17.12.2019 Views

191113 Kempense Kost Herentals Westerlo

Een brochure waarin je ontdekt hoe jouw bedrijf haar medewerkers kan stimuleren om duurzame keuzes te maken op vlak van hun voeding

Een brochure waarin je ontdekt hoe jouw bedrijf haar medewerkers kan stimuleren om duurzame keuzes te maken op vlak van hun voeding

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kempense

kost

10 concrete tips

om duurzame voedingskeuzes

te maken

op het werk

Herentals

Westerlo

1


KEMPENSEKOST.BE

EEN UITGAVE VAN

met steun van

Deze brochure is samengesteld in

januari 2020.

Misschien zijn bepaalde adressen

nu niet langer up to date of

ontbreken er belangrijke

aanvullingen.

FOTO’S

www.stes.be (21, 24, 39),

www.hansvangeel.com (6, 41),

www.bartvandermoeren.be (28),

www.foodiesfeed.com (37),

www.istockphoto.com (1),

www.unsplash.com (alle overige)

Kempense kost kan je ook gebruiken

in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen,

en meer bepaald rond deze twee:

2

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Martine Coppieters,

Vormingplus Kempen vzw

Prins Boudewijnlaan 9 bus 2

2300 Turnhout

tel.: 014 41 15 65

info@vormingpluskempen.be

www.vormingpluskempen.be

ondernemingsnummer: 0861.555.780

RPR Antwerpen, afdeling Turnhout


Kempense

kost

10 concrete tips

om duurzame voedingskeuzes

te maken

op het werk

3


4


Kempense

kost

10 concrete tips

om duurzame voedingskeuzes te maken

op het werk

Dat de opwarming van de aarde een

feit is, durft haast niemand meer

in twijfel te trekken. Dat de mens

daarvan aan de basis ligt, ook niet.

Gelukkig zijn we ook deel van de

oplossing!

Eén van de domeinen waarin een

omslag nodig is, is voeding. Grootschalige,

intensieve landbouw,

overmatige vleesproductie en onnodig

voedseltransport brengen de

aarde onherroepelijke schade toe,

waardoor de voedselzekerheid en

de kwaliteit van ons voedsel in het

gedrang komt.

Daarom willen steeds meer mensen

weten wat er precies op hun bord

ligt, waar het vandaan komt en of

de producent er een eerlijke prijs

voor krijgt. Bovendien willen ze

meer gezonde, lokale en ecologische

producten.

Als organisatie kan je hierin ook

je verantwoordelijkheid opnemen

en werknemers stimuleren om de

juiste duurzame keuzes te maken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

(MVO) wordt altijd

belangrijker en biedt talrijke

voordelen op gebied van profit,

people en planet: je ondersteunt

de transitie naar een meer duurzame

samenleving; werknemers

identificeren zich meer met de

bedrijfswaarden wat resulteert in

meer tevreden, geëngageerde en

productieve werknemers; beter

behoud van personeel en het vlotter

aantrekken van het juiste nieuwe

talent.

Translab K en Voedselteams vzw

slaan de handen in elkaar om

Kempense bedrijven en organisaties

te ondersteunen in het nemen

van duurzame voedselkeuzes. We

ontwikkelden dit boekje op basis

van tien concrete en haalbare acties.

Van het promoten en drinken van

kraantjeswater tot lokale hapjes op

bedrijfsfeestjes…

Er is veel mogelijk.

Bovendien lijstten we per actie op

welke producenten of organisaties

uit jouw buurt je verder kunnen

helpen.

Je kiest met je bedrijf zélf waar je

goesting in hebt. Zo bouw je stap

voor stap mee aan een duurzame

Kempen. Veel succes!

5


Weet wat je kiest

Bij elke actie vind je een aantal icoontjes. Die helpen je te weten waaraan

je bijdraagt. Niet alles wat lokaal is, is ten slotte biologisch. En niet alles wat

seizoensgebonden is, wordt verkocht aan een eerlijke prijs. We leggen de

verschillende icoontjes even uit.

6


Via lokale aankopen kan je producenten

uit de buurt stimuleren om

verder te werken aan een betere

bodem, biodiversiteit, hernieuwbare

energie, … Je aankopen hebben

bovendien een positieve impact

op de lokale economie. Met die

producten sla je vaak vele vliegen

in één klap: ze zijn vaak verser,

seizoensgebonden en garanderen

vaker een eerlijke prijs.

Korte keten

korte keten

Korte keten staat voor zo weinig

mogelijk tussenstappen tussen de

plaats waar je voedsel wordt geteeld

of gekweekt en je bord. Een kortere

keten betekent versere producten,

een betere band met de producent,

een eerlijke prijs, minder verpakking

en minder voedselkilometers.

Kiezen voor korte keten biedt dus

economische, ecologische en sociale

voordelen.

Biologisch

bio

Lokaal

lokaal

Er bestaat geen sluitende definitie

over wat een lokaal product precies

is. Lokaal geproduceerde voeding

zou garant moeten staan voor minder

transport. Consumenten kiezen

vaak voor lokaal omwille van de

verbinding met de eigen leefomgeving.

Biologische landbouw is een manier

om voedsel te produceren die de

draagkracht van de bodem en de

natuurlijke levenscycli respecteert.

Bioboeren werken zo natuurlijk

mogelijk en minimaliseren de

menselijke impact op het milieu.

Dit doen ze onder andere door geen

chemische bemesting, bestrijdingsof

bewaarmiddelen te gebruiken.

Biolabels zijn zeer streng gereglementeerd

en worden onafhankelijk

gecontroleerd.

7


Eerlijke prijs

eerlijk

De prijs van voeding staat onder

druk, en dus ook de eerlijke verloning

van elke schakel in de keten.

In voedselproductie kruipt heel wat

energie, tijd en expertise.

Een eerlijke prijs voor zowel producten

van hier als voor producten

uit het Zuiden, is dan ook niet meer

dan rechtvaardig.

Als consument heb je een enorme

impact op de verloning van de

producent. Voor producten van hier

is het belangrijk om niet de prijs als

belangrijkste criterium te stellen,

maar wel de kwaliteit. Een kwaliteitsvol

product vraagt ook om een

correcte prijs.

Dit geldt ook voor producten uit het

Zuiden. Daarbij kunnen Fair Tradelabels

een leidraad zijn. Fair Trade

staat voor handel die gericht is op

duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Door lokale boeren

een eerlijke prijs te bieden die niet

bepaald wordt door de internationale

markt, geef je hen de kans om

te voorzien in hun levensonderhoud

en om hun bedrijf uit te breiden met

respect voor mens en natuur.

een beter milieu. Vleesconsumptie

is een van de grootste oorzaken van

klimaatopwarming. Bovendien is

een vegetarische keuze meestal een

gezonde keuze.

