28.03.2020 Views

DORPSKRANT BEESD – JAARGANG 11 - NR.4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 11 | Editie 4 | maart - april 2020

Cees de Jong

Ilona Breukel

muggen dansen

tieners sjansen

vroeg ontbijt

lentetijd

groen gras

huppelpas

kwakend kikkertje

ramentikkertje

Irma de Bruin

vee van stal

trappen tegen bal

bijengezoem

boterbloem

lentezonnetje

luchtballonetje

puilende seringen

touwtje springen

Justin van den Heuvel

Mariënwaerdt

Irma de Bruin

Ilona Breukel


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Mamo en Siham

“Mamo kreeg in 2015 een telefoontje van iemand die in Shingal woonde.

Deze man vertelde dat IS er aan kwam en wat er in zijn dorp gebeurd was

door deze mensen.”

(pagina 4-5)

De Muziekfabriek

“Met inmiddels bijna 100 leerlingen, waarvan zo’n 30 instrumentalisten,

werd het hoog tijd voor een meer passende naam. De naam was snel gevonden:

Muziekfabriek Beesd.”

(pagina 9)

Nieuwe dorpspredikant Joline

“Het kost tijd om alles en iedereen te leren kennen. Gelukkig is iedereen erg

betrokken en geduldig”, vertelt Joline van Poppel.

(pagina 16 - 17)

Dynamische ‘jonge’ ondernemers

“Het is de OVB niet ontgaan dat deze nieuwe groep ‘jonge’ ondernemers

een belangrijke rol vervult in ons ondernemersklimaat. Het leidt tot nieuwe

producten en diensten.”

(pagina 18 - 19)

Mooie start van het speelseizoen!

“De speeltuin heeft een nieuwe zeskant schommel gekregen én een 40 meter

lang klimparcours. Dit klimparcours biedt uitdaging voor kleine en grote

kinderen.”

(pagina 23)

Beesd voor Elkaar - 5 jaar! Op 24 februari 2015 kwam een aantal verenigingen, inwoners en andere

belangstellenden bij elkaar. We gingen in gesprek over hoe de krachten gebundeld konden worden.

Hoe wij elkaar vinden, versterken en ondersteunen. We deden dit niet omdat er niets gebeurde, maar

omdat we beseften elkaar nodig te hebben om goede dingen te blijven doen voor Beesd! We gingen

op zoek naar een pakkende term voor ons initiatief. Een naam waar iedereen zich in kon vinden en verbinden

en die de gezamenlijke ambitie uitsprak: Beesd voor Elkaar. Samen goede dingen voor Beesd.

We hebben het voor elkaar in Beesd!

We doen het voor elkaar in Beesd!

We doen het samen met elkaar!

Wegens de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de eerste lustrumbijeenkomst van Beesd voor

elkaar van 12 maart jongstleden niet door gegaan. Er zal een nieuwe datum geprikt worden. Wordt

vervolgd!

Tekst en foto’s: Joanne Bredero

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Tekst: Marjo van Dun. Foto’s: Mamo en Siham

Op het journaal wordt vaak bericht over oorlog en mensen die hun land ontvluchten. In Beesd hebben

we ook dorpsgenoten die hun ‘thuis’ hebben achtergelaten. Wij willen hun bijzondere verhalen

graag met jullie delen. In samenwerking met Marjo van Dun lees je hieronder het verhaal van Mamo

en Siham.

Mamo en Siham

Sinds 1,5 jaar wonen Mamo en Siham met hun

dochter Maria in Beesd. Dit echtpaar leefde in

het noordoosten van Irak in de plaats Ghobal.

Maria zit nu op de Antoniusschool. Haar ouders

zijn beiden niet naar school geweest. Daar was

geen geld voor. Mamo leerde Arabisch, doordat

hij de groenten in de stad ging verkopen. Siham

woonde in een andere plaats. Maar Mamo wist

haar te veroveren. Volgens hun Yezidi geloof zijn

ze in 2008 verloofd en in 2013 getrouwd. Ze waren

nog jong en hielden van elkaar. De liefde spat

er trouwens nog steeds vanaf.

Mamo’s vader had twee vrouwen. Zijn vader

woonde in een andere plaats, Ba’adra. De zonen

woonden in Ghobal in het andere huis van hun

vader. Dit huis had vijf kamers. Ieder gezin had

een kamer.

Mamo en Siham werkten in de zomer op het land.

Mamo’s broers en hun gezinnen werkten ook op

het land. Ze kweekten allerlei groenten, zoals

tomaten, uien en komkommers. De helft van de

oogst was voor hen en de andere helft voor de

landeigenaar. Dat land was een uur rijden van

hun woonplaats vlakbij Rabi’a. Ze gingen daar

in april naar toe en kwamen na de oogst weer

naar huis. Het was hard werken met dagen zonder

eten. De zomers zijn warm in Irak. 50 graden

is geen uitzondering. Dan moest er toch op het

land gewerkt worden. Soms bleven de kinderen

thuis en soms gingen ze mee naar het land.

Mamo kreeg in 2015 een telefoontje van iemand

die in Shingal woonde. Deze man vertelde dat

IS er aan kwam en wat er in zijn dorp gebeurd

was door deze mensen. Hij adviseerde om te

vluchten. Ze zijn eerst naar een voor hen heilige

plaats gegaan, Sherfedin. Vandaar zijn ze verder

getrokken naar het vluchtelingenkamp Khanke

waar ze acht dagen later aankwamen. Vijf en een

halve maand later vertrokken ze naar Turkije. Ze

zijn via Turkije met een rubberbootje naar een

van de eilanden van Griekenland gegaan. Daar

hebben ze een tijd in een tentenkamp gewoond.

Van daaruit zijn ze met de boot naar Saloniki gevaren.

