Profiel 06 2019

luitgevers

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

nr 6 2019

profiel-online.nl

december - januari

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Deceuninck start in 2020 met nieuwe reeks in kunststof en aluminium

Wilt u op de foto met Jean-Marie Pfaff?

Een raam met uitzicht


S 9000 NL

Het raamsysteem voor

de Nederlandse markt

acrylcolor

acrylcolor

Beste kleurtechniek in de markt met al 40 jaar ervaring

STV®

STV® lijmtechniek

Geoptimaliseerd om de STV® lijmtechniek toe te passen

in het S 9000 systeem

IKD®

IKD® – Intensiv-Kern-Dämmung

De beste isolatie door optioneel IKD® isolatie profielen

toe te voegen

REALWOOD

Natuurlijke uitstraling van ramen met onze nieuwe

exclusieve REALWOOD-folies met in totaal 10 kleuren

GEALAN Fenster-Systeme GmbH · (Kantoor Benelux) · Kraaivenstraat 25-16 · NL-5048 AB Tilburg · e-mail: info@gealan.nl · Internet: www.gealan.nl


DucoSlide LuxFrame XXL

Aluminium schuifpanelen voor grote raampartijen

DUCO AT WORK

Gelukkige Haard - Oostende (BE)

Hoogtes tot

6 meter

Maximum

privacy

100%

thermisch

comfort

Daling

koellast

tot 63%

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord

EEN PAAR EENVOUDIGE EINDEJAARSTIPS!

We hebben het er niet met redactieteam en het bladmanagement over gehad, maar op het moment dat ik

startte met het schrijven van dit voorwoord, dacht ik wel even: we zouden voor deze keer dit vakblad niet

Profiel’ moeten noemen maar ‘Polyclose 2020’. Of iets dergelijks.

Want, deze editie van uw favoriete lijfblad voor de branche is een waar uithangbord voor de Polyclose, die van 15 tot

en met 17 januari 2020 in Gent wordt georganiseerd. De Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel en

toegangstechniek vertelt zelf dat het niet alleen drukker dan ooit zal worden maar dat ook het aantal aangekondigde

innovaties op een hoog niveau zit. Nou, dat belooft dan dus nogal wat.

Zien we u daar in Gent? Want, het spreekt voor zich dat wij er uiteraard ook bij zijn. Niet alleen om onszelf ook verder

te laten informeren en inspireren, maar ook om u te ontmoeten en met u van gedachten te wisselen. (Overigens leidt

die interactie tussen ons en u natuurlijk ook tot nieuwe prikkelende inspiratie).

Maar goed, ik zei het al: veel aandacht dus in deze laatste editie van het jaar voor de grootste Europese vakbeurs uit

ons vakgebied. En daarom adviseren we u om deze Profiel slim te lezen.

Een paar eenvoudige tips die u van dienst kunnen zijn.

• Bij praktisch elke reportage of artikel aangaande de Polyclose, ziet u aan het slot het standnummer genoteerd.

Als u denkt, dat u de betreffende fabrikant of leverancier wilt bezoeken, vouw dan even de hoeken van die pagina om.

• En, highlight met een marker het standnummer.

• Deze Profiel is dan meteen u begeleidende gids om de dagen daar in Gent slim en gericht door te kunnen komen.

Ik weet het: het zijn simpele tips maar het is natuurlijk nogal wat om in (slechts) drie dagen tijd weer van alles op de

hoogte te geraken. We wensen u vanaf deze plek alvast veel plezier met de voorbereiding op de beurs. Dat geldt uiteraard

voor zowel de verwachtingsvolle standhouders als de nieuwsgierige bezoekers.

Het viel me overigens op dat de aangekondigde innovaties zéér gericht waren op het gemak van de eindgebruiker.

Meer dan ooit. En, de noviteiten zijn meer dan ooit gebaseerd op het steeds slimmer wordende gebruik van data.

Productieprocessen veranderen; bij elke machine staat tegenwoordig een tablet. One Touch op dat scherm levert niet

alleen de benodigde informatie op maar is ook de basis voor strategischer rendement van alles waar u in de fabriekshal

mee bezig bent.

Daarom nog een tip: bestudeer niet alleen deze Profiel op dat vlak uiterst nauwkeurig maar laat u daar in België – zo

half januari – ook goed op voorlichten. Simpelweg omdat u geen kansen wilt missen en met uw organisatie, met uw

productieprocessen en dus ook met uw producten weer een stap vooruit wilt. Data, data, data!

Maar voordat het zo ver is: natuurlijk wensen we u – namens alle medewerkers van Louwers Mediagroep, het bladmanagement

en het redactieteam – prima Kerstdagen (eet niet te veel!), een leuke jaarwisseling (doe voorzichtig met

vuurwerk) én een goed en vooral gezond nieuwjaar!

Wij spreken elkaar in dat nieuwe jaar. Waarschijnlijk al op de…. (u raadt het al:) De Polyclose!

Jerry Helmers

Eindredactie Profiel


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

profiel-online.nl

Jaargang 13, nr. 6 2019

Sinds 2007

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 1876-0651

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Jerry Helmers, CrownMedia

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Tjerk van Duinen, Jerry Helmers,

Jan Mol, Liliane Verwoolde, Lieke van Zuilekom

BLADMANAGER

Erwin Krekels

e.krekels@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

traffic@louwersmediagroep.nl

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN nr. NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. vaktijdschrift profiel

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken

voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnements periode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Profiel is een onafhankelijk platform. Vakblad Profiel

wordt verspreid onder architecten, aannemers,

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendriks, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op

deze informatie.

Thema Polyclose

8 Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-,

gevel- en toegangstechniek

12 Deceuninck start nieuw jaar met nieuwe reeks in

kunststof en aluminium

16 Winddruk bij hoogbouw stelt hoge eisen aan raamsystemen

18 Nieuwsoverzicht KUFA 2019

20 Veiligheid hoeft niet lelijk te zijn

24 Introductie van VEKAMOTION concept voor hefschuifdeuren

26 Wilt u op de foto met Jean-Marie Pfaff?

28 Een raam met uitzicht

30 Nieuwe eigenaar zet volop in op de verdere uitbouw

en de optimalisatie van de operationele werking

34 ‘Simplifying Construction, Maintenance & Repair’

36 Architectonische gevelsystemen: duurzaam én brandveilig

40 Jubileum: 40 jaar met kleur vormgeven!

42 De volledige opening van een raam

over 180 graden is mogelijk!

45 Fuhr Experience Center virtueel aanwezig op Polyclose

46 Topscharnieren uit Duitsland op Polyclose

50 Innovatieve watervaste, isolerende montageplaat in première

53 Interesse voor zonwering in isolatieglas groeit

54 Screens en rolluiken in de kijker

55 Zelfklevende tapes voor de bevestiging van

verstevigingsprofielen op Alucobond panelen voor

‘Mirage Gstaad’ in Zwitserland

56 Maximale focus op de zonweringspecialist én eindgebruiker

58 Gedreven door ervaring, gebeten door vernieuwing

60 Gedreven door de passie voor innovatie

62 Nieuw schuifsysteem in primeur te bewonderen

64 Automatisering van de productie is voor elke sector interessant

68 Buitenschrijnwerk efficiënt installeren en afdichten

70 Nauwkeuriger, sneller én beter frezen, boren, zagen en lassen

72 Specialist in zijladers zet twee nieuwe producten in de kijker

74 Unieke oplossing voor vleugeloverdekkende deuren

werkt via magnetisme

78 Voorkom koudebruggen tussen raam en gebouwschil

81 Meer oplossingen, meer kwaliteit

82 Brandwerende systemen van ALUPROF

84 Duurzaamheid is het codewoord

86 Met focus op de uitdagingen van de lokale architectuur

89 Van de ‘slimme fabriek’ naar de ‘visuele fabriek’

90 Krachtige ERP-software voor de gevelbouwer

92 De digitalisering gaat verder

94 Nieuwe versie van software en een blik op de toekomst

96 All-in One, een scala aan mogelijkheden

100 Terrasoverkapping en carport met karakter

102 Beproefd samenwerkingsverband laat zich

opnieuw zien in Gent

106 Nieuwe duurzame systemen uit recycled PET-materiaal

110 Duitse innovaties op Polyclose 2020

112 De ultieme oplossing voor tweevleugelige deur-elementen

114 Innovatie in product, productie en branding

117 Italiaanse valdorpel verovert Belgische én Nederlandse markt

8

28

60

74


Inhoud

110

114

123

118 Gecontroleerd, zonder tocht en lawaai én

op maat van de Nederlandse stelkozijnmontage

119 ROB Vouwluiken-beslag

120 Geactualiseerd montagehandboek voorziet

in deugdelijke montage ramen en deuren

123 Gebundelde kracht zorgt voor meer slagvaardigheid

124 En dit is de nieuwe generatie Rollenband scharnieren

127 Nieuw dak, nieuwe dimensies:

terrasoverkapping op zijn mooist en breedst

130 Glazen balustrades met vlakke en gebogen beglazing

133 Onzichtbare argenta binnenschuifdeuren

Thema Renovatie ramen en deuren

134 Een stoer, slank en toekomstbestendig kozijn uit Hengevelde

Thema Toegangscontrole

138 Waar veiligheid thuis is

140 De toekomst is digitaal, ook voor toegangscontrole

Thema Elektronische en mechanische sluitsystemen

143 Smarthome oplossingen voor iedereen: ‘The smartest lock of the future’

144 Je beste vriend als het om toegangssystemen gaat

146 Vorm volgt functie: profielreeks uitgebreid inzetbaar

150 Dé groothandel voor bouwend Nederland,

ook voor hout-aluminium kozijnen!

153 HECO-Schroeven voor de bevestiging van drukzacht isolatiemateriaal

154 Esthetisch, praktisch én technisch een perfecte oplossing

158 Vertrouwde leverancier verhuist naar nieuw pand

160 ‘Inspelen op de markt met cilinders in meer dan 25 kleuren’

163 Architectonisch aluminium: waterslagen en composiet platen

164 Eigen productie sandwichpanelen is per 1 januari 2020 een feit

166 Een digitale sleutel voor alles: puur gemak

170 Eigen label nog verder uitgebreid en grote merken toegevoegd

172 Zonwering op maat voor extra grote ramen

174 Gemak en duurzaamheid hand in hand

177 FSC Nieuws

178 VMRG Nieuws

181 Profiel Partners

nr 6 2019

profiel-online.nl

december - januari

150

158

138

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 13 ● PROFIEL-ONLINE.NL

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Cover: KUFA

Deceuninck start in 2020 met nieuwe reeks in kunststof en aluminium

Wilt u op de foto met Jean-Marie Pfaff?

Een raam met uitzicht

Reelwood 2tone® kunststof gevelpanelen

Bezoek ons tijdens Polyclose 2020

op stand 1426

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

profiel-online.nl


Tekst en beeld: Polyclose

Innovatie en nieuwe systemen staan centraal op Polyclose 2020

EUROPESE VAKBEURS VOOR RAAM-, DEUR-,

ZONWERING-, GEVEL- EN TOEGANGSTECHNIEK

Nieuwe en innoverende systemen, nieuwe trends, nieuwe Europese exposanten, kortom

‘nieuw’ en ‘innoverend’ zijn dé sleutelwoorden voor Polyclose 2020. Wil je er ook als

eerste bij zijn om deze met eigen ogen te ontdekken? De Europese vakbeurs voor raam-,

deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek opent zijn deuren op woensdag 15 januari

om 9.30 uur. Toegang is gratis voor professionals uit de sector mits online voorregistratie

met code PP94794854.

De markt van ramen, deuren, zonweringen,

gevelsystemen en toegangstechnieken innoveert

fors. (Ge)bouwoptimalisatie is meer dan

ooit de nieuwe trend door steeds strengere

energie- en veiligheidsnormen en digitalise-

ring van het bouwproces. Daarenboven zal

op Polyclose te zien zijn dat er steeds meer

belang wordt gehecht aan de graad van afwerking

en een quasi onzichtbare integratie

van elementen.

(Beeld: Jo de Rammelaere).

8


Gedurende drie dagen demonstreren meer

dan 250 Europese exposanten hun noviteiten

aan zo’n 14.000 bezoekers, waarvan

25% uit Nederland. Dat maakt van Polyclose

het niet te missen evenement voor professionals

om op de hoogte te zijn van de nieuwe

producten en trends.

'Gedurende drie dagen demonstreren meer dan

250 Europese exposanten hun noviteiten aan zo’n

14.000 bezoekers, waarvan 25% uit Nederland'

Toonaangevende

exposanten uit Europa

Polyclose staat voor alles wat open en dicht

gaat in een gebouw. De vakbeurs biedt een

overzicht van alle bewegende elementen,

inclusief poorten en hekken. Standhouders

zijn voornamelijk actief in: alu-profielen, alusystemen,

automatisatie, biometrische systemen,

bouwbeslag, coating, deursystemen,

dichtingen, gereedschappen, gevels, glas

en toebehoren, kunststofprofielen, kunststofsystemen,

machines, poorten, rolluiken,

sloten, software, staalsystemen, toegangscontrole,

ventilatiesystemen, vliegenramen

en zonwering.

Beursorganisator Guy Martens: “Reeds in juli

2019, meer dan een halfjaar voor de start van

de beurs, was 95% van de beschikbare standruimte

ingevuld. Dit jaar verwelkomen we

opnieuw heel wat Duitse, Italiaanse en Nederlandse

bedrijven.”

Allround aanbod voor de

professional in de bouw

De bezoekers van Polyclose zijn professioneel

actief in volgende sectoren: aluminium- & kunststofbewerking,

architectuur & studiebureaus,

automatisatie & toegangscontrole, bouw, beveiliging,

glas, ramen & deuren, schrijnwerk, ventilatie,

zonwering & rolluiken. n

(Beeld: Jo de Rammelaere).

Het design van ramen en deuren, de grootte,

de functionaliteit, gecombineerd met zonwerende

systemen, hebben steeds meer invloed in

de moderne architectuur. Traditionele stenen

gevels worden vervangen door glasgevels, en

dit niet alleen in grote steden zoals vroeger,

maar de laatste jaren ook op het platteland. Het

traditionele zadeldak wordt vervangen door

een plat dak. Men zou kunnen zeggen dat het

dak niet meer op de gevel staat, maar ertussen

ligt. Daken worden een horizontale doortrekking

van de gevel en de gevelelementen in de

hedendaagse architectuur. Wat uiteraard ook

meer mogelijkheden biedt om de plaatsing en

de rentabiliteit van energiegenerators te optimaliseren.

Polyclose in het kort

• Locatie:

Flanders Expo Gent (België);

• Data: woensdag 15, donderdag 16

en vrijdag 17 januari 2020;

• Openingstijden: van 9.30 uur tot

18.30 uur, met avondopenstelling

tot 20 uur op donderdag;

• Gratis voor professionals: registreer

vooraf op www.polyclose.be met

code PP94794854;

• Exposantenlijst:

zie www.polyclose.be;

• Geïnteresseerde standhouders:

kunnen zich aanmelden via

info@polyclose.be

9


umatec elumatec inside. inside.

Perfecte profielbewerking

gisteren - vandaag - morgen

elumatec Benelux B.V. · Hoogeveenenweg 204 · NL 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel · T: +31 (0) 180 31.58.58 · @: sales@elumatec.nl · www.elumatec.com


entrance

CIRKEL 11

H:3.00

CIRKEL 10

H:3.60

CIRKEL 8

H:3.85

CIRKEL 9

H:2.85 CIRKEL 7

H:3.40

INTERSOLUTION

CIRKEL 2

H:4.35

ONDERBREKING

IN DE GORDIJNEN

ONDERBREKING

IN DE GORDIJNEN

CIRKEL 4

H:3.10

CIRKEL 6

H:3.65

CIRKEL 1

H:4.30

CIRKEL 3

H:3.85

CIRKEL 5

H:3.30

ZONE

REGISTRATION

V3

B1

POLYCLOSE 2020

15-17/01/2020

plan dd: 06/12/2019

1014

110m²

1020

UITGANG H5

H3

H5

LUIFEL

H:5.50m

H7

UITGANG H1

KOFFIE

INGANG H1

H1

35m²

24m²

H1

H1

55m² 35m²

30m² 28m²

35m² 30m²

30m² 49m² 50m²

30m² 30m²

65m² 28m²

30m² 35m²

35m²

45m²

50m²

1702

1704

1706

1714 1716

1724 1726 1732 1734

1738

1742

1750 1754

1760

1764 1770 1776 1778 1782

1788

147m²

91m² 70m²

112m² 56m² 35m² 30m² 70m²

70m²

91m² 70m²

24m²

56m²

105m²

35m²

216m²

16m²

1735

24m²

32m²

1669

1600

1608 1610

1624

1632

1634 1636 1638 1640

1652

1660 1667

1670 1672

1676

1686

120m²

208m²

96m²

32m²

56m²

176m²

64m² 55m² 72m² 48m² 64m²

20m²

160m²

1629

32m²

33m²

1657

12m²

1572

1500

1510

1524

1530

1534

1538

1552

1560

1562

1566

1568

1574

1580

1026

150m² 70m² 190m²

60m² 40m²

100m² 125m²

120m²

60m²

100m²

60m²

80m²

270m²

72m²

40m²

55m²

70m²

1525

1541

1022

1400

1410 1412

1424 1426 1430

1438

1440

1452

1460

1462

1464

1480 1482

220m² 190m²

170m²

70m²

130m²

120m²

150m² 40m² 270m² 190m²

1461

32m² 15m²

40m²

1018 1300

1310

1324

1330

1338

1340

1352

1016

1360

1374

1380

150m² 260m²

250m² 50m²

70m² 120m²

90m²

90m²

90m²

100m²

100m² 80m²

60m² 50m²

162m²

1200

1210

1224

1230 1238 1246

1252 1256

1260 1272

1276

1280

1282 1286

96m² 66m² 84m²

138m² 156m²

60m² 36m² 108m² 42m²

24m²

78m²

1001

42m²

1275

15m²

1277

9m²

1100

1110

1114

1124

1138

1152

1156

1160

1172

1170

1174 1176

30m²

68m² 30m² 20m² 32m²

98m² 60m² 40m² 60m² 96m² 20m² 40m²

40m² 55m²

H1

H1

H1

1101 1103

1111

1113 1115

1125

1141

1147

1151 1161

1177 1179

1183

1189

H2

H4

60m²

60m²

48m²

48m²

H6

6105

6400

4101

4400

150m² 108m²

H1

H1

H1

H1

122m²

170m²

48m²

H2 H4

H2 H4

H4 H6

H4 H6

96m²

6310

144m²

24m²

40m²

24m²

40m²

4117 4114

4218 4314

6118

6220

6117

56m²

233m²

16m²

56m² 210m²

64m²

4418

6420

24m²

24m²

6422

4122

6322

20m²

32m²

32m²

4322

28m²

4133

32m²

16m²

6125

6124

6424

4326

336m²

112m²

Plattegrond

halindeling

POLYCLOSE

6127

4124

4227

4426

250m²

4137

40m²

20m²

16m²

4139

40m²

4430

4230

32m²

48m²

4330

28m²

4132

170m²

40m²

250m²

4332

4432

4145

4138

48m²

56m²

269m²

4438

6135 48m²

6235

6236

6430

4340

4346

H2 H4

CATERING

4246

24m²

4448

36m²

4352

16m²

4350

1290

52m²

1392

44m²

1792

39m²

1796

16m²

1798

16m²

11


Tekst en beeld: Deceuninck

Deceuninck start nieuw jaar met

nieuwe reeks in kunststof en aluminium

Deceuninck, toonaangevend producent van kunststof en aluminium profielen voor kozijnen en deuren, pakt in 2020 uit met een baanbrekend

concept. Met iCOR lanceert het bedrijf de allereerste universele bouwblok voor kunststof kozijn- en deurprofielen. De opvolger

van hun Zendow en Zendow#neo reeks, gebaseerd op dit iCOR-principe, heet Elegant en biedt verscheidene moderne stijlen in kunststof

kozijnen en deuren. Deceuninck brengt zijn nieuwe reeksen op Polyclose. Bezoek hen op stand 1400 en ontdek alles over de nieuwe

Deceuninck Elegant en Decalu profielen.

Elegant - De nieuwe reeks kunststof ramen en deuren van Deceuninck.

iCOR – Complexiteitsreductie in

productieproces en logistiek

iCOR van Deceuninck is een uniek concept.

Voor het eerst werd een kunststofreeks ontwikkeld

die gebaseerd is op een universele

bouwblok en gecombineerd kan worden met

verschillende vleugels en kaders. Een sierlijke

of minimalistische look? Gelijkliggende of terug

liggende vleugels? Dankzij zijn doordachte

vormgeving kan de iCOR-bouwblok moeiteloos

met elke vleugelreeks worden gecombineerd.

Optioneel kan er ook een middendichting voorzien

worden.

De voordelen liggen voor de hand: een enorme

tijdwinst en flexibiliteit bij de productie, een ongeziene

uitwisselbaarheid, een sterk verminderde

complexiteit en dus een reductie in kostprijs

tijdens het productieproces.

Elegant – Hoogstaand design met

uitstekende performantie

De iCOR-kern wordt voor het eerst toegepast

op de nieuwe Elegant-reeks: kunststof kozijnen

deurprofielen waarvoor Deceuninck begin

dit jaar de Red Dot Design Award voor ‘Product

Design’ in de wacht mocht slepen.

iCor - een universele bouwblok voor raam- en

deurprofielen.

Elegant combineert superieure thermische isolatie

met een ongeëvenaard strak design. Het is als

fijnste kunststofprofiel op de markt het zoveelste

12


'Gelijkliggende of terugliggende vleugels?

Dankzij zijn doordachte vormgeving kan

de iCOR-bouwblok moeiteloos met elke

vleugelreeks worden gecombineerd'

bewijs van de voorlopersrol die Deceuninck wil

invullen op vlak van innovatie en design.

De technische performantie van deze nieuwe

reeks is ronduit indrukwekkend. Elegant behaalt

de hoogste klasse inzake lucht-, water- en

winddichtheid. De kaders en vleugels zijn uitstekend

thermisch isolerend en duurzaam.

Synergie in look, feel en kleur met

Deceuninck aluminium

Deceuninck heeft op Polyclose echter nog meer

te vertellen. Sinds enkele maanden lanceerde

het bedrijf een nieuwe aluminium collectie onder

de naam Decalu. Het systeem is ontwikkeld

volgens de gepatenteerde So Easy-technologie

dat efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, technische

prestaties en designmogelijkheden combineert.

De voordelen van kunststof werden overgezet

naar de nieuwe aluminium reeks. Zo zijn

alle aluminium profielen voorzien van ingerolde

dichtingen. Door de geïntegreerde isolatiestrips

kunnen ze bovendien in één beweging verzaagd

worden. Zowel het nieuwe Elegant profiel

als de Decalu profielen hebben eenzelfde

beslaggroef, wat voordelen geeft bij productie,

voorraad en onderhoud.

Het grootste voordeel situeert zich echter in

de unieke afstemming qua look en feel tussen

Elegant en Decalu. De rechthoekige glaslat en

het gedeelde minimalistische design maken

van Deceuninck een one-stop-shop voor zowel

kunststof als aluminium. Beide materialen integreren

in éénzelfde productie en project? Het

wordt in 2020 allemaal mogelijk.

Elegant ThermoFibra Infinity combineert een minimalistische

look met de superieure isolatiekwaliteit

en hoge duurzaamheid van kunststof.

Om dezelfde kleur te garanderen voor alle

schrijnwerk, ontwikkelde Deceuninck ‘Smart

Colours’. Dankzij dit principe matchen de beschikbare

kleurcoatings voor aluminium (Aluroc)

en kunststof (Deco¬roc) perfect met elkaar. Zo

kunnen schrijnwerkelementen in kunststof &

aluminium, alsook ventilatie en geveltoepassingen,

als één kleurgeheel in een zelfde bouwontwerp

gecombineerd worden. Een uitzonderlijk

voordeel voor de projectmarkt. n

Sleek design

from every

point of view

Elegant - Ongezien design zonder in te boeten op performantie.

deceuninck.com

DECEU_2181_ELEGANT_poster A3 liggend.indd 1 20/11/19 14:29

13


UW CILINDER

UW KLEUR

UW KEUZE

GPF CILINDERS

Ontdek de kracht van cilinders in uw favoriete kleur!

De cilinders van GPF bouwbeslag zijn leverbaar

in dezelfde finishes als ons hoogwaardige veiligheidsbeslag.

Zo vormen ze een subtiel en stijlvol onderdeel

van uw deurbeslag. Veilig door hun SKG*** certificering.

Leverbaar in 25+ finishes

Beschikbaar in slijtvaste uitvoering

Geschikt voor sluitsystemen

Standaard leverbaar tot lengte 200/200 mm

0577 46 23 07 verkoop@tenhulscher.nl www.tenhulscher.nl


BEZOEK ONS OP DE POLYCLOSE

15. - 17. JANUARI 2020

HAL 1 , STAND NR. 1286

SKYFORCE

VALBEVEILIGINGEN VOOR FRANSE BALKONS

SKYFORCE SIDE

0.5 kN ZIJ MONTAGE

Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany

+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com

HOTEL MERCURE, AJACCIO - CORSICA


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Aliplast

Winddruk bij hoogbouw stelt

hoge eisen aan raamsystemen

Hoe hoger je bouwt, hoe hoger ook de winddruk. Daarmee moeten architecten en bouwbedrijven rekening houden bij de realisatie van

hoge appartementsblokken of andere hoogbouwprojecten. Aliplast Aluminium Systems bepaalde aan de hand van uitvoerige testen op

vlak van water- en luchtdichtheid én akoestiek welke raamsystemen ideaal waren voor de Astor-toren met twaalf bouwlagen in Geel. Het

woonzorgcentrum zal plaats bieden aan meer dan honderdzestig zorgbehoevende bewoners, verspreid over vier gebouwen.

Het hoogste gebouw uit kruislaaghout staat in

Geel. Het was immers de wens van architect Osar

om voor de Astor-toren niet te kiezen voor klassiek

metselwerk, maar de woonzorgtoren met

twaalf bouwlagen op te trekken in grote massieve

platen, die bestaan uit drie tot zeven tegen elkaar

gelijmde houtlagen, en aluminium kozijnen.

Een render van de Astor-toren, waar gekozen werd voor Star 75 ramen en Ultraglide schuifraamsystemen om in

te spelen op de hoge eisen op vlak van water- en luchtdichtheid en akoestiek. Copyright Osar architects.

“Dergelijke platen van kruislaaghout worden

steeds meer ingezet bij de realisatie van hogere

woongebouwen, maar het gebruik ervan staat

nog in de kinderschoenen”, zegt Els Uvyn, projectmanager

bij Aliplast. “De hybride structuur

van kruislaaghout brengt uitdagingen op het

gebied van stabiliteit met zich mee. Grootste uitdaging

was om krachten, zoals wind, die zich manifesteren

op de gevels, via de houten vloerplaten

naar de centrale betonkern over te brengen.”

Aluminium kozijnen

Voor de aluminium kozijnen deed aannemer

Hooyberghs een beroep op Mondana, dat gespecialiseerd

is in het produceren van aluminium

ramen, deuren, schuifpuien en vouwwanden.

Aliplast Aluminium Systems werd ingeschakeld

om de raamsystemen af te stemmen op de eisen

op vlak van water- en luchtdichtheid, die

zeer streng waren vanwege de hoogte van de

toren en de vele schuifraampartijen.

“We leveren afgewerkte profielen voor ramen,

deuren, serres, schuifsystemen en vliesgevels

vanuit onze productie in Lokeren (België). Alles

gebeurt onder één dak. Zo hebben we controle

over het productieproces en de kwaliteit

van onze producten. Bovendien kunnen we

snel schakelen”, zegt sales manager Nederland

Marc Mulders.

Testinstituut IFT in Rosenheim: Aliplast heeft hier het grootste brandwerend glaselement getest dat mogelijk is

in Europa: de FR90 van 3000 x 6000 mm in vast glas in permanente constructie. Copyright Aliplast

“Onze aluminium systemen worden bij de

ontwikkeling in de eerste plaats getest op

wind- en waterdichtheid en regelmatig ook op

brand werendheid.

16


De STAR75 en Max Light zijn er in EW30, EW60 en EI30 en in varianten met zijlicht, bovenlicht en vast glas.

Bij dit project in Oedelem is de Star75 toegepast. (Beeld: Geco nv)

'Door de hoogte van het gebouw waren de eisen op

vlak van water- en luchtdichtheid zeer streng'

Afhankelijk van het type project bepalen we

welke systemen we het beste integreren volgens

de normen en hoe we de gevraagde prestaties

kunnen leveren. Dat proces werd in dit

geval afgestemd met partner Mondana, die uiteindelijk

voor de productie en plaatsing van de

ramen, deuren en schuifdeuren instaat.”

Projectmanager Uvyn vult aan: “Omdat het

gebouw vlak langs een spoorlijn loopt, gold

ook een akoestische eis. Aan de hand van

configuratietesten met verschillende types

beglazing konden we de meeste economische

oplossing aanbieden.”

Strakke raamsystemen

De Astor-toren is veertig meter hoog en staat

in een open zone. Hoe hoger je bouwt, hoe

meer winddruk er ook heerst en bovendien is

er ook geen bescherming meer door andere

gebouwen in de omgeving. Op basis van de

normen die behaald moesten worden, kozen

de bouwpartners voor het strakke raamsysteem

Star75 en het schuifraamsysteem Ultraglide.

“De strakke vormgeving in combinatie met

de performante isolatie maakt de Star75 met

een inbouwdiepte van 75 mm en een glasdikte

tot 60 mm ideaal voor lage energie woningen.

Deze ramen hebben een U-waarde van 0,94

W/m²K, een luchtdichtheid klasse 4 en een geluiddemping

Rw tot 47,1 dB,” zegt Els Uvyn.

“Het schuifraamsysteem Ultraglide is dé oplossing

voor grotere formaten met een vleugelgewicht

tot 400 kg, een vleugelhoogte

tot 3,5 m en een glasdikte tot 53 mm.

Dit systeem heeft een U-waarde van 1,00

W/m²K, een luchtdichtheid klasse 4 en een

geluiddemping Rw tot 40 dB.” n

17


Tekst: Jerry Helmers | Beeld: KUFA en Jerry Helmers

NIEUWSOVERZICHT KUFA 2019

Zoals altijd in het laatste nummer van het jaar van uw vakblad Profiel presenteren we het nieuwsoverzicht van de firma Kufa Raamsystemen.

Een terugblik op het jaar 2019!

Robert Tänzel, Mark Beukert, Ivica Maurovic, Richard Weber en Henk Weber bij het plechtige moment.

JANUARI/FEBRUARI 2019

Uitreiking tweede Preferred Supplier Of The Year Award

Gealan valt in de prijzen

Op de Bouwbeurs in Utrecht ontving de firma Gealan tijdens een

feestelijke bijeenkomst de Preferred Supplier Of The Year Award uit

handen van Henk Weber, directeur van Kufa Raamsystemen.

Het was de tweede keer dat de beker en het bijbehorende certificaat werden

uitgereikt. Een jaar eerder (2018) had KUFA het initiatief genomen

voor deze bijzondere Award. Gealan was voor de uitreiking met een uit-

gebreide delegatie naar Utrecht gekomen. Zelfs ook CEO Ivica Maurovic

was erbij! “Gealan heeft bewezen met een jonge frisse directie open te

staan voor innovatie en zichtbaar oog te hebben voor een verwerker zoals

wij: ook wij konden daardoor verder groeien en excelleren”, zegt Henk

Weber. “Het is een partij waar we graag mee samenwerken. Daarom was

het bijna logisch dat deze tweede Preferred Supplier of the Year Award

naar Gealan ging!” n

18


MAART T/M MEI 2019

‘Acrylcolor kozijnen worden

komende jaren een hot topic’

NAJAAR 2019

Populariteit groeit

Maar liefst 10 Realwood

kleuren in de collectie

Nu maar liefst 10 Realwoord folies®.

Gerard Kruis.

Gerard Kruis van Power to Create Europe uit Oosterwolde en Kufa

Raamsystemen uit IJmuiden vertellen in april 2019 aan de redactie

van vakblad Profiel dat ze intussen een jaar samenwerken. Gerard:

“Ik zocht een partij – een leverancier – die ook het belang van

mijn afspraken erkent en iemand die begrijpt wat de knelpunten

en uitdagingen zijn van mijn planningen.”

“Het eerste project dat ik met de kozijnen van Kufa Raamsystemen heb opgeleverd

was een project in Groningen, een prachtig appartementencomplex

in de Molukkenstraat. Daar zijn de eerste kozijnen uit de S9000.NL serie in

acrylcolor geleverd. Het maakte dit nieuwbouwproject zeer succesvol.”

Gerard vermoedt dat de acrylcolor kozijnen in de komende jaren een ‘hot

topic’ worden. “Voor mij als uitvoerend en meewerkend consultant is

het daarom belangrijk dat ik met partijen kan samenwerken die begrijpen

hoe je een positieve impuls kunt geven aan de look and feel van de

woningbouw in Nederland en daarmee de prikkelende creativiteit van

architecten beloont.” n

ZOMER 2019

Zomer 2019

Dat Realwood folie ® in Nederland een ongekende groei doormaakt, hoeven

we waarschijnlijk niet meer te vertellen. Het grootste voordeel is voor

iedereen evident: Realwood folie ® kan worden gezien als een houtnerffolie

die nóg meer op hout lijkt dan de traditionele houtnerffolies. Realwood ®

heeft de echte houtvlam, terwijl de traditionele houtnerffolies putjes hebben.

De markt ontdekt deze folie steeds meer waardoor er een nieuw vliegwiel

in de markt is ontstaan. En, in ieder geval nieuw bewustzijn. n

KUFA vertelt dat in 2019 intussen al meer dan 80% van KUFA

raamkozijnen wordt geleverd met houtnerffolie.

“De populariteit verder is toegenomen sinds we niet alleen enkel HVL ®

in ons assortiment hebben, maar ook de dubbele HVL ® verbinding.

De Realwood folies ® zijn een groot succes. Er is veel vraag naar”, zegt

Henk Weber in Profiel nummer 5 van dit jaar.“ “We gaan in de samenstelling

van onze collectie uiteraard niet over één nacht ijs: alleen kwalitatief

hoogwaardige houtnerffolies komen in de verkoop. En, we geven er

10 jaar garantie op. Mede daarom geloven wij zéér in de toekomst van

dit product. Sinds april van dit jaar telt de gehele collectie maar liefst

10 Realwood folies ® .” n

Vooruitblik op 2020

In het jaar 2020 zal Kufa Raamsystemen komen met dé nieuwe innovatie

in de branche t.w. de RENOs9000 ® - renovatie kozijn. “We zullen er in de

volgende edities van Profiel meer over gaan vertellen!” n

De innovatie van 2020… De spanning stijgt!

19


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Xinnix

VEILIGHEID HOEFT NIET LELIJK TE ZIJN

Wie op de steeds strengere eisen ten aanzien van veiligheid wil blijven inspelen, moet continu blijven investeren in de ontwikkeling van

nieuwe oplossingen, maar evenzeer in het uitvoeren van testen. Zo heeft Xinnix tijdens de laatste brandtest het eerste magnetische antipaniekslot

met EI130 certificatie op de markt gebracht. Dat houdt in dat het slot voldoet aan alle brandwerende normen voor België, die

bovendien ook over heel Europa gebruikt kunnen worden. Bij deze wereldprimeur gaan veiligheid en esthetiek hand in hand.

Een brandwerende Xinnix-deur met antipaniekslot toegepast in een ziekenhuis.

20


De vluchtrichting bepaalt de keuze van het slot, niet de draairichting van de deur.

'Een bestelling van een correct slot wordt

bepaald door de vluchtrichting en niet door

de draairichting van de deur'

Xinnix ontwerpt, creëert en produceert gepatenteerde

deursystemen, die volledig vlak liggen

met de wand: geen zichtbare omlijsting

noch scharnieren of andere ongelijkheden te

zien. “We leveren systemen voor gewone draaideuren,

maar ook brandwerende en akoestische

deuren én schuifdeuren – standaard of

op maat - voor zowel de hedendaagse, strakke

interieurs als moderne landelijke omgevingen

in woningen en appartementen, maar ook

voor integratie in kantoorgebouwen en andere

projecten”, zegt zaakvoerder Chris Vermeulen.

“Ze bestaan uit voorgelakte aluminium frames

en worden standaard geleverd met een rubberdichting,

onzichtbare 3D-regelbare Xinnixscharnieren

en een magnetisch slot.”

Eerste magnetische antipaniekslot

met EI130 certificatie

Xinnix zet fors in op de ontwikkeling van nieuwe

innovatieve systemen en de optimalisatie

van bestaande producten. Het komt er niet alleen

op aan esthetische producten te leveren,

ze moeten ook voldoen aan de nodige eisen,

bijvoorbeeld op vlak van veiligheid, brandwerendheid

en akoestiek. Zo werd de afgelopen

jaren onder meer fors geïnvesteerd in verschillende

testen voor gecertifieerde deuren voor

brandwerende en akoestische toepassingen.

De firma behaalde een certificaat (EI1 30) voor

brandwerende binnendeuren tot 3 meter hoog

in combinatie met een grote variëteit aan deurbeslag,

waardoor het mogelijk is om elk type

onzichtbare deurdranger toe te passen in combinatie

met anti-panieksloten, meerpuntssloten

of elektrische vergrendelingen. Bovendien onderging

het beslag duurzaamheidstesten met

cycli van 200.000 open- en sluitbewegingen.

“Tijdens onze laatste test in september hebben

we een dubbele brandwerende deur succesvol

getest gedurende 45 minuten (EI145). In die

deurcombinatie werd tevens een magnetisch

antipaniekslot getest, een type slot dat voornamelijk

gericht is op openbare gebouwen,

hotels, ziekenhuizen, …. Dit slot ontgrendelt

in geval van paniek een volledig gesloten deur

door het gebruik van de deurkruk”, legt Vermeulen

uit. “Dit antipaniekslot werd getest in

een dubbele Xinnix-deur en kan dus voor zowel

enkele als dubbele brandwerende en nietbrandwerende

deuren gebruikt worden. Het

is meteen wereldwijd het eerste magnetische

antipaniekslot met EI130 certificatie, dat de esthetiek

van de magneetsloten met de veiligheid

voor panieksituaties combineert. Een veilige

oplossing mag er immers ook aantrekkelijk en

elegant uitzien.”

Leverbaar uit voorraad

Xinnix houdt de sloten, voorzien van een RVS

voorplaat, op voorraad. Bij de keuze van een

dergelijk slot komt toch wat denkwerk kijken.

Een bestelling van het correcte slot wordt immers

bepaald door de vluchtrichting (Type A

of Type B volgens tekening) en niét door de

draairichting van de deur. In de vluchtrichting

kan je immers zowel een links- als een rechtsdraaiende

deur hebben. De vluchtrichting geeft

de zijde aan waar de kruk het slot volledig

ontgrendelt. Om het slot te laten functioneren

heeft de deur een kruk met gedeelde krukstift

of een vaste knop-krukcombinatie met wisselstift

nodig. Deze worden op bestelling door

Xinnix meegeleverd. n

POLYCLOSE – STAND 1282

21


Het profiel

is nog maar het begin

EEN RAAM ZOALS GEEN ANDER

Het perfecte samenspel tussen functionaliteit en design

NIEUW

Profielsysteem Synego NL

Specificaties

Bouwdiepte: 120 mm / 5-6 kamers

Grondstof: RAU-PVC 1406

Isolatiewaarde: Uf tot 1,0 W/m²K

Geluidsisolatie: uitstekend

Inbraakwerend: tot klasse 3

Dichtingsysteem: binnen / buiten (AD)

Voordelen

+ Perfect samenspel van functie en design

+ Moderne uitstraling, ideaal voor nieuwbouw

+ Zeer hoge isolatie

+ Voor glasdiktes tot 51 millimeter

+ Kleurenprogramma KALEIDO PAINT, FOIL

+ HDF formule; glad oppervlak en eenvoudig reinigen

REHAU N.V., Watergoorweg 79, 3861 MA Nijkerk, Nederland, tel. +31 (0) 33 247 99 11, e-mail: nijkerk@rehau.com Versie: 05.2018


Tekst en beeld: VEKA

Polyclose 2020: VEKA innoveert met licht, kleur en recyclebare materialen

Introductie van VEKAMOTION

concept voor hefschuifdeuren

Bij VEKA stonden in 2019 twee activiteiten centraal: het vieren van het 50-jarig bedrijfsjubileum én het vormgeven aan duurzame,

marktgerichte innovatie. Van die laatste activiteit toont VEKA de resultaten tijdens Polyclose, de Europese vakbeurs voor raam-, deur-,

zonwering-, gevel- en toegangstechniek die van 15 t/m 17 januari 2020 plaatsvindt in Flanders Expo te Gent (België).

(Beeld: die-marquardts.com)

De geschiedenis van VEKA begon in 1969 toen

Heinrich Laumann een bedrijfje met 8 medewerkers

overnam. Onder zijn leiding groeide

het uit tot wereldmarktleider in hightech kunst-

stof kozijnprofielsystemen voor ramen, deuren

en rolluiken. Nu, 50 jaar later, telt de internationale

onderneming VEKA AG 41 vestigingen

en zo’n 6.000 medewerkers. Het jubileum werd

in mei gevierd met een driedaags feest in het

hoofdkantoor te Sendenhorst (Duitsland). Met

medewerkers, relaties en partners, waaronder

Nederlandse kozijnfabrikanten, werd terugge-

24


likt op de bedrijfsgeschiedenis en vooruitgeblikt

naar de toekomst.

VEKAMOTION: kleinere profielen,

grotere glasoppervlakken

In de directe toekomst is zeker een mooie rol

weggelegd voor VEKAMOTION. Met dit nieuwe

concept voor hefschuifdeuren speelt VEKA

namelijk in op een belangrijke trend bij woonconsumenten.

Steeds meer mensen willen een

huis met veel glas, zodat daglicht rijkelijk naar

binnen kan stromen. VEKAMOTION maakt dit

mogelijk door met smallere profileringen de

ruimte voor grotere glasoppervlakken te creëren.

Bezoekers van Polyclose kunnen diverse

uitvoeringen van VEKAMOTION bewonderen,

waaronder een variant waarbij in het vaste deel

een ruit kan worden toegepast die groter is dan

de ruit in het bewegende deel.

'Met dit nieuwe concept voor hefschuifdeuren

speelt VEKA namelijk in op een belangrijke trend

bij woonconsumenten'

VEKAMOTION: goed nieuws voor

consument en producent

VEKAMOTION geeft consumenten wat ze willen:

een strakke, moderne uitstraling en veel

meer daglicht. Hierbij zijn consumenten uiteraard

verzekerd van kwaliteit. Net als alle andere

VEKA profielen voldoen ook de smallere VEKA-

MOTION profielen aan de hoogste kwaliteitsnorm:

klasse A conform EN 12608. Dit houdt

in dat de profielen dikwandig zijn, waardoor

ze sterkere hoeken hebben en schroeven beter

vastzitten. De profielen zijn berekend op combinatie

met triple glas tot 54 mm dikte, waarmee

uitstekende thermische isolatiewaarden kunnen

worden bereikt.

Met VEKAMOTION kunnen bouwers, architecten

en kozijnfabrikanten eenvoudig voldoen

aan de wensen van woningeigenaren. Voor

kozijnfabrikanten komt daar nog een voordeel

bij: VEKAMOTION is veel productievriendelijker

dan conventionele systemen. Dit komt doordat

de hefschuifdeur uit minder onderdelen wordt

opgebouwd. Handig is ook dat VEKA een onderdorpel

levert die helemaal bij VEKAMOTION

past. Kortom, zowel voor de consument als de

kozijnfabrikant is dit een aantrekkelijke noviteit!

VEKA SPECTRAL: primeur in

kleurontwikkeling

De baanbrekende oppervlaktetechnologie

VEKA SPECTRAL bestaat nog maar kort en is nu

al een groot succes. Daarom heeft VEKA heeft

besloten het kleurengamma uit te breiden tot

negen kleuren. Op de beurs worden deze kleuren

voor het eerst officieel aan een breder publiek

gepresenteerd. In de stand van VEKA kunnen

bezoekers de karakteristieke, ultramatte

look zien en tevens de fluweelachtige haptiek

voelen. De esthetische kwaliteiten van VEKA

SPECTRAL gaan gepaard met uitmuntende

technische eigenschappen. Dankzij de speciale

samenstelling is de toplaag bijvoorbeeld uitzonderlijk

kras- en slijtvast. Zowel in de particuliere

markt als de projectenmarkt biedt VEKA SPEC-

TRAL daardoor aantrekkelijke mogelijkheden.

Aan verdere uitbreiding van het kleurengamma

wordt al gewerkt. Het VEKA team praat bezoekers

graag bij over de laatste ontwikkelingen.

Exposities en demonstraties

Op de Polyclose demonstreert VEKA ook nieuwe

toepassingen van profielen, zoals de unieke

VEKA-houtlookverbinding en tal van andere

slimme productietechnieken.

Op weg naar

een circulaire economie

Innovatie is bij VEKA duurzame innovatie. Met

het in 1993 opgerichte VEKA Umwelttechnik

GmbH nam VEKA destijds het voortouw voor

de recycling van kunststof kozijnen in Europa.

De recyclingactiviteiten zijn verder ontwikkeld:

VEKA beschikt nu over drie moderne productieplants

in Europa. Dat VEKA als een van de eerste

bedrijven in 2018 het productlabel van het

Europese duurzaamheidsprogramma VinylPlus

verwierf, onderstreept nog eens VEKA’s voortrekkersrol

in de kunststof-kozijnenindustrie.

Alle producten die VEKA op de markt brengt,

zijn 100% recyclebaar. Tijdens Polyclose wordt

met woord en beeld verteld hoe VEKA dit waarmaakt.

VEKA werkt uitsluitend met profielen

van zuivere PVC en staalversterkingen. Deze

beide materialen zijn in een geautomatiseerd

proces eenvoudig van elkaar te scheiden. Daardoor

zijn de gerecyclede materialen altijd weer

terug te brengen in een cyclus die nieuwe producten

voortbrengt, die dezelfde levensduur en

toepassingsmogelijkheden hebben als de oorspronkelijke

producten.

Maak kennis met VEKA

Iedereen die meer wil weten over de innovaties van

VEKA, is tijdens Polyclose van harte welkom. n

POLYCLOSE – STAND 1340

25


Tekst en beeld: Metafa Holland

WILT U OP DE FOTO MET JEAN-MARIE PFAFF?

METAFA HOLLAND BV staat op 15/16/17 januari 2020 op de vakbeurs POLYCLOSE in Gent. U vindt ons op Stand 1676 Hal 1.

Metafa Holland BV uit Son en Breugel, al ruim

25 jaar een begrip op de Nederlandse veiligheidsmarkt,

blijft zich vernieuwen in hun specialisaties

die bestaan uit:

• Abus Pfaffenhain cilinders;

• Dieckmann aluminium veiligheidsbeslag;

• HAFI roestvast stalen binnendeuren

veiligheidsbeslag;

• Keyline sleutels en sleutelmachines;

• MH kluizen.

Metafa Holland BV is al jaren ook op de Belgische

markt aanwezig en heeft voor u een tweetalige

Belgische accountmanager ter beschikking

staan als aanspreekpunt.

Op Polyclose 2020 presenteren wij veel veiligheidsproducten

die voorzien zijn van het SKG

logo met sterren. Dit is dan voorzien van een

Nederlands veiligheidscertificaat voor 3 c.q. 5

minuten inbraakbelemmering. Een voorbeeld

is een veiligheidsbeslag uitgerust met kerntrekbeveiliging;

deze voorkomt het uittrekken van

26


'In Nederland is gebleken dat inbrekers

deuren met ‘kerntrekbeslag’ meestal

voorbij lopen en naar een andere deur gaan'

de cilinderkern. Hiermee kunt u uw klanten een

duidelijke meerwaarde bieden! In Nederland is

gebleken dat inbrekers deuren met ‘kerntrekbeslag’

meestal voorbij lopen en naar een andere

deur gaan.

Natuurlijk leveren wij ook de standaard Belgische

producten zoals veiligheidsbeslag in zowel

breed- als smalschilden, in normaal PC 110 en

in diverse afwerkingen. Wij tonen u verbeterd

vastdraaibaar deurbeslag dat tevens geschikt

kan zijn voor toepassing op nood- en vluchtdeuren

volgens EN 179 (deurkruk minimaal

40mm teruggebogen).

De hele lijn profielcilinders van Abus Pfaffenhain

– van standaard tot gepatenteerde uitvoeringen

tot 2034 - evenals modulaire systemen,

kunt u nader bekijken en uitproberen bij onze

stand op Polyclose. Bij de gepresenteerde Keyline

machines kunt u uitproberen hoe de sleutels

van deze verschillende systemen te reproduceren

zijn. Voor de echte sleutelmaker zijn er

ook mogelijkheden te zien voor autosleutels.

Naast Dieckmann aluminium veiligheidsbeslag

heeft Metafa Holland BV ook design roestvast

staal binnendeurbeslag van HAFI, waarvan wij

u een impressie tonen uit het ruime assortiment

hoogwaardig en geveerd deurbeslag. Van HAFI

is binnendeurbeslag leverbaar, gecertificeerd

volgens EN 1906 klasse 3/7 met o.a. deurkrukken

op ronde of rechthoekige rozetten. Voor

luxe woningbouw en projecten zijn design deurkrukmodellen

op rozetten, kort- en langschilden

leverbaar die gecertificeerd zijn op > 1.000.000

bewegingscycli volgens EN 1906 4/7.

Wij zien u heel graag op onze stand 1676 Hal 1

om onze producten te komen bekijken. Ons team

informeert en enthousiasmeert u graag, uiteraard

onder het genot van een drankje en hapje.

Tevens is de legendarische doelman Jean-Marie

Pfaff alle dagen op onze stand aanwezig en

heeft u de mogelijkheid om met hem op de

foto te gaan. n

POLYCLOSE – STAND 1676

27


Clara ramen verenigen de transparantie, toegankelijkheid en openheid van een glazen raam met alle voordelen van een draaikiep- of draairaam,

met een enkele of dubbele vleugel.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Clarafenster

Een raam met uitzicht

Waarom worden kozijnen eigenlijk niet helemaal uit glas gemaakt? Uit die gedachte vloeit

de idee voor het Clara raam voort. Klassieke ramen bestaan tot 35 % uit kader, waardoor

de hoeveelheid invallend licht sterk vermindert. Het unieke, vleugelloze design van het

systeem van de Clara Fenster AG, ontwikkeld in samenwerking met de onderzoeksafdeling

van de AGC Group, laat tot 15 % meer licht binnen. Deze revolutionaire oplossing, die

ook nog eens uitblinkt op vlak van isolatie, akoestiek en veiligheid, werd 5 jaar geleden

in Zwitserland geïntroduceerd en verovert nu ook andere landen, waaronder de Benelux.

