Wijkverenigingboekje Nummer 4 2019

stichtingmeo1

Informatie

www.wijkstadsdennen.nl

info@wijkstadsdennen.nl

Wijkverenigingsboekje

Jaargang 39 | Nummer 4

Check onze socials!

>9

Kerstbingo

>10

Sjoelen op maandag

Genieten | Beleven | Ervaren | Ontmoeten | Activiteiten | Cursussen | Evenementen

>14

Feestavond

Hoe het was!

2019

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 1 17-12-2019 05:14:08


GEGEVENS

WIJKVERENIGING

BESTUUR

GEGEVENS ACTIVITEITEN

-2-

OVERIGE GEGEVENS

Voorzitter

H. Pauli | Jannevroupad 2 3848 DA Harderwijk | Tel: 0341-41 99 12

Secretaris

B.T. Goosen | Geitekamp 25 3848 AK Harderwijk | Tel.: 06-19 00 30 13 | Mail: secretaris@wijkstadsdennen.nl

Penningmeester & ledenadministratie

T. Goosen | Geitekamp 25 3848 AK Harderwijk | Tel.: 0341-42 58 36 of 06-14 40 37 45

Algemeen Bestuurslid

T. Juffer | Kuyperstraat 71 8072 BG Nunspeet | Tel.: 06-27 45 14 67

Breien en Haken

Reisjes

Coby en Ria 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Diverse kaarttechnieken

Pergamano

Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 74 of 06 33 85 44 20 Mevr. H. Kraaijenhof 0341 42 24 74 of 06 33 85 44 20

Bloemschikken

Klaverjassen

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Mevr. T. van Heerde 0341 41 61 84

Bingo Sjoelen

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Mevr. N. Dekker 0341 42 33 59

Kinderactiviteiten

Rommelmarkten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen en Schilderen (Dinsdag en vrijdag)

Darten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Tekenen en Schilderen (Woensdag)

Jokeren

Dhr. A. Veenstra 0341 41 82 87 Mevr. C. Goosensen 0341 47 27 20

Karaoke-avond

Kleedjesmarkt

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Samen koken

Quilten

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Mevr. M. van Emmerik 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Klaverjastoernooi

Koersbal

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Will en Gea Engelmann 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Fietsclub (30km)

Op de thee bij Oma (samenwerking)

Dhr. P. Gerlofsma 0341 42 16 71 Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Sjoelen Maandag

ING

RABOBANK

NL 43 INGB 0001 9820 23 NL 58 RABO 0387 7669 87

KVK

094611

INFO@WIJKSTADSDENNEN.NL | WWW.WIJKSTADSDENNEN.NL

Samen eten (samenwerking)

Check onze socials!

Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45 Theo Goosen 0341 42 58 36 of 06 14 40 37 45

Opzeggen lidmaatschap

Volgens ons huishoudelijk reglement dient dit schriftelijk of per e-mail vóór 1 november kenbaar

gemaakt te worden bij onze ledenadministratie. Vanaf het komende jaar bent u dan geen lid meer.

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 2 17-12-2019 05:14:08


Inhoud

>9

Secretaris aan het woord 4

Rommelmarkt 12

Van de redactie 5

Pergamano & Div. kaarttechnieken 12

Van de redactie 5

Bingo op woensdag 13

Van de penningmeester 6

Koersballen 13

Kunst & kitschavond 6

Uniek

Van de ledenadministratie 7

Feestavond 14

Hoe het was!

Darten 14

Samen eten 8

Samen genieten

Kerstbingo 9

Sjoelen & Jokeren 15

Klaverjastoernooi (4 bomen) 16

Klaverjastoernooi 8 bomen 9

Bingo in de aanleg 16

Sjoelen op maandag 10

Kinderbingo 10

Op de thee bij oma 17

Doe mee!

Klaverjassen op dinsdag 18

Karaoke avond 11

Zing mee!

-3-

Om te onthouden 19

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 3 17-12-2019 05:14:09


SECRETARIS

AAN HET WOORD

2019, een jaar van successen, plezier en heel veel

activiteiten, cursussen en evenementen.

Persoonlijk kijk ik terug op een hele fijne feestavond.

Mart Hoogkamer was geweldig en zeer goed bij stem.

Mooi om te zien hoe hij iedereen in de zaal wist te

bereiken en zelfs heel dichtbij kwam zingen.

De Brassband “Color Brass” zorgde twee keer tien minuten

voor losse heupjes en een hele andere vorm van

entertainment. Van sommige gasten vielen de

gehoorapparaten spontaan uit en moesten de batterijen

vervangen worden. De gehoorapparaten vonden

het misschien iets minder leuk, maar onze gasten hebben

er volop van genoten.

Een klein minpuntje

Aan het einde van de avond werd het tijd voor een

zwerfster om opzoek te gaan naar een “nieuwe” slaapplaats.

Ze was namelijk door haar man ingeruild voor

een veel jongere versie.

Aan de zwerfster (typetje) hadden we keurig gevraagd

om een aantal mensen in het zonnetje te zetten, waaronder

onze voorzitter.

Vol vertrouwen begonnen we aan dit nieuwe typetje,

aangezien het jaar ervoor zij zichzelf overtrof qua

humor, plezier en entertainment.

Waar het door komt, weten we niet, maar de zwerfster

had misschien een mindere avond.

Begon goed, met de lachers op haar hand, maar vergiste

zich bij onze voorzitter en zijn vrouw.

Wat leuk had moeten uitpakken, vloog plotseling in het

verkeerde keelgat. Wat iedereen ervan heeft meegekregen

weet ik niet, maar na gesprekken met Han en

zijn vrouw, heb ik wel begrepen dat zij zijn geraakt

door de woorden van de zwerfster.

Iets dat mij die avond wel is opgevallen, maar waar ik

niet zo zwaar aan tilde, dacht ik.

Reden genoeg om Han en Tine nu echt eens in het

zonnetje te zetten op deze plek!

Han en Tine

Han is namelijk een zeer gedreven voorzitter, die altijd

voor de Wijkvereniging klaar staat en in alles door zijn

vrouw gesteund wordt. Samenwerken met Han gaat

vanzelf en zonder enige problemen.

Tijdens en buiten de vergaderingen is er altijd tijd voor

onderlinge humor, waardoor samenwerken veel makkelijker

wordt binnen het bestuur.

Ik kan dan ook niet anders concluderen dat Han en

Tine het beste met ons en de Wijkvereniging voor

hebben. Waar Han is, is Tine en waar Tine is, is Han.

Hierdoor zijn zij een heel sterk duo, met talenten die zij

gelukkig willen inzetten voor de Wijkvereniging.

Ik denk dan even terug aan de woorden van de zwerfster:

“je bent vast voorzitter geworden, omdat je het

huis dient te ontvluchten”. Ik denk dan direct: “kijk naar

deze twee”. Samen super gelukkig, altijd gesteund door

elkaar en nooit te beroerd om voor elkaar en een ander

klaar te staan.

Een aanwinst voor de Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk.

Han, je mag best af en toe even het huis uit voor de

Wijkverenging, maar dan wel weer snel terug naar Tine.

Billy Goosen

Secretaris

Over feestavond,

de voorzitter en meer

“Ik kijk in ieder geval

terug op een fijne en

gezellige feestavond”

-4-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 4 17-12-2019 05:14:10


VAN DE REDACTIE

Op deze plaats even aandacht voor het volgende. Het

is goed om te melden dat we na een moeilijk en

slopend vorig seizoen kunnen zeggen dat de

samenwerking met de Kiekmure weer hersteld is en

dat dit vooral komt door de nieuwe voorzitter Hans

Alfons. We werken als bestuur zeer prettig samen,

hebben goede gesprekken gehad en regelmatig hebben

we overleg met elkaar.

