21.04.2020 Views

KIJK - WOII Special

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Special

WERELDOORLOG II

De beste verhalen over een lange strijd

KAMIKAZE

WAT BEZIELDE

DE ZELFMOORD-

PILOTEN?

SPAM

HOE HET MIRACLE

MEAT DE WERELD

VEROVERDE

VOJNA KAPUT!

HET VERBETEN

GEVECHT

OM BERLIJN

DODENMARS

HELSE TOCHT

DOOR DE JUNGLE

VAN BATAAN


Inhoud

Het begin

6

De invasie van Polen

Met de operatie Fall Weiss luidt

Hitler de Tweede Wereldoorlog in.

8

Vijf fatale schoten

De moord op een Duitse diplomaat in

Parijs was de aanzet voor de Kristallnacht,

de Jodenvervolging en

uiteindelijk voor de Holocaust.

De hel van Rotterdam

12 In iets meer dan een kwartier gooide

de Duitse luchtmacht op 14 mei 1940

Rotterdam plat. Het verhaal van een

catastrofe en nog steeds onopgehelderde

vragen.

Strijd zonder genade

20 Onder de naam Operatie Barbarossa

viel Duitsland in juni 1941 de Sovjet­

Unie binnen. Daarmee begon een

titanen gevecht dat Hitler duur zou

komen te staan.

48

De oorlog

28

D-Day

Op 6 juni 1944 bestormen de geallieerde

troepen op vijf plekken de zwaarbewaakte

stranden van Normandië.

30

Noodzakelijke nederlaag?

Grote diplomatieke druk uit Moskou

leidde ertoe dat de geallieerden tot een

snelle, overzichtelijke aanval op

Frankrijk besloten. Het werd een

opeenstapeling van blunders.

De geboorte van de

36 atoombom

In het diepste geheim werden wetenschappers

uit de hele wereld bijeengebracht

in de woestijn van New Mexico.

Hun taak: zo snel mogelijk een

kernwapen ontwikkelen.

Overwinning uit blik

44 Op sommige dagen aten Amerikaanse

soldaten zo vaak ingeblikt vlees dat het

hun neus uit kwam. En toch veroverde

Spam, het miracle meat uit Minnesota,

de wereld.

De kamikaze-mythe

48 Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog

gingen duizenden Japanse

vliegers op missies die volstrekt uitzichtloos

waren. Wat bezielde deze

‘zelfmoordpiloten’?

In Denemarken mislukte

54 de Holocaust

Door het moedige optreden van de

58

62

Deense bevolking werden nagenoeg

alle Joden uit handen van de nazi's

gered. Waarom gebeurde dat in

Nederland niet?

Alledaagse verzetshelden

Helden zijn vaak heel gewone mensen

die onder extreme omstandigheden

buitengewone dingen doen.

Zes voorbeelden uit eigen land.

Verpletterende beelden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog

groeide

de fotografie als het ware op. Wij zetten

tien opmerkelijke foto’s én het bijzondere

verhaal erachter op een rij.

1943: Het jaar waarin Hitler

70 de oorlog verloor

Al twee jaar voor het einde van de oor­

log was de nederlaag van Duitsland en

Japan onvermijdelijk geworden.

36

80

96


84

12

Het einde

78

Brandenburger Tor

Het was het schrikbeeld van de nazipropaganda:

soldaten van het Rode

Leger in het hart van Berlijn. Begin mei

1945 stonden ze er.

89

Het laatste oorlogsjaar:

1945

Een overzicht van maand tot maand van

het laatste jaar uit de Tweede Wereldoorlog.

Operatie Luchtkasteel

84 De grote angst van de geallieerde strategen

was dat de eindstrijd tegen het

Duitse leger in de Alpen zou moeten

worden uitgevochten.

Bevrijding met de botte bijl

88 Bij het woord bevrijding denk je aan

juichende mensen die de geallieerde

troepen verwelkomen. Maar er waren

ook schaduwkanten. Een verhaal over

nietsontziend geweld en eigenbelang.

Vojna Kapoet!

96 De slag om Berlijn

De Russische leider Stalin moest en

zou Berlijn in handen krijgen. En daarbij

werd niet op een legereenheid meer of

minder gekeken…

104

De dodenmars van Bataan

Na een verbeten strijd op de Filipijnen

pleegden de Japanners een van de

beruchtste wandaden uit de oorlog in

de Stille Oceaan.