Seizoensgebonden

seizoen

In de supermarkt koop je het hele

jaar door eender welke groente of

fruit.

Nochtans heeft een tomaat in de

winter een veel grotere impact op

het milieu dan een tomaat in de zomer.

Groenten en fruit zijn namelijk

sterk gebonden aan het seizoen

waarin ze natuurlijk groeien. Koken

en eten volgens het ritme van de

seizoenen, garandeert een betere

smaak, een natuurlijke kwaliteit en

een pak minder voedselkilometers.

Duurzaam?

Hoe duurzaam onze tips zijn, heeft

te maken met verschillende criteria.

Om extra zeker te zijn dat ze daaraan

voldoen, neem je best contact

op met de producenten.

Vegetarisch

veggie

Vegetarisch eten wil zeggen dat je

geen vlees of vis eet. Door minder

dierlijke producten te eten en voor

meer plantaardig te kiezen, draag

je actief bij aan het dierenwelzijn en

8


tip

1

Donderdag Veggiedag met collega’s

veggie

Elke inspanning om minder

vlees te consumeren, is positief

voor het milieu.

Donderdag Veggiedag is zo’n

eenvoudig initiatief. Stimuleer je

collega’s om op donderdag geen

vlees mee te brengen als lunch of

bied een vegetarische schotel aan in

je bedrijfsrestaurant. Een receptie

op donderdag? Maak ze veggie.

Verschillende variaties zijn mogelijk.

Je kan het op andere of

meerdere dagen doen, met lokale

voeding, ‘40 werkdagen zonder

vlees’ introduceren…

De opbrengst van je actie

• verklein de ecologische voetafdruk van je

bedrijf

• maak kennis met nieuwe, vegetarische gerechten

• stimuleer een gezonde levensstijl

• gezondere medewerkers met mogelijk minder

afwezigen

• versterk het groepsgevoel onder collega’s

in je buurt

EVA REGIO KEMPEN

www.evavzw.be/kempen

f EVA-Kempen-

1225881884206312

9


tip

2

Een lokaal & duurzaam tussendoortje

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

Iets lekkers na de lunch of een vieruurtje?

Een tussendoortje kan wonderen doen.

En dat kan perfect duurzaam.

Vers fruit is altijd een goed idee. Bestel elke week een lekkere

fruitmand recht van de boer. Zo krijgt iedereen een goede

portie vitaminen binnen. Bovendien is fruit aanbieden aan je

personeel fiscaal aftrekbaar.

10

Liever een stukje duurzame chocolade, gedroogd fruit of een

koek? Je kast of automaat vullen met lokale, seizoensgebonden,

biologische of fairtradeproducten is vandaag een koud

kunstje.


De opbrengst van je actie

• bied je werknemers een gezond

alternatief voor hun dagelijkse

snack

• verklein de ecologische voetafdruk

van je bedrijf

• gezondere werknemers met mogelijk

minder afwezigen

• stimuleer je werknemers om

duurzame voeding te consumeren

• versterk de marktpositie van

lokale producenten

• geniet van een fiscaal voordeel

door fruit aan te bieden

in je buurt

Fruitmanden of fruitsla

APPELEN ROES

Vennen 4, 2200 Herentals

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes.be

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar

-211820885525527

BIOHUISJE

Blaubergsesteenweg 176, 2230 Herselt

biohuisje@outlook.com

014 89 52 96

www.biohuisje.be

f biohuisje

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

DE BIO-HOEVE

Pasbrug 18, 2260 Westerlo

debio-hoeve@hotmail

www.debio-hoeve.jouwweb.be

014 26 59 65

f DeBioHoeve

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE WIMPSCHRANSHOEVE

Itegemsesteenweg 125, 2270 Herenthout

guy.van.bedts@telenet.be

0474 74 51 86

users.telenet.be/dewimpschranshoeve

f wimpschranshoeve

11


NATUURHUIS ALTERNA

Kloosterstraat 2, 2200 Herentals

info@natuurhuisalterna.be

014 22 16 93

www.natuurhuisalterna.be

f NatuurhuisAlterna

VOEDSELTEAM BREMDAEL

Ernest Claesstraat 62-64, 2200 Herentals

herentalsbremdael@voedselteams.be

0499 30 62 76

www.voedselteams.be/voedselteam/

voedselteam-herentals-bremdael

f Voedselteams-Herentals

-607989945906614

Chocola of koekjes

12

ANNEKE PANNEKE

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

ann.change2@gmail.com

0497 89 78 35

annekepannekesgerechtjes

f annekepannekesgerechtjes

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar-

211820885525527

BIOHUISJE

Blaubergsesteenweg 176, 2230 Herselt

biohuisje@outlook.com

014 89 52 96

www.biohuisje.be

f biohuisje

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE KRUIDENFEE

Markt 26, 2270 Herenthout

info@dekruidenfee.be

014 51 89 92

www.dekruidenfee.be

f dekruidenfee

NATUURHUIS ALTERNA

Kloosterstraat 2, 2200 Herentals

info@natuurhuisalterna.be

014 22 16 93

www.natuurhuisalterna.be

f NatuurhuisAlterna

NATUURWINKEL DE MASTELUIN

Witbos 25, 2200 Herentals

info@masteluin.be

014 26 16 95

www.masteluin.be

f masteluin

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKELS

GIERLE

Singel 26, 2275 Gierle

gierle@oww.be

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

gierle

f Oxfamwereldwinkelskempen


VORSELAAR

Kuiperstraat 22, 2290 Vorselaar

vorselaar@oww.be

0496 55 50 88

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

vorselaar

f Oxfamwereldwinkelskempen

WESTERLO

De Merodedreef, 2260 Westerlo

westerlo@oww.be

014 54 50 12

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

westerlo

f Oxfamwereldwinkelskempen

HERENTALS

Begijnhof 29, 2200 Herentals

wwherentals@gmail.com

0499 26 46 88

www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/

herentals

f OxfamWereldwinkelHerentals

KASTERLEE, LICHTAART,

TIELEN

Leistraat 91, 2460 Lichtaart

wereldwinkelklt@gmail.com

014 46 08 98

www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/kasterlee-lichtaart-tielen

f wereldwinkelKasterleeLichtaartTielen

OLEN

Boekel 9, 2250 Olen

olen@oww.be

014 23 23 32

www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/olen

f Oxfam-Wereldwinkel-Olen

-1755494074674764

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479 70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

