Winterplons 2019

marcelmarniquenl

2019 / 2020

WINTER


De oudste horecagelegenheid van Nederland

Voor al uw vergaderingen, lunches, diner, catering en

feesten en partijen. Maar ook voor de lekkerste koffie

van Doesburg en omstreken (notering koffie top 100)

of één van die heerlijke speciaalbieren.

Feesten en partijen

Vanzelfsprekend passen wij onze arrangementen graag

aan uw persoonlijke wensen aan. Of u nu juist een

afgesproken prijs wilt of juist niet.

Onze gemoedelijkheid en service staan bij ons hoog in

ons vaandel. Wij nodigen u in ieder geval uit voor een

kopje koffie, zodat u kennis kunt maken met

Stadsbierhuys de Waag in Doesburg de oudste

horecagelegenheid van Nederland.

Met veel plezier organiseren wij uw diner, high-tea,

receptie, buffetavond, feestavond, lunch of brunch

in Doesburg, maar dan wel op de manier zoals u dat

graag wenst. Ook adviseren wij u desgewenst bij uw

keuze van muziek, entertainment of aankleding van

de ruimte. Wij hebben ruime ervaring met het

organiseren van bands en of DJ’s om uw feest net die

invulling te geven die u wenst.

Catering

Bijzondere momenten zijn er om te vieren, te

delen en te koesteren. Vaak gaat dat gepaard met

een hapje en een drankje. Een creatieve en met

zorg gekozen culinaire invulling is dan

essentieel om die bijzondere momenten net even

extra bijzonder te maken. Stadsbierhuys de Waag

voelt dat haarfijn aan en weet op een verrassende

en lekkere manier indruk te maken op u en uw

gezelschap. Of dat nu in particuliere of zakelijke

kring is. En het fijne is… u heeft er echt geen

omkijken naar, want vanaf het eerste contact

neemt Stadsbierhuys De Waag u alle zorgen uit

handen…

Pure kwaliteit van eerlijke dagverse gerechten die

u bij ons kunt bestellen en afhalen. Wij bezorgen

het ook graag bij u op locatie.

Of u nu een stijlvol feest wilt of een Oktoberfest wij

ontzorgen u en hebben de denkwijze: “Niks is

onmogelijk voor hen die willen”.

0313-479617

Dagelijks vanaf 10:00 geopend

www.waagdoesburg.nl


Colofon

De Plons is het clubblad van de Doesburgse

Watersport Vereniging en verschijnt 4 keer per

jaar in een oplage van ca. 300 stuks per editie.

Drukwerk: PrintX 0314-354833

Innovatieweg 3-11, 7007 CD Doetinchem

Vormgeving: Menno Vreman 06-83342489

info@mennovreman.nl

Kopij voor het clubblad kunt u sturen naar:

kopijplons@dwvdoesburg.nl

Bestuur:

Voorzitter: Walther Eenstroom

voorzitter@dwvdoesburg.nl

Secretaris: Henkjan Kets

secretaris@dwvdoesburg.nl

Penningmeester: Rick Kleine

penningmeester@dwvdoesburg.nl

Voorzitter Zwemmen: Tessa aan de Meullen

voorzitterzwem@dwvdoesburg.nl

Voorzitter Waterpolo: Nicolle Rutten

voorzitterpolo@dwvdoesburg.nl

Sponsorcommissie: Carolien Kleine

sponsorcommissie@dwvdoesburg.nl

Seniorencoördinator: Roy Campschroer

seniorcoordinatorpolo@dwvdoesburg.nl

Jeugdcoördinatoren:

Rick Hidding / Alexander Vrendenbarg

jeugdcoordinatorpolo@dwvdoesburg.nl

Voorzitter Activiteitencommissie: Jessica Orth

voorzitteractiviteitencommissie@dwvdoesburg.nl

Bankrelatie:

ING: NL47INGB0002069639

Opzeggen van het lidmaatschap zal alleen

geaccepteerd worden door inlevering van

het afmeldingsformulier bij de ledenadministratie.

Dit formulier kunt u downloaden

van de DWV website. De opzegtermijn

is 3 maanden, deze gaat in na de maand

waarin u het lidmaatschap heeft opgezegd.

De datum van ontvangst bij de ledenadministratie

is bepalend voor de laatste

maand lidmaatschap.

Adres ledenadministratie: Olga Staring,

ledenadministratie@dwvdoesburg.nl

Wij verzoeken iedereen om adres- en

emailwijzigingen ook door te geven aan de

ledenadministratie!

KVK: 40120783

Website: www.dwvdoesburg.nl

Ereleden: De heer E. Nijland

Lid van verdienste: mevrouw Y. Hoogstede,

mevrouw A. Bloemendaal

Inhoudsopgave

Colofon De Plons 3

Inhoudsopgave 3

Contributie 3

Voorzitter aan het woord 5

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 7

Bestuurstafel 9

Nieuws uit de Polocommissie 11

AVG 2020 13

DWV weer op de goede weg 15

Zwembad let op milieu en portemonnee 17

Gelderse B-Kampioenschapen 18

Gelderse Kampioenschapen 19

Sponsorkliks 21

Balsponsors bedankt! 23

Begroetingsavond nieuwe inwoners van Doesburg 25

Oproep: inzameling kerstspullen 25

De eerste heflt van de competitie (Dames) 27

Wedstrijdverslagen 29

Trainingstijden 34

Contributie 2020

POLOAFDELING:

Jeugdleden t/m 11 jaar

€ 240,00 per jaar / € 20,00 per maand

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 264,00 per jaar / € 22,00 per maand

(volgend op de maand na het bereiken van de 12-jarige leeftijd)

Seniorleden v/a 18 jaar € 348,00 per jaar / € 29,00 per maand

(volgend op de maand na het bereiken van de 18-jarige leeftijd)

ZWEMAFDELING:

Opleiding 2 x training

Minioren e.o. 2 x training

Junioren e.o. 3 x training

RECREANTEN

MASTERZWEMMEN

NIET-ACTIEVE LEDEN

€ 264,00 per jaar / € 22,00 per maand

€ 324,00 per jaar / € 27,00 per maand

€ 360,00 per jaar / € 30,00 per maand

€ 162,00 per jaar / € 13,50 per maand

€ 180,00 per jaar / € 15,00 per maand

€ 20,00 per jaar

Kiest men een 2e discipline (bijvoorbeeld recreatief zwemmen naast polo)

dan is 50% van dit lidmaatschap verschuldigd.

3


Tel. 472553

Pede Sinay

Angerloseweg 24

6983 BA Doesburg

Tel. 0313 484 114

Mob. 06 22 29 60 88

Maarten Kolk

v.d. Hardt Abersonlaan 10

6998 AX Laag Keppel

Tel. 0314 393 540

Mob. 06 54 97 51 39


Voorzitter aan het woord

Bestuur

Beste DWV-er’s

Een vernieuwing kun je niet leiden, je kunt alleen maar

met elkaar een bepaalde richting kiezen.

Dat richting kiezen is eigenlijk het allerbelangrijkste.

