23.12.2019 Views

Glimmer'lei december 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 37e jaargang – nummer10 – December december 2019 2015

Waar Mijmeringen is Julius van deze Kerstman kerst? in Glimmen

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

"Ach, alweer een jaar voorbij"

Willem, Andrea, Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

*Hij Een kerstverhaal, woonde al volgens meer dan traditie twintig opgebouwd jaar uit een bijdragen zolderkamer van redactieleden.

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

in Huize Kooikamp. Het bos rondom had voor hem geen

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

F: geheimen. Het is een Julius veelbewogen werd in jaar Glimmen geweest. wel De de Kerstman ‘bosjesman’ had in M: zijn Ondertussen schild? De vliegt sporen Rudolph liepen zingend verder over het ons bos dorp. in richting Hij kan

vorig genoemd. jaar zijn Zijn hielen kop nog maar was nauwelijks markant, gelicht, als een of een schilderij, ander de niet eendenkooi, wachten tot de maar prachtige bogen lampjes daar plotseling van de vrachtwagen af richting weer de

soort doorgroefd. speciale Maar Kerstman met diende heldere zich ogen al aan. die Met straalden. veel bombarie Julius

Rijksstraatweg een week lang het en dorp waren verlichten. vervolgens Dat was niet zo gezellig meer te vorig volgen jaar!

kwam was de deze vriend op 1 van januari velen. Glimmen Altijd bereid binnenvallen. om te Er helpen zongen met

door Hij laat de vele zich het voetsporen in Glimmen gebrouwen hondenpoten bier van wederom Glimmer heerlijk

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

geruchten rond op die dag en er waren ook al cameraploegen, honden smaken, en smikkelt hun eigenaren. een pannenkoek Jan ging erbij samen naar binnen met bewoners en dankt

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

verkeersregelaars en ander ongeregeld volk gesignaleerd in ons Jacob Gea en Robert Zwanet voor eens alle bij heerlijkheden. familie Goedhart Zwevend over vragen het of dorp ze

Quintusbos om er te leren

anders

over paddenstoelen,

zo rustige dorp. En

rupsen,

jawel….tegen de avond kwam een ontdekt hij heel wat nieuwe Julius bewoners, kortgeleden waaronder nog wat hadden van die

grote spechten truck met en daarop ijsvogels. in helverlichte Wat letters 53,9 miljoen over kleine roze pasgeboren wezentjes gezien. die Maar altijd nee, zo lekker de laatste ruiken.

keer was al wel een week

de Julius Rijksstraatweg vroeger aanrijden. voor werk Hij werd

Terwijl hij zich op zijn buikje krabt moet

geleden volgens mevrouw

geparkeerd had gedaan op was het grasveldje een goed aan de

hij ineens duiken, alweer een ooievaar,

Goedhart. Dan maar eens aan

Beukenlaan, bewaard geheim. recht voor Daarover de Trefpuntkerk.

daar gaat het dus prima mee in dit dorp.

de overzijde vragen bij Flora

Een zei hij kerk niets. die Waarom zijn naam eigenlijk eer aandeed,

Bij het & plein Fauna. van En de ja basisschool, hoor, daar strijkt was

want niet? niet veel later stroomde het hele

Rudolph Julius neer. die Nieuwe dag ervoor speeltoestellen aan het

veldje Het was vol met twee honderden dagen nieuwsgierige voor

en een einde heus van verkeersplein. de middag Hij geweest kan zijn

dorpelingen. kerst toen het Wat licht bleek: op Julius’ de Postcode

lol niet om op! een In paar een hoekje tuinhandschoenen

van het plein

Kanjer kamer van ‘s 2019 avonds – de grootste niet werd ooit - was

beweegt te een kopen, harig wezen, aanmaakblokjes,

de geletterde

op ontstoken. code 9756 Dat gevallen: hij ‘s ochtends de postcode van

kater. roggebrood De kater rekt zich en eens uit voorraad en ziet

heel niet verscheen Glimmen! Maar aan was het iedereen ontbijt nu in

Rudolph fruit, daar minstens uit zijn dak genoeg gaan op voor de

in de Kooikamp. Dat kinderen

de prijzen gevallen? Dat nu ook weer niet. Daarvoor moest je nieuwe wip. Tja, alweer een vijf jaar dagen. voorbij, het Het was werd me het steeds jaar

tevergeefs naar hem vroegen

wel loten van de loterij gekocht hebben. En het liefst ook nog wel. Hij heeft meer dan ooit overal

vreemder…

kunnen eten en slapen. Dat

om een wandeling te maken

‘kanjerpunten’

door de sneeuw.

gespaard

Ongerust

hebben. De rest had pech; hadden ze extra geld is wat hem betreft *Wat goed moest terecht Julius gekomen, met echter al dat is

maar werd mee er door moeten huisgenoten doen. Het is op tenslotte ook voor een goed doel. hij er flink van aangekomen. voedsel Hij is eigenlijk en dekens gewoon lui en en hoe dik.

zijn kamerdeur geklopt. Jan

Welvaartsziekten, dat krijg je heeft er nou hij van. dat Tijd meegenomen?

eens in de

De van Kerstman Splunder, krabde eigenaar zich achter van zijn oor. Dat zou hij nou nooit Groenenberg wat groepslesjes Steeds volgen. meer Een vragen vechtsport maar geen van

doen. het huis, Hij gaat kwam in aanzetten principe bij met alle deuren een sleutel. langs. En toen hij zet de zich deur antwoorden, Machiel lijkt het hem werd wel wat. steeds Het vreemder. kan allemaal Roos, tegenwoordig. die in Huize Hij

toch openging ook voor werd een duidelijk goed doel, dat namelijk er iets iedereen vreemds blij aan en gelukkig de hand Weltevreden vraagt Rudolph woont met kwam hem mee de winkel te gaan. binnen Glurend voor door postzegels de ramen

maken? moest zijn. Maar Op is hij het misschien bed stond te veel een een geopend, ouderwetse ijzeren goedzak? kistje. en valt voor het de hem laatste op dat kerstkaarten zijn oude jeugdhonk en vroeg; zijn wilde wat is haren hier verloren aan de

En Oud hij en geeft roestig. toch ook Leeg. niet En iedereen van Julius evenveel? geen En spoor.... misschien zou hand? heeft. Sjiek Jan vertelde de friek daarbinnen. het hele verhaal De kater aan vertelt Roos. hem dat Roos dat had nog

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

hij ook meer moeten nadenken over zijn verdienmodel. Want niks is, de kerstmarkt was ook in het kwadraat dit jaar. Rudolph

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

als gingen hij de een mensen aantal om huisgenoten een vrijwillige met bijdrage Jan zou voorop vragen, de dan trap baalt dat hij daar niet bij was. Hij moet toch eens bedenken hoe

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

kon af op hij weg degenen naar die buiten daar gehoor om te aan kijken gaven of extra Julius grote daar cadeaus ergens als

hij

de

wat

school

vaker in

uit

Glimmen

ging en

kan

Roos

zijn, zonder

het kereltje

op te vallen.

ophaalde. De

geven. was. Ook En ook in de nog tuin wat heerste overhouden echter voor doodse de minder stilte, bedeelden op het vrouw Het blijft met zijn verschillende lievelingsdorp. kerstkleuren Ze groeten in Henk haar haar kwam

in constante de wereld suizen niet van te vergeten: de A28 zijn na, eigen wat rendieren. trouwens Een een soort stuk erbij achter staan de bar, en vertelde die is na vorig dat haar jaar wel man wat Adriaan, gewend. die imker is en

Kerstman-loterij, minder luid was al dan of normaal niet met door speciale de flinke kerstballenpunten.

laag sneeuw die verspreid Ze krijgen in een Glimmen broodje zijn aangeboden bijenkasten van heeft bakker staan, Julius een

Misschien gisteren gevallen was dat was. ook Oh wel ja, veel verse eerlijker. sneeuw, Maar dat hij geeft kwam verse

paar Stoet keer en had besluiten gezien dan bij het eerst huisje nog maar aan de even Drentse Aa op het

niet sporen… helemaal En ja uit hoor, en raakte richting een het beetje berghok in een liepen somber voetsporen gepeins terrein een filosofisch van de boomkwekerij moment in te plannen dat verboden en een toegang is voor

verzonken. van één persoon en daarvandaan richting de zandweg het drankje publiek, te nemen. vlak bij de boerderij van de familie Ubels. Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december 2015 2019 1


I: Terwijl Rudolph en de wijze kater gaan filosoferen, besluit

de kerstman dat het tijd wordt voor zijn ronde door het dorp.

