13.12.2019 Views

Rijswijk.special #3

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONNECTING THE DOTS

#3 - WINTER 2019

DIGI

TALI

SERI

NG

Boegbeeld

SMART CITY

RIJSWIJK

Warmlopen

BESTUURSFUNCTIE

BBR

Ambitie

150 MILJOEN

OMZET IN 2020

Merlijn van der Laak

“De Rijswijker moet

weer trots worden

op In de Bogaard”


rijswijk.special

Rijswijk in Business

In dit nummer

HUIS VESTING

OPENBARE

RUIMTE

Ondernemersvragen?

SAMENWERKING

BESTEMMINGS-

PLANNEN

Open Coffee

TRANS FORMATIE

INNO VATIE

PERSONEEL

Digitale revolutie

Rijswijk betekent voor mij nostalgie, een stap terug in de

tijd. Als kind woonde ik met mijn ouders in Den Haag, randje

Rijswijk. En ik zat op de CSR (Christelijke Scholengemeenschap

Rijswijk) aan de Volmerlaan. Mijn brugklas was aan de

Hoogkamerlaan, waar elke dag de treinen voorbij raasden.

Grand Café De Halve Maan was onze vaste hangplek.

Tussen onze school en De Halve Maan stond verder niks; je

kunt het je bijna niet meer voorstellen.

De Halve Maan was toen niet veel meer dan een keet

waarin ik tijdens een tussenuur met mijn klasgenoten face

to face stond te kletsen. Niks geen digitale communicatie

via Snapchat, Insta of Whatsapp. Dat is nu natuurlijk wel

anders en ook ondernemers moeten daar iets mee. Ze

pakken die digitale revolutie ieder op hun eigen manier aan,

passend bij hun doelgroep.

Van Aethon, dat e-learning tools inzet voor de ontwikkeling

van medewerkers, tot Knijnenburg Producties dat investeert

in offline relaties en In de Bogaard dat een masterplan

ontwikkelde voor het winkelen van de toekomst; u leest het

allemaal terug in dit nummer. Ga er dus maar eens goed

voor zitten om dit dubbeldikke nummer van voor naar

achter heerlijk tot u te nemen. Fijne feestdagen!

Nannette Verschoor

Dennis Wiegman

Sabine van Meeteren

04

Smart City

Gemeente Rijswijk

19

Nieuw: column

Nicolet van Graafeiland

En verder:

3 Editorial en colofon

6 Merlijn van der Laak

op de koffie bij Carol Zeijdel

8 Familiebedrijf

Knijnenburg Producties

11 Baan gevonden!

Werkwaardig

14 Stem van de ondernemer

BBR

12

Samen lunchen

bij Niven

28

Places to be

Nederlandse Loterij

20 Talent detacheren

Aethon

22 Het Pand

Cavero

25 Cloud-oplossingen

TrosIT

26 Laten glanzen

Plaspoelpolder

Op de cover:

Merlijn van der Laak (pag. 6)

Elke woensdag van 9.00 tot 10.00 uur

Lunchcafé Inn The Stuart,

Handelskade 49, 2288 BA Rijswijk

Mark van Vliet

06 18 75 73 31

mvvliet@rijswijk.nl

Sander Meijers

06 34 08 89 93

smeijers@rijswijk.nl

Gemaakt met medewerking van

Aethon aethon.nl

Brasserie Bijna Thuis brasseriebijnathuis.nl

BBR bbr-rijswijk.nl

www.rijswijk.nl/ondernemers 3

Cavero cavero.nl

Gemeente Rijswijk rijswijk.nl

Industrieschap Plaspoelpolder (IPP)

plaspoelpolder.nl

Knijnenburg producties knijnenburgproducties.nl

Nederlandse Loterij nederlandseloterij.nl

Restaurant Niven restaurantniven.nl

Ter Steege Bouw tsbouwvastgoed.nl

Tros IT trositsolutions.nl

Van Graafeiland Makelaardij vangraafeiland.nl

Werkwaardig werkwaardig.nu

en alle adverteerders

Colofon

Eindredactie Jacqueline Eckhardt

Redactie Willem de Bie, Chantal Deen,

Andrea Dronk, Nicolet van Graafeiland,

Nico Jouwe, Heleen Platschorre, Jan van

der Mast, Sabine van Meeteren, Linsey van

Iepenbrink, Nannette Verschoor, Mieke van

de Wenden

Fotografie (pagina’s)

Willem de Bie (30)

Fleur Halkema (4, 14, 22, 24, 28)

Ronald Speijer (12)

Overige informatie zie

colofon Delft.business

www.dot-business.nl

Uitgeverij DOTbusiness

Rijswijk Special is een uitgave van DOTbusiness en

wordt, samen met Delft.business, in een oplage

van 7.000 exemplaren gratis verspreid in Rijswijk,

De Binckhorst (Den Haag) en Wateringse Veld (Den

Haag), en in het verspreidingsgebied van Delft.

business. De redactie van Rijswijk Special verzorgt

de inhoud van het magazine. Deze maken we deels

in samenwerking met betalende partners.

Wijzigingen of afmeldingen: info@dot-business.nl

Copyright 2019 DOTbusiness – Artikelen en foto’s

uit Rijswijk Special mogen alleen met schriftelijke

toestemming van de uitgever worden overgenomen.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor de inhoud van advertenties.

Rijswijk Special wordt CO2-neutraal gedrukt.rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

stond en sloten de ramen als deze behoorlijk

bleek te zijn.”

Bezuijen blikt gedreven vooruit. “Wat mij

betreft, wordt heel Rijswijk door bedrijven

gebruikt om innovaties te testen. Of het

nu gaat om een stalling waar e-bikes kunnen

opladen met zonne-energie, of om

een app waarmee mensen die moeilijk

ter been zijn een stoplicht wat langer op

groen kunnen zetten. Het kan mij niet

snel genoeg gaan.”

Toch blijkt de praktijk weerbarstig, ziet

ook Bezuijen. “Samen met Kentucky Fried

Chicken wilden we drones inzetten om

zwerfafval op te sporen dat klanten in

de wijk achterlaten. Wetgeving laat het

gebruik van drones hiervoor echter niet

toe. Onze interne processen zijn soms

de beperkende factoren. De ambtelijke

molen draait vrij conservatief en aanvragen

voor vergunningen duren soms lang.

Natuurlijk snap ik dat je niet alle regels

overboord kunt gooien, maar als we willen

inspelen op de snelle technologische

ontwikkelingen, moeten we regelgeving

en cultuur van onze organisaties daar op

aanpassen.”

Kennis delen

Smart cities in de hele wereld wisselen

onderling kennis en ervaringen uit rond

de inzet van innovaties. Welke internationale

innovatie zou Bezuijen wel naar

Rijswijk willen halen? “Op een beurs

in Barcelona presenteerde Dubai een

mobiel politiebureau: een soort SUV

vol camera’s, gedetailleerde kaarten en

andere snufjes, maar ook de mogelijkheid

om aangifte te doen. Mensen willen graag

dat de politie zichtbaar is, maar politiebureaus

verliezen steeds meer hun functie.

Dit is een mooie oplossing.”

Zwerfafval

Bezuijen ziet volop mogelijkheden om

technologie in te zetten rond zwerfafval,

eenzaamheid of veiligheid. “Daarbij

zoeken we nadrukkelijk de samenwerking

met bijvoorbeeld start-ups, kleine

bedrijven en het mkb. Grote bedrijven

weten ons inmiddels wel te vinden, maar

ik hoop dat ook andere ondernemers

ontdekken dat mijn deur altijd openstaat

voor een gesprek!” •

Ondernemers kunnen ons grondgebied

gebruiken om innovaties te testen

DIGI

TALI

SERI

NG

Kans voor ondernemers

Innovaties testen

op Rijswijkse grond

“Ik ben geen techneut, maar

vind het wel interessant om

te onderzoeken hoe we met

technologie de leefbaarheid

en veiligheid in de stad kunnen

bevorderen.” Burgemeester

Michel Bezuijen is enthousiast

over (en boegbeeld van) Smart

City Rijswijk. “Wij bieden

ondernemers ons grondgebied

aan om te gebruiken als lab voor

hun innovaties.”

“Drie jaar geleden hebben we een nieuwe

stadsvisie ontwikkeld om ons als Rijswijk,

gelegen tussen Delft en Den Haag, goed

te kunnen profileren”, zo blikt Bezuijen

terug op het begin van Smart City Rijswijk.

“We leggen hierin sterk de nadruk op toegepaste

innovatie. We zeggen wel eens: ‘In

Delft vinden ze het uit, in Den Haag maken

ze de regels, in Rijswijk passen we het

toe’. Rond diezelfde tijd hoorde ik van het

Nationaal Programma Smart City Living

Lab. Dat sloot naadloos op onze visie aan.”

Een smart city is een stad waarin gemeente,

ondernemers en inwoners samen

oplossingen vinden voor actuele uitdagingen

als klimaatverandering, nieuwe

energiebronnen en luchtvervuiling. De

gemeente Rijswijk heeft de wijk Vrijenban

aangewezen als proeftuin om ontwikkelingen,

die nog in de kinderschoenen

staan, te testen.

