04.03.2020 Views

Magazine Burggrave - Lente 2020

Magazine Burggrave - Lente 2020

Magazine Burggrave - Lente 2020

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BURGGRAVE

MAGAZINE Lente 2020

Liever bij Tante

dan thuis

Ever

gem


Terugblik

Waar zit Ever?

Vind jij deze Ever in dit magazine?

Stuur je antwoord via evergem.be/wedstrijd

Maak kans op één van de vijf exemplaren

van het boek ‘Guaranda’ van Jeroen Janssen.

Gefeliciteerd Steven De Smet.

Hij won in december een E-bon van 25 euro.

Heb je geen computer, tablet of smartphone?

Ga dan even langs in de bibliotheek.

Op 5 februari 2020 was er de aanplant van

het speelbos op het Kasteeldomein van Wippelgem.

04 08 10 12 15

18

20

#warm

Beslist

3 vragen aan

Achter

de schermen

Op ontdekking

met Ever

Een dag uit het

leven van

100% Evergem

Colofon © 2020 Gemeente Evergem, v.u. Joeri De Maertelaere, jaargang 1 – editie 1 – lente 2020,

vorm Stook, druk Perka, realisatie Communicatie, op de cover: Brigitte Spruyt, onthaalouder in Doornzele.

2

3#warm

#warm

Naar de opvang

van Tante Brigitte

Zestig lentes jong. En ze denkt nog niet aan stoppen.

We spraken af met onthaalouder Brigitte Spruyt in haar gezellig huis aan

de dries in Doornzele. Schuiven ook mee aan tafel: Ellen van Dijk en Ellen

Devos. Beide dames kwamen ooit als kind naar Brigitte. Nu krijgen hun

kinderen fruitpap van haar.

“Mijn kinderen

zijn liever

bij Tante

dan thuis”

een antwoord uit de enquête van

Onthaalouders Kleine Beer

Brigitte: “Ik ben al 27 jaar

onthaalouder. Daarvoor werkte ik

op een school. Omdat ik zo goed

met kinderen overweg kon,

spoorden juffrouw Annie

en juffrouw Lieve mij aan

om een kinderopvang op te

starten. In het begin durfde

ik niet omdat ik bang was

dat ik niet genoeg kinderen

zou hebben. En dat ik mijn

boterham daar niet mee

zou kunnen verdienen.”

Ellen van Dijk: “Best wel grappig

dat je bang was. Ik denk dat

ongeveer de helft van Doornzele

Dries je als onthaalmoeder heeft

gehad.”

Lukte het meteen

om onthaalouder te worden?

Brigitte: “Ik heb daar eigenlijk

geen probleem van gemaakt. Ik

maak sowieso niet snel ergens

een probleem van …”

Ellen Devos: “Waar ze wel een

probleem van maakt, is dat ze

in de zomer twee weken haar

kinderopvang moet sluiten.”

Brigitte: “Vroeger was dat maar

een week. Ik ging toch niet op

reis. Nu heb ik het nog steeds

moeilijk. Ik wil dat de ouders

niet aandoen. Ik loop dan toch

verloren.”

Jouw droomjob?

Werk jij ook graag met kinderen?

Dan kan je bij gemeente Evergem

zeker aan de slag. We zoeken

regelmatig begeleiders voor de

Buitenschoolse Kinderopvang.

Je vangt kinderen op die voor

en na school naar de opvang

komen. Of je kan net als Brigitte

onthaalouder worden. Je biedt

opvang aan bij jou thuis. Dankzij

jou kan elk kind zich in zijn

eerste levensjaren optimaal

ontwikkelen. Onthaalouders

Kleine Beer helpt je met alle

praktische zaken.

Hier zin in?

Maak een afspraak via

evergem.be of T 09 216 05 00.

Brigitte: Op school deed ik de

middagstudie. Dat was heel veel

pendelen.”

Ellen Devos: “In de vakantie is er

hier iedere dag iemand. Een ouder

springt eens binnen …”

4

En kreeg je op school toen je

bijnaam: Tante?

Brigitte: “Ja, dat klopt! Op school

zeiden de kinderen dat tegen

mij. Ik was geen lerares, dus ze

mochten geen juffrouw zeggen.

Mijn nichtje Lien liep daar ook

school en die zei tante tegen

mij, dus iedereen nam dat over.

Moeke vond ik niet goed. De

kinderen hebben allemaal al een

mama.”

Brigitte: “… of er komen oude

bekenden langs die lang geleden

peuter waren bij mij, zoals Jayme.

Hij is intussen een man van

twintig jaar.”

Ellen Devos met Gilles, Brigitte en Ellen van Dijk met Charlotte

5#warm

#warm

Buiten spelen bij Tante.

“Moest ik

zelfstandig zijn,

dan zat ik nu al op

de Korenmarkt

met een potje”

Brigitte Spruyt

Het mooiste bewijs zijn Ellen

en Ellen. Zij waren ooit kind bij

jou. En nu brengen ze hun eigen

kinderen naar hier. Hebben jullie

ooit een andere onthaalouder

overwogen?

Ellen Devos: “Nee, eigenlijk

niet. Mijn dochter nam ik mee

naar mijn werk, omdat dat toen

praktisch goed uitkwam, maar bij

mijn zoon Gilles koos ik zonder

veel nadenken voor Tante.”

