13.12.2019 Views

Binnendijks 2019 49-50

Kersteditie van Binnendijks van 14 en 15 december 2019.

Kersteditie van Binnendijks van 14 en 15 december 2019.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

innendijks<br />

mededelingen voor de Beemster<br />

kersteditie <strong>2019</strong><br />

Wij wensen iedereen heel fijne FEESTDAGEN!


PAGINA 2 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Waarom RSWP?<br />

RSWP is er omdat wij mensen willen helpen. We willen ervoor zorgen dat<br />

kwetsbare inwoners zo lang mogelijk<br />

zelfstandig kunnen blijven wonen met<br />

passende ondersteuning als zij dat nodig<br />

hebben. Met de focus op “meedoen” en<br />

“iedereen doet ertoe”. Deze ondersteuning<br />

moet niet alleen vanuit ons komen<br />

maar ook vanuit de directe woonomgeving,<br />

van mensen die naar elkaar om<br />

kijken en er voor elkaar willen zijn. Dat<br />

willen wij mogelijk maken. Wij geloven<br />

in een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen als<br />

dat nodig is. Binnen RSWP zetten wij ons hiervoor in om dat te realiseren.<br />

RSWP wenst u hele<br />

fijne feestdagen!<br />

HOE DOET RSWP DAT?<br />

Dit doen we niet alleen. We doen het samen,<br />

met elkaar en, met veel professionele<br />

vrijwilligers die dezelfde missie hebben als<br />

wij en dat in de praktijk brengen. Zij zijn de<br />

basis voor onze organisatie. Het werken<br />

met vrijwilligersnetwerken en netwerken<br />

van actieve burgers staat centraal voor<br />

RSWP alsmede de manier waarop wij mensen<br />

kunnen helpen. Dat is wat wij doen.<br />

• Nog geen abonnee van RSWP (Regionale Stichting WonenPlus)?<br />

Neemt u dan contact met ons op.<br />

• Graag vrijwilliger worden? Ook dan spreken wij u graag.<br />

• Ook kunt u bij ons terecht voor mantelzorgondersteuning indien<br />

degene waar u voor zorgt in de Beemster woont.<br />

Op www.rswp.eu vindt u alles waarvoor u bij ons terecht kunt en ook onze<br />

locatiegegevens. U kunt ons bereiken via info@rswp.nl of telefonisch elke<br />

werkdag tussen 9 en 12 uur via 0299 426364 / 820397<br />

Binnen<br />

dijks<br />

Mededelingen<br />

voor de Beemster<br />

Uitgave van:<br />

“Stichting <strong>Binnendijks</strong>”, Beemster<br />

66e jaargang nr. <strong>49</strong>/<strong>50</strong>,<br />

14/15 december <strong>2019</strong><br />

Aanleveren kopij volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

vòòr 3 januari 2020.<br />

INHOUD<br />

Voorwoord Geert .............................................................. 3<br />

Bij de voorpagina.............................................................. 3<br />

In gesprek met.................................................................... 5<br />

De schaats(sport)............................................................... 7<br />

Schoentje zetten in de Kerckhaen............................... 9<br />

Sint in Middenbeemster................................................. 9<br />

Sint in Zuidbeemster........................................................ 11<br />

Sint in Westbeemster....................................................... 11<br />

Wim Korsse.......................................................................... 13<br />

Vertrek Evalien & Tiny, komst van Peter..................... 15<br />

Sleetje rijden....................................................................... 17<br />

Betje Wolff en de winters................................................ 17<br />

Sonnet Jan Duin................................................................. 19<br />

Klaverveld............................................................................ 19<br />

Licht in de polder............................................................... 19<br />

Uitslagen.............................................................................. 21<br />

Meidenteam SV Beemster.............................................. 21<br />

EHBO Beemster start nieuwe beginnerscursus...... 21<br />

IJsclub Bamestra................................................................ 22<br />

Alles met Liefde kerstrecept.......................................... 25<br />

Eenzame kerst aan het marktplein.............................. 27<br />

De strooiwagenchauffeur.............................................. 27<br />

Gemeentenieuws.............................................................. 31<br />

Bar & Boos............................................................................ 35<br />

Winkelschool meubel maken........................................ 37<br />

Nieuwe bedden Hospice................................................ 37<br />

Breidablick 25 jaar............................................................. 39<br />

Een foto uit de ‘oude doos’............................................. 39<br />

Historisch Genootschap Beemster.............................. 41<br />

Koude winters in de 17e eeuw..................................... 41<br />

Afsluiting Beemster Light Festival............................... 43<br />

Aperitief Beemster Light Festival................................. 43<br />

Schaatsen voor de eeuwigheid.................................... 45<br />

Kluitjes................................................................................... 45<br />

Beemster Bijenlint............................................................. 47<br />

Boek ‘Beemster in Beeld’................................................. 47<br />

Lezersfoto's.......................................................................... <strong>49</strong><br />

Carel Kraayenhof speelt in Purmerend...................... 51<br />

Kinderkerstviering............................................................ 51<br />

Grote belangstelling expositie..................................... 51<br />

Raad van Kerken................................................................ 53<br />

Colofon.................................................................................. 54<br />

Verschijningsdata.............................................................. 54<br />

Informatierubriek.............................................................. 55<br />

VOORWOORD<br />

Wintervertier<br />

PAGINA 3<br />

Toegegeven: het thema van dit Kerstnummer komt uit mijn<br />

brein. Maar eigenlijk is dat verwonderlijk. Want eerlijk gezegd<br />

heb ik niet zo veel met de winter en het vertier in dit jaargetijde.<br />

Nooit gehad ook.<br />

Dat gehannes met die leren riempjes of veters van de doorlopers. Wanten<br />

uit. Trillende vingers. Onhandig zittend op een sleetje of ander ongemak.<br />

En binnen de kortste keren waren ze weer los. In de beginjaren bond mijn<br />

vader ze nog wel bij mij onder. Dat gaf iets meer zekerheid. Of schaatsen<br />

op de ijsbaan. Proberen om veilig ‘overstappend’ de bocht te nemen.<br />

Behoedzaam de rechter schaats krampachtig over de linker zettend. Maar<br />

voor het publiek wel met een flair alsof je Ard Schenk in eigen persoon<br />

was. Ondertussen flitsten de geoefende schaatsers met een rotgang langs<br />

je heen. Om nog maar te zwijgen van inpeperen of sneeuwballen gooien.<br />

Dat kwam vooral omdat ik al vroeg brildragend was. Binnen de kortste<br />

keren staken de brillenpootjes alle kanten op. Het was zaak voor mij om,<br />

met het risico als bangeschijterd geboekstaafd te worden, beschutting te<br />

zoeken. Nu ik goed op stoom ben gekomen met mijn tirade, nog maar een<br />

ongemak van kou. De bus instappen en binnen de korte keren met fiks<br />

beslagen glazen een leeg plekje vinden. Terwijl de chauffeur al een fikse<br />

dot gas geeft. De slapstick is geboren. Marjo heeft me ook nooit kunnen<br />

overhalen om op wintersport te gaan. Stel je voor: de kou en ellende<br />

opzoeken! Ook nu nog probeer ik zo lang mogelijk mijn Jezusnikes aan te<br />

houden. Dan maar met sokken.<br />

Ik hoor de doorgewinterde (winter)sportliefhebbers grommen. Voor hen:<br />

neem ook dit stukje met en korreltje (strooi) zout.<br />

Bij de voorplaat<br />

Op zoek naar een geschikte afbeelding voor de voorpagina van<br />

dit nummer, loop ik bij de Ranonkelboys naar binnen. Voor een<br />

mogelijk plaatje.<br />

GEERT<br />

Het leidt in ieder geval tot een praatje. Ik vertel dat het thema dit jaar ‘wintervertier’<br />

is. “Oh, dat vinden we leuk”, is de spontane reactie van Harrie en Ronald.<br />

“Geef ons even de tijd en we maken wat moois in de smederij”. Alsof ze het in<br />

deze tijd van het jaar al niet druk genoeg hebben. Het eindresultaat heeft u op de<br />

voorpagina kunnen bewonderen.<br />

GEERT


21.00<br />

VANAF<br />

57 WESTBEEMSTER<br />

JISPERWEG<br />

PAGINA 4 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Advertenties<br />

aanleveren<br />

eerste<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

vòòr vrijdag<br />

6 januari 2020<br />

SLOT’s<br />

Groenten, fruit en<br />

bloemen<br />

Specialist in<br />

fruitbakken en<br />

fruit abrahams<br />

fruit abrahams<br />

Prettige feestweek<br />

Prettige Feestdagen<br />

Zuiderpad 15, 1461 BP Zuidoostbeemster<br />

Telefoon (0299) 43 05 0536<br />

36<br />

De Kerckhaen<br />

DE WEST<br />

WENST..<br />

E l k a a r e e n<br />

g e l u k k i g n i e u w j a a r !<br />

E v e n b i j k l e t s e n , e e n d a n s j e e n g e z e l l i g<br />

e e n b o r r e l o p 2 0 2 0<br />

1 j a n u a r i • 1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0<br />

J i s p e r w e g 5 7 W e s t b e e m s t e r<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Pret tige feestdag e n<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

email info@lammesmaatwerk.nl<br />

20 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

BEEMSTER LIGHT<br />

FESTIVAL<br />

EINDFEEST<br />

Kerckhaen<br />

MET LIVE MUZIEK<br />

VAN JOHN KEIJER<br />

PAGINA 5 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

In gesprek met…<br />

Marie-Luise Schroevers<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester ontmoet ik veel<br />

Beemsterlingen of personen die binding hebben met<br />

Beemster. Inspirerend en boeiend om naar de verhalen<br />

te luisteren en in gesprek te zijn over de meest<br />

uiteenlopende onderwerpen.<br />

Ten tijde van dit interview komt de regen met bakken uit de lucht<br />

vallen. Des te fijner dat Marie-Luise binnen komt lopen; een zonnige<br />

verschijning en een welbekend gezicht binnen Beemster.<br />

Voor wie bij haar naam geen belletje gaat rinkelen: Marie-Luise is<br />

al meer dan 23 jaar onderdeel van de Beemsterse kerkgemeenschap<br />

als pastoraal werker. Samen met haar man Nico, die u misschien<br />

kent als predikant, leidt zij de dagelijkse routine van de<br />

kerk. Vooral rondom de feestdagen is ze veel in de weer – alles om<br />

ervoor te zorgen dat de kerk ook deze kerstmaand weer een fijne<br />

ontmoetingsplek kan zijn. Dat terwijl ze net een heel bijzondere<br />

maand achter de rug heeft. “November <strong>2019</strong> betekende voor mij<br />

dat ik 30 jaar getrouwd ben met mijn man Nico, dat ik nu 30 jaar<br />

in Nederland woon én dat de val van de muur 30 jaar geleden is.<br />

Ja, daar heb ik wel bij stilgestaan.”<br />

Grote veranderingen<br />

Marie-Luise is inmiddels helemaal opgenomen in het Beemsterse,<br />

maar ze komt uit de DDR. Ze vertelt: “Ik ben inderdaad geboren<br />

in Oost-Duitsland. Daar ben ik opgegroeid en heb ik het eerste<br />

deel van mijn leven opgebouwd. In de DDR was ik al nauw betrokken<br />

bij de kerk – waar ik heel blij om ben. Toen mijn eerste man<br />

op jonge leeftijd overleed en ik achterbleef met mijn drie kinderen,<br />

was de kerk een plek waar ik altijd terecht kon. Ik heb de DDR<br />

nooit per se willen verlaten, ik zat zo verankerd in de vredesbeweging.<br />

Ik wist dat er dingen zouden veranderen, en ik wilde er graag<br />

onderdeel van zijn. Maar ik leerde Nico kennen, en hij woonde in<br />

Nederland. De regels rondom reizen waren ongelofelijk streng, en<br />

het werd steeds moeilijker om elkaar te zien. Uiteindelijk hakten<br />

we de knoop door. We trouwden in de DDR, zoals verplicht, en<br />

vertrokken daarna naar Nederland om daar een leven op te bouwen.<br />

Wat ik niet kon weten is dat drie dagen later de muur zou<br />

vallen. Een bijzonder toeval en een groot teken van de verandering<br />

die eraan zat te komen.”<br />

Pionier binnen de gemeenschap<br />

Na een korte periode in Amsterdam kwamen Marie-Luise en haar<br />

man in Beemster terecht. Marie-Luise: “Nico en ik hebben altijd<br />

gezegd dat we het liefste samen wilden wonen en werken. Dat is<br />

ons hier gelukt. Inmiddels zijn we al een lange tijd onderdeel van<br />

de kerkgemeenschap en merken we dat onze aanpak door veel<br />

inwoners gewaardeerd worden. We proberen meer los te laten<br />

van de traditionele kerkelijke aanpak door vrijer om te gaan met<br />

de evangelie. Voor ons zijn zingeving, cultuur en gemeenschap de<br />

belangrijkste drie pijlers, met een christelijke inslag natuurlijk. Zo<br />

zijn we ook aangesloten bij een pioniersproject van de landelijke<br />

kerk, om te kijken hoe we in deze tijd nog kerk kunnen zijn. Maar<br />

ik durf wel te zeggen dat we altijd goed op weg zijn geweest. We<br />

zijn geen buurthuis, maar we hebben wel raakvlakken.”<br />

Drukke kerstmaand<br />

Tijdens ons gesprek merk ik nog eens op wat een ‘mensenmens’<br />

Marie-Luise is; altijd bezig voor een ander. Maar wat doet ze voor<br />

haarzelf? Ze vertelt: “Nico en ik gaan graag fietsen of wandelen, en<br />

we zingen beide in koren. Muziek doet veel voor ons. Maar wat<br />

echt een belangrijk moment is voor mij is de yoga. Elke zaterdagochtend<br />

even een momentje om tot jezelf te komen. Ik vind die<br />

balans tussen lichaam en geest essentieel. Dan kan ik weer opladen<br />

voor alle bezigheden met de kerk. De decembermaand is bij<br />

ons altijd heel belangrijk en vraagt een hoop tijd. We zijn op 1<br />

december gestart met het advent, wat mooi samen viel met de<br />

opening van het Beemster Light Festival. Ook organiseren we dit<br />

jaar weer de kerstmiddagen voor ouderen. De Kerst-inn staat<br />

weer op de agenda voor 27 december. Dan nodigen we iedereen<br />

uit om gezamenlijk te komen eten en maken we er een gezellige<br />

dag van. Ook niet onbelangrijk is de bekende oliebollenactie op<br />

30 en 31 december. Dan gaan vrijwilligers deur tot deur met heerlijke<br />

oliebollen of appelbeignets – het geld dat we hiermee ophalen,<br />

Lees verder pag. 7 è


Tuinhout<br />

Bouwhout<br />

PAGINA 6 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 7 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

thuis is...<br />

een wijntje tijdens<br />

een goed gesprek<br />

Vervolg pag. 5 è<br />

wordt direct in het onderhoud van de kerkgebouwen gestoken.<br />

Zo hebben we dit jaar last gehad van een hardnekkige bonte<br />

knaagkeverplaag, dus we kunnen alle steun goed gebruiken. Ook<br />

in de vorm van extra vrijwilligers! Ons doel is om het hele jaar,<br />

maar vooral in december, het gevoel van saamhorigheid teweeg<br />

te brengen. Iedereen is bij ons welkom.”<br />

De Beemsterse kerkgemeenschap is een ontzettend belangrijke<br />

pilaar binnen onze omgeving – en vrijwilligers zijn altijd nodig.<br />

Heeft u interesse om te helpen bij de oliebollenactie? Er<br />

worden vrijwilligers gezocht voor het inpakken en het deur-totdeur<br />

lopen. Het kost u drie uurtjes op 30 en/of 31 december, en<br />

u helpt de kerk er enorm mee. U kunt zich melden bij Marie via<br />

marie-luise-dow@quicknet.nl of bij René (0642554655).<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

