30.12.2019 Views

De ZAKENMARKT FoodValley Regio Nr. 4 2019

Onafhankelijk businessmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FoodValley regio met vast Katern over ICT en Telefonie

Onafhankelijk businessmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FoodValley regio met vast Katern over ICT en Telefonie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 13

nr. 34 - 2018 2019

03 04

Lagarde Groep regelt veilig en efficiënt inzetten van ICT

Xantion ICT: ICT-ontzorging zonder gedoe

voor bedrijfsdoelen

Krapte Accon International op de arbeidsmarkt faciliteert internationale wordt structureel klanten

Interview Eenduidige met regels Margriet bij het aannemen Veenstra en van Henk mensen Rietdijk, met een

Christelijk arbeidsbeperking Hogeschool Ede (CHE)


“GEWELDIG OM NAGWA DEZE KANS TE BIEDEN. ”

Kees Klomp, Eigenaar van De Print Fabriek

Nieuwsgierig?

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley ondersteunt u bij duurzaam sociaal ondernemen met de werving en

selectie van personeel, begeleiding op de werkvloer en financiële regelingen. Wilt u meer informatie over wat

het WerkgeversServicepunt voor u kan betekenen? Een accountmanager van ons team in uw regio geeft u graag

kosteloos advies.

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

0800 668 86 66

info@wsp-rfv.nl

www.wsp-regiofoodvalley.nl

Sociaal ondernemen loont!


Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 13

nr. 34 - 2018 2019

De financiële sector staat voor grote uitdagingen. De politieke

onzekerheden, digitalisering en transitie naar een duurzame

samenleving en economie spelen hierin een belangrijke rol.

Lees meer in deze special hierover…

Foto: Pixabay

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

9

CTS IT en Sharp trappen af: Cloud IT & NDM

ICT Valley presenteert inspirerende ontwikkelingen

(BIG) Data zijn uitgegroeid tot waardevol consumptiegoed

Fotograaf: Fotostudio Albert

inhoudsopgave

Lagarde Groep regelt veilig en efficiënt inzetten

van ICT voor bedrijfsdoelen 6

6

Accon International faciliteert internationale klanten

SNS bank wil sparringpartner zijn voor lokale bedrijfsleven

Vastgoedbrigade verzekert continuïteit

Eenduidige regels bij het aannemen van mensen

met een arbeidsbeperking

10

13

19

34

Lagarde Groep regelt veilig en efficiënt inzetten

van ICT voor bedrijfsdoelen 6,7

10

13

Katern Financiële diensten

9 t/m 17

Accon International faciliteert internationale klanten 10,11

Geldvoorelkaar.nl. Van startkapitaal tot vliegtuig 12

Eerste lustrum voor Huting Belastingadvies & Administratie 12

SNS bank wil sparringpartner zijn voor lokale bedrijfsleven 13

Financiële sector staat voor grote uitdagingen 14,15

PensioenBureau Midden-Nederland: Zekerheid voor nu en later 16

Berry van ’t Hul nieuwe directeur O2 Accountants 17

Vastgoedbrigade verzekert continuïteit:

Dennis Pater compagnon van Gerard Heuvelman 19

Column Linda Lex – High-end Businesscoach 20

Katern ICT Markt 21 t/m 33

CTS IT en Sharp trappen af: Cloud IT & NDM 22,23

Column Jan Willem Mouthaan – Heijink en Meure advocaten 25

Foodvalley ICT Awards: ICT Valley en ICT Campus

presenteren inspirerende ontwikkelingen 26,27

19

34

Genomineerde VAN ESSEN ICT: Medewerkers maken het verschil 28

Genomineerde QUANT Base: Wij willen Foodvalley ICT Awards

graag bedanken voor onze nominatie! 28

Sfeerimpressie Foodvalley ICT Awards 29

Big data = big business 30,31

DE

ZAKENMARKT

03 04

Thema

Financiële diensten

9 t/m 17

ICT-MARKT

ICT nieuws 33

Eenduidige regels bij het aannemen van mensen met

een arbeidsbeperking 34,35

Kort nieuws 37,38

Netwerken met MKB Valleiregio 39

Lagarde Groep regelt veilig en efficiënt inzetten van ICT

Xantion ICT: ICT-ontzorging zonder gedoe

voor bedrijfsdoelen

Krapte Accon International op de arbeidsmarkt faciliteert internationale wordt structureel klanten

Interview Eenduidige met regels Margriet bij het aannemen Veenstra en van Henk mensen Rietdijk, met een

Christelijk arbeidsbeperking Hogeschool Ede (CHE)

Tekst: Paul de Jager

Fotografie: Annemarie Bakker

21 t/m 33

Fotografie:

Fotostudio Albert

Verslag 2e Regio

Foodva ley ICT

Awards.

Gerichte B2B communicatie – In print en online! 41

Internet-Bedrijvenwijzer 42

FOOD VALLEY regio

3


Bouwmachine & Techniek verhuur

door héél Nederland

Bouwmachine verhuur

door door héél héél Nederland

Verhuur van graafmachines, wielladers,

dumpers, walsen, trilplaten, etc.

Zie Verhuur voor onze prijzen

Verhuur van van graafmachines,

www.compactrent.nl

wielladers, wielladers,

of

dumpers,

kom langs

walsen,

op één van

trilplaten,

onze vestigingen.

dumpers, walsen, trilplaten, etc. etc.

Zie voor Zie voor onze onze prijzen prijzen www.compactrent.nl

of kom of kom langs langs op één op één van van onze onze vestigingen. vestigingen.

Compact

Compact Compact Rent

Rent Rent BV |

BV BV Van

| Van | Van Heemstraweg Heemstraweg 39a 39a | 6658 | 6658 KE Beneden Leeuwen | Tel.: 088-0036333 | www.compactrent.nl

| 6658 KE KE Beneden Beneden Leeuwen Leeuwen | Tel.: 088-0036333 | Tel.: 088-0036333 | www.compactrent.nl

| www.compactrent.nl


nummer 4, december 2019 | januari-februari 2020

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en

bestuurders in de FOOD VALLEY regio

De ZAKENMARKT is een uitgave van

Voorwoord

Toekomst met veranderende inzichten

JEZ MEDIA SERVICES

Pinkslo 10

6923 CH Groessen

T: 0316 344960

E: info@jezmediaservices.nl

info@dezakenmarkt.nl

I: www.dezakenmarkt.nl

Directie/Owner:

Gerie Jansen

Redactie:

Marco Diepeveen

Nico Dunnebier

Paul de Jager

Fotografie:

Annemarie Bakker Fotografie

Fotostudio Albert

Columnisten:

Jan-Willem Mouthaan

Linda Lex

Vormgeving:

Bram van Gerwen Graphic Design

Drukwerk realisatie:

Veldhuis Media B.V.

Frequentie:

4 x per jaar in print en online

Sales:

Gerie Jansen

Theo Wegh

Abonnementen

De ZakenMarkt FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4 medewerkers

of meer in de 8 gemeenten van de Foodvalley

regio. Controlled circulation betekent dat we wisselen

in onze adresbestanden. Indien u verzekerd wilt zijn

van toezending, kunt u zich abonneren voor € 35,-

ex btw. U ontvangt dan ieder kwartaal onze editie.

Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan en

zijn minimaal voor 1 jaar.

AKTIE: Tijdelijk in combinatie met een online vermelding

in het online bedrijven register voor € 95,- ex btw

Verspreiding

De ZakenMarkt FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4 medewerkers

of meer in de volgende plaatsen:

ACHTERBERG, AMERONGEN, BARNEVELD, BENNEKOM,

EDE(GLD), EDERVEEN, ELST(UTR), DE GLIND, DE KLOMP,

HARSKAMP, HOEVELAKEN, LEERSUM, LUNTEREN, NIJ-

KERK, OVERBERG, OTTERLO, RENKUM, RENSWOUDE,

SCHERPENZEEL, RHENEN, VEENENDAAL, WAGENINGEN,

WOUDENBERG.

We staan aan de drempel van het derde decennium van de 21ste eeuw. De toekomst van

toen is het heden van nu. Hoe staan we ervoor en wat verwachten we? Daar werd in De

Basiliek volop over gesproken. Boeiende sprekers repten over zaken als quantum computing,

met oneindige toepassingen in bijvoorbeeld de medische sector, klimaat problematiek,

het belang van duurzaam, enzovoort. Ook kwam de keuze tussen private- en public cloud

en Artificieel Intelligence aan bod. De 5G-evolutie, het Internet of Things en de Foodvalley

DataHUB, dat een kennisplatform vormt waarop we data beschikbaar kunnen stellen en

beveiligen. We durven de toekomst weer aan.

Dat veel ondernemende mensen innovatief bezig zijn met de komende tijd staat vast. Vanaf

deze plaats wil ik dan ook graag de winnaars van de Foodvalley ICT-awards (BIT, HSO,

Noldus en Zeta IT Security) van harte feliciteren met hun erkenning. De redactie maakte een

verslag met de kernpunten van een geslaagd event.

We richtten onze blik op de toekomst. Deze uitgave bevat veel informatie over de nieuwste

ontwikkelingen. Neem de financiële sector. Tien jaar geleden stonden we middenin een

crisis. De DSB-bank ging failliet en grote, internationale, banken moesten gered worden.

Wereldwijd was de maatschappij geschokt. ‘Klimaat’ was nauwelijks een item. Thans kijken

we met veranderde inzichten vooruit. De financiële sector staat voor grote uitdagingen. De

Autoriteit Financiële Markten (AFM) voorziet een snelle transitie naar een duurzame samenleving

en economie. Met andere woorden: De actualiteit schreeuwt om een transitie naar

haalbare en verstandige (pijnlijke?) oplossingen voor de grote problemen met o.a. stikstofverbindingen,

CO2, Pfas of bio-diversiteit. Uit alles blijkt dat we in de afgelopen decennia op

de pof geleefd hebben. In dit nummer een overzicht van de AFM Trendzichten.

Tien jaar terug merkte toenmalig Eurocommissaris voor consumentenbescherming Kuneva

op dat internetgebruikers massaal kiezen voor zogenaamd ‘gratis’ diensten zoals Google,

Amazon en Facebook. Zij waarschuwde dat internetgebruikers eigenlijk alsnog ‘betalen’

door het vrijgeven van persoonlijke data en blootstelling aan gepersonaliseerde reclame.

Een alleszins vooruitziende blik. In het ICT-katern een artikel over het feit dat ‘Big Data’ ondertussen

‘Big Business’ geworden is.

De meerwaarde van Microsoft 365 omgeving benutten. Hoe doe je dat? De Lagarde Groep

is er vertrouwd mee. Niels van Cappellen (accountmanager). “Veel bedrijven zijn bekend met

Microsoft Office 365. Maar ze weten vaak niet dat het méér is dan bedrijfssoftware. Microsoft

365 biedt namelijk een ‘gereedschapskist’ om samenwerken zowel intern als extern

efficiënter en veiliger te maken”. Van alles wat Microsoft 365 te bieden heeft zoals software,

dataopslag, beveiliging en device management is te lezen in de coverstory.

Gerie Jansen

Owner/Uitgever

Copyrights

Het auteursrecht op dit tijdschrift en de daarin gepubliceerde

artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden

gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit

deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever.

@DeZakenMarkt

www.dezakenmarkt.nl

FOOD VALLEY regio

5


Coverstory

Teamleider Matthijs Hardeman en Niels van Cappellen ( accountmanager) (rechts)

Lagarde Groep regelt veilig en

efficiënt inzetten van ICT voor

bedrijfsdoelen

“Veel bedrijven zijn bekend met Microsoft Office 365. Maar ze weten vaak niet dat het meer is dan bedrijfssoftware.

Microsoft 365 biedt namelijk een ‘gereedschapskist’ om samenwerken zowel intern als extern efficiënter en veiliger te

maken. Lagarde Groep wil bedrijven graag helpen om die meerwaarde van de Microsoft 365-omgeving te benutten”.

Dat zegt Niels van Cappellen, accountmanager bij Lagarde Groep.

Tekst: Paul de Jager | Fotografie: Annemarie Bakker

Automatiseringsdeskundigen van Lagarde

Groep brengen de toepassingen van Microsoft

365 onder de aandacht van bedrijven

omdat ze het “super gebruikersvriendelijk,

maximaal toegankelijk, efficiënt en veilig” vinden.

Teamleider Matthijs Hardeman: “Gebruikers

zijn vrijwel altijd bekend met diensten

als Word, Excel of PowerPoint, maar minder

bekend met bijvoorbeeld SharePoint en

OneDrive, cloud data opslag voor bedrijfsbrede

of persoonlijk-zakelijke bestanden”.

Ook device management is onderdeel van

Microsoft 365, dat is een centrale beheertool

voor alle apparaten zoals laptops, desktops

en mobiele telefoons.”

‘Meerwaarde van Microsoft

365 omgeving benutten’

“Door middel van één licentie kan een bedrijf

gebruik maken van alles wat Microsoft 365 te

bieden heeft: software, data opslag, beveiliging

en device management. We hebben het

dus over één cloud totaaloplossing voor alle

bedrijfsautomatisering”. Niels van Cappellen:

“Aan dit centrale beheer zijn veel voordelen

verbonden. Zo zijn de toepassingen altijd en

overal bereikbaar, kan de gebruiker meeliften

op innovaties en is ook de beveiliging steeds

up-to-date”.

Centrale gegevensopslag

Gebruikers kunnen zélf bepalen wie ze toegang

geven tot de documenten die centraal

opgeslagen zijn. Zo kan een contactpersoon

van een bedrijf toestemming krijgen om mee

te kijken in documenten. Op die manier

6 FOOD VALLEY regio


Coverstory

blijft hij op de hoogte van de voortgang van

een project voor een klant. Centrale opslag

maakt het ook mogelijk dat meerdere medewerkers

tegelijk in een document werken.

De accountmanager van een bedrijf werkt

bijvoorbeeld aan een offerte terwijl tegelijkertijd

een andere medewerker de begeleidende

tekst schrijft. Hierdoor wordt meteen

voorkomen dat er verschillende versies van

een document rondgaan en medewerkers de

verkeerde versie gaan gebruiken.

‘Alle data worden veilig

centraal opgeslagen’

Gegevensbescherming

Bedrijven die lezen over de centrale opslag

van gegevens zullen zich misschien achter de

oren krabben en vragen stellen bij de veiligheid

van hun vaak vertrouwelijke informatie.

“Het tegendeel is echter waar, clouddiensten

zijn vaak beter beveiligd dan lokale opslag”,

zegt Niels van Cappellen, “Alle data worden

opgeslagen in datacenters in West-Europa

en zijn goed beveiligd. De Algemene Verordening

Gegevensbescherming is erop van

toepassing”. Hij wijst ook op Multi Factor

Authenticatie (MFA) ofwel dubbele beveiliging.

Alleen het wachtwoord invoeren is

niet voldoende om toegang te krijgen tot

de bestanden. Er is een dubbelcheck nodig

door middel van bijvoorbeeld een sms’je via

de mobiele telefoon. Ook controle met vingerafdrukken

of via gezichtsherkenning is

sterk in opkomst.

Verandering

“Een directie kan besluiten om in de cloud

te gaan werken. Voor medewerkers is dat

een grote stap. We nemen ze heel serieus

in die verandering”, zegt Matthijs Hardeman.

De eerste stap die het team van Lagarde

Groep zet is het in kaart brengen van de huidige

werkwijze en opslagstructuur van een

bedrijf. Bedrijfsprocessen worden nauwkeurig

in kaart gebracht en er wordt een manier

gezocht om Microsoft 365 daar optimaal op

aan te laten sluiten.

Na de adviesfase wordt er een proefopstelling

gemaakt. Geselecteerde medewerkers

(key-users) testen de nieuwe omgeving. De

uitkomsten worden benut voor een optimalisatieslag

en vervolgens wordt bepaald hoe

de implementatiefase er uit komt te zien.

Tijdens de implementatiefase begeleiden

medewerkers van Lagarde Groep gebruikers

met behulp van handleidingen, instructievideo’s

en trainingen op locatie. De begeleiding

wordt nauwkeurig afgestemd op de wensen

van de klant.

‘De begeleiding wordt

nauwkeurig afgestemd op

de wensen van de klant’

Als klant uw eigen klantteam:

één aanspreekpunt

Als de implementatiefase is afgerond volgt de

ondersteuning. Daartoe heeft Lagarde Groep

een klantteam waar gebruikers met al hun vragen

terecht kunnen. Matthijs Hardeman licht

toe: “Het klantteam bestaat uit zo’n zes tot

acht engineers die verantwoordelijk zijn voor

een selectief aantal klanten. Die kennen ze

goed en persoonlijk. Ze hebben op locatie, op

de werkvloer van het bedrijf, kennis gemaakt

met de nieuwe gebruikers. Dat maakt het contact

gemakkelijk. Omdat alle disciplines in het

klantteam bijeengebracht zijn, heeft de klant

één aanspreekpunt voor alle vragen”. Vragen

van gebruikers registreert het team in een ticketsysteem

waar oplossingen en de reactietijd

worden bijgehouden.

Het klantteam maakt gebruik van het samenwerkingsplatform

dat Microsoft biedt om

optimaal met de klant te kunnen communiceren.

Deze applicatie is gericht op het

beheren en delen van documenten en van

communicatie door middel van chat, bellen

en videoconferentie. “Haal meer uit je Microsoft

365-omgeving. Je haalt je bedrijfsdoelen

sneller met het optimaal inzetten van je

ICT-middelen”, besluit Niels van Cappellen.

www.lagarde.nl

Lagarde groep snapt het (bedrijfs-)

belang van zorgeloos en efficiënt

online samenwerken, telefonisch

bereikbaar zijn, een betrouwbaar

ICT-netwerk en goede beveiliging. Al

deze processen beïnvloeden elkaar

en maken gebruik van dezelfde technologie.

