Holtenbroek.com maart 2020

holtenbroek

Holtenbroek.com maart 2020

Maart 2020 • 20 e jaargang • nummer 03

zwarte water zwolle

Holtenbroek.com

Pagina 3

OPROEP AAN DE INWONERS

VAN ZWOLLE

Pagina 5

Het kantoor van de politie

in de wijk Holtenbroek

Pagina 7

Kringloopwinkeltje Fermate 1 jaar

Pagina 13

Straatdokter Zwolle: “Het neutrale

genieten van Wichert aan het Rot”

Kritiek op planvorming Zwarte Water-zone

Van de redactie

Onlangs ontving de redactie van Holtenbroek.com

deze hartekreet. Gelukkig

zijn er meer bewoners van Holtenbroek

die vraagtekens hebben bij de

nieuwbouwplannen buiten de dijken

van het Zwarte Water. Hieronder een

ingezonden stuk van Joop Steinvoorte.

Daarna de rapportage van het Natuur

Platform Zwolle.

Geachte redactie,

Ik/wij bewoners aan de Klooienberglaan

én het Zwarte verzetten ons al ruim anderhalf

jaar tegen nieuwbouw in het

Zwarte Water op de plek van de jachthavens.

Milieu, natuur en verkeer zijn redenen

om tegen deze plannen te zijn. Natuur

platform Zwolle heeft zich ook in deze

plannen verdiept en is van mening dat er

niet buitendijks gebouwd moet worden.

Ik voeg deze rapportage bij dit schrijven

en vraag u om dit stuk integraal te plaatsen.

Achter Bemog en Bouwfonds als projectontwikkelaars

staat veel geld en deze

instanties hebben dan ook de middelen

om dure publicaties en informaties te betalen.

Wij als bewoners van Holtenbroek

niet. Holtenbroek.com is een uitstekend

podium om juist deze rapportage van het

Platform te plaatsen.

Vriendelijke groet,

Joop Steinvoorte

Klooienberglaan 641

Zwolle

tel. 0384210378

e-mail: joopsteinvoorte@home.nl

Aan gemeente Zwolle

College van B & W, en Gemeenteraad.

In afschrift aan: Bemog, lokale media,

Wijkvereniging Holtenbroek Nu

Onderwerp: Gebiedsvisie Zwartewaterzone-

reactie van Milieuraad en

Natuurplatform Zwolle (NPZ)

Datum: 1 maart 2020

Geacht college, geachte raad,

Bijgaand ontvangt u onze reactie op

de herinrichtingsplannen voor de

Zwarte Waterzone bij Holtenbroek.

Concrete aanleiding om nu te reageren

is het feit dat we het afgelopen

halfjaar geconfronteerd zijn met verregaande

uitwerkingsplannen van

onderdelen van deze gebiedsvisie.

Wij hadden aangenomen dat de visie

onderdeel zou worden van een integrale

afweging in het kader van een

omgevingsvisie met daaropvolgend

een omgevingsplan voor het gehele

Zwolse grondgebied.

We zijn geschrokken van de forse plannen

voor bebouwing, met onder andere

ook twee zeer hoge flats, juist in

een gebied wat daar zowel qua natuur

als verdere ruimtelijke randvoorwaarden

niet geschikt voor is.

Vervolg op pagina 8

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

Christelijk kinderdagverblijf JOY | Beethovenlaan 336 | (038) 853 80 37

Speel je mee?

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

1

Reguliere opvang

& BSO

Spelend leren doe je bij JOY!

Meer informae op:

www.kdvjoy.nl

15 jaar!


www.holtenbroek.com

De Ruimte

Haptotherapiepraktijk

Haptotherapie is een persoonlijke

begeleidingsvorm gebaseerd op de

inzichten vanuit de haptonomie en kan

onder andere zinvol zijn voor mensen met :

• Klachten t.g.v. stress,

overspannenheid,

burn-out

• Moeite met het voelen

en stellen van grenzen

• chronische pijnklachten

en/of vermoeidheid

• relatieproblematiek

• faalangst en/of weinig

zelfvertrouwen

Sylvia Haarhuis, Slingerbeek 16, 8033DK Zwolle

voor meer informatie:

www.haptotherapiepraktijk-deruimte.nl

info@haptotherapiepraktijk-deruimte.nl

Hier had uw

advertentie

kunnen staan!

De Terre des Hommes-winkel aan de

Thomas a Kempisstraat 47 in Zwolle is één

van de 46 winkels van de kinderhulporganisatie.

U kunt er tweedehands spullen

van goede kwaliteit kopen. Èn brengen. De

opbrengst komt geheel ten goede aan onze

projecten voor kinderen in Azië, Oost-Afrika

en Europa.

Adverteren in de wijkkrant of op de website

www.holtenbroek.com, inclusief sociale media?

Stuur dan een e-mail naar: redactie@holtenbroek.com

De winkel is geopend:

maandag 13.30 – 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag: 10.00 – 16.30 uur

Telefoon: (038) 422 8933

E-mail: winkel.zwolle@tdh.nl

Wij zijn gedreven specialisten in het opvangen

van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar!

Voor meer informatie:

www.kinderopvangnynke.nl

Om de hoek voor Holtenbroek!

Hobbemastraat 53

Je vindt

kinderopvang Nynke ook in:

Assendorp:

Van Karnebeekstraat 115

Veerallee:

Koningin Wilhelminastraat 91

Makkelijk

bereikbaar,

nabij KvK

en centrum!

2


80 auto’s op voorraad

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

kennismaking

IK ZOEK BAAS

Botanicus (special. in grassrtn.) met luisterend

oor zkt. gepassion. natuurfreak. Ben

(vol)slanke eigenzinnige diva zkt welgestelde

heer die me aanbidt maar me

samen met maatje op zoek naar groenteboer

i.b.v. gr. tuin.

de ruimte geeft. Trefw. bourgondisch,

niet roken en schoon toilet. Zonder

foto geen reactie.

Ontmoet me in het dierenasiel van de

Ontmoet me in het dierenasiel van de

Dierenbescherming. Kijk op:

Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl

www.ikzoekbaas.nl

Help dieren in nood

stoppers schets.indd 2 04-04-13 15:46

Ontmoet me in het dierenasiel van de

Ontmoet Dierenbescherming. me in het dierenasiel Kijk op: van de

Dierenbescherming, kijk op:

www.ikzoekbaas.nl

www.ikzoekbaas.nl

Doneer uw cartridges of mobieltjes

WWW.AAP.NL/INZAMELEN

Colofon

Uitgever

Stichting Holtenbroek.com

Hoofdredactie

Fenny Gerrits

Secretariaat

redactie@holtenbroek.com

Opmaak

Francesco van der Zwaag

Acquisitie & Financiën

redactie@holtenbroek.com

Aan de totstandkoming van de krant

werken door het jaar heen de volgende

redactieleden mee: Harry Bartelds,

Fenny Gerrits, Jet van Helden,

Hannie Liefers, Peter Maat, Mark Muller,

Perry van der Ploeg, Elly Reinink,

Kitty Rispens, Floriane Stolk,

Francesco van der Zwaag

Drukwerkbegeleiding

Stichting MEO

Oplage

5000

Adressen

Holtenbroek.com

Bachlaan 20, 8031HL Zwolle

redactie@holtenbroek.com

www.holtenbroek.com

Vragen over bezorging

redactie@holtenbroek.com

Niets uit deze uitgave mag worden

overgenomen zonder bronvermelding.

Anonieme bijdragen worden niet geplaatst.

Zijn er leuke activiteiten in of m.b.t.

Holtenbroek, of heeft u iets te melden? Laat

het ons vooral weten!

redactie@holtenbroek.com

15 maart 2020

OPROEP AAN DE INWONERS VAN ZWOLLE

Beste inwoners van Zwolle,

Vanmiddag heeft het kabinet een nieuw pakket maatregelen aangekondigd in

de strijd tegen het coronavirus. Aanvullend op het afblazen van grote evenementen

en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, worden nu ook scholen,

horeca en sportgelegenheden tot 6 april gesloten.

Dit gaat voor veel mensen een hele moeilijke periode worden. Voor kwetsbare

burgers, ouderen, ouders, ondernemers en mensen in allerlei beroepen, breekt

een onzekere en soms angstige tijd aan. We mogen dit alleen van u vragen omdat

het nodig is om uitputting van ons zorgstelsel te voorkomen. Het is nu echt

ernst, het gaat immers om onze gezondheid.

Tegelijk zien we overal bemoedigende signalen van Zwollenaren die juist nu

doen wat nodig is, en daarbij de naaste niet uit het oog verliezen. Ik ben u

daar zeer dankbaar voor, en ben ervan overtuigd dat we ons er op deze manier

samen doorheen zullen slaan! Bijzondere waardering ook voor mensen die

werken in de zorg, die onder soms zware omstandigheden nog steeds voor u

klaarstaan; hun inzet grenst aan heldenmoed.

Niet iedereen is helaas doordrongen van de ernst van de zaak en van de noodzaak

om verantwoordelijkheid te nemen. Gelukkig komen we er in een goed gesprek

bijna altijd uit. Vanaf morgen zal zonodig, als sluitstuk, ook handhavend

kunnen worden opgetreden als alle andere middelen onvoldoende blijken. Ik ga

ervan uit dat dat niet nodig zal zijn.

In de maanden dat ik nu burgemeester van Zwolle mag zijn, heb ik de stad leren

kennen als een warme en betrokken gemeenschap van trotse Zwollenaren. Het

is juist deze betrokkenheid, die ons er doorheen gaat helpen. In moeilijke tijden,

zijn we er voor elkaar!

Peter Snijders,

Burgemeester van Zwolle

(Voor antwoord op de meest gestelde vragen, kunt u het beste kijken op de

websites van rivm.nl en ggdijsselland.nl)

HOLTENBROEK.COM

Ook in 2020 verschijnt de wijkkrant

HOLTENBROEK.COM weer 10 keer.

In een gedrukte oplage van 5000

stuks (huis-aan-huis) plus online

op de website www.holtenbroek.

com. Een en ander inclusief promotie

via Facebook en Twitter.

Digitaal gaat onze mooie krant in

PDF naar alle stakeholders. Zoals adverteerders,

Gemeenteraad, College

van B&W, Travers Welzijn, Stadkamer,

Stadskantoor, Gemeentehuis,

winkelcentra, huisartsenpost, apotheek,

et cetera. Hieronder vindt u

ons overzicht voor het jaar 2020.

Uw kopij

Wilt u een bericht plaatsen in de wijkkrant

HOLTENBROEK.COM? Mail dit

dan uiterlijk 10 dagen voor onze verschijningsdatum

naar redactie@holtenbroek.com

(zie het overzicht hieronder).

Editie Verschijningsdatum Aanlevering kopij

Holtenbroek.com • editie maart 2020

16 maart 2020

Mededeling van

de gemeente

Zwolle

INLOOPBIJEENKOMSTEN

OMGEVINGSVISIE GAAN NIET DOOR

DE INLOOPBIJEENKOMSTEN OVER DE

OMGEVINGSVISIE GAAN NIET DOOR.

DIT VANWEGE DE AANGESCHERPTE

MAATREGELEN ROND HET CORONAVIRUS

Om zoveel mogelijk inwoners mee

te laten denken over de Omgevingsvisie

‘Mijn Zwolle van morgen’,

stonden nog 3 inloopbijeenkomsten

gepland. Deze zijn vanwege de aangescherpte

maatregelen rond het

Coronavirus geannuleerd.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

(18 maart van 19.30 – 21.30 uur in De Bolder

in Aa-landen – inmiddels verstreken.)

25 maart van 19.30 – 21.30 uur

in Cultuurhuis Stadshagen

31 maart van 19.30 – 21.30 uur

in SIO in Zwolle-Zuid.

Dat deze bijeenkomsten nu zijn geannuleerd,

betekent niet dat inwoners

geen kans meer krijgen om mee te

denken over de Omgevingsvisie. In de

komende periode bekijken we wanneer

en op welke manier we met inwoners

in gesprek kunnen gaan.

Uw advertentie

Adverteren in de wijkkrant of op de

website www.holtenbroek.com, inclusief

sociale media?

Stuur dan een e-mail naar:

redactie@holtenbroek.com.

Januari 2020 Woensdag 15 januari 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 4 januari 2020

Februari 2020 Woensdag 19 februari 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 8 februari 2020

Maart 2020 Woensdag 25 maart 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 14 maart 2020

April 2020 Woensdag 22 april 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 11 april 2020

Mei 2020 Woensdag 20 mei 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 9 mei 2020

Juni 2020 Woensdag 24 juni 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 13 juni 2020

September 2020 Woensdag 16 september 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 5 september 2020

Oktober 2020 Woensdag 28 oktober 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 17 oktober 2020

November 2020 Woensdag 25 november 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 14 november 2020

December 2020 Woensdag 16 december 2020 Uw kopij graag voor of op zaterdag 5 december 2020

Januari 2021 Woensdag 27 januari 2021 Uw kopij graag voor of op zaterdag 16 januari 2021

3


www.holtenbroek.com

Sportrusten bij AV PEC 1910

Door Peter van Koulil, AV PEC 1910

Atletiek is een oude sport waar de sporters

(atleten) individueel of in groepen

(estafette en clubcompetitie) presteren.

Atletiek wordt zowel op de weg

als op een atletiekbaan beoefend. Atletiek

wordt wel ‘de moeder der sporten’

genoemd omdat het de menselijke basisbewegingen

(lopen, springen, werpen)

omvat. Al vele tientallen jaren

wordt er in Zwolle aan atletiek gedaan

bij de atletiekvereniging a.v. PEC 1910

op de atletiekbaan (www.avpec1910.

nl/?PageID=89) Wim Peters. Een belangrijk

onderdeel binnen onze vereniging

is het hardlopen. Dit doen we zowel op

wedstrijd- als op recreantenniveau.

Het fenomeen sportrusten is geen

uitvinding van onze vereniging maar

is een begrip binnen groepen hardlopers

in Nederland. Ook bij onze vereniging

vonden wij het belangrijk om

deze vorm van trainen aan te bieden

aan onze leden en inmiddels hebben

we hiermee de nodige ervaringen opgedaan.

Vele persoonlijke records zijn

verbeterd. Ik wil graag uitleggen wat

dit soort trainingen nu anders maakt

van de reguliere trainingen en wat de

overeenkomsten zijn.

Bij sportrusten train je met een hartslagmeter.

Met een hartslagmeter kun

je het trainingseffect sturen. Train je

te hard dan belast je jezelf onnodig en

verhoog je de kans om een blessure op

te lopen. Misschien kun je het (te hoge)

tempo zelfs niet volhouden zodat je je

training voortijdig moet staken. Train

je te langzaam dan is het effect van de

training wellicht te laag om een betere

conditie te krijgen. Met een hartslagmeter

heb je een objectief getal dat

aangeeft hoeveel je jezelf inspant en

kun je jouw tempo dat bij de training

hoort beter inschatten. Omdat je weet

hoe je traint en jezelf niet overbelast,

maakt een hartslagmeter hardlopen

ook leuker. We zijn gewend, bij de

klassieke manier van trainen, dat de

trainer bij elke training aangeeft wat

voor tempo bij een specifieke training

hoort. Met een hartslagmeter maak je

het tempo specifiek.

omslagpunt is de maximale hartslag

die je gedurende langere tijd kunt

volhouden zonder te verzuren. Door

te trainen maken je spieren afvalstoffen

aan, welke door je lichaam worden

afgevoerd. Als de aanmaak van

afvalstoffen groter is dan de afvoer

ervan, raak je verzuurd. Je omslagpunt

is die hartslag waarbij aanmaak

en afvoer van afvalstoffen nog net in

evenwicht zijn. De trainingen binnen

sportrusten doen we in diverse zones.

D1 noemen we het zogenaamde vogeltjes

kijken. We lopen hier op 70% van

het omslagpunt. D2 zijn de duurlopen

en worden gelopen op 80% van jouw

omslagpunt. Deze duurlopen zijn ten

opzichte van de reguliere trainingen

relatief kort. Zo loop je voor een halve

marathon niet verder dan 11 km. Bij

een training voor een 10 km lopen we

niet verder dan 7 km. De snelheidstrainingen

lopen we in D3 en op 95%

van jouw omslagpunt. Per week hebben

we, afhankelijk waarvoor we trainen,

minimaal 3 trainingen. Je ziet dat

er veel overeenkomsten zijn met de

regulieren trainingen (D1-D2-D3 trainingen,

aantal keren van trainen). Het

grote verschil is dat je specifiek traint

op jouw hartslag en omslagpunt. Het

is, zo gezegd, specifiek gemaakt. Een

ander verschil is dat bij sportrusten

veel aandacht is voor de manier van

ademhalen. Door een andere manier

van ademhalen kun je jouw hartslag

verlagen hetgeen de prestatie ten

goede komt, omdat je verder van je

omslagpunt komt en daardoor harder

en verder kunt lopen.

Wij beleven er veel plezier aan om in

deze vorm te trainen. Kortom een aanrader.

