Bloemkool 2020

enzazaden

Bloemkool

2020


Bloemkool

Viviane

Viviane is een bedrijfszeker ras voor de primeurteelt. De kolen zijn wit, vast en mooi gevormd.

Dit ras is alleen geschikt voor de weeuwenteelt voor de 10 en 8 cm perspot. Het advies is om

dit ras vroeg te planten i.v.m. zijn gewasontwikkeling.

Planteigenschappen: Witte vaste kool

Teeltmethode: Primeurteelt

Groeidagen: 65

Zaaiperiode:

2e helft oktober. Dan eind november verspenen.

Plantperiode:

Maart

Oogstperiode: 2e helft mei

Viviane

Xenia

Xenia maakt gemakkelijk gewas en heeft een goede zelfdekbaarheid. Het is een mooi groen

opgericht gewas en produceert mooie vaste witte kolen. Het ras komt iets later in productie

dan Viviane, maar men oogst de meeste kolen weg tijdens de hoofdoogst. Daarnaast is het

advies om dit ras op tijd te planten i.v.m. zijn gewasontwikkeling.

Planteigenschappen: Gemakkelijk, opgericht gewas

Teeltmethode: Primeurteelt

Groeidagen: 67

Zaaiperiode:

Half oktober (Noord-Holland, verspenen eind november)

December (Limburg)

Plantperiode:

Eind februari tot en met midden maart

Oogstperiode: Midden mei tot en met midden juni

Xenia

2 | Enza Zaden


Elintos

Elintos is een nieuw ras voor de vroege teelt, geschikt voor de 8 en 6 cm perspot. Het ras

is groeikrachtig en stabiel onder diverse groeiomstandigheden. Ook heeft het een mooi

opgericht gewas, goede zelfdekbaarheid en is het geschikt om machinaal te dekken.

Elintos produceert mooie zware, diepe witte kolen met een goede houdbaarheid en is zeer

sterk op paarsverkleuring. Het ras komt iets later in productie dan Viviane en Xenia en net

voor Delias. Dit maakt het een goede aanvulling op deze rassen. Het homogene ras heeft

een kort oogsttraject, want men oogst de meeste kool weg in de hoofdoogst.

Planteigenschappen: Gemakkelijk, opgericht gewas

Teeltmethode: Voorjaarsteelt

Groeidagen: 70-75

Zaaiperiode:

Half oktober

Plantperiode:

Maart

Oogstperiode: Half mei tot begin juni

Delias

Delias is groeikrachtig en heeft een opgericht, sterk en grijs gewas. De kolen zijn matig

diep en hebben al jaren hun kwaliteit bewezen in het overgangstraject van voorjaar naar

zomer. Daar laat Delias juist zijn kracht zien. Daarnaast heeft het ras een sterk gewas en

is goed zelfdekkend met een vaste witte kool. Het advies is om te zaaien op de 4-6 cm

perspot en de 1ste 228 tray.

Planteigenschappen: Sterk in de overgang van voorjaar naar zomer

Teeltmethode: Voorjaarsteelt

Groeidagen: 77

Zaaiperiode:

Midden december tot en met januari (228 tray)

Plantperiode:

2e week maart tot en met april

Oogstperiode: Eerste helft juni

Elintos

Enza Zaden | 3


Bloemkool

E40W.692 | NIEUW

Nieuw in ons assortiment is het voorjaar- en zomerras E40W.692. Dit ras valt op door een

goed groeikrachtig gewas, dat goed zelfdekkend is. Verder zijn de hagelwitte vaste kolen zeer

opvallend. E40W.692 is sterk tegen dubbelen en verbrand hartblad. Het gewas is opgericht en

daardoor goed machinaal dekbaar. Sterke punten van de E40W.692 zijn ook de hittetolerantie

en de goede veldhoudbaarheid. Kortom, in het zomersegment is E40W.692 een goede

kwalitatieve aanvulling!