Noten

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BIOHUISJE

Blaubergsesteenweg 176, 2230 Herselt

biohuisje@outlook.com

014 89 52 96

www.biohuisje.be

f biohuisje

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE KRUIDENFEE

Markt 26, 2270 Herenthout

info@dekruidenfee.be

014 51 89 92

www.dekruidenfee.be

f dekruidenfee

NATUURHUIS ALTERNA

Kloosterstraat 2, 2200 Herentals

info@natuurhuisalterna.be

014 22 16 93

www.natuurhuisalterna.be

f NatuurhuisAlterna

NATUURWINKEL DE MASTELUIN

Witbos 25, 2200 Herentals

info@masteluin.be

014 26 16 95

www.masteluin.be

f masteluin

13


Zuiveldesserts

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

BVBA DE PLOEG

Diestsebaan 73, 2230 Herselt

de.ploeg1@telenet.be

014 54 10 97

www.hoevedeploeg.be

f Hoeve-de-Ploeg-136308261232

DE KLEIN CLUYS

Kluis 2, 2460 Kasterlee

dekleincluys@hotmail.com

0486 34 43 39

www.dekleincluys.be

f DeKleinCluys

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499/227097

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

HEUNINGHOF

Honingstraat 14, 2250 Olen

info@heuninghof.be

0495 67 08 54

www.handelsgids.be/olen/heuninghof-t/

f heuninghof

IJSSLOEBERKE

Wespedongen 2, 2460 Tielen

ijssloeberke@gmail.com

014 55 32 40

ijssloeberke.be

f Ijssloeberke-247034776758

KEMPENSE GEITENKAAS POLLE

Eerselingenstraat 36, 2460 Lichtaart

info@polle.be

014 55 61 50

www.polle.be

f KempenseGeitenkaasPolle

NATUURWINKEL DE MASTELUIN

Witbos 25, 2200 Herentals

info@masteluin.be

014 26 16 95

www.masteluin.be

f masteluin

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

DE WIMPSCHRANSHOEVE

Itegemsesteenweg 125, 2270 Herenthout

guy.van.bedts@telenet.be

0474 74 51 86

users.telenet.be/dewimpschranshoeve

f wimpschranshoeve

14


Fruitsappen

ANNEKE PANNEKE

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

ann.change2@gmail.com

0497 89 78 35

annekepannekesgerechtjes

f annekepannekesgerechtjes

APPELEN ROES

Vennen 4, 2200 Herentals

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes.be

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar-211820885525527

BIOHUISJE

Blaubergsesteenweg 176, 2230 Herselt

biohuisje@outlook.com

014 89 52 96

www.biohuisje.be

f biohuisje

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

BVBA DE PLOEG

Diestsebaan 73, 2230 Herselt

de.ploeg1@telenet.be

014 54 10 97

www.hoevedeploeg.be

f Hoeve-de-Ploeg-136308261232

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE DRIE WILGEN

Bist 1, 2560 Nijlen

info@dedriewilgen.be

03 411 10 51

dedriewilgen.be

f De3Wilgen

DE KRUIDENFEE

Markt 26, 2270 Herenthout

info@dekruidenfee.be

014 51 89 92

www.dekruidenfee.be

f dekruidenfee

DE WIMPSCHRANSHOEVE

Itegemsesteenweg 125, 2270 Herenthout

guy.van.bedts@telenet.be

0474 74 51 86

users.telenet.be/dewimpschranshoeve

f wimpschranshoeve

HET WESTELHOF

Polderstraat 11, 2260 Westerlo

Westelhof@telenet.be

014 54 24 24

f Westelhof

NATUURHUIS ALTERNA

Kloosterstraat 2, 2200 Herentals

info@natuurhuisalterna.be

014 22 16 93

www.natuurhuisalterna.be

f NatuurhuisAlterna

NATUURWINKEL DE MASTELUIN

Witbos 25, 2200 Herentals

info@masteluin.be

014 26 16 95

www.masteluin.be

f masteluin

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

15


PLUKHOF

Heerweg 50w, 2222 Wiekevorst

info@plukhof.be

0495 88 53 38

www.plukhof.be

f Plukhof

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

VOEDSELTEAM BREMDAEL

Ernest Claesstraat 62-64,

2200 Herentals

herentalsbremdael@voedselteams.be

0499 30 62 76

www.voedselteams.be/voedselteam/

voedselteam-herentals-bremdael

f Voedselteams-Herentals-

607989945906614

16


tip

3

Pak uit met een duurzaam cadeau

lokaal korte keten bio eerlijk

Een jarige werknemer, een boeiende gastspreker, een trouwe collega, de beste baas…

we geven hen maar al te graag een cadeau. Kies bij de keuze van je geschenk voor duurzaam,

lokaal, fair trade en/of biologisch. Maak mee het verschil en geef een duurzame

attentie die nét dat tikkeltje anders is én een lokaal verhaal in zich draagt.

17


De opbrengst van je actie

• waardeer je personeel of partners met meer gemotiveerde

werknemers als gevolg

• maak indruk met je originele en doordachte keuze

• versterk de marktpositie van lokale producenten

• garandeer een eerlijke prijs voor de producent

in je buurt

Bierkorf

18

BROUWERIJ LEYSEN

Meivuurstraat 2, 2200 Herentals

jorge@brouwerijleysen.be

0473 96 40 78

www.brouwerijleysen.be

f BrouwerijLeysen

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 Vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DEN HOPPERD