Na de oorlog

110

112

118

Het proces van Neurenberg

Tijdens de Neurenbergse processen –

tussen 20 november 1945 en 1 oktober

1946 ­ werden 24 voormalige kopstukken

van het nazi­regime berecht.

Operatie Paperclip

Meteen na de oorlog ronselden de

Amerikanen een groot aantal Duitse

onderzoekers die kort daarvoor nog vol

overtuiging voor de nazi’s hadden

gewerkt.

Gesmeed in het

oorlogsvuur

Oorlog brengt ellende, maar ook

technologische vooruitgang. Tijdens

de Tweede Wereldoorlog werden

uitvindingen gedaan die ook na 1945

een grote rol bleven spelen.

124 papieren Propagandaposters:

wapens

Met vindingrijke affiches probeerden

alle partijen tijdens de Tweede Wereldoorlog

de publieke opinie te beïnvloeden.

Daarmee werd onder meer de basis

gelegd voor marketing en reclame.

20

88

WOII­special 5


Hoe Hoe vijf vijf schoten de de Kristallnacht inluidden

WORLD HISTORY ARCHIVE/TOPFOTO/ANP

Van wanhoopsdaad tot

massamoord

8 WOII-special


Toen een Joodse jongen op 7 november 1938 een

aanslag op een Duitse diplomaat pleegde, loste hij

onbedoeld het startschot voor de Kristallnacht, en

daarmee feitelijk ook voor de Holocaust. Maar later

wist diezelfde jongeman het de propagandamachine

van de nazi’s nog behoorlijk lastig te maken.

O

p 3 november 1938 ontving de 17- Mayer in zijn gezicht en smeten hem in een

jarige, illegaal in Parijs verblijvende hoek. Daar werd hij bewerkt met stukken

Jood Herschel Grynszpan een alarmerend

meubilair. De SA’ers waren nog niet naar het

bericht. Het kwam van zijn zus

Bertha, die samen met hun ouders en nog

12.000 andere Joden gedeporteerd was naar

de Poolse grens. Vervolgens waren ze Duitsland

uitgezet. Maar omdat Polen hen niet wilde

op nemen, bivakkeerden ze al dagen op de

koude, stenen stationsvloer van het grensplaatsje

Zbaszyn. Bertha smeekte haar broer

om wat geld of kleding te sturen.

In de dagen daarna las Grynszpan alle internationale

kranten voor nieuws over de verdreven

groep Joden. In de artikelen werd een

indringend beeld geschetst van wanhopige

mensen, ontheemd, hongerig en angstig.

Zeker vijf zouden er al zelfmoord hebben gepleegd.

Door blinde woede overmand liep Grynszpan

op 7 november met een revolver de Duitse

ambassade in Parijs binnen. Hij loste er vijf

schoten op de jonge diplomaat Ernst vom

Rath, die daarbij zwaargewond raakte. Vrijwel

direct werd Grynszpan door de Franse politie

gearresteerd, onwetend van wat zijn wanhoopsdaad

allemaal in gang zou zetten. Want

toen Vom Rath op 9 november aan zijn verwondingen

was bezweken, werden diezelfde

nacht nog in heel Duitsland Joodse woningen

en winkels aan diggelen geslagen.

Grynszpan zei te hebben gehandeld om zijn

familie te wreken. Maar nadat hij in 1940 in

Duitse gevangenschap was beland, kwam hij

ineens met een ander verhaal. Vom Rath zou

hem een oneerbaar homoseksueel voorstel

hebben gedaan. Een geweldig slimme truc,

zo bleek ruim zeventig jaar later uit nieuw

archiefonderzoek.

volgende Joodse huis vertrokken of er verschenen

dorpsbewoners die alles roofden wat

nog bruikbaar was. Terwijl Mayer en zijn gezin

in hun pyjama wegvluchtten, werden ze uitgejouwd

en bespuugd. In de verte brandde de

synagoge van het dorp. De brandweer hield de

aangrenzende panden van ‘gewone’ Duitsers

nat.

“De klap die het internationale Jodendom aan

ons heeft uitgedeeld, was zo groot dat wij daar

niet alleen met woorden op konden reageren”,

schreef een Duitse krant de volgende dag.

“Dat hebben de Joden aan hun rasgenoot

Grynszpan en zichzelf te danken.”