Lagarde Groep als allround

technisch dienstverlener neemt de

volle verantwoordelijkheid voor de

vlekkeloze werking van alle automatiserings-

en beveiligingssystemen.

De oplossingen van Lagarde Groep

helpen sinds 1991 honderden organisaties

hun doelen beter en sneller

te bereiken.

FOOD VALLEY regio

7


De specialisten & adviseurs in uw regio

ADMINISTRATIEKANTOOR

GEGEVENSBESCHERMING

Uiteindelijk gaat het om

identiteitsfraude te voorkomen.

Want dát zal je maar overkomen!

Wat kan jou organisatie daar tegen doen?

LEES HET OP

WWW.AVGCARE.NL

OF BEL 0317-617070

VERHUIZINGEN

Erkend verhuizen

Project verhuizing/laboratorium

Beurs- / Kunstvervoer

Wereldwijd verhuizen van uw medewerkers

Bongers lacht om iedere vracht!

Bongers Verhuizingen

Nudepark 75

6702 DZ Wageningen

0317 – 466 466

www.bongers.nl

Archiefopslag

Containeropslag

Huur Opslagruimte

WERVING & SELECTIE

WERVING & SELECTIE - DETACHERING

HRM – PROCES – ADVIES

T 0318 754 811

Voltastraat 5, 6716 AJ Ede

Logistiek

Industrie

Techniek

Zakelijke dienstverlening

Ede@dekkerservices.nl

www.dekkerservices.nl

DIRECT

fi

MARKETING

De Data Miner BV

Op zoek naar nieuwe klanten?

Ontvang bedrijfselecties

voor een scherpe prijs !

Leverancier bedrijfsinformatie & specialist op informatiegebied

j

INCASSO- EN DEBITEURENBEHEER

Facturatie Incasso Legal

www.datam.nl

024-73 70 470

SPECIALISTEN

& ADVISEURS

in uw regio

Openstaande facturen?

No cure no pay incasso diensten

Al bijna 10 jaar uw incasso specialist

in de regio en daarbuiten!

0318-303967

www.dfi-groep.nl

Incasso – Facturatie – Internationale incasso – Huurincasso

Legal - Pre incasso


Thema

Financiële diensten

Foto: Pixabay

De financiële sector staat voor grote uitdagingen. De politieke

onzekerheden, digitalisering en transitie naar een duurzame

samenleving en economie spelen hierin een belangrijke rol.

Lees meer in deze special hierover…

9


Pagina Financiële Header diensten

Accon International

faciliteert internationale klanten

Directeur Advies Oetse Wijma en Senior belastingspecialist Arjen Tompkins

Bedrijven maken gebruik van de florerende economie om internationaal te gaan ondernemen. Andere ondernemers

breiden hun handelsrelatie met het buitenland uit. Accon avm International in Veenendaal faciliteert bedrijven

hierin met financiële en adviserende dienstverlening.

Tekst: Paul de Jager | Fotografie: Annemarie Bakker

Directeur Advies Oetse Wijma zet Accon

avm in een paar rake lijnen neer. Het bedrijf

heeft ruim 40 vestigingen in het land en er

zijn 1000 medewerkers. Dat zijn de financiële

dienstverleners, die zich bezig houden

met accountancy, fiscaliteit, juridisch advies,

HR, ondernemersrecht. En het zijn de bedrijfskundig

adviseurs. “Als accountant ben

je geneigd terug te kijken. Hoe verliep het afgelopen

boekjaar? Onze adviseurs denken

daarentegen vooral mee over de vraagstukken

rond de toekomstige ontwikkelingen

van een bedrijf. Dat doen we onder andere

door de plannen door te berekenen op haalbaarheid

en te ondersteunen met het rond

krijgen van de financiering. Ook bedrijfskundig

kijken we mee: is het bedrijf ingericht op

de toekomstige ontwikkelingen? Past de

inrichting van het bedrijf bij de missie/visie?

Voor de onderliggende vraagstukken die

daaruit voort komen zijn we echt sparringpartner

voor bedrijven”.

Bij een net opgericht bedrijf zal continuïteit

een belangrijk gespreksonderwerp zijn en

bij een bedrijf dat al jaren bestaat spelen de

vragen over nu en noodzaak van het verzetten

van de bakens. “Ondernemers zijn bezig

met ondernemen en hebben doorgaans weinig

tijd om te reflecteren. Toch is dat nuttig”,

weet Oetse Wijma uit ervaring.

“Onze adviseurs denken

daarentegen vooral mee

over de vraagstukken rond

de toekomstige ontwikkelingen

van een bedrijf.”

Brexit

Accon avm kreeg de afgelopen decennia

in toenemende mate te maken met de internationalisering

van het bedrijfsleven en

bouwde er een enorme expertise in op.

Deze buitenlandspecialisten zijn verenigd in

Accon International. Senior belastingspeci-

10 FOOD VALLEY regio


Financiële diensten

alist Arjen Tompkins maakt er deel van uit.

Zowel hij, als Oetse Wijma vertellen enthousiast

over de vraagstukken die een rol spelen

bij het over de landsgrenzen bewegen

van goederen en diensten.

In het oog springend is daarbij de naderende

Brexit. Onder meer de transportbedrijven en

agrarische sector in Food Valley krijgen dan

te maken met nieuwe douaneformaliteiten en

een andere BTW-wetgeving. “We volgen de

ontwikkelingen nauwgezet en staan klaar om

bedrijven hierin te ondersteunen”, verklaart

Arjen Tompkins.

“We hebben een bedrijfsscan ontwikkeld

waarmee we kunnen onderzoeken of een

bedrijf is toegerust voor de internationale

markt. Ook voor de Brexit hebben we zo’n

instrument ontwikkeld om met ondernemers

gestructureerd na te kunnen denken over bijvoorbeeld

de veranderende belastingwetgeving”,

zegt Oetse Wijma.

Wereldwijd netwerk

Het rivierengebied kent veel sectoren die internationaal

opereren, zoals agro, transport,

IT en bouw. Accon International is ze dagelijks

van dienst. Arjen Tompkins: “Zo hebben

we een softwarebedrijf als klant dat producten

wilde gaan verkopen in Frankrijk en

Duitsland. Welke rechtspersoon moet daartoe

worden opgericht? Wat komt er bij kijken

als je in die landen personeel aanneemt? Er

bestaat een wereldwijd netwerk van accountants

en belastingadviseurs, waar ik lid van

ben. Daardoor ken ik specialisten in het buitenland

persoonlijk. Mede dankzij hun diensten

kon het softwarebedrijf binnen een paar

weken op een verantwoorde wijze internationaal

aan de slag”.

Belastingvrijstelling

De zakenwereld is internationaler dan menigeen

denkt, zegt Oetse Wijma. Zo kan

een Duitse producent producten leveren

aan een Nederlandse koper, die weer levert

aan zijn Belgische klant. Ook zijn er tal van

deelproducten die in het ene land gemaakt

en in het andere land geassembleerd worden.

Melkvee- pluimvee- en varkensboeren

in het rivierengebied leveren via de tussenhandel

hun producten voor een groot deel

aan het buitenland. En IT-consultants uit

India komen als buitenlandse hoogopgeleide

werknemers naar ons land toe. Om die

groep hoogopgeleiden te trekken geldt een

belastingvrijstelling van dertig procent van

het loon, de zogenaamde 30%-regeling. Het

aantal jaren dat deze groep 30 procent van

het salaris belastingrij mocht innen is wel iets

ingeperkt, maar toch is het nog steeds een

hele aantrekkelijke regeling voor buitenlandse

specialisten die naar Nederland komen.

“Landen heffen forse

boetes als je die verklaring

niet bij je hebt.”

Naheffing

Internationalisering speelt ook bij grote bouwprojecten,

weet Arjen Tompkins: “Er wordt

vaak gewerkt met buitenlandse onderaannemers.

Daar spelen veel aspecten van aansprakelijkheid.

We zien het als onze rol om de

klant te behoeden voor een aansprakelijkheid

voor loonbelasting achteraf. Als bedrijven dat

niet onderkennen, dan kunnen ze rekenen

op een enorme naheffing. Dat is zuur. Zeker

als dat met behulp van een goede adviseur

te voorkomen is”. Hij wijst ook op de zogenaamde

A1-verklaring voor Nederlandse

werknemers in het buitenland. Dat kan gaan

om een langdurig contract maar ook om iemand

die drie dagen op een buitenlandse

beurs staat. In de A1-verklaring is geregeld

dat betrokkene in Nederland sociaal verzekerd

is. Dat is verplicht voor werknemers in

het buitenland. “Landen heffen forse boetes

als je die verklaring niet bij je hebt”, weet Arjen

Tompkins.

Salarisverwerking

Nederland doet zaken in het buitenland en

andersom. Duitse familiebedrijven stationeren

hier bijvoorbeeld Nederlandse werknemers

om hun producten aan de man te brengen.

Accon International beschikt over een

team salarismedewerkers dat voor de buitenlandse

werkgever de salarisverwerking en de

afdracht van belasting en premies verzorgt.

Regiokantoren

Uit het gesprek komt de regio naar voren

als een gebied met vele internationale handelstransacties.

Gedegen financiële en juridische

dienstverlening is daarbij onmisbaar,

weten de beide specialisten. De internationale

specialisten van Accon International

in Veenendaal zoeken elkaar daartoe op en

delen hun kennis. Zo versterken ze elkaar.

“Dankzij onze regiokantoren houden we

‘feeling’ met het gebied waarin we werken.

We vinden het belangrijk om de taal van de

streek te spreken. Dichtbij de klant schatten

we hun problematiek zo goed mogelijk in,

denken we mee en faciliteren we”, zegt Oetse

Wijma tot besluit.

Accon avm Veenendaal

Plesmanstraat 64

3905 KZ Veenendaal

Tel: 0318 559 559

www.acconavm.nl

FOOD VALLEY regio

11


Financiële diensten

Van startkapitaal tot vliegtuig

Geldvoorelkaar.nl heeft het goed voor elkaar. Het grootste

MKB-crowdfunding platform van Nederland, gevestigd langs de

A12 in Veenendaal, maakt een stormachtige groei door. Sinds de

oprichting in 2010 zijn er dankzij bijna 15.000 investeerders maar

liefst 1.600 projecten gerealiseerd, met een totale kredietsom van

circa 200 miljoen euro. Van startkapitaal tot verkeersvliegtuig.

Tekst: Marco Diepeveen

‘Ook landelijk gezien is crowdfunding ontzettend

populair’, weet directeur Edwin Adams.

‘De cijfers spreken boekdelen. Banken verstrekten

in 2018 4 procent minder leningen,

terwijl de markt voor crowdfunding in dit jaar

met 32 procent is gegroeid. Voor ons zal de

groei in 2019 zelfs op 120 procent uit komen.’

Geldvoorelkaar.nl, erkend door Stichting

MKB Financiering, brengt vraag en aanbod

van kapitaal bij elkaar. MKB-ondernemers die

bij een bank vaak hun neus stoten, slagen bij

Geldvoorelkaar.nl. ‘Mits een project kredietwaardig

en veelbelovend is. Onze professionele

kredietbeoordelaars bekijken kritisch

elke aanvraag. Luchtkastelen en niet-onderbouwde

plannen vallen buiten de boot.’

Geldvoorelkaar.nl beschikt tevens over een

vergunning en ontheffing van de AFM.

Gunstig

rendement

Bij groen licht komt de

pitch van de MKB’er

op de site. Al vanaf

100 euro kunnen investeerders

zich hiervoor

inschrijven. Wie

zijn geïnvesteerde kapitaal spreidt, profiteert

van het rendement. Dat is bijzonder gunstig:

bij Geldvoorelkaar.nl schommelt het tussen

de 4 en 10 procent. Het rendement hangt af

van het risicoprofiel.

‘Voor de ondernemers is crowdfunding

meer dan alleen een lening verkrijgen. Zo

kan de ondernemer van zijn investeerder zijn

klant maken. Overtuig hem met incentives

als kortingen, open dagen of een presentje.

Plus het effect van de exposure: kredietverstrekkers

en investeerders vertellen graag

over hun projecten.’

Geldvoorelkaar.nl

Gebouw Vonk360

Traverse 3

3905 NL Veenendaal

085-27 334 65

info@geldvoorelkaar.nl

www.geldvoorelkaar.nl

Eerste lustrum voor Huting Belastingadvies & Administratie

VEENENDAAL – Belastingadvies Zwart en Huting gaat voortaan verder onder de naam Huting Belastingadvies & Administratie.

Omdat compagnon Michiel Zwart is uitgetreden, blijft Marcel Huting nu alleen de spil binnen het Veenendaalse

kantoor.

Tekst en fotografie: Marco Diepeveen

Een al jarenlang vertrouwd gezicht met een

solide organisatie, die op 1 januari 2020 het

vijfjarig bestaan viert. ‘Zelf heb ik zo’n 35

jaar ervaring in de fiscale en financiële wereld’,

zegt Marcel Huting. ‘Ons huidige team

bestaat uit twaalf toegewijde medewerkers.

In totaal 9 fte’s, waarvan één voor Loonbrigade.

Dat is onderdeel van onze organisatie

en verzorgt de loonadministratie voor onze

klanten.’

Heel laagdrempelig

‘Onze sfeer is heel laagdrempelig en informeel

voor ondernemers en particulieren. Dus

niet meteen een factuur bij een telefoontje.

Hoe wij te werk gaan, bepaalt de klant zelf.

Kom gerust langs met je ‘schoenendoos’ vol

gegevens. Of werk samen met onze mensen

bij de administratie of de belastingaangifte.

Een derde optie is alles zelf doen, waarbij wij

de toetsing verrichten.’

Huting Belastingadvies & Administratie bestrijkt

het gehele fiscale, financiële en administratieve

speelveld. Te weten financiële en

administratieve dienstverlening, belastingconsultancy,

belastingaangiften en startersbegeleiding.

Bovendien is Huting een

samenwerking aangegaan met het juridisch

advieskantoor You and Me Legal voor juridische

dienstverlening.

Per 1 januari 2020 veranderen de loonheffingen.

Een aantal wijzigingen is al bekend en

door de Belastingdienst gepubliceerd. ‘Deze

wetswijzigingen hebben invloed op bijvoorbeeld

de arbeidskorting, de AOW-leeftijd, de

fiets van de zaak en payrollconstructies. Vanuit

Huting Belastingadvies & Administratie en

Loonbrigade houden we nauwgezet bij wat

er verandert voor de klant en zijn werknemers.

We leggen het graag haarfijn uit!’

Marcel Huting

Huting Belastingadvies

& Administratie

Landjuweel 16-3

3905 PG Veenendaal

0318-55 55 88

info@hutingbelastingadvies.nl

www.hutingbelastingadvies.nl

12 FOOD VALLEY regio


Financiële diensten

SNS bank wil sparringpartner zijn

voor lokale bedrijfsleven

SNS zoekt de komende jaren meer dan ooit de lokale zakelijke markt op met aantrekkelijke financiële proposities

voor het bedrijfsleven. Om die dienstverlening te optimaliseren zoeken franchisenemers en loondienstvestigingen

van de bank elkaars scherpte op.

Tekst: Paul de Jager | Fotografie: Annemarie Bakker

v.l.n.r.: Dick van den Bogaart, Minko Garson

“Veel mensen weten het misschien niet, maar

de SNS-vestigingen worden voor tweederde

als franchise onderneming gerund en voor

een derde door medewerkers in loondienst”,

vertelt Minko Garson, regiomanager van de

SNS-vestigingen in Ede, Veenendaal, Rhenen

en Wageningen. “Die combinatie levert

meerwaarde op”, weet financieel adviseur en

franchisenemer van SNS in Barneveld, Ermelo,

Leusden en Nijkerk Dick van den Boogert,

“Bij de vestigingen in loondienst zit veel ervaring

en management-technische ervaring.

De franchisenemers van SNS hebben doorgaans

een iets commerciëlere blik; die maken

eerder een rendement-technische afweging

bij financiële beslissingen”.

Sparringpartners

“SNS is een bank

voor iedereen”

Beide financieel specialisten zien dat de financiële

wereld de komende tijd voor uitdagingen

staat. Politieke situaties in de wereld

zijn onzeker, digitalisering zorgt voor disruptieve

ontwikkelingen in het bedrijfsleven en

dan is er nog de relatief nieuwe transitie naar

duurzaamheid. “Het komt er in deze situatie

op aan om sparringpartners te hebben. Bedrijven

doen er goed aan om zich te omringen

door een netwerk van vertrouwenspersonen.

Daarbij denk ik aan financieel specialisten,

notarissen en accountants. Als bank willen

we in dat netwerk ondernemers ondersteunen

door mee te denken en nieuwe proposities

aan te bieden”, zegt Minko Garson. “Het

komt aan op het stimuleren van ondernemerschap.

Geen genoegen nemen met ‘jammer,

maar het kan niet’, maar daarvoor in de

plaats zoeken naar financieringsvoorwaarden

waaronder die nieuwe bedrijfsontwikkeling

wél kan”, vult Dick van den Boogert aan.

