Aakwaa december 2019

aakwaa

Wijkblad Aakwaa

In dit nummer o.a.

• Nieuwe voorzitter

• Sinterklaas

• Timmerman gevraagd

December 2019Nieuwe voorzitter S.W.A.

Na een zoektocht van een aantal maanden heeft het bestuur van de

S.W.A. een nieuwe voorzitter gevonden. Hij stelt zich zelf aan u voor:

Kortgeleden heeft het bestuur

van de S.W.A. mij, na een paar

maanden meedraaien, unaniem

gekozen als voorzitter.

Graag wil ik mij aan de lezers

van de Aakwa voorstellen.

Als boerenzoon ben ik in 1947

geboren op de Veluwe.

Veertien jaar later verhuisden

we naar een grotere boerderij

in Friesland. Ik studeerde

Landinrichting in Wageningen,

van jongs af aan geboeid door

de inrichting van ons land.

Het grootste deel van mijn

loopbaan werkte ik in

inhoudelijke en leidinggevende

functies in de ingenieurs- en

adviessector. Zo was ik

directeur van Grontmij Overijssel

met kantoor te Zwolle.

Sinds 2008 ben ik zelfstandig

procesmanager. Ik verricht nog

regelmatig opdrachten voor

projecten, meestal waarbij

tegengestelde belangen

botsen.

Sinds 1976 woon ik in Zwolle

en vanaf 1987 samen met

Henja van Nieukerken in de

Haarbeek. Dus al weer meer

dan 30 jaar. Henja heeft drie

herapie, iets voor u?

Aart Karssen

kinderen en inmiddels zijn

er negen kleinkinderen.

Aan die kleinkinderen besteden

we veel tijd en dat levert veel

voldoening op.

u naar meer plezier in het leven?

oties waar u geen kant mee op kunt?

ent u gestrest of angstig?

Ik vind dat we in een prachtige

wijk wonen met heel veel

groen en mogelijkheden om

er vlakbij huis in te recreëren.

Vaak gebruik ik in mijn werk

de Aa-landen als voorbeeld

van een fijne leefomgeving.

Op uiteenlopende terreinen

ben ik maatschappelijk

3108917 fvdloos@gestaltpraktijk.net www.gestaltpraktijk.net

actief en hoop dat nog lang te

blijven. In het verleden was ik

voorzitter van de Internationale

Hanze Marathon Zwolle (voorloper

van de jaarlijkse halve

marathon) en lid van de Raad

van Toezicht van het Huis van

Bewaring. Binnen D66 ben ik

actief geweest in veel functies.

Zo was ik van 2011 tot 2015

fractievoorzitter in de Provinciale

Staten van Overijssel.

In de paar maanden dat ik nu

meeloop kwam ik diep onder

de indruk van de vele activiteiten

van de S.W.A en van

de geweldige inzet van heel

veel vrijwilligers. Ook heb ik

een warm welkom binnen een

constructief opererend bestuur

ervaren. We leven in een

dynamische wereld. Op vele

terreinen is verandering aan

de orde. Ik werk graag mee,

met de S.W.A en met u allen,

aan de toekomst voor de

Aa-landen. Om onze woonwijk

te houden: fijn om te wonen

en prachtig!

Aart Karssen, voorzitter S.W.A.

Gestalttherapie, iets voor u?

Verlangt u naar meer plezier in het leven?

Ervaart u emoties waar u geen kant mee op kunt?

Bent u gestrest of angstig?

Francis van der Loos 0623108917

fvdloos@gestaltpraktijk.net www.gestaltpraktijk.net

3


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

4


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


STREETWISE OP BASISSCHOOL IKC DE WIEDEN

Waar moet je allemaal op letten?

IKC De Wieden vindt het belangrijk dat kinderen

van de basisschool beter leren omgaan met

het huidige verkeer en bood haar leerlingen

op 12 november met ANWB Streetwise een

spannend verkeersprogramma aan.

Streetwise voor het basisonderwijs

Als school of gemeente worden er allerlei

maatregelen genomen om de verkeersveiligheid

te vergroten. Eén ding is echter heel moeilijk

te ‘regelen’: het gedrag van de verkeersdeelnemers.

Kinderen leren alleen in de praktijk

hoe ze beter kunnen omgaan met het drukke

verkeer. De ANWB voelt zich nauw betrokken

bij verkeersveiligheid en heeft ANWB Streetwise

ontwikkeld. Een praktisch, maar ook leuk en

leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend

is voor leerlingen van de basisschool.

Verkeerstraining op maat: vier lesmodules

Streetwise is opgebouwd uit vier modules

passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van

basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs

geven de verkeerstrainingen en met

speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals

elektro- en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten,

opblaasbare auto’s en een fietsparcours

wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

‘Straatwijsheid’ voor leerlingen van IKC

De Wieden

Het aantal scholieren werd in vier groepen en

Wanneer mag je oversteken?

6


Parcours voor de school

over evenzoveel lokaliteiten verdeeld: groep 1/2

in de speelzaal de module ‘Toet toet’ (1); groep

3/4 in de gymzaal ‘Blik en Klik’(2); groep 5/6 in

de straat (Dollard) ‘Hallo auto’ (3); groep 7/8

op het uitgezette schoolpleinparcours

‘Trapvaardig’ (4).

Over de diverse modules verdeeld leren

de kinderen omgaan met het herkennen

van verkeersgeluiden en wordt er geoefend

met de autogordel in combinatie met het

kinderzitje (1); het veilig oversteken (2);

over de remweg van een auto en de invloed

van reactietijd op die remweg. De kinderen

namen zelf plaats op de bijrijderstoel van de

elektrische ANWB lesauto en mochten zelf

remmen (3); het oefenen van de praktische

fietsvaardigheid op een uitdagend parcours,

met ook een zware rugtas om hen alvast voor

te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de

middelbare school (4).