Sommige Duitse burgers hielpen de SA’ers

enthousiast in hun vernielzucht. Maar het

overgrote deel stond met stomheid geslagen

toe te kijken. De tijd dat fatsoenlijke Duitsers

nog iets van het geweld tegen hun Joodse

landgenoten durfden te zeggen, was definitief

voorbij. Met typisch cynische nazi-humor

stond de nacht van 9 op 10 november 1938 al

snel bekend als de ‘Reichskristallnacht’, vanwege

de dikke laag glasscherven die de volgende

ochtend op de trottoirs lag.

De vernielingen moesten lijken op een spontane

vergelding van het ‘Duitse volk’ voor de

moord op Vom Rath. Maar achter de schermen

was de geweldsuitbarsting strak geregisseerd

door het propagandaministerie van Joseph

Goebbels. Toen hij van de dood van Vom Rath

hoorde, liet Goebbels zijn ondergeschikten

weten dat er hier en daar in het land al spontane

anti-Joodse demonstraties hadden plaatsgevonden.

Hij vertelde ook dat Hitler had

bevolen dat geweld en vernielingen niet door

n Op 10 november

de nationaalsocialisten mochten worden georganiseerd,

maar dat er ook niet tegen mocht

1938 lagen de straten

Geregisseerd geweld

in Duitsland vol

met glasscherven.

Tijdens die beruchte novembernacht schrok

Moritz Mayer, een oudere Joodse man uit

worden opgetreden. Het werd algemeen opgevat

als een vrijbrief voor antisemitisch geweld.

Deze antisemitische

het Duitse stadje Treuchtlingen, wakker Dat was precies wat Goebbels verwachtte.

geweldsuitbarsting

van voetstappen in zijn tuin. Toen hij uit het Toen hij om twee uur ’s nachts een telefoontje

stond daarom al

raam keek, zag hij acht tot tien leden van kreeg met het nieuws dat de eerste Joodse

snel bekend als

‘Reichskristallnacht’;

een nationaalsocialistische knokploeg – de dode gevallen was, antwoordde hij dat de beller

een typisch

geval van cynische

Sturm abteilung oftewel SA – die zijn huis

binnendrongen. De met revolvers, bijlen en “zich niet zo moest opwinden over één

dode Jood. In de komende dagen zullen er nog

nazi-humor. hakmessen bewapende mannen stompten duizenden Joden aangaan.” In diezelfde >

WOII-special 9


De hel van

Rotterdam

Waarom werd de stad platgegooid?

■ Enkele uren na het

bombardement en

de capitulatie van de

Nederlandse troepen in

Rotterdam staan Duitse

militairen klaar om over

de Willemsbrug naar de

noordelijke oever van de

Nieuwe Maas te rijden.

Aan de overkant brandt

de stad.

12 WOII-special


Op 10 mei 1940 ontketende Hitler zijn

offensief tegen Nederland, België en

Frankrijk. In ons land werd de strijd

beslist met de verwoesting van

Rotterdam. Over het bombardement

bestaan ook nu nog altijd vragen. Zoals:

wie droeg de verantwoordelijkheid

voor deze catastrofe?

ULLSTEIN BILD/GETTY IMAGES

WOII-special 13


De geboorte

van

de bom

36 WOII-special


In augustus 1945 maakten

kernbommen een einde aan

de Tweede Wereldoorlog

door Hiroshima en

Nagasaki van de kaart te

vegen. Daarmee kwam

een miljarden dollars

en roebels verslindende

technologische wedloop

op gang. Weinig wapens

hebben de geschiedenis zo

beïnvloed als de atoombom.

En de bouw ervan was een

enorm gevecht tegen de tijd

en de elementen.

JIJI PRESS?AFP/ANP

De ruïne van het in 1915 geopende tentoonstelingsgebouw

wordt Genbaku Domu (‘Atoombomkoepel’)

genoemd. Sinds 1966 staat hij op de

Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

AFP/ANP

De atoombom die Hiroshima trof, ontplofte

vlakbij dit gebouw, waar industriële en commerciële

tentoonstellingen werden gehouden. Het is een

van de weinige bouwwerken die bleven staan.

Waarschijnlijk kwam dat doordat de kracht van

de explosie vlak onder de bom voornamelijk naar

beneden was gericht. Verder had Hiroshima net als

andere Japanse steden veel houten huizen.