Tijdens hun verblijf in Griekenland zijn er

foto’s door United Nations High Commissioner for

Refugees (UNHCR) genomen van Siham met een

kleine Maria op haar arm. Toen ze in Nederland

aankwamen, zag Siham deze op Facebook

staan. Dat was heel schokkend voor haar.

Ze zijn uitgenodigd naar Nederland te komen.

Met het vliegtuig zijn ze op Schiphol aangekomen.

Vandaar hebben ze in meerdere AZC’s gezeten.

Uiteindelijk zijn ze in Beesd komen wonen.

Het liefst zouden ze in hun eigen streek

zijn blijven wonen, maar dat is onmogelijk. Hun

huis is verwoest en het is er nog steeds niet veilig.

Mamo laat foto’s zien van een tentenkamp

(kleine tentjes waar je niet in kunt staan, die bij

elkaar staan) die in brand zijn gestoken. Er zijn

gewonden en zeker ook doden. Mensen kunnen

niet wegkomen bij een noodsituatie in zo’n tentenkamp.

Mamo en Siham zijn momenteel druk bezig met

hun inburgering. Nu krijgen ze wel les in lezen

en schrijven. De eerste examens zijn al gehaald.

Daarnaast doet Siham vrijwilligerswerk bij de

dagopvang in Het Klokhuis. Mamo doet vrijwilligerswerk

op Mariënwaerdt.

Er wordt wel gezegd: “Het wemelt van de Almajo’s

in het Rivierengebied.” Dat kan wel kloppen,

want het is een grote familie. Een neef woont in

Buren en een broer is met zijn gezin pas in Deil

komen wonen. Er wordt ook gezorgd dat de families

bij elkaar in de buurt komen te wonen. Verder

heeft Mamo nog familie in Winterswijk en in

België. Zijn vader woont met zijn vrouw in Duitsland.

Twee zussen van Siham wonen inmiddels

ook in Duitsland.

ABRAHAM/SARAH

€350,-

DRIVE-IN SHOWS

Complete pak keten

STANDBOUW

Alles op maat

LICHT & GELUID

Van de beste k waliteit

VERHUUR

Al onze apparatuur op

locatie

Mamo - Vis op de barbecue

BRUILOFT

€650,-

ATMOSPHERE

CREATORS

Solution 4 you

Biedt de oplossing

• Een optreden van een

echte S4U DJ

• 4 movingheads op

verlichte truss zuilen voor

een fantastische show

• 1900 watt

geluidssysteem

• Op- en afbouw

• Een optreden van een

echte S4U DJ

• Discoverlichting in alle

kleuren

• 1200 watt

geluidssysteem

• Op- en afbouw

Mamo met zijn vrachtwagen vol oogst in Irak

Maria in een vluchtelingekamp op een Grieks eiland

Prins Constantijnstraat 3

4153 CM Beesd

E. info@s4u- events.nl

E. w w w.s4u- events.nl

BEL ONS!

06 - 57 66 16 19

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Crematorium ‘t Lief

Recent is in Beesd onder grote belangstelling crematorium

’t Lief geopend. Gastvrijheid, intimiteit en een persoonlijk afscheid

zijn voor ’t Lief essentiële waarden. Iedereen verdient

een afscheid waarbij zowel de overledene als de nabestaanden

centraal staan. ‘t Lief legt daarom de lat hoog. Voor zowel

de ruimte, de persoonlijke aandacht als duurzaamheid.

Het crematorium is om verscheidene redenen uniek in Nederland

en zelfs in de wereld. Mede dankzij techniek uit Zwitserland

en Duitsland, is ‘t Lief het milieuvriendelijkste crematorium

van Nederland. De zonnepanelen leveren 100% groene

stroom. Dit, in combinatie met de houten structuur, het hergebruik van vrijkomende warmte en het

volledig ontbreken van het gebruik van gas en/of andere energiebronnen, maken ‘t Lief tot het eerste

crematorium dat op het gebied van energie volledig zelfvoorzienend is.

Puzzel: Carmen van Buuren

Wat was hier vroeger gevestigd?

Een hoop goede antwoorden hebben we deze keer

mogen ontvangen. Één iemand heeft wel heel erg zijn best

gedaan om echt alle ondernemers op te sommen. Henk van

Beekhuizen jij mag deze keer de prijs in ontvangs nemen.

In Beesd hebben we veel gebouwen waar verschillende

ondernemers een zaak hebben gehad.

Kan jij deze puzzel van ‘wat was hier vroeger

gevestigd?’ oplossen?

Weet jij het antwoord? Stuur dan snel het antwoord

naar info@dorpskrantbeesd.nl of doe een

briefje in de bus bij Wolfswaard 90.

Tekst en foto: Stafan Kroezen

Iedereen is welkom, alle uitvaartondernemers en verzekerden

’t Lief is een onafhankelijk crematorium; dat betekent dat iedereen welkom is. Mensen kunnen hun

uitvaartverzekering gebruiken om bij ’t Lief voor een crematie te kiezen.

Veranderende afscheidsdiensten en ceremonies

’t Lief speelt in op de veranderende vraag van de markt. Zo kiezen bijvoorbeeld steeds meer families

ervoor om een afscheidsceremonie op een voor hen vertrouwde locatie te houden, en na afloop met

een klein gezelschap naar het crematorium te gaan. Bij ’t Lief is hier rekening mee gehouden; de

ruimte leent zich bij uitstek voor een zgn. intieme crematie, waarbij men alleen met de naaste familie

persoonlijk afscheid neemt bij het crematorium.

Een volledige afscheidsdienst behoort vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden bij ’t Lief. In een

warme ambiance kunnen diensten worden gehouden en er kan na afloop nog gebruik gemaakt worden

van horecafaciliteiten.

