02.06.2020 Views

Profiel_2020_03

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 14 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

3<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Circulair ondernemen bekroond met certificering<br />

Op weg naar duurzame en circulaire ramen en kozijnen<br />

Hoe eenvoudig of luxe wilt u het hebben?<br />

nr 3 <strong>2020</strong><br />

profiel-online.nl<br />

mei - juni


CIRCULAIR<br />

ONDERNEMEN


Wie hier komt,<br />

proeft de liefde<br />

voor het vak,<br />

de klant en<br />

de medewerkers.<br />

-Ronald Boon<br />

CESnederland B.V.<br />

Boogschutterstraat 60 | 7324 BA Apeldoorn | Nederland<br />

+31 55 526 689 0<br />

infonl@ces.eu | www.ces.eu/nl


DucoSlide Wood<br />

Aluminium schuif- en vouwpanelen<br />

Daling<br />

koellast<br />

tot 63 %<br />

Maximum aan<br />

privacy<br />

100%<br />

thermisch<br />

comfort<br />

Daling<br />

temperatuur<br />

tot 12%<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

SLIM ONTWIKKELEN…<br />

In de afgelopen weken hebben we met z’n allen veel gesproken over ‘Het Nieuwe Normaal’ en de ‘Anderhalvemeter-Samenleving’.<br />

Hoe ziet de toekomst er precies uit? Dát is nu de centrale vraag.<br />

Ik durf er geen weddenschap op aan te gaan. Visies, ideeën, kritische noten, debatten en vermeende nieuwe inzichten<br />

lijken met de week te veranderen waardoor het voor de viroloog-leken onmogelijk is om écht een stevig gefundeerde<br />

mening te formuleren. Maar linksom of rechtsom: voor ons in het vakgebied staan we nu wel voor flink wat uitdagingen.<br />

Niet alleen op de werkvloer zult u allemaal druk bezig zijn (geweest) met het aanpassen van de werkprotocollen. Want<br />

náást de ontwikkeling en productie van hoogwaardige en verrassende nieuwe innnovaties, bent u ook gewoon een<br />

goed werkgever die zijn werknemers in een veilige omgeving wil laten werken. Her en der door deze editie van <strong>Profiel</strong><br />

leest u over de aanpassingen die diverse bedrijven al stevig hebben doorgevoerd.<br />

Aanraakvrije deuren<br />

Maar als we weer even teruggaan naar de producten, die anno <strong>2020</strong> worden geproduceerd, dan zien we wel degelijk<br />

een link met de wensen om ‘Het Nieuwe Normaal’ zo goed mogelijk te adopteren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan<br />

aanraakvrije deuren. Het openen van een deur zonder deze te hoeven aanraken is wenselijker dan ooit. Superlogisch.<br />

Het behoeft geen nader betoog welke voordelen in Coronatijden behaald kunnen worden.<br />

De technieken hiervoor bestaan natuurlijk al veel langer; die zijn niet van dit jaar. Maar het is wel degelijk interessant<br />

om te zien hoe gerenommeerde producenten elke keer weer – en nu in een beslist hoger tempo – in staat bleken om<br />

verrassende innovaties aan bestaande producten toe te voegen. Lees bijvoorbeeld eens de reportage die we maakten<br />

met dormakaba. Zij maken al meteen een onderscheid tussen publieke toegang en gecontroleerde toegang. Interessant.<br />

Lezen dus, vanaf pagina 34.<br />

Ook zien we dat productielijnen steeds meer op maat worden ontwikkeld. Dat kan uiteraard omdat technische kennis<br />

op veel plekken is te halen, maar wat op dít thema bijzonder interessant is, is de keuze om zo veel mogelijk onderdelen<br />

uit dat productieproces naadloos met elkaar te integreren. Daarmee wordt een keuze gemaakt voor een snelle en<br />

nauwkeurige productie waarbij data meer dan ooit ontzettend belangrijk worden.<br />

In dit kader is het beslist interessant om de reportage te lezen die we maakten met Soenen Hendrik uit Izegem, dat is<br />

gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van automatische productielijnen voor kozijnen en de bewerking van<br />

aluminium profielen. Slim ontwikkelen noemen we dat. Veel leesplezier vanaf pagina 46 in deze <strong>Profiel</strong>.<br />

Maar die laatste wens (“Veel leesplezier”) geldt uiteraard voor het gehele blad! Misschien is voor u thuiswerken de<br />

norm geworden; ik weet daarom zeker dat u nu iets meer tijd hebt om op uw gemak deze editie van <strong>Profiel</strong> door te<br />

bladeren. Het belooft een nuttige tijdsbesteding: u doet ongekend veel nieuwe inspiratie op!<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie <strong>Profiel</strong>


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,<br />

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid<br />

profiel-online.nl<br />

Jaargang 14, nr. 3 <strong>2020</strong><br />

Sinds 2007<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0651<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Jerry Helmers, CrownMedia<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Tjerk van Duinen, Jerry Helmers,<br />

Jan Mol, Liliane Verwoolde, Lieke van Zuilekom<br />

BLADMANAGER<br />

Erwin Krekels<br />

e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA0490282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift profiel<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Profiel</strong> is een onafhankelijk platform. Vakblad <strong>Profiel</strong><br />

wordt verspreid onder architecten, aannemers,<br />

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en<br />

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,<br />

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,<br />

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

8 <strong>Profiel</strong>huis is koploper in digitale live<br />

communicatie met een eigen virtuele beurs<br />

10 Circulair ondernemen bekroond<br />

met certificering<br />

16 ‘Op weg naar een landelijke dekking’<br />

18 ‘Het kwartje in de markt valt!’<br />

22 Kunststof kozijnen accentueren<br />

industriële stijl<br />

24 Nieuw minimalistisch schuifsysteem uit<br />

post-consumer gerecycleerd aluminium<br />

garandeert optimale lichtinval<br />

26 Combi concept combineert houtachtige<br />

deur met niet-houten kozijn<br />

28 Bijzondere dorpel is onderdeel van uniek<br />

combi concept voor houtachtige deur in<br />

niet houten kozijn<br />

30 Op weg naar duurzame en circulaire<br />

ramen en kozijnen<br />

34 Deuren openen zonder deze te hoeven<br />

aanraken is wenselijker dan ooit<br />

37 Dorpelsysteem met klik-montage voor<br />

kunststof en aluminium kozijnen<br />

.<br />

Thema Machines voor de bewerking van profielen<br />

40 ‘Voor iedere kunststof kozijnfabrikant en<br />

iedere bedrijfsomvang leveren wij een<br />

bewerkingsmachine op maat’<br />

44 Machinebouwer houdt goed gevoel<br />

over aan beursdeelname<br />

46 Kiezen voor een snellere en<br />

nauwkeurigere productie<br />

.<br />

48 ‘Veilig afgesloten’ en ‘door iedereen te<br />

openen’ - in strijd met elkaar?<br />

51 WILKA breidt het SKG-gecertificeerde<br />

productassortiment uit<br />

10<br />

18<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste<br />

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden<br />

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.<br />

22


Inhoud<br />

28<br />

30<br />

34<br />

52 Houten binnendeurenkozijnen:<br />

eenvoudig, snel en milieuvriendelijk bevestigd<br />

54 Nieuw pand laat duidelijk zien<br />

welke weg er is ingeslagen<br />

56 Nieuwe webshop zorgt voor sneller,<br />

slimmer en makkelijker werken<br />

58 Automatische kraanbaan is de nieuwe stap in<br />

bedrijfsoptimalisatie<br />

61 Antipaniek ook met een modern design en<br />

tóch uitzonderlijke prestaties<br />

63 Hahn Rollenband AT – voor kwaliteitsvolle<br />

aluminium deuren<br />

64 Journaal<br />

70 ‘Best of the Best’-award voor barrièrevrije dorpel<br />

74 Software voor een snelle en<br />

betrouwbare productie van deuren<br />

76 Prima werken in een kantoorgebouw<br />

waar de zon op schijnt!<br />

78 Hoe eenvoudig of luxe wilt u het hebben?<br />

80 Revolutionaire oplossing voor toegangscontrole<br />

kluisjes, kasten en lades<br />

85 <strong>Profiel</strong> Partners<br />

54<br />

40<br />

78<br />

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 14 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

3<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Circulair ondernemen bekroond met certificering<br />

Op weg naar duurzame en circulaire ramen en kozijnen<br />

Hoe eenvoudig of luxe wilt u het hebben?<br />

nr 3 <strong>2020</strong><br />

profiel-online.nl<br />

mei - juni<br />

Cover: REHAU<br />

Op deze virtuele beurs laten wij onze<br />

noviteiten zien Aanmelding kan op<br />

rehau.nederland@rehau.com en ons<br />

salesteam maakt graag met u een afspraak.<br />

www.rehau.com<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

profiel-online.nl


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Te zien in de virtuele tour: het Synego schuifdeursysteem.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: REHAU<br />

<strong>Profiel</strong>huis is koploper in digitale live<br />

communicatie met een eigen virtuele beurs<br />

Met een speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld profiel heeft het bedrijf zich nog dieper geworteld in de vaderlandse markt voor<br />

kozijnen. REHAU, nog niet zolang geleden verhuisd van Nijkerk naar Amersfoort, zit nooit stil. We spreken Tom van Boxtel, de kersvers<br />

aangenomen Commercieel Manager bij Benelux Window Solutions. Met 2 maart als officiële startdatum heeft hij niet lang kunnen<br />

genieten van het live samenwerken met zowel collega’s als klanten, vanwege de problematiek rondom het Coronavirus.. Dat hindert<br />

Van Boxtel echter niet in zijn werk.<br />

“De branche voelde vanaf het begin al vertrouwd”, opent Van Boxtel het gesprek. “Met mijn achtergrond in de zonwering- en rolluikenindustrie<br />

was ik al gewend om met componenten te werken en eerlijk gezegd ziet de kozijnenbranche er qua logistiek en mentaliteit<br />

hetzelfde uit als de branche waar ik vandaan kom. Ik weet welke uitdagingen er in productieomgevingen zijn en hoe dealernetwerken<br />

in elkaar zitten.”<br />

Stevige plannen<br />

Gevraagd naar zijn directe plannen antwoordt Van Boxtel: “We bouwen<br />

stevig verder aan Synego-NL, het speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde<br />

profiel. Een mooi product dat overal met open armen ontvangen<br />

wordt, omdat we in ons kikkerlandje nu eenmaal een eigen smaak<br />

hebben op dit gebied. Daarnaast hebben we noviteiten om te presenteren,<br />

maar door de Coronacrisis kunnen we onszelf niet laten zien op<br />

vakbeurzen en zit het intensief bezoeken van klanten er ook niet in. Dat<br />

is een uitdaging waar we maar al te graag een oplossing voor zochten en<br />

die hebben we dan ook gevonden.”<br />

De oplossing waarover gepraat wordt is ‘state of the art’ en maakt gebruik<br />

van de allerlaatste technieken op het gebied van digitale communicatie.<br />

“We leggen momenteel de laatste hand aan een virtuele beurs.<br />

8


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Wanneer deze editie van <strong>Profiel</strong> op de deurmat valt, is deze nieuwe vorm<br />

van digitale live communicatie een feit en hebben we de eerste bezoekers<br />

al mogen ontvangen”, oppert Van Boxtel.<br />

Online op bezoek bij REHAU is minder virtueel<br />

dan je zou denken<br />

We krijgen via het videogesprek dat we met Van Boxtel hebben, een voorproefje<br />

te zien van de virtuele beurs. Het ziet er veelbelovend uit; de bezoeker<br />

loopt door een virtuele showroom waarin alle REHAU producten<br />

interactief staan opgesteld.<br />

“De virtuele beurs is een toevoeging aan de statische pagina’s van onze<br />

website. Daar is in een oogopslag veel te vinden. Wie echter kennis wil<br />

maken met onze producten en noviteiten op een dieper niveau, kan<br />

zich registreren en een online afspraak maken met mij of met accountmanager<br />

Roberto van den Berg. We ontvangen de klant of prospect dan<br />

netjes in de digitale omgeving. Op beeld zien we allebei hetzelfde en we<br />

lopen met hem of haar letterlijk mee door de digitale showroom. Dat mag<br />

je heel letterlijk zien, omdat er continu contact is met elkaar via microfoon<br />

en luidspreker. Er kunnen vragen gesteld worden, die ter plekke worden<br />

beantwoord. We kunnen dingen aanwijzen, demonstreren en adviseren.<br />

Zo lopen we met de bezoeker gesynchroniseerd door een virtuele<br />

REHAU-omgeving.”<br />

"Ons Nederlandse team bestaat uit Mischa Schipper op de binnendienst,<br />

Roberto van den Berg in de buitendienst en ik zit zelf in een soort hybride<br />

functie. Natuurlijk kunnen we niet wachten om weer naar buiten te mogen,<br />

het veld in. Ik werk zelf ter completering van het team en verzorg de<br />

aansturing in de Benelux en kom graag bij de klant, want ik ben praktisch<br />

ingesteld”, voegt Van Boxtel toe.<br />

“De virtuele beurs is voor ons nu een zegen in deze tijd, om de boodschap<br />

goed over te kunnen brengen en de klant toch een echte ‘REHAU<br />

experience’ te bieden. Het is echter geen tijdelijke maatregel. Als alles<br />

weer als vanouds loopt, dan is deze digitalisering een blijvertje, als aanvulling<br />

op de oude werkwijze.” n<br />

Persoonlijke aandacht voor de klant<br />

onder alle omstandigheden<br />

REHAU rolt het virtuele concept internationaal uit en laat daarmee zien<br />

dat persoonlijke aandacht voor de klant prioriteit heeft.<br />

'REHAU rolt het virtuele concept<br />

internationaal uit en laat daarmee zien<br />

dat persoonlijke aandacht<br />

voor de klant prioriteit heeft'<br />

Synego Sunshield virtueel beleven? Dat kan. (Beeld: Peter Kotzur)<br />

Synego SmartGuardII.<br />

Ook de Smart Montage van Synego is te zien op de virtuele beurs.<br />

(Beeld: Peter Kotzur)<br />

9


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Afwerking van profiel met proCoverTec.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: profine Nederland BV<br />