Hij loopt langs de voetbalvelden naar het Waardeel, waar alle

huizen inmiddels bewoond zijn. Een gezellig straatje geworden.

Tussen de huizen door ziet hij het huis van de familie Winters,

die over niet al te lange tijd het dorp zullen gaan verlaten.

En zij zijn niet de enigen die gaan verhuizen; ook de familie

Holwerda heeft besloten dat het gras in het Gooi groener is dan

in het Appèlbergen. Bij de Rijksstraatweg gekomen besluit de

kerstman over te steken om zijn wandeling voort te zetten door

het Quintusbos. Kan hij en passant ook eens even kijken bij de

eendenkooi, aan de Oosterbroekweg. U kunt het geloven of niet

maar daar is hij in al die jaren nog nooit geweest! Anne Wolff

heeft er een jaar of wat geleden een interessant boekje over

geschreven. Misschien kan de Glimmer ’lei redactie haar het

komende jaar eens interviewen? Via de Meentweg terug naar de

bewoonde wereld. Aan dit weggetje is het afgelopen jaar niet veel

veranderd. Het Voedselbos op de vroegere kwekerij ondergaat

langzaam maar zeker een metamorfose en er zijn hier en daar

wat zonnepanelen op de daken gelegd. Maar er is wel goed

nieuws over de ijsbaan. De grond is gekocht door weldoeners die

het heel belangrijk vinden dat er in Glimmen door jong en oud

geschaatst kan blijven worden. Nu kan de IJsvereniging eindelijk

aan de slag met een nieuw koek & zopie tentje en alles wat

daarbij hoort. Dat brengt nieuw leven in de brouwerij!

G: Nu maar hopen dat het nog eens een keer goed wil gaan

vriezen zodat de ijzers weer uit het vet kunnen. Maar dat zal wel

lastig worden met de klimaatverandering. Aan Glimmen zal het

vast niet liggen. Hij hoorde in de ondergelopen wandelgangen

op Lapland al iets over “Duurzaam Glimmen” en initiatieven

om bij de Zuidlaarderweg een zonneweide aan te leggen. Dat

klinkt veelbelovend! Maar voorlopig is het te warm en vooral te

nat. De kerstman komt tenminste aan het einde van de Nieuwe

Kampsteeg alweer een paar bekende hondenbezitters tegen

verpakt in regenjassen, laarzen en met paraplu’s die richting

het Quintusbos lopen. Het vaste clubje met een paar héle grote

honden erbij. Oh ja, het is voor hondenbezitters natuurlijk niet

zo’n leuk jaar geweest. Natuurlijk die vermaledijde gemeente

Groningen met die ellendige hondenbelasting en tot overmaat

van ramp verdween ook nog de dorpswinkel waar de honden

altijd een koekje kregen als hun baasjes er iets kochten of hun

postpakketje kwamen halen. Zou daar wellicht al een leuke

koffietent verrezen zijn waar de Kerstman even een beetje op kan

drogen? Of een supermarktje eventueel met gratis koffie en een

krantje? Ach nee helaas; op afstand ziet hij al dat het hek dicht

zit en het nog steeds te koop staat… Nouja, daar zal in 2020 wel

verandering in komen…

Dan maar via de sportvelden weer richting Rudolph, het begint

ook alweer donker te worden tenslotte. Oh ja, daar is de kantine

van VV Glimmen. Die zijn ook al niet zo blij met de nieuwe

gemeente. Die krijgen géén toestemming voor zonnepanelen,

om over de enorme OZB-stijging nog maar te zwijgen. Tja, het is

niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest in 2019…

C: En in die eerste maneschijn ziet hij opeens een concullega,

die ook in december de kinderen en ouderen bezocht heeft maar

tot zijn grote schrik ziet hij Ozosnel niet. Hij zat in een andere

(o-zo) snelle bolide, waar menigeen zijn hart sneller van gaat

kloppen. Dan daar maar even achteraan om te vragen hoe het

verlopen is en even bij te kletsen. “Het was een prachtig feest,

de kinderen hebben genoten, het was weer een mooi en zondergedonder

feest”, vertelt de Sint. Nou, en een week daarna zag

ik weer lichtjes branden bij de Groenenberg, onderweg zag ik

al een groot doek hangen met Wintermarkt! Daar gaan we heen

dacht ik toen, heerlijk een warme bak snert naar binnen werken!!

Dat hadden ze daar wel nam ik aan. En warempel, daar was

van alles! Bier van Corviri, eigengemaakte taarten (met een

jury die de mooiste en lekkerste gingen keuren), kue Ollys met

Indonesische snack, een poffertjes kraam en World Servants met

hapjes. Ook een bakkerij (uit Glimmen-noord) die lekker brood

heeft gebakken met bierbostel van de brouwerij Corviri. Ja, alles

wordt weer hergebruikt tegenwoordig, want ja, weggooien kan

altijd nog. Maar dit niet want de rest van de bierbostel wordt als

veevoer gebruikt en gaat naar varkens en kippen in Glimmen. En

er was veel te koop op de Wintermarkt, heb voor mezelf maar een

mooie warme broek gekocht en een mooie kerstversiering voor

bij mijn bed. Mijn buikje weer lekker vol van deze heerlijkheden.

Ik en mijn Pieten hebben ervan genoten, tot volgend jaar. Tot

volgend jaar maar weer Sint!

W: Ik hoor opeens een hels kabaal uit de Beukenlaan komen.

Bouwhekken en veel mensen die in het bijna donker nog huizen

aan het renoveren zijn. Nieuwe daken en zonnepanelen en andere

dingen. Ja, de huurwoningen worden goed aangepakt. Nu snap

ik ook de vreemde bouwsels aan de gevels die ik het vorige jaar

zag. Dat is voor vogels en vleermuizen die niet onder de pannen

mogen, anders wordt de bouw stilgelegd. Daarom is er ook nog

steeds niet gebouwd op de hoek van de Beukenlaan en de

Meidoornlaan. Daar groeit een zeldzame plant; de duizendknoop.

Ze moeten eerst kijken hoe ze die plant op een humane manier

kunnen verplaatsen. Aan het einde van de Hulstweg bij de

Dennenlaan mogen ze ook niet bouwen. Daar vonden ze een

bijzonder diertje. De Latijnse naam van dit kleine diertje is Treinus

Brommus Ondergrondus, oftewel het Wilde Glimmer Boertje, per

toeval ontdekt door onze Glimmense bioloog Henk. Dit diertje

komt iedere keer boven de grond als er een trein voorbijkomt

en begint dan te brommen en als de trein weg is verdwijnt het

weer onder de grond. Dat is dus de lage bromtoon die sommige

mensen horen. Ze hebben al een muur geplaatst bij het spoor,

dat helpt dus niet want na onderzoek is gebleken dat die beesten

doof zijn. Het zijn dus de trillingen die ze vernemen. Ach ja, alles

staat en valt voor de Flora en Fauna (oh nee, die is al gevallen) in

Glimmen. Ik hoop dat ik de volgende keer meer verneem hoe dit

afloopt en ga weer verder.