Drones

Bezuijen: “In deze wijk hebben we,

in overleg met bewoners, sensoren

geplaatst die overlast meten. Bewoners

ervoeren geluidsoverlast van een

middelbare school in de wijk. De sensoren

brachten dit in kaart en konden gelijk

ook de luchtkwaliteit meten.” Bewoners

waren sceptisch, ze dachten niet dat

deze technologie hen ging helpen. Toen

de sensoren echter na de testperiode

werden verwijderd, vonden ze dat toch

jammer. “Ze bleken regelmatig online te

kijken hoe het met de luchtvervuiling

Mijn deur staat

altijd open voor een

gesprek

Testen in

de praktijk

De Rijswijkse HR-groep is nauw betrokken

bij de pilot in Vrijenban. Het bedrijf dat

verkeersborden maakt en regelmatig in

het nieuws is nu alle snelheidsborden

voor 120 en 130 km vervangen moeten

worden, doet er veel kennis op. CEO

Jacques Goddijn: “Wij maken duurzame

verkeersborden van bamboe. Vrijenban is

de eerste locatie waar we deze borden op

grote schaal hebben geplaatst. Het is voor

ons heel interessant om te volgen hoe de

borden zich houden.”

De HR-groep ontwikkelt innovaties altijd

in nauwe samenwerking met klanten

en partners, zo ook met de gemeente

Rijswijk. Goddijn; “Samenwerken werkt.

Zo kwam Rijswijk met het voorstel om

de borden te voorzien van sensoren om

geluid en luchtkwaliteit te meten. Een

heel interessant idee, ook voor ons. Want

deze sensoren kunnen nu ook meten of

een bord scheef staat en vervangen moet

worden.” Ook hier levert testen nuttige

informatie op. “We hadden ze eerst te

scherp afgesteld. Als het hard waaide,

kregen we achter elkaar schademeldingen

binnen, omdat de borden bewogen. De

hellingshoek hebben we op basis van die

ervaring bijgesteld.”

4

5rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Merlijn van der Laak Carol Zeijdel

op de koffie bij

6

6

A

ls je elkaar nog niet kent, is er geen betere plek

om kennis te maken dan voor de open haard van

Brasserie Bijna Thuis en Hotel Hoevevoorde. Carol

Zeijdel, sales manager Food & Beverage, steekt het vuur aan

voor Merlijn van der Laak, sinds 2017 centrummanager van

winkelcentrum In de Bogaard.

Carol Zeijdel (CZ): Wat is je rol precies in Rijswijk? Merlijn van

der Laak (ML): “Ik ben centrummanager van winkelcentrum In de

Bogaard en aangesteld door de eigenaren, winkeliers en gemeente

voor het dagelijks reilen en zeilen in het winkelcentrum.

Daarnaast ben ik betrokken bij het masterplan om In de Bogaard

toekomstbestendig te maken. Op initiatief van de gemeente zijn

alle stakeholders met elkaar aan de tekentafel gaan zitten dat

resulteerde in dit masterplan.

De samenwerking tussen alle partijen is de kracht van dit traject

geweest. En nu, tweeënhalf jaar later, ligt er een masterplan. In

december gaat het naar de raad.”

CZ: Dus jij was eigenlijk de verbindende factor? ML: “De kunst is

om iedereen mee te krijgen en het samen te doen. Pas dan heeft

het meerwaarde. Dat zal in jouw vak niet anders zijn.”

ML: Hoe ben jij hier eigenlijk beland? CZ: “Ik ben een echte

Rijswijker, woon hier al 40 jaar. In 2018 liep ik door het park en

zag dat ze hier druk bezig waren. Uit nieuwsgierigheid liep ik

naar binnen en raakte in gesprek met de eigenaren Ben, Mirjam

en Joost. Het klikte direct. Op vrijwillige basis ben ik een handje

gaan helpen en door de warme zomer van 2018 maakten we een

vliegende start.”

CZ: Nu moeten we doorpakken. En jij, hoe nu verder met het

masterplan? ML: “We staan aan de vooravond van de uitvoering.

Als de raad het masterplan vaststelt, dan kunnen bestemmingsplannen

worden herzien en vergunningen worden verleend.

Uiteraard moeten consumenten, ondernemers en omwonenden

goed geïnformeerd worden. Uiteindelijk moet alles zo op elkaar

aansluiten, dat er een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied,

een toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk, ontstaat.”

ML: En hoe zie jij de komende tijd? CZ: “Wij zijn inmiddels een jaar

verder. De pilaren staan, nu de puntjes op de ‘i’. Ik doe de sales en

ondersteun de directie. Ik heb 42 jaar horeca-ervaring en 14 jaar

een eigen zaak gehad en wil mijn expertise graag delen. Zij kunnen

die kennis goed gebruiken. Trouwens, je bent altijd welkom om

hier een keer te vergaderen met de vastgoedeigenaren.”

ML: Ga je nog iets met evenementen doen? CZ: “We willen veel

meer buiten doen. Zoals fancy fairs, maar dan wel exclusief. Dat

is er in Rijswijk niet. Zo’n kerstfair als op landgoed Haarzuilens,

dat wil ik hier ook: een markt, erwtensoep, chocola demelk en een

nachtje logeren met het gezin. Dat zie ik wel gebeuren.”

CZ: Hoe zie jij In de Bogaard over 10 jaar? ML: “Dan hoop ik dat

het masterplan gerealiseerd is. Door de komst van woningen is

het winkelcentrum kleiner. Logisch, want door digitalisering in

deze branche zijn andere strategieën nodig. De consument wordt

via diverse kanalen bediend. En welk kanaal hij of zij ook gebruikt

- computer, mobiele telefoon, de fysieke winkel - de content én

analyses van de klant zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Met het doel om die Rijswijker weer trots te laten zijn op In de

Bogaard!” •

7rijswijk.special/kennis-delen

rijswijk.special/kennis-delen

Groeien, maar

zeker niet te snel

Internetaanbieders leveren steeds vaker eenheidsworst

Klein blijven, direct

contact, full-service

Vormgeving, drukwerk, signing en websites: familiebedrijf Knijnenburg

Producties verzorgt het allemaal. Van ontwerp tot kant-en-klaar

product. Snel en flexibel werken is hun specialiteit. “Als er haast bij

is kunnen we folders of stickers die ‘s ochtends besteld worden,

‘s middags afleveren”, vertelt Sander Knijnenburg. “We beschikken

over productiemiddelen voor het bedrukken van papier, textiel en groot

formaat.”

Knijnenburg Producties verhuisde in

oktober 2018 vanuit Oud-Rijswijk naar

de Nijverheidsstraat: de mooiste locatie

op bedrijvenpark Plaspoelpolder. In een

halve cirkel staan een stuk of wat kleine

bedrijfspanden rond een centraal plein.

Bij Knijnenburg kijken ze aan de achterzijde

uit op een zijarm van de Vliet, dus

‘s zomers lekker lunchen op het terras

aan de waterkant.

René Knijnenburg (61) gooide vijftien jaar

geleden het roer om en begon voor zichzelf

als ontwerper in de grafische sector.

Zoon Sander (31) kwam over de vloer als

werkstudent. Niet veel later verruilde hij

zijn studie aan de TU Delft voor een vaste

baan in de zaak. Vervolgens tekende

Sander voor de studie Small Business &

Retail Management. Sinds 2015 is hij medevennoot

in het familiebedrijf waar ook

Anita Knijnenburg - moeder van Sander

- meewerkt samen met vaste krachten

Lindie en Jessica. Het team wordt waar

nodig aangevuld met oproepkrachten.

DIGI

TALI

SERI

NG

Sander is vooral bezig met het maken

van websites op maat en met de afdeling

signing, zeg maar het bestickeren

van auto’s, wanden, gevels en ramen. Hij

legt uit dat Knijnenburg Producties voor

middelgrote en grote bedrijven in de regio

werkt zoals banken, ziekenhuizen en

onderwijsinstellingen. “Grote organisaties

met een eigen communicatieafdeling,

die verstand van zaken hebben. Daar

kunnen we makkelijk mee schakelen.”

Ambassadeurs

René blikt terug: “Met de komst van het

internet verdween het overgrote deel

van de traditionele drukkerijen. Wij zagen

grotere internetaanbieders ontstaan die

steeds vaker een eenheidsworst leverden.

Dat wilden wij juist niet. Wij hebben

direct contact met klanten. We denken

creatief mee en bieden full-service tot

en met het eindresultaat. Zo bouwen we

een prettige relatie op. Mond-tot-mondreclame

zorgt ervoor dat nieuwe klanten

ons weten te vinden. Dat is al zo sinds

het begin. Tevreden klanten zijn onze

ambassadeurs.”