Circulair ondernemen<br />

bekroond met certificering<br />

Je zult maar als eerste kunststof systeemleverancier voor kozijnen, ramen en deuren het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen mogen<br />

ontvangen. Het overkwam profine Nederland BV. Het K-VISION profielsysteem van de profine Group is bekroond met een certificaat<br />

waarmee de circulariteit van het product en de werkwijze onomstotelijk bewezen worden. We zijn in gesprek met Melissa Manrho,<br />

Communicatie Manager, Henk Sprick, Technisch Manager en Jelmer Bijlsma, Technisch Specialist en Architecten Adviseur, allen werkzaam<br />

bij profine Nederland BV.<br />

Levenscyclus loopt op<br />

tot wel 500 jaar<br />

Het K-VISION profiel is speciaal voor<br />

Nederland ontwikkeld en staat naast de merken<br />

Kömmerling, Trocal en KBE, allen ontwikkeld<br />

door het Duitse moederbedrijf. Henk vertelt<br />

over de toepassing van gerecycled kunststof<br />

in K-VISION: “Een deel van de kunststof profielen<br />

bestond al uit gerecycled materiaal,<br />

gewonnen uit gerecyclede profine profielen.<br />

Dit werd aangevuld met nieuw materiaal.<br />

Door nieuw materiaal te vervangen door<br />

volledig gerecycled materiaal, verandert de<br />

samenstelling. Het is profine dankzij testen<br />

en research gelukt om een profiel te maken<br />

van 100% gerecycled materiaal, een echte<br />

wereldprimeur. De kers op de taart is het<br />

toepassen van ons innovatieve kleursysteem<br />

proCoverTec als afwerkingslaag. Dat garandeert<br />

de UV-bestendigheid van het gerecyclede<br />

materiaal. proCoverTec geeft het profiel<br />

een luxe matte look en feel bovendien. Een<br />

K-VISION kozijn heeft een gemiddelde levensduur<br />

van meer dan 50 jaar en kan minimaal<br />

10 keer gerecycled worden. Daarmee loopt<br />

de levenscyclus op tot wel 500 jaar.”<br />

Als eerste ter wereld het<br />

certificeringstraject doorlopen<br />

“profine is de eerste ter wereld die dit traject<br />

met Kiwa heeft doorlopen”, voegt Jelmer toe.<br />

“Een zwaar traject waarbij Kiwa niets aan het<br />

toeval overlaat. Voor de certificering wil Kiwa<br />

persoonlijk getuige zijn van elke stap in het<br />

productieproces. Nu we het Kiwa Covenant<br />

Circulair Ondernemen hebben gekregen, blijft<br />

10


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Kiwa in beeld als keurende instantie en zal er<br />

elk jaar een audit plaatsvinden, waarbij alle<br />

punten intensief gecontroleerd worden.”<br />

Gevraagd naar de procedures die bij het<br />

circulair produceren komen kijken, antwoordt<br />

Jelmer: “In het hele productieproces van een<br />

kozijnprofiel en een kozijn heb je te maken met<br />

reststukken en zaagafval. Dat begint bij ons in<br />

de fabriek en eindigt bij de verwerker van ons<br />

profiel. Daarnaast heeft de kozijnfabrikant ook<br />

te maken met oude kunststof kozijnen die weer<br />

terugkomen als afval. Wij werken voor het retour<br />

halen van alle te recycleren materiaal met<br />

partnerbedrijf Van Werven uit Biddinghuizen.<br />

Deze haalt niet alleen alles op, maar zorgt er<br />

ook voor dat het materiaal verkleind wordt in<br />

grove fracties en daar wordt tevens de uitsortering<br />

gedaan.”<br />

Covenant<br />

K1<strong>03</strong>235/01<br />

Uitgegeven <strong>2020</strong>-01-01<br />

Vervangt -<br />

Pagina 1 van 10<br />

Circulair Ondernemen<br />

VERKLARING VAN KIWA<br />

Met dit Covenant, conform het Kiwa Reglement voor Certificatie, verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd<br />

vertrouwen bestaat dat het door<br />

K-VISION<br />

een systeem van de profine Group<br />

gevoerde proces,<br />

- Terugnemen en recyclen van materiaal en hergebruiken in gelijke en gelijkwaardige producten;<br />

- Hergebruik van in profielproductie overtollig- en restmateriaal;<br />

- Terugnemen van reststukken welke ontstaan bij de vervaardiging van kunststof gevelelementen;<br />

- Terugnemen van kunststof gevelelement materialen uit renovatieprojecten;<br />

- Leveren van producten die wederom een functionele levensduur hebben van 50 jaar of langer.<br />

“Het kunststof wordt er gescheiden van alle<br />

niet-kunststof delen, die weer hun eigen weg<br />

in de recyclagestroom afleggen. Daarna gaat<br />

het kunststof naar PWR uit Kruiningen, die<br />

het herwonnen PVC granuleert tot pellets die<br />

profine als grondstof kan gebruiken.”<br />

En gespecificeerd in dit Covenant en gemarkeerd met het Kiwa®-merk, voldoet aan het Kiwa Covenant<br />

handboek K15013, januari 2016.<br />

Ronald Karel<br />

Kiwa<br />

Henk vult aan: “In feite heb je te maken met<br />

twee stromen gerecyclede kunststoffen. Een<br />

vervuilde stroom, uit oude kozijnen – die niet<br />

per se van ons hoeven te zijn - en een schone<br />

stroom gerecycled kunststof.”<br />

Kiwa Nederland B.V.<br />

Sir Winston Churchilllaan 273<br />

Postbus 70<br />

2280 AB RIJSWIJK<br />

Tel. 088 998 44 00<br />

Fax 088 998 44 20<br />

info@kiwa.nl<br />

561/180711<br />

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.<br />

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.<br />

Leverancier<br />

profine Nederland b.v.<br />

Regterweistraat 13<br />

4181 CE WAARDENBURG<br />

Postbus 2<br />

4180 BA WAARDENBURG<br />

www.kiwa.nl<br />

Tel. 0418-651717<br />

Geen discussie mogelijk: net zo<br />

goed als nieuw kunststof<br />

Ondanks het feit dat ‘groen denken’ de norm<br />

wordt, leeft her en der nog het idee dat gerecycled<br />

kunststof minderwaardig is ten opzichte<br />

van nieuw kunststof. ›<br />

info-nl@profine-group.com<br />

www.k-visionkozijnen.nl<br />

Melissa Manrho, Henk Sprick en Jelmer Bijlsma. (Beeld: Andre Dieterman Photography)<br />

11


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

'Het circulaire K-VISION profiel is een Nederlands initiatief, maar wordt door<br />

ons moederbedrijf op handen gedragen'<br />

Henk lacht en zegt: “Dat is een angst die echt<br />

‘tussen de oren zit’. De K-VISION profielen<br />

zijn zo goed als nieuw en in combinatie met<br />

de unieke proCoverTec toplaag soms nog beter<br />

dan nieuwe profielen van andere merken.<br />

Dit hebben we allemaal te danken aan nieuwe<br />

technieken die zowel in de recyclage als in de<br />

productie worden toegepast.”<br />

Een drie-eenheid als basis<br />

Melissa benadrukt dat het in de wacht slepen<br />

van het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen<br />

alleen maar heeft kunnen plaatsvinden dankzij<br />

de samenwerking tussen profine Duitsland,<br />

profine Nederland en de klanten, de K-VISI-<br />

ON kozijnfabrikanten in Nederland. “Wij zien<br />

onze klanten als echte partners in dit verhaal.<br />

Zij zijn voor één derde verantwoordelijk voor<br />

het in stand houden van de circulaire stroom.<br />

Onze verwerkers die bijdragen aan de circulariteit,<br />

hebben van ons dan ook een eigen<br />

logo gekregen. Het circulaire K-VISION profiel<br />

is een Nederlands initiatief, maar wordt door<br />

ons moederbedrijf op handen gedragen. De<br />

reden is niet commer cieel, maar maatschappelijk.<br />

Onze particuliere investeerder en CEO<br />

Dr. Peter Mrosik is een ondernemer met visie<br />

die veel waarde hecht aan hoe we de wereld<br />

achterlaten voor de generaties die na<br />

ons komen. Een mooi voorbeeld van deze<br />

denk- en handelswijze is de in het leven geroepen<br />

stichting, de Kömmerling Better World<br />

Foundation. Deze stichting ondersteunt<br />

diverse goede sociale en maatschappelijke<br />

doelen. Elke dochteronderneming draagt<br />

haar steentje bij met lokale activiteiten.”<br />

Het spreekt voor zich dat profine en de<br />

K-VISION kozijnfabrikanten trots zijn op het<br />

Kiwa Covenant Circulair Ondernemen, tegelijkertijd<br />

is het behalen van dit certificaat een<br />

motiverende opsteker voor de gehele sector. n<br />

Extrusie van profiel gemaakt van gerecycled materiaal.<br />

12


Ramenfabriek Op ’t Hoog kiest voor V-Perfect<br />

technologie!<br />

Bijna 35 jaar geleden zag Ramenfabriek Op ’t Hoog de kracht van kunststof kozijnen al. De ideale vervanger voor houten kozijnen,<br />

dat bewijs is inmiddels wel geleverd. De ontwikkelingen gingen de afgelopen decennia hard en Op ’t Hoog heeft een rol gehad in<br />

een flink aantal van die innovaties. Dit familiebedrijf blijft tot op vandaag zijn pioniersrol vervullen en heeft eind vorig jaar<br />

definitief besloten om te investeren in de unieke lasmachine SL4FF EVO van Graf Synergy en deed hiervoor een beroep op Viva<br />

Machines. Dankzij deze unieke lasmachine kan Ramenfabriek Op ’t Hoog kozijnen af blijven leveren Op ’t Hoogste niveau!<br />

Dankzij geavanceerde machines, goed opgeleid personeel en de<br />

allerbeste materialen biedt Op ’t Hoog de klant het beste op het<br />

gebied van kunststof gevelelementen. Als één van de weinige<br />

bedrijven in deze branche produceren zij volledig onder eigen<br />

naam, waardoor de kwaliteit kan worden gewaarborgd en de<br />

Ramenfabriek een breed scala aan producten kan leveren in zowel<br />

de particuliere als zakelijke markt. Ramenfabriek Op ’t Hoog werkt<br />

volgens de strenge voorschriften van het VKG-keurmerk. Het<br />

keurmerk staat niet alleen voor productkwaliteit, het garandeert<br />

tevens een duidelijke en vakkundige montage en nazorg in deze<br />

branche.<br />

Duurzame en kwalitatieve kunststof kozijnen:<br />

Vakmanschap, toewijding en zekerheid zijn vanaf de oprichting de pijlers van de Ramenfabriek geweest. Het essentiële<br />

uitgangspunt van het familiebedrijf blijft tot op de dag van vandaag dan ook om te streven naar de fabricage van duurzame en<br />

kwalitatieve kunststof kozijnen. Het was dus een kwestie van tijd tot deze nieuwe machine aangeschaft werd. “Door deze<br />

revolutionaire lasmachine SL4FF EVO aan te schaffen met de nieuwste technieken, hebben wij na het lasproces een visuele<br />

laskwaliteit op ongekend niveau. Zowel aan de zichtzijdes voor de klant, maar ook tijdens het verdere productieverloop na het<br />

lassen, heeft deze nieuwe las geen nabewerkingen meer nodig, waardoor de productie een stuk efficiënter ingericht kan worden.”<br />

Besluit Rogier Op’t Hoog, kwaliteitsmanager.<br />

Keuze voor de V-Perfect lastechnologie:<br />

Als innoverend bedrijf probeert men bij Ramenfabriek Op ’t Hoog steeds in te spelen op de laatste nieuwe trends. Enkele jaren<br />

terug maakte Op ’t Hoog op de FENSTERBAU beurs al kennis met de V-Perfect technologie. Viva Machines had meteen de<br />

interesse gewekt. Er bleef al deze tijd een intensief contact tussen zowel de Ramenfabriek, Graf Synergy als Viva Machines en<br />

vorig jaar werden er verschillende afspraken vastgelegd om de lasmachine aan het werk te zien in een reële productie omgeving.<br />

“Uiteraard gaat dit over een zéér belangrijke investering, want het lasproces is enorm belangrijk in het gehele productieproces.<br />

We hebben destijds ook zeker naar alternatieven gekeken, maar door deze revolutionaire lastechniek om te lassen zonder enige<br />

nabewerking is er toch gekozen voor de SL4FF EVO. Ondertussen werken we nu al een poosje met deze lasmachine, en zowel onze<br />

klanten als wij zijn zeer tevreden over het prachtige lasresultaat. Deze V-Perfect lasmethode wordt standaard en zonder meerprijs<br />

op al onze verstek hoeken toegepast en biedt een uitstekend alternatief naar de traditionele rechte verbindingen.” Zegt Noël Op<br />

’t Hoog, commercieel directeur.


