Schoolconcept_Denise&Ingeli

VoorStudie

Vol vertrouwen Wereld Wijs!

Door onze leerlingen vertrouwen te geven, verantwoordelijkheid en geloof in zichzelf, geven we onze leerlingen alles wat ze nodig hebben om de wereld te veroveren. Dit doen we door te erkennen dat elk mens anders is en eigen, unieke kwaliteiten heeft. We geven elke leerling een gelijke kans zich ruim te ontwikkelen juist door verschil te maken.
We leren van elkaar, vertrouwen elkaar en respecteren elkaar.

In onze visie, maakt verschil en diversiteit de wereld beter, interessanter en vrijer en onze leerlingen zijn voorbereid om met vertrouwen een eigen plek in te nemen in de wereld.

ALEXANDRINE

College

Vol vertrouwen

Wereld Wijs!

Denise & Ingeli | DD1 | schoolconcept | informatiegids


INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

2


WELKOM!

Voor u ligt de informatie gids van ons Alexandrine College. Graag laten wij

u in het kort kennismaken met onze lesmethoden en de mogelijkheden die

Alexandrine uw zoon of dochter te bieden heeft.

Het Alexandrine College

Parklaan 22 te Zwolle

www.AlexandrineCollege.nl

T. 038-22113388

In het kort

Wij zijn een school waar de leerlingen op hun eigen

niveau leren, ieder (basis)vak kan op een ander

niveau gedaan worden. Wij kijken ook creatief hoe

je leerlingen kan stimuleren en laten ontdekken.

Wat heeft de wereld te bieden? Maar bovenal wat

hebben wij zelf te bieden?

Door middel van samenwerken in teams, door

onderzoeken, door projecten en thema’s, door

workshops, leren ze stapje voor stapje hun eigen ik

beter kennen, met vertrouwen durven ze te vallen

en weer op te staan. Dit maken wij mogelijk door

een veilige leeromgeving te creëren, waar de leerling

samen met coaches en docenten en mentoren kan

kijken en reflecteren op de gemaakte of gedane

zaken, zo geven wij als school de hulplijnen en kan

de leerling ondervinden dat hij of zij de grenzen kan

verleggen.

Onze Visie

Vol vertrouwen Wereld Wijs!

Door onze leerlingen vertrouwen te geven,

verantwoordelijkheid en geloof in zichzelf, geven

we onze leerlingen alles wat ze nodig hebben om de

wereld te veroveren. Dit doen we door te erkennen

dat elk mens anders is en eigen, unieke kwaliteiten

heeft. We geven elke leerling een gelijke kans zich

ruim te ontwikkelen juist door verschil te maken.

We leren van elkaar, vertrouwen elkaar en

respecteren elkaar.

In onze visie, maakt verschil en diversiteit de wereld

beter, interessanter en vrijer en onze leerlingen zijn

voorbereid om met vertrouwen een eigen plek in te

nemen in de wereld.

INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

3


‘n weetje

Alexandrine “Alexine” Pieternella Françoise Tinne

(Den Haag, 17 oktober 1835 – nabij Ghat (Libië), 1

augustus 1869) was een Nederlandse ontdekkingsreizigster

die in 1862 en 1863 als eerste westerse

vrouw in Centraal-Afrika doordrong en vervolgens

in 1868/69 ook als de eerste westerse vrouw ver in

de Sahara reisde.[1] Ook was ze Nederlands eerste

belangrijke fotografe. Van locaties in Den Haag en

het interieur van haar huis aan het Lange Voorhout

maakte ze in de zomer 1860 en winter 1860/61 een

veertigtal foto’s van groot formaat. In het World

Museum te Liverpool wordt een belangrijke verzameling

etnografische voorwerpen uit Centraal- en

Noord-Afrika van haar bewaard.

Alexandra David-Néel, geboren als Louise Eugénie

Alexandrine Marie David (Saint-Mandé (Val-de-

Marne), 24 oktober 1868 – Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence),

8 september 1969) was een

Belgisch ontdekkingsreiziger, boeddhist, feminist en

schrijfster.