‘Andere mensen dromen ervan om te vliegen,

maar het was onze droom om een onbeperkt

zicht naar buiten te creëren’ – met deze woorden

opent Philippe Boudot, zaakvoerder van de

Clara Fenster AG, graag de voorstelling van zijn

unieke product. De expert werkte vele maanden

in alle stilte samen met een aantal partners

uit de branche om uiteindelijk een echte wereldprimeur

voor te stellen: het Clara raam.

“In onze huidige architectuur moeten ramen

groot en transparant zijn. Ze moeten zoveel

mogelijk daglicht binnen laten, het warmteverlies

in de winter beperken en geluidsisolerend

zijn. Bovendien mogen ze inbrekers geen kans

geven”, zegt Johan Vancoillie, product manager

voor de Benelux.

“De raamtechnologie is in zoverre geëvolueerd,

dat warmte-isolatie, energie-efficiëntie

en akoestische demping vanzelfsprekend zijn.

Het kwam er echter op aan om van elk raam

een panoramaraam te maken zonder kaders,

tussenstijlen en tussenroedes, die het zicht

naar buiten belemmeren en de hoeveelheid

invallend licht beperken. Daarom hebben we

het raam in wezen heruitgevonden en ontwikkelden

we een absolute wereldwijde innovatie:

Clara ramen of de eerste ramen met een

volledig glazen vleugel.”

28


Een raam met een uitzicht

Clara ramen verenigen de transparantie, toegankelijkheid

en openheid van een glazen

raam met alle voordelen van een draaikiep- of

draairaam, met een enkele of dubbele vleugel.

“Klassieke houten -, kunststof- of aluminium

ramen en gekoppelde ramen bestaan tot 35

% uit kader en dat heeft uiteraard een grote

invloed op de lichtinval. Het unieke, vleugelloze

design van de Clara ramen laat tot 15 % meer

licht binnen en het doorlopende glasoppervlak

zorgt ook voor een grenzeloze overgang tussen

binnen en buiten”, gaat Vancoillie verder.

Het vleugelloze design van de Clara ramen laat tot 15 % meer licht binnen. Het doorlopende glasoppervlak

zorgt voor een grenzeloze overgang tussen binnen en buiten.

'Het was onze droom om een onbeperkt zicht

naar buiten te creëren'

“Maar er is meer .Clara ramen zijn uiterst energiebesparend

en voldoen aan alle lage energieen

passiefhuisstandaarden. Afhankelijk van de

raamconstructie behalen ze maximale warmteisolatie

van 0,75 en 0,5 W/m²K voor respectievelijk

raam (Uw) en beglazing (Ug). Ze zorgen

ook voor een uitstekende geluidsisolatie Rw van

41 dB. Bovendien zijn ze gemaakt uit speciaal

gehard glas en dankzij het doorlopende glazen

oppervlak en de verborgen fittingen kunnen ze

niet uit het frame getild worden, wat resulteert

in een uitstekende inbraakwerendheid.” n

POLYCLOSE – STAND 1100

HET KOZIJN HERUITGEVONDEN

MET TOT 15% MEER LICHT

Het raam met een uitzicht

Hoe transformeer je een simpel

kozijn tot een panoramische

opening? Met dank aan deze

innovatie: Clara Fenster, het

eerste kozijn, wereldwijd,

waarvan het opengaande

deel volledig bestaat uit glas.

Het elegante design biedt een

ongelimiteerde creativiteit

met een interieur dat één

wordt met het natuurlijke

buitenlicht.

www.clarafenster.ch

29


Tekst: Johan Debaere | Beeld: BD Systems

NIEUWE EIGENAAR ZET VOLOP IN OP DE VERDERE UITBOUW

EN DE OPTIMALISATIE VAN DE OPERATIONELE WERKING

Een vliegenraam of –deur zorgt voor een continue toevoer van frisse buitenlucht. Bijttebier-Dekeyser uit Spiere is gespecialiseerd in de

productie van horren, hordeuren en schuifhorren met een eigen ontwikkeld systeem. Om de continuïteit voor de toekomst te garanderen,

werd de firma recent overgenomen door Marc Vervisch, de voormalige eigenaar van Copaco Screenweavers. Vanaf 1 januari 2020 krijgt

het bedrijf ook officieel een nieuwe naam: BD Systems.

'Om de verdere groei te garanderen, wordt fors geïnvesteerd in

de optimalisatie van de operationele werking'

De broers Carl en Kurt Bijttebier hebben jarenlang

het levenswerk van hun vader verdergezet.

Met een eigen ontwikkeld systeem

produceerden ze met de grootste zorg vaste

horren, opendraaiende hordeuren, schuifhorren,

oprolbare horren en plisse-horren. Die

worden uitsluitend geleverd aan professionele

klanten in de Belgische markt, zoals raam-en

deurfabrikanten, schrijnwerkers, zonweringsspecialisten

en rolluiken.

“Dankzij een vliegenraam of -deur kunnen

mensen overdag en ‘s nachts genieten

van de frisse buitenlucht. Onze horren worden

vervaardigd in hoogwaardig materiaal,

waardoor ze jarenlang slijtagevrij zijn. Voor

vliegenramen en -deuren maken we verschillende

profielen, zodat we steeds de meest

geschikte oplossing kunnen bieden”, zegt de

nieuwe eigenaar Marc Vervisch.

De horren worden vervaardigd in hoogwaardig materiaal, waardoor ze jarenlang slijtagevrij zijn.

“De broers Bijttebier waren echte ‘doeners’ die

een gezond bedrijf met sterke eigen producten

opgebouwd hebben. Het is de bedoeling

om dit bedrijf verder uit te bouwen, de naamsbekendheid

te vergroten en de positie op de

Belgische markt nog te versterken. Dankzij een

ervaring in de branche van meer dan 25 jaar

ben ik klaar voor deze nieuwe uitdaging. Met

mijn vorige firma Copaco Screenweavers, die

in het voorjaar werd overgenomen door Hunter

Douglas, was ik toeleverancier van doeken

voor firma’s als Bijttebier-Dekeyser. Vandaag

ruil ik een internationaal gerichte firma met

ongeveer honderdvijftig medewerkers voor

een organisatie met vijftien man en een focus

op de Belgische markt.”

30


Operationele werking optimaliseren

Om de verdere groei van de firma te garanderen,

wordt fors geïnvesteerd in de optimalisatie

van de operationele werking met als doel de

kwaliteit van de producten en de service nog te

verbeteren en de levertijden te verkorten.

“In nauwe samenwerking met een aantal externe

partners doen we veel inspanningen om de

IT-infrastructuur, de procedures en het productieproces

te verbeteren om zo de efficiëntie en

de productiviteit te verhogen”, stelt Vervisch.

Met een in eigen beheer ontwikkeld systeem produceert BD Systems met de grootste zorg vaste horren,

opendraaiende hordeuren, schuifhorren, oprolbare horren en plisse-horren.

“Bovendien zal de firma vanaf begin 2020 de

naam BD Systems krijgen. Deze naam is krachtiger

dan het huidige Bijttebier-Dekeyser, maar

toch worden de initialen uit het verleden behouden.

Intern werd die naam immers al langer

gebruikt. Onze volledige communicatie zal dan

ook op deze naamsverandering afgestemd zijn,

ook op Polyclose.” n

POLYCLOSE – STAND 1147

Bezoek ons op de Polyclose

in Gent

15. - 17. januari 2020

Stand 1560

HELM systemen

voor schuifdeuren

HELM systemen voor

schuifpoorten en

zware toepassingen

HELM schuifluiken

voor zon- of zichtwering

gevelsystemen

KWS deurvastzetters

en deurbuffers

Meer oplossingen

met HELM en KWS beslagsystemen

Beslagsystemen

KWS deurgrepen en

komgrepen

Wanneer u vragen en/of ideeën heeft mail deze aan: oplossingen@woelm.nl

Anzeige_Profiel_072019_NEU.indd 1 20.11.2019 10:40:43

31


VBH logistiQ

logistieke oplossingen op maat

Connect I Digitaal

Elektronische verbinding tussen uw en ons system.

We optimaliseren het volledige bestelproces passend bij uw

werkprocessen. Op deze manier worden automatisch, snel

en foutloos bestellingen verwerkt, bevestigingen verstuurt

en pakbonnen en facturen aangemaakt.

lntegrated Supply I Verpakken

Verpakken en labelen op maat. Per raam, deur, project of

welke andere vorm wenselijk is. We stemmen onze

leveringen af op uw processen. We richten ze ook in zoals

het u het beste past.

lntegrated Supply I Transport

Specifieke aanleverdagen, tijdsleveringen of zelfs nachtleveringen

•VBH lnnight• of op verschillende projectlocaties.

Managed lnventory I Voorraadbeheer

U hoeft zelf maar een kleine voorraad aan te houden, heeft

minder voorraadadministratie en de producten liggen just in

time op uw plaats. Zo kan via eenvoudig scanner-systeem

automatisch uw voorraad weer worden aangevuld.

VBH. Dé expert

in raam- en deurtechniek

Het ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen in raamen

deurtechniek voor aluminium, stalen en kunststof profielsystemen

is al ruim 40 jaar onze specialiteit.

Het VBH-productassortiment alsmede onze service-tools zijn volledig

gericht op de behoeften van onze klanten, de gevelbouwers. Daarbij

houden wij rekening met uw totale proces van calculatie,

werkvoorbereiding en productie. Vanzelfsprekend horen daarbij ook

efficiënte inkoop en de logistieke processen. Hierdoor kunt u er op

vertrouwen dat we u óók de beste logistieke oplossing bieden, passend

bij uw bedrijfspecifieke processen.

www.vbh-nl.com


30 MIN

SOLTAIRE - INBOUW SET

Het aluminium frame van hoge kwaliteit resulteert in een robuust systeem, ideaal

voor toepassingen waarbij een hoogfrequent gebruik plaatsvindt. Het kliksysteem

zorgt voor een eenvoudige en snelle montage.

Optioneel:

30 minuten brandwerende deuren, gecertificeerd volgens EN-norm.

Eenzijdige Softclose, bij een maximaal deurgewicht van 80 kg.

Een afwerkset voor een professionele finish.

Henderson Nederland BV | Rootven 14, 5531 MB Bladel, Nederland

T: +31(0)497-332020 | E: sales@henderson.nl | www.henderson.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Novatio

‘SIMPLIFYING CONSTRUCTION,

MAINTENANCE & REPAIR’

Ramen, deuren en poorten zijn vaak het visitekaartje van een woning of ander gebouw. Het is daarom belangrijk dat ze niet alleen bij de

installatie maar ook vele jaren daarna tip top in orde zijn. Novatio ontwikkelt en levert al sinds 1978 oplossingen voor de assemblage,

de reiniging en de reparatie van ramen, deuren en poorten.

Ze worden gebruikt door de fabrikanten bij de productie, maar ook door de particulier voor het onderhoud. De firma uit Olen heeft intussen

een ruim assortiment producten: smeermiddelen, oppervlaktebehandeling, reinigingsmiddelen, verlijmingsproducten. De professional

kan er ook terecht voor complete, al dan niet gepersonaliseerde, onderhoudsboxen.

Bij Novatio ligt de focus op de zorg en nazorg

van ramen en deuren, sectionale poorten, zonwering,

terrasoverkappingen, …. Het Belgische

familiebedrijf is een internationale speler geworden

met vandaag een honderdtal medewerkers,

actief in 28 landen, die innovatieve

oplossingen en concepten biedt voor onderhoud

en reparatie in de bouw, maar ook in de

industrie en de automotive sector.

'Het gaat bij ons niet om massaproductie

maar wel om specifieke oplossingen binnen

ons uniek concept'

“Met een team van technische adviseurs focussen

we ons specifiek op de ramen en deurensector.

We luisteren naar de vraag uit de markt

en zetten die behoeften om in een specifiek

product. Het gaat daarbij niet om massaproductie,

maar we gaan op zoek naar specifieke

oplossingen binnen een bepaalde productgroep.

Daarvoor hebben we in Olen een eigen

R&D-afdeling en wetenschappelijk labo, dat

continu bezig is met de optimalisatie van bestaande

producten en de ontwikkelingen van

nieuwe, innovatieve oplossingen”, zegt brandmanager

Geert Vanlommel.

“In sommige gevallen is het ook nodig om verschillende

producten te combineren, al dan niet

in een bepaalde volgorde, om een optimaal

resultaat te bekomen. Deep Cleaning bijvoorbeeld

wordt gebruikt als voorbereiding bij het

reinigings- en verlijmingsproces. Een perfecte

verlijming vraagt immers om een perfect contact

van de lijm met de oppervlakken van de te

lijmen materialen. Daarvoor is het in de eerste

plaats belangrijk om zichtbare stof- en vuillagen

te verwijderen met een watergedragen reinigingsmiddel

en vervolgens organische apolaire

vervuiling los te weken en op te lossen, om finaal

de resterende microvervuiling te verwijderen.

Novatio ontwikkelde samen met zijn klanten specifieke maintenance boxen, die al

dan niet gepersonaliseerd kunnen worden.

34


Voor elke fase bieden we een kwalitatieve

oplossing met respectievelijk de FA Clean, de

Safety Clean en de Multifoam.”

Seal & Bond Sealtrans bijvoorbeeld is een semi transparant water- en winddicht

afdichtingsmiddel voor verstekverbindingen.

Maintenance boxen

Novatio biedt intussen een compleet assortiment

producten voor gebruik tijdens de voorbereiding

van het verlijmingsproces, tijdens de

productie en montage van ramen en deuren

én voor het onderhoud en de reparatie. Seal &

Bond Sealtrans bijvoorbeeld is een semi transparant

water- en winddicht afdichtingsmiddel

voor verstekverbindingen. In combinatie met

Special Primer heeft dit product een sterke

hechting op structuurlakken en andere moeilijk

te verlijmen coatings. Surface Renewer

herwaardeert oppervlakken en brengt de intensiteit

van de originele kleur terug. Dit product

beschermt tegen verwering en geeft een langdurige

voeding aan lakken en kunststoffen.

Novatio ontwikkelt en produceert kwalitatieve producten voor verlijmingsvoorbereiding, reinigen,

oppervlaktebehandeling en smering.

“Samen met onze klanten ontwikkelden we

ook onderhoudsboxen voor aluminium en

PVC ramen, deuren, poorten en terrasoverkappingen.

Die Maintenance boxen bestaan

uit producten voor reiniging en bescherming.

Ze bestaan in drie versies: Alubox-

Basis, Alubox-Plus en PVCbox. De boxen worden

door fabrikanten, zoals Reynaers, Stobag,

Harol, en vele anderen, op de werkvloer gebruikt.

Ze bieden ze echter ook aan hun verdelers

aan, die ze op hun beurt aan de eindklant

verkopen. Zo blijft het contact tussen eindklant

en installateur steeds bestaan, waardoor vaak

ook voor toekomstige investeringen met eenzelfde

installateur gewerkt wordt”, zegt Mano

Geuns, sales manager bij Novatio. “We krijgen

immers meer en meer vragen om die boxen te

personaliseren. Dat gaat van de invulling van de

box tot het ontwerp van een eigen ‘private label’

verpakking met visual en logo.”

Primeur op Polyclose

Novatio is al jaren een gevestigde waarde in

België en focust nu ook meer en meer op de

Nederlandse markt, die toch een andere aanpak

vraagt. De specialist blijft ook continu

investeren in innovatieve producten. Zo presenteren

ze op Polyclose een lijm en kit die

ook uithardt bij een temperatuur onder nul,

waardoor men op elk moment op de bouwwerf

en in het atelier kan blijven doorwerken.

Novatio richt zich verder ook op andere landen

in Europa en zal daarom ook deelnemen aan

de komende editie van Fensterbau Frontale in

Nürnberg (Duitsland). n

Surface Renewer herwaardeert oppervlakken en brengt de intensiteit van de originele kleur terug.

POLYCLOSE – STAND 1525

35


Compleet gevelsysteem: QuadCore TM Karrier-paneel, Dri-Design cassettes (Beeld: Kingspan).

Tekst: Tjerk van Duinen | Beeld: Kingspan

Ontwerp in alle vrijheid superieure gevels

Architectonische gevelsystemen:

duurzaam én brandveilig

Kingspan introduceert zijn assortiment design gevelsystemen, Kingspan Facades, op de vakbeurzen Polyclose en Gevel 2020.

Kingspan Facades concentreert zich specifiek op complete gevelsystemen voor de architectonische gevelbouw. “Daarin zijn alle

hoogwaardige geventileerde gevelsystemen en modulaire achterconstructies gegroepeerd om architecten oneindig veel ontwerpmogelijkheden

aan te bieden”, aldus Evert Kraaima, Manager Facades & Technical Services voor Kingspan.

Kingspan zal op de beide vakbeurzen het vernieuwende

Dri-Design voorstellen, een totaalsysteem

waarmee op een efficiënte, snelle

manier geventileerde gevels gebouwd worden.

Bovendien komt het systeem met een enorme

rijkdom aan mogelijkheden voor buitenafwerking.

Die buitenafwerking bestaat uit gepatenteerde

metalen cassettes die beschikbaar zijn

als vlakke (Dri Design Flat), geperforeerde (Dri-

Design Perforated), aflopende (Dri-Design Tapered)

of verhoogde (Dri-Design Shadow) variant. De

cassettes zijn beschikbaar in verschillende formaten

en in een uitgebreide reeks kleuren polyester

poedercoating, geanodiseerd aluminium,

roestvast staal, zink en koper. Dri-Design casset-

36


tes worden vervaardigd in een productieproces

waar het lasersnijden, zetten en afwerken volledig

is geautomatiseerd. Zo goed als alle projectspecifieke

wensen zijn dus uitvoerbaar.

Veertig jaar garantie

“De cassettes grijpen in elkaar en zijn zeer

snel en eenvoudig met schroeven te bevestigen

op ons QuadCore TM Karrier-paneel, een

ander product uit ons Facades assortiment”,

verduidelijkt Kraaima. “Quadcore TM is een

innovatief isolatiemateriaal dat Kingspan

heeft ontwikkeld. De naam slaat op de vier

sterke eigenschappen van Kingspan Quad-

Core TM : hoge isolatiewaarde [Rc-waarde tot

8,16 m2K/W, U-waarde tot 0,12 W/m2K;

red.], superieure brandveiligheid, uitstekende

duurzaamheidswaarden en veertig jaar thermische

en structurele garantie. De QuadCore TM

Karrier-panelen zelf zijn eenvoudig op een stalen

achterconstructie te monteren, zorgen voor

directe wind- en waterdichtheid en vormen

een uitstekende basis voor een koudebrugvrije

montage van het Dri-Design-systeem.”

Brandveiligheid eerst

De introductie van de Kingspan Facadesystemen

heeft ook een andere insteek: de brandveiligheid

van gebouwen. Kraaima: “De brand

in de Londense Grenfell Tower heeft veel losgemaakt

in de bouwsector en heeft innovaties

rond brandveiligheid in een stroomversnelling

gebracht. We waren er als Kingspan al achter

gekomen dat enkel producten leveren niet voldoende

is. Je kan je immers afvragen wie de

veiligheid van die producten waarborgt bij de

toepassing ervan. Dat was een belangrijk motief

om Kingspan Facades op te zetten: complete

systemen leveren waarbij we zowel de

voorliggende systemen als de achterconstructies

leveren, maar ook grootschalig onderzoek

doen naar de brandveiligheid van die systemen.

In Nederland gebeurt dit alleen op product- en

systeemniveau; wij doen grootschalige testen

volgens de Britse BS8414-normen en de Franse

LEPIR2-normen. Grootschalig betekent in dit

geval dat er een volledig gevelsysteem wordt

getest, inclusief isolatie, bevestigingsmiddelen,

bekleding en afdichtingen. Daarvan maken we

een hoekopstelling van minstens acht meter

hoog en ruim vier meter breed. Daarna wordt

gekeken naar het effect van een doorslaande

brand die dertig minuten aanhoudt aan de onderkant

van de constructie.”

Verantwoordelijkheid nemen

Kraaima plaatst dit nogmaals in context:

“Als je twee onbrandbare producten combineert

in een systeem, weet je nog steeds

niet of de hele constructie onbrandbaar is.

Wij geloven in het testen van systemen, niet

van producten. Om de daad bij het woord te

zetten en ook om onze kennis over brandveiligheid

verder te vergroten, voeren we

die testen niet alleen uit, maar bouwen we

in Engeland nu een compleet laboratorium

waar we alle systemen op de proef stellen.

Dit past allemaal binnen het Facades-concept:

complete architectonische gevelsystemen

aan onze klanten leveren die duurzaam

en brandveilig zijn, gegarandeerd door één

producent: Kingspan.”

Kingspan staat op Polyclose in Gent (15, 16

en 17 januari; stand 1464) en op Gevel 2020

in Rotterdam (28, 29 en 30 januari; stand

01.A030) n

POLYCLOSE – STAND 1464

'De cassettes zijn beschikbaar in verschillende

formaten en in een uitgebreide reeks kleuren

polyester-poedercoating en geanodiseerd

aluminium, roestvast staal, zink en koper'

Toepassing Dri-Design Shadow (Beeld: Kingspan/Bert Demasure).

37


SAFEROUTE:

VERTROUWDE

TOEGANG

SINDS 1862

Ultiem maatwerk in vluchtwegbeveiliging

van dormakaba.

SAFEROUTE,

vertrouwde veiligheid van dormakaba.

Mensen in nood redden en inventaris en

know-how beschermen: dát doet SafeRoute, het

innovatieve vluchtwegbeveiligingssysteem van

dormakaba.

Ga naar www.dormakaba.nl/saferoute voor

meer informatie.

dormakaba Nederland BV - 088-352 33 33


Wij laten ons

ontzorgen door

de projectservice

van Skantrae.

Als aannemersbedrijf maken wij

graag gebruik van de Skantrae

Projectservice. Skantrae komt bij

ons op de bouw inmeten, bewerkt

de deuren en komt ze op afspraak

afhangen.

Skantrae kan de deuren ook

aflakken en van bijpassend

deurbeslag voorzien.

Op die manier hebben wij tijd

voor andere zaken.

Goed geregeld toch!

Kijk voor meer informatie op

skantrae.com/projectservice


Acrylcolor is net zo kleurrijk als het leven zelf.

Tekst: Jan Mol | Beeld: GEALAN

Jubileum: 40 jaar met kleur vormgeven!

De tijden dat kunststof kozijnen vooral wit waren, liggen ver achter ons. De populariteit van deze onderhoudsarme kozijnen neemt

onverminderd toe en daarmee de mogelijkheid om deze te kiezen in een breed palet aan kleuren. Bij GEALAN weet men als geen ander

dat smaken verschillen, dus levert men de profielen in een scala aan aansprekende kleuren.

In 2020 viert GEALAN een mooi jubileum: dan

bestaat acrylcolor namelijk 40 jaar. Al vier decennia

lang draagt het bedrijf bij aan diversiteit

in het gevelbeeld. Bas van den Eerenbeemt,

systeem adviseur bij GEALAN: “Onze acrylcolor

kleuren zijn kleurecht en RAL-gekeurd.”

Innovatief kleurprocedé

Kwaliteit staat bij GEALAN voorop, dat zien we

terug in het productieproces van de gekleurde kozijnprofielen.

Van den Eerenbeemt legt uit: “Onze

profielen in acrylcolor krijgen hun kleur door coextrusie.

Het pvc-basisprofiel en de gekleurde acryl

laag worden zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nadat de co-extrusie heeft plaatsgevonden,

worden de profielen nabehandeld voor een gesloten

oppervlaktestructuur en een fraaie uitstraling

van de kleur. De buitenzijde van de kozijnen is gekleurd,

de binnenzijde altijd wit of crème. Wie aan

40


'Al vier decennia lang draagt het bedrijf bij aan diversiteit in het gevelbeeld'

Westhoevenplein, Den Haag. Kozijnen met acrylcolor zorgen voor een fraaie aanblik.

'De buitenlaag in acrylcolor beschermt de

kozijnprofielen daarom goed tegen weersinvloeden'

de binnenzijde met kleur wil werken, kan echter

kiezen voor een additionele decorfolie.”

Een mooie bijdrage aan

duurzaamheid

Acryl is een zeer sterk materiaal, goed bestand

tegen weersinvloeden. De buitenlaag in acrylcolor

beschermt de kozijnprofielen daarom

goed tegen weersinvloeden. “De acrylcolor

laag is van 0,5 tot 0.8 mm dik en daarmee dikker

dan iedere kleurlaag in de markt. Bij eventuele

krassen die ontstaan, is het materiaal dik

genoeg om de kras weg te polijsten. Tel daarbij

het feit dat de harde acryloppervlakte sowieso

krasbestendig is en je begrijpt dat deze

kozijnen tot de duurzaamste en bestendigste

bouwelementen behoren, perfect voor de opkomende

prefab markt.”

Overtuigende eigenschappen

Hoe zit het, in het kader van duurzaamheid, met

recycling? Van den Eerenbeemt legt uit: “Acrylcolor

kozijnen zijn net als andere kunststof kozijnen

probleemloos te recyclen. Kijken we even verder

met duurzaamheid in gedachten, dan kunnen

we stellen dat acrylcolor kozijnen kleurstabiel zijn,

waardoor ze minder snel vervangen zullen worden,

of een nabehandeling vergen om de kleur te

herstellen. Reiniging is kinderspel, omdat de acryl

toplaag mooi blijft en ongevoelig is voor vuil. Dat

scheelt weer reinigingsmiddel in het milieu. Testen

hebben uitgewezen dat zelfs na 10 jaar gebruik in

weer en wind, de acrylcolor laag nog steeds mooi

glad is en bijna geen sporen van slijtage vertoont.”

De mooiste kleur voor elke situatie

Het kleurenpalet van acrylcolor is breed en

maakt dat er voor iedere situatie een passende

kleur is. “Je komt onze profielen met acrylcolor

dan ook echt overal tegen, in de utiliteit, in woningbouwprojecten,

maar zeker ook bij renovatieprojecten.

Omdat we qua kleur altijd een

passend antwoord hebben, vormt het GEALAN

kozijn een mooie eenheid in het gevelbeeld.

Dat houdt in dat men de vruchten kan plukken

van een duurzaam, onderhoudsarm kozijn, met

precies de kleur die met wenst. Met GEALAN

acrylcolor kan iedereen kleur bekennen.” n

41


Tekst en beeld: Fapim

DE VOLLEDIGE OPENING VAN EEN RAAM

OVER 180 GRADEN IS MOGELIJK!

Magicube is een innovatieve oplossing van FAPIM voor openingen met verdoken scharnieren, universeel en toepasbaar op elk profiel

met eurogroef, zowel voor de toepassing draaikip, kipdraai of enkel opendraaiend. Het is de enige oplossing op de markt die de volledige

opening van het raam over 180 graden mogelijk maakt en tegelijkertijd een draagvermogen van 180 kg garandeert, dit zonder opening

begrenzers of supplementaire beslagkit.

Het systeem is gecertificeerd door het Duitse

RAL Instituut, dit in overeenstemming met de

eisen van de RAL-GZ 607/3:2009 regelgeving,

na het succesvol doorstaan van de testen in

het Velbert PIV laboratorium in Duitsland, uitgevoerd

in overeenstemming met de Europese

normen EN 13126. -8 en EN 1191.

’De assemblage van de verschillende

beslagonderdelen is eenvoudig en intuïtief’

Eenvoudige en efficiënte technische maatregelen

verminderen de montage tijd van het mechanisme.

De assemblage van de verschillende

beslagonderdelen is eenvoudig en intuïtief,

zonder dat hiervoor gaten moeten worden geboord,

sjablonen moeten worden gebruikt of

metingen dienen worden genomen. Magicube

is voorzien van een gebrevetteerde traploze afstelling

in de drie richtingen: horizontaal, in de

hoogte en in aandruk.

42


Het is een perfecte combinatie met de Olimpo

lijn raamgrepen, zelf gekenmerkt door een innovatief

ontwerp, met aandacht voor elk detail

met als gevolg een esthetisch strak en ergonomische

design. In het bijzonder, de rosetloze

Iris raamgreep geeft aan het raam een strakke

elegante design. Gecombineerd met de technische

eigenschappen en ontwerp, is de Iris ideaal

om te beantwoorden aan de hoogste eisen gesteld

door de heigh-end projecten.

De EOS raam greep, met een minimale basis,

combineert kwalitatief hoogstaande technische

oplossingen met hoogwaardige materialen. De

EOS wordt gekenmerkt door een afdekkap die

een volledige eenheid vormt met de greep en

zodoende een vlekkeloze esthetische oplossing

biedt. De twee raamgrepen zijn te gebruiken

op draaikip, kipdraai en enkel opendraaiende

ramen, ook afsluitbaar en in een breed scala afwerkingen

gelakt, geanodiseerd en in PVD. n

PROFIEL_FAPIM1.pdf 1 07/10/19 10:32

Life in evolution

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MAGICUBE is de Fapim-oplossing voor

openingen met verborgen scharnieren.

Universeel en toepasbaar op alle profielen

met euronut, biedt deze de mogelijkheid

om een opening te maken van 180 ° en

tevens een draagvermogen van 180 kg

zonder noodzaak een supplementaire kit

in te bouwen.

In combinatie met de IRIS - en EOS -

raamgrepen krijgt het raam een strakke en

elegante lijn, gekoppeld aan de techniek en

produktdesign.

www.fapim.it

43


INNOVATIVE

INNOVATIVE

COVERING

COVERING

INNOVATIVE COVERING

INNOVATIVE COVERING

Colormatics

Colormatics

zorgt

zorgt

voor

voor

het

het

bekleden

bekleden

van

van

kunststofkunststof-

Colormatics en

en

zorgt aluminiumprofielen

aluminiumprofielen

voor het bekleden

en

en

plaatmaterialen

plaatmaterialen

kunststof- en

van

met

met aluminiumprofielen

een

een

gekleurde

gekleurde

folie.

folie. en

De

De plaatmaterialen

profielen

profielen

zijn

zijn met

bestemd

bestemd een gekleurde

voor

voor

zowel

zowel folie.

buitenbuiten-

De

als

als

binnentoepassingen

binnentoepassingen profielen zijn bestemd

zoals

zoals voor

ramen

ramen zowel

en buitendeuren.

deuren. als

Colormatics binnentoepassingen zorgt voor zoals het ramen bekleden en deuren. van

kunststof- en aluminiumprofielen en plaatmaterialen

met een gekleurde folie. De

profielen zijn bestemd voor zowel buiten- als

binnentoepassingen zoals ramen en deuren.

Wij

Wij

kunnen

kunnen

elk

elk

profieltype

profieltype

van

van

eender

eender

welk

welk

merk

merk Wij kunnen

een

een

kleur

kleur elk profieltype

of motief

motief

geven.

geven. van eender

Zowel

Zowel welk

houtnerf

houtnerf merk een

als

als kleur

vlakke

vlakke of motief

structuren

structuren geven.

kunnen

kunnen Zowel

toegepast

toegepast

houtnerf

worden.

worden. als vlakke

De

De

meeste

meeste structuren

RAL-kleuren

RAL-kleuren kunnen toegepast

zijn

zijn

uit

uit

voorraad

voorraad worden.

leverbaar,

leverbaar, De meeste

andere

andere RAL-kleuren

tinten

tinten

kunnen

kunnen zijn

Wij

gemaakt

gemaakt uit voorraad kunnen

worden.

worden.

elk leverbaar, profieltype andere van tinten eender kunnen welk

merk gemaakt een worden. kleur of motief geven. Zowel

houtnerf als vlakke structuren kunnen toegepast

worden. De meeste RAL-kleuren zijn

uit voorraad leverbaar, andere tinten kunnen

gemaakt worden.

Slakweide

Slakweide

33C

33C

|

3630

3630

Maasmechelen,

Maasmechelen,

België

België

Slakweide +32

+32

(0)89

(0)89

70

70 33C28 |

90

90 3630 |

info@colormatics.be

info@colormatics.be

Maasmechelen, België

+32 (0)89 70 28 90 | info@colormatics.be

WWW.FUHR.NL

WWW.FUHR.NL

WWW.FUHR.NL

WWW.FUHR.NL

WWW.FUHR.NL

WWW.FUHR.NL

WWW.FUHR.NL

De

De nieuwste

nieuwste

automatische

automatische

vergrendelingen

vergrendelingen

De nieuwste

automatische

De nieuwste

vergrendelingen

automatische

vergrendelingen

Maximale veiligheid, optimaal

Maximale Maximale comfort en veiligheid, veiligheid, energiezuinig

optimaal

optimaal

comfort comfort en en energiezuinig

energiezuinig

Maximale veiligheid, optimaal

Maximale De veiligheid, volgende optimaal

comfort en energiezuinig

comfort

De De De generatie:

volgende

volgende energiezuinig

generatie:

autosafe De volgende 835 en

autosafe autotronic De

generatie:

volgende

835 836

en

en

autotronic generatie:

Gebaseerd autosafe op het bewezen 835 836concept en van

autosafe

autotronic

835

836

en

Gebaseerd de autosafe op familie. het bewezen Met een concept verbeterde van

Gebaseerd Gebaseerd op het op het bewezen bewezen concept van van

Gebaseerd de veiligheid autosafe

autotronic en op familie. slimmer het bewezen Met gebruiksgemak. 836

een concept verbeterde van

de autosafe familie. Met een Gebaseerd de autosafe Gebaseerd

op

op familie.

het

het op het

bewezen Met bewezen een

concept verbeterde

concept

van

van

de veiligheid Een autosafe verhoogde Gebaseerd en familie. slimmer op dichtheid het Met bewezen gebruiksgemak.

een van verbeterde

concept deur, van

veiligheid en de

de veiligheid

autosafe

autosafe de autosafe en

familie.

familie. slimmer familie.

Met

Met gebruiksgemak.

Met

een

een een verbeterde

veiligheid Een waardoor verhoogde autosafe en minimaal slimmer familie.

Een verhoogde dichtheid energieverlies

gebruiksgemak.

Met van een

van de verbeterde

de veiligheid

veiligheid Een verhoogde veiligheid

en

en slimmer

en dichtheid slimmer gebruiksgemak.

gebruiksgemak. deur,

van de deur,

Een waardoor Upgrade verhoogde veiligheid

waardoor mogelijk minimaal

en

minimaal

dichtheid slimmer door energieverlies

plaatsing gebruiksgemak.

Een verhoogde dichtheid van van de de deur, van deur,

Een

Een waardoor verhoogde minimaal dichtheid energieverlies

van

van

de

de deur,

waardoor Upgrade motor Een

Upgrade en verhoogde

mogelijk bijbehorende minimaal dichtheid door door plaatsing toegangsverlening.

Upgrade en bijbehorende Ook mogelijk leverbaar door toegangs-

als plaatsing autotronic

van

van de deur,

waardoor minimaal energieverlies

van

waardoor

waardoor Upgrade

motor minimaal

minimaal

en Upgrade

waardoor mogelijk minimaal door

door

energieverlies

plaatsing van

motor

Upgrade

Upgrade motor Upgrade en

verlening. mogelijk bijbehorende mogelijk

Ook door

door door

plaatsing toegangsverlening.

motor

plaatsing

als van

van

motor verlening. met bijbehorend motor en Ook en bijbehorende leverbaar comfort. verlening. met safe verlening.

als toegangs-

Zowel autotronic auto-

motor

motor

met en

en bijbehorende Ook en bijbehorende leverbaar

comfort. toegangsverlening.

met bijbehorend verlening.

als toegangs-

autotronic

bijbehorend als autotronic Ook Ook leverbaar

comfort. ook beschikbaar als als Zowel autotronic autosafe

als Ook

verlening.

Ook Ook

autotronic leverbaar comfort. leverbaar Zowel

ook als

als beschikbaar

Zowel als

autotronic

autotronic autosafe

als paniekoplossing

met bijbehorend

met bijbehorend

comfort.

comfort.

Zowel

Zowel autosafe

autosafe

autosafe

als autotronic ook beschikbaar

met

met

bijbehorend

bijbehorend

met als autotronic als paniekoplossing autotronic bijbehorend ook voor

comfort.

comfort. ook comfort. beschikbaar enkele

voor Zowel

Zowel

Zowel

en

enkele autosafe

autosafe

als dubbele als

autosafe

als autotronic als deuren autotronic - kortom ook voor ook beschikbaar enkele beschikbaar

een compleet en

en

als dubbele paniekoplossing

als paniekoplossing

autotronic

autotronic deuren

ook

ook - voor kortom voor

beschikbaar

beschikbaar

enkele een compleet en en

als dubbele assortiment.

als paniekoplossing deuren - kortom voor voor enkele een enkele compleet en en

assortiment.

als

als dubbele

paniekoplossing

paniekoplossing dubbele deuren deuren -

voor

voor kortom

enkele

enkele een een compleet

en

en

dubbele assortiment. dubbele deuren deuren - - kortom een een compleet

dubbele

dubbele assortiment. assortiment.

deuren

deuren -

kortom

kortom

een

een

compleet

compleet

Alles wat

Alles

je

wat

lief

je

is

lief

veilig assortiment.

is veilig

achter

achter

slot

slot

en grendel.

en grendel.

Een

Een

goede

goede

assortiment.

assortiment.

Alles deur vraagt wat deur Alles je vraagt wat lief om je is een lief om veilig goede is een veilig achter goede sluiting. achter slot sluiting. slot en Stevige Stevige grendel. stabiele stabiele Een Een goede

Alles wat

Alles wat Alles je je wat lief

lief je is

is lief veilig

veilig is veilig achter

die achter achter slot

deuren slot slot en grendel. en grendel. grendel. Een Een Een goede

goede goede

deur pen-haakschoten vraagt deur vraagt om een om die goede een deuren goede sluiting. geruisloos sluiting. Stevige automatisch

stabiele

Alles

Alles deur vraagt

wat

wat deur

op meerdere je

je vraagt lief

lief om

is

is een om veilig

veilig goede een

punten achter

achter goede sluiting. slot

slot sluiting. en Stevige grendel.

grendel. Stevige stabiele

Een

Een

het goede

goede

deur pen-haakschoten op meerdere vraagt pen-haakschoten om punten een die goede kompleet deuren die deuren sluiting. geruisloos afsluiten geruisloos Stevige en waarbij stabiele automatisch het

deur

deur vraagt

vraagt pen-haakschoten

dichtdoen om

om

een

een die

als vanzelf goede

goede deuren die deuren

lijkt sluiting.

sluiting. geruisloos

te gaan. Stevige

Stevige en en FUHR stabiele

stabiele automatisch

pen-haakschoten op dichtdoen op meerdere

meerdere als punten vanzelf die punten

kompleet deuren lijkt kompleet te gaan. geruisloos afsluiten FUHR afsluiten waarbij presenteert waarbij automatisch het

het de de

pen-haakschoten

pen-haakschoten op meerdere op meerdere punten

modernste techniek die

die punten deuren

deuren kompleet

én de geruisloos

geruisloos afsluiten

hoogste veiligheid en waarbij

automatisch

automatisch het het

op meerdere punten kompleet afsluiten waarbij als het dichtdoen modernste

dichtdoen

als techniek

als vanzelf

vanzelf én lijkt lijkt

te hoogste gaan.

gaan. FUHR veiligheid

FUHR presenteert

presenteert als het gaat

de

op

op dichtdoen

meerdere

meerdere dichtdoen automatische als

punten

punten vanzelf als vanzelf

kompleet

kompleet lijkt sluitingen. te lijkt gaan. te

afsluiten

afsluiten gaan. FUHR FUHR

waarbij

waarbij presenteert de

het

het de de

modernste techniek én de hoogste veiligheid als het gaat

dichtdoen modernste om automatische als vanzelf lijkt te gaan. FUHR presenteert de

dichtdoen

dichtdoen modernste modernste techniek

als

als techniek techniek sluitingen. én de

vanzelf

vanzelf én

lijkt

lijkt de én hoogste

te

te hoogste de hoogste gaan.

gaan.

FUHR

FUHR veiligheid veiligheid als

presenteert

presenteert als als het

het het gaat gaat

om automatische sluitingen.

de

de

modernste om automatische techniek én sluitingen. de hoogste veiligheid als het gaat

We bieden een compleet programma voor PVC, hout en

modernste

modernste om automatische

techniek

techniek sluitingen.

én

én

de

de

hoogste

hoogste

veiligheid

veiligheid

als

als

het

het

gaat

gaat

om We automatische bieden een compleet sluitingen. programma voor PVC, hout en

aluminium dat naadloos aansluit op bestaande systemen

om

om

automatische

automatische We bieden een

sluitingen.

sluitingen. compleet programma voor PVC, hout en

We aluminium bieden We bieden dat

We bieden zoals de een naadloos

een blokschoot compleet een compleet aansluit

compleet en programma programma op bestaande

programma pen-haak-pen voor voor

voor vergrendelingen. PVC, PVC, systemen hout hout en en

aluminium dat naadloos aansluit op bestaande PVC, hout systemen en Een

We aluminium zoals bieden aluminium

combinatie blokschoot dat een naadloos compleet dat

met en naadloos

paniek- pen-haak-pen aansluit programma aansluit motor-gedreven op

op

bestaande voor bestaande PVC, systemen hout systemen

zoals de blokschoot pen-haak-pen vergrendelingen. en

is Een ook Een

We

We aluminium

bieden

bieden dat

mogelijk;

een

een naadloos

de

compleet

compleet aansluit

motor kan

programma

programma op bestaande

zelfs achteraf

voor

voor

nog

PVC,

PVC, systemen

geplaatst

hout

hout

worden.

en

en

aluminium zoals combinatie zoals de

de blokschoot dat met blokschoot naadloos paniek- en pen-haak-pen en aansluit pen-haak-pen op bestaande vergrendelingen.

vergrendelingen. is Een

combinatie met paniek- motor-gedreven systemen is Een ook

aluminium

aluminium zoals de combinatie blokschoot

Gegarandeerd dat

dat

naadloos

naadloos met en paniek- pen-haak-pen

een veilig aansluit

aansluit motor-gedreven

gevoel. op

op

bestaande

bestaande vergrendelingen. systemen systemen

is Een ook

zoals combinatie mogelijk; de mogelijk; blokschoot met motor paniek- motor kan en pen-haak-pen zelfs kan motor-gedreven zelfs achteraf nog vergrendelingen. nog geplaatst systemen worden. is ook Een

zoals

zoals combinatie de mogelijk;

blokschoot

blokschoot met de paniek- motor

en

en

pen-haak-pen

pen-haak-pen kan motor-gedreven zelfs achteraf

vergrendelingen.

vergrendelingen. nog geplaatst systemen worden. is ook

Een

Een

combinatie mogelijk; Gegarandeerd Gegarandeerd met motor een paniek- kan veilig een zelfs veilig gevoel. motor-gedreven achteraf gevoel. nog geplaatst systemen worden. is ook

combinatie

combinatie mogelijk; Gegarandeerd met

met motor

paniekpaniek-

kan een zelfs

en

en veilig

motor-gedreven

motor-gedreven achteraf gevoel. nog geplaatst

systemen

systemen worden.

is

is

ook

ook

mogelijk; Gegarandeerd motor een kan veilig zelfs gevoel. achteraf nog geplaatst worden.

mogelijk;

mogelijk; Gegarandeerd motor

motor een

kan

kan veilig

zelfs

zelfs gevoel.

achteraf

achteraf nog

nog 2-traps geplaatst

geplaatst openingsproces worden.

worden.

Gegarandeerd een veilig gevoel.

Gegarandeerd

Gegarandeerd

een

een

veilig

veilig

gevoel.

gevoel.

Flexibel, 2-traps openingsproces

door achteraf

2-traps 2-traps openingsproces

Flexibel, te plaatsen door van achteraf motor

2-traps Flexibel, openingsproces

door door achteraf

2-traps te of plaatsen reeds openingsproces

voor van gemonteerde

door van van

motor

2-traps Flexibel, te te plaatsen openingsproces

motor achteraf

motor

2-traps

2-traps Flexibel, of reeds

openingsproces

openingsproces

door voor achteraf gemonteerde

motor

Flexibel, door achteraf

Nieuwste vergrendelingstype:

stalen penschoot teerde of plaatsen teerde

te of plaatsen reeds of reeds

Optionele

voor voor van uitbreidings

gemon-

motor


Flexibel,

Flexibel, te plaatsen

door

door van

achteraf

achteraf motor

reeds mogelijkheden motor motor

Nieuwste vergrendelingstype:

stalen penschoot mogelijkheden uitbreidings gemon-

de

Optionele voor van uitbreidings

gemonteerde

Optionele of reeds Optionele

motor

Nieuwste vergrendelingstype:

stalen penschoot teerde


met zwenkschoot

te

te of

plaatsen

plaatsen reeds voor

Passend binnen van

van gemon-

motor

motor

Nieuwste vergrendelingstype:

Nieuwste stalen met vergrendelings-

zwenkschoot penschoot teerde Optionele mogelijkheden

Passend motor uitbreidings

binnen de

Nieuwste met vergrendelings-

zwenkschoot


motor voor uitbreidings

Hoge betrouwbaarheid of

of

reeds

reeds mogelijkheden motor

bestaande voor

voor

concepten gemonteerde

gemonteerde

Optionele Passend


bij vergrendelen, door – zelfde motor

motor uitbreidings

binnen de

type: met Nieuwste zwenkschoot

Hoge

stalen vergrendelingstype:

met zwenkschoot

stalen bij

betrouwbaarheid

penschoot

Optionele Passend bestaande

mogelijkheden binnen uitbreidings

frezing concepten de en zelf

type:

Nieuwste

Nieuwste stalen Hoge

de unieke vergrendelingstype:

vergrendelingstype:

met zwenkschoot

betrouwbaarheid

penschoot

„DuoSecure-


Optionele

Optionele mogelijkheden

bestaande sluitdelen/lijsten uitbreidings

uitbreidings

concepten

Hoge betrouwbaarheid

vergrendelen, penschoot door

Passend bestaande mogelijkheden

– zelfde frezing

binnen concepten

en zelf

de

stalen

stalen bij vergrendelen,

techniek“ penschoot

penschoot door

Passend

mogelijkheden

mogelijkheden

– zelfde binnen frezing en zelf

de unieke „DuoSecure-

sluitdelen/lijsten

Hoge met bij vergrendelen, zwenkschoot

betrouwbaarheid door Passend bestaande – zelfde frezing binnen concepten en de zelf

Hoge met

met

zwenkschoot

zwenkschoot

betrouwbaarheid

unieke „DuoSecure-


Passend

Passend bestaande sluitdelen/lijsten

techniek“

binnen

binnen concepten

de

Hoge bij de vergrendelen, unieke techniek“ betrouwbaarheid

„DuoSecuretechniek“

vergrendelen, unieke „DuoSecure-

door – de zelfde sluitdelen/lijsten

frezing en zelf

door bestaande – zelfde sluitdelen/lijsten

frezing concepten en zelf


Hoge

Hoge bij vergrendelen,

betrouwbaarheid

betrouwbaarheid door

bestaande

bestaande zelfde frezing

concepten

concepten en zelf

bij de

bij

bij de

vergrendelen,

vergrendelen, unieke „DuoSecuretechniek“

door

door

– de

zelfde

zelfde sluitdelen/lijsten

frezing

frezing

en

en

zelf

zelf

de techniek“ unieke „DuoSecuretechniek“

de sluitdelen/lijsten

de

de

unieke

unieke

„DuoSecuretechniek“

„DuoSecuretechniek“

de

de

sluitdelen/lijsten

sluitdelen/lijsten

Slakweide 33C | 3630 Maasmechelen, België

+32 (0)89 70 28 90 | info@colormatics.be

FUHR1910 Advertentie - Automaten 1/2 pag staand.indd 1 15-11-19 10:29

FUHR1910 Advertentie - Automaten 1/2 pag staand.indd 1 15-11-19 10:29

FUHR1910 Advertentie - Automaten 1/2 pag staand.indd 1 15-11-19 10:29


Tekst: Jan Mol | Beeld: Fuhr Benelux BV

Fuhr Experience Center

virtueel aanwezig op Polyclose

Toen in maart 2019 de deuren werden geopend van het nieuwe Experience Center kon het succes niet uitblijven. Fuhr Benelux had zich

ten doel gesteld om twee keer per week bezoek te ontvangen, echter met inmiddels over de 160 bezoekers is dat doel al overstegen.

Ludo Meeuwsen, directeur bij Fuhr Benelux, is erg tevreden.

“Het is een echte belevingswereld geworden

voor iedereen die meer wil weten over bediening,

toegangstechnologie en comfort oplossingen

voor deuren”, vertelt Meeuwsen. Van

architect tot handelaar, iedereen is er welkom.

“Ook het inrichten van een scholingsruimte

blijkt een goede zet, we kunnen namelijk alles

in de praktijk demonstreren.”

Drie hoofdgroepen te

onderscheiden

Wie het Fuhr Experience Center binnenloopt onderscheidt

daar drie hoofdgroepen. Meeuwsen

somt op: “Dat zijn motorische sluitingen, automatische

sluitingen en panieksluitingen. Op deze

hoofdgroepen geven we dan ook trainingen.”

Fuhr Benelux werkt hard aan het vergroten

van de naamsbekendheid bij de eindgebruiker.

“Dat doen we via social media en onze website.

Met heldere video’s laten we een stuk beleving

zien rondom toegangscontrole, uiteraard met

het doel om vraag vanuit de eindgebruiker te

creëren. Natuurlijk verkopen we alleen via onze

wederverkoopkanalen, maar het is fijn als de

consument zelf zijn weg vindt naar ons merk.

Daar vaart ook de wederverkoper wel bij.”

Automatisch slot Type 10, met slotdetail.

The Next Level

“Op Polyclose 2020 is het beursmotto: Fuhr –

The Next Level. Daarmee willen we laten zien

dat we koploper zijn in de ontwikkeling van

elektronische en mechanische deursluitsystemen.

We staan dan ook op de stand met twee

live werkende deuren. Allereerst een deur uitgerust

met de nieuwe automatische meerpuntssluiting,

de Autosafe 835, in een PVC-deur gemonteerd.

