24.02.2020 Views

Grond Weg Waterbouw BE 01 2020

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

jaargang 9 - 2020

februari - maart 1

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be

Einde Leiewerken

Mijlpaal

Noorderlijnproject

Sanering

Fort Sint-Filips

Stationsparking

Kortrijk

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


Meer dan 50 ervaren landmeters-experten

voor al je boven- en ondergrondse projecten of werven!

• Landmeetkundige werfopvolging: uitzetwerk, monitoring, as-built,…

• Opzoeking van ondergrondse kabels, leidingen, tanks, funderingen, enz.

• Opvolging van grondverzet en stockmetingen.

• Opmeten en keuren van rioolinfrastructuur.

• Debiet- en neerslagmetingen met online monitoring.

met grondradar, radiodetectie, drone, 3D laserscanning, GNSS, mobile mapping,...

Wil je meer weten? Bezoek onze website of contacteer ons.

www.teccon.be - info@teccon.be - +32 9 380 36 82


EEN MIKASA,

VOOR HET

LEVEN

De Mikasa trilplaten, trilstampers en trilwalsen zijn gebouwd om zware werken te ‘overleven’.

100% Japanse kwaliteit, gebruiksvriendelijk en makkelijk te onderhouden.

Eens u Mikasa heeft, heeft er u één voor het leven. Een investering die z’n geld terugverdient.

Alle Bouw Machines is de fiere, exclusieve importeur en verdeler van Mikasa voor de BeLux.

Contacteer ons voor meer informatie, de dichtstbijzijnde dealer of dealervoorwaarden.

Meer info & verkoop // sales@abmbelgium.com // www.bouwmachines.be


COMPLEX STEEL

STRUCTURES AND BRIDGE

BUILDING SPECIALIST

TAKE A LOOK AT OUR PROJECTS

WWW.HILLEBRAND.NU

HILLEBRAND BV | Kleverskerkseweg 83 | NL-4338 PM Middelburg | +31 (0)118 612 348 | info@hillebrand.nu

HILLEBRAND BV | Frankrijkweg 5 | NL-4389 PB Vlissingen East | +31 (0)118 612 348 | info@hillebrand.nu


1

Voorwoord

SAMENWERKEN LOONT

De sanering van Fort Sint-Filips, de inhuldiging van de nieuwe tramlijnen binnen het Noorderlijnproject, de voltooiing van de Leiewerken,

de werken aan de nieuwe Sluis Terneuzen, de restauratie van de Montevideopakhuizen … Grond/Weg/Waterbouw duikt

2020 in met een aantal in het oog springende megaprojecten!

Het nieuwe jaar werd meteen feestelijk ingezet in West-Vlaanderen, waar De Vlaamse Waterweg nv en de stad Harelbeke de afronding

van de Leiewerken vierden. Na vijf jaar intensief samenwerken met zowel de stad als alle stakeholders zijn de Leie en haar

omgeving volledig vernieuwd. De Leiewerken kaderen binnen het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.

Met de realisatie van dit project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het

goederenvervoer op de weg.

Ook in Antwerpen, waar het Noorderlijnproject een mijlpaal bereikte, vond een feestelijke inhuldiging plaats. In het weekend van

7 en 8 december 2019 werden de twee nieuwe tramlijnen, die de stad beter bereikbaar zullen maken, officieel in gebruik genomen.

Noorderlijn is een project van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer,

en moet de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren en de leefbaarheid van de stad garanderen. Met de opening

van de nieuwe tramlijnen zet de stad Antwerpen een nieuwe stap richting slimme en duurzame mobiliteit.

Nog in Antwerpen werd - zeven jaar na de eerste bodemonderzoeken - in oktober 2019 gestart met de sanering van Fort Sint-Filips.

Met naar schatting 1.2 miljoen m³ verontreinigde grond en 40.000 m³ verontreinigde waterbodem van een nabijgelegen bufferbekken

betreft het een van de grootste saneringswerken ooit in Vlaanderen. En ook de werkwijze mag gezien worden. De verontreiniging

in en onder het fort wordt geïsoleerd door middel van een cement-bentonietwand, die als een sarcofaag omheen de verontreiniging

wordt gebouwd. Knap werk!

Stuk voor stuk grote en zeer verschillende projecten, maar wel met eenzelfde constante: samenwerken! Of het nu om een tijdelijke

maatschap, een onderaanneming of een vast partnership gaat, samenwerken op een open, constructieve manier is van cruciaal belang

om een project tot een goed einde te brengen. Zo is de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen een toonvoorbeeld van een Vlaams-

Nederlandse samenwerking. Het lijvige project zit onder de koepel van de VNSC, een verdragsrechterlijke organisatie met Nederland

en Vlaanderen als gelijkwaardige, deelnemende partners. Een uitdagende samenwerking waarbij moederorganisaties Rijkswaterstaat

en de Vlaamse overheid en Nederlandse en Vlaamse projectmedewerkers met succes verenigen richting hetzelfde einddoel.

Samenwerken is ook de rode draad in De Pen, waarin Jan Folens (bestuurslid van de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten

(BVA)) het belang van partnerships onderstreept. “Het is vandaag onmogelijk geworden om op een geïsoleerde wijze projecten op

te starten, een bedrijf te leiden, te innoveren ... We kunnen enkel succesvol zijn als we de juiste partners vinden, en als we ons als

partners gaan gedragen. Wie probeert dit van op zijn of haar eiland te doen, zal vroeg of laat – en eerder vroeg dan laat – grandioos

mislukken”, klinkt het overtuigend.

Samen staan we sterk! En dat zal in 2020 niet anders zijn.

Veel leesplezier!

Niels Rouvrois


GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civieleen

openbare werken De Vlaamse Waterweg nv en stad Harelbeke vieren feest: de Leiewerken zijn afgewerkt! 8

gww-bouw.be

Jaargang 9 • Nummer 1 2020

Verschijnt 6 x per jaar

Verantwoordelijke uitgever

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Niels Rouvrois

Redactieteam

Michel Charlier, Valérie Couplez, Pieter de Mos,

Hendrik De Spiegelaere, Stéphanie Poppe,

Niels Rouvrois, Jeroen Schreurs, Philippe Selke,

Frie Van der Planken, Leo Van Hoorick

Bladmanager

Olivia Castelein

o.castelein@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Lisa Gyselinck

Elke Kina

Advertenties

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Als abonnement en in controlled

circulation naar: betrokken ministeries,

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken

overheden, landelijke, regionale en lokale

organisaties, stichtingen en instellingen

m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus

en toeleveranciers actief in de wegenbouw,

bestrating, grondwerk, riolering en civiele

werken in Vlaanderen, leden van de VCB -

Vlaamse Confederatie Bouw.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en

naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de

informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Antwerpse tramlijn ingehuldigd na logistiek en technisch huzarenproject 16

Belangrijke stap richting slimme en duurzame mobiliteit 18

De Pen 23

Gigantisch saneringsproject site Fort Sint-Filips volop in uitvoering 24

Brug over Demer in Aarschot straalt weer na renovatie 28

Passerelle Schijnpoort brengt voetgangers makkelijker bij Sportpaleis 32

SPECIAL TECHNI-MAT

Nieuwe vakbeurs focust op technieken en materialen voor infra & ruwbouw 40

Contentprogramma 41

Plattegrond 42

Standhouders 44

Ruim 11.000 m² diepwanden voor nieuwe stationsparking Kortrijk 76

Nieuwe rondwegtunnel Hansbeke vanaf juni 'open for business' 78

Restauratie Montevideopakhuizen houdt 4.500 vrachtwagens van de baan 82

Nieuwe Sluis Terneuzen: knap staaltje Vlaams-Nederlandse samenwerking 85

Aannemers vermijden steden met lage emissiezones 88

AGRU KUNSTSTOFTECHNIK GMBH 90

Sectornieuws 92

Kracht van thermisch verzinken collectief verder versterken 98

Het karaktervolle Havenkwartier in Hasselt 102

Toonbeeld van expertise in (retour)bemaling 104

Optimale compatibiliteit van bekistings- en steigersystemen voor veelzijdig gebruik in de bouw 108

Er zijn geen remmingen meer om volledig te digitaliseren 112

32

8

18

76


Inhoud

82

88

112

146

148

Gebruiksvriendelijke en kostenbesparende 3D-gps-sturing 114

Waterafvoer spoorbypass nieuwe station Mechelen 117

Snel, precies en zeer gebruiksvriendelijk 119

Specialist in loodsen en overkappingen 120

jaargang 9 - 2020

februari - maart 1

Eerste brug uit ultrahogesterktebeton in België 124

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be

BOUWMAT

Prettig om mee te werken, ook al trillen ze 128

Gespannen wachten op de gamechangers 132

Belgisch klimaat voor elektrisch materieel nog vrij koel 136

Verhuurder loopt voorop met Stage V mini-graafmachines 138

De Nieuwe Generatie wil graag aan de slag 142

Wij stellen een nieuwe samenwerking aan u voor! 145

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE

Einde Leiewerken

Mijlpaal

Noorderlijnproject

Sanering

Fort Sint-Filips

Stationsparking

Kortrijk

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

Cover: De Vlaamse Waterweg

(Beeld: Herbosch Kiere)

Een goed voorbereide investering loont 146

Elektrisch rijden, ook voor de zware jongens 148

Pionier in veiligheidssystemen 150

Focus op ruim aanbod en sterke service na verkoop 153

Marktleider blijven 154

Infrapartners 158

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

gww-bouw.be

bouwmat.eu


HARELBEKE LEIEWERKEN

De Leiewerken maken

deel uit van het

Europees gesubsidieerd

binnenvaartproject Seine

Schelde Vlaanderen.

8


HARELBEKE LEIEWERKEN

Tekst en beeld | De Vlaams Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv en

stad Harelbeke vieren feest:

de Leiewerken zijn afgewerkt!

De Vlaamse Waterweg nv en de stad Harelbeke hebben 2020 feestelijk ingezet met de voltooiing van de

Leiewerken. Na 5 jaar intensief samenwerken met zowel de stad als alle stakeholders zijn de Leie en haar

omgeving volledig vernieuwd.

9


HARELBEKE LEIEWERKEN

De Leiewerken maken deel uit van het Europees

gesubsidieerd binnenvaartproject Seine

Schelde Vlaanderen. Met de realisatie van dit

project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart

een nog sterker alternatief maken

voor het goederenvervoer op de weg. De Leie

wordt opgewaardeerd tot een waterweg die

schepen tot 4.500 ton een vlotte doorgang

moet verlenen tussen Seine en Schelde. In

Harelbeke werden dan ook tal van aanpassingen

gedaan om de rivier toegankelijk te maken

voor dergelijke grote schepen.

“Vlaanderen investeerde zo’n 100 miljoen euro

in Harelbeke. Met de bouw van de nieuwe

sluis zetten we onze ambitie kracht bij om

de binnenvaart nog aantrekkelijker te maken

voor bedrijven. Maar naast de sluis en de

aanpassing van de rivier werd ook geïnvesteerd

in leefbaarheid en omgeving. We zijn dan ook

trots om samen met de stad, Jan De Nul NV,

Herbosch-Kiere NV, ENGIE Fabricom NV

en Aelterman BVBA het resultaat vandaag

feestelijk in te huldigen”, zegt Chris Danckaerts,

gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse

Waterweg nv.

H∩AQUA

Parallel met de Leiewerken liep ook het stadsvernieuwingsproject

‘h∩aqua’, een samenwerking

tussen de waterwegbeheerder en stad

Harelbeke. Zo ontstonden nieuwe mogelijkheden

voor de stad en de Leie-omgeving. “Waar

vroeger de Leie werd weggestopt achter de

gebouwen, neemt deze vandaag opnieuw een

centrale plaats in”, vertelt burgemeester Alain

Top. “De rivier moet opnieuw zichtbaar zijn

in het stadscentrum en ruimte bieden voor

ontspanning. Harelbeke investeerde ongeveer

2 miljoen euro om de omgeving van de Leieboorden

aantrekkelijker te maken. We financierden

hiermee onder andere de helft van de

fietsersbrug, de helft van de bomen, de helft

van meer kwalitatieve materialen in de Vrijdomkaai

zoals granieten voetpaden én we investeerden

in nieuw straatmeubilair langsheen

de Leieboorden.”

INVESTEREN IN BINNENVAART

Met het project Seine Schelde Vlaanderen

wordt de Leie omgevormd tot een moderne,

aangepaste verbinding geschikt voor binnen -

vaartschepen met een laadvermogen tot

4.500 ton en met drie lagen containers. Om

dit mogelijk te maken werd de oude sluis

in Harelbeke vervangen door een grotere

sluis die geschikt is voor hedendaagse binnenvaartschepen

tot 4.500 ton en werd de

Hogebrug vernieuwd en verhoogd. Om het

waterpeil van de rivier op niveau te houden,

werd ook de bestaande stuw vervangen door

een gloednieuw, energieneutraal exemplaar

met turbines.

“Waar vroeger de Leie werd weggestopt achter de gebouwen, neemt deze vandaag opnieuw een centrale plaats in.”

10


HARELBEKE LEIEWERKEN

De Vlaamse Waterweg nv en de stad Harelbeke

hebben 2020 feestelijk ingezet met de voltooiing

van de Leiewerken.

MEER DAN SLUIS EN STUW

Een stuw vormt een obstakel voor de vismigratie

en dus werd er naast de nieuwe stuw ook

een vispassage gebouwd. Deze moet ervoor

zorgen dat vissen de stuw vlot kunnen omzeilen.

Boven de vispassage zorgt een passerelle

voor een uitkijkpunt voor wandelaars. Naast

betere infrastructuur voor binnenvaart en rivierherstel

heeft De Vlaamse Waterweg nv in

Harelbeke ook aandacht voor omgeving en recreatie.

Zo werd de oude Leie-arm opnieuw

verbonden met de Leie, waardoor het water

weer tot aan de Banmolens stroomt. Een

nieuwe draaibrug voor fietsers en voetgangers

zorgt er dan weer voor dat zwak wegverkeer

vlot het eiland en stadscentrum kan bereiken.

“Het centrum van Harelbeke wordt doorkruist

door drie grote ‘lijnen’ die parallel lopen met

elkaar: de N43, de spoorlijn en de Leie. Dat

maakt het niet evident om de stad aantrekkelijk

te maken en we hebben lange tijd met

dat nadeel geleefd door er gewoon het beste

van te maken. Maar toen de grote werken aan

de Leie werden aangekondigd, hebben we niet

getwijfeld om het vernieuwingsproject van ons

centrum hieraan te koppelen. Voor veel Harelbekenaren

waren de Leieboorden lange tijd

onbekend terrein, maar het vroegere lelijke

eendje is omgevormd tot een aantrekkelijk en

bepalend punt in het centrum. Het was een

pittig project dat veel geduld vroeg van de Harelbekenaar,

maar het resultaat mag er zeker

zijn. En zowel de bevolking als het stadsbestuur

zijn erg fier op deze verwezenlijking”, besluit

burgmeester Alain Top. ■

Na 5 jaar intensief samenwerken met zowel de stad als alle stakeholders zijn de Leie en

haar omgeving volledig vernieuwd.

Naast de sluis en de aanpassing van de rivier werd ook geïnvesteerd in leefbaarheid en omgeving.

11


IEDEREEN VAART MEE

SEINE SCHELDE VLAANDEREN

INVESTEREN IN EEN VLOTTE

BINNENVAARTVERBINDING MET PARIJS

Minder vrachtwagens in de file, meer schepen op de waterweg?

Van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor

goederenvervoer op de weg maken, is ook in 2020 ons doel. Elk

schip dat je ziet, is goed voor zo’n 220 vrachtwagens. Vlot en

efficiënt transport via de blauwe snelweg, daar gaan we voor!

Meer weten over dit boeiende binnenvaartproject?

Surf dan snel naar seineschelde.be

#seineschelde

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit

voor Europese verbindingen


JANDENUL.COM

DESIGN · BUILD · CONNECT

FOTO: HARELBEKE - ONTWERP EN BOUW VAN DE NIEUWE SLUIS EN STUW

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Wereldwijd. Van complexe diensten

offshore voor zowel de fossiele als de hernieuwbare energiesector, over grote

bagger-en landwinningsprojecten op de rand van water en land tot alle mogelijke civiele

bouwwerken op het land. Goed geïntegreerde competenties en investeringen leiden tot

creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen. Zo komt Jan De Nul Group tegemoet

aan de wensen van de klanten van vandaag en morgen. Aan de toekomst.


Al meer dan 100 jaar is Herbosch-Kiere gespecialiseerd in

Al haven-, meer rivier-, dan 100 en jaar maritieme is Herbosch-Kiere werken. Onze gespecialiseerd voornaamste in

haven-, activiteiten rivier-, zijn en het maritieme afbreken en werken. bouwen Onze van voornaamste

kaaimuren,

Al meer dan 100 jaar is Herbosch-Kiere gespecialiseerd in

damwanden, activiteiten zij bruggen, n het afbreken sluizen en bouwen steigers en van het kaaimuren, uitvoeren

Al haven-, meer rivier-, dan 100 en jaar maritieme is Herbosch-Kiere werken. Onze gespecialiseerd voornaamste

damwanden, van baggerwerken bruggen, en sluizen bergingswerken. en steigers en Dankzij het uitvoeren onze in

haven-, activiteiten rivier-, zijn en het maritieme afbreken en bouwen Onze van voornaamste

kaaimuren,

van professionele baggerwerken en dynamische en bergingswerken. medewerkers staat Dankzij Herbosch- onze

damwanden, activiteiten zijn bruggen, het afbreken sluizen en en bouwen steigers en van het kaaimuren, uitvoeren

professionele Kiere in voor en kwalitatieve dynamische technische medewerkers uitvoeringen. staat Herbosch- Naast

damwanden, van baggerwerken bruggen, en sluizen bergingswerken. en steigers Dankzij het uitvoeren onze

Kiere de creatieve in voor geest kwalitatieve de wil technische om complexe uitvoeringen. uitdagingen Naast aan

van professionele baggerwerken en dynamische en bergingswerken. medewerkers staat Dankzij Herboschde

te gaan, creatieve blijven geest wijen investeren de wil om complexe innovatieve uitdagingen specifieke onze aan

professionele Kiere in voor en kwalitatieve dynamische technische medewerkers uitvoeringen. staat Herbosch- Naast

te uitrusting gaan, blij zoals ven wij schepen, investeren hefeilanden, in innovatieve drijvend specifieke en niet

Kiere de creatieve in voor geest kwalitatieve en de wil technische om complexe uitvoeringen. uitdagingen Naast aan

uitrusting drijvend materieel. zoals schepen, In de haven hefeilanden, van Antwerpen drij vend - één en van niet de

de te gaan, creatieve blijven geest wijen investeren de wil om in complexe innovatieve uitdagingen specifieke

drij grootste vend materieel. havens in Europa In de haven - bevindt van Antwerpen zich het materiaaldepot

- één van aan

te uitrusting gaan, blijven zoals wij schepen, investeren hefeilanden, innovatieve drijvend specifieke en niet

grootste waardoor havens het mogelijk in Europa is om - bevindt werkzaamheden zich het materiaaldepot

uit voeren

uitrusting drijvend materieel. zoals schepen, In de haven hefeilanden, van Antwerpen drijvend - één en van niet de

waardoor over de hele het wereld. mogelij k is om werkzaamheden uit te voeren

drijvend grootste materieel. havens in Europa In de haven - bevindt van Antwerpen zich het materiaaldepot

over de hele wereld.

- één van grootste waardoor havens het mogelijk Europa is om - bevindt werkzaamheden zich het materiaaldepot

uit voeren

Voor meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.

waardoor over de hele het wereld.

Voor meer informatie mogelijk bezoek is om onze werkzaamheden website of contacteer uit te voeren ons.

over de hele wereld.

Voor meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.

www.herbosch-kiere.com

Voor

www.herbosch-kiere.com

meer informatie bezoek onze website of contacteer ons.

E-mail: info.hk@eiffage.com

E-mail: Tel: +32 info@hk.eiffage.be

(0)3 575 02 82

www.herbosch-kiere.com

Tel: +32 (0)3 575 02 82

www.herbosch-kiere.com

E-mail: info@hk.eiffage.be

E-mail: Tel: +32 info@hk.eiffage.be

(0)3 575 02 82

Tel: +32 (0)3 575 02 82


BAM CONTRACTORS:

MULTIDISCIPLINAIR ÉN LEIDEND IN

INFRASTRUCTUUR.

Dag in, dag uit geven onze BAM-medewerkers vorm

aan een betere leefomgeving. Daar staat ook onze

baseline voor: Together we create space.

Dit maken we waar dankzij de realisatie van

spoorwerken, wegenwerken, tunnels en bruggen die de

veiligheid en mobiliteit van de weggebruiker verhogen,

en industriële projecten die bijdragen aan de

economische welvaart. Met deze expertises profileren

we ons ook als dé uitgelezen partner in de realisatie van

omvangrijke en complexe projecten. Onze landelijke

dekking stelt ons bovendien in staat om zowel onze

publieke als private klanten een nabije dienstverlening te

garanderen. Multidisciplinair, duurzaam en betrouwbaar,

dat is BAM Contractors.

TOGETHER WE CREATE SPACE


ANTWERPEN NOORDERLIJN

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | David Plas

Antwerpse tramlijn

ingehuldigd na logistiek en

technisch huzarenproject

In het weekend van 7 en 8 december 2019 werden de twee nieuwe tramlijnen in Antwerpen, die

de stad beter bereikbaar zullen maken, officieel in gebruik genomen. Tegelijkertijd opende ook het

premetrostation Opera de deuren. Het was een lijvig project waarin BAM Contractors de civiele

werken en de infrastructuur- en wegeniswerken uitvoerde. “Binnen het grote Noorderlijnproject is

deze oplevering de grootste mijlpaal tot nog toe”, vertelt Nicolas Cooreman, senior project manager

bij BAM Contractors.

Noorderlijn is een project van Vlaamse Vervoersmaatschappij

De Lijn, de stad Antwerpen

en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer,

en moet de verkeersveiligheid van alle weggebruikers

verbeteren en de leefbaarheid van

de stad garanderen. BAM Contractors, de

THV BAM Infra Rail, BAM Track en ENGIE

(samen Tramcontractors Bouw) werkten ruim

vier jaar lang mee aan dit grote mobiliteits- en

urbanisatieproject en slaan met hun bijdrage

twee vliegen in één klap: de doorstroom van

het verkeer verbeteren en meewerken aan

de transformatie naar duurzame mobiliteitsoplossingen.

De toepassing van maar liefst

86.000 m³ beton, 80.000 ton asfalt, 115.000

m² natuursteen, 330.000 m³ grondwerk, 22

km rioleringsbuizen, 47.000 m² groenaanleg en

30.000 dwarsliggers zijn maar enkele cijfers die

de grootte van het project illustreren.

'Voor BAM was dit

een project waarin het

al zijn sterktes goed

kon uitspelen'

De ingrijpende werken startten in 2016 en

omvatten naast de aanleg van nieuwe tramlijnen

en wegen ook het verkeersveiliger maken van

de Noorderleien en andere verkeersassen.

De nieuwe tram passeert de Noorderleien,

langs Spoor Noord en de Kempenstraat, tot

aan het eindpunt Havana op Luchtbal. En ook

het Eilandje en het Havenhuis zijn met nieuwe

tramverbindingen verbonden met het centrum

Noorderlijn is een project van De Lijn, de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, en

moet de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren.

16


ANTWERPEN NOORDERLIJN

van de stad. “BAM Contractors stond in

voor alle civiele werken en infrastructuur- en

wegeniswerken. Inclusief afwerking. De THV

BAM Infra Rail en BAM Track nam op haar

beurt de spoorwerken voor haar rekening”,

aldus Nicolas Cooreman.

RUIM BAM-TAKENPAKKET

BAM stond in voor de ruwbouw en afwerking

van de renovatie van premetrostation Opera,

een ondergrondse parking voor 340 auto’s en

twee nieuwe autotunnels onder het Operaplein

met elk een lengte van 550 m. Nicolas

Cooreman: “Daarnaast bouwden we ook een

nieuwe premetrotunnel, een park & ride parking

en fietsenstalling aan de Havanasite, een

nieuwe stalen trambrug en een nieuwe Londenbrug.

Het Operaplein werd autoluw gemaakt

en BAM zorgde tevens voor de aanleg van de

archeologische tuin Kipdorpsite en de renovatie

van het Hardenvoortviaduct.”

Verder realiseerde BAM ook een trambusbaan

en de heraanleg van de wegenis en riolering op

de Noorderlaan tussen Groenendaallaan en

de Ekersesteenweg. Op de Frankrijklei, Italiëlei,

Rijnkaai, Tavernierkaai, Bataviastraat, Dinantstraat

en Sint-Laureiskaai werden de wegenis en

riolering heraangelegd en op de F. Rooseveltplaats

werden de wegenis, riolering en businfrastructuur

vernieuwd. Bovendien werd de tramlijn

over een traject van 7 km verlengd, inclusief

aanleg van bijhorende tramsporen (18 km) op

de Leien, Noorderlaan en het Eilandje.

LOGISTIEKE UITDAGING

De coördinatie en uitvoering van de nodige

verplaatsingswerken van nutsleidingen en van

De THV BAM Infra Rail en BAM Track nam de spoorwerken voor haar rekening.

(Beeld: François De Ribaucourt)

de ‘minder hinder aanpak’ tijdens de werken was

tevens in handen van BAM. Nicolas Cooreman:

“De grootste uitdaging was ongetwijfeld

het logistieke verhaal. Zowel boven- als

ondergronds. Werken in het midden van de

stad is nooit evident. Enerzijds heb je werken

stockageruimte nodig en anderzijds komt

er heel wat omgevingsmanagement bij kijken.

Lokale bevolking, winkeliers, toeristen, zwakke

weggebruikers en bestuurders hechten belang

aan minimale hinder, terwijl de tram zelf moet

kunnen blijven rijden. Er zijn veel stakeholders

waar je rekening mee moet houden. De

Leien zelf waren verkeersvrij, maar de

kruisende tramlijnen bleven wel in dienst.”

De ingrijpende werken startten in 2016 en omvatten naast de aanleg van nieuwe tramlijnen en wegen ook het

verkeersveiliger maken van de Noorderleien en andere verkeersassen. (Beeld: François De Ribaucourt)

Ook ondergronds stond BAM voor de nodige

uitdagingen. De ruwbouwfase van de

ondergrondse parking, de fietsenstalling,

het metrostation en de autotunnels onder

het Opera-plein liep gelijktijdig met de bovengrondse

ruwbouwfase. “Omdat de ruwbouw

gelijktijdig werd uitgevoerd, werd op de

ondergrondse infrastructuur eerst de dakplaat

gelegd. Om dan vervolgens naar beneden

toe te werken. Op die manier kon er ook

bovengronds belast worden. Geen alledaagse

oplossing, maar zo kon er wel op hetzelfde

moment boven als ondergronds gewerkt worden.

Voor BAM was dit een project waarin het

al zijn sterktes goed kon uitspelen. Want zowel

op het vlak van techniek en uitvoering als

logistiek hebben we tonnen ervaring. Binnen

het nog grotere project Noorderlijn is deze

oplevering de grootste mijlpaal tot nog toe”,

besluit Nicolas Cooreman. ■

17


ANTWERPEN NOORDERLIJN

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | David Plas

Belangrijke stap richting

slimme en duurzame mobiliteit

Met de opening van de nieuwe tramlijnen zette de stad Antwerpen eind vorig jaar een nieuwe stap

richting slimme en duurzame mobiliteit. Tijdens het bijna vier jaar durende project stond ENGIE Fabricom

in voor alle werken waar elektriciteit aan te pas kwam. “Van bovenleiding, wisselsturing en verlichting tot

kruispuntregeling, ondergrondse branddetectie en energieverdeling. Alles wat met elektromechanica te

maken heeft zit in de scoop van ENGIE Fabricom”, vertelt senior project manager François Gillain.

De doorstroom van het verkeer verbeteren en meewerken aan de transformatie

naar duurzame mobiliteitsoplossingen behoort tot de kernactiviteiten

van ENGIE Fabricom. François Gillain: “Slimme en duurzame mobiliteit

bieden een enorm potentieel als het aankomt op het verminderen

van de CO 2

-uitstoot. Als leider in de energietransitie en met de strategie

Zero Carbon as a Service zet ENGIE al jaren volop in op het faciliteren

van het gebruik van groene mobiliteit, door langs de ene kant innovatieve

oplossingen te ontwikkelen en infrastructuur uit te bouwen, en langs de

andere kant haar expertise ter beschikking te stellen.”

Dochterbedrijf ENGIE Fabricom is binnen ENGIE de partner bij uitstek

voor alle grote, complexe en uitdagende mobiliteitsprojecten inzake

openbaar vervoer. Voor dit project is ENGIE Fabricom in 2016 met de

werken gestart. Naast de aanleg van nieuwe tramlijnen en wegenis, werden

ook de Noorderleien en andere verkeersassen verkeersveiliger gemaakt.

Als aannemer binnen het consortium Tramcontractors NV stond

ENGIE Fabricom onder andere in voor de elektromechanische werken

voor alle tramwissels, de verbinding met de Livan premetrotunnel, het

vernieuwen van het premetrostation Opera, de renovatie van de Lon-

Met de opening van de nieuwe tramlijnen zette de stad Antwerpen eind vorig jaar een nieuwe stap richting slimme en duurzame mobiliteit.

18


ANTWERPEN NOORDERLIJN

Het premetrostation Opera werd volledig gerenoveerd. (Beeld: David Plas)

ENGIE Fabricom zorgde voor de hydraulische en elektromechanische

werkzaamheden bij de renovatie van de Londenbrug. (Beeld: David Plas)

denbrug en alle technische installaties in de nieuwe ondergrondse parking

en in de tunnel onder het Operaplein/Rooseveltplein.

ELEKTROMECHANISCHE WERKEN

“Van bovenleiding, wisselsturing en verlichting tot kruispuntregeling, ondergrondse

branddetectie en energieverdeling. Alles wat met elektromechanica

te maken heeft zit in de scoop van ENGIE Fabricom”, verduidelijkt

François Gillain. “Het premetrostation Opera heeft voor ENGIE

Fabricom overigens geen geheimen want ook het originele gebouw werd

in de jaren 70 door ons gebouwd. De huidige CEO van ENGIE Fabricom

was toen projectleider. We kennen onze klant dus goed, maar ook

vice versa. Elektromechanische werken zijn onze specialiteit en we zijn

vertrouwd met alle mogelijke technieken. De uitdaging lag vooral het in

het logistieke en de diverse stakeholders. Doorgaans werken wij ergens

waar we de nodige ruimte hebben, maar dat was hier in een druk stadscentrum

helemaal anders. Je moet met veel factoren rekening houden

en de fasering van de werken was allesbehalve een alledaagse klus. De

planning was zeer strak en de tijd beperkt.

Tijdens het bijna vier jaar durende project stond ENGIE Fabricom in voor alle

werken waar elektriciteit aan te pas kwam.

'De doorstroom van het verkeer

verbeteren en meewerken aan

de transformatie naar duurzame

mobiliteitsoplossingen behoort tot

de kernactiviteiten van

ENGIE Fabricom'

CIJFERS

Verder verzorgde ENGIE Fabricom ook het glasvezelnetwerk voor de

communicatie en sturing, alsook de installatie van 5 tractiestations voor

de omvorming van de energie tussen het hoogspanningsnet en het tramnet.

Ook de openbare verlichting en verkeerslichten binnen de projectgrenzen

werden vernieuwd. François Gillain: “En daar mag je ook nog het

aanleggen van de bovenleidingen voor de nieuwe tramlijn aan toevoegen.

Zo plaatsten we 610 bovenleidingspalen en 40 km bovenleidingskabel.

Voor het nieuwe Operaplein, het station, de ondergrondse parking

en de tunnel zorgde ENGIE Fabricom voor de plaatsing van in totaal

280 km kabels (data en voeding), meer dan 3.500 ondergrondse verlichtingsarmaturen,

670 branddetectoren, 73 camera’s, 170 luidsprekers, 40

telefoons, 150 datapunten en 55 elektrische borden.”

LEDVERLICHTING

Duurzame mobiliteit was voor ENGIE Fabricom een rode draad doorheen

het gigantische project. “ENGIE Fabricom is pro openbaar vervoer

en in dat opzicht was dit project uiteraard een absolute must. Ook op

het vlak van duurzame energie werden de nodige inspanningen geleverd.

Zo werd bijvoorbeeld overal gekozen voor ledverlichting. In de criteria

voor het toewijzen van de offerte was trouwens de energiebalans een

belangrijk criterium. Zo mocht een oplossing bijvoorbeeld duurder zijn

als er een aanzienlijk verminderd verbruik aangetoond kon worden. Zo’n

initiatieven juichen wij uiteraard toe en daarin kunnen wij ook het verschil

maken”, besluit François Gillain. ■

19


RÉFÉRENCES COULEUR

ENGIE_fabricom

solid_MONO_WHITE

22/10/2015

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE

Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87

Web : www.carrenoir.com

WHITE

Samen naar

een slimmere en

duurzame mobiliteit

ENGIE zet de tram in Antwerpen mee in beweging.

Onze teams werkten o.a. aan aanleg van de tramsporen,

de wisselsturingen en bovenleidingen.

engie-fabricom.com


This one eats dirt for dessert !

Top-Off N.V.

Europark 2015 | 3530 Houthalen-Helchteren | België

T +32 11 39 73 00 | F +32 11 39 73 01

BTW BE 0836 164 249

info@topoff.eu | www.topoff.eu

TdeuxR S.A.

1ère Avenue 22 B40 | 4040 Herstal | Belgique

T +32 4 240 20 53 | F +32 4 240 25 35

TVA BE 0444 213 478

info@t2r.be | www.t2r.be


DE PEN

22


DE PEN

Jan Folens,

bestuurslid Belgische Vereniging van Asfaltproducenten (BVA)

Een nieuw elan gebaseerd

op partnerships

Laat ons eerlijk zijn: de Belgische Vereniging van Asfaltproducenten mocht zijn bestaansreden wel eens in

vraag stellen. Elk bedrijf of vereniging moet met name alert blijven voor de veranderende omgeving om

zich heen. Die bestaansreden is eerst en vooral het samenbrengen en verbinden van mensen, projecten

en ideeën. Dat moet het overkoepelend idee zijn van een sectorfederatie. En daar willen de 16 leden van

BVA nu werk van maken.

Het is vandaag onmogelijk geworden om op een geïsoleerde wijze

projecten op te starten, een bedrijf te leiden, te innoveren ... Nochtans

is het vandaag meer dan ooit nodig om hier werk van te maken!

We kunnen enkel succesvol zijn als we de juiste partners vinden, en

als we ons als partners gaan gedragen. Wie probeert dit van op zijn

of haar eiland te doen, zal vroeg of laat – en eerder vroeg dan laat –

grandioos mislukken.

Als federatie van asfaltproducenten zijn we ervan overtuigd dat we een

belangrijke rol te spelen hebben in het vinden van oplossingen voor de

toekomst. Ja, asfalt maakt deel uit van de oplossingen van de toekomst.

Als kwaliteitsvol materiaal is en blijft asfalt, voor opdrachtgevers en de

weggebruiker, de meest optimale keuze om wegen aan te leggen en zo

bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen van de mobiliteit van

morgen. Deze overtuiging moeten we nog meer uitdragen. We moeten

samen projecten ontwikkelen en blijven innoveren. Met elkaar, en

met de tientallen partners waarmee we in contact staan.

We zijn er ons van bewust dat we meer partnerships moeten aangaan:

met onze toeleveranciers, andere spelers in de waardeketen, maar ook

overheden, onderzoekscentra en het grote publiek. Vaak worden we

geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en zouden we veel van elkaar

kunnen leren of ideeën in de praktijk omzetten.

Eerst en vooral willen we binnen BVA zelf nauwer en efficiënter samenwerken.

Collectief moeten we sterker staan om beter gewapend te zijn

tegen de uitdagingen die ons staan te wachten. Dit gaan we doen dankzij

betere uitwisseling van kennis, het organiseren van technische werkgroepen

en opleidingen en een beter georganiseerde belangenbehartiging.

Hierbij willen we de samenwerking met onderzoekscentra en academici

beduidend versterken. We zijn ons bewust van de impact die we

hebben op de leefomgeving. Samen willen we zoeken naar manieren

om ons productieproces duurzamer te maken en om het product as-

falt nog te verbeteren. Eén van de belangrijkste technische ontwikkelingen

in dit kader is ‘lage temperatuur asfalt’ hetgeen een belangrijke vermindering

betekent van het energieverbruik tijdens de productie.

Daarnaast willen we ook nauwer samenwerken met onze directe partners

en toeleveranciers. Over de grenzen van onze respectievelijke sectoren

heen kunnen we veel van elkaar leren en samen nieuwe projecten

opstarten. Die open houding moet uitmonden in nieuwe opportuniteiten

en win-winsituaties.

Natuurlijk moeten we ook blijven inzetten op constructieve relaties met

de verschillende overheden. We moeten hen overtuigen van de noodzaak

om te blijven investeren in een kwaliteitsvolle infrastructuur, die

zo onontbeerlijk is voor onze nationale economie, en die de veiligheid

en het comfort van de weggebruiker moet garanderen. Zonder stabiel

klimaat wordt het voor ons moeilijk om onze ambitie waar te maken om

nieuwe innovaties op de markt te brengen. We willen de overheden

dus beter informeren over wat asfalt is, onze zichtbaarheid vergroten en

durven onze argumenten naar voren te brengen.

Dit alles zal uiteraard pas slagen als we ook op een open, transparante en

geloofwaardige manier communiceren met de burger. Het is de burger,

als eindgebruiker en belastingbetaler, waar we het uiteindelijk allemaal

voor doen. Zonder zijn steun en impliciete goedkeuring, zal de bestaansreden

van onze sector verdwijnen. Het zal daarbij cruciaal zijn om te

bewijzen dat we ons echt inzetten om de impact van onze activiteiten

op het milieu te verminderen.

De leden geloven sterk in ons nieuw verhaal en onze vernieuwde ambitie.

Maar ze zijn er zich tegelijkertijd van bewust dat dit alleen zal lukken

als we ook onze partners, al onze stakeholders, kunnen overtuigen van

ons verhaal en onze meerwaarde. Als Voorzitter ben ik fier op de evolutie

die we hebben doorlopen en ben ik me ervan bewust dat we het nu

moeten waarmaken. Ik ben een en al oor om te luisteren naar wat jullie

ons te zeggen hebben. ■

23


ANTWERPEN FORT SINT-FILIPS

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | ABO Group

Gigantisch saneringsproject site

Fort Sint-Filips volop in uitvoering

In 2012 werd erkend bodemsaneringsdeskundige ABO nv door het Havenbedrijf Antwerpen aangesteld

om de eventuele vervuiling op de site Fort Sint-Filips te onderzoeken en in kaart te brengen. Zeven

jaar na de eerste bodemonderzoeken werd in oktober 2019 gestart met een van de grootste

saneringswerken ooit in Vlaanderen. “Door middel van een cement-bentonietwand en bovenafdek zal de

volledige verontreinigingszone worden ingekapseld, met de Boomse klei als onderafdichting”, vertelt Toon

Moeskops, projectleider bij ABO nv, onderdeel van ABO-Group.

Fort Sint-Filips is een van de oudste forten

rond Antwerpen. Het dateert van de 16de

eeuw, maar moest in de 19de eeuw plaats

maken voor een bepantserde, bakstenen constructie,

die tijdens WO I gedeeltelijk opgeblazen

werd. Toon Moeskops: “In 2012 kreeg

ABO nv van het Havenbedrijf Antwerpen

de opdracht om op de site een oriënterend

bodemonderzoek uit te voeren. Tijdens een

eerste onderzoeksfase, in oktober 2012, werd

vrij snel duidelijk dat het een aanzienlijke verontreinigingssituatie

betrof. Met zeer hoge

concentraties van zeer veel verschillende

parameters. In het dichtbegroeid terrein ter

hoogte van het fort was er enerzijds zichtbaar

petrochemische afval zichtbaar en anderzijds

troffen we ook in de grond een enorme verontreinigingscocktail

aan.”

'Tijdens een eerste onderzoeksfase, in oktober

2012, werd vrij snel duidelijk dat het een

aanzienlijke verontreinigingssituatie betrof'

HISTORISCHE

VERONTREINIGING

Uit historisch onderzoek bleek dat in de jaren

50 tot 70 op het terrein van Fort Sint-Filips

meer dan 50 miljoen liter olie geloosd en verbrand

werd. Toon Moeskops: “Eerst in open

lucht en later in het fort zelf. We voerden ook

een terreininspectie uit. Met ladders en mondmaskers

drongen we het fort binnen, zo ver

als de veiligheid het toeliet. De bodem van de

kamers die nog toegankelijk waren, was bedekt

met een zware teerachtige substantie. Het was

dan ook snel duidelijk dat we met een historische

verontreiniging te maken hadden.”

