31.03.2020 Views

Barneveld Magazine 7e jaargang nummer 1

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BARNEVELD

MAGAZINE

Jaargang 7 – Editie 1 – 2020

Barneveld viert

75 jaar vrijheid

Ontdek de voordelen van

het nieuwe fietsplan!

Verduurzaming in uw tuin;

trend of noodzaak?Eerste magazine 2020 ode

aan de liefde en de vrijheid

We doen met dit magazine het voorjaar eer aan door veel onderwerpen

de revue te laten passeren die met een nieuw begin te maken hebben, en

trouwen is er daar één van. Wist u dat er in 2018 volgens het Bureau voor

de Statistiek (CBS) 64315 huwelijken werden gesloten?

Dat zijn er weliswaar stukken minder dan in 1950 toen dat aantal op 83110 lag, tegelijkertijd

geeft het aan dat we de liefde nog veelvuldig vieren door een boterbriefje te halen. In het

voorjaar doen we dat vaker dan in welke ander seizoen dan ook. Hét moment om hier uitgebreid

aandacht aan te besteden in ons magazine door middel van een trouwspecial.

We vieren de vrijheid

Het lijkt een paradox om het in hetzelfde nummer over het vieren van de vrijheid te schrijven,

maar als je weet dat vroeger mensen trouwden om het grootgrondbezit van twee families

samen te brengen en er op voorhand geen sprake van enige liefde tussen de echtelieden

was, is het tegenwoordig zélf kunnen kiezen van een partner een voorbeeld van vrijheid. Die

vrijheid van kiezen heeft echter meer om het lijf. De landelijke viering van 75 jaar bevrijding

gaat ons allemaal aan omdat we ons daarmee nog eens extra bewust worden van het feit dat

we al die jaren in vrijheid leven. Dat wordt luister bij gezet door verschillende grote landelijke

herdenkingen rond 5 mei. Ook op regionaal niveau.

Uitgave met flinke dosis optimisme

Het 4 en 5 mei comité heeft in dit kader vier doelen gesteld. Er worden in alle gemeenten

verhalen over oorlog en vrijheid verteld. Op scholen wordt aandacht besteed aan de betekenis

van de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst. Er is aandacht

voor de kwetsbaarheid van onze vrijheid, en het herdenken en vieren ervan. Het staat allemaal in

het teken van het besef dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn om vrijheid door geven.

Ook in onze gemeente en regio komen al deze aspecten aan de orde, en daarom een groot

artikel daarover in ons magazine. Met daarnaast informatie over zorg, gezin en gezondheid en

aandacht voor wonen. Al met al is dit een uitgave met een flinke dosis optimisme. We vieren

het voorjaar met aandacht voor vrijheid en liefde, en bezegelen dit met herinneringen uit het

verleden en een positieve blik op de toekomst. Prachtboodschap voor het eerst magazine van

het nieuwe jaar.

75 jaar bevrijding is 75 jaar vrijheid

Colofon

Een uitgave van

Barneveld Magazine is een uitgave

van Stefan de Vogel en Twenty Four

Webvertising B.V.

Contact

Tel. 058 - 30 30 112

magazine@24webvertising.nl

Redactie

Twenty Four Webvertising BV

Annemarie van Vliet (mijnschrijftafel.nl)

Froukje Meerman (Mermaidmedia)

Boukje Wiersma (Meraki Tekst & Zo)

Julia van Bohemen Tekstbureau

Verkoop

Twenty Four Webvertising Print BV

Bladmanager

Remko Volkers

remko@24webvertising.nl

Fotografie

Johan van Omme

Opgave

Oplage 26.500 in de gehele gemeente

Barneveld, Lunteren en een aantal

afhaalpunten.

Gedrukt door

Grafistar

Verspreiding

Joh. Van de Kamp B.V

Barneveld Magazine 3Inhoudsopgave

Columns

Curves

p. 15

Zorg voor een gezonde mond van

jongs af aan

p. 6-7

‘Samen zorgen voor zwangeren’

p. 17

Vraag het

Specialist

Apotheek Barneveld

p. 25

Ringen met een bijzondere

waarde

p. 29

Orthodontiepraktijk

Binda

p. 25

‘Nieuwe spuitgieterij Moba een

van de modernste van Europa’

p. 48-49

Vertrouwd en toch nieuw:

Gewoon & Lekker

p. 44-45

Groenevelt Zonwering

& Raamdecoratie

p. 39

Thema’s

Zorg en Gezin

9-25

Trouwen

27-37

Barneveld in Bedrijf

44-53

“Een goede investering verdient

zich altijd terug!”

Verduurzaming in uw tuin;

trend of noodzaak?

Barneveld in Bedrijf

63-81

p. 71

p. 72-73

Barneveld Magazine 5


Pauw & Co: zorg voor een gezonde mond

van jongs af aan

Het is belangrijk om voor je gebit te zorgen. In het bijzonder voor kinderen is goede mondverzorging

onmisbaar om tandheelkundige problemen nu en in de toekomst te vermijden. Maar hoe pak je dat

aan? En wanneer moet een kind voor het eerst naar de tandarts? Een essentieel speerpunt van

Pauw & Co is preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het team van de Barneveldse

tandartspraktijk helpt jonge patiënten en hun ouders met advies op maat voor een gezonde mond.

Onlangs was het in het nieuws: kinderen

bezoeken op te late leeftijd of zelfs

helemaal niet de tandarts. Uit onderzoek

van Vektis naar de declaratiecijfers bij

zorgverzekeraars blijkt dat maar liefst 11,4

procent van alle kinderen tussen de vier jaar

een achttien jaar waarschijnlijk niet naar de

tandarts gaat. Waar ligt dat aan? Er heerst

veel onduidelijkheid over tandheelkundige

zorg aan kinderen, zegt tandarts Corine

Pauw. In 2018 is ze de nieuwe, kleinschalige

tandartspraktijk gestart in het centrum

van Barneveld. “Preventieve zorg is een

belangrijk speerpunt voor ons. Voor je

gebit en in het bijzonder voor dat van

kinderen is preventie van essentieel

belang om tandheelkundige problemen te

vermijden. Vanaf de eerste controle werken

we dan ook preventief om gaatjes en

tandvleesproblemen te voorkomen.”

Tandartspraktijk Pauw & Co geeft de

patiënt advies op maat en tips hoe je

goede mondverzorging aanpakt. Een hecht

team van tandartsen, mondhygiëniste

en assistentes werkt nauw samen voor

een gezonde mond. “We staan voor

laagdrempelige en persoonlijke zorg.”, zegt

Corine. “We vinden het heel belangrijk dat

jong en oud zich op zijn gemak en vertrouwd

voelt in de praktijk.”

Kinderen

“Het is van groot belang om op jonge

leeftijd met preventie te beginnen om goed

voorbereid te zijn op een gezond blijvend

gebit”, vertelt Corine. Een belangrijk

onderdeel van goede mondverzorging is de

tweejaarlijkse controle bij de tandarts.

6 Barneveld Magazine


“Veel ouders gaan pas voor het eerst met

hun kind naar de tandarts als ze vier jaar zijn.

Dat is echt te laat.” Er is veel onduidelijkheid

hierover merkt ze. “De kosten moeten geen

reden zijn om het tandartsbezoek uit te

stellen. De meeste tandartskosten vergoedt

de zorgverzekeraar vanuit het basispakket.

Hiervoor geldt ook geen eigen risico.”

De gevolgen van gebrekkige mondzorg

kunnen echter groot zijn. “Wanneer

melkkiezen verloren gaan, heeft dat direct

consequenties voor het blijvende gebit.

De wisseling vertraagt en soms breken

kiezen helemaal niet door en moeten ze

met een beugel in de rij geplaatst worden.

Als kinderen diepe gaatjes krijgen in

het melkgebit, ontstaan vrijwel altijd

ontstekingen. Op den duur moet zo’n kiesje

eruit. Als het kind door het wisselen ook nog

tanden mist, heeft dat direct invloed op zijn

spraak en op zijn kauwvermogen. Dit zijn

enkele vervelende gevolgen van het niet

goed onderhouden van het melkgebit en die

willen wij voorkomen. Daarom zetten we in

een vroeg stadium de mondhygiëniste en

preventieassistentes in.”

Van jongs af aan

Hoe pak je het als ouder dan goed aan?

“Neem kinderen van jongs af aan mee

naar de tandarts als je zelf op controle

gaat. Zo raakt een kind vertrouwd met de

tandarts, ziet hij wat de tandarts doet en

hoe een praktijk eruitziet. De eerste echte

controle voer ik uit rond de leeftijd van

twee jaar.” Corine telt de tandjes, kijkt of

alles er gezond uitziet en geeft tips over de

verzorging van het melkgebit. “Als een kind

al jong leert zijn gebit goed te verzorgen,

dan vindt hij dat later ook vanzelfsprekend.

Tandenpoetsen

Naast het controleren van het gebit

van je kind, geeft Pauw & Co advies en

voorlichting aan ouders en kinderen.

“Voeding speelt een grote rol bij het

voorkomen van gaatjes. Zeker bij

jonge kinderen is dit een belangrijk

aandachtspunt. Als kinderen bijvoorbeeld

een beker met aanmaaklimonade krijgen,

is het belangrijk dat ze deze in korte tijd

opdrinken. Zo krijgt het glazuur daarna

de kans om zich te herstellen van de

suikerinname. Ik adviseer de eet- en

drinkmomenten te clusteren tot maximaal

zeven per dag.”

Juist voor kinderen beveelt Corine een

elektrische tandenborstel aan, omdat

poetsen met een handtandenborstel

motorisch lastig is. “Met een elektrische

tandenborstel is het minder moeilijk om

goed te poetsen. Voor kinderen zijn er

speciale kindertandpasta’s met voldoende

fluoride.” De tandarts adviseert ouders

Meld u aan bij Pauw & Co

Zoekt u een goede tandartspraktijk

waar u en uw kinderen zich op

het gemak voelen? U meldt zich

eenvoudig via de website aan of door

even te bellen. Meer informatie vindt

u op www.pauwenco.nl.

kinderen tot en met de basisschoolleeftijd

in elk geval ’s avonds na te poetsen.

“Kinderen vergeten vaak plekjes, zoals de

achterste kiezen of de voortanden in de

bovenkaak. Als de eerste blijvende kiezen

achter het melkgebit doorbreken, zijn

ze vaak lastig te poetsen, omdat ze ver

achterin de mond zetten en nog gevoelig

zijn. Onze preventieassistentes kunnen

preventief een laklaagje leggen in de

groefjes van de kiezen, waarmee je gaatjes

helpt voorkomen.”

Pauw & Co

Erkensgang 12, Barneveld

Tel. 0342 – 22 40 80

tandarts@pauwenco.nl

www.pauwenco.nl

Barneveld Magazine 7


Vind de schatkist van Zed & Sop en

win een gratis A-diploma traject

Zwemlessen volgen is bij ons voor kinderen enorm leuk, vertelt een enthousiaste Martijn Wallet,

Hoofd zwembad bij Optisport. Leren zwemmen was nog nooit zo leuk. Door het vinden van de

schatkist is het nu zelfs mogelijk gratis diploma A, B of C te halen!

alles om plezier. Van verjaardagsfeestjes,

peuterochtenden tot aan schoolreisjes, niks

is te gek bij De Happyfarm. Nieuwsgierig?

Kom eens langs!

Optisport Barneveld

De Veluwehal

Nieuwe markt 6, Barneveld

Tel. 0342 - 413 046

www.optisport.nl/veluwehal

De Heuvelrand

Roelenengweg 41, Voorthuizen

Tel. 0342 - 847 140

www.optisport.nl/heuvelrand

Zwembad de Veluwehal en de Heuvelrand

bieden verschillende zwemlessen aan,

onder meer voor de diploma’s A, B en C. Bij

de lessen maken de kinderen zich nieuwe

vaardigheden eigen, ieder kind leert in zijn

eigen tempo. En ze hebben een plezierige

en vrolijke tijd. Samen met Zed de haai en

Sop de zeester gaan ze op avontuur. Zo

zoeken ze o.a. naar het gezonken schip

de gouden Draeck. In het paspoort staan

de speurtochten beschreven. Dit zwem

paspoort krijgen de kinderen aan het begin

van het zwemlestraject, samen met een

schitterende schatkist. Deze schatkist

wordt gaandeweg het zwemlestraject

gevuld met edelstenen. Bij iedere geslaagde

stap in de zwemlessen ontvangen de

kinderen bovendien een zegel in het

paspoort.

Na het halen van een diploma krijgen de

kinderen een echte medaille als beloning

en edelsteen, ook hiervoor is een speciaal

plekje gecreëerd in de schatkist. Bij het

behalen van het C-diploma wacht de

grootste beloning: de Reuze Robijn.

Dankzij dit concept is dit de leukste

zwemles van de regio .’ Ouders van

kinderen kunnen daarbij gebruikmaken

van een online volgsysteem. ‘Op deze wijze

kunnen ze de vorderingen volgen. ‘Het is

voor de kinderen mogelijk om één of twee

keer in de week te lessen of te kiezen voor

een turbocursus. Bij de snelste variant

hebben kinderen al in vier maanden tijd hun

diploma A.’ Wilt u uw zoon of dochter (vanaf

vier jaar) aanmelden voor zwemlessen?

Neem gerust contact op.

Speelboerderij De Happyfarm sluit

aan bij de zoektocht!

Naast het gratis A-diploma traject is er in de

schatkist ook iets leuks van De Happyfarm

uit Terschuur toegevoegd. De gelukkige

vinder strijkt dus twee leuke prijzen op!

Bij Speelboerderij De Happyfarm draait

De Happyfarm

Dronkelaarseweg 28, Terschuur

Tel. 06 - 248 06 449

www.dehappyfarm.nl

Op zoek naar de schatkist!

In samenwerking met Barneveld Magazine

organiseert Optisport weer de schatkist-actie.

Ergens in de gemeente Barneveld ligt een

schatkist mét diploma begraven. Degene die deze

vindt krijgt een gratis A, A-B of B-C diplomatraject

aangeboden. Aanwijzingen helpen de speurneuzen

om de schatkist te vinden.

Via de website van Barneveld360 en via Twitter

kunt u vanaf 29 maart vragen beantwoorden

en telkens een nieuwe tip voor de schatkaart

ontvangen. Hierbij

alvast de eerste

schatkaart. Veel

succes!

8 Barneveld Magazine


THEMA: ZORG & GEZIN

Orthodontie Barneveld, professionaliteit,

fijne sfeer en geen wachttijden

De praktijk ligt, al meer dan

11 jaar, centraal in Barneveld.

Het team bestaat uit een

samenwerking van 11

gespecialiseerde orthodontieassistentes,

2 secretaresses en

3 orthodontisten.

Eén van de assistentes van het eerste uur is

Roelien Gruppen. Zij heeft de praktijk ‘groot’

zien worden. “Wat deze baan zo ontzettend

leuk maakt is natuurlijk het werken met de

patiënt, de input die je als assistente kunt

geven tijdens de behandeling, maar vooral

het feit dat je dat met een team doet. En

wat voor team! Een hecht, vakkundig team

met alle aandacht en zorg voor de patiënt,

maar ook heel belangrijk, met aandacht

voor elkaar. Dat ziet en voelt de patiënt,

waardoor deze zich snel op zijn gemak voelt

en de behandeling niet als een belasting

wordt gezien. Zo fijn om daar een bijdrage

aan te kunnen leveren.”

Ruime openingstijden

Voor een optimale bereikbaarheid zijn we

iedere woensdag geopend tot 19.00 uur

en 1 keer per maand de zaterdagochtend.

Bovendien zijn er geen lange wachttijden

dus afspraken kunnen snel worden

ingepland.

Vorig jaar is Orthodontie Barneveld gestart

met de FAMILIE-KORTING. De korting is

een doorlopende actie die voor gezinnen

een flinke besparing kan geven op de

kosten van de beugelbehandeling. Veel

gezinnen maken er inmiddels al gebruik

van. De FAMILIE-KORTING geeft voor

het tweede gezinslid dat een beugel

krijgt 5% korting en voor de derde en de

volgende zelfs 10% korting. Omdat vaak

een groot deel wordt vergoed door de

zorgverzekeraar kan de FAMILIE-KORTING

een korting van wel 50-100% geven van de

eigen bijdrage!

Orthodontie Barneveld heeft nu ook een

prijsverlaging voor de Invisalign beugel.

Dat is een beugel die werkt met vrijwel

onzichtbare hoesjes. Ideaal voor iemand

die wél rechte tanden wil, maar liever geen

zichtbare beugel. Zo wordt rechte tanden

krijgen steeds leuker!

Mariëtte en Monique, de secretaresses van

Orthodontie Barneveld, kunnen u uitgebreid

inlichten over alle mooie acties.

Orthodontie Barneveld

Langstraat 14, Barneveld

Tel. 0342 – 408 406

info@orthobarneveld.nl

www.orthobarneveld.nl

FAMILIE-KORTING van Orthodontie Barneveld

Korting van 5% tot 10%. Op eigen bijdrage zelfs tot 100%.

Barneveld Magazine 9THEMA: ZORG & GEZIN

Wij doen het niet zoals het moet,

maar zoals ú het wilt

Afscheid nemen van een dierbare doe je maar één keer. En om die reden moet het écht goed zijn,

geheel naar de wensen van de overledene en de nabestaanden. De medewerkers van Rusthof,

begraafplaats aan de Dodeweg in Leusden, denken altijd in mogelijkheden en zullen u indien gewenst

met raad en daad terzijde staan. Even professioneel als persoonlijk.