De Beemster Compagnie<br />

wenst u<br />

prettige feestdagen!<br />

Bronnen: Wikipedia;<br />

Schaatsen: een geschiedenis; Philip Vos<br />

(6 februari 2014)<br />

THUIS IN DE BEEMSTER<br />

WWW.BEEMSTERDEKEYSER.NL<br />

De schaats(sport)<br />

DE KEYSER - logo optie 1, imagobord<br />

De oorsprong van de schaats en het schaatsen<br />

ligt in het streven om zo snel mogelijk een<br />

grote sneeuw- of ijsvlakte over te steken.<br />

In de prehistorie werden daarvoor glad geslepen<br />

dierlijke botten gebruikt (glissers). De eerste Europese<br />

vondsten dateren uit de derde eeuw v Chr..<br />

Plaatmateriaal<br />

Meubelhout<br />

Tafels<br />

Maatwerk<br />

op maat<br />

Bladen<br />

Barnwood<br />

dagen per week vanaf 07:00<br />

6<br />

open<br />

Instagram.com/<br />

houthandelvlugenoud<br />

www.houthandelvlugenoud.nl<br />

Niet verwonderlijk dat de ontwikkeling van eenvoudig bot tot<br />

constructie met een ijzeren pen (schaats) in de waterrijke<br />

gewesten Holland en Vlaanderen plaats vindt. De oudste<br />

vondsten in ons gebied dateren uit het eerste kwart van de<br />

dertiende eeuw. In die periode heeft Jacob van Maerlant het<br />

over de ‘iserne schoen’: al draag ik ijzeren schoenen, ik zou niet<br />

aan je kunnen ontkomen. Een verwijzing naar het schaatsen.<br />

Door de eeuwen heen wint de baanschaats (snelheid) het van de<br />

zwierschaats (schoonheid). De Friese schaats had oorspronkelijk<br />

een puntige voorkant maar na allerlei ongevallen, werd hier een<br />

krul aan gegeven. Het ijzer en de slag werd daardoor langer. De<br />

stabielere Friese doorloper.<br />

In de 19e eeuw worden er vooral in de noordelijke provincies al<br />

korte baan wedstrijden gehouden. Arme mensen streden letterlijk<br />

en figuurlijk voor ‘spek en bonen’: levensmiddelen, brandstoffen<br />

en kleding. Tot vermaak van het talrijke publiek. Maar ook de<br />

gegoede burgerij organiseert zich in ijsverenigingen. In 1882<br />

wordt de landelijke KNSB opgericht. Tien jaar later gaat men internationaal.<br />

Jaap Eden wordt in 1893 de eerste Wereldkampioen<br />

hardrijden. In de 20e eeuw zijn het vooral technologische ontwikkelingen<br />

om de lucht- en ijsweerstand te verminderen. Niet alleen<br />

de schaatsen (klapschaats) maar ook de kleding (aerodynamica)<br />

en de omstandigheden (kunstijsbanen) veranderen.<br />

GEERT


PAGINA 8 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Wij wensen u prettige feestdagen<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!<br />

Rustenhoven 2<br />

Prettige Feestdagen<br />

& een gezond 2020<br />

a a n n e m e r s b e d r i j f<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

Hendrickus de Goedeweg 16<br />

1462 MX Middenbeemster<br />

06 27 05 68 <strong>49</strong><br />

www.vtzonwering.nl<br />

PAGINA 9 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Schoentje zetten in de Kerckhaen<br />

Je zal toch maar kind zijn in de<br />

Westbeemster. Word je bij de deur<br />

van de Kerckhaen al verwelkomt<br />

door maar liefst twee Pieten.<br />

Met een goed gevulde zak op de<br />

rug. Binnen de korte keren zijn<br />

de kinderhandjes rijkelijk gevuld.<br />

Met als enige ‘tegenprestatie’ een<br />

sinterklaasliedje.<br />

En dan zal je maar net zwemles hebben.<br />

Hups daar vliegt Piet al op het biljart om<br />

Sint in Middenbeemster<br />

Traditiegetrouw op 5 december<br />

deed Sint met zijn (omvangrijk)<br />

gezelschap Pieten Middenbeemster<br />

aan. Met een ontvangst door<br />

de burgemeester Joyce van Beek<br />

op het balkon van Brasa.<br />

Kort daarvoor had Sint in de voormalige<br />

Raadskamer presentjes uitgedeeld aan<br />

de prijswinnaars van de ‘versier de staf’<br />

wedstrijd. Het was een drukte van<br />

jewelste op de Rijperweg toen Sint en<br />

Pieten met hun gevolg door het dorp<br />

instructie te krijgen hoe die lastige schoolslag<br />

ook alweer gaat. Ze hebben ondanks<br />

de stevige aanloop, halverwege de<br />

middag zijn er al zo’n vijftig kinderen<br />

geweest, ruimschoots aandacht voor alle<br />

kinderverhalen. Een van de kinderen is zo<br />

enthousiast over het zetten van de schoen<br />

dat de laarzen ook alvast uitgedaan<br />

worden. Daar kan vast ook heel veel in.<br />

Dan blijkt dat de Pieten niet zo heel erg<br />

vaardig zijn in het aantrekken van dit<br />

lastige schoeisel. Zeker als de voering al<br />

een beetje los zit. Alles wordt opgelost deze<br />

middag. En Sint heeft tot zondagmiddag de<br />

tijd om alle schoenen, vermoedelijk worden<br />

het wel een kleine honderd(!), te vullen.<br />

Bij het vertrek wordt mijn hand ook<br />

gevuld met lekkers. Tenslotte heb ik ruimhartig<br />

meegezongen met de kinderen.<br />

GEERT<br />

reden om alle pakjes bij de kinderen te<br />

brengen. Een zeer geslaagd evenement<br />

met een groot compliment aan de organisatie.<br />

GEERT<br />

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een glanzend 2020<br />

De wind van verandering<br />

waait over het kerke -erf.<br />

En het vernieuwde Licht van kerst<br />

straalt, en wenkt ons allen.<br />

Doopsgezinde Gemeente<br />

&<br />

Stichting Beemster Vertoeving<br />

Hartelijk welkom in één van onze diensten<br />

22 december 19.30 uur: Kerst met een glimlach<br />

25 december 9.45 uur: Kerst C. Laros


PAGINA 10 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 11 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Op weg naar<br />

Fijne Feestdagen<br />

en een veilig<br />

2020!<br />

Sint in Zuidoostbeemster. Uitgebreid (foto) verslag: www.binnendijks.nu<br />

Sint in de Westbeemster<br />

Zondag 3 december was het zover, Sinterklaas<br />

bracht zijn jaarlijkse bezoek aan de Westbeemster!<br />

Met op de achtergrond een prachtig herfstdecor, met windstil<br />

weer en een waterig zonnetje, stond er rond 14.30 uur weer een<br />

enorm ontvangstcomité van kinderen klaar om Sint feestelijk te<br />

onthalen op de hoek Hobrederweg - Jisperweg. Kort daarna<br />

was het zover en arriveerde de Sint in z'n sloep, welke werd<br />

voortgetrokken door een imposante oranje Unimog. Begeleid<br />

door de kinderen werd er door de Sint en z'n Pieten een ronde<br />

gemaakt door 'Het Buurtje', waarna er in de Kerckhaen feestelijk<br />

werd afgesloten en er diverse kinderen op het podium<br />

mochten komen bij de Sint. Al met al een prachtige middag!<br />

(FOTO'S AANGELEVERD)


PAGINA 12 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 13 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Gert-Jan Smit Heiwerken<br />

- Sterk in het kleine werk -<br />

wenst iedereen prettige kerstdagen<br />

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

06-53655721<br />

Beemster<br />

Voergoed Fourage | middenweg 78 | Middenbeemster<br />

www.voergoed.nl<br />

Veel inwoners uit de<br />

Beemster en regelmatige<br />

passanten herkennen hem uit<br />

duizenden. Een tenger en klein<br />

postuur. Het hoofd naar de<br />

weg gericht. Bijna dagelijks nog<br />

lopend. ’s Morgens en ’s middags.<br />

Een kleine tien kilometer<br />

per dag.<br />

Wim Korsse, toonbeeld<br />

van sportiviteit en<br />

doorzettingsvermogen<br />

Fietsen doet ie niet meer alleen, sinds zijn zware ongeval<br />

eind 2016. Wim Korsse, 81 jaar en voorbeeld van een (zeer)<br />

actief sporter op leeftijd. Wat velen wellicht niet weten is<br />

dat Wim driemaal aan de start heeft gestaan bij de Elfstedentocht.<br />

Tweemaal uitgereden en eenmaal wegens barre<br />

omstandigheden vroegtijdig van het ijs gehaald. <strong>Binnendijks</strong><br />

ging zijn beroemde kruisjes bewonderen.<br />

“Ik ben geboren in 1938 aan wat toen de rand van Zaandam<br />

was, de Lijnbaanstraat. Stond al vrij jong met mijn Friese<br />

doorlopers op de vaart. Daar heb ik het schaatsen geleerd.<br />

Vooral mijn moeder stimuleerde me. Zij deed zelf vooral aan<br />

zwieren. Mijn vader was niet zo sportief. Ik had de slag vrij<br />

snel te pakken. Had lef en bravoure. Ik was nog geen achttien<br />

toen ik begon met toerschaatsen. Tochten, vooral in<br />

Noord-Holland. Als het even kon, stond ik op het ijs”.<br />

Gesprekspartner Lida Tol komt met fotoboeken vol stempelkaarten.<br />

Vanaf de eerste tocht heeft Wim alle tochten en<br />

afstanden bijgehouden. Zo kon het gebeuren dat hij in<br />

Amersfoort in juli 1997 een speld en oorkonde kreeg van de<br />

KNSB omdat hij in 73 tochten boven de <strong>50</strong>00 kilometer was<br />

gekomen. Ook Lida ontving een oorkonde omdat zij 2<strong>50</strong>0<br />

kilometer had afgelegd.<br />

Wim: “En dan tellen de kilometers van de Elfstedentochten<br />

en de tochten die we vanaf 1991 samen gereden hebben op<br />

de Weissensee in Oostenrijk niet eens mee!<br />

Lees verder pag. 15 è


PAGINA 14 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 15 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Stina<br />

Stina wenst u<br />

hele fijne feestdagen<br />

Stina van der Meer<br />

Zwaansvliet 19, Middenbeemster<br />

Tel. 0299 68 39 41<br />

Mob. 06 40 74 37 43<br />

Medisch Pedicure & Voetreflex<br />

Vergoeding zorgverzekering mogelijk<br />

www.schoonheidssalonstina.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard wenst u fijne feestdagen en een mooi<br />

en succesvol 2020!<br />

registeraccountant<br />

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK<br />

Westerstraat 36, 1441 AS Purmerend T 0299 473040 F 0299 473080<br />

Vervolg pag. 13 è<br />

Daar gaan we elk jaar heen omdat de winters in Nederland niet<br />

meer zo veel voorstellen. Al die jaren in hetzelfde onderkomen,<br />

bij nu de derde generatie uitbater. Inclusief al die andere<br />

afstanden, zit ik zeker boven de 10.000 geschaatste kilometers.”<br />

Lida: “Ik heb Wim in 1980 leren kennen. Vanaf dat moment<br />

hebben we heel veel tochten samen gereden. Vaak ging hij ’s<br />

morgens al het ijs op voor een fiks rondje en sloot ik ‘s middags<br />

bij hem aan. Het was een echte doordouwer. Geen pitstop. Geen<br />

sanitaire stop. Gaan! Het was een van de eerste keren dat we<br />

samen een tochtje in de Beemster maakten. Bij mijn ouders aan<br />

de Jisperweg de sloot op. Binnen de kortste keren zakten we<br />

beiden door het ijs. Omdat er geen jongens meer thuis woonden,<br />

kreeg hij een onderbroek van mijn zusje te leen”.<br />

Wim en Lida hebben voor Nederlandse begrippen bijzondere<br />

schaatsen. Een soort Zweedse klapschaatsen, waarbij de ijzers<br />

met een kliksysteem van de schoen gehaald kunnen worden.<br />

Scharnierend aan de voorkant. De losse ijzers werden hem bij de<br />

Elfstedentocht in 1997 bijna fataal. Lida: “Op vrijdag 3 januari<br />

waren we met de auto, Wim heeft geen rijbewijs, op en neer<br />

gereden naar Leeuwarden om hem in te schrijven voor de 15e<br />

Elfstedentocht. De volgende dag weer vroeg op pad omdat Wim<br />

een startbewijs had voor kwart voor acht. Ik heb Wim afgezet en<br />

reed snel terug naar de Beemster om daar de tocht op de televisie<br />

te volgen”. Wim vult aan: “Ik ren met mijn demontabele<br />

ijzers in mijn rugzakje naar het ijs van de Zwettehaven. Zak<br />

figuurlijk door het ijs als ik ontdek dat er slechts één ijzer in mijn<br />

tasje zit. Het reserve ijzer van Lida! Ik weer terug naar de Frieslandhal.<br />

In de hoop de ijzers onderweg te vinden. Niets van dat<br />

alles. Ook het laten omroepen heeft niet het gewenste resultaat.<br />

Ze liggen nog thuis onder de tafel in de serre in Westbeemster!”<br />

Lida wordt verzocht om wederom naar de Friese hoofdstad te<br />

racen met de ontbrekende onderdelen. Zo komt het dat hij pas<br />

om half elf het ijs op gaat. De start van een fikse inhaalrace. Als<br />

Lida ’s avonds bij het NOS-journaal een glimp van Wim opvangt<br />

die net achter de reporter bij het bruggetje van Bartlehiem voorbijschiet,<br />

weet ze zeker dat hij de finish op tijd zal halen. Ze gaat<br />

voor de derde keer die dag naar Leeuwarden. Dat jaar ontvangt<br />

hij met vijftien andere Beemster schaatsers de Sportspeld van de<br />

gemeente Beemster.<br />

Het is niet zijn eerste Stedentocht. In 1963 is hij ook van start<br />

gegaan. Na 129 kilometer schaatsen, worden de rijders die nog<br />

onderweg zijn om veiligheidsredenen van het ijs gehaald. Overvloedige<br />

sneeuwval. Wim laat 1985 passeren, omdat de<br />

inschrijfprocedure voor niet-leden omslachtig is. Daags ervoor<br />

liggen er al mensen op straat voor het station in Alkmaar te<br />

wachten op de opening. Hij besluit dan om lid te worden en dit<br />

werpt een jaar later al zijn vruchten af. Nu is hij lid af, om ook<br />

anderen de kans te geven, deel te kunnen nemen aan deze<br />

beroemde tocht.<br />

Bij het afscheid aan de deur, wijst Wim op een oorkonde welke<br />

hij in 2006 ontvangen heeft. Omdat hij de Elfsteden niet alleen<br />

schaatsend, maar ook lopend en fietsend heeft afgelegd. Een<br />

unieke prestatie. Uitgereikt door onder andere de toenmalige<br />

Friese Commissaris van de Koningin Ed Nijpels en Verenigingsvoorzitter<br />

Henk Kroes. Ook daar zit weer een pracht verhaal aan<br />

verbonden, want de knappe schoenen van Wim begeven het<br />

onderweg naar de boerderij van Nijpels. Gelukkig heeft Lida een<br />

paar werkschoenen in de auto liggen en kan hij haar slippers<br />

aandoen!<br />

Vertrek van Evalien & Tiny, komst van Peter<br />

De familie Brinkman vertrekt<br />

binnenkort naar hun nieuwe<br />

onderkomen in de Weidevenne.<br />

Daardoor verliest <strong>Binnendijks</strong> een<br />

trouw stukjesschrijver.<br />

Purmerend ligt weliswaar niet heel ver<br />

weg, maar de directe binding, noodzakelijk<br />

om op de hoogte te blijven van allerlei<br />

wetenswaardigheden, wordt toch minder.<br />

Daarom heeft Evalien besloten te stoppen<br />

als correspondent. Onze dank voor haar<br />

trouwe inzet. Wellicht meldt zich iemand<br />

uit de zuidoosthoek die het leuk vindt om<br />

stukjes voor ons blad te schrijven. Ook<br />

Tiny de Lange heeft bekend gemaakt meer<br />

afstand te willen nemen van ons blad.<br />

Althans als werver van de advertenties. Ze<br />

blijft wel als bestuurslid betrokken. Ook<br />

voor haar een dikke knuffel van de redactie.<br />

Ze blijft de komende man de eerste periode<br />

op afstand nog even begeleiden zodat de<br />

overgang niet te groot wordt. Die komende<br />

man is Peter Leek. Bij een breder publiek<br />

allicht meer bekend van de Open Dag.<br />

Peter gaat namens <strong>Binnendijks</strong> zorgen<br />

voor de advertentiewerving. Hij loopt al<br />

een tijdje mee en vanaf januari is hij de<br />

eerst verantwoordelijke.<br />

GEERT<br />

GEERT


PAGINA 16 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 17 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

