket bij een partij

neergelegd. We hebben inmiddels een lange rij

succesvolle projecten op onze naam staan.”

EEN BETERE LEEFOMGEVING

Met de roots in Overijssel is aanwezig zijn op

de Infra Relatiedagen een voor de hand liggende

zaak. “We waren hier vanaf het eerste

uur. Dit is de omgeving van de relaties

voor wie we kleinschalig werken. Daarnaast

ontmoeten we hier de mensen die ons als all

round grond-, weg- en waterbouwer nog niet

kennen. We vertellen hen graag hoe wij bijdragen

aan een betere leefomgeving.” ■

BEN JIJ KLAAR VOOR DEZE UITDAGING?

WIJ ZIJN ALTIJD GEÏNTERESSEERD

IN NIEUW TALENT!

INFRA RELATIEDAGEN

HARDENBERG

SPIE Nederland, Smart city

Voor een betere leefomgeving

Stand 527

SPIE Nederland B.V. Smart city, gevestigd in Wijhe, is een technisch kennisintensief bedrijf

gespecialiseerd op het gebied van engineering, inspectie, project- en onderhoudsmanagement.

Wij hebben een hands-on mentaliteit en combineren diepgaande technische kennis met een

praktische kijk. Onze praktische inslag is verankerd, doordat wij daadwerkelijk elektro-mechanische

installaties, bruggen, waterkeringen en sluizen produceren, renoveren en onderhouden.

24


INFRA RELATIEDAGEN

STAD PROJECT

Tasveld Zwaagstra Beton: een continue grote voorraad aan betonplaten en keerwanden zorgt voor snelle en flexibelle levering.

Tekst | Susan Peek Beeld | Zwaagstra Beton

Specialistische fabrikant

van betonproducten

Van een relatief kleine buitenproductie van betonplaten

naar meerdere volledig overdekte

productiehallen met een enorme productiecapaciteit.

Die ontwikkeling maakte Zwaagstra Beton

BV de afgelopen jaren door. Zwaagstra Beton is

specialist in het fabriceren van betonproducten

voor verschillende doeleinden. Denk daarbij aan

betonplaten, keerwanden en goten.

SNEL EN FLEXIBEL

Dankzij onze enorme voorraad (20.000 betonplaten en 3.000 keerwanden)

kunnen we snel en flexibel leveren.” Veerkamp besluit: “Dankzij

onze jarenlange ervaring, flexibele houding en innovatieve en duurzame

insteek, kunnen wij elk beton-gerelateerd probleem oplossen.” ■

Aan het roer van dit familiebedrijf staan vader en zoon Zwaagstra. Het voltallige

team bestaat uit zo’n 45 personen. André Veerkamp, verkoop buitendienst

bij Zwaagstra Beton, vertelt dat het productieteam, door mee te

denken en te ontwikkelen, een enorm aandeel gehad heeft in deze groei.

”Het bedrijf draait nog altijd op de betonplaat, waar het ooit mee begon.

Deze betonplaten in diverse afmetingen bieden we in gigantische hoeveelheden

en in allerlei structuren en wapeningsvarianten aan. De toepassingsmogelijkheden

van de betonplaat zijn enorm toegenomen. Ook zijn we

gaan verbreden in het soort betonproducten. Zo maken we keerwanden,

lijnafwateringsgoten en project specifieke maatwerkoplossingen.”

MAATWERK OPLOSSINGEN

Veerkamp noemt enkele van de vele specials die door het bedrijf zijn gefabriceerd:

“Poeren, geleidewanden van diepwandtunnels, funderingsplaten

voor zonneparken, als het van beton moet zijn, kunnen wij het maken! We

zijn wel echt dat pure productiebedrijf: we hebben geen werkvoorbereiders

of projectleiders in dienst maar zijn de ideale partner die inhaakt op wat de

klant zelf al heeft bedacht. Dat voeren we uit in de beste kwaliteit beton.”

KWALITEIT, GARANTIES

“Afgelopen voorjaar is een compleet nieuwe productiehal in gebruik genomen,

met daarbij een nieuwe betoncentrale waarmee we keerwanden, goten

en dergelijke fabriceren. Een betontechnoloog bewaakt de kwaliteit én

ontwikkelt nieuwe recepten. Veel van onze producten hebben het KOMO

keurmerk. Duurzaamheid speelt uiteraard ook een grote rol. Een deel van

het grind is al een eco-granulaat (gerecycled product met certificaat).”

Beton is

natuurlijk

mooi

KEERWANDEN

Al onze keerwanden worden

in eigen fabriek geproduceerd

volgens de hoogste

kwaliteitseisen en dragen

het KOMO keurmerk. Ons

beton, met een sterkte van het

hoogste niveau, zorgt voor een

extreem sterke keerwand. Een

keerwand, die daardoor óók nog

eens extreem duurzaam is.

Keerwanden zijn te verkrijgen

in verschillende types en

afmetingen.

Lindberghstraat 18 • 7903 BN Hoogeveen • T. 0528 - 28 70 07

E. info@zwaagstrabeton.nl • I. www.zwaagstrabeton.nl

25


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst en Beeld | Leicon Verkeersgeleiding

Prefab als groeidiamant

Eindelijk gaan we met elkaar inzien dat geprefabriceerde bouw de toekomst heeft. Als de nood maar

hoog genoeg is. Oplopende personeelstekorten. Hoge faalkosten. Ongewenste stikstofdeposities.

CO 2

reductie. Veiliger bouwen. Betere werkomstandigheden. Weersonafhankelijke productie. Modulair

bouwen. Circulaire economie. Bekende begrippen die ineens een enorme toegevoegde waarde

krijgen als je met prefab materialen aan de slag gaat. Prefab is namelijk een uiterst serieuze zaak.

PANKLARE BOUWPAKKETTEN

Leicon doet al jaren niets anders. In geconditioneerde

fabriekshallen produceert

Leicon betonelementen voor infraprojecten

die als complete bouwpakketten samengesteld

worden. Betonelementen die compleet

met allerhande voorzieningen panklaar worden

aangeleverd op de bouwplaats. Elementen

waarvan de fouten in de voorbereiding

en op de tekentafel al weggepoetst zijn.

Elementen die voordat ze de fabriek verlaten

al gecontroleerd zijn. Zodat de bouwers

snel, efficiënt en foutloos aan de slag kunnen

gaan. “D’r in en d’r uit”. “D’r op en d’r

over”. Complete bushaltes met geleidelijnen,

klanktegels en sparingen voor het haltebord.

Met zes prefab elementen een toegankelijke

bushalte van 18 meter uit de grond stampen.

Waar gisteren nog bermgras te zien was, ligt

nu een complete bushalte. ’s Morgens aanbrengen,

’s middags in- en uitstappen. Een

complete rotonde in één weekeinde. Geen

probleem. Alle bouwstenen worden in de

fabriek gereed gemaakt en op locatie geassembleerd

tot één geheel. Vrijdagavond de

weg afgesloten. Maandagochtend de weg

weer open. Weinig overlast. Minder uitstoot.

En moet de rotonde op den duur verplaatst

worden, dan pakken we de elementen op en

leggen we de rotonde elders opnieuw aan.

Met dezelfde elementen. Zie daar het voordeel

van modulair bouwen.

DUURZAME BETONPRODUCTEN

En Leicon gaat verder met ontwikkelen.

Onze prefab betonproducten worden

steeds duurzamer. In 2018 hebben wij een

project afgerond waarbij 100% zand en

100% grind zijn vervangen door 100% gerecycled

zand en betongranulaat. De traditionele

staalwapening is bovendien vervangen

door kunststofvezelwapening. In de toplaag

van de elementen is voorts reflecterend materiaal

aangebracht waardoor de openbare

verlichting ter plaatse een tandje lager kan.

Zomaar een greep uit praktijkvoorbeelden,

waarvoor opdrachtgevers met lef nodig zijn.

Die niet alleen het woord vernieuwing in de

mond nemen maar ook praktische invulling

durven te geven aan innovatie. Geen woorden

maar daden. Omdat het moet en omdat

het kan. Prefab als groeidiamant. ■

www.leicon.nl

Bushalte in één dag.

Protonde Ermelo.

26


INFRA RELATIEDAGEN

STAD PROJECT

Protonde in Terneuzen.

Robuuste inritten

Als mede-initiatiefnemer van het Platform Toegankelijkheid, is Leicon al

jarenlang actief met het ontwikkelen van robuuste en prefab producten

om de openbare ruimte toegankelijker te maken.

In 2013 ontwikkelden wij voor de gemeente Eindhoven robuuste en

gewapende inritelementen die zowel geschikt zijn voor rolstoel– en

rollator-gebruikers als bestemming– en vrachtverkeer.

Wilt u meer weten over onze toegankelijke inritconstructies?

Bezoek dan onze website www.leicon.nl of neem contact op met onze

adviseurs, telefoon 0521-524224

27


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Jan Mol Beeld | HKV Ochten

Alles om 365 dagen per jaar

veilig, droog en warm te werken

“Onze missie is het zorgen voor een hoge klanttevredenheid,

door persoonlijke aandacht en voldoen aan de klantverwachting”

Vraag een willekeurige ondernemer in de infra of hij om de veiligheid van zijn personeel geeft en hij

zal volmondig “ja” zeggen. Toch wordt er in de sector maar al te vaak met inferieure veiligheidskleding

gewerkt. Vaak is dit een kwestie van niet bekend zijn met hoe het wél goed kan. Wie geen risico wil

lopen, zou eens langs moeten gaan bij HKV uit Ochten. Daar tref je namelijk veiligheidskleding en

-middelen aan, die tot de absolute top behoren, als het op kwaliteit aankomt.

We spreken senior accountmanager Bert Oomen,

die alvast een tipje van de sluier oplicht:

“Weet je waarom onze klanten bij ons kopen?

Omdat wij simpelweg doen waar zij om vragen.

We nemen een stuk zorg weg. We leveren

producten die we zelf produceren of selecteren,

om een maximale kwaliteit te kunnen

garanderen. Daarin gaan we tot het uiterste,

niet alleen op productniveau, maar ook qua

service. We zijn een familiebedrijf en hechten

grote waarde aan mensen, hun welbevinden en

bovenal, hun veiligheid.”

LOUTER A-MERKEN

HKV levert alleen A-merken. Een bestseller is de

kledinglijn in RWS-kwaliteit: “Onder ons brandlabel

Quest ® laten we deze lijn in eigen beheer

confectioneren. Alle kleding voldoet aan de

zware eisen die RWS eraan stelt. De gebruiker

mag van elk kledingstuk uit deze lijn het hoogst

haalbare verwachten in comfort, wind- en wa-

terdichtheid en veiligheid. Uiteraard denken we

aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

en produceren we deze lijn met duurzame

grondstoffen, op een duurzame manier.”

De keuze is enorm. De Quest ® RWS kledinglijn

bevat onder andere jassen, (body)broeken, (regen)overalls,

gewone overalls, winter overalls en

fleece jassen. “Alles om 365 dagen per jaar veilig,

droog en warm te werken”, vervolgt Oomen.

ZOVEEL MEER DAN

KLEDING ALLEEN

Goed gezien worden is een speerpunt bij

HKV. “Toen we in het verleden de vraag kregen

om een waarschuwingsbord met ‘Zachte

berm’ erop te leveren, zijn we in de signing

gegaan. Inmiddels zijn we een totaalleverancier

in alles met een beeldmerk, uitgevoerd

op allerhande dragers. Naar wens uitgevoerd

in reflecterende folie (bijvoorbeeld wegbebakening).

Auto- of gevelbelettering nodig? De

productie-unit die we 7 jaar geleden gestart

zijn, draait daar de hand niet voor om. Dat

is het unieke aan HKV, we leveren alles, van

Evert Methorst, hét gezicht van de showroom in

Ochten: “We hebben alles in huis om 365 dagen per

jaar veilig, droog en warm te werken”.

Ook voor bestickering en belettering van

infravoertuigen kunt u prima bij HKV terecht.

28


INFRA RELATIEDAGEN

thermo-ondergoed tot autobelettering en

van schroevendraaier tot gevelbelettering.”

Ook voor PBM’s kan iedereen terecht bij

HKV: helmen, schoenen, handschoenen, laarzen

en brillen, zelfs op sterkte, het is er one

stop shopping voor de infra professional. “Veilig

werken loopt als een rode draad door ons

bedrijf, met een sterke focus op klanttevredenheid.

Wij zijn voor zowel kleine als grote

bedrijven een volwaardige veiligheidspartner

in de infra”, zegt Oomen tot besluit. “Van

ZZP’er tot multinational.” ■

Voor wie veiligheid en kwaliteit graag samen ziet gaan, is het one-stop-shopping bij HKV.

Ook worden er bij HKV kalibraties aan lasers uitgevoerd.

29


EVENTBRIDGE

“De mobiele brug

opnieuw uitgevonden”

• In 10 minuten geplaatst

• Al vóór levering TÜV-gekeurd

• Aanrijdveiligheid sterk

verbeterd

• Eenvoudig ongeankerd

geplaatst

• Personeelsinzet

geminimaliseerd

• Op grondniveau

geassembleerd

TAKING PEOPLE SAFELY ACROSS

eventbridge.nl

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van EventBridge?

Bel +31 (0)40 843 74 74

De specialisten in duurzame oeverbescherming!

Sinds 1964

Familiebedrijf

Deskundigheid

Effectieve werkwijze

Duurzame producten

www.vanaalsburgbv.nl

300 ha grienden in

beheer

Zinkstukken Denemarken

Jaarlijks ± 750.000 m2 zinkstukken

Jaarlijks 30 km

Beschoeiing

B


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Jan Mol Beeld | De Lille NV

De Merlo P27.6 in actie. Deze machine is live te bewonderen op de Infra Relatiedagen.

Specialisme in verreikers komt uit België

Soms moet je het hogerop zoeken. Dan heb

je een verreiker nodig. Liefst een betrouwbare,

wendbare compacte natuurlijk. Op de Infra

Relatiedagen presenteert het Belgische De

Lille NV twee zeer geschikte modellen,

uit de stal van het merk Merlo.

de machines van Merlo. “Ze zijn compact, technologisch geavanceerd

en duurzaam. Daarmee voldoen ze aan de eisen die de hedendaagse

klant aan zo’n machine stelt”, aldus Vannieuwenborg. ■

We spreken met Thomas Vannieuwenborg, marketing verantwoordelijke

bij De Lille NV. “Voor mijzelf is dit de eerste deelname aan de

Infra Relatiedagen. Aangezien we exclusief importeur zijn van Merlo,

staan we met twee belangrijke exemplaren live op de beurs. Dat zijn

de verreikers P27.6, met een capaciteit tot 2700 kg en een maximale

hefhoogte van 6 meter en een Panoramic verreiker, met een sterk

geoptimaliseerd zicht vanuit de cabine.”

Bestaande banden aanhalen en nieuwe klanten werven

Deelname aan de Infra Relatiedagen is voor De Lille NV tweeledig.

Vannieuwenborg: “Enerzijds staan we er om onze bestaande klanten

gastvrij te onthalen, anderzijds om nieuwe klanten te werven. De Belgische

markt is voor ons zeer sterk. In Nederland werken we op de Infra

Relatiedagen aan de verdere ontwikkeling van Merlo in de bouw.”

Ook de Nederlandse markt kan niet anders dan gecharmeerd zijn van

stand 602

INFRA RELATIEDAGEN

4-6 februari 2020

SPECIALIST

De Lille NV een specialist in verticaal transport, van compacte

kniklader tot roterende verreiker met een werkhoogte van bijna

35 meter. De Lille NV werkt met een professioneel netwerk van

meer dan 30 distributeurs. Daarnaast garandeert De Lille Group

altijd een vlotte beschikbaarheid van onderdelen en is men sterk

in aftersales. De Lille NV over een eigen uitgerust serviceapparaat.

Op de

INFRA beurs ontdekt

u op stand 602 het nieuwe gamma

Merlo verreikers voor de bouw!

Contacteer ons nu al op

info@delille.be

WWW.DELILLE.NL

Exclusive import Benelux

31


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst en Beeld | Esha Infra Solutions

Oppervlakbehandelingen nog

steeds een kunst

In de huidige tijd van circulair denken en innovaties staan we vaak niet stil bij wat al decennialang

mogelijk is en is de huidige tijd een prima oplossing is. Zo is asfaltonderhoud vanuit milieuoogpunt

zeker lonend om dit met een slijtlaag uit te voeren. De MKI van een project uitgevoerd met een

slijtlaag kan in sommige gevallen wel 60% gunstiger zijn dan andere onderhoudsmethodes. Daarnaast

is een slijtlaag bij einde levensduur volledig herbruikbaar.

Daarnaast kan met een slijtlaag toegepast

worden als onderhoudsmaatregel op asfalt

om beginnende schade van een weg tegen te

gaan. Hierdoor vallen de onderhoudskosten

op langere termijn goedkoper uit.

STIKSTOF AFBREKEN

Slijtlagen zijn aan te brengen met materialen

waarmee de hedendaagse problemen

worden tegengegaan. Denk bijvoorbeeld aan

Noxite. Dit is een steenslag welke aantoonbaar

stikstof afbreekt en hiermee bijdraagt

aan een betere leefomgeving. Met een Noxite

slijtlaag wordt stikstof direct aan de bron

aangepakt. Benieuwd naar dit concept?

Vraag de technisch specialisten van Esha

Infra Solutions b.v.

Wel is het is het van groot belang om vooraf

tot een juiste slijtlaag constructie te komen,

hiervoor kunt u de technisch specialisten van

Esha Infra Solutions om specifiek advies vragen.

Reden om vooraf advies te vragen ligt

is het feit dat geen enkele weg hetzelfde is

en om een gedetailleerd advies vraagt en het

aanbrengen van een slijtlaag nog steeds een

kunst is.

TRANSPARANTE EN

HOOGWAARDIGE

ONDERHOUDSMETHODE

Zo is het is van groot belang om de juiste dosering

bindmiddel aan te brengen om hiermee

de levensduur te kunnen garanderen. Esha Infra

Solutions B.V. is een groot voorstander

van het vooraf en nadien te kunnen laten zien

welke hoeveelheid bindmiddel is aangebracht,

zo wordt bijgedragen aan een transparante en

hoogwaardige onderhoudsmethode.

In de wegenbouw is Esha Infra Solutions (opgericht

als Smid en Hollander) al meer dan

90 jaar actief. Vanuit de productielocatie in

Groningen levert Esha Infra Solutions producten,

voornamelijk op basis van bitumen,

voor de aanleg en het onderhoud van asfaltverhardingen

aan vele landen in Europa. Esha

Infra Solutions werkt met diverse partijen

in de markt aan het realiseren van de juiste

technische en functionele oplossing voor

infra projecten. Daarbij concentreert Esha

zich op: asfalt productie en -verwerking, as-

In de wegenbouw is Esha Infra

Solutions (opgericht als Smid en

Hollander) al meer dan 90 jaar actief.

32


INFRA RELATIEDAGEN

STAD PROJECT

Slijtlaag.

falt onderhoud, afdichten, versterken en beschermen

van constructies en milieu.

EIGEN R&D

De eigen R&D-afdeling is continu bezig met

het ontwikkelen van nieuwe producten en

het verbeteren van bestaande. Zo was Esha

de eerste partij die bitumenproducten leverde

waarmee CO 2

wordt bespaard. Esha kan

door het eigen R&D-laboratorium een toegevoegde

waarde leveren aan bijvoorbeeld onderhoudsvraagstukken

en duurzaam inkopen,

door het bieden van alternatieve oplossingen.

Esha Infra Solutions maakt deel uit van Icopal

bv. Icopal is onderdeel van BMI Group,

bestaande uit Braas Monier en Icopal. BMI

Group is de grootste producent van dakbedekkingssystemen

voor platte en hellende daken

in Europa. Met meer dan 165 jaar ervaring

is het bedrijf marktleider in dakbedekking en

waterdichte oplossingen. ■

Noxite

Luchtzuiverende slijtlagen voor nu en later

Elke meter wegdek voorzien van Noxite draagt

bij aan de reductie van luchtvervuiling door

stikstofoxiden (NOx).

www.eshainfrasolutions.nl

DAAROM KIEST U EEN NOXITE SLIJTLAAG

• aanpak bij de bron;

• aangetoonde werking;

• elke m 2 slijtlaag met Noxite zuivert 1.800 m 3 lucht;

• zonlicht, regen en wind doen het werk;

• inmiddels op diverse wegen toegepast.

33


INFRA RELATIEDAGEN

Tekst | Het tekstbureau Beeld | Van Gelder

Duurzaamheid zonder kostbare gadgets

Anders durven denken

“Duurzaamheid hoeft geen bakken met geld te kosten.

Wie anders durft te denken, kan – met dezelfde

uitgaven – ook grote stappen maken.” Dat is de

boodschap van Van Gelder tijdens de InfraRelatiedagen

in Hardenberg. Tijdens inspiratiesessies praat zij

met haar bezoekers over slimme toepassingen op

het gebied van duurzaamheid en CO 2

-reductie.

Van Gelder behoort tot de trouwe bezoekers van de InfraRelatiedagen in Hardenberg.

Stand 109 is een geliefd verzamelpunt voor standhouders en bezoekers.

“Netwerken is een belangrijke functie van de InfraRelatiedagen”, vertelt

Wout Bisselink, bedrijfsleider van Van Gelder. “We leggen hier nieuwe contacten

en ontmoeten de mensen die we al een tijdje niet meer gesproken hebben.

Maar minstens zo belangrijk is kennis delen. Dit jaar delen we belangrijke inzichten

op het gebied van duurzaamheid.”

INSPIRATIESESSIE 5 FEBRUARI, 15.00 UUR

Van Gelder realiseert - met ruim 1200 werknemers - boven- en ondergrondse

infrastructuur. Het bedrijf is actief in heel Nederland. De werkwijze

die gemeente Nijmegen voorstelde voor de aanpak van de Malderburchtstraat

paste geheel in haar straatje. Bisselink: “Meedenken met

onze opdrachtgevers over duurzaamheid, burgerparticipatie, energietransitie,

bouwteams en opleidingen hoort bij ons. We zijn er elke dag

mee bezig. Tijdens onze inspiratiesessie op 5 februari, 15.00 uur, vergaderzaal

1 op de InfraRelatiedagen in Hardenberg 2020 vertellen we hier

meer over. Deelname is gratis en levert gegarandeerd inspiratie op.”

Aanmelden en registratie via https://vangelder.com/inspiratiesessie/. ■

LAAT JE INSPIREREN DOOR VAN GELDER

Infra Relatiedagen

Stand 109

EXPERTISE UITWISSELEN

Van Gelder verzamelde haar nieuwe inzichten bij de duurzame herinrichting

van de Malderburchtstraat in Nijmegen. Zij kreeg dit werk gegund

met een Rapid Circulair Contracting (RCC) aanbesteding; in dit contract

staan duurzaamheid en circulariteit centraal. “Bij RCC wordt niet gewerkt

met uitgebreide bestekken en een uitvraag op prijs”, licht Bisselink toe.

“Partijen worden geselecteerd op hun expertise, vakmanschap en innovatievermogen.

Vervolgens delen de partners kennis, inzichten en dilemma’s

om tot het beste ontwerp te komen.”

ANDERS DURVEN DENKEN

In de Malderburchtstraat in Nijmegen leidde RCC tot verbluffende resultaten.

Alle eisen op het gebied van duurzaamheid werden ruimschoots gehaald

en dat zonder veel extra uitgaven. Sterker nog, de Malderburchtstraat

werd uitgeroepen tot de meest duurzame straat van Nijmegen. Bisselink:

“Het vroeg om lef. Partijen moesten duidelijk zijn over hun belangen, onzekerheden

benoemen en altijd de lange termijn centraal stellen. Maar het

heeft veel opgeleverd. Voor ons is bewezen dat veel CO 2

bespaard kan worden

door simpelweg anders te denken. Dat willen we delen.”

Malderburchtstraat werd de meest duurzame straat van Nijmegen.

DENKT U HIERBIJ OOK

AAN DE MEEST DUURZAME

STRAAT VAN NEDERLAND?

Gemeente Nijmegen, Tauw en Van Gelder

nodigen u uit voor een inspiratiesessie

duurzaamheid.

5 FEBRUARI | 15.00 uur | VERGADERZAAL 1

Tijdens de InfraRelatiedagen | deelname gratis

Aanmelden? vangelder.com/inspiratiesessie

Van Gelder staat tijdens de

infrarelatiedagen OP STAND 109

vertrouwd verder

vangelder.com

34


STAD PROJECT

VEELZIJDIGE PARTNER

IN DRAAGVERMOGEN

Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd

in het uitvoeren van alle voorkomende

funderingswerkzaamheden. Een combinatie van

creativiteit en praktische kennis zorgt ervoor dat

wij een geschikte partner zijn voor de meest

uiteenlopende funderingsprojecten. Wij denken

graag mee over ontwerp, alternatieve oplossingen

en complexe funderingsvraagstukken.

+31 (0)20 40 77 100

www.voorbijfunderingstechniek.nl

35


STAD ONDERGRONDS PROJECT BOUWEN

Tekst | Susan Peek Beeld | Bouwfotografe i.o.v. Voorbij Funderingstechniek

Veiligheidsfilosofie als

onderdeel van bedrijfsvoering

Het werken met zwaar materieel in dynamische omstandigheden

brengt risico’s met zich mee. Het zijn juist de mensen die het succes

maken en hún veiligheid en gezondheid moet centraal staan.

Maar dat vraagt betrokkenheid van iedereen. En precies daarom is

veiligheid één van de kernwaarden bij Voorbij Funderingstechniek.

Voorbij Funderingstechniek is een veelzijdige

partner in draagvermogen en gespecialiseerd

in het uitvoeren van alle voorkomende funderingstechnieken.

Van waterkerende constructies,

stempelramen en verankeringen, tot verschillende

soorten paalsystemen. Aan het woord zijn

Nico Guyt, bedrijfsleider uitvoering en Bas Klein,

adjunct-directeur bij Voorbij Funderingstechniek

(TBI Infra): “Ons bedrijf telt zes kernwaarden: samenwerken,

veiligheid, creativiteit, ondernemerschap,

betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid.

Uiteraard wil iedereen dit soort universele

waarden toepassen, maar wij zijn gaan bedenken

hoe we dit een nóg prominentere plaats konden

geven binnen onze interne en externe bedrijfsvoering.

Voor de kernwaarde veiligheid zijn we in

2018 ons veiligheidsprogramma TOVF gestart.”

Klein vertelt: “TOVF staat voor Trots Op Veilig

Funderen. De aanleiding was het vergroten van

het veiligheidsbewustzijn. We hebben er bewust

voor gekozen om geen nieuwe regels te bedenken,

maar met elkaar het gesprek aan te gaan

over veiligheid. Zo creëer je draagvlak en hebben

we met elkaar vijf veiligheidswaarden in het leven

geroepen.”

“Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend,

maar dat was het in de praktijk niet”, vertelt

Guyt. “Vooral wanneer je op veel verschillende

locaties werkzaam bent voor verschillende

opdrachtgevers. Maar door één lijn te

trekken in veiligheid en dat middels zo’n programma

uit te dragen, intern én extern, is de

boodschap voor iedereen duidelijk geworden.”

Klein vult aan: “Deze TOVF-waarden

zijn inmiddels goed geland in onze organisatie.

Daarmee is de richting bepaald die Voorbij

op wil als het gaat om veiligheid.” Klein

beschouwt het als een mooi compliment dat

TBI de veiligheidswaarden heeft overgenomen

en dezelfde filosofie nastreeft.

Samenwerken en elkaar aanspreken is ontzettend belangrijk.

36


ONDERGRONDS STAD PROJECT BOUWEN

IN DE PRAKTIJK

Maar hoe wordt zo’n programma succesvol?

Klein: “Wij hebben TOVF binnen de organisatie

geïntroduceerd middels workshops, waarbij collega’s

van binnen en buiten bij elkaar kwamen en

met elkaar ervaringen konden delen. Dat is een

mooie start geweest en onze boodschap vanuit

de organisatie was voor iedereen helder: ‘wij vinden

dit belangrijk!’ Daarna hebben we de TOVFaanpak

verweven in alle werkprocessen, van calculatie

tot en met evaluatie. TOVF komt terug in

elk overleg en bij de startwerkbesprekingen. Het

blijft een kwestie van herhalen en bespreken.”

Guyt: “Al bij het aannemen van een project,

kijken we naar de risico’s en veiligheid en bespreken

deze met onze opdrachtgevers. De

kern van onze TOVF-aanpak is dat risico’s en

dilemma’s met alle in- en externe betrokkenen

worden besproken. Door op een gelijkwaardige

manier met elkaar te communiceren,

kan iedereen zijn kennis inbrengen en verantwoordelijkheid

nemen. En daar hoort bij dat je

elkaar kunt aanspreken en ondersteunen om

tot een hoger veiligheids(bewustzijns)niveau

te komen. Zo worden risico’s beter beheerst.

Natuurlijk merken we dat sommige opdrachtgevers

anders omgaan met veiligheid en dat

leidt soms tot discussie. Maar nóóit tot een

concessie qua veiligheid. Wij gaan alleen door

als risico’s aanvaardbaar zijn. Gelukkig vinden

we vaak de juiste modus om toch in goede samenwerking

een werk te maken.”

EEN JAAR LATER

“Het is mooi om te zien hoe iedereen is meegegaan

in het gedachtengoed. Er is echt een beweging

op gang gekomen en het veiligheidsbesef

is toegenomen. “Er wordt meer over veiligheid

gesproken, én acties ondernomen”, constateert

Guyt, “zowel vanuit directie en management

maar ook door mensen op de bouwplaats. Ons

doel is om het TOVF-programma nog breder uit

te dragen, vooral binnen de organisaties waar

wij als Voorbij Funderingstechniek veel mee samen

werken. Juist door met elkaar in gesprek te

gaan en kritisch te blijven, kun je blijven ontwikkelen

en verbeteren. Want TOVF is oneindig.

Het is mooi om te zien dat we met behulp van

TOVF, als eerste funderingsbedrijf in Nederland,

ISO450001 gecertificeerd zijn en onlangs

Veiligheidsladder trede 3 hebben behaald.” ■

37


ONDERGRONDS BOUWEN

Tekst en Beeld | Franki Grondtechnieken

‘Ons werk zie je niet, maar het

belang ervan is des te groter’

Trillingsvrij boren wordt steeds meer de standaard.

Franki Grondtechnieken is specialist en wordt ingezet

op complexe projecten. Dat vraagt een hoge

mate van improvisatie en oplossingsgericht denken.

De oorsprong van Franki Grondtechnieken gaat terug tot begin 1900.

Edgard Frankignoul richt de Compagnie Internationale des Pieux Armés

Frankignoul op nadat hij in 1909 het octrooi verwierf op de Franki-paal.

Het in 1934 opgerichte Franki Grondtechnieken is onderdeel van Franki

Foundations Belgium met zusterbedrijven in Frankrijk en het Verenigd

Koninkrijk. De gehele Franki groep is sinds 2008 onderdeel van de BE-

SIX Group.

personeel maar ook van het publiek. De aanvoer van al het materiaal en

materieel is ook een logistieke puzzel. Dat geldt tevens voor ons werk

in Delft waar wij de ondergrondse tunnelwanden voor de spoortunnel

hebben gegraven. Maar wat wellicht nog de grootste uitdaging is bij ons

werk, is dat wij bij wijze van spreken in den blinde graven. Uiteraard is

gedegen grondonderzoek de basis van ons werk. Dat is echter geen garantie

dat je helemaal niets tegenkomt. Omdat wij veel technieken in huis

hebben, kunnen wij op dat soort momenten ook snel met een oplossing

komen. Dat is de grote kracht van Franki Grondtechnieken.” ■

BASIS VAN GROOTSE PROJECTEN

Aan het roer van Franki Grondtechnieken staat Jan-Wim Verhoeff. Hij

is trots op het werk dat ze doen. Met recht, want een snelle blik op de

projecten waarbij zij betrokken zijn, leert dat het niet de minste projecten

zijn. Denk aan de Noord-Zuid lijn, de Spoorzone Delft, de complete

bouwput met fundering voor de nieuwbouw van het RIVM en CBG in

Utrecht en het project Groene Boog ofwel de aansluiting van de A16

op de A13. “Wij leggen letterlijk de basis voor deze projecten”, vertelt

Verhoeff. “Ons werk zie je niet, maar het belang ervan is des te groter.

Zo hebben de funderingspalen van RIVM en CBG in Utrecht een lengte

van 60 meter en een diameter van 2 meter. Het gebouw moet dusdanig

stabiel staan dat het trillingsvrij is. Als expert in speciale funderingstechnieken,

zoals trillingsvrij funderen en het aanbrengen van in de grond

gevormde wanden, worden wij juist bij dit soort projecten ingeschakeld.

Enerzijds voor de uitvoering van specifieke funderingswerken maar ook

voor de uitvoering van complete bouwputten waarbij wij de coördinerende

rol van de hoofdaannemer overnemen.

ONDERGRONDS PUZZELWERK

Bij het ondergronds funderen staan de mensen van Franki geregeld voor

grote uitdagingen. “Mooi voorbeeld is de Noord-Zuid lijn waar wij graafwerkzaamheden

hebben verricht voor de wanden van de stations. Het

is midden in Amsterdam dus weinig ruimte terwijl je met grote graafmachines

werkt. Dat vergt ook veel aandacht voor de veiligheid van ons

'Maar wat wellicht nog de grootste

uitdaging is bij ons werk,

is dat wij bij wijze van spreken

in den blinde graven'

Amsterdam NZ-lijn.

38


ONDERGRONDS BOUWEN

Bouwput RIVM Utrecht

Strong foundations, solid future

- Atlaspalen

- Franki Omegapalen

- Grondverdringende schroefpalen

met verloren punt

- Geschroefde stalen buispalen

- Schroefi njectiepalen

- Schroefpalen

- Palenwanden

- Diepwanden

- Mini-heiwerk

- Funderingsherstel

Franki Grondtechnieken B.V., opgericht in 1934,

is een ervaren funderingsaannemer.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie

van alle mogelijke funderingsconstructies. Er wordt

onder andere gewerkt aan grote infra projecten, utiliteitsbouw,

woningbouw en renovatie.

Met haar jarenlange expertise kan Franki Grondtechnieken

een compleet gamma geoptimaliseerde funderingsoplossingen

aanbieden. Franki Grondtechnieken

maakt deel uit van de wereldwijde funderingsgroep

Franki Foundations (www.ffgb.be).

Franki Grondtechnieken B.V.

Laan van Europa 900, 3317 DB Dordrecht, Nederland | +31 78 20 62 400 | info@franki.nl | www.franki-grondtechnieken.com

FRANKI_2168_Update adres advertentie197x130.indd 1 13/11/19 10:39

39


ONDERGRONDS BOUWEN

Tekst | Susan Peek Beeld | BodemBoX

Nieuw bedrijf in sleufbekisting

maakt projecten veiliger

De transitie naar een circulaire economie biedt zowel uitdagingen als kansen voor bedrijven werkzaam

in het grondverzet. De vraag naar de bouw van energiezuinige woningen, gebouwen en infrastructuur

neemt toe waardoor er nieuwe kabels, leidingen en riolen aangelegd moeten worden. Maar ook in de

bestaande gebouwde omgeving is er veel te doen op dat gebied. Zo wordt er op diverse plekken glasvezelkabel

aangelegd en worden leidingen vervangen. Ons huidige rioleringsstelsel kan, door de bouw

van nieuwe woonwijken én de klimaatverandering de capaciteit niet meer aan of is aan het einde van

zijn levensduur gekomen. Dat moet landelijk aangepakt worden. Werk aan de winkel dus!

UITDAGINGEN

Maar we lopen achter. Aan het woord is Andy

Martens, oprichter van BodemBoX, specialist

in advies en verhuur van sleufbekistingen voor

de infrabouwer of grondwerker. “Vaak is men

niet op de hoogte van de mogelijkheden die

met onze systemen haalbaar zijn. Onze materialen

kunnen bij verschillende toepassingen op

een veilige manier tot grote diepte ingegraven

worden. Andere uitdaging is dat bouwprojecten

tegenwoordig onder hoge tijdsdruk worden

uitgevoerd, waardoor soms de veiligheid

in het geding komt. Bij het graven van een sleuf

ontstaan risico’s, omdat het grondwater, een

zandige bodem of een verhoogde belasting

achter een sleuf voor verzakkingen of zelfs instortingen

kunnen zorgen. Uitermate gevaarlijk

voor de mensen die in de sleuf werkzaam zijn,

maar het kan ook gevolgen hebben voor de

mensen, gebouwen of infrastructuur om een

sleuf heen.”

BEWUSTWORDING

“Vaak genoeg gaat het nog fout en gebeurt het

dat grondmassieven onverwacht afzakken. Het

mág niet zo zijn dat de druk die op het project

ligt resulteert in onveilige situaties. Ook de

mensen in de sleuf zelf zijn hier vaak debet aan.

De gedachte is vaak ‘het kan wel, even snel’,

maar de gevolgen zijn desastreus. En precies

daarom gaan wij, met BodemBoX, de inframarkt

voorzien in toepassingen om veilig te

kunnen werken zowel in als omheen de sleuf.”

SERVICE ÉN VEILIGHEID

BodemBoX richt zich met haar CE- en TÜV

gecertificeerde assortiment van verschei-

Een sleufbekisting voor diepe ontgravingen.

40


ONDERGRONDS BOUWEN

Geleideplaten in diverse afmetingen uit het assortiment.

dene graafconstructiesystemen en diverse

bouwkuipoplossingen op de Nederlandse

en Belgische markt. De productie van de

sleufbekisting geschiedt in een gloednieuwe

productiehal in Duitsland waarbij gebruik gemaakt

wordt van de allernieuwste technieken.

Zo wordt er tevens conform de huidige

wetgeving geproduceerd. “Om onze klanten

te ontzorgen, leveren wij veel meer dan alleen

het product. We bieden een stuk service

en persoonlijke begeleiding op de bouw.

En indien gewenst, komt er een instructeur

Andy Martens

mee die helpt om de sleufbekisting in te

bouwen. Ook leveren we handige toepassingen

als randbeveiligingen en poorten die de

toegang tot de ontgraving beveiligen zodat

er veilig en verantwoord in en om de sleuf

gewerkt kan worden. Allemaal zaken die de

veiligheid ten goede komen.”

CONNECTIE MET ‘BUITEN'

“Een goede connectie met de uitvoerder,

grondwerker of machinist, is erg belangrijk”,

zegt Martens. “Zij zijn diegenen die er

mee moeten werken en weten exact wat er

écht nodig is binnen het project.” Martens

besluit: “Als een bedrijf de beslissing genomen

heeft om veilig en verantwoord te

werken, maar (nog) niet de ervaring heeft,

bieden wij de oplossing. Met het juiste

advies én de connectie met buiten tot en

met de uitvoering aan toe. Dáárin maken wij

het verschil.” ■

Een leidingsleuf die voldoet aan alle eisen m.b.t. veiligheid in en om de ontgraving.