Kijk voor meer informatie op www.het-lief.nl

Nu zijn jullie natuurlijk ook wel benieuwd naar alle ondernemers

die hier hebben gezeten? Aan de Veerweg is tegenwoordig

Capital D gevestigd. Maar Raffeisenbank, Elektro

Bert Weernekers, Videotheek en Orgelhandel De Heer gingen

hem voor.

Jolanda Voet • Parkweg 9, Beesd • 0345 680352

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Foto: BeesdBoek

Ingezonden door: Sportvereniging Beesd

Beesdse

Knipsels

Boer Willem van ‘Boer Zoekt Vrouw’ in

Beesd. Willem uit Hei- en Boeicop ontmoette

zijn vijf vrouwen in ‘De Notenboom’.

De volleybal mini’s van SVB hebben een

nieuwe sponsor! BHO Gereedschapshandel

BV heeft de mini’s voorzien van nieuwe

shirts. Dit seizoen starten ze ook met een

team in de competitie. De heer Bertus Beverloo

bedankt voor de nieuwe shirts!

Woensdag 5 februari was Foppe de Haan te

gast bij de VVBeesd om daar voor ongeveer

100 toeschouwers van de Business Club

van VVBeesd over zijn loopbaan als voetballer,

trainer en coach te vertellen.

Begin februari heeft het organisatiecomité

van het Kerstconcert de opbrengst overhandigd

aan beide kerkbesturen (€2.000,- per

kerk). Het comité kijkt tevreden terug op

een mooi concert. Harmonie Concordia,

Sjier Chadasj, Zangschool Beesd en twee

doedelzakspelers lieten van zich horen.

Ingezonden door: Erick Magis

Ingezonden door: Ilona Breukel

Tekst: Marieke Zevenbergen. Foto’s: Jochem van der Blom

De Muziekfabriek

Ken jij Muziekfabriek Beesd al? Muziekfabriek

Beesd is de naam van de muziekschool in

Beesd, die tot nu toe als Zangschool Beesd door

het leven ging. Maar er is veel meer te doen dan

leren zingen! Zo kun je pianoles volgen, gitaarles,

basgitaarles, drumles, je muzikale theoretische

kennis vergroten, repeteren met je band in

de oefenruimte, bandcoaching en zelfs jezelf op

laten nemen met een professionele opname. Met

inmiddels bijna 100 leerlingen, waarvan zo’n 30

instrumentalisten, werd het hoog tijd voor een

meer passende naam. De naam was snel gevonden:

Muziekfabriek Beesd. Hier wordt muziek

gemaakt! Natuurlijk gaat de naam Zangschool

Beesd niet verloren, die valt nu onder de paraplu

van de Muziekfabriek.

Er werken drie docenten bij de Muziekfabriek: de

Beesdse vocaliste Marieke Zevenbergen geeft

zangles, harmonieleert en dirigeert het popkoor.

Daniel Roos neemt de jonge pianoleerlingen en

een groot gedeelte van de Music Bunch-lessen

voor zijn rekening, Jesse Brock geeft gitaarles,

basgitaarles en drumles. Ook Marieke geeft pianolessen.

Binnenkort neemt Freena Eijffinger met

haar Zumbini-lessen de lessen voor de allerkleinsten

voor haar rekening (0-4 jaar!). Met dit kleine

team levert de Muziekfabriek een groot scala aan

muzieklessen waarin de docenten steeds kijken

naar hoe we de leerlingen het beste vooruit kunnen

helpen op hun muzikale pad.

Mocht je het leuk vinden om uit te zoeken of muziekles

iets voor jou is, dan ben je welkom voor

een gratis proefles. Voor iedereen van 0 tot 110

is er muziekles, van absolute beginner tot vergevorderde.

Wil je onze talenten een keer in actie

zien? Dat kan tijdens de komende uitvoering op

zondag 7 juni in het Klokhuis in Beesd.

Binnenkort verhuist de Muziekfabriek naar een

nieuw pand, daarvan houden we jullie op de

hoogte! Meer informatie vind je op www.muziekfabriekbeesd.nl

/ www.zangschoolbeesd.nl

Op 8 februari 2020, tijdens de jaaravond van Brandweer Beesd, werd Henk Spronk (foto

links) namens de Koning geridderd. Hij heeft 33 jaar(!) trouwe dienst verleend. Ook werd

formeel afscheid genomen van Bas v/d Bosch en Berry Schaap.

Ingezonden door: Jochem van der Blom

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Ondernemend Beesd

Als onderdeel van onze rubriek Ondernemend Beesd hebben we dit keer S4U bereid gevonden om

het bedrijf in Dorpskrant Beesd te presenteren. Ben jij ook een Beesdse ondernemer en heb je ons

wat te vertellen? Neem contact met ons op via info@dorpskrantbeesd.nl.

S4U Events

Wat begon als een hobby is uitgegroeid tot een professioneel bedrijf.

Tekst en foto’s: Rick de Keijzer

2010, het eerste DJ-setje werd aangeschaft. De zolderkamer hing

urenlang vol met de rook van de rookmachine en verschillende

muziekstijlen klonken uit de speakers. Rick mocht op steeds meer

feestjes zijn muziek ten gehore brengen. Verjaardagen, jubilarissen,

bruiloften en zelfs schoolfeesten in Club Rodenburg. Daar

bleek al snel dat een lichtshow maken veel interesse bij hem opwekte.

Daar is hij zich vanaf toen meer in gaan ontwikkelen. Hij

was steeds regelmatiger te vinden achter de knoppen in Club Rodenburg.

In 2016, na het behalen van zijn diploma, deed de kans zich voor om van zijn hobby een echt bedrijf

te maken. Deze kans heeft Rick vol passie aangegrepen en Solution 4 you (S4U) werd opgericht.

S4U staat voor kwaliteit en het vertalen van de wensen naar de perfecte oplossing.