Ook zal onze bestaande Multitronic

motorsluiting gedemonstreerd worden in een

aluminium deur, gecombineerd met de nieuwe

Smart Connect Door -niet te verwarren met de

Easy variant. De nieuwe Smart Connect Door

beschikt over een in de deur geïntegreerde camera

unit”, aldus Meeuwsen.

SmartConnect Door in deur gemonteerd. (Beeld: Georg Pieron)

Ook het Experience Center gaat mee naar Polyclose,

in de vorm van een interactieve 3Dpresentatie

van de hele showroom. “Die kan

op een normaal beeldscherm bekeken worden,

maar wie een mooie interactieve ‘walkthrough’

wil beleven, kan dat doen met onze VR-bril. We

zijn op Polyclose aanwezig voor onze klanten

en prospects, vanzelfsprekend in een fijne informele

setting. Alles draait om communicatie,

dat kan bij ons onder het genot van een hapje

en een drankje. We hebben dan ook lekker Belgisch

bier en een eigen Barista bij ons.” n

45


Tekst: Jan Mol | Beeld: Breuer & Schmitz

Topscharnieren uit Duitsland op Polyclose

Duitse degelijkheid op Polyclose in België; zo mogen we de aanwezigheid van het uit Solingen afkomstige Breuer & Schmitz wel

omschrijven. Het bedrijf dat is gespecialiseerd in scharnieren neemt voor de twee keer deel aan deze vakbeurs. Gijs-Bert Drost, accountmanager,

bemant de stand met directeur Patrick Müller; de heren komen goed beslagen ten ijs.

“We zien onze markt in Nederland elk jaar

groeien”, opent Drost het gesprek. “Onze

stand is dan ook toegespitst op de Nederlandse

taal. Wat we er laten zien? Twee paradepaardjes

uit de stal van Schmitz & Breuer,

namelijk de nieuwe lijn veiligheidsscharnieren

Protect en de HiDe-3D verdekt liggende (blinde)

scharnieren. Met de deelname aan Polyclose

proberen we ons marktaandeel in België

ook te vergroten.”

Blinde 3D scharnieren

“De HiDe 3D scharnieren die we hebben geïntroduceerd

zijn goed ontvangen. Deze scharnieren

kennen een zeer geringe inbouwdiepte en zijn

daardoor toe te passen in diverse kozijnsoorten”,

legt Drost uit. “De vraag naar blinde scharnieren

blijft toenemen en Breuer & Schmitz speelt daar

met haar jarenlange expertise graag op in.”

Veiligheidsscharnieren

zonder meerwerk

Nieuw voor Nederland en te bewonderen

op Polyclose zijn de 818 Protect scharnieren.

'De vraag naar

blinde scharnieren

blijft toenemen'

De HiDe 3D scharnieren die zijn geïntroduceerd

worden goed ontvangen.(Beeld: Stefano Barzaghi).

De HiDe 3D scharnieren kennen een zeer geringe inbouwdiepte en zijn daardoor toe te passen in diverse

kozijnsoorten.

46


“Met deze productlijn bieden we een oplossing

voor praktisch elke deur. Standaard zijn

deze scharnieren uitgerust met een onderhoudsvrije

glijlagertechniek, goed voor belasting

tot 150 kg, met drie scharnieren. Het

unieke is dat er geen gat geboord hoeft te

worden voor een dievenpen. Alleen een inkrozing

is nodig. Door de afwezigheid van

het boorgat voor een dievenpen heb je ook

geen last van lakresidu in het boorgat.”

Net als alle andere scharnieren uit de 818 serie

is ook dit scharnier Cradle-2-Cradle Bronze gecertificeerd.

“Uniek is de breedte van het assortiment.

Naast de 89 x 89 scharnieren zijn ook alle

andere gangbare maten te leveren. Daarnaast

zijn alle maten, naast in standaard staal verzinkt,

ook leverbaar in RVS, GVC-R (Accoya proof)

en in zwart. Omdat de driedelige knoop en de

kenmerkende BSW-optiek ongewijzigd blijven,

kunnen deze scharnieren met alle andere modellen

uit de 818 serie gecombineerd worden. De

standaard stift die we aantreffen in de 818 serie

voorkomt bovendien inwatering. De 818 Protect

scharnieren lenen zich uitstekend voor toepassing

bij renovatieprojecten en voor gebruik in de

timmerindustrie. Naast deze nieuwe items tonen

we onze serie Projectscharnieren met draagvermogens

tot 300 kilo. In de knoopdiameters 22,

20 en 18mm”, aldus Drost. n

'Door de afwezigheid van het boorgat voor

een dievenpen heb je ook geen last van

lakresidu in het boorgat'

Ook in zwart leverbaar: het Projectscharnier.

NIEUW! Universeel toepasbare

veiligheidsscharnieren van BSW.

Met het nieuwe 818 Protect heb je alleen nog een

inkrozing nodig. Een gat boren voor de dievenpen

is niet meer nodig.

Innovatieve Protect veiligheidshaken met

hangnaadbegrenzing.

- Geen gat meer boren voor de dievenpen.

- Verbeterde onderhoudsvrije glijlagers.

- Hoger draagvermogen tot 150 kilo.

- Uitgebreid programma leverbaar in verzinkt, zwart,

RvS en Accoya®-proof in alle gangbare afmetingen.

- C2C bronze gecertificeerd.

- Duits kwaliteitsproduct.

- Geen inwatering aan de bovenzijde.

Without us it’s not a door.

Breuer & Schmitz GmbH & Co. KG

Locher Straße 25

42719 Solingen

Germany

193506-17425_Breuer+Schmitz 1-2.indd 1 05-12-19 14:21

47


Uniek in deursluittechniek, sinds 1932

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen

DICTAMAT 50

compact mechanisch

sluitsysteem voor schuifdeuren

Ook getest

en goedgekeurd *

voor toepassing

op branddeuren

* volgens EN 1191 / EN 12605

EN 1634-3/ EN 1154

Na gebruik van de deur wordt deze altijd betrouwbaar gesloten

met een gelijkmatige (regelbare) snelheid over de gehele schuifweg.

Het systeem is leverbaar in de volgende 3 uitvoeringen:

DICTAMAT 50 KW

voor montage boven de rail

DICTAMAT 50 BK-S

modulair systeem

DICTAMAT 50 KP

voor montage onder de rail

Ideaal voor toepassing in bijv. ziekenhuizen, bejaardencentra en verzorgingstehuizen

waar toegankelijkheid, veiligheid maar ook privacy een belangrijke rol spelen

Volledig mechanisch systeem, eenvoudige montage, ook ideaal bij renovatie

Betrouwbaar, geruisloos en sluitsnelheid instelbaar

Zowel als compleet systeem of in componenten leverbaar

Maximale schuifweg 1,5 m.

Getest en goedgekeurd voor toepassing op brandschuifdeuren

Ook leverbaar in roestwerende uitvoeringen RVS type 304/type 316

DICTATOR een vertrouwd adres! Met ruim 85 jaar ervaring en een zeer breed productenpakket hebben wij al vele

problemen kunnen oplossen. Of het nu gaat om seriematige- of maatwerkaanvragen, wij denken graag met u mee.

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord T +31 (0)527 613456

E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


SMALL

Dé elegante combinatie

van hout met aluminium

Bij het HEBO Thermo Small Window systeem zijn de draaidelen aan de buitenzijde

voorzien van een aluminium schil. Dit systeem kenmerkt zich door haar slanke

lijnenspel. Dit gecombineerd met de stoere uitstraling kenmerkt een eigentijds beeld.

Eeftinkstraat 4

7496 AG Hengevelde

T 0547 33 55 55

F 0547 33 55 68

info@hebo.nl

HEBO.nl


Deze platen zijn ideaal voor onder meer de onderbouw van schuiframen, maar kunnen ook voor veel andere toepassingen gebruikt worden.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Belga Plastics

Innovatieve watervaste,

isolerende montageplaat in première

Op een beurs komt het erop aan om eruit te springen. Dat kan met een grote stand of een

uitzonderlijk concept, maar de belangrijkste factor zijn de producten. Unieke, innovatieve

oplossingen trekken nu eenmaal direct de aandacht van de bezoeker. BelgaPlastics/Belga-

Clima pakt alvast op Polyclose uit met een echte nieuwkomer van formaat.

De firma uit Melle is sinds een half jaar immers

de verdeler voor de Benelux van de Phonotherm

® platen, die uitblinken door hun waterbestendigheid,

drukvastheid en sterk isolerend

vermogen. Ze zijn ook temperatuurbestendig,

geluiddempend, recyclebaar, hebben een hoge

weerstand tegen chemicaliën én zijn heel eenvoudig

te verwerken en verlijmen. Om aan de

steeds strenger wordende eisen op vlak van

energieprestatie te kunnen voldoen, is luchtdicht

bouwen een noodzaak. Vaak voldoen de

bestaande producten niet meer en moeten we

investeren in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve

oplossingen.

“Onder de merknaam BelgaClima leveren

we een sterk uitgebalanceerd en hoogkwalitatief

assortiment luchtdichtingssystemen.

Met Phonotherm ® kiezen we nu voor de

verdeling van een product dat wel al langer

bestaat, maar nu heel snel aan populariteit

wint”, vertelt commercieel directeur Werner

Stapel. “Deze watervaste, isolerende montageplaten

kunnen voor diverse toepassingen

gebruikt worden. Ze zijn ideaal voor de onderbouw

van een schuifraam of deurdrempel,

als raamsteunprofiel, als systeem voor

voorwandmontage of als overpleisterbare

rolluikkast. Verder kunnen ze ingezet worden

in de gevel- en serrebouw en zijn ze geschikt

als onderbouw voor keukenwerkbladen

of als in- of omlijner van deuren.”

50


Innovatief product

Phonoterm ® platen zijn drukvast, isolerend en

vochtwerend. Zo kan dit product tot 7000 kilopascal

dragen, wat interessant is in een tijd

waar raamelementen steeds groter worden. Gezien

de warmtegeleidingscoëfficiënt van ongeveer

0,0765 W/(m.k) kan je met deze platen ook

gemakkelijker aan de energieprestatienormen

voldoen. De vochtongevoeligheid verlengt de

levensduur en vermijdt ten allen tijde schimmel

en rotting. Aangezien deze platen bijna geen

vocht opnemen, zijn ze ook uiterst geschikt voor

gebruik in vochtige ruimtes en in kelders. Verder

is dit product ook temperatuurbestendig, geluiddempend

en recyclebaar én heeft het een hoge

weerstand tegen chemicaliën.

“Phonoterm ® platen worden gemaakt van overschotten

van plaatmateriaal van grotere producenten

van isolatiemateriaal. Daarbij wordt

alleen gebruik gemaakt van hoogwaardige

polyurethaanschuimen die vrij zijn van CFK’s,

HCFK’s en formaldehyde. De productie van deze

platen kost echter tijd: ongeveer 20 minuten

tot er één plaat klaar is. En dat vormt een echte

uitdaging, vooral nu dit product aan populariteit

wint”, gaat de commercieel directeur verder.

“De overschotten van het isolatiemateriaal

worden samen met eventuele resten uit de eigen

productie worden eerst vermalen, waarna

er hulpstoffen toegevoegd worden. Een hoge

temperatuur, stoom en immense persen doen

de rest. Daarna moet het materiaal langzaam

van binnen naar buiten uitharden. De volledige

doorharding van een plaat gebeurt met

een snelheid van 1 mm per 15 à 20 seconden.

Daarbij wordt ze eerst verwarmd tot 140° C en

daarna weer afgekoeld tot 40° C, wat belangrijk

is om het kromtrekken te vermijden.”

Eenvoudige verwerking en

verlijming

De Phonotherm ® platen worden standaard met

een afmeting van 2400 x 1350 mm geleverd

en zijn verkrijgbaar in verschillende diktes tussen

15 en 80 mm. Belgaplastics kan deze platen

echter ook op maat leveren. “Ook al gaat

het om een complex product, de verwerking

en verlijming ervan is kinderspel. Zo gebeurt de

bewerking op de gewone houtbewerkingsmachines

met hulpstukken voorzien van een hardmetalen

coating”, sluit Werner Stapel af.

Phonotherm® platen kunnen ook als onderbouw voor

deurdrempels ingezet worden.

“Phonotherm ® is schroefbaar en men kan het

materiaal frezen, slijpen, boren en aan elkaar lijmen.

Voor het schroeven is voorboren noodzakelijk

of moet men kiezen voor schroeven met

een boorpunt. Voor de verlijming van naden,

platen, uitsnijdingen en lijsten gebruikt men

best 2-component polyurethaanlijmen, terwijl

voor de oppervlakteverlijming 1- of 2-component

polyurethaanlijmen geschikt zijn. De platen

worden best eerst opgeschuurd, voordat ze

verkleefd kunnen worden.” n

POLYCLOSE – STAND 1392

BelgaPlastics levert de Phonotherm® platen uit voorraad. (Beeld: Giedo de Vos)

51


50 JAAR VEKA

Constructies gemaakt

voor de eeuwigheid

Dikwandig, oersterk, vormvast én 100% recyclebaar …

Het dikwandige profielsysteem SOFTLINE 82 NL (wandsterkteklasse A) is fraai én gaat héél lang mee. De profielen in

Dutch design passen perfect bij de huidige Nederlandse bouwstijlen en die van de 20 e eeuw.

Speciaal ontwikkeld voor triple glas en glasdikten tot 54 mm

• behaaglijk binnenklimaat

• laag energieverbruik

• minder CO 2 -uitstoot

• vaster zittende schroeven

• extra sterke hoekverbindingen

100% kwaliteit:

profielklasse A

conform DIN EN 12608

alleen van VEKA

Nu ook in het unieke Spectral-kleursysteem.

www.veka.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Polysun®

INTERESSE VOOR ZONWERING IN ISOLATIEGLAS GROEIT

Misschien had u nog nooit van deze vorm van zonwering gehoord. Ze bestaat echter wel, en Polysun ® is het enige bedrijf in de Benelux

die daarin volledig gespecialiseerd is. De firma combineert kennis over glas met knowhow rond zon- en lichtregulering en plaatst de

jaloezie, plissé, plissé black out of rolgordijn in het isolatieglas.

Met systemen van Polysun ® kunnen mensen

spelen met natuurlijk licht. Door het systeem te

laten kantelen, weert het naar behoefte zon en

warmte of laat het juist zon en warmte binnen.

Met een juiste vorm van aansturing ontstaat

hiermee een dynamische gevel. “Onze systemen

reguleren niet alleen de lichthoeveelheid,

maar zijn ook in staat warmte toe te laten en

tegen te houden”, stelt zaakvoerder Albert

Contant. “Hoog reflectieve lamellen laten licht

in het gebouw binnen, coating op lamellen

duwt warmte naar buiten zodat het binnen

koel blijft. Zonwering in isolatieglas bereikt

waardes die gelijk zijn aan buitenzonwering.

Door de juiste combinatie te kiezen, kunnen we

teruggaan naar G-waardes van vijf procent.”

Maatwerk in gevels

Elk project is uniek en Polysun ® realiseert voor

elke situatie een oplossing op maat. “Voor

projecten maken we bijvoorbeeld glashoeken

en kunnen we systemen tot ruim 11 vierkante

meter produceren, waarbij we ook werken met

uitgehaalde voegen en kommetjes systemen,”

gaat de zaakvoerder verder. “De toepassing van

Polysun ® systemen zorgt tevens voor een onaangetast

gevelbeeld!”

Hoog reflectieve lamellen laten licht in het gebouw binnen, coating op lamellen duwt warmte naar buiten

zodat het binnen koel blijft.

'Door de juiste combinatie te kiezen, kunnen we

teruggaan naar G-waardes van vijf procent'

Zonwering in isolatieglas reguleert niet alleen de lichthoeveelheid, maar is ook in staat warmte toe te laten en

tegen te houden.

Ontwikkelingen op vlak van

afmetingen en aansturing

Op Polyclose presenteert Polysun ® een aantal

spectaculaire ontwikkelingen op het vlak van

de mogelijke afmetingen, maar ook met betrekking

tot de aansturing. “De aansturing

van gevels of geveldelen kan gebeuren door

koppeling met BMS systemen zoals KNX. Hierdoor

creëren we een systeem dat voldoet aan

elke gebruikerswens, en ook aan zaken als

EPB en BREEAM”, geeft zaakvoerder Contant

aan. “Nu ook de vraag vanuit de Nederlandse

markt toeneemt, stijgt tegelijkertijd het aantal

elektriciens en montageteams dat in het

Vlaamse Temse training krijgt in de specifieke

kennis die nodig is om het eindresultaat te

kunnen borgen.” n

POLYCLOSE – STAND 4322

53


Tekst: Johan Debaere | Beeld: BUILDING Shutter Systems

Screens en rolluiken in de kijker

BUILDING Shutter Systems pakt op Polyclose ook deze keer uit met enkele bijzondere nieuwigheden op vlak van screens en rolluiken,

zoals de Lockscreen ® FRONT Solar, de Lockscreen ® INTEGRATED en de Minirol ® MONO en Minirol ® INTEGRATED.

Op vlak van rolluiken zet BUILDING Shutter Systems vooral in op het installatie-

en gebruiksgemak. Zo stelt de firma de vernieuwde Minirol ®

MONO voor. Terwijl opbouwrolluiken doorgaans enkel via de achterzijde

(interieur) toegankelijk zijn, opent deze unieke nieuwe, compacte kast,

afhankelijk van de gekozen montage en afwerking, aan de achterzijde

(interieur) ofwel aan de onderzijde (interieur).

Het is dé oplossing voor nieuwbouwwoningen waar de kast mooi weggewerkt

wordt en alsnog toegankelijk blijft voor nazicht achteraf. De Minirol

® INTEGRATED is een nieuw rolluiktype, waarbij de kast mooi achter

slag weggewerkt kan worden. De afwerkingslaag van de buitengevel

wordt tegen een specifiek ontwikkeld L-profiel aangebracht, waardoor

de rolluikkast strak en naadloos geïntegreerd wordt. n

POLYCLOSE – STAND 1125

De unieke compacte kast van opbouwrolluik Minirol® MONO opent, afhankelijk

van de gekozen montage en afwerking, aan de achterzijde (interieur) ofwel aan

de onderzijde (interieur).

Voor de renovatiemarkt presenteert de firma de Lockscreen ® FRONT Solar

met een volledig intrekbare onderlat en een batterij, die in de kast geïntegreerd

wordt zonder zichtbare naden. Ondanks de zeer compacte kast

van 110 x 115 mm is een screen met een oppervlakte tot 12 m² mogelijk,

aangestuurd met een motor van 10 Nm op zonne-energie. Voor nieuwbouwprojecten

biedt BUILDING Shutter Systems met de Lockscreen ®

INTEGRATED een screen met compacte kast en volledig intrekbare onderlat,

die volledig in de spouwmuur weggewerkt wordt.

Screens

Rolluiken

Rolpoorten

Belgische kwaliteit en ervaring in

BUILDING Shutter Systems sinds 1973

De Lockscreen® FRONT Solar met compacte kast en volledig intrekbare onderlat

is ideaal voor ramen tot 12 m² en wordt aangestuurd met een motor van 10 Nm

op zonne-energie.

Bezoek ons

op

stand 1125

www.building-shuttersystems.com

54


Tekst: Johan Debaere | Beeld: tesa

Zelfklevende tapes voor de bevestiging van

verstevigingsprofielen op Alucobond panelen

voor ‘Mirage Gstaad’ in Zwitserland


Zelfklevende tapes openen nieuwe mogelijkheden in de bouw- en bouwtoeleveringsindustrie. tesa, één van ’s werelds vooraanstaande

producenten van dergelijke tapes, biedt met de ACX plus familie een ideale oplossing voor onder meer de snelle bevestiging van verstevigingsprofielen.

Recent werden deze zelfklevende tapes type 70200 ingezet voor de montage van profielen op Alucobond ® panelen, die

de gevel van de Mirage Gstaad in Zwitserland, een kunstwerk van Doug Aitken, een indrukkende look geven.

Context speelt een belangrijke rol in de beleving

van kunst. Zo krijgt een kunstwerk van

Doug Aitken een geheel nieuwe betekenis in

de Zwitserse bergen. Mirage Gstaad is een

nieuwe versie van een installatie die Aitken

eerder in Detroit bouwde. Mirage Detroit was

een huis van spiegels in een leegstaand bankgebouw.

Het indrukwekkende gebouw weerspiegelde

het oude gebouw en liet de bezoeker

nadenken over de Amerikaanse economie

en de huidige stand van zaken in Detroit. In

het Zwitserse Gstaad staan de zaken er anders

voor, want het dorp is vele malen rijker

dan Detroit en de allerrijksten op aarde gaan

er op wintersport. De installatie is ook buiten

in plaats van binnen en weerspiegelt de

prachtige natuur.

Zelfklevende tapes

Voor de bouw van de ‘Mirage Gstaad’ werden

verschillende vormen van gespiegelde

samengestelde panelen met Alucobond ®

by tesa ® gemonteerd. Die panelen zijn gebaseerd

op een strategische samenwerking

met 3A Composites en bestaan uit stevig

verlijmde architecturale platen op een onderconstructie.

Voor de montage van de verstevigingsprofielen

op de Alucobond ® panelen

werd zelfklevende tape 70200 uit de ACX plus

familie van tesa gebruikt.

viduele panelen eenvoudig verwijderd kunnen

worden”, vertelt Technical Sales & Application

Support Jens Emmerich.

“Ze onderscheiden zich door een grote kleefkracht,

zelfs op moeilijke materialen, een zeer

hoge aanvangshechting en een uitstekende

bestendigheid tegen koudeschokken. Viscoelastische

tapes uit acrylschuim compenseren

immers voor verschillen in thermische uitzetting

en garanderen dan ook een onzichtbare

en trillingvrije plaatsing van de profielen op de

achterzijde van de panelen. Bovendien kan de

tape vooraf op de profielen gekleefd worden,

waardoor een flexibelere en efficiëntere werkplanning

mogelijk is.” n

POLYCLOSE – STAND 1764

De zelfklevende tapes uit de tesa® ACX plus familie

werden gebruikt voor de snelle bevestiging van

verstevigingsprofielen op de composietpanelen.

“Deze tape is ideaal voor de snelle bevestiging

van verstevigingsprofielen op panelen uit aluminium,

roestvast staal en andere niet-corrosieve

metalen, maar ook op composietpanelen, zoals

de Alucobond gevelplaten. Deze revolutionaire

oplossing maakt de perfecte weerspiegeling

van de omgeving en de natuur mogelijk, garandeert

een onzichtbare en trillingvrije plaatsing

van de panelen en zorgt er ook voor dat indi-

De Mirage Gstaad, een kunstwerk van Doug Aitken, bestaat uit gespiegelde samengestelde panelen

gemonteerd met Alucobond® by tesa®.

55


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: AVZ-Group

Maximale focus op de

zonweringspecialist én eindgebruiker

De ontwikkelingen binnen de zonweringmarkt staan niet stil. Techniek, functionaliteit en esthetica raken steeds meer met elkaar

verweven, waardoor ook de leveranciers van zonweringsproducten steeds actiever met elkaar moeten samenwerken. Dat merken ook

de bedrijven binnen AVZ-Group, die tijdens de Polyclose 2020 beurs in Gent hun krachten bundelen en samen hun nieuwste producten

en oplossingen presenteren.

Bij AVZ-Group staat de klant centraal, ongeacht of hij kiest voor losse zonweringscomponenten of kant-en-klare producten.

56


Een belangrijk aspect in ontzorging hierin is bestelgemak. AVZ en Sun Stock Holland spelen hierop in met een digitale catalogus, die tijdens Polyclose realtime

gedemonstreerd zal worden. En ook Hylas en Smits Rolluiken en Zonwering zullen hun nieuwe digitale tools laten zien.

'Om onze productvernieuwingen zo efficiënt en goed mogelijk aan te pakken,

is interactie met de klant essentieel. Immers: mensen kopen bij mensen'

AVZ-Group bestaat uit vier gespecialiseerde

bedrijven. Zij zijn al vele jaren marktleider in

Nederland op het gebied van buitenzonwering,

horren, terrasoverkappingen, rolluiken en aanverwante

producten. Zowel voor particuliere

toepassing als voor de grootschalige projectbouw.

Naast groothandels in aluminium profielen en

onderdelen Aluminium Verkoop Zuid (AVZ)

en Sun Stock Holland, maken ook specialist

in het confectioneren van textiel voor de zonweringbranche

Hylas én fabrikant/leverancier

van diverse kant-en-klare zonweringproducten

Smits Rolluiken en Zonwering deel uit van

AVZ-Group.

“Sinds afgelopen zomer maken wij bovendien

samen onderdeel uit van StellaGroup, een toonaangevende

speler op het gebied van rolluiken,

rolpoorten en hieraan verwante producten”,

vertelt Marcel Schotanus, algemeen directeur

van Sun Stock Holland. “Sinds 2018 hebben er

diverse wisselingen in personeel plaatsgevonden.

Tijdens de Polyclose beurs worden daarom niet

alleen de nieuwste producten en oplossingen

van AVZ-Group getoond, maar ook de (nieuwe)

mensen achter van het bedrijf gepresenteerd.”

Ontwikkelen met oog voor de markt

“Bij AVZ-Group staat de klant centraal,

ongeacht of hij kiest voor losse zonweringscomponenten

of kant-en-klare producten”,

benadrukt Schotanus. “Dat past in ons streven

om de klant maximaal te ontzorgen. Iedere

zonweringspecialist kan op elk moment de

oplossing én leverancier kiezen die het best bij

hem past.”

Eén van de speerpunten van de organisatie

voor de komende jaren is ontwikkeling en innovatie.

“Om onze productvernieuwingen

zo efficiënt en goed mogelijk aan te pakken,

is interactie met de klant essentieel. Immers:

mensen kopen bij mensen. Een relatiebeurs

zoals Polyclose leent zich hier bij uitstek voor.

Tijdens de beurs gaan wij graag in gesprek

met (potentiële) klanten en eindgebruikers, om

hun wensen én uitdagingen voor de toekomst

in kaart te brengen.” Een belangrijk aspect

hierin is bestelgemak, weet Schotanus. “AVZ

en Sun Stock Holland spelen hierop in met een

digitale catalogus, die tijdens Polyclose realtime

gedemonstreerd zal worden. Ook Hylas en

Smits Rolluiken en Zonwering zullen hier hun

nieuwe digitale tools laten zien.”

Nieuwe lichtstraatzonwering

Op de stand wordt bovendien een huisje

gebouwd met daarop de nieuwe lichtstraatzonwering

‘SolidSky’, die in eigen beheer

door AVZ-Group is ontwikkeld. In het huis

wordt ook een demoformaat getoond,

zodat bezoekers ook de kleinste details van

de lichtstraatzonwering kunnen bekijken.

Op de stand zal AVZ-Group de breedte van

zowel assortiment als support aan huidige en

potentieel nieuwe klanten tonen. n

POLYCLOSE – STAND 4230

57


Claerhout Aluminium beschikt over een ruime productiefaciliteit met een up-to-date machinepark en een poedercoatinglijn.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Claerhout

Gedreven door ervaring,

gebeten door vernieuwing

Passie, vakkennis, kwaliteit, innovatie … ze vormen één voor één belangrijke sleutels tot het succes van een firma. Claerhout Aluminium

uit Harelbeke is al meer dan 35 jaar een betrouwbare partner voor professionals in de bouw: schrijnwerkers, aannemingsbedrijven, de

dakdekkers. Hun sterke reputatie steunt op de dagdagelijkse inzet om hun klanten de best mogelijke kwaliteit op vlak van product en

service te bieden. Op Polyclose zet de firma de gevelbekleding en het algemene plooiwerk in de kijker.

Claerhout Aluminium werd opgericht in 1982

en is gespecialiseerd in de verwerking en toelevering

van aluminium muurafdekplaten en

raamdorpels, gevelbekleding, dakrandprofielen,

dakafwerking, regenafvoeren en plooiwerk.

“We maken gebouwen waterkerend met onze

aluminium oplossingen. Jaarlijks werken we zowat

driehonderdvijftig projecten af en daarvoor

gebruiken we driehonderdvijfenzeventig ton aluminium”,

stelt sales manager Christophe Rebry.

“De klant staat bij ons centraal. Deze kan een beroep

doen op een team van enthousiaste en ervaren

medewerkers, die dagdagelijks klaarstaan

om hun wensen om te zetten naar een geschikte

oplossing. We ontwikkelen en produceren, maar

hebben ook een eigen plaatsingsdienst.”

Referentieprojecten zijn onder meer het

nieuwe ziekenhuisgebouw van AZ Delta in

Rumbeke, het station van Blankenberge,

Het H-Hartcollege in Waregem en basisschool

Les Trèfles in Anderlecht, de appartementen

van Lake View en Ernest Solvay in

Brussel en heel wat andere appartementsgebouwen

en andere projecten in Vlaanderen

en Wallonië.

58


Gevelbekleding en plooiwerk

De vraag naar de productie en montage van

gevelbekleding én algemeen plooiwerk neemt

gestaag toe en daarom pakt de firma ook met

die twee troeven uit op Polyclose.

'De vraag naar aluminium gevelbekleding

en plooiwerk groeit gestaag'

“Steeds vaker krijgen we van grote en minder

grote aannemingsbedrijven opdrachten om

aluminium gevelbekleding uit te voeren en te

plaatsen. We beschikken daarvoor over ervaren

projectleiders en plaatsingsteams én investeerden

ook in een poedercoatinglijn, waardoor

we klanten steeds de gewenste RAL-kleuren

en korte productietijden kunnen garanderen.

Meestal werken we met aluminium platen van

3000 x 1500 mm en plooien we diktes van 1.5,

2, 3 en 4 mm”, geeft de sales manager aan.

“Het algemene plooiwerk omvat onder meer

U, L en Z-profielen. Dagelijks verwerken we opdrachten

van Belgische schrijnwerkers gaande

van dorpels tot raamkaders. Productietijden van

maximaal 10 werkdagen voor plooiwerken in

de gewenste RAL-kleur zijn vanzelfsprekend.

Als lakafwerking kunnen klanten kiezen uit

structuur, glans of mat.” n

POLYCLOSE – STAND 1111

Claerhout Aluminium is gespecialiseerd in de verwerking en toelevering van aluminium muurafdekplaten en

raamdorpels, gevelbekleding, dakrandprofielen, dakafwerking, regenafvoeren en plooiwerk.

DAKRANDPROFIELEN

MUURAFDEKPLATEN

GEVELAFWERKING

PLOOIWERK, MAATWERK & DORPELS

Claerhout Aluminium, wij blijven de specialist.

Blokkestraat 2 | 8530 Harelbeke

T +32 (0)56 35 15 56 | F +32 (0)56 37 00 85

info@claerhoutaluminium.be | www.claerhoutaluminium.be

59


Tekst: Johan Debaere | Beeld: LoCra

Gedreven door de passie voor innovatie

Raamafwerking, dakgootbekleding en gevelafwerking tot deurpanelen, venstertabletten en zelfs tuinschermen en terrasplanken – klanten

kunnen voor de juiste expertise en de meest duurzame oplossingen steeds terecht bij LoCra. Gedreven door de passie voor innovatie

creëert en realiseert de fabrikant duurzame oplossingen voor interieur en exterieur. In deze reportage geeft Profiel een preview op de

verschillende troeven van de firma uit Kuringen.

LoCra levert de Lignodur terrafina® en terrafina® lounge terrasplanken die barst- en splintervrij zijn, maar zich vooral onderscheiden door een eenvoudige montage. Ze

betekenen een meerwaarde voor elk terras. (Beeld: Hoxton/Chris Ryan)

Interieurtoepassingen

LoCra interieur bestaat uit een assortiment van afgewerkte, voorgevormde

uitbekledingen voor ramen, muurlijsten, rolluikkasten uit vochtwerend

groen MDF V313, bekleed met een kunststof renolit folie, beschikbaar

in de kleuren wit, crème en crème houtnerfstructuur. Deze folie wordt

aangebracht met een polyurethaan watervaste verlijming. Naast de standaardoplossingen

kan de firma ook maatwerk leveren.

'We ontwikkelen en produceren

innovatieve oplossingen voor

binnen- en buitenschrijnwerk'

“Met de Lignodur ® topline LD 36 en masterline LD 40 bieden we een

breed, hoogkwalitatief gamma venstertabletten in verschillende modellen,

breedtematen en kleuren. Hun geringe gewicht zorgt voor een vlotte

montage. Dankzij de Lignodur ® , een hoogwaardige mix van hout en

kunststof, ontstaat een robuust eindproduct met een lange levensduur”,

zegt zaakvoerder Lode Craenen.

“Ook op vlak van deurpanelen bieden we een ruim assortiment, zowel

klassieke inzetpanelen als vleugeloverdekkende oplossingen. We kunnen

elke deur op maat ontwerpen en personaliseren. Door een speciaal ontwikkelde

productietechniek loopt de folie door in de flexibele uitlijning

van de groeven, wat het deurpaneel een extra dimensie geeft.”

60


Exterieurtoepassingen

Naast deze producten voor binnentoepassingen in woningen en andere

gebouwen biedt LoCra ook specifieke oplossingen voor buitentoepassingen.

Zo presenteert de firma haar assortiment gevel- en dakgootbekledingen,

geassembleerd uit Medite Tricoya ® Extreme, een uniek plaatmateriaal

met een superieure dimensiestabiliteit en duurzaamheid, zelfs onder

de meest veranderende weersomstandigheden. Deze panelen, leverbaar

in een uitzonderlijke lengte van 5550 mm, worden afgewerkt met een

UV-bestendige renolit-folie.

“We leveren ook Lignodur terrafina ® terrasplanken die barst- en splintervrij

zijn, maar zich vooral onderscheiden door een eenvoudige montage”,

vult de zaakvoerder aan.

LoCra interieur bestaat uit een assortiment van afgewerkte, voorgevormde raamuitbekledingen,

muurlijsten, rolluikafkastingen uit vochtwerend groen MDF V313,

bekleed met een kunststof renolit folie.

“Dankzij een ingenieus klik- & klemsysteem klikken de terrasplanken immers

eenvoudig in elkaar. De verwerker moet niet voorboren en schroeven,

waardoor de montage 50 % sneller verloopt. Bovendien zorgt het montagesysteem

ervoor dat er tussen de planken steeds een smalle voeg van 3

à 4 mm ontstaat en een demontageclip zorgt ervoor dat de terrasplanken

zonder beschadiging gedemonteerd en later opnieuw gemonteerd kunnen

worden. Het systeem is leverbaar met Lignodur WPC- en aluminium draagbalken

in hoge en lage uitvoering. Die zijn als enige in de markt uitgerust

met geïntegreerde antislip strips, waardoor de planken niet verschuiven.”

Op Polyclose zet LoCra ook de nieuwe Lignodur terrafina ® lounge Massiv

en Massiv XL in de kijker. De nieuwe grondstof Lignoguard, die de planken

volledig ommantelt, verhoogt de vlekbestendigheid en onderhoudsvriendelijkheid,

waardoor deze innovatie ook ideaal is voor gebruik op

terrasoverkappingen, balkons, …. n

POLYCLOSE – STAND 1103

Kwaliteitsvolle afwerkingsmaterialen voor ramen.

LoCra bvba

www.locra.be

info@locra.be

+32 11 231 546

raamafwerking

rolluikbekleding

venstertabletten

61


De FACID is een textielbekleding om gebouwen bij renovatie of nieuwbouw af te schermen van klimatologische invloeden.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Schüco

Nieuw schuifsysteem in

primeur te bewonderen

Op Polyclose verzamelen zich straks opnieuw honderden exposanten uit tientallen landen. Het komt er als firma op aan eruit te springen.

Raam- en deurenproducent Schüco wordt er vast en zeker één van de grote blikvangers, met een aantal heel opvallende aluminium

nieuwigheden. Zo is er onder meer de Belgische avant-première van het gloednieuwe schuifsysteem Schüco ASE 80 LC, een stijlvolle

combinatie van design, comfort en Duitse topkwaliteit.

De Schüco Group streeft wereldwijd naar leiderschap.

Permanente innovatie, spitstechnologie

en servicegerichtheid zijn daarbij cruciaal,

maar ook de aandacht voor nieuwe woonen

werkvormen of milieu en duurzaamheid.

Vandaag opent Schüco al een venster op de

toekomst met comfortverhogende innovaties

op vlak van automatisatie, ventilatie, veiligheid,

akoestiek en urbanisatie. Schüco ramen, deuren

en vliesgevels worden wereldwijd toegepast

in particuliere woningen, appartementen, kantoren

en openbare gebouwen.

Nieuw schuifsysteem

Zo staat Schüco bekend om haar bijzonder elegante

schuifsystemen met verdekt beslag en

slanke profielen. De ASE 80 LC – waarbij LC

staat voor ‘Lean Construction’ – is de nieuwste

telg van deze familie. De vormgeving is hypermodern.

Alles is erop gericht zoveel mogelijk

licht binnen te laten, zonder aan energie-efficiënte

en comfort in te boeten. Met dit nieuwe

systeem behoren vleugelgewichten tot 500

kilogram en vleugelhoogtes en -breedtes tot

62


3,5 meter tot de mogelijkheden. Zo komt de

voornaamste kwaliteit van dit systeem perfect

uit de verf: de wijze waarop grote en tezelfdertijd

uiterst transparante schuifelementen

kunnen worden gerealiseerd. Dankzij de vlakke

dorpel ‘Design Line’ kan heel eenvoudig een

barrièrevrije verbinding van binnen naar buiten

gecreëerd worden. Voor een maximale transparantie

kan men kiezen voor een filigraan

haakbereik van slechts 40 mm. Daarnaast is het

mogelijk SmartStop- en SmartClose-modules

te integreren, die de vleugel automatisch zacht

afremmen en sluiten. Ook op het vlak van de

veiligheid heeft de ASE 80 LC heel wat te bieden,

met een inbraakwerendheid tot klasse 2.

Facid: een nieuwe manier om

gevels te bekleden

Een andere nieuwigheid is de FACID. Bij renovatie

of nieuwbouw is het vaak wenselijk

het gebouw met textiel af te schermen van

klimatologische invloeden. De FACID is de

toekomst van deze bekleding. Het bewaart

maximaal het zicht van binnen naar buiten

Op Polyclose toont Schüco de integratie van de FWS 35 PD met het transparante schuifsysteem ASE 67 PD.

'Alles is erop gericht zoveel mogelijk licht

binnen te laten, zonder aan energie-efficiëntie

en comfort in te boeten'

Met de ASE 80 LC behoren vleugelgewichten tot 500 kilogram en vleugelhoogtes en -breedtes tot 3,5 meter tot

de mogelijkheden.

én beschermt optimaal tegen zon en regen.

De stof is in verschillende kleuren beschikbaar

en er kunnen digitale prints op gemaakt

worden, zodat het een echte communicatietool

kan worden. Zowel het design als

de erop aangebrachte communicatie kunnen

snel en flexibel gewijzigd worden, zonder

dat het gebouw zelf erdoor beïnvloed

wordt. De FACID is dus heel efficiënt aan te

passen aan gewijzigde omstandigheden of

vereisten. Bovendien zijn de elementen in

hoge mate recycleerbaar, prefabriceerbaar

én eenvoudig te installeren.

Integratie van gevelsystemen

Tot slot plaatst Schüco de integratie van het

gevelsysteem FWS 35PD en FWS 60 CV in de

schijnwerpers. Een perfect transparante architectuur

vereist grote glaspartijen in combinatie

met pure, smalle profielsystemen. Deze

kloof tussen esthetiek en smalle constructievereisten

kon niet volledig overbrugd worden

tot Schüco de FWS 35 PD, met zijn geringe

aanzichtbreedte van 35 mm, ontwikkelde.

Op Polyclose toont Schüco de integratie van

de FWS 35 PD met het transparante schuifsysteem

ASE 67 PD. Het resultaat is een thermisch

hoog geïsoleerde aluminiumconstructie

met nagenoeg profielloze transparantie, door

Schüco samengevat onder de passende omschrijving

‘seamless’, of naadloos. n

POLYCLOSE – STAND 1310

63


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Elumatec

AUTOMATISERING VAN DE PRODUCTIE

IS VOOR ELKE SECTOR INTERESSANT

Ook bij het revolutionaire 4-assige profielbewerkingscentrum SBZ 122/73 gebeuren alle bewerkingen op een stationair opgespannen profiel.

Bedrijven blijven investeren in een al dan niet verregaande automatisering van hun productie. Dat geldt ook voor de raam- en deurfabrikanten,

de gevelbouwsector en de zonweringproducenten. Elumatec, wereldmarktleider in de productie van machines voor de bewerking

van aluminium-, kunststof- en staalprofielen, pakt daarom op Polyclose opnieuw uit met een aantal opvallende nieuwigheden.

Net zoals in de vorige edities staat de fabrikant op zijn vertrouwde plaats in Hal 1, naast partner Orgadata en te midden van de klanten,

profielsysteemhuizen, leveranciers en softwarespecialisten.

Vorig jaar vierde Elumatec zijn 90ste verjaardag.

De firma startte in 1928 met de productie

van lichtmetalen zandgietstukken, maar is

vandaag uitgegroeid tot wereldmarktleider in

de ontwikkeling en productie van profielbewerkingsmachines.

“De nauwe samenwerking met de klanten is

één van de belangrijkste sleutels tot ons succes.

We luisteren naar de behoeften uit de markt

en onze R&D-afdeling zet de trends dan om in

innovatieve oplossingen. We leveren bewerkingsmachines

aan partners in de bouwsector,

maar ook voor industriële toepassingen”, stelt

Bas Ladestein, managing director van Elumatec

Benelux BV. “Het valt op dat steeds meer

bedrijven de stap zetten om hun productieprocessen

te automatiseren. Dat geldt ook voor de

raam- en deursector, de gevelbouw en de zonwering.

Daar spelen we binnen Elumatec op in

door flink te investeren in nieuwe toepassingen

en producten, van groot tot klein en voor alle

segmenten. Daarmee bieden we echt voor iedereen

de juiste toepassing.”

Profielbewerkingscentrum en

compleet bewerkingsaggregaat

Op Polyclose pakt Elumatec opnieuw uit met een

aantal opvallende nieuwigheden, waaronder de

4-assen profielbewerkingsmachines SBZ 141 en

SBZ 122/73 en het complete bewerkingsaggregaat

SBZ 628 XXL met roterende bewerkingskrans

en voorzien van twee zaagaggregaten.

64


Met de SBZ 141 presenteert de firma een 4-assig profielbewerkingscentrum voor de economische en efficiënte bewerking van aluminium- en dunwandige staalprofielen.

(Beeld: Michael Flaig).

Het valt op dat steeds meer bedrijven de stap zetten

om hun productieprocessen te automatiseren’

Met de SBZ 141 presenteert de firma een

4-assig profielbewerkingscentrum voor de

economische en efficiënte bewerking van aluminium-

en dunwandige staalprofielen. Alle

bewerkingen, zoals frezen, boren en draadtappen,

gebeuren op een stationair opgespannen

profiel en dat traploos tussen -90° en +90° met

elk beschikbaar gereedschap. Het meerijdende

gereedschapsmagazijn met plaats voor acht

gereedschappen zorgt voor kortere wisseltijden

en optimale bewerkingscycli. Voor dubbele profielopspanning

en kopse bewerkingen omvat

deze machine optioneel een draaibare haakse

freeskop met twee verschillende gereedschappen

(0° - 90° - 180° - 270°).

“Ook bij het revolutionaire 4-assige profielbewerkingscentrum

SBZ 122/73 gebeuren alle bewerkingen

op een stationair opgespannen profiel.

Deze machine omvat een traploos van -120°

tot +120° positioneerbare A-as en de bewerkingsunit

kan met een snelheid tot 120 m/min.

gepositioneerd worden dankzij de dynamische

servo-aandrijvingen”, vult Bas Ladestein aan.

SBZ 628 XXL omvat tot acht spindels om te frezen of te boren en biedt zaagmogelijkheden van

0° tot 180° (zwenken), aangevuld met een zaagaggregaat van 45° tot 135° (neigen).

“Het bewerkingsaggregaat SBZ 628 XXL, tot

slot, biedt maximale flexibiliteit voor het bewerken

en zagen van aluminium profielen. Deze

doorloopmachine omvat tot acht spindels om

te frezen of te boren en biedt verschillende

zaagmogelijkheden van 0° tot 180° (zwenken),

aangevuld met een zaagaggregaat van 45°

tot 135° (neigen). Afhankelijk van de profieldwarsdoorsnede

kunnen vijf tot tien profielen

met een lengte van 1500 – 7600 mm op dit

systeem gelegd worden. Dit aggregaat zal,

in een door plexiglas afgesloten cabine, live

gedemonstreerd worden. Bovendien zijn alle

machines ‘eluCloud Ready’, wat deuren opent

naar Industrie 4.0 en de Smart Factory.” n

65


65 PET-flessen

in één raamsysteem

› Bezoek ons op Polyclose stand 1600 of surf naar nl.aluk.com

Ontdek nu de nieuwe duurzame productrange van AluK.

Onze nieuwe aluminium raamsystemen zijn hoog isolerend, tijdbesparend

en gemaakt uit recycled PET-materiaal.

NL.ALUK.COM


lueSmart:

Virtueel

netwerk voor

meer comfort!

winkhaus.nl

WH-19-11-0663_AZ_blueSmart_NL_197x130mm.indd 1 26.11.19 17:04

SOFTWARE VOOR

KOZIJNPRODUCENTEN

stand nr. 1174

3E-LOOK ©

Software voor alle

processen in raambedrijven

Mobiele

oplossingen

Verzendlogistiek

en montageplanning

Werkstroom

Verkoop

Productie

en controle

Offerte en

afhandeling

van bestelling

Raamtechnologie

Geïntegreerd

materiaalmanagement

Calculatie

en controlling

3E Datentechnik GmbH . 73447 Oberkochen . Germany

Felix Guttschau, +49 151 25018586, sales@3e-it.com, www.3e-it.com


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soudal

Buitenschrijnwerk efficiënt

installeren en afdichten

Een ononderbroken thermisch geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil is onontbeerlijk om gebouwen te laten voldoen aan de steeds

strenger wordende energienormen. Soudal, gerenommeerd fabrikant van kwaliteitsproducten op het vlak van isolatie en afdichting,

biedt oplossingen voor een optimale installatie en afdichting van buitenschrijnwerk.

Op Polyclose worden alle schijnwerpers gericht op het modulaire venstermontagesysteem SoudaFrame SWI. Verder presenteert de firma

onder Soudal Window Manufacturing een verzameling verlijmingsproducten voor de raam- en deursector.

De Soudal Group focust zich op de bouw, industrie

en retail met producten in verschillende

groepen: siliconen en andere mastieken,

PU-schuimen, lijmen, coatings, technische

aerosols en bouwchemie. “We investeren

continu in onze productievestigingen in binnen-

en buitenland en zetten in op gerichte

overnames. Bij Tenachem in Letland produceren

ze bijvoorbeeld voegkitten voor de

afdichting van dubbel glas en door de overname

van het Belgische Sapac P&R kunnen

we oplossingen bieden voor het (na)isoleren

van PVC- of aluminium raamprofielen”, zegt

marketing manager Filip Van Mieghem.

'We wilden af van de omslachtige,

vaak complexe afdichtingsmethoden bij het

gebruik van raamankers'

“Wanneer het raam in het isolatievlak gemonteerd

wordt, lopen de isothermen recht door isolatie en

raam, waardoor aanzienlijk betere scores op het

vlak van warmteverliezen bij de overgang tussen

“Innovatie is dé motor van onze organische

groei. Een team van hooggekwalificeerde en

gedreven onderzoekers, ingenieurs en technici

is voortdurend bezig met de ontwikkeling

van nieuwe producten en toepassingen,

aangepast aan de behoeften van de klanten

in elk specifiek land. Getuige daarvan zijn

onder meer het modulaire venstermontagesysteem

en de high-end verlijmingsproducten

voor ramen en deuren, die we op Polyclose

in de kijker zetten.”

Intelligent modulair

venstermontagesysteem

SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation)

is een intelligent modulair montagesysteem

met L-profielen, vervaardigd uit glasvezelversterkte

kunststof (GVK), een ijzersterk, lichtgewicht

materiaal met een hoog lastafdragend

(tot bijna 800 kg/m) en isolerend vermogen.

Soudal zet ook in op gerichte overnames, zoals Tenachem (Letland) met voegkitten voor de afdichting van

dubbel glas en Sapac (België) met producten voor het (na)isoleren van profielen.

68


Onder de naam Soudal Window Manufacturing biedt Soudal een verzameling

high-end industriële verlijmingsproducten voor de raam- en deursector.

Op Polyclose zet Soudal het nieuwe intelligente modulaire

venstermontagesysteem SoudaFrame SWI in de schijnwerpers.

'Voor de raam- en deursector lanceren we een verzameling

high-end industriële verlijmingsproducten'

muur en raam (psi-waarden) gehaald worden”,

vertelt product manager Steven Van Orshaegen.

“Bovendien wilden we af van de omslachtige, vaak

complexe afdichtingsmethoden bij het gebruik van

raamankers. Het pre-kader kan zowel in het atelier

als op de werf geassembleerd worden, waarna het

als één geheel tegen de muur gemonteerd wordt

met behulp van een specifiek ontwikkelde lijm met

extra hoge aanvangshechting, Soudaseal SWI. De

plaatser heeft zo de handen vrij om het pre-kader

goed uit te richten en deze met enkele bouten verder

volledig vast te zetten.”

“Unieke veerclips garanderen een uniforme

voeg tussen pre- en raamkader. Hierdoor kan

nog voor de start van de bouw berekend worden

hoeveel product er exact nodig is om de raamaansluitingen

af te dichten. Sterker nog, omdat

het pre-kader op maat van het raam kader gemaakt

wordt, moet men niet meer wachten tot

de muur effectief opgetrokken is, om de ramen

op te meten en te produceren. Eventuele bouwtoleranties

kunnen door de uitlijning van het

pre-kader met de muur opgevangen worden,

waardoor het project sneller en met een hogere

kwaliteit gerealiseerd kan worden. Nadat

het raamkader rechtstreeks in het SoudaFrame

SWI-kader vastgeschroefd is, worden de clips

verwijderd en wordt de voeg opgevuld, afgedicht

en afgewerkt met producten uit het Soudal

Window System assortiment.”

High-end industriële

verlijmingsproducten

Soudal ontwikkelt en produceert ook oplossingen

voor het verlijmen van allerlei

materialen. “We weten dat in de raam- en

deursector heel wat chemie gebruikt wordt

en daarom hebben we ook voor deze markt

een specifieke range ontwikkeld”, geeft Van

Orshaegen aan.

