23.05.2020 Views

Dorpskrant Jaargang 11 Editie 5

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 11 | Editie 5 | mei - juni 2020

Barbara van Doorn

Kay Honders

#Berenjacht is gebaseerd op het prentenboek

‘We gaan op berenjacht’ uit 1995.

Zo kunnen kinderen een leuke speurtocht

doen terwijl ze een frisse neus halen. Ook

in Beesd doen we massaal mee. Verveel jij

je de komende weken? Ga op zoek naar

alle beren in Beesd. Stuur je ons een fotootje

met je favoriete gespotte beer?

Margriet de Jong

Yolande Verhagen

Via Facebook hadden wij een actie uitgeschreven.

Barbara van Doorn jij wint met

jouw beren de lekkernij van de molen.

Jonne van Zanten

Cees de Jong

Doortje de Snoo


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

75 jaar bevrijding

1945 - 2020. Nederland is 75 jaar bevrijd! Beesd viert de bevrijding in foto’s.

(pagina 2-3)

“Stay at Home” Oranjefestijn

“Bewoners en personeel van zorgcentrum Lingehof zijn ontzettend verwend

met kaartjes, attenties, bloemen, eigen gebakken cakejes en optredens.

Kortom teveel om op te noemen.”

(pagina 7)

Lingehof wordt verwend

“Maar Oranjevereniging Beesd kwam met een alternatief: het “Stay at

Home” oranjefestijn. Met het gezin of een klein clubje vrienden gezellig

een activiteit doen.”

(pagina 8)

Ondernemend Beesd - Garage Verhagen

“Het zoeken naar een passende locatie en ruimte was niet zo eenvoudig,

omdat men graag in Beesd wilde blijven. Op een dag reden zij over de

Parkweg en zagen de borden van het nieuwe bedrijventerrein Homburg.”

(pagina 14 - 15)

Van het klaslokaal naar de woonkamer

“Ik wist in deze nieuwe situatie niet goed wat ik van mezelf en wat ik van de

kinderen kon verwachten. De werkdagen veranderden. Zeker niet minder

intensief.”

(pagina 16)

2 Dorpskrant Beesd


Beste dorpsgenoten,

Hier is hij weer: een nieuw exemplaar van de dorpskrant. Toen het coronavirus ons land bereikte en

we te maken kregen met de zogenoemde intelligente lockdown, hebben wij als redactie nog wel

even moeten brainstormen: krijgen we de krant wel gevuld? Deze brainstorm gebeurde overigens

ook op afstand via Skype, net als de andere besprekingen voor deze editie trouwens. Met de initiatieven

van allerlei dorpsgenoten waren we vol vertrouwen dat het ons zou lukken. We gingen er voor

om toch een krant uit te brengen. We dachten namelijk dat u het ook wel heel leuk zou vinden, ook

in deze tijd leesvoer over het dorp en de bewoners op de deurmat te krijgen.

Het is een vreemde, bijzondere, enge periode, maar soms ook vreselijke tijd als het virus je persoonlijk

of heel dichtbij in de familie- of vriendenkring treft. Alle leuke dingen zijn afgelast of uitgesteld

en we moeten verplicht zoveel mogelijk thuis blijven. Afstand houden van elkaar en de mensen die

het nodig hebben, mogen we niet eens een knuffel geven. We moeten met zijn allen door deze vervelende

periode heen, niemand uitgezonderd. Deze editie hebben we daarom gevuld met mooie

foto’s, artikelen en puzzels. Wij hopen met deze editie een klein beetje te hebben bijgedragen aan de

positieve ontwikkelingen c.q. initiatieven die door het ontstaan van het COVID-19 virus in gang zijn

gezet. Waar een dorp als Beesd zich van zijn beste kant laat zien!

Heel veel leesplezier gewenst. Blijf gezond, houd vol en pas goed op elkaar!

- redactie Dorpskrant Beesd -

ATMOSPHERE

CREATORS

Solution 4 you

Biedt de oplossing

ABRAHAM/SARAH

€350,-

• Een optreden van een

echte S4U DJ

• Discoverlichting in alle

kleuren

• 1200 watt

geluidssysteem

• Op- en afbouw

DRIVE-IN SHOWS

Complete pak keten

STANDBOUW

Alles op maat

LICHT & GELUID

Van de beste k waliteit

VERHUUR

Al onze apparatuur op

locatie

BRUILOFT

€650,-

• Een optreden van een

echte S4U DJ

• 4 movingheads op

verlichte truss zuilen voor

een fantastische show

• 1900 watt

geluidssysteem

• Op- en afbouw

Prins Constantijnstraat 3

4153 CM Beesd

E. info@s4u- events.nl

E. w w w.s4u- events.nl

BEL ONS!

