Wijkkrant Europawijk - Europakoerier februari 2020

stichtingmeo1

EuropaKoerier

In deze editie:

Wijkraad Jaarvergadering 2020

Schalkwijk aan Zet!

Interview schippers pontje

Belgiëlaan

VOORJAARSEDITIE

Wijkraad

Europawijk

Haarlem

Jaargang 44 nummer 1

Maart / april 2020


Colofon

2

Algemeen

Wijkraad Europawijk

Nederlandlaan 226 (ingang Zwedenstraat)

2034 PE Haarlem

06-340 35 712

www.wijkraadeuropawijk.nl

info@wijkraadeuropawijk.nl

www.facebook.com/wijkraadeuropawijkhaarlem/

De Europakoerier is een uitgave van de wijkraad

Europawijk te Haarlem.

Verschijning, maart - juli -november in print;

deze papieren uitgave is ook op

www.wijkraadeuropawijk.nl te lezen.

Uw bijdrage(n) kopij aan de krant:

Lever uw kopij, o.v.v. ‘kopij krant’ ruim vóór de

sluitingsdata in: 15 juni 2020

voor het zomernummer en

1 november voor het winternummer

Redactie

Wijkraad

Design en drukwerk

Meo

Foto’s voorpagina/achterpagina

Spaarneveer en Ontmoetingskerk

Vergaderingen

Iedere 2e dinsdag van de maand,

20.00-21:30 uur behalve in juli en augustus

10 maart 2020 Wijkraadoverleg

14 april 2020 Jaarvergadering Wijkraad

12 mei 2020 Wijkraadoverleg

09 juni 2020 Wijkraadoverleg

08 september 2020 Wijkraadoverleg

13 oktober 2020 Wijkraadoverleg

10 november 2020 Wijkraadoverleg

08 december 2020 Wijkraadoverleg

Inloopspreekuur

Elke dinsdag, 19:00-20:00 uur

behalve 5 mei en in juli en augustus

Voorwoord

Beste wijkbewoners en andere meelezers,

Dit stukje tik ik op 10 januari, het nieuwe

jaar is net anderhalve week oud. Het is

buiten 12 graden en de zon schijnt. Lekker

om alvast wat voor dit voorjaarsnummer te

schrijven. De knoppen van de magnolia zijn

al aan het groeien, fluweelzacht.

20 in 2020: dit is in deze editie het aantal

pagina’s. Er is zoveel te melden dat ik met 3 pagina’s voorwoord

nog te weinig ruimte heb, dus komen er hier maar enkele

facetten naar voren uit het uitgebreide wijkraadwerk.

In onze wijk is de oud & nieuw viering rustig verlopen, weinig

tot geen incidenten zijn ons ter ore gekomen. Zelf vond ik het

ook rustig, de dagen ervoor en op nieuwjaarsdag was het zelfs

opvallend stil. Zo kan het dus ook. Benieuwd hoe de volgende

jaarwisseling zal zijn.

Schalkwijk aan Zet is net van start gegaan, de wijk krijgt

70.000 Euro van de gemeente in het kader van de

Nieuwe Democratie. Dit jaar en volgend jaar. Hoe tof is dat.

Iedereen kan ideeën indienen, die worden op haalbaarheid

getoetst. Daarna kan iedere Schalkwijker van 18 jaar en ouder

stemmen op de ideeën. Zie verderop op pagina 10 alles over

Schalkwijk aan Zet.

Misschien heeft u het al meegekregen, onze trouwe relaties die

op de verzendlijst staan voor onze vergaderingen, hebben eind

2019 een eerste korte nieuwsbrief ontvangen. Want naast onze

• Facebookpagina voor snel/actueel nieuws

• Website, ook voor nieuws/info en natuurlijk agenda’s en

verslagen

Europakoerier, verschijnt 3 x per jaar

Een nieuwsbrief, een mooie tussenvorm om u allen op de

hoogte te houden. Interesse? Laat het ons per mail weten, dan

komt u ook op de verzendlijst.

Op 14 april a.s. is onze jaarvergadering, wij hebben net als

vorig jaar een interessant onderwerp voor onze wijkbewoners:

duurzaamheid, hoe gaan we dat allemaal aanpakken? Van het

gas af? Allemaal elektrisch rijden, of de auto de deur uit en

fietsen, lopen en openbaar vervoer? Of we het willen of niet,

er moeten zaken veranderen, we moeten toekomstbestendig

2 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


3

Algemeen

worden als het ons energieverbruik aangaat. Alle meningen

buitelen over elkaar heen, je weet niet meer wat wel/niet waar

is en verstandig. Wij hebben een leuke presentatie in petto. Op

de site, Facebook en in de nieuwsbrief komen we nog in detail

terug op dit agendapunt, zie hieronder in het kader. Komt allen!

Geveltuin (tegel eruit, plant erin).

Omdat wij de wijk al mooi groen vinden wilden we er nog

een schepje bovenop doen en hebben wij via het potje van

Spaarnelanden een geveltuintje aangevraagd en gekregen. Dus

op onze stoep komt mooi groen tegen de gevel aan. Alle beetjes

helpen. Via Steenbreek023 (https://steenbreek023.nl/) zullen

we 14 maart beplanting krijgen. Hoe leuk is dat. Kom rustig

kijken zaterdag 14 maart als we gaan planten. Maken we er een

gezellige ochtend van. Meehelpen mag ook ;).

Komen en gaan: sinds begin januari dit jaar heeft Emel Sari om

persoonlijke redenen haar werkzaamheden voor de wijkraad

neergelegd. Wij zijn Emel zeer dankbaar voor haar bijdragen

aan de wijkraad.

Half januari heeft een mogelijk nieuwe kandidaat zich aangediend.

Zodra hierover meer nieuws is zullen wij dit met u delen.

Tot slot: onze wijkraadvergaderingen (dus ook

jaarvergaderingen zijn openbaar), u bent van harte welkom.

Voor vragen of aanmelden voor de nieuwsbrief:

info@wijkraadeuropawijk.nl

Inhoud

Voorwoord door Yvonne van Schie

Voortgang nieuwbouw- en renovatieproject

Rudolf Steiner College en school

Ontmoeting schippers van het Spaarneveer

Kennismaking met Marina Besselink

Vrijmarkt Schalkwijk Koningsdag 2020

Hoe wordt Schalkwijk Centrum?

Verkeer en Vervoer

Schalkwijk aan Zet

De paden op, de lanen in…

Projecten in en om onze wijk

Wist u dat?

Dank aan de vrijwilliger

Elke seconde telt…

Meer cultuur in de wijken!

Haarlems Jazzkoor

Handige informatie

02

04

05

06

07

08

09

10

12

14

15

16

17

17

18

19

De jaarvergadering van de wijkraad Europawijk is dit jaar op 14 april in WIJZER.

Dat is het gebouw van de Mgr.Huibersschool, Vilniusstraat 2, 2034 EM Haarlem. Noteert u deze datum vast in de agenda, want naast

de hoogtepunten van vorig jaar (uit het jaarverslag 2019) en de financiën hebben wij het agendapunt Duurzaamheid / Van het gas

af gekozen. Binnen de gemeente Haarlem zijn diverse projectteams met dit onderwerp bezig en wij zouden u graag de koers van de

gemeente willen laten weten en dan toegespitst op de mogelijkheden in onze wijk.

De definitieve agenda volgt na medio maart. Via onze Website, via Facebook en als u wilt kunt u op de verzendlijst van de

nieuwsbrief komen. Stuur dan even een mail naar info@wijkraadeuropawijk.nl met het verzoek om op de verzendlijst te komen

ook voor onze vergaderingen, agenda’s, notulen enz. U bent van harte welkom op 14 april 2020. En uiteraard op onze maandelijkse

wijkraadvergaderingen, iedere 2e dinsdag van de maand.

