21.03.2020 Views

(Neerlandés) Coronavirus is geen naam van een prins (of een prinses)

Coronavirus is geen naam van een prins (of een prinses), is een kinderboek dat ons meeneemt in het hoofd van een jongen of meisje van ongeveer zeven jaar oud. In zijn eigen taal vertelt hij hoe het er thuis aan toe gaat en de symptomen die hij heeft, praat over nieuwe routines, nieuwe schoonmaak gewoontes en zelfs nieuwe uitdagingen: het voortdurend handen wassen tijdens het zingen van zijn favoriete liedje.   Via zijn verbeelding vertelt hij ons wat hij voelt als hij op het balkon applaudisseert, het schoolleven thuis of hoe hij zich het coronavirus in zijn kasteel voorstelt, dat nieuwe wezen dat in zijn leven is gekomen en waarover de grote mensen zo veel praten. Een verhaal van María Coco Hernando Illustraties: Sara Ramírez Coördinatie en correctie: María R. Coco

Coronavirus is geen naam van een prins (of een prinses), is een kinderboek dat ons meeneemt in het hoofd van een jongen of meisje van ongeveer zeven jaar oud. In zijn eigen taal vertelt hij hoe het er thuis aan toe gaat en de symptomen die hij heeft, praat over nieuwe routines, nieuwe schoonmaak gewoontes en zelfs nieuwe uitdagingen: het voortdurend handen wassen tijdens het zingen van zijn favoriete liedje.
 
Via zijn verbeelding vertelt hij ons wat hij voelt als hij op het balkon applaudisseert, het schoolleven thuis of hoe hij zich het coronavirus in zijn kasteel voorstelt, dat nieuwe wezen dat in zijn leven is gekomen en waarover de grote mensen zo veel praten.

Een verhaal van María Coco Hernando
Illustraties: Sara Ramírez
Coördinatie en correctie: María R. Coco

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Correctie:

Illustraties:

Coronavirus

is geen naam van een prins

Een verhaal van

(of een prinses)


Alle rechten voorbehouden.

Elke vorm van reproductie, distributie, openbare communicatie of

transformatie van dit werk mag alleen met toestemming van de

eigenaren, met uitzondering van de door de wet bepaalde

uitzonderingen.

Titel: Coronavirus is geen naam van een prins (of een prinses)

Tekst: María Coco Hernando www.mariacoco.es

Illustraties en design: Sara Ramírez Sáez www.shine.es

Correctie: María Rodríguez Coco www.mariacoco.org

Vertaling: Mirjam van Meerveld

Typografie ‘Barrio’: Sergio Jiménez / Pablo Cosgaya


Aan Manu en Tomi.

Aan Elisa en Julia.

Omdat het soms niet makkelijk is om deze dingen uit te leggen.

Omdat verhalen het beste venster zijn om te beginnen met reizen.

Omdat niet alles gaat zoals we graag zouden willen.

Omdat we samen alles overwinnen.

Omdat elke dag thuis weer een kans is om van jullie te blijven leren.


Vandaag is er geen school.

2

Deze weken zijn heel anders. Sinds een

paar dagen praten de grote mensen

over iets dat coronavirus heet.


Als ik ze hoor praten, dan denk ik aan een

prins of een prinses.

Het coronavirus is iets heel heel kleins.

Zijn kasteel zit vol met vriendjes en

vriendinnetjes. Ik weet zeker dat hij ook niet

naar school gaat. Zouden we hem met een

microscoop kunnen zien?

3


4

Papa maakt nerveus het huis schoon en

mama stopt maar niet met werken met de

computer. Ze praat met dokters en ziet er

moe uit. Misschien wordt ze wel ziek.


We bellen met de opa’s en oma’s

en we vragen hen om niet naar buiten gaan.

Het moet wel erg koud zijn

ook al schijnt de zon.

5


6

Ik denk na over hoe het coronavirus eruit zal

zien. Zal hij een rockster zijn of een pak met

pompons hebben?

