Profiel 06 2019

luitgevers

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Voorwoord

EEN PAAR EENVOUDIGE EINDEJAARSTIPS!

We hebben het er niet met redactieteam en het bladmanagement over gehad, maar op het moment dat ik

startte met het schrijven van dit voorwoord, dacht ik wel even: we zouden voor deze keer dit vakblad niet

Profiel’ moeten noemen maar ‘Polyclose 2020’. Of iets dergelijks.

Want, deze editie van uw favoriete lijfblad voor de branche is een waar uithangbord voor de Polyclose, die van 15 tot

en met 17 januari 2020 in Gent wordt georganiseerd. De Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel en

toegangstechniek vertelt zelf dat het niet alleen drukker dan ooit zal worden maar dat ook het aantal aangekondigde

innovaties op een hoog niveau zit. Nou, dat belooft dan dus nogal wat.

Zien we u daar in Gent? Want, het spreekt voor zich dat wij er uiteraard ook bij zijn. Niet alleen om onszelf ook verder

te laten informeren en inspireren, maar ook om u te ontmoeten en met u van gedachten te wisselen. (Overigens leidt

die interactie tussen ons en u natuurlijk ook tot nieuwe prikkelende inspiratie).

Maar goed, ik zei het al: veel aandacht dus in deze laatste editie van het jaar voor de grootste Europese vakbeurs uit

ons vakgebied. En daarom adviseren we u om deze Profiel slim te lezen.

Een paar eenvoudige tips die u van dienst kunnen zijn.

• Bij praktisch elke reportage of artikel aangaande de Polyclose, ziet u aan het slot het standnummer genoteerd.

Als u denkt, dat u de betreffende fabrikant of leverancier wilt bezoeken, vouw dan even de hoeken van die pagina om.

• En, highlight met een marker het standnummer.

• Deze Profiel is dan meteen u begeleidende gids om de dagen daar in Gent slim en gericht door te kunnen komen.

Ik weet het: het zijn simpele tips maar het is natuurlijk nogal wat om in (slechts) drie dagen tijd weer van alles op de

hoogte te geraken. We wensen u vanaf deze plek alvast veel plezier met de voorbereiding op de beurs. Dat geldt uiteraard

voor zowel de verwachtingsvolle standhouders als de nieuwsgierige bezoekers.

Het viel me overigens op dat de aangekondigde innovaties zéér gericht waren op het gemak van de eindgebruiker.

Meer dan ooit. En, de noviteiten zijn meer dan ooit gebaseerd op het steeds slimmer wordende gebruik van data.

Productieprocessen veranderen; bij elke machine staat tegenwoordig een tablet. One Touch op dat scherm levert niet

alleen de benodigde informatie op maar is ook de basis voor strategischer rendement van alles waar u in de fabriekshal

mee bezig bent.

Daarom nog een tip: bestudeer niet alleen deze Profiel op dat vlak uiterst nauwkeurig maar laat u daar in België – zo

half januari – ook goed op voorlichten. Simpelweg omdat u geen kansen wilt missen en met uw organisatie, met uw

productieprocessen en dus ook met uw producten weer een stap vooruit wilt. Data, data, data!

Maar voordat het zo ver is: natuurlijk wensen we u – namens alle medewerkers van Louwers Mediagroep, het bladmanagement

en het redactieteam – prima Kerstdagen (eet niet te veel!), een leuke jaarwisseling (doe voorzichtig met

vuurwerk) én een goed en vooral gezond nieuwjaar!

Wij spreken elkaar in dat nieuwe jaar. Waarschijnlijk al op de…. (u raadt het al:) De Polyclose!

Jerry Helmers

Eindredactie Profiel

More magazines by this user
Similar magazines