H: En dan is het eindelijk kerstavond. Donker. De kerstman zoekt

een plekje om uit te blazen van zijn rondgang door Glimmen. Wat

een impressies en wat een gebeurtenissen. Hij parkeert zijn slee

bij het beroemde, witte koepelhuisje aan de Rijksstraatweg, aan

de rand van het Quintusbos. Wat niemand wist weten de lezers

nu: dit huis heeft de kerstman gekocht. Binnen draait hij het licht

aan en slaakt een diepe, vermoeide zucht. Met een grijns van

welbehagen slaat hij rechtsaf en gaat het trapje op naar het

zeskantige koepelkamertje aan de straat. Hij zet de gaskachel

op tien en ontsteekt een paar kaarsjes. Buiten suist de ijzige wind

om het huis en vallen de eerste sneeuwvlokken. Berend fietst

met volle fietstassen langs en zwaait naar hem. De kerstman

doet zijn wanten uit, buigt zijn stramme vingers en neemt plaats

achter de vleugel. Een erfstuk van de familie Goedhart. Deze

werd door de heer des huizes bespeeld, die er in vervlogen

tijden zijn vrouw op begeleidde die klassiek zangeres was. De

kerstman concentreert zich en kan bijna haar aria's weer horen.

Devoot legt hij zijn handen in zijn schoot en denkt dan aan de

2 Glimmer’lei - december 2019


doden. Aan de mensen in Glimmen, die de afgelopen jaren zijn

gestorven. Want dat is óók zijn taak: goede gedachten wijden aan

hen die niet meer zijn. Sommigen gingen jong, anderen oud. Hij

denkt vooral aan hen die achterbleven. En aan de dorpelingen

die ziek zijn en zich in stilte zorgen maken over de toekomst.

Hij kan hun onrust en verdriet helaas niet wegnemen. Maar één

keer per jaar, op dit uur op kerstavond kan hij hen wél een hart

Annet Alberts opent winkeltje

aan Westerveen

Parkeren op eigen erf achter de boerderij. Binnengaan door de

baanderdeur en dan een knus winkeltje aantreffen, waar je je in

grootmoeders tijd waant. Dat kan sinds kort aan Westerveen 17,

waar Annet Alberts is gestart met Nostalgía (klemtoon op de i).

Een winkeltje tot de nok gevuld met curiosa. Of noem het brocante.

Ach, wat maakt het uit: het zijn allerlei spullen die vroeger heel

gewoon waren. Van Sunlightzeep tot emaillen potjes en ketels.

Een ouderwets fornuis. Of keukengerei uit de jaren 50, servies,

zeep. Annet heeft het allemaal zorgvuldig gerangschikt (zelfs op

kleur), zodat rondneuzen het gevoel geeft of je op reis bent door

de tijd. "Ik ben in april al begonnen met de inkoop", zegt ze. "Ik

struin het hele noorden af via Marktplaats en kringloopwinkels. Ik

ben ook terechtgekomen bij oude mensen, die gingen verhuizen

en hun zolder moesten leeghalen. Ik pik er dingen uit die passen

in de sfeer van mijn winkel." Het meeste is oud en gebruikt (maar

keurig schoon en intact). Sommige producten zijn nieuw, zoals

een collectie Italiaans zeepjes in decoratieve verpakking. En wie

een ouderwetse puddingvorm (van steen) koopt, krijgt er een

onder de riem steken...met muziek. Hij tilt zijn oude handen op en

begint prachtig te spelen. Door het wonder van kerst dringt deze

fabelachtige pianomuziek ondanks kou en sneeuw toch door

tot in de harten van de mensen die het moeilijk hebben. En hij

zingt, ietwat hees, maar recht uit zijn ziel: 'Stille Nacht'. Als hij is

uitgezongen is het pas echt stil. Achter de vleugel valt hij in slaap.

En Glimmen maakt zich op voor weer een nieuw jaar lief en leed.

lekker recept bij. Kortom, een kleine concept-store in ons dorp,

waar je zelfs kunt pinnen. Hoe kwam Annet op dit idee? "Ik ben

vorig jaar erg ziek geweest en toen ik daarvan was hersteld vond

ik dat ik moest doen wat ik al zolang wilde: een winkel bij huis",

zegt ze. "Je stelt meestal van alles uit, maar ik heb nu doorgezet."

De keuze voor nostalgische en gezellige spulletjes is voor haar

logisch, omdat ze er zelf van houdt. Nostalgía is iedere zaterdag

geopend van 13.00-17.00 uur en op afspraak. Reclame maakt

Annet via haar Facebookpagina. Haar telefoonnummer is: 06-

27874400.

De Groenenberg:

verenigingslid van de

Culturele Raad Haren

Als bestuur van de CRH zijn we bijzonder blij met de toetreding

van De Groenenberg uit Glimmen tot de Culturele Raad Haren.

Zeker zijn er mogelijkheden tot samenwerking en onderlinge

versterking op het gebied van cultuuraanbod, zoals exposities

en lezingen. Nu zijn alle ‘buitendorpen’ in onze organisatie

vertegenwoordigd: Onnen en Glimmen als verenigingslid en

Noordlaren als commissie. Juist met het oog op het zoeken

en vinden van een plaats in het culturele veld van het grote

Groningen is het belangrijk één front te vormen en een centraal

aanspreekpunt te zijn voor de beleidsmakers / subsidiegevers.

Friso Bavinck

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Beste toneelvrienden.

Door omstandigheden hebben wij onze toneeluitvoering

verplaatst naar 21 maart en naar 28 maart. Dan trakteren wij u

op een heerlijk avondje uit in het dorpshuis. Tot dan.

Toneelvereniging Glemmini.

Glimmer’lei - december 2019

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - december 2019


Fysio ná

Femmy…

Hierbij willen wij, het team van Fysiotherapie Centrum

Raadhuisplein, bekend maken, dat wij per 1 januari 2020 een

locatie voor Fysiotherapie hebben in buurthuis Groenenberg te

Glimmen. Deze uitbreiding is tot stand gekomen na een prettig

overleg met onze collega Femmy Holwerda, die haar werk

als fysiotherapeute na vele mooie jaren beëindigt. Door deze

locatie te openen, willen wij de mogelijkheid blijven aanbieden

voor bewoners van Glimmen gebruik te kunnen maken van

fysiotherapie in hun eigen woonplaats, zoals zij gewend waren

bij Femmy. Bijna 5 jaar geleden zijn wij gestart met ons huidige

team in een nieuwe praktijk aan het Raadhuisplein. Dit team is

ontstaan na een fusie tussen Fysiotherapie Raadhuisplein met

de Groepspraktijk voor Fysiotherapie aan de Middelhorsterweg.

Wij zijn een enthousiast team met verschillende expertises

en specialisaties: Manueel Therapie, Bekkenfysiotherapie,

Kinderfysiotherapie, Lymfedrainage methode Vodder en Mc

Kenzie. Daarnaast maken wij gebruik van o.a.Dry Needling,

Medical taping, Mulligan en Echo-onderzoek en hebben wij vele

trainingsmogelijkheden zoals ZwangerFit, mamafit, Mama Topfit,

kleine groepslessen en Training voor ouderen. Wij streven naar

vooruitgang en ontwikkeling binnen de fysiotherapie en het op

peil houden van onze vakkennis. Wij hopen u goed van dienst

te kunnen zijn in Glimmen en/of in Haren. U kunt ons bereiken

op 050-5344629 bij voorkeur tussen 8.00-12.00 in verband met

aanwezigheid van onze secretaresse en via onze mail: info@

fysioharen.nl. Zie voor verdere informatie onze website: www.

fysioharen.nl.