Netestraat 41, 2235 Westmeerbeek

denhopperd@telenet.be

016 68 09 78

www.denhopperd.be

f Den-Happerd-299258603611800

DOMESTICUS

Schietboom 38, 2250 Olen

marijn@domesticus.be

0498 42 13 01

www.domesticus.be

f domesticusbe

HEUNINGHOF

Honingstraat 14, 2250 Olen

info@heuninghof.be

0495 67 08 54

www.handelsgids.be/olen/

heuninghof-t/

f heuninghof

HOBBYBROUWERS HOPSCHEP-

PERS

Zonnedauwstraat 18, 2200 Herentals

tonydepooter@telenet.be

0494 92 56 89

www.hopscheppers.be

f DeHopscheppers

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin


TOERISME KASTERLEE

Markt 42, 2460 Kasterlee

toerisme@kasterlee.be

014 84 85 19

www.visitkasterlee.be/thema/1728/

kastelse-geschenken

f visitkasterlee

VORSELAZARUS

Pullesebaan 1, 2290 Vorselaar

dave.hufkens@hotmail.com

0498 15 61 59

www.vorselazarus.be

f vorselazarus

Wijn of jenever

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar

-211820885525527

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE DRIE WILGEN

Bist 1, 2560 Nijlen

info@dedriewilgen.be

03 411 10 51

dedriewilgen.be

f De3Wilgen

DE KRUIDENFEE

Markt 26, 2270 Herenthout

info@dekruidenfee.be

014 51 89 92

www.dekruidenfee.be

f dekruidenfee

HET EIKENVAT

Drie Eikenstraat 5, 2200 Noorderwijk

gust_bertels@telenet.be

0498 74 53 34

www.heteikenvat.be

f heteikenvat

HET WESTELHOF

Polderstraat 11, 2260 Westerlo

Westelhof@telenet.be

014 54 24 24

f Westelhof

IMKERIJ WIZO

Tienheide 2, 2460 Tielen

Imker.wizo@gmail.com

0468 31 87 84

f imkerijwizo

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

PIETER GREEVE DUURZAME

WIJNEN

Kerkstraat 14b, 2290 Vorselaar

pieter.greeve@duurzamewijnen.be

0479 60 60 69

duurzamewijnen.be

f business.duurzamewijnen

19


STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@tavino.be

0494 58 04 77

tavino.be

f TavinoKasterlee

TEN KAPITTELBERG NV

Kapittelbergstraat 4, 2230 Herselt

Info@kapittelberg.be

014 54 85 35

www.kapittelberg.be

f Kapittelberg-Herselt/101758453262420

WIJNDOMEIN ROOTHOOFT

Herenthoutseweg 115, 2200 Herentals

alfons_roothooft20@hotmail.com

0477 48 67 58

f wijndomein.roothooft

Geschenkpakket of cadeaubon

20

ANNEKE PANNEKE

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

ann.change2@gmail.com

0497 89 78 35

annekepannekesgerechtjes

f annekepannekesgerechtjes

APPELEN ROES

Vennen 4, 2200 Herentals

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes.be

BELEEFBOERDERIJ DE VLIERTUIN

Donkstraat 22, 2230 Ramsel

info@devliertuin.be

0479 70 50 69

www.devliertuin.be

f vliertuin

BELGISCHE SAFFRAAN

Leefdaalstraat 14, 2200 Morkhoven

linda@belgischesaffraan.be

0496 07 56 35

www.belgischesaffraan.be

f belgischesaffraan.be

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar-

211820885525527

BIOHUISJE

Blaubergsesteenweg 176, 2230 Herselt

biohuisje@outlook.com

014 89 52 96

www.biohuisje.be

f biohuisje

BOGAERTSHEIDE

Bogaertsheide 9a, 2560 Kessel

info@bogaertsheide.be

0473 84 87 16

www.bogaertsheide.be

f bogaertsheide

BROUWERIJ LEYSEN

Meivuurstraat 2, 2200 Herentals

jorge@brouwerijleysen.be

0473 96 40 78

www.brouwerijleysen.be

f BrouwerijLeysen

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar


21


22

BVBA DE PLOEG

Diestsebaan 73, 2230 Herselt

de.ploeg1@telenet.be

014 54 10 97

www.hoevedeploeg.be

f Hoeve-de-Ploeg-136308261232

DE BIO-HOEVE

Pasbrug 18, 2260 Westerlo

debio-hoeve@hotmail

www. debio-hoeve.jouwweb.be

014 26 59 65

f DeBioHoeve

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE KLEIN CLUYS

Kluis 2, 2460 Kasterlee

dekleincluys@hotmail.com

0486 34 43 39

www.dekleincluys.be

f DeKleinCluys

DE KRUIDENFEE

Markt 26, 2270 Herenthout

info@dekruidenfee.be

014 51 89 92

www.dekruidenfee.be

f dekruidenfee

DE PLEYNHOEVE

Plassendonk 8, 2200 Noorderwijk

ben@depleynhoeve.be

0476 346 397

www.depleynhoeve.be

f depleynhoeve

DE POMPOENERIE / VZW DE

SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

DOMESTICUS

Schietboom 38, 2250 Olen

marijn@domesticus.be

0498 42 13 01

www.domesticus.be

f domesticusbe

HET WESTELHOF

Polderstraat 11, 2260 Westerlo

Westelhof@telenet.be

014 54 24 24

f Westelhof

HEUNINGHOF

Honingstraat 14, 2250 Olen

info@heuninghof.be

0495 67 08 54

www.handelsgids.be/olen/

heuninghof-t/

f heuninghof

IJSSLOEBERKE

Wespedongen 2, 2460 Tielen

ijssloeberke@gmail.com

014 55 32 40

ijssloeberke.be

f Ijssloeberke-247034776758

IMKERIJ WIZO

Tienheide 2, 2460 Tielen

Imker.wizo@gmail.com

0468 31 87 84

f imkerijwizo

NATUURHUIS ALTERNA

Kloosterstraat 2, 2200 Herentals

info@natuurhuisalterna.be

014 22 16 93

www.natuurhuisalterna.be

f NatuurhuisAlterna

NATUURWINKEL DE MASTELUIN

Witbos 25, 2200 Herentals

info@masteluin.be

014 26 16 95

www.masteluin.be

f masteluin

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.


RURANT VZW - PURE KEMPEN

Hooibeeksedijk 1, 2400 Geel

greet.aernouts@rurant.be

014 85 27 07

www.purekempen.be/pure-kempen

-korf

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479 70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

T EIKENSCHRANSKE

Eikenschrans 26, 2280 Grobbendonk

info@eikenschranske.be

0477 18 55 05

www.eikenschranske.be

f T-Eikenschranske

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@tavino.be

0494 58 04 77

tavino.be

f TavinoKasterlee

Fruitmanden

De adressen van de zaken waar je fruitmanden

kan bestellen vind je op pag. 11

in dit boekje.

23


24


tip

4

(H)eerlijke koffie tijdens de pauze

eerlijk

Een werkdag zonder koffie? Voor veel werknemers is het ondenkbaar.

Tijdens de pauze even bijkletsen bij de koffieautomaat, is dan ook een

sociaal gebeuren.

Koffie komt per definitie van ver

weg. Daardoor is er minder garantie

op een eerlijke prijs voor de producent

en op een zo laag mogelijke

impact op de natuur. Gelukkig zijn

er organisaties en labels die die

garanties wel kunnen bieden.

Als bedrijf kan je fairtradekoffie

schenken aan je werknemers.

Doe je er graag een schepje bovenop?

Installeer een zo duurzaam

mogelijke koffieautomaat.

Voor de theedrinkende collega’s

kan je een uitgebreid gamma aan

verse, biologische en fairtradetheetjes

aanbieden.