Het organiseren van deze verkeersmorgen

is ongetwijfeld een uitstekend initiatief om

een kwetsbare groep weggebruikers de

noodzakelijke informatie te geven om

bewuster en op een veiliger manier aan

het steeds drukker wordende verkeer deel

te nemen.

Tekst Martin Bos en foto’s Ank Pot,

redactie Aakwaa

Leren over de lengte van de remweg

7


8


Een hut van wilgen tenen

Buurtbewoners Penny de Vries en

Marlies Feenstra wilden graag de speeltuin

tussen Punterdiep en Rolderdiep

in een nieuw jasje steken. In samenwerking

met Monique Wiegers (gemeente)

en Peter van Beek hebben ze een plan

bedacht voor het aanleggen van een

wilgentenen hut.

Wat een leuk project was dat!

Na de eerste contacten met elkaar te hebben

gelegd, zijn een aantal buren met elkaar op

pad geweest om op aanwijzen van Peter

wilgentenen te halen in de buurt van

Windesheim. Daarna moest er een diepe

ronde kuil worden gegraven. Dat was nog

best wel een karweitje, maar met hulp van

een aantal sterke buren kwam dat voor elkaar!

Peter en zijn maatje konden de dag daarna

aan de slag met het in elkaar ‘vlechten’ van

de wilgentenen tot een prachtige hut.

Een aantal buren zorgde voor warme koffie

en thee en ’s middags was er heerlijke soep.

Het is een prachtige hut geworden waar al

veel in is gespeeld. Iedereen is heel blij met

het resultaat, kom gerust eens langs om

te kijken.

Wilt u ook zo’n prachtige, sterke en natuurlijke

hut? Neem dan voor meer informatie contact

op met Peter van Beek via e-mailadres:

tapm.van.beek@gmail.com.

Penny de Vries en Marlies Feenstra

9


Een bijzonder

afscheid...

Bel bij overlijden

Monuta Zwolle

038 - 42 11 933

...wij zijn er op voorbereid.

I.v.m. werk zoek ik een oppasadres voor twee middagen voor ons

Oppasadres

hondje Dushi. Middelgroot, heel lief smal snuitje, zwart, bruin en wit

en verder helemaal wit. Het liefst op maandagmiddag en woensdagmiddag.

Graag dichtbij het uitlaatveldje in de Aa-landen bij de Wijde Aa.

Liefst in een gezin met kinderen want daar is hij dol op. Zonder kat(ten).

C. van Veen, Aa-landen-noord, tel. 06 16541180 (mobiel) en (038) 4539292

10


Cursussen S.W.A.

YOGA

Een combinatie van Hatha en Dru Yoga, voor zowel beginners als

gevorderden. De lessen omvatten yogahoudingen (asana’s),

ademhalingstechnieken (pranayama’s), handgebaren (mudra’s)

en krachtige yogareeksen die vloeiend en toch dynamisch worden

uitgevoerd. Yoga heeft een gunstige uitwerking op lichaam en geest,

versterkt de kernstabiliteit (core stability), draagt bij aan een

positieve levenshouding en vergroot je innerlijke kracht.

Iedere les is zestig minuten quality-time met jezelf, waarbij het accent ligt op het ervaren van

verbinding, ontspanning en plezier.

Je kunt meedoen op blote voeten of op sokken/sloffen met antislip.

Meer informatie op www.enyoiga.nl of mail je vraag naar info@enyoiga.nl

Dag/tijd : maandag 10.00 – 11.00 uur

Start : maandag 13 januari 2020

Kosten : e 60,- voor tien lessen (Zelf matje meenemen!)

Leiding : Enyoiga

Mindfitness

Tijdens de Mindfitness lessen werk je op een relaxte en laagdrempelige manier aan fysieke en

mentale ontspanning door een combinatie van o.a. ontspanningsoefeningen, yoga, pilates,

mindfulness (aandachtstraining) en meditatietechniek.

De eenvoudige oefeningen brengen je een stuk bewustwording en ontspanning.

Aandacht geven aan wat er in je leeft, zowel in je lijf als in je mind. Zonder oordeel.

Terwijl we spieren trainen, werken aan een krachtige houding en energieblokkades opheffen.

Kortom: het is 75 minuten quality-time met jezelf, waarbij het accent ligt op het ervaren van

verbinding, ontspanning en plezier.

Geen yoga-, pilates- of meditatie-ervaring nodig!

Je kunt meedoen op blote voeten of op sokken/sloffen met antislip.

Wel zelf een matje, deken en eventueel een kussen meenemen.

Heb je nog vragen, dan kun je mailen naar info@enyoiga.nl.

Dag/tijd : maandag 11.15 - 12.30 uur

Start : maandag 13 januari 2020

Kosten : e 60,- voor 10 lessen

Leiding : Enyoiga

Aanmelden kan bij de infobalie S.W.A. in MFC De Bolder op maandag t/m donderdag van

9.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur, tel: (038) 4539813,

infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

11


Berkum en Zwolle-Noord

12aakwaa-skz-1-1pag.indd 1 20-11-2019 17:08:14


Adventsconcert op 13 december 2019

Op vrijdag 13 december geeft het Chr. Gemengd

Koor Zwolle o.l.v. Jan Willem Docter

een Adventsconcert in De Hoofdhof,

Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle. Naast koorzang

is er samenzang van bekende kerstliederen.

Muzikale medewerking wordt verleend door

Gerwin van der Plaats (piano), Harry Hamer

(orgel), Chloë Elsenaar (viool) en solist

Gert Pannekoek. Gastheer is Ton ten Hove.

De avond begint om 20.00 uur, inloop

vanaf 19.30 uur.

Toegangskaarten kosten e10,00 en zijn

verkrijgbaar bij de diverse koorleden.

Mocht u geen koorleden kennen, dan kunt u

terecht bij: Brenda Klompjan, tel: 06-38604084,

Gerda Dekker: 038-4528887; Goedhart

Boekhandel, Assendorperstraat 79 en

Boekhandel Levend Water, Vechtstraat 72.

Op 13 december zijn deze ook te koop bij

de ingang van de kerk.