“Onder de naam Soudal Window Manufacturing

(SWM) lanceren we een verzameling

high-end industriële verlijmingsproducten voor

gebruik bij de productie van ramen en deuren.” n

POLYCLOSE – STAND 1200

69


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Kruba BV

Nauwkeuriger, sneller én beter frezen,

boren, zagen en lassen

Specialist in las- en bewerkingsmachines Kruba BV toont tijdens de Polyclose-beurs in Gent een keur aan noviteiten, waarmee verwerkers

in de kunststof kozijnenindustrie en aluminium gevelindustrie nog nauwkeuriger, sneller en beter hun profielen kunnen frezen,

boren, zagen en lassen.

Blikvanger op Polyclose (stand 6124, hal 6) is

een nieuw Kruba staalzaagcentrum voor het

eenvoudig zagen van de staalversterking van

kunststof kozijnen, ramen en deuren. Ook is

ruimte gereserveerd voor de Kruba dubbele

schroefautomaat type CS-801, waarmee Kruba

BV inspeelt op de behoefte van verwerkers om

tussenstijlen van kunststof profielen automatisch

te verbinden. “Deze machine zorgt niet

alleen voor een flinke besparing van de arbeidstijd,

maar biedt ook ergonomische voordelen”,

vertelt Cees van Essen, directeur van Kruba BV.

“Onder andere doordat er in het staal aan twee

zijden tegelijkertijd vastgeschroefd en opgespannen

wordt.”

Eenvoudig zagen en frezen van de

kunststof glaslijsten

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het zagen

en frezen van glaslijsten, waarvoor Kruba

BV diverse innovatieve oplossingen toont.

“Allereerst presenteren wij een verstekzaagmachine

met een elektronische lengteaanslag,

waarmee twee glaslijsten tegelijkertijd gezaagd

kunnen worden. De verstekzaagmachine zorgt

daarbij voor gegarandeerde zaaglengtes”, vertelt

Van Essen. “Daarnaast presenteren we een

uitgebreidere versie, waarmee tot vier (!) glas-

Kruba CNC 4024/2 HVL bewerkingscentrum, tevens geschikt voor de recht-op-schuin verbinding

alsmede het frezen van de tussenstijlen.

'De beschermfolie hoeft vooraf niet verwijderd te

worden en ook nakleuren is niet aan de orde'

Op de Urban lasmachines kunnen profielen naadloos gelast worden alsmede de HVL- en de recht-op-schuin verbinding.

70


latten tegelijk gezaagd kunnen worden: twee

op de breedtemaat en twee op de hoogtemaat.

Deze versie wordt geleverd in combinatie met

een elektronische lengteaanslag.”

Ook voor korte glaslijstlengtes, die moeilijk gezaagd

en ingebracht (gebogen) kunnen worden,

toont Kruba BV een aantal innovatieve

oplossingen. “Naast een standaard kopsfreesmachine

waarmee de glaslijst eenvoudig aan de

kopse zijde gefreesd kan worden, presenteren

wij een geavanceerde oplossing waarbij twee

glaslijsten in één keer en volledig automatisch

gefreesd én gezaagd kunnen worden”, aldus

Van Essen. “Ook deze machine wordt geleverd

in combinatie met een elektronische lengteaanslag.

Een derde oplossing is een speciale

meerblad zaagmachine die de rugzijde van de

glaslijst voorziet van sleuven, waardoor de glaslijst

buigzaam wordt en eenvoudig in de kleine

sponningen ingebracht kan worden.”

Nieuwste ontwikkelingen van de

houtverbindingslook

Vanzelfsprekend worden ook de laatste ontwikkelingen

van de houtverbindingslook (HVL)

getoond. “Zowel in een enkele als dubbele uitvoering

en dan met name gericht op de rechtop-schuin

mogelijkheden”, aldus Van Essen.

Naadloos lassen.

”In de afgelopen maanden hebben we onze

Kruba HVL bewerkings- en lasmachines

flink geïnnoveerd. Ons nieuwste HVL-CNCbewerkingscentrum

biedt dan ook een keur

aan flexibele oplossingen, waarbij het tevens

mogelijk is om tussenstijlen te frezen (contramallen),

‘achter-de-dichting’ vrij te frezen en

– indien nodig – de glasvezel in de glasvezelversterkte

kunststof profielen weg te frezen.

Met het Kruba HVL-CNC-bewerkingscentrum

kunnen verwerkers hun profielen al bewerken

vóórdat deze gelast worden, waardoor

een naadloze lasverbinding ontstaat.” Daarnaast

presenteert Kruba BV een HVL-bewerkingscentrum

waarmee het profiel aan beide

zijden gelijktijdig gefreesd kan worden, waarna

deze op een standaardmachine van Urban

naadloos wordt gelast. “Met de Kruba CNC

4024-2 HVL-machine tonen we bovendien

een nieuwe recht-op-schuin verbinding, die

in nauwe samenwerking met onze afnemer

is ontwikkeld.”

Innovatieve, naadloze lasmethode

Behalve met de eigen HVL-bewerkingscentra

biedt Kruba BV ook met de geavanceerde

vierkops Urban lasmachine de mogelijkheid

om een naadloze lasverbinding te maken, in

slechts anderhalve minuut las- en bewerkingstijd.

“De Urban lasmethode maakt het lassen

van verschillende profielen mogelijk, waaronder

de combinatie van een kozijnprofiel met

aanslag en een kozijnprofiel zonder aanslag”,

aldus Van Essen.

“De methode is niet afhankelijk van profieltoleranties.

Ook hoeft geen onderscheid

gemaakt te worden tussen profielen met

of zonder (houtnerf)folie. De beschermfolie

hoeft vooraf niet verwijderd te worden en

ook nakleuren is niet aan de orde.” Tijdens

de Polyclose-beurs worden diverse resultaten/

voorbeeldelementen van de nieuwe Urban lasmachine

gepresenteerd.

Uitgebreid aanbod afkortzaag-,

verstekzaag- en freesmachines

De Kruba-stand wordt gecompleteerd met diverse

afkort- en verstekzaagmachines van de

firma Graule, evenals diverse contramalmachines

voor de tussenstijlen. “Van Pertici Industries

tonen we verschillende freesmachines, evenals

de dubbele verstekzaagmachine type 500D2K

met elektronisch verstelbare zaagaggregaten,

een automatische hoekverstelling en een groot

zaagbereik die geschikt is om zowel kunststof

als aluminium profielen vanaf de buiten- als

binnenmaat te zagen. Interessant is bovendien

het Thorwesten universeel CNC-bewerkingscentrum

type TH-PBZ-4 voor kunststofprofielen,

waarmee alle freesbewerkingen voor bijvoorbeeld

ontwatering, beluchting, slotkasten

en kruk- en cilindergaten in kunststof gerealiseerd

kunnen worden, alsmede het vastschroeven

van de staal- of kunststofversterking. De

machine is uitgevoerd met de nieuwste CNCbesturing,

inclusief een grafische 3D-weergave

van de bewerking. Optioneel kan een externe

schroefunit worden toegevoegd, waarmee de

productie (nog) verder wordt verhoogd. Bovendien

zijn de invoer- en uitvoertafel in verlengde

uitvoeringen verkrijgbaar, voor de bewerking

van profielen tot meer dan vijf meter.” n

Kruba Staalzaagcentrum.

71


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Mabo Benelux

SPECIALIST IN ZIJLADERS ZET TWEE

NIEUWE PRODUCTEN IN DE KIJKER

Een magazijn is pas optimaal ingericht als medewerkers er efficiënt en veilig kunnen werken en als ze over de nodige tools beschikken

om de producten vanuit vaak smalle gangen zonder beschadigingen te transporteren. Mabo BeNeLux is exclusief verdeler voor verschillende

merken van smalle gang heftrucks, zijladers, meeneemheftrucks, straddle carriers, mobiele portaalkranen en meeneemstapelaars.

Op Polyclose pakt Mabo BeNeLux uit met twee nieuwe producten: de compacte 2- of 4-weg stapelaar Combilift WR en de Combilift CB,

een combinatie van een heftruck en een zijlader.

Mabo-Lifting werd opgericht in 1987 en was in

de beginjaren vooral actief in de verkoop van

heftrucks. “Al gauw merkten we dat bedrijven

behoefte hadden aan een oplossing om efficiënt,

veilig en zonder schade aan de producten

te kunnen werken in de vaak smalle gangen

van hun magazijn”, aldus Mabo BeNeLux.

“Daarom bestaat ons gamma vandaag uit

heel wat verschillende oplossingen voor die

problematiek, zoals Aisle-Master smalle gang

heftrucks, Combilift zijladers, Moffett meeneemheftrucks,

Combilift straddle carriers,

Combilift mobiele portaalkranen en Innolift

meeneemstapelaars.”

Verhoogde efficiëntie dankzij

Combilift WR en CB

Marktleider Mabo BeNeLux telt vier vestigingen

verspreid over België en Nederland en

veertig deskundige techniekers op de weg.

Dé specialist in zijladers verdeelt onder andere

de systemen van de Ierse fabrikant Combilift,

De Combilift WR heeft een hefcapaciteit van 1450 kg en is inzetbaar in gangen van 2,1 meter met hefhoogtes tot 6 meter. (Beeld: Justin Grainge)

72


en is inzetbaar in gangen van 2,1 meter met

hefhoogtes tot 6 meter. Hij bestaat zowel

in een 2-weg (WR) als 4-weg (WR4) versie.

De bedieningsdissel kan tot naast en achter het

systeem roteren, waardoor de operator naast

de zijlader kan plaatsnemen en zo een beter

zicht op de lading behoudt.

De Combilift CB is een innovatief concept dat een traditionele heftruck met een zijlader combineert.

die gekenmerkt worden door grote wendbaarheid,

optimale stabiliteit, robuustheid en veilige

werking. Op Polyclose presenteert Mabo

BeNeLux hun twee nieuwste producten: de

Combilift WR en CB.

De Combilift WR, voluit de Walkie Reach, is

speciaal ontwikkeld voor het transport van

lichtere, maar lange en/of gepalletiseerde goederen

in zeer kleine ruimtes. Deze compacte

stapelaar heeft een hefcapaciteit van 1450 kg

De Combilift CB is een innovatief concept

dat een traditionele heftruck met een zijlader

combineert. Dit zeer compacte systeem

– 1,5 op 1,5 meter – heeft een hefvermogen

van 2500 tot 4500 kg en kan gebruikt

worden voor gepalletiseerde goederen en

lange ladingen, waardoor het uiterst geschikt

is voor bedrijven die goederen van verschillende

groottes moeten verwerken. Deze unit

kan gemakkelijk door poorten en kan ook gemakkelijk

gebruikt worden voor het laden en

lossen van containers.

Combilift heeft een uitgebreid gamma zijladers

van 1500 tot 25000 kg, zowel voor gebruik

binnen als buiten, en zelfs voor oneffen terreinen.

Deze zijladers zijn verkrijgbaar in elektrische,

LPG- en diesel uitvoering. n

POLYCLOSE – STAND 1189

MODULAIR DORPELSYSTEEM

VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN

DTS VARIPRO dorpels zijn ontwikkeld voor en in samenwerking

met de kunststof en aluminium kozijnindustrie. Het VARIPRO

systeem is modulair aanpasbaar, afhankelijk van de vakvulling

en geschikt voor alle bekende profielhuizen.

SNELLE MONTAGE

DANKZIJ KLIK-SYSTEEM

INNODEEN.NL/DTSVARIPRO

73


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Harinck, Tom Lesaffer

Unieke oplossing voor

vleugeloverdekkende deuren

werkt via magnetisme

De gevel is vaak het visitekaartje van een

woning en dan kan een mooie, veilige

voordeur niet ontbreken. Harinck, specialist

in aluminium- en pvc-deurpanelen, zet

zich daarom al 35 jaar in om de mooiste

voordeurontwerpen te realiseren. De specialist

ging ook op zoek naar een oplossing

voor het bekende probleem van kromtrekkende

vleugeloverdekkende deuren en

ontwikkelde daarvoor het unieke en revolutionaire

voordeursysteem Magnetude ® ,

dat werkt via magnetisme.

'De gevel is het visitekaartje van een woning

en dan kan een mooie, veilige voordeur

niet ontbreken'

Het probleem van dilatatie oplossen

Vleugeloverdekkende deuren zijn helemaal in.

Bij een klassiek vleugeloverdekkend systeem

worden deurpanelen echter op de deurvleugel

gelijmd, waardoor de deur kan kromtrekken

en klemmen. Dat probleem was alom

bekend, maar niemand kon het oplossen. De

R&D-afdeling van Harinck stelt een uniek systeem

voor, waarbij de deurpanelen niet op

de deurvleugel verlijmd worden, maar eenvoudig

via een magneetprincipe gemonteerd

worden: Magnetude ® .

“Dilatatie is dankzij deze innovatie voorgoed

verleden tijd, omdat bij opwarming alleen de

buitenplaat van de deur uitzet. De deurvleugel,

waar de scharnieren en het slot op zitten, trekt

niet krom, waardoor de deur niet kan knellen. Dat

is uiteraard revolutionair voor deuren uit PVC en

aluminium”, licht manager Franck De Munster de

werking van dit gepatenteerd systeem toe.

“Bij het uitvoeren van de testen bleek dat onze

ontwikkeling niet alleen het probleem van de

vervorming oploste, maar ook nog eens zorgde

voor een aanzienlijke tijdwinst bij de productie

van deuren, met name van 2,5 uur naar

6 minuten.”

Harinck lanceerde met Magnetude® een revolutionair voordeursysteem op basis van een magneetprincipe.

74


Een doorsnede van het Magnetude®-systeem.

Tijdwinst bij productie

De productie van een klassieke vleugeloverdekkende

deur neemt heel wat tijd in beslag.

Eerst wordt de lip van het vleugelprofiel weggefreesd,

waarna de vleugel gewreven en ontvet

wordt, alvorens een primer aan te brengen

op de vleugel en de buitenste aluminium plaat.

Vervolgens wordt de lijmzijde van de vleugelplaat

ontvet om daarna de lijm op vleugel en

plaat aan te brengen. Uiteindelijk worden de

beide delen gepositioneerd en geperst.

“Dat neemt zowat 2,5 uur in beslag en nadien

moet dit deursysteem nog eens 12 uur drogen.

Het is ook aangeraden om 24 uur te wachten, alvorens

ze naar de bouwplaats te transporteren”,

aldus Franck. “Bij Magnetude ® wordt het sandwichpaneel

op glasmaat gemonteerd, waarna

de buitenplaat via het magneetprincipe geplaatst

wordt. Daarmee is de kous af, na amper 6 minuten.

Aan de hand van enkele YouTube-filmpjes

maken we de vergelijking tussen de klassieke installatie

en het Magnetude ® -systeem.”

Veelzijdige oplossing

Magnetude ® past op elk PVC- of aluminium

profielsysteem, zowel éénzijdig (buitenkant)

als tweezijdig (buiten en binnen) vleugeloverdekkend.

Terwijl het bij een verlijmd vleugelopdeksysteem

niet altijd mogelijk is om het

deurblad met behulp van calageblokjes perfect

te caleren, is dat bij deze technologie met

magneet geen probleem. “De Magnetude ® -

deuren kunnen perfect gecombineerd worden

met een nieuw reeks deurtrekkers. Deze zijn

niet doorgaand bevestigd, waardoor de binnenzijde

van de deur een perfect egaal vlak

is, dus zonder visueel storende elementen”,

geeft De Munster aan. “Bovendien krijgen inbrekers

geen kans. Zelfs wanneer ze erin zouden

slagen om de buitenplaat van 2,5 mm te

verwijderen, worden ze nog geconfronteerd

met een klassiek deurpaneel dat met de glaslat

in de glassponning vastzit.”

Verwerker en bouwheer winnen

Het zijn echter vooral de verwerker en de eigenaar

van de woning die maximaal profiteren.

Het blijft een nachtmerrie, dat deuren tussen het

winddicht maken van de woning en de oplevering

schade oplopen door andere vaklui op de

bouwplaats, waardoor bij een klassiek systeem

meteen een nieuwe vleugel en opdekpaneel gemaakt

moeten worden. Bij Magnetude ® wordt

het vulpaneel als voorlopig paneel geplaatst en

kan de vleugelopdekplaat door één man de dag

voor de oplevering gemonteerd worden.

Bij Magnetude® wordt het sandwichpaneel op glasmaat

gemonteerd, waarna de buitenplaat via het magneetprincipe

geplaatst wordt. Alles in amper 6 minuten.

De eigenaar heeft de mogelijkheid om de look &

feel van de voordeur op een eenvoudige manier te

veranderen, zonder gebruik van gereedschap.

“Als er later schade aan de buitenplaat, binnenplaat

of beglazing zou ontstaan, kunnen

alle elementen apart vervangen worden”,

sluit Franck De Munster af. “Bovendien heeft

de eigenaar de mogelijkheid om de look &

feel van de voordeur op een eenvoudige manier

te veranderen, zonder gebruik van gereedschap.

Op vijf minuten tijd wordt een

klassieke deur met decoratieve kaders zo een

moderne, sobere deur. En met een magneet

kan ook allerlei decoratie aan het buitenblad

van de deur bevestigd worden, zonder te

schroeven of te lijmen.” n

POLYCLOSE – STAND 1538

75


Vergroot je woning met een Skylux

terrasoverkapping

Hou je van de frisse buitenlucht, je tuin en natuurlijk daglicht? Wij bij Skylux ook.

Zóveel zelfs dat we buiten gewoon mee naar binnen nemen. Niet alleen in de

zomer. Maar het hele jaar door. Want met een serre of een terrasoverkapping

van Skylux cover je dat zalig buitengevoel van januari tot december. De

mogelijkheden zijn eindeloos, de prijzen democratisch en de plaatsing kan snel.

www.skylux.be


Harinck lanceerde met Magnetude ® een uniek en revolutionair

voordeursysteem. De deurpanelen worden hierin namelijk niet

verlijmd op de vleugel – zoals bij klassieke systemen – maar

ze worden geplaatst via een magneetprincipe. Dat biedt de

plaatser tal van voordelen: tijdwinst, proper werk, geen kans

op beschadiging, besparing op materiaal als ontvetter en

schuurmiddel en lijm en vooral: problemen door kromtrekking zijn

onbestaand.

BUITENPLAAT

2,5 mm ALU

3D MODEST

2,5mm STAAL

VULPANEEL

volgens glasdikte (V) en glasmaat CxD

MAGNEET

XPS

1,5mm ALU

HORIZONTALE DOORSNEDE

AxB

R CxD L

E

V

XPS

UNO 4.0

FLAT + TUBE 011 VER

De beste grip

Onze Magnetude ® -deuren kunnen perfect gecombineerd worden met

onze nieuw reeks deurtrekkers. Deze zijn niet doorgaand bevestigd, wat

er concreet op neerkomt dat de binnenzijde van uw deur een perfect

egaal vlak is, dus zonder visueel storende elementen. Het lijkt misschien

voor velen onopvallend maar een mooie deur en een bijpassende deurknop

bepaalt mee de sfeer en uitstraling van een woning. En toch wordt

er zo weinig aandacht aan besteed. Wist je trouwens dat de deurknop

één van de meest gebruikte accessoires is van jouw huis?

Is het niet hoog tijd om de nieuwe deurtrekkers van Harinck van naderbij

te bekijken?

CDeSIGN.be

3D JEF

DEURPANELEN

HARINCK n.v.

Heirweg 95, 8710 Wielsbeke, België

T +32 (0)56 67.40.50 | F +32 (0)56 67.40.51

info@frager-fralu.com | www.frager-fralu.com


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Stadur

Voorkom koudebruggen

tussen raam en gebouwschil

Luchtdichtheid is cruciaal voor lage energie en passiefbouwprojecten, zowel in nieuwbouw als renovatie. Koudebruggen moeten dan ook

ten allen tijde vermeden worden. Met ProfileTec en FrameTec van Stadur kan je perfect voldoen aan de steeds strenger wordende eisen

op vlak van thermische isolatie, om warmte- en koudebruggen tussen ramen en gebouwschil te voorkomen bij onder meer kaderverbredingen,

de aansluiting van venstertabletten, hefschuifsystemen en deurdorpels.

'De panelen zijn licht, maar kunnen een

hoge belasting dragen. Ze nemen geen water

op en zijn volledig rotvrij'

Stadur, opgericht in 1982, is vandaag de dag

één van de grootste en meest innovatieve fabrikanten

van sandwichpanelen in Europa. De firma

uit Hammah produceert en verdeelt onder

meer sandwichelementen voor ramen, deuren

en gevels, douche-elementen voor badkamers,

bedrukbare panelen voor visuele communicatie

en sandwichpanelen voor de automobielsector

en industrie. Het familiebedrijf in de tweede generatie

biedt een breed scala standaardversies,

maar ook op maat gemaakte sandwichpanelen

tot de afmetingen van 14.000 x 3.200 mm.

Dankzij een grote verscheidenheid aan kernen

en oppervlaktebehandelingen kunnen ze flexibel

inspelen op de wensen van de klanten.

Dankzij de variabele vormgeving krijgen de

klanten ook een optimale ontwerpvrijheid

voor individuele oplossingen. In 2009 bouwde

Stadur in Karstadt/Brandenbrug een fabriek,

specifiek ingericht voor de extrusie van kunststofpanelen.

Daar wordt het hoogwaardige

kunststof Stadurlon, een ontwikkeling in samenwerking

met BASF, geproduceerd. De

kunststofbasis bestaat uit het milieuvriendelijke

polypropyleen. Het productieproces gebeurt via

co-extrusie en laat zo toe om snel en kostenefficiënt

verschillende kleuren en oppervlaktebewerkingen

te produceren. De specialist zet ook

in op de training van de medewerkers en de

continue ontwikkeling van nieuwe oplossingen.

Stadurlon ProfileTec is een ideale oplossing voor de vaste installatie van hoge ramen

(tot tegen de bodem) en hefschuifdeuren op betonnen vloeren en de montage van dorpels.

ProfileTec en FrameTec

Zo werd het gamma uitgebreid met een aantal

nieuwe vooruitstrevende pruducten om in te

spelen op de steeds strenger wordende eisen

op vlak van thermische isolatie en de vermijding

van warmte- en koudebruggen tussen ramen

78


en de gebouwschil. Stadurlon FrameTec kan

gebruikt worden voor kaderverbredingen voor

het overbruggen van gaten en pijlers, maar ook

voor de montage van rolluikkasten en de aansluiting

van venstertabletten. Deze oplossing is

leverbaar in verschillende hoogtes en in lengtes

tot 7000 mm. Stadurlon ProfileTec is dan weer

een ideale oplossing voor de vaste installatie

van hoge ramen (tot tegen de bodem) en hefschuifdeuren

op betonnen vloeren en de montage

van dorpels.

Beide producten werden in Duitsland ontwikkeld

en worden er ook geproduceerd. Naast de

uitstekende thermische isolatie, bieden deze

ontwikkelingen nog heel wat andere voordelen

voor de gebruiker. Zo neemt het materiaal

bijna geen water op en is het volledig rotvrij.

De panelen zijn ook licht, wat de handling

ten goede komt, en kunnen een belasting tot

1000 kg aan. De buitenste lagen uit Stadurlon

kunststof, 2 mm dik, zijn in verschillende witte

tinten beschikbaar en tussenin steekt een speciale

laag uit donkergrijze StadurFoam. Stadur

kan deze oplossingen op aanvraag ook in een

andere dikte en met een andere afwerking, bijvoorbeeld

met een houtdecor, leveren.

De StadurFoam-laag kan variabel gepositioneerd

worden, waardoor de montage aangepast

kan worden voor het vastschroeven van de

verschillende types profielsystemen.

Stadurlon FrameTec kan gebruikt worden voor kaderverbredingen, maar ook voor de montage van rolluikkasten

en de aansluiting van venstertabletten.

Afdeling halffabrikaten

Stadur levert sedert het begin van dit jaar ook

halffabrikaten. Stadur Composite GmbH & Co.

KG in Karstädt produceerde immers reeds sinds

2007 hoogwaardige kunststoffen voor eigen gebruik

binnen de Stadur Group. Nu biedt de firma

deze diensten ook rechtstreeks aan klanten aan.

Zo zijn er hoogwaardige kant-en-klare mengsels

op PP/PE-basis, evenals individuele samenstellingen

voor klantspecifieke toepassingen.

Stadur, opgericht in 1982, is vandaag de dag één van de grootste en meest innovatieve fabrikanten van

sandwichpanelen in Europa.

Verder biedt de firma hoogwaardige polyolefine

platen met afmetingen tot 4 m lang en

2,2 m breed en een dikte tussen 0,5 en 5 mm,

leverbaar met verschillende oppervlaktestructuren

en in een breed scala aan kleuren. Tot

slot kunnen klanten er ook terecht voor een

exclusieve oppervlaktebehandeling van verschillende

kernen met een primer of lak en

zelfs met bedrukking. n

POLYCLOSE – STAND 1796

79


BEHOORLIJK SLIM

smart-slide

ALUPLAST OP DE

15.01. – 17.01.2020

HAL 6, STAND 6310

MEER COMFORT

DOOR EENVOUDIGE BEDIENING

Grote glazen oppervlakken zijn een echte trend. Dit geldt ook voor ruim bemeten schuifdeuren

die de leefruimte naar de tuin toe openen. Geen probleem voor u, want de smart-slide laat zich

ook in zeer grote afmetingen tot max. 5,85 x 2,5 m produceren. Uw klanten zullen dit sluitmechanisme

geweldig vinden: door de zachte, zelfsluitende werking van de vleugel in het

kozijn is de smart-slide-schuifdeur zo eenvoudig te bedienen dat een verkeerde bediening

vrijwel uitgesloten is - een onschatbaar voordeel in het dagelijks gebruik, net als de minimale

inspanning die nodig is om de vleugel te openen en te sluiten.

+ EENVOUDIG SCHUIVEN + INTUÏTIEF SLUITEN

+ COMFORTABELE ZELFINTREK + HOGE MATE VAN DICHTHEID

www.aluplast.net


Tekst: Jan Mol | Beeld: Woelm GmbH

Meer oplossingen, meer kwaliteit

Als familiebedrijf heeft men zich ten doel gesteld om een betrouwbare en duurzame partner te zijn, met kwaliteit hoog in het vaandel.

Woelm GmbH zit niet ver van de Nederlandse en Belgische grens, in het Duitse Heiligenhaus. Nog dichterbij zijn hun producten te bewonderen

op de komende Polyclose in Gent.

“In Heiligenhaus hebben we het gehele productieproces

onder één dak, van extrusie, gieten,

verspanen, lassen, oppervlaktebehandeling

tot en met assemblage en logistiek”, vertelt directeur

Karl Kristian Woelm.

Alles rondom de (schuif)deur

“Voor binnenschuifdeuren hebben we twee

schuifdeursystemen ontwikkeld”, vervolgt

Woelm. “Deze worden voortdurend doorontwikkeld

en worden gebracht onder de

merknaam HELM. Het HELM Modul.Konzept

voor schuifdeuren van hout en glas (tot 150

kg vleugelgewicht) overtuigt door de eenvoudige

montage en de talrijke innovatieve

uitbreidingsmogelijkheden. Er kunnen schuif-

deuren mee gemaakt worden van een enkele

vleugel tot en met een zesvoudige telescopische

vleugelindeling.”

De HELM GT-serie maakt een filigrane en

elegante opbouw mogelijk van schuifdeuren

uit glas. “Daarmee kan men op transparante

wijzen een ruimtelijke indeling creëren”, aldus

Woelm. “Ook kan er een combinatie gelegd

worden met vaste glazen delen.” Wie

graag groot uitpakt, kan kiezen voor HELM

schuifdeuren uit de profielserie HELM 100 tot

en met HELM 700. “Daarmee kunnen vleugelgewichten

gerealiseerd worden tot maar

liefst 2000 kg. Wie nog verder wil gaan, kan

speciale looprollen toepassen, die het moge-

'Als familiebedrijf heeft men zich ten doel gesteld

om een betrouwbare en duurzame partner te zijn,

met kwaliteit hoog in het vaandel'

Een elegante, strak vormgegeven deurgreep uit het

KWS-programma.

lijk maken om tot 8000 kg te gaan. Nieuw

in dit assortiment is de mogelijkheid om de

schuifdeur te motoriseren, met onze 230 V

motor. Deze motor is met extra aansturingsaccessoires

ook te bedienen met SmartHome

en HomeLink.”

HELM schuifdeurbeslag voor glazen schuifdeuren. Transparantie, design en functionaliteit gaan hand in hand

voor de allermooiste ruimtelijke indeling.

Het mooiste deurbeslag

Onder de merknaam KWS produceert Woelm

allerhande oplossingen op het gebied van

deurbeslag. “Daarbij horen ook accessoires zoals

deurstoppers en deurvastzetters, die in een

grote keuze aangeboden worden. Ook de KWS

deurgrepen overtuigen door een omvangrijk

aanbod, met een hoogwaardige kwaliteit en

een probleemloze functionaliteit. Wij besteden

veel aandacht aan design en materiaal. Momenteel

werken we aan uitvoeringen in RVS

316 V4A en aluminium, met een puur, hoekig

en esthetisch design. Wij zullen deze met trots

op Polyclose aan het publiek voorstellen”, zegt

Woelm tot besluit. n

81


Tekst en beeld: ALUPROF

Brandwerende systemen van ALUPROF

Glazen gebouwen maken indruk dankzij de opvallende aluminiumsystemen. Een solide profielconstructie, glanzende ramen en een

strakke, moderne architectuur zorgen voor een bijzonder resultaat. De firma ALUPROF levert bij tot dergelijke projecten, die ieders aandacht

trekken door hun uiterlijk en onberispelijke esthetiek. Hier dragen ook onze brandwerende systemen sterk toe bij.

Aluminium wint aan populariteit in de hedendaagse

bouw. Dit komt voornamelijk door

zijn eigenschappen: bovengemiddelde bestendigheid,

vervormbaarheid en duurzaamheid.

Daarnaast kan het metaal behandeld worden

wanneer het wordt toegepast in corrosieve

omgevingen. Met aluminium brandwerende

systemen van ALUPROF kunnen er brandveilige

zones worden gecreëerd die de juiste omstandigheden

bieden voor de bescherming alsook

evacuatie van personen. De vuurbestendigheid

schommelt, naargelang wat is vereist, tussen

EI15 en EI120 voor verticale constructies, zowel

raam/deur- als vliesgevelsystemen.

Brandwerende systemen

steeds populairder

De almaar strenger wordende bouw- en

brandveiligheidsnormen vormen één van de

grootste uitdagingen voor de hedendaagse

architect, bouwheer, producent en installateur.

Zodoende dienen brandwerende systemen

voortdurend te worden geïnnoveerd.

Hun ontwikkeling is zowel gebaseerd op een

uitbreiding van de vuurbestendigheidsklasse,

een verruiming van de constructiemogelijkheden

alsook het optimaliseren van technologische

processen en zodoende het productieen

assemblageproces

In constructies van compartimenteringen en

branddeuren wordt meestal gebruik gemaakt

van thermo-isolerende profielen. Deze isolatie

is op zich niet zozeer van grote invloed op de

brandwerendheid, maar het gebruik van thermische

afstandhouders zorgt ervoor dat een

dergelijk systeem niet alleen geschikt is als binnentoepassing

maar ook voor de buitengevel.

Dankzij toepassing van brandwerende vulling,

geschikte accessoires en beslag kunnen sommige

standaard wand- en deursystemen omgevormd

worden tot brandwerende oplossingen.

Deze oplossingen voldoen meestal aan de normen

van de betreffende EI-klasse. De profielen

worden dus zodanig ontworpen opdat de geldende

normen van kracht zijn.

Hoe heeft ALUPROF dit bedacht?

Eén van de populairste brandwerende systemen

is ALUPROF MB-78EI. Dit profiel heeft 3

kamers, waarvan de middelste thermo-isolerende

eigenschappen heeft. Er kunnen twee

soorten brandwerende vulling worden toegepast,

namelijk type GKF en CI, die naar gelang

de samenstelling en het aantal kamers dat ermee

gevuld is, kunnen zorgen dat klasse EI15

tot zelfs EI90 wordt bereikt. Deze constructie is

zeer bestendig en maakt het vervaardigen van

wanden en deuren van grote omvang mogelijk.

Daarnaast is het systeem ook buitengewoon

esthetisch – niet enkel door zijn symmetrie –

maar ook vanwege de ruime keuze aan beslag,

sloten, sluiters en andere accessoires. Het

systeem MB-78EI vormt ook de basis voor andere

interessante constructies, zoals MB-78EI

DPA automatische schuifdeuren in de klassen

EI15 en EI30, evenals de MB-118EI binnenwanden

met klasse EI120. Voor de brandwerende

systemen MB78 EI30 en MB78 EI 60

82


Het nieuwste systeem MB-86EI is bedoeld voor

het vervaardigen van opengaande ramen met

brandklasse EI30 volgens de norm EN 13501-

2+A1. Het ‘hybride’ systeem combineert zowel

de eigenschappen van een raam als dat van een

brandwerend geheel. De constructie voldoet

aan alle voorschriften en normen op het gebied

van energiezuinigheid en milieubescherming.

MB-86EI brandwerende ramen worden gekenmerkt

door een goede thermische en akoestische

isolatie en water- en luchtdichtheid. De

driekamerprofielen, waarvan het middelste

deel een isolatiekamer is tussen de thermische

afstandhouders, zijn 43 of 42 mm breed.

Voorbeelden van andere oplossingen op het

gebied van brandwerende gevelsystemen zijn

ALUPROF MB-SR50N EI en MB-SR50N EFEKT,

die gebaseerd zijn op de vliesgevelsystemen

en voorzien zijn van brandwerende vulling in

de profielen en accessoires die functioneren in

de ruimten met de vullingen, de dragende constructie

en de glaslatten.

werd bij het Butgb de nodige ATG certificaten

behaald: ATG3040 en ATG3039.

Een ander product op basis van MB-78EI in het

assortiment tussenwanden is een doorzichtige

brandwerende wand die geen glasroeden

heeft. Met deze wanden kan een tusssenwand

worden gemaakt zonder zichtbare verticale profielen

die de afzonderlijke wandmodules scheiden.

Bovendien hebben ze een uitstekende

brandwerendheid (EI30 - EI60). Dit is mogelijk

door het gebruik van een brandwerende barstende

vulling die uitzet in geval van brand alsook

de combinatie met onbrandbare silicone in

de naden tussen de glasbladen dewelke slechts

4 mm breed zijn. Met het roedeloze wandsysteem

MB-78EI kunnen worden vervaardigd tot

wel 3,6 m hoog en 1,8 m breed.

Zo verschilt deze brandwerende gevel visueel

gezien niet van de basisversie. De systemen

MB-SR50N EI en MB-SR50N EFEKT zijn tevens

universele oplossingen: ze kunnen zowel buiten

als binnen worden ingebouwd als brandwerende

oplossing. Tevens kan er dakbeglazing mee

worden vervaardigd in een helling van 0° tot

80° graden. Verticale en ±10° hellende gevels

hebben brandwerendheidsklasse EI15 t/m EI60

en in geval van een glazen dak RE45 / REI30.

Ondanks dat er wordt voldaan aan de strenge

brandveiligheidsnormen bieden deze systemen

de architect toch de nodige esthetische

vrijheid: in ruimtelijke constructies kunnen verticale

gevelsegmenten in een hoek met elkaar

worden verbonden. n

83


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Hydro Building Systems BV - merken WICONA & SAPA

DUURZAAMHEID IS HET CODEWOORD

Veel bedrijven en merken prijzen tegenwoordig hun eigen verdiensten op gebied van

klimaatbescherming, maar weinigen hebben al effectieve en beproefde oplossingen geïmplementeerd

om hun CO2-afdruk te verkleinen. Hydro denkt niet alleen duurzaam, maar

doet ook duurzaam. Getuige daarvan is de nieuwe productietechnologie Hydro CIRCAL

75R, een legering die uit minimaal 75 % post-consumed gerecycled aluminium bestaat.

Het unieke raamsysteem WICLINE 75 MAX, met een bouwdiepte van 75 mm en een uitstekende Uw-waarde

tot 0,81 W/(m²K), is uitgerust met een handgreep, die volledig in het profiel ingebouwd is.

Moederbedrijf Hydro heeft dankzij zijn wetenschappelijk

onderbouwde werkwijze twee

Europese productiefaciliteiten, respectievelijk

in Dormhagen (Duitsland) en Clervaux (Luxemburg),

die gefragmenteerd, gesorteerd en bewerkt

post-consumer schrootafval uit de bouw

opnieuw in omloop brengen. Hierdoor wordt

een hoogwaardige legering met hoge zuiverheid

mogelijk gemaakt. De verschillende stappen

in de aluminiumrecyclage zijn gecertificeerd

door het Noorse label DNV-GL.

Infinite aluminium by WICONA

De CIRCAL 75R-technologie wordt toegepast op

de vliesgevelproducten WICTEC 50 en 60 en op

de raamsystemen WICLINE 75 MAX en WICLINE

115 AFS. Daarnaast biedt WICONA een tiental

oplossingen die gecertificeerd zijn met het

‘Cradle-to-Cradle zilver’-label. De criteria hiervoor

zijn onder andere het gebruik van gerecycleerde

producten die gemaakt zijn van materialen

die niet schadelijk zijn voor de gezondheid,

geproduceerd met hernieuwbare energie en

waarvan het principe nulvervuiling is. Op Polycose

presenteert het merk de WICSTYLE 75

HD deur met een profieldiepte van 75 mm en

de WICTEC 50 EL elementgevel met een uitstekende

thermische isolatie, modulaire opbouw

én een minimaal aanzicht. Een ander nieuw

product is het unieke raamsysteem WICLINE 75

MAX met een bouwdiepte van 75 mm en een

uitstekende Uw-waarde tot 0,81 W/(m²K).

Dit systeem is verder uitgerust met een

handgreep, die volledig in het profiel ingebouwd

is, een innovatief designconcept

dat al met een IF Design Award en een Red

Dot Design Award bekroond werd. Bovendien

heeft deze WICLINE 75 MAX een zeer

dunne en uniforme middenstijl met verborgen

opening en verborgen hang- en

sluitwerk om in te spelen op de vraag van

architecten en ondernemers die een slank

gevelaanzicht willen. Tot slot introduceert

WICONA de WICSLIDE 150 PS, een hybride

oplossing, die het venster afdicht en opent als

een schuifraam én verrassende prestaties op

vlak van isolatie garandeert.

Moederbedrijf Hydro heeft productiefaciliteiten in Dormhagen (Duitsland) en Clervaux (Luxemburg), die gefragmenteerd,

gesorteerd en bewerkt post-consumer schrootafval opnieuw in omloop brengen. (Beeld: Marco Kessler)

Sapa en duurzaamheid zijn één

Ook het merk Sapa is een pionier in veelzijdige

totaaloplossingen. Tijdens Polyclose

84


kunnen de bezoekers onder meer kennismaken

met het raam Avantis Smartline 75

SHI, een thermisch verbeterd isolatiesysteem

met drie kamers en een bouwdiepte van 75

mm. De Ligna-reeks is verkrijgbaar in drie

verschillende designs: Ligna, Ligna Industrial

en Ligna Vlak. Verder presenteert Sapa ook

het hoogwaardige aluminium schuifraam

Confort Smartline XS, dat dankzij een versmalde

aanzichtbreedte van slechts 36 mm

één van de smalste schuiframen in zijn soort

is. De Artline open hoek in combinatie met de

Panovista Max van Renson wordt een echte

eyecatcher, die dankzij het minimalistische

design licht en ruimte schept. Artline is een

thermisch onderbroken schuifsysteem met

een slank aanzicht van de middenstijl vanaf

slechts 26 mm'. Dit schuifraam is uitermate

geschikt voor grote glazen (schuif)wanden,

tot een hoogte van maar liefst 4,5 meter.

Het raam van de toekomst: het

geconnecteerde klimaatvenster

Het prototype van het klimaatvenster CLIMAL

evolueert naar connectiviteit. Dit innovatief

studieproject verwarmt en verkoelt de omgevingslucht

van een woonkamer terwijl het

ook de lucht zuivert. Aan het einde van de dag

de temperatuur programmeren zodat je na

het werk thuiskomt in een aangenaam warm

huis? Je woonkamer verkoelen op een warme

dag? De kwaliteit van de binnenlucht controleren?

Het geconnecteerde klimatische venster

kan op afstand bediend worden met een

smart phone via een speciale app, spraakcommando

of afstandsbediening. Hierdoor kan de

gebruiker de temperatuur regelen en de kwaliteit

van de binnenlucht garanderen. Dit zelfregulerende

slimme raam is programmeerbaar

en kan aangesloten worden op het gecentraliseerde

beheersysteem van een gebouw. n

POLYCLOSE – STAND 1300

'Het innovatieve concept met een handgreep,

die volledig in het profiel ingebouwd zit,

won al meerdere prijzen'

De Artline open hoek in combinatie met de Panovista Max van Renson wordt een echte eyecatcher, die dankzij

het minimalistische design licht en ruimte schept. (Beeld: www.fotovanhuffel.be)

85


Tekst: Johan Debaere | Beeld: aluplast GmbH

Met focus op de uitdagingen

van de lokale architectuur

Esthetisch, innovatief, energie-efficiënt – drie belangrijke termen binnen onze hedendaagse architectuur. aluplast GmbH is gespecialiseerd

in de ontwikkeling en productie van profielen voor kunststof kozijnen, ramen, deuren en rolluiken. De Duitse firma houdt bij de

ontwikkeling van systemen rekening met de uitdagingen van de lokale architectuur en de internationale trends op vlak van design, terwijl

ook aan de technische voorschriften en veiligheidsnormen voldaan moet zijn. De ramen IDEAL 7000 en 8000 NL en het smart-slide

schuifsysteem zijn nieuw op Polyclose.

Raamfabrikant aluplast is een internationaal succesvol

Duits familiebedrijf, dat er op 37 jaar tijd

in geslaagd is uit te groeien tot de top 5 in zijn

branche. Het succesverhaal startte in 1982 toen

Manfred J. Seitz de firma in Ettlingen, in de buurt

van Karlsruhe, oprichtte. In 2017 gaf hij de fak-

'De Duitse fabrikant kreeg al twee keer

de TOP100-award voor meest innovatieve

middelgrote ondernemingen'

De combinatie van alle technische kenmerken maakt het smart-slide schuifsysteem uiterst lucht-, wind- en slagregendicht.

86


kel door aan zijn beide zonen Patrick en Dirk en

in 2018 werd de bedrijfsleiding uitgebreid met

Eric Bobay (CEO), Arne Przybilla en Frank Spies.

“Onze klanten zijn kozijnfabrikanten over de

hele wereld, die de kunststofprofielen volgens

de voorschriften van aluplast verwerken

om kozijnen, deuren, schuifpuien en rolluiken

te maken”, zegt marketing director Karsten

Ackermann. “Ons succes vloeit voort uit een

combinatie van verschillende aspecten. Enerzijds

houdt aluplast rekening met de uitdagingen

van de lokale architectuur en de trends op

vlak van design, maar anderzijds voldoen de

systemen ook aan de hoogste technische voorschriften

en de veiligheidsnormen.”

Nieuwe raamsystemen

Op Polyclose pakt aluplast uit met de nieuwe

raamsystemen IDEAL 7000 NL en IDEAL 8000

NL, die perfect op de uitdagingen en eisen van

de Nederlandse architectuur en bouwwijze afgestemd

zijn. De producten blinken echter niet alleen

uit op vlak van esthetiek en design, maar ze

leveren ook topprestaties op het gebied van isolatie

en duurzaamheid. “Deze nieuwe systemen

zijn ideaal geschikt voor de Nederlandse bouwwijze

en de profielen zijn uiteraard voorzien van

een aanslag zodat ze in stelkozijnen gemonteerd

kunnen worden. De IDEAL 8000 NL is een middendichtingssysteem

met drievoudige afdichting,

standaard uitgerust met safetec inside. De vaste

middenlip zorgt als derde dichting voor een verhoogde

isolatie en voorkomt ook dat de vleugel

snel opgetild kan worden. Tevens zorgt de harde

middenlip ervoor dat het beslag niet bereikbaar is

voor inbraak en zit het beslag in een droge omgeving,

waardoor vocht en zoute lucht het beslag

niet aantasten”, licht Ackermann toe.

“Onze IDEAL 7000 NL is een aanslagdichtingssysteem.

Door de schuinte van 15° en het unieke

schuine kantje is dit systeem perfect op de

behoeften in de markt afgestemd en biedt het

de kozijnfabrikant alle mogelijkheden om de

beste ramen voor zijn klanten te maken. Glas

met een dikte van 14 mm tot en met 51 mm

kunnen probleemloos geïntegreerd worden.”

De beide nieuwe profielsystemen kunnen in de

vele bestaande kleuren geleverd worden. Vanaf

het eerste kwartaal van 2020 zijn ze ook in de

nieuwe kleuren jet black mat en woodec leverbaar.

Woodec is een houtlook folie, die nauwelijks

van echt hout te onderscheiden is.

Een allround talent

Wie met de systemen van aluplast werkt, waardeert

het, dat ze efficiënt verwerkt kunnen

worden en dat ze onderling perfect op elkaar

afgestemd zijn. Dat geldt ook voor het nieuwe

De nieuwe raamsystemen IDEAL 7000 NL en IDEAL 8000 NL zijn perfect op de uitdagingen en eisen van de

Nederlandse architectuur afgestemd.

schuifsysteem smart-slide. Aan de ene kant

zorgen de korte productietijden voor een hoge

efficiëntie bij de verwerking. Voor het kader

dat rondom gelast kan worden, moet slechts

één vleugel gemaakt worden. De beglazing van

het vast gedeelte gebeurt immers rechtstreeks

met een glaslijst in het kader. Aan de andere

kant haalt dit schuifsysteem topresultaten op

vlak van isolatie en dichtheid en kan het heel

eenvoudig bediend worden. Voor het openen

en sluiten van de vleugel moet je geen krachtpantser

zijn en een verkeerde handeling is

bijna uitgesloten, aangezien de vleugel zelf in

het kader glijdt. Een innovatief sluitsysteem en

hoogwaardige dichtingen zonder borstel resulteren

in een zeer goede dichtheid. De combinatie

van alle technische kenmerken maakt het

systeem uiterst lucht-, wind- en slagregendicht.

Compromissen zijn niet nodig. Deze smartslide

is ook uitgerust met innovatief en stabiel

beslag, waardoor de verwerker minder onderhoud

en service moet uitvoeren.

Klaar voor de toekomst

aluplast is zowel internationaal als in Duitsland

perfect uitgerust voor de uitdagingen van de

toekomst. Zo werd de Duitse fabrikant van

raamsystemen al twee keer bekroond met de

TOP100-Award voor meest innovatieve middelgrote

ondernemingen. Het kozijn van de

toekomst – daar zijn ze bij aluplast al een tijdje

mee bezig. n

POLYCLOSE – STAND 6310

87


BEZOEK ONZE STAND OP OP DE

Polyclose

Hal 1 - Stand 1177

Drie softwarepakketten voor de schrijnwerkerij : van offerteaanvraag tot oplevering.

JoPPS

WERKVOORBEREIDING

JoRPA

PLANNING

JoSS

PRODUCTIEOPVOLGING

Interesse?

TECHWIN SOFTWARE - BRUSSELSESTEENWEG 267 - 2800 MECHELEN - TELEFOON +32 (0)15 44 64 64 - INFO@TECHWIN.BE

WWW.TECHWIN.BE

15820556_The 193506-18025_Techwin Marketing 1-2.indd Architect.indd 1 1 15-09-15 10-12-19 13:58 10:35

Voor elk glastype

Polysun ® , een klare kijk op comfort en privacy

Polysun werpt een nieuw licht op zonwering in isolatieglas. Jaloezie, plissé, plissé

blackout of rolgordijn. Welke uitvoering u ook kiest, onze systemen passen in elk

project en verhogen het comfort en de privacy van de gebruiker, professioneel en

privé, maximaal. Polysun ® ScreenLine is dan ook zonder meer een technisch uniek

en innovatief totaalconcept gebaseerd op bijna 30 jaar ervaring.

Ontdek de glasheldere voordelen van Polysun systemen op www.polysun.be

Onderhoudsvrij

Lange levensduur

Bezoek ons op Polyclose 2020 in Hal 4, standnummer 4322


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Techwin Software

VAN DE ‘SLIMME FABRIEK’ NAAR DE ‘VISUELE FABRIEK’

Iedereen heeft de mond vol van ‘Industrie 4.0’, een trend van automatisering en gegevensuitwisseling bij industriële fabricagetechnieken.

Ook in schrijnwerkerijen kan het productieproces online aangestuurd worden. Techwin is al jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen

van software voor het automatiseren van schrijnwerkerijen. Op Polyclose legt de firma niet alleen de nadruk op het digitaal aansturen,

maar ook op het visualiseren van het productieproces: van de ‘slimme fabriek’ naar de ‘visuele fabriek’.

De ‘slimme fabriek’

Het online aansturen van de werkvloer gebeurt digitaal, dus zonder

papier. Onderdelen krijgen een unieke code mee en worden aan de werkpost

gescand. Dit kan met een barcode of zelfs met een RFID-tag zijn.

De onderdelen worden op deze manier herkend en daardoor weten

machine en productiemedewerkers wat er moet gebeuren.

“De digitalisering van de informatie biedt, tijdens het productieproces, tal

van voordelen”, zegt André De Weerdt, zaakvoerder van Techwin. “Een

goede controle over het operationele proces is cruciaal voor de efficiëntie,

leverbetrouwbaarheid en uiteindelijke klantentevredenheid. Door permanente

feedback vanop de werkvloer naar de centrale aansturing kunnen

prioriteiten dynamisch aangepast worden. Als de commerciële planning

in grote lijnen vastligt kan je dieper en gerichter gaan plannen op de

In de visuele werkplaats krijgt de werknemer de opdracht op een aanraakscherm

(touchscreen), dat naar wens ingericht kan worden.

werkvloer. Belangrijk hier is dat de opeenvolging van de verschillende

productiestappen en hun onderlinge afhankelijkheid van bij de aanvang

duidelijk zijn en dat deze continu kunnen opgevolgd worden. Een goede

software helpt om inzicht te krijgen en bij te sturen waar mogelijk.”