Vervolgens voerde ABO nv een beschrijvend

bodemonderzoek uit, om zowel de omvang

van de verontreiniging te bepalen als de risico’s

te onderzoeken. “En die omvang bleek buitengewoon

groot”, vertelt Toon Moeskops. “De

verontreinigde oppervlakte gaat richting 6 ha

en verticaal is de vervuiling doorgedrongen tot

een diepte van 30 m. Naar schatting 1.2 miljoen

m³ grond is er verontreinigd. Daarnaast

werd het dossier ook uitgebreid met een nabijgelegen

bufferbekken. Met zo’n 40.000 m³

verontreinigde waterbodem drong ook een

sanering van het bekken zich op.”

In 2012 kreeg ABO nv van het Havenbedrijf Antwerpen de opdracht om op de site een oriënterend

bodemonderzoek uit te voeren.

RANDVOORWAARDEN

In 2016 bereikten de voorbereidende onderzoeken

een eindpunt en kon er worden gestart

met het uitwerken van een saneringsaanpak.

Toon Moeskops: “Geen evidente oefening

want het moest een integrale oplossing zijn

die ook rekening hield met de vele randvoorwaarden.

Zo heeft het fort een historische,

beschermende waarde. Bovendien ligt de site

in natuurgebied, waar niet eender welke werken

uitgevoerd mogen worden. Daarbovenop

zijn er ook Sigmawerken (uitgevoerd door de

Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor

Natuur en Bos, red.) voorzien ter hoogte van

het fort. Allemaal facetten om rekening mee

te houden.”

24


ANTWERPEN FORT SINT-FILIPS

SARCOFAAG

Voor de sanering voerde ABO nv op vraag

van OVAM een multicriteria-analyse (MCA)

uit. Toon Moeskops: “Op basis van die MCA

wordt de beste oplossing gekozen. Rekening

houdend met een hele reeks aspecten zoals saneringsdoelstellingen,

duurzaamheid, de productie

van afvalstoffen, grondstoffengebruik,

veiligheid, omgevingshinder, kostprijs … In dit

project werd ervoor gekozen om verontreiniging

in en onder het fort te isoleren door middel

van een cement-bentonietwand. Door de

aanwezigheid van de Boomse klei onderaan en

de toepassing van een bovenafdek wordt er als

het ware een sarcofaag omheen gebouwd. De

sanering van de lozingsvijver gebeurt op een

gelijkaardige manier. De verontreinigde waterbodem

blijft ter plaatse, maar wordt ingekapseld

om verdere verspreiding tegen te gaan.”

INTENSIEVE MONITORING

De effectieve sanering ging in oktober vorig

jaar van start. Het consortium Jan De Nul-

Envisan-DEC voert de werken uit. Voor ABO

nv zit het werk er na de onderzoeksfase zeker

niet op. “De werken aan de cement-bentonietwand

zouden volgens plan tegen de zomer afgerond

moeten zien. Daarna staat de verdere

sanering van de site, alsook de start van waterbodemsanering,

op het programma. ABO nv

blijft als bodemsaneringsdeskundige nauw betrokken

bij het project door een dagdagelijkse

opvolging en continue metingen. Zelfs na afronding

van de sanering wordt de verontreinigingssituatie

nog jarenlang intensief opgevolgd.

Dit is een van de grootste saneringswerken

ooit in Vlaanderen. Zeker gezien de ernst, de

omvang en de verschillende randvoorwaarden

is dit voor ons een zeer mooi referentieproject”,

besluit Toon Moeskops. ■

In dit project werd ervoor gekozen om verontreiniging in en onder het fort te isoleren door middel van een

cement-bentonietwand.

De hoofdingang van het fort

Met zo’n 40.000 m³ verontreinigde waterbodem drong ook de sanering van een nabijgelegen bufferbekken zich op.

25


CONSULTANCY

Uw duurzame partner in

consultancy & engineering.

Uw project, onze zorg

• Geïntegreerde oplossing - One Stop Shopping

• Persoonlijke betrokkenheid van uw adviseur

• Complexiteit is ons vak

• Combinatie advies & monitoring

BODEM

MILIEUMANAGEMENT

ASBEST

& SLOOP

ARCHEOLOGIE

& ERFGOED

BREAAM

& DUURZAAMHEID

Wij staan garant voor integraal milieu- en vergunningsadvies voor alle bouw- en herontwikkelingsprojecten in Vlaanderen,

Brussel en Wallonië en staan in voor de volledige studiefase én voor de begeleiding van de werkzaamheden.

Naast onze core business van bodemonderzoek en –sanering, kan u bij ons terecht voor alle mogelijke milieustudies, archeologisch en

bouwhistorisch onderzoek, asbest- en sloopinventarisatie; alsook integraal advies inzake duurzame herontwikkeling en ruimtelijke planning.

ABO NV, MEMBER OF ABO-GROUP, MET VESTIGINGEN TE

Aartselaar - Brussel - Gent - Hasselt - Houthalen - Namur - Roeselare

www.abo-consult.be | abo@abo-group.eu | +32 (0)9 242 88 66

*Bij een archeologische werfbegeleiding naar aanleiding van rioleringswerken werden door archeologen van ABO resten van een muur ontdekt. Het gaat vermoedelijk om het restant van het poortgebouw

van een site met walgracht. Deze is historisch gekend als het ‘Hof van Nattenhaasdonk’, vermeld in historische bronnen vanaf de 15e eeuw. Vermits de Pastoor Huveneersheuvel een beschermde

archeologische site is, worden belangrijke ingrepen in de bodem binnen de perimeter van de bescherming extra en van kort bij opgevolgd door het agentschap Onroerend Erfgoed.


IF

JOBS @ RENOTEC

NOW!

WHEN?

HET VERLEDEN IS OOK JOUW TOEKOMST WAARD

Werken bij Renotec is kansen krijgen.

De kans om mee te werken aan unieke projecten. De kans om bij te leren en je skills verder te ontwikkelen. De

kans op een mooie en waardevolle carrière. Zoveel opportuniteiten. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal.

Hun veiligheid en welzijn staan voorop. Want mensen die zich beter voelen, leveren meer kwaliteit.

Ben jij een projectleider met ervaring en neem jij deze kans met beide handen aan? Solliciteer dan vandaag!

ellen.tuyteleers@renotec.be.

WWW.RENOTEC.BE


AARSCHOT BRUG OVER DEMER

Het project betrof het slopen en heropbouwen van een landhoofd met geïntegreerde fietserstunnel.

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Renotec

Brug over Demer in Aarschot

straalt weer na renovatie

De brug over de Demer van de Oostelijke Ring op de R25/N10 in Aarschot ziet er weer uit als nieuw.

In opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer nam Renotec de renovatie van a tot z voor haar

rekening. “Het project betrof het slopen en heropbouwen van een landhoofd met geïntegreerde

fietserstunnel, waarbij alles behalve de funderingsplaat vervangen moest worden”, aldus Tomas Olaerts,

projectleider bij Renotec.

De brug werd vorig jaar tussen maart en september in een aantal fasen

vernieuwd om de levensduur van de brug te verlengen. Tijdens de grote

onderhoudsbeurt werd de brug volledig gestript. Beide zijden kregen een

nieuwe waterdichting en de fietskoker aan het jaagpad werd volledig vernieuwd.

Ook het landhoofd werd volledig heropgebouwd. De rijweg en de

fietspaden die over de brug lopen kregen in een laatste fase een nieuwe

onderlaag en toplaag asfalt en markering. Voor het project in Aarschot

deed het Agentschap Wegen & Verkeer een beroep op Renotec, gespecialiseerd

in onder andere betonrenovaties. Niet enkel gebouwen en industriële

sites komen in aanmerking voor dergelijke renovaties, ook kunstwerken

zoals tunnels, viaducten en bruggen behoren tot de specialiteiten

van het bedrijf uit Geel. Tomas Olaerts: “Dit project betrof het slopen en

heropbouwen van een landhoofd met geïntegreerde fietserstunnel, waarbij

alles behalve de funderingsplaat vervangen moest worden.”

BETON IN SLECHTE STAAT

Voorafgaand aan de werken werd door Expertise Beton en Staal van

het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vastgesteld dat de

betonstructuur in slechte staat was. “Het landhoofd, waar de brug op

steunt, moest integraal vervangen worden. Enkel herstellen was geen

optie. Grote uitdaging hierbij was dat de doorgang van het verkeer op

de brug gegarandeerd moest worden, over twee versmalde rijstroken”,

aldus Tomas Olaerts. “Renotec heeft zeer veel ervaring in het herstellen

en renoveren van betonstructuren, maar een volledig landhoofd vervangen

is, als ik me niet vergis, een primeur voor ons.”

“De tussenlaag van de betonnen sokkel en het brugdek en het beton van

de sokkels zelf waren aan vervanging toe”, gaat Tomas Olaerts verder.

“We besloten om de aparte oplegsokkels te vervangen door één balk.”

28


AARSCHOT BRUG OVER DEMER

Om de werken te kunnen uitvoeren werd de brug met speciale kranen

10 mm opgekrikt om een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen. Die

'neopreen oplegging' is opgebouwd uit laagjes rubber die omhuld worden

door plaatjes staal. Dit element dient om bewegingen in de brug toe

te laten, terwijl vele voertuigen over de brug rijden.

KWALITEITSVOLLE UITVOERING

Renotec teert op een ervaren team betonherstellers en opgeleide vakmensen

om gespecialiseerde renovatietechnieken toe passen. De verregaande

specialisatie zorgt ervoor dat complexe projecten, zoals in Aarschot,

vaak bij hen terechtkomen. “We hebben hiervoor de knowhow

en het materieel in huis”, aldus Tomas Olaerts. “Als hoofd- en onderaannemer

staat Renotec garant voor een kwaliteitsvolle uitvoering en

bieden we steeds een totaalpakket aan. Ons voordeel ten opzichte van

concurrenten is dat we altijd kunnen inspelen op het onverwachte. Als er

tijdens de renovatie problemen opduiken, dan hebben wij de expertise

om dat te detecteren en op te lossen. Zo werd in de loop van dit project

op het brugdek een zone van 8 op 3 m vastgesteld die in slechte staat

was. Zonder oponthoud of af te wijken van de planning hebben we ook

die zone op de juiste manier kunnen herstellen.”

In opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer renoveerde Renotec de brug

over de Demer van de Oostelijke Ring op de R25/N10 in Aarschot

'Als er tijdens de renovatie

problemen opduiken, dan

hebben wij de expertise om

dat te detecteren en hier snel

op in te spelen'

“Renotec heeft de knowhow en het materieel in huis om complexe projecten tot

een goed einde te brengen.”

SLUITSTUK

De renovatie van de brug in Aarschot is meteen ook het sluitstuk van

een groter project van het Agentschap Wegen & Verkeer. In totaal werden

in dit kader negen kunstwerken aangepakt, waaronder ook drie

bruggen in Wezembeek-Oppem, drie fietsbruggen in Strombeek-Bever

en een fietstunnel in Hofstade. “Over het eindresultaat zijn zowel wij als

de opdrachtgever, en ongetwijfeld ook de eindgebruiker, tevreden. Ook

het verloop van project zelf verliep naar wens. We hebben ons prima

aan de planning kunnen houden”, besluit Tomas Olaerts. ■

De brug over de Demer van de Oostelijke Ring op de R25/N10 in Aarschot ziet er weer uit als nieuw.

29


Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat

9140 Temse - Tel. 03/771 69 94

info@stelcon.be - www.stelcon.be

www.toyota-huur.be

- Homologatie tot 3,5T trekhaak

- Automatische versnellingen

- Achteruitrijcamera

- GPS & bluetooth

- Lederen zetels

- Discreet

Korte / Lange termijn

Bij u thuis geleverd


Hoe moeilijker

uw staalconstructie

hoe groter onze uitdaging

Almex metaal uit Essen (Antwerpen) is als staalconstructeur gespecialiseerd in burgerlijke

bouwkunde. Wij leveren allerhande metaalconstructies voor spoorweg-infrastructuur, bruggen

en wegen, sluizen, waterkeringen, dijken, utiliteitsbouw, industriële installaties,… Hoe moeilijker

de opdracht, hoe groter de uitdaging! Almex verzorgt voor uw totaalproject, de engineering,

productie en montage.

Almex metaal bv

Nieuwmoersesteenweg 139 | B-2910 Essen

+32 (0)3 297 29 34 | info@almexmetaal.be

www.almexmetaal.be


ANTWERPEN SCHIJNPOORT

Tekst | Jeroen Schreurs Beeld | Almex, Franki Construct

Passerelle Schijnpoort

brengt voetgangers

makkelijker bij Sportpaleis

Wie al eens een concert meepikt in het Sportpaleis of de Lotto Arena, kent het maar al te goed: de

drukte, file en verkeerschaos op het nabijgelegen Schijnpoortkruispunt zorgen altijd voor een hoop

stress. Met de nieuwe passerelle wil de stad Antwerpen er voetgangers en autoverkeer scheiden en

zo de site veiliger en efficiënter maken. Begin januari plaatsten de aannemers de brugdelen, tegen

het paasverlof zouden alle werken afgerond moeten zijn. “Zo is er al tijdens de werken aan de

Oosterweelverbinding een veilige verbinding voor voetgangers naar het Sportpaleis mogelijk, los van de

drukke kruispunten”, zegt Maurits Van Hoorde, projectleider bij Franki Construct.

Gert Neelen: “Nu de voorlopige montage is afgerond, moeten we de delen nog aan elkaar lassen en borstweringen plaatsen.”

32


ANTWERPEN SCHIJNPOORT

Maurits Van Hoorde: “We kregen een venster van 60 uur van de stad, van donderdag- tot zondagavond. Zulke hijsoperaties zijn immers gevoelig aan de

weersomstandigheden.”

Het Schijnpoortkruispunt is vandaag een zeer drukke verkeersknoop,

waar zowel autoverkeer, openbaar vervoer, fietsers als voetgangers gebruik

van maken. De passerelle over de Schijnpoortweg zorgt ervoor

dat zwakke weggebruikers veilig de oversteek kunnen maken naar de

evenementzalen buiten de ring. Het project maakt de parking aan Park

Spoor Oost ook beter toegankelijk.

LEEFBAARHEID VERHOGEN

Het project is niet alleen goed nieuws voor de bezoekers van de evenementen.

De omgeving van het Sportpaleis en het Lobroekdok zal de

komende jaren een metamorfose ondergaan met de realisatie van Ringpark

Lobroekdok en Ringpark het Schijn, na de afbraak van het snelwegviaduct

van Merksem. De aanleg van nieuwe parken, ruimte voor sport

en recreatie, en mooie fiets- en voetgangersverbindingen moet de leefbaarheid

van de omliggende wijken verbeteren. Door de oversteek nu al

te realiseren, voorafgaand aan de Oosterweelwerken, beperkt de stad

Antwerpen de verkeershinder en blijft er tijdens die werken vlot verkeer

mogelijk over de Singel.

Die passerelle komt er dus al vóór het Oosterweelproject, die de verkeersknoop

aan het Sportpaleis al voor een deel ontwart. Op de op- en

afritten na komt alles in een tunnel of een sleuf, waardoor de impact op

de omgeving verkleint. In de plaats komt een eenvoudige aansluiting, met

op- en afritten in de twee rijrichtingen aan het Sportpaleis en aan het

waterzuiveringsstation. Zo komt het verkeer sneller op de snelweg en

vermindert ook het sluip- en vrachtverkeer in Deurne-Noord, Luchtbal

en Merksem.

FIETSBRUG

Wanneer die werken zijn afgerond, start een nieuw project om de passerelle

over de snelweg te trekken. Fietsers zullen via de fietsbrug op

het Ringfietspad veilig kunnen doorfietsen langs het Sportpaleis tot aan

de nieuwe fietsbrug IJzerlaan over het Albertkanaal. De passerelle en de

fietsbrug worden dan met elkaar verbonden ter hoogte van het stedelijke

plein aan het Sportpaleis. Via een lus of twee trappen geraken fietsers

vanaf de passerelle of fietsbrug op de begane grond.

'Met de nieuwe passerelle wil de

stad Antwerpen er voetgangers en

autoverkeer scheiden en zo de site

veiliger en efficiënter maken'

HIJSOPERATIE BEGIN JANUARI

Franki Construct is de aannemer voor dit project en zorgde het afgelopen

jaar voor de fundering en constructie van de stalen brugdelen. In

oktober 2018 startte het bedrijf met de funderingswerken en met de

bouw van het bruggenhoofd aan de kant van Spoor Oost. Nadien volgde

de bouw van de brugpijlers aan de kant van het waterzuiveringsstation

en het Lobroekdok. ›

33


ANTWERPEN SCHIJNPOORT

Begin januari zette het bedrijf alle brugdelen van de toekomstige passerelle

aan Schijnpoort op hun plaats. De spectaculaire werken werden

gevolgd door heel wat kijklustigen. Vanaf Spoor Oost zagen ze hoe twee

grote kranen met een hefvermogen van 500 ton de brugdelen op de

brugpijlers plaatsten. Een team van ongeveer 40 mensen werkten dag en

nacht aan de huzarenklus.

'Begin januari zette de aannemer

alle brugdelen van de toekomstige

passerelle aan op hun plaats'

“KRUISPUNT VROEGTIJDIG VRIJGEGEVEN”

“Maar dat verliep vlotter dan verwacht”, zegt Maurits Van Hoorde. “We

kregen een venster van 60 uur van de stad, van donderdag- tot zondagavond.

Dat leek krap in de planning, en we nemen natuurlijk altijd een

veiligheidsmarge. Zulke hijsoperaties zijn immers gevoelig aan de weersomstandigheden.

Bij sterke wind hadden we de plaatsing bijvoorbeeld

een paar uur moeten staken. Maar de uitvoering verliep dermate vlot dat

we het kruispunt 24 uur op voorhand konden vrijgeven voor het verkeer.

Daarvoor heb je ook een goede samenwerking nodig met de stadsdiensten,

natuurlijk. In het algemeen kan je trouwens stellen dat dit project

vlot verliep dankzij de goede samenwerking met de stad Antwerpen.”

650 TON

Franki Construct coördineerde het project ook en besteedde de productie

van de brugdelen uit aan staalconstructeur Almex. Het bedrijf uit

Essen is gespecialiseerd in burgerlijke bouwkunde en levert allerhande

metaalconstructies voor onder andere spoorweginfrastructuur, bruggen

en wegen, en utiliteitsbouw. Almex kwam al bij verschillende projecten

in actie voor Franki en werkte ook de voorbije maanden aan het project

op een site vlakbij het Schijnpoortkruispunt. Gert Neelen, eigenaar

van Almex: “Wij zijn verantwoordelijk voor alle onderdelen boven de

fundering. Dat betekent productie, montage en detailengineering van

zes brugdelen van in totaal 650 ton. De verlichting van de passerelle verwerkten

we in de balustrade van de brug. Ook de verkeerslichten op de

Noordersingel aan het kruispunt met de Schijnpoortweg zijn mee verwerkt

in het ontwerp. Nu de voorlopige montage is afgerond, moeten

we de delen nog aan elkaar lassen en borstweringen plaatsen.”

BOUWSITE ONDER DE BRUG

Op logistiek vlak was dit project een uitdaging. Het oorspronkelijke idee

- vervoer via het water - bleek niet mogelijk. “Initieel wilden we de brug

samenbouwen in zes delen, om ze dan per ponton aan te voeren”, legt

Neelen uit. “De kade van het Lobroekdok vlakbij liet dat echter niet toe.

De effluentkoker die daar in de grond ligt, maakte het onmogelijk om de

brug met de telescoopkraan te lossen of het gevaarte van het ponton af

te rijden. Dat was een streep door de rekening, maar met de bouwpartners

vonden we een goede oplossing: een site onder de ringbrug vlakbij.

Daar hebben we die zes brugdelen gebouwd, waarna we ze in het plaatsingsweekend

tot aan het kruispunt vlakbij reden.” ■

De passerelle over de Schijnpoortweg zorgt ervoor dat zwakke weggebruikers veilig de oversteek kunnen maken naar de evenementzalen buiten de ring.

34


INDUSTRIE

GEBOUWEN

BURGERLIJKE BOUWKUNDE

Grondstoffen

met aluminium laadbakken

Zware materialen

met stalen laadbakken

Verontreinigde grond

met afgezeilde laadbakken

Asfalt

met geïsoleerde laadbakken

Slib

met afgedichte laadbakken

Ruw terrein transport

met 4x4 trekkers

35


RUIMTE VOOR

NIEUWE

Foto © Dimitri Houtteman

TIJDEN

Het zevende Congres & Forum

Publieke Ruimte onderzoekt de

rol van de publieke ruimte in een

snel evoluerende maatschappij. Of u

beleidsmaker, ambtenaar, ontwerper,

onderzoeker of geëngageerde burger bent,

ook u kunt mee het voortouw nemen om van

uw omgeving een meer aangename, veilige,

gezonde en toekomstbestendige plek te

maken voor iedereen.

ͧ

ͧ

ͧ

ͧ

ͧ

ͧ

ͧ

ͧ

Inspirerende lezingen,

workshops en demo’s

Excursies naar unieke

realisaties in Gent

Uitgebreid forum met

producten en diensten voor

openbare ruimte

Het Praktijkboek Publieke

Ruimte voor elke deelnemer

Prijsuitreiking van de

Prijs Publieke Ruimte en

Publieksprijs 2020

Ontmoet collega’s en

professionals op de gezellige

netwerkreceptie

Voordeeltarief voor leden

Infopunt Publieke Ruimte

Onthulling van de

nieuwe gaststad

2021

organisatie

met medewerking en steun van


SPECIAL TECHNI-MAT

Nieuwe vakbeurs focust op technieken

en materialen voor infra & ruwbouw 40

Contentprogramma 41

Plattegrond 42

Standhouders 44

Fedbeton 46

Teccon 47

Adfil 48

Alkern Vor Beton 49

Radiodetection 50

Protekta 51

CBS BETON 53

DS PLASTICS 54

Webeco 57

Lithobeton nv 59

Resiplast 59

49 61

38


Inhoud TECHNIMAT Special

65

69

Isofaq 61

Wavin 63

ZABO 65

BOSCH BETON 65

pgb-Europe 67

Funke Kunststoffe Gmbh 69

TUBOA 69

Idelco 71

Fondatel - Lecomte 71

CGK 73

71

75

39


Nieuwe vakbeurs focust op technieken en materialen voor infra & ruwbouw

InfraTech en Matexpo, twee toonaangevende vakbeurzen in Nederland en België op het gebied van bouw en

infrastructuur, organiseren op 25 & 26 maart 2020 de nieuwe vakbeurs Techni-Mat.

Deze beurs, voor alle spelers binnen infra en ruwbouw, is het verzamelpunt van knowhow voor de sector en

focust op technieken en materialen.

Techni-Mat is er gekomen op vraag van zowel fabrikanten als aannemers die al langer op zoek waren naar een

professioneel platform waar ze elkaar kunnen treffen, met focus op innovatie, content en netwerking.

BEZOEKERS & EXPOSANTEN

De beurs richt zich specifiek op aannemers uit de algemene bouw en

wegenbouw, technisch directeurs, aankopers, calculatoren, werf- en projectleiders,

algemene directie, overheden (technische diensten van steden

& gemeenten, provincies en gewesten) en private opdrachtgevers.

Er worden meer dan 100 standhouders verwacht. De exposanten

zijn fabrikanten en exclusieve verdelers van technieken & materialen

voor funderingen, ruwbouw en buitenafwerking, materialen en infrastructuur

voor de openbare ruimte en wegtechnieken, technieken en

materialen bestemd voor tunneling, riolering en energieproductie en

-distributie.

Maar ook gespecialiseerde aannemers, studiebureaus en branche organisaties

kunnen exposant worden.

SECTOREN

Funderingen & bouwskelet | Dak & gevel | Infra | Tunneltechniek | Riolering

& water | Openbare ruimte & mobiliteit | Energie | Verkeersinfrastructuur

UNIFORME STANDS

Techni-Mat wordt volgens een all-in concept georganiseerd. De exposanten

worden volledig ontzorgd met uniforme stands met een mooie uitstraling,

meubilair en catering. Inhoud en aanwezigheid is prioritair boven

de grootte van de stand.

40


TECHNI-MAT AWARDS

Op woensdag 25 maart om 19u30 worden de allereerste Techni-Mat

Awards uitgereikt in samenwerking met Louwers Mediagroep de Sustainability

Award, de Technical award en de Audience Award.

Als bezoeker kunt u eveneens de ceremonie ook bijwonen. Tijdens de

beurs kunt u uw stem uitbrengen op de top 3 van de Sustainability Award

en Technical Award die ook te zien zijn op Techni-Mat. Het product met

de meeste publieksstemmen wint die avond de Audience Award.

CONTENTPROGRAMMA

Met verschillende stakeholders uit de sector wordt een interessant contentprogramma

voor Techni-Mat opgezet. Tussen 11u en 18u kunnen de

bezoekers onder andere korte technische sessies, seminars en mini-debatten

bijwonen.

Het programma wordt samengesteld in samenwerking met onder andere

Confederatie Bouw, Bouwunie, ADEB-VBA, BGO-OBAC, AquaFlanders,

BVA en FEDBETON.

Tot binnenkort!

Kortrijk Xpo | 25+26 maart 2020 | 11u-21u

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wenst u deze nieuwe beurs te bezoeken?

Registreer u online met de code LMG2020

voor GRATIS toegang via www.techni-mat.eu

Datum Bedrijf Titel Startuur Zaal/ Box

woe 25/03/2020 Keynote: Gaststad Kortrijk - Axel Weyts 11u30 Zaal 1

woe 25/03/2020 WTCB BIM 12u30 Zaal 2

woe 25/03/2020 Vlakwa Komen tot een Robuust watersysteem:

de infrastructurele opgaven voor de

toekomst

woe 25/03/2020 Bouwunie / Informatie Vlaanderen Meldings- en informatiesystemen

(KLIP, GIPOD)

woe 25/03/2020 Constructiv Asbest, erkend maar niet steeds herkend

als risico

woe 25/03/2020 VRN Praktische leidraad voor werken in de

omgeving van nutsinfrastructuur op het

openbare domein in Vlaanderen versie

2019

13u30 Zaal 1

14u30 Zaal 2

15u30 Zaal 1

16u30 Zaal 2

woe 25/03/2020 Vives Klimaatrobuust ontwerpen 17u30 Zaal 1

woe 25/03/2020 Aquaflanders Hygiënisch werken aan waterleidingen 18u30 Zaal 2

woe 25/03/2020 Techni-Mat + Louwers Mediagroep Uitreiking Awards 19u30 Zaal 1 + 2

do 26/03/2020 FEDBeton CSC & nieuwe betonnormen 12u30 Zaal 2

do 26/03/2020 FEDBeton Charter betonleveranciers & aannemers 13u30 Zaal 1

do 26/03/2020 VlaWeBo Hoe digitaal is jouw wegenbouwbedrijf? 14u30 Zaal 2

do 26/03/2020

do 26/03/2020

BVA (Belgische Vereniging Asfaltproducenten)

OBAC-BGO

“ Energiezuinige asfaltverhardingen in

België”

Mogelijkheden voor voetpaden en

wegen in gietasfalt

15u30 Zaal 1

16u30 Zaal 2

do 26/03/2020 Omgevingsloket Confederatie Bouw Bemalingen 17u30 Zaal 1

do 26/03/2020 Bouwunie / Aquafin Horizontal Directional Drilling 18u30 Zaal 2

41


PRESIDENT KENNEDYLAAN

PARKING VIA

PRESIDENT

KENNEDY-

LAAN 100

407

406

405

409

410

411

412

416a 416b 427 428

429 430

431

439a 439b 440a 440b 441 442 443 4

450 451

452 453

454 45

MIX

461 462 463 464 465 46

403

472

473 474 475 476 477 47

402

IN/OUT

SOUTH

401

486 487 488

494

495

496

AUDIENCE AWARD

PARTNER AVENUE

42


413

414

415

416

417

418a

418b

431 432

433 434

435 436

437 438

4001 4002

419

SEMINAR

ROOM 1

444 445 445b 446 447 448a 448b 449a 449b 4010

4011

420

455

456

456b

457

458

459

460

4020

4021

421

INFRA

466 467 467b

468 469 470 471 4030

4031

422

423

478 479 480 481 482 483 484 485 4040 4041

424

SEMINAR

ROOM 2

489 490 491 492 493

425

497 498 499

FAIR OFFICE

IN/OUT

NORTH

THE GREEN HOUSE

PARKING VIA

DOORNIKSE-

STEENWEG

216

DOORNIKSESTEENWEG

43


Exhibitors Location Country Stand Number

3B Plastics Antwerpen - Deurne BE 432

6X International België Lier BE 428

ADC - Accessoires de Construction Le Thillay FR 439b

Adfil Zele BE 448a

Alkern Vor Beton Roeselare BE 470

Avetum Mechelen BE 460

BAG MacBen Sint-Niklaas BE 401

Bam Technics Kortrijk BE 482

BeNed Opglabbeek BE 424

Beton De Clercq Gent BE 438

Beton de la Lomme Rochefort BE 480

Betonijzerbuigcentrale Inter Ichtegem BE 473

BGO - Belgische Gietasfalt Organisatie Kontich BE 412

Bleijko Roeselare BE 435

Bluefield Bauvechain BE 416b

BMWill Herstal BE 457

Bolidt Hendrik-Ido-Ambacht NL 413

Bosch Beton Kootwijkerbroek NL 440b

Bouwsoft - Batilogic (Use It Group) Zuienkerke BE 441

BT Nyloplast s Gravendeel NL 430

CBS Beton Wielsbeke BE 414

CCI Leidingsystemen Wommelgem BE 425

Cemart Nazareth - Eke BE 439a

CGK Maritime Malle BE 409

Cobefa Komen BE 484

Convez Ede NL 456

Cubis Systems Lurgan GB 428

Demula Laarne BE 466

De Bree Solutions Maldegem BE 4031

De Wegenscanners Twello NL 418a

Dick - Atlasanker Wevelgem BE 440a

Disoma Maldegem BE 4021

Dörken Benelux - Delta Asse BE 445

Dortmunder Gußasphalt Dortmund DE 420

DS Plastics Lokeren BE 478

Dubaere Meulebeke BE 427

Dutch Fiber Trading Berkhout NL 403

DWS - Despierre Wall Systems Houthulst BE 445b

Ecobeton Water Technologies Sint-Truiden BE 456b

EJ Benelux Access Solutions Brussel - Anderlecht BE 416

Envisol Dentergem BE 483

Eurodal Grobbendonk BE 444

Faro Benelux Eindhoven NL 407

Fondatel Lecomte Andenne BE 471

Funke Kunststoffe Hamm-Uentrop DE 4030

Geofoam Belgium Vlaardingen NL 447

Grouttech Aalst BE 437

Halsängs Stängsel Falköping SE 467b

Hakron Roosdaal BE 489

Hauff-Technik Hermaringen DE 454

Idelco Wingene BE 471

Informatie Vlaanderen Brussel BE 423

IKO Road Antwerpen BE 491

44


Exhibitors Location Country Stand Number

Isofaq Izegem BE 492

Kessel België Bodegraven NL 474

Kimmenade België Oudsbergen BE 434

Koers Hoogersmilde NL 449a

Koraton Kortrijk BE 487

Koudasfalt van den Broek Maaseik BE 422

LegGO Brussel BE 410

Lithobeton Gistel - Snaaskerke BE 481

Maquinay Solutions Seraing BE 475

MD Beton Mouscron BE 498

Metifix Dendermonde BE 406

Modde Bouwmaterialen - Firestone Kortrijk BE 4020

Norré-Behaegel Middelkerke - Westende BE 429

Nussbaumer Halle BE 453

Park & Go Oostkamp - Ruddervoorde BE 439b

PGB-Europe Melle BE 442

Plaka Ternat BE 455

Pluvio Roeselare BE 402

Prefaxis (Verbo-B) Ploegsteert - Le Bizet BE 431

Protekta Aqua Tech Gemert NL 419

Quick-Mix Tubag Contern LU 436

Radiodetection Bristol GB 411

Rädlinger Primus Line Cham DE 417

Rectavit Lochristi BE 497

Resiplast Wommelgem BE 433

Riopro Zele BE 492

Roxtec Gent BE 479

S & P Clever Reïnforcement Benelux Aalsmeer NL 491

Sandstra Roeselare BE 477

Schöck België Gent BE 465

Scholz Benelux Ede NL 456

Schroeder-Ankers Dinxperlo NL 476

Sika Nazareth BE 488

Soprema Grobbendonk BE 490

Soudal Turnhout BE 464

Soval Brousseval FR 421

Spekking Landen BE 448b

Stradus Heusden - Zolder BE 468

Teccon Zandhoven BE 415

Tubao Saint-Saëns FR 483

Uretek Benelux Lelystad NL 467

Van Hoof Hove BE 446

Verhelst Bouwmaterialen Oudenburg BE 4040

Vink Heist-Op-Den-Berg BE 472

Visser-Assen Assen NL 443

VM Building Solutions Vilvoorde NL 463

VVS Signalisatie & Straatmeubilair Hasselt BE 449b

Wavin Belgium Sint-Niklaas NL 459

Webeco Sint-Truiden BE 469

Willemen Infra Gent BE 418b

Wire & More Valkenswaard NL 405

Zabo Kortrijk - Marke BE 458

45


Steeds meer opdrachtgevers vragen of eisen duurzaam gecertificeerde bouwproducten.

Tekst en beeld | FEDBETON

FEDBETON doet tijdens Techni-Mat het CSC-keurmerk uit de doeken

Verantwoord bouwen

begint met CSC

Praktisch: donderdag 26/03/2020 van 12u30 tot 13u00 Zaal 2

Steeds meer opdrachtgevers vragen of eisen

duurzaam gecertificeerde bouwproducten.

Het CSC-keurmerk (Concrete Sustainability

Council) helpt die ambitie waar te maken

door het gebruik van duurzaam, sociaal verantwoord

en hoogwaardig beton. Het biedt de

afnemer zekerheid over de verantwoorde herkomst

van de gebruikte grondstoffen en een

optimaal productieproces met respect voor

mens en milieu. De 100 % recycleerbaarheid

van beton is al lang gekend. Bovendien profiteert

de afnemer van de kennis van de gecertificeerde

leverancier die voortdurend bezig is

met innovatie en ontwikkeling van het product

om nog betere bouwresultaten te realiseren.

In 2019 behaalden de eerste 3 betoncentrales

het gegeerde certificaat: AC Materials in Puurs,

Stortbeton Declercq in Waregem en Van Akelyen

bouwmaterialen in Zele mogen zich terecht

de Belgische trendsetters in de sector noemen.

Sinds de uitreiking van de certificaten op Matexpo

in september 2019 ziet Fedbeton de interesse

duidelijk toenemen. Voor 2020 verwacht

men zeker 10 bijkomende betoncentrales en cementfabrieken.

De eisen en voorwaarden van

het CSC-keurmerk zijn vastgelegd in de Sustainable

Concrete Handleiding Certificering.

HOE WERKT CSC?

Producenten declareren in welke mate ze verantwoord

ondernemen en leveren bewijsmateriaal

aan in de diverse domeinen. Een onafhankelijke

certificatie-instelling controleert de

keurmerkhouder en verstrekt een CSC-certificaat

bij het voldoen aan de eisen.

De Concrete Sustainability Council (CSC) is

een onafhankelijke wereldwijde organisatie, geïnitieerd

door de World Business Council for

Sustainabale Development (WBCSD) en de

granulaten-, cement- en betonindustrie. CSC

zet zich in voor het versnellen van duurzaam en

verantwoord inkopen binnen de betonsector.

De sector neemt daarin verantwoordelijkheid,

is daarmee transparant en laat wereldwijd zien

hoe het structureel bijdraagt aan bijvoorbeeld

het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.

CSC krijgt daarom steun van wereldwijde

grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

BRONS, ZILVER, GOUD OF

PLATINA

Wie verantwoord wil bouwen met beton, kan

niet zonder het CSC-certificaat. Het certificaat

heeft 4 niveaus: brons, zilver, goud en platina.

Het CSC-certificatiesysteem rekent de informatie

uit de keten door en bepaalt of voldoende

punten zijn behaald voor de toekenning van

een certificaat op een van de niveaus. In België

is FEDBETON de Regional System Operator

van CSC. FEDBETON is daarmee de centrale

organisatie voor het stimuleren, adviseren en

faciliteren van CSC-certificatie. De feitelijke

certificering gebeurt uitsluitend via erkende en

onafhankelijke certificatie-instellingen.

WAAROM CERTIFICEREN?

CSC is dé standaard voor verantwoord bouwen

in de betonsector en speelt in op de toenemende

vraag van opdrachtgevers, draagt

bij aan betere en duurzamere constructies en

creëert onderscheidend vermogen Het voeren

van het CSC-keurmerk levert intussen ook extra

credits in BREAAM-projecten. Financiële instellingen

hechten veel belang aan maatschappelijk

verantwoord ondernemen en bieden

klanten die zich hierin onderscheiden interessantere

voorwaarden. Het realiseren van duurzame

bouwwerken met beton is alleen mogelijk

wanneer de gehele keten daaraan een actieve

bijdrage levert. Dit is een continu proces waarin

de sector gezamenlijke belemmeringen wegneemt,

kansen benut, innovaties en nieuwe

samenwerkingsverbanden creëert. ■

46


Tekst en beeld | Teccon

Eén aanspreekpunt voor alle

types boven- en ondergronds

landmeetwerk in België

De 50 landmeters van Teccon voeren dagelijks meetwerk uit in heel België. Architecten, rioolbeheerders,

industrie, studiebureaus en aannemers doen beroep op het landmeetbureau voor het uitvoeren van

opmetingen en het aanleveren van plannen. Door de modernste meettechnieken te combineren, zoals

drones, mobile mapping, 3D laserscanning, grondradar… worden meetopdrachten efficiënt, veilig en

nauwkeurig uitgevoerd.

De experten van Teccon bepalen samen met de klant de beste aanpak

voor elk project. Tijdens Techni-Mat legt Teccon de focus op de nieuwste

ontwikkelingen voor ondergrondse metingen.

3D-METING VAN DE ONDERGROND

Teccon ontwikkelde de voorbije 10 jaar een methode voor het in kaart

brengen van ondergrondse objecten zoals kabels, leidingen, brandstoftanks,

funderingen en riolering. Deze methode wordt zowel buiten als binnen

in gebouw toegepast. Hierbij worden klassieke landmeetapparatuur

gecombineerd met onder andere grondradar, radiodetectie en inspectiecamera’s.

Voor dit onderzoek zijn geen graaf of breekwerken nodig.

Met de Stream C grondradar tilt Teccon het onderzoek van de ondergrond

naar een nieuw niveau. Als eerste bedrijf in de Benelux investeerde

Teccon in deze nieuwe grondradartechnologie die een 3D-scan van de

ondergrond mogelijk maakt. Deze scan is ideaal voor detectie van ondergrondse

objecten. De informatie wordt zorgvuldig geanalyseerd door

grondradarexperten, gecombineerd met de andere meetgegevens en verwerkt

tot 2D- en 3D-plannen van de ondergrond. Deze plannen worden

gebruikt voor afstemming van het ontwerp en preventie van graafschade.

Deze werkwijze zorgt voor een vlottere uitvoering en minder faalkosten.

MONITORING

In de landmeetkunde neemt de vraag naar real-time data en slimme toepassingen

toe. Op werven zet Teccon sensoren in om real-time zettingsmetingen

uit te voeren. Zo kan sneller ingegrepen worden als er een verzakking

of verschuiving optreedt, bijvoorbeeld door de uitvoering van werken.

De Stream C grondradar voor 3D opzoeking van ondergrondse objecten zoals

kabels, leidingen, brandstoftanks, funderingen en riolering zonder graafwerk.

Naast het opmeten en keuren van rioolinfrastructuur zet Teccon samen met

zusterbedrijf SPC ook in op de plaatsing en online monitoring van debiet- en

neerslagmetingen.

Bij (afval)waterbeheer stelt de vraag naar live monitoring zich vooral bij

neerslag- en flowmetingen. Teccon staat samen met zusterbedrijf SPC

uit Leuven in voor het onderhouden van debietmeters in rioleringsstelsels

en waterlopen, pluviometers voor de monitoring van neerslag en

overstortmeters. De meetgegevens worden live uitgewisseld via een IoTplatform.