Ellen van Dijk: “Nooit! Enkele

jaren geleden woonde ik

nog in het centrum van

Gent. Ik moest dus iedere

dag meer dan dertig

minuten in de file staan

om Charlotte naar hier te

brengen. Daarna ging ik

terug naar Gent om naar

mijn werk te gaan. Maar

als je weet dat het hier

allemaal oké is, dan ben je

gerust.”

Brigitte: “Ik denk dat dat bij veel

onthaalouders zo is. Je hoeft

mij niet op een piëdestal te

plaatsen.”

Ellen Devos: “Hier wordt iedereen

direct onthaald. Je kan nooit zomaar

je kind komen op- of afhalen. Brigitte

neemt daar haar tijd voor. Je voelt je

echt welkom.”

Brigitte: “Als ik eens wafels bak, zal

ik dat nooit alleen voor mijzelf doen.

Iedereen mag meegenieten. Hoe

groter de groep, hoe beter!”

Ellen van Dijk: “Als ik op woensdag

mijn dochter kom ophalen, zegt

Tante dikwijls: ‘Heb je al gegeten?

Blijf hier. Ik zet een bord bij’. Ze weet

perfect dat ik dan nog niet gegeten

heb. Ik kan natuurlijk niet weigeren.”

In de enquête van Onthaalouders

Kleine Beer vonden we volgende

quote terug: “Ze is één uit de

duizend. Je kan steeds op haar

rekenen. Mijn kinderen zijn liever bij

Tante dan thuis”. Hoe zouden jullie

Tante omschrijven?

In koor: “Moeder Theresa!”

Ellen Devos: “Gilles staat in het

weekend vaak met zijn jas in zijn

hand. Hij kijkt dan vragend: “Gaan we

naar Tante?”. Dan moet ik hem altijd

teleurstellen.”

Om jouw 60ste verjaardag

te vieren was er een groot

verrassingsfeest. Hoe leuk was

dat?

Brigitte: “Daar ben ik nog niet

goed van. En ik had helemaal

niets door. Mijn zus heeft

me met een list naar een

tuincentrum gelokt. Om dan

te stoppen aan Ter Gulden

Celle, omdat haar zoon daar

zogezegd in panne stond. Toen

ik het ontmoetingscentrum

binnenging, wist ik niet goed

waar ik het had. Mijn hart ging

nogal tekeer. Maar ik heb mij

sterk gehouden.”

Ellen van Dijk: “Er was meer dan

100 man. Zowel de kindjes van

nu, als de kinderen van vroeger.

Ze hebben allemaal een roos

afgegeven aan Brigitte. En we

hebben allemaal samengelegd

voor een tablet.”

Brigitte: “Ja, tegenwoordig moet

ik de vertrek- en aankomsturen

van de kinderen via de tablet

registreren. Ik kan sowieso niet

zo goed werken met een tablet,

maar ik hou ook niet van die

digitalisering. Het persoonlijk

contact verdwijnt hierdoor. Ik

ken verhalen van crèches die via

de tablet updates sturen naar

de ouders wanneer hun kind

bijvoorbeeld verschoond is. Daar

ga ik niet aan beginnen. Ik heb

ook nooit in van die heen-enweerboekjes

geschreven.”

Ellen van Dijk: “Ik heb liever dat

Brigitte met mijn kind bezig is,

dan dat ze de hele tijd noteert

wat hij gedaan heeft. Hier hebben

de kinderen een echte thuis.”

Ellen Devos: “Alles verloopt hier

wat losser dan in een crèche,

maar veel hangt natuurlijk af van

wat je kind nodig heeft. En wat je

zelf als ouder wenst. Ik vind het

familiegevoel super tof.”

Dan ben ik wel nieuwsgierig naar

dat familiegevoel. Hoe verloopt

een dag bij jou?

Brigitte: “Als de kinderen

’s ochtends aankomen, eten ze bij

mij allemaal een boterham. Dat is

een gewoonte geworden.”

Ellen van Dijk: “Charlotte wil

thuis geen boterhammen eten.

Ik moet het niet proberen. Als ze

hier is, vraagt ze onmiddellijk om

een boterham.”

Ellen Devos: “Ja, het is hetzelfde

brood en dezelfde choco. En toch

eten ze het liever hier.”

Brigitte: “Daarna is het dikwijls

spelen en uiteraard pampers

verschonen. Ik sta altijd om

5.15 uur op om mijn middagmaal

voor te bereiden. Dan moet ik dat

niet meer doen als de kindjes hier

zijn.”

Ellen Devos: “Als mijn zoon Gilles

niet met jouw klokradio heeft

gespeeld.”

Brigitte: “Oh ja, hij weet goed

dat hij niet op mijn slaapkamer

mag zijn. Maar die dag deed hij

het toch. De volgende ochtend

dacht ik dat ik me verslapen had.

De wekker gaf immers 6.15 uur

aan. Ik liet de hond uit, maar het

beestje protesteerde. Toen keek

ik op mijn uurwerk: het was kwart

na 2!”

De deugniet! Je bent nu 60. Ooit

aan stoppen gedacht?

Brigitte: “Neen, het is een

fantastisch beroep. Je bent

altijd thuis. Je hoeft niet naar je

kantoor en je moet ook niet in

de file staan. Als je zelf kinderen

hebt, hoef je geen oppas te

voorzien. Je krijgt zoveel liefde

terug van de kinderen en hun

ouders. Als ik mij een dag minder

goed voel, heb ik meteen iemand

om mee te praten.”