“Meedenken met het

bedrijfsleven en nieuwe

proposities aanbieden”

SNS winkels

SNS regelt de zakelijke dienstverlening niet

langer uitsluitend vanuit het hoofdkantoor

in Utrecht. “We willen het lokale aanspreekpunt

zijn van klanten die zakelijke financiële

dienstverlening zoeken”, geeft Dick van den

Boogert aan. De SNS werkt daartoe met

lokale winkels die dichtbij de klant te vinden

zijn. Hij noemt het “een kernwaarde van de

SNS om midden in het klantgebied gevestigd

te zijn en zo over actuele kennis van de lokale

markt te kunnen beschikken”. Tegen de

tendens van centralisering in, opent SNS nog

steeds nieuwe winkels in het land. “Dichtbij

de klant en met de blik gericht op de klant”,

vat Dick van den Boogert de SNS-bedrijfsfilosofie

bondig samen.

“Het komt aan op het stimuleren

van ondernemerschap”

Laagdrempelig

Beide gesprekspartners onderstrepen dat

de SNS een bank voor iedereen wil zijn. Dat

blijkt uit de vele laagdrempelige SNS winkels.

De vestiging in Barneveld is daarvan een

goed voorbeeld: gelegen in hartje centrum,

een uitnodigende entree en personeel dat de

klant persoonlijk en met een brede glimlach

te woord staat. Ook op zaterdag. De telefoon

wordt door lokale/eigen medewerkers

opgenomen in plaats van door een belmenu.

De SNS presenteert zich niet als ‘het instituut

bank’ maar als persoonlijke financiële

dienstverlener. “Wij kennen onze klanten en

de klanten kennen ons. Daar doen we veel

moeite voor. Iedereen is welkom, van de kleine

spaarder tot de private banker en van de

MKB-er met personeel tot de ZZP-er”, aldus

Minko Garson.

FOOD VALLEY regio

13


Financiële diensten

AFM: Transitie naar duurzame samenleving en economie op dagorde

Financiële sector staat voor

grote uitdagingen

Welke ‘bronnen’ voedden dit jaar de politieke onzekerheid? Wat voor kansen en risico’s bestaan er rondom de digitalisering

in de financiële sector? En wat zijn de lopende trends in de transitie naar een duurzame samenleving en

economie? De Autoriteit Financiële Markten (AFM) nam in haar ‘Trendzicht 2019’ drie urgente thema’s onder de loep:

politieke onzekerheid, digitalisering en duurzaamheid. In het recente rapport ‘Trendzicht 2020’ (oktober 2019) signaleert

de AFM een vrijwel identiek verloop: verdergaande digitalisering, veranderingen in de Europese regelgeving

(o.a. PSD2), maar ook geo-politieke ontwikkelingen. De noodzaak van circulair ondernemen is en blijft op de dagorde

staan. Onze redactie kijkt terug én vooruit.

Tekst: Redactie | Foto’s: Pixabay.com

Brexit als onderdeel van de trend ‘politieke

onzekerheid’ was het meest urgente risico

in AFM Trendzicht 2019. Ondertussen, een

jaar later, is er nauwelijks iets veranderd. De

Brexit-soap nadert de slotaccoorden met

verkiezingen in het VK en een mogelijke deal

met de EU. Maar een Brexit zonder nadere

afspraken is nog steeds denkbaar. Omdat dit

tot een reeks acute en mogelijk ingrijpende

transitierisico’s zou leiden, riep de Autoriteit

Financiële Markten (AFM) ondernemingen op

zich hierop voor te bereiden. De meeste bedrijven

hebben zich - dankzij het Brexit-uitstel

tot 31 januari 2020 - beter kunnen organiseren.

Maar toch voltrekt zich een stille maar

impactvolle omwenteling op de Europese kapitaalmarkten.

Met name veel handelsplatformen

vragen een vergunning aan bij de AFM.

Nederland wordt zo het centrum voor financiële

handelsinfrastructuur van de Europese

Unie (EU).

Transitie naar duurzaam

De actualiteit schreeuwt om een transitie

naar haalbare en verstandige (pijnlijke?) oplossingen

voor de grote problemen met o.a.

stikstofverbindingen, CO2, Pfas of bio-diversiteit.

Uit alles blijkt dat we in de afgelopen

decennia op de pof geleefd hebben. De financiële

sector bevindt zich in het hart van de

transitie naar een duurzame samenleving en

economie. Ze levert een belangrijke bijdrage

aan die transitie, bijvoorbeeld door het benodigde

kapitaal te mobiliseren om de internationale

duurzaamheidsagenda mogelijk te

maken. Sustainable finance is daarmee zowel

een doel op zich als een randvoorwaarde

om de transitie te faciliteren en te versnellen.

Het gaat hierbij niet alleen om informatie om

14 FOOD VALLEY regio


Financiële diensten

financiële risico’s beter te kunnen inschatten,

maar ook om inzicht in de mate waarin een

onderneming, een product of een dienst een

positieve bijdrage levert aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Het gebrek aan standaarden

voor wat duurzaam mag heten, ligt hieraan

ten grondslag. Zolang dit niet is opgelost,

blijven financiële ondernemingen zelf verantwoordelijk

voor duidelijkheid over de gebruikte

terminologie en de waarborgen voor de

gehanteerde claims.

“De financiële sector bevindt

zich in het hart van de

transitie naar een duurzame

samenleving en economie.”

Diensten

Een ander aandachtspunt is dat financiële

ondernemingen duurzaamheid op een verantwoorde

en zorgvuldige wijze integreren

in hun financiële producten en diensten.

Geldende (wettelijke) vereisten zijn onverminderd

van toepassing op financiële producten

en diensten met een duurzaam karakter.

De AFM richt zich daarom binnen haar

aandachtsgebieden op de zorgvuldigheid

waarmee duurzaamheid een plek krijgt in de

financiële sector. De ontwikkeling van Europese

wetgeving voor duurzame financiering

zal de toezichtstaak van de AFM op dit terrein

mede nader invullen.

Digitalisering: kansen en risico’s

De digitalisering van de financiële sector is

een trend die de AFM op de voet volgt. In

Trendzicht 2019 heeft de AFM daarbij specifiek

aandacht besteed aan de opkomst van

fintech, de toename van cybercriminaliteit

en aan de poortwachtersfunctie die financiële

instellingen en accountantsorganisaties

vervullen bij het bestrijden van cybercriminaliteit.

Ook nader toegelicht zijn het toenemende

uitbestedingsrisico op het gebied van

IT-diensten (zoals cloudopslag en applicatieontwikkeling),

de opkomst van Big Techs, en

de kansen en risico’s van digitale beïnvloedingsmogelijkheden.

Fintechs

Digitale identiteit is hoogst actueel. Dat is duidelijk

te zien aan de strijd om de klant en zijn

gegevens. Techs-giganten (Big Techs) nestelen

zich in het betaalverkeer en lopen de

traditionele banken flink voor de voeten. Deze

fintechs verstoren de financiële markt en ze

pikken steeds meer marktaandeel in. Tegelijkertijd

realiseert de ACM (Autoriteit Consument

en Markt) zich dat toetreding van Big

Techs ook risico’s met zich meebrengt. Big

Techs kunnen de sterke positie die zij hebben

opgebouwd in één markt mogelijk gebruiken

om een andere (betaal)markt te veroveren.

Op verzoek van de minister van Financiën

gaat de ACM een marktstudie doen naar de

activiteiten van grote technologiebedrijven

(Big Techs) op de Nederlandse betaalmarkt.

Bekende Big Techs zijn bijvoorbeeld Apple,

Google, Amazon en Facebook. Daarnaast

wordt ook gekeken of Chinese Big Techs

als Tencent en Alibaba plannen hebben om

actief te worden op de Nederlandse of Europese

betaalmarkt. De centrale vraag is wat

Big Techs van plan zijn en welke effecten dat

heeft voor consumenten en bedrijven. Welke

nieuwe mogelijkheden komen er om te betalen?

Krijgen kleine bedrijven voldoende kansen

om ook op deze markt te komen?

PSD2

PSD staat voor Payment Services Directive

en is een verzameling van richtlijnen en regels

voor het Europese betaalverkeer en Europese

betaaldiensten. PSD2 is de opvolger van

PSD1, die al in 2007 werd ingevoerd. PSD2

werd officieel vanaf 19 februari 2019 van

kracht in Nederland, maar is 14 september

2019 in werking getreden. Het doel van PSD2

is om digitale betalingen veiliger te maken en

meer concurrentie en innovatie op de betalingsmarkt

te stimuleren. Daarnaast wil Europa

dat de consument de baas wordt over haar

eigen betaalgegevens, in plaats van de bank.

Om dit te bereiken is de Europese richtlijn aangepast.

Door de regelgeving kunnen nieuwe

online betaal- en rekeningdiensten toegang

krijgen tot uw betaalgegevens. Voorheen (met

PSD1) was het onmogelijk dat andere bedrijven

toegang kregen tot betaalgegevens.

“Big Techs kunnen de sterke

positie die zij hebben

opgebouwd in één markt

mogelijk gebruiken om een

andere (betaal)markt te

veroveren.”

AFM: risico’s digitalisering

De Autoriteit Financiële Markten ziet risico’s in

de digitalisering binnen de financiële dienstverlening.

Digitalisering kan financiële dienstverlening

verbeteren en nieuwe contactmogelijkheden

voor advies bieden. Er zijn echter

ook gevaren. Zo kan het toenemende gemak

bij het digitaal afsluiten van financiële producten

leiden tot gebruik van niet-passende producten

door consumenten. Klanten kunnen

bijvoorbeeld diensten uit het buitenland aankopen.

Zonder te beseffen dat daar andere

regels en een ander beschermingsniveau

kunnen gelden. Big-techs kunnen - op basis

van verzamelde data - leningenadvertenties

aanbieden aan kwetsbare, makkelijk te beïnvloeden

consumenten.

AFM: Jaarlijkse analyse

De AFM geeft - evenals vorig jaar - allerlei

waarschuwingen af in de recente publicatie

van Trendzicht (oktober 2019). Dit is de jaarlijkse

analyse die trends en ontwikkelingen,

kansen en risico’s voor de financiële sector

in kaart brengt. De analyse vormt de basis

voor de strategie en de agenda 2020-2022

van de AFM. Andere trends die de AFM in

Trendzicht 2020 signaleert, zijn macro-economische

ontwikkelingen, veranderingen in

(Europese) regelgeving, politieke onzekerheid

en de overgang naar een duurzame economie

en samenleving. De trends staan aan de

basis van drie toezichtthema’s: kwetsbaarheden

in de financiële positie van huishoudens,

stabiele kapitaalmarkten post-brexit en genoemde

digitalisering. Actuele thema’s hierin

zijn: de risico’s bij het aflopen van aflossingsvrije

hypotheken rond 2035 en de risico’s bij

de introductie van nieuwe referentierentes

(IBOR-transitie).

Adviseurs belangrijk

De AFM benadrukt het belang van de adviseur.

Zonder adviseur is de aankoop van

een financieel product misschien goedkoper.

Maar dan moet de consument of ondernemer

zelf bepalen of het product bij zijn/haar

situatie past en is het lastiger om antwoord

te krijgen op vragen als men iets niet begrijpt.

Bronnen: AFM en ACM

FOOD VALLEY regio

15


Financiële diensten

Zekerheid voor nu en later

Als werkgever gun je je werknemer het beste. Niet alleen nu op de werkvloer, maar

ook straks na zijn pensionering. PensioenBureau Midden-Nederland in Barneveld

helpt bij het aangaan, wijzigen en verlengen van pensioenregelingen. Zo krijgt u rust

en grip op het pensioen van uw personeel.

Tekst en fotografie: Marco Diepeveen

Gespecialiseerde pensioenadvieskantoren

zijn zeldzaam in deze regio. Kurt Schoonhoven,

eigenaar van PensioenBureau Midden-Nederland:

‘Voor ons is pensioenadvisering

geen nevenactiviteit. Voor ons is het

onze corebusiness, ons specialisme. Bedenk

dat pensioenen voor werkgevers en werknemers

als zeer complex worden ervaren. Wij

helpen hen daarbij.’

Klanten van PensioenBureau Midden-Nederland

zijn werkgevers zonder cao die niet

bij een pensioenfonds zijn aangesloten.

‘Ons werkterrein bestaat uit advies, beheer

en communicatie. Advies en beheer van de

werknemersvoorzieningen zijn onze voornaamste

activiteiten. Wij verwerken aan- en

afmeldingen, geven salariswijzigingen door

en controleren premies en polissen. Makkelijk

voor de werkgever: die hoeft alleen maar

de pensioenpremies te betalen. Zo houd

je grip op de pensioenregeling en weet de

werkgever ook zeker dat hij niet teveel premie

betaalt.’

Onafhankelijk adviseur

Het in 2019 gesloten pensioenakkoord wordt

volgend jaar uitgewerkt. ‘De pensioengaranties

gaan eraf (door de lage rente) en de

AOW-leeftijd stijgt minder hard. Iedere werkgever

en werknemer voelt straks de gevolgen

van het pensioenakkoord.’

Maar het pensioenvraagstuk leeft niet bij de

meeste werkgevers en werknemers. ‘Vanwege

de complexe materie en omdat pensionering

zover in de toekomst ligt. Ondanks dat

een pensioenregeling één van de voornaamste

arbeidsvoorwaarden is. Wij verzorgen

groepspresentaties en individuele voorlichtingsgesprekken

en plaatsen informatie op

het intranet van de werkgever.’

Kurt Schoonhoven

Omdat PensioenBureau Midden-Nederland een

onafhankelijk adviseur op de markt is, vergelijkt

het alle pensioenverzekeraars met elkaar.

PensioenBureau Midden-Nederland

Amersfoortsestraat 25

3772 CE Barneveld

0342-42 07 52

info@pbmn.nl

www.pbmn.nl

Laat uw financiën

niet in de kou staan

Wilt u vooruit

met uw organisatie?

Aan het eind van het jaar is

het tijd om te reflecteren.

Bent u tevreden over de cijfers

en weet u exact waar u

kansen laat liggen? Heeft u

een daadkrachtige accountant

die u op de juiste tijden

adviseert en bijstaat?

Graag komen we vrijblijvend

bij u op bezoek voor een

inspirerend gesprek. Bel of

mail ons voor een afspraak.

Worden wij uw accountant

voor 2020?

www.vanharberden.nl

UW PARTNER IN

MARKETINGCOMMUNICATIE!

In Print maar zeker ook Online.

Naast het uitgeven van onze eigen edities

De ZAKENMARKT en Resellersbusiness.nl bieden

we veel meer diensten aan, waarmee we u op

communicatievlak kunnen helpen.

Van het schrijven van (web)teksten, persberichten,

artikelen tot aan het drukwerk, verspreiden van uw

content. Zowel in print, met bijvoorbeeld uw eigen

folder of relatiemagazine, tot aan online publicatie.

Maar ook voor het faciliteren van web diensten, zoals

opfrissen, ontwikkelen en maken van uw website.

INTERESSE?

Mail naar info@jezmediaservices.nl

of kijk voor meer informatie op onze website.

WWW.JEZMEDIASERVICES.NL


Financiële diensten

Berry van ’t Hul

nieuwe directeur O2 Accountants

Berry van ’t Hul is de nieuwe vestigingsdirecteur van O2 Accountants in Ede. Naast zijn standaard werkzaamheden

als registeraccountant vindt hij het net zo belangrijk om samen met de ondernemer na te denken over

de toekomstplannen.

vlnr: Berry van ‘t Hul en Hans Ouwens (O2 Partner)

Tekst: Paul de Jager | Fotografie: Annemarie Bakker

Het uitvoeren van (wettelijke) controles bij bedrijven

is belangrijk werk dat secuur en deskundig

moet gebeuren. Dat vertaalt zich in

een jaarrekening. Maar er is meer, volgens

Berry van ’t Hul: “Zo’n jaarrekening is een instrument

dat goed laat zien hoe een bedrijf

het afgelopen jaar geacteerd heeft. Vervolgens

zie ik het als mijn taak om mijn rol als

businesscoach te pakken. Ik ga graag met

de ondernemer in gesprek over wat hem bedrijfsmatig

bezig houdt, hoe zijn onderneming

er voor staat en over zijn toekomstplannen”.

Berry van ’t Hul vergelijkt de jaarrekening met

een achteruitkijkspiegeltje dat een blik geeft

op het afgelopen jaar. Die spiegel zit er niet

voor niks. Maar hij is wel een stuk kleiner

dan de voorruit. “Vergis je niet. Die achteruitkijkspiegel

toont soms ook de concurrent

die bezig is om in te halen. In die zin is de

achteruitkijkspiegel een instrument om een

ondernemer wakker te schudden. Als we iets

dergelijks signaleren dan drukken we bij een

bedrijf op de claxon”, zegt O2-partner Hans

Ouwens, die ook aangeschoven is.

Expertise

Berry van ’t Hul vertelt dat hij 26 jaar in het

vak zit, waarvan hij de afgelopen 15 jaar geregeld

met directies sprak over de toekomst

van het bedrijf. Hij vindt het mooi dat O2 de

financiële expertise nadrukkelijk koppelt aan

“het ondernemers inzicht geven in hoe het

bedrijf erbij staat”, bijvoorbeeld via Business

Intelligence-toepassingen. Daar gaat volgens

hem een zekere voorspellende waarde van

uit. Eigenlijk komt het neer op de vraag of

een bedrijf nog in de pas loopt met de eigen

doelstellingen.

Langdurige relatie

De kersverse directeur toont zich onder de

indruk van het aantal klanten dat een lange

relatie onderhoudt met O2 Accountants.

Daar zitten vooral veel familiebedrijven bij.

O2 Accountants is betrokken bij allerlei ontwikkelingen

in de levenscyclus van een bedrijf,

uiteenlopend van financieel adviseren

over bedrijfsuitbreidingen tot bedrijfsoverdracht.