06-3004 90 91<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2020 toe!<br />

Electro 2000 wenst u<br />

stralende feestdagen en een<br />

energiek 2020<br />

André Konijn, Rudy van Baarsen<br />

& medewerkers<br />

www.electro2000.nl | info@electro2000.nl | 0299-681680<br />

Fijne feestdagen<br />

en een gezond 2020<br />

Sleetje rijden<br />

In dit speciale kerstnummer van <strong>Binnendijks</strong><br />

gaat het over winterse belevenissen. Wie heeft<br />

die niet! Op de valreep, voordat wij naar Purmerend<br />

vertrekken een, bescheiden, bijdrage uit<br />

mijn jongste jeugd.<br />

Als geboren Purmerender altijd al zeer goede herinneringen<br />

gehad aan deze prachtige polder, niet in het minst omdat<br />

mijn moeders familie uit Beemster kwam maar zeker<br />

vanwege de vele logeerpartijen bij oma aan de zuiddijk.<br />

Water uit de put, bedstee en gaslicht. Die dijk kwam voor<br />

mij als klein jongetje zeer imposant over, majestueus bijna.<br />

Als er sneeuw was dan gingen we met onze sleetjes steevast<br />

vanuit de Hazepolder naar die hoge zuiddijk om met<br />

de slee daar vanaf te roetsjen, steeds opnieuw. Je hebt op<br />

die leeftijd veel energie. De plek zag er heel anders uit dan<br />

nu. Er stond een prachtige villa, Zuidwijk, deels verscholen<br />

in het groen omgeven door een slootje. Nu was het de<br />

kunst om met de slee tot aan het slootje te komen. Dat ging<br />

steeds beter omdat de sneeuw steeds compacter werd en<br />

zelfs ijs. Het slootje werd bereikt en meer nog. Konden we<br />

er ook nog overheen? Van sneeuw een springschansje<br />

gemaakt en ja hoor, een van mijn buurjongens kreeg het<br />

voor elkaar, ten koste van wat schaafwonden en blauwe<br />

plekken. Het bleef niet onopgemerkt. De bewoner (of het<br />

mevrouw Ruijgrock of Stuyt was, weet ik niet) bezwoer ons<br />

dit niet meer te doen. Te gevaarlijk. Daar hadden we als<br />

jonge jongens natuurlijk niet veel oren naar. In die ‘kleine’<br />

wereld zonder TV en een ‘belevingswereld’ tot aan de dijk,<br />

was dit het spannenste wat er was.<br />

HARRY BRINKMAN<br />

Betje Wolff en de<br />

winters (en warme<br />

vriendschappen…)<br />

Ook Betje Wolff en Aagje Deken maakten dus barre<br />

winters mee. De wolf lag in het bekende sprookje<br />

onder grootmoeders deken, maar het was wel zaak<br />

om je warm te houden en in hoeverre de warme<br />

vriendschap zich uitstrekte tussen deze beide vrouwen,<br />

die wel innig van elkaar hebben gehouden als<br />

vriendinnen zijnde, weten we eigenlijk niet.<br />

Er is ook nog veel affectie geweest tussen Betje en ene Coosje<br />

Busken die zeer goed opgeleid was en perfect Latijn en Grieks<br />

sprak, maar in haar leven nogal wat misfortuin mee maakte. In<br />

een geschrift noemt Betje haar: `Dit weet gy, dierb´re schat! o<br />

leven van mijn leven/Gij weet het: ´k voel myn´ziel aan uwe ziel<br />

kleeven!´ (uit Betje Wolff en Coosje Busken: een hartsvriendschap<br />

door Wies Roosenschoon, A´dam 1929). Betje heeft ook<br />

een liedeken geschreven waar de winter genoemd wordt (uit de<br />

bundel economische liedjes uitgegeven in het jaar 1781). Een<br />

fragmentje daarvan:<br />

DE WINTER<br />

Wys: Amour, amour, qu'elle est donc ta puissance.<br />

De winter komt, hoe treurig staan de boomen!(bis.)<br />

Het licht breekt door geen nevels heen'.<br />

Reeds stremt de vorst den loop der stroomen.<br />

Wien 't lust om zich nu te vertreên, (bis.)<br />

Ik blyf in myne warme kamer.<br />

Hoe huivrig ben ik! 't is regt guur;<br />

En nergens is het aangenamer,<br />

Dan by een vlammend esschenvuur.<br />

vanthek.nl<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper<br />

in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen<br />

en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

Mooie<br />

kerstcadeau’s, extra feestelijk verpakt, vindt u natuurlijk bij:<br />

drogisterij JONKER<br />

Parfumerie/babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster, telefoon (0299) 68 17 25.<br />

Het team van drogisterij JONKER wenst<br />

iedereen een zeer voorspoedig 2020!<br />

Wij zijn begonnen met de uitverkoop van onze babykleding-wintercollectie!


PAGINA 18 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 19 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

SONNET JAN DUIN<br />

SOMS IS MIJ HET DONKER AL LICHT GENOEG,<br />

als maar een paar sterren opgaan en wijzen,<br />

hoe langs de Melkweg van boeren-gewoeg<br />

ik aankom na jaren van dolen en reizen.<br />

WWW.KRAM E R B E E M S T E R . NL<br />

WWW.KBSIERGRIND.NL<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

KRAMER BEEMSTER BV<br />

Agrarisch/cultuurtechnisch loonwerk, aannemerij,<br />

levering zand, tuingrond, grind en split<br />

wenst iedereen prettige feestdagen!<br />

MIDDENWEG 192a, MIDDENBEEMSTER T. (0299) 68 14 20<br />

I N FO@ KRA M ERBEE M S T E R . NL<br />

ZAND@ZIGGO.NL<br />

Podozorg Beemster,<br />

De Rijp & Monnickendam<br />

wenst u fijne feestdagen!<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

E-mail: voetcorrect@kpnmail.nl<br />

Site: www.podozorg-beemster.nl<br />

Geniet van de<br />

sfeervolle feestdagen<br />

Beemster<br />

Intratuin Beemster, Purmerenderweg 75 www.intratuin.nl<br />

Straalt er géén ster om mijn koers te bepalen<br />

(wij zoeken sterren, geen ster zoekt naar ons),<br />

dan leiden mij wel de oude verhalen,<br />

waarin je toch komt waar je eerst niet kon.<br />

Maar eens, in zo’n 20 jaar, is het feest:<br />

dan vallen sterren pardoes op de akkers,<br />

op straat, in de wijk, op huizen en takken,<br />

een molen licht op, het vee straalt op stal.<br />

Geen polder is eerder zo licht geweest –<br />

als die van het Beemster Light Festival.<br />

Bij de lightfestival opening bracht de wandelestafette<br />

het licht in de polder. Hierbij de vermaning waar de<br />

fakkels het licht aanstaken.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

Klaverveld (Fields of Gold)<br />

Tijdens de officiële opening van het Beemster<br />

Light Festival op zondag 1 december bracht<br />

Leonie Jansen onderstaand nummer ten gehore.<br />

Bron: youtube.com<br />

Als de lentewind door de polder waait<br />

Daarbij de dijk van de Beemster<br />

Zie ik jou mijn lief<br />

Als een wolk van licht<br />

In een groenblauw klaverveld<br />

Ooit heb jij beloofd nooit meer weg te gaan<br />

Daarbij de dijk van de Beemster<br />

Waar de winterkou heel de aarde kleurt<br />

En ook dat groenblauw klaverveld<br />

Als de lucht betrekt alles donker wordt<br />

Daarbij de dijk van de Beemster<br />

Hoor ik ver jouw stem helder als kristal<br />

Vanuit dat groenblauw klaverveld<br />

Ik heb over de wereld gezworven<br />

En jij werd mijn reisgezel<br />

Totdat wij samen wortelschoten<br />

Naast dat groene klaverveld<br />

Naast dat groenblauw klaverveld<br />

Ik heb over de wereld gezworven<br />

En jij werd mijn reisgezel<br />

Totdat we samen wortelschoten<br />

Naast dat groende klaverveld<br />

Ach vergeet mij niet<br />

Ook al ben jij niet meer bij de dijk van de Beemster<br />

Denk dan aan die tijd dat we samen lagen in<br />

ons eigen klaverveld<br />

Als de lentewind door de polder waait daar bij de<br />

dijk van de Beemster<br />

Zie ik jou mijn lief als een wolk van licht<br />

In een groenblauw klaverveld<br />

In een groenblauw klaverveld<br />

In een groenblauw klaverveld


PAGINA 20 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

MINI CONTAINMENT<br />

ASBEST VERWIJDEREN<br />

ZONDER OVERLAST<br />

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!<br />

Vredenburghweg 1<br />

Zuidoostbeemster<br />

Telefoon: (0299) 43 34 16<br />

PAGINA 21 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Soos Westbeemster<br />

Uitslag Klaverjassen<br />

5 december<br />

1 Nel Langeveld 5148<br />

2 Bets Koning <strong>50</strong>46<br />

3 Gerard v.d. Nes 4838<br />

Verrassingsprijs: Peter de Haas<br />

Troostprijs: Wil Timmer 3855<br />

Meidenteam SV Beemster<br />

Middelwijck<br />

29 november<br />

1 Gerard van de Nes 5437<br />

2 Annie Koning 5336<br />

3 Piet Groot <strong>50</strong>79<br />

laagste was<br />

Ria Duijn 3<strong>49</strong>6<br />

Wij wensen alle inwoners van Beemster én onze buren,<br />

fijne feestdagen, rust in de polder, kijk op goede<br />

(voor)uitzichten en bovenal een goed en gezond 2020!<br />

Bestuur en fractie Beemster Polder Partij.<br />

www.beemsterpolderpartij.net<br />

6 december<br />

1 Jaap Laan 5548<br />

2 Tiny Bakker 5222<br />

3 Annie de Haan <strong>49</strong>97<br />

laagste was<br />

Wim de Reus 3368<br />

Kaarten VSV<br />

4 december:<br />

1 Leny van der helm 5356<br />

2 Tiny van de Nes 5242<br />

3 Joke Out 5216<br />

4 Jannet Buijsman 5141<br />

5 Jneke Konijn <strong>50</strong>41<br />

Verrassingsprijs Adrie Glorie<br />

Troostprijs Anita de Lange 3667<br />

Sinds dit seizoen heeft SV Beemster weer een meidenteam erbij, de<br />

meiden Onder 19. En hiervoor hebben wij 2 Beemster ondernemers Bak<br />

& Klok hoveniers voor de tenues en BRASA Beemster bereid gevonden<br />

om de meiden te voorzien van tenues en trainingspakken.<br />

Het team bestaat uit 18 meiden en ze spelen in de 2e klasse Na 6 wedstrijden staan zij op een 7<br />

plaats. Maar het gaat steeds beter, dus we verwachten nog wel wat te stijgen op de ranglijst.<br />

MICHAËL BOL<br />

EHBO BEEMSTER start nieuwe beginnerscursus<br />

Een EHBO diploma komt altijd van pas. Een ongeluk zit immers in<br />

een klein hoekje en dat hoekje bevindt zich veelal in en om het<br />

huis, op school, bij de (buurt-)vereniging of op het werk.<br />

Na de succesvolle edities van voorgaande jaren organiseert EHBO Beemster ook<br />

in 2020 weer een beginnerscursus Eerste Hulp bij Ongelukken. Een praktische<br />

cursus waarin u in 10 lessen door gediplomeerde docenten wordt opgeleid in het<br />

verlenen van eerste hulp, inclusief reanimatie en het gebruik van een AED. Wij<br />

hanteren de richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad.<br />

De cursus start op maandag 3 februari in De Keyserin. Van 19:30 tot 22:00 uur.<br />

Investering € 1<strong>50</strong>,= . Wist u overigens dat de meeste zorgverzekeringen de kosten<br />

van de cursus geheel of gedeeltelijk vergoeden? Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.<br />

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met<br />

Anneke Lamberts, telefoon 06 - 167<strong>50</strong>515. Wilt u direct inschrijven of meer informatie,<br />

bijvoorbeeld over het lesrooster: www.ehbobeemster.nl.