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 3


4

Informatief

Voortgang nieuwbouw- en renovatieproject

Rudolf Steiner College en Rudolf Steiner School

Het is enige tijd stil geweest rondom het project aan de

Duitsland en Belgiëlaan, maar nu de sloop van het oude

pand aan de Belgiëlaan is gerealiseerd en het terrein

bouwrijp gemaakt zijn de echte bouwwerkzaamheden nu

dan echt van start gegaan. Na ruim zes jaar voorbereiding

is afgelopen maandag 10 februari de eerste paal de

grond in gegaan. Omdat echte palen worden geboord om

trillingen en overlast zoveel mogelijk te beperken, was het

een symbolische paal, prachtig beschilderd door leerlingen

van het Rudolf Steiner College. Zij mochten om beurten

een poging doen de paal met een grote moker de grond in

te slaan . De wijkraad woonde dit feestelijke moment bij

en genoot van het lied en de gedichten die de leerlingen

ten gehore brachten en van de heerlijke koeken waar de

genodigden op getrakteerd werden.

Mocht u gedurende de uitvoering van de werkzaamheden

vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u de school benaderen

via telefoonnummer 023-5361378.Of per mail via

info@rscollege.nl. Voor direct aan de bouw gerelateerde vragen

kunt u contact opnemen

met Bouwbedrijf

J.M. Putter:

0251-312500.

De nieuwbouw, een dependance van het Rudolf Steiner

College aan de Engelandlaan, is het eerste middelbare

schoolgebouw in Haarlem dat volledig gasloos wordt. De

renovatie van de voormalige Monseigneur Huibersschool

voor de tweede Rudolf Steinerschool (nu nog gevestigd in

tijdelijke huisvesting aan de Aziëweg) wordt gelijktijdig met

de nieuwbouw opgepakt. De planning is dat de gebouwen in

juli 2021 kunnen worden betrokken.

Verfraaien grasveld Frankrijklaan Denkt u mee?

De wijkraad heeft van bewoners signalen ontvangen om

het grasveld aan de Frankijklaan een aantrekkelijker

uitstraling te geven en zo te komen tot een levendiger

straatbeeld. Dit kan natuurlijk op allerlei manieren:

met nieuwe beplanting , speeltoestellen, bankjes, een

wandelpad. Om hiervoor een mooi plan te maken horen we

graag uw ideeën en suggesties. Doet u mee?

Stuur dan uw reactie naar de wijkraad of laat een reactie

achter bij de kraam van de wijkraad op de braderie van

zaterdag 4 april die tussen 10.00-15.00 uur gehouden

wordt rond de ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan.

We zullen ook zorgen voor een ideeënbus.

Zoals u misschien weet maakt de wijkraad jaarlijks een

top 3 van items om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Voor 2020 willen we aan de slag met het verbeteren van

de openbare ruimte rond de winkels aan de Italiëlaan,

het maken van een fijne ontmoetingsplaats voor jongeren

en het verfraaien van het grasveld aan de Frankrijklaan.

Samen met de gemeente wordt gekeken of e.e.a. haalbaar

en uitvoerbaar is. Laten we samen aan de slag gaan om

een deel van onze wijk mooier en levendiger te maken.

4 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


5

Interview

Ontmoeting met twee schippers

van het Spaarneveer

De ontmoeting vindt plaats op dinsdag 4 februari om 11.00 uur,

een buiige, frisse, winderige ochtend met af en toe zon! Het werd

een genoeglijk uurtje op het veer.

Ik maak kennis met Dick en Winnie en vaar tot kwart over

twaalf mee heen en weer. Er zijn doorlopend passagiers, aan

de walkant/opstapplaats hoeft er nooit lang gewacht te worden,

groepen wandelende dames, scholieren, vaders met kinderen

in de buggy, een tweezitterfiets, sporters op de fiets. Een bont

gezelschap wordt door de schippers overgevaren. Het is net

de echte wereld: alles komt voorbij. De Spaarneveerschippers,

28 totaal, waarvan 5 vrouwen werken in shifts van 4 uur, van

07:00 – 11:00, van 11:00 – 15:00 en van 15:00 – 19:00 uur.

Iedere schipper doet minimaal 2 shifts per week, volgens een

vooraf vastgesteld rooster, dat is 104 keer per jaar, 7 dagen

per week, behalve 1e Kerstdag. Vaak zijn er vaste teams/

koppels aan het werk. Als een schipper niet kan of plots uitvalt

kan er geruild worden. Dit gaat in goede harmonie. Per week

zijn dus 42 schippers in de vaart. Een geoliede machine daar

aan het Spaarne. Op dit moment is er zelfs een wachtlijst voor

de schippers, dat is wel eens anders geweest. Het is een hele

leuke vrijwilligersbaan, maar niet vrijblijvend, want: het veer

moet varen. De leeftijd van de schippers zit tussen midden

veertig en de tachtig. In ieder geval mensen met tijd om het

rooster in hun leven in te passen. De schippers ontvangen een

vrijwilligers vergoeding. Per dag gebruiken zo’n 1200 passagiers

het veer. Onlangs na 7 jaren in de vaart werd de 2 miljoenste

passagier aan boord verwelkomd. Een succesvolle voorziening,

mag je wel stellen. De schippers hebben een tellertje, zo

houden ze de aantallen bij, die komen in een logboek, net als

de stand van de accu. Om schipper te worden is een vaarbewijs

nodig en moet je je marifoondiploma hebben. Aan boord zijn

reddingsmiddelen (boeien en vesten) en een anker. De pont

vaart los heen en weer en zit dus niet (zoals velen denken) aan

kabels vast. Dus bij veel wind moet er flink gestuurd worden. De

sfeer aan boord is altijd prima, mensen maken een praatje, kort,

maar krachtig, er ontstaan banden, want de passagiers zijn

scholieren, forenzen, sporters, die met regelmaat of dagelijks

komen. Verder wandelaars en ad hoc contacten. Toeristen staan

altijd weifelend aan de kant en begrijpen niet dat het gratis

is. Meestal wagen ze een overtochtje. Het is nooit saai. Het is

dankbaar werk.

Het Weer

Als we zo overvaren kan het onderwerp

‘het weer’ niet worden genegeerd. Dick

en Winnie vinden het juist leuk dat het weer

nooit hetzelfde is, als het koud, guur en nat is

doen ze de schuifdeur van de stuurhut dicht en is

het contact iets minder dan wanneer het lekker weer is

en alles open staat. Maar alles heeft zijn charmes, met de deur

dicht kom je met mimiek en lichaamstaal ook een heel eind.

Als de wind pal op de passagiers staat kan de pont draaien en

dat wordt ook gedaan, vandaag kreeg ik een demonstratie. Net

zo makkelijk draaide Winnie het veer naar de andere kant en

roept: ”u mag aan dezelfde kant het veer verlaten”, dat geeft

wel eens vragende gezichten…. Boven windkracht 6 wordt in

principe niet gevaren, maar ook bij kracht 5 kan het spoken op

het water en dan is het aan de schipper om voor de veiligheid

te kiezen en het veer te laten liggen. Voor onweer en bliksem

geldt: de kooi van Faraday, dus kan men in gewoon varen,

behalve als het ook enorm stormt. Het voorjaar wordt toch als

meest fantastische seizoen gezien met de kleuren groen, die

variaties, prachtig.