Klein blijven

Wat de toekomst betreft wil Sander

nieuwe ontwikkelingen oppakken. “Ik

zie ons bedrijf groeien, maar zeker niet

te snel. Vooral online zie ik kansen in

het ontwikkelen van specialistische

en complexe websites die door onze

klanten makkelijk te beheren zijn door

een Content Management Systeem dat

we zelf ontwikkeld hebben. Tegelijk wil

ik klein en flexibel blijven, want ik wil er

midden in staan.”

“Het is voor ons bedrijf belangrijk de juiste

partners om je heen te verzamelen.

Zoals onze klant trouw aan ons zijn, zijn

wij ook trouw aan onze partners. Voor

de toekomst kijken we goed om ons

heen naar partijen die ons bijstaan met

nieuwe ontwikkelingen.”

Nieuwe uitdagingen zoekt Sander niet

ZZF blij met ‘Team Knijnenburg’

Knijnenburg Producties wil de lezers graag kennis laten maken met het Zeldzame

Ziekten Fonds. Eerst de schokkende cijfers: per jaar overlijden alleen al in Nederland

14.000 patiënten, meest kinderen, aan een zeldzame ziekte, omdat er veel te weinig

geld is voor onderzoek en behandeling. Sander en René Knijnenburg sponsoren ontwerpen,

drukwerk en banners voor het ZZF, dat op alle mogelijke manieren aandacht

vraagt voor hun doelgroep.

Fondsenwerver Iselle van Ruijven van het ZZF is dan ook blij met die twee. “Wij halen

geld op voor onderzoek naar zeldzame, chronische en vaak dodelijke ziekten en dat

gaat vooral over kinderen. Soms lijden minder dan tien kinderen aan een bepaalde

ziekte. Tachtig procent van deze ziekten is erfelijk. Er zijn duizenden verschillende

zeldzame ziektes bekend en er worden nog steeds nieuwe varianten ontdekt.”

Het ZZF genereert bekendheid met acties en evenementen. Ook organiseren ze

bijeenkomsten voor families en lotgenoten. “Ouders zijn vaak deskundiger dan de

artsen en via contact met lotgenoten kunnen zij kennis en ervaringen uitwisselen.

Dat is zó belangrijk. Er komt veel kracht uit die gezinnen. Daar hebben wij grote bewondering

voor. En: op een familiedag ben jij even niet anders dan andere kinderen.”

Iselle van Ruijven werkt graag samen met ‘Team Knijnenburg’ dat het ZZF al die jaren

al steunt. “Zij bestaan vijftien jaar. Wij vieren in 2020 onze vijftiende verjaardag. We

zijn samen jarig. En we zijn trots op ze.”

Op de foto: Isellle van Ruijven en Daniëlle Maliepaard-Nicodem

alleen binnen het bedrijf. In het bestuur

van de Belangenvereniging Bedrijven

Rijswijk houdt hij zich bezig met onder

meer het havenkwartier en communicatie.

Vader bewaakt het goede wat de ‘oude

garde’ heeft opgebouwd. De zoon houdt

zich vooral bezig met alle nieuwe ontwikkelingen

in dit vak. Samen met veel

vertrouwen in het familiebedrijf. •

Meedenken en full-service bieden

8

9rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/verbinden

rijswijk.special/inspireren

Verbindingen

Duurzame Innovatiedag

Haagse regio

woensdag 04 maart 2020

Werkwaardig is hét MVO platform in Delft,

Rijswijk e.o. Het netwerk zet zich in voor

mensen die extra steun nodig hebben om

hun plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Werkwaardig creëert verbindingen tussen

partners onderling én tussen partners

met werkzoekenden en zet daarvoor evenementen,

kennislabs, doe-activiteiten en

een digitaal platform in.

Samen fietsen

En dat was wederzijds. Directeur Hélene

van Mil van adviesbureau Wonen, Welzijn

en Zorg Haaglanden in Rijswijk is partner

van Werkwaardig. Zij adviseert artsen,

zorginstellingen en overheden in het sociaal-medisch

domein. Met plezier stapte

zij op de fiets.

Duurzaamheid & innovatie

Tijdens de Regionale Duurzame Innovatiedag bezoeken we een aantal bedrijven in onze

regio die opereren op het snijvlak van duurzaamheid en innovatie.

Programma*

11.30 uur ontvangst bij Ter Laak Orchids

12.00 uur welkom door Rabobank

12.15 uur duurzame innovatie bij Ter Laak Orchids

12.30 uur bezoeken twee duurzame Innovatieve bedrijven

16.00 uur gezamenlijke terugblik op de dag

16.30 uur inspirerende spreker

17.00 uur borrel

Meer info en aanmelden op rabobank.nl/denhaag

Growing a better world together

*onder voorbehoud

Op de fiets langs zes bedrijven

Shirley heeft

nu al een baan!

Het interview met Shirley Steijger over het zoeken naar betaald werk

begint met de enthousiaste mededeling: “Ik heb een baan! In de

thuiszorg! Sinds gisteren!” Na het volgen van een sollicitatie-traject bij

Werkse! en zes fietstochten met partners van Werkwaardig en collegawerkzoekenden,

kroop Shirley in één keer uit haar schulp.

‘Wie had dat vijf weken geleden gedacht.”

Ondernemer binnen het zorglandschap

Hélene van Mil (rechts op de foto) zag

Shirley in korte tijd veranderen in een zelfbewuste

jonge moeder die aan het werk

wil, naast de zorg voor haar drie kinderen

van twee, drie en negen jaar oud. “Kortom:

tijd voor Shirley”, lacht Van Mil.

‘Spring maar achterop’ heet deze doeactiviteit

van het MVO platform Werkwaardig.

Op de fiets bezoeken werkgevers

en werkzoekenden zes keer een bedrijf.

Onderweg en tijdens het aansluitende

bedrijfsbezoek leren alle partijen elkaar

kennen. Shirley (26 jaar) vertelt: “Ik dacht

steeds: hé hier is het ook echt heel leuk. Al

die mensen, al dat praten, het was zo leuk,

dat had ik nooit verwacht. Bij een gewone

sollicitatie zit je zenuwachtig op een stoel.

Dit is veel persoonlijker. Samen iets doen.

Kletsen over van alles en nog wat. Je kunt

elkaar in de ogen kijken. Mensen leren jou

kennen, ze zien wie jij bent. Ik had gelijk

een klik met Hélene.”

Pas na de fietstocht kreeg Hélene

Shirley’s cv onder ogen: drie zinnetjes, dat

was alles. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik

daarop had gereageerd. Maar doordat we

samen gingen fietsen zag ik: jij staat open,

je bent krachtig maar je kunt ook zorgzaam

zijn. Shirley is net als ik iemand van

huppetee doorfietsen, ook met regen en

tegenwind.” Shirley zag aanvankelijk haar

eigen kwaliteiten niet in, zegt Hélene, en

dat las ik terug in haar cv.” Shirley bedenkt

zich dat iemand die niet goed is in het

schrijven van een cv toch een hele goeie

werknemer kan zijn. En andersom!

Niveau vier

Shirley is ondertussen dusdanig op

stoom dat ze naast de nieuwe baan haar

mbo-opleiding weer op gaat pakken:

“Want ik wil door naar niveau vier. Het is

tijd om aan mezelf te werken. De werktijden

in de thuiszorg zijn goed. Ik kan zelf

mijn kinderen naar school brengen en

weer ophalen. Tijd voor Shirley! Maar ik

doe dit ook voor mijn kinderen.” •

Huppetee doorfietsen, ook

met regen en tegenwind!

11rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

LUNCHEN MET NIVEN KUNZ

26 NOVEMBER 2019, 13.00 UUR - NIVEN

Ze zijn iets langer dan een jaar buren en hebben verrassend

veel overeenkomsten, al werken ze in heel verschillende

branches. Chefkok Niven Kunz, Nederlands

beste groentenchef, ontvangt bouwer Walter Vermeulen

op de lunch.

De ovale sneetjes brood op het bord zijn prachtig belegd

met vooral veel groen en wat gesneden, ongetwijfeld exquise,

ham. Walter Vermeulen kijkt er watertandend naar.

Dit zijn geen gewone boterhammetjes. “Voor ons wel,

hoor”, grapt Niven Kunz in zijn met een Michelinster bekroonde

restaurant. Het gaat al snel over die befaamde

ster. “Het is eigenlijk jammer”, mijmert Walter Vermeulen,

“dat er in de bouwwereld niet een vergelijkbare beloning

voor uitmuntendheid bestaat.”

Restaurant Niven sleepte de Michelinster binnen een

jaar sinds de oprichting in 2009 in de wacht. Een gezonde

dosis ambitie is beide heren niet vreemd. Vermeulen

was eenentwintig toen hij een mede door hem zelf opgericht

bedrijf runde. Kunz begon zijn carrière in de haute

cuisine op zijn achttiende in de keuken van De Librije.

DE LAT HOOG

Toen Vermeulen met Ter Steege Bouw Vastgoed West

het voorste gedeelte van het pand betrok, waarin ook

Niven is gehuisvest, was er meteen een klik. Vermeulen:

“Ik voelde mij meteen aangetrokken tot het niveau dat

Niven nastreeft. Als wij nu met klanten een contract tekenen

op kantoor, dan willen we daar mooie broodjes bij.