De ‘visuele fabriek’

Maar je kunt nog een stap verder gaan. Veel van de zogenaamde MES-

Systemen (Manufacturing Execution Systems) brengen dezelfde informatie

op het scherm als op papier. Maar zonder papier werken is geen doel

op zich. De visuele werkplaats ontwikkelt zich naar een manier om te

communiceren via beelden en tekeningen in plaats van via geschreven

instructies, zodat de informatie snel herkend, opgenomen en verwerkt

wordt. Etiketten met niet alleen barcodes maar met ook een tekening zijn

in een schrijnwerkerij meestal handiger.

Een goede controle over het operationele proces is cruciaal voor de efficiëntie,

leverbetrouwbaarheid en uiteindelijke klantentevredenheid.

“In de visuele werkplaats krijgt de werknemer de opdracht via een aanraakscherm

(touchscreen), dat naar wens ingericht kan worden: grootte

van de tekening en van de teksten, markering met fluo achtergrond, extra

knoppen om detailinformatie op te vragen, … alles wordt geschikt

volgens de noodzaak en de vraag van de gebruikers”, gaat De Weerdt

verder. “Door eenvoudig op het aanraakscherm te tikken, wordt de opdracht

klaar gemeld en verschijnt de volgende opdracht met de hoogste

prioriteit. Ook de werktijd wordt meteen geregistreerd. De verwerking

van deze registratie wordt in een grafiek op een dashboard direct online

getoond. Zo heb je, als management, altijd een overzicht van de performantie

en efficiëntie op de werkvloer.” n

POLYCLOSE – STAND 1177

89


Tekst: Tjerk van Duinen | Beeld: Profity

Krachtige ERP-software

voor de gevelbouwer

Enterprise Resource Planning is een prachtig hulpmiddel voor organisaties en bedrijven om efficiënter te kunnen werken en als instrument

voor het management om inzicht krijgen in en grip krijgen op de werkprocessen. ERP-software vindt daarom steeds meer ingang.

En er zijn ook steeds meer aanbieders van ERP-pakketten. Dat maakt het lastig kiezen.

Profity is ook een leverancier van ERP-pakketten.

Oorspronkelijk was dit bedrijf uit Rijssen

alleen actief in de staalbouw, vandaaruit heeft

het bedrijf software ontwikkeld voor de gevelbouw

en is het specialist geworden voor de gevelsector.

Recent is daar met de overname van

een gespecialiseerd softwarebedrijf de prefab

betonsector als focusgebied bijgekomen.

Kracht

Focus op de doelgroep is ook de kracht van

Profity. Sales consultant Bert-Jan Haarkamp:

“Wij richten ons alleen op projectmatig werkende

bedrijven in de gevelbouw, beton- en

staalbouw. Onze mensen zijn hierin gespecialiseerd,

onze software is erop doorontwikkeld en

dat is onze kracht. Pakketten die gemaakt zijn

voor toepassingen in productie, dienstverlening

90


'Als een bedrijf het ERP-systeem onder de knie heeft, bezit het een

formidabel instrument om processen efficiënter te laten verlopen en

kosten in bedwang te houden'

en non-profit zijn veel te complex en omvangrijk.

Wij richten ons op een overzichtelijke doelgroep

en daarvoor leveren we maatwerk.”

All-in systeem voor de gevelbouwer

Met de specifieke ERP-software van Profity kan

een gevelbouwer het hele (productie)proces

van een project vanaf offertefase tot en met de

productie tot in detail beheersen en sturen. Hoe

gaat dat in zijn werk?

Haarkamp: “Bij de meeste bedrijven waar we

komen werkt men nog met losse programma’s.

Excel-lijsten, een calculatiepakket, de

tekstverwerker voor de offertes, een boekhoudprogramma,

een bestelsysteem, allemaal

onderdelen die niet met elkaar communiceren.

Dat levert enorm veel tijdverlies op en de

kans op fouten is aanzienlijk. Wij vervangen

dat door één systeem. Daarin maak je offertes,

begrotingen en orderbevestigingen, beheer

je relaties en regel je de werkvoorbereiding.

Daarnaast kun je de inkoop organiseren en

plannen, inkoopdocumenten digitaliseren,

uur-, dag- en weekplanningen maken, uren

registreren, nacalculatie doen op uren en

mate rialen, facturen versturen, gereedschapsbeheer

doen en faalkosten registreren. Alles

hangt samen, alles werkt in dezelfde taal en

de kans op fouten is erg klein.”

“Als een bedrijf het ERP-systeem onder de knie

heeft, bezit het een formidabel instrument

om processen efficiënter te laten verlopen en

kosten in bedwang te houden. Daarbij is het

systeem eenvoudig te koppelen aan calculatiesoftware

als LogiKal en ontwerpprogramma’s

als Autocad en Revit. Bovendien zijn producten

van systeemleveranciers als Alcoa, ODS en

Schüco snel in te lezen.”

Schema Profity ERP voor gevelbouw.

Naar een hoger niveau

Als je leest wat ERP-software allemaal kan en

doet, besef je ook dat het implementeren ervan

grote impact heeft op een organisatie. Haarkamp:

“Je moet dat inderdaad niet onderschatten.

Het betekent allereerst een grote investering

in tijd en energie. Het ERP-systeem grijpt in

op de hele organisatie en wat dat betreft hebben

wij eigenlijk de rol van businessconsultant

die samen met de klant het hele bedrijfsproces

tegen het licht houdt en waar nodig opnieuw

inricht. Zo breng je het bedrijf naar een hoger

niveau. Dat is dus iets anders dan een softwarepakket

kopen. De implementatie is ook een

proces op zich. Voor een gevelbouwer zijn we

twintig tot dertig dagen bezig om een volledig

ERP-pakket te installeren en de medewerkers

ermee te leren werken, afhankelijk van de grote

van het bedrijf en de hoeveelheid modules die

ze hebben genomen.”

En het resultaat? Haarkamp: “Het bedrijf krijgt

met ons ERP-systeem echt meer grip op haar

logistieke, administratieve en financiële processen.

Dat is heel waardevol. Uit onze ervaring

blijkt dat de meeste winst wordt behaald

uit de nieuwe inzichten in het onderhanden

werk. Daar ontstaan vaak met het doorgeven

van lijstjes en miscommunicatie de meeste

faalkosten. Wij kunnen voor de klant verschillende

dashboards maken waarmee ze

inzicht krijgen in die belangrijkste processen.

En zo bijvoorbeeld onnodige verliezen bij onderhanden

werk weghalen. We zijn nu bezig

functionaliteiten uit de betonbouwsoftware

ook voor de gevelbouwers beschikbaar te

maken, waardoor we een nog krachtiger

totaaloplossing krijgen voor de klant. In de

beton bouw kunnen we nu al de productie

aansturen met BIM vanuit een 3D-model, in

de gevelbouw gebeurt dat nog niet.” n

91


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Horst Klaes GmbH

DE DIGITALISERING GAAT VERDER

Dankzij intelligente digitalisering kunnen processen en workflows duurzaam verkort worden. Klaes, wereldwijd marktleider in de ontwikkeling

van software-oplossingen voor fabrikanten van ramen, deuren, vliesgevels en serres, toont op Polyclose een breed gamma

oplossingen, waarmee de klanten hun bedrijfsprocessen op elk niveau kunnen digitaliseren. Zo presenteert de firma de nieuwste versie

van de softwareoplossingen premium, professional, vario en trade voor de raamfabrikanten en –verdelers, de Klaes 3D en de augmented

reality app voor de serres en de ontwikkelingen binnen de Klaes TürDesigner.

(Beeld: Max Harrus)

Klaes wil bedrijven helpen om hun organisatie

te optimaliseren en software moet de efficiënte

visualisatie van de bedrijfsprocessen mogelijk

maken. Zo stelt de firma op Polyclose de nieuwste

versie van de softwareprogramma’s Klaes

pre mium, professional, vario en trade voor,

waardoor de workflows nog transparanter en individueler

vorm gegeven kunnen worden. Voorbeelden

zijn onder meer de vrij definieerbare

projectgegevens (vrije velden), die nu ook overal

bewerkt kunnen worden en een nieuwe manier

van werken bij kredietnota’s en factuurcorrecties.

Klaes zet ook andere pakketten in de kijker:

'Dankzij een augmented reality app kan een

verkoper de woning virtueel uitbreiden

met bijvoorbeeld een serre'

Klaes web

Klaes web is de digitale brug die veel firma‘s

willen ‘bouwen’ vanuit de lokale software naar

hun klanten en medewerkers. De Klaes webshop

(voor eindklanten) en webtrade (voor

verdelers) zorgen voor een eenvoudige connectie

met de Point of Sale. De projecten kunnen

natuurlijk in de lokale software geïmporteerd

worden en daar verder verwerkt worden. Met

Klaes webtracking kunnen zowel verdelers als

92


eindklanten steeds informatie opvragen over de

status van hun bestellingen en via Klaes webbusiness

kunnen de eigen medewerkers belangrijke

informatie over klanten en projecten

verzamelen – ook mobiel via smartphone.

Klaes Türdesigner en CAM

Met de Klaes TürDesigner kunnen deuren,

maar ook raamvleugels, op een zeer flexibele

manier geproduceerd worden. Alle mogelijke

volblad- en kaderconstructies worden, indien

gewenst, samen met de ramen uitgewerkt en

volgen hetzelfde productieproces. Klaes CAM

zorgt vervolgens voor alle gewenste gegevens

om producten op CNC-gestuurde machines te

kunnen vervaardigen. De ideale combinatie van

deze pakketten zorgt ervoor dat de workflow

ook bij gemengde opdrachten met ramen en

deuren optimaal verloopt.

Klaes DMS Integration

Dankzij de intelligente Klaes DMS Integration

kan men op een eenvoudige manier alle gearchiveerde

documenten en mails terugvinden,

omdat deze automatisch per klant en project

geklasseerd en gefilterd worden. Klaes presenteerde

zelfs drie verschillende versies van deze

software, aangezien de wijze van archivering

aan de firma aangepast kan worden.

Serres live presenteren

Klaes 3D werd origineel ‘enkel’ ontwikkeld

voor de productie van elementen voor gevels

en serres, maar wordt vandaag ook gebruikt

voor de efficiënte realisatie van vrijstaande

pergola’s, terrasoverkappingen, luifels, dakkapellen,

schuifsystemen in glas, relingen en

hekken. Om complexe elementen tijdens de

verkoopfase ‘levensecht’ te kunnen voorstellen,

presenteert Klaes op Polyclose een nieuwe

augmented reality-oplossing. Met deze

uiterst eenvoudige tool kan een verkoper de

woning virtueel uitbreiden met bijvoorbeeld

een serre. De indrukwekkende visualisatie

wordt op een tablet of smartphone weergegeven.

De klant kan vrij in de serre rondlopen,

de knooppunten gedetailleerd bekijken en

door de glaspartijen naar buiten kijken.

Nooit meer ramen

opmeten met pen en papier

Klaes - Siebert Scale Connector voor het eerst op

Polyclose. Dankzij de app van Siebert Scale

behoort het opmeten van ramen met pen en

papier, waarbij wel vaak fouten gebeurden,

definitief tot het verleden. De onderdelen worden

in de app geïmplementeerd volgens de

inbouwwijze met alle afmetingen, die met een

laserafstandsmeter opgemeten zijn. Bovendien

kunnen notities, foto’s of video’s toegevoegd

worden. Voor de klanten van Klaes is het gebruik

van Siebert Scale nog eenvoudiger! Zij

voeren de relevante projectgegevens direct in

de app in en kunnen onmiddellijk aan de slag.

De gedetecteerde gegevens worden dan naar

Klaes doorgegeven, waar ze onmiddellijk verder

verwerkt kunnen worden. n

POLYCLOSE – STAND 4137

'Software moet de efficiënte visualisatie van de

bedrijfsprocessen mogelijk maken'

93


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Orgadata/Andreas Meinders

Nieuwe versie van software

en een blik op de toekomst

Als bezoeker van Polyclose kun je niet alleen kennismaken met de innovaties op vlak van raam-, deur-, gevel- en zonweringssystemen,

maar ook met de meest actuele versies van de software, die u als fabrikant kan helpen om uw productie efficiënter, productiever en rendabeler

te maken. Softwarehuis Orgadata stelt er update 11.4 van de gekende Logikal software voor en gunt de bezoeker ook al een blik

op wat de toekomst brengt met de voorstelling van enkele troeven van de nieuwe Logikal 12, die later op de markt gebracht zal worden.

'De nieuwste versie van de software biedt heel wat troeven, waarmee een

metaalverwerker zijn producten nog sneller en efficiënter kan produceren'

De Logikal ‘MES’ digitaliseert, optimaliseert en stuurt de verschillende stappen in het productieproces van ramen, deuren en gevels.

94


Tijdens de Polyclose zullen Paul Thyssen (midden) en zijn collega’s de klanten informatie verstrekken over de innovatieve ontwikkelingen binnen de Logikal-software.

'De bezoekers krijgen ook een blik achter de schermen met enkele nieuwe

ontwikkelingen voor de toekomstige update van de software'

De nieuwste versie van Logikal biedt heel wat

troeven, waarmee de metaalverwerker zijn producten

nog sneller en efficiënter kan produceren.

“We hebben het programma op vele vlakken

nog efficiënter gemaakt”, beklemtoont

Alexander Benesch, hoofd product management

bij Orgadata. “Onze ontwerpers hebben

veel aandacht besteed aan de verdere

verhoging van de kwaliteit en de performantie

van de software en hebben bovendien ook de

mogelijkheden uitgebreid.”

Enkele voorbeelden van nieuwe functies: bepaalde

elementen, zoals vlucht- en paniekdeuren,

kunnen nog veiliger gemaakt worden

en beslag kan nog nauwkeuriger gedefinieerd

worden. Ook het opmaken van offertes kan

nu flexibeler en het thema glas werd aangepakt

om het leven van de klant eenvoudiger

te maken. Zo werd het werken met speciale

beglazing vereenvoudigd en er bestaan databanken

voor glazen balustrades en leuningen

– elementen die in de moderne architectuur

veel gebruikt worden. Bovendien kunnen gebruikers

van de software hun klanten sneller en

nauwkeuriger de bijzondere aspecten van elke

constructie uitleggen.

Een blik op de toekomst

Tijdens de Polyclose kan de bezoeker ook kennismaken

met de toekomst van deze Logikal,

want Orgadata gunt hem een blik op de verdere

ontwikkelingen, die later met de grote

update Logikal 12 op de markt gebracht zullen

worden. Bij deze versie 12 zal bijvoorbeeld

het constructie- en calculatieprogramma qua

uitzicht veranderen en wordt de gebruikersvriendelijkheid

ook verder verbeterd. “Door de

nieuwe look & feel zal werken met Logikal nog

aangenamer worden”, zeggen ze nu al bij het

softwarehuis. “Alles wordt nog overzichtelijker

met nieuwe icoontjes, die het voor de gebruiker

nog eenvoudiger maken.

Logikal MES

Verder zet Orgadata ook ‘Logikal MES’ (Manufacturing

Execution System) in de schijnwerpers,

de ideale uitbreiding voor Logikal,

die de verschillende stappen in het productieproces

van ramen, deuren en gevels digitaliseert,

optimaliseert en stuurt en zo de

werkposten volledig moderniseert. Met deze

software zal de efficiëntie van een massaproductie

ook mogelijk zijn bij de productie van

enkelstuks en wordt ook de nadruk gelegd op

een papierloze productie.

'Logikal Mes' visualiseert praktisch de volledige

werkvloer met de individuele fasen die

een werkstuk tijdens de productie doorloopt.

De informatie daarvoor haalt het systeem uit

de werkvoorbereiding in de Logikal-software.

Bij elke werkplek staan touchscreens, waarop

de operator precies kan aflezen wat er moet

gebeuren. Zo zijn alle gegevens op het juiste

moment op de juiste plaats beschikbaar. Mens

en machine weten perfect wat ze moeten doen

om de producten precies te vervaardigen, zoals

de klant het wil. n

POLYCLOSE – STAND 1632

95


Tekst: Jan Mol | Beeld: Matrix Software, Arnold Reyneveld

All-in One, een scala aan mogelijkheden

Stel dat je als softwareontwikkelaar een

scala aan oplossingen hebt… zou het

dan niet mooi zijn als je deze oplossingen

‘à la carte’ kon aanbieden aan de

klant? Dat is precies wat Matrix Software

ook dacht. Onder de naam ‘All-in one’

introduceert Matrix Software een heuse

‘modulewaaier’, die de klant kan uitvouwen.

“Alle producten die we leveren komen

op deze manier tastbaar en overzichtelijk

in beeld”, zegt Hans Storms, branchemanager

kozijnindustrie bij het Nijmeegse

Matrix Software.

96


'Alle producten die we leveren komen op deze manier

tastbaar en overzichtelijk in beeld'

“Wij bieden een totaaloplossing aan, die strekt

van software voor CRM, ERP, MRP, CNC, relatiebeheer,

orderbeheer, planning, werkvoorbereiding,

aansturing, bestellen, tijdregistratie, nacalculatie

en BIM. Als je zoveel ‘smaken’ hebt,

dan is het erg prettig om deze overzichtelijk als

pallet uit te kunnen vouwen.”

Ook in de Cloud

Het is one stop shopping bij Matrix Software.

Ook de Cloud-based oplossing ‘Matrix Webkozijn’

doet het goed. “Daarmee kun je calculaties

maken en bestellen via internet”, legt

Storms uit. Ook dat product vindt de klant

terug in de All-in One waaier. Het grote voordeel

van werken met Matrix producten is dat

alles uit één hand komt: “Dat betekent ook

dat je maar één aanspreekpunt nodig hebt.

Alle software werkt ook nog eens naadloos

samen, omdat we deze zelf ontwikkelen. Alles

en iedereen is met elkaar in dezelfde lijn

verbonden. Zo komt er geen kink in de kabel.

Klanten kunnen bij ons voor werkelijk alles

terecht. Ideaal toch?”

Vooruitstrevend:

de papierloze fabriek

Alhoewel een papierloze fabriek bij veel bedrijven

hoog op de verlanglijst staat, vanwege

het duurzame karakter, lijkt het soms wel een

utopie. Niet als het aan Storms ligt. “Met ons

Manufacturing Execution System – MES - komen

alle data direct in beeld. Daarmee kun je

het pad naar een papierloze fabriek gewoon

bewandelen. Het is niet de software die hier

de bottleneck is, maar de mindset. Voor een

papierloze fabriek moet er echt omgeschakeld

worden en mensen moeten de discipline opbrengen

om niets meer te printen. Dat is voor

velen - we zijn nu eenmaal routinedieren - best

een opgave. Maar het is volledig mogelijk met

onze MES-oplossing.”

Implementatie altijd op locatie

Wie software bij Matrix betrekt, kan rekenen

op de juiste ondersteuning op locatie.

“Er komt altijd een consultant van ons bij je

langs, wij doen niet aan implementaties op

afstand. We spreken ter plekke met alle betrokkenen

door wat er moet gebeuren en geven

na installatie instructies over de software.

Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het

vaandel. Het totaalplaatje van de klantbeleving

moet kloppen, dat is ons uitgangspunt”,

zegt Storms tot besluit. n

97


Systeem brandwerende ramen

MB-86EI

Systeem brandwerende ramen

ramen

MB-86EI

Systeem brandwerende ramen

Systeem brandwerende ramen

Systeem Systeem brandwerende ramen

profielen MB-86EI

opgebouwd uit 3 kamers

Systeem brandwerende ramen

brandwerenheid profielen opgebouwd 30uit 3 kamers

MB-86EI

profielen opgebouwd uit 3 kamers

profielen ruime brandwerenheid opgebouwd keuze beglazingsdikte

uit 303 kamers

brandwerenheid 30

profielen ruime opgebouwd keuze beglazingsdikte

uit 3 kamers

brandwerenheid beslag profielen profielen ruime met opgebouwd keuze inbraakwerendheidsklasse

opgebouwd beglazingsdikte

30uit uit 3 kamers RC2

kamers

brandwerenheid profielen beslag met opgebouwd inbraakwerendheidsklasse EI 30

uit 3 kamers RC2

ruime brandwerenheid keuze beslag

beglazingsdikte

met inbraakwerendheidsklasse EI EI EI 30 30 30

RC2

brandwerenheid EI 30

profielen

ruime ruime

keuze

ruime opgebouwd keuze

beglazingsdikte

beglazingsdikte

uit 3 kamers

profielen beslag ruime met keuze beglazingsdikte

beslag RC2

brandwerenheid beslag met opgebouwd met met inbraakwerendheidsklasse uit 3 kamers

EI 30

RC2 RC2

beslag met inbraakwerendheidsklasse RC2

brandwerenheid EI 30

beslag met inbraakwerendheidsklasse RC2

ruime keuze beglazingsdikte

ruime keuze beglazingsdikte

beslag met inbraakwerendheidsklasse RC2

beslag met inbraakwerendheidsklasse RC2

Meer Meer info bij info uw bij Aluprof uw Aluprof

Meer Meer info Meer Meer bij info vertegenwoordiger:

uw info bij uw Meer info bij Aluprof bij uw info uw Aluprof bij uw Aluprof

vertegenwoordiger:

Aluprof Belgium NV/SA

Meer vertegenwoordiger:

info Meer

Gunter Gunter bij uw info

Gunter Rydant Rydant Aluprof bij uw Aluprof

Rydant

Industriepark Hoogveld (Zone F1)

vertegenwoordiger:

vertegenwoordiger:

tel.

tel.

+32 tel. +32

474 +32 474

890 474 890

208 890 208

208

Wissenstraat Aluprof 2

2

Aluprof Belgium NV/SA

Gunter Gunter

e-mail: Gunter Rydant Rydant

e-mail: e-mail: gunter.rydant@aluprof.eu

Rydant

aluprofbe@aluprof.eu 9200 9200 9200 Industriepark Dendermonde, Hoogveld

België

(Zone F1)

Gunter Gunter Gunter Rydant Rydant

tel.

tel. Rydant

+32 tel. +32

474 +32 474

890 474 890

208 890 208 208

Industriepark Wissenstraat Hoogveld 2

(Zone F1)

tel.

tel.

+32 tel. +32

474 +32 474 e-mail:

e-mail: 890 474 890

e-mail: gunter.rydant@aluprof.eu

208 890 208

aluprofbe@aluprof.eu

208

Wissenstraat 9200 9200 Dendermonde, 2

2 België

e-mail:

e-mail: e-mail: gunter.rydant@aluprof.eu

aluprofbe@aluprof.eu 9200 9200 9200 Dendermonde, België

Meer info bij uw Aluprof

Brandwerende

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

Brandwerende

Brandwerende

Brandwerende

Brandwerende

Brandwerende

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30

Brandwerende

Brandwerende

ramen met klasse EI 30

ramen met klasse EI 30


Snel. Eenvoudig. Veilig.

VetroMount bespaart tijd en geld.

NIEUW

in het assortiment

Balustradesysteem VetroMount

In drie intuïtieve stappen naar een afgewerkte balustrade: VetroMount kan in een paar eenvoudige

stappen worden geïnstalleerd, wat tijd en geld bespaart. Dit wordt mogelijk gemaakt door de

revolutionaire glasunits en het feit dat voor de topmontage slechts elke 400 mm een eenvoudige

betonschroef benodigd wordt voor veilige bevestiging van het profiel. Bovendien kunnen de glasplaten

handmatig en door slechts één persoon worden uitgelijnd.

www.bohle.com


Climax Panorama kan een breedte tot 7 meter aan zonder tussenpaal en zorgt zo voor een uitstekend

uitzicht naar de tuin zonder belemmeringen. Het vormt dan ook een natuurlijke uitbreiding van de woning.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Skylux

Terrasoverkapping en carport met karakter

Elke dag van het jaar intens genieten van je terras, dat wil toch iedereen. Alleen is het bij ons vaak te nat, te koud of te warm. Met een

terrasoverkapping of veranda kan je dat probleem eenvoudig oplossen. Skylux, bekend van zijn lichtkoepels en lichtstraten, biedt intussen

ook kwalitatieve aluminium profielen voor een verandadak, terrasoverkapping of zelfs een carport. Op Polyclose pakt de fabrikant

onder meer uit met de Climax Panorama terrasoverkapping en de carport ClimaCar.

Bij Skylux willen ze zoveel mogelijk daglicht in

het leven van de mens binnenbrengen. Daarvoor

ontwikkelt en produceert de firma sinds

de jaren ’70 haar intussen alom gekende lichtkoepels.

Het productgamma is vandaag gevoelig

uitgebreid met lichtstraten, dakgoten,

pvc-opstanden én kwalitatieve aluminium profielen.

Die worden gebruikt voor de constructie

van thermisch onderbroken daken voor een veranda,

maar ook voor een carport of een eenvoudige

terrasoverkapping.

Terrasoverkapping en veranda

Met een terrasoverkapping kan je heel het

jaar door genieten van het buitenleven.

Climalux is een budgetvriendelijk zelfdragend

aluminium profielsysteem, beschikbaar in een

uitgebreid gamma verschillende kleuren. Deze

terrasoverkapping met een uitval tot 4,5 me-

ter is uit voorraad leverbaar in standaardafmetingen,

maar kan ook op maat geproduceerd

worden. Climacrown combineert de profielen

van de Climalux met een modulaire kroonlijst.

De hoogte van deze lijst hangt af van de

diepte van het dak en wordt opgebouwd in

stappen van 75 millimeter. Door de hoogwaardige

afwerking zijn aan de buitenzijde nergens

schroeven zichtbaar.

“Climax Panorama kan een breedte tot 7 meter

aan zonder tussenpaal en zorgt zo voor een

uitstekend uitzicht naar de tuin zonder belemmeringen.

Het vormt dan ook een natuurlijke

uitbreiding van de woning,” vertelt sales manager

Jan Desmet. “Deze terrasoverkapping, uitgerust

met glazen schuifdeuren aan beide kanten,

werd recent bijvoorbeeld aangebouwd aan

de tuinzijde van een eigentijdse villa en biedt de

eigenaars een overvloed aan ontspanning op

enkele centimeters van de zwemvijver.”

Schuifelementen en LED-verlichting

Om het comfort van de gebruiker nog verder te

optimaliseren, kunnen deze terrasoverkappingen

bijvoorbeeld afgesloten worden met glazen

schuifelementen of voorzien van LED-verlichting.

“Climaglide is een op maat geleverd profielensysteem

voor glazen schuifelementen met

enkele beglazing. Het biedt bescherming

tegen wind en regen, wat een belangrijke

meerwaarde voor de overkapping betekent.

De schuifelementen kunnen naar één of twee

zijden opengeschoven worden, waardoor een

grote vrije opening ontstaat. De gebruiker

kan echter ook kiezen voor een meeneemsysteem,

waarbij elk glaspaneel afzonderlijk

100


van de rest verschoven kan worden”, licht de

sales manager toe.

“Het verlichtingsprofiel Climaled, dat discreet

onder de dragers van de overkapping gemonteerd

wordt, is uitgerust met dimbare LED-spots.

Met de bijgeleverde afstandsbediening kan de

gebruiker steeds de gewenste verlichtingssfeer

creëren: van stemmig zacht tot functioneel

helder. Het vooraf bekabelde profiel is zeer gemakkelijk

en snel te plaatsen en zorgt voor een

ideale verlichting op elk moment.”

Het verlichtingsprofiel Climaled, dat discreet onder de dragers van de overkapping gemonteerd wordt,

is uitgerust met dimbare LED-spots. Met de bijgeleverde afstandsbediening kan de gebruiker steeds de

gewenste verlichtingssfeer creëren.

Carport

Naast de pergola’s, veranda’s en terrasoverkappingen

focust Skylux zich sinds kort ook op carports.

ClimaCar bestaat uit zelfdragende profielen

in aluminium. Dankzij de vier pilaren is het

gemakkelijker om in en uit te rijden, een autostoel

in de wagen te zetten of koffers en tassen te

laden. Ook wagens uitgerust met een dakkoffer

of fietsenrek passen dankzij de gebogen dakconstructie

in deze carport, die tot 3,25 meter vrije

hoogte besteld kan worden. De ClimaCar zorgt

voor bescherming tegen zon, storm, regen, hagel

en sneeuw. De UV-polycarbonaatplaten creëren

een koelere ruimte in de zomer. ClimaCar past als

carport perfect bij elk huis, met name dankzij een

grote keuze aan kleuren. Skylux biedt standaardkleuren

- wit en antraciet grijs – maar binnenkort

zullen ook andere kleuren verkrijgbaar zijn. n

POLYCLOSE – STAND 1172

ClimaCar bestaat uit zelfdragende profielen in aluminium en een gebogen dakconstructie. Dankzij de vier pilaren is het gemakkelijker om in en uit te rijden, een autostoel

in de wagen te zetten of koffers en tassen te laden.

101


Tekst: Jan Mol | Beeld: Venster Techniek en Themans

Beproefd samenwerkingsverband

laat zich opnieuw zien in Gent

De afgelopen Bouwbeurs was eigenlijk de vuurdoop voor beide bedrijven. Samen een stand delen. Dat beviel zo goed, dat Venster Techniek

en Themans de handen wederom ineenslaan om acte de présence te geven op de komende Polyclose.

Een gesprek met Jurgen Rensen, eigenaar van

Venster Techniek uit Zelhem en Bert van Lieshout,

managing director bij Themans uit Deventer.

Zij bedienen dezelfde doelgroep, Venster

Techniek met onvolprezen dorpels, Themans

met dito hang- en sluitwerk.

Een vergelijkbare

focus op de markt

Van Lieshout opent het gesprek: “Themans en

Venster Techniek werken al langer samen. Toen

deelname aan de Bouwbeurs op tafel kwam,

waren we er vrij snel uit: dit moeten we samen

aanvliegen. We hebben namelijk een vergelijkbare

focus op de markt. We bedienen dezelfde

industrie, hebben als bedrijven dezelfde schaalgrootte

en vullen elkaar op diverse vlakken

aan.” Daar voegt Rensen aan toe: “We zitten

ook in dezelfde regio, de fysieke afstand tussen

onze bedrijven is niet groot. Tel daarbij het feit

Venster Techniek op de afgelopen Bouwbeurs. Vlnr: Thomas Keizer, Jurgen Rensen, Kees Riemers en

Thomas de Jong.

Themans is specialist in hef-schuifdeurbeslag; in RVS, aluminium en in kleur!

102


Ook op Polyclose worden de bezoekers straks ontvangen in een goed voorziene stand.

dat we allebei niet vies zijn van klantgerichte

oplossingen en het beeld is compleet.”

Venster Techniek maakt voor een groot deel

gebruik van het hang- en sluitwerk van

Themans. “We zien elkaar als partners. Het zal

dan ook niemand verbazen dat Themans een

R&D partner is bij de ontwikkeling van onze

goed sluitende houten deuren. Ons concept

voor toepassing van houten deuren in kunststof

kozijnen is een verdienste die voortkomt

uit een samenwerking tussen Venster Techniek,

Themans en KEGRO deuren.”

Polyclose: aandacht

gevestigd op de kunststof markt

Op de vraag welke noviteiten de heren meenemen

naar Gent, antwoordt Rensen: “Onze

focus ligt daar op de kunststof markt. We presenteren

daar onze nieuwe dorpel voor hefschuifpuien.

We hebben specifiek voor Gealan

'We bedienen dezelfde industrie, hebben als

bedrijven dezelfde schaalgrootte en vullen

elkaar op diverse vlakken aan'

een oplossing bedacht, met een speciale afdichting.

Die oplossing is er gekomen vanwege

de vraag uit de markt. We produceren al jaren

dorpels voor houten deuren en schuifpuien. We

hadden echter nog geen totaaloplossing voor

kunststof. Dat hield in dat wanneer een heel

huis met onze dorpels was voorzien, er altijd

een andere oplossing getroffen moest worden

voor een hef-schuifpui. Klanten lieten ons weten

dat ze ook daar graag Venster Techniek

toegepast zagen. Daar hebben we nu gehoor

aan gegeven.”

Van Lieshout vertelt over Themans: “Ook wij staan

er met innovaties. Voor dubbele deuren hebben

we een mooie oplossing in hang- en sluitwerk, die

ik nu nog niet mag toelichten. De primeur is echt

bedoeld om op Polyclose zelf te onthullen. Verder

kunnen we melden dat we hang- en sluitwerk tonen

in diverse aansprekende kleuren. We hebben

geïnvesteerd in de ontwikkeling van hang- en sluitwerk

dat makkelijk is te poedercoaten. Daarnaast

tonen we de upgrade die onze rvs-grepen hebben

gehad, waarbij ook het beslag niet vergeten is.

Mooier, kwalitatief nog hoogwaardiger.” ›

103


NIEUWSTE INNOVATIE:

HEFSCHUIFDEUR

Venster Techniek

7020 AB Zelhem

0314 625 933

info@venstertechniek.nl

WWW.VENSTERTECHNIEK.NL

NIEUWSGIERIG?

Bezoek onze stand 1360

POLYCLOSE | REGISTREER JE

GRATIS TICKETS

CODE: PE10117197


en breed inzetbaar.” Van Lieshout licht toe:

“We leveren komgrepen zowel in rvs als in

aluminium. De truc bij onze kommen is dat

de klant kan kiezen uit twee ‘smaken’. Allereest

is er de kom die verzonken ligt in de

deur en aan de buitenkant extra vlak ligt met

het profiel. De tweede kom is een opliggende

variant, met als voordeel dat deze geen ingefreesde

ruimte in het deurprofiel behoeft. Dat

is fijn voor de verwerker.”

Rensen vult aan: “Bij een dubbele deur heb

je dan geen zorgen over verschillen in de

maatvoering. Bovendien is zo’n opliggende

kom zeer ‘vergevingsgezind’, hij is achteraf

nog te corrigeren.”

Venster Techniek en Themans bedienen dezelfde doelgroep, Venster Techniek met onvolprezen dorpels,

Themans met dito hang- en sluitwerk.

Slimme deurgrepen

“We gebruiken bij Venster Techniek de komgrepen

van Themans, in onze houten schuifdeuren”,

zegt Rensen. “Hun programma is mooi

De bijbehorende hef-schuifgrepen zijn standaard

voorzien van kerntrekbeveiliging. “Wel

zo veilig”, zegt Rensen. “En zeker ook onderscheidend.”

Voor Themans en Venster Techniek

belooft de komende Polyclose weer een prettige

samenwerking te worden. “Wij staan er

voor de tweede keer en Venster Techniek voor

de vierde of vijfde keer”, oppert Van Lieshout.

Tot besluit zegt Rensen: “Omdat we niet concurrerend

zijn en elkaar aanvullen in het bedienen

van dezelfde doelgroep, kunnen we spreken

van een mooie kruisbestuiving.” n

Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen op de

Polyclose standnummer 1461

a

a

a

a

Ansa en S² veiligheidsbeslag

Poedercoaten

Diverse primeurs voor ramen en deuren!

Vernieuwde Ansa rvs grepen

Registreer u voor gratis tickets voor de

Polyclose met de code:

PE10118312

(Ga voor tickets naar: www.polyclose.be)

193506-19420_Themans B.V. 1-2.indd 1 05-12-19 14:10

105


In een draaikiep raamsysteem van bijvoorbeeld 1230 x 1480 mm, worden maar liefst vijfenzestig PET-flessen van 1,5 liter verwerkt.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: AluK

Nieuwe duurzame systemen

uit recycled PET-materiaal

Duurzaamheid en groen engagement zijn thema’s, die vandaag niet meer uit onze maatschappij weg te denken zijn. De Aluk Group

heeft die boodschap goed begrepen en ontwikkelde daarom hoogisolerende systemen opgebouwd uit recycled PET-materiaal. Vandaag

worden de Themis- en Kolossystemen uitgerust met isolatoren uit recycled PET-materiaal. Volgend jaar zijn ook de Triton- en Hermessystemen

aan de beurt. AluK is zelf continu op zoek naar manieren om duurzamer te produceren en rekent daarbij op het groen engagement

van hun leveranciers.

De AluK Group is een wereldwijde leider op

het gebied van design en productie van aluminium

ramen-, deuren- en vliesgevelsystemen

voor nieuwbouw en renovatie bij com-

merciële- en industriële projecten, woningen

en openbare voorzieningen. Het familiebedrijf

met sterke Europese wortels omvat intussen

negen operationele en commerciële entiteiten,

die vandaag een vijftigtal landen wereldwijd

bedienen. Met meer dan 70 jaar ervaring

ontwikkelt AluK aluminium profielen, die voldoen

aan de complexe technische vereisten.

106


Dankzij de continue investeringen in R&D blijven

ze een pionier met steeds weer krachtige,

duurzame oplossingen.

PET-isolatoren

Na de innoverende release van ABS-isolatoren

pakt AluK op Polyclose opnieuw uit met een

primeur: een duurzame productrange.

'We willen toch allemaal onze kinderen een betere

en gezondere toekomst garanderen'

“Voortaan zijn onze Themis- en Kolossystemen

uitgerust met isolatoren van recycled PET-materiaal.

In 2020 volgen ook de Triton- en Hermessystemen.

Op dit moment zijn we de eerste

leverancier van aluminiumsystemen in België en

Nederland met dergelijke innoverende systemen.

Dat was ook zo, toen we tien jaar geleden

hoogisolerende systemen met ABS-isolatoren

introduceerden”, zegt Stefaan De Kegel, R&Dmanager

bij AluK.

“In één draaikiep raamsysteem van bijvoorbeeld

1230 x 1480 mm verwerken we tot maar

liefst vijfenzestig PET-flessen van 1,5 liter. Zo geven

we plastic een tweede leven en dragen we

ons steentje bij aan een beter milieu.”

Naast duurzaamheid bieden deze PET-isolatoren

nog meerdere voordelen. Zo kunnen ze

perfect in de gewenste kleur gepoedercoat

worden. Aangezien de isolatoren minder vocht

bevatten, hebben omgevingsinvloeden, zoals

warmte, koude en luchtvochtigheid, ook nauwelijks

invloed op de vorm. De PET-profielen

hebben een heel goede weerstand tegen UVstralen

en zijn ook recyclebaar en permanent

herbruikbaar zonder verlies van eigenschappen

en met minimale CO 2

-productie.

Focus op een duurzame toekomst

AluK is continu op zoek naar manieren om duurzamer

te produceren. “Eigenlijk is deze ontwikkeling

voor een toeleverancier aan de industrie

een logische stap: we willen allemaal onze

kinderen een betere en gezondere toekomst

geven. Dat leeft niet alleen bij AluK, maar ook

bij de consument, die zich steeds meer bewust

is van het materiaal- en energiegebruik van de

eigen woning én van de levenscyclus van producten”,

neemt Steffen Hageman, managing

director van de AluK Group, over.

“Bij AluK hebben we die boodschap goed

begrepen en onze ontwikkelingen daarop afgestemd.

Getuige daarvan zijn deze PET-isolatoren.

We blijven innoveren om meer en meer

naar een circulaire economie en een gezondere

omgeving te evolueren.”

De Themis- en Kolossystemen van AluK zijn voortaan uitgerust met isolatoren uit recycled PET-materiaal.

(Beeld: Arno Fooy).

Bij de AluK Group doen ze het niet alleen.

Ze rekenen immers ook op het groene engagement

van hun leveranciers. Die recycleren

het basismateriaal aluminium al op grote

schaal, zonder kwaliteitsverlies. Zo wordt 75

% van al het geproduceerde aluminium in

de afgelopen 140 jaar vandaag nog steeds

hergebruikt. Daarbovenop worden de profielen

met X-ECO-legeringen gemaakt.

Hier komt 80 % van de range uit gerecycleerd

constructiemateriaal. X-ECO-legeringen

zorgen ook voor een CO 2

-reductie.

Zo verbruiken standaardlegeringen 7 ton

CO 2

per ton aluminium. Bij X-ECO-legeringen

is dat slechts 2 ton CO 2

.

“Wijzelf en onze leveranciers hebben alle certificaten

in huis om op een verantwoorde en

duurzame manier te produceren. Zo zijn we

onder meer in het bezit van een UV-stralencertificaat

en X-Eco-certificaten”, sluiten Hageman

en De Kegel af. n

POLYCLOSE – STAND 1600

107


ARE YOU BIM-READY?

BIM.SOUDAL.COM

VENSTERMONTAGE EN -AFDICHTING IN BIM

Op bim.soudal.com biedt Soudal een overzichtelijke bibliotheek van BIM-objecten voor de installatie en afdichting

van buitenschrijnwerk. Met een simpele klik kan alle nodige technische informatie, bestekteksten en certificaten

gedownload en rechtstreeks geïmplementeerd worden in het BIM-model van elk bouwproject.

BIM.SOUDAL.COM

000541-ADVERT


Ga voor een deurgeheel

dat perfect aansluit op

jouw deursituatie

Deursluiter DC700G

met Close-Motion ®

technologie

Aperio ® H100

met draadloze

toegangscontrole

Cilinderlijn K800,

gepatenteerd en

conform SKG*** ®

Of je nu op zoek bent naar mechanisch hang- en sluitwerk

of naar moderne technologieën voor toegangsbeheer,

ASSA ABLOY Opening Solutions biedt alle componenten aan om een

deurgeheel te bouwen dat perfect aansluit op jouw deursituatie.

Neem een kijkje op assaabloy.be.

Of bezoek ons op 15, 16 en 17 januari 2020 tijdens Polyclose

in Flanders Expo Gent en ontdek onze producten en diensten.


Tekst: Jan Mol | Beeld: ONLEVEL GmbH

DUITSE INNOVATIES OP POLYCLOSE 2020

Wie naar Polyclose gaat om op zoek te gaan naar mooie noviteiten, kan

er zijn hart ophalen. Op de stand van ONLEVEL GmbH wordt de bezoeker

getrakteerd op een aantal mooie ontwikkelingen. “Je kunt er letterlijk je

licht opsteken”, zegt Erwin Stegenga, accountmanager bij ONLEVEL met

een glimlach.

110

Lazortrack is energiezuinig, onderhoudsarm en in

alle denkbare lichtkleuren te schakelen.


Skyforce met zijdelingse bevestiging.

De Lazortrack ledstrip is op elke gewenste lengte in te korten.

'Het overweldigende succes

van het Franse balkon Skyforce

kent weer een mooie uitbreiding'

Stegenga doelt op één van de noviteiten die op de stand gepresenteerd

worden, namelijk ‘Lazortrack’. “We hebben het dan over een vernuftig

ledsysteem voor onder trapleuningen en ballustrades. Naast een hoge esthetische

waarde, zorgt dit systeem voor veiligheid. Je ziet waar je loopt,

ook als er geen licht in de ruimte brandt. Lazortrack is energiezuinig,

onderhoudsarm en in alle denkbare lichtkleuren te schakelen.”

Naadloze integratie van transformator en ledstrip

Stegenga vervolgt zijn verhaal: “ONLEVEL zou ONLEVEL niet zijn als

de installatie van Lazortrack niet super eenvoudig was. In het Lazortrack

profiel zit per 20 meter een transformator weggewerkt. De

ledstrip loopt ononderbroken door een daarvoor geëxtrudeerde goot

en werpt een continu licht naar beneden. Dat houdt in dat je geen

lichtpunten ziet, maar één lange baan egale verlichting. De ledstrip

is op elke gewenste lengte in te korten.”

Lazortrack meet als profiel 50 mm x 120 mm en komt in lengtes van 2500

en 5000 mm. Uiteraard heeft ONLEVEL ook aan passende hoekstukken

gedacht. “Standaard kan er gekozen worden voor aluminium optiek of

een RAL-kleur naar keuze”, aldus Stegenga.

Frans balkon nu ook met frontmontage

Het overweldigende succes van het Franse balkom Skyforce kent weer

een mooie uitbreiding. Ditmaal in de vorm van Skyforce Slim, waarmee

de elegante valbeveiling met frontmontage geplaatst kan worden.

Stegenga verklapt nog een nieuwtje omtrent Skyforce: “Inmiddels beschikt

Skyforce over SKG-IKOB certificering. Dat zien we als een kroon

op het werk. Skyforce is getest op stootbelasting volgens de NEN-EN

1991-1-1+C1/NB:2011. De testen zijn gedaan met montage op zowel

aluminium als op kunststof profiel. Uit deze testen kwam naar voren

dat Skyforce een stootbelasting van 500 Joule aan kinetische energie

kan doorstaan.” n

POLYCLOSE – STAND 1286

111


Tekst en beeld: Wilka

Gemotoriseerde tegenkasten

De ultieme oplossing voor

tweevleugelige deur-elementen

Tweevleugelige vluchtdeuren in openbare gebouwen moeten niet alleen comfortabel openen en sluiten, maar moeten daarnaast ook

voldoen aan de hoge eisen op het gebied van veiligheid, inbraakbeveiliging en barrièrevrijheid.

Met de gemotoriseerde tegenkasten van WILKA wordt aan alle voorgeschreven

eisen voldaan. De basis van de oplossing bestaat uit de beproefde

motormodule 765M plus de mechanische anti-paniek tegenkast 7665.

Deze twee componenten zijn met elkaar gecombineerd en vormen nu de

nieuwe gemotoriseerde tegenkast. Beide systemen fungeren hierbij als

één functie-eenheid. Dankzij deze twee gescheiden en montagevriende-

Opbouw van de gemotoriseerde tegenkast in combinatie met het zelfvergrendelende

vluchtdeurslot uit de serie 7000.

De gemotoriseerde tegenkast kan op de meest uiteenlopende wijzen worden

toegepast: bijvoorbeeld op luchthavens, in ziekenhuizen en in winkelcentra.

112


lijke onderdelen, is een lange profieluitfrezing niet nodig. Zodoende blijft

bij deze constructie de stabiliteit van deurprofielen volledig behouden.

Tegelijkertijd blijft de onderste vergrendelstang in de standvleugel als stabiliserend

element gehandhaafd.

De gemotoriseerde tegenkast bedient naar keuze een- of dubbelvleugelige

deuren waarbij alleen de standvleugel een stroomvoorziening

nodig heeft. Bij deze deurautomatisering kunnen zowel zelfvergrendelende

WILKA-vluchtdeursloten uit de serie 7000 alsook de conventionele

vluchtdeursloten van de serie 6000 perfect geïntegreerd worden. De bij

andere oplossingen veelal gangbare e-openers in de tegenkast of in de

bovendorpel zijn niet nodig. In plaats van met geveerde snapsloten in de

stand- en gangvleugel werkt het systeem ook met schakel- of snapsloten

bijzonder betrouwbaar.

Deuropening in minder dan één seconde

Tijdens het daadwerkelijke ontgrendelingsproces worden de bovenste en

onderste vergrendelstang ingetrokken. Dag- en nachtschoot worden tegelijkertijd

vrijgegeven. Deze nieuwe oplossing opent zelfs een optionele,

extra vergrendeling in de gangvleugel naar boven. Beide deurvleugels

worden op deze manier volledig ontgrendeld en een aanvullend motorslot

in de gangvleugel is daarom niet nodig. Een belangrijk voordeel is dat

de functie-eenheid extreem snel reageert. Voor de ontgrendeling van de

deurvleugel is amper een seconde nodig.

Alleen voor het intrekken van de vergrendelstangen is een stroomvoorziening

nodig. Daarna neemt het ingebouwde schakelslot de vergrendeling

over van de vergrendelstangen. Natuurlijk hebben de WILKA-ontwerpers

in hun ontwerp ook rekening gehouden met een mogelijke stroomuitval.

Als deze situatie zich voordoet, dan nemen mechanische onderdelen het

sluitproces van het deurelement over. Deze onderdelen zorgen ervoor dat

de deurvleugels weer in de gesloten positie terugkeren. Door deze innovatieve

oplossing is een back-up batterij overbodig.

Voor dagelijkse grote mensenstromen is er een comfortabele functie voor

een permanente opening. Optioneel kan de standvleugel gesloten blijven

en alleen de gangvleugel worden geopend. Via diverse interfaces – zowel

analoog als digitaal – is de WILKA-oplossing comfortabel in een bestaand

gebouwbeheersysteem te integreren.

De gemotoriseerde tegenkast is gecertificeerd conform EN 179, EN 1125

en EN 12209. De gemotoriseerde tegenkast van WILKA zorgt ervoor dat de

geplaatste tweevleugelige deurelementen op elk moment hun functie vervullen

en grote mensenstromen veilig door de doorgang worden geleid. n

Kom ons bezoeken!

Stand 1742

De gemotoriseerde tegenkast van WILKA is in combinatie met

de vluchtdeursloten serie 6000 / 7000 ideaal voor toepassing

in o.a. ziekenhuizen, luchthavens, banken en winkelcentra.

De zeer snelle motor ontgrendelt de deuren zonder lang wachten,

tegelijkertijd voldoet de combinatie aan de eisen voor veiligheid en

stabiliteit. Besturing en noodstroomfunctie zijn in de motormodule

geïntegreerd – een extra voorziening hiervoor is dus niet nodig.

113


Om aan de sterk stijgende vraag naar screens tegemoet te komen, investeerde de firma recent in een nieuwe confectielijn.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Wilms

Innovatie in product, productie en branding

Een goede luchtdichtheid is cruciaal om aan die strengere eisen op vlak van energieprestatie te voldoen. Wilms, specialist in zonwering,

rolluiken en buitenlevenproducten, introduceerde met de ShutterX ® een rolluik met de focus op luchtdicht bouwen. Op Polyclose zet de

firma dit product in de kijker. Wilms investeerde recent ook in een nieuwe confectielijn om de stijgende vraag naar screens op te vangen

en om hun 45ste verjaardag te vieren, pakt de firma uit met een rebranding en nieuw logo.

Rolluik voor luchtdichte gebouwen

Met traditionele inbouwrolluiken en opbouwrolluiken

kon je tot nu toe bij een blowerdoortest

nooit een goed resultaat boeken. Een woning

kon immers niet luchtdicht zijn met deze

producten. Wie een rolluik wou inbouwen,

moest ook een deel van de isolatie verwijderen

om de kast te kunnen monteren. Zo ontstond

een bouwknoop, waarlangs warmte eenvoudig

van binnen naar buiten kon ontsnappen.

Bovendien liep men het risico dat op de plaats

waar de kast in de spouwmuur zat op de binnenmuur

condens optrad. Ramen in combinatie

met dergelijke rolluiken konden ook nooit

bovenaan tegen de binnenmuur bevestigd

'We verkopen al 45 jaar producten die niemand

wil zien, maar wel wil hebben'

worden en daardoor verloor de installatie vaak

veel van haar stevigheid.