Ellen Devos: “Tante gaat nooit

stoppen. Mijn zoon Gilles ging

de laatste zijn, zei ze ooit. Maar

ze aanvaardt nog steeds nieuwe

kinderen.”

Ellen van Dijk: “De nauwe band

met de ouders, met de kindjes, is

zo belangrijk. Dat is, denk ik, toch

wel een verschil met een crèche.”

Brigitte: “Ik zou daar niet

kunnen werken. In een crèche is

er, denk ik, minder tijd voor een

koffieklets. En als de kinderen

hier ’s avonds wat langer blijven,

maak ik daar geen punt van.

Ik vergeet het ook altijd op te

schrijven. Het is niet evident als

ouder om altijd op tijd te zijn. Ik

heb het nooit gedaan voor het

geld. Natuurlijk moet ik mijn

boterham verdienen, maar dat

komt op de tweede plaats. Moest

ik zelfstandig zijn, dan zat ik nu

al op de Korenmarkt met een

potje. Goed dat Onthaalouders

Kleine Beer er is voor de nodige

ondersteuning.”

Dat gaan we niet laten gebeuren.

Op welke eigenschap ben je heel

trots?

Brigitte: “Ik heb heel veel geduld.

Je moet goed kunnen omgaan

met de kinderen, maar ook

met de ouders. Ik zorg voor een

gemoedelijke sfeer, waardoor

ouders ook onderling met elkaar

praten.”

Ellen Devos: “Je bent heel

hartelijk. Ook voor de gezinnen

waar het soms wat moeilijker

gaat. Je stelt aan die ouders niet

te hoge eisen en probeert hen te

helpen waar kan. Zo geef je zelfs

soms wat eten mee naar huis.”

Bij het verlaten van Brigittes

woning trekken drie

postpakketjes in de gang onze

aandacht. Ze glimlacht breed als

ze onze blik ziet. “Ik ben toch

thuis”, zegt ze, “dan kan ik maar

evengoed de pakketjes van de

ouders ontvangen”.

6

7Beslist

Beslist

Onze toekomstplannen

Meerjarenplan 2020 – 2025

Onze gemeente is financieel gezond.

Het beleidsplan van de bestuursploeg voorziet 62 miljoen euro investeringen om Evergem nog

aangenamer, veiliger, groener en mooier te maken.

2019 was een overgangsjaar

voor de sterk vernieuwde

bestuursploeg. Er zijn een

aantal strategische beslissingen

genomen en verschillende

belangrijke dossiers zijn tot een

goed einde gebracht.

finanCieel

geZOnde geMeenTe

De autofinancieringsmarge toont

de middelen die de gemeente

overhoudt uit de courante

werking, na betaling van alle

leningslasten. Voor Evergem is de

autofinancieringsmarge over de

hele bestuursperiode jaar na jaar

positief.

Het lokaal bestuur Evergem

(gemeente en OCMW) is en

blijft ook de komende jaren

financieel gezond. De voorbije

bestuursperiode is meer dan

10 miljoen euro (bruto)

uitstaande leningen

terugbetaald, zonder dat er

nieuwe leningen zijn opgenomen.

De schuldgraad van Evergem is

daarmee de laagste van de regio.

Die gezonde financiële situatie

creëert beleidsruimte om de

komende jaren fors te investeren.

In het meerjarenplan

2020-2025 zijn maar liefst

62.107.900 euro bruto

(45.708.876 euro netto)

investeringen gepland voor

gemeente en OCMW en

3.314.324 euro netto voor het

Autonoom Gemeentebedrijf.

Om die grote investeringen te

kunnen financieren, neemt het

bestuur wel voor 15.000.000 euro

bijkomende leningen op. Dat

gebeurt in de tweede helft van de

legislatuur.

De nieuwe bestuursploeg

engageert zich om ook de

komende jaren de gemeente

financieel gezond te houden

zonder belastingverhoging.

aMBiTieuS prOgraMMa

Op 1 januari 2020 ging het nieuwe

meerjarenplan van start. Het is

een ambitieus programma, in het

belang van alle inwoners en met

vertrouwen en collegialiteit.

We investeren heel wat

in openbare werken,

fietsverbindingen, meer groen

en ruimte voor ontmoeting en

onderneming. Woonzorgcentrum

Ter Caele krijgt onderdak in

een nieuw gebouw, er komt

een nieuw zwembad met

overdekte sportinfrastructuur

en ook Gemeentelijke

Basisschool Evergem wordt

grondig vernieuwd in het

kader van ‘Brede school’. Er

komt meer open ruimte door

woonuitbreidingsgebieden te

schrappen en Brandweerzone

Centrum bouwt een nieuwe

wachtpost in Durmakker.

We willen jou zoveel mogelijk

betrekken bij de gemeentelijke

dossiers. De participatie

gebeurt onder meer via info- en

inspraakmarkten, gesprekstafels

met een specifieke doelgroep en

Dorpsdagen (zie pagina 10). We

investeren ook in een digitaal

participatieplatform.

leven aangenaMer

MaKen

Evergem is een klimaatgezonde

gemeente. We leveren

inspanningen tegen de

opwarming van het klimaat.

Dat doen we onder meer door

woonuitbreidingsgebieden

te schrappen, woongebieden

in fases op te bouwen en

voldoende groen te voorzien in

nieuwe verkavelingsprojecten.