Naast de mogelijkheid om een overledene

te begraven verzorgen wij ook crematies.

Wilco Plaggenborg, directeur van

Crematorium en Begraafplaatsen

Amersfoort (CBA): ”Nabestaanden kunnen

hier gebruik maken van alle faciliteiten die

wij bieden. We hebben diverse ruimtes waar

het afscheidsmoment kan plaatsvinden,

variërend van een intiem gezelschap

waarbij enkele tientallen mensen aanwezig

zijn, tot een afscheid in de Lichtzaal waar we

circa 465 genodigden kunnen ontvangen.”

Crematie

Familieleden kunnen ervoor kiezen om

na de plechtigheid hun dierbare vanuit

de aula te begeleiden naar het besloten

pleintje voor de crematieruimte. “Indien

gewenst mag u uw dierbare naar binnen

brengen en eventueel bij de aanvang van de

crematie aanwezig zijn.” CBA verzorgt ook

zogenaamde ‘stille crematies’ waarbij het

afscheid in het eigen huis plaatsvindt. “Wij

halen daarna de overledene op, verzorgen

de crematie en brengen na vier weken

persoonlijk de asbus bij u thuis.”

Asbestemming

De as wordt, wettelijk verplicht, één

maand in de Algemene nis van Rusthof

bewaard. Als u een definitieve bestemming

hebt gekozen maken we een afspraak

voor de uitgifte. Wilco: “Dit doen we

bewust op afspraak omdat we dit graag

zorgvuldig en met respect willen doen. De

nabestaande(n) krijgen de as in een asbox.”

In de Poortkamer, direct

na de monumentale poort

van Rusthof, is een kamer

ingericht met voorbeelden

van urnen, vlinders, sieraden,

asrelieken, grond- en

sluitplaten. Hier kunt u in

alle rust uw keuze maken.

Dit kan ook vooraf in onze

webshop, waar u het gehele

assortiment in 3D kunt

bekijken en bestellen, via

www.cba-amersfoort.nl

“Voor de laatste bestemming van de

overledene kunnen mensen kiezen voor

een urnenzuil, urnentuin, urnenmuur,

urnenheuvel, urnengraf en asverstrooiveld.

We raden mensen altijd aan om even rustig

rond te lopen en de sfeer te proeven,” aldus

Plaggenborg.

Rondleiding

Benieuwd naar alle faciliteiten van Rusthof?

Op donderdag 9 april en dinsdag 14 april om

09.00 uur verzorgen wij een ‘kijkje achter

de schermen’. Aanmelden kan via MSL.

vanHees@amersfoort.nl of via

033-4613603.

Crematorium

en Begraafplaatsen Amersfoort

Dodeweg 31, Leusden,

Tel. 033 - 461 36 03 (9.00 uur - 13.00 uur)

info@cba-amersfoort.nl

www.cba-amersfoort.nl

Barneveld Magazine 11THEMA: ZORG & GEZIN

Alles over medicijnen en vakantie

Gaat u binnenkort een buitenlandse reis maken en gebruikt u

medicijnen? Dan is het verstandig om goed voorbereid te zijn. We

vroegen aan apotheker Marlies Geurts van Apotheek Nieuwe Markt

waar vakantiegangers zoal rekening mee moeten houden.

“Om te beginnen adviseren we om medicijnen

in de originele verpakking mee te nemen. Zorg

altijd dat u voldoende heeft voor het geval dat

de reis onverhoopt langer duurt dan gepland.

U kunt bij de (huis)arts een extra recept

aanvragen. Dat is een stuk makkelijker dan

medicijnen regelen via een buitenlandse arts.

Verder is het goed om een (Engelstalig)

medicijnpaspoort bij u te dragen waar alle

medicijnen, maar ook de stoffen waar u

eventueel allergisch voor bent, op vermeld

staan. Dit paspoort is verkrijgbaar bij uw

apotheek. Sommige geneesmiddelen,

zoals zware pijnstillers en slaap- en

kalmeringstabletten, vallen onder de Opiumwet

en daarvoor is een speciale verklaring nodig. U

kunt dit checken op www.hetcak.nl.

Stop medicijnen tijdens een vliegreis in de

handbagage. De temperatuur in het ruim

is niet optimaal voor geneesmiddelen en

mocht uw koffer zoek raken, dan volgt er

een flinke uitdaging. Gebruikt u medicatie

in vloeibare vorm, vraag dan vooraf bij de

vliegmaatschappij na wat de regels zijn. Dat

geldt ook voor het vervoer van injectienaalden.

Sommige geneesmiddelen dienen gekoeld

bewaard te worden. Het is aan te raden om in

dat geval een koeltasje mee op reis te nemen.

Heeft u nog andere vragen? Bijvoorbeeld

of bepaalde geneesmiddelen bijwerkingen

geven in de zon? Of hoe u om moet gaan met

tijdsverschil bij het innemen van uw medicatie?

Dan kunt u daarmee altijd terecht bij uw

apotheek. Maak gerust (tijdig) een afspraak om

alles rondom de vakantie door te spreken.”

Per 1-1-2020 is voormalig apotheek Asklepios

overgenomen en gaat verder als ‘apotheek

Nieuwe Markt’. De apotheek valt nu onder

dezelfde vlag als apotheek Barneveld. Dat

betekent een optimale samenwerking tussen

de apotheken in Barneveld.

Apotheek Nieuwe Markt

Nieuwe Markt 1-a, Barneveld

Tel. 0342 – 412208

info@apotheeknieuwemarkt.nl

www.apotheeknieuwemarkt.nl

Ontstoken peesplaat

onder de voet?

Wat is een ontstoken peesplaat onder de voet? De officiële naam

is; Fasciïtis Plantaris. Onder de voet loopt een sterke peesplaat ,de

fascia plantaris, van het hielbeen naar de voorvoet. De peesplaat

ondersteund de voet en vangt de schokken van het lopen op.

Welke klachten geeft een

ontstoken persplaat?

De meest voorkomende klachten zijn; • Pijn

aan de onderzijde van de hiel

• Pijn bij de eerste stappen uit bed en

startpijn na een tijd van rust

• Meer pijn na een lichamelijke activiteit

De ontsteking kan op verschillende plekken in

de peesplaat zitten, net voor de aanhechting

van het hielbeen, in het midden of bij de

aanhechting van de peesplaat. De diagnose

wordt gesteld op basis van uw verhaal en

het lichamelijk onderzoek, Bij palpatie (het

drukken op de voet),kan de locatie van de

pijn worden vastgesteld, ook kan er een echo

gemaakt worden indien nodig.

Welke behandelingen zijn er voor

deze klacht?

Meestal wordt gestart met rek- en strek

oefeningen van de kuitspieren in combinatie

met therapie(steun) zolen en evt. nog

ontstekingsremmende en pijnstillende

medicijnen ( i.o.m. de huisarts). Daarnaast zijn

er nog meer mogelijkheden.

• Rust

• Nachtspalk

• Schoenadvies

• Shockwave therapie (ESWT)

Stretchen van de kuitspieren is de meest

effectieve manier om van de klachten

af te komen. De rekoefeningen, ook wel

excentrische oefeningen genoemd, zijn erg

belangrijk voor het herstel.

Heeft u last van een ontstoken persplaat

onder uw voet? Neem dan contact op met;

H.van Dasselaar

Podozorg Barneveld

Catharijnesteeg 18, Barneveld

Tel. 0342 - 415 007

www.podozorg-barneveld.nl

Barneveld Magazine 13column

Karin, Curves Barneveld

Bewegen tijdens

de overgang is

belangrijk!

Eén ding is zeker: elke vrouw komt vroeg of laat in

de overgang. De leeftijd waarop verschilt van vrouw

tot vrouw en deze overgangsfase kan 5 tot 12 jaar

duren. Gemiddeld zijn er zo’n 2 miljoen vrouwen

in Nederland in de overgang en toch blijft het een

beetje een taboe. Jammer, want we kunnen er

gewoon niet omheen.

Gezondheidsrisico’s

De beschermende werking van de hormonen oestrogeen en

progesteron valt weg, waardoor vrouwen meer kans lopen

op hart- en vaatziekten. Ook is er een verhoogd risico op

botontkalking, gewichtstoename, hoge bloeddruk en een hoog

cholesterol. Wil je energiek door de overgang gaan, dan is het

belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Hoe fitter je de overgang

ingaat, hoe gezonder je erdoor gaat. Reden genoeg dus om

aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl!

Gezonde leefstijl

Waaruit bestaat een gezonde leefstijl? Minder stress, een

gezond gewicht en voldoende bewegen. Dit geldt natuurlijk

ook voor vrouwen die niet in de overgang zijn, maar tijdens

de overgangsperiode is dit extra belangrijk. Door de afname

van de hormonen oestrogeen en progesteron, vermindert de

botaanmaak en vindt er meer vetopslag plaats rond de buik. Dit

heeft weer invloed op je cholesterolgehalte en op je gewicht.

Bewegen en dan vooral belast bewegen heeft een gunstige

invloed op je gezondheid.

Belast bewegen

Wat is belast bewegen? Dat zijn vormen van beweging waarbij je

je botten belast met je eigen lichaamsgewicht (bijv. wandelen) of

waarbij je spieren via de pezen trekkracht uitoefenen op je botten.

Fitness (krachttraining) dus! En laat krachttraining voor vrouwen

nou net de specialiteit van Curves zijn! Wil jij weten of Curves iets

voor jou kan betekenen? Bel ons of kom langs. Je bent van harte

welkom!

Karin

Curves Barneveld

Burg. Kuntzelaan 30a, Barneveld

Tel. 0342-408868

barneveld@curves.nl

www.curves.nl/curves-barneveld

Barneveld Magazine 15THEMA: ZORG & GEZIN

‘Samen zorgen voor zwangeren’

Als je zwanger bent, komt er veel op je af. Je lijf verandert, je krijgt te maken met

zwangerschapskwaaltjes, je gaat bevallen en als kers op de taart krijg je een kindje en word je

moeder. Een overweldigende tijd. Verloskundigen Barneveld zet de zwangere vrouw centraal. Door

samen voor haar te zorgen met andere zorgverleners, maar ook door haar de gelegenheid te geven

dit te delen met andere zwangere vrouwen in Centering.

Om zo goed mogelijk voor de aanstaande

ouders te zorgen, werken de verloskundigen

nauw samen met andere zorgverleners in

de regio Ede en Amersfoort. “Denk aan de

ziekenhuizen, gynaecologen, de kraamzorg,

maar ook vlak na de bevalling met het

consultatiebureau. Samen zijn we er voor

de cliënt”, vertelt verloskundige Olga Smit

van Verloskundigen Barneveld. Continu

is de praktijk bezig met het verbeteren

van de kwaliteit van zorg voor zwangeren.

Dit jaar heeft ze Centering Pregnancy

geïntroduceerd in samenwerking met de

Gemeente Barneveld, de kraamzorg en het

Centrum voor Jeugd en Gezin. Een compleet

andere vorm van zwangerschapsbegeleiding.

Groepsdynamiek

Wegen, bloeddruk meten, luisteren naar

het hartje en voelen aan de buik. Zo ziet de

klassieke een-op-een controle eruit. Dat

kan ook anders, zegt verloskundige Esther

Rietveld. “Centering is een combinatie van

de controles, voorlichtingsavonden en de

zwangerschapsgym ineen. Bij Centering

krijg je groepsbijeenkomsten met acht tot

twaalf zwangeren, die in dezelfde fase van

de zwangerschap zitten.” De bijeenkomsten

duren twee uur, waarin ook de individuele

controles plaatsvinden. “Elke bijeenkomst

heeft een thema. Door middel van

activiteiten leren ze samen over bijvoorbeeld

gezonde voeding, zwangerschapskwaaltjes

of de bevalling. Het doel is dat de vrouw

meer verantwoordelijkheid krijgt over haar

zwangerschap. Ze meet zelf haar bloeddruk,

weegt haarzelf en noteert dat in haar

zwangerschapsboek. Daarna controleert de

verloskundige haar buik.”

Studies tonen aan dat Centering

goede resultaten boekt. Door deze

vorm van begeleiding zouden er

minder vroeggeboortes zijn, een hoger

geboortegewicht en een betere gezondheid

voor moeder en kind. Reden genoeg om

deze vorm van zwangerschapsbegeleiding

in te zetten, vinden Esther en Olga. “Met

Centering krijg je een sociaal netwerk, meer

voorlichting, een betere voorbereiding en

meer de regie over je zwangerschap. Zeker

met een eerste kindje is het fijn om samen

dingen te delen en later het moederschap

te delen. Maar ook voor zwangere vrouwen

die al moeder zijn, kan dit een fijne manier

zijn om bewust met hun zwangerschap

bezig te zijn. Ze leren van elkaar en brengen

zelf informatie in. Doordat zo’n groep lang

bij elkaar is, ontstaat er een vertrouwelijke

band. Ze motiveren elkaar.”

Eigen regie

Bij de intake kies je welke begeleiding bij

je past. “De cliënt staat centraal en wij

staan als zorgverleners om haar heen”,

vertelt Olga. “Wij werken nauw samen

met de gynaecologen, ziekenhuizen en de

kraamzorg. Zo kunnen ook cliënten die onder

controle staan van de gynaecoloog meedoen

aan Centering.” Vanuit de samenwerking

is het online Zwangerenportaal sinds

september actief. Hierin krijg je als

zwangere inzicht in jouw gegevens. Allemaal

stappen om de cliënt de regie in handen te

geven. “We willen dat de zwangere meer

verantwoordelijkheid krijgt voor hoe zij de

begeleiding wil en dat ze alle informatie

heeft om bewust keuzes te maken.”

Verloskundigen Barneveld

Nieuwe Markt 1G, Barneveld

Nederwoudseweg 17G, Barneveld

Tel. 0342 – 42 08 00

www.verloskundigenbarneveld.nl

Barneveld Magazine 17THEMA: ZORG & GEZIN

Interdent Tandtechniek realiseert vanuit

persoonlijke aandacht tandtechnische

totaaloplossingen

Een mooi en verzorgd gebit hoort bij een aantrekkelijke verschijning. Bij Interdent Tandtechniek

realiseren we niet alleen goeduitziende tanden, maar zetten we ons ook actief in voor een prettige

omgang met de patient. “De kernwaarden van ons kwaliteitslaboratorium zijn niet voor niets het

verzorgen van full-service, persoonlijk, betrouwbaar en het leveren van hoge kwaliteit”, aldus Tiedo de

Boer, eigenaar Interdent. “Bij Interdent bent u op een vertrouwd adres en staan we graag voor u klaar!”

Het full-service kwaliteitslaboratorium

met acht medewerkers is al veel jaren een

begrip in Scherpenzeel en omgeving. “We

vervaardigen alle mogelijke tandtechnische

werkstukken en beschikken over een

tweetal moderne behandelkamers. Er is

dus voldoende ruimte om bijvoorbeeld

kunstgebitten voor cliënten aan te meten,

of de kleur van een nieuwe kroon te

bepalen.”

Bij Interdent Tandtechniek zijn drie klinisch

prothese-techniekers werkzaam. “Deze

collega’s zijn gespecialiseerd in het maken

van kunstgebitten. De afspraken worden

altijd gepland na overleg met de client. Per

afspraak wordt ruim de tijd genomen om de

beet en de pasvorm van het kunstgebit te

bepalen, alsmede de kleur en de vorm van

de tanden of kiezen uit te zoeken. Zo komen

we samen altijd tot een prachtig resultaat.

Dat is geen utopie, maar realiteit.”

Het laboratorium aan de Stationsweg

is uitgerust met diverse CAD-CAM

systemen waarmee 95% van het kroonen

brugwerk wordt vervaardigd. “Tevens

hebben wij een freesmachine waarmee

we snel en accuraat kronen en bruggen

kunnen frezen en een 3-D printer voor het

accuraat printen van diverse onderdelen.

Deze machine wordt aangestuurd door

diverse scanners waaronder mondscanners

en labscanners, uiteraard voorzien van

de laatste software.” Voor kronen of

bruggen op implantaten heeft Interdent

Tandtechniek totaaloplossingen voor elk

implantaatsysteem.

In de toekomst wil Interdent Tandtechniek

de workflow verder digitaliseren en

optimaliseren. “Concreet betekent dat

uitgebreide en snelle verwerking van

de bestanden van de mondscanners

vanuit de diverse tandartspraktijken.

Ondanks alle vooruitstrevende technieken

en digitalisering blijft bij Interdent

Tandtechniek het persoonlijk contact

met de patiënt voorop staan, nu en in de

toekomst!”

Interdent Tandtechniek

Stationsweg 393, Scherpenzeel

Tel. 033 - 277 1320

info@interdent.nl

www.interdent.nl

Barneveld Magazine 19THEMA: ZORG & GEZIN

Mantelzorg altijd in de buurt met

zorgchalet in achtertuin

Er is steeds meer interesse in mantelzorgwoningen. Zo’n woning staat er echter niet zomaar. “Ik ga

met mensen in gesprek en begeleid ze in het proces tot de uiteindelijke bouw en plaatsing ervan.”