“Maar zij draaien hun hand ook niet om voor het omtoveren van een fabriekshal tot feestlocatie met

licht, geluid, scheidingsdoeken en een podium voor diverse artiesten.”

kunnen zij hier snel op inspelen en voldoen aan alle eisen! Naast eigen producties kwam ook steeds

meer de vraag vanuit andere audiovisuele bedrijven voor inhuur ter uitbreiding of aanvulling van het

assortiment.

Begonnen als leverancier van licht en geluid, is Solution 4 you inmiddels een totaalpartner voor alle

benodigde techniek en advies rondom producties in licht, geluid en beeld. Met vestigingen in Beesd

en Gorinchem. Met hun poel vakbekwame technici, ervaren DJ’s en artiesten en een grote voorraad

aan diverse apparatuur kunnen zij op alle soorten evenementen uit de voeten en begeleiden zij u naar

de juiste oplossing!

Het team van Solution 4 you

info@s4u-events.nl

Het klantenbestand groeide snel en grote investeringen konden worden gedaan. Rick koos voor

kwaliteit en enkel voor de A-merken binnen de branche. Door de snelle groei en blijvende vraag

naar licht, geluid en ook video moest een belangrijke keuze gemaakt worden. Zou S4U investeren

en meegaan in de traditionele speakers of voor een nieuw en jong merk kiezen met een volledig andere

technologie? In overleg met de leverancier werd gekozen om Danley Sound Labs speakers toe

te voegen aan het assortiment. Wat een ingrijpende verandering was. Niet alleen omdat het anders

was, maar ook de infra, bekabeling en versterking moest hiervoor aangepast worden. Maar hoe laat

je de buitenwereld nou zien dat dit anders is dan anders? Simpel, de speakers oranje maken! Inmiddels

zijn de ‘’Oranje speakers’’ een bekend begrip binnen de branche en bij het publiek.

Inmiddels is S4U te vinden op diverse festivals, van klein tot groot, van regionaal tot internationaal,

verjaardagen en bruiloften. Maar ook zakelijke evenementen verzorgen zij audiovisueel.

In het afgelopen half jaar hebben zij de presentatie ondersteund van een groot aannemersbedrijf dat

het nieuwe logo presenteerde. Dit werd getoond op een groot LED-scherm van 7x4 meter groot.

Regelmatig zijn zij ook op de beursvloer te vinden voor diverse bedrijven met een stand. Maar zij

draaien hun hand ook niet om voor het omtoveren van een fabriekshal tot feestlocatie met licht,

geluid, scheidingsdoeken en een podium voor diverse artiesten. Wat ook steeds vaker voorkomt,

is het audiovisueel verzorgen van een uitvaart. Denk hierbij aan het plaatsen van beeldschermen

in verschillende formaten voor het tonen van foto’s en het verzorgen van microfoons voor de verstaanbaarheid.

Door alle middelen in eigen beheer te hebben en een poel met vakbekwame technici

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


April

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 april

Kaartsoos Kwiek

Kaart gezellig mee. Iedereen is welkom!

Info: Francien de Ruiter 0345 - 68 25 70

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29

Bridgeclub Beesd

Bridge gezellig mee. Iedereen is welkom!

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99

Woensdag 15, 22 en 29 april

Fietsclub Beesd

Fiets gezellig mee. Iedereen is welkom!

Info.: Theo Piek 06 - 20 43 39 58

Vrijdag 3 april

Protestantse Jeugd Beesd

Jumpsquare in Nieuwegein.

Info.: Cees de Jong 06 - 34 93 57 97

Tijden/Locatie

13.30 - 16.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Dorpskring

Tijden/Locatie

Aanvang: 13.00 uur

Start: Cingelplein

Tijden/Locatie

Vertrek: 17.00 uur

Sint Pieterskerk

Dinsdag 7 april

Tijden/Locatie

Bibliotheek Beesd

10.30 - 12.00 uur

Inloop digitale vaardigheden.

Bibliotheek Beesd

Moeite met het gebruik van computer of internet?

De bibliotheek helpt

Donderdag 9 april

Tijden/Locatie

Hulppunt Welzijn West Betuwe

9.00 - 12.00 uur

Heb je een vraag over financiën, zorg, belastingen, Klokhuis

administratie of een andere vraag waarbij je hulp

kunt gebruiken. Kom dan naar het hulppunt.

Voor meer informatie: Sandra de Kock 06 - 34 86 05 65

Woensdag 15 april

Tijden/Locatie

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

De maaltijd wordt verzorgd door Francien en Jacqueline Klokhuis

Reserveren vóór 11 april. Kosten € 10,50 (excl. drankjes)

Reserveren: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Dinsdag 21 april

Tijden/Locatie

Vrouwen van nu

Aanvang: 20.00 uur

Wat brengt kunst jou en hoe kom je ertoe. Dorpskring

Mérie van Zandwijk-Rijnberk over bloemen en kunst.

Info.: Marjolein van Overeem 0345 - 68 33 07

Maandag 27 april

Vrienden van Lingehof

Bingo

Kosten € 4,-

Info.: Jose Piek 06 - 23 35 19 47

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Lingehof

Donderdag 30 april

Tijden/Locatie

Beesd ontmoet elkaar

Aanvang: 14.30 uur

Een gezellig middag in de Oranje tent op het Dorpsplein Dorpsplein

Informatie: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Donderdag 30 april

Tijden/Locatie

Hulppunt Welzijn West Betuwe

9.00 - 12.00 uur

Heb je een vraag over financiën, zorg, belastingen, Klokhuis

administratie of een andere vraag waarbij je hulp

kunt gebruiken. Kom dan naar het hulppunt.

Voor meer informatie: Sandra de Kock 06 - 34 86 05 65

Mei

Dinsdag 5, 12, 19 en 26 mei

Kaartsoos Kwiek

Kaart gezellig mee. Iedereen is welkom!