Henk & Mick in Fermate

Door Jet van Helden

Al weer twee jaar geleden won het

zangduo Henk (71) en Mick (68) uit

Zwolle The Voice Senior. Vanaf die tijd

stromen de optredens binnen en hun

gebrachte evergreens wordt door jong

en oud enthousiast ontvangen.

Foto’s Elly Reinink

De februari Fiesta in Fermate was een

succes. Het duo Henk & Mick maakten

er weer een feestje van. Met bezoek

van ouderen van andere zorginstellingen

waren er zo’n 50 mensen.

Het was een mooi en gezellig privéoptreden

voor de ouderen. Er werd

gedanst, uit volle borst meegezongen

en de catering was ook tot in de puntjes

verzorgd. Henk & Mick maakten

er een feestje van met muziek van

o.a. The Everly Brothers, Elvis Presley,

Miles Davis, Frank & Nancy Sinatra,

Dolly Parton, Fats Domino en van eigen

bodem Rob de Nijs. Henk Klompenmaker

is de gangmaker van het

stel. Mick Woearbanaran is wat rustiger

van aard maar zijn stem swingt

als een trein. Na het optreden verteld

Mick mij dat elk optreden voor

hun een feestje is. Het maakt niet uit

waar ze zijn.. Ze gaan onverstoorbaar

voort. Binnenkort gaat het stel wederom

naar de Verenigde Staten. New

York lonkt opnieuw. En dan gaan de

senioren weer op pad om ergens anders

weer te schitteren.

We trainen namelijk in zones die afgeleid

zijn van jouw omslagpunt. Je

Deze mooie

foto is gemaakt

door winnares

Hannie Liefers!

FOTOWEDSTRIJD #ONZEDIJK

DOE MEE EN WIN!

#OnzeDijk

Ben jij vaak te vinden op of in de buurt van #OnzeDijk? En loop jij altijd

met een camera in je hand?

Doe dan mee met de fotowedstrijd! Stuur jouw mooiste #OnzeDijk foto op en

maak kans op een regenmeter of het spel Hozen en Lozen! Aan het eind van

iedere maand kiest de fotoredactie één winnaar.

Je kunt jouw foto insturen via www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle of via de Facebook of Instagrampagina van #OnzeDijk.

4


Holtenbroek.com • editie maart 2020

Internationale Vrouwendag

Door Jet van Helden

Internationale Vrouwendag Zwolle

met als thema ‘’Vrijheid”, want het is

alweer 75 jaar geleden dat Nederland

bevrijd werd van de bezetters. Wat is

de vrijheid van vrouwen anno nu? En

hoe pakken vrouwen hun vrijheid?

De Zwolse wijken Holtenbroek /Aalanden,

Zwolle-Zuid, Assendorp/Pierik

en Stadshagen/Westenholte hebben

in samenwerking met Premie Op Aktie,

BuurtCultuurFonds en het Zwolse

Vrouwen Platform weer prachtige evenementen

neergezet op 6 en 7 maart.

Helaas was door het corona virus de

opkomst minder dan in andere jaren in

wijkcentrum Holtenbroek. Maar desondanks

werd het toch een geslaagde

middag en avond.

Deze middag en avond is neergezet door

Petra Staas en Yeliz Aslan, beide van Travers

en natuurlijk ook door de vele handen

van vrijwilligers. Voor Yeliz Aslan

was het de eerste keer dat ze deze dag

organiseert. De Ladiesevening die regelmatig

wordt georganiseerd, daarin is zij

één van de drijvende krachten. Het was

een multiculturele dag en daarbij waren

vele nationaliteiten aanwezig uit onze

wijk. O.a. Vrouwen uit Indonesië, Syrië,

Turkije, Curaçao, Bosnië en Marokko.

Zij waren tevens ook verantwoordelijk

voor hun geweldige keukens, waar heel

veel tijd en zorg aan was besteed.

Het theatercollectief van Adelheid Roosen

verricht de aftrap van de multiculturele

dag. Prachtig roze gekleed komen

de dames de trap af van het wijkcentrum,

ze gaan aan een lange tafel zitten

die schitterend is gedecoreerd. De

bezoekers nemen aan de overkant van

diezelfde tafel plaats. Zij worden geblinddoekt,

krijgen een koptelefoon op

en ontvangen een handmassage. Via de

koptelefoon hoor je een verhaal uit de

Beauty Verhalen Salon Installatie van

Zina (collega van Adelheid). Gedurende

de tijd dat je luistert naar het verhaal

is degene die voor je zit bezig met de

handmassage. Bijzondere ervaring, het

gaat er om dat je al die waarnemingen

voelt en hoort. Dat kan verwarrend zijn

en dit is de methodiek van Adelheid

Roosen uit haar film ‘Mam.’

Adelheid maakte deze film nadat bij haar

moeder de ziekte Alzheimer is geconstateerd.

Zij vroeg zich af wat dit betekende

voor de mensen die Alzheimer hebben

en de mensen eromheen. Ze ontdekte

dat zij dichter bij haar moeder kon komen

dan ooit, doordat haar moeder haar

(onbewust) uitnodigde om haar schaamte

en verlegenheid te verliezen. Leren

omgaan met Altzheimer is niet wachten

totdat het overgaat, maar leren dat het

zo is want het gaat nooit meer over.

Ook ging er een petitie langs van Amnesty

International voor Yasaman Aryani omdat

ze zonder hoofddoek met haar moeder,

Monrieh Arabshahi, witte bloemen

uitdeelde aan vrouwelijke treinpassagiers

op Internationale Vrouwendag 2019

en ze sprak daarbij haar toekomstdroom

Foto’s Hannie Liefers

uit: Een wereld waarin vrouwen de vrijheid

hebben om te kiezen wat ze dragen.

Vanaf 2018 zijn er tientallen vrouwen gearresteerd

enkel alleen maar omdat ze

opkwamen voor hun eigen rechten. De

straffen hiervoor zijn zeer zwaar net als

voor Aryani en haar moeder. Tijdens Amnesty’s

wereldwijde schrijfactie Write for

Rights werd massaal voor de vrijlating

van Aryani en Arabshahi geschreven. Woman’s

rights are human rights!

Het kantoor van de politie

in de wijk Holtenbroek

Zo af en toe neem ik eens een wijkkrant

ter hand van onze omringende wijken.

Zo ook recentelijk die van de Vinexpress.

De wijkkrant van Stadshagen. Bij

deze krant is mijn loopbaan begonnen

als schrijvende redacteur. In het jaar

2006 reageerde ik destijds op een openstaande

vacature. Met veel lol en plezier

heb ik toen een aantal jaren voor deze

krant geschreven. Tegenwoordig ziet de

krant er veel beter uit dan in de tijd toen

ik er voor schreef. Echt, het is een kwalitatief

uitstekend en goed verzorgde

krant. Er zit dan ook een door de wol

geverfde hoofdredacteur op. Gepokt en

gemazeld in de Politiek van Zwolle. Het

is niemand minder dan oud wethouder

Bert Kunnen die de eindregie heeft over

de redactie. In de editie die ik mee had

genomen stond een diepteinterview

met een van de wijkagenten. Ondermeer

kwam aan de orde dat de politie

minder zichtbaar is in de wijk. Het riep

bij mij de vraag op hoe dat in Holtenbroek

zit. Mijn eerste gedachte was, ze

zullen wel bij het Deltion College zitten.

Daar vroeg ik een medewerker naar.

Die zei: “Ja, volgens mij zitten ze daar

ergens aan de andere kant van de weg.”

Dat was snel gevonden, dacht ik. Het

zebrapad overlopend viel het mij op

dat er echt ontzettend veel studenten

geen gebruik maken van het zebrapad

en gewoon zelf kiezen hoe ze over steken.

Voor het doorgaand verkeer heel

erg hinderlijk. Als ik het voor het zeggen

had bij Deltion dan gaf ik onmiddellijk

opdracht een loopbrug te bouwen

door studenten. Handhaving indien

men geen gebruik maakt van de loopbrug.

Maar goed, ik heb het daar niet

Door Harry Bartelds

voor het zeggen. Daarom dit nu terzijde.

Toen ik aan de overkant kwam werd

ik benaderd door een man die naar later

bleek docent op het Deltion is. Op mijn

vraag waar hier de politie zit, wist hij

me te vertellen dat ik hier niet mocht

komen en dat het gebied waar ik mij

bevond alleen toegankelijk was voor

personeel. Toen ik uitlegde dat ik bezig

was met een onderzoek voor de krant

kreeg ik een heel ander antwoord. Hij

vermoedde dat zich ergens nog wel een

kantoor bevond van de politie. Toen ik

na veel zoeken en vragen er niet achter

kwam waar de politie in de wijk kantoor

houdt, heb ik via twitter contact

met de politie gezocht. Het antwoord

van de politie was: “Op het hoofdkantoor

aan de Koggelaan 8 te Zwolle zitten

(tijdens kantooruren) een aantal

medewerkers klaar om uw vragen te

beantwoorden. We zitten vaak als WA

bij het Deltion College en als het licht

brandt kan men aankloppen. Echter

wilt u aangifte doen……..Hoofdbureau”

Ik dacht: “O zit dat zo? Dan weet ik

dat weer mooi!” Even later kwam er

via twitter nog een aanvullend bericht

: “Ter aanvulling…….moet er wel een

auto/fiets voor de deur staan!!!! Er zit

een lichtsensor in onze kamer en die

gaat pas na een “aantal” minuten uit!!!”

Wilt u er zeker van zijn dat u een agent

te spreken krijgt, denk dan aan het volgende:

Woont u in de wijk Holtenbroek

en heeft u vragen aan de wijkbeheerder

van SWZ, de opbouwwerker van

Travers Welzijn of de wijkagenten van

Holtenbroek: Dan bent u elke WOENS-

DAGAVOND tussen: 19:00 - 20:00 uur

welkom op het WIJKSPREEKUUR...in de

HUD...Buxtehudestraat 88 te Zwolle.

Stadkamer

centrum gesloten

tot en met 31 maart

Wijkvestigingen Stadkamer

wel geopend

In verband met de maatregelen die de

overheid neemt rondom het coronavirus

is vanaf vrijdag 13 maart tot en

met 31 maart, de locatie Stadkamer

centrum gesloten voor publiek. Je bent

van harte welkom bij onze wijkvestigingen.

De activiteiten die in de wijkvestigingen

gepland zijn gaan voorlopig

gewoon door.

Dagelijks bezoeken 1000 tot 1500 mensen

Stadkamer centrum. Dit aantal ligt

een stuk hoger dan de 100 personen, de

richtlijn die de overheid aanhoudt bij

het cancelen van evenementen en sluiten

van publieke locaties. Dat is dan ook

de reden om Stadkamer centrum tijdelijk

te sluiten. We volgen we de overheidsberichtgeving

en de richtlijnen

van de RIVM.

Via onze website en social media houden

we je op de hoogte.

Heb je nog geleende boeken thuis? Die

kun je later of bij 1 van de vestigingen

in Zwolle Zuid, Aalanden of Stadshagen

inleveren. Boek gereserveerd? Deze kan

na 31 maart geleend worden.

Hoest je, voel je je niet fit of heb je

koorts? Dan vragen we je onze wijkvestigingen

niet te bezoeken.

Heb je vragen? Mail ons dan:

hallo@stadkamer.nl

Travers Welzijn

sluit de deuren

Om de verspreiding van het coronavirus

tegen te gaan, zijn voor Travers

Welzijn tot nader order de volgende

maatregelen van kracht:

ONZE LOCATIES

De wijkcentra en jongerencentra

zijn dicht voor bezoekers en vrijwilligers.

Alle geplande activiteiten en

evenementen gaan helaas niet door.

Ook de wijkboerderijen zijn gesloten.

Voor de dieren wordt gezorgd.

CONTACT

Huisbezoeken doen we voorlopig

niet. Het dringende advies is immers

om sociaal contact zo veel mogelijk

te vermijden. Wanneer er al een bezoek

gepland stond, wordt hierover

contact opgenomen. We proberen de

afspraak dan telefonisch te doen.

Heb je hulp nodig of wil je gewoon

even een praatje maken? Onze collega’s

staan telefonisch wel gewoon

voor je klaar! Dus neem gerust contact

met ze op.

Zie ook: www.travers.nl

E-mail: info@travers.nl

Telefoon Travers algemeen: 038-7508300

5


www.holtenbroek.com

Straatbeeld

Door Geert Jan den Hengst

“En lààààààngs het tuinpad van mijn

váááder…” Grote kans dat Wim Sonneveld

himself in jouw gedachten

verschijnt en anders wel dat ene

tuinpad. Inclusief een aantal hoge

bomen. Graag wil ik jullie meenemen

naar vroeger.

Gelukkig ben ik nog in het bezit van

verscheidene fotoalbums. Met plaatjes

van toen ik nog niet wist dat ik

bestond tot toen ik als prille vader

trots mijn eigen kind vasthield. Onlangs

dook ik weer eens in mijn eigen

geschiedenis. Op die ene foto was het

ongeveer 1977, ik was zes of zeven en

met andere kinderen speelde ik op

een klimrek. Dat specifieke moment

kan ik mij niet meer herinneren, maar

mijn hoofd ging terug naar die tijd.

Toen ik niet veel later onderweg was

naar elders in de wijk, ontstond die

ene vraag. Zou een dergelijk tafereel

als op die ene foto anno nu nog voorkomen?

Dit aangewakkerd door het

feit dat ik overal auto’s geparkeerd

zag staan, terwijl werkend Holtenbroek

nog thuis moest komen. “Jazeker,

natuurlijk wel”, zullen sommigen

zeggen, “mogelijkheden zat!” Ik heb

daar nog wel mijn twijfels over. Toegegeven,

ik zie geregeld leuke speelplekken.

Maar zie ik daar ook kinderen

spelen?

De veelheid aan geparkeerd blik, gecombineerd

met dat wat ik weet en

lees over het digitale tijdperk en andere

invloeden op het speelgedrag

van kinderen, doen mij een andere

werkelijkheid vermoeden.

Het nu met het toen vergelijken is

eigenlijk onmogelijk, misschien oneerlijk?

De geschiedenis gaat immers

zoals hij gaat. Wetenschappelijk onderbouwen

kan ik het niet, maar

vroeger werd er volgens mij veel meer

buiten gespeeld. Omdat er toen veel

minder verkeer, dus gevaar, op de weg

was. Ook omdat er nauwelijks televisie

voor kinderen was. En de digitale

wereld, die was al heel ver weg.

“… ik wist niet beter dan dat ’t nooit

voorbij zou gaan.”

Zwarte Waterzone-visie

Omdat wij als redactie de Zwarte Waterzone-visie

en alles wat daar mee te

maken heeft op de voet volgen ging ik

op 9 maart 2020 naar het gemeentehuis

om plaats te nemen op de publieke tribune.

Het was een wonderlijke avond.

Het begon met een parkeerboete. Normaal

gesproken ga ik altijd op de fiets

als ik de stad in ga. Dit keer niet. Meestal

parkeer ik mijn auto tegenover de

winkel van Beter Horen. Dit omdat je

daar in de avonduren geen parkeergeld

hoeft te betalen. Prettige bijkomstigheid:

het is vlakbij Café de Singel. Een

gelegenheid waar ik altijd graag en met

plezier kom voor een af afzakkertje.

Dit keer kon ik mijn auto daar niet kwijt.

Na wat rondrijden kwam ik bij de Plantagekerk

uit. Waarom je bij de ene parkeerplaats

wel dient te betalen en bij de

andere niet is voor mij volkomen onduidelijk.

Ik vermoed dat dit wel eens de

lampentheologie van onze wethouder

René de Heer kan zijn. Immers hij gaat

over Assendorp en de Binnenstad. Ben

mijn bezwaarschrift al aan het voorbereiden.

Het gaat toch even om een bedrag

van € 65,00. Dit lijkt meer op zwabberbeleid.

Maar goed, dit ter zijde.

Toen ik richting gemeentehuis wandelde

en er bijna was, hoorde ik opeens

vlak achter mij, ja wat hoorde ik, kon

het niet plaatsen. Daarom keek ik over

mijn schouder en zag in mijn rechterooghoek

een man met fiets op de grond

liggen. Onmiddellijk draaide ik mij om

en hielp hem overeind. Bebloed gezicht,

bril kapot: het zag er niet goed uit. Hij

vertelde dat hij naar de gemeenteraadsvergadering

wou. Dit in verband met

zijn werk voor de krant. Op mijn vraag

of ik nog iets voor hem kon betekenen

zei hij: “Nee, dank je wel. Red mij wel.”

Omdat ik toevallig een aantal wijkkranten

van Holtenbroek.com bij mij had,

stopte ik een exemplaar in zijn fietstas

en wenste hem sterkte. Het zag er echt

niet goed uit.

Een paar dagen later kreeg ik de volgende

mail:

Raads(plein)vergaderingen en

-bijeenkomsten tot en met 6 april

geannuleerd

Zojuist heeft de gemeenteraad het

besluit genomen om alle raads(plein)

vergaderingen en –bijeenkomsten

tot en met 6 april 2020 te annuleren.

Dit besluit komt naar aanleiding

van de extra maatregelen die de Nederlandse

overheid zondagmiddag

heeft aangekondigd om verdere verspreiding

van het coronavirus tegen

te gaan.