41


innovatief

samenwerking

totaal aanbod

oplossingsgericht

veiligheid

ontzorgen

kwaliteit

ondergronds

vertrouwen

ervaring

zelfstandig

resultaat

BODEMBOX

BOXEN EN BEKISTINGEN ALS GRONDKERINGEN VOOR

SLEUVEN, PUTTEN, SANERINGEN EN BOUWKUIPEN,

Ondergronds graven is een specialisme. Veiligheid voor de werknemers en voor de omgeving

mag niet uit het oog verloren worden. BodemBox biedt de oplossing met een reeks

aan boxen, bekistingen en systemen om er voor te zorgen dat uw project veilig maar toch

snel ontgraven kan worden. Vrijblijvend advies, meedenken in een passende uitvoeringsmethode

en instructie bij het inbouwen behoren tot de service van BodemBox.

Probeer ons eens uit en neem contact via onderstaande gegevens.

BodemBox m. 0031 (0) 6 - 8301 9090 contact@bodembox.nl

www.bodembox.nl


Oplossingen

door maatwerk.

Stalen, betonnen en houten damwanden en palen,

trillingsarm en trillingsvrij aanbrengen en verwijderen

LeKa groutinjectiepalen

Boren, heien en HF/VM trillen van stalen buispalen

Realiseren van complete bouwkuipen, indien benodigd

met bodeminjectie

Inwendig heien

Alle stempelramen, hulp- en steunconstructies

Geluidschermen, compleet met onder- en bovenbouw

Boren gaten van 600 - 2000mm in gewapend beton en

metselwerk

Alle types grout- / schroef- en klapankers

Rolerbitten/crushen/frezen van de ondergrond door

metsel/puin/beton/houten palen.

- SINDS 1978 -

Kandt b.v. Hoogeveenenweg 21, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel

t 0180 - 633 048 e kandtbv@kandtbv.nl www.kandtbv.nl

43


ONDERGRONDS BOUWEN

Tekst | Susan Peek Beeld | KANDT

Spraakmakend funderingswerk

bij Wilhelminasluis Zaandam

In de binnenstad van Zaandam wordt de 111 jaar oude Wilhelminasluis samen met de naastgelegen

Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd. De huidige Wilhelminasluis is in een slechte bouwkundige en

technische staat. Bovendien zijn de afmetingen verouderd. In opdracht van de provincie Noord-Holland

voert aannemer Heijmans de vernieuwing uit. De sluis wordt langer, breder en dieper gemaakt waardoor

het schutproces in de toekomst efficiënter verloopt voor de beroeps- en recreatievaart.

Een deel van de funderingswerkzaamheden

bij de Wilhelminasluis wordt uitgevoerd door

Kandt BV Aannemings- en funderingsbedrijf,

een onderneming met meer dan 40 jaar ervaring

in (complexe) funderingswerken. Willem

de Meijer, bedrijfsleider bij Kandt vertelt wat

dit project zo uniek maakt. “Het vernieuwen

van de sluis in het stadscentrum van Zaandam

is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij de

hinder voor de omgeving minimaal moet zijn.

Daarbij is trillingsvrij, geluidsarm werken en

een optimale communicatie met de omwonenden

van groot belang. Dit binnenstedelijke project

heeft weinig werkruimte en monumentale

bebouwing rondom, zoals de accijnshuisjes.

Wij werken trillingsvrij met klein en compact

materieel. Soms staan we letterlijk boven op

de sluiswanden… meer ruimte is er niet!”

UITDAGINGEN

De Meijer vertelt verder dat veel oorspronkelijke

tekeningen van de Wilhelminasluis voorhanden

zijn. “Sommige omliggende funderingen

zijn gedeeltelijk op houten palen gebouwd

en de kolkwanden zijn gemetseld. Dat is later

gerenoveerd en weer aangestort. We stuiten

dus op verschillende fundaties en obstakels in

de ondergrond waar we doorheen moeten.

Door de toepassing van bewezen technieken

voorkomen we verrassingen en kunnen we de

LeKa-palen daar doorheen boren. Voor de Le-

Ka-palen voor tijdelijk remmingswerk voor de

Wilhelminabrug in grote wanddiktes gebruiken

we enorm sterk materieel. Bij het boren van

LeKa-palen met kleinere diameters voor de

sluishoofden werken we juist met zeer compact

materieel met minimaal gewicht.” Het

doorboren van het bestaande metselwerk

van de sluiswanden en de fundaties en het

maken van een sleuf in de huidige gemetselde

kolkwand om later damwanden te kunnen aanbrengen,

wordt met precisie door Kandt uitgevoerd.

”Dat doen we met meerdere machines

tegelijkertijd om zo de doorloop en de planning

te kunnen waarborgen.”

GEFASEERD

De werkzaamheden worden in meerdere fases

uitgevoerd, in een strak geplande overallplanning

die in lean-sessies met Heijmans en de

uitvoerende partijen is afgestemd. “Het is bij

meerdere faseringen enorm belangrijk dat je als

partij snel kunt schakelen en flexibel bent. Voor

Kandt geen probleem omdat we alle facetten

om dat te kunnen doen in eigen huis hebben:

we engineeren, bouwen en onderhouden

onze eigen machines, hebben constructeurs

en techneuten in huis en we verzorgen zelf het

transport met ons eigen wagenpark met o.a.

diepladers, kraantrailers et cetera.”

IDEALE WERKWIJZE ÉN

BETROUWBAAR MACHINEPARK

“Bij zo’n complex en uitdagend project,

waarbij je in een binnenstedelijke omgeving

met compact materieel trillingsvrij

moet werken, sluiten onze werkwijze én

ons betrouwbare machinepark naadloos

aan. En indien nodig bouwen we de machine

die specifiek nodig is voor bepaalde

projecten. Want dat is het leuke bij Kandt:

door uitdagingen aan te gaan en door te ontwikkelen

heeft het ons ook gebracht waar we

nu staan. Elk project uniek qua situatie, complexiteit

en uitdagingen.” De Meijer besluit:

“Als je het van tevoren beschouwt en denkt

‘hoe gaan we dat doen’ en met de expertise

van gedreven collega’s binnen Kandt BV een

kwaliteitsimpuls kunt geven én het vervolgens

in het werk met elkaar voor elkaar krijgt, geeft

dat enorm veel energie!” ■

44


ONDERGRONDS BOUWEN

Bij de nieuwe Wilhelminasluis wordt de komsluis vervangen door een nieuwe

moderne rechte schutsluis. Door de rechte vorm verloopt het schutproces in de

toekomst efficiënter voor de beroeps- en recreatievaart. (Beeld: Heijmans infra © )

Wilhelminasluis in Zaandam: Kandt Aannemings- en funderingsbedrijf verzorgt een deel van de funderingswerkzaamheden.

45


ONDERGRONDS BOUWEN

De binnenzijde van de fietsenstalling.

De entree van de stalling.

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Verhoeven & Leenders

Constructieve uitdagingen

van een fietsparkeergarage

Zij noemen zichzelf integraal constructeurs Als ingenieursbureau is Verhoeven en Leenders dan

ook thuis in zowel de bouwkunde als in de civiele techniek. Dit kwam heel mooi samen in het

project Fietsparkeergarage Strawinskylaan op de Zuidas in Amsterdam.

46

In het meest stedelijke stukje van Nederland, de Amsterdamse Zuidas,

is in 2018 een nieuwe fietsparkeergarage gerealiseerd. Het project

omvat de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage met ruimte

voor 3.500 fietsen en een nieuwe inrichting van het park de Vijfhoek.

Hoofdaannemer was Van Boekel Bouw & Infra uit Zeeland. Een partner

waar Verhoeven en Leenders veel mee samenwerkt “Voor veel van

hun projecten zijn wij de vaste constructeur”, vertelt ingenieur Corné

van Weert. “Direct vanaf het begin hebben wij meegedacht in de best

passende bouwmogelijkheden voor dit project. De gemeente Amsterdam

had twee belangrijke voorwaarden: Het zo veel mogelijk beperken

van de overlast voor de omgeving tijdens de bouwfase en de uitstraling

en het gebruiksgemak van de fietsparkeergarage. Tijdens de tenderfase

hebben wij voor Van Boekel Bouw & Infra het constructieve ontwerp

verzorgd. Na de gunning hebben wij als hoofdconstructeur de engineering

van het project verzorgd.”

ONDERGRONDSE UITDAGINGEN

Om ondergronds te kunnen bouwen, moest er ook een tijdelijke bouwkuip

bestaande uit stalen damwanden en een stempelframe gerealiseerd

worden. “Wij hebben ook de expertise in huis om te komen tot de beste

en meest economische oplossing hiervoor. Daarnaast zorgden de vele

ondergrondse kabels en leidingen en de beperkte werkruimte ook voor

de nodige uitdagingen.”

TWEE DISCIPLINES IN ÉÉN

Het resultaat is een project waar ze bij het ingenieursbureau trots op zijn.

“wUrck was verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp. Ondanks

dat het een ondergrondse garage is, is het zowel overdag als in de avond heel

mooi licht. Voor ons was het een bijzonder project omdat twee van onze

belangrijkste disciplines samenkwamen: civiele techniek en bouwkunde. ■

CONSTRUCTIEF

CONSTRUCTIEF

IN BOUW

EN

IN BOUW

INFRA

EN INFRA

Rudigerstraat 10, 5408 AB Volkel | 0413 726 700

www.verhoeven-leenders.nl

Rudigerstraat 10, 5408 AB Volkel | 0413 726 700

www.verhoeven-leenders.nl


Wat er écht nodig is om een

tunnel veilig te maken

Bekijk de video

• Ontwerp en realisatie rookbeheersingssystemen

• Certificering en onderhoud

www.coltinfo.nl

47


ONDERGRONDS BOUWEN

Tekst | Jan Mol Beeld | Colt International BV/Shutterstock

Veilig vluchten en veilige toegang

dankzij Rook- en Warmteafvoer

Tunnelveiligheid is iets waar iedere weggebruiker mee te maken heeft, ook al zien we er

- gelukkig - onder normale omstandigheden niets van. Een goede Rook- en WarmteAfvoer

is van levensbelang in tunnels, zodat weggebruikers een veilig heenkomen kunnen zoeken

en hulpdiensten veilig toegang kunnen krijgen.

Zo’n tunnelbuis heeft, bij bepaalde lengte,

ventilatie nodig en juist daar ontwikkelen

wij de juiste systemen voor

Portaalventilatoren in verkeerstunnel.

48


ONDERGRONDS BOUWEN

Colt International BV is zo’n stille held, die door

zijn expertise in rookbeheersingssystemen zorgt

voor deze veiligheid. Het bedrijf heeft zijn sporen

ruimschoots verdiend op het gebied van rookbeheersing

in de infra, door systemen te leveren

voor verkeers-, spoor- en metrotunnels. We

spreken met Erik Peeters, Commercieel Manager

Service & Onderhoud/Brandveiligheid bij Colt.

EEN STERKE FOCUS OP

BRANDVEILIGHEID

“Binnen de Colt Group ligt, internationaal gezien,

80% van onze focus op brandveiligheid. Het zal je

dan ook niet verbazen dat we in Nederland zo’n

85% van alle metrostations hebben voorzien van

een rookbeheersingssysteem”, legt Peeters uit.

“Om specifiek te zijn gaat het om de totale combinatie

aan rookbeheersingssystemen. We verplaatsen

lucht door middel van overdruk, afvoer (onttrekken)

en stuwdruk (verplaatsen). Dit laatste zie

je in tunnels en parkeergarages gebruikt worden.”

NEDERLAND VERSCHILT QUA

TUNNELBOUW MET HET

BUITENLAND

“Waar we in het buitenland tunnels met tweerichtingsverkeer

in één tunnelbuis tegenkomen,

is hier het principe met twee tunnelbuizen

gangbaar. Elke tunnelbuis kent éénrichtingsverkeer.

Dat is voor het verkeer veel veiliger. Zo’n

tunnelbuis heeft, bij bepaalde lengte, ventilatie

nodig en juist daar ontwikkelen wij de juiste

systemen voor”, vervolgt Peeters.

“Zo’n installatie wordt in basis berekend aan

de hand van een PROTUVEM-calculatie. Voor

een eerste indicatie is dat goed, maar wij kijken

verder. We kijken o.a. naar hoe de tunnelgeometrie

zit en hoeveel verkeer er doorheen

gaat. We voeren alle data in een Computational

Fluid Dynamics (CFD) model en berekenen alles

aan de hand van de fysieke eigenschappen

van een tunnel. Vervolgens wordt er een worst

case scenario brand gesimuleerd. Het model

berekent dan welke stuwkracht er nodig is om

de rook en warmte uit de tunnel te krijgen.

Voor de brand moet alles rookvrij zijn, de rook

moet achter de brand geblazen worden. Om

het middentunnelkanaal en de vluchtdoorgangrookvrij

te krijgen, maakt Colt daar een

overdruksysteem. Zo houd je de rook al bij de

vluchtdeuren tegen”, aldus Peeters.

ALLES UIT ÉÉN HAND

Ontwerpen die met PROTUVEM gemaakt

worden, worden door Colt met CFD gevalideerd.

“Vanuit het ontwerp maken we

direct een praktische invulling van de installatie

gebaseerd op jarenlange ervaring. Die

kunnen we -wederom in eigen beheer- zelf

verder uitwerken in tekeningen en schema’s,

waarbij direct rekening gehouden wordt met

onder andere systeembeschikbaarheid, bereikbaarheid,

onderhoudbaarheid, veiligheid

en exploitatie. Daarna installeren onze mensen

de installatie, waarop een voortest volgt

in CFD, middels een raster met meetpunten.

Dat raster wordt in de praktijk uitgezet in de

tunnel, waarna de snelheden worden nagemeten.

Dat zorgt meteen voor de validatie.”

Nadat de ventilatoren voor het project geselecteerd

zijn, ondergaan deze eerst een Factory

Acceptance Test (FAT) in de fabriek, waarbij

er getest wordt op werking, capaciteit en

geluid. Na installatie volgt er een Site Acceptance

Test (SAT + SIT). “Na deze test kunnen

we de tunnel opleveren. Met onze manier van

werken voldoet de brandveiligheid in de tunnel

aan de voorschriften in de laatste aanpassing

van het Bouwbesluit in 2012”, vertelt Peeters.

“We leveren de tunnel certificeringswaardig

op, de keuring wordt echter door daartoe bevoegde

inspectiebureaus gedaan. Onderhoud

en Beheer doen we ook in eigen beheer, 4 + 8

maanden Beheer, na 12 maanden Onderhoud.

Daarna volgt een verlenging van het certificaat.

Colt beheerst dus het hele traject, van ontwerp-

tot en met onderhoudsfase.” ■

Een goede Rook- en WarmteAfvoer is van levensbelang in tunnels, zodat weggebruikers een

veilig heenkomen kunnen zoeken en hulpdiensten veilig toegang kunnen krijgen.

49


50


DE PEN

Tommy van der Heijden

Eigenaar marXact

Alleen door te delen

kunnen we vermenigvuldigen

Bijna ieder bedrijf ziet de noodzaak van digitalisering in. Dat is mooi voor het bedrijf dat het pad omhoog bewandelt, echter een

ding moeten we niet uit het oog verliezen: wie digitaliseert en optimaliseert binnen de eigen gelederen, zonder daarbij te anticiperen

op toekomstige connectiviteit en uitwisselbaarheid met branchegenoten, zal uiteindelijk stranden op een eigen digitaal eiland.

De reden dat bedrijven niet verder kijken dan binnen de eigen poorten, is dat digitaliseren een complex vraagstuk is. Het is

moeilijk om in de toekomst te kijken en het grotere plaatje te zien. Toch is dat wel nodig, om uiteindelijk te komen waar we

met de hele branche graag staan. Namelijk een infrasector waarbinnen we echt samenwerken, profiteren van elkaars kennis

en ervaring en zonder dat er aan onze boterham geknabbeld wordt, onderdeel uitmaken van een geoptimaliseerde sector.

Wie durft die cultuuromslag te maken?

Om beter samen te gaan werken, zullen we data moeten gaan delen. Dat zal een kwestie van geven en nemen worden. Wie

zelf altijd 100% wil profiteren en een ander niets gunt, zal de boot missen. Het succes zit in de balans die er moet komen.

Vandaag neem je genoegen met het verdienen van 80% en gunt een ander 120%. Morgen gebeurt het omgekeerde. Dat

gaat vanzelf, dat mag u van mij aannemen. Dit vergt echter wel een cultuuromslag en, om de beeldspraak maar weer toe te

passen, dat bedrijven bruggen gaan bouwen tussen hun eiland en dat van anderen.

Deze cultuuromslag vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid. Een voorbeeld: inkopende partijen in de sector (Gemeenten

et cetera) willen nog wel eens een onhaalbaar plan van eisen in de uitvraag zetten. Iedereen ziet dat het niet kan,

maar er is altijd een partij die “ja” zegt en dan maar ziet wat ervan te maken is. Dat schaadt de branche ongelooflijk. De lat

wordt lager gelegd en al snel wordt hun probleem ieders probleem. Het gevolg: een kwalitatief onder de maat uitgevoerd

werk, rechtszaken en verstoorde relaties. Dat hoeft niet. Willen we in de toekomst gelijkschakelen in de infra, dan zullen we

allemaal ons steentje moeten bijdragen en onze verantwoordelijkheid moeten inzien.

Het eindresultaat moet leading zijn

De voorgestelde verandering is haalbaar, zeker aan de kant van de opdrachtgever en de uitvoerende kant. Het is de tussenlaag

die voor problemen kan zorgen. Daar worden verantwoordelijkheden afgewezen, risico’s verlegd en onmogelijke eisen

gesteld. Dat remt enorm en levert vaak schade op. Laten we met elkaar afspreken dat het eindresultaat altijd “leading” is.

Dat krijg je niet in een plan van eisen geformuleerd, dat kun je alleen bereiken door te communiceren op menselijk niveau,

door gunnen, door delen en elkaar te vertrouwen. Opdrachtgevers zoals gemeenten mogen zich dan niet meer als “expert”

opstellen. De samenwerkende partijen moeten de focus hebben op de doelstellingen binnen een project en niet alleen maar

op de kosten. Dat is de cultuurverandering: de bereidwilligheid tonen om onderlinge transparantie na te streven.

Technologisch innoveren betekent marge inleveren

Je kunt sensoren niet met elkaar laten samenwerken als één van de partijen continu zijn verantwoordelijkheden verlegt. Technologische

innovatie op een branche brede schaal bereik je alleen door her en der marge in te leveren. De winst komt achteraf. We zullen

moeten luisteren naar de mensen die in het veld werken, als we techniek en technologie naar een hoger plan willen tillen. Daar gebeurt

het, daar wordt het resultaat zichtbaar. De sector loopt achter in digitalisering omdat men buiten, in het veld, gemakkelijk is.

Het is niet ongebruikelijk dat men in het veld papieren lijsten loopt in te vullen en die naar kantoor stuurt, zodat iemand anders de

gegevens kan ingeven in de computer. Elke tussenliggende schijf geeft kans op falen en alles gaat ten koste van winst en flexibiliteit.

Software wordt vaak op kantoor ontwikkeld door bedrijven waarvan de ontwikkelaars geen modderige laarzen in de kofferbak

hebben liggen. Het is allemaal puur theoretisch. Het gevolg is dat de software niet gebruikt wordt in het veld, omdat

het tegenvalt. Toch knap dat die bedrijven zonder digitalisatieslag goed kunnen draaien.

Realiseer koppelingen

Stel vragen bij het inkopen van hardware en software. Vragen als: “Kan ik de brondata die ik via jullie wegschrijf exporteren

naar andere systemen?” en “Kan ik makkelijk koppelingen maken met andere systemen?” Koppelen betekent de horizon

verbreden. Wees dus niet te protectionistisch en start met delen. De toekomst is rooskleurig voor hen die open staan voor

uitwisseling van gegevens.. ■

51


SOFTWARE

Tekst | Roel van Gils Beeld | 4PS

Meer controle op

infraprojecten

Mens en materieel effectiever plannen, risico’s verkleinen bij de nieuwe contractvormen en

gewoonweg meer controle op projecten, 4PS Construct is hét ERP-product bij uitstek voor

de infrasector. Een volledige cloud service gebaseerd op het meest gebruiksvriendelijke en

moderne platform van dit moment: Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Al meer dan twintig jaar vertrouwt 4PS Construct

op het platform van Microsoft. “Wij maken

gebruik van de basisfunctionaliteiten van

Dynamics 365 Business Central waarop we

specifiek voor de infrasector allerlei aanvullende

features hebben gebouwd”, licht André Overeem,

innovatiedirecteur van 4PS toe. “Door ons

partnerschap met Microsoft liften we telkens

mee op de nieuwste technologieën. Behalve dat

we steeds weer nieuwe functionaliteiten aan het

ERP-systeem toevoegen, hebben we de laatste

jaren ook sterk ingezet op het ‘verclouden’ van

de oplossing bij onze klanten. Steeds meer infraklanten

brengen we naar de cloud.”

WERKEN IN DE CLOUD

Groot voordeel van werken in de cloud is volgens

Overeem dat de software altijd beschikbaar

is. “4PS Construct kan op ieder device – telefoon,

tablet, laptop – via de browser gebruikt

worden. Klanten hebben geen omkijken naar

onderhoud, hoeven geen extra hardware aan te

schaffen en kunnen de ERP-oplossing gebruiken

als water uit de kraan. Overigens is 4PS Construct

ook nog altijd beschikbaar ‘on premise’ lokaal

geïnstalleerd, maar de trend naar de cloud

is toch echt wel ingezet. Daarbij rekenen we een

maandelijkse fee per gebruiker. Dat maakt de

software ook heel flexibel; het aantal gebruikers

kan heel eenvoudig op- of afgeschaald worden.”

GEBRUIKSVRIENDELIJKE

APPS OP LOCATIE

De productie in de infrasector vindt altijd op locatie

plaats. Reden voor 4PS om naast het ERPsysteem

ook een aantal handige apps te ontwikkelen,

die vanzelfsprekend ‘in verbinding staan’ met

4PS Construct. Overeem geeft een voorbeeld.

“Voor de infrasector hebben we bijvoorbeeld de

GWW-app ontwikkeld die machinisten in staat

stelt om de volledige administratie af te handelen.

Via de app kan de machinist opdrachten inzien, de

status doorgeven, zijn uren registreren (werk- en

reistijden) en deze op het specifieke project belasten,

zowel intern als extern. Onze materieel app

richt zich weer op de onderhoudsafdeling voor

het materieel bij infrabedrijven. Het onderhoud

van groot inframaterieel gebeurt vaak op locatie.

Via de materieel app kan de machine worden gelokaliseerd

en is zichtbaar welk type onderhoud de

machine behoeft. Ook de volledige administratieve

afhandeling gebeurt in deze app.”

ISSUEMANAGEMENT

De komende jaren kunnen we van 4PS nog

veel meer apps verwachten, verklapt Overeem.

“Zo zijn we ook bezig met de ontwikkeling

van een app voor werkvoorbereiders en

projectleiders die on-site informatie kunnen inzien,

delen, verwerken, et cetera. Zo heeft iedereen

overal en altijd de beschikking over de

meest recente documenten, zelfs als er even

geen internetverbinding beschikbaar is.”

André Overeem, innovatiedirecteur van 4PS.

4PS Control is een portaal waarop leveranciers, opdrachtgevers, (onder)aannemers en eigen medewerkers

informatie kunnen inzien en uitwisselen.

52


SOFTWARE

“In het kader van VCA en de Wet Kwaliteitsborging

wordt issuemanagement steeds

belangrijker”, vervolgt Overeem. “Zo’n app

heeft daarin ook een toegevoegde waarde.

Eventuele gebreken kunnen ter plekke

worden gemeld via de app, er kan een foto

worden toegevoegd, enz. En bij gevaarlijke

situaties krijgt de appgebruiker direct een

checklist voorgeschoteld om de situatie veilig

te stellen.”

4PS CONTROL

Het faciliteren van mensen op locatie krijgt

bij 4PS steeds meer vorm. Het 4PS Construct

ERP-systeem in combinatie met de

specifieke apps zorgen niet alleen voor meer

controle, maar ook voor meer gemak. Dat

geldt ook voor de mogelijkheden binnen 4PS

op het gebied van ketenintegratie, waarvoor

4PS Control werd ontwikkeld. “Het is een

portaal waarop leveranciers, opdrachtgevers,

(onder)aannemers en eigen medewerkers

informatie kunnen inzien en uitwisselen.

Onze klant Dynniq bijvoorbeeld gebruikt

4PS Control om informatie over meldingen

van storingen en schades te delen met hun

klanten. Alle partijen zien dezelfde informatie

en de werkzaamheden kunnen volledig

digitaal administratief worden afgehandeld.

Dit maakt het communiceren een stuk sneller,

eenvoudiger en overzichtelijker. Ook 4PS

Control is een clouddienst.”

Tot slot zet 4PS sterk in op BIM en Internet of

Things. “We draaien nu een pilot met een wegenbouwer,

waarbij al het materieel verbonden

is met elkaar en met ons ERP-systeem. Het

zorgt ervoor dat materieel effectiever gepland

en ingezet kan worden. BIM staat in de infrasector

misschien nu nog in de kinderschoenen,

maar wordt in de toekomst steeds relevanter.

Ook daarin lopen we voorop.” ■

4PS brengt steeds meer infraklanten naar de cloud.

53


JOURNAAL

Zeeniveau stijgt 2,5 keer sneller

Sinds 2005 zijn de zeeën 2,5 keer sneller gestegen dan in de hele 20e

eeuw, voornamelijk als gevolg van smeltende ijskappen. Tegen het jaar

2100 zal dat waarschijnlijk verviervoudigen als de CO 2

-uitstoot onverminderd

doorgaat. Daarvoor waarschuwt het VN-klimaatpanel IPCC

in een rapport. Maar als de opwarming van de aarde op minder dan 2

graden Celsius blijft - de hoeksteen van het klimaatverdrag van Parijs - zou

de stijgingssnelheid kunnen stabiliseren. De waterlijn zou dan op een

meter boven het zeeniveau van nu kunnen blijven, zelfs twee eeuwen

vanaf nu, zegt het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering.

Het bouwen van dijken en dammen in de komende tachtig jaar zou het risico

op overstromingen als gevolg van zeespiegelstijgingen en stormvloeden

honderd- tot duizendvoudig verminderen. Maar dat gaat wel honderden miljarden

dollars per jaar kosten. Het rapport voorspelt verder dat veel grote steden

tegen 2050 jaarlijks zullen worden getroffen door extreem weer. Veel kustplaatsen

en kleine eilandstaten moeten rekening met zo’n jaarlijkse catastrofe, zelfs

met een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Tegen

het midden van de eeuw zullen meer dan een miljard mensen in gebieden

wonen die vatbaar zijn voor cyclonen, grootschalige overstromingen en andere

extreme weersomstandigheden, luidt de conclusie van het klimaatpanel.

ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Om

die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van

alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade

aan de natuur gecompenseerd worden.

Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische

toets. Als hieruit blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op

Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen. Dit geldt

ook voor nieuwe projecten die slechts een tijdelijke stikstofdepositie

hebben, zoals hernieuwbare energieprojecten. Voor 2020 wordt er een

drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces

voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet.

Het kabinet is bereid extra financiële middelen te reserveren om het

stikstofprobleem snel en zorgvuldig aan te pakken.

ProRail blij met test automatische trein van NS

Het bouwen van dijken en dammen in de komende tachtig jaar zou het risico op

overstromingen als gevolg van zeespiegelstijgingen en stormvloeden honderd- tot

duizendvoudig verminderen.

Kabinet: stikstofprobleem snel en zorgvuldig

aanpakken

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof

te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder

op gang te brengen. Samen met de provincies wordt gekozen voor een

gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart

brengen en vervolgens uitvoeren. Het kabinet is hiervoor bereid extra

financiële middelen te reserveren. Tegelijkertijd krijgen overheden meer

mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet

verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan

worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

Het kabinet ziet de urgentie om snel stappen te zetten om de toestemmingverlening

door overheden voor projecten en activiteiten verder te hervatten.

Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen

vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUScalculator

maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of

buiten een project of locatie (intern en extern salderen) of de zogenaamde

ProRail is blij met het nieuws dat de Nederlandse Spoorwegen gaan

testen met Automatic Train Operation (ATO). Dat is een ‘automatische

treinpiloot’ waarmee ProRail in samenwerking met Arriva, Stadler en

de Provincie Groningen sinds begin 2019 testen uitvoert. In 2018 is dit

ook op de Betuweroute succesvol uitgeprobeerd met medewerking van

Alstom en goederenvervoerder Rotterdam Rail Feeding. De automatische

treinpiloot moet er in de toekomst voor zorgen dat er nog meer treinen

kunnen rijden op het huidige spoornetwerk.

Geautomatiseerd rijden wordt ook wel Automatic Train Operation (ATO)

genoemd. ATO wordt ingedeeld in verschillende niveaus van automatisering.

Die niveaus worden aangeduid met Grade of Automatisation(GoA).

Hoe hoger het niveau, hoe meer geautomatiseerd wordt. Het niveau van

de voorgenomen proeven die ProRail uitvoert is GoA 2: een automaat

rijdt, maar de machinist draagt hierbij de volledige verantwoordelijkheid.

ProRail is blij met het nieuws dat de Nederlandse Spoorwegen gaan testen met

Automatic Train Operation.

54


JOURNAAL

Afspoelend regenwater langs wegen zuiveren

Steenwol Lapinus (onderdeel Rockwool Group) filtert meer dan 50%

verontreinigde microdelen uit afspoelend regenwater langs wegen.

Hevigere regenbuien en sterkere verdroging van gebieden in Nederland

hebben een forse weerslag op de conditie van het oppervlaktewater

en het grondwater. Regenwater dat langs de doorgaande wegen

en lokale wegen de berm in spoelt, bevat concentraties verontreinigende

stoffen die afkomstig zijn van voertuigen. Lapinus (onderdeel

van de Rockwool Group) heeft ontdekt dat steenwol een uitstekend

materiaal is om dit soort stoffen uit het regenwater te filteren, om te

voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen. Wageningen University

& Research (WUR) testte de steenwol in hun laboratorium, met als

resultaat dat meer dan 50% van deze stoffen door de steenwol wordt

opgevangen. Steenwol is bovendien een duurzaam materiaal dat op

deze manier een vervuiling van vele jaren kan opvangen.

afhankelijk van de geselecteerde modus, de productiviteit met maximaal

26% toeneemt en het brandstofverbruik met maximaal 12%

afneemt. Een closed-center hoofdregelklep minimaliseert het drukverlies

terwijl de elektrische drukgeregelde pomp het motorvermogen

effectiever regelt en optimaliseert.

De DX350LC-7 is het eerste Stage V-model met de innovatieve D-ECOPOWERtechnologie

van Doosan.

Geslaagde start spoorproject Rijswijk - Rotterdam

ProRail is vrijdag 22 november gestart met het project Rijswijk - Rotterdam

in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dit is

een omvangrijk spoorproject om in de toekomst meer treinen te kunnen

laten rijden. In 76 uur werd met honderden mensen op vijf locaties tegelijk

gewerkt. Het traject Rijswijk - Rotterdam omvat een projectgebied

van zo’n 16 kilometer. Samen met onder meer aannemers Strukton,

VolkerTunnel Delft en Heijmans voert ProRail in vijf jaar tijd tientallen

werken uit. Zo zorgen ze ervoor dat er vanaf 2025 meer treinen kunnen

rijden tussen Den Haag en Rotterdam. Het Programma Hoogfrequent

Spoorvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat.

Wageningen University & Research (WUR) testte de steenwol in hun

laboratorium.

Nieuwe Doosan Stage V-rupsgraafmachine

Doosan heeft de nieuwe 36-tons DX350LC-7 Stage V-graafmachine

op rupsen geïntroduceerd. De DX350LC-7 is het eerste Stage

V-model met de innovatieve D-ECOPOWER-technologie van Doosan,

die gebruikers een hogere productiviteit, een lager brandstofverbruik

en een soepelere bediening biedt.

Net als het eerder in 2019 geïntroduceerde 30-tons DX300LC-7

Stage V-model bouwt de DX350LC-7 graafmachine voort op

het uiterst succesvolle ontwerp van de vorige Stage IV-machine.

Naast de betere prestaties en de kostenbesparing biedt de nieuwe

DX350LC-7 Stage V-graafmachine met zijn nadruk op een laag

brandstofverbruik, een hoger vermogen, duurzaamheid en veelzijdigheid

de gebruiker belangrijke voordelen op het gebied van

comfort, bedrijfstijd en return on investment.

De D-ECOPOWER-technologie gebruikt een elektronische drukgeregelde

pomp binnen een gesloten hydraulisch systeem waarmee,

Het traject Rijswijk - Rotterdam omvat een projectgebied van zo’n 16 kilometer.

55


VROUWEN AAN DE TOP

'Wanneer op je werk geen ruimte is voor

het scheppen van balans, dan moet je

gaan bewegen' – Lenneke Muller

56


VROUWEN AAN DE TOP

Tekst | Jan Mol Beeld | Mathijs Hanenkamp

Slechte communicatie is de

gemene deler in geschillen

Ruzie in de infrasector, nog net niet met het mes op tafel vergaderen in de bouwkeet. Voor de gemiddelde

werknemer in de infrasector misschien onvoorstelbaar, voor managers en directies echter een

bekend fenomeen. Gelukkig zijn er bedrijven als Construct Advocaten, die bemiddelend kunnen optreden,

of indien de rechtsgang gemaakt wordt, klanten met hand en tand verdedigen in een procedure.

In de serie Topvrouwen dit keer een gesprek met

advocaat Lenneke Muller, medeoprichter van

Construct Advocaten, gespecialiseerd in bouwrecht.

Samen met partners Robert Jan Kwaak en

Edwin van Dijk begon zij in 2018 het advocatenkantoor

dat inmiddels al veel klanten heeft geholpen

om een zakelijke brand te blussen, of om

juridische bijstand te verlenen in een procedure.

MEER VRAAG NAAR JURIDISCHE

BIJSTAND IN DE SECTOR

Muller is financieel rechtelijk afgestudeerd en

draagt sinds 2004 de titel advocaat. “Tijdens

mijn studie liep ik stage in het bank- en verzekeringswezen.

Al snel miste ik iets concreets,

iets tastbaars in die wereld”, opent Muller het

gesprek. “Ik zocht iets leukers en kwam uit bij

bouwrecht. Een heel divers rechtsgebied en

erg motiverend, omdat je aan iets zichtbaars

en tastbaars werkt.”

Muller constateert dat juridisch werk in de sector

toeneemt. “De bouw is complex en dat

levert geschillen op, doordat alle ketens bij elkaar

vragen om problemen. Slechte communicatie

is daarbij een belangrijke gemene deler.

We onderscheiden in de sector drie soorten

geschillen. Geschillen over tijd, kwaliteit en

geld. Men begrijpt elkaar niet, heeft verkeerde

verwachtingen en wijst naar elkaar als het

op verantwoordelijkheden aankomt. Ik sta de

klant bij en doe dit op een vrouwelijke manier,

met zachte hand kan ik een brug slaan tussen

de strijdende partijen. Het empathisch te werk

gaan, combineer ik met een scherpe focus op

resultaat en inhoud.”

VERBINDING HERSTELLEN,

MAKEN OF LEGGEN

“Eerst moet de verbinding tussen de partijen

hersteld worden, of in sommige gevallen zelfs

voor het eerst gemaakt worden. Dat vraagt om

goede communicatie met de klant, de wederpartij

en de rechters of arbiters. Ook daar heb ik

een voorsprong als vrouw, wij leggen nou eenmaal

wat makkelijker verbindingen ”, legt Muller

uit. “Als vrouw in de bouw val je nog steeds op

en dat opent soms makkelijker deuren. Vrouw

zijn in de bouw heeft dus zeker voordelen.”

TECHNIEK IS ALTIJD DE BASIS VAN

HET GESCHIL

We vragen Muller of ze naast voordelen ook

hinder ondervindt om als vrouw in de bouw

te werken. “Vroeger wel, maar met 15 jaar

ervaring heb ik inmiddels het overwicht wel.

Ik ben zelfverzekerd over het werk dat ik

doe. Techniek laat ik aan anderen over, mijn

expertise heb ik in recht. Maar… licht me

maar in op technisch vlak, hoe complex ook.

Ik zorg er wel voor dat ik het begrijp en in

begrijpelijke taal overbreng naar een rechter

of arbiter. Techniek is bijna altijd de basis van

een bouwgeschil namelijk.”

ADVOCAAT, ECHTGENOTE EN

MOEDER

Ook Muller kent de ‘struggle’ van het combineren

van werk en privéleven. “De combinatie is

af en toe uitdagend, maar ik heb daar in de loop

van mijn carrière een goede balans in gevonden

en een goede achtervang voor mijn kinderen

helpt. Wat mij ook helpt is dat ik veel support

krijg van mijn omgeving die de combinatie werk

en gezin geen issue vinden. Het feit dat ik gebalanceerd

omga met de zaak en het gezin oogst

ook respect bij relaties, merk ik. Als bijvoorbeeld

de school van mijn kinderen tijdens een

meeting belt, dan neem ik de telefoon aan. Mijn

ervaring is dat dit nooit tot onbegrip leidt. Die

omgeving moet je voor jezelf creëren en niet,

zoals ik veel vrouwen zie doen, er een heel circus

omheen maken. Niemand bepaalt voor jou

dat je geen prioriteit mag geven aan je gezin.”

Tot slot vragen we wat haar advies is aan andere

vrouwen. “Wanneer op je werk geen ruimte

is voor het scheppen van balans, dan moet je

gaan bewegen. Door overleg, of door te vertrekken.

En blijf altijd jezelf en doe vooral wat

je leuk vindt. Dit helpt mij in ieder geval enorm

in het op een prettige manier combineren van

werk en privéleven.” ■

57


Tekst | Margriet Langman/Chris Elbers Beeld | ACO BV

Verkeersveilige rotonde in Vlissingen

voorkomt wateroverlast

Wie vanaf de A58 Vlissingen inrijdt, ziet een nieuwe infrastructuur

met wegen, een ondergrondse fietstunnel en een ruime dubbelbaans

rotonde. Via deze nieuwe toegang zijn de Buitenhaven,

Dockwize, de nieuwe marinierskazerne en het bedrijventerrein

Souburg goed en snel te bereiken.

Voor een betere bereikbaarheid is het gebied

tussen de snelweg A58, buitenhaven en het

spoor flink op de schop gegaan. Raymond Versloot,

projectleider voor de Gemeente Vlissingen,

was van A tot Z bij dit grootscheepse project

betrokken. Hij legt uit wat de ‘klus’ inhield:

“In 2016 zijn we begonnen met het bouwrijp

maken van de grond. Omdat er veen in de ondergrond

zit, hebben we het terrein moeten

ophogen om verzakkingen te voorkomen. Ook

bleken er oude buizen, kabels en leidingen in de

grond te zitten die eruit moesten om breuken

en gaten in de nieuwe wegen te voorkomen.

