1574228 Hart&vaat jaarbeeld 2019

UMCUTRECHT

UMC Utrecht

Hart- en

vaatcentrum

In het UMC Utrecht Harten

vaatcentrum is alle

kennis en expertise rond

zorg, onderwijs en onderzoek

op het gebied van hart- en

vaatziekten gebundeld.

Onze missie is om hart- en

vaatziekten terug te dringen.

Dit jaarbeeld geeft een

overzicht van 2019.

Jaarbeeld 2019


Feiten & cijfers

Polikliniek

In 2019 zijn 335 unieke patiënten

in de one-stop-shop multidisciplinair

behandeld. Dit is 70% meer dan

in 2018.

Dagelijks zijn de volgende specialismen

aanwezig op de multidisciplinaire

polikliniek: cardiologie,

vaatchirurgie en vasculair interne

geneeskunde. Incidenteel en op

afroep zijn de specialisten

beschikbaar van:

neurologie, geriatrie, klinische

genetica, cardiothoracale chirurgie,

nefrologie en hematologie

(amyloïdose).

De toegangstijd is gemiddeld

16 dagen. 38% van de patiënten

kan binnen 1 week terecht en 75%

van de patiënten heeft binnen

4 weken een multidisciplinaire

afspraak (vaak met functieonderzoek).

Toegangstijd nieuwe patiënten

Klik hier voor de film

van mevrouw Schultz

van Haegen-Hoogewerff

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30%

20%

16%

15%

8%

7%

3%

0 - 1 8 wk

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Hart- en vaatcentrum ontvangt

unieke Europese accreditatie

Het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum

heeft als eerste centrum in Nederland

een accreditatie voor preventie

ontvangen van de European Association

of Preventive Cardiology (EAPC).

De accreditatie houdt in dat het

Hart- en vaatcentrum werkt volgens

de normen en richtlijnen van European

Society of Cardiology (ESC) voor

primaire en secundaire preventie en

sport. Er zijn slechts vijf ziekenhuizen

in Europa die deze accreditatie hebben.

Lees hier het artikel

Centrum voor erfelijke

hart- en vaatziekten

Minister Bruno Bruins

(Medische zorg en Sport)

verlengde in oktober 2019 de

officiële erkenning van het

Centrum voor erfelijke hart- en

vaatziekten van het UMC Utrecht

met vier jaar. Als NFU Expertisecentrum

voor zeldzame

aandoeningen kunnen patiënten,

familieleden en zorgverleners

bij het centrum terecht voor

deskundige en integrale zorg bij

erfelijke hartspierziekten (cardiomyopathie),

hartritmestoornissen

en zeldzame erfelijke vaatziekten.

Barbara Casadei en Hendrik Nathoe

Stijn Hazenberg,

Jan Westerink en

Hendrik Nathoe

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Nieuwe multidisciplinaire

polikliniek Amyloïdose

in het Hart- en vaatcentrum

Marish Oerlemans

In het Hart- en vaatcentrum is sinds

juni een speciale multidisciplinaire polikliniek

Amyloïdose gestart door cardioloog

Marish Oerlemans. Specialisten zien in

deze polikliniek patiënten met linkerkamerhypertrofie

en hartfalen die mogelijk leiden

aan een vorm van cardiale amyloïdose.

De specialisten van de polikliniek werken

nauw samen met de afdeling Klinische

Genetica en de afdeling Hematologie.

Sinds de opening van de speciale polikliniek

afgelopen juni zijn er inmiddels ruim 35

patiënten in een multidisciplinair verband

gezien. Daarnaast worden controle patiënten

die op andere poliklinieken werden

gecontroleerd, ook overgeheveld naar

deze speciale polikliniek.

Lees hier het artikel

Cardio-oncologie polikliniek

Patiënten met een gezond hart

kunnen een behandeling krijgen

die hun hart beschadigt, zoals

chemotherapie waarvan ze hartfalen

ontwikkelen. Verder kunnen

chemotherapie, immunotherapie

en bestraling zo ongeveer elke

cardiale aandoening induceren

die we kennen. Deze patiënten

vergen ook een zeer specifieke

aanpak gezien de vele comorbiditeiten

die patiënten

hebben en relevante medicijn

interacties die er bestaan. In

2015 is er een speciale polikliniek

opgericht welke zich richt op het

vroegtijdig opsporen van cardiovasculaire

bijwerkingen van

chemotherapie. Sinds de

oprichting zijn er nu al meer

dan 800 unieke patiënten op

deze poli gezien.