Info: Francien de Ruiter 0345 - 68 25 70

Woensdag 6, 13, 20 en 27 mei

Bridgeclub Beesd

Bridge gezellig mee. Iedereen is welkom!

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99

Woensdag 6, 13, 20 en 27 mei

Fietsclub Beesd

Fiets gezellig mee. Iedereen is welkom!

Info.: Theo Piek 06 - 20 43 39 58

Tijden/Locatie

13.30 - 16.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Dorpskring

Tijden/Locatie

Aanvang: 13.00 uur

Start: Cingelplein

Donderdag 7 mei

Tijden/Locatie

Hulppunt Welzijn West Betuwe

9.00 - 12.00 uur

Heb je een vraag over financiën, zorg, belastingen, Klokhuis

administratie of een andere vraag waarbij je hulp

kunt gebruiken. Kom dan naar het hulppunt.

Voor meer informatie: Sandra de Kock 06 - 34 86 05 65

Vrijdag 8 mei - Zondag 10 mei

Protestantse Jeugd Beesd

Feestelijk kampweekend!

Info.: Cees de Jong 06 - 34 93 57 97

Dinsdag 19 mei

Vrouwen van nu

Dermatologie:

vertelt over gekke plekjes,

huis-tuin en keukenkwaaltjes.

Info.: Marjolein van Overeem 0345 - 68 33 07

Tijden/Locatie

Aanvang: 20.00 uur

Marjet Niessink

Dorpskring

Woensdag 20 mei

Tijden/Locatie

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

De maaltijd wordt verzorgd door TokOmi Klokhuis

Reserveren vóór 14 maart. Kosten € 10,50 (excl. drankjes)

Reserveren: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Maandag 25 mei

Vrienden van Lingehof

Bingo

Kosten € 4,-

Info.: Jose Piek 06 - 23 35 19 47

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Lingehof

Donderdag 28 mei

Tijden/Locatie

Hulppunt Welzijn West Betuwe

9.00 - 12.00 uur

Heb je een vraag over financiën, zorg, belastingen, Klokhuis

administratie of een andere vraag waarbij je hulp

kunt gebruiken. Kom dan naar het hulppunt.

Voor meer informatie: Sandra de Kock 06 - 34 86 05 65

Donderdag 28 mei

Tijden/Locatie

Beesd ontmoet elkaar Aanvang: 14.30

Als de situatie het toelaat wordt er een Klokhuis

gezellige middag georganiseerd!

Informatie: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Oranjefeesten 2020

Oranjevereniging Beesd organiseert natuurlijk ook in 2020 weer de Oranjefeesten

rond en met Koningsdag in de feesttent en andere locaties in Beesd.

Er is weer een mooi programma opgesteld met een mix van vernieuwende

evenementen en vertrouwde tradities. Dankzij vrijwilligers, sponsors en alle

bezoekers is het ieder jaar weer een groot feest en de organisatie hoopt er

weer een geslaagde week van te maken met de hulp van de Beesdenaren.

Nieuw in de organisatie is het werken met werkgroepen onder een (hoofd)

bestuur. Hiermee worden vele taken verdeeld over veel vrijwilligers en worden

ook veel meer mensen betrokken bij de festiviteiten.

Tekst: Patrick Koenhein. Foto’s Marleen Bambacht

Het programma wordt afgetrapt op vrijdag 24 april met de Koningsspelen

op de Beesdse scholen. Ook is op vrijdag de pubquiz. Deze wordt dit jaar

gehouden in Uitspanning de Notenboom vanwege de beperkte vergunning,

die afgegeven is door de gemeente West Betuwe.

Op zaterdag kunnen kinderen (en ouderen) hun fiets versieren in de tent, organiseren

we heel Beesd bakt met elkaar en feesten we tijdens het Beesds

Bierfest. Op zondag 26 april staan de Beesdse Dweilmiddag en de Dorps-

BBQ op het programma en ’s avonds is er Partypeepz, een avond voor jongeren

van 12 t/m 17 in de feesttent in samenwerking met Club Rodenburg.

Op maandag wordt Koningsdag traditioneel afgetrapt met de Reveille om

8.00 uur ’s ochtends. In de loop van de ochtend trekt de optocht door het

dorp. Deze eindigt bij de feesttent waar de feestmiddag kan beginnen. De

dag erna is het traditioneel tijd voor de kinderbingo en superbingo en op

woensdag 28 april is het tijd voor de kinderen met de kindermiddag. Er wordt

geknutseld, gebouwd met lego, gedanst tijdens de disco en nog veel meer.

Op donderdagmiddag ontmoet Beesd elkaar tijdens een middag, waarbij

ouderen en kinderen samen plezier maken en ’s avonds is het tijd voor het

Koppelklaverjassen. Op vrijdag 1 mei wordt het programma in de tent afgesloten

met de Pubquiz voor kinderen en the Q-music Party met het foute uur

en Sven Versteeg.

Vanwege de beperkingen in onze vergunning wordt de Oecumenische Kerkviering,

die al een aantal jaren een groot succes is in de feesttent, dit jaar

gehouden in het Klokhuis op zondag 3 mei. Om dezelfde reden vertrekken

de fietspuzzeltocht en de motortoertocht vanuit Uitspanning de Notenboom.

Het laatste onderdeel van ons programma is de Dodenherdenking. Dit jaar,

voorafgegaan door een kerkdienst in de Rooms-Katholieke kerk op de Voorstraat.

Aansluitend aan de herdekking op de Veerweg is er een bijeenkomst

in de Notenboom voor veteranen en belangstellenden.

Hiernaast nog een samengevat overzicht van de activiteiten. De Oranjevereniging

Beesd hoopt een mooi, gevarieerd en gezellig programma samengesteld

te hebben. Wij hopen heel veel enthousiaste mensen in de feesttent

te begroeten tijdens de festiviteiten op het Dorpsplein en de andere locaties.

