16.04.2020 Views

Profiel 02 2020

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nr 2 2020

profiel-online.nl

april - mei

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Veilige en comfortabele buitenruimte tot op grote hoogten

De deur als geluidswerend element mag niet onderschat worden

Naadloze onzichtbare brandwerende deuren zijn helemaal in trek


Huisdeur-buitenzijde met

lichtveld

Huisdeur-binnenzijde met besturing

voor beveiligde toegang

eDeurbeslag HandsFree –

Contactloos en comfortabel

Product afbeeldingen

Bij de huisdeur aangekomen en geen hand vrij?

Met het eDeurbeslag HandsFree van HOPPE kunt u de huisdeur handig contactloos ontgrendelen:

een voetbeweging door het lichtveld onder de beugelgreep is voldoende.

Eenvoudig, veilig en zonder iets uit de hand te nemen – slim, niet waar?

Meer informatie gewenst? Vragen rondom de goede greep beantwoorden we graag onder

telefoonnummer: 06-83692558.

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf • Tel. +49 6428 932-0 • Fax +49 6428 932-220 • www.hoppe.com • info.de@hoppe.com


Wij laten ons

ontzorgen door

de projectservice

van Skantrae.

Als aannemersbedrijf maken wij

graag gebruik van de Skantrae

Projectservice. Skantrae komt bij

ons op de bouw inmeten, bewerkt

de deuren en komt ze op afspraak

afhangen.

Skantrae kan de deuren ook

aflakken en van bijpassend

deurbeslag voorzien.

Op die manier hebben wij tijd

voor andere zaken.

Goed geregeld toch!

Kijk voor meer informatie op

skantrae.com/projectservice


Voorwoord

STAY SAFE, STAY HEALTHY

Met een grote mate van waarschijnlijkheid kunnen we nu – in het voorjaar – inschatten wat aan het

eind van 2020 ‘Het Woord van het Jaar’ zal zijn. U kent ze vast wel, die lijstjes die in december traditioneel

de media beheersen. Natuurlijk zal dit ‘Corona’ zijn. Of misschien ‘Coronavirus’. U begrijpt wat

ik bedoel.

Want, niemand – maar dan ook echt niemand – ontkomt aan alles wat de hele wereld en dus ook in België en Nederland

nu treft. Hoe ‘de wereld’ er over een paar maanden uitziet? Wij weten het niet. En eerlijk is eerlijk: wij houden ons

ook vast aan de toch doorsijpelende positieve berichten die we voorbij zien komen. Van mensen die hersteld zijn tot

aan de succesvolle effecten om Flatten The Curve te bewerkstelligen. Net als u hopen we dat we snel weer ‘normaal’

verder kunnen.Uiteraard spreken wij vanaf deze plek ook onze waardering uit voor bijvoorbeeld de medewerkers in de

zorg. Er staat een grote druk nu op hen. Dankbaarheid is op z’n plaats. Feitelijk geldt dit uiteraard voor al die mensen

die in de cruciale beroepen werken. Vanzelfsprekend hopen we dat uzelf – beste lezer – goed op uzelf en uw naasten

blijft letten. Als de tijden weer ‘normaal’ zijn, dan rekenen we er op dat we u weer live in goede gezondheid kunnen

ontmoeten. Stay Safe dus! En, Stay Healthy.

Meeleesfactor

Wij denken overigens wel dat in deze tijden van structureel thuiswerk communicatie (met de doelgroepen) belangrijker

dan ooit lijkt te zijn geworden. De meeleesfactor is groot, simpelweg omdat lezers nu iets meer tijd hebben. En, door te

lezen, informeert men zichzelf. Dit zou uiteindelijk natuurlijk best eens een aanzet tot meer of andere innovatie kunnen

zijn. U begrijpt het al; dat moedigen wij van harte aan! Want, als u door déze editie bladert, dan ontdekt u ongetwijfeld

ook dat die ‘innovatie in denken en doen’ in uw en onze branche niet heeft stil gestaan. Ik benoem hier twee Voorbeelden.

Bijvoorbeeld Ekosiet Products. Vanaf pagina 44 is Hans Kroon, algemeen directeur aan het woord. Hij vertelt

over het door zijn firma ontwikkelde nieuw dorpelsysteem. Natuurlijk een mooie innovatie maar… deze dorpel wordt

ook gezien als een winst voor de timmerfabrieken. De dorpels zijn in feite onderdeel van het kozijn en daarom is er voor

gekozen om de productie op de zelfde wijze te benaderen. Het resultaat? Men produceert sneller kozijnen.

Superinteressant natuurlijk want innovatie in denken en doen betekent ook automatisch een zoektocht naar efficiency

en snelheid.Een soortgelijk verhaal heeft Kufa Raamsystemen uit IJmuiden. Daar wordt zelfs gesproken van een revolutie

in de renovatiemarkt. Hoewel de geïnterviewden – Didier Holslag en Henk Weber – toch nog niet alles wilden

vertellen, werd al wel duidelijk – tijdens ons bezoek in Noord-Holland – dat de RenoS9000 profiel ook tot tijdwinst leidt

bij renovatieprojecten. Lezen dus. Vanaf pagina 22. Verder hebben we het ook over veiligheid in deze editie van Profiel.

Blader naar pagina 75. Ramen kunnen veilig op de ventilatiestand worden gezet én toch in aanmerking komen voor

het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Enfin… ik kan dan ook maar met één boodschap afsluiten… Veel leesplezier!

Jerry Helmers

Eindredactie Profiel


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

profiel-online.nl

Jaargang 14, nr. 2 2020

Sinds 2007

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN: 1876-0651

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Jerry Helmers, CrownMedia

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Tjerk van Duinen, Jerry Helmers,

Jan Mol, Liliane Verwoolde, Lieke van Zuilekom

BLADMANAGER

Erwin Krekels

e.krekels@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

traffic@louwersmediagroep.nl

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN nr. NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. vaktijdschrift profiel

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken

voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnements periode geen schriftelijk bericht van

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Profiel is een onafhankelijk platform. Vakblad Profiel

wordt verspreid onder architecten, aannemers,

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendriks, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op

deze informatie.

Thema Software

8 De directe link tussen bureau en werkvloer,

tussen tekening, voorbereiding en productie

10 Dromen worden waarheid dankzij een

goed werkende planningssoftware

13 Orders digitaal verwerken van

aanvraag tot machine aansturing!

Thema Folie

14 De waarde van vastgoed vergroten met folie

Thema Balustrades en Balkonsystemen

16 Veilige en comfortabele buitenruimte

tot op grote hoogten

18 Tijd en geld besparen met een snel,

eenvoudig en veilig balustradesysteem

20 Oogstrelende vormen en klinkend

design: Metrostation Opera

Thema Ramen en Deuren

22 ‘Revolutie in de renovatiemarkt: vervangen

van profielen nu met tijdwinst’

26 De deur als geluidswerend element

mag niet onderschat worden

28 De gevel is de blikvanger van

nieuwe hoofdzetel Ferrero

32 Eindelijk dat oude aluminium

schuifraam uitzwaaien

35 Nieuw schuifbeslag met parallelafstelling

voor kunststofsystemen

37 Intelligente oplossingen voor individuele

woonwensen en interieur ideeën

Thema Dorpels / Valdorpels

40 Niets geraakt onder de deur

44 Sneller kozijnen maken met

duurzaam nieuw dorpelsysteem

46 Subliem gevelproduct; de nieuwste

innovatie is intussen een feit

48 Zonder oplosmiddel en met de

hoogste emissiecertificeringen

13

16

28


TP - Cover.indd 1 14-04-20 10:40

Inhoud

37

52 Naadloze onzichtbare brandwerende

deuren zijn helemaal in trek

55 Journaal

46

Thema Buitenzonwering

61 Een perfecte match met minimal windows

Thema Terrasoverkappingen

62 Het terras wordt een wellness-oase

van aluminium en glas

52

64 Luchtdicht rolluik valt in de smaak

68 Vrije doorgang aan de gevel met

exclusief vouwdeursysteem

71 Zelfklevende tapes zijn een onmisbare

tool in de hedendaagse bouwsector

72 ‘Onze klanten hoeven nooit meer‘nee’ te verkopen’

75 Ramen veilig op de ventilatiestand met

behoud van Politie Keurmerk Veilig Wonen!

77 Profiel Partners

68

62

75

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 14 ● PROFIEL-ONLINE.NL

2

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

nr 2 2020

profiel-online.nl

april - mei

Veilige en comfortabele buitenruimte tot op grote hoogten

De deur als geluidswerend element mag niet onderschat worden

Naadloze onzichtbare brandwerende deuren zijn helemaal in trek

Cover: SIEGENIA

Axxent is een beslagprogramma van

SIEGENIA: de perfecte oplossing voor

verdektliggende techniek.

www.siegenia.com

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

profiel-online.nl


Thema Software

Op welke plaats moet er een gat in het profiel geboord worden? Hoe diep moet de sleuf voor de kast van het slot gefreesd worden? Deze en vele andere informatie

worden door Logikal automatisch naar de machine doorgestuurd. (Beeld: FeuerQuell Fotografie)

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Orgadata/Andreas Meinders

DE DIRECTE LINK TUSSEN BUREAU EN WERKVLOER,

TUSSEN TEKENING, VOORBEREIDING EN PRODUCTIE

Goede connecties zijn belangrijk en dat geldt ook voor computers en machines. Het softwarepakket Logikal van Orgadata,

dat door heel wat raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers gebruikt wordt, zorgt voor de perfecte link tussen

de computers in de kantoren en de CNC-machines op de werkvloer, ook bij bedrijven in de metaalverwerkende sector.

8


Thema Software

Die link tussen bureau en werkvloer, tussen

tekening, voorbereiding en productie is als

het ware dé kers op de taart van ontwerp- en

berekeningssoftware Logikal. Het programma

kan immers rechtstreeks de machines van

verschillende fabrikanten aansturen. Daardoor

is er geen extra programmering aan de

machine nodig en dat verhoogt de efficiëntie.

De digitale combinatie van componenten

en profielen in het softwarepakket van Orgadata

maakt het mogelijk om computer en

machine met elkaar te laten communiceren.

Als bijvoorbeeld voor een deur een bepaald

profiel geselecteerd wordt en de tekenaar

een slot uit de bibliotheek toevoegt, bepaalt

de geometrie van het slot ook direct de bewerking

die in het profiel moet gebeuren.

De machine krijgt als het ware automatisch

de informatie waar ze welke specifieke bewerking

moet uitvoeren. Ze weet bijvoorbeeld

precies waar ze in het profiel een sleuf

voor het slot moet frezen of gaten voor de

bevestigingsschroeven moet boren. Profiel,

slot, schroeven en handgrepen passen perfect

in elkaar. Orgadata heeft de succesvolle

combinatie van de verschillende componenten

letterlijk voorgeprogrammeerd.

Samenwerking met operatoren en

machinefabrikanten

Bij de instelling van de machine werken

de specialisten van softwarehuis Orgadata

samen met de operator en de machinefabrikant.

Daarbij kan de samenwerking

tussen software en machine zelfs voor

speciale toepassingen voorbereid worden.

Als er tijdens de dagelijkse werking nog

ongekende bewerkingen optreden, wordt

het programma in nauw overleg aangepast.

De directe link tussen de computer

van de tekenaar en de machine via de software

zorgt voor een verhoogde efficiëntie.

“Klanten vertellen ons telkens weer dat de

productiviteit van machines door de besturing

met onze software met ongeveer

30% toeneemt en dat kan nog een stuk

beter", vertelt Paul Thyssen met enige trots.

“Naast de betrouwbaarheid zijn een betere

efficiëntie en een hogere productiviteit in

elk geval belangrijk troeven, waardoor de

interesse voor Logikal in de sector van de

raam- en deurproductie en de gevelbouw

blijft groeien. Het populaire programma

biedt betrouwbare hulp in alle productiefasen.

Het ondersteunt de gebruiker uitgebreid

van projectinvoer, calculatie, offerte,

tekening en werkvoorbereiding tot de intelligente

besturing van CNC-machines. De

software begeleidt de gebruiker stap voor

stap bij de uitwerking van een project.”

‘De machine krijgt als

het ware automatisch de

informatie waar ze welke

specifieke bewerking

moet uitvoeren’

De tekeningen voor de productie kunnen direct naar de machine op de werkvloer gestuurd worden.

(Beeld: FeuerQuell Fotografie)

Het softwarepakket Logikal is een ideale oplossing voor de bewerking van profielen. (Beeld: Torsten Kollmer)

De metaalverwerkende sector

Ook de metaalverwerkende sector maakt

graag gebruik van Logikal omdat de software

het toelaat om de producten van de

meest uiteenlopende fabrikanten te verwerken.

De uitgebreide en up-to-date bibliotheek

bevat immers de producten van de

bekendste profiel- en beslagfabrikanten uit

de sectoren aluminium, staal, hout-aluminium

en kunststof. Naast profielen en beslag

kan men ook glas en accessoires terugvinden,

met alle mogelijke informatie waaronder

de actuele prijs en voorraad. Zonder

Logikal zouden metaalbewerkers nauwelijks

in staat zijn om de complexiteit van en de

snelle veranderingen in de sector te volgen.

De grote verscheidenheid aan data is voor

Logikal een uniek verkoopargument. Metaalverwerkende

bedrijven kunnen de profielen

van hun leveranciers met slechts één software

bewerken. Dit bespaart werk, tijd en dus geld.

Eén ding is duidelijk: door de bovengenoemde

voordelen kiezen verwerkers massaal

voor Logikal. ■

9


Thema Software

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Techwin

Dromen worden waarheid dankzij een

goed werkende planningssoftware

Een permanente controle van voorraad, capaciteit en planning... daar droomt elk bedrijf van. Techwin, gespecialiseerd in software voor

schrijnwerkerijen, bewijst met JoRPA, dat dromen waarheid kunnen worden. Dit planningspakket heeft unieke mogelijkheden en zorgt

ervoor dat gebruikers een duidelijk inzicht krijgen in hun planning, voorraad en capaciteit.

Iedereen kent het wel: een map per klant met

daarin de order, de bestelbonnen van de materialen,

Excel sheets met het overzicht van

de orders en de bestellingen per leverancier.

Daarnaast nog een groot bord tegen de muur,

het in te zetten personeel en de lopende werken.

Iedereen is aan het werk en alles wordt

altijd opgelost. “Het kost wel veel tijd om

elke wijziging te registreren en de impact er-

10


Thema Software

van in te schatten. Als je het niet goed doet,

krijg je naleveringen, haastklussen, openstaande

facturen,… en dat kost geld”, zegt

André De Weerdt, zaakvoerder van Techwin.

“Voor de klant zijn het naleven van afspraken

en een goede planning even belangrijk als een

kwalitatief product. Plannen is altijd de moeilijke

zoektocht tussen de vraag van je klanten enerzijds

en het best haalbare voor je organisatie anderzijds.

Een degelijk en goed werkend operationeel

planningspakket kan je daarin bijstaan.”

‘Het naleven van afspraken en een goede planning

zijn even belangrijk als een kwalitatief product’

van de ploegen, wie zich op elk moment waar

bevindt, welk materiaal er op voorraad is en

wat er moet besteld worden. Met JoRPA krijgt

de gebruiker een totaaloverzicht van de status

van de bestellingen en de processen, maar ook

van de bezetting in het atelier en op de werven.

Tevreden klanten, aanzienlijke

kostenbesparing

Schrijnwerkersbedrijven kunnen bijna niks op

voorraad maken. Een goed planningspakket

is dan ook cruciaal voor de goede werking.

De afspraken over de voortgang in de

productie, het opvolgen van bestellingen,

maar ook over afhaling, levering of plaatsing

van eindproducten moeten voor iedere

medewerker duidelijk en overzichtelijk zijn.

“Het is belangrijk om te weten wanneer je

een werf kunt opleveren, wat de capaciteit is

“Het resultaat: tevreden klanten en een

optimalisatie van de rentabiliteit", legt De

Weerdt uit. “Dankzij een geografische tool

in de planningssoftware kan de gebruiker op

een overzichtelijke manier de werkmiddelen

op het terrein plannen en optimaliseren.

De gevolgde routes worden verbeterd, het

aantal gebruikte middelen gerationaliseerd

en het werkvolume over de montageploegen

geoptimaliseerd. Dat zorgt voor een

aanzienlijke kostenbesparing en een betere

klantenservice.” ■

"Dit planningspakket heeft unieke mogelijkheden en

zorgt voor een duidelijk inzicht in planning, voorraad

en capaciteit."

Drie softwarepakketten voor de schrijnwerkerij : van offerteaanvraag tot oplevering.

JoPPS

WERKVOORBEREIDING

JoRPA

PLANNING

Interesse?

JoSS

PRODUCTIEOPVOLGING

TECHWIN SOFTWARE - BRUSSELSESTEENWEG 267 - 2800 MECHELEN - TELEFOON +32 (0)15 44 64 64 - INFO@TECHWIN.BE

WWW.TECHWIN.BE

11


EEN DEUR IS MAAR GEWOON EEN DEUR,

TOT JE

LAST HEBT VAN GELUID

Meer weten?

Kijk direct op www.gnd.nl


Thema Software

Tekst: Jan Mol | Beeld: Matrix software

Bedrijfsoptimalisering met als doel een maximaal ‘First Time Right’

percentage, hoe mooi zou dat zijn?

Orders digitaal verwerken van aanvraag tot

het aansturen van de machine!

Voor veel bedrijven lijkt dit misschien een utopisch idee, voor bedrijven die met Matrix Software werken ligt deze mogelijkheid echter

volledig binnen handbereik. Met het ‘All-in-one’ concept heeft Matrix Software voor de klant een waaier aan mogelijkheden,

waaruit à la carte gekozen kan worden. Wie daar optimaal gebruik van maakt, is in staat om een order digitaal te verwerken van

aanvraag tot aan de aansturing van de machine. We spreken met Hans Storms, branchemanager kozijnindustrie bij Matrix Software.

Eén proces, gevoed met

dezelfde data

“De kracht van ‘All-in-one’ zit in het feit dat alle

software voor elke opvolgende stap gebruik

maakt van dezelfde data. Daardoor verlies je

geen gegevens door conversieslagen die gedaan

moeten worden”, opent Storms het gesprek.

“Matrix Software biedt een totaaloplossing

aan met software voor CRM, ERP, MRP, relatiebeheer,

orderbeheer, planning, werkvoorbereiding,

CNC-aansturing, bestellen,

tijdregistratie, nacalculatie en BIM.”

Een indrukwekkende opsomming dus. “Je hebt

geen papier meer nodig”, vervolgt Storms.

“Met ‘All-in-one’ kunnen fouten voorkomen

worden en kan er nauwkeuriger en efficiënter

gewerkt worden.”Omdat Matrix Software

alle software zelf ontwerpt en bouwt,

ontstaat er een maximale connectiviteit tussen

alle stations in de productieketen. “Wij

bepalen met onze software de routing in de

fabriek. Dankzij onze kennis van de kozijnindustrie

sluit onze software naadloos aan op

de behoefte van de kozijnenproducenten,

of deze nu in hout of kunststof produceert.”

Brede CNC-ondersteuning

Matrix Software ondersteunt de grote merken

in bewerkingscentra, zoals -voor houtonder

andere Bos, Weinig, Biesse, Saomad,

SCM, CMS, H&M, APS, Grecon, Pertici, Reinhardt

en Tigerstop. Voor kunststof en aluminium

kozijnen zijn dat onder andere Thorwesten,

Rapid, Schirmer, Rotox, Pertici,

Urban, Federhenn, Lemuth, Speedline, Mecal,

Quadra, Emmegi, BJM, Staude, Speedline,

Quadra, Hollinger, Sturtz en Dubus.

Storms: “Dat alles wil niet zeggen dat we geen

software kunnen leveren als een merk niet in

deze lijst zou voorkomen. Dan is het gewoon

een kwestie van aan tafel gaan zitten en zodat

we kunnen kijken wat we wél kunnen doen.” ■

'Omdat Matrix Software

alle software zelf ontwerpt

en bouwt, ontstaat er een

maximale connectiviteit

tussen alle stations in

de productieketen'

Matrix Software ondersteunt de grote merken in bewerkingscentra, zoals -voor hout- onder andere Bos, Weinig,

Biesse, Saomad, SCM, CMS, H&M, APS, Grecon, Pertici, Reinhardt en Tigerstop.

Voor kunststof en aluminium kozijnen ondersteunt Matrix Software onder andere Thorwesten, Rapid, Schirmer,

Rotox, Pertici, Urban, Federhenn, Lemuth, Speedline, Mecal, Quadra, Emmegi, BJM, Staude, Speedline, Quadra,

Hollinger, Sturtz en Dubus

13


Thema Folie

Tekst: Tjerk van Duinen | Beeld: Holland Geveltechniek

DE WAARDE VAN VASTGOED VERGROTEN MET FOLIE

Je ziet ze steeds meer: gewrapte gebouwen. Of beter gezegd: je ziet ze niet. Het verschil met bijvoorbeeld strak schilderwerk is niet

waarneembaar, want een gewrapte gevel wordt glad geschuurd en naadloos afgewerkt met kleurvaste folie. “Strakker krijg je het niet”,

vertelt Henk de Bruin, directeur Wrap Folie Techniek, onderdeel van Holland Geveltechniek.