PAGINA 22 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 23 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

IJsclub Bamestra:<br />

een rijke historie en<br />

springlevend<br />

Onlangs mocht ik aanwezig zijn bij de jaarvergadering.<br />

Het was op 22 november in het sfeervolle clubgebouw met het voltallige<br />

bestuur en vele leden die in grote getale waren opgekomen dus<br />

was het zoeken naar nog een vrije plaats.<br />

Onlangs mocht ik aanwezig zijn bij de jaarvergadering. Het<br />

was op 22 november in het sfeervolle clubgebouw met het<br />

voltallige bestuur en vele leden die in grote getale waren<br />

opgekomen dus was het zoeken naar nog een vrije plaats.<br />

Nadat de koffie was ingeschonken ging het bestuur van start<br />

en opende voorzitter Velzeboer de vergadering. Er werd stilgestaan<br />

bij het overlijden van oud voorzitter Piet Roet<br />

waarbij zijn onuitputtelijke verdiensten voor de club werden<br />

gememoreerd; voor elk probleem wist hij altijd wel een<br />

oplossing te bedenken. Piet kwam in 1997 in het bestuur,<br />

werd in 2000 voorzitter, in 2010 aftredend voorzitter en in<br />

2012 benoemd tot erelid van IJsclub Bamestra. De zaal was<br />

even een minuut heel stil.<br />

Later nam aftredende secretaris Jan de Jong het woord die<br />

gelijk zijn opvolger introduceerde namelijk de heer R.J. Ossebaar<br />

die het komende jaar zijn taken overneemt. Na allerlei<br />

mededelingen en het jaarverslag werd de heer Simon Knip<br />

tot erelid benoemd wegens zijn grote verdiensten en inzet.<br />

Hij is maar liefst veertig jaar als bestuurslid en ijsmeester<br />

werkzaam geweest, en kreeg van Jan de Jong overhandigd<br />

twee certificaten: één oorkonde als erelid van de club en de<br />

ander van het gewest Noord-Holland van de KNSB waarbij<br />

een zilveren erespeld van verdienste hem is toegekend en<br />

opgespeld door de secretaris na lovende woorden over hem<br />

te hebben gesproken.<br />

Een nieuw licht en wonderwinterlandschappen<br />

Toen werd het even donker in de zaal, een plechtig moment<br />

was daar. Allen gingen voor de ramen staan, en ja hoor, een<br />

stem sprak en gaf een fiat lux, voor een kort moment zagen<br />

wij het licht opgaan, niet van de goden maar van de nieuwe<br />

led-installatie. De gehele ijsbaan baadde in een warm en<br />

mooi licht. De club kan dit dankbaar gebruiken voor allerlei<br />

activiteiten, en als het zover mag komen natuurlijk schaatsen<br />

in de avond op natuurijs.<br />

Na de pauze zagen wij een prachtig natuurlandschap van<br />

sneeuw en ijs. De heer Arie Peerdeman vertelde hoe er door<br />

de schaats- en skeelerschool ´in Balans´ elk jaar een tiendaagse<br />

reis naar Zweden wordt georganiseerd. Er kan daar<br />

worden geschaatst maar ook langlaufen of op een soort<br />

sneeuwboots tochten maken door een wonderwinterlandschap.<br />

Maar koud is het daar wel, twintig graden kan het wel<br />

soms vriezen, is maar dat u het weet! Iets minder koud is het<br />

dan in Oostenrijk, dat werd gepresenteerd door Nico Velzeboer<br />

en Marga Kraakman in een prachtige serie foto´s van het<br />

schaatsen op de Weissensee. Het publiek genoot van deze<br />

heerlijke sfeerplaatjes en onderhoudend commentaar. Na<br />

afloop was er nog een gezellige nazit in het sfeervolle clubhuis.<br />

Rijke historie<br />

De club heeft een rijke historie en bestaat inmiddels als honderd<br />

en tien jaar. In 2009 werd op gepaste wijze het honderdjarig<br />

jubileum gevierd en daarvan werd een mooi jubileumboekje en<br />

een film gemaakt. Op die film ziet men het plezier van de<br />

mensen die zwieren en zwaaien op de prachtige ijsbaan die<br />

vroeger veel breder was en doorliep tot aan de rijperweg. Of<br />

beelden van de dorpentocht door de prachtige winterpolders<br />

waar jong en oud, man en vrouw de schaatsen onderbond. Als in<br />

1956 de tocht der tochten wordt gehouden zijn er vijf winnaars<br />

die gezamenlijk over de streep komen. Eén van hen is de Beemsterling<br />

Aad de Koning. Later in 1964 worden langebaanwedstrijden<br />

gehouden en noemt men ijsclub Bamestra het Thialf van<br />

de jaren zestig en niemand minder dan Ard Schenk deed ook<br />

mee. Op de website staat ook nog hoe Ard Schenk later de<br />

ijsclub heeft bezocht en heeft verteld over zijn roemrijke carrière<br />

op een druk bezochte algemene ledenvergadering. Tegenwoordig<br />

is het nog steeds een bloeiende vereniging met<br />

honderden leden en donateurs. Met veel activiteiten als bijvoorbeeld<br />

schaatslessen voor de jeugd op de Meent. Ook is er een<br />

talentvolle jongedame die op deze avond nog even in de schijnwerpers<br />

werd gezet. Haar naam is Paula Konijn en zij traint mee<br />

met de aller besten voor bijvoorbeeld de marathonwedstrijden.<br />

Hoewel het een gezonde vereniging is die ook subsidie krijgt van<br />

de gemeente en sponsoren, en door verhuur ook hier en daar<br />

wat geld bij elkaar verzamelt is het tekort opgelopen doordat er<br />

een paar jaren achteréén geen schaatswinters waren. Dus zijn<br />

donateurs en leden van harte welkom om voor een klein bedrag<br />

lid te worden of op andere wijze de club te steunen.<br />

Natuurlijk kijken wel allemaal uit naar een strenge winter om<br />

op de ijzers te kunnen staan en op de ijsbaan in het nieuwe<br />

licht te mogen zwieren en zwaaien. Volgens Jan de Jong is de<br />

kans daarop licht toegenomen, wat ik elders hier zal verklaren<br />

in een artikel over de strenge winters van vroeger, toen men<br />

sprak over de kleine ijstijd.<br />

COR


PAGINA 24 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 25 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

D i s p l a y i n g y o u r s u c c e s s<br />

“Wij wensen iedereen Warme Gezellige<br />

Feestdagen en een Gezond 2020 !<br />

Wenst iedereen<br />

gezellige<br />

en<br />

sfeervolle<br />

feestdagen!<br />

Verpakkingen, Displays, Mailings,<br />

Signing, POS-materiaal<br />

Pieter Hagendoorn - 0639878652<br />

‘Alles Met Liefde’ kerstrecept<br />

Ook dit jaar hebben we Max en Liesbeth van Wersch bereid gevonden voor de<br />

<strong>Binnendijks</strong> lezers een overheerlijk Kerstrecept te maken. Eet smakelijk.<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster<br />

Tel.: 0299-683463 - www.kooskoning.nl<br />

Koos,Monique en<br />

medewerkers wensen u<br />

fijne feestdagen en een<br />

fantastisch 2020<br />

Bamestraweg 7, 1462 VM Middenbeemster<br />

☎ 0299 681772 - www.beemsterschilders.nl<br />

Wij wensen U fijne feestdagen, een gezond<br />

en Liefdevol 2020 toe.<br />

Max & Liesbeth van Wersch, Maurice, Noëlle,<br />

Annelies, Chantal, Wieke, Rosalie, Kiki, Roos,<br />

Floor, Michelle, Ellemijn en Maud.<br />

Onze openingstijden vanaf de wintermaanden …<br />

voor de lunch, vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur voor<br />

koffie met gebak en vanaf 12.00 uur voor de lunch.<br />

Van woensdag t/m zondag geopend voor het diner<br />

vanaf 17.30 uur. Maandag en dinsdag gesloten.<br />

Brasserie Alles met Liefde, sfeervol en in een huiselijke sfeer!<br />

Max & Liesbeth van Wersch.<br />

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster<br />

Telefoon: 0299-743399<br />

U kunt alleen bij ons telefonisch reserveren.<br />

Email: info@brasserieallesmetliefde.nl<br />

Website: www.brasserieallesmetliefde.nl<br />

Facebook pagina:<br />

www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde<br />

Hertenbiefstuk met groenten-melange,<br />

Valery gratin en portsaus Ingrediënten<br />

voor 4 personen:<br />

4 hertenbiefstukjes à 100 gram<br />

Voor de saus:<br />

glas rode port, sjalotjes, pot wildfond, tijm,<br />

peper, zout, maïzena en blokjes koude<br />

roomboter. Voor de aardappel “Valery”<br />

gratin: 600 gr Valery aardappelen, 2<strong>50</strong> ml<br />

slagroom, zakje geraspte kaas belegen), 1<br />

ei, 2 teentjes verse Beemster knoflook,<br />

peper, zout en nootmuskaat. 600 gr.<br />

groenten bestaande uit schorseneren,<br />

winterpeen, spruitjes en romanesco.<br />

Voorbereiding:<br />

Biefstukjes een uur van tevoren uit de<br />

koeling halen. Schil als eerste de Valery<br />

aardappelen en snijd deze in dunne<br />

plakjes. Leg ze plat in een schaal. Klop de<br />

slagroom los met het ei, verse geperste<br />

knoflook, peper ,zout en een beetje nootmuskaat.<br />

Giet dit mengsel over de aardappelen,<br />

bestrooien met de geraspte kaas<br />

en zet deze in de hete lucht oven. De oven<br />

zetten op 160 graden, ± een uur.<br />

De saus:<br />

Het sjalotje aanfruiten in de boter met een<br />

paar takjes tijm. Afblussen met de port.<br />

Wildfond, water toevoegen en laat deze 5<br />

minuten inkoken. Tijm eruit halen, blokjes<br />

koude boter erdoorheen mixen en op<br />

smaak brengen met peper en zout. Eventueel<br />

de saus iets binden met maïzena. De<br />

schorseneren met een dunschiller schoonmaken<br />

en deze in kleine stukjes snijden en<br />

in koud water leggen met een scheutje<br />

azijn. De winterpeen schillen en in plakjes<br />

snijden en de romanesco in kleine roosjes<br />

plukken net zoals bloemkool. De groentes<br />

beetgaar blancheren in heet water. Met de<br />

wortelen beginnen.<br />

Bereidingswijze:<br />

De hertenbiefstuk om en om dichtschroeien.<br />

(niet langer als 3 minuten. De<br />

saus zachtjes opwarmen. Groenten<br />

opwarmen op laag vuur of in de oven met<br />

klontjes boter, peper, zout en nootmuskaat.<br />

Als de aardappel gratin klaar is het<br />

geheel presenteren op bord.<br />

Eet smakelijk en een Liefdevolle kerstgroet<br />

gewenst van Max & Liesbeth van<br />

Wersch. Foto: Astrid Francis, astrid@<br />

BeemsterValery.nl.<br />

Brasserie Alles met Liefde<br />

Middenbeemster; 743399;<br />

info@brasserieallesmetliefde.nl<br />

Website: www.brasserieallesmetliefde.nl<br />

Facebook pagina: http://www.facebook.<br />

com/Brasserieallesmetliefde


PAGINA 26 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 27 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

VIJVERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

WIJ WENSEN U<br />

PRETTIGE FEESTDAGEN<br />

T. 06 53785721 | dirkklok.nl<br />

Eenzame kerst<br />

aan het marktplein<br />

Op het marktplein zit ze daar<br />

een klein en oud lied te spelen<br />

Ze houdt haar hand op voor wat brode<br />

Ze heeft het koud, het is van node<br />

dat iemand om haar geeft, want ze huilt<br />

koude tranen door het ijs dat in haar schuilt<br />

De strooiwagenchauffeur<br />

25 JAAR<br />

Bij aankoop van €100,-<br />

grabbel korting.<br />

Zondag 22 en<br />

zondag 29 december open!<br />

Wij wensen iedereen<br />

fijne feestdagen!<br />

Maar het leven jaagt voorbij<br />

en sneeuwvlokken zweven<br />

zacht langs haar blonde krullen<br />

die ze had zolang geleden<br />

Nu is het grijs wat je ziet en verdriet<br />

Ze had wel willen leren,<br />

maar het tij kon ze niet keren<br />

Oh dame die voorbijgaat met uw telefoon aan het oor<br />

Oh heer die passeert met uw blik recht naar voor<br />

Gedenk toch wat u geven kan, kijk in haar gezicht<br />

dat in het laatste luciferlicht is als een mooi gedicht<br />

´s Morgens kraken voetstappen in de sneeuw<br />

en van hemelhoog beven bronzen boodschappen de ruimte in<br />

komt allen, komt allen te saam, een nieuw licht breekt aan<br />

breek ons open, breek ons open, en laat ons hopen<br />

op een serieus, melodieus en vooral vredig bestaan<br />

Bij de oude smederij zit zij op ons plein<br />

sneeuwomrand en roerloos een standbeeld te zijn<br />

ach vrouwe, ach vrouwe, ach vrouwe<br />

Alleen god nog kon van u houwen<br />

Daarna droomde ik een memorabel moment<br />

Een kind komt van verre, zij is als een sterre<br />

Twinkelt, pinkelt en stapt dapper door<br />

als een Engel en een bengel die ons verblijdt<br />

en de voorbode is van een nieuwe tijd<br />

Waar zachte krachten zekerlijk zullen winnen<br />

Het boze, ongeduldige en botte bedwingen<br />

Dat dit licht als een fris bad over ons mag komen<br />

en dat we zacht zijn voor mensen, dieren, planten en bomen,<br />

De dichter wenst u een vrolijke kerst en heel goed nieuwjaar<br />

en zal verder dromen in gedichten, zeker weten waar<br />

In feite heb ik het, en dat wens ik ook voor u, prima voor elkaar!<br />

DICHTERTJE VAN DE BEEMSTER<br />

Een moment uit het leven van een<br />

strooiwagenchauffeur.<br />

Het is donker, eindelijk kan hij naar bed, na een dag hard<br />

werken. Hij sluit zijn ogen en na enkele minuten verkeert hij in<br />

dromenland. Na een klein uur klinkt het indringende geluid<br />

van zijn telefoon. Hij schrikt wakker en hoort dat de wegtemperatuur<br />

beneden nul is. Snel komt hij overeind, schiet in zijn<br />

kleren en spoed zich naar het zoutdepot naast de N244. Het is<br />

daar al een drukte van belang, omdat naast de regio van het<br />

Hoogheemraadschap ook de provincie de wegen waar zij voor<br />

verantwoordelijk is, moet bestrooien. (zie foto’s) Hij stapt in<br />

zijn auto en laadt het zout en de calcium, het zogenaamde<br />

pekelwater, waarna hij op weg gaat om zijn vaste route te<br />

rijden. Die kunnen lopen van zowel binnen als buiten de<br />

Beemster, van Marken tot Assendelft. Al heeft hij maar een<br />

uurtje geslapen, toch gaat hij zeer nauwgezet te werk. Hij<br />

weet dat zijn werk gecontroleerd wordt door de met GPS<br />

uitgevoerde computer in de truck, dat vooral om de aansprakelijkheid<br />

op eventuele ongelukken te voorkomen. Nadat hij<br />

zijn route heeft gereden, maakt hij de auto helemaal schoon<br />

met stromend water om alle zoutresten te verwijderen. Hierna<br />

zit zijn dienst van 4,5 uur erop. Op naar huis en weer naar bed<br />

en maar hopen dat verdere gladheid uitblijft.<br />

Hierbij een groot compliment aan al die mannen die voor ons<br />

de wegen veilig en berijdbaar houden.<br />

PETER<br />

AANLEVEREN<br />

KOPIJ & ADVERTENTIES<br />

VÒÒR 6 JANUARI 2020


PAGINA 28 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 29 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Kerst in de Beemsterkerk <strong>2019</strong><br />