S 9000 NL fine<br />

Kozijn oplossingen<br />

voor de prefab markt<br />

GEALAN modulair<br />

Prefab bouw wordt steeds populairder. Met het nieuwe<br />

Nederlandse bouwbesluit de BENG norm en het grote<br />

bouwpotentieel voor de Nederlandse woningbouw komen<br />

er steeds meer prefab woningbouw-concepten.<br />

Prefab bouwen heeft vele voordelen, waaronder de productie van elementen<br />

in een beschermde omgeving, wat de kwaliteit zeker ten goede komt. Met<br />

het geniale S 9000 NL systeem bieden wij de oplossing voor de prefab markt.<br />

Extra wooncomfort door de 3 dichtingen, inbraakwerend tot het hoogste niveau<br />

SKG*** en een echt rank kozijnkader van 50 mm in aanzicht, waarmee de<br />

volledige Neder landse range van kozijnelementen gemaakt kunnen worden. In<br />

eenvoud zijn de luchtdichte aansluitingen te maken. Welke gevelafwerking er<br />

gekozen wordt, baksteen, steenstrip of een beplating, de 37.5mm neus van het<br />

kozijnkader zorgt voor een mooie aansluiting aan alle zijden van het kozijn.<br />

Uiteraard ook verkrijgbaar in de beste kleurtechniek al 40 jaar lang: acrylcolor.<br />

GEALAN Fenster-Systeme GmbH · (Kantoor Benelux) · Kraaivenstraat 25-16 · NL-5048 AB Tilburg · e-mail: info@gealan.nl · Internet: www.gealan.nl


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: GevelNed<br />

‘OP WEG NAAR EEN LANDELIJKE DEKKING’<br />

In haar modern uitgeruste fabriek in Zwaag produceert GevelNed hoogwaardige kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien<br />

voor onder andere montage- en verkoopbedrijven, gericht op de particuliere renovatiemarkt. Alle producten worden verkocht en geleverd<br />

via een uitgebreid Select Windows soft-franchisenetwerk, met circa 20 zelfstandig opererende partnerbedrijven verspreid over<br />

het land. Select Windows ondersteunt alle partners door middel van uitgebreide inkoopondersteuning, lokale marketing en promotie,<br />

managementinformatie en technische en verkoopondersteuning, waardoor die partners in alle rust én ruimte kunnen verkopen.<br />

“Onze ambitie voor de komende jaren is om<br />

een volledig landelijke dekking te krijgen”, vertelt<br />

Theo van Gorkom, algemeen directeur van<br />

GevelNed en Select Windows. “Hiervoor zijn<br />

we nog op zoek naar partnerbedrijven in onder<br />

andere Zeeland, Utrecht, Drenthe, het noorden<br />

van Overijssel en Limburg, die onze kunststof<br />

kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien in hun<br />

assortiment willen opnemen. Bedrijven die zich<br />

bij ons soft-franchisenetwerk aansluiten, kunnen<br />

rekenen op een lange termijn verbintenis,<br />

een gezond werkgebied en een optimale<br />

verkoopondersteuning, zonder dat hun eigen<br />

identiteit in het gedrang komt.”<br />

Uitbreiding van de<br />

productiecapaciteit<br />

De partnerbedrijven van Select Windows<br />

groeien gemiddeld 5 tot 10% per jaar, vertelt<br />

Van Gorkom. “Om deze groei en de nieuwe,<br />

landelijke dekking te kunnen opvangen, moet<br />

de productiecapaciteit van GevelNed worden<br />

opgeschroefd. In de tweede helft van <strong>2020</strong><br />

wordt de fabriek in Zwaag daarom uitgebreid<br />

met 1.500 m² productieruimte. De layout<br />

wordt aangepast en er wordt een aantal<br />

nieuwe machines toegevoegd. Bovendien<br />

wordt op dit moment het Select Windows<br />

softwarepakket vernieuwd, waardoor partners<br />

nog sneller en eenvoudiger (in de cloud) hun<br />

offertes kunnen maken, bestellingen kunnen<br />

plaatsen, lever- en montageplanningen kunnen<br />

opstellen en service kunnen inrichten.<br />

Hierdoor houden de dealers nog meer tijd over<br />

voor hun corebusiness.”<br />

De coronacrisis als kans<br />

In de fabriek van GevelNed werken dagelijks<br />

circa 70 productiemedewerkers. “Ruim<br />

voordat de scholen sloten als gevolg van de<br />

COVID-19-uitbraak, hebben wij al besloten<br />

om in ploegendiensten te gaan werken”, vertelt<br />

Van Gorkom. “Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen,<br />

maar ook uit sociale betrokkenheid.<br />

Veel werknemers kregen immers<br />

te maken met kinderopvangproblemen. De<br />

“Onze ambitie voor de komende jaren is om een volledig landelijke dekking te krijgen”,<br />

vertelt Theo van Gorkom, algemeen directeur van GevelNed en Select Windows.<br />

16


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

nieuwe aanpak – die in ieder geval nog tot de<br />

zomervakantie zal doorgaan – blijkt enorm efficiënt.<br />

Hoewel werknemers een uur minder<br />

werken per dag, is onze productie aanzienlijk<br />

vergroot. Hierdoor kunnen we al onze partners<br />

ook tijdens de coronacrisis probleemloos en<br />

binnen de vertrouwde levertijden blijven beleveren.<br />

Ook nu hun orderportefeuille groeit.”<br />

Productie op maat,<br />

zonder beperkingen<br />

Aan de basis van de kunststof kozijnen, ramen,<br />

deuren en schuifpuien van GevelNed liggen<br />

hoogwaardige Schüco profielen, die volledig<br />

op maat worden afgewerkt. “Om een optimale<br />

esthetiek van de gevel te borgen, conform<br />

de originele gebouwstaat, kunnen klanten bij<br />

ons alle mogelijke maatvoeringen, kleuren en<br />

afwerkingen bestellen”, vertelt Van Gorkom.<br />

“Zonder beperkingen. Van oudsher produceren<br />

en leveren wij onder meer ons Holland Accent<br />

systeem, dat zich kenmerkt door een chique,<br />

klassieke uitstraling met het bekende Schüco accentneusje.<br />

Als eerste partij in Nederland voegden<br />

we bovendien de Schüco LivIng productlijn<br />

toe aan ons assortiment, waarmee we – naast<br />

een hoogwaardige, strakke en moderne look &<br />

feel met Hollands Blok (6 graden aflopend) en<br />

Hollands Facet (15 graden aflopend) – ook een<br />

'Klanten kunnen bij ons alle mogelijke<br />

maatvoeringen, kleuren en afwerkingen bestellen.<br />

Zonder beperkingen'<br />

optimale thermische isolatie borgen. Hiermee<br />

bieden we voor elke klant, alle woningtypen<br />

en elke projectvraag een passende oplossing.”<br />

In navolging van de kozijnen worden ook bijbehorende<br />

scharnieren hoogwaardig afgewerkt,<br />

in de kleur van het kozijn. “Enkele jaren<br />

geleden hebben wij een specifiek scharnier<br />

geïntroduceerd, dat nauwelijks nog opvalt op<br />

het draaideel”, vertelt Van Gorkom. “Voor het<br />

LivIng systeem hebben we bovendien een innovatieve<br />

en technisch geavanceerde scharnier<br />

ontwikkeld, waardoor de dichting niet langer<br />

onderbroken wordt en waarmee een optimale<br />

wind- en waterdichtheid wordt geborgd. Bovendien<br />

is onze LivIng productlijn recent uitgebreid<br />

met een LivIng Slide hefschuifpui, met<br />

een vleugelbouwdiepte van 82 mm en een<br />

geavanceerde 4-kamertechniek die resulteert<br />

in Uf-waarden tot 1,3 W/(m²K). Met al deze<br />

ontwikkelingen zijn we klaar voor de toekomst,<br />

ook in deze bijzondere tijd, waarin heel Nederland<br />

zijn woning lijkt te renoveren.” n<br />

De productiefaciliteiten van GevelNed in Zwaag worden in de loop van <strong>2020</strong> uitgebreid.<br />

17


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Kufa Raamsystemen<br />

Enorme toename van gebruik van online calculator<br />

‘HET KWARTJE IN DE MARKT VALT!’<br />

Als aan Henk Weber en Didier Holslag van KUFA Raamsystemen in IJmuiden wordt gevraagd hoe de huidige stand van zaken is ten<br />

aanzien van het door hen ontwikkelde KOC (Kufa Online Calculator, dé configurator voor het ontwerpen en bestellen van kozijnen – en<br />

méér!), dan verschijnt er een brede glimlach op het gezicht van de twee. Al in 2017 verschenen (ook in dit vakblad!) de eerste artikelen<br />

over KOC. “Vooral dit jaar – <strong>2020</strong> – ervaren we ineens een ongekende groei met dit online platform. We denken wel 40%. Het kwartje<br />

in de markt valt”, zo zegt het tweetal.<br />

Tevredenheid is dus troef daar op het hoofdkantoor in Noord-Holland.<br />

“We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kracht van onze<br />

innovatie waar uiteindelijk de hele markt van profiteert”, vertelt Didier,<br />

die vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken is geweest. “We kunnen<br />

nu met recht zeggen dat we een breed gedragen platform hebben<br />

ontwikkeld waarin de gehele technische wereld rondom kozijnen eindelijk<br />

écht samenkomt. Alles wat aan, op of in een kunststof kozijn hangt,<br />

tot aan het kleinste onderdeel toe, is er te vinden. Alles is gedigitaliseerd;<br />

natuurlijk is het beeldmateriaal tiptop in orde zodat de gebruiker door<br />

middel van een goede visualisering prima op weg wordt geholpen en het<br />

gebruikersgemak is vanzelfsprekend ook op het hoogste niveau. We laten<br />

niets aan het toeval over!”<br />

Bewustwording<br />

Waar de enorme boost van dit jaar aan is te danken, vinden Henk en<br />

Didier moeilijk te duiden. “We hebben in de afgelopen jaren uiteraard<br />

18


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

veel hierover gecommuniceerd in de vakpers. En, we snappen dat dit<br />

soort verhalen tijd nodig heeft om goed te landen. Vanzelfsprekend<br />

praten onze adviseurs hier onderweg veel over. Het is dus continu een<br />

kwestie geweest van het overbrengen van bewustwording in de markt.<br />

En tja, dan ontstaat er dit jaar ineens een versnelling; een structurele toename<br />

van het gebruik van het platform.”<br />

Didier legt uit dat van de ongeveer 300 partners waarmee Kufa in de<br />

markt samenwerkt, er nu intussen ruim 250 structureel gebruik maken<br />

van de multidisciplinaire online calculatiemodule. “Als ik de gebruikersstatistieken<br />

bestudeer, dan denk ik dat 90 partners al gecategoriseerd<br />

kunnen worden als ‘van een zeer hoog niveau’, dus zéér regelmatig.”<br />

Dit jaar is Kufa er tevens in geslaagd om zeker 400 á 500 aanverwante<br />

producten aan de online calculator toe te voegen. “Dan kan men denken<br />

aan alle Realwood ® producten, de kunststof gevelbekleding, sandwichpanelen,<br />

Reelstone en Reelblok. Ook zijn de voorbereidingen gestart met<br />

het toevoegen van de RenoS9000-profielen alsook de profielen met de<br />

specifieke eigenschappen van brandwerendheid.”<br />

Henk en Didier vertellen dat KOC dé oplossing is voor elke professionele<br />

stakeholder in de markt die regelmatig kunststofkozijnen nodig<br />

heeft. “Het is overal beschikbaar. Men heeft slechts één inlogcode<br />

nodig en men belandt onmiddellijk in het gebruikersvriendelijke dashboard.<br />

Voor onze partners zijn er bovendien geen kosten aan verbonden.<br />

Integendeel; wij zien het als onze missie om onze partners te<br />

helpen met een aantal ondernemende aspecten zoals tijdsbesparing,<br />

een kant-en-klare offerte die kan worden neergelegd bij de eindgebruiker,<br />

zelfs met het eigen bedrijfslogo. Als we het samenvatten: we<br />

verkopen ultiem gemak!” n<br />

'Ook zijn de voorbereidingen gestart met het toevoegen van de<br />

RenoS9000-profielen alsook de profielen met de specifieke<br />

eigenschappen van brandwerendheid'<br />

19


Uw totaalleverancier van hang- & sluitwerk.<br />

Ook voor elektronische toegangssystemen!<br />

Elektronische Toegangssystemen<br />

Oplossingen in comfort en gemak voor elke situatie.<br />

Bij alle eisen die je aan een sluitsysteem kan stellen, van gebruiksgemak tot veiligheid<br />

en van betrouwbaarheid tot een gunstig rendement, bieden de elektronische<br />

toepassingen meer en meer een gunstig alternatief. De mogelijkheden worden<br />

steeds uitgebreider en de voordelen steeds groter.<br />

Eenvoudig zien wie er bij de deur staat? Of de deur van afstand openen, zonder<br />

gedoe met sleutels en zwaar draaiende sloten? Of een select gezelschap toegang<br />

geven tot de woning, zoals familie of verzorgend personeel? Dat kan allemaal!<br />

Laat je inspireren door onze experts en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.<br />

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt<br />

burghouwt.nl


Samenwerken met GevelNed<br />

en SelectWindows<br />

Jouw bedrijf<br />

is het waard!<br />

GevelNed produceert en levert o.a. kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien op basis van Schüco profielen. Wij produceren<br />

voornamelijk op maat voor de Nederlandse particulieren huiseigenaar. Select Windows is een soft-franchise, marketing<br />

organisatie en levert onder andere kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien via een landelijk partner netwerk<br />

aan particuliere eindgebruikers. Ter versterking van onze landelijke dekking zoeken wij:<br />

Enthousiaste ondernemers<br />

in de kozijnen-, glas- of bouwbranche<br />

Uw profiel<br />

tkjik tiurov sueitibma eid remenredno ekretS<br />

Liefst met ervaring in glas, kozijnen of bouwbranche<br />

Met beschikking over een bedrijfspand mét showroom<br />

Ambitie voor een langdurige samenwerking<br />

GevelNed biedt<br />

SelectWindows biedt<br />

orp fiocühcS nav ,nele sisab po netcudorp tietilawK-A<br />

,pokni ;<br />

ook het nieuwe Schüco LivIng systeem<br />

verkoop, marketing, management<br />

Productinnovaties als Hollandse Hoek, 100% Houtnerfstructuur,<br />

inhouse foliëring in 150 kleuren en structuren veranda’s, vouwwanden, garagedeuren etc)<br />