Lastige passagiers? Dat komt eigenlijk nooit voor, incidenteel

kan het aan de kade wel eens druk zijn en komen de afstappers

wel eens in contact met de opstappers, maar eigenlijk gaat het

altijd goed.

Koffie- en eetpauze

De een stuurt en de ander niet, dus eten & drinken doen ze

tussendoor. Thermoskannen en boterhammen worden van huis

meegenomen. En de passagiers trakteren op van alles en nog

wat, bloemen van de Pluktuin, appelflappen en ander lekkers.

Ook vragen ze of er boodschappen nodig zijn. Heel sociaal

allemaal. Ze worden verwend en in de watten gelegd. Als de

schippers alles zouden moeten opeten waren ze tonnetje rond.

Maar wel heel aardig natuurlijk van al die passagiers die aan

ze denken. En een broodje haring bij de visboer verderop wordt

ook wel een gehaald. Sanitaire stops? Er is geen toilet, de ene

schipper woont op loopafstand en gaat bij hoge nood even gauw

naar huis, ook is de Tennishal in de buurt en dat is handig. Maar

over het algemeen is het 4 uur lang niet naar de wc en dat gaat

op zich prima.

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 5


6 Interview

Aan boord

Naast de reddingsmiddelen (boeien en het anker) is ook

een collectebus aan boord en onder het bankje staat een

kist met boeken/cd’s voor de liefhebbers. Dat levert leuke

taferelen op, zo wordt er weleens uit de Bijbel voorgelezen,

of een gedicht gedeclameerd. Boeken gaan meer naar huis,

dus als u een of meer boeken kwijt wilt, u weet nu waar

ze welkom zijn. Het geld uit de collectebus gaat naar een

goed doel, het leuke is dat dat wisselt, de ene keer is het de

Voedselbank, de andere keer het Vogelhospitaal en nu de

Egelopvang.

Verder is er muziek aan boord, via bijvoorbeeld Spotify

kan er naar favoriete muziek worden geluisterd. Enfin, de

stuurhut is een soort ‘huiskamer’ voor de schipper. Er zijn

veel muziekliefhebbers onder de schippers en sommigen

zitten in een koor.

Verbinding

Deze oversteek maakt meer en meer de verbinding

mogelijk tussen Haarlem aan beide kanten van het

Spaarne, straks als Schalkwijk helemaal vernieuwd is

met alle nieuwe woningen en voorzieningen (o.a. bioscoop

en nieuwe winkels) zal dat alleen maar versterken. De

westelijke kant van het Spaarne was voor de komst van

de pont niet al te enthousiast en nu zouden ze het voor

geen goud meer willen missen, het biedt alleen maar

voordelen. En vergeet niet de vele scholieren die altijd via de

kortste weg naar huis willen fietsen, nou daar is deze pont

bij uitstek geschikt voor. Ze peinzen er niet over om over

Buitenrustbruggen te fietsen. Het komt voor, maar gelukkig

heel weinig, dat er ongelukken om en nabij de pont gebeuren:

recent waren een fietser en een scooter betrokken bij een

aanrijding. Even gauw het pontje halen en dan niet opletten….

Ook is door een collega schipper een vrouw met scootmobiel

uit het water gered door heldhaftig optreden. Het was toen

gelukkig wel 30 graden. Verder is de T-splitsing met de

Belgiëlaan een gevaarlijk punt. Er rijdt veel zwaar verkeer

met groot materieel over de Schalkwijkerweg. Misschien zijn

haaientanden een uitkomst? Heel soms komt een ‘harde’

landing voor, bijvoorbeeld als de motor uitvalt, gelukkig is dat

zelden. De kick is het mooi aanleggen.

Hé, daar komt weer een vaste klant, het is de leraar scheikunde

van de Vrije School. En o ja, het liedje van Drs. P. wordt heel

vaak aangehaald. Heen en Weer.

Dank aan Winnie en Dick voor het leuke uurtje en de tijd die

ze hebben genomen om hun verhalen te vertellen. Ik neem

afscheid van het drukst bevaren voetveer en ze varen nog lang

en gelukkig.

Voor meer informatie: kijk op de website: www.spaarneveer.nl

Kennismaking met Marina Besselink van het nog

jonge Europakoor in de Europawijk

Dit prille koor gaat dit jaar het tweede seizoen in. Het is een

initiatief van de 3 basisscholen in onze wijk, de Piramide, de

Huibersschool en de Rudolf Steinerschool.

Ze waren op zoek naar een manier om kinderen meer in

contact te brengen, ze koken al samen op Vrij Waterland

onder de bezielende leiding van Ewoud de Jong. En via

Ewoud kwam al gauw het koor op hun spoor. Marina is de

oprichter en dirigent van Jeugdkoor Spaarne en toen het haar

gevraagd werd was het opzetten van een nieuw koor nog maar

een kleine stap. Marina geeft al les op het RSC, muziek en

dirigeert daar het Onderbouw en Bovenbouwkoor.

En op de basisschool dus nu ook het Europakoor. En waarom dan

wel? Omdat zingen verbindt, je hoeft niet te praten.

Zoals gezegd zijn ze vorig jaar gestart, ze begonnen met 6

kinderen, toen werden het er 15 en uiteindelijk 10. Zij hebben al

opgetreden op het Wijzerfestival afgelopen zomer. Dat deden ze

samen met het Wijkorkest. Hoe leuk dat muziek zo kan verbinden.

Ook dit jaar zal er weer een Wijzerfestival worden gehouden,

noteer maar vast 20 juni in jullie agenda’s. Het koor is een

buitenschoolse activiteit die op school plaatsvindt,

deelname is gratis, daarvoor is er een bescheiden subsidie.

6 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


Doel is kinderen met elkaar in contact te brengen en door middel

van muziek die altijd verbindt.

Voor nu zijn er dus 10 aanmeldingen, na de voorjaars-vakantie

gaan de repetities weer van start. Aanmelden kan als je op een van

de 3 scholen zit. Er is geen maximum aantal, hoe meer zingende

kinderen hoe beter. Het gaat om het vuur en enthousiasme bij

de kinderen aan te wakkeren, de vreugde is goed te zien. Als je

kinderen ziet zingen wordt je opgetild…. Het repertoire? Er worden

Nederlandse, Engelse, Turkse en Afrikaanse liedjes gezongen.

Op het Wijzerfestival dus samen met het Wijkorkest. Thema zal

dan zijn: de Walt Disney liedjes, bijvoorbeeld uit Jungle Book. En

veel volksliedjes staan op het ‘menu’ en vooral veel bewegen bij

het zingen. Alles beweegt, zie je het al voor je? Het gaat om de

vreugde (het hele proces) en niet zozeer om de prestatie. Ook zich

veilig voelen is belangrijk. Verder is Marina’s doel om iedereen

(heel jong Haarlem) aan het zingen te krijgen. Leren samen te

zingen en samen te werken gaan hand in hand. Ook zijn er vele

nationaliteiten, de kinderen zijn nieuwsgierig. Zingen, tempo

wisselingen, dat maakt het kind onder de kinderen. Oefenen/

repeteren doen ze in een zaaltje in de Piramide, met de elektrische

piano van Marina, maar ze doen het ook wel zonder begeleiding,

eenstemmig. En ook wordt natuurlijk geoefend met het Wijkorkest.

Wat Marina verder nog wil bereiken? Haar droom is toch heel jong

Haarlem aan het zingen te krijgen. En ook ouders en kinderen door

middel van zingen te verbinden. Dat kinderen hun stem kunnen

laten horen laten horen en kunnen zijn wie ze zijn. Jezelf zijn zodat

je samen een mooie klank kunt maken.