Dit geeft opdrachtgevers de kans om sneller in de grijpen wanneer

een alarmpeil bereikt wordt. ■

teccon

landmeters-experten

Teccon bvba

Kleimoer 16

9030 Gent – Mariakerke

T +32 9 380 36 82

E info@teccon.be

W www.teccon.be

47


Adfil – Stand 448A

Specialist in synsthetische vezelwapening voor beton

Adfil staat voor drie decennia ervaring in het ontwikkelen en toepassen van synthetische vezelwapening in

beton. Microvezels (Crackstop ® en Ignis ® ) helpen plastische krimp te vermijden en verhogen de chemische, de

vorst-dooi en vuur resistentie van beton. Macrovezels (Durus ® ) kunnen ingezet worden als primaire wapening

en zo staal wapening vervangen.

Door het toepassen van deze Belgische hightech

vezels kunnen projecten niet alleen veel

sneller maar ook duurzamer en economischer

verwezenlijkt worden. Door de integratie van

een polymeer mix, waarvoor een patent aangevraagd

werd, worden er treksterktes gehaald

die staal overstijgen.

Deze technologie werd voorgesteld voor de

TECH-AWARD op TECHNI-MAT. De treksterkte

in de vezels laat Adfil toe om wereldwijd

de beste resultaten neer te zetten. Dit

leidt tot het toepassen van Adfil-vezels in meer

dan 60 landen en dit in alle betonsegmenten:

stortklaar beton, spuitbeton en prefab beton.

Adfil staat voor drie decennia ervaring in het

ontwikkelen en toepassen van synthetische

vezelwapening in beton.

Adfil NV

Industriestraat 39

9240 Zele

T +32 52 24 00 00

E info@adfil.com

W www.adfil.com

Ontdek alle fabrikanten van BENOR-gecertificeerd stortklaar beton –

partners voor al uw projecten in België

www.fedbeton.be/nl/members

SUSTAINABILITY

COUNCIL

CONCRETE

Lombardstraat 42 B-1000 Brussel

T +32 2 735 01 93 www.fedbeton.be

48


oeverversterkingselementen

oeverversterkings-

Alkern_b93xh277.indd 1 29/08/14 15:45

Alkern Vor Beton –

Stand 470

Revolutionaire inspectieputten garanderen

veiligheid en duurzaamheid

De innovatieve inspectieput van vandaag is afgestemd

op de meest actuele eisen van opdrachtgevers, beheerders

van rioleringssystemen en partijen in de grond-,

weg- en waterbouw. Dankzij zelfverdichtend beton

worden veiligheid en duurzaamheid gegarandeerd.

Alkern VOR Beton profileert zich als één van

de belangrijkste fabrikanten van prefabbetonproducten.

Ook voor de wegenbouw, waarin de

productie van inspectieputten een belangrijk onderdeel

vormt. Daarom implementeerde Alkern

VOR Beton het PERFECT-systeem: putten die

van A tot Z geproduceerd worden in een mal,

zonder enige imperfectie (VOR+ Technologie).

Voordelen

Het nieuwe PERFECT-systeem biedt heel wat voordelen. Vanaf heden

kunnen er hogere schacht- en dekelementen geproduceerd worden.

Deze elementen zorgen voor een snellere plaatsing op de werf met minder

voegen. Daarnaast zijn de elementen van het PERFECT-systeem ook

heel wat lichter dan de vorige generatie. Lichtere elementen zorgen voor

een reductie van de plaatsingstijd en efficiënter transport. Vroeger konden

er vijf tot zes putten getransporteerd worden, tegenwoordig kunnen

we tot negen putten gaan per vrachtwagen.

Een andere meerwaarde is dat de aansluitingen onder helling ingestort

kunnen worden, op de wand van de put. Dit heeft als voordeel dat wanneer

de buizen onder een grote hellingsgraad gelegd worden, de put toch

waterpas gezet kan worden zonder risico’s op lekken bij de aansluiting

van de buis. Een paar berekeningen tonen aan dat de totale kosten- en

tijdsbesparing op de werf algauw tot wel 40 % kan oplopen.”

Glad stroomprofiel

De innovatieve inspectieput voldoet

aan alle eisen van vandaag

en morgen. Het perfect gladde

stroomprofiel zorgt dat het

afvoerwater een goede doorstroming

behoudt. Zo heeft vuil

weinig kans tot aanhechting en

worden vuilophopingen vermeden.

En dat verlaagt de onderhoudskost

van de riolering.

buizen

inspectieputten

ontvangers en

toezichtputten

lijnvormige elementen

straatstenen

betontegels

grasbetontegels

betonblokken

stapelblokken

afstandhouders

ALKERN VOR Beton NV

Ieperseweg 112 • B-8800 Roeselare (Rumbeke)

Tel.: 051 23 24 20 • Fax: 051 22 85 76 •

www.alkern.be • info@alkern.be

ALKERN VOR Beton

Ieperseweg 112

B-8800 Roeselare

(Rumbeke)

T +32 51 23 24 20

F +32

buizen

51 22 85 76

E info@alkern.be

W www.alkern.be

inspectieputten

ontvangers en

toezichtputten

lijnvormige elementen

straatstenen

betontegels

49


Radiodetection – Stand 411

Precisiezoekers in de kijker

Radiodetection, een wereldleider in het ontwerpen en ontwikkelen van apparatuur

voor het lokaliseren, onderzoeken en repareren van ondergrondse

infrastructuur exposeert op de Techni-Mat.

Radiodetection zal op

stand 411 de C.A.T

kabel zoekers en RD7100

en RD8100 precisie kabelen

leidingzoekers uitgebreid

voorstellen. Het precisiezoekerassortiment

van zoekers voor

ondergrondse nutsvoorzieningen

bestaat uit: de volledig uitgeruste,

multifunctionele RD8100

kabel- en pijpleidingzoekers, de

industriespecifieke RD7100 zoekers

en de innovatieve RD7100

en RD8100 RF markerbalzoekers

die het vinden van ondergrondse

markerballen combineert met het

vinden van ondergrondse kabels

en leidingen.

Alle RF-zoekers beschikken

over zowel een automatisch

meetsysteem voor markeringsdiepte,

waardoor geen

handmatig tweestapsproces

nodig.

Radiodetection CE

Industriestraat 11

7041 GD ’S Heerenberg

Nederland

T +31 314 66 47 00

E www.radiodetection.com

W www.radiodetection.com

RD8100 ® en RD7100 ®

Precisie kabel- en leidingzoekers

Bezoek ons op

stand 411

op Techni-Mat

De RD8100 locators zijn ontworpen

om ondergrondse kabels en

leidingen met hoge precisie op

te sporen ter voorkoming van

graafschades. Deze geavanceerde

serie biedt ook optioneel GPS en

logging van gebruiksgegevens.

De RD7100 industrie-specifieke

serie van kabelzoerkers waarbij

elk model is geoptimaliseerd

voor het opsporen van specifieke

ondergrondse utiliteiten.

CONSTRUCTIE

RD8100

TELECOM

SURVEY

RD7100

WATERVOORZIENINGEN

ENERGIE

CONSTRUCTIE

TELECOM

+31 (0) 314 6647 00 rd.sales.nl@spx.com www.radiodetection.com

50


Protekta – Stand 419

Vlaamse overheid kiest voor duurzaam herstel

bij de renovatie Westerstaketsel in Oostende

Begin februari legde Protekta de laatste hand aan het houtherstel bij de renovatie van het Westerstaketsel

in Oostende. De houten constructie werd de afgelopen jaren met zorg hersteld in opdracht in opdracht van

de Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Maritieme Toegang. Bij de renovatie

van het staketsel werd in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed besloten om de constructie

niet volledig te vernieuwen maar om deze in oude staat terug te brengen met behulp van de door Protekta

ontwikkelde herstelmethode. Op deze manier werden bij de renovatie van het staketsel niet alleen veel

kosten, maar ook tropisch hardhout en CO 2

-uitstoot bespaard.

Om verspilling van tropisch hardhout in de

waterbouw te voorkomen heeft Protekta samen

met de Technische Universiteit Eindhoven

de Protek Aqua® herstelmethode ontwikkeld.

Hierbij worden houten constructies lokaal hersteld

en in oorspronkelijke staat teruggebracht.

De Protek Aqua® herstelmethode zorgt voor

een levensduurverlenging van 40 jaar waarvan

20 jaar garantie wordt gegeven. De methode

is in Nederland bij vele houten constructies in

de waterbouw toegepast, waaronder bruggen,

meerpalen, remmingwerken, sluisdeuren, speeltoestellen

en andere houten kunstwerken.

In België is Protekta nog maar net begonnen

maar in Nederland zijn vele projecten uitgevoerd

in kleine en grote gemeentes. Enkele

voorbeelden hiervan zijn het herstel van meerpalen

voor Port of Rotterdam, verschillende

houten constructies in de historische binnenstad

van Amsterdam en Leiden, en een grote

aanlegsteiger voor Groningen Seaports.

In opdracht van het tijdelijke handelsvennootschap

Van Huele-Soetaert werd de Protek

Aqua® herstelmethode ingezet bij de renovatie

van het staketsel met het doel zoveel

mogelijk van het beschermd monument te behouden.

In 2017 begonnen de renovatiewerken

van de houten constructie uit 1888. Protekta

heeft aangetast hout hersteld en daarnaast alle

paalkoppen voorzien van een beschermlaag van

epoxy om verdere aantasting te voorkomen.

Voor Protekta was het een uniek project gezien

de omvang en de monumentale status van

het staketsel. Het Westerstaketsel is een belangrijke

toeristische trekpleister voor Oostende

en heeft een lange geschiedenis. Dit jaar

zal de definitieve oplevering volgen en zal het

staketsel weer in oorspronkelijke staat zijn teruggebracht,

inclusief besparing van tropisch

hardhout en CO 2

-uitstoot. Zo werkt Protekta

samen met haar opdrachtgevers aan een duurzame

toekomst voor de toekomstige generaties.

Protekta

Dommel 29

5422 VH Gemert

T +31 492 36 42 92

E info@protekta.nl

W www.protekta.nl

51


HDPE VETAFSCHEIDERS

HDPE INSPECTIEPUTTEN OP MAAT

HDPE OLIE - EN BENZINE AFSCHEIDERS

Bezoek ons op

TECHNI-MAT

N° 478

www.dsplastics.be

Mosten 18 - lokeren

+32 (0)9 280 78 80


CBS BETON – Stand 414

Innovatieve ontwikkelingen

CBS Beton maakt al bijna twintig jaar betonelementen voor zeer diverse toepassingen, van infrastructuur tot

landbouw. Door de sterke marktevolutie heeft CBS Beton in de laatste jaren enkele innovatieve producten

ontwikkeld.

Het is niet enkel kwaliteit waar klanten vandaag

om geven: ook het esthetische aspect

wordt steeds belangrijker. Leen Dewaele van

CBS Beton: “We merken dat er een grotere

vraag is naar betonwanden op maat én met

een bepaalde print. Zo zijn de keerwanden in

antraciet erg in trek. Verder biedt CBS Beton

ook de STONEBOX aan: een onderhoudsvrije

scheidingsmuur met schanskorven.”

Niet stilstaan, altijd vooruitdenken

Sinds kort is CBS Beton de enige producent

van keerwanden voor infrastructuur die een

BENOR-keurmerk bezit (certificatielabel voor

conformiteit met Belgische Normen). “Ons

bestverkochte product is de CLF10GS-keerwand

met eenzelfde bovendikte. Dat laat toe

om hoogteverschillen op te vangen en toch

een mooi, gestroomlijnd eindresultaat te behalen.

Ook de productie van op maat gemaakte

kopmuren gebeurt onder BENOR.”

Studiebureau

Om klanten steeds de juiste service te verlenen,

heeft CBS Beton een eigen studiedienst.

“Die hebben we recent nog uitgebreid, om na

te gaan of de vragen van klanten ook technisch

haalbaar zijn. Het is mede dankzij die studiedienst

en onze uitgebreide logistieke service

dat we snel kunnen schakelen en erg flexibel

zijn voor onze klanten”, aldus Dewaele.

CBS Beton

Hooiemeersstraat 8,

8710 Wielsbeke

T + 32 56 61 75 37

F + 32 56 61 75 39

E info@cbs-beton.com

W www.cbs-beton.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

53


DS Plastics – Stand 478

Strakke timing gehaald dankzij

op maat gemaakte HDPE-toezichtputten

Sinds augustus 2018 is de verbouwing van de sluis van Ampsin-Neuville, in opdracht van SOFICO, volop aan de

gang. Door de verbreding van de Maas moest ook het traject van de aangrenzende N90 gewijzigd worden. Voor

de productie en levering van toezichtputten tijdens de rioleringswerken werd een beroep gedaan op fabrikant

DS Plastics. “We leverden in totaal zo’n zeventig op maat gemaakte HDPE-toezichtputten. En dat in een korte

tijdspanne”, vertelt Edgard Debacker, technisch adviseur bij DS Plastics.

De sluis van Ampsin-Neuville, gelegen aan de

Maas in de gemeenten Huy en Amay, is de

derde drukste sluis van Wallonië. Ze werd in

1958 in gebruik genomen en was dringend aan

renovatie toe om de wachttijd voor schippers

te verkorten en de doorvaart van grotere

boten mogelijk te maken. Het project omvat

de bouw van 2 nieuwe sluizen, één van 225 x

12,5 m en één van 225 x 25 m, op de plaats

van de bestaande sluizen van 55 x 7,5 m en

136 x 16 m. De bouw werd zo gefaseerd dat

de doorvaart op de Maas steeds gegarandeerd

kan worden. Het einde van de werken wordt

verwacht in 2023.

N90

De stevige renovatie - inclusief verbreding van

de Maas - zorgde ervoor dat ook de N90 over

een traject van 1,5 km hertekend moest worden.

Voor het onderdeel rioleringswerken werd

DS Plastics ingeschakeld voor het produceren

en leveren van de toezichtputten. “Op basis

van het rioleringsplan heeft onze interne studiedienst

alle putten uitgewerkt en berekend”,

vertelt Edgard Debacker. “Op enkele kleine

aanpassingen na werden de productietekeningen

goedgekeurd door de aannemer en zijn we

onmiddellijk gestart met de productie in onze

werkplaats. We kozen voor een uitvoering in

HDPE en alle putten werden tot op de centimeter

nauwkeurig gefabriceerd, met alle bijkomende

specificaties.”

In totaal ging het om zo’n zeventig putten. Edgard

Debacker: “Er werd stelselmatig geproduceerd

en geleverd. Leveren deden we zelf rechtstreeks

op de werf in Ampsin. Wij stonden in

nauwe communicatie met de werfleider die op

regelmatige basis een update gaf van de chronologie

van de te leveren toezichtputten. We

leverden een keer per week en dat gedurende

vier weken. Het moest dus heel snel gaan. Op de

werf hadden ze geen tijd te verliezen gezien het

Voor het onderdeel rioleringswerken werd DS Plastics ingeschakeld voor het produceren en leveren van de toezichtputten.

54


hoge dagtarief van de graafmachine die de putten

met precisie in de juiste positie moest zetten.

Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om alles

tijdig en juist aan te leveren. Een perfect product

afleveren in grote hoeveelheden en in een korte

tijdspanne, dat was zeker de grootste uitdaging.”

HDPE als specialiteit

De toezichtputten werden uitgevoerd in HDPE

en volledig prefab geproduceerd in de fabriek.

Edgard Debacker: “HDPE-lasconstructies en in

het bijzonder inspectieputten zijn onze specialiteit,

die keuze lag dan ook voor de hand.

De aannemer had twee mogelijkheden: of

modulaire stukken verwerken die op de werf

opgebouwd moesten worden, of volledig uitgewerkte

maatwerkputten die zonder aanpassing

onmiddellijk op de werf geïnstalleerd kunnen

worden. Zij kozen voor prefab omdat er dan

op de werf veel tijdwinst geboekt kon worden.

Boren of zagen ter plaatse was dan niet meer

nodig, de prefabputten moesten enkel nog correct

gepositioneerd en geconnecteerd worden

met het netwerk. Een goede plananalyse en

nauwkeurig maatwerk zijn dan wel een vereiste,

maar net dat is onze sterkte.”

Een opdracht zoals deze van Ampsin is voor DS

Plastics een mooi referentieproject. “De concurrentie

in onze sector is niet mals. We zijn

een klein landje en vissen allemaal in dezelfde

poel. Een project van deze omvang behoort

dan ook tot de mooiste bestellingen. Voor ons

is dit een mooie referentie, zeker gezien de

foutloze en vlotte afhandeling van het dossier.

Geen evidentie door de combinatie van een

strakke deadline, de grote hoeveelheden en alles

op maat gerealiseerd in de fabriek. Het concept

van de putten was wel gelijkvormig, maar

de maatuitvoering was wel altijd verschillend.

Een mooie uitdaging waarvan wij kunnen zeggen

dat we deze met brio hebben afgerond”,

besluit Edgard Debacker.

De toezichtputten werden uitgevoerd in HDPE en volledig prefab geproduceerd.

In totaal ging het om zo’n zeventig putten

DS PLASTICS

Mosten 18

9160 Lokeren

T +32 9 280 78 80

E info@xxxx.xx

W www.dsplastics.be

“We kozen voor een uitvoering in HDPE en alle putten werden tot op de centimeter nauwkeurig gefabriceerd.”

55


VERHOLEN GOTEN | ROOSTERGOTEN | INFILTRATIEGOTEN | TECHNODRAIN

NIEUW IN

ONS GAMMA

NIEUW IN

ONS GAMMA

Als aanvulling op ons bestaande gamma lijnafwatering, nu

Technodrain kunststof goten, conform EN1433. Wij kunnen u

Als een aanvulling uitgebreid op ons assortiment bestaande PE-HD gamma lineaire lijnafwatering, afvoeren nu

Technodrain aanbieden kunststof met goten, een breed conform gamma EN1433. aan maten, Wij kunnen u

roosterontwerpen een uitgebreid en assortiment belasting- classificaties PE-HD lineaire (A15 afvoeren

tem F900).

aanbieden met een breed gamma aan maten,

roosterontwerpen en belasting- classificaties (A15 tem F900).

www.webeco.be | t. +32(0)11 765 719 | info@webeco.be

VERHOLEN GOTEN | ROOSTERGOTEN

www.webeco.be | INFILTRATIEGOTEN

| t. +32(0)11 | TECHNODRAIN

765 719 | info@webeco.be


Webeco – Stand 469

Passie voor prefabbeton

Webeco is een familiebedrijf met passie voor prefabbeton en een sterke drive naar innovatie van producten

en productietechnieken. “De combinatie van kennis en ervaring, tot uitvoering gebracht door een gedreven

team van ervaren medewerkers, heeft maar één doel voor ogen: de beste en meest economische oplossing

voor de klant”, klinkt het.

Met Concrete Water Products, Concrete Electric Products en Concrete

Structural Products focust Webeco op drie units. De business unit Concrete

Water Products behelst een volledig aanbod aan gestandaardiseerde

betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken, alsmede een

uitgebreid programma aan maatwerkconstructies, met als resultaat het

aanbieden van complete DWA- en RWA-systemen.

Concrete electric products

De business unit Concrete Electric Products voert een assortiment aan

prefabbetonproducten voor toepassingen binnen en rond de elektro-wereld

met een diversiteit van MS-cabines tot behuizingen voor pompunits

en telecom. Dit alles aangevuld met diverse andere toepassingen die uw

elektriciteitsnetwerk vervolledigen.

Concrete structural products.

Binnen de business unit Concrete Structural Products wordt het accent

gelegd op de afwerkingsgraad, waaronder oppervlakteafwerking, kleur,

structuur, vormgeving en dimensie. Deze unit staat voor een uiteenlopend

gamma prefabbetonconstructies voor diverse toepassingen. Webeco

begeleidt uw projecten om deze in prefab te kunnen realiseren.

WEBECO NV

Lichtenberglaan 2090 (ind. Brustem)

3800 Sint-Truiden

T +32 11 76 57 19

E info@webeco.be

W www.webeco.be

Webeco is een familiebedrijf met passie voor prefabbeton en een sterke drive naar innovatie van producten en productietechnieken.

57


Middenspanningscabines Waterdoorlatende groot formaattegels

Betonbuizen Signalisatietegels

ADV - GWW - 1-2 A4.indd 15 14/01/2020 9:42:48

FLOORING

MEMBRANES

WATERPROOFING

GEOTECH

SPECIALTIES

W H E R E C H E M I S T R Y M E E T S C O N S T R U C T I O N

FM 78518

G U L K E N R O D E S T R A A T 3 | B - 2 1 6 0 W O M M E L G E M | T E L : + 3 2 3 3 2 0 0 2 1 1 | I N F O @ R E S I P L A S T . B E | W W W . R E S I P L A S T . B E


Lithobeton nv – Stand 481

Kwalitatieve betonproducten

Lithobeton nv is een stevig uitgegroeid familiaal bedrijf en is gekend

voor de productie van kwaliteitsvolle betonproducten. Het streefdoel is

om met de beste kwaliteit voor ogen, standaardproducten te combineren

met eigen ontworpen producten en een innoverende rol te spelen

binnen de markt van cabines en rioleringsproducten.

Lithobeton nv zoekt daarbij naar oplossingsgerichte

producten die een antwoord bieden

aan de problemen of vragen van klanten en

opdrachtgevende besturen. Tevens wordt er

voldaan aan de vigerende eisen van de CEmarkering

en BENOR-normen. De productie

van de betonproducten gebeurt in onze 2 sites:

Snaaskerke en Baudour.

Marktleider

In de sector van de cabines is Lithobeton nv

marktleider in België. Zo is Lithobeton hofleverancier

van de distributiecabines voor netbeheerders

als Fluvius, Ores, Sibelga en Resa.

Tevens is Lithobeton nv een bevoorrechte

partner voor vele elektro-installateurs in België.

In 2018 werden er meer dan 1.200 cabines

geleverd. Alle cabines van Lithobeton nv zijn

conform Synergrid C2/112 en de afdeling MScabines

is bovendien houder van het ISO 9001

kwaliteitscertificaat.

Dankzij de visuals en 3D-geprinte modellen van

onder andere betonbuizen, U-kanalen, inspectieputten

betonstraatstenen, signalisatietegels

en verschillende types prefabcabines zullen de

bezoekers van Techni-Mat kennis kunnen maken

met onze verschillende kwalitatieve betonproducten.

Lithobeton nv

Kanaalstraat 18

8470 Snaaskerke

Belgie

Het streefdoel is om met de beste kwaliteit voor

ogen, standaardproducten te combineren met eigen

ontworpen producten

Lithobeton is hofleverancier van de distributiecabines

voor netbeheerders als Fluvius, Ores, Sibelga en Resa.

T +32 59 27 60 60

E info@lithobeton.be

W www.lithobeton.be

Resiplast – Stand 433

Where chemistry meets construction

Met meer dan 50 jaar ervaring staat Resiplast vandaag stevig aan de top in de productie en de ontwikkeling

van kunstharsen voor de bouwindustrie. Doorgedreven vakkennis en innovatieve technieken bezorgen

Resiplast een ijzersterke reputatie. “Onze systemen worden wereldwijd toegepast”, klinkt het.

De kunstharssystemen uit het Resiplast-gamma

bestaan uit hoogwaardig epoxy, polyurethaan

en methylmetacrylaat. Uiteraard krijgt de klant

ook het bijhorende materiaal geleverd om deze

topproducten aan te brengen. “We bieden u

“De technische afdeling staat ons commercieel team

bij als er grote en/of complexe projecten worden

uitgevoerd.”

ook technische ondersteuning als u dat wenst.

De technische afdeling staat ons commercieel

team bij als er grote en/of complexe projecten

worden uitgevoerd. Met andere woorden: u

kunt rekenen op een professionele en nauwgezette

service.”

Optimale kwaliteit, 100%

gecertificeerd

Resiplast gebruikt alleen hoogkwalitatieve

grondstoffen: “Ons volledige productieproces

– van ontwikkeling tot levering – wordt streng

gecontroleerd volgens de ISO 9001 en ISO

14001 normen.”

Research & Development

Sinds de oprichting in 1966 ontwikkelde Resiplast

een groot aantal kunstharssystemen voor

uiteenlopende industriële toepassingen. “En we

blijven innoveren. Zo ontwikkelt onze R&D-afdeling

voortdurend nieuwe producten en verbeteren

we almaar onze bestaande systemen.

Onze nieuw ontwikkelde producten testen we

grondig in specifieke werfomstandigheden.”

Gulkenrodestraat 3

2160 Wommelgem

(Antwerp)

T +32 3 320 02 11

F +32 3 322 63 80

E info@resiplast.be

W www.resiplast.be

59


ISOFAQ – Stand 492

Kennis en ervaring in een familiebedrijf

Al meer dan 30 jaar bekleedt ISOFAQ NV een leidende functie als gespecialiseerde groothandel van materialen

voor het verzamelen, infiltreren, bufferen, reinigen en afvoeren van water. “We beschikken over een eigen

machinepark voor het omwikkelen van zowel flexibele als starre draineerbuizen (Ø 50 mm tot Ø 500 mm)”,

klinkt het.

De firma beschikt over een uitgebreid gamma

van materialen voor uw werken: drainage-,

grond-, wegenis- en waterwerken. “We hebben

verschillende troeven om uw partner te

worden en te blijven. Voor bepaalde gerenommeerde

fabrikanten (onder andere Fränkische

Rohrwerke, Low & Bonar, Stradal, ACO Passavant

enzovoort) beschikken we over exclusieve

partnerships voor de Belgische markt.”

Door de jarenlange ervaring in de sector kan

ISOFAQ NV deskundig advies geven bij de uitvoering

van uw projecten. ISOFAQ: “Een woord

dat we heel belangrijk vinden hierbij is ‘kwaliteit’.

Het is onze bedoeling dat alle partijen

(zowel de uitvoerder, studiebureaus, opdrachtgevers

en dergelijke) een tevredenheid hebben

op lange termijn. Tijdens Matexpo willen we u

graag deze filosofie en onze firma voorstellen.”

Langdurige samenwerkingen met diverse producenten

zorgen voor een optimale onderlinge

samenwerking, productkennis en ervaring.

“Samen met deze producenten kunnen wij u

steeds de nodige ondersteuning bieden. Hebt

u vragen omtrent een bepaald product, een

bepaalde toepassing? Aarzel niet en contacteer

ons. Onze mensen zullen u bijstaan om de goede

keuze te maken.”

Een groot depot (circa 10 000 m²) laat toe om

courante en minder courante materialen snel

aan te leveren. “Ons eigen machinepark zorgt er

ook voor, dat we de grootste beschikbare stock

hebben in België van zowel kale als omwikkelde

draineerbuizen. Het machinepark laat ons ook

toe om snel op bepaalde specifieke vragen in te

spelen (specifieke omhulling, grote hoeveelheid

op een korte termijn …)”, aldus ISOFAQ.

ISOFAQ NV opteert voor goede kwaliteit en

goede service aan een correcte prijs.

Isofaq nv

Leo Bekaertlaan 4

8870 Izegem – Kachtem

T +32 51 31 01 92

E info@isofaq.be

W www.isofaq.be

61


Maak kennis met

slim regenwaterbeheer

Ontwikkeld voor de toekomst

Wavin biedt innovatieve oplossingen voor de

bouw & infrastructuur. We werken aan grote

uitdagingen: een veilige watervoorziening,

klimaatbestendige steden en optimale

gebouwprestaties.

Zo creëren we samen met gemeenten,

adviseurs, aannemers en installateurs positieve

veranderingen in de wereld. En bouwen we mee

aan aangename leefomgevingen in toekomstbestendige,

comfortabele en energiezuinige

steden.

StormHarvester

StormHarvester is een van de oplossingen

die op een slimme manier bijdraagt aan een

klimaatbestendige stad. Door de Wavin Q-Bic

Plus units te combineren met de intelligente

StormHarvester-sensortechnologie wordt het

mogelijk om in één oplossing het regenwater

zowel optimaal te kunnen bufferen, te kunnen

infiltreren als te kunnen hergebruiken en wordt

overlast door zware regenval voorkomen.

Ontdek meer op wavin.be/stormharvester


Wavin – Stand 459

Helderziende onder de grond

Eén oplossing om het regenwater zowel optimaal te

kunnen bufferen, te kunnen infiltreren als te kunnen

hergebruiken. Dat is de Wavin StormHarvester, waarmee

overlast door zware regenval wordt voorkomen

en een bijdrage wordt geleverd aan een klimaatbestendige

stad.

Watermanagement is een wereldwijde uitdaging. Door verstedelijking

kan hemelwater steeds minder goed worden afgevoerd, terwijl klimaatverandering

juist leidt tot hevigere buien. 95 % van de huidige regenwateropvangsystemen

wordt ‘droog’ gehouden en na hevige regen wordt

water binnen 24 uur afgevoerd of geïnfiltreerd, zodat de reservoirs leeg

zijn voor de volgende regenbui. Bij de overige bufferinstallaties wordt

het water zo lang vastgehouden voor hergebruik, dat nieuw water van

een hevige regenbui niet kan worden opgevangen. Hierdoor wordt er

te weinig gedaan met de duurzame bron van water. Door Wavin Q-Bic

Plus units te combineren met StormHarvester-sensortechnologie, is het

nu mogelijk wateropvang en hergebruik slim met elkaar te combineren.

Opvang én hergebruik

Het StormHarvester regenwateropvangsysteem houdt rekening met de

weersverwachtingen. Met actuele meteorologische data - waaronder

luchtdruk - en diverse weersvoorspellingen wordt het reservoir alleen

geleegd wanneer er hevige regenval wordt verwacht. Daardoor is er maximaal

regenwater beschikbaar voor infiltratie en hergebruik. "Stel je voor

dat we in onze steden geen verkeerslichten zouden hebben die de verkeersstroom

regelen", zegt Brian Moloney, oprichter en algemeen directeur

Stormharvester. "Zo ziet onze rioleringsinfrastructuur er op dit moment

uit. Er is heel weinig slimme technologie en controle ondergronds".

Het StormHarvester regenwateropvangsysteem houdt rekening met de

weersverwachtingen.

Waterdicht systeem

De technologie achter Wavin StormHarvester is ontworpen in samenwerking

met de universiteit van Belfast en is waterdicht. Keer op keer

doet het de juiste voorspelling. De computer analyseert iedere vijf minuten

de weersvoorspelling en gedurende de uitvoerige testperiode heeft

deze nog nooit een storm onderschat. Zelfs in het geval van een stroomstoring

blijft het gehele systeem dankzij een ingebouwde accu werken.

Wavin StormHarvester is hiermee het ideale regenwateropvangsysteem

voor de klimaatbestendige stad.

“Met deze samenwerking laten we zien dat Wavin klaar is voor toekomst,

door slimme oplossingen te integreren in onze producten. We bieden

een geweldige oplossing die niet alleen het klimaatprobleem van te veel

regen in korte tijd aanpakt maar ook water beschikbaar maakt voor de

steeds langere periodes van droogte”, aldus Stephan Lienard, Account

Manager Public bij Wavin.

Door Wavin Q-Bic Plus units te combineren met StormHarvestersensortechnologie,

is het nu mogelijk wateropvang en hergebruik slim met elkaar

te combineren

Wavin StormHarvester

Gentse Baan 62

9100 Sint-Niklaas

Belgium

T +32 3 760 36 10

W www.wavin.be/stormharvester

63


Vloerzagen

wandzagen

boren

schuren

frezen

kogelstralen

kabelzagen

persen

verdeuveling

impregnatie

voegvullen ….

Persen van betonwegen

Onze Roadcutter

vloerzaagmachine 136 pk

Verdeuveling

Luchthaven Zaventem

Kogelstralen van

brugdek

Bezoek onze website WWW.ZABO.BE

Graag meer info, prijsaanvraag of gesprek ?

Bel + 32(0)56 25 50 70 of info@zabo.be

Advertentie Grond-Weg-Waterbouw.indd 1 29/01/20 08:21

Geluidswand

Standaard- en maatwerkkeerwanden gecombineerd

Hoogste

betonkwaliteit

en zichtklasse

Opslagbunkers

15 jaar schriftelijke

fabrieksgarantie

Meer dan 5000

keerwanden

op stock

Bemetselde keerwanden

als waterkering

Structuurwanden

+31 (0) 342 44 10 63 info@boschbeton.be www.boschbeton.be


ZABO – Stand 458

Betrouwbare partner in omvangrijke infrastructuurwerken

ZABO is uitgegroeid tot een van de toonaangevende bedrijven in het boren en zagen van beton en de

behandeling van betonnen vloeren. “Momenteel hebben we ongeveer 35 werknemers in een modern industrieel

gebouw van 3.000 m² met een kantoor, magazijnen, werkplaats en locaties voor al onze professionele

voertuigen”, klinkt het.

ZABO stelt haar expertise ter beschikking van

ondernemers, industrie en particulieren: “Met

een ultramodern machinepark, een concurrentiële

prijs en goed opgeleide medewerkers willen

In Zaventem stond ZABO in voor de zaagwerken, het

inboren en chemisch verankeren van alle deuvel- en

ankerstaven en de impregnatie van de nieuwe

betonoppervlakte.

wij ons onderscheiden binnen het vakgebied. Op

Techni-Mat presenteren wij vooral onze activiteiten

binnen de wegenbouwsector. Hiervoor

deden wij de afgelopen jaren dan ook enkele

gerichte en kapitaalintensieve investeringen.

Betrouwbare partner

Met een modern gamma aan technieken voor

onder meer het zagen, verdeuvelen, voegen,

impregneren en splijten van betonwegen richt

ZABO zich vooral op omvangrijke infrastructuurwerken.

“En daarin willen wij een betrouwbare

en flexibele partner betekenen voor de

aannemer.”

“Een mooie referentie is alvast het werk dat

wij op de luchthaven van Zaventem leverden,

waar wij in opdracht van hoofdaannemer Colas

instonden voor de zaagwerken, het inboren

en chemisch verankeren van alle deuvel- en

ankerstaven en de impregnatie van de nieuwe

betonoppervlakte. Ook op de werf E25/E411

Arlon-Sterpenich (Socogetra) droegen wij ons

steentje bij met bijna 20 kilometer zaagwerk in

beton en 5000 chemische ankers.”

Zabo

T +32 56 25 50 70

E info@zabo.be

W www.zabo.be

Bosch Beton – Stand 440b

Circulaire keerwanden

Als er iets een circulair product is, zijn het de keerwanden van Bosch

Beton. De keerwanden zijn eenvoudig en snel te plaatsen en weer te

verplaatsen. Door de hoge kwaliteit, zijn ze geschikt voor zowel tijdelijke

als vaste bouwprojecten.

Bosch Beton is zelf voorloper in het verduurzamen

van de keerwanden. Zo haalde het bedrijf

als eerste keerwandproducent ter wereld het

CSC-certificaat. Sinds juni 2019 is Bosch Beton

gevestigd in een state-of-the-art fabriek, waar het

gehele productieproces duurzaam is ingericht.

dat het slanker bouwen mogelijk maakt tot wel

40 %. Door de lange elementlengtes tot 4 m

wordt de bouwtijd ook nog eens flink korter.

De initiële investering is misschien hoger, maar

het levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op.

nd

kers

Hogesterktebeton

Om een product een tweede leven te kunnen

geven, is hoge kwaliteit verreist. Bosch Beton

keerwanden in een C60/75-betonkwaliteit

kennen een zeer fijne poriënstructuur en zijn

beter bestand tegen het indringen van zuren,

vorst en dooizouten. Met een levensduur van

50 tot zelfs 100 jaar kan een keerwand eenvoudig

een tweede leven krijgen.

Standaard- en maatwerkkeerwanden gecombineerd

Een tweede voordeel van hogesterktebeton is

Bosch Beton

Hoogste

T +31 342 44 10 63

betonkwaliteit

E info@boschbeton.com

en zichtklasse

W www.boschbeton.be

15 jaar schriftelijke

fabrieksgarantie

Bosch Beton keerwanden in een C60/75-

betonkwaliteit kennen een zeer fijne poriënstructuur

en zijn beter bestand tegen het indringen van zuren,

vorst en dooizouten.

Meer dan 5000

keerwanden

op stock

65


pgb-Europe nv

Gontrode Heirweg 170 | 9090 Melle

T: +32 9 272 70 70 | F: +32 9 272 70 99

www.pgb-europe.com | info@pgb-europe.com

BEZOEK PGB-EUROPE

STAND 442


pgb-Europe – Stand 442

Klaar voor de toekomst

Hapax schroeven

Fabrikant en groothandel pgb-Europe staat al meer dan 60 jaar klaar om via de professionele ijzerwarenhandelaren,

bouwmaterialenwinkels en retailers kwaliteitsvol bevestigingsmateriaal en handgereedschap te

leveren voor de professional en de industrie. Als een van de toonaangevende marktleiders van bevestigingen

in de Benelux wordt er voortdurend nadruk gelegd op kwaliteit en service.

“Ons assortiment bestaat uit meer dan 35 000

verschillende soorten producten op voorraad:

van bouten en moeren tot professionele houtschroeven,

van Europees gekeurde verankeringen

tot gereedschappen en booraccessoires”,

klinkt het. “Onze eigen productie-eenheden in

Polen (verankeringen) en Vietnam (houtschroeven)

produceren gecertificeerde producten

van de hoogste kwaliteit volgens de Europese

regelgeving.”

De afgelopen twee jaar was een tijd van investeringen

en groei voor pgb-Europe. Een nieuw

ERP-systeem (SAP), een nieuw WMS-systeem

(DYNAMAN), maar ook een nieuwe webshop

én ScanApp. “Om onze service nog te verhogen

hebben we in Melle geïnvesteerd in een

5.000 m² robot gestuurd palletmagazijn. Dankzij

deze investering zijn er 28.000 palletplaatsen

beschikbaar. Ons nieuwe magazijn met geautomatiseerde

pallethandling en geautomatiseerde

liftsystemen is ontworpen volgens de nieuwste

richtlijnen voor voorraadbeheer, er is geen

menselijke tussenkomst nodig. Dat wordt mogelijk

gemaakt door drie automatisch geleide

voertuigen (AGV's) van Dematic, volledig autonome

robots die goederen transporteren. pgb

is zo op weg naar een smart industry.

Complete range

Voor de staalconstructeurs heeft pgb een

complete range van SB-bouten, HR- en HVassemblages,

die allemaal voorzien zijn van CEmarkering.

De SB-bouten zijn verkrijgbaar in

verzinkt staal of met een thermisch verzinkte

coating. Het gehele assortiment is TÜV-geauditeerd

en gecertificeerd (0780-CPR-152097 en

0780-CPR-172114). In eigen beheer ontwikkelt

en produceert pgb-Europe verankeringen met

Europese Technische Beoordelingsdocumenten

(ETA’s). Het complete pakket omvat mechanische

ankers (doorsteekankers, inslagankers,

betonschroeven …), chemische verankeringen

en kunststof pluggen (constructiepluggen, universeelpluggen,

slagpluggen, isolatiepluggen).

“Met onze state-of-the art calculatiesoftware

kunnen rekennota’s opgemaakt worden voor

ankers in beton. Ook voor de houtconstructie

bieden we tal van oplossingen. Met onze nieuwste

Hapax schroeven hebben we er sinds vorig

jaar een nieuw paradepaardje bij. Twee patenten

en een aantal belangrijke onderscheidende features

brengen deze schroef naar een next level.”

“Om onze service nog te verhogen hebben we in

Melle geïnvesteerd in een 5.000 m² robot gestuurd

palletmagazijn.”

pgb-Europe nv

Gontrode Heirweg 170

9090 Melle

T +32 9 272 70 70

E info@pgb-europe.com

W www.pgb-europe.com

Automatisch geleide voertuigen (AGV's) van Dematic, volledig autonome robots die goederen transporteren.

67


Funke Kunststoffe GmbH

Goede verbindingen – Altijd een goed idee

Bezoek ons op stand 4030!

Funke Kunststoffe GmbH

Siegenbeckstraße 15

59071 Hamm-Uentrop (Industriegebiet Uentrop Ost)

Tel. 02388 3071-0 • Fax 02388 3071-7550

info@funkegruppe.de • www.funkegruppe.de


Funke Kunststoffe Gmbh – Stand 4030

Ruim aanbod aan innovatieve buisverbindingen

De Funke ondernemingsgroep is een van de toonaangevende leveranciers

van kunststof buizen en hulpstukken in Duitsland. Sinds de oprichting

in 1962 heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een succesvol opererende

groep van bedrijven die een leidende positie op de markt heeft verworven

en dit dankzij haar knowhow, inzet voor innovatieve producten en

een voortdurend uitbreidend productaanbod.