Het vertrouwen in hem is wat ons betreft goed en dat

heeft al geresulteerd in mooie nieuwe

samenwerkingen met de Kiekmure en Zorgdat. Denk

heirbij aan Samen eten en de luxe kerstlunch die

24 december zal plaats vinden.

Dankzij Hans Alfons hebben we er vertrouwen in dat

nu eindelijk de Wijkvereniging als een volwaardige

partij gezien wordt. Voor het bestuur van de

wijkvereniging is dit een geheel nieuwe ervaring en

waar nog wel aan gewend moet worden maar waar we

wel opgehoopt hadden.

Bedankt Hans Alfons!

Inmiddels is het al bijna een jaar mogelijk om tijdens

activitetien te kunnen pinnen bij de Wijkvereniging. Dit

wordt steeds meer gedaan en ook gewaardeerd dat

wij nu deze mogelijkheid hebben als Wijkvereniging.

Het werkt ook goed voor ons als vereniging en neemt

weer een drempel weg omdat er nu op twee manieren

betaald kan worden.

Activiteiten

Graag breng ik onder ieders aandacht no even hoe

belangrijk is dat ieder mens het nodig heeft om dingen

te doen die men leuk vindt. Dit is nu ook net het grote

doel van de Wijkvereniging. Wij willen er zijn voor

mensen die het nodig hebben om er uit te gaan en een

doel hebben hier regelmatig naar toe te gaan omdat ze

dit leuk vinden om te doen.

Hiervoor hebben wij verschillende activiteiten die

regelmatig gehouden worden dankzij onze vrijwilligers.

Voor meeder activiteiten en cursussen is nog plek voor

nieuwe deelnemers om te komen. Wil je eens kijken

en mee amken hoe het is bij ons neem dan contact op

met ons via de mail info@wijkstadsdennen.nl of bel

06-14403745 en je wordt verder geholpen.

De ervaring leert ons dat als je eenmaal ergens aan

deelneemt dit zoveel geeft dat je er alleen maar

gelukkiger van wordt.

Ook zijn we blij dat we goede samenwerkingspartners

hebben met Zorgdat, de Kiekmure en Cultuurkust.

Met deze partners organiseren we tijdens een seizoen

meerdere activiteiten waar iedereen aan kan

deelnemen. Kom ook eens naar Samen eten, Op de

thee bij oma of naar de luxe kerstlunch op

24 december. Gezellig samen zijn, lekker praten met

elkaar enz.

Buitenactiviteiten

De aanvragen zijn weer de deur uit voor het jaar 2020

voor wat betreft de buitenrommelmarkten. Ook de

aanvraag voor de kinderbuitenrommelmarkt is weg.

We zullen de data later in 2020 bekend gaan maken.

Wij zoeken vrijwilligers

De Wijkvereniging zoekt vrijwilligers die het leuk

vinden om hun hobby over te brengen aan andere

mensen die hierin geïnteresseerd zijn.

Je hobby overdragen? Melden kan bij T. Goosen tel:

06-14403745 of via info@wijkstadsdennen.nl.

Wij maken dan graag een afspraak om kennis te maken

en met elkaar te overleggen wat er mogelijk is.

Als we dan een overeenstemming bereiken, zullen we

dit aan onze leden aankondigen en kan er opgegeven

worden als men belangstelling heeft. Ook niet-leden

zijn bij ons altijd welkom! Wij faciliteren in ruimte,

promotie en geven ondersteuning waar nodig.

Ieder voorstel van een hobby of activiteit wordt

onderzocht of er belangstelling is binnen onze

vereniging. Dus wat je ook voor hobby hebt en wil je

dit delen met anderen meld je bij ons!

Kopij insturen

Wil je wat melden over een activiteit of een evenement

dat je bezocht hebt. Laat het ons weten.

Via facebook, twitter of Instagram kan je ons dagelijks

bereiken.

Informatie voor de website of één van onze

informatieboekjes?

Laat het weten aan de redactie via

info@wijkstadsdennen.nl.

Dan kan het bijvoorbeeld mee in het boekje van maart.

Foto’s zijn ook van harte welkom. Bij tijdig insturen

neemt de redactie het stuk in behandeling.

Bij goedkeuring zal er plaatsing plaats vinden.

Het adres voor de website van de wijkvereniging is:

www.wijkstadsdennen.nl

Het e-mailadres is: info@wijkstadsdennen.nl

Theo Goosen

Kopij inleveren voor het

boekje maart 2020?

UITERLIJK 15 FEBRUARI

Check onze socials!

-5-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 5 17-12-2019 05:14:10


VAN DE PENNINGMEESTER

Voor mij als penningmeester is het deze maand weer

tijd om ervoor te zorgen dat de contributies van 2020

geind gaan worden. Net als vorig jaar gaat dit nu ook

via een factuur.

Je zult daarom aan dit boekje een factuur vinden met

het verzoek deze te betalen voor de contributie van

2020.

Het gaat om een bedrag van € 8,50 dat u verschuldigd

bent als je in Harderwijk of Hierden woont.

Als je buiten Harderwijk of Hierden woont en de

informatie thuis gestuurd krijgt zijn de kosten voor

2020 vastgesteld op € 28,50. Dit bedrag is opgebouwd

uit de contributie van € 8,50 en 20 euro voor de kosten

die gemaakt worden om de boekjes op te sturen via de

post naar het lid.

Wil je ervoor zorgen dat dit bedrag zo spoedig

mogelijk wordt overgemaakt.

Ik wil vragen om bij betalen het factuurnummer te

gebruiken die je op het factuur kunt vinden.

Dit voorkomt veel ellende en zoekwerk en ook dat je

misschien een herinnering krijgt in maart als het

volgende boekje verschijnt.

Uit ervaring spreek ik dat het beter is om zodra je het

factuur eraf haalt dan over te maken en niet op de

stapel te leggen want dan is het meestal zo dat deze

dan onderaan komt te liggen. Het lidmaatschap kost

al niet veel voor een jaar en bij sommige gaan er soms

vier facturen heen en dat zijn toch allemaal extra kosten

voor de wijkvereniging. Wat we eigenlijk voor wat

anders kunnen gebruiken.

Er zullen ook nog enkele zijn die een factuur voor het

jaar 2019 ontvnagen dit gaat om contributie die nog

niet betaald is!

KUNST & KITSCHAVOND

Op maandag 17 februari 2020 zullen wij een Kunst en

kitsch avond organiseren. Net als voorgaande jaren

organiseren we het in de maand februari. De avond

wordt gehouden in de Kiekmure en begint om

19.30 uur.

Iedereen is welkom om te komen naar de kunst en

kitsch avond. Van de meegebrachte spullen worden

eerst twee dingen door de heer de Boer uitgekozen en

besproken en als hij de gehele zaal rond is geweest zal

hij ook het overige wat meegenomen is gaan bekijken

als er nog tijd over is. Dit is altijd nog gelukt dus dat zal

ook nu wel weer lukken.

Toegangsprijs om binnen te komen is voor leden

€ 2,00 per persoon en voor niet leden € 3,00 p.p. Ook

als u alleen komt om te luisteren betaald u dit en bent

u van harte welkom.

Wij verzoeken u wel om op tijd aanwezig te zijn en als

het kan niet eerder de spullen in te pakken dan dat het

afgelopen is. Het stoort dan als er mensen spullen gaan

inpakken of weggaan.

Belangrijk is ook als er iets anders betaald wordt omdat

je ergens aan deelneemt dat er niet de naam van mij

als bestuurslid of verantwoordelijke van een cursus

vermeld wordt. Dit heeft geen zin aangezien de

rekening op naam van de Wijkvereniging Stadsdennen

staat en niet op persoonlijke titel van mij of wie dan

ook. Je voorkomt hierdoor veel problemen. Ook is het

zeer belangrijk dat bij de omschrijving gezet wordt

onder welke naam er besproken is. Vooral bij

rommelmarkten gebeurt het nog wel eens dat er door

iemand anders betaald wordt dan dat er opgegeven

is. De betaling kan dan niet verwerkt worden en blijft

open staan.