Daarna moeten alle leden wel deze richting willen en

gaan volgen. Dit is noodzakelijk om met elkaar van de

vereniging een goed lopende organisatie te

maken. Uiteraard gebeurt dit op basis van vrijwilligheid

en zijn er geen fulltime mensen beschikbaar om

de vereniging te leiden. Conclusie is dat de groep

mensen welke een taak binnen DWV vervult, dit moet

doen naast al hun andere persoonlijke verplichtingen,

zoals; school, studie, werk , familie, etc.

Dat is voor de meeste een behoorlijke puzzel om het

allemaal voor elkaar te krijgen, toch doen zij dit week in

week uit. De waardering welke zij hiervoor krijgen is vrij

beperkt en blijft vaak bij goed bedoelde

adviezen en commentaren dat het anders zou moeten.

Zo is het nu eenmaal de beste stuurlui staan aan wal. Dit

gezegd hebbende wil ik nogmaals een beroep doen op

een ieder om te kijken waar zij behulpzaam kunnen zijn,

om van DWV een vereniging te maken van ouders, kinderen

en al de andere leden en sympathisanten waar we

trots op kunnen zijn. Vele handen maken de workload

lichter en de betrokkenheid (plezier) groter.

We doen nog lang niet alles goed en we moeten met

elkaar nog een hoop veranderen en verbeteren, maar

we zijn op de goede weg. Een bedankje bij deze aan alle

vrijwilligers binnen DWV is dan ook zeker op zijn plaats.

Even bijpraten.

Sinds de algemene ledenvergadering zijn we gestart om

te trachten aantal punten te verwezenlijken.

Met elkaar hebben we ons ten doel gesteld om

ledenaantal omhoog te brengen en te werken aan

betere balans tussen jeugd en senioren. Hiervoor wilden

we graag de contributie voor de jeugdleden

onder de 18 jaar naar beneden aanpassen, om op die

manier de drempel om lid te worden bij DWV te

verlagen en meer in lijn met het overig sportaanbod in

Doesburg en omgeving te brengen. Hiervoor

hebben wij verzoek om extra subsidie bij onze

gemeente neergelegd, maar ondanks de vele

gesprekken met de diverse fracties in de raad en de

wethouder is dit verzoek niet gehonoreerd.

Alle argumenten en onderbouwing heeft een meerderheid

in de raad niet kunnen bewegen dit voorstel van

een relatief kleine extra ondersteuning te honoreren.

Dit heeft ons wel duidelijk gemaakt welke politieke

partijen in de raad ons positief bijstaan en welke het

slechts bij mooie woorden houden. Hierdoor zijn wij niet

instaat deze wens uit te voeren.

Ook wilden wij de trainingsfaciliteiten en mogelijkheden

voor de meeste disciplines vergroten en waar

nodig naar een hoger kwalitatief doel te brengen.

Dit om als vereniging een plek te kunnen bieden voor

de verschillende kwaliteit niveaus van recreatief tot

een sportief hoger niveau. Hiervoor zijn we ingesprek

gegaan met Stichtingsbestuur Overdekt Zwembad Den

Helder en deze hebben vertrouwen uitgesproken in het

Plan van Aanpak om DWV te laten groeien. Waar

mogelijk hebben zij ons gesteund en we kunnen

vandaag spreken over een aangename en constructieve

samenwerking.

Tevens zijn we op zoek gegaan naar trainers voor

senioren polo zowel Dames als Heren. Hierin zijn we

geslaagd en we zien dit nu al terug in de resultaten.

Het kleine DWV uit Doesburg presteert zowel in de

zwemafdeling als de poloafdeling op sportief gebied

zeer goed met zowel promotie zwemafdeling

alsmede polo herenteam. DWV heren 1 speelt op

Bondsniveau landelijk en kan zich zoals het er nu uit

ziet handhaven. Dat deze veranderingen niet voor

iedereen gemakkelijk zijn, begrijpen wij maar al te goed.

Toch hopen wij dat een ieder zijn best doet dit te

accepteren en te begrijpen.

Structuur van het bestuur en de verschillende commissies

willen we ook aanpassen en verbeteren, dit

op een wijze dat de verantwoording en visie door een

veel bredere groep wordt gedragen. Hier moet nog veel

gebeuren en we zijn nog steeds op zoek naar ieders

talent. Ook hier zal het nodig zijn om bepaalde posten

anders te moeten in vullen. Uiteraard met volledig

respect voor elkaars mening en kwaliteiten. Samengevat

DWV is nog steeds onder constructie en heeft daarbij

iedereen nodig. Rest mij om jullie alle fijne feestdagen

te wensen en goed en voorspoedig 2020.

Walther

5


de kapper

voor hem en haar

* Gasthuisstraat 18

* 6981 CS Doesburg

* tel.: 0313 - 47 54 45

Meipoortstraat 38 Doesburg 0313 - 479067

www.schoenmakerijvandersluis.nl

Schoenreparatie * Sleutelservice * Fournituren * Stomerijdepot

Gasthuisstraat 20

6981 CS Doesburg

Te: 0313 - 47 28 78

De Worstepinne

keurslager

Bij ons scoort U altijd!

Ooipoortstraat 30, 6981 DV Doesburg

telefoon: 0313 47 23 14

www.worstepinne.nl

Acupunctuurpraktijk Doesburg

Dieke Theuns

Voor al uw klachten, het uitproberen waard!

Bel voor informatie wat ik kan doen bij uw specifieke

klacht of kijk op de website.

Behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Lid van beroepsvereniging VBAG en RBCZ

Van Brakellaan 50, 06-52633430

www. acupunctuurpraktijkdoesburg.nl


Bestuur

7Bestuur

Van de Bestuurstafel

- 3 januari 2020 is er Nieuwjaarsreceptie, inloop vanaf 20.30 uur op het zwembad.

Tevens van 18.00 tot 21.00 uur diverse activiteiten, komt allen!

- Er komt binnenkort een activiteitenkalender beschikbaar waarin alle evenementen

gedurende 2020 staan vermeld. Bij iedere activiteit staat een contactpersoon vermeld waar

ingeschreven kan worden door de leden/ouders/verzorgers/anderen om deze

contactpersoon te ondersteunen. Hopelijk komen veel personen in actie om de vele

activiteiten met z’n allen te organiseren. Dat is ook veel leuker om het samen te doen.

We kunnen nu al noemen: statiegeldactie, schooltoernooien, kampen, kofferbakverkoop,

kerstbingo, zwemvierdaagse, vele toernooitjes enz. Voor meer info of suggesties e.d. kan je

de activiteitencommissie benaderen.

- Elke zaterdag vanaf 1 februari 2020 wordt gedurende 12 weken een “borstcrawl”-cursus

georganiseerd door de KNZB en wordt gegeven door onze Iris Gossink. Deze cursus is met

name bestemd voor triatleten, die een triatlon op borstcrawl sneller willen afleggen. 1 of 2

banen zijn dan bezet door deze groep dus er is nog genoeg ruimte om baantjes te trekken

voor onze leden.

- Binnenkort gaat onze vernieuwde website online. Menno Vreman heeft het ingewikkelde

voor werk verricht en Ilonka Meijer neemt de job over van Marcel Pieper die het maar liefst

meer dan 6,5 jaar voor ons belangeloos heeft gedaan. Bedankt hiervoor Marcel!