Dijkteam Zwolle werkt aan

een sterke dijk!

Zo’n 7,5 kilometer voldoet niet meer aan de eisen. Daarom gaat het Waterschap Drents

Overijssels Delta deze dijken versterken. We onderzoeken samen met andere partijen de

beste manier om dit aan te pakken. Het afgelopen half jaar hebben we onderzocht hoe hoog

en stevig de dijk moet worden. Ook zijn we met u in gesprek gegaan: wat zijn úw wensen en

ideeën voor Stadsdijken?

Het afgelopen half jaar zijn we samen met

Travers Welzijn de wijk ingetrokken om met u

te praten over de dijk. Onder andere stelden

we met een dijkactie vragen aan fietsers,

wandelaars en ‘hondenuitlaters’, waren we

aanwezig bij het buurtfeest van Wijkboerderij

de Klooienberg, organiseerde Travers een

filmavond in de Twistvliettoren en tijdens

gymlessen op de dijk konden kinderen hun

ideeën vertellen. Met alle wensen gaat het

dijkteam terug naar de tekentafel.

Binnenkort ziet u meer over deze wensen

en ideeën, dus volg ons op Facebook,

LinkedIn of Instagram!

Kabels en leidingen

We willen natuurlijk de beste oplossing om

de dijk steviger te maken. Daarom doen

we veel onderzoek. Hoe ziet de grond er

onder de dijken uit? Hoeveel water loopt

er doorheen? En op meer dan 100 locaties

controleren we of er kabels en leidingen

liggen. Dit voorkomt verrassingen tijdens

de dijkversterking.

Ontwerpen

Het Dijkteam gaat nu een aantal ontwerpen per

deel van de dijk maken. In december en januari

gaan we samen met Travers weer graag met u

in gesprek. Om uw wensen en ideeën een plekje

te geven in de tekeningen van de dijk.

Rond april 2020 zijn alle uitgewerkte

ontwerpen klaar. Dan gaan we weer op pad

om te onderzoeken welk ontwerp het beste

past bij u en uw wensen. In de zomer van

2020 besluit ons bestuur welk ontwerp we

verder mogen uitwerken.

Meedenken over de dijkversterking?

Op 6 februari 2020 is de volgende inloopbijeenkomst

waarbij we u vertellen hoe de

varianten per deeltraject van de dijk eruit

gaan zien. Meer informatie vindt u later op

wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.

Meer weten over dit project?

Kijk voor meer informatie op:

wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar:

stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl of neem contact

op met omgevingsmanager Hanna de Weerd

via 088 233 2067.

De dijkversterking van Stadsdijken Zwolle

kunt u ook volgen via de app ‘Waterwerk’.

13


d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

- 5-deurs - Airco

- Metallic lak

- Bluetooth carkit/

audio streaming

- Centrale vergr.

met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108

Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

14

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


15


~ Koffieochtend ~

Boaz-kerk

Kromme Mijdrecht 1 ~ Zwolle

Elke eerste woensdag van de maand*

10.00 uur – 11.30 uur

Van harte welkom

voor een kopje koffie/thee en

een gezellige ontmoeting.

* Nieuwjaarsbijeenkomst op D.V. zaterdag

4 januari van 15.00 – 16.00 uur

Kwaliteit bij leven en afscheid

met compassie en oog voor detail

16

U bent vrij om de uitvaart te

regelen bij wie u wilt. Ook als

u niet of elders verzekerd bent.

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


Nestkastengroep zoekt ‘timmerman’ en

nieuwe enthousiastelingen

De koude wintermaanden komen er weer aan. De meesten van ons hebben dan een

warm dak boven hun hoofd en voldoende te eten. Maar de dieren kunnen wel een

beetje hulp gebruiken en dan vooral de stadsvogels.

Velen van ons hangen dan ook weer vetbollen

op en zorgen voor zaden en pitten. Het is altijd

weer leuk om deze voederplekken in de gaten

te houden en je te laten verrassen door

‘speciale wintergasten’ aan de dis!

Vogels die hier enkel in de winter zijn of juist

naar de plekken komen die ze gewoonlijk links

laten liggen. Denk bijvoorbeeld aan die prachtig

gestippelde spreeuwen; onze spreeuwen zijn

naar het zuiden getrokken en de spreeuwen

uit het noorden zitten nu bij ons. En wat zijn

ze mooi! En natuurlijk de winterkoninkjes en

roodborsten, die zijn nu ook vaker te vinden

in de tuinen. En bij ons in de Dolte hebben

we zelfs een winter lang een eekhoorn aan

de voedertafel gehad. Die had toen heel

wat vetbollen op :-)

Maar voordat we het weten is het alweer

voorjaar! De kortste dag komt er dan aan

en gaan de dagen weer lengen. En dan gaan

wij, van de nestkastengroep, weer aan de

slag om nieuwe kasten op te hangen en

oude te schonen.

Maar nu zitten wij met een probleem

het komende jaar. Onze trouwe nestkasten

‘timmerman’ (Rob Mielatz) gaat er na 25 jaar

mee stoppen. De kasten voor dit voorjaar wil

hij nog maken, maar daarna is de koek op.

Wij zoeken dan ook op korte termijn een actieve

timmerman met hart voor de vogels! Rob kan

en wil de nieuwe kastenmaker graag inwerken

dit voorjaar. Alle benodigde materialen en

gereedschappen worden door de S.W.A.

geleverd, van de nieuwe timmerman wordt

enkel wat ruimte in huis en tijd gevraagd.

Geef dit door!! Contact kan gezocht

worden met: nestkastengroep@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar nieuwe

vrijwilligers voor onze groep. Als je bereid bent

om minimaal tweemaal per jaar langs de kasten

te gaan om schoon te maken. Er af en toe één

te vernieuwen en ons tweemaal per jaar te

verblijden met je aanwezigheid op de halfjaarlijkse

vergadering…..en natuurlijk veel plezier

hebt in onze vogels en buitenwerk.

