Glimmer'lei februari 2020

glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e 38e jaargang – nummer 210 –– februari December 2020 2015

Waar De eendenkooi is Julius deze in het kerst? Quintusbos

Door de redactie van boven naar beneden: Hein, Gert,

Willem, Door Iekje Andrea, Wortelboer Marjolein, Hein, Marjolein.

veroorzaakt door de slee die normaal bijna het gehele jaar

werkloos in het berghok staat. Het viel Jan ook op dat er

twee dekens en een dekkleed ontbraken die normaal over

de oude koets lagen en dat er een spade en een pikhouweel

weg waren. Vreemd!

Het *Hij is woonde inmiddels al meer een paar dan jaren twintig geleden jaar op (september een zolderkamer 2017) dat ik u meenam voor een wandeling door het Quintusbos om de

Het was iedereen nu wel duidelijk dat er niets ernstigs was

geheimen in Huize Kooikamp. die daar verborgen Het bos liggen, rondom te ontdekken. had voor hem De wandeling geen eindigde bij de eendenkooi en ik beloofde u hierover op een

gebeurd, maar waar was Julius nu en vooral; wat voert hij

ander geheimen. moment Julius meer werd te vertellen. in Glimmen Dat moment wel de is nu ‘bosjesman’

aangebroken. in Om zijn u zo schild? goed mogelijk De sporen te informeren liepen verder heb het ik gebruik bos in gemaakt richting

van genoemd. het boekje Zijn “Eenden kop was en eiken” markant, geschreven als een door Anne schilderij, Wolff, Mathijs de eendenkooi, Dijkstra en maar Wim Boetze. bogen daar plotseling af richting de

doorgroefd. Maar met heldere ogen die straalden. Julius

Rijksstraatweg en waren vervolgens niet meer te volgen

Kent was u de de vriend Kooiweg van in velen. Glimmen? Altijd Het bereid is de om oude te weg helpen richting met

door voer de naar vele een voetsporen van de vangpijpen hondenpoten gelokt wilde van soortgenoten

de Glimmer

het knippen van heggen of het scheppen van zand. En de

de vroegere eendenkooi die verstopt lag aan de rand van het honden volgden. en Eenmaal hun eigenaren. voorbij de Jan bocht ging de samen sloot, kwam met bewoners de kooiker

kinderen van het dorp konden met hem op sjouw door het

landgoed Huis te Glimmen. Maar wat is een eendenkooi? En Jacob tevoorschijn. en Zwanet De wilde eens eenden bij familie schrokken Goedhart en vlogen vragen in paniek of ze

Quintusbos om er te leren

waartoe

over paddenstoelen,

diende zo’n ding?

rupsen,

Weet u trouwens waar de uitdrukking verder de pijp in terwijl de tamme Julius eenden kortgeleden rustig terug nog zwommen hadden

“de spechten pijp uitgaan” en vandaan ijsvogels. komt? Wat Hoogste tijd om deze geheimen naar het open water. U begrijpt gezien. waarschijnlijk Maar wel nee, hoe de deze laatste wilde

keer was al wel een week

te Julius onthullen. vroeger voor werk

eenden de pijp uit gingen: gereed voor consumptie.

geleden volgens mevrouw

had gedaan was een goed

Goedhart. Dan maar eens aan

Wat bewaard is een eendenkooi?

geheim. Daarover

De eendenkooi in het Quintusbos

de overzijde vragen bij Flora

Een zei hij eendenkooi niets. Waarom is een eigenlijk plek waar vroeger in het wild levende De eendenkooi in het Quintusbos & Fauna. werd En aan ja hoor, het begin daar was van

eenden niet? werden gevangen om ze daarna te verkopen en op te de 17e eeuw aangelegd. Het Julius aanleggen die dag was ervoor een aan kostbare het

eten. Het In was vroegere twee tijden dagen kon voor men hiermee de kost verdienen. aangelegenheid: de plas en einde vangpijpen de middag moesten geweest worden

Eendenkooien kerst toen het vond licht je op vroeger Julius’ meestal langs de kust of rivieren gegraven, het bos moest worden om een aangelegd paar tuinhandschoenen

de tamme

en kamer ze werden ‘s avonds vaak aangelegd niet werd op landgoederen en buitenplaatsen eenden moesten worden aangeschaft. te kopen, Bovendien aanmaakblokjes,

duurde het

om ontstoken. inkomsten Dat te hij genereren. ‘s ochtends Wilde eenden houden van water zeker een jaar voordat een roggebrood kooi echt ging en functioneren. een voorraad Niet

en niet rust verscheen maar laten aan zich het niet ontbijt zomaar vangen. Ze moeten gelokt iedereen kon dus zomaar een fruit, eendenkooi minstens beginnen. genoeg Uit voor de

in de Kooikamp. Dat kinderen

worden en dat lukt door ze een

vijf archieven dagen. is Het gebleken werd dat steeds de kooi

tevergeefs naar hem vroegen

beetje voor de gek te houden.

vreemder…

tussen de Oosterbroekweg en

om een wandeling te maken

Een

door

eendenkooi

de sneeuw.

was geen

Ongerust

kooi

*Wat de moest oprijlaan Julius naar met het Huis al dat te

zoals werd er een door volière huisgenoten maar een op

voedsel Glimmen en niet dekens werd aangelegd en hoe

beschutte zijn kamerdeur waterplas geklopt. met op Jan

heeft door hij de dat eigenaren meegenomen? van deze

de van hoeken Splunder, een de doodlopende eigenaar van

Steeds buitenplaats meer vragen maar maar door geen de

kromme het huis, sloot. kwam Om aanzetten de plas werd met een sleutel. En toen de deur antwoorden, het werd steeds vreemder. pachter van Roos, een kleine die in boerderij Huize

een openging wal opgeworpen werd duidelijk en een bos dat er iets vreemds aan de hand Weltevreden woont kwam de winkel de binnen directe voor omgeving postzegels (pas

geplant. moest zijn. De kooiplas Op het vormde bed stond de een geopend, ijzeren kistje. en voor de laatste kerstkaarten later en vroeg; in deze wat eeuw is hier wist aan de

thuisbasis Oud en roestig. voor tamme Leeg. eenden. En van Julius geen spoor....

hand? Jan vertelde het hele verhaal eigenaar aan van Roos. de Glimmense Roos had

Julius altijd al een rare snuiter gevonden die vaak door haar

Deze eenden gingen ‘s avonds

buitenplaats zijn bezit uit te

*Zowel door nieuwsgierigheid als bezorgdheid gedreven raam gluurde als zij met haar kleinzoon in haar kamer was.

foerageren gingen een buiten aantal de huisgenoten kooi met Jan voorop de trap

breiden met de kooi). De natte

En hij stond weleens achter een boom bij de Quintusschool

namen af op weg dan hun naar wilde buiten vrienden om te kijken of Julius daar ergens als de school uit ging en Roos

polders

het kereltje

en stroomgebieden

ophaalde.