“Om komaf te maken met alle bovenvermelde

problemen, ontwikkelden we ShutterX ® , een

innovatief rolluik dat gegarandeerd luchtdicht

is. Dit rolluik, onzichtbaar in de gevel geïntegreerd,

wordt luchtdicht in de spouwmuur

weggewerkt, zonder dat daarbij de binnenmuur

geraakt en geperforeerd wordt. De isolatie die

daarvoor uit de spouw verwijderd wordt, ruimt

plaats voor een composiet verstevigingsprofiel

dat ter hoogte van de kast in de binnenmuur

geïntegreerd wordt en de isolatiewaarde van de

ontbrekende spouwmuurisolatie overneemt en

zelfs verbetert”, zegt marketingverantwoordelijke

Andres Lesire van Wilms.

“Bovendien kan het raam vanuit de bovenzijde

aan de binnenmuur bevestigd worden. Een raam

114


'Het nieuwe rolluik is gegarandeerd luchtdicht en

wordt onzichtbaar in de gevel geïntegreerd'

met rolluik ShutterX ® wordt rondom in de dagopening

afgewerkt met isolerende constructieplaten,

als barrière tussen de koude buiten- en de warme

binnenlucht. Om in de winter geen last van koude

vensterbanken te hebben, wordt een composiet

raamondersteuningsprofiel gebruikt, waarop zowel

de binnen- als de buitenvensterbank rust.”

Nieuwe confectielijn voor screens

Bij Wilms geloven ze sterk in het principe van verticale

integratie. De volledige productie en hoofdzetel

bevinden zich dan ook op dezelfde locatie. Naast

eigen extrusielijnen, beklevingsmachines, poederen

natlakkerijen beschikt de firma zelfs over een

eigen transport. Deze structuur garandeert niet

alleen een ongekende service maar evenzeer een

onberispelijke, hoge kwaliteit en betrouwbare levertermijnen.

Om aan de sterk stijgende vraag naar

screens tegemoet te komen, investeerde de firma

recent in een nieuwe confectielijn.

Rebranding en nieuw logo

Wilms ontwikkelt en fabriceert producten die

eigenlijk niemand wil zien, maar wel iedereen

wil hebben. Zonwering en rolluiken moeten

bijvoorbeeld zorgen voor een comfortabel binnenklimaat

en een verhoogde veiligheid, maar

worden liefst onzichtbaar in de gevel gemonteerd.

Dankzij een sterke R&D-afdeling blijft de

firma een trendsetter in de markt. “We blijven

er elke dag opnieuw voor gaan om innovatieve

producten te ontwikkelen en bestaande systemen

te optimaliseren om zo de concurrentie

steeds een stapje voor te zijn”, zegt Andres

Lesire. “In 2020 bestaat Wilms precies 45 jaar

en dat willen we niet zomaar laten voorbijgaan.

Daarom pakken we op Polyclose naast onze innovatieve

producten ook uit met een rebranding

en een nieuw logo.” n

POLYCLOSE – STAND 1380

Het rolluik ShutterX® wordt luchtdicht in de spouwmuur

weggewerkt, zonder dat daarbij de binnenmuur

geraakt en geperforeerd wordt.

Bij Wilms geloven ze sterk in het

principe van verticale integratie.

De volledige productie en hoofdzetel

bevinden zich dan ook op

dezelfde locatie.

115


Hal 1 - Stand 1524

Onze binnen de gevel draaiende kantelpoorten zorgen bij elke bekleding voor een

naadloze strakke oplossing.

Follow us on:

nv Louage & Wisselinck sa | Stationsstraat 221, 8850 Ardooie - Belgium

T +32 (0)51 74 48 01 | info@rob.be | www.rob.be

Profiel_197x130_NL_1219.indd 1 09/12/2019 08:45

Please visit us at

Polyclose Gent

15 – 17 JAN 2020

BOOTH #6125

193506-19839_sturtz 1-2.indd 1 05-12-19 14:09


Tekst: Johan Debaere | Beeld: All-Fix

Italiaanse valdorpel verovert

Belgische én Nederlandse markt

Er is maar één vakbeurs op vlak van raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek, waar je tegelijk de Belgische én Nederlandse

vaklui op de stand krijgt en dat hebben ze bij All-Fix goed begrepen. De Benelux-verdeler voor de automatische valdorpels van het

Italiaanse Comaglio heeft nog geen enkele editie van Polyclose gemist. Ook tijdens de 19e editie van de beurs pakt de firma opnieuw uit

met innovatieve marktgerichte oplossingen.

Comaglio scoort al jaren hoog met zijn automatische

valdorpels. Het gamma van de Italiaanse

fabrikant omvat traditionele valdorpels, maar

ook types met een verhoogde brand- en rookweerstand

en betere akoestische eigenschappen.

All-Fix is al meer dan dertig jaar de trouwe partner

voor de verdeling van de systemen in de Benelux.

“Dankzij een ruime voorraad, een snelle levering

en een deskundige technische ondersteuning

bieden we onze klanten een ongekende

service. We leveren standaardoplossingen én

maatwerk. We baseren ons hier op een pro-

fieltekening om eerst een matrijs te maken en

vervolgens een proefmodel van de valdorpel te

produceren. Na goedkeuring wordt de productie

in gang gezet”, stelt oprichter en zaakvoerder

Maurice Vanderbist.

“Met de deelname aan Polyclose willen we niet

alleen onze marktpositie in België versterken,

maar vooral ook de bekendheid op de Nederlandse

markt stimuleren. Daarom omvat het

gamma ook een valdorpel met een grotere valhoogte

van 20 in plaats van 18 mm, speciaal

ontwikkeld voor Nederland.” n

All-Fix is al dertig jaar gespecialiseerd in de verdeling

van automatische valdorpels van het Italiaanse

Comaglio.

HET KUBUSVORMIGE TERRASDAK,

dat alle wensen en dromen in vervulling laat gaan.

HAWAII 40

CUBO

Modern design

dat vrijheid en luxe

combineert.

Maak gebruik van ons brede Sunparadise-gamma en onze

gebruikelijk competent advies. Meer informatie vindt u op

sunparadise.com

117


Tekst: Renson | Beeld: Renson

INVISIVENT NL: NATUURLIJKE TOEVOER VAN VERSE LUCHT

GECONTROLEERD, ZONDER TOCHT EN LAWAAI ÉN OP

MAAT VAN DE NEDERLANDSE STELKOZIJNMONTAGE

Slim ventileren herken je bij Renson aan de ‘+ in ventilatie’. Die ‘+’ staat voor onderhoudsvriendelijke ventilatie op maat van de omgevingsfactoren

en van de persoonlijke behoeftes van de bewoners op vlak van comfort en gezonde binnenlucht. Of de keuze dan valt op

een systeem D+ (WTW – Endura Delta) of C+ (Healthbox 3.0) maakt weinig verschil op vlak van energieprestaties. Met beide systemen

wordt perfect voldaan aan de eisen voor BENG of voor NOM-woningen. In het geval van C+ ventilatie komt daar wel een specifiek

raamventilatieroosters bij kijken: de Invisivent NL.

Gecontroleerde toevoer van verse lucht

Invisivent NL staat voor een uitgebreid assortiment raamventilatieroosters

dat compatibel is om bovenop de meest courante raamprofielen te

monteren. Invisivent NL is ook verkrijgbaar in een akoestische (AK Basic

en AK High voor 2 mogelijke niveaus van geluiddemping tot 42 dB).

Beide akoestisch geïsoleerde raamventilatieroosters zijn trouwens tevens

beschikbaar in een ‘High Rise’ uitvoering, specifiek voor windbelaste toepassingen

zoals hoogbouw, appartementsbouw en aan de kust. Alle Invisivent

NL roosters kunnen trouwens zowel verkregen worden voor plaatsing

op alu ramen, als voor plaatsing op verdiept profiel kunststof ramen.

door in het ventilatierooster erboven, zodat raam en rooster als één geheel

rechtstreeks vastgeschroefd kunnen worden tot in het houten stelkozijn,

perfect wind- en waterdicht. Esthetisch geeft dat een mooie oplossing

die het uitzicht van suskasten en glasroosters ver overstijgt. n

POLYCLOSE – STAND 1410 & 1510

Geen tocht- of lawaaihinder

De toegevoerde ventilatielucht krijgt dankzij de unieke vormgeving van

de klep in de Invisivent NL een opwaartse beweging mee waardoor de

lucht zich tegen het plafond gelijkmatig vermengt onder de al aanwezige

lucht in de ruimte. Dit ‘Coanda-effect’ zorgt ervoor dat er geen sprake is

van ‘koudeval’ of tocht.

Extra flens voor stelkozijnmontage

Het Invisivent NL raamventilatierooster is specifiek afgestemd op de Nederlandse

stelkozijn-montage, met een extra aanslagprofiel aan zowel de

zijkanten als bovenaan. Zo loopt ook de rubberdichting van het raam

118


Fixscreen Solar:

dé renovatiescreen op zonne-energie

De Fixscreen Solar is een windvaste screen om voor het raam te plaatsen.

Dit type doekzonwering werkt – dankzij een zonnecel op de voorkant van

de kast – op zonne-energie, zonder elektrische bedrading. Dat betekent

dat die eenvoudig en zonder breekwerken op elk raam gemonteerd kan

worden, tot maximum 10,8 m². Daarmee is de Fixscreen Solar dé perfecte

oplossing voor renovatie of na-installatie op bestaande woningen om

oververhitting binnenshuis in de toekomst voor te zijn.

(Beeld: Renson)

De compacte zonnecel kan naar keuze links of rechts op de kast geplaatst

worden. De screen wordt standaard geleverd met een radiogestuurde

motor en de batterij is weggewerkt in de kast. Zowel motor als batterij

zijn eenvoudig bereikbaar. Daarnaast is de Fixscreen Solar uitgerust met

de gekende Renson technologieën (Fixscreen- en Smooth-technologie) en

geniet hij onze uitgebreide garantievoorwaarden. n

Tekst en beeld: ROB

ROB

Vouwluiken-beslag

Getest volgens EN13659 kan het ROB vouwluiken-beslag voor

houten, pvc of aluminium vouwluiken nu ook een gewicht aan

van maximum 40 kg per paneel. In open of gesloten toestand

kan het daarmee een windbelasting van 12 Beaufort of windsnelheden

tot 133 km/u (dit komt overeen met een orkaan)

moeiteloos opvangen.

Dit opent nieuwe mogelijkheden voor de montage van de grootste niet

wind doorlatende vouwluiken ooit met een luikbreedte en -hoogte tot

respectievelijk 800 mm en 3000 mm maximum en een totale luikoppervlakte

van max. 2,4m², ook in een specifiek veeleisende kustomgeving

en bij alle mogelijke temperatuurschommelingen. Met een maximum gewicht

van 40 kg per paneel kan het ROB-beslag tot maximum 4 panelen

per kant aan met een maximum houtdikte van 40 mm.

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren, sluit het bovendien naadloos aan bij

welke afwerking van de vouwluiken dan ook.

Dit montagevriendelijk beslag is speciaal ontwikkeld voor voorliggende

luiken met een aansluiting tegen de profielen, die op die manier in gesloten

stand perfect in hetzelfde vlak als de gevel vallen. Als verduistering is

dit dan ook een perfect alternatief voor buitenzonwering. Zowel in open

als gesloten stand kunnen de luiken vergrendeld worden. n

119


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Lecot

Geactualiseerd montagehandboek voorziet

in deugdelijke montage ramen en deuren

Van werkvoorbereiding en eventuele demontage tot en met (intern en extern) transport, montage, afwerking en oplevering: een juiste

montage van raam of deur is geen sinecure. Daar weet Lecot, één van de belangrijkste toeleveranciers van raam-, deur- en meubelbeslag,

gereedschappen, machines, veiligheidsmaterialen en ijzerwaren in Nederland en België alles van.

“Behalve een goed product, automatisering

van processen, gedegen technische kennis, de

juiste softwareskills, maximale elektronische

knowhow en een optimale logistiek speelt

montagekennis een onmiskenbare rol om te

komen tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct”,

vertelt commercieel directeur Marcel

Bontjer. “Want men kan wel een ‘goed’ product

ontwikkelen, produceren en leveren… als

de montage niet op de juiste manier gebeurt,

is de eindgebruiker nog altijd negatief over het

totaal. De montage is daarmee een essentieel

onderdeel van het totale proces en van grote

waarde voor het eindoordeel van de klant.”

Een kwalitatief

hoogwaardig eindproduct

“Om te komen tot een gedegen eindproduct,

conform de geldende wet- en regelgeving,

doelgericht en overeenkomstig alle wensen en

eisen rondom duurzaamheid, energiezuinigheid

en luchtdicht bouwen, is niet eenvoudig”,

vertelt Bontjer.

“Zeker niet nu de gestelde eisen (BENG) snel

evolueren, als gevolg van de nieuwste bouwtechnieken,

comforteisen en normeringen.

Omdat naast de kozijnproducerende firma’s

met eigen montagediensten ook vaak externe

'De kwaliteit van raam of deur voltstaat niet met een

optimale fabriekskwaliteit alleen'

montagediensten worden ingehuurd voor de

plaatsing van ramen en deuren, hebben wij een

Optimont (= optimale montage) handboek ontwikkeld

waarin het proces van werkvoorbereiding

en (intern en extern) transport tot en met

oplevering nauwkeurig in 11 stappen wordt

beschreven. Hiermee willen we meer aandacht

voor uniformiteit en kwaliteit bij plaatsing bewerkstelligen,

wat uiteindelijk zal leiden tot een

tevreden eindklant én minimale faalkosten.”

Het handboek is bedoeld voor alle sectoren

(hout, aluminium, pvc) en wordt steeds geactualiseerd.

“Behalve de verschillende producten,

plaatsingsrichtlijnen en mogelijke afwerkingen,

beschermingen en reinigingsmiddelen wordt in

het handboek ook onze kennis rondom duurzaam,

luchtdicht, energiezuinig en energieneutraal

bouwen gedeeld, tot en met de toepassing

'Onze stand wordt opgebouwd met twee deuren en vier ramen, waarin we diverse Belgische en Nederlandse montagewijzen tonen.'

120


De nieuwste versie van het montagehandboek wordt gepresenteerd tijdens de Polyclose beurs in Gent, waar Lecot onder de naam Optimont een stand heeft.

Conform de richtlijnen

en in één keer goed

Wanneer je bijvoorbeeld een raam vervangt,

doe je er verstandig aan om eerst de maatvoering

van het bestaande raam op te nemen

en te controleren of dit overeenkomt met

het nieuwe element, alvorens je het nieuwe

raam monteert. Immers eenmaal het oude

raam eruit… Dat klinkt logisch, maar is het

volgens Bontjer allerminst. “Als gevolg van

de veranderende wet- en regelgeving evolueert

de manier waarop ramen en deuren

gemonteerd moeten worden. Daarbij moeten

steeds meer handelingen worden verricht. In

ons montagehandboek worden alle mogelijke

werkwijzen, tips en benodigde materialen

en gereedschappen voor de Nederlandse

en Belgische markt gebundeld en de meest

voorkomende situaties beschreven. Zo trachten

we onze klanten én montagebedrijven

maximaal te ondersteunen. Want de kwaliteit

van het raam (of de deur) voltstaat niet met

een optimale fabriekskwaliteit alleen. Hiervoor

moeten productie, levering én montage

deugdelijk gebeuren. Conform de richtlijnen,

klantwensen en in één keer goed.”

In de Optimont-stand kunnen bezoekers de nieuwste producten en methodieken bekijken, waarmee hun montagekeuze

nog verder wordt vergroot.

van elektronische toegangsoplossingen. Daarbij

hebben we enkele handige tips toegevoegd.”

De nieuwste versie van het montagehandboek

wordt gepresenteerd tijdens de Polyclose

beurs in Gent, waar Lecot onder de naam

Optimont een stand heeft. “Onze stand wordt

opgebouwd met twee deuren en vier ramen,

waarin we diverse Belgische en Nederlandse

montagewijzen tonen. Van sec de inbouw

tot en met de implementatie van elektronica,

waarmee standbezoekers in de praktijk direct

aan de slag kunnen. Bovendien kunnen

bezoekers hier onze nieuwste producten en

methodieken bekijken, waarmee hun montagekeuze

nog verder wordt vergroot.”

Naast een optimale montagebegeleiding kunnen

montagebedrijven ook voor vele andere

producten bij Lecot terecht, zoals gereedschappen,

machines, veiligheidsmaterialen, hang- en

sluitwerk en bijbehorende elektronica. “Bij ons

kan de klant alles in één keer (single source)

bestellen, met minder transportbewegingen,

bestellingen, afleveringen en controles als resultaat”,

aldus Bontjer. “Dit leidt niet alleen

tot meer efficiëntie, maar ook tot aanzienlijke

kostenbesparingen. Diverse handige tools

(EDI scanning e-commerce) vereenvoudigen het

bestelproces aanzienlijk. Bovendien worden alle

materialen just-in-time en in verwerkbare hoeveelheden

door ons geleverd.” n

POLYCLOSE – STAND 1338

121


Schüco LivIngSlide.

Efficïente verwerking.

Snelle montage.

Met kwaliteit, die overtuigd.

POLYCLOSE 2020

Bezoek ons op Polyclose van 15. tem

17. Januari 2020 in Flanders Expo te Gent,

Hal 1, stand 1310

We verheugen ons op uw komst!

Grensloze zichten, die in een handomdraai ontstaan. Nieuwe technische

mogelijkheden. Overtuigende kwaliteit, zo ver het zicht reikt. Geniet van

de eenvoudige, snelle verwerking en montage van het hefschuifsysteem

Schüco LivIngSlide. En bied uw klanten een premium oplossing voor

prachtige uitzichten. www.schueco.nl/livingslide

Ramen. Deuren. Gevels.


Tekst: Jan Mol | Beeld: MACO

Gebundelde kracht zorgt

voor meer slagvaardigheid

Waar synergie nagestreefd wordt, daar ontstaan mooie samenwerkingen. Dat geldt zeker voor MACO, dat met ingang van het nieuwe

jaar de krachten bundelt van België en Nederland. Harold Wissink, directeur Nederland, heeft er een nieuwe functie bijgekregen: Sales

Director Benelux. De samenwerking zorgt voor nog meer kennis en innovatiekracht.

MACO SECUAIR, raambeslag met positieve eigenschappen

ten aanzien van ventilatie en montage.

Een van de eerste tekenen van deze krachtenbundeling

is de gezamenlijke aanwezigheid op

Polyclose, waar MACO Benelux met de volledige

buitendienst aanwezig is op de stand. Daar

worden de bezoekers getrakteerd op real-life

situaties die zijn opgebouwd. Daarmee kan het

volledige MACO systeem niet alleen bekeken,

maar ook getest worden.

In beeld op Polyclose

Highlights op de stand zijn onder andere

MACO SECUAIR, raambeslag met positieve

eigenschappen ten aanzien van ventilatie en

montage, de meerpunts deurvergrendelingen

uit de PROTECT-serie, met een heuse voorpremière

van de PROTECT M-TS, het stille, motorische

slot met een optimale sluitkracht. Of wat

te denken van het MACO hefschuifsysteem,

dat 600 Pascal en 37 dB haalt en ideaal is voor

luchtdicht en passief bouwen.

MACO mTRONIC intelligente draadloze sensor (vraag om de Smart Home demonstraties op Polyclose).

Slim bedienen

Tal van elementen zullen bovendien voorzien zijn

van Smart Home oplossingen. MACO staat voor

techniek in beweging en stand 1480 is daar het

absolute bewijs van. Wilt u iemand van MACO

graag spreken op de stand? Dan raadt MACO u

aan om alvast een afspraak te maken! n

123


Tekst en beeld: Dr. Hahn

Nu ook voor kunststof deuren

En dit is de nieuwe generatie

rollenband scharnieren

Maar liefst vier nieuwe Rollenbandvarianten stelt de Duitse scharnierspecialist Dr. Hahn als primeur voor op Polyclose 2020 in Gent

(Belgie). De nadruk ligt overduidelijk op een zeer elegante optiek in combinatie met een hoge performantie en draagkracht.

Verschillende bevestigingen

Twee productlijnen die onder de benamingen

KT-RKN en KT-RKV aangeboden worden, zijn

zowel tweedelig alsook driedelig beschikbaar.

Het verschil zit in de bevestigingen. Zo wordt

het KT-RKN scharnier in de opdek verschroefd,

met als voordeel dat de dichting niet onderbroken

wordt. Het KT-RKV scharnier wordt traditioneel

bevestigd in de beslaggroef.

Efficiente verwerking in het atelier

en op de bouwwerf

De driedelige scharnieren dragen tot 120 kg,

de 2-delige variant gaat probleemloos tot

90 kg. Beide types worden bevestigd door

middel van lange stiften en boorschroeven.

Voor vleugels tot 80 kg biedt Dr Hahn het

2-delige alternatief aan met korte stiften en

boorschroeven zodat enkel de kunststof dient

voorgeboord te worden.

Zelfs bij de driedelige scharnieren is het in- en

uithangen van de vleugel zeer comfortabel.

Het bovenste kaderdeel kan namelijk eenvoudig

verwijderd worden zonder de bevestigingsschroeven

te lossen. Zo kan de vleugel als bij een

2-delige variant worden ingehangen waarna het

extra kaderdeel weer wordt gemonteerd. Ontegensprekelijk

een zeer grote meerwaarde voor

de plaatsers. Bij te weinig ruimte kan de deurvleugel

op dezelfde wijze worden uitgenomen.

Zowat alle profielsystemen kunnen

bediend worden

Bij de opdekverschroeving is het belangrijk dat

het scharnier mooi aansluit. Het KT-RKN scharnier

wordt dan ook aangeboden met een recht

vleugeldeel (0°) alsook met een afgeschuinde

radius (bvb 5°). De deurenfabrikant kan dus

kiezen uit een zeer brede waaier aan mogelijkheden.

Beide productlijnen zijn geschikt om opdekhoogtes

van 16,5 mm tot 26 mm te bedienen.

Een universeel toepasbare boormal maakt

de verwerking zeer eenvoudig.

124


3D verstelbaar

Alle types kunnen in zes richtingen versteld

worden, zelfs bij een ingehangen vleugel:

• In de hoogte kan het scharnier +/- 3 mm

versteld worden;

• Horizontaal zijn eveneens +/- 3 mm mogelijk;

• Voor de dichtingsaandruk is het +/- 1,3 mm.

Alle varianten zijn zowel DIN links als DIN rechts

toepasbaar. De maximale opening bedraagt 180°.

Komt tegemoet aan

de vraag vanuit de markt

Ook na het traploos verstellen van het scharnier

- in alle mogelijke richtingen - blijft het

scharnier mooi in lijn, zonder spleetvorming.

De knoopdiameter bedraagt 18 mm. De 2-

delige scharnieren hebben een lengte van 144

mm, de 3-delige 189 mm. Ook deze scharnieren

kunnen in alle mogelijke RAL-kleuren

geleverd worden, in combinatie met witte- of

zwarte kunststof onderdelen.

Bestand tegen extreme

weersomstandigheden

Dr. Hahn werkt uitsluitend met hoogkwalitatieve

materialen die bestand zijn tegen extreme

weersomstandigheden en die ook in kustgebieden

probleemloos kunnen worden toegepast.

CE-keuring komt er aan

De CE-certificering volgens norm EN 1935 wordt

momenteel uitgevoerd. Beide types worden in

de mate van het mogelijke voorgemonteerd

geleverd en zijn bestelbaar in stukverpakking

alsook in 24 stuks-verpakking. Leverbaar vanaf

maart 2020, dus te bestellen vanaf januari 2020.

Toepasbaar voor:

Kunststofdeuren, zowel voor projecten alsook

voor particuliere woningbouw:

• Voordeuren;

• Achterdeuren;

• Centrale inkomdeuren;

• Projectdeuren.

Techische omschrijving

• Materiaal:

Vervaardigd uit ge-extrudeerd

aluminium

• Bevestigingsmogelijkheden:

Rechtstreekse verschroeving in

kader en vleugel

• Opdekhoogtes:

Van 16,5 mm tot 26,0 mm

• Draagkracht:

afhankelijk van de

profieluitvoering:

3-delig max. 120 kg

2-delig met lange stiften max. 90 kg

2-delig met korte stiften max. 80 kg

• Verstelmogelijkheden:

Deurvleugel in 6 richtingen verstelbaar

Horizontaalverstelling traploos ± 3 mm

Hoogteverstelling traploos ± 3 mm

Dichtingsaandrukverstelling ± 1,3 mm

• Kleuren:

Leverbaar in alle RAL-kleuren n

Profiel adv 12 2019 NL.indd 1 22-11-2019 11:17:37

125


Maximale focus op de

zonweringspecialist én eindgebruiker

Alle gewenste producten en diensten,

onder één vlag.

De ontwikkelingen binnen de zonweringmarkt staan

niet stil. Techniek, functionaliteit en esthetica raken

steeds meer met elkaar verweven, waardoor ook

de leveranciers van zonweringsproducten steeds

actiever met elkaar moeten samenwerken. Dat

merken ook de bedrijven binnen de AVZ-Group, die

tijdens de Polyclose 2020 beurs in Gent hun krachten

bundelen en samen hun nieuwste producten en

oplossingen presenteren.

In een nieuwe jas

Sinds de vorige deelname van de verschillende bedrijven van de

AVZ-Group aan de Polyclose in 2016 zijn er veel zaken veranderd.

De introductie van de gezamenlijke nieuwe huisstijl, stak heel de

groep van bedrijven in een nieuwe jas en was tevens het startschot

voor het verder aanhalen van de onderlinge samenwerking. De

bedrijven (AVZ, Smits, Sunstock en Hylas) die tot de AVZ-Group

behoren zullen zich tijdens de komende editie van de Polyclose in

2020 gezamenlijk presenteren op stand 4230 in hal 4.

De nieuwe “responsive” webshops zijn op verschillende

apparaten te benaderen

Ontwikkelen met oog voor de markt

Bij de AVZ-Group staat de klant centraal, ongeacht of hij kiest voor

losse zonweringscomponenten of kant-en-klare producten. Dat

past in ons streven om de klant maximaal te ontzorgen. Iedere

zonweringspecialist kan op elk moment de oplossing én leverancier

kiezen die het best bij hem past. Eén van de speerpunten van de

organisatie voor de komende jaren is ontwikkeling en innovatie.

Om onze productvernieuwingen zo efficiënt en goed mogelijk aan

te pakken, is interactie met de klant essentieel. Immers: mensen

kopen bij mensen. Een relatiebeurs zoals Polyclose leent zich

hier bij uitstek voor. Tijdens de beurs gaan wij graag in gesprek

met (potentiële) klanten en eindgebruikers, om hun wensen én

uitdagingen voor de toekomst in kaart te brengen. Een belangrijk

aspect hierin is bestelgemak. AVZ, SunStock Holland spelen hierop

in met nieuwe webshops en Smits met een productconfigurator.

Deze zullen tijdens de Polyclose real-time gedemonstreerd worden.

Nieuwe lichtstraatzonwering

Op de stand wordt bovendien een huisje gebouwd met daarop een

nieuwe lichtstraatzonwering, die in eigen beheer door de AVZ-Group

is ontwikkeld. Bovendien zal in het huis een demoformaat worden

getoond, zodat standbezoekers ook de kleinste

details van de lichtstraatzonwering

kunnen bekijken.

Lamellendak Altera ® gekoppeld (frame RAL 7016 structuurlak, lamellen RAL 9010 mat).

Nieuwe SolidSky ® , ritsgeleide

zonwering voor lichtstraten.


Op Polyclose staat onze nieuwe Hawaii 40 Cubo live opgesteld.

Tekst: Jan Mol | Beeld: Sunparadise

NIEUW DAK, NIEUWE DIMENSIES:

TERRASOVERKAPPING OP ZIJN MOOIST EN BREEDST

In de wereld van terrasoverkappingen mag het merk zich gevierd noemen. Sunparadise is inmiddels ook op de Beneluxmarkt niet

meer weg te denken dankzij hun esthetische terrasoverkappingen. Het bedrijf staat dan ook op Polyclose 2020 met mooi nieuws.

Lucas Bouwers, salesmanager bij Sunparadise, licht een tipje van de sluier op.

“Op Polyclose staat onze nieuwe Hawaii 40

Cubo live opgesteld. De terrasoverkapping

is voorzien van een nieuw type dak en wordt

gepresenteerd met een volledig nieuwe dimensionering”,

opent Bouwers het gesprek.

Twaalf bij zes meter

met slechts een middenpaal

De nieuwe afmetingen waarin deze terrasoverkapping

besteld kan worden zijn ronduit riant te

noemen. “We spreken hier over maatvoeringen

van maximaal 12 x 6 meter, met slechts 1 middenpaal

ter ondersteuning. Dat kan dankzij de

enorme stevigheid van de constructie, die wordt

bereikt door een nieuwe profilering en de nieuwe

T-verbindingsstukken”, legt Bouwers uit. “De klant

kan kiezen uit diverse hoek- en middensteunen. De

speciale, verstelbare voetconsoles maken montage

gemakkelijk. De T-verbinders voor de draagprofielen

worden op maat gemaakt. De solide constructie

is bestand tegen hoge sneeuwbelasting.”

'We spreken hier over maatvoeringen van

maximaal 12 x 6 meter, met slechts

1 middenpaal ter ondersteuning'

De Hawaii 40 Cubo is leverbaar in 28 standaardkleuren,

waaronder structuurlakken.

“Wie echter een RAL-kleur naar keuze wenst,

kan dit gewoon bestellen”, vervolgt Bouwers.

“Het dak kan glas van 8 tot 32 mm dikte bevatten.

Het is wel goed om te weten dat dit een

ongeïsoleerde terrasoverkapping is.”

Ook de hardglazen

schuifwand is vernieuwd

Wie goed beschut wil zitten tegen wind en

regen, kan kiezen voor de VG17 hardglazen

schuifwand. Ook hier is sprake van een mooie

upgrade: De wielen zijn vernieuwd, waardoor

glaspanelen tot maar liefst 260 cm hoog kunnen

worden toegepast. Uiteraard kan deze

schuifwand ook worden toegepast onder de

Hawaii 40 Cubo.”

Ook schuifwand Ideal 38 is te combineren met

deze terrasoverkapping, zo vernemen we. “Wie

liever een vouwwand heeft, kan kiezen voor de

FI42. Op Polyclose laten we de schuif- en vouwwanden

‘Fantasy’ en ‘Freeslight’ live zien en

wordt mooi getoond hoe alles onderling toe te

passen is”, zegt Bouwers tot slot. n

127


Visit us on

Polyclose

stand 1392

PHONOTHERM ®

DÉ WATERVASTE, ISOLERENDE MONTAGEPLAAT

HOOGWAARDIGE POLYURETHAANSCHUIMPLAAT

MET UITZONDERLIJKE EIGENSCHAPPEN

• Superieur aan conventionele houten

spaan- en MDF-platen

• Uitstekende isolatie-eigenschappen

• Vochtongevoelig

• Biologisch en bouwecologisch veilig

• Verouderingsbestendig en niet-rottend

• Economisch

• Temperatuurbestendig

• Verwerkingsvriendelijk, lamineer- en

combineerbaar met andere materialen

• Recycleerbaar

• Hoge weerstand tegen chemicaliën

• Schimmel- en rottingsbestendig

• Wortelvast

Ecologisch Ecologisch Drukvast Ecologisch Drukvast waterbestendig Drukvast waterbestendig authorized waterbestendig authorized Isolerend authorized Isolerend Geluiddempend

Ecologisch Isolerend Geluiddempend

Drukvast Geluiddempend water

TOEPASSINGEN

• Vensterafsluitprofielen

• Onderbouw schuifraam

• Verandabouw

• Dakranden

• Rolluikkasten

• Gevelbouw

• Keukenwerkbladen

• Scheidingswand in natte ruimtes

www.belgaplastics.be

LUCHTDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE VOLLEDIGE GEBOUWSCHIL

Visit us on

Polyclose

stand 1392

FOLIES, KLEEFBANDEN, LIJMEN & TOEBEHOREN VOOR KWALITEITSVOL LUCHTDICHT BOUWEN

MEER LEREN OVER LUCHTDICHT BOUWEN ?

Volg een

opleiding en word erkend installateur.

Onze professionele opleidingen zijn:

• GRATIS

• praktijkgericht

• op maat van uw specifiek vakgebied

Inschrijven op www.belgaclimacademy.be

BELGIAN

QUALITY

BRAND

www.belgaclima.be


NewGlassTechnology

Glazen balustrades en traptreden

Glazen balustrades en en traptreden

De voordelen van een DG41 folie:

De voordelen van Chemisch gehard glas:

De voordelen van een DG41 folie:

Folie De De voordelen is stijver dan van van een een normale DG41 folie: PVB folie


De

Verhoging

voordelen

van

van

de slagvastheid

Chemisch gehard glas:

De De voordelen van van Chemisch gehard glas:

Vermindert

Folie is stijver

risico

dan

van

een

delaminatie

normale PVB folie

Verhoging van de

buigsterkte

slagvastheid

Folie is is stijver dan dan een een normale PVB PVB folie folie

Verhoging van van de de slagvastheid

Harding

Vermindert

is voor

risico

sommige

van delaminatie

toepassingen niet langer nodig

Verhoging van de

thermische

buigsterkte

Vermindert risico van van delaminatie

Verhoging van van de de buigsterkte

schokbestendigheid

Vermindering

Harding is voor

dikte,

sommige

maakt

toepassingen

het geheel fijner

niet langer

en lichter

nodig

Verhoging van de

krasbestendigheid

thermische schokbestendigheid

Harding is is voor voor sommige toepassingen niet niet langer nodig

Verhoging van van de de thermische schokbestendigheid

Vergemakkelijkt

Vermindering dikte,

het

maakt

ontwerpen

het geheel

met grote

fijner

afmetingen

en lichter

Vermindering

Verhoging van

van

de krasbestendigheid

Vermindering dikte, maakt het het geheel fijner en en lichter

Verhoging van van de de krasbestendigheid

het gewicht

Vergemakkelijkt het ontwerpen met grote afmetingen

Vermindering van het gewicht

Vergemakkelijkt het het ontwerpen met met grote afmetingen

Vermindering van van het het gewicht

De voordelen van een SentryGlas Folie:

Verkrijgbare varianten:

De een De Folie voordelen is 100 keer van van stijver een een dan SentryGlas een normale Folie:

PVB folie Verkrijgbare Extra klaar varianten:

varianten: Gelaagd gehard

Een zeer

is grote weerstand dan

tegen

een langdurige fysieke aanvallen

en/of grote impact

Gekleurde folie

Gezuurd

Een Een zeer zeer grote weerstand tegen langdurige fysieke aan-

in in de de massa

Gezandstraald

vallen Zeer beperkt en/of grote risico impact

van delaminatie

Gekleurde Figuurglas

folie folie

Gezuurd

Digitaal Gezuurd geprint glas

Gekleurd in de massa Gezandstraald

Folie is is 100 100 keer keer stijver dan dan een een normale PVB PVB folie folie Extra klaar

Gelaagd gehard

Zeer Als Zeer het beperkt glas kapot risico van gaat, van delaminatie

blijft het glas op zijn plaats en Figuurglas

Half-gehard

Digitaal Laserprint Digitaal geprint geprint glas glas glas

Als blijft Als het het de glas veiligheid glas kapot gaat, gegarandeerd

blijft blijft het het glas glas op op zijn zijn plaats en

en Half-gehard

Chemisch gehard Laserprint

Anti-slip

blijft blijft de de veiligheid gegarandeerd

Chemisch gehard

Anti-slip

Waar Waar vooruitgang nooit stil staat

vooruitgang nooit stil stil staat

info@newglasstech.com www.newglasstech.com Tel. +32 93 95 55 99

info@newglasstech.com ● ● www.newglasstech.com ● ● Tel. Tel. +32 +32 93 93 93 95 95 95 55 55 55 99 99 99

t langer nod


Tekst: Johan Debaere | Beeld: New Glass Technology

Glazen balustrades met

vlakke en gebogen beglazing

Glas is helemaal in. Dat blijkt niet alleen uit de integratie van grote raampartijen voor de noodzakelijke lichtinval en het zicht naar

buiten, maar ook uit het gebruik van glas voor balustrades, trappen en loopvloeren en andere constructies, die een woning, kantoor of

ander gebouw een extra dimensie geven. New Glass Technology uit Kruisem is een jong en dynamisch bedrijf, dat oplossingen op maat

uitwerkt en levert voor elk project, van een woning over een kantoor tot een showroom of hotel. Op Polyclose ligt de klemtoon vooral

op de glazen balustrades, zonder daarbij de vloerbeglazing uit het oog te verliezen.

New Glass Technology is gespecialiseerd in de

toelevering van complexe beglazingen met maximale

afmetingen van 9000 x 3210 mm. “Alhoewel

we ook gewone glasconstructies leveren,

zijn we toch vooral gekend voor complexere

oplossingen met onder meer gelaagd gehard,

gebogen, chemisch gehard, ontspiegeld, verwarmd,

brandwerend en kogelvrij glas. Deze

beglazingen kunnen gecombineerd worden met

bijkomende eigenschappen, zoals een zeefdruk,

digitale print, gekleurde folies, lasergravering,

DG41/ES folie, SentryGlas folie”, stelt zaakvoerder

Yano Vankersbilck. “Voor ons is elk project

even belangrijk, of het nu gaat om een kleine

constructie van 20 m² of grotere realisaties van

'We gaan geen enkele uitdaging uit de weg:

waar andere leveranciers afhaken, gaan we door'

meer dan 1000 m². Op basis van de informatie

van de klanten gaan we op zoek naar een geschikte

oplossing en, indien mogelijk, bieden we

hen verschillende alternatieven aan.”

Glazen balustrades

Op Polyclose staat bij New Glass Technology

de glazen balustrade centraal. Architecten en

bouwheren kiezen immers voor deze glazen

balustrades om de transparantie in een gebouw

te verhogen. Door de strengere normeringen

wordt hiervoor steeds vaker gelaagd

gehard glas gebruikt en ook samenstellingen

met DG41/ES folie of SentryGlas folie zijn

steeds couranter. De specialist uit Kruisem

levert jaarlijks enkele tienduizenden lopende

meters glazen balustrades. “We gaan geen

enkele uitdaging uit de weg. Daar waar andere

leveranciers afhaken, gaan we door om

voor de wildste en meest complexe ideeën van

New Glass Technology excelleert in het leveren van de meest uiteenlopende glasoplossingen. Zo levert de firma ook chemisch geharde ruiten tot 8m.

130


een architect of bouwheer een geschikte oplossing

te bieden”, geeft de zaakvoerder aan.

“Zo realiseerden we een project in gelaagd

tweezijdig figuurglas crepi met donker bronzen

pvb-folie. De gladde zijde van figuurglas

is vaak niet glad genoeg om luchtbelvrij te

assembleren. Dankzij een speciale assemblagetechniek

werd deze glascombinatie toch

luchtbelvrij gelamineerd. De combinatie met

een foliekleur die nog zelden gebruikt wordt,

zorgt ervoor dat een eenvoudig ogend project

toch plots een stuk ingewikkelder wordt.”

New Glass Technology specialiseert in de toelevering van complexe beglazingen.

Architecten en bouwheren kiezen steeds vaker voor glas in alle mogelijke interieurtoepassingen, bijvoorbeeld

voor trappen en balustrades, maar ook voor vloeren.

Vloerbeglazing

De glaswereld evolueert snel en elk jaar worden

nieuwe producten, technieken en toepassingen

ontwikkeld. “Onze klanten krijgen steeds

complexere bestekteksten. Door de evoluties in

de markt nauw op te volgen, kunnen we probleemloos

inspelen op alle nieuwe ontwikkelingen.

Als je weet dat we heel wat glashandels

als klant hebben, besef je waarom we zo sterk

groeien. Het is nu eenmaal niet evident om alles

te weten”, zegt Vankersbilck. “Zelf werken we

ook aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Zo bieden we sinds kort vloerbeglazing

aan met een verhoogde weerstand tegen krassen.

In toepassingen zoals hotels, showrooms

of exclusievere winkels, waar de trappen intensief

gebruikt worden, zorgen krassen voor een

versleten, verweerde uitstraling. In de meeste

gevallen worden deze treden dan vervangen.

Met onze nieuwe ontwikkeling zal de levensduur

van dergelijke constructies gevoelig verlengd

kunnen worden.”

Unieke oplossingen

De aanpak van een project wordt mede bepaald

door de toepassing. In openbare gebouwen

waar een paar duizend meters glazen

balustrade voorzien is, zijn prijs en levertermijn

meestal doorslaggevend, maar in toepassingen

met trappen en balustrades met speciale

vormen telt vooral de kwaliteit van de producten

en de afwerking. En daarvoor wil de

klant gerust wat meer betalen. “We kunnen

sinds dit jaar chemisch geharde ruiten tot 8 m

leveren. De toepassingen in zowel vlak maar

vooral gebogen glas zijn legio. Zo wordt deze

techniek gebruikt voor het harden van sferisch

of conisch gebogen glas of voor toepassingen

waar optische kwaliteit voor de klant op

de eerste plaats komt. Thermisch gehard glas

zorgt immers voor optische vervormingen die

voor exclusieve projecten niet aanvaardbaar

zijn”, sluit Yano Vankersbilck af. “Met deze

technologie realiseert New Glass Technology

de meest unieke projecten.” n

POLYCLOSE – STAND 1667

131


OP AFSTAND DE BESTE

MAAK KENNIS MET DINA

HET INTERCOMSYSTEEM MET LCD-DISPLAY

EENVOUDIG OP AFSTAND EN IN REAL-TIME TE MANAGEN

Kies voor het gemak én de uitstraling van het innovatieve intercomsysteem van Intratone.

Strakke individuele displays voor alle gebruikers. Eenvoudig op afstand en in real-time aan

te passen door de beheerder via een beveiligde website. Plus: gegarandeerd lagere kosten

door snelle installatie en nauwelijks onderhoud.

Maak nu een demo-afspraak via www.intratone-home.nl/livedemo of bel

NL: +31 (0)20 788 3401 – BE : +32 (0)2 50 30 301

Intratone is een merk van Cogelec en is het best verkochte intercomsysteem in Frankrijk.


Tekst en beeld: Argenta

Onzichtbare argenta binnenschuifdeuren

Strak en minimalistisch topdesign

In het Belgische Adegem was strakke vormgeving de norm voor deze nieuwbouw eengezinswoning met kantoorruimte. De argenta

invisidoor DL en SDX-binnendeursystemen passen er perfect in het plaatje. Vooral de kamerhoge SDX-schuifdeuren springen in het oog

… of net niet.

Naast de (23 enkele en 2 dubbele) onzichtbaar ingewerkte Invisidoor

DL draaideuren van argenta, is ook het aluminium deurkader van de 7

kamerhoog uitgevoerde argenta invisidoor SDX schuifdeuren helemaal

onzichtbaar in de wand geïntegreerd.

“Zo blijft er een wandopening achter, veeleer dan een deuropening”,

licht architect Danny Plaetinck zijn keuze toe voor de schuifdeuren die bij

'Via het uitneembare bovenprofiel

kunnen de rolstelsels en stops

eenvoudig en snel gemonteerd en

gedemonteerd worden'

het openen volledig in de wand verdwijnen. Het argenta proslide schuifdeurbeslag

dat daarbij dienst doet, kan worden toegepast op binnendeuren

tot 100 kg. Via het uitneembare bovenprofiel kunnen de rolstelsels

en stops eenvoudig en snel gemonteerd en gedemonteerd worden. Het

beslag wordt aan de deur bevestigd via de Manual-Fix, wat resulteert in

een zeer minieme ruimte tussen het deurpaneel en het bovenprofiel. Dit

met een zeer strakke vormgeving tot gevolg. n

Nieuw: Invisidoor ‘S’, de schuifdeur

in hetzelfde vlak als de wand

Het deurblad van de Invisidoor S (met de ‘S’ van ‘Slide’) valt

in gesloten stand perfect zelfs in hetzelfde vlak van de wand

waarin die ingewerkt zit. Zo is die volledig onzichtbaar aan

één kant van de muur, wat zelfs een handgreep overbodig

maakt. Bij het openen schuift het deurblad weg in de wand:

een plaatsbesparende eigenschap die ook alle andere argenta

pocketdeuren typeert. De gleuf die achterblijft in de muur

met de schuifdeur in gesloten positie wordt daarbij afgedicht

door een bewegend afdekprofiel.

(Beeld: Marc Sourbron)

Dit schuifdeursysteem is bruikbaar voor houten schuifdeuren

tot 40 kg en is standaard uitgerust met een ‘softclose’

en ‘auto-eject’ systeem om makkelijker te bedienen. Alle onderdelen

van het ingewerkte deurbeslag zijn steeds makkelijk

bereikbaar om te kunnen demonteren en afregelen. Pas

gelanceerd, heeft de invisidoor S van argenta al een internationale

award beet: de iF Design Award. Invisidoor S imponeerde

de 67-koppige iF Design Award jury, bestaande uit onafhankelijke

experts wereldwijd, met z’n technische vernuft

en esthetische innovatie.

133


Thema Renovatie ramen en deuren

Tekst: Jan Mol | beeld: HEBO Kozijnen, Elke Vennegoor

Een stoer, slank en toekomstbestendig

kozijn uit Hengevelde

Wie denkt dat energieneutraal bouwen de toepassing van architectonische kozijnen in de weg staat, heeft het mis. Zoals eerder te lezen

was in Profiel, timmert HEBO Kozijnen uit Hengevelde al heel lang aan de weg naar duurzaam bouwen. Dat gebeurt allemaal vanuit de

expertise en visie die is opgebouwd in 40 jaar ondernemen. Norbert Kuipers, directeur en eigenaar van HEBO Kozijnen, toont ons het

nieuw ontwikkelde Thermo-Systeem 80x114 SMALL.

“De gedachte achter de ontwikkeling van dit

stoere, slanke kozijn is om een architectonisch

kozijn te kunnen bieden, dat volledig voldoet

aan de eisen die in 2020 aan kozijnen gesteld

worden”, opent Kuipers het gesprek.

Liefde voor het hout-aluminium

kozijn

De Thermo SMALL kozijnen zijn hout-aluminium

kozijnen, een echt stokpaardje van HEBO.

“We hebben dit product uit liefde voor de combinatie

hout en aluminium ontwikkeld. SMALL

staat uiteraard voor slank, zelfs het glas verraadt

niet of je te maken hebt met een draaiend

deel of een vast raam. Dat schept een esthetische

eenheid in het gevelbeeld, die tot nu

toe ongekend is”, vervolgt Kuipers. “Dit kozijn

biedt veel mogelijkheden en voordelen. Zo kun

je ervoor kiezen om het kozijn in het zicht te

houden, of het juist voor het grootste deel achter

de muur te laten wegvallen. De buitenkant

van de draaiende/kiepende kozijnen, met een

schil van aluminium, oogt hip en strak, terwijl

de binnenkant, van hout, een rustieke en gezellige

aanblik geeft. Bij een vast glas kozijn is de

aluminium schil niet aanwezig.”

Geen glaslijsten in het zicht

Door de afwezigheid van glaslijsten, zowel binnen

als buiten, ontstaat er een zeer elegante

'Villa Riet', volledig voorzien van HEBO Thermo SMALL kozijnen.

134


Thema Renovatie ramen en deuren

de langere levensduur kan men mooie, donkere

kleuren toepassen op het hout.”

Elegant en duurzaam.

afwerking. Kuipers: “Dat is niet alleen esthetisch

zeer fraai, ook draagt dit bij aan de onderhoudsarme

factor die met deze kozijnen gepaard

gaat. Er is geen kit of schilderwerk aan de

buitenkant nodig. Wanneer er gekozen wordt

voor Accoya hout of Finti Wood, dan kent het

hout ook geen werking meer. Een stabiel, strak

en leidend kozijn is dan het eindresultaat, waarmee

energiezuinig gebouwd kan worden. Door

De Thermo SMALL kozijnen zijn het antwoord

van HEBO op de vraag naar onderhoudsvrije

kozijnen met een moderne uitstraling.

De isolatiewaarden die behaald kunnen worden

zijn afhankelijk van de toegepaste beglazing

en de specifieke uitvoering van het kozijn. “De

waarden gaan van 0,85 W/m 2 voor een Thermo

SMALL vast glas kozijn in meranti uitgevoerd, met

een triple beglazing 4-14-4-15-4 mm tot en met

1,2 W/m 2 voor een aluminium/meranti uitvoering

in 114 mm hout, met triple beglazing 4-14-4-

15-4 mm”, aldus Kuipers. “Bij Finti en Accoya

komen de kozijnen op UW van 0,78 W/m 2 .”

Een lust voor het oog

“De afwerking van deze kozijnen is subliem te

noemen”, vertelt Kuipers. “De profielen sluiten

prachtig aan in de hoeken en er wordt alleen

maar hoogwaardig hang- en sluitwerk toegepast.

Het resultaat mag er zijn en is de investering

meer dan waard. Deze kozijnen zijn toekomstbestendig

en spreken de liefhebber van

echt design gegarandeerd aan.” n

De Thermo SMALL kozijnen integreren naadloos in de gevel.

135


Kingspan

Facades

De slimme gevelsystemen van

Kingspan slaan de brug tussen

design en duurzaamheid. Zo

kan u in een handomdraai kleur

en dimensie toevoegen aan het

gebouwontwerp zonder in te

boeten aan thermische prestaties.

Wenst u meer informatie over

onze design gevelsystemen?

Neem contact met ons op:

Polyclose, stand 1464

info@kingspanpanels.be

+32 14 23 25 35

www.kingspanfacades.be


Zien wat nieuw is

* in het gebied Nürnberg, Fürth en Stein.

Nürnberg, 18 t/m 21 maart 2020

De vakbeurs. Raam. Deur. Gevel.

Koop nu uw ticket inclusief gratis openbaar vervoer*:

frontale.de/ticket

Tegelijk met

Follow us!

#fensterbaufrontale


Thema Toegangscontrole

Tekst en beeld: EVVA

AirKey – eenvoudig en veilig.

WAAR VEILIGHEID THUIS IS

EVVA is één van de marktleiders in mechanische en elektronische toegangscontrolesystemen van Europa. Het van oorsprong Oostenrijkse

familiebedrijf, dat dit jaar zijn 100-jarige bestaan viert, behoudt zijn leidende positie door continu te innoveren en door telkens

weer relevante nieuwe producten op de markt te positioneren.

Xesar

Controle, veiligheid en flexibiliteit, gecombineerd in een innovatief, elektronisch

sluitsysteem – dat is Xesar. Toepasbaar in wooncomplexen, in een

onderwijsinrichting of in een bedrijvenpark – Xesar is eenvoudig en veilig

te beheren. De installatie van de software kan lokaal worden geïnstalleerd

dan wel via de Cloud.