De maatregelen hebben verregaande

consequenties voor heel Nederland.

De gemeenteraad wil de richtlijnen

van het Rijk zo goed mogelijk opvolgen

en dus is besloten om alle raadsbijeenkomsten

te annuleren. Alleen

als iedereen zich aan de richtlijnen

van de overheid houdt, hopen we verdere

besmettingen te voorkomen en

daarmee bij te dragen aan het afvlakken

van de Corona-piek. Zo blijft de

gezondheidszorg beschikbaar voor de

mensen die het echt nodig hebben.

De gemeenteraad wil een open lijn

naar de Zwolse samenleving houden

waarbij de raadsleden intensief blijven

volgen wat er gebeurt. De verschillende

initiatieven die in de Zwolse

samenleving zijn ontstaan om oog te

houden voor mensen die in deze tijd

hulp of ondersteuning nodig hebben,

waardeert de gemeenteraad zeer. De

raad en griffie blijven bereikbaar via

telefoon en e-mail. Alle contactgegevens

zijn te vinden op www.zwolle.nl/

gemeenteraad.

Dag Harry,

Door Harry Bartelds

Gisterenavond zag je bij het stadhuis een

fietser onderuit gaan en stapte je erop af

en vroeg of je kon helpen. Bedankt daarvoor.

Die fietser was ik. Ik had een wondje

boven mijn wenkbrauw dat gisteravond

nog is gehecht door de huisartsenpost.

Volgende week mogen de hechtingen er al

weer uit. Verder gaat alles goed.

In de gauwigheid gaf je me de wijkkrant

van Holtenbroek en jouw naamkaartje. Als

verslaggever van de Wijkkrant Zwolle-Zuid

ben ik erg geïnteresseerd in hoe de andere

wijkkranten eruitzien. Ook heb ik begrepen

dat jullie willen voorkomen dat door de

‘ja-ja sticker’ wijkkranten niet meer in alle

brievenbussen mogen worden gedistribueerd.

Ook onze eindredacteur Bart Vergeer

en de voorzitter van onze wijkvereniging

Jurjen Zijlstra zijn al in actie gekomen.

Met vriendelijke groet van

Hennie Vrielink

Vrijwillig verslaggever van Weblog Zwolle

en de Wijkkrant Zwolle-Zuid

Bericht via contactformulier

op website “Portemonnee”

Datum: 2020-03-18 00:21

Van: Sandra Ravestein

Onderwerp: Portemonnee

Bericht inhoud:

Ik heb een portemonnee gevonden.

Geen pasjes aanwezig. Klein geldbedrag.

Gevonden op dinsdagmiddag

17 maart in de Telemannstraat in

Zwolle. Degene die de portemonnee

kan beschrijven kan deze komen

ophalen. (specifiek hangertje

aan lipje.)

Als jij degene bent die zijn/haar portemonnee

kwijt is geraakt kun je

een emal sturen naar redactie@holtenbroek.com.

Wij zorgen ervoor

dat de email wordt doorgestuurd

naar de eerlijke vinder.

Holtenbroek.com zoekt redacteuren:

Holtenbroek.com is de wijkkrant van

Holtenbroek en verschijnt elke maand.

Holtenbroek.com wordt gemaakt door

een groep vrijwilligers die allemaal in

de Muziek wijk wonen, waaronder

redacteuren die artikelen schrijven,

fotografen die de foto’s maken en een

eindredactie die de artikelen redigeert

en bepaalt wat er in de krant komt en

waar. Een keer in de maand is er een

redactievergadering.

Wij zijn op zoek naar redacteuren. Als

redacteur schrijf je over dingen die gebeuren

in de wijk (reportages) of dingen

die spelen onder de bewoners. Heb

je een vlotte pen, ben je geïnteresseerd

in de wijk waar je woont, ga je er graag

op uit, ben je nieuwsgierig, ken je de

journalistieke principes van schrijven

(zoals hoor en wederhoor, feiten checken)

en kan je omgaan met deadlines?

Vaardigheden

• Journalistiek schrijftechnieken

• Geïnteresseerd en nieuwsgierig

• Goed kunnen omgaan met deadlines

en de daarbij behorende druk

Overige informatie

Belangsteling voor het gedrukte medium

is wenselijk en liefst ook enige ervaring.

Stuur een email naar: redactie@holtenbroek.com

o.v.v. Vacature en vertel

over je ambities, je ervaring(en) in de

wijk en kom op gesprek! Emails kun je

richten aan de hoofdredacteur.

6


Holtenbroek.com • editie maart 2020

Kringloopwinkeltje Fermate 1 jaar

Door Jet van Helden

In het Grand Café van Fermate zit ik gezellig

aan tafel met servicecoördinator

Agnes Gelderman. Enthousiast vertelt

zij over de Kringloopwinkel PC Hoofdstraat

die volgende maand 25 april 1

jaar bestaat. Dit zal gevierd worden op

donderdag 23 april van 10.00 uur tot

12.00 uur met koffie en wat lekkers.

Wat vooral belangrijk is aan de winkel

is het sociale aspect van wat er achter

zit. Het is heerlijk om even te komen

funshoppen in het winkeltje, maar het

gaat vooral om de verbinding en het

maken van contacten. De kringloopwinkel

ligt aan het Seniorenplein en

het maakt een relaxte indruk om daar

aan tafel te zitten en een kopje koffie

te nuttigen voor het kleine bedrag van

€1,15. De medewerkers van het winkeltje

wisselen elkaar aan de hand van een

rooster iedere week af. Ze zijn met een

team van 12 vrijwilligers van met name

bewoners van Fermate zelf, maar ook

een enkeling uit de wijk.

Wat doen de vrijwilligers zoal?

Ze zoeken de spulletjes uit, ze prijzen de

artikelen en zorge n dat het kringloopwinkeltje

er goed uitziet. Plus daarbij

dat ze eens in de twee maand bij elkaar

komen voor een overleg.

Wat verkopen jullie het liefst en wat niet?

We verkopen geen kleding, schoenen,

bloempotten en drinkglazen. Het liefst

leuke decoratieve, brocante spulletjes. Te

denken aan amuse schaaltjes, theepotjes,

schilderijtjes, beeldjes en speelgoed.

Wat gebeurt er met spulletjes die niet

goed lopen?

Eerst worden deze afgeprijsd en als het

dan nog niet weggaat wordt het uiteindelijk

in een doos

geplaatst en opgehaald door een andere

kringloopwinkel elders uit de stad.

Wat gebeurt er met de opbrengst?

Die gaat uiteindelijk naar de activiteiten

van de bewoners.

Wat is aanleiding van dit gesprek?

Naast nieuwe spullen willen we eigenlijk

nog meer aandacht voor het sociale

aspect want wat ik al zei: “Het gaat om

verbinding en om het maken van contacten.”

We willen graag meer bezoekers

en iedereen is welkom!

Openingstijden:

Iedere dinsdag en donderdagochtend

van 10.00 uur tot 12.00 uur

Dus beste lezers, als die ene rommelkast

opgeruimd moet worden of die

ene zolder, denk dan aan de Kringloopwinkel

van Driezorg - locatie Fermate.

Het liefst kleine hanteerbare spulletjes.

Deze kan men tijdens de openingstijden

inleveren en op de andere dagen kunnen

ze worden afgegeven bij de Service

coördinatoren Ellen en Agnes.

Foto’s Elly Reinink

Leden gezocht voor nieuwe lesbische

vrouwenkring Zwolle

19 maart 2020

VIERING 75 JAAR VRIJHEID ZWOLLE

UITGESTELD DE GROOTSE VIERING

VAN 75 JAAR VRIJHEID IN ZWOLLE OP

14 APRIL WORDT UITGESTELD NAAR

EEN MOMENT LATER DIT JAAR. BUR-

GEMEESTER PETER SNIJDERS RICHT

ZICH IN EEN VIDEOBOODSCHAP TOT

ZWOLLE EN DE ZWOLLENAREN.

De burgemeester roept in zijn video

Zwollenaren op om alleen dan samen

te komen als het echt nodig is. “De eendracht

en veerkracht die de samenleving

toont zijn hard nodig nu. Vanwege

de crisis kunnen belangrijke gebeurtenissen

als Koningsdag, de Dodenherdenking

en Bevrijdingsdag - die normaal

juist de samenleving verbinden - dit jaar

niet op de gebruikelijke manier doorgaan.

Ze zullen een andere vorm krijgen

De kring Zwolle wil een nieuwe

vrouwenkring oprichten, bedoeld

voor lesbische vrouwen tussen de

30 en 45 jaar. Lijkt het je leuk om

regelmatig (ongeveer eens in de zes

weken) andere vrouwen te ontmoeten,

serieuze gesprekken te hebben

en leuke activiteiten met elkaar te

ondernemen? Denk bijvoorbeeld

aan: onderwerpen over bijvoorbeeld

lesbisch ouderschap, wandelen,

café bezoeken, lol maken,

wijnproeverij, filmavond en zoveel

meer. Dan is deze kring in oprichting

misschien iets voor jou. Mocht

je interesse hebben stuur dan een

mail naar: vrouwenkringzwolle@

outlook.com.

Groetjes Leonie en Corine

of misschien zelfs moeten wijken. We

willen die bijzondere momenten wel

graag met onze inwoners vieren. Samen

moeten we daarom op zoek naar

andere manieren of andere momenten

om bij die gebeurtenissen stil te staan.

Daarop gaan we ons nu met de betrokken

organisaties beraden.”

Eerder deze week besloot de provincie

Overijssel de festiviteiten in het

kader van 75 jaar vrijheid tot en met

17 april aanstaande af te gelasten. De

gemeente Zwolle stelt viering van de

feestelijke activiteiten op 14 april nu

ook uit tot een later moment. Met de

bedoeling deze 75e Bevrijdingsdag van

Zwolle alsnog met de hele stad op een

passende manier te vieren. Actuele

informatie over de activiteiten in het

kader van 75 jaar vrijheid in Zwolle is

te vinden op zwolleviertvrijheid.nl.

Alles onder één dak!

Naast alle soorten fysiotherapie bieden wij

Dry needling, Shockwave, en Echografie aan!

Ook hebben we Bekkenfysiotherapie,

Acupunctuur, Diëtiek, Cesartherapie, Kinderfysio

en Buurtzorg in huis!

Kijk voor meer informatie op:

www.fysiotherapieholtenbroek.nl

Praktijk Holtenbroek (hoofdlocatie) • Haydnstraat 4

Gezondheidsplein De Bolle Bieste (dependance) • Rembrandtlaan 10

Telefoon 038 - 454 55 55 • info@fysiotherapieholtenbroek.nl

Afspraken maken bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur

7


www.holtenbroek.com

NatuurPlatformZwolle

Secretariaat: p/a Milieuraad Zwolle, Campherbeeklaan 82A 8024 BZ Zwolle Tel: 038-

3377342 e: natuurplatformzwolle@milieuraadzwolle.nl

p: Gebiedsvisie Vervolg Zwartewaterzone

van voorpagina

actie van Milieuraad

Samengevat

en

is onze

Natuurplatform

conclusie:

Zwolle

1. Buitendijkse bebouwing, meer dan

aart 2020

Aan in het gemeente huidig Zwolle bestemmingsplan beschreven

van staat B & en W, zeker en Gemeenteraad.

waar de be-

College

ument Zwartewaterzone In bouwing afschrift is gedateerd nu aan gesitueerd : Bemog, op 5 december lokale is wijzen media, 2018 wij en Wijkvereniging Holtenbroek Nu

ment aan de Milieuraad af en achten het wij NPZ in strijd toegezonden met alle (zonder bestaande

en vermelding vigerende Gebiedsvisie

schrijven over proces

Onderwerp:

van plannen sluitingstermijn

Zwartewaterzonevan

reactie van Milieuraad en Natuurplatform In het bestemmingsplan Zwolle (NPZ)

2

gelijk is het ontbreken

2. Herinrichting

daarvan een

van

reden

het noordelijk

dat er door

bedrijventerrein,

1 maart 2020 van de Prinses Marlijk

uit de groene randen van de wijk. Al-

de

‘Het structuurgroen bestaat hoofdzake-

iet vroegtijdig uit eigen beweging gereageerd is op deze

Datum:

leiding om alsnog griethaven te reageren is tot het aan feit dat de we Holtenbroekerbrug

met verregaande is gewenst, uitwerkingsplannen mogelijk met van

Water. Dit is het meest oorspronkelijke

het afgelopen

lereerst in de dijkzone langs het Zwarte

onfronteerd zijn

Geacht college, geachte raad,

van deze gebiedsvisie. toevoeging Wij hadden van aangenomen kleinschalige dat woonbebouwingen

integrale ontvangt afweging en u versterking onze het reactie kader van op een de de herinrichtingsplannen voor de Zwarte Waterzone uit smalle bij Holtenbroek. uiterwaarden Concrete met plaatse-

de visie

landschap van Holtenbroek en bestaat

u worden van een Bijgaand

sie met daaropvolgend

aanleiding

een

om

omgevingsplan

nu te reageren

voor het

is het

gehele

groenstructuur

feit dat we het afgelopen halfjaar geconfronteerd lijke zijn vegetatie met verregaande die vroegere natuurwaarden

van het gebied weerspiegelen:

gebied.

uitwerkingsplannen van onderdelen van deze gebiedsvisie. Wij hadden aangenomen dat visie onderdeel zou

uist te zijn, er wordt 3. Onafhankelijk nu al aan een stedenbouwkundig onderzoek naar plan natuur voor

aterzone gewerkt

worden en aan milieuwaarden van

concrete

een integrale

uitwerking is noodzakelijk

afweging

van een deel

in het kader van een omgevingsvisie met daaropvolgend rietveldjes, een natte omgevingsplan graslanden en voor wilgenstruweel.

In de uiterwaarden liggen be-

d.

het

voordat

gehele

tot

Zwolse

planvaststelling

grondgebied.

overgegaan

zijn wordt waar de gebiedsvisie is vastgesteld is

ergadering van jan.2019

We geschrokken van de forse plannen voor bebouwing, met onder andere ook halve twee zeer de gronden hoge flats, van juist de wijkboerderij

in een

thouder toegezegd dat in het stedenbouwkundige plan alle

4. gebied MER-onderzoek wat daar zowel verplicht qua natuur stellen als verdere ruimtelijke randvoorwaarden niet geschikt ook een voor jachthaven, is. een passantenhaven

en bedrijventerrein.

n nader worden uitgewerkt en dat ook maatregelen op het

obiliteit, de relatie wanneer met de hoofdgroenstructuur dit plan onverhoopt en de gevolgen gehandhaafd

mocht

Samengevat is onze

blijven.

conclusie:

gische waarden nader zullen worden beschreven.

an uit dat die toezegging

1– Buitendijkse

nagekomen

bebouwing,

wordt en plaatsvindt

meer dan

via

in het huidig bestemmingsplan beschreven staat 1 Paragraaf en zeker 4.4 waar GroenBlauwe de bebouwing stad &Ommeland

onder 4.4.1 over de versterking van het

openbaar onderzoek Dit nu onderbouwen gesitueerd is wijzen met wij argumenten

af achten wij in strijd met alle bestaande vigerende plannen

het op prijs stellen wanneer de Milieuraad en de

uit 2– het Herinrichting huidige bestemmingsplan, van het noordelijk met bedrijventerrein, visie onderdeel van de zou Prinses worden Margriethaven van een integrale

afweging woonbebouwingen het kader en van versterking een gedateerd van de 2010 groenstructuur

er wordt aangegeven, dat

tot GroenBlauwenetwerk aan de Holtenbroekerbrug 2 Bestemmingsplan is is

isaties daarbij betrokken worden. Tot nu toe is dat niet gebeurd.

gegevens gewenst, over mogelijk de natuur met toevoeging ter plekke van en kleinschalige

n/bestemmingsplan over 3– Onafhankelijk de rol van het onderzoek gebied binnen naar de natuur stedelijke

omgevingsvisie en milieuwaarden met is daaropvolgend noodzakelijk voordat een het tot planvaststelling een conserverend overgegaan karakter heeft. Het

en inhoudelijk zetten wordt we hoofdgroenstructuur, grote vraagtekens bij de gang als natuurlijke

in verbindingszone. werking getreden is, En is de met Wet ruimtelij-

Ruimtelijke Ordening, grondgebied. en voor Dat Zwolle blijkt het onjuist structuurplan te zijn, van er paragraaf: Groenstructuur (cursief en vetge-

van zaken tot omgevingsplan nu toe. voor het gehele Zwolse aangehaalde citaat staat op blz. 20 onder de

mgevingswet niet 4– MER-onderzoek verplicht stellen wanneer dit plan onverhoopt gehandhaafd mocht blijven

n voor dit gebied . het bestemmingsplan Holtenbroek van 2010 van kracht inclusief alle daaruit voortvloeiende

ke Dit argumenten, onderbouwen zoals wij met bijvoorbeeld argumenten ook uit wordt het huidige nu al bestemmingsplan, aan een stedenbouwkundig met gegevens drukt over door de Milieuraad)

ten.

natuur ter plekke en

de over negatieve de rol van effecten het gebied van toenemende

binnen stedelijke plan voor hoofdgroenstructuur, de Zwarte waterzone als gewerkt natuurlijke verbindingszone. En met

zowel het structuurplan mobiliteit ruimtelijke als voor ook argumenten, het de bestemmingsplan wijdere zoals omgeving. bijvoorbeeld erbij gepakt, en en ook aan beide de documenten negatieve concrete effecten uitwerking met waardering van van toenemende voor een

Op die mobiliteit plekken voor zou de de wijdere groenstructuur

en. omgeving.

deel van het gebied. In de raadsvergadering

van Vingers jan.2019 die reiken waar tot de de gebiedsvisie Binnenstad is en continuïteit van het water en het bege-

verder moeten worden ontwikkeld. De

in het structuurplan We beseffen 1 dat “de dat rivieren we laat en uiterwaarden, in het proces de Groen

izieren die doorlopen

met We tot

een beseffen omliggende

uitvoerige dat buurtschappen we analyse laat in komen, het gewaardeerde proces die met en

vastgesteld een belangrijke uitvoerige kenmerken

is door analyse zijn,

de wethouder komen waarmee , die Zwolle

toegezegd

dat in het stedenbouwkundige wilgen is essentieel, evenals de perio-

ingrijpende leidende wijzigingen rivieroevermilieu in de huidige van riet en

ozen is tot groenste planvorming stad van Nederland vraagt. We en in vragen 2006 tot u Groenste toch om stad dit een van Europa. serieuze Een rol belangrijke te geven, ambitie de natuur is dit en de leefbaarheid alsnog een

netwerk uit te ingrijpende bouwen wijzigingen in de huidige

centrale tot positie een robuust te geven stelsel in van de structuurgroen verdere planvorming.

en water de stad …. en verderop in dezelfde

t natuurlijk watersysteem planvorming zal zo vraagt. min mogelijk We vragen worden u beïnvloed toch plan en het alle watersysteem risicofactoren zal zo veel nader mogelijk worden in zijn dieke overstroming van de uiterwaarden

(potentieel kievitsbloemengras-

estand worden om Natuurlijk

teruggebracht...Om dit een zijn serieuze we

de

bereid

uiterwaarden rol deze geven, reactie

te kunnen de ook

gebruiken uitgewerkt mondeling

voor en toe

de dat afvoer

te lichten. ook van maatregelen water en sediment op

lijkheden voor bebouwing natuur en en beplanting de leefbaarheid beperkt.’ alsnog een het gebied van mobiliteit, de relatie met land). De aangrenzende binnendijkse

centrale Met vriendelijke positie te groet, geven in de verdere de hoofdgroenstructuur en de gevolgen groengebieden versterken het structuurgroen.