Wat ook opvalt is dat een gebouw in een erg korte tijd een compleet ander

aanzien kan krijgen. De Bruin: “Dat is een van de vele voordelen: je bent in één

keer klaar. Zo’n snelle transformatie onderging recentelijk een kantoorpand in

Papendrecht. In enkele weken hebben we de complete gevel van dit blauwe

pand voorzien van folie. De gevelpanelen in zijdeglans wit, de kozijnen zijdeglans

zwart. Het eindresultaat is prachtig, het gebouw ziet eruit als nieuw!”

Goud en mat zwart

Niet minder spectaculair is het resultaat van een wrapping in Hoofddorp,

waar Holland Geveltechniek het voormalige KLM-kantoor Hydepark buiten

en binnen voorzag van goudkleurige en mat zwarte folie. Niet alleen de

complete gevels, maar ook de entreeluifel, de tourniquetdeuren, balies, de

liften, kolommen, vast meubilair en de bordessen in de hal. De Bruin: “Het

is alsof je in een nieuw gebouw staat. Je ziet dat het gebouw aan waarde

heeft gewonnen, zeker met zo’n consistent uitgewerkt kleurenschema.”

Klant wil meer

Een ander recent voorbeeld van een geslaagde visuele transformatie

vinden we in Vianen, waar Holland Geveltechniek heeft meegewerkt

om een onaanzienlijk pand nieuw leven in te blazen. De borstweringen

kregen bronskleurige aluminium beplating met een levendig

profiel en de kozijnen zijn gewrapt met folie in een antracietkleur.

14


Thema Folie

Kantoorpand in Papendrecht: van blauw naar mat wit

De Bruin: “De kozijnen aan de binnenkant van de begane grond hebben

we ook meegenomen en de onderste plint grindbeton is gekeimd.

Dit was het tweede project van deze opdrachtgever, naar grote tevredenheid,

want een derde opdracht hebben we ook al binnen. Dat merk

ik veel: klanten willen meer omdat ze tevreden zijn met het resultaat.”

'Het is alsof je in een nieuw

gebouw staat'

Oude glorie

Niet spectaculair, maar wel degelijk is de wrapping van het kantoorgebouw

The Hub aan de Dr. Hub van Doorneweg in Tilburg. De Bruin: “De donkerbruine

gevelbeplating was verweerd en zag er niet uit. Die hebben we opgeschuurd,

geëgaliseerd en voorzien van bruinzwarte folie. Ook de rondingen

zijn mooi strak uitgevoerd. Zo krijg je met een betrekkelijk kleine investering

het gebouw weer terug in zijn oude glorie. De voordelen zijn legio: bij het

aanbrengen heb je geen stof, geen stank, geen oplosmiddelen, geen verfspatten

en je bent sneller klaar. Alle kleuren en vormen zijn mogelijk, er is

veel minder onderhoud nodig en we geven tien jaar garantie. Doe dat maar

eens met verf." ■

KLM-kantoor Hydepark

15


Thema Balustrades en Balkonsystemen

Tekst: Tjerk van Duinen Beeld: Solarlux

VEILIGE EN COMFORTABELE BUITENRUIMTE

TOT OP GROTE HOOGTEN

Solarlux is gespecialiseerd in op maat gemaakte beglazingssystemen van hoge kwaliteit. Balkonbeglazing is een van de productgroepen

waarmee het bedrijf uit Nijverdal al jaren succesvol aan de weg timmert. De uitdagingen worden ook steeds groter. We bouwen op

steeds krappere locaties, steeds dichter op elkaar en steeds hoger.

“Dat komt doordat de ruimte in Nederland

en vooral in de Randstad, beperkt is”, vertelt

André Jansen, accountmanager projecten bij

Solarlux. “Gebouwen staan ook vaker nabij

een spoor, een vliegveld, industrie of een andere

geluidsbron. Je loopt dus meer en meer

tegen de geluidseisen aan. Met onze balkonsystemen

kunnen we zorgen dat alle balkons,

SL23 in schuifvariaant

loggia’s en raamopeningen geluidsluw of zelfs

geluidsdoof kunnen worden gemaakt.”

Comfort

Een tweede aspect is wooncomfort. Jansen:

“Uit ervaring weten we dat je alleen op een

balkon met enkel een hekwerk kan vertoeven

als het warm en windstil weer is, dat is 70%

van de tijd niet het geval. Zet je er een glasscherm

omheen, dan wordt het ’s ochtends

met een zonnetje erop en met een buitentemperatuur

van rond het vriespunt al snel 20

tot 25 graden op je balkon. Dat glasscherm

maakt jouw woonoppervlak dus groter én

comfortabel te gebruiken. Daar heb je toch

een balkon voor?”

Systemen

Solarlux heeft verschillende maatwerksystemen

voor balkons. Jansen: “We hebben

schuivende en draaischuif balkonbeglazing,

verdieping hoog of halfhoog op een glazen of

bouwkundige borstwering, oplossingen voor

loggia’s en uitkragende buitenruimten en volledig

transparant of gekaderd in aluminium

profielen. Met die laatste kun je de meest

luchtdichte oplossingen maken. Het blijven

buitenruimten, dus honderd procent wind- en

waterdicht zijn ze niet.”

Windtunneltest

Veiligheid is een aspect waar Solarlux veel

aandacht aan besteedt. “Regen, koude en

wind tegenhouden is één, zorgen dat de

meubels of zelfs je balkonschermen naar

beneden waaien is een ander verhaal. Janssen:

“Op grotere hoogten en op de plekken

met hoge windbelasting is statica van groot

belang, vooral op de hoeken. Per gebouw

moet je dat goed bekijken en als je het niet

vertrouwt, adviseren wij een on-site windtunneltest.

Dat kan verrassingen opleveren. De

Tasman toren in Groningen, een moderne

Arc de Triomphe, is een mooi voorbeeld. De

reguliere berekeningen kwamen uit op een

windbelasting van 1750 Pascal. Wat bleek uit

de windtunneltest: door de taps toelopende

torens aan de achterkant kon een zuiging

van 2400 Pascal ontstaan. Dat is vier keer orkaankracht.

Zo zie je maar: meten is weten.”

Zwaarste certificering

Opdrachtgevers en aannemers zijn verantwoordelijk

voor de veiligheid van hun bouwwerken.

Jansen stellig: “Daarom vind ik

16


Thema Balustrades en Balkonsystemen

'Veiligheid is een aspect waar Solarlux veel aandacht aan besteedt'

het onbegrijpelijk dat er toch nog op prijs

wordt geselecteerd ten koste van de veiligheid.

‘Staat in het bestek’ klopt inderdaad,

maar dat betekent nog niet dat het veilig is.

Solarlux levert speciaal voor deze hoge belastingen

zwaardere varianten. Onze schuif- en

de draaischuifvariant, respectievelijk de SL23

en de SL25 XXL, kunnen op grote hoogte en

verdiepingshoog worden toegepast. Al onze

systemen hebben de zwaarste certificering

op gebied van statica, de ETA-normering.

Wij kijken bij elk project specifiek naar het

gebouw, hebben de expertise en ervaring

in huis om te kunnen adviseren wat bouwkundig

wel en niet kan en in combinatie

met gerenommeerde testbureaus kunnen

wij de veiligste oplossingen voorschrijven.”

product, maar ook van onze meerwaarde in

het vooroverleg, de goede werkbare details

en de garanties. En omdat de eindgebruiker

met Solarlux balkonsystemen met veel plezier

en zonder problemen gebruik kan maken van

een veilige buitenruimte.” ■

Tot besluit: waren komen klanten bij Solarlux?

Jansen: “Voor de kwaliteit, niet alleen van het

Wooncomplex Stadionplein Amsterdam uitgevoerd met SL25 XXL (Foto: Emile Willems)

Woontoren Monarch III staat naast de Utrechtsebaan en de Randstadrail in Den Haag. Alle appartementen hebben geluidsluwe of geluidsdove buitenruimtes gemaakt

met SL25, draaischuif voor de balkons, vaste schermen voor de slaapkamers. (Foto: Thea van den Heuvel Fotografie)

17


Thema Balustrades en Balkonsystemen

Tekst: Jan Mol | Beeld: Bohle Benelux BV

TIJD EN GELD BESPAREN MET EEN SNEL,

EENVOUDIG EN VEILIG BALUSTRADESYSTEEM

De ruimtelijke optiek blijft bewaard bij toepassing van glasbalustrades.

18


Thema Balustrades en Balkonsystemen

Balustradesystemen van glas winnen enorm aan populariteit. De montage daarvan zorgt nog weleens voor hoofdbrekens bij de monteurs.

Zaken als veiligheid, snelheid van monteren en het afstellen van de glaspanelen zorgen soms voor problemen. Gelukkig is er nu

een goede oplossing voor deze problematiek. Bohle Benelux BV heeft in eigen beheer het gloednieuwe VetroMount balustradesysteem

ontwikkeld. Een systeem dat zich snel, eenvoudig en veilig laat monteren en dat tijd en geld bespaart. Frank Bouwman, General Manager

bij Bohle Benelux BV, vertelt over VetroMount.

Gemak dient de mens

“Balustradesystemen gemaakt van glas zorgen

voor maximaal doorzicht. De installatie

dient zowel veilig als efficiënt te kunnen gebeuren

en tijdwinst op te leveren. Dankzij ons

nieuwe, gepatenteerde instelmechanisme voldoet

het Bohle VetroMount railsysteem precies

aan deze voorwaarden", schetst Bouwman.

"De bevestiging is 100% veilig en zeer eenvoudig,

dus kostenefficiënt in de installatie."

Het gepatenteerde veiligheidsmechanisme is

geïntegreerd in complete glasdraag-units, wat

assembleren van afzonderlijke onderdelen onnodig

maakt. Bouwman: "De glasdraag-units

zijn reeds voorgemonteerd en worden geleverd

met elk vier bevestigingselementen."

Nadat het glas in de U-vormige glasunit is geplaatst,

wordt dit met twee klemwiggen veilig

verankerd. "Het volstaat om de klemwiggen

eenvoudig vast te zetten, daarna kan het glaspaneel

handmatig, zonder gereedschap en

door slechts één monteur uitgelijnd worden",

vervolgt Bouwman. "Net als bij een scharnierverbinding

bewegen de glasunits gelijktijdig

binnen het profiel heen en weer. Doordat de

aanpassing nauwkeurig en efficiënt met de

hand is uit te voeren, bespaart dit met name

bij grote glaspanelen veel werk en dus tijd."

'Een montage

met eenvoudige

betonschroeven volstaat'

Balustradesystemen gemaakt van glas zorgen voor maximaal doorzicht.

"Hierdoor wordt de wig aan de valzijde

strakker. Beide spanwiggen worden op hun

plaats vergrendeld en kunnen zo strak worden

bevestigd dat de ruit veilig aan het profiel

bevestigd zit. Dankzij dit trekbandprincipe

met vergrendelingsmechanisme kunnen

beide spanwiggen niet vanzelf loskomen."

aan te vullen met eindkappen voor de zichtafwerking,

benadrukt het lijnenspel nog eens

extra. Deze afdekkappen zijn tevens in aluminiumkleur

en rvs-look verkrijgbaar."

Veilig verankerd in één handeling

Als de glasplaten eenmaal zijn uitgelijnd,

zijn de spanwiggen aan de beurt. Deze

zijn met elkaar verbonden door een trekband

en kunnen met één simpele stap in de

glasunit worden vastgedraaid. "Ook hier is

geen gereedschap nodig; de spanwig wordt

eenvoudig met de hand op de montagezijde

gedrukt terwijl tegelijkertijd aan de trekband

wordt getrokken", legt Bouwman uit.

Optioneel afdekprofiel voor de

finishing touch

Met een optioneel afdekprofiel, verkrijgbaar

in aluminiumkleur en rvs-look, geeft Bohle de

installateur de gelegenheid om een maximaal

optisch effect te bereiken. Bouwman zegt hierover:

"Met dit afdekprofiel met smal rubber

worden optisch heldere lijnen verkregen. Naast

aluminiumkleur en rvs-look zijn er ook andere

kleuren op aanvraag leverbaar. VetroMount

wordt geleverd in zowel top- als zijmontage.

Medio 2020 worden ook de top- en zijmontage

met lip, de zogenaamde Y- en F-profielen

geïntroduceerd. Een optionele afdekkap, die is

Betonschroeven voorkomen het

gebruik van spreidankers

Tot besluit schetst Bouwman het voordeel bij de

montage: "Er zijn door de grote afstand tussen

de boorgaten -400 mm bij topmontage- weinig

boringen nodig. Montage met eenvoudige

betonschroeven volstaat. Daarmee voorkom je

het gebruik van spreidankers en de daarmee samenhangende

schoonmaak van de boorgaten,

alsmede het vastdraaien en aanhouden van

het aandraaimoment. Doordat er geen betonankers

geslagen hoeven te worden, heeft het

profiel ook nog eens minder kans om schade

op te lopen." ■

19


Thema Balustrades en Balkonsystemen

Tekst: Jan Mol | Beeld: OnLevel GmbH

Gebogen profielen vullen de droom van de architect in

Oogstrelende vormen en klinkend design:

Metrostation Opera

Wie Metrostation Opera in Antwerpen bezoekt, komt letterlijk in de droom van architect Manuel De Solà-Morales terecht. Het design uit

zich in gebogen, transparante vormen. Dat geeft een ruimtelijk beeld met mooie organisch vormgegeven accenten. Van den Beemd BV

tekende voor de assemblage en montage. De speciaal gevormde glasbalustrades zijn mogelijk gemaakt dankzij OnLevel GmbH.

Erwin Stegenga van OnLevel vertelt: “De balustradeprofielen

in gebogen vorm vullen de

rechte profielen goed aan. In combinatie met

het gebogen glas ontstaat er een schitterend lijnenspel.

Maar het belangrijkste is wel dat deze

opzet niet alleen heel mooi is om te zien, maar

ook sterk genoeg om toe te passen in een druk

publiek voetgangersgebied.”

Klein, slank en indrukwekkend

“Zo mag je ‘The attika model’ rustig omschrijven,”

vertelt Stegenga over de TL-6500 profielen.

“Dit glasmontageprofiel kan ondanks zijn

zeer bescheiden afmetingen een grote belasting

aan. Het model voor vloermontage is vooral

geschikt voor de toepassing op wandachtige

verhogingen van de buitenmuur, boven de dakrand

uit. Dit profiel is bestand tegen een lineaire

belasting van 0,5 kN en kan glasdiktes hebben

tussen 12,76 mm en 17,52 mm.”

The attika model is onderhoudsarm en beschikt

over het ONLEVEL FLEXFIT glasmontagesysteem.

Ook een verlengstiftkanaal is aanwezig in de

profilering, alsmede afwateringsopeningen.

Horizontale afdekking

Met Top Cover Horizontal voegt OnLevel een

mooi afwerkingsprofiel toe aan het toch al zo

complete gamma. Stegenga legt uit: “Het profiel

zorgt voor een vloeiende overgang tussen

het glasmontageprofiel en de achterliggende

vloer. Er kan een metalen plaat van 2 mm in het

profiel geschoven worden, waarbij er uit twee

Top Cover Horizontal varianten gekozen kan

worden: de 1.0 kN uitvoering en de 3.0 kN versie.

In beide gevallen is de handelslengte van het

profiel 5 meter.”

Mooi vierkant is niet lelijk

Het kon niet uitblijven na het succes van de

Kronos glasklem: OnLevel presenteert nu een

vierkante variant. De Kronos Square kent dezelfde

sterke montage-eigenschappen voor

glas, maar sluit qua vormgeving beter aan bij

Wie Metrostation Opera in Antwerpen bezoekt, komt letterlijk in de droom van architect

Manuel De Solà-Morales terecht.

20


Thema Balustrades en Balkonsystemen

'Interessant om te weten is dat SkyForce wordt

opgenomen in het Orgadata softwarepakket'

nieuwd wordt. Naar verwachting gaan de klanten

het eindresultaat zien in juni van dit jaar. En

last but not least: onze nieuwe catalogus komt

eraan! Deze staat op stapel voor mei 2020.” ■

Design uit zich in gebogen, transparante vormen.

de meer kubistische bouwstijlen. “Je ziet dat

vormgeving de laatste tijd meer naar geometrische

vormen neigt. Wie graag tot in detail

alles op elkaar wil laten aansluiten, kiest dan

voor de Kronos Square”, aldus Stegenga.

“De Kronos Square wordt geleverd in drie oppervlaktebehandelingen,

te weten roestvrij staal

316, gegalvaniseerd staal en in een RAL-kleur

naarkeuze. In RAL heeft de klant nog eens een

extra keuze in glans, mat of structuur afwerking.

De Kronos Square heeft de afmetingen 65 mm

lengte x 45 mm hoogte.”

Meer nieuws

Op de vraag of er nog meer nieuws te melden is

uit Emmerich, antwoordt Stegenga: “Interessant

om te weten is dat SkyForce wordt opgenomen

in het Orgadata softwarepakket. Blijven we dan

toch even in de digitale hoek, dan is het goed

om te weten dat ook onze eigen website ver-

De speciaal gevormde glasbalustrades zijn mogelijk gemaakt dankzij OnLevel GmbH.

21


Thema Ramen en Deuren

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Kufa Raamsystemen

‘Revolutie in de renovatiemarkt: vervangen

van profielen nu met tijdwinst’

Tegenwoordig weten bedrijven – vooral als ze innovatieve ambities in hun genen hebben – dat The Next Step op weg naar technische

noviteiten, altijd betekent dat je ook in de keten zelf constructieve samenwerking zoekt. Wel… dat is aan het in IJmuiden

gevestigde Kufa Raamsystemen wel besteed. Samen met directie en medewerkers is twee jaar geleden een nieuw samenwerkingsproject

opgestart. Medio dit jaar nog gaat de markt met het eindresultaat kennismaken: de RenoS9000 profiel serie.

Aan het woord zijn Henk Weber en Didier

Holslag van Kufa Raamsystemen. “Hoewel we

later meer in detail treden, kunnen we nu al

wel zeggen dat het om een nieuw profiel gaat

voor de renovatiesector. Als je kijkt naar de woningmarkt,

dan zie je dat er nog een hele grote

voorraad aan woningen is, die nog wel 30 jaar

kan meegaan. Compleet strippen loont zich

niet; dat is te kostbaar. Als je dan dit beredeneert

vanuit de profielen, dan was het in onze

innovatieve gedachtegang – en uiteraard in samenwerking

nu met Gealan – van belang om

vooral op zoek te gaan naar meer werkefficiency.

Als er gerenoveerd wordt, dan ook geldt het

credo dat ‘snel opleveren’ het doel is. Het zit

hem dus in de systematiek van de profielen.”

“We zijn dan ook best trots op het nieuwe

profiel dat we hebben ontwikkeld. De RenoS9000

is een profiel dat eenvoudig over

de oude kozijnen kan worden geschoven.

En, er zit gelijk een binnenafwerking

22


Thema Ramen en Deuren

op. Bovendien blijft het stucwerk zitten.”

Didier en Henk vertellen dat de adviseurs met

deze technische innovatie op pad zijn gegaan.

“En, we hebben het al voorzichtig op diverse

beurzen laten zien. De reacties waren méér

dan goed. Men karakteriseerde het nieuwe

profiel als ‘een revolutie’. Men is er van overtuigd

– en dat was vanzelfsprekend ook óns

doel – dat er nu binnen dezelfde tijd twee keer

zo veel kozijnen gemonteerd kunnen worden.”

‘Men karakteriseerde het nieuwe profiel

als een revolutie’

Naast deze beoogde (en bereikte!) werkefficiency

is ook in het ontwikkelproces gekeken naar

het verminderen van bouwafval en asbestsanering.

“Dit alles heeft uiteraard betrekking op de

toekomst t.a.v. het passief wonen. We hebben

dit weten te bereiken door een goed marktonderzoek

uit te voeren onder onze partners. Het

bestaande kozijn wordt gebruikt als stelkozijn.”

Volgens het tweetal van Kufa Raamsystemen

heeft een van de partners, Power To

Create Europe BV in samenwerking met

bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum een

opdracht gegeven voor een drietal proefprojecten

voor deze RenoS9000, verdeeld over

53 woningen in augustus van dit jaar. “En,

daar zijn we content mee!” Regeren is overigens

wel vooruitzien. De twee zijn overtuigd

van het toekomstige succes. “Ons machinepark

is aangepast op deze productie.”

De twee benadrukken trouwens dat deze

versie niet het eindstation is. “Innovatie zit in

onze genen; we ontwikkelen altijd door. Onverminderd.