In 2020 staat ‘Water’ centraal,

we trachten samen onze

watervoetafdruk te verkleinen.

Om het leven in de dorpen

aangenamer te maken, zijn

er heel wat wegenwerken. In

de dorpskernvernieuwing in

Rieme investeren we meer dan

7 miljoen euro. Het wordt een

mooie dorpskern, met veilige

wegen en duurzame afwatering.

Er komt ook een park in de buurt,

met speeltoestellen en een

hondenlosloopweide.

Andere grote wegenwerken zijn er

in de Pastorijstraat en omgeving,

Dellaertsdreef, Daasdonk-

Bosstraat en Doornzele

Hoeksken. Daarnaast investeren

we in degelijke voetpaden

en fietsinfrastructuur. De

aansluitingen op de R4 worden

ook in deze bestuursperiode

aangepakt (zie pagina 12-13). We

bereiden ook al enkele weg- en

rioleringsprojecten voor voor de

volgende bestuursploeg.

Minder auTO

De zwakke weggebruiker staat

centraal in ons mobiliteitsbeleid,

dat is ook een onderdeel van

het klimaatactieplan. Het

vergt een mentaliteitswijziging

van ons allemaal. Het bestuur

kiest er alvast voor om de

fietsinfrastructuur te verbeteren

en te verhogen, om zo meer

mensen op de fiets te krijgen.

Dat is vooral belangrijk voor

woon-werkverkeer, daarom

voorziet het bestuur ook

extra middelen om haar eigen

personeel met de fiets naar het

werk te laten komen. Zie ook

pagina 15-17.

KanSen vOOr iedereen

Meer en meer dienstverlening

gebeurt digitaal. We voorzien

in digitale opleidingen en onze

medewerkers begeleiden je bij

de digitale dienstverlening in

de Administratieve Centra en

bibliotheken.

Het is belangrijk dat iedereen

kansen krijgt om zich te

ontplooien. De gemeente

investeert veel in onderwijs,

over alle netten heen. Elk jaar

zijn er vormingen voor jong en

oud. Voor vrijetijdsactiviteiten

en kinderopvang is er een sociaal

tarief.

MeerJarenplan inKiJKen

Het meerjarenplan telt meer

dan 360 bladzijden. In dat

lijvig document vind je de

uitgebreide beschrijving van

alle plannen van de nieuwe

bestuursploeg. Inkijken kan in de

Administratieve Centra en via

evergem.be/meerjarenplan

8

93 vragen aan Wist je dat?'

3 vragen aan

Bruno Smet

over

de Dorpsdagen

Inwoners aan een thematafel, juni 2019.

Wist je dat?

We jaarlijks

450.000 euro

investeren

in duurzaamheid

en klimaat?

We vervangen openbare verlichting door LED,

plaatsen zonnepanelen, personeel krijgt een

fiets of vergoeding, je kan naar het Energieloket

voor info en begeleiding en we bouwen

mee aan een duurzame Gentse haven.

Wat zijn Dorpsdagen?

“Dorpsdagen zijn ontmoetingsmomenten. Wij

horen graag wat er leeft in de verschillende

dorpen. Wat is er goed en waar is er nood aan?

Die informatie gebruikten we bij de opmaak

van het meerjarenplan. Zo probeert het

bestuur in zijn beleid zoveel mogelijk rekening

te houden met de inwoners.

In het voorjaar 2019 ontmoetten we meer

dan 300 inwoners. We gingen met hen in

gesprek over een aantal thema’s en specifieke

projecten in hun dorp. De lokale verenigingen

zorgden voor sfeer en gezelligheid en

bediening in de bar. Net voor de zomer sloten

we af met een themadag in de bibliotheek,

met werktafels rond ontmoeting, mobiliteit

en burgerbudget.”

10

Naam: Bruno Smet

Leeftijd: 40

Functie: diensthoofd Jeugd

Hoe lang werk je al

bij gemeente Evergem: bijna 9 jaar

Wat kwam er het meest aan bod?

“Ik merkte dat er vooral nood is aan

ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.

Mensen ontmoeten elkaar wel bij de bakker

en de slager, maar willen ook een rustige plek

waar ze gewoon ‘spontaan’ samen kunnen

zijn. Dit ging van voorstellen om een zitbank

te plaatsen in een groene omgeving, tot

ontmoetingscentra overdag openstellen om

iets te kunnen drinken en wat bij te praten.

Oudere inwoners vinden het ook belangrijk

dat ze te voet of met de fiets naar de

winkel kunnen en hebben gemeentelijke

dienstverlening graag dichtbij huis. Dit is

trouwens ook voor jongeren belangrijk. Zij

willen zich graag zelfstandig verplaatsen naar

hun school, sportclub of ontmoetingsplaats.

Veel mensen zijn geëngageerd en willen graag

meehelpen en anderen ontmoeten, maar ze

vinden het niet altijd nodig om zich daarvoor

aan te sluiten bij een vereniging. Het is

positief dat mensen zelf initiatief nemen. De

gemeente kan immers niet al die goede ideeën

zelf uitvoeren. We kunnen wel helpen en

ondersteunen waar mogelijk.”

Wat doet de gemeente

met de voorstellen en ideeën?