06 - 57 66 16 19

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Collage: Gert de Kruijff

4 Dorpskrant Beesd


Dorpskrant Beesd

5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Los de rebus op!

Heb jij de rebus ontcijferd? Stop een briefje met het antwoord, naam en adresgegevens in de bus bij

Wolfswaard 90. Je mag ook een mailtje sturen naar info@dorpskrantbeesd.nl o.v.v. puzzel editie 5.

In dit pand aan de Voorstraat was vroeger de Rabobank

gevestigd. Jarenlang kon je hier terecht om

geldzaken te regelen. Mevrouw Hanny Jager - van

Kranenburg het presentje komt dit keer uw kant op!

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

6 Dorpskrant Beesd


Lingehof wordt verwend

Bewoners en personeel van zorgcentrum Lingehof zijn ontzettend verwend met kaartjes, attenties,

bloemen, eigen gebakken cakejes en optredens. Kortom teveel om op te noemen. Wij willen hierbij

iedereen ontzettend bedanken voor dat hart onder de riem, het doet ons erg goed!

Lingehof is stil,

ooh, er is genoeg bedrijvigheid

maar niet die ’k ’t liefste wil

Nee Lingehof is stil

Lingehof is in rust,

nee niet ‘t verzorgend personeel

eerder rust die ik niet lust

Lingehof is in rust

In Lingehof tikt de tijd

er wordt gerend en gesjeesd

maar er is geen activiteit

In Lingehof tikt de tijd

Lingehof voelt heimwee

door iedereen gevoeld

hunker naar het oude wel en wee

Lingehof voelt heimwee

Gedicht en foto’s: Resi Spijkers

Lingehof houdt hoop

op betere tijden zonder virus

de tijd neemt zijn beloop

Lingehof houdt hoop

Maar Lingehof is sterk

we wonen, worden goed verzorgd

ieder doet heel goed zijn werk

want Lingehof is sterk

Dorpskrant Beesd

7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Oranjefestijn

Op 27 april vieren we de verjaardag van onze Koning. Normaal gesproken

treffen we elkaar in de feesttent op het Dorpsplein. Een biertje of

wijntje in de hand, wat kletsen met dorpsgenoten die je anders niet zo

vaak ziet en kinderen die vermaken zich buiten op het springkussen.

Helaas was dit jaar het Dorpsplein leeg. Vanwege het coronavirus kon

dat helaas niet doorgaan dit jaar. Maar Oranjevereniging Beesd kwam

met een alternatief: het “Stay at Home” Oranjefestijn. Met het gezin of

een klein clubje vrienden gezellig een activiteit doen.

Tekst: Carmen van Buuren. Foto’s: Jitske Grandia

Via de mail kon je het team opgeven. Bij het team hoorde natuurlijk

wel een originele teamnaam. De leukste naam kreeg op Koningsdag

vier tompouces van Bakkerij Van Keulen thuisbezorgd. “Van Soelen in

Slockdown” ging er met de prijs vandoor. Wij deden mee met de naam

“De Oranjesnoezen”

Op Koningsdag rond 13.45 uur ontving ieder team het opdrachtenboekje.

Negentien vragen voor de volwassenen en vijf voor de kinderen.

Had je geen kinderen in het team? Dan moest je de vragen

zelf beantwoorden. Je kreeg drie uur de tijd om alle opdrachten uit te

voeren. Via de app kon je de antwoorden / foto’s en video’s inleveren.

Nu zijn jullie vast wel nieuwsgierig wat voor opdrachten we

dan zoal moesten doen. Het was een divers opdrachtenboekje waarbij

je vragen moest beantwoorden, maar er waren ook doe-opdrachten.

Houdbare etenswaren doneren voor de voedselbank, hooghouden

met een bal of wc-rol, een filmpje maken hoe we uit ons dak zouden

gaan als we dit jaar het EK hadden gewonnen, de organisatoren op

de fiets en het logo van de Oranjevereniging namaken met spullen uit

huis. Je kunt je wel voorstellen dat sommige opdrachten voor nogal

wat hilariteit hebben gezorgd. Zie de sfeerbeelden van het “Stay at

Home” Oranjefestijn op deze pagina.