“Met dat laatste creëren we meer flexibiliteit door gebruik op meerdere

plaatsen”, aldus Rick Baayens, commercieel manager voor EVVA Nederland.

“Meerdere gebruikers kunnen het Xesar-systeem tegelijkertijd

beheren. Ze verstrekken sleutels, wijzigen toegangsrechten of bedienen

online-deuren op afstand.”

“Dankzij PubSub interfaces (API-koppeling) is het compatibel met

alarm-, Smart-Building-, tijdsregistratie en personeelssystemen. De

'AirKey is het elektronische

sluitsysteem voor een nieuwe mobiele

generatie en het antwoord op de

dynamiek van de moderne werk

en privéomgeving'

hardware bestaat uit een fraai vormgeven Xesar-beslag, Xesar-deurkrukken

in diverse uitvoeringen, wandlezers in op-, of inbouw uitvoering

en uiteraard onze modulaire Xesar-cilinders, waarbij deze laatste

ook inzetbaar is als hybride oplossing bij mechanische sluitsystemen.

138


Thema Toegangscontrole

spreekt voor zich dat AirKey eveneens voldoet aan de EU-basisverordening

voor gegevensbescherming en een document voor de beheerder en

gebruiker gemakkelijk vanuit de software is te overleggen.”

Interface

Onlangs heeft EVVA ook de AirKey-Cloud interface geïntroduceerd, die

nog meer mogelijkheden creëert voor de gebruiker. Baayens: “De AirKey-

Cloud interface is een interface (API) waarmee de software wordt gekoppeld

aan het AirKey-online-systeem. Hierdoor kunnen bepaalde functies

van AirKey direct via de eigen software worden aangestuurd. Met deze

koppeling gaat er een nieuwe wereld open en wordt AirKey een onmisbare

schakel bij gemeentes, verenigingen, reddingsdiensten, centrales,

pensions, standalone hotels, extramurale zorg, fitnessstudio’s, bedrijven,

HR-software et cetera.”

AirKey - hoge veiligheid voor iedereen bereikbaar. (Beeld: Bernhard Schramm)

Uiteraard is ook hier aan een hoge mate van beveiliging gedacht. De communicatie

tussen AirKey en externe software is beveiligd met een API-Key.

De API-Key wordt om veiligheidsredenen maar één keer volledig weergegeven.

Per sluitsysteem kunnen tien API-Keys worden gebruikt. Dit betekent

dat men met tien inhouse-software-systemen veilig, rechtstreeks

verbinding kan maken met het AirKey-online-systeem. De handelingen

die worden uitgevoerd via de AirKey Cloud worden ook geregistreerd in

het systeemprotocol van het AirKey-sluitsysteem. n

Sleutels worden geleverd in de vorm van Tags, kaarten en combi-sleutels

waarbij gebruik wordt gemaakt van Mifare Desfire techniek.”

AirKey

AirKey is het elektronische sluitsysteem voor een nieuwe mobiele generatie

en het antwoord op de dynamiek van de moderne werk en privéomgeving.

Sleutels verstrekken via internet, rechtstreeks op een smartphone

door middel van ‘Send a Key’, met naleving van de hoogste veiligheidsnormen

en uiteraard geschikt voor Android en iOS. Baayens: “Online organiseer

je als beheerder op eenvoudige wijze het hele sluitsysteem en

kan men als beheerder zonder op de locatie aanwezig te zijn de status

van en toegangen tot de deuren real time monitoren.”

Verpakte codes

En hoe zit het met de veiligheid? Baayens: “De toegangscodes zijn niet

te kraken. Ze worden verpakt in de smartphone op een manier die banken

ook gebruiken. Het signaal is versleuteld en pas in de cilinder of de

wandlezer wordt de code weer uitgepakt. Ons uitgangspunt is dat wij

veiligheid verkopen. Omdat de maatschappij vergrijst, zorgen we bij dit

soort systemen dat ze ook gebruiksvriendelijk zijn. De app is nu al gemakkelijk

bedienbaar; volgend jaar brengen we daar een light-versie van uit

die nog eenvoudiger is. Mensen die helemaal geen smartphone hebben,

kunnen de deur openen met een tag, kaart, polsbandje of combisleutel.

Naast JCOP heeft de Tag ook een vrij Mifare Desfire segment, zodat deze

ook gecombineerd kan worden met externe applicaties van derden. Het

Xesar beslag.

Xesar/AirKey wandlezers in diverse kleursamenstellingen.

139


Thema Toegangscontrole

Tekst: Johan Debaere | Beeld: SIEGENIA KFV

De toekomst is digitaal,

ook voor toegangscontrole

In het verleden werden deuren geopend en gesloten met een sleutel. Maar ook hier is de toekomst digitaal en werden producten en

systemen ontwikkeld, die het mogelijk maken om deuren automatisch te ontsluiten en zelfs te openen en van toegangscontrole te

voorzien. Zo biedt specialist SIEGENIA architecten, verwerkers en consumenten verschillende innovatieve digitale sluit- en toegangscontrolesystemen:

digitaal, flexibel en future-proof.

De innovatieve sluittechniek van KFV is al meer

dan 150 jaar een succesverhaal. De Duitse specialist,

die sinds 2006 tot de SIEGENIA Groep

behoort, blijft immers continu inzetten op de

ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor

het ontsluiten en openen van deuren voor toe-

'De digitale toegangscontrolesystemen openen

nieuwe mogelijkheden voor architecten,

verwerkers en consumenten'

140


Thema Toegangscontrole

gangscontroles. De evolutie naar een slimmere

manier van wonen en werken heeft opnieuw

voor heel wat uitdagingen gezorgd. “De zogenoemde

‘smart buildings’ van vandaag moeten

gebruikers comfort, veiligheid, energiezuinigheid

en gemak garanderen. Verlichting, verwarming,

computers, televisie, audio, beveiligingssystemen

en camera’s worden daarvoor in één

digitaal gebouwbeheersysteem gekoppeld en

communiceren met elkaar.

De gebruiker kan elk element vanuit eender welke

ruimte aansturen, maar ook van op afstand

via een smartphone, tablet, computer of ander

apparaat”, vertelt André Zech, product manager

bij de SIEGENIA Groep. “Naast de gekende

sleutelbediende vergrendeling biedt de markt

nu ook innovatieve digitale sluit- en toegangscontrolesystemen

die eenvoudig in die domotica

van het gebouw geïntegreerd kunnen worden.”

Comfort en veiligheid

SIEGENIA introduceerde onlangs een aantal innovatieve

toegangscontrolesystemen – een transponder,

een keypad en een vingerscanner - die

voor architect, verwerker en consument nieuwe

deuren openen. Zo worden ze gekenmerkt door

een elegant design met een LED-verlichting over

de gehele oppervlakte, die eenvoudig aan de

kleur van de deur aangepast kan worden.

“We hebben veel aandacht besteed aan de

flexibiliteit en het gebruikscomfort. In tegenstelling

tot vroegere systemen moet de gebruiker

bijvoorbeeld niet langer met de hand over

het volledige sensoroppervlak bewegen, maar

volstaat één enkele vingertip. Deze oplossingen

'Design en gebruiksgemak zijn belangrijk voor

architect en consument, maar een eenvoudige

montage staat voor de verwerker centraal'

kunnen aangestuurd worden met RIFD- kaarten,

NFC-compatibele smartphones en zijn ook uitgerust

met wifi en bluetooth, waardoor ze met

een afstandsbediening, mobiele telefoon of de

SIEGENIA Comfort-app bediend kunnen worden”,

licht de product manager toe.

“Met deze app kunnen niet alleen de toegangscontrolesystemen,

maar ook de ramen en deuren

van SIEGENIA bediend worden. Bovendien

kunnen ook producten, die later in het gebouw

geïntegreerd worden, snel en eenvoudig aan de

app toegevoegd worden.”

Er werd uiteraard ook aan de veiligheid gedacht

met onder meer een toegangsregistratie, een

tijdsbesturing en een online-beheersysteem. Zo

kunnen eigenaars, bedrijfsleiders, security en

facility managers bevoegde personen eenvoudig

de toegang tot het gebouw verlenen. De

keypad kan bijvoorbeeld ook met een eenmalige

– of vakantie-PIN-functie uitgerust worden.

Digitaal, flexibel en future-proof

De digitale technologie met de innovatieve SI-

BUS van SIEGENIA als basis, maakt deze nieuwe

systemen uiterst flexibel en future-proof.

“Zo is er een directe communicatie tussen de

motorbediening en de toegangscontrole mogelijk

zonder apart besturingselement. In de

toekomst kunnen ook probleemloos nieuwe

producten van SIEGENIA en zelfs systemen van

andere firma’s toegevoegd worden. En de integratie

in de domotica opent ook mogelijkheden

om zonder bijkomende leidingen bijvoorbeeld

huisdeuren in alarmsystemen te integreren of

garagepoorten met de KFV transponder te bedienen”,

vult André Zech aan. “In het verleden

hebben we vaak oplossingen voor één bepaalde

toepassing ontwikkeld, maar als we nu een

vingerscanner introduceren, moet deze voor

deuren, maar bijvoorbeeld ook voor ramen,

schuifsystemen en de meest uiteenlopende andere

producten ingezet kunnen worden.”

Eenvoudige montage

Het design en het gebruiksgemak overtuigen

de architect en de consument, terwijl de verwerker

veel belang hecht aan een eenvoudige

verwerking en montage. “We hebben ons

ook in de plaats van die verwerker gesteld en

zo een oplossing op zijn maat bedacht”, sluit

product manager Zech af. “De gelijke infrezing

voor alle varianten, de plaatsbesparende

installatie zonder apart besturingselement en

de eenvoudige en snelle bekabeling met standaard

plug & play-verbindingen zijn voor hen

belangrijke troeven.” n

141


REINIGEN,

ONTVETTEN EN

BESCHERMEN

VOOR

NA

Wij bieden een totaaloplossing

voor de zorg en nazorg van

ramen, deuren, poorten en

terrasoverkapping.

Onderhoud met de producten uit onze

Maintenance Box biedt u garantie op een lange

levensduur van uw buitenschrijnwerk én optimaal

kleurbehoud.

www.novatio.com


Thema Elektronische en mechanische sluitsystemen

Tekst: Jan Mol | beeld: Den Smart Home

SMARTHOME OPLOSSINGEN VOOR IEDEREEN:

‘THE SMARTEST LOCK OF THE FUTURE’

Er wordt momenteel koortsachtig gewerkt aan ‘Het slimste slot van de toekomst’, door een Nederlandse startup. Niet zomaar een startup

overigens, er zit namelijk nogal wat gewicht achter. Het brein achter de operatie? Niemand minder dan Marijn van der Wal, eigenaar en

directeur van Ankerslot. Eind 2020 moet de lancering van de eerste producten van Den Smart Home een feit zijn.

“Wel wil ik benadrukken dat Ankerslot en Den

Smart Home echt twee op zich staande bedrijven

zijn. Den Smart Home profiteert van de knowhow

van Ankerslot uiteraard”, legt Marijn uit.

'Het systeem moet gecontroleerde toegang bieden

aan familieleden, verzorgenden en bezorgdiensten'

Geboren vanuit een persoonlijke

passie voor technologie

Marijn: “Met Den Smart Home wil ik iedereen

de mogelijkheid bieden om laagdrempelig in

te stappen in de wereld van geautomatiseerde

toegangscontrole. Het is toch fantastisch wanneer

je op afstand kunt zien wie er aanbelt en

op een gecontroleerde wijze toegang kunt verlenen?

Of thuiskomen zonder sleutel op zak,

want die heb je niet meer nodig. Je bedient het

deurslot eenvoudigweg via je smartphone.”

Met zijn passie voor alles wat met technologie

te maken heeft, kwam ook de wens om

alles rondom de toegang van gebouwen te

automatiseren. Marijn ontdekte welke drempels

daarbij in de weg lagen. “Systemen die

nu op de markt zijn worden te gecompliceerd

gebracht, terwijl het in deze tijd juist de bedoeling

is dat alles makkelijker wordt. Dat

heeft me ertoe gebracht om een systeem te

ontwikkelen zoals ik het zelf graag wil hebben:

stabiel, veilig en gemakkelijk.”

Gebruik maken

van bestaande sloten

Den Smart Home kan simpel op (de meeste)

bestaande sloten gemonteerd worden. “Het

systeem is makkelijk uit te breiden, voor extra

veiligheid. Microfoons en camera’s toevoegen

gaat gemakkelijk, alles werkt met elkaar samen,

via één handige app”, vervolgt Marijn. “Het

systeem moet gecontroleerde toegang bieden

aan familieleden, verzorgenden en bezorgdiensten.

We komen daarom graag in aanraking met

partijen die willen samenwerken, bijvoorbeeld

Momenteel werkt Van der Wal met een eigen team aan Den Smart Home, maar hij geeft aan dat er ruimte is

voor geïnteresseerde partijen om in te stappen.

supermarkten, logistieke bedrijven et cetera.

Samen bouwen we aan het ‘Den Ecosystem’,

voor meer toegankelijkheid én veiligheid.”

Momenteel werkt Marijn met een eigen team

aan Den Smart Home, maar hij geeft aan dat er

ruimte is voor geïnteresseerde partijen om in te

stappen: “Of je nu investeerder bent die brood

ziet in technologie van de toekomst, of een

tech bedrijf bent dat denkt met eigen hardware

te kunnen aansluiten, je bent van harte welkom

voor een goed gesprek.” n

143


Thema Elektronische en mechanische sluitsystemen

Tekst: Jan Mol | beeld: DTC Key-systems, Suusfotosjop

JE BESTE VRIEND ALS HET OM TOEGANGSSYSTEMEN GAAT

Niet alle helden dragen capes, zo luidt het spreekwoord. Dat geldt ook voor DTC Key-systems, dat zorginstellingen, industrie, utiliteit en

het hotelwezen uit de brand helpt wanneer er problemen zijn met of oplossingen gezocht moeten worden voor systemen die geautomatiseerd

toegang verlenen.

'Het meest voorkomende probleem

dat opgelost moet worden,

is gecontroleerde toegang realiseren

bij zorginstellingen'

onafhankelijk werken”, vervolgt Schildkamp. “We leveren toegangscontrole,

elektrische sloten, intercom en deur automatiek. Zelfs de hele deur,

als het nodig is. Het toegangsmedium kan verschillen, dat kan een kaart

DTC Key-systems doet haar werk 24 uur per dag, 7 dagen per week.

We spreken met mede-eigenaar Dieter Schildkamp van DTC Key-systems,

over absolute expertise in een nichemarkt. “We lossen alle problemen

voor onze klanten op met producten van A-kwaliteit, aangezien we daarmee

technisch gezien de meeste oplossingen kunnen bieden en service

tot in jaren kunnen blijven garanderen”, opent hij het gesprek.

Totaalpakket met 24-uurs service

“Voor de duidelijkheid: DTC Key-systems is geen winkel waar je kunt shoppen

voor producten voor toegangscontrole. Alle nieuwleveringen die wij

doen, komen voort uit problemen die we oplossen in de markt. Zorginstellingen

bedienen we inmiddels al meer dan 15 jaar, daarom is die sector

dan ook goed voor circa 70% van onze omzet”, schetst Schildkamp. DTC

Key-systems doet haar werk 24 uur per dag, 7 dagen per week.”

Het meest voorkomende probleem dat opgelost moet worden, is gecontroleerde

toegang realiseren bij zorginstellingen. “Intramuraal is dat makkelijker

te regelen, maar extramuraal, dus bij individuele zorgwoningen,

komt er veel meer bij kijken. We hebben daar meer dan 15 jaar ervaring

in en zeggen vaak dat we de zorg ontdoen van zorgen. Of het nu gaat

om ouderenzorg, zorg voor dementerenden, of zware zorg, het probleem

verandert niet, maar de producten veranderen wel voortdurend. Instellingen

zien daarom door de bomen het bos niet meer en gaan het liefst in

zee met een partner die op basis van eisen, wensen en behoeften precies

de juiste oplossing aandraagt voor toegangscontrole. Bovendien wil men

zakendoen met een partij die de totaaloplossing zoekt in A-kwaliteit materialen.

Die gaan langer mee, werken betrouwbaar en kunnen nog lang

geserviced worden.”

Maatwerkoplossingen in sleutelproblematiek

Elke situatie vraagt om een eigen oplossing, dus maatwerk. “We kunnen

een verantwoorde keuze maken voor de eindgebruiker, omdat we merk-

Het toegangsmedium kan verschillen, dat kan een kaart zijn, een tag of een

digitale sleutel die vanuit een app wordt gestuurd.

144


Thema Elektronische en mechanische sluitsystemen

We leveren toegangscontrole, elektrische sloten, intercom en deur automatiek.

zijn, een tag of een digitale sleutel die vanuit een app wordt gestuurd.

Wij zorgen ervoor dat de toegangsrechten werken op sloten van de binnen-

en buitenschil van een gebouw.”

Ook vastgoedbeheerders weten de weg te vinden naar DTC Keysystems.

“We leveren hen elektronische sleutels voor bedrijfsruimtes,

die beheerd kunnen worden op afstand. Om die reden werken hotelketens

ook graag met ons. Sommige hotels sturen hun klanten na online

reservering en betaling zelfs een digitale sleutel toe, waarmee men via

een app exclusief en tijdelijk toegang krijgt tot de geboekte accommodatie.

Zo makkelijk kan het zijn.”

Het team van DTC Keysystems.

Van advies tot onderhoud

DTC Key-systems adviseert, levert, monteert en onderhoudt de toegangssystemen.

Aftersales is daarbij zeer belangrijk. Schildkamp concludeert

dat de bedrijven die dezelfde knowhow in huis hebben op de vingers van

een hand te tellen zijn. “Onze werkwijze spreekt aan, doordat we alleen

met A-merken werken. Inmiddels onderhouden wij zo’n slordige 25.000

deuren zodat ze elke dag open en dicht gaan met de door ons geleverde

systemen. Dat zegt wel iets over ons”, zegt hij tot besluit. n

Met onze jarenlange ervaring

zoeken wij samen met u naar

de beste toegangscontrole

en deurautomatisering.

Totaalleverancier op het

gebied van toegangscontrole

24/7 service- en onderhoudsdienst

Advies op maat

Betrouwbare partner

www.keysystems.nl

145


Tekst: Susan Peek | Beeld: Alinel nv

Vorm volgt functie:

profielreeks uitgebreid inzetbaar

In onze hedendaagse architectuur zijn architecten vaak op zoek naar accenten in de gevel, die een gebouw uniek maken. Hiermee voeg

je een bepaald statement toe aan een gebouw of geef je het een unieke uitstraling. Maar tegenwoordig is het mogelijk om dat accent

op de gevel, waarmee het gebouw een stuk persoonlijkheid uitstraalt, uit te breiden. Het systeem van ALINEL, oorspronkelijk bedoeld

als gevelbekleding, is voor meerdere toepassingen inzetbaar. Dat zorgt dat architecten ongekende mogelijkheden hebben om met de

bouwstenen van het systeem aan de slag te gaan en de creativiteit in hun ontwerpen uit te breiden naar bijvoorbeeld voordeuren, tuinelementen

en brievenbussen.

Aan het woord is Jan de Paepe, eigenaar van

ALINEL: “Of het nu over een poort, voordeur of

brievenbus gaat, steeds vaker is de vraag hoe

de functie zo minimalistisch mogelijk ingevuld

kan worden. De functie verdwijnt als het ware

in de vorm.” ALINEL is altijd op zoek naar een

perfect geïntegreerde manier van beiden waar-

door er een functioneel design ontstaat. Zonder

verlies van, of zelfs met een verbetering van de

functionele doelstellingen.

Oog voor detail

“Ons gepatenteerde ALINEL totaalsysteem is

ontwikkeld voor de bekleding van nagenoeg

elk denkbaar oppervlak,” vervolgt De Paepe.

“Al onze systemen kunnen naadloos en in hetzelfde

vlak op zowel gevel als deur of poort

gemonteerd worden. Door de slimme manier

waarop de profielen onzichtbaar bevestigd zijn

en op een inventieve manier in elkaar schuiven,

passen ze zich aan elk oppervlak aan.

146


'Oplossingen die verder gaan dan de toepassing

waarvoor ze gemaakt zijn'

Brievenbus wall met huisnummer.

Met veel oog voor details, zoals in hoeken en

bij sluitingen. En over details gesproken: de

ALINEL gevelbekleding kan tot in de kleinste

puntjes afgewerkt worden. Elementen, zoals

parlofoons, stopcontacten, transparantie, of

LED-verlichting kunnen zonder problemen geïntegreerd

worden.”

Tuinkast wall.

Brievenbus walls

De Paepe noemt een prachtig voorbeeld waarbij

het geveldesign zich uitbreidt naar de oprit:

“Onze brievenbus walls. Een leuk product dat

veel mensen aanspreekt. De brievenbus walls

geven een nieuwe dimensie aan de oprit en

combineren vorm met functie. De wall heeft

uiteraard een brievenbus maar kan ook voorzien

worden van een huisnummer, een pakketluik

en nog veel meer.” ALINEL biedt standaard

brievenbus walls per strekkende meter aan,

maar ook hier kan een wall volledig op maat

gepersonaliseerd worden.

Legio mogelijkheden

“Ondertussen denken we al weer verder dan

alleen brievenbussen,” zegt De Paepe. “Zo zijn

we nu bezig met tuinkasten.” Een mooi architectonisch

element in de tuin, in dezelfde stijl

als de gevel of brievenbus wall, waar tuinkussens,

klein gereedschap of andere zaken in opgeborgen

kunnen worden. “De mogelijkheden

zijn eindeloos,” concludeert De Paepe. Vanaf

januari 2020 start ALINEL met een EBD (E-

Business) platform en vanaf het tweede kwartaal

van 2020 kan men via dat platform een

complete eigen samenstelling online maken.

“Tot die tijd is zelf samenstellen natuurlijk ook

mogelijk en is documentatie bij ons op te vragen.”

Hij besluit: “Met de uitbreiding van het

ALINEL gamma met deze kant- en plaatsingsklare

hoogwaardige producten blijven we in de

ideologie van het huis waarbij architectonische

elementen niet alleen op de gevel maar ook los

van de woning kunnen worden toegepast in

stijl met de rest van het huis.” n

147


NIEUW

VEKA introduceert

trendy hefschuifdeuren

Bezoek VEKA op de Polyclose (stand 1340, hal 1)

Eén uitzonderlijk goede reden geven wij u alvast: VEKAMOTION. Dit innovatieve kwaliteitsconcept

voor hefschuifdeuren sluit perfect aan bij de voorkeur van consumenten: strakke,

moderne uitstraling en meer daglichttoetreding. Met smallere profielen en grotere glasoppervlakken

als uitgangspunt kan VEKAMOTION worden vertaald naar verschillende fraaie

uitvoeringen.

Wilt u toegangskaarten voor Polyclose ontvangen?

In onze stand laten wij u graag zien welke meerwaarde VEKAMOTION, de ultramatte Spectral

kleuren en de andere noviteiten van VEKA voor uw business bieden. Stuur een e-mail naar

Adriaan Hakkert, AHakkert@veka.com voor een gratis toegangskaart.

www.veka.nl


Van standaard tot high tech

CNC-productielijnen voor HVL

Al meer dan 60 jaar levert Kruba BV uit Baarn verspanende machines voor o.a. de productie

van (HVL) kunststof, aluminium en houten kozijnen, variërend van eenvoudige standaardoplossingen

tot high tech CNC­gestuurde productielijnen. Naast het huismerk Kruba worden

systemen van Graule, Pertici, Rapid, Urban, Maka, Thorwesten en Italmac geleverd.

Kijk voor meer informatie op www.kruba.nl.

Bezoek Kruba op de Polyclose in Gent, Hal 6 > stand 6124.

Pertici CNC Zaagcentrum voor kunststof profielen

type Scarabeo SC5-55

Urban 2-voudig CNC Hoek- en T-las Bewerkingscentrum type SV-840

Thorwesten CNC Kunststof Profielbewerkingscentrum type TH-PBZ-4

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 4024-2-HVL

Welkom bij Kruba!

Hal 6 > stand 6124

Tolweg 9, 3741 LM Baarn

www.kruba.nl, +31(0)35 543 35 55

Kruba Staalzaagcentrum


Binnen komen het antracietgrijs van de aluminium schil op de houten kozijnen weer terug. Stijlvol en elegant.

Tekst: Jan Mol | Beeld: Timmerbedrijf Har Puts

Dé groothandel voor bouwend Nederland,

ook voor hout-aluminium kozijnen!

De professionele timmerfabrikant en aannemer kennen de weg inmiddels: Burghouwt Bouwbeslag is met meerdere vestigingen in

Nederland en een indrukwekkend assortiment meer dan een leverancier van materialen aan de bouwwereld. Het kennisniveau bij het

bedrijf is hoog en men presenteert de klanten regelmatig noviteiten.

Rob van Baars, commercieel manager bij Burghouwt,

vertelt. “We zien onze klanten als

echte partners en helpen hen graag om een

voorsprong te krijgen in de markt. Om dat te

kunnen doen, blijven we bij met de laatste ontwikkelingen.

De toevoeging van hout-aluminiumkozijnen

is daar een mooi voorbeeld van.

Een schitterend en esthetisch product, maar bovenal

duurzaam. Onze klanten zijn dan ook te

spreken over hout-aluminium, als voorbeelden

noem ik graag Geri Eichinger van Timmerfabriek

Den Hollander uit Noordwijk en Ruud Puts

van Timmerbedrijf Har Puts uit Maasbracht.

Met beide bedrijven hebben we een mooi partnerschap,

zij dragen de hout-aluminium boodschap

vol verve uit.”

De praktijk is het beste bewijs

Bij Timmerbedrijf Har Puts in Maasbracht produceert

men naar volle tevredenheid houtaluminium

kozijnen, dankzij Burghouwt. Ruud

Puts is er commercieel directeur, samen met zijn

broer Sjuul Puts, die technisch directeur is, runt

hij de onderneming. “We zijn een echt familiebedrijf,

net als Burghouwt”, opent Ruud het

gesprek.

“In 2018 hebben mijn broer en ik het bedrijf

overgenomen, we bouwen gevelkozijnen in

hout en hout-aluminium. Dat doen we met

een team van 16 medewerkers. Burghouwt

leverde bij ons al het hang- en sluitwerk, als

ketenpartner. Toen wij onderzochten welke

aluminium schil het beste voor ons zou zijn,

kwamen we bij Gutmann in Duitsland uit.

Daar werd de keuze gemaakt voor hun mooie

150


Inkoop en distributie kun je beter aan een expert overlaten

die op dat vlak zijn sporen heeft verdiend

product. We wilden er echter niet rechtstreeks

inkopen, maar net zoals andere materialen alles

betrekken via Burghouwt. Waarom? Omdat

je alleen niets bereikt. Wij doen liever waar

we goed in zijn, namelijk het produceren van

kozijnen. Inkoop en distributie kun je beter

aan een expert overlaten die daarin zijn sporen

heeft verdiend. Burghouwt ontzorgt ons met

alles, dus hier ook mee.”

Burghouwt levert Timmerbedrijf Har Puts per

kozijn de aluminium schil aan. “Altijd op projectbasis

en als maatwerk. Uiteraard hebben

we het bijbehorende hang- en sluitwerk van

Burghouwt hier op voorraad liggen. De samenwerking

tussen onze bedrijven is intensief

te noemen, we hebben wekelijks contact”,

aldus Ruud.

Hout-aluminium wordt steeds

belangrijker

Dat is de conclusie van Ruud Puts, naar aanleiding

van de vraag uit de markt. “Toch is het

bij de architect en de aannemer nog een relatief

onbekend product. Dat terwijl we er een

U-waarde van 0,63 mee kunnen realiseren. De

vraag neemt daardoor gestaag toe. Zelf denk ik

dat we een omslagpunt gaan beleven. Er komt

een moment dat we meer hout-aluminium leveren

dan traditioneel hout.”

De voordelen van hout-aluminium kozijnen zijn

dan ook groot. Een onderhoudsvrije, aluminiumschil

aan de buitenzijde beschermt het hout

en is leverbaar in alle RAL-kleuren. “Ook met

structuurlak”, voegt Ruud toe. “Qua afwerking

zijn de aluminium schillen van Gutmann subliem.

Hoekverbindingen worden eerst gelast,

dan geschuurd en daarna pas gecoat. Het eindresultaat

is een aluminium schil zonder zichtbare

hoekverbindingen. Dat doet iets met een

gevel, het is een hele esthetische oplossing.”

Er komt een moment dat we meer hout-aluminium

leveren dan traditioneel hout

Ook Timmerbedrijf Har Puts blijft innoveren

en kan dit mede dankzij het partnerschap met

Burghouwt. “Zoals ik al zei, samen bereik je

meer. Burghouwt spreekt onze taal en denkt

met ons mee”, zegt Ruud tot besluit. n

Buiten een stijlvolle aanblik in antraciet-grijs aluminium uitgevoerd.

151


GEEF IDEEËN VORM

Häfele Slido schuifwanden

www.hafele.nl

Van een eenvoudige schuifwand van een paar meter tot wanden

van wel 15 meter hoog, brand- en/of geluidwerend. Häfele heeft

een uitgebreid assortiment aan schuifwanden en schuifwandenbeslag.

Wij helpen graag van advies tot installatie.


Tekst en beeld: HECO

HECO-Schroeven voor de

bevestiging van drukzacht isolatiemateriaal

Bevestigings- en isolatiematerialen van daken worden aan hoge belastingen blootgesteld, zoals het gewicht van de dakbedekking of

sneeuw. Daarom is het gebruik en de bevestiging van drukzachte isolatiematerialen een uitdaging in de dak- en gevelbouw.

ten. Inwerkende drukkrachten worden naar de tengel afgeleid waardoor

voorkomen wordt dat de tengel in het isolatiemateriaal wordt gedrukt.

De HECO-TOPIX-CC is ontwikkeld als verbindingsmiddel voor het overbrengen

van hoge trek- en drukkrachten in de houtbouw. De schroef

bestaat uit twee schroefdraden met een verschillende spoed, die ervoor

zorgen dat de onderdelen die moeten worden verbonden, naar elkaar

worden toegetrokken. Dankzij de combinatie van de HECO-TOPIX punt

en de cilinderkop zijn ook kleinste afstanden tussen de schroef en de rand

van planken mogelijk zonder het hout te splijten. De HECO-TOPIX-CC

kan daarbij zowel als verbindingsmiddel in de nieuwbouw als voor het

‘versterken’ van houtconstructies in de bestaande bouw worden gebruikt.

De optredende schuifkrachten kunnen worden afgeleid door middel

van een afschuifregel. Door dit dakranddetail met de HECO-TOPIX-CC

te bevestigen, worden alle optredende krachten van het dakoppervlak

verdeeld over de onderste laag afschuifregels.

HECO-TOPIX-THERM is in combinatie met de nieuwe HECO-TOPIX-CC een perfect

systeem voor efficiënte gevel- en dakisolatie boven het dakbeschot.

Hierbij worden de optredende krachten met behulp van een schuifhout

in verbinding met de HECO-TOPIX-CC afgeleid.

De combinatie van de HECO-TOPIX-Therm en de HECO-TOPIX-CC is een

efficiënt bevestigingssysteem voor gevel- en dakisolatie met drukzachte

isolatiematerialen. Ze zijn ook geschikt voor elk ander isolatiemateriaal.

De beide schroeven hebben een CE-markering op basis van ETA-11/0284.

Door de innovatieve schroefdraadtechniek zijn duidelijk minder schroeven

nodig dan bij traditionele systemen. Met de calculatiesoftware HSC van

HECO kunnen planners, architecten en aannemers berekenen hoeveel

schroeven er nodig zijn voor een bouwproject. n

Traditionele bevestigingsmiddelen zoals schroeven met deeldraad kunnen

de druk- en schuifkrachten niet volledig opvangen. Daardoor kunnen ze

niet worden gebruikt voor de montage van isolatiemateriaal met lage compactheid

omdat deze vervormen waardoor hun isolerende werking vermindert.

De Duitse schroevenfabrikant HECO-Schrauben heeft hiervoor een

oplossing ontwikkeld. De HECO-TOPIX-Therm en de HECO-TOPIX-Combi-

Connect zijn gebruiksvriendelijke, efficiënte en praktische schroeven, speciaal

bedoeld voor gevels en dakisolaties boven het dakbeschot.

Normaal gesproken kunnen alle drukbelastingen van drukbestendige

isolatiematerialen worden afgeleid door tegenlatten op het materiaal te

drukken. Dat geldt niet voor drukzachte isolatiematerialen omdat deze

vervormen. De HECO-TOPIX-Therm heeft een extra schroefdraad onder

de kop. Hiermee worden de tegenlatten door middel van een afstandsschroefverbinding

bevestigd. Zo worden de optredende krachten alleen

afgeleid naar de verbindingsmiddelen met de schroefdraad in de tegenlat-

HECO-TOPIX-CombiConnect (CC) is ontwikkeld als bevestigingsmiddel voor het

opvangen van hoge trek- en drukkrachten in de houtbouw.

153


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Henderson Nederland

Schuifdeursystemen in de wand:

Esthetisch, praktisch én

technisch een perfecte oplossing

In ziekenhuizen en verzorgingshuizen, maar ook in woningen worden steeds meer functies in één ruimte ondergebracht. Denk bijvoorbeeld

aan wonen en eten, wonen en werken, wonen en slapen of wonen en zorg. Om deze functies flexibel te combineren én te scheiden,

is een schuifdeur de ideale oplossing. Zeker wanneer deze schuifdeur kan worden ingebouwd in de holle wand, zodat geen praktische

ruimte verloren gaat.

Om hierin te voorzien, introduceerde Henderson Nederland enkele jaren geleden een doe-het-zelf schuifdeursysteem met houten constructie,

die recent is doorontwikkeld naar een moderne, lichte en zeer solide variant. Compleet van aluminium en eenvoudig te monteren,

dankzij een geavanceerd kliksysteem.

Dankzij de nieuwe Soltaire - Inbouw set van Henderson Nederland kunnen schuifdeuren eenvoudig worden ingebouwd in de holle wand, zodat geen praktische ruimte

meer verloren gaat.

154


Henderson Nederland is sinds 1965 actief op

de Nederlandse markt als specialist in diverse

soorten schuif- en vouwdeurbeslag en railsystemen.

Het bedrijf staat voor hoogwaardige technische

en duurzame oplossingen en is gecommitteerd

aan de hoogste productnormen, wat

ook bij de nieuwe Soltaire - Inbouw set duidelijk

naar voren komt. “Ons schuifdeursysteem voor

recht-schuivende deuren bestaat uit een hoogwaardig

geanodiseerd aluminium frame en

aluminium staanders, die een hoge stabiliteit

en stijfheid garanderen en eenvoudig gemonteerd

kunnen worden”, vertelt René van den

Biggelaar, Business Unit Manager bij Henderson

Nederland. “Het frame kan eenvoudig op de

staanders worden geklikt, zonder dat hiervoor

geboord hoeft te worden. Voor een solide bevestiging

is één schroefje al voldoende, waardoor

kostbare montagetijd wordt bespaard.”

In de rails is bovendien een uitsparing voorzien,

waarin onderdelen zoals hangrollen en stops

eenvoudig vanaf de zijkant ingehangen kunnen

worden. “Dit biedt tevens grote voordelen

bij vervanging of demontage; hiervoor hoeven

namelijk geen elementen afgebroken te worden”,

aldus Van den Biggelaar. “De hangrollen

zijn vervaardigd uit RVS en voorzien van

vier kogellagers, die een zeer lage weerstand

op de rollen en een lichte en soepele bediening

borgen.” Het schuifdeursysteem is standaard

geschikt voor muurdiktes vanaf 125 millimeter

(afgewerkt) en voor binnendeuren van 93

(breedte) tot 231,5 (hoogte) centimeter. Doordat

Henderson Nederland met losse profielen

werkt, zijn op aanvraag ook grotere deurafmetingen

mogelijk.

Keur aan uitbreidingsmogelijkheden

De nieuwe Soltaire - Inbouw set is naar wens uit

te breiden met een Softclose, die de deur opvangt

en langzaam in de gesloten positie trekt.

“Ook is een zelfsluitende afwerking mogelijk,

waardoor de deur zich na opening steeds auto-

matisch sluit”, vertelt Van den Biggelaar. “Onder

de naam Evolve M2 - Inbouw set brachten

we bovendien een geautomatiseerde uitvoering

uit. Dit systeem is voorzien van een elektrische

motor en bijbehorende besturingsunit, die naar

wens met een drukknop, afstandsbediening,

bewegingsmelder of elke andere gewenste besturing

te bedienen is. Deze oplossing is onder

andere geschikt voor ouderen of mensen die

moeilijk ter been zijn.”

De Soltaire - Inbouw set is tevens beschikbaar

in een Europees gecertificeerde brandwerende

uitvoering (tot 30 minuten). Begin 2020 wordt

bovendien een schuifdeursysteem tot 60 minuten

brandwerendheid geïntroduceerd. Ook

voor dubbele deuren. Optioneel is een afwerkset

verkrijgbaar, inclusief houten afwerklijsten

en borstelafdichtingen, waarmee de kopse kanten

van de muur eenvoudig én esthetisch worden

afgewerkt. Zonder dat de timmerman hiervoor

extra inspanningen hoeft te leveren. n

Het schuifdeursysteem voor rechtschuivende deuren bestaat uit een hoogwaardig geanodiseerd aluminium frame en aluminium staanders, die een hoge stabiliteit en

stijfheid garanderen en eenvoudig gemonteerd kunnen worden.

155


Aluminium Profielen | Aliplast Aluminium Systems

Sterk akoestische aluminium schuifraam:

ULTRAGLIDE VAN ALIPLAST

ALIPLAST investeerde sterk in de akoestische

isolatiewaarde van hun schuifsystemen. Door

de toename van verkeer en het feit dat er

steeds dichter bij elkaar wordt gebouwd, wordt

de vraag naar een goed geluidswerend systeem

heel belangrijk.

De Ultraglide schuiframen van ALIPLAST

ALUMINIUM SYSTEMS worden getest op

verschillende isolatiewaarden. Dankzij het

3-kamersysteem met thermische onderbreking dat de

koude buiten houdt en de warmte binnen, scoort de

Ultraglide goed op zowel de U-waarde als de luchten

waterdichtheid. In combinatie met geluidswerend

glas bereikt deze Ultraglide een perfecte akoestische

reductiewaarde van zelfs 43dB.

Deze optimale isolatie verlaagt enerzijds het

energieverbruik en verhoogt anderzijds de aangename

woonomstandigheden.

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


Tekst: Jan Mol | Beeld: REHAU

Vertrouwde leverancier

verhuist naar nieuw pand

“We gaan terug naar de roots.” Met deze uitspraak opent Roberto van den Berg, accountmanager bij REHAU, het gesprek. Van den Berg

doelt daarmee op de verhuizing van het Nederlandse REHAU kantoor van Nijkerk naar Amersfoort. “Daar zijn we namelijk ooit gestart”,

zegt hij lachend. Vanaf januari 2020 is REHAU operationeel vanuit Amersfoort.

Vanwaar de verhuizing? Van den Berg legt uit: “We hadden in Nijkerk

zowel ons kantoor als een magazijn. Dat was vroeger erg handig, echter

door de optimalisatie van onze logistiek bij het moederbedrijf in Duitsland,

kunnen we vandaag sneller rechtstreeks leveren, dan via ons Nederlandse

magazijn. Daarom hebben we afscheid genomen van onze voorraad in

Nederland. Dat maakte dat het oude pand in Nijkerk inefficiënt groot was.”

Afdelingen gecentraliseerd samengevoegd

Wie op tijd bestelt, krijgt alles snel geleverd vanuit Duitsland. Met het toenemen

van het productenpallet van REHAU was het volgens Van den Berg

ook niet meer mogelijk om volledig voorraadhoudend te zijn in Nijkerk.

Wat niet verandert, is de service die de klanten krijgen. “Die wordt nog

beter, omdat we in het nieuwe pand één ruimte huren, waar onze afde-

Roberto van den Berg.

158


Wanneer een ongenode gast

voor het raam blijft staan,

vindt de eerste registratie door de

bewegingssensor plaats

wordt in fase 3 een luide pieptoon ten gehore gebracht. Het alarm

klinkt dus al voordat het raam überhaupt is aangeraakt!”

Hoe zit het met een terugkoppeling naar de eigenaar van het pand? Van

den Berg: “Het systeem is straks via een Smart Homebox te koppelen, in

Duitsland is deze reeds leverbaar, we werken nu aan de Nederlandstalige

versie. Met een slimme app wordt de eigenaar van het pand gewaarschuwd,

eventueel kan zelfs meteen doorgeschakeld worden naar een

centrale meldkamer.”

Het alarm klinkt dus al voordat het raam überhaupt is aangeraakt!

Tot slot licht Van den Berg nog een klein tipje van de sluier op:

“We beschikken al een tijd over een vernuftig ventilatiesysteem dat integraal

onderdeel is van ons profiel. Er wordt nu bekeken hoe we deze in

Nederland kunnen introduceren.” n

'Die ontbrekende profielen hebben we

nu weten in te vullen en zijn

vanaf eind van dit jaar al leverbaar'

lingen samengebracht worden. Gecentraliseerd werken betekent kortere

communicatielijnen, een directe samenwerking en dus flexibeler kunnen

inspelen op vragen van onze klanten”, somt Van den Berg op.

Uitbreiding profielen voor de Nederlandse markt

REHAU staat erom bekend te luisteren naar vragen uit de markt, zo ook

in Nederland. De ontwikkeling van het Synego NL profiel is daar het beste

voorbeeld van. “Na de introductie hiervan hebben we ons oor te luisteren

gelegd in de markt. Het profiel werd zeer goed ontvangen, toch bleven er

nog wat wensen over. Die ontbrekende profielen hebben we nu weten in

te vullen en zijn vanaf eind van dit jaar al leverbaar.”

Meer rondom het venster doen

“Dat is het motto van REHAU”, vervolgt Van den Berg. “We zijn er

trots op om in dat kader een nieuwe productlijn te kunnen aankondigen,

namelijk het Smart Guard alarmsysteem. Dit betreft een volledig

draadloos alarmsysteem dat net even anders werkt dan wat men kent.

Reguliere alarmsystemen gaan pas af nadat een inbraak al een feit

is. Smart Guard bestaat uit een sensor die in de sponning van het

raam gemonteerd wordt. Wanneer een ongenode gast voor het raam

blijft staan, vindt de eerste registratie door de bewegingssensor plaats.

Deze laat middels een led weten aan de persoon dat hij of zij gedetecteerd

is. Fase 2 treedt in werking indien deze persoon blijft staan, de

led begint te knipperen. Is dat nog geen reden om te vertrekken, dan

159


Tekst: ARVI product | Beeld: Ten Hulscher

‘Inspelen op de markt met

cilinders in meer dan 25 kleuren’

Vanuit klanten neemt de vraag naar kleur in het interieur toe. Deurbeslagproducent Ten Hulscher volgt de laatste trends en verwerkt

deze op fraaie wijze in hun collectie. Hun nieuwste ontwikkeling is een stijlvolle serie GPF-cilinders. Volledige keuzevrijheid voor de klant

is gegarandeerd, want die kiest uit een kleurenpalet van meer dan 25 finishes.

Ten Hulscher innoveert voortdurend op het vlak van hang- en sluitwerk.

Bovendien is het pand sinds mei 2019 uitgebreid met Anastasius

Grand Café. We spreken Siebe ten Hulscher over de ontwikkelingen

binnen het bedrijf.

Totaaloplossingen voor deurbeslag

Nieuwe GPF cilinders maken van GPF bouwbeslag – het private label van

Ten Hulscher – een totaaloplosser voor binnen en buiten. Siebe ten Hulscher:

“Ten Hulscher werkt volgens het principe van GPF CombiVari. Dit

houdt in dat een klant in slechts drie stappen het deurbeslag van zijn of

haar keuze samenstelt. De deurkruk is een gebruiksvoorwerp dat enorme

impact heeft op het interieur. Door cilinders toe te voegen aan ons assortiment,

kan de klant bij Ten Hulscher terecht voor het totale deurbeslagpakket.

Van deurkruk tot insteekslot, veiligheidsbeslag en vanaf

nu cilinders. Zo zijn we totaalleverancier en vindt de klant alles op één

vertrouwd adres.”

De plus van GPF-cilinders

“Veel cilinders zijn enkel leverbaar in de finishes nikkel of messing. Vanuit

de markt horen wij echter een ander geluid. Mensen willen hun cilinder

laten matchen met de finish van hun rozet of schild. Als Ten Hulscher zijn

we daarom trots op onze nieuwe GPF-cilinder, leverbaar in meer dan 25

In het voorjaar van 2019 vestigde horecagelegenheid Anastasius Grand Café zich bij Ten Hulscher in het pand. (Beeld: Mich Buschman)

160


Smaakvol en functioneel, deze zwart-antraciete GPF-cilinder.

GPF-cilinder, detail sleutel.

finishes. Dit vormt mede de kracht van het product, omdat het kleurenpalet

reikt van wit, via rvs en mat messing naar koper en zwart – en vele

tinten daar tussenin. Het sluit naadloos aan op Ten Hulscher’s grote aantal

deurbeslagfinishes die reeds op de markt zijn. Denk bijvoorbeeld aan ons

uitgebreide programma zwart deurbeslag, dat we sinds 2011 voeren.”

passie die wij hebben voor onze deurkrukken, willen we graag overbrengen

op anderen. Boven een kop koffie komen werelden samen! De klant

neemt de tijd om deurbeslag uit te zoeken en kan zijn keuze rustig laten

bezinken onder het genot van een kop koffie of lunch. De stap van deurkruk

naar barkruk is in ons pand snel gemaakt!” n

Om een goede veiligheid te garanderen, voldoet de GPF cilinder aan

strenge inbraakwerende eisen. Naast een SKG*** keurmerk is de cilinder

ook verkrijgbaar met SKG** certificaat én zonder SKG-kwalificatie. Ondanks

de verschillende certificeringen hebben ze hetzelfde profiel, zodat

ze gelijk sluitend gemaakt kunnen worden. Zo bedient een klant met één

sleutel de SKG*** cilinder in zijn buitendeur én de cilinders zonder keurmerk

in zijn binnendeuren. Mede door deze techniek zijn de GPF-cilinders

ook uitstekend te verwerken in (complexe) sluitplannen. Desgewenst

wordt hij geleverd in slijtvaste uitvoering. Door de uitgebreide keuze in

maten kan de cilinder gemonteerd worden in zowel reguliere als extreem

dikke deuren, met een maximum van maar liefst 200/200 mm.

Van deurkruk naar barkruk

Wie Ten Hulscher in Garderen bezoekt, vindt een schitterend, wit pand

aan de rand van het Speulderbos. Het oud-familiehotel is sinds 2000 de

thuisbasis van Ten Hulscher. De showroom biedt een ruim assortiment

deurkrukken, veiligheidsbeslag en bijpassend meubel- en raambeslag.

In het voorjaar van 2019 vestigde horecagelegenheid Anastasius Grand

Café zich ook in het pand. Siebe: “Anastasius is een fijne plek voor jong

en oud. We zijn gestart met het grand café om voor onze bezoekers

en zakenrelaties een beleving te creëren rondom hang- en sluitwerk. De

Enkele stalen van de gekleurde GPF cilinders.

161


UW ALUMINIUM PROFIEL ONTWIKKELEN MET COMHAN HOLLAND

• 70 jaar ervaring in aluminium en extrusie: wij perfectioneren

uw profielontwerp voor een optimale extrudeerbaarheid

• Groot netwerk extrusiepersen: altijd de juiste keuze voor uw profiel

• Oppervlakte behandelingen mogelijk: zoals poedercoaten,

anodiseren & sublimeren (houtlook)


3D (CNC) profielbewerkingen op verzoek: vrijwel alles is mogelijk


Indien gewenst: uw profielen bij ons op voorraad en

op afroep

uitgeleverd

Meer informatie? www.comhan.com/gevel

AUTOMATISERING VAN

A TOT Z IN EEN PAKKET

MATRIXKOZIJN

MatrixKozijn is een totaaloplossing

voor dé automatisering van alle

disciplines bij producenten van

houten en kunststof kozijnen.

MatrixKozijn voorziet in oplossingen

voor elke afdeling. Van de verkoop tot

en met de productie en levering.

18 KRACHTIGE MODULES

• Relatiebeheer

• Projectbeheer

• Projectplanning

• Offertecalculatie

• BIM

• Orders

• Webwinkel

• Documentbeheer

• Werkvoorbereiding

• Inkoop

• Voorraadbeheer

• Productieplanning

• CNC machine

aansturing

• Tijdregistratie

• Mobiel

• Nacalculatie

• Leveringen

• Verkoop- en

inkoopfacturen

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn


Tekst: Tjerk van Duinen | Beeld: Comhan

ARCHITECTONISCH ALUMINIUM:

WATERSLAGEN EN COMPOSIET PLATEN

Comhan is producent en groothandel in aluminium producten voor de bouw en industrie. Het bedrijf bestaat in 2020 maar liefst 70

jaar en heeft in die tijd een breed assortiment opgebouwd met aluminium kwaliteitsproducten. Van standaard tot speciaal aluminium

profielen en platen, zoals zonwering profielen en composiet platen.

Accountmanager Guido Vermeij: “Wij komen

graag tegemoet aan de wensen van architecten

en opdrachtgevers. Daarom zijn we voortdurend

op zoek naar systemen en oplossingen die

de vragen van de klant beantwoorden.”

Waterslagen in alle kleuren,

maten én hellingshoeken

“Zo tonen we binnenkort op de Polyclose onder

meer onze aluminium waterslagen. Dit is

een goedkoop, zeer duurzaam en onderhoudsarm

alternatief voor massieve dorpels. Ook zijn

ze door ons handige kliksysteem nog eens gemakkelijk

te bevestigen. We leveren deze waterslagen

in drie verschillende series, de 40SL,

30SL en 35SL, met respectievelijk hellingshoeken

van 5°, 10° en 15°. De getallen 40, 30 en

35 duiden op de hoogte in millimeters van de

neus van het profiel, en elke serie is leverbaar

in diverse breedtes. De waterslagen kunnen we

op verzoek in elke kleur anodiseren of lakken,

en eventueel op maat zagen.”