Het mysterie van de sleutel

Eén van de sleutels van Dorpshuis de Groenenberg is zoek.

Het leek eerst een mysterie, maar dat is intussen opgelost.

Echter, de sleutel zal waarschijnlijk nooit meer boven water

komen. Wat is er gebeurd?

In Memoriam

Henk Groeneveld

1948-2019

Op 18 november kwam een eind aan het leven van Glimmenaar

Henk Groeneveld. Hij was ziek en zijn overlijden kwam niet

geheel onverwacht. Met Henk Groeneveld ging een markante

dorpsgenoot heen. Betrokken bij zijn dorp, met zijn bouwbedrijf

altijd sponsor van sportverenigingen. Henk heeft Glimmen

nooit verlaten, zijn gezinsleven met echtgenote Aly en zijn twee

dochters Joke en Rian speelde zich geheel af in ons dorp. Zijn

vader had vroeger een aannemersbedrijf en als twaalfjarige

jongen was Henk ook al hard aan het werk als aankomend

timmerman.

Het kon niet anders of hij zou in de voetsporen van zijn vader

treden. Zo gebeurde het ook. Henk trotseerde tegenslagen,

zowel zakelijk als privé. Toen hij zijn bouwbedrijf beëindigd had

wachtte hem een nieuwe, zware taak. Zijn vrouw Aly was ernstig

ziek en moest gaan wonen in De Dilgt in Haren. Daar kon je Henk

vrijwel dagelijks zien achter de rolstoel waarin zijn vrouw steeds

brozer werd. Na haar overlijden hield Henk het pad naar De Dilgt

warm en meldde zich aan als vrijwilliger. Hij reed op busjes om

mensen naar de dagopvang te brengen. Helaas kwam aan die

nieuwe levensinvulling een einde toen bij hemzelf een ernstige

ziekte werd geconstateerd. Zelfs met die wetenschap bleef Henk

evenwel een opgewekte en positieve man, die altijd op zoek was

naar aanknopingspunten voor het maken van een grapje. Zijn

dochters herinneren hem ook vooral als een man die altijd voor

hen klaarstond om te helpen. In de laatste fase van zijn leven kon

je Henk vaak in Dorpshuis De Tiehof in Onnen vinden. Daar hielp

hij met het schenken van koffie met aan zijn zijde zijn nieuwe

partner, Hélene Molijn. Lang mocht dat niet duren, want de ziekte

kreeg hem steeds meer in zijn greep. Net zolang tot zelfs deze

stabiele, positieve en sterke Henk Groeneveld niet verder kon.

Glimmen gedenkt hem met respect.

Een gebruiker van het dorpshuis mocht na een activiteit zelf

het dorpshuis afsluiten en deed dat nauwgezet. Hij vergat

evenwel op weg naar huis om de sleutel in de brievenbus van

dorpshuisbeheerder Henk Wildeboer te deponeren. Vanaf dat

moment ging alles fout. Hij legde thuis zijn pantalon met sleutel

in de broekzak over de stoel en de volgende dag meende zijn

vrouw dat deze broek was bestemd voor de Humana-container

in het dorp. Daar belandde de broek daadwerkelijk, samen met

andere kleding in een zak gepropt. Niet lang daarna ontdekte de

onfortuinlijke dorpsgenoot het pijnlijke misverstand. "De sleutel

ligt dus nu in de Humana-container", zal hij vertwijfeld hebben

uitgeroepen. Geen nood, zijn echtgenote belde met de landelijke

organisatie om te vragen of zij even in de container mochten

om de broek op te duiken. En ook daar ging het mis. "Helaas

is de container gisteren geleegd", klonk het onheilspellend. De

Glimmenaar, loyaal als altijd, was zelfs bereid naar de centrale

opslag te gaan om te zoeken, maar ook die laatste troefkaart

kon hij niet meer uitspelen. De centrale opslag is namelijk een

berg zo groot als de Sint Pietersberg en daar vind je nooit die

Glimmense broek met sleutel terug. Hier liep het spoor dus

dood. Waar de sleutel is weten we dus wél, maar terugkrijgen zal

nimmer gebeuren.

Glimmer’lei - december 2019

5


e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

bijdrage overmaken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Auto Eelde.nl

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

Tel: 050-3094940

www.autoeelde.nl

Taart

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

Maar liefst 25 heerlijke taarten, zoet of hartig werden ingebracht

tijdens de Wintermarkt. Juffrouw Sweet Honey deed ook dit jaar

weer de hilarische prijsuitreiking:

Hoofdprijs kinderen: • Veerle met M&M's Chocolade fantasie, ze

won een smulbon bij 't Pannekoekschip

Hoofdprijs volwassenen: • Roos & Jeroen maakten de mooiste en

lekkerste taart 'Hemels Oreo Chocoladefeest' zij wonnen met z'n

twee een romantisch avondvullend diner bij 'Paviljoen van de Dame'

Tweede plaats/gedeeld: • Mariet had de lekkerste taart/gevulde

speculaas, zij mag zich heerlijk laten verwennen bij ClaryCare

Schoonheidssalon Glimmen • Mooiste/ludiekste taart 'Chateau

Weiland', wat goe-oed van Marlies zij won een dinerbon voor 2

bij 'La Vita e Bella' in Midlaren.

De gehele opbrengst € 422,05 van de taartenwedstrijd Heel

Glimmen Bakt gaat naar het Goede Doel: 'de inrichting van de

Groenenberg'! Met dank aan alle meester taartenbakkers!

6 Glimmer’lei - december 2019


Nieuws van de Groenenberg

In de nacht van oud en nieuw bent u weer van harte welkom

in de Groenenberg: vanaf 1.00 uur; om elkaar een goed 2020

te wensen, gewoon om elkaar te ontmoeten als dorpelingen.

Vrijdag 3 januari vanaf 20.00 uur is de nieuwjaarsborrel van de

Groenenberg samen met Plaatselijk Belang in de Groenenberg

(wanneer tenminste de Postcode Loterij geen roet in het eten

gooit). U bent allen van harte uitgenodigd en er is alle reden om

er bij te zijn. Het afgelopen jaar was de herindeling en zijn we

opgegaan in de gemeente Groningen, maar zo heel veel hebben

we er nog niet van gemerkt. Komend jaar is dat misschien ook

nog wel zo, maar we zijn heel benieuwd hoe het daarna gaat. We

moeten het er in ieder geval over hebben hoe wij het zelf graag

willen hebben. Ook is de ruimte van het jeugdhonk vernieuwd en

het is bijna klaar, u kunt er een kijkje gaan nemen.

We beginnen als dorpshuis hoopvol aan 2020. Er is een vijftal

nieuwe vrijwilligers die zich hebben gemeld en daar zijn we

ontzettend blij mee. We zijn ook op zoek naar een nieuwe

penningmeester, omdat Malko, onze huidige penningmeester,

het accent van zijn werkzaamheden wat wil verleggen. Dus: is er

iemand die dat op zich wil nemen, heel graag, maak een afspraak

met Malko of met ondergetekende dan kunnen we uitleggen wat

het betekent.

Ik heb begrepen dat de wintermarkt weer een groot succes is

geweest; ook het verschuiven naar de zaterdag heeft het niet

minder druk gemaakt. Mooi voor de organisatoren, die dat geheel

vrijwillig met alles wat erbij komt gewoon doen. Hopelijk niet voor

de laatste keer. Ik wil ook de aandacht vragen voor de geweldige

tentoonstelling in de Groenenberg met schilderijen van Marcel

Duran. Zeker de moeite waard om daarvoor even binnen te kijken

als de deur open is.