WOII-special 37


Tijdens de oorlog maakte Spamfabrikant

Hormel advertenties waarin

werknemers die in dienst zaten hun

zegje deden over de kwaliteiten van

het product.

44 WOII-special


n Aan het front moesten

maaltijden vaak onder nogal

primitieve omstandig heden

worden geserveerd. Maar

Spam bevriest niet en is

ongekookt ook eetbaar.

SPAM

Overwinning

uit blik

Een leger marcheert op zijn maag, zei Napoleon ooit.

Noodgedwongen aten Amerikaanse soldaten tijdens

de Tweede Wereldoorlog vaak driemaal per dag

ingeblikt varkensvlees. Na een paar jaar waren ze dat

dan ook letterlijk spuugzat. Maar ondertussen had het

‘miracle meat’ uit Minnesota de wereld veroverd.

US ARM

Op 25 april 1945 ontmoetten de voorhoedes

van het Amerikaanse en het

Russische leger elkaar bij Torgau

aan de Elbe, zo’n 100 kilometer ten zuiden van

Berlijn. Ondanks het taalprobleem was de

sfeer tussen de manschappen meteen goed.

Russische officieren spraken de Amerikaanse

soldaten toe, en omgekeerd. Flessen wijn en

wodka gingen van hand tot hand. Er werd ook

voedsel uitgewisseld. De Amerikanen haalden

blikjes vlees tevoorschijn. Ze dachten hun

Russische collega’s daar wel een plezier mee

te doen. Maar die bleken dat spul ook te hebben.

Made in America. En met scheepsladingen

tegelijk aangevoerd naar havens als

Moermansk en Vladivostok.

Hoewel de meeste officiële geschiedschrijvers

van de Sovjet-Unie het altijd verzwegen hebben,

werd Stalins oorlogsmachine voor een

niet onbelangrijk deel door de Verenigde Staten

aan de praat gehouden. Zo leverde Amerika

onder andere 363.080 vrachtwagens,

43.728 jeeps, 32.200 motorfietsen, 1900

locomotieven, 9438 jachtvliegtuigen, 3771

bommenwerpers, 325.784 ton explosieven,

380.135 veldtelefoons, 35.089 radiozenders en

14.793.000 paar laarzen. En 782.973 ton vlees

in blik.

Veel Amerikaanse soldaten kenden dat voedsel

al van thuis als Spam. De Russen noemden

het ‘Roosevelt-worst’, naar de Amerikaanse

president. Nikita Chroesjtsjov, van 1953 tot

1964 leider van de Sovjet-Unie, was tijdens

de tweede wereldoorlog als ‘politiek commissaris’

aan het Rode Leger verbonden. In

zijn memoires schreef hij: “We waren onze

vruchtbaarste gebieden, de Oekraïne en het

noorden van de Kaukasus, kwijtgeraakt. Zonder

Spam zouden we niet in staat zijn geweest

ons leger te voeden.”

Spic of Spam?

Toen de oorlog uitbrak, was Spam een betrekkelijk

nieuw product. Jay Hormel, directeur

van een vleesfabriek in Austin (Minnesota),

had de naam voor deze door hem ontwikkelde

vorm van luncheon meat op 11 mei 1937 vast

laten leggen. Aanvankelijk wilde hij het Spic

noemen, maar dat was ook toen al een niet

zo vriendelijk klinkende benaming voor een

Hispanic, oftewel iemand van Latijns-Amerikaanse

afkomst. Tijdens een oudejaarsfeestje

besloot Hormels onderdirecteur, Ralph Daigneau,

van het verzinnen van een naam een

wedstrijdje te maken: iedere gast die een suggestie

deed, kreeg iets te drinken.

“Na vier of vijf drankjes begon hun fantasie te

werken”, zei Hormel later. Uiteindelijk kwam

Daigneau’s broer Kenneth, een acteur, met

Spam op de proppen. Het leverde hem honderd

dollar op. Over waar Spam nou precies

voor staat, doen allerlei theorieën de ronde.

Woordvoerders van Hormel houden het op

spiced ham. Anderen zeggen dat de naam van

shoulder of pork and ham of spiced pork and

ham is afgeleid.