van

De

mee was. terug Ook naar in de huis. tuin De heerste ‘vreemde’ echter eenden doodse vormden stilte, de op prooi het vrouw de Hunze met en verschillende Drentsche Aa kerstkleuren in de directe omgeving haar haar maakten kwam dit

voor constante de kooiker. suizen De van huis-eenden A28 werden na, wat regelmatig trouwens gevoerd een stuk in erbij tot staan een geschikte en vertelde locatie. dat Waarschijnlijk haar man Adriaan, zorgde die de imker aanleg is van en

minder eerdergenoemde luid was dan doodlopende normaal door sloten. de flinke Deze laag doodlopende sneeuw die verspreid de eendenkooi in Glimmen ervoor zijn dat bijenkasten de natte drassige heeft staan, grond Julius enigszins een

sloten gisteren zijn gevallen de vangpijpen; was. Oh ze hadden ja, verse een sneeuw, huif van dat netten geeft of gaas verse paar productief keer had gebruikt gezien kon bij worden. het huisje De stad aan de Groningen Drentse zorgde Aa op voor het

sporen… eindigden En in ja een hoor, vangkorf. richting Eenden het berghok vliegen liepen op tegen voetsporen de wind terrein voldoende van de afnemers boomkwekerij voor de gevangen dat verboden eenden. toegang De pachtboer is voor in

in. van Afhankelijk één persoon van de windrichting en daarvandaan werden de richting tamme de eenden zandweg met het Glimmen publiek, was vlak niet bij de de enige boerderij met een van eendenkooi. familie Aan Ubels. het eind Met

liepen de voetsporen óók, vergezeld van twee strepen, zo veel informatie en nog meer raadsels keerden ze terug

1

Glimmer’lei - december - februari 2015 2020 1


van de 18e eeuw waren er meer dan 50 kooien in de provincie

Groningen waarvan zeker zeven in de toenmalige gemeente

Haren. Zo hadden de nu niet meer bestaande, buitenplaatsen

“de Middelhorst” en de Emdaborg ook een eigen kooi. Het bos

dat om de plas heen werd aangelegd zorgde voor een beschutte

en aantrekkelijke plek voor trekkende eenden en leverde

tegelijkertijd ook bruikbaar materiaal op voor de boer of eigenaar

van de buitenplaats: van de wilgentenen werden bijvoorbeeld

nestmanden gemaakt en het kaphout was bestemd voor de

haarden of kon worden verkocht.

Rond 1819 kwam er een eind aan de exploitatie van de eendenkooi.

De exacte reden hiervoor is moeilijk te achterhalen; economische

factoren, veranderingen op het gebied van de waterbeheersing

en ruilverkavelingen zullen een rol hebben gespeeld. Of

misschien wilden de stadjers gewoon geen eend meer eten

zoals wij tegenwoordig veel minder vlees gaan consumeren. In

ieder geval zullen de lasten hoger zijn geworden dan de lusten

en raakte de kooi buiten gebruik. Er werd een nieuwe oplossing

bedacht om de grond rendabel te maken: in de drassige kooi

werden rabatten aangelegd (rabatten zijn verhoogde stroken

aarde met aan weerszijden greppels). Dankzij de rabatten

Globale reconstructie Glimmer eendenkooi.

Vangpijp Fries-Groningse kooi.

konden bomen geplant worden op plekken die anders te nat

zouden zijn. Zo ontstond er een hakhoutbos. De verkoop van het

hout van deze bomen vormde een nieuwe bron van inkomsten.

Door de jaren heen veranderde het landschap. In 1857 werd het

Noord-Willemskanaal gegraven en werden de Glimmermaden

droger. Nog later werden ze ingepolderd en drooggemalen door

de Witte Molen en zo verdwenen langzaam maar zeker de ideale

omstandigheden van de Glimmer eendenkooi. Het natuurlijk

bosbeheer deed zijn intree, het Quintusbos verwilderde, groeide

als het ware dicht en de vele wandelaars zorgden voor nieuwe

(niet aangelegde) paden.

De eendenkooi anno 2020

Sinds 2004 is de hele buitenplaats inclusief het Quintusbus en de

weilanden een beschermd rijksmonument en werd er begonnen

met het herstel van het landgoed Huis te Glimmen. Men had de

eendenkooi graag in ere willen herstellen maar dat bleek door

de veranderde waterhuishouding in de wijde omgeving niet

mogelijk. In plaats daarvan is gekozen om de wallen die de

oorspronkelijke kooi met vangpijpen omringden, op elkaar te

laten aansluiten zodat er een besloten plaats is ontstaan. Van

een van de vangarmen is een pad gemaakt die je naar binnen

voert in de vroegere kooi; Het pad gaat geleidelijk over in een

bank waar je in alle rust de geschiedenis van de kooi, van de

eenden tot de rabatten, op je kunt laten inwerken.

Rare tijden tegenwoordig

Kleinzoon tegen opa: ik begrijp het niet meer! Er kwam een

nieuwe jongen bij ons in de klas. Hij kwam uit Turkije en ik zei;

“juf nu hebben wij een Chinees een Marokkaan en een Turk in

de klas”. De juf werd boos en ik werd de klas uitgestuurd. Maar

iemand uit Turkije is toch een Turk opa? ‘Ja jongen, het is een

rare tijd tegenwoordig, je moet oppassen wat je zegt want er is

altijd iemand die zich eraan stoort. Toen ik jouw leeftijd had kon

je in de winkel nog jodenkoeken, moorkoppen, zigeunersaus,

Vlaamse friet, Vietnamese loempia’s, Turks brood, negerzoenen,

Wienerschnitzels, Spaanse pepers en ga zo maar door kopen.

Je ging uit eten bij de Chinees, de Griek of de Turk. Sinterklaas

had een zwarte Piet’. Oké, zei de kleinzoon. Is daarom ome Jan

het hulpje van Sinterklaas? Ja, zei opa, een zwarte Piet vonden

sommige mensen niet goed. En daarom ziet ome Jan er met die

rare vegen op zijn gezicht heel raar uit.

Die nieuwe jongen zei vandaag tegen mij Nederlander. Ik keek

naar de juf en die zei er niets van… Hij had het ook nog over witte

chocolade, blanke vla, witlof en Hollandse pot die hij vies vond.

En dat mag dus wel opa, maar ik vind dat toch wel hetzelfde.

‘Ja jongen, het is eigenlijk hetzelfde, alleen wij voelen ons niet

aangesproken en zeggen er dus niets van’. Tja jongen, het is een

rare tijd tegenwoordig. Wat of je ook zegt, het is nooit goed en er

is altijd wel iemand die het er niet mee eens is. Maar een ding is

niet veranderd, de grootste schreeuwers krijgen bijna altijd hun

zin…

Berend

2 Glimmer’lei - februari 2020


De toekomst van Haren,

Onnen, Noordlaren en

Glimmen

Het afgelopen jaar heeft dorpenwethouder Philip Broeksma

samen met medewerkers van de gemeente veel inwoners

gesproken in Haren, Onnen Noordlaren en Glimmen. Deze

gespreken waren onder andere met buurt- en dorpsbelangen,

verenigingen, ondernemers en inwonersinitiatieven. Vaak kwamen

er tijdens deze gesprekken mooie ideeën over de toekomst van

het gebied op tafel. Hier wil de gemeente graag verder mee

gaan, wij zijn nieuwsgiering naar uw ideeën! Wij willen weten

wat voor u belangrijk is. Daarom willen wij alle inwoners in dit

gebied de gelegenheid geven hun idee of gedachten naar voren

te brengen. Om te beginnen gaat het gebiedsteam samen met

een groep inwoners starten om meerdere bijeenkomsten voor te

bereiden. Deze inwoners worden de ambassadeurs in dit traject.

Voelt u zich ook ambassadeur voor uw woonomgeving en wilt

u meedoen, dan kunt u mailen naar groeneparel@groningen.nl.

In de gebiedsbijeenkomsten in april en mei willen wij iedereen

uit het gebied uitnodigen mee te praten over hun leef- woon- en

werkomgeving. Wij gaan ongeveer tien bijeenkomsten voor de

verschillende buurten en dorpen organiseren. Als alle ideeën

zijn opgehaald gaan we samen met de inwoners prioriteiten

kiezen. Waarbij we oog hebben voor de belangrijkste zaken, de

uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid. Zo bepalen de inwoners

en de gemeente met elkaar hoe de toekomst eruit gaat zien.