Mantelzorgers en de mensen die de zorg

nodig hebben, moeten een goede relatie

met elkaar hebben. Wederzijds vertrouwen

is een van de belangrijkste aspecten bij

de overweging om in de achtertuin een

mantelzorgwoning te plaatsen. “Ik zit

veelal met twee, soms wel drie generaties

om tafel,” vertelt verkoopadviseur Rob

Veenstra. “Het is een intensief proces”.

Mensen gaan hun vertrouwde woning

verlaten en degene die de zorg gaat leveren,

kinderen of een ander familielid, trekt in de

oorspronkelijke woning. Daarbij wordt niet

over één nacht ijs gegaan. Naast een goede

relatie moet een en ander goed op elkaar

worden afgestemd en aan de regelgeving

worden voldaan van gemeenten.

Het draait om ruimte, financiën en

regelgeving

Er moet onder andere voldoende ruimte

zijn voor het bouwen van de woning en het

financiële plaatje moet helder zijn. Van de

overwaarde van een bestaande woning lukt

het meestal wel. Is die overwaarde er niet

dan moet het huis eerst verkocht worden,

meestal aan degene die de mantelzorg gaat

leveren. In principe mag er in Nederland

vergunningsvrij een mantelzorgwoning bij

het huis worden geplaatst met een grootte

tot honderd vierkante meter. Zoiets moet

wel bij de gemeente worden gemeld en er

is sprake van een omgevingsvergunning.

Het is belangrijk om goed bij de gemeente

te informeren of er eventueel verdere eisen

zijn, want dat kan per gemeente verschillen.

In alle gevallen zullen gemeenten

stimuleren dat ouderen langer zelfstandig

kunnen blijven wonen en familie of vrienden

mantelzorgers worden.

Zorgchalet is geen vakantiewoning

Dit alles kan in gang worden gezet nadat

een huisarts een verklaring hiervoor heeft

afgegeven. Veenstra: “Wij zijn als bedrijf

niet zonder meer vanaf het begin bij dit

proces betrokken. Vragen mensen mij al in

een eerder stadium om informatie dan zal

ik ze hier zo goed mogelijk over adviseren.

Uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld als

het lijkt. Via huisarts en gemeente zijn de

stappen vaak duidelijk. Daarna ga ik met de

mensen om tafel om te onderzoeken wat

hun wensen zijn als het gaat om de woning.

Wij bouwen chalets die dienen als

bijvoorbeeld recreatiewoning, tinyhouse

of tuinhuis. Een mantelzorgwoning vraagt

om een andere insteek. Deze bouwen wij

geheel op maat en kunnen zowel casco als

turnkey worden opgeleverd. Het is in dit

geval géén vakantiewoning. Bij houtbouw

wordt al snel die associatie gemaakt,

maar deze huizen zijn voor permanente

bewoning geschikt. Ze voldoen aan

alle veiligheids-, isolatie-, milieu- en

gezondheidseisen. ”

‘Ik ben spin in web tussen generaties’

Veenstra legt uit dat de weg er naartoe

vaak erg openhartige gesprekken oplevert

waarbij hij zich als verkoper helemaal in de

situatie inleeft. “Dat is ook nodig. Ik wil met

de mensen mee kunnen denken en aan hun

wensen tegemoet kunnen komen. De stap

om te verhuizen naar een mantelzorgwoning

is in veel gevallen ingrijpend. Voor zowel de

mensen die op leeftijd zijn, nog één keer

gaan verhuizen en zorg nodig hebben, als

ook voor mantelzorgers die zich aan deze

taak conformeren. Daarom is die relatie

tussen de mensen onderling zo belangrijk.

Zowel praktisch, financieel, als psychisch

moet het fijn voelen. Het moet relaxed

gaan. Daar begeleid

ik de mensen bij.

Ik ben een spin in

het web tussen

de verschillende

generaties en

probeer de

verbinding te maken

met de toekomst.”

Chaletbouw Wernsen

Koningsbergenweg 19, Barneveld

Tel. 0341-785162

www.chaletbouw-wernsen.nl

www.mantelzorg-wernsen.nl

Barneveld Magazine 21

Vraag het de specialist

Lokale specialisten geven antwoord op veelgestelde vragen van lezers

Apotheek Barneveld

Orthodontiepraktijk Binda

Vallen medicijnen onder het eigen risico?

“Alle medicijnen die vergoed worden door de zorgverzekeraar vallen

onder het eigen risico. Dat heeft de overheid zo bepaald. Wordt een

geneesmiddel (deels) niet vergoed, dan moet je (bij)betalen als je het

afhaalt in de apotheek. Dat bedrag valt dan natuurlijk niet onder het

eigen risico, anders zou je dubbel betalen.”

Ik heb diabetes. Kan ik naast insuline ook alle hulpmiddelen

via de apotheek krijgen?

“Ja, dat kan. Ook diabeteshulpmiddelen zoals een prikpen, lancet,

teststrips en glucosemeter die voorgeschreven zijn door bijvoorbeeld

de huisarts, diabetesverpleegkundige of specialist kunnen bij ons

afgehaald worden. Alleen mensen die verzekerd zijn bij CZ moeten

hun hulpmiddelen bij een andere leverancier bestellen. Dat heeft

te maken met contractafspraken die deze zorgverzekeraar heeft

gemaakt.”

Er zijn diverse online apotheken die thuisbezorgen. Wat is

het voordeel van een reguliere apotheek?

“Wat mij betreft zijn er alleen maar voordelen. Als je al je medicijnen bij

een reguliere apotheek haalt, dan heeft die apotheek jouw volledige

medicatiedossier. Dat betekent dat er een zorgvuldige bewaking

mogelijk is. Er wordt gelet op wisselwerkingen met andere medicatie

en eventuele allergieën. Als een recept vraagtekens oproept, dan belt

de apotheker met de huisarts om te overleggen. Andersom nemen

huisartsen contact met de apotheek op om advies te vragen over

medicijnen en dosering. Er zijn korte lijntjes, we kennen patiënten en

artsen vaak persoonlijk en daarmee voorkom je fouten.

Stel nu dat je chronisch ziek bent en je bestelt je medicatie altijd

online. Plotseling krijg je een flinke ontsteking en je hebt met spoed

antibiotica nodig. Een internetapotheek kan dat meestal niet dezelfde

dag nog leveren. Dat houdt dus in dat je op een heel kritisch moment

alsnog naar een reguliere apotheek moet. Voor die apotheek ben je

een onbekende, er is geen compleet dossier van jou. Dat lijkt me geen

prettig idee.

Tenslotte, als het om het gemak gaat: veel apotheken hebben

tegenwoordig een uitgifteautomaat waardoor je 24 uur per dag je

medicijnen kunt ophalen.”

Wat is de beste leeftijd voor een orthodontische

behandeling?

De beste leeftijd om door de orthodontist gescreend te

worden is rond 11 á 12 jaar. Je hoeft nog niet uitgewisseld

te zijn om te kunnen starten met een behandeling.

Verder kan een orthodontische behandeling op iedere

leeftijd plaatsvinden, zolang het tandvlees gezond is. Bij

volwassenen is het niet meer mogelijk om de groei van de

kaken te beïnvloeden. Dit kan wel bij kinderen, omdat zij

nog in de groei zijn, middels een blokbeugel, buitenbeugel

of Herbstscharnier.

Ik ben bang dat ik een buitenboordbeugel moet.

Zijn daar alternatieven voor?

Ja, die zijn er zeker! Zoals een ‘binnenboordbeugel’, ook wel

Benefit Distalslider genoemd. Dat is een beugel die vastzit

bij het gehemelte door middel van twee minischroeven.

Maar er zijn meer alternatieven mogelijk. Zoals veren,

die vast worden gemaakt aan de slotjes. Ook het dragen

van elastieken kan soms een oplossing zijn. Vraag je

orthodontist gerust naar de mogelijkheden.

Doet een beugel pijn?

Als de beugel is geplaatst, is de eerste week een

gewenningsperiode. Dan kunnen de tanden zeer doen en

kun je een moe gevoel in de kaken ervaren. Daarna kan het

na iedere controleafspraak weer een klein beetje pijn doen,

maar meestal trekt dat snel weg. Als er een draadje achter

in de mond uitsteekt, kan dat ook zeer doen. Wacht in dat

geval niet af, maar bel voor een afspraak om de klacht te

verhelpen.

Waarom is een mooi recht gebit belangrijk?

Het verwijderen van de beugel is een bijzonder moment.

Iedereen, jong en oud, vindt het spannend om het resultaat

te zien. Wist je dat een mooie glimlach sterk bijdraagt aan

een gevoel van zelfvertrouwen? Daarnaast kun je rechte

tanden beter schoon houden, waardoor je gebit beter

behouden blijft.

Apotheek Barneveld

Churchillstraat 77, 3772 VK Barneveld

0342 - 412 182

info@apotheekbarneveld.nl

www.apotheekbarneveld.nl

Orthodontiepraktijk Binda

Stationsweg 4, 3771 VH Barneveld

0342 - 745 753

info@orthobinda.nl

www.orthobinda.nl

Barneveld Magazine 25

THEMA: TROUWEN

Ringen met een bijzondere waarde

De cruciale vraag, het nog crucialere antwoord en dan...? De bezegeling met een prachtige ring

We zijn verliefd, verloven ons en stappen in het huwelijksbootje. Voor al deze fases zijn ringen

beschikbaar. Ralph Kaasschieter van Kaasschieter Juweliers uit Barneveld ziet wekelijks stellen met

een set trouwringen de deur uit gaan. „De wereld van trouwringen is enorm uitgebreid. Werkelijk alles

is mogelijk: van een ontworpen ring uit ons atelier tot een trouwring van Aller Spanninga in geel-, of

witgoud of bicolor, verfraaid met gravures en/of diamanten.”

Een uniek moment verdient een unieke

ring. Dat neemt de Nederlandse firma Aller

Spanninga uit Friesland uitermate serieus.

Het team maakt, met liefde voor het vak,

kwalitatief hoogwaardige trouwringen. De

combinatie van ambachtelijk vakwerk met

toepassing van de modernste technieken

resulteert in verrassende ontwerpen. Met

een heel eigen stijl!

Een ring voor het leven

Ralph: „Met ringen van Nederlands enige

en oudste trouwringenatelier krijg u iets

bijzonders te dragen. Dat begint al met

het feit dat de ringen uit een stuk bestaan.

Mocht er iets met een vinger gebeuren,

waardoor de ring te klein wordt, dan kan

deze worden opgerekt. Zo kan de ring

niet knappen. Met een garantiecertificaat

en het keurmerk Edelmetaal Waarborg

Nederland bent u verzekerd van kwaliteit

en echtheid.” Het model gevonden maar

liever een andere breedte of kleur? Geen

probleem. Goudsmeden staan klaar om

de gewenste ring te ontwerpen. „Een

leuke bijkomstigheid van dit bedrijf is dat

wanneer klanten vriendschapsringen

van Aller Spanninga hebben gedragen, zij

deze terug kunnen geven aan de firma. De

opbrengst wordt in mindering gebracht

op het totaalbedrag van de trouwringen.

Aantrekkelijk toch?“

Ontwerp door edelsmid

Een trouwring laten ontwerpen door een

edelsmid blijft geweldig! Samen aan tafel

om de juiste keuzes te maken en al werkend

ziet u dé ring ontstaan. „Bij Kaasschieter

Juweliers hebben we vakmensen in dienst

die prachtige ontwerpen maken. Soms

maken stellen gebruik van ‘oud goud’, goud

dat bijvoorbeeld geërfd is. Op die manier

krijgt goud een tweede leven en u draagt

iets met emotionele waarde.”

Kostbaar en tijdloos

Een trouwring draagt u als het goed is

altijd. „Wij vragen daarom of u over vijf

jaar de ring nog steeds mooi vindt.” Bij

Kaasschieter Juweliers is een complete

hoek ingericht waar een gigantische

collectie ringen tentoongesteld ligt.

Onder het genot van een kopje koffie

of thee kunnen stellen zich rustig

oriënteren. Medewerkers nemen ruim

de tijd voor advies, een afspraak maken

is niet nodig. Tot slot, niet onbelangrijk:

de prijzen. Actuele prijzen staan gewoon

op de website, de dikte van de ring én

het optioneel plaatsen van steentjes de

uiteindelijke prijs bepaalt. „Grofweg ligt de

prijs van een set ringen tussen de € 1.000,-

en € 1.500,-. Jullie dragen dan een tijdloze,

kostbare ring van hoge kwaliteit. Dát is pas

goud waard!“

Kaasschieter Juweliers

Jan van Schaffelaarstraat 42, Barneveld

Tel. 0342 - 412 297

info@kaasschieterjuweliers.nl

www.kaasschieterjuweliers.nl

Barneveld Magazine 29THEMA: TROUWEN

Uw Notaris

Bij uw notaris schuift u tijdens uw leven vaak aan tafel. Zoals wanneer u gaat trouwen of gaat

samenwonen, als u kinderen krijgt, een woning koopt of als u een eigen zaak begint. Ook zit u bij uw

notaris wanneer u de woning weer verkoopt, u uw vermogen of bedrijf overhevelt naar de volgende

generatie en als u uw testament of huwelijkse voorwaarden aanpast aan de wetgeving en de fase in

uw leven. Maar ook na een overlijden zijn wij er om u te helpen met de afwikkeling.

Soms wijzigt er niets in uw leven, maar

verandert de wet. Op dat moment is het

verstandig om te onderzoeken of die

wijzigingen fiscale of andere gevolgen

hebben voor u. Als u uw afspraken en

wensen goed laat vastleggen heeft u daar

een leven lang plezier van. Wij helpen u daar

graag bij! Kom eens vrijblijvend langs op het

inloopspreekuur of maak een afspraak om u

te laten voorlichten.

Eigenaar worden

Bij de makelaar legt u de afspraken vast

welke u mondeling heeft gemaakt. De

notaris zorgt dat de gemaakte afspraken

waar nodig worden aangevuld of verder

worden uitgewerkt in de akte van

levering. In de akte van levering wordt

gecontroleerd of dat wat is verkocht ook

echt eigendom is van de verkoper, of er

bijzondere rechten of plichten aan het

verkochte verbonden zitten en worden

de gemaakte afspraken vastgelegd. De

hypotheek van de verkoper wil de koper

niet op de woning houden. De notaris zorgt

voor aflossing van de hypotheek door de

verkoper en doorhaling van de inschrijving

bij het Kadaster. De nieuwe hypotheek

komt in een akte en wordt voor de koper

en de bank ingeschreven bij het Kadaster.

Zodra het Kadaster alle gegevens correct

heeft verwerkt zorgt de notaris dat

alle betrokken partijen hun gelden

krijgen. De nieuwe eigenaar krijgt het

eigendomsbewijs.

Soms blijkt bij de eindinspectie dat niet

alle afspraken correct zijn nagekomen

(meeverkochte spullen ontbreken, lekkage

of schade aan de woning). Dat is ook

iets wat de notaris met alle partijen kan

verwerken in de akte of in een aparte

overeenkomst. Uw notaris is dus uw

adviseur die samen met u alle aspecten en

alle belangen bespreekt en vastlegt.

Verdere akten en

advieswerkzaamheden

Bij verkoop of aankoop veranderen er

dingen in uw teven. Uw notaris kijkt naar

alle belangrijke zaken in het teven van

de partijen. Daarop dienen de bestaande

akten afgestemd te blijven of (gewijzigde)

afspraken vastgelegd te worden,

bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden of

in een testament. In een testament regelt u

waar uw nalatenschap terecht komt én wie

daarvan mag profiteren.

Soms kan iemand niet meer zijn belangen

behartigen bijvoorbeeld bij verkoop. In een

notariële volmacht of levenstestament kunt

u regelen dat uw partner, de kinderen of

goede vrienden of familieleden namens u

uw zaken kunnen behartigen als u daar zelf

niet meer toe in staat bent.

Het is beter zelf iemand aan te wijzen

waarin u vertrouwen hebt. Het is toch een

fijn idee dat u de regie houdt en dat niet een

ander bedenkt wat u wellicht had gewild.

Graag tot ziens op ons kantoor! Namens

Braun Notaris Barneveld,

Ingeborg Braun

Torenplein 3, Barneveld

Tel: 0342-405300

i.braun@braunnotarisbarneveld.nl

www.braunnotarisbarneveld.nl

Barneveld Magazine 31THEMA: TROUWEN

Afspraken of voorwaarden: de

onromantische keerzijde van het huwelijk

Na afspraakjes komen afspraken. Althans, als u besluit om met elkaar het leven te delen. In de

aanloop naar het huwelijk, bovenop de roze wolk, doet u er verstandig aan om afspraken zwart op wit

vast te leggen. Voor het geval dát uw huwelijk in zwaar weer komt.

Anje en Ilse van BVD advocaten

Anje Slootweg en Ilse de Wolf zijn

familierechtadvocaat bij BVD advocaten.

Dagelijks zijn ze in de weer met

echtscheidingskwesties. Geen leuk

onderwerp, in een bijlage over trouwen. Toch

benadrukken ze hoe belangrijk het is om al

vóór je trouwdag met elkaar na te denken

over eventuele afspraken of huwelijkse

voorwaarden.

Waarom is dat zo belangrijk?

Anje: Omdat, hoe pijnlijk ook, nu eenmaal

bijna 40 procent van de huwelijken stranden.

Als je dat weet, is het toch niet verstandig

om er voetstoots vanuit te gaan dat je bij de

60 procent zult horen bij wie het goed gaat.