De opbrengst van je actie

• garandeer een eerlijke prijs voor de

producent of handelaar

• vergroot het marktaandeel van fairtradeproducten

• bespaar energie met een zuinige

koffie-automaat

• beperk de milieu-impact van je koffiepauze

25


in je buurt

Koffie

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar

-211820885525527

BIOHUISJE

Blaubergsesteenweg 176, 2230 Herselt

biohuisje@outlook.com

014 89 52 96

www.biohuisje.be

f biohuisje

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

BVBA DE PLOEG

Diestsebaan 73, 2230 Herselt

de.ploeg1@telenet.be

014 54 10 97

www.hoevedeploeg.be

f Hoeve-de-Ploeg-136308261232

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE KRUIDENFEE

Markt 26, 2270 Herenthout

info@dekruidenfee.be

014 51 89 92

www.dekruidenfee.be

f dekruidenfee

HET WESTELHOF

Polderstraat 11, 2260 Westerlo

Westelhof@telenet.be

014 54 24 24

f Westelhof

NATUURHUIS ALTERNA

Kloosterstraat 2, 2200 Herentals

info@natuurhuisalterna.be

014 22 16 93

www.natuurhuisalterna.be

f NatuurhuisAlterna

NATUURWINKEL DE MASTELUIN

Witbos 25, 2200 Herentals

info@masteluin.be

014 26 16 95

www.masteluin.be

f masteluin

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin

26


Thee

APPELEN ROES

Vennen 4, 2200 Herentals

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes.be

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar

-211820885525527

BIOHUISJE

Blaubergsesteenweg 176, 2230 Herselt

biohuisje@outlook.com

014 89 52 96

www.biohuisje.be

f biohuisje

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

BVBA DE PLOEG

Diestsebaan 73, 2230 Herselt

de.ploeg1@telenet.be

014 54 10 97

www.hoevedeploeg.be

f Hoeve-de-Ploeg-136308261232

DE CRUYTHOECK

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

info@decruythoeck.be

014 54 39 01

www.decruythoeck.be

f DeCruythoeck

DE KRUIDENFEE

Markt 26, 2270 Herenthout

info@dekruidenfee.be

014 51 89 92

www.dekruidenfee.be

f dekruidenfee

HET WESTELHOF

Polderstraat 11, 2260 Westerlo

Westelhof@telenet.be

014 54 24 24

f Westelhof

HEUNINGHOF

Honingstraat 14, 2250 Olen

info@heuninghof.be

0495 67 08 54

www.handelsgids.be/olen/heuninghof-t/

f heuninghof

NATUURHUIS ALTERNA

Kloosterstraat 2, 2200 Herentals

info@natuurhuisalterna.be

014 22 16 93

www.natuurhuisalterna.be

f NatuurhuisAlterna

NATUURWINKEL DE MASTELUIN

Witbos 25, 2200 Herentals

info@masteluin.be

014 26 16 95

www.masteluin.be

f masteluin

OXFAM FAIR TRADE CVBA

Ververijstraat 15, 9000 Gent

els.decausmaecker@oft.be

09 218 79 40

www.oxfamwereldwinkels.be

f OxfamWereldwinkels

OXFAM WERELDWINKELS

Kijk voor adressen op pag. 12 in dit

boekje.

STREEKWINKEL DE VLIERTUIN

Martelarenstraat 39, 3200 Aarschot

info@devliertuin.be

0479/70 50 69

www.streekwinkeldevliertuin.be

f streekwinkeldevliertuin 27


tip

5

Trek erop uit, lokaal & in team!

lokaal korte keten bio

Van je personeelsploeg een hechter team maken én ze meenemen in een

verhaal over duurzame voeding? Dat kan.

Trek samen op teambuildingsactiviteit naar een lokaal en duurzaam voedingsinitiatief

in de regio of organiseer een duurzame workshop.

De opbrengst van je actie

• maak kennis met boeiende initiatieven uit de regio

• stimuleer het groepsgevoel en de motivatie binnen je team

• inspireer je collega’s om duurzamer te leven

• steun de lokale economie

28


in je buurt

Bezoekje achter de schermen

van een een lokaal bedrijf

BELEEFBOERDERIJ DE VLIERTUIN

Donkstraat 22, 2230 Herselt

info@devliertuin.be

0479 70 50 69

www.devliertuin.be

f vliertuin

BELGISCHE SAFFRAAN

Leefdaalstraat 14, 2200 Morkhoven

linda@belgischesaffraan.be

0496 07 56 35

www.belgischesaffraan.be

f belgischesaffraan.be

BROUWERIJ LEYSEN

Meivuurstraat 2, 2200 Herentals

jorge@brouwerijleysen.be

0473 96 40 78

www.brouwerijleysen.be

f BrouwerijLeysen

DE POMPOENERIE / VZW DE

SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

29


Workshops

BELEEFBOERDERIJ

DE VLIERTUIN

Donkstraat 22, 2230 Ramsel

info@devliertuin.be

0479 70 50 69

www.devliertuin.be

f vliertuin

EVA VZW (REGIO KEMPEN)

Steendam 84, 9000 Gent

kempen@evavzw.be

09 329 68 51

www.evavzw.be/kempen

f EVA-Kempen-1225881884206312

TEUTE GERARD -

STOKEN EN KOKEN

Vinkenslag 12, 2200 Herentals

hans@teutegerard.be

0494 45 88 43

www.teutegerard.be

f teutegerard.be

VELT VZW

Uitbreidingstraat 392C, 2600 Berchem

info@velt.nu

03 281 74 75

velt.nu

f veltvzw

Ecocyclo

Geef je teambuilding een creatieve

invulling en neem een kijkje achter de

schermen bij een lokaal bedrijf of vraag

een heerlijke proeverij aan bij een producent

uit de streek.

De ecocyclo is een vooraf uitgestippelde

fietstocht langs streekproducenten

rond Geel. Maar wat houd je tegen om

zelf een tochtje uit te stippelen via de

knooppunten? Of daag je personeel uit

met een wandeltocht van bedrijf naar

bedrijf en doorkruis het mooie Kempense

landschap.

ECOCYCLO

Herentals, Olen

• Herenthout, Heist-op-den-Berg

• Herselt, Geel

• Kasterlee, Geel

• Vorselaar, Lille

• Grobbendonk, Nijlen

gina.aerts@provincieantwerpen.be

03 240 62 37

www.provincieantwerpen.be/aanbod/

doe/ontwikkelingseducatie/fair-trade-ecocyclo.html

30


tip

6

Een gesmaakt feestje

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

veggie

Er is altijd wel een reden om te feesten: een werknemer die op pensioen

gaat, een nieuw geopende vestiging, het jaarlijks personeelsfeest… Bij elke

zakenlunch, elk feestje, elke receptie of zelfs vergadering hoort dan ook een

lekker hapje en drankje. Kies voor kwaliteitsvol én duurzaam. Zorg voor lokale,

vegetarische, fair trade of biologische catering op je bedrijfsfeest of receptie.