Funke Kunststoffe GmbH geeft al tientallen jaren

antwoord op diverse vragen uit de civiele

techniek. Telkens weer heeft het bedrijf economische

en praktische producten op de markt

gebracht die het werk ter plaatse in de rioleringssleuf

hebben vergemakkelijkt en voor permanent

dichte verbindingen hebben gezorgd.

De ideale verbinding

Funke ziet zichzelf niet alleen als fabrikant, maar

ook als aanbieder van probleemoplossingen.

Met andere woorden: het einde van de buis, betekent

geenszins het einde voor Funke. Funke

denkt voortdurend een stap verder en blijft zich

ontwikkelen. Namelijk moderne en innovatieve

producten, waarmee steeds de overgang tussen

verschillende buistypes kan worden gemaakt.

Funke biedt een uitgebreid assortiment aan van

flexibele buisverbindingen en flexibele huisaansluitingen.

Bijvoorbeeld de VPC ® -buiskoppeling:

de klassieker van Funke, waarmee buizen met

dezelfde nominale diameter en bestaande uit

verschillende materialen (resp. buitendiameters)

optimaal en veilig met elkaar verbonden

kunnen worden.

Eerste aanspreekpunt

VV-Plastics bvba is reeds vele jaren de invoerder

van de Funke kunststof leidingsystemen.

“Als exclusieve verdeler van de Funke flexibele

buisverbindingen en flexibele huisaansluitingen

voor België, vormen wij steeds het eerste aanspreekpunt

voor alle technische en commerciële

vragen”, klinkt het.

Funke VPC®-buiskoppeling

VV-Plastics bvba

Genkerbaan 76

3670 Oudsbergen

T +32 476 86 79 17

E info@vv-plastics.be

W www.funkegruppe.de

TUBAO – Stand 483

Duurzame en economische sprinklertanks

Bluswateropslag voor sprinklerinstallaties is alom bekend als grote metalen bovengrondse reservoirs of

ondergrondse beton kelders. TUBAO produceert deze tanks in warm gegalvaniseerd staal voor ondergrondse

toepassingen. Hierdoor dient er geen ruimte opgeofferd te worden die anders als parking of wegenis kan

benut worden.

“Wij maken de reservoirs op maat van het

project”, verduidelijkt Geert Vanhecke, verantwoordelijke

voor TUBAO Benelux. “We kunnen

deze aanleveren tot 3,00 m diameter en

21,00 m lengte uit één stuk. In dergelijke monoblocs

kan je een bluswatervolume tot 150.000

liter opslaan. We kunnen ook veel grotere volumes

aanbieden, dan koppelen we meerdere

buiselementen.”

Snelheid van installatie

Eén van de grote voordelen zit in de snelheid

van installatie: “Er hoeft geen fundering voorzien

te worden. Onze reservoirs worden op

een vlakke, stabiele zandbodem geplaatst. Aanvulling

gebeurt met de uitgegraven grond. Volumes

tot 1.800 m³ kunnen gemakkelijk op één

werkdag geïnstalleerd worden.”

In overleg met de sprinklerinstallateurs voorziet

TUBAO in de fabriek alle nodige voorzieningen

in en aan de tank zoals toevoer- en

aanzuigleidingen, vortexplaat, ontluchting ... Het

bluswaterreservoir wordt aldus op de werf

aangeleverd als een plug and play-systeem. TU-

BAO heeft ook de nodige certificeringen van

diverse keuringsorganismes die de geschiktheid

en levensduur van deze tanks onderschrijven.

T +32 486 143 550

E info@tubao.be

W www.tubao.be

TUBAO produceert sprinklertanks in warm

gegalvaniseerd staal voor ondergrondse toepassingen.

69


QUALITY

TAILORMADE

FLEXIBLE

FAST SERVICE

SUSTAINABLE

UNIQUE EXPERIENCE

IDELCO NV

Bosveldstraat 4

8750 Zwevezele

T +32 51 14 07 80

E info@idelco.be

W www.idelco.be

ZELFNIVELLEREND

DEKSEL

Deksels goed,

Als je het met onze ATLASS doet!

www.fondatel.com

Zoning Industriel C • Rue G. Stephenson • B-7180 Seneffe

Tel 00 32 (0)64 23 63 23 • Fax 00 32 (0)64 23 63 29


Idelco – Stand 471

Maatwerk

Idelco bouwt jouw project modulair. Of je wil huren of kopen, met onze

innovatieve aanpak wordt bijna elk project of specifieke toepassing realiseerbaar.

We luisteren, tekenen en realiseren vanuit onze eigen ontwerp-en

productiehallen. In onze metaal-, electro-, sanitairafdeling, onze spuithal

en schrijnwerkerij worden al jouw ideeën omgezet in de 3D-ruimtes.

Extra diensten

Kraanlevering, een verzekering, klimatisatie, gestapelde

modulaire ruimtes, airco’s, trappen en

bordessen, RAL-kleur op maat en meubilair.

Opslag

Bijkomende opslag of magazijnunit voor jouw

bedrijf. Extra opslagruimte te huur of te koop

voor je voorraadartikelen of materieel. De zeecontainer

is hiervoor de ideale oplossing. Mogelijke

opties zijn lengte/volume, verlichting en

magazijnrekken.

Bouw

Hebben je arbeiders een sanitaire werfcontainer

nodig, willen ze een grotere ruimte om te

eten of om zich te kleden? Onze units hebben

CEE-stekkers (plug), verwarming en elektriciteit,

conform AREI, ventilatie, sanitair.

Kantoren

Geschakelde units of samengestelde gebouwen

huren of kopen. Onze verhuurvloot bestaat uit

stand-alone units of schakelunits. De breedte

is 3,0 meter.

Industrie

We helpen jou graag bij jouw industriële projecten.

We zijn vertrouwd met de veiligheidsvoorschriften

en hechten veel belang aan precisie,

kwaliteit en veiligheid.

Evenementen

De beleving wordt uniek met een Idelco-unit

op jouw event.Dat kan zowel tijdelijk als permanent.

Over Idelco

Idelco is een jong bedrijf, weliswaar met een

ruime industriële productie ervaring. Het bedrijf

is geworteld in West-Vlaamse grond en we

hechten veel belang aan de nieuwste ontwikkelingen

in de modulaire, flexibele en duurzame

bouw.

IDELCO NV

Bosveldstraat 4 –

B-8750 Zwevezele

T +32 51 140780

E info@idelco.be

W www.idelco.be

Fondatel - Lecomte – Stand 471

Fondatel-Lecomte is een Belgische gieterij die

actief is in de wegenisgieterijen sector

Ze biedt productlijnen die verwijzen naar België en Frankrijk. Fondatel-Lecomte is actief in de volgende

gebieden: Wegenis/ Bouwartikelen/ Siergietijzer onder aanneming.

Fondatel Lecomte stellen op Matexpo graag de

nieuwste mogelijkheden voor met betrekking

tot de bedrijfstakken rijwegdeksels:

Zelfnivellerend dekseL ATLASS

Waarom kiezen voor onze ATLASS ?

• Belasting D400 - Intensief verkeer.

• Certificatie EN124 Benor PTV801 door Copro

• Veiligheidsscharnier, uitlichten van deksel

in positie 90°.

• Beschikbaar met onderkader vierkant of

rond.

• EPDM dichting.

• Het geheel onder- en bovenkader heeft

een vrije opening van 700mm en een variabele

hoogte van 200mm tot 330mm.

• Bovenkader draagt niet op de toezichtput

maar op het wegdek.

• Bovenkader kan tot een hellingsgraad van

21% geregeld worden.

• Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

Fondatel Lecomte

Parc Industriel Seneffe C

Rue Georges Stephenson, 1

7180 Seneffe

T +32 64 23 63 23

F +32 64 23 63 29

M +32 499 90 58 34

E info@fondatel.com

W www.fondatel.com

71


50 jaar gerust

met composiet

bruggen

Composiet of glasvezel met kunststof

versterkt (GVK) is een innovatief materiaal

voor de constructie van bruggen, steigers,

bordessen of afdekken.

Lichtgewicht met hoge draagkracht

Eenvoudig te plaatsen

Zo goed als onderhoudsvrij

Niet onderhevig aan vocht, UV, rot of roest

GVK-BRUGGEN GAAN TOT 50 JAAR MEE.

Maak de meest duurzame keuze.

Wij geven u vrijblijvend alle info!

MARITIME & INFRA CONSTRUCTIONS

Westlaan 7, 8560 Gullegem

T +32 56 42 22 02 | info@cgk-group.com

www.cgk-group.com/maritime


CGK Group bv – Stand 409

De kracht van GVK-bruggen

De voordelen van glasvezelversterkt kunststof (GVK)

zijn niet op één hand te tellen. Dat beseft ook CGK

Group, dat zich sinds enkele jaren in de GVK-sector

specialiseert. “GVK is een perfect alternatief voor

hout, staal of beton bij de constructie van fiets- en

wandelbruggen en maritieme constructies”, vertelt

Jan Swyngedouw, projectleider bij CGK Group.

CGK Group, oorspronkelijk gespecialiseerd in het vervaardigen en leveren

van opslagmaterialen voor chemicaliën, zet sinds 2017 sterk in op

GVK. “Onze GVK-bruggen worden op basis van een door FiberCore

ontwikkelde vacuümtechniek geproduceerd en worden zonder enige

moer of bout in één stuk geleverd zolang de lengte, breedte en overspanning

het toelaten”, vertelt Jan Swyngedouw, projectleider bij CGK Group.

Onderhoudsvrij, duurzaam, milieuvriendelijk, ultralicht, zeer stevig, veilig,

onbrandbaar, een goede prijs-kwaliteitverhouding … De voordelen zijn

talrijk en GVK wint dan ook steeds meer aan populariteit. Jan Swyngedouw:

“In industriële toepassingen starten wij van GVK-profielen die

we verzagen en verspanen om nadien met boutverbindingen GVK-constructies

te bouwen. Wat de grotere bruggen alsook verkeersbruggen in

openbare ruimtes betreft, gelden er andere belastings- en uitvoeringsvoorwaarden.

Daarom werken we sinds anderhalf jaar ook samen met

het Nederlandse FiberCore®, de specialist en marktleider in bruggen,

sluisdeuren en brugdekken van oersterk composiet voor de infrasector.”

Langste composietfietsbrug

Op basis van de wereldwijd gepatenteerde InfraCore®-technologie worden

grote witte matten van grof geweven glasdraden op een speciale

manier als wapening gebruikt in een mal die vacuüm wordt getrokken.

Vervolgens wordt het glasweefsel geïnjecteerd met hars. Na het uitharden

ontstaat een opmerkelijk sterke vlakke plaat die zwaar belast kan

worden. Zo realiseerde CGK Group in het voorjaar van 2019 samen

met FiberCore® - in opdracht van De Vlaamse Waterweg en West Construct/Besix

- een 42 m lange fiets/voetgangersbrug in Brugge. De bestaande

houten bruggen naast de Canadabrug waren erg beschadigd en

werden vervangen door nieuwe exemplaren uit composiet.

Proefproject

Het is de eerste fietsbrug in Vlaanderen van deze omvang in GVK en

het is meteen de langste composietfietsbrug uit één stuk ter wereld.

De afdeling Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit

en Openbare Werken, KU Leuven – campus Gent, WTCB/SECO ondersteunen

het project en voerden bijkomende proeven uit. CGK Group zet

tevens ook mee zijn schouders onder het project C-Bridge, een stappenplan

naar ontwerp, regelgeving en constructie van composietbruggen in

Vlaanderen. C-Bridge is een initiatief van Universiteit Gent en het Wetenschappelijk

en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), met

de steunt van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

en tal van bedrijven, waaronder CGK Group.

CGK Group bv

Westlaan 7

8560 Gullegem

T +32(0)56 422 202

E info@cgk-maritime.be

W www.cgk-maritime.be

73


© FEBELCEM - Antwerpen Nieuw Zuid

BETON, in het hart

van duurzaam bouwen

Beton beschikt ontegensprekelijk over talrijke troeven waardoor

het heel natuurlijk past in de logica van duurzaam bouwen:

goede akoestische isolatie, optimale thermische inertie, het

is recycleerbaar, rot niet, is brandbestendig, stevig, het vergt

weinig onderhoud, is economisch…

Onder alle omstandigheden en over zijn hele levenscyclus zorgt

beton voor een gezonde en veilige omgeving. Beton bouwt

de toekomst !

Vorstlaan, 68 B11 | 1170 Brussel | Tel. 02 645 52 11

info@febelcem.be | www.febelcem.be

Partner van

infobeton.be

Ann. Grond Waterbouw 197x130 02/2020 nl/fr doc.indd 1 14/01/20 09:58


The right track....

The right level

Meer info? Contacteer ons via

info@tlsduyck.be of +32(0)478 83 12 80

www.tlsduyck.be

Naamloos-2 1 19-08-19 16:56

Stalen rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 of 15mm

Kunststof rijplaten Diverse afmetingen en uitvoeringen

Dragline schotten Lengtes van 5.000 tot 7.000mm Diktes van 70 tot 200mm


KORTRIJK STATIONSPARKING

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Herbosch-Kiere

Ruim 11.000 m² diepwanden voor

nieuwe stationsparking Kortrijk

Het Stationsproject Kortrijk is druk bezig met het bouwen van een pendel- en centrumparking onder de

Tolstraat en het Conservatoriumplein. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het plaatsen van de

diepwanden. Hiervoor deed de tijdelijke vereniging Antwerpse Bouwwerken en Vuylsteke een beroep

op Herbosch-Kiere, hun partner binnen Eiffage Benelux. “De werken zitten mooi op schema en we

verwachten dat we rond Pasen kunnen afronden”, vertelt Stany Vanremoortele, operationeel manager

funderingstechnieken bij Herbosch-Kiere.

Het Stationsproject Kortrijk is een samenwerkingsverband

tussen de NMBS, Infrabel, De

Lijn, de stad Kortrijk, het Agentschap Wegen

en Verkeer en Parko. Eurostation is het ontwerpbureau.

Het doel van het project is het

optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving

voor de verschillende weggebruikers

en dit volgens het STOP-principe. Dat betekent

dat er vooral wordt gekeken naar de noden

van de zachte weggebruikers (voetgangers

en fietsers). In de tweede plaats houdt men rekening

met het openbaar vervoer en in derde

instantie kijkt men naar het privévervoer.

NIEUWE PARKING

Ook een ondergrondse parking behoort tot het

masterplan. Oorspronkelijk was er een vergunning

voor een parking met een capaciteit van

1.200 parkeerplaatsen, verdeeld over 4 ondergrondse

niveaus. Maar uit tellingen bleek dat

pendelaars nu meer dan vroeger met de fiets

of het openbaar vervoer naar het station komen,

of worden op- en afgehaald aan de shop &

go-plaatsen. Om geen parking te bouwen met

overcapaciteit of de positieve tendens richting

duurzame vervoersmodi te keren, koos Het

Stationsproject daarom voor een parking met 1

bouwlaag (300 parkeerplaatsen) minder.

Xxxxxxx

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het plaatsen van de diepwanden.

De bouw van die nieuwe ondergrondse parking

is momenteel in volle ontwikkeling met het

plaatsen van de diepwanden. “In totaal gaat het

over een kleine 12.000 m² diepwanden met een

dikte van 1 m en een diepte van om en bij de 20

m”, vertelt Stany Vanremoortele. “Herbosch-

Kiere werkt in opdracht van de tijdelijke vereniging

Antwerpse Bouwwerken en Vuylsteke, net

als ons lid van de Eiffage-familie. We focussen

louter op de diepwanden, die fungeren als contourmuren

van de ondergrondse garage.”

EEN PANEEL PER DAG

De werken werden in november 2019 aangevat.

Stany Vanremoortele: “We zitten goed op

76


KORTRIJK STATIONSPARKING

Het Stationsproject Kortrijk is druk bezig met het bouwen van een pendel- en centrumparking onder de Tolstraat en het Conservatoriumplein.

schema. De deadline is Pasen en zonder onvoorziene

tegenslagen zullen we die deadline

wel halen. En dat doen we aan een ritme van

een paneel per dag. Je kan zo’n diepwand niet

in één keer uitgraven en vullen, dat gebeurt in

fases. De kennis en expertise voor het plaatsen

van diepwanden hebben we in eigen huis. Het

is een specialisatie, maar het aantal projecten

van deze orde zijn wel beperkt. Daardoor blijft

het ook telkens een uitdaging. Dat we dit project

uitvoeren met partners uit dezelfde familie

is zeker een meerwaarde. Het werkt soepeler

als je allemaal voor hetzelfde verhaal werkt.

We voelen ons zeker geen pure onderaannemer

en worden automatisch ook mee betrokken

in het denkverhaal.”

LOGISTIEK

De grootste uitdaging voor Herbosch-Kiere

ligt naar eigen zeggen op logistiek vlak. “Een

andere firma is momenteel bezig met het

plaatsen van boorpalen. Er zijn dus verschillende

werken op een werf die eigenlijk maar

een zakdoek groot is. Met veel groot materieel,

waaronder een diepwandgraafkraan, een

kabelkraan, een machine voor het plaatsen van

de boorpalen, vrachtwagens voor de afvoer

van gronden … Kortom, heel veel activiteit op

een lange smalle strook. Goed samenwerken

en zo weinig mogelijk in elkaars weg lopen, is

dan heel belangrijk. Dat vergt veel gepuzzel en

overleg, maar ook dat lukt wel. Onze werfleiders

zijn hier ervaren genoeg in”, aldus Stany

Vanremoortele. ■

'De kennis en expertise voor het plaatsen van

diepwanden hebben we in eigen huis'

In totaal gaat het over een kleine 12.000 m² diepwanden met een dikte van 1 m

en een diepte van om en bij de 20 m.

77


HANSBEKE RONDWEGTUNNEL

Tekst | Frie Van der Planken Beeld | Van Laere / Groep Infrabo

Nieuwe rondwegtunnel Hansbeke

vanaf juni 'open for business'

Al decennialang gaat hij over de tong, maar vanaf juni dit jaar is de rondweg van Hansbeke eindelijk

een feit. Althans, dan zal de tunnel die onder de sporen loopt en beide delen van het dorp met elkaar

verbindt, toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. En zo komt meteen ook een einde aan de laatste

spooroverweg tussen Gent en Brugge.

Dankzij de verdubbeling van de sporen tussen Gent en Brugge zullen trage goederentreinen en snelle reizigerstreinen elkaar niet langer hinderen.

78


HANSBEKE RONDWEGTUNNEL

De omleggingsweg rond Hansbekedorp werd al in de jaren zeventig opgenomen

in het gewestplan, maar de eigenlijke uitvoering ervan liet lang

op zich wachten. Met de plannen van Infrabel om een derde en vierde

spoor aan te leggen op de spoorlijn tussen Gent en Brugge werd de

rondweg in 2012 opnieuw op de agenda geplaatst. Nu met resultaat: de

bestaande spooroverweg in het dorpscentrum van Hansbeke zal vervangen

worden door een tunnel onder de sporen, die deel zal uitmaken van

de nieuwe rondweg.

EERSTE PRIORITEIT

Hoofdaannemer Van Laere werkt op dit moment aan de verdubbeling van

het spoor tussen Aalter en Landegem, met een werfzone van ongeveer 8

kilometer lang. Ook de aanleg van de rondweg hoort daarbij: "Wij nemen

de beddingswerken voor de nieuwe sporen voor onze rekening, alsook de

vernieuwing van stopplaatsen Hansbeke en Bellem en de kunstwerken op

het traject. Hierbij was de aanleg van de rondweg en dan vooral de tunnel

onder de sporen een prioriteit: pas daarna kunnen we de werkzaamheden

aan de oude overweg aanvatten. Om de planning niet in het gedrang te

brengen, moest het ontwerp van de rondweg tegen het bouwverlof van

2019 dan ook finaal zijn. Hierin heeft Groep Infrabo ons heel goed bijgestaan",

legt Steven Brijs, hoofdprojectleider bij Van Laere, uit.

VEROUDERD ONTWERP

Studiebureau Groep Infrabo biedt Van Laere technische ondersteuning

op meerdere vlakken: "Enerzijds staan we in voor het ontwerp van de

infrastructuur langs de sporen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe onderdoorgangen

voor fietsers en voetgangers. Daarbij was het ook onze taak om

het beschikbare referentieontwerp van de rondweg te vertalen naar een

uitvoeringsdossier dat de goedkeuring kreeg van AWV en Tucrail. Dat

was best een uitdaging: het werd al snel duidelijk dat het bestaande ontwerp

in een andere tijdsgeest was opgemaakt", aldus Yves Van Looy,

afdelingshoofd infrastructuur, water en leefmilieu bij Groep Infrabo. "De

kruispunten voldeden bijvoorbeeld niet langer aan de noden en veiligheidsnormen

van vandaag. In samenspraak met de stakeholders hebben

we dit grondig aangepast. Een ander deel van de opdracht betreft het

hydraulische ontwerp van de rondweg en de nieuwe spoorbedding. Ook

hier hebben we een aantal cruciale elementen binnen het hydraulische

concept dat al voorzien was voor de spoorbedding moeten wijzigen."

7 TLO-WEEKENDS

De werken aan het deeltraject Aalter-Landegem moeten officieel afgerond

zijn in mei 2022, maar Van Laere mikt op december 2021: "We

hebben onze planning zo opgesteld om toch nog enige marge te hebben,

al loopt alles voorlopig netjes volgens schema. Dat is ook noodzakelijk,

aangezien we in totaal 7 TLO-weekends hebben waarbij het spoor volledig

onderbroken wordt. Zulke weekends worden minutieus voorbereid:

er wordt dan 24 uur op 24 gewerkt en vaak ook heel wat werk verzet.

In het weekend van 30 november hebben we bijvoorbeeld de dakplaat

van de rondwegtunnel in Hansbeke en de voetgangerstunnel in Bellem

tegelijk onder de sporen geschoven. Het niet halen van zo'n TLO is geen

optie, want maandagochtend moeten de treinen opnieuw rijden."

INTENSIEF DOSSIER

Ook voor Groep Infrabo zijn de werken aan spoorlijn Aalter-Landegem

een uitdagend project. Van Looy: "Aangezien het gaat over een traject

van 8 kilometer, is dit voor ons een zeer intensief dossier. Elk deel van het

traject heeft specifieke randvoorwaarden, en de planning is erg strikt.

Tijdens de uitvoering van de werken sturen we het ontwerp regelmatig

bij in samenspraak met de aannemer. Hoewel de eindfase stilaan in zicht

komt, is onze studieopdracht dus zeker nog niet afgerond." ■

Eens de rondwegtunnel klaar is, zal de overweg in het dorpscentrum omgebouwd worden tot een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.

79


TOGETHER

we will build a world,

where the IMAGINATION

of today, becomes the

REALITY of tomorrow

Experts in:

Infrastructuur en waterhuishouding:

Weg- riolerings-, bergings- en infiltratieprojecten

• Landschappelijke en planologische projecten

• Stads- en doprskernherinrichtingen, pleinen en parkings

• Verkavelings- en ontsluitingsprojecten

• Sportinfrastructuur

• Openbare voorziening

Gebouwtechnieken en duurzaamheid:

• HVAC

• Sanitair

• Elektrische installaties en liften

• EPB

• Hernieuwbare en circulaire technieken

• Brandbeveiliging

Langstraat 65 | 2260 Westerlo (Tongerlo) | Tel: +32 14 58 50 05 | www.infrabo.be


ANTWERPEN MONTEVIDEOPAKHUIZEN

Elk vrachtschip is 110 meter lang en kan een lading van circa 3000 ton aan.

Tekst | Frie Van der Planken Beeld | Aertssen

Restauratie Montevideopakhuizen houdt

4.500 vrachtwagens van de baan

Een vrachtschip met een lading van circa 3.000 ton grond: je ziet het niet alle dagen in de Stadshaven van

Antwerpen. Behalve dan de voorbije maanden, want voor de restauratie van de Montevideopakhuizen

op 't Eilandje voerden zo'n 44 vrachtschepen in totaal ongeveer 65.000 m 3 aan grond af. Geen sinecure,

maar wel een werk dat maar liefst 4.500 vrachtwagens van de Antwerpse wegen houdt.

't Eilandje groeit en bloeit. Met de herontwikkeling

van de honderd jaar oude pakhuizen op

de beschermde Montevideosite krijgt de wijk

er immers weer een architecturale blikvanger

bij. Terwijl de leegstaande gebouwen aan de

Braziliëstraat een tweede leven krijgen als kantoorruimtes,

komt daarnaast een gloednieuw

pand dat plaats biedt aan 12 zwevende luxeappartementen.

Enkele weken geleden rondde

Aannemingsbedrijf Aertssen de grondwerken

af, waarbij de afvoer van grout en grond volledig

via de Schelde verliep: "Als een werf zich

in de buurt van een waterweg bevindt, zullen

we die optie altijd verkennen. Rekening houdende

met de fileproblematiek in Antwerpen,

is ook de stad daar natuurlijk blij mee", aldus

Pieter Claus, projectleider bij Aannemingsbedrijf

Aertssen.

9.000 RITTEN MINDER

Vorig jaar voerde Aannemingsbedrijf Aertssen

in totaal 950.000 ton grond af via het water.

Een overweldigend volume, al is dat voor

Aannemingsbedrijf Aertssen geen primeur:

"Het is zeker niet de eerste keer dat we een

project op deze manier aanpakken. Ook in de

Stadshaven hebben we dit al meermaals gedaan:

in 2016 hebben we bijvoorbeeld 240.000 m³

geladen aan het Asiadok voor de bouw van

het ZNA Cadix-ziekenhuis. Daardoor waren er

toen 34.000 minder vrachtwagenritten nodig,

wat mooi past in het kader van de modal shift in

de Antwerpse regio. Bij het Montevideoproject

sparen we 9000 ritten uit." 9000 ritten, dat zijn

4500 vrachtwagens. Die worden nu vervangen

door 44 vrachtschepen van elk 110 meter lang,

waarbij ieder schip circa 3000 ton kan laden.

TOTALE ONTZORGING

Aannemingsbedrijf Aertssen werkte voor dit

project nauw samen met Smet-F&C, het bedrijf

dat alle grondkeringstechnieken voor zijn

rekening nam. Claus: "Bij dit project is er een

complexe interactie tussen het grondwerk en

de grondkering. Daarom hebben we voor deze

82


ANTWERPEN MONTEVIDEOPAKHUIZEN

bouwkuip een THV-constructie opgezet met

Smet-F&C. Dankzij zo'n partnership kunnen

we de hoofdaannemer deels ontzorgen, omdat

beide partijen nauw samenwerken. Een

THV-constructie is vrij ongezien als het over

grondwerk gaat, maar voor deze werf was dat

een logische zet."

TECHNISCH HUZARENSTUKJE

Het veelvoud aan technieken en de wisselwerking

tussen meerdere partijen maken van de

Montevideowerf geen eenvoudige klus. Toch is

dat net hetgene wat het project zo interessant

maakt voor Aannemingsbedrijf Aertssen: "Bij


People, Power & Passion

to

Build On

www.aertssen.be


TERNEUZEN NIEUWE SLUIS

Tekst | Departement Mobiliteit & Openbare Werken / Niels Rouvrois Beeld | Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Nieuwe Sluis Terneuzen:

knap staaltje Vlaams-

Nederlandse samenwerking

Onder het goedkeurend oog van opdrachtgever de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)

gaan de werken onder leiding van aannemerscombinatie Sassevaart aan Nieuwe Sluis Terneuzen (NST)

stevig vooruit. Het lijvige project presenteert zich als een toonvoorbeeld van een Vlaams-Nederlandse

samenwerking. “De verschillen maken de samenwerking soms complex en extra uitdagend, maar zijn

tegelijk heel boeiend en leerrijk”, aldus Koen De Winne, kwaliteitsmanager bij de Vlaams-Nederlands

Scheldecommissie. ›

Het project Nieuwe Sluis

Terneuzen presenteert zich

als een toonvoorbeeld van een

Vlaams-Nederlandse samenwerking.

85


TERNEUZEN NIEUWE SLUIS

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen

grotere zeeschepen tot aan de haven van

Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen.

Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe,

waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen

afneemt. In 2022 vaart het eerste schip

door de Nieuwe Sluis. Opdrachtgever is de

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, aannemerscombinatie

Sassevaart – bestaande uit

BAM (de Nederlandse en Belgische zusterondernemingen

BAM Infra en BAM Contractors),

DEME (DEME Infra Marine Contractors B.V. en

Dredging International N.V.) en de Belgische

bouwonderneming Algemene Aannemingen

Van Laere N.V. - bouwt de Nieuwe Sluis.

VLAAMS-NEDERLANDS

PROJECTTEAM

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer werken

vanuit een Vlaams-Nederlands projectteam.

Daarnaast zijn er bij de aanleg van de

Nieuwe Sluis verschillende partijen betrokken,

zoals de beheerder van de wegen, het sluizencomplex

en de havens. Koen De Winne: “Dit

is een van de projecten onder de koepel van

de VNSC, een verdragsrechterlijke organisatie

met Nederland en Vlaanderen als gelijkwaardige,

deelnemende partners. Een reeds gerealiseerd

project van de VNSC is bijvoorbeeld de

verdieping van de Westerschelde voor tij-onafhankelijke

vaart waardoor schepen met een

diepgang tot 13,10 meter nu op elk moment

toegang tot de haven van Antwerpen hebben.”

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer werken vanuit een Vlaams-Nederlands projectteam.

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

bestaat uit verschillende organen. Eerst en

vooral is er het politiek college bestaande uit de

twee bewindslieden. Daarnaast zijn er ook het

ambtelijke college en een permanent secretariaat.

Projecten worden aangestuurd door een

stuurgroep. Koen De Winne: “De stuurgroep

bestaat uit zes leden, in gelijke aantallen verdeeld

tussen Vlaanderen en Nederland. Van de

teamleden is ongeveer 80 % afkomstig uit Nederland

en 20 % uit Vlaanderen. De verdeling

van de financiering is een spiegelbeeld daarvan.

Ongeveer 20 % van het budget werd forfaitair

toegekend vanuit Nederland. Vlaanderen past

bij tot de werkelijke projectkosten, wat dus ongeveer

80 % of meer zal bedragen. We volgen

grotendeels de Nederlandse procedures en

methodes uit de RWS-Werkwijzer Aanleg en

Onderhoud. Vlaanderen levert vooral technische

kennis en ervaring uit voorgaande sluisprojecten,

zoals de Kieldrechtsluis.”

Op regelmatige tijdstippen in de projectvoortgang worden momenten ingelast om stil te staan bij verschillende

aspecten van de samenwerking.

BEST FOR PROJECT’

Bij de bouw van sluizen kunnen de voorbereidings-

en uitvoeringstrajecten soms heel sterk

van elkaar verschillen tussen Vlaanderen en

Nederland. Sterk veralgemenend start men

in Nederland steeds met de opmaak van een

plan van aanpak en gaat men bij voorkeur uit

van blauwdrukken en standaardoplossingen.

Aan Vlaamse zijde wordt vaak ingezet op pragmatische

flexibiliteit en vakmanschap van de

individuele projectmedewerkers. “Maar ook

hier bevestigen de uitzonderingen de regels”,

vertelt Koen De Winne. “Wij hanteren al een

aantal jaar de aanpak ‘best for project’. Daarbij

geven we de voorkeur aan maatwerk en specifieke

oplossingen om zo tot geschikt mogelijke

werkmethodes te komen. We gebruiken

86


TERNEUZEN NIEUWE SLUIS

bijvoorbeeld systeemgerichte contractbeheersing

naar Nederlands model. Werftoezicht en

waarnemingen op de werf gebeuren dan weer

volgens het Vlaams model.”

Een belangrijke uitdaging zit in de cultuurverschillen.

Er zijn niet alleen de culturele verschillen

tussen Nederlanders en Vlamingen, maar

ook cultuurverschillen tussen de moederorganisaties:

Rijkswaterstaat en de Vlaamse overheid.

Daarnaast zijn er de persoonlijke verschillen

tussen de Nederlandse en Vlaamse

projectmedewerkers. “Die verschillen maken

de samenwerking soms complex en extra uitdagend,

maar zijn tegelijk heel boeiend en leerrijk”,

aldus Koen De Winne.

SAMENWERKING

Er worden vele inspanningen gedaan om de

samenwerking tussen opdrachtgever (VNSC)

en opdrachtnemer (Sassevaart) zo vlot en

aangenaam mogelijk te laten verlopen. Op regelmatige

tijdstippen in de projectvoortgang

worden momenten ingelast om stil te staan bij

verschillende aspecten van de samenwerking.

Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van follow-upmomenten

of bespreking in het regulier

kwaliteitsoverleg tussen de opdrachtgever en

'Dit is een van de projecten onder de koepel

van de VNSC, een verdragsrechterlijke

organisatie met Nederland en Vlaanderen als

gelijkwaardige, deelnemende partners'

de opdrachtnemer, etc. Koen De Winne: “Vanzelfsprekend

zijn er dagelijks discussies tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer in een dergelijk

complex project. De belangen zijn niet

altijd gelijklopend. Maar ook daar heeft men

in Nederland een mooie spreuk voor: wrijving

geeft glans. We streven ernaar om verschillen

in inzicht en interpretatie zo goed mogelijk aan

te pakken en niet te laten escaleren.”

“We pakken mogelijke discussies snel op.

Waarnemingen bij de uitvoeringswerkzaamheden

bespreken we bijvoorbeeld wekelijks in

een werfleidersoverleg, met alle hoofduitvoerders

van Sassevaart en de waarnemers van

VNSC. Daarnaast hebben wij de start van het

project ook enkele regels afgesproken die we

zo goed mogelijk proberen na te leven. Tot slot

houden we steeds rekening met de menselijke

aspecten van onze dagelijkse werkzaamheden,

ook al zijn er soms stevige onderhandelingen

over ontwerpkeuzes, uitvoeringskwaliteit of

meerkosten.”

HUIDIGE STAND

Momenteel zitten de aanlegwerkzaamheden

volop in de uitvoeringsfase op het bouwterrein.

De diepwanden voor de sluiskolk zijn al

volledig afgewerkt en de zandopspuiting voor

het toekomstig sluisplateau is eveneens voltooid.

Volgende stappen zijn de aanleg van de

bouwkuip voor de bodemroosters, de ontgraving

van het buitenhoofd, de kadeconstructies

voor de dienstenhaven ... “Er is dus volop activiteit

op het terrein. De uitvoeringsontwerpen

zullen ongeveer afgewerkt zijn tegen medio dit

jaar. Dan dooft het ontwerpwerk uit”, besluit

Koen De Winne. ■

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van

Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen.

De uitvoeringsontwerpen zullen ongeveer afgewerkt zijn tegen medio dit jaar.

87


In februari 2017 voerder Antwerpen als eerste Vlaamse stad een lage-emissiezone in. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er sinds 1 januari 2018 een LEZ en ook

Gent sprong begin 2020 op de kar.

Tekst | VCB / Niels Rouvrois Beeld | VCB

Aannemers vermijden

steden met lage emissiezones

Uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij haar leden blijkt dat aannemers werken

in een lage emissiezone (LEZ ) vermijden. Zelfs als zij daardoor omzet mislopen. Zo geeft 23 % van

de respondenten aan een LEZ te vermijden. Hoe verder aannemers van de LEZ-steden gevestigd zijn,

hoe vaker ze die vermijden. VCB roept op zijn beurt op tot een uniforme regelgeving, terwijl nu de

modaliteiten verschillen tussen de steden die een LEZ invoeren.

In februari 2017 voerder Antwerpen als eerste

Vlaamse stad een lage-emissiezone in. In

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er sinds

1 januari 2018 een LEZ en ook Gent sprong

begin 2020 op de kar. De enquête van VCB

leert ons dat aannemers vanaf een bepaalde

afstand de lage-emissiezone links laten liggen.

Ongeveer 1/3 van de respondenten die op

meer dan 15 km van een LEZ woont, vermijdt

actief de lage emissiezone. Van de aannemers

die op minder dan 15 km van een LEZ gevestigd

zijn is 94 % wel bereid in een LEZ te werken.

Daaruit blijkt dat aannemers gevestigd in

de buurt van een LEZ, niet zomaar de LEZ

naast zich kunnen neerleggen.

LIEVER NIET IN EEN LEZ-STAD

Heel wat aannemers beschikken nog niet over

voertuigen die toegelaten zijn in de LEZ. De

vernieuwing van gespecialiseerd materieel dat

technisch nog in goede staat is, houdt immers

een groot kostenplaatje in voor aannemers.

Niet elke aannemer kan deze investering onmiddellijk

doorvoeren. Bovendien zegt 55 %

ook extra administratieve kosten te hebben

door de LEZ: aanvragen dagpas, complexere

planning van voertuigen, verschillende regels

voor LEZ in de verschillende steden, informeren

van de bestuurders, voertuiginformatie opzoeken

enz.

88


Daarnaast veroorzaken werken in steden

voor bijkomende problemen zoals files, beperkte

parkeerplaatsen en complexe circulatieplannen.

Vooral aannemers technische installaties

hebben bijkomende hinder door de

LEZ. Deze aannemers moeten vaak een LEZ

in voor bijvoorbeeld het onderhoud van ketels.

29 % zegt echter niet meer bereid te zijn

een LEZ in te rijden.

OVERHEID INFORMEERT

ONVOLDOENDE

20 % zegt al een boete te hebben ontvangen

voor het betreden van een LEZ. Dat toont aan

dat de overheden onvoldoende geïnformeerd

hebben over de LEZ: vanaf wanneer treedt de

LEZ in werking op welk grondgebied, waaraan

moeten voertuigen voldoen, mogen kraanwagens

en ander gespecialiseerd materieel zomaar

een LEZ binnenrijden,… Een goede informatiecampagne

en overgangsperiode dringt

zich dan ook op bij het lanceren en bij het verstrengen

van een LEZ.

'Ongeveer 1/3 van

de respondenten die

op meer dan 15 km

van een LEZ woont,

vermijdt actief de lage

emissiezone'

Werken in steden zorgt voor bijkomende problemen zoals files, beperkte parkeerplaatsen en complexe

circulatieplannen.

Bovendien roept de Vlaamse Confederatie

Bouw op tot een uniforme regelgeving, terwijl

nu de modaliteiten verschillen tussen de steden

die een LEZ invoeren. Marc Dillen, directeurgeneraal

van de VCB: “vandaag is er geen uniformiteit

tussen de verschillende lage emissiezones.

In Antwerpen kun je bijv. een dagpas

kopen, maar in Gent is het minimum één week.

Dat maakt het voor onze aannemers des te ingewikkelder

en vergroot de administratieve last.

Een uniforme regelgeving tussen de verschillende

lage emissiezones lijkt ons een goed begin.”

GROENER WAGENPARK

Verschillende aannemers geven aan dat ze verplicht

worden te investeren in een (deel) van

hun wagenpark. Dat resulteert in hoge kosten.

De Vlaamse Confederatie Bouw vindt het belangrijk

dat deze investeringen op een economisch

rendabele manier kunnen gebeuren. ■

Uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bij haar leden blijkt dat aannemers werken in een

lage emissiezone (LEZ ) vermijden.

89


FULSCHSEE PIJPLEIDING

Tekst en beeld | AGRU KUNSTSTOFTECHNIK GMBH

Reservepijpleiding voor

riool op 66 m waterdiepte

Sinds begin jaren zeventig werden in verschillende meren in Oostenrijk meerdrukleidingen voor

afvalwater aangelegd. Dit geldt ook voor de Fuschlsee in Salzburg, waar sinds 1975 een PE-rioolleiding

op de bodem van het meer in gebruik is. Aangezien de berekende levensduur van 50 jaar binnenkort

zal worden bereikt, is het noodzakelijk om een parallelle riooldrukleiding van 4.200 m lang aan te

leggen. Deze dient als een reservepijpleiding, die onmiddellijk in werking kan worden gesteld indien er

problemen ontstaan met de oude pijpleiding. AGRU Kunststofftechnik levert de componenten die nodig

zijn voor de meerdrukleiding, gemaakt van de high-tech, spanningsscheurvaste kunststof PE 100-RC.

Meerdrukleidingen onderscheiden zich door hun

snelle opbouwtijd en doordat de kustgebieden,

die vaak beschermde natuurgebieden zijn, tijdens

de installatie van de pijpleidingen intact blijven.