14 december<br />

19:30 uur<br />

KEYSERKERK<br />

KERST SAMENZANG & HARMONIE!<br />

Samen bekende kerstliederen zingen afgewisseld met<br />

koor- en solozang & een lekker glas (Glühwein) in de pauze.<br />

15 december<br />

10:00 uur<br />

KEYSERKERK<br />

21 December<br />

20:00 uur<br />

KEYSERKERK<br />

22 December<br />

10:00 uur<br />

Z-INNKAPEL<br />

22 december<br />

16:00 uur<br />

Z-INNKAPEL<br />

23 december<br />

19:00 uur<br />

KEYSERKERK<br />

24 December<br />

22:00 uur<br />

KEYSERKERK<br />

25 December<br />

10:30 uur<br />

KEYSERIN<br />

27 December<br />

12:00-15:00 uur<br />

KEYSERKERK<br />

29 December<br />

10:30 uur<br />

KEYSERKERK<br />

31 December<br />

19:00 uur<br />

KEYSERKERK<br />

6 Januari<br />

10:00 uur<br />

KEYSERKERK<br />

DERDE ADVENT<br />

Met VROUWENKOOR INDIGO (Bergen)<br />

RUSSISCHE KERST met Soedarynja<br />

VIERDE ADVENT: KLEINE KERST<br />

Lisanne Koot, harp & Femke Leek, zang<br />

KINDERKERSTFEEST met Beemster Kinderkoor<br />

KINDERKERSTFEEST met Beemster Kinderkoor<br />

KERSTNACHT in de KEYSER<br />

NOORD HOLLANDS SELECTIEKOOR & Femke Leek<br />

(De kerkpoort gaat om 21:15 open, niet eerder!!)<br />

KERSTMORGEN in de KEYSER<br />

PROJECTKOOR BEEMSTER & kerstbrood in de herberg<br />

KERST-INN in de Keyserin<br />

Voor wie kerst niet alleen in de eigen kring wil of kan vieren<br />

met lekker eten, spelletjes en leuke gesprekken.<br />

Wij zorgen voor de basics, neem iets lekkers mee!<br />

Irmaboer6@gmail.com<br />

FESTIVAL van CAROLS – swingend!<br />

met B-STAR GOSPEL & SOUL SINGERS<br />

OUDEJAARSDIENST<br />

DRIE KONINGEN & NIEUWJAAR<br />

met PROJECTKOOR EDAM en Femke Leek


PAGINA 30 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>49</strong>/<strong>50</strong>, 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

GOURMET P.P. € 7,98<br />

FONDUE P.P. € 7,98<br />

GRILLBOX € 19,95<br />

DIVERSE ROLLADES<br />

Wij wensen u smakkelijke feestdagen!<br />

Thirza Lourens<br />

info@droom-kracht.nl<br />

www.droom-kracht.nl<br />

06 - 58 87 85 88<br />

WILLEM SCHOON<br />

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ<br />

U kunt bij ons terecht voor:<br />

Occasions<br />

Onderhoud & Reparatie<br />

Aircoservice<br />

Winter- en zomerbanden<br />

Trekhaken<br />

APK Keuring<br />

Schadeherstel<br />

Haal & breng Service<br />

Effectief &<br />

resultaatgericht<br />

oude patronen doorbreken<br />

energieker leven<br />

gelukkiger leven<br />

wezenlijke verandering<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws over en vanuit de gemeente<br />

Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen. Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

BESLUIT BODEMENERGIESYSTEMEN<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

6 oktober <strong>2019</strong> Noorderpad 72, Zuidoostbeemster Aanleg bodemenergiesysteem. M<strong>2019</strong>-0078 Gemeente Beemster<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

26 november <strong>2019</strong> Westerhem 51, 1462VB Plaatsen erker aan<br />

oostgevel woning.<br />

2 december <strong>2019</strong> De Drie Merenweg 28 Oprichten woning en berging.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452. De ingediende aanvragen (inclusief aanvraagformulier)<br />

staan ook gepubliceerd op www.overheid.nl.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

27 november <strong>2019</strong> Noorderpad 70 Oprichten woning.<br />

(was nr. 65b)<br />

27 november <strong>2019</strong> De Drie Merenweg 30 Oprichten woning.<br />

27 november <strong>2019</strong> Nachtegaalstraat 14, Plaatsen bijbehorend<br />

1462VH<br />

bouwwerk aan zijgevel garage.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u<br />

dat kunt doen. De verleende omgevingsvergunningen (inclusief besluit) staan<br />

ook gepubliceerd op www.overheid.nl.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres de datum waarom u bezwaar heeft<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw<br />

DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan<br />

een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen<br />

dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas<br />

nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD)<br />

indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 27 november <strong>2019</strong> met besluitnummer<br />

1<strong>49</strong>4839 het volgende besloten:<br />

VASTSTELLEN:<br />

De Drie Merenweg 30<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 27 november <strong>2019</strong> met besluitnummer<br />

1<strong>49</strong><strong>49</strong>20 het volgende besloten:<br />

VASTSTELLEN:<br />

Noorderpad 65b<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 02 december <strong>2019</strong> met besluitnummer<br />

1<strong>49</strong>58<strong>50</strong> het volgende besloten:<br />

HERNUMMEREN:<br />

Noorderpad 65 in Noorderpad 66 Zuidoostbeemster<br />

Noorderpad 65b in Noorderpad 70 Zuidoostbeemster<br />

Noorderpad 65c in Noorderpad 72 Zuidoostbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

WORD ABONNEE VAN<br />

ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel<br />

op voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen,<br />

raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

WILLEM SCHOON<br />

Ampèrestraat 31 | 1446 TR Purmerend |<br />

T (0299) 64 84 81 | inf@vakgaragewillemschoon.nl<br />

www.vakgaragewillemschoon.nl<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 POSTADRES: POSTBUS 7 1462 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN


VASTSTELLING<br />

VOORBEREIDINGSBESLUIT WESTDIJK<br />

40/40A TE WESTBEEMSTER<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster maken ingevolge artikel 3.7 van de<br />

Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:<br />

De gemeenteraad van Beemster heeft op 4 december <strong>2019</strong> een voorbereidingsbesluit<br />

vastgesteld voor de percelen Westdijk 40 en 40a te Westbeemster in<br />

verband met de voorbereiding van een bestemmingsplan. Doel van het voorbereidingsbesluit<br />

is te voorkomen dat zich op deze percelen (ruimtelijke) ontwikkelingen<br />

voordoen die niet in lijn zijn met het Beemster beleid. De identificatiecode van<br />

het besluit is NL.IMRO.0370.<strong>2019</strong>VBWestdijk40-va01.<br />

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op maandag 16 december <strong>2019</strong> en<br />

geldt voor de duur van 1 jaar. Het voorbereidingsbesluit met bijgaande kaart ligt<br />

met ingang van maandag 16 december <strong>2019</strong> tot en met 27 januari 2020 gedurende<br />

zes weken ter inzage op maandag 16 december <strong>2019</strong> van 16.00 tot<br />

19.00 uur in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster.<br />

Ook ligt het ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente<br />

Purmerend, Purmersteenweg 42 in Purmerend gedurende de openingstijden.<br />

Daarnaast is het voorbereidingsbesluit te raadplegen via de landelijke voorziening<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.<br />

INSPRAAK CONCEPT<br />

DORPSONTWIKKELINGSVISIE VOOR<br />

MIDDENBEEMSTER (2020-2040)<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster maken ingevolge de Inspraakverordening<br />

gemeente Beemster het volgende bekend:<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster hebben op 10 december <strong>2019</strong> besloten<br />

in te stemmen met de concept Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster<br />

en deze voor inspraak ter inzage te leggen. In het concept van de visie<br />

voor Middenbeemster wordt een kader gegeven voor de toekomstige ontwikkelingen<br />

in het dorp. De visie brengt belangen, wensen en ambities van het bestuur,<br />

inwoners en belanghebbenden bij elkaar.<br />

Het concept van de Dorspontwikkelingsvisie voor Middenbeemster ligt vanaf 16 december<br />

<strong>2019</strong> tot en met 27 januari 2020 ter inzage. Het concept kunt u vinden op de<br />

projectwebsite website www.visievanbeemster.nl en kunt u inzien van maandag van<br />

16.00 tot 19.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis<br />

van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.<br />

Van 16 december <strong>2019</strong> tot en met 27 januari 2020 worden ingezetenen en<br />

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om op het concept in te spreken.<br />

Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. Voor een mondelinge reactie<br />

kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het Ruimtelijk Domein, tel.<br />

(0299) 452 452. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van<br />

burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.<br />

Van de inspraak zal een eindverslag worden gemaakt. De inspraak zal meegenomen<br />

worden in de belangenafweging bij de besluitvorming over vaststelling<br />

van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster.<br />

Over het concept van de visie vindt een informatiemarkt plaats op maandag 16 december<br />

<strong>2019</strong> van 17:00 tot 21:00 uur in het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat<br />

1 te Middenbeemster. U kunt langskomen op een tijdstip dat u uitkomt.<br />

OFFICIEEL<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>49</strong>/<strong>50</strong>, 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

BOMENLIJST BEEMSTER VERNIEUWD<br />

Het college van de gemeente Beemster heeft een nieuwe bomenlijst vastgesteld. Op de<br />

bomenlijst staan beschermde bomen met unieke kenmerken, die zonder ontheffing niet<br />

gekapt mogen worden. Het gaat dan om bomen die bij inwoners op eigen grond staan.<br />

Eerder dit jaar heeft de concept-bomenlijst ter inzage gelegen. Er is een aantal<br />

zienswijzen ingediend en op basis daarvan is de lijst op bepaalde punten aangepast.<br />

Op 12 november <strong>2019</strong> heeft het college de bomenlijst vastgesteld en op 3<br />

december <strong>2019</strong>, dit is de dag na publicatie, is de bomenlijst definitief geworden.<br />

De bomenlijst is voor iedereen toegankelijk. Deze is te vinden op www.beemster.<br />

net/bomenlijst en www.overheid.nl en ligt de komende 6 weken ter inzage op<br />

het gemeentehuis in Middenbeemster en het stadhuis in Purmerend. Belanghebbenden<br />

hebben 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen dit besluit bij de Rechtbank<br />

Noord-Holland, afdeling bestuursrecht.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN<br />

RAAD OP 17 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van<br />

Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie<br />

start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere<br />

de volgende onderwerpen:<br />

De voorstellen tot het verlenen van planologische medewerking aan het realiseren<br />

van een bedrijfsgebouw en het (ver)plaatsen van depots op het perceel<br />

Middenweg 192a en het realiseren van een recreatiewoning in een schuur<br />

op het perceel Zuiderweg 24.<br />

Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor voorzieningen<br />

onderwijshuisvesting.<br />

Deze kredietverstrekking is onderdeel van de wettelijke procedure die elk jaar<br />

moet worden gevolgd als hierover aanvragen zijn ingekomen van schoolbesturen.<br />

Het voorstel tot het vaststellen van een aantal belastingverordeningen en<br />

tarieventabellen zoals de verordening onroerende zaakbelasting (OZB).<br />

Het voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en het normenkader<br />

voor de controle van de jaarstukken <strong>2019</strong>.<br />

Het vaststellen van de gewijzigde verordening behandeling bezwaarschriften.<br />

Het voorstel is om de verordening op een aantal punten te actualiseren zodat<br />

die onder andere aansluit op de wijze waarop de behandeling van bezwaarschriften<br />

zich in de praktijk heeft ontwikkeld (pre-mediation; eerst nagaan of<br />

een kwestie in goed overleg kan worden opgelost).<br />

Het geven van een reactie op de MRA Agenda 2.0.<br />

Dit is de strategische agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De<br />

MRA is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies<br />

Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Het voorstel<br />

is om als regio Zaanstreek-Waterland een gezamenlijke reactie op deze<br />

strategische agenda te geven.<br />

In de vergadering van gemeenteraad wordt een besluit genomen op de voorstellen<br />

waarover de raadscommissie eerder op deze avond een positief advies geeft.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website<br />

www.beemster.net (onder populair: vergaderingen raad). Via deze site kunt u de<br />

vergaderingen ook rechtstreeks volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens<br />

de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (maandag van 16.00 tot 19.00 uur).<br />

DROOGMAKERIJ DE BEEMSTER<br />

20 JAAR WERELDERFGOED<br />

Voorafgaand aan de opening van het Beemster Light Festival vond zondag 1<br />

december in de Keyserkerk te Middenbeemster een bijeenkomst plaats in het<br />

kader van Droogmakerij de Beemster 20 jaar werelderfgoed.<br />

Burgemeester Joyce van Beek opende de avond en ging o.a in gesprek met vijf<br />

20-jarige Beemsterlingen, zij werden verrast met een helikoptervlucht over de<br />

Beemster. Leoni Jansen, het Beemster kinderkoor en NHSK verzorgde muzikale<br />

intermezzo’s. Burgemeester Don Bijl sprak over de band tussen Beemster en<br />

Purmerend, de aanstaande fusie en een vooruitblik naar de toekomst.<br />

De heer de Wit sprak namens de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en mevrouw<br />

Hartog namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.<br />

Na afloop van de bijeenkomst opende burgemeester Van Beek het Beemster<br />

Light Festival op het plein in Middenbeemster en volgde een waanzinnige lichtshow.<br />

Burgemeester Joyce van Beek in gesprek met vijf 20-jarige Beemsterlingen.<br />

INFORMATIEMARKT CONCEPT<br />

DORPSONTWIKKELINGSVISIE VAN<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

Stedenbouwkundig bureau Urhahn stelt nu de concept Dorpsontwikkelingsvisie<br />

van Middenbeemster samen. Naar verwachting neemt het college van burgemeester<br />

en wethouders in december hierover een besluit. Hierna leggen we de<br />

visie ter inzage en start een formele inspraakprocedure. Heeft u maandag 16<br />

december al in uw agenda genoteerd? Dan organiseert de gemeente een informatiemarkt<br />

om de concept Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster toe te<br />

lichten. Tussen 17 en 21 uur (kies het tijdstip dat u uitkomt) bent u van harte<br />

welkom in het gemeentehuis. Uiteraard is het projectteam aanwezig om uw vragen<br />

te beantwoorden.<br />

Roy Borst is op 24 en 31 december <strong>2019</strong> niet aanwezig in het buurthuis in Zuidoostbeemster<br />

en het gemeentehuis in Middenbeemster.<br />

MELD VUURWERKOVERLAST VIA DE APP<br />

‘MIJNGEMEENTE’<br />

Vanaf nu tot de tweede week van januari kunt u vuurwerkoverlast melden via de<br />

MijnGemeente app op uw mobiele telefoon of tablet. Deze kunt u downloaden<br />

door in de app Store of Google Play store te zoeken naar ‘MijnGemeente’. In de<br />

app geeft u aan voor welke gemeente u een melding doet. De melding voor<br />

vuurwerkoverlast kunt u doen via de hoofdcategorie ‘overlast’ en subcategorie<br />

‘vuurwerk’. Deze melding komt vervolgens meteen bij de juiste afdeling terecht,<br />

waardoor zij sneller in actie kunnen komen om de melding te onderzoeken.<br />

ALGEMEEN<br />

VEEL GESTELDE AFVALVRAGEN<br />

(VRAAG 4 VAN 5)<br />

WELK AFVAL MAG IN WELKE BAK (DEEL 1/2)?<br />

In mei van dit jaar kon u online of op papier uw mening geven over afvalinzameling<br />

in Beemster. Want of het nu gaat om het scheiden of inzamelen van afval,<br />

de meningen zijn verdeeld. We onderzoeken de mogelijkheden om afval in te<br />

zamelen en willen graag weten hoe de inwoners aankijken tegen afvalinzameling.<br />

Een groot aantal Beemsterlingen, verdeeld over de verschillende kernen, gaf zijn<br />

of haar mening, bedankt daarvoor. We gaven u in de editie van 19 oktober een<br />

korte samenvatting van de uitkomsten. In deze editie geven we aandacht aan:<br />

Welk afval mag in welke bak (deel 1/2)?<br />

Afval gescheiden weggooien begint zo langzamerhand een echte uitdaging te<br />

worden. Het grootste deel van ons afval, ruim 80%, bestaat uit herbruikbare<br />

afvalsoorten die bij voorkeur gescheiden weggegooid moeten worden. Om die<br />

80% goed weg te gooien, beantwoorden we in de komende 2 edities <strong>Binnendijks</strong><br />

de vraag ‘welk afval mag in welke bak?’.<br />

Voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten heeft u meestal een rolcontainer<br />

aan huis, met uitzondering van hoogbouw. In deze rolcontainer mag al het<br />

organisch afval uit de keuken. Ook afval uit de tuin, een uitgebloeid boeketje bloemen<br />

of dode kamerplant mag in deze container. Kattenbakkorrels met eco keurmerk<br />

mogen ook in deze bak, net als stro van kleine huisdieren. Al dit afval kan tot compost<br />

verwerkt worden. Hierbij is het belangrijk dat er geen ander afval tussen het gft zit.<br />