Het was een lang bouwproces, maar dankzij de

nieuwe dubbelbaans rotonde, die ook geschikt

is voor zwaar verkeer, hebben we nu wel een

betere verkeersdoorstroming en is dit deel van

Vlissingen klaar voor de toekomst.”

zouden we op het laagste punt veel kolken

nodig hebben om te zorgen voor een goede

afvoer van regenwater. Een afwatering met kolken

leek ons minder bedrijfszeker. Vandaar dat

we gekozen hebben voor de ACO KerbDrain.

Wanneer we een lijnafwatering willen toepassen,

denk ik vaak in eerste instantie aan ACO.

De ACO KerbDrain bleek vervolgens een zeer

goed bruikbare en toepasbare oplossing.”

DUURZAME OPLOSSING

De ACO KerbDrain ® is een afwateringssysteem

en trottoirband in één. Dankzij de vele inlaatopeningen

aan de zijkant is de inlaatcapaciteit vele

malen groter dan bij het gebruik van kolken en

hoeft het toestromende water geen lange weg

af te leggen. Een absolute pre vanuit het oogpunt

van verkeersveiligheid. Marcel Sierevogel, accountmanager

bij ACO, licht toe: “Doordat het

regenwater op efficiënte wijze snel wordt afgevoerd,

is de kans op plasvorming zeer minimaal.

Groot voordeel voor de Gemeente Vlissingen is

dat er relatief weinig onderhoud verricht hoeft te

worden aan het afwateringssysteem.”

De ACO KerbDrain ® is standaard vervaardigd

van polymeerbeton. Voor Vlissingen is

de extra duurzame variant Vienite ® geleverd.

Vienite ® is een nieuw, op polymeer gebaseerd

gerecycled materiaal dat consumentenafval en

gerecycled glas bevat. Het product voldoet

eveneens aan alle eisen qua hoogwaardige

buig- en druksterkte. Net als polymeerbeton

is ook Vienite ® recyclebaar en kan het worden

verzameld, verwerkt en geretourneerd

voor hergebruik als grondstof. ■

Voor een goede afwatering van de rotonde

heeft de Gemeente Vlissingen gekozen voor

een trottoirband en afwateringssysteem in

één, de KerbDrain ® van ACO. “Want bij ACO

weten ze wat ze doen en ze leveren goede

producten”, aldus Versloot.

WATEROVERLAST VOORKOMEN

Pascal Feller, projectleider bij Arcadis, is volledig

betrokken geweest bij de engineering van

de infrastructuur. Om zoveel mogelijk te voorkomen

dat de dubbelbaans rotonde bij hevige

regenval overstroomt en de verkeersveiligheid

in het gedrang komt, is een juiste afwatering

een vereiste. Feller legt uit waarom. “Bij de afwatering

van deze rotonde speelt een aantal

zaken een belangrijke rol. Zo hebben we te

maken met het feit dat de rotonde qua hoogteverschil

scheluw ligt. Bovendien is het een

drukke rotonde die, wat betreft verkeersveiligheid,

moeilijk af te sluiten is tijdens onderhoud

en reiniging. Gezien het hoogteverschil

Verkeersveilige rotonde dankzij KerbDrain®.

58


'De nieuwe dubbelbaans

rotonde zorgt voor een betere

verkeersdoorstroming'

KerbDrain® van duurzaam gerecycled materiaal.

59


ACO. creating

the future of drainage

Heeft u een vraag over het opvangen, behandelen,

bergen en afvoeren van (regen)water?

Als producent en ontwikkelaar zijn wij uw

kennispartner voor elk afwateringsvraagstuk.

Lees in dit magazine ook onze referentiecase

over het project Souburg Vlissingen waarin de

ACOKerbDrain® verwerkt is: een trottoirband

en afwateringssysteem in één.

60 Tel. 0314 368 280 • www.aco.nl


BEKLEDINGS-

SYSTEMEN

DUURZAME BESCHERMING

TEGEN CORROSIE VOOR

TUNNELCONSTRUCTIES

CORROSIEBESCHERMING

Bescherming van de betonnen

binnenwand tegen agressief

bergwaterr

GEZONDHEIDS- EN MILIEUVRIENDELIJK

VLDPE vrij van plastificeermiddelen

voor ongevaarlijke laswerkzaamheden

ONE STOP SHOPPING

Tunnelbekleding, waterstopprofielen,

geperforeerde leidingen, schijven

beschikbaar

BEWEZEN KWALITATIEVE PRODUCTEN

Tunnelbekledingen conform met veel

internationale standaarden

CAPACITEIT TOT HOGE TOEVOER

Wereldwijd distributienetwerk,

Hoge capaciteiten

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.

Ing.-Pesendorfer-Strasse 31

4540 Bad Hall, Austria

T. +43 7258 7900

F. +43 7258 790 - 2850

sales@agru.at

61


Tekst en Beeld | AGRU

Drinkwaterleiding zonder

graafwerkzaamheden gerehabiliteerd

In Bad Hall moet een van de oudste nog in gebruik zijnde drinkwaterleidingen worden vervangen. De oude

vezelcementleiding in da 250 mm heeft al geruime tijd zijn capaciteitslimiet bereikt. Daarnaast moesten in

de loop van de tijd enkele pijpuitbarstingen worden gerepareerd. AGRU beschermmantelbuizen in da 315

mm en SDR 17, die met behulp van de barstbeschermingsmethodiek worden geïnstalleerd, worden nu als

vervangers gebruikt. De bodemvriendelijke saneringsmethode bespaart de afvoer van de oude pijpleiding

en zorgt ervoor dat de nieuwe pijpleiding exact in het oorspronkelijke pijpleidingstraject wordt geplaatst.

Een 450 m lange drukleiding voor de verhoogde

tank Voglhub in da 280 mm en een 1.800

m lange transportleiding met een aftakking

van deze verhoogde tank in da 315 mm zullen

worden geïnstalleerd. Op weg naar de Pfaffenwimm

verhoogde tank overwint de transportleiding

een hoogteverschil van 17 meter en de

druk in het leidingsysteem bereikt 5,5 bar op

het laagste punt.

DE LAATSTE VEZELCEMENTBUIS

WERD IN 1979 GEÏNSTALLEERD

„Helaas zijn er in dit gebied de laatste jaren een

paar pijpuitbarstingen geweest“, zegt Anton

Pöllabauer, directeur van de Bad Hall Kurbezirk

Waterverband. Als onderhouder van het

nieuwe PE-leidingsysteem zijn kwaliteit en levensduur

zeer belangrijk voor hem: „De laatste

vezelcementbuis werd in 1979 geïnstalleerd. Al

meer dan 20 jaar installeren wij echter alleen

nog maar PE-buissystemen van AGRU. We

hebben oudere waterleidingen met AGRU beschermmantelbuizen

gerehabiliteerd met behulp

van de barstvoering en ploegmethoden

en hebben hier zeer goede ervaringen mee.

Wij gaan ervan uit dat de nieuw geïnstalleerde

buizen een levensduur van minstens 50 jaar

zullen hebben“.

van de bodemgesteldheid en de daaruit voortvloeiende

trekkrachten tot 250 bar druk. De

tot 144 m lange pijpsnaren worden ter plaatse

door stomplassen van 18 m lange beschermmantelbuizen

van AGRU Kunststofftechnik

GmbH vervaardigd. Sureline III-buizen met een

beschermhuls bieden een dubbele veiligheid,

omdat de spanningsscheurvaste PE 100-RC

kernpijp door een krasvaste beschermhuls van

PP wordt beschermd tegen de splinters van de

barstpijp wanneer de pijp wordt ingeklemd.

Bijkomend voordeel is het snelle stomplassen

door de in de fabriek gestripte uiteinden.

AGRU Kunststofftechnik leverde een CNCgestuurde

stuiklasmachine voor het lasproces.

Dankzij de nieuwe technologie zijn temperatuur,

druk en tijd voorgeprogrammeerd, waardoor

de kwaliteit van de lasnaden gewaarborgd

blijft. De parameters van elke afzonderlijke las

en de naam van de lasser worden eveneens gedocumenteerd.

De afgewerkte pijpsnaren worden

dan in de oude pijp getrokken met behulp

van een scheurvaste bekleding. Barstcoating is

een kostenefficiënte renovatiemethode voor

de renovatie van leidingen van brosse materialen

zonder graafwerkzaamheden. Door het

afbreken van de oude pijp kan een nieuwe pijp

met een aanzienlijk grotere diameter worden

getrokken. Dit vergt wat voorbereidend werk.

BARSTLINING - HOE HET WERKT

Eerst wordt een camera gebruikt om door de

oude pijpleiding te navigeren. Hulpstukken van

metaal of gegoten beton kunnen niet worden

opengebroken en moeten daarom met de

open methode worden verwijderd. De starten

afwerkingskuipen worden vervolgens op

nauwkeurig gespecificeerde intervallen uitgegraven.

In de startput bevindt zich de breekkop

met uitzettingskegel waarop de aan te trekken

LAGERE INSTALLATIEKOSTEN

DANKZIJ LANGE PIJPSTRINGS

Om een zo economisch mogelijke installatie te

garanderen, wordt ook deze keer de barstbekledingsmethode

gebruikt. Uitgangspunt hierbij

is dat de installatiekosten afnemen met de

lengte van de aan te trekken leidingsystemen.

De aannemer, WDS Bau GmbH, een Opper-

Oostenrijkse civieltechnische specialist die

bekend staat om de zorgvuldige aanleg van

pijpleidingen, berekent de maximale insteeklengtes

tussen de start- en doelputten op basis

De vezelcementpijp wordt in de startput gebarsten en er wordt een PE-buis met een grotere diameter naar

binnen getrokken.

62


In de doelput worden de segmenten van de trekstang uit de machine verwijderd en gestapeld.

De breekkop en de

uitbreidingsconus zijn al

op de buis gemonteerd.

De door AGRU geleverde CNC-lasmachine ST CNC

2.0 zorgt voor perfecte lasnaden.

pijpsnaar is gemonteerd. In de doelput bevindt

zich een hydraulisch trekapparaat. De oude

pijp loopt tussen de twee putten door, waarin

een trekstang bestaande uit talrijke segmenten

is geplaatst. De weg van de hydraulische

cilinder van het tractievoertuig komt precies

overeen met één segment van de tractiekoppeling.

De breekkop is nu aan één kant van de

dissel gemonteerd. De tegenoverliggende zijde

van de dissel is bevestigd aan het tractievoertuig.

Door aan de giek te trekken, breekt de

barstende kop de cementpijp in stukken. De

volgende uitzettingsconus verplaatst de resulterende

fragmenten naar de grond en maakt

plaats voor de nieuwe buis met grotere afmetingen,

die dan volgt. Op deze manier kan de

oude pijp in één keer worden vernietigd, het

kanaal verbreed en de nieuwe pijp ingetrokken.

Het werfteam in de doelput verwijdert na

elke trekactie het nieuwe segment van de trekstang

uit de put. Dit proces wordt herhaald

totdat de barstende kop en de pijp erachter

uiteindelijk de doelgroeve bereikt. Gedurende

de hele tijd worden de trekkrachten die op de

buis werken elektronisch geregistreerd en gedocumenteerd.

Na een succesvolle installatie

wordt het complete leidingsysteem gedesinfecteerd

en aan een druktest onderworpen.

Gerhard Dieringer is directeur van WDS Bau

GmbH: „De door AGRU geleverde lasmachine

werkte perfect. We hebben de site opgedeeld

in 12 secties voor een gebarsten bekleding. We

waren in staat om te barsten en 1 à 2 secties

per dag te leiden. Wij waren zeer tevreden

over de producten en diensten van AGRU

Kunststofftechnik GmbH van voorbereiding

tot levering en kwaliteit.” ■

63


Tekst | Jan Mol Beeld | TBS-SVA Groep

Twee krachtige merken volledig

samengebracht onder één dak

Beide bedrijven zitten sinds 2017 in de dezelfde holding. We hebben het over TBS en SVA Groep,

beiden onderdeel van de Imber Holding BV. TBS (Technisch Bureau Soest) en SVA (Struyk Verwo

Aqua) zijn specialist in producten voor afwatering en toegang systemen voor rioleringen. Sinds 2018

is de verhuizing van de productie van TBS naar SVA in Nederweert een feit. “We produceren alle

TBS producten nu in Nederweert, maar wel naar hun eigen specificaties”, opent Willy Bruckers,

commercieel directeur bij het nieuwe bedrijf TBS-SVA GROEP.

We zitten in Nederweert aan tafel bij Willy

Bruckers en Peter van Zwieten, CEO bij Imber

Holding BV en vanaf januari algemeen directeur

van de TBS-SVA GROEP. De heren

hebben goed nieuws: “Ook de commerciële

organisaties van TBS en SVA worden fysiek samengevoegd

van af 2020 en zullen opereren

vanuit Nederweert”, legt Van Zwieten uit.

BEHOUD VAN EIGEN

MERKIDENTITEIT

Van Zwieten vervolgt zijn verhaal: “Tot dit jaar

waren de sales afdelingen van TBS en SVA nog

onafhankelijk, maar met de verhuizing naar Nederweert

en de officiële start met ingang van

2020 wordt er als één commerciële afdeling

naar buiten getreden. Wat daarbij heel belangrijk

is om te weten, is dat er niet getornd wordt

aan de merken TBS en SVA, die behouden ieder

hun eigen identiteit en productspecificaties.”

“Nu zowel productie als sales zijn samengevoegd,

zullen we volgend jaar met een nieuwe naam

naar buiten treden. Die luidt ‘TBS-SVA Groep’.

We hebben hier bewust voor gekozen, om geen

afbreuk te doen aan de sterke merkidentiteiten

en eigen productlijnen. Wat dit inhoudt voor de

klant? Louter voordeel. Wie wil kan gewoon op

de oude vertrouwde manier werken met de bekende

producten van zijn favoriete merk. Wie op

zoek is naar alternatieven kan veilig even kijken bij

de andere speler in de groep, in de wetenschap

dat hij zakendoet met dezelfde, vertrouwde organisatie.

Zo kan iedereen laagdrempelig zijn horizon

verbreden.” Door de kennis en kunde van

twee grote merken te centraliseren ontstaan

er niet alleen nieuwe kansen voor de TBS-SVA

Groep, maar vooral ook voor de klant.

‘BEST OF BOTH WORLDS’

Van Zwieten geeft een goed voorbeeld van het

voordeel voor de klant: “We kunnen nu geoorloofd

de beste producten voor een situatie adviseren.

Aan gemeenten bijvoorbeeld, die soms een

probleem moeten oplossen met een vastgesteld

budget. Dan is er nu de mogelijkheid om vanuit

onze range basisproducten de beste oplossing

voor te stellen. De keuze is ineens veel breder na-

Willy Bruckers, commercieel directeur TBS-SVA Groep (links) en Peter van

Zwieten, CEO bij Imber Holding BV.

64


Een vertrouwd element in het Nederlandse straatbeeld. Van Struyk Verwo uiteraard.

melijk. Ook kunnen binnen een project producten

uitgewisseld worden, dat maakt onderhoud en renovatie

bijvoorbeeld een stuk makkelijker.”

Bruckers beaamt dat en vult aan: “Grote gemeenten

vinden het hebben van één leverancier belangrijk.

Daar kun je namelijk heldere afspraken mee

maken en korte communicatielijnen mee handhaven,

bovendien is de benodigde kennis dan centraal

aanwezig. Dat maakt TBS-SVA Groep ook tot een

ideale aanspreekpartner voor bijvoorbeeld architecten

en ingenieurs, omdat we in een vroeg stadium

actief mee kunnen denken in oplossingen.”

EEN GOEDE KRUISBESTUIVING

VOOR NOG MEER INNOVATIE

Zowel het oude TBS als SVA staan bekend om

hun innovatieve oplossingen. We vragen of productontwikkelingen

per merk zullen plaatsvinden,

of voor de nieuwe groep. Van Zwieten is er

helder over: “Het ligt voor de hand dat door de

krachten op deze manier te bundelen, er op het

gebied van R&D een kruisbestuiving zal plaatsvinden.

We brengen dan immers kennis van twee

kanten in, om tot een nieuw product te komen.

Ons doel als commerciële organisatie is en blijft

om zoveel mogelijk te verkopen, tegen een prijs

die voor ons en de klant interessant is. De keuze

laten we echter altijd bij de klant liggen, we zullen

geen interne concurrentie in de hand werken.”

Struyk Verwo zorgt

op veel plaatsen

voor droge voeten.

Wie eens wat vaker naar beneden kijkt,

komt in het hele land TBS tegen.

Bruckers zegt tot besluit: “We voeren een actief

merkenbeleid. TBS is en blijft een Premium Quality

leader, SVA een bedrijf met een prijsflexibel, innovatief

en breed assortiment. Klanten hebben de keuze

in producten nu, van instap tot Premium.” ■

65


Tekst | Roel van Gils Beeld | Van der Straaten Aannemingsmaatschappij

Nieuw onderkomen voor

Vlissingse Bootliedenwacht

De Vlissingse Bootliedenwacht is een dienstverlenend bedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zorgen onder

andere voor het afmeren van schepen, verslepen van pontons en het bevoorraden van schepen. Momenteel

wordt gebouwd aan een nieuw hoofdkantoor met loods, een nieuwe laad- en lossteiger en een

aangepaste kadeconstructie. Van der Straaten Aannemingsmaatschappij heeft in dit project in een vroeg

stadium haar deskundigheid op het gebied van funderingstechniek en betonconstructies laten gelden.

In opdracht van de Vlissingse Bootliedenwacht

B.V. realiseert Van der Straaten

Aannemingsmaatschappij de betonnen onderbouw

van hun nieuwe kantoorpand en

loods, bestaande uit prefab betonnen balken

en kanaalplaten op fundering van prefab

betonnen heipalen. “Daarnaast verzorgen

we het herstel van de glooiing na het zetten

van de palen, realiseren we de aansluiting

tussen bestaande kade en nieuwe constructies,

alsmede een laad- en lossteiger op

stalen buispalen en een stalen bordes met

loopbrug rond het gebouw, met toegang

naar een drijvend steiger,” zegt projectleider

Matthieu van Damme.

tot uitvoeringsontwerp, het afstemmen van

de werkzaamheden met North Sea Port en

het voorbereiden van de uitvoeringsfase.”

Het pand is volledig naast de bestaande kadeconstructie

gesitueerd, deels boven de bestaande

glooiing en deels boven het water.

Dit is volgens Van Damme met name voor

het heiwerk een uitdaging. “Ook de getijdenwerking

en de levensduur van de constructie

in relatie tot de zware milieuklasse (de

constructie staat volledig in/boven het zoute

De getijdenwerking en de levensduur van de constructie in relatie tot de zware milieuklasse

(de constructie staat volledig in/boven het zoute water) vragen extra aandacht.

BOUWTEAM

Het ontwerp van de onderbouw is in een

bouwteamverband tot stand gekomen.

Onderdeel van het bouwteam zijn Poerstamper

Bouw, Vlissingse Bootliedenwacht

B.V. en Van der Straaten Aannemingsmaatschappij.

Van Damme: “We zijn in het bouwteam

circa twee jaar bezig geweest met het

afwegen van varianten op basis van veiligheid,

duurzaamheid, maakbaarheid, kosten en uitvoeringsduur.

In dit tijdsbestek is vervolgens

de meest geschikte variant uitgewerkt tot

een uitvoeringsontwerp. Daarbij hebben we

onze deskundigheid op het gebied van funderingstechniek

en betonconstructies kunnen

inbrengen om de risico’s te beperken

(zowel constructief als uitvoeringstechnisch)

en kostentechnisch een optimale aanbieding

te kunnen doen. Binnen het bouwteam waren

we verantwoordelijk voor het uitvoeren

van geotechnische onderzoek op land en water,

het uitwerken van diverse varianten, de

engineering van de onderbouw van schets-

66


Van der Straaten Aannemingsmaatschappij is momenteel bezig met het heien van 83 betonnen palen met een

lengte van 19,5 meter (vk 450mm) vanaf een tijdelijk stalen platform, om tij-onafhankelijk te kunnen werken.

water) vragen extra aandacht. Momenteel

heien we 83 betonnen palen met een lengte

van 19,5 meter (vk 450mm) met onze Hitachi

CX700 en een D46-heihamer vanaf een tijdelijk

stalen platform, zodat we tij-onafhankelijk

kunnen werken. Tussentijds worden

de stalen schotten van het platform verlegd

en worden de gaten in de glooiing hersteld.

Zodra het heiwerk gereed is, werken we de

palen op hoogte af en maken we de aansluiting

met de bovenbouw. Op de afgewerkte

palen komt een raster van prefab betonnen

balken, dat we afsluiten met kanaalplaten en

een in het werk gestorte betonnen druklaag.

In deze druklaag zijn de voorzieningen voor

de bovenbouw meegenomen. Zodra de bovenbouw

is gerealiseerd, wordt de isolatie

en afwerkvloer aangebracht en is het project

voor ons gereed.” ■

67


STAD PROJECT

Duurzaam betonherstel

Ruim 100 jaar bieden wij talrijke oplossingen aan voor het herstellen

en beschermen van betonstructuren, zoals scheurinjectie, chemische

verankering, corrosiebescherming van wapeningsstaal, structurele

reparatiemortels, reparatiemortels voor niet structurele herstellingen.

Onze oplossingen herstellen de oorspronkelijke sterkte, de structurele

integriteit en de esthetiek van het beton en verlengen zo de levensduur

van het gebouw, de brug of de weginfrastructuur.

Voor meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.

www.master-builders-solutions.basf.nl

basf-cc-be@basf.com

Tel. +31 (0)162 425 190

68


Tekst en Beeld | Innodeen

Noodhospitaal in Guiuan op de Filipijnen, opgebouwd uit Compodeen WFC bouwdelen

Lochems familiebedrijf voorloper

in innovatie duurzame materialen

Waar andere materialen te kort schieten, zijn kunststoffen vaak de meest praktische en duurzame oplossing.

Mensen denken bij kunststof niet direct aan duurzaamheid. De praktijk wijst uit dat speciaal ontwikkelde

materialen de levensduur van bouwdelen en technische producten drastisch kunnen verlengen.

Innodeen is al ruim 30 jaar toonaangevend in

de ontwikkeling en fabricage van nieuwe materialen

en slimme producten. De innovaties

volgen elkaar snel op en vinden hun weg naar

steeds meer toepassingen. Algemeen directeur

Gijs Kreunen: “Wij bieden duurzame alternatieven,

voor alle plekken waar anders te snel

veroudering, rotting of slijtage optreedt.”

CIRCULAIRE

CONSTRUCTIEMATERIALEN

Innodeen heeft vier materiaalgroepen: Hollodeen,

Durodeen, Compodeen en Eelodeen.

Ieder materiaal heeft zijn specifieke eigenschappen

en meerwaarde, zodat voor uiteenlopende

vraagstukken een oplossing gecreëerd kan

worden. De meest recente ontwikkeling is het

Compodeen WFC (Wood Fibre Composite).

Producten worden in huis vervaardigd met een

eigen compound, bestaand uit 75% hernieuwbare

grondstof en 25% kunststof. Zonder productieafval

en volledig recyclebaar. Toepassingen

vinden hun weg in uiteenlopende branches.

“Dankzij het geoctrooieerde proces worden de

houtvezels in lengterichting gepositioneerd. Samen

met de hoge dichtheid geeft dit al een hoge

sterkte aan het materiaal. Desgewenst worden

staaldraden als wapening opgenomen.

TOEPASSINGEN

Producten vinden we terug als treeplanken

voor treinen of ‘Simply Housing’; een bouwsysteem

opgebouwd uit holle wanddelen.

Hiermee is bijvoorbeeld het Guiuan noodhospitaal

op de Filipijnen gerealiseerd”, aldus

Kreunen.

“Maar dankzij de weerbestendigheid ook zeer

geschikt als over oeverbeschoeiing, geluidswerende

wanden en hekwerken.”

SAMENWERKING

“We besteden veel aandacht aan onderzoek

en ontwikkeling”, vervolgt Gijs Kreunen, “We

werken samen met toeleveranciers en verwerkers

aan vernieuwende oplossingen. Het

mooie is dat er altijd ruimte is geweest voor

creativiteit en samenwerking met andere partijen.

Dan ontstaan nieuwe mogelijkheden, ook

in andere markten. Die kruisbestuiving kan

hoogwaardige oplossingen opleveren met gegarandeerde

kwaliteit. En dat wordt in steeds

meer sectoren herkend.”

Heeft u een uitdaging voor Innodeen? Laat het

hen weten, dan bieden of ontwikkelen zij voor

u de best passende oplossing. ■

Oeverbeschoeiing van Compodeen WFC

69


Gevlebrug: een uniek element in de Houthavenbuurt. Alle 14 andere

nieuwgebouwde bruggen in de Houthaven, zijn allemaal geïnspireerd op de

monumentale Gevlebrug. (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)

“Iets van 100 jaar oud, dat 20 jaar lang aan alle elementen blootgesteld heeft

gelegen, is binnen 6 maanden gerestaureerd naar een staat waarmee het zeker weer

30 jaar mee kan. Daar zijn we met z’n allen trots op.” Sjoerd Bakkum, Gebr. Beentjes

Tekst | Susan Peek Beeld | Anton Monshouwer, Stadsarchief Amsterdam, Niron Staal Amsterdam en Mattias Boon (Meesters In)

Herbouw iconische Gevlebrug Amsterdam

vraagt om multidisciplinaire samenwerking

De bijna 100 jaar oude Gevlebrug in Amsterdam, naar ontwerp

van de beroemde Amsterdamse Schoolarchitect Piet Kramer, heeft

na een grondige renovatie een nieuwe bestemming gekregen.

“Een bijzonder project”, noemt Sjoerd Bakkum

het. Namens Gebr. Beentjes is hij verantwoordelijk

voor het project. Gebr. Beentjes is

al bijna zestig jaar actief in de GWW en werkt

veelal aan multidisciplinaire projecten met beton

en staal. “Maar de combinatie met natuursteen

maakt het voor ons extra speciaal.”

Het 100 jaar oude natuursteen ligt vakkundig

gereinigd, op de werf van Meesters In, voorafgaand

aan het herstel. (Beeld: Mattias Boon, Meesters In)

MONUMENTALE MATERIALEN

“Het volledige project is helemaal gebouwd

rondom het hergebruik van de bestaande monumentale

materialen”, vervolgt Bakkum. De

oorspronkelijke brug is in 1930 geplaatst maar

moest vervangen worden. De gemeente wilde

de karakteristieke brug beslist behouden voor

de stad, maar de brug heeft bijna twintig jaar

op een opslagterrein in de Amsterdamse haven

gelegen. “Ongebruikt en niet onderhouden…

én al die tijd blootgesteld aan weersinvloeden.

Dat heeft natuurlijk een nadelig effect

gehad op de materialen.”

‘Fraai staaltje

hergebruik’

Bakkum vertelt wat hij aantrof: “De houten

bovenzijde was behoorlijk verrot en moest

vervangen worden, maar het geraamte zag

er nog best goed uit. Het staal moest compleet

van zijn coating worden ontdaan en

waar nodig worden hersteld. Een hele klus.”

De restauratie is uitgevoerd door Niron

Staal Amsterdam BV en Fa. Evenboer, in opdracht

van Gebr. Beentjes.

NATUURSTEEN

Het natuursteen van de oorspronkelijke

brug, een graniet, bleek veelal in goede staat.

“Soms ontbrekend of beschadigd, dus daar

was nieuw materiaal voor nodig. Wij hebben

een steengroeve gevonden waar het materiaal

qua structuur en doorsnede hetzelfde is

als het oorspronkelijke graniet van de brug.

Nagenoeg niet van het bestaande materiaal

te onderscheiden! Aan firma Meesters In de

schone taak de blokken van de brug onzichtbaar

te restaureren.”

SAMENKOMEN VAN DISCIPLINES

“Bij een project als dit, met een monumentaal

karakter, waar verschillende disciplines samen

komen, zorgt samenwerken ervoor dat

er een fantastisch eindresultaat gehaald kan

worden”, zegt Bakkum. “Je moet alles goed op

elkaar afstemmen: niet alleen binnen de disciplines,

maar vooral ook tussen de verschillende

disciplines. Het nieuwe natuursteen moet

passen tussen het oude, het nieuwe staal

moet passen op het oude en het geheel moet

weer passen op het door Gebr. Beentjes gerealiseerde

beton.” Hij besluit: “Pas wanneer

alle partijen behalve hun eigen scope, ook belang

hechten aan het totaalproject, is er een

optimaal eindresultaat haalbaar.” ■

70


Tekst en Beeld | De Boer Staal / De Boer Snijbedrijf

STAAL OP MAAT voor

gerecyclede Gevlebrug

De Boer Staal - De Boer Snijbedrijf -

René Wentzel - commercieel manager.

Na een grondige renovatie ligt de karakteristieke Gevlebrug in de Houthaven in Amsterdam. De brug met

drie nieuwe brugdekken vormt de verbinding tussen de Pontsteiger en het Karlskrona-eiland. Het staal en al

het snijwerk voor deze drie nieuwe brugdekken is geleverd door De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf.

ARCHITECTONISCHE BRUG

De brug is in 1930 is ontworpen door de Amsterdamse Schoolarchitect

Piet Kramer en heeft tot 2000 dienstgedaan als Oostereinde Hefbrug.

Na zeventig jaar actieve dienst en twintig jaar in de opslag, is de oude

brug afgestoft en prachtig gerestaureerd. De brug ligt nu op een nieuwe

plek in de Houthaven met een nieuwe naam: de Gevlebrug. Deze naam

verwijst naar het plaatsje Gävle, net boven Stockholm, een belangrijke

historische leverancier van het hout van de Houthaven.

SNIJDEN VAN STAAL: LANG EN BREED

Na de restauratie is de brug voorzien van drie nieuwe brugdekken: één

rijdek van 6 meter breed en 28 meter lang en twee voetgangersdekken

van ruim 3 meter breed en 28 meter lang. De Boer Snijbedrijf heeft alle

stalen onderdelen voor de nieuwe brugdekken op maat gesneden uit

staal S355 J2+N met 3.1 certificaat.

een breedte van 3250 mm ingezet waardoor het laswerk tot een minimum

beperkt kon blijven.

Begin november is de nieuwe Gevlebrug over het IJ naar de Houthaven gevaren

en vakkundig op de nieuwe locatie geplaatst. Naar verwachting wordt

de Gevlebrug in maart 2020 opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

Ook hier geldt het motto van De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf:

‘YOU BUILD WE SUPPLY’ ook voor Grond- Weg- en Waterbouw! ■

YOU BUILD WE SUPPLY

ook voor Grond- Weg- en Waterbouw!

Het staal, in totaal 70 ton, is geleverd door De Boer Staal en is door De

Boer Snijbedrijf gestraald en gesneden conform NEN-EN 1090 EXC2.

Voor het snijwerk zijn stalen platen met een lengte van 14000 mm en

Ruime voorraad plaatstaal en profielen

en specialist in het bewerken en

snijden van gecertificeerd staal.

Begin november is de nieuwe Gevlebrug over het IJ naar de Houthaven gevaren

en vakkundig op de nieuwe locatie geplaatst.

U kunt bij ons terecht voor het snijden

en bewerken van staal voor ankerplaten,

stempelstoelen, deksloven, buisklemmen,

brugdekken, staanders, consoles, remmingen

geleidewerken en al uw andere

infraprojecten.

deboerstaal.nl

71


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Camille van der Harten en Anke van Dellen (GeoBusiness Nederland) Beeld | Geo Business Nederland

GeoBusiness Nederland

zonder Geo staat de wereld stil

De geo-informatie sector is wereldwijd een kleine speler. In Nederland

is de omvang ongeveer €1,5 miljard en er werken zo’n 15.000 mensen

in de geo-sector. De impact die de sector heeft is echter groot.

Dat heeft te maken met de locatie component.

Zonder dat we het zelf in de gaten

hebben maken we veelvuldig gebruik van

onze geografische positie, op de kaart of ten

opzichte van elkaar. Deze functionaliteit zit

in tal van toepassingen die onderdeel zijn van

ons dagelijkse leven. Dit is alleen nog maar

meer geworden doordat we deze technologie

tegenwoordig met onze smartphones en

tablets letterlijk in onze hand hebben.

DATA EN INFORMATIE

SPELEN EEN GROTE ROL

Minder zichtbaar, maar zeker zo belangrijk,

is de rol van geo-informatie en technologie

in de digitalisering van onze maatschappij.

Naast technologie spelen data en informatie

hierin een grote rol. Deze data wordt op

verschillende manieren verzameld, de volumes

worden steeds groter en de update

frequentie steeds hoger. In onze sector is er

veel kennis over standaarden en data interoperabiliteit.

Daarmee levert de geo-industrie

een grote bijdrage aan het inwinnen en

ontsluiten van deze datastromen.

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging

voor en door geo-bedrijven. Binnen

onze vereniging vind je bedrijven met specialisaties

in de hele keten, van data-inwinning

tot het verwerken en analyseren van data

voor een breed scala aan toepassingen in diverse

sectoren. Voorbeelden zijn de bouw-,

infrastuctuur- en watersector, maar ook toepassingen

voor energietransitie en klimaat,

onze leefomgeving, duurzame technologie,

circulaire bouw en de gezondheid, zorg en

het sociale welzijn van de bevolking.

De bedrijven werken binnen onze vereniging

samen aan de hand van drie speerpunten:

een gelijkwaardig en eerlijk speelveld, economische

groei en onderwijs en onderzoek.

Om onze ambities te realiseren hebben we

werkgroepen georganiseerd rondom datainwinning,

samenwerken met partners vanuit

de overheid en onderwijs.

72


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

INWINNEN EN VERWERKEN

BETROUWBARE DATA

ken met onderwijsraden en -instellingen op

MBO, HBO en WO-niveau en acties te ondernemen

om het geo-onderwijs te ondersteunen

en het vakgebied te promoten.

Deze werkgroepen vormen de basis om aan

de hand van drie thema’s de groei van onze

sector te realiseren.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

form en netwerk om kennis te delen en de

verbinding te vinden met het geo-werkveld.

GeoBusiness Nederland is een unieke community,

want onze leden werken vaak met elkaar

samen aan oplossingen en versterken elkaar

zo in keten van data-inwinning en analsyse tot

ontsluiting. In deze editie van GWW laten een

groot aantal van onze leden zien hoe zij geotechnologie

gebruiken. ■

www.geobusiness.nl

info@geobusiness.nl

Het begint allemaal met het inwinnen en verwerken

van goede en betrouwbare data, boven

en onder de grond. Dit is essentieel voor de

hele keten. Het gaat hierbij om heel nauwkeurig

maatvoeren van nieuwe gebouwen, bruggen en

infrastructuur, maar ook inspecties van installaties,

wegen, watergangen en kabels en leidingen.

Dit gebeurt onder meer met meetapparatuur

en sensoren in auto’s, vliegtuigen en drones, of

grondradar metingen waarmee graafschade kan

worden voorkomen (zie kader KAGO).

SAMENWERKEN

Vanuit ons Platform overheid, aanbesteden en

standaarden leveren wij een structurele en gecoördineerde

bijdrage voor samenwerking en

afstemming met onze partners binnen de overheid,

met onder andere het Kadaster, Rijkswaterstaat,

Geonovum, het NEN en de Vereniging

Nederlandse Gemeenten.

ONDERWIJS

Geo-informatie en technologie is een specialistisch

vakgebied. De vraag naar gekwalificeerd

personeel, met name voor data-inwinning maar

ook Geo-ICT, is groot. Wij helpen onze leden

om gezamenlijk invulling te geven aan gesprek-

De inrichting van onze fysieke leefomgeving kan

niet zonder ruimtelijke data en geo-informatie.

Vanaf 2021 treedt hiervoor een nieuwe wet in

werking: de Omgevingswet. Wij stimuleren samenwerking

tussen bedrijven en stakeholders

uit het werkveld, met als doel goede afspraken

te maken voor een succesvolle invoering van

de Omgevingswet en te laten zien wat het geobedrijfsleven

hieraan kan bijdragen.

ENERGIETRANSITIE

Om in 2030 de 49% CO 2

reductiedoelstelling

te halen gaat Nederland er straks heel anders

uitzien. Klimaatadaptatie en energietransitie

is een ‘geo-vraagstuk’. De geo-sector brengt

de impact op de fysieke leefomgeving in kaart

en helpt bij het maken van slimme keuzes en

monitoren van acties die leiden tot een duurzame

leefomgeving.

CIRCULAIRE BOUW

Een bijdrage leveren aan innovatief bouwen

van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructurele

werken is de rode draad voor het

thema BIM / 3D / Circulaire Bouw. Samen

met stakeholders uit het bredere bouw- en

infra-werkveld onderhouden wij een plat-

KAGO

Met een aantal bedrijven uit de

achterban heeft GeoBusiness

Nederland de KAGO ontwikkeld.

https://www.geobusiness.nl/kago

De Keuze Assistent Geofysisch Onderzoek

(KAGO) is bedoeld om op basis van

marktsector en toepassing(en) potentiële

opdrachtgevers richting te geven voor

de inzet van de juiste technieken bij

het onderzoek van de ondergrond. Dit

onderzoek zonder graven (geofysisch

ofwel niet-destructief onderzoek) is een

specialistisch vakgebied.

De niet-destructieve geofysische

meettechnieken verschaffen informatie

over de opbouw van de ondergrond

(zowel landbodem, waterbodem als

zeebodem), de locatie van structuren en

objecten in de bodem, ondergrond, maar

ook in beton/asfalt en kunstwerken.

De meest vooraanstaande

marktpartijen, die aangesloten zijn bij

de Special Interest Group Geofysica

en Grondradar van GeoBusiness

Nederland hebben een brede kennis

van geofysische meettechnieken en

staan borg voor kwalitatief hoogwaardige

oplossingsrichtingen voor het onderzoek

van de ondergrond. Deze marktpartijen

streven er dan ook naar om efficiënt

het gewenste onderzoeksresultaat te

leveren, zodat vertraging in de uitvoering of

verkeerde aannames worden voorkomen.

73


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Jan Mol Beeld | marXact

Op de centimeter nauwkeurig (zelf)

meten is nu weggelegd voor iedereen!

Stel je eens voor dat je vanuit het veld binnen 10 minuten een AutoCad tekening bij de tekenkamer

op kantoor kunt hebben… Punten, buizen, kabels, lijnen, wegen, bruggen, gebouwen of wat er maar

gemeten moet worden in de open lucht, gewoon zelf op een eenvoudige en snelle manier meten

en doorsturen. Dat kan. Met de UNI van marXact.

Voor de prijs hoef je het niet te laten. Mar-

Xact heeft zich namelijk ten doel gesteld

om zelf meten voor iedereen bereikbaar te

maken. Om dat te bereiken is de bediening

vereenvoudigd en de prijs op een vriendelijk

niveau gehouden. Tommy van der Heijden,

founder van marXact, legt graag uit waarom

de UNI interessant is voor zowel kleine als

grote bedrijven.