Dan komt een medewerker van Niven de kamer binnen

om ze te serveren. Dat is feestelijk, het straalt kwaliteit

uit en je geeft een bijzonder moment extra

cachet. Zo werk je aan het bestendigen van de relatie

met je klant.” Kunz herkent dat: “Het contact met onze

gasten is heel belangrijk, dat moet vanaf het eerste moment

goed zijn. Alles draait om gastvrijheid, die moeten

mensen van begin tot eind in optima forma ervaren. Wij

leggen de lat hoog en dat herken ik ook bij Walter.”

TEAMWORK

Om de lat hoog te houden, is goed teamwork essentieel,

vinden ze. “Ik heb mijn team opgebouwd uit mensen van

verschillende leeftijden, dat gaat goed samen. Ouderen

kunnen jongeren aanspreken op normen en waarden.

“Jongeren brengen energie”, zegt Vermeulen. “In het

begin heb ik veel met jongere mensen gewerkt”, reageert

Kunz. “Maar nu hebben we ook meer mensen die wat

volwassener zijn. Ervaring is belangrijk in ons vak, net

als mensenkennis en met verstand van zaken kunnen

praten over wat wij serveren aan wijnen en spijzen.” Kunz

werkt veel met regionale producten. Het Westland is de

bakermat van zijn keuken, met die bijzondere nadruk op

groenten. Voor Vermeulen is het Westland een gebied

waar hij veel aan vastgoedprojecten werkte. Met Ter

Steege Bouw is zijn blik nu ook op de rest van West-

Nederland gericht. Maar over het Westland kunnen de

twee eindeloos doorpraten, want het blijft een gebied

waar ze grote affiniteit mee hebben.

DIGITAAL INZICHT

Als de term digitalisering valt, zegt Kunz: “Ik heb wel eens

heimwee naar ons papieren reserveringenboek. Dat kon

je vasthouden. Dat strookt eigenlijk beter met het warme

menselijke contact dat we willen leggen. Mensen kunnen

bij ons online reserveren, maar dan hebben we nog geen

echt contact gelegd met elkaar. De digitalisering geeft

me wel veel beter en sneller inzicht in de cijfers.”

Vermeulen is lyrisch over het nieuwe Building Information

Modeling (BIM) dat in de bouwwereld in opmars

is. “Dat is een digitaal samenwerkingsplatform waarin

bedrijven die onderdelen voor een gebouw leveren, hun

product eerst digitaal in het 3D model inpassen”, legt

hij uit, terwijl hij het laatste broodje met smaak verorbert.

“Dan zie je meteen waar het spaak loopt. Dat is de

toekomst.” In de gastronomie is zoiets ondenkbaar, weet

Kunz. Als je een gerecht wil proeven, moet je het eerst in

het echt maken. •

13

Niven Kunz is Nederlands beste groentenchef en eigenaar van en chef-kok bij Niven, dat al tien jaar lang een Michelinster heeft.

Walter Vermeulen is sinds 2018 directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed West, onderdeel van de Ter Steege Groep.

12rijswijk.special/bbr

rijswijk.special/bbr

DE STEM VAN DE ONDERNEMER

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk Winter 2019

Even voorstellen

De ambassadeurs van BBR

Ondernemer BBR

‘Laten we de sprong wagen’

“Wij wilden gewoon heel graag ondernemen.

Het is niet zo dat we na

het beklimmen van de Kilimanjaro

dachten, ons leven moet compleet

anders en wel nu. Die berg hebben

we niet beklommen, hoor. Dat was

ook niet nodig, want wij liepen al een

poos warm om ons ondernemerschap

tot bloei te laten komen.”

Wendy en Dennis van Leeuwen zijn

in 2015 gestart met Monkey Town,

een indoor speelparadijs, en daar is

in 2018 trampolinepark Jumpsquare

bijgekomen. Twee verschillende

concepten met als overeenkomst:

vermaak voor jong en oud. Monkey

Town is een indoor speeltuin en

Jumpsquare het grootste trampolinepark

in Nederland.

In juli 2015 stonden we voor het pand

en zeiden tegen elkaar: “Laten we de

sprong wagen.”

Wendy werkte destijds bij de ANWB

waar zij het ledenvoordeel bij elkaar

sprokkelde door bedrijven, zoals de

Efteling, te verleiden tot mooie deals

voor ANWB-leden. “Betaalbaar vermaak

is onze visie én missie”, vertelt

Dennis, die zijn verkoop- en logistieke

ervaring heeft opgedaan bij Unilever.

“Ondernemen is voor ons: eigen

keuzes maken, een eigen koers varen,

maatschappelijk van waarde zijn en

oog hebben voor ons personeel. Onze

werknemers laten groeien, werken

aan een nieuw concept en genieten

van de mogelijkheid om te pionieren.

Dat kan allemaal als je het zelf voor

het zeggen hebt.”

“Verder geeft het ondernemen ons

de ruimte om anderen te helpen.”

Dennis vertelt dat ze zeker één keer

per jaar alle kinderen van het Asielzoekerscentrum

lekker laten rondspringen

of rondrennen in een van

de twee zaken. Wendy vult aan dat

ze jaarlijks in december entreekaartjes,

kinderfeestjes en andere prijzen

weggeven aan gezinnen die dit goed

kunnen gebruiken. “Daar worden niet

alleen de kinderen en ouders blij van,

maar het brengt bij ons en onze werknemers

ook wat te weeg. De wens om

de wereld een stukje beter te maken,

bijvoorbeeld.”

De Belangenvereniging Bedrijven

Rijswijk (BBR) geeft Wendy en Dennis

de gelegenheid om te sparren, collega-ondernemers

te spreken en nieuwe

leden te inspireren en enthousiasmeren.

“De leef- en werkomgeving

in de Plaspoelpolder is ten positieve

gedraaid, onder andere door de inzet

van de BBR. Soms moet je niet alles

overdenken, maar gewoon springen!

Dan kom je tot de mooiste resultaten.”

Peter Rietbroek van schoonmaakbedrijf

Rietbroek (voor binnen én buiten) leer je niet op school, maar door het

veertig jaar lid van de BBR. Ervaring

is in 2018 gevraagd om ambassadeur

te zijn voor de BBR. “Een mooie deur en vogel nog uit waar ik toege-

gewoon te doen. Ik ben pas ambassa-

balans tussen wonen en werken in voegde waarde kan leveren. Graag

de Plaspoelpolder, daar sta en ga wil ik van de jonge generatie leren en

ik voor”, vertelt Peter enthousiast. dat mixen tot een mooi en bruikbaar

Ook problemen opsporen bij andere advies. Inspraak vind ik prettig, of het

ondernemers is onderdeel van zijn nu gaat om parkeerproblemen of om

ambassadeurschap. “Een belangenvereniging

werkt bij de gratie van tegen te gaan. “Met pensioen? Ben je

de vervuiling, door met name afval,

leden, maar dan moet je wél komen. mal, ik ben net lekker op dreef!”

Ik sla geen bijeenkomst over; ik wil

overal van op de hoogte blijven. De De jongste telg in de ambassadeurspool

is Vahideh Shemshad. De

BBR kijkt naar de belangen van het

gebied. Dat verbetert de sfeer en trekt modewereld was haar leven totdat ze

nieuwe ondernemers aan. Dat is precies

wat wij nodig hebben.” Enne, voor verzorgd uiterlijk is hét visitekaartje.

snakte naar meer inhoud. “Een goed

een kop koffie en advies is Peter ook Die eerste indruk kun je niet overdoen,

dat heb ik destijds goed in mijn

altijd te porren.

oren geknoopt.” Vahideh werkt als

Michel van Reijen is namens NIWO sales executive bij het Best Western

(Nationale en Internationale Wegvervoer

Organisatie) ambassadeur voor buurt af om bedrijven te interesseren

Plus Grand Winston. Ze fietst de hele

de BBR. “Ik ben al vijftig jaar werkzaam

bij NIWO en daarvan zijn we al ren. Dat werkt verrassend goed.

hun gasten in het hotel te laten loge-

“Mijn

Wat is de BBR?

De BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk) is een vereniging van en

voor bedrijven en instellingen in en om Rijswijk. De BBR wil de onderlinge

band van leden versterken en hun belangen behartigen. Daartoe organiseert

de BBR leden- en themabijeenkomsten. Ook deelt de BBR nieuws en

informatie via haar website en social media. Verder voert de BBR structureel

overleg met B&W, met fractievoorzitters van de politieke partijen, met

ambtenaren van gemeente en Provincie, met VNO-NCW West en met andere

bedrijvenverenigingen.

ambassadeurschap ga ik inzetten om

meer jonge ondernemers te betrekken

bij de BBR. En niet te vergeten:

meer vrouwen! We moeten af van het

‘old boys network’ en ons hardmaken

voor een platform voor man en vrouw,

jong en oud.”

Jaap Venema is van BASAMENT, bureau

ter ondersteuning van bouwprocessen.