Hierna kunnen we de gekozen ideeën een plek geven in het

gebiedsprogramma en de gebiedsbegroting voor de komende

jaren.

Expositie t/m 29 maart 2020

Galerie Appelbergen, Zuidveld 31, 9755 TL Onnen is weer van

start gegaan met een voorjaarsexpositie.

U vindt de nieuwste schilderijen van diverse beeldend kunstenaars

waaronder Abel Groenewold, Gineke Zikken, Jentsje Popma,

Rutger Hiemstra, Gerrit Wijngaarden, Wim van der Veer, Ger tJan

Scholte Albers, Jan van Loon, Jan Sierhuis en Flip Gaasendam

en vele anderen.

Daarnaast exposeren wij glasobjecten van Royal Leerdam,

Herma Immink en keramiek van Sibrich Veenland en Olav

Slingerland. Ook een uitgebreide collectie sieraden, tassen en

shawls maken deel uit van deze voorjaarsexpositie.

Wij nodigen U van harte uit op zondagen van 13 tot 17 uur of op

afspraak (tel. 06 55740700).

Raadplaat van de maand

De oplossing uit het vorige nummer was: Parallelweg 14. Goed

geraden door Mevr. T. Hommes.

Raad ook deze keer weer bij welke deur bijgaande foto genomen

is, mail uw antwoord naar glimmerlei@gmail.com en maak kans

op een prijs (we zijn nog steeds aan het verzinnen wat dat wordt).

Veel succes…

Wilt u meepraten? Denk dan alvast na over uw dromen, de

kansen die u ziet of welke verbeteringen en mooie projecten

we kunnen uitvoeren in uw omgeving. Wij plaatsen ook nieuws

in de digitale nieuwsbrief Haren, ontvangt u deze al? U kunt

hier een abonnement op nemen via gemeentegroningen.nl/

nieuwsbrieven.

ALV uitvaartvereniging

Glimmen

Op dinsdag 17 maart a.s. om 20.00 uur wordt de jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Glimmen

gehouden in Dorpshuis de Groenenberg.

Het bestuur van de vereniging nodigt haar leden van harte uit om

deze vergadering bij te wonen.

Bestuur Uitvaartvereniging Glimmen

Opslagruimte te huur!

Dichtbij, naast de bloemenveiling in Eelde (Burg. J.G.

Legroweg 92) kunt u al vanaf € 50,- een opslagruimte

huren van 3,5 x 3,5 meter… Bel naar 050-3096706 of

mail naar: paulwoldendorpautos@live.nl.

Groenenberglezing groot

succes!

Wat een prachtige avond in de Groenenberg met de lezing

door Friso Bavinck over Rutger Kopland. Meer dan 75 mensen

luisterden naar zijn gedichten die werden voorgelezen door

Saakje en Jan Spoelstra. Het publiek werd ook gevraagd mee

te denken over de gedichten en uitgenodigd zelf een gedicht te

schrijven en in te zenden, zodat er een winnaar aangewezen kan

worden. We zijn benieuwd!

Ook waren er mooie geluidsbeelden van Rutger Kopland zelf.

Kortom, het was een unieke avond.

Glimmer’lei - februari 2020

3


Henny Moorman

Pedicure

Ambulant pedicure

Telefoon nummer: 06 11517148

www.ouwerkerkoptiek.nl

www.ouwerkerkoptiek.nl

Lidnummer: 301798

HUISWERKBEGELEIDING

Glimmen

Remko Aaten

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17

9756 BZ Glimmen

06-38005198

remko.aaten@home.nl

www.huiswerkbegeleiding-glimmen.nl

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:

literatuur + reizen + kinderboeken literatuur Libris boekhandel + + reizen Onze specialisaties + kinderboeken zijn:

+

regionalia regionalia + gezondheid + zingeving

literatuur + reizen gezondheid + kinderboeken + zingeving +

regionalia + gezondheid + zingeving

Rijksstraatweg Rijksstraatweg 205 + 9752 205 + BH 9752 Haren BH Haren + tel. + (050) tel. (050) 534 40 5341340 + 13 e-mail + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Woonflair adviseert en inspireert

Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen

Wollen tapijten en vloerkleden

Laminaat en natuurlijk hout

Novilon en linoleum

Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Pizzeria & Grillroom

Oude Middelhorst 1a

9751 TK Haren

Tel: 050 534 97 78

Raadhuisplein 18

9751 AP HAREN

tel. 050-5344819

www.scholmawoonflair.nl

mail@scholmawoonflair.nl

4 Glimmer’lei - februari 2020


Vrouwen van Nu Glimmen

Onlangs vernamen we dat er in de Gemeente Groningen veel

eenzaamheid is onder ouderen. Dit kunnen we ons in een dorp

als Glimmen met zoveel verenigingen en activiteiten bijna niet

voorstellen.

Helaas blijkt ook nog steeds dat onze vereniging bij veel vrouwen

niet bekend is. Maar wanneer we zeggen dat deze voorheen De

Plattelandsvrouwen werd genoemd, dan klinkt het bekender. De

Glimmer’lei is dan ook bij uitstek een prachtig medium om wat

meer van ons te laten horen.

In januari zijn we met een aantal dames naar het Asser museum

geweest naar de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. Op

onze afdelingsavond hebben we de film Suffragette gekeken over

de strijd voor het vrouwenkiesrecht van ruim 100 jaar geleden.

Een onderwerp dat nog steeds actueel en niet vanzelfsprekend

is.

In februari gaan we lunchen in Groningen en hebben vervolgens

een rondleiding in het Forum. Harma Boer, weervrouw bij RTV

Noord, komt op onze afdelingsavond en vertelt anekdotes over

haar werk als weervrouw.

En in maart maken we een mooi voorjaarsstuk voor binnen op

tafel en informeert Rene Oosterhuis, beheerder bij het Gronings

Landschap, ons meer over uilen.

Wij zijn lid van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu, welke

weer onderverdeeld is in provinciale en lokale afdelingen. Op

de website www.vrouwenvannu.nl vindt u veel meer informatie

wat er landelijk, provinciaal en lokaal wordt georganiseerd en

waaraan het hele jaar kan worden deelgenomen.

Dames, indien bovenstaande u aanspreekt, kijk dan voor nadere

informatie op onze website of bel met onze voorzitter, mw Riet

Valk, 050-406 2570.

Kom en geniet mee van wat wij organiseren en wordt of blijf

vooral geen eenzame ouder.

Irma Karsten

Jong talent in Glimmen

Deze maand: Boris Dresden, DJ in de dop

Door Hein Bloemink

DJ's zijn tegenwoordig 'hot' en kunnen miljoenen verdienen

met hun muziek. Maar de DJ anno 2020 is heel wat anders dan

de Disc Jockey van vroeger, die we kennen als de praatgrage

'plaatjesdraaiers' in discotheken en op de radio.

Nee, de DJ van nu is eigenlijk

veel creatiever, want hij

creëert nieuwe dansmuziek

door fragmenten van liedjes

aan elkaar te plakken en te

'mixen'. Boris Dresden (12) uit

Glimmen is een DJ in de dop.

Hij kan al heel aardig muziek

samenstellen op zijn semiprofessionele

apparatuur en

dat heeft hij geleerd door te

speuren op internet en het

volgen van workshops en

cursussen. Bijna autodidact

dus. Boris raakte twee jaar

geleden in de ban van deze

hobby en daarin speelt één

van zijn idolen, Martin Garrix

(24) een grote rol. Garrix

is waarschijnlijk net als Boris begonnen met experimenteren

en staat nu op grote festivals, waar duizenden mensen 'uit

hun dak gaan' op zijn muziek. "Ik zou dat ook wel willen", zegt

Boris. "Maar dat is niet realistisch. Ik wil dus later een gewoon

beroep kiezen en het remixen als betaalde hobby blijven doen.