Is er na het feest nog veel lekkers over? Schenk dan je overschotten weg aan een

armoedevereniging in je buurt of gebruik herbruikbare verpakkingen om de overschotjes

met werknemers mee te geven.

Bij www.thuisafgehaald.be of www.togoodtogo.be registreer je online of via de app

welke maaltijden je over hebt. Geïnteresseerde eters kunnen dan bestellen en de maaltijd

komen ophalen. Zo ga je voedselverspilling tegen, bespaar je op afvalkosten en

help je anderen aan een lekker en gezond hapje.

31


De opbrengst van je actie

• verklein de ecologische voetafdruk van je bedrijf

• steun een lokale onderneming en versterk de regionale band

• garandeer een eerlijke prijs voor de producent of handelaar

• versterk de marktpositie van lokale producenten

• geniet van een fiscaal voordeel door fruit aan te bieden

• genereer zo weinig mogelijk afval

in je buurt

Versbereide gerechten

32

ANNEKE PANNEKE

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

ann.change2@gmail.com

0497 89 78 35

annekepannekesgerechtjes

f annekepannekesgerechtjes

BOER MEAT CHEF

Hemeldonk 55, 2275 Gierle

info@boermeatchef.be

0495 87 53 84

www.boermeatchef.be

f boermeatchef

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499 22 70 97

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

DE POMPOENERIE

/ VZW DE SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

DE WIMPSCHRANSHOEVE

Itegemsesteenweg 125, 2270 Herenthout

guy.van.bedts@telenet.be

0474 74 51 86

users.telenet.be/dewimpschranshoeve

f wimpschranshoeve

INDESOEP

Gravin Merodestraat 17, 2260 Westerlo

indesoep@dekringwinkelzuiderkempen.be

0498 100 250

www.indesoep.be

f indesoep

OP BRUNO’S WIJZE

Nederrij 57, 2200 Herentals

janssens_bruno@yahoo.com

0476 32 59 22

www.opbrunoswijze.be

f opbrunoswijze

T MEULENHUYS

Molenstraat 36, 2288 Bouwel

info@meulenhuys.net

0499 34 61 02

www.meulenhuys.net

f Meulenhuys

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@tavino.be

0494 58 04 77

tavino.be

f TavinoKasterlee


TEUTE GERARD

- STOKEN EN KOKEN

Vinkenslag 12, 2200 Herentals

hans@teutegerard.be

0494 45 88 43

www.teutegerard.be

f teutegerard.be

Feestelijke dranken

FRUITSAPPEN

Kijk voor adressen op pag. 15 in dit

boekje.

WIJN- OF JENEVERCADEAU

Kijk voor adressen op pag. 19 in dit

boekje.

BIERKORVEN

Kijk voor adressen op pag. 18 in dit

boekje.