Hier ligt de wijkboerderij

mingsplan 2

rgroen bestaat planvorming.

hoofdzakelijk uit de groene randen van de wijk. Allereerst voor de in de ecologische dijkzone langs waarden het Zwarte nader Water. zullen

uiterwaarden worden beschreven. met plaatselijke Wij vegetatie gaan ervan die de en enkele andere groenvoorzieningen.

Dit

oorspronkelijke landschap van Holtenbroek en bestaat uit smalle

uurwaarden van Natuurlijk

Namens het gebied Natuurplatform

zijn weerspiegelen: bereid rietveldjes, Zwolle,

deze reactie

Milieuraad natte graslanden uit

Zwolle

dat die en toezegging wilgenstruweel. nagekomen In de uiterwaarden wordt De dijk is een belangrijke recreatieve

e de gronden van Hans Graad (voorzitter)

ook de mondeling wijkboerderij toe ook te een lichten. jachthaven, een passantenhaven plaatsvindt en bedrijventerrein. via onafhankelijk openbaar

onderzoek Wij zouden het op prijs zaamverkeersroute tussen Stadshagen

route, en fungeert tevens als lang-

Met vriendelijke groet,

stellen wanneer de Milieuraad en de Natuurorganisaties

conserverend karakter daarbij heeft. betrokken Het aangehaalde wor-

en de binnenstad’

.4 GroenBlauwe stad &Ommeland onder 4.4.1 over de versterking van het GroenBlauwenetwerk

gsplan is gedateerd 2010 en er wordt aangegeven, dat het plan een

p blz. 20 onder Namens de paragraaf: Natuurplatform Groenstructuur (cursief Zwolle, en vetgedrukt Milieuraad

Zwolle

broek ligt ten oosten van het Zwarte

den. door Tot Milieuraad) nu toe is dat niet gebeurd. ‘In het Noorden van de wijk Holten-

urplatform Zwolle Hans 1nemen de deel: Graad (voorzitter)

Structuurplan/bestemmingsplan Water een natuurgebied. Dit gebied

stad • IVN afd Zwolle • KNNV afd Zwolle • Bijenvereniging Zwolle • Avifauna Zwolle • Milieuraad Zwolle

Aan het Natuurplatform Zwolle nemen deel: Procedureel en inhoudelijk zetten we bestaat uit een buitendijks en een bin-

Zwolle Groenstad • IVN afd Zwolle • KNNV afd Zwolle • Bijenvereniging Zwolle • Avifauna Zwolle • Milieuraad Zwolle

Onderwerp: Gebiedsvisie Zwartewaterzone

Betreft: reactie van Milieuraad en Natuurplatform

Zwolle (NPZ)

Datum: 1 maart 2020

Vooraf

Het visie document Zwartewaterzone

is gedateerd op 5 december 2018 en op

enig moment aan de Milieuraad en het

NPZ toegezonden (zonder begeleidend

schrijven over proces en vermelding van

sluitingstermijn van reactie). Mogelijk is

het ontbreken daarvan een reden dat er

door de Milieuraad niet vroegtijdig uit

eigen beweging gereageerd is op deze

gebiedsvisie. Concrete aanleiding om

alsnog te reageren is het feit dat we

het afgelopen halfjaar geconfronteerd

zijn met verregaande uitwerkingsplannen

van onderdelen van deze gebiedsvisie.

Wij hadden aangenomen dat de

grote vraagtekens bij de gang van zaken

tot nu toe. Zolang de Omgevingswet

niet in werking getreden is, is de Wet

Ruimtelijke Ordening, en voor Zwolle

het structuurplan van 2008/2020 en voor

dit gebied het bestemmingsplan Holtenbroek

van 2010 van kracht inclusief alle

daaruit voortvloeiende procesvereisten.

We hebben zowel het structuurplan als

ook het bestemmingsplan erbij gepakt,

en beide documenten met waardering

voor de inhoud gelezen. Zo lezen we in

het structuurplan 1 dat “de rivieren en

uiterwaarden, de Groen Vingers die reiken

tot de Binnenstad en Landschapsvizieren

die doorlopen tot omliggende

buurtschappen gewaardeerde en belangrijke

kenmerken zijn, waarmee Zwolle in

2005 verkozen is tot groenste stad van

Nederland en in 2006 tot Groenste stad

van Europa. Een belangrijke ambitie is dit

GroenBlauwe netwerk uit te bouwen tot

een robuust stelsel van structuurgroen

en water in de stad ....en verderop in

dezelfde paragraaf ‘het natuurlijk watersysteem

zal zo min mogelijk worden beïnvloed

en het watersysteem zal zo veel

mogelijk in zijn natuurlijke toestand worden

teruggebracht...Om de uiterwaarden

te kunnen gebruiken voor de afvoer van

water en sediment zijn de mogelijkheden

voor bebouwing en beplanting beperkt.’

nendijks gedeelte. Het buitendijkse gedeelte

bestaat voornamelijk uit rietland

(overjarig riet) en maakt onder deel uit

van een groter natuurgebied dat zich

aan de andere zijde van de Mastenbroekerbrug

voortzet in het Natura 2000

gebied Uiterwaarden van het Zwarte

Water en de Overijsselse Vecht. Het binnendijkse

deel bestaat voornamelijk uit

natte graslanden en twee doorbraakkolkjes.

Het natuur gebied is leefgebied

voor enkele broedvogelsoorten van

moeras- en rietland, en voor plantensoorten

van natte hooilanden (echte

koekoeksbloem, Dotterbloem, Rietorchis).

Net buiten het plangebied gelegen

uiterwaardengebied ten noorden

van de Mastenbroekerbrug heeft een

speciale beschermingszone in het kader

van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

(Natura 2000 gebieden).

Dat betekent dat hiervoor de Natuurbeschermingswet

van toepassing is. Effecten

op deze gebieden (ook van buitenaf)

mogen de instandhoudingsdoelstellingen

niet in gevaar brengen.’ 3

Ook hebben we de Beleidsuitgangspunten

van het Zwolse groenbeleid nageslagen

en vinden daar het volgende: 4

Stedelijke hoofdgroenstructuur (HGS)

Definitie: “De stedelijke hoofdgroenstructuur

bestaat uit een samenstel

van groenelementen die tezamen een

betekenis hebben voor de stad als geheel.

Water maakt er veelal een onlosmakelijk

onderdeel van uit. Deze hoofdgroenstructuur

moet stevig genoeg

zijn om duurzaam in stand te worden

gehouden. Hij zal meerdere functies

vervullen, zal natuurwaarden in zich

bergen en zal duidelijk herkenbaar zijn

in de stad. Groen en water behoren tot

de stedelijke hoofdgroenstructuur als

zij een functie vervullen in één of meer

van de volgende verbanden:

• het draagt ruimtelijk of functioneel bij

aan een min of meer aaneengesloten

netwerk;

• het is op stedelijk niveau in belangrijke

mate structuur – en identiteit

bepalend;

• het behoort op stedelijk niveau tot

de belangrijkste recreatieve gebruiksruimtes;

• het begeleidt een recreatieve hoofdroute;

• het heeft een belangrijke betekenis

voor de stedelijke ecologische structuur;

• het draag in belangrijke mate bij aan

de leefbaarheid van de stad.”

De visie is dat de stedelijke hoofdgroenstructuur

in de toekomst in essentie

overeind moet worden gehouden, omdat

dat van belang is voor de stad als

geheel. Er wordt een terughoudend

beleid gevoerd met het toevoegen van

nieuwe bebouwing binnen de stedelijke

hoofdgroenstructuur. Initiatieven worden

getoetst aan de groene functies die

de stedelijke hoofdgroenstructuur ter

plaatse moet vervullen.

Ondubbelzinnig een eenduidig wat er in

de vigerende plannen staat.

Omgevingsvisie

De afgelopen jaren is door het College

een proces in gang gezet ter voorbereiding

van de nieuwe Omgevingswetgeving

om zo te komen tot een eerst een

stedelijke omgevingsvisie, die daarna

moet uitmonden in een omgevingsplan,

vergelijkbaar met de structuurplannen

zoals in de Wet Ruimtelijke Ordening

voorgeschreven staan. Het lijkt in de

plannen die tot nu toe voorliggen alsof

Zwolle voor een andere koers kiest, dan

vastgelegd in structuurplan 2020: stedelijke

verdichting, overloop randstad met

daaraan gekoppeld extra ophoging van

het woningbouwprogramma( meer dan

op grond van de Primos prognose eerder

aangenomen was), ruim baan voor toeristen,

de ‘beste’ willen zijn vooral kwantitatief

en niet kwalitatief verwoord.

De laatste keer dat de Milieuraad (ongevraagd)

inbreng geleverd heeft op het

8


NatuurPlatformZwolle

De onderstaande figuur toont de barrières in de hoofdgroenstructuur (groene vinger) in het gebied van het Zwarte Water die wij

Secretariaat: p/a Milieuraad Zwolle, Campherbeeklaan 82A 8024 BZ Zwolle Tel: 038-

voorzien als de ontwikkelingen conform de gebiedsvisie gaan plaatsvinden. De Zwolse groene vingers zijn fundamenteel aangewezen

als zones die de natuur het stedelijk gebied inbrengen – die een levende Holtenbroek.com verbinding vormen tussen • editie landelijk maart gebied 2020 en

3377342 e: natuurplatformzwolle@milieuraadzwolle.nl

stedelijk gebied waarin flora en fauna zich kunnen verplaatsen. Dit is een existentiële voorwaarde voor het duurzaam

voortbestaan van biodiversiteit in onze stad.

proces rond de totstandkoming van de

omgevingsvisie was in de zomer van 2019

met het uitbrengen van een zienswijze

over de Reikwijdte MER-Omgevingsvisie.

In de inleiding op deze zienswijze hebben

wij aangegeven dat de voorliggende concept-omgevingsvisie

tot stand gekomen

is in een ander tijdsgewricht dan waarin

we ons nu bevinden. Door het klimaatakkoord

van Parijs, de klimaatplannen

van de regering, de aangekondigde deelplannen

van de Gemeente Zwolle met

betrekking tot klimaat, energie, water,

groen, wonen etc., de stikstofuitspraak

van de raad van state, de veranderde accenten

in de laatste concept nationale

omgevingsvisie (NOVI) is het naar onze

mening noodzakelijk dat de Gemeente

Zwolle moet reageren op die veranderde

omstandigheden. Dat vraagt om heroverweging.

3 Op blz. 22 onder het kopje Natuurbeschermingswet

4 Groenbeleidsplan (GBP)1998, blz. 39 uit Actualisatie

Groenbeleid 2015-2025

Het roer moet om!

De Milieuraad / Natuurorganisaties

dringen aan om de ambities, wensen,

doelstellingen die in de concept omgevingsvisie

staan te herijken en van uitvoeringsplannen

te voorzien, die vervolgens

in samenhang met elkaar tot een

plan gesmeed moeten worden. Alleen

ambities formuleren is te weinig, zeker

waar de verschillende ambities, zoals

ze nu verwoord zijn, wel eens strijdig

met elkaar zouden kunnen zijn. Er zullen

duidelijke keuzes gemaakt moeten

worden, wat ons betreft met het expliciet

benoemen van de natuur- en milieuwaarden.

Het vigerende structuurplan

zou in deze veranderde omgeving

een prima fundament kunnen zijn, om

de omgevingsvisie voor de komende

decennia vorm en inhoud te geven. Wij

sluiten daarbij onze ogen niet voor de

nieuwe opgaven die er liggen en die

kansen bieden, maar ook problemen

kunnen veroorzaken.

Wat zou er mooier zijn dan de ambitie

te hebben om met trots de GroenBlauwe

identiteit stevig neer te zetten en als

uitgangspunt te nemen voor een rustige

stedelijkheid. Misschien is dat afwijkende

beeld van andere middelgrote

steden wel de kracht en daardoor de

aantrekkingskracht van Zwolle en zouden

die waarden gekoesterd en nader

uitgewerkt moeten worden. Vanuit dat

perspectief kijken wij, Milieuraad en

Natuurorganisaties, naar de voorliggende

plannen en maken we ons zorgen.

Zwarte Waterzone

Behoud en versterking natuurwaarden

De Milieuraad en natuurorganisaties

zijn van mening dat wanneer in de concept

omgevingsvisie gesteld wordt dat

de Zwolse natuurwaarden behouden en

versterkt moeten worden, dat er dan

duidelijk gemaakt moet worden middels

afzonderlijk onderzoek wat die

natuurwaarden zijn en wat behoud en

versterking concreet voor het Zwols

Biodiversiteit is de variatie van ecosystemen (leefgebieden), aantal (onder)soorten en genen. Zonder verbindingen met grotere

gebieden met een grote diversiteit is het voortbestaan van soorten in afgesneden pockets niet mogelijk. De ontwikkelingen die

nu geprojecteerd worden in de zone van het Zwarte Water gaan volgens ons diverse barrières vormen voor de migratie van

soorten in de groene vingers. De onderstaande afbeeldingen illustreren de blokkades die door de plannen worden opgeworpen.

Aan gemeente Zwolle

College van B & W, en Gemeenteraad.

In afschrift aan : Bemog, lokale media, Wijkvereniging Holtenbroek Nu

Onderwerp: Gebiedsvisie Zwartewaterzone- reactie van Milieuraad en Natuurplatform Zwolle (NPZ)

Datum: 1 maart 2020

Geacht college, geachte raad,

Bijgaand ontvangt u onze reactie op de herinrichtingsplannen voor de Zwarte Waterzone bij Holtenbroek. Concrete

aanleiding om nu te reageren is het feit dat we het afgelopen halfjaar geconfronteerd zijn met verregaande

uitwerkingsplannen van onderdelen van deze gebiedsvisie. Wij hadden aangenomen dat de visie onderdeel zou

worden van een integrale afweging in het kader van een omgevingsvisie met daaropvolgend een omgevingsplan vo

het gehele Zwolse grondgebied.

We zijn geschrokken van de forse plannen voor bebouwing, met onder andere ook twee zeer hoge flats, juist in ee

gebied wat daar zowel qua natuur als verdere ruimtelijke randvoorwaarden niet geschikt voor is.

Samengevat is onze conclusie:

1– Buitendijkse bebouwing, meer dan in het huidig bestemmingsplan beschreven staat en zeker waar de bebouwin

nu gesitueerd is wijzen wij af en achten wij in strijd met alle bestaande vigerende plannen

2– Herinrichting van het noordelijk bedrijventerrein, van de Prinses Margriethaven tot aan de Holtenbroekerbrug is

gewenst, mogelijk met toevoeging van kleinschalige woonbebouwingen en versterking van de groenstructuur

3– Onafhankelijk onderzoek naar natuur en milieuwaarden is noodzakelijk voordat tot planvaststelling overgegaan

wordt

4– MER-onderzoek verplicht stellen wanneer dit plan onverhoopt gehandhaafd mocht blijven

.