Een andere dag dan anders, maar wij van “De Oranjesnoezen” hebben

toch een gezellige Koningsdag gehad!

8 Dorpskrant Beesd


Traditiegetrouw de reveille en het Wilhelmus

Jaarlijks wordt Beesd op Koningsdag, en vroeger met Koninginnedag, om 08.00 uur gewekt met de

reveille vanaf de kerktoren van de Protestantse Kerk. Ook in deze rare tijd mocht dit natuurlijk niet

ontbreken. Tony en Gerrit van Beest namen daarom zelf het initiatief voor de reveille. Om 10.00 uur

volgde de familie Kroeze (Marcel, Marco, Remco en Emiel) met het Wilhelmus. Mooi om te zien dat

we de traditie in stand houden!

Foto’s: Emiel Kroeze

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Dorpskrant Beesd

9


We houden afstand.

We groeten elkaar

met een lach.

Samen krijgen we corona

onder controle.

10 Dorpskrant Beesd


We houden afstand.

We groeten elkaar

met een lach.

Samen krijgen we corona

onder controle.

Wilt u ook een poster

neem dan contact op

met Joanne

06 520 651 73

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Woningsspelen St. Antonius en Lingelaar

Nadat bekend was dat de Koningsspelen helaas niet door konden gaan, hebben de Lingelaar en St.

Antonius de woningsspelen bedacht. Aan de foto’s te zien is het super geweest. Leuk dat zowel

ouders als kinderen hier aan meegedaan hebben. Hulde aan iedereen!

Tekst: Cristel Bender. Foto’s: St. Antonius en Lingelaar

12 Dorpskrant Beesd


Beesdse

Knipsels

Ingezonden door: Elise Kroeze

In plaats van de traditionele broodmaaltijd

voor Pasen heeft het bestuur van Vrienden

van Lingehof op donderdag 9 april een paasstol

gebracht voor alle bewoners en het

personeel van Zorgcentrum Lingehof.

Op Koningsdag worden elk jaar traditiegetrouw

lintjes uitgereikt. Dit jaar geen Beesdenaar,

maar wel iemand die veel in Beesd te

vinden is, namelijk: Jeroen Veldhuizen, Directeur

Lingelaar. Vanwege het coronavirus

worden de lintjes op een nader te bepalen

datum echt uitgereikt.

Foto: Jeanette de Jongh

Foto: Cees de Jong

Zeventig kinderen versierden een prachtige

palmpasenstok voor de online kerkdienst.

Het resultaat was super.

Met Pasen werden door heel Beesd gele

bloemen uitgedeeld. Ieder huishouden kreeg

een boeketje. Het initiatief kwam vanuit beiden

kerken.

IFoto: Cees de Jong

Dorpskrant Beesd

13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Ondernemend Beesd

Als onderdeel van onze rubriek Ondernemend Beesd hebben we dit keer Garage Verhagen bereid

gevonden om het bedrijf in Dorpskrant Beesd te presenteren. Ben jij ook een Beesdse ondernemer

en heb je ons wat te vertellen? Neem contact met ons op via info@dorpskrantbeesd.nl.

Garage Verhagen

Tekst: Yolande Verhagen. Foto’s: Garage Verhagen

De broers Barend (33 jaar) en Arie (30 jaar) zijn sinds 2009 de eigenaars

van familiebedrijf Garage Verhagen. Zij zijn in 2013 gestart

in een pand aan de Meinte 30a en in de zomer van 2019 zijn ze

verhuisd naar Homburg 13.

De wens om te starten met een eigen bedrijf kwam niet geheel

onverwachts. Opa en oma Verhagen zijn vroeger gestart met een

Textielzaak in de Geldersestraat in Geldermalsen. Later hebben zij

de handel gewijzigd en zijn zij van start gegaan met Radio Verhagen.

De zaak is later overgenomen door de kinderen en na een aantal jaren uitgebreid met witgoed

en elektrische apparaten. Deze zaak bestaat inmiddels niet meer.

Barend en Arie hebben al jong de beginselen van de detailhandel geleerd. Toen zij nog op school

zaten gingen ze op hun vrije zaterdag langs de deur voor de verkoop van bloemen. Zowel Barend

als Arie koos later voor de autobranche. Zij hebben hiervoor meerdere vakopleidingen gevolgd. Barend

is na de beroepsopleiding als 17-jarige in loondienst gaan werken als assistent automonteur.