Lees meer

Arco Teske

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Feiten & cijfers

UCC-CVRM

Binnen het Utrecht Cardiovasculair Cohort

(UCC) wordt een standaard cardiovasculaire

intake op basis van de geldende cardiovasculair

risico management (CVRM) richtlijn gedaan en

vragen we patiënten om informed consent voor

biobank opslag en follow-up in het kader van

wetenschappelijk onderzoek. Dit loopt sinds

vier jaar.

UCC-CVRM toestemming

voor deelname

Cumulatief (n)

800

600

400

200

0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Maand

Jaar

2018

2019

Aantal deelnemers aan UCC-

CVRM naar specialisme

Specialisme Gevraagd Toestemming

Cardiologie 1966 1156 (59%)

Cardiothoracale Chirurgie 3 3 (100%)

Diabetologie 229 169 (74%)

Geriatrie 1362 465 (34%)

Gyneacologie 304 220 (72%)

Infectieziekten 80 32 (40%)

Hart- en vaatcentrum 4 4 (100%)

Nefrologie 332 262 (79%)

Neurologie 395 302 (76%)

Obstetrie 57 50 (88%)

Vaatchirurgie 75 62 (83%)

Vasculaire geneeskunde 326 278 (85%)

Katrien Groenhof,

arts-onderzoeker,

wint Frits de

Waard prijs

Lees meer

Voor en na studie

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019

1 op de 3 deelnemers heeft al

eerder een hart- en vaatziekte

doorgemaakt

1 op de 2 deelnemers heeft

een te hoge bloeddruk

1 op de 5 deelnemers heeft

suikerziekte

1 op de 10 deelnemers heeft

een te hoog cholesterol gehalte

1 op de 5 deelnemers heeft

een verminderde nierfunctie

In een voor UCC (8000 patiënten) - na UCC (2100 patiënten) studie

vergeleken we de compleetheid van het cardiovasculaire risico profiel.

We vonden een grote toename in beschikbaarheid van informatie,

bijvoorbeeld in de periode 2013 - 2015 werd bij 40% van de patiënten

het LDL cholesterol gemeten en in de periode 2016 - 2018 was dat al

bij 80% van de patiënten.


Feiten & cijfers

UCC-SMART

UCC-SMART is een programma met extra metingen in

zorg en informed consent voor extra metingen, biobank

opslag en follow-up in het kader van wetenschap voor

cardiovasculaire patiënten met een verhoogd risico op

hart- en vaatziekten. Dit programma loopt al 23 jaar.

4157

507

1403

657

1890

2062

1119

359

1312

Diagnose bij inclusie

Cerebraal vaatlijden

Perifeer vaatlijden

Aneurysma abdominale aorta

Hyperlipidemie

Hypertensie

Diabetes mellitus

Cardiaal vaatlijden (overig)

Zwangerschapscomplicatie

Overige

Het totaal aantal deelnemers waar we nu een complete baseline van hebben is 13466.

Het totaal aantal mensen momenteel actief in follow-up is 10108. Het maximaal aantal

follow-up jaren is 21 jaar, gemiddelde is 8,67.

Meest gegeven adviezen aan patiënten

(637) in UCC-SMART:

Aantal

Zo mogelijk leefstijl en

voeding aanpassen 502

Gewichtsreductie nastreven 346

Herhaal nuchter glucose

binnen 3 maanden 269

Bloeddruk metingen herhalen,

overweeg 24-uurs bloeddrukmeting 180

Overweeg aanpassen medicatie,

streef naar lager LDL-cholesterol 136

Leeftijd en geslacht bij

inclusie UCC-SMART

Aantal

3000

2000

1000

0

t/m 50 51-60 61-70 71 & ouder

Leeftijdscategorieën

Geslacht

man

vrouw

SMART-MR

SMART-MR is een van

de 9 deelnemende

cohorten van het nieuwe

Netherlands Consortium of

Dementia Cohorts (NCDC)

dat onderzoek gaat doen

naar de preventie van

dementie. Met een ZonMw

Veni subsidie gaat Jet Vonk

onderzoeken in hoeverre

specifieke taalkenmerken

van een neuropsychologische

test (‘animal fluency’)

gerelateerd zijn aan preklinische

markers van

de ziekte van Alzheimer.

SMART-MR is onderdeel

van het nieuwe Medea-7T

cohort, waarin onderzoek

gedaan wordt naar microvasculaire

en microstructurele

schade in de

hersenen gemeten met

7 tesla MRI.