4

INFORMATIEGIDS

ALEXANDRINA COLLEGE


INHOUD

ALGEMENE INFORMATIE 7

Digitale wereld 7

Hoe werkt de planner? 7

Basisuren (Basisvakken) 7

Docenten, coaches en mentoren 7

Hoe werken de coach-gesprekken? 8

Welke taak heeft je mentor? 8

Wat zijn je eigen

verantwoordelijkheden en hoe

ga je daar mee om? 9

Hoeveel studiejaren

zijn er bij onze school? 11

Beoordeling/niveaus/

toetsing/ examens 11

PROJECTEN THEMAGERICHT 11

Onderdelen 11

Voorbeeld van Een project: 13

Begeleiding in de blokuren 13

Beoordeling en afronding

van een project 13

HOE GAAT HET OP ONZE SCHOOL? 14

Eerste schooldag 14

Tweede dag 15

Derde dag 15

Vierde dag 15

Vijfde dag 15

INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

5


“Iedereen is een genie. Maar als een vis

wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in

bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele

leven als een mislukkeling beschouwen”

ALBERT EINSTEIN

6

INFORMATIEGIDS

ALEXANDRINA COLLEGE


ALGEMENE INFORMATIE

Digitale wereld

Om de leerlingen te volgen en bij te houden welke

keuzes ze maken en waar ze zich bevinden in

hun proces, wordt alles digitaal bijgehouden in

persoonlijke planners.

Elke periode zijn er proefjes en testen die de leerling

doet om te laten zien of ze de stof begrijpen, de

niveaus van de vakken passen bij de leerling of dat

de leerling misschien meer wil en kan doen.

Ook de projecten worden digitaal vastgelegd. Dit

kan op foto en of film. We leven in een digitale

wereld waar wij dan ook graag op inhaken met onze

leerlingen. Onze leerlingen krijgen op deze manier

een uitgebreid portfolio met al hun leermomenten

en successen. Zodat zij maar ook wij klaar zijn voor

de toekomst.

Hoe werkt de planner?

(zie ook voorbeeld 1 en 2)

Met de klas neem je de vaste lessen door (basis

lessen) op je weekplanner. Je hebt een aantal keuze

opties voor verschillende keuzevakken, daarbij

zijn er momenten in de week, waar je met je

projectgroep (verschillende klassen door elkaar) aan

‘het periode project’ werkt.

Je vult je persoonlijke planner in samen met

je mentor tijd. Dit zal de eerste periode ook

ondersteunt worden door je coach om je op weg te

helpen, gaandeweg je schoolperiode zal je dit steeds

meer zelfstandig doen.

Basisuren (Basisvakken)

In de basis uren van techniek en wereldkunde, wordt

voor iedere leerling die bij ons binnen komt een

gedegen basis opgebouwd van hoe je het beste zelf

en met je groep aan de slag kan gaan in de blokuren.

Tevens wordt er in vervolglessen van Wereldwijs &

Cultuur, Meetkunde & beeldende Kunst, en de Keuze

tussen Techniek & Kunst/ Culinair & Verzorging een

uitgebreide basiskennis meegegeven die weer in de

projecten terugkomen.

Een keus voor de variatie Techniek & Kunst/

Culinair & Verzorging is voor het gehele schooljaar.

Wereldwijs & cultuur

Combinatie (cultuur)geschiedenis en Wereldkunde

(aardrijkskunde en maatschappij) wanneer de

leerling meer uitdaging wil, kan hier ook filosofie

aan toegevoegd worden.

Meetkunde & Beeldende Kunst

Meetkunde (wiskunde) in een ander daglicht

doormiddel van spel, van tekeningen, van kijken

naar kunstwerken, leren wat meetkunde inhoudt en

betekent.

Techniek & Kunst

Techniek op verschillende manieren. Hoe kan ik

techniek combineren met kunst. Aan de hand van

voorbeelden wordt dit onder de aandacht gebracht

zodat het in projecten kan worden toegepast.

Culinair & Verzorging

Tijdens deze lessen krijg je koken, bakken,

keukenrituelen, verzorging van jezelf, maar ook

verzorging van je project en hygiëne ed.

