Februari 2020

nivonbeverwijk2020 OP STOOM

Het nieuwe jaar is alweer een stukje onderweg en

de dagen worden al merkbaar langer. De

sneeuwklokjes bloeiden al zeer vroeg. En we

hopen dat ook de belangstelling voor de

afdelingsaktiviteiten gaat groeien en bloeien. De

eerste avondbijeenkomst is alweer achter de rug.

Zo'n 25 deelnemers konden genieten van een

verhaal over een bootreis dwars door Europa naar

de Zwarte Zee. We werden zoals we gewend zijn

verwend met een lekker kopje koffie en deze keer

ook nog heerlijke nieuwjaarsoliebollen door twee

leden/bakkers prima verzorgd. Een bloemetje

waard! We konden elkaar nog alle goeds

toewensen. Maar ook de niet aanwezige leden

wensen we een heel goed en gezond 2020. Geniet

ook van wat Nivon biedt.

Het bestuur


Uit het Coördinatorenoverleg

17 januari 2020

Op 17 januari kwamen we in huize Holwerda bij elkaar om te praten

over het afgelopen jaar en hoe nu verder met het Nivonwerk. De

coördinatoren hebben dan hun jaargegevens bij elkaar gesprokkeld

waaruit blijkt dat we weer heel wat tot stand gebracht hebben. Niet

iedereen realiseert zich hoeveel werk dat organiseren van activiteiten

met zich meebrengt. Het kost heel wat telefoontjes, mailtjes en overleg

om alles te regelen. Wij doen dit met plezier. Maar we vinden wel dat de

belangstelling niet nog verder terug moet lopen om dit alles te kunnen

blijven doen. Bij minder deelnemers is het ook financieel niet meer te

bolwerken.

Wat de financiën betreft: we zijn we inmiddels overgestapt op een

sociale en milieuvriendelijke bank TRIODOS. Let op dit nieuwe

nummer als je iets aan de afdeling moet betalen (zoals de dagtocht). Alle

gegevens, namen, adressen en nummers zijn te vinden in het colofon

van de Nivonette en op de website.

Een punt van zorg is verder dat de enquête door slechts 14 mensen is

ingevuld. De invullers waren over het algemeen tevreden over de gang

van zaken. Enkelen gaven aan mee te willen denken en helpen. Met hen

gaan we verder overleggen. Nieuwe bestuursleden meldden zich helaas

niet aan. Enkele ideeën voor de komende tijd worden door betreffende

werkgroepleden bekeken.

We gaan dus met elkaar door met ons Nivon en hopen op een goed 2020

waarin meer leden gaan deelnemen aan de aangeboden activiteiten.


Let op!

Nieuwe bankrekening

De afdeling Beverwijk heeft een nieuwe bankrekening.

NL22TRIO0788764357

t.a.v NIVON Beverwijk


Leven en werken in Japan

Lezing door door Piet Rosenhart

Woensdag 19 februari om 20.00 uur

Japan lijkt voor velen van ons onbereikbaar

ver. We kennen de beelden van overvolle

treinen en mensen die buigen als

knipmessen. Maar er is ook een ander Japan.

Vanavond gaan we kennismaken met

het leven en werken van gewone Japanners

in en om Tonami, een stad van ongeveer

40.000 inwoners aan de westkant van

Honshu, het belangrijkste eiland van de

Japanse archipel. Piet heeft hier enige tijd

doorgebracht en bij die gelegenheid een flink

aantal dia's gemaakt die hij ons vanavond

zal laten zien.

Over Piet Rosenhart

Piet Rosenhart was als aardrijkskundeleraar

verbonden aan een middelbare school in

Lisse, die sinds 1993 deelneemt aan een

uitwisselingsprogramma met drie

middelbare scholen in Tonami. Net als in

Lisse heeft men daar een soort Keukenhof

aangelegd, waar in de eerste weken van mei

(als Japan 5 dagen vrij heeft) een half miljoen

bezoekers komen kijken naar voornamelijk

tulpen.