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


UMC Utrecht werkt met

unieke 3D technologie

waarbij röntgenstraling wordt

vervangen door licht

Joost van Herwaarden

Het UMC Utrecht gebruikt als eerste

ziekenhuis in de wereld een nieuwe

technologie die voerdraden en

catheters zichtbaar maakt met licht

in plaats van met röntgenstraling.

Sinds 2012 werken Philips en het

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum

samen aan de ontwikkeling van deze

technologie en de eerste klinische

resultaten zijn nu beschikbaar.

“De voerdraden en catheters kunnen

zonder röntgenstraling worden

afgebeeld in 3D en zijn daardoor

beter te interpreteren en dit maakt

operaties eenvoudiger. Dat is van

enorme meerwaarde voor de patiënt

en medewerkers in de operatiekamer”,

zegt vaatchirurg Joost van Herwaarden.

Lees hier het hele artikel

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Acht nieuwe UHD’s benoemd binnen het

speerpunt Circulatory Health

Janneke de Man-van Ginkel, Rieke van der Graaf, Rolf Urbanus,

Dineke Koek, Jeanine Prompers, Linda van Laake, Teun de Boer en

Saskia de Jager zijn dit jaar binnen het speerpunt Circulatory

Health benoemd tot Universitair Hoofddocent (UHD).

Lees hier het artikel

Hoogleraren

Peter van Tintelen is per 1 mei 2019

hoogleraar klinische genetica, in het

bijzonder cardiogenetica, en Marco Alings

is per 1 januari 2020 hoogleraar Clinical

Trials in Circulatory Health.

Peter van Tintelen

Marco Alings

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Eerste PI meeting om onderlinge

verbinding te versterken

De eerste PI meeting van het

speerpunt Circulatory Health vond

17 oktober plaats in De Zagerij in

Utrecht. Het doel van de middag

was om de onderlinge verbinding

met elkaar en het eigenaarschap te

vergroten. Daarnaast werden ideeën

met elkaar uitgewisseld hoe het

speerpunt invulling kan geven aan

de ambities voor de komende vijf

jaar waarbij de thema’s data science,

klinische trials en preventie

centraal stonden.

Lees hier het artikel

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Een internationale commissie

van topwetenschappers bezocht

eind oktober het UMC Utrecht

om ons onderzoek te beoordelen.

Elke zes jaar is er zo’n wettelijk

verplichte beoordeling volgens

het Standaard Evaluatie Protocol

(SEP), die geldt voor alle universiteiten

en UMC’s. Deze evaluatie

draait niet om de verdeling van

geld maar om het bewaken van

kwaliteit. Het definitieve rapport

wordt verwacht in januari 2020.

Mat Daemen, Rick Grobbee, Folkert Asselbergs, Cecilia Linde

en Marco Houterman.

Lees meer

UMC Utrecht mag trots

zijn op zijn onderzoekers

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Grand round

&

masterclass

visiting prof.

Michael S.

Conte

Visiting Prof. Michael S. Conte

bezocht op uitnodiging van

de afdeling Vaatchirurgie en

het speerpunt Circulatory

Health op 4 en 5 maart het

UMC Utrecht. De heer Conte

verzorgde een interessante

keynote lecture en een

grand round. Hij gaf ook een

masterclass: Resolution of

Vascular Injury: Mechanisms

and Therapeutic Implications

aan de leden van de Jacob

Jongbloed Talent Society en

medewerkers van het UMC

Utrecht. Deze grand round is

de eerste in de reeks grand

rounds van het speerpunt

Circulatory Health.

Michael S. Conte en Gert Jan de Borst

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Onderwijs in het Hart- en vaatcentrum

Het Hart- en vaatcentrum besteedt veel

aandacht aan de ontwikkeling en zichtbaarheid

van het cardiovasculaire

onderwijs in het Utrechtse (bio)medisch

curriculum. Zo zijn er bijvoorbeeld

voor bachelorstudenten Geneeskunde

twee keuzecursussen gegeven, getiteld:

‘Hartziekten: van oorzaak tot behandeling’

en ‘De rol van vaatwand en bloedstroom’.

Daarnaast biedt het Hart- en vaatcentrum

een onderwijsbrochure aan voor studenten

Geneeskunde, SUMMA en

Biomedische Wetenschappen. In deze

onderwijsbrochure kunnen studenten

met interesse voor hart en vaten

informatie vinden over het hart- en

vaatonderwijs binnen de verschillende

Utrechtse (bio)medische opleidingen

en, mogelijkheden voor stages, scripties

en loopbaan.