Bovendien kan op buislengte worden bespaard

doordat de pijpleidingen in rechte lijnen gelegd

kunnen worden. Zodoende vereisen ze lagere

investeringskosten dan een op land aangelegde

pijpleiding. Echter, omdat door de ligging in diep

water de leiding moeilijk bereikbaar is in geval van

schade, moet er altijd een vervangende pijpleiding

beschikbaar zijn. Om deze reden investeert de

vereniging voor waterzuivering Fuschlsee-Thalgau

in een nieuwe parallelle meerdrukleiding gemaakt

van PE 100-RC. Deze pijpleiding zal over

de volle lengte van het kristalheldere bergmeer

lopen – waarvan het water zo zuiver is dat het

drinkbaar is – en het afvalwater van de gemeente

Fuschl am See vervoeren. Er zal tussen 600 en

900 kubieke meter afvalwater per dag worden

vervoerd, van de ene kant van het meer naar de

andere, alwaar het via een collector naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie

zal worden geleid.

AGRU Kunststofftechnik had eerder 4.248

strekkende meter aan polyethyleen buizen van

OD 280 mm en SDR 17 (16 mm wanddikte,

maximale druk van 10 bar) geleverd, evenals fittingen

en een CNC-gestuurde stuiklasmachine.

De zwarte PE 100-RC-buizen met bruine, axiaal

lopende kleurstroken voor duidelijke identificatie

van het toepassingsgebied (afvalwater) onderscheiden

zich door een enorme weerstand

tegen puntbelasting en spanningsscheuren. Het

leidingsysteem zorgt dus voor extra veiligheid

tijdens de tientallen jaren gebruik op de steenachtige

bodem van het meer op een diepte van

66 m, waar de temperatuur het hele jaar door

slechts 4°C is vanwege de afwijking van het water.

Bovendien biedt het materiaal ook een zeer

goede weerstand tegen de chemicaliën die zich

in het afvalwater van huishoudens bevinden (bijv.

alkaliën en oppervlakteactieve stoffen).

Het bedrijf PEER WASSERBAU GmbH. & Co.

KG. is een erkend gespecialiseerd bedrijf op het

gebied van waterbouwkunde, bouwtechniek en

civiele techniek en is zeer vertrouwd met de

professionele installatie van meerdrukleidingen.

Om de meer dan 4 km lange drukleiding te

voltooien, moeten ingenieur Erich Peer en zijn

team, in de korte span van ongeveer twee maanden,

18 meter lange buizen aaneen lassen, en

deze vervolgens in de pijpleidingroute laten zakken.

De AGRULINE buizen worden gelast met

de AGRU ST CNC 2.0 stuiklasmachine. Dankzij

de nieuwste besturingstechnologie zijn alle parameters

zoals druk, temperatuur en tijd altijd

onder controle. De machine documenteert de

parameters van elke afzonderlijke las en zelfs de

naam van de lasser. Alleen een ervaren, gecertificeerde

lasser mag de lasverbindingen produceren.

Omdat de verbinding van de afzonderlijke

buisstukken uitsluitend met het buismateriaal

plaatsvindt, ontstaat een monolithisch, continu

corrosiebestendig leidingsysteem.

Gewicht speelt ook een belangrijke rol in meerdrukleidingen.

Betongewichten moeten permanent

voorkomen dat het leidingsysteem gaat drijven,

een probleem dat nog eens versterkt wordt

door mogelijke vorming van gistingsgassen in de

pijpleiding. Bovendien hebben de betongewichten

de taak om de pijpleiding die op de bodem van

het meer verzonken ligt te stabiliseren, zodat

deze tientallen jaren later nog steeds op dezelfde

plek zal liggen. PEER maakt gebruik van geprefabriceerde

betonnen elementen die uit twee helften

bestaan en rond de plastic pijpachtige ringen

worden geplaatst. Vervolgens worden de helften

van elke ring permanent met elkaar verbonden

door roestvrijstalen schroeven. Om de buis te

beschermen en extra veiligheid tegen slippen te

waarborgen, wordt een schuimrubberen inzetstuk

tussen de buis en het beton geklemd. Dankzij

deze betonnen kragen, die om de 3 meter

worden bevestigd, wordt ongeveer 50% van het

drijfvermogen gecompenseerd. Als de buis later

met water wordt gevuld, zal deze naar de grond

zinken vanwege de betongewichten.

Dagelijks wordt ongeveer 200 strekkende meter

aan gebruiksklare pijpleiding vanaf de kust

het meer in geduwd. De kilometerslange drijvende

pijpleidingen zouden door de wind kunnen

afdrijven. PEER verankert daarom elke dag

de pijpleidingen en spant ze zodoende aan. Na

ongeveer twee maanden werken onder alle

mogelijke weersomstandigheden, is het tijd om

de 4,2 km lange drukleiding naar de bodem van

het meer te laten zakken. Voordat dit proces

van start kan gaan, zijn er enkele algemene

90


STAD PROJECT

Ing. Erich Peer (2e van links) en zijn zoon Manuel (meest links)

waren verantwoordelijk voor de installatie. Ir. Martin Roither (3e

van links) plande de meerdrukleiding. Christian Winkler (rechts) is

de directeur van de vereniging voor waterzuivering.

De afstand tussen de gewichten werd zo berekend dat

exact de helft van de lege buis onder water kwam.

AGRU Kunststofftechnik leverde de buizen,

fittingen en lasmachines voor de nieuwe

meerdrukleiding in de Fuschlsee.

voorwaarden waarmee rekening moet worden

gehouden. Het is belangrijk dat de bodem

van het meer in het gebied van de pijpleidingroute

gedetailleerd in kaart wordt gebracht,

en ook de exacte positionering aan de hand

van GPS-coördinaten is van belang. Daarna kan

het eigenlijke proces van laten zinken beginnen.

Hiertoe wordt de drukleiding voorzichtig gevuld

met meerwater aan het ene uiteinde en

perslucht aan het andere uiteinde. De snelheid

waarmee de pijpleiding zakt is cruciaal, aangezien

een bepaalde krommingshoek van de

pijpleiding niet mag worden overschreden. Het

toekomstige riool doorkruist immers de hele

lengte van het meer, en daarmee ook het diepste

punt van 66 m. Het volledige zinkproces

duurt daarom enkele uren. Nadat de pijpleiding

succesvol is gezonken, wordt er een druktest

van de gehele drukleiding uitgevoerd.

Het kantoor van Steinbacher + Steinbacher ZT

GMBH in Thalgau heeft jarenlange ervaring in de

stedelijke waterbouw en heeft al verschillende

projecten met succes uitgevoerd samen met

de vereniging voor waterzuivering Fuschlsee-

Thalgau. Om deze reden kreeg ir. Martin Roither

van het Steinbacher-kantoor de opdracht om

het totaalconcept te plannen. Dit omvatte een

variantenstudie, de planning, aanbesteding, en

lokaal bouwtoezicht van het stroomopwaartse

retentiebekken, het pompstation en de meerpijpleiding

II door de Fuschlsee.

Christian Winkler is directeur van de Reinhalteverband

Fuschlsee-Thalgau: “Het water van de Fuschlsee

heeft de kwaliteit van drinkwater en dat moet

zo blijven. De nieuwe meerdrukleiding dient als

reserve en biedt ons extra veiligheid, omdat deze

in noodgevallen binnen enkele minuten in gebruik

kan worden genomen. In samenwerking met de

heer Martin Roither (planning en bouwtoezicht)

hebben we daarom ook gekozen voor een plastic

pijpleiding gemaakt van AGRU's PE 100-RC, omdat

studies hebben aangetoond dat een PE-pijpleiding

van deze kwaliteit tot 80 jaar kan meegaan. Zowel

met de planning en levering als met de kwaliteit van

de pijplijn van AGRU zijn we tevreden. Ik wil ook

PEER bedanken voor de professionele en zorgvuldige

installatie." ■

Vanuit Fuschl wordt dagelijks ongeveer 900 kubieke

meter afvalwater naar de zuiveringsinstallatie van

Fuschlsee-Thalgau aan de andere oever gepompt.

91


SECTORNIEUWS

Vakbeurs Openbare Ruimte zeer geslaagd

Op 6 februari 2020 stond Brussels Expo weer volledig in het teken van

openbare ruimte. Het grootste evenement voor ontwerp, inrichting,

onderhoud en beheer van de publieke ruimte werd dit jaar aangevuld

met Vakbeurs Klimaat en Vakbeurs Mobiliteit. Dit 3-in-1 concept werd

een groot succes.

Het bezoekersaantal is ten opzichte van vorig jaar met 27 % gestegen.

Op 6 februari 2020 bezochten maar liefst 1.590 professionals de beurs.

De vakbeurs stond volledig in het teken van netwerken, kennisdeling

en innovaties. Er stonden dit jaar 180 enthousiaste exposanten op de

beursvloer. De beurs behandelde de hoofdthema's: Advies & Beheer,

Landschapsarchitectuur & Ontwerp, Bestrating, Spelen, Licht, Straatmeubilair,

Groen, Mobiliteit en Klimaat, waarvan de laatste twee extra

werden belicht op hun eigen stuk beursvloer: Vakbeurs Mobiliteit en

Vakbeurs Klimaat.

Nog nooit zoveel beursbezoekers vergaarden kennis bij de meer dan 40

lezingen, verdeeld over zeven lezingruimtes. Zo was er onder meer de

opvallende gele safaribus van Boomkwekerij Ebben, het Theater van

Vlario met paraplu’s aan het plafond, de Mobiliteits- en Klimaatklap

waar men met een hoofdtelefoon luisterde naar de sprekers én het mooi

aangeklede en ruimte Theater van ITS. De populairste lezingen waren

"Verticale bossen: stad van de toekomst' van Van den Berk Boomkwekerijen

en 'De multifunctionele en biodiverse wadi', gegeven door Aquafin.

Op de beursvloer troffen bezoekers meerdere initiatieven aan. Zo verzamelde

een illustrator gedurende de dag input van bezoekers en exposanten

om een illustratie te creëren over de toekomst van de openbare

ruimte. Welke innovaties gaan onze toekomst kleuren? Hoe houden we

de steden bereikbaar en klimaatbestendig? Aan het einde van de dag

pronkte er een groot doek gevuld met toekomstbestendige innovaties en

oplossingen op de beursvloer.

Houd de officiële kanalen van de website in de gaten voor meer informatie

over editie 2021 en voor een terugblik op de geslaagde beurseditie

van 2020.

92


SECTORNIEUWS

BAM Track integreert activiteiten in

BAM Contractors

Sedert 1 januari 2020 zijn de activiteiten van BAM Track volledig geïntegreerd

in BAM Contractors. Die integratie stelt het bouwbedrijf in staat

om zich nog sterker te profileren als een multidisciplinaire speler in de

infrastructuur. Zowel publieke als private klanten kunnen nu een beroep

doen op expertises in spoor- en wegenwerken, tunnel- en bruggenbouw

en industriële projecten. De integratie resulteert ook in een verlichting

van administratieve en juridische taken.

Aan de hand van twee opleidingscycli zal het programma de komende 18

maanden verder worden verfijnd en bijgestuurd. Eens alles op punt staat,

wordt de opleiding verbonden aan het uitvoeringscertificaat dat nodig is

voor (openbare) werken bij standaardbestek 250.

Buiten een aantal administratieve wijzingen verandert er zowel voor

medewerkers als voor klanten niets. De bestaande contracten worden

verdergezet door BAM Contractors, rekening houdend met alle rechten

en verplichtingen die verworven of onderschreven werden door BAM

Track.

De integratie van de activiteiten van BAM Track in BAM Contractors

komt niet als een verrassing. BAM Track werkte immers al geruime tijd

intensief samen met BAM Contractors. Doorheen de jaren breidden hun

gezamenlijke activiteiten uit van zuivere spooraanleg tot de realisatie van

bovenleidingen en het seinwezen.

Talboom wordt deel van Sweco

Sweco Belgium neemt de medewerkers en de farma- en infrastructuurprojecten

van studiebureau Talboom en Talboom ParmaChem op in zijn

aanbod. Dat bedrijf heeft een stevige track record op het gebied van

farmaceutica, biotechnologie en infrastructuur en zal dan ook bijdragen

tot de groei van Sweco.

”Sweco en Talboom vormen samen een perfecte match. Zowel geografisch

als qua businessprofiel klikken onze organisaties goed in elkaar.

We hebben immers veel raakvlakken bij onze klanten en projecten. Dat

maakt dat de integratie vlot zal verlopen, zodat we met vereende krachten

nog beter aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen”, zegt

Erwin Malcorps, Managing Director van Sweco Belgium.

Limburg start met Vlaams opleidingslabo voor

rioolrenovatie

“Met de opname in de grote Sweco-familie kiezen we bewust voor een

mooie toekomst voor onze klanten én medewerkers, met ons gedreven

engagement er bovenop. We kijken er naar uit om samen de duurzame

steden en gemeenschappen van morgen vorm te geven”, aldus Jan Filip

Talboom, voorzitter van de raad van bestuur van Talboom Group.

De provincie Limburg start met een opleiding om professionele rioolrenovatietechnici

op te leiden. De nieuwe vorming, die de toepasselijke

naam Leiding4 draagt, is uniek in Vlaanderen en werd ontwikkeld om

de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren en innovatieve technologieën

sneller in de praktijk toe te passen. De opleiding zal binnenkort

aangeboden worden op de bouwcampus in Diepenbeek.

“Om ervoor te zorgen dat de nieuwe opleiding een directe meerwaarde

voor de Limburgse bedrijven heeft, zijn drie bouwbedrijven, actief in

rioolrenovatie, in het project betrokken. Zij staan ervoor garant dat de

cursisten, zowel werknemers als werkzoekenden, de juiste kennis en

competenties tijdens de opleiding verwerven. De onmiddellijke inzetbaarheid

van de verworven kennis is goed voor de expertise en concurrentiekracht

van de Limburgse bouwbedrijven”, aldus gedeputeerde van

economie Tom Vandeput.

93


SECTORNIEUWS

Opknapbeurt voor Leopoldpark in Brussel

Op minder dan een jaar tijd kreeg het zuidoostelijke deel van het Brusselse

Leopoldpark een grondige make-over. Het nieuwe gedeelte omvat

een wandelpad dat in een lus door een bosrijk deel van het park - voorheen

ontoegankelijk voor publiek - loopt, een terras voor de Eggevoorttoren,

een middeleeuwse toren en een nieuwe toegang ter hoogte van

Maalbeeklaan 3.

Ook de speeltuin was dringend aan vernieuwing toe. Zij bevat nu vier

schommels, een grote glijbaan en een zandbak. De kleurrijke rubbervloeren

zorgen voor de nodige valdemping. In de zandbak spelen de kinderen

rond en op kleine standbeelden van pinguïns: een knipoog naar het

verleden van het park als dierentuin.

In het staalmagazijn installeerde de aannemer dan weer een nieuwe

boorstraat met een mogelijke lengte van 12 m en mogelijke diameter

van 35 mm. Het is de eerste CNC-gestuurde BRD-boorstraat van CMA

in België en kan snel, eenvoudig en op exact de juiste positie boren. De

boor is ook geschikt voor het tappen, graveren of frezen van sleufgaten.

De boorstraat is automatisch – het materiaalbegin wordt automatisch

gedetecteerd met een sensor - en neemt daardoor een groot deel van het

werk over van de volzette plasmabrander. Op die manier kunnen klanten

op een snellere en nauwkeurige manier geholpen worden.

Tot slot werden de bestaande paden en de plantsoenen in de aangepakte

zone vernieuwd. Om erosie en slijtage in de toekomst te voorkomen, voorzag

studiebureau MSA en NEY & Partners een doordachte afvoer van

regenwater met een afwateringssysteem onderaan de beboste zone, een

watercollectietank onder de speeltuin en zones voor natuurlijke infiltratie.

Beeld: Yvan Glavie

Bouwtechnisch unicum in België

De constructie van één van de grootste gekoelde propaantanks in Europa

in de haven van Antwerpen zorgde in december voor een bouwtechnisch

unicum in ons land. Van 2 tot 20 december 2019 werkte BAM

Contractors dag en nacht om de wand van de tank - ruim 6000 m 3

beton - gelijkmatig op te trekken met behulp van glijbekisting en een

betonpomp. Niet alleen deze aangepaste techniek, maar ook de grootte

van de propaantank is uniek. De tank heeft een diameter van 87,4 m en

een inhoud van 150.000 m 3 .

J.B. Construct investeert in nieuwe technologieën

Deze zomer werd het consortium BAM Contractors en Engicon nv (Geldof)

aangesteld om een volledig gekoelde propaantank in de haven van

Antwerpen te bouwen in opdracht van Oiltanking Antwerp Gas Terminal.

Het opslagbedrijf zal de propaantank ter beschikking stellen aan Borealis.

Vermoedelijk zal de tank begin 2022 in gebruik genomen worden.

Leica BLK2GO wint Best of Innovation Award

tijdens CES 2020

De BLK2GO van Leica Geosystems won tijdens de Consumer Electronic

Show (CES) begin januari de Best of Innovation Award in de categorie

Digital Imaging and Photography. Het apparaat is de eerste draadloze

handheld imaging laser scanner op de markt en maakt het mogelijk om

ruimtes, structuren en objecten te scannen.

Aannemer J.B. Construct investeert fors in nieuwe technologieën met de

aankoop van een nieuwe pompwagen SCHWING. De pomp van het voertuig

is voorzien van een 36 m giek en voldoet daarmee aan de nieuwste

technieken binnen de betonindustrie. Ook is ze uitgerust met de laatste

ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Ook de Leica BLK247, de eerste reality capture sensor, was genomineerd

in dezelfde categorie. De sensor maakt het mogelijk om ruimtes en

gebouwen dag en nacht te monitoren en veranderingen in de ruimte

te detecteren. Daarvoor gebruikt het LiDAR 3D fencing, die digitale

barrières om een ruimte of een object creëert en deze onafgebroken

scant en bewaakt. Omdat de BLK247 een onderscheid kan maken tussen

stilstaande en bewegende objecten, kunnen ze goed gebruikt worden

op locaties die voortdurend gemonitord en beschermd moeten worden.

94


SECTORNIEUWS

TRADUS PRO voor professionele handelaren in

bedrijfsvoertuigen

TRADUS.om, de wereldwijde online marktplaats voor gebruikte bedrijfsvoertuigen

en zware machines, introduceerde begin dit jaar TRADUS

PRO. Dat is de nieuwe gebruikersversie van TRADUS voor professionele

handelaren in bedrijfsvoertuigen. TRADUS PRO voorziet een aantal

nieuwe functies die verkopers een hoger gebruiksgemak moeten bieden.

TRADUS PRO maakt het eenvoudig om advertenties te integreren en

aan te maken. Naast het handmatig invoeren kunnen handelaren CSVbestanden

gebruiken om automatisch nieuwe advertenties aan te maken.

Zo kunnen voertuiggegevens automatisch geüpload worden, zonder dat

ze handmatig in het systeem moeten worden ingevoerd. Het systeem

biedt ook tal van nieuwe analyses en verkoopstatistieken en geeft zo een

overzicht van de verkoopprestaties. Handelaren kunnen in één oogopslag

zien welke voertuigen en advertenties het beste presteren en welke de

meeste aanvragen genereren, maar kunnen ook nagaan hoe de belangstelling

zich in de loop van de maanden ontwikkelt, uit welk land de

geïnteresseerden komen en welk kanaal gebruikt werd om contact op

te nemen. Tot slot is de gebruikersinterface intuïtief ontworpen en de

navigatie zelfverklarend. Op deze manier kunnen handelaren meteen hun

weg vinden op het platform. Ook het betalingsproces is vereenvoudigd

en kan automatisch in gang worden gezet.

Award voor Hyundai Construction

Equipment Europe

Mitsubishi Forklift Trucks onthult nieuwste

toevoegingen aan zijn assortiment

Mitsubishi Forklift Trucks heeft een nieuw model

elektrische pallettrucks toegevoegd aan zijn PREMIA

ES-reeks. Het nieuwe PREMIA EM-model, ontworpen

voor ruwe omgevingen en krappe ruimtes, heeft

een dubbel pallet en beschikt over een chauffeur.

De vorkhefttruck kan werken bij temperaturen

van 1 °C waardoor het de ideale keuze is voor

gekoelde opslag. Zoals veel modellen van Mitsubishi

Forklift Trucks, kunnen de elektrische pallettrucks

met chauffeur uit de PREMIA ES- reeks

nu worden uitgerust met lithium-ionbatterijen

voor meer efficiëntie.

Daarnaast combineert het nieuwe model de efficiëntie

van een meeloopstapelaar en een dubbele palletstapelaar met de

mogelijkheid om lange afstanden af te leggen. De krachtige prestaties in

combinatie met een anti-terugslagsysteem maken veilig dubbel stapelen

op hellingen mogelijk. Tot slot biedt het vijfpunts chassisontwerp met

hydraulisch wrijvingskrachtsysteem extra comfort en veiligheid.

Bobcat wint Technical Innovation Award op

Samoter 2020

Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) wint Samoter Technical

Innocation Award in de categorie middelgrote wielladers. HCEE won deze

prijs met haar nieuwe HL960A- wielladers met Stage V- motor. Dat de

machine in de prijzen viel, is geen verrassing. Ze beschikt namelijk over

talloze toonaangevende technologische verbeteringen die rechtstreeks

gerelateerd zijn aan een verbeterde brandstofzuinigheid, verbeterde veiligheid,

langere bedrijfstijd en een verbeterd beheer van het machinepark.

Zo zorgt het nieuwe motorenplatform van Cummins ervoor dat de

HL960A- wiellader Stage V- gecertificeerd en milieuvriendelijk is, maakt

de Power Smart- modus de machine brandstofzuinig en zorgen de aangepaste

bedieningselementen en het aangepaste cabine-interieur voor een

hoog bedieningsgemak. De verbeteringen bij de as, verbindingen en

hoofdregelklep dragen bij tot een verbeterde bedrijfstijd en productiviteit,

terwijl de optionele deurafstandsbediening en AAVM-camerasysteem, de

standaard achteruitrijsensoren en het nieuwe ontwerp van de motorkap

voor een verbeterde veiligheid en beter zicht zorgen.

Bobcat wist de award binnen te halen met het Bobcat Advanced Selectable

Auxiliary Control systeem (A-SAC) dat geavanceerde selecteerbare

hulphydrauliekbediening voor graafmachines mogelijk maakt. Het

systeem werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de minigraafmachines van

twee tot vier ton uit de R-serie van Bobcat, maar is ook een optionele

functie op de huidige en toekomstige graafmachines uit de R-serie.

Bobcat introduceerde de voorganger van het A-SAC-systeem in 2018,

gelijktijdig met de lancering van de minigraafmachines uit de R-serie. Het

selecteerbare hulphydrauliekbediening systeem (SAC) was een unieke

oplossing die bestuurders in staat stelde om de besturingspatronen

van de hulphydrauliekcircuits van Bobcat graafmachines aan te passen,

afhankelijk van de instelvoorkeuren voor het gebruik van hydraulische

aanbouwdelen. Met drukknoppen op de joysticks en een SAC-schakelaar

op het bedieningspaneel konden bestuurders één van de zeven vooraf

ingestelde combinaties van besturingspatronen kiezen. Zo konden ze hun

handen op de joysticks houden tijdens het werk. Dit zorgt niet alleen voor

een hogere productiviteit, maar bespaart ook tijd en geld. De bestuurder

moet immers niet meer wennen aan nieuwe werkmethodes en moet de

machine niet steeds opnieuw instellen.

95


Pirtek Den Bosch B.V. overgenomen

door Jos Smeets

Jos Smeets is sinds 1 januari 2020 de nieuwe eigenaar van Pirtek Den

Bosch B.V. Smeets was al sinds 2002 eigenaar van Pirtek Weert B.V., maar

zocht al enige tijd naar een mogelijkheid om een tweede vestiging over

te nemen. Hij wil zijn jarenlange ervaring bij Pirtek gebruiken om beide

vestigingen te versterken en verder te laten groeien. Vooral op het gebied

van automatisering en communicatie ziet hij kansen om de dienstverlening

van Pirtek te optimaliseren.

Etiënne Monteny, die 6 jaar eigenaar was van Pirtek Den Bosch B.V., nam

na 21 jaar afscheid van de grootleverancier en wordt door Pirtek Benelux

bedankt voor zijn jarenlange inzet. Het personeel van Pirtek Den Bosch

B.V. werd volledig overgenomen en zal op termijn worden uitgebreid. Nu

bestaat het team nog uit vier mobiele servicemonteurs, een center manager

en een CRM-medewerkster. Hoewel de administratie in de vestiging

in Weert zal gebeuren, blijven de activiteiten plaatsvinden in Den Bosch.

Japanse fabrikant AIRMAN breidt verder uit

AIRMAN Japan heeft

maar liefst 17 miljoen

euro geïnvesteerd in een

bijkomende hypermoderne

fabriek. Die fabriek

zal hoofdzakelijk instaan

voor de ontwikkeling en

productie van elektronische

componenten en

nieuwe bouwmachines.

Hoewel de ligging van de fabriek vlakbij de hoofdzetel van AIRMAN

Japan niet de goedkoopste keuze was voor de productie, was het wel een

bewuste keuze. AIRMAN gelooft immers dat kwaliteit en perfectie primeren

boven een low-cost productie in lageloonlanden waar de kwaliteit

vaak niet gegarandeerd kan worden.

Die strategie werpt duidelijk zijn vruchten af, want AIRMAN doet het de

laatste jaren opvallend goed op de Japanse beurs. Het bedrijf verdubbelde

zijn aandeelwaarde tussen 2011 en 2019 maar liefst zes keer en

staat daarmee genoteerd tussen de allergrootste bedrijfsnamen in Japan.

Vorig jaar haalde AIRMAN een totale omzet van ruim 335 miljoen euro.

Ook buiten Japan wordt AIRMAN steeds populairder. De Belgisch

importeur DEVAKO Machinery ziet het verkoopcijfer van de fabrikant van

minigraafmachines jaarlijks stijgen: “Zelf ervaren wij dat er zich slechts

zeer uitzonderlijk garantie-problemen voordoen. Zelfs na de verstreken

garantietermijn valt het op dat de levensduur van alle slijtage-delen

uiterst lang is.”

Eerste JCB elektrische minigraafmachine geleverd

aan LOXAM

Renault Trucks lanceert onderhoudscontract Start

& Drive Excellence Predict

Met Start & Drive Excellence Predict biedt Renault Trucks haar klanten

een voorspellend onderhoudscontract dat de immobilisatietijd van voertuigen

beperkt. Hiervoor steunt de vrachtwagenbouwer op het onberispelijke

beheer van het onderhoudsplan - op maat gemaakt van het gebruik

van elk voertuig - en de analyse van de technische gegevens van het

voertuig zoals kilometerstanden, draaiuren van de motor en verbruikscijfers.

Die technische gegevens worden in real time verzameld dankzij

connectiviteitssystemen waardoor de planning van onderhoudsinterventies

automatisch verfijnd en wekelijks bijgesteld kan worden.

Ook geeft Start & Drive Excellence Predict de gegevens van belangrijke

slijtageonderdelen, zoals remblokken, koppelingsschijven en batterij, om

de drie dagen door aan de concessie. Zo wordt de slijtage van onderdelen

voortdurend opgevolgd en geanalyseerd. Wanneer er abnormale of

vroegtijdige slijtage wordt vastgesteld, neemt de concessie onmiddellijk

contact op met de klant. Voordat hij dat doet, gaat de concessiehouder

eerst na of er op korte termijn nog andere slijtageonderdelen vervangen

moeten worden of andere interventies moeten worden uitgevoerd in het

kader van het gepersonaliseerde onderhoudsplan. Zo wordt de immobilisatietijd

van het voertuig geoptimaliseerd.

LOXAM investeerde in de JCB 19C-1E, de eerste elektronische minigraafmachine

ter wereld. Het verhuurbedrijf voor apparatuur plaatst met die

aankoop het thema ecologie bovenaan de agenda. De JCB 19C-1E is

namelijk een zero-emissiemachine die aannemers in staat stelt te werken

in gebouwen en emissiegevoelige binnensteden. Maar het zal spooraannemers

ook toestaan om ondergronds en in tunnels te werken zonder

dure afzuiginstallaties te moeten installeren. Daarnaast is de elektronische

minigraafmachine vijf keer stiller dan zijn dieseltegenhanger,

waardoor aannemers in staat zullen zijn om buiten de normale uren in

stedelijke straten of andere geluidsgevoelige omgevingen - in de buurt

van ziekenhuizen en scholen - te werken zonder bewoners te storen.

De JCB 19C-1E heeft vier

lithium-ion batterijpakketten

met een opslagcapaciteit

van 20 kWh,

bevat een lastafhankelijk

hydraulisch systeem met

krachtige graafprestaties

en een geavanceerd batterijbeheersysteem

voor

volledige beschikbaarheid.

Ook is er de optie

om de minigraafmachine,

indien nodig, 230V op te

laden gedurende 10 uur.

96


FreeFalcon

De mobiele valbeveiliging

WINNER

Matexpo

Safety Award

Gebruik de gratis Doka AR-VR-app en

scan de afbeelding om de FreeFalcon in

3D te bekijken.

FreeFalcon is de perfecte synthese van veiligheid en bewegingsvrijheid. Dit mobiele persoonlijke

valbeveiligingssysteem beveiligt werknemers wanneer het risico op een val het grootst is.

Doka N.V. | Handelsstraat 3 | 1740 Ternat | België | T +32 2 582 02 70 | F +32 2 582 29 14

belgium@doka.com | www.doka.com/be

De bekistingsspecialisten.


Tekst | Jaap van Peperstraten Beeld | Van Eetvelde Architectes

Kracht van

thermisch verzinken

collectief verder versterken

Drie jaar geleden is Zinkinfo Benelux, de brancheorganisatie van de thermische verzinkers, gestart met

de communicatiecampagne Zeker Zink die de dialoog tussen (eind)klant en verzinker op gang moest

brengen en stroomlijnen. Nu stelt die brancheorganisatie vast dat die campagne resultaat heeft, maar

dat het noodzakelijk is de kracht van het thermisch verzinken collectief verder te versterken. Alle leden

moeten de kracht van het collectief denken in praktijk brengen, ook op de werkvloer. Wat levert het

collectief denken op en hoe gaat men hiermee om in een markt waar sprake is van hevige onderlinge

concurrentie?

“Zeker Zink heeft ons geleerd dat we er allemaal beter van worden

als we collectief een aantal uitdagingen aangaan en dat betekent onder

meer dat de leden meer informatie met elkaar willen delen. Dat die

nieuwe houding tot mooie resultaten kan leiden, wordt nu steeds breder

beseft”, zegt Bruno Dursin, directeur van Zinkinfo Benelux. “Om

collectief denken echt handen en voeten te geven en te voorkomen dat

je in ad hoc-samenwerkingen blijft steken, heb je een wervend verhaal

nodig. Zeker Zink heeft ons geleerd wat de kracht is van het thermisch

verzinken en tegelijk wat de uitdagingen zijn. Maar ook dat het ons stimuleert

om samen naar gemeenschappelijke onderwerpen te zoeken en

gedefinieerde uitdagingen op te pakken.”

GARANTIEVOORWAARDEN

Kortom, een collectieve aanpak zal vruchten afwerpen bij de individuele

bedrijven. Bruno Dursin stelde bij zijn aantreden in 2010 aan de leden de

vraag waarom de branche als geheel geen garantievoorwaarden kende.

Daar is toen niet echt op gereageerd. “Maar toen Zeker Zink liep, zei

ik: als we nú geen garantie gaan geven, hoeven we het nooit meer te

doen. Die campagne had immers als motto ‘uw verzekeringspolis tegen

corrosie’. Toen zijn in vrij korte tijd branchebrede garantievoorwaarden

opgesteld. Alle leden gebruiken nu dezelfde termijnen … Het maakt niet

uit naar wie een klant belt, hij krijgt overal dezelfde garantie. Daarmee

maak je de boodschap van zekerheid geloofwaardiger. Garantie kan geen

commercieel wapen zijn. Ieder biedt dezelfde garantie en met elkaar

concurreren op dat vlak heeft geen zin. Wel kun je je daarmee als branche

onderscheiden ten opzichte van andere oppervlaktetechnieken.”

GEVAARLIJKE BRANCHE?

Verder zet men zich collectief in op het gebied van veiligheid op de werkvloer.

Bij de thermisch verzinkers gebeurt gelukkig maar zelden een ongeval,

maar als dat gebeurt, is het vaak ernstig. Bruno Dursin: “We moeten

voorkomen dat de perceptie ontstaat dat je een gevaarlijke branche

bent. Die perceptie zou kunnen ontstaan als er hier en daar een ongeluk

gebeurt. Ook dit moeten we collectief aanpakken en we hebben reeds

98


een eerste stap gezet. Alle aangesloten verzinkerijen hebben een risicoinventarisatie

gemaakt. In 2020 gaan we met deze uitkomsten collectief

aan de slag. De uitkomsten van de verschillende risico-inventarisaties

worden als het ware op elkaar gelegd waarna voor alle leden dezelfde

prioriteiten worden vastgesteld op het gebied van veiligheid, zodat we

ons ook op dit punt als branche manifesteren. Deze actie, dus het delen

van die informatie, was een aantal jaar geleden niet mogelijk geweest.”

Een soortgelijke actie is uitgevoerd op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Via een inventarisatie bij alle bedrijven is een collectieve lijst van

gevaarlijke stoffen opgesteld en op basis daarvan heeft elke verzinkerij

dezelfde lijst gekregen waarop men kan zien wat men per stof moet

doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zodoende is een uniforme

aanpak verkregen.

KLACHTENANALYSE

Een ander punt waarop de leden (anoniem) informatie gaan delen, betreft

de analyse van binnengekomen klachten. Dit is van belang om branchebreed

heel goed te weten wat er in de markt speelt en welke verbeterpunten

moeten worden opgepakt. Via keuringen en inspecties die de

brancheorganisatie uitvoert op werven heeft Zinkinfo al een vrij duidelijk

zicht op de meest voorkomende klachten, maar nu zal dit nog accurater

gebeuren via de verzamelde klachtenanalyses. “We gaan de klachten

rubriceren en daarmee hebben we de aandachtspunten voor alle verzinkers

en voor ons als brancheorganisatie. Voortdurende verbetering

kun je daarmee makkelijker realiseren. De uitdaging is collectief te blijven

denken terwijl je concurreert in een scherpe markt.”

ZEKERHEIDSGEDACHTE

Bruno Dursin: “Het zijn allemaal acties waarbij het noodzakelijk is dat de

leden informatie die ze lange tijd het liefst voor zichzelf hielden, nu gaan

delen. Men moet dan vaak eerst een drempel over, maar dat gaat een

stuk makkelijker met een goed collectief wervend verhaal waarvan de

'Zeker Zink heeft ons geleerd dat we

er allemaal beter van worden als we

collectief een aantal uitdagingen

aangaan en dat betekent onder

meer dat de leden meer informatie

met elkaar willen delen'

leden ook individueel profiteren. Daarom gebruiken de leden ook ons

Zeker Zink-handboek en werken ze met dezelfde checklist voor goed en

veilig verzinken.”

Dit betekent voor de bedrijven dat zij het collectief denken niet alleen

naar buiten toe uitdragen, maar ook op de werkvloer moeten invoeren.

Ook intern moet de dialoog gestimuleerd worden, zodat iedere medewerker

het nut van collectief denken inziet en overeenkomstig daarmee

handelt. Dursin onderkent dat het in praktijk brengen van het nieuwe

gedachtegoed aanhoudende aandacht vraagt. “Ik ga niet beweren dat

het overal gladjes verloopt. Er is nog werk aan de winkel. We moeten

het in de mindset van onze leden zien te krijgen. Wij moeten ons de

komende jaren vasthouden aan onze kernboodschap en die verder uitdragen

naar de markt toe via collectieve acties. Dit vraagt om volharding

en herhaling. Wij moeten de lastige inspecteur spelen bij onze eigen leden,

maar de betrokkenheid van de bedrijven is ook heel belangrijk. De

leden moeten elkaar ook aanspreken op wat ze hadden beloofd te doen.

Wat je zegt, moet je ook doen: practice what you preach. Ik zie dat nu

ook opgepakt worden bij de leden. Het elkaar aanspreken, was vroeger

ondenkbaar.” ■

Project passerelle Singelijn, Van Eetvelde Architectes

99


THERMISCH VERZINKEN

UW VERZEKERINGSPOLIS TEGEN CORROSIE!

www.zekerzink.com


ALGEMENE WEGENWERKEN

ASFALT

BETON

BURGERLIJKE BOUWKUNDE

WILLEMEN INFRA is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en

de infra-afdeling van Kumpen en beheerst als grootste Belgische wegenbouwer alle aspecten van de

wegenbouw. Met hoofdzetel in Drongen (regio West) en vestigingen in Hasselt (Oost), Kapellen (Noord) en

het Waalse Fleurus (Sud) is Willemen Infra actief in gans het land én in het buitenland.

Willemen Infra heeft niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten in eigen

beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, …

Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd. Met 5 asfaltproductieplants en 3 (mobiele)

betoncentrales zijn we bovendien een van de belangrijkste producenten van asfalt en wegenisbeton.

www.willemeninfra.be


HASSELT HAVENKWARTIER

Tekst en beeld Willemen Infra

Het karaktervolle

Havenkwartier in Hasselt

Het Havenkwartier in Hasselt krijgt een nieuwe en karaktervolle look, mooi verweven in de stad.

Het project omvat een ondergrondse parking voor 1.500 voertuigen, 400 appartementen en talrijke

horeca- en retailzaken. De wijk, ook wel Quartier Bleu genoemd, ondergaat dus een grote make-over.

Projectleider Rob Eyckens spreekt over het project dat deze site een serieuze opwaardering zal geven.

Kan je ons meer vertellen over

de werken die jullie uitvoeren?

Rob Eyckens: “We leggen de riolering aan en

zorgen voor de funderingen en verhardingen

van de verschillende straatjes en pleinen. Ook

plaatsen we de trappenpartijen en staan we

in voor de aanleg van het groen. Bovendien

behoort de uitvoering van de toegangsweg

naar de ondergrondse parking en de bijhorende

noodinritconstructie ook tot onze verantwoordelijkheid.

Willemen Infra verzorgt met

andere woorden de volledige buitenaanleg.”

'We voorzien de

volledige site van

groen: een aanplanting

van maar liefst

187 bomen, die elk

een individuele

monitoring krijgen'

Welke bijzonderheden zijn er aan dit project?

“Wat het zo speciaal maakt, is dat alle verhardingen

voorzien zijn in natuursteen, met

uitzondering van de betonnen rijweg van de

boulevard en de toegangsweg naar de ondergrondse

parking die uit asfalt bestaat. Deze natuursteen

zorgt voor een iets meer kwalitatieve

en stijlvolle look. De stoepen en zijstraten

bestaan uit speciale kasseien (Kandla Gres) die

eveneens voor een klassevol aanzien zorgen.

Hiervan plaatsen we 16.000 m², wat voor zo’n

project bijzonder veel is. De trappen en borduren

zijn in blauwe hardsteen.”

Het Havenkwartier in Hasselt krijgt een nieuwe en karaktervolle look, mooi verweven in de stad.

102


HASSELT HAVENKWARTIER

Zijn er speciale technieken die jullie gebruiken?

“Bij de buitenaanleg op de ondergrondse

parking bijvoorbeeld is het een must om het

gewicht op de constructie zoveel mogelijk te

beperken. Daarom vullen we met argex aan

(gebakken kleikorrels) in plaats van met zand.

Dat vergt wel een andere aanpak omdat je op

argexkorrels niet met gewoon werftransport

kan rijden. Ook voorzien we de volledige site

van voldoende groen: we planten maar liefst

187 bomen. Om die bomen optimale groeikansen

te geven, plaatsen we ondergrondse

boombunkers die bestaan uit kunststoffen

constructies (40 m³ per boom) gevuld met

substraat. Deze bunkers zorgen ervoor dat

de wortels niet belast worden en de bomen

optimaal kunnen groeien. Elke boom krijgt een

individuele monitoring en krijgt water door

middel van een vochtsensor en een computergestuurd

bevloeiingssysteem.”

Met hoeveel mensen is Willemen Infra aan

het werk op de site?

Het werfteam bestaat uit drie werfleiders:

Frans, Kenny en Joris, met ieder hun eigen

expertise. Kenny houdt zich voornamelijk

bezig met alles wat in de grond zit: riolering

en boombunkers. Frans heeft dan weer de

leiding over de buitenaanleg en Joris bekommert

zich over alle ter plaatse gegoten be-

De stijlvolle natuursteen zorgt voor een kwalitatieve look.

tonnen constructies. We bouwen namelijk

ook een 150 m lange en 3 m hoge betonnen

keermuur. Deze dient als grondkering om de

bovenliggende voetpaden die 3 m hoger zijn

dan de aanliggende Armand Herzstraat, te

kunnen aanleggen. Verder vervoegen deeltijds

een landmeter, werkvoorbereider en

administratief bediende het werfteam. Op de

werf geven ongeveer 60 personen waaronder

onze eigen mensen, onderaannemers, machinisten,

chauffeurs … elke dag het beste van

zichzelf.” ■

VERSCHILLENDE FASEN

Het project is opgedeeld in

verschillende fasen. Na de

Gelatineboulevard en de lage kade

worden de toegangsweg naar

de ondergrondse parking en de

omgevingsaanleg van het openbaar

domein van de Armand Herzstraat

aangepakt. De hele site is ongeveer vijf

voetbalvelden groot en in totaal zijn er

ongeveer 300 mensen aan het werk.