Betalingen kunnen alleen nog gedaan worden door

gebruik te maken van het IBAN nummer van de Wijkvereniging

dat vermeld staat op het factuur.

Heb je iets te vragen over een betaling dan kunt je mij

altijd bellen of mailen.

Als er mensen zijn die er niet uit kunnen komen met

het factuur dan kunnen zij zich melden bij mij.

Ik reken op je medewerking en bedank een ieder alvast

hiervoor.

Penningmeester

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk

T. Goosen

Tel: 0341-425836 of 06-14403745

E-mail: info@wijkstadsdennen.nl

Website: www.wijkstadsdennen.nl

Het is namelijk ook leuk om naar de verhalen te luisteren

die verteld worden over de spullen die door de

anderen zijn meegenomen.

Zet deze datum dus vast in uw agenda en zorg dat u

niks anders te doen hebt. Kom met alle spullen waar u

meer over wilt weten en ga dan tevreden naar huis met

misschien wel iets kostbaars.

Vertel dit ook aan uw vrienden dat we deze avond

organiseren ook zij zijn van harte welkom.

-6-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 6 17-12-2019 05:14:10


VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Als u lid wordt van de Wijkvereniging Stadsdennen

& Frankrijk dan betaald u hier contributie voor. Deze

contributie geldt voor het kalenderjaar. Als u lid bent

krijg u 4 maal per jaar ons wijkverenigingsboekje met

alle informatie, verslagen, aankondigingen, mededelingen

enz. die met onze wijkvereniging te maken hebben.

Ook is het mogelijk om tegen een gereduceerde

prijs deel te nemen aan alles wat wij als wijkvereniging

organiseren als u lid bent.

Als u ergens aan deelneemt dan zijn hier kosten aan

verbonden die wekelijks, maandelijks betaald moeten

worden.

Nu is er vaak een misverstand over als men stopt met

het volgen van een activiteit of dan ook de contributie

stopt. Dit is niet het geval. Als u stopt met het volgen

van iets wat wij organiseren en u stopt hiermee

om welke reden dan ook en u bent lid geworden dan

betekent dit niet dat ook het lidmaatschap stopt van

de wijkvereniging. Het stoppen van het lidmaatschap

moet altijd bij de ledenadministratie gebeuren en moet

uiterlijk voor 1 november bij de ledenadministratie

bekend zijn.

Zoals U weet is het bij ons zo dat als U lid bent ook

ieder persoon die inwonend is op het opgegeven adres

ook lid is en dus kan mee profiteren van de voordelen

die dit met zich mee brengt.

Van belang is echter wel dat de gegevens actueel blijven

in de ledenadministratie.

Doorgeven als je gaat verhuizen natuurlijk maar ook

dingen zoals naamsverandering, geboorte van kinderen

enz. Het aantal jeugdleden t/m 21 jaar die nog thuis

wonen zijn van belang.

Denkt u dat die gegevens nog niet bekend zijn bij de

ledenadministratie dan vragen wij u om deze aan ons

door te mailen of door te bellen. Wij kunnen deze dan

aanpassen zodat alles weer klopt.

Van belang is bij kinderen dat de voornaam en geboortedatum

bekend zijn.

Ook al denkt u dat het wel gebeurd is dan kan het geen

kwaad om dit nogmaals te doen, ik kijk het dan even na

en als het nodig is pas ik het aan.

Het doorgeven van de gegevens kan via de mail: info@

wijkstadsdennen.nl of telefonisch: 0341-425836.

Aanmelden om lid te worden van de Wijkvereniging

kan ook digitaal gedaan worden.

Kosten om lid te worden zijn per kalenderjaar € 8,50

als u in Harderwijk of Hierden woont. Daarbuiten zijn

de kosten € 28,50 per kalenderjaar (Dit is naast het

lidmaatschap, kosten voor de postzegels die nodig zijn

om het wijkverenigingsboekje toe te sturen).

Ik wil benadrukken dat als je lid bent en ergens aan

deelneemt het niet zo is dat je dan ook een vriend,

vriendin of iemand anders mee kunt nemen en op jouw

naam ergens aan kan laten deelnemen. Die ander persoon

moet zichzelf opgeven en dan betalen voor niet

leden. Het is niet verplicht om lid te zijn maar als je dit

niet wilt moet er ook betaald worden voor niet leden!

Bedenk wel dat als u, als lid hieraan mee werkt u, uw

eigen wijkvereniging benadeeld waar u lid van bent.!!!!!

Theo

Reisje naar de kerstmarkt

We kunnen alleen maar fantaseren over een geweldige dag.

In het eerste boekje van 2020 lees je natuurlijk alles over de kerstmarkt in Dortmund.

Een aantal feitjes weten we natuurlijk wel.

De bus vertrekt om 8:00 uur in alle vroegte richting Duitsland.

Vertrek is vanaf MFZ De Kiekmure en het is altijd super gezellig in de bus.

Of we zingen? Soms wel, maar....

Dortmund wordt vaak omschreven als de grootse in Duitsland. Dat staat tenminste op de website.

Er zijn meer dan 300 kraampjes en heel veel ambachten te bewonderen. Daarnaast is er ook een breed aanbod

aan eten en drinken. Jaarlijks komen er meer dan 3.5 miljoen bezoekers naar de kerstmarkt van Dortmund.

Opvallend aan de kerstmarkt van Dortmund zijn de popsterren die er optreden. Leuk aan deze kerstmarkt is

de gigantische kerstboom en de Alter Markt waar bijna alles gebeurt.

Dat is dus genieten!

-7-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 7 17-12-2019 05:14:11


SAMEN ETEN LEKKER SAMEN GENIETEN

Maandag 27 januari staat de activiteit Samen eten weer

op het programma. Deze keer gaan we Italiaans eten.

Lekker genieten van wat Jop voor ons gekookt heeft.

Als je gereserveerd heb ben je vanaf 17.30 uur welkom

om te komen en zal een ieder een drankje naar keuze

krijgen. Om 18.00 uur zal iemand het woord nemen

en vertellen wat er die avond wordt gegeten. Na een

moment van stilte kan iedereen langs de buffet tafel

lopen en zal het bord opgeschept worden door Jop en

zijn vrouw. Hierna kan iedereen lekker smullen.

Na de warme maaltijd krijgt een ieder nog een

schaaltje ijs met slagroom. Er wordt afgesloten met

een bakje koffie of thee.

Maandag 27 januari 2020

Italiaans eten

Maandag 23 maart 2020

Indiaas eten

Maandag 18 mei 2020

Indisch eten

Samen eten vindt plaats in de Kiekmure.

Aanvang: 18.00 uur. Zaal open om 17.30 uur.

Kosten deelname aan de maaltijd is voor iedereen

€ 10,00 p.p.

Opgeven kan via de mail: info@wijkstadsdennen.nl of

bel naar 06-14 40 37 45.

Kosten van te voren betalen. Na opgave krijg je een

betalingsverzoek via de mail. Hiermee kun je betalen

als Ideal en is zeer gemakkelijk in gebruik.

Reserveren kan ook digitaal via onze website www.

wijkstadsdennen.nl. Na ontvangst van de betaling krijg

je een deelnemersbewijs.

Samen eten is een samenwerking tussen de Wijkvereniging,

Zorgdat en de Kiekmure.

Opgeven kan dus ook bij de Kiekmure en in de Aanleg,

ook hier bij opgave direct betalen.

Uitgestelde maaltijd

Besloten is er ook tijdens de evaluatie dat we ook

mensen willen laten deelnemen aan deze maaltijden

maar die daar zelf geen geld voor hebben om welke

reden dan ook.

Daarom kan er een uitgestelde maaltijd gesponsord

worden door U. Er kan een bedrag van 10 euro betaald

worden voor deze uitgestelde maaltijd en wij zullen

er dan voor zorgen dat deze uitgestelde maaltijden bij

de juiste mensen terecht komen en dat zij ook kunnen

deelnemen aan Samen eten.