Patiënten in het onderwijs

“We laten studenten kennismaken met patiënten

binnen de mastercursus ‘Cardiac Regenerative

Medicine’, een 2-weekse cursus over onderzoek

naar de regeneratieve geneeskunde bij hartaandoeningen”,

vertelt Suzanne Korporaal,

Universitair Docent. In week 1 krijgen de

studenten colleges van onderzoekers over

de huidige gang van zaken binnen dit

onderzoeksveld. In week 2 schrijven de

studenten een patiënten informatiebrief over

een specifiek klinisch onderzoek volgens de

richtlijnen van de CCMO, de Centrale Commissie

Mensgebonden Onderzoek. Voorafgaand aan

de opdracht vragen we patiënten om aan de

studenten uit te leggen wat zij verwachten in de

brief te lezen en ook hun ervaringen met klinisch

onderzoek te delen. De opdracht sluiten we af

met een ontmoeting tussen de patiënten en

studenten in een collegezaal.”

Max Groenhart

Lees meer over het onderwijs in het Hart- en vaatcentrum

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Nieuwe leden Jacob Jongbloed

Talent Society 2019

In 2019 hebben 12 collega’s

al weer de derde generatie

van de Jacob Jongbloed

Talent Society (JJTS) gevormd.

Het speerpunt Circulatory Health

biedt in samenwerking met het

Onderwijscentrum de JJTS leden

een talentenprogramma op maat

aan dat zich richt op persoonlijke

ontwikkeling, samenwerken

en leiderschap.

Van links naar rechts:

Achter: Judith van Waes, Gurbey Ocak, Niek van der Aa, Thomas Alderliesten, Martijn Froeling en Jannick Dorresteijn

Voor: Ivonne Sluijs, Elise Kessler, Monika Hollander, Heleen van der Zwaan, Jelmer Wolterink en Marish Oerlemans

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Publiekslezing: leven met hartfalen

vanuit vier perspectieven belicht

Publiekslezing: levensloopzorg

bij aangeboren hartafwijking,

van jong tot oud

“Ik ben een ‘geluksvogel’, omdat de zorg in

Nederland goed is, ik in het UMC Utrecht

ben behandeld en mensen om me heen heb

die om mij geven”, zegt Alfred Hagedoorn,

ervaringsdeskundige, tijdens de publiekslezing

over hartfalen op 29 mei. Het thema

‘leven met hartfalen’ werd tijdens de lezing

van het speerpunt Circulatory Health vanuit

vier perspectieven belicht.

Lees verder

Alfred

Hagedoorn

Juul

Hoe ontstaat een aangeboren hartafwijking,

welke behandelingen zijn er en welke gevolgen

heeft een behandeling voor het leven van

kind tot volwassene? Deze thema’s stonden

centraal tijdens de publiekslezing ‘Levensloopzorg

van aangeboren hartafwijkingen’ op 1

oktober in een sfeervolle tent in de binnentuin

van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Lees verder

Inzicht in nieuwe

ontwikkelingen tijdens de

landelijke hartkleppendag

Harteraad en het

UMC Utrecht

Hart- en vaatcentrum

organiseerden op

26 oktober de

landelijke informatiedag

met

als onderwerp

hartkleppen.

Lees verder

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Preventief actief tijdens de Hart- en vaatdag op 22 juni

Anouk Vermeer, Steven Chamuleau

en Foeke Booy (ambassadeur)

Het UMC Utrecht Hart- en

vaatcentrum organiseerde op

zaterdag 22 juni de Hart- en vaatdag

in stadion en sportcentrum

Galgenwaard in Utrecht. Deze dag

stond in het teken van preventief

actief zijn om hart- en vaatziekten

te voorkomen of de gevolgen ervan

minder ernstig te maken. Een dag

vol interessante presentaties,

leuke beweegworkshops en een

inspirerende informatiemarkt.

Lees verder

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Campagne preventie hart- en vaatziekten:

Hoe verlaag je de risico’s?

Iedereen kan een hart- of vaatziekte krijgen. Nederland telt zo’n

1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Er is een aantal risicofactoren

dat ervoor zorgt dat iemand een grotere kans heeft op het

krijgen van een hart- of vaatziekte. We zetten in op het verlagen

van deze risico’s. Wat kun je hier zelf in doen en wat doet het

UMC Utrecht hier in?

Lees hier alles over de campagne

Klik hier voor de film

van Jan Verheul

Jan Westerink

Frank Visseren

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


UMC Utrecht onderzoekers

ontvangen Dekkerbeurzen

van Hartstichting

Jessica van Setten Linda van Laake Pieter Vader

Onderzoekers Jessica van Setten,

Linda van Laake en Pieter Vader

van het UMC Utrecht Hart- en

vaatcentrum ontvangen een

Dekkerbeurs van de Hartstichting.