Dank aan Marina voor deze leuke inkijk in het reilen en zeilen van

dit prille kinderkoor. Trots om zoiets moois in onze veelzijdige wijk

te hebben.

7

Informatief

Vrijmarkt Schalkwijk Koningsdag 2020

Op 27 april a.s. organiseren de 4 wijkraden van Schalkwijk van

07.00 uur tot 17.00 uur de vrijmarkt bij het winkelcentrum van

Schalkwijk.

De indeling van de vrijmarkt is dit jaar iets gewijzigd, het

Andalusiëplein wordt alleen gebruikt voor marktkramen, op het

Rivieraplein kunt u vrij gaan zitten met uw spullen. Wilt u een

marktkraam huren? Dat kan op maandag – en woensdagavond

6 en 8 april 2020 van 19.00 tot 20.00 uur in wijkcentrum

Uw reservering is pas van kracht nadat € 20,00 is overgemaakt

en ontvangen op rekening: NL19INGB0006376070 t.n.v. Stichting

Faciliteiten Molenwijk onder vermelding Marktkraam 2020.

Zodra het bedrag op onze rekening staat krijgt u hiervan via de

mail een bevestiging met tevens het nummer van de marktkraam

die u is toegewezen.

De Ringvaart Floris van Adrichemlaan 98. De huurprijs van een van

een kraam is net als vorig jaar € 20,– contant te betalen, er is geen

mogelijkheid om te pinnen. Bent u niet in de gelegenheid om op

één van deze avonden te komen maar wilt u wel een kraam huren,

neem dan via de mail contact op met ruud@wijkraadmolenwijk.nl.

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 7


8

Informatief

Hoe wordt Schalkwijk Centrum?

Impressie van de toekomstige VNU-toren aan de Ceylonpoort

Schalkwijk verdient een mooi stadshart, maar hoe krijg je

dat voor elkaar? Het winkelaanbod moet verkleind, er komen

meer woningen, en er zijn veel verschillende eigenaren in het

spel. Het proces van slopen en bouwen gaat nog tien à vijftien

jaar duren, jaren waarin (bijvoorbeeld op economisch terrein)

van alles kan gebeuren dat niet te voorspellen valt. Hoe zorg

je dat het uiteindelijke resultaat een mooi geheel wordt?

Levendige wijk

Belangrijke leidraad is dat het terrein van het winkelcentrum

gezelliger en gevarieerder wordt. Het krijgt de naam

Schalkwijk Centrum en wordt een woon-, winkel- en

uitgaanswijk. Het streven is om niet meer op straat te

parkeren, maar in onder- of bovengrondse parkeergarages.

De gemeente zou dit graag willen. Een ander doel is om van

de leegstand af te komen. Zonder grote parkeerplaatsen en

met veel minder winkels, kunnen er een heleboel woningen

gebouwd worden en is er ook meer ruimte voor groen. In

Schalkwijk Centrum komen een grote bioscoop, gezellige

restaurants en cafés, zodat we niet meer per se naar de stad

hoeven voor een avondje uit. Publieke voorzieningen zoals de

bibliotheek en wellicht een nieuwe sporthal, maken het af.

zijn als Schalkwijk Centrum de schakel wordt die deze groene

corridor verbindt met het Aziëpark, en met het vernieuwde

groene middengebied (tussen Europaweg en Amerikaweg), dat

Schalkwoud gaat heten. Hoe meer aaneengesloten groen, hoe

meer dieren, insecten en planten er kunnen leven. Het nieuwe

Schalkwijk Centrum moet een wijk worden die aansluit op de

omliggende wijken. Geen zoom van parkeerplaatsen meer om de

winkels heen, maar een zoom van woningen. Temidden van die

woningen ligt het afgeslankte winkelcentrum, met aan de oostzijde

een marktplein met horeca, een megabioscoop en een mooie

glazen markthal.

Nu in de maak

De bouw van de bioscoop en het woon-, winkel- en parkeerblok

op het Floridaplein zijn in volle gang. De Ceylonpoort (oude

VNU gebouw) is nu een kale rechthoekige doos. Daar komen

appartementen in met verspringende balkons aan de oost-, zuiden

westzijde, die het gebouw straks als een ‘wolk’ zullen omhullen.

Op het dak worden maisonnettes met tuinen gecreëerd. De

vernieuwde Ceylonpoort zal er een stuk levendiger uit zien.

Nabije toekomst

Er zijn vergevorderde plannen voor een bijzonder vormgegeven

glazen markthal, die op het marktplein (Californiëplein) gepland is.

Je kunt er terecht voor verse levensmiddelen, maar ook om te

werken en elkaar te ontmoeten bij een hapje of een drankje. De

eerste paal gaat naar verwachting volgend jaar de grond in.

Paula Willems

* dit stukje is een ingekorte versie, het hele artikel kunt u nalezen op onze site.

Groen

Een stad heeft groen nodig. Mensen voelen zich daar prettig

bij en bovendien helpt het bij het tegengaan van hittestress

en het opvangen van hoosbuien. Ook voor de biodiversiteit

is het goed. In Schalkwijk loopt een groene corridor vanuit

de Schouwbroekerplas langs de Europaweg. Het zou mooi

Impressie Markthal

8 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


9

Informatief

Verkeer en Vervoer

Er staan vele nieuwe verkeersontwikkelingen op het programma

in Schalkwijk en specifiek in onze eigen wijk. De wijkraad wil

zich graag laten horen en heeft met de werkgroep verkeer en

vervoer van de vier Schalkwijkse wijkraden brieven gestuurd naar

de raadscommissie Beheer en het college van burgemeester en

wethouders over de 30 km maatregelen op de Engelandlaan,

een veilige oversteek tussen Schalkwoud en het winkelcentrum

Schalkwijk, en een aanpassing van het kruispunt Amerikaweg/

Boerhaavelaan.

Engelandlaan 30 km

De wijkraad heeft de raadscommissie Beheer laten weten in te

kunnen stemmen met de voorkeursvariant van de gemeente om

de huidige tijdelijke maatregelen op de Engelandlaan definitief te

maken maar wel met verbeteringen aan het slechte wegdek en

meer remmende maatregelen in plaats van de reeds weggehaalde

verkeersdrempels. De wijkraad en de verkeerswerkgroep

hebben hierbij nadrukkelijk aangegeven dat een aanpak naar

een veilige 30 km inrichting op de Engelandlaan niet kan zonder

ook de Belgiëlaan erbij te betrekken. Beide lanen zijn immers

de wijkontsluitingsroutes en doorgaande hoofdfietsroutes. Het

gevaarlijke kruispunt Engelandlaan/Belgiëlaan met straks twee

scholen, zal gezien de grotere stromen fietsers en het auto-en

busverkeer moeten worden veranderd naar een veiliger kruispunt

dat voor alle gebruikers meer overzicht biedt. Het actiecomité

‘Engelandlaan geen racebaan’, wenst direct uitvoering van

het eerder genomen raadsbesluit om de Engelandlaan aan te

passen naar een definitieve 30 km inrichting. De gemeenteraad

zal zich gaan buigen over de input van alle betrokken partijen

en binnenkort een besluit nemen met welke maatregelen en

budget de Engelandlaan veiliger zal worden gemaakt. Fijn is dat

voor de Belgiëlaan reeds geld is gereserveerd om deze weg te

herprofileren uiterlijk 2023. Dit gebeurt in het kader van het

project Dwars door de Wijken, waarbij ook de Kennedylaan en

de Floris van Adrichemlaan een transformatie krijgen.