Jan Hommes

Afvalwijzer 2020

Net zoals andere jaren komt er eind december weer een

nieuwe afvalwijzer waarin vermeld wordt wanneer uw container

wordt geleegd, het oud papier wordt opgehaald en hoe andere

afvalstromen worden ingezameld. Deze afvalwijzer vindt u op de

website van de gemeente Groningen. U kunt deze afvalwijzer

downloaden en afdrukken.

Dit jaar is besloten de afvalwijzer niet meer op papier huisaan-huis

te bezorgen. Wethouder Chakor legt uit: “Het laten

maken van een papieren afvalwijzer en het verspreiden daarvan

brengt hoge kosten met zich mee. Daarnaast is duurzaamheid

een belangrijke reden om geen papieren afvalwijzer meer te

verspreiden. Ook kunnen wij via deze digitale wijze van publicatie

belangrijke wijzigingen die in de loop van het jaar ontstaan,

gemakkelijk aanpassen. Zo blijft de afvalkalender op de website

altijd actueel.”

Bewoners die niet zelf beschikken over een printer of geen

mensen in de buurt hebben die de afvalwijzer voor hen

kan afdrukken, kunnen een afvalwijzer aanvragen bij het

Klantencontactcentrum van de gemeente. Hiervoor kunt u contact

opnemen met de gemeente Groningen via telefoonnummer 14

050. Onder vermelding van uw postcode en huisnummer, kan de

medewerker de afvalwijzer voor u afdrukken. U kunt deze bij de

balie ophalen van de locaties Kreupelstraat of Harm Buiterplein.

Inloopochtend

Voor de laatste maand van dit jaar hadden wij Dali Todria

uitgenodigd. Vorig jaar was zij ook onze gast en dat was zo

mooi dat wij haar gevraagd hebben dit nog een keer voor ons

te doen. Daar wilde ze gelukkig graag op ingaan. Tegen een uur

of 10 kwam zij, maar zij niet alleen. Nee, alle bewoners, de twee

begeleiders en haar man, Eddy, waren meegekomen. Eddy zou

een kerstverhaal voorlezen. Na de gebruikelijke koffie en het

noodzakelijke bijpraten, kreeg Eddy het woord. Eerst vertelde hij

voor allen die het een beetje vergeten waren wat villa Buitenlust

tot doel had. Een paar jaar geleden zijn zij dit project begonnen,

niet wetend of het zou slagen. Daarna las hij het kerstverhaal

voor. Eigenlijk het authentieke kerstverhaal, maar met een twist.

Op bepaalde momenten in het verhaal zong Dali een lied,

zichzelf begeleidend op lier. De bewoners hadden eveneens

een muzikale taak. Zij speelden tamboerijn en xylofoon. Het was

ontroerend te zien hoe zij opletten om het toch vooral maar goed

te doen. Het was zo mooi. Aan het eind had Florence nog een

verrassing. Samen met Dali, had zij “Edelweiss” ingestudeerd.

Prachtig.. Corke attendeerde ons erop dat in de kerkzaal een

fototentoonstelling van Herbert van Hoogdalem was opgehangen,

die zeker de moeite van het bekijken waard was. Iedereen wilde

dat wel. In die zaal ontmoette ik Janneke en Florence. We raakten

aan de praat en zij vertelden mij hoe heerlijk het was te wonen

bij Eddy en Dali. Nog nooit hadden zij het zo fijn gehad. Janneke

zei dat ze altijd zo graag piano had willen spelen en hier kon

het. Ja, zij kreeg zelfs les van Dali. Vol trots vertelde zij, hoewel

het eigenlijk nog geheim was, dat ze een lied voor Florence aan

het leren was, voor haar verjaardag. Toch maar zeggen “Ik hou

van jou” Florence stond er stralend bij. Een mooier slot kun je

niet bedenken. Vanaf deze plaats wenst het team van de inloop:

Henny, Gre, Corke en ik, u gelukkige kerstdagen en een gezond

2020. In januari komt Judith Meijer ons vertellen over het project.

“Vier je leven”. U bent weer van harte uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerst dinsdag van de maand (dinsdag 7 jan. 2020)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12.

Wil Hiensch

Glimmer’lei - december 2019

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten

naar Gran Canaria en dagelijks naar Londen.

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of

stedentrip gemakkelijk online.

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij

Toerkoop Reisburo Zuidlaren

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - december 2019


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

22 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. A.Hekman 4de advent

24 december 22.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren Da.Fred.Karelse kerstnacht

25 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da. Ros. Fortuin kerst mmv cantorij

29 december 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds.H.Marsman

5 januari 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. Fred.Karelse

12 januari 10.00 uur Bartholomeuskerk in Noordlaren ds. Fred.Karelse mmv cantorij

19 januari 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen ds. R.Fortuin

26 januari 10.00 uur Trefpuntkerk in Glimmen Da. G. de Boer Avondmaal

De kerkdiensten in de

Trefpuntkerk zijn te

beluisteren - gelijktijdig,

maar ook naderhand - via

www.kerkomroep.nl.

Zoek op ‘Glimmen’, klik op

‘Luisteren’.

Activiteiten in het Trefpunt in

Glimmen

Kerst voor het hele dorp – 22 december

Lichtjes, chocolademelk, glühwein, een levende kerststal, muziek…

Op zondag 22 december is het al helemaal kerst rond de

Trefpuntkerk in Glimmen en iedereen is welkom! Zodra het begint

te schemeren, om een uur of vier in de middag, gaan de vuurkorven

en de lichtjes aan. In de stal zitten Jozef en Maria met het kindje

Jezus, eromheen de dieren die we kennen uit het kerstverhaal.

Vrede op aarde? Daar mogen we even van proeven - als sfeer

waarvan het de moeite is om naar te streven met z’n allen. Jongeren

van World Servants Haren zorgen voor een glas glühwein of

een kop warme chocomelk. Om vijf uur is wie maar wil welkom in

de kerkzaal. Daar is muziek. Bekende kerstliederen worden samen

Agenda De Groenenberg

december 2019 / januari 2020

Wekelijks:

Maandagavond

de Schuttersvereniging

Dinsdagavond

de Biljartclub

Woensdagmiddag de knutselclub met het ‘Limoteam’

Woensdagavond toneelclub Glemmini

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

mannenkoor ‘Mosterdpit’

Woensdag (in de even weken) Duurzaam Glimmen

17 december 20.00 uur Workshop kerststukjes maken

19 december 20.00 uur Bridge kerstdrive

23 december 19.00 uur Schuttersvereniging Kersttoernooi

31 december 12.00 uur Silvesterloop

2 januari 20.00 uur Bridgeclub Glimmen

3 januari 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie

10 januari 18.00 uur Vrijdagavondcafé

13 januari 19.30 uur Breicafé ‘Steekje los’

16 januari 9.30 uur Quilting Bee

16 januari 20.00uur Bridgeclub Glimmen

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

gezongen, klassiek en modern wisselen elkaar af. Sabine, Ruben

en Michiel zingen liederen die we misschien wel kennen, maar die

we niet zo makkelijk zelf zingen. Van ‘Stille nacht’ tot ‘Jingle bells’.

Kerst vóór het dorp, maar eigenlijk ook dóór het dorp. Want velen

zullen werken op de een of andere manier meewerken aan dit

grootse evenement. En we kunnen nog wel een paar vrijwilligers

gebruiken. Wie wil een tijdje figureren in de stal bijvoorbeeld?

Aanmelden kan bij Corke van der Weijden: corkevanderweijden@

gmail.com. Zondag 22 november van 16.00-18.00 uur, in en om de

Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg 5, Glimmen.

Voedselbank

Als altijd staat in de hal van de kerk het krat voor artikelen voor

de voedselbank. Aan houdbaar broodbeleg, rijst en pasta, geconserveerde

groenten en badkamerartikelen is altijd behoefte.