“Ik ben er trots op onderdeel

te zijn van de BBR-ambities. Rijswijk

is met haar strategische ligging aan

de uitvalswegen strategisch sterk.

Ze heeft veel te bieden aan haar

huidige ondernemers en staat open

voor vernieuwing.” Jaap is met zijn

Rijswijkse roots trots op wat de stad te

bieden heeft. “Tegen (nieuwe) ondernemers

zeg ik altijd: ‘zie wat er is en

kijk wat er kan!’ Laten we gezamenlijk

een meerwaarde voor elkaar opbouwen.

Met groei in een ondernemend

Rijswijk zijn er parallel kansen in een

bijdrage aan de verjonging van de stad.

We moeten vooruit!” •

Bezoeken van

leden

Lokaal Sociaal

Akkoord

Bevorderen

lokaal zaken

doen

Versterking

onderlinge band

Gebiedsvisie

verbeteren

Belangenbehartiging

Kennisdeling

Global Goal

Ambassadeur

Business

Magazine

Rijswijk

Keurmerk

Veilig Ondernemen

bedrijvenparken

14

15rijswijk.special/bbr

rijswijk.special/bbr

Ledenbijenkomst op 29 oktober bij het Sir Winston Leisure Center

Gelukkig hebben we de foto’s nog

Warm lopen voor

bestuursfunctie

BBR agenda 2020

Dinsdag 3 maart 2020

Algemene

Ledenvergadering

Dinsdag 19 mei 2020

Ledenbijeenkomst

Dinsdag 7 juli 2020

Zomerontbijt

Dinsdag 1 september 2020

Zomerborrel

Christel van de Reijt, facilitair manager

bij TUI, loopt zich warm voor

Raymond Roodbold is de oprichter

van Redhead, leverancier van inter-

Zaterdag 12 september 2020

een plek in het bestuur van de BBR.

Momenteel is ze op snuffelstage en

kan zo alle facetten van het bestuur-

net en telefonie voor bijvoorbeeld

het mkb. “Ik vind het heel tof dat

ik niet direct ben gekozen om het

Strandwalfestival,

Rijswijkse bos

schap in de luwte ervaren. “Wij zijn

de tweede grote werkgever in de

bestuur te versterken. Risico is dat

je ergens middenin valt en nu heb ik

Dinsdag 27 oktober 2020

Plaspoelpolder. Onze verantwoordelijkheid

om dit gebied aantrek-

alle tijd om te proeven aan onderwerpen

zonder dat ik er een mening

Ledenbijeenkomst

kelijker te maken, is groot. Als ik

over moet geven.” Raymond is welis-

mensen ontvang, kan ik twee routes

aanbieden. De ene is langs twee

kraakpanden, de andere langs drie.

waar een jong aspirant-lid in leeftijd

maar is al zelfstandig ondernemer

sinds zijn vijftiende. Aan ervaring

Kijk voor actuele informatie

over locatie en tijden van deze

Zo zit dat

Lidmaatschap van de BBR

Het straatbeeld moet anders. Wij

hebben veel vrouwen in dienst. De

omgeving moet zich daar op aanpassen.

Goede verlichting op de straat

en in de parkeergarage is een must.

Een vrouw moet zich, ook in het

ontbreekt het hem niet. Plus is dat

hij ook nog eens uit de regio komt.

“Soms kom ik op maandag bij mijn

pand aan en zit de milkshake van

McDonald’s vastgeplakt op mijn ramen.

Ik ruim het altijd op maar hoe

bijeenkomsten op bbr-rijswijk.nl.

Hoe zit het nu precies met een lid-

Vriend van BBR

schapsvorm. Jouw onderneming mag

donker, veilig voelen. Daar moet de

mooi zou het zijn als die rommel

maatschap bij de BBR? Welke smaken

Een vriend mag gebruikmaken van

bestaan uit maximaal drie medewer-

gemeente Rijswijk rap mee aan de

er niet meer is?” Raymond kijkt uit

zijn er? En hoe weet je wat je moet

alle netwerkmogelijkheden. Daar

kers. De kosten zijn 120 euro per jaar

slag”. Christel zet zich daarom met

naar een verjonging in het bestuur.

kiezen? We leggen het graag uit.

hoort ook de Algemene Ledenverga-

excl. btw.

liefde in als potentieel bestuurslid.

“Bestuurslid zijn betekent meer

dering bij, alleen heb je geen rechten

“De BBR heeft al banden met de ge-

inbreng maar ook kennis en infor-

Lidmaatschap

om mee te stemmen in voorstellen of

Bedrijfsverzamelgebouwen

meente en ik hoop die band verder

matie opdoen. Zo kan ik mijn visie

De vereniging bestaat uit bedrijven

plannen. Ideaal als je van buiten Rijs-

Heb jij een onderneming in een be-

te smeden voor een beter openbaar

verfijnen en BBR naar een hoger

en instellingen die allemaal actief

wijk onderneemt, maar graag gebruik

drijfsverzamelgebouw en kun je mi-

leven.” Christel merkt dat ze zelf ook

doel brengen. Bovenal wil ik graag

zijn in en om Rijswijk. Is jouw bedrijf

wil maken van het BBR-netwerk.

nimaal negen andere bedrijven daar

wat aan de BBR heeft. “Nu zoeken

fungeren als lijmmiddel voor andere

gevestigd in Rijswijk of doe je er veel

Vrienden betalen

optrommelen? Dan is dit iets voor

bedrijven ook contact met ons. Een

ondernemers. Ik blijf voorlopig nog

zaken? Word dan lid van de Belangen-

230 euro per jaar, excl. btw.

jullie. De kosten zijn 25 euro (excl. btw)

mooie kruisbestuiving. Ik hoop deze

even op de reservebank zitten en kij-

vereniging Bedrijven Rijswijk.

Het lidmaatschap kost:

Startende ondernemers

per bedrijf, met één centraal factuuradres.

stage om te zetten naar een vaste

betrekking in het bestuur.”

ken totdat de tijd rijp is om officieel

deel te nemen aan de BBR.” •

A - tot 10 medewerkers

230 euro

Als je een ondernemer bent in Rijs-

Einde lidmaatschap

B - tot 50 medewerkers 280 euro

C - 50 medewerkers en meer 395 euro

(alle bedragen excl. btw).

wijk en je bent niet langer dan zes

maanden gestart met je onderneming

is dit voor jou de ideale lidmaat-

Je kunt je lidmaatschap beëindigen

vóór 1 december van elk verenigingsjaar.

“Bestuurslid zijn, betekent meer inbreng

maar ook kennis en informatie opdoen”

16

17ADVERTORIAL

rijswijk.special/inspireren

Digitaler dan ik dacht

Mijn eerste computer had zo’n grote, flexibele

gedaan?’ Hij komt langs. Na een kwartier

Glasvezel in de Plaspoelpolder behoort

eindelk tot de mogelkheden!

*powered by Fiber Crew in samenwerking met

Redhead Technology en 2Eenheid Automatisering

Raymond: ‘Bovendien ontvangen leden van de

Belangenvereniging Bedr ven R sw k (BBR)

nog 25% korting als z instappen b dit initiatief;

misschien ook een goed moment om

lid te worden.’

floppy disk. Als je daarmee je computer

opstartte, kon je intussen rustig de hond

uitlaten. Was je terug, dan deed je computer

het weer. Zoeken deed je met Ilse. En een

komt er een frons, dan wat klanken als

‘hmmm’, ‘ohhh’ en ‘wat gek’. Afijn, het blijkt iets

bijzonders en vooralsnog is het niet opgelost.

Ik haal mijn schouders op; dit soort dingen heb

We kennen het allemaal: toenemend dataverkeer, overvolle

inboxen, grote files en file transfers, films en video’s, meer en

meer bits en bytes worden via het internet verstuurd maar

niet alt d even snel. Glasvezelkabel zorgt ervoor dat uw

dataverkeer eindel k snel van A naar B wordt gestuurd,

zonder verloren kostbare t d. Maar hoe zit dat met glasvezelverbindingen

voor bedr ven in de Plaspoelpolder?

Redhead Technology + 2Eenheid Automatisering +

Fiber Crew = glasvezel binnen handbereik

Raymond Roodbol, directeur van Redhead Technology

vertelt: ‘In de Plaspoelpolder hebben een aantal individuele

bedr ven al wel glasvezel, maar voor veel bedr ven was het

vanwege de hoge initiële kosten nog niet aan de orde om in

glasvezel te investeren. Op initiatief van 2Eenheid en Fiber

Crew (van Infopact) hebben we onze krachten gebundeld en

besloten om een betaalbaar glasvezelpakket aan te bieden

aan alle bedr ven in de Plaspoelpolder. Een unieke kans om

op de toekomst voorbereid te z n: data en dataverkeer

nemen alleen maar razendsnel toe.’