Het afgelopen jaar is veel energie

gestoken in het zorgvuldig integreren van

de klanten die Jan Lamper afgelopen jaar

mee bracht toen hij toetrad tot O2 Accountants.

Daar zitten ook veel langdurige bedrijfsrelaties

bij.

‘We zijn een

mensgerichte, snel

groeiende organisatie.’

Platformfunctie

Tot goede dienstverlening rekent O2

Accountants ook het doorverwijzen voor

taken die het zelf niet verricht. Berry van ’t

Hul: “Wij zijn bijvoorbeeld geen administratiekantoor,

notaris of pensioenadviseur.

Klanten met vragen over dergelijke thematiek

brengen we onder in ons netwerk”. Het

doorverwijzen naar betrouwbare financiële

relaties straalt volgens Berry van ’t Hul ook

in positieve zin af op het kantoor. Het vervult

daarmee een platformfunctie.

‘Meedenken over de

toekomst van een bedrijf’

Betrokkenheid

“We zijn een mensgerichte, snel groeiende

organisatie. Als collega’s zijn we onderling

bij elkaar betrokken; zo zijn we ook betrokken

bij onze klanten en relaties. Dat stralen

we uit naar de markt. Vanwege die betrokkenheid

zijn we in staat om langdurige relaties

te onderhouden”, besluit directeur Berry

van ’t Hul.

O2 Accountants is een financiële dienstverlener

met vestigingen in Dordrecht,

Culemborg, Ede en Gorinchem. De medewerkers

verzorgen accountancy ( jaarrekening,

audit, pre audit advies, fiscaal,

administratie en HRM/loonadministratie)

en advisering (Overname, restructuring

en recovery, waardebepaling, interim management

& recruitment en fiscaal advies).

www.O2accountants.nl

FOOD VALLEY regio

17


Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

Lagarde Groep regelt veilig en efficiënt inzetten van ICT

Xantion ICT: ICT-ontzorging zonder gedoe

voor bedrijfsdoelen

Krapte Accon International op de arbeidsmarkt faciliteert internationale wordt structureel klanten

Interview Eenduidige met regels Margriet bij het aannemen Veenstra en van Henk mensen Rietdijk, met een

Christelijk arbeidsbeperking Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12 13

nr. 34 - 2018 2019

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

CTS IT en Sharp trappen af: Cloud IT & NDM

ICT Valley presenteert inspirerende ontwikkelingen

(BIG) Data zijn uitgegroeid tot waardevol consumptiegoed

Fotograaf: Fotostudio Albert

Bouw & Techniek

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Glasrenovatie

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Vloeronderhoud

• Glasbewassing

• Schoonmaak

• Glasrenovatie

• Vloeronderhoud

• Glasrenovatie

• Vloeronderhoud

ripak 8nindve:1Ngheid Sct,oc, „‘““‘‘ll 67 67HG8Edo

nindve:1Ngheid Sct,oc, „‘““‘‘ll 67 67HG8Edo

T: 0318 209 472 T: 0318 | 209 info@jtschoonmaak.nl 472 | | | www.jtschoonmaak.nl

0318-43 OS< 0318-43 455 ,,,t‘o@l.ou.,1‘/)elclAtl 455 ,,,t‘o@l.ou.,1‘/)elclAtl WWW WWW

bral‘ltM“lllght,d.rf

GROEN

VACATURE

ALTIJD VAST WERK VOOR JOU!

abmiddennederland.nl

VRACHTWAGEN-

CHAUFFEURS

GEZOCHT

Onze pluspunten:

+ Afwisselend werk

+ Mogelijkheid om

rijbewijs te halen

+ Goed salaris

T: 0318 209 472 | info@jtschoonmaak.nl | www.jtschoonmaak.nl

Toca.al Toca.al Aaripak Aaripak 8nindve:1Ngheid 8nindve:1Ngheid Sct,oc, Sct,oc, „‘““‘‘ll „‘““‘‘ll 67 6767HG8Edo

KARENS

Toca.al Aaripak 8nindve:1Ngheid Sct,oc, „‘““‘‘ll 67 67HG8Edo

20318-848 Dé specialist voor bouwkundige brandpreventie

20318-848 OS< OS< 0318-43

OS< 0318-43455 455 ,,,t‘o@l.ou.,1‘/)elclAtl

455 ,,,t‘o@l.ou.,1‘/)elclAtlWWW

WWW

Dé specialist voor bouwkundige b

.10t.l.tl,lbral‘ltM“lllght,d.rf

20318-848 OS< 0318-43 455 ,,,t‘o@l.ou.,1‘/)elclAtl WWW

.10t.l.tl,lbral‘ltM“lllght,d.rf

.10t.l.tl,lbral‘ltM“lllght,d.rf

Wilt u de risico’s voor brand in pand zo klein

Dé Wilt

mogelijk Dé maken? Dé specialist u de risico’s specialist voor

Kies dan voor voor Wilt bouwkundige brand in pand bouwkundige Totaal u de risico’s brandpreve

zo

Dé specialist voor bouwkundige brandpreventie

Aanpak

brandprev voor WONING- EN PROJECTSTOFFERING

klein mogelijk maken?

Brandveiligheid (T.A.B.), deskundig mogelijk

Kies dan

op het maken?

voor Totaal

gebied Kies dan

Wilt

Wilt

u

van bouwkundige brandpreventie. Brandveiligheid

Wilt u

de u de

risico’s

de risico’s

voor voor

brand

in uw voor brand

in

(T.A.B.), brand in

uw

in uw

pand

uw pand

zo

KARENS

Aanpak Brandveiligheid Wilt u de risico’s (T.A.B.), voor brand deskundig in uw pand op zo klein

desku

pandz

mogelijk mogelijk

mogelijk maken? maken?

maken? Kies dan Kies

Kies voor dan

Kies Totaal dan

voor

dan voor Aanpak Totaal

voor Totaal

Aa

Totaal A

kan een enorme het schade gebied Brandveiligheid aanrichten. van Brandveiligheid

Brandveiligheid bouwkundige (T.A.B.), Zowel (T.A.B.), brandpreventie.

deskundig (T.A.B.), materiële deskundig

brandpreventie

deskundig op het gebied op op

het

op het

g

het

van bouwkundige van

schade als persoonlijk. Ook moeten van

bouwkundige brandpreventie. van bouwkundige

brandpreventie. Brand in uw

een bedrijfsactiviteiten brandpreventie.

Brand pand

enorme vaak Brand

in

aanricht

in

uw

Brand in uw

kan in u

kan een uw enorme

langere tijd of zelfs definitief gestaakt kan

een pand

kan worden. een

enorme kan schade een

een enorme

schade aanrichten. enorme Iets schade

aanrichten. Zowel schade materiële

wat u aanrichten.

Zowel alle Zowel

mat

schade ma m

schade als persoonlijk.

schade

als als persoonlijk. Ook moeten

als persoonlijk. Ook bedrijfsactiviteiten

Ook

moeten

Ook moeten Ook bedrijfsactiviteiten

vaak

aanrichten. langere tijd of zelfs Zowel definitief materiële gestaakt schade worden. Iets als wat persoonlijk.

tijde

bedrijfsactiviteite

moeten u alle be

WONING- EN PROJECTSTOFFERING

tijde wil voorkomen.

langere langere

tijd tijd

of

tijd of

zelfs of zelfs

definitief

zelfs definitief

gestaakt definitief

gestaakt

worden. gestaakt

worden.

Iets Iets

wat

Iets wat

u

word wat u

te

tijde wil voorkomen.

ut

VOOR AL UW VLOEREN

tijde

wil Ook

tijde wil

voorkomen. moeten bedrijfsactiviteiten vaak

wil voorkomen.

KARENS

RAAMBEKLEDING

tijde langere wil tijd voorkomen.

of zelfs definitief gestaakt worden.

Iets wat u ten alle tijde wil voorkomen.

Totaal Aanpak Brandveiligheid

Totaal Aanpak Brandveiligheid

Bonnetstraat Totaal 9 •

Totaal Aanpak 6718 XN Ede

Aanpak Brandveiligheid

Brandveiligheid

T 0318 Bonnetstraat - 848 054 • www.tabbv.nl

Bonnetstraat 9 • 6718 XN Ede Bonnetstraat

9 9

9 •

6718

6718

XN

• 6718 XN

Ede

WONING- EN PROJECTSTOFFERING

XN Ede Ede

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

T T 0318

T 0318 - 848 054 • www.tabbv.nl T Totaal 0318 - - 848

- 848054 Aanpak 054 •

054 •

www.tabbv.nl

www.tabbv.nl

• Brandveiligheid

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

NIEUWE VEENENDAALSEWEG 61 | 3911 MG RHENEN

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

T. (0317) 35 81 49 | M. 06 25 15 15 34 | E. INFO@KARENS-STOFFERING.NL

I. WWW.KARENS-STOFFERING.NL

WOENSDAG 16.00 - 20.00 | VRIJDAG 15.00 - 20.00 | ZATERDAG 11.00 - 16.00

OP AFSPRAAK. Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar.

Bonnetstraat 9 • 6718 XN Ede

T 0318 - 848 054 • www.tabbv.nl

info@totaalaanpakbrandveiligheid.nl

DE

ZAKENMARKT

03 04

ICT-MARKT

WAAROM COMMUNICEREN IN DE ZAKENMARKT?

WAT WIJ BIEDEN….

Verslag 2e Regio

Foodva ley ICT

Awards.

• Geef een “boost” aan uw naamsbekendheid in de FoodValley regio!

• Laat weten dat het goed met uw onderneming gaat!

U kunt bijvoorbeeld met diepte-interviews, uw missie, visie over de

bühne brengen.

• Vergroot en ondersteun uw sales!

• Deel uw expertise aan de hand van een column of interview!

• Presenteer een nieuw product of dienst!

• Een bereik van ruim 13.500 ondernemers in de 8 gemeenten van de

FoodValley regio.

• Een glossy ondernemersmagazine met een hoog bewaargehalte.

• Artikelen en het magazine worden tevens online gepubliceerd op

dezakenmarkt.nl en in de nieuwsbrief naar 2000 mailadressen.

• Scherpe tarieven.

• Ons verspreidingsadressen bestand wordt maandelijks geactualiseerd.

We adviseren u graag!

Neem contact met ons op voor de communicatiemogelijkheden.

info@jezmediaservices.nl of info@dezakenmarkt.nl T 0316-344960 / T 0317-356358

18


Vastgoedbeheer

Pagina Header

Dennis Pater compagnon van Gerard Heuvelman

Vastgoedbrigade verzekert

continuïteit

Bij haar pandeigenaren propageert Vastgoedbrigade duurzame maatregelen vanwege de energietransitie. Maar

ook de eigen organisatie van het Veenendaalse beheerkantoor denkt aan een bestendige toekomst. Daarom treedt

Dennis Pater per 1 januari 2020 aan als compagnon van directeur-eigenaar Gerard Heuvelman.

Tekst : Marco Diepeveen | Fotografie: Annemarie Bakker

Binnen de vastgoedwereld is Dennis Pater

geen vreemde eend in de bijt: ‘Ik werk nu

dertien jaar bij BV Stichts Beheer van 1952.

Vastgoedbrigade is een dochterbedrijf,

gespecialiseerd in commercieel, technisch

en financieel beheer. Ik begon als vastgoedbeheerder

en klom in 2017 op tot teamleider.

Nu is het tijd voor de volgende stap.’

Gerard Heuvelman: ‘Omdat Dennis de helft

van de aandelenportefeuille overneemt, is

hiermee de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd.

Hij is 39, ik ben 50. Zodoende kan ik

mij daarnaast op andere zaken gaan richten.

Bovendien vullen Dennis en ik elkaar mooi aan.

Voor mij is hij ook een waardevol klankbord.’

Energietransitie

‘Dennis en ik vullen

elkaar mooi aan’

Vastgoedbrigade is een sterk groeiend bedrijf

met een landelijk werkveld. Opdrachtgevers

zitten in de volle breedte van de markt: van

detailhandel tot zorgcentra. De klant krijgt

een zorgeloze exploitatie met een maximaal

rendement, terwijl Vastgoedbrigade zich ontfermt

over de lasten. Daarnaast vertegenwoordigen

ze de pandeigenaar bij makelaars

en bij nieuwe en bestaande huurders.

‘De markt voor commercieel vastgoed

blijft in beweging. De leegstand vermindert

gelukkig. De energietransitie dwingt vastgoedeigenaren

om hun gebouwen te verduurzamen.

Een uitdagende en spannende

ontwikkeling. Dit geldt vooral voor het gasloos

maken van panden. We helpen eigenaren

de meest optimale duurzaamheidsmaatregelen

te nemen en zetten de kosten

af tegen de terugverdientijd.’

Bij technisch beheer fungeert Vastgoedbrigade

als centraal aanspreekpunt. Dennis

Pater: ‘Voor storingen, brand en inbraak

hebben wij een 24-uursdienst. Wij beheren

alle contracten met bijvoorbeeld de schoonmaakdienst,

de hovenier en de installateurs.

Daarbij vergelijken we ook alle aanbieders

met elkaar. Ons advies is om een meerjarenonderhoudsplan

(MJOP) op te laten stellen.

Een MJOP spaart op de lange termijn geld

uit, is fiscaal aantrekkelijk en wordt elke twee

jaar geactualiseerd.’

Eigen portal

Als bemiddelende partij onderhandelt Vastgoedbrigade

namens de pandeigenaar met

nieuwe en bestaande huurders. Het streven

is om voor de klant de beste deals te sluiten.

Mutaties in het huurdersbestand worden in

het systeem van Vastgoedbrigade verwerkt.

Vanuit dat systeem versturen de medewerkers

ook huurnota’s en afrekeningen voor

energie- en servicekosten. Om huurachterstanden

te voorkomen, bewaken zij tevens

het debiteurenbeheer. In het uiterste geval

komt een incassobureau in actie.

‘De energietransitie is een

uitdagende en spannende

ontwikkeling’

Vastgoedeigenaren hebben toegang tot een

eigen portal, waarop zij 24/7 online inzicht

hebben in gebouw- en contractgegevens en

in de status van storingsmeldingen. Natuurlijk

vervangt dit niet het persoonlijk contact.

Iedere klant heeft een eigen contactpersoon,

die regelmatig belt of langskomt om een vinger

aan de pols te houden.

Vastgoedbrigade

Lunet 2

3905 NW Veenendaal

085 04 44 800

info@vastgoedbrigade.nl

www.vastgoedbrigade.nl

FOOD VALLEY regio

19


Column

Hoe je door aandacht, bewustwording

en leiderschap een explosieve

groei in impact en winstgevende

resultaten kunt creëren.

Dikwijls zie ik dat ondernemers en leidinggevenden

zich nauwelijks bewust zijn van hun invloed op hun

omgeving en de enorme impact die zij zouden kunnen

hebben, als zij over de nodige kennis, inzichten

en tools zouden beschikken. Dit kost onnodig veel

geld, tijd en energie.

Veel ondernemers ‘doen maar wat’.

Onbewust heb ik jarenlang (en velen met mij), op een bepaalde manier

geleefd, gewerkt en leidinggegeven, die ik mijzelf had eigengemaakt.

Ik had geen zin om voor ‘politieagent’ te spelen en wilde

graag dat iedereen mij aardig vond, blij en tevreden was. Tot op

zekere hoogte ging dat prima… Totdat ik ging inzien en leerde, hoe

het anders, beter en veel effectiever kan.

Verspilling van verborgen potentieel

In de huidige, snelgroeiende markt met al haar technologische veranderingen,

worden medewerkers vaak als een hoge kostenpost

gezien. Mensen worden niet ècht gezien, gehoord en op juiste waarde

geschat, wat frustratie en ongenoegen oplevert.

Zij staan bloot aan de toenemende druk om meer te presteren met

minder mensen en middelen, waardoor het steeds lastiger wordt

om trouw te blijven aan zichzelf en de missie van het bedrijf. Dit

veroorzaakt een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop, waardoor

veel talent, kennis, creativiteit en ander verborgen potentieel

verloren gaat.

Het is het GOUD dat in jouw handen ligt en door jouw

vingers glipt..

De leiders van nu, zien het gewoonweg niet meer door een eindeloze

reeks cijfers, statistieken, targets, planningen, regels en resultaten

die afgevinkt en behaald moet worden. Tijdsdruk, hoge verwachtingen

en de waan van de dag maakt ons blind, sceptisch, star en

onbereikbaar voor alles wat er is, wat er mag zijn en wat ertoe doet.

Het kan ècht anders!

Wat er zou er gebeuren als je het anders zou doen? Als je anders

naar jezelf, je omgeving en je bedrijf zou kijken? Als je met de juiste

focus, commitment en aandacht optimaal gebruik zou maken van

het volledige potentieel dat je tot je beschikking hebt, kan je een

enorme shift maken in impact en resultaat. Hiermee creëer je een

explosieve groei in enthousiasme, creativiteit, betrokkenheid, verantwoordelijkheid

en prestaties. Ieder mens wil gezien en gehoord

worden. Ertoe doen!

Linda Lex

Organisaties die vanuit hun hart spreken, functioneren en presteren

duurzamer, beter en op een hoger niveau. Zowel economisch als

maatschappelijk.

Samen bereik je meer.

Enthousiasme, betrokkenheid en leiderschap is van onschatbare

waarde. Dat straal je uit en trek je aan. Bovendien creëer je meer

tijd en ruimte om aan de succesvolle groei en ontwikkeling van je

bedrijf te werken. Dat is toch uiteindelijk de bedoeling?