Meer informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente

Noordlaren-Glimmen is te vinden op: www.pkn-ng.nl.

Een optreden van Honey Jar

Easy Sunday Afternoon 19 januari 2020 deur open 15.00 uur.

Dorpshuis de Groenenberg

Gratis entree voor Glimmenaren en hun introducés

De vierkoppige band Honey

Jar bestaat uit ervaren

muzikanten die elkaar

gevonden hebben in het

spelen van muziek van

Amerikaanse bodem, met,

zoals ze zelf zeggen, een

stevige basis in de jaren

'60 en '70. Op hun playlist

vind je muziek van The

Allman Brothers, The Band,

JJ Cale, Rolling Stones,

Tom Waits, Ryan Adams, Tedeschi Trucks Band, Creedence

Clearwater Revival, Bob Dylan en The Wood Brothers.

Zo eens per maand laten ze anderen meegenieten van het

resultaat van hun noeste oefensessies. We zijn zeer verheugd

dat ze hierbij ook Glimmen willen aandoen.

Het optreden zal plaatsvinden in het bargedeelte van ons

dorpshuis. U bent van harte welkom om te komen luisteren naar

deze heerlijk relaxte muziek. Koffie, thee, fris, een wijntje of

biertje, en niet te vergeten een bitterbal of kaasblokje, wij zorgen

dat het klaar staat.

Klaas en Ko

Glimmer’lei - december 2019

9


Voedselbos december

Winter, dat betekent rust. Maar op het voedselbos is nog genoeg

te doen. Er zijn nog bomen te koop!!!. Zolang het niet vriest,

kunnen bomen gerooid en geplant worden. Dat geldt natuurlijk

ook voor het herplanten van het voedselbos. Vanaf half december

worden er nieuwe vruchtbomen en struiken geleverd en kunnen

geplant worden.

Afgelopen jaar is veel verzet. Niet alle geplante bomen en struiken

zijn gezet maar ondanks de droogte is het nog verbazend hoeveel

het er overleefd hebben.

Er is een prachtige takkenril gemaakt met wilgentakken, dat een

mooie windkering geworden is. Veel materiaal gekregen van een

naburige Glimmenaar die het ook nog kwam brengen. Ook de

grote heuvelbedden zijn flink begroeid en geven prachtige richting

aan de spiralen, die het ontwerp bepalen. De paden worden

steeds meer belopen. Daardoor wordt het ontwerp steeds meer

zichtbaar en voelbaar. Een van de drie middelpunten van de

spiralen is in de moerhoek. De moerhoek met zijn prachtige oude

bomen ademt een magische sfeer uit. De houtwallen rondom het

perceel zijn gesnoeid en in ere hersteld. Zo ook de natuurzone

langs de Aa. Er zijn bijenkasten geplaatst. Er is een tunnelnest

voor de ijsvogel gekocht voor in de steile wand langs de Aa.

Een slangenhoop gebouwd om ringslangen aan te trekken. Het

composttoilet, door lieve creatieve dames gebouwd, voldoet

uitstekend, ook de plasplek achter een inventief gevlochten

wilgenschutting is een leuk element.

De oude paardenschuur binnen is betegeld, alle gereedschap

netjes opgehangen, de geïmproviseerde keuken is zelfs gezellig

geworden en een goede plek voor proeverij of lunch na een

rondleiding waarvan we er veel van hebben gehad. Al het

hout van bomen en snoeihout is gehakt en vormt een enorme

stapel naast de schuur bij de vuurplek welke een geliefde zit is

geworden om even te ontspannen en wat te drinken. De plek

voor de schuur waar we, de vrijwilligers, waaronder Han en

Be de grote voortrekkers zijn en blijven, en de dames Duran

bijeenkomen voor een kop soep en bespreking blijkt een heerlijk

zonnig en windvrij toeven te zijn. Met andere woorden; het wordt

wel wat! We gaan gestaag door met een niet aflatend vertrouwen

in de natuur en onze inzet.

Nu over naar een recept, deze keer een appel of perentaart met

overgebleven pepernoten. Makkelijk en snel te maken.

Na Sinterklaas liggen in de winkels nog heel goedkoop restanten

van pepernoten voor bijna niks. Die kan je heel goed gebruiken

voor een bodem van een taart. Zo hoef je niks weg te gooien.

We maken eerst de bodem: maal 250 gr pepernoten in de

keukenmachine fijn, voeg een klont boter toe en een ei. Druk

deze massa in een taartvormen bak hooguit 8 à 10 minuten bij

180 graden.

1 kg appels of peren, geschild en in partjes gesneden

Bak de appelpartjes in een flinke klont boter zachtjes gaar, met

wat kaneel. En strooi er op ‘t laatst wat suiker of rijststoop of

ander zoetmiddel bij en karamelliseer even op hoog vuur. Giet

deze massa op de taartbodem en laat afkoelen.

Wil je de perentaart maken stoof dan de perenpartjes 5 tot 10

minuten in een bodempje water of appelsap met de zaadjes

van een 3-tal kardemompeulen tot de peren zacht zijn. Bind het

vocht met een lepel custard, opgelost in een klein beetje water of

appelsap. Giet deze massa op de taartbodem en laat afkoelen.

Isolatiecampagne Duurzaam Glimmen

Mensen hebben vele goede redenen om na te denken over het

grondig isoleren van hun huis: meer comfort, een verstandige

investering, energiebesparing, onafhankelijker worden van

Poetin gas, uit solidariteit met de Groningers, het verkleinen

van je ecologische voetafdruk, de CO2- uitstoot beperken, je

kleinkinderen een leefbare aarde willen achterlaten, iets doen

tegen de klimaatverandering, energieneutraal willen wonen,

plezier beleven aan het verbeteren van je woning, enz.

Om al die redenen wil Duurzaam Glimmen in samenwerking met

de organisatie Buurkracht een isolatie campagne opzetten voor

alle woningbezitters van Glimmen. Duurzaam Glimmen geeft een

hoge prioriteit aan het fossielvrij maken van het dorp. Dit betekent

dat voluit ingezet moet worden op het besparen van energie en

isolatie. De energie die je niet gebruikt hoeft immers ook niet

opgewekt te worden. We denken dat het terugbrengen van de

warmtevraag met 50% mogelijk zou moeten zijn. Bovendien is

een goed geïsoleerd huis een voorwaarde voor een eventueel

aan te schaffen renderend warmtepompsysteem.

Duurzaam Glimmen zet daarom in op informeren en het

ondersteunen van de collectieve inkoop van isolatie maatregelen.

Daarom is een isolatie team gevormd. Wat gaan we doen?

De komende tijd gaat dit team aan de slag met het nadenken

over criteria waar bedrijven en offertes van bedrijven aan zouden

moeten voldoen, het selecteren van bedrijven en het aanvragen

en beoordelen van offertes.

Daaruit maken we uiteindelijk een selectie van beste deals. Door

het gezamenlijk inkopen van isolatie maatregelen voor vloeren,

daken, muren, glas en kozijnen kunnen we groepskortingen

bedingen. Dit aanbod wordt dan voorgelegd aan alle inwoners

van Glimmen.

Wat is er allemaal mogelijk? Wat wil ik voor mijn woonsituatie?

Hoe kan ik dit stap voor stap aanpakken? Hoe financier ik dit?

We hopen dat straks veel van dit soort vragen beantwoord zullen

worden in het aanbod van het isolatieteam.

Maar mocht u al een duurzaam huis hebben, dan kunt u

meedoen aan de Groninger duurzame huizendag op 1 februari

2020, die wordt georganiseerd door het Energieloket Groningen.