Meld je dan aan! Kinderen kunnen onder

begeleiding van een ouder ook lid worden

van onze groep, samen aan het werk in

de wijk voor onze vogels. Hoe leuk wil

je het hebben!

Loes Lodder-Bijl, coördinator Nestkastengroep

17


O kom er eens kijken……………!

Sinterklaas heeft een ruime keuze

Waar hij op bezoek zal gaan

De wijk Aa-landen vindt hij reuze

Die staat jaarlijks steevast bovenaan

En zo slingert een bonte schare

Door de wijk heen met de Sint

Voorafgegaan door een Fanfare

En Pieten met diverse tint

Jubilaris Amicitia overwon veel horden

Het Showkorps uit Boerhaar

Is net als Sint heel oud geworden

Dit jaar bereikt het honderd jaar

In De Bolder kent het feest geen weerga

Denderen Sint, Pieten en de jeugd voort

Mooi georkestreerde wanorde en soesa

Geen kind dat zich echter hieraan stoort

In ‘t Centrum strooit Pietenband met noten

Over kinderen en publiek

Uit menig bakkersbrein ontsproten

Gemaakt van peper en muziek

Daarna schoen zetten en zingen in koor

De ruil van hooi voor marsepein

Schoorsteen en haard zijn dé plek daarvoor

In menig huis zal dat een puzzel zijn

Toch zal dat moeten gebeuren

Omdat je het kroost verklaren moet

Zonder te liegen of rood te kleuren

Hoe krijgt Piet die roet(veeg) op zijn snoet?

Maakten ze van jou en Sint een fotoreportage?

Misschien wel eentje met een Piet?

En zie jij die niet in bijgaande collage

Kijk op de S.W.A.-website en mis ‘m niet!

18

gedicht Martin Bos, foto Ank Pot, redactie Aakwaa


19


20


Repair Café Aa-landen

weggooien mooi niet

Er is veel media aandacht voor het repareren van artikelen en dat merken we tijdens onze opening:

in november zijn 60 artikelen onder onze aandacht geweest! Het dubbele aantal van voorgaande

maanden.

Het RC in november

Het was een bijzondere middag: om 12 uur,

bij aanvang, stonden onze buurtgenoten al in

de rij met te repareren artikelen. De hele middag

liep het verder storm, dusdanig dat de wachttijd

wel opliep tot anderhalf uur. Voor de wachtenden

aanleiding om een drankje bij de Bolder te

nuttigen, gezellige gesprekken aan te gaan en

één buurtgenoot ging zover om voor een andere

buur naar de onderdelen winkel te gaan om

het noodzakelijke kleinood voor de reparatie te

halen! Deze mooie sociale interacties zijn volop

genieten voor het hele team. Ondanks het

ontberen van een rustmoment voor onze

herstellers, was het een middag met voldoening

van de grote hoeveelheid artikelen die van de

afvalbult zijn gered.

De keerzijde van de drukte was helaas ook dat

sommige bezoekers onverrichter zake naar huis

moesten om het volgende maand opnieuw te

proberen.

zorgvuldige regelneef of regeltante, met een

warm hart voor het Repair Café (die wellicht

deze onzorgvuldige vermelding had kunnen

voorkomen) dan zijn wij op zoek naar jou! Je

kunt ook komen kennismaken bij ons laatste

RC van dit jaar; 20 december a.s.

Je bent van harte welkom.

Openingstijden Repair Café Aa-landen

Het Repair Café Aa-landen is open op de

derde vrijdag van de maand, buiten de

schoolvakanties.

december: vrijdag 20 december, 12-16 uur

januari: vrijdag 17 januari, 12-16 uur

februari: -afwijkende openstelling vanwege

vakantie- vrijdag 28 februari, 12-16 uur

Meer informatie en contact:

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Telefoon: 038-453 98 13

(tijdens openingstijden infobalie SWA)

Facebook: Repair Café Aa-landen

Locatie: Multifunctioneel centrum De Bolder,

Dobbe 29

Opening de komende maanden.

In onderstaand overzicht staan de juiste data

van opening in het nieuwe jaar. Helaas stonden

in de vorige Aakwaa verkeerde openingsdata

voor de eerste maanden van 2020. Ben jij een

Namens Repair Café Aa-landen, Els Cuijpers

Bijschrift bij de foto’s: Bij de intake was het een uitdaging om

het hoofd koel te houden in de drukte, en de juiste match tussen

bezoeker en reparateur/hersteller te maken

21


Aangepaste openingstijden

Wijkservicepunt eind december

Vanwege de feestdagen is het Wijkservicepunt (WSP) Noord van de

gemeente Zwolle gesloten van 23 december 2019 tot en met

1 januari 2020.

Bereikbaar

Als het Wijkservicepunt niet bereikbaar of

gesloten is, kun je voor meldingen openbare

ruimte of voor andere vragen tijdens kantooruren

terecht bij het KlantContactCentrum van

de gemeente Zwolle via het algemene telefoonnummer

14038 en e-mail postbus@zwolle.nl.

Alle kantoren van de gemeente zijn gesloten en

niet bereikbaar op 25 en 26 december en op

1 januari. Meldingen kunnen dan gedaan

worden op www.zwolle.nl/melding

Spelregels Vuurwerk en Carbid schieten

Afsteektijden voor vuurwerk zijn landelijk vastgesteld. Je mag vuurwerk alleen afsteken op

31 december 2019 van 18.00 uur tot 1 januari 2020 02.00 uur. Carbid schieten mag alleen

op 31 december 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

De minimumleeftijd staat op de verpakking

van het vuurwerk en hangt af van het soort

vuurwerk:12 jaar, 16 jaar of 18 jaar.

De minimumleeftijd voor carbid schieten

is 16 jaar.

Afspraken carbid schieten

Carbid schieten mag alleen op de aangewezen

plekken in Zwolle. Op www.zwolle.nl met

als zoekopdracht carbid schieten vind je de

locaties. Je mag alleen schieten met een bal en

het vat waarmee wordt geschoten (meestal een

melkbus) mag niet groter zijn dan 40 liter.