Dat betekent dus: afspraken maken voor

de situatie dat zaken in de toekomst anders

lopen dan je nu hoopt en verwacht.

Voorheen was trouwen in

gemeenschap van goederen de

standaard; hoe is het tegenwoordig

geregeld?

Ilse: Sinds 1 januari 2018 trouwen echtparen

standaard niet langer in (algehele)

gemeenschap van goederen, maar in

beperkte gemeenschap van goederen.

Stellen die in algehele gemeenschap van

goederen willen trouwen, moeten nu langs

de notaris. Samengevat kun je nu over

de ‘standaardvorm’ zeggen: wat voor het

huwelijk van jou was, blijft van jou. Ook

erfenissen en schenkingen blijven privé.

Welke huwelijkse voorwaarden kun je

zoal vastleggen?

Ilse: Er zijn veel verschillende soorten

huwelijkse voorwaarden: van strikt alles

gescheiden houden tot afspreken dat

slechts een aantal persoonlijke bezittingen

alleen van jou blijven. Grofweg kunnen twee

soorten huwelijkse

voorwaarden

onderscheiden

worden: ‘koude

uitsluiting’ (strikte

scheiding van

inkomen en

vermogen) en

de beperkte

gemeenschap

(bijvoorbeeld

alleen de woning

en de inboedel zijn

gemeenschappelijk).

Anje: Daarnaast

wordt in veel huwelijkse voorwaarden

een verrekenstelsel opgenomen,

waarmee je afspreekt hoe inkomen

en/of vermogen wordt verdeeld. Een

periodiek verrekenbeding houdt in dat

echtgenoten afspreken jaarlijks het

overgespaarde inkomen, dus het inkomen

dat niet is uitgegeven aan huishoudelijke

kosten, met elkaar te delen. Met een

finaal verrekenbeding wordt bedoeld dat

de echtgenoten aan het einde van het

huwelijk met elkaar afrekenen alsof ze in

gemeenschap van goederen waren gehuwd.

Wel wordt regelmatig overeengekomen

dat zaken dan buiten de verrekening blijven,

zoals erfenissen/schenkingen, maar vaak

ook het bedrijfsvermogen.

Is dat niet een beetje ingewikkeld, zo’n

verrekenbeding?

Ilse: De ervaring leert dat echtgenoten in de

praktijk bijna nooit uitvoering geven aan een

periodiek verrekenbeding en jaarlijks dus

niets verrekenen. De gevolgen daarvan zijn

groot bij een echtscheiding. In feite zal dan

worden afgerekend alsof er gemeenschap

van goederen was, tenzij een echtgenoot

kan aantonen dat bepaald vermogen

bijvoorbeeld uit schenking of erfenis

afkomstig is. Om vervelende verrassingen

bij het einde van het huwelijk te voorkomen,

is het dus erg belangrijk om je goed voor te

laten lichten als je huwelijkse voorwaarden

wilt sluiten.

Als je een bedrijf hebt, welke afspraken

kun je maken?

Anje: Dat ligt eraan wat je passend vindt.

Het is mogelijk om af te spreken dat je

bedrijf in geval van een scheiding buiten

de verdeling blijft. Wanneer je wilt dat de

andere partner meeprofiteert, kun je in je

huwelijksvoorwaarden exact vastleggen

hoe je de onderneming gaat waarderen als

het mis gaat. Dat scheelt een ontzettend

ingewikkelde discussie rond de waarde van

de onderneming.

BVD advocaten

Raadhuisplein 55, Barneveld

slootweg@bvd-advocaten.nl

dewolf@bvd-advocaten.nl

Barneveld Magazine 33THEMA: TROUWEN

“Bloemen bepalen de sfeer

van je bruiloft”

Denk je aan trouwen, dan denk je aan bloemen. Het trouwboeket

wordt met zorg uitgezocht, zodat het past bij de persoonlijkheid en de

outfit van de bruid. Maar bloemen bepalen op veel meer manieren de

sfeer van een bruiloft. Corsages, een bloemstuk op de trouwauto, een

rozenboog, bloemen in het haar: iedereen wordt er vrolijk van.

Hanne van Engelen (23) werkt al sinds haar

zestiende met bloemen. Ze volgde een mboopleiding

tot bloemist en leerde daarna de

fijne kneepjes van het vak in verschillende

bloemenwinkels én op de TEFAF, een

kunstbeurs in Maastricht. “Samen met andere

bloemisten heb ik een paar keer bloemstukken

en boeketten voor de beurs mogen maken”,

vertelt Hanne. “De bloemendecoraties op de

TEFAF zijn van een heel hoog niveau en ik heb

er dan ook veel geleerd. Het was voor mij de

perfecte leerschool.”

Inmiddels is de jonge bloemiste voor zichzelf

begonnen. Haar bedrijf ‘Moois van Hanne’

staat sinds kort ingeschreven bij de KvK.

“Omdat ik moeder ben van een kleintje en

hoogzwanger van nummer twee, was dat een

voor de hand liggende stap. Zo heb ik niet de

drukte van een winkel en kan ik echt de tijd

nemen voor een opdracht.” Vanuit huis maakt

ze dan ook de mooiste bloemencreaties.

Hanne is allround en je kunt bij haar terecht

voor alles wat met bloemen en planten te

maken heeft. Voor bruidswerk heeft ze

echter een zwak. “Ik ben twee jaar geleden

zelf getrouwd. Mijn man wilde graag dat ik

een bruidsboeket droeg dat tot op de grond

hangt. Dat heb ik niet zelf gemaakt, ik had

het te druk met de voorbereidingen voor het

huwelijk. Maar het resultaat was supermooi!

Creatieve, bijzondere dingen passen helemaal

bij mij. Tegenwoordig zie je veel ronde

bruidsboeketten in een soort hoepel. In

principe kan alles.

Ik kom graag langs om alle wensen te

bespreken en kan vooraf een proefboeket

maken. Een bruiloft moet een geweldige

dag zijn, waarop alles klopt. Daar doe ik mijn

uiterste best voor.”

Moois van Hanne

Gerbrandystraat 53, Nunspeet

Mob. 06-25567253

info@mooisvanhanne.nl

www.mooisvanhanne.nl

Barneveld Magazine 35Mede mogelijk gemaakt door

Win een

helikoptervlucht

voor je bruiloft

t.w.v. €500,-

Origineel. Stoer. Spannend. En vooral heel tof. Aankomen in een helikopter

op jullie eigen bruiloft. In samenwerking met HeliFlight uit Stroe mogen

wij een stel een onvergetelijke aankomst bezorgen.

Trouwen jullie binnenkort en lijkt jullie dit echt te gek? Meld je dan aan via

www.barneveldmagazine.nl/helikopter en wie weet winnen jullie deze

gave prijs! Meer informatie, en een aantal voorwaarden vind je op

de website.

Veel succes. En wie weet, maken jullie een onvergetelijke dag, nog mooier!

www.barneveldmagazine.nl/helikopterVraag het de specialist

Lokale specialisten geven antwoord op veelgestelde vragen van lezers

Groenevelt Zonwering & Raamdecoratie

Zonwering: zo maak je je huis lenteklaar

Houten jaloezieën, terrasschermen, uitvalschermen of toch liever screens voor de ramen. Er zijn

mogelijkheden te over in zonwering. Hoe zie je door de bomen het bos en maak je de juiste keuze

voor jouw woning? Expert Marcel Groenevelt van Groenevelt Zonwering & Raamdecoratie geeft

advies.

Waarom zonwering?

“Zonwering maakt het een stuk prettiger om tijdens warme zomerdagen buiten te zitten. Je creëert comfort en schaduw

en verfraait de gevel van je woning. Bovendien blijft de temperatuur in huis aangenaam. Zonwering beschermt je meubels

en verlengt de levensduur van de stoffen. Ook heeft zonwering een energiebesparende functie.”

Welke soorten zonwering zijn er?

“Er zijn veel verschillende soorten zonwering. Denk aan zonneschermen, uitvalschermen, markiezen, rolluiken, screens en

verandazonwering. Voor iedere woning en ieder bedrijfspand is er een geschikte soort zonwering. Heb je bijvoorbeeld niet

veel ruimte? Dan zijn screens een goede oplossing, omdat ze weinig ruimte in beslag nemen, doordat ze verticaal openen

en sluiten. Bij mijn advies let ik erop dat de zonwering functioneel is, het aansluit op de wensen en goed past bij de stijl van

de woning.”

Wat zijn de trends op het gebied van zonwering?

“Nederlanders besteden de laatste jaren meer aandacht aan buitenleven. Dat maakt dat glazen schuifwanden en screens

voor veranda’s in trek zijn. De knikarmschermen zijn ook weer populair. Ze zijn verder ontwikkeld, stabieler en beschikken

over kwalitatief mooie stoffen en een sterke motor.”

Zijn er slimme elektronica voor zonwering?

“De zonwering rondom je huis bedienen met een app. Anno 2020 is dat de normaalste zaak van de wereld. De zonwering

is de laatste jaren flink ontwikkeld. Op het gebied van elektra is er zoveel mogelijk. Zo stuur je met een app een complete

woning aan. Als je naar bed gaat, treedt het nachtscenario in werking en gaan de rolluiken naar beneden. Met de

vakantiemodus gaan op verschillende tijden de lampen aan en uit en de rolluiken omhoog en naar beneden, zodat er altijd

beweging in huis is. Zo stel je eenvoudig allerlei scenario’s in.”

Bespaar je energie met zonwering?

“Door overdag tijdens warme dagen de zonneschermen omlaag te doen, hou je de warmte buiten. Een hittebestendige en

energiezuinige oplossing. Met de juiste zonwering kun je op zonnige dagen aanzienlijk in de kosten besparen op koeling en

airconditioning. Zeker in combinatie met slimme elektronica kun je een slag slaan. Als je bijvoorbeeld aan het werk bent,

stel je in dat de zonwering automatisch omlaag gaat als de temperatuur boven de 25 graden komt.”

Wil je een advies op maat voor zonwering? Neem contact

op met Marcel Groenevelt en kijk voor inspiratie alvast op

de Facebookpagina.

Groenevelt Zonwering & Raamdecoratie

Hoofdstraat 109, Voorthuizen

Tel. 06 – 123 349 90

info@groeneveltzonwering.nl

www.groeneveltzonwering.nl

Barneveld Magazine 39


Barneveld Magazine 40


Barneveld Magazine 41


Barneveld viert 75 jaar vrijheid

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede

Wereldoorlog. 14 april 2020 is de dag dat Barneveld bevrijd werd. We staan hierbij uitgebreid stil en

vieren onze vrijheid in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Het

Barneveldse Comité 4 & 5 mei heeft voor de herdenking en de viering een uitgebreid programma

georganiseerd.


COVERSTORY

“75 jaar vrijheid moeten we vieren. We hebben

nog nooit zo lang in vrijheid geleefd. Dat is heel

bijzonder.” Aan het woord is Monique Blommert.

Namens de gemeente Barneveld neemt ze deel

aan het 4 & 5 mei Comité. Naast Blommert

bestaat het comité uit Gert Broekhuis, Sikko

Kranenborg en Hans Versteegh. Het 4 & 5 mei

comité is onderdeel van de Oranjestichting.

De Oranjestichting organiseert jaarlijks 4 en 5

mei in samenwerking met en onder toeziend

oog van de Gemeente Barneveld. Een van

de organisaties was de holocaustherdenking

op 27 januari. “We hebben hier de bevrijding

van concentratie- en vernietigingskamp

Auschwitz herdacht met de onthulling van een

holocaustmonument van beeldhouwer Gerard

Overeem op de begraafplaats de Plantage.”

Tjokvolle kalender

Barneveld pakt groots uit om het 75-jarige

jubileum van onze vrijheid te vieren en heeft

een tjokvolle kalender met tal van activiteiten.

Het is zo belangrijk om onze bevrijding te vieren,

benadrukt Versteegh. “Het voelt misschien

vanzelfsprekend, maar vrijheid is dat allerminst.

Elke dag wordt aan onze vrijheid gewerkt. Als je

erbij stil staat dat we al 75 jaar in vrijheid mogen

leven, besef je dat dit heel bijzonder is. Dan leer

je het te waarderen.”

Dankzij sponsoren uit stichtingen en het

bedrijfsleven heeft de Oranjestichting

Barneveld een mooi programma kunnen

neerzetten voor de viering van 75 jaar

bevrijding. Henk de Jong heeft voor de

sponsoring uit het bedrijfsleven gezorgd.

Het programma van het comité is heel

gevarieerd met voor ieder wat wils. Van een

voorstelling van veteraan Erik Kribbe tot de

tentoonstelling ‘Oorlog in het kippenhok’

in het Pluimveemuseum. “Op 17 april is het

precies 75 jaar geleden dat Barneveld is

bevrijd. Een bijzondere datum die we niet

zomaar voorbij willen laten gaan. We vieren

onze bevrijding met een mooie uitvoering van

Het Barnevelds Philharmonisch orkest in het

Schaffelaartheater”, vertelt Broekhuis.

5 mei

Op Bevrijdingsdag staat ons een spektakel

te wachten. “Bevrijdingsdag begint met de

Agenda

– Pluimveemuseum: Speciale tentoonstelling ‘Oorlog in het kippenhok’. Duurt tot einde jaar.

– Hele jaar door een tentoonstelling van Kamp Amersfoort in Museum Nairac.

April:

Vrij. 17 april: Ter gelegenheid van de bevrijding van Barneveld een indrukwekkend bevrijdingsconcert

gegeven in de grote zaal van Het Schaffelaartheater met aansluitend een gezellige

borrel in de foyer.

Zat. 18 april: Schaffelaartheater: Oud veteraan Erik Krikke vertelt zijn oorlogservaringen in zijn

muzikale voorstelling ‘Operatie geslaagd’.

Ma. 20 april: Traditionele Herdenking bevrijding Barneveld met scholieren bij het monument.

Ma. 27 april: Koningsdag (Oranjestichting).

Mei

Zon. 3 mei: Extra aandacht in kerken voor 75 Jaar Vrijheid.

Ma. 4 mei: Traditionele Dodenherdenking. Avondprogramma aanvang ca. 19.00 uur.

Di. 5 mei: Ochtend: Bevrijdingslunch (vrije toegang) van 11.00 tot 12.30 uur op het Torenplein.

Di. 5 mei: Middag: Bevrijdingsvuurceremonie om ca. 13.15 uur, met aansluitend

Bevrijdingsfestiviteiten op het Raadhuisplein tot omstreeks 21.00 uur.

Di. 5 mei: Avond: Concert in NH-kerk (oude kerk) met het mannenkoor Laudate en het Hervormd

gemengd koor Soli Laus Deo.

Zat. 16 mei: Traditionele Veteranendag.

Woe. 27 mei: Theatervoorstelling: De Aanslag (van Harry Mulisch) (Schaffelaartheater)

Oktober

Zat. 24 oktober: 75-Jarig bestaan van de Verenigde Naties met een grootse muzikale en multiculturele

uitvoering, Barneveld United, in Midden Nederland Hallen. Organisatie: Wischa Benus.

bevrijdingslunch”, doet Broekhuis uit de doeken. om optredens plaatsvinden vanaf 13.30 tot een

De Barneveldse middenstandsvereniging,

uur of 21.00. Wat zo leuk is, is dat er allemaal

gesponsord door het Jan van Schaffelaarfonds steengoede lokale artiesten en groepen

en het 4 & 5 Comité, verzorgt een lunch voor optreden. Heel mooi om te zien hoeveel talent

zo’n vierhonderd man op het Torenplein.

Barneveld rijk is.”Ook de andere dorpen van de

“Iedereen is van harte welkom om tussen 11.00 gemeente organiseren evenementen op 4 en

en 12.30 uur om aan te schuiven. Twee Shantykoren

zorgen voor de muzikale begeleiding. lokale krant.

5 mei. Meer informatie hierover vindt u in de

Er staan een stuk of 25 militaire voertuigen

opgesteld en een wandelvereniging met zestig Verenigde Naties

personen komt eraan gemarcheerd. Na de

Op 24 oktober bestaat de Verenigde Naties 75

lunch wandelt iedereen naar het Raadhuisplein. jaar. “Wicha Benus is initiatiefnemer van een

Daar vindt om 13.15 uur de binnenkomst plaats geweldig evenement: Barneveld United”, aldus

van het bevrijdingsvuur. Circa 75 lopers van Broekhuis. “Het idee is dat alle culturen die in

Run2Day halen het vuur op in Wageningen en de gemeente Barneveld vertegenwoordigd zijn

dragen de fakkel in estafette naar Barneveld. met een optreden een deel van het evenement

De burgermeester ontsteekt met de fakkel verzorgen. Dit kan variëren van een muzikale

de vuurschaal als startsignaal van het

bijdrage tot acrobatiek. Een mooie gedachte om

bevrijdingsfeest.”

stil te staan bij de oprichting Verenigde Naties.

Als comité sponsoren wij dit mooie initiatief van

“Op het Raadhuisplein vindt dan een muzikaal Benus, maar er zijn meer sponsoren nodig om

festival plaats voor alle leeftijden”, vervolgt dit te laten slagen. Meer weten? Mail ons via

Versteegh. “Er zijn twee podia waarop om en vier5meibarneveld@gmail.com.”