Direct inkoopvoordeel bij huisleveranciers (dakkapellen,<br />

Leverbetrouwbaarheid van 99%<br />

Maatwerk op productniveau<br />

Korte levertijd (4-6 weken)<br />

Ontzorging en schaalvoordelen<br />

Geïnteresseerd?<br />

Is uw interesse gewekt? Dan komen wij graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. Bel voor meer informatie<br />

of een afspraak 088-9722400 en vraag naar Amanda Knol. U kunt ons ook mailen via Amanda@SelectWindows.nl<br />

Samenwerken met GevelNed en SelectWindows. Jouw bedrijf is het waard!<br />

GevelNed.nl SelectWindows.nl<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG Zwaag T 088 97 22 400


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

Tekst: Piet van Eijndhoven | Beeld: John van der Meer<br />

Ontwikkeling en bouw van Fabrick in Almere Poort:<br />

Kunststof kozijnen<br />

accentueren industriële stijl<br />

‘Een snufje Amsterdam en een snufje New York’, beloofde de verkoopbrochure. Die belofte is zonder meer waargemaakt. Met z’n<br />

25 appartementen is Fabrick in Almere Poort een opvallende combi van de robuuste, industriële stijl van lofts in New York en de<br />

Superlofts-stijl die door Mark Koehler Architects in Amsterdam is ontwikkeld. Architect Mitchel Ovens vertelt hoe het conceptuele beeld<br />

is vorm gegeven en welke bijdrage de kunststof kozijnen met VEKA SPECTRAL hebben geleverd.<br />

“Bij Fabrick denk je aan een fabriek: een factory.<br />

De naam verwijst naar Amerika, waar de<br />

robuuste, industriële stijl vandaan komt”, zegt<br />

Ovens. Geïnspireerd op deze stijl ontwikkelde<br />

Marc Koehler Architects (MKA) in Amsterdam<br />

Superlofts: een duurzaam co-housing concept<br />

waarin bewoners hun droomloft kunnen realiseren.<br />

MKA, waar Ovens van 2015 tot 2018<br />

werkzaam was, was verantwoordelijk voor de<br />

ontwikkeling van Fabrick.<br />

Loftstijl leidend<br />

Ovens was vanaf het schetsontwerp betrokken<br />

bij de ontwikkeling van Fabrick, dat gezien<br />

kan worden als een spin-off van Superlofts.<br />

“Beschouw hem als een kleine broer!<br />

Conceptueel ging het erom dat Fabrick de<br />

echte industriële loftstijl zou krijgen, zowel<br />

aan de binnenkant als de buitenkant. En het<br />

moesten betaalbare woningen voor jonge<br />

mensen worden. Daarom is op bescheidener<br />

schaal gewerkt dan bij Superlofts gebruikelijk<br />

is. De oppervlaktes van de lofts variëren van<br />

35 m² tot 90 m². Het gebouw heeft zeven<br />

verdiepingen; in New York zijn appartementengebouwen<br />

veel hoger.”<br />

De loftstijl is duidelijk herkenbaar: “De meeste<br />

appartementen zijn dubbelhoog en hebben<br />

hoge ramen. Hierdoor komt veel licht naar<br />

binnen, wat diepte geeft. De buitenruimtes<br />

22


Thema Kunststof Ramen en Deuren<br />

'Fabrick is het eerste Nederlandse project waarin VEKA SPECTRAL is toegepast'<br />

zijn fraai uitgevoerd; vanaf de balkons hebben<br />

bewoners een mooi uitzicht op Almere Poort.”<br />

Het gebouw als geheel krijgt diepte, doordat in<br />

de voorgevel en de kopgevel voorliggende en<br />

terugliggende delen elkaar afwisselen. Afwisseling<br />

is er ook in de woningtypen, met L-vormige<br />

en vierkante woningen en penthouses.<br />

Steen en staal<br />

Fabrick dankt zijn industriële uitstraling niet<br />

enkel aan het ontwerp, maar ook aan de materiaalkeuze.<br />

“We hebben gekozen voor een<br />

mix van donkere bakstenen: bruin, rood en<br />

roodbruin. Doordat van plint tot kop hetzelfde<br />

materiaal is gebruikt, oogt het gebouw als een<br />

monoliet. Het staat stevig op de grond. Om<br />

ruimte en diepte te creëren, zijn de stenen in de<br />

voorliggende delen van de voorgevel gemetseld<br />

in horizontaal tegelverband. De andere stenen<br />

zijn in halfsteensverband gemetseld.”<br />

De diepe neggen op de begane grond zorgen zowel<br />

bij de woningen als de hoofdentree voor een<br />

bijzondere ervaring. “Wanneer je binnenkomt,<br />

krijg je het gevoel dat het gebouw uit steen is gehakt<br />

en dat je een steenmassa binnengaat.”<br />

Staal mocht uiteraard ook niet ontbreken. “Je<br />

ziet het overal terug: in de balkons, het hekwerk,<br />

de borstwering, de balustrades en de aan<br />

de achterzijde gelegen galerij. De galerij heeft<br />

vluchttrappen zoals je die in New York vaak<br />

ziet. Ook het trappenhuis met z’n balken en<br />

kolommen, is typisch voor New York.”<br />

Kunststof kozijnen<br />

met VEKA SPECTRAL<br />

Uit kostenoverwegingen koos de aannemer<br />

voor de toepassing van kunststof kozijnen.<br />

Aanvankelijk was uitgegaan van kozijnen met<br />

VEKA SOFTLINE 82 NL, afgewerkt met een antracietfolie<br />

met houtnerf. “Over die afwerking<br />

waren we bezorgd, omdat we in de kozijnen<br />

het industriële concept wilden doortrekken.”<br />

Dat veranderde toen een alternatief beschikbaar<br />

kwam: de pas ontwikkelde oppervlakveredelingstechnologie<br />

VEKA SPECTRAL.<br />

“VEKA SPECTRAL geeft de kozijnen diepte<br />

mee. Dat is belangrijk, omdat we een groot<br />

sterk, beeld wilden neerzetten. Van veraf zie<br />

je niet dat het kunststof is. Van dichtbij ziet<br />

het er ook anders uit: gelaagd. Het voelt ook<br />

anders aan.” Er werd gekozen voor de donkerste<br />

kleur: antracietgrijs. “Die combineert<br />

optimaal met het staal. Deze karakteristieke<br />

uitstraling hebben we doorgetrokken in het<br />

interieur; de kozijnen aan de binnenkant zijn<br />

namelijk ook uitgevoerd met VEKA SPECTRAL<br />

in antracietgrijs.”<br />

De kunststof kozijnen zijn gemaakt<br />

en geplaatst door Kunststoframenfabriek<br />

Aarnink -Bouw BV in Deventer. Fabrick is<br />

het eerste Nederlandse project waarin VEKA<br />

SPECTRAL is toegepast. “Inmiddels hebben<br />

we het in diverse andere projecten toegepast<br />

en lopen er alweer nieuwe aanvragen<br />

voor”, zegt Mark Blom van Aarnink. “Onze<br />

klanten geven de voorkeur aan strakke, liefst<br />

donkere kozijnen.”<br />

Onder de indruk<br />

In mei 2019 is Fabrick casco opgeleverd.<br />

Ovens ging toen kijken hoe het uiteindelijk<br />

is geworden. “Ik was benieuwd welke keuzes<br />

bewoners bij de indeling van de appartementen<br />

hebben gemaakt; daarvoor waren<br />

enkele opties geboden.” Aan duurzaamheid<br />

is aandacht besteed, onder meer door aansluiting<br />

op stadsverwarming. Ook sociale<br />

duurzaamheid was belangrijk. “De galerij en<br />

de entreehal zijn ontworpen als gezamenlijke<br />

ruimtes, bijvoorbeeld om te werken of elkaar<br />

te ontmoeten. Ik ben heel benieuwd hoe de<br />

bewoners hiermee omgaan.”<br />

Hoe kijkt hij terug op het project?<br />

“Fabrick is een voorbeeld van de diversiteit die<br />

uitgangspunt is bij de ontwikkeling van Almere<br />

Poort. Het past bij de omgeving én het valt<br />

op.” Hij heeft er met plezier aan gewerkt en<br />

het resultaat mag er zijn. “Het overall-beeld dat<br />

ons vanaf het begin voor ogen stond, is gerealiseerd.<br />

Ik ben onder de indruk.” n<br />

23


Tekst: Johan Debaere Beeld: Hydro Building Netherlands Systems BV – merk Sapa<br />

Nieuw minimalistisch schuifsysteem<br />

uit post-consumer gerecycleerd aluminium<br />

garandeert optimale lichtinval<br />

De thema’s duurzaamheid en circulaire economie zijn kenmerkend voor onze huidige maatschappij. Bij Hydro denken ze niet duurzaam,<br />

maar doen ze er ook al een geruime tijd aan. Getuige daarvan is de nieuwe productietechnologie Hydro CIRCAL 75R, de legering die uit<br />

minimaal 75% post-consumer gerecycleerd aluminium bestaat. Deze technologie wordt ook gebruikt voor de productie van het nieuwe<br />

minimalistische schuifsysteem Artline van het merk Sapa.<br />

Hydro, moederbedrijf van Sapa, maakt gebruik<br />

van ramen, deuren en vliesgevels van<br />

gebouwen die op het einde van hun levensduur<br />

gekomen zijn om nieuwe aluminium bouwsystemen,<br />

die voldoen aan de huidige en zelfs<br />

toekomstige wensen en eisen, te vervaardigen.<br />

Zo wordt slechts 5% van de energie die nodig<br />

is voor primaire aluminiumproductie verbruikt<br />

en ook de CO 2<br />

-uitstoot wordt aanzienlijk gereduceerd.<br />

Hydro heeft dankzij zijn wetenschappelijk<br />

onderbouwde werkwijze twee Europese<br />

productiefaciliteiten, respectievelijk in Dormagen<br />

(Duitsland) en Clervaux (Luxemburg), die gefragmenteerd,<br />

gesorteerd en bewerkt postconsumer<br />

schrootafval uit de bouw opnieuw<br />

in omloop brengen. Hierdoor wordt een hoogwaardige<br />

legering met hoge zuiverheid mogelijk<br />

gemaakt. De verschillende stappen in het<br />

De Artline (XL) wordt geproduceerd met de CIRCAL 75R-technologie, een legering ontwikkeld uit minimaal 75% post-consumer gerecycled aluminium.<br />

24


(Beeld; Marco Kessler)<br />

productieproces van de aluminiumrecyclage zijn<br />

gecertificeerd door het Noorse label DNV-GL.<br />

Artline is een thermisch onderbroken aluminium schuifsysteem met een slank aanzicht ter hoogte van de<br />

middenhaak vanaf slechts 26 mm, uitermate geschikt voor grote glazen (schuif)wanden tot een hoogte van<br />

maar liefst 3,5 meter. (Beeld: www.fotovanhuffel.be)<br />

Maximale lichtinval en vloeiende<br />

overgang tussen binnen en buiten<br />

Binnenkort past het merk Sapa de CIRCAL<br />

75R-technologie, de legering ontwikkeld uit<br />

minimaal 75% post-consumer gerecycleerd<br />

aluminium, toe op het minimalistische schuifsysteem<br />

Artline. Deze Artline is een thermisch<br />

onderbroken aluminium schuifsysteem met<br />

een slank aanzicht ter hoogte van de middenhaak<br />

vanaf slechts 26 mm. Dit schuifraam is<br />

uitermate geschikt voor grote glazen (schuif)<br />

wanden, al dan niet gemotoriseerd, tot een<br />

hoogte van maar liefst 3,5 meter. Het perfecte<br />

samenspel van glas en onzichtbare kaders<br />

zorgt voor een optimale lichtinval en creëert<br />

een slank en elegant uitzicht, ook bij grote<br />

geautomatiseerde raampartijen. Deze grote<br />

glaspartijen resulteren ook in een vloeiende<br />

overgang tussen binnen en buiten met een<br />

onbeperkt zicht op de omgeving.<br />

Het perfecte samenspel van glas en onzichtbare kaders zorgt voor een optimale lichtinval en creëert een slank<br />

en elegant uitzicht, ook bij grote zelfs opengaande raampartijen.<br />

'We gebruiken post-consumer aluminium voor de<br />

productie van ons nieuw minimalistisch schuifsysteem'<br />

“Het kader van de Artline met een bouwdiepte<br />

van 125 mm is ideaal voor glaspartijen<br />

met een hoogte tot 3 meter en een maximale<br />

beglazing van 42 mm én een gewicht tot<br />

320 kg. De Artline XL voor hoogtes tot 3,5<br />

meter is beschikbaar met vleugels tot 500 kg,<br />

op aanvraag zelfs tot 1200 kg. Dit systeem<br />

met viervoudige dubbele loopwielen in inox<br />

of kunststof heeft een kaderdiepte van 150<br />

mm en omvat vleugels van 57 mm diep met<br />

een maximale beglazing van 52 mm”, geeft<br />

Perry Hermans, country manager voor Hydro<br />

Building Systems Nederland, aan. “Deze XL is<br />

ook leverbaar met een rolmechanisme dat in<br />

het bodemprofiel geïntegreerd wordt, zodat er<br />

onderaan, bovenaan en zijdelings geen aluminium<br />

meer zichtbaar is en de transparantie tot<br />

99% stijgt.” Artline en Artline XL staan synoniem<br />

voor een optimale thermische en akoestische<br />

isolatie en alle versies garanderen een<br />

uitstekende water- en luchtdichtheid en windweerstand.<br />

Op Polyclose was de Artline open<br />

hoek in combinatie met de Panovista Max van<br />

Renson een echte eyecatcher. n<br />

25


Tekst: Jan Mol | Beeld: KEGRO DEUREN/Draeckensteijn Media<br />

De veelzijdigheid en uitstraling van houten deuren<br />

gaan vanaf nu samen met de voordelen van kunststof kozijnen<br />

COMBI CONCEPT COMBINEERT HOUTACHTIGE<br />

DEUR MET NIET-HOUTEN KOZIJN<br />

“Dit is wat de ontwerper graag wil; immers met een houtachtige deur is elk ontwerp mogelijk van modern, klassiek tot en met de<br />

populaire jaren ’30 stijl.” Aan het woord is Jan Kersten, directeur en eigenaar van KEGRO DEUREN in Groesbeek. We zitten aan tafel<br />

in Groesbeek met Jan Kersten, Ralph Peters, Hoofd Verkoop Binnendienst & Marketing en Marco van den Hoven, verkoopleider. Het<br />

gespreksonderwerp: het nieuwe KaiCombi deurconcept. Het KaiCombi deurconcept maakt het mogelijk om houtachtige deuren toe te<br />

passen in niet houten kozijnen. “Tot op heden was dat een ‘slecht huwelijk‘”, stelt Kersten. “De verschillen tussen de materialen waren<br />

te groot om een dergelijke combinatie goed te laten functioneren.” KEGRO zou echter KEGRO niet zijn als daar geen oplossing voor<br />

gezocht zou worden. En zo geschiedde. Het resultaat is een concept dat werkt en twee werelden op een perfecte manier laat samensmelten.<br />