Dat aantal zal nog toenemen als de

retail start met de uitrusting van de

winkels. De werf heeft overigens slechts

één toegang, wat een zeer goede

logistieke planning en afstemming met

alle partijen vereist. De verschillende

partijen zijn bovendien op de vier fases

tegelijkertijd aan het werk en werken

samen naar één heel belangrijke

datum, 26 maart 2020, toe. Dan

openen immers de horeca- en

retailzaken.

De ondergrondse boombunkers voor de 187 bomen.

103


AALTER STATIONSPROJECT

Tekst en beeld | G. Smeyers

Toonbeeld van expertise

in (retour)bemaling

Op het baanvak Aalter Landegem wordt het aantal sporen van spoorlijn 50 A – de lijn die Brussel Zuid met Oostende verbindt - van 2 naar 4 gebracht.

Op het baanvak Aalter Landegem wordt het aantal sporen van spoorlijn 50 A – de lijn die Brussel Zuid

met Oostende verbindt - van 2 naar 4 gebracht. Zo zijn er ter hoogte van de stopplaats in Bellem

(Aalter) belangrijke aanpassingswerken noodzakelijk. Er wordt onder meer voorzien in een nieuwe

onderdoorgang voor voetgangers, aangeduid als KW05, die via toegangshellingen rechtstreekse toegang

geeft tot de perrons. Verder is ook de uitvoering van enkele nieuwe duikers, waaronder een ecoduiker,

onder de nieuwe spoorlijnen voorzien.

De werken worden in opdracht van Infrabel en

TUC RAIL uitgevoerd door hoofdaan nemer

Van Laere uit Burcht. Voor de uitvoering van

de bemalingswerken wordt beroep gedaan

op de firma G. Smeyers uit Zandhoven. De

koker van de voetgangersdoorgang KW05

wordt geprefabriceerd in een open bouwput.

Het maaiveld bevindt zich ter plaatse van de

onderdoorgang rond het peil +10,70 TAW.

“De bouwput en het doorschuiftraject moesten

drooggezet worden tot op het peil +6,16

TAW”, vertelt René Lambrechts, zaakvoerder

bij Smeyers. “Het grondwaterpeil bevindt zich

op het peil +8,50 TAW. Een bronbemaling is

dus zeker noodzakelijk. Gezien de aard van de

ondergrond, de afmetingen van de bouwput

en de te bereiken grondwaterverlaging wordt

gekozen voor de bemalingstechniek met verticale

filters.”

NEGATIEF ADVIES

Het kunstwerk KW05 ligt echter deels in een

Habitatrichtlijn en VEN-gebied. René Lambrechts:

“Men had dan ook voorzien om het

opgepompte bemalingswater te retourneren

via een infiltratiegracht in het natuurgebied

om zo de grondwaterverlaging, ontstaan door

de bemaling, te compenseren. Bijkomend waren

ook een reeks druppelcollectoren, aangebracht

in waaiervorm, voorzien om de negatieve

gevolgen van een eventuele verdroging te

compenseren.”

Bij het indienen van de bemalingsvergunning

werd echter een negatief advies verleend door

het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit

betekende een serieuze tegenslag omdat zonder

vergunning de uitvoering van de voorziene

bemalingswerken niet konden worden gestart.

“Hierdoor kwam de planning voor het verdere

verloop van de werken sterk in het gedrang”,

aldus René Lambrechts. “ANB kon de voorgestelde

oplossing van een retourbemaling met

infiltratiegrachten met bijkomend druppelcollectoren

niet aanvaarden en stelde als voorwaarde

dat de werken binnen een waterdichte

bouwkuip moesten worden uitgevoerd. Dit

was voor de aannemer en de bouwheer niet

echt haalbaar.”

104


AALTER STATIONSPROJECT

'De expertise wordt

versterkt door de

eigen studiedienst die

dankzij 3D-modellering

de meest complexe

situaties kan

dimensioneren'

NIEUWE

ONTTREKKINGSBRONNEN

G. Smeyers werd gecontacteerd om een oplossing

uit te werken. René Lambrechts: “Het

voorziene bemalingsconcept met verticale filters

voor het droogzetten van de bouwputten

werd behouden, maar verder uitgebreid

met nieuwe onttrekkingsbronnen, ingepland

op de grens van de werfzone en zo ver mogelijk

verwijderd van het natuurgebied. Op deze

wijze kon het grondwater onbelucht worden

opgepompt en naar de retourputten worden

geleid, ingepland op de rand van het natuurgebied.

Met behulp van een eigen 3D-model kon

worden aangetoond dat er ter plaatse van het

natuurgebied geen negatieve gevolgen te verwachten

waren. Na een constructief overleg

was agentschap Natuur en Bos overtuigd van

de degelijkheid van de voorgestelde oplossing.”

Intussen werden de nodige voorbereidingen

op de werf getroffen om de uitvoering van

Gezien de aard van de ondergrond, de afmetingen van de bouwput en de te bereiken grondwaterverlaging

wordt gekozen voor de bemalingstechniek met verticale filters.

de bemaling en retourbemaling in te plannen.

Dankzij de goede samenwerking met de gemeente

Aalter en de mensen van het departement

omgeving werd de vergunning onmiddellijk

verleend. Op 10 september 2019 werd

gestart met de plaatsing van de bemaling. Door

de inzet van meerdere ploegen was de bemalingsinstallatie

zes dagen later operationeel. De

bemalings- en retourbemalingsinstallatie werd

vanaf de start opgevolgd door G. Smeyers via

een online monitoringsysteem.

EXPERTISE

Tijdens het TLO - het weekend van 30 november

en 1 december - is de koker van de

onderdoorgang zoals gepland succesvol op

zijn plaats geschoven. “Dit werk is voor de firma

G. Smeyers een belangrijke referentie en

een uitstekend bewijs van de grote expertise

op het gebied van uitvoering van bemalingen

in het algemeen en bemaling met retourbemaling

in het bijzonder. Deze expertise wordt

nog versterkt door de eigen studiedienst die

dankzij 3D-modellering de meest complexe

situaties kan dimensioneren. De reeds bestaande

samenwerking tussen G. Smeyers en

aannemer Van Laere zal in de toekomst er

alleen maar door versterkt worden”, besluit

René Lambrechts. ■

105


PERI UP Flex – het modulaire steigersysteem

Flexibel. Veilig. Snel.

Perfecte werkplatformen

Werkplatformen kunnen volledig worden bedekt en dit zonder spleten. Ook wandovergangen

kunnen eenvoudig worden opgenomen in het ontwerp. De constructie blijft antislip dankzij

geperforeerde vloerroosters. Daarenboven biedt het systeem een complete bescherming

inclusief borstweringen en kantplanken in felle kleuren.

Eenvoudig te installeren

Snelle montage verzekerd dankzij het valslot (Gravity Lock) en de zelfvergrendelende roosters

(Locking Deck).

Hoge stabiliteit

dankzij de uiterst hoge stijfheid en het draagvermogen van de verbinding.

De roset vermijdt het

wegrollen van de staanders

en vergemakkelijkt het

stapelen.

Bekistingen

Steigers

Engineering

www.peri.be


Tekst | Susan Peek Beeld | PERI BeNeLux B.V.

Optimale compatibiliteit van

bekistings- en steigersystemen

voor veelzijdig gebruik in de bouw

Vertrouwde gezichten en nieuwe innovaties op de Infra Relatiedagen in Hardenberg, Noord Nederland.

Deze driedaagse vakbeurs is hét jaarlijkse netwerkplatform waar grond-, weg- en waterbouw professionals

samen komen en waar de laatste innovatieve producten en diensten binnen de branche worden getoond.

Eén van die vertrouwde gezichten is PERI: het bedrijf wordt al meer

dan veertig jaar gezien als vernieuwer in de bekistingstechnologie en

steigerbouw. Rienk Gernaat, sales engineer bij PERI: “De grote innovatieve

kracht van PERI zorgt voor systemen die bijdragen aan efficiënter,

economischer, sneller én veiliger bouwen. Om GWW-professionals te

laten zien wat PERI zoal in huis heeft, hebben we op de beurs diverse

systemen laten zien.”

“Zo is daar de PERI DUO: het revolutionaire bekistingssysteem voor

funderingen, wanden, kolommen, vloeren en balken,” vervolgt Gernaat.

“Gemaakt uit polymeren, heeft deze systeembekisting een zeer laag gewicht

maar behoudt het zijn hoge draagvermogen en is daardoor handzaam

en zeer economisch (zonder kraan) in te zetten.” Het minimaal

aantal verschillende systeemcomponenten draagt eraan bij dat er eenvoudig,

snel en efficiënt mee gewerkt kan worden; zónder gereedschap-

Rienk Gernaat, Sales Engineer bij PERI BeNeLux B.V. vertelt dat de grote

innovatieve kracht van PERI er voor zorgt dat de PERI systemen bijdragen

aan efficiënter, economischer, sneller én veiliger bouwen.

Xxxxxxx

De PERI UP Flex steiger is voorzien van een valslot of 'gravity lock’ ligger die montage vanuit een veilige positie mogelijk maakt.

108


Op de beurs werden onder andere de DUO lichtgewicht bekisting (achter)

en het veelzijdige plywood assortiment van PERI (voor) getoond.

pen waarbij de werkstappen makkelijk zijn te begrijpen. Daarbij is het

gebruik van de innovatieve DUO Planner app een absolute toegevoegde

waarde. Gernaat legt uit: “Hiermee kunnen gebruikers van het DUO

lichtgewicht bekistingssysteem eenvoudige plattegronden plannen, uitwerken

en storten.”

Ook noemt Gernaat de MAXIMO: het paneelbekistingssysteem met

eenzijdige ankertechniek. “De MAXIMO Paneelbekisting minimaliseert

verstoringen van het betonbeeld, waardoor een geordend plaatnadenen

centerpatroon ontstaat. Dankzij de centrale verankerings techniek -

een door PERI ontwikkeld, conisch centeringsysteem - heeft het

MAXIMO systeem geen afstandhouders en conussen nodig. Een ander

bijkomend voordeel,” zegt Gernaat: “ligt in de enkelzijdige verankering

waarbij slechts één persoon en maar aan één zijde geïnstalleerd hoeft te

worden, bespaart dat tijd en hulpmiddelen.”

'Steiger business in de bouw'

Stefan den Boer, Sales Engineer Steigers bij PERI, toonde op de beurs de

voordelen van PERI UP FLEX: het flexibele steigersysteem met maximale

aanpassingsmogelijkheden voor het bouwen van veilige werkvloeren

op hoogte. Den Boer: “Op de beurs hebben we in een speciaal demoveld

het uitgebreide gamma aan toepassingen van de PERI UP FLEX laten

zien. PERI UP biedt als modulair systeem met weinig maar wel flexibel

te combineren componenten een oplossing voor alle toepassingen: van

industriële steigerbouw, ondersteuningen voor bouw en industrie tot

vaste en verrijdbare overkappingen. En,” vervolgt Den Boer: “door het

valslot (ook wel de 'gravity lock' ligger) is montage vanuit een veilige positie

mogelijk. De liggers worden onmiddellijk en automatisch gezekerd.

Maarten Waagenaar, Sales Manager Plywood bij PERI BeNeLux B.V. legt uit dat

de plywood bekistingsmaterialen geschikt zijn voor vrijwel elke toepassing.

Ook zijn de roosters zelfvergrendelend. Ze bestaan in verschillende maten

en vormen zo een metrisch raster. Handig om bijvoorbeeld veilig

rond kolommen te werken.” Den Boer besluit dat in combinatie met het

unieke PERI VARIOKIT systeem de PERI UP FLEX ideaal toegepast kan

worden bij speciale constructies.

Vanuit de afdeling PERI Panel Products vertelde Sales Manager Plywood

Maarten Waagenaar op de beurs alles over de PERI PANELS: het uitgebreide

assortiment aan PERI bekistingsplaten. “De hoogwaardige plywood

bekistingsplaten zijn voor de Nederlandse markt beschikbaar in diverse

maten en kwaliteiten en daarmee geschikt voor vrijwel elke toepassing.”

Het moge duidelijk zijn: de compatibiliteit van de bekistings- en steigersystemen

van PERI is een enorme troef. Dat bleek ook uit de uitgebreide

visuele presentatie op de beurs waar PERI enkele recente projecten binnen

de Benelux toonde. “Hierbij was goed te zien dat PERI door het optimaal

inzetten van kennis, ervaring én materiaal in samenwerking met de

klant en partners altijd een passende projectspecifieke maatwerkoplossing

realiseert - en dit terwijl er voortdurend rekening gehouden wordt

met het evenwicht van materiaal en arbeidskosten,” besluit Gernaat. ■

109


Quadri kleuren

DRIVEN

BY

COPRO, uw kwaliteitspartner in wegenis en infrastructuur.

Onpartijdig controleren en certificeren, daar gaan wij voor.

Donker groen:

C: 100

M: 0

Y: 90

K: 40

Quadri kleuren

Licht groen:

C: 70

M: 0

Y: 100

K: 0

QUALITY

COPRO vzw - Z.1 Researchpark-Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse) - BE 0424.377.275 - RPR Brussel - T. +32 (0) 2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu

110


CONNECTED SOLUTIONS

VOOR AL UW TOEPASSINGEN

MACHINESTURING – TOPOGRAFIE – SOFTWARE

Trimble innovatie: Earthworks voor machinesturing en Siteworks voor

topografie, verhoog de productiviteit van al uw ploegen op de werf.

Meer info? Contacteer ons.

SITECH BELGIUM

Gontrode Heirweg 148b

9090 Melle

info@sitech-belgium.be

www.SITECH-belgium.be

Tel: +32(0)92 77 16 00

UW PARTNER IN

WERFTECHNOLOGIE

111


Tekst | Jan Mol Beeld | Infrakit

Er zijn geen remmingen meer

om volledig te digitaliseren

Machinesturing heeft de toekomst. Met de digitaliseringsslag die momenteel in de sector gemaakt

wordt, neemt de vraag naar automatisering van het machinepark toe. Werk voor specialisten, aangezien

software, hardware en cloudconnectiviteit samen de cocktail vormen voor succesvolle machinesturing.

Een echte specialist op het gebied van machinesturing

is 3D-Consult. Mede-eigenaar Bram

van Campenhout praat met ons en al snel

blijkt dat de expertise die hij bezit voortkomt

uit een persoonlijke passie voor het digitaliseren

van machines en processen. “We zijn een

landmeetkantoor gespecialiseerd in machinesturing”,

opent Van Campenhout het gesprek.

“Die twee disciplines hebben in de digitale wereld

mooie raakvlakken.”

TWEE KERNACTIVITEITEN

3D-Consult bestaat inmiddels bijna 4 jaar en

stoelt op twee kernactiviteiten. Van Campenhout

benoemt deze als volgt: “We ontplooien

landmeetkundige activiteiten, denk bijvoorbeeld

aan het maken van 3D-plannen van bouwplaatsen

of volumeberekeningen. Daarnaast zijn

we ook gespecialiseerd in machinesturing. We

installeren de benodigde hardware op de machines,

zoals een controlescherm, een GNSSontvanger

en alle benodigde sensoren. De kalibratie

van de machine nemen we ook voor

onze rekening en als kers op de taart kunnen

'We helpen bedrijven

met het implementeren

en opstarten van

Infrakit en wijzen de

weg in de BIM-Cloud'

we ook opleidingen verzorgen van landmeters,

projectbegeleiders en machinisten. In de praktijk

komt het erop neer dat de machinist op zijn

eigen scherm ziet wat wij in 3D getekend hebben.

Natuurlijk hoort ook een goede nazorg bij

onze dienstverlening, telefonisch en on site.”

MERKONAFHANKELIJK WERKEN

Merkonafhankelijkheid zit in het DNA van 3D-

Consult. “We bieden onze diensten (voorbereiding,

installatie en ondersteuning) aan voor

alle merken machines en machinesturing en

willen graag de hele infrasector helpen om de

Wim Cools, zakenpartner van Bram van

Campenhout bij 3D-Consult.

Schematische weergave van het digitaliseringsproces.

112


digitaliseringsslag te maken. Om die reden is

werken met Infrakit voor ons van groot belang.

Met Infrakit kunnen we de hele digitalisering

van het bouwproces mogelijk maken. Alleen

als we drempels wegnemen bij onze klanten

kunnen we breed werken, met Infrakit gaat dat

perfect”, aldus Van Campenhout.

'Met de

digitaliseringslag

die momenteel in de

sector gemaakt wordt,

neemt de vraag naar

automatisering van het

machinepark toe'

Infrakit werkt Open Source en dus zelf ook

merkonafhankelijk. Van Campenhout is enorm

te spreken over de compatibiliteit en connectiviteit:

“Infrakit is makkelijk te koppelen aan andere

pakketten, of het nu om documentbeheer

of om remote access van machines gaat. We

werken sinds het begin van dit jaar met hen

samen en zijn officieel reseller voor de BeLuxmarkt.

Er is een snel toenemende vraag vanuit

de markt naar de oplossingen die Infrakit

Meetgegevens kunnen direct gedeeld worden.

Met Infrakit kan de hele digitalisering van het bouwproces mogelijk gemaakt worden.

biedt en aan ons de dankbare taak om mensen

de weg te wijzen. De problemen waar de sector

voor staat als het om digitalisering gaat zijn

alom bekend, nu is het aan ons om de oplossing

net zo bekend te maken.”

BIM

Werken met Infrakit verlaagt de faalkosten en

verhoogt de efficiëntie volgens Van Campenhout.

Hoe wordt dit bereikt? “Altijd de juiste

planrevisie, altijd de juiste planning”, klinkt het.

“De verschillende actoren binnen een bedrijf

of een tijdelijke vereniging kunnen beter samenwerken

dankzij Infrakit. Comfortabel voor

iedereen en met een volledige transparantie in

het gehele bouwproces. De landmeter zet een

plan-update online, de machines kunnen hier

onmiddellijk mee werken, de werfleider raadpleegt

diezelfde plannen in de cloud, voegt asbuilt

metingen toe en vult documenten in, de

projectleider en opdrachtgever kunnen status

van het project live volgen.”

3D-consult is first point of contact voor de

BeLux-markt. “We helpen bedrijven met het

implementeren en opstarten van Infrakit en

wijzen de weg in de BIM-cloud”, aldus Van

Campenhout. En de toekomst? “Denk er maar

eens over na waar dit heen gaat. Werken met

BIM wordt vanzelfsprekend, correcte en up

to date data zullen toelaten het beheer van

bouwplaatsen even efficiënt te maken als een

traditionele productieomgeving. We werken

momenteel aan half autonome machines. Uiteindelijk

wordt dat volledig autonoom. Stof tot

nadenken dus.” ■

113


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | 3D-GPS

Gebruiksvriendelijke en

kostenbesparende 3D-gps-sturing

Centimeternauwkeurig, keuze uit bekabelde of draadloze sensoren, de meest voordelige

machinevoorbereiding en een gebruiksvriendelijk Nederlandstalig menu. Het zijn maar enkele van

de vele troeven van DigPilot, een van oorsprong Noors graafgeleiding- en graafindicatiesysteem.

“DigPilot beschikt over de meest complete draadloze 2D-set en een zeer eenvoudige en dus ook

kostenbesparende 3D-gps-sturing”, aldus Frank Lenssen, zaakvoerder van 3D-GPS, importeur van het

merk in de Benelux.

In Scandinavië en Nederland is DigPilot een grote speler. “En ook in

België willen we onze voet zetten naast de concurrentie”, vertelt Frank

Lenssen, die in 2011 kennismaakte met DigPilot als monteur. “In 2017

richtte ik met 3D-GPS mijn eigen bedrijf op en nam ik de exclusiviteit

van de verdeling van DigPilot in de Benelux over. Wij bieden de meest

complete meetset aan, inclusief laserontvanger, waterpassensor bovenbouw

en compassensor bovenbouw. De set bestaat uit twee koffers: een

2D-set en het aanvullende 3D-GPS gedeelte. Richtprijs voor een nieuwe

2D-set is kaal 7.000 euro en compleet 10.000 euro. Richtprijs voor een

complete set 3D-GPS is 30.000 euro. Een 3D-GPS-startpakket voor

machinevoorbereiding is beschikbaar vanaf 2.200 euro, per machine.”

Zo kan de machine compleet voorbereid worden voor 3D-GPS-sturing

om vervolgens enkel de voordeligere 2D-koffer aan te schaffen. Frank

Lenssen: “Wanneer nodig kan men dan de 3D-gps-koffer extra huren.

Zo werken bijvoorbeeld Gaston Houben ondernemingen uit Houthalen

Helchteren en Tureluren uit Lummen met de 2D-set en zijn Carl van

Rooy uit Ravels/Beerse, Wonico bvba uit Geel en Ragos grondwerken

uit Geel klanten van het eerste 3D-gps-uur. Wij bieden iedere klant met

verregaande interesse in België overigens een vrijblijvende proefperiode

aan van 1 week, op de eigen machine van de klant. Tweedehands 2D-sets,

beschikbaar voor ongeveer 4.000 euro, mogen langer getest worden.”

CENTIMETERNAUWKEURIG EN DRAADLOOS

Op het vlak van nauwkeurigheid moet DigPilot niet onderdoen voor de

concurrentie. Frank Lenssen: “Het systeem meet centimeternauwkeurig.

Een groot voordeel van DigPilot is het draadloze. In plaats van vaste

sensoren op de machine bij een bekabeld systeem, kunnen de sensoren

“Wij bieden de meest complete meetset aan, inclusief laserontvanger, waterpassensor bovenbouw en compassensor bovenbouw.”

114


Ook op het vlak van gebruiksgemak scheert DigPilot hoge toppen met het

supereenvoudige Nederlandstalige menu.

DigPilot beschikt over de meest complete draadloze 2D-set en een zeer eenvoudige

en dus ook kostenbesparende 3D-gps-sturing.

van de draadloze 2D-set gewoon los mee in de koffer. De draadloze sensoren

gaan minstens twee weken mee zonder opladen. Dat draadloos

minder goed zou werken is een fabeltje in de sector. Wat de kalibratie

betreft, hebben we overigens genoeg referenties zwart op wit om de

uitstekende werking aan te tonen. DigPilot werkt als een Zwitsers uurwerk.

Via een cloudtoepassing kan de machinist tevens dagelijks of wekelijks

gedwongen worden om de meetpunten te controleren.”

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Ook op het vlak van gebruiksgemak scheert DigPilot hoge toppen. “Het

supereenvoudige Nederlandstalige menu is een grote troef”, aldus Frank

Lenssen. “Het systeem is heel makkelijk te bedienen. Het grootste bewijs

daarvan is het feit dat we nauwelijks met de klant in het veld staan om

problemen op te lossen. Uiteraard bieden we een zeer goede en snelle

service na verhuur of verkoop, maar dankzij de gebruiksvriendelijkheid

moeten we nauwelijks support bieden. Wat betreft total cost of ownership

zit je dus zeer goed bij DigPilot. Dat we de klant laten meekijken

tijdens de installatie en zo zelfs een soort van opleiding geven, draagt

daar zeker toe bij.”

'Uiteraard bieden we een zeer

goede en snelle service na verhuur

of verkoop, maar dankzij de

gebruiksvriendelijkheid moeten we

nauwelijks support bieden'

KOSTENBESPAREND

DigPilot laat zich ook positief voelen in de portemonnee. “Een bekabelde

voorbereiding kost bij de concurrentie makkelijk tussen 6.000 en

12.000 euro per machine”, verduidelijkt Frank Lenssen. “Bij DigPilot kost

de voorbereiding per machine 2.200 euro, exclusief arbeid, voor een

draadloze monogiek vaste bak. Voor een bekabelde voorbereiding komt

daar 1.000 euro bij, exclusief arbeid. Hoe meer de klant helpt met opbouwen,

hoe voordeliger de arbeidskosten zijn. Het is zeer interessant

om enkel een 3D-GPS machinevoorbereiding op uw machine te zetten

en vervolgens wanneer nodig een kofferset te huren. Ook meerdere machines

voorbereiden en daar slechts 1 kofferset op inzetten is mogelijk.

De 3D-set kan bovendien ook op wiellader opgebouwd worden. Momenteel

gaan we richting 700 machines met een 3D-gps-voorbereiding

in de Benelux, met een totaal van ongeveer 250 koffersets die rouleren

over die machines. In 2020 hopen we dat aantal, zeker in België, stevig

op te krikken.” ■

115


Advies nodig? Ons team

begeleidt jouw rioleringsproject!

Zeker bij grotere projecten kan de praktische

expertise en advies van Deschacht een meetbaar

verschil uitmaken, bovenop de kennis die

je zelf in huis hebt. Onze specialisten beschikken

over een diepgaande productkennis. Deze

kunnen ze koppelen aan een rijke en concrete

ervaring met het plaatsen van die producten

via een fi jnmazig netwerk van deskundige onderaannemers.

Onze troeven, jouw slagkracht:

✔ Mega-assortiment voor riolering en afvoer

✔ Team van specialisten in afwatering

✔ Professionele projectbegeleiding

✔ Gedetailleerde rioleringsplannen door

Deschacht studiedienst

ONE-STOP

BOUWSHOP

NON-STOP

BOUWADVIES

192098

www.deschacht.eu

192098DSADV02N.indd 1 8/11/19 13:42

tanks en pompen

plaatsen installeren onderhoud

tankcontrole

saneren mazouttanks

ALV Gotevlietstraat 42 I Brugge I 050 31 84 87 I info@tc-alv.be I www.tc-alv.be


MECHELEN STATION

Tekst en beeld | Deschacht

Waterafvoer spoorbypass

nieuwe station Mechelen

Het nieuwe station van Mechelen rijst stilaan uit de grond. Aannemer CIT Blaton bouwt de nieuwe

perrons 11 en 12 van de spoorbypass en werkt aan de overkapping ervan. De spoorbypass is een

nieuwe spoorlijn van 3,2 km die twee extra sporen en 2 nieuwe perrons aan de achterkant van het

station van Mechelen omvat. Deschacht hertekende het rioleringsplan en leverde de leidingen om het

water af te voeren van het dak, de noodoverlaat van het dak en de spoorbakken onder de sporen.

In 2012 begonnen in Mechelen de werken aan

het stationsproject. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst

gesloten tussen de

NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Mechelen en

de Vlaamse overheid. Gespreid over meerdere

jaren komt er onder meer een nieuw dubbelspoor

aan de huidige spoorlijn Brussel-Antwerpen,

een nieuwe ontsluitingsweg tussen

de Brusselsesteenweg en het Douaneplein en

een autotunnel tussen de Leuvensesteenweg

en het station. Verder wordt het huidige treinen

busstation compleet herbouwd, waar prima

accommodaties en verbindingen voor fietsers

en voetgangers worden voorzien.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar

meer capaciteit en om in te spelen op de noden

voor de hogesnelheidstrein, wordt het

aantal sporen en perrons opgevoerd van 10

tot 12. De bouw van de overkapping van die

nieuwe perrons is momenteel in volle ontwikkeling.

Senior projectmanager Frank Denys van

CIT Blaton licht toe: “De overkapping heeft

een oppervlakte van 3000 m². Om het water

van de noodoverlaat en de spoorbakken af te

voeren, waren in het ontwerp onder andere

horizontale hogedrukleidingen voorzien. We

'Deschacht heeft het originele ontwerp

herbekeken, alle berekeningen gemaakt en een

volledig uitvoeringsdossier uitgewerkt'

moesten die ter plekke luchtdicht aan elkaar

lassen in moeilijk toegankelijke zones onder de

spoorbak. Dat was onmogelijk. Daarom hebben

we samen met Deschacht het ontwerp

herbekeken en beslisten we om die afvoerleidingen

met hoge vullingsgraad te vervangen

door PP-buizen. Ook om het regenwater van

de overkapping af te voeren, gebruikten we

PP-buizen.”

STUDIE VAN BUIZEN EN

BEUGELS

Het gebruik van PP-buizen biedt twee grote

voordelen. “Je koppelt de buizen aan elkaar

met gewone mofverbindingen en je installeert

ze ook op de ‘klassieke’ manier”, verduidelijkt

Frank Denys. “Dat maakte de plaatsing voor

ons heel wat makkelijker. Deschacht bestudeerde

de afvoerleidingen en voerde een studie

uit om de juiste materialen, debieten en

beugelsterktes te bepalen. Zo kwamen we tot

PP-leidingen met een diameter van 315, 400 en

op sommige plaatsen zelfs 630 mm. Wanneer

daar water door stroomt, is dat een enorm gewicht.

Ook de beugels moeten dus sterk genoeg

zijn en extra verankerd worden om de

buizen rotsvast op hun plek te houden.”

MEERWAARDE VAN

STUDIEDIENST

De keuze voor Deschacht was voor CIT Blaton

een logische keuze. “We kozen voor Deschacht

omdat we een pragmatische oplossing

zochten die haalbaar was om uit te voeren.

Hun studiedienst bestudeerde welke materialen

die afvoerleidingen het beste konden

vervangen, berekende alles en werkte het

hele idee uit tot een volledig uitvoeringsdossier.

Het contact met de mensen van Deschacht

loopt altijd vlot. En natuurlijk spelen

ook hun concurrentiële prijzen een rol”, besluit

Frank Denys. ■

De overkapping heeft een oppervlakte van 3000 m².

De afvoerleidingen met hoge vullingsgraad werden vervangen door PP-buizen

en ook om het regenwater van de overkapping af te voeren werden PP-buizen

gebruikt.”

117


VERHUUR & VERKOOP

Stalen rijplaten, PVC rijplaten

en houten schotten

WERKPLAATSUITRUSTING

Olieverdeling

afzuiging van uitlaatgassen en lasrook

Nederman

Knowhow • Efficiënt • Kwaliteit

www.jbconstruct.com

rijplaten@jbconstruct.com

T 03 385 29 53

ZILVER

DUURZAAMHEID Duurzaamheid RENDEERT

rendeert

We protect people,

planet and products

from harmful effects of

industrial processes

Bergensesteenweg 181 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 334 22 50

sales@nederman.be www.nederman.be


Tekst en beeld | Topcon

Snel, precies en zeer

gebruiksvriendelijk

Al vijftien jaar profileert D’Haene Grondwerken uit Kluisbergen zich als het bedrijf bij uitstek voor

alle grond-, betonen afbraakwerken in de regio. En om die werken zo efficiënt mogelijk te laten

verlopen, maakt het bedrijf gebruik van Topcon-systemen. Een keuze die zaakvoerder Karl D’Haene

jaren geleden maakte.

Om de twee jaar vindt MATEXPO plaats in

Kortrijk Xpo. Op deze internationale vakbeurs

voor bouwmaterieel kan Topcon uiteraard niet

ontbreken. En het is zo dat Karl D’Haene bij

Topcon terechtkwam. “Ik heb op MATEXPO

de verschillende merken van meettoestellen en

gps-sturingen met elkaar vergeleken”, legt hij

uit. “Topcon sprong er enerzijds uit door het

gebruiksgemak en anderzijds door zijn vooruitstrevendheid.

Ik kende de Topcon-lasers al,

maar op de beurs merkte ik dat dit merk ook

het verst stond in gps-systemen.” Ondertussen

werken de mensen van D’Haene Grondwerken

al vier jaar met Topcon.

ALTIJD SAMEN

D’Haene Grondwerken is erg snel gegroeid:

van een kleine naar een middelgrote firma

met 65 werknemers (waaronder enkele landmeters)

en 4 tot 5 totaalstations. Daarnaast

beschikt het bedrijf over meetstokken op gps,

kranen op gps en hun twee laatste nieuwe aanwinsten:

een kraan op LPS en 3D-MC MAX,

een mastloos systeem voor bulldozers. Daarbij

zijn de masten op het mes vervangen door

twee GNSS-antennes op het dak. Dat maakt

het systeem niet alleen sneller, maar ook preciezer

dan andere 3D-gps-systemen. Onder

andere omdat eventuele verbuigingen van de

“Onze medewerkers raakten in het begin al snel

met de toestellen overweg en zijn er nog steeds

erg tevreden over.”

mast voorgoed verleden tijd zijn. “Op al onze

werven is Topcon aanwezig. Onze medewerkers

raakten in het begin al snel met de toestellen

overweg en zijn er nog steeds erg tevreden

over”, vertelt D’Haene.

IN DE DIEPTE IN DOORNIK

Een van de projecten waar D’Haene Grondwerken

momenteel aan werkt, is een werf in

Doornik. “Daar graven we nu een kelder aan

het uit en leggen we parkings aan. En dan zijn

de Topcontoestellen uiteraard onmisbaar”,

klinkt het. Wanneer je een kelder uitgraaft, heb

je namelijk te maken met minder ontvangst en

kun je geen klassiek gps-systeem gebruiken.

Een kraan met een totaalstation is dan de oplossing.

Dankzij het prisma achter op de kraan,

weet de bak van de kraan exact waar in de

diepe kelder hij zich bevindt.

Ondertussen werken de mensen van D’Haene Grondwerken al vier jaar met Topcon.

GOEDE SERVICE MAAL TWEE

Hoe Karl D’Haene de service van Topcon ervaart?

“Prima! We kunnen zeker niet klagen”,

zegt hij. Een bijkomend voordeel, vindt Karl, is

dat Topcon samenwerkt met de dealers van de

machines zelf. “Als er iets scheelt of er is een

herstelling nodig, dan kunnen we ook rechtstreeks

bij de dealer terecht. Die is perfect op

de hoogte van de Topcon-producten en dat

vind ik een groot pluspunt.” ■

119


Tekst | Rouvrois Beeld | Vermako Cover Solutions

Specialist in loodsen

en overkappingen

Staalstructuren met overspanningen van 6 tot 60 m, dak- en gevelbekledingen in folie, staalplaat,

doek of beton … Vermako Cover Solutions, met hoofdkwartier in Tielt, profileert zich als specialist in

loodsen en overkappingen. Voor de bouw van een recyclagehal met stofscherm voor de firma Callens

uit Wielsbeke nam Vermako Cover Solutions van a tot z het ontwerp, de uitvoering en de coördinatie

in handen.

Het recyclagebedrijf kampte enerzijds met

een stofproblematiek en anderzijds moest

een gedeelte van hun grondstoffen en afval

droog opgeslagen worden. Het hele project

nam ongeveer een jaar in beslag en werd

uitgevoerd volgens de Design en Build-formule,

wat betekent dat Vermako Cover Solutions

van a tot z coördineert en/of uitvoert.

Frederik Wittevrongel van Vermako: “Wij

zorgen steeds voor een volledige ontzorging.

Vertrouwen en de juiste oplossingen bieden

op maat zijn cruciaal in ons verhaal.”

De hal biedt uitbreidingsmogelijkheden voor spanten van 45 m.

120


gen bieden ze ook folie-overkappingen gemonteerd

op betonblokken of op ter plaatste

gestorte betonwanden.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

Tijdens het ontwerpen en uitvoeren houdt

Vermako Cover Solutions ook steeds een

oog op de toekomst gericht. Bedrijven uit de

bouwsector kunnen immers op korte tijd snel

groeien, met een noodzaak tot uitbreiding als

gevolg. Een factor waar Vermako Cover Solutions

rekening mee houdt. Ook de recyclagehal

van het snelgroeiende Callens werd berekend

op een latere uitbreiding. Zo zijn de spanten in

de voorgevel voorzien van de nodige consoles

zodat er eenvoudig kan verankerd worden. Bij

een eventuele uitbreiding kunnen spanten gekoppeld

worden van meer dan 40 m.

Voor de bouw van de nieuwe bijhorende hal deed Callens een beroep op Vermako Cover Solutions.

Vermako blinkt uit in de constructie van grote

overspanningen en lichtgewichtconstructies

met buisprofielen. Zeker de vakwerkspanten

met buisprofielen gelden als een extra gewichtsbesparende

troef. Net als de flexibiliteit

en service die Vermako Cover Solutions steeds

aan de dag legt. Van de eerste contacten tot en

met de oplevering, de klant kan altijd terecht bij

hetzelfde aanspreekpunt en dat wordt als een

grote meerwaarde ervaren.

DROOG EN STOFVRIJ

De hal die Vermako Cover Solutions voor

Callens bouwde, bestaat uit 30 m brede dakspanten.

Ter plaatse gestorte betonwanden met

een hoogte van 5 m dienen als stevige schepwanden

en tevens als basis voor de metaal -

overkapping. De hal heeft een totale lengte

van 100 m en is aan 1 zijde volledig open. Dit

heeft twee voordelen: enerzijds de vlotte

passage van machines en vrachtwagens en anderzijds

veel lichtinval. Toch blijft het mogelijk

om de volledig open zijgevel te sluiten door

middel van poorten met stofzeilen. De drie

andere gevels bestaan uit metaalbekleding en

betonwanden. Naast metalen dakbekledin-

'De hal is vandaag

al voorzien en

berekend op een

latere uitbreiding'

Dankzij een focus op kwaliteit, flexibiliteit, service

en vertrouwen kon Vermako Cover Solutions

op relatief korte termijn al aardig wat

bekendheid verwerven. Grote recyclagefirma’s

als Vanheede, De Meuter, Renewi, Viabuild,

AC Materials, Carmans … zijn klanten en met

loodsen voor Callens, De Meuter, Bimatra en

DEME (Blue Gate Antwerp) kan de specialist

uit Tielt al een reeks mooie lijst qua referentieprojecten

voorleggen. ■

Bimatra, Ingelmunster De Meuter ABR, Grimbergen DEME, Project Blue Gate, Hoboken (Beeld: DEME)

121


Need protection?

we’ve got you covered!

COVERS

+ 32 51 40 10 44

covers@vermako.com

BELGIUM

www.vermakocoversolutions.com

Careelstraat 11A

8700 TIELT

www.GROMAK.BE

KEVIN@GROMAK.BE

+32 496 160 001


Prefab beton, uw oplossing

voor riolering

De fabrikanten van systemen en toebehoren voor opvang,

transport, behandeling, buffering en infiltratie van water

verenigd binnen de Federatie van de Betonindustrie.

www.febe.be - mail@febe.be

FEBE BETON


EVERE VOETGANGERSBRUG

Tekst | BETON 242 / Niels Rouvrois Beeld | FEBE

Eerste brug uit

ultrahogesterktebeton

in België

De nieuwe voetgangersbrug Eenboom in Evere is de eerste brug uit ultrahogesterktebeton (UHSB) in

België. De brug - een passage over de spoorlijn Schaarbeek-Halle - werd in december 2018 geplaatst in

opdracht van spoorwegbeheerder Infrabel, ter vervanging van de voormalige en verouderde brug uit 1956.

Hiervoor deed Infrabel een beroep op FEBE-lid Ergon, onderdeel van CRH Structural Concrete Belgium.

Een licht hellend dubbel T-element met een lengte van 36 m en een hoogte van 115 cm bleek de juiste oplossing.

124


EVERE VOETGANGERSBRUG

Ergon stelde voor om een nieuw element uit

prefabbeton te voorzien, gemaakt uit UHSB.

Een primeur in België en tevens symbolisch,

want de oude brug was destijds een van de eerste

bruggen in België uit voorgespannen beton.

Dankzij UHSB kon de brug slanker gemaakt

worden, zonder plaatwapening en toch sterker

dan een gewone voorgespannen betonnen

brug. De constructie is samengesteld uit een

plaat van 36 m lang en 4 m breed en maximaal

10 cm dik, die gedragen wordt door twee ranke

ribben van eveneens amper 10 cm dik.

Het ontwerp vroeg vooraf het nodige studiewerk.

Pieter van der Zee, technisch directeur

bij CRH/Ergon, zorgde voor de uitvoering van

de testelementen in UHSB. “In 2012 schreef

het Wetenschappelijk en Technisch Centrum

voor het Bouwbedrijf (WTCB) een opdracht

uit om onderzoek te doen naar UHSB”, vertelt

Pieter van der Zee. “Niet met samenstellingen

die op dat moment in Frankrijk bekend waren,

maar met granulaten en toevoegingen die in

België makkelijk verkrijgbaar waren. Het doel

was om van UHSB in de mate van het mogelijke

een lokaal product maken. Via FEBE polste

WTCB producenten van voorgespannen beton

om testelementen te vervaardigen. Bij Ergon

maakten wij enkele 7 m lange I-vormige

balken en voor WTCB maakten we een veertigtal

prisma’s. Daar werden stukjes uit gezaagd

en geanalyseerd.”