Docenten, coaches en mentoren

Onze docenten hebben liefde voor hun vak en

geloven in een leven lang leren. Ze werken nauw

INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

7


VOORBEELD 2

Planner

2e kwartaal

samen met hun collega’s om te zorgen voor een

veilige en vertrouwde leeromgeving voor onze

leerlingen. Onze docenten durven, buiten de

muren van hun eigen vak kijkend, de meest

interessante en relevante inhoud te geven aan de

projecten. De studiedagen worden gebruikt om te

reflecteren, nieuwe ideeën uit te proberen en veel

te leren. Onze docenten zijn zichzelf en stimuleren

hiermee de leerlingen hun eigen persoonlijkheid

te ontwikkelen. Onze docenten zijn begeleiders,

adviseurs, motivators en een steuntje in de rug als

dat nodig is. .

Hoe werken de coach-gesprekken?

De coachgesprekken proberen we twee keer in de

week te laten plaatsvinden tijdens de opstart van

de dag. Ongeveer twee leerlingen per half uur.

Dagelijks zijn er ook nog twee momenten van een

half uur, waarop je je kan inschrijven als je iets meer

coaching wenst.

Welke taak heeft je mentor?

Je mentor heeft een ondersteunende en licht

sturende taak in het eerste schooljaar, waarin je

samen met hem of haar en je klas gaat kijken wat je

kan en wat je wilt.

De sturing zal vooral gericht zijn op de manier

waarop je je planning invult en op welke momenten

je algemene digitale testen zult af moeten ronden.

Tevens zal de mentor je ondersteunen in wat je

aan kan en aan denkt te kunnen. Hoe ouder je

Leerling 1

tweede deel 1e klas

Begintijd: 7:30 Tijdsinterval: 30 (in minuten)

tm de

voorjaarsvakantie

Tijd Ma Di Wo Do Vrij Za Zon Pauze

7:30 OPSTART

Coachgesprek 7.45-

8.00

8:00 OPSTART OPSTART OPSTART

OPSTART OPSTART OPSTART

Coachgesprek 8.15-

8.29

OPSTART

8:30 OPSTART OPSTART OPSTART OPSTART OPSTART

9:00 en klas

9:30 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

10:00

10:30

lichaamlijke

opvoeding

lichaamlijke

opvoeding

11:00 Nederlands

11:30 Nederlands

12:00

12:30

wiskunde eigen

niveau

wiskunde eigen

niveau

engels eigen niveau

engels eigen niveau

lichaamlijke

opvoeding

lichaamlijke

opvoeding

biologie eigen niveau

biologie

13:00 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

13:30

14:00

14:30

Wereldwijs & cultuur

Meetkunde &

Beeldende Kunst

techniek & Kunst

keuze vak project

basisvakken

coach en mentor tijd

coach en mentor tijd, inclusief

eigen in te richten tijd

Wereldwijs & cultuur

Meetkunde en Beeldende Kunst

Techniek & Kunst

Culinair & Verzorging

combinatie (cultuur)geschi

Wereldkunde(aardrijkskunde en

Meetkunde (wiskunde) in een a

doormiddel van spel, van tekenin

naar kunstwerken, leren wat m

inhouden

Techniek op verschillende manier

techniek combineren met kunt pr

hand van voorbeelden wordt

aandacht gebracht zodat het in

worden toegepast

Tijdens deze lessen krijg je kok

keukenrituelen, verzorging van je

verzorging van project en h

15:00

15:30

16:00

eventueel ruimte tot

persoonlijke vragen

eventueel ruimte tot

persoonlijke vragen

aflsuiten met de

mentor

16:30

17:00

8

INFORMATIEGIDS

17:30

18:00

18:30

ALEXANDRINA COLLEGE

19:00

19:30


VOORBEELD 3

Niveau verschillen van

leerlingen per vak

wordt hoe meer je zelfverantwoordelijk bent voor

je planning. Je mentor blijft je hele schoolperiode

meedenken of het niveau van je vakken bij je past. Je

groeit en ontwikkeld, waardoor eerdere keuzes soms

veranderen. Wij willen daar als school graag zoveel

mogelijk op inspelen en iedere leerling daarin zijn of

haar eigen proces later doorlopen.

Wij geloven dat je het beste leert op je eigen

niveau. Er zijn 3 niveaus om uit te kiezen. In overleg

met je mentor kijk je wat het beste bij je past. Ben

je heel goed in Engels? Dan kun je aansluiten bij

groepsniveau 3 voor je lessen. Je mag aansluiten

bij de instructie als je dat nodig vindt. Heb je

moeite met wiskunde? Dan kies je bijvoorbeeld

voor niveau 1 en volg je altijd de uitleg van je

wiskundedocent.