“Een aantal voorstellen zijn al uitgewerkt,

bijvoorbeeld de uitbreiding van zone 30 in

Belzele. Andere voorstellen zijn opgenomen in

het meerjarenplan, ik denk bijvoorbeeld aan

de renovatie van de Parochiezaal in Rieme en

het burgerbudget. We vingen veel signalen op

over veiligheid voor de zwakke weggebruiker,

daarom investeert de gemeente ook in extra

voetpaden en fietsinfrastructuur.”

We komen dit jaar terug naar de dorpskernen

en geven informatie over de projecten uit het

meerjarenplan, die daar van belang zijn.

Misschien tot dan?

Koppelingsgebied Doornzele-Noord.

11Achter de schermen

Achter de schermen

Kruispunten R4

Kruispunt R4 - Hoogstraat

©Agentschap Wegen en Verkeer

Vanaf 2022 starten de werken

voor de volledige ombouw van

het westelijke en oostelijke deel

van de Gentse ring . Voordat de

hinder start, komt er nog een

fietssnelweg tussen Evergem en

Gent. Dan kan je met de fiets al

veilig naar de overkant van de R4.

(zie pagina 15-17)

Blijf op de hoogte

Naar verwachting start het

openbaar onderzoek over

de omgevingsvergunning in

maart. Die vergunning wordt

aangevraagd per zone. Evergem

(Ertvelde, Evergem-Centrum,

Doornzele, Kluizen, Rieme en

Wippelgem) valt onder ‘Zone

West’.

Het team R4WO informeert

je duidelijk via hun website

en sociale media. Je vindt er

plannen, filmpjes en veel gestelde

vragen. Abonneer je op de

nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Voor wie de info niet online

kan raadplegen, is er ook een

infomarkt op donderdag

12 maart van 15 tot 20 uur op het

Kasteeldomein van Wippelgem

(Kramershoek 4). Inschrijven kan

via R4WO.be/west of

T 09 216 05 00.

De Werkvennootschap

De Werkvennootschap

coördineert de werken van de

R4WO. Je ontvangt van hen

een informatiefolder en op hun

website en Facebookpagina

vind je video’s met veel gestelde

vragen over de plannen van de

R4WO.

R4WO.be

R4WO@dwv.vlaanderen

facebook.com/projectR4WO

Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel

Kruispunt R4 - Brico / McDonalds

©Agentschap Wegen en Verkeer

Voorbereiding ingrijpende werken

Achter de schermen wordt al enkele jaren hard gewerkt aan de omvorming van de R4 West en Oost

(R4WO). Een aantal werken werden al uitgevoerd, binnenkort zijn de Evergemse knooppunten aan

de beurt.

Wat en waar?

De Werkvennootschap bouwt

de R4 West en Oost volledig om

tot een primaire weg in Gent,

Zelzate en Evergem. Zij doet

dat in opdracht van de Vlaamse

Regering. Er zijn 18 knooppunten,

waarvan 6 aansluiten op

Evergem.

- R4 West is het deel tussen N9 in

Wondelgem en de E34 in Zelzate

- R4 Oost is tussen kruispunt

‘Eurosilo’ in Oostakker en de

Nederlandse grens

Waarom?

- Vlotter en veiliger auto- en

fietsverkeer

- Geen verkeerslichten meer

aan de kruispunten

- Verhoogde leefbaarheid in

de kanaalzone

- Veilige verbindingen tussen

woonkernen

Wanneer?

Sinds 2018 werd de startnota

geoptimaliseerd. Ondertussen

liep ook het onderzoek naar de

milieu-effecten, het rapport

daarvan was klaar in 2019.

In die periode werd ook een

referentie-ontwerp opgemaakt

en de Gewestelijk Ruimtelijke

Uitvoeringsplannen. De

Werkvennootschap voert nu

gesprekken met aannemers

die offertes kunnen indienen.

Eind dit jaar wordt de

aannemer aangeduid die

de werken zal uitvoeren.

Daarvoor wordt dan opnieuw

een omgevingsvergunning

aangevraagd. In de tussentijd

zijn er nog vooronderzoeken

en worden de nutsleidingen

verplaatst.

Vanaf 2020 worden ook al 3

fietsverbindingen over de R4

aangepakt en een kruispunt.

Deze ‘quick wins’ kunnen vrij snel

gerealiseerd worden.

- knooppunt 2:

Hoogstraat - fietsverbinding

- knooppunt 3:

Wippelgem – fietsverbinding

- knooppunt 9:

Vijfhoekstraat (Wondelgem) –

fietsverbinding

- knooppunt 18:

kruispunt ‘Eurosilo’ (Oostakker)

– turboverkeersplein

12

13Het cijfer

Op ontdekking met Ever

Evergem zoekt

In fietsvriendelijk

2000 e online aanvraag

Evergem

Vorig jaar in februari lanceerden

we EGovFlow in Evergem.

Dit online platform biedt jou

de mogelijkheid om op een

veilige en rechtsgeldige manier

bijvoorbeeld een geboorte-,

huwelijks- of overlijdensakte

aan te vragen. Je hoeft daarvoor

dus niet meer aan te schuiven

in het Administratief Centrum.

De nieuwe werkwijze werpt z’n

vruchten af, want vorige maand

hebben we de 2000e gebruiker

in de bloemetjes gezet. André

Van Waes vroeg online een attest

van hoofdverblijfplaats aan. Na

enkele minuten kreeg hij dat

attest al binnen in zijn mailbox.

Proficiat André!