Oversteek Aziëweg tussen Schalkwoud en Winkelcentrum

Zoals u wellicht weet zal volgens de huidige gemeentelijke plannen

het verkeer vanaf de Schouwbroekerbrug naar het kruispunt

Schipholweg/N205/Prins Bernhardlaan uitsluitend gebruik

kunnen maken van de route Europaweg/Aziëweg /Amerikaweg.

In onze brief aan het college van burgemeester en wethouders

wordt voorgesteld het doorgaande verkeer gebruik te laten

maken van de Kennedylaan in plaats van de Aziëweg en zo de

Aziëweg alleen te bestemmen voor fietsers, voetgangers en de

busbaan. Op deze wijze wordt de Amerikaweg een minder drukke

doorgaande route richting Meerwijk en het winkelcentrum, en

ontstaat de mogelijkheid om vanuit Schalkwoud zowel rechtsaf

als linksaf de Amerikaweg te rijden waardoor een grote omweg

via de Europaweg komt te vervallen. Verder is het voordeel dat

het gebied Schalkwoud (gebied tussen belastingkantoor en

Fluorgebouw), Aziëweg en het winkelcentrum meer met elkaar

kan worden verbonden, als groengebied kan worden ingericht,

en er een veiliger oversteek kan ontstaan voor voetgangers en

fietsers die dan alleen de busbaan en het fietspad hoeven over

te steken. De wijkraad hoopt dat de gemeente dit voorstel op

haalbaarheid zal toetsen.

Aanpassing kruispunt Amerikaweg/Boerhaavelaan

Al enige tijd is de werkgroep verkeer en vervoer in gesprek

met de gemeente over verbetering van de verkeersafwikkeling

op het kruispunt Amerikaweg/Boerhaavelaan en vindt het van

belang nu snel tot een goede oplossing te komen gezien de snelle

ontwikkeling van de nieuwbouw in Schalkwijk en het achterblijven

van verkeersaanpassingen. De verkeerswerkgroep stelt de

gemeente voor de Wilsonsbrug op de hoek van de voormalige

Boerhaavekliniek en de nieuwbouw Vijverpark te vervangen

door een duiker, na demping van de gehele Amerikavaart. Op

dit moment is de vaart al gedeeltelijk gedempt vanwege de

nieuwbouw en heeft daarnaast de vaart geen waarde voor de

recreatieve watersport. Zo ontstaat de mogelijkheid meerdere

verkeersvakken bij het kruispunt aan te leggen waardoor de

verbinding/doorstroming tussen de Amerikavaart en het water

langs de Boerhaavelaan gehandhaafd blijft. Tevens ontstaat er dan

voldoende ruimte aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan om daar

een tweerichtings fietspad aan te leggen dat goed aansluit op het

fietspad richting Spaarne Gasthuis, het centrum van Haarlem en

de Haarlemmermeer.

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 9


10

Informatief

SCHALKWIJK AAN ZET

Met een top-idee voor je wijk zelf aan de slag!

Hoe vaak krijg je als bewoner het aanbod van een pot geld

voor jouw wijk? In Schalkwijk de gemeente Haarlem een

experiment waarin inwoners zelf mogen bepalen waar ze

budget aan uitgeven. Iedereen met een hart voor Schalkwijk

kan zelf ideeën aandragen om de wijk leuker, gezelliger,

groener, mooier of energiebewuster te maken. Voor die

plannen is 70.000 euro beschikbaar. Alle Haarlemmers

kunnen een idee indienen voor Schalkwijk. Van een

speelplek, een jeu-de-boulesbaan, een extra groenstrook,

insectenhotels tot gezamenlijk zonnepanelen inkopen.

Bewoners aan zet

Bewoners weten vaak heel goed wat er in hun wijk of buurt zou

moeten gebeuren als het gaat om elkaar ontmoeten, onderhoud

en groen in de buurt én duurzaamheid. En vaak ontbreekt

het aan geld om die plannen uit te voeren. De Haarlemse

gemeenteraad wil de uitdaging aangaan met Schalkwijk en stelt

dit jaar én komend jaar een budget van 70.000 euro beschikbaar

voor dit stadsdeel.

Plannen die minimaal vijftig likes weten te halen en de

haalbaarheidscheck doorstaan, gaan door naar de laatste

ronde. Daarin bepalen Schalkwijkers van achttien jaar en

ouder welke ideeën uitgevoerd gaan worden. Kom maar op

met die plannen; Schalkwijk is aan zet!

10 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


11

Informatief

Energie in de wijk

De democratische wijkbegroting is eerder al een succes

gebleken in Den Haag en Amsterdam. Schalkwijk is

gekozen voor het experiment vanwege de energie in

de wijk en omdat veel bewoners al bezig zijn met het

verbeteren van hun wijk.

Plannen op de website

Via de website www.haarlem.nl/schalkwijkaanzet kan

je vanaf 21 maart tot en met 18 april je plan indienen.

Om meer mensen mee te krijgen voor je plan voer je

zelf campagne. Probeer zoveel mogelijk wijkbewoners

enthousiast te krijgen voor je plan. Iedereen met hart

voor Schalkwijk mag een of meer plannen liken. De

plannen die 50 of meer likes halen gaan door naar de

haalbaarheidscheck.

Volgende ronde

Daarna kunnen Schalkwijkers van 18 jaar en ouder met

een persoonlijke pincode het budget van 70.000 euro

verdelen over de plannen die door de haalbaarheidsronde

zijn gekomen. De plannen met de meeste ‘stemmen’

worden uitgevoerd. Als indiener van het plan ben je zelf

verantwoordelijk voor de uitvoering.

Spelregels

• Je plan is voor Schalkwijk (een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk) en komt ten goede aan

de bewoners van de wijk.

• Je plan draagt bij aan één van deze thema’s:

- Ontmoeten

- Op straat en groen

- Duurzaamheid

• De kosten voor je plan zijn maximaal 70.000 euro. Maar het mag ook minder! Hoe leuk is het als de wijk kan

profiteren van meer verschillende ideeën die samen 70.000 euro kosten?

• Je plan moet binnen twaalf maanden zijn uitgevoerd.

• Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel in Schalkwijk als

daarbuiten.

• Plannen met minimaal vijftig likes gaan door naar de tweede ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente.

• De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. De uitkomst hiervan kan gevolgen hebben voor je plan. De

gemeente kan je adviseren om je plan na deze check aan te passen.

• Bewoners uit Schalkwijk verdelen het geld over de plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden

uitgevoerd.

• Je voert je plan zoveel mogelijk zelf uit. De gemeente ondersteunt waar nodig.

• Heb je moeite zelf een plan op papier te zetten? Of heb je geen toegang tot een computer? Ga dan naar één van de

spreekuren in de wijk (vanaf 23 maart-26 april): dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur, Nederlandlaan 226 / woensdag

van 10.00 tot 11.00 uur, Bibliotheek Schalkwijk / woensdag van 16.30 tot 17.30 uur, Bibliotheek Schalkwijk).

Daar zit iemand die kan helpen.

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 11


12

Groen

DE PADEN OP, DE LANEN IN …

VOORUIT MET FRISSE PAS

Het Romolen heempark deel 1 heeft een schoonheidsbehandeling

ondergaan. Het was onderhand

hard nodig. Door al het afgevallen blad werd

dat, laag over laag, een glibberige bende.

Alle paden, zowel de asfalt dan wel

de houtsnipperpaden, zijn onder

handen genomen door het

goed, strak geregisseerde

samenwerkingsverband

van Spaarnelanden en

het team van de

reclassering.

Bijna een

volledige

werkweek zijn

zij bezig geweest.

Men is begonnen met

alle houtsnipperpaden

schoon te blazen, nieuwe, verse

houtsnippers vanaf de Europaweg

met kruiwagens aan te voeren om

deze over de vele paden te verspreiden.