Daarna verder geleerd voor eerste monteur/keurmeester APK.

“Op een dag reden zij over de Parkweg en zagen de borden van het nieuwe bedrijventerrein Homburg.

Na wikken en wegen bleek deze optie haalbaar. ”

Arie heeft de opleiding commercieel bedrijfsleider/ondernemer in de motorvoertuigenbranche gevolgd

en met succes afgerond. Tijdens de stageperiodes heeft hij ook veel praktijkervaring opgedaan.

Daarna heeft hij zich nog gespecialiseerd in de auto elektronica.

De bedrijfsruimte aan de Meinte bleek in de praktijk al snel te krap. Inmiddels waren vier monteurs

in dienst. Daarnaast ook een leerling voor het volgen van de praktijkopleiding en op kantoor zit Tiny.

Zij is verantwoordelijk voor de administratie en boekhouding.

Het zoeken naar een passende locatie en ruimte was niet zo eenvoudig, omdat men graag in Beesd

wilde blijven. Op een dag reden zij over de Parkweg en zagen de borden van het nieuwe bedrijventerrein

Homburg. Na wikken en wegen bleek deze optie haalbaar. In de zomer van 2019 is Garage

Verhagen verhuisd.

Voor Barend en Arie was de tijd voorafgaand aan de verhuizing zwaar. Veel vragen tijdens de bouw

over de voorzieningen en de inrichting moesten beantwoord worden en daarna moesten er voorbereidingen

voor de verhuizing worden getroffen. Dat alles naast de werkzaamheden in de garage. Ook

dat moest, voor zover mogelijk, doorgaan.

14 Dorpskrant Beesd


Nu zijn ze blij en trots op de nieuwe garage. Er is nu voldoende werkruimte, en men kan efficiënter

werken. Het gebouw heeft een oppervlakte van 550 vierkante meter.

Op dit moment is er nog plaats voor een leerling. Heb je belangstelling neem dan contact op voor

meer informatie.

Barend en Arie hebben vertrouwen in de toekomst. Ontwikkelingen in de sector zullen doorgaan. Het

is van belang die op de voet te volgen, waarbij ook tijdige bijscholing van belang is. Op die wijze wil

en kan Garage Verhagen met de tijd meegaan.

Klantgerichtheid en service staat hoog in het vaandel en dat zal zo blijven!

Dorpskrant Beesd

15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Van het klaslokaal naar de woonkamer

Zondag 15 maart kwam het nieuws dat de scholen moesten gaan sluiten

en dat we op afstand onderwijs moesten gaan aanbieden. Op dat moment

kwam er ook op school veel op iedereen af. Zo vroeg ik me af hoe we dit

moesten organiseren en hoe ik alle kinderen kon helpen, zoals ik dat normaal

ook doe. Maandagmorgen zijn we met het team op de St. Antoniusschool

samengekomen. Aan de hand van de richtlijnen vanuit onze stichting

hebben we de voor ons beste werkwijze opgestart. In de middag kwamen

de kinderen pakketjes werk halen voor drie weken thuiswerk. Het was fijn

om deze middag de kinderen nog even te zien voor we alleen op afstand

met ze zouden gaan communiceren.

Tekst en foto: Cristel Bender

Ik wist in deze nieuwe situatie niet goed wat ik van mezelf en wat ik van de

kinderen kon verwachten. Voor iedereen is dit toch nieuw en natuurlijk loop

je dan tegen dingen aan die minder prettig zijn, maar je zult ook nieuwe inzichten

opdoen en misschien ontdekken we wel nieuwe werkwijzes.Voor de

opdrachten die thuis gemaakt moesten worden, werkten we met weekplanningen. In de afgelopen

periode hebben we ook veel gebruik gemaakt van de websites Gynzy en Squla. Naast de vakken

taal, rekenen, spelling en schrijven probeerde ik tijdens het thuiswerken ook altijd bewegingsactiviteiten

voor de kinderen te bedenken of iets creatiefs toe te voegen. Elders in de krant zie je Kunst en

Quarantaine en de woningsspelen voorbij komen. De kinderen hebben zich erg goed ingezet en ik

ben blij dat er ook zoveel betrokkenheid vanuit de ouders was. Dit was ook wel nodig. Het is voor mij

immers niet te doen om op de computer bij de kinderen thuis mee te kijken hoe ze het werk maken.