Aan de tekentafel van de architect wordt

feitelijk bepaald wat de meest geschikte hellingshoek

en breedte is. Volgens Guido is dat

niet alleen een functionele keuze, namelijk

om de gevel schoon te houden, maar ook

een esthetische.

“Je kunt van waterslagen een prachtig architectonisch

detail maken in de gevel. Omdat

we echt maatwerk kunnen leveren, zijn onze

waterslagen ook zeer geschikt voor renovatieprojecten.

En om de koppen waterdicht

af te sluiten, leveren we tegenwoordig ook

glij-kopschotten. Deze speciale kopschotten

zijn voorzien van rubber en zorgen zo voor

een goede afdichting. De kans op inwatering

wordt daarmee aanzienlijk verminderd

en het gebruik van kit is overbodig geworden.

Bovendien kan de klant de waterslagen

ook nog (laten) voorzien van zelfklevende

Aluminium composiet platen met afgewerkte rand.

anti-dreunfolie, om het tikkende geluid van

regen op de waterslagen te reduceren.”

Aluminium composiet platen

met omgevouwen randen

Een andere parel uit het assortiment van Comhan

is de aluminium composiet plaat (ACP), in

allerlei diktes en kleuren leverbaar. Aluminium

composiet platen bestaan uit twee zeer dunne

aluminium platen met daartussen polyethyleen

of een brandvertragende minerale kern. Ze zijn

zeer stijf en vlak, licht van gewicht, weer- en

corrosiebestendig, eenvoudig te verwerken én

volledig recyclebaar. Ze worden toegepast als

gevelmateriaal maar ook in de wereld van interieur

en sign (reclame en tentoonstellingbouw).

Sales Engineer Corad Mank: “Voor dit mooie

plaatmateriaal hebben we een nieuwe 'freesvouw'

machine aangeschaft, die in één bewerking

een strak omgevouwen rand maakt.

Hij freest de gehele plaat tot aan de onderste

aluminium dekplaat en buigt die vervolgens

in een continue beweging om. Een mooie afwerking,

waardoor de kern van de plaat niet

meer zichtbaar is. Bovendien kunnen we ook

een plaat maken met overlap voor nog meer

mogelijkheden.” n

Comhan Holland is aanwezig op de Polyclose in

Gent (15, 16 en 17 januari 2020) en op de ESEF

in Utrecht (17 tot en met 20 maart 2020), dé

toonkamer van de maakindustrie in de Benelux.

163


Tekst: Jan Mol | Beeld: Colormatics

Eigen productie sandwichpanelen

is per 1 januari 2020 een feit

Inmiddels levert het bedrijf al 12 jaar ommantelde profielen in een kleur naar keuze aan zowel profielhuizen als raamfabrikanten.

Colormatics NV uit Maasmechelen staat dan ook goed op de kaart als het om kleur bekennen gaat. Wie directeur en eigenaar Jean-Pierre

Konings een beetje kent, weet dat hij nooit stilzit en altijd kijkt naar zaken die nieuwe markten kunnen bedienen of procesverbetering

met zich meebrengen.

“Soms treffen we het en kunnen we spreken

van een combinatie van procesverbetering en

het aanboren van nieuwe markten”, opent

Konings het gesprek. “Met gepaste trots kunnen

we namelijk melden dat er momenteel een

nieuwe lijmmachine geïnstalleerd wordt, waarmee

we verschillende materialen op elkaar kunnen

aanbrengen. Vanaf januari 2020 nemen

we deze machine officieel in gebruik.”

Van loonommantelingsbedrijf

naar productontwikkelaar

Konings wijst ons nog eens op het feit dat

Colormatics vroeger (en nog steeds) een loonommantelingsbedrijf

was, maar inmiddels is

uitgegroeid naar productontwikkelaar. “De aanschaf

van de nieuwe machine is daar een mooi

voorbeeld van. We kunnen nu onze eigen sandwichpanelen

maken en hebben daarbij de mogelijkheid

om verschillende materialen met elkaar te

verlijmen. In plaats van door klanten aangeleverde

sandwichpanelen te foliën, kunnen we nu kant en

klare panelen leveren, die meteen op kleur zijn.”

Het ligt voor de hand dat de deurenindustrie

zich als eerste meldt om gebruik te maken van

deze nieuwe dienstverlening. Toch kijkt Konings

een paar stappen verder en ziet hij nieuwe

mogelijkheden aan de horizon. “Zo kunnen

we bijvoorbeeld MDF-platen zelf verlijmen tot

sandwichplaat, al dan niet uit meerdere kleuren

opgebouwd. Ideaal voor interieurtoepassingen

waarbij er sprake is van decoratief freeswerk.

Ook kunnen we isolatiemateriaal op gipsplaat

aanbrengen. Daarmee kan een aftimmerbedrijf

zeer snel en efficiënt werken, zonder knoeien.”

Het onderzoek is gestart

Konings denkt met zijn Colormatics altijd in mogelijkheden

en oplossingen. “Ik weet zeker dat

we over een jaar kunnen zeggen dat we veel

meer met deze machine doen, dan waarmee

we van start gegaan zijn. We zijn nog maar net

gestart met onderzoeken welke materialen we

Jean-Pierre Konings.

164


'De proeven kunnen we

gaan doen op basis van

eigen nieuwsgierigheid,

of op basis van vragen

uit de markt'

allemaal kunnen combineren. De proeven kunnen

we gaan doen op basis van eigen nieuwsgierigheid,

of op basis van vragen uit de markt.

Onze lijmleverancier Kleiberit werkt nauw met

ons samen om alle mogelijkheden in kaart te

brengen. We dagen onze klanten dan ook uit

om ‘out of the box’ te denken.”

In plaats van door klanten aangeleverde sandwichpanelen te foliën, kan men nu kant en klare panelen

leveren, die meteen op kleur zijn.

Logische stap in het hele proces

“We ommantelden plaatmaterialen al langer

met folie uiteraard, maar zagen toe hoe onze

klanten daarmee naar derden gingen om ze te

laten sandwichen. Voor ons is het een logische

stap om dat nu zelf aan te bieden. We hebben

daar dan ook de voorraad aan plaatmaterialen

voor, in verschillende materialen en kleuren”,

zegt Konings tot besluit. n

12

28,5

Mechanisch?

Motorisch!

Snel en stil

100% Vergrendeling &

optimale sluitkracht

Volledig gemotoriseerde

ver-/ontgrendeling

28,5

12

Test zelf:

Voorpremière

Polyclose

Marktlancering

Fensterbau Frontale

maco. eu

COMAGLIO_Esec_Inserzione_Profiel_95x130.indd 1 16/05/18 11:49

165


Tekst: Jan Mol | Beeld: Häfele, Karl Huber

Een digitale sleutel voor alles: puur gemak

Zou het niet mooi zijn wanneer de toegangspas of -tag waarmee je op kantoor binnenkomt,

ook je archiefkast ontsluit? Met het Dialock Systeem voor elektronische toegangscontrole

kan dat. Ideaal voor bedrijven, openbare instellingen, het hotelwezen en overal

waar mensen gecontroleerd toegang moeten krijgen.

Met Dialock kan een kaart of tag zo geprogrammeerd

worden, dat de gebruiker alleen

de voor hem of haar toegankelijke ruimtes of

meubelen kan openen en sluiten. Geen sleutels

meer, maar herprogrammeerbare tags en kaartjes,

die kunnen worden voorzien van toegangsprivileges

en –restricties. Er kunnen meerdere

gebruikers aan een elektronisch slot worden

toegewezen. Het overzicht wie waar toegang

heeft en op welke tijdstippen is bovendien volledig

inzichtelijk en te managen.

'Helemaal van deze

tijd en erg handig in

het gebruik, is de

mogelijkheid om

de Smart Phone

te gebruiken voor

toegangsverlening'

Ook het Intercontinental Hotel in Davos gebruikt Dialock.

Pure efficiëntie gekoppeld

aan gebruiksgemak

De toepassing van Dialock is op dit moment

voornamelijk in hotels, motels, jeugdherbergen

en exclusieve winkels zoals juweliers. Maar ook

op vliegvelden biedt Dialock mogelijkheden.

Logisch ook, want dat zijn bij uitstek plaatsen

waar veel gebruikersverkeer voorkomt. Eenvoudig

toegang verlenen betekent ook dat het

hotel niet meer 100% is aangewezen op de

aanwezigheid van baliepersoneel. Dat bespaart

kosten en levert tijdwinst voor de hotelgasten

op. Met een tag of kaartje kan de hotelgast het

hotel binnenkomen, zijn of haar kamer ontsluiten

en op de kamer bijvoorbeeld gebruik maken

van de kluis.

Een kaart voor meerdere toegangsdoeleinden. Ook de slagboom kan ermee geopend worden!

Op kantoor kan de toegang voor medewerkers

beperkt worden tot kantoortijden. Dat draagt

bij aan de veiligheid. Wie binnenkomt met de

tag of kaart, kan desgewenst meteen opgenomen

worden in het tijdregistratiesysteem.

De werkgever bepaalt tot welke afdelingen en

ruimtes de kaart- of taghouder toegang heeft.

166


Dat geldt ook voor meubels, zoals archiefkasten,

of kasten waar gevoelige informatie ligt

opgeslagen, goederenmagazijnen, kopieerruimtes

et cetera.

Ook in de winkel

Nooit meer zoeken naar dat sleuteltje van een

vitrinekast? Met Dialock kan winkelpersoneel

toegang verleend worden tot lades, kasten en

vitrines. Wel zo veilig en meteen een goede

controle voor de winkeleigenaar: deze kan namelijk

monitoren wie er op welk tijdstip deuren

en lades geopend heeft.

Häfele levert óók het complete deurbeslag (scharnieren, deurspion, deurdranger, kierstandhouder ed.) in

dezelfde kleuren/finishes zodat de volledige deur één mooie stijl uitstraalt.

De toepassingen van Dialock zijn welhaast eindeloos.

Lockers in sauna’s, fietsenstallingen,

parkeerkelders, overal waar zaken veilig gesloten

en geopend moeten kunnen worden, is

Dialock een perfecte oplossing. Dialock is leverbaar

met Key Cards, Key Tags en Key Armbanden.

Häfele biedt bedrijven en instellingen de

mogelijkheid om deze digitale sleutels te voorzien

van een eigen logo.

Nu ook via Smart Phone

Helemaal van deze tijd en erg handig in het gebruik,

is de mogelijkheid om de Smart Phone

te gebruiken voor toegangsverlening. Met een

app kan een Dialock slot worden bediend. De

digitale sleutel die daarvoor nodig is, kan via

de Cloud naar de app gestuurd worden. Wie

bijvoorbeeld online een hotelkamer reserveert

en betaalt, kan met een digitaal toegestuurde

sleutel, binnen de reserveringstijd, gebruik maken

van de hotelkamer. Zo kan er op elk gewenst

moment in- en uitgecheckt worden, zonder

tussenkomst van een receptiemedewerker.

Nieuwe ontwikkelingen

Häfele levert óók het complete deurbeslag

(scharnieren, deurspion, deurdranger, kierstandhouder

ed.) in dezelfde kleuren/finishes zodat de

volledige deur één mooie stijl uitstraalt.

In de hospitality wordt veel gewerkt met Mifare

(chipcardlezersysteem). Het Dialock slotsysteem

is ook hierop aan te sluiten. Echter omdat Häfele

de beveiliging van het Mifare systeem wil

versterken, heeft het bedrijf een beveiliging

toegevoegd aan hun tags waardoor Dialock

deurterminals niet zomaar met een willekeurige

Mifare-pas te openen zijn. Dialock is ook

toepasbaar op systemen met een andere transpondertechnologie.

Wie online een hotelkamer reserveert en betaalt, kan met een digitaal toegestuurde sleutel, binnen de

reserveringstijd, gebruik maken van de hotelkamer.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Om tot de beste

configuratie te komen, adviseert Häfele om zo

vroeg mogelijk in het project aan tafel te gaan

voor een gedegen advies. (Bijvoorbeeld in een

bouw- of verbouwingstraject.) n

167


The ultimate window concept

Sleek design

from every point of view

Ongezien design met een uitstekende performantie. Elegant

combineert een minimalistische look met de superieure isolatiekwaliteit

en hoge duurzaamheid van kunststof. Alle designs zijn

gebaseerd op het universele iCOR bouwblok. Deze innovatieve en

modulaire oplossing zorgt voor een reductie van complexiteit en

kosten in uw productie.

Deceuninck brengt een nieuwe kijk op kozijnen en deuren op Polyclose.

Bezoek ons op stand 1400.

deceuninck.nl

Elegant

ThermoFibra Infinity


19 de EDITIE

EUROPESE VAKBEURS VOOR RAAM-, DEUR-,

ZONWERING-, GEVEL- EN TOEGANGSTECHNIEK

Registreer

met deze code:

PP99884812

op www.polyclose.be

voor GRATIS

toegang!

Woensdag !

Donderdag

Vrijdag

15 januari

16 januari

17 januari

9u30 tot 18u30

9u30 tot 20u

9u30 tot 18u30


®

Tekst: Jan Mol | Beeld: CK Design

Eigen label nog verder uitgebreid

en grote merken toegevoegd

One stop shopping op het gebied van deurbeslag en sanitair accessoires… Met 20 jaar ervaring startte Erik van Geijn in 2006 CK Design,

om de markt te voorzien van louter kwaliteitsproducten. Met succes: het bedrijf heeft de agenturen verworven van grote namen als

Anemostat, Olda, Planet – ASSA Abloy, PBA, Krona-Koblenz, Mega, Strenger, Wagner-Ewar en DAN DRYER. Daarnaast wordt er onder

eigen vlag, CK Design, een complete range aan kwaliteitsproducten gevoerd.

“We staan nooit stil en volgen de vraag uit

de markt op de voet”, begint Van Geijn. “We

hebben onze eigen voorraad uitgebreid met

bijvoorbeeld glasdeursloten, glasdeurgrepen,

deurbuffers en scharnieren. Een snelle levertijd

is gegarandeerd.”

'We handelen altijd pragmatisch en zijn transparant

in ons doen en laten'

Nieuwe aanwinsten

met klinkende namen

Een van de laatste ontwikkelingen is de overname

van Planet, de Zwitserse producent van valdorpels,

door ASSA Abloy. “Omdat we agent

zijn voor Planet - ASSA Abloy zien wij daarmee

een verbreding van ons productassortiment

binnen de markt optreden. Een andere ontwikkeling

is het feit dat wij de agentuur hebben

voor DAN DRYER, hete lucht drogers uit Denemarken.

Een sterk merk, goed vertegenwoordigd

in de hospitality sector”, aldus Van Geijn.

Kleur bekennen

Om meer eenheid met de leveranciers te krijgen,

besloot Van Geijn om de kleur van het

CK Design logo en algemeen merk te laten

restylen. “We zijn van rood naar blauw gegaan,

passend bij de merken Planet en ASSA

Abloy. Inmiddels hebben we een nieuwe brochure

en prijslijst in de markt staan, met een

focus op deurbeslag voor glazen deuren. We

hebben nieuwe producten onder eigen label

ontwikkeld en zijn bezig met meer nieuwe

productontwikkelingen. Dat doen we niet alleen

voor onszelf, maar ook voor onze klanten

en leveranciers. Doordat we zeer nauw

CK Design heeft haar eigen voorraad uitgebreid met glasdeursloten, glasdeurgrepen, deurbuffers en scharnieren.

C


CK

international

door hardware

sanitary accessories

design

C

CK design

®

international

door hardware

sanitary accessories

170


'Inmiddels hebben we een nieuwe brochure en prijslijst in de markt staan,

met een focus op deurbeslag voor glazen deuren'

samenwerken met hen, wordt het gemakkelijker

om gedegen oplossingen te vinden voor

problemen die zowel klanten als leveranciers

ondervinden. Daarom zien we onze zakelijke

relaties als partners, omdat we graag samen

de schouders eronder zetten.”

Betrouwbaar, open en eerlijk

Het is echt Nederlands zakendoen met CK Design.

“We handelen altijd pragmatisch en zijn

transparant in ons doen en laten. Communicatie

met ons geschiedt via korte lijnen, op

een open manier. Openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid

zijn samen de fundering waarop

CK Design gebouwd is. Daar tornen we niet

aan, we komen onze beloftes na. Duurzaam

werken is daarbij een speerpunt, daar valt namelijk

het eerste succes te behalen”, zegt Van

Geijn tot slot. n

Just Build It

total concept

info@ckdesign-int.com

www.ckdesign-int.com

171


Tekst en beeld: Duco

Zonwering op maat voor extra grote ramen

Bij het ontwerp van kantoorgebouwen met grote raampartijen wordt de integratie van zonwering steeds belangrijker. Nu we steeds

luchtdichter bouwen, dikkere isolatiepakketten toepassen én het aantal warme dagen per jaar zienderogen stijgt, is de zoektocht naar

oplossingen om binnentemperaturen in bedwang te houden meer dan ooit ‘hot’.

In het kantoorgebouw van sociale huisvestingsmaatschappij

Gelukkige Haard in Oostende

(BE) koos men daarom voor de schuifpanelen

DucoSlide LuxFrame 45/130.

'Het geheim van de schuifpanelen DucoSlide

LuxFrame zit hem in de sterke kaderprofielen'

Hoog als een huis

Hoge en brede ramen halen massa's zonlicht

binnen, maar tegelijkertijd kan de temperatuur

in huis ook sterk stijgen. Met architecturale

zonwering wordt hinderlijke lichtinval en reflectie

voorkomen. Daarnaast houdt het de warmte

buiten waardoor er minder gekoeld hoeft te

worden. Dit zorgt niet alleen voor een prettiger

binnenklimaat, maar ook voor een lagere

energierekening. Het kantoorgebouw wint ook

een pak aan architecturale uitstraling door het

speelse karakter. Het geheim van de schuifpanelen

DucoSlide LuxFrame zit hem in de sterke

kaderprofielen. De panelen kunnen een breedte

van wel 2,8 meter overbruggen. En ook de

sky is the limit: de Luxframe is beschikbaar tot

6 meter hoog.

Zonwering met vleugels

Om het zonlicht buiten te houden op de

meest ongewenste momenten is de Luxframe

voorzien van Ellips 150-lamellen. Deze

vleugelvormige lamellen liggen in een hoek

van 45° en houden zo het licht en de warmte

optimaal buiten. Dit resulteert in een daling

van de koellast tot 63% en een aanzienlijke

temperatuurdaling, zonder energieverslindend

koelsysteem.

Op deze manier zijn XXL-looks gekoppeld

aan een extra comfortabel binnenklimaat. De

horizontaal geplaatste, aluminium lamellen

zorgen voor behoud van daglicht en garanderen

maximale privacy. Tevens laten ze de

warmte van de laagstaande zon toe in de

koudere maanden, wat resulteert in een optimale

energiewinst. n

172


Schüco LivIngSlide.

Efficïente verwerking.

Snelle montage.

Met kwaliteit, die overtuigd.

POLYCLOSE 2020

Bezoek ons op Polyclose van 15. tem

17. Januari 2020 in Flanders Expo te Gent,

Hal 1, stand 1310

We verheugen ons op uw komst!

Grensloze zichten, die in een handomdraai ontstaan. Nieuwe technische

mogelijkheden. Overtuigende kwaliteit, zo ver het zicht reikt. Geniet van

de eenvoudige, snelle verwerking en montage van het hefschuifsysteem

Schüco LivIngSlide. En bied uw klanten een premium oplossing voor

prachtige uitzichten. www.schueco.nl/livingslide

Ramen. Deuren. Gevels.


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Intratone

GEMAK EN DUURZAAMHEID HAND IN HAND

Eigenlijk hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om goed voor onze maatschappij te zorgen, zodat ze ook nog leefbaar is voor

onze kinderen en de volgende generaties. Bij Intratone denken ze aan het gemak van de gebruiker maar tegelijk aan het milieu met

onder meer het draadloze intercomsysteem DINA en op afstand en in real-time te beheren badges en ontvangers voor toegangscontrole.

'Al het toegangsbeheer

werkt via een beveiligd

online beheerplatform'

Intratone, het best verkochte intercom systeem

in Frankrijk, is nu ook verkrijgbaar op de

Nederlandse en Belgische markt. Dit merk

van het Franse Cogelec staat bekend voor zijn

voortdurende innovaties en het mooie design.

“We introduceerden recent DINA, een nieuw

intercomsysteem met individuele LCD-displays

met belfunctie en eenvoudig op afstand te

managen via een beveiligd beheerplatform.

Door een handige timeslot-optie is een flexibele

naamvoering per bewoner mogelijk. Dit systeem

is verkrijgbaar voor inbouw en opbouw”, zegt

Clément Robert, country sales manager Benelux.

“Met het Intratone XL-pakket krijgen klanten

nu een extra lange garantie van 10 jaar op

alle hardware van het DINA intercomsysteem,

in combinatie met het tijdelijk gratis digitale

communicatiedisplay voor installatie aan de

entree of bijvoorbeeld naast de lift.”

Real-time communiceren

met bewoners

Met het Intratone digitaal communicatiepaneel

kan men in real-time communiceren met de bewoners.

Nieuwe informatie is binnen enkele seconden

te zien, waardoor bewoners zo direct op

de hoogte zijn van de voor hen bestemde informatie.

Met een paar drukken op een toetsenbord

kan de beheerder de informatie aanpassen of verwijderen.

Voor zeer dringende berichten kan ook

een SMS-functie gebruikt worden, waardoor elke

bewoner per telefoon bereikt wordt, ongeacht

waar hij of zij zich op dat moment bevindt. Het

LCD-scherm van het communicatiepaneel is door

het gelaagde glas vandalismebestendig.

DINA is een nieuw intercomsysteem met individuele LCD-displays met belfunctie, eenvoudig op afstand te

managen via een beveiligd beheerplatform.

174


'Het nieuwe intercomsysteem met LCD-display

is draadloos. Bewoners verlenen toegang

via hun eigen smartphone'

“Is er een onderhoud aan de lift gepland of

zijn er andere werkzaamheden voorzien, dan

voert de beheerder die informatie eenvoudig

op afstand in via een beveiligd, online beheerplatform.

Zo is iedereen direct op de hoogte

van wat er staat te gebeuren”, legt Robert uit.

“Bovendien kunnen die berichten ingesteld

worden voor het hele gebouw, maar ook

alleen voor de bewoners van een bepaalde

vleugel of verdieping. Zo krijgen de bewoners

alleen voor hen relevante en actuele

informatie te lezen.”

“Dat is een gemak voor de woningbeheerder

én het is ook beter voor het milieu”, sluit Clément

Robert af. “Ons nieuwe intercomsysteem

met LCD-display, DINA, is draadloos. Bewoners

verlenen toegang via hun eigen smartphone,

een binnenpost in de woning is niet vereist. Dat

betekent een enorme materiaalbesparing." n

POLYCLOSE – STAND 4139

Toegangscontrole op afstand

Intratone introduceert ook op afstand en in

real-time te beheren badges en ontvangers

voor toegangscontrole. Zo wordt het verlenen

van toegang aan externe partijen een

eenvoudige handeling. Nieuwe badges en

ontvangers kunnen via het online platform

in een handomdraai geprogrammeerd worden

en ook handsfree badges en proximity-readers

behoren tot de mogelijkheden.

Hiermee kunnen toegangsdeuren geopend

worden zonder de badge uit de tas of broekzak

te halen. De handige timeslot-functie

biedt de gebruiker de mogelijkheid om partijen

alleen op vastgestelde tijden toegang

te verlenen. En via de verschillende ontvangers

kunnen afzonderlijke vertrekken, zoals

een technische ruimte, garage of fietsenstalling,

eenvoudig beveiligd worden. Zelfs een

afstandsbediening behoort tot de opties.

“Als een bewoner de badge verliest, dan

kan deze met enkele klikken real-time gedeactiveerd

worden via het beveiligde online

beheerplatform”, vult de country sales manager

Benelux aan. “De badges zijn beschikbaar

in diverse onderscheidende kleuren.

Bewoners geven enkel de kleur van de verloren

badge door en zo gaat er geen kostbare

Intratone introduceert ook op afstand en in real-time te

beheren badges en ontvangers voor toegangscontrole.

(Beeld: James Green)

tijd verloren aan het zoeken van een serienummer,

en kan de toegang direct geblokkeerd

worden.”

Gemak én duurzaamheid

Bij Intratone zijn ze ervan overtuigd dat gemak

en duurzaamheid hand in hand moeten

gaan. Daarom werkt al het toegangsbeheer

via een beveiligd online beheerplatform vanaf

desktop, tablet of zelfs mobiele telefoon. Zo

hoeft een woningbeheerder niet ter plekke

aanwezig te zijn bij naamsveranderingen of

toegangscontrole. Denk eens aan alle autoritten

die zo bespaard worden.

Met het Intratone digitaal communicatiepaneel kan

men in real-time communiceren met de bewoners.

175


MADE IN GERMANY

Stadur Produktions GmbH & Co. KG

Ostereichen 2-4, 21714 Hammah

Germany, www.stadur.com

Phone +49 (0) 41 44 / 234-0

Fax +49 (0) 41 44 / 234-100

E-mail bau@stadur.com

ProfileTec & FrameTec

De thermisch isolerende

oplossingen voor kaderverbredingen

en onderliggende

structuren.

Op maat gemaakt en

compatibel met alle

profi elsystemen.

OVER DE PRODUCTEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN

Met FrameTec en Profi leTec kan je perfect

voldoen aan de steeds strenger

wordende eisen op vlak van thermische

isolatie, om warmte- en koudebruggen tussen

ramen en gebouwschil te vermijden.

FrameTec

kaderverbredingen

FrameTec

aansluiting van

vensterbank

Profi leTec

hefschuifsystemen

Profi leTec

drempels

FrameTec en Profi leTec bieden dé

oplossing voor kaderverbredingen om

openingen en pijlers te overbruggen,

als montagemogelijkheid voor rolluikkasten

of voor de stabiele montage van

kamerhoge ramen en deuren en hefschuifsystemen

op betonnen vloeren.

Het gebruikte materiaal neemt praktisch

geen water op en is volledig rotvrij.

UW VOORDELEN

Hoge thermische isolatie

Betrouwbaar en duurzaam

Op maat gemaakt

Lengtes tot 7000 mm

Gering gewicht

Eenvoudige handling

Geen wateropname

Volledig rotvrij

Productiefaciliteit van Stadur in Hammah

Hoge belasting

tot 1000 KG

www.stadur.com

Snelle verwerking

Tijd- en kostenbesparend


Tekst en beeld: FSC Nederland

MEER HOUT IN DE BOUW: EEN LOGISCHE STAP

Bijna dertig koplopers uit de bouw- en houtsector ondertekenden sinds 2012 het Bouw & Hout Convenant, en dat deden ze met een

duidelijk doel: gecertificeerd hout moet een vanzelfsprekendheid worden. Het resultaat mag er zijn: alle deelnemers kopen anno 2019

minimaal 90% gecertificeerd hout in. Daarom werd dit jaar besloten tot een nieuwe doelstelling: méér hout toepassen in bouwprojecten.

10% meer hout

De doelstelling van het Bouw & Houtconvenant is afgeleid van de strategie

van FSC Nederland om de komende vijf jaar 10% meer hout in de bouw

toe te passen. Vanzelfsprekend gaat het hier om gecertificeerd hout, afkomstig

uit goed beheerde bossen. Is dat het geval, dan is hout een van

de milieuvriendelijkste bouwmaterialen, en bovendien van nature circulair.

Natuurlijke grondstof

TBI Holding is deelnemer aan het convenant van het eerste uur. Wendeline

Besier, Manager MVO, vertelt hoe zij met de doelstelling om meer

hout toe te passen aan de slag gaan. Zij ziet heel veel aanknopingspunten:

“Het herziene convenant is een goede weerspiegeling van de huidige

‘stand’ van hout in de bouw. Bijna al het hout dat vandaag de dag wordt

toegepast is duurzaam gecertificeerd, maar er liggen nog volop kansen

om méér hout te gebruiken Met het ondertekenen van dit vernieuwde

convenant onderschrijven we als TBI het belang van gecertificeerd hout

als circulair bouwmateriaal. Het is immers een natuurlijke grondstof, slaat

CO 2

op en is goed herbruikbaar.”

Concrete projecten

TBI geeft nu al concreet invulling aan de ambitie om meer projecten met

hout te bouwen. Voorbeelden zijn het dit jaar opgeleverde kantoor van de

Triodos Bank in Driebergen-Zeist en de woontoren ‘HAUT’ in Amsterdam, die

voor een groot gedeelte uit hout bestaat. Ook bij de ontwikkeling van onze

circulaire conceptwoning (TBI WOONlab) speelt hout een centrale rol. n

Meer weten over het Bouw & Hout Convenant? Stuur een e-mail naar

info@fsc.nl

'Vanzelfsprekend gaat het hier om gecertificeerd hout,

afkomstig uit goed beheerde bossen'

177


I VMRG I Postbus 1496 I 3430 BL Nieuwegein I www.vmrg.nl I

I In elke uitgave vindt u deze VMRG-pagina waarin wij u op de hoogte houden van nieuws uit de gevelbranche I

Tekst en beeld: VMRG

LINK EN VOLG JE PRODUCTEN MET CIRLINQ

De afgelopen paar jaar heeft de VMRG samen met SlimLabs en Ledger Leopard gewerkt aan de ontwikkeling van het Façade Identificatie

Systeem (FIS). Op de drukbezochte VMRG Marktdag op 24 september jl. is de nieuwe naam gelanceerd van voorheen FIS: Cirlinq. Ook is

hier de nieuwe website van Cirlinq gepresenteerd.

'Organisaties besteden veel tijd

om te achterhalen waar hun

producten zich bevinden.

Vervolgens is het vinden van

de juiste informatie over het product

een tijdrovende klus'

Samen met de launching customer gevelbouwers De Groot & Visser,

Hermeta en Alkondor, leden, partners en marktpartijen is een platform

ontwikkeld dat de verbinding legt tussen de fysieke en digitale wereld.

Cirlinq is een applicatie waarmee je eenvoudig producten om je heen

kunt vastleggen, volgen en delen. Dit kan zowel binnen als buiten de

organisatie.

Snel de juiste informatie

Organisaties besteden veel tijd om te achterhalen waar hun producten

zich bevinden. Vervolgens is het vinden van de juiste informatie over het

product een tijdrovende klus. Het komt zelfs regelmatig voor dat de juiste

informatie helemaal niet meer voorhanden is. Als hergebruik van producten

overwogen wordt, is het juist van belang om de conditie van het

product te weten. Als dit niet bekend is, verdwijnt het product als afval.

Cirlinq volgt de producten gedurende de hele levenscyclus.

Draagt bij aan circulaire economie

Cirlinq geeft up-to-date informatie over gebouwen, producten, materialen

en grondstoffen gedurende de hele levenscyclus. Dit leidt tot minder

verrassingen, lagere kosten en comfortabeler gebruik. Bovendien kan

productonderhoud veel gerichter en efficiënter plaatsvinden, wat de levensduur

verlengt en daarmee bijdraagt aan een circulaire economie. n

Het platform zal vanaf januari 2020 operationeel zijn. Heeft u nu al interesse

in Cirlinq, geef dit dan aan via het contactformulier op de website

www.cirlinq.nl

178


Welkom in

De Nieuwe Houten Eeuw.

Wil je het manifest bekijken en meer te weten komen over

het begin van een nieuw tijdperk? Scan de QR-code met je

smartphone of kijk op houtnatuurlijkvannu.nl


Het nieuwe VKG Keurmerk

voor kunststof kozijnen

De zekerheid van kwaliteit én duurzaamheid

Kiezen voor kunststof kozijnen voor uw project of woning staat gelijk aan kiezen voor een onderhoudsarm duurzaam

kwaliteitsproduct dat in vele verschillende stijlen te integreren is. Geschikt en passend voor alle soorten woningen en projecten,

van een moderne loft tot traditionele boerderij of iets daartussenin. De hoge isolatiewaarde en lange levensduur van kunststof

kozijnen maken het ook een milieuvriendelijk en prijstechnisch zeer interessante keuze.

Waarborgen van kwaliteit

Als antwoord op de behoefte aan transparantie en kwaliteit in

de bouw ontwikkelde de VKG het VKG Keten Keurmerk. Deze

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen

en deuren. Met het Keten Keurmerk is de totale keten van

bedrijven uit de toelevering, de kozijnproductie en de montage

gesloten. Professionals en consumenten hoeven hiermee maar

op één keurmerk te letten om te weten dat ze verzekerd zijn van

integrale kwaliteit van kozijnen, montage, service en garantie.

Esthetische waarde

Door de verregaande productinnovaties van de afgelopen jaren

op het gebied van kunststof kozijnen zijn er momenteel legio

mogelijkheden en kleuren beschikbaar. Het kunststof kozijn van nu

heeft een eigen vormgeving die recht doet aan de kwaliteiten van

het materiaal. Een goed gekozen kunststof kozijn voegt de juiste

waarde toe aan het beoogde karakter van het pand. Voor elke

toepassing en gewenste uitstraling, van traditioneel tot modern,

en woon- of gebruikswens, is een passend kozijn beschikbaar.

Duurzaam en recyclebaar

Kunststof kozijnen vormen niet alleen een duurzame keuze

vanwege het onderhoudsvrije en energiebesparende karakter.

Oude kunststof kozijnen zijn uitermate geschikt voor recyclen.

Ze bevatten hoogwaardige materialen, zoals metaal, rubber en

PVC. Het recyclen ervan levert weer een schone PVC-korrel op,

die de basis vormt voor nieuwe kunststof kozijnen. De VKG heeft

een recyclesysteem dat oude kozijnen inzamelt en verwerkt.

Zonder gedoe en kostendekkend. Een duurzaam en circulair

hoogstandje aangezien dit proces tien keer herhaald kan worden

zonder aan kwaliteit in te leveren. En met een nieuwe generatie

duurzame kunststof kozijnen als resultaat.

Opleverapp

Met de nieuw geïntroduceerde digitale opleverapp zorgt de

VKG voor transparantie en efficiëntie en vergemakkelijkt het

hele oplever- en controleproces voor alle partijen. Bij een

geconstateerde afwijking is de fabrikant middels de opleverapp

in staat snel actie te ondernemen ter vervanging van het kozijn.

De betrokken partijen blijven op de hoogte van het herstelproces

en de consument of eindgebruiker ontvangt bij oplevering

een digitaal opleverdossier. Met de introductie van het Keten

Keurmerk voor integrale kwaliteit en de opleverapp voor een vlot

en transparant opleverproces geeft de VKG het antwoord op de

behoefte aan transparantie en gewaarborgde kwaliteit voor alle

betrokken partijen.

Keurmerk

Een keur aan extra zekerheden.

Bekijk alle zekerheden van het VKG Keurmerk en de lijst van deelnemende partners op vkgkeurmerk.nl


PROFIEL PARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Profiel Partners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde

fabrikanten en

leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van

de meest gerenommeerde

fabrikanten en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Profiel?

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl

A+W SOFTWARE GMBH

Am Pfahlgraben 4 - 10

D-35415 POLHEIM

T +49 64 04 20 51 0

E info@a-w.com

W www.a-w.com

ALL-FIX BVBA

BENELUX agent Comaglio Valdorpels

van Overbekelaan 182 bus 34

B-1083 GANSHOREN (BRUSSEL)

T +32 471 735 169

F +32 2 305 47 29

E all-fix@telenet.be

W www.comaglio.it

AMI BV

Spikweien 70

5943 AD LOMM

T +31 77 473 74 75

F +31 77 473 74 79

E info@ami.nl

W www.ami.nl

BAB COMM. V.

Welvaartstraat 22 unit 1

B-2200 HERENTALS

T +32 498 57 49 99

E info@buigwerken.be

W www.buigwerken.be

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

Waaslandlaan 15

B - 9160 LOKEREN

T +32 93 40 55 55

F +32 93 48 57 92

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

ALUK ALUMINIUM BV

Esp 440

5633 AJ EINDHOVEN

T +31 40 264 64 94

E info@aluk.com

W www.aluk.com

ASSA ABLOY

Heide 9

B-1780 WEMMEL

T + 32 22 47 79 11

E info@assaabloy.com

W www.assaabloy.com

BOHLE BENELUX BV

Nieuweweg Noord 314 B 20

3905 LX VEENENDAAL

T +31 318 55 31 51

F +31 318 51 98 59

E info@bohle.com

W www.bohle-groupcom

181


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profi el Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

®

BREUER+SCHMITZ

Locher Strasze 25

D-42719 SOLINGEN

T +49 212 39 625

E info@breuerundschmitz.de

W www.breuerundschmitz.de

DEURENFABRIEK VAN DER PLAS

Handelsstraat 1

3371 XC HARDINXVELD-GIESSENDAM

T +31 184 61 48 88

E info@deurenfabriekvanderplas.nl

W www.deurenfabriekvanderplas.nl

DOZON BOUWTECHNIEK BV

Innovatieweg 6

7007 CD DOETINCHEM

T +31 314 35 06 11

F +31 314 35 06 66

E info@dozon.nl

W www.dozon.nl

www.dulimex.nl

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV

Talhoutweg 11-15

8171 MB VAASSEN

Postbus 20

8170 AA VAASSEN

T +31 578 57 11 24

F +31 578 57 11 57

E info@dulimex.nl

W www.dulimex.nl

BURGHOUWT BOUWBESLAG BV

Pieter Calandweg 29

6827 BJ ARNHEM

Postbus 2150

6802 CD ARNHEM

T +31 26 368 42 42

DEVENTER PROFIELEN

Voorerf 75

4824 GM BREDA

DR. HAHN GMBH & CO KG

Trompeterallee 162

D-41189 MÖNCHENGLADBACH

ELTON B.V.

2e Energieweg 5

F +31 26 368 42 48

E info@burghouwt.nl

W www.burghouwt.nl

T +31 76 541 69 00

F +31 76 541 69 10

E info@deventer-profielen.nl

W www.deventer-profielen.nl

Postfach 400109

D-41181 MÖNCHENGLADBACH

T +49 21 66 95 43

E hahn@dr-hahn.de

W www.dr-hahn.eu

9301 LL RODEN

Postbus 5

9300 AA RODEN

T +31 50 502 11 99

F +31 50 501 47 72

E ellen@elton.nl

W www.elton.nl

CELDEX B.V.

Mijlstraat 18

5281 LL BOXTEL

Postbus 183

5280 AD BOXTEL

T +31 411 68 24 00

E

W

sales@celdex.nl

www.celdex.nl

C

CK


design

®

international

DICTATOR PRODUCTIE B.V.

Energieweg 11

8304 AJ EMMELOORD

T +31 527 61 34 56

F +31 527 69 84 20

E info@dictator.nl

W www.dictator.nl

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

Handelsstraat 19

B-8630 VEURNE

T +31 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

ELUMATEC BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL

T +31 180 315 858

E info@elumatec.nl

W www.elumatec.nl

CK DESIGN

Prof. Ronthenstraat 8

7311 AM APELDOORN

T +31 55 578 92 88

F +31 55 576 08 05

E

W

info@ckdesign-int.com

www.ckdesign-int.com

door hardware

sanitary accessories

DORMAKABA NEDERLAND B.V.

Dalwagen 45

6669 CB DODEWAARD

T +31 88 352 33 33

E info@dormakaba.nl

W www.dormakaba.nl

Bedrijvenlaan 2

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 66

F +32 58 33 00 67

E info@duco.eu

W www.duco.eu

EVVA NEDERLAND BV

Aquamarijnstraat 7

7554 NM HENGELO

Postbus 400

7550 AK HENGELO

T +31 74 851 53 00

E info@evva.nl

W www.evva.nl

182


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profi el Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

Life in evolution

FAPIM S.P.A

Via delle Cerbaie, 114

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY

T. +39 582 26 01

F +39 583 25 29 1

E info@fapim.it

W www.fapim.it

HARINCK NV

Heirweg 95

B-8710 WIELSBEKE

T +32 56 67 40 50

F +32 56 67 40 51

E info@frager-fralu.com

W www.frager-fralu.com

HENDERSON NEDERLAND BV

't Rootven 14

5531 MB BLADEL

Postbus 258

5530 AG BLADEL

T +31 497 33 20 20

F +31 497 33 20 29

E sales@henderson.nl

W www.henderson.nl

INTERHOR-HORSYSTEMEN

Leppingtonstraat 12

6067 HZ LINNE

T +31 475 485 013

E

W

info@interhor.nl

www.interhor.nl

www.onlineschucoshop.nl

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH

Hofer Straße 80

D-95145 OBERKOTZAU

T +49 92 86 77 0

F +49 86 77 22 22

E info@gealan.de

W www.gealan.de

wenn es HAUTAU ist!

HAUTAU GMBH

Bahnhofstr. 56-60

D-31691 HELPSEN

Postfach 1151

D-31689 HELPSEN

T +49 57 24 393-0

F +49 57 24 393 125

E info@hautau.de

HORST KLAES GMBH & CO. KG

Wilhelmstraße 85-87

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER

T +49 26 41 90 90

F +49 264 19 09 20 00

E Welcome@klaes.com

aluminium & kunststof

www.onlineschucoshop.nl

reserveonderdelen

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV

Vrusschenhusken 1

6422 PL HEERLEN

T +31 45 541 32 14

E

info@ith-heerlen.nl

W www.hautau.de

Sie werden’s merken, wenn es HAUTAU ist!

W

www.klaes.de

JAZO ZEVENAAR

GND GARANTIEDEUREN

G.A. van Nispenstraat 11

6814 JA ARNHEM

Postbus 841

6800 AV ARNHEM

T +31 26 379 02 16

E info@gnd.nl

W www.gnd.nl

HECO SCHRAUBEN GMBH

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28

D-78713 SCHRAMBERG

T +49 74 22 98 92 81

E info@heco-schrauben.de

W www.heco-schrauben.de


TEN HULSCHER DOOR & WINDOW DESIGN BV

Speulderweg 38-40

3886 LB GARDEREN

T +31 577 46 23 07

E info@tenhulscher.nl

W www.deurbeslag.nl

Handelsdwarsstraat 10

6905 DJ ZEVENAAR

Postbus 360

6900 AJ ZEVENAAR

T +31 316 59 29 11

F +31 316 52 53 60

E info@jazo.eu

W www.jazo.nl

KRUBA BV

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK

Oostergracht 36

3763 LZ SOEST

T +31 36 601 24 33

E info@jpmkok.nl

HEBO KOZIJNEN B.V.

Eeftinkstraat 4

7496 AG HENGEVELDE

T +31 547 33 55 55

E info@hebo.nl

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV

Postbus 75 5150 AD DRUNEN

T +31 416 38 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

Tolweg 9

3741 LM BAARN

T +31 35 543 35 55

F +31 35 541 59 18

E info@kruba.nl

W

www.jpmkok.nl

W

www.hebo.nl

W

www.sapabuildingsystem.nl

W

www.kruba.nl

183


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profi el Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

MILIN PANELEN & PROFIELEN

KUFA RAAMSYSTEMEN

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN

T +31 255 74 40 20

E info@kufa.nl

W www.kufa.nl

LECOT NEDERLAND

IBC Weg 12

Brabanthaven 1

3433 PJ NIEUWEGEIN

T +31 30 606 92 20

F +31 30 657 90 21

E info@milin.nl

W www.milin.nl

NewGlassTechnology

POLYTEC NEDERLAND BV

Amerikaweg 86

9407 TM ASSEN

T +31 592 37 74 00

F +31 592 37 74 07

E ronnie.poelstra@polytec.nl

W www.polytec.nl

RENOLIT BENELUX BV

Vijfhuizenbaan 3a

5133 NH RIEL

T +31 13 518 68 87

F +31 13 518 68 80

E renolit.benelux@renolit.com

W www.renolitcom

5683 PK BEST

T +31 499 37 56 75

T 0800 583 25 69

NEW GLASS TECHNOLOGY

Kazerneweg 15

F +31 499 37 51 50

E info@lecot.nl

W www.lecot.nl

LECOT NV

Vierlinden 7

B-8501 HEULE

T +32 56 36 45 11

B-9770 KRUISHOUTEM

T +32 93 95 55 99

E info@newglasstech.com

W www.newglasstech.com

POST EN EGER HANG EN SLUITWERK BV

Utrechtsesteenweg 220

3910 TX RHENEN

T +31 20 694 73 33

E info@posteneger.nl

W www.posteneger.nl

REYNAERS ALUMINIUM B.V.

Maisdijk 7

5704 RM HELMOND

Postbus 111 5700 AC HELMOND

T +31 492 56 10 20

F +31 56 35 44 38

E info@lecot.be

W www.lecot.be

ONLEVEL GMBH

E

W

info@reynaers.com

www.reynaers.nl

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

Budbergerstrasse 5

D-46446 EMMERICH AM REIN

T +49 3222 10 96 76 0

E info@onlevel.com

PROFEX KUNSTSTOFFE GMBH

Rudolf-Diesel-Strasse 18-20

D-31311 UETZE

T +49 5173 98 36 36

SALTO SYSTEMS BV

Schipluidenlaan 4

Postbus 128

3910 AC RHENEN

T +31 318 47 77 77

E sales@intersteel.nl

W www.intersteel.nl

W

www.onlevel.com

E

W

info@profex-gruppe.de

www.profex-gruppe.de

1062 HE AMSTERDAM

T +31 206 35 31 00

E info.nl@saltosystems.com

W www.saltosystems.com

ORGADATA BENELUX B.V.

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1

REHAU N.V.

MATRIX SOFTWARE

Wijchenseweg 116

6538 SX NIJMEGEN

T +31 24 343 43 80

F +31 24 343 43 89

E info@matrix-software.nl

W www.matrix-software.nl

8919 AB LEEUWARDEN

T +31 58 233 39 20

F +31 58 213 85 30

E info@orgadata.com

W www.orgadatacom

Postbus 1052

3860 BB NIJKERK

T +31 33 247 99 11

F +31 33 247 99 58

E nijkerk@rehau.com

W www.rehaucom

SCHÜCO BELGIUM

Hochstraße 104/F

4700 Eupen, België

T +32 87 59 06 10

E schueco_belgium@schueco.com

W www.schueco.com

184


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profi el Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

SIEGENIA-AUBI KG

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKVEER

T +31 85 486 10 80

E info@siegenia.com

W www.siegenia.com

VDA GEVELTECHNIEK BV

Meerval 11-11a

4941 SK RAAMSDONKVEER

T +31 162 51 17 20

F +31 162 51 82 45

E info@vda-geveltechniek.nl

W www.vda-geveltechniek.nl

WILMS N.V.

Molsebaan 20

B-2450 MEERHOUT

T +32 14 36 99 70

E Wilms@wilms.be

W www.wilms.be

THEMANS BV

Hunneperkade 62

7418 BT DEVENTER

T +31 570 66 25 80

E info@themans.nl

W www.themans.nl

TROELSTRA & DE VRIES BV

Geeuwkade 21

8651 AA IJLST

T +31 515 53 30 00

F +31 515 53 31 11

E info@troelstra-devries.nl

W www.troelstra-devries.nl

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Gerestraat 17

4063 CN HEESSELT

T +31 344 65 22 34

E ahakkert@veka.com

W www.veka.com

VENSTER TECHNIEK BV

Ericaweg 9

7021 PB ZELHEM

Postbus 98

7020 AB ZELHEM

T +31 314 62 59 33

F +31 314 62 58 58

E info@venstertechniek.nl

W www.venstertechniek.nl

VAN DE VIN RAMEN EN KOZIJNEN BV

Postbus 102

5590 AC HEEZE

T +31 40 224 19 99

F +31 40 224 19 90

E info@vandevin.nl

W www.vandevin.nl

WINKHAUS NEDERLAND BV

Wapenrustlaan 11-31

7321 DL APELDOORN

T +31 85 070 66 96

E

W

verkoop@winkhaus.nl

www.winkhaus.nl

HELM Schuifbeslag

KWS Bouwbeslag

HELM Transporttechniek

Woelm GmbH

WOELM Hasselbecker GMBHStr. 2- 4

D - 42579 Heiligenhaus

Hasselbecker T: Tel.: + 49 Straße 20 56 - 2-4 18 - 0

F: Fax: + 49 20 56 - 18 - 21

DE E: 42579 r.vanderkroon@woelm.nl

HEILIGENHAUS

W: www.woelm.nl

T +49 20 56 180

F +49 20 56 18 21

E

Register.indd 5 05.09.2017 16:03:04

W

r.vanderkroon@woelm.nl

www.woelm.de

VBH NEDERLAND BV

Houtduifstraat 22

4901 BP OOSTERHOUT

Postbus 339

4900 AH OOSTERHOUT

T +31 162 48 34 00

F +31 162 43 21 39

E info@vbh-nl.com

W www.vbh-nl.com

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH

Mettmannerstrasse 56-64

D-42549 VELBERT

T +49 20 51 20 8 10

F +49 20 51 20 8 11 51

E info@wilka.de

W www.wilka.de

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA

Generaal Deprezstraat 2/010

B-8530 HARELBEKE

T +32 56 73 50 00

E

W

info@xinnixdoorsystems.eu

www.xinnixdoorsystems.eu

Collectie Woelm.

185


INTELLIGENTE OPLOSSINGEN

VOOR CONSTRUCTIEVE HECHTING

tesa® ACXplus – voor krachtige,

duurzame verbindingen

• Snel aanbrengen zonder complexe

apparatuur of extra energie

• Zeer hoge aanvangshechting

en kleefkracht op moeilijke

materialen

• Schok- en geluidsdempende

eigenschappen

• Compensatie van verschillen

in thermische uitzetting

tesa.be, tesa.nl

BIM2

PRODUCTION

Stuur je kozijnproductie aan vanuit je BIM model

Wil je weten

hoe we dat doen? >>


Raam. Deur. Gevel. Serre.

Klaes. De Software.

15. - 17.01.2020 – Gent

Klaes in Hal 4, Stand 4137

Alle

materiaalsoorten

Klaes –

de universele

software alle

fabrikanten en

verdelers in de

branche

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen

Materiaalbeheer

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.

Capaciteitsplanning

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.

Levertermijnen bepalen.

‚Paperless‘ productieproces

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke

informatie voor het productieproces opvragen.

Management van documenten en communicatie

Digitale archivering van documenten en mails én

automatisatie van de interne communicatie.

Sturing van de machines

Geautomatiseerde sturing van alle huidige

machines incl. het opstarten ter plaatse.

Eigen webshop

Een eigen Webshop uitwerken en alles

centraal via de software onderhouden.

Samenwerking met verdelers

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde

software-versies voor verdelers beheren.

Reporting & Monitoring

Automatische evaluatie van

alle relevante cijfers.

Horst Klaes GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.de