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Tekst en foto’s aangeleverd door: Jeanette de Jongh

Dynamische ‘jonge’ ondernemers

Als ondernemer wil je floreren met jouw idee, met

jouw bedrijfsplan en jouw ondernemerschap. Dan

is het mooi als daarvoor een omgeving is waarin je

je passie met andere ondernemers kunt delen. Ook

zie je graag dat er een omgeving is waarin jouw belangen

vertegenwoordigd worden. Dat kan binnen

het kader van een ondernemersvereniging. Ondernemersvereniging

Beesd (OVB) draagt er zorg voor

dat het ondernemersklimaat, de economische ontwikkeling

van onze regio en het belang van onze

ondernemers hoog op de agenda staat, waaronder bij de gemeente West Betuwe. Maar om als

belangenbehartiger voldoende impact te blijven houden, is het ook van belang om nieuwe generaties

aangesloten te houden.

Economische, politieke, technologische en andere ontwikkelingen maken dat ons ondernemersklimaat

continu verandert. Een dynamiek die van cruciaal belang is voor de economische groei in onze

regio en die van ondernemers vraagt om zich daar op aan te passen. Deze dynamiek leidt ook tot

nieuwkomers. Veelal jonge ondernemers die net van school komen of net hun eerste ervaringen in

het bedrijfsleven ondervonden hebben, maar daarin hun draai niet konden vinden. Tot deze laatste

groep behoort ook de groep nieuwe ondernemers die na vele jaren in het bedrijfsleven hun kans zien

om het ondernemersschap op te pakken. Het is de OVB niet ontgaan dat deze nieuwe groep ‘jonge’

ondernemers een belangrijke rol vervult in ons ondernemersklimaat. Het leidt tot nieuwe producten

en diensten en tot een nieuwe vorm van dynamiek in ons dorp en de omliggende kernen. Het

lukte ons tot voor kort niet om deze groep te bereiken en te betrekken. Een lidmaatschap van onze

ondernemersvereniging zien ze veelal niet zitten, omdat zij naar eigen zeggen veelal niet als volwaardig

beschouwd worden door de ‘oudere’ generatie ondernemers. Iets wat wij betreuren, omdat

er zodoende geen verbinding tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ tot stand komt. Een verbinding die nodig is

om ons ondernemersklimaat gezond te houden. Dit blijkt uit onderzoek van MKB Nederland: jonge

ondernemers presteren beter dan oude ondernemers en brengen met hun innovatievere concurrentiestrategieën

meer omzet- en investeringsgroei tot stand. Daarom heeft de OVB de handschoen

opgepakt en is het gesprek aangegaan met een aantal van hen.

Doel van de gesprekken is om deze ondernemers te betrekken in allerhande onderwerpen die spelen

en op termijn deze nieuwe generatie naar voren te schuiven. Dat heeft inmiddels tot een aantal inspirerende

en bevlogen groepsgesprekken geleid en heeft meerdere interessante ideëen opgeleverd.

Hieraan wordt gewerkt en hopelijk kunnen wij spoedig de eerste resultaten naar buiten brengen.

Een eerste stap is gezet en hopelijk leidt het tot een generatie

die zich aan wil sluiten bij de rest van de ondernemers.

Zo zijn wij als belangenbehartiger nog beter in staat om het

overgrote deel te vertegenwoordigen. Uiteindelijk is een gezond

ondernemersklimaat voor een ieder in ons dorp/ onze

regio van groot belang. Het leidt tot meer werkgelegenheid,

tot welvaart en heeft invloed op ons welzijn.

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Tekst: Carmen van Buuren. Foto’s: Joline van Poppel

Nieuwe dorpspredikant Joline

Een paar maanden geleden waren wij in het grote huis tegenover de ‘stompe’ kerk voor het

afscheidsinterview met Jitse Scheffer. Nu zijn we er weer om kennis te maken met de nieuwe

dominee Joline van Poppel en haar gezinnetje. Zullen we maar gelijk maar met wat clichés beginnen?

De 32-jarige Joline is bijna een jaar getrouwd met Joep en sinds een half jaar moeder van

Siem. Ze is geboren in Indonesië en heeft met haar ouders in Burkina Faso gewoond. Terug in

Nederland vestigde het gezin zich in Berlicum. Verder houdt ze van fietsen, kamperen en bergbeklimmen.

Op de middelbare school had ze het er altijd over

om geneeskunde te gaan studeren. Echter na

twee uur in de auto te hebben gezeten naar de

open dag van de studie en één blik op zes borden

wist ze genoeg. Geneeskunde was niet de

studie voor haar! Waarop haar vader zei: “We zijn

vanuit Berlicum niet voor niets naar Groningen

gereden. Is er niet nog een studie die je interesse

heeft?”. Zelf was ze zoekende naar wat ze nu

geloofde en waarom mensen doen wat ze doen.

Haar moeder opperde om bij de studie Theologie

te gaan kijken, en zo kwamen ze die dag uit

bij de studie Theologie. Een opleiding gericht op

de studie van de levensbeschouwing en geloofsvoorstelling

van mensen door de eeuwen heen.

Dit was de studie die ze de zes jaar daarop zou

gaan volgen.

Voor Stad en Kerk

Na haar studie was ze voor haar gevoel nog niet

klaar om predikant voor een gemeente te zijn. Ze

koos voor het studentenpredikantschap. Door

de bezuinigingen bij de PKN kwam ze al snel terecht

bij Stek Den Haag. Een stichting die mede

vanuit de Protestantse kerk mensen stimuleert

om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen,

te versterken en te bezielen. Bij het

diaconaat bood ze hulp aan iedereen die het nodig

had in de Schilderswijk. De kerk heeft daar

een andere rol dan in een dorp als Beesd. Zo is

de kerk iedere dag open en is er op woensdag

een avondmaaltijd met viering. Of je nu christen

of moslim bent, iedereen kan aanschuiven.