Linda Lex is High-end Businesscoach en leert ondernemers,

CEO’s en managers opnieuw de regie te nemen, zodat zij

ontspannen kunnen leven en werken met grootse impact en

optimale resultaten.

Benieuwd wat dit voor jou en jouw organisatie kan betekenen?

Ga naar www.lindalex.nl en meld je aan voor een vrijblijvend

intakegesprek.

High-end Businesscoach

Van binnen naar buiten.

Investeer in persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en leiderschap

van jouw GOUD, zodat je samen het verschil kunt maken.

20 FOOD VALLEY regio


ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

Fotograaf: Fotostudio Albert

CTS IT en Sharp trappen af: Cloud IT & NDM

ICT Valley en ICT Campus presenteren inspirerende ontwikkelingen

(BIG) Data zijn uitgegroeid tot waardevol consumptiegoed

Verslag 2e Regio

Foodvalley ICT

Awards


ICT

CTS IT en Sharp trappen af:

Cloud IT & NDM

Sharp Benelux kiest voor een strategisch partnerschap met CTS IT. Samen lanceren beide bedrijven het beste

van twee werelden: Cloud IT & Notebook Device Management (NDM). Zo faciliteren zij organisaties met op maat

ingerichte, direct functionerende notebooks in een leaseconstructie.

Fotograaf: Fotostudio Albert

Peter Hoorn, Managing Director Sharp Electronics Benelux bv (links) en Hannes de Paauw, Algemeen Directeur CTS IT (rechts).

Tekst: CASE | Fotografie : Fotostudio Albert

Cloud IT & NDM is een unieke combinatie met

nieuwe mogelijkheden. Visie, ervaring en kwaliteit

komen daarin allemaal samen. Hannes

de Paauw, Algemeen Directeur CTS IT uit Ede

vertelt enthousiast: “Organisaties cloudproof

maken doen we al jaren voor het MKB en

voor grotere partijen in Nederland. Nu Sharp

Benelux ons verwelkomt als partner kunnen

we nog meer mensen bereiken met bewezen

effectieve en duurzame IT-oplossingen. De

enorme servicegerichtheid en snelheid van

handelen van Sharp staan daarvoor garant.”

Sharp Benelux en CTS IT beschouwen Cloud

IT & NDM als pure winst voor hun klanten.

“Dit nieuwe concept is veelbelovend en vraagt

nauwelijks meer investeringen van bedrijven

en organisaties in hardware”, weet De Paauw.

“Op basis van onze jarenlange praktijkervaring

voorzie ik dat Cloud IT & NDM een boost

geeft aan de samenwerking in organisaties.

En meer dan dat. Samenwerking krijgt op

alle niveaus beter vorm en bedrijfsprocessen

verlopen efficiënter dan ooit.”

“Sharp kiest bewust voor

CTS IT vanwege visie, ervaring,

cultuur en kwaliteit.”

Kantooromgeving verandert snel en

vraagt om slimme apparatuur

“Met deze strategische samenwerking zetten

we een volgende belangrijke stap in het

ontzorgen van klanten”, zegt Peter Hoorn,

Managing Director Sharp Electronics Benelux

22 FOOD VALLEY regio


ICT

bv. “Wij zien de kantooromgeving veranderen

waarbij apparatuur steeds slimmer wordt

en daarmee ook belangrijker in de bedrijfsvoering.

Het is daarom van uiterst belang

dat storingen daarop geen invloed hebben.

Gebeurt dat onverhoopt wel dan is het zaak

dat de gebruiker en beheerder daarvan weinig

last ondervinden.”

Sharp sluit met Cloud IT & NDM naadloos aan

bij de ontwikkelingen in de wereld. “Als Total

Office Supplier willen we ook niets minder

dan dat voor onze klanten. Zij verwachten

totaaloplossingen van ons en die bieden wij,

Device as a Service is daarbij een vanzelfsprekendheid.

Aangezien de toekomst in de cloud

ligt, vindt Sharp in CTS IT de meest geschikte

partner voor Cloud IT & NDM. Het is eenvoudig:

CTS IT excelleert in cloudoplossingen. Ze

hebben een ruime ervaring, maken bedrijven

cloudproof en hebben een heldere toekomstvisie.

CTS IT heeft een reputatie van focussen

op toekomstbestendige oplossingen. Het

partnerschap is dan ook een stap die Sharp

graag samen zet.”

In 3 stappen aan het werk

Alles staat voor

je klaar in de cloud.

Je ontvangt je

Dynabook.

Start je Dynabook op.

Voer je wachtwoord

in. Installatie start.

Klaar om aan de slag

te gaan!

ICT MARKT

De markt voorblijven met notebooks

in lease

“Dit partnerschap maakt meer mogelijk dan

ooit”, aldus Hannes de Paauw. “Sharp Benelux

biedt de notebooks met ónze cloudoplossingen

aan in een leaseconstructie. De eindgebruiker

ontvangt een kant en klaar device,

afgestemd op zijn of haar werkzaamheden,

volledig beheerd en daarmee ontzorgd. Zo

spelen we samen in op marktontwikkelingen

richting duurzaamheid, maximale flexibiliteit en

security.”

Voordelen meteen merkbaar op

meerdere niveaus

De combinatie van Cloud IT & NDM biedt op

alle organisatieniveaus voordelen. Hannes

de Paauw ligt dit toe: “Wachttijden voor

medewerkers verminderen, want hun device

en software draaien binnen een uur, inclusief

alle individuele rechten en opties. IT-managers

hebben de handen vrij voor meer strategisch

en planmatig werk. Iedereen weet hoe fijn dat

voor hen is. Zowel vanuit werkplezier als vanuit

het oogpunt van impact voor je organisatie.

Managers en eigenaren zien dat bedrijfsprocessen

veilig en goed verlopen doordat de

inzet van personeel efficiënt is.”

“Cloud IT & NDM is ons antwoord

op vragen vanuit

de markt. Door het partnerschap

met Sharp kunnen wij

onze klanten nog meer toegevoegde

waarde leveren.”

Bewezen techniek

“Sharp bouwt samen met CTS IT door

aan een ijzersterk merk: Dynabook. Bij het

grote publiek is dat nog bekend als Toshiba.

Krachtige technieken van onder andere de

Tecra- en Portégé-reeks staan nu door Sharp

opnieuw in de markt. Ik weet dat IT-kenners

daar heel enthousiast van worden. Want

bewezen techniek versterkt hierin de nieuwste

functionaliteiten met cloudoplossingen van

onze vakmensen.”

Duurzame IT-oplossingen

“Dit partnerschap past bij de ontwikkeling

die ons bedrijf doormaakt”, aldus Hannes

de Paauw. “Continu verbinden wij talent en

goede opties uit de markt aan ons bedrijf en

aan onze relaties. De marktintroductie van het

partnerschap met Sharp komt op het juiste

moment. Cloud IT & NDM is ons antwoord

op vragen vanuit de markt om duurzame,

kwalitatief goede en toekomstbestendige

IT-oplossingen.”

Wil je weten hoe jij en je organisatie profiteren

van het partnerschap van CTS IT

en Sharp? Bel dan met onze adviseurs:

0318 – 64 88 88.

Sharp red

Print color- (Special color) PANTONE 186C

(Sorted colors) CMYK value- M100+Y80

Screen display color- RGB value- R:230 G:0 B13

FOOD VALLEY regio

23


Voor alle ICT & Telecom resellers,

-distributeurs en -leveranciers

in de Benelux.

ICT STUDEREN?

KIES VOOR EEN VAN DE ICT-

OPLEIDINGEN VAN DE CHE!

Wij bieden een Ad-opleiding ICT

Service Management (deeltijd) en

een bachelor HBO-ICT (voltijd).

Associate degree ICT Service Management

website + digitale nieuwsbrief

+ social media

www.resellersbusiness.nl

@ResellersBis

De ICT-er van de toekomst? Dat is iemand die technische vaar digheden

combineert met inzicht in bedrijfsprocessen en sterke sociale vaardigheden.

In de Ad-opleiding ICT Service Management aan de CHE is aandacht voor al

deze drie gebieden. Jij ontwikkelt straks ICT-oplossingen die aansluiten op

wensen van gebruikers en organisaties écht verder brengen.

Meer weten? Kijk op CHE.nl

voor informatie en open avonden.


Column

Big data,

zegt de AVG daar ook iets over?

Aan het gebruik van ‘big data’ kunnen grote juridische

risico’s kleven. Een recent voorbeeld hiervan is

het dataschandaal van Cambridge Analytica in 2018.

Cambridge Analytica kocht een grote hoeveelheid

gebruiksgegevens van 85 miljoen Facebookgebruikers

om hiermee onderzoek te doen voor de verkiezingscampagne

van president Donald Trump. Nagenoeg

alle data was zonder toestemming verkregen,

waardoor de privacy van deze Facebookgebruikers

ernstig in het geding was. Het dataschandaal kostte

Cambridge Analytica dan ook de kop en faillissement

volgde.

Wat is big data juridisch gezien?

Juridisch gezien zijn er een aantal aspecten relevant. Zo heeft ‘big

data’ te maken met het databankenrecht. Als er een bepaalde verzameling

gegevens wordt verwerkt, dan kan er op die verzameling

een databankenrecht van toepassing zijn, dat voorwaarden stelt aan

het gebruik van de gegevens. Ook kan er sprake zijn van het verwerken

van auteursrecht, waarvoor eerst toestemming of een licentie

aanwezig moet zijn, voordat de gegevens verwerkt mogen worden.

Echter veruit de belangrijkste regelgeving is de algemene verordening

gegevensbescherming (AVG). In de AVG zijn veel bepalingen

opgenomen die van invloed zijn op het gebruik van ‘big data’.

Wat zegt de AVG?

Een belangrijk uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens

alleen verwerkt mogen worden voor een bepaald (redelijk) doel en

daarvoor ook een grondslag aanwezig is. Ontbreekt dit, dan is het

verwerken van gegevens onrechtmatig. In het geval van Cambridge

Analytica ontbrak de grondslag voor de verwerking. De Facebookgebruikers

hadden nooit toestemming gegeven voor de verwerking.

Doordat bij ‘big data’ gebruik wordt gemaakt van grote gegevensverzamelingen,

die gecombineerd worden en vaak ook worden

doorverkocht, is de rechtmatigheid van het verwerken daarvan vaak

een probleem. Daarnaast worden verwerkte gegevens voor andere

doeleinden (zoals analyse of onderzoek) gebruikt dan waarvoor de

gegevens oorspronkelijk verwerkt werden.

Profilering

Met behulp van ‘big data’ worden profielen aangemaakt van personen

waarin onder andere surfgedrag, voorkeuren, interesses, etc.

worden opgenomen. Deze profielen zijn interessant voor advertentie-

en reclameaanbieders om hun diensten af te stemmen op potentiele

klanten. Profilering is onder de AVG niet verboden, mits er

duidelijk geïnformeerd wordt en de verwerking transparant is. Echter

geldt dat niet als de verwerking zeer specifiek is, dan moet er ondubbelzinnig

toestemming zijn verleend.

Geautomatiseerde besluitvorming

Big data wordt ook veel gebruikt voor automatische besluitvorming.

Aan de hand van gegenereerde profielen worden automatische

besluiten genomen en risico inschattingen gedaan. Automatische

besluitvorming komt veel voor bij banken en verzekeraars. Voor

Jan-Willem Mouthaan

automatische besluitvorming op grond van profilering is in de AVG

een algeheel verbod opgenomen. Iedereen heeft daardoor recht op

‘een menselijke blik’ bij een besluit dat hem of haar treft. Hierop zijn

wel enkele uitzonderingen mogelijk, zoals toestemming, wettelijke

toestemming en of dat het noodzakelijk is om een overeenkomst te

sluiten. Dit fundamentele recht ‘op een menselijke blik’ heeft belangrijke

gevolgen voor het gebruik van ‘big data’ waarbij persoonsgegevens

betrokken zijn en gebruikt worden voor profilering en automatische

besluitvorming.

Big data, bruikbaar?

Toepassingen van big data zijn zeker bruikbaar en nuttig. Maar zodra

persoonsgegevens deel uit maken van ‘big data’, komen de

strenge eisen van de AVG om de hoek, waardoor de toepassingsmogelijkheden

soms erg verkleind kunnen worden. Denk daarom

goed na of de inzet van ‘big data’ juridisch gezien ook bruikbaar en

rechtmatig is.

Jan-Willem Mouthaan is advocaat bij Heijink & Meure advocaten

en gespecialiseerd in ICT-recht. Heijink & Meure

advocaten is als partner verbonden aan ICT Valley.

Tel. 06 463 753 00

E-mail: mouthaan@heijinkenmeure.nl

de Advocaat

ICT MARKT

FOOD VALLEY regio

25


Pagina Header

Winnaars Foodvalley ICT-Awards 2019: BIT, HSO, Noldus en Zeta IT Security

ICT MARKT

ICT Valley en ICT Campus presenteren

inspirerende ontwikkelingen

Samenwerkingsinitiatieven kunnen tot geweldige synergie leiden. Dat bewijzen stichting ICT Valley en ICT Campus,

als initiatiefnemers van het 2e Regio Foodvalley ICT Awards Event. Het doel is om ICT-gerichte bedrijven, organisaties

en gemeenten te verbinden en te versterken. Om daar extra uiting aan te geven worden jaarlijks de Foodvalley ICT

Awards uitgereikt. Op die manier wordt een podium geboden aan ICT’ers die zich weten te onderscheiden op basis

van expansie, innovatie, duurzaamheid of bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid. De Basiliek in Veenendaal

was dit jaar het toneel van een inspirerende bijeenkomst met professionele sprekers en terecht trotse winnaars.

Tekst: Redactie | Fotografie: Annemarie Bakker

Informatie en Communicatie Technologie

(ICT): dé (duurzame) brandstof voor de moderne

maatschappij. Het slim toepassen van

deze technologie wordt steeds meer van

strategisch belang. Dit zien we volop in onze

regio. Talk host Peter Pors zette op een vlotte

manier de honderden bezoekers meteen

in de aandachtsmodus. Op de agenda een

kwartet sprekers en tussendoor de uitreiking

van de awards in de categorieën: Service &

Systemmanagement, Software, Cross-over

en ICT Start-Up. De aftrap was voor Henk

Kievit, voorzitter van ICT Valley. Hij vertelde

dat de stichting inmiddels ruim 100 bedrijven

en organisaties telt. Daaronder ook starters

en het onderwijs. Kievit richtte eveneens de

aandacht op de lancering van de Foodvalley

DataHUB: “Daarin gaan we samenwerken

met andere sectoren”.

Quantum computing

Na de inleiding van Kievit kregen de experts

het podium. Aan moeilijke termen geen gebrek,

maar de toehoorders werden gerustgesteld

in heldere bewoordingen. Marga Reuver

(directeur van Espresso Gridpoint) startte met

‘The next Big Thing’, waarin ze vertelde over

quantum computing, met oneindige toepassingen

in bijvoorbeeld de medische sector,

klimaat problematiek, enzovoort. Ook kwam

de keuze tussen private- en public cloud en

Artificieel Intelligence aan bod.

BIT

Dylan Lochtenberg (wethouder Economie

en Werk, Veenendaal) kreeg de eer om de

‘The Service & Systemmanagement Company

of The year’ uit te reiken. BIT, Tuxis

Internet Engineering en Van Essen ICT werden

hierin genomineerd. Na het opbouwen

van de bekende spanning kwam voor deze

categorie BIT uit de envelop. Wido Potters,

manager Support en Sales: “We zijn bijzonder

trots op deze Foodvalley ICT Award.

Want de andere genomineerden, Tuxis en

Van Essen, zijn namelijk partners van BIT en

maken voor hun dienstverlening gebruik van

onze datacenters”.

26 FOOD VALLEY regio


Pagina Header

Winnaar Crossover Food & ICT: Noldus

Winnaar Service & Systemmanagement: BIT

Winnaar Software Company: HSO

Winnaar ICT Start-Up: Zeta IT Security

5G is een evolutie

Fred Herrebout, Senior Commercial Strategy

manager B2B en 5 G van T-Mobile, had als

tweede spreker de taak om de mogelijkheden

van ‘5G’ toe te lichten: “5G is een evolutie waarvoor

een 3-tal frequentiebanden (700 mHz, 3,5

en 26 gigaHertz) beschikbaar zijn. Hierdoor zijn

veel hogere communicatiesnelheden van wel

5 tot 10 gigbit per seconde binnen bereik. Dit

biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld het Internet

of Things groter te maken door verbindingen

met talloze miljoenen apparaten en verdere

digitalisering in de Industrie 4.0.”

HSO

Wethouder Marco Verloop (financiën, bedrijfsvoering

en duurzaamheid, Gemeente

Veenendaal) en tevens voorzitter van de ICT

Campus komt naar voren om de tweede

award (The Software Company of The year)

uit te reiken. De genomineerden HSO, Innius

BV en Media Artists wachtten af. Maar

bij HSO veren ze op als hun naam genoemd

wordt. Uit het juryrapport: “HSO is een snelgroeiend,

internationaal bedrijf dat sinds de

vestiging in Veenendaal hard gegroeid is naar

ruim 400 professionals in Nederland en meer

dan 900 collega’s wereldwijd.”

ternationale toneel. Hoogste tijd om dit duidelijk

te effecturen. René Verhulst (burgemeester

Ede en voorzitter Foodvalley regio) en Marco

Verloop (wethouder Gemeente Veenendaal

en voorzitter ICT Campus) verrichtten de openingshandelingen

voor de zogenoemde ‘Foodvalley

DataHUB’. Marco Verloop: “De Foodvalley

DataHUB is er om data met elkaar te delen

en op basis van dataoplossingen te vinden. Het

vormt een kennisplatform waar we data beschikbaar

kunnen stellen en beveiligen”. René

Verhulst wees op de Regiodeal, waar het rijk 20

miljoen bijdraagt en de provincies, gemeenten

en andere partners dit verhogen tot ruim 70 miljoen.