Dit onderbouwen wij met argumenten uit het huidige bestemmingsplan, met gegevens over de natuur ter plekke en

over de rol van het gebied binnen de stedelijke hoofdgroenstructuur, als natuurlijke verbindingszone. En met

ruimtelijke argumenten, zoals bijvoorbeeld ook de negatieve = Barrière effecten in een ecologische van toenemende verbindingszone. mobiliteit voor de wijdere

omgeving.

Samenvatting van de plekken waar het Natuurplatform Zwolle knelpunten voorziet wanneer de ontwikkelingen genoemd in de Gebiedsvisie Zwartewaterzone

als zodanig worden uitgewerkt.

We beseffen dat we laat in het proces met een uitvoerige analyse komen , die ingrijpende wijzigingen in de huidige

Opmerkingen bij paragrafen planvorming uit de vraagt. visie: We vragen u toch om dit een serieuze rol te geven, de natuur en de leefbaarheid alsnog een

grondgebied Paragraaf 2.2 betekent. centrale Er moet positie daadwerkelijk,

In de beschrijving zichtbaar “Het en uitvoerbaar Zwarte Water ge-- rivier zal in ongetwijfeld het landschap” door op het pagina waterschap 17 staan de ling inzichten omhooggaat, van de (hoge) wanneer natuurwaarden er zoveel

te geven voor in meer de verdere dan 100 planvorming.

jaar. Een watertoets voor de mens, de inwoners, de stede-

Natuurlijk zijn we bereid deze reactie ook mondeling toe te lichten.

leverd beschreven worden. – Dat onderdeel geldt voor van het Natura stedelijk

staan. omgevingsplan Alleen bij de als dijkversterking

2000 en en natuurgebied Rijkswaterstaat zowel vereist binnen- worden. als buitendijks. meer Deze activiteiten inzichten lijken gaan op plaatsvinden,

zichzelf te

Met geheel, vriendelijke maar vanuit ook het

groet, Wij Hoogwaterbeschermingsplan gaan ervan dat dat rappoort wordt ook ingezet laat op versterking staan hoogbouwwoonbebouwing.

van de natuurwaarden.

voor Er ieder worden deelgebied. geen bedreigingen Er moet genoemd, bij ingrijpende

plannen onafhankelijk onderzoek woningen moet de noodzaak voor een seerde leisure leiden eerder tot priva-

die openbaar wel aan de is. orde Niet zijn. het aantal geplande Woonbebouwing, horeca en geprivati-

5 Hoofddoel van Deltaplan Biodiversiteitherstel: méér biodiversiteit realiseren.

plaatsvinden naar wat Namens de natuur- Natuurplatform en MERrapportage Zwolle, Milieuraad bepalen, Zwolle maar de ingrijpende

verandering tov de juridisch waterkant dan tot wat genoemd wordt

tisering van het openbare groen en de

5

milieuwaarden van het Hans gebied de Graad zijn en (voorzitter)

Aan het Natuurplatform Zwolle nemen deel:

wat Zwolle de gevolgen Groenstad zijn • IVN van afd ingrepen Zwolle • die KNNV leidende afd Zwolle plannen • Bijenvereniging daarin Zwolle vooral • Avifauna de de Zwolle veronderstelde • Milieuraad Zwolle kwaliteitsslag in

afwijken van structuurplan, bestemmingsplan

buitendijkse ligging en aanzienlijke bui-

en groenbeleidsplan. Dat tendijkse bebouwing. In de gebiedsvisie

niet alleen, er zal ook overtuigend moeten

wordt verondersteld dat buitendijkse

worden aangetoond wat de nood-

bebouwing van het zwarte Waterfront

zaak van omvangrijke 1ingrepen zijn. Dat een daadwerkelijke bijdrage levert aan

geldt zeker voor de gebiedsvisie Aan het Natuurplatform Zwar-

een Zwolle onderscheidend, nemen deel: innovatief en aan-

ruimtelijk, functioneel en sociaaleconomisch

opzicht. Hoogbouw van deze

omvang aan de waterkant past bij de

identiteit van Rotterdam, maar niet bij

die van Zwolle.

tewaterzone. Onderzoeken Zwolle Groenstad over wat • IVN trekkelijk afd Zwolle Zwolse • KNNV woon- afd Zwolle en leefmilieu.

• Bijenvereniging Koester Zwolle je • eigen Avifauna GroenBlauwe Zwolle • Milieuraad ruimtelijke

Zwolle

de ecologische waarden zijn en welke Wij zetten daar grote vraagtekens bij en

identiteit!

schade er bij verandering van de voorgenomen

zouden de omgekeerde stelling willen

plannen zal gaan ontstaan. verdedigen: niet buitendijks bouwen, De Zwartewaterzone maakt deel uit

Wij zijn niet direct betrokken geweest maar groen en water zijn essentieel van de hoofdgroenstructuur van Zwolle.

bij de planvorming rond de Zwarte Waterzone,

voor het welzijn en de gezondheid van

In de gebiedsvisie Zwartewaterzone

noch in het voortraject, noch mens, dier en natuur versterken het wordt daar wel melding van gemaakt,

in de uitwerking die nu aan de orde woonmilieu op loopafstand. Door de maar zonder inventarisatie van de bestaande

is. We hebben helaas ook geen enkel voorgenomen bebouwing wordt de wijk

ecologische waarden. Er wordt

onafhankelijk onderzoeksrapport aangetroffen,

Holtenbroek gedeeltelijk afgesloten van ook weinig gezegd over de ecologische

ook niet via digitaal speur-

het Zwarte Water. De bebouwings-

basisvoorwaarden die noodzakelijk zijn

werk. Voor de oordeelsvorming zijn die hoogte van beide hoogbouwappartementencomplexen

voor een gezonde en duurzame stad. De

onderzoeken van wezenlijk belang. We

van 16 en 14 verdie-

meekoppelkansen en de meerwaarden

vinden het noodzakelijk dat het stedenbouwkundig

pingen gerekend van dijkhoogte (3.5-4 die gecreëerd moeten worden om het

plan rond de Zwarte m) rijst ver boven de bestaande bebou-

verlies aan biodiversiteit5 goed te mapingen

Water zone voorzien wordt van een wing uit zoals nu uit de tekeningen valt ken worden eveneens buiten beschouwing

onderzoeksrapport over de natuur- en op te maken. Deze omgekeerde stelling

gelaten. Geen meerwaarde dus

milieuwaarden (ecologische waarden) wordt onderschreven in de vigerende voor de ecologische habitat van planten

van het gebied en dat er daarnaast een plannen en vinden we ook terug in landelijke

en dieren (en daarmee ook voor het

Milieueffectrapportage (MER) wordt

richtlijnen en actuele discussies. welzijn van de mens). Er wordt voorbij-

gemaakt. Het is niet onwaarschijnlijk In het ruimtelijk beleid in Zwolle zijn de gegaan aan de onderlinge relaties en

dat het Pfas besluit nog gevolgen heeft groene en blauwe vingers vele decennia ketens in de leefgebieden. In de visie

voor de planontwikkeling in dit gebied. medebepalend geweest in de planvorming,

worden delen van het gebied sectoraal,

De uiterwaarden van Zwarte Water en

zie vigerend structuurplan. Daar lokaal gepland zonder het effect op het

Vecht behoren immers tot de uitlopers waar niet alleen de mens zijn stempel grote geheel te bespreken.

van het Natura 2000 gebieden en vallen

drukt op de kwaliteit van de leefomgebesluit.

daardoor indirect onder het PFasving

maar ook ruimte is voor flora en De onderstaande figuur toont de barri-

Ook ‘ruimte voor de rivier’ en fauna, voor natuur en natuurbeleving in ères in de hoofdgroenstructuur (groene

opvang van het water zal duurzaam betrekkelijke rust. Het is dan ook zeer

moeten zijn, dat wil zeggen bestendig de vraag of de beleving van het water Vervolg op pagina 10

9


www.holtenbroek.com

Vervolg van pagina 9

vinger) in het gebied van het Zwarte

Water die wij voorzien als de ontwikkelingen

conform de gebiedsvisie gaan

plaatsvinden. De Zwolse groene vingers

zijn fundamenteel aangewezen als zones

die de natuur het stedelijk gebied

inbrengen – die een levende verbinding

vormen tussen landelijk gebied en

stedelijk gebied waarin flora en fauna

zich kunnen verplaatsen. Dit is een

existentiële voorwaarde voor het duurzaam

voortbestaan van biodiversiteit

in onze stad.

Biodiversiteit is de variatie van ecosystemen

(leefgebieden), aantal (onder)

soorten en genen. Zonder verbindingen

met grotere gebieden met een grote diversiteit

is het voortbestaan van soorten

in afgesneden pockets niet mogelijk.

De ontwikkelingen die nu geprojecteerd

worden in de zone van het Zwarte Water

gaan volgens ons diverse barrières

vormen voor de migratie van soorten in

de groene vingers. De onderstaande afbeeldingen

illustreren de blokkades die

door de plannen worden opgeworpen.

Samenvatting van de plekken waar het

Natuurplatform Zwolle knelpunten

voorziet wanneer de ontwikkelingen

genoemd in de Gebiedsvisie Zwartewaterzone

als zodanig worden uitgewerkt.

Opmerkingen bij paragrafen uit de visie:

Paragraaf 2.2

In de beschrijving “Het Zwarte Water

- rivier in het landschap” op pagina 17

staan de inzichten van de (hoge) natuurwaarden

beschreven – onderdeel

van Natura 2000 en natuurgebied zowel

binnen- als buitendijks. Deze inzichten

lijken op zichzelf te staan. Alleen bij de

dijkversterking vanuit het Hoogwaterbeschermingsplan

wordt ingezet op

versterking van de natuurwaarden. Er

worden geen bedreigingen genoemd,

die wel aan de orde zijn.

5 Hoofddoel van Deltaplan Biodiversiteitherstel:

méér biodiversiteit realiseren.

Bij “Rivier in de stad” op pagina 18

wordt de “natuurlijke” kwaliteit benoemd

in relatie met belevings- en gebruikswaarde

voor bewoners en recreanten.

De ecologische waarden worden

beoordeeld op basis van de waarde die

sommige mensen (meningen verschillen)

eraan zouden kunnen geven en niet

op grond van de eigen intrinsieke waarde

van de natuur.

Bij “Inzichten” op pagina 19 wordt wel

gezegd dat de oevers en parken belangrijk

zijn voor de waterhuishouding en

biodiversiteit van het stedelijk gebied.

Hoe dit zich verhoudt met de zone als

hoofdgroenstructuur wordt niet duidelijk

omschreven. Laat staan dat beargumenteerd

wordt waarom van het beleid

wordt afgeweken zoals geformuleerd

staat in het structuurplan dat de mogelijkheden

voor bebouwing in de uiterwaarden

zoveel mogelijk beperkt moet

worden. Verandering van opvatting kan

en is niet bij voorbaat ongewenst, maar

dan wel beargumenteerd en zodanig

dat bij de afweging van belangen de onderscheiden

deelbelangen benoemd en

onderzocht zijn.

Paragraaf 2.3

In deze beschrijving ligt het accent op

het waterlandschap en de dijk als dragende

structuur in relatie tot stedelijke

elementen. “Om de symbiose tussen

stad en landschap te verbeteren worden

grenzen opnieuw georganiseerd, niet

als barrière, maar als gradiënt!”blz. 24

Als hiermee wordt bedoeld: het toevoegen

van stedelijke voorziening (bouwvolume)

in de groene hoofdgroenstructuur,

dan wordt de plank misgeslagen.

Er is geen sprake van verloop, maar van

intensivering van fysieke componenten

en dynamiek ten koste van groene

ruimte en (relatieve) rust. Dat er stedenbouwkundig

verschillend opvattingen

over dit onderwerp bestaan, moge

blijken uit het feit dat van Emden6

verantwoordelijk stedenbouwkundige

voor de eerste naoorlogse nieuwbouwwijk

in Zwolle, Holtenbroek, een andere

opvatting had over de relatie tussen

wijk, groen en water. In het bestemmingsplan

staat het in de historische

terugblik als volgt omschreven: ‘Belangrijk

uitgangspunt in het stedenbouwkundig

plan voor Holtenbroek was om

de nieuw opkomende maatschappij te

laten profiteren van licht, lucht en open

groene ruimte.’

Paragraaf 2.5

Locatie 1. Stadskades; toegankelijkheid

en uitnodigend. Deze locatie is in de

huidige situatie al een soort bottleneck

in de groene verbindingszone met de

binnenstad. De ruimte voor groen die

hier genoemd wordt moet substantieel

zijn om de flora en fauna werkelijk te

kunnen laten migreren tussen buitengebied

en het stadshart.

Locatie 2. Stadsoevers: natuurlijk en biodivers.

Dit is de enige plek in de gebiedsvisie

waar specifiek benoemd wordt dat

er grote biodiversiteit aanwezig is. En

dat de ecologische functie behouden en

versterkt dient te worden. Echter ook

dat het gebied aantrekkelijk moet zijn

om er als mens te komen en te zijn. Dan

moet er een zeer zorgvuldige inrichting

van het gebied gerealiseerd worden

zodat de aanwezige, zeer waardevolle

flora en fauna niet verstoord wordt. Bovendien

is het de vraag of het uitzicht

op een hoge woontoren vanuit een

hoogbouwflat aan de Palestrinalaan je

liefste wens als mens is.

Locatie 3 en 4. Klimaat-adaptieve werken

leeromgeving. Door de kentering van

toevoegen van woon- en werkfuncties

zal de dynamiek en intensiever gebruik

van de leefomgeving een bedreiging vormen

voor voldoende ruimte en verbindingen

voor flora en fauna. Het toevoegen

van hoge bebouwing beïnvloedt eveneens

het (micro-)klimaat van de directe

omgeving (wind, schaduw). Het verlies

van groene ruimte betekent vermindering

van voedselaanbod en nestgelegenheid

voor dieren. Zonder insecten zijn er

bijvoorbeeld veel minder vogels. Natuurinclusief

bouwen werkt alleen als aan de

andere voorwaarden is voldaan. Bovendien

wordt de waterkant daardoor geprivatiseerd

en in beslag genomen door horeca,

wonen en ‘vermarkte’ leisure. De

vrije rustige ruimte verdwijnt daardoor

achter de horizon van de bebouwing en

is niet meer van iedereen.

Locatie 5 en punt 6. Dynamisch stedelijk

programma. Letterlijk staat er: Langs

het Zwarte Water wordt het steeds

drukker. Genoemde stedelijke functies

vormen een ruimtelijke invulling die

op gespannen voet staat met een ecologische

leefomgeving waarin flora en

fauna kunnen bestaan en zich voortbewegen.

Op dit punt, aansluitend op

Locatie1 bevindt zich al een versteende

bottleneck. Het is een grote zoektocht

om hier toch de kwaliteit van de groene

vinger als verbindingsgebied te versterken.

Cruiseschepen en hotels passen

daar niet in.

Punt 7 en 8. Intensivering van het grondgebruik

door verkeer en parkeren (in

relatie met bouwen) betekent een kostbaar

verlies van oppervlakte aan groene

ruimte en veel meer verkeersbewegingen.

Ook dit aspect zal een negatief effect

hebben op de ecologische kwaliteiten

en natuurwaarden. Hoe kan dit

plaatsvinden terwijl we ook de biodiversiteit

in de stad willen versterken?

Punt 9. Veilig en gezond woon- en

werkgebied. Niet alleen voor de mens,

maar ook voor plant en dier. Dat is een

fundamentele voorwaarde én kwaliteit

van de ‘gezonde stad’. Bewegen en

ontmoeten is niet exclusief voor mensen,

beweging en ontmoeten is ook

een voorwaarde voor het voorbestaan

van planten en dieren. Gezondheid van

mens en dier is onlosmakelijk verbonden

met de intrinsieke waarden van de

natuur: schoonheid, rust, verwondering,

ontspanning, inspiratie, culturele

identiteit. Gezondheid ontstaat niet

door stapelen van stenen, maar door

een weloverwogen keuze van functies

op de juiste plek in de stad en het ommeland.

De opvatting in deze paragraaf

op blz 62 stevig neergezet dat het ontwerpen

van de wijkgedachte heeft geleid

tot onderling van elkaar gescheiden

wijken en dat we dat denken moeten

loslaten roept bij ons vraagtekens op.

Het is een niet onderbouwde stelling,

die hier gebruikt wordt om een stedelijke

bebouwing langs het Zwarte Water

te legitimeren. De aardigste woonwijken/buurten

in Zwolle zouden wel eens

die wijken kunnen zijn waar sprake is

van een buurtcultuur.

6 Nationaal en internationaal zeer gewaardeerde

Joods- Nederlandse architect en stedenbouwkundige.

Verantwoordelijk voor structuurplankeuze

voor stadsuitbreiding richting

het Noorden: Holtenbroek met een strakke CI-

AM-verkaveling gecombineerd met een groen

assenkruis bij de opbouw van het gebied.