>

WOII-special 45


Militaire fantasten konden Japan niet redden

De kamikazemythe

Iedere soldaat die naar het front vertrekt, heeft de stille hoop dat

hij de strijd zal overleven. Toch ondernamen duizenden Japanse

gevechtsvliegers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog

missies die volstrekt uitzichtloos waren. Wat bezielde deze

‘zelfmoordpiloten’?

■ Een Japans toestel stort zich op een

Amerikaans vliegdekschip. Het opspattende

water wordt door afweergeschut

veroorzaakt. De kamikazes brachten geen

enkele grote geallieerde oorlogsbodem

tot zinken, maar tientallen kleinere

schepen overleefden de acties van de

‘speciale aanvalseenheden’ niet.

48 WOII-special


CORBIS/GETTY IMAGES

RUE DES ARCHIVES/HOLLANDSE HOOGTE

Voordat hij aan zijn mogelijk laatste vlucht begint (de kamikazes moesten proberen terug te

keren als ze niet bij hun doelwit konden komen), bindt deze piloot een hachimaki (hoofdband)

met de Japanse oorlogsvlag om.

WOII-special 49


De vijf keerpunten van 1943

Het jaar waarin

Hitler de oorlog

verloor

Natuurlijk: de Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945. Maar

dát Hitler ging verliezen, werd al eerder beslecht. In 1943, om

precies te zijn. Terwijl begin dat jaar Duitsland nog stevig in

het zadel zat, hadden elf maanden later de geallieerden het

heft in handen. Wat zette de zaak op zijn kop?

AKG/ANP

n Soldaten van het Rode

Leger rukken op bij Koersk. Met

het afslaan van het Duitse offensief

hier begon halverwege

1943 de grote ommekeer in de

strijd aan het Russische front.

70 WOII-special


Amerikaanse troepen trekken op door Sicilië.

Zowel hier als later op het Italiaanse vasteland

werkte het bergachtige terrein in het voordeel

van de tegenstander.

Het tweede

front

CORBIS/GETTY IMAGES

De Amerikanen willen het liefst al

in 1943 een invasie in West-Europa

uitvoeren. De Britten zijn realistischer. Eerst

maar eens de enorme strijdmacht bij elkaar

krijgen die voor zo’n ope ratie nodig is. Premier

Winston Churchill stelt voor om ondertussen

minder grootscheepse acties te onder nemen

in wat hij de ‘zachte onderbuik’ van Europa

noemt: het Middellandse Zeegebied. Mokkend

gaan de Amerikaanse generaals akkoord met

een invasie van Italië.

Die kan overigens pas worden gelanceerd

nadat in mei 1943 de Duitse en Italiaanse

troepen in Noord-Afrika zijn verslagen. Twee

maanden later begint Operatie Husky: zo’n

180.000 Amerikanen en Britten landen op

Sicilië. Eindelijk is er dan een ‘tweede front’

in Europa; niet langer vecht alleen de Sovjet-

Unie daar tegen het Duitse leger.

De geallieerde aanval op Sicilië betekent het

einde van de Italiaanse dictator Benito Mussolini.

Hij wordt op 24 juli weggestemd door de

Fascistische Hoge Raad, die uitgekeken is op

de militaire avonturen van Il Duce. Adolf Hitler

trekt onmiddellijk zijn troepen uit Sicilië

terug om strijd op het Italiaanse vasteland te

kunnen voeren. Hij heeft dan al zijn grote offensief

bij het Russische Koersk (zie pagina 72)

afgebroken, zodat er manschappen vrijkomen

voor het front in Italië.

Italië haakt af

Met Sicilië in handen kunnen de geallieerden

de volgende stap zetten. Op 3 september

gaan Britse eenheden aan land bij Reggio di

Calabria, in de neus van de Italiaanse laars, en

vijf dagen later landen de Amerikanen onder

Napels. Italië haakt nu helemaal af; het sluit

een wapenstilstand met de geallieerden. De

Duitsers vechten uiteraard gewoon door. Als

verdedigende partij zijn zij in het voordeel in

het smalle, bergachtige land, waarvan ze het

noorden tot het einde van de oorlog blijven

controleren.