Melden overlast

Houd zoveel mogelijk rekening met elkaar.

Steek geen vuurwerk dichtbij verzorging- of

verpleeghuizen of bij kerken of kinderboerderijen

af. Meld overlast over carbid schieten

op oudejaarsdag van 9.00 tot 18.00 uur via

telefoonnummer 06 2187 49 18. Buiten deze

tijden kun je de politie bellen op het nummer:

0900 – 8844. Dit nummer kun je ook bellen

voor vuurwerkoverlast.

22


Veilig vuurwerkafval opruimen

Het is belangrijk vuurwerkresten zo snel mogelijk op te ruimen.

Er zijn altijd kinderen die op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is

afgegaan. Door vuurwerkafval op te ruimen zorg je voor een schone

en veilige buurt.

Vuurwerk dat blijft liggen belandt bovendien als zwerfvuil in de natuur. Dit staat niet mooi, maar is

ook schadelijk voor planten en dieren.

Met de volgende tips kun je vuurwerkafval op een veilige manier opruimen:

• Ruim direct na het afsteken het vuurwerkafval op of doe dit zo vroeg mogelijk op Nieuwjaarsdag.

• Maak vuurwerkafval eerst nat voordat je het opruimt.

• Probeer nooit beschadigd vuurwerk of vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw af te steken.

• Laat kinderen nooit alleen vuurwerk opruimen.

Opruimactie

Wil je aan de slag om samen met de buren zwerfafval en overgebleven vuurwerkafval op te ruimen?

Organiseer een opruimactie via de website Mooi Schoon of neem contact op het Wijkservicepunt

Noord van de gemeente Zwolle voor afvalgrijpers en vuilniszakken.

www.zwolle.nl/holtenbroek www.mooi-schoon.nl www.rova.nl

Proef vrijwillig vuurwerkvrije straten

Inwoners van Zwolle kunnen deze jaarwisseling met hun buren afspreken dat (een deel van)

hun straat vuurwerkvrij is. De gemeente doet met oud & nieuw 2019/2020 een proef met

vrijwillig vuurwerkvrije straten. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond 4 november besloten.

Bewoners maken zelf afspraken met hun buren over het afsteken van vuurwerk.

De gemeente helpt hen bij het uitdragen van de gemaakte afspraken.

De vuurwerkvrije straat is een initiatief van

bewoners. Bewoners maken zelf afspraken

met hun buren om in (een deel van) hun straat

geen vuurwerk af te steken. Zij kijken of er steun

is in hun straat en maken afspraken waar alle

buren het mee eens zijn. Het vuurwerkvrije

gebied kan de hele straat zijn, maar ook

alleen een bepaald huizenblok of speeltuintje.

De afspraken moeten wel voldoen aan de regels

in Nederland. Vuurwerk afsteken mag alleen van

31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

Aanmelden

Bewoners die met hun buren een vuurwerkvrije

straat willen organiseren kunnen zich aanmelden

via www.zwolle.nl/vuurwerkvrijestraat.

De gemeente legt geen vuurwerkverbod op

en controleert de afspraken ook niet.

Wel ondersteunt de gemeente de buurtbewoners

bij het uitdragen van de afspraken

met o.a. raamposters en borden.

23


24


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

25


Nooit te oud om te voetballen!

Start van OldStars walking football bij HTC/Be Quick ‘28

Bent u 60 jaar of ouder en heeft u ook zin om (weer) te voetballen? Lekker buiten actief bezig

zijn samen met leeftijdsgenoten? In samenwerking met WijZ Welzijn, PEC Zwolle United,

de maatschappelijke tak van PEC Zwolle en SportService Zwolle starten de amateurverenigingen

HTC en Be Quick ’28 gezamenlijk met OldStars walking football bij HTC.

26


OldStars walking football

neemt in belangstelling toe.

Steeds meer Eredivisieclubs

en verenigingen beginnen met

het aanbieden van OldStars

walking football. HTC en

Be Quick ’28 beginnen,

in navolging van andere

verenigingen in Zwolle,

in januari 2020 ook met

OldStars walking football.

Wat is OldStars

walking football?

OldStars walking football is

een van oorsprong Engelse

vondst en een vorm van voetbal

waarbij, de naam zegt het

al, de spelers niet rennen maar

wandelen. Het is een prachtig

alternatief voor ouderen die

vanwege fysieke beperkingen

niet meer mee kunnen doen

aan het traditionele voetbal,

maar wel graag een balletje

willen trappen. Daarbij is het

goed voor de gezondheid.

Er wordt gespeeld op een

veld van 40 bij 25 meter met

en tegen andere voetballers

en zonder keeper. Naast niet

rennen, mag de bal niet boven

heuphoogte komen en is het

hebben van fysiek contact niet

toegestaan. Deze regels zijn er

om blessures te voorkomen en

maakt het voetballen uitdagender.

Communicatie, gericht

passes geven en timing zijn

door deze regels dan ook erg

belangrijk. Niet alleen het voetballen

staat centraal, maar juist

het samenzijn en het onderhouden

van sociale contacten.

Bijvoorbeeld na afloop in het

clubhuis van de

vereniging gezellig nog even

koffie drinken met z’n allen.

Start OldStars walking

football op Sportpark

Zwolle-Noord

Op donderdag 9 januari wordt

er om 13.00 uur afgetrapt op

Sportpark Zwolle-Noord bij

voetbalvereniging HTC.

Op de donderdagen in januari

(9 januari, 16 januari, 23 januari

en 30 januari) kunt u geheel

vrijblijvend en gratis (!) mee

doen met de trainingen.

Na deze periode wordt er

per training om een kleine

vergoeding gevraagd.

De training duurt van 13.00

tot 14.00 uur. Onder begeleiding

van een professionele

instructeur kunt u kennis

maken met OldStars walking

football, geschikt voor zowel

mannen als vrouwen. Ook als

u nog nooit hebt gevoetbald,

bent u van harte welkom.