Door opdrachten te maken in je persoonlijke

leeromgeving kunnen jij en je mentor bijhouden

welk vak goed gaat en welk vak je meer aandacht

kunt geven.

Wat zijn je eigen verantwoordelijkheden

en hoe ga je daar mee om?

Je merkt al dat je best veel verantwoordelijkheid

hebt voor je eigen voortgang en planning tijdens je

schoolperiode. Je kunt echter altijd rekenen op je

mentor en coach. Zij zullen je het eerste jaar enorm

op weg helpen, zodat je in de vervolg jaren steeds

zelfstandiger aan het werk kan.

INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

9


“Kinderen krijgen

gelijke kansen als ze ongelijk

onderwijs kunnen genieten”

OMDENKEN - SANJA NIKOLIC

10

INFORMATIEGIDS

ALEXANDRINA COLLEGE


Hoeveel studiejaren zijn er bij onze

school?

Je blijft bij ons 4-6 jaar op school, afhankelijk van

welke opleiding je na die tijd wil gaan doen. En wat

je op welk niveau wilt afronden. We willen graag

dat je goed bent voorbereid en kun aansluiten bij

je vervolgopleiding. Dat kan betekenen dat je in je

laatste jaar een aantal vakken volgt omdat je hierin

nog de centrale examens wilt doen.

Beoordeling/niveaus/toetsing/ examens

Wij maken op onze school geen gebruik van cijfers

bij toetsing of beoordeling. We geven aan of de stof

door de leerling voldoende, goed of onvoldoende

wordt beheerst. Elk kwartaal heeft de leerling voor

elk vak de toetsing gedaan die past bij zijn of haar

niveau. De docenten adviseren via de persoonlijke

leeromgeving of het niveau veranderd kan worden

of dat het niveau goed past. De projectlessen

worden afgesloten met presentaties door de

diverse groepen. De docenten die de projectlessen

begeleiden geven feedback aan de groep en

persoonlijk, de feedback is ook terug te vinden in de

persoonlijk leeromgeving. Ouders worden betrokken

bij het persoonlijk leerplan van hun eigen kind en

kunnen met docenten en mentor hierover spreken

op ouderavonden.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen

kunnen aansluiten op de vervolgopleidingen, we

sluiten daarom aan bij de centrale examens. We

geven leerlingen echter wel de mogelijkheid om

examen te doen op hun eigen niveau. Hierbij kijken

we naar de mogelijkheden van de leerling en welke

opleiding ze graag willen volgen na het voortgezet

onderwijs. Onze decanen begeleiden en adviseren

onze leerlingen hierover in samenspraak met de

mentor. Zo kan een leerling bijvoorbeeld examen

doen voor een aantal vakken op vmbo-niveau, een

aantal op vakken op havo-niveau en eventueel zelfs

een vak op vwo-niveau. Dit versterkt het vertrouwen

dat elke leerling zijn of haar eigen talenten en biedt

meer mogelijkheden om de wereld in te stappen.

PROJECTEN THEMAGERICHT

Een project wordt uitgelegd door de mentor in de

opstart van de eerste periode, waarbij jij de keus

hebt uit 5 onderdelen, waarop jij je de eerste periode

wilt richten.

Onderdelen

Techniek:

Diverse technieken die je op het project/thema

kan toepassen. Welke techniek sluit aan op het

project/het thema? Kun je onderzoeken, kun je het

toepassen?

Beweging:

Dit kan een sport, dans of een andere uiting van

beweging zijn. Welke vorm ga jij gebruiken om het

thema/dit project vorm te geven?

Verzorging:

Dit kan onder andere voedsel, catering,

uiterlijke verzorging zijn. Zijn er gerechten

van toepassing voor het project/het thema?

Zou je het thema kunnen vertalen in een

modebeeld?

INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

11


Wat ik hoor

dat vergeet ik,

wat ik zie

dat herinner ik,

wat ik doe

dat begrijp ik.

CONFUSIUS

12

INFORMATIEGIDS

ALEXANDRINA COLLEGE


Wereld & Taal:

Hoe past het project in de wereld, hoe past het in de

taal? Een andere taal wellicht? Een cultuur die erop

aansluit? Jij gaat die ontdekking aan.