VANUIT EEN EIGEN

BEHOEFTE ONTWIKKELD

“Het idee komt oorspronkelijk uit de glasvezelsector.

Daar liepen we constant tegen

hetzelfde probleem aan, namelijk dat we niet

rechtstreeks konden meten. Raar eigenlijk,

in een tijd waarin iedereen toch al een GIStool

op een tablet bij zich heeft, vonden we.

Vooraf zelf meten zou veel sneller en handiger

zijn en je hebt geen landmeter nodig”,

opent Van der Heijden het gesprek. “Mijn

compagnon Raoul van Ginkel ontwikkelde

daarop de eerste hardware waarmee we

dat wel konden doen. Zijn prototypes hebben

we vervolgens doorontwikkeld, met de

gedachte om een nauwkeurige sensor voor

de GIS-tool te maken. Ondertussen hebben

we ons oor te luisteren gelegd bij andere bedrijven

die hier ook baat bij kunnen hebben

en al snel concludeerden we dat er behoefte

bestond aan een veel bredere koppeling. Dat

was de start voor het ontwikkelen van de

UNI en alles wat daarbij hoort.”

op die ontwikkeling. Daarnaast is het zo dat

we door onze wortels in de ICT en bekabeling

precies weten waar de pijnpunten zitten

van de ondernemer in de infra. Dat we dan

ook nog eens een 100% Nederlands bedrijf

zijn -we zitten in Hilversum- met een Nederlandse

assemblage afdeling, spreekt alleen

maar voor ons”, legt Van der Heijden uit.

MADE IN THE NETHERLANDS

Inmiddels mag marXact een aantal ‘grote

jongens’ in de GWW tot haar klanten rekenen.

“We zijn een jong bedrijf, maar solide.

Men heeft vertrouwen in ons, omdat we

onze producten zelf ontwikkelen, onze klanten

met ons meedenken en invloed hebben

MarXact heeft zich ten doel gesteld om zelf meten voor iedereen bereikbaar te maken.

74


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Dat we dan ook nog eens een 100% Nederlands bedrijf zijn met een Nederlandse assemblage afdeling,

spreekt alleen maar voor ons.

Tommy van der Heijden (links) en Raoul van Ginkel

hebben zich ten doel gesteld om zelf meten voor

iedereen bereikbaar te maken.

Het is altijd het doel van marXact geweest

om de ontwikkelde technologie zo laagdrempelig

mogelijk in de markt te zetten, op

een hele complete wijze. “We zijn een groot

voorvechter van de digitaliseringslag die in

onze sector op gang komt. Daarom moet iedereen

makkelijk toegang hebben tot digitaal

inmeten en is koppelbaarheid een belangrijk

item. Het feit dat BAM, Heijmans en Volker

Wessels Telecom met onze producten werken,

is voor ons wel een ‘proof of concept’.”

Inmiddels levert marXact bij tientallen bedrijven

in Nederland en zijn de eerste bestellingen

de grens al over gegaan.

De bediening is ‘kinderlijk eenvoudig’.

Iedereen moet makkelijk toegang

hebben tot digitaal inmeten en

koppelbaarheid is een belangrijk item.

ALLES BEGINT BIJ DE GPS-BOL…

De eerste stap bij marXact is het aanschaffen

van de UNI-GR1 en de UNI-RTK Premium

correcties, UNI-Connect meetsoftware krijg

je daar gratis bij. “Daar kun je volledig mee

starten. Later kun je dat uitbreiden met bijvoorbeeld

de UNI-Cloud, UNI-Cloud API en

andere integraties, om UNI een dynamisch

onderdeel te laten worden van het systeem

op kantoor.” De UNI-GR1 is de meest universele

RTK GNSS-ontvanger denkbaar, je

kunt er GPS, Glonass, Galileo en Beido op

432-kanalen mee ontvangen, op meerdere

(L1/L2/L3) frequenties.

PRIMEUR!

Van der Heijden licht graag een tipje van de

sluier op omtrent op handen zijnde ontwikkelingen.

“We zijn nu bezig met machinebesturing.

Begin 2020 komen we daar mee naar

buiten. Ons systeem zal compatibel zijn met

de systemen die nu al op honderden graafmachines

aanwezig zijn. Weer een goede

stap in de richting van totale digitalisering”,

zeg Van der Heijden tot besluit. ■

75


0

marxact

Zelf digitaal inmeten met open geul!

Op zoek naar een oplossing waarmee je zelf je werk makkelijk kan inmeten?

Nooit meer wachten op de land meter en het resultaat direct naar de klant sturen?

Een oplossing die zo makkelijk is dat iedereen het begrijpt?

marXact biedt een totaaloplossing waarmee dit mogelijk wordt.

Met de UNI-GRl a €2995,-, UNI-Connect meetsoftware, UNI-RTK Premium

correcties, een stok en tablet biedt marXact een totaaloplossing waarmee Je

morgen nog kan beginnen met meten!

Bekijk 76 meer op https://nl.marxact.com, bel +31 (0)70 700 7917 of kom langs!


Al 200 jaar GEOinnovatie

Van theodoliet tot totaaloplossingen

De roots van Leica Geosystems, onderdeel van Hexagon, liggen al 200 jaar terug in de tijd, bij de oprichting van

Kern & Co. in 1819. Bijna honderd jaar later ontwikkelde Heinrich Wild in Heerbrugg de T2, ‘s werelds eerste

werkelijk draagbare optomechanische theodoliet en legde daarmee de basis voor het moderne landmeten

en maatvoeren. Gedurende de laatste twee eeuwen is ons bedrijf in haar verschillende vormen uitgegroeid

tot de nummer één in de wereld als het gaat om meetinnovaties en leveren we een zeer compleet gamma

aan oplossingen. De drang naar innovatie gecombineerd met een goed gevoel voor ondernemerschap en een

rotsvaste toewijding aan kwaliteit heeft de visie van Heinrich Wild al die jaren levend gehouden.

Download de geschiedenisposter via:

connect.hexagongeosystems.com/historyposterNL

Leica Geosystems B.V.

088-0018000

www.leica-geosystems.nl

© Copyright 2016 Leica Geosystems. All rights reserved.

77


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Leica Geosystems

Digitale meetoplossingen

met Zwitserse technologie

Leica Geosystems, onderdeel van Hexagon, brengt al 200 jaar revoluties

teweeg in de wereld van metingen en landmeten. Gaandeweg

is het productportfolio steeds breder getrokken tot wat

het bedrijf nu is: een totaalleverancier voor digitale oplossingen

met Zwitserse technologie. Arno Kijzerwaard van Leica Geosystems

vertelt over de evolutie in meetoplossingen.

Pioniers en visionairen van de meetwereld, zo

mogen we Leica Geosystems toch wel omschrijven

met twee eeuwen aan ervaring. “Leica Geosystems

is ontstaan met de oprichting van Kern &

Co in 1819. Een kleine 100 jaar later ontwikkelde

Heinrich Wild de T2, ’s werelds eerste draagbare

theodoliet. Dit was in feite de basis voor de moderne

landmeting. Daar is het niet bij gebleven.

Inmiddels omvat ons portfolio een breed gamma

aan oplossingen zoals de DISTOTM afstandmeters,

lasers, kabeldetectie, total stations, GNNSontvangers,

3D-laserscanners, mobile mapping

en machinebesturing. Kortom de pioniersgeest

zit nog altijd in de genen, want nog altijd zijn we

de nummer één in de wereld als het gaat om innovaties

in plaatsbepaling.”

MEERWAARDE CREËREN

De kracht van Leica Geosystems is volgens Kijzerwaard

dat de firma op elk meetgebied (plaatsbe-

paling en geo-informatie) een enorm breed aanbod

aan oplossingen biedt. “Waar vroeger alleen

de focus lag op de ontwikkeling van sensoren, leveren

we nu totaaloplossingen, zowel qua sensoren

als software. Daarbij proberen we altijd een meerwaarde

te creëren. Onze Leica BLK3D bijvoorbeeld

combineert een DISTOTM afstandsmeter

met een 3D-camera in één toestel. Foto’s die de

camera maakt, zijn perfect bruikbaar in de workflow

voor het opmeten van zaken, in het veld, of

achteraf in de foto’s op kantoor. Datzelfde geldt

voor het inmeten van een project. De markt verkiest

steeds vaker 3D-laserscanning voor het inmeten,

waarbij een gekleurde puntenwolk wordt

verzameld als kopie van de realiteit. In die puntenwolk

kan men vervolgens gaan modelleren.”

“Er vindt ook een verschuiving plaats in de bouwen

infrasector van de traditionele landmeetkundige

georiënteerde total station naar apparatuur die

specifiek voor de bouw zijn ontworpen, voorzien

van onze Leica iCON Field-software”, vervolgt Kijzerwaard.

“Landmeters en maatvoerders nemen

het IFC-model mee naar buiten en zien op locatie

exact in 3D voor zich wat op kantoor is bedacht

en datzelfde model kan geladen worden onze machinebesturingsoplossingen.”

INWINNEN VAN DATA

Alle data die in het veld wordt ingewonnen, moet

natuurlijk ook beheerd en verwerkt worden.

“Ook bij het beheer van geodata wordt de invloed

van mobile mapping steeds zichtbaarder”, meent

Kijzerwaard. “Data van onze airborne Citymapper

bijvoorbeeld, waarbij laserscanning, vogelvluchtfoto’s

én loodrechte foto’s gecombineerd worden,

levert een zeer goede basis voor grootschalige

basiskaarten. En op een ander niveau zien we dat

mobile mapping bijvoorbeeld binnen in ruimtes

ook een vlucht neemt. Onze Leica BLK2GO is een

lichtgewicht handheld mobile mapping device dat

een 3D-wereld van een object in real-time digitaal

opbouwt, terwijl je simpelweg door een ruimte

loopt. De techniek voor het inwinnen van data oftewel

een 3D-kopie maken van de werkelijkheid

heeft een enorme evolutie doorgemaakt en altijd

met de Zwitserse precisie die voor het eindresultaat

verlangd wordt. Wat is er mooier om een

nauwkeurige 3D-kopie van de werkelijkheid aan

het werkproces toe te voegen?” ■

78


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

De kracht van Leica Geosystems is volgens Kijzerwaard dat de firma op elk meetgebied (plaatsbepaling en

geo-informatie) een enorm breed aanbod aan oplossingen biedt.

De Leica BLK2GO is een lichtgewicht handheld mobile mapping device dat een 3D-wereld van een object in

real-time digitaal opbouwt, terwijl je simpelweg door een ruimte loopt.

De Leica BLK3D combineert een DISTOTM afstandsmeter met een 3D-camera in één toestel.

79


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Susan Peek Beeld | Geometius

Landmeten 2.0

Dé nieuwe manier van werken

Van hoekspiegel en meetbanden, naar radio-plaatsbepaling en

scanners, van post-processing naar drones en real-time meten.

Het vak landmeten heeft nogal een ontwikkeling doorgemaakt de

afgelopen decennia. Instrumenten zijn kleiner, sneller en nauwkeuriger

geworden en dankzij nieuwe meettechnieken kunnen we steeds

gerichter meten. Combineer de hoogwaardige meetsystemen met

slimme software én de juiste dienstverlening en er is op een snelle,

eenvoudige manier een hoogwaardig eindproduct te realiseren.

80


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

De intuïtieve Trimble X7 scanner

Trimble SiteVision; Augmented reality met RTK-nauwkeurigheid

Dat beaamt ook Jasper Schuur van Geometius.

“Als leverancier van onder andere meetapparatuur

en systemen voor plaatsbepaling

(GNSS) en landmeetkundige, geografische en

hydrografische toepassingen, met de bijbehorende

software, maakt Geometius het landmeten

zo toegankelijk mogelijk. Landmeten 2.0 is

dé nieuwe manier van werken”, volgens Schuur.

“Software is daarbij een essentieel onderdeel,

want met de juiste verwerkingssoftware kun je

werkprocessen vele malen efficiënter maken

en fouten in het veld voorkomen.”

REAL TIME

Schuur legt uit: “Doordat de meetinstrumenten

én de software perfect op elkaar aansluiten, is

data makkelijk in te lezen en direct te verwerken.

Zo kan het werk real time gecontroleerd

worden en voorkom je faalkosten.” Schuur

noemt dat ‘toch wel één van de meest belangrijke

en indrukwekkende veranderingen in de

branche’. “Trimble loopt hierin voorop en we

zijn dan ook trots dat wij hun distributiepartner

voor landmeetkundige apparatuur in Nederland

zijn.” Het draait echter om meer dan het leveren

van hardware alleen: “Ondanks allerlei nieuwe

technieken, blijft landmeten mensenwerk en

is de noodzaak tot controleren onveranderd.

Wij ondersteunen onze klanten hierbij met telefonische

support en gerichte trainingen.”

SLIMME COMBINATIE ZORGT

VOOR NIEUWE OPLOSSINGEN

De razendsnelle ontwikkelingen op softwaregebied

dragen er zeker aan bij dat de landmeten

toegankelijker en gebruiksvriendelijker is

geworden. “Geometius groeit hierin mee. Wij

geloven dat de slimme combinatie van software

met hardware zorgt voor nieuwe oplossingen.”

Geometius biedt naast de GNSSinstrumenten

een breed assortiment aan

landmeetkundige apparatuur zoals Total Stations,

UAV’s, 3D-scanners en gebruiksvriendelijke

verwerkingssoftware waarmee beelden,

zowel op de grond als in de lucht vastgelegd

en verwerkt worden. Daarnaast verzorgt het

bedrijf trainingen en verschillende informatieve

workshops en evenementen, om Landmeten

2.0 écht zelf te ervaren.

DE TOEKOMST

VANDE PUNTENWOLK

Zoals het evenement ‘De dag van de puntenwolk’

die Geometius in het voorjaar van

2019 organiseerde. Het inwinnen, verwerken

en extraheren van een grote hoeveelheid

informatie uit puntenwolken is

de toekomst binnen het geo-werkveld, meent

Schuur. Tijdens deze dag zette Professor Edward

Verbree, Universitair docent Geomatics

aan de TU Delft, de ruim honderd aanwezigen

aan het denken met zijn visie over de puntenwolk.

Volgens hem is er veel meer mogelijk met

de grote hoeveelheid aan informatie in de puntenwolk:

“De meerwaarde voor interactieve

en exploratieve toepassingen is enorm. Het is

de vraag hoe deze puntenwolkdata breder toe

te passen is, zodat het ten goede komt aan de

bedrijfsprocessen.” Ook een gastspreker van

Trimble Geospatial en een tweetal gebruikers

vertelden over de scanning-instrumenten en

de vele mogelijkheden die een puntenwolk

biedt. “Een boeiend congres”, zegt Schuur, “dat

ongetwijfeld een vervolg krijgt.”

REVOLUTIE IN DE GWW

Het is duidelijk: de bijna onbegrensde mogelijkheden

van Landmeten 2.0 zorgen voor een revolutie

in de infrasector. “BIM zal steeds meer een

weg vinden in de GWW. Dankzij cloudoplossingen

kan data heel snel van het veld naar kantoor

worden gestuurd en vice versa.” Hij noemt een

voorbeeld waarbij in combinatie met Trimble SiteVision

een toekomstig kunstwerk of knooppunt

met augmented reality te visualiseren is in het

veld. “Er loopt nu een pilot met een klant waarbij

we op die manier een fietsbrug visualiseren.

Eventuele ‘clashes’ worden direct zichtbaar. Maar

ook minder zichtbare zaken, zoals ondergrondse

infra, kunnen met augmented reality worden gevisualiseerd.

Een mooie ontwikkeling met ongekende

mogelijkheden”, besluit Schuur. ■

Scan van de Kalkovens met de Trimble SX10

81


TRIMBLE

SITEVISION

Augmented Reality met

RTK-nauwkeurigheid

geometius.nl/sitevision 088 4366 300

Pels Rijcken

advocaten en notarissen

De EU zet in op een circulaire economie.

Welke (juridische) mogelijkheden zijn er voor uw

organisatie? Laat u bijstaan door dé adviseur op

het gebied van klimaat en energietransitie.

Ga naar pelsrijcken.nl/themas/klimaat-en-energietransitie

Naamloos-4 1 29-08-19 16:05


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Susan Peek Beeld | Beeld: Surveyour / Bert Jansen

The People Group heeft

haar keuze gemaakt in

GPS-meetapparatuur

Bij de groeiende afdeling Geo & Data van

The People Group, werken specialistische

landmeters met jarenlange ervaring. Zeker

bij complexe infrastructurele projecten is

nauwkeurige maatvoering en optimale

kwaliteitsbewaking essentieel. The People

Group stapt daarom over op de geavanceerde

moderne apparatuur van Surveyour.

83


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Barend Hermans.

Danny Wouters.

Danny Wouters, directeur Geo & Data van

The People Group, geeft als belangrijkste redenen

de mogelijkheid om meetdata direct in

het terrein te kunnen controleren in het open

systeem. Daarbij is hij zeer tevreden over de

support vanuit het bedrijf.

GEBRUIKSGEMAK EN PRECISIE

Barend Hermans, project- en teamleider bij

The People Group | Geo & Data: “We hebben

de Surveyour GPS uitgebreid getest en

zijn zeer te spreken over de kwaliteit. Daarbij

komt dat het een gewoon Windows-systeem

is, waardoor alle handelingen voor onze specialisten

in het veld zeer makkelijk en nauwkeurig

uit te voeren zijn. Hierbij hebben we ook de

mogelijkheid om onze eigen applicaties vorm

te geven waardoor we meer kwaliteit kunnen

leveren aan onze opdrachtgevers. Een goede

GPS-ontvangst is van groot belang om efficiënt

te kunnen werken.” Eddie Dekkers, landmeter

bij The People Group | Geo & Data, kan dat

beamen: “Het systeem van Surveyour start gemakkelijk

op en de GPS-stok met CHC Navigation

ontvanger geeft snel een correcte fix en

heeft een goede connectie. Doordat de software

gebruik maakt van diverse satellietstelsels

hebben we een nauwkeurige plaatsbepaling.”

Over het gebruiksgemak zegt Dekkers: “Met

de tablet hebben we de tekeningen en meetgegevens

binnen handbereik. We kunnen zelfs

tegelijkertijd meerdere disciplines binnen één

tracé meten.” Hermans vult aan: “Kwaliteitsbewaking

is voor ons belangrijk. Doordat alle data

overzichtelijk op het scherm verschijnt, kan de

landmeter direct een controleslag uitvoeren op

de gelopen meting.”

SUPPORT

Alle heren zijn enorm te spreken over de snelle

en goede service: “Surveyour kan -indien

nodig- alle units vanaf hun werkplek overnemen

en direct meekijken of acties uitvoeren.

Daarin hebben ze echt een voorsprong ten

opzichte van de concurrent.” Over de bijpassende

software is Wouters enthousiast: “Het

maken, bewerken, beheren én presenteren

van de geo-informatie kan eenvoudig op

diverse computersystemen dankzij de software

van Surveyour.”

Momenteel zijn er twee systemen van Surveyour

in gebruik en heeft Wouters besloten om

begin volgend jaar vijf GPS rovers en een tachymeter

aan te schaffen. “Inmiddels werken wij

mee aan binnenstedelijk projecten in Rotterdam

en Den Haag. Serieuze prestigeprojecten waar

de combinatie van een goede fix en snelheid een

84


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

must is. “Daarbij komt de apparatuur van Surveyour

goed van pas, want ook binnenstedelijk

kunnen wij rekenen op een fantastisch goed bereik

van de GPS,” besluit Wouters.

THE PEOPLE GROUP:

The People Group is gespecialiseerd in het

maken van ontwerpen voor infrastructuur in

de breedste zin van het woord. Zoals voor

projecten in de Ondergrondse en Bovengrondse

infra, voor Gebouwen en Installatietechniek,

Industrie en Energie en op het

gebied van Geo & Data. Daarbij worden de

nieuwste technologieën en de beste technisch

specialisten ingezet.

SURVEYOUR:

Surveyour is specialist in toepassing van GPS

Meetapparatuur voor de Bouw, INFRA en AGRI.

Dankzij gebruiksvriendelijke GPS-meetap-

paratuur en bijbehorende software is meten,

uitzetten en verwerken van geo-informatie

begrijpelijk en bereikbaar voor iedereen.

Als exclusief distributeur van CHC Navigation

in de Benelux, staat Surveyour voor kwaliteit

en betrouwbaarheid tegen een correcte prijs.

Het Surveyour team spreekt de taal van de gebruiker

waardoor zij gedegen support en productadvies

kunnen bieden. ■

COMPLETE GPS SET

MET CAD SOFTWARE

INZICHTELIJK • WERKBAAR • IDEAAL VOOR GWW SECTOR

Direct verbonden met uw PC

START TAB 8

• Topkwaliteit GPS ontvanger gebaseerd op

Trimble receiverboard met alle satelliet systemen

actief inclusief Galileo.

• Robuuste 8 inch Windows10 tablet met

Field Genius software.

• Compleet in degelijke koffers met alle nodige

accessoires, zoals: Meetstok, batterijen,

laders en kabels.

• 1 e jaar Support pakket twv € 1500,-

(3-jarig contract) inclusief opleiding en

12 uur telefonische support + onbeperkt

gebruik 06GPS + m2m simkaart voor GPS

metingen en Support.

Surveyour start tab 8 + Pythagoras software

van € 14.410,- voor:

€ 11.240,-

*geldig t/m 31 december 2019

www.surveyour.eu

+31 (0) 13 36 99 36 0 | +32 (0) 14 76 23 88

• Tekenen en rapporteren in 2D en 3D

• Oppervlaktes en hoeveelheden

• DTM en volumes

• Dwars- en lengteprofielen

• Contouren

• Google Earth

• Printen

• PYT DWG DXF TXT CSV

• Online kaartmateriaal zoals beschikbaar

op Cartoweb Pdok.

• Klic-melding materiaal met

bijbehoren discipline data.

• Licentie: Installatie voor één pc of Laptop.

• 1 e jaar Onderhoudscontract twv € 650,-

• Starterstraining + support.

85


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | GeoNext

Automatiseren en modelleren

van puntenwolken

Nederland wordt steeds meer gevangen in puntenwolken die ook breed beschikbaar worden gesteld.

Voor veel bedrijven is het echter abracadabra. Om tot bruikbare informatie te komen, is het van belang

dat puntenwolken worden omgezet naar een 3D-model. Een arbeidsintensief proces dat veelal wordt

uitbesteed aan lageloonlanden. GeoNext komt met een betaalbaar alternatief uit eigen land en heeft

software ontwikkeld die deze puntenwolken volledig geautomatiseerd omzet naar een 3D-model.

“De hoeveelheid puntenwolken die links en

rechts verzameld wordt neemt vooral de

laatste jaren zienderogen toe”, merkt Nico

Schaefers van GeoNext op. “Het Actueel

Hoogtebestand Nederland (AHN) creëert

puntenwolken, ProRail is druk bezig het spoorwegennet

in te meten met scanapparatuur

vanuit helikopters, CycloMedia brengt het wegennet

in kaart, en ga zo maar door. Probleem

is echter dat bedrijven die deze data willen gebruiken

voor hun projecten, in de basis niets

met deze puntenwolken kunnen. Het moet bij

voorkeur vertaald worden naar een 3D-model.

En daarin hebben wij ons gespecialiseerd.”

DIGITAL TWIN

GeoNext kan bijvoorbeeld op basis van de

puntenwolken van AHN complete 3D-stadsmodellen

genereren. Schaefers: “Dat gebeurt

volledig geautomatiseerd. Sinds kort zijn we

in staat om een 3D-objectenbibliotheek van

alle infrastructurele assets, zoals verkeersborden

en lantaarnpalen, aan de puntenwolk toe

te wijzen. Zo ontstaat een compleet 3D-beeld

en kunnen gemeentes, overheden of partijen

die verantwoordelijk zijn voor onderhoud gebruikmaken

van het digital twin principe. Daarbij

wordt de positie en eventuele scheefstand

van assets nauwkeurig in beeld gebracht. De

software herkent zelfs het verschil in verkeersborden;

rond, vierkant, ruit, enz. Partijen die

zelf nog niet beschikken over een objectenbibliotheek

kunnen we eventueel assisteren met

het opbouwen ervan. Daarin hebben we een

specifieke dienstverlening ontwikkeld. Ook organiseren

we trainingen bij bedrijven in-house

om de kwaliteit van puntenwolken beter te

kunnen beoordelen en analyseren.”

GEOSCAN

Als expert in het ontrafelen van puntenwolken

is GeoNext betrokken bij de meest uiteenlopende

projecten. De komende jaren wordt

86


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Revit-model van station Almere.

Knooppunt Hoevelaken (A28 en A1) flink onderhanden

genomen. “In opdracht van de aannemer

hebben we een digitaal terrein model

(DTM) gemaakt vanuit mobiel ingewonnen puntenwolken”,

zegt Schaefers. “Met de door ons

ontwikkelde software GeoScan is de belijning,

kantenasfalt en geleiderail geautomatiseerd gemodelleerd.

Ook zijn we betrokken bij de ombouw

van de regionale sneltramlijn Utrecht-

Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ-lijn) over een

lengte van 20 kilometer. Het gaat hier om een

integrale uitvraag waarbij we alle nulmetingen

verzorgen, de maatvoering, et cetera. Een vrij

complex project met een korte doorlooptijd

gezien de omvang. Voor de start van de Giro

volgend jaar moet de ombouw gereed zijn.”

OOK ACTIEF MET INMETEN

Behalve het geautomatiseerd modelleren van

puntenwolken is GeoNext ook nog altijd actief

met het inmeten van projecten. “Hier liggen

onze roots en daar zijn we groot mee geworden

in de rail, waarbij we ons nu steeds

meer bewegen richting wegenbouw en civiele

techniek. Bij elk project kijken wij naar de beste

methode. Zo is in Amsterdam gebruikgemaakt

van 3D-Video voor het inmeten van een aantal

stalen bruggen. De gebruikte apparatuur

kwam van de procesindustrie. Elk detail konden

wij tot op de tiende millimeter inmeten.

Met deze techniek hebben we zelfs de RailTech

Innovation Award 2015 gewonnen, het bleek

het startschot voor een succesvolle expansie

van onze organisatie.” ■

DTM 3D-objecten gecombineerd met puntenwolken.

Aan het werk op het station.

87


Uw partner in geodetische dienstverlening

Van puntenwolk tot 3D-model

GeoNext is dé specialist in het inwinnen van puntenwolken. Vanuit de lucht,

rijdend vanuit een auto of trein of statisch. Alle technieken beheerst Geo-

Next. De puntenwolk modelleren wij geautomatiseerd tot een 3D-model

wat direct in uw ontwerppakket te leveren is conform de geldende standaarden.

Van Landmeten tot maatvoering

GeoNext is uw partner tijdens de voorbereiding en uitvoering van uw

project. De specialisten van GeoNext zijn allen ervaren en beschikken

over de modernste apparatuur. De 3D-specialisten helpen u met de

opbouw van de 3D-modellen.

Specialiteiten

3D-Video Stadsmodellen Revit-modellen

www.geonext.nl

88

Geonext | Willem Arntszlaan 115B | 3734 EE Den Dolder | 06 83 655 226 | info@geonext.nl


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | VWB het Veldwerkbureau

Verlengstuk van

ingenieurs- en adviesbureaus

Data inwinnen in het veld. Het is dagelijkse kost voor VWB het Veldwerkbureau. De firma ziet zichzelf

als het verlengstuk van een ingenieurs- en adviesbureau. Dankzij de unieke aanpak en het brede

dienstenportfolio verricht het Veldwerkbureau zoveel mogelijk gecombineerde data inwinning om

de overlast en de kosten tot een minimum te beperken.

Het Veldwerkbureau bestaat uit twee werkmaatschappijen:

VWB Bodem en VWB Geogroep.

“Wij zijn gespecialiseerd in het inwinnen

van data in het veld voor de verdere ontwikkeling

van die locatie”, begint directeur Guido

Hartkamp. “VWB Geogroep focust zich daarbij

op de geodetische vraagstukken, terwijl

VWB Bodem zich meer richt op milieukundige,

grondmechanisch en geotechnisch onderzoek.

De kracht van ons bedrijf is dat we zoveel mogelijk

gecombineerd onderzoek uitvoeren en

daarin zijn we redelijk uniek. Jaren geleden had

men wel vijf of zes keer overlast van de activiteiten

op locatie, wij kunnen in één werkgang

vrijwel alle onderzoeken verrichten en maken

optimaal gebruik van de onderzoeksresultaten.

Een boring voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

kunnen wij ook gebruiken voor bijvoorbeeld

geotechnisch of archeologisch bodemonderzoek.

Dat bespaart bijvoorbeeld op

wegafzettingen en geeft vooral ook veel rust.”

ZEESLUIS

Het Veldwerkbureau werkt in Nederland

voornamelijk voor de grote ingenieurs- en adviesbureaus.

Hartkamp geeft enkele voorbeelden.

“We hebben alle data-inwinning verricht

voor de reconstructie van een grote N-weg

nabij Zaandam. Dat varieert van het scannen

van de locatie tot geotechnisch- en milieuhygiënisch

bodemonderzoek. Voor een ingenieursbureau

dat zich bezighoudt met de reconstructie

van een sluizencomplex hebben we zowel

geodetische- als bodemkundige data ingewonnen

met behulp van onder meer akoestische

Sub-Bottom Profiling systemen, sonar- en 3Dscanapparatuur

tot diverse boringen en sonderingen

voor verschillende doeleinden (NGE,

geotechnisch en milieuhygienisch). Op basis van

die data en onderzoeken kan het ingenieursbureau

verder met de planvorming voor de

reconstructie. Ook hebben we mensen lopen

voor de maatvoering van de Zeesluis bij IJmuiden

en de reconstructie van de Afsluitdijk. We

zijn dus met recht door heel het land actief. Afhankelijk

van de uitvraag leveren we ruwe data,

data waarbij een eerste controle is uitgevoerd

of compleet uitgewerkte tekeningen.” ■

Het Veldwerkbureau werkt in Nederland voornamelijk

voor de grote ingenieurs- en adviesbureaus.

VWB Geogroep focust zich op de geodetische vraagstukken, terwijl VWB Bodem zich meer richt op

milieukundige, grondmechanisch en geotechnisch onderzoek.

De kracht van VWB het Veldwerkbureau is dat ze

zoveel mogelijk gecombineerd onderzoek uitvoeren.

89


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | GIS Specialisten

Hoe Internet of Things en

GIS elkaar versterken

Om data effectief in te zetten, zijn heldere

analyses nodig. GIS Specialisten is de

schakel tussen data en de analyses. Afgelopen

jaar heeft zij het Nationaal Data Wegverkeer,

Rijkswaterstaat en Skylab ondersteund om

verkeersdoorstromingen te verbeteren.

GIS, ofwel Geografisch Informatie Systeem, wordt steeds prominenter.

Niet verwonderlijk want GIS brengt ruimtelijke verbanden en patronen

in kaart. Data uit allerlei bronnen worden verwerkt in een GIS en vervolgens

geanalyseerd en ook gevisualiseerd. Een situatie, probleem of

trend wordt zo inzichtelijk gemaakt in begrijpelijke taal. Dit varieert

van metingen van de luchtkwaliteit en sensoren in afvalcontainers tot

indoormapping van gebouwen. De experts van GIS specialisten kunnen

een dergelijke gestructureerde GIS-afdeling opzetten en onderhouden,

inclusief de inwerking van de (vaste) medewerkers.

VLOT DOORRIJDEN

Ook verkeersstromen kunnen middels GIS inzichtelijk gemaakt worden

en op basis van die gegevens verbeterd worden. Zo heeft Rijkswaterstaat

vanaf midden 2019 door heel Nederland honderden speciale

Internet of Things sensoren geplaatst op belangrijke bruggen,

dit om verkeersdoorstromingen te verbeteren. “De sensoren meten

drie situaties, slagboom open, dicht of niet-functionerend”, legt

Marlex de Jong uit. “Onze bijdrage is dat we de data live beschikbaar

hebben gemaakt via het platform Blauwe Golf Verbindend en de Nationale

Databank Wegverkeersgegevens en andere verkeersinformatie

en navigatiesystemen zoals Flitsmeister en Waze. Dit zorgt voor

een betere verkeersdoorstroming op de weg en het water waardoor

hulpdiensten sneller ter plaatse zijn. Ook dragen deze innovatieve

sensors en platforms bij aan de reductie van de uitstoot van CO 2

.”

THE THINGS NETWORK

Dit project is een mooi voorbeeld van het samenbrengen van Internet

of Things en GIS. Vandaag de dag worden heel veel sensoren

gebruikt om van alles te meten. In veel gevallen heeft iedere sensor

een eigen app. Bovendien zijn de data lang niet altijd beschikbaar.

De Jong: “Wij werken echter uitsluitend met sensoren in The Things

Network. Data van verschillende sensoren ‘vangen’ wij op en vertalen

deze naar een positie in het GIS systeem. Zo kun je heel goed

analyses maken. Belangrijk voordeel is dat de data eigendom blijven

van de klant. Met name (semi)overheid wil data kunnen delen met

publiek om innovaties te stimuleren.” ■

GIS Specialisten is de schakel tussen data en de analyses.

90


VAN MEET AF AAN NAUWKEURIG!

Monitoring en Deformatiemetingen

Maatvoering GWW/Bouw/Staal

Hoogtemetingen volume/DTM

3Dscannen/drone/spoormetingen

BAG/BGT en Kadastrale meting

DE BODEM BOVEN!

Grondmechanisch en geotechnisch onderzoek

Sonderingen en fundatieadvies

Milieukundig onderzoek en MKB

Machinale werkzaamheden

Archeologisch onderzoek

055-3030650 * planning@geogroep.nl * www.geogroep.nl *

Kanaal Zuid 290, 7364 AJ Lieren

055-5068231 * planning@vwb.nl * www.vwb.nl *

Kanaal Zuid 290, 7364 AJ Lieren

GIS

Specialisten

geospatial solutions

Information

GEO-ICT

Co-Creation

Applications

Remote Sensing

Innovation & Research

www.gisspecialisten.nl | Van Deventerlaan 31-51 | 3528 AG Utrecht | +31(0) 857 325 825


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

De data die is ingewonnen met de GTL-1000 kan in

ClearEdge3D Verity verwerkt worden waardoor er

direct een kwaliteitscontrole uitgevoerd kan worden

tussen de as-built situatie en het ontwerpmodel.

Topcon biedt dé BIM-oplossing voor verificatie op de bouw bij.

Een ideale ondersteuning bij vertical construction.

‘Optimale synergie in

hardware en software’

92


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Susan Peek Beeld | Topcon

Geïntegreerde BIM-oplossing en precieze

verificatie bij vertical construction

De behoefte aan hoogbouw neemt toe, doordat de bevolking toeneemt en steden blijven groeien.

Dat constateert ook Topcon Positioning Group. Reden voor Topcon om zich bij het ontwikkelen van

nieuwe producten te richten op instrumenten en software die bij verticale bouw kunnen ondersteunen.

Topcon presenteerde verschillende ‘vertical construction’ oplossingen op de INTERGEO 2019.

Aan het woord is Barry Engelen, Accountmanager

Geomatics bij Topcon Positioning Netherlands:

“Voor een optimale workflow in iedere

fase van de bouw, is het van belang dat er tussentijds

nauwkeurig geverifieerd wordt of er

gebouwd wordt volgens het BIM-model. Met

de instrumenten van Topcon, zoals onze GTL-

1000, kan hetgeen wat gebouwd is niet alleen

vastgelegd worden, maar kunnen er ook direct

analyses op locatie uitgevoerd worden. Het kan

bouwers en aannemers helpen bij verificatie van

constructies en digitale bouwmaatvoering en

geeft veel inzicht in de voortgang van de bouw.”

3D SCANNER EN

TOTAL STATION IN ÉÉN

“De GTL-1000 is een combinatie van een 3D

scanner en een Total Station. Omdat je al binnen

twee uur een precieze vergelijking van je 3D

model met de werkelijkheid kunt maken, verbetert

de workflow, kan er eerder in het werkproces

worden bijgestuurd en dalen de faalkosten.”

Engelen legt uit: “Het toestel kan georiënteerd

worden in het lokale stelsel, waardoor de scans

automatisch geregistreerd worden in de software.

De data die is ingewonnen met de GTL-

1000 kan direct verwerkt worden op locatie.

De puntenwolk kan in ClearEdge3D Verity geopend

worden dat gekoppeld is aan Autodesk

Navisworks. Hierdoor kan de gebruiker op locatie

een kwaliteitscontrole uitvoeren tussen de

as-built situatie en het ontwerpmodel.”

INTEGRATIE

“Integratie is een belangrijk onderdeel van bouwen

aan de hand van BIM. De kruisbestuiving

van Topcon hardware met de juiste software

zorgt voor een soepel verlopend BIM-proces.

Wij richten ons hiermee écht op de totaaloplossing.

Met minder data en opslag kun je op

een efficiënte manier een perfecte verificatie

uitvoeren.” Engelen is van mening dat vooral de

grote aannemers hiermee veel efficiënter zouden

kunnen werken. Hij zou ze graag mee willen

nemen in het hele proces, waarmee je binnen

een ochtend in de bouwkeet kunt presenteren

wat de afwijkingen in de bouw zijn ten opzichte

van het ontwerp model. Hoe? Engelen loopt

ons er doorheen: “Van het neerzetten van het

instrument, het oriënteren op vaste punten en

scannen van bijvoorbeeld een bepaalde verdieping

om vervolgens naar de bouwkeet te gaan,

waar de data verwerkt wordt in de laptop (snel

want je zit al in het juiste coördinatenstelsel) en

de puntenwolk in de software te vergelijken is

met het ontwerpmodel. En natuurlijk het snel

uitdraaien van het kwaliteitsrapport na verificatie

met slechts één druk op de knop. Deze

rapportages zijn meteen online beschikbaar

voor alle leden van het projectteam, zodat er bij

afwijkingen direct ingegrepen kan worden om

zo de faalkosten te verlagen.” Engelen besluit:

“Niet het product of de software, maar juist het

hele stappenplan is zo overtuigend en snel, dat

moet je gewoon ervaren om de meerwaarde

ervan in te zien.” ■

Met de GTL-1000 van Topcon kan de gebouwde realiteit vastgelegd worden en kunnen er direct analyses op locatie uitgevoerd worden.

93


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Geomaat

Totaalconcept voor

maatvoeren en geo-informatie

Geomaat is sinds de oprichting in 2002 sterk geëvolueerd van een landmeetkundig bedrijf naar een

geo-ict organisatie met vier divisies: Bouw, Infra, Geo-informatie en Mobile Mapping. Bij alle grote

infraprojecten in Nederland tot zelfs Circuitpark Zandvoort aan toe, is Geomaat in meer of

mindere mate betrokken. Volgens directeur Jolle Jelle de Vries vanwege sterke focus op innovatie

en de unieke combinatie van specialisaties die elkaar perfect aanvullen en versterken.