Kennis van het voetbalspel is

niet nodig; OldStars walking

football spelen kan iedereen.

Samenwerking

“Als voetbalvereniging zijn

wij enorm trots op de samenwerking

met HTC om een

sportieve bijdrage te kunnen

leveren aan de Zwolse samenleving.

We kunnen elkaars

verenigingen hiermee versterken

en hoeven elkaar niet als

concurrenten te zien”, aldus

een verheugde voorzitter

Alex van de Vosse van

Be Quick ’28.

Voorzitter Rob van Dijk

van HTC vult aan: “naast

de sportieve bijdrage die we

kunnen leveren aan deze

mannen en vrouwen, stellen

we onze accommodatie

hiermee ook open voor ontmoeting

en het onderhouden

en opdoen van sociale

contacten. We spreken een

doelgroep aan met een (sport)

behoefte en wij hebben de

mogelijkheden om dit i.s.m.

Be Quick ’28 voor hen

te faciliteren”.

Ook Koen Tip, sportparkmanager

van Sportpark

Zwolle-Noord, is content

met de samenwerking.

“Als verenigingen elkaar weten

te vinden en te versterken

en daarnaast ook nog eens

samen aanbod gaan aanbieden/

creëren, dan slaan

we twee vliegen in één klap.

Een hele mooie manier om

als vereniging te voldoen aan

je maatschappelijke rol om

mensen in beweging te krijgen

en houden en de samenwerking

met de omliggende wijk(en)

te zoeken”.

Kom kennis maken

Trapt u een balletje mee in

het nieuwe jaar?

Opgeven is niet nodig.

Vanaf 13.45 uur is er

iemand aanwezig om u te

verwelkomen op het sportpark

van HTC aan de Brinkhoekweg

200. Na afloop van de training

staat in het clubhuis de koffie

klaar. Tot ziens op 9 januari.

Twijfelt u nog en wilt u eerst

meer informatie?

U kunt contact opnemen

met Martijn Walgien van

WijZ Welzijn op nummer

038-8515700.

27


28


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

29


Aa-weide nieuws

Voor de buurt- door de buurt

In de vorige Aakwaa hebben jullie kunnen lezen dat we na de dood van varken Sidonia

een vriendje voor Spike hebben kunnen vinden. Pepper kwam via Flappus op de

Aa-weide op 25 oktober. Pepper was een huwelijkscadeau (stunt) en daarna al gauw

gedumpt. Hij was niet erg gewend aan mensen. Op dierenweide Berkum is hij daar

gelukkig een beetje meer gewend aan geraakt.

wel en niet wilden. Het duurde niet lang of ze

stonden gewoon bij elkaar in de buurt.

Pepper speelde de eerste dag de baas maar nu

staan ze op gelijke voet. Erg leuk om ze samen

te zien scharrelen. Een goede match!!

Ondertussen slapen Spike en Pepper gezellig

samen in het grote, nieuwe varkensverblijf, waar

ze zelfs tegen elkaar aan onder het stro zijn

gespot. Dit verblijf, speciaal voor de varkens

gebouwd, is warm, ruim en heeft zelfs tochtstrippen

voor de ingang. Als dat niet luxe is!

Pepper komt er steeds meer achter dat het

heerlijk voelt als er op zijn kop wordt gekriebeld

en Spike verveelt zich niet meer. Verder hebben

de vrijwilligers een cursusochtend dierenverzorging

gehad van onze dierenarts Tjitske van

dierenartsenpraktijk Zwartewaterland.

w

Sfeervol verlichte stal

Pepper leert

dat kroelen fijn is

Het was een drukte op de weide op 25 oktober.

Vrijwilligers van Flappus kwamen Pepper brengen

samen met een vrijwilliger van dierenweide

Berkum waar Pepper een maand heeft mogen

logeren tot er een definitief plekje kwam.

En natuurlijk het welkomstcomité van de

Aa-weide. Een warm welkom dus. Spike en

Pepper hebben meteen kennis gemaakt.

Na een middag elkaar bestuiven, met heuse

gevechten, konden ze elkaar aan het eind van

de dag al met geluiden duidelijk maken wat ze

30


Aandacht voor de

cursus dierenverzorging

Tjitske geeft een

cursus dierenverzorging

Super interessant en veel nieuwe dingen

geleerd, wat ten goede gaat komen aan de

verzorging van de dieren.

Misschien is het al opgevallen, onze stal is

gehuld in kerstverlichting, het lijkt wel een

kerststal. Sfeervol en een prachtig gezicht in

het donker!

Openingstijden:

Op dit moment is de weide

alle dagen open van 15.00

tot 16.30 uur, behalve op zaterdag.

Tot ziens op de weide!

Tekst: Bianca Amptmeijer,

foto’s: meerdere vrijwilligers

Spike en Pepper bij hun nieuwe verblijf

31


Een kerk in de Aa-landen, bij u in de buurt!

Christengemeente LIFEHOUSE Zwolle

Graag nodigen u van harte uit, in een van onze wekelijkse samenkomsten. We zijn

een multicurele blijde familie kerk en vertegenwoordigen meerdere nationaliteiten.

De dienst wordt in het Nederlands gehouden. Soms wordt het vertaald wanneer

we een gastspreker uitnodigen. De samenkomst is een eredienst tot eer van

God. Het is een samenkomen waarin we God de lof toezingen, aanbidden en waar

Gods Woord, de Bijbel, een belangrijke plaats inneemt.

Het onderwijs middels de prediking is levendig, inspirerend en opbouwend. Er is

crèche voor de allerkleinsten en voor de kinderen zondagsschool. Na iedere dienst

is er gelegenheid voor ontmoeting en onderling contact onder het genot van een

kop koffie en thee.

32

1

CONNECT

Verbind levens aan

Jezus Christus

2

GROW

Samen opgroeien

als familie

3

Voorgangers : Dick & Mas Ubro

Kom gerust een keer onze

samenkomst bezoeken.