Als wij ontwerpen en als wij tegengas

krijgen, of als mensen tegen ons zeggen

‘dat gaat niet’, dan is dat voor ons extra

motiverend om juist door te zetten. Met die

kritieken kunnen we verbeteren. Daarnaast

zijn wij nu al zo lang in de branche dat we

absoluut een gevoel heb bij wat kan werken

en hoe je successen creëert. Bovendien durven

wij visueel te spelen. De RenoS9000 is

voor 2020 het zichtbare resultaat daarvan.”

Wordt dus vervolgd! ■

23


MAAK DEEL UIT

VAN EEN REVOLUTIE

ONTDEK DE HARTSLAG VAN DE TOEKOMST

INFINITE

ALUMINIUM

HYDRO CIRCAL

www.wicona.com/nl/wicona-benelux/duurzaamheid/infi nite-aluminium

Hydro Building Systems Netherlands BV

Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen | info.hbs.nl@hydro.com | +31/416 38 6480 | www.wicona.nl

By


umatec elumatec inside. inside.

Perfecte profielbewerking

gisteren - vandaag - morgen

elumatec Benelux B.V. · Hoogeveenenweg 204 · NL 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel · T: +31 (0) 180 31.58.58 · @: sales@elumatec.nl · www.elumatec.com


Thema Ramen en Deuren

Tekst: Jan Mol | Beeld: GND

DE DEUR ALS GELUIDSWEREND ELEMENT MAG

NIET ONDERSCHAT WORDEN

Waar voor de woningbouw eisen ten aanzien van geluidswerendheid van deuren zijn opgenomen in het bouwbesluit, daar moeten

zorgsector, bedrijfsleven en kantoren het zonder stellen. “De rol van de deur met betrekking tot geluidswering wordt onderschat”, is

de mening van Henk Breel, directeur van de stichting GND Garantiedeuren. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20% van de Nederlanders

langdurig geluidshinder ervaart. GND heeft in samenwerking met bureau Peutz een geluidsadviestabel voor deursets opgesteld.

“Gebruik van een deurset met de juiste geluidswerende prestaties kan de overlast sterk verminderen”, zegt Breel. “Geluidsoverlast kan

ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Op zijn minst neemt de productiviteit af, wanneer men door geluid gestoord wordt.”

Fysieke en sociale geluidsoverlast

“Voor de woningbouw zijn er wel eisen, maar buiten de woningbouw niet.

Initiatieven om geluidshinder te voorkomen moeten dus van de opdrachtgever

afkomen, die vaak niet goed op de hoogte is of er gewoon helemaal

niet aan denkt", schetst Breel. Naast fysieke geluidsoverlast bestaat

er ook sociale geluidsoverlast. Waar moeten we dan aan denken? Breel

antwoordt: “Wanneer er niet is gedacht aan geluidswering op het werk,

dan kun je in lastige situaties komen. Denk aan een HR-gesprek achter gesloten

deuren, waarbij niet alleen de gesprekspartners continu gestoord

worden door geluid van buiten het kantoor, maar waarbij ook het vertrouwelijke

gesprek hoorbaar is voor anderen. Hetzelfde geldt voor bespreekruimtes

bij artsen. Of wat te denken van hotelkamers, waarbij privacy

niet gegarandeerd wordt doordat er geen geluidswering aanwezig is.”

Bewustwording creëren

Met de geluidsadviestabel wil GND mensen informeren en helpen bij het

Wanneer er niet is gedacht aan geluidswering op het werk, dan kun je in lastige situaties komen.

26


Thema Ramen en Deuren

Met de app kun je op eenvoudige wijze afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur en het kozijn controleren.

'Met de geluidsadviestabel wil GND

mensen informeren en helpen bij

het maken van de juiste keuze

in deur-kozijncombinatie'

maken van de juiste keuze in deur-kozijncombinatie. “We willen bewustwording

creëren en zorgen dat de benodigde informatie helder is en toegankelijk.

Daar staan we als GND voor. Geluid is een complexe materie,

waarbij er nogal eens verwarring wil ontstaan over de gebruikte begrippen,

geluidwaarden en de benodigde geluidsisolatie. Kijk je namelijk alleen naar

de geluidswerendheid van het deurblad, dan is dat niet voldoende. Het gaat

om de juiste combinatie van deur en kozijn. Onze adviestabel laat helder

zien wat deze sets (deur met kozijn) aan geluidswerendheid opleveren.”

Herkenbaarheid door garantie- en zekerheidslabel

Fabrikanten van geluidswerende deuren die zijn aangesloten bij GND zijn

te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van

de deur. Breel legt uit: “Daarmee zijn op eenvoudige wijze afkomst en

prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid

van de deur en het kozijn te controleren.” Goede geluidsisolatie van zowel

woon- als werkruimten is dus van groot belang. “Als overkoepelende

organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten reiken

we iedereen graag de hand. Onze leden maken zich op hun beurt sterk

voor de optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren,

ook als het om geluidswerendheid gaat”, aldus Breel. “Wie meer informatie

wenst kan daarvoor terecht op onze website, www.gnd.nl.” ■

Fabrikanten van geluidswerende deuren die zijn aangesloten bij GND zijn te

herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur.

27


Thema Ramen en Deuren

Het imposante nieuwe gebouw van Ferrero met systeem Schüco AWS 75 SI. Dankzij een speciaal ontwikkeld profiel op maat sluiten de profielen perfect op het vensterpatroon

aan en ontstaan schijnbaar doorlopende glazen stroken.

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Schüco

Goede samenwerking tussen partners cruciaal voor goede afwerking

glasgevels en glazen dak

DE GEVEL IS DE BLIKVANGER VAN

NIEUWE HOOFDZETEL FERRERO

In december 2019 werd de nieuwe moderne hoofdzetel van voedingsmiddelengroep Ferrero in Findel (Luxemburg) opgeleverd. Het

ontwerp is gebaseerd op een ruim atrium omgeven door twee kantoorvleugels met meerdere verdiepingen. Dankzij GROVEN+PORTAL

en Schüco straalt de gevel van het gebouw een unieke, tijdloze klasse uit.

28


Thema Ramen en Deuren

Meer dan 100 meter straatgevel

Hoewel de strokengevels van de verdiepingen

oorspronkelijk als glasgevels uitgevoerd zouden

worden, werden ze toch op basis van een raamwerk

gemaakt zodat men de ruiten vanuit het

gebouw kon plaatsen en tegelijk de breedte van

de centrale stijl van het venster beperkt hield.

Zo kon GROVEN+PORTAL gebruik maken van

het bestaande systeem Schüco AWS 75 SI. Dankzij

een speciaal ontwikkeld profiel op maat sluiten

de profielen perfect op het vensterpatroon

aan en ontstaan schijnbaar doorlopende glazen

stroken. De geoptimaliseerde, geprefabriceerde

kaders, 3500 m² in totaal, werden op de werf

naast elkaar geplaatst en uitgerust met een driedubbele

beglazing.

‘De gevel van het gebouw

straalt een unieke,

tijdloze klasse uit’

Een toegangsas van meer dan 10 meter hoog in het midden van de glasgevel, doet dienst als verstijver, waardoor

de secties redelijk konden blijven.

Glasgevels

De straatgevel kreeg op het gelijkvloers een

klassieke glasgevel (Schüco FWS 50 SI), die

ook terugkeert op de bovenste verdieping, die

voor twee derde deel uit technische ruimtes

bestaat. Boardroom, vergaderzalen en receptieruimtes,

die ook op de bovenste verdieping

ondergebracht zijn, hebben een glasgevel

met FWS 50 in hele kleine secties, die rechtstreeks

op de metalen palen van de ruwbouw

aan de binnenzijde aangebracht zijn. “Voor de

glasgevel van ongeveer 500 m² aan de hoofdingang

werd geopteerd voor een staalstructuur,

dragend uitgevoerd van vloer tot plafond

en steunend op de zijdelingse betonwanden.

Een toegangsas van meer dan 10 meter hoog

in het midden van de glasgevel, doet dienst als

verstijver, waardoor de secties redelijk konden

blijven", zegt Christophe Rademaker, project

and customized solutions engineer bij Schüco

Belgium. “Om te vermijden dat een aluminiumstructuur

op de staalstructuur geplaatst moest

worden, werd het systeem Schüco AOC 60 ST

gebruikt. Dit kleine profiel met afdichtingshouder

wordt rechtstreeks op de metalen structuur

bevestigd. De structuur werd in de werkplaats

voorgeboord en de profielen werden koud voorgemonteerd,

waarna ze in de werkplaats gedemonteerd

werden om op de werf opnieuw te

monteren. De afdichtingen in neopreen werden

vervolgens over de profielen uitgerold en de accessoires

geplaatst, zodat de beglazing en de

afwerkingskappen voor de buitenkant geïntegreerd

konden worden.”

Het ruime atrium wordt overspannen door een indrukwekkend glazen dak van 800 m² met een

aluminium structuur.

Lichtrijke piazza

Het ruime atrium wordt overspannen door

een indrukwekkend glazen dak van 800 m²

met een aluminium structuur en twee technische

bijzonderheden: de heel zwakke helling

van slechts twee graden en de weerstand

aan temperatuurschommelingen van 200°, in

overeenstemming met de uitgevoerde brandsimulaties.

“Als oplossing voor de zwakke helling

creëerden we een specifiek aluminium

profiel, geïnspireerd op ons AOC 50-systeem.

Zo kon op de drie dakvlakken een ononderbroken

afdichting in neopreen uitgerold worden die

de constante drainage van de nok tot de goot

mogelijk maakt,” vult Rademaker aan. “Om de

weerstand aan temperaturen tot 200° te garanderen,

was de statistische stabiliteit van het

aluminium skelet cruciaal. GROVEN+PORTAL

stemde daarom de afmetingen van de secties

af op de vereisten en voorzag uitzettingsvoegen

van 30 mm tussen elk vak.”

Geoliede machine

Dit project en de toegepaste producten zijn vrij

klassiek, maar de twee grote glasgevels en het

glazen dak waren toch een uitdaging.

De goede samenwerking tussen Félix Giorgetti,

GROVEN+PORTAL en Schüco was doorslaggevend

voor de succesvolle afwerking.

“We werken al heel lang met Schüco samen.

Ze bieden een uitstekende technische ondersteuning

en helpen bij de ontwikkeling. Ze werken

intern ook goed samen met hun studiebureau in

Bielefeld", stelt Corentin Habran, projectleider bij

GROVEN + PORTAL. “We kunnen altijd rekenen

op hoogstaande producten en een technische

ondersteuning die we elders niet meteen vinden.”

Christophe Rademaker sluit af: “We zijn

trots dat we altijd aan alle eisen van de klant konden

voldoen. Voor projecten van deze omvang

ontwerpen we regelmatig aangepaste profielen

op basis van onze bestaande systemen.” ■

29


UNIEK!

Kleuren die

een project

uniek maken

Kozijnen met 100% ultramat oppervlak

• Lakveredeld oppervlak met 10 jaar garantie

op weersbestendigheid

• Ultramatte optiek en bijzondere fluweelachtige haptiek

• Vuilafstotend anti-graffiti-oppervlak

• Bijzonder gehard: krasvast en resistent

Wilt u de SPECTRAL kleurwaaier ontvangen?

Bel of mail dan met Adriaan Hakkert:

AHakkert@veka.com, 0344 65 22 34

of 06 53 96 98 84.

www.vekaspectral.nl


Teleeex mechanische raambediening

SKG GECERTIFICEERD

OPENING TOT 250 MM

EENVOUDIG BEDIENBAAR

EIGEN MONTAGEMOGELIJKHEDEN

GESCHIKT VOOR UITZET- EN VALRAMEN

info@teleeex.nl www.teleeex.nl Tel +31(0)344-673020

vinGarant ® , huismerk

van de ketenpartner

bij uitstek!

MET

GRATIS

vinExtra ®

U w

WAARDE

IN 1,50 of

1,10 W/m 2 K

vinGarant ® is het huismerkkozijn van Van de Vin. Het is een kozijn met een

optimale prijs-kwaliteitverhouding en is uitgevoerd met standaarddetails die

voldoen aan de huidige normen en eisen. vinGarant ® is bovendien een product

met méér dan de gewenste technische prestaties volgens de KVT en het

Bouwbesluit. Van de Vin stelt dan ook hoge minimumeisen aan zijn houten

gevelelementen.

Het vinGarant ® kozijn is leverbaar in concept II, III en IV. Het is voorzien

van een CE Keurmerk, SKH Verklaring en 10 jaar garantie. Het kozijn kan

gemonteerd worden met een SKH Procesverklaring.

De uitvoering van het vinGarant ® kozijn is een typisch voorbeeld van onze

geslaagde co-productie met een geselecteerde groep vooraanstaande

toeleveranciers. Over ketensamenwerking gesproken.

Van de Vin ramen en kozijnen b.v. - Industrieterrein ‘De Poortmannen’

De Geestakkers 8, 5591 RC Heeze - Postbus 102, 5590 AC Heeze

T: 040 2241999 - F: 040 2241990 - E: info@vandevin.nl - www.vandevin.nl


Thema Ramen en Deuren

(Advertorial)

SMOOVIO, het innovatieve schuifsysteem waarmee de oude aluminium schuiframen plaats kunnen maken voor een hedendaags schuifraam. (AdobeStock)

Tekst: Jan Mol | Beeld: Gealan/AdobeStock

Eindelijk dat oude aluminium

schuifraam uitzwaaien

Het is voor veel bewoners van woningen uit de jaren ’70 en ’80 een bekend beeld: het aluminium schuifraam, met enkele beglazing.

Onverslijtbaar, maar totaal niet meer van deze tijd. Ook de schrijver dezes had in zijn eerste woning deze ramen zitten. Het ijskoude,

geanodiseerde aluminium herinner ik me nog goed, de winter kwam letterlijk de huiskamer, slaapkamer en badkamer binnen. Toch zijn

veel van deze ramen nog steeds niet vervangen, om een bepaalde reden: gebruikers waarderen de schuiffunctie van deze ramen. Er is

goed nieuws voor deze liefhebbers van schuiframen: GEALAN introduceert SMOOVIO, het innovatieve schuifsysteem waarmee de oude

aluminium schuiframen plaats kunnen maken voor een hedendaags schuifraam met alle bijbehorende isolatiewaarden van nu. We spreken

Bas van den Eerenbeemt, accountmanager bij GEALAN.

32


(Advertorial)

Thema Ramen en Deuren

'Het is een kwestie van tijd voor de architecten dit

product ontdekken als een noviteit binnen een

nieuw woningontwerp'

Alle voordelen van nu en net

zo licht bedienbaar als toen

“SMOOVIO biedt exact dezelfde functionaliteit

maar met het wooncomfort van

nu. SMOOVIO kent een optimale wind- en

waterdichtheid met een Uw-waarde van

0,94W/m2K. Door de profilering bevinden

zich geen rails aan de buitenkant, dus ook

geen last van vervuiling in de rail”, opent Bas

het gesprek.

“De schuifvleugel is licht bedienbaar door

middel van het speciale schuifbeslag. Bestaande

gordijnen kunnen gewoon op hun

plek blijven, aangezien het schuifelement

slechts 8 mm naar binnen komt. Wind- en

waterdichtheid worden gewaarborgd door

het beslag, omdat dit volledig sluit in dubbele

afdichtingen van rubber. Rondom het kader

zitten sluitplaten en de vleugel sluit ook op

de tussenstijl.”

Meer lichtinval

Voor de vaste vleugel van het SMOOVIOschuifraam

heeft GEALAN een oplossing als

design-variant. Deze uitvoering geeft veel

meer glasoppervlak, namelijk twee keer 52

mm ten opzichte van de normale vleugel.

“Dit levert essentieel meer lichtinval op”, legt

Bas uit. “Het kaderkozijn heeft een onderdorpel

die afloopt en dankzij het feit dat de

rails aan de binnenkant zitten, vindt er geen

vervuiling plaats.”

Niet alleen voor renovatie, maar

ook voor nieuwbouw

Heeft GEALAN iets in handen dat wel eens

een nieuwe trend kan worden in de woningbouw?

“Misschien wel. De vervangingsmarkt

is op zich al enorm, maar SMOOVIO leent

zich uitstekend voor nieuwbouw. Het is een

kwestie van tijd voor de architecten dit product

ontdekken als een noviteit binnen een

nieuw woningontwerp. En laten we eerlijk

zijn, het is ook echt weer eens iets anders.

Bedenk dat draai-kiepramen binnen altijd

ruimte nodig hebben, ruimte die je

met SMOOVIO niet kwijt bent. In de zomer

met het raam wagenwijd open slapen

kan gewoon zonder dat je je bezeert

aan een openstaand raam, als je ’s nachts

het bed uit moet”, zegt Bas lachend. ■

8 92

5862..

5880 51

5861..

74

7180..

5868..

17.5

5880 51

5861..

74

8

7180..

5862..

Openstaande vleugel.

Doorsnede zijkant.

Labyrinth met beslag.

33


ALU

CNC GESTUURD PROFIEL

ZAAG-EN BEWERKINGSCENTER

VOOR ALUMINIUM

Type DEM ALU

• Fanuc CNC sturing

Profielonafhankelijk aanvoermagazijn

• Freesgedeelte met hoogfrequent motoren

• Volautomatische tegenprofilering op servo sturing

• Volautomatisch etiketteren of inkjet op servo

• Uitvoersysteem met grote stockagecapaciteit

• Machine produceert volledig autonoom

• Uniek klemsysteem van de profielen

waardoor beperkte wrijving

PVC

ZAAG-EN BEWERKINGSUNIT

VOOR PVC PROFIELEN

HOOG RENDEMENT

Type SU-12

VOLG ONS:

SOENEN HENDRIK - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com

SALES CONTACT: Jurgen Dekeyser I Tel. 0495 28 25 25 I jdk@soenenhendrik.com


Thema Ramen en Deuren

Tekst: Johan Debaere | Beeld: HAUTAU

Luchtdicht, praktisch, gebruiksvriendelijk en veilig als belangrijkste kenmerken

Nieuw schuifbeslag met parallelafstelling

voor kunststofsystemen

De markt van ramen en (hef)schuifsystemen is volop in beweging en dat geldt ook voor het beslag. De ingenieurs van HAUTAU zitten

niet stil. De specialist introduceert met ATRIUM ® MOVE nieuw schuifbeslag met parallelafstelling voor kunststofsystemen met

vleugels tot 200 kg en in tandemuitvoering tot 250 kg. Dit schuifbeslag garandeert een hoge dichtheid en een soepele loop. Het verdekt

liggende beslagmechanisme zorgt voor smalle profielaanzichten. De montagegerichte verwerking en een intuïtieve bediening

maken een wereldwijd en universeel gebruik mogelijk. Het nieuwe beslag is beschikbaar vanaf het derde kwartaal van 2020.

Luchtdicht

Tot acht speciale sleufelementen aan de lange

zijden van de raamvleugel zorgen ervoor dat de

vleugel tegelijkertijd naar binnen en naar buiten

gedrukt wordt. De hoge druk aan alle zijden

zorgt voor een uiterst stevige luchtdichte afsluiting.

In gesloten toestand garandeert het schuifbeslag

een betrouwbare bescherming tegen

slagregen, hoge windbelasting en lawaai, vooral

in gebouwen met meerdere verdiepingen.

Aangezien de schuif- en montagemechanismen

van de centrale vergrendelgroef gescheiden

worden, ontstaan geen koudebruggen en is er

dus ook geen onnodig energieverlies.

Praktisch

Het montagemechanisme van de ATRIUM ®

MOVE kan snel en eenvoudig verwerkt worden.

De druk kan zelfs bij een gemonteerde vleugel

zowel aan de kant van de greep als in het middenstuk

ingesteld worden. De sluitpunten aan de

kant van de greep zijn in de hoogte verstelbaar

en al uitgerust met een rubberen buffer voor een

soepele en lichte sluiting. Door bepaalde instellingen

vooraf te bepalen, vermindert het werk

op de bouwplaats en wordt veel tijd bespaard.

‘Het nieuwe schuifbeslag combineert veel

kenmerken: luchtdicht, praktisch,

gebruiksvriendelijken veilig’

Het verdekt liggende beslagmechanisme zorgt

voor smalle profielaanzichten en door het minimalistische

design blijft de hoogte van de profielen

beperkt, wat mogelijkheden opent voor zelfs

de meest veeleisende toepassingen.

Veilig

Met een simpele draai aan de greep wordt de

vleugel in een parallelle positie geplaatst met een

tussenruimte van 6 mm. Een spleet rond het raam

zorgt voor een gelijkmatige luchtwissel. Dankzij

het sluitsysteem blijft het raam ook in deze stand

nog volledig veilig afgesloten, wat een natuurlijke

ventilatie en een gezond binnenklimaat

garandeert, zelfs als de bewoners afwezig zijn.