Wilt u een uitgestelde maaltijd betalen dan kan dit ook

via het reserverings formulier wat te vinden is op onze

website.

Ook de invulling van de zaal zal verzorgd worden door

de organiserende partijen.

Reserveren kan vanaf heden voor elke datum van uw

keuze.

Locatie:

MFZ De Kiekmure

Tesselschadelaan 1 Harderwijk

Check onze socials!

-8-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 8 17-12-2019 05:14:14


KERSTBINGO 2019

Dit jaar hebben we natuurlijk het jaar afgesloten met

een super gezellige kerstbingo.

Deze bingo wordt pas sinds de laatste jaren

georganiseerd.

De kerstbingo

Op woensdag 18 december was het erg gezellig in De

Kiekmure Harderwijk. Om 20:00 uur ging dan eindelijk

de bingo van start. De gasten kwamen al erg vroeg.

Dat schijnt een soort van sport te zijn tijdens de

kerstbingo.

Je moet natuurlijk wel het beste zitplekje hebben!

Zeker als je met een aantal vriendinnen bent.

Tijdens de kerstbingo spelen we altijd 8 ronden.

Zo’n ronde heeft natuurlijk extra veel prijzen tijdens

een speciale bingo.

Hierdoor werd het natuurlijk weer extra laat. Maar ja,

gezelligheid kent geen tijd.

KLAVERJASTOERNOOI 8 BOMEN

Het volgende toernooi zal op zaterdag 1 Februari in

de Kiekmure vanaf 10.00 uur gehouden worden. Wel

graag opgeven van tevoren!

Dit toernooi is bedoeld voor iedereen die van

klaverjassen houdt. Zowel leden als niet leden zijn van

harte welkom.

We hopen dat er weer meerdere tafels zullen zijn en

dat het een gezellige dag wordt.

De meesten die naar huis gingen zeiden als ze deze

datum kunnen absoluut er weer bij zullen zijn.

Hoofdprijs voor het klaverjastoernooi is een bon van

€ 75,00. Hiernaast zijn er nog meerdere prijzen.

Inleggeld klaverjastoernooi is € 7,50 per persoon.

Ook wordt er weer een verloting gehouden waarvan

de trekking na afloop is van het toernooi.

Hoofdprijs bij de verloting is een bon van € 35,00.

En veel mooie andere prijzen wat elke keer weer een

verrassing is.

Zorg ervoor dat als u van klaverjassen houdt deze

datum in de agenda zet en niet vergeet. Neem ook uw

klaverjasvrienden mee als die ook kunnen. Hoe meer

klaverjassers hoe gezelliger het wordt.

Om ervoor te zorgen dat er veel mensen op de

hoogte zijn van dit toernooi hebben we flyers en

posters gemaakt. Wilt u ons helpen om deze te

verspreiden laat ons dat dan weten en wij zorgen dat

deze bij u in de bus komen.

Zowel voor het helpen met reclame maken als

informatie en opgeven voor het klaverjastoernooi kunt

u bellen of mailen. T. Goosen,

tel: 0341-425836/06-14403745 mail info@wijkstadsdennen.nl.

Zaterdag 1 februari 2020

Schrijf in je agenda!

-9-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 9 17-12-2019 05:14:16


SJOELEN OP MAANDAG

Deze groep is nu een jaar bezig heeft op dit moment

9 deelnemers. Ze komen iedere week bij elkaar en

spelen in competitieverband tegen elkaar. Ze beginnen

op de maandag om 14.00 uur in de Kiekmure.

Wil je ook deelnemen aan het sjoelen op de

maandagmiddag dan ben je van harte welkom. Neem

contact op met Jeanne Blik 06-51850091 of met Joke

de Vries 0341-421873. Zij kunnen je alles vertellen over

deze activiteit. Kom gezellig mee sjoelen!

Aanmelden kan ook via onze website bij de activiteit

van uw keuze. Website van de wijkvereniging is

www.wijkstadsdennen.nl.

Kosten om aan deze activiteit mee te doen zijn voor

leden € 1,75 per keer en voor niet leden € 3,25 per keer.

Deelnemers betalen bij een nieuwe maand de kosten

voor de desbetreffende maand in zijn totaal bij de

eerste keer dat men er is in deze maand.

KINDERBINGO

In de herfstvakantie op dinsdagavond 22 oktober was

het weer tijd voor de kinderbingo.

Het was weer gezellig druk met veel kinderen die nog

niet eerder waren geweest. De avond is voorbij

gevlogen en alle kinderen gingen met een prijsje naar

huis en bij het verlaten van de zaal kregen ze nog een

zakje snoep mee naar huis die ze niet mochten los

maken zonder toestemming van de volwassen persoon

met wie ze waren gekomen.

De hoofdprijs in ronde 6 een bon van Bol.com is goed

terecht gekomen en we hopen dat ze er iets leuks van

hebben gekocht. Dat zal wel gelukt zijn.

Stand (per 2-12-2019):

Naam

Punten

1. Jeanne Blik 12933

2. Sonja Koppies 12777

3. Marjo Hulsman 12698

4. Daantje Pater 12472

5. Hennie Nijland 10393

6. Joke de Vries 9275

7. Lies Nijland 9630

8. Maleke Sweers 8920

9. Ria Stitselaar 8854

Meer informatie:

Jeanne Blik of Joke de Vries

06 51 85 00 91 0341 42 18 73

Alle kinderen zijn welkom om mee te doen. Ook

kinderen die geen lid zijn mogen mee doen dus heb

je vriendjes of vriendinnetjes die geen lid zijn van de

wijkvereniging maar die wel mee willen naar de bingo

dan zijn ook zij van harte welkom om bingo te komen

spelen.

Ook zijn ouders, grootouders welkom om te komen

en mee te spelen maar de prijzen die er te winnen zijn,

zijn wel voor kinderen.

Om mee te spelen moeten er bingoloten gekocht

worden.

Bingoloten worden in een boekje voor 6 ronden in

diverse aantallen verkocht bij binnenkomst.

De eerste zes ronden die we spelen kosten de

bingoloten € 0,25 per stuk. Er mag met meerdere loten

gespeeld worden.

Na deze zes ronden wordt er nog een Superronde

gespeeld waar de loten € 0,50 per stuk kosten. In

deze ronde zitten veel prijzen en ook altijd een mooie

hoofdprijs. We hopen weer op een volle zaal met

kinderen en dat het een gezellige avond zal worden.

Deze twee wonnen de hoofdprijs

Datum volgende kinderbingo

In de voorjaarsvakantie op dinsdagavond 25 februari

zal er weer een bingo voor de kids worden gehouden.

Op dit moment wordt er al volop gekeken naar mooie

prijzen. We zullen er weer alles aan doen dat er veel

mooie prijzen zijn zowel voor meisjes als jongens.

De kinderbingo wordt gehouden in zaal A en B van de

Kiekmure en begint ‘s avonds om 19.00 uur.

Wilt u helpen met het uitdelen van flyers of ophangen

van posters dan kunt u zich melden via de mail of bel

naar 0341-425836. Wij zorgen dan dat deze bij u in de

bus komen.

Er wordt ook tijdens de bingo gebruik gemaakt van

een geluidsinstallatie. Hierdoor is het in de gehele

zaal goed verstaanbaar welke nummers erop gelezen

worden.

We hopen jullie te zien op onze gezellige bingoavond

en hopelijk wordt het net zo leuk als in oktober.

-10-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 10 17-12-2019 05:14:17


KARAOKE AVOND

Dit zijn avonden waar een ieder zichzelf mag en kan

zijn. Of je nu kunt zingen of niet je bent van harte welkom

om lekker mee te zingen op nummers die je leuk

vindt. Kom ook gezellig!