Dat is niet goed voor het composteerproces en slecht voor het milieu. U kunt<br />

natuurlijk ook zelf compost maken in uw tuin, als u daar ruimte voor heeft.<br />

Oud papier en karton kunt u inleveren bij de vereniging bij u in de buurt. Soms<br />

halen de verenigingen het zelf op. Wat in uw buurt van toepassing is, kunt u navragen<br />

bij de betreffende verenigingen. Papier kan heel goed gerecycled worden,<br />

tot wel 6 keer.<br />

Al uw oude kranten, tijdschriften, briefpapier, enveloppen, verpakkingen van<br />

karton, reclamefolders (zonder het plastic folie), het kan allemaal gerecycled<br />

worden. Geplastificeerd papier, diepvriesverpakkingen, chipskokers of vieze pizzadozen<br />

zijn niet geschikt voor hergebruik en mogen bij het restafval.<br />

Plastic, blik en drankkartons is een afvalstroom waar we heel veel van hebben.<br />

In de zakken die u via HVC kunt bestellen, kunt u alle plastic verpakkingen,<br />

melkpakken, yoghurtbekers, conservenblikjes en dergelijke kwijt. Deze mogen<br />

daarna in de verzamelcontainers. Ook verpakkingen van plastic mogen in de<br />

verzamelcontainer. Voorwerpen van plastic niet. Dus tandenborstels, speelgoed<br />

of emmers zijn geen plastic verpakkingsmateriaal en mogen bij het restafval.<br />

Meer weten over ‘wat mag waar’? Een uitgebreide lijst vindt u op onze website<br />

www.afvalbeemster.nl of in de afvalkalender app.<br />

Niet thuis<br />

tijdens de<br />

feestdagen?<br />

Sluit ramen en deuren goed af en gebruik<br />

een tijdschakelaar voor je verlichting.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 POSTADRES: POSTBUS 7 1462 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN


PAGINA 35 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Burgemeester Joyce van Beek nodigt u namens gemeente Beemster graag uit<br />

voor de nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op dinsdag 7 januari om 19.30<br />

uur in het gemeentehuis van gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1,<br />

Middenbeemster.<br />

Iedereen is welkom bij de nieuwjaarsreceptie. Komt u ook?<br />

ALGEMEEN<br />

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE BEEMSTER<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>49</strong>/<strong>50</strong>, 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PROGRAMMA<br />

19.30 uur ontvangst door college van burgemeester en wethouders<br />

20.30 uur toespraak burgemeester Joyce van Beek<br />

21.00 uur informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje<br />

22.00 uur einde<br />

Bar & Boos<br />

Met de auto volgeladen met de geurende<br />

zoetigheid gingen zij vol goede moed op<br />

pad door het Beemsters wintersportlandschap.<br />

Het was zeer koud en overal lag<br />

zo’n 30 cm. sneeuw, opzij geschoven en<br />

hoog opgetast langs de wegen en dijken<br />

in de Beemster. Omdat zij íedereen<br />

wilden voorzien van oliebollen (de<br />

opbrengst was nl. voor de kerk waar ze<br />

elke euro goed konden gebruiken) reden<br />

zij zelfs glibberend naar diverse<br />

woningen en een boerderij die onderaan<br />

de Oostdijk lagen. Maar liefst 1 doos oliebollen<br />

en 1 doos appelflappen verkocht!<br />

Maar ja, daarna moesten zij met de grote<br />

auto weer bovenop de dijk zien te komen.<br />

Dat viel echter niet mee, want de sneeuw<br />

was daar aangekoekt en platgereden en<br />

de lange oprit leek wel een glijbaan. Wel 4<br />

De jongemannen Johannes, Ton, Paul en Roland hielpen als vrijwilligers<br />

zo’n 10 jaar geleden met het rondbrengen en aan de deur verkopen,<br />

van de welbekende oliebollen en appelflappen voor de Keyserkerk.<br />

keer probeerden zij de auto vooruit de dijk<br />

op te duwen, maar de banden slipten keer<br />

op keer. Dan maar eens achteruit proberen,<br />

misschien had de auto dan meer grip, was<br />

de redenatie van de nog jonge onervaren<br />

bestuurders. Ook dat lukte van geen kant,<br />

want ze struikelden aldoor over een<br />

waakse labrador die het terrein van zijn<br />

baas, al springend en blaffend bewaakte.<br />

En onder de sneeuw bleek ook nog een<br />

betonnen dijktrap verstopt te zitten, waar<br />

natuurlijk precies met de auto tegenaan<br />

gereden werd. Nog net voordat zij er een<br />

boer uit de buurt met een tractor bij wilden<br />

vragen, om hen te helpen omhoog te<br />

trekken, tóch nog maar 1 laatste keer met<br />

vereende krachten proberen… De neuzen<br />

snotterig, de handen en oren rood en tintelend<br />

van de kou, opzwepende muziek van<br />

Queen knallend uit de speakers en álle<br />

kracht die zij nog hadden gevend, lukte<br />

het uiteindelijk tóch nog om de zware<br />

auto al glijdend óp de dijk te rijden! Wat<br />

een geweldig spannend avontuur voor 4<br />

jonge binken die toch eigenlijk nog niet zo<br />

lang in het bezit waren van hun rijbewijs.<br />

Luide blije kreten, en gejuich want ze<br />

hadden het toch maar geflikt! Een<br />

sneeuw-avontuur wat zij nooit zullen<br />

vergeten en wat elk jaar op oudjaarsdag<br />

weer in geuren en kleuren tijdens het eten<br />

van oliebollen verteld wordt. Een verhaal<br />

over de ”barre winters van vroeger”, wat<br />

elk jaar iets overdreven wordt door de<br />

mannen, waardoor het met de jaren<br />

steeds spannender wordt en die winters<br />

veel strenger, witter en ijzig koud lijken!<br />

EVALIEN<br />

Wij wensen u fijne feestdagen<br />

en een gezond nieuw jaar!!<br />

Beste Ondernemer,<br />

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie op<br />

maandag 6 januari 2020 om 20.00 uur.<br />

Locatie: Kavel 2, Volgerweg 42, 1462 HR Middenbeemster.<br />

Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur.<br />

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt ook de prijs voor<br />

Ondernemer van het jaar en de Aanmoedigingsprijs <strong>2019</strong> uitgereikt.<br />

Het bestuur van AOV Beemster Ondernemer<br />

wenst u mooie feestdagen en een zeer ondernemend 2020.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 POSTADRES: POSTBUS 7 1462 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN<br />

Bart, Jolanda, Thomas, Monique en Carla<br />

(bestuur AOV Beemster Ondernemer)


PAGINA 36 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

<br />

tijdens de Kerstvakantie:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Winterworkshops<br />

27/12 - 4/1<br />

Prettige-<br />

Feestdagen!<br />

<br />

<br />

Opleidingen en cursussen<br />

meubelmaken<br />

je<br />

handen<br />

Leren<br />

denken<br />

Zuiderweg 52B, 1461 GD Zuidoostbeemster, 0299 603092<br />

info@konijnmeubelmakers.nl www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl<br />

PAGINA 37 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

27 DECEMBER T/M 4 JANUARI 2020<br />

Winterschool meubel maken<br />

Leer je handen denken in de Kerstvakantie op de Winterschool<br />

Meubel maken. In de periode van 27 december<br />

tot en met 4 januari organiseert de Beemster School<br />

voor Meubelmaken weer workshops meubelmaken.<br />

De workshops zijn:<br />

het maken van een bijenhotel<br />

het maken van een vouwkrukje<br />

het maken van een eigen werkbank<br />

leren stofferen<br />

beeldhouwen in hout<br />

houtdraaien<br />

Tijdens deze workshops kun je proeven aan het meubelmakers<br />

vak en zo ervaren of je er in de toekomst mee door wilt gaan. En<br />

maak je natuurlijk kennis met onze sfeervolle School en haar<br />

deskundige medewerkers. Je leert de eerste basisvaardigheden<br />

en -technieken van het vak onder leiding van onze ervaren<br />

docenten. De workshops zijn op 27 en 30 december en op 2, 3<br />

en 4 januari. Zij beginnen om 9.30 en duren tot 16.30 uur. per<br />

workshop. Sommige workshops duren 1 dag, andere meerdere<br />

dagen. De kosten verschillen per workshop.<br />

Informatie en opgeven via<br />

www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl.<br />

Nieuwe bedden voor bewoners<br />

Hospice Thuis van Leeghwater<br />

Het was een feestelijk moment<br />

in hospice Thuis van Leeghwater<br />

in Middenbeemster: afgelopen<br />

maandag 18 november werden de<br />

vier nieuwe, comfortabele bedden<br />

voor de bewoners geïnstalleerd.<br />

Ruim een jaar geleden liep een groot<br />

aantal vrijwilligers mee met de Dam tot<br />

Dam-loop om geld voor de (kostbare)<br />

bedden bijeen te lopen. Dat leverde maar<br />

liefst 4.400 euro op en opgeteld bij de<br />

geweldige opbrengst van het golftournooi<br />

<strong>2019</strong> bij Kavel II en met andere<br />

donaties werd het mogelijk tot aanschaf<br />

over te gaan. Het was een aardige zoektocht:<br />

de nieuwe bedden moesten het de<br />

bewoners zo comfortabel mogelijk<br />

maken, maar ook voor de vrijwilligers<br />

soepel te hanteren zijn. Ook mochten ze<br />

niet het huiselijke karakter van het<br />

hospice aantasten. Om zeker te zijn van<br />

de juiste aankoop was er een aantal<br />

maanden een ‘proefbed’ in het hospice<br />

opgesteld. De nieuwe bedden hebben een<br />

traagschuimmatras (tegen het doorliggen)<br />

en zijn 210 cm lang zodat ook de<br />

langere bewoners comfortabel kunnen<br />

liggen. Ze zijn af te stellen tot (bijna) een<br />

stoel, wat ook veel comfort geeft en voor<br />

de vrijwilligers maakt dat ze veel lichter in<br />

gewicht zijn om te rijden. Ook de grotere<br />

wielen dragen daar aan bij, zeker over de<br />

drempel naar de tuin.<br />

Ze kunnen lager én hoger worden ingesteld<br />

dan de huidige bedden. Hoger ingesteld<br />

is beter voor de iets grotere<br />

verzorger en lager is weer beter wanneer<br />

er bijvoorbeeld valgevaar is.<br />

De bedden zijn uitgerust met een accu.<br />

Hierdoor kunnen ze ook bediend worden<br />

in de tuin, de huiskamer of waar dan ook,<br />

zonder dat er een stekker in het stopcontact<br />

moet of dat er draden over de vloer<br />

liggen. En leuk detail: er is de mogelijkheid<br />

om onder het bed een nachtlampje<br />

aan te doen …. Kortom: in alle opzichten<br />

een grote verbetering!<br />

FRITS JANSSEN


PAGINA 38 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 39 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Breidablick 25 jaar<br />

In het jaar 2020 zal Breidablick haar 25-jarig bestaan vieren. We werken<br />

van donker naar licht. Wij beginnen daarom op de kortste dag en<br />

werken toe naar de langste dag van het jaar. Op 20 december wordt<br />

het vuur van het Light-festival Beemster overgedragen aan Breidablick<br />

d.m.v. een fakkel.<br />

Wij wensen u fijne feestdagen en<br />

een gezond en gelukkig nieuwjaar<br />

Op 21 december zal deze fakkel het vuur<br />

ontbranden in een vuurkorf…. het feest<br />

gaat beginnen. In de grote zaal zal ‘Het<br />

Paradijsspel’ worden opgevoerd voor de<br />

bewoners en medewerkers van Breidablick,<br />

daarna zal er een toespraak zijn en<br />

een toast op het 25 jarig jubileum. We<br />

trekken allemaal onze mooiste kleren<br />

aan, want er is iets te vieren. In het<br />

Een foto ‘uit de oude doos’<br />

nieuwe jaar zullen er diverse feestelijkheden<br />

zijn. Iedere maand iets anders.<br />

Januari staat in het teken van kunst.<br />

Februari zal een Winterse wandel proeverij<br />

brengen. In Maart is er een dag voor<br />

broers en zussen. April wordt de maand<br />

van de muziek. In mei een Olympische<br />

sportdag en zal onze markt op Hemelvaartsdag<br />

ook in het teken staan van ons<br />

jubileum. Op zaterdag 13 juni zal er een<br />

dorpsdiner komen en op 19, 20 en 21 juni<br />

zal er een theater spektakel komen op<br />

Breidablick. Diverse verenigingen uit de<br />

Beemster zullen daar een bijdrage aan<br />

leveren. Wij maken er een mooie tijd van,<br />

met bewoners, familie, verwanten,<br />

vrienden en dorpsgenoten.<br />

WILMA<br />

Winters plaatje met zicht op Middenbeemster. Gemaakt door Harry Brinkman.<br />

voor professionele reparatie en installatie<br />

van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries ELEKTRA & WITGOED SERVICE<br />

Wij wensen een ieder fijne kerstdagen toe<br />

& een gelukkig en gezond storingsvrij 2020<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

TEAM VISIT BEEMSTER<br />

EN DE VRIJWILLIGERS VAN<br />

BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN<br />

& EEN GEZOND EN BOEIEND 2020<br />

Geniet nog een paar dagen van het<br />

Beemster Light Festival <strong>2019</strong><br />

We zien u graag tijdens het afsluitend<br />

feest in Westbeemster op 20 december


PAGINA 40 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 41 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PROGRAMMA JANUARI 2020<br />

ZONDAG 12 JANUARI Koffieconcert<br />

DUO DUE:<br />

ZUZANNA SKOWRONSKA, VIOOL<br />

LOTTE GROTHOLT, ALTVIOOL<br />

Geniet van muziek op de zondagmorgen i.s.m. het Conservatorium van<br />

Amsterdam. 11.00 UUR, E 9,-<br />

ZONDAG 19 JANUARI<br />

ZONDAGMIDDAG LIVE! ROSEDALE<br />

Swingende pop, soul en rock.<br />

15.00 UUR, E 9,00<br />

ZATERDAG 18 JANUARI<br />

POPPENTHEATER POTITCO<br />

DE MOPPERKONT<br />

Kinderboekenweek voorstelling<br />

14.30 UUR, E 8,-<br />

ZATERDAG 25 JANUARI<br />

‘BADABOOM’<br />

3 stand-up comedians en een opzwepende mc<br />

20.30 UUR, E 13,<strong>50</strong><br />

Meer info, reserveren,kaartjes kopen of vriend worden:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 1<strong>50</strong> (Marktplein), Middenbeemster<br />