- Nicolle Rutten is per 4 december 2019 benoemd tot voorzitter poloafdeling die het stokje

over neemt van Eric Jansen. Bedankt Eric! Jessica Orth is benoemd tot voorzitter van de

activiteiten commissie en Carolien Kleine tot voorzitter van de sponsorcommissie.

Binnenkort zal het nieuwe organigram te zien zijn op de nieuwe DWV site.

- Er ligt met ingang van het nieuwe seizoen een logboek op het zwembad die voor een ieder

die is actief met de organisatie tijdens polo- en zwemwedstrijden. Hier staan alle handelingen

in die zijn te verrichten voor en tijdens de wedstrijden. Een handig naslagwerk dus.

- D.W.V.-zwemafdeling gaat tijdens het afzwemmen van het B-diploma een korte

zwemdemonstratie verzorgen. Met als doel om te laten zien dat het de moeite waard is om

bij D.W.V. verder te gaan met de zwemsport. Bedankt Alex Walter voor de ruimte die hiervoor

is gegeven. Na afloop krijgen de jong geslaagden een tasje met DWV spulletjes mee.

HJ

9


GECERTIFICEERD

F

GECERTIFICEERD

I N AN CI E E L

P L AN N E R

GECERTIFICEERD

F

I N AN CI E E L

P L AN N E R

F

GECERTIFICEERD

I N AN CI E E L

P L AN N E R

GECERTIFICEERD

F

I N AN CI E E L

P L AN N E R

F

I N AN CI E E L

P L AN N E R

Postbus 219

6980 AE Doesburg

Postbus Telefoon 219 (0313) 484141

6980 Telefax AE Doesburg (0313) 484142

Telefoon (0313) 484141

Telefax (0313) 484142

Drs. J.H.M. Hermans RB FFP Drs. CFP J.H.M. ® Hermans RB FFP CFP ®

Drs. J.H.M. Hermans RB FFP CFP ®

Drs. J.H.M. Hermans RB FFP CFP Drs. ® J.H.M. Hermans RB FFP CFP ®

Postbus 219

6980 AE Doesburg

Telefoon (0313) 484141

Telefax (0313) 484142

Postbus 219 Privé: Burg. Nahuyssingel 5

6980 AE Doesburg 6981 AC Doesburg

Telefoon Postbus 219 Privé: (0313) Telefoon: Burg. 484141 Nahuyssingel (0313) 484100 5

Telefax 6980 AE (0313) Doesburg E-mail: 6981 484142 info@fiskaal.com

AC Doesburg

Telefoon (0313) Telefoon: 484141 (0313) 484100

Telefax (0313) E-mail: 484142 info@fiskaal.com

Privé: Burg. Nahuyssingel 5

6981 AC Doesburg

Privé: Burg. Nahuyssingel 5

6981 AC Doesburg

Privé: Telefoon: Burg. Nahuyssingel (0313) 4841005

E-mail: 6981 info@fiskaal.com

AC Doesburg

Telefoon: (0313) 484100

E-mail: info@fiskaal.com

Telefoon: (0313) 484100

E-mail: info@fiskaal.com


Bestuur

Nieuws vanuit de Polocommissie

Vol goede moed ben ik begin dit seizoen weer gestart als jeugd coördinator en maak ik deel uit van

de polocommissie. Velen van jullie kennen mij dan ook als de spil die alles zoveel mogelijk voor de

jeugd in goede banen probeert te leiden. Na onze start van dit seizoen is gebleken dat we alle zeilen

bij moeten zetten en ons zelf heel actief neer te zetten om alles eruit te halen. Hierdoor zijn er wat

wijzigingen in de structuur gekomen van de polocommissie.

Sinds 4 december ben ik officieel benoemd tot voorzitter van de polocommissie wat ik een hele eer

vind. Door deze gebeurtenis heb ik wel de keus moeten maken om geen jeugd coördinator meer te

zijn. Ik hoefde hier ook niet lang over na te denken wie ik graag onze jeugd toe vertrouw, namelijk

Rick Hidding en Alexander Vrendenbarg. Deze jonge mannen zijn bij velen van jullie niet onbekend.

Rick is onze rots in de branding bij je jongere jeugd 013 en jeugd 015 en onze sportieve en zeer

gedreven Alex voornamelijk bij 017 en laat zich graag zien voor de jeugd tijdens de zaterdagochtend

trainingen.

Ook werd ons onverwachts nog een vacature binnen de polocommissie bekend. De functie van senioren

coördinator. Inmiddels kunnen wij ook zeggen dat deze functie ingevuld is. Roy Campschroer

zal dit op zich gaan nemen. Gelukkig blijft onze Rob Holleman die fungeert als wedstrijdsecretaris op

zijn plek, waar we allen heel erg blij mee zijn.

Dit seizoen gaan we vooral bezig met het werven van nieuwe leden, en vooral jeugd. Daarom ook

onze nieuwe zaterdagochtend training waarbij we nog steeds alle leden vragen om zoveel mogelijk

vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen. Er zal een scholentoernooi plaats gaan vinden in maart

en we hopen hier natuurlijk vele kinderen enthousiast te kunnen maken.

Al met al heb ik ontzettend veel zin in het seizoen, ben ik zeer enthousiast over onze nieuwe commissie

en kijk ik erg uit naar alle leuke activiteiten die eraan gaan komen.

Spetterende groet,

Nicolle Rutten

11


xiang man

xiang man

Meipoortstraat 54

de chinees van

DOESBURG

de chinees van

www.xiangman.nl

DOESBURG

6981 DL Doesburg

Bel & bestel:

0313-475811

Restaurant Xiang Man is een modern restaurant met een traditionele Kantonese

en Chinees-Indische keuken. Gastvrouw Qiao Ping zorgt met haar team voor een

hartelijke sfeer waarin u zich direct thuis voelt.

Er is ruime keus uit heerlijke gerechten voor een eerlijke prijs. Xiang Man serveert een

aantal bijzondere specialiteitenmenu’s.

Xiang Man ligt centraal in Doesburg en is toch makkelijk bereikbaar. Er is parkeerruimte

voor de deur. Bij mooi weer kunt u buiten zitten in onze eigen tuin-terras.

Naast ons restaurant bieden wij ook cateringsmogelijkheden en

u kunt bij ons maaltijden afhalen.

Als u zeker wilt zijn van een tafel, reserveer dan:

0313 475811 of info@xiangman.nl

gezellig restaurant

eigen tuin-terras

ruime keus uit vele specialiteiten

uitgebreide caterings

mogelijkheden; ook als hapjes

xiang man

Openingstijden

maandag t/m donderdag

16.00 – 21.00 uur

de chinees van

vrijdag t/m zondag

DOESBURG

12.00 – 21.30 uur.


Bestuur

AVG

Aan alle leden,

Uiteraard begrijpen wij als bestuur dat er allerlei persoonlijke wensen en bezwaren zijn over de AVG

verklaring. Maar jullie moeten ook begrijpen dat het onmogelijk is om praktisch allerlei verschillende

AVG verklaringen bij te houden en de verantwoording te moeten nemen dat geen van de andere

leden zich niet houdt aan eventuele persoonlijke AVG wensen.