Feest en catering

ANNEKE PANNEKE

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

ann.change2@gmail.com

0497 89 78 35

annekepannekesgerechtjes

f annekepannekesgerechtjes

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499 22 70 97

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

BUURDERIJ VORSELAAR

Zegbroek 74a, 2290 vorselaar

buurderijvorselaar@gmail.com

0497 89 78 35

boerenenburen.be

f buurderijvorselaar

DE CRUYTHOECK

DE POMPOENERIE

/ VZW DE SCHREEUW

Houtum 39, 2460 Kasterlee

info@depompoenerie.be

0496 97 62 29

www.depompoenerie.be

f depompoenerie

Nieuwstraat 67B, 2260 Westerlo

DEN HOPPERD

info@decruythoeck.be

Netestraat 41, 2235 Westmeerbeek

014 54 39 01

denhopperd@telenet.be

www.decruythoeck.be

016 68 09 78

f DeCruythoeck 33

www.denhopperd.be

f Den-Happerd-299258603611800


HET WESTELHOF

Polderstraat 11, 2260 Westerlo

Westelhof@telenet.be

014 54 24 24

f Westelhof

INDESOEP

Gravin Merodestraat 17, 2260 Westerlo

indesoep@dekringwinkelzuiderkempen.be

0498 100 250

www.indesoep.be

f indesoep

NORI CATERING EN EVENTS

Kerkweg 1, 3920 Lommel

info@norievents.be

0473 74 49 42

www.noricatering.be

f norievents

OP BRUNO’S WIJZE

Nederrij 57, 2200 Herentals

janssens_bruno@yahoo.com

0476 32 59 22

www.opbrunoswijze.be

f opbrunoswijze

T MEULENHUYS

Molenstraat 36, 2288 Bouwel

info@meulenhuys.net

0499 34 61 02

www.meulenhuys.net

f Meulenhuys

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@tavino.be

0494 58 04 77

tavino.be

f TavinoKasterlee

TEUTE GERARD

- STOKEN EN KOKEN

Vinkenslag 12, 2200 Herentals

hans@teutegerard.be

0494 45 88 43

www.teutegerard.be

f teutegerard.be

Streeklekkers serveren

34

ANNEKE PANNEKE

Zegbroek 74a, 2290 Vorselaar

ann.change2@gmail.com

0497 89 78 35

annekepannekesgerechtjes

f annekepannekesgerechtjes

APPELEN ROES

Vennen 4, 2200 Herentals

appelen@roes.be

014 72 30 94

www.appelenroes.be

f appelenroes.be

BELCAMPI PASTA

Diamantstraat 8/287, 2200 Herentals

014 75 23 40

www.belcampi.be

f Belcampi-448898882536769

BELGISCHE SAFFRAAN

Leefdaalstraat 14, 2200 Morkhoven

linda@belgischesaffraan.be

0496 07 56 35

www.belgischesaffraan.be

f belgischesaffraan.be

BIO ISIDOOR


35

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BOER MEAT CHEF

Hemeldonk 55, 2275 Gierle

info@boermeatchef.be

0495 87 53 84

www.boermeatchef.be

f boermeatchef

BROUWERIJ LEYSEN

Meivuurstraat 2, 2200 Herentals

jorge@brouwerijleysen.be

0473 96 40 78

www.brouwerijleysen.be

f BrouwerijLeysen

DE KLEIN CLUYS

Kluis 2, 2460 Kasterlee

dekleincluys@hotmail.com

0486 34 43 39

www.dekleincluys.be

f DeKleinCluys

DE MELKWEG

Klein Broek 30, 2460 Tielen

info@demelkweg.be

0499 22 70 97

www.demelkweg.be

f De-Melkweg-514020755377772

DE PLEYNHOEVE

Plassendonk 8, 2200 Noorderwijk

ben@depleynhoeve.be

0476 346 397

www.depleynhoeve.be

f depleynhoeve

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

DE WIMPSCHRANSHOEVE

Itegemsesteenweg 125, 2270 Herenthout

guy.van.bedts@telenet.be

0474 74 51 86

users.telenet.be/dewimpschranshoeve

f wimpschranshoeve

HEUNINGHOF

Honingstraat 14, 2250 Olen

info@heuninghof.be

0495 67 08 54

www.handelsgids.be/olen/heuninghof-t/

f heuninghof

HOBBYBROUWERS

HOPSCHEPPERS

Zonnedauwstraat 18, 2200 Herentals

tonydepooter@telenet.be

0494 92 56 89

www.hopscheppers.be

f DeHopscheppers

IJSSLOEBERKE

Wespedongen 2, 2460 Tielen

ijssloeberke@gmail.com

014 55 32 40

ijssloeberke.be

f Ijssloeberke-247034776758

INDESOEP

Gravin Merodestraat 17, 2260 Westerlo

indesoep@dekringwinkelzuiderkempen.be

0498 100 250

www.indesoep.be

f indesoep

KEMPENSE GEITENKAAS POLLE

Eerselingenstraat 36, 2460 Lichtaart

info@polle.be

014 55 61 50

www.polle.be

f KempenseGeitenkaasPolle

OP BRUNO’S WIJZE

Nederrij 57, 2200 Herentals

janssens_bruno@yahoo.com

0476 32 59 22

www.opbrunoswijze.be

f opbrunoswijze

TAVINO

Geelsebaan 55, 2460 Kasterlee

info@tavino.be

0494 58 04 77

tavino.be

f TavinoKasterlee

TEUTE GERARD - STOKEN EN

KOKEN

Vinkenslag 12, 2200 Herentals

hans@teutegerard.be

0494 45 88 43

www.teutegerard.be

f teutegerard.be

35


tip

7

Kraanwaterpunten op je werkplek

lokaal

Water drinken, is gezond. Dat treft, want het Kempisch kraanwater is bijzonder

lekker. Bovendien is het een duurzaam en gezond streekproduct.

Letterlijk van eigen bodem.

Bied daarom kraantjeswater aan in je bedrijf. Maak het extra aantrekkelijk door het

inplanten van kraanwaterpunten waar het personeel met plezier een extra glaasje gaat

tappen.

Stimuleer je werknemers om een herbruikbare drinkbus te gebruiken. Of nog beter:

schenk hen een drinkbus waarop je het logo van je bedrijf laat drukken. Je kan die bestellen

bij een firma die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en een deel van zijn

jaaromzet doneert aan milieudoeleinden. Met aantrekkelijke drinkflessen en glazen

wordt water drinken een pure verwennerij.

De opbrengst van je actie

36

• bespaar op de aankoop van flessenwater.

Water uit de fles is gemiddeld

tot 10.000 maal duurder

dan kraantjeswater

• vermijd onnodige vervoerskilometers

• vermijd plastic afval. Er wordt

jaarlijks 2,7 miljoen ton plastic

geproduceerd voor het verpakken

van drinkwater

• gezondere medewerkers met

mogelijk minder absenteïsme

als gevolg

• stimuleer het groepsgevoel met

een duurzame drinkbus met jullie

bedrijfslogo en draag hiermee

de duurzaamheidsgedachte ook

uit naar stakeholders: klanten,

partners, leveranciers, potentiële

nieuwe medewerkers, …


voedselteams

VITO

Boeretang 200, 2400 Mol

QW_voedselteam@vito.be

0479 59 95 29

VOEDSELTEAM LAAKDAL

Kwade Plas 1, 2431 Laakdal

laakdal@voedselteams.be

www.voedselteams.be/voedselteam/

voedselteam-laakdal

f voedselteamlaakdal

tip

8

Een voedselteamdepot in je bedrijf

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

veggie

Voedselteams is een vzw die de korte keten in Vlaanderen behartigt en in

de praktijk brengt zodat mensen rechtstreeks duurzame voeding kunnen

aankopen bij lokale producenten.

Zin om zelf een voedselteam op te richten? Dat betekent dat je samen met je collega’s

en/of buurtbewoners voeding aankoopt bij verschillende lokale of regionale producenten.

Bestellingen worden wekelijks bij jullie geleverd en alles verloopt via een online

webwinkel. Zo geef je je werknemers de kans om lokaal, biologisch, seizoensgebonden

en tegen een eerlijke prijs te eten.

37


De opbrengst van je actie

• laat je werknemers samen

genieten van duurzame streeken

seizoensvoeding

• versterk de band tussen lokale

producenten en consumenten

• vermijd onnodige vervoerskilometers

• garandeer een eerlijke prijs voor

de producent of handelaar

• versterk de marktpositie van

lokale producenten

• genereer zo weinig mogelijk afval

• stimuleer een duurzame en

gezonde levensstijl

• gun je werknemers wat extra tijd,

doordat ze hun boodschappen

meteen van het werk kunnen

meebrengen

in je buurt

38

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BIOBOERDERIJ DE KIJFELAAR

Zandhoevestraat 14, 2200 Noorderwijk

bavo.verwimp@dekijfelaar.be

0484 29 59 59

www.dekijfelaar.be

f Bioboerderij-De-Kijfelaar

-211820885525527

DE BIO-HOEVE

Pasbrug 18, 2260 Westerlo

debio-hoeve@hotmail

014 26 59 65

www.debio-hoeve.jouwweb.be

f DeBioHoeve

VOEDSELTEAM BREMDAEL

Ernest Claesstraat 62-64, 2200 Herentals

herentalsbremdael@voedselteams.be

0499 30 62 76

www.voedselteams.be/voedselteam/

voedselteam-herentals-bremdael

f Voedselteams-Herentals

-607989945906614

VOEDSELTEAM DE MOLEKENS

HERENTALS

Berkenlaan 19, 2200 Herentals

herentalsdemolekens@voedselteam.

be

0477 55 10 81

www.deboekerij.be

f deboekerijherentals


tip

9

Ondersteun een bioboerderij,

een samen- of een zelfpluktuin

in de buurt

lokaal korte keten bio eerlijk seizoen

veggie

Wil je graag met eigen ogen zien en voelen waar je groenten vandaan komen?

Ga dan samen met je collega’s langs bij een zelfpluk- of samentuin in

je regio.