Barneveld Magazine 43


Vertrouwd en toch nieuw: Gewoon & Lekker

Is het u al opgevallen? Zowel de snackbar dan wel lunchroom én het restaurant van De Elstar Catering

hebben een nieuwe naam en huisstijl gekregen. Fris, eigentijds, groen. Wij heten u van harte welkom

bij Gewoon & Lekker. U krijgt nog altijd wat u van ons gewend bent: pure en eerlijke producten, echte

gastvrijheid en optimale service. De menukaart is uitgebreid met gezonde maaltijden waarbij we

hebben gedacht aan mens én milieu. Doen we gewoon!

Richard van der Zande, directeur

van De Elstar Catering: “Wij staan al

jarenlang garant voor eerlijke en pure

kwaliteitsproducten. Dat betekent dat de

herkomst van onze ingrediënten altijd te

herleiden is. In het verlengde daarvan leefde

bij ons al langer de wens om nog meer

aandacht te schenken aan het verantwoord

omgaan met gezondheid en milieu. Dit

wilden we met name tot uitdrukking laten

komen in onze snackbar/lunchroom en

het restaurant aan de Harselaarseweg

in Barneveld. Inmiddels kunnen onze

particuliere en zakelijke klanten genieten

van lekkere gezonde lunches en snacks,

maar ook van een zelf samen te stellen

couvert in ons restaurant. Dat allemaal

onder de naam ‘Gewoon & Lekker’.”

Snackbar/lunchroom

De snackbar annex lunchroom is ingericht

naar de eisen van deze tijd. Niet alleen de

inrichting, ook de menu’s zijn aangepast.

Richard: “Het spreekt voor zich dat onze

44 Barneveld Magazine


BARNEVELD IN BEDRIJF

klanten nog altijd bij ons terecht kunnen

voor een lekker portie frites, bekende

snacks, onze huisgemaakte bal gehakt en

belegde broodjes. De goed gevulde salades

en dagverse warme maaltijden zijn absolute

pluspunten. Niet alleen gezond, maar ook

nog eens heel erg lekker! Voeg daar een

versgeperst sapje naar keuze aan toe en de

gezonde lunch is compleet. Dat is precies

wat Gewoon & Lekker wil zijn: nuchter, alsof

goed en lekker eten de gewoonste zaak van

de wereld is.”

Restaurant

In ons sfeervolle tafelbarbecue &

glasgrillrestaurant kunnen gasten

op en top betaalbaar genieten.

Een restaurantbezoeker betaalt

slechts € 7,50 per persoon voor een

hoofdgerecht. “Bijkomende kosten als

een visarrangement, voor- en nagerecht

en drankjes houdt u zelf in de hand. U gaat

zelf aan de slag en bereidt tijdens een

onvergetelijke avond met uw familie of

vrienden de heerlijkste gerechten op de

grill of barbecue. Niet alleen voor een diner

bent u bij ons aan het goede adres, ook high

teas worden door ons verzorgd. Eindeloos

bijpraten onder het genot van een kop thee

met zowel hartige als zoete lekkernijen.”

Online bestellen

Om onze klanten nog meer tegemoet

te komen, kunnen zij bij de snackbar en

lunchroom vooraf online via een inlogcode

hun bestelling plaatsen. Dat kan op onze

nieuwe website www.gewoonenlekker.nl.

“De bestelling wordt automatisch

doorgegeven aan de snackkeuken en onze

collega’s zorgen ervoor dat het klaarstaat

of op tijd wordt bezorgd. Het grote voordeel

hiervan is dat bestelfouten zo goed als

verleden tijd zijn, omdat de klanten zelf hun

bestelling invoeren. Particulieren kunnen

via de website bestellen en vooraf betalen

door middel van Ideal. Verder komen we als

Gewoon & Lekker met leuke aanbiedingen

waaronder een snack van de dag, menu van

de dag en salade van de dag.”

Gewoon & Lekker

Harselaarseweg 59, Barneveld

info@gewoonenlekker.nl

www.gewoonenlekker.nl

Barneveld Magazine 45BARNEVELD IN BEDRIJF

AB Midden Nederland heeft kansen voor BBL-leerlingen

Afwisselend werk tijdens en na school

Werken en leren combineren kan prima bij AB Midden Nederland. Daar hebben we diverse

mogelijkheden voor. Voor leerlingen met een BBL-traject zoeken we een bedrijf dat past bij de

leerling, we zorgen voor coaching tijdens het werk en we betalen mee aan de opleidingskosten. Het

volgen van een BBL-opleiding is een goede keus voor wie graag leert in de praktijk.

Corné Verkerk is als relatiebeheerder hét

aanspreekpunt voor de BBL-ers; hij neemt het

stokje over van zijn collega John Hanse. “Wij

bieden zowel de leerling, als de school, als de

bedrijven een hoop gemak,” legt hij uit. “Via

ons kan een leerling op meerdere bedrijven

aan de slag en dat is ontzettend leerzaam. Elk

bedrijf werkt toch net weer anders. Wij zijn

op de hoogte van de regelingen en werken

samen met de scholen. Het mooist is het

als een BBL-er kan doorstromen naar de

bedrijfsverzorging: in dienst van AB Midden

Nederland, met afwisselend werk bij diverse

opdrachtgevers.”

v.l.n.r. Corné Verkerk, Verona Snijder, John Hanse.

De relatiebeheerder heeft een belangrijke

rol. Hij kent de bedrijven in de regio, kent de

school en zorgt dat hij ook de leerling goed

leert kennen. “Wij gaan met de BBL-leerlingen

kijken bij bedrijven. Zo helpen we leerlingen

een leerwerkplek te krijgen. We regelen

subsidies voor de boeren en ontzorgen ze

met de boekhouding, doordat de leerlingen

bij ons op de loonlijst staan. En rond je je BBLtraject

af, dan kun je in dienst blijven bij AB

Midden Nederland met uitzicht op een vaste

baan. Eerder kan natuurlijk ook,” vertelt Corné

Verkerk.

Aanpakkers gezocht

“Wij zoeken echt mensen die van aanpakken

weten,” vult teamleider Henk Verrips aan.

“Onze kracht zit hem daarin dat mensen bij

verschillende bedrijven aan de slag kunnen

en zo ontdekken wat ze echt fijn vinden om

te doen. Dan ondersteunen wij ze graag,

zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een

vakkracht.” Corné Verkerk vindt dat het

leukste aan zijn werk: “Wij zorgen voor de

juiste mensen op de juiste plek. Dat kan best

iemand zijn zonder ervaring. Dat iemand wil

leren en een goede instelling heeft, is voor

ons belangrijk. Het is fijn om iemand te zien

groeien in zijn of haar werk en te horen dat

het goed gaat. We hebben altijd plek voor

gemotiveerde BBL-ers.”

Op zoek naar werk?

Ben je op zoek naar (tijdelijk) werk? AB

Midden Nederland zet jou als persoon

centraal. ‘Je krijgt volop mogelijkheden om

je verder te ontwikkelen of om vanuit tijdelijk

werk door te stromen naar een vaste baan...

Neem gerust contact op, ik ga graag met je in

gesprek!’

AB Midden Nederland

Tel. 06-48375284

cverkerk@abmiddennederland.nl

www.abmiddennederland.nl

Meer dan alleen de

agrarische achtergrond

AB Midden Nederland is een coöperatie die

zich richt op arbeidsbemiddeling in maar

liefst negen sectoren. Het bedrijf begon in

de agrarische sector, omdat boeren zich

realiseerden dat ook zij weleens ziek konden

worden. Ze vonden een oplossing: een groep

van bedrijfsverzorgers die in geval van nood

het boerenbedrijf draaiende kunnen houden.

Een telefoontje naar AB Midden Nederland en

het wordt geregeld.

Ons bedrijf is door de jaren heen uitgegroeid

tot een betrouwbare partner voor veel

opdrachtgevers. Het gaat allang niet meer

alleen om bedrijfsverzorgers op de boerderij,

maar ook om tijdelijke medewerkers en

flexibele vakkrachten in de techniek, food &

productie, land- en tuinbouw, bouw & infra,

logistiek en magazijnen. Voor seizoenswerk, of

voor langere perioden, alles is mogelijk.

Barneveld Magazine 47


‘Nieuwe spuitgieterij Moba een van de

modernste van Europa’

Een ingenieuze robot die zij aan zij met de mens werkt, een brandwerende bunker als matrijzenkluis

en een uniek hypermodern en volautomatisch drogersysteem. De nieuwbouw maakt de spuitgieterijen

matrijzenmakerijafdeling van Moba tot een van de meest innovatieve van Europa. “En dan hebben

we het nog niet eens over de optimale klimaatbeheersing en stille machines, die zorgen voor de best

mogelijke werkomstandigheden.” William van de Fliert en Ronald de Jong nemen je mee over hun

afdeling voor een unieke blik achter de schermen.

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: de

verbouwing van Moba gaat als een trein.

In september 2018 is de wereldwijde

marktleider in de productie van eiersorteeren

verpakkingsmachines gestart

met een uitgebreide renovatie om de

productiefaciliteiten en de kantoorruimtes

te moderniseren en uit te breiden. Eind

dit jaar moet de totale verbouwing zijn

afgerond. Ondertussen is de nieuwe,

hypermoderne spuitgalerij uit de grond

gestampt en is de matrijzenmakerij volop

in aanbouw. Het team stond zelf aan het

stuur bij de nieuwbouw van hun afdeling.

“Medewerkers werken vaak lang bij Moba,

soms tot wel vijftig jaar. Zo werkt Ronald

hier al 35 jaar. Zij weten als geen ander hoe

we de afdeling zo efficiënt mogelijk kunnen

inrichten”, vertelt William van de Fliert,

hoofd van de afdeling Matrijzenmakerij en

Spuitgieterij. In augustus 2017 begon het

team met de voorbereidingen. In oktober

2018 ging de eerste heipaal de grond in en

eind juni 2019 draaiden de machines op

volle toeren in de gloednieuwe spuitgieterij.

“In een week verhuisden we alle machines.

Met acht man werkten we een weekend

keihard om alle 1.800 matrijzen te

verhuizen. Er is een berg werk verzet.”

Het resultaat mag er zijn. “Een

hypermoderne afdeling, een van de

modernste van Europa”, zegt teamleider

48 Barneveld Magazine


BARNEVELD IN BEDRIJF

Ronald de Jong. Dat zit hem vooral in de

apparatuur en de klimaatbeheersing,

legt hij uit. “Als je binnenkomt bij

kunststofbedrijven, stinkt het vaak

behoorlijk. Die dampen zijn niet goed voor

je gezondheid. Bij ons ruik je nagenoeg

niets. Ook is de temperatuur constant rond

de twintig graden. Voor elke machine die

we aankopen, checken we bovendien het

geluidsniveau. Voorheen kon je elkaar bij

een machine niet verstaan, nu moet je goed

luisteren of hij wel aan staat.”

De cijfers

757 m² groot is de matrijzenmakerij

1.200 m² groot is de spuitgieterij

192 m² is de matrijzenkluis

30 cm dik zijn de muren van de matrijzenkluis

1.800 matrijzen telt Moba

30 kilo weegt de kleinste matrijs van Moba

1.350 kilo weegt de grootste matrijs van Moba

10 miljoen verschillende kunststof onderdelen produceert Moba per jaar

100x (gemiddeld) matrijs wissel per week, i.v.m. vraag gestuurd produceren

5 kilometer lang leidingnetwerk voor het transport van granulaat

De bunker

“Moba zet constant in op veiligheid,

kwaliteit en efficiëntie”, aldus Van de

Fliert. “Ons doel is steeds nauwkeuriger

spuitgieten en nog hoogwaardigere

producten te fabriceren.” Om de producten

te spuitgieten zijn mallen nodig, die Moba

zelf maakt en onderhoudt: de matrijzen.

“Een groot gedeelte van onze machines

bestaat uit kunststof onderdelen. Die mallen

zijn dan ook van levensbelang. Het goud van

Moba. Om onze 1.800 matrijzen goed te

beschermen, hebben we een speciale kluis

ontwikkeld. Een brandwerende bunker met

dertig centimeter dikke muren en zo min

mogelijk elektronica.”

“We maken de matrijzen voor eigen

gebruik”, vult De Jong aan. “Dat maakt het

werk hier zo mooi: je blijft betrokken bij je

product. De matrijzenmakerij maakt zo’n

dertig nieuwe matrijzen per jaar, die steeds

complexer worden met meer sensoren,

hydrauliek en hotrunnersystemen.”

Hypermodern machinepark

Handgrepen, tandwielen, testeieren: je kunt

het zo gek niet bedenken of de spuitgieterij

maakt het van kunststof. En dat doet Moba

niet sinds gisteren. “Oprichter Job Mosterd

had een vooruitziende blik”, zegt De Jong.

“Hij zag decennia terug al in dat kunststof

de toekomst was.”

De koers van Mosterd op innovatie en zijn

beslissing om alles in huis te houden, houdt

Moba anno 2020 gefocust aan. Moba

werkt samen met hogescholen, onder

meer in onderzoek naar 3D-metaalprinten

en de afdeling beschikt over een

hypermodern machinepark. “Alles gebeurt

volautomatisch. Onze drogerinstallatie

beslist zelf wanneer het granulaat droog

genoeg is. Iedere operator beschikt straks

over een tablet, koppelt hierop de droogsilo

aan de juiste machine en monitort het

proces op afstand.” Als kers op de taart

gaat half 2020 de co-bot onbemand aan de

slag. “Een coöperatieve robot die zij aan zij

werkt met de mens. Je werkt naast de robot

en als je hem aanstoot stopt hij met werken.

Onze afdeling is klaar voor de toekomst.”

Meer weten over werken bij Moba? Kijk op

werkenbijmoba.nl. Moba zoekt nog ervaren

spuitgieters en matrijzenmakers.

Moba B.V.

Stationsweg 117, Barneveld

Tel. 0342 - 455 655

www.moba.net

Barneveld Magazine 49BARNEVELD IN BEDRIJF

Signing specialist VEVR nu ook expert in

duurzame standbouw

“Marketing is tegenwoordig een combinatie van zowel offline als online uitingen,” vertelt VEVR-directeur

Richard van der Hee. Het bedrijf, vooral gespecialiseerd in het offline gedeelte, bouwt duurzame

huurstands van alle mogelijk design en geschikt voor verschillende marketingtechnieken. “Daarmee

hoeft de klant minder te investeren en kan deze met het marketingbudget veel meer kanten uit.”

Van Essen Van Raay (VEVR) is een bedrijf

dat onder meer gespecialiseerd is in deze

vorm van standbouw en signing. Signing?

“Het is een verzamelwoord voor alles

wat te maken heeft met offline visuele

communicatie door middel van beelden

en teksten, waarbij je kunt denken aan

bewegwijzering, belettering op voertuigen,

interieurvisuals of lichtreclame,” legt Van

der Hee uit. Een tak van sport die het bedrijf

al sinds jaar en dag beheerst. “

VEVR expert op het gebied van

duurzame standbouw

De laatste jaren is het bedrijf zich ook

meer gaan toeleggen op standbouw.

“Dat deden we altijd al, maar nadat VEVR

in 2018 verhuisde naar een groter pand

én een groot gedeelte van het bedrijf

Tekstudio overnam, haalden we daarmee

niet alleen een flinke inventaris in huis,

maar ook ontwerpers en standbouwers.

Dat gaf ons de mogelijkheid om onze

standbouwcapaciteiten en de expertise

uit te breiden.” Nog altijd is de wereld van

de beurzen en soortgelijke evenementen

populair. Bedrijven hebben behoefte

aan stands waarmee ze zich goed

kunnen presenteren en het liefst ook

onderscheiden. “Nog niet zo lang geleden

werden er ofwel kleine “vier bij vier”- stands

gebouwd, of juist enorme exemplaren.

Bedrijven troefden elkaar er bij wijze

van spreken mee af. Hele huizen werden

er neergezet, die na zo’n evenement in

de container verdwenen. Zonde van de

investering.”

Omdat zoiets niet meer van deze tijd is en

veel standbouwers daardoor in de crisistijd

failliet gingen, zo’n stand kostte de klant

immers veel geld, werd het tijd voor een

ander soort standbouw. Van der Hee:

“Stands zijn nog altijd belangrijk, maar wij

hebben het over een andere boeg gegooid.

Wij verhuren stands van een duurzaam

aluminium. Dat betekent voor de klant dat

de investeringen lager zijn en de stand veel

sneller is op te bouwen. Nadien breken

we de stand af en kan het materiaal een

volgende keer opnieuw worden ingezet -in

een andere vorm- voor een nieuwe klant.

Tevens is de verlichting in de stands ook

uitgevoerd d.m.v. LED-verlichting. Zo spreek

je van een duurzaam concept. Dat is veel

meer van deze tijd.”

Online en offline marketing vullen

elkaar aan

Er is met dit nieuwe systeem veel mogelijk.

Het bouwsysteem is zelfs helemaal weg

te werken om dat wat de klant wil laten

zien nog duidelijker naar voren te laten

komen. Denk aan visuals in de vorm van

bijvoorbeeld LED-videowalls. Dus geen

grote houten bouwwerken meer. “Wij zijn

hier als VEVR heel actief mee. Dat geeft ook

aan dat reclame en marketing niet louter om

online uitingen gaat, ook al zijn we geneigd

dit tegenwoordig te denken. Het is een mix

van off- en online marketing. Een bedrijf

is bijvoorbeeld zowel zichtbaar op social

media als fysiek op een beurs. En door

middel van signing, een reclameuiting op

een vrachtwagen bijvoorbeeld.” Van der Hee

maakt duidelijk dat het marketingbudget

van een bedrijf vroeger soms wel in één

keer opging aan die houtbouwstand en

tegenwoordig wordt onderverdeeld in een

bedrag voor een online marketingcampagne

én het huren van een duurzame stand.