Wanneer is er weer een Karaoke avond?

Zaterdagavond 25 Januari, 28 Maart en 16 mei staat er

weer een Karaoke avond in de Aanleg op de planning.

De avond begint om 19.30 uur en iedereen is welkom

om te komen. Of je nou mee wil zingen of zelf wil

zingen achter de microfoon, kom dan gezellig naar

deze avonden.

Opgeven kan via de mail info@wijkstadsdennen.nl of

door te bellen naar 06-14403745 / 0341-425836.

De ongedwongen sfeer staat centraal. Daarom is er

geen eindtijd. De mensen bepalen zelf wanneer de

avond afgelopen is.

Kosten om deel te nemen aan de Karaoke-avond zijn

voor leden € 1,75 p.p. en voor niet leden € 2,75 p.p.

Zing eens gezellig mee!

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door Aarta

en Mario Biemans omdat zij de karaoke-apparatuur

beschikbaar stellen.

Ook hun dochter Aarta-Maria zal haar zang kwaliteiten

tonen tijdens deze avond.

Zaterdag 25 januari 2020

Zing lekker mee!

Zaterdag 28 maart 2020

Geef je beste optreden!

Zaterdag 16 mei 2020

Alleen luisteren mag ook!

-11-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 11 17-12-2019 05:14:18


ROMMELMARKT BINNEN

Oktober is er een nieuw seizoen binnen

rommelmarkten begonnen bij de Wijkvereniging.

Inmiddels zijn er drie markten geweest. De een was

drukker dan de andere. Ook wat standhouders betreft

was dit verschillend. Wat wel opvalt is dat er meer

verschillend standhouders zijn. Jaren geleden was het

namelijk zo dat het aantal standhouders verdeelt was

in de helft vaste standhouders en de rest was variabel.

Dat is nu echt wel anders. Hierdoor is het ook

interessant om maandelijks onze markten te bezoeken

doordat er telkens weer andere mensen met hun

spullen komen staan.

Op de rommelmarkten mag iedereen staan of je nu lid

bent of niet van de wijkvereniging. Kosten zijn voor het

huren van een tafel (1.20 bij 0.80) voor leden € 5,00 per

tafel en niet leden € 7,50 per tafel.

Wilt u weten of de markt al vol is geboekt dan kunt u

hiervoor terecht op onze website

www.wijkstadsdennen.nl. Of even bellen. Voor inlichtingen

en reserveren kunt u terecht bij T. Goosen tel

0341-425836 of 06-14403745. Ook kunt u een mail

sturen naar info@wijkstadsdennen.nl.

Bent u lid van de wijkvereniging en wilt u staan dan

mag dat, maar het is niet de bedoeling dat er op uw

naam mensen komen te staan die geen lid zijn van de

wijkvereniging. Het is helemaal niet verplicht om lid te

zijn, maar zonder lidmaatschap dient er een meerprijs

voldaan te worden voor de tafels. Naast elkaar staan

is nooit een probleem als dit maar bij opgave vermeld

wordt. Wij houden er dan rekening mee.

Het gebeurd nog regelmatig dat een lid iemand anders

mee neemt en op naam van hem/haar laat staan.

Bedenk wel dat u op dat moment uw eigen wijkvereniging

te kort doet door iemand te laten staan op u

naam. Daarbij zijn de kosten om lid te worden maar

€ 8,50 per jaar voor het hele gezin dat woont op het

opgegeven adres.

Als u het toch doet dan zit er een grote kans in dat wij

het op de dag zelf toch zien en dan aanspreken over

hetgeen er gebeurd. Dit moet u niet willen.

Pergamano

Deze activiteit vindt al vele jaren plaats bij de

wijkvereniging. De dames die hiermee bezig zijn maken

mooie kaarten. De kaarten worden gemaakt van

perkamentpapier. Hierop wordt een afbeelding gemaakt en

wordt dan uitgeknipt of gesneden. Hierna wordt de kaart

gekleurd met pergamano verf. Het eindresultaat is prachtig

en bijna een schilderij.

Deze groep komt wekelijks op de woensdagavond bij elkaar

vanaf 19.30 uur in de Kiekmure.

Ook is het mogelijk dat mensen die kaarten willen maken

met andere technieken op deze avonden mee gaan doen.

Meer informatie en aanmelden

H. Kraaijenhof | 0341 42 27 47 | info@wijkstadsdennen.nl

-12-

Als een markt is volgeboekt dan is het altijd mogelijk

om op een wachtlijst gezet te worden. U wordt dan

gebeld of gemaild als u aan de beurt bent en wordt

er gevraagd of u nog wilt staan. Dit kan ruim voor de

datum plaats vinden dat een rommelmarkt wordt

gehouden, maar ook is het mogelijk dat er in de laatste

week gebeld kan worden dat er nog iets vrij is

gekomen. Het gebeurt nog regelmatig dat mensen op

de wachtlijst staan en dan gebeld worden dat er tafels

zijn vrij gekomen en dan zeggen “wij hebben nu al wat

anders besproken” of “we kunnen niet meer” Het zou

prettig zijn als mensen niet meer op de wachtlijst

willen staan dit laten weten zodat wij dan geen

onnodige telefoontjes meer hoeven te doen. Zelfs op

de vrijdag voor de markt kan u nog gebeld worden. Wij

weten ook niet wanneer er iemand afbelt door ziekte

of wat dan ook.

De eerstkomende markten zijn 18 Januari, 15 februari

en 14 maart 2020.

Als bezoeker bent u ook altijd welkom en de toegang is

gratis. Locatie waar het gehouden wordt is de

Kiekmure.

Misschien is het goed om even te zeggen dat er op dit

moment geboekt kan worden voor het gehele seizoen

dus t/m de markt van mei 2018.

Voor de exacte datums kunt u altijd terecht op onze

website. Hier kunt u ook zien of de markt is

volgeboekt.

Theo Goosen

Diverse kaarttechnieken

Het is ook mogelijk om kaarten te maken op de

dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. Op welke manier en met

welke techniek je de kaarten wilt maken dan bepaal je zelf.

De dames zullen je helpen als er vragen zijn en ook kun je

van elkaar leren als je iets niet onder de knie krijgt wat een

andere dame wel kan.

Wil je een keer mee doen en kijken of het iets is voor je dan

mag je de eerste keer kosteloos mee doen. Aan het eind van

de middag geef je dan aan of je in het vervolg terug zult

komen.

Kosten om wekelijks mee te doen zijn voor leden € 1,75 per

keer en niet leden betalen € 2,75 per keer.

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 12 17-12-2019 05:14:19


BINGO OP WOENSDAG

De reguliere bingoavonden op de woensdagavond van

het jaar 2019 zijn geweest.

Het zijn weer leuke, gezellige avonden geweest. Er zijn

weer veel mensen gekomen. Zowel mensen die

regelmatig komen, maar ook nog steeds nieuwe

mensen. Zij willen ook eens een keer de sfeer proeven

en kijken of ze het leuk vinden. Als je later een reactie

hoort dan is deze positief en ook dat mensen blij

verrast zijn en absoluut weer terugkomen.

Natuurlijk zal er ook in 2020 weer maandelijks een

bingoavond plaats vinden op elke eerste woensdag van

de maand.

De volgende bingo’s vinden plaats op woensdag

8 januari, 5 februari en 4 maart. De bingo begint om

20.00 uur en vindt plaats in de Kiekmure zaal A en B.

Iedereen is welkom om te komen en mee te spelen.

Er worden 8 ronden gespeeld en na 4 ronden is er een

korte pauze waarin lekkere hapjes worden uitgedeeld.

Er wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie bij

de bingo.

Voor vragen kunt u bellen naar 0341-425836 of

mailen naar info@wijkstadsdennen.nl.

KOERSBALLEN

Hier staan geen tussenstanden van het Koersballen.