Onze roots liggen nadrukkelijk in de infra, zegt

De Vries. “Inmiddels bedienen we met zo’n zeventig

medewerkers vanuit onze vestigingen in

Groningen en Amersfoort een groot aantal infraaannemers,

advies- en ingenieursbureaus, waterschappen,

gemeenten, provincies, netbeheerders

en Rijkswaterstaat. Onze kracht zit hem vooral in

innovatie. Zo waren we in 2008 de eerste met

een Mobile Mapping-systeem, en startten we in

2016 als een van de eerste met drone-activiteiten

in de infrasector. Daarnaast hebben we vier programmeurs

in dienst die software en tools bouwen

om voortdurend slimmer en sneller te kunnen

werken, zoals de unieke C5-IRI tool voor het

meten van langsonvlakheid.”

VAN NULMETING TOT AS BUILT

Geomaat biedt volgens De Vries een totaalconcept

voor de infrasector op het gebied

van maatvoeren en geo-informatie. “Vanaf de

Geomaat startte in 2016 als een van de eerste met

drone-activiteiten in de infrasector.

voorbereiding tot aan het beheer van een project

kunnen we opdrachtgevers ondersteunen.

Onze activiteiten starten vaak nog voordat

de eerste schop de grond in gaat, waarbij we

een nulmeting doen van de bestaande situatie.

Recent hebben we een nulmeting uitgevoerd

voor de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken

(A28/A1), de Rijnlandroute, de A9 bij

Amsterdam en de bouw van de nieuwe sluizen

bij Terneuzen. Vervolgens verzorgen onze

landmeters de maatvoering op locatie. Als de

werkzaamheden eenmaal zijn afgerond, kunnen

we aan het einde van het project de zogenaamde

‘as built’ revisietekeningen verzorgen.

Dan is de cirkel weer rond en heeft de

opdrachtgever/beheerder de beschikking over

tekeningen van de actuele situatie.”

LANGSONVLAKHEID

Jaarlijks worden er honderden kilometers aan

wegen in ons land opnieuw geasfalteerd. Geomaat

ontwikkelde een tool om enerzijds snel

en nauwkeurig bestaande wegen in te meten,

waarbij zowel de langsonvlakheid als het rijcomfort

(afwijkingen in hoogte van het wegoppervlak)

worden bepaald. “Daarbij maken we gebruik

van de Streetmapper-360 in combinatie

met onze C5-IRI-tool. Op die manier weten we

exact waar de oneffenheden zich bevinden. Op

basis daarvan berekent de tool waar en hoeveel

asfalt gefreesd en opnieuw geasfalteerd moet

worden en maken we een asfaltontwerp om

machines aan te sturen. Een win-winsituatie die

bovendien de overlast beperkt, want voor het

inwinnen zijn geen verkeersmaatregelen nodig.”

FORMULE 1

Ook voor de aanleg van windmolen- en zonneparken

ontwikkelde Geomaat een totaalconcept.

“Via ons zusterbedrijf EyeFly bepalen

we met een drone de meest geschikte locatie

Zandvoort: Geomaat heeft de baan van Circuitpark

Zandvoort tot op 4 millimeter nauwkeurig ingemeten,

zodat de Italiaanse architect een geschikt ontwerp kan

maken om te voldoen aan de eisen van de Formule 1.

en bekijken hoeveel zonnepanelen bijvoorbeeld

passen op een dak of op een stuk weiland.

We verrichten vervolgens een nulmeting

en verzorgen het uitzetten en de maatvoering

van het windmolen- of zonnepark. Een ander

mooi voorbeeld waar ons totaalconcept soelaas

bood, was op Circuitpark Zandvoort. We hebben

de huidige baan tot op 4 millimeter nauwkeurig

ingemeten, zodat de Italiaanse architect

een geschikt ontwerp kan maken om te voldoen

aan de eisen van de Formule 1. Hierbij hebben

we de aloude landmeetkundige technieken gecombineerd

met moderne technologie. Dat leverde

maar liefst 2 miljard meetpunten op.”

Het thema duurzaamheid en MVO staat bij

Geomaat hoog op de agenda. “Ons energiebeleid

is erop gericht, dat wij de activiteiten op een

milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische

wijze uitvoeren voor onze klanten. Zo

hebben we al een aantal elektrische auto’s in de

vloot en kunnen we door de inzet van slimme

software en artificiële intelligentie steeds meer

informatie uit één scan halen.” ■

94


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Geomaat biedt een totaalconcept voor de infrasector op het

gebied van maatvoeren en geo-informatie.

95


Maatvoering: van aquaduct tot

windmolenpark

Maatvoering: van aquaduct tot

windmolenpark

De innovatieve professionals van Geomaat zijn niet meer uit het mobile mapping,

infra- en geo-informatie landschap van Nederland weg te denken. Of het nu gaat

om het vervaardigen van een Digitaal Terrein Model (DTM) voor het knooppunt

De Hoevelaken, innovatieve een professionals nauwkeurige van 3-D Geomaat laserscan zijn niet van meer een bedrijfsinstallatie uit het mobile mapping, of om

infra- asfaltcijfers en geo-informatie het hartje landschap van de nacht: van Geomaat Nederland levert weg altijd te denken. betrouwbare, Of het gedetail- nu gaat

om het vervaardigen van leerde een Digitaal en compatible Terrein Model informatie (DTM) waar voor u op het kunt knooppunt bouwen.

Hoevelaken, een nauwkeurige 3-D laserscan van een bedrijfsinstallatie of om

asfaltcijfers in het hartje van de nacht: Geomaat levert altijd betrouwbare, gedetail- Precies.

leerde en compatible informatie waar u op kunt bouwen.

Precies.

96

www.geomaat.nl


MAATVOERDERS IN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Bij infrastructurele projecten vormen actuele meet- en uitzetgegevens de basis voor een efficiënte

uitvoering. Onze specialisten denken actief mee en verzorgen met uiterste nauwkeurigheid de

werkzaamheden in de voorbereiding, uitvoering en oplevering.

Met precisie werken wij aan de inmeting van de bestaande situatie door bijvoorbeeld een drone of

mobile mapping in te zetten. Daarnaast verzorgen wij de maatvoering vanaf het cunet tot en met de

stuurlijnen van de asfaltmachine. Wij voeren ook de eindmeting voor de revisie van het werk uit en

uiteraard leveren wij dat op in het gewenste formaat.

• Primaire en secundaire meetkundige grondslag

• 3D scannen en modellering

• Digitale Terrein Modellen

• Situatiemetingen

• Bouwmaatvoering

• Ontwerpmodellen voor 3D machinesturing

• Deformatie- en zettingsmetingen

• Geometrisch vastleggen van gestuurde boringen, kabels en leidingen

• Vastlegging van kadastrale grenzen

• Basisregistraties en beheerbestanden, zoals DTB en KernGIS

Bij FACTO GEO werken wij met een team enthousiaste specialisten in het hele land aan land-meetkundige

projecten voor klanten in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten, bij gemeenten en

waterschappen, Kadaster en nutsbedrijven.

industrie

bouw

vastgoed

overheid

FACTO GEO • T 0570 50 32 50 • E info@facto-geo.nl • www.facto-geo.nl •

Postbus 2017 • 7420 AA Deventer

97


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | FACTO GEO

Meetmethodiek

afstemmen op de vraag

Door het hele land werken de vakmensen van FACTO GEO aan projecten in de infrastructuur.

Het grootste, onafhankelijke landmeetkundig ingenieursbureau van Nederland kan door zijn omvang en

capaciteit indien nodig snel schakelen en inspelen op kritieke situaties. In alle gevallen wordt de aanpak, de

inzet van de meetmethodiek en het gewenste resultaat afgestemd op de vraag en het uiteindelijke doel.

GEO-PARTNER MET

KENNIS VAN GEO-DATA

“We zien onszelf als een Geo-partner met kennis

van Geo-data en gaan dan ook altijd als eerste

op zoek naar de vraag achter de vraag van onze

opdrachtgevers”, begint Tom Balke van FACTO

GEO. “Welk doel heeft de opdrachtgever voor

ogen met de meetgegevens? Hoe kunnen we

meerwaarde creëren? Vaak begint dat met een

goed gesprek. Dat schept veel duidelijkheid en

voorkomt misverstanden. Op basis van de uitkomsten

adviseren we een aanpak met gebruikmaking

van de juiste meetmethodiek. Dat varieert

van mobiele scanners tot aan de inzet van

drones en alles daartussen, zodat op de meest

efficiënte manier de juiste informatie wordt opgeleverd.

Desnoods maken we gebruik van een

selecte groep onderaannemers, die volgens onze

kwaliteitsnormen en servicegerichtheid werken,

om het beoogde resultaat te leveren. Bij voorkeur

begeleiden we onze opdrachtgevers vanaf

de nulmeting tot aan de feitelijk oplevering of

soms zelfs nog een stap verder, tot en met het

beheer van bijvoorbeeld een weg.”

NCLS ZIT IN HET BLOED

NLCS, dé CAD-standaard van de Nederlandse

GWW-sector, stroomt door de aderen van de

CAD-operators van FACTO GEO. “Ze worden

er mee grootgebracht”, benadrukt Balke. “We

kunnen door heel Nederland heel snel geo-specialisten

inzetten voor werkzaamheden waarvoor

extra aandacht benodigd is of in geval van onverwachte,

kritieke situaties. Alle meetgegevens

en data slaan wij op en deze worden verwerkt

en kwalitatief getoetst met eigen ontwikkelde

inwinnings- en verwerkingssoftware. Om uiteindelijk

vanuit de meetgegevens de juiste klantspecifieke

informatie te leveren maken wij gebruik

van specialistische software. Alle communicatie,

afspraken en offertes worden beheerd in een

uniek klantbeheersysteem. Zo heeft iedereen die

bij een project betrokken is altijd de beschikking

over de meest accurate informatie en ontstaat er

geen ruis op de lijn. Het klantbeheersysteem is

volledig op maat voor onze organisatie gebouwd

en bevat vele functionaliteiten. Zo is het mogelijk

om bijvoorbeeld bij wijzigingen in een bestand

alle betrokkenen een melding te sturen. Het

komt de voortgang van een project ten goede.”

MACHINEAANSTURING

FACTO GEO is gespecialiseerd in het samenstellen

van DTM-modellen op basis van scandata.

Balke: “Vaak voeren we een nulmeting uit met

scans. Uit die scans halen we alle relevante informatie

en inventariseren welke objecten aanwezig

zijn: denk bijvoorbeeld aan de contouren van

wegobjecten, straatmeubilair, bomen, maar ook

type verharding en kwaliteit van de wegbelijning.

Alle gewenste objecten worden geïnventariseerd

en ingetekend in de CAD-tekening. In het digitaal

terrein model (DTM) wordt met NLCS alle coderingen

aangegeven, zodat het voor de aannemer

herkenbaar is met welke objecten hij te maken

heeft. Dit stelt opdrachtgevers achteraf in staat

om de hoeveelheden te bepalen bij de aanleg van

nieuwe werken. Vanuit het eventuele BIM-model

van de ontwerpende partij kunnen wij het 3D

machinemodel maken voor het volledig automatisch

aansturen van de machines. Volgens velen

zou dat machinemodel de landmeter overbodig

maken, maar wij zien dat toch anders. De besparing

moet meer uit de productie komen”, vindt

Balke. “Als het werk buiten wordt uitgezet, heeft

de machinist altijd een extra controle en wordt

er geen foutief model uitgegraven. Ook andere

belanghebbenden zien in één oogopslag wat er

gebeurt of moet gebeuren.”

FORMAAT EINDMETING

AFSTEMMEN OP EISEN EN WENSEN

Als een project eenmaal wordt opgeleverd,

komt FACTO GEO terug voor een eindmeting,

waarbij de (revisie)gegevens van het uitgevoerde

werk worden ingemeten. “Dat kan onze

opdrachtgever vervolgens aanleveren aan zijn

klant, veelal Rijkswaterstaat of de gemeente.

Het formaat van de eindmeting stemmen we

op de specifieke eisen en wensen af. Het gaat

er tenslotte om, dat de opdrachtgever met de

aangeleverde revisiegegevens zijn beheertaak

kan vervullen. Voor overheden is dat negen

van de tien keer NLCS, maar door Rijkswaterstaat

worden ook aanvullende eisen gevraagd

zoals Kerngis of DTB.” ■

Uitzetten GWW

98


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

3D machinemodel.

3D scannen.

Vakmensen in meetwerk.

99


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Geodirect

GEO-ICT zorgt voor

revolutie in de GWW

De infrasector is volop bezig met een grootschalige digitalisatieslag. Deze tamelijk traditionele

bedrijfstak bevindt zich in een stroomversnelling. De ontwikkelingen gaan razendsnel, met name

op het gebied van Geo-ICT. Nog steeds met de laarzen in de klei, maar wel hightech aangestuurd.

Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Het in Mijdrecht gevestigde Geodirect is

zich als geen ander bewust van de effecten

van digitale revolutie in dit vanouds tamelijk

traditionele werkveld en heeft hierop een

scherpe, toekomstgerichte visie. “Er is niets

mooiers en bevredigender dan bedrijven en

organisaties écht te helpen bij het optimaliseren

en verduurzamen van werkprocessen”,

zegt Sales Engineer Eric van der Hoek. “Wij

richtten ons op de verschillende facetten

binnen bouwprocessen, waarbij plaatsbepaling

en geo-informatie een rol spelen. Voornamelijk

vanaf de planvorming tot en met de

realisatie van projecten.”

STONEX GPS

“We zijn in 2010 begonnen met het ondersteunen

van aannemers die in eigen beheer wilden

inmeten en uitzetten met behulp van GPS. De

gebruiksvriendelijkheid van apparatuur en software

was essentieel, plus de intensieve begeleiding

van de mensen die ermee moesten gaan

werken”, vervolgt Van der Hoek. “Toen we

startten met Geodirect hadden we de beschikking

over één ontvanger, de Stonex S9. Een van

de eerste ontvangers die gewoon overal ontvangst

had met centimeter nauwkeurigheid,

gecombineerd met software waar de gebruiker

geen landmeetkundige kennis voor nodig

had. Door de snelle ontwikkelingen in de markt

hadden we echter snel in de gaten dat de software

veel meer moest kunnen. Om processen

daadwerkelijk te kunnen optimaliseren, zijn we

gaan kijken naar alternatieve mogelijkheden

op het gebied van databases en koppelingen

met andere systemen, zoals ERP. Zo stuitten

we op Atlantis van iLogs, een uniek systeem,

ontwikkeld voor netbeheerders, waarmee een

groot deel van wat wij zochten mogelijk was.”

GEOLANTIS.360 PLATFORM

Van der Hoek: “Een intensieve samenwerking

met onze relaties om de softwareomgeving

geschikt te maken voor onder andere de aannemerij

heeft uiteindelijk geresulteerd in ons

huidige Geolantis.360 platform. Een aantal

aanjagers in de technische ontwikkelingen waren

bijvoorbeeld de implementatie van Synfra,

waarbij we de volledige procesautomatisering

in het 24-uurs huisaansluitingenproces hebben

ingericht voor een aantal aannemers op basis

van XML-berichtenuitwisseling. Tegelijkertijd

hebben we de Geolantis.360 INSPECTOR app

ontwikkeld voor het grootschalig areaalbeheer

van Havenbedrijf Rotterdam en hebben we op

verzoek van onze klanten het volledige KLICproces

geïntegreerd. Inmiddels vertrouwen

ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis

KLIC Viewer app om het risico op graafschade

te voorkomen.”

100


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

METEN MET DRONES

Iedere dag komen er nieuwe uitdagingen bij

die Geodirect in staat stellen om verder te

innoveren. “Het portfolio aan aanvullende en

altijd overlappende producten groeit daar organisch

in mee”, stelt Van der Hoek. “De inzet

van drones is daar een mooi voorbeeld van.

Voor het meten met drones zijn we 3 jaar geleden

gestart met 3Dsurvey-software in combinatie

met de welbekende drones van DJI.

Later hebben we dit uitgebreid met Pix4D,

3DR SiteScan en de distributie van de WingtraOne

drone. Onze dronemapping oplossingen

worden dagelijks door veel bedrijven in

de GWW ingezet. Bijvoorbeeld om de voortgang

van grondverzet bij te houden, actuele

hoeveelheden te bepalen bij asfaltcentrales

en de uitrol van glasvezel in het buitengebied.

PROCESOPTIMALISATIE

“Glasvezel buitengebied is een mooi voorbeeld

van verregaande procesoptimalisatie”,

zegt Eric van der Hoek. “Door drones in te

zetten beschikken telecomaannemers binnen

een tijdsbestek van nog geen halve dag over

de actuele situatie en kunnen direct met centimeterprecisie

de beste route bepalen. Om

tot het definitief ontwerp te komen maken

Stonex-ontvangers zijn uitgerust met het meest

geavanceerde GNSS board, leveren hoge

prestaties tot 800 kanalen en ondersteunen alle

satellietconstellaties.

aannemers gebruik van de Geolantis.360 IN-

SPECTOR app voor het schouwen. Tijdens

de schouwing kunnen we zelfs door middel

van de unieke database koppelingen het definitieve

ontwerp real-time bijwerken, zodat

de aannemer ook direct inzicht heeft in de

kosten, welke werkzaamheden uitgevoerd

moeten worden (zoals aantal gestuurde boringen,

opbreken van straatwerk, graven van

sleuven e.d.) en kunnen vergunningen aangevraagd

en de materialen tijdig besteld worden.

Het definitieve ontwerp wordt vervolgens

digitaal gedeeld met de monteurs die

ook gebruik maken van de app. Na de aanleg

wordt er direct met open sleuf ingemeten

door de monteurs. Afwijkingen ten opzichte

van het ontwerp worden geregistreerd met

een GNSS ontvanger of digitaal geschetst in

de COLLECTOR app en de revisie wordt

automatisch gesynchroniseerd met de werkvoorbereider

op kantoor.”

Momenteel werkt Geodirect met een aantal

fabrikanten, netbeheerders en aannemers

samen aan toepassingen op het gebied van

logistiek en de registratie van verwerkte materialen

in de ondergrond. “Dit heeft wat

‘voeten in de aarde’ gezien de verschillende

belangen, maar gelukkig staan alle partijen

open voor innovatie en verduurzaming. De

digitale revolutie in de GWW is per slot van

rekening nog maar net begonnen”, besluit

Van der Hoek. ■

Inmiddels vertrouwen ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis KLIC

Viewer app om het risico op graafschade te voorkomen.

101


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Terra Carta

Een betrouwbaar beeld

van de kabelsituatie

De wet WION verplicht netbeheerders om te zorgen voor actueel en betrouwbaar kaartmateriaal

en tekeningen van de kabels en leidingen in de ondergrond. Terra Carta heeft het opsporen van

deze ondergrondse netten volgens eigen zeggen verheven tot een kunst. “Als wij zeggen dat een

kabel of leiding daar ligt, dan kun je er met zekerheid van uitgaan dat dat klopt. Dat klinkt logisch,

maar is het zeker niet altijd in de markt”, zegt directeur Karel Meinen.

Volgens Meinen is er al een paar jaar reuring in

het kader van de wet WION. “Netbeheerders

hebben een bepaalde verplichting in relatie

tot de ligging van kabels en leidingen, maar zij

worstelen net als de andere stakeholders met

zaken als ‘wie is waar verantwoordelijk voor?’.

Wij als Terra Carta zweven tussen alle actoren

in. Of het nu de aannemer is, het ingenieursbureau,

de netbeheerder of de grondroerder,

ze hebben allemaal baat bij een betrouwbaar

beeld van de kabelsituatie. De gegevens

moeten gewoon kloppen. De kracht van het

gebruik van detectietechnieken ligt niet in de

techniek zelf, maar met name bij de kennis van

de gebruiker in het toepassingsgebied.”

TIMMERMAN

Terra Carta is een opsporingsbedrijf en maakt

gebruik van apparatuur om kabels en leidingen

op te sporen. “Dat benaderen we anders dan

slechts uit te gaan van de techniek”, benadrukt

Meinen. “Er komt veel meer bij kijken. Dat be-

gint al bij het weten waar je mee bezig bent.”

Meinen maakt een treffende vergelijking tussen

een timmerman en de man met de hamer. “De

timmerman weet waar hij mee bezig is en heeft

kennis van zaken, van zijn gereedschap en de verschillende

houtsoorten, terwijl de man met de

hamer een stuk expertise mist. Dat beeld kun je

transporteren naar de wereld van het opsporen

van kabels en leidingen in ons land. Wij profileren

ons nadrukkelijk als die ‘timmerman’ en proberen

voortdurend de wijze waarop wij werken naar

een hoger niveau te brengen. Dat gebeurt ook

softwarematig, gebruikmakend van Artificiële Intelligentie

voor bijvoorbeeld automatische paraboolherkenning

en de identificatie ervan.”

Terra Carta maakt hoofdzakelijk gebruik van

drie technieken. “De grondradar, kabelzoeker

en het authentieke proefsleuven graven, weten

wij naadloos op elkaar af te stemmen”, zegt

Meinen. “Al die informatie combineren we met

informatie uit de KLIC, zodat detectiepunten

toegewezen kunnen aan een bepaalde kabel

of leiding. Dat doen we voor een breed scala

aan klanten, van Rijkswaterstaat, gemeentes

en netbeheerders tot grote aannemers, ingenieursbureaus

en Shell.” ■

De grondradar, kabelzoeker en het authentieke

proefsleuven graven, weet Terra Carta naadloos op

elkaar af te stemmen.

De kracht van het gebruik van detectietechnieken

ligt niet in de techniek zelf, maar met name bij de

kennis van de gebruiker in het toepassingsgebied.

102


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | MapXact/Marina Kemp

Een toekomst

zonder graafschades

Grondradartechnologie bestaat al meer dan honderd jaar

en is sinds de jaren zeventig commercieel bereikbaar. Met

name in de ondergrondse infra kan de technologie zijn

meerwaarde bewijzen in het opsporen van kabels en leidingen

om graafschades te voorkomen. Toch is de bestaande

technologie nog niet voor 100% betrouwbaarw en zijn

specialisten nodig om de data te interpreteren. MapXact

werkt samen met Gasunie aan een betrouwbare oplossing

die grondradartechnologie toegankelijk maakt voor een veel

bredere doelgroep.

Hier wil MapXact naar toe: Een directe vertaling

van scandata naar begrijpelijke taal op tablet.

“Schade door graafwerkzaamheden is een wereldwijd

probleem”, begint Gerben Roseboom

van MapXact. “De grondradar is in de basis

een mooi instrument om de aanwezigheid van

kabels en leidingen te detecteren, maar de resultaten

zijn niet altijd even betrouwbaar en/

of duidelijk voor de gebruiker. Als er zich veel

puin en troep in de ondergrond bevindt bijvoorbeeld,

kan een kabel of leiding zomaar

‘verward’ worden met een steen, een boomwortel,

enzovoort. Ook het type ondergrond

is bepalend voor de resultaten. In Nederland

hebben we immers te maken met vijf verschillende

grondsoorten. Een zandgrond met een

relatief grote korrelgrootte is met de radar

eenvoudiger te doorgronden dan een kleigrond

met kleinere korrels. Water in combinatie

met zout vertraagt en vermindert het signaal.

Ook het detecteren van leidingen onder

een helling, op een dijk bijvoorbeeld, is lastig

met bestaande apparatuur.”

BEGRIJPELIJKE TAAL

Om graafschades in de toekomst te voorkomen, is

het belangrijk dat de ondergrond van Nederland

goed in kaart wordt gebracht. MapXact heeft in de

afgelopen twee jaar in samenwerking met Gasunie

aan een grondradartechnologie gewerkt waarmee

een duidelijke en complete 3D-weergave van de

ondergrond kan worden gerealiseerd. Een technologie

die inmiddels in een vergevorderd stadium

verkeert en zelfs al is beloond met internationale

prijzen, waaronder de award in de categorie Digital

and Smart Solutions en de categorie Overall tijdens

de World Gas Conference. Roseboom: “Uniek aan

onze technologie is de ultieme combinatie tussen

hardware en software. De crux zit hem in het juist

interpreteren van de data. Ondergrondse kabels

en leidingen worden door de grondradar automatisch

herkend met behulp van kunstmatige intelligentie

en direct vertaald in begrijpelijke taal op een

tablet of pc. Voorheen konden alleen specialisten

de scandata interpreteren (dat meerdere dagen in

beslag nam), met onze oplossing is al binnen een

paar minuten duidelijk wat waar in de grond ligt en

wat de diameter is. We maken complexe technologie

toegankelijk voor een veel bredere doelgroep.”

In januari start MapXact een pilot met een groep

gebruikers. “Diverse partijen gaan dagelijks werken

met onze grondradar en software. Met behulp

van feedback uit het veld gaan we onze oplossing

steeds verder finetunen. Bij de ontwikkeling van

onze grondradar zijn diverse partners betrokken,

waaronder Universiteit Twente en het Nederlands

Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Zo werken

we aan een validatietool die kan voorspellen en

aangeven of de grondradar succesvol de grondslag

kan doorgronden en wat je mag verwachten op

een bepaalde locatie. Doel is uiteindelijk tot het

ultieme instrument te komen dat graafschades in

de toekomst helpt voorkomen, maar ook voor

een brede doelgroep bruikbaar is. Een grondradar

voor dummies”, besluit Roseboom. ■

103


Wij weten de weg.

www.mug.nl

ENERGIE

GEO-ICT & GEO-INFO

MILIEU & ARCHEOLOGIE

INFRA, WATER & NATUUR

KIJK EENS DOOR ONZE BRIL

NAAR GEODATA!


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Chris Elbers Beeld | MUG Ingenieursbureau/bouwfotografe.nl

Integrale geo-

Meetspecialisten op het spoor: nachtelijke

werkzaamheden tijdens buitendienststelling.

oplossingen uit Groningen

Waar landmeetkundige bureaus de markt vaak met slechts een enkel specialisme bedienen, is de

disciplinewaaier van MUG Ingenieursbureau véél bonter. Als onderdeel van de Dijkstra Groep heeft

de organisatie met een uitgebreid scala ontwerp-, advies- en ingenieursdiensten alles paraat om

projecten compleet en bovenal integraal aan te pakken. Vanaf de nulmeting tot en met de oplevering

en beheer. Private en publieke opdrachtgevers zien MUG dan ook als een praktisch denkende

specialist die ketenbreed tot oplossingen komt waarmee iedereen verder kan.

Infra, milieu, archeologie, geo-ICT, geo-data en

geo-info: de expertise van het vanuit het Groningse

Leek en Wognum (Noord-Holland) opererende

MUG bestrijkt meerdere disciplines. Oók

wanneer deze in projectmatig opzicht tot een integraal

geheel gecombineerd moeten worden. “De

mogelijkheid om de materie vanuit verschillende

specialismen te benaderen, is de voornaamste

kracht van ons bureau”, aldus Hans Hainje, hoofd

van de zeventig medewerkers tellende afdeling

Geo-ICT en Geo-Info. “Waar mogelijk zoeken we

naar de verbinding tussen de afzonderlijke technieken.

Het stelt ons in staat om slimmer te faseren

en sneller tot het beoogde resultaat te komen. Zo

zijn we momenteel onder meer betrokken in het

project Aanpak Ring Zuid Groningen. In de aanleg/

reconstructie van de zuidelijke ringweg Groningen,

uitgevoerd door twee Duitse en vier lokale aannemers,

speelt MUG vele rollen. We zijn hier betrokken

bij het wegontwerp, het omgevingsinformatiemanagement

en alles wat met monitoren, meten

en maatvoering te maken heeft.”

WERKLOCATIE

De aanpak van MUG begint bij het vakmanschap

van de mensen. De binnen het bureau actieve

specialisten beschikken over een ruime kennis.

Van techniek, wetten, regels en verplichtingen.

Maar ook van de alledaagse praktijk, de dynamiek

van een werk en de perspectieven van de klant.

Daarnaast maakt het bureau gebruik van een

gemêleerde batterij aan apparatuur en hulpmiddelen,

waaronder hypermoderne laserscanners,

supersnelle total stations, slimme apps, samenwerkingsportalen

en 3D-reality. Het resultaat is een

uitgebalanceerde mix van kennis, kunde, hardware

en software die zoveel mogelijk op de werklocatie

wordt benut. “We verlenen onze diensten

niet vanachter een bureau, maar vormen juist het

verlengstuk van de uitvoerder in het veld”, aldus

Hainje. “Daardoor zijn we flexibel, kunnen we snel

schakelen en zitten we altijd kort op de bal.” ■

Een centrale positie: maatvoerder van MUG

Ingenieursbureau in actie in het project Aanpak

Ring Zuid Groningen. (Beeld: bouwfotografe.nl)

105


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Merkator

Optimaliseren van werkprocessen

door slimme Geo-ICT

De wetgeving omtrent graafmeldingen (planaanvragen) in Nederland en België heeft de laatste jaren

verschillende veranderingen gekend: niet alleen de wetgeving wijzigt, maar ook de technische platformen

evolueren. Met GeoMerk heeft Merkator een unieke SAAS-oplossing in huis om het door wet verplichte

gestandaardiseerde berichtenverkeer van zowel Nederland (KLIC) als België (KLIP/KLIM) te automatiseren.

Behalve het ontlasten van de netbeheerders in

het KLIC-proces zijn er aanvullende standaard

functionaliteiten om de interne processen bij

de klant te ondersteunen. Intussen vertrouwen

meer dan 100 netwerkbeheerders en grondroerders

dagelijks op hun SAAS-oplossing.

Dankzij het platform zijn de stakeholders altijd

perfect op de hoogte. Maar de Geo-ICT

dienstverlener heeft nog veel meer in huis. Een

gesprek met COO John Joosten.

Zij bouwt (maatwerk) applicaties op basis van

zowel verschillende open source-technologie

als van toonaangevende softwareleveranciers

en beschikt over een eigen consultancy tak.

“Onze Geo-ICT Consultants hebben elk hun

specifieke kennis en ervaring in GIS-technologie

en worden veelvuldig gedetacheerd bij

klanten als netbeheerders, maar bijvoorbeeld

ook overheden maken gebruik van de speci-

alistische kennis van

onze collega’s”, zegt

Joosten.

BESTEKCHECKER

Minstens zo uniek als

het KLIC-product is de

Bestekchecker. Joosten:

“Bestekchecker helpt

bij het inspecteren, verbeteren

en monitoren

van de kwaliteit van de

openbare ruimte. Via

dit platform ondersteunen

we gemeenten bij

het inspectieproces en

helpen we aannemers bij het zichtbaar maken

en afhandelen van hun werkvoorraad. Zo ontstaat

een mooie ketensamenwerking waarbij de

efficiëntie meer dan verdubbeld wordt. De ge-

Merkator wordt gezien als één van de weinige,

volledig onafhankelijke Geo-ICT-partijen in de markt.

Bestekchecker helpt bij het inspecteren, verbeteren en

monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

meente Breda is een actief gebruiker die de volledig

workflow voor beheer en onderhoud van

wegen in Bestekchecker afhandelt. Een melding

van bijvoorbeeld een gat in de weg, een boomwortelopdruk,

enovoort wordt gedaan in de

app. Vervolgens komt die melding met foto’s en

specificaties bij de gecontracteerde aannemer in

zijn werkvoorraad terecht en kan hij de reparatie

inplannen. Door middel van voor-gedefinieerde

bestekposten die de aannemer kan kiezen

worden bedragen vertaald naar een factuur.

Na goedkeuring van de toezichthouders kunnen

deze meteen worden klaargezet voor betaling.

Zo ontstaat er nooit discussie, want alle partijen

beschikken over dezelfde informatie.”

Merkator wordt gezien als één van de weinige,

volledig onafhankelijke Geo-ICT-partijen

in de markt. “We zijn momenteel met bijna

80 mensen actief in Nederland en België.

Steeds meer klanten kiezen voor onze creatieve

flexibele oplossingen en professionele

aanpak”, besluit Joosten. ■

106


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst en Beeld | Kragten

“Wij maken geodata

inzichtelijk”

Ieder bedrijf dat werkt in opdracht van Rijkswaterstaat, ontkomt

niet aan hun strikte voorwaarden waar data aan moet voldoen.

Kragten is al ruim twintig jaar betrokken bij projecten van RWS

en weet als geen ander wat die vereisten zijn. Dat maakt Kragten

bij uitstek dé partner om een project probleemloos te laten

verlopen en af te ronden.

Een kijkje op de website van Kragten leert

dat het bedrijf van zeer veel markten thuis

is. Projecten variëren van het ontwerp van

Safaripark Beekse Bergen en de eerste C2C

rotonde in Nederland tot bodemdaling in

'Bij metingen werken

we met vliegtuigen,

drones en landmeters'

Den Haag en shapefiles voor de GIS-database

Garantiebank. “Wij doen inderdaad veel”,

beaamt Peter van de Ven, senior-adviseur

Geo-informatie. “Zelf maak ik onderdeel uit

van de vakgroep Geo-informatie. Wij houden

ons bezig met het inwinnen van data, maken

er werkbare analyses van en geven dat weer

in diverse presentatievormen aan de klant.

Met name dat laatste wordt steeds belangrijker.

Wil de klant de data als een te bewerken

tekening, pdf of in een online omgeving

zichtbaar hebben? Wij ontwikkelen viewers,

Onder de grond is het vaak een wirwar van kabels

en leidingen.

online omgevingen, waarin de klant real-time

kan meekijken wat de stand van zaken is maar

ook hoe het eindproduct wordt.”

OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG

Kragten is betrokken bij tal van landmeetkundige

projecten van uiteenlopende opdrachtgevers.

Zoals het meten en rapporteren van

de (doorvaart)hoogten van alle bruggen en

viaducten van RWS. Ook voert zij deformatiemetingen

uit om de constructiestaat van

een brug te bepalen. Tom Wesselink, Vakgroephoofd

GeoDatamanagement, legt uit

hoe. “Bij metingen werken we met vliegtuigen,

drones en landmeters. In dit voorbeeld

voeren landmeters met de modernste apparatuur

de metingen uit omdat het op de millimeter

nauwkeurig moet zijn. De data zetten

wij vervolgens om naar leesbare tekeningen

en rapportages.”

Bij metingen werken we met vliegtuigen, drones en landmeters.

KABEL- EN LEIDINGSLEUVEN IN 3D

Haar expertise zet Kragten ook in om plekken

waar gegraven wordt in 3D weer te geven.

“Onder de grond is het vaak een wirwar

van kabels en leidingen. Een sleuf die gegraven

wordt, moet veelal ook weer snel dicht om

verkeershinder te beperken. Het is dan heel

handig als je een 3D model hebt van die sleuf.

Aan de hand van een video-opname gemaakt

met een smartphone, kunnen wij de beelden

omzetten naar 3D. Dat maakt heel inzichtelijk

wat er allemaal onder de grond zit.” ■

107


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst en Beeld | GeoZICHT

GeoZICHT maakt uw

assets inZICHTelijk

U bent beheerder van bruggen, schoorstenen, elektriciteitsmasten, dijken

en dergelijke? Dan weet u hoe lastig en arbeidsintensief het is om

regelmatig hun technische status te controleren. Tot u de drones van

GeoZICHT te hulp roept. Die maken uw assets in no time inzichtelijk.

Voorbeeld van een volumemeting vanuit de lucht bij

een gronddepot.

STEEDS GROTERE MEERWAARDE

Voor overheden en (semi)publieke organisaties

biedt het werken met drones een steeds grotere

meerwaarde. Inspecties vanuit de lucht hebben

als direct voordeel een sneller en completer inzicht

in de situatie en een grotere aantoonbaarheid

van de inspectiemomenten en hun resultaten.

Daarnaast is er veel minder verkeershinder

wanneer er geen rijbanen behoeven te worden

afgesloten. Dat het werken met drones ontegenzeggelijk

een stuk veiliger is gebleken, constateren

ook Rijkswaterstaat, ProRail en Waterschappen.

Inzicht in de technische conditie, snel zekerheid

over mogelijke gebreken en dat met minimale

downtime en zonder hinder of gevaar voor uw

eigen personeel of bijvoorbeeld weggebruikers.

Dat is wat GeoZICHT u te bieden heeft op

het gebied van visuele inspectie. Maar er is veel

meer mogelijk: thermografische inspectie bijvoorbeeld,

waarbij infrarood opnamen temperatuurverschillen

in beeld brengen bij industriële

installaties, zonneparken, gebouwen enzovoort.

Verschillen die kunnen duiden op gebreken of

(warmte)lekkage. Of neem de 3D-modellering.

Daarbij zet geavanceerde software de door de

drone opgenomen beelden om in 3D-puntenwolken

en BIM-modellen als basis voor allerhande

berekeningen. En voor u het weet komt ook

de 2D/3D geodata van pas. Met behulp van de

zeer gedetailleerde terreininformatie is het eenvoudig

om vanuit de lucht volumemetingen te

doen, handig bij hoeveelheidsberekeningen bij

stortplaatsen, het vastleggen van nulsituaties en

voortgang van projecten.

GECERTIFICEERD VLIEGEN

Vliegen met drones is een vak en voor zakelijk

gebruik is dan ook een vergunning nodig.

GeoZICHT heeft het door de Inspectie Leefomgeving

& Transport toegekende RPAS Operator

Certificate (ROC 60/2018). Daarnaast

kan piloot Bob van der Meij gebruik maken van

enkele speciale ontheffingen, vanwege de soms

zeer specifieke drone-opdrachten voor (semi)

overheidsorganisaties en dergelijke.

www.geozicht.nl


Visuele inspectie met de

drone (inzet) is gemakkelijker,

sneller en veiliger.

108


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Skytools

Onbemande luchtvaart

toegankelijk maken

Interesse in een professionele drone? Zoek niet verder. Skytools helpt

bedrijven bij het selecteren en implementeren van drones in de bedrijfsvoering.

Voornaamste doel: onbemande luchtvaart toegankelijk maken

voor de professionele markt, zodat zij makkelijk en efficiënt haar doel

bereikt. Een gesprek met sales executive Elise van Essen.

Het professioneel

vliegen met drones

is in Nederland

gebonden aan wet- en

regelgeving.

Het professioneel vliegen met drones is in Nederland gebonden aan

wet- en regelgeving. Daarnaast heb je als ‘vlieger’ een brevet nodig om

professioneel te vliegen. “Als partner in ‘the sky’ nemen wij bedrijven

mee aan de hand, zodat ze de onbegrensde mogelijkheden van vliegen

met een drone kunnen implementeren in hun bedrijfsvoering. Wij

hebben alle kennis in huis van drones, randapparatuur, opleidingen tot

dronepiloot, het gehele certificeringstraject om professioneel te mogen

vliegen met een drone tot de regelgeving betreffende de onbemande

luchtvaart. Vanuit de vraagstelling van de klant bekijken wij welke oplossing

het beste past bij hun beoogde doel. We hanteren daarbij constructies

voor de aanschaf, huur of lease van een drone en ondersteunen onze

klanten door middel van een onderhoudssysteem en 24/7 support.”