Expressie:

Op welke manier kun jij je uiten? Doormiddel van

een toneelstuk? Een musical? Een gezamenlijk

kunstwerk? Wat past bij het thema en hoe geef je dit

vorm?

Voorbeeld van Een project:

Thema: Landen op de wereld.

- Mogelijkheden: Diverse landen onder de loep

nemen en daarop verder verdiepen/onderzoeken

- Een cultuur/land onderzoeken en daarop een

dans, expressie of gerecht maken als groep.

- Figuurlijk landen op de wereld, onderzoeken en

verder op verdiepen wat hiermee kan

- Bv Ontwerpen en vormgeven van dingen die

kunnen landen bij techniek?

- Een cultuur en of taal bekijken en bestuderen

voor Wereld en taal

- Welke vormen van expressie kun je erbij

bedenken en ook uitvoeren?

Duur van het project

Je gaat hier een gehele periode (bijvoorbeeld van

start tot aan de herfstvakantie) mee aan de slag. Je

wordt ingedeeld in groepen van diverse jaren en

klassen.

Zo ga je gezamenlijk de eerste weken op onderzoek

uit. Wat weet je al of denk je te weten? Waar

haal je informatie vandaan? Welke informatie is

betrouwbaar? Samen met je team ga je kijken wie

wat doet en waar je met elkaar naar toe wilt werken.

Wat ga je met elkaar presenteren in die week voor de

vakantie?

Begeleiding in de blokuren

Per onderdeel zijn er 2 à 3 leraren per blokuur

aanwezig om te helpen en ondersteunen. Je hebt

ook ruimte in je vrije mentoruren om hieraan verder

te werken en eventueel met de mentor nog vragen te

behandelen.

Beoordeling en afronding van een project

Wanneer de periode van het project afloopt zal ieder

team hun werk, onderzoek gaan presenteren aan de

leraren, de school en eventueel ouders die hierbij

aanwezig willen en kunnen zijn.

Iedere leerling heeft gedurende het project zijn

eigen “logboek” bijgehouden online, met foto’s,

filmpjes en het (onderzoek)werk. Alles wordt

bijgehouden tot ‘het eindproduct’ van de groep.

Dit kan dus echt van alles zijn. Filmpjes, Dans een

theatervoorstelling, gerechten en/of een verslag. Een

leuke en interessante afronding waar we de week

voor de vakantie mee eindigen.

Iedere groep krijgt als beoordeling een

onvoldoende/voldoende of goed. Ook hier geen

cijfers. Tevens kijken de leraren naar de individuele

leerling en zullen in je persoonlijke planner opnieuw

een onvoldoende/voldoende of goed geven.

De eerste week na een vakantie, de start van een

nieuwe periode, zullen mentoren en coaches met

de leerlingen samen reflecteren en zo kijken wat

aandachtspunten kunnen zijn voor het volgende

project.

INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

13


HOE GAAT HET OP ONZE SCHOOL?

We geven u en uw dochter/zoon een korte intro van een eerste week bij ons op school, zodat

jullie een beter idee en gevoel krijgen bij hoe het er bij ons aan toe gaat.

VOORBEELD 1

van een in te

vullen planner

Eerste schooldag :

Kennismaking dag met de Mentor, de klas en de

school.

De kennismaking dag is opstarten met je mentor en

je klas (je start iedere dag met deze leerlingen, maar

veel andere lessen zullen in combinatie zijn met

andere klassen/leerlingen.

Je leert ook je coach kennen en maakt kennis met

de werkwijzen van de school, de mentor en coach

zullen kort vertellen wat je keuzes en mogelijkheden

zijn. Je gaat samen kijken wat de doelstellingen zijn

voor het eerste semester voor jezelf, maar ook voor

de klas. Wat wil je de eerste 6 maanden voor jezelf

doen? Wat wekt je interesse? Wat wil je met elkaar

proberen te bereiken, zijn er doelen die klas samen

wil ondernemen? Dit zijn allemaal mogelijke vragen

die er zo een eerste dag op je af kunnen komen.