Ja, ik wil graag optreden." Om podiumervaring op te doen heeft

Boris al een paar keer de pauze-act verzorgd in Dorpshuis de

Groenenberg tijdens de jaarlijkse pubquiz. Goed, het is nog geen

Ziggo Dome, maar hij heeft geduld. Hoe gaat het remixen in zijn

werk? Boris: "Je kiest een paar mooie liedjes. Zowel soft als snel.

Die ga ik op mijn geluidsset met elkaar mengen en daarbij kan

ik het tempo van de liedjes beïnvloeden. Omdat erop gedanst

wordt moet er altijd een beat onder liggen. De remix begint altijd

rustig en bouwt op naar een 'drop', dan wordt het ongeveer 20

seconden wild. Daarna wordt het weer even rustiger. En zo kun je

doorgaan." Volgens Boris is een goede DJ in staat om het publiek

in vervoering te brengen en te laten dansen dat het een lieve

lust is. Moet je daarvoor muzikaal zijn of juist technisch? Boris:

"Moeilijke vraag. Beiden wel. Maar vooral muzikaal denk ik." Wie

hem nu bezig ziet achter zijn mengtafel en met de koptelefoon

op zijn blonde haren kan niet vermoeden dat het twee jaar

geleden begon op een simpele i-Pad van zijn ouders. "Ik vond

een app met wat tools om zelf te remixen, zo is het begonnen."

Boris merkt dat zijn vrienden zijn hobby wel cool vinden, maar ze

beginnen er zelf niet aan. De hobby is trouwens in het begin best

betaalbaar (basis-setje kost een paar honderd euro) maar als je

verder wilt kom je op aanmerkelijk hogere kosten uit. "Daarom

hebben mijn ouders ook anderhalf jaar gewacht voordat ze er

een kochten." Boris' moeder Marjolein vult aan: "Eerst even zien

of het niet overwaaide". Een internationale artiestennaam heeft

Boris uit Glimmen nog niet, dus voorlopig noemt hij zich maar

DJ Boris. Te boeken voor feestjes en partijen (boris@dresden.nl)

Glimmer’lei - februari 2020

5


e

k

ij

o

e

n

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk

tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed

verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens

ik vanuit mijn kattenkop iedereen een heel gezond, gelukkig

en spinnend 2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf

en elkaar ermee blij. Ik pas op mijn eigen kattige wijze op

jullie, maar pas vooral ook goed op elkaar.

Hoe gaat het nu met Janny ten Berge?

Oud-directeur van CBS de Marke in Glimmen

e

e

e

n

ij

e

e

.

n

e

l.

e

d

e

r

t

s

n

s

s

k

r

f

n

n

e

r

e

.

t

r

n

n

d

Als we Janny vragen hoe

het met haar gaat is het

Opbrengst MS collecteweek

antwoord: 'Altijd goed'. Ze

staat positief in het leven.

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het

"Toen ik destijds stopte met

mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.

mijn werk dachten mensen

Het opgehaalde collectegeld wordt dat besteed ik in een aan zwart onderzoek gat zou

(voor een beter leven nu en een vallen, toekomst maar dat zonder viel reuze MS),

begeleiding en voorlichting. mee. Ik heb nu een heel

prettig leven", zegt ze. Haar

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar

vijf kleinkinderen spelen

weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor

daarin een grote rol. "Ze

hun bijdrage. Hebt u de collectant wonen gemist, allemaal dan in kunt de buurt u uw

bijdrage overmaken op giro 5057 van te Utrecht, Rotterdam! dus ik rij heel wat

Wilt u ons bij de collecte van volgend af met jaar mijn ondersteunen auto". Het leven als

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,

010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl

Uitvoering Glemmini

Evenals voorgaande jaren voert toneelvereniging “Glemmini”

te Glimmen weer een toneelvoorstelling op. Dit jaar wordt het

blijspel van Anke Steffers: 1,2,3 Hoppa gespeeld. De data zijn op

zaterdag 21 en 28 maart.

Vier collega’s gaan een week survivallen als teambuildingactiviteit

welke is opgelegd door het bedrijf. Marin heeft er enorm veel zin

in en is voorbereid, Vikki vreest de beestjes en de viezigheid,

manager Jane moet accepteren dat zij deze week de controle

niet heeft en Hedwig mist de nodige conditie.

Ze worden vanaf het eerste moment aangepakt door Ursula

Elfers die de dames bijna tot wanhoop drijft. De dames kunnen

punten verdienen en puntenaftrek krijgen. Maar echt fanatiek

worden ze daar niet van. Tot Ursula midden in het bos verdwijnt

van de oud-Glimmense speelt zich verder af rond de Hervormde

Gemeente in Haren, met de Dorpskerk als middelpunt. Janny

vervult daar allerlei taken. Verder zit ze in het bestuur van de

Vereniging van Eigenaren van de Parkflat aan de Vondellaan in

Haren. "Daar zit best nog wat werk in", zegt ze. "En verder heb ik

een fijn sociaal leven, waarin ik veel mensen ontmoet. Ik wandel

en lees graag."

Ze is 74 jaar, maar ondervindt van die leeftijd geen hinder. De

ontwikkelingen in het onderwijs volgt ze niet erg intensief meer,

maar nog wel met bovengemiddelde belangstelling. "En door

mijn kleinkinderen blijf ik op de hoogte van het onderwijs van nu",

zegt ze. Met de Quintusschool (voorheen 'haar CBS De Marke)

heeft zij geen contacten meer.

en een bosbewoner de dames op scherp zet. ‘Hij’ krijgt het voor

elkaar dat de dames tot het uiterste gaan. Zij bewijzen zelfs dat

zij als hecht team kunnen opereren.

Een erg leuk stuk, waarin weer veel gelachen wordt en waar

liedjes rond het kampvuur worden gezongen…

Beide voorstellingen worden gespeeld in het dorpshuis de

Groenenberg in Glimmen en de voorstellingen beginnen om

20.00 uur!

Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Jose Wildeboer,

josewolthuis2@hotmail.com, tel: 050-4061914 / 06-37174969.

Op de speelavonden zijn de kaarten ook verkrijgbaar aan de

kassa in het dorpshuis.

Voor pijnlijke spieren of voor ontspanning:

• shiatsu-therapie (drukpuntenmassage)

• klassieke massage

• voetreflexzonetherapie

• ontspanningsmassage

Vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar, vanuit

de aanvullende verzekering.

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVST, en RBCZ.

Tel: 06 464 855 75

Monique Mulder – Parallelweg 26 – Glimmen

www.praktijkmulder.nl

6 Glimmer’lei - februari 2020


Oleana terug van weggeweest

Oleana, het exclusieve

Noorse modemerk, is

terug van weggeweest.

Sinds oktober 2019 kunt u

een uitgebreide collectie

van dit mooie designmerk

bekijken bij BiensButikk

in Midlaren.

Het was op een mooie

middag in januari 2018

dat ik de Oleana winkel

van Pauline de Haas,

naast de voormalige

Flora & Fauna, bezocht.

Een prachtige collectie

Oleana vesten en truien,

tops en sjaals lagen daar te wachten op liefhebbers van dit

verfijnde Noorse merk. Pauline vertelde dat ze zou stoppen met

de winkel. Nagenietend van mijn aankopen kwam de gedachte bij

me op: 'wat zou het leuk zijn om dit prachtige Noorse merk voort

te zetten'. Ik was meteen onder de indruk van de fantastische

kwaliteit en de manier waarop de kleding op duurzame wijze in

de fabriek in Noorwegen wordt ontworpen en gemaakt. En zo

geschiedde: even buiten Glimmen is het enige verkooppunt van

Oleana in Noord-Nederland gevestigd.