De Foodvalley DataHUB gaat een cruciale

rol spelen in de uitvoering van de Regiodeal.

Noldus Information and Technologie

Het enthousiasme zat er goed in. Dat sloeg extra

over op de mensen van Noldus Information

and Technologie. Zij konden immers - uit handen

van de Edese burgemeester - de begeerde

award voor beste Cross-over Food & ICT ontvangen.

Gibas en Adapcare waren eervol genomineerd.

Oprichter Lucas Noldus: “Wij onderzoeken

het gedrag van mens en dier en dat

bevindt zich op het snijvalk van wetenschap en

ICT. Deze prijs is ons zeer waardevol.”

Rabobank, gaf een inzicht in de toepassingen

van Artificial Intelligence. Klaas Mollema van

ICT Campus legde uit wat ICT Campus kan

betekenen voor startups in de Foodvalley.

Mollema: “Mijn passie voor technologie is wat

mij drijft binnen het programma voor starters.

Starters hebben deze zelfde passie ook. Deze

verbinding van mensen is cruciaal”.

Zeta IT Security

De voordracht van Klaas Mollema was het

bruggetje naar de uitreiking van de vierde

award: De ICT Start-Up of the year. Quant

Base, Zeta IT Security en PKI Signing waren

de kanshebbers. Mariska de Kleijne (Directievoorzitter

Rabobank Vallei en Rijn) overhandigde

de bloemen en trofee aan de winnaar

Martin van der Poel, oprichter Zeta IT Security

uit Ede: “Een mooie erkenning voor ons

jonge bedrijf. Wij bouwen en werken samen

met onze partners aan de beste security platformen

ter wereld”. Na het officiële programma

was er een levendige meet-up.

ICT MARKT

REGIO FOODVALLEY

Foodvalley DataHUB

Bondige lezingen

Op het gebied van agro en food speelt de

Foodvalley een gerespecteerde rol op het in-

Het intermezzo was voor twee bondige lezingen.

Finbar Hage, hoofd data en analytics van

FOOD VALLEY regio

27


Regio Foodvalley ICT Awards

Medewerkers maken het verschil

In de dertig jaar dat VE ICT bestaat heeft zij een reputatie opgebouwd in de FoodValley en is trots genomineerd te zijn

voor de System Management Company of the year. Een bekroning op ons werk zegt Gerard de Weerd, Algemeen

directeur bij VE ICT. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in kwaliteit en certificeringen. Zo is VE ICT recent gecertificeerd

voor ISO 27001 en NEN 7510. Al vindt hij dat kwaliteit en klantgerichtheid voortkomt uit de bedrijfscultuur.

ICT MARKT

Pro-actieve ondersteuning

Elk moment van de dag, onderweg of op

kantoor willen medewerkers van onze relaties

een veilige toegang tot hun bedrijfsgegevens.

Voor een vaste vergoeding per maand wordt

dit door VE ICT gefaciliteerd. Deze abonnement

gebaseerde service wordt ondersteund

door goed gekwalificeerde vakmensen vanuit

zowel de project- als service organisatie.

Of het gaat om een vraag van een gebruiker

of een complex incident, ze worden graag

pro-actief opgepakt om de continuïteit van

de bedrijfsvoering te garanderen.

Bedrijfscultuur

Service is geen afdeling maar een manier

van denken en doen door iedereen. Aan

onze kernwaarden zoals ondernemerschap

en klantgerichtheid zijn gedragsindicatoren

gekoppeld, waarop wij elkaar aanspreken.

Zo verdiepen wij ons in de klantrelatie om te

begrijpen wat de impact is in geval van een

incident. Bij de één heeft een printerstoring

een veel grotere impact dan bij de ander.

Schaalbaar

Recent is VE ICT aangesloten bij de Solimas

Groep. Deze samenwerking stelt ons in staat

om met behoud van de lokale en betrokken

dienstverlening op te schalen tot meerdere

expertises door geheel Nederland. Met de

ruim 100 aanwezige specialisten zijn wij nog

meer in staat met elkaar te innoveren en een

bruisende werkomgeving te creëren, wat

medewerkers boeit en bind. Tevreden VE ICT

medewerkers zorgen nu eenmaal voor tevreden

medewerkers bij onze klanten.

www.vanessenict.nl

Gerard de Weerd, Algemeen directeur bij VE ICT

Wij willen Foodvalley ICT Awards graag bedanken voor onze nominatie!

Quant Base is genomineerd dankzij haar dataplatform,

de Smart Graph:

Interactief

Hoge snelheid

Web-based

Onafhankelijk

Meer weten? Neem contact met ons op:

E: info@quantbase.eu

T: 088 058 87 00

W: www.quantbase.eu

28


Sfeerimpressie Foodvalley ICT Awards

Fotografie:

Annemarie Bakker Fotografie

Henk Kievit (Voorzitter ICT Valley) (r) Finbar Hage (Hoofd Data en Analytics Rabobank )

De Start-Up winnaar wordt bekendgemaakt

De genomineerden in afwachting

Peter in gesprek met Dylon Lochtenberg

(Wethouder EZ, gemeente Veenendaal)

Marga Reuver (directeur van Expresso Gridpoint)

Talkhost Peter Pors en Mariska de Kleijne

Fred Herrebout (Senior Commerical manager

B2B en 5G van T-Mobile)

Netwerken na afloop

Sfeer in de zaal

René Verhulst (Voorzitter Regio Foodvalley) en

Marco Verloop (Voorzitter ICT Campus)

Netwerken: Wim van den Brandt, Henk Kievit en

Mariska de Kleijne

Klaas Mollema over ICT Campus voor Start Ups

De “corner” op het podium van Hoofdsponsor

Rabobank Vallei en Rijn


(Big) Data

Data zijn uitgegroeid tot waardevol consumptiegoed

ICT MARKT

Big data = big business

Nederlanders doen steeds meer online. In 2018 had 95 procent van de huishoudens toegang tot internet. Ons land

behoort hiermee tot de kopgroep van Europese landen. Er is nauwelijks een bedrijf of organisatie die niet via het

internet verbonden is. Vooral smartphones en laptops worden gebruikt. In 2018 was 86 procent van de Nederlanders

vanaf 12 jaar dagelijks of vrijwel dagelijks online; amper 6 procent van de Nederlanders was nog nooit online geweest.

Al die activiteiten genereren een gigantische hoeveelheid data: big data is en wordt steeds meer big business.

Wat doen we er mee?

Tekst: Redactie | Foto’s : Pixabay.com

In het agrarische tijdperk was de basisgrondstof

voor vrijwel alle bedrijvigheid en welvaart

vlak boven de grond te vinden. Landbouwen

veeteelt waren de belangrijkste economische

producten. De noodzakelijke energie

kwam voornamelijk van houtkap en turf. Tijdens

het industriële tijdperk (tot 20e eeuw)

was de grondstof voor de stoommachines -

later de elektrische centrales - ver onder de

grond te vinden (steenkool, aardolie en gas).

De kennis- en dienstenmaatschappij van de

toekomst heeft onze hersenen als grondstof,

gemiddeld 1.75 meter boven de begane

grond. En nu (21e eeuw) zijn we al een poos

in het computertijdperk beland en vormen

big data de grondstoffen voor een groeiende

economie. Het nieuwe goud?

Uitgebreide gegevensanalyse

Met ‘big data’ wordt de informatie bedoeld

die wordt gegenereerd uit elektronische

activiteiten, zowel van gebruikers als

vanuit communicatie tussen apparaten

(machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld

om gegevens van sociale media en

uit productieprocessen in een bedrijf. Big

data bevatten doorgaans grote hoeveelheden

gegevens die een enorme verscheidenheid

kennen. ‘Big-data-analyse’ vormt de

praktische toepassing. Naast de potentiële

voordelen, houden big-data-toepassingen

ook een aantal risico’s in. Denk aan de

Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG).

Transformatie

Toegang tot internet is voor bedrijven in

Nederland al jaren vanzelfsprekend. De bedrijven

beschikken gemiddeld over snellere

internetverbindingen dan in de rest van Europa.

Bijna alle bedrijven hebben een website

en steeds vaker wordt aan het personeel

draagbare apparatuur verstrekt. In 2018 had

34 procent van de Nederlandse werkzame

personen een laptop, tablet of smartphone

met mobiel internet van het bedrijf. Dit

meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS) in de negende editie (oktober 2019)

van ‘ICT, kennis en economie’. Daarin beschrijft

het CBS de meest actuele gegevens

over de Nederlandse kenniseconomie in brede

zin. Nieuwe technologieën als machine

30 FOOD VALLEY regio


(Big) Data

learning, artificial Intelligence (AI), natuurlijke

taalverwerking, robotica, cloudplatformen

of modern-dataplatformen zullen de gehele

maatschappij transformeren van fossiel naar

digitaal (data).

‘Zwarte goud’

Het Britse magazine The Economist betitelde

zo’n twee jaar geleden big data als ‘De nieuwe

olie’. De thans verguisde fossiele producten

(CO2) waren overigens wél de belangrijkste

grondstoffen en aanjagers van de oude

economie. Maar in de nieuwe economie zijn

dat data. Net als olie moeten data worden

geraffineerd om echt waarde te kunnen leveren.

Persoonlijke data is uitgeroepen tot het

nieuwe ‘zwarte goud’ online en de nieuwe

‘valuta’ van de digitale wereld.

Big data=Big business

Het is onmiskenbaar: big data is big business.

Alweer tien jaar terug merkte toenmalig

Eurocommissaris voor consumentenbescherming

Kuneva op dat internetgebruikers

massaal kiezen voor zogenaamd ‘gratis’

diensten zoals Google, Amazon en Facebook.

Zij waarschuwde dat internetgebruikers

eigenlijk alsnog ‘betalen’ door het vrijgeven

van persoonlijke data en blootstelling

aan gepersonaliseerde reclame. Een decennium

later, in januari 2019, onderschrijven de

Europese Raad en het Europees Parlement

nieuwe EU-richtlijnen. Die erkennen dat je

persoonlijke data kunt gebruiken in de digitale

economie - net zoals geld - om digitale

content te betalen.

Data en macht

Big data-goeroe Bernard Marr beschrijft hoe

de analogie in sommige opzichten toepasselijk

is: data zijn net zoals olie uitgegroeid tot

waardevol consumptiegoed met verschillende

toepassingen. Bovendien moet je – evenals

olie – data uitsplitsen voor je de echte waarde

ervan kan ontginnen. Nog een belangrijke

overeenkomst is dat data een bron is van

macht. Wie data controleert, kan een dominante

marktpositie verwerven in de digitale

economie. Bijvoorbeeld Google, Apple, Facebook

of Amazon. Dit zijn de zogeheten ‘GA-

FA’s’: de almacht van technologiebedrijven als

Google, Amazon, Facebook en Apple.

Voordeel uit big data

Door toenemend gebruik van sociale media

en mobiele apparaten worden steeds meer

data geproduceerd en geregistreerd. Door

deze data te combineren met analyses kunnen

bedrijven nieuwe inzichten verkrijgen. Bij

grote bedrijven is big-data-analyse gebruikelijker

dan bij kleine bedrijven. De kleinere bedrijven

zijn terughoudend als het gaat om het

gebruik van big data. Ze zien kansen, maar

hebben meestal niet voldoende kennis en

kunde in huis om er werk van te maken, zo

blijkt uit rapporten van onder meer de Kamer

van Koophandel en ABN Amro. Ook het CBS

trekt zo’n conclusie. Big data behoren overigens

al lang niet meer tot het domein van een

select groepje nerds of multinationals. Alle

economische sectoren doen hun voordeel

met de analyse van big data. In combinatie

met artificiële intelligentie (AI) kunnen big data

worden gebruikt om gericht te adverteren,

om fraude op te sporen of correcter te vertalen

dan een menselijke tolk. De mogelijkheden

zijn eindeloos.

Waardevol of rotzooi?

‘Big data’ en data-analyse zijn de pure technologiebedrijven

ontgroeid. Elk bedrijf en elke

overheidsorganisatie is er mee bezig. Het

is duidelijk waarom. Data zijn gegevens die

puur op zich weinig van waarde zijn. Alleen

wanneer je ze in een bepaalde relatie brengt,

kunnen ze nuttige informatie opleveren. Helaas

weten de algoritmes niet of ze te maken

hebben met kwalitatieve data of met waardeloze

rotzooi. Daarbij komt dat niet alleen

in data fouten kunnen sluipen, maar ook in

algoritmes. Elke gebruiker van een spreadsheet

kent het gevaar. Een Excel is slechts net

zo goed als de kwaliteit van de data en de

formules die werden ingevoerd.

Niets is zo gevaarlijk als een spreadsheet met

foute formules, verkeerde links en enkele fouten

in de basisgegevens. Het rekenblad levert

binnen de milliseconde een antwoord dat er

accuraat uitziet maar fout is berekend. Hoeveel

schade zou Excel al hebben veroorzaakt

in de bedrijfswereld? En hoeveel keer erkende

de consultant of de financieel directeur vervolgens

zijn fout? Een ‘analoog’ spreadsheet is

toegankelijk voor veel mensen. Daardoor worden

fouten nog af en toe ontdekt. Maar bij de

big data en de zelflerende systemen van tegenwoordig

wordt dat steeds moeilijker. Hoe

complexer een uitkomst oogt, hoe meer mensen

ze blindelings willen vertrouwen.

Analyse met een doel

Bij de meeste MKB-ondernemers is het

big-data-gevoel beperkt aanwezig. Niettemin

verzamelen ze ijverig allerlei digitale

gegevens van klanten, verkoopcijfers of

andere prestaties. Het mag echter nooit

gaan om data te verzamelen om het verzamelen

ervan. Er moet een doel zijn.

Pas wanneer een organisatie op een

zinvolle en werkbare manier reageert op

data zal duidelijk zijn dat de data op de

juiste manier worden verzameld. In het

andere geval – de organisatie die geen

resultaten zien in hun data-analyse – zal

ook niet investeren om verder data te

verzamelen of statistieken te analyseren.

Niet alle bedrijven zijn geneigd te investeren

in data-analyse en het installeren van

nieuwe processen. Die zien ze als duur

en tijdrovend. De vergissing loert: niet

investeren in data-analyse komt neer op

het verkiezen van de korte termijn-waarde

van de status quo boven de lange termijn-waarde

van verbeterde groei.

ICT MARKT

De vraag is dan ook: Moet je als bedrijf

een data-analist inhuren? Of is het verstandig

om het personeel bij te scholen?

Voorop staat dat data doorslaggevend

kunnen zijn om het bedrijf beter te laten

presteren. Daarom wordt de functie

(of taak) van data-analist alleen maar

belangrijker. Kleinere ondernemingen

kijken voor data-analyse naar adviesbureaus,

terwijl grotere deze taken intern

opstarten of extern huren.

FOOD VALLEY regio

31


Voor alle ICT & Telecom resellers,

-distributeurs en -leveranciers

in de Benelux.

website + digitale nieuwsbrief

+ social media

www.resellersbusiness.nl

@ResellersBis


ICT nieuws

ISO Groep uit Haaften en Veenendaal

heeft de print en document solutions van

Betes overgenomen

De overname van deze activiteiten van Bert ter Stege (links op de foto)

is voor ISO Groep opnieuw een mooie stap in haar continue groei en

focus. De overname van deze portefeuille van Betes is vanwege verschillende

aspecten zeer passend vertelt algemeen directeur Kees

Thoutenhoofd (rechts op de foto): ‘Wij zijn altijd op zoek naar dit soort

kansen. De match met Betes was er direct vanwege dezelfde visie op

klantgerichtheid en service. Tevens was het een groot voordeel dat Betes

een focus had op oplossingen van Kyocera Document Solutions wat

ook voor ISO Groep een strategische partner is. Daarnaast zijn er nog

enkele mooie samenwerkingen met leveranciers die wij verder hopen

te gaan uitbouwen. Voor klanten van Betes verandert er op hele korte

termijn niet veel, wel gaan wij direct contact zoeken om samen na te

denken over verbeteringen en optimalisatie.

Begin dit jaar hebben wij diverse doelstellingen geformuleerd. Inzake

onze printing activiteiten was dit onder andere om in 2021 minimaal

5.000 machines onder contract te hebben. Met deze overname zetten

wij weer een mooie stap in die richting. Voordeel voor onze klanten van

deze schaalgrootte is efficiency en meer kennis en kunde zodat zij altijd

verzekerd zijn van de beste oplossingen.’

Over ISO Groep

ISO Groep biedt al 25 jaar slimme oplossingen voor het onderwijs en

mkb. Zorgeloos werken, printen, scannen en bellen in een storingsvrije

digitale netwerkomgeving. Dat gunnen we ieder bedrijf. Niet met de eerste,

maar met de beste print, IT en telefonie oplossingen. Kantoordigitalisering

is tenslotte de motor van jouw succes.

Waar tot voor kort de technische opleidingen

vooral theoretisch waren, heeft het

Technova College nu een complete productielijn

gemaakt die door de leerlingen

geprogrammeerd, bestuurd en getest is.

PLCDirect maakt deel uit van dit project en

heeft het Technova College voorzien van

verschillende technieken en producten om

deze Smart Industry-productielijn mogelijk

te maken. Elke woensdag- en donderdagmiddag

worden er zeven productie-units

door mechatronica-studenten in de

TechHub – een ruimte van 1000 m2 die

plaats biedt aan samenwerkingsprojecten

met bedrijven – gebouwd.