“Het een sluit het ander niet uit. Online

marketing is hot, maar de impact van een

voertuigreclame én een mooie stand op

een beurs mogen niet onderschat worden.

Digitaal en fysiek vullen elkaar aan.”

VEVR

Harselaarseweg 27, Barneveld

Tel. 0342 - 421 002

info@vevr.nl

www.vevr.nl

Barneveld Magazine 51


40 jaar Profile Carservice: ‘Als klein jochie

liep ik in de garage al klusjes te doen’

Profile Carservice Barneveld bestond 1 februari van dit jaar maar liefst veertig jaar. Met een

specialistische kennis op het gebied van banden groeide het bedrijf uit tot een fullservice banden- en

onderhoudsbedrijf voor personenauto’s en vrachtwagens. Een typisch Barnevelds bedrijf. Wat dat is

legt directeur Tom Boonman ons uit.

52 Barneveld Magazine


BARNEVELD IN BEDRIJF

“Banden zijn eigenlijk een onderschat

product,” vertelt Tom Boonman. “Een auto

staat als het ware op vier briefkaarten.

Daarmee bedoel ik dat het contactpunt

met de weg niet groter is dan het formaat

van een briefkaart. Kun je nagaan waar

die banden aan moeten voldoen om de

veiligheid en het rijcomfort te waarborgen.

Toch zien mensen banden vaak nog als

een afhaalproduct, terwijl het hoogstaande

techniek is.”

Boonman (49) staat sinds 2009 aan het

hoofd van het bedrijf dat in 1980 door zijn

vader en een compagnon werd gestart,

na overname van een bandenbedrijf voor

vrachtwagens. “Het is echt een Barnevelds

bedrijf. Wat ik daarmee bedoel? Een

bedrijf met een lange levensduur, dat al

jaren bestaat en van vader op zoon is

overgegaan. We zijn weliswaar groter

geworden, mijn vader ging in die beginjaren

direct over van louter vrachtwagens op ook

personenauto’s, maar de bedrijfsvoering

is altijd eenvoudig gehouden. Het is een

zogenoemde platte organisatie. Als

directeur ben ik ook gewoon dagelijks op

de werkvloer aanwezig.”

Sinds mijn twaalfde mocht ik op

zaterdag in de garage helpen

Het bedrijf startte met één hal. Inmiddels

zijn dat er vier. “Ik liep er als vijfjarig jochie

al rond en sinds mijn twaalfde mocht

ik op zaterdag helpen. Ging ik banden

verwisselen. We deden in die tijd ook al

verschillende onderhoudswerkzaamheden

zoals uitlaten vervangen, schokdempers

vernieuwen en trekhaken monteren.”

Sinds 1990 zijn er de vier hallen en

het aantal personeelsleden groeide

naar veertien mensen. “Vanaf 1994

deden de monteurs ook al steeds meer

reparatiewerk en toen ook de APK

keuringen erbij kwamen rolden we als

bedrijf al snel door naar een fullservice

onderhoudsbedrijf. Dat neemt niet weg

dat de banden nog altijd ons ‘unique selling

point’ zijn. We zijn nog altijd specialist

op dat gebied.” Sinds 1989 bestaat er

de Profile groep. “Als kleine specialist

had je in die tijd niet zoveel in de melk

te brokkelen ten opzichte van de grote

bandenfabrikanten en transportbedrijven

die internationaal werkten. Met een aantal

andere bandenspecialisten zijn toen Profile

Tyrecenter gestart waardoor we sterker

staan.”

Als er ‘iets’ met je auto is bel je ons

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een

compleet autoservicebedrijf met niet alleen

bandenservice en onderhoudsservice,

maar ook ruitvervanging bijvoorbeeld en

het verhuren en leasen van personenauto’s

en busjes. “We zijn tevens volledig

gecertificeerd als het gaat om elektrische

auto’s. Twee monteurs hebben zich er nog

extra in gespecialiseerd. Eigenlijk zou het

zo moeten zijn dat als je iets met je auto

hebt, je ons belt. En dat ‘iets’ kan alles zijn.”

“Of mijn vader nog in het bedrijf werkt?

Kijk, ik liep als jochie al in de garage klusjes

te doen. Nu doet hij dat. Dat bedoel ik

overigens positief. Hij is er nog altijd bij

betrokken, doet af en toe wat klusjes in de

werkplaats, monteert ook nog truckbanden

en dat komt vaak heel goed uit.”

Profile Car & Tyreservice

Energieweg 12-18, Barneveld

Tel. 0342 – 415 468

:barneveld@profile.nl

www.carservice-barneveld.nl

Barneveld Magazine 53Samen creatief onder het genot van een kopje koffie en goede gesprekken

Nieuwe avondgroep van het Nationaal

Ouderenfonds ‘Actief Creatief’ gestart

in Barneveld

Vanaf dinsdag 4 februari is er binnen het programma ‘Samen breien’ van het Nationaal Ouderenfonds

een nieuwe avondgroep, Actief Creatief, gestart in Barneveld. Hier zijn jong en oud welkom om op een

laagdrempelige manier actief bezig te zijn (breien, haken, houtbranden, borduren, tekenen, etc.) onder

het genot van een kopje koffie en goede gesprekken. Meer dan 2.5 miljoen ouderen in Nederland

voelen zich eenzaam. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn betekenisvolle contacten een

belangrijke remedie.

Het Ouderenfonds zet daarom samen met

vrijwilligers lokale breiclubs op die fungeren

als ontmoetingsplekken, met als doel het

sociale netwerk van ouderen te vergroten

en te versterken. Iedere week schuiven door

heel Nederland honderden breiers en hakers

aan bij een van de Samen Breien clubs.

Het Nationaal Ouderenfonds zorgt voor

patronen voor beginners én gevorderden

en vrijwilligers helpen de deelnemers waar

nodig, bijvoorbeeld bij het lezen van de

patronen of door het bieden van een vaste

hand of een luisterend oor. De bijeenkomsten

in Barneveld vinden plaats om de 14 dagen

(even weken) van 19.30 tot 21.30 uur op

de volgende locatie: Stichting Ons Bedrijf,

Valkseweg 22 in Barneveld. Juist mensen

die veel thuis zijn, worden meer dan van

harte uitgenodigd om mee te doen! Als je

slecht ter been bent, wordt gezorgd voor een

oplossing. Aanmelden kan bij Inge Meter-van

Beusekom via 0342-424912, 06-44 900

606 of imeter@onsbedrijfbarneveld.nl.

Aanhaken voelt goed

Onderzoek toont aan dat breien een positief

effect heeft op zowel de lichamelijke als

de mentale gezondheid. Het vermindert de

bloeddruk, verkleint de kans op depressie

en angststoornissen, het vertraagt het begin

van dementie, werkt net zo ontspannend

als yoga en geeft afleiding bij chronische

pijn. Daarnaast voorziet Samen Breien in de

behoefte van ouderen om in gezelschap van

anderen samen creatief bezig te zijn.

Een enquête die het Ouderenfonds vorig

jaar onder 114 van de breiclubs afnam

(met een respons van 52%) geeft aan

dat Samen Breien inderdaad de sociale

participatie bevordert, dat deelnemers zich

zelfverzekerder voelen in sociale interacties,

weer iets hebben om naar uit te kijken, zich

minder eenzaam voelen en dat zij buiten het

breien om elkaar ook ontmoeten. Aanhaken

voelt goed!

Voor wie is Samen Breien

Tijdens Samen Breien organiseren

vrijwilligers lokale, creatieve activiteiten,

waaraan zowel mannen als vrouwen, ouderen

als jongeren deel kunnen nemen. Samen

haken en breien de deelnemers truien,

eierwarmers, knuffels en meer. Bij eventuele

verkopen gaat de opbrengst terug naar de

breiclub of komt ten goede aan projecten

van het Ouderenfonds. Op deze manier

vergroot Samen Breien de maatschappelijke

waarde en ervaren ouderen en jongeren

saamhorigheid, zonder per se deel uit te

hoeven maken van een vereniging. Ook

bouwen zij meer of nieuwe sociale

contacten op.

“Sommigen zijn weduwe, van anderen

wonen de kinderen ver weg. Een paar

hebben gezondheidsproblemen en

komen nauwelijks de deur uit. De

jongste is 47 jaar, de oudste is 93 jaar. En

allemaal hebben ze hun eigen verhaal.”

Over het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen

met bedrijven en instanties, overheden,

donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en

medewerkers in voor de samenleving waarin

iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals

hij of zij dat wenst. Onze activiteiten zijn

uitnodigend, laagdrempelig en altijd gericht

op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen in

beweging te komen en sociaal actief te

blijven. Want: ouder worden doe je samen!

Barneveld Magazine 55Ben jij ons nieuwe actieve- en positieve redactielid?

De redactie zoekt schrijvers van inspirerende en informerende verhalen die dicht bij de mensen

staan. Met een positieve insteek, met name op het gebied van gezondheid en vrijetijd in de brede

zin van het woord.

Werken anti-aging crèmes nou echt?

Hoe heeft Jan zijn fietstocht naar Frankrijk ervaren?

Waarom Jet er in haar eentje met een camper vandoor ging

De mooiste wandelroutes in Gelderland

Sparen of lekker verbrassen?

Jarenlange vriendschap, het bestaat

Alsnog je leven omgooien, hoe dan?

Recepten van …

De leukste boeken om te lezen

Lekker doorwerken na je 67 wordt het ‘nieuwe normaal’

Zomaar een aantal titels van verhalen die passen bij het platform voor

mensen die behoorlijk wat levenservaring hebben en waarde hechten

aan een levensstijl waarbij positiviteit, gezondheid en genieten

voorop staan. Niet dat alles van een leien dakje gaat, misschien juist

wel niet, maar deze mensen weten er altijd een zinvolle draai aan te

geven.

Is ‘actief en positief’ jouw motto, en wil je er ook graag over schrijven?

Dan heten we je welkom als redactielid van 50+. We zoeken

schrijfliefhebbers en inspirators die betrokken en geïnteresseerd

zijn en over verschillende onderwerpen willen schrijven. Die

bijzondere verhalen kunnen brengen. Of juist alles weten over dat ene

onderwerp en expert zijn. Je hoeft geen doorgewinterde schrijver

te zijn, als je met je verhaal maar mensen weet te informeren, te

inspireren of te raken.

Wat vragen we

- inspirerende verhalen, nieuws- of andere berichten schrijven

- betrokkenheid bij 50+,

- wekelijks een tekst aanleveren

Wat krijg je ervoor terug?

- groot bereik op de site 50plusingelderland.nl

- ondersteuning van de redactie

- 2 keer per jaar een teamuitje met medeschrijvers

- deel uitmaken van de schrijfcommunity van 50+inNederland

Wat levert het op

-Voor iedere tekst van onze schrijvers reserveert 50+inNederland.nl,

50 eurocent. Het totaalbedrag wordt eind van het jaar gedoneerd aan

drie goede doelen, die door onze lezers kunnen worden aangedragen.

Interesse?

Mail een korte motivatie en jouw voorkeur voor onderwerpen

waarover je wilt schrijven aan; redactie@50plusinnederland.nl.

Barneveld Magazine 57Welke rugtas is de oplossing voor kilo’s aan

schoolboeken?

In tegenstelling tot wat je zou denken sinds de komst van de laptop, sjouwen scholieren nog altijd heel

wat kilo’s aan boeken met zich mee naar school. Met de populariteit van de rugzak krijgt de rug het

behoorlijk te verduren. Een stevige en goed vormgegeven rugzak blijkt daarom een noodzaak.

De klassieke schooltas, zo eentje van bruin

leer met veel vakken en twee gespen, stond

jarenlang symbool voor de middelbare

scholier. Zo’n tas ging jaren mee. Die tijd is

veranderd. Alhoewel de klassieke schooltas

als vintage exemplaar nog regelmatig

gezien wordt, kiezen scholieren voor een

veel minder traditioneel exemplaar: de

rugtas.

kan een kinderrug zo’n zware tas wel aan?

Werd er vroeger nauwelijks gerept over het

aantal kilo’s dat scholieren meedroegen

in hun schooltas, tegenwoordig wordt

daar veel scherper op gelet. Uit onderzoek

(2018) blijkt dat op veel middelbare scholen

45 procent van het aantal schooltassen te

zwaar is.

Als voorbeeld wordt een twaalfjarige

te zijn. In het onderzoek is zelfs een tas

gewogen van ruim tien kilo.

Ander opvallend detail uit dit onderzoek:

dat het gewicht van de tassen toeneemt

met het opleidingsniveau waardoor je zou

verwachten dat vwo-scholieren de zwaarste

meetorsen, bleek niet het geval. Juist VMBO

gl leerlingen dragen het meeste gewicht

mee, maar liefst een gemiddelde van 5,6

Het is de meest populaire schooltas. Meer

dan zeventig procent van de leerlingen kiest

voor dit model om zijn of haar boeken en

de laptop in mee te nemen. Een rugzak is

vaak beter te tillen dan een tas in de hand

en het staat ook nog eens sportiever, maar

scholier aangehaald van 41 kilo. Het

gewicht van de schooltas mag dan volgens

de richtlijnen van ergotherapeuten tien

procent van het lichaamsgewicht zijn: 4,1

kilo. In veel gevallen, vooral bij eerstejaars,

blijkt die schooltas 4,6 kilogram zwaar

kilo.

Eerstejaars hebben onder het gewicht

van de schooltas te lijden

De oorzaak van al die kilo’s? Volgens een

artikel uit dagblad Trouw van enkele jaren

Dit artikel gaat verder op de volgende pagina.

Barneveld Magazine 59geleden is het gewicht van schooltassen

toegenomen door de basisvorming,

waardoor er meer boeken per vak worden

ingezet. Een heuse commissie-Boekentas

bracht zo’n tien jaar geleden een rapport

hierover uit, waaruit ook bleek dat vooral

de jongste scholieren, met name de

eerstejaars, onder het gewicht te lijden

hebben.

Hebben we daar dan niets van geleerd of

maatregelen genomen? Tegenwoordig

zou je denken dat de laptop heel wat

heeft overgenomen en scholieren veel

minder gewicht aan boeken mee hoeven te

sjouwen, maar dat blijkt dus nog lang niet

het geval. Ook het gebruik van kluisjes blijkt

nog niet voldoende bij te dragen tot het

gewenste resultaat. Des te meer reden om

een stevige en kwalitatief goede rugzak te

kiezen.

Nu blijkt dat het aantal kilo’s dat scholieren

moeten dragen nog altijd behoorlijk is, is de

noodzaak voor een stevige ergonomische

rugzak actueel. Ontwerpers van

schooltassen houden daar rekening mee en

creëren kwalitatief goede rugtassen in alle

mogelijke dessins.

Kinderen zelf zullen voor een rugzak direct

op die leuke roze of die met een bepaalde

print afgaan. Aan ouders de taak om te

checken of die rugzak onder andere de

juiste vorm, sterkte en formaat heeft. Dan

volgt het overleg. Niet gevreesd, er zijn

enorm veel rugzakken die zowel stevig zijn,

functioneel zijn en de juiste look hebben.

Daar kom je altijd uit. Waar je op moet

letten? Hier de 5 functies waar een rugzak

voor een kind of puber aan moet voldoen.

Comfortabel op de rug

De rug van een kind of jonge scholier

is kwetsbaar. Ze zijn nog in de groei en

overbelasting is uit den boze. De rugzak

moet goed te dragen zijn en het lijf ontzien.

Dat wil zeggen dat de banden die over

de schouders hangen, moeten bestaan

uit zacht en sterk materiaal zodat het

comfortabel draagt en niet schuurt. Op die

manier wordt het gewicht goed verdeeld.

De meeste rugzakken hebben gewatteerde

schouderbanden die in lengte verstelbaar

zijn. Dat draagt comfortabel en goed.

In de hand te dragen

Het is fijn als de rugzak behalve op de

rug ook goed in de hand te dragen is. De

meeste rugzakken hebben een lus. Stevige

handvaten waardoor de tas makkelijk ook

anders gedragen kan worden, om in ieder

geval even de rug te ontzien. Veel merken

maken gebruik van deze stevige handvaten

om de tas een nog leuker uiterlijk te geven.

Is de tas rood, zijn de handvaten groen

bijvoorbeeld.

Lekker veel ruimte

Je zult je er over verbazen hoeveel de

jongste kinderen al met zich meedragen.

Niet alleen de brood- en fruitbakjes, maar

ook hun knutselwerkjes, leesboeken,

speelgoed, en regelmatig een tablet of

laptop. Dan is ruimte daarvoor in een rugtas

belangrijk. In veel rugzakken zit een speciaal

vak waardoor de laptop of tablet extra

beschermd is.

Kan tegen stootje

Natuurlijk, kinderen en jonge scholieren

beloven dat ze er netjes mee omgaan. Maar

als er gevoetbald moet worden, wordt de

tas gemakkelijk even in de hoek van het

veldje gesmeten. Ze slingeren er mee rond

op het schoolplein of de tas krijgt het zwaar

te verduren in weer en wind op de fiets.