Italië blijkt dus helemaal geen zachte onderbuik

te zijn. En Sovjetleider Jozef Stalin

neemt het niet serieus als tweede front. Dat

zal er volgens hem pas komen als de Amerikanen

en de Britten hun geplande invasie

in Noord-Frankrijk uitvoeren. Toch houden

de gevechten in Italië 10 procent van Hitlers

grondtroepen bezig – manschappen die dus

niet elders inzetbaar zijn. Bovendien kunnen

Amerikaanse bommenwerpers vanaf Italiaanse

vliegvelden het zuiden van Duitsland en

Midden-Europa bestoken. In het grote strategische

geheel draagt de strijd in Italië dus wel

degelijk bij aan de uiteindelijke ondergang van

het Derde Rijk.

Hoewel de Duitsers op Sicilië veruit in

de minderheid waren, maakten ze het de

geallieerden erg lastig. Hier voeren Duitse

soldaten Amerikaanse parachutisten af.

ULLSTEIN BILD/GETTY IMAGES

Slag om Italië

Wanneer: juli-september 1943

Duitse troepen op Sicilië: 60.000

Geallieerde troepen op Sicilië: 180.000

Duitse troepen in Zuid-Italië: 100.000

Geallieerde troepen in Zuid-Italië: 190.000

xxxxxWOII-special 71


Ook illustratoren en copywriters

leverden een bijdrage aan de strijd

Papieren wapens

Al in 1928 legde de Amerikaan Edward Bernays met zijn boek Propaganda de basis

voor massabeïnvloeding door middel van pr en reclame. Vandaag de dag gaat dat

via radio, televisie, websites en social media. Tijdens de Tweede Wereldoorlog

werd de publieke opinie onder meer gestuurd met propagandaposters.

Alle partijen staken er veel creatieve energie in.

Haatplaat

Vanaf het moment dat Adolf Hitler in 1933 in

Duitsland aan de macht kwam, kregen de Joden daar

met vervolging te maken. Aanvankelijk gebeurde het

niet al te fanatiek, maar geleidelijk werden de teugels

steeds strakker aangetrokken. De in 1935 afgekondigde

‘rassenwetten van Neurenberg’ betekenden een

forse vrijheidsbeperking voor de Joodse bevolking.

Zo mochten Joden en niet-Joden niet meer met elkaar

trouwen. Hadden ze minder dan twee Duitse grootouders,

dan golden Joden niet langer als staatsburgers

en verloren ze hun burgerrechten. De toch al

onfrisse publieke opinie werd nog verder beïnvloed

met dit soort posters, waarop de Joden de schuld van

de oorlog in de schoenen kregen geschoven.

SHUTTERSTOCK

Onder de pet

In WO II werd op allerlei manieren gewaarschuwd

voor het verspreiden van informatie die de vijand zou

kunnen helpen. Niet alleen zoals op deze Amerikaanse

poster, die de welbekende cowboyhoed vermeldt,

maar ook in onder meer Groot-Brittannië (‘Careless

talk costs lives’ en ‘Keep mum’) en Duitsland (Schäm

Dich, Schwätzer!’, oftewel ‘Schaam je, kletskous!’). In

het neutrale Zweden waren er affiches met de kreet

‘En svensk tiger’; een woordgrapje waardoor je de

tekst niet alleen kon lezen als ‘Zweedse tijger’, maar

ook als ‘Zweed, hou je mond’. Volgens propagandaexperts

en historici hadden dit soort posters nog

een ander, en misschien wel belangrijker doel dan de

burgers bang maken voor de vijand. Ze werden ook

ingezet om te voorkomen dat de bevolking geruchten

of pijnlijke waarheden over de eigen regering of

strijdkrachten zou verspreiden. Dat, zo dacht men,

kon dodelijk zijn voor het moreel.

124 WOII-special


SWIM INK 2 LLC/GETTY IMAGES

WOII-special 125


In 1945 kwam er een einde

aan de Tweede Wereldoorlog;

een conflict van een ongekende schaal

dat de wereld radicaal zou veranderen.

In deze 132 pagina’s tellende special

nemen we je mee langs de meest

opmerkelijke gebeurtenissen uit die

periode. Van Hitlers opkomst tot de

geboorte van de atoombom, van de slag

om Berlijn tot de dodenmars van Bataan,

en van de mythes rond kamikazepiloten

tot het bijzondere verhaal van naziwetenschappers

in Amerikaanse dienst.

Een unieke verzameling verhalen die je

niet mag missen.

KIJKMAGAZINE.NL • SPECIAL • € 7,99

AP

00120

8 718972 500467

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!