PLCDirect heeft het Technova College voorzien van verschillende producten

om de productielijn te realiseren. Zo wordt de Weintek cMT3090

ingezet voor de visualisering en bediening van de zeven productie-units.

Daarnaast zorgen de Weintek cMT-SVR100 units ervoor dat de verschillende

onderdelen met elkaar kunnen communiceren en dat data in de

cloud wordt opgeslagen.

Naast het leveren van hardware heeft PLCDirect op het gebied van software

en aansturing support verleend. Hierdoor werd op 21 november

jongsleden een volledig werkende productielijn gepresenteerd. “De studenten

hebben hier veel van geleerd. Wij hopen dat deze nieuwe manier

van leren de komende tijd meer studenten enthousiast maakt voor

techniek, zodat er in de toekomst meer studenten voor een technische

opleiding kiezen. Het blijft tenslotte een prachtig vak”, aldus Maarten

Klaassen, Technical Manager bij PLCDirect.

ICT MARKT

Strategisch leiderschap in de wereld van

digitale transformatie

Bert ter Stege en Algemeen directeur Kees Thoutenhoofd (r)

PLCDirect ondersteunt Technova College

bij realisatie productielijn

Scherpenzeel, Er is een ernstig tekort aan vakmensen in de technische

sector. Waar een aantal jaar geleden nog veertig procent van

de studenten koos voor een technische opleiding, is dat inmiddels

teruggelopen naar slechts twintig procent. PLCDirect, een dochterbedrijf

van HPS Industrial, is daarom een samenwerking met het

Technova College in Ede gestart om techniek weer aantrekkelijk te

maken onder studenten.

Als bedrijven willen overleven ten tijde van digitale transformatie dan

moet de CEO actief leiding geven aan innovatie. Alleen een Chief Digital

Officer aanstellen of een hip Innovatiecentrum

openen is niet genoeg. Dit

stellen Ralf Knegtmans en Ylva Poelman

in hun nieuwe boek ‘Leiderschap

in de digitale wereld’. Ralf Knegtmans

is managing partner van het executive

search bureau De Vroedt & Thierry.

Ylva Poelman is naast auteur oprichter

van het Bionica Innovatie en Expertise

Centrum in Groningen en schreef columns

voor Trouw.

Algemene informatie: Titel: Leiderschap

in de digitale wereld. Voorbereid

zijn op morgen. Prijs: € 29,95 (incl. btw)

ISBN: 9789462156463. Auteurs: Ralf

Knegtmans en Ylva Poelman. Bestellen

bij PWnet.nl/boeken of de erkende

boekhandel.

FOOD VALLEY regio

33


Arbeidsmarkt

Eenduidige regels

bij het aannemen van

mensen met een arbeidsbeperking

Jan Hondebrink

Manager WerkgeversServicepunt

Regio Foodvalley

“Ondernemers moeten niet veel last hebben van regelgeving bij het in dienst nemen van iemand met een afstand

tot de arbeidsmarkt. Daar hebben we als WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP) belangrijke stappen in

gezet. Dat is pure winst”, stelt de manager van het WSP Jan Hondebrink.

Tekst: Paul de Jager | Fotografie: Annemarie Bakker

34


Arbeidsmarkt

Het bedrijfsleven staat voor flinke uitdagingen.

Regio Foodvalley kampt, net als de rest

van Nederland, met een enorme schaarste

aan arbeidskrachten. Daar komt bij dat het

bedrijfsleven en overheid met de Banenafspraak

heeft afgesproken om in tien jaar tijd

125.000 mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ondanks

de krapte zijn er nog steeds mensen

zonder baan. “Mooi als we vraag en aanbod

naar elkaar toe kunnen buigen. Dát is onze

toegevoegde waarde”, vindt Jan Hondebrink.

‘Minder regels bij in dienst nemen

arbeidsbeperkte werknemer’

Instrumenten

De overheid heeft tal van instrumenten ontwikkeld

om mensen met een arbeidsbeperking

aan het werk te helpen. Zo is er loonkostensubsidie

voor mensen die niet volledig

inzetbaar zijn. Daarnaast ontwikkelden lokale

overheden hun eigen aanvullende maatregelen

zoals een proefplaatsing met behoud

van uitkering, jobcoaching of een subsidie

op woon-werkverkeer. “Die beleidsvrijheid

schiep een enorme diversiteit in regelgeving”,

vertelt Jan Hondebrink, “Dat maakte het voor

werkgevers enorm lastig. Stel dat een bedrijf

drie medewerkers met een arbeidsbeperking

aantrekt uit Ede, Wageningen en Barneveld.

Dan kon hij geconfronteerd worden met drie

verschillende regelingen. Die rompslomp

leidt een ondernemer enorm af van zijn kerntaak:

ondernemen”.

Arbeidsmarktbeleid

Het WSP besloot hier wat aan te doen en

ging aan tafel met medewerkers van de betrokken

gemeenten en instellingen. Met succes,

want de regelgeving voor mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt is geharmoniseerd.

Dezelfde ondersteunende regelingen

om mensen met een arbeidsbeperking

naar werk te geleiden, gelden nu in de acht

deelnemende gemeenten in Regio Foodvalley.

Dat zijn Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude,

Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

en Wageningen. “Een bijzondere stap”,

vindt Jan Hondebrink, “Autonomie lever je

nu eenmaal niet graag in. Gemeenteraden

gaan elk over hun eigen arbeidsmarktbeleid.

Op dit punt hebben de gemeenteraden nu

toch besloten tot uniformiteit om het voor

het bedrijfsleven gemakkelijker te maken”.

Complicerende factor was dat ook het UWV

erbij betrokken is en die instelling heeft zich

te houden aan landelijke afspraken.

Jobcoaches

Jan Hondebrink verwacht, dat dankzij de

bereikte harmonisering, de drempel voor

werkgevers om mensen uit de doelgroep een

kans te geven, lager is geworden. Hij stipt

ook de inzet van jobcoaches aan. Die leveren

op de werkvloer een belangrijke bijdrage

om te zorgen dat een plaatsing duurzaam

is. Dat is niet vanzelfsprekend als een

werkzoekende bijvoorbeeld het arbeidsritme

totaal ontwend is. “Sommige ondernemers

hebben liever geen mensen van verschillende

aanbieders van jobcoaching over de vloer.

Daar hebben we begrip voor. Gemeenten

en UWV hebben daarom afgesproken dat

werkgevers aanspraak kunnen maken op

een vergoeding waarmee ze een jobcoach

uit eigen gelederen vrij kunnen maken voor

passende werkbegeleiding”.

Arbeidsdeling

Het meedenken met het bedrijfsleven

kent nog meer variaties. Zo wordt met

ondernemers in verschillende branches

meegedacht over arbeidsdeling. Daarbij

wordt onderzocht of de taken van een functie

zodanig opgedeeld kunnen worden dat die

door meerdere mensen uitgevoerd kunnen

worden. Door deze vorm van functiecreatie

kunnen vacatures waarvoor de vakmensen

ontbreken tóch worden opgevuld.

‘Korting mogelijk op bedrag

aan Social Return’

Zorgsector

De zorgsector werd ook benaderd met een

gezamenlijk initiatief waarbij harmonisatie van

belang is. Leerwerkloket Regio Foodvalley levert

een belangrijke bijdrage om werkzoekenden

klaar te stomen voor werken in bijvoorbeeld

de zorg, mét een diploma. Een tweede

groep studenten voor ‘verzorgende individuele

gezondheidszorg’ ging onlangs van start. Het

Dulon College werd hier nauw bij betrokken.

Het gaat om een groep werkzoekenden met

interesse in de zorg zonder daar ervaring in te

hebben; baanveranderaars en zij-instromers.

Binnenkort organiseert het Werkgeversservicepunt

samen met Leerwerkloket ook een

informatiebijeenkomst voor nieuwkomers met

interesse in een baan in de zorg.

Beloning

Ondernemers zijn gehouden aan inspanningen

vanwege Social Return On Investment.

Dat betekent dat in de aanbesteding een

verplichting is opgenomen om een percenta-

ge mensen met een arbeidsbeperking bij het

werk te betrekken. Jan Hondebrink: “Er zijn

ondernemers die daar al heel ver in zijn. Daardoor

maken ze kans op een korting op het

bedrag dat ze aan Social Return moeten besteden.

Goed gedrag wordt beloond. Ook hier

is harmonisatie van kracht in de hele regio”.

‘Vergoeding voor jobcoach

uit eigen gelederen’

Formulieren

“De werkgevers hebben capaciteit nodig. Die

willen wij leveren zonder de zorgen”, vat Jan

Hondebrink de inspanningen van het WSP

samen. De volgende stap staat ook op stapel:

de afwikkeling harmoniseren. “Alle partijen

hanteren nu nog hun eigen formulieren. Het

zou de helderheid en eenduidigheid ten

goede komen als daar één set formulieren

voor komt. Daar werken we aan.”

Om het werkgevers makkelijker te maken

om iemand met een arbeidsbeperking

aan te nemen, kunnen ze in

aanmerking komen voor subsidies en

ondersteuning.

Er zijn veel verschillende regelingen,

zoals de loonkostensubsidie, loondispensatie

Wajong, de no-riskpolis en

jobcoaching. Ook zijn er drie soorten

fiscale voordelen voor werkgevers die

vallen onder de Wet Tegemoetkoming

Loondomein:

1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) met

een maximale tegemoetkoming van

€ 2.000,-.

2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon

(Jeugd-LIV) met een

maximale tegemoetkoming van

€ 3.286,40.

3. Loonkostenvoordeel (LKV) met een

maximale tegemoetkoming van

€ 6.000,- voor werkgevers die

iemand vanuit een uitkeringssituatie

in dienst nemen of herplaatsen.

Werkgevers die interesse hebben, kunnen

contact opnemen met

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley,

Raadhuisplein 1, Ede,

Telefoon 0800-668 86 66,

Mail: info@wsp-rfv.nl

FOOD VALLEY regio

35


Alle Businesspartners van het Business Event Veenendaal

feliciteren de Genomineerden 2019

GROEP

GROOTZAKELIJK

MKB/DETAILHANDEL

JONGE ONDERNEMING/ONDERNEMER

Fotografie: Annemarie Bakker Fotografie

PLAAGDIERBEHEERSING

www.businesseventveenendaal.nl


Kort nieuws

Werkgevers stimuleren duurzaam vervoer voor betere bereikbaarheid

Op 30 september hebben provincie Gelderland, Regio Foodvalley

en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley

ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers

uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit

van hun werknemers. Doel is uitwisselen en leren van elkaars

plannen voor het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen,

fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de

samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer.

Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio.

Samenwerken

De gemeente Wageningen is namens de regio initiatiefnemer en heeft in

aanloop naar het convenant individuele bedrijven in de regio gevraagd

hoe zij kunnen en willen bijdragen aan een duurzamere bereikbaarheid

van de regio. Wethouder Duurzame Mobiliteit van gemeente Wageningen,

Peter de Haan: “We hebben voor dit convenant goed geluisterd

naar de werkgevers en op hun duurzaamheidsplannen voortgebouwd.

Door samenwerking te organiseren creëren we de juiste schaalgrootte

om maatregelen echt te laten werken. Met een goed aanbod van alternatieven

hoeft de auto niet meer elke dag de eerste keuze te zijn.“

voor deelfietsen en OV bij werkgevers als FrieslandCampina, Unilever

en CHE. Ook het opstellen van plannen voor duurzamer vervoer onder

werknemers van de acht regiogemeenten is onderdeel van het convenant.

Portefeuillehouder Mobiliteit Regio Foodvalley, Engbert Stroobosscher,

licht toe: “Met de inzet van meer duurzame mobiliteit dragen we

bij aan minder drukte op de wegen en een gezondere leefomgeving in

onze regio. Het is belangrijk dat provincie, gemeenten én bedrijfsleven

hier samen in optrekken.” Het is de bedoeling om het convenant de

komende jaren uit te breiden met nog meer afspraken en deelnemers.

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden,

ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Ontwikkelingen op het

gebied van kennis en innovatie is van groot belang in deze economische

topregio. Regio Foodvalley investeert in wonen, werken, bereikbaarheid

en onderwijs. De regio heeft ongeveer 350.000 inwoners, woonachtig

in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,

Veenendaal en Wageningen.

De provincie Gelderland heeft het proces gefinancierd en stelt provinciale

subsidies beschikbaar voor duurzaam vervoer. Gedeputeerde Christianne

van der Wal: “Dit convenant vormt een eerste stap. Nu komt het

aan op het uitvoeren van de afspraken. Ik ben dan ook benieuwd naar

de eerste resultaten. Want om de regio bereikbaar te houden hebben

we ook de inzet van bedrijven en hun medewerkers nodig.”

Vervolg

De afspraken uit het convenant worden de komende tijd uitgevoerd. Dit

betekent bijvoorbeeld de start van pilots en communicatiecampagnes

Groepsfoto ondertekening Mobiliteitsconvenant

Pop-up store voor energietechniek opent deuren in Ede

Op 6 november 2019 opende de pop-up store Honk1 haar deuren in

de Regio Foodvalley, in Ede. De opening werd verricht door wethouder

Hester Veltman, voorzitter van de arbeidsmarktregio Foodvalley

en initiatiefnemer Jaap Hermsen. Honk1 is een winkel waar mensen

worden gescout voor een baan in de energietechniek. De pop-up

store is voor 4 weken gevestigd in het centrum van Ede op het Oude

Kerkplein 67.

Honk1 Energietechniek brengt talent en techniek samen

Honk1 is een laagdrempelig initiatief dat ondernemers helpt bij het vinden

van nieuwe talenten. Bezoekers aan de pop-up-store krijgen de ruimte

om te ontdekken wat werken in de energietechniek inhoudt en of een

technische baan iets voor ze is. Ervaren vakmensen, zogenoemde talentscouts,

helpen geïnteresseerde bezoekers ontdekken waar ze goed

in zijn. “In Honk1 kijken we niet naar opleiding en ervaring maar wat past

bij iemands talenten.”, aldus Jaap Hermsen. “Ons doel is om zowel werkzoekenden

als zij-instromers te vinden die bij werkgevers in de regio aan

de slag kunnen om de energietransitie te ondersteunen. Bezoekers die

soms direct inzetbaar zijn en soms nog een opleiding nodig hebben.”

af gaan. Een enorme uitdaging waar veel vakmensen voor nodig zijn.

In de Regio Foodvalley beschikken we over veel technisch talent maar

werkgevers weten deze talenten vaak nog lastig te bereiken. Honk1 kan

werkgevers daar op een laagdrempelige en toegankelijke manier in helpen.”

Honk1 ‘pop-up-store Energietechniek’ is een initiatief van De Parels

Compagnie in opdracht van de provincie Gelderland. De winkel heeft al

achtereenvolgens in Arnhem en Apeldoorn gestaan.

Ondernemers

Wethouder Hester Veltman is enthousiast over het initiatief: “We willen

dat woningen en bedrijven energiezuiniger worden en van het gas

PB opening pop-up store

FOOD VALLEY regio

37


Kort nieuws

Inspiratiebijeenkomst circulair ondernemen

De FoodValley biedt volop kansen voor ondernemers die de stap willen

zetten naar circulair ondernemen. Ondernemers en belanghebbenden

uit de regio kwamen dinsdag 19 november bij elkaar voor de

inspiratiebijeenkomst van de Circulair Ondernemen Challenge van

de Rabobank bij G. van Beek & Zn. in Barneveld.

Een tweede Challenge

Vorig jaar is de eerste Circulair Ondernemen Challenge georganiseerd

voor ondernemers in de Foodvalley. Deze Challenge heeft gezorgd voor

mooie projecten en verbindingen. Om circulair ondernemen nog meer

op de kaart te zetten, organiseren Rabobank Gelderse Vallei en Rabobank

Vallei en Rijn een tweede Challenge.

Een kijkje in de stal

Gerard van Beek heeft de vorige Challenge deelgenomen en vertelde in

zijn duurzame en innovatieve voorbeeldstal smakelijk over de circulaire

stappen die hij al gezet heeft en hoe de Challenge hem heeft geholpen.

De beide directeuren Mariska de Kleijne en Marcel Wijnen gaven uitleg

over de Challenge en Mart Beune van KPMG (kennispartner) lichtte

deze avond de vernieuwde regioscan toe. Ook voormalig deelnemers

Wim van Rijn van Hazeleger Kaas en Kees Boot van BOOT Organiserend

ingenieursburo vertelden over hun deelname en over hun opbrengsten

van de Challenge.

Kansen voor ondernemers

De vernieuwde regiocan laat zien welke kansen er voor ondernemers

zijn op het gebied van circulaire economie binnen de sectoren food &

agri, industrie, transport & logistiek, bouw, ICT en zorg. Naast deze

sectorspecifieke kansen zijn ook systeemkansen geïdentificeerd die in

en tussen meerdere sectoren relevant zijn.

Circulair businessplan

De Challenge helpt enthousiaste ondernemers bij hun circulaire ambities.

Er is plaats voor zo’n twintig bedrijven om de uitdaging aan te gaan

om een circulair businessplan op te zetten. Een bedrijfsscan maakt inzichtelijk

wat de circulaire kansen van de deelnemers zijn. De volgende

stap bestaat uit workshops waarin de ondernemers concreet naar hun

circulaire businessplan kijken: hoe kunnen zij meer circulair gaan ondernemen,

wat levert dat op en waar liggen kansen?

Interesse?

