10.12.2019 Views

Te koop herenhuis in Sineu (PUE0004)

Herenhuis te renoveren in het centrum van Sineu met verschillende opties, zo interessant voor investeerders! Gelegen in het centrum van Sineu bieden wij dit herenhuis aan. De woning is gelegen in Sineu. Het huis heeft wat liefde en aandacht nodig, maar biedt veel mogelijkheden. Een van de opties is een commerciële ruimte op de begane grond, dus combineer wonen en werken in uw nieuwe woning. Er is ook de mogelijkheid om het huis en de winkel daadwerkelijk te splitsen, deels door een aparte ingang te realiseren. Splitsen is mogelijk in een totaal van maximaal 3 eenheden, inclusief 2 huizen. Als gevolg hiervan kunt u de commerciële eenheid of de woning (en) verhuren. Op deze manier kunt u uw maandelijkse uitgaven verlagen of een rendement op uw geïnvesteerd vermogen maken! Indeling: entree, hal, slaapkamer, woonkamer, ruimte voor de keuken, berging. Eerste verdieping: 1 slaapkamer, 1 badkamer. Tweede verdieping: wordt momenteel gebruikt als 1 open ruimte, maar dit geeft u de vrijheid om het te organiseren volgens uw eigen wensen. Bent u op zoek naar een huis voor renovatie en retour? Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging. www.HomeFinders24.com

Herenhuis te renoveren in het centrum van Sineu met verschillende opties, zo interessant voor investeerders!
Gelegen in het centrum van Sineu bieden wij dit herenhuis aan.

De woning is gelegen in Sineu.

Het huis heeft wat liefde en aandacht nodig, maar biedt veel mogelijkheden. Een van de opties is een commerciële ruimte op de begane grond, dus combineer wonen en werken in uw nieuwe woning.

Er is ook de mogelijkheid om het huis en de winkel daadwerkelijk te splitsen, deels door een aparte ingang te realiseren. Splitsen is mogelijk in een totaal van maximaal 3 eenheden, inclusief 2 huizen. Als gevolg hiervan kunt u de commerciële eenheid of de woning (en) verhuren. Op deze manier kunt u uw maandelijkse uitgaven verlagen of een rendement op uw geïnvesteerd vermogen maken!

Indeling: entree, hal, slaapkamer, woonkamer, ruimte voor de keuken, berging.
Eerste verdieping: 1 slaapkamer, 1 badkamer.
Tweede verdieping: wordt momenteel gebruikt als 1 open ruimte, maar dit geeft u de vrijheid om het te organiseren volgens uw eigen wensen.

Bent u op zoek naar een huis voor renovatie en retour? Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging.

www.HomeFinders24.com

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Te</strong> <strong>koop</strong><br />

Townhouse <strong>in</strong> S<strong>in</strong>eu<br />

Prijs: 265.000,- euros<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Dorpshuis <strong>in</strong> het centrum van S<strong>in</strong>eu met<br />

mogelijkheden van een rendement.<br />

De won<strong>in</strong>g ligt <strong>in</strong> de buurt van de beroemde markt die elke<br />

woensdag plaatsv<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> S<strong>in</strong>eu. Het huis heeft wat liefde en<br />

aandacht nodig, maar biedt veel mogelijkheden. Een van de<br />

opties is een commerciële ruimte op de begane grond, dus<br />

comb<strong>in</strong>eer wonen en werken <strong>in</strong> uw nieuwe huis.<br />

Het huis biedt 290 m2 bewoonbare oppervlakte op een perceel<br />

van 115 m2.<br />

Geniet van het comfort van 2 slaapkamers en 1 badkamer.<br />

Het huis is gebouwd <strong>in</strong> 1890 en heeft behoefte aan een<br />

renovatie.<br />

Klik op de foto en bekijk de video van dit huis.<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Algemene<br />

beschrijv<strong>in</strong>g<br />

Er is ook de mogelijkheid van het daadwerkelijk<br />

splitsen van het huis en de w<strong>in</strong>kel, deels door<br />

het realiseren van een aparte <strong>in</strong>gang. Splitsen<br />

is mogelijk tot een totaal van maximaal 3<br />

eenheden, <strong>in</strong>clusief 2 huizen. Als gevolg<br />

waarvan u kunt gaan verhuren of de<br />

commerciële eenheid of het huis(en). Op deze<br />

manier kunt u uw maandelijkse uitgaven<br />

verlagen of een rendement op uw<br />

geïnvesteerde kapitaal maken!<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Algemene<br />

beschrijv<strong>in</strong>g<br />

S<strong>in</strong>eu is een gemeente <strong>in</strong> het centrum van Mallorca, één van de<br />

Balearen. Olympisch wielrenner Francisco Tortellá werd hier geboren.<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Indel<strong>in</strong>g<br />

Indel<strong>in</strong>g: entree, hal, slaapkamer, woonkamer,<br />

ruimte voor de keuken, berg<strong>in</strong>g.<br />

Eerste verdiep<strong>in</strong>g: 1 slaapkamer, 1 badkamer.<br />

Tweede verdiep<strong>in</strong>g: wordt momenteel gebruikt<br />

als 1 open ruimte, maar dit geeft u de vrijheid<br />

om het geheel volgens uw eigen wensen <strong>in</strong> te<br />

richten.<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Overall<br />

Dus wilt u het gebruiken voor uzelf of wilt u het splitsen, de<br />

mogelijkheden zijn hier allemaal! Met dit huis kunt u uw droom<br />

laten uitkomen.<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Kijk op onze website voor<br />

meer <strong>in</strong>formatie<br />

Bent u serieus op zoek naar een huis voor<br />

renovatie en rendement, dan is dit huis zeker<br />

een bezoek waard. Neem vrijblijvend contact<br />

met ons op!<br />

Klik op de foto en ga naar onze website:<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Foto 's<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Foto 's<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com


Neem contact met ons op om uw<br />

partner te zijn <strong>in</strong> uw vastgoedbehoeften<br />

HomeF<strong>in</strong>ders24 Mallorca<br />

+34 871 180 041<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

www.HomeF<strong>in</strong>ders24.com<br />

<strong>in</strong>fo@HomeF<strong>in</strong>ders24.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!