Na zes jaar werken in pastoraat en diaconaat begon

het vorig jaar toch te kriebelen. Binnen de familie

kreeg ze de vraag om een uitvaart te doen.

Het leiden van die uitvaart was een indrukwekkende

ervaring, en mooi om te doen. Misschien

was dit de tijd om de stap te wagen naar het

predikantschap binnen een gemeente. Toevallig

was in Beesd net de vacature open gezet vanwege

de verhuizing van Jitse Scheffers. Het had

precies wat ze zocht: een open en gastvrije gemeente,

daar werken als predikant voor het hele

dorp. Ze werd beroepen door de commissie en

zelf zag ze het ook wel zitten om richting Beesd

te komen. Ze moest wel even wat informatie

over de buurt vergaren. Beesd kende ze immers

alleen door de beruchte files bij knooppunt

Deil. Inmiddels woont ze sinds drie maanden in

Beesd, samen met Joep, die ze twee jaar geleden

via gezamenlijke vrienden leerde kennen, en

zoontje Siem.

Het gezin voelt zich hier thuis en welkom.

“Het kost tijd om alles en iedereen te leren

kennen. Gelukkig is iedereen erg betrokken en

geduldig”, vertelt ze. “Moet ik ergens heen, dan

omschrijven ze nauwkeurig hoe ik er moet komen.

Ik heb alleen stiekem alsnog wel af en toe

mijn Google Maps nodig”. Hetzelfde geldt voor

de invulling van de dienst. “Ik ben aan bepaalde

liederen gewend die ze hier soms niet kennen.

Met die feedback kan ik vervolgens weer aan de

slag, zodat de dienst voor iedereen herkenbaar

blijft.”

Maar Joline doet het niet alleen. Joep is voor

haar onmisbaar. Zonder hem zou ze het predikantschap

van een gemeente niet redden. “Het

is een beroep voor twee. Ik kan het werk in de gemeente

doen, omdat Joep thuis bij Siem is en

het grootste deel van de zorg voor hem draagt.”

Natuurlijk heeft hij ook zijn eigen dingen. Zo is

muziek een belangrijk onderdeel van zijn leven.

In huis zie je dat meteen terug. In verschillende

kamers vind je gitaren en piano/ keyboard. Daarnaast

kan hij ook nog een leuk nootje zingen en

een lekker biertje brouwen. Ze voelen zich beiden

als een vis in het water in Beesd.

Welkom in ons dorp Joline, Joep & Siem!

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Vrijwilliger brandweer Beesd

Weleens nagedacht om brandweervrijwilliger te worden? De vrijwillige brandweer Post Beesd is

opzoek naar nieuwe vrijwilligers, voornamelijk in de dag situatie. De Post Beesd bestaat nu uit 18 enthousiaste

en gemotiveerde mannen. Om natuurlijk verloop op te vangen en zo de repressieve dienst

te kunnen waarborgen, is het van belang nieuwe gemotiveerde mensen op te leiden.

Brandweerman/-vrouw ben je namelijk niet zomaar. Er gaat een gedegen opleiding van 2 jaar aan

vooraf voordat je het zogenaamde diploma “Manschap A” hebt behaald. Deze opleiding begint met

een E-assessment en een Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) Keuring. Tijdens deze

2 jaar besteed je een avond in de week aan het volgen van (praktijk)lessen om op te treden bij de

meest uiteenlopende werkzaamheden zoals het blussen van branden, bevrijden van slachtoffers bij

ongevallen en het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Daarnaast oefenen we als groep

elke week op de maandagavonden. Het is belangrijk om ook na je opleiding vakbekwaam te blijven.

Je ontvangt een vergoeding voor de uren die je besteedt aan het oefenen, opleiden en uitrukken.

Honden losloopveld

In mei 2019 zijn de eerste palen geslagen voor

een losloopveld voor honden in Beesd. Het idee

is afkomstig van Richard Bakker. Richard komt

uit Culemborg waar verschillende omheinde losloopvelden

zijn. In ons dorp was er tot nu toe nog

geen mogelijkheid om je hond lekker los te laten

en te socialiseren met andere honden zonder dat

er een lijn tussen zit. Samen met de gemeente

is hij op zoek gegaan naar een geschikte locatie.

Het is een stukje grond geworden langs het

‘Laarzenpad’, te bereiken via de parkeerplaats bij

biljartvereniging Bisde.

Materiaal werd geregeld en met het plaatsen van

de palen kwamen er steeds meer hondeneigenaren

nieuwsgierig langs wandelen. Hulp werd

spontaan aangeboden, de palen werden geslagen

en het gaas werd met krammen vastgezet

door verschillende hondenbezitters. Het veld

wordt al veelvuldig gebruikt, vooral door pups en

honden die niet los kunnen zonder er vandoor te

gaan. Honden kunnen hun energie kwijt, gehoorzaamheidsoefeningen

kunnen worden getraind

en een bijkomend voordeel is de sociale contacten

tussen de hondenbezitters.

Voorzitter BJ Kosters, secretaris Susette van

der Blom en penningmeester Richard Bakker

zijn op 19 februari naar de notaris geweest

voor de oprichting van ‘Stichting Honden Losloopveld

Beesd’. Met een bijdrage van het

leefbaarheidsbudget worden speeltoestellen

gemaakt en wordt het veld onderhouden.

Ideeën, vrijwilligers en donaties zijn van harte

welkom. Voor contact kunt u mailen naar:

HondenlosloopveldBeesd@Gmail.com.