Historisch<br />

Genootschap Beemster<br />

Elke nieuwe dag zorgt er voor dat we<br />

weer een stukje meer ‘verleden’ hebben.<br />

Het Historisch Genootschap Beemster<br />

waakt over deze (Beemster) geschiedenis.<br />

Op tal van fronten. Alleszins de moeite<br />

waard om ook lid te worden. In deze<br />

nieuwe rubriek laten we in de komende<br />

periode leden aan het woord. Een aantrekkelijke<br />

vorm van ‘kennismaking met’.<br />

We maken kennis met Verena van Baar-de Wit,<br />

lid van het Historisch Genootschap Beemster. Verena vertelt:<br />

Ik kom uit Zuidoostbeemster waar ik ben geboren en woon nu 27 jaar in Westbeemster<br />

met mijn man die ook een Beemsterling is en komt ook uit Zuidoostbeemster.<br />

Hij heeft een agrarisch en cultuurtechnisch loonbedrijf die veel werk<br />

verrichten in de Beemster. We hebben 2 kinderen, een jongen van 19 jaar en<br />

een meisje van 17 jaar.<br />

Hoe lang ben je al lid (ongeveer)?<br />

Ik ben vanaf 2016 lid van de HGB. Ik ben destijds lid geworden omdat ik erg<br />

geïnteresseerd ben in de geschiedenis van de Beemster omdat ik een “echte”<br />

Beemsterling ben. Mijn dochter heeft in dat jaar op de basisschool een spreekbeurt<br />

gedaan over haar stamboom. Ik vond dat toen zo interessant dat ik<br />

verder ben gegaan met het uitzoeken van mijn familienaam “de Wit”. Mijn<br />

vader en zijn oudere broer waren al begonnen. Ze zijn beide overleden en ik<br />

ben verder gaan zoeken. En daarbij ook de familienaam van mijn schoonmoeder,<br />

die ook “de Wit” heet. En dan kom je erachter dat de familie al generaties<br />

in de Beemster wonen. Ik ben er trots op om in de Beemster te wonen, de<br />

ruimte het weidse.<br />

Ben je wel eens aanwezig bij activiteiten van het HGB?<br />

Ik bezoek bijna alle bijeenkomsten met de fotoreportages over de Beemster van<br />

Cor en Lida Roet. Verder is er veel geschiedenis in de Beemster om het door te<br />

geven aan de jeugd van de toekomst. Het Betje Wolff museum, Agrarisch<br />

Museum Westerhem en molen De Nachtegaal. Het is dan wel veel van voor<br />

mijn tijd maar mooi om te zien hoe het vroeger was.<br />

Waarom ben je destijds lid geworden en waarom zouden mensen<br />

lid moeten worden van het HGB?<br />

Het is belangrijk voor de toekomst om te weten hoe het vroeger was en dat<br />

doet het HGB! Er zijn veel dingen te bezoeken die met het verleden te maken<br />

hebben. Daar hebben ze geld en vrijwilligers voor nodig om dat in leven te<br />

houden. Dat is belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen. Die willen<br />

misschien later ook weten waar ze vandaan komen en hoe dat was toen wij of<br />

onze ouders leefden.<br />

Koude winters<br />

in de 17e eeuw<br />

Vanaf circa1570 tot 1700 daalde<br />

wereldwijd de temperatuur met<br />

gemiddeld twee graden.<br />

Deze periode – die een uitloop had tot in de<br />

negentiende eeuw – wordt daarom door<br />

historici wel de Kleine IJstijd genoemd. Niet<br />

gek natuurlijk dat er veel schilderijen zijn<br />

gemaakt met Hollandse wintertaferelen. Ook<br />

in de hand gewerkt door de val van<br />

Antwerpen, waardoor vele getalenteerde<br />

schilders naar Amsterdam vluchtten en<br />

geconfronteerd werden met winterse taferelen.<br />

Dit soort taferelen zijn prachtig geschilderd<br />

door bijvoorbeeld Hendrick Avercamp.<br />

Voorbeelden van Barre winters<br />

Tijdens het leegmalen van het Beemstermeer<br />

begin 1611 vroor het zo hard dat de landmeters<br />

het ijs op konden gaan om overal de diepte te<br />

peilen en metingen te doen om een nieuwe<br />

kaart te maken. De winter van 1762/63 was<br />

tussen half december en eind januari ook<br />

extreem koud. In Amsterdam kon je honderden<br />

arrensleeën op de grachten zien. In heel West-<br />

¬Europa bevroren meren en rivieren en het<br />

economische leven kwam tot stilstand omdat<br />

scheepvaart en daarmee vrachtverkeer niet<br />

meer mogelijk was. De historicus en weerman<br />

Jan Buisman ontdekte dat ene Marten Houttuyn<br />

in de Amsterdamse Hortus op 28 januari in het<br />

jaar 1776 om 3 uur een temperatuur van maar<br />

liefst -4 graden Fahrenheit op de thermometers<br />

vol ongeloof waarnam (dat is -20 graden Celsius).<br />

Ook in 1784 is er weer een ouderwetse<br />

winter met veel sneeuw en ijs, veel ongemak<br />

en ijspret die op Ameland tot maar liefst 22<br />

Februari duurde. Een echte ramp voltrok zich<br />

toen de Waal op 19 maart door ijsgang<br />

tegenover Nijmegen op twee plaatsen door<br />

de dijk brak. Het dorp Haalderen werd voor<br />

een groot deel verwoest en vijftien mensen<br />

kwamen om het leven.<br />

COR


PAGINA 42 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 43 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Wenst u sfeervolle feestdagen<br />

en een verlicht<br />

2020!<br />

Ons volgende concert is op<br />

4 april 2020 in samenwerking<br />

met Beemsters fanfare.<br />

www.zangverenigingharmonie.nl<br />

De medewekers van<br />

Novalux wensen u<br />

gezellige kerstdagen<br />

en een<br />

gezond 2020 toe<br />

OOK IN 2020 ZIJN WIJ ER WEER MET<br />

ONS UITGEBREIDE ASSORTIMENT:<br />

+ BOEKEN + TIJDSCHRIFTEN + WENSKAARTEN + TABAK +<br />

STAATSLOTERIJ + LOTTO + HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN<br />

+ BOEKEN + SPEELGOED + STOMERIJ DEPOT<br />

Rijperweg 52c 1462 ME Middenbeemster 0299 684198<br />

WIJ WENSEN IEDEREEN<br />

HELE FIJNE FEESTDAGEN EN<br />

EEN FANTASTISCH 2020!<br />

We cover all our nuts, fruits, cereals, with<br />

high quality milk, dark, white chocolate<br />

wenst u prettige feestdagen<br />

Insulindeweg 29, 1462 MJ Middenbeemster NL<br />

Afsluiting Beemster Light Festival<br />

in Westbeemster<br />

Vrijdag 20 december vindt in Westbeemster de<br />

eindmanifestatie plaats van het 1e Beemster Light<br />

Festival. Met een feestelijk en gevarieerd programma<br />

in en rond de RK Kerk Joannes De Doper.<br />

Slotconcert Gelegenheidskoor en bekendmaking<br />

uitslag publieksjury ‘Beemster in Beeld’<br />

Om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) geeft het Gelegenheidskoor<br />

in de kerk een slotconcert. Tijdens dit concert zal de<br />

uitreiking plaats vinden van de publieksjuryprijs aan de vier<br />

winnende fotografen (per seizoen een winnaar). Een selectie<br />

van de foto’s zullen deze avond in de kerk te bewonderen<br />

zijn. Belangstellenden voor dit onderdeel in de kerk kunnen<br />

een kaartje (€ 5,=) kopen via de site van cultureel centrum<br />

Onder de Linden: www.onderdelindenbeemster.nl. Let op: er<br />

zijn slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar.<br />

Spektakelshow WBSV terrein<br />

Rond 20.15 uur vertrekt vanuit de kerk een stoet met lichtjes<br />

richting het WBSV terrein. Andere belangstellenden kunnen<br />

zich bij hen voegen. Daar vindt onder andere een optreden<br />

plaats van de Dance Factory en de fakkeloverdracht van het<br />

Beemster Light Festival aan het jubilerende Breidablick. Zij<br />

vieren vanaf dat moment hun 25 jarig bestaan. De ‘hoofdact’<br />

houden we nog even geheim. Dit betekent tevens het officiële<br />

einde van het Beemster Light Festival. De spektakelshow op<br />

het WBSV terrein is voor een ieder gratis toegankelijk.<br />

Napraat in De Kerckhaen<br />

Vanaf ongeveer 21.15 uur is er de mogelijkheid om met zijn<br />

allen nog even gezellig na te praten in de Kerckhaen. Daar<br />

worden op een scherm elektronisch alle foto’s van het fotoproject<br />

Beemster in Beeld vertoond. Ook dit onderdeel is<br />

voor alle belangstellenden gratis toegankelijk.<br />

Aperitief Beemster Light Festival<br />

Leerlingen en team van basisschool<br />

De Bloeiende Perelaar<br />

in Zuidoostbeemster hadden<br />

vrijdagochtend 29 november de<br />

primeur wat betreft de (informele)<br />

start van het 1e Beemster<br />

Light Festival.<br />

Samen met alle berokkenen bij dit door<br />

alle basisscholen in de droogmakerij<br />

gedragen kunstproject, werd het kunstwerk<br />

ontstoken door wethouder Jos<br />

Dings. Een rijkelijk vruchtdragende Perelaar.<br />

In de kleuren van de Beemstervlag.<br />

Alle leerlingen hadden er, met ondersteuning<br />

van de leerkrachten en kunstenaar<br />

Rob Cerneus, een bijdrage aan geleverd.<br />

Acht ‘verbindende’ (thema van het BLF)<br />

elementen symboliserend de acht<br />

groepen van de school. Ook op de andere<br />

scholen in Beemster zijn, op het eigen<br />

logo gebaseerde, kunstwerken te bewonderen<br />

gedurende de komende drie weken.<br />

Dit project is mede tot stand gekomen<br />

dankzij financiële ondersteuning door<br />

Nh1816 Verzekeringen en AVéWé.<br />

GEERT


PAGINA 44 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 45 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Schaatsen<br />

voor de eeuwigheid<br />

Mijn hete hart hongert te gaan<br />

schaatsen en met rode oren<br />

schuif ik over de ijzige baan<br />

en krijg de wind van voren<br />

Ik kras met lange slagen de sporen van mijn verleden<br />

als een meeslepende mythe achter mij aan<br />

Voor iedereen is het klip en klaar te verstaan<br />

dat ik ben gaan schaatsen en niet zonder reden<br />

de ijsvloer lijkt soms kreunend te protesteren<br />

en binnen in mij klinkt vaders stem die zegt:<br />

“Jongen, jou heb ik nooit schaatsen hoeven leren<br />

Amper had ik je in mijn armen of je schoot al weg.”<br />

Schoot weg met mijn armen half opgeheven<br />

als een gebed tot god, of meer een bezwering<br />

en over mij kwam een dalende beheersing<br />

Ik was nu helemaal van alles los<br />

Kluitjes<br />

Kerstconcert Accordando zondagmiddag 22 december in<br />

dorpshuis Wijdewormer. Mmv Haarlemse Vocal Group Barfbees<br />

& Barflies. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).<br />

Entree € 5,00 (donateurs en kinderen onder 12 jaar gratis).<br />

www.accordando.nl.<br />

Kerstconcert Sean Morgan-Rooney (piano) zondag 15 december.<br />

Aanvang 15.30 uur (zaal open 15.00 uur). Toegang € 17,<strong>50</strong>.<br />

Debussy, Prokofiev en Liszt. Afsluiting met soep en glühwein.<br />

Beeldend/Poppentheater; Zondag 15 december 14.00 en 16.00<br />

uur; Tg. WinterbergMeneertje Meer (3-8 jaar); Winnaar Zilveren<br />

Krekel 2018; Theater De Verbeelding. Kaarten: €10,<strong>50</strong>, kinderen<br />

tot 13 jaar € 7,<strong>50</strong>, incl. reserveringskosten. Kaartverkoop via<br />

www.theaterdeverbeelding.nl of via De Verbeelding reserveerlijn,<br />

tel. 0299 411234.<br />

Muziek in Schardam. Zondag 15 december. 16.00 uur. Koggenhuis.<br />

Nadezda Filippova (piano). Deur open 15.00 uur. Toegang<br />

€ 15. Kaarten online te bestellen via www.koggenhuis.nl /<br />

podium 19. www.koggenhuis.nl. info@koggenhuis.nl. tel. 06<br />

5375 5370.<br />

Wintervaartocht Ilperveld. Zondag 15 december 13.30-15.30<br />

uur. Reserveer: www.gaatumee.nl. Kleed je warm. Verzamelen<br />

op de parkeerplaats van het Ilperveld, Volw.€ 15.00, kinderen<br />

€10.00. Donateurs € 10.00 en kinderen van donateurs € 7.<strong>50</strong>.<br />

Ik schaats en nooit wil ´k meer stoppen<br />

als een ballerina zet ik mij geestdriftig af<br />

ritmisch glijd ik over de bevroren vliet<br />

Droom is mijn leven en anders niet<br />

Zoals een vrouw aan de einder kan staan<br />

Het is haar schoonheid die je wenkt en roept<br />

Zo spoort de muze van het ijs je aan<br />

Je denkt: ik schaats mijn soulmate tegemoet<br />

en raakt vervuld tot in het diepst van je gemoed<br />

Schaatsen is als het aloude ambrozijn<br />

Het verdrijft beslommering en zielenpijn<br />

Dus is het parool uit schaatsen te gaan<br />

En even te genieten van een onbekommerd bestaan<br />

DICHTERTJE UIT DE BEEMSTER


PAGINA 46 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 47 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Beemster Bijenlint groeit en groeit!<br />