Onmogelijk kunnen wij verschillende regimes toepassen binnen een vereniging van ca. 200 leden

waarin een groot korps aan vrijwilligers er alles aan doet om de vereniging zowel organisatorisch als

op sportief gebied te ondersteunen. De AVG verklaring is ook niet iets dat door bestuur bedacht is

maar is een wettelijke verplichting!

Wij moeten de gegevens van onze leden delen met de Zwembond om te kunnen en mogen deelnemen

aan zwem- c.q. waterpolo competities. Dus bij geen akkoord van het lid binnen DWV kunnen

wij de betreffende persoon niet registreren bij de bond.

Als geruststelling kunnen we jullie wel verwijzen naar onze DWV Sportwaarden 2020; hierin kan

iedereen duidelijk lezen welke waarden en regels wij met elkaar normaal en zeker wenselijk achten.

Iedereen is welkom op onze vereniging DWV, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en

levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn onacceptabel!

We geven elkaar een eerlijke kans, je hoeft je niet te schamen voor wie je bent en wat je vindt. We

pesten , beledigen, vernederen en bedreigen niemand. We accepteren dat iedereen anders kan zijn,

maar wel gelijkwaardig. We zorgen er samen voor dat onze vereniging vooral een veilige plek is,

waar je vooral jezelf kan zijn en waar geen plaats is voor schelden, pesten, geweld, diefstal en vernielingen.

Dit is maar een deel van de tekst uit onze Sportwaarden maar dit moet voldoende garantie geven

dat indien er verzoek is om een foto van jezelf of je kind te verwijderen van een van de DWV communicatie

platforms hier direct zonder discussie gehoor aan gegeven zal worden.

Hopelijk geeft dit voldoende vertrouwen voor de weigeraars om alsnog de AVG verklaring te ondertekenen,

mocht dit vertrouwen er niet zijn en er is hier een duidelijke reden voor, neem dan contact

met de vertrouwenspersoon binnen DWV Lia Oude Wolbers.

Het bestuur

13Persbericht

Zwemclub Doesburg

weer in de lift

DOESBURG - De Doesburgse Watersport Vereniging

(DWV) heeft een heel goed half jaar achter

de rug. Voor het eerst in jaren is het ledenaantal

niet gedaald, maar gestegen van 170 naar 180.

Met dank aan een nieuw bestuur én stichting

Overdekt Zwembad Den Helder.

DWV hoopt de komende jaren verder te groeien

naar 200 leden. Met die prognose in het achterhoofd

zijn met Stichting Overdekt Zwembad Den

Helder afspraken gemaakt, vertelt de voorzitter

van DWV, Walther Eenstroom. ,,Het zwembad

staat een aantal uren in de week gratis tot onze

beschikking. Door deze extra uren hopen we meer

leden te trekken waardoor onze inkomsten zullen

stijgen. Als het ledenaantal stijgt, gaan we de extra

uren alsnog betalen. We evalueren elk half jaar.”

Failliet

DWV dreigde eerder dit jaar nog failliet te gaan

vanwege vergrijzing en een krimpend ledenaantal.

Een volledig nieuw bestuur besloot het daarom

over een andere boeg te gooien. ,,In het verleden

werd de kaasschaafmethode toegepast. Omdat het

ledenaantal afnam en dus ook de inkomsten werd

steeds besloten het aantal uren te verminderen.

Omdat dat een besparing oplevert. Wij hebben nu

die negatieve spiraal doorbroken”, meldt

Eenstroom.

“Omdat het ledenaan tal afnam en dus ook de

inkomsten werd steeds besloten het aantal uren te

verminde ren. Omdat dat een besparing oplevert.

Wij hebben nu die negatieve spiraal doorbroken”

Een faillissement zou grote gevolgen hebben voor

Stichting Overdekt Zwembad en zwembad De

Helder. DWV is namelijk een belangrijke gebruiker

van het bad. Eenstroom laat weten dat het nu

beter gaat met de club, maar dat DWV snel inteert

op de reserves.

Geen steun

Op steun van de Doesburgse politiek hoeft DWV

voorlopig niet te rekenen. SP, CDA en D66 vroegen

vorige week om ‘een tweejarige impuls’ voor DWV,

maar kregen de coalitiepartijen niet mee.

Eenstroom: ,,DWV is qua leden toch de tweede

sportclub van Doesburg en dan hoop je op

gemeentelijke steun wanneer je in zwaar weer

verkeert. Opvallend genoeg kwam die steun er

wel van Stichting Overdekt Zwembad, die het nota

bene financieel zelf ook erg lastig heeft.”

DWV had graag enkele duizenden euro’s gekregen

om de contributie te kunnen verlagen.

In vergelijking met andere sporten als voetbal en

korfbal ligt die een stuk hoger. ,,Dat heeft te maken

met de hoge kosten die een zwembad met zich

meebrengt”, meldt Eenstroom.

PvdA/GroenLinks noemt het verzoek om een

extra bijdrage sympathiek, maar steunt het niet.

Raadslid Mark Mol: ,,Ook de andere verenigingen

in Doesburg voelen de gevolgen van minder

jeugdaanwas. Dat DWV kwetsbaarder is dan

andere clubs omdat de huur van het zwembad

relatief hoog is, dat snappen wij. Maar juist daarom

is de gemeentelijke bijdrage in de huurkosten al

beduidend hoger dan voor andere clubs.”

“Ook de andere verenigin gen in Doesburg voelen

de gevolgen van minder jeugdaan was”

15


Sponsorcommissie

16


Persbericht

Zwembad let op milieu

en portemonnee

Het bestuur van zwembad Den Helder in Doesburg

kon in 2011 wel een goeie bestuurder gebruiken

en Frans Hofman was net wethouder af.

Zwembadmanager Alex Walter zag de Doesburger

met een kleinkind bij de kassa staan, twijfelde

geen moment en stapte op hem af met vraag of

hij in het zwembadbestuur wilde.

Walter: ,,Ik kende hem niet persoonlijk. Ik wist dat

hij wethouder was geweest. Hij was een beetje

overvallen door de vraag en wilde er even over

nadenken.” Het was letterlijk even, want al de

volgende dag zegde hij toe. En zo kon Hofman als

bestuurder belangrijke stappen van het zwembad

begeleiden en meemaken, zoals de verschillende

duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen.

Hofman: ,,Ik ken de wegen op het stadhuis en hoe

je dingen het beste kunt aanpakken. In mijn

periode als wethouder viel het me al op dat er vrij

veel plannen voor de sport waren. Toen ik geen

wethouder meer was, heb ik me ingezet om die

plannen waar te maken.” Dat deed hij achtereenvolgens

bij het zwembad, SC Doesburg en Tennisen

Padel Doesburg (TVD2002).