De Oleana collectie bestaat voornamelijk uit vesten in prachtige

patronen en kleurstellingen. Daarnaast fabriceert Oleana truien,

topjes, rokjes, sjaals en polswarmers. Voor de productie van

de kleding gebruikt Oleana de fijnste natuurlijke materialen als

merinowol, zijde, alpacawol en linnen van over de hele wereld.

De kleding blijft prachtig en is tijdloos, zelfs na jaren dragen. Een

leuk weetje is dat de oudere Oleana vesten inmiddels collectors

items zijn geworden.

De boetiek is gevestigd in mijn sfeervol verbouwde schuur,

prachtig gelegen te midden van weilanden en bossen op de

grens van Drenthe en Groningen. Via een idyllisch zandpad komt

u bij Haasakkers 2.

BiensButikk is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00

uur en op afspraak. U bent van harte welkom, de houtkachel

brandt en de koffie/thee staat klaar. Neem gerust een kijkje op

mijn website.

BiensButikk

Bieneke Mellema, 06-27224393, biensbutikk@gmail.com

www.oleananoordnederland.nl

Glimmens Geluk of Glimmens Geklaag

Misschien herinnert u als trouwe lezer en al wat langere bewoner

van Glimmen nog wel de rubriek; Glimmense Gal…

Daarin kon iedereen zijn of haar verhaal kwijt over wat hem of

haar niet of juist wel beviel aan het wonen en leven in Glimmen.

Omdat “gal” en wat negatieve bijklank heeft willen we de rubriek

onder een andere naam nieuw leven inblazen! Dus; heeft u

een bepaalde mening ergens over met betrekking tot wonen,

leven en/of werken in Glimmen, positief of negatief en wilt u dat

delen met uw mede-dorpsbewoners, schroom niet en stuur uw

verhaal(tje) naar ons mail-adres: glimmerlei@gmail.com.

Uw bijdrage zal dan (tenzij het alle grenzen te buiten gaat)

geplaatst worden in het eerstvolgende nummer… Wilt u liever uw

naam er niet bij vermeld hebben geef dat dan even aan… Veel

succes!

De redactie

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

Glimmer’lei - februari 2020

7


eeb_reclamedoek.pdf 1 01-04-11 14:49

www.pixxle.nl

BRASSERIE DE KASTANJEHOEVE

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Schoonheidssalon Pedicure Manicure

Huidverbetering Schoonheidssalon Permanente - Pedicure make - Manicure up Massage

Huidverbetering Permanente make up Massage

Huidverbetering - Permanente make up - Massage

Schoonheidssalon

GLIMMEN

by

by

by

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

Rijksstraatweg 26

welkom@clarycare.nl

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

U kunt via www.clarycare.nl online uw afspraak maken.

06

06

3030

3030

1172

1172

06 3030 1172

Zuidlaarderweg 4 - 9756 CH Glimmen

T 050 4061281

info@brasseriedekastanjehoeve.nl

brasseriedekastanjehoeve.nl

Brasserie de Kastanjehoeve

is een sfeervolle brasserie

die gunstig gelegen is in het

bosrijke dorp Glimmen. In

het nationaal park Drentsche

Aa is onze zaak gevestigd

op een historische locatie.

In onze brasserie kunt u

heerlijk lunchen, vergaderen,

dineren en gezellig borrelen.

Brasserie de Kastanjehoeve

staat voor kwaliteit, gastvrijheid

en heerlijk eten

bereid met verse en lokale

producten.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MAANDAG EN DINSDAG VANAF 17:00 UUR

WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 11:00 UUR

Voor al uw vakanties met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde.

Deze winter zijn er op maandag en vrijdag vluchten naar

Gran Canaria en dagelijks naar Londen.

Ga naar www.vanafeelde.nl en boek uw vakantie of

stedentrip gemakkelijk online.

Geen boekingskosten Goedkoper dan TUI.nl en Nekkermann.nl Ruim 20 jaar ervaring Aanspreekpunt dichtbij

Toerkoop Reisburo Zuidlaren

Marktstraat 9 | 9471 AA Zuidlaren

Tel.: 050 409 59 23 | Mail: info@vanafeelde.nl

Speciaalzaak in borstprothesen,

bijbehorende lingerie en badkleding

GRONINGERSTRAAT GRONINGERSTRAAT 126 126

9493 9493 TB DE PUNT

GRONINGERSTRAAT

TB DE PUNT

126

TEL: TEL: 9493 050-4061500 TB DE PUNT

Ma Ma t/m t/m Vr: Vr: 6.30 6.30 - 22.00 - 22.00 uur uur

TEL: 050-4061500

Zaterdag: Ma t/m 8.00 Vr:

8.00

6.30 – 20.00 –

- 22.00

20.00 uur uur

uur

Zondag:

Zaterdag: 9.00 9.00 8.00 – 20.00 – 20.00 uur uur uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zondag: 9.00 – 20.00 uur

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Zuidlaarderweg 5

9756 CE Glimmen

Tel: 050-4064135

glimmen@profeel-mammacare.nl

www.profeel-mammacare.nl

Miranda Abbring

8 Glimmer’lei - februari 2020


Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

Datum tijd locatie voorganger bijzonderheden

23 februari 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen da. A. van Beijeren

1 maart 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Da. Ros Fortuin Avondmaal

8 maart 10.00 uur Bartholomeuskerk Noordlaren ds. R. Fortuin

15 maart 19.00 uur Trefpuntkerk Glimmen Ds. Fred Karelse

22 maart 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen dr. M. Steehouder Mmv cantorij

29 maart 10.00 uur Trefpuntkerk Glimmen ds. Fred Karelse

De kerkdiensten in de Trefpuntkerk

zijn te beluisteren - gelijktijdig,

maar ook naderhand - via

www.kerkomroep.nl. Zoek op

‘Glimmen’, klik op ‘Luisteren’.

Agenda De Groenenberg

februari - maart 2020

Wekelijks:

Maandagavond

de Schuttersvereniging

Dinsdagavond

de Biljartclub

Woensdagmiddag de knutselclub met het ‘Limoteam’

Woensdagavond toneelclub Glemmini

Tweewekelijks:

Dinsdagavond

mannenkoor ‘Mosterdpit’

Woensdag (in de even weken) Duurzaam Glimmen

21 februari 18.00 uur Vrijdagavondcafé - Georgische

maaltijd door Dali Todria

25 februari 19.45 uur Vrouwen van Nu

25 februari 20.00 uur Fotoclub ‘Beeldspraak’

27 februari 09.30 uur Quilting bee

27 februari 20.00 uur Bridge

2 t/m 14 maart Biljarttoernooi

17 maart 10.00 uur Kledingbeurs

18 maart 10.00 uur Kledingbeurs

19 maart 20.00 uur Bridge

Aangegeven data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Nadere informatie te verkrijgen bij de beheerder, Henk Wildeboer,

h.wildeboer@ziggo.nl. Ook kunt u bij hem ruimte boeken.