Conclusie

1. Buitendijkse bebouwing, meer dan

in het huidig bestemmingsplan beschreven

staat en zeker waar de bebouwing

nu gesitueerd is wijzen wij

af en achten wij in strijd met alle bestaande

vigerende plannen

2. Herinrichting van het noordelijk bedrijventerrein,

van de Prinses Margriethaven

tot aan de Holtenbroekerbrug

is gewenst, mogelijk met

toevoeging van kleinschalige woonbebouwingen

en versterking van de

groenstructuur

3. Onafhankelijk onderzoek naar natuur

en milieuwaarden is noodzakelijk

voordat tot planvaststelling overgegaan

wordt

4. MER-onderzoek verplicht stellen

wanneer dit plan onverhoopt gehandhaafd

mocht blijven

Bijlage 1: een voorbeeld van eigen onderzoek

naar de natuurwaarden Onlangs

heeft Ecogroen B.V. in samenwerking

met vele Zwolse vrijwilligers

onder andere weer de uiterwaarden

van het Zwarte Water geïnventariseerd

op natuurwaarden. Dit rapport

laat het belang van deze regio zien.

Soorten als de bever, otter, hermelijn,

wezel en de dwergmuis komen

bijvoorbeeld juist in dit gebied (en

enkele andere regio’s in Zwolle) voor.

Ook de gewone dwergvleermuis, de

meervleermuis en in mindere mate de

laatvlieger en ruige dwergvleermuis

zijn soorten die geregeld in de Zwartewaterzone

vastgesteld worden. Bovendien

genieten alle vleermuissoorten in

ons land bescherming onder de Wet

natuurbescherming en dit er zeker

goed voor deze (en vele anderen) te

worden gezorgd als het gaat om de instandhouding

van populaties. Binnen

de groep van de broedvogels vormt

de Zwartewaterzone een belangrijk

gebied voor onder andere de appelvink,

de blauwborst, de bosrietzanger,

en brandgans (Zwartewaterzone

in 2018 enige vindplaats van nest/territorium).

In 2018 was het gebied ook

de enige vastgestelde vindplaats van

de Cetti’s zanger. Ook een broedpaar

van de wintertaling werd tijdens het

onderzoek alleen in de Zwartewaterzone

vastgesteld. De doodaars werd

in het onderzoek van Ecogroen ook in

dit gebied gevonden. Daarnaast werd

die soort voorheen alleen op twee andere

plekken in de stad gezien. Ook de

Zwolse ijsvogels houden zich vooral in

de Zwartewaterzone op. Van de kleine

bonte specht zijn in het onderzoek van

Ecogroen maar twee territoria vastgesteld,

waaronder één in de Zwartewaterzone.

Ook waarnemingen van

waterral zijn in de Zwartewaterzone

vastgesteld. En futen, grauwe ganzen,

grote Canadese ganzen, grote bonte

spechten en grasmussen komen geregeld

in het gebied voor, maar deze

soorten worden op meerdere plekken

in de stad veelvuldig aangetroffen.

Broedende grauwe vliegenvanger,

kuifeenden en krakeenden komen

ook geregeld in deze zone voor (meer

vindplaatsen dan elders in de stad).

De bergeend schijnt ook in het gebied

te broeden. De nachtegaal is ook een

soort die zich binnen de door Ecogroen

onderzochte gebieden ook vooral ophoudt

in de Zwartewaterzone. Ook

voor roofvogels zoals de boomvalk,

havik, sperwer en de buizerd en uilen

zoals de ransuil biedt de Zwartewaterzone

ruimte voor territoria.

Voor wat betreft het onderzoek naar

vissen werk alleen in de Zwartewaterzone

een grote populatie alvers gevonden.

De soort werd niet gezien in de

andere onderzoeksgebieden in de stad.

Ook de bittervoorn, paling, het vetje en

de kleine modderkruiper komen in deze

regio in groten getale voor. Van alle onderzoeksterreinen

werd de winde ook

vooral in de Zwartewaterzone gezien.

Vervolg op pagina 13

10


Holtenbroek.com • editie maart 2020

Neil Young Festival Zuidhorn

Gezocht een chauffeur: “Out on the weekend”

Door Harry Bartelds

Op zaterdag 4 April 2020 wordt wederom

het Neil Young Festival georganiseerd

in Zuidhorn. Initiatiefnemer

van het eerste uur Arnold

Wegman mikt met dit festival op

350/400 bezoekers en muzikanten.

Arnold: “Het is altijd de intentie

geweest om een festival te organiseren

speciaal voor de echte Neil

Young fan.”

Terwijl dit artikel voor de wijkkrant

was afgerond en bij de eindredactie

en opmaa redactie lag, kwam het

volgende bericht binnen van Arnold

Wegman: “Beste bezoekers van het

Neil Young Festival Zuidhorn 2020.

Misschien zagen jullie de bui al hangen,

maar ook ik kan er niet omheen.

Ik heb een tiental mensen een aantal

vragen en mijn mening voorgelegd en

van iedereen kreeg ik dezelfde reactie

terug als dat mijn mening is. Voor

het eerst sinds 9 jaar dat we het NYFZ

moeten verschuiven. Ik vind het niet

meer verantwoord dat we het Neil

Young Festival Zuidhorn op 4 april a.s.

gaan beleven. Er zouden zoveel mensen

uit diverse landen komen. Overal

in de wereld rukt het coronavirus op

en worden evenementen geschrapt.

Het mag niet zo zijn dat we na een

gezellige dag elkaar hebben besmet en

dat we ziek worden, of nog erger……

overlijden en dat allemaal door het

Neil Young Festival. Ook zal een deel

van de bezoekers weg blijven, de Italiaanse

band Live Rustband mag Italië

niet uit. We moeten verstandiger beslissingen

nemen hoe shit dat ook is”.

Dit was woensdag 11 maart 2020. De

dag er na was zwarte donderdag 12

maart 2020.

Het Neil Young Festival Zuidhorn

Twee weken eerder had Arnold Wegman

over het Neil Young Festival

Zuidhorn gezegd: “Kwaliteit staat

ver boven kwantiteit. De bezoekers

vormen ieder jaar een saamhorige

hechte Neil-fan familie en dat wil

ik graag zo houden, te grootschalig

maakt het vaak wat onpersoonlijker

is mijn mening en hier worden vaak

vele vriendschappen gesloten. Het is

dan ook niet een commercieel evenement

want er wordt ook geen winst

gemaakt. Het is een internationaal

festival met bezoekers en muzikanten

die speciaal uit diverse landen

helemaal naar Zuidhorn rijden en

vaak ergens blijven overnachten of

met een camper, caravan of tentje

komen. Men mag op de grote parkeerplaats

gratis overnachten. Het

is een evenement waar zowel alle

muzikanten als bezoekers volop kunnen

genieten. Er worden uitsluitend

songs gespeeld (door zo’n 8 bands en

Carlo Nijmeijer in Israël op de foto met

Ramses Shaffie

Nel Bannink van het Leger des Heils was met

haar collecte bus altijd welkom in Swing Café

de Dokter

Waar kennen we die ook al weer van?

jamsessies) met songs in hun setlists

van Neil Young (Crazy horse) CSN&Y,

Buffalo Springfield.”

Fiets als vervoermiddel voor Carlo

Zwollenaar Carlo Nijmeijer had gehoord

van dit festival en heeft het

plan opgevat dit jaar ook eens naar

het festival te gaan. Het kleinschalige

van het festival spreekt hem wel aan.

Carlo Nijmeijer is min of meer landelijk

bekend geworden van quiz progamma’s

waar ze makkelijke vragen

stellen. Carlo daar over: ”Ja, het waren

allemaal makkelijke vragen anders

had ik het antwoord toch niet geweten?

Ja, dat is simpel.” Carlo heeft tot

nu toe geen saai leven gehad. Aan de

Carlo in één shot met één van de beste

zangers van Nederland

Met de DJ van Swing Café de Dokter Hans

Stroeve

Uniek

hand van fotomateriaal vertelt hij mij

– in zijn woonkamer – hoe zijn leven

is verlopen. Carlo wil samen met een

vriend uit de wijk Holtenbroek naar

dit festival toe. Hij is transgender. Ja,

tegenwoordig kan dat gewoon. Doen

we niet moeilijk over. Hij is één van

mijn beste vrienden. Nu had Carlo in

de wandelgangen gehoord dat er mogelijk

een bus vanuit Zwolle naar dit

festival gaat. Dat zou voor hem een

mooie oplossing zijn. Immers Carlo

heeft alleen maar een fiets. Echter

met een bus wil Carlo niet meerijden.

Hij wil zelf kunnen bepalen wanneer

hij terug wil. In zijn woonkamer zegt

hij: “Luister nou. Als ik daar straks in

Zuidhorn ben. En het is, ik zeg maar

wat, tien uur uur in de avond. Mijn

vriend en ik we hebben het helemaal

gehad. Dan wil je toch niet op die bus

moeten wachten? Op de fiets heen en

terug ga ik niet doen. Iemand moet

mij thuis voor de deur oppikken en op

het moment dat wij weer terug willen,

dan willen we gewoon terug. Zo

moeilijk is dat toch niet?” Sinds begin

jaren 80 ken ik Carlo. Toen ik op

de middelbare school zat gingen we

soms vrijdag ‘smiddags naar Swing

Café de Dokter. Ik heb daar toen mijn

eerste liefde leren kennen. Zij heeft

mij toen van de kroeg en de eenzaamheid

gered. Toen deze liefde over was

kwam ik weer in Swing Café de Dokter.

Terwijl Carlo allerlei foto’s uit

zijn verleden laat zien zegt hij: “Je

ziet wel, ik ben niet graag alleen. Ga

ook niet graag alleen ergens naar toe.

Daarom wil ik vragen of een vriend

uit Holtenbroek mee gaat.” Dan opeens

tovert hij een script van Kuifje

en kapitein Haddock te voorschijn.

Originele tekeningen. Speciaal voor

hem gemaakt. Uniek.

Oproep

Bij deze doe ik de volgende oproep

voor Carlo: Wie heeft er zin en tijd

deze Zwollenaar – die vol met verhalen

zit – te vervoeren naar het Neil

Young Festival Zuidhorn? Er wordt van

je verwacht dat je Carlo thuis ophaalt.

Op het moment dat hij naar huis wil

rijd je hem zonder dralen weer terug.

Belangstelling? Stuur dan een app bericht

naar 0624779207 met als onderwerp

NYF2020. Wil je eerst meer weten

van dit festival surf dan naar www.

neilyoungfestivalzuidhorn.nl.

Verontrustend

Toen wij deze week naar Carlo toegingen

om het geld voor de entree en

BBQ op te halen, hadden we een verontrustend

gesprek met Carlo. Bij het

aanbellen bij hem thuis deed hij zijn

bovenraam open en riep: “ Hé Harry.

Ik kom niet naar beneden uche uche

uche, ja ik heb wat met de longen en

griep,” zei hij met een hese stem. En

voegde daar aan toe: “Ik blijf daarom

de komende dagen binnen. Gisteren

ben ik bij de huisarts geweest. Volgens

mijn huisarts heb ik geen carona. Wil

je dat tegen iedereen zeggen! Ik heb

geen carona! Nu ik binnen blijf zullen

mensen wel denken wat is er met

hem aan de hand? Gewoon griep dus!”

Op de vraag of ik nog wat voor hem

kon betekenen zei hij: “ Ik heb altijd

heel veel voorraad in huis. Dat heb je

de vorige keer toch wel gezien? Ik red

me echt wel. Maak je geen zorgen om

mij. Maar vertel iedereen vooral dat ik

geen carona heb. Begrijp je dat? Ik heb

geen carona!” Waarvan akte.

11


www.holtenbroek.com

Gemeente Zwolle

Buitengeluk in Holtenbroek

Heb je lentekriebels, groene vingers

en wil je milieuvriendelijk tuinieren?

Wil je meer kleur en groen in de straat

en je buren ontmoeten? Hoe krijg je

de kinderen aan het buitenspelen? Is

jouw tuin niet aantrekkelijk voor insecten

en vogels? Deze pagina staat vol

tips en inspiratie voor het buitengeluk

van iedereen.

Meer groen en minder wateroverlast

Hoosbuien zorgen steeds vaker voor

wateroverlast. In een groene tuin met

een gazon en borders kan het regenwater

sneller wegstromen. Een terras

of tegelpad is prima, maar laat daarom

ook voldoende ruimte over voor gras

en planten. Heb je al een klimaatvriendelijke

tuin? Kijk eens langs de schutting

of de gevel. Is er nog plaats voor

een geveltuintje?

Een rij stoeptegels eruit en je kunt een

geveltuintje naar eigen inzicht inrichten

met bloemen of planten. Er zijn wel een

paar voorwaarden die je kunt vinden op

www.zwolle.nl/geveltuintje.

Gratis compost

Zaterdag 28 maart 2020 kun je gratis

compost ophalen bij Milieubrengstation

ROVA Zwolle aan de Rijnlandstraat

2 tussen 9.00 en 17.00 uur.

Meer groen, minder hitte-stres

Een groene buurt is koeler dan een

grijze, betegelde omgeving. Stenen houden

de warmte langer vast dan groen

of natuurlijke grond. Planten en bomen

geven schaduw en trekken juist daarom

ook insecten en vogels aan. Doe mee

en maak van grijs, groen. Adopteer een

stuk grond of leg een kleurige boomtuin

aan.

Adoptiegroen

Is er een stukje groen in de buurt dat je

wilt inrichten? Dan kun je samen met

de buren deze grond van de gemeente

adopteren. Je kiest dan zelf de beplanting

en de inrichting en zorgt voor het

onderhoud. Je ondertekent een adoptieovereenkomst

waarin de afspraken over

het onderhoud en beheer staan. www.

zwolle.nl/adoptiegroen.

Boomtuintje

Veel bewoners, maar ook scholen hebben

hun buurt al mooier gemaakt met

een boomtuintje, een minituintje aan

de voet van een boom. Kijk voor inspiratie

op www.zwolle.nl/boomtuintje en

wat de spelregels zijn.

Naar buiten!

De openbare buitenruimte is van iedereen.

Maak er gebruik van, want dat

mag! Er zijn wel een paar spelregels.

Die zijn er om rekening te houden met

andere buurtbewoners, de natuur te

beschermen en voor de veiligheid van

anderen, vooral kinderen.

Particuliere speeltoestellen in de straat

Om meer speelruimte te krijgen en

meer kinderen naar buiten te lokken,

mag je van 1 maart tot 1 november

een verplaatsbaar speeltoestel in de

openbare ruimte plaatsen. Dat mag

een glijbaan zijn of een speelhuisje,

maar geen trampolines want die zijn

niet veilig.

De eigenaar van het speeltoestel is verantwoordelijk

voor de veiligheid van de

spelende kinderen, het speeltoestel en

voor het voorkomen van overlast voor

omwonenden. Lees de spelregels op

www.zwolle.nl/speeltoestellen.

Straatbarbecue

In Zwolle hoef je geen vergunning aan

te vragen voor de organisatie van een

barbecue in de straat. Een vergunning

is wel nodig voor een barbecue in een

stadspark of bos. Een barbecue in een

wijkpark is toegestaan na overleg met

de wijkbeheerder. www.zwolle.nl/straatbarbecue.

Mooi Schoon Holtenbroek

Wil je regelmatig zwerfafval opruimen?

Neem dan contact op met Wijkservicepunt

stadsdeel Noord door te mailen

naar wijkservicepuntnoord@zwolle.

nl of bel 038 498 2682. Je krijgt dan opruimmateriaal

zoals vuilniszakken, grijpers

en handschoenen.

www.nederlandschoon.nl

Samen maken we de wijk

De straat is van jou!

De hele dag geen auto’s, fietsen

en scooters in jouw straat. Spelen

midden op de weg zonder dat

je hoeft uit te kijken. Weet je dat

dat kan? Maak van jouw straat

een Kinderstraat! Vertel je ouders

dat je van de gemeente Zwolle afzetlinten

en een spandoek krijgt

om de straat voor één dag helemaal

af te sluiten. De spelregels

voor een Kinderstraat lees je op:

www.zwolle.nl/kinderstraat.

Bloemenlint

De inschrijving voor de zesde editie van

het Bloemenlint is weer geopend! Op

woensdag 22 april leggen veel initiatieven

uit Zwolle een bloemenlint aan

door de stad (goed voor bijen). Doet

jouw initiatief ook mee? Aanmelden

kan tot 31 maart! Wij regelen het bloemenzaad.

Deelname is kosteloos! Niet

alleen bewonersinitiatieven en buurttuinen

kunnen meedoen, maar ook

sportverenigingen, wijkcentra, scholen,

kinderopvang, verzorgingstehuizen e.d.

Zeg het vooral voort. Meer informatie

vind je via https://groeneloperzwolle.nl/

bloemenlint/. Aanmelden kan via het

aanmeldformulier!

Ben je van plan bloemenzaad te zaaien

in de openbare ruimte? Dan kan dit pas

als dit goed is afgestemd met de wijkbeheerder,

Monique Wiegers, m.wiegers@

zwolle.nl of via 038-498 26 83.