Skytools is de dronepartner voor grote bedrijven en overheden. “Mocht

een bedrijf onverhoopt verlegen zitten om extra capaciteit, kunnen wij

snel voor hen opschalen door middel van extra materialen en piloten”,

zegt Van Essen. “Behalve een consultancy afdeling hebben we namelijk ook

RPA-L gecertificeerde dronepiloten in dienst die regelmatig worden ingezet.

Klanten kunnen via ons over de modernste dronetechniek beschikken.

Voor elk type project hebben we een geschikte toepassing in huis.” ■

Onze kwaliteit, 24/7

service én jarenlange

kennis zorgen ervoor

dat jij altijd de lucht

in kan!

Op de hoogte blijven van al het

nieuws en de regelgevingen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Ga naar www.skytools.com.

Voor elk type project hebben we een geschikte toepassing in huis.

YOUR PARTNER IN THE SKY

109


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | CGI

Meer intelligentie

in de infrastructuur

“De Nederlandse infrastructuur is meer en meer intelligenter aan het

worden. Kunstwerken, spoorwissels, … ze worden voortaan allemaal

voorzien van sensoren die data genereren.” Aan het woord is Robert

Voûte van CGI. Het internationaal opererend automatiseringsbedrijf

ondersteunt organisaties in de digitalisatieslag die ze moeten maken.

CGI is van oorsprong een Canadees ICTbedrijf

en is wereldwijd actief met bijna

80.000 medewerkers verdeeld over 400

'Locatie- en tijdgebonden data zijn nu al

onlosmakelijk verbonden aan infrastructuur, een

belang dat zal toenemen'

kantoren in veertig landen. Ook in Nederland

heeft CGI een ruime vertegenwoordiging

met 2.500 medewerkers in zeven kantoren.

“We zijn actief in een groot aantal

sectoren en leveren een volledig portfolio

aan ICT-diensten. Specifiek voor de infrasector

werken we veel in opdracht van overheden,

het Kadaster, grote infra-aannemers,

Rijkswaterstaat en ProRail.”

CONTRACTPARTNER

“In de infrasector zijn wij niet de materiedeskundige,

maar wel deskundig in de zin

van weten wat er speelt en hoe we daar

slimme computer- of automatiseringssystemen

op of rond kunnen bouwen”, vervolgt

Voûte. Hij geeft een voorbeeld: “Voor Rijkswaterstaat

bijvoorbeeld zijn we contractpartner

van het Areaal Informatie Rijkswaterstaat

(AIR) programma.” ProRail heeft

met SIGMA een vergelijkbaar programma

“Op basis van een standaard softwareoplossing hebben wij voor en met ProRail een

maatwerk suite gebouwd die langzaam maar zeker transformeert tot een 3D-oplossing.”

110


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

voor het beheer van hun assets en dan met

name de ligging van de spoorlijn. Ook daar

is CGI actief bij betrokken. “Spoorstaven

liggen los op het ballastbed”, stelt Voûte.

“Ze verschuiven uit hun oorspronkelijke

positie en moeten na verloop van tijd weer

op hun originele ontworpen locatie terug

geduwd worden. Wij hebben het systeem

gebouwd waarin de lijn van de spoorstaven

gemonitord wordt. Daarbij verrichten we

niet de metingen zelf, maar verwerken alle

meetdata zodat ProRail inzicht heeft in de

status van het spoor en wat er moet gebeuren

om ze weer terug in positie te krijgen.”

Betuwelijn

Perron randhoogte Rotterdam CS.

NAIADE

SIGMA is niet het enige project dat CGI

voor ProRail uitvoert. Voûte: “We zijn ook

nauw betrokken bij Naiade, een programma

waarin de geografische en functionele

gegevens van alle ruimtelijke spoorobjecten,

zoals een stootjuk, wissel, overweg of

bovenleiding, geïntegreerd worden bijgehouden.

Op basis van een standaard softwareoplossing

hebben wij voor en met

ProRail een maatwerk suite gebouwd die

langzaam maar zeker transformeert tot een

3D-oplossing. Ook de ondergrond, het bed

van het spoor, de ruimte 50 meter links en

rechts van het spoor worden digitaal ingemeten

en gevisualiseerd in Naiade. Ook

aannemers die werkzaamheden uitvoeren

op of aan het spoor hebben baat bij één

bron van geïntegreerde data.”

DIGITALISATIESLAG

Voûte is van mening dat de infrasector

nog een serieuze digitalisatieslag gaat maken.

“Op basis van sensordata kunnen infrastructurele

werken beter onderhouden en

kunnen afwijkingen eerder opgemerkt worden.

Daar komt ontzettend veel ICT aan te

pas, om alle data te verwerken, processen

aan te sturen, enzovoort. Als CGI merken

we dan ook dat we in de infrastructuur

steeds meer operationele processen gaan

automatiseren, waarbij de onderliggende

architectuur van de software heel robuust

moet zijn. Mission critical is een kernwaarde

voor ons in de infra en dat geldt ook voor

cyber security. De verregaande automatisering

mag er niet toe leiden dat een kwaadwillende

bijvoorbeeld de besturing van een

pompgemaal kan overnemen.”

“Locatie- en tijdgebonden data zijn nu al onlosmakelijk

verbonden aan infrastructuur, een

belang dat zal toenemen”, besluit Voûte. ■

111


Luisteren,

innoveren

en leveren

CGI begrijpt, als IT-bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring

en jarenlange aanwezigheid in het Geo-ICT domein,

heel goed hoe 3D-data de basis vormt van asset data

management. Ook dat is digitaliseren - onze kracht.

Luisteren, innoveren en leveren. Zo voorzien we onze opdrachtgevers effectief van een

moderne, datagedreven en veilige bedrijfsvoering - en daarmee van een duurzame digitale

toekomst. Ruimtelijke operaties en ingrepen die gericht zijn op het veranderen van de

openbare ruimte worden steeds meer datagedreven. Besluiten worden genomen op basis

van intelligent gecombineerde data in plaats van beoordelingen in het veld. Door data in

een eenduidig ruimtelijk kader te plaatsen en te onderhouden neemt de foutkans af.

CGI is met haar jarenlange ervaring sterk op het Geo-ICT vlak. Veel van onze klanten

komen uit het GWW-domein. Bent u geïnteresseerd in onze visie en oplossingen, neem

dan contact op met onze Geo-ICT expert Robert Voûte via robert.voute@cgi.com.

cginederland.nl

112


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | 06 GPS

Vitale schakel in

nauwkeurige plaatsbepaling

Tot op de centimeter en zelfs millimeter nauwkeurig een

locatie bepalen. Het bedrijf 06-GPS is gespecialiseerd in

dergelijke nauwkeurige satellietplaatsbepaling en - navigatie.

Jean-Paul Henry: “Wij leveren in feite een klein maar vitaal

schakeltje voor een nauwkeurige plaatsbepaling.”

Waren het in het begin met name landmeetbureaus

die gebruik maakten van de diensten van

06-GPS, inmiddels bedient zij een zeer brede

klantenkring. Van ingenieursbureaus, aannemers

en archeologen tot (semi)overheid en

politie. Ook in de agrarische sector ziet Henry

een toenemende behoefte aan nauwkeurige

plaatsbepalingen en navigatie dankzij de zelfsturende

landbouwmachines. “Wij onderscheiden

ons van concullega’s doordat ons netwerk

merkonafhankelijk en open is. Daarnaast geven

wij een goede eerstelijns support waardoor

wij snel kunnen handelen en flexibel zijn. En

wij hebben geodetische kennis in huis. Klanten

die daar minder in thuis zijn kunnen wij onder-

steunen. Wij staan voor continuïteit, beschikbaarheid

en nauwkeurigheid. Onze GNSScorrectiedienst

is hiervoor gecertificeerd.”

ABONNEMENT IN TWEE SMAKEN

Door gebruik te maken van 06-GPS is een

tachymeter of GPS met eigen referentiestation

niet meer nodig. “Dat betekent geen zorg

meer over opstellen en bewaken van een referentie-ontvanger

of het beheren van een eigen

referentiestation. En je bent altijd verzekerd

van snelle, nauwkeurige en homogene plaatsbepaling.”

06-GPS levert een abonnement in

twee ‘smaken’: RTK 1-2 cm en DGNSS 2 dm.

De eerste meet tot op de centimeter nauwkeurig,

de tweede tot op de decimeter. Klanten

kunnen de status van het 06-GPS netwerk real

time volgen via een netwerk monitor en een

zogenaamde status website. Beide zijn ook als

app beschikbaar voor Android en Apple. “Als

extra service bij een RTK jaarabonnement leveren

wij speciale M2M SIM kaarten in samenwerking

met KPN. Zo heeft men altijd de beschikking

over een goede internetverbinding.”

GPS CHIPS KLEINER EN GOEDKOPER

Hoe staat het met de ontwikkeling van nauwkeurige

plaatsbepaling? “We zien een democratisering.

Daarmee bedoel ik dat het op

steeds meer terreinen wordt toegepast. Dit

opent weer deuren voor bijvoorbeeld drones

robotisering. Belijningen op wegen en sportvelden

worden al gedaan door machines. Ook

de automotive industrie is volop bezig om de

zelfsturende auto verder te ontwikkelen. Daardoor

ontstaat er een markt voor goedkopere

en kleine gps-chips die we op den duur ook in

onze smartphone zullen terugvinden.” ■

Belijningen op wegen en sportvelden worden al

gedaan door machines.

Je bent altijd verzekerd

van snelle, nauwkeurige en

homogene plaatsbepaling.

113


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst en Beeld | SmallToGo

Meer dan een veelzijdige

kijkapplicatie

SmallToGo heeft recentelijk een kijkapplicatie op de markt

gebracht, de STGViewer. Deze applicatie is multifunctioneel

inzetbaar voor onder meer woningcorporaties en warmtenetwerken.

Het kan bovendien bedrijfsbreed ingezet worden op

meerdere afdelingen.

SmallToGo, afgeleid van Smallworld To

Google, is gespecialiseerd in het ontwikkelen

van geografische informatiesystemen

op basis van de producten van TatukGIS.

TatukGIS is voor een hele brede markt inzetbaar.

Van woningcorporaties tot en met

makelaars en van kleine nutsbedrijven tot

en met de landbouwsector. In deze sectoren

bevinden zich dan ook de voornaamste

klanten van SmallToGo. “Ons doel is om

al onze applicaties veelzijdig op te zetten”,

vertelt directeur Danny van Hooren. “Wij

zetten data zo op dat ze met andere GIS

pakketten te combineren zijn. Dit geeft de

klant flexibiliteit. Bovendien bieden wij een

complete suite in één omgeving voor kijken,

web en muteren. Je hebt als klant niet meer

te maken met verschillende leveranciers en

allerlei, veelal dure, licenties.”

MULTI-INZETBARE STG VIEWER

De nieuwste ontwikkeling binnen het bedrijf

is de STG Viewer. Een kijkapplicatie waarmee

je data kunt openen, bekijken, zoeken

en analyseren. Alles behalve de data wijzigen.

“De STG Viewer heeft diverse handige

functies. Zo kan het binnen een organisatie

gekoppeld worden aan bijvoorbeeld documentbeheersystemen.

Een warmtebedrijf

kan het inzetten als netwerkvolgfunctie om

een lek in een waterleiding op te sporen. Met

de STG Viewer kun je afsluitingen lokaliseren

zodat je huishoudens in een bepaald gebied

vooraf kunt informeren over een afsluiting.

'De applicaties gebruiken

onderling dezelfde architectuur'

De afdeling Storingen en Onderhoud kan

het inzetten om inzichtelijk te maken waar

veel storingen zijn of op aangeven van een

fabrikant proactief onderhoud kan plegen

om problemen voor te zijn. Maar ook kun

je met de STG Viewer de beste locatie voor

bijvoorbeeld afvalcontainers bepalen. En

een woningcorporatie kan haar bezit in kaart

brengen en daarmee gericht kijken naar renovatiegebieden.

Kortom, de inzet is zeer

veelzijdig.” Door de inzetbaarheid van open

data biedt SmallToGo de klant een bijna instapklare

oplossing. Daarbij zijn er bepaalde

open databronnen die door hun op een slimme

wijze worden verrijkt met gegevens.

EÉN APPLICATIE VOOR

MEERDERE AFDELINGEN

Belangrijk voordeel van de STG Viewer volgens

Van Hooren is dat het multidisciplinair

is. Meerdere afdelingen kunnen exact dezelfde

applicatie gebruiken. “De applicaties gebruiken

onderling dezelfde architectuur. Wij

bouwen een weboplossing zodat de klant

exact dezelfde data bedrijfsbreed kan inzetten.

Ook kan de klant een eigen omgeving

opzetten waarbij iedere afdeling een eigen

inrichting heeft. Zo houd je ook het beheer

en onderhoud onder controle. Bovendien

is de kijkapplicatie prima te combineren met

een muteerapplicatie.” ■

SmallToGo dichtbevolktheidmeting.

SmallToGo bepaling bereikbaarheid.

114


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Red Geographics

Expert in GIS en cartografie

Data zijn steeds belangrijker in onze maatschappij. Ook de infrasector krijgt steeds meer te maken

met data. Red Geographics helpt bedrijven met het optimaliseren van de manier waarop zij met

geografische, ruimtegebonden data omgaan. De expert in GIS en cartografie houdt er een eigen

filosofie op na en is actief op bijna alle continenten.

Vijftien jaar geleden startte Hans van der

Maarel met Red Geographics, min of meer

uit onvrede bij zijn vorige werkgever. “We

leveren ondersteuning, advies, software en

training op het gebied van Geografische Informatie

Systemen (GIS), geografische informatica,

Spatial ETL, 3D-visualisatie en digitale

cartografie. De rode draad door onze

dienstverlening is klanten een goed humeur

bezorgen door ze de juiste gereedschappen

(softwareproducten) aan te bieden of ze een

mooie ‘kaart’ te bezorgen.” Zo realiseerde

Red Geographics kaarten voor de nieuwe Atlas

van National Geographic, maar ook voor

Buienradar bijvoorbeeld.

TRAINING EN ADVIES

Red Geographics is dealer van FME, MAPublisher

en Avenza Maps. “De focus ligt op de Benelux,

maar we hebben klanten over de hele

wereld”, zegt Van der Maarel trots. “Eigenlijk

zijn we op alle continenten wel op een of andere

manier actief, behalve op Antarctica. We

geven ze advies over het gebruik van deze producten,

verzorgen trainingen en kunnen desgewenst

complete werkprocessen opzetten.

Daarbij werken we veel in opdracht van landelijke

en lokale overheden, het Kadaster en

natuurlijk voor bouw- en infra-aannemers.

Met FME helpen we klanten beter hun data

te begrijpen. Het is een platform voor het integreren

en transformeren van (geografische)

data. In de praktijk doen we er van alles mee,

dat kan lopen van de eigen kilometerregistratie

tot het voorbereiden van Rijkswaterstaatdata

over boeien en lichten langs het water

voor een set waterkaarten voor de ANWB.

Zo hebben we met FME Heijmans ondersteund

bij het opbouwen van een proces

om uit hun eigen meetgegevens de DTB- en

KernGIS-leveringen richting Rijkswaterstaat

te kunnen doen.” ■

Hans van der Maarel, directeur Red Geographics.

Kaart Loonse en Drunense Duinen.

115


TatukGIS

Een compleet platform voor het ontwikkelen van nagenoeg elke GIS applicatie. Van desktop tot web of zelfs mobiel: het kan

allemaal. Met standaardapplicaties binnen enkele minuten aan de slag of voor het maken van specifieke geografische functionaliteit

het maakt niet uit.

TatukGIS biedt een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. SmallToGo is al sinds 2008 de expert op het gebied van TatukGIS en

is als value added reseller binnen de Benelux actief. Daarbuiten treden we op als Solutions Partner.

Laat u verassen door de mogelijkheden of bouw uw geheel eigen applicatie om uw specifieke vraagstukken op te lossen.

Wij nemen graag met u uw vraagstukken door om samen te werken aan een oplossing.

J.S. de Jongplein 5

4001WG Tiel

T +31-(0)6-81463601

E info@smalltogo.com

www.smalltogo.com


Verbinding leggen

tussen mensen en data

levert waardevolle

inzichten op

Nazca Solutions verzamelt realtime

data over de boven- én ondergrond.

Dit doen we met een kritische blik,

zodat we het optimale resultaat halen.

Hierdoor dragen we, samen met onze

opdrachtgevers, bij aan een betere

en efficiënte leefomgeving.

Bodemdata

(landelijk)

Sensoren:

bijv. NOx, CO ² ,

temperatuur, trillingen,

grondwaterstanden

Kadastrale

data

Klant

specifieke

data

Nazca

en

IoT

Nazca en

Milieu

Meten

Registreren

Ontsluiten

Dankzij Nazca

ontstaat overzicht in

omgevingsdata. Dit is de

kans voor uw bedrijf om ‘smart’

en duurzaam te werken.

De waardevolle informatie die

ontstaat na het meten,

registreren en ontsluiten is

gebaseerd op accurate en

actuele beschikbare data.

Milieutechnische

informatie, bijv. WBB

toetsing (I-waarde)

Rapporten

met CROW 400

toetsing

Informatie t.b.v.

Kadastrale

VR/AR visualisatie

data

en digital twin

Rapporten Klant

met specifieke historische

informatie data

Werken met Nazca Solutions levert op:

• Go of no go voor (bouw)werkzaamheden op basis van wet- en

regelgeving (Arbowet, Wet Milieubeheer en de Omgevingswet)

• Tijdwinst door data efficiënt te vertalen naar informatie

• Bespaart kosten door preventief onderzoek uit te voeren

• Gebruikersgemak d.m.v. innovatieve oplossingen waardoor

snel visueel inzicht wordt gecreëerd

Kijk voor meer informatie op nazcasolutions.nl


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Nazca Solutions

Graven in data verlicht

de weg naar kennis

De wereld en haar infrastructuur blijft veranderen. Het wordt steeds drukker, zowel boven als onder

de grond. Nazca Solutions ontsluit data voor de boven- en ondergrond en vertaalt deze ruwe data

naar informatie waar ook een niet-expert mee uit de voeten kan. Geodata, sensordata en andere

gegevens zijn onmiddellijk zichtbaar en toepasbaar via Nazca’s intelligente oplossingen. Marie-Claire

Eichhorn van Nazca Solutions verduidelijkt een en ander met een aantal praktijkvoorbeelden.

Omgevingsdata leveren een belangrijke bijdrage

in de specificaties, mogelijkheden en risico’s van

een locatie of gebied. Nazca ontwikkelt innovatieve

oplossingen voor het verzamelen, opslaan

en ontsluiten van data rond de leefomgeving en

in de ondergrond. “De infrasector wordt steeds

meer geconfronteerd met data”, zegt Eichhorn.

“Wij fungeren als kennispartner in de keten die

data inwint, bewerkt, valideert en ontsluit via

slimme software, zodat opdrachtgevers gedegen

conclusies kunnen trekken.”

STRATEGISCHE KEUZES

Op het gebied van ‘veilig graven’ verzamelt en

combineert Nazca diverse databronnen van zaken

die grondroerders in de bodem tegen kunnen

komen. Informatie over niet-gesprongen explosieven,

bodemverontreiniging, PFAS, et cetera

is van essentieel belang. “Op basis daarvan wordt

de CROW-veiligheidsklasse bepaald evenals de

te nemen veiligheidsvoorzieningen.” Veilig werken,

dat staat voorop. Kennis afgeleid uit bodeminformatie

helpt bij het maken van strategische

keuzes voor een project. Eichhorn geeft een

voorbeeld: “Het is interessant om bijvoorbeeld

een nieuw aan te leggen kabel 5 meter te verplaatsen,

omdat het daar minder ‘druk’ is in de

ondergrond. Dergelijke optimalisaties kunnen wij

met onze intelligente oplossingen voorzien. Dit

levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op, zo

hebben we al meerdere malen bewezen.”

INTELLIGENT ‘WATERBEHEER’

Een ander vooruitstrevende oplossing van Nazca

zijn de Internet of Things (IoT)-gestuurde

grondwatermeetnetten. “Normaal gesproken

wordt de grondwaterstand met peilstokken

gemeten. Onze nieuwste oplossing is gericht

op het automatisch genereren van meetdata

van de grondwaterstand. Daarbij worden diverse

sensoren geplaatst die real-time de

grondwaterstand monitoren. Deze data wordt

door ons verwerkt en gecombineerd met

weerdata van het KNMI. Op die manier zijn

er mooie conclusies te trekken en verbanden

te leggen, bijvoorbeeld of een verhoogd peil

het resultaat is van veel neerslag.” Een ander

voorbeeld is een pilot met de gemeente Houten.

“Hier hebben we sensoren in het hangwater

geplaatst, in de wortelzone van bomen. In

plaats van structureel iedere week de bomen

van water te voorzien wordt het groenbeheer

nu intelligent aangestuurd en wordt alleen water

gegeven wanneer het nodig is.”

DATA BECOMES KNOWLEDGE

“Van data informatie maken, met als doel om

bedrijven met behulp van onze intelligente oplossingen

niet harder, maar slimmer te laten

werken”, resumeert Eichhorn. “Vandaag wordt

die informatie nog vooral ontsloten via dashboards,

maar we zijn ook al bezig met augmented

reality. Mensen in het veld kunnen bijvoorbeeld

een boring via deze nieuwste technieken

in een app digitaal inzichtelijk maken. Een mooi

hulpmiddel ook voor handhavers die veel sneller

over alle informatie kunnen beschikken. En

zo creëren we samen met onze ketenpartners

een betere leefomgeving.” ■

Nazca Solutions ontsluit data voor de boven- en ondergrond en vertaalt deze ruwe data naar informatie waar ook een niet-expert mee uit de voeten kan.

118


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

'De wereld en haar

infrastructuur blijft veranderen;

het wordt steeds drukker,

zowel boven als onder de grond'

Marie-Claire Eichhorn, Nazca Solutions

119


120


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Voort

Groot netwerk aan

technisch specialisten

Als landelijk opererend technisch detacheerder is het bedrijf marktleider in de detachering van technische

professionals in onder meer de infrasector, civiele techniek en bouw en installatietechniek. Voor vele gerenommeerde

infrabedrijven, maar ook voor (semi-)overheden, advies- en ingenieursbureaus, netbeheerders

en waterschappen is Voort een ‘preferred supllier’ van technisch personeel. Dat heeft een reden.

“Wij brengen bedrijven en vakspecialisten bij elkaar”, begint Annemijn

Best Operational Manager Regio West bij Voort. “Samen werken aan

groei, dat is onze kracht. Door verder te kijken dan de standaard paden,

door de juiste vragen te stellen en door meer te willen weten,

gaan wij op zoek naar de vragen van morgen. We zijn een landelijk

opererend bureau, maar hebben een sterke regionale focus via onze

regiokantoren. Specifiek voor de infrasector detacheren we technisch

specialisten voor de civiele markt, de energietechniek (netbeheerders),

maar bijvoorbeeld ook specialisten op het gebied van geo-informatie,

van landmeters tot dataverwerkers en programmeurs.”

nisatie ‘koen’ detacheren we op interim basis vergelijkbare technici voor

bepaalde tijd bij de verschillende opdrachtgevers. Zo bieden we onze

opdrachtgevers optimale flexibiliteit.” ■

VAN MBO TOT WO

De technisch specialisten hebben elk hun eigen achtergrond en bagage.

“Als onderdeel van de The Employment Group (TEG) profiteren we van

schaalvoordeel in kennis, ontwikkeling en innovatie met behoud van ons

ondernemerschap, zodat we nog beter onze professionals kunnen laten

groeien. We detacheren technici van MBO-plus tot WO-niveau”, vervolgt

Best. “Onze pool van technici bevat behalve veel ervaren ‘seniorprofielen’

ook een mooie groep starters met nul tot twee jaar werkervaring. Dat

laatste is het resultaat van een intensieve campusrecruitment op hogescholen

en universiteiten. We zijn in staat gebleken om een serieuze groep

Young Professionals aan ons te binden. De afgelopen jaren hebben we op

die manier al meer dan 150 jonge technici aan een baan geholpen. Voor de

grote infra-aannemers zijn we dan ook ‘preferred supplier’ en nemen het

HR-stuk voor rekening. Daarbij maken wij vaak al een voorselectie, zodat

zij zich veel beter kunnen focussen op de inhoud.”

Volgens Best is Voort meer dan een detacheerder. “We zijn een werkgever,

investeren in training, opleiding en ontwikkeling van professionals en

eigen medewerkers. In de basis nemen we iedereen op contract om ze

vervolgens voor een jaar te detacheren. Bijna zonder uitzondering volgt

na dat jaar een dienstverband bij de opdrachtgever. Via onze zusterorga-

'Voor de grote infra-aannemers

zijn we dan ook ‘preferred supplier’

en nemen het HR-stuk

voor rekening'

Specifiek voor de infrasector detacheert Voort technisch specialisten voor de civiele

markt, de energietechniek (netbeheerders), maar bijvoorbeeld ook specialisten op het

gebied van geo-informatie, van landmeters tot dataverwerkers en programmeurs.

121


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Siers Groep

Innoveren in de

ondergrondse infra

Diverse netbeheerders, waterschappen, overheden en grote infra-aannemers vertrouwen voor de

engineering, aanleg en het beheer van de energie-, water- en telecomnetwerken al jaren op de

expertise van Siers Infraconsult. Directeur Jochen Tulp vertelt over het brede en innovatieve

werkpakket van de dienstverlener in een over het algemeen vrij traditionele sector.

Siers Infraconsult is met ruim 130 medewerkers

actief in de engineering, het inwinnen

van de meetdata van ondergrondse netten

en de verwerking van die data. Daarnaast

omvat het werkpakket landmeetkundig

werk, 3D laser-scannen, gaslekdetectie,

inspecties en het verbeteren van (geo)data-kwaliteit.

“We zijn kundig op elk vlak in

het werkveld van de ondergrondse infra”,

zegt Tulp. “Al die specialismen hebben we

onder één dak. We zijn onderdeel van de

Siers Groep, een groot aannemersbedrijf

met ruim 600 medewerkers. De expertise

die we buiten ‘opdoen’ nemen we vanzelfsprekend

ook mee in de engineering en in

de verwerking van de data.”

ENGINEERING EN

WERKVOORBEREIDING

Tulp geeft een aantal voorbeelden. “Onze

engineeringsafdeling levert een bijdrage vanaf

het schetsontwerp tot aan het definitief

ontwerp voor de ondergrondse netwerken

van een groot aantal energie-, water- en

telecommaatschappijen. Daarbij verrichten

we alle denkbare werkzaamheden, van tracering,

impactanalyses, bodemonderzoeken,

vergunningen tot en met definitief ontwerp.

Onze specialisten op de werkvoorbereiding

maken van het definitief ontwerp een uitvoeringsontwerp,

toegespitst op de veelal

unieke en eigen voorbereidingsprocessen

van netbeheerders. Daaronder valt ook het

'De expertise die we buiten ‘opdoen’

nemen we vanzelfsprekend ook

mee in de engineering en in de verwerking

van de data'

Jochen Tulp, directeur Siers Infraconsult.

Siers Infraconsult houdt zich ook bezig met geodesie,

zoals het inmeten van terreinen, dus alles wat met

precisiemeting te maken heeft in het veld.

122


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

controleren van bijvoorbeeld materiaallijsten

of het opstellen van de werkbegroting.”

GASLEKDETECTIE

De divisie inmeten en gegevensrevisie zorgt

voor het inmeten van de door Siers aangelegde

ondergrondse netten. Tulp: “Deze informatie

verwerken en bewerken we tot voor de netbeheerder

bruikbare informatie voor haar GISsysteem.

Daarnaast houden we ons nog bezig

met geodesie, zoals het inmeten van terreinen,

dus alles wat met precisiemeting te maken

heeft in het veld. Het uitvoeren van de Assetregistratie

voor een aantal grote netwerkbeheerders

vormt een pijler binnen onze activiteiten,

waarbij we allerlei data verwerken en

analyseren zodat de data in het GIS-systeem

van de netbeheerder integer is. Relatief uniek

is onze dienstverlening rondom gaslekdetectie.

Gaslekzoeker is een bijzonder beroep”, stelt

Tulp. “De gaslekzoeker detecteert gaslekken

zodat de netbeheerder in staat wordt gesteld

om deze verstoringen te verhelpen.”

HOGE KWALITEIT

Sinds een jaar heeft Siers Infraconsult ook

een 3D-scanner voor het inscannen van objecten

en locaties. “De beschikbare data is

niet altijd toereikend om te modelleren”,

weet Tulp. “Juist van die objecten kunnen

Siers Infraconsult is met ruim 130 medewerkers actief in de engineering, het inwinnen van de meetdata van

ondergrondse netten en de verwerking van die data.

wij puntenclouds inwinnen en modellen opstellen.

Bijvoorbeeld voor een nulmeting,

zodat we het gebied na de werkzaamheden

aantoonbaar in oorspronkelijk staat kunnen

terugbrengen. Of voor het modeleren

van buizen in de overvolle ondergrond. Met

grondradar tot slot brengen we de ligging

van ondergrondse netten op een omgevingsvriendelijke

manier in kaart, namelijk zonder

proefsleuven te graven. Met behulp van de

nieuwste technieken als robotisering en artificiële

intelligentie zijn wij als netwerkexperts

voortdurend bezig om een hogere kwaliteit

te kunnen garanderen.” ■

123


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | SOMA College

Landelijke opleider voor de infra

Het SOMA College is dé landelijke vakopleiding voor de infra met de juiste en noodzakelijke mix

van praktijk en theorie. “Dat maakt ons meer dan uniek”, zegt opleidingsmanager Hans Smit. De

school biedt opleidingen aan op mbo-niveau in verschillende vakgebieden van de infra: machinisten,

monteurs, vakmannen en stratenmakers, maar ook uitvoerders en landmeters worden opgeleid.

SOMA College ligt op een oud kazerneterrein

met een 13 hectare groot oefenterrein. Naast

het schoolgebouw beschikt het SOMA College

over onderhoudshallen voor practica met machines.

Ook kunnen studenten door de week

overnachten op de campus als ze ver moeten

reizen om één van de specialistische infra-opleidingen

te volgen. In Harderwijk is een aantal

mbo-opleidingen te volgen als BOL, de dagopleiding.

En een aantal via de BBL-opleiding, een

opleidingsvariant waarbij de student werkt bij

een leerbedrijf en regelmatig naar school gaat

voor de theorie.

Het SOMA College levert de meest gewilde

vakmensen door uitdagend en toekomstgericht

onderwijs. Op verschillende manieren wordt

hier invulling aan gegeven. Hans Smit: “Bijvoorbeeld

door het instellen van werkveldadvies-

commissies per opleiding, maar ook meer concreet

door bedrijven te vragen om gastlessen te

verzorgen. Regelmatig toetsen we bij de leerbedrijven

waar de studenten stage lopen of het

onderwijs aansluit op de praktijk. Daarnaast is

SOMA structureel bezig om hybride-docenten

in te zetten. Hierdoor wordt actuele kennis vanuit

het bedrijfsleven ingezet en vertaalt naar ons

onderwijs en opleidingen. Hybride-docenten

zijn hierdoor een meerwaarde voor onze studenten

én eigen docenten.”

Voor wat betreft landmeten is de (vervangings)

vraag aan goed personeel in de branche groot.

Het volgen van de opleiding Middenkaderfunctionaris

Landmeetkunde geeft studenten een

mooi toekomstperspectief. Ondanks de huidige

situatie in de branche als gevolg van stikstof

en Pfas verwacht SOMA College dat de

studenten na het behalen van het diploma direct

aan het werk kunnen. Ze zijn voorbereid

op de toekomst doordat ze op school kennis

hebben gemaakt en gewerkt met actuele ontwikkelingen

rondom geo-ict. “Kennis op het

gebied van automatiseren van dataprocessen

en het toenemende belang van data uitwisselingen

wordt meer en meer onderdeel van het

dagelijkse werk binnen de branche van infra en/

of landmeten”, stelt Smit. “Dat maakt de opleiding

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

bijvoorbeeld ook interessant voor studenten

met een ICT-achtergrond.”

Meer informatie over SOMA College en de

opleiding Landmeetkunde is te vinden op

www.soma-college.nl. Op 18 januari 2020 is er

een open dag waar belangstellenden welkom

zijn tussen 09.00 en 15.00 uur. ■

Het SOMA College levert de meest gewilde vakmensen

door uitdagend en toekomstgericht onderwijs.

Het volgen van de opleiding Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde geeft

studenten een mooi toekomstperspectief.

124


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Holland Surveys

Maatvoeren en landmeten

Als landmeetkundig bureau focust Holland Surveys uit Heerhugowaard zich voornamelijk op landmeten,

maatvoeren, deformatiemeten en 3D-scannen. Holland Surveys bestaat nu 9 jaar en is met haar

11 medewerkers inmiddels een bekend gezicht geworden op vele projecten. Directeur Michael

Rijpkema praat ons bij over de zeer gevarieerde dienstverlening van het landmeetkundig bureau.

“Onze landmeters houden zich regelmatig bezig met het ‘in kaart brengen’

van bestaande situaties. Zo hebben wij vele wegen, woonwijken, natuurgebieden

en (kasteel)tuinen vastgelegd. De door ons vervaardigde

digitale kaarten/tekeningen worden door onze opdrachtgevers gebruikt

voor onderhoudsplannen, herinrichting van gebieden of compleet nieuwe

landschapsontwikkeling.”

ELKE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

In de woning- en utiliteitsbouw is Holland Surveys bij vele projecten

betrokken voor inmeet- en maatvoeringswerkzaamheden. “Soms zijn

wij al betrokken bij een project tijdens het ontwerpproces. De werkzaamheden

tijdens het bouwtraject variëren van het uitzetten van

grondwerk, heipalen, fundering en assen tot een grote variëteit aan detailmaatvoering.

Ook bij infraprojecten verzorgen wij alle voorkomende

maatvoeringswerkzaamheden zowel op het land als op het water.”

3D-LASERSCANNERS

“De 3D-scans die wij maken met onze FARO Focus 3D-laserscanner

leveren onze opdrachtgevers gedetailleerde nauwkeurige informatie.

De puntenwolken kunnen goed worden gebruikt bij het maken van

ontwerpen voor herinrichtings-, uitbreidings- en renovatieprojecten.

Uiteraard kunnen puntenwolken ook als controlemiddel gebruikt

worden (as-built meting).”

“Klanten die zelf graag een deel van de metingen, met of zonder

onze begeleiding, willen uitvoeren helpen wij ook graag. We leveren

en verhuren instrumenten, accessoires en software voor bijna alle

voorkomende meetkundige werkzaamheden. We vertrouwen daarbij

op de oplossingen van GeoMax en FARO. Deze diensten bieden

wij onze klanten via onze zusteronderneming Geo Supplies.” ■

Tijdens de uitvoering van bouw- en infraprojecten kan een schaderisico

voor de omgeving ontstaan als gevolg van trillingen of graafwerkzaamheden.

“Om buitensporige bewegingen en vervormingen

(deformaties) van de omgeving tijdig te kunnen signaleren worden wij

ingehuurd voor de monitoring van opstallen, constructies en wegen

en straatwerk. Wij pakken elke uitdaging aan van eenvoudige zettingsmeting

met waterpasinstrument tot automatische onbemande

monitoringssystemen.”

Bij infraprojecten verzorgt

Holland Surveys alle voorkomende

maatvoeringswerkzaamheden zowel

op het land als op het water.

125


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Smart Dimensions

(Land)meetkundig

‘spoorspecialist’

Met name in de infrasector heeft het bedrijf een

unieke positie verworven en wordt gezien als dé

landmeetkundige spoorspecialist van Nederland. Al

vele jaren richt ingenieursbureau Smart Dimensions

zich als dienstverlenend bedrijf op de (land)meetkunde.

Daar willen we natuurlijk meer van weten.

Een gesprek met directeur Adrie van der Hijden.

Smart Dimensions is groot geworden op en rond het spoor. “Het vormt

een aparte tak van sport”, zegt Van der Hijden. “We verrichten in het

spoor allerlei werkzaamheden, vanaf de nul-opname tot en met de eindrevisie.

Daarbij nemen we desgewenst het volledige meetkundige deel

voor onze rekening in opdracht van de aannemer, ProRail of ingenieursbureau.

Op basis van het bestek schrijven we een plan, zorgen eventueel

zelf voor de buitendienststelling, verzorgen de spoormetingen, alsmede

het opstellen van een rapportage naar aanleiding van de bevindingen uit

Met de Trimble TX8 Scanner is Smart Dimensions in staat om het spoor zowel in

te meten als gelijktijdig te scannen met een zeer hoge nauwkeurigheid.

de meetgegevens. Deze ‘turnkey’ meetkundige dienstverlening is uniek.

Zo verzorgen we al vele jaren met veel succes de maatvoering van A

tot Z voor projecten van onder meer Swietelsky Rail en Strukton Rail.”

Sinds enige tijd beschikt Smart Dimensions ook over een Trimble TX8

Scanner. “Hiermee zijn wij in staat om het spoor zowel in te meten als

gelijktijdig te scannen met een zeer hoge nauwkeurigheid”, zegt Van der

Hijden. “Er is veel vraag naar dit soort scans, waarbij in dezelfde scan van

het spoor bijvoorbeeld ook viaducten en andere kunstwerken zichtbaar

zijn. Diezelfde scanner kunnen we ook op een bandenonderstel plaatsen

om de kunstwerken vanuit wegperspectief te scannen. Uit de scans

genereren we een puntenwolk die in verschillende ontwerppakketten

(waaronder BIM) ingelezen kan worden.” ■

De Trimble TX8 Scanner op bandenonderstel is bedoeld om kunstwerken vanuit

wegperspectief te scannen.

126


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Rijk Wandel, projectleider

Landmeten bij RPS, met de

Robot Plotter aan het werk

bij werkzaamheden aan de

A15 bij Ridderkerk.

Tekst | Jeroen Wolbers Beeld | Jeroen Wolbers

Robots voor uitzetten

wegmarkeringen

De opkomst van robots laat zich binnen de bouwwereld

niet onbetuigd. Bij RPS is het werken met

de Robot Plotter hier een voorbeeld van. Het

advies- en ingenieursbureau rijdt met deze toepassing

door het land voor het sneller, efficiënter en

veiliger uitzetten van wegmarkeringen en stuurlijnen.

De Robot Plotter is een compact, autonoom apparaat dat snel en nauwkeurig

lassen en/of stuurlijnen uitzet op asfalt. Deze lijnen worden op de

weg gespoten om aan te geven waar de las komt te liggen en hoe de machine

moet sturen. Op het nieuwe asfalt wordt vervolgens de markering

uitgezet. De geavanceerde besturing van de Robot Plotter maakt daarbij

gebruik van een digitale tekening met de benodigde lijnen en wordt

aangestuurd door GPS of een Total Station. “Met de inzet van dit apparaat

besparen we niet alleen op manuren, ook zijn we flexibeler inzetbaar

en sneller”, steekt Rijk Wandel, projectleider Landmeten bij RPS, van wal.