De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen,

Tel.: 050 – 406 26 61. www.degroenenberg.nl

Huiswerkbegeleiding

Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur.

behalve tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198

De Groenenberg

Wat was het gezellig en bruisend die zondag 19 januari met

muziek en veel dorpelingen. Een mooi initiatief van Ko en Klaas,

hopelijk volgen er meer van deze middagen. Als bestuur van het

dorpshuis zijn we er druk mee om te kijken waar onze kansen

en mogelijkheden voor een duurzame toekomst liggen. Het is

belangrijk om na te denken hoe we verder kunnen, omdat we

de Groenenberg graag meer plek willen geven in het dorp voor

activiteiten die we als mensen die wonen in Glimmen belangrijk

en zinvol vinden. De fysiotherapie is zo’n acitiviteit, muziek,

de verenigingen, maar wie weet wat nog meer mogelijk is. Op

dit moment zijn er gesprekken met de gemeente en collegadorpshuizen

over het nieuwe accomodatiebeleid van de gemeente

Groningen. Plat gezegd: waar kunnen we op rekenen als het gaat

om de gemeente, want we zijn afhankelijk van de subsidie en de

goede relaties waar het gaat om ons gebouw. Vooralsnog maken

we ons geen zorgen, maar het is wel van belang hierover na te

denken met elkaar. We zoeken nog een nieuwe penningmeester

om ons bestuur uit te breiden. We vergaderen eens per maand,

van de penningmeester wordt verwacht dat de betalingen worden

gedaan, er is een administratiekantoor dat onze jaarrekening

maakt, maar wel moet worden voorzien van de juiste cijfers en we

moeten zorgen dat we ook in de toekomst voldoende middelen

hebben om te kunnen bestaan. Mocht je belangstelling hebben

of iemand weten, laat het ons weten. We zoeken ook klussers,

die wat kleine dingen kunnen doen in het gebouw. Denk aan het

biljarttoernooi, begin maart en de toneelavonden van Glemmini

eind maart.

Hartelijke groet, Jan Hommes, voorzitter

Quintusschool zet talent in voor Make-A-Wish

Een heel jaar lang hebben de kinderen van de Quintusschool

hun talenten ingezet voor het goede doel. Stichting Make-A-

Wish vervult de liefste wensen voor kinderen met een ernstige,

soms zelfs levensbedreigende ziekte. Belangrijk speerpunt van

de school is talentontwikkeling van de kinderen. “Wij vinden het

belangrijk dat ieder kind vol zelfvertrouwen van school gaat en

overtuigd is van zijn/haar talenten”, vertelt Nicolet (directrice van

de Quintusschool). Het bedenken en uitvoeren van allerlei mooie

acties waarbij je jouw eigen talenten kunt inzetten, sluit hier heel

goed op aan en bovendien steunen we hiermee een enorm mooi

doel. Ook geeft ze aan heel trots te zijn op de kinderen van de

Quintusschool. De actie is namelijk zo succesvol geworden door

hun initiatieven. Zij kwamen met alle ideeën en organiseerden

grote en kleine acties. Er werden koekjes gebakken, lege

flessen ingezameld, klusjes gedaan, tekeningen gemaakt,

een sponsorloop georganiseerd, kruidnoten verkocht en nog

heel veel andere leuke en creatieve acties uitgevoerd. Via een

mooie actiepagina konden vrienden en familieleden de kinderen

steunen met hun donaties. Na een jaar lang geld inzamelen

was het vrijdag 24 januari 2020 tijd om de balans op te maken.

Tijdens een feestelijke cheque-uitreiking werd bekendgemaakt

dat de kinderen maar liefst € 3.773,95 hebben ingezameld met

hun acties! Een geweldig bedrag waarmee Make-A-Wish weer

hele mooie wensen gaat vervullen.

Glimmer’lei - februari 2020

9


geleerd hoe ze de harige rupsen kunnen verorberen.

In de buurt van iedere eik zou daarom een nestkastje moeten

komen te hangen.En misschien ook: zoek geschikte plekken

voor het ophangen van Grootoorvleermuiskasten. Dus: houd

ons dorp leefbaar, hang een nestkastje op!

- De omgeving soortenrijker maken. Maak samen met de buren

een plan voor een soortenrijke omgeving. Kunnen in de houtwal

bollen en stinzenplanten worden gepoot?Kan een (deel van)

een berm of een stukje gazon worden afgeplagd en ingezaaid

met een wildeplantenzaadmengsel? Maak van je straat een

bloemrijk lint! Dus: houd ons dorp leefbaar, zorg voor gezoem,

gezang en gefladder!

Eikenprocessierupsharenoverlast in Glimmen?

In Glimmen staan vele, prachtige eiken. Fijn voor ons,

Glimmenaren, maar daarmee is het hier ook een warm welkom

voor eikenprocessierupsen. Om ons heen rukken ze op. Dus

hoe gaan we voorkomen dat we straks te maken krijgen met

deze plaagbeesten, met kaalgevreten bomen, met jeuk en

luchtwegproblemen? We kunnen niets doen en wachten. Om ze

dan misschien te moeten bestrijden door ze weg te zuigen, weg

te branden of door bestrijdingsmiddelen te moeten gebruiken.

Gaan mannen in witte, beschermende pakken straks tot ons

gewone straatbeeld behoren?

Hoe houden we ons dorp leefbaar?

We kunnen de omgeving van eiken geschikt maken

voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. Het blijkt,

dat als je de biodiversiteit stimuleert, er dan 85% minder

eikenprocessierupsnesten komen. Hoe meer soortenvariatie,

hoe beter. Dus hoe maken we het de vijanden van de rupsen,

zoals roofinsecten, insectenetende vogels en vleermuizen, naar

de zin? Daarvoor zijn gelukkig vele mogelijkheden, zoals:

- zorg voor soortenrijke bermen met inheemse planten zoals

fluitekruid en wilde peen

- plant in de buurt van eiken inheemse struiken en bomen, zorg

voor variatie

- ga over op ecologisch bermbeheer

- maai gefaseerd, laat steeds twintig procent van de vegetatie

staan

- maak samen met je buren een bloemrijke berm, bijvoorbeeld

tussen de opritten

- organiseer samen met de kinderen van de buurt een soortenrijke

straat

- maai niet direct rond eiken, hier groeien vaak leuke en

behulpzame soorten

- plag een stukje berm af en zaai er wildeplantenzaden in

- plant wilde kamperfoelie aan de voet van eiken, of plant

stinseflora

- poot (stinzen)bollenmengsels rondom de eiken

- enz.

4 maart samen aan de slag

Duurzaam Glimmen ziet ons dorp als een fijnmazig

natuurnetwerk, doorsneden door bloemrijke bermen, verbonden

met de ons omringende natuurgebieden. Deze zorg voor de

natuur gaat hand in hand met het preventief bestrijden van de

eikenprocessierups. Wilt u zelf, of met de buren, of als straat aan

de slag? Dan bent u 4 maart, 20.00 uur van harte welkom in

ons dorpshuis. De bedoeling is om samen ideeën uit te werken,

hoe klein dan ook, die kunnen bijdragen aan het soortenrijk (en

mooier en vrolijker) maken van onze leefomgeving.

Een ecoloog van de gemeente Groningen zal die avond aanwezig

zijn met inspirerende voorbeelden, met expertise en ervaring.

Maar ook met mogelijkheden om ons materieel te ondersteunen.

Heeft u voor uw plannen wildeplantenzaden nodig? Duurzaam

Glimmen wil u (met hulp van de gemeente) hierbij ondersteunen.

Heeft u voor uw plannen stinzenplanten en bollen nodig? Ook

hiervoor is mogelijkerwijs ondersteuning door de gemeente.

Daarnaast bekijken we op dit moment de mogelijkheid om 100

nestkastjes te financieren. Die kunnen dan op strategische

plaatsen opgehangen kunnen worden.

Kom 4 maart naar het dorpshuis en zorg voor gezoem, gezang

en gefladder in Glimmen!