Woningeigenaren van duurzame huizen stellen dan hun huis

open voor anderen die ook zo’n huis willen om te vertellen wat

ze gedaan hebben en waar ze zoal tegenaan gelopen zijn. U

kunt zich opgeven via de website www.energieloket-groningen.

nl/dienst/groninger-duurzame-huizendag

Op 23 januari organiseert de isolatiecampagne een bijeenkomst

voor het hele dorp, 's avonds om 20.00 uur in het dorpshuis.

Vragen en aanmelden via info@duurzaamglimmen.nl . En u

kunt voor informatie ook terecht op de Groningen duurzame

huizendag op 1 februari. Hoort, zegt het voort!!!

10 Glimmer’lei - december 2019


Wintermarkt groot succes!

Bent u 30 november naar de Wintermarkt geweest? Niet? Dan

heeft u het mooie verlichte dorpshuis niet gezien met daarvoor

kramen met prachtige spullen. Mooie kleden en kussens,

kerststukjes en een kraam met vogeltaarten. Ook heeft u

niet kunnen proeven van de heerlijke Syrische hapjes en de

grillworsten die buitengewoon knapperig waren. Er viel van alles

te eten en te drinken. Bij aankomst had u ook een zweefmolen

gezien met daarin juichende en joelende kinderen. Verderop de

huifkar achter het dorpshuis om de kleintjes door het dorp te

rijden. U zou naar binnen gegaan zijn door de serre met aan

weerszijden kramen met prachtige wollen sjaals en mutsen, zo,

door naar de bar waar u een kopje koffie zou bestellen met een

stuk taart van “Heel Glimmen bakt”.

bestellen om ook even te kletsen met een Glimmenaar. Daarna

zou u naar de gymzaal gaan, door de pulserende verlichte boog,

om zich te vergapen aan de kramen in kerstsfeer. Gelukkig had

u contant geld meegenomen en zou u diverse leuke spullen

kopen waarvan u niet wist dat u ze nodig had. Ondertussen zou

u gedacht hebben dat u blij was dat u toch van uw warme plekje

op de bank was gekomen om deel te nemen aan de gezelligheid

in het dorp. Maar ja, u was er toch niet geweest? Of toch…..?

U zou mooie kerstversieringen hebben gezien en de vele

mensen die bekenden tegenkwamen en gezellig stonden of

zaten te kletsen. De taart zou op zijn en u ging de toneelzaal

in met weer een enorme bedrijvigheid. De goede doelen en het

bestuur stonden enthousiast over hun toko te praten en Steffie

en Niek prezen hun waar aan. In een hoek stonden de kleintjes

met het leuke Limopaar waar altijd een beroep op gedaan kan

worden. U zou even gaan zitten aan de tafel en een biertje

De Sint kwam…

Op vrijdag 22 november was het anders op de straten van

Glimmen. Er liepen kinderen met hun ouder(s) en/of opa's of

oma's richting de Meidoornlaan. Sommige kinderen waren

verkleed als Piet of Sint. Anderen hadden zich lekker sportief

aangekleed.

Even later klonken er Sinterklaasliedjes,

onder begeleiding van Streetband

de Klinkers uit Winschoten, waar

ook de Pieten op dansten. En toen

kwam Sinterklaas eraan. Hij zat in

een indrukwekkende sportauto, welke

bestuurd werd door The Stig van Top

Gear.

Ze werden verwelkomd en gingen

vervolgens voorop in een lange

stoet richting het Dorpshuis de

Groenenberg. Daar aangekomen gingen de kinderen gauw naar

binnen. Sint wilde zich van zijn sportieve kant laten zien en nam

gauw plaats op zijn hometrainer.

De zaal vulde zich met kinderen en achter in de zaal ontstond

spontaan een koor gevormd door ouders en opa's en oma's.

Vlogpiet stelde Sinterklaas vragen en nodigde de kinderen uit

op het podium om Sinterklaas een handje en/of een tekening te

geven. De Pieten dansten samen met de kinderen op de beats

van DJ Boris Dresden.

Aan het einde van de avond kregen alle kinderen een cadeautje

en was er voor iedereen een glas warme chocolademelk of

Glühwein. Na mooie gesprekken en een gezellige avond keerde

iedereen huiswaarts.

We willen iedereen die geholpen heeft bij deze mooie avond

hartelijk danken. Mocht je zin hebben om de intocht in 2020 te

helpen organiseren en met ons buiten de (gemiste) kaarsjes aan

te steken voor het dorpshuis, meld je dan bij Tieneke Rooijakkers,

Kirsten Hoogstraat of Geanique Hazenberg (gegevens op te

vragen bij de redactie van de Glimmerlei).

Oudpapieracties in Glimmen

In het septembernummer van Glimmer’lei stond een stukje van

mij waarin ik de vrees uitsprak dat als er geen opvolger van mij

gevonden zou worden als coördinator van de oudpapieracties in

Glimmen, dat wel eens het einde zou kunnen betekenen voor de

maandelijkse inzameling van oud papier in ons dorp. Gelukkig

heeft zich een dorpsgenoot gemeld die vanaf volgend jaar de

oudpapieracties zal coördineren. Het is Gerben Posthumus,

Meidoornlaan 29, 9756 BM Glimmen, email g.j.posthumus@

gmail.com.

Hij zal er dus voortaan voor zorgen dat op de tweede

zaterdagmorgen van iedere maand van 9.00 tot 12.00 uur aan

de Meidoornlaan bij de Parallelweg een container van Virol staat,

met twee vrijwilligers die uw oud papier in ontvangst nemen.

De eerstvolgende actie is op zaterdag 11 januari 2020. Ik wens

Gerben veel succes toe, en een goede opbrengst op de tweede

zaterdag van de maand.

Ik kan u ook nog melden dat de Stichting Oud Papier Haren nu

ook een website heeft: www.stopa-haren.nl. Daar kunt u allerlei

gegevens vinden over de Stichting, de projecten die worden

gesteund, en wat u allemaal op de zaterdagmorgen kwijt kunt.

Gerrit Bunt

Glimmer’lei - december 2019

11


Vereniging in de spotlights

FOTOCLUB BEELDSPRAAK

Opgericht: 15 maart 1984 | Aantal Leden: 30 | Voorzitter: Ron Meiburg

Website: fotoclubbeeldspraak.nl | Contact: 0592-342393

Door Iekje Wortelboer - Iedere maand kunt u op deze plaats nader kennismaken met een van de

verenigingen die ons dorp rijk is. Deze maand stellen we de lens scherp op Fotoclub Beeldspraak.

Fotoclub Beeldspraak vierde in 2019 haar zevende lustrum.

We zijn dus nog net op tijd om de leden van de vereniging

in hun jubileumjaar te feliciteren met het 35-jarig bestaan

én om ze in woorden te portretteren in onze dorpskrant. Het

feest werd gevierd met een expositie in de theaterlounge van

Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen

MartiniPlaza. Deze expositie is nog te bezichtigen tot en met

blijven we werken aan het

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. 27 december verbeteren a.s. (op van werkdagen alles wat van 10 -17 uur). Ik kan het

Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door u een van paar harte De aanbevelen!

Groenenberg betreft.

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches, In mijn vorige bericht

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse meldde ik al dat we

Sylvesterloop Het (zie is foto). een bezig relatief zijn grote de akoestiek en actieve te groep amateurfotografen

die elkaar iedere 14 dagen Volgens treft in ons de organisatie dorpshuis. Fotograferen verbeteren en met kunnen name ze allemaal maar natuurlijk

deden dit jaar meer

lopen de persoonlijke voorkeuren uiteen; de één zoekt het bargedeelte het in landschappen, gezelliger een ander in portretten,

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

een derde vindt de uitdaging 487 in mannen, seriematig vrouwen fotograferen en of leeft zich uit in artistieke composities.