De Circulair Ondernemen Challenge is een initiatief van de Rabobank in

samenwerking met KPMG en MVO Nederland. U kunt de regioscan van

de FoodValley regio via ww.rabobank.nl/vr raadplegen. Heeft u interesse

om deel te nemen aan de Challenge? Neem dan contact op met Rabobank

Vallei en Rijn, communicatie.vr@rabobank.nl.

DE ZAKENMARKT.NL

Online uw nieuws, artikel, column,

banner of bedrijfsvideo.

Direct zichtbaar resultaat

Wij helpen u met uw online zichtbaarheid in de regio!

Interesse? E: info@dezakenmarkt.nl T: 0316 - 344960

www.dezakenmarkt.nl


Culinair & Events & Vergaderen

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

Lagarde Groep regelt veilig en efficiënt inzetten van ICT

Xantion ICT: ICT-ontzorging zonder gedoe

voor bedrijfsdoelen

Krapte Accon International op de arbeidsmarkt faciliteert internationale wordt structureel klanten

Interview Eenduidige met regels Margriet bij het aannemen Veenstra en van Henk mensen Rietdijk, met een

Christelijk arbeidsbeperking Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12 13

nr. 34 - 2018 2019

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

CTS IT en Sharp trappen af: Cloud IT & NDM

ICT Valley presenteert inspirerende ontwikkelingen

(BIG) Data zijn uitgegroeid tot waardevol consumptiegoed

Fotograaf: Fotostudio Albert

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

Xantion Schouten ICT: Technology ICT-ontzorging bouwt zonder brug tussen gedoe bedrijfspraktijk

en automatisering

Krapte op de arbeidsmarkt wordt structureel

DiGusti: Het pure Italië proeven met echte passie

Interview GROW-IT: na met een Margriet jaar zijn Veenstra de eerste successen en Henk Rietdijk, een feit

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12 13

nr. 3 - 2018 2019

Vuistregels voor het ontbinden van een contract

Tweede Regio Foodvalley ICT Awards met presentatie DigitalHUB

EU-project Blockstart versterkt mkb met blockchain-oplossingen

Spelregels Europese ePrivacy Verordening (ePV)

Foto: Pixabay

Heuvel

Horeca

horeca groothandel | non-food

NIEUWE WEBSHOP

MET MEER DAN 15.000 PRODUCTEN

Voor al uw:

Horecabenodigdheden & Koffieautomaten

Showroom: Turbinestraat 8 D Veenendaal

Tel. 0318 501 320 | heuvelhoreca.nl

K O F F I E

BIO AFBREEKBARE NESPRESSO ® * CAPSULES

Capsules van suikerriet voor de GFT-bak

Duurzame

lekkere koffie!

No Plastic

No Aluminium

Yes Earth

Yes Great Coffee

Ook voor op het werk en in de horeca met

passende en unieke koffie-apparaten

KoffiePro.nl 0318 - 70 69 70

*Nespresso is not linked to KoffiePro

P R O

MEDIA EXPOSURE

in de FOODVALLEY regio?

DE

ZAKENMARKT

03 04

ICT-MARKT

DE

ZAKENMARKT

03

ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

info@jezmediaservices.nl of info@dezakenmarkt.nl

T 0316-344960 / T 0317-356358

Verslag 2e Regio

Foodva ley ICT

Awards.

Netwerken

Ga je mee met MKB Valleiregio naar het best

bezochte museum van Nederland op 19-12-2019?

Netwerken staat centraal bij MKB Valleiregio.

In de informele sfeer tijdens de bijeenkomsten

voelt elke ondernemer zich thuis. Van starter

tot gevestigde ondernemer. De laatste donderdagavond

van de maand staat garant voor een

prachtige netwerkavond bij MKB Valleiregio.

Het Nederlands Openluchtmuseum is een zeer

sfeervol, cultuurhistorisch museum in Arnhem.

Het bestaat uit een buitenmuseum en een

indrukwekkend binnenmuseum. Met ruim

555.000 bezoekers per jaar is dit het best

bezochte museum van Nederland buiten Amsterdam.

Het museum geeft een beeld van het

leven in Nederland door de eeuwen heen en

heeft de geschiedenis vastgelegd in authentieke

gebouwen, voorwerpen en de ware verhalen

die verteld worden door figuranten. In de

wintermaanden is het hele park gezellig verlicht.

Ga je ook mee met onze bruisende ondernemersclub

MKB Valleiregio naar dit sfeervolle

museum?

We zien uit naar je komst!

Programma

16:45 - 17:00 Aankomst bij de servicebalie

17:00 - 17:30 Ontvangst in de Canonkamer

en opening door de voorzitter onder genot

van Erwtensoep met roggebrood en spek

17:30 - 18:30 Rondleiding door het park met

een gids

18:30 - 18:45 Ontvangst met aperitief in Herberg

de Hanekamp

18:45 - 20:45 Dinerbuffet

20:45 - 22:30 Start netwerkborrel

22:30 Einde netwerkavond

22:30 - 00:00 Mogelijkheid om

op eigen rekening nog wat langer

te blijven.

Locatie

Nederlands Openluchtmuseum,

Hoeferlaan 4 (6816 SG) te Arnhem.

Er is voldoende parkeergelegenheid

op eigen terrein. Je

ontvangt een uitrijmunt voor de

slagboom.

Aanmelden

Kijk op onze website www.mkbvalleiregio.nl

voor meer informatie. Word je op deze bijeenkomst

meteen lid, dan wordt dit bedrag verrekend

met je lidmaatschap.

We zien je graag op donderdag 19 december

2019 in Arnhem.

Het bestuur.

FOOD VALLEY regio

39


Zakenauto - Leasing - Autoverhuur - Autoschadeherstel

INQAR Veenendaal

Arsenaal 3 | 3905 NN Veenendaal

T 0318 734 172

WWW.INQAR-VEENENDAAL.NL

Autoschade Herstel

Midden Nederland BV

De Smalle Zijde 44 3903 LP Veenendaal

T: 0318-734510 WWW.AUTOSCHADEHERSTELMN.NL

Think • Create • Deliver

Autonieuws

Wereldpremière eerste volledig elektrische

lexus: de lexus ux 300e electric

Dé specialist

in belettering & truckdesign

• Eerste BEV van Lexus gebaseerd op onderscheidende Lexus UX

• Bewezen betrouwbaarheid en jarenlange ervaring met elektrificatie

• Medio 2020 in Nederland leverbaar, fiscale bijtelling 8 procent

www.rextom.nl

info@rextom.nl

085 0030242

Volg ons ook op

Facebook & Instagram

De Lexus UX 300e Electric is de eerste volledig elektrisch aangedreven

Lexus die in productie gaat. Hij komt voort uit Lexus’ Electrified-visie die

het merk presenteerde tijdens de recente Tokyo Motor Show 2019. Onder

meer verfijnde technologie en rijplezier staan hierin centraal. De Lexus

UX 300e Electric beleeft zijn wereldpremière op de autoshow van Guangzhou

in China en komt naar verwachting medio 2020 op de Nederlandse

markt. Belangstellenden kunnen zich nu vast melden bij de Lexus dealer

of op www.lexus.nl. Prijzen maakt Lexus later bekend.

Interieur Lexus UX 300e Electrric

De Lexus UX 300e Electrric

40 FOOD VALLEY regio


werkt

Zo

gewoon

het

Brandveiligheid

ICT-MARKT

DE

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 13

nr. 32 - 2018 2019

03 02

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

Business Support Veenendaal (BSV) groeit dankzij overname RCS

Deeltijd ICT-opleiding geeft ICT-medewerkers meerwaarde

Afwachten is geen optie: aan de slag met ICT-innovaties

MKB’ers en bureaus worstelen nog steeds met AVG-eisen

Foto: Pixabay

Modern crossmediaal platform voor ondernemers actief in de FOODVALLEY regio

werkt

Zo

gew on

het

Xantion ISO Groep ICT: biedt ICT-ontzorging totaaloplossing zonder voor gedoe kantoordigitalisering

Krapte Industrie op & Techniek: de arbeidsmarkt Proeftuin FoodVa wordt structureel ley omarmt modernste

technieken en ontwikkelingen

Interview Inbraak- en met Brandpreventie: Margriet Veenstra Ales onder en Henk controle Rietdijk, met

brandveiligheidsadviezen en slimme videosystemen

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

jaargang 12

03

nr. 3 - 2018

Gerichte B2B communicatie – In print en online!

De ZakenMarkt is een onafhankelijk, trendsignalerend en crossmediaal platform met een glossy

businessmagazine in de Foodvalley regio en met online diverse communicatiemogelijkheden.

Onze ambitie is om de regionale economie in

de regio Foodvalley te versterken door brede

netwerkvorming te stimuleren en kennis

te delen. Een positieve bijdrage te leveren

aan de beeldvorming van de regio als innovatief,

aantrekkelijk en toekomstbestendig.

Wij verbinden Overheid, Kennisinstellingen

en Ondernemers met elkaar. Dit doen wij

met een magazine, in print en online, door

te netwerken, het actieve lidmaatschap bij

BOVeenendaal en MKB Vallei regio, en

het partnership met ICT Valley, waarmee

we het katern ICT-Markt laten groeien.

“Vergroot uw naamsbekendheid

en geef een

“boost” aan uw sales!”

Richt u zich op ondernemers? Onderneemt u

ook in de Foodvalley regio? Dan is dit zakenmagazine

uw middel bij uitstek om in te communiceren.

Of u nu starter bent, of al jaren

onderneemt. De ZakenMarkt is hét glossy

ondernemersmagazine waarmee u ondernemend

Achterberg, Amerongen, Barneveld,

Bennekom, Ede(gld), Ederveen,

Elst(utr), de Glind, de Klomp, Harskamp,

Hoevelaken, Leersum, Lunteren, Nijkerk,

Overberg, Otterlo, Renkum, Renswoude,

Scherpenzeel, Rhenen, Veenendaal,

Wageningen, Woudenberg bereikt. Breng

uw bedrijf, dienst of zakelijk evenement direct

onder de aandacht bij uw doelgroep.

Vergroot uw naamsbekendheid en geef een

“boost” aan uw sales!

Printmedia of online marketing?

Bekendheid & zichtbaarheid & imago

Wie online marketing inzet, heeft het voordeel

dat de reclame doelgericht bij de juis-

vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw

Investeer daarom in uw naamsbekendheid,

te doelgroep kan worden geplaatst. Zo kan imago!. Ons Platform biedt u een kennisrijke

een advertentie bijvoorbeeld alleen worden omgeving waarin u uw ambities kunt profileren.

U ondersteunt hiermee uw sales en net-

getoond aan gebruikers die via een zoekmachine

naar een bepaalde dienst of product werkmarketing en creëert nieuwe kansen bij

hebben gezocht. Dit zorgt voor gebruiksgemak

en maakt ook het optimaliseren van de aanbrengen van leads en new business.

potentiéle klanten. We helpen u graag bij het

marketingstrategie makkelijker. Zo kan de

online reclame hierdoor Xantion nog ICT: efficiënter ICT-ontzorging worden

ontworpen. Een ander voordeel is dat Wij bereiken de Directies en

zonder gedoe

deze vorm van marketing Krapte op vaak de voordeliger arbeidsmarkt is. wordt structureel Managers van:

Dit maakt het mogelijk dat ook personen met Aannemers, Automatiseringsbedrijven,

Accountantskantoren, Advies-

Interview met Margriet Veenstra en Henk Rietdijk,

een klein reclamebudget Christelijk hun Hogeschool bedrijf onder Ede de (CHE)

aandacht kunnen brengen.

bureaus, Advocaten, Architect bureaus,

Bank- en verzekeringswezen,

Online reclame heeft echter een minder lange

levensduur dan drukwerk. Vaak wordt het Conferentie- en Congresoorden,

Arbeidsbureaus, Bibliotheken, B&W,

binnen enkele seconden weg geklikt. Bovendien

kan online reclame met speciale tools trotechnische bedrijven, Gerechts-

Economische adviesbureaus, Elek-

eenvoudig worden geblokkeerd. In dat geval deurwaarders, Grafische Industrie,

komt de boodschap wellicht nooit aan bij de Grond-, weg- en waterbouw, Horeca-

en hotelbedrijven, Ingenieurs-

potentiële klant. Lezers van print zijn beter

gefocust en besteden meer aandacht aan bureaus, Instellingen, Kamer van

wat ze zien en in handen hebben.

Koophandel, Loodgietersbedrijven,

Machinefabrieken, Makelaarskantoren,

Metaal Industrie, Musea, Notariskantoren,

Reclameadvies bureaus,

“print en online

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven,

versterken elkaar”

Schildersbedrijven, Schoonmaakbedrijven,

Schouwburg en Theaters,

Telecommunicatie, Timmerfabrieken,

Het mooie is: print en online versterken elkaar;

het is dan ook echt een en - en verhaal. scholen, Water- en zuiveringsschap-

Transport, Universiteiten- en Hoge-

Als je op een goede manier de verbinding legt pen, Woningbouwverenigingen en

tussen de twee, is succes verzekerd!

Ziekenhuizen.

Vertrouwd en succesvol zakendoen begint bij De ZakenMarkt!

WWW.DEZAKENMARKT.NL

41


eel van

ICT, communicatie en beveiliging Reclame techniek Horecabenodigdheden

Werving & Selectie Detachering

Heuvel

Horeca

www.lagarde.nl www.rextom.nl www.heuvelhoreca.nl www.dekkerservices.nl

Ergonomisch adviesbureau

18-9-2017 8:05:35

Adviseurs en accountants

ICT Valley

Web & Design

www.arboworld.nl

www.acconavm.nl

www.ICTvalley.nl

www.wijzijnblits.nl

Financiële diensten Advocaten Online Marketing

Belastingadvies & Administratie

www.snsbank.nl

www.heijinkenmeure.nl

www.invictusonlinemarketing.nl

www.hutingbelastingadvies.nl

www.loonbrigade.nl

Arbeidsmarkt

Financiële diensten

Verhuizingen

Evenementen

www.wsp-regiofoodvalley.nl

www.pbmn.nl

www.bongers.nl

www.stuifevenementen.nl

Transportwielen

Gegevensbescherming

ICT Campus

ICT-beheer

REGIO FOODVALLEY

www.colson-europe.nl

www.avgcare.nl

www.ICTcampus-foodvalley.nl

www.hupra.nl

ICT-beheer

Autoschade herstellen

Glazenwasserij en schoonmaakdiensten

Accountants en Adviseurs

l

www.bsv.nl

www.autoschadeherstelmn.nl

www.jtschoonmaak.nl

www.02accountants.nl

Coaching & Training

IT oplossingen

Brandveiligheid

Vastgoedbeheer

www.lindalex.nl

Woning- en projectstoffering

www.cts-it.nl

Autoverhuur & Shortlease

AB MIDDEN NEDERLAND

www.tabbv.nl

VOOR EEN FLEXIBELE

SCHIL DIE WÉRKT

Personeelsvoorziening

www.vastgoedbrigade.nl

Administratiekantoor Interimboekhouders

KARENS

WONING- EN PROJECTSTOFFERING

KARENS

VOOR AL UW VLOEREN

RAAMBEKLEDING

KARENS

www.karens-stoffering.nl

WONING- EN PROJECTSTOFFERING

WONING- EN PROJECTSTOFFERING

www.inqar-veenendaal.nl

www.abmiddennederland.nl

VEENENDAAL | 0318 - 253 449 | infoveenendaal@abmiddennederland.nl

www.zegge-ede.nl


Meer gezonde medewerkers leveren u meer winst!

WERKPLEKONDERZOEK STOELMASSAGE VOORLICHTING & TRAINING

Pijn in uw nek, rug of schouders. Zit u of uw

medewerker niet goed achter het beeldscherm.

Tillen uw medewerkers verkeerd? Dit kan leiden

tot klachten of uitval. Een werkplekonderzoek

helpt uw medewerkers van de klachten af door

concrete adviezen.

Een stoelmassage is een heerlijk ontspannende

en activerende massage van hoofd, rug, nek,

schouders, armen en handen. De massage

werkt preventief bij spanning als gevolg van -

bijvoorbeeld stress of een niet optimale werk

houding.

Hoe laat je medewerkers daadwerkelijk veilig

en gezond werken. Zij zijn zich vaak niet bewust

van risico’s of gaan hier te makkelijk mee om.

Gedragsverandering door gerichte voorlichting,

instructie of trainingen over bijvoorbeeld Tillen,

Beeldschermwerk.

Arboworld is een ergonomisch adviesburo en helpt u bij het verbeteren van arbeidsomstandig -

heden, verlagen van ziekteverzuim, veilig en gezonder werken.

Nieuwsgierig hoe wij u kunnen helpen? Kijk op www.arboworld.nl of neem direct contact op:

info@arboworld.nl 06 – 513 875 69

WWW.ARBOWORLD.NL


KRIJG MEER GRIP OP

UW BUSINESS DOOR

STRATEGISCHE

INZET VAN ICT

Uw eigen klantteam als vast aanspreekpunt

Wat is de rol van ICT in uw business? Helpt ICT u uw doelen te bereiken? Soms

is innoveren beter dan afwachten. Wat is wijsheid? Het is niet de technologie

die antwoord geeft. Door effectieve inzet van ICT-middelen helpen wij u uw

doelen beter en sneller bereiken. Graag gaan wij in gesprek over de doelen

van uw organisatie en komen wij met een gerichte aanpak om ICT strategisch,

tactisch en operationeel in te zetten. Een totaaloplossing, ontwikkeld,

geïmplementeerd en beheerd door één partij.

kijk op lagarde.nl/ict

ICT COMMUNICATIE BEVEILIGING

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!