Meer informatie over eikenprocessierupsen is te vinden op:

www.naturetoday.com; Nature Today geeft een leuke,

informatieve digitale nieuwsbrief uit. U kunt een gratis

abonnement krijgen door u te registreren via Mijn Nature Today.

www.vogelbescherming.nl

www.vlinderstichting.nl

Inheemse zaden(mengsels), wilde planten, stinzenplanten en

bollen voor het soortenrijker maken van uw omgeving kunt u als

u direct aan de slag wilt bestellen bij:

www.cruydthoeck.nl

een webshop voor wildeplantenzaden

www.deheliant.nl

een webshop voor inheemse planten en stinzenbollen.

Wat kunnen we nu al doen?

- Nestkastjes ophangen. Wat in ieder geval bijdraagt en

niet al te veel moeite kost: het ophangen van nestkastjes

voor insecteneters. Want koolmezen bijvoorbeeld hebben

10 Glimmer’lei - februari 2020


Waar of niet waar?

Glimmen van het gas?

Volgens de nota Stap voor stap naar aardgasvrije wijken en

dorpen ligt het in de bedoeling dat de gemeente Groningen

uiterlijk 2035 van het gas af wil. Geldt dat ook voor Glimmen?

Nou vergeet het maar.

Misschien is het u ook opgevallen – of wellicht bent u er al een

keer over gevallen – maar sinds medio september 2018 wordt er

in opdracht van Enexis een geheel nieuwe gasleiding aangelegd.

De oude gietijzeren gaspijpen worden vervangen door buizen

van slagvast PVC. Die moeten het minstens 40 jaar kunnen

volhouden, dus minimaal tot 2060. Het probleem was dat de

oude pijpen binnen 15 jaar net als de waterleiding mogelijk het

loodje zouden leggen. Bovendien bezaten ze te weinig capaciteit

voor de groeiende gasbehoeften van de Glimmenaren. Die

namen al toe, maar zijn in een stroomversnelling geraakt sinds

de hoofdprijs van de postcodeloterij begin 2020 op ons dorp

gevallen is. Veel dorpsgenoten zitten er sinds die tijd warmpjes

bij, al was het alleen al omdat ze sinds die tijd – nu het geld tegen

de plinten klotst – de thermostaat een paar graden hoger lijken

te hebben gezet.

Ook de vele nieuw aangelegde zwembaden zullen in het vooren

najaar het nodige gas vergen om het water behaaglijk te

houden. En last-but-not-least: er zijn plannen om van de ijsbaan

een kunstijsbaan te maken, nu de winters het laten afweten. Daar

gaat ook nogal wat gas in zitten.

Het kan maar zo dat in bepaalde straten de reeds aangelegde

leiding alweer vervangen moet worden door dikkere buizen met

meer capaciteit. Dergelijke buizen worden nu reeds gebruikt bij

de recente aanleg langs de Rijksstraatweg (ter hoogte van de

Hoge Hereweg). Het is dus niet uitgesloten dat de leidingmannen

met hun helse machines als een boemerang weer terugkeren in

Glimmen’s wegen, stegen en lanen.

U bent gewaarschuwd!

Inloopochtend

Zoals ik u in de vorige Glimmer’lei al vertelde was er dit keer feest

op de inloopochtend. Wij bestaan namelijk deze maand 5 jaar!

Het is een mooi feest geworden. Er was gebak. Er waren

bloemen. Veel lovende woorden. Een tijdsbalk met daarop alle

gebeurtenissen die de afgelopen jaren de revue gepasseerd

waren. Een overvolle zaal mensen, die voor een groot deel te

danken was aan de gastspreker van deze morgen; Professor

Henny Groenendijk uit Noordlaren. Veel Noordlaarders waren

met hem meegekomen om zijn verhaal te beluisteren over

de archeologie rondom de Bartholomeuskerk. Het was een

heel boeiend verhaal. Allereerst over de wijdere omgeving.

Het ontstaan en de bebouwing van de dorpen Noodlaren,

Zuidlaren, en Midlaren. Over het Zuidlaardemeer dat eerst het

Noordlaardermeer heette. Dat de Bartholomeuskerk aan de rand

van het dorp ligt en niet middenin kan betekenen dat er al de

nodige bebouwing was voor er een kerk gebouwd werd in het

dorp. In een “ladderpatroon” lagen de boerderijen (hoven) in een

rij tussen de hoger gelegen akkerlanden en de lager gelegen

graslanden. De kerk werd ernaast gebouwd. Bij de restauratie

in de jaren ‘70 van de vorige eeuw bleek, dat deze plek niet

zomaar gekozen was. De kerk, aan de lager gelegen kant van

het dorp gebouwd, staat op heidegrond en dus niet op een door

mensenhanden gemaakte ophoging. Voor de theorie, dat op de

plaats waar nu de kerk staat eerst een houten kerk heeft gestaan,

moet nog meer onderzoek gedaan worden. Dit ondanks de

vondst van paalgaten tijdens de restauratie die daarop kunnen

wijzen.

Niet alleen de restauratie van de kerk, maar ook de aanleg

van het diepriool onder de Lageweg brachten interessante

achtergronden aan het licht. De trogvormige sarcofaag van roze

zandsteen uit het Rijnland waarin de elite uit de 11de en 12de

eeuw zich liet begraven zou daarop kunnen wijzen. Het kerkhof

moet vroeger onder de Lageweg hebben doorgelopen. Ook moet

er iets meer ruimte geweest zijn om de kerk. Prachtige verhalen

doen de ronde over de geschiedenis van de kerk, maar niet alle

verhalen hoeven helemaal waar te zijn.

Was de sleutel, die in een greppel bij de Boenderstraat gevonden

werd, echt van de kerk? Was die daar neergegooid uit bijgeloof

of had een vluchtende diaken willen voorkomen dat rooflustige

soldaten zich de toegang tot de kerk konden verschaffen. Heel

mooi was het, dat deze verhalen aangevuld konden worden

door mensen uit Noordlaren, die daar ook al een groot deel van

leven mee bezig zijn geweest. Henny Groenendijk heeft allebei

zijn oren open als de dorpelingen hun verhaal vertellen. Wat een

prachtige morgen is het geworden. Wat een boeiend verteller!

Dat alles zo mooi bij elkaar kwam had niemand kunnen voorzien.

Wij kijken terug op een zeer geslaagd feest. Dat geeft de burger

moed om door te gaan. Volgende maand komt Bram Visch over

Gered Gereedschap vertellen. U bent allen weer heel hartelijk

uitgenodigd.

Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)

Wanneer: elke eerste dinsdag van de maand (dinsdag 3 maart

2020)

Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12 (ook inleveren voor de

Voedselbank)

Wil Hiensch

Glimmer’lei - februari 2020

11


Bustijden Nieuwe Schoolweg Glimmen in 2020

De geletterde kat

Als kat beleef ik vele dingen in on

perspectieven. Sommige lezers de

LIJN 50 NAAR GRONINGEN:

ben. Colofon Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Z

UUR: 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

gevonden hebt, ben ik alweer van g

Glimmer’lei is als uitgave van

makkelijk Vereniginggaat Plaatselijk dat voor Belang mij. Mijn naa

Ma t/m Vrij: 24 21 16 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 kat. Glimmen Mijn identiteit een onafhankelijke zal voor u altijd

36 26

dorpskrant. De krant verschijnt

mening

met uitzondering

over verschillende

van juli en

zaken zek

46 39

augustus iedere maand.

50 56 54 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Gedurende 51 51 mijn 51 wandelingen 51 in G

Zaterdag: 22 22 22 22 22 22

huizen Postadres: en mensen tegen. Voor mij i

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 plek Markeweg 51waar 51ik 17a, mij, 51 als 51het even 51 kan, v

9756 BZ Glimmen

Zon- feestd. 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 opkrul 51 en 51 knorrend 51 51zonder gedach

Ma t/m Vrij in 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 kijk.