Mijn familie houdt van muziek, dus ik heb

liever dat hij een rockster is.


Waar zal hij wonen om zich zo

snel te verplaatsen?

Mama zegt dat we elkaar misschien

ooit zullen ontmoeten.

7


8


We brengen de dagen thuis door.

Spelen veel met papa en mama.

We doen oefeningen met de spelcomputer.

We knippen, plakken en tekenen.

We lachen de hele tijd.

9


10

Het is nog nooit gebeurd dat we zo lang

niet naar buiten konden gaan.

Buiten spelen is het leukste wat er is!

Maar nu openen we de ramen en

praten we met de buren.

Zij gaan ook niet naar buiten.


We klappen samen ‘s avonds.

Dat doen we voor de mensen die

werken om ons beter te maken.

Alles is anders.

11


12

We wassen ook heel vaak onze handen en

we douchen ons zonder haast, we maken

het huis schoon en helpen met koken.

We doen allemaal nieuwe dingen.


Vandaag begon mijn keel pijn te doen

en ik heb een beetje koorts. Maar

we gaan niet naar de dokter.

Papa en mama zeggen dat het coronavirus

is aangekomen, maar ik zie

hem nog steeds niet.

Hij zal wel echt heel klein zijn.

Ik ga hem zoeken met een vergrootglas.

15


16

Als ik nies, krijg ik 2 punten

als ik mijn mond bedek met de

binnenkant van mijn elleboog.

En als ik mijn handen veel

en goed was en ook tussen mijn

vingers, dan win ik er nog 1.

De prijs is mijn lievelings chocolade!


17


Mijn opa’s en oma’s moeten ook hoesten.

Ze gaan niet naar buiten en elke

dag bellen ze de dokter.

We houden videoconferenties

en vertellen elkaar grapjes.

18

Het is eigenlijk best leuk!


19


20


Het zal een tijdje duren voordat

we weer naar school kunnen.

’s Ochtends maken we ons huiswerk

en doen we wat de juf of meester ons zegt

en ‘s middags kunnen we lekker spelen.

We raken er al aan gewend.

Ik voel me beter nu.

21


Ze hebben hem gevonden!

In het nieuws zeggen ze dat een

vrouw hem gezien heeft met haar

microscoop, wat een geluk!

Ik wist dat het kon!

Er wordt een vaccin gemaakt zodat

we allemaal beter kunnen worden.

23


24


Ik heb een tekening van het

coronavirus gemaakt.

Ik zal je voorstellen.

Nu we elkaar kennen, gaan we

leren om samen te leven.

25


Als we allemaal luisteren

en thuis blijven, kunnen we heel

snel weer naar school

met onze vriendjes en vriendinnetjes.

27


We hebben de SUPERkracht

om onszelf te beschermen

Je handen wassen is leuk. Laten we er een uitdaging van

maken! Denk aan je favoriete liedje en zing het helemaal

terwijl je je handen heel goed wast met zeep.

Raak je mond, neus en ogen niet aan. Als je het wel doet,

heb je een punt minder voor die lekkere chocolade!

Als je moet hoesten of niesen, bedek jezelf

dan met de binnenkant van je elleboog. Wat

deed je nog meer met de binnenkant van je

elleboog? Bedenk er drie. Best moeilijk hè?

28


Als je bang bent, praat dan met mama en papa.

Ze zullen je begrijpen en uitleggen wat er aan de hand is.

Het is heel normaal dat je bang of geschrokken bent.

De hele dag thuis en gelukkig kunnen we heel veel dingen

doen! Het is tijd om te helpen met schoonmaken, onze

veters te leren strikken, uit te zoeken wat onze favoriete

pizza is en ga zo maar door!

Als je hoofdpijn of keelpijn hebt, zeg het dan tegen mama

en papa. Zij zullen altijd voor je zorgen.

En als je je verveelt, pak dan een boek en ga lekker lezen.

Een boek is een deur naar andere werelden.

ALLES KOMT GOED

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!