Paddenstoelvormige pennen vergrendelen de

raamvleugel in de schuifrichting en robuuste

sluitsystemen in het midden resulteren in een efficiënte

anti-lift bescherming. ■

Gebruiksvriendelijk

De ATRIUM ® MOVE combineert een continue,

soepele werking, intuïtieve bediening en maximale

duurzaamheid. De hoogwaardige loopwagens

met lineaire kogellagers op een geharde

as zorgen te allen tijde voor een soepele werking,

zelfs bij zware vleugels. De pendeltechniek

compenseert met gemak alle oneffenheden.

Dragende componenten worden bij het gebruik

van het raam nooit zwaar belast, omdat ze niet

rechtstreeks bediend worden. Door het gebruik

van grepen van 160 mm kan het systeem perfect

samen met andere raamtypes, bijvoorbeeld

draai-/kiepelementen, gecombineerd worden.

HAUTAU introduceert met ATRIUM® MOVE nieuw schuifbeslag met parallelafstelling voor kunststofsystemen.

35


AUTOMATISERING VAN

A TOT Z IN EEN PAKKET

MATRIXKOZIJN

MatrixKozijn is een totaaloplossing

voor dé automatisering van alle

disciplines bij producenten van

houten en kunststof kozijnen.

MatrixKozijn voorziet in oplossingen

voor elke afdeling. Van de verkoop tot

en met de productie en levering.

18 KRACHTIGE MODULES

• Relatiebeheer

• Projectbeheer

• Projectplanning

• Offertecalculatie

• BIM

• Orders

• Webwinkel

• Documentbeheer

• Werkvoorbereiding

• Inkoop

• Voorraadbeheer

• Productieplanning

• CNC machine

aansturing

• Tijdregistratie

• Mobiel

• Nacalculatie

• Leveringen

• Verkoop- en

inkoopfacturen

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn

4

SECUAIR (10mm)

3

4

Veilige ventilatie

Valstand

3

2

Geniet van de buitenlucht

Geniet van een open raam met veilige ventilatie

en geteste luchtdoorlatendheid

2

Open

1

Optimaal gebruik van het raam

in 4 soepele bewegingen

1

Gesloten

maco.eu


Thema Ramen en Deuren

Tekst: Jan Mol | Beeld: Woelm GmbH

Intelligente oplossingen voor individuele

woonwensen en interieur ideeën

Al jaren is het een trend om openheid en natuurlijke lichtinval in het wooninterieur te creëren.

De oplossing hiervoor ligt in het toepassen van schuifdeuren van glas. Doorzicht, openheid

en bedieningscomfort zijn kenmerkend voor deze interieur verrijkende deuren. Met de

HELM GT-Serie voor schuifdeuren helpt Woelm GmbH om tot een droominterieur te komen.

Het hoogwaardige beslagsysteem is toepasbaar

in talrijke inbouwsituaties en interieurconcepten.

Of men nu kiest voor een systeem met één

of twee glazen vleugels in combinatie met een

vast deel, de mogelijkheden zijn eindeloos. Niet

alleen is plafondmontage mogelijk, ook plaatsing

onder een bovenlicht kan gewoon.

Maximale draagkracht

Lichte binnenschuifdeuren tot een vleugelgewicht

van 50 kg kunnen gerealiseerd worden

met het HELM GT-L 50 systeem. Wie groter wil

uitpakken, kiest voor HELM GT-L 80, waarmee

vleugelgewichten tot 80 kg geen probleem

zijn. Voor de echt zware toepassingen is het het

HELM GT-S 150 systeem, voor vleugelgewichten

tot een maximum van 150 kg. Het beslag

voor deze systemen kan zowel voor gehard als

gelaagd glas geleverd worden. Met bijpassende

'Het hoogwaardige beslagsysteem is toepasbaar in

talrijke inbouwsituaties en interieurconcepten'

adapters kunnen ook houten vleugels toegepast

worden. De GT-Serie is getest met 200.000

open- en sluitcycli naar DIN EN 1527:2013.

Actuele highlights

Voor een zacht sluiten van de schuifdeuren is

door Woelm GmbH het HELM GT-L aanslagprofiel

ontwikkeld. De vleugel loopt bij het sluiten

zacht tegen dit profiel aan en wordt daar op

zijn plaats gehouden – ook bij tocht. Door de

geluid reducerende werking van dit aanslagprofiel

kan de schuifdeur ook ideaal toegepast

worden op bijvoorbeeld slaapkamers, kinderkamers,

badkamers, kantoren en spreekkamers.

Het aanslagprofiel is leverbaar in de oppervlakte

afwerkingen EV1, rvs-optiek en matzwart.

Voor een lineair en zacht openen en sluiten van

schuifdeuren is er de nieuwe Fluid-Technologie

voor de GT-serie. Deze SmartStop is ook zeer geschikt

voor kleinere vleugelbreedtes, dankzij zijn

compacte ontwerp. Wie graag met de laatste

trends meegaat, kan eens kijken naar het GT-beslag

in EV1 en rvs-optiek. Bij de GT-L is er daarnaast

de keuze in matzwart. Bij alle uitvoeringen

kan Woelm GmbH een passende deurgreep

of komgreep leveren, uiteraard van KWS. ■

Voor een zacht sluiten van de schuifdeuren is door Woelm GmbH het HELM GT-L

aanslagprofiel ontwikkeld. (Beeld: Woelm GmbH)

Niet alleen is plafondmontage mogelijk, ook plaatsing onder een bovenlicht kan

gewoon. (Beeld: Woelm GmbH)

37


FLEXIBELE

GLAZEN GEVELS

BALKONS MET MEERWAARDE

Effectieve geluidsisolatie en bescherming tegen weersinvloeden · verdiepingshoog

of op een borstwering · compleet te openen · oplossing op maat

solarlux.com


EEAS®

DE OPLOSSING VOOR

KUNSTSTOF HEFSCHUIFDEUREN

NIEUWSTE INNOVATIE

EEAS Onderdorpel met mogelijkheid

tot directe beglazing

Hét antwoord op de marktvraag

Profielhuis specifieke oplossing

Ongeëvenaarde stabiliteit

Zeer hoge thermische isolatie

Hoge mate wind- en waterdicht door

specifieke details

Nieuwe geleider rail voor het eenvoudig

in- en uitbouwen van de deuren.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

VOOR DE KOZIJNINDUSTRIE

WWW.VENSTERTECHNIEK.NL

Ericaweg 9 | 7021 PB Zelhem

info@venstertechniek.nl


Thema Dorpels / Valdorpels

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Comaglio/All-Fix

Uitvinder ging op zoek naar oplossing omdat zijn vrouw last

had van koude voeten

Niets geraakt onder de deur

Als we de deur sluiten, willen we ook alles buiten houden. Dan denken we misschien eerst aan inbrekers, maar er zijn

nog heel wat andere zaken: vocht, koude, water, vuur, stof, insecten, geluid. Comaglio ontwikkelt en produceert sinds

1976 valdorpels, die ervoor zorgen dat niets nog onder deuren geraakt. De Italiaanse firma bouwde intussen een stevige

reputatie uit. In de Benelux staat All-Fix in voor de verdeling van en technische ondersteuning bij de producten van Comaglio.

Comaglio scoort al jaren hoog met zijn

esthetische, maar vooral functionele valdorpels

met een strak Italiaans design.

De geschiedenis gaat inmiddels meer dan

40 jaar terug, als Aldo Comaglio op zoek

gaat naar een oplossing omdat zijn vrouw

steeds weer last had van koude voeten.

De eerste prototypes van de valdorpels werden

gemaakt in zijn garage en al snel volgden

de eerste patenten om deze innovatie te beschermen.

In de jaren ’80 groeide het aantal

medewerkers gestaag, bouwde de firma een

nationaal verkoopnetwerk uit en werden de

producten voor het eerst op beurzen getoond.

Voor het eerst was er ook sprake van certifi-

40


Thema Dorpels / Valdorpels

en aluminium deuren, die standaard een

brand- en rookweerstand van één uur hebben

alsook een geluiddemping tot meer

dan 54 dB. Vorig jaar presenteerde Comacering

op vlak van luchtdichtheid en geluiddemping.

De jaren ’90 worden gekenmerkt

door de verhuis naar een nieuwe vestiging in

Muscoline, Brescia en de internationale doorbraak,

maar ook door de lancering van concurrentiële

producten in binnen- en buitenland.

Investeren in de toekomst

Ook sinds de eeuwwisseling blijft de Italiaanse

producent investeren in vakkundige medewerkers,

de automatisatie van het productieproces

en de uitbouw van het gamma. “Het

ruime assortiment kan vandaag opgedeeld

worden in zes series – Pressure, Basic, Special,

No Sound, Comax en Universal – en omvat

oplossingen voor alle types deuren: staal, aluminium,

hout, kunststof of glas.

Er zijn de traditionele valdorpels, maar ook

automatische valdorpels met dubbele afdichtingsregeling,

ideaal in toepassingen

met onregelmatige of scheef verlopende

vloeren", stelt Maurice Vanderbist, oprichter

en zaakvoerder van verdeler All-Fix.

“De firma blijft bijzonder gedreven in

het uitdenken, ontwerpen en produceren

van nieuwe producten en technieken.

Zo ontwikkelden ze de laatste jaren bijvoorbeeld

valdorpels voor houten, kunststof

All-Fix is al dertig jaar gespecialiseerd in de verdeling van valdorpels van het Italiaanse Comaglio: standaard

én maatwerk. Het gamma omvat heel wat innovatieve producten en wordt continu uitgebreid.

‘We leveren standaardoplossingen én maatwerk,

voor de Belgische én Nederlandse markt’

glio een nieuwe SoftCloser en op Polyclose

werden de eerste systemen met het gepatenteerde

‘sliding’ systeem getoond. Deze

innovatie zorgt ervoor dat de valdorpel, die

op schuifdeuren gemonteerd wordt, de vleugel

zorgvuldig afsluit, zonder weerbots.”

All-Fix als partner voor de Benelux

In de Benelux is All-Fix al meer dan dertig jaar

de trouwe partner voor de verdeling van de

systemen en de technische ondersteuning.

“Service aan de klant staat bij ons centraal.

De nieuwe SoftCloser zorgt ervoor dat de valdorpel, die op schuifdeuren gemonteerd wordt, de vleugel

zorgvuldig afsluit, zonder weerbots.

Een ruime voorraad, een snelle levering en

een deskundige technische ondersteuning

zijn daarbij onze belangrijkste troeven. We

hebben een sterke marktpositie in België,

maar richten ons de laatste jaren ook meer

en meer op de Nederlandse markt, bijvoorbeeld

met een speciaal ontwikkelde valdorpel

met een grotere valhoogte van 20 in plaats

van 18 mm", vertelt Maurice Vanderbist.

“We leveren standaardoplossingen, maar onderscheiden

ons ook in maatwerk. We baseren

ons hier op een profieltekening om eerst een

matrijs te maken en vervolgens een proefmodel

van de valdorpel te produceren. Na goedkeuring

wordt de productie in gang gezet.” ■

41


+ =

De eerste KOMO gecertificeerde

dorpel geschikt voor in de

opsluitbank!

Dorpel

primeur!

In 4 stappen tijd en geld besparen met NEO-FIX

1

2 3 4

1

2

3

4

Ingepakte NEO-dorpels worden geleverd met boorgaten van 14 mm

De dorpels worden middels FASTFIX deuvels gemonteerd in de opsluitbank

Door de speciale transparante folie is de dorpel beschermd tijdens de spuiterij

De folie fungeert als bescherming tijdens de bouwperiode, bij oplevering wordt

de folie verwijderd

Tel uit je winst:

Minimale besparing van 10 minuten per dorpel

Geen tussenlatten en lijmtangen meer

Niet meer naderhand schroeven

Een gesloten frame tijdens de spuiterij

U kunt onze dorpels digitaal

configureren en bestellen,

neem contact met ons op voor

inloggegevens!

En verder:

Lengtes tot 6m 1

Licht van gewicht (< 3 kg / m 1 )

Details voor voordeuren, achterdeuren, vast glas,

draaikiep, hefschuif enz.

Standaard volledig geïsoleerd met een U fr

waarde van 0,95

Duurzaam: NEO-FIX bestaat grotendeels (NEO-dorpel

70%, FASTFIX 100%) uit gerecycled materiaal

Houtmanskampweg 17a | 6669 MZ Dodewaard - NL | Telefoon +31 488 72 59 47 | info@ekosiet.nl | www.ekosiet.nl


Thema Dorpels / Valdorpels

Tekst: Tjerk van Duinen | Beeld: Ekosiet

SNELLER KOZIJNEN MAKEN MET DUURZAAM

NIEUW DORPELSYSTEEM

Ekosiet Products is sinds 2015 producent en leverancier van onderdorpels aan de kozijnindustrie. Het bedrijf uit Dodewaard is het laatste

jaar sterk geautomatiseerd en is een mooi voorbeeld van een toeleverancier die zijn afnemers toegevoegde waarde levert. De nieuwste

aanwinst in hun duurzame repertoire is de Ekosiet NEO-FIX ® , een KOMO gecertifieerde combinatie van de eerder ontwikkelde Ekosiet

NEO-dorpel ® en de FastFix ® deuvels.

“Onze Ekosiet NEO- dorpel ® hebben we nog

geen drie jaar geleden op de markt geïntroduceerd

en die doet het erg goed bij onze afnemers,

de timmerfabrieken”, begint Hans Kroon,

algemeen directeur van Ekosiet Products.

“Deze dorpel is licht van gewicht, bestaat voor

zeventig procent uit gerecycled materiaal en is

standaard geïsoleerd waardoor de dorpel met

een Ufr-waarde van 0,95 beschikt over zeer

gunstige isolatiewaarden. Daarnaast is de dorpel

esthetisch gezien een fraaie verschijning met het

uiterlijk van kunststeen waar de neut en de dorpel

uit hetzelfde materiaal bestaan.”

“We hebben deze dorpel nu gecombineerd

met de FastFix ® deuvels. Ongeveer anderhalf

jaar geleden heeft Ekosiet Products Winfix,

de uitvinder van deze deuvel, overgenomen

en daar is dit concept uit voortgekomen.

FastFix ® deuvels zijn voor honderd procent gemaakt

van gerecycled ABS kunststof, de thermoplast

waar bijvoorbeeld ook Lego-blokjes

van gemaakt worden. Het grote voordeel voor

de timmerfabriek is dat de dorpel al op de opsluitbank

aan het kozijn wordt gemonteerd

en niet pas in de afmontage. Per dorpel levert

dat een aanzienlijke besparing in tijd op.”

Winst voor timmerfabrieken

“De toegevoegde waarde zit vooral in het

proces”, vertelt Roger Daems, manager sales.

“Onze dorpels zijn in feite onderdeel van het

kozijn, daarom hebben we ervoor gekozen ze

op dezelfde manier te benaderen. De winst voor

de timmerfabriek tijdens de montage is meervoudig.

Het monteren van tussenlatten bij kozijnen

met meerdere stijlen is niet meer nodig

want de dorpel ís de afstandhouder. Spouwlatten

kunnen al in de voormontage rechtstreeks

op de dorpel aangebracht worden en door de

slimme FastFix ® deuvels kun je monteren zonder

schroeven en pluggen.”Kroon aanvullend: “Je

Kozijnen voorzien van dorpels voor de spuiterij.

44


Thema Dorpels / Valdorpels

‘De toegevoegde waarde

zit vooral in het proces’

ziet steeds vaker brede kozijnen met soms tot

wel zes tussenstijlen. Dan moet je vijf tussenlatten

maken of vijf keer lijmklemmen zetten. Met

de NEO-FIX ® bespaar je dan een half uur, wat in

de praktijk neerkomt dat je het werk met een

man minder af kunt. En bij timmerfabrieken

geldt: hoe groter de fabriek, hoe het zwaarder

de minuten tellen, hoe interessanter NEO-FIX ® .”

Meespuiten

Er is goed nagedacht over de bescherming.

Daems: “De dorpels worden beschermd door

een hoogwaardige transparante folie. Als onderdeel

van het kozijn kan de dorpel door de folie

worden meegenomen in de spuiterij. Naderhand

kan het kozijn inclusief deur en/of glas richting

de bouw waar gedurende bouwfase de folie als

extra bescherming tegen bouwvuil fungeert."

Totaalconcept

Ekosiet heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd

in een volautomatisch machinepark, met ERPsoftware

aan de voorkant en CNC-gestuurde

machines in de werkplaats. Daar wordt schuim

met composiet verwerkt tot dorpels tot wel zes

meter lengte met alle gewenste specificaties die

de klant wenst. Kroon: “Je moet NEO-FIX ® zien

als een totaalconcept. Aangezien de dorpel al in

Ingepakte dorpel in de opsluitbank.

de voorbewerking wordt gemonteerd moet diezelfde

dorpel van allerlei opties kunnen worden

voorzien. Zo kunnen we de dorpel aanleveren

inclusief gemonteerde sluitpotten, kopse bewerkingen

of beschermkappen. Maar ook verschillende

typen sponningen in combinatie met

neuten voor bijvoorbeeld dubbele kierdichting,

draaikiep-oplossingen of triple glas inclusief bijhorende

gemonteerde beglazingsprofielen. Om

dit allemaal in goede banen te leiden en nog

sneller te kunnen leveren hebben we een besteltool

ontwikkeld zodat de klant volgens exact

NEO-FIX: NEO-dorpel inclusief FastFix deuvel.

de juiste specificaties zijn dorpels kan configureren

en bestellen. Die gegevens gaan één op

één door naar onze bewerkingsmachines; dat is

minder foutgevoelig, resulteert in kortere lijnen

en uiteindelijk snellere leveringen.“Waar NEO-

FIX ® voornamelijk is gericht op toegevoegde

waarde voor de timmerfabriek en het eigen

proces, zo biedt het duurzame karakter van de

NEO-dorpel ® een sterk verkoopmotief aan de

timmerfabrieken dat ze kunnen gebruiken naar

hun opdrachtgevers. Te weten, fraai, duurzaam

en praktisch.” ■

Kozijnen na de spuiterij.

45


Tekst: Susan Peek | Beeld: ALINEL / ALUMIL

Subliem gevelproduct; de nieuwste

innovatie is intussen een feit

Architecten zijn constant op zoek naar materialen om een gevel een uniek karakter te

geven. Waar eerder een veelal gladde en cleane uitstraling hip was, zien we dat er vanuit

de markt om een warme uitstraling wordt gevraagd.

“Vooral een combinatie van ruw en glad gaat

het helemaal worden, zowel in vormgeving

als in materialen.” Dat zegt Jan de Paepe, eigenaar

van de Belgische firma ALINEL. Als

specialist in gevelbekleding met de focus op

design en functionaliteit, heeft De Paepe

al vaker een vooruitstrevende blik gehad.

Nieuw innovatief geventileerd gevelsysteem

“Onze verticale aluminium gevelbekleding

ALINEL heeft ondertussen al aardig wat

naamsbekendheid binnen de Benelux. Maar

‘Veelzijdig toepasbaar dankzij optimaal

plaatsingsgemak’

omdat de markt niet stil staat, doen wij dat

ook niet!” vervolgt De Paepe. De nieuwste

innovatie is ondertussen een feit: WOOD-

ALUX. Het is, net als het ALINEL systeem,

een geventileerd gevelsysteem en sluit daarom

perfect bij aan bij het huidige gamma.

“Maar toch is het anders, vooral qua materiaal

en uitstraling", vult De Paepe aan. “In de

zoektocht naar nieuwe materialen, heeft dit

een bijzondere esthetiek. Het is een ruwer

materiaal met meer structuur dat er uit ziet

als geborsteld hout. Juist met de sublieme

WOODALUX is sterk en degelijk: onderhoudsvrij, verkleurt bijna niet en is extreem bestendig tegen zware weersomstandigheden. Daarnaast is het vooral een heel fraai

gevelelement. (Beeld: ALINEL / ALUMIL)

46


Met WOODALUX, een combinatie van moderne materialen met een warme uitstraling, creëer je een unieke uitstraling. (Beeld: ALINEL / ALUMIL)

combinatie van de producten van ALINEL en

WOODALUX ontstaat een afwisseling van

ruw en glad. “Het is daarmee een antwoord

in de zoektocht van de architecten naar moderne

materialen met een warme uitstraling.”

Sterk en degelijk dankzij co-extrussie procedé

WOODALUX hanteert een uniek procedé waarbij

door co-extrussie een composiet buitenkern

met 5% hout, naadloos (!) rond een aluminium

profiel wordt getrokken. Met een laagdikte

van 3 mm kan dit dus tegen een stootje, waardoor

het weerbaarder is dan bijvoorbeeld een

folie. De sandwichverlijming zorgt voor een

verbeterde vormvastheid, waardoor veel grotere

lengtes kunnen worden gemaakt zonder

gevaar voor vervorming. Ook is de thermische

uitzettingscoëfficiënt van de aluminium profielen

leidend met zijn 1mm/m; een groot verschil

met de uitzetting en krimp van pure composiet

producten. WOODALUX is onderhoudsvrij, verkleurt

bijna niet en is extreem bestendig tegen

zware weersomstandigheden en houtvervalfactoren

zoals houtrot of parasieten. “Allemaal

technische redenen waarom het een uitermate

geschikt buitenproduct is", vervolgt De Paepe,

“En, net als bij de andere ALINEL produc-

ten staat ook het plaatsingsgemak voorop.”