LICHTER BRUGELEMENT

Uit die testen puurde het WTCB een vuistdik

rapport. Pieter van der Zee: “De tests deden

dromen van meer. Nu en dan opperde ik tijdens

vergaderingen het idee voor een brug

in UHSB. Het is altijd leuk om iets te bedenken

dat nog niet eerder is gemaakt. Bij Infrabel

stonden ze open om een uitzonderlijk element

te integreren in één van hun projecten. Een

standaard brug in prefabbeton zou op die ingesloten

plek een gigantische kraan vergen. Of

het spoor zou dagenlang onderbroken moeten

worden, maar dat was geen optie. De uitdaging

was dus om het brugelement lichter te maken.

Maar dan heb je hogere betonkwaliteit nodig.”

'De constructie is samengesteld uit een plaat

van 36 m lang en 4 m breed en maximaal 10

cm dik, die gedragen wordt door twee ranke

ribben van eveneens amper 10 cm dik'

De gevulde vorm van de brugelementen.

“Zo kwam UHSB in the picture”, gaat Pieter

van der Zee verder. “Op technisch vlak is de

brug een huzarenstuk. In 2016, na veel overleg

en tekenwerk, bleek een licht hellend dubbel T-

element met een lengte van 36 m en een hoogte

van 115 cm de juiste oplossing. Een helling

leggen in UHSB is een kunst op zich. Zelfverdichtend

beton is namelijk zeer vloeibaar (vloeimaat

800 mm, red.). Dat in een helling leggen

is bijzonder moeilijk, maar dus niet onmogelijk.”

REFERENTIEPROJECT

Eenboom kan de eerste UHSB-brug in een

lange reeks zijn, maar de strenge regelgeving

in Europa maakt het moeilijk om dit soort

nieuwe technieken te implementeren. “Er zijn

voorlopig geen voorgeschreven normen om

op terug te vallen. In Europa wordt al dertig

jaar over UHSB gepraat, maar het aantal projecten

is voorlopig nog op een hand te tellen.

Op zich gaat het om een zeer duurzaam, slijtvast

materiaal. Je kunt er onwaarschijnlijk fijne

ontwerpen mee realiseren”, besluit Pieter van

der Zee. ■

EENBOOM, EVERE

De nieuwe voetgangersbrug Eenboom in Evere is de eerste brug uit

ultrahogesterktebeton (UHSB) in België.

Oplevering: 2018

Wat: een fiets- en voetgangersbrug en de erste UHSB-brug

in België.

Waar: over de spoorlijn L26 (Schaarbeek-Halle) tussen de

L. Piérardlaan en de Languedocwandelwegen in Evere.

Betonsterkte: C120-150. Na 24 uur was de druksterkte ±

120 N/mm². Na 28 dagen was de druksterkte ± 160 N/

mm².

Opbouw: de brug bestaat uit een dunne plaat, van 36 m

lang en 4 m breed die wordt gedragen door 2 dunne ribben

van 10 cm dikte.

Opdrachtgever: Infrabel

Ontwerp: Infrabel & Ergon

Aannemer: Louis Mols Algemene Aannemingen nv

Studiebureau: Ergon

Prefabbeton elementen: Ergon

125


BOORTECHNOLOGIE,

ONTWIKKELING EN

FABRICAGE

Verticale en horizontale boren

Grondverdringende boren

Betonneerboren (CFA)

Compleet systeem voor

Secanspalen (VDW)

Kelly boorsysteem

Enkel en dubbele Soilmixing

Hydraulische boormotoren en swivels

Mini Heimachines

STDS-JANTZ GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 44 D-57439 Attendorn

www.stds.be vertegenwoordiger: Marnik Janssens

Tel.: +32 (0) 4 78 - 74 82 60 marnik@stds.be

Exclusief importeur BeNelux voor

Tungsten carbide tools

Ontdek de eenvoud van het

dynamisch plaatproeftoestel

iCON

iCB50/iCB70


BOUWMAT

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

WACHTEN OP GAMECHANGERS

Stage V mini-graafmachines

ELEKTRIFICERING VAN BOUWMATERIEEL

Elektrisch rijden


Tekst | Pieter de Mos Beeld | ABM Mikasa

Prettig om mee te werken,

ook al trillen ze

Degelijk, compleet, van hoogwaardige materialen gebouwd en onderhoudsvriendelijk. En dan zijn ze ook nog eens prettig

om mee te werken. We hebben het over de trilplaten, trilstampers en trilwalsen van Mikasa. Alle Bouw Machines (ABM) uit

Londerzeel is voor België en Luxemburg de importeur van dit Japanse merk.

Kwaliteit uit Japan, zoals we mogen verwachten.

Geen kunststof, maar onderdelen van aluminium

en gegoten staal. De afwerking streelt het oog en

kwetsbare onderdelen zijn goed weggewerkt. Begrijpelijk

dat Alle Bouw Machines graag met dit

merk in zee is gegaan. Want zaken als kwaliteit en

service staan hoog in het vaandel bij deze specialist,

die al ruim dertig jaar een breed pallet aan

machines levert voor bouwnijverheid, technische

diensten en overheid.

NIEUWE DIESELVERSIES

Bij de trilplaten van Mikasa zijn het de drie nieuwe

dieselversies die de aandacht trekken. Ze hebben

tijdbesparende features die het goed zullen doen

bij de gebruiker. Zo is de trilplaat van de MVH-

308, -408 en -508 opnieuw ontworpen, waardoor

de snelheid met 20 % omhoog is gegaan. Een belangrijk

gegeven bij deze ‘reversal’ machines is dat

ze net zo gemakkelijk vooruit als achteruit bewegen.

De gepatenteerde ingebouwde schakelknop

Trilstamper MTX-60 in actie. Door extra grote trillingdempers heeft hij tot 50 % minder trillingen aan de

bedieningsboom.

Detailopname van de MTX-60. Deze trilstamper

heeft een Honda viertakt benzinemotor en dat geeft

minder problemen, uitlaatgassen en lawaai.

128 |


De vernieuwde MVH-308 heeft een 20 % hogere snelheid gekregen. In combinatie met zijn eenvoudige

omschakeling in looprichting maakt dat een zeer efficiënte trilplaat.

is zo gemakkelijk te bedienen dat de omschakeling

soepel verloopt en dat komt de kwaliteit van het

trilwerk ten goede. Aangezien de machines zijn

uitgerust met een verdichtingssensor (Compas II),

wordt tijdens het verdichten continu inzichtelijk

gemaakt wat de ondergrond voor invloed heeft.

ECHTE TIJDWINST

Om een groter oppervlak in kortere tijd te kunnen

verdichten zijn verbredingsplaten verkrijgbaar van

75 of 150 mm. Dat levert behoorlijk wat voordeel

op. Mikasa geeft in de brochure een drietal voorbeelden

op basis van de MVH-408. Bij de standaard

verdichtingsplaat van 90 x 50 cm is een

productie haalbaar van 810 m2/uur. Bij 75 mm

verbreding loopt dat op naar 1050 m2/uur en bij

150 mm zelfs naar 1.360 m2/uur. Dat is respectievelijk

een toename van 30 en 67 %. Bij model

MVH-508 is de 75 mm verbreding zelfs standaard

en dat levert zo maar 1131 m2/uur aan verdichtingsoppervlak

op.

Het programma trilplaten van Mikasa is behoorlijk

uitgebreid. Bij de dieselversie zien we vijf actuele

modellen, van de 158 kg wegende MVH-158DZ

met Hatz motor (3,5 Kn – 4,7 pk) tot de grootste

in de serie, de MVH-508DSZ. Dat is echt een

krachtpatser met zijn 525 kg en 10,3 kN (13,9 pk)

sterke Hatz motor.

Bij de benzineversies gaat het om zeven modellen,

van de compacte, 46 kg wegende MVC-40H tot

de 118 kg zware MVH-120GH. Ze zijn standaard

voorzien van een hefbeugel en vanaf model F60H

wordt er een wielenstel bijgeleverd. Als opties zijn

er rubbermatten, montagebeugels en watertanks.

Alle Mikasa trilplaten hebben een hoge loopsnelheid

en trilkracht, betere werking op hellende oppervlaktes

tot 35 % en een volledig gesloten protectie

V-riem als bescherming tegen zand en vuil.

Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine

volledig horizontaal.

TRILSTAMPERS

Bij de trilstampers zien we vier benzineversies. De

gashendel zit gemakshalve op de bedieningshendel

en die bedieningshendel is gemonteerd op

twee stuks extra large trillingsdempers. Die voorkomen

overmatige trillingen op de armen van de

bediener. Bij de MTX-60E en 70E zien we zelfs 50

% minder trillingen aan de bedieningsboom. Dat

is nog eens arbovriendelijk te noemen. Aangezien

Een kijkje in de ‘machinekamer’ van trilplaat

MVH-408. De compacte Hatz dieselmotor levert een

stevige 8,5 kN (11,5 pk) aan trilvermogen.

benzinekraan en stopknop direct aan de bedieningshendel

zitten, is de machine in een noodgeval

snel te stoppen. Deze trilstampers zijn van

hoogwaardige kwaliteit, onderhoudsvriendelijk en

ze hebben standaard een hijsoog.

TRILWALSEN

Van het uitgebreide Mikasa-programma heeft

ABM twee hydrostatische trilwalsen opgenomen,

de MRH-700DS en de MRH-900DSY. Ze maken

allebei gebruik van de Yanmar L100N dieselmotor

met 5,5 kN (10 pk) vermogen en zijn luchtgekoeld.

Dankzij de hoge verdichtingsfrequentie

lenen deze trilwalsen zich uitstekend voor zowel

de kleinere als de wat grotere werken. De speciale

dempingsrubbers beschermen de motor, watertank,

aandrijving en de bediener tegen de trillingen

van de machine. ■

| 129


SQ Auto Connection systeem

Snelwisselen in seconden

Hogere flow – Meer rendement

Makkelijker te servicen!

AUTO CONNECTION

STEELWRIST

Jürgen Dietrich +43 (660) 4463493

Jürgen Dietrich +43 (660) 4463493

Tom van Baars +31 6 53 12 25 17

Alain Janssen +32 479 46 79 09

www.steelwrist.com


Verhuur van mobiele recyclingmachines

www.smetrental.be


Tekst en beeld | Pieter de Mos

Gespannen wachten

op de gamechangers

Nog steeds geen nieuwe regering en

ook de ‘Elon Musk voor de machinebranche’

is nog niet in zicht. Terwijl

de tijd er meer dan rijp voor is, vindt

Sigma-voorzitter Dries van Haut. Hij

zou het wel willen uitschreeuwen,

maar houdt het netjes: “Waar blijven

de gamechangers?” Want er moet nog

zoveel gebeuren.

Een beetje saai begon hij wel, die nieuwjaarspeech

van de Sigma-voorzitter. Na 2017 en

2018 zit 2019 ongeveer op hetzelfde niveau en

in 2020 zal er niet veel veranderen in de branche.

En dan: “De grote investeringsgolf en verjonging

van machines is wel achter de rug, maar er is nog

steeds meer dan voldoende economische activiteit,

waardoor er voldoende vervangingsinvesteringen

zullen gebeuren. Een vierde jaar van stabiele

hoogconjunctuur staat dus op stapel.” Dat

klinkt eigenlijk best wel veelbelovend.

Dat kan Van Haut van de actuele politiek niet

zeggen: “We hebben ook nog steeds geen nieuwe

regering en het ziet er ook niet naar uit dat daar

op korte termijn een oplossing uit de bus komt.

(…) Op langere termijn krijgen we hier wel het probleem,

dat er geen ingrijpende beslissingen voor

noodzakelijke investeringen in vernieuwing van

onze infrastructuur worden genomen.”

POLITIEKE GAMECHANGER?

Van Haut wil maar zeggen: waar blijft de politieke

‘gamechanger’ die het land weer vlot trekt? “Die is

echt nodig omdat er hier een not in my backyardinstelling

heerst, waardoor elk project jaren of

zelfs decennia nodig heeft van procedures tegen

alle mogelijke belangengroepen of zelfs individuen

vooraleer iets in uitvoering kan gaan. Het

is hoog tijd dat de wetgever eens een wet maakt

die projecten, die het algemeen belang dienen,

niet jaren kan laten tegenwerken door individuen

of kleine belangengroepjes.” Zo, die is eruit. Het

wordt nog spannend zo.

ECOLOGISCHE KRAMP

Hét maatschappelijk thema van 2019 was ongetwijfeld

het klimaat, met Greta Thunberg en Anuna

De Wever voorop. Het is een forse wake-upcall.

Voor het eerst in de geschiedenis hebben elektrische heftrucks een groter marktaandeel dan de thermische.

132 |


“Op technisch gebied zien we in onze branche

wel reeds een zekere tijd hydride en elektrische

machines, maar dat blijft toch maar een zeer beperkt

percentage van de gehele markt. Behalve

bij de heftrucks natuurlijk, waar de elektrische

trucks al een groter marktaandeel hebben dan

de thermische.” De Sigma-voorzitter koppelt er

meteen een waarschuwing aan vast: “Aan al

deze nobele intenties hangt ook een gevaar.

Aanpassingen vragen immers tijd. Kijken we

naar Nederland, waar de overheid plots in een

ecologische kramp is geschoten en de onmiddellijke

handhaving van de stikstof en PFAS-normen

oplegde. De bouwsector is daar in één klap

vrijwel tot stilstand gekomen met rampzalige

toestanden in de sector tot gevolg. We kunnen

alleen maar hopen dat we in België geen gelijkaardige

problemen krijgen.”

INNOVATIEVE GAMECHANGERS

“Zoals Tesla de autobranche verplichtte om sneller

en meer in te zetten op elektrische wagens, zo

zou het best kunnen dat er morgen in onze branche

ook iemand rechtstaat met een vernieuwend

concept. Maar het hoeft niet enkel op technisch

niveau te zijn. Ook bijvoorbeeld Über verandert

de manier waarop we ons verplaatsen, en AirBnB

hoe we overnachten. Google, Amazon, Zalando,

Deliveroo … Het aantal gamechangers is de laatste

tijd bijna niet meer te tellen.” Gelukkig ziet

Van Haut ook in onze branche de eerste vernieuwende

initiatieven opduiken: zoals de deelplatformen

Bullswap en Smartyard. Hij geeft nog een

actueel voorbeeld: “In Nederland kan je minigravers

tot 10 ton via de webshop van een importeur

kopen in enkele clicks.”

Sigma-voorzitter Dries van Haut zoals we hem graag zien: in het veld tussen de mensen, in dit geval tijdens de

Matexpo Demodays.

ADOPT, ADAPT, IMPROVE

Aan het eind wordt het toch nog zeer inspirerend:

“Het zal dus aan ons als bedrijfsleiders de boodschap

zijn om onze ogen en oren open te houden,

maar meer nog om ook onze geesten open te stellen

voor dergelijke innovaties en ze op de juiste

manier te omarmen. En onwillekeurig moet ik dan

denken aan het motto van de serviceclub Ronde

Tafel, dat hiervoor ook bijzonder goed van toepassing

blijkt te zijn: adopt, adapt, improve.” ■

De Sigma-voorzitter kijkt naar Nederland en

verzucht: “We kunnen alleen maar hopen dat we in

België geen gelijkaardige problemen krijgen.”

Online verhuurplatforms Bullswap en Smartyard ontzorgen en besparen enorm veel tijd bij het (ver)huren van

materieel. Ze zijn nog maar het begin…..

| 133


GLOBAL PLAYER – LOCAL SUPPORT

NIEUW

Minigravers 1,6 en 3,5 ton

CONSTRUCTION EQUIPMENT

GLOBAL GLOBAL PLAYER

PLAYER

LOCAL LOCAL SUPPORT

SUPPORT

NIEUWE MODELLEN

SY80 - 8 ton

SY155U - 15 ton

SY155W - 15 ton

Banner200x40-quadri Banner200x40-quadri 04-07-2006 04-07-2006 17:14 04-07-2006 17:14 17:14 Pagina 17:14 Pagina 17:14 Pagina 1 Pagina 1

Pagina 1 1

1

CONSTRUCTION CONSTRUCTION EQUIPMENT

CONSTRUCTION EQUIPMENT

EQUIPMENT

MINIGRAVERS

MINIGRAVERS

MINIGRAVERS

1,6 1,6 – 7,5 – 1,6 7,5 ton 1,6 – ton 7,5 – 1,6 7,5 ton

– ton

7,5 ton

GLOBAL PLAYER – LOCAL SUPPORT

5 jaar garantie op alle Sany graafmachines

NIEUW

Minigravers 1,6 en 3,5 ton

INFO? INFO?

DEMO?

INFO?

DEMO?

INFO?

INFO?

CONTACTEER

DEMO?

CONTACTEER

DEMO?

CONTACTEER

DEMO?

ONS!! ONS!!

CONTACTEER

ONS!!

CONTACTEER

ONS!!

ONS!!

INFO?

DEMO?

CONTACTEER

ONS!!

RUPSGRAAFMACHINES

RUPSGRAAFMACHINES

7,5 7,5 – 50 – 7,5 ton 507,5 – ton 50 – 7,5 ton 50 – ton

50 ton

exclusief importeur voor België

NV Van Haut • Hogenakkerhoekstraat 4 • B-9150 Kruibeke

tel. +32 (0)3 250 11 11 • fax +32 (0)3 253 18 19

info@vanhaut.be • www.vanhaut.be • @vanhautnv

exclusief exclusief exclusief importeur importeur importeur voor voor voor België voor

INFO?

DEMO?

CONTACTEER

ONS!!

NV VanNV Haut NV Van Haut • NV Van Haut Hogenakkerhoekstraat • Van Haut • Haut • Hogenakkerhoekstraat • 4 • 4 B-9150 • 4 B-9150 • 4 B-9150 Kruibek • 4 • BK

tel. tel. +32 tel. +32 (0)3 tel. +32 (0)3 250 tel. +32 (0)3 250 11 +32 (0)3 11 250 (0)3 • 250 11 fax • 250 11 fax +32 • 11 fax +32 (0)3 • 11 fax +32 (0)3 • 253 fax +32 (0)3 253 18 +32 (0)3 19 253 18 (0)3 253 19 18 253 19 18 19

18

info@vanhaut.be info@vanhaut.be info@vanhaut.be • www.vanhaut.be • • • www.vanhaut.be • • • @vanhautnv
17980513_Van Haut_1-2.indd 1 16-10-17 12:21

SANY KABELKRANEN

vanaf 50 ton

Banner200x40-quadri SANY KABELKRANEN 04-07-2006 17:14 Pagina 1

vanaf 50 ton

CONSTRUCTION EQUIPMENT

SANY RUPSGRAAFMACHINES

7,5 tot 35 ton

SANY RUPSGRAAFMACHINES

7,5 tot 35 ton

Banner200x40-quadri 04-07-2006 17:14 Pagina 1

WWW.VANGAEVER.BE

exclusief importeur voor België

VERKOOP / VERHUUR / SERVICE

exclusief importeur voor België

NVWaregem

Van Haut • Hogenakkerhoekstraat Lummen 4 • B-9150Sint-Pieters-Leeuw

Kruibeke

tel. Kabeljauwstraat +32 (0)3 250 20 11 11 • fax Klaverbladstraat +32 (0)3 253 13a 18 19 Bergensesteenweg 830

info@vanhaut.be 8790 Waregem • www.vanhaut.be 3560 Lummen • @vanhautnv

1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 051 63 43 31

T 013 26 10 20

T 02 356 20 71

F 051 63 52 73

F 013 26 10 22

F 051 63 52 73

NV Van Haut info@vangaever.be

• Hogenakkerhoekstraat 4 • B-9150 lummen@vangaever.be

Kruibeke

splw@vangaever.be

tel. +32 (0)3 250 11 11 • fax +32 (0)3 253 18 19

info@vanhaut.be • www.vanhaut.be • @vanhautnv

15980312_Vanhaut 1-1.indd 1 07-07-15 09:24

CONSTRUCTION EQUIPMENT

15980312_Vanhaut 1-1.indd 1 07-07-15 09:24


Importeur voor de Benelux

EUROSTEEL BV

VAN HEEMSKERCKWEG 10

5928 LL VENLO

NEDERLAND

WWW.EUROSTEEL.NL

Cerco biedt u boortechnologieën aan voor

mijnen, steengroeven en de bouwsector,

en voor het uitvoeren van sonderingen en

bodemonderzoeken, en kan bogen op 70

jaar ervaring. Met Cerco bent u verzekerd

van een uitstekende investering in krachtige

machines en accessoires, ontworpen door

‘s werelds toonaangevende fabrikanten,

waaronder Sandvik, Comacchio, Marini, TM

Bohrtechnik en Geoprobe. Vergeten we

ook de hogedruk - of lagedrukpompen van

Tecniwell of Gertec niet. Betrouwbare en

duurzame technologieën, gecombineerd

met advies en training van onze beste experts.

Tot slot biedt Cerco ook reserveonderdelen

en technische onderhouds - en bijstandsteams

aan die u nooit in de steek laten.

Samen met u. Met al onze krachten.

www.cerco.be | +32 (0) 67 55 21 47


Tekst en beeld | Pieter de Mos

Belgisch klimaat voor elektrisch

materieel nog vrij koel

Aannemers die steden met lage-emissiezones vermijden. Het tekent het ‘koele’ Belgische klimaat rond de elektrificering van

bouwmaterieel. Op dat punt lopen de Nederlandse bovenburen op ons voor. Laten we eens kijken naar de meest interessante

voor- en de onvermijdelijke nadelen.

Een opmerkelijk bericht van de Vlaamse Confederatie

Bouw (VCB): zelfs als ze omzet mislopen

mijdt een kwart van de aannemers het liefst

steden waarin een LEZ (lage-emissiezones) van

kracht is. Dat zijn dan wel de aannemers die ver

vanaf die steden wonen en geen zin hebben in gedoe

zoals het aanvragen van een dagpas, lastiger

plannen, informatie moeten opzoeken en natuurlijk

geen trek in boetes. Deze groep laat duidelijk

zien dat een (groot) deel van de bouwsector nog

niet is voorbereid op de ontwikkeling die we in

stedelijk gebied steeds vaker gaan zien: weg met

de vervuilers, ruim baan voor de schone werkers.

Sigma-voorzitter Dries van Haut wees er al op in

zijn nieuwjaarsspeech: “Hét maatschappelijk thema

van 2019 was ongetwijfeld het klimaat”. En hij

waarschuwde voor Nederlandse toestanden rond

stikstof en PFAS-normen, in de hoop die niet in ons

land te hoeven meemaken. Tegelijkertijd beseft hij

dat Nederlanders door die problemen hun voorsprong

bij de elektrificatie van bouwmaterieel snel

zullen vergroten. Ze moeten wel, aangezien de

overheid in steeds meer grote steden de eisen opschroeft.

Dat gaat in België natuurlijk ook gebeuren

en dan zou het erg spijtig zijn als we niet tijdig

onze voorzorgsmaatregelen hebben genomen.

VOORDELEN

In stedelijk gebied heeft elektrisch aangedreven

bouwmaterieel grote voordelen: er is geen uitstoot

van ongezonde stoffen meer en het werk kan nagenoeg

fluisterstil gebeuren. Dat geldt voor graafmachines,

hijskranen en hoogwerkers even goed

als voor bestelwagens, vrachtauto’s, betonmixers,

mobiele hijskranen … Door te kiezen voor elektrificatie

komt de ‘emissieloze bouwwerf’ in zicht. In

Nederland zijn er al bedrijven in de bouwsector

die emissieloos werken met succes als aanbestedingswapen

hebben kunnen inzetten. Dat gaat

hier ook gebeuren.

'Weg met de

vervuilers, ruim

baan voor de

schone werkers'

NADELEN

Het moet vooraf worden gezegd: een aantal nadelen

zal tijdelijk zijn, aangezien wetenschappers

en fabrikanten/leveranciers druk bezig zijn met ze

om te zetten in voordelen. Neem de accu die de

elektrische aandrijvingen mogelijk maakt. Die is

nu nog zwaar, duur en heeft een beperkte capaciteit,

maar daar valt binnen nu en vijf jaar een

sterke verbetering in te verwachten. Die huidige

accu is de belangrijkste reden waarom elektrisch

materieel duurder is in aanschaf en minder dan

een werkdag onafgebroken kan draaien. Dat gaat

op termijn dus veranderen.

Die huidige accu is ook de reden dat groot materieel

– pakweg boven de 15 ton – nog nauwelijks is

geëlektrificeerd. Ze zouden te veel zware accu’s met

te kleine capaciteit mee moeten sjouwen en dat is

zowel technisch als financieel niet op te brengen.

De dieselmotor kunnen we daarom niet afschaffen

zolang er geen betere en goedkopere accu’s op de

markt komen. Wel zien we ook bij de dieselmotor

136 |


elangrijke ontwikkelingen: de moderne versies

stoten steeds minder ongezonde stoffen uit.

ALTERNATIEVEN

Tot slot zijn er ook nog enkele alternatieven in opkomst

of, zoals bij hybride, terug van weggeweest.

We zien het bij bestelauto’s zoals de nieuwe Ford

Transit Custom Hybride. Dat is een volledig elektrisch

aangedreven bestelauto met een hulpmotor

op benzine. Die hulpmotor vult de accu met

stroom en doet dat op de langere trajecten buiten

de stad, waar de uitstoot een minder groot

probleem is. Ook bij de betonmixer zien we een

hybride vorm: rijden doet hij met de dieselmotor,

maar eenmaal op de werf draait de trommel geluidloos

en puur elektrisch.

Alternatieven zoals waterstof en de inzet van

LNG-gas en dergelijke zijn tegelijkertijd ook sterk

in ontwikkeling, maar lenen zich vooralsnog minder

goed voor de inzet bij (zwaar) bouwmaterieel.

Maar ook daar kunnen we voor verrassingen komen

te staan. Want de innovatie staat niet stil. Dit

artikel kan dus volgend jaar of het jaar daarop voor

een groot deel achterhaald zijn. Des te beter. ■

GWW elektrificatie: In stedelijk gebied heeft elektrisch aangedreven bouwmaterieel grote voordelen: er is geen

uitstoot van ongezonde stoffen meer en het werk kan nagenoeg fluisterstil gebeuren.

| 137


Bij Duma Rent in Kortrijk zijn in februari een tiental vijftonners van het type ViO57-6B afgeleverd door Yanmar Construction Equipment Europe.

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Duma Rent

Verhuurder loopt voorop met

Stage V mini-graafmachines

Duma Rent is er snel bij. De machineverhuurder is de eerste die Yanmar mini-graafmachines met Stage V motor afneemt. En

meteen tien stuks van het type ViO57-6B. Het bedrijf loopt daarmee ruimschoots voor op de weer wat strengere Europese

milieunorm voor bouwmaterieel, zoals die in de tweede helft van dit jaar van kracht wordt.

138 |


De aankoop van de Stage V mini-graafmachines een belangrijke stap voor de

vele klanten.

normering en dat is eerder uitzondering dan regel in de verhuur, in België althans.”

De levering van in totaal 28 actuele machines is wat dat betreft geen

toeval: “We hebben een zeer goede relatie met Duma opgebouwd de laatste

drie jaar en zij beschouwen ons intussen als een ‘preferred partner’.”

NIEUWE STAGE V MOTOR

Aan de buitenkant zullen we het niet kunnen zien dat de Yanmar ViO57-6 nu

model B is, om aan te geven dat er een Stage V motor inzit. Bij de eerdere

Stage-ingrepen was al rekening gehouden met eventuele ruimtelijke effecten

van de scherpere milieunorm. Dus moeten we kijken achter de klep van het

motorcompartiment. Dan zien we daar de nieuwste versie van Yanmar TNVmotoren:

een viercilinder turbomotor, de 4TNV86CT-PBV, met directe inspuiting

voor betere prestaties en lager brandstofverbruik en vooral ook lagere

emissiewaarden.

Yanmar: “De direct ingespoten Yanmar TNV motor werd speciaal ontwikkeld

om prestaties te kunnen koppelen aan schonere uitlaatgassen. De slimmere

combinatie van motor en hydraulisch systeem levert daarnaast een beperkter

brandstofverbruik op.” Bovendien is de verbeterde motor zowel voor de machinist

in de cabine als voor de omstaanders buiten weer stiller geworden en

kan hij iets sneller opstarten omdat hij eerder voldoende warm is. De 2 liter

dieselmotor heeft een netto vermogen van 33,5 kW (45 pk) en een maximum

koppel van 162,4 – 176,6 Nm. Dat levert op de arm een graafkracht op van

24,4/22,2 kN en op de bak van 41,9 kN.

Bij Duma Rent in Kortrijk zijn in februari een tiental vijftonners van het type

ViO57-6B afgeleverd door Yanmar Construction Equipment Europe. Overigens

samen met nog achttien andere actuele graafmachines van Yanmar:

vijf stuks van model SV26, vijf stuks Vio38 en acht stuks ViO80. Volgens Piet

De Craemer, die in België verantwoordelijk is voor de verhuuractiviteit van

Duma Rent, is met name de aankoop van de Stage V mini-graafmachines

een belangrijke stap voor de vele klanten. Die mogen niet alleen rekenen

op betrouwbare machines van gerenommeerde merken, maar vooral ook op

“een geruststellende bedrijfszekerheid én op de incorporatie van de modernste

technologieën.”

Dat laatste is nu dus gewaarborgd door de snelle toevoeging van de bij Yanmar

aangeschafte Stage V mini-graafmachines. Bart Verstraete, commercieel directeur

Benelux bij Yanmar CEE, vindt de stap van Duma Rent prijzenswaardig: “Zij

zijn de eerste verhuurfirma die zich alvast willen aanpassen aan de toekomstige

In de eco-modus wordt het effectieve motortoerental teruggebracht met 300

toeren, waarmee bij eenvoudige werkzaamheden, die geen bijzondere kracht

vereisen, een uiterst laag brandstofverbruik wordt gehaald. Wanneer de machinist

de bedieningshendels langer dan vier seconden niet aanraakt, gaat

de motor stationair draaien. Daarmee worden de milieuprestaties (geluid en

emissies) en het brandstofverbruik nog verder verbeterd.

VIPPS-SYSTEEM

Uiteraard is ook mini-graafmachine ViO57-6B uitgerust met het VIPPS-systeem.

Dat is een vermogensregeling die is voorzien van twee zuigerpompen

met variabel debiet en een ventielblok met meerdere combinaties. Afhankelijk

van de uitgevoerde werkzaamheden schakelen de pompen automatisch

in, wat een groter bedieningsgemak voor de bestuurder oplevert. Enerzijds

zorgt de combinatie van pompstromen voor een grotere werksnelheid, anderzijds

maakt het systeem een soepele en gelijktijdige aansturing van alle

werkzaamheden mogelijk, zelfs als de graafmachine rijdt.. ■

| 139


CompaCt

en

EFFICIENT

CONSTRUCTIE

LANDSCHAPSARCHITECTUUR

CIVIELE TECHNIEKEN

AFBRAAK

Best performance by your side.

Sedert 1912, streeft Yanmar ernaar om de de verwachtingen van de gebruiker te overtreffen

door de ontwikkeling van producten en diensten van superieure kwaliteit. Constructie /

afbraak / landschapsarchitectuur / civiele technieken of grondverzet : we kunnen de perfecte

oplossing leveren voor elke type werf of applicatie. Ons uitgebreide gamma compacte

constructiemachines omvat mini- , midi graafmachines en bandenkranen, wielladers en

rupsdumpers. Ze zijn allen ontwikkeld om prestatiegericht en efficiënt te functioneren.

www.yanmarconstruction.eu


Verkoop – Herstel en Verhuur

www.lecarbo.be

Lecarbo BVBA

Kasteelstraat 2

8980 Geluveld

T verhuur - administratie 0479 52 62 67

T verkoop - service 0478 54 44 35

E info@lecarbo.be

RDS & Golstein

On board wegen

Pesage embarqué

ORLACO

Zichtoplossingen

Solutions de visibilité

GKD

Detectiesystemen

Systèmes de détection

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Caterpillar

De Nieuwe Generatie wil

graag aan de slag

Met de recente komst van de Caterpillar 326 graafmachine heeft de Nieuwe Generatie (Next Gen) er een werkgrage pleitbezorger

bij. Net als de eerder gelanceerde Cat 320, 320 GC en 323 is de nieuwe 326 zuiniger, comfortabeler, goedkoper

te onderhouden en onder aan de streep een heel stuk efficiënter dan zijn voorganger. Die belofte doet Caterpillar. Bij

Bergerat Monnoyeur en het uitgebreide dealernetwerk kunnen we zelf gaan kijken of die belofte standhoudt.

Een efficiëntieverhoging van maar liefst 45 %,

dat is de belofte die Caterpillar meegeeft aan

de 26 tonner. Een veelheid aan “eenvoudig te

gebruiken Caterpillar-technologieën” ligt daaraan

ten grondslag, van de Cat 7.1-motor die voldoet

aan de strengste emissienormen en het geavanceerde

hydraulische systeem tot handigheidjes als

de Cat Grade Assist, Bucket Assist, de Innovative

Swing Assist en het Cat Payload-weegsysteem aan

boord. Dat overigens via VisionLink in verbinding

staat met het bedrijfskantoor en de onderhoudsdiensten.

Voor de machinist telt daarbij natuurlijk

ook het verder verbeterde comfort van de nieuwe

cabine met geluidsarme ROPS-constructie. Prettig

en eigenlijk onmisbaar is de met Bluetooth geïntegreerde

radio, want die heeft USB-poorten voor

het opladen van de mobiele telefoon.

MODERNE TWINTIGTONNERS

De Cat 320, 320 GC en 323 zijn moderne twintigtonners,

met voor de GC-versies een apart verhaal.

De NextGen-versies van de 320 en 323 hebben

door de geïntegreerde Cat Connect-technologie

een hogere productiviteit met lagere brandstof- en

onderhoudskosten. Deze graafmachines zijn bedoeld

voor middelzware tot zware toepassingen,

waarbij de 323 het meeste (hef)vermogen in de

lijn heeft.

De nieuwe Cat 320 GC is speciaal ontworpen

voor lichte tot middelzware toepassingen. Het is

een ietwat vereenvoudigde versie waarmee tegen

aanmerkelijk lagere kosten per uur een forse productiviteit

haalbaar is. Handig wanneer een eigen

machine noodzakelijk is, maar die niet continu of

voor moeilijke werken hoeft te worden ingezet.

'Sleutel tot ontwerp

van de NextGen is

bedieningseenvoud'

De Caterpillar 326 is, net als de andere graafmachines

van de Nieuwe Generatie, zuiniger, comfortabeler,

goedkoper te onderhouden en veel efficiënter geworden.

142 |


Het aantrekkelijke drietal twintigtons

graafmachines van de Nieuwe

Generatie: 25 procent minder brandstof

en 15 procent lagere onderhoudskosten.

Verder is het trouwens een echte Caterpillar en

voldoet hij aan alle eisen.

BEDIENINGSEENVOUD

De sleutel tot het ontwerp van de Nieuwe Generatie

is de bedieningseenvoud. Of het nu gaat om

de externe start met behulp van een Bluetoothsleutelhanger,

de in te stellen joystickvoorkeuren

of de unieke machinist-id-functie voor een op de

man of vrouw toegesneden programmering van

de vermogensmodus, de nieuwe serie graafmachines

moet gemakkelijker dan ooit tevoren bediend

kunnen worden. Daarbij biedt het grote (8 inch ofwel

203 mm) hoge-resolutiescherm een intuïtieve

navigatie door de menu's. Handig is ook dat het

een digitale versie van de bedieningshandleiding

kan laten zien. Het aanraakscherm heeft trouwens

ook draaiknoppen voor de bediening.

FORSE BRANDSTOFBESPARING

Waar we altijd meteen nieuwsgierig naar zijn, is de

mate waarin aan brandstof wordt bespaard door

de nieuwe motor en verbeteringen aan het hydraulieksysteem.

Wel, Caterpillar heeft het over maar

liefs 25 % in vergelijking met de voorgangers. De

nieuwe Smart-modus stemt automatisch het vermogen

van de motor en het hydraulische vermogen

af op de graafomstandigheden en optimaliseert

hierdoor zowel het brandstofverbruik als de prestaties.

Wanneer er geen vraag is naar hydrauliek gaat

automatisch het motortoerental omlaag. Ook het

nieuwe koelsysteem werkt efficiënter door de inzet

van meerdere ventilatoren. Een nieuwe hoofdregelklep

maakt servoleidingen overbodig en minder leidingen

betekent minder olie, waardoor de bedrijfskosten

op lange termijn verminderen.

De nieuwe Cat 320 GC is een iets vereenvoudigde versie, waarmee tegen aanmerkelijk lagere kosten per uur

een forse productiviteit haalbaar is.

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Door verlenging van de onderhoudsintervallen

kunnen de onderhoudskosten met een stevige 15

% omlaag. Hierdoor is er tevens minder downtime

en dat horen we graag. Zo kan de nieuwe

Cat-retourfilter voor het hydraulisch systeem meer

verontreiniging verwerken en is het onderhoudsinterval

in verhouding tot voorgaande filters met

zo’n 50 % verlengd, tot maar liefst 3.000 uur.

Bij de nieuwe Cat-luchtfilter met geïntegreerde

voorfilter en primaire en secundaire filters is het

onderhoudsinterval zelfs verdubbeld. En bij de vernieuwde

brandstoftankdopfilter staat nu 2.000

uur op de teller. De drie filters van het brandstofsysteem

hebben elk een onderhoudsinterval van

500 uur. Alle controlepunten zijn voortaan – gewoon

op de grond staand - door monteur en machinist

goed te bereiken. ■

| 143


EENVOUDIGE

BEDIENING

COMFORTABELE

CABINE

SKY-HIGH EXPERIENCE.

GROUNDBREAKING TRUST.

HIT THE ROAD

MET DE YANMAR

B-SERIES

GENIET NU VAN

2 JAAR GARANTIE

OP EEN YANMAR

BANDENKRAAN

HAALT HOGE

SNELHEDEN

SNEL EN EFFICIËNT

ONDERHOUD

GROOT HEFVERMOGEN

BRUGGESTRAAT 193-197 8820 TORHOUT • 050 21 49 35 • INFO@CEBEKO.BE • WWW.CEBEKO.BE

Bespaar tijd en geld,

werk efficiënter!

www.engcon.com

Met de juiste tools kan je veel geld besparen.

Een draaikantelstuk is daar een perfect voorbeeld van!

Leer meer over ons draaikantelstuk op

www.engcon.com

GRONDSTABILISATIE

MET KALK OF CEMENT

CLOET gebr. nv

LICHTERVELDESTRAAT 15

B-8470 PITTEM

T 051 74 43 79 F 051 74 69 52 info@cloet.be www.cloet.be

ADV CLOET 197bx61h NL.indd 1 10/04/17 16:36


Tekst en beeld | Cebeko

Wij stellen een nieuwe

samenwerking aan u voor!

Tijdens hun 35 jarige bestaan is CEBEKO geëvolueerd van een klein familiebedrijf tot een gerenommeerde KMO. Doorheen

de jaren werden diverse samenwerking afgesloten om een optimale service te kunnen garanderen. Tot op heden had

CEBEKO drie merken in hun portefeuille: YANMAR, Cormidi en MultiOne. Met verdere uitbreidingen in het vooruitzicht stelt

de speler in compacte bouw- en grondverzetmachines een nieuwe samenwerking voor. Zo is CEBEKO sinds kort officieel

dealer en invoerder van Thwaites dumpers

Thwaites, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, is één van de marktleiders

die uitblinkt in kwaliteit en degelijkheid. Ze specialiseren zich specifiek in

bandendumpers van diverse tonnages. Het geavanceerd ontwerp en de constante

investeringen in apparatuur zorgen ervoor dat de klanten steeds het

allerbeste mogen verwachten. Dit reflecteert zich niet enkel in de kracht en

betrouwbaarheid van het product, maar ook in het grote belang voor klantentevredenheid,

veiligheid en ergonomie.

INNOVATOR

Al meer dan 6 decennia beantwoordt Thwaites aan de eisen van hun klanten

en de vernieuwende en innoverende technologieën op de markt. Ze

hebben hiervoor een Trumpf laser geïnstalleerd die met uiterste precisie optimale

resultaten kan afleveren. Daarnaast werd er ook een IGM automatische

lasrobot geïnstalleerd met uitstekende programmeertechnieken. Deze

bestedingen in vernieuwende apparatuur hebben de innovatie, efficiëntie en

veiligheid in hun Leamongton Spa fabriek verbeterd. Ian Brown, managing

director van Thwaites: “In elke fase van productontwikkeling binnen de industrie

heeft Thwaites zich als innovator geprofileerd.” Volgens Ian Brown

zijn investeringen en innovatie kritische factoren voor deze business. Dankzij

constante investerngen heeft Thwaites de productiviteit verhoogt en daarbij

ook de veiligheid en efficiëntie van hun proces bevorderd.