TIJDBESPARING

In een paar uur voert dit innovatieve apparaat uit wat doorgaans handmatig

al snel een dag werk kost. Daarnaast zorgt het compacte formaat ervoor

dat je het apparaat makkelijk overal mee naartoe neemt. “De Robot Plotter

is heel gebruiksvriendelijk. Je loopt er zo mee weg”, spreekt Rijk uit eerste

ervaring. Een ander bijkomend voordeel zijn de verschillende instellingen,

zoals spuitlengte, spuitinterval, snelheid of een lijn offsetten. “Daarmee

kunnen we voldoen aan projectspecifieke wensen of eisen”, vervolgt hij.

Met de laptop is de productie goed te volgen, waardoor er geen discussie

meer ontstaat over de uitgezette meters. Door het gebruik van flitsers

is de robot bovendien ‘s nachts goed zichtbaar.

SPOORMAATVOERING

RPS is sinds 2017 een van de eerste partijen die in Nederland werkt met

robotisering voor wegenbouwkundige projecten. De destijds aangekochte

Tiny-robot heeft hiervoor lang en naar tevredenheid zijn dienst bewezen.

Nu is het de beurt aan twee Robot Plotters van de Nederlandse fabrikant

Tyker, opgericht in 2008 als spin-off van de Wageningen Universiteit.

Klanten zien steeds meer toepassingen en de vraag naar inzet

neemt dan ook toe. “Het werk wordt steeds groter. We krijgen

steeds meer met langere en grotere werkvlakken te maken.

Dan is uitbreiding van je equipment simpelweg vereist”, aldus Rijk.

Naast de wegenbouw, is er vanuit diverse opdrachtgevers al geïnformeerd

naar andere toepassingsmogelijkheden van het apparaat. Zo

kan de Robot Plotter van meerwaarde zijn bij spoormaatvoering. Denk

daarbij aan het uitzetten van de dwarsliggers. Ook is het apparaat inzetbaar

bij maaivelds- en hoogtemetingen, het raaien van dwarsprofielen

en markeren van lampen op vliegvelden. ■

WIJ ZIJN DE SCHAKEL TUSSEN ONTWERP,

UITVOERING EN BEHEER VAN UW PROJECTEN.

WIJ ZIJN DE SCHAKEL TUSSEN ONTWERP,

UITVOERING EN BEHEER VAN UW PROJECTEN.

WIJ ZIJN DE SCHAKEL TUSSEN ONTWERP,

UITVOERING EN BEHEER VAN UW PROJECT

Onze expertises

RPS advies- en ingenieursbureau bv

WIJ ZIJN DE SCHAKEL TUSSEN ONTWERP,

• landmeten

Tel: +31 88 99 04 800

UITVOERING • maatvoeren

Onze expertises

EN BEHEER VAN

Mail: info@rps.nl

UW RPS PROJECTEN. advies- en ingenieursbureau bv

• geo-informatie • landmeten

Tel: +31 88 99 04 800

Onze expertises

RPS advies- en ingenieursbureau bv

• landmeten • detacheren • maatvoerenTel: +31 88 rps.nl 99 04 800 Mail: info@rps.nl

• maatvoeren

Mail: info@rps.nl

• geo-informatie

• geo-informatie

• detacheren • detacherenrps.nl

rps.nl

127


SPECIAL LANDMETEN EN GEO-ICT

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | MeetConsult

“Klanten nog beter helpen

met de juiste meetoplossing”

Voor veel klanten zijn ze een partner in meetkunde. Sinds februari 2019 is MeetConsult vertegenwoordiger

van GeoMax in Nederland. GeoMax is onderdeel van Hexagon en biedt een uitgebreide range

(land)meetinstrumenten. Hiermee is MeetConsult zijn klanten nog beter en completer van dienst.

“Wij zijn meer dan een leverancier van meetapparatuur”, zegt eigenaar

Eelco Visser van MeetConsult. “Voor veel van onze klanten – denk aan

aannemers, wegenbouwers en scheepsbouwers – zijn wij een partner

in meetkunde. Wij adviseren hen welke apparatuur zij het beste kunnen

gebruiken, we stellen de apparatuur in en we bieden trainingen. Ook

bieden we service en onderhoud.”

BREED PRODUCTPROGRAMMA

“Als vertegenwoordiger van GeoMax beschikken we over een breed

productprogramma, waarmee we onze klanten nog beter helpen met

de juiste meetoplossing”, vervolgt Visser. “Op landmeetkundig gebied

bieden we verschillende Total Stations en GPS-apparaten. Ook hebben

we een 3D meetsysteem voor interieur en afbouw, roterende lasers en

waterpasinstrumenten. Een bijzonder product is PicPoint. Daarmee kun

je, in combinatie met een Total Station of GPS-ontvanger, een 3D beeld

genereren. Hierin kun je, desgewenst live, metingen verrichten.”

SOFTWARE MAAKT HET VERSCHIL

De instrumenten van GeoMax zijn te bedienen met Carlson SurvCE, de huidige

software van MeetConsult. Voor nieuwe klanten en klanten met specifieke

wensen adviseert MeetConsult de GeoMax software X-Pad Ultimate.

Visser: “Met deze software maakt GeoMax het verschil. X-Pad Ultimate is

modern, compleet, zeer gebruiksvriendelijk en de enige software die op Android

draait. Bovendien biedt het talloze voordelen. Je kunt bijvoorbeeld BIMmodellen

rechtstreeks inlezen en in het model meten. En daar blijft het niet bij.

GeoMax groeit snel en heeft als Europees bedrijf een luisterend oor voor de

wensen in Nederland. Ik zie nog veel mogelijkheden voor de toekomst.” ■

GeoMax Landmeet Instrumenten

128


BOUWMAT

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

"STOP. HAMMERTIME!

NIEUWE INTELLIGENTE GRAAFMACHINE

ZEVEN, MENGEN, VERKLEINEN EN BREKEN

HOOGWAARDIGE SMEERVETTEN VOOR ELKE

SPECIFIEKE TOEPASSING

VACUÜM TECHNIEK, VOOR GERUISLOOS LEGGEN VAN INDUSTRIEPLATEN EN TEGELS


UW UITRUSTINGSSTUKKENSPECIALIST

ZUIGUNIT

GEGARANDEERD

HOOGSTE

ZUIGKRACHT

• Voor het opzuigen van:

- (Spoor)ballast

- Grond

- Zand

- Water / modder

- Etc.

• Aankoppeling aan graafmachine kan via bovenkant of zijkant

• Legen d.m.v. hydraulisch bedienbare deuren

• Meerdere zuigmondstukken leverbaar

• Aansturing via bestaande aansluiting op machine + lekolieleiding

Pladdet bv

Paulinaweg 6-10

4521 RE Biervliet

Tel. 0031 115 - 48 13 51

Mail: info@pladdet.nl

Website: www.pladdet.nl

130

www.pladdet.nl


Inhoud

154

156

136

BOUWMAT

142

147

“Stop. HammerTime!” 132

Meer dan alleen de Stage V-norm bij wielladers 134

Nieuwe intelligente graafmachine 136

Zeven, mengen, verkleinen en breken 139

Hoogwaardige smeervetten voor elke specifieke toepassing 140

Vacuüm techniek voor het geruisloos leggen van industrieplaten en tegels 142

Succesvol door innovatie 145

Robuuste krachtige en duurzame aggregaten in standaard en maatwerk 147

Koploper als ‘compact’ specialist 148

Levendige Demo Days zijn een voor de industrie uniek evenement 150

Stage V normen voor het milieu 152

Nieuw zwaar vrachtwagen-gamma gericht op chauffeur 154

In 2020 voor tweede keer Demo Days 156

Infrapartners 159

131


Tekst | Jan Mol Beeld | Saes International/Jan Mol

“Stop. HammerTime!”

Of het binnen uw muzieksmaak viel of niet, u kon er in 1990 niet omheen. Het nummer “U Can’t

Touch This” van rapper MC Hammer stond stevig verankerd in de hitlijsten. Eén kreet uit dit nummer

blijft eewig doordreunen: “Stop. Hammertime!” Of Henk Saes, directeur en eigenaar van Saes

International BV uit Weert, zich heeft laten inspireren door dit nummer, toen hij HammerTime oprichtte,

durven we hem niet te vragen. Wel zien we gelijkenissen: HammerTime is een bedrijf waar

je inderdaad even bij stil moet staan en Henk Saes heeft weer een wapenfeit op zijn naam staan.

Inderdaad, - U can’t touch this - daar valt niet aan te tippen.

We spreken met Henk over de nieuwe activiteit

die hij ontplooit met HammerTime.

“Wat ik graag wil benadrukken, is dat HammerTime

een zelfstandige onderneming is

die zijn eigen broek moet ophouden. De

onderneming staat los van Saes International

in Weert.”

VOOR WIE EEN KWALITATIEF

HOOGWAARDIG B-MERK OF EEN

GEREVISEERDE OCCASION ZOEKT

Saes International onderscheidt zich graag

met grote merken en even grote uitruststukken.

“Er is weliswaar niets beters op de

markt dan Epiroc, dat is een topproduct. Er

is echter een groot aantal klanten dat niet

wil of kan investeren in zulk materiaal, zeker

niet als men het maar sporadisch nodig heeft.

Om ook die klanten te kunnen helpen, vond

ik dat het tijd was om kwalitatief hoogwaardige

B-merken en goede, gereviseerde occasions

te kunnen aanbieden. We hebben tussen

de 40 en 50 gereviseerde sloophamers

op voorraad, die nog prima jaren meekunnen.

Om die in de markt te zetten, hebben

we HammerTime opgericht”, legt Henk uit.

De naam Saes opent overal ter wereld deuren

in de sector. Dat merkte Henk toen Hammer-

Time het levenslicht zag: “Leveranciers van

B-merken kwamen zelf naar ons toe, met de

vraag of we hun product niet onder ons eigen

label wilden gaan voeren. Wat dus begon als

occasion leverancier werd al snel een combinatie

van occasion- en nieuwleverancier. Klanten

kopen bij HammerTime dus een nieuw

product uit de B-line, met de geruststelling

dat de Saes-selectiecriteria en expertise erachter

zitten. Voor zowel de B-producten

als de klant geldt dat men graag met ‘de win-

'Klanten kopen bij HammerTime een nieuw

product uit de B-line, met de geruststelling dat de

Saes-selectiecriteria en expertise erachter zitten'

“De grotere bedrijven en onderaannemers die op de zeebodem werken, zitten geconcentreerd in het Westen van het land. Dan is het logisch dat wij, als grootste

aanbieder, daar in de buurt moeten zitten.”

132


Henk Saes over HammerTime: “Leveranciers van B-merken kwamen zelf naar ons toe, met de vraag of we hun product niet onder ons eigen label wilden gaan voeren.”

nende partij’ samenwerkt. Wij bedienen met

HammerTime een niche-markt die we voorzien

van 100% betaalbare kwaliteit.”

LET’S GO WEST

Om toch maar in de muzieksfeer te blijven:

“Let’s Go West” is ook van toepassing. Saes

International BV heeft een vestiging in Beverwijk

geopend, om sneller en flexibeler te kunnen

inspelen op huur- en servicevragen vanuit

het Westland. “Dat werkt ook nog eens

duurzamer, door minder transport genereren

we minder CO2-uitstoot”, legt Henk uit.

“De grotere bedrijven en onderaannemers

die op de zeebodem werken, zitten geconcentreerd

in het Westen van het land. Dan

is het logisch dat wij, als grootste aanbieder,

daar in de buurt moeten zitten. Beverwijk is

lekker dichtbij voor deze partijen.”

Saes West wordt gerund door ‘oude rot in

het vak’ Frank van der Laan. Hij verhuurt

er uit voorraad middenklasse machines tot

7 ton, ook de meest gangbare onderdelen

liggen er op voorraad. “De Xcentric Ripper

en de Erkat 5500 staan daar ook. Frank is

gespecialiseerd in Erkat”, aldus Henk. “Door

de klanten in het Westen te bedienen vanuit

Beverwijk, ontstaat er rust, bij de klant

en bij ons in Weert. Vragen komen meteen

op de juiste plaats binnen, we zitten altijd

dichtbij. Goed bekeken zijn we een zeer dynamisch

bedrijf. Vaak hoor je dat als een hol

begrip, bij ons is het een ‘way of life’ geworden”,

besluit Henk. ■

Saes West wordt gerund door ‘oude rot in het vak’ Frank van der Laan.

133


Tekst | Susan Peek Beeld | HCEE

Meer dan alleen de Stage

V-norm bij wielladers

Er is een aanhoudend sterke vraag naar zware wielladers op de Europese markt. De uitdagingen en

toenemende wensen in de vele uiteenlopende klantsegmenten vraagt om passende producten. En

dan hebben we het nog niet eens gehad over de emissienorm, waar ze aan moeten voldoen...

De nieuwe HL960A.

134


Hyundai Construction Equipment Europe

(HCEE), een toonaangevende speler op de

Europese markt van bouwmachines, lanceert

een nieuwe range wielladers, de A-serie, als

antwoord op al deze uitdagingen. De HL900-

wielladers zijn er voorlopig in drie uitvoeringen:

de HL940A, HL995A en de HL960A. Alle

drie voldoen ze aan de Europese emissienorm

stage-V, maar HCEE heeft besloten nog veel

verder te gaan.

IN OPTIMA FORMA

Met deze nieuwe reeks, biedt HCEE haar

brede klantenbasis machines die maximale

prestaties leveren, de productiviteit verhogen,

cruciale veiligheidskenmerken hebben, het bedrijfstijdenbeheer

en de bedrijfstijden van de

machines verbeteren en tegelijkertijd makkelijk

te bedienen blijven voor de machinisten.

TECHNOLOGISCHE

VERBETERINGEN

De productontwikkelingsafdeling van HCEE

noemt een scala aan toonaangevende technologische

verbeteringen, die rechtstreeks gerelateerd

zijn aan een verbeterde brandstofzuinigheid,

verbeterde veiligheid, langere bedrijfstijd

en een verbeterd beheer van het machinepark.

Zo is in de A-serie de Cummins B6.7-motor met

een alles-in-één uitlaatnabehandelingssysteem

toegepast. De beste motor die momenteel op

de markt is – deze is niet alleen Stage-V gecertificeerd

maar ook nog eenvoudig te onderhouden.

Door het toepassen van de Power Smartmodus

zijn de wielladers brandstofzuinig. Met

behulp van de IWM (Intelligent Work Mode)

kan er, afhankelijk van de toepassing, gekozen

worden uit drie motorstanden: Power, Smart

Power en Economy.

Campagne teaser beeld van de HL960A.

En tot slot is de vorm van de motorkap aangepast

waarmee het directe zicht naar de

achterkant van de machine bij achteruitrijden

drastisch is verbeterd. Al deze veiligheidsmaatregelen

maken de Hyundai-wielladers uit de

A-serie tot één van de veiligste in de branche.

BEDRIJFSTIJD EN PRODUCTIVITEIT

De HL955A en HL960A worden geleverd met

een verhoogde achterascapaciteit voor een

langere levensduur. Beide machines kunnen

worden besteld met een optionele heavy-duty

vooras voor afvalverwerking en speciale industriële

toepassingen. De alles-in-één hoofdregelklep

- een combinatie van de rijregelklep en

de EPPR-klep - maakt een verbeterde bedrijfstijd

mogelijk omdat er minder hydraulische

slangen zijn - en zodoende een geringer risico

van schade door lekkage.

De HL940A en HL955A worden geleverd met

een nieuwe parallelle Z-Bar-verbinding voor

parallelle hefbeweging en uitstekende achterwaartse

kantelkrachten. Voor een verbeterde

veelzijdigheid biedt Hyundai Construction

Equipment naast de standaard wielladertoepassingen

zijn wielladermodellen ook aan met

een verlengd laadframe, een ISO-snelkoppeling

en twee speciale ‘Toolmaster’-versies voor

klanten die werkzaam zijn in de landbouw, recycling,

afvalverwerking, bosbouw of industriële

toepassingen. ■

Naast deze ontwikkeling op milieutechnisch gebied,

heeft HCEE ook gezorgd voor een groot

comfort voor de machinist. De royale bestuurderscabine,

voorzien van premiumstoel met

vierweg-luchtvering, heeft een elektrohydraulische,

ergonomische joystick voor de comfortabele

bediening van alle functies van

de voorladerarm. Een tweede joystick

voor het bedienen van de machine

zelf, is optioneel verkrijgbaar. In

het kader van bedieningsgemak,

maar vooral ook veiligheid, is er

optioneel een op afstand te bedienen

deuropeningssysteem. Daarnaast

zijn de wielladers uit de A-serie standaard

uitgerust met een door HCEE zelf ontwikkelde

achteruitrijcamera. Optioneel zijn de achteruitrijsensoren

en het geavanceerde AAVM-camerasysteem

die de machinist 360°-overzicht biedt

van de omgeving rondom de machine.

De nieuwe HL940A.

‘Milieuvriendelijk. Brandstofzuinig.

Comfortabel. Veilig en productief’

135


Dankzij het Intelligent Machine Control-systeem

wordt de bak automatisch aangepast aan het

graafoppervlak en kan deze niet te diep gaan.

Tekst | BIA Group Beeld | Komatsu

Nieuwe intelligente

graafmachine

Ze zijn de maatstaf geworden in de bouwsector. Als sinds hun introductie zijn de Komatsu graafmachines

met Intelligent Machine Control een groot succes vanwege hun hogere productiviteit,

efficiëntie en lagere operationele kosten. Met de komst van de PC360LCi-11 kunnen klanten deze

voordelen nu ook benutten bij grote infrastructuur- en grondverzetprojecten.

“Sinds de introductie van de PC210LCi-11 hebben de klanten het nut

ingezien van onze Intelligent Machine Control-technologie op bouwplaatsen

waar grote hoeveelheden afgegraven moeten worden. Velen

van hen hebben om een grotere machine gevraagd”, vertelt Rob Macintyre,

Product Manager bij Komatsu Europe. “Met deze PC360LCi-11

kunnen we voldoen aan hun wens. We hebben er alle vertrouwen

in dat ook deze machine zal bijdragen aan een hogere productiviteit,

efficiëntie en lagere operationele kosten bij dergelijke toepassingen.”

INNOVATIEF: AUTOMATISCHE AANSTURING IN

REALTIME VAN DE GRAAFWERKZAAMHEDEN

Het bedrijfsgewicht van de PC360LCi-11 ligt tussen de 35.600 en 36.200 kg,

afhankelijk van de configuratie. De aanbevolen capaciteit van de graafbak is

2,66 m3. De zuinige EU Stage IV-conforme Komatsu-motor SAA6D114E-6

levert een vermogen van 202 kW / 275 pk bij 1950 trn/min. Dankzij het Intelligent

Machine Control-systeem wordt de bak automatisch aangepast aan het

graafoppervlak en kan deze niet te diep gaan. De besturingsfunctie monitort

automatisch de nivellering, met realtimepositionering van de rand van de bak

ten opzichte van de machine en het werkoppervlak. De werkstatus wordt

direct weergegeven op het multifunctionele 12,1 inch-kleurenscherm van het

bedieningspaneel zonder vertraging zoals bij conventionele sensoren.

SERIEMATIG GEÏNTEGREERD INTELLIGENT

MACHINE CONTROL-SYSTEEM

Het in de fabriek geïnstalleerde, volledig geïntegreerde Intelligent Machine

Control-systeem van Komatsu omvat hydraulische cilinders met

136


standmeters voor de giek, de graafarm en de bak. Het is gedurende twee

machinegeneraties ontwikkeld door Komatsu voor een nauwkeurige

realtimepositionering van de rand van de bak. De IMU (inertiële meeteenheid)

zorgt voor een precieze aansturing en bepaalt de machinehoek

aan de hand van de gyrosensor- en versnellingsmetergegevens. Een zeer

krachtige antenne verstuurt de satellietsignalen naar een GNSS-ontvanger

die deze verwerkt en de positie van de machine in realtime aangeeft.

INTELLIGENT: VERBETERINGEN VOOR

OPTIMALE PRESTATIES

Via het gebruiksvriendelijke touchscreen kan het fijn nivelleren zeer

nauwkeurig ingesteld worden. De machinist beschikt over realtime-informatie

over de positie van de rand van de bak ten opzichte van het

oppervlak, de ‘as built’-status en een instelbare splitscreen-weergave in

profiel, van het terrein of in 3D. Dankzij de 3D-gegevensweergave op

het scherm van het bedieningspaneel kunnen taken zoals afpalen, opmeten

en nameten beperkt of zelfs geëlimineerd worden. Hierdoor hoeven

er minder personen op de bouwplaats en in de buurt van de machine

hoeven te komen wat de veiligheid ten goede komt. De intelligente schakelaars

voor het in- en uitschakelen van de halfautomatische besturing

en voor het verhogen en verlagen van de offset zijn volledig geïntegreerd

in de joysticks. Dit biedt de machinist nog meer efficiëntie en veiligheid.

VOORDELEN: HOGE PRODUCTIVITEIT EN

UITZONDERLIJKE PRECISIE

Het grootste voordeel van de vernieuwde PC360LCi-11 is de combinatie

van de hoge productiviteit van de hydraulische graafmachine en de uitzonderlijke

precisie van het Intelligent Machine Control-systeem van Komatsu.

Dit wordt bereikt door de krachtige hydraulica en de breekkracht

bij het graven, de snelle doorlooptijden bij het laden van de vrachtwagens

en het automatische nivelleren in één werkcyclus.

Het nieuwste KOMTRAX-telematicasysteem en het Komatsu Careonderhoudsprogramma

optimaliseren het machineparkbeheer

en waarborgen een maximale efficiëntie en uptime. ■

De PC360LCi-11 in actie.

Op zoek naar

betrouwbaar en degelijk

huurmateriaal?

Het grootste voordeel van de vernieuwde

PC360LCi-11 is de combinatie van de hoge

productiviteit van de hydraulische

graafmachine en de uitzonderlijke

precisie van het Intelligent

Machine Control-systeem

van Komatsu.

Contacteer MATRENT

mobiel: +31 (0)6 10 039 861

algemeen: +31 (0)88 303 22 33

info@matrent.nl

MATRENT.NL

137


Besparende Dataregistratie voor Funderingstechnieken

• Heien

• Boren

• Trillen

• Drukken

• Injectie

“INPIEQ DLS is betrouwbaar, compleet en gebruiksvriendelijk!”

Liberatorstraat 3 - 4651 SC Steenbergen - Nederland - +31 (0)164 687 740 - info@inpieq.nl - www.inpieq.nl

BETONBLOCK® bedankt u voor uw vertrouwen in ons bedrijf

BETONBLOCK

betonblock.com

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

BB adv 197x130mm X-mas NL.indd 1 25-11-19 15:32


Tekst | Roel van Gils Beeld | Gerlasco

Zeven, mengen,

verkleinen en breken

Het bedrijf heeft zich sinds 2005 gespecialiseerd in verkoop en

verhuur van zeef-, meng- en verkleinbakken. “Door heel Nederland

zijn we actief om de juiste bakken te leveren en uiteraard direct aan

te sluiten met de juiste hydrokoppelingen”, zegt Gerco Oudshoorn

van Gerlasco. “De machinist krijgt meteen gebruikersinstructies en

advies. Zo nodig wordt ook de fractie en het debiet afgesteld. Alleen

op deze manier is de klant vanaf het eerste uur gegarandeerd dat de

gewenste productie en het resultaat gehaald wordt.”

ADVIES OP MAAT

Nederland kent vele verschillende grondsoorten

die een verschil in bewerking vragen. Oudshoorn:

“Meestal kunnen we via de telefoon door

verschillende vragen te stellen al het juiste advies

geven, maar soms gaan we ter plaatse het te ver-

werken materiaal bekijken om de juiste oplossing

te kunnen bieden. Voor elke vraag proberen

we een oplossing te voorzien. Mocht deze

niet standaard voorhanden zijn of de kwaliteit is

niet van het gewenste niveau, dan gaan we op

zo’n moment zelf aan het ontwikkelen. Zo heb-

Gerlasco heeft zich sinds 2005 gespecialiseerd in

verkoop en verhuur van zeef-, meng- en verkleinbakken.

ben we in 2011 onze GCB-breekbak (kaakbreker)

geïntroduceerd en in 2017 de GRB-recyclebak

(roterende breker). Die laatste is speciaal

ontwikkeld om in een hoog tempo bijvoorbeeld

vastzittend, gebroken puin op locatie terug

te verkleinen naar de oorspronkelijke maat.”

“Als specialist van zeef-, meng- en verkleinbakken,

zijn we erg blij met onze jongste uitbreiding

van het dealerschap, de Cobra-zeefbak”,

stelt Oudshoorn. “Nieuw in Nederland, maar

niet nieuw op de markt! Cobra uit Finland

maakt al ruim 25 jaar zeef- en verkleinbakken

voor Scandinavië met een bewezen hoge kwaliteit

en een uitmuntend, hoge capaciteit. Benieuwd?

Graag vertellen we u er meer over tijdens

de infra relatiedagen op 4, 5 en 6 februari

in Evenementenhal Hardenberg.” ■

www.GERLASCO.nl

De specialist voor graafmachine en wiellader om te:

Cobra uit Finland maakt al ruim 25 jaar zeef- en verkleinbakken voor Scandinavië

met een bewezen hoge kwaliteit en een uitmuntend, hoge capaciteit.

ZEVEN

MENGEN

BREKEN

VERKLEINEN

Verkoop (nieuw en gebruikt)

Verhuur (ruim 35 stuks)

Advies op maat

Tinnegieter 3 (Bezoek alleen op afspraak!) 4174 LG Hellouw (West -Betuwe)

Telefoon: +31(0)418-584163 E-Mail: info@gerlasco.nl

139


Tekst | Susan Peek Beeld | Groeneveld Lubrication Solutions

Hoogwaardige

smeervetten voor elke

specifieke toepassing

In de GWW worden machines en gereedschappen nogal eens

blootgesteld aan zware werk- en weersomstandigheden. Ze

krijgen daardoor heel wat te verduren. Om lagere onderhoudskosten,

een betere veiligheid en meer beschikbare machinetijd te

kunnen garanderen, is het regelmatig smeren een must.

Smeermiddelen -olie of vet- zorgen ervoor

dat systemen, apparaten of gereedschappen

soepel kunnen werken. Het inzetten van het

juiste smeermiddel, is daarbij cruciaal en kan

een tijd- en kostenbesparing opleveren. Maar

hoe maak je nou de juiste keuze? Een bedrijf

dat daarbij als geen ander kan adviseren, is

Groeneveld Lubrication Solutions, leveran-

cier van automatische smeersystemen en

smeervetten. De naam zegt het al: voor elke

specifiek toepassing hebben zij een gepaste

oplossing. Aan het woord is Jolanda Lemmen

van Groeneveld Lubrication Solutions:

“Onze automatische smering, oliemanagement-

en veiligheidssystemen zijn onmisbaar

geworden voor fabrikanten van machines in

GreenLube smeervet levert de beste bescherming

tegen corrosie, verontreiniging en vocht.

Groeneveld levert diverse soorten GreenLube smeervet in verschillende maten.

140


‘Smeermiddelen onmisbaar voor

machines in de GWW’

de GWW. Maar er zijn diverse soorten smeermiddelen met elk hun specifieke

eigenschappen die ieder geschikt zijn voor een andere toepassing.

Machine-eisen, omgevingscondities en de gewenste smeereigenschappen

bepalen de keuze voor een specifiek smeervet.”

SMEERVET

Vet is het meest gebruikte smeermiddel voor onder andere lagers, pennen,

bussen, fusees en draaikransen, vertelt Lemmen. “Smeervet is eenvoudig

in gebruik en voldoet al bij de eenvoudigste afdichtsystemen. Dankzij onze

jarenlange ervaring met diverse applicaties, heeft Groeneveld Lubrication

Solutions onder haar eigen merknaam GreenLube een aantal vetsoorten

laten ontwikkelen. Deze hebben elk een uitgebalanceerde verhouding, die

perfect aansluit bij de toepassing waar het voor ontwikkeld is.” Smeervet

moet, voornamelijk als het gebruikt wordt in automatische vetsmeersystemen,

aan een aantal belangrijke eisen voldoen. Zo moet het vet zeer

homogeen zijn; dat houdt in dat olie en zeep niet mogen separeren, zelfs

ook niet onder hoge druk of wanneer het zich al langere tijd in het systeem

bevindt. Daarnaast moet het vet goed verpompbaar zijn; ook onder omstandigheden

waarbij het vet over aanzienlijke afstanden door leidingen

wordt gepompt, waarbij het aan sterk wisselende temperaturen blootstaat.

En last but not least moet het vet ook goede ‘smerende eigenschappen’

bezitten. Een zeer belangrijke eigenschap omdat een vet in staat moet zijn

metallisch contact en corrosie te verhinderen en deze af te dichten tegen

verontreiniging en vocht. Vooral bij de in de lagers optredende belastingen

en onder de ter plaatse geldende bedrijfsomstandigheden.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE VETTEN

Lemmen constateert dat de vraag naar biologisch afbreekbare vetten

groeit. “Ook in de wereld van grond-, weg- en waterbouw. Om aan die

vraag te voldoen, heeft Groeneveld Lubrication Solutions al langere tijd

biologisch afbreekbare vetten in haar assortiment: een EP-0 en EP-2 vet.”

Deze vetten zijn gebaseerd op biologisch afbreekbare ester. Ester heeft de

eigenschappen van een synthetische olie en de voordelen van biologische

afbreekbaarheid en een goed milieuprofiel. “De bio-vetten van Groeneveld

kunnen gebruikt worden voor verschillende applicaties in de bosbouw, agri

en grondverzetmachines”, besluit Lemmen. ■

‘Smeervet met langdurige

werking, hoge druk- en

temperatuurbestendigheid’

www.groeneveld-group.com

141


Tekst en Beeld | Nimatech

Vacuüm techniek voor het geruisloos

leggen van industrieplaten en tegels

Op het strand van Katwijk is de firma Schaddé van Dooren aan het werk met een hele stille vacuümunit

om industrieplaten te leggen. Deze vacuümunit wordt aangedreven door een elektromotor op

accu. Dankzij deze stille machine kunnen zij gewoon doorwerken als de strandgangers op het terras

zitten. Daarnaast scheelt dit ook enorm veel voor de werknemers; geen geluidsoverlast en geen

benzinedampen om in te werken. En vergeet het milieu niet! In een video op YouTube vertelt

Lourens ten Hove hun ervaringen en waarom zij kozen voor een elektrische vacuümunit met accu.

(U kunt deze vinden op het kanaal van Nimatech bv).

De vacuümunit beschikt over lithium accu’s waar ruim een dag mee

gewerkt kan worden. Dankzij het start/stop systeem wordt de elektromotor,

die de vacuümpomp aandrijft, alleen ingeschakeld wanneer

het vacuüm in de zuignap te veel afneemt. Of het juiste vacuümniveau

bereikt is wordt ook weergegeven door de verlichte vacuümmeter

en de duidelijke rode en groene lamp op de machine. De machinist

kan met de afstandsbediening vanuit een shovel of kraan het vacuüm

activeren en het product weer lossen. Op de afstandsbediening ziet

de machinist ook, middels rode en groene lampen, of het veilig is om

te hijsen.

OPLOSSINGEN RONDOM CO 2

-EMISSIE

De vacuüm unit biedt ook oplossingen inzake regelgeving rondom

CO 2

uitstoot. Er zijn binnen Nederland 1344 projecten op slot gegaan

omdat de reductie van de uitstoot niet gehaald wordt en de PFAS

norm te hoog ligt. Dit product kan bijdragen aan een oplossing voor

dit probleem. Zo is er de mogelijkheid om op allerlei gebieden toch

deze norm te halen. Ook kan ervoor gekozen worden om materialen

die normaal afgevoerd worden nu op het project te verwerken.

Zo heeft Nimatech ook een aanzuigframe ten behoeve van het uitzuigen van

30 x 30 tegels. Dit frame heeft de mogelijkheid om de tegels verticaal ten

opzichte van elkaar schoon te schuiven. Het frame is geschikt om zowel tegels

uit te zuigen en te palletiseren, als wel nieuwe tegels af fabriek te verleggen

in formatie 4/3/4. De consequentie van de werkwijze met dit frame is dat er

geen oude tegels afgevoerd worden, geen nieuwe tegels geproduceerd en

de nieuwe tegels niet aangevoerd hoeven worden. Dus een 3 x win situatie.

Zo is er in het verleden veel machinaal bestraat met vacuüm techniek.

Deze techniek vereist veel vermogen. De oplossing leek voor de hand

liggend. Klemkracht in plaats van zuigkracht! Dit impliceert dat er geen

zware machine meer nodig is om machinaal te straten. ■

Het frame is geschikt om zowel tegels uit te zuigen en te palletiseren,

als wel nieuwe tegels af fabriek te verleggen in formatie 4/3/4.

Dankzij het start/stop systeem wordt de elektromotor, die de vacuümpomp

aandrijft, alleen ingeschakeld wanneer het vacuüm in de zuignap te veel afneemt.

142


Geen geluidsoverlast en geen benzinedampen om in te werken.

AL 1.5 JAAR ERVARING

Accu vacuümunit

met 40 m 3 pomp

Bekijk op

Youtube

Geheel

elektrisch

Zeer laag

geluidsniveau

Zorgeloos een

dag draaien

Baardmeesweg 39b

3899 XT Zeewolde

+31 (0)36 - 53 58 030

www.nimatech.nl

06 - 38 48 5350

143


DE OPLOSSING VAN ENGCON

VOOR UW VEILIGHEID

Reeds in 2012 namen we het besluit om iets aan het probleem “een onveilige

werkomgeving” te doen. Het jaar daarop introduceerden we Q-Safe,

‘s werelds veiligste snelwissel voor graafmachines. Engcon heeft een compleet

veiligheidssysteem ontwikkeld waarmee wordt voorkomen dat een bak per

ongeluk naar beneden valt en waarmee rondom de graafmachine zowel

mensen als materieel worden beschermd.

ONS VEILIGHEIDSSYSTEEM IS GEBASEERD OP:

Gestandaardiseerde bediening

Met ons eenvoudige bedieningspaneel in de cabine, regelt de machinist

de vergrendeling en de ontgrendeling altijd op dezelfde manier, ongeacht

het gebruikte merk graafmachine. Belangrijke functies moeten altijd op

dezelfde manier werken. Wij vervangen de aanwezige bedieningsknoppen

voor de vergrendeling en de ontgrendeling van de bak en monteren een

bedieningssysteem voor de snelwissel van de machine en die van het

draaikantelstuk in één bedieningspaneel.

Bodemdruk

U kunt kiezen voor de optie dat de snelwissel alleen kan worden geactiveerd

wanneer de bak op de grond rust. Dit voorkomt ongewilde ontgrendeling met de

bak in opgeheven positie. Dit onderscheidt ons systeem van alle overige “veilige

snelwissels”. Onze oplossing verhindert dat de machinist van de graafmachine

fouten maakt.

Visueel waarschuwingslicht en een hoorbaar waarschuwingssignaal

Zodra de snelwissel actief is wordt de omgeving gewaarschuwd door een

zwaailicht en een duidelijk hoorbaar waarschuwingssignaal. Zou de machinist de

bak op onjuiste wijze aankoppelen, bijvoorbeeld aan slechts de ene as van de

ophanging, dan neemt het geluid toe tot een veel hoger niveau.

Zwenkvergrendeling

Behalve bovenstaande waarschuwingssignalen kan ook de zwenkfunctie

van de giek worden vergrendeld wanneer een uitrustingsstuk verkeerd wordt

aangekoppeld.

Dezelfde veilige snelwissel op de machine en onder het draaikantelstuk

Vanzelfsprekend gebruiken we dezelfde veiligheidsfuncties in zowel de

snelwissel die op de lepel van de graafmachine wordt gemonteerd als de

snelwissel die onder het draaikantelstuk zit. Dit waarborgt het behoud van

de veiligheid wanneer met of zonder draaikantelstuk wordt gewerkt.

Welke opties verkiest u? Hoever gaat u met uw bedrijf om de

veiligheid van uw medewerkers te waarborgen?

Graaf slim – graaf veilig met engcon

HOE WERKT U MET VEILIGHEID?

engcon Nederland | Gildetrom 6 – 3905 TC Veenendaal – Nederland

Telefoon algemeen: +31 (0)85-82 23 550 | Web: www.engcon.com


Tekst en Beeld | Weber MT

Succesvol

door innovatie

Weber MT zal het jaar 2019 succesvol afsluiten.

De productinnovaties van de afgelopen jaren

gepaard met het deskundig advies en de professionele

klantenservice van de Weber-dealers in Nederland

maakten een sterke omzetstijging mogelijk.

De volgende gelegenheid om de producten „Made in Germany by Weber

MT“ te bekijken, is begin februari op de Infra Relatiedagen in Hardenberg.

Hier wordt bijvoorbeeld de nieuwe, trilplaat CFR 90 gepresenteerd.

Met een werkgewicht van 90 kg en een bijna ronde bodemplaat is deze

trilplaat buitengewoon goed manoeuvreerbaar en kan worden gebruikt

op plaatsen met beperkte ruimte - in kabelgoten of langs stoepranden.

BEHOEDZAAM TEGELS AFTRILLEN

De tegeltrilplaat VPR 700 kwam in 2019 vooral in de de focus van de hoveniers

te staan. Het toestel werkt met een hoge frequentie en dankzij

een gelijkmatige gewichtsverdeling over vier PU rollen kunnen tegels in

XL-formaat en/of met gevoelige coating behoedzaam worden afgetrild.

Op deze wijze wordt voorkomen dat de tegels verschuiven of hoeken en

randen worden beschadigd.

Weber MT SRE 300.

teem aan de volgende onderhoudsbeurt. Alle modellen van de CR 7-serie

maken indruk met hun soepel rijgedrag en lage hand-armtrillingen.

Ook aangeboden: de slechts 33 kg lichte, emissievrije oplaadbare accustamper

SRE 300. Weber MT betreedt nieuw terrein met de SRE 300 accustamper.

De accu is niet rechtstreeks op de stamper gebouwd, maar wordt door

de bestuurder zeer comfortabel in een harnas gedragen, net als een rugzak.

De kwalitatief hoogwaardige lithium-ionbatterij is van de bekende Franse

fabrikant Pellenc, die een gebruikstijd van 1 ¼ uur mogelijk maakt. ■

Een echte vaste favoriet in het Weber MT-productassortiment is de vooruit

achteruitlopende grondverdichter CR 7 (65 kN/475 kg). De machine

wordt aangeboden met diesel- of benzinemotor. Optioneel verkrijgbaar:

CR 7 CCD 2.0 met bewezen verdichtingscontrole COMPATROL ® en geïntegreerde

MDM-motorbewaking. Deze bewaakt de accuspanning, de

motoroliedruk, de motortemperatuur en de vervuiling van het luchtfilter

en zet de motor af bij onregelmatigheden. Bovendien herinnert het sys-

Weber MT VPR 450. Weber MT CFR 90.