Er is gekozen om tijdens een seizoen maar één keer de

stand te plaatsen in het boekje en dat zal de eindstand

zijn. De eindstanden zullen na april bekend gemaakt

worden in het boekje van juni 2020.

Woensdag 8 januari 2020

Nieuwjaarsbingo

Woensdag 5 februari 2020

Win jij bij deze bingo?

Woensdag 4 maart 2020

Bezoek eens de gezelligheid

Boekjes om mee te spelen zijn bij binnenkomst te koop

voor de hele avond. Je speelt al mee vanaf € 8,00.

Hiervoor krijg je dan 8 ronden maal 2 loten. Oplopend

naar een vol boekje met 8 maal 6 loten kost € 21,00.

Voor vragen kunt u bellen naar 0341-425836 of mailen

naar info@wijkstadsdennen.nl.

Ook zijn er bingostiften in verschillende kleuren te

koop voor € 1,50 per stuk. En fluor stiften voor € 1.75

per stuk.

Begin september is het Koersballen weer begonnen.

De groep is maximaal bezet dus 20 deelnemers. Mocht

je ook geïnteresseerd zijn om aan het koersballen deel

te nemen neem dan contact op dan wordt er gekeken

of er plek is en anders wordt je op de wachtlijst gezet.

Komt er een plek vrij dan wordt je gebeld en kun je

wekelijks mee doen.

Koersballen wordt iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00

gehouden en vindt plaats in de Kiekmure.

Voor informatie en opgave kunt kan u bellen met

T. Goosen via 0341-425836 / 06-14403745 of stuur

een mail naar info@wijkstadsdennen.nl.

Hij zorgt er dan voor dat het door gegeven wordt aan

Gea en Will die verantwoordelijk zijn voor het

koersballen.

Zij zullen ook de spelregels uitleggen en helpen

met de juiste techniek.

P.C. Hooftplein 41

Winkelcentrum Stadsdennen

3842 HC Harderwijk

(0341) 42 55 77

info@edwinpfrommer.nl

www.edwinpfrommer.nl

Voor al uw

reservesleutels!

Klaar terwijl

uw wacht.

Topkwaliteit verdient

een langer leven.

-13-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 13 17-12-2019 05:14:19


FEESTAVOND 2019

Zaterdagavond 9 november was onze jaarlijkse

feestavond in de Kiekmure. De voorbereidingen

vonden de gehele dag plaats om er zo voor te zorgen

dat het weer een geslaagde avond zou worden.

Vrijwilligers die geholpen hebben hiervoor dank want

dankzij jullie is het een geslaagde avond geworden.

Dit jaar waren er meer kaarten verkocht dan de jaren

hiervoor. Dit is voor ons als organisatie leuk want daar

doen we het namelijk voor.

Om 19.30 uur gingen de deuren open en kon men een

plek gaan zoeken in de zaal. Al snel was de zaal gevuld

met gasten.

BBMusic was ook begonnen met het zingen van zijn

nummers. Lekker rustig en sfeervol.

Om 20.00 uur nam de voorzitter de microfoon om

alle aanwezigen welkom te heten en te zeggen dat ze

hopelijk van deze avond weer zouden genieten.

Hij wenste iedereen een gezellige avond en zei dat

ervoor gezorgd was dat er een leuk

verrassingsoptreden plaats zou vinden.

De avond kon beginnen en BBMusic speelde zijn

nummers die voor iedereen herkenbaar waren. Er kon

gedanst worden en af en toe werd dit dan ook gedaan.

Een terugkoppeling

Naast BB Music waren er ook optredens van de Color

Brass band uit Harderwijk. Geweldig wat deze

mannen op hun drums voor elkaar krijgen zeg en wat

een verrassing. Ook was aan het eind van de avond een

zwerver aanwezig om haar verhaal te doen.

Als bekende Nederlander hadden we dit jaar Mart

Hoogkamer. Een zanger van het Nederlandse lied en

een stem die klinkt als Willy Alberti. Fantastisch

optreden was het.

Zoals een ieder gewend is van ons was er ook een

verloting met ontzettend veel prijzen te winnen.

BB Music trok weer de loten en velen gingen met

mooie prijzen naar huis.

Wij zijn er altijd een tijd mee bezig om deze avond te

organiseren maar als het dan zover is dan is de avond

zo voorbij. Het gaat zo snel en vooral als je het gezellig

hebt en plezier.

We mogen wel zeggen dat het een geslaagde feestavond

is geweest en dat de gasten tevreden weer naar

huis gingen.

Bedankt allen voor jullie komst en graag tot volgend

jaar november als de volgende feestavond zal plaats

vinden.

Groetjes Theo en Billy Goosen

DARTEN

Wekelijks op donderdag wordt er gedart bij de

wijkvereniging. Locatie de Kiekmure en er wordt om

19.30 uur begonnen. Bij deze groep wordt er onderling

een competitie gespeeld. De groep komt wekelijks op

de donderdagavond bij elkaar. Er wordt gespeeld

volgens het 501 systeem en er moet uitgegooid

worden met een dubbel.

Heeft u interesse om mee te spelen dan bent u van

harte uitgenodigd om een keer te komen kijken. De

eerste keer mag u geheel vrijblijvend deelnemen en kijken

of u het ook leuk vindt. Aan het eind van de avond

beslist u dan of u in het vervolg zult deelnemen.

Voor informatie over het darten kunt u bellen naar:

0341-425836 of 06-14403745.

Stand (t/m 28 november 2019).

Naam Punten Roos

1. Billy Goosen 53 28

2. Hans Knip 28 12

3. Liesbeth Maas 22 22

4. Bas 22 0

5. Mhamed 16 1

6. Stefan 15 10

U ziet we kunnen nog nieuwe mensen gebruiken die

graag een pijltje willen gooien tegen elkaar.

-14-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 14 17-12-2019 05:14:21


SJOELEN “DE SCHIJVENSMIJTERS”

De dames en heren van de sjoelclub zijn vanaf de

eerste dinsdag in september weer begonnen met hun

onderlinge competitie. Het is een groep van

21 personen op dit moment.

Mocht u interesse hebben dan kunt u dit laten weten

en gaan we even kijken of u nog bij de groep kunt!

De club komt iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur bij

elkaar en gaat dan in competitie verband tegen elkaar

gooien. Er is een reglement opgesteld waar mee

gespeeld wordt.

Er zijn twee momenten in het seizoen dat er prijzen

worden uitgedeeld aan de hand van de stand.

Dit is met kerst en aan het eind van het seizoen in de

maand april.

Wij wensen jullie Prettige Kerstdagen en een Gelukkig

2020

Nellie & Cato

Tussenstand ( 3-9-2019 tot en met 3-12-2019)

Naam

Punten

1 Heer. A. Petersen 16116

2 Mevr. B. Goosensen 16080

3 Mevr. H. Kok 15889

4 Heer. H, Knip 14949

5 Mevr. C. Goosensen 14907

6 Mevr. W de Ruiter 14795

7 Mevr. H. Petersen 14413

8 Heer. K. Pieper 14192

9 Mevr. R, v. Slot 13871

10 Mevr. M. Bleumink 13729

11 Mevr. G. v/d Ridder 13656

12 Mevr. N. Dekker 13221

13 Mevr. L. v/d. Bor 13138

14 Mevr. E. de. Groot 12956

15 Mevr. M. Middag 12955

16 Mevr. A. v/den Hul 12427

17 Mevr. H. Besselsen 12220

18 Mevr. N. de Vries 12024

19 Mevr. D v. Putten 11212

20 Mevr. L. Visser 11748

21 Mevr. J. Goossens 1051

Informatie

Mevr. N. Dekker

info@wijkstadsdennen.nl

JOKEREN

Stand (tot 1 december 2019)

Naam

Punten

1 R. de Haas 438

2 L. Nijland 480

3 H. Petersen 493

4 B. v Dijkhuizen 538

5 J. Herber 556

6 R. Klein 567

7 C. Goosensen 574

8 D. Bos 585

9 J. Blik 586

10 L. Sederel 614

11 L. Visser 639

12 F. vd Molen 652

13 J. de Vries 677

14 M. Snijder 684

15 D. v. Putten 735

16 M. Heine 772

17 B. Bakhuizen 878

18 T. van Dam 388

19 E. Fauw 168

De groep jokeren is inmiddels gegroeid naar 19

deelnemers. Het is gezellig en ze hebben veel lol.