Het woordje ‘fiets’ komt maar liefst 174 keer voor in het meerjarenplan 2020-2025. Fietsen,

fietsveiligheid en fietsinfrastructuur zijn een absolute prioriteit voor onze gemeente.

Onze reporter pompte z’n fietsbanden op, griste een fluohesje van de kapstok en gespte z’n fietshelm

aan. Samen met Ever ging hij op ontdekking naar de plaatsen in Evergem waar de fietser de

hoofdrol zal spelen.

Stop 1

Hoogstraat, Kluizen

De meest in het oog springende projecten zijn

de fietsbruggen over de R4. Dit jaar worden

de Hoogstraat, het Ovaal van Wippelgem

en het knooppunt in de Vijfhoekstraat

(Wondelgem) aangepakt. De fietsers moeten

dan de drukke kruispunten niet meer over,

maar kunnen een fietsbrug gebruiken. Tegen

2022 zijn die bruggen af. “Dit is een project

van De Werkvennootschap”, zegt Peter Van

de Veire, diensthoofd Gemeentewerken.

“Die organisatie coördineert, in opdracht

van de Vlaamse regering, alle werken rond

de ombouw van de R4. Zowel de weg- als de

fietsinfrastructuur worden aangepakt. Na de

ombouw zullen er veilige fietswegen liggen

over en onder de R4 en is er een fietssnelweg

(F40) naast de R4”.

Daarnaast wil de gemeente ook fietssnelweg

F42 afwerken, want die zal verbinding maken

met die F40. “Als de F42 helemaal af is, kan

je vanuit Brugge (via Maldegem, Eeklo en

Waarschoot) helemaal naar Gent rijden met

de fiets”, verzekert Peter ons. “We splitsen de

werken die daarvoor moeten gebeuren op in

drie delen: Eeksken - Weststraat, Weststraat

- station Evergem en station Evergem -

Ringvaart. Dit laatste deel moet qua timing

aansluiten met de fietsbrug over de R4”.

Gemeente Evergem heeft een overeenkomst

gesloten met Infrabel. In onze gemeente zijn

er 24 plaatsen waar het verkeer over het spoor

moet, maar dat wil Infrabel veranderen.

"Als we de spoorwegbeheerder helpen om die

overwegen conflictvrij te maken, krijgen we de

beschikbare gronden naast het spoor om de

fietssnelweg aan te leggen".

Evergem zoekt

nieuwe collega's

Goesting om elke dag opnieuw klaar te staan voor de

Evergemnaren? Samen werken we met en voor alle burgers.

Digitaal en persoonlijk contact gaan in Evergem hand in

hand. Je komt terecht in een open organisatie met een warme

cultuur. Evergem is een gemeente waar eigenheid en eenheid,

leven en werken centraal staan. Wij zoeken steeds nieuwe

collega’s. Je belandt in een dynamisch team en een betrokken

werkomgeving. Vacatures vind je op evergem.be/jobs

Je kan online solliciteren, per brief

of maak een afspraak via Evergem Info.

14

Enkele collega's aan Administratief Centrum Evergem.

Roland De Buck en Nadine Desomer, peter en meter van deze fiets- en wandelroute.

15Op ontdekking met Ever

Stop 2

De kerk OP

Doornzele Dries

We nemen snel afscheid van

Peter, want we hebben een

afspraak met Nadine Desomer

en Roland De Buck op Doornzele

Dries. Het koppel is meter en

peter van het Jan-Baptist Van

Lentpad en Stoepepad. Dat zijn

fiets- en wandelroutes.

“Al zes jaar zorg ik ervoor dat

de verkeersbordjes die de route

aanduiden steeds proper zijn.

Mijn man helpt ook mee, want

het gebeurt dikwijls dat er een

paaltje scheef staat”. Meer

dan je zou denken blijkbaar.

“Waarschijnlijk door een tractor

die zijn bocht niet goed neemt”,

denkt Roland. “Kwajongens

hadden eens de bordjes van het

Stoepepad gedraaid. Ze wezen

allemaal naar elkaar”, knipoogt

hij. “Gelukkig hadden we het

tijdig in de gaten”.

De gemeente zet sterk in op fietsen

wandelroutes. Daarnaast wil

het bestuur samen met Trage

Wegen vzw zoveel mogelijk

veldwegen, voetwegen en

kerkwegels opnieuw openen.

De voorbije bestuursperiode

gingen er al vijf terug open. In

de komende vijf jaar zijn het

Vossestraatje (Reibroekstraat

- Droogte), de Gendwegel

(Hulst), de Steenhovenwegel

(Steenovenstraat),

Belzeelsdreefken en de nieuwe

verbinding tussen Dellaertsdreef

en Lovendonk aan de beurt.

Stop 3

Pastorijstraat

Ertvelde

We zetten onze tocht verder. De

wind is guur, maar de januarizon

trakteert ons op een fantastisch

oranje schouwspel. Via het

mooie Leo Steelpad bereiken

we de Pastorijstraat. Daar zijn

momenteel rioleringswerken

bezig.

Bij alle infrastructuurwerken

hanteert de gemeente

tegenwoordig het ‘STOEPprincipe’,

lezen we in het

meerjarenplan. Dit principe

bepaalt de volgorde van

prioriteiten bij het aanleggen

van een weg: de voetgangers

zijn het belangrijkste (Stappen),

dan volgt Trappen (met de fiets),

vervolgens Openbaar vervoer, dan

Elektrische (deel)voertuigen en

ten slotte Personenwagens.