Toen de eerste drie weken waren verstreken en bekend werd dat er geen verbetering kwam in de

situatie, zijn we met de kinderen via ‘Google Meet’ gaan videobellen. Dit verliep allemaal best wel

goed. Zo hadden we elke week weer meer contact met ze. We konden elkaar beter bevragen en

natuurlijk wilden we ook steeds even informeren hoe het met ze ging. Naast de kennis die we willen

blijven overdragen, is eigenlijk het welbevinden van de kinderen in deze onzekere tijd nog belangrijker

dan normaal. Fijn om ze dan toch even te kunnen zien! Want wat miste ik al die fijne energie van

de kinderen in de klas! Om dat kenbaar te maken hebben we voor de grote ramen van de een tekst

opgehangen met “Lieve kinderen, wij missen jullie!” De kinderen die langs school fietsten, konden dit

dan lezen. Het elkaar missen dat gold natuurlijk ook voor mijn collega´s. We vergaderden via Google

Meet. Dan krijg je dat er collega´s zijn die je al die tijd niet echt hebt gezien of op een andere manier

gesproken. Je mist dan toch het sparren samen en ook de gezelligheid in de pauzes.

16 Dorpskrant Beesd


Het is toch anders hoor om de hele dag achter de computer te zitten en zo les te geven. Ik ben

er nu helemaal achter dat een kantoorbaan met een hele dag computerwerk niet is wat ik zoek.

Nee geef mij maar die energieke kids. De reacties van de kinderen bij het videobellen waren erg

leuk, vooral toen we met de hele klas elkaar voor het eerst weer zagen. Wat een enthousiasme!

We belden de laatste tijd drie keer in de week en bij het ophangen was er altijd wel een leerling

die zei: ´Nee juf, niet ophangen! Het is zo gezellig dat we elkaar allemaal weer kunnen zien´.

De werkdagen veranderden natuurlijk ook. Zeker niet minder intensief, maar ik plande ze vaak anders

in. De tijden die open stonden voor het contact met de leerlingen en met de ouders, houd je

natuurlijk aan. Naast al het werk voor school deed ik nu tussendoor een keer een boodschapje of

even een wandelingetje. Dan werkte ik in de avond wel wat langer door. Op zondag zorgden we

ervoor dat de ouders de nieuwe planning(en) kregen. Ik was blij dat ik zo kon blijven werken en nog

steeds de juf kon zijn voor de kinderen van mijn klas. Ik probeerde mijn best te doen om ze te laten

merken dat ik er nu ook voor ze was. Ondanks de afstand was er nog steeds de verbondenheid met

de kinderen. Dat vond ik erg fijn!

Zoals ik al besprak, is de betrokkenheid van ouders o zo belangrijk. In de ‘normale’ situatie is dat

natuurlijk al, maar nu nog meer. Van de ouders is in deze periode dan ook veel gevraagd. Om onze

waardering te kunnen tonen hebben we (in samenwerking met Beelen Eieren) voor de vakantie alle

ouders en kinderen een doosje eieren gebracht, omdat ze voor ons allemaal kEIen zijn, echt kEIgoed!

Het is fijn dat we vanaf 11 mei weer echt les kunnen gaan geven en de energie van de kinderen weer

kunnen voelen. Langzaam weer de juf worden die ik het liefst wil zijn. Helaas is de situatie nog niet

volgens het oude normaal. Maar: We zijn weer een stapje verder en we gaan nu ook weer voor het

beste voor onze kinderen!

Dorpskrant Beesd

17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 11 - Editie 4

Puzzel: Jeanette de Jongh

18 Dorpskrant Beesd


Kunst in quarantaine - St. Antonius

Naast de vakken taal, rekenen, spelling en schrijven probeerde Cristel voor tijdens het thuiswerken

ook altijd bewegingsactiviteiten voor de kinderen te bedenken of iets creatiefs toe te voegen. Zo konden

ze tussendoor ook even op een leuke en creatieve wijze bewegen en dat op een andere manier

dan normaal. De opdrachten die erg leuk waren: creatief bezig zijn met wc-rollen en de opdracht

‘Kunst en quarantaine’. Voorbeelden van de kunstopdracht staan hieronder. Om te bewegen kregen

de kinderen een beweegbingo of beweegganzenbord.

Tekst en foto: Cristel Bender

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van

Buuren, Leonie van Lith en Jeanette de Jongh

Redactieadres: Wolfswaard 90, 4153 CL Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Carmen van Buuren

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob en Patrick de Wit

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen en Patrick de Wit.

Dorpskrant Beesd

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!