Zo min mogelijk gas

Hoewel met name de afgelopen tien jaar verschillende

duurzame maatregelen zijn getroffen in het

Doesburgse zwembad, is dat niet het belangrijkste

doel. Zwembadmanager Walter: ,,Op plek èèn

staat het openhouden van dit bad, maar de duurzaamheid

is wel een belangrijk thema. Water en

lucht moeten verwarmd worden en dat het liefst

met zo min mogelijk gas.” Zo’n vijftien jaar geleden

was het jaarlijkse gasverbruik zo’n 115.000 tot

120.000 kubieke meter. ,,Als er een hele strenge

winter was, kwamen we wel op 130.000 kuub”,

zegt Walter. ,,We zijn begonnen met het isoleren

van alle leidingen van en naar de ketels, maar dat

leverde niet zo heel veel op. Toen de ketels vervangen

moesten worden, hebben we vijf geschakelde

kleinere ketels laten plaatsen. Bij een grotere vraag

wordt er automatisch een volgende bijgeschakeld.

Dat is anders dan wanneer je twee ketels hebt die

continu tachtig graden zijn. Die arcade van kleinere

ketels leverde al bijna een kwart besparing op het

gasverbruik op.” Ook de luchtbehandelingskast is

vervangen door een energiezuinigere, er kwam

een warmtepomp en onlangs werd een deel van

de zonneweide gebruikt voor de plaatsing van

zonnecollectoren. Een deel daarvan zet zonlicht

om in elektriciteit. Daarnaast staan er zogeheten

PVT-zonnepanelen die behalve stroom ook door de

zon verwarmd water leveren.”

te investeren in duurzaamheid, namelijk het

moment dat iets vervangen moet worden. Verder

doen we het project voor project en kijken we

goed wat de optimale vorm is om te besparen en

welke subsidies er voor te krijgen zijn. Zwembadmanager

Walter vult aan: ,,En zo zitten we in de

zwembadwereld in de omgeving in de voorhoede.”

Het volgende project dient zich al weer aan: het

vervangen van de chloortanks door een

elektrolyse-installatie waarmee het bad uit zout

chloor produceert. Walter: ,,Dat levert geen financiële

besparing op, maar er hoeven daardoor voor

ons geen chloortransporten meer de weg op.”

In samenwerking met een bedrijf kijkt het

zwembad nu naar een goede toepassing, het liefst

eentje waarin ook een oplossing is voor de stikstof

die bij de elektrolyse vrijkomt.

17


Gelderse B Kampioenschappen korte baan

Zwemmen

Op 7 December mochten Noor, Nica, Pleun en Ivar meedoen aan het GBK.

Noor mocht als eerste de 100 meter vlinderslag zwemmen. Ze had een tijd van 1:18:15, en hoewel

dit geen PR was, was het wel goed voor een vijfde plaats.

Nica mocht 50 meter schoolslag en 100 meter rugslag zwemmen. Ze was erg zenuwachtig voor haar

schoolslag en haalde het helaas niet om een PR te zwemmen. Op de 100 meter rugslag ging het

echter een stuk beter en haalde ze het om eerste te worden in haar serie.

Pleun mocht de 50 meter rugslag zwemmen, en hoewel ze haar gezwommen tijd tegen vond vallen

heeft ze toch veel plezier gehad.

Ivar mocht tijdens deze wedstrijd aanvankelijk drie afstanden zwemmen namelijk: 100 meter vrij, 50

meter rugslag en 50 meter vlinderslag. Aan het begin van de wedstrijd kreeg hij echter te horen dat

hij er nog een afstand bij mocht zwemmen, de 100 meter schoolslag. Dit omdat iemand zich had afgemeld

en Ivar als eerste reserve ingeschreven stond. Tijdens de 100 meter vrij ging allen niet helemaal

volgens plan, Ivar gleed tijdens de start van het startblok af en kreeg het daarna niet meer voor

elkaar om in zijn slag te komen. Zijn tijd van 58:90 was goed voor een achtste plaats. Bij de 50 meter

rugslag ging het een stuk beter en haalde Ivar een PR, hier was zijn tijd van 31:74 dan ook goed

voor een derde plaats en mocht hij tijdens de eerste prijsuitreiking zijn bronzen medaille ophalen.

Op de 100 meter schoolslag zwom Ivar een 1:24:17 en hoewel dit niet genoeg was voor een PR was

het een zeer goede tijd voor hem. Als laatste mocht Ivar de 50 meter vlinderslag zwemmen, hierop

zwom hij een 30:03, helaas was dit geen PR, maar wel goed voor een vierde plaats.

Zonder coach Marion en klokker Dick was het niet mogelijk geweest om mee te doen aan deze wedstrijd.

We zijn dus ook heel blij de ze op hun vrije zaterdagmiddag ons tijdens deze wedstrijd wilden

ondersteunen.

Groetjes Noor, Nica, Pleun, Ivar, Marion en Dick.

18


Zwemmen

Helaas mocht ik als enige zondag zwemmen. 100 meter vrije slag en de 50 meter rugslag.

Ik was heel zenuwachtig, maar toen ik aan het zwemmen was, was de spanning gelijk weg en

ging het super goed.

Op de 100 vrije slag heb ik 1:19.4gezwommen. Een dik PR!

Daarna de 50 rugslag daar heb ik 42.46 gezwommen. Dit is 36 honderdste sneller dan mijn vorige

PR. Het was weer een mooie ervaring.

Gelderse Kampioenschappen

Op 17 november gingen Izzi en Nica naar het Gelderse Kampioenschappen (GK) in Nijmegen.

Met Remco als hun coach, ook ging Dick met ons mee als official. Allebei waren ze gekwalificeerd

voor de 50m vrije slag. Het was voor beiden de eerste keer dat zij op de GK mochten uitkomen. Izzi

mocht beginnen, was daarbij erg zenuwachtig, maar had uiteindelijk een super tijd van 33.94.

Een pr van 2 seconde! Helaas kwamen we er iets later achter dat ze gediskwalificeerd was door een

te vroege start...

Nica was even daarna aan de beurt en hoopte natuurlijk ook op een pr. Helaas is haar niet gelukt.

Ze zwom een tijd van 30.94 en dit was maar 2 tienden boven haar pr, maar is was ze erg blij mee! Dus

beiden hebben super gezwommen, ze hebben het erg leuk gehad en zijn weer een ervaring rijker!!

Ik, Noor, mocht meedoen aan het GK. Het was een hele

eer om mee te doen. Er hingen dan ook veel zenuwen

in de lucht. Het was helaas niet gelukt om een PR te

zwemmen op de 50 meter vlinderslag.

De tweede baan kreeg ik een hap water binnen en dat

verstoorde mijn hele ritme. Het was een hele andere

ervaring dan de competitie wedstrijden, het was veel

formeler. Het was leuk om mee te doen.

Groetjes Noor.

19


www.hendriksvh.nl


Consumenten winkelen en kopen steeds meer online. DWV speelt hierop in en gebruikt

daarom SPONSORKLIKS. Het is voor iedereen, die ons als vereniging een warm hart toedraagt,

een gratis toegankelijke mogelijkheid en een mooie manier om zonder enige

inspanning DWV financieel te ondersteunen.

Hoe werkt het?

Het werkt heel simpel. Als je een volgende keer iets on-line wilt gaan aanschaffen, ga dan

eerst naar onze website www.dwvdoesburg.nl. Hierop vind je het logo van SponsorKliks.