Het uitwisselingsprogramma is inmiddels

uitgebreid met de plaatselijke voetbalclub en

de plaatselijke kunstenaars. In het kader van

deze uitwisseling heeft Piet de stad driemaal

bezocht, steeds ongeveer twaalf dagen lang.

Bijzonder was dat hij logeerde bij de Japanse

gezinnen thuis.

De dia's geven een interessant beeld van het

nieuwe en oude Japan.

Jij komt toch ook?


De avond wordt gehouden in zaal Tropica

Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.

Start lezing 20.00 uur.

Zaal open om 19.30 uur.

Entree inclusief koffie of thee voor

NIVON­leden € 5,­­ en voor andere

belangstellenden € 7,50.


Amsterdam Museum

Museumbezoek 29 februari 2020

Op deze bijzondere dag, zaterdag 29 februari 2020, staat een

bezoek aan het Amsterdam Museum op het programma. Het

stond tot en met 2010 bekend als het Amsterdams Historisch

Museum en is gewijd aan het heden en verleden van de stad. Het

is gevestigd aan de Kalverstraat 92 te Amsterdam.

Er is geen mogelijkheid tot gezamenlijk koffie drinken in het

museum, dus dat doen we op station Amsterdam Centraal.

De rondleiding start om 12.15 uur precies!

De nadruk van deze rondleiding ligt op het Amsterdam van de

17e eeuw.


Opgeven bij

Elvera v.d. Heiden

T: 0251 231 020

E: museum@nivonbeverwijk.nl


Geestelijke verzorging in de gevangenis

Lezing van Hittjo Hummelen op 18 december 2019

Op deze laatste bijeenkomst van 2019 kwam ex­gevangenisdominee

Hittjo Hummelen iets vertellen over zijn werk als geestelijk verzorger in

een groot aantal gevangenissen en huizen van bewaring in Noord­

Holland. Hij kreeg in de 38 jaar van zijn loopbaan te maken met heel veel

verschillende mensen, zoals treinkapers.

Veel gedetineerden doen een beroep op bijstand van een geestelijk

verzorger, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de

religieuze overtuiging van de persoon. De kerkdiensten op zondag

worden altijd goed bezocht.

De geestelijke verzorger organiseert wekelijkse (kerk)diensten,

groepsgesprekken en individuele begeleiding. De één­op­één gesprekken

vinden altijd in de cel plaats en hebben een vertrouwelijk karakter.

Naar aanleiding van vragen uit het publiek ging hij nader in op het naar

de stichting Exodus bemiddelen van mensen die hun straf er bijna op

hebben zitten. Zij krijgen dan ondersteuning bij het zoeken naar wonen,

werk, relaties, zingeving en financiën in een Exodushuis.

Daders en slachtoffers

Voor de dader begint de verwerking meteen; hij denkt voortdurend aan

zijn delict maar wil ook een zo kort mogelijke straf ondergaan. Een

gedetineerde kost de maatschappij € 250,­­ per dag en wordt behalve

door gevangenisstraf of dienstverlening vaak belast met leedtoevoeging

in de vorm van boetes of vergoedingen.

Slachtoffers krijgen vaak na verloop van tijd psychische moeilijkheden

omdat ze het gebeurde niet hebben kunnen verwerken. Om dit proces

goed op gang te laten komen, kan je een beroep doen op Slachtofferhulp.

Er ontstond een levendige wisselwerking tussen de dominee en het

publiek. Een aantal vragen kon naar behoren beantwoord worden.

Vooral het onderwerp Exodus had onze warme belangstelling.

Jammer genoeg waren er op deze avond slechts 18 bezoekers. Dat is erg

jammer is voor de organisatoren die als altijd veel werk verzetten om

voor ons als leden een aantrekkelijk programma samen te stellen.

Daarom wil de werkgroep ook graag iedereen uitnodigen om na te

denken over mogelijk interessante onderwerpen voor een

lezingenavond.