Jong en oud, iedereen is

van harte welkom.

Aanvang: Zondags om 10:00 uur

Lakatie: Gymnasium Celeanum

Adres: Zoom 37 , 8032 EM Zwolle

IMPACT

Inwerking op

elk leven Voor info: www.lifehousezwolle.nl/ - op facebook . Tel. 06-42199418


Fitgym Donderdag 9.30 uur

Locatie Rivierenhof

geval lekker bezig, een beetje kletsen met

leeftijdsgenoten en achteraf geniet van een

bakje koffie. Met een glimlach van oor tot oor

zegt Marga nu. Nu wil ik het voor geen goud

missen om wekelijks samen te komen!

‘‘Niets is leuker om ergens bij te horen en

nog vitaal te worden ook’’! Marga vertelt: mijn

sociale wereld werd kleiner. Het vertrouwen

in mijn eigen lichaam nam af. Het was voor

mij even een drempel om de keuze te maken

om gewoon te gaan. Oh, in het begin was

het niet veel soeps hoor. Ik was in ieder

Van gymnastiek oefeningen tot het bewegen

op muziek en het uitvoeren van diverse

bewegingsvormen met bekende sportmaterialen.

Alles onder begeleiding van

een docent.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Loop gewoon

eens binnen voor een gratis proefles!

Meer informatie:

038 8 515 700

Info@wijz.nu

Sport en Spel dinsdag

15.45-16.45 uur Gymzaal de Gouwe 10

Gratis lessen voor nieuwe deelnemers

op 7, 14, 21 en 28 januari

Aanmelden is niet nodig,

loop gewoon eens binnen!

Meer informatie?

Tel: (038) 8 515 700

Email: info@wijz.nu

Home-Start is

thuis in gezinnen!

Home-Start weet voor welke uitdagingen

en kansen een gezin kan komen te staan.

Problemen met een van de kinderen?

Weinig contact met vrienden of familie?

Een steuntje in de rug nodig?

Ervaren en getrainde vrijwilligers van

Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning

bij alledaagse, lichte opvoedvragen.

Ouders, vrijwilligers en verwijzers kunnen

bij vragen en aanmelden contact

opnemen met de coördinator van

Home-Start in Zwolle, Zwanet Hamhuis

(038) 8515700, home-startzwolle@wijz.nu

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te

worden? Je krijgt een training en begeleiding!

Kijk op onze site www.home-start.nl voor

meer info.

33


34


Medewerker dierenambulance

redt pup uit benarde positie

Lekker spelen met de baas op het hondenspeelterrein bij

wijkboerderij De Eemhoeve, daar was het allemaal mee

begonnen. Maar toen er familie langs het hek kwam lopen,

dreigde een leuke middag in een drama uit te lopen.

Helemaal vast

De pup wilde enthousiast de bekende begroeten. Daarbij

drukte hij moeiteloos zijn kop door de mazen van het hek

maar kreeg die er vervolgens met geen mogelijkheid weer

uit. Voorzichtig probeerden baasje en familie het beestje

te bevrijden door de kop terug te duwen maar daarbij

gilde de pup van angst en pijn, dus die pogingen

werden gauw gestaakt.

De dierenambulance werd gebeld en die arriveerde na

een half uur. Het beestje zat toen al bijna drie kwartier

vast maar bleef redelijk rustig, mede doordat zijn baas

ook niet in paniek raakte en het diertje op zijn gemak

stelde.

De redding is nabij

Met een betonschaar werd een gat in het hek geknipt en

daarmee was er genoeg ruimte om de pup te bevrijden.

De medewerker van de dierenambulance constateerde

geen letsel en alsof er niets was gebeurd, ging het dier

meteen weer lekker spelen.

Tekst en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

Gelukkig geen verwondingen

Terugduwen lukt echt niet

Met de betonschaar is het zo gepiept

35


36


Stamppotbuffet in De Bolder

We zijn heel blij dat we van het team van

De Bolder de mogelijkheid krijgen om opnieuw

ons jaarlijks Stamppotbuffet te organiseren.

Evenals vorig jaar nodigen we u uit om op vrijdag

3 januari 2020 om 18.00 uur aan te schuiven.

U kunt een lekkere stamppot eten en steunt

daarmee dan ook nog een goed doel. Stichting

Afrika 2007 Zwolle is al jaren actief om mensen

in het continent Afrika een kans op een betere

toekomst te geven. Dit keer is de opbrengst

bedoeld voor ons Malawi 2020 project,

waar we de lokale bevolking helpen om haar

maïsopbrengsten te verhogen en op die

manier de hongersnood te verminderen.

Neem gerust uw hele vriendenkring, sportclub

of buurtgenoten mee naar De Bolder en geniet

van het eten, de sfeer en u krijgt ook nog meer

informatie over ons project 2020.

Het buffet is gereed vrijdag 3 januari 2020

om 18.00 uur

Kosten 8 euro per persoon

Kinderen van 4 tot 12 jaar 5 euro

U kunt zich tot 31 december opgeven via:

afrika2007zwolle@hotmail.com of per telefoon

bij Greet, nummer (038) 453 49 42.

Graag vermelden: uw naam en het aantal

personen dat komt.

Het is ook mogelijk om een tafel voor een groep

te reserveren, of zelfs de maaltijd bij u thuis te

laten bezorgen (tussen 18.00 en 19.00 uur op

4 januari 2020).

Op de website www.afrika2007zwolle.nl vindt u

nog veel meer informatie over de stichting

en haar projecten.

Kees Kloosterman

33 37


38


Op het Meander College leer je nadenken

Emma Muntinga

‘Jaren geleden ging mijn zus Mees met de boot naar

Schiermonnikoog. Aan boord trad Meander Vocaal

op. Mees was meteen verkocht. Theater is echt mijn

ding, dus ik koos ook voor het Meander en dit jaar

is mijn broertje Sam er ook bijgekomen.