Hoek sluitzijde.<br />

26


'Dit concept voldoet aan alle eisen<br />

van energie neutraal bouwen'<br />

Slim, doordacht en perfect toepasbaar<br />

KEGRO DEUREN heeft voor technische documentatie gezorgd voor elk<br />

profielhuis. De producent ziet precies wat hij moet doen om zijn niethouten<br />

kozijnen binnen het KaiCombi concept toe te passen. Van den<br />

Hoven licht toe: “We spreken over een zeer stabiel deurblad met een<br />

dikte van circa 80 mm, aangepast aan het betreffende profielhuis.<br />

Altijd in de opdek-uitvoering met aan het profiel aangepaste profilering.<br />

Er worden compleet nieuw ontwikkelde scharnieren toegepast die geheel<br />

in de deur zijn ingebouwd en in afgehangen toestand eenvoudig 3Dverstelbaar<br />

zijn.”<br />

Alle deuren worden compleet geleverd, met silicone afdichtingen,<br />

afgelakt in een 3K-coating, met gemonteerde meerpuntsluiting, drie<br />

voorgemonteerde inbouwscharnieren en gemonteerde veiligheids isolatiebeglazing.<br />

“Op verzoek worden deurgarnituur, brievenbusplaat en<br />

cilinders ook gemonteerd”, vervolgt Kersten.<br />

Marco van den Hoven en Jan Kersten in het testcentrum, voor de wind- en waterdichtheidstestopstelling.<br />

“De kunststof kozijnenverwerker krijgt een uitgebreide technische handleiding<br />

met daarin alle verwerkingsvoorschriften. Dat strekt van montage<br />

van de bijbehorende onderdorpel die Venster Techniek speciaal voor het<br />

KaiCombi concept ontwikkelde, fixatie van het kozijn in het stelkozijn,<br />

hoe afmetingen te berekenen van het te bestellen deurblad, tot aan de<br />

maatvoering van de door de verwerker te verrichten handelingen. Onze<br />

technische documentatie is eveneens van belang omdat alle testen en<br />

certificaten zijn gebaseerd op de genoemde onderdelen.”<br />

Indrukwekkende prestaties<br />

Ook Peters is vanuit het oogpunt van verkoop en marketing zeer te<br />

spreken over het KaiCombi concept. “Kai staat dan ook voor Kegro<br />

All Inclusive, waarmee we aangeven dat we trachten iedereen zoveel<br />

mogelijk te willen ontzorgen. Het concept richt zich op nieuwbouw<br />

en de vervangingsmarkt, mits het kozijn ook vernieuwd wordt. Het is<br />

dus niet bedoeld voor reeds bestaande kunststof kozijnen. Alles is namelijk<br />

op elkaar afgestemd om tot de beste resultaten te komen.”<br />

En die resultaten mogen er zijn. Kijken we naar de prestaties van het Kai-<br />

Combi concept, dan zien we dat een waterdichtheid van 600 pa, een luchtdichtheidsklasse<br />

4, een inbraakwerendheid klasse 2, thermische isolatie<br />

van het deurblad tot 0,6 W/m 2 K en een weerstand tegen windbelasting<br />

klasse 3B mogelijk zijn. Dat zijn indrukwekkende uitkomsten, die dan ook<br />

niet uit de lucht zijn komen vallen. Een rondleiding door het testcentrum bij<br />

KEGRO DEUREN laat zien dat de meeste testen in huis gedaan werden.<br />

“We hebben niets aan het toeval overgelaten”, zegt Jan Kersten tot besluit,<br />

terwijl hij ons de testopstelling voor wind- en waterdichtheid toont.<br />

“Dit concept voldoet aan alle eisen van energie neutraal bouwen. Voor<br />

ons was dat dé voorwaarde om het op de markt te brengen.” n<br />

27


'Deze dorpels maken we van<br />

glasvezelversterkt polyester,<br />

ze zijn makkelijk verwerkbaar<br />

en worden compleet<br />

afgemonteerd geleverd'<br />

Thomas Keizer: “We begrijpen elkaar en het is mooi om te zien dat door zo’n intensieve samenwerking iets moois als het KaiCombi concept kan ontstaan.”<br />

28


Tekst: Jan Mol | Beeld: Venster Techniek<br />

BIJZONDERE DORPEL IS ONDERDEEL VAN<br />

UNIEK COMBI CONCEPT VOOR HOUTACHTIGE<br />

DEUR IN NIET HOUTEN KOZIJN<br />

Elders in deze editie leest u alles over het unieke combiconcept waarbij houtachtige<br />

deuren kunnen worden toegepast in niet-houten kozijnen. Ontwikkeld door KEGRO uit<br />

Groesbeek, met als naam KaiCombi, wordt dit concept momenteel landelijk uitgerold.<br />

Met dit concept wordt een lang gekoesterde wens van menig architect werkelijkheid: de<br />

allure van een houtachtige toegangsdeur in combinatie met de bestendigheid van niethouten<br />

kozijnen.<br />

Een cruciaal onderdeel van het concept is de voorgeschreven dorpel die toegepast dient<br />

te worden door de profielhuizen. KEGRO heeft ervoor gekozen om deze dorpel te laten<br />

maken door Venster Techniek uit Zelhem. We spreken met Thomas Keizer, productontwikkelaar<br />

bij Venster Techniek.<br />

Een oersterke basis<br />

“KEGRO en Venster Techniek kennen elkaar<br />

goed, we weten wat we aan elkaar hebben<br />

en we hanteren beide hoge kwaliteitseisen.<br />

KEGRO wist dus goed wat er allemaal mogelijk<br />

is met onze EEAL-dorpels voor kunststof<br />

kozijnen. Daarom heeft de EEAL-dorpel aan de<br />

basis gestaan van de KaiCombi dorpel die we in<br />

huis ontwikkeld hebben”, schetst Keizer. “Een<br />

beproefd product, aangepast aan de profilering<br />

van de diverse profielhuizen waarvoor KEGRO<br />

het KaiCombi concept ook op maat levert. Dat is<br />

ook een van de redenen voor het succes, het feit<br />

dat alle onderdelen die tezamen het KaiCombi<br />

concept vormen, direct passen op de specifieke<br />

profileringen van de verschillende fabrikanten.”<br />

Wat zijn de voordelen van de EEAL-dorpel?<br />

Keizer: “De kozijn en dorpelbreedte komen<br />

overeen, alles sluit naadloos aan doordat we de<br />

voor het profielhuis specifieke profilering volgen<br />

met onze dorpel. Deze dorpels maken we<br />

van glasvezelversterkt polyester, ze zijn makkelijk<br />

verwerkbaar en worden compleet afgemonteerd<br />

geleverd. De dorpels beschikken over<br />

dubbele dichtingen en kunnen direct beglaasd<br />

worden. De neuten op de dorpel verschillen per<br />

profielhuis en zorgen voor een directe en nauwkeurige<br />

aansluiting. Zeker binnen het KaiCombi<br />

concept is dat van groot belang.”<br />

Wat verstaat Venster Techniek onder directe<br />

beglazing, vragen we. Keizer antwoordt:<br />

“Waar een traditioneel kunststof<br />

kozijn altijd een tussendorpel nodig heeft<br />

voor beglazing, daar heeft onze dorpel een<br />

glaskapje in lijn met de dorpel. Er kan dus<br />

beglaasd worden zonder tussenkomst van<br />

de ontsierende tussendorpel. Het resultaat<br />

is meer glas, minder werk en een esthetische<br />

uitstraling.”<br />

Nieuw web portal maakt<br />

bestellen eenvoudig<br />

Venster Techniek beschikt sinds kort over<br />

een vernieuwde web portal. “De klant logt<br />

daar in met gebruikersnaam en wachtwoord<br />

en kan naar hartenlust online bestellen. De<br />

KaiCombi EEAL-dorpel komt ook via het web<br />

portal beschikbaar, duidelijk herkenbaar als<br />

product dat hoort binnen het concept van<br />

KEGRO. We leveren de dorpel namelijk rechtstreeks<br />

aan de verwerkers.”<br />

Venster Techniek en KEGRO laten zien wat de<br />

kracht van een goede samenwerking is. “We<br />

begrijpen elkaar en het is mooi om te zien dat<br />

door zo’n intensieve samenwerking iets moois<br />

als het KaiCombi concept ontstaat. Onze klanten<br />

varen er wel bij en er worden nieuwe wegen<br />

ontsloten door de nieuwe toepassing. Wij<br />

hebben inmiddels een aantal beurzen samen<br />

met KEGRO gedraaid en de reacties op het<br />

concept waren stuk voor stuk lovend”, zegt<br />

Keizer tot besluit. n<br />

29


Gespoten kozijnen, klaar voor de afmontage.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Van de Vin ramen en kozijnen<br />

Op weg naar duurzame en circulaire<br />

ramen en kozijnen<br />

In de markt groeit de vraag naar duurzame producten en uitgebreide, relevante productinformatie. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk,<br />

als het om de productie, montage, onderhoud en renovatie van ramen en kozijnen gaat? Wanneer mag je spreken van een duurzaam<br />

product? En welke acties zijn nodig, om hier nog beter invulling aan te geven?<br />

Management Trainee en Duurzaamheidscoördinator Wytze van de Vin pakte anderhalf jaar geleden de duurzaamheidshandschoen van<br />

Van de Vin ramen en kozijnen op. Hij startte een onderzoek naar de mogelijke duurzaamheidskansen voor Van de Vin én haar klanten<br />

en toeleveranciers, met als doel om de positieve impact op het milieu zo groot mogelijk te maken. Zonder in te leveren op kwaliteit en<br />

toegevoegde waarde. Dit leidde tot interessante, nieuwe inzichten en doelstellingen.<br />

CIRCULAIRE GRONDSTOF<br />

Samen met het bedrijfsleven werkt de Rijksoverheid hard aan een volledig<br />

circulaire economie in 2050, die voorziet in de behoeften zonder onaanvaardbare<br />

milieu-impact en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Om<br />

deze doelstelling te kunnen halen, is voor 2<strong>03</strong>0 een tussendoelstelling<br />

bepaald voor het 50% minder gebruiken van primaire abiotische grondstoffen<br />

(mineralen, fossielen en metalen).<br />

“Hout valt niet onder deze tussendoelstelling, omdat dit juist een biotische<br />

grondstof betreft”, aldus Van de Vin. “Hout kan in de toekomst dan ook dé<br />

oplossing zijn voor het reduceren van primaire abiotische grondstoffen in de<br />

woningbouw. Als deelnemer van HOUT100% maken wij voor de productie<br />

van onze houten gevelelementen sec gebruik van hout uit duurzaam beheerde<br />

bossen. Voor elke boom die wij kappen, wordt een nieuwe boom geplant. En<br />

deze nieuwe boom heeft zich al volledig ontwikkeld, wanneer onze ramen en<br />

kozijnen aan het eind van hun levensduur komen. Dat maakt hout nu al een<br />

circulaire grondstof die prima past in de woningbouw van morgen.”<br />

TERUGDRINGEN VAN DE AFVALSTROMEN<br />

In de ambitie naar een 100% circulaire economie is een belangrijke rol<br />

weggelegd voor de bouwsector. De bouw is immers verantwoordelijk<br />

voor bijna de helft van al het grondstofverbruik, aldus Van de Vin.<br />

30


'Door al aan de voorkant na te denken over de duurzaamheid<br />

van álle productelementen, wordt onze invloed op het milieu nu<br />

én straks zo laag mogelijk gehouden'<br />

oplossing. "Ons vinEasyfit montagesysteem kozijn is speciaal voor de renovatiemarkt<br />

voorzien van een vinEasyfit montagesysteem, waarmee de<br />

kozijnen binnen één dag vervangen kunnen worden”, aldus Van de Vin.<br />

“De nieuwe kozijnen kunnen eenvoudig in de gevel worden geklikt, met<br />

als grote voordeel dat ze – bij sloop, renovatie of transformatie – ook<br />

relatief eenvoudig en in één geheel verwijderd kunnen worden. Naar<br />

wens kunnen de kozijnen één op één worden herplaatst, in een gebouw<br />

met dezelfde sparing, of efficiënt worden ontleed voor hergebruik.”<br />

HERGBERUIK IN DE TECHNISCHE<br />

OF BIOLOGISCHE KRINGLOOP<br />

Het doel van Van de Vin is om in de toekomst alle raam- en kozijnproducten<br />

die uit gebouwen worden verwijderd, duurzaam te hergebruiken<br />

of recyclen. Niet alleen in de technische kringloop (hergebruik, onderhoud,<br />