Je bezoek is geheel vrijblijvend en je

betaalt enkel wat je meeneemt naar

huis. Vaak is er een hoevewinkel,

maar in plaats van je groenten en

fruit uit het rek te kiezen, kan je ze

ook zelf uit de grond halen of plukken

van struiken en bomen.

Bovendien organiseren vele tuinders

tijdens het oogstseizoen speciale

plukdagen. Na al dat hard labeur

geniet je dan van een glaasje vers sap

op een gezellig terras met kinderanimatie

en livemuziek.

39


Lokale bioboerderijen, samen- of

zelfpluktuinen zijn per definitie

kleinschalig. Omdat ze rekening

houden met de draagkracht van de

aarde, kunnen ze niet concurreren

met supermarkten en grote voedingsbedrijven.

Ben je overtuigd van de noodzaak

aan lokale, duurzame en biologische

initiatieven? Wat extra

financiële steun kan een initiatief

helpen hun activiteiten verder te

ontwikkelen.

De opbrengst van je actie

• eet vers, gezond, lokaal en met de seizoenen mee

• stimuleer je werknemers om duurzame voeding te consumeren

• versterk het teamgevoel en de motivatie bij medewerkers

• versterk de marktpositie van lokale producenten

• draag bij aan ecologische landbouw, met respect voor bodem en milieu

• vermijd onnodige voedselkilometers en verpakking

• versterk de lokale gemeenschap rond de boerderij en binnen je bedrijf

• draag structureel bij aan de versterking van een specifiek lokaal initiatief

door middel van CSR of Corporate Social Responsibility

in je buurt

Zelfpluk- en samentuinen

40

BIO ISIDOOR

Meerheideweg 46, 2980 Zoersel

info@bio-isidoor.be

0479 23 25 04

www.bio-isidoor.be

f bioboerisidoor

BOGAERTSHEIDE

Bogaertsheide 9a, 2560 Kessel

info@bogaertsheide.be

0473 84 87 16

www.bogaertsheide.be

f bogaertsheide

DE SCHAAPSKOOI

Heidriesstraat 1, 2460 Kasterlee

info@schaapskooi.be

0496 78 65 07

www.schaapskooi.be

f De-Schaapskooi-215700371875303

PLUKHOF

Heerweg 50w, 2222 Wiekevorst

info@plukhof.be

0495 88 53 38

www.plukhof.be

f Plukhof


tip

10

Op of rond jullie bedrijfsterrein

Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van een stukje braakliggend bedrijfsterrein?

Of heb je werknemers of collega’s met groene vingers? Ben je toe aan een experimentele

invulling van je personeelsmoment na de lunch? Of is er plaats voor een innovatief

projectje in je bedrijfsruimte?

Ga zelf aan de slag met zaden, zwammen, kippen of groentjes. Een eigen moes- of

daktuin waar de collega’s of enkele buurtbewoners kruiden of groentjes kweken. Een

bedrijfszadenbib waar werknemers zaden kunnen uitwisselen en in gesprek gaan over

hun interesses. Bedrijfskippen of varkens die restjes wegwerken en in ruil kakelverse

eieren of kwaliteitsvlees produceren. Een klein stukje aanrecht in de bedrijfskantine

dat omgetoverd wordt tot een oesterzwammen-bedrijfskwekerij. Of maak een stukje

terrein vrij voor enkele bijenkorven en fleur de biodiversiteit rond je bedrijf wat op.

De opbrengst van je actie

• maak je bedrijfsomgeving groener

• versterk de sociale samenhang

onder collega’s of in de buurt

• eet wat je kweekt: vers en lekker

• GFT wordt kippenvoedsel

• vermijd onnodige voedselkilometers

en verpakking

• hou de traditie van zaden kweken

en delen in ere en help een netwerk

uitbouwen van tuiniers die

hun kennis met elkaar delen

• geef specifieke lokale variëteiten

meer kans om te overleven

• laat je werknemers kennismaken

met een breed gamma aan bijzondere

groenten, kruiden en planten

• draag je steentje bij aan de circulaire

economie

• draag bij aan ecologische landbouw

met respect voor bodem en

milieu

• vermijd afval

41


Een eigen moestuin

DE TUINDOOS

Ginderbuiten 70 bus 3, 2400 Mol

info@tuindoos.be

0477 59 85 87

www.tuindoos.be

f detuindoos

VELT VZW

Uitbreidingstraat 392C, 2600 Berchem

info@velt.nu

03 281 74 75

velt.nu

f veltvzw

Kippen of

varkens houden

Zwammen

kweken

VELT

Uitbreidingstraat 392c, 2600, Berchem

info@velt.be

03 281 74 75

velt.nu/workshops-voeding

f veltvzw

FUNCI

Stoktsestraat 66, 2300 Turnhout

geert.boeckx@hotmail.com

0471 19 97 38

Zaden ruilen

ZADENBIB - BIBLIOTHEEK KAS-

TERLEE

Pastorijstraat 8, 2460 Kasterlee

bibliotheek@kasterlee.be

014 85 00 11

kasterlee.bibliotheek.be

f gemeentekasterlee2460

ZADENBIB - BIBLIOTHEEK OLEN

Oevelseweg 24, 2250 Olen

bibliotheek@olen.be

014 21 61 24

olen.bibliotheek.be

f

ZADENBIB - BIBLIOTHEEK LILLE

Kerkstraat 22b, 2275 Lille

oliver.willems@lille.be

014 88 19 20

lille.bibliotheek.be

f bibliotheeklille

Bijen bij het bedrijf

42

DE BEDRIJVIGE BIJ

Stokt 63, 2440 Geel

info@debedrijvigebij.be

0495 69 10 53

www.debedrijvigebij.be

f De-bedrijvige-bij-426175094638391


43


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is

niet meer weg te denken voor een succesvol

bedrijf. Je kan investeren in een windmolen

op het bedrijfsterrein of een elektrisch

wagenpark, maar je kan ook laagdrempelig

starten en toch een bijzonder grote impact

hebben.

In deze brochure ontdek je hoe jouw

bedrijf haar medewerkers kan stimuleren om

duurzame keuzes te maken op vlak van hun

voeding.

Dat kan makkelijk en goedkoop.

WIL JE METEEN OVERGAAN TOT ACTIE?

Neem dan contact op met één van de lokale

voedselproducenten of leveranciers die je in

deze brochure terugvindt.

CONTACT

Katrien Loots

katrien@kempensekost.be

014 95 35 47

Doe je iets leuks met onze tips?

Laat het ons weten op

WWW.KEMPENSEKOST.BE

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!