Eenvoud in plaatsingHet doordachte plaatsingssysteem

van WOODALUX maakt het

systeem veelzijdig toepasbaar. Door onder en

boven vaste kaderstructuren te creëren die

heel eenvoudig in de gevel vastgezet kunnen

worden, is het plaatsen van het systeem

gemakkelijk. “Het is een performante oplossing

waarbij plaatsing geen obstakel is

en mee kan lopen in plaatsing van ramen,

deuren en kozijnen", vult De Paepe aan.

“De WOODALUX oplossingen kunnen deels

voorbereid worden op de werkplaats om

montage op de bouw te optimaliseren. Dat,

gecombineerd met de eenvoud van het systeem,

draagt bij aan een eenvoudige en

snelle plaatsing op de bouwplaats. Zoals men

dat gewend is van alle ALINEL systemen.”

Look & Feel Het product is verkrijgbaar in zes

verschillende afmetingen, die onderling combineerbaar

zijn. “De toepassingsmogelijkheden

zijn eindeloos: de profielen zijn zowel horizontaal

als verticaal te plaatsen en je kunt kiezen

voor een bijna gesloten uitstraling of juist met

een open regel achter een zwart gekleurd

dampscherm. Door zijn geborstelde houtlook in

acht hippe tinten (de gewilde zwart/grijs tinten

en een viertal houtimitaties), staat WOODALUX

garant voor een nieuwe warme designlook",

besluit De Paepe. Een stalenpakket kan opgevraagd

worden bij ALINEL. ■

WOODALUX is er in acht hippe tinten: de gewilde zwart/

grijs tinten en een viertal houtimitaties.

(Beeld: ALINEL / ALUMIL)

47


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Bostik Benelux BV

Maak kennis met de nieuwe generatie lijmen, kitten en PU-schuimen:

ZONDER OPLOSMIDDEL EN MET DE HOOGSTE

EMISSIECERTIFICERINGEN

Zowel in de ontwerp-, bouw- als gebruiksfase richt de bouwindustrie zich meer en meer

op duurzaamheid. Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu en energiezuiniger in

het gebruik dan traditionele bouw. En nog belangrijker: ze zijn gezonder voor natuur,

bewoners en gebruikers! Bostik Benelux BV is zich hiervan bewust.

In de beleids- en strategieplannen van de producent

en leverancier van lijm- en afdichtingsmiddelen

voor bouwmaterialen is groen en

duurzaamheid een rode draad. “Dit is niet alleen

een marketingaangelegenheid, maar een

bewustwording van iedereen in de keten”,

vertelt Ruud Schrama, Market Development

Manager C&C Benelux. “Bostik heeft een

minder milieubelastend assortiment met de

allerhoogste kwaliteiten én de hoogste duurzaamheid.

Revolutionair zijn onze hoogwaardige

Bostik Premium Aware lijmen, kitten en

PU-schuim voor de bouw, zonder oplosmiddel

en met de hoogste emissiecertificeringen.”

De breed toepasbare Premium Aware lijn van

Bostik bestaat uit de ftalaat-, MEG- en APEOvrije

acrylaatkit A990 PREMIUM ACRYLIC, de

snel regenbestendige acrylaatkit A750 EXTE-

RIOR ACRYLIC, de overschilderbare acrylaatkit

A975 PREMIUM PAINTABLE, de sterke constructie-

en montagelijm zonder randzonevervuiling

H980 HIGH TACK PREMIUM, de hybridekit en

lijm zonder vlekvorming H750 SEAL’N’BOND

PREMIUM, de breed inzetbare hybridekit H995

PREMIUM ALL-ROUND, de allround siliconenkit

met lage modulus S960 SILICONE NON STAI-

NING en het luchtdichte en geluidsabsorberende

PU-schuim P935 FOAM’N’FILL PREMIUM

FLEX PRO.

Combinatie van ‘premium’ en ‘aware’ producten

De producten zijn het antwoord op de vraag

van aannemers, verwerkers, handelaars en architecten

naar kwaliteitsproducten die het milieu

niet belasten, vertelt Schrama. “Bovendien

hebben we het bestaande Bostik-assortiment

voor afdichten en lijmen meteen een upgrade

en verduurzamingsslag gegeven. Er is één nieuwe,

internationale lijn geïntroduceerd, met een

frisse uitstraling en een duidelijke codering en

segmentatie, die de brede toepassingsgebieden

aangeven. Sommige producten hebben

In de beleids- en strategieplannen van Bostik Benelux BV is groen en

duurzaamheid een rode draad.

48


‘Waar ‘premium’ staat voor innovatie en de allerhoogste kwaliteit producten,

heeft ‘aware’ o.a. betrekking op bewust, duurzaam en milieuvriendelijk

bouwen, een brede inzetbaarheid en uitbanning van schadelijke bestanddelen’

hierdoor een nieuw jasje gekregen, waaronder

de Bostik Superfix 009. Dit product heet tegenwoordig

Bostik H750 SEAL’N’BOND PREMIUM.”

Bostik Benelux BV investeert sinds jaar en dag

in duurzame productiemethodes en verpakkingen,

benadrukt Schrama. “We werken met

elektrische voorheftrucks en verantwoorde

houten pallets. Afval in de fabriek wordt actief

gescheiden en op ons dak liggen zonnepanelen,

die voor een groot deel in onze energiebehoefte

voorzien. Bestelvolumes van onze klanten

bundelen we zoveel mogelijk."

"We zijn samenwerkingen met partners, verladers

en dienstverleners in de regio aangegaan

en ons aandeel in spoorvervoer is met onze exportvolumes

met maar liefst 475% verhoogd.

Dit is afgelopen jaar beloond met de eerste

Lean & Green ster! Met de nieuwe Bostik Premium

Aware lijn zijn wij er bovendien in geslaagd

om als eerste speler in de markt een

combinatie te maken van ‘premium’ en ‘aware’

producten. Waar ‘premium’ staat voor innovatie

en de allerhoogste kwaliteit producten,

heeft ‘aware’ o.a. betrekking op bewust, duurzaam

en milieuvriendelijk bouwen, een brede

inzetbaarheid en uitbanning van schadelijke

bestanddelen.”Hoogste emissiecertificeringen

“In samenwerking met onze R&D afdeling hebben

wij onze lijmen, kitten en PU-schuimen

tegen het licht gehouden”, vertelt Schrama.

“Daarbij hebben we gefocust op een duurzame

productsamenstelling, zonder concessies

te doen aan kwaliteit en verwerking. Dit heeft

geleid tot een selectie van acht producten, die

allemaal aan één of meerdere internationale

kwaliteits- en milieukeurmerken voldoen en

zeer breed inzetbaar zijn. Dankzij de hoogste

emissiecertificeringen zoals EC1PLUS en A+

zijn de producten bovendien zeer geschikt voor

toepassing in LEED- en BREEAM-projecten.”

Als voorbeeld noemt hij de hybridekit H995

PREMIUM ALL-ROUND, dat over een zeer hoge

CE-certificering beschikt én geschikt is voor vele

toepassingen, waaronder beglazing, sanitair,

beloopbare voegen en bouw- en dilatatievoegen.

“Verwerkers hoeven niet langer bij ieder

project van kitkoker te wisselen. Hierdoor worden

de kokers ook beter opgebruikt, waardoor

minder aangebroken kokers in de afvalberg verdwijnen.

Daarmee sluiten wij aan bij het gedachtegoed

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,

dat in de gehele bouwketen leeft.”

De Bostik Premium Aware lijn omvat een selectie van acht producten, die allemaal aan één of meerdere internationale

kwaliteits- en milieukeurmerken voldoen en zeer breed inzetbaar zijn.

Recypur met emballagesysteem

Bijzonder in het Premium Aware assortiment is

PU-schuim P935 FOAM’N’FILL PREMIUM FLEX

PRO; de allerhoogste kwaliteit die Bostik Benelux

in huis heeft. “Het PU-schuim beschikt over

een EC1PLUS certificering”, vertelt Schrama.

“Als kers op de duurzame taart is het schuim

– op aanvraag – bovendien beschikbaar als Recypur.

Dit wil zeggen dat de producten worden

geleverd volgens een emballagesysteem. Zo

kunnen we het afval op de bouw én bij onze

klant nog verder beperken en zorgen we ervoor

dat lege blikken PU-schuim op de juiste manier

ontmanteld en gerecycled worden.” ■

49


Schuifdeur-Systeem HELM GT-L 50 / 80

aluminium geanodiseerd (F1), roestvast staal-effect of mat zwart gelakt

met aanslagprofiel, softstops en (kom) grepen in bijpassende kleur

www.woelm.nl

Profiel_197x130_032020.indd 1 30.03.20 19:44

Naamloos-1 1 27-03-20 14:00


TM


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Xinnix

Naadloze onzichtbare brandwerende

deuren zijn helemaal in trek

Er is een deur, maar je ziet deze niet. Xinnix ontwerpt, creëert en produceert al jaren

gepatenteerde deursystemen, die volledig vlak liggen met de wand, zonder dat er omlijstingen,

scharnieren of andere oneffenheden te zien zijn. Dat gaat om gewone draaideuren

en schuifdeursystemen, maar de laatste tijd stijgt de vraag naar akoestische en

vooral ook brandwerende systemen. De specialist behaalde een certificaat (EI1 30) voor

brandwerende binnendeuren tot 3 meter hoog in combinatie met een grote variëteit aan

deurbeslag. Men heeft ook het eerste magnetische antipaniekslot met EI130 certificatie

op de markt gebracht.

De naam Xinnix (‘ik zie niks’) staat synoniem

voor de naadloze onzichtbare deursystemen.

Om dergelijke deuren zonder omlijsting te realiseren,

wordt gebruik gemaakt van voorgelakte

aluminium frames die in de muur gemonteerd

worden. Ze worden standaard geleverd met 3D

onafhankelijk regelbare scharnieren en een Xinnix-magneetslot.

Er zijn meer dan 30 verschillende

sluitingswijzen mogelijk, waaronder ook

elektronische driepuntsluitingen.

“We leveren systemen voor volledige vlakwandige

draaideuren tot een hoogte van 3500 mm,

maar het gamma omvat ook schuifdeursystemen,

die ervoor zorgen dat houten of glazen

deuren tot 3500 mm hoog en tot 3000 mm

breed per deurblad, volledig in een muur met

een gewone dikte kunnen schuiven. We ontwikkelden

tevens de XP50© ingewerkte plinten

en bieden een eigen gamma deurkrukken",

stelt woordvoerder Laurens Vermeulen.

Xinnix levert systemen voor volledige vlakwandige draaideuren tot een hoogte van 3500 mm.

52


“Architecten en opdrachtgevers integreren

vandaag ook akoestische en brandwerende

deuren in de meest uiteenlopende projecten.

Daarom omvat ons assortiment systemen voor

de volledige naadloze en onzichtbare integratie

van dergelijke deuren. Zo kan de klassieke

logge branddeur vervangen worden door een

design Xinnix-oplossing.”

Gecertificeerde brandwerende binnendeuren

en antipaniekslot Om aan de steeds strenger

wordende eisen op vlak van onder meer veiligheid,

akoestiek en brandwerendheid te blijven

voldoen, moet Xinnix blijven investeren in

de optimalisatie van bestaande producten, de

ontwikkeling van nieuwe oplossingen én het

uitvoeren van testen. Zo behaalde de firma

een certificaat (EI1 30) voor brandwerende

binnendeuren tot 3000 mm hoog in combinatie

met een grote variëteit aan deurbeslag,

waardoor het mogelijk is om elk type onzichtbare

deurdranger toe te passen in combinatie

met antipanieksloten, meerpuntssloten of

elektrische vergrendelingen.Bovendien onderging

het beslag duurzaamheidstesten met cycli

van 200.000 open- en sluitbewegingen.“Vorig

jaar hebben we met succes een dubbele brandwerende

deur getest gedurende 45 minuten

‘We leveren systemen voor gewone draaideuren en

schuifdeuren, maar ook voor akoestische en

brandwerende binnendeuren’

(EI145). In die deurcombinatie werd tevens

een magnetisch antipaniekslot getest. Dit slot

ontgrendelt in geval van paniek een volledig

gesloten deur door het gebruik van de deurkruk",

legt Vermeulen uit. “Dit antipaniekslot

werd getest in een dubbele Xinnix-deur en kan

dus voor zowel enkele als dubbele brandwerende

en niet-brandwerende deuren gebruikt

worden. Het is meteen wereldwijd het eerste

magnetische antipaniekslot met EI1 certificatie,

dat de esthetiek van de magneetsloten met de

veiligheid voor panieksituaties combineert.”

De keuze van het juiste slot wordt hier bepaald

door de vluchtrichting en niét door de draairichting

van de deur. In de vluchtrichting kun

je immers zowel een links- als een rechtsdraaiende

deur hebben. De vluchtrichting geeft de

zijde aan waar de kruk het slot volledig ontgrendelt.

Om het slot te laten functioneren,

heeft de deur een kruk met gedeelde krukstift

of een vaste knop-krukcombinatie met wisselstift

nodig. Deze worden op bestelling door

Xinnix meegeleverd. ■

Het gamma omvat ook schuifdeursystemen, die ervoor zorgen dat houten of

glazen deuren tot 3500 mm hoog en tot 3000 mm breed per deurblad, volledig

in een muur schuiven.

Een brandwerende Xinnix-deur met antipaniekslot toegepast in een ziekenhuis.

53


Het profiel

is nog maar het begin

EEN RAAM ZOALS GEEN ANDER

Het perfecte samenspel tussen functionaliteit en design

NIEUW

Profielsysteem Synego NL

Specificaties

Bouwdiepte: 120 mm / 5-6 kamers

Grondstof: RAU-PVC 1406

Isolatiewaarde: Uf tot 1,0 W/m²K

Geluidsisolatie: uitstekend

Inbraakwerend: tot klasse 3

Dichtingsysteem: binnen / buiten (AD)

Voordelen

+ Perfect samenspel van functie en design

+ Moderne uitstraling, ideaal voor nieuwbouw

+ Zeer hoge isolatie

+ Voor glasdiktes tot 51 millimeter

+ Kleurenprogramma KALEIDO PAINT, FOIL

+ HDF formule; glad oppervlak en eenvoudig reinigen

REHAU N.V., Watergoorweg Databankweg 79, 26A, 3861 3821 MA AL Nijkerk, Amersfoort, Nederland, Nerderland, tel. +31 tel (0) +31 33 247 (0) 99 3311, 247 e-mail: 9911, nijkerk@rehau.com rehau.nederland@rehau.com www.rehau.nl

Versie: 05.2018


Journaal

ROOKBEHEERSING ESSENTIEEL

VOOR VEILIGHEID

Bij een brand is het ontstaan van rook direct en indirect levensbedreigend.

Uiteraard direct door het inademen ervan kan rook iemand verwonden

of doden. Maar indirect leidt rook tot ernstige verstoring van

vluchtmogelijkheden bij brand, waardoor de veiligheid van de mensen

in het pand ernstig in het geding is. Beheersing van rook in gebouwen

is dus essentieel voor de veiligheid. Over hoe dat kan en wat de aandachtspunten

zijn bij ontwerp, bouw, verbouw en beheer van gebouwen,

organiseert Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) op 18 juni a.s.

de themabijeenkomst ‘Brandveiligheid door rookbeheersing’. Keynote

speeches zijn er van Lieuwe de Witte, senior onderzoeker en adviseur

UITBREIDING LIVING BLACKCOLLECTIE

VAN INTERSTEEL MODERNE

VORMGEVING VAN DEURKRUK MET

MINIMALISTISCHE ROZET

Een minimalistisch interieur creëert rust en zwart blijft trendy. Intersteel

combineert deze twee populaire woontrends - zwarte accenten

in het interieur en minimalistisch wonen – in twee strak vormgegeven

deurkrukken op minimalistische rozetten.

De Living Black collectie is een van de breedste designcollecties deurkrukken,

raamsluitingen en bijbehorende accessoires van Intersteel. De nieuwe,

modern vormgegeven deurkrukken zijn een aanwinst voor deze collectie.

Vervaardigd uit roestvast staal en voorzien van een zwarte coating met een

zijdeglanzende structuur, creëren ze net dat beetje extra aandacht in het

interieur. Er is keuze uit een minimalistisch rond of vierkant design, waarbij

de afmeting van de vierkante rozet 30x30 mm is en de diameter van de

ronde 30 mm is. De afmetingen maken deze deurkrukken passend voor

deurdiktes van 38 - 44 mm en door de kleine rozet zijn ze uitstekend geschikt

voor smalle deurstijlen. De rozetten zijn 2,5 mm dun en zelfklevend;

bevestigingsmateriaal is daarom niet nodig. Voor toilet- en badkamerdeuren

zijn vanzelfsprekend bijpassende sluitingen leverbaar.

brandpreventie bij de brandweeracademie (onderdeel Instituut Fysieke

Veiligheid), die ingaat op de resultaten van het praktijkonderzoek naar

rookverspreiding in een leegstaand woon-zorgcentrum in Oudewater;

Rudolf van Mierlo, senior adviseur brandveiligheid bij DGMR, beantwoordt

de vraag waaraan u tenminste moet voldoen binnen het nieuwe

BBL, en Maarten de Groot, directeur/eigenaar van Altavilla BV, adviesbureau

voor bouwprojectmanagement en brandveiligheid, behandelt

de huidige stand van zaken van rookbeheersing binnen gebouwen.

Tijdens de themamiddag is er een kennisplein waar bezoekers direct hun

vragen kunnen stellen aan de specialisten uit de BBN-productwerkgroepen

en aan de sprekers. De bijeenkomst start op 18 juni om 12.30 uur, eindigt

17.00 uur en is bedoeld voor iedereen die met brandveiligheid heeft te

maken: van brandveiligheidsadviseur tot en met gebouweigenaren. Doel

van de bijeenkomst is het creëren van bewustwording van het belang

van rookbeheersing voor de veiligheid van gebruiker en hulpverlener.

Vanaf nu is de compleet vernieuwde S2 veiligheidsbeslag brochure van

de firma Themans uit Deventer ook als gedrukt exemplaar te verkrijgen.

Naast de nieuwe frisse uitstraling van de brochure, is er veel aandacht

besteed aan het beeldmateriaal en de opbouw van de brochure.

Kijk op 'www.bbn.nu'

De nieuwe folder beschikt naast binnendeur- en buitendeurbeslagen nu

ook over complete garnituren, hefschuifbeslag, universele kerntrekschilden,

veiligheidsrozetten en overige S2 accessoires. Ook zijn alle producten

voorzien van nieuwe en zeer gedetailleerde afbeeldingen en lijntekeningen.

U kunt de brochure aanvragen via info@themans.nl – De brochure is ook

online te bekijken via www.themans.nl

VELUX STELT NIEUWE OPLOSSINGEN

VOOR OP BATIBOUW

Tijdens Batibouw kunnen de bezoekers bij experten uit alle sectoren

van de bouwwereld terecht met al hun vragen over hun eigen

bouw- of verbouwproject. Op de stand van VELUX vindt men informatie

en oplossingen op maat.

Op de Batibouwstand van VELUX (PALEIS 4 – stand 330) krijgen de bezoekers

de gelegenheid hun vragen te stellen aan experts van het merk

zelf. Deze professionals bieden advies en oplossingen op maat voor elk

project. Aangezien elk project uniek is, worden de belangrijkste punten

samen met de bezoeker stap voor stap bekeken en besproken om zo

steeds de meest geschikte dakramen en/of accessoires uit te zoeken.

Dit in het bijzonder met betrekking tot de hoeveelheid natuurlijk licht

er nodig is in functie van de oppervlakte van de ruimte. De niet te missen

nieuwigheid is zonder twijfel het STUDIO dakvenster, dat voor nog

meer lichtinval zorgt in de woning en zo een panoramisch zicht biedt.

Doordat in één en hetzelfde frameprofiel, dat smaller is dan een standaard

frameprofiel, drie individuele dakramen zitten, valt er 23% meer daglicht

naar binnen in vergelijking met drie aparte dakramen naast elkaar. Met

dit ene dakvenster met een breedte van 1,83 m en een hoogte van 1,18

m wordt de doorkijk naar buiten tussen de verschillende vensters nauwelijks

onderbroken. Bezoek VELUX op Batibouw – Paleis 4, stand 330.

55


SKYFORCE

VALBEVEILIGINGEN VOOR FRANSE BALKONS

SKYFORCE SLIM

0.5 kN VLOERMONTAGE

Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Germany

+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com

Voor direct contact:

Ulrike Bartsch - Internal sales | sales@onlevel.com

Erwin Stegenga - External sales | erwin@onlevel.com | Tel: +31622344169

HOTEL MERCURE, AJACCIO - CORSICA


Journaal

XL-LADES VAN SORTIMO NU

BESCHIKBAAR IN NIEUWE AFMETINGEN

Sortimo, marktleider in bedrijfsvoertuiginrichting en slimme mobiliteitsoplossingen,

breidde onlangs zijn aanbod van XL-schuiflades,

de Jumbo-Unit-lades, uit.