opknappen, herfabriceren of recyclen), maar aan het eind van de<br />

levensduur ook in de biologische kringloop (extractie van biochemische<br />

grondstoffen, composteren van producten, bodemherstel van de biosfeer<br />

of verbranding als biomassa).<br />

“Door al aan de voorkant na te denken over de duurzaamheid van álle<br />

productelementen, wordt onze invloed op het milieu nu én straks zo laag<br />

mogelijk gehouden”, benadrukt van de Vin.<br />

Management Trainee en Duurzaamheidscoördinator Wytze van de Vin pakte<br />

anderhalf jaar geleden de duurzaamheidshandschoen van Van de Vin ramen en<br />

kozijnen op.<br />

“De circulaire agenda van de overheid is niet alleen een mooi vertrekpunt<br />

hiervoor, maar ook een kans om hout weer de positie te geven die het<br />

verdient. Hout is namelijk een fantastisch mooie én duurzame grondstof,<br />

waarmee je prachtige producten kunt maken.” n<br />

“Ook houten kozijnen worden aan het eind van hun levensduur vaak uit<br />

de woning verwijderd en afgevoerd. Dat is niet alleen zonde, maar ook<br />

onnodig. Samen met de sector kunnen we een enorme stap zetten in het<br />

terugdringen van de afvalberg. Op dit moment onderzoeken wij de rol<br />

van Van de Vin hierin. Want hoe kunnen we bijvoorbeeld nog slimmer<br />

omgaan met machines, detailleringen, energie en water? En hoe kunnen<br />

we nog meer gebruik maken van hernieuwbare, onuitputtelijke grondstoffen?<br />

Van steeds meer producten in ons kozijn onderzoeken we nauwgezet<br />

of er geen schadelijke, milieubelastende stoffen in zitten. Waar<br />

nodig gaan we op zoek naar duurzame alternatieven. Een ‘dreamstate’<br />

is om zo weinig mogelijk chemische verbindingen toe te passen, zoals<br />

lijmen en kitten. Hierdoor wordt het mogelijk om in de toekomst onze<br />

producten als een puzzel uit elkaar halen, waarna het glas wordt teruggestuurd<br />

naar de glasleverancier en het hout opnieuw wordt bewerkt, voor<br />

de productie van nieuwe raam- en kozijnonderdelen. Daarmee wordt<br />

onze output onze nieuwe input.”<br />

In de afgelopen jaren heeft Van de Vin een montagesysteem ontwikkeld<br />

dat in de toekomst mogelijk doorontwikkeld kan worden als circulaire<br />

Afmontage in de fabriek van Van de Vin ramen en kozijnen.<br />

31


DEUR<br />

SYSTEMEN<br />

EN PLINTEN<br />

VOOR<br />

IEDER<br />

INTERIEUR<br />

info@xinnix.eu<br />

UNIVERSAL SYSTEMS FOR FRAMELESS DOORS<br />

GENERAAL DEPREZSTRAAT 2/010 8530 HARELBEKE


KaiCombi Concept<br />

Houten woningtoegangsdeuren voor<br />

kunststof en aluminium kozijnen.<br />

Waarom de KaiCombi oplossing?<br />

• Designvrijheid voor de architect;<br />

• Het concept biedt antwoord op<br />

de marktvraag;<br />

• Zeer goede prijs-kwaliteit verhouding;<br />

• Esthetisch veel mooier dan de<br />

traditionele oplossing;<br />

• Prachtig assortiment deurmodellen,<br />

technisch ontwikkeld voor de<br />

Kunststof en Aluminium Industrie;<br />

• Onderhoudsarm top coatingsysteem<br />

met een zeer lange levensduur.<br />

Het KaiCombi Concept van Kegro Deuren: Eindelijk een gezond<br />

huwelijk tussen een kunststof of aluminium kozijn en een houtachtige<br />

woningentree deur!<br />

Een unieke en esthetisch prachtige oplossing met de warme natuurlijke<br />

uitstraling van een houtachtige kwaliteitsdeur én bijbehorende ontwerpvrijheid.<br />

Door een speciaal ontwikkelde combinatie van het gebruikte materiaal, hang<br />

en sluitwerk, dichtingen en onderdorpelprofiel maakt Kegro Deuren een<br />

gezond huwelijk tussen kunststof kozijn en een houtachtige woningentree<br />

deur mogelijk.<br />

INTERESSE? BEL ÓF<br />

MAIL & VERGELIJK<br />

Wij overtuigen u graag<br />

van alle voordelen van het<br />

unieke KaiCombi Concept!<br />

Telefoon - 024 399 95 55<br />

Mail - verkoop@kegro.nl<br />

Kijk op kegro.nl/kaicombi voor meer informatie, technische data en prestaties<br />

zoals stabiliteit, luchtdichtheid, waterdichtheid en thermische isolatie.<br />

BEZOEKADRES<br />

Industrieweg 25<br />

6562 AP Groesbeek<br />

+31 (0)24 399 95 55<br />

info@kegro.nl<br />

www.kegro.nl<br />

SOCIAL MEDIA<br />

KegroDeuren<br />

kegro-deuren<br />

@KegroDeuren


Ook de toegang tot deze toiletgroep is volledig aanrakingsvrij, dankzij dormakaba.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: dormakaba<br />

Deuren openen zonder deze te hoeven<br />

aanraken is wenselijker dan ooit<br />

Het behoeft geen nader betoog dat ons dagelijks leven behoorlijk veranderd is, door het Coronavirus. Tal van maatregelen moeten ervoor<br />

zorgen dat we elkaar niet besmetten. Deurklinken, handgrepen en drukknoppen staan te boek als notoire overbrengers van het virus.<br />

Meer dan ooit is het daarom wenselijk om in publieke omgevingen deuren te kunnen openen, zonder deze aan te raken.<br />

De techniek om dit te doen is al heel lang een specialisme van dormakaba. Het bedrijf ziet een groeiende belangstelling voor aanrakingsvrije<br />

impulsgevers. Bas Wouters, Product Marketing Manager Entrance Systems bij dormakaba, vertelt ons over de geautomatiseerde<br />

toegangssystemen en aanrakingsvrije impulsgevers.<br />

‘Sesam, open u!’<br />

Ondanks het feit dat we allemaal gewend zijn<br />

aan automatisering, die ervoor zorgt dat we<br />

comfortabel toegang krijgen tot een gebouw<br />

of ruimte, realiseren zich maar weinig mensen<br />

wat erachter schuilgaat.<br />

Wouters legt uit: “Er zit veel technologie<br />

achter die meerdere mogelijkheden biedt om<br />

een automatische deur in werking te zetten.<br />

We maken onderscheid in publieke toegang<br />

en gecontroleerde toegang. Bij publieke toegang<br />

hebben we het over aanrakingsvrije<br />

impulsgevers zoals bijvoorbeeld radar- en/of<br />

infraroodsensoren. Zo kun je met een handbeweging<br />

binnen een afstand van 10 tot 50<br />

cm van een radarsensor een deur in werking<br />

zetten. Meestal leveren wij deze toegangsmiddelen<br />

mee met een van onze geautomatiseerde<br />

deuroplossingen. Binnen ons portfolio<br />

‘Entrance Systems’ vind je draaideuren, carrouseldeuren<br />

en schuifdeuren, die allemaal<br />

automatisch werken. De schuif- en carrouseldeuren<br />

leveren we zelf, bij draaideuren<br />

leveren we de automaat met toebehoren<br />

waarmee deze automatisch en veilig kunnen<br />

openen en sluiten.”<br />

34


Dormakaba carrouseldeur met radar impulsgever.<br />

Automatische deuropener met persoonlijke zender.<br />

'Meestal leveren wij deze toegangsmiddelen mee met een van onze<br />

geautomatiseerde deuroplossingen'<br />

Comfort en veiligheid<br />

De aanrakingsvrije oplossingen van dormakaba<br />

voor toegang zijn in de eerste plaats zeer comfortabel<br />

maar dienen vooral ook de veiligheid.<br />

“Dat je hiermee besmettingen voorkomt, is<br />

duidelijk. Onze systemen vind je echter ook terug<br />

op plaatsen waar veel publiek komt. Het<br />

bevordert de doorstroming. Specifieke opdeling<br />

in algemene toegang en toegang op basis<br />

van privileges tref je vooral in de zorgsector aan<br />

en in de utiliteit. Daarnaast levert dormakaba<br />

tal van sensoren die het gebruik van automatisch<br />

werkende toegangen extra veilig maken.<br />

Zo zijn er bijvoorbeeld veiligheidssensoren die<br />

voorkomen dat je bekneld of geraakt wordt bij<br />

gebruik van een automatische deur.”<br />

Automatische schuifdeur met infraroodsensor en kaartlezer.<br />

Hoe zit het met toegangscontrole? “Specifieke<br />

toegangscontrole kan verleend worden<br />

op een aanrakingsvrije manier door gebruik<br />

te maken van een persoonsgebonden pas of<br />

tag die voor een kaartlezer gehouden kan<br />

worden of een persoonlijke zender met een<br />

drukknop, die een persoon bij zich kan dragen”,<br />

schetst Wouters.<br />

Oplossingen voor iedereen<br />

Ondanks het feit dat aanrakingsvrije impulsgevers<br />

in de meeste gevallen meegeleverd<br />

worden met een van de ‘Entrance Systems’<br />

oplossingen uit eigen stal, zijn deze producten<br />

meestal ook toe te passen op automatische<br />

toegangssystemen van derden. “dormakaba<br />

wordt gewaardeerd om de kwaliteit van de<br />

toegepaste techniek en de uitstekende service<br />

die bij de producten geleverd wordt. Het komt<br />

echter ook voor dat wij niet de schuif- of carrouseldeur<br />

zelf leveren, maar wel de technologie<br />

die zorgt voor de toegangsverlening”, zegt<br />

Wouters tot slot. n<br />

35


ATRIUM ® MOVE<br />

Schuifbeslag met<br />

parallelafstelling voor<br />

kunststofsystemen<br />

DICHT, DISCREET, LICHT<br />

Dit schuifbeslag met parallelafstelling garandeert een hoge dichtheid. - Het<br />

verdekt liggende beslagmechanisme zorgt voor smalle profielaanzichten.<br />

ATRIUM MOVE combineert een soepele werking met een intuïtieve bediening<br />

dankzij een innovatieve aandrijftechniek.<br />

www.hautau.de<br />

00018598002 - HAUTAU GMBH.indd 1 14-05-20 14:45<br />

MODULAIR DORPELSYSTEEM<br />

VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN<br />

DTS VARIPRO dorpels zijn ontwikkeld voor en in samenwerking<br />

met de kunststof en aluminium kozijnindustrie. Het VARIPRO<br />

systeem is modulair aanpasbaar, afhankelijk van de vakvulling<br />

en geschikt voor alle bekende profielhuizen.<br />

SNELLE MONTAGE<br />

DANKZIJ KLIK-SYSTEEM<br />

INNODEEN.NL/DTSVARIPRO


Tekst en beeld: Innodeen<br />

Dorpelsysteem met klik-montage voor<br />

kunststof en aluminium kozijnen<br />

Ooit ontstaan vanuit een verplichting in het Bouwbesluit: lage dorpelsystemen. Door de jaren heen zijn de wensen en eisen veranderd<br />

en is doorontwikkeling van dorpelsystemen van groot belang. Firma Innodeen shared solutions is dé partij die innoveert, sámen met<br />

haar opdrachtgevers.<br />

Innodeen verdeelt haar gepatenteerde DTS dorpel systeem (Dutch Threshold Systems) onder in vier productgroepen. DTS TIMBER – voor<br />

houten kozijnen, DTS INDOOR – voor binnen kozijnen, DTS REFLEX – voor het duurzaam beschermen, herstellen en upgraden van bestaande<br />

kozijnen. En DTS VARIPRO – voor kunststof en aluminium kozijnen.<br />

Van alle merken thuis<br />

“Het DTS VARIPRO basic dorpelsysteem is modulair opgebouwd<br />

zodat er voor alle denkbare vakvullingen een goede aansluiting<br />

is”, vertelt Ludo Schennink, commercieel directeur bij<br />

Innodeen. “Het basisprofiel loopt onder het gehele element door en afhankelijk<br />

van de vakvulling worden applicatielatten aangebracht.” Voor<br />

alle bekende profielhuizen is er een passende oplossing leverbaar.<br />

Met neuten, op maat geleverd<br />

“Het DTS Varipro Plus systeem is, net als de Basic-line modulair opgebouwd<br />

maar wordt pasklaar, geleverd en voorzien van neuten voor een<br />

strakkere belijning en een gemakkelijkere montage”, aldus Schennink.<br />

“De applicatielatten worden bij de VARIPRO Plus lijn niet geschroefd maar<br />

door middel van een unieke klik-montage bevestigd. Sparingen voor sluitpotjes<br />

en dergelijke kunnen daarbij ook gewoon worden meegenomen.”<br />

CE markering<br />

Beide Varipro lijnen voldoen, dankzij de lage opstap aan het Bouwbesluit.<br />

DTS Varipro Plus, waarmee we voor ieder profielhuis een specifieke<br />

dorpel kunnen ontwikkelen, voldoet aan hogere wind- en waterdichtsheidseisen.<br />

Met een aantal profielhuizen kunnen we het complete<br />

element onder CE leveren.<br />

Cradle to Cradle Silver certificaat<br />

Hollodeen, waarvan de DTS dorpels worden vervaardigd, is volledig circulair.<br />