Als je deze pagina opent kom je op de overzichtspagina met het DWV-logo en verschijnt er

een overzicht van tientallen webwinkels die meedoen aan deze sponsorvorm, waaronder

Bol.com, Coolblue en Zalando. Kijk of de webwinkel waar je de aanschaf wilt gaan doen in

de lijst staat. Als dat niet zo is zul je alsnog rechtstreeks naar de website van de webwinkel

moeten gaan. Staat de webwinkel er wel tussen dan levert elke aankoop die je doet bij een

van deze deelnemende bedrijven ons als DWV een commissie op terwijl je als consument

zelf gewoon dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.

Ben je in het bezit van een tablet of Ipad en doe je daar je aankopen op, download dan de

app van SponsorKliks. Kies vervolgens bij het menu het zgn. sponsordoel “Doesburgse

Watersportvereniging (DWV) en sla deze op. Klik op “Winkels” en de overzichtspagina met

het DWV-logo verschijnt, zoals hierboven beschreven.

Kom je er niet uit of heb je nog vragen hierover, wend je dan tot het bestuur.

Geef dit ook vooral door aan andere familieleden en vrienden, want hoe meer deelnemers

hiervan gebruik maken, hoe hoger de inkomsten voor onze vereniging. Inmiddels is dit al

opgelopen tot € 260,00!

21


Leeflang Reparatie Service

Reparatie van Was- en Koelapparaten

Magnolialaan 7

6982 DJ Doesburg

Tel.: 0313-471801

Tel.: 06-53785596

www.leeflangwitgoed.nl

Kerkstraat 19, Doesburg, tel: 0313-438799


Balsponsoren

Bedankt!

23Begroetingsavond nieuwe inwoners van Doesburg

De gemeente Doesburg organiseerde ook dit jaar

weer een begroetingsavond voor nieuwe inwoners.

Deze vond plaats op dinsdag 19 november jl. DWV

werd uitgenodigd om deel te nemen aan de

informatiemarkt.

Dit jaar zijn de inwoners niet op het Stadhuis uitgenodigd

maar in de Gasthuiskerk. Het programma

begon om 19.00 uur. Om 20.00 was er een

informatiemarkt met aansluitend een borrel. Op dit

moment kunnen wij onze vereniging onder de

aandacht brengen van de nieuwe inwoners.

Voor DWV waren Henkjan Kets en Magda Buijs

aanwezig. Ze hadden een statafeltje samen met de

organisatie van de Hanzedagen. We hadden onze

informatiefolder, fotomateriaal en een schema van

onze trainingstijden meegenomen.

Het was een drukke en gezellige bijeenkomst.

We hebben met veel mensen gesproken en onze

vereniging goed onder de aandacht kunnen brengen.

Oproep: inzameling kerstspullen

We naderen het einde van het jaar alweer. Een jaar waarin veel is gebeurd, we mooie stappen hebben

gezet met de club en we vol vertrouwen weer naar de toekomst kunnen gaan kijken.

Alvast vooruitlopend op het nieuwe jaar willen wij een ieder van jullie oproepen om de uitgebloeide

kerststukken en/of oude kerstdecoraties aan DWV te doneren. Verspillen kan anno 2020 natuurlijk echt

niet meer en steeds meer mensen gaan “ontspullen” dus niet weggooien die oude kerstspullen maar

hergebruiken!!! Wat we ermee gaan doen is nog een beetje een geheim maar het wordt superleuk!

Dus support je club, vraag aan familie, vrienden en kennissen om ook deel te nemen.

Wat we zoeken:

- bakjes/schalen,

- oase/steekschuim,

- kunst kerstbomen/kerstkransen deze mogen ook incompleet of kapot zijn,

- kerstverlichting (klein),

- kerstdecoraties zoals kerstlint, siertakken, vogeltjes, kerstballen, dennenappels, kaneelstokjes,

pepertjes, gedroogd fruit en andere natuurlijke en kunstmaterialen.

De materialen kunnen worden ingeleverd bij Hans de Groot of Henkjan Kets.

Wij wensen jullie allen fijne feestdagen en graag weer tot volgend jaar,

Activiteitencommissie DWV

25


KERKSTRAAT 21, 6981 CK DOESBURG, TEL. 0313 - 47 67 65


Waterpolo

De eerste helft,

Het seizoen startte zoals gewoonlijk met de trainingen

in zwembad den helder. Na vorig seizoen

hadden de dames bijna een probleem dat er geen

team over zal blijven. Na een promotie filmpje opgenomen

te hebben en veel views op social media

waren er helaas geen aanmeldingen, maar het

dames team zou toch blijven. Na diverse gesprekken

die de dames hebben gevoerd zou toch het

hele team dit seizoen samen blijven. Er was geen

reactie op het promotiefilmpje maar wij mochten

wel 3 dames toevoegen aan het team Lisa die vanuit

de jeugd doorstroomde naar ons en Manuela

de moeder van Lobke die met ons de trainingen

meedoet, en Hanneke. Ook steeds vaker zien wij

de dames van de jeugd vaker met onze trainingen

meedoen, wat zeker gewaardeerd wordt door het

team.

Het gemis van een trainer was toch wel te merken

ondanks de resultaten van de dames die vorig

seizoen 5e werden in de competitie. Het is toch anders

als er iemand op de kant staat die de aanwijzing

geeft om dat te doen. Gelukkig wilde Nicolle

wilde dit op de vrijdagen op haar nemen zodat er

toch iemand op de kant stond om de training te

verzorgen. De woensdagen rouleerde de dames

om de beurt om de training te geven.

Naarmate het seizoen begon wisten wij wel dat

de vereniging in gesprek was met een eventuele

trainer voor de dames, maar de competitie begon

wel maar gelukkig nam Nicolle al de vrijdagen voor

haar rekening. De eerste wedstrijd die wij mochten

spelen was wel even afwachten.

De KNZB/FINA had nieuwe regels ingevoerd

daarom dat de eerste wedstrijd aftastend was.

Deze werd helaas verloren met 4-9. Maar er zat

een stijgende lijn in na nog twee wedstijden

gespeeld te hebben die in gelijk spel eindigde was

het de wedstrijd in Aalten waar wij onze eerste

overwinning behaalde met 5-8. Daarna zaten er

nog 3 wedstrijden achter elkaar waar de dames de

winst wiste te behalen. Na 1 wedstrijd verloren te

hebben was de wedstrijd erna de grootste uitslag

waar wij tot nu dit seizoen mee wonnen namelijk

16-1.

Maar wij mogen nog een iemand verwelkomen

in het team dat is namelijk Jean Slotboom. Jean

traint ons vanaf de maand november en tot nu

toe hebben wij als dames daar erg profijt bij. Nu

Jean onze trainingen verzorgt hoeft Nicolle dit niet

meer op de vrijdag te doen en kan ze zelf in het

water liggen om te trainen. Jean zal tot aan januari

in ieder geval de trainingen verzorgen dan zit

de proefperiode van 3 maanden erop ;) en hopen

wij uiteraard dat Jean dit wilt blijven doen. Maar

met de wedstrijden moesten wij het coachen zelf

op ons nemen maar daar hadden wij gelukkig nog

iemand anders die het aanbood. Dat is Hanneke.