In totaal kregen tien talentvolle

wetenschappers verbonden aan

Nederlandse kennisinstellingen

een persoonlijke onderzoeksbeurs.

De wetenschappers kunnen met

deze beurzen de komende jaren

vernieuwend onderzoek doen

naar hart- en vaatziekten.

ZonMW grant

Translationeel Onderzoek

In een translationele studie

gaat een onderzoeksgroep een

zogenaamd dynamic contrastenhanced

MRI (DCE-MRI) inzetten

om de relatie tussen lekkage van

de bloed-hersen barrière en de

ontwikkeling van epilepsie na

beroerte in kaart te brengen in

zowel patiënten als proefdieren.

Het project is een samenwerkingsverband

tussen UMC Utrecht

(Rick Dijkhuizen, Wim Otte) en

Maastricht UMC, en start per

1 januari 2020. Het preklinisch

onderzoek in Utrecht wordt

uitgevoerd door Geralda van Tilborg.

Lees meer

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


ERC Starting Grants

voor Ynte Ruigrok en Pieter Vader

Ynte Ruigrok en Pieter

Vader hebben een

ERC Starting Grant van

anderhalf miljoen euro

gekregen. Deze Europese

subsidie wordt toegekend

aan veelbelovende

onderzoekers die alles

in zich hebben om uit te

groeien tot onafhankelijke

onderzoeksleiders.

ERC-beurs voor

onderzoek naar hart- en

vaatziekten bij vrouwen

Hester den Ruijter ontvangt een ERC

Consolidator Grant van 2 miljoen euro

voor haar onderzoek naar de moleculaire

basis van slagaderverkalking bij vrouwen.

Binnen de studie UCARE onderzoekt ze

vaatweefsel en kijkt ze naar de verschillen

tussen mannen en vrouwen bij het ontstaan

aderverkalking dat uiteindelijk tot

een hartinfarct kan leiden. In de analyses

tot nu toe werd vooral mannelijk weefsel

bestudeerd. Hester en haar team onderzoeken

nu welke specifiek vrouwelijke

patronen er spelen bij aderverkalking.

Ze hoopt met de studie een risicotest te

ontwikkelen die het ontstaan van harten

vaatziekten bij vrouwen beter kan

voorspellen.

Lees meer

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Feiten & cijfers

Speerpunt focusmatrix

Expertise

area:

Genetics

Imaging

Patient group:

Heart

failure

Atherosclerosis

Cerebral

ischemia

Aneurysms

Clinical Epidemiology, Trials, Data Science

Global CV Health, Diversity

Prevention

High risk groups

Hypertension

Diabetes

Premature

& progressive

vasc.

disease

Voorzitters

research tafels

Het speerpunt heeft vier

research tafels die geregeld

bij elkaar komen:

Research tafel Heart

failure: Linda van Laake

en Frans Rutten

Research tafel Cerebral

ischemia: Bart van der Worp

Research tafel Aneurysms:

Dominique de Kleijn

Doel

Voor alle patiëntgroepen

richten we ons op detectie,

diagnose, behandeling en

prognose van de ziekte.

Door de krachten te

bundelen willen we een

sterke translationele lijn

ontwikkelen met een

verbinding tussen basaal

en klinisch onderzoek en

omgekeerd.

Research tafel High risk:

diabetes/ hypertension:

Wilko Spiering

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Asselbergs volgt Grobbee op als

voorzitter speerpunt Circulatory Health

Folkert Asselbergs

Rick Grobbee

Folkert Asselbergs,

cardioloog en hoogleraar

Cardiovasculaire Genetica,

is door de raad van bestuur

per 1 augustus benoemd

tot voorzitter van het

speerpunt Circulatory Health.

Folkert Asselbergs volgt

hiermee Rick Grobbee,

hoogleraar Klinische

Epidemiologie en

universiteitshoogleraar

International Health

Sciences and Global

Health, op.

Lees meer

Wie is wie in ons

speerpunt?

Lees meer ‘over ons’

Nieuwe

kwartiermakers

Het speerpunt heeft

drie kwartiersmakers

benoemd. Yvonne van

der Schouw voor het

thema preventie en

Charlotte Onland-Moret

en Daniel Oberski voor

het thema data science.

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019


Een hartverwarmend

en gezond 2020!

UMC Utrecht

Hart- en vaatcentrum

UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum Jaarbeeld 2019

More magazines by this user
Similar magazines