E40W.692

Planteigenschappen: Groeikrachtig met witte vaste kolen

Teeltmethode: Voorjaars- en zomerteelt

Groeidagen: Voorjaar 80-85

Zomer 75-80

Zaaiperiode:

Vanaf eind december (96 tray) tot eind mei

Plantperiode:

Vanaf half maart tot eind juni

Oogstperiode: Vanaf half juni tot half september

4 | Enza Zaden


Crenique

Het herfstras Crenique heeft een sterk opgericht en gezond gewas met een zware kool.

Het ras is uitermate geschikt voor groeikrachtige percelen. Crenique levert een mooie,

fijnkorrelige gladde kool. De oogst is gemakkelijk door de uitermate mooi opgerichte groei.

Daardoor bespaart men arbeidskosten. In de hoofdoogst oogst men de meeste kolen weg.

Planteigenschappen:

Teeltmethode:

Sterke gezonde plant

Herfstteelt

Groeidagen: 75-85

Zaaiperiode:

Plantperiode:

Oogstperiode:

Eerste helft juni

1 tot en met 25 juli

Oktober

Anique

Anique is een sterk groeikrachtig gewas met een donkergroen blad en zeer geschikt voor de

late herfstteelt. Kenmerkend is de goede uniformiteit en zelfdekbaarheid. Eigenschappen die

in de herfstperiode zeker gewenst zijn.

Crenique

Planteigenschappen: Zeer sterk groeikrachtig gewas

Teeltmethode: Late herfstteelt

Groeidagen: 105-110

Zaaiperiode:

Juni

Plantperiode:

10 tot en met 25 juli

Oogstperiode: Eind oktober tot en met november

E40W.722 | NIEUW

Met de komst van ons nieuwe herfstras E40W.722 komt er een sterke nieuwe speler bij.

E40W.722 onderscheidt zich onder meer door een zware harde kool met een gezond, goed

zelfdekbaar gewas. Vooral in de herfstperiode is het belangrijk dat de onderkant van de kool

gezond blijft (gele onderkanten). E40W.722 is wat dit betreft een heel betrouwbaar ras. Door

de zware kolen is dit ras ook zeer geschikt voor de exportmarkt.

Anique

Planteigenschappen: Groeikrachtig gezond gewas

Teeltmethode: Late herfstteelt

Groeidagen: 105-110

Zaaiperiode:

Juni

Plantperiode:

10 tot en met 25 juli

Oogstperiode: Eind oktober tot en met eind november

E40W.722

Enza Zaden | 5


Bloemkool

Rafique

Rafique is speciaal ontwikkeld en beproefd voor de late herfstteelt en is daarmee uitermate

geschikt voor deze periode. Kenmerkend is de combinatie van de sterke gezonde plant met

een mooie vaste witte kool. Met een mooie opgerichte groei is dit ras ook gemakkelijk en snel

te verwerken met het oogsten. Rafique heeft zich in korte tijd bewezen als een betrouwbaar

ras waar het gaat om gewas en koolkwaliteit.

Rafique

Planteigenschappen: Sterke gezonde plant

Teeltmethode: Late herfstteelt

Groeidagen: 105-115

Zaaiperiode:

Juni

Plantperiode:

10 tot en met 25 juli

Oogstperiode: Eind oktober tot en met november

6 | Enza Zaden


Zaai-, plant- en oogstschema

Rasnaam

Zaai-, plant- en oogstschema

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Viviane

Xenia

Elintos

Delias

E40W.692 |

NIEUW

Crenique

Anique

E40W.722 |

NIEUW

Rafique

zaaien planten oogsten

Disclaimer

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te

worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze brochure. De meest recente informatie betreffende

resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl.

Enza Zaden | 7


enzazaden.nl

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

© Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | januari 2020

Uw contactpersonen in Nederland

Theo Peeters tel +31 (0)6 55 22 66 99

Fokke Hoeksma tel +31 (0)6 31 93 00 13

Uw contactpersoon in België

Dirk Casteleyn tel +32 (0)475 85 00 80

More magazines by this user
Similar magazines