Daarnaast werden er nog langs de paden

dikke stammen gelegd om erosie naar de paden

vanuit hoger gelegen grond, te voorkomen. Tot slot

werden alle asfalt paden ook nog eens schoon geblazen

zodat men ook hier weer heerlijk over kunnen wandelen.

Alles te samen, een gigantische klus in een periode die

gekenmerkt werd door kou en regen. Het is voor de werkgroep

vrijwilligers niet alleen een lust voor het oog. Menig wandelaar

maar ook de vaste wandelgroep vanuit het wijkcentrum De Wereld

spreken ons hierover aan. Dus ere, aan wie ere toekomt….

Nu de winter verdacht veel voorjaarsverschijnselen vertoont ,

komen al veel bolletjes boven de grond zoals bijvoorbeeld de

sneeuwklokjes. Onze vrijwilligers hebben zich weer beziggehouden

met snoeien en andere werkzaamheden zoals het uitzetten

van struikgewas als bijvoorbeeld Kornoelje. Het voorjaar lijkt in

aantocht, maar goed u weet het:

Maart roert zijn staart en ook Aprilletje zoet, geeft nog wel eens

een witte hoed…

Werkgroep

Vrijwilligers

Romolen heempark

Het ‘Green-Dream’ team van Spaarnelanden heeft,

naast het vakkundig snoeien van hazelaars, ook

de knotwilgen onder handen genomen door,

op ons verzoek, gefaseerd ( een wel en

de volgende niet) te knotten. Doordat het

snoeihout netjes verdeeld lag opgesteld konden

de vrijwilligers al het snoeihout in de takkenrillen

verwerken op de hoger gelegen gebieden.

12 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


13

Groen

Woensdag 5 februari j.l. hebben wij kennisgemaakt met

Sjoerd Andela, sinds kort, onze stadsecoloog

Voor ons, vrijwilligers ,het moment om ervaringen uit te wisselen op het

gebied van natuurbeleving voor onszelf en wat de waarde kan zijn voor

omwonenden en bezoekers maar vooral hoe we de fauna van dienst

kunnen zijn. Zij moeten hier, al dan niet beschermd, kunnen leven.

Tijdens onze wandeling op deze zonnige woensdagmiddag lieten

een aantal vogels van zich horen waaronder de kleine bonte

specht. Na wat speuren in de bomen hebben we hem ook

nog gezien.

Ook op het gebied van het vergroten van de diversiteit in

beplanting zijn de suggesties van Sjoerd welkom. Sommige

plantenvakken die aan vernieuwing toe zijn gaan meer variatie

krijgen qua aanplant. Meer bloemen voor de insecten en bessen

voor de vogels. Voor de kruidachtige gewassen is het belangrijk om

delen van bosrijke plekken wat meer ‘open’ te maken zodat ook zij licht

krijgen om te groeien en te bloeien. Kortom, aan de slag!

Het was een aangename, inspirerende eerste ontmoeting waarvan we hopen

dat er nog vele zullen volgen.

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 13


14

Informatief

Projecten in en om onze wijk

kenbaar gemaakt. Want zolang het nog niet in ‘beton is gegoten’

kun je invloed uitoefenen.

Dat de projectontwikkelaars en bouwers niet stilzitten kan u

niet ontgaan. Op meerdere locaties is het een bedrijvigheid

van jewelste. Neem het Centrum Schalkwijk, daar is al heel

goed zichtbaar dat er over een jaar al gewoond kan worden in

de nieuwbouw. Elders in dit nummer nog een stukje over het

winkelcentrum, het oude VNU gebouw wordt omgetoverd in

een prachtig woonblok en de markthal op het marktplein zal

zeker een aanwinst zijn.

Dan de nieuwe school van het Rudolf Steiner College, de

eerste paal is geslagen. En mooi is dat het niet voor overlast

zorgt, want in plaats van het heien is gekozen voor boren.

Een stuk stiller, fijn voor de omwonenden.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=dsiXbdPJDIk&feature

Voor de Spaarne Gasthuis ontwikkelingen zijn onlangs weer

overeenkomsten getekend. In 2027 moet de nieuwbouw met

woningen en een nieuw ziekenhuis klaar zijn.

Over de hoek Schipholweg en de Projectnamen Schipholpoort/

Toekanweg zijn de startnotities ingediend, d.w.z. dat de

mogelijkheden op die locaties worden aangeboden aan

projectontwikkelaars. Als zij daar willen gaan ontwikkelen

en bouwen moeten ze wel aan de eisen van de gemeente

voldoen. Wij als wijkraad houden dit nauwlettend in de gaten.

En hebben ook onze 1e opmerkingen al aan de gemeente

Schalkwoud, Schalwijk Midden, er zijn meerdere namen voor

deze locatie geweest. Het gebouw De Keizer is al bewoond, de

ontwikkelingen gaan daar ook al snel. De nieuwe naam is Stad

tussen de Bomen. Het voormalig Fluorgebouw is in ontwikkeling

en hiervoor is er al een informatiemiddag voor toekomstige

bewoners en geïnteresseerden geweest. Vlakbij is het vroegere

GAK gebouw, waarvoor de plannen in een vergevorderd stadium

zijn. Ook hier volgen we de gang van zaken op de voet. Helaas

moeten in dat gebied veel bomen plaatsmaken voor de nieuwe

bouw en infrastructuur. Maar, er komen evenzoveel bomen terug

en voor grote bomen die wegvallen komen er twee terug. Het

gebied zal vooral in het midden, waar een corridor komt die loopt

vanaf het Spaarne Gasthuis tot het winkelcentrum, een heel groen

en glooiend karakter krijgen.

In de Brusselstraat worden nieuwe appartementen gebouwd, als

dit nummer verschijnt is hier voor de buurtbewoners een tweede

informatiebijeenkomst geweest. Dit is een wat kleiner project waar

de wijkraad goed over wordt geïnformeerd en over geraadpleegd.

Zodat het mogelijk is zullen wij de tekeningen en foto’s van deze

toekomstige nieuwbouw met u delen, in de volgende editie en/of op

onze Facebookpagina of Website.

In de Haarlemse media zoals het Haarlems Dagblad, Haarlems

Weekblad, Haarlem.nieuws, Haerlems Bodem en op de site van

de gemeente Haarlem wordt veel nieuws gedeeld over al deze

projecten.

https://www.haarlemsdagblad.nl/

https://haerlemsbodem.nl/

https://www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-schalkwijk/

https://centrumschalkwijk.nl/

https://haarlem.nieuws.nl/

https://haarlemsweekblad.nl/

https://wijkraadeuropawijk.nl/

https://www.facebook.com/wijkraadeuropawijkhaarlem/

14 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


15

Algemeen

WIST U DAT?

Er dit jaar weer een buurtcamping bij de Molenplas is? Van 3

t/m 5 juli 2020. Aanmelden als kampeerder en/of vrijwilliger

kan vanaf 1 mei a.s op www.debuurtcamping.nl

Vrachtwagens niet in de buurten en wijken mogen staan? U

kunt dit melden bij de afdeling Handhaving in Haarlem via

de meldkamer 023 511 4950, bereikbaar van maandag tot

en met woensdag van 8.30 tot 23.00 uur, donderdag tot en

met zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van 8.30 tot

17.00 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat

aanwezig.

De parkeergarage Centrum Schalkwijk een opfrisbeurt

heeft gehad, met duidelijke arceringen voor voetgangers

en bewegwijzering. Drempels eruit en hier en daar een lik

verf om het wat helderder te maken. En aandacht voor de

parkeermeters. Misschien is een parkeer-app een goed

alternatief.