Annemarie BroekGezamenlijke dagtocht 2020

Dit jaar heeft de commissie de Biesbosch en Dordrecht uitgezocht voor

een bezoek. Natuur vinden we in de Biesbosch en cultuur in de

historische stad Dordrecht.

's Morgens gaan we eerst de natuur in. We drinken koffie bij het

bezoekerscentrum van de Biesbosch en dan gaat het grootste gedeelte

van de groep een boottocht maken. Ongeveer vijftien mensen gaan eerst

over het Griendmuseumpad wandelen onder leiding van een gids. We

ontmoeten elkaar bij een wisselpunt waar dan 15 anderen terug

wandelen naar het startpunt. Wie niet zo goed ter been is, kan in de

boot blijven zitten om zo de tocht te vervolgen.

‘s Middags gaan we naar het historische centrum van Dordrecht. Voor

de niet­wandelaars is een treintje gereserveerd dat door het oude

centrum zal rijden. Niet iedereen kan mee in de trein maar voor

degenen die goed ter been zijn is een wandeling – misschien wel met

een gids ­ door de oude binnenstad gepland. Ook erg de moeite waard.

Enkele musea, bijvoorbeeld het Dordrechts Museum, het Nationaal

Onderwijsmuseum en het Huis van Gijn zijn een bezoek waard.

Neem zelf een lunchpakketje mee. Op de terugweg besluiten we de dag

met een diner te Houten in Restaurant De Engel.


De dagtocht vindt plaats op 6 juni 2020.

PRIJS voor Nivonleden € 58,­­ voor niet­leden € 85, ­­­. Te betalen vóór 1

mei 2020 op banknummer NL 22 TRIO 0788764357 van Nivon

Beverwijk.

OPGEVEN bij Ida Hoogeland, tel. 0251 249 770 of via de mail aan

penningmeester@nivonbeverwijk.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met Erna op 06 221 987 21.

Wij hopen velen van u bij deze gelegenheid te mogen begroeten.

De organisatoren, Hanneke, Ida, Geeske, Erna


Boottocht van Nan en Ton Bijman

Lezing 15 januari 2020

Toen het Main­Donaukanaal in 1992 werd geopend, groeide bij Nan en

Ton Bijman het idee om met de boot door Europa naar Turkije te varen.

In 2005 voerden ze dit idee ook echt uit. Met hun boot, de Tangaroa

(volgens de Maori­mythologie de god van de zee) vertrokken zij uit

Nederland richting het Main­Donaukanaal. Het was niet mogelijk om

direct stroomopwaarts de Rijn op te varen naar de Main, omdat de boot

hiervoor niet voldoende motorvermogen had. Dus ging de reis door

België en Frankrijk naar Straatsburg.

Nan en Ton hadden fietsen aan boord. Als het mogelijk was, gingen zij

per fiets de wal op. Zo kregen we niet alleen foto’s op het water te zien,

maar ook foto’s van culturele bezienswaardigheden langs de tocht.

Deze beelden werden toegelicht met boeiende informatie.

Bij Straatsburg voeren zij de Rijn op en ging het stroomafwaarts naar de

Main. Op de Main zetten zij koers naar Bamberg, het begin van het

Main­Donaukanaal.

Een belangrijk deel van het verhaal ging over sluizen. In Frankrijk

waren ze al veel sluizen gepasseerd (en bij elke sluis moesten ze

dokken), maar het Main­Donaukanaal met een lengte van 171 meter

bevat ook 16 sluizen met een verval van eerst ruim 160 meter omhoog

en daarna weer bijna 60 meter naar beneden. In Kelheim konden Nan

en Ton het kanaal verlaten en konden zij de Donau op varen.


Na Duitsland was de beurt aan Oostenrijk, natuurlijk met een bezoek

aan Wenen.