Hanneke traint zelf mee waar kan maar door

een oude blessure is het lastig om de trainingen

door te spelen. Maar door het polo verleden van

Hanneke bij het Ravijn wilde zei in overleg met de

dames en Jean de wedstrijden coachen. Hanneke

coacht ons nu al 3 wedstrijden en Jean is wanneer

hij kan ook aanwezig bij de wedstrijden om ons te

coachen. Na z’n start van het seizoen kan het voor

ons niet meer stuk.

Wij kijken uit naar een mooie 2e helft van het

seizoen!

Update vanuit het bestuur 10 december:

Jean blijft en heeft het erg naar zijn zin! (HJ)

27


In- en verkoop van

klassieke auto’s,

vintage,

decoratief antiek,

schilderijen en

meubels

Volg ons op:

www.venemaantiques.nl

Herbert van Vliet Onderhoud

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden

In en om het huis

Bergstraat 36

6981 DC Doesburg

Tel:

06-50580537

0313-471693

hn.vanvliet@chello.nl


28-09-2019 DWV Jeugd O17 – PFC Rheden BG1

De waterpolocompetitie was inmiddels 3 weken oud

en eindelijk speelde Heel Metaal B.V. Jeugd O17 haar

1e wedstrijd. Tegenstander was PFC Rheden.

Nieuw seizoen, nieuwe spelregels, hoe zou dit uitpakken?

Nou, best wel goed want we gingen met de

balsponsor van de Fam. Pieper (heel hartelijk dank)

flitsend uit de startblokken. Waar onze tegenstander

een afwachtende houding aannam en statisch

speelde, trok onze jeugd gaten, loerde op de counter

en wist de bal al snel achter de Rhedense doelman te

werken.

Twee perioden waren we de bovenliggende partij,

periode 3 en 4 waren wel voor verbetering vatbaar.

De overwinning kwam echter nooit in gevaar. Met

6-0 stapten we uit het water, 3 punten rijker. Sylke

en Zoë hielpen als O15 jeugd flink mee in de realisatie

van de 1e overwinning en lieten zien het hogere

niveau goed aan te kunnen.

Periodestanden: 3-0, 2-0, 0-0 en 1-0.

Waterpolo

02-11-2019 DWV Jeugd O17 – Aqua-Novio ‘94 BG1

DWV Jeugd O17 vergeet zichzelf te belonen.....

Gisteravond speelde Heel Metaal B.V. jeugd O17 hun

2e competitiewedstrijd tegen Aqua-Novio’94 in het

Zwembad Doesburg. De ploeg uit Nijmegen is elke

competitie een moeilijk te nemen hindernis gebleken,

zo ook nu.

De thuisploeg was tot op het bot gemotiveerd en

knalde vol gas uit de startblokken. Binnen een mum

van tijd stond er een 3-0 voorsprong op het scorebord

en leek er geen vuiltje aan de lucht na het 1e

rustsignaal. Ass. coach Alex gaf in de rust het team

nog wat instructies mee, zoals het meer tijd nemen

voor de aanval en er vooral geen zwemwedstrijd van

te maken.

In de 2e periode trok Aqua-Novio ‘94 de stand

weer gelijk. Niet zozeer dat zij sterker werden en/

of waren, maar meer omdat wij in onze aanvallen

slordig waren in opbouw en afwerking. Dat zette zich

in de 3e periode door. We speelden veel te gehaast

waardoor er veel balverlies werd geleden voorin en

op het middenveld. Gelukkig wisten we er nog wel

een doelpunt te scoren en gingen dus met een 4-3

voorsprong de 4e periode in.

We kregen in de 4e periode veel kansen om die

voorsprong te vergroten. Helaas lieten we dit na

en moesten zelfs toestaan dat de gelijkmaker op

het bord verscheen. Halverwege de laatste periode

kregen we opnieuw de kans om op voorsprong te

komen, de strafworp werd helaas gemist.

In de laatste minuut voelde je dat het ook wel eens

verkeerd kon aflopen. En dat gebeurde helaas ook in

de laatste minuut.

Met een 4-5 eindstand stapten we het water uit. De

hele wedstrijd waren we de betere ploeg, maar dat

telt na het laatste fluitsignaal niet. Conclusie: We

kunnen denk ik met de top 3 meedoen, maar dan

moet het wel beter, veel beter....

Periodestanden: 3-2, 0-1, 0-0 en 1-2.

29


www.hendriksab.nl


09-11-2019 ENC Arnhem BG1 – DWV Jeugd O17

Waterpolo

DWV Jeugd O17 herstelt zich goed in Arnhem.

Na het nipte verlies van vorige week, toog het

Heel Metaal B.V. Jeugd O17 van DWV Doesburg

naar Arnhem voor het 3e “potje waterpolo”

tegen ENC. Kersverse vader en coach van ENC,

Erik Rutgers, ontving de ploeg hartelijk en al snel

begon de wedstrijd.

Het werd al snel duidelijk dat DWV geleerd had

van vorige week. Al hoewel we eerst op achterstand

kwamen, trokken we de wedstrijd daarna

meer een meer naar ons toe. ENC moest achteruit

en kon hun geliefde spel met een sterke midvoor

niet spelen. Dat was meer de verdienste van ons,

want inmiddels hebben we veel spelers welke weten

wat een 2e taak is.

We creëerden er lustig op los en waren veel beter

in de afwerking dan vorige week. Na vier perioden

stond er een welverdiende 3-8 stand op scorebord

en gingen we met een voldaan gevoel richting

Doesburg. Volgende week wacht Thetis uit Gendt.

Kunnen we dan weer 3 punten bijschrijven? Het

zou mooi zijn voor het team

Periodestanden: 1-3, 0-2, 0-2 en 2-1.

16-11-2019 DWV Jeugd O17 – Thetis BG1

Jeugd O17 komt nu pas goed op stoom...

Na de gewonnen wedstrijd in Arnhem, speelde

het Heel Metaal B.V. Jeugd O17 team van DWV

Doesburg hun thuiswedstrijd afgelopen zaterdag in

het zwembad Den Helder tegen Thetis uit Gendt.

Gezien de ranglijst een gemakkelijke tegenstander,

echter onderschatting ligt altijd op de loer.

Met onder andere die boodschap stuurde het coachende

trio, Ward, Alex en André het team het speelveld

in. Thetis bleek inderdaad niet veel tegenstand

te geven en kwamen bij een aanval maar mondjesmaat

op onze helft. Dus dwongen we ze achterin tot

het maken van fouten waaruit wij kansen konden

creëren en scoren. Met 3-0 stand op het scorebord

gingen we de 1e keer rusten. Geen vuiltje aan de

lucht dus.

De 2e periode was van onze zijde zwak. Door onze

drang om de score uit te willen bouwen, speelden

veel te gehaast, vergaten we de gemaakte afspraken

en waren we zeer slordig in de afwerking. Van

de vele kansen wisten we er maar 1 te benutten

waardoor er na 2 perioden pas een 4-0 stand op het

scorebord stond.

Na het opnieuw bespreken van onze gemaakte afspraken,

stond het team in de 3e en 4e periode “als

een huis” en moest de keeper van Thetis veelvuldig

“vissen”. Maar liefst 13x(!) en daarmee beloonde

het team zichzelf voor de onuitputtelijke inzet en het

werken met en voor elkaar.