Regeling kleine natuurprojecten

Wil jij samen met buren je straat/wijk

vergroenen en kun je hier wel wat financiering

bij gebruiken? Denk aan een

buurtmoestuin, geveltuinen, nestkasten,

buurtboomgaard, bijenhotel e.d. Het

Prins Berhard Cultuurfonds Overijssel wil

deze initiatieven graag ondersteunen. Zij

hebben een regeling die tot 31 december

2020 loopt (voor zover het hiervoor

beschikbare budget toereikend is). Niet

alleen verenigingen en stichtingen kunnen

een aanvraag doen, maar ook groepen

personen (bijvoorbeeld een buurt of

wijk). De maximale bijdrage is 750 euro.

Bekijk hier de website voor meer informatie:

www.cultuurfonds.nl/regeling-kleine-natuurprojecten#content_block_813.

Het kernteam van Groene Loper Zwolle: Erik,

Michiel, Hans, Adriaan, Henk, Arjan en Alma

Team Wijkservicepunt stadsdeel Noord, v.l.n.r. wijkbeheerder Monique Wiegers, wijkmedewerker

Vanessa Sahetapy, wijkmanager Wim van Hattum

Inwoners en organisaties nemen op allerlei

plekken in de wijk initiatieven om hun

buurt of straat te verbeteren. Het team

van het Wijkservicepunt van de gemeente

Zwolle helpt graag bij dit soort acties

met materiaal, tips, geld of een paar extra

handen. Samen is meer mogelijk dan je

wellicht denkt. Kijk voor de contactgegevens

op www.zwolle.nl/holtenbroek. Wil je

ideeën opdoen? Kijk dan op www.zwolle.

nl/buurtinitiatief en lees het Wijkenmagazine

op www.zwolle.nl/wijkenmagazine.

12


Vervolg van pagina 10

Als we kijken naar de dagvlinders dan is de

Zwartewaterzone een belangrijk gebied

voor: bont zandoogje, groot dikkopje, icarus

- blauwtje en de kleine vuurvlinder.

Bij de libellen zijn in de Zwartewaterzone

vooral de volgende soorten aanwezig:

bandheidelibel, bruine korenbout,

bruine winterjuffer, glassnijder, koraaljuffer,

sierlijke witsnuitlibel, vroege glazenmaker,

en de vuurlibel.

Voor de sprinkhanen is het gebied van

belang voor de moerassprinkhaan en

sikkelsprinkhaan. In het rapport van

Ecogroen worden ook diverse inrichtings-

en beheermaatregelen aangedragen

om soorten te stimuleren. Voor

de Zwartewaterzone spreekt men daar

over de fasering van maaibeheer van

graslanden, gebieden ophogen, creëren

van broedplaatsen, betreding van

terreinen door mensen ontmoedigen,

aanleg van plas-drassituaties/opzetten

waterpeil en het toepassen van mozaiekbeheer.

Tot slot nog even een klein experiment:

Aantal keren dat een bepaalde zoekterm

gevonden is in de gebiedsvisie:

Natuurgebied

Natuur

Natuurlijk

Natuurlijke

Biodiversiteit

Planten

Beplanting

Dieren

Dier

Groen

2 hits

1 hits

6 hits

10 hits

2 hits

0 hits

1 hit

0 hits

0 hits

10 hits

Totaal aantal woorden in de gebiedsvisie:

10.717.

Bovenstaande zoektermen vormen

slechts 0,3% van alle gebruikte woorden.

Hieruit blijkt wel hoe belangrijk de

natuur in de gebiedsvisie is.

Stelvio for live!

In de vorige editie van onze krant kon u

lezen dat één van onze schrijvende redacteuren

de 4 EM gaat hardlopen voor

een goed doel. Hart voor Zwolle. Diezelfde

schrijvende redacteur doet ook

mee met Silvio For Live. Een sportevenement

dat georganiseerd wordt door

Eddie Sevink van Run2day Zwolle.

Holtenbroek.com • editie maart 2020

Onze schrijvende redacteur in aktie op de fiets tijdens Luik - Bastenaken - Luik afstand 245 km 1994

Door Harry Bartelds

tumor-DNA-profiel. Om dit mogelijk te

kunnen maken en patiënten een langer

en beter leven te geven, zamelen

wij geld in voor geïndividualiseerd kankeronderzoek.

Vanuit onze passie voor

sport doen wij dit door het organiseren

van het jaarlijks terugkerende sportevenement

Stelvio for Life.

Op de website staat te lezen: Op zaterdag

29 augustus 2020 organiseren wij

voor de 9e keer op rij de beklimming van

de Passo dello Stelvio. Wij dagen deelnemers

uit om deze indrukwekkende

bergpas hardlopend, fietsend of wandelend

te bedwingen en hiermee geld in te

zamelen voor een persoonlijke behandeling

op maat voor elke kankerpatiënt.

Wij geloven in behandeling van kankerpatiënten

op basis van hun eigen

Onze schrijvende redacteur gaat mee

fietsen. Over zijn persoonlijke motivatie

zegt hij: “Een familielid van mij (een

landelijk min of meer bekende misdaadjournalist)

voert de strijd tegen kanker.

Als familie van hem voel ik me machteloos

tegenover zijn ziekte. Op deze manier

kan ik iets doen voor mensen zoals

hij die vechten tegen deze ziekte. Via de

volgende link www.stelvioforlife.nl/deelnemers/1554/

kunt ook u meedoen in de

strijd tegen deze ziekte.

Straatdokter Zwolle: “Het neutrale genieten van Wichert aan het Rot”

(ontvang de Herbergkrant digitaal)

In Zwolle is een heuse straatdokter

actief. Dat wist ik nog niet. De

straatdokter is er voor de dak- en

thuislozen, uitgeprocedeerde asielzoekers

en bijvoorbeeld mensen die

niet (meer) verzekerd zijn, aldus een

advertentie in de Herbergkrant editie

februari.

In diezelfde herbergkrant merkt Wichert

aan het Rot in zijn column op

dat je tegenwoordig beter maar geen

mening kunt ventileren over een oudejaarsconference.

Zo heeft hij gemerkt,

zegt hij in zijn column. “Luisteren, kijken

en bewonderen kan niet meer zonder

afgekraakt te worden door links of

rechts. Ik wil gewoon neutraal genieten

van wie dan ook.” Aldus deze betrokken

inwoner van Zwolle.

Mocht u dit nu lezen en denken: “Zo’n

herbergkrant zou ik ook wel eens

willen lezen, echter ik zie nooit een

verko(o)p(st)er?” U kunt de Herbergkrant

ook digitaal ontvangen in PDFformaat

per email.

Advertentie van de arts

Hoe?

U maakt he t bedrag va n € 2,00 over

naar bankrekeningnummer NL69RA-

BO0110031539 ten name van Vrienden

van de Herberg o.v.v. digitale Herbergkrant

en uw emailadres. Veel

leesplezier!

De Column van Wichter aan het Rot herbergkrant editie februari 2020

13


www.holtenbroek.com

Activiteiten Wijkcentrum Holtenbroek

Maart 2020

Belangrijke adressen

Maandag

08:15 - 12:15 Peuterspeelzaal

13:00 - 15:00 Naaiatelier

13:15 - 17:15 Peuterspeelzaal

15:30 - 17:30 Jeugdhonk (tot 14 jaar)

Dinsdag

08:15 - 12:15 Peuterspeelzaal

09:30 - 11:30 Vrouwencafé

13:15 - 17:15 Peuterspeelzaal

Woensdag

08:15 - 12:15 Peuterspeelzaal

09:30 - 11:00 Taaloefenplaats

09:00 - 12:00 Inloop Sociaal Wijkteam

09:30 - 12:00 Villa Vitaal koken

13:15 - 17:15 Peuterspeelzaal

20:00 - 22:00 The Blessing Zwolle

Bidstond etc.

17:00 - 22:00 Ontmoetingsplek

Buitengewoon eetavond

Donderdag

08:15 - 12:15 Peuterspeelzaal

09:00 - 12:00 Inloop Sociaal Wijkteam

09:30 - 11:30 Digi Donderdag

09:00 - 15:00 Keuringsarts rijbewijzen

1x per mnd

09:00 - 11:00 Inloop Sociale Raadslieden

13:15 - 17:15 Peuterspeelzaal

19:00 - 23:00 Schildercursus 2x p mnd

Vrijdag

08:15 - 12:15 Peuterspeelzaal

09:00 - 12:00 Computerles

09:00 - 12:00 Inloop Sociaal Wijkteam

13:15 - 17:15 Peuterspeelzaal

12:30 - 15:00 Naailes

14:30 - 17:30 Jeugdhonk (12 t/m 15 jaar)

Zaterdag

18:30 - 23:00 Jeugdsociëteit (16+)

Zondag

10:30 - 15:00 The Blessing Zwolle

Samenkomst en Kids Church

Bijzonderheden

Inloop Sociaal Wijkteam

woensdag, donderdag, vrijdag van 09:00

tot 12:00 uur.

Wandelen

1x per kwartaal op dinsdag 10.00 uur vanuit

wijkcentrum

St Pelita

1x per maand op ZATERDAG

Wereldkeuken

1x per maand op dinsdag

Wijkcentrum Holtenbroek

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle

Telefoon: 038 - 4224933

Beheer: René de Weerd

Gemeente Zwolle, Stadskantoor

Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle

Telefoon: 14038

Openingstijden zonder afspraak:

ma t/m vrij 09:00 tot 12:00

Met afspraak: ma t/m vrij 08:00 tot 17:00, do

08:00 tot 19:00

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Postbus 10.007, 8000 GA Zwolle

Telefoon: 038 – 4982223

k.sloots@zwolle.nl

Meldpunt ernstige overlast: 14038

Meldpunt discriminatie: 038 - 4215127

Servicelijn Wijkzaken: 14038

Zorg en inkomen: 14038

ROVA aanbieden grof vuil: 038 - 4273777

Politie IJsselland

Telefoon: 0900 - 8844

Wijkagent: Rosendo Grovell en Berthold Snippe

Wijkspreekuur: De Hud, Buxtehudestraat 88

elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur

Wijkservicepunt Noord

Bezoekadres: Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle

Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Telefoon: 038 - 4982682

Openingstijden op afspraak

Wijkmanager: Wim van Hattum

038 – 4982568, wc.van.hattum@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

038 – 4982683, m.wiegers@zwolle.nl

Project- en wijkmedewerker: Vanessa Sahetapy

038 – 4982682, v.sahetapy@zwolle.nl

Wijkorganisatie Holtenbroek N.U

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle

info@holtenbroeknu.nl

www.holtenbroeknu.nl

Voorzitter: Diana Terveer

Secretaris: Kitty van Arkens

Penningmeester: Herman Terveer

Wijkkrant Holtenbroek Holtenbroek.com

Bachlaan 20, 8031HL Zwolle

redactie@holtenbroek.com

www.holtenbroek.com

Stichting Wijkfonds Holtenbroek

Voor een financiële bijdrage voor duurzame

investeringen in de wijk Holtenbroek

Voorzitter: Kitty van Arkens

Secretaris: Rita Steinvoorte

Penningmeester: Carla Deijk

Klooienberglaan 641, 8031 GG Zwolle

wijkfondsholtenbroek@outlook.com

Banknr.: NL12 INGB 0003 4557 20

Buurthulppost Zwolle

Voor hand-en spandiensten in de wijk

Telefoon: 038 - 4225200

Vrijwilligerscentrale Zwolledoet!

Burgemeester Drijbersingel 11, 8021 DA Zwolle

Telefoon: 038 - 4225200

www.zwolledoet.nl

De Herberg

Telefoon: 038 - 4524015

www.herbergzwolle.nl

Woningcorporaties

SWZ

postbus 40040, 8004 DA Zwolle

Telefoon: 038 - 4680123

Delta Wonen

postbus 604, 8000 AP Zwolle

Telefoon: 038 - 8510200

Openbaar Belang

postbus 31, 8000 AA Zwolle

Telefoon: 038 - 4567222

Peuterspeelzalen

Doomijn psz

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle

Openingstijden:

maandag- t/m vrijdagochtend 08.15 – 12.15 uur

maandag t/m donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur

Telefoon: 038 - 7518426

psz.bachlaan20@doomijn.nl

Doomijn psz

Bachlaan 158, 8031 HL Zwolle

Openingstijden:

Maandag- t/m vrijdagochtend 08.15 – 12.15 uur

Maandag-, dinsdag-, donder- en vrijdagmiddag

13.00 – 17.00 uur

Telefoon: 038 - 4230616

psz.bachlaan158@doomijn.nl

Speeltuinvereniging Holtenbroek

Wanningstraat 55, 8031 ZP zwolle

Telefoon: 06 - 12496733

Contactpersoon: Wicher van de Worp

worpw46@ziggo.nl

Kinderdagverblijven

Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle

Openingstijden:

Maandag- t/m donderdagmorgen 08.30 – 12.30 uur

Telefoon: 06 – 14 32 45 52

Psz.bachlaan8@doomijn.nl

Kinderdagverblijf de 7 dwergen

Haydnstraat 2, 8031 ZA Zwolle

Openingstijden: 06:30 - 19:00

Telefoon: 038 - 4544372

www.de-7-dwergen.nl

Doomijn kdv Klooienberglaan

Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle

Telefoon: 038 - 4230232 / 06 – 14898503

Babygroep: 038 – 4222057

kdv.klooienberg@doomijn.nl

Doomijn kdv Obrechtstraat

Obrechtstraat 2, 8031 AZ Zwolle

Telefoon: 038 - 4224342

Contactpersoon: Germa Noordman

kdv.obrechtstraat@doomijn.nl

Kinderopvang Breed

Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle

Telefoon: 06 - 31281409

Contactpersoon: Trijnie Bos

Openingstijden: 07:00 - 19:00

www.kinderopvangbreed.nl

KDV Joy

Beethovenlaan 336, 8031 BW Zwolle

Telefoon: 038 - 8538037

Contactpersoon: Joke Belfor

www.kdvjoy.nl

Gastouderopvang

Gastouder Marleen Maat

Corellistraat 67, 8031 JH Zwolle

Openingstijden: maandag t/m vrijdag

7.00 – 19.00 uur (of in overleg)

Telefoon: 038 - 3690539 - 06 - 89346425

www.gastoudermarleen.nl

info@gastoudermarleen.nl

Buitenschoolse opvang

Doomijn bso Klooienberglaan

Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle

Telefoon: 06 – 43056088

bso.klooienberglaan@doomijn.nl

Kinderopvang Breed

Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle

Telefoon: 06 - 31281409

Contactpersoon: Trijnie Bos

Openingstijden: 07:00 - 19:00

info@kinderopvangbreed.nl

www.kinderopvangbreed.nl

BSO Prokino Holtenbroek

Klooienberglaan 561, 8031 GC Zwolle

Telefoon: Telefoon 06 – 33330424

Openingstijden: 07.00 – 19.00 uur

www.prokino.nl

regio-middenoost@prokino.nl

KDV en PSZ Prokino Carillon

Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle

Telefoon: 038 - 4217955

Openingstijden: KDV 07.00 – 19.00 uur

PSZ 08.30 – 12.30 uur

www.prokino.nl

regio-middenoost@prokino.nl

Basisscholen

Vrije School Michaël

Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle

Telefoon: 038 - 4225448

www.vrijeschoolzwolle.nl/michaelschool

info@vrijeschoolzwolle.nl

OBS De Toonladder

Bachlaan 158-162, 8031 HL Zwolle

Telefoon: 038 - 4225815

directie-toonladder@ooz.nl

Het Carillon Monteverdilaan

Monteverdilaan 202, 8031 DW Zwolle

Telefoon: 038 - 4540744

info.carillon@vivente.nu

Het Carillon Bachlaan

Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle

Telefoon: 038 - 4214718

info.carillon@vivente.nu

Jongerencentrum Free2move

Gouwe 12, 8032 CA Zwolle

Telefoon: 038 - 4536777

www.traverswelzijn.nl/diensten/free2move

free2move@travers.nl

Wijkboerderij De Klooienberg

Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle

Telefoon: 038 - 4218763

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 15.00 uur

Weekend tijdens het voeren rond 10.30 uur

www.traverswelzijn.nl/locaties/

wijkboerderij-de-klooienberg

klooienberg@travers.nl

Buurtbemiddeling

Postbus 1064, 8001 BB Zwolle

Telefoon: 038 - 7508300

Coördinator: Marianne Grooten

m.grooten@travers.nl

Sociaal Raadslieden

Regio Zwolle

Telefoon: 038 - 4569 700

www.stdekern.nl

sec@stdekern.nl

Klassieke Homeopathie

Pim Gerlagh- Buurmeijer

Brucknerstraat 2, 8031 DE Zwolle

Telefoon: 038 - 4581373 / 06 - 27326525

www.natuurlijkpim.nl

info@natuurlijkpim.nl

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH

Zorg

GGD Jeugdgezondheidszorg Consultatiebureau

Straussplein 2, 8031 AE Zwolle

Contactpersonen: Hilde Lip en Karlijn Riesewijk

Inloopspreekuur voor 0-18 jarigen:

iedere dinsdagmorgen van 10:30 tot 12:00

Telefoon: 0884430702

jeugdgezondheidszorg@ggdijssselland.nl

Wijkverpleegkundigen Icare

Straussplein 1, 8031 AE Zwolle

Dinsdag van 11:30 - 12:00

Telefoon: 06 - 13022836

Contactpersoon: Nicolette Schouten

Sociaal wijkteam Zwolle

Voor vragen over opvoeden, opgroeien, werk

en inkomen, mantelzorg, hulp en ondersteuning,

hulpmiddelen en wonen, dagbesteding,

ontmoeten en vrijwilligerswerk

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle

Telefoon: 038 - 4989980

Zie voor alle adressen en inlooptijden:

www.swtzwolle.nl

MT Thuiszorg

Bachlaan 20 (wijkcentrum), 8031 HL Zwolle

Dag en nacht zorg met een warm hart!