In het Centrum Schalkwijk veel activiteiten (waaronder

muziek) zijn, zie https://centrumschalkwijk.nl/

Op 27 april weer een Koningsmarkt is bij het Winkelcentrum.

U kunt nog kraampjes huren, zie op de achterkant voor meer

informatie.

Het seizoen voor de buurttuin weer is gestart, de

Bloemen Plukweide enthousiast aan de slag is gegaan, de

moestuinders weer op het land te vinden zijn en de Stichting

Ecoring zich daar verder ontwikkelt naast Rozemarijn en Vrij

Waterland die ook op de buurttuin actief zijn. Kom er gerust

eens kijken.

22 april nationale zaaidag is?

https://www.thepollinators.org/agenda/landelijke-zaaidag

Er weer actief voor het behoud van de Groene Zoom aan de

slag wordt gegaan?

De Groene Zoom is de groenstrook rondom Schalkwijk, bijzonder

belangrijk voor mens en natuur. Telkens klinkt het weer: de

Groene Zoom is heilig voor ons, hier mag niet gebouwd worden.

Er bestond een Stichting tot Behoud van de Groene Zoom. Die

stichting is momenteel ‘in ruste’, niet heel actief. Er wordt over

nagedacht om deze stichting uit haar winterslaap te halen

en met een aantal actieve Haarlemmers (Schalkwijkers) alle

ontwikkelingen in en rondom de Groene Zoom te gaan monitoren.

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u hier actief aan gaan

meewerken? Neem dan contact op met Daan Zuidweg,

djchrz@hotmail.com

http://www.waarneming.nl een leuke site is om uw bijzondere

waarnemingen te melden over bijvoorbeeld de dieren

die u spot in uw omgeving?

U hier de ontwikkelingen rond de toekomstige

nieuwbouw van het Spaarne Gasthuis kunt volgen?

https://spaarnegasthuis.nl/nieuwbouw-haarlem-zuid

De wijkraad een top 3 heeft opgegeven voor 2020 aan de

gemeente?

Onze voorstellen zijn:

een fraaie oplossing zoeken voor de achterkant van de winkels

Italiëlaan, zodat de bewoners die daarop uitkijken een fraaier

uitzicht krijgen. Samen met de winkeliers en de gemeente wordt

gekeken naar de mogelijkheden

het plantsoen aan de Frankrijklaan een opfrisser te geven, want

het is daar wat saai, gedacht kan worden om in samenwerking

met de bewoners het stuk groen wat meer levendig te maken. Op

de braderie 4 april a.s. kunt u met ons over uw ideeën praten en/of

deze in de ideeënbus doen.

er in Europawijk een jeugd/jongeren voorziening komt, dit

nader te onderzoeken en uit te werken met de gemeente.

De Kruidenwijk nu ook een ‘eigen’ AED heeft? Dit dankzij de

bijdragen van de buurtbewoners aan de inzamelingsactie. Sinds

2019 is deze AED (Externe Automatische Defibrillator) inzetbaar,

mede omdat een grote groep bewoners een reanimatiecursus

heeft afgerond. Bij spoed belt u eerst 112. De melding komt

dan automatisch via www.hartslagnu.nl bij de BHV’ers

(Burgerhulpverleners) uit de buurt en zij kunnen dan alvast

starten met de reanimatie. Kijk op www.hartslag.nl voor de AED’s

in Europawijk.

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 15


16

Informatief

Dank aan de vrijwilliger

Van vrijwilligers moet je het hebben in je wijk. Vaak

onzichtbaar werken zij hard om de omgeving leefbaar en

gezellig te houden. Dat vrijwilligers belangrijk zijn weet ik

nog goed uit mijn eigen jeugd. In de Jaren 70 was er voor

de jeugd niet veel te doen in Schalkwijk. Er bestonden geen

mobieltjes, games of facebook, dus hingen we wat rond

op straat. Verveelden ons dan vaak. Maar er werd ook veel

gevoetbald. Twee jasjes als doelpaal en een scheidsrechter

was niet nodig. Iedere wijk had z’n eigen groepje jongens

met hun eigen trapveldjes. En toen was daar Martin Jansen.

Hij had een idee. “Als we deze jongens eens tegen elkaar

laten voetballen”, bedacht hij. Op een grasveld werden twee

doelen neergezet zonder net. Geschonken door de gemeente.

Paaltjes als cornervlag markeerden de uit- én achterlijn.

Niet heel professioneel, maar het werkte. En zo ontstond in

Schalkwijk het zomeravondvoetbal. Martin was er lange tijd

bij betrokken en iedere jonge voetballer keek tegen hem

op. Hij deed veel voor de jeugd. Hij was voor ons een

rolmodel.

Voor mijn kinderen was dat Geurdie. Haar achternaam kenden

we niet, maar zij was ‘de baas’ van de wijknatuurtuin. Ze

bracht bijen in de wijk en kikkerdril in het vijvertje. Ze vertelde

de jeugd over het belang van de natuur. Alle kinderen waren

gek op haar. Vooral toen ze op Koninginnedag het grasveld

aan de Frankrijklaan veranderde in een boerderijtje met

geiten, konijnen en kippen. En daar werden ook wat spulletjes

verkocht. En zo ontstond in Europawijk de vrijmarkt. Natuur

in de wijk, dat was haar passie. En juist dat is zo belangrijk in

de wijk. Bewoners die zich belangeloos inzetten. Gelukkig zijn

ze er nog steeds. Ze zitten in onze wijkraad, of werken aan de

heemparken. Helpen bij de sportclubs. Zelf vaak onzichtbaar,

maar met zichtbaar resultaat. Daar wilde ik gewoon even bij

stil staan met stiekem de hoop dat iedereen zich af en toe een

beetje extra inzet voor de buurt, voor elkaar en voor de jeugd.

Het is o zó belangrijk.

Nick Nuyens

16 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


17

Informatief

Elke seconde telt.....

Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de

overlevingskans. Elke seconde telt. Daarom heeft de gemeente

Stan benaderd om te komen tot een voldoende dekkend AED

netwerk in Haarlem.

Eind maart 2018 heeft er een informatiebijeenkomst van

Stan (HartveiligWonen) op het gemeentehuis in Haarlem

plaatsgevonden. Daarna is er een werkgroep gevormd. Met de

werkgroep zijn de volgende onderdelen besproken en in gang

gezet.

• AED’s in beeld brengen (aantal AED’s aangemeld: 35)

• Burgerhulpverleners werven

(aantal burgerhulpverleners: 1080)

• Scholing

• AED eigenaren benaderen met het verzoek de AED

aan te melden

• 24/7 AED dekking bepalen binnen de gemeente

Het resultaat na 1,5 jaar is een voldoende dekking aan AED’s in

Haarlem waaronder:

• aantal burgerhulpverleners: 1539 (doel is minimaal 1600)

• aantal AED’s aangemeld: 89

(waarvan 56 altijd beschikbaar), zie ook hier

Voor meer informatie over AED’s en Burgerhulpverleners,

zie https://www.hartstichting.nl/aed

Meer cultuur in de wijken!

Dat Schalkwijk een prachtige plek is om te wonen

dat weten we allemaal. De wijk wordt nog

mooier als je er terecht kunt voor leuke

culturele activiteiten. We kennen allemaal

wel het podium in het Centrum Schalkwijk

voor prachtige muzikale optredens, maar waar

kun je in het stadsdeel terecht voor theater, dans

of beeldende kunst? Sinds 1 november 2019 is er voor

de wijk een cultuurmakelaar actief. Samen met bewoners en

organisaties binnen en buiten Schalkwijk is zij hard op weg om

meer cultureel aanbod te creëren. Daarnaast is het ook van belang

dat de bestaande initiatieven elkaar beter weten te vinden en dat

iedere bewoner er van weet als er iets leuks gebeurt in de buurt.