Leerling 1

Start semester 1e klas

Begintijd: 7:30 Tijdsinterval: 30 (in minuten)

tm de herfstvakantie

Lesroo

Tijd Ma Di Wo Do Vrij Za Zon Pauze

7:30 OPSTART OPSTART OPSTART OPSTART OPSTART

8:00 Met mentor Met mentor Met mentor Met mentor

8:30 en klas en klas en klas en klas Met mentor

9:00

Coachgesprek 9.00-

9.15

Coachgesprek 8.15-

8.30 keuze vak project

en klas

9:30 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

10:00

10:30

lichaamlijke

opvoeding

lichaamlijke

opvoeding

11:00 Nederlands

basis Wiskunde

basis Wiskunde

basis Engels

basis Biologie

basisvakken

coach en mentor tijd

coach en mentor tijd, inclusief

eigen in te richten tijd

11:30 Nederlands

12:00

basis Engels

basis Biologie

12:30

13:00 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

aflsuiten met de

mentor

eventueel ruimte tot

persoonlijke vragen

Wereldkunde basis

Techniek of

Verzorging basis

(keuze voor geheel

schooljaar)

lichaamlijke

opvoeding

lichaamlijke

opvoeding

lichaamlijke

opvoeding

16:00

16:30

14

INFORMATIEGIDS

17:00

17:30

18:00

ALEXANDRINA COLLEGE

18:30

19:00


Iedere Mentor zal dat weer anders aanpakken met

zijn of haar klas. Je eigen doelstellingen leg je vast in

je persoonlijke planner.

Een dag vol indrukken, die je allemaal rond de middag

thuis op je in kunt laten werken.

Tweede dag

Je start op met de klas en je mentor. De docenten

van de projecten komen in de klas voor een korte

uitleg van de workshops die volgen. Na de uitleg

word je verdeeld in groepen en met je groepje ga je

1 van de workshops volgen. Hier maak je dus direct

kennis met de rest van de school en de leerlingen.

De rest van de dag komen alle workshops aan bod.

Je krijgt zo een goede indruk van onze manier van

werken, zodat je de volgende dag een goede en

gerichte keus kunt maken.

Ook deze dag zal een boel indrukken geven, je sluit de dag

rond een uur of 2 af met je mentor en klas, zodat je even

kunt nabespreken en de eerste indrukken met elkaar kunt

delen.

Derde dag

Opnieuw opstarten met de Mentor in jouw klas.

Je gaat samen je persoonlijke planner doornemen en

tevens ga je een keuze maken in ons project aanbod.

Dit heb je als het goed is al een beetje overwogen in

de zomervakantie en na de workshops van de dag

hiervoor kun je een goede keuze maken. Samen met

de klas en mentor, vul je de keuzes in je planner.

(Dit alles gaat digitaal [zie ook pagina 7], zodat het

gelijk in het schoolsysteem komt, om groepen te

vormen, waardoor je aan het eind van de eerste week

direct al kunt kennismaken met je projectgroep voor

de eerste periode).

Een keus voor de variatie Techniek & Kunst/ Culinair

& Verzorging is voor het gehele schooljaar.

De keuze voor projectrichting: Techniek | Beweging |

Verzorging | Wereld & Taal | Expressie, maak je voor

de periode tot aan de herfstvakantie.

Na deze indeling zijn er gesprekken ingepland om

kennis te maken met je coach.

Tijdens deze gesprekken zal er voor de andere

leerlingen een activiteit zijn. Dit kan een workshop,

film, of spel zijn.

Hierna sluit je opnieuw de dag met de mentor en de klas.

Vierde dag

Elke dag start je met je mentor en vandaag begint

je “gewone” rooster. Je zult beginnen met de

basisvakken, de vrije rooster delen, zullen nu nog

komen te vervallen omdat onze planners bezig zijn

met het verwerken van jullie keuzes.

Vijfde dag

Deze dag begin je opnieuw met je mentor en

coach. Waarop er een gewoon rooster zal plaats

vinden en aan het eind van de dag maak je kennis

met je projectgroep. In de ochtend maken we de

groepsindeling bekend in je persoonlijke planning

bekend.

En zo heb je je eerste schoolweek gehad, zit je vol met

indrukken en heb je een heleboel nieuwe mensen leren

kennen. Je planning is helemaal klaar en zo kun je goed

beginnen aan de eerste periode bij ons op school.

INFORMATIEGIDS ALEXANDRINA COLLEGE

15


Vol vertrouwen

Wereld Wijs!

Voor meer informatie check www.alexandrinecollege.nl

Similar magazines