Matth s in ’t Anker, directeur van 2Eenheid Automatisering,

die net als Redhead Technology z n bedr f gevestigd heeft in

de Plaspoelpolder vult aan: ‘Door onze samenwerking kun je

nu in plaats van voor 500 euro per maand - wat voorheen het

geval was - nu instappen op razendsnel internet voor 150 -

250 euro per maand. Ook z n de kosten om glasvezel aan te

leggen nu stukken lager, doordat we voor een collectieve

benadering hebben gekozen; dat betekent dat de klant nu

geen 2500 euro betaalt voor aanleg, maar eenmalig 225

euro. Dat maakt een investering een stuk aantrekkel ker.

Bovendien is door dit collectief ook alles in één hand: aanleg,

internet, helpdesk, het is één part waardoor je met vragen

alt d terecht kan en ‘om de hoek geholpen kan worden’.

Je bent b ons geen nummer. Fiber Crew legt de kabels aan

en Redhead Technology en 2Eenheid Automatisering regelen

de rest.’

Betaalbaar glasvezel voor alle bedrven

De samenwerking van de bedr ven is uniek en

lokaal. Met de huidige data- en informatiegroei,

lopen bedr ven al gauw vast zegt Matth s: ‘We

hebben daar nu een perfect lokaal ‘glasvezel

antwoord’ op, waarb alle part en elkaar

collectief versterken.’

Raymond: ‘We z n bl met deze samenwerking,

het maakt glasvezel bereikbaar en betaalbaar

voor alle Plaspoelpolder bedr ven!’

Bedrfsgroei realiseren ondersteund met

razendsnel glasvezel internet?

Matth s en Raymond staan u graag b en helpen

uw bedr f en data naar de volgende fase. Voor

vragen over het Plaspoelpolder Fiber Crew

glasvezelkabelproject neemt u contact op met

2Eenheid Automatisering, Matth s in ’t Anker en

Richard Nieuwenhuizen 088 - 750 75 00 -

anker@2eenheid.nl en Redhead Technology,

Raymond Roodbol 070 - 711 02 34 -

rcj.roodbol@redheadtech.nl.

woning aanmelden in ons ‘systeem’ mocht

met een maximaal aantal tekens en vier foto’s.

De ontwikkeling is snel gegaan. De computer

kan nu veel meer dan ik. En als er iets vreemds

gebeurt, dan is corrigeren voor mij onmogelijk.

En er gaat bij mij nogal eens wat mis... Ik

dacht dat iedereen dat had, maar bij navraag

schijnt het bij mij toch wel ernstig te zijn. Een

voorbeeld? Ik haal foto’s van mijn telefoon af

door een draadje aan te sluiten. Er verschijnt

dan een scherm met de foto’s. Die foto’s die

ik op de computer wil hebben, klik ik aan. En

als ik dat wil, worden die foto’s daarna keurig

verwijderd van mijn telefoon.

Tot een week geleden. Ik sluit het

draadje aan en…. niks! Geen

scherm, geen kleine fotootjes,

helemaal niks. Dus bel ik mijn

computerman, die in de lach

schiet: ‘Wat heb je nu weer

ik altijd.

Terug naar pen en papier dan maar? Nee, die

tijd is echt wel voorbij. Schrijven met een pen

geeft kramp en je kunt zo moeilijk corrigeren.

Ik ben niet altijd even snel met computers

en moet soms een extra telefoontje plegen,

maar het resultaat wordt altijd weer mooi.

En eigenijk ben ik digitaler dan ik dacht. Ik

heb een website, vier e-mailadressen, een

digitale agenda (ook op m’n telefoon) en werk

de hele dag op de computer. Ik meld op m’n

gemak een pandje aan, met foto’s - zelfs

3D – en post het dan eerst op Facebook,

Instagram, Tumblr, YouTube en LinkedIn, om

het vervolgens via Funda, VBO, Marktplaats,

Jaap en Huislijn aan de rest van de

wereld te showen. En o ja, voor

diegene die gewoon door de wijk

fietst op zoek naar een leuke

woning, plaats ik ook - offline -

een bord ‘Te koop’ in de tuin. •

NICOLET VAN GRAAFEILAND

Directeur Van Graafeiland Makelaardij & Taxatie

19rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Ons doel is talent teruggeven aan de

arbeidsmarkt en daarmee écht bijdragen aan

de stijgende personeelstekorten

Investeren in medewerker van de toekomst

Uitdagende werkgever

doet geen concessies

Aethon verbindt al meer

dan veertien jaar talentvolle

studenten en young

professionals aan sociaalmaatschappelijke

organisaties

die kampen met serieuze

personeelsproblemen.

Het award-winnende bedrijf voorziet

niet alleen in de werving, maar investeert

ook rijkelijk in talenten via gedegen

trainingsprogramma’s. Zo verzekeren zij

opdrachtgevers van continuïteit binnen

de organisatie, begeleiden ze studenten

bij de start van hun carrière en helpen ze

professionals bij de ontwikkeling van hun

loopbaan. Casper Bannet is ceo bij

Aethon. “Een gemiddelde werkdag

bestaat niet. Ik ben betrokken bij veel

verschillende projecten, schakel continu

met ons management en ben elke dag

bezig met ondernemen. Geen enkele dag

DIGI

TALI

SERI

NG

is hetzelfde. Dat maakt mijn

functie zo leuk.”

Voor de medewerkers betekent

Aethon een vliegende

start van hun carrière.

Er is veel aandacht voor

cv-opbouw, talentontwikkeling

en werkervaring in het

toekomstig werkveld. Door

studenten al vroeg kennis

te laten maken met het

sociaal-maatschappelijk domein wil Aethon

talent duurzaam aan die markten

verbinden.

Kernwaarden

Bannet: “Voor het personeel dat werkzaam

is op onze kantoren zijn wij een uitdagende

werkgever. Daar selecteren wij de kandidaten

ook op, we doen geen concessies

in het aannamebeleid. Als er geen match

is met onze kernwaarden dan gaat onze

zoektocht verder. Hoewel ik erg kritisch

ben, betekent het niet dat er geen fouten

gemaakt mogen worden. We zijn een on-

dernemend bedrijf met veel verantwoordelijkheid.

Dan moet je als werknemer ook

risico’s nemen. Wij zagen het afgelopen

jaar een solide groei en hebben inmiddels

237 werknemers op onze kantoren. Om

werknemers te behouden en aan te trekken

is het belangrijk om aan hun wensen

te voldoen. Het is zeker niet voldoende

om alleen een concurrerend salaris te

bieden. Groei en ontwikkeling stimuleren

en voldoende waardering en erkenning

geven, zijn belangrijke kenmerken van onze

bedrijfscultuur.” Door de samenwerking

met Samen Professional heeft Aethon tien

vestigingen door heel Nederland en de

verwachting is dat er in de toekomst nog

een aantal vestigingen bij komt.

Uiteindelijk kwamen we uit

in Rijswijk; onze plek hier is

ideaal’

Toch kende ook Aethon een pril begin.

Bannet: “Aethon is tijdens de studie in

Rotterdam ontstaan. In deze periode

wilden we bewust onder de radar blijven.

We waren in die tijd dus een stuk kleiner,

maar wisten dat we iets unieks in handen

hadden. In 2013 werden we benaderd voor

de FD Gazellen Awards, een prestigieuze

prijs voor de honderd snelst groeiende

bedrijven in Nederland. Natuurlijk wilde

we meedoen, maar dan ook winnen! Dat

is realiteit geworden en inmiddels hebben

we voor de zevende keer op rij de award

binnengesleept.

Zichtbaar

Na de eerste winst was het tijd voor meer

zichtbaarheid. We besloten een pand te

zoeken langs de snelweg, waar iedereen

ons zou zien. Tijdens de zoektocht

kwamen Rotterdam, Delft, Zoetermeer

en Leidschendam voorbij. Uiteindelijk

kwamen we uit in Rijswijk. Onze plek in de

bocht van de snelweg, waar de A4 overgaat

in de A13, is ideaal. Locaties langs de

snelweg zijn schaars en deze gaf ons ook

de mogelijkheid om verder te groeien. De

gemeente Rijswijk heeft ons in die tijd

ondersteund met praktische zaken, zoals

Casper Bannet is ceo bij Aethon

het aanvragen van de vergunning voor

het plaatsen van ons logo. Ook werken we

vaak samen met gemeente Rijswijk. We

hebben een gezamenlijk doel, namelijk

goede service verlenen aan bewoners. Om

dit te kunnen realiseren, is samenwerking

belangrijk.”

E-learning

Aethon heeft recent een digitaal systeem

uitgerold om processen zo efficiënt mogelijk

in te richten en effectiever talent te

vinden. Werknemers krijgen toegang tot

diverse e-learning tools om hun persoonlijke

ontwikkeling aan te jagen. Bannet: “Bij

ons staat de werknemer centraal. In de

toekomst neemt dit alleen nog maar toe.

Werknemers hebben bepaalde verwachtingen

op het gebied van technologie

en digitalisering. Door werknemers te

voorzien van de juiste middelen, zorg

je als bedrijf voor meer productiviteit.