De nieuwe afmetingen van de lades zorgen voor nog meer laadruimte in de

bedrijfsvoertuigen, een enorme meerwaarde voor de dagelijkse praktijk van

vakmannen. Dankzij hun robuuste design en belastbaarheid tot wel 100

kg, maken de ‘Jumbo-Unit’-lades het bovendien mogelijk om eenvoudig,

snel en veilig, grote en zware ladingen in het voertuig op te bergen.

Meer informatie is te vinden op: www.sortimo.nl

liefhebbers”, legt John Dierickx uit, zaakvoerder van Artglas (Artistieke

Glaspanelen) in Zonhoven. “Wij maken ontwerpen op maat voor mensen

die in de woning een unieke, kunstzinnige en persoonlijke toets willen.

Dat unieke mag je letterlijk nemen, want elk paneel wordt op traditionele

wijze handgemaakt in ons atelier. Klanten komen bij ons met een

eigen ontwerp, of wij maken er één voor hen op maat van hun smaak

en budget. Voor bedrijven kunnen we bijvoorbeeld subtiel hun logo

in het ontwerp verwerken. We willen het loodglas – mét respect voor

het eeuwenoude ambacht – een eigentijdse invulling geven. En we zijn

natuurlijk blij dat Profel ons daar in volgt en een breed platform biedt.”

Kunst om naar en door te kijken

Het nieuwe glas-in-lood overtuigt niet alleen met esthetiek: het wordt

volledig geïntegreerd in (dubbel) hoogrendementsglas om aan de moderne

bouwnormen te voldoen. Het paneel wordt hierdoor ook heel stevig,

zodat grote oppervlakken mogelijk zijn. John Dierickx: “Bovendien

kan je op een slimme manier spelen met de helderheid of kleurvakken,

naargelang de behoefte aan privacy. De kracht van een glasraam zit in zijn

intrinsieke schoonheid. Het beïnvloedt het uiterlijk van een ruimte. Dankzij

de veranderende lichtinval ontstaat er een continu variërend licht- en

kleurspel. Ook met kunstlicht kan je ongelooflijk mooie effecten creëren

in de ruimte. Daarom is onze slogan: kunst om naar én door te kijken. Het

vervult meerdere functies.”

PROFEL BLAAST GLAS-IN-LOOD NIEUW

LEVEN IN SAMEN MET ARTGLAS

Profel, de Belgische marktleider in ramen en deuren, lanceert een

nieuwe lijn moderne loodglaspanelen voor buitendeuren op de

markt. Dat doet het bedrijf in samenwerking met kunstenaar/

ambachtsman John Dierickx van Artglas, die exclusief voor Profel

de dessins van de collectie uittekende. Authentiek vakmanschap

voor eigentijdse architectuur en interieurdesign: op Batibouw

kan de bezoeker het in primeur ontdekken.

“Glas-in-lood past uitstekend in de trend naar een meer persoonlijke invulling

van architectuur en interieur”, zegt Antoinette Dumon, Strategie

& Marketing directeur bij Profel. “Bovendien geloven wij heel sterk in de

combinatie van authentiek vakmanschap en moderne productietechniek,

zoals we dat ook met onze houten ramen doen. De klant krijgt zo het beste

van twee werelden. Daarom brengen we nu een volledige lijn loodglas

uit, exclusief voor Profel uitgetekend door ambachtsman John Dierickx.”

De 5 moderne dessins werden speciaal ontwikkeld voor het programma

buitendeuren, maar men kan ook kiezen voor een ontwerp op maat

voor ramen.

Mee met de tijd

Waarom kiezen voor een loodglasraam? “Uiteraard is dit iets voor de

57


Journaal

HOUTFABRIKANT PLATOWOOD MAAKT

VAN RESTHOUT HOOGWAARDIGE

GEVELBEKLEDING MET EXTRA

LANGE LENGTES

Ook de bouwsector ontkomt niet aan de gevolgen van het coronavirus, het

aanbod van bouwmaterialen wordt steeds beperkter. Maar dat geldt niet

voor het duurzame houtbedrijf Platowood. Met een eigen productielocatie

in Arnhem kan de houtfabrikant nog steeds voldoen aan de toenemende

vraag naar duurzame bouwmaterialen. Sterker nog; Platowood heeft nu

zelfs gevelbekleding met extra lange lengtes tot circa 6 meter op voorraad.

Van resthout naar geoptimaliseerde lange planken

Door het productieproces te optimaliseren is Platowood in staat om van

geplatoniseerd Fraké resthout hoogwaardige gevelbekleding te maken.

Door geoptimaliseerde, korte lengtes te vingerlassen biedt Platowood

lange lengtes van circa 6 meter, gemiddeld twee keer de verdiepingshoogte.

Van deze gevingerlaste delen is het rendement 100%, wat betekent

dat er geen uitval is door bijvoorbeeld kopscheuren. Daarbij is

het mogelijk om deze geveldelen in ieder gewenst profiel te schaven. Bij

geborstelde, fijnbezaagde en of voorvergrijsde delen is de vingerlas niet

zichtbaar. Bart Raymann, commercieel directeur van Platowood: “De lange

lengtes resulteren in minder stuiknaden op de gevel, waardoor het rustiger

oogt. Hiermee spelen wij niet alleen in op de vraag van architecten

maar benutten we ook alle delen van de hernieuwbare grondstof hout.

De Zwaluw producten

Uit eigen productie biedt Bostik al tientallen jaren het internationaal

erkende assortiment Zwaluw Technische Sprays voor de veeleisende

professional. Ontwikkeling door de eigen R&D afdeling waarborgt gespecialiseerde

producten van hoge kwaliteit voor professioneel gebruik

in zowel bouw als industrie. De Zwaluw-range van inmiddels ruim 30

producten is verdeeld in de vier categorieën Cleaning, Maintenance,

Care en Coating, met ieder een eigen kleur. Reinigen, smeren, lijmen,

afbijten of ontdooien: voor iedere klus is er een geschikte spray

Gepersonaliseerde Hörmann-sectionaalpoorten

met een nieuw design

Naast veiligheid, comfort en thermische isolatie, speelt ook het esthetische

aspect een belangrijke rol bij een woning. Het ontwerp van

de garagepoort is daarbij een niet te onderschatten factor. Helemaal

nieuw in het gamma Hörmann-garagepoorten is de mogelijkheid om

acht bestaande Duragrainoppervlaktes nu ook in verticaal profilering

motief te printen. Zo vindt elke klant de look die bij zijn woning past.

Bij alles wat Platowood doet streven we naar een zo gering mogelijke

belasting voor het milieu en een permanente opslag van CO 2 .”

In overleg is het mogelijk om vanaf 300 meter, zonder toeslag, geveldelen

in een eenzijdige lengtespecificatie te bestellen. Op de ruime voorraad

van de gevingerlaste delen in kopmaat 20 x 145 (ruw) ontvangt men tot

en met dinsdag 30 juni 2020 een introductiekorting.

ALLROUND INZETBAAR IN BOUW

EN INDUSTRIE VOOR ONDERHOUD

GEREEDSCHAP EN MATERIALEN

Zwaluw Multi-Spray spuit en vernevelt

Zwaluw Multi-Spray is de nieuwe spray in het brede assortiment van

Zwaluw Technische Sprays. Het product heeft als eerste een multifunctionele

spraycap om de onderhoudsspray als straal of verneveling te

spuiten, met of zonder slangetje. Wisselen vergt slechts een eenvoudige

en snelle aanpassing. De Zwaluw Multi-Spray is allround inzetbaar in de

bouw en industrie voor onderhoud van gereedschap en materialen. En is

evenals alle Technische Sprays ontwikkeld door de eigen R&D van Bostik.

Zwaluw Multi-Spray voorkomt veel problemen of lost ze op. Hij weekt

vastgeroeste moeren, schroeven en bouten los, beschermt effectief

tegen corrosie, smeert en vet lagers en geleiders in en voorkomt

hinderlijk piepen, kraken en knarsen van gereedschap en materialen.

Het product bewijst ook goede diensten bij schoonmaken, strippen

en verwijderen van achtergebleven restdeeltjes. Tot slot verdrijft

de onderhoudsspray vocht uit kieren en naden. Dit product

heeft als eerste van de Technische Sprays van Zwaluw een

cobra cap om de spray met een simpele aanpassing te spuiten of

te vernevelen. Zwaluw Multi-Spray bevat een onbrandbaar drijfgas

en wordt geleverd in een doos van 12 spuitbussen à 400 ml.

Zwaluw Multi-Spray is de nieuwe technische onderhoudsspray van Zwaluw

met cobra cap die met een simpele aanpassing spuit en vernevelt.

58


Journaal

NIEUWE DURAGRAINOPPERVLAKTES

De Hörmann-garagesectionaalpoort met moderne grote panelen is beschikbaar

in 24 fotorealistische Duragrain- decoroppervlaktes zoals geroest

staal, beton en verschillende soorten hout als witte eik, bamboe en teak.

De varianten Whitewashed Oak, Sheffield, Grigio Scuro, Walnuss Terra,

Noce Sorrento Balsamico, Moca, White Oak en Walnuss Kolonial worden

op aanvraag voorzien van een geprinte verticale profileringsoptiek.

Hörmann biedt hiermee een elegante oplossing voor klanten die

op zoek zijn naar een exclusieve poort. Ook bij de nieuwe oppervlaktes

worden de motieven in detail op de garagepoort afgebeeld

met levensechte kleuren en worden deze afgewerkt met

een ultrabeschermend vernis voor een permanent mooi resultaat.

Het Duragrain-oppervlak is UV- en krasbestendig, zodat zowel zonlicht

als krassen geen schade kunnen toebrengen aan het ontwerp. Hörmann

garandeert hiermee een duurzaam mooi en kleurvast deuraanzicht.

HOLLAND GEVELTECHNIEK

DE WRAP FOLIE SPECIALIST

Leverancier en Applicator Holland geveltechniek is gecertificeerd verwerker door

Avery Dennison conform de Specialist Façade Installer norm. Dit betekend dat

Holland geveltechniek werkt volgens de voorschriften die Avery heeft afgenomen

middels de opleiding met folie. Hier is het SFI certificaat voor uitgereikt. Door de vele

ervaring die Holland geveltechniek inmiddels heeft vergaard in de verwerking van

Avery Facade film en de SFI certificering kom je in aanmerking voor de speciale

projectgarantie ICS van Avery.

De ICS-Prestatiegarantie is een mondiaal open-garantiesysteem. Het geeft zekerheid

aan converters, installateurs en eindgebruikers, omdat het de prestaties van Avery

Graphics films met gekwalificeerde componenten garandeert.

HOLLAND GEVELTECHNIEK

DE WRAP FOLIE SPECIALIST

Leverancier en Applicator Holland geveltechniek is gecertificeerd verwerker door

Avery Dennison conform de Specialist Façade Installer norm. Dit betekend dat

Holland geveltechniek werkt volgens de voorschriften die Avery heeft afgenomen

middels de opleiding met folie. Hier is het SFI certificaat voor uitgereikt. Door de vele

ervaring die Holland geveltechniek inmiddels heeft vergaard in de verwerking van

Avery Facade film en de SFI certificering kom je in aanmerking voor de speciale

projectgarantie ICS van Avery.

De ICS-Prestatiegarantie is een mondiaal open-garantiesysteem. Het geeft zekerheid

aan converters, installateurs en eindgebruikers, omdat het de prestaties van Avery

Graphics films met gekwalificeerde componenten garandeert.

4e Industriestraat 11c

3133 EK Vlaardingen

010-7371263

info@hollandgeveltechniek.nl

WWW.HOLLANDGEVELTECHNIEK.NL

17350344_Holland 193504-17554_Holland gevel Geveltechniek.indd 1-2.indd 1 1 12-06-17 05-09-19 15:04 14:23

59


SNELLE LEVERING

ADVIES

SERVICE

GEREEDSCHAPPEN

BOUWBESLAG

EN

MEUBEL-, INTERIEUR-,

DECORATIEF BESLAG

ELEKTRONISCH

BOUWBESLAG

BEVESTIGINGEN

EN CHEMICALIEN

PERSOONLIJKE

BESCHERMINGSMIDDELEN

Uw klant verlangt

een oplossing.

Reken op onze

specialisten om

ze te vinden.

lecot.nl


Thema Buitenzonwering

Tekst en beeld: Renson

Grote raampartijen smeekten om buitenzonwering in moderne villa

Een perfecte match met minimal windows

Een ultramoderne nieuwbouwvilla, strak wit pleisterwerk en grote raampartijen: alles om zorgeloos en comfortabel te kunnen wonen.

Zo dachten ook de eigenaars toen ze er 7 jaar geleden introkken. Helaas: binnen genieten ze dan wel van veel daglicht, maar pal op de

zuidkant vangen de grote ramen dan ook de volle zon én de warmte die daarmee gepaard gaat.

Waar de eigenaars bij de bouw van hun woning de keuze voor doekzonwering

nog naast zich neer legden uit schrik voor een povere windbestendigheid

bij de grote oppervlakken, komen ze er nu op terug. Het

zonwerend glas bood tot dusver namelijk geen soelaas om op warme

dagen de binnentemperatuur draaglijk te houden.

'Ook op het vlak van installatie

betekent deze nieuwe Fixscreen

Minimal een flinke stap voorwaarts'

“Het enige probleem", herinnert installateur en Renson Ambassador

Luc Boonen zich: “waren de smalle raamprofielen van de minimal windows.

Van de bestaande doekzonwering op de markt zouden de zijgeleiders

sowieso voor het glas uit komen, en dat was voor deze woning

echt zonde geweest. Met amper 2 cm zichtbaar raamprofiel, kwam de

‘Fixscreen Minimal’ met z’n 2 cm brede zijgeleiders hier dus als geroepen.

De voorgemonteerde doekzonwering valt hier zelfs amper nog

op. Voor na-installatie op strakke woningen met ‘minimal windows’ is

dit dan ook het gat in de markt. Zeker voor grote ramen, aangezien je

met een kleinere doekkast toch die grotere oppervlakken kan coveren.”

“Ook op het vlak van installatie betekent deze nieuwe Fixscreen een

flinke stap voorwaarts", geeft Luc Boonen nog mee. “Hiermee kunnen

we de doekkast apart bevestigen vooraleer de geleiders op hun plaats te

monteren. Dat je ook de nieuwe onderlat ter plaatse kan (de)monteren

scheelt een pak in het gewicht bij installatie van grote screens.”Volgens

de eigenaars blijft het dankzij de doekzonwering voortaan zelfs op hete

zomerdagen aangenaam in huis. “Om dan nog maar te zwijgen van het

grote voordeel dat je zelfs met de naar beneden gedraaide screens toch

nog steeds naar buiten kan kijken", besluiten ze. www.renson.eu ■

61


Thema Terrasoverkappingen

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Sunparadise

Zomertuinsystemen beschermen tegen overmatig zonlicht en

hitte, maar ook tegen wind, regen en koude

HET TERRAS WORDT EEN WELLNESS-OASE VAN

ALUMINIUM EN GLAS

We willen vandaag zoveel mogelijk tijd op ons terras of in de tuin doorbrengen, maar dan moeten we ook rekening houden

met de grillen van de natuur. Of toch niet?

Met een zomertuinsysteem van Sunparadise

wordt het terras als het ware tot een extra leefruimte

omgetoverd. Een eenvoudig CUBO-terrasdak

beschermt de gebruiker tegen de felle

hitte, maar laat toch voldoende daglicht en buitenlucht

toe. Wie ook beschermd wil zijn tegen

wind of regen, kan kiezen voor een gedeeltelijk

of volledig afgesloten systeem met bijvoorbeeld

de nieuwe GSS 17 hardglazen schuif-stapelwand

met individueel verschuifbare vleugels.

Sunparadise AG staat bekend om zijn innovatieve

winter- en zomertuinsystemen.

Een wintertuin is een elegante, lichtdoorstroomde

aanbouw, die de sfeer van buiten

als het ware in de woning brengt, terwijl een

zomertuin het terras omtovert tot een soort

wellness-oase, waar de gebruiker kan genieten

van het buitengevoel, zonder rekening te

moeten houden met de grillen van de natuur.

Met de Hawaii 40 Series biedt de specialist

de consument een elegante oplossing voor

een eenvoudige terrasoverkapping of een

complexe serre voorzien van een recht-toerecht-aan

dak met een glazen onderbouw,

een vlak dak, lessenaarsdak of hoekvormdak.

‘Deze kubusvormige uitvoering kan aan het gebouw

gemonteerd worden, maar ook vrijstaand

geplaatst worden’

gemonteerd worden en zelfs als dakoversteek

zonder palen. Verder kan dit systeem ook

vrijstaand in de tuin geplaatst worden of als

carport gebruikt worden. Onzichtbaar geïntegreerde

goten en regenpijpen zorgen voor een

efficiënte waterafvoer en dankzij ingebouwde

kabelkanalen in de liggers kan ook sfeervolle

LED-verlichting voorzien worden", zegt

Lucas Bouwers van Sunparadise Nederland.

“Tijdens Polyclose presenteerden we de nieuwste

versie van dit type, uitgerust met een nieuw

type dak en leverbaar in een volledig nieuwe

dimensionering. Zo is deze terrasoverkapping

beschikbaar voor oppervlaktes van maximaal

13,6 meter breed en 6,90 meter diep met

slechts één middenpaal ter ondersteuning.”

CUBO en PURE terrasdaken

Sunparadise heeft het gamma Hawaii 40 daksystemen

sinds vorig jaar uitgebreid met twee

types: de puristische PURE en de kubusvormige

CUBO. De Hawaii 40 PURE is een hoogwaardige

aluminium constructie met strakke profielaanzichten

en een hellend dak tussen 4° en

15° die direct aan de gevel aangebouwd wordt.

Deze overkapping omvat een regengoot met

geïntegreerde bescherming tegen bladeren en

kan optioneel geleverd worden met dimbare,

warme LED-lampen.

“Met de Hawaii 40 CUBO spelen we perfect in

op de ontwerp- en bouwtrend naar een pure,

kubistische vormgeving. Dit hoogwaardige

platte dak, beschikbaar met beglazing tussen 8

en 42 mm, kan aan de muur van een gebouw

De Hawaii 40 CUBO met plat dak wordt aan de gevel gemonteerd of vrijstaand in de tuin geplaatst.

62


Thema Terrasoverkappingen

Een terrasoverkapping kan afgesloten worden als bescherming tegen wind, regen en koude. De nieuwe GSS 17 is een hardglazen schuif- en stapelwand met individueel

verschuifbare vleugels.

‘De nieuwe hardglazen schuif- en stapelwand omvat

tot 8 individueel verschuifbare vleugels met afmetingen

tot 900 x 2700 mm’

GSS 17 hardglazen schuif-stapelwand

Zowel de Pure als de Cubo zijn beschikbaar in

een breed kleurengamma en kunnen afgesloten

worden tegen regen, wind of koude met volledig

glazen, verschuifbare, vouw- en stapelwanden.

“De compleet glazen schuifinstallaties VG15

en VG17 zijn gebaseerd op uiterst compacte

en lichte aluminium profielsystemen en leverbaar

in 2-, 3-, 4- of 5-sporige (VG 17 ook in

6-sporige) uitvoering. De individuele elementen

lopen op kogelgelagerde loopwielen en zijn

uitgerust met meenemers die het volgende element

bij het sluiten automatisch meetrekken",

vult Dirk Larivière van Sunparadise België aan.

“Onze nieuwe GSS 17 is een hardglazen

schuif- en stapelwand met tot 8 individueel

verschuifbare vleugels met afmetingen tot 900

x 2700 mm, die boven en onder in een smal

aluminium profiel vastgehouden en geleid

worden. Alle vleugels worden 90 ° gedraaid

in een station, zodat de hele wand een klein

vleugelpakket wordt. Dit nieuwe, eenvoudig

te monteren systeem vervangt de Freeslide

en is beschikbaar vanaf juni 2020.” ■

De Hawaii 40 PURE is een hoogwaardige aluminium constructie met strakke

profielaanzichten en een hellend dak tussen 4° en 15° die direct aan de gevel

aangebouwd wordt.

Deze kubusvormige CUBO terrasoverkapping is uitgerust met onzichtbaar geïntegreerde goten

en regenpijpen voor een efficiënte waterafvoer en dankzij ingebouwde kabelkanalen in de liggers

kan ook sfeervolle LED-verlichting voorzien worden.