Hoe leuk is het om als bewoner deel te kunnen nemen aan cultuur;

om jezelf hierin te ontwikkelen en je buren beter te leren kennen?

Neem contact op met de cultuurmakelaar als je zelf altijd al een

fotografieproject hebt willen opzetten, of als je samen met andere

bewoners in de buurt zou willen dansen, of als je graag een streetart

workshop zou willen geven of als je een ander kunstzinnig plan

hebt voor de buurt.

De cultuurmakelaar is beschikbaar voor advies en ondersteuning

voor culturele projecten in de wijk. Cultuurmakelaar

Arianne den Haan is te bereiken op arianneden.haan@

bibliotheekzuidkennemerland.nl of telefonisch op 06 22 85 82 18

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 17


18

Informatief

HAARLEMS JAZZKOOR

Agenda:

Zaterdag 16 mei 2020 van 13.15 – 13.45 uur

Lunchconcert met medewerking van ons vaste trio Grote of

St. -Bavokerk

Grote Markt 22 (noordzijde)

2011 RD Haarlem

Weekeinde van 12 en 13 september 2020.

Korenlint in Haarlem met Jasper Swank aan de piano

Zingen in het Haarlems Jazzkoor … daar zijn eigenlijk geen

woorden voor. Al twintig jaar zingt ons koor de mooiste jazzstandards.

Onze repetitieruimte bevindt zich in de Europawijk

aan de Laan van Angers, waar wij sinds 2015 repeteren.

Het is allemaal 20 jaar geleden begonnen in de zomer van

1999. Hans Keune, directeur van muziekschool

’t Muzenhuis, zette een jazzkoor op. In het begin werden er

vooral voor het plezier nummers uit het American Songbook

eenstemmig meegezongen. Het eerste meerstemmige

nummer dat het koor op het repertoire kreeg was Autumn

Leaves, dat nog steeds op het repertoire staat. In 2005

besloot Hans definitief te stoppen als dirigent en Joke Tulp

werd de nieuwe dirigent tot 2015. Ondertussen werden er ook

uitstapjes gemaakt naar blues en latin jazz.

(in oktober 2020 onder voorbehoud)

Concert met medewerking van ons vaste trio

De Stompe Toren

Kerkweg 26

Spaarnwoude

Voor meer informatie kijk op onze website:

www.haarlemsjazzkoor.nl

Mocht je warm lopen voor jazzmuziek, een passie hebben voor

zingen en ben je een bariton? Meld je dan aan voor vrijblijvend

meezingen via haarlems.jazzkoor@upcmail.nl, of bel naar

023 -5583369 en vraag naar Josien.

Eind 2015 werd een nieuwe dirigent gevonden,

Bas ’t Hart, afgestudeerd aan het Conservatorium van

Maastricht. Tot grote tevredenheid van alle koorleden heeft

Bas het koor een nieuw élan gegeven: het zangplezier

van het koor is tijdens de repetities flink gestegen en het

resultaat wordt steeds beter. Met de komst van Bas worden

uitstapjes gemaakt naar andere stijlen uit de lichte muziek,

waarbij arrangementen gezocht worden die een jazzy twist

aan het nummer geven.

Trio

Het koor wordt begeleid door een trio Jasper Swank (piano),

John Erich (contrabas) en Joop Kooger (slagwerk). Een

fantastisch trio dat het koor een vaste bodem geeft.

18 | Wijkraad Europawijk Maart 2020


19

Informatief

Noot van de redactie

- Een artikel zonder naamsvermelding wordt niet geplaatst.

- Plaatsing zonder naamsvermelding is mogelijk als uw artikel

ondertekend is en u daarnaast met opgave van redenen

expliciet aangeeft dat u anoniem wenst te blijven.

- Artikelen die naar het oordeel van de redactie een beledigend

of discriminerend karakter hebben worden niet geplaatst.

- De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij in te

korten en kan zonder opgaaf van redenen afzien van plaatsing.

- Een auteur krijgt geen bericht als zijn/haar bijdrage niet wordt

geplaatst.

- Kopij s.v.p. aanleveren in platte tekst zonder opmaak.

Hulpdiensten

Politie (brandweer, ambulance) spoed/verdacht gedrag 112

Politie (brandweer) geen spoed 0900-8844

www.politie.nl

Meld misdaad Anoniem 0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp 0900-0101

www.slachtofferhulp.nl

Dieren in nood 144

Regionale dierenambulance 023-5334323

Dierenbescherming

023-5491400

Teksttelefoon voor doven en slechthorenden 0800 - 8112

Gemeente - alle gemeentelijke zaken 14023

WhatsApp 06-14369614

Publieksdienst: Burgerzaken Zijlvest 39 - 023-5115115

Reiniging Grofvuil Spaarnelanden 023 7517200

www.spaarnelanden.nl

GGD Kennemerland 023-5159500

Telefonische Hulpdiensten

Kindertelefoon (gratis, 14-20 uur) 0800-0432

Stichting Correlatie 0900-1450

Blijf van m’n lijf 023-5327825

Sensoor (SOS Telefonische Hulpdienst, 24/7)

023-5471471

Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)

023-5472999

Overige Hulp- en Informatiediensten

DOCK Haarlem 023-5436000

www.dock.nl

Het Juridisch Loket

0900-8020

www.kontext.nl

Bureau Discriminatie Kennemerland 023-5315842

www.bdkennemerland.nl

Belastingtelefoon 0800-0543

Meldpunten en Klachtenbureaus

Meldpunt handhaving 023-5114950

Meldpunt Leefomgeving (vragen/klachten openbare ruimte)

14023

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 020-6015555

www.bezoekbas.nl

Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535

Storingsnummers

Nationaal gas en elektriciteit(gratis, 24/7) 0800-9009

Drinkwater (PWN gratis, 24/7) 0800-2025

Wijkraad Europawijk Maart 2020 | 19


Wijkraad

Europawijk

Haarlem

“Heeft u er altijd al van gedroomd een keer als

marktkoopman of -vrouw op een braderie te staan

of bent u die ervaren marktkoopman of -vrouw

die deze kans niet wil laten lopen….?”

Ontmoetingskerk Frankrijklaan 4 Haarlem

Reserveer dan NU een kraam voor de

‘Braderie rondom de kerk’ op zaterdag 4

april 2020. Voor slechts € 15,00 heeft u een

marktkraam van 3 meter om uw spullen

(non food) aan de man/vrouw te brengen op

de meest unieke braderie van Europawijk in

Schalkwijk (Haarlem).

Het aantal kramen is beperkt dus wees er

snel bij door een mailtje te sturen naar:

kosterij.ontmoetingskerk@gmail.com

Naast verkoopkramen zullen diverse

organisaties zich op deze braderie

presenteren.

Onder andere: OBS De Piramide, Politie,

Wijkraad Europawijk, Buurtvaders,

Ontmoetingskerk, Diaconie / Kids Kleding

Paradijs en nog vele anderen.

Er zal een tent komen waarin geluisterd kan

worden naar verhalen, een springkussen

om je lekker op uit te leven, en verder

hopen wij op diverse (muzikale) optredens

waarvoor je je nog kan aanmelden.

Er zullen ook hapjes en drankjes zijn, naast

de diverse activiteiten voor de kinderen.

Kortom, een leuke dag voor elk wat wils!

More magazines by this user
Similar magazines