“Onze DTS dorpels zijn Cradle tot Cradle gecertificeerd. Daar zijn we als bedrijf<br />

altijd al mee bezig geweest en is niet op één product geënt, maar het<br />

mooie is dat we dit nu onafhankelijk kunnen aantonen met dit certificaat.”<br />

Schennink wil ook nog kwijt dat zijn producten geen schadelijke vezels<br />

bevatten. “Dus ook het bewerken, verwerken en nabewerken van het<br />

materiaal gebeurt probleemloos.”<br />

Ontwikkeling<br />

“Om alle uitdagingen vorm te geven of processen te optimaliseren, combineren<br />

wij devakkennis van onze klanten met onze knowhow op het gebied<br />

van kunststoffen, technieken en de toepassing ervan. Samen komen<br />

we tot slimme maatwerkoplossingen”, besluit Schennink. n<br />

'Het bewerken, verwerken en nabewerken van het materiaal gebeurt probleemloos'<br />

37


FRAME FIX:<br />

SIMPEL, SNEL, SCHOON<br />

www.hafele.nl<br />

• Eenvoudige montage dankzij klemmechanisme<br />

• Montage zonder schuim: veilig voor monteur en milieu<br />

• Deur direct belastbaar na montage en simpel te stellen


ONTWORPEN EN ONTWIKKELD DOOR<br />

• voor vloer- en<br />

zijmontage<br />

• in een handomdraai<br />

stevig vastgeklemd<br />

• bij vloermontage<br />

een schroef om<br />

de 400 mm<br />

VETROMOUNT<br />

Balustradeconstructie<br />

• uitlijnen zonder<br />

gereedschap<br />

• +- 20 mm bij<br />

1000 mm glashoogte<br />

• glasdikte van<br />

12,76 tot 21,52 mm<br />

• voorgemonteerde<br />

glasunits<br />

• 3 verschillende<br />

afdekprofielen<br />

systeemstatica<br />

beschikbaar<br />

• kanaal voor<br />

optionele<br />

LED-verlichting<br />

<strong>2020</strong><br />

innovative product<br />

www.bohle.com


Thema Machines voor de bewerking van profielen<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Kruba BV<br />

‘Voor iedere kunststof kozijnfabrikant<br />

en iedere bedrijfsomvang leveren wij een<br />

bewerkingsmachine op maat’<br />

Om het goed, snel en nauwkeurig frezen, boren, zagen en lassen van kozijn-, raam- en deurprofielen toegankelijk te maken voor zowel<br />

grote, middelgrote als kleine spelers in de kunststof kozijnenindustrie, levert specialist in las- en bewerkingsmachines Kruba BV een<br />

keur aan innovatieve en technisch hoogwaardige bewerkingsmachines die zowel standalone als in serie geplaatst kunnen worden. De<br />

bewerkingsmachines hebben meestal een korte levertijd en kunnen zeer snel gereed voor productie worden gemaakt, waardoor het<br />

machinepark letterlijk kan meegroeien met de organisatie.<br />

Overzicht van de las- en poetslijn bij de firma Goemaat in Goedereede (Zuid-Holland).<br />

Het volautomatische Scarabeo zaagcentrum<br />

van Pertici Industries gooit hoge ogen in de<br />

markt, waarmee ook bredere en hogere kunststof<br />

kozijnprofielen gezaagd kunnen worden.<br />

“Het zaagcentrum garandeert een perfecte prijskwaliteitverhouding<br />

en optimale productie”,<br />

vertelt Cees van Essen, directeur van Kruba BV.<br />

“Voor veel klanten is een dubbele verstekzaagmachine<br />

qua productiecapaciteit meestal wel<br />

voldoende. Met het Scarabeo zaagcentrum<br />

echter worden alle profielen volautomatisch<br />

gezaagd. De tijdsbesparing bij gebruik van<br />

40


Thema Machines voor de bewerking van profielen<br />

het zaagcentrum ten opzichte van een dubbele<br />

verstekzaagmachine is dermate hoog, dat<br />

de bedieningsman gelijktijdig een andere<br />

machine kan bedienen. Bovendien kunnen<br />

werknemers tijdens het volautomatische zaagproces<br />

etiketten op de profielen plaatsen en<br />

reststukken beter in het proces sorteren en bewerken.<br />

Dit resulteert in een hogere efficiëntie,<br />

een nettere fabriek én een betere benutting<br />

van alle reststukken.”<br />

Dynamische schroefunit voor<br />

een nog hogere productie<br />

Zeer interessant is ook het Thorwesten universeel<br />

CNC-bewerkingscentrum type TH-PBZ-4<br />

voor kunststofprofielen, waarmee alle frees- en<br />

boorbewerkingen voor bijvoorbeeld ontwatering,<br />

beluchting, slotkasten en kruk- en cilindergaten<br />

in kunststof eenvoudig gerealiseerd<br />

kunnen worden, wat tevens geldt voor het<br />

vastschroeven van de staal- of kunststofversterking.<br />

“Het universele bewerkingscentrum<br />

is uitgevoerd met de nieuwste CNC-besturing,<br />

inclusief een grafische 3D-weergave van de bewerking”,<br />

vertelt Van Essen.<br />

“Indien gewenst kan het centrum bovendien<br />

worden uitgerust met een dynamische schroefunit,<br />

waarmee de productie (nog) verder wordt<br />

verhoogd. De invoer- en uitvoertafel zijn verkrijgbaar<br />

in standaard én verlengde uitvoeringen,<br />

voor de bewerking van kozijnprofielen tot<br />

meer dan vijf meter.”<br />

HVL-verbinding enkel, dubbel<br />

en recht-op-schuin<br />

In de afgelopen maanden heeft Kruba BV haar<br />

houtverbindingslook (HVL) bewerkings- en lasmachines<br />

flink geïnnoveerd. “Ons nieuwste<br />

HVL-CNC-bewerkingscentrum biedt een keur<br />

aan flexibele oplossingen. Zo is het mogelijk om<br />

tussenstijlen te frezen (contramallen), ‘achterde-dichting’<br />

vrij te frezen en – indien nodig –<br />

de glasvezel in de glasvezelversterkte kunststof<br />

profielen weg te frezen. Dit wordt niet alleen<br />

in Nederland, maar ook over de grens zeer op<br />

prijs gesteld”, aldus Van Essen. Innovatief in het<br />

Kruba-assortiment is een HVL-bewerkingscentrum<br />

waarmee de kozijnprofielen gelijktijdig<br />

aan zowel de binnen- als buitenzijde gefreesd<br />

kunnen worden. Na de frezing kunnen de profielen<br />

naar wens mechanisch worden verbonden<br />

of op een standaardmachine van Urban<br />

worden gelast.<br />

“Met de Kruba CNC 4024-2 HVL-machine bieden<br />

we bovendien een nieuwe recht-op-schuin<br />

verbinding, die in nauwe samenwerking met<br />

onze afnemer is ontwikkeld.”<br />

Deze hoek is bewerkt en naadloos gelast op de nieuwe Urban Lasmachine.<br />

'De tijdsbesparing bij gebruik van<br />

het zaagcentrum ten opzichte van een<br />

dubbele verstekzaagmachine is dermate hoog,<br />

dat de operator gelijktijdig een andere<br />

machine kan bedienen'<br />

De beste en snelste oplossing<br />

voor naadloos lassen<br />

Naast de eigen HVL-bewerkingscentra biedt<br />

Kruba BV ook met de geavanceerde vierkops<br />

Urban lasmachine de mogelijkheid om een<br />

naadloze lasverbinding te maken, in slechts anderhalve<br />

minuut las- en bewerkingstijd.<br />

“De Urban lasmethode maakt het lassen<br />

van verschillende profielen mogelijk, waaronder<br />

de combinatie van een kozijnprofiel<br />

met aanslag en een kozijnprofiel zonder<br />

aanslag”, aldus Van Essen. “De methode is<br />

niet afhankelijk van profieltoleranties. Ook<br />

hoeft geen onderscheid gemaakt te worden<br />

tussen profielen met of zonder aluminium<br />

of hout(nerf)folies. Zelfs dikkere folies zijn<br />

geen enkel probleem. Kunststof profielen<br />

met een aluminium buitenschaal kunnen<br />

moeiteloos en met een hoge nauwkeurigheid<br />

worden bewerkt.”<br />

De Urban vierkops lasmachine kan naar wens<br />

geplaatst worden in combinatie met een Urban<br />

CNC-hoekbewerkingsmachine en een automatisch<br />

Kruba afstapelsysteem. “Deze combinatie<br />

hebben we begin dit jaar geplaatst bij de<br />

firma Goemaat in Goedereede (Zuid-Holland).<br />

Deze kunststof en aluminium kozijnenfabrikant<br />

opteerde voor een compacte hoekopstelling,<br />

waardoor een optimale efficiëntie en minimaal<br />

ruimtegebruik perfect hand-in-hand gaan.”<br />

Eenvoudig zagen en frezen<br />

van kunststof glaslijsten<br />

Tot slot noemt Van Essen diverse Urban machines<br />

voor het eenvoudig zagen en frezen<br />

van glaslijsten. Zoals een uitgebreide machine,<br />

waarmee tot vier (!) glaslatten tegelijk gezaagd<br />

kunnen worden: twee op de breedtemaat en<br />

twee op de hoogtemaat. De machine wordt<br />

standaard geleverd in combinatie met een elektronische<br />

lengteaanslag. n<br />

41


INTELLIGENTE OPLOSSINGEN<br />

VOOR CONSTRUCTIEVE HECHTING<br />

tesa® ACXplus – voor krachtige,<br />

duurzame verbindingen<br />

• Snel aanbrengen zonder complexe<br />

apparatuur of extra energie<br />

• Zeer hoge aanvangshechting<br />

en kleefkracht op moeilijke<br />

materialen<br />

• Schok- en geluidsdempende<br />

eigenschappen<br />

• Compensatie van verschillen<br />

in thermische uitzetting<br />

tesa.be, tesa.nl<br />

Life in evolution<br />

OLTRE is het nieuwe antipaniek beslag dat<br />

voor de totale 100% door FAPIM wordt<br />

geproduceerd, met uitstekende prestaties<br />

en in absolute continuïteit wat de<br />

vormgeving betreft. Perfect in montage op<br />

een deur voorzien van MONZA<br />

scharnieren, met een prachtig ontwerp en<br />

met een driedimensionale afstelling die de<br />

esthetiek respecteert, of met LOIRA +<br />

opbouwscharnieren, ideaal voor elke<br />

behoefte: het best presterende product in<br />

zijn categorie.<br />

••<br />

www.fapim.it<br />

00020465002 - Fapim S.p.a,.indd 1 11-05-20 09:37 09:44


UNIEK!<br />

Kleuren die<br />

een project<br />

uniek maken<br />

Kozijnen met 100% ultramat oppervlak<br />

• Lakveredeld oppervlak met 10 jaar garantie<br />

op weersbestendigheid<br />

• Ultramatte optiek en bijzondere fluweelachtige haptiek<br />

• Vuilafstotend anti-graffiti-oppervlak<br />

• Bijzonder gehard: krasvast en resistent<br />

Wilt u de SPECTRAL kleurwaaier ontvangen?<br />

Bel of mail dan met Adriaan Hakkert:<br />

AHakkert@veka.com, <strong>03</strong>44 65 22 34<br />

of 06 53 96 98 84.<br />

www.vekaspectral.nl


Thema Machines voor de bewerking van profielen<br />

Elumatec presenteerde onder meer het 4-assige profielbewerkingscentrum SBZ 141 en het complete bewerkingsaggregaat SBZ 628 XXL.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: elumatec, Jo De Rammelaere<br />

Machinebouwer houdt<br />

goed gevoel over aan beursdeelname<br />

Het hele jaar door bezoeken vertegenwoordigers van machines bestaande en potentiële klanten om hun nieuwe systemen en optimalisaties<br />

voor te stellen. Het is dan ook een speciale ervaring als die relaties ter gelegenheid van een open huis of een vakbeurs zelf op bezoek<br />

komen. Op Polyclose ontmoette het team van elumatec heel wat bekende gezichten, maar werd ook contact gelegd met tal van nieuwe<br />

potentiële klanten. De wereldmarktleider in de productie van machines voor de bewerking van aluminium-, kunststof- en staalprofielen<br />