Daarom investeren wij in systemen die de

werkzaamheden makkelijker en efficiënter

maken. Als de customer experience

achterblijft, zal de concurrent het van ons

overnemen. Hoe eerder een bedrijf begint

met digitaliseren, hoe meer afstand er

gecreëerd wordt met concurrenten.” •

De Aethon ambitie

Aethon heeft de ambitie om bij

te dragen aan de oplossing voor

de grote personeelstekorten in de

sociaal-maatschappelijke sector.

Door naar een grotere organisatie te

groeien, wil het bedrijf meer impact

maken en dus een grotere bijdrage

leveren. In 2020 wil het bedrijf 150

miljoen omzet behalen. Een deel

van deze groei in omzet komt uit

samenwerkingen met bedrijven die

actief zijn in de zorg, bij gemeenten,

woningcoöperaties, het onderwijs en

kinderdagverblijven.

20

21rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Het pand

Treubstraat 29/31

Als bedrijf kies je een pand dat bij je past. Om de

functionaliteit, de ligging of vanwege de uitstraling. In

deze rubriek vertellen de bewoners waarom zij hun pand

hebben gekozen.

Huidige bewoners: Cavero, Dutch Angle TV en het

Haags Congres Bureau.

Kent u van: Cavero is een IT-consultancy,

gespecialiseerd in het bouwen van software. Dutch

Angle TV maakt audiovisuele producties over diverse

onderwerpen. Het Haags Congres Bureau organiseert

congressen en presentaties over de gevolgen van

nieuwe wetten voor bedrijven, instituties en burgers.

In het pand sinds: augustus 2019, na bijna een jaar

intensief verbouwen.

Waarom dit pand: “In De Loods ervaar je de nieuwe

norm in werken: samenwerken. Het is dé hotspot voor

de echte kenniswerker en vormt een ecosysteem

waar mensen elkaar op een natuurlijke manier

ontmoeten, kennis delen en versterken”, zegt Roger

Pels, eigenaar van Cavero en De Loods.

Gebouwd in: 1964.

Oppervlakte: de kavel beslaat 3.000 m 2 met daarop

2.400 m 2 aan verhuurbaar vloeroppervlak.

Bouwstijl: functionalisme uit de jaren 50-60. Pels:

“Deze stijl kenmerkt zich door soberheid, toch heeft dit

pand verrassende details. Materialen als hout, staal en

de zichtbare betonnen constructieve balken springen

eruit. De architect van het pand, P.H. Endt, heeft op de

kavel drie panden gecombineerd. Een kantoorgebouw

aan de voorzijde en een opslag aan de zijkant, die

beide een Loods omsluiten voor de fabricage.”

Leuk om te weten: tijdens de eerste bezichtiging

stond het pand, dichtgetimmerd, op de nominatie

voor sloop. Na de verbouwing biedt De Loods

nu hypermoderne ruimten die voldoen aan

energieklasse A met een klassieke uitstraling.

Er komen twee sportscholen, een grand café en

ruimtes voor evenementen, kennissessies en lezingen.

Eerdere bewoners: N.V. Media en ZF Friedrichshafen AG.

22

23Zakelijk of privé

tot in de puntjes

geregeld

rijswijk.special/inspireren

tact en het snel kunnen schakelen. Klanten

zijn zo verzekerd van de meest effectieve

en snelle oplossingen. In ons kantoor

kunnen we live het datacentrum en de

IT-omgeving van onze klanten monitoren,

zodat we nog sneller kunnen acteren als

dat nodig is. Apparatuur en software waar

mee gewerkt wordt, is van toonaangevende

bedrijven als HP, Microsoft, Zyxel,

Avigilon en Network Optix; hoge kwaliteit

dus. Onze Cloud Desktop oplossing draait

in een Nederlands datacenter, dus geen

slecht controleerbaar dataverkeer naar

een ver buitenland. Door gebruik te maken

van tweetrapsbeveiliging is de data bij

ons ook nog eens superveilig! Wij zorgen

voor alle support en het beheer van de

IT-omgeving van de klant, met optimale

snelheid van applicaties en data.”

jubilea

borrels

vergaderen

bedrijfsfeesten

verjaardagen

afscheid(s)

recepties

en…

brasseriebijnathuis.nl

hotelhoevevoorde.nl

Zaken doe je

bijna thuis

in een van onze

sfeervolle zalen.

brasserie

Het bleef kriebelen

‘Je moet voor je

DIGI

TALI

SERI

NG

eigen geluk gaan’

Hij is zeventien jaar als hij begint met ondernemen: pc’s repareren

en verkopen voor en aan bedrijven. Michiel Tros van TROS-IT

Solutions loopt op dat moment stage bij een automatiseringsbedrijf in

Middenmeer. Zijn bedrijfje loopt goed en hij verhuist vanuit het ouderlijk

huis naar een bedrijfspand in Schagen. Totdat de liefde hem naar

Rijswijk brengt.

Hij verruilt zijn eigen bedrijf voor het

werken bij Veneco, een ICT-bedrijf in het

Westland. “Het is een goed bedrijf, waar ik

veel heb geleerd. Toch bleef het kriebelen.

Ik had een goede baan, maar wilde toch

weer dat eigen bedrijf. Mijn ouders en

vriendin hebben me extra gemotiveerd

om de stap te zetten. Zij zeiden ‘je moet

voor je eigen geluk gaan’. En dat heb ik

gedaan. Met mijn zakenpartner heb ik een

en ander besproken: wat en hoe investeer

je, welke stappen neem je de eerste twee,

drie jaar, welke koers vaar je qua reclame?

Over dit soort zaken hebben we veel

gebrainstormd. En daar heb ik veel aan

gehad: het resultaat is TROS-IT Solutions.”

“De ervaring die ik heb opgedaan, komt

nu goed van pas. We richten ons op IT- en

Cloud Desktop oplossingen, camerabeveiliging

en VOIP, vooral voor mkb-bedrijven.

Maar we hebben ook ervaring met grotere

ondernemingen. Het voordeel van een

bedrijf als het onze is het persoonlijk con-

“Door goede reviews, bekendheid via netwerkgroepen

en mond-tot-mond reclame

doen we het goed. We willen doorgroeien

naar een sterk middelgroot bedrijf, met

maximaal tien man. Zodat iedereen elkaar

kent en zaken van elkaar kan overpakken.

Waar we goed weten wat we doen en hoe

we snel kunnen schakelen. Veel klanten,

vooral in de mkb-hoek, zijn op zoek naar

een wat persoonlijker IT-bedrijf. Een

cloud-oplossing is misschien wat duurder,

maar je wordt dan wel flink ontzorgd.

Onze Cloud Desktop oplossing heeft veel

extra’s die je als bedrijf niet zomaar even

aanschaft, installeert en onderhoudt.

Het is specialistisch werk, gebaseerd op

jarenlange ervaring: hoe moet het wel en

vooral, hoe moet het niet? Uiteraard is

het nog steeds mogelijk om te kiezen voor

een server op locatie, ook daar kiezen nog

veel klanten voor. En hier kiezen klanten

ook vaak voor: je betaalt in één keer en je

bent voor vijf jaar klaar.” •

Een Cloud Desktop

oplossing is misschien wat

duurder, maar je wordt dan

wel flink ontzorgd

25rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Politie en Industrieschap werken samen

Opdat het weer

gaat glanzen in de

Plaspoelpolder

In de Plaspoelpolder werken politie en het Industrieschap ‘De

Plaspoelpolder’ (IPP) nauw samen om het bedrijfsterrein veiliger en

beter te maken. Wijkagente Jeanine van Dijk en Ivar van der Drift, sinds

twee jaar gebiedsontwikkelaar bij IPP, lopen regelmatig samen door

de Plaspoelpolder om te kijken welke zaken zij gezamenlijk kunnen

oppakken om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Sinds jaar en dag speelt het IPP, een samenwerkingsverband

tussen de gemeenten

Rijswijk en Den Haag, een actieve rol

bij het herstructureren van bedrijfsterreinen.

Zo heeft het IPP grond verworven in

het havengebied en rondom de Treubstraat.

Van der Drift: “Ons doel is slechte

panden te verwerven en die te verkopen

aan een partij die er energie in wil steken

om er iets moois van te maken. We zijn

een publiek orgaan. Winst maken is dus

niet het doel. Het gaat ons erom dat de

rotte plekken verdwijnen en de Plaspoelpolder

aantrekkelijk blijft als vestigingsgebied.

en daarmee werkgelegenheid biedt

voor Rijswijk en de regio”

Wijkagente Van Dijk, die al vijf jaar in de

Plaspoelpolder surveilleert, somt moeiteloos

op: “In 2005 heeft het tijdschrift

Elsevier de Plaspoelpolder uitgeroepen

tot het best bereikbare bedrijfsterrein

van Nederland. Het ligt perfect aan de

snelweg en bij station Rijswijk. Er zitten

350 bedrijven, die werk bieden aan zo’n

14.000 mensen. Het laatste decennium

kwamen er kantoren leeg en ging het

gevoel van veiligheid achteruit. Dat kan

Unieke samenwerking

Het IPP werkt niet alleen nauw samen

met de politie om de Plaspoelpolder tot

een aantrekkelijker werkgebied te maken,

maar ook met andere direct betrokken

partijen, zoals de gemeente Rijswijk,

ImPPPuls en ondernemersvereniging BBR.

zich als een olievlek verspreiden, want

zo’n vervallen, leegstaand pand heeft een

slechte invloed op de omgeving. Er is geen

sociale controle. En kennelijk - heel bizar

eigenlijk - nodigt het mensen uit om hier

dan afval en zooi te dumpen. Zo vonden

we soms koelkasten, toiletpotten of bergen

fastfoodafval.” Van der Drift: “Je moet

dus een actieve rol spelen om het tij te

keren. Sinds een aantal jaar stoppen we er

samen energie in om het gebied leefbaar

en veilig te maken. Eigenlijk voel je nu al

dat het verbetert. Kom, ik zal je een mooie

plek laten zien.”