Speciale vermelding voor Jay, welke als O15 speler

zijn opwachting mocht maken en een fantastische

keepende Fabian. Bijna had hij zijn doel weer

“schoon” gehouden, aan het tegendoelpunt had hij

geen enkele schuld.

Zaterdag as. reizen we af naar Zevenaar voor wedstrijd

tegen onze “buurtjes” De Breuly.

Periodestanden: 3-0, 2-0, 5-0 en 4-1.

31


KOOP NU EEN RENAULT TOP OCCASION

EN MAAK GEBRUIK VAN

DE 6 ZEKERHEDEN!

1

2

3

4

5

6

6 maanden garantie

Servicebeurt voor aflevering

APK-keuring

14 dagen omruilgarantie

Vervangend vervoer (bij een reparatie langer dan 24 uur)

Renault Route Service

• Al 67 jaar Renault Dealer

• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s

• Onderhoud en Reparatie

• APK-keuirng

• Schadeherstel bedrijf

• Renault Route Service

RUIME OPENINGSTIJDEN:

• Ma t/m Do van 08:00 tot 19:00

• Vrij van 08:00 tot 20:00

• Za van 09:00 tot 17:00

Nieuwstraat 3 Doesburg. Tel. (0313) 47 23 65

Showroom

met 50 betrouwbare

bovag occasions

VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE AUTOMERKEN

• Professioneel ingerichte werkplaats met de modernste diagnoseapparatuur

voor reparatie en onderhoud van alle automerken.

• Airco reparatie en onderhoud van alle systemen.

• APK keuringen.

• Uitlijnen.

• Zomer en winterbanden tegen scherpe prijzen uit voorraad leverbaar.

• Schade reparatie en afwikkeling.

• Verkoop van 50 betrouwbare Bovag occasions!

• Certificering: RDW/BOVAG

• Bij onderhoud vervangend vervoer beschikbaar

• Levering van accu`s, uitlaten, sportvelgen en nog veel meer!

Leigraafseweg 17 Doesburg. Tel (0313) 47 44 11

Graag tot ziens in Doesburg!


30-11-2019 TZC Vahalis BG1 – DWV Jeugd O17

Waterpolo

Heel Metaal B.V. Jeugd O17 laat in Tiel geen spaan

heel van de nummer 2 TZC Vahalis....

Afgelopen zaterdag toog de O17-karavaan van DWV

Doesburg naar Tiel voor een wedstrijd tegen de nummer

2 van competitie, TZC Vahalis. Na drie relatief

gemakkelijke wedstrijden, de eerste serieuze krachtmeting.

Wat zou het worden? Ruim op tijd waren

we aanwezig en spraken we uitgebreid de wedstrijd

voor. We bespraken de scenario’s welke zouden kunnen

ontstaan tijdens de wedstrijd en de hoeveelheid

tegenstand welke te verwachten viel, immers het

was wel de nummer 2!

We begonnen niet sterk aan de wedstrijd en moesten

al snel een tegendoelpunt incasseren. Maar we

gingen niet bij pakken neerzitten en gingen vol in de

tegenaanval. We creëerden volop kansen, maar de

afwerking liet sterk te wensen over. Op de lat, paal,

naast, over, gemiste strafworp, de bal leek er wel niet

in te willen. Uiteindelijk lukte dit Klaas en Marten wel

zodat we gelukkig met een 1-3 voorsprong gingen

rusten.

De 2e periode breidden we onze voorsprong verder

uit. De thuisploeg scoorde 2x, wij echter 3x dus

stond er halverwege een 3-6 stand op het scorebord.

De 3e periode was van ons. TZC Vahalis kreeg ze

links en rechts “om de oren” en zag de teller op het

scorebord naar de dubbele cijfers gaan. Met een

3-13 voorsprong maakten we ons op voor de laatste

periode.

Die bracht onze 5e overwinning niet meer in gevaar.

Voor de zekerheid deden we even nog 3 doelpunten

in de doelpuntenzak, de voortreffelijk keepende

Fabian moest ook nog een tegendoelpunt toestaan

waardoor er een eindstand van 4-16 werd bereikt.

Na afloop van de wedstrijd deelde de coaches André

en Ward complimenten uit aan alle spelers en het

vertoonde spel. Onderweg naar huis werd nog even

een locatie met “de grote gele M” aangedaan, want

de spelers en ouders (voortreffelijk publieke ondersteuning)

hadden tijdens de wedstrijd veel energie

verbruikt en dat moest natuurlijk aangevuld worden.

Na een spelletje “wie bouwt de hoogste toren” vertrokken

we met “gierende banden” richting Doesburg.

Volgende week wacht NDD in Doesburg welke nog

ongeslagen is.......

Periodestanden: 1-3, 1-3, 1-4 en 1-6.

33


Trainingstijden t/m 24 april 2020

Dag/Tijdstip

Zwemmen

Maandag

18.45 – 19.45 uur Opleiding, Junioren en ouder (3x training)

19.00 – 19.45 uur Recreanten (1 baan), na eventuele uitbreiding , 2 banen

19.45 – 20:45 uur Masterzwemmen

Dinsdag

18.00 – 19.30 uur Minioren, Junioren en ouder

Donderdag

18.00 – 19.30 uur Opleiding, Minioren, Junioren en ouder

Dag/Tijdstip

Waterpolo

Maandag

18.00 – 18.45 uur Jeugd <17

20.45 – 22.15 uur Heren 1/2/3

Woensdag

18.00 – 19.00 uur Minipolo / Jeugd <13/<15

18.45 – 19.45 uur Dames

Vrijdag

18.00 – 19.00 uur Minipolo / Jeugd <13/<15

19.00 – 20.00 uur Jeugd <17

20.00 – 21.00 uur Dames/Heren 3

21.00 – 22.30 uur Heren 1/2

Dag/Tijdstijd

Waterpolo/Zwemmen/Recreanten/Masterzwemmen

Zaterdag

08.00 – 09.00 uur Talentenvijver specifieke trainingsactiviteiten (in te vullen door vz. Zwem en Polocie)

Tevens banen trekken mogelijk voor ieder lid.

Geen training op:

1 en 2 januari : Kerstvakantie 13 april: 2e paasdag

10 april: Goede Vrijdag

34


Garage

Garage Berns BV

Rijksweg 21

6996 AA DREMPT

T: +31 (0)313 47 44 68

I: www.garageberns.com

E: info@garageberns.com

Universeel en onafhankelijk

· APK-keuringsstation

· 24/7 Mobiliteitsservice

· Inkoop, verkoop en lease

· Reparatie en onderhoud

· Schadeherstel

· Airco- en bandenservice

· Automaatolie spoelen

Voor duurzaam rijden!


Retail Bouw Nederland draagt DWV

een warm hart toe

Retail Bouw Nederland

Expeditieweg 6a

7007 CM Doetinchem

Gelderland, Nederland

Warehousing

Expeditieweg 6e

7007 CM Doetinchem

Gelderland, Nederland

Tel: +31 (0)314 - 39 07 28

Mail: info@retail-bouw.nl

www.retail-bouw.nl

More magazines by this user
Similar magazines