Dit principe wordt al toegepast

bij de werken in de Pastorijstraat,

in Rieme en in de Dellaertsdreef.

Volgens het meerjarenplan

mogen we dat ook verwachten

in Daasdonk-Bosstraat. En bij de

projecten die deze legislatuur in

voorbereiding zijn: Westbeke,

Droogte, Langendam en

Wippelgem Dorp.

Agentschap Wegen en Verkeer

pakt in onze gemeente ook het

fietspad in Zwaantje-Singel en in

de Stoepestraat aan.

Stop 4

Brielken Evergem

Ten slotte wil de gemeente

inzetten op goed uitgebouwde

mobipunten. Dit zijn

knooppunten waar verschillende

vervoersnetwerken samenkomen

en waar een reiziger heel

gemakkelijk de overstap kan

maken. Een 'wijkmobipunt'

kan een fietsenstalling zijn,

gekoppeld aan een bushalte.

In de grotere dorpskernen kan

iemand aan een mobipunt zijn

auto kwijt, de trein, tram of

bus nemen en een deelsysteem

(fiets, step …) gebruiken. De

gemeente wil deze mobipunten

eerst in kaart brengen en in 2021

fietsdelen en fietslaadpunten

voorzien op enkele van die

punten.

In de vorige legislatuur

kwamen er kilometerslange

trage verbindingen in de

koppelingsgebieden bij. Op de

planning staan nog de Kerreweg

(koppelingsgebied Rieme),

het langeafstandsfietspad

Wulgestraat – Wildestraat

en de trage verbinding

tussen Hospitaaldreef en

Varenbergstraat. Daarnaast

wil het bestuur een lange

afstandsfietspad realiseren langs

de Ringvaart. Zo kan een fietser

het industriegebied Durmakker

op een veilige manier bereiken.

16

Onze laatste stop is de tramhalte

Brielken. Hier vertrekt de tram,

is er een parking en kan je jouw

elektrische auto opladen. Het

bestuur kiest ervoor om meer

mensen op de fiets te krijgen.

Ook voor het woon-werkverkeer.

Om het goede voorbeeld te

geven, voorziet het bestuur

extra middelen om haar eigen

personeel met de fiets naar het

werk te laten komen. Daarnaast

willen ze de bedrijven stimuleren

om gebruik te maken van

deelwagens en -fietsen voor

professionele verplaatsingen.

Veilig fietsen naast de Jacques Paryslaan (R4).

17Een dag uit het leven van

Een dag uit het leven van

Marc Claeys

vrijwilliger

bij Onderlinge Hulp

Onderlinge Hulp Evergem-Ertvelde

is een vrijwilligersorganisatie die zich

inzet voor personen met financiële en

sociale problemen.

De vzw werkt samen met de Sociale Dienst.

De vzw deelt maandelijks pakketten uit.

Een voedselpakket bestaat meestal uit rijst,

spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in

blik… Een pakket is gratis en wordt toegekend

in dringende en uitzonderlijke situaties aan

ongeveer een vijftigtal gezinnen per maand.

Onderling Hulp vzw heeft ook een afdeling in

Sleidinge. Wij volgden vrijwilliger Marc Claeys

tijdens de voedselbedeling.

7 uur

Enkele vrijwilligers zijn al vroeg

uit de veren en vertrekken naar

de Voedselbank in Eke (depot

Voedselbank Oost-Vlaanderen).

11 uur

Alle pakketten zijn klaar.

Het is tijd om te starten met

de huis-aan-huisbedeling.

Vrijwilliger worden

De werking van een gemeente staat

of valt met de hulp van vrijwilligers.

In Evergem kan je meer dan twintig

soorten vrijwilligerswerk doen. Zowel

jongeren als ouderen zijn welkom. We

hebben vast iets dat perfect bij je past.

Heb je vragen over de vergoeding?

Wat met de sociale zekerheid en

de onkosten? Ben je als vrijwilliger

verzekerd? Op de website vind je meer

info over de verschillende soorten

vrijwilligerswerk. Je kan je ook via de

website opgeven om vrijwilliger te

worden.

evergem.be/vrijwilligerswerk

of T 09 216 05 00

8.30 uur

De rest van de

vrijwilligers verzamelen in

Ontmoetingscentrum

Ter Gulden Celle.

Ze starten met de voorbereidingen.

13 uur

Alle pakketten zijn bedeeld.

De zaal wordt opgeruimd.

Naam: Marc Claeys

Leeftijd: 72

Dorpskern: Belzele

Hoe lang ben je al vrijwilliger: 18 jaar

Motto: “Je mag en kan kritisch zijn,

maar laat in de eerste plaats

de vooroordelen niet primeren

en wees steeds bereid om te helpen.”

9.30 uur

Het team arriveert met de

producten van de Voedselbank.

Alle vrijwilligers stellen nu de

pakketten zorgvuldig samen.

13.30 uur

De vrijwilligers evalueren de

dag, maken afspraken voor

de volgende bedeling en

verwerken de administratie.