Kortom; een beetje rugzak moet tegen een

stootje kunnen. Let daarom op het materiaal

en de waterdichtheid bijvoorbeeld.

Juiste uitstraling

En dan de vormgeving en het dessin, ofwel

de uitstraling. Dure woorden voor ‘gewoon

een heel toffe’ rugzak. Kinderen en jonge

scholieren willen geen saai ding, die willen

iets vrolijks, of juist een opdruk waar ze

affiniteit mee hebben. Of een cool en sober

exemplaar. Ze zijn er te kust en te keur,

waardoor er altijd wel eentje te vinden is

die een combinatie is van zowel de juiste

functionaliteit als de beste look.

Barneveld Magazine 61

Hij is weer terug! De woordzoeker!

waarbij je leuke prijzen kan verdienen!

WONEN

Wanneer je alle woorden hebt weggestreept die je moet vinden, blijven er letters over die een zin vormen.

Heb je de oplossing gevonden? Dan kun je deze mailen aan woordzoeker@barneveldmagazine.nl

Onder alle goed ingezonden oplossingen verloten we de volgende prijzen:

• Een bon t.w.v. €50,- te bestden bij Lichtwesen.

• 4x een tegoedbon van €25,- te besteden bij THEBAGSTORE.nl

De winnaars worden 25 april op de website van www.barneveldmagazine.nl bekend gemaakt.

EIEREN

S

N

G

E

N

R

P

E

S

I

R

E

E

R

K

R

K

E

I

I

K

E

L

N

FESTIVAL

FIETSEN

GELUK

G

F

I

L

U

K

P

I

F

I

I

B

S

E

C

I

A

R

S

T

P

S

R

E

J

T

N

N

N

T

L

A

M

K

R

O

KIEVIT

KIKKERS

KRIEBELS

KROKUSSEN

LAMMTJE

E

T

W

L

E

A

E

L

A

S

K

O

B

N

D

N

J

I

I

V

M

E

K

U

LENTE

LENTEBOCK

NATUUR

S

E

T

N

E

E

T

K

C

E

T

A

H

I

I

L

W

C

E

I

T

J

S

S

PASEN

PICKNICKEN

SCHAPEN

N

E

A

T

T

N

U

E

U

L

R

S

I

C

V

H

R

A

K

P

E

E

E

N

STRALEN

VLINDERS

WATER

Z

O

N

N

E

S

T

R

A

L

E

N

WIJNTJE

ZONNESTRALEN

Barneveld Magazine 65THEMA: WONEN

MontageMarkt Ede, alle gemak

voor gevel en dak

MontageMarkt is dé groothandel op het gebied van hoogwaardige

(geïsoleerde) dak- en gevelbeplating. Of het nu om een paar

losse platen gaat of om de volledige beplating voor een schuur of

bijgebouw, er wacht je een warm welkom. Want service staat voorop.

MontageMarkt is een initiatief van FALK

Bouwsystemen en verkoopt een breed

assortiment dak- en gevelplaten voor

professioneel gebruik. Je vindt MontageMarkt

op vier locaties in Nederland.

Het gedreven team in Ede werkt volgens de

FALK-kernwaarden slagvaardig, betrokken,

betrouwbaar en slimme oplossingen. Dat

laatste houdt in dat de medewerkers zichzelf

uitdagen om voor alles een oplossing te

bedenken en de klant te attenderen op

onverwachte mogelijkheden. “Ons doel

is om de verwachtingen van klanten te

overtreffen. Als iemand binnenkomt met een

bouwtekening en alle wensen op tafel legt,

nemen we de tijd om het samen uit te denken.

In onze uitgebreide showroom kunnen we

vervolgens voorbeelden laten zien van alle

materialen en mogelijkheden”.

De groothandel levert maatwerk geïsoleerde

en ongeïsoleerde beplating vanuit

moederbedrijf FALK Bouwsystemen.

“Het voordeel daarvan is dat de koper de

platen meteen passend kan monteren.

Maatwerkbeplating wordt binnen 3 á 4

weken geleverd op locatie. We brengen de

materialen netjes bij de klant, want service

is voor ons erg belangrijk. De klant moet

zoveel mogelijk ontzorgd worden.” Standaard

dak- en gevelbeplating is direct uit voorraad

verkrijgbaar. “In de winkel kun je terecht voor

alle benodigde accessoires. Wij presenteren

ons ook online met een nieuwe webshop. Ons

complete aanbod is daarin te bestellen.”

MontageMarkt Ede

Kryptonstraat 2, 6718 WR Ede

Tel. 0318 - 643 667

info@montagemarkt.nl

www.montagemarkt.nl

Schildersbedrijf van den Brand:

geen schilders, maar specialisten

Als je een schilder nodig hebt, dan wil je dat die betrouwbaar is, goed

advies geeft en er alles aan doet om tot een mooi resultaat te komen.

Iemand die plezier heeft in zijn werk en net dat stapje extra zet. Henk

van den Brand is die vakman pur sang en dat vakmanschap geeft hij

graag door.

Henk begon voor zichzelf als schilder in 1997.

Passie voor het vak, daar draait het vooral om.

Voor hem geen grote, snelle projecten. Daar

kan hij zijn ei niet in kwijt. Het gaat niet alleen

om een mooi resultaat, maar vooral ook om

een goed resultaat. Henk gebruikt vrijwel altijd

een kwast en is echt een ambachtelijk schilder.

En daar gaat hij ver in.

“Als wij een huis schilderen uit 1930, dan

gebruiken we een verfsysteem uit die

periode. Daar heb ik me in verdiept. De

verf moet passen bij de geschiedenis van

het huis”. Dat betekent niet dat hij geen

nieuwbouwwoningen schildert. “Natuurlijk

beheersen we ook alle moderne technieken,

we werken heel breed.” Henk en zijn collega’s

geven technisch advies, maar hebben ook oog

voor kleur en stijl. En ze zijn gespecialiseerd in

het repareren van scheuren in houtwerk met

een speciale hars. “Een oud kozijn maken we

zo weer prachtig strak”.

De liefde die Henk in zijn werk stopt, brengt

hij over op zijn twee leerling-schilders. De

wens van de klant is daarbij altijd leidend. “Het

geeft een kik als we een opdracht naar volle

tevredenheid afronden. We gaan trouwens

niet eens eerder weg.” Het schildersbedrijf

heeft dan ook veel trouwe klanten, waarmee

een goede relatie onderhouden wordt. “Ik geef

wel eens een workshopje bij de klant thuis, om

wat schilderstechnieken aan te leren. Leuk

toch?”Het bedrijf loopt goed en er is meer

werk dan Henk en zijn leerlingen aankunnen.

Ze hopen dan ook snel een zelfstandige,

gedreven collega te vinden met evenveel

passie voor het vak. Die er trots op is als hij

iets moois aflevert. “We bieden een fijne

werkomgeving en alle ruimte voor het volgen

van cursussen. Er staat al een bus klaar, hij kan

zo aan de slag!”

Schildersbedrijf Henk van den Brand

Nijkerkerweg 183, 3781 LA Voorthuizen

Mob. 06 - 53 63 60 35

schildersbedrijf@henkvandenbrand.nl

www.henkvandenbrand.nl

Barneveld Magazine 67THEMA: WONEN

Realiseer de slaapkamer van uw

dromen bij Rhetap Slapen

Van stijlvol beddengoed in zachte materialen tot een goed matras op maat. Van de vloer tot de

raambekleding en een maatwerkkast om het af te maken. Bij Rhetap Wonen & Slapen hoef je de deur

niet meer uit en vind je alles om de slaapkamer van je dromen te realiseren.

Waar veel mensen Rhetap oorspronkelijk

kennen van de vloer- en raambekleding,

schuilt er anno 2020 een ruime woonwinkel

op de Amersfoortsestraat met werkelijk

alles om je slaapkamer mee aan te kleden.

“Het inrichten van een slaapkamer kan best

een uitdaging zijn. Kleuren en materialen

bepalen in grote mate de sfeer”, vertelt

eigenaar Herman van Rhee. “De opzet van

onze winkel is uniek. Bij ons kom je niet

alleen voor een bed, maar vind je werkelijk

alles om een sfeervolle slaapkamer te

creëren.”

Slaapadvies

De inrichting van de slaapkamer begint

natuurlijk met een goed bed. Bij Rhetap

vind je merken als Tempur, Avek en Dauny.

Maar ook het exclusieve merk Hypnos,

dat de bedden met de hand maakt. Hoe

kom je erachter welk bed het beste bij je

past? “Een bed is heel persoonlijk. Je kunt

nog zo’n duur of bijzonder bed hebben,

als jij het niet lekker vindt liggen, is dit niet

het bed voor jou”, aldus Van Rhee. Om je

te helpen door de bomen het bos te zien

en het juiste bed voor jou te vinden, heeft

Rhetap een ervaren slaapadviseur: Rob

Plender. “Hij kijkt naar de klant, bespreekt je

slaapwensen en -gewoontes en geeft een

eerlijk advies op maat voor een bed dat bij

je past.”

Maatwerkkasten

Van bedden, matrassen en toppers

tot dekbedden, kussens en een

ruim assortiment hoeslakens en

dekbedovertrekken. Op één adres vind

je alles om de slaapkamer af te maken.

Omdat voor een goede nachtrust een

opgeruimde slaapkamer geen overbodige

luxe is, beschikt Rhetap sinds kort ook over

de maatwerkkasten van het merk Allure.

“We maken de kast exact op maat, zodat

je optimaal gebruikmaakt van de ruimte en

de ideale indeling krijgt voor jouw wensen.”

De mogelijkheden zijn eindeloos, volgens

Woningstoffeerder gezocht!

Zin om ons team te versterken? Rhetap is op zoek

naar een projectstoffeerder/woningstoffeerder!

• 40 uur per week

• Legwerkzaamheden van o.a.

PVC, marmoleum en tapijt

• Hangwerk van onder meer raamdecoratie

en buitenzonwering

Kom jij bij ons werken? Stuur je cv en reactie

naar info@rhetap.nl.

Van Rhee. “Je bepaalt zelf welke kleuren

en materialen je kiest voor de deuren, de

kastwanden en de legplanken. Om de klant

een goed beeld te geven van het gewenste

eindresultaat, tekenen we de situatie met

de nieuwe kast in 3D. De indeling van de

kast is heel belangrijk. Daarom hebben we

ook mooie opbergsystemen beschikbaar

met alle benodigde accessoires.”

Rhetap Wonen en Slapen

Amersfoortsestraat 35, Barneveld

Tel. 0342 – 47 02 55

verkoop@rhetap.nl

www.rhetapslapen.nl

Barneveld Magazine 69THEMA: WONEN

“Een goede investering verdient zich altijd terug!”

Ecolibrium-Jazon realiseert topkwaliteit zonnepanelen

Voordat u dit verhaal gaat lezen, is het van belang dat u door twee ‘brillen’ leest: investeren en

rendement. Door deze twee glazen kijkt Ecolibrium-Jazon naar de wereld van zonnepanelen,

zonnecollectoren en warmtepompen. “Een goede investering verdient zich altijd terug. Wij

garanderen een hoog rendement op onze producten, waardoor de verdiensten hoger zijn. Dát maakt

nu instappen interessant!”, aldus Dennis van Diepen, directeur bij Ecolibrium-Jazon.

De Barneveldse leverancier en installateur

van duurzame installaties heeft een mooie

gevulde orderportefeuille. Een belangrijke

ontwikkeling voor Ecolibrium-Jazon is dat

steeds meer klanten combinaties maken.

Niet alleen zonnepanelen, maar ook

zonnecollectoren en warmtepompen vinden

steeds meer onderdak bij particulieren en

bedrijven.

Meer rendement

Van Diepen is positief over deze

ontwikkeling: “Eigenaren van zo’n

combinatie maken én een enorme

duurzaamheidsslag én besparen flink in hun

portemonnee. Een hybride warmtepomp die

een deel van het verbruik van uw gasketel

overneemt. Een aantal extra panelen erbij

voor het extra elektriciteitsverbruik van

de hybride warmtepomp. Zo daalt uw

stroomrekening nog verder en verbruikt

u de helft minder gas. Kiest u voor een allelectric

warmtepomp? Dan is de combinatie

met zonnecollectoren slim, om de boiler

met de zon te verwarmen.”

Continue kwaliteit

Ecolibrium-Jazon maakt al sinds haar

bestaan kwalitatief hoogwaardige

installaties. Daarvoor werkt ze samen

met de beste merken, stuk voor stuk

producten die uit hetzelfde hout gesneden

zijn. “Wij garanderen onze klanten hogere

vermogensgaranties op hun installatie.

Sommige producten leveren nog

gegarandeerd 87% van hun vermogen

na 30 jaar, in plaats van de panelen die

standaard 80% leveren na 25 jaar. De

investering is in het begin wat hoger,

maar zelfs na 25 jaar verdienen onze

klanten nog steeds aan de producten

van Ecolibrium-Jazon”, aldus Van Diepen.

Terecht dat Ecolibrium-Jazon daar trots op

is! Genoemde getallen worden zelfs nog

overtroffen door het neusje van de zalm

op zonnepaneelgebied: Sunpower. Een

toppaneel, met een vermogensgarantie van

92% na 25 jaar en 20% meer opbrengst

dan gangbare zonnepanelen. Zo haalt u de

hoogste opbrengst uit uw dak.

Reparatiekosten, wat zijn dat?

Sunpower, maar ook de andere merken

van zonnepanelen, zonnecollectoren en

warmtepompen die Ecolibrium-Jazon levert,

zitten zeer goed in elkaar. Van Diepen:

“Naast hogere opbrengsten zijn ook de

onderhoudskosten zeer minimaal, vaak

zelfs 0. Dure reparaties om de installatie

aan de praat te houden, behoren tot het

verleden. Vooraf een grotere investering

doen in kwaliteit, betekent op langere

termijn meer energie en dus ruimschoots

terugverdienen. Duurkoop is dus

goedkoop!”

Afspreken?

Graag komt Ecolibrium-Jazon een keer bij u

langs om in uw situatie uit te rekenen waar

uw voordeel zit. Is dat alleen een dak met

zonnepanelen? Of een warmtepomp erbij,

al dan niet met zonnecollectoren? Bel voor

een afspraak en maak van uw spaargeld

een lange-termijn-investering die zijn geld

gegarandeerd opbrengt.

Ecolibrium-Jazon

Anthonie Fokkerstraat 59B, Barneveld

info@ecolibrium-jazon.nl

www.ecolibrium-jazon.nl

Barneveld Magazine 71


Verduurzaming in uw tuin;

trend of noodzaak?

Als u een nieuwe tuin wilt aanleggen of de huidige tuin aanpassen, komen er allerlei vragen naar

boven. Welk soort bestrating gebruikt u in de tuin? Hoeveel ruimte maakt u vrij voor beplanting? Hoe

vangt u regenwater op en welke tuinafscheiding past u toe? Belangrijke vragen waar Van den Hoorn u

graag in adviseert.

“Duurzaamheid in je eigen tuin is zowel een trend als noodzaak”,

vertelt Erik van den Hoorn, mede-eigenaar van het Barneveldse

bedrijf. “Het is heel persoonlijk hoe je er invulling aan geeft. Ik ben

ervan overtuigd dat we allemaal een belangrijke bijdrage kunnen

leveren aan duurzaamheid in onze tuin. Niet alle oplossingen

passen overal, maar het is wel belangrijk dat iedereen een bijdrage

levert! Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, alleen al qua

bestrating. Denk bijvoorbeeld aan waterdoorlatende bestrating en

gebakken stenen.”

Bestrating

Gebakken stenen worden gemaakt van natuurlijke materialen.

Bovendien zijn het oer-Hollandse producten. Vanwege de lage

wateropname blijven de stenen mooi van kleur en zijn ze minder

gevoelig voor groene aanslag. “De stenen gaan lang mee en de

mogelijkheden zijn eindeloos. Je kunt kiezen voor een authentieke

kleurenmix, maar ook voor een strakke donkere gebakken steen.”

De meeste klanten van Van den Hoorn vragen naar betontegels

of stenen. Erik: ”Grote afmetingen passen we voornamelijk toe

72 Barneveld Magazine


THEMA: WONEN

bij terrassen, terwijl het waalformaat of dikformaat uitstekend

geschikt is voor paden en opritten. De vraag naar genuanceerde

kleuren zien we toenemen. Komend seizoen ziet u diverse

nieuwe mixkleuren met veel grijs- en bruintinten. Ook het aanbod

sierbestrating breidt zich ieder seizoen weer verder uit. Wilt u

een deel van uw tuin of oprit verharden, met daarbij een groene

uitstraling én waterafvoer? Kies dan voor waterdoorlatende

bestrating, een prachtoplossing. Waterdoorlatende bestrating zijn

betontegels waar gaten in zitten. Deze gaten vul je op met zwarte

grond en daar kan je dan weer gras in zaaien. Het voordeel hiervan

is dat u toch het gedeelte hebt verhard waar nodig maar wat ook

snel water opneemt en doorlaat.”

Keramische tegels

Vroeger waren ze alleen binnen te gebruiken: keramische tegels.