Toen begon er een nieuw avontuur dat douane heet. Want tussen

Oostenrijk en de Zwarte Zee werd ook nog gevaren door Slowakije,

Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije, Roemenië en aan één oever ook

langs Moldavië en de Oekraïne. Elke douanepost met zijn eigen

pascontrole en formulieren om de boot in te klaren. En natuurlijk met

zijn eigen wachttijden. Want de doorvaart kon soms wel enkele dagen in

beslag nemen. In Servië was er nog een ander probleem: de pontonbrug

bij Novi Sad. Deze brug gaat slechts één keer per week open en dan ook

nog voor een zeer korte tijd. Maar naast de verhalen over de moeizame

tocht kregen we ook prachtige foto’s te zien. Uiteindelijk bereikten zij

via het Donau­Zwarte Zeekanaal de Zwarte Zee.

De Tangaroa is weliswaar een zeilboot, maar door de lage bruggen over

de Donau kon pas in Bulgarije de mast rechtop gezet worden en kon het

echte zeilen beginnen.

Over de Zwarte Zee zetten zij vervolgens koers naar de Bosporus.

Uitgebreid bezochten Ton en Nan de stad Istanboel. Zij maakten fraaie

foto’s van de Aya Sophia en de Blauwe Moskee.

De route ging verder over de Egeïsche Zee, langs de Turkse kust, met

bezoeken aan Troje en Bergamon.

In Ayvalik kwam de reis tot een einde. De boot werd aan de wal

gebracht en het echtpaar ging per vliegtuig terug naar Nederland.

De tocht van Nan en Ton had zeven maanden geduurd, waarbij ze ruim

5000 km aflegden.

20 Nivonleden en 4 niet­leden genoten van deze lezing. We sluiten niet

uit dat we deze stoere zeilers vaker tegenkomen met hun bijzondere

verhalen.

Jan Dekker


Wandelende tak

1 febr. Santpoort Noord. Afstand 18 km. Start NS en P.R. Santpoort

Noord, info email klooster@nubra.nl Ton en Mariëlla Klooster tel. 06

18238036

7 maart Waterland, Afstand 18 km. Start, VVV. CS Amsterdam. Info

Regina Hoekstra, regina­hoekstra@hotmail.com en Dicky de Geus tel.

0297 326534 of 0645664436

4 april Park en Duin Afstand 18 km Start en P. NS Heemskerk info, Ko

Ruyter tel. 072 5051548

Wandelen met Nivon Haarlem

Woensdag 12 februari ­ Stadswandeling door Haarlem­Noord , 9,3 km.

Verzamelen om 09:30 uur in “Het Wachtlokaal”.

Begeleiding door Bert Kampmeijer; tel. 023 533 76 12 of mobiel 06 125

365 54.

Vanaf het station via de Patrimoniumbuurt en enkele opmerkelijke

plekken in Noord.

Einde bij de bushaltes op het Delftplein.

Zondag 1 maart – NS­wandeling De Vuursche, Baarn­Hollandse

Rading, 14 km

Verzamelen om 09:00 uur hal station Haarlem NS.

Om 09:16 uur vertrek trein naar Amsterdam; overstap om 09:41 uur op

spoor 10b voor trein richting Amersfoort. Aankomst station Baarn 10:21

uur. Terugreis vanaf station Hollandse Rading.

OV­kaart mee en geld voor consumpties.

Gestart wordt bij station Baarn ; koffie bij De Generaal.

Begeleiding door Lies Vermons, tel. 023 535 007 76 of mobiel 06 220796

01.

Door het Baarnse Bos en langs Paleis Soestdijk naar Boswachterij de

Vuursche en het Pluismeer.

Woensdag 11 maart – Groene route Beverwijk­Wijk aan Zee, 9 km.

Verzamelen om 09:20 uur hal station Haarlem­CS; 09:31 uur vertrek

trein.

OV­kaart mee en geld voor consumpties onderweg.

Startlocatie om10:00 uur station Beverwijk.

Begeleiding door Meia Bartelsman. Tel thuis 0251 244 037 of mobiel 06

229859 62.

Via afwisselende, groene route naar Wijk aan Zee. Bij het strand nog iets

drinken. Met de bus terug naar station Beverwijk.

Eerstvolgende wandeling: zondag 29 maart.Similar magazines