18

19100% EVERGEM

100% EVERGEM

Het vroegere dorpsplein van Sleidinge in 1982

© Sleinse FilmKlub voor SAVA

Onthulling reus

‘Kobe Cies’

Naar aanleiding van 800 jaar

Sleidinge is er een nieuwe Sleinse

reus in de maak. De vrouwelijke

reus Wannemie krijgt een

vriendje: Kobe Cies. Wannemie

zag het leven na de voorstelling

‘Vrijstaat’ in 2019. Kobe Cies

ontmoet je voor het eerst op de

jaarmarkt in april. Na de Operette

komt Wannemie in stoet naar het

Wilfried Martensplein, waar Kobe

Cies haar opwacht.

Historische folklorestoet

tijdens Eekskenkermis

Tijdens de wijkkermis van Eeksken staat de

vijfjarige historische folklorestoet ook in teken

van het 800-jarig bestaan van Sleidinge. De stoet

loopt van Volpenswege, door de dorpskern, met

als eindpunt Eeksken. Verschillende socioculturele

en sportverenigingen uit Evergem nemen deel.

Ook een aantal fanfares en reuzen uit het

Meetjesland zijn aanwezig. Enkele buitenlandse

streetbands zorgen voor een muzikale toets. Ze

beelden stuk voor stuk allemaal een periode uit

de afgelopen 800 jaar uit. Het wordt een unieke

stoet, volledig in elkaar gestoken door de Sleinse

jeugd.

- Zondag 7 juni

- 14 uur

In samenwerking met

de verschillende feestcomités van Sleidinge.

Een overzicht van alle

activiteiten vind je op slenne.be

of op de Facebookpagina @Slenne

evergem.be/800jaarsleidinge

Sleidinge

bestaat 800 jaar

Kaart van Sleidinge uit 1642 © Rijksarchief Gent, RAG, Kaarten en plannen, 415

In 2020 bestaat het dorp Sleidinge maar liefst 800 jaar.

En dat vieren we. Het hele jaar door zijn er activiteiten.

Sleidinge verschijnt voor het

eerst in 1220 in het archief van

het Sint-Veerlekapittel in Gent

als 'Scleidingha'. Dat wil zeggen

dat het dorp op papier precies

800 jaar bestaat. Daarom maakt

het ‘Comité 800 jaar Sleidinge’

van 2020 een feestjaar. Het

geeft extra glans aan bestaande

initiatieven en organiseert een

aantal eenmalige activiteiten

om de Sleinse dorpsgeschiedenis

te herbeleven. Samen met vele

vrijwilligers en verenigingen komt

er onder meer een historische

stoet, een middeleeuws

kampement en als kers op de taart

komt ook een stripverhaal uit.

Operette

tijdens jaarmarkt

Tijdens het jaarmarktweekend

kan je komen kijken naar een

‘Operette’: een voorstelling

met woord, muziek, dans en

zang, in elkaar getimmerd

door Raf Goossens. Het is een

ludieke, speelse en historische

terugblik op 800 jaar Sleidinge.

De voorstelling geeft niet de

volledige geschiedenis mee, maar

belicht vier belangrijke thema’s

uit de 800-jarige periode:

1. Sleidinge onder twee

rechtsgebieden: ‘Sleidinge

Keure’ en ‘Sleidinge Sint-

Baafs’.

(1248-1795)

2. Oorlog en vrede: periode

van godsdienstoorlogen,

waaronder de Tachtigjarige

Oorlog. (1566-1670)

3. Woelige tijden: periode van

de Oostenrijkse Nederlanden,

Frans bestuur met tussenin

de onafhankelijkheid van de

‘Verenigde Belgische Staten’.

(1789-1830)

4. Teleurgang van lokale

thuisweverij en opkomst en

verdwijnen van mechanische

textielnijverheid. (1840-1968).

Na afloop gaat het publiek in stoet,

onder muzikale begeleiding, naar

het Wilfried Martensplein. Daar

vindt aansluitend de jaarmarkt

plaats. Toeschouwers krijgen bij

aankoop van een ticket voor de

Operette een brochure over de

geschiedenis van Sleidinge. De

folder geeft de belangrijkste feiten

van de afgelopen 800 jaar mee.

- Zaterdag 25 en zondag 26 april

(jaarmarkt op 25 april)

- 15 uur

- Cultuurcentrum Evergem

- 5 euro

- evergem.be/ticketcultuurcentrum

of T 09 358 51 00

In samenwerking met Wim Claeys,

Tarchief, Strobos, WildTgroei en

zangkoor Sint-Cecilia.

20

21#wijzijnevergem

#wijzijnevergem

Jouw foto in deze rubriek?

Post hem op Instagram met #wijzijnevergem

of bezorg hem via evergem.be/wijzijnevergem

© @sofies_choice Spelen in de regen op het speelplein in Kerkbrugge.

© @eve_loves Roze wolken tijdens de

zonsondergang in Evergem

© @missbilliedog Miss Billie op wandel in Ertvelde. © @peterverstraeten Mooi kleurenpalet in Evergem-Centrum.

© @tjoepk3 Waterplezier in Langerbrugge.

© @nicol129 Mooie natuur in

Koppelingsgebied Doornzele-Noord.

© @mieke.dv Lente in Belzele

‘Kruip 't ermee

achter d' ètmijde’

© @marleencoleman

Mooie wandeling in de Evergemse natuur.

© @gokunstacademie Work in progress

in de kunstacademie in Doornzele.

© @peter.deschepper De Gerardsmolen in

Wippelgem.

Dorpskern: Wippelgem

Betekenis: Laat het je door niemand afnemen

22

23Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!