Pareltje

We rijden met de auto naar de Treubstraat.

Trots wijst Van der Drift op een

fraai kantoorpand, waar Cavero bv is

gevestigd: ‘Dat is een innovatief ICT-bedrijf

dat uit zijn jasje was gegroeid. Zij

kochten dit pand van ons en begonnen in

november 2018 met de herontwikkeling.

De eigenaar heeft het bouwproces intensief

begeleid en er een goede architect

opgezet. Het pand is in de oorspronkelijke

Bauhausstijl gerenoveerd en ziet er weer

prachtig uit. In september is het opgeleverd.

Er werken zo’n veertig mensen.

Een lust voor het oog. Helaas is het pand

ernaast nog niet zo ver.” Van der Drift wijst

op een langgerekt kantoor, dat in vervallen

staat verkeert en flink detoneert met

de buurman, het frisse Cavero-gebouw.

“Dit pand hebben we in 2016 opgekocht

bij een faillissementsveiling. Het stond

al heel lang leeg. We kwamen hier echter

een kraamkolonie vleermuizen tegen. Dat

Je voelt al dat het verbetert

is lastig, want dan treedt de Natuurbeschermingswet

in werking en loopt het

proces flinke vertraging op. We gaan nu

circa acht kraamkasten als mitigerende

maatregel ophangen om die vleermuizen

weg te krijgen. Als dat is gebeurd, komt

een ecoloog alles checken en krijgen we

‘sein groen’ om met de sloop of renovatie

te beginnen.”

Rotte plek

Van Dijk kent het 125 hectare grote bedrijfsterrein

op haar duimpje. Ze neemt

ons mee naar een rotte plek. “Kijk hier,

triest. Dit kantoorpand staat al sinds

2006 leeg. Er ligt een parkeerterreintje

achter waar dingen gebeuren die het

daglicht niet kunnen verdragen. Ik trof

daar veel lachgaspatronen aan, maar ook

een stapel matrassen. Probleem is dat

het geen openbaar terrein is. Eigenlijk zou

er een hek aan de straatzijde geplaatst

moeten worden, zodat het niet meer toegankelijk

is. Maar de eigenaar van dit pand

neemt zijn verantwoordelijkheid niet.”

Van der Drift vult aan: “Ja, het is vast weer

iemand die het pand uit speculatieve

overwegingen heeft gekocht, wacht op

een gunstig moment en er tot

dan geen energie in stopt. Dit

straalt heel slecht af op het

gebied!”

Betrokken bedrijven

Van Dijk loodst ons tenslotte

naar de Volmerstraat, waar het

hoofdkantoor van TUI is gevestigd.

“Dit is echt een verrijking.

Recent zagen we personeel

van TUI in hun lunchpauze met

zo’n grijpertje het vuil rond

het kantoorgebouw opruimen.

Fantastisch dat zo’n bedrijf die

verantwoording neemt.” Van

der Drift: “Hier neem ik mijn pet

voor af!”

Fantastisch dat er bedrijven zijn

die verantwoordelijkheid nemen

Aan de overkant van de straat staat het

gebouw van het onderzoeksinstituut van

Shell, dat ooit een katalysator was voor

het gebied, waardoor Philips, Agfa en het

ANP zich er ook wilden vestigen. Van Dijk:

“Shell is recent vertrokken, het gebouw

staat dus leeg, maar Shell blijft gelukkig

wel betrokken. Ze betalen voor beveiliging

en zorgen ervoor dat de omgeving netjes

blijft.”

Van Dijk neemt het weer over en wijst

naar het immense kantoor van EPO, het

European Patent Office: “En het is ook

fantastisch dat EPO hier is gekomen. Dat

heeft een positieve invloed. Andere bedrijven

zien dat EPO het de moeite waard

vindt om in dit gebied te investeren. Dat

schept vertrouwen. En zo hopen we dat

meer betrokken bedrijven zullen volgen.”

Van der Drift: “Op dit moment zijn we

druk doende met een verkoopprocedure

voor ca. 5400m 2 bouwrijpe grond aan de

Van Gijnstraat/Frijdastraat in de Plaspoelpolder

t.b.v. bedrijfsruimten. Dat is leuk en

spannend. Deze hoek moet een voorbeeld

worden voor de rest van de Plaspoelpolder!”

26

27rijswijk.special/inspireren

rijswijk.special/inspireren

Places to be

Nederlandse

Loterij

Elke dag vindt er in Rijswijk wel een trekking plaats bij Nederlandse Loterij. Denk bijvoorbeeld

aan Lucky Day, de wekelijkse Lotto of elke 10e van de maand de trekking

van de Staatsloterij. De trekkingen van deze spelmerken van Nederlandse Loterij zijn

openbaar. Jaarlijks keert Nederlandse Loterij miljoenen uit aan prijzengeld. In 2018

was dat 775 miljoen euro. Een groot deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in de

Nederlandse sport, in achttien goede doelen en de samenleving via het ministerie

van Financiën.

Fusie

Nederlandse Loterij is in

2016 ontstaan uit een fusie

tussen de Nederlandse

Staatsloterij en De Lotto.

Na een grondige renovatie

is het oude kantoor van

De Lotto sinds 2017

het hoofdkantoor van

Nederlandse Loterij. Er

werken ruim 250 mensen.

Oudste loterij

ter wereld

Staatsloterij is de oudste loterij ter

wereld en bestaat al sinds 1726. Andere

spelmerken van Nederlandse Loterij zijn

Lotto, Eurojackpot, Miljoenenspel, Lucky

Day, Krasloten en TOTO.

Backstage tour

Tijdens de backstage tour op donderdag 5

maart vanaf 17.00 uur maakt u een trekking

van Lucky Day live mee en neemt u een

exclusief kijkje in de Prijswinnaarskamer, waar

miljoenen worden uitgekeerd aan kersverse

(multi)miljonairs. U leert hoe TOTO werkt en

hoort alles over online kansspelen die vanaf

2021 zijn toegestaan.

Deelname voor lezers van Rijswijk.special is

gratis. Aanmelden via info@dot-business.nl

28

29rijswijk.special

Het Industrieschap “De Plaspoelpolder”

is een samenwerkingsverband tussen de

gemeente Rijswijk en de gemeente Den

Haag. Het doel van deze samenwerking

is bedrijventerreinen te ontwikkelen en

grond uit te geven. Omdat de kwaliteit van

bedrijventerreinen na verloop van tijd onder

druk komt te staan heeft het IPP besloten

ook een actieve rol te gaan spelen bij het

herstructureren van bedrijventerreinen.

BINNENKORT

IN VERKOOP

De Plaspoelpolder in Rijswijk is een uitstekend bereikbaar businesspark

in het hart van de randstad. Het omvat zes decennia aan bedrijvigheid

en heeft zich organisch ontwikkeld tot het grootste en meest veelzijdige

businesspark van de regio Haaglanden. De Plaspoelpolder is met 15.000

werknemers en ruim 400 bedrijven een echte banenmotor in de regio.

Verschillende delen van de Plaspoelpolder zijn of worden herontwikkeld.

Volgende Rijswijk.special: zomer 2020

Regionaal of

internationaal?

Lancering: juni 2020 bij Omroep West

Meedoen? Mail naar info@dot-business.nl

Kantoor- en bedrijfspand aan de

Treubstraat 19-23/Frijdastraat 7-9

te Rijswijk (ca. 6.800m2 vvo) t.b.v.

renovatie en/of herontwikkeling

naar bedrijfsmatig vastgoed.

Treubstraat

Frijdastraat

Het Industrieschap zoekt een

partij (of combinatie) die voor

eigen rekening en risico de

ontwikkeling en realisatie van

deze locatie uitvoert.

Van Gijnstraat

Voor de herontwikkeling hanteren we een hoog ambitieniveau. Naast de kwaliteit en programmering van het

plan, toetsen we onder meer de duurzaamheidsaspecten, innovatieve mobiliteitsconcepten, natuurinclusief en

klimaatadaptief bouwen.

Meer informatie? Heeft u interesse? Stuur een mail naar onze gebiedsontwikkelaar Ivar van der Drift: ivddrift@rijswijk.nl


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!