Advertenties

In sommige

en

huizen ligt er een l

schoolvakanties: 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 of administratie:

een 51 kussentje. 51 51 Dat 51 is natuurlijk h

laatst Rijksstraatweg dat mensen 32, zich erg druk ku

9756 AG Glimmen

Berichten van De Groenenberg LIJN door. 50 En NAAR ondertussen DE PUNT en/of ASSEN:

kleur Telefoon: van (050) dat 406 kussentje 14 90 of de struc

blijven we werken aan het

We UUR: kunnen terugkijken op 06 een geslaagde 07 08 decembermaand. 09 10 Lieve mensen, dat maakt mij dus ech

verbeteren 11 12van alles 13 wat 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Veel Ma feestelijke t/m Vrij: kerstbijeenkomsten 04 in een door een paar

waarbij E-mail:

De Groenenberg betreft. 03 02 02

ik altijd hetzelfde vertrouwde

vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches, In mijn vorige bericht

huizen

glimmerlei@gmail.com

veranderen zo sterk dat ik so

kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen 08en de 08jaarlijkse

08 08 08 08 12 12 12 07

meldde ik al dat we

Sylvesterloop (zie foto).

Die veranderingen gebeuren soms

26 bezig zijn de akoestiek te 32 32 32

Bezorging:

Volgens de organisatie verbeteren en met name

haverklap. Monica Nienhuis Deze wispelturige huisho

38 deden 38dit jaar 38 meer 38 het 38bargedeelte gezelliger 38 38 42 42 42 39 39 door 39 vrouwen, 39 39dat 39 weet 51 ik zeker. W

mensen mee dan ooit: te maken. De benodigde

Zaterdag: 487 mannen, vrouwen en 09 09 09 09 09 09 09 wisselend Redactie: vrouwen zijn tenslotte. Ma

maatregelen zijn ons inmiddels bekend dankzij het gratis Hein Bloemink,

39 kinderen! 39 39 39 advies 39 van 39een deskundige 39 39 en 39 een subsidieaanvraag 39 39 39is in 39 maar Jitske

39 bij Bruinenberg,

39 aan 39 te passen. 39 51 Het is som

Zon- feestd. Het nieuwe 40 40jaar 40is

de 40maak. 39 Ook werken 39 we 39 aan 39 het opnieuw 39 opstarten 39 39– en 39 staan Marjolein 38 te 38 financieren. Dresden-Hommes,

38 38De meeste 51 huiz

inmiddels begonnen. Het vooral bijhouden – van onze website.

Kirsten Pebesma

Ma t/m Vrij in 06 startte in 09oudejaarsnacht

Het 09 Vrijdagavondcafé 09 09 gaat 09 door 09 op dezelfde 09 09voet: 09 twee

per Andrea seizoen Steensma of per en feestdag. De en

met het Oud en Nieuw

Toscane, Gert Nienhuis daar waar ik de volgende

feest

schoolvakanties:

in De Groenenberg,

15

georganiseerd

39 39

door

39

een paar

39 keer 39 per 39 maand 39zal een 39 kok 39 voor ons 39 koken. 39 Daarvoor 39 39 39 39 39 39 51

moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal moet liggen, Copyright om GPN vervolgens Productions. tus

vrijwilligers. Het moet een gezellige happening zijn geweest, emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het Fotograaf:

die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een moment NACHTBUS dat u LIJN dit leest 418 heeft NAAR Olga GIETEN: Vos al weer een Indisch

en de nep sneeuwballen te kroel

Willem Bakker en

gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen Zaterdag buffet verzorgd. op zondag: Een 03:35 kleine uur wijziging: en 05:35 Wouter uur. Zunneberg vrouwendingen Carolien de Klein vermoed ik, maar he

van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu

bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig Aanleveren kopij:

samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van

te volgen. Ik vind het wel grappig,

het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren. of het ze nou altijd echt blij maakt.

bij voorkeur per mail

werden Colofon door beide besturen getrakteerd op twee gratis We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er ermee bezig, kosten nog moeite

consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun Turks gekookt (en gegeten) worden! Mocht u op de hoogte

eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze

dat Kopij gekibbel inleveren onderling vóór: over wat wa

gehouden worden via de wekelijkse nieuwsbrief, dan kunt u

nieuwe Glimmer’lei voorzitter, is als Jan uitgave Hommes, van voorstelde Advertenties, die vervolgens zich daarvoor Bezorging: aanmelden.

Fotograaf: wanneer Glimmer‘lei het meest downloaden: hip is. Het huis w

iets Vereniging vertelde Plaatselijk over de Belang administratie en postadres: Nog een Willem kleine Bakker wijziging: we hebben Carolien de de ideeënbus Klein bewegen www.glimmen.net leven en

Verspreidingsweek: afgeraden word

toekomst. Glimmen een Het onafhankelijke was

Nieuwe Kampsteeg 22, weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is

www.pb-glimmen.nl

gezellig stijl. Dan sla je wat mij betreft door in

dorpskrant. druk (zie De krant foto’s). verschijnt 9756 TE Glimmen de ruilbibliotheek. Redactie: Regelmatig worden boeken Aanleveren meegenomen kopij:

Gelukkig met uitzondering was periode van juli en Telefoon: (050) 406 26 03 en andere Hein ervoor Bloemink,

de plaats gezet. Dat bij houden voorkeur we per dus mail zo. Begrijp me niet verkeerd, als dit een

van augustus ijzelgladde iedere wegen maand.

En tenslotte Marjolein kunt Dresden-Hommes,

u alvast noteren: Op 11 Kopij en/of inleveren 12 maart vóór: doen je het vooral blijven doen, maar stress

net achter de rug....

E-mail:

we weer Willem mee Bakker, aan de vrijwilligersactie van zondag het Oranjefonds,

15 maart 2020

Verder was er op

andere dingen. Geloof mij, ik zie ee

glimmerlei@gmail.com NL Doet. Gert Net Nienhuis, als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten

14 januari een

we u hierover. Frans Somers en

Verspreidingsweek: verdriet om mij heen. Ook in ons do

gebruikersoverleg. Op

Maar mocht Iekje Wortelboer u nu al weten dat u mee wilt 13doen:

zijn zichtbaar voor iedereen, ande

de agenda stonden het

informeren over de stand en gang van zaken, bespreken

hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en

het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als

bestuur erg blij met deze uitbreiding! Hopelijk volgen nog

een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te

komen versterken. Op het moment dat ik dit schrijf, moet

deze bijeenkomst nog plaatsvinden. Over het verloop ervan

kan ik dus nog niets melden.

Na alle feestelijkheden en extra bijzondere activiteiten

herneemt het gewone

leven weer zijn gang.

Zo ook voor De

Groenenberg. In de

agenda valt te lezen

dat de gebruikelijke

bijeenkomsten weer

ingepland staan.

Voorlopig gaan we zo

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons

emailadres: degroenenberg@gmail.com!

Namens het bestuur,

Cilly Kramer-Clobus

UITNODIGING

Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.

Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.

Aanvang 20.00 uur.

In 2015 hebben we helaas niet kunnen schaatsen op de

prachtige ijsbaan in ons dorp, maar wie weet wat 2016 voor

ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om

mee te denken en te praten over de toekomst van onze

vereniging.

Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

Glimmer‘lei Voor contact downloaden:

met of info over

www.glimmen.net

Plaatselijk Belang

en

kunt u

www.pb-glimmen.nl

contact opnemen via

info@pb-glimmen.nl

Voor contact met of info over

Plaatselijk Belang kunt u contact

opnemen via info@pb-glimmen.nl

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

6 Glimmer’lei - januari 2016

12 Glimmer’lei - februari 2020

8

Glimmer’lei - januari 2016

More magazines by this user
Similar magazines