Telefoon: 038 – 8700201

Email: info@mtthuiszorg.nl

Thuiszorg Carinova

Vertrouwd Dichtbij

Geert Grootestraat 7,

(Gezondheidscentrum Diezerpark) 8022 CG Zwolle

Telefoon: 0900 – 8662

info@carinova.nl

www.carinova.nl

Zonnebloem Zwolle-Noord

Contacten, gezelligheid, activiteiten

voor mensen met een lichamelijke beperking.

Voor informatie: secretariaat regio Zwolle

Telefoon: 038 - 4532468

f.j.naerebout@hetnet.nl

www.zonnebloem.nl/zwolle

Buurtzorg Zwolle Holtenbroek

Haydnstraat 4, 8031 ZA Zwolle

Telefoon: 06 - 13664067

zwolleholtenbroek@buurtzorgnederland.com

Verpleegkundig spreekuur:

In wijkcentrum holtenbroek elke dinsdagmorgen

van 9:00 tot 10:30 in de hal. Er kan een

bloedsuiker en bloeddruk gemeten worden.

Dit is een samenwerking tussen Icare, IJsselheem,

Carinova en Buurtzorg.

Ouderenzorg

Fermate, Driezorg locatie Händellaan

Händellaan 315, Holtenbroek

Telefoon: 038 - 4686640

info@driezorg.nl

Havezate, Driezorg locatie Gombertstraat

Gombertstraat 350, Holtenbroek

Telefoon: 038 - 4540040

info@driezorg.nl

Hulplijnen

Sensoor Oost Nederland: 038 - 4268999

Landelijk nummer: 0900 - 0767

dag en nacht bereikbaar

Kindertelefoon: 0800 - 0432

dagelijks van 14:00 - 20:00

Kadera aanpak huiselijk geweld:

088 – 4222495 dag en nacht bereikbaar

info@kadera.nl

Leger des Heils 24-uurs opvang

Burgemeester van Walsumlaan 1, 8017 CC Zwolle

Telefoon: 088 – 0652240

Welzijn en Gezondheidszorg

Burgemeester Roelenweg 21, 8031 ES Zwolle

Telefoon: 088 – 0901200

Ouderentelefoon Oost Nederland:

038 - 4268992

dag en nacht bereikbaar, anonimiteit verzekerd.

FIOM telefoon:

Emmastraat 11, 8011 AE Zwolle

Telefoon: 088 – 1264930

zwolle@fiom.nl

Hulp voor moeder en kind bij niet gewenste

zwangerschap: 0800 - 0730 of 033 - 4620244

dag en nacht bereikbaar

TACTUS Verslavingszorg:

Dr. Stolteweg 58, 8025 AX Zwolle

Telefoon: 088 – 3822887

Pannekoekendijk 17, 8021 EX Zwolle

Telefoon: 088 – 3822887

AA Anonieme Alcoholisten: 06 – 18234636

zwolle@al-anon.nl

dag en nacht bereikbaar

Al-Anon familiegroep Zwolle: 038 - 3311294

Drugsinfolijn: 0900 - 1995

dag en nacht bereikbaar

Hobbeltelefoon:

Toegankelijk Zwolle

Telefoon: 038 – 7518414

info@toegankelijkzwolle.nl

meldpunt voor obstakels voor mensen met

een handicap

14


Holtenbroek.com • editie maart 2020

Krabbelaar

Lando, de kat van Loes

Lieve mensen wat is er toch aan de

hand? Begrijpen we het allemaal nog?

Daar waar ik kan ben ik van betekenis

voor mijn medemens in deze chaotische

tijd. Deze week vertelde iemand

mij dat hij voor zijn hoorapparaat een

microfoonhoesje besteld had bij Alibaba

in China. Nooit geweten dat dergelijke

hoesje er zijn voor gehoorapparaten.

De persoon doet het over zijn hoorapparaat,

zodat bij harde wind er geen geruis

meer is in zijn hoorapparaat. Een

perfecte oplossing zo liet hij mij weten.

Vooral ook tijdens het fietsen.

China zit op slot. Het hoesje? Dat kan

nog wel even duren voordat de zending

Zwolle heeft bereikt. Gelukkig kan

de persoon er verder wel om functioneren.

Je beseft opeens hoe groot het

magazijn in China is. Ken jij of ben jij

iemand die toevallig nog een paar kleine

microfoonhoesjes heeft liggen? Mail de

redactie dan wordt het opgehaald.

Dan de aandelen beurs. Hebt u dat gezien?

Op het moment dat ik dit intik - zaterdag

avond 14 maart tijdstip 21.55 uur

- kun je op teletekst niets meer terugvinden

over de beurs. Heb ik iets gemist? Is

de handel stil gelegd? Terwijl ik nadenk

over het vervolg van mijn column schiet

het volgende bericht van de Stentor door

mijn beeld: Grote zorgen over kerkdienst

met 600 mensen in Staphorst: ‘Je brengt

anderen in gevaar.’ Even later via de liveblog

van RTV Oost: Eerste geval van het

coronavirus in Staphorst.

Dit is gewoon niet meer te volgen.

Daarom zet ik alle andere media meer

even uit. Anders wordt het helemaal

niets meer met deze column. Straks

krijg ik nog het commentaar van mijn

eindredactie dat ik van de hak op de

tak ga en drie onderwerpen in één column

behandel. En dat is niet bedoeling.

Redactie ik weet. Doe mijn best

en zal terug gaan naar het onderwerp.

Heb clementie.

Terug naar het onderwerp: Daar waar

ik kan ben ik van betekenis voor mijn

medemens in deze chaotische tijd. Een

kennis van mij, vroeg vrijdag of ik voor

hem vitamine d kon ophalen bij de apotheek.

Vitamine d heeft hij op recept gekregen

van zijn huisarts. Een paar jaar

geleden al is in de wintermaand januari

een ernstig tekort aan vitamine d bij

hem geconstateerd. Sindsdien krijgt hij

in de winter altijd aanvulling totdat de

therapeutische waarde is bepaald.

Voor mij geen probleem het even voor

mijn kennis te halen. Vanmorgen op de

fiets naar de Apotheek van Holtenzorg.

Kom ik daar en besef ik dat het al zaterdag

is. Apotheek gesloten. Bellen. Wordt

niet opgenomen. Zonder na te denken

spring ik op de fiets en ga naar de andere

kant van het Zwarte water. Geen idee of

in Stadshagen de Apotheek op zaterdagochtend

wel open is. En verhip, ja hoor

iedere zaterdag van 09.00 uur tot 12.00

uur geopend. Zo brengt het ook weer

nieuwe en leuke weetjes met zich mee.

Onderweg hoor ik steeds een zin uit een

heel oud reclamespotje in mijn hoofd:

“Bloemen houden van mensen. Haal ze

in huis.” De hele ochtend gaat het maar

door. En steeds hoor ik ook een andere

zin: zorg goed voor je zelf. Een boodschap

die ik vandaag heel vaak voorbij heb zien

komen. Het is soms ook erg dwingend

die boodschap.

Daar heb ik dan ook maar naar geluisterd.

In het winkelcentrum van Holtenbroek

heb ik bij Belle Fleur een jaar abonnement

afgesloten. Iedere 14 dagen een bos

bloemen voor mijzelf. Beste mensen, nee,

nee, beter is: lieve lezers. Inmiddels heb

ik het aantal woorden wat ik mag gebruiken

voor mijn column ruimschoots overschreden.

Daarom ga ik nu afronden en

zeg ik tot slot tot u: zorg goed voor U zelf!

Bloemen houden van mensen. Haal ze in

huis! Hij die een waarom heeft voor te

leven kan elke hoe dan ook verdragen.

(Viktor E. Frankl)

Moeite met bewegen?

Door persoonlijke begeleiding werken we samen

aan een spoedig herstel.

De praktijk vindt u in het

Rode Kruis gebouw,

Brahmstraat 5 te Zwolle

www.fysiotherapiekroeze.nl

Telefoon: 06-24928014

Mail: info@fysiotherapiekroeze.nl

Lando is een eenvoudige huiskat die

altijd probeert zijn vrouwtje Loes te

helpen op zijn manier. Lando zal iedere

keer met eenvoudige tips komen

voor een makkelijker leven. Vooral

omdat hij er zelf zo van geniet.

Loes is onlangs jarig geweest en het

was reuze gezellig. Loes geniet daar

altijd nog lang van na, want zij kan

niet zo vaak haar verjaardag vieren

als ieder ander. Loes is jarig op 29 februari

en ze is zesentwintig jaar geworden.

Het is zondag en Loes rommelt

wat in huis en vind nog een boek

waar ze eigenlijk al een tijdje aan wil

beginnen. Loes werkt als receptioniste

bij een scholengemeenschap in

haar eigen muziekwijk en ze kookt

graag voor vrienden én ze helpt haar

directe buurvrouw met het uitlaten

van de hond, Sebby.

Sebby en haar vrouwtje, Lenie, wonen

al langer op het flatje dan dat

Loes en Lando er wonen. Sebby is

vernoemd naar de componist Johan

Sebastiaan Bach. Toen Loes net Lando

had moest ze ook even nadenken

aan een leuke originele naam. Omdat

haar broer op de Lassusflat woont is

ze zelf maar even gaan googelen op

die naam. Lassus heet van zijn voornaam

Orlando en zo is Lando aan

zijn naam gekomen. De straat waar

zij aan woont is de Beethovenlaan,

maar Ludwig kwam wat te dicht in

de buurt van haar eigen naam en om

haar kat nou Lou te noemen dat vond

ze niet wat.

Loes woont er naar tevredenheid, zo

ook Lando.

Lando mag Sebby wel, het is niet zo’n

grote hond, het is een dwergkeeshond.

Mozart is ook in bezit geweest

van een dwergkeeshond. Sebby vindt

Lando ook wel grappig. Allebei zacht

van aard als ze elkaar zien geven ze

mekaar een soort van high five.

Vandaag heeft Lando zin in een spelletje,

maar Loes is met haar boek toch

op de bank geploft. Dus zal Lando

even iets anders moeten doen voordat

het vrouwtje hem zijn zin geeft.

Hij springt uit zijn kattenmandje dat

aan de verwarming hangt en loopt

zachtjes op Loes af. Eerst komt hij

naast haar zitten, maar Loes is wel

erg verdiept in haar boek en dus

merkt ze hem niet op. Lando springt

op de leuning en begint heen en weer

te draaien op de rugleuning en af en

toe likt hij aan haar haar. Achteloos

komt Loes met haar hand in beweging

en aait hem op een manier van

‘’vooruit dan maar even.’’ Lando wil

meer en loopt schuin achter een

schouder en ploft dan ongegeneerd

boven op haar boek. Er ontstaat een

flink misbaar: “Laat me nou even lezen,

Lan!’’ roept Loes tegen de eigenwijze

kater. Ze duwt hem van zich af,

maar Lando laat zich niet afschepen.

Van de grond pakt hij zijn speeltje

en legt het op de bank en duwt het

met een voorpootje tegen haar aan.

Dat doet hij niet één keer maar herhaalde

keren. Loes begint tegen wil

en dank toch om het gekke beest te

lachen en pakt zijn speeltje. Het balletje

met belletje ingepakt in wol is

één van zijn favorieten. Loes geeft

toe en speelt zomaar een half uurtje

met Lando. Dan is Lando moe en gaat

heerlijk in het raamkozijn zitten met

zijn koppie in de lentezon.

De bel gaat Loes staat op en doet

open. Het is Lenie met Sebby, of ze

zin heeft om een klein rondje te lopen.

Loes stemt toe en gaat met haar

mee. Even later ziet Lando Sebby lopen

met hun baasjes. De deur naar

het balkon staat open. Vlug sprint

Lando naar de kattentrap en rent

naar beneden. Hij blijft een beetje

op afstand want er zijn genoeg andere

honden maar al snel hangt hij

achter hun.

Lenie stoot Loes aan. ‘’Kijk eens

achter je!’’ Loes kijkt achterom en

ziet haar eigen kat op afstand meelopen.

‘’Oh wat schattig!’’ zegt ze,

“dat doet hij anders nooit.” Ze roept

Lando en hij komt meteen naar haar

toe. En drukt zich tegen Loes aan en

vervolgens tegens Lenie. Sebby kijkt

verbaasd maar komt naar Lando toe

en geeft hem een klein likje op zijn

oor en vervolgens geven ze elkaar de

high five. Zo samen lopen ze rustig

rond en na de wandeling vraagt Loes

of Lenie een glaasje lust, dat wil ze

wel en met de dieren lopen ze haar

woning binnen. De dieren gaan op

de grond liggen. Sebby gaat lekker

plat op de vloer liggen. Lando rolt

zich op tussen de poten van Sebby

en zo dutten ze samen lekker in.

Geamuseerd kijken Lenie en Loes er

naar. Wat is het leven van een dier

toch heerlijk!

15


www.holtenbroek.com

HBXtra

Moppentrommel

Moppentrommel

Op een stralende voorjaarsdag ontmoeten

twee Twee waarzegsters onderbroeken elkaar. zitten "Wat tussen een de

weertje, was in de hè?" wasmachine. zegt de een. Zegt "Nou", de zegt ene tegen

de "het ander: doet “Zullen me denken we aan op vakantie de lente

de

ander,

van gaan?” 2050!" Zegt die ander: “Nee, dat hoeft

niet. Want ik ben namelijk al bruin genoeg!”

Voorjaarskriebels

De Drie schaatsen zandkorreltjes zijn weer lopen opgeruimd door en de

de woestijn. mutsen Zegt en handschoenen de één tegen de kunnen ander

binnenkort twee: “Volgens weer mij de zijn kast we in, omsingelt…” want het

is bijna lente! Blaadjes aan de bomen,

bloemen Welke groente in alle huilt maten na en de kleuren, winter? pas

gemaaid Een lente-ui. gras? Wij hebben altijd last

van lentekriebels, jij ook? Hier een paar

leuke Lang lente geleden ideeën. op een prachtige voorjaarsdag

in 1770 ontmoeten twee

waarzegsters elkaar op straat. “Wat

een weertje, hè?” zegt de één. “Nou”,

zegt de ander, “het doet me denken

aan de lente van 2051!”

Twee onderbroeken zitten in de

wasmachine. Zegt de ene tegen de

ander: "Zullen we op vakantie gaan?"

Zegt die ander: "Nee, dat hoeft niet.

Want ik ben al bruin genoeg!"

Dé jeugdpagina van Holtenbroek

Jouw Snap in de

wijkkrant?

Wat beleef jij zoal in Holtenbroek? Volg

ons nu op Snapchat en stuur je leuke foto’s

in en wie weet zie je jezelf volgende

maand terug op deze pagina!

hbxtra

hbxtra

Volg ons op Snapchat!: hbxtra

Volg ons op Snapchat!: hbxtra

Jouw verhaal in de wijkkrant?

Jouw Heb je verhaal nog wat in leuks de wijkkrant? beleefd? Iets wat

Heb echt je in nog de krant wat moet? leuks beleefd? Stuur een Iets e-mail wat

echt naar: in redactie@holtenbroek.com

de krant moet? Stuur een e-mail

naar: redactie@holtenbroek.com

Een verhaal, mop, tip, tekening of

Een een recept. verhaal, Het mop, maakt tip, niet tekening uit wat! of

een Wees recept. creatief Het en misschien maakt niet zie uit je jouw wat!

Wees inzending creatief wel en terug misschien op deze zie pagina! je jouw

inzending wel terug op deze pagina!

OTaku

THIS IS

ONTDEK DOOMIJN

NOT A

FOOTBALL

COURT

in Holtenbroek

Thomas

BIOLOOG IN 2038

THIS IS SPACE.

SPACE WHERE CHILDREN

CAN DEVELOP THEIR TALENTS,

GET CONFIDENCE AND MAKE

FRIENDS FOR LIFE.

Support the Cruyff Foundation

to create more space.

Kleurplaat

Bachlaan 8

peuterspeelzaal en bso voor 4-jarigen

in Vrije School Michaël

VVE peuterspeelzaal Bachlaan 20

in het wijkcentrum

VVE peuterspeelzaal Bachlaan 158

in de Toonladder (Speel-leer-plein)

Klooienberglaan

kinderdagverblijf en bso (5+)

VVE kinderdagverblijf

Obrechtstraat

in het Deltion College

met aparte babygroep

www.doomijn.nl

/doomijn

e

t

klantadvies@doomijn.nl

(038) 421 45 21

16

More magazines by this user
Similar magazines