145


Kom naar het platform voor de

grond-, weg en waterbouw

4, 5 en 6 februari 2020

Evenementenhal Hardenberg

Ontmoet 16.000 infraprofessionals in een

gemoedelijke sfeer

Bekijk het inspirerende aanbod van zo’n

350 exposanten uit de grond-, weg- en

waterbouwbranche

Blijf op de hoogte van de laatste

innovaties en trends uit de branche

Meer informatie: www.infrarelatiedagen.nl

Registreer u nu online voor e-tickets via: www.infrarelatiedagen.nl/tickets

Uw registratiecode is: 62000226

Dig Smart.

Dig Safe.

Geen loshangende of vallende

bakken meer. Geen zorgen met

engcons veiligheidssysteem.

Wees voorbereid

- kies de engcon standaard

4-6 februari 2020 / Stand 711

www.engcon.com

Change the world of digging

197x130+3mm_ad_engconnederlands.indd 1 2019-11-20 08:32:07


Tekst | Susan Peek Beeld | Brinkmann & Niemeijer

Robuuste krachtige en duurzame

aggregaten in standaard en maatwerk

De aggregaten die in de grond-, weg- en waterbouw

gebruikt worden, moeten tegen een

stootje kunnen. Gemaakt van de beste kwaliteit,

robuust, krachtig en diefstalbestendig. Maar tegelijkertijd

mogen ze geen geluidsoverlast veroorzaken,

moeten ze eenvoudig te (ver)plaatsen zijn

én voldoen aan de laatste emissie-eisen.

Als het aankomt op aggregaten voor de bouw en verhuur biedt Brinkmann

& Niemeijer altijd een passende oplossing. Ze zorgen niet alleen

dat hun productrange aan de nieuwe wet- en regelgeving voldoet, maar

hebben ook kennis van de consequenties van de nieuwe emissie-eis.

“Het zijn ontwikkelingen waar we allemaal aan moeten wennen”, zegt

Frits Lubberts, commercieel directeur bij Brinkmann & Niemeijer Motoren

BV. “En daarin willen wij de klant ondersteunen. Niet alleen uitleggen

dat alle techniek op de een Stage V motor veel complexer is, maar ook

wat dit betekent in de praktijk. De markt verandert en daar kunnen we

niet omheen. In de uitvraag voor aanbestedingen komt de Stage V eis

steeds vaker prominent naar voren.”

STANDAARD RANGE EN MAATWERK OPLOSSINGEN

“Het grootste deel van onze brede range aan standaardproducten, voldoet

inmiddels aan de nieuwe emissie-eis (Stage V). Maar voor toepassingen

waarbij een standaard aggregaat niet voldoet, bieden we maatwerkoplossingen.”

Lubberts vervolgt: “Denk hierbij aan specifieke afmetingen door een

beperkte ruimte, geluidsniveau vanwege de omgeving of een extra grote

brandstoftank of een externe tankaansluiting. Maar ook uitlezen op afstand

is een mogelijkheid. Samen met de klant kijken we nauwkeurig wat de toepassing

is en vertalen de wensen naar een product dat hier volledig bij past.”

SYNERGIE

“In dat proces moeten er keuzes gemaakt worden met betrekking tot de

deelproducten zodat de totale naadloze samenbouw van de losse componenten

leidt tot de beste oplossing. Combineer dat met prijs, kwaliteit

én de vereiste emissienorm en de belangrijkste beslissingscriteria zijn

bekend. Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring en het persoonlijke

contact met de klant, kunnen we vervolgens de vraag omzetten in een

geschikt product.”

TOTAALPLAATJE

Samen met de klant optrekken om tot een goede keuze te komen voor

een product of dit nu een standaardproduct is met diverse opties of een

product op maat maakt niet uit; het product moet passen bij de wensen

van onze klant. Lubberts vervolgt: “Onze kracht is het werken met korte

lijnen en we zijn zeer flexibel. Daarbij vinden wij service en een persoonlijk

contact met de klant erg belangrijk. Voor ons is een tevreden klant

het allerbelangrijkste”, besluit Lubberts. ■

“ Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de

belangrijkste factoren bij onze keuze

voor een aggregaat.”

ALWAYS

MOVING

FORWARD

De oplossing voor

(mobiele) stroom en verlichting

Betrouwbaarheid is een van de belangrijkste afwegingen bij de

aanschaf van een aggregaat. Met onze B&N aggregaten bieden wij

een hele goede oplossing voor mobiele stroom en mobiele verlichting.

Kijk op www.brinkmann-niemeijer.nl voor meer informatie.

Gebruiksvriendelijk & Robuust en duurzaam

brinkmann-niemeijer.nl

info@bnmotoren.nl - T. 0571-27 69 00

Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello

B&N_adv_noodstroom_8085(2).indd 1 13-08-18 17:51

147


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Yanmar

Koploper als

‘compact’ specialist

Compact bouwmaterieel staat weer sterk in de belangstelling, mede dankzij de toenemende

verstedelijking en het upgraden van de (ICT)infrastructuur. Vijftig jaar geleden was dat in

Japan ook al het geval en het toen al een halve eeuw oude Yanmar bedacht er een even

simpele als toekomstbestendige oplossing voor: de minigraver.

In de jaren zestig van de vorige eeuw zochten

de ingenieurs van Yanmar naar een manier om

op arbeid te besparen en met machines te kunnen

werken in de beperkte binnenstedelijke

ruimte. Het werd de YNB300,een minigraver

die terugkijkend een revolutionaire ontwikkeling

was. Een ontwikkeling waaraan overigens

een halve eeuw later nog geen eind is gekomen,

want innovaties zorgen ervoor dat de

minigraver steeds krachtiger, sneller, geluidsarmer,

comfortabeler en niet te vergeten zuiniger

in brandstofgebruik en uitstoot van emissies

wordt. Het zijn vandaag de dag de belangrijkste

eisen die we stellen aan machines die in stedelijke

gebied moeten werken. Met de nieuwste

generaties compact materieel komt Yanmar

steeds meer aan die eisen tegemoet.

ZERO TAIL SWING

Om veilig en schadevrij werken in kleine

ruimten te kunnen garanderen, is het handig

wanneer een graafmachine bij het draaien

met zijn ballastgewicht niet buiten de maximale

breedte van de rupsonderwagen komt.

Vanuit die visie bedachten de ingenieurs van

Yanmar in 1993 de ViO50, ‘s werelds eerste

‘Zero Tail Swing’ minigraver (ZTS). De korte

draaicirkel is nu niet meer weg te denken uit

de materieelsector en zo’n beetje alle concurrenten

hebben het idee overgenomen

van compactmaterieel specialist Yanmar.

COMPACTE KRACHTPATSERS

Tijdens de afgelopen voorjaar gehouden materieelvakbeurs

Bauma München liet Yanmar

met de SV60 zien, wat het voor ogen heeft

met de nieuwste generatie machines. Minigraver

op rups SV60 is ontworpen “om te

voldoen aan de hoogste eisen op het gebied

van comfort en stabiliteit” zo kregen de vakbezoekers

te horen. Zo heeft de cabine van

deze 5700 kg wegende machine het volume

dat tot voor kort was voorbehouden aan de

zwaardere categorie machines van 8 tot 10

ton. In die cabine vinden we een comfortabele,

luchtgeveerde stoel met ergonomisch geplaatste

bedieningselementen (joysticks) en

schakelaars en niet te vergeten een monitor

waarop onder meer het beeld van de achteruitrijcamera

is te zien. Het machinistencomfort

van een moderne minigraver gaat steeds

meer richting dat van een bestelauto chauf-

UITGEBREIDE RANGE MACHINES

De uitgebreide range omvat meer dan dertig

machines, waarvan het grootste deel voor de

Europese markt wordt geproduceerd in twee

fabrieken. Die bij het hoofdkwartier van Yanmar

CEE in het Noord-Franse Saint-Dizier is al dertig

jaar actief en jaren later kwam daar de fabriek in

het Zuid-Duitse Crailsheim bij. Die capaciteitsuitbreiding

was in 2016 het gevolg van de overname

van Terex Compact Germany GmbH

door Yanmar. Het programma omvat minigravers

op rups van 1 tot 12 ton, met als nieuwelingen

de ViO12-2A, ViO23-6, ViO26-6, ViO27-

6, ViO33-6, ViO38-6, ViO80-2PB en de SV60,

SV85 en SV120. Daarnaast omvat het programma

een zevental compacte wielladers, met de

V65, V80, V70S, V100 en V120 als nieuwkomers.

De zwaardere lijn graafmachines op banden is

geheel vernieuwd zoals we zien vbij de B75W,

B95W en B110W. Tot slot bouwt Yanmar ook

een vijftal compacte dumpers, waarvan de

C30R-3 en C30R-3TV als eerste zijn vernieuwd.

Een kijkje onder de motorkap van de nieuwe Yanmar ViO80-SPB: veel kracht in een kleine ruimte, want ook dit

is een Zero Tail Swing machine.

148


Tijdens materieelvakbeurs Bauma liet Yanmar met de SV60 zien, wat het voor ogen heeft met de nieuwste generatie machines.

feur. Bijzonder is verder het door Yanmar

ontwikkelde ViPPS hydraulisch systeem. Om

te komen tot een optimale combinatie van

kracht, snelheid, flow en balans is het debiet

van de verschillende pompen te combineren.

Het resultaat is een zeer soepel verlopende

bediening, ook bij gelijktijdige handelingen en

daarmee ook tijdens het rijden.

OOK BIJ DE WIELLADERS

Een soortgelijke ontwikkeling als bij de moderne

minigraver zien we ook bij de compacte

wielladers. Neem de V65 met zijn knikbesturing.

Dankzij de stuurhoek van 40 graden valt

er prima mee te manoevreren. De machinist

kan zelfs bij een maximale stuurhoek de laad/

losplek in een rechte lijn benaderen. Omdat

de oscillerende achteras een draaihoek van 12

graden heeft, blijven in ruw terrein alle vier

de wielen netjes op de grond. Samen met de

compacte afmetingen levert dat een grote

wendbaarheid op. Door de krachtige motor,

plus de hydrostatische transmissie, is het een

efficiënt en betrouwbaar hulpmiddel geworden

voor hoveniers, landbouwers en in de

bouw- en gww-sectoren. ■

Om goed te kunnen werken in nauwe ruimten bedachten de ingenieurs van Yanmar in 1993 de ViO50, ‘s

werelds eerste ‘Zero Tail Swing’ minigraver (ZTS).

149


Tekst en Beeld | Doosan

Levendige Demo Days zijn een voor

de industrie uniek evenement

Het Tsjechische Dobris was onlangs de locatie van de nieuwste versie van een zeer succesvol

evenement. De Bobcat Demo Days, een voor de industrie uniek evenement wordt sinds 2011 elk

jaar gehouden. Dicht bij de hoofdstad Praag, is de Dobris Campus onlangs verder uitgebreid met

het nieuwe Doosan Bobcat-hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

De Dobris Campus is een unieke locatie onder

de vele faciliteiten van Doosan Bobcat in

de hele wereld. Op het terrein staan niet alleen

het nieuwe hoofdkantoor, het Innovation

Center en het opleidingscentrum voor EMEA,

maar ook de Bobcat-fabriek, die een aanzienlijk

deel van de compacte machines van het bedrijf

voor EMEA en andere regio’s produceert.

HOOGSTE BEZOEKERSAANTAL

OOIT

De Demo Days 2019, waar niet alleen bestaande

producten werden getoond, maar ook

nieuwe ontwikkelingen, werd bezocht door

meer dan 700 klanten en dealers uit de hele

EMEA-regio - het hoogste aantal ooit. Zij namen

de gelegenheid te baat om het volledige

gamma Bobcat-laders, minigraafmachines, verreikers

en aanbouwdelen onder werkomstandigheden

uit te proberen. Onlangs gelanceerde

producten die op deze Demo Days voor het

eerst verschenen, waren onder meer de eerste

elektrische minigraafmachine van één ton

ter wereld - de E10e - en de nieuwe reeks Bobcat

Waste Expert verreikers.

NIEUWE M-SERIE MET

STAGE V-MOTOREN

In de EMEA-regio is de eerste productlijn met

de nieuwe styling de nieuwe M-serie met de

modellen S450, S510 en S530. Ze zijn ook uitgerust

met een speciaal ontwikkelde Bobcatmotor

die voldoet aan de Stage V-normen.

De nieuwe machines, die op de Demo Days

voor het eerst te zien waren, zullen vanaf januari

2020 in Europa leverbaar zijn, waar dan

de Stage V-regelgeving van toepassing is. De

nieuwe laders uit de Stage V M-serie bieden

bestuurders betere prestaties, meer comfort

en eenvoudiger onderhoud om de efficiëntie

op de werkplek te maximaliseren.

Vakkundig ontwerp heeft ervoor gezorgd

dat de nieuwe S450, S510 en S530 schrankladers

zelfs met de ingebouwde Bobcat Stage

V-motor de kleine afmetingen behouden. De

machines hebben een werkelijk compact formaat

en een laag gewicht, zodat ze gemakkelijk

in krappe ruimtes kunnen manoeuvreren

en gemakkelijk kunnen worden getranspor-

Op de Bobcat Demodays is zelf uitproberen geen probleem.

150


teerd. De nieuwe Bobcat-motor biedt 37%

meer koppel en een snel herstel na overbelasting

in vergelijking met de vorige machines.

Dat zorgt voor meer comfort voor de

bestuurder, omdat hij bij een lager toerental

met hetzelfde vermogen kan werken, met als

gevolg een lager geluidsniveau en een lager

brandstofverbruik.

NIEUWE LADERS IN DE R-SERIE

De volgende productlijn met het volledig

nieuwe ontwerp in EMEA zal de R-serie

laders zijn, gepland voor lancering in 2020.

Bobcat gaf tijdens de Demo Days een voorproefje

van de R-serie laders met de nieuwe

R-serie S580 schranklader en de T580 compacte

rupslader. De nieuwe laders uit de R-

serie bieden betere prestaties en comfort

in vergelijking met hun voorgangers en bieden

meer comfort en maken minder lawaai.

Ze zijn daarnaast voorzien van een nieuw

cabineontwerp uit één stuk en een nieuw

ledverlichtingssysteem voor beter zicht ‘s

nachts. Meer gedetailleerde informatie over

de bediening van de machine is beschikbaar

via de nieuwe standaard 5-inch en optionele

7-inch touch screen displays.

Alle laders uit de R-serie zijn voorzien van

nieuwe gietstalen voorladerarmen (20% sterker

dan het vorige stalen ontwerp). Ze beschikken

ook over een nieuw ontworpen koelpakket

als antwoord op de vraag naar koeling met

een hogere capaciteit. Bovendien bieden alle

compacte rupsladers uit de R-serie een hoge

stabiliteit dankzij de vijfkoppige torsieophanging

die nu in alle rupsladermodellen in het assortiment

is verwerkt.

INNOVATIONS HUB

De nieuwe Bobcat Innovations HUB, die voor

het eerst op de Demo Days stond, bood ruimte

voor nieuwe ideeën en prototypes van het

bedrijf die worden getest en die gericht zijn op

het verbeteren van de productiviteit. Een van

de conceptmachines die op de beurs werd gedemonstreerd

was de Bobcat Quad-rupslader

met quad-banden die op het frame van Bobcatschrankladers

zijn vastgeschroefd. Het bolt-on/

bolt-off ontwerp van de quad-rupsbanden zorgt

ervoor dat de machines nu nog veelzijdiger kunnen

worden aangepast aan de omgeving en de

toepassingen waarin ze werken.

Een andere opwindende Bobcat-ontwikkeling

op de Demo Days was het Bobcat MaxControl-systeem,

een nieuwe, op IOS (Apple) gebaseerde,

plug and play afstandsbediening. Zij

maakt gebruik van een smartphone om Bobcat-laders

te bedienen. ■

De nieuwe Bobcat R-series werden voorgesteld.

Bobcat MaxControl is niet alleen functioneel, maar ook erg leuk om mee te werken.

De Dobris Campus is een unieke locatie onder de vele faciliteiten van Doosan Bobcat in de hele wereld.

151


Tekst en Beeld | Hendrik De Spiegelaere

Stage V normen

voor het milieu

De Europese emissienormen voor motoren gebruikt in non-road

mobile machinery (NRMM) werden geleidelijk strenger vanaf het invoeren

van de Stage I norm in 1997. Inmiddels geldt vanaf 2019 voor

de meeste motoren de Stage V norm, Regulation 2016/1628 die de

richtlijn 97/68/EC vervangt. Deze normen zijn van toepassing voor

uitrustingen als industriële boormachines, compressoren, wielladers,

bulldozers, nonroad trucks, graafmachines, heftrucks,

wegenbouwmachines, sneeuwploegen en mobiele kranen.

De Stage V wetgeving werd voorgesteld in

2014 en afgerond in 2016. De normen zijn in

voege getreden in 2019 voor motoren met

minder dan 56 kW en meer dan 130 kW. Vanaf

2020 gelden ze ook voor motoren van 56

tot 130 kW. Stage V werd bovendien uitgebreid

tot een aantal motoren dat vroeger niet

gereglementeerd werd. Eind 2020 zullen de

normen bekeken worden voor de invoering

van nog strengere eisen. Waar de Stage III en

IV normen grotendeels gelijk liepen met de

Amerikaanse (Tier 3/7) en Japanse normen,

lopen ze voor Stage V weer verder uit elkaar.

De Hatz Stage V 3H50T motor met 18,4 kW.

Zo kunnen de US Tier 4

normen gehaald worden

zonder filters. De Stage

V normen hebben betrekking

op de uitstoot van CO,

HC, NOx en roetdeeltjes.

Vooral die laatste norm is

veel strenger (van 0.025 g/

kWh naar 0.015 g/kWh).

COMPACTE

INSTALLATIES

Vooral omwille van de

beperking van het aantal

uitgestoten roetdeeltjes

is het voor

het halen van de Stage

V normen bijna altijd noodzakelijk

een deeltjesfilter te voorzien

naast selective catalytic reduction (SCR)

en diesel oxidation catalyst (DOC). De complete

motorgroep wordt hierdoor omvangrijk

en daar moeten de machinebouwers rekening

mee houden, zeker als ook gebruik gemaakt

wordt van EGR (terugvoeren van de uitlaatgassen)

met zijn omvangrijkere koelinstallatie.

Toch zijn de meeste motorbouwers erin geslaagd

hun motorgroep zo compact mogelijk

te houden en toch te beantwoorden aan de

Stage V norm.

VOORBEELDEN

Zo introduceerde Perkins dit jaar een serie motoren

van 0,5 tot 18 liter inhoud (4 tot 597 kW)

die voldoen aan de Stage V norm.

Perkins werkt ook aan elektrische hybride, mechanisch

hybride en hydraulisch hybride oplossingen.

Bij Volvo Penta voldoet de volledige serie

motoren (D5, D8, D11, D13 en D16) aan de

nieuwste norm met vermogens van 105 tot 585

kW. Opvallend is dat de motoren 20 % minder

koeling nodig hebben, zodat de radiator

kon verkleind worden. Op het gebied van TCO

werd de oliewissel interval van 500 op 1000

werkuren gebracht. John Deere heeft op zijn

beurt een lijn Stage V motoren met een inhoud

van 2,9 tot 13,6 liter met vermogens van 36 tot

500 kW. De motoren werden geoptimaliseerd

voor een gemakkelijke inbouw. Cummins haalt

dan weer de Stage V normen met alle motoren

152


Volvo Penta motorgroep met goed zichtbaar de

installatie om de uitlaatgassen te reinigen.

in de series F3.8 tot X15, terwijl Hatz de eerste

elektronisch gestuurde eencilindermotor, de E1,

met vermogens tot 12 kW lanceerde.

'Alle motorbouwers leveren nu Stage V versies,

terwijl er gelijktijdig gewerkt wordt

aan hybride en elektrische oplossingen

en het gebruik van alternatieve brandstoffen'

Ook Deutz kan alle motoren in Stage V versie

leveren, maar ontwikkelde tevens motoren

op gas en waterstof. Dat doet ook Kubota,

dat motoren kan leveren op diesel,

benzine, vloeibaar gas en aardgas. Yanmar

ontwikkelde gas aangedreven industriemotoren

met LPG, die de Stage V norm halen.

Gasmotoren produceren minder deeltjes.

Verder zijn ook de Kohler motoren met

Bluetooth technologie reeds geschikt voor

Stage V en heeft FPT Industrial zowel verbrandingsmotoren

als elektrische oplossingen in het

gamma, met als highlight de Cursor X 4.0. Tot

slot introduceerde MAN Engines onder meer

de nieuwe D4276 zescilinder Stage V met vermogens

van 450 tot 515 kW, commercialiseert

Caterpillar de C2.2, C3.6, C4.4, C13B en C27

als Stage V motoren en zien we bij Doosan een

serie draagbare compressoren die voldoen aan

Stage V. Dit zijn slechts enkele voorbeelden,

maar alle motorbouwers leveren nu Stage V

versies, terwijl er gelijktijdig gewerkt wordt aan

hybride en elektrische oplossingen en het gebruik

van alternatieve brandstoffen. ■

153


De nieuwe S-Way is een voorbode

van een volledig nieuw zwaar

gamma bij Iveco.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Iveco

Nieuw zwaar

vrachtwagen-gamma

gericht op chauffeur

In de vrachtwagenwereld gaan cabines en modellen veel langer mee

dan bijvoorbeeld bij personenwagens. De huidige cabinegeneratie

van Iveco, die gebruikt wordt op de zware modellen voor de lange

afstand, de zware distributie en werfvrachtwagens, dateert al van

een hele lange tijd geleden. Maar uiteindelijk komt er een einde aan

de houdbaarheidsdatum en Iveco lanceerde de nieuwe S-Way, als

eerste voertuig in het nieuwe Iveco Way zware gamma.

154


Iveco blijft als alternatief een motor op aardgas aanbieden.

De nieuwe Iveco werd in Madrid voorgesteld

en dat heeft een reden. Iveco wordt nog vaak

als een Italiaans bedrijf voorgesteld, maar het

is ontstaan door de versmelting van drie Italiaanse

merken (Fiat, OM en Lancia), een Duits

merk (Magirus-Deutz) en een Frans merk

(Unic). De productievestigingen van Iveco zijn

over heel Europa verspreid. Door de overname

van het Spaanse vrachtwagenmerk Pegaso

beschikt de groep over een productiesite in

Madrid, vandaar de voorstelling van de S-Way

in de Spaanse hoofdstad, waar de zware Iveco’s

worden geassembleerd.

BREED SCALA TRUCKS VOOR

ALLE TOEPASSINGEN

Iveco is een merk van CNH Industrial NV. Het

bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt een

breed scala aan lichte, middelzware en zware

bedrijfsvoertuigen, off-road trucks en voertuigen

voor toepassingen zoals off-road missies. Het

brede gamma van Iveco bestaat uit de Daily (3,3 -

7,2 ton), de Eurocargo van (6 - 19 ton), de Trakker

(speciaal voor off-roadmissies) en het Iveco Way

gamma met de Iveco S-Way op de weg en de

Iveco X-Way voor lichte off-roadmissies. Bovendien

bouwt het merk Iveco Astra off-road trucks,

starre en gelede kippers en speciale voertuigen.

EEN NIEUW PARADEPAARDJE

Iveco lanceert met de nieuwe S-Way tevens de

voorbode van de nieuwe Iveco Way heavy-range.

Dat is een sterke verschuiving naar het bieden

van een geïntegreerde transportoplossing aan

klanten, economisch en ecologisch duurzaam,

waarbij de diensten rond het product belangrijker

worden dan het product zelf. Opmerkelijk

genoeg is onder de splinternieuwe cabine weinig

of niets veranderd. De nieuwe S-Way is vooral

vernieuwend op het gebied van de cabine, terwijl

de techniek grotendeels werd overgenomen

van de bestaande en meest recente voertuigen.

Hierbij wordt vooral ingezet op aandacht voor

de chauffeur, duurzaamheid en een nieuw niveau

van connectiviteit, gericht op het verlagen van de

Total Cost of Ownership.

GEHEEL OP CHAUFFEUR GERICHT

De cabine is geheel op de chauffeur gericht,

met een ontwerp dat eersteklas woon- en

werkomstandigheden biedt, met een ruime

omgeving, uitstekende ergonomie voor het

rijden en een goed geplande indeling, die

functionaliteit combineert met comfort. Veiligheid

is daarbij een ander thema, bijvoorbeeld

door een veel beter zicht rondom

(evenwel nog altijd met klassieke spiegels en

geen camera’s). Het nieuwe ontwerp werd

uitvoerig getest om de aerodynamische prestaties

nog te verbeteren. Dat resulteerde in

een verlaging van het brandstofverbruik voor

de S-Way met 4%.

100% VERBONDEN

VRACHTWAGEN

Het is de trend van onze tijd, vrachtwagens

moeten 100% verbonden zijn. In de nieuwe

S-Way vinden we dan ook een geavanceerde

Connectivity Box. Dit is een krachtig instrument,

waarmee connectiviteit mogelijk wordt

gemaakt. Het verzamelt, verwerkt en wisselt

gegevens in real-time uit. Het werkt op een

serviceplatform en is ontwikkeld in samenwerking

met Microsoft, dat veilige gegevensopslag

en -beheer en vele diensten met toegevoegde

waarde biedt. Eigenaren en chauffeurs zijn via

de gebruiksvriendelijke My IVECO-portal en

-app constant verbonden met het voertuig op

hun mobiele apparaat of pc.

De connectiviteit wordt zowel ingezet om het

leven van de chauffeur aan boord te verbeteren

als om logistieke operators te helpen de winstgevendheid

van hun bedrijf te verzekeren door

de uptime van het voertuig te maximaliseren,

een consistente en voorspellende service te

bieden met My IVECO Way Solutions en lage

Total Cost of Ownership te leveren. Het ontgrendelt

ook een nieuw aanbod van premium

gepersonaliseerde services, waaronder professioneel

brandstofadvies, fleetmanagement en

onderhoud, om de prestaties en efficiëntie van

het wagenpark te optimaliseren. ■

155


Tekst en Beeld | Pieter de Mos

In 2020 voor tweede

keer Demo Days

Volgend jaar wordt opnieuw een apart evenement gehouden waarbij de focus ligt op werkende

machines. Dat kan ook eigenlijk niet anders. De in 2018 gehouden Demo Days waren erg

succesvol en een vervolg ligt dus voor de hand. Alleen kan Gregory Olszewski, managing

director Matexpo, nog niet zeggen wáár de volgende Demo Days zullen plaatsvinden.

Dat nieuws horen we naar verwachting begin september, tijdens de beurs in Kortrijk.

Het slotbericht van de Demo Days laat aan

positivisme niets te wensen over. We citeren:

“Onder een stralende zon sloot de eerste

editie van Demo Days powered by Matexpo

zondagavond 9 september af met 3.878

bezoekers. Ruim boven de doelstelling van

3.000 die de organisatie had vooropgesteld.

Het terrein van Sodewa in Braine-l’Alleud

was het decor waarin meer dan 80 graafmachines,

20 vrachtwagens en verschillende

breek- en zeefinstallaties door het publiek

konden worden getest.”

Zowel bezoekers als standhouders - een

veertigtal bedrijven hadden hun machines,

trucks en installaties meegenomen – waren

achteraf zeer enthousiast over de eerste editie

van het bijzondere tweedaagse evenement.

Zelfs het weer zat mee en dat is toch

wel een prettige bijkomstigheid wanneer je

in een groeve vol zand loopt.

PRETTIGE LOCATIE

De Sodewa site in Braine-l’Alleud was op

meerdere vlakken een prettige locatie voor

een buitenevenement. De zanderige ondergrond

maakte het de graafmachines mogelijk

om daadwerkelijk te laten zien wat ze zoal

kunnen. Anderzijds was het terrein genoeg

geaccidenteerd om ook de trucks een wat

spannender traject te bieden. Door de lage

ligging had de wind er nauwelijks vat op, zodat

het werken hier trekjes van vakantiepret

kreeg. Of aan al deze voorwaarden op een

eventuele nieuwe locatie kan worden voldaan

is dus afwachten. Overigens, wat wel

iets beter kan is het parkeren. Nu moest een

flinke afstand lopen worden afgelegd, zeker

door degenen die wat later van huis waren

vertrokken.

156


NAGENOEG HETZELFDE CONCEPT

De Demo Days volgen in 2020 nagenoeg

hetzelfde concept als in 2018. Wel zegt Gregory

te streven naar een lichte verbreding

van het aanbod aan type machines. “Het accent

hoeft niet alleen te liggen op graven”,

aldus Gregory, die eraan toevoegt, dat de

overige voorwaarden en afspraken rond aantallen,

machinegewichten, standinrichting en

dergelijke wel van kracht blijven. ■

Zo’n beetje alle bekende merken laten hun machines draaien op de drukbezochte Demo Days.

De Sodewa site in Braine-l’Alleud was op meerdere

vlakken een prettige locatie voor een buitenevenement.

157


‘Wij winnen door

een lagere

MKI-waarde!’

89% CO₂-reductie op brandstof

Door het gebruik van CO2 Saving Diesel hebben we een veel lagere

MKI-waarde gecreëerd. Dat is een prachtige kans om aanbestedingen

te winnen! Wij hebben de conventionele diesel namelijk vervangen door

een geavanceerde brandstof. Door te kiezen voor CO2 Saving Diesel

realiseren we een CO2-reductie van circa 89% van ‘well to wheel’.

Hierdoor sparen we het milieu.

‘ Ook de aanbesteding winnen?

Gebruik CO2 Saving Diesel.

De MKI-waarde daalt aanzielijk,

in vergelijking met fossiele diesel?!’

Kijk op: www.CO2SavingDiesel.nl


GROND/WEG/WATERBOUW

INFRAPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Infrapartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met:

Wouter Jansen: T +31 495 45 00 95 - E w.jansen@louwersmediagroep.nl of

Frank Wekking: T +31 495 45 00 95 - E f.wekking@louwersmediagroep.nl

GWW-BOUW.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Infrapartners is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van Infrapartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de Infrapartners direct beschikbaar,

door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met:

Wouter Jansen: +31 495 45 00 95 - w.jansen@louwersmediagroep.nl of

Frank Wekking: +31 495 45 00 95 - f.wekking@louwersmediagroep.nl


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

ABOMA BV

Maxwellstraat 49a

6716 BX EDE

Postbus 121

6710 BC EDE

T +31 318 69 19 20

E info@aboma.nl

W www.aboma.nl

ALTENBURG FUNDERINGSTECHNIEK BV

Postbus 26

8530 AA Lemmer

Industrieweg 17

8531 PA LEMMER

T +31 514 58 88 20

F +31 514 58 88 39

E info@altenburggroep.com

W www.altenburggroep.com

ANTEA GROUP

Postbus 10044

1301 AA ALMERE

T +31 36 530 80 00

E info.nl@anteagroup.com

W www.anteagroup.nl

BIA GROUP

Skagerrakstraat 6

7202 BZ ZUTPHEN

T +31 88 303 22 00

E info.nl@biagroup.com

W www.biagroup.com

INGENIEURSBUREAU BOORSMA

G. Sondermanstraat 2

9203 PV DRACHTEN

Postbus 647

9200 AP DRACHTEN

T +31 512 58 03 00

F +31 512 52 52 96

E drachten@boorsma-consultants.nl

W www.boorsma-consultants.nl

BOSKALIS NEDERLAND

Waalhaven Oostzijde 85

Postbus 4234

3006 AE ROTTERDAM

T +31 10 288 87 77

F +31 10 288 87 66

E nederland@boskalis.nl

W www.boskalis.nl/nederland

CROONWOLTER & DROS

Marten Meesweg 25

3068 AV ROTTERDAM

T +31 88 923 33 44

E info@croonwolterendros.nl

W www.croonwolterendros.nl

DIESEKO GROUP B.V.

Lelystraat 49

3364 AH SLIEDRECHT

T +31 184 41 03 33

E info@diesekogroup.com

W www.diesekogroup.com

DYNAMOSTAAL BV

BOUWINFRASUPPORT.COM

Dynamostraat 31

3903 LK VEENENDAAL

Postbus 135

3900 AC VEENENDAAL

T +31 318 50 93 30

F +31 318 55 61 41

E info@bouwinfrasupport.com

W www.bouwinfrasupport.com

W www.dynamostaal.com

BAREND KEMP BV

Molesteyn 47

3454 PT VLEUTEN DE MEERN

T +31 30 666 60 66

E info@kemp-groep.nl

W www.kemp-groep.nl

BRINKMANN & NIEMEIJER MOTOREN BV

Postbus 50

7390 AB TWELLO

T +31 571 27 69 00

E info@bnmotoren.nl

W www.bnmotoren.nl

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

B-9971 LEMBEKE (B)

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

160


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

GOOIMEER B.V.

Damsluisweg 67

1332 EB ALMERE

Postbus 30219

1303 AE ALMERE

T +31 36 537 03 33

F +31 36 537 03 32

E mail@gooimeer.nl

W www.gooimeer.nl

HAKKERS BV

Oudsas 11

4251 AW WERKENDAM

Postbus 11

4250 DA WERKENDAM

T +31 183 50 11 22

F +31 183 50 16 65

E info@hakkers.com

W www.hakkers.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

HUPKES HOUTHANDEL DIEREN B.V.

8210 ZEDELGEM

Sprankerenseweg 79

6951 DE DIEREN

België

T +31 313 41 91 00

F +31 313 42 00 39

E info@hupkes.nl

0313 - 419 100

sales@hupkes.nl

W www.hupkes.nl

www.hupkes.nl

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE NV

Vossendaal 11

B-2440 GEEL

T +32 14 56 22 00

E info@hyundai.eu

W www.hyundai.eu

maatwerk in hout voor

T +32 50 55 18 90

grond-, weg- en

waterbouw

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

Nederland

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN HATTUM EN BLANKEVOORT

Korenmolenlaan 2

3447 GG WOERDEN

T +31 348 43 51 00

F +31 348 43 51 11

E info@vhbinfra.nl

W www.vhbinfra.nl

IPV DELFT

Oude Delft 39

2611 BB Delft

T +31 15 750 25 75

E info@ipvdelft.nl

W www.ipvdelft.nl

LEICA GEOSYSTEMS BV

Turfschipper 39

2292 JC WATERINGEN

T +31 88 001 80 00

E info@leica-geosystems.com

W www.leic-geosystems.com

HOOGMARTENS WEGENBOUW

Hagelkruisweg 2

5993 SC MAASBREE

T +32 89 81 02 30

E info@hoogmartens.be

W www.hoogmartens.be

KOKOSYSTEMS B.V.

Saturnus 9

2685 LX POELDIJK

Postbus 107

2290 AC WATERINGEN

T +31 174 24 48 38

F +31 174 24 02 45

E info@kokosystems.nl

W www.kokosystems.nl

LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV

Kamerlingh Onnesweg 7

4131 PK VIANEN

Postbus 191

4130 ED VIANEN

T +31 347 37 48 44

F +31 347 37 79 08

E verkoop@ltl.nl

W www.ltl.nl

161


INFRAPARTNERS

Scan deze QR code met uw

smartphone voor uitgebreide

informatie over de Infrapartners

gww-bouw.nl/bedrijf

MAX BÖGL NEDERLAND BV

Pedro de Medinalaan 5a

1086 XK AMSTERDAM

T +31 20 398 11 30

E info@nl.max-boegl.com

W www.max-boegl.de/nl/

PERI NEDERLAND B.V.

Bekistingen, steigers en Engineering

Postbus 304

5480 AH SCHIJNDEL

T +31 73 547 91 00

F +31 73 549 36 51

E info@peri.nl

W www.peri.nl

TOPCON

De Kronkels 14

3752 LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

T +31 33 299 29 39

E customerservice.nl@topcon.com

W www.topconpositioning.com

MOBILIS

Landdrostlaan 49

7327 GM Apeldoorn

Postbus 20175

7302 HD Apeldoorn

Nederland

T +31 55 538 22 22

E info@mobilis.nl

W www.mobilis.nl

SAES INTERNATIONAL B.V.

Lozerweg 10

6006 SR WEERT

T +31 495 56 19 29

E info@saes.nl

W www.saes.nl

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK B.V

Postbus 20701

1001 NS AMSTERDAM

T +31 20 407 71 00

F +31 20 407 71 99

E info@voorbijft.nl

W www.voorbijdunderingstechniek.nl

NLMK PLATE SALES S.A.

Rue de Clabecq 101

B-1460 ITTRE

T + 32 2 391 91 00

E quard@eu.nlmk.com

W www.eu.nlmk.com/en/

GPS meten = bereikbaar!

Rubensstraat 104/73

B-2300 TURNHOUT

T +31 13 36 99 360

E info@surveyour.eu

W www.surveyour.eu

XYLEM WATER SOLUTIONS

NEDERLAND B.V.

Pieter Zeemanweg 240

3316 GZ DORDRECHT

Postbus 1126

3300 BC DORDRECHT

T +31 78 654 84 00

F +31 78 651 09 36

E xylemwatersolutionsnl@xyleminc.com

W www.xylemwatersolutions.com/nl

VAN OORD NEDERLAND

Schaardijk 211

3063 NH ROTTERDAM

Postbus 8574

3009 AN ROTTERDAM

T +31 88 826 00 00

F +31 88 826 50 10

E info@vanoord.com

W www.vanoord.com

Naamloos-2 1 18-04-19 13:52

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV

Admiraal de Boisotstraat 13

ZIUT

B-2000 ANTWERPEN

Nieuwe Plein 1b

T +32 3 210 91 91

6811 KN ARNHEM

F +32 3 210 91 92

T +31 26 800 19 00

E info@texion.be

W www.texion.be

E info@ziut.nl

W www.ziut.nl

162


HX10A MINIGRAAFMACHINE

KLAAR OM DE WERELD

TE VERANDEREN

U staat op het punt een wereld te betreden waar alles mogelijk is en kleine inspanningen bergen verzetten.

Met zijn praktische eigenschappen, zoals een tweekoloms inklapbare ROPS-stang en de enkelvoudige giek

gemonteerd op een zwenkstuk, kan de nieuwe HX10A micrograafmachine gemakkelijk worden vervoerd

en is hij compact genoeg voor efficiënt werken op al uw bouwlocaties. Zijn ranke bouw past in de kleinste

ruimtes en hij rijdt moeiteloos door ingangen en doorgangen, zowel binnen als buiten. Breid hem uit met de

optionele elektrohydraulische uitrusting en hij kan zelfs elektrisch en zonder uitlaatgassen worden gebruikt.

Het is tijd om het Hyundai-effect te ervaren!

Neem contact op met uw dealer en ervaar hoe u met de HX10A

efficiënter, productiever en veiliger kunt werken.

GA NAAR WWW.HYUNDAI-CE.EU/EN/


SAES International B.V.

Lozerweg 10 – 14

NL – 6006 SR Weert

Tel. +31 (0)495-561929

www.demolitiontools.eu

Sinds 1982 OEM–fabrikant en distributeur van premium

aanbouwdelen voor recycling, sloop en grondverzet.

Exclusieve distributeur Epiroc en Erkat.

More magazines by this user