Ze spelen volgens de regels die gelden voor het spel

jokeren.

Elke donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld en

wordt er een stand bij gehouden.

Mocht het nu zo zijn dat u ook geïnteresseerd bent om

aan deze activiteit deel te nemen dan bent u van harte

welkom. U mag voor de eerste keer gratis deelnemen

en kijken of u het leuk vindt. Aan het eind van de middag

geeft u aan of u terug wil komen.

U bent van harte welkom.

Wel graag eerst contact opnemen met Cato als u wilt

komen. Zij kan u dan vertellen of het kan of niet.

Voor meer informatie over het Jokeren kunt u terecht

bij Cato Goosensen tel: 0341-472720.

Ook mag u een mail sturen naar

info@wijkstadsdennen.nl.

U ben van harte welkom.

Informatie

Cato Goosensen

0341 47 27 20

info@wijkstadsdennen.nl

-15-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 15 17-12-2019 05:14:23


KLAVERJASTOERNOOI 4 BOMEN

Maandag 9 december heeft er weer een

klaverjastoernooi over 4 bomen plaats gevonden. D

e winnaar van dit toernooi was: Ger Hoeven

Ook is er een marsenprijs uitgedeeld aan Peter Boonen

Met 4 marsen.

In 2020 zal er nog twee keer een toernooi 4 bomen

plaats vinden op maandag 2 maart en 11 mei.

Aanvang om 13.30 uur in de Kiekmure.

Hoofdprijs voor het klaverjastoernooi is een bon van

€ 50,00. Hiernaast zijn er nog meerdere prijzen.

Inleggeld klaverjastoernooi is € 5,00 per persoon.

Ook wordt er weer een verloting gehouden waarvan

de trekking na afloop is van het toernooi.

Hoofdprijs bij de verloting is een bon van € 35,00.

En veel mooie andere prijzen wat elke keer weer een

verrassing is.

Zowel voor het helpen met reclame maken als

informatie en opgeven voor het klaverjastoernooi kunt

u bellen of mailen. T. Goosen, tel: 0341-425836 of

06-14403745, mail: info@wijkstadsdennen.nl.

BINGO IN DE AANLEG

Als dit boekje bij u in de bus valt zijn de bingo’s in de

Aanleg voor 2019 geweest en zeer succesvol v

erlopen. De laatste bingo op 13 december was een

drukke en gezellige bingo. Alle spelers hebben bij het

na huis gaan een attentie mee gekregen van het

bestuur van de Wijkvereniging.

Ook in 2020 zal deze bingo 1 keer in de maand op de

vrijdagmiddag plaats vinden. De datums zijn 24 januari,

28 februari, 20 maart en 17 april.

De bingo begint om 14.30 uur in de grote zaal van de

Aanleg. De zaal gaat open om 13.45 uur. Niet eerder,

hou hier rekening mee.

Net als bij de bingo in de Kiekmure worden bij deze

bingo 8 ronden gespeeld en loten zijn te koop bij

binnenkomst in boekjes voor de hele middag.

Vanaf 8 euro is het mogelijk om al mee te spelen. We

hebben alleen maar prijzen die te gebruiken zijn.

Er is een geluidsinstallatie aanwezig. Na 4 ronden is er

een pauze waar rondgegaan wordt met hapjes voor

iedereen.

Iedereen die bingo wil spelen op vrijdagmiddag is van

harte welkom. Ook als u van buiten de Aanleg komt

ben je welkom om mee te spelen.

Ger Hoeven (in het midden)

Maandag 2 maart 2020

Een nieuw toernooi

-16-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 16 17-12-2019 05:14:25


OP DE THEE BIJ OMA

Samen tegen eenzaamheid

Muziek op schoot met het jonge kind voor ouderen

Zondag 5 januari 2020

MFC De Roef

Zuiderzeepad 1

Zondag 5 januari is het weer tijd voor project

‘Op de thee bij Oma’ in de Roef. Elke 1e zondag van

de maand om 10:00 uur brengt Cultuurkust docent

Marjanne Kampen generaties samen door liedjes uit

grootmoeders tijd. Een feest van herkenning! De Roef

is te vinden in de wijk Stadsweiden.

In verschillende wijkontmoetingscentra brengt juf

Marjanne de komende maanden bekende liedjes ten

gehore en iedereen mag meedoen; kinderen, opa’s,

oma’s, ouders en andere belangstellenden. Dit alles

met een gratis kopje thee of koffie en voor de kinderen

ranja. Een prachtig initiatief van Cultuurkust, ZorgDat

en Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk en in

samenwerking met o.a. Wijkontmoetingscentrum

Drielanden, De Roef, Weideheem en ontmoetingstuin

de Rietmeen.

Eenzaamheid is een groeiend probleem en niet alleen

bij ouderen. Met dit project probeert men

familiebezoek te bevorderen. Toch is het niet alleen

maar voor kleinkinderen en hun oma. Het project wil

zoveel mogelijk jonge kinderen en ouderen samen

brengen. Terwijl de kinderen zich vermaken in deze

interactieve muziekles, kunnen de andere aanwezigen

genieten van een kopje thee of koffie en natuurlijk het

plezier van de jongste generatie.

Muziek op Schoot

Wat is muziek op schoot precies?

Het is geen geheim dat muziek belangrijk is voor de

algemene ontwikkeling van jonge kinderen. Baby’s,

dreumesen en peuters kunnen echt genieten van

muziek. Kijk maar wat er gebeurt als je voor hen zingt

en klapt. Ze worden er (vaak) vrolijk van of rustig als je

een lief slaapliedje zingt en dat veel herhaalt. Zingen

heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je

kind. Het stimuleert de spraak –en taal ontwikkeling.

Het is de ideale basis voor de muzikale ontwikkeling.

De motoriek wordt ermee geoefend. Denk zelf aan het

klappen, meebewegen en dansen op muziek.

Het is een training voor het geheugen en de

concentratie: onthouden van woordjes en melodieën.

Met zingen en muziek gebeurt dit spelenderwijs. Op

speelse wijze wordt er in de muzieklessen ingegaan op

de materie muziek.

Heb je zin gekregen om mee te doen? Of om te komen

kijken? Dat kan! En het is helemaal gratis.

Zaterdag 5 januari om 10:00 uur in MFC De Roef aan

het Zuiderzeepad 1.

Voor meer informatie en data/locaties:

cultuurkust.nl/opdetheebijoma

Op de thee bij oma is tot stand gekomen in een

samenwerking tussen Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk, Zorgdat en Cultuurkust.

Informatie

Tim Smit

0341 72 10 21

projecten@cultuurkust.nl

Zondag 2 februari 2020

Weideheem

Drift 2

-17-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 17 17-12-2019 05:14:27


KLAVERJASSEN OP DINSDAG

Het klaverjassen is ook vanaf begin september bezig en

de groep bestaat uit 21 spelers.

Wekelijks komt deze groep op de dinsdagavond bij

elkaar om gezellig drie bomen te klaverjassen. Er wordt

een stand bij gehouden en tijdens de laatste avond in

december en april zal er aan de hand van deze stand

prijzen worden uitgedeeld aan de klaverjassers.

Wil je ook klaverjassen op de dinsdagavond dan bent u

van harte welkom.

Er is op dit moment nog plek voor meerdere personen.

De klaverjasclub begint om 19.30 uur. Kosten om mee

te doen zijn per avond voor leden € 2,50 en voor niet

leden € 4,00 per avond. De zaal waar we nu in zitten

kunnen maximaal 6 tafels staan.