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis

Dezelfde variatie komt terug kinderen!

invulling van de clubavonden; advies van een een deskundige avond per en een maand subsidieaanvraag wordt besteed is in

aan het bespreken van elkaars Het werk nieuwe of het jaar werk is van de een maak. zusterclub Ook werken en een we aan avond het opnieuw per maand opstarten wordt – er en

inmiddels begonnen. Het

een gastspreker uitgenodigd. In beide gevallen is het vooral streven bijhouden om meer – van diepte onze website.

startte in oudejaarsnacht

en inhoud te geven aan

Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee

deze fascinerende hobby. Eind met november het Oud en had Nieuw ik het keer genoegen per maand een zal half een uurtje kok voor rond ons te koken. mogen Daarvoor kijken

feest in de in grote De Groenenberg, zaal terwijl de georganiseerd leden zich door in kleine een paar groepjes moet bogen men zich over van de tevoren beoordeling opgeven van via inzendingen

een speciaal

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest,

voor de Fivelfoto wedstijd. Daar waar ik niet veel verder emailadres: kwam vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. dan mooi of minder mooi, hoorde Op het ik

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch

gezamenlijke de amateurfotografen Nieuwjaarsreceptie druk geweest redeneren van de over besturen lijnenspel, dimensies, filters, het verhaal, vlakverdeling

buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg

van etcetera. het Plaatselijk Niet zo Belang verwonderlijk en van De als Groenenberg, ik u vertel dat in werk kan voorlopig van leden niet van meer Beeldspraak voor ons zijn culinaire zeer regelmatig

driegangenmenu

bereiden, landelijke omdat wedstrijden hij zijn tijd voor en iets activiteiten. anders nodig Zo

samenwerking wordt genomineerd met het Vrijdagavondcafé. voor door de fotobond Vrijwilligers georganiseerde van

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers

kunt u op de Groninger Scheurkalender 7 foto’s van heeft. Beeldspraakfotografen Maar vanaf april mogen bewonderen we hem weer inroosteren.

werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis

en op de

We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er

consumpties. Fotobond-expositie Miriam en in Malko Delft spraken kwamen kort 3 namens van de hun 120 foto’s Turks gekookt van Beeldspraakleden. (en gegeten) worden! Het Mocht zijn u dus op de niet hoogte de

eigen eerste bestuur, beste waarbij amateurs Malko die een zich terugblik thuis voelen hield en bij onze de fotoclub gehouden in ‘de worden Groenenberg’, via de wekelijkse de lat nieuwsbrief, ligt redelijk dan hoog! kunt u

nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens

In de loop der jaren is er het nodige veranderd in de zich wereld daarvoor van aanmelden.

fotografie. In de beginjaren van

iets vertelde over de

Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus

toekomst. Beeldspraak Het werd was er voornamelijk in zwart-wit gefotografeerd en ontwikkelen en afdrukken deed men

weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

gezellig zelf. Digitale druk (zie fotografie foto’s). was nog niet in beeld en het werk de ruilbibliotheek. in de doka Regelmatig was een worden kunst op boeken zich. meegenomen Inmiddels

Gelukkig is in kleur was fotograferen de periode de normaalste zaak ter wereld en andere geworden ervoor in en de kan plaats men gezet. met Dat nabewerken houden dus het zo.

van ijzelgladde wegen

net eindproduct achter de rug.... nog behoorlijk perfectioneren. Om de kwaliteit En tenslotte van kunt de u alvast clubavonden noteren: Op te 11 waarborgen en/of 12 maart kent doen

we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,

Verder Fotoclub was Beeldspraak er op een maximum van 30 leden. NL Doet. Heeft Net u als belangstelling vorig jaar. Zodra voor we meer deze weten, van berichten tak van

14 sport en januari spreekt het een bovenstaande u aan, neemt u dan we u via hierover. de website contact op met de voorzitter of

gebruikersoverleg. Op

secretaris. Misschien moet u even wachten voordat Maar u kunt mocht worden u nu al opgenomen weten dat u mee in de wilt gelederen doen: maar

de agenda stonden het

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

informeren de loop over van de het stand nieuwe en gang jaar van komt zaken, er zeker bespreken wel een plekje vrij.

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het Tot voorstellen slot wenst van de redactie onze nieuwe de leden voorzitter. van Beeldspraak We zijn als

Namens al onze het lezers bestuur, een heel voorspoedig Nieuwjaar!

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog Cilly Kramer-Clobus

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan UITNODIGING

kan ik dus nog niets melden.

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

herneemt het gewone Aanvang 20.00 uur.

leven weer zijn gang.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

Zo ook voor De

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

Groenenberg. In de

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

agenda valt te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze

dat de gebruikelijke vereniging.

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Voorlopig gaan we zo

De geletterde kat

Colofon

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

ben. Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

gevonden hebt, ben ik alweer van g

makkelijk gaat dat voor mij. Mijn naa

kat. Mijn identiteit zal voor u altijd

mening over verschillende zaken zek

Glimmer’lei is als uitgave van

Colofon

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

Glimmer’lei is als uitgave van

dorpskrant. De krant verschijnt

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen

met uitzondering

een onafhankelijke

van juli en

dorpskrant. augustus iedere De krant maand. verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus Advertenties, iedere maand.

administratie en postadres:

Postadres: Nieuwe Kampsteeg 22,

Markeweg 9756 TE Glimmen 17a,

9756 Telefoon: BZ Glimmen (050) 406 26 03

Gedurende mijn wandelingen in G

huizen en mensen tegen. Voor mij i

plek waar ik mij, als het even kan, v

opkrul en knorrend zonder gedach

kijk.

Advertenties

E-mail: In sommige

en

huizen ligt er een l

of administratie:

een glimmerlei@gmail.com

kussentje. Dat is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 Bezorging: AG Glimmen

kleur Telefoon: Willem van Bakker (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

Redactie:

waarbij E-mail: ik altijd hetzelfde vertrouwde

Hein Bloemink,

huizen

glimmerlei@gmail.com

Marjolein veranderen Dresden-Hommes, zo sterk dat ik so

Die Willem veranderingen Bakker, gebeuren soms

Bezorging:

Gert Nienhuis,

haverklap. Monica Frans Nienhuis Deze wispelturige huisho

Somers en

door Iekje vrouwen, Wortelboerdat weet ik zeker. W

wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

Hein Fotograaf: Bloemink,

maar Jitske bij

Carolien Bruinenberg, aan te passen. Het is som

de Klein

staan Marjolein te financieren. Dresden-Hommes, De meeste huiz

Kirsten Pebesma

per Andrea seizoen Aanleveren

Steensma of kopij: per en feestdag. De en

Toscane, Gert bij Nienhuis voorkeur

daar

per

waar

mail

ik de volgende

Kopij inleveren vóór:

moet

zondag

liggen,

19 januari

om

2020vervolgens tus

Fotograaf:

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

vrouwendingen Verspreidingsweek:

Carolien de Klein vermoed ik, maar he

5

te volgen. Ik vind het wel grappig,

Aanleveren kopij:

of het Glimmer‘lei ze nou downloaden: altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

ermee www.glimmen.net bezig, kosten nog moeite

www.pb-glimmen.nl

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

wanneer Voor contact het meest met of info hip over is. Het huis w

bewegen Verspreidingsweek:

Plaatselijk en Belang leven kunt afgeraden u contact word

opnemen via info@pb-glimmen.nl

stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

Begrijp Glimmer‘lei me niet downloaden: verkeerd, als dit een

www.glimmen.net en

je het www.pb-glimmen.nl

vooral blijven doen, maar stress

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

verdriet

Voor contact

om mij

metheen. of info

Ook

over

in ons do

zijn Plaatselijk zichtbaar Belang voor kunt uiedereen, contact ande

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - december 2019

8

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - januari 2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!