63


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Wilms

Rolluik zorgt voor aanzienlijke besparing op de energiefactuur

LUCHTDICHT ROLLUIK VALT IN DE SMAAK

Een op en top Belgisch familiebedrijf, gespecialiseerd in kwalitatieve rolluiken, zonwering en producten voor het buitenleven, met focus

op innovatieve producten, welzijn voor de eigen medewerkers en een duurzaam productieproces: dat is de definitie van Wilms uit

Meerhout. Met de lancering van ShutterX ® is Wilms de enige producent in de Benelux die een rolluik kan aanbieden dat gegarandeerd

luchtdicht is. Er is geen perforatie meer van de binnenmuur én het rolluik is onzichtbaar vanaf de buitenzijde. Dit luchtdicht rolluik valt

in de smaak bij verwerker en eindklant.

Dit rolluik is uitgegroeid tot een totaaloplossing. Alle mogelijk isolatie-, vocht- en condensproblemen worden aangepakt in een geïntegreerd systeem.

Met traditionele inbouwrolluiken en opbouwrolluiken

kon je tot nu toe bij een blowerdoortest

nooit een goed resultaat boeken. Een woning

kon immers niet luchtdicht zijn met deze producten.

Wilms ontwikkelde met ShutterX ® de

oplossing: een innovatief rolluik dat gegarandeerd

luchtdicht is. Dit rolluik, onzichtbaar in

de gevel geïntegreerd, wordt luchtdicht in de

spouwmuur weggewerkt, zonder dat daarbij

de binnenmuur geraakt en geperforeerd wordt.

‘Dit rolluik zorgt voor een verlaging van het S-peil en

een aanzienlijke besparing op de energiefactuur’

De isolatie die daarvoor uit de spouw verwijderd

wordt, maakt plaats voor een composiet

verstevigingsprofiel dat ter hoogte van de kast

in de binnenmuur geïntegreerd wordt en de

isolatiewaarde van de ontbrekende spouwmuurisolatie

overneemt en zelfs verbetert.

Bovendien kan het raam vanuit de bovenzijde

aan de binnenmuur bevestigd worden.

Een raam met rolluik ShutterX ® wordt rondom

in de dagopening afgewerkt met isolerende

constructieplaten, als barrière tussen

de koude buiten- en de warme binnenlucht.

Om in de winter geen last van koude vensterbanken

te hebben, wordt een composiet raamondersteuningsprofiel

gebruikt, waarop zowel

de binnen- als de buitenvensterbank rust.

Technisch pareltje, ontworpen én

gemaakt in België

De ontwikkeling van de ShutterX ® is volledig

in eigen huis gebeurd, inclusief de productie

van de prototypes'. Ondertussen hebben

we al heel wat projecten gerealiseerd en is

het originele ontwerp verder bijgeschaafd",

vertelt Erik Wilms, CEO van Wilms. “Dit rolluik

is uitgegroeid tot een totaaloplossing.

64


Het rolluik ShutterX® wordt luchtdicht in de spouwmuur weggewerkt, zonder dat daarbij de binnenmuur geraakt en geperforeerd wordt.

Alle mogelijk isolatie-, vocht- en condensproblemen

worden aangepakt in een geïntegreerd

systeem. Niet onbelangrijk: ook aan

het visuele aspect is gedacht. Zo wordt het

volledige product, inclusief geleiders en onderlat,

weggewerkt in de spouwmuur. Je

ziet er niets van als het rolluik geopend is.”

Enige methode om rolluiken te

plaatsen in nieuwbouw

Ondanks een stagnatie in de nieuwbouwmarkt

zijn er toch dagelijks tientallen bouwers die

op zoek zijn naar rolluiken voor hun project.

Ze komen bij Wilms terecht omdat ShutterX ®

vandaag de enige mogelijkheid is op de markt

om rolluiken in een nieuwbouw te plaatsen en

te voldoen aan alle hedendaagse, strenge bouwvereisten

met oog op passiefbouw. “We stellen

vast dat heel wat nieuwbouwers en verbouwers

op zoek zijn naar mogelijkheden om S-punten te

sprokkelen. Tot voor kort waren rolluiken steevast

een negatieve factor en werden ze zelfs afgeraden

door architecten. Dankzij ShutterX ® kunnen

we hen een oplossing bieden", besluit Erik

Wilms. “Door een innovatief en gepatenteerd

systeem slagen we erin om niet enkel de traditionele

koudebrug te dichten, maar ook de bouwknoop

in een isolatie-voordeel om te zetten.

Een onafhankelijk studiebureau stelde vast dat

ShutterX ® het S-peil van een woning met maar

liefst drie punten verlaagt én een aanzienlijke

besparing op de energiefactuur realiseert.” ■

‘Het nieuwe rolluik is gegarandeerd luchtdicht en

wordt onzichtbaar in de gevel geïntegreerd’

65


Deuropeningbegrenzers, voor zowel

het afremmen als begrenzen van uw deuren

Uniek in deursluittechniek - sinds 1932

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag

of baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen

dat de deur afgeremd en begrensd wordt.

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht

Naast verzinkte en gelakte uitvoeringen, ook in RVS type 304 of type 316

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456

info@dictator.nl

www.dictator.nl


Veelzijdig beslag voor

grenzeloze mogelijkheden

Naast beslag voor standaard doeleinden in de woning- en utiliteitsbouw,

levert Henderson Nederland ook op maat gemaakte producten voor bijzondere

architectonische projecten. Naar wens worden producten zodanig gemodificeerd,

waardoor aan de behoeften van de eindgebruiker wordt voldaan. Langere railprofielen

voor extra brede doorgangen in ziekenhuizen, elektrisch aangedreven luiken die

openen en sluiten op basis van het buitenklimaat, of niet-corroserende zonwering

voor grote gebouwen. Altijd passend in het landschap, zowel binnen als buiten.

www.henderson.nl


Centor-deuren glijden over een rail naar de uiterste randen van het kozijn, waar de deuren compact samenvouwen.

Tekst: Jan Mol | Beeld: Burghouwt

Eenvoudig te monteren, vederlicht te bedienen, inbraakwerend en

optimaal wind- en waterdicht.

Vrije doorgang aan de gevel met

exclusief vouwdeursysteem

Het Centor-vouwdeursysteem heeft het allemaal in zich. Burghouwt is importeur van het van origine Australische vouwdeursysteem dat

zorgt voor een volledig vrije doorgang aan de gevel – zonder storende elementen. Burghouwt levert Centor aan timmerfabrieken en

aannemers als complete systeemoplossing. Rob van Baars, commercieel manager bij Burghouwt: “Van de woonkamer zo het terras op of

de tuin in, dat kan met het Centor-vouwdeursysteem. Met een Centor-pui gaan binnen en buiten naadloos in elkaar over. De vouwwijze

van Centor biedt vrije doorgang, een panoramisch uitzicht en veel extra daglicht in het interieur.

Absolute meerwaarde

Centor onderscheidt zich van alle andere

schuif- en vouwsystemen voor aan de gevel.

Centor levert architecten daarmee bijzondere

ontwerpmogelijkheden en eindgebruikers

meerwaarde in de vorm van een bijzondere

ruimtebeleving. Niet alleen thuis, maar ook

op de werkplek. “De robuuste kwaliteit van

het Australische vouwdeursysteem leent zich

uitstekend voor intensief gebruik in een bedrijfs-

of kantooromgeving, in winkels en horeca”,

aldus Van Baars.

Levering van het hele pakket

Burghouwt is importeur voor de Benelux van

het Centor-vouwdeursysteem. De groothandel

met hoofdvestiging in Arnhem levert timmerfabrieken

het complete Centor-systeem

als pakket, inclusief geleiders, deurrollers,

68


scharnieren, sloten en kantschuiven. “Zo

ontzorgt Burghouwt de timmerfabrieken met

een systeemoplossing van hoge kwaliteit die

eenvoudig te monteren is”, legt Van Baars

uit. “Klanten hebben daarbij de keuze tussen

een bovenhangend vouwdeursysteem (met

E3- en E4-beslag) en de onderlopende variant

(met F3-beslag).”

Eigen onderdorpeloplossing

De onderlopende oplossing biedt een aantal

voordelen. Zo zijn zware draagconstructies

overbodig. Met het F3-beslag kan Centor ook

worden toegepast in puien met bovenlichten,

in aanbouwen en binnenpuien. n deze variant

leent het Centor-vouwsysteem zich voor een

deurenschema tot zestien deuren van 1,00 meter

breed, 2,70 meter hoog en 80 kilo zwaar.

Van Baars licht toe: “Voor het binnenvouwende,

onderrollende F3-beslag ontwikkelden

we een nieuwe aluminium onderdorpel,

voorzien van een speciale constructie voor de

afvoer van (dweil)water naar buiten.”

Esthetisch, duurzaam en bekroond

Het vouwdeursysteem heeft daarnaast op

'Niet voor niets won de Australische geveloplossing

de internationaal hoog aangeschreven Red Dot

Design Award'

esthetisch vlak ook veel te bieden. Niet voor

niets won de Australische geveloplossing de

internationaal hoog aangeschreven Red Dot

Design Award. Met binnen robuust, duurzaam

en sfeervol eiken (behandeld of onbehandeld)

en buiten strak en onderhoudsarm

aluminium. In 2019 werd ook de elegante S4

zon- en insectenwering van Centor bekroond

met een Red Dot Award.

Alle ruimte voor eigen wensen

“Bij het E3-beslag is de maximale deurhoogte

voor het Centor-vouwdeursysteem 3,6 meter.

De maximale deurbreedte bedraagt 1,2 meter.

Het maximale toegestane deurgewicht

ligt op maar liefst 115 kilo. Dat biedt opdrachtgevers

en gebruikers alle speelruimte

om een pui toe te snijden op de eigen wensen

en eisen, bijvoorbeeld als het gaat om

de beste deurverdeling of de inzet van triple

glas”, aldus Van Baars.

Onderhoudsarme railgeleiding

Centor-deuren glijden over een rail naar de

uiterste randen van het kozijn, waar de deuren

compact samenvouwen. Zo ontstaat een

naadloze vrije doorgang in de gevel. Centordeuren

kunnen naar binnen of naar buiten

vouwen. De geleiding is onderhoudsarm, geruisloos

en licht te bedienen. Het systeem is

wind- en waterdicht en makkelijk nastelbaar.

Centor kan ook worden ingezet als scheidingswand

in interieurs.

‘Timmerfabriekvriendelijke’ sluiting

“Voor timmerfabrieken levert Burghouwt het

vouwwandsysteem van Centor met de in eigen

beheer ontwikkelde BA2000 – een ‘timmerfabriekvriendelijke’

sluiting met een fraaie

knopcilinder. Zo kunnen timmerfabrieken het

Centor-systeem eenvoudig en doeltreffend

gebruiken voor hun eigen deuren”, zegt Van

Baars tot slot. ■

Voor timmerfabrieken levert Burghouwt het vouwwandsysteem van Centor met de in eigen beheer

ontwikkelde BA2000 – een ‘timmerfabriekvriendelijke’ sluiting met een fraaie knopcilinder.

69


Wanneer het panorama

en de mogelijkheden

eindeloos zijn.

Meer dan enkel een uitzicht.

Schuifsystemen van Schüco.

Meer licht, meer transparantie, een betere levenskwaliteit.

Schüco schuifsystemen in pvc en aluminium creëren ruimtes

die baden in licht, nieuwe perspectieven en een naadloze

overgang tussen binnen en buiten. Ontdek meer op

www.schueco.be/uitzicht

Ramen. Deuren. Gevels.


Tekst: Johan Debaere | Beeld: tesa®

Zelfklevende tapes zijn een onmisbare tool

in de hedendaagse bouwsector

Professionals in de bouwsector gebruiken zelfklevende tapes voor de meest uiteenlopende toepassingen: de hechting van scheidingswanden,

wandbekleding en plafonds, de installatie van decoratieve en andere panelen, de bevestiging van verstevigingsprofielen, de

assemblage van ramen en deuren, …. Dankzij de grote kleefkracht, de zeer hoge aanvangshechting en een uitstekende bestendigheid

tegen koudeschokken, UV-straling, water en veroudering zijn de zelfklevende tapes van specialist tesa® de ideale oplossing voor heel

wat projecten.

Huis van spiegels

Voor de bouw van de ‘Mirage Gstaad’ in Zwitserland

werden verschillende vormen van gespiegelde

samengestelde panelen met Alucobond ®

by tesa ® gemonteerd. Die panelen zijn gebaseerd

op een strategische samenwerking met 3A

Composites en bestaan uit stevig verlijmde architecturale

platen op een onderconstructie. Voor

de montage van de verstevigingsprofielen op

de Alucobond ® panelen werd zelfklevende tape

70200 uit de ACXplus familie van tesa ® gebruikt.

Deze revolutionaire tape garandeert een onzichtbare

en trillingvrije plaatsing van de panelen.

Nieuwbouwkantoor

De nieuwe hoofdzetel van bouwbedrijf Cordeel

in Temse valt op door de indrukwekkende gevel

met glaspartijen en spiegelende panelen, die in

functie van tijd en weersomstandigheden steeds

weer voor een variërende look zorgen. Deze gevel

omvat 5.500 m² Alucobond ® panelen. Voor

de montage van verstevigingsprofielen op de

composietpanelen werd zelfklevende tape uit de

ACXplus familie van tesa ® gebruikt. Deze performante

dubbelzijdige tape vormt een belangrijk

onderdeel van het revolutionaire gevelsysteem,

ontworpen door Limeparts-Drooghmans.

Minimalistische aluminium

binnendeuren

Aliplast Aluminium Systems ontwikkelde met

het IDA-concept een slank en licht systeem voor

draai- en pivoterende deuren. Die worden in

het atelier of op de werf geassembleerd, wat

vooral handig is voor grotere elementen. Voor

de montage van de glaspanelen maakt Aliplast

gebruik van de tesa ® 62520, een dubbelzijdige

PE-schuimtape met een totale dikte van 2000

µm, die bestaat uit een zeer conformeerbare rug

uit geslotencel PE schuim en een acryl kleefstof

met sterke initiële hechting. Deze tape garandeert

een snelle assemblage van de glaspanelen.

Oneffenheden in het oppervlak worden met de

tape geëgaliseerd en in tegenstelling tot vloeibare

kleefstoffen is er geen droogtijd of extra werk

om lijmresten te verwijderen.” ■

‘Zelfklevende tapes werden ingezet voor de meest

uiteenlopende toepassingen in de bouwsector’

Voor de montage van de glaspanelen maakt Aliplast gebruik van de tesa® 62520, een

dubbelzijdige PE-schuimtape.

De zelfklevende tapes uit de tesa® ACXplus familie werden gebruikt voor de snelle bevestiging van verstevigingsprofielen

op de composietpanelen bij Mirage Gstaad.

71


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Henderson Nederland

Voor ieder project een passend schuif- en

vouwdeurbeslag of railsysteem:

‘ONZE KLANTEN HOEVEN NOOIT MEER

‘NEE’ TE VERKOPEN’

Henderson Nederland is sinds 1965 actief op de Nederlandse markt als specialist in technisch hoogwaardige en duurzame schuif- en

vouwdeurbeslagen en railsystemen. Naast de standaardproducten die bij onder meer de ijzerwaren- en bouwmaterialenhandel, doehet-zelfzaken,

bouwmarkten en webshops op voorraad liggen, is het bedrijf ook steeds meer betrokken bij bijzondere projecten. “Recent

pasten we zelfs een deel van onze organisatie hierop aan”, vertelt René van den Biggelaar, Business Unit Manager bij Henderson Nederland.

“Diverse medewerkers breidden hun kennis uit en we ontwikkelden een intern programma, waardoor wij niet alleen onze eigen

klanten, maar ook architecten, aannemers én eindgebruikers van A tot Z kunnen begeleiden.”

In het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft Henderson Nederland 450 van de 527 eenpersoonskamers voorzien van een speciaal schuifdeurbeslag.

“Samen met onze klanten brengen wij graag de

behoefte van de architect en/of eindgebruiker in

kaart”, vertelt Van den Biggelaar. “Op basis van

hun wensen en eisen, het gebruikersprofiel, de

omgevingscondities én het beschikbare budget

selecteren we graag de best passende producten

voor ieder project. Dit kunnen standaardproducten

zijn, maar naar wens kunnen we ook producten

modificeren. Dat dit door de markt op

prijs wordt gesteld, bewijzen de vele projecten

die we inmiddels hebben uitgevoerd.”

Als voorbeeld noemt hij het Amphia Ziekenhuis

in Breda, waarvoor Henderson Nederland 450

van de 527 eenpersoonskamers heeft voorzien

van een speciaal schuifdeurbeslag. “Gekozen is

voor ons zelfsluitende Sirocco-beslag, waarmee

de schuifdeuren tussen kamers en badkamers

zelfstandig en zonder motor sluiten.” Omdat

via de schuifdeur niet alleen patiënten en verplegend

personeel maar soms ook complete ziekenhuisbedden

verplaatst moeten worden, was

een grote doorgang – en dus een langer railprofiel

– gewenst, vertelt Van den Biggelaar. “Ook

72


Henderson Nederland ontwierp en produceerde speciale profielen voor de luiken

rondom het QO hotel (hotel Amstelkwartier) in Amsterdam.

'Samen met onze klanten brengen wij

graag de behoefte van de architecten/

of eindgebruiker in kaart'

In het project op de Kunstlaan in Brussel gaan dankzij de projectspecifieke oplossingen

van Henderson Nederland esthetiek en gebruiksgemak hand-in-hand.

integreerden we een speciale tussenstop in het

systeem, waardoor de deur bij ‘gewone’ toegang

niet volledig geopend hoeft te worden.”

Het klantspecifieke Sirocco-systeem is uitvoerig

getest in het Amphia Ziekenhuis. Waar

nodig zijn nog enkele optimalisaties doorgevoerd,

waarna het complete beslagconcept is

samengesteld, geproduceerd en gemonteerd.

Een tweede projectvoorbeeld betreft het QO

hotel (hotel Amstelkwartier) in Amsterdam. Dit

hotel is rondom voorzien van elektrisch aangedreven

en geïsoleerde luiken. Deze luiken openen

en sluiten automatisch op basis van het

buitenklimaat en de zoninstraling, waardoor

warmteverlies of juist oververhitting van de hotelkamers

wordt voorkomen. Henderson Nederland

ontwierp en produceerde speciale profielen

hiervoor, vertelt Van den Biggelaar. “Bovendien

pasten we ons Evolve-beslag projectspecifiek

aan. Zo zijn de firmware en het model van de

motor aangepast, waardoor de luiken geruisloos

openen en sluiten.”In Cadzand worden dit jaar

grote, luxe villa’s opgeleverd (project Blanke Top

- The Residence), die aan de buitenzijde worden

voorzien van hoogwaardige zonwering. “Vanwege

de ligging aan zee werden hoge eisen gesteld

aan het beslag, dat niet mag corroderen.

Om de bestendigheid van het Soltaire 250 beslag

aan te tonen, hebben wij een testopstelling

geplaatst die een jaar lang is blootgesteld aan

alle lokale omstandigheden. De opdrachtgever

was hier zo tevreden over, dat het beslag ook

is toepast.”

Tot slot is Henderson Nederland betrokken bij

een project in Brussel, waarvoor de architect golvende,

ijzeren en zonwerende vouwgordijnen

voor de buitengevel ontwierp. “Voor dit project

hebben we een duurzaam alternatief uitgewerkt

en in een mock-up gepresenteerd, dat de look

& feel van de architect nauw nadert”, aldus Van

den Biggelaar. “Bovendien pasten we ons standaard

beslag voor vouwdeuren aan, waardoor

een optimale esthetiek én gebruiksgemak nu

perfect hand-in-hand gaan.” ■

73


ONTWORPEN EN ONTWIKKELD DOOR

• voor vloer- en

zijmontage

• in een handomdraai

stevig vastgeklemd

• bij vloermontage

een schroef om

de 400 mm

VETROMOUNT

Balustradeconstructie

• uitlijnen zonder

gereedschap

• +- 20 mm bij

1000 mm glashoogte

• glasdikte van

12,76 tot 21,52 mm

• voorgemonteerde

glasunits

• 3 verschillende

afdekprofielen

systeemstatica

beschikbaar

• kanaal voor

optionele

LED-verlichting

2020

innovative product

www.bohle.com


Tekst: Jan Mol | Beeld: MACO

RAMEN VEILIG OP DE VENTILATIESTAND MET BEHOUD

VAN POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN!

Veiligheid gaat boven alles; dat geldt ook voor ramen die op de kiepstand staan. Met het mooie weer in aantocht zullen

veel mensen frisse lucht in huis laten door ramen in de kiepstand te zetten. Toch brengt dat een risico met zich mee, getuige

ook de filmpjes op social media waarin wordt gewaarschuwd hoe makkelijk inbrekers toegang krijgen bij ramen die in

de kiepstand staan. Deze ongenode gasten hebben echter het nakijken wanneer er gewerkt wordt met SECUAIR van MACO.