pakte dan ook opnieuw uit met een aantal opvallende nieuwigheden.<br />

Voor elumatec past Polyclose perfect in het rijtje<br />

van beurzen als Bau München, Fensterbau<br />

Nürnberg en Batimat Parijs. De machinebouwer<br />

krijgt er telkens weer heel wat bezoekers uit de<br />

Benelux op de stand. “Ook op deze editie van<br />

Polyclose tekenden veel Nederlandse klanten present.<br />

Het is voor heel wat van onze relaties immers<br />

een ideale vitrine voor de nieuwste technologieën<br />

en systemen,” stelt Bas Ladestein, managing director<br />

van elumatec Benelux BV. “De trend naar<br />

automatisatie van de productie- en bedrijfsprocessen<br />

zet zich door, ook bij raam- en deurfabrikanten,<br />

gevelbouwers en zonweringsbedrijven.<br />

Daar spelen we handig op in met onze nieuwe<br />

toepassingen en producten, van groot tot klein<br />

en voor alle segmenten. Op de Polyclose trokken<br />

de 4-assige profielbewerkingsmachine SBZ 141<br />

en het complete bewerkingsaggregaat SBZ 628<br />

XXL met roterende bewerkingskrans en voorzien<br />

van twee zaag aggregaten veel aandacht, maar<br />

ook het revolutionaire bewerkingscentrum SBZ<br />

122/73 werd goed ontvangen.”<br />

<strong>Profiel</strong>bewerkingscentra en<br />

compleet bewerkingsaggregaat<br />

Met de SBZ 141 presenteerde elumatec een<br />

4-assig profielbewerkingscentrum voor de<br />

economische en efficiënte bewerking van aluminium-<br />

en dunwandige staalprofielen. Alle<br />

bewerkingen, zoals frezen, boren en draadtappen,<br />

gebeuren op een stationair opgespannen<br />

profiel en dat traploos tussen -90° en +90° met<br />

elk beschikbaar gereedschap. Het meerijdende<br />

gereedschapsmagazijn met plaats voor acht<br />

44


Thema Machines voor de bewerking van profielen<br />

gereedschappen zorgt voor kortere wisseltijden<br />

en optimale bewerkingscycli. Voor dubbele profielopspanning<br />

en kopse bewerkingen omvat<br />

deze machine optioneel een draaibare haakse<br />

freeskop met twee verschillende gereedschappen<br />

(0° - 90° - 180° - 270°). “Ook bij het revolutionaire<br />

4-assige profielbewerkingscentrum<br />

SBZ 122/73 gebeuren alle bewerkingen op een<br />

stationair opgespannen profiel. Deze machine<br />

omvat een traploos van -120° tot +120° positioneerbare<br />

A-as en de bewerkingsunit kan met<br />

een snelheid tot 120 m/min. gepositioneerd<br />

worden dankzij de dynamische servo-aandrijvingen,”<br />

vult de managing director aan. “Het<br />

bewerkingsaggregaat SBZ 628 XXL, tot slot,<br />

biedt maximale flexibiliteit voor het bewerken<br />

en zagen van aluminium profielen. Deze doorloopmachine<br />

omvat tot acht spindels om te<br />

frezen of te boren en biedt verschillende zaagmogelijkheden<br />

van 22,5° tot 157,5° (zwenken),<br />

aangevuld met een zaagaggregaat van 45°<br />

tot 135° (neigen). Afhankelijk van de profieldwarsdoorsnede<br />

kunnen vijf tot tien profielen<br />

met een lengte van 1500 – 7600 mm op dit<br />

systeem gelegd worden. Dit aggregaat werd<br />

op de beurs live gedemonstreerd in een door<br />

plexiglas afgesloten cabine. Bovendien zijn alle<br />

machines 'elu Cloud Ready', wat deuren opent<br />

naar Industrie 4.0 en de Smart Factory.”<br />

Polyclose 2022<br />

Elumatec kijkt met een goed gevoel terug op<br />

deze editie van Polyclose. “Dit evenement<br />

groeit steeds meer uit tot een relatiebeurs,<br />

waarbij iedereen het onderste uit de kast haalt<br />

om klanten op hun stand te krijgen met onder<br />

meer verlate nieuwjaarsrecepties, standparty’s<br />

en zelfs evenementen buiten het beursgebouw,”<br />

sluit Bas Ladestein af. n<br />

'Op deze editie van de beurs pakten we fors uit met nieuwe<br />

4-assige profielbewerkingscentra en een compleet bewerkingsaggregaat'<br />

Bij het revolutionaire 4-assige profielbewerkingscentrum SBZ 122/73 vinden alle bewerkingen op een stationair opgespannen profiel plaats.<br />

45


Thema Machines voor de bewerking van profielen<br />

ADVERTORIAL<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soenen Hendrik<br />

Volautomatische productielijnen op maat<br />

Kiezen voor een snellere<br />

en nauwkeurigere productie<br />

Soenen Hendrik was onlangs<br />

te zien op tv! Scan de QR-code<br />

en bekijk de reportage<br />

Het investeren in nieuwe machines als vervanging of uitbreiding van het machinepark, moet doordacht gebeuren. De samenwerking<br />

met een ervaren partner opent daarbij nieuwe perspectieven. Soenen Hendrik, met hoofdzetel in Izegem, is gespecialiseerd in de ontwikkeling<br />

en productie van automatische productielijnen voor kozijnen in PVC en aluminium én volautomatische oplossingen voor de<br />

bewerking van aluminium profielen voor terrasoverkappingen, balustrades, vliesgevels.<br />

Flexibiliteit troef: PVC,<br />

aluminium, hybride, …<br />

De Groep Soenen, de Belgische machinebouwer<br />

opgericht in 1946, staat internationaal<br />

bekend als producent van geautomatiseerde,<br />

hoogtechnologische productielijnen voor de<br />

vervaardiging van kozijnen in aluminium en<br />

PVC én volautomatische oplossingen voor de<br />

bewerking van aluminium profielen. “We starten<br />

steeds vanaf een aantal basisconcepten<br />

en luisteren naar de noden en wensen van de<br />

klant. Zo komen we finaal tot een productielijn,<br />

die volautomatisch, volledig bewerkte en<br />

afgewerkte onderdelen en kozijnen aflevert en<br />

op een juiste magazijnlocatie stockeert", zegt<br />

Technical Sales Engineer Jurgen Dekeyser.<br />

“Voor de bewerking van aluminium profielen,<br />

gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen,<br />

kunnen we gelijkaardige lijnen aanbieden.<br />

Daarnaast hebben we ook oplossingen<br />

voor hybride productielijnen, waardoor klanten<br />

met één investering zowel PVC als aluminium<br />

profielen kunnen bewerken.”<br />

Toekomstgericht en steeds een<br />

stap vóór op uw concurrenten<br />

Wie in de intelligente oplossingen van Soenen<br />

Hendrik investeert, kiest voor een verregaande<br />

automatisatie van het productieproces, waar de<br />

'Alles gebeurt in eigen beheer: verkoop en administratie, ontwerp en<br />

ontwikkeling, productie, levering en plaatsing'<br />

De specialist levert ook volautomatische oplossingen voor de bewerking van aluminium profielen voor bijvoorbeeld terrasoverkappingen<br />

én hybride productielijnen, waardoor klanten met één investering zowel PVC als aluminium profielen kunnen bewerken.<br />

46


Thema Machines voor de bewerking van profielen<br />

Soenen Hendrik ontwikkelt en produceert automatische productielijnen voor PVC en aluminium kozijnen. Een project start steeds van een aantal basisconcepten en<br />

wordt daarna ontwikkeld op basis van de behoeften van de klant.<br />

'Sinds enige tijd maken we gebruik van Mixed Reality bij verkoop en<br />

dienst na verkoop'<br />

tussenkomst van de operatoren tot een minimum<br />

beperkt wordt. Controle-instrumenten,<br />

waaronder camera’s, voorkomen voor en tijdens<br />

de bewerking van de profielen elke fout<br />

en aangezien de machines ook automatisch<br />

vanuit de sturing ingesteld worden, hebben<br />

operatoren geen uitgebreide kennis nodig om<br />

het geheel te bedienen.<br />

“We breiden de principes van onze Smart Machines<br />

steeds verder uit, bijvoorbeeld met een<br />

automatische breukdetectie van de gereedschappen<br />

en de zelfregularisatie van het systeem",<br />

vult de Technical Sales Engineer aan.<br />

“Dankzij deze innovatieve feature worden de<br />

bewerkingen van een kapot gereedschap automatisch<br />

overgenomen door andere gereedschappen<br />

of in andere modules, waardoor machinestilstand<br />

vermeden wordt.”<br />

De fabrikant kent ‘zijn’<br />

machine het best<br />

Bij Soenen Hendrik wordt alles in eigen beheer<br />

uitgevoerd: A One-Stop-Shop. Daarvoor kan<br />

men terugvallen op een ervaring van meer dan<br />

60 jaar. R&D, verkoop, productie, ontwikkeling<br />

en integratie van software, assemblage, installatie,<br />

dienst na verkoop,…, en zelfs transport; alles<br />

gebeurt met eigen mensen, vanuit drie productiesites.<br />

Het nauwe contact met de klanten zorgt<br />

ervoor dat de machinebouwer snel kan inspelen<br />

op vragen en aanpassingen. De specialisten kennen<br />

de markt door en door, waardoor ze steeds<br />

weer een gepaste oplossing kunnen bieden voor<br />

de gekende pijnpunten van andere systemen.<br />

Mixed Reality:<br />

Soenen meets Microsoft<br />

Soenen Hendrik maakt sinds enige tijd gebruik<br />

van Mixed Reality bij het verkoopproces en de<br />

dienst na verkoop. “Dankzij een MR bril kunnen<br />

we de klanten tonen, hoe de machine in<br />

zijn productie geïntegreerd zal worden", sluit<br />

Jurgen Dekeyser af.<br />

“Aangezien onze machines Mixed Reality<br />

compatible zijn, kunnen we het systeem<br />

met een MR bril leveren. Als de operator<br />

bij een probleem de bril opzet, kan hij<br />

rechtstreeks met één van onze technische<br />

medewerkers contact opnemen. Die kijkt<br />

dan mee en geeft de operator van afstand<br />

meteen de juiste instructies om het probleem<br />

op te lossen.” n<br />

AUTOMATISCHE PRODUCTIELIJNEN VOOR PVC & ALU RAMEN EN DEUREN<br />

VOLAUTOMATISCHE OPLOSSINGEN VOOR ALUMINIUM STAAFBEWERKINGEN<br />

SOENEN HENDRIK<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem Belgium<br />

Tel. +32 (0) 51 31 28 80<br />

sales@soenenhendrik.com<br />

www.soenenhendrik.com<br />

Jurgen Dekeyser:<br />

Tel.: +32 (0)495/28.25.25<br />

jdk@soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier:<br />

Tel.: +32 (0)473/61.58.78<br />

pca@soenenhendrik.com<br />

47


Tekst en beeld: | WILKA<br />

Eisen aan vluchtdeursloten<br />

‘Veilig afgesloten’ en ‘door iedereen te<br />

openen’ - in strijd met elkaar?<br />

Het waarborgen van veilige en functionele vluchtwegen is het belangrijkste uitgangspunt bij het kiezen van deuren, die in openbare<br />

of grote gebouwencomplexen moeten worden gebruikt. Het wordt echter buitengewoon problematisch als de ingang van het gebouw<br />

of de doorgang naar gevoelige gebieden van een gebouw ook tegen inbrekers of onbevoegden moet worden beschermd. Dan botsen<br />

er twee schijnbaar tegengestelde eisen: de deuren moeten veilig worden gesloten en toch door iedereen kunnen worden geopend.<br />

Juist bij buitendeuren ontstaat er hier een conflict tussen eisen aan de vluchtwegen en de toegangscontrole resp. inbraakbeveiliging.<br />

Zowel architecten als exploitanten van luchthavens, onderzoekinstituten of moderne kantorencomplexen worden voor bijzondere<br />

uitdagingen gesteld. Ze moeten aan hoge veiligheidseisen voor hun gebouwen voldoen en er voor zorg dragen dat vluchtdeuren altijd<br />

snel en betrouwbaar door iedereen kunnen worden geopend. Tegelijkertijd moeten ze de ingangen naar gebouwen of naar gevoelige<br />

afdelingen beschermen tegen ongeoorloofde toegang.<br />

het toegangsgebied en de installatiemogelijkheden een wandlezer, een<br />

intercom, een drukknop of een toegangscontrolesysteem zijn. Zodra de<br />

toegang is geactiveerd, wordt de kruktuimelaar in het slot elektronisch<br />

aangestuurd, de deurkruk wordt ingeschakeld en de deur kan worden<br />

geopend. Om de toegangsgerechtigde persoon te laten weten dat de<br />

deur nu geopend kan worden en toegang mogelijk is, kan bovendien nog<br />

een akoestisch signaal worden ingeschakeld.”<br />

Eldar Halilovic, hoofd van het productmanagement metaalprogramma en vluchtdeursystemen<br />

bij WILKA Schließtechnik GmbH.<br />

Met het elektrisch koppelbare slot (EK-slot) voor vluchtdeuren produceert<br />

de firma WILKA Schließtechnik GmbH (WILKA) uit Velbert, Duitsland, de<br />

passende oplossing voor vlucht- of branddeuren met toegangscontrole<br />

en blijft deze voortdurend ontwikkelen.<br />

Met de WILKA-oplossing kunnen één- en tweevleugelige deuren op<br />

eenvoudige wijze op een toegangs- en gebouwbeheersysteem worden<br />

aangesloten. Daarbij wordt zowel aan de eisen voor inbraakbeveiliging<br />

als de vluchtfuncties voldaan. Eldar Halilovic, hoofd van het productmanagement<br />

Metaalprogramma en vluchtdeursystemen bij WILKA,<br />

geeft een toelichting op de functie en de verdere ontwikkeling van deze<br />

elektromechanische oplossing.<br />

Hoe functioneren het openen van de deuren en de<br />

toegang via het elektrisch koppelbare slot?<br />

“De toegang voor geautoriseerde personen verloopt via een elektrisch<br />

koppelbare buitenkruk. Dit kan afhankelijk van de veiligheidseisen van<br />

Hoe verloopt het betrouwbaar,<br />

veilig sluiten van de deur?<br />

“De deur staat in principe altijd in de afgesloten-modus. Het handmatig<br />

afsluiten van de deuren is niet nodig. De deur kan ook na geautoriseerd<br />

openen niet per ongeluk in ongesloten toestand blijven. Na afloop<br />

van de individueel vooraf ingestelde tijd, 3 – 256 seconden, wordt<br />

de deurkruk uitgeschakeld. Deze zgn. zelfvergrendelingsfunctie wordt<br />

gebruikt bij deuren, waarbij in principe het ongeautoriseerde openen<br />

van buitenaf moet worden verhinderd. Het openen vanaf de buitenzijde<br />

gebeurt dan alleen weer na hernieuwde succesvolle toegangsverlening<br />

via de buitenkruk. Om tweevleugelige deuren in het gebruik nog grotere<br />

stabiliteit te geven en daarmee de inbraakbeveiliging te vergroten,<br />

beschikt het EK-slot voor vluchtdeuren over de mogelijkheid voor een<br />

extra bovenvergrendeling.”<br />

Hoe wordt bij een deur, die permanent vergrendeld is,<br />

het makkelijk en snel openen bij gevaar gewaarborgd?<br />