Bij het Kabouterpad in de Zuidoostbeemster zijn eind oktober zo’n zesduizend bloembollen geplant. Niet<br />

door bollenboeren, maar door… kinderen samen met hun enthousiaste ouders. “Geweldig! Volgend jaar<br />

dragen die voorjaarsbloemen bij aan de vergroting van het inmiddels al 12 km lange Beemster Bijenlint,”<br />

aldus Daniella Ernsting.<br />

Het Bijenlint vond overigens zijn oorsprong in 2009 in Zutphen<br />

waar imkers, winkeliers, agrariërs en Waterschappen de handen<br />

ineensloegen en het Bijenlint startten. Door het bewezen resultaat<br />

nam de Bijenstichting het idee over om het landelijk uit te<br />

rollen." "Onze Beemster agrariërs gingen ook aan de slag met<br />

het Bijenlint. En nu zijn wij in onze polder met zijn allen op weg<br />

naar het 25-jarig jubileum van het Beemster Werelderfgoed. Met<br />

weer een paar km extra Bijenlint," vervolgt Daniella.<br />

Prettige feestdagen en<br />

een kleurrijk 2020<br />

Meer overlevingskansen bijen<br />

“Als particulieren en boeren de handen ineenslaan, ontstaat er<br />

die gewenste Beemster-bijdrage ter bevordering van de overlevingskansen<br />

van bijen en vooral van wilde bijen. Want daar gaat<br />

’t om! Samen met de honingbijen zijn de wilde bijen van ontzettend<br />

groot belang voor de bestuiving van bloemen.”<br />

Presentatie<br />

24 januari a.s., van 20.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur),<br />

staat er in het cultureel centrum 'Onder de Linden', Middenweg 1<strong>50</strong><br />

in Middenbeemster een bijenpresentatie door imker Marianne<br />

Eekhof in de agenda. Mevrouw Eekhof geeft uitleg over de honingbijen<br />

alsook over wilde bijen. Belangstelling om er bij te zijn? Vast<br />

wel. Agrariërs én particulieren zijn van harte welkom! Tot de 24ste<br />

Boek ‘Beemster in Beeld’<br />

januari dan. Ook zullen er in april bij meubelschool Frans Konijn<br />

-gedurende 2 dagdelen- bijenhotels gebouwd kunnen worden<br />

door tieners. Nadere informatie er over volgt later.<br />

Het gehele team van <strong>Binnendijks</strong> wenst u<br />

een goed en bovenal gezond 2020 toe.<br />

(redactie is voor bezinningsweekend naar Zuid-Tirol geweest)<br />

De voorverkoop gaat voorspoedig.<br />

Een voorintekening is pas<br />

van kracht als het bedrag, €<br />

25,= of een veelvoud daarvan<br />

(bij meerdere boeken), gestort<br />

is op de bankrekening van de<br />

Stichting <strong>Binnendijks</strong>: NL44RA-<br />

BO0356919978.<br />

Vergeet niet uw adres en aantal exemplaren<br />

te vermelden. De voorintekening tegen het<br />

gereduceerd tarief eindigt op vrijdag 17<br />

januari. Daarna is de vaste verkoopprijs<br />

€29,90. Voorintekening tegen de verkoopprijs<br />

blijft mogelijk. De boekpresentatie is op<br />

zaterdagmiddag 28 maart om 16.00 uur in<br />

het Agrarisch Museum in Middenbeemster.<br />

Alle belangstellenden zijn bij deze gebeurtenis<br />

welkom. In het bijzonder de deelnemers<br />

aan het fotoproject, mensen die een of<br />

meerdere boeken besteld hebben en zij die<br />

een Tegoedbon ontvangen hebben. De<br />

boeken zullen worden uitgereikt aan de<br />

persoon die via de bank ingetekend hebben.<br />

Dus niet aan de Tegoedbonhouders. Zij<br />

kunnen hun bon inruilen bij de persoon/<br />

organisatie die de bon heeft uitgereikt. Na<br />

28 maart kan het boek ook gekocht worden<br />

bij het Bezoekerscentrum en Novalux in<br />

Middenbeemster.<br />

Het boek als presentje aan iemand geven<br />

vóór 28 maart? Dat kan. Maak € 25,= (tot<br />

17 januari) of € 29,90 (daarna) of een<br />

veelvoud daarvan over op bovengenoemd<br />

banknummer en maak bekend dat u<br />

Tegoedbon(nen) wil hebben. Herfstfoto’s<br />

kunnen tot en met 20 december worden<br />

opgestuurd naar: redactie@binnendijks.nu.<br />

Begin januari maakt de vakjury de definitieve<br />

keus voor het seizoen Herfst (de<br />

andere seizoenen zijn reeds vastgesteld) en<br />

wordt het boek definitief vormgegeven.<br />

GEERT HEIKENS,<br />

INITIATIEFNEMER FOTOPROJECT<br />

HEIKOHEIKENS@OUTLOOK.COM/<br />

0299 693224


PAGINA 48 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Optiek Support van Huizen<br />

Odessa 8<br />

1462 EJ Middenbeemster<br />

Tel. 06 5<strong>50</strong>75179<br />

E-mail: optiek-support@ziggo.nl<br />

PAGINA <strong>49</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

LEZERSFOTO'S<br />

Vink (mannetje) en keep (mannetje) en vink (mannetje)<br />

Klazina Klok/ Zuidoosbeemster<br />

A L L E S V O O R U W B R I L<br />

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?<br />

Is uw bril aan vervanging toe?<br />

Mail of bel Optiek Support.<br />

Oogmetingen uitsluitend op afspraak!<br />

Opt iek Support<br />

wenst u pret t ige feestdagen,<br />

veel geluk en<br />

een scherpe blik in 2020<br />

Wij zijn u daarbij<br />

graag van dienst<br />

ç Herfst, de blaadjes worden geel, waarna ze gaan<br />

afvallen. De schuilplaats van de beemster ransuilen<br />

komt in gevaar. Deze ransuil is er tenminste<br />

ondersteboven van.<br />

Karin Knap-Meijer<br />

Fijne feestdagen!<br />

Nekkerweg 65,<br />

1461 LE Zuidoostbeemster<br />

Halsbandparkieten<br />

in de tuin van Henk Vitali.


PAGINA <strong>50</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

BOUW en INTERIEUR<br />

uitvaarten<br />

Vrijheid in afscheid<br />

Carla Bleesing Noordbeemster<br />

Fleur van Duin Edam<br />

Dag & nacht bereikbaar<br />

06 37 39 36 82<br />

Prettige feestdagen<br />

& een gezond 2020<br />

T 0299-684151 F 0848-325106<br />

www.RONALDVANDERPLOEG.NL<br />

Prettige kerstdagen<br />

&<br />

PAGINA 51 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Carel<br />

Kraayenhof<br />

speelt in<br />

Purmerend<br />

Concert Symfonisch Orkest Purmerend<br />

en Omstreken. Zondag<br />

15 december 15.00 uur<br />

Taborkerk, Purmerend. Een zwoel en<br />

swingend concert. Solist Carel Kraayenhof.<br />

Kaarten à € 15,- (kinderen van<br />

7 t/m 12 jaar à €5,-, kinderen t/m 6<br />

jaar gratis) via penningmeester@<br />

symfonisch-orkest.nl of de website.<br />

Wees er snel bij, er zijn nog enkele<br />

kaarten beschikbaar!<br />

www.symfonisch-orkest.nl<br />

DINSDAG 24 DECEMBER:<br />

Kinderkerstviering<br />

In de Joannes de Doperkerk in<br />

Westbeemster wordt even als<br />

vorige jaren een speciale kinderkerstviering<br />

gehouden voor<br />

kinderen van alle leeftijden.<br />

Op kerstnacht om 19.00 uur wordt het<br />

kerstverhaal verteld en zullen we samen<br />

kerstliedjes zingen. We gaan met zijn<br />

allen naar Bethlehem in vroegere tijden.<br />

We eindigen bij de prachtige kerststal<br />

achter in de kerk met warme chocomel<br />

met wat lekkers erbij. Ieder kind is van<br />

harte uitgenodigd, samen met papa,<br />

mama, oma, opa, tante, oom, vriendjes,<br />

vriendinnetjes, iedereen! Tot ziens, op<br />

dinsdag 24 december <strong>2019</strong> om 19.00 uur!<br />

Vanaf 18.45 uur is de kerk geopend en<br />

ben je welkom.<br />

Grote belangstelling voor expositie ‘Beemster in Beeld’<br />

Wij wensen iedereen<br />

een gezond 2020.<br />

START2FITNESS<br />

(zie info op onze website)<br />

FITNESSDEKL OEK .NL<br />

F I T N ESS DE K LO E K: INS ULI N DEW E G 11, M IDDENB EEM ST E R . T ELEFOON: 0299 68 18 07


PAGINA 52 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 53 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

RAAD VAN KERKEN BEEMSTER<br />

Zondag 15 december:<br />

Doopsgezinde Gemeente:<br />

Geen Dienst<br />

Protestantse Gemeente Beemster:<br />

10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van de<br />

DERDE ADVENT m.m.v. het VROUWENKOOR INDIGO uit Bergen.<br />

Zondag 29 december<br />

Doopsgezinde Gemeente: Geen Dienst<br />

Protestantse Gemeente Beemster: 10.30 uur “Keyserkerk”<br />

GOSPELKERST, met Ds. Nico Schroevers en het B-STAR GOSPEL<br />

& SOUL SINGERS<br />

R.K. Joannes De Doper: 10.00 uur AMOS , koorzang<br />

R.K. Joannes De Doper:<br />

10.00 uur met ps. M. Rocha, samenzang<br />

Woensdag 18 december:<br />

Dinsdag 31 december:<br />

Protestantse Gemeente Beemster:<br />

19.00 uur OUDEJAARSDIENST met Ds. Nico Schroevers<br />

R.K Joannes de Doper<br />

19.00 uur Kerstviering VSV met ps. M. Rocha en<br />

het gelegenheidskoor<br />

Zondag 5 januari<br />

Doopsgezinde Gemeente: Geen Dienst<br />

Fijne feestdagen<br />

WIJ WENSEN U<br />

FIJNE FEESTDAGEN!<br />

Zondag 22 december<br />

Doopsgezinde Gemeente:<br />

19.30 uur met Zr. Corrie Laros. KERST MET EEN GLIMLACH,<br />

m.m.v. de zanggroep “SAMEN” o.l.v. Margreth Koning<br />

Protestantse Gemeente Beemster:<br />

10.00 uur “Z-INN Kapel” Dienst in het teken van de VIERDE<br />

ADVENT: KLEINE KERST met Ds.Nico Schroevers, Lisanne Koot,<br />

harp & Femke Leek, solozang<br />

R.K. Joannes De Doper:<br />

Geen Dienst: regioviering in de Nicolaaskerk Purmerend<br />

Kerstvieringen speciaal voor kinderen:<br />

22 december 16.30 uur<br />

“Z-INN kapel” Kinderkerstfeest m.m.v. het Beemster Kinderkoor<br />

23 december 19.00 uur<br />

“Keyserkerk” Kinderkerstfeest m.m.v. het Beemster Kinderkoor<br />

24 december 19.00 uur<br />

RK “Joannes de Doper” Kinderdienst met ps. L. Weel<br />

Woensdag 24 december<br />

Protestantse Gemeente Beemster:<br />

22.00 uur KERSTNACHT in de KEYSER met Ds. Nico Schroevers<br />

en het NOORDHOLLANDS SELECTIEKOOR & No STRings Attached.<br />

Kerkdeur gaat open om 21.15 uur!<br />

R.K. Joannes De Doper:<br />

22.00 uur met ps. L. Weel, koorzang<br />

Donderdag 25 december<br />

Doopsgezinde Gemeente:<br />

0m. 10.45 uur Kerkdienst met Zr. Corrie Laros<br />

Protestantse Gemeente Beemster:<br />

10.30 uur KERSTMORGEN IN DE KEYSER, met Ds. Nico Schroevers<br />

en het Projectkoor o.l.v. Hilda Wiarda & Femke Leek, solozang<br />

R.K. Joannes De Doper:<br />

10.00 uur met ps. Jan Duin en het Gelegenheidskoor<br />

Protestantse Gemeente Beemster:<br />

10.00 uur “Keyserkerk” DRIE KONINGEN & NIEUWJAAR met Ds. Nico<br />

Schroevers en het PROJECTKOOR EDAM & Femke Leek, solozang<br />

R.K. Joannes De Doper:<br />

10.00 uur met ps. M. Momot, samenzang<br />

R.K. Nicolaaskerk<br />

Zaterdag 14 december: 12.00 uur Jongerenviering ; Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha<br />

Zondag 15 december: 10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan<br />

Mariusz Momot; mmv het KleinKoor<br />

Zaterdag 21 december: geen gebruikelijke viering voor de<br />

jongeren<br />

Zondag 22 december: 10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha; Een REGIOviering met muzikale medewerking<br />

en ondersteuning van het KleinKoor<br />

Dinsdag 24 december: 18.00 uur Kerstgezinsviering; Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha; Kerstavond.<br />

Dinsdag 24 december: 20.00 uur Eucharistieviering; Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha; mmv Pauluskoor<br />

Dinsdag 24 december: 22.00 uur Eucharistieviering; Pastor<br />

Jan Duin; mmv Ars Musica<br />

Woensdag 25 december: 10.00 uur Eucharistieviering; Pastor<br />

Gerard Noom; (Feest van Kerstmis) ; mmv het Pauluskoor<br />

Donderdag 26 december: 10.00 uur Eucharistieviering ;<br />

Padre Luis Weel; (2e Kerstdag); een REGIOviering mmv samenzang<br />

Zaterdag 28 december: geen Jongerenviering indachtig<br />

gezamenlijk in deze tijd Kerstmis vieren<br />

Zondag 29 december: 10.00 uur Eucharistieviering ; Kapelaan<br />

Mariusz Momot; mmv KleinKoor<br />

Dinsdag 31 december: 19.00 uur afsluiting van <strong>2019</strong> met overdenking<br />

in Schermerhorn<br />

Woensdag 01 januari(2020): 11.00 uur Eucharistieviering;<br />

Padre Luis Weel; mmv samenzang<br />

Zaterdag 04 januari: geen Jongerenviering vanwege de<br />

gezamenlijkheid van dit weekend<br />

Zondag 05 januari: 10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo<br />

Salão Rocha (+ Nieuwjaarsreceptie); mmv alle koren gezamenlijk


PAGINA 54 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

PAGINA 55 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 14/15 DECEMBER <strong>2019</strong><br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange & Peter Leek.<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENT:<br />

Evalien Brinkman<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk. Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 4400 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

VERSCHIJNINGSDATA BINNENDIJKS 2020<br />

(67e jaargang)<br />

Uitkomend weekend nummer Deadline vrijdag<br />

11/12 januari 1/2 03/01<br />

25/26 januari 3/4 17/01<br />

08/09 februari 5/6 31/01<br />

22/23 februari 7/8 14/02<br />

07/08 maart 9/10 28/02<br />

21/22 maart 11/12 13/03<br />

04/05 april 13/14 27/03<br />

18/19 april 15/16 10/04<br />

02/03 mei 17/18 24/04<br />

16/17 mei 19/20 08/05<br />

30/31 mei 21/22 22/05<br />

13/14 juni 23/24 05/06<br />

27/28 juni 25/26 19/06<br />

11/12 juli 27/28 03/07 Feesteditie<br />

25/26 juli 29/30 niet<br />

08/09 augustus 31/32 31/07<br />

22/23 augustus 33/34 14/08<br />

05/06 sept. 35/36 28/08<br />

19/20 sept. 37/38 11/09<br />

03/04 oktober 39/40 25/09<br />

17/18 oktober 41/42 09/10<br />

31 okt/01 nov. 43/44 23/10<br />

14/15 nov. 45/46 06/11<br />

28/29 november 47/48 20/11<br />

12/13 december <strong>49</strong>/<strong>50</strong> 04/12 kersteditie<br />

26/27 december 51/52 niet<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00<br />

uur) in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

INFORMATIERUBRIEK<br />

Acasea Mediation&Coaching drs. Thoke Schuilwerve, Registermediator<br />

en psycholoog voor familiezaken, echtscheiding, omgang- en<br />

ouderschapsplan. Volgerweg 120A, 1461 CB Zuidoostbeemster.<br />

M 06 5219 96 98, E thoke@acasea.nl, I www.acasea.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 1<strong>50</strong>.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kraggeveenstraat 5.<br />

Droomkracht Generatiecoach coaching voor jongeren en volwassenen,<br />

ook voor burn out klachten en stresspreventie. HM van Randwijklaan<br />

18 Middenbeemster www.droom-kracht.nl 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg (WMO),<br />

dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de receptie van<br />

Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie Beemster. T.<br />

de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon (0299)683988<br />

en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.kernpraktijken.nl,<br />

fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ Middenbeemster,<br />

telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email: physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 20464700<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441 DE<br />

Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres: Postbus<br />

179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@planet.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299 683<br />

941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 <strong>49</strong> 69 59<br />

Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen en<br />

begeleiden uitvaarten op de voor hen zo kenmerkende persoonlijke en<br />

warme wijze. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij een overlijden<br />

of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45 24<br />

52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt u<br />

ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en persoonlijke<br />

ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen met<br />

een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers. Triton<br />

98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397, beemster@rswp.nl.<br />

openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek de<br />

website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203


Cyaan, magenta, yellow, een mooie PMS of een volvlak zwart,<br />

hiervan raken wij geïnspireerd! En daarom wensen wij u in<br />

het sprankelend goud veel geluk en een kleurrijk <strong>2019</strong> toe!<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!