VEILIGHEIDSCABINE

Nieuw bij Thwaites is de cabineoptie voor hun 6 en 9 ton bandendumpers.

Deze nieuwe Level 2 ROPS- en FOPS-cabine garandeert de veiligheid van de

operator door hem te beschermen van vallende objecten en het kantelen

van de machine. In de cabine kan men ook een geïntegreerd 360 graden

camerasysteem terugvinden die de kans op werfongevallen fors vermindert.

Thwaites Engineering Manager Bob McElvogue: “Ons zeer bekwame en ervaren

engineering ontwerpteam, hier in onze fabriek in Warwickshire, heeft strategisch

verbeteringen aan het bestuurderscomfort ontwikkeld en toegepast,

die vermoeidheid van de bestuurder verminderen en de productiviteit op de

locatie verbeteren.” ■

Twhaites specialiseert zich specifiek in bandendumpers van diverse tonnages.

CEBEKO is sinds kort officieel dealer en invoerder van Thwaites dumpers.

145


Tekst | Engcon / Niels Rouvrois Beeld | Engcon

Een goed voorbereide

investering loont

Van rioolrenovatie tot asfaltverwerking en van nieuwbouw tot onderhoud van gebouwen. Sinds 1950 is Van de Kreeke

actief in de wegenbouw en doorheen de jaren is het bedrijf uit het Nederlandse Nuth uitgegroeid tot een veelzijdig

bouwbedrijf. In totaal werken er ongeveer 200 mensen, waaronder 2 machinisten. Sinds maart 2019 werkt machinist Wim

Waelen op zijn mobiele Liebherr A 916 met afkoppelbare engcon, QS60 snelwissel, EC-Oil en DC2 besturingssysteem met

wielbesturing en GPS.

Sinds maart 2019 werkt machinist Wim Waelen op zijn mobiele Liebherr 916 met afkoppelbare engcon, QS60 snelwissel, EC-Oil en DC2 besturingssysteem met

wielbesturing en GPS.

“Deze machine maakt mijn graafwerk sneller en

efficiënter. Ik geraak in alle hoeken, terwijl ik minder

vaak hoef te verplaatsen”, vertelt een enthousiaste

Wim Waelen. “Met het besturingssysteem

DC2 kan ik veel vloeiender werken en de MIG2

joysticks voelen prettig aan.” Ook over de GPS in

combinatie met de rotatiesensor is de machinist

tevreden. Maar vooral de wielbesturing op zijn

joysticks vindt Wim Waelen een mooie functie:

“Daarmee heb je de bak of last altijd onder controle

tijdens het rijden. Je hoeft de joysticks niet

los te laten, echt ideaal.” De QS60 snelwissel met

EC-Oil bezorgt de machinist grote tijdwinst bij het

aan- en loskoppelen van het draaikantelstuk of de

stenenklem. Wim Waelen: “Omdat het zo makkelijk

gaat, doe je het ook echt sneller. We werken

vaak in België, waar veel uit beton gemaakt is.

En dat is helemaal anders dan het veel gebruikte

zand in Nederland. Bij het grovere werk haal ik het

draaikantelstuk er dan ook regelmatig af.”

GOEDE UITRUSTINGSSTUKKEN

Ook de diverse uitrustingsstukken bevallen de machinist

goed: “De opschoonbak werkt goed onder

het draaikantelstuk, zeker met die schuine kanten.

Ook al is hij wat zwaarder, het werkt prima. De

graafbak pakt op zijn beurt goed op, dankzij de

146 |


wat langere bodem. Met de 60 cm bak kom ik

perfect onder kabels en leidingen, maar vooral de

gripper is voor mij super gereedschap. Die gebruik

ik tientallen keren per dag, voor de meest uiteenlopende

dingen. Mijn collega-grondwerkers zijn er

ook heel blij mee, want het spaart hun rug.”

'Ik werk nu veel

sneller, makkelijker

en nauwkeuriger'

DRAAIKANTELSTUK

Een project waar de machine helemaal tot zijn

recht kwam, is het renoveren van de Grote Markt

in Hasselt. Wim Waelen: “Daar doen we alles, van

nieuwaanleg en renovatie van de riolering tot het

aanbrengen van nieuwe verharding en groenaanplanting.

In de smalle straatjes en met het winkelende

publiek was het zonder draaikantelstuk

niet mogelijk geweest. Het gebruiksgemak werkt

verslavend, ik kan met niet voorstellen dat ik nog

zonder deze machine zou werken. Sterker nog, ook

op onze tweede kraan gaan we alsnog een draaikantelstuk

plaatsen.”

“De opschoonbak werkt goed onder het draaikantelstuk, zeker met die schuine kanten.”

“De opschoonbak werkt goed onder het draaikantelstuk, zeker met die schuine kanten.”

“Een project waar de machine helemaal tot zijn recht kwam, is het renoveren van de Grote Markt in Hasselt.”

GOEDE

INVESTERINGSVOORBEREIDING

Van de Kreeke staat naar eigen zeggen voor kwaliteit,

betrokkenheid en vakmanschap. Diezelfde

kenmerken kwamen ook terug in het investeringstraject.

Wim Waelen verdiepte zich in de

markt van draaikantelstukken, om zo zijn ultieme

machine samen te stellen. Op basis van beursbezoeken,

gesprekken met collega’s, scholingsdagen

voor machinisten, internet, Facebook en Youtube

maakte de machinist een uitgebreid rapport voor

directeur Serge Vreuls. “Ik moest hem natuurlijk

wel overtuigen”, aldus Wim Waelen. “Hij moet begrijpen

wat ik doe, wat het draaikantelstuk met

alle toebehoren voor mij kan doen en wat dat

bijgevolg oplevert. Mijn rapport overtuigde hem.

Want het gaat niet om wat de machine kost per

uur, maar wel om hoeveel meer werk ik per uur

krijg verzet. Ik werk nu veel sneller, makkelijker en

nauwkeuriger. Dat levert tijd en dus ook geld op.”

LANGER DOORWERKEN

In zijn 32 jaar als machinist heeft Wim Waelen het

werk behoorlijk zien veranderen. Er wordt steeds

minder handmatig gedaan en er is veel meer aandacht

voor juiste arbeidsomstandigheden, zoals

veiligheid, klimaatbeheersing, ergonomische stoelen

en hendels. Zo kunnen machinisten langer en

gezonder werken. En Wim Waelen (55) is dan ook

nog lang niet van plan om te stoppen. ■

| 147


Volvo Trucks denkt zeker ook aan de bouwsector bij het inzetten van elektrische vrachtwagens.

Tekst en beeld | Hendrik De Spiegelaere

Elektrisch rijden, ook

voor de zware jongens

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen moet en deel van het wagenpark zo snel mogelijk afstappen van de

klassieke verbrandingsmotoren en op alternatieve brandstoffen gaan rijden. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen is de trend naar

bijvoorbeeld elektrische voertuigen al ingezet en langzaamaan zullen ook de eerste zware vrachtwagens op elektriciteit in

ons straatbeeld verschijnen. AB InBev is één van de grote bedrijven die daarbij het voorbeeld geeft met de aankoop van

elektrische vrachtwagens voor distributie bij MAN en Volvo.

Als één van de grootste bedrijven in ons land is AB InBev zich bewust van

zijn voorbeeldfunctie en daarom werden in november van dit jaar de eerste

bestellingen van elektrische vrachtwagens wereldkundig gemaakt. Het

was uiteraard wachten op de serieproductie van deze producten bij de grote

constructeurs en die is nu bij verschillende merken ingezet. Het betreft in

de eerste plaats distributievoertuigen, maar elektrische vrachtwagens voor

langeafstandsvervoer en bouwtransport zullen spoedig volgen. Dat belet niet

dat die elektrische distributievrachtwagens ook in de bouw kunnen ingezet

worden, bijvoorbeeld voor de bevoorrading van werven in de stad of milieugevoelige

gebieden.

PRIJS IS EEN HINDERPAAL

Wat de meeste geïnteresseerde bedrijven nog tegenhoudt, is de prijs van een

elektrische vrachtwagen, die tot vijf keer hoger kan uitvallen dan een gelijkaardig

dieselmodel. Maar die prijzen zullen dalen eens de serieproductie echt

op gang gekomen is. Ondertussen heeft AB InBev dus al bekendgemaakt dat

ze bij MAN en Volvo Trucks bestellingen hebben lopen om vanaf april 2020

elektrische trucks te kunnen inzetten. Bij MAN gaat het hierbij over de eTGM,

een 6x2 truck met een MTM van 26 ton, waarvan MAN er in 2020 een serie

van 50 eenheden gaat bouwen (10 daarvan zijn voor AB InBev). De elektrische

motor is afgeregeld op 264 kW en wordt gevoed door 12 lithium-ion accupacks

van 225 kWh. De autonomie ligt afhankelijk van de inzet tussen de

165 en 250 km. Bij gebruik van snel opladen vergt het 1 uur en 15 minuten

om de accu’s op te laden, bij gewoon laden 10 uur.

De Volvo is een FE Electric Truck, die door het Zweedse bedrijf nu in seriepro-

148 |


ductie is genomen. Kenmerken zijn een MTM van 27 ton, twee elektromotoren

van 370 kW maximumvermogen (260 kW continu) en 850 Nm koppel,

Volvo-transmissie met twee versnellingen. Voor de energieopslag zorgen

lithium-ion accu's (200–300 kWh). De actieradius bedraagt tot 200 km. Het

laden neemt naargelang het oplaadysteem (snel of gewoon opladen) 1,5 tot

10 uur in beslag.

WAT DOEN DE ANDEREN?

De andere constructeurs blijven natuurlijk niet bij de pakken zitten. DAF

Trucks biedt de CF Electric nu ook aan als 6x2 vrachtwagenchassis. Binnen

een veldtest worden de eerste exemplaren al ingezet in Nederland door publieke

afvalinzamelaars. De voertuigen hebben een VDL E-Power aandrijflijn.

De volledig elektrische opbouw komt van VDL Translift. Sinds eind 2018 rijden

er al CF Electric als 4x2 trekker bij Nederlandse vervoerders op proef.

Speciaal voor het ophalen van bijvoorbeeld restafval ontwikkelde DAF een

3-assige vrachtwagen met een gestuurde naloopas en een MTM van 28 ton.

De elektrische aandrijflijn beschikt over een vermogen van 210 kW en levert

een koppel van 2.000

Nm. De aandrijflijn wordt gevoed door een accupakket van (bruto) 170 kWh.

Iveco heeft een joint-venture afgesloten met Nikola Motors en zal de Iveco D-

Way op de markt brengen in een elektrische uitvoering met accu’s en later ook

een uitvoering op waterstof. Mercedes-Benz probeert de eActros momenteel

AB InBev investeert in een vloot van elektrische distributietrucks.

in praktijkomstandigheden uit bij een aantal bedrijven. Renault heeft naast

de elektrische Master Z.E. ook een D Z.E. 4x2 en een D Wide Z.E. 6x2 in het

programma. Scania ziet vooral heil in elektrische aandrijving waarbij de elektrische

energie via een bovenleiding wordt aangevoerd. ■

DAF ontwikkelde een 6x2 vrachtwagenchassis op basis van de CF Electric.

| 149


“De veiligheid van het wagenpark optimaliseren is van cruciaal belang.”

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Brigade Electronics

Pionier in veiligheidssystemen

Anno 2020 blijft veiligheid in de bouwsector een van de grootste prioriteiten. Bedrijfsvoertuigen en -machines - op de werf

of onderweg - zijn een cruciaal onderdeel in dat verhaal. Sinds 1976 profileert Brigade Eelctronics zich als pionier van veiligheid

bij bedrijfsvoertuigen en off road machines. “Met onze veiligheidssystemen lopen we op het vlak van innovatie en technologie

voorop in onze branche”, vertelt Dirk Van Schuylenbergh, business development manager bij Brigade Electronics.

Brigade Electronics is marktleider op het gebied

van voertuigveiligheidssystemen. Aanrijdingen

voorkomen en potentiële dodelijke ongevallen vermijden

is het hoofddoel. Dirk Van Schuylenbergh:

“De cultuur van veiligheid en gezondheid op werk

wint gelukkig aan belang, maar toch gebeuren er

nog heel wat ongelukken. Wanneer er voertuigen

of machines bij betrokken zijn, gaat het meestal

om ongevallen met ernstige gevolgen. De veiligheid

van het wagenpark optimaliseren is dan ook

van cruciaal belang.”

De ervaring van Brigade Electronics aangaande

de complexe veiligheidskwesties rondom mobiele

applicaties heeft geleid tot een uitgebreid

assortiment van hoogwaardige en betrouwbare

veiligheidsproducten. Van de Backeye®360 en camera-

en monitorsystemen tot digitale opnameapparatuur,

alarmen met witte ruis en ultrasone of

radar obstakeldetectie. Dirk Van Schuylenbergh:

“Het assortiment is heel uitgebreid. Onze ultrasone

sensoren waarschuwen de bestuurder intern

via een piepsignaal en knipperlicht, terwijl

de potentiële persoon in gevaar via een extern

spraakalarm (Backchat®) wordt verwittigd. Vaak

gaat het dan over het klassieke rechter dode hoekverhaal.”

360° HELIKOPTERVIEW

Naast detectiesystemen heeft Brigade Electronics

ook een innovatief aanbod camerasystemen. “Met

zij-, front- en backdetectie. En zelfs een 360° helikopterview”,

vertelt Dirk Van Schuylenbergh. “Dit

systeem kent, zeker bij de grotere bedrijven, een

echte opmars. Op die manier heeft de ruimte

rond het hele voertuig geen enkel geheim

meer voor de bestuurder. De bestuurder

ziet het hele voertuig en de omgeving vanuit

helicopterview op zijn monitor en kan

kiezen voor een totaalbeeld of split screen,

waarbij hij enerzijds het

totale voertuig ziet

en op het andere

beeld bijvoorbeeld

de linkerzijde als de

linker richtingaanwijzer

wordt geactiveerd.

Of achteraanzicht als het

voertuig in de achteruitrijversnelling

wordt gezet.”

AUTOMATISERING

Dankzij decennialange ervaring heeft Brigade

Electronics een uitstekend zicht op de evolutie

in de sector van veiligheidssystemen. Dirk Van

Schuylenbergh: “Wat ooit begon met een ‘gewone’

camera is vandaag geëvolueerd naar volledige

camerasystemen die ook rekening houden met de

richting van het voertuig en die gecombineerd

Radar objectdetectie

150 |


kunnen worden met detectiesystemen. En de automatisering

zet zich steeds meer door. Automatisch

remmen of corrigeren bij het afwijken van

het rijvak zijn daar maar enkele voorbeelden van.

De chauffeur wordt niet alleen verwittigd, maar

ook effectief geholpen.”

INNOVATIE EN ONTWIKKELING

Interne ontwikkeling en innovatie zit in het DNA

van Brigade Electronics. “We beschikken over een

uitgebreid team van productmanagers en ingenieurs

die continu met innovatie bezig zijn” verduidelijkt

Dirk Van Schuylenbergh. “Zo wordt er bijvoorbeeld

werk gemaakt van het ingenieuze high

definition-systeem en in maart brengen we ons

spiegelvervangend camerasysteem op de markt,

waarbij de zijspiegels worden vervangen door monitoren

binnen het voertuig. Een ander voorbeeld

is een systeem waarbij een gps detecteert waar

het fietspad en de rijweg elkaar zullen kruisen.

Verder wordt er ook gewerkt rond warmtedetectie,

waarbij het systeem het onderscheid kan maken

tussen een muurtje of een persoon. En zo zijn er

nog tal van voorbeelden. Momenteel zijn er 62

innovatieprojecten lopende.”

OPLOSSING OP MAAT

Het veiligheidsgamma van Brigade Electronics is

niet alleen ruim, maar biedt ook ruimte voor specifieke

oplossingen op maat voor klanten overal

ter wereld. “Een groot voordeel is dat Brigade

Electronics wereldwijd beweegt. Dat betekent dat

onze systemen moeten functioneren bij -45° in

Canada en bij +45° in Dubai. We bekijken ook

steeds samen met de klant waarvoor het systeem

moet dienen. Moet het systeem zo ver mogelijk of

goed rondom kijken? Moet er omwille van een vuile

omgeving met sluitercamera gewerkt worden?

Moet er onder water gekeken worden? Zo werken

we een oplossing op maat uit. In combinatie met

de goede service na levering is dat een grote troef

van Brigade Electronics”, besluit Dirk Van Schuylenbergh.


Anno 2020 blijft veiligheid in de bouwsector een van de grootste prioriteiten.

De bestuurder ziet het gehele voertuig en de

omgeving vanuit helicopterview op zijn monitor

| 151


Industrielaan 10 Tel.: +32 2 582 29 79

B - 1740 Ternat www.vanderspek.be

370 EC-B Fibre

New in the LIEBHERR range

LTM 1110-5.1


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Van der Spek

Focus op ruim aanbod en

sterke service na verkoop

Machines en materieel voor bouwnijverheid, wegenbouw, recyclage en openbare werken. Het aanbod van

de gerenommeerde leverancier en verhuurder Van der Spek is zeer ruim en gevarieerd. “En dat combineren

we met een uitstekende service na verkoop. Daarzonder zouden we in de sector vertical lifting nooit staan

waar we nu staan”, vertelt Erik Van Audenrode, gedelegeerd bestuurder bij Van der Spek nv.

Van der Spek biedt een waaier aan machines die voldoen aan alle mogelijke

toepassingen in diverse sectoren. Van hoogbouw, burgerlijke en industrie

bouw tot recyclage, overslag (industrieel, haven, schroot en hout) en wegenwerken,

voor iedere divisie beschikt Van der Spek over gespecialiseerde aftersales

en -technici. Erik Van Audenrode: “Mobiele breek- en zeefinstallaties

van Rubble Master, scharen van Genesis, hout- en kunststofbrekers van Peterson

en Lindner, overslagmachnies van Terex-Fuchs … Het zijn maar enkele

voorbeelden van ons ruim aanbod. Ook in de betonsector zijn we sinds lang

erg actief, met de verkoop van betoncentrales, -mixers en -pompen. We zijn

24/24 beschikbaar, kunnen altijd stukken leveren en zijn zeer flexibel. Of het

nu gaat om een torenkraan op een werf of een overslagkraan om een schip te

lossen: wij zorgen steeds voor de beste service.”

'Of het nu gaat om een

torenkraan op een werf of

een overslagkraan om een schip

te lossen: wij zorgen steeds

voor de beste service'

Breker van Rubble Master

Dynapac wegenbouwmachines

UITGEBREID ASSORTIMENT

Van der Spek blijft ook anno 2020 de exclusieve verkoop en verhuur van

Liebherr-materieel en -toebehoren verzorgen. En dat met veel oog voor alle

nieuwigheden, zoals de kunststof hijskabel van Liebherr voor torenkranen

240 EC-B 10 Fibre, 240 EC-B 12 Fibre, 278 EC-B 12 Fibre en 370 EC-B12 Fibre.

Erik Van Audenrode: “De zeer duurzame Fibre-kabel is vijfmaal lichter dan een

stalen hijskabel waardoor aanzienlijke voordelen ontstaan voor montage en

gebruik. Zo kan de nuttige capaciteit op het giekuiteinde van de kraan tot 20

% worden verhoogd. Aan dit systeem gingen 11 jaar ontwikkeling en 3 jaar

testen vooraf. Vandaag hebben wij er een vijftiental in bestelling. Daarnaast

is er ook het nieuwe cabinedesign van Liebherr, met een focus op meer zicht,

en de nieuwe range van flattopkranen van het type EC-B.”

2020

Van der Spek is in zowat alle sectoren actief. Natuurlijk heeft de marktvraag

invloed op het succes van deze sectoren. “We zetten nu ongeveer 15 jaar

in op wegenbouw en we merken dat deze sector moeilijke tijden kent. Dat

beslissingen rond publieke projecten uitblijven, kan hier veel mee te maken

hebben. Wat het globale plaatje betreft haalden we de voorbije jaren wel een

aantal mooie projecten beginnen. Voor 2020 verwacht ik op het vlak van

aanbestedingen eerder een stagnering. Iets wat uiteraard niets zal veranderen

aan onze focus op kwaliteit en service”, besluit Erik Van Audenrode. ■

153


Tekst en beeld | Hendrik De Spiegelaere

Marktleider blijven

DAF Trucks wil ook in 2020 marktleider blijven bij de trekkers in België en tegelijkertijd het marktaandeel in het segment

vrachtwagens opvoeren. Om dit doel te bereiken werd in 2019 flink geïnvesteerd in vernieuwingen binnen het DAF-gamma

vrachtwagens, naast investeringen in productiemiddelen. DAF brengt geheel in de geest van de tijd tevens nieuwe elektrische

modellen op de markt.

Voor 2019 had DAF als doelstelling marktleider te blijven in België voor het

segment trekkers. Met 21,4 % van de markt is dat ook gelukt. Bij de vrachtwagens

van meer dan 16 ton werd het marktaandeel opgetrokken tot 15,7

% en in het segment onder 16 ton haalde DAF met de LF 13,4 %. Samen

levert dat een marktaandeel op van 19,5 %. Voor 2020 verwacht DAF dat

de Belgische markt met ongeveer 11,2 % zal dalen tot een aantal van circa

9.500 voertuigen. In 2019 werd nog een stijging opgetekend van 5 %, tot

10.700 eenheden.

INZETTEN OP VERNIEUWING

DAF rekent voor de goede resultaten onder meer op de in 2019 ingevoerde

vernieuwingen in het gamma, vooral dan in het bouwsegment. Dat zijn dan

kort samengevat de nieuwe 10 ton vooras (vooral interessant voor zware constructies

zoals laadkranen achter de cabine), nieuwe PTO’s en aandrijfassen,

een statisch tot 34 ton te belasten naloopas met dubbele montage (interessant

voor afzetsystemen), een nieuwe en lichtere naloopas met enkele montage

en nieuwe 4-assers. Vooral deze laatste zijn voor DAF belangrijk, want

Met vernieuwingen in het bouwsegment trok DAF zijn aandeel in het segment vrachtwagens op.

154 |


constante opwaardering van het dealernetwerk. In België zijn er 17 dealers, 10

servicepartners, 2 TRP shops en 4 bus & coach servicepunten. DAF werkte bovendien

nieuwe dealernormen uit om nog meer klantgericht te kunnen opereren.

Dat gaat ook gepaard met een wervingscampagne voor werkplaatstechnici

en een programma voor imagoverbetering van de DAF Technicus.

ELEKTRISCH EN HYBRIDE

Met de DAF CF Electric trekker werden al 150.000 kilometers elektrisch afgelegd

in een uitgebreide praktijkervaring bij klanten. DAF heeft hierbij veel

ervaring opgedaan met in totaal zes van deze volledig elektrische trucks. Op

basis van die ervaringen werd onder meer een nieuwe generatie software

geïntroduceerd en een nieuw dashboard. “We zijn nu zo ver dat we de CF

Electric in beperkte aantallen kunnen gaan verkopen”, aldus Richard Zink, lid

van de Board of Management en verantwoordelijk voor marketing & sales.

Het gaat daarbij nog altijd maar om enkele tientallen stuks op jaarbasis. De

CF Electric trekker is nu in beperkte aantallen beschikbaar voor klanten in

Nederland, België en het Duitse Nordrhein-Westfalen.

De 4-assers zijn een belangrijk onderdeel van het bouwsegment.

55 % van hun bouwvoertuigen zijn 4-assers, tegenover 35 % voor de 3-assers

en 10 % voor de 2-assers. Interessante modellen in dit gamma zijn het

lichtgewicht CF FAD 8x4 chassis voor betonmixers (eigengewicht van minder

dan 9.150 kg, goed voor een 8 m3 mixer), de nieuwe CX/FX FAW 8x4 met

gestuurde naloopas voor optimale manoeuvreerbaarheid en de verschillende

8x2 versies.

Op het gebied van veiligheid introduceerde het Nederlandse merk de DAF City

Turn Assist om dodehoek ongevallen te vermijden. De verkoop wordt anderzijds

gesteund door het aanbod opleidingen met partner Transport Academy en een

Recent hebben DAF en VDL Groep, die de elektrische aandrijving realiseert,

een nieuwe versie uitgebracht als 6x2 vrachtwagenchassis. Deze 3-assige CF

Electric is zeker interessant voor de afvalindustrie. De DAF CF Electric 4x2

trekker is ontwikkeld voor distributieverkeer met treingewichten tot 37 ton.

De VDL E-Power Technology aandrijflijn omvat een 210 kW elektromotor

(2000 Nm koppel), die zijn energie krijgt van een lithium-ion accupakket met

een totale capaciteit van 170 kWh. De CF Electric heeft een actieradius van

ongeveer 100 kilometer. Snel laden van de accu’s kan met een aangepast

installatie in 30 minuten. Ondertussen zal ook een hybride CF (Plug-in Electric

Vehicle) voor veldtesten worden ingezet. Deze kan op puur elektrisch vermogen

tot 50 km afleggen en de elektrische motor kan de verbrandingsmotor

assisteren om het verbruik aanzienlijk te beperken. Verkoop van deze versie

wordt niet verwacht voor 2021. ■

De CF Electric is (in beperkte oplage) reeds te koop.

| 155


Backsense® radar

met weergave

op scherm

Radar sensorgegevens en camerabeeld gecombineerd

De radar sensorgegevens van

Brigade minimaliseren zowel de schade

aan het voertuig als aanrijdingen, door

de bestuurder op de hoogte te brengen

van de afstand tussen het voertuig

en obstakels, of deze nu bewegen of

stilstaan.

Ideaal voor voertuigen en machines

die manoeuvreren bij lage snelheden.

Werkt in combinatie met een

Backeye® camera-/monitorsysteem en

maximaal twee Backsense® netwerkradarsystemen.

De displaymodule op het scherm

waarschuwt de bestuurder voor

obstakels in de gevarenzone door

hoorbare en zichtbare radargegevens

in 5 fasen te combineren met het

camerabeeld op de monitor.

Integratie van Backsense® radardetectie en

Backeye® camera-/monitorsystemen van Brigade

Maximaal 2 waarschuwingen via radardetectie

gecombineerd met het camerabeeld op de monitor

in de cabine

Verlaging van stress bij de bestuurder en minder

afleidingen, aangezien alle informatie op één plaats

wordt weergegeven

Backeye® Camera-/monitorsystemen

Backeye®360

+31 541 53 18 01 brigade-electronics.nl


INFRAPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Infrapartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de website,

treft u een overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met Olivia Castelein:

+32 50 36 81 70 - o.castelein@louwersmediagroep.be

GWW-BOUW.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Infrapartners is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo

wordt optimale vindbaarheid van Infrapartners door Google gegarandeerd.

Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de installatiepartners direct

beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met Olivia Castelein:

+32 50 36 81 70 - o.castelein@louwersmediagroep.be


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijf

BEKA-LUBE NV

AERTSSEN AANNEMINGSBEDRIJF

Laageind 91

2940 STABROEK

T +32 3 561 09 50

F +32 3 561 09 59

E info@aertssen.be

ALLTERRA BELUX

Gontrode Heirweg 148b

9090 MELLE

T +32 9 277 16 00

E info@allterra-belux.com

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

T +32 16 64 09 26

F +32 16 64 05 48

E info@bekalube.be

W www.beka-lube.be

CLAES & ZONEN REVISIEBEDRIJF NV

IZ Schurhovenveld 3808

3800 SINT-TRUIDEN

T +32 11 69 74 00

F +32 11 69 76 60

E sales@claesrevisie.be

W www.claesrevisie.be

W www.allterra-belux.com

BETONBLOCK

DAF TRUCKS BELGIUM

AHLMANN NEDERLAND BV

Noordervaart 52a

Luxemburgstraat 17

Onderwaard 11

1841 HA STOMPETOREN

9140 TEMSE

5234 JV AMMERZODEN

T +31 72 503 93 40

T +32 3 710 14 11

T +31 73 599 77 55

F +31 73 599 28 04

E info@ahlmann.nl

ALV BVBA

Gotevlietstraat 42B

F +31 72 503 92 61

E info@betonblock.com

W www.betonblock.com

E +32 3 710 14 02

E daf.info.be@daftrucks.com

W www.daf.be

W www.ahlmann.nl

8000 BRUGGE

T +32 50 31 84 87

E info@tc-alv.be

CBS BETON

DE WITTE - VANCAVEYE BVBA

ALKERN VOR BETON

W www.tc-alv.be/n

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

Tieltsteenweg 19

8750 WINGENE

Ieperseweg 112

T +32 56 61 75 37

T +32 51 46 65 27

8800 ROESELARE

E info@cbs-beton.com

E dewitte@dewittevdc.be

T +32 51 23 24 20

W www.cbs-beton.com

W www.dewittevdc.be

F +32 51 22 85 76

W www.alkern.bel

AQUAFIN NV

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over een

vermelding in Grond/Weg/Waterbouw met

Olivia Castelein:

+32 50 36 81 70

o.castelein@louwersmediagroep.be

Dijkstraat 8

2630 AARTSELAAR

T +32 3 450 45 11

E info@aquafin.be

W www.aquafin.be

CEBEKO NV

Bruggestraat 120

8820 TORHOUT

T +32 50 21 49 35

F +32 50 22 01 96

E info@cebeko.be

W www.cebeko.be

DESCHACHT

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9-355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

W www.deschacht.eu

158


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijf

DIMCO BV

Kilkade 2

3316 BC DORDRECHT

T +31 78 632 10 20

E secretariaat.dimconl@deme-group.com

W www.deme-group.com

FEBE -

FEDERATIE VAN DE BETONINDUSTRIE

Vorstlaan 68 1

1170 BRUSSEL

T +32 2 735 80 15

F +32 2 734 77 95

E mail@febe.be

W www.febe.be

GM RECYCLING

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avenue des Artisans 50

7822 ATH

T +32 68 25 13 62

E bds.customerservices

@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl

DIMCO NV

Haven 1025 - Scheldedijk 30

2070 ZWIJNDRECHT

T +32 3 250 52 11

E info.dimco@deme-group.com

W www.deme-group.com

FEDBETON

Lombardstraat 42

1000 BRUSSEL

T +32 2 735 01 93

E info@FEDBETON.be

W www.FEDBETON.be

HERBOSCH-KIERE NV

Haven 1558

9130 KALLO

T +32 3 575 02 82

F +32 3 575 03 10

E info@hk.eiffage.be

W www.herbosch-kiere.com

ISOFAQ

Leo Bekaertlaan 4 - IZ Mandeldal

8870 IZEGEM

T +32 51 31 01 92

F +32 51 31 20 44

E info@isofaq.be

W www.isofaq.be

DOKA NV

HOLGO NV

Handelsstraat 3

Europark 120

1740 TERNAT

T +32 2 582 02 70

F +32 2 582 29 14

E belgium@doka.com

W www.doka.com

FEREB VZW

Grootveldlaan 148

1050 BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

3620 LANAKEN

T +32 89 72 10 95

F +32 89 71 79 71

E info@holgo.be

W www.holgo.be

ITR BENELUX

Clara Zetkinweg 10

5032 ML TILBURG

T +31 13 808 00 20

W www.fereb.be

E info@itrbenelux.com

KNIKMOPS.be

W www.itrbenelux.com

GEBR.GEENS

EURORENT MACHINEVERHUUR

GEBROEDERS GEENS NV

HOOGMARTENS NV WEGENBOUW

JAN DE NUL NV

Bisschoppenhoflaan 633

Hinnenboomstraat 5

Industrieweg-Noord 1137

Tragel 60

2100 DEURNE

2320 HOOGSTRATEN

3660 OPGLABBEEK

9308 HOFSTADE (AALST)

T +32 3 325 43 00

T +32 3 314 79 30

T +32 89 81 02 30

T +32 53 73 15 11

F +32 3 325 99 03

F +32 3 314 84 56

F +32 89 85 76 80

F +32 53 78 17 60

E info@eurorent.be

E jan@knikmops.be

E info@hoogmartens.be

E info@jandenul.com

W www.eurorent.be

W www.geens-gebr.be

W www.hoogmartens.be

W www.jandenul.com

159


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijf

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.com

LOXAM BE NV

Vilvoordsesteenweg 152

1120 BRUSSEL

T +32 2 675 59 02

F +32 2 266 88 75

E loxcall@loxam.be

W www.loxam.be

MMB MACHINES BVBA

Industrielaan 23

9320 EREMBODEGEM (Aalst)

T +32 53 70 18 91

E +32 53 70 18 94

F info@mmbmachines.be

W www.mmbmachines.be

PERI BENELUX BELGIÊ

Klampovenweg 300

2850 BOOM

T +32 52 31 98 98

E peter.dillenb@peri.be

W www.peri.be

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

F +32 53 62 17 97

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

LUDO PAUWELS

Brandstraat 8A

9080 BEERVELDE

T +32 9 355 90 38

F +32 9 356 83 88

E ludopauwels@skynet.be

W www.ludopauwelsbvba.be

MOBILMAT n.v.

MOBILMAT NV

Pathoekeweg 400

8000 BRUGGE

T +32 50 32 05 70

F +32 50 31 16 29

E info@mobilmat.be

W www.mobilmat.be

QUALITY PUMPS & MACHINES BVBA

Bedrijvenlaan 10

9080 LOCHRISTI

T +32 9 342 32 32

F +32 9 342 32 33

E info@qualitypumps.be

W www.qualitypumps.be

LEICA GEOSYSTEMS NV

Jan Emiel Mommaertslaan 18

1831 DIEGEM

T +32 2 209 07 00

E +32 2 209 07 01

W www.leica-geosystems.be

MAN TRUCK & BUS NV

Brusselsesteenweg 406

1730 KOBBEGEM

T +32 2 453 01 04

W www.mantruckandbus.be

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

F +32 51 70 30 38

E info@molcy.com

W www.molcy.com

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

F +32 57 33 82 65

E info@rdselectronincs.be

W www.rdselectronics.be

LITHOBETON NV

Kanaalstraat 18

8470 GISTEL

T +32 59 27 60 60

F +32 59 27 65 03

E info@lithobeton.be

MEWA SERVIBEL NV

Avenue Léopold III 33

7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE

T +32 64 23 07 00

F +32 64 23 08 00

E info@mewa.be

NELIS WEGENBOUW

Industrieweg Noord 1178

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 85 77 43

F +32 89 85 81 36

E info@neliswegenbouw.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.lithobeton.be

W www.mewa.be

W www.neliswegenbouw.be

W www.recybo.be

160


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijf

RENAULT V.I. BELGIUM

SOLOC NV / FREESTECHNIEK

Rue de la Royenne 92

7700 MOESKROEN

T +32 492 09 14 23

E info@freestechniek.be

W www.freestechniek.be

STELCON BELGIË

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 771 69 94

TOP-OFF NV

Europark 2015

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

T +32 11 39 73 00

F +32 11 39 73 01

E info@topoff.eu

W www.topoff.eu

Hunderenveldlaan 10

F +32 3 771 68 56

108 BRUSSEL

T +32 2 482 52 11

E marketing.benelux@renault-trucks.com

E info@stelcon.be

W www.stelcon.be

W www.renault-trucks.be

REPRO BVBA

Bredabaan 771

2170 MERKSEM

T +32 3 641 97 90

F +32 3 646 48 04

E info@repro.be

W www.repro.be

.be

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

SORTIMO CENTRUM

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

SORTIMO OOST

Industrieweg 49 unit , Ravenshout (zone 5)

3980 TESSENDERLO

SORTIMO WEST

Gentseweg 749

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

STEVENS-APRIL VERVOER BVBA

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 711 19 91

F +32 3 711 19 93

E info@stevens-april.be

W www.stevens-april.be

VAN DE VELDE

PIPE INSPECTIONS & SOLUTIONS

Paaiestraat 5

2500 LIER

T +32 3 488 37 40

F +32 3 488 37 69

E info@vandevelde-inspections.be

W www.vandevelde-inspections.be

CONSTRUCTION EQUIPMENT

VAN HAUT NV

Hogenakkerhoekstraat 4

9150 KRUIBEKE

T +32 3 250 11 11

F +32 3 253 18 19

E info@vanhaut.be

W www.vanhaut.be

TELE RADIO

SITECH BELGIUM

Tiber 2

Gontrode Heirweg 148B

9090 MELLE

T + 32 9 277 16 00

E info@sitech-belgium.be

W www.sitech-belgium.be

STADSBADER NV

Kanaalstraat 1

8530 HARELBEKE

T +32 56 26 06 66

E info@stadsbader.com

W www.stadsbader.com

2491 DH DEN HAAG

T +31 70 419 41 20

E info@teleradio.nl

W www.teleradio.nl

VANGAEVER NV

Kabeljauwstraat 20

8790 WAREGEM

T +32 51 63 43 31

F +32 51 63 52 73

E info@vangaever.be

W www.vangaever.be

SMET AANNEMINGEN BVBA

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 18 38

F +32 3 773 21 88

E project@smet-aannemingen.be

W www.smet-aannemingen.be

STALENRIJPLATEN.BE BVBA

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 710 50 00

F +32 3 710 50 01

E info@stalenrijplaten.be

W www.stalenrijplaten.be

TOPCON POSITIONING BELGIUM

Doornveld 141 - Z3

1731 ZELLIK

T +32 2 466 82 30

F +32 2 466 83 00

E info.be@topcon.com

W www.topconpositioning.be

Klaverbladstraat 13a

3560 LUMMEN

T +32 13 26 10 20

F +32 13 26 10 22

E lummen@vangaever.be

W www.vangaever.be

Bergensesteenweg 830

1600 SINT-PIETERS-LEEUW

T +32 2 356 20 71

F +32 51 63 52 73

E splw@vangaever.be

W www.vangaever.be

161


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijf

VAN LAECKE GROUP

Schatting 2

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

VB BETON

Industrieweg 10

3840 BORGLOON

T +32 12 74 48 86

F +32 12 74 55 59

E info@vanbockrijk.be

W www.vanbockrijk.be

VIABUILD

Mechelen Campus

Gansbroekstraat 70

2870 PUURS

T +32 15 61 63 03

F +32 15 61 63 19

E info@viabuild.be

W www.viabuild.be

WILLEMEN INFRA

Booiebos 4

9031 DRONGEN

T +32 9 282 60 30

F +32 9 282 71 23

E groep@willemen.be

W www.willemen.be/nl

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

VERMAKO COVER SOLUTIONS BVBA

Careelstraat 11B

8700 TIELT

T +32 51 40 10 44

F +32 51 40 77 47

E vermako1@vermako.com

W www.vermako.com/nl

VOLVO GROUP BELGIUM

Hunderenveldlaan 10

1082 BRUSSEL

T +32 2 482 53 56

F +32 2 468 05 28

E info@volvogroup.com

W www.volvogroup.com

WOLFTECH

Nijverheidstraat 5

1830 MACHELEN

T +32 2 251 41 33

F +32 2 253 60 98

E info@wolftech.be

W www.wolftech.be

Trans-KTP

OPTIMALISEER

UW OPBRENGSTEN

Van 9 tot 27T - Technisch toelaatbare

massa op werkterrein

joskin.com

162


KOM JIJ ONZE TEAMS VERSTERKEN?

WIJ ZOEKEN:

Landmeter wegenbouw

(regio antwerpen)

CaLCuLator - werkvoorbereider

Kumpen RenovatietechnieKen

(HasseLt)

Landmeter wegenbouw

(Limburg)

werkvoorbereider

(drongen)

magazijnCoördinator -

magazijnverantwoordeLijke

(drongen)

WAT BIEDEN WE?

Een boeiende job in een enthousiast, dynamisch en professioneel team. Je kan rekenen op een

aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen én werkzekerheid in een financieel gezond bedrijf.

SOLLICITEREN?

Kijk op www.willemen.be/jobs, mail naar jobs@willemeninfra.be of bel 09 321 22 54.


JOBS

WERELDMARKTLEIDER

IN RIJWERKONDERDELEN VOOR GRONDVERZETMACHINES

OEM-KWALITEIT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS

OEM-leverancier

10 eigen fabrieken

‘s Werelds grootste voorraad

Beste prijs per uur

Tot 2 jaar of 4000 uur garantie

Goedkoop alternatief beschikbaar

KETTING

MET 49 SCHAKELS

€ 899,-

ER IS ALTIJD EEN ITR SPECIALIST BIJ U IN DE BUURT!

WWW.ITRBENELUX.COM - INFO@ITRBENELUX.COM - +31(0)13 808 0020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!