Tekst: Susette van der Blom. Foto: Jochem van der Blom

Tekst: Jochem van der Blom

Wat wij vragen:

- Je bent minimaal 18 jaar;

- Je woont en/of werkt in Beesd;

- Je hebt een goede lichamelijke conditie;

- Je hebt een opleiding gevolgd op tenminste vmbo-niveau;

- Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggeen;

- Je bent bij voorkeur in bezit van rijbewijs B.

Mochten je interesse en enthousiasme gewekt zijn, heb je een hands-on mentaliteit, wil je de “jongensdroom”

verwezenlijken en lijkt het je leuk iets voor de gemeenschap van Beesd en omstreken

te betekenen? Loop dan eens geheel vrijblijvend de kazerne aan de Veerweg 5 te Beesd binnen op

maandagavond vanaf 19:30 uur. Of kom eens kijken wanneer we oefenen in het dorp en spreek ons

aan. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met Ed van Veen, groep chef van de Post Beesd, mobiel

06-113 89 020 of via email Ed.van.Veen@vrgz.nl.

20 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 21


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Mooie start van het speelseizoen!

Tekst en foto’s: Richard Bakker

Frühling mit Blasmusik

Egerländerkapel “De Lingemuzikanten ”bestaat

dit jaar 5 jaar en viert dit op zondag 19 april

groots met optredens van geweldige kapellen tijdens

Frühling mit Blasmusik.

In april 2015 werd Egerländerkapel “De Lingemuzikanten”

opgericht. Initiatiefnemers waren

enkele liefhebbers van Böhmische en Egerländer

blaasmuziek: Gerrit van Beest en Hep van Luunen.

Deze beide heren bespraken de optie om

een Egerländerkapel op te richten. Er werd her

en der wat rondgevraagd en uiteindelijk gestart

met 8 enthousiaste muzikanten uit verschillende

dorpen langs de Linge. Inmiddels is het ledenaantal

gegroeid naar 21 vakkundige muzikanten

uit onder andere Beesd, Deil, Geldermalsen en

Tiel.

Onder leiding van kapelmeester André van der

Leest heeft de kapel ook een sterke muzikale

groei doorgemaakt en de positieve reacties tijdens

de vele en drukbezochte optredens hebben

ertoe geleid dat de agenda van de in nieuwe

originele Egerländeroutfit uitgedoste muzikanten

al flink vol geboekt is. De kapel heeft een passende

repetitieruimte aangeboden gekregen bij

“van den Oever wonen en slapen” in Geldermalsen

en hier wordt om de veertien dagen op donderdagavond

gerepeteerd.

Om het jubileumconcert van “De Lingemuzikanten”

luister bij te zetten zijn twee bijzondere

kapellen uitgenodigd: “Die Reifholzkapelle” uit

Boven-Leeuwen is een aansprekend orkest met

Egerländer- en Tsjechisch repertoire dat er in is

geslaagd om uit te groeien tot één van de betere

en veel gevraagde blaasorkesten van Nederland.

“Die Original Apfelstrudel Oberkrainer” is

een muziekgroep met een typische Oberkrainersamenstelling.

Het kwintet bestaat uit Trompet,

Klarinet, Gitaar, Steirische Harmonika en Bas-

Tuba. Zij richten zich voornamelijk op de traditionele

Oberkrainer muziek.

19 april vinden de optredens plaats in De

Betuwepoort, Kornelis van Wijnenstraat 1 in

Rhenoy. De aanvang van de middag is 14.00 uur

en de optredens duren tot ongeveer 16.30 uur.

De zaal gaat om 13:30 uur open en de toegang

is gratis!

De eerste twee zaterdagen van maart stonden in het teken van het plaatsen van twee nieuwe speeltoestellen

in de speeltuin aan de Groenzoom. De speeltuin heeft een nieuwe zeskant schommel

gekregen én een 40 meter lang klimparcours. Dit klimparcours biedt uitdaging voor kleine en grote

kinderen. Met de plaatsing van deze nieuwe toestellen is het speelseizoen in de speeltuinen van

Beesd officieel geopend. Kom snel kijken!

Dit jaar hopen wij nóg een mooi toestel te plaatsen in de speeltuin. Dit wordt een speeltoestel dat is

ontworpen door een kind uit Beesd. Eerder dit jaar is hiervoor een ontwerpwedstrijd georganiseerd.

Op dit moment zijn wij druk met het opvragen van offertes bij leveranciers. Het winnende ontwerp

moet tenslotte wel gecertificeerd en veilig zijn. Zodra wij een winnend ontwerp hebben in combinatie

met een passend ontwerp met een leverancier, hoort u uiteraard van ons. Het kind van het winnende

ontwerp krijgt uiteraard een rol bij het plaatsen van zijn/haar toestel. Uiteindelijk hebben alle kinderen

gewonnen, want iedereen kan uiteraard spelen op of in dit toestel.

Wij organiseren dit jaar een aantal leuke activiteiten. Noteer ze vast in uw agenda.

- Paaseieren zoeken op Eerste Paasdag (zondag 12 april) om 10.30 uur in de Speelzoom

- Spelletjesmiddag op woensdag 24 juni om 13.30 uur in de Speelzoom

TIP: Op onze website staat meer informatie: www.speeltuinbeesd.nl.

TIP 2: Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes!

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van

Buuren en Leonie van Lith

Redactieadres: Wolfswaard 90, 4153 CL Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Carmen van Buuren

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob en Patrick de Wit

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit.

Tekst en foto’s aangeleverd door: Patrick de Wit

In en buiten de regio worden succesvolle optredens

verzorgd waarbij een hoge dosis gezelligheid

en de regio-eigen ’gemütlichkeit’ niet uit het

oog wordt verloren.

Wilt u meer informatie over de Lingemuzikanten

of wilt u ze boeken neem dan contact op met

Gerrit van Beest, tel: 06-18228599 of email:

Delingemuzikanten@outlook.com.

22 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 23


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!