Tegenwoordig neemt het aanbod in hoog tempo toe. De tegels zijn

kleurvast, krasbestendig, onderhoudsvriendelijk en hebben een

lange levensduur. Een bekende serie keramische tegels is de Geo

Ceramica serie van MBI. Deze serie is in ruim 100 verschillende

kleuren en in zeven diverse afmetingen te verkrijgen. De toplaag

van deze tegel is keramiek en de onderlaag bestaat uit beton. Door

de dikte van vier centimeter totaal zijn deze tegels direct op een

zandbed te verwerken. “Wanneer je keramische tegels gebruikt

van andere dikten vraagt de ondergrond wat meer aandacht. Op

ons showterras hebben we een ruime hoek beschikbaar gemaakt

voor deze serie om een duidelijk beeld te geven van het aanbod.“

Beplanting

Naast bestrating is beplanting ook van groot belang voor de sfeer

in je tuin. Maar hoe? Erik adviseert een juiste balans te zoeken

tussen de bestrating en het groen. ”Dit kunnen bomen en planten

zijn, maar ook gras. Gras neemt snel en veel water op, wat heel

prettig is. Daarnaast is een mooi strak gazon een waardevolle

aanvulling voor uw tuin. Leuk voor de kinderen om op te spelen of

voor de huisdieren. Wij snijden de graszoden dagelijks vers van het

land. Dit gras kweken we op verschillende percelen in en rondom

Barneveld. Wanneer men de graszoden een paar dagen van

tevoren besteld, kunnen deze snel afgehaald of bezorgd worden.

Een snelle en eenvoudige manier om groen aan te brengen in uw

tuin.”

Van den Hoorn

Oostlaan 3-5, Barneveld

info@vandenhoornbarneveld.nl

www.vandenhoornbarneveld.nl

Barneveld Magazine 73THEMA: WONEN

Al 25 jaar Farm & Country Fair,

beleef het mee!

Beleef de fijne sfeer bij de Farm & Country Fair, op 26, 27 en 28 juni in

Aalten. Opgezet door een enthousiaste boerenfamilie en gebaseerd

op de grote Engelse plattelandsshows. Het uitgestrekte terrein

is opgedeeld in handige themapleinen met voeding, huisdieren,

boerderijdieren, wol en handwerken, vintage, antieke voertuigen. De

Farm & Country Fair viert in juni haar 25-jarig bestaan.

Foto’s © Henk van Raaij

Kenmerkend is de grote variatie aan stands.

Meer dan 400 standhouders bieden een zeer

breed scala producten van een goede kwaliteit

voor ieders interesse en budget. In meerdere

showringen zijn doorlopend interessante

shows zoals dierrassenpresentaties en uitleg

over zowel antieke als moderne voertuigen

en boerenmachines. Ook de roofvogelshow is

zeer populair.

Verdeeld over het terrein zijn veel activiteiten

voor elke leeftijd te beleven. Herdenk een

tijd die we nooit hopen mee te maken bij

de loopgraven, compleet met originele

voertuigen en een bivak uit de Tweede

Wereldoorlog, Ga kijken in het machinekerkhof

met bruin geroeste voerwerpen, heel origineel

onder de berkenbomen. En in het follybos

met bizarre bouwwerken. Mooie en grappige

verzamelingen maken een dag Farm &

Country Fair compleet: Engelse theepotten in

heel grappige en decoratieve modellen, een

strijkijzermuseum met duizenden strijkijzers

uit vorige eeuwen en bijna 1000 verschillende

grijs gewolkte emaille gebruiksvoorwerpen.

Mede door de bloemrijke aankleding is de Farm

& Country Fair een sfeervol belevenisfestival

waar iedereen zich thuis voelt.

Farm & Country Fair

Tel. 0543 - 466 294

info@countryfair.nl

www.countryfair.nl

Duinkerke Glasservice omarmt

zowel ambacht als innovatie

Wat de corebusiness van het bedrijf is, is een moeilijk te

beantwoorden vraag, vertelt directeur Martin Duinkerke. “We zijn

een zo compleet mogelijk Glasservicebedrijf met sinds 2009 een

vestiging in Scherpenzeel en sinds 2018 ook in Barneveld.”

In die jaren is Duinkerke Glasservice

uitgegroeid van een eenmansbedrijf tot

een bedrijf met 25 specialisten. Het gaat

behalve om het standaard werk als het om

glaszetten gaat, met name ook om bijzondere

werkzaamheden waar glas mee gemoeid is.

Denk aan glas in lood. “Het is een ambacht

en wij hebben al jaren ons eigen glas in lood

atelier. Momenteel zijn we werkzaam in een

grote kerk waar we de glas in lood ramen

renoveren. Ook specialiseren we ons in het

brandschilderen van glas in lood ramen.”

Van ambacht tot innovatie

Hier lijnrecht tegenover staat onder meer

elektrisch verwarmd glas. “Op het gebied van

innovatie zijn we ook actief en daar maakt het

verwarmde glas deel vanuit. Op deze manier

bieden we een scala aan werkzaamheden

als het gaat om glas. Van traditioneel en

ambachtelijk tot vernieuwend en innovatief. ”

Particulieren en bedrijven kunnen bij Duinkerke

Glasservice terecht voor onder andere

zonwerend glas, brandwerend glas, isolatieglas

en monumentaal glas. “Het brandwerend glas

gaan we zelf verwerken en ook het buigen

van glas gaan we zelf doen. Denk daarbij aan

de toepassing op bijvoorbeeld draaideuren

bij grote bedrijven. We kunnen het allemaal

leveren vanuit ons eigen bedrijf.”

Glas is een kwetsbaar materiaal

“We proberen dat wat lastig is om te creëren,

of dat nu om ambachtelijk werk of innovatieve

bewerkingen gaat, in eigen hand te houden.

Op die manier zijn we een belangrijke speler

in de glas branche . Niets gaat ons te ver. Wat

het meest lastige is aan het werken met glas?

Dat het een breekbaar product is. Dat klinkt

logisch, maar het betekent dat de bewerking

van glas kwetsbaar is en dat het vraagt om heel

secuur werken, In onze beide bedrijven werken

mensen die zich als specialist hier echt in

hebben gespecialiseerd en voor zijn opgeleid.”

Duinkerke Glasservice

Mercuriusweg 5, Barneveld

Tel. 0342 - 462 809

Pluimenweg 5, Scherpenzeel

Tel. 033 277 4629

ww.duinkerkeGlasservice.nl

Barneveld Magazine 75THEMA: WONEN

De LichtstraatSpecialist

Vind dé lichtstraat die bij u past!

Droomt u van meer licht in uw woning? Een fijne, lichte woonkeuken of zithoek met veel daglicht? Een

geweldige uitkomst voor een uitbouw, plat dak of serre is een lichtstraat. Een lichtstraat zorgt voor

een stijlvol geheel; zowel in huis als aan de buitenkant van uw woning.

Onze

kenmerken

• Persoonlijk contact

• Maatwerk advies

• Hoge kwaliteit en afwerking

• Duurzaam geproduceerd

• Uitvoerig getest

• Productie en montage in eigen beheer

• 10 jaar ervaring

• Onderhoudsarm

• Altijd geïsoleerd

• Ideale gradenhoek voor optimaal gemak

De lessenaar, het zadeldak of het schilddak

zijn modellen die wij veel plaatsen. Ook

frameless lichtstraten zijn bij ons in

vrijwel iedere afmeting te verkrijgen. Al

onze producten worden in onze eigen

werkplaats geproduceerd. Daarom kunt

u ook bij ons terecht voor een lichtstraat

met bijzondere afmetingen.

Oprichter en eigenaar Cees Schimmel

staat samen met zijn team garant voor

professioneel maatwerk. Wij hebben

plezier in ons werk en doen dat met

uiterste zorg en vakkundigheid!

Wij vinden het belangrijk dat u een

lichtstraat vindt die bij uw woning

past. Daarom bieden we naast onze

standaardmodellen ook maatwerk

lichtstraten aan. Dankzij onze jarenlange

ervaring met het product kunnen

we u voorzien van een deskundig

advies. We hebben onze lichtstraten

zo doorontwikkeld, dat we onszelf Dé

LichtstraatSpecialist durven noemen.

Onze lichtstraten zijn van hoge kwaliteit,

zijn gebruiksvriendelijk en hebben een

lange levensduur.

De LichtstraatSpecialist

Schoonhorsterweg 14, Barneveld

Tel: 0342 – 219 073

info@delichtstraatspecialist.com

www.delichtstraatspecialist.com

Barneveld Magazine 77THEMA: WONEN

Na renovatie is je parketvloer

weer oogverblindend mooi

Een goede parketvloer kan decennialang mee, maar in de loop der

jaren ontstaan er wel krasjes of verkleuringen door een kast of

vloerkleed. Dat is echter geen reden om een andere vloer te kopen.

Na een professionele renovatie is je parket weer als nieuw.

Stel, je hebt een huis gekocht met een zo op

het eerste gezicht nog prima parketvloer. Maar

dat blijkt toch tegen te vallen als de woning

eenmaal leeg is.

“Een vervelende teleurstelling natuurlijk.

Het goede nieuws is dat parket in de loop

van de tijd wel een keer of drie kan worden

opgeschuurd”, zegt Marco van Diermen van

Marco Parket uit Barneveld. “Een renovatie is

dan ook een prima oplossing. En een goede

investering, want daarna kan je vloer weer

jaren mee. Het is wel verstandig om het aan

een vakman over te laten en niet zelf te gaan

schuren. Je haalt snel teveel van de toplaag af.”

Bij een renovatie wordt je parketvloer

geschuurd en gereinigd en daarna zet Marco

het hout in de lak of hardwax olie. Goed om te

weten: tegenwoordig mag een geoliede vloer

net zo vaak gedweild worden als een gelakte

vloer.

Olie is in wel zeventig tinten verkrijgbaar.

“Door voor een andere kleur te kiezen, heb

je ineens een hele andere vloer. Als ik toch

bezig ben, kan ik de eventueel aanwezige

platte plinten vervangen door hoge plinten.

Dat geeft meteen een andere uitstraling.“

Marco komt graag bij je langs om de

parketvloer te beoordelen en uit te leggen

wat de verschillende opties zijn. “Plaatselijke

krasjes, beschadigingen of verkleuringen in

een geoliede parketvloer kunnen wellicht

verholpen worden zonder dat een volledige

renovatie nodig is.”

Je kunt bij Marco Parket ook terecht voor het

opknappen van je houten traptreden.

Marco Parket

Tollenstraat 2, 3771 ZK Barneveld

06 – 51 95 28 27

info@marcoparket.nl

www.marcoparket.nl

Hout van Toen opent showroom

in het centrum van Barneveld

Ruim drie jaar geleden begon Gijsbert van Luttikhuizen vanuit huis

zijn bedrijf Hout van Toen. Hij maakt robuuste, natuurlijke producten

van oud eikenhout. Het bedrijf is enorm succesvol en de jonge

ondernemer uit Kootwijkerbroek opende op 29 februari jl. dan ook

een showroom in het centrum van Barneveld.

Bij Hout van Toen koop je een uniek product

van eikenhout. Die houtsoort laat zich goed

bewerken, maar kan ook tegen een stootje.

Daardoor is het perfect voor meubels,

schuifdeuren of een stoere trap.

Wat Gijsbert in zijn werkplaats met de

hand maakt is pure ambacht. De oude

houten balken waar hij mee werkt, zoekt

hij persoonlijk zelf uit. Hij levert maatwerk,

geen productie. De jonge vakman is blij

met de nieuw te openen showroom aan de

Nieuwstraat 33 in Barneveld. ”Op mijn website

kun je veel van mijn producten bekijken, maar

mensen willen het toch graag eerst zien en

voelen voordat ze het kopen. Ik werk met

oude eiken planken en die zijn allemaal anders.

Daarnaast is er enorm veel mogelijk als het om

de afwerking gaat.

Wil je bijvoorbeeld een tafel aanschaffen,

dan kun je kiezen voor robuuste planken met

veel noesten, maar ook voor een rustiger

uitstraling. Vervolgens zijn er negen soorten

behandelingen mogelijk, waaronder oliën

en zandstralen. En met een stalen onderstel

wordt het een hele andere tafel dan met

houten poten. In de showroom laat ik al die

opties zien, zodat je een meubelstuk helemaal

naar eigen wens kunt laten maken. Ik denk

heel graag met je mee.”

Hout van Toen is iedere zaterdag geopend en

door de week alleen op afspraak. Maar door de

shop-in-shop constructie met babywinkel Juul

& Juultje kun je er toch iedere dag rondkijken.

Hout van Toen

Nieuwstraat 33, Barneveld

Mob. 06 – 11 97 22 03

info@houtvantoen

www.houtvantoen.nl

Barneveld Magazine 79THEMA: WONEN

Duurzaam wonen levert geld op

‘Het nieuwe wonen’ is helemaal in zwang. Duurzame woningen zien meer en meer het licht, waarbij

zelfvoorzienend zijn qua energie en gasloos wonen hoog in het vaandel staan. Want we moeten op

een andere manier met energie omgaan. Drie regionale ondernemers uit de bouw-, vastgoed- en

installatiewereld hebben hun krachten gebundeld, zodat verschillende disciplines in de bouw onder

een dak samenkomen: WoonZo.

Bert Sturkenboom is één van de

participanten en mede-bestuurder van

dit unieke samenwerkingsverband.

„WoonZo staat voor duurzaam en

toekomstbestendig wonen en realiseert

woningen die betaalbaar, milieuvriendelijk

en energieneutraal zijn. Maar dat is niet

het enige. Omdat we alle disciplines onder

een dak hebben, kunnen we elke woning

van kavel tot sleutel realiseren. Ook op het

moment dat u de woning bewoont, kan

WoonZo het onderhoud, dat overigens

beperkt is, volledig verzorgen. Maar ook

bestaande bouw kunnen wij omvormen tot

energiezuinige woningen. Daarbij heeft u

een vast aanspreekpunt, is de onderlinge

afstemming optimaal en krijgt u te allen

tijde snel en duidelijk antwoord.“

Optimaal leefklimaat

Vanwege de kennis, ervaring en het netwerk

in energieneutraal bouwen, is WoonZo niet

alleen ontwikkelaar van de bouwpercelen,

maar geven we ook advies aan de kopers

op welke manier ze hun plannen kunnen

realiseren. „Een prachtig voorbeeld hiervan

is een woningbouwproject in Renkum waar

we acht bouwkavels hebben ontwikkeld. Al

in 2014 is door de gemeente vastgesteld

dat de totale bouwsom, inclusief grond,

maximaal € 275.000 bedraagt. Daarnaast

is het een voorwaarde dat de woning

energieneutraal is. De kavels hebben ook

geen aansluiting op het gasnetwerk. Van de

acht percelen zijn er intussen zes definitief

verkocht.

“Inmiddels zijn we ook een prachtig project

gestart in Beekbergen. Daar komen een

zestal luxe appartementen te staan,

uitermate geschikt voor senioren. Deze

appartementen zijn van alle gemakken

voorzien. Ook in Ede gaan we aan de slag

met woningen. Vanwege optimale isolatie

zorgen wij ervoor dat het verlies van energie

tot het minimum is beperkt.”

WoonZo maakt gebruik van zoveel

mogelijk geïntegreerde zonnepanelen.

“We plannen de woning indien mogelijk

met het schuine dak op het zuiden. De

elektriciteit die het dak levert, is voor eigen

gebruik en wat over is, wordt teruggegeven

aan het elektriciteitsnet of opgeslagen in

accucellen. Tot slot passen we de meest

comfortabele manier van verwarming toe;

vloerverwarming. U geniet daarom dagelijks

van een zeer aangenaam leefklimaat.”

Twee keer voordelig

Een energieneutrale woning is niet alleen

goed voor het milieu, maar ook heel goed

voor uw portemonnee. Neem daarom

gerust contact met ons op om eens

vrijblijvend te kijken naar de mogelijkheden

voor nieuwbouw of energiezuinige

aanpassingen voor uw huidige woning.

Het concept is interessant voor

zowel woningbouwprojecten,

appartementengebouwen als individuele

woningen.

WoonZo BV

Kallenbroekerweg 21a, Barneveld

Tel. 0342 - 82 02 05

info@woonzo.nu

www.woonzo.nu

Barneveld Magazine 81


WIN

ACTIE

Maak kans op

een nieuwe Batavus

fiets t.w.v. €529

Specificaties prijs

Het Barneveld Magazine geeft in

samenwerking met Vonk Tweewielers

een Batavus PACKD Start fiets weg ter

waarde van €529,-

Hoe doe je mee? Je stuurt een e-mail naar

winactie@barneveldmagazine.nl met als onderwerp

‘Fiets winnen’. Zet in het bericht je contactgegevens

(naam, adres en telefoonnummer) zodat we je kunnen

bereiken als je de winnaar of winares bent.

Merk

Batavus

Type

PACKD Start

Versnellingen 3

Rem

Terugtraprem

Adviesprijs €529,-

Foto prijs (keuze uit dames of herenfiets)

Uit alle inzendingen wordt op 10 april 2020 één

willekeurig iemand gekozen. Deze geluksvogel heeft

de keuze uit een Batavus PACKD dames- of herenfiets.

Vervolgens wordt een foto gemaakt en verschijnt er

een klein artikel op Barneveld360.nl en in het volgende

Barneveld Magazine.

Veel succes!

Deze prijs is

aangeboden door

Vonk Tweewielers

Langstraat 97 – 3771 BD Barneveld

Tel. 0342 412 066 – www.vonktweewielers.nlHooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!