Van buiten naar binnen met een

rugzak vol ervaring

We spreken met Antoine Hussaarts, de kersverse

Productmanager MULTI bij MACO. Hussaarts

begon in 1999 bij het bedrijf in de rol

van Accountmanager en mag sinds 1 januari

2020 de scepter zwaaien over alle disciplines

bij MACO rondom het raam voor de

Nederlandse markt. Met zijn ruime ervaring

in de buitendienst weet hij perfect de vertaalslag

te maken tussen markt, product en

MACO. Zijn ervaring buiten neemt hij dus

mee naar binnen, met een gedegen kennis

van timmerfabrieken en kunststofverwerkers.

'SECUAIR biedt de mogelijkheid om in de kiepstand

te ventileren, met behoud van het Politie

Keurmerk Veilig Wonen'

Binnen MACO wordt hij gezien als de initiator

van beslag voor naar buiten draaiende

ramen met verdekte scharnieren voor kunststof,

waarmee MACO zich als eerste wist te

onderscheiden in de kunststofmarkt. Onder

zijn competentie vallen onder andere het certificeren

van producten voor de Nederlandse

markt, data voor aansturing van machines

voor zowel hout als kunststof en het volledige

hang- en sluitwerkassortiment van MACO.

De regio van Antoine is nu in goede handen van

Henk de Haan, zodat Antoine zich maximaal kan

richten op zijn nieuwe functie als productmanager.

Daaronder valt ook het product SECUAIR.

Antoine Hussaarts, Productmanager MULTI bij MACO.

Overtollige warmte naar buiten,

frisse lucht naar binnen

“SECUAIR biedt de mogelijkheid om in de

kiepstand te ventileren, met behoud van het

Politie Keurmerk Veilig Wonen”, opent Hussaarts

het gesprek. “Een groot voordeel is dat

de onderkant van het raam tegen het kozijn zit.

De warmte gaat langs het raam omhoog, naar

buiten, terwijl frisse lucht naar binnen komt.”

SECUAIR is achteraf in te bouwen, met sluitplaten

van 30 mm en een asmaat van 13 mm.

“Daarmee is dit systeem toepasbaar op zowel

kunststof als hout. De luchtdoorstroom is getest.

De testwaardes vormen een aanvulling

op regelbare ventilatieroosters. In de huidige

BENG-woning is ventilatie van levensbelang.

Met SECUAIR kan dat op een veilige manier.”

Met één vloeiende beweging alle

standen kiezen

De bediening is volgens Hussaarts vederlicht.

“Greep naar beneden betekent raam dicht,

greep haaks betekent draaistand, greep diagonaal

betekent volledige kiepstand en greep

omhoog betekent veilige ventilatiestand. Allemaal

kinderlijk eenvoudig en comfortabel”,

aldus Hussaarts. “SECUAIR is overigens volledig

leverbaar, iedereen kan er meteen mee

aan de slag.” ■

Een groot voordeel is dat de onderkant van het

raam tegen het kozijn zit.

75


Klaar voor de toekomst

Maak kennis met de nieuwe generatie hoogwaardige

én duurzame producten

BOSTIK PREMIUM

Een revolutionair concept met een breed gamma aan Premium en

Aware producten voor de bouw. Premium staat voor innovatie

met de allerbeste kwaliteiten, een lange levensduur en de beste

oplossing voor alle toepassingen. Aware staat voor duurzaamheid,

BREEAM en bewustzijn. Bouw als professional bewust mee aan

een betere wereld. Samen met Bostik klaar voor de toekomst!

Kijk voor meer informatie op www.bostikpremiumaware.com


PROFIEL PARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Profiel Partners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde

fabrikanten en

leveranciers in de sector.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van

de meest gerenommeerde

fabrikanten en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Profiel?

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl

PROFIEL-ONLINE.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Profiel is

bedrijfsinformatie van onze partners

doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid

van Profiel Partners door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de Profiel

Partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Profiel?

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

A+W SOFTWARE GMBH

Am Pfahlgraben 4 - 10

D-35415 POLHEIM

T +49 64 04 20 51 0

E info@a-w.com

W www.a-w.com

ASSA ABLOY

Heide 9

B-1780 WEMMEL

T + 32 22 47 79 11

E info@assaabloy.com

W www.assaabloy.com

CELDEX B.V.

Mijlstraat 18

5281 LL BOXTEL

Postbus 183

5280 AD BOXTEL

T +31 411 68 24 00

E sales@celdex.nl

W www.celdex.nl

DORMAKABA NEDERLAND B.V.

Dalwagen 45

6669 CB DODEWAARD

T +31 88 352 33 33

E info@dormakaba.nl

W www.dormakaba.nl

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

Waaslandlaan 15

B - 9160 LOKEREN

T +32 93 40 55 55

F +32 93 48 57 92

E info@aliplast.com

W www.aliplast.com

ALL-FIX BVBA

BENELUX agent Comaglio Valdorpels

van Overbekelaan 182 bus 34

B-1083 GANSHOREN (BRUSSEL)

T +32 471 735 169

F +32 2 305 47 29

E all-fix@telenet.be

W www.comaglio.it

ALUK ALUMINIUM BV

Esp 440

5633 AJ EINDHOVEN

T +31 40 264 64 94

E info@aluk.com

W www.aluk.com

BAB COMM. V.

Welvaartstraat 22 unit 1

B-2200 HERENTALS

T +32 498 57 49 99

E info@buigwerken.be

W www.buigwerken.be

BOHLE BENELUX BV

Nieuweweg Noord 314 B 20

3905 LX VEENENDAAL

T +31 318 55 31 51

F +31 318 51 98 59

E info@bohle.com

W www.bohle-groupcom

BREUER+SCHMITZ

Locher Strasze 25

D-42719 SOLINGEN

T +49 212 39 625

E info@breuerundschmitz.de

W www.breuerundschmitz.de

C

CK

±

design

®

international

CK DESIGN

Prof. Ronthenstraat 8

7311 AM APELDOORN

T +31 55 578 92 88

F +31 55 576 08 05

E info@ckdesign-int.com

W www.ckdesign-int.com

door hardware

sanitary accessories

DEURENFABRIEK VAN DER PLAS

Handelsstraat 1

3371 XC HARDINXVELD-GIESSENDAM

T +31 184 61 48 88

E info@deurenfabriekvanderplas.nl

W www.deurenfabriekvanderplas.nl

DEVENTER PROFIELEN

Voorerf 75

4824 GM BREDA

T +31 76 541 69 00

F +31 76 541 69 10

E info@deventer-profielen.nl

W www.deventer-profielen.nl

DOZON BOUWTECHNIEK BV

Innovatieweg 6

7007 CD DOETINCHEM

T +31 314 35 06 11

F +31 314 35 06 66

E info@dozon.nl

W www.dozon.nl

DR. HAHN GMBH & CO KG

Trompeterallee 162

D-41189 MÖNCHENGLADBACH

Postfach 400109

D-41181 MÖNCHENGLADBACH

T +49 21 66 95 43

E hahn@dr-hahn.de

W www.dr-hahn.eu

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

Handelsstraat 19

B-8630 VEURNE

T +31 58 33 00 33

F +32 58 33 00 44

E info@duco.eu

W www.duco.eu

Bedrijvenlaan 2

B-8630 VEURNE

T +32 58 33 00 66

F +32 58 33 00 67

E info@duco.eu

W www.duco.eu

®

AMI BV

Spikweien 70

5943 AD LOMM

T +31 77 473 74 75

F +31 77 473 74 79

E info@ami.nl

W www.ami.nl

BURGHOUWT BOUWBESLAG BV

Pieter Calandweg 29

6827 BJ ARNHEM

Postbus 2150

6802 CD ARNHEM

T +31 26 368 42 42

F +31 26 368 42 48

E info@burghouwt.nl

W www.burghouwt.nl

DICTATOR PRODUCTIE B.V.

Energieweg 11

8304 AJ EMMELOORD

T +31 527 61 34 56

F +31 527 69 84 20

E info@dictator.nl

W www.dictator.nl

www.dulimex.nl

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV

Talhoutweg 11-15

8171 MB VAASSEN

Postbus 20

8170 AA VAASSEN

T +31 578 57 11 24

F +31 578 57 11 57

E info@dulimex.nl

W www.dulimex.nl

78


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

ELTON B.V.

2e Energieweg 5

9301 LL RODEN

Postbus 5

9300 AA RODEN

T +31 50 502 11 99

F +31 50 501 47 72

E ellen@elton.nl

W www.elton.nl

GND GARANTIEDEUREN

G.A. van Nispenstraat 11

6814 JA ARNHEM

Postbus 841

6800 AV ARNHEM

T +31 26 379 02 16

E info@gnd.nl

W www.gnd.nl

HEBO KOZIJNEN B.V.

Eeftinkstraat 4

7496 AG HENGEVELDE

T +31 547 33 55 55

E info@hebo.nl

W www.hebo.nl

INTERHOR-HORSYSTEMEN

Leppingtonstraat 12

6067 HZ LINNE

T +31 475 485 013

E info@interhor.nl

W www.interhor.nl

www.onlineschucoshop.nl

ELUMATEC BV

Hoogeveenenweg 204

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL

T +31 180 315 858

E info@elumatec.nl

W www.elumatec.nl

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK

Oostergracht 36

3763 LZ SOEST

T +31 36 601 24 33

E info@jpmkok.nl

W www.jpmkok.nl

HENDERSON NEDERLAND BV

't Rootven 14

5531 MB BLADEL

Postbus 258

5530 AG BLADEL

T +31 497 33 20 20

F +31 497 33 20 29

E sales@henderson.nl

W www.henderson.nl

www.onlineschucoshop.nl

aluminium & kunststof

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV

Vrusschenhusken reserveonderdelen

1

6422 PL HEERLEN

T +31 45 541 32 14

E info@ith-heerlen.nl

EVVA NEDERLAND BV

Aquamarijnstraat 7

7554 NM HENGELO

Postbus 400

7550 AK HENGELO

T +31 74 851 53 00

E info@evva.nl

W www.evva.nl

HARINCK NV

Heirweg 95

B-8710 WIELSBEKE

T +32 56 67 40 50

F +32 56 67 40 51

E info@frager-fralu.com

W www.frager-fralu.com

wenn es HAUTAU ist!

HORST KLAES GMBH & CO. KG

Wilhelmstraße 85-87

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER

T +49 26 41 90 90

F +49 264 19 09 20 00

E Welcome@klaes.com

W www.klaes.de

JAZO ZEVENAAR

Handelsdwarsstraat 10

6905 DJ ZEVENAAR

Postbus 360

6900 AJ ZEVENAAR

T +31 316 59 29 11

F +31 316 52 53 60

E info@jazo.eu

W www.jazo.nl

Life in evolution

FAPIM S.P.A

Via delle Cerbaie, 114

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY

T. +39 582 26 01

F +39 583 25 29 1

E info@fapim.it

W www.fapim.it

HAUTAU GMBH

Bahnhofstr. 56-60

D-31691 HELPSEN

Postfach 1151

D-31689 HELPSEN

T +49 57 24 393-0

F +49 57 24 393 125

E info@hautau.de

W www.hautau.de

Sie werden’s merken, wenn es HAUTAU ist!


TEN HULSCHER DOOR & WINDOW DESIGN BV

Speulderweg 38-40

3886 LB GARDEREN

T +31 577 46 23 07

E info@tenhulscher.nl

W www.deurbeslag.nl

KRUBA BV

Tolweg 9

3741 LM BAARN

T +31 35 543 35 55

F +31 35 541 59 18

E info@kruba.nl

W www.kruba.nl

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH

Hofer Straße 80

D-95145 OBERKOTZAU

T +49 92 86 77 0

F +49 86 77 22 22

E info@gealan.de

W www.gealan.de

HECO SCHRAUBEN GMBH

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28

D-78713 SCHRAMBERG

T +49 74 22 98 92 81

E info@heco-schrauben.de

W www.heco-schrauben.de

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV

Postbus 75 5150 AD DRUNEN

T +31 416 38 64 80

E info.hbs.nl@hydro.com

W www.sapabuildingsystem.nl

KUFA RAAMSYSTEMEN

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN

T +31 255 74 40 20

E info@kufa.nl

W www.kufa.nl

79


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

LECOT NEDERLAND

IBC Weg 12

5683 PK BEST

T +31 499 37 56 75

T 0800 583 25 69

F +31 499 37 51 50

E info@lecot.nl

W www.lecot.nl

LECOT NV

Vierlinden 7

B-8501 HEULE

T +32 56 36 45 11

F +31 56 35 44 38

E info@lecot.be

W www.lecot.be

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX RHENEN

Postbus 128

3910 AC RHENEN

T +31 318 47 77 77

E sales@intersteel.nl

W www.intersteel.nl

MATRIX SOFTWARE

Wijchenseweg 116

6538 SX NIJMEGEN

T +31 88 5678 000

E info@matrix-software.nl

W www.matrix-software.nl

ONLEVEL GMBH

Budbergerstrasse 5

D-46446 EMMERICH AM REIN

T +49 3222 10 96 76 0

E info@onlevel.com

W www.onlevel.com

ORGADATA BENELUX B.V.

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1

8919 AB LEEUWARDEN

T +31 58 233 39 20

F +31 58 213 85 30

E info@orgadata.com

W www.orgadatacom

POLYTEC NEDERLAND BV

Amerikaweg 86

9407 TM ASSEN

T +31 592 37 74 00

F +31 592 37 74 07

E ronnie.poelstra@polytec.nl

W www.polytec.nl

REHAU N.V.

Databankweg 26a

3821 AL AMERSFOORT

T +31 33 247 99 11

E rehau.nederland@rehau.com

W www.rehau.nl

RENOLIT BENELUX BV

Vijfhuizenbaan 3a

5133 NH RIEL

T +31 13 518 68 87

F +31 13 518 68 80

E renolit.benelux@renolit.com

W www.renolitcom

REYNAERS ALUMINIUM B.V.

Maisdijk 7

5704 RM HELMOND

Postbus 111 5700 AC HELMOND

T +31 492 56 10 20

E info@reynaers.com

W www.reynaers.nl

SIEGENIA-AUBI KG

Ramgatseweg 15

4941 VN RAAMSDONKVEER

T +31 85 486 10 80

E info@siegenia.com

W www.siegenia.com

SOLARLUX NEDERLAND BV

Marie Curiestraat 2

7442 DP NIJVERDAL

T +31 548 63 19 38

E info@solarlux.nl

W www.solarlux.nl

TELEFLEX BV

Franklinstraat 13 A

4004 JK TIEL

T +31 344 67 30 20

E info@teleflex.nl

W www.teleflex.nl

MILIN PANELEN & PROFIELEN

Brabanthaven 1

3433 PJ NIEUWEGEIN

T +31 30 606 92 20

F +31 30 657 90 21

E info@milin.nl

W www.milin.nl

POST EN EGER HANG EN SLUITWERK BV

Utrechtsesteenweg 220

3910 TX RHENEN

T +31 20 694 73 33

E info@posteneger.nl

W www.posteneger.nl

SALTO SYSTEMS BV

Schipluidenlaan 4

1062 HE AMSTERDAM

T +31 206 35 31 00

E info.nl@saltosystems.com

W www.saltosystems.com

THEMANS BV

Hunneperkade 62

7418 BT DEVENTER

T +31 570 66 25 80

E info@themans.nl

W www.themans.nl

NewGlassTechnology

NEW GLASS TECHNOLOGY

Kazerneweg 15

B-9770 KRUISHOUTEM

T +32 93 95 55 99

E info@newglasstech.com

W www.newglasstech.com

PROFEX KUNSTSTOFFE GMBH

Rudolf-Diesel-Strasse 18-20

D-31311 UETZE

T +49 5173 98 36 36

E info@profex-gruppe.de

W www.profex-gruppe.de

SCHÜCO BELGIUM

Hochstraße 104/F

4700 Eupen, België

T +32 87 59 06 10

E schueco_belgium@schueco.com

W www.schueco.com

TROELSTRA & DE VRIES BV

Geeuwkade 21

8651 AA IJLST

T +31 515 53 30 00

F +31 515 53 31 11

E info@troelstra-devries.nl

W www.troelstra-devries.nl

80


Profiel Partners

Voor uitgebreide informatie over de

Profiel Partners, scan deze QR code

met uw smartphone

profiel-online.nl/bedrijf

VBH NEDERLAND BV

Houtduifstraat 22

4901 BP OOSTERHOUT

Postbus 339

4900 AH OOSTERHOUT

T +31 162 48 34 00

F +31 162 43 21 39

E info@vbh-nl.com

W www.vbh-nl.com

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH

Mettmannerstrasse 56-64

D-42549 VELBERT

T +49 20 51 20 8 10

F +49 20 51 20 8 11 51

E info@wilka.de

W www.wilka.de

VDA GEVELTECHNIEK BV

Meerval 11-11a

4941 SK RAAMSDONKVEER

T +31 162 51 17 20

F +31 162 51 82 45

E info@vda-geveltechniek.nl

W www.vda-geveltechniek.nl

WILMS N.V.

Molsebaan 20

B-2450 MEERHOUT

T +32 14 36 99 70

E Wilms@wilms.be

W www.wilms.be

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Gerestraat 17

4063 CN HEESSELT

T +31 344 65 22 34

E ahakkert@veka.com

W www.veka.com

WINKHAUS NEDERLAND BV

Wapenrustlaan 11-31

7321 DL APELDOORN

T +31 85 070 66 96

E verkoop@winkhaus.nl

W www.winkhaus.nl

VENSTER TECHNIEK BV

Ericaweg 9

7021 PB ZELHEM

Postbus 98

7020 AB ZELHEM

T +31 314 62 59 33

F +31 314 62 58 58

E info@venstertechniek.nl

W www.venstertechniek.nl

HELM Schuifbeslag

KWS Bouwbeslag

HELM Transporttechniek

Woelm GmbH

WOELM Hasselbecker GMBHStr. 2- 4

D - 42579 Heiligenhaus

Hasselbecker Straße 2-4

T: Tel.: + 49 20 56 - 18 - 0

DE F: 42579 Fax: + HEILIGENHAUS

49 20 56 - 18 - 21

T E: +49 r.vanderkroon@woelm.nl

20 56 180

F W: +49 www.woelm.nl 20 56 18 21

E r.vanderkroon@woelm.nl

W www.woelm.de

Register.indd 5 05.09.2017 16:03:04

VAN DE VIN RAMEN EN KOZIJNEN BV

Postbus 102

5590 AC HEEZE

T +31 40 224 19 99

F +31 40 224 19 90

E info@vandevin.nl

W www.vandevin.nl

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA

Generaal Deprezstraat 2/010

B-8530 HARELBEKE

T +32 56 73 50 00

E info@xinnixdoorsystems.eu

W www.xinnixdoorsystems.eu

Renson.

81


SVN-FLEX. VIRTUEEL NETWERK ZONDER GRENZEN.

Toegangskaarten updaten daar waar ze gebruikt worden: Bij de deur.

• Maak van elke deur een draadloos updatepunt.

• Geen bekabelde wandlezer meer nodig - lagere installatiekosten.

• Meer flexibiliteit voor het beheren van toegangsrechten.

• Hoger veiligheidsniveau voor meerdere deuren.

• Meer comfort door updaten zonder omweg.

Bepaal zelf wat belangrijk is voor de toegangscontrole van het gebouw. Kiest u voor de elektronische

oplossingen van SALTO Systems, dan kiest u voor veiligheid, gebruiksgemak en efficiëntie.

Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen.

www.saltosystems.nl - info.nl@saltosystems.com


Raam. Deur. Gevel. Serre.

Klaes. De Software.

Alle

materiaalsoorten

Klaes –

de universele

software alle

fabrikanten en

verdelers in de

branche

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen

Materiaalbeheer

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.

Capaciteitsplanning

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.

Levertermijnen bepalen.

‚Paperless‘ productieproces

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke

informatie voor het productieproces opvragen.

Management van documenten en communicatie

Digitale archivering van documenten en mails én

automatisatie van de interne communicatie.

Sturing van de machines

Geautomatiseerde sturing van alle huidige

machines incl. het opstarten ter plaatse.

Eigen webshop

Een eigen Webshop uitwerken en alles

centraal via de software onderhouden.

Samenwerking met verdelers

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde

software-versies voor verdelers beheren.

Reporting & Monitoring

Automatische evaluatie van

alle relevante cijfers.

Horst Klaes GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.com


High-end 3

SIEGENIA-beslagtechniek voor houten ramen en deuren:

Authentieke perfectie.

Voor veel mensen is hout niet zomaar een materiaal, het creëert duurzame authentieke perfectie.

We delen deze mening al meer dan een eeuw en hebben voor u innovatieve oplossingen ontwikkeld

om een duurzaam succes te behalen:

➊ Raamsystemen: voor de productie geoptimaliseerd TITAN-beslag dat automatisch de toleranties compenseert

➋ Deursystemen: het hele spectrum van moderne KFV-meerpuntssluitingen in een efficiënt modulair systeem

➌ Comfort-systemen: toekomstgerichte slimme thuisoplossingen voor het ruimtelijk comfort van morgen

SIEGENIA voor hout: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!