Bijzonder, want wij wonen in Havelte en dan denk

je niet meteen aan een school in Zwolle. Maar het

bevalt prima, ik zou geen andere school willen.’

Van die dingen die school leuk maken

‘Bij levensbeschouwing kregen we de opdracht

om ons in te zetten voor een goed doel. Mijn vier

vriendinnen en ik wilden eens een keer iets anders

doen. We hebben een pop-up-restaurant in de

Zwolse Statenzaal weten te regelen. Van de winkeliers in de buurt kregen we vijf kilo spek, twee kilo kaas en

pannenkoekenmeel. We hadden 150 reserveringen, mensen brachten borden en bestek mee, docenten hielpen

koken, iedereen deed mee, het was geweldig. Uiteindelijk hebben we 750 euro opgehaald voor UN Women, een

organisatie die opkomt voor vrouwenrechten in ontwikkelingslanden.’

Een gevoelige kijk op de wereld

‘Op school leer je over de dingen na te denken. Bij maatschappijleer, bij levensbeschouwing en ook elke

dag bij bezinning tijdens het derde uur. We praten over politiek, over democratie, over onrechtvaardigheid,

over het klimaat. Ik heb best wel een gevoelige kijk op de wereld ontwikkeld. Op het gebied van

vluchtelingenproblematiek of milieuvervuiling denken veel mensen eerder aan zichzelf dan aan wat er

nodig is. Die voelen zich totaal niet verantwoordelijk, dat vind ik erg. Soms denk ik dat het wel lastig is

om nu jong te zijn. Dat ligt ook aan mezelf, omdat ik zo heel veel wil en zo vreselijk ben in het plannen van

dingen. Maar je moet gewoon ergens beginnen en dat kan al heel simpel. Zo kunnen we op school meer

doen aan afvalscheiding. Ik heb daar al een plan voor gemaakt. We moeten meedoen aan klimaatdemonstraties.

Het zijn dingen die me raken. Ik vind het belangrijk dat mensen zich realiseren dat er nu iets moet gebeuren,

niet over een paar jaar pas.

We kunnen het niet op z’n beloop laten. Het gaat om bewustwording. Ik vind ook dat het niet altijd alleen

de leerlingen moeten zijn, die het initiatief moeten nemen. Gelukkig doet het Meander er al veel mee.’

Een school vol kansen

‘Als het geen theater wordt, heb ik op dit moment nog geen beeld van wat ik later wil doen. Ik ga na de havo

eerst nog naar het vwo. Over vier jaar, als ik 19 ben, weet ik hopelijk zo’n beetje welke kant ik op wil. Ik heb

bewust het profiel Economie en Maatschappij met als extra vak bedrijfseconomie gekozen, zodat ik later

eventueel een eigen onderneming kan beginnen en niet afhankelijk ben van anderen. Bovendien hoort

geschiedenis bij dat profiel: mijn lievelingsvak. Je ziet als het ware lijntjes tussen vroeger en het heden:

in de tijd van de Grieken en de Romeinen gebeurde hetzelfde als nu; met de vluchtelingen, de economische

staat en de manier waarop landen met elkaar omgaan. Geweldig om te ontdekken. Op school heb ik het naar

mijn zin. Ik krijg alle kansen om keuzes te maken, om me te ontwikkelen en om mijn mening te vormen.

Het is een fijne, persoonlijke school waar de docenten een praatje met je maken, waar je serieus wordt

genomen en waar je jezelf kan zijn, hoe je ook bent. En, ook heel belangrijk: je kunt er heel veel plezier hebben.’

Emma Muntinga, Meander College

39


40


Leerlingenvervoer: wat kan er beter?

Op 5 november organiseerde de Participatieraad Zwolle een bijeenkomst over

leerlingenvervoer. Als een kind niet zelfstandig naar school kan, door ziekte,

een beperking of gedragsproblemen, kan hier een beroep op worden gedaan.

Er gaat veel goed in het vervoer van huis naar school en weer terug, maar toch

hoort de Raad regelmatig klachten. Tijd om alle partijen te raadplegen en met

hen na te denken hoe het vervoer van kwetsbare kinderen beter kan en wat

daar voor nodig is.

Het lijkt eenvoudig kinderen van A naar B

brengen maar de werkelijkheid is weerbarstig

en er zijn veel partijen bij betrokken: ouders,

kinderen, gemeente, vervoerder, chauffeurs,

school, leerkrachten. Tijdens deze bijeenkomst

waren ze er allemaal en dachten mee over

oplossingen. Er werd geconcludeerd dat

goede communicatie tussen deze partijen heel

belangrijk is. Daarnaast is het van groot belang

dat chauffeurs de kinderen kennen en weten

met welke problematiek zij te maken hebben.

Scholing voor chauffeurs is belangrijk.

Het zou wenselijk zijn wanneer zij tijdens

werktijd scholing aangeboden krijgen.

Ook zou begeleiding tijdens de rit een

mogelijke oplossing zijn.

Deze en vele andere oplossingen werden

aangedragen tijdens de bijeenkomst.

Wilt u meer weten of heeft u goede aanvullingen?

Geef dit dan door aan de participatieraad

via info@participatieraadzwolle.nl

41


Wijkblad Aakwaa uitgave december 2019 50 e jaargang, nummer 7

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: ma t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos en Ank Pot

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Febr. 05-02-2020 17-01-2020

Mrt. 04-03-2020 14-02-2020

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

T. 06 558 208 87 en Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

nienke.leij@politie.nl

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

42


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Medische pedicure

Pedicure voor reumatische en

diabetische voet

Gezichtsbehandelingen

Epileren, harsen, verven

Huidproblemen?

Wij helpen u graag!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK

LID VAN

ProVoet

038-454-30-40

P r a k t i j k A a - l a n d e n - M e p p e l e r d i e p 2 9 - 8 0 3 2 T B Z w o l l e

M e e r i n f o ? B e l n a a r 0 3 8 - 4 5 4 - 3 0 - 4 0

More magazines by this user
Similar magazines