Heeft u interesse? Mail dan naar info@wijkstadsdennen.nl

of bel met T. van Heerde tel nr: 0341-416184.

Naast klaverjassers die wekelijks deelnemen, zijn er ook

kaarters welkom die willen invallen. Als invaller wordt u

gebeld als ze mensen te kort komen om zo volle tafels

van 4 te krijgen. Zodra er iets bekend is dat ze mensen

te kort komen zullen ze u bellen.

Stand (t/m 26 november)

Naam Punten Marsen

1 Steven van ‘t Goor 62608 17

2 Dineke Hoek 61996 11

3 Joop Coenen 60775 11

4 Jan Bredewolt 60429 16

5 Henk van den Brom 60336 17

6 Leny Coenen 60311 14

7 Dea de Kruijf 59925 17

8 Tonny van Heerde 58886 20

9 Gerben Kingma 58600 16

10 Ina Karssen 57190 13

11 Talina van Dam 57139 13

12 Ronny Hoeseni 57062 11

13 Ammy Hartman 57060 5

14 Anneke Beelen 56901 7

15 Christein Brouwer 56328 8

16 Gepke de Vries 56061 8

17 Gepke van Putten 55798 11

18 Wil Visscher 55681 10

19 Jaap van Ophem 55222 10

20 Jan Hoeven 55135 16

21 Henk Righolt 38079 7

TEKEN & SCHILDERCURSUS DIV. DAGEN

Tekenen en schilderen leren of bijleren kan drie maal in

de week bij de Wijkvereniging.

Dit kan op dinsdagochtend, woensdagochtend of vrijdagochtend.

Zowel beginnende als cursisten die al kunnen tekenen

en schilderen zijn van harte welkom om mee te komen

doen.

Dinsdagochtend

Op de dinsdagochtend kun je zonder enkel probleem

aansluiten of je het nu kunt of niet. Joanne is degene

die het aanspreekpunt is van deze groep. Als er iemand

zich aanmeld dan wordt er samen met de groep gekeken

wat de persoon wil gaan doen en dan is er binnen

de bestaande groep wel iemand dit kan leren aan de

nieuwe cursist. Op deze manier kunnen we een ieder

laten deelnemen aan deze activiteit.

Aanmelden voor deze tekengroep op de

dinsdagochtend kan via T. Goosen: 06-14403745 of

info@wijkstadsdennen.nl. Het wordt dan aan Joanne

door gegeven.

Woensdagochtend

Op woensdagochtend is er ook een teken- en

schildergroep actief onder leiding van de heren

Veenstra, Zwart en de Meij. Deze groep begint om 9

uur en gaat door tot uiterlijk 12 uur. Ook bij deze groep

zijn nog meerdere plekken vrij om aan te sluiten. U

bent hier welkom als u wilt beginnen met deze

hobby maar ook als u al bezig bent met deze hobby.

Ze komen iedere woensdagmorgen bij elkaar in de

Kiekmure. Wilt u meer informatie dan kunt u bellen

naar A. Veenstra tel: 0341-418287. Hij kan u alles

vertellen over deze activiteit.

Vrijdagochtend

Bij deze groep is Frits de verantwoordelijke. De manier

van werken is hetzelfde als bij de dinsdag groep. Bij

nieuwe cursisten wordt er gekeken wat de persoon wil

doen en wordt er binnen de groep bekeken wie dan

het beste de nieuwe cursist kan helpen. Ieder heeft

namelijk zijn eigen specialiteit. Of je bij deze groep

direct kunt aansluiten kunnen we niet toezeggen.

Als je toch op deze ochtend wilt dan even bellen

06-14403745 of info@wijkstadsdennen.nl.

Theo geeft het door aan Frits en hij zal dan contact

opnemen en uitleggen of je direct mee kan doen of dat

je op de wachtlijst komt te staan.

Alle drie de groepen beginnen om 9.00 uur en vindt

plaats in de Kiekmure. De activiteit wordt wekelijks

gehouden.

-18-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 18 17-12-2019 05:14:27


OM TE ONTHOUDEN

BINGO in de Aanleg

Vrijdagmiddag 24 januari, 28 februari en 20 maart.

Locatie de grote zaal van de Aanleg.

Aanvang 14.30 uur. Zaal open 13.45 uur.

Iedereen is welkom ook als je niet in de Aanleg woont.

Geluidsinstallatie aanwezig.

Bingo woensdagavond

Datums: 8 januari, 5 februari en 4 maart 2020.

Aanvang 20.00 uur.

Mee spelen kan al vanaf 8 euro voor de hele avond.

Locatie: De Kiekmure

Geluidsinstallatie aanwezig en ook groot scherm waar

de nummers op worden geprojecteerd.

Klaverjastoernooi

Zaterdag 1 februari 2019 in De Kiekmure.

Aanvang 10:00 uur. Iedereen kan en mag deelnemen.

We spelen 8 bomen. Kosten van deelname zijn € 7,50 p.p.

Hoofdprijs toernooi is een bon van € 75,00.

Tevens is er na afloop een verloting.

Kinderbingo

Dinsdagavond 25 februari in de Kiekmure.

Aanvang 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Er worden 6 ronden gespeeld van € 0.25 per lot.

Loten zijn in boekjesvorm voor de eerste 6 ronden

te koop bij binnenkomst.

We sluiten af met een superronde waar de loten

€ 0,50 per stuk kosten.

Kunst & kitschavond

Maandag 17 februari 2020 in zaal B.

Aanvang 19.30 uur in de Kiekmure.

Kosten voor leden € 2,00 p.p.

Niet leden € 3,00 p.p.

Informatie kunt u krijgen via 0341-425836 / 06-14403745.

Samen eten

Maandag 27 januari in de Kiekmure.

Aanvang 18.00 uur, zaal open 17.30 uur.

Deze keer gaan we Italiaans eten.

Kosten zijn € 10,00 p.p. Graag van te voren opgeven.

Nieuw is dat het mogelijk is om een uitgestelde maaltijd

te betalen van € 10,00.

Door dit te doen, kunnen wij iemand uitnodigen die

normaal gesproken de kosten niet kan betalen om

een maaltijd te betalen buiten de deur.

Karaoke avond

Zaterdag 25 januari, 28 maart en 16 mei.

Locatie: De Aanleg

Een gezellige avond samen zingen.

We bepalen samen de avond en de muziek die gezongen gaat worden.

We maken gebruik van een karaoke-machine.

Natuurlijk zorgen wij voor wat lekkers.

Check onze socials!

Meer weten over ons?

www.wijkstadsdennen.nl

-19-

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 19 17-12-2019 05:14:30


Je bent welkom bij

onze Wijkvereniging

Beleef onze activiteiten, cursussen en evenementen

Check onze socials!

www.wijkstadsdennen.nl

info@wijkstadsdennen.nl

Dit is een uitgave van de Wijkvereniging Stadsdennen &

Frankrijk en wordt vier keer per jaar verstrekt aan haar

leden. Dit document is met de grootste zorgvuldigheid

samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er

enkele onjuistheden opgenomen zijn. Hiervoor kan de

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk niet

aansprakelijk gesteld worden. Er kunnen geen rechten

worden ontleend aan dit document. Foto’s zijn gemaakt

tijdens “eigen” activiteiten met medeweten en

goedkeuring van de personen. Op dit document is het

foto- en videobeleid van kracht.

Colofon

Oplage

Redactie

750 stuks Theo Goosen

Billy Goosen

Han Pauli (redigeren)

Vormgeving

Verspreiding

Billy Goosen

Vrijwilligers

van de Wijkvereniging

-20- Kopij Nr4-2019: 15 februari 2020

2019-4 Wijkvereniging boekje.indd 20 17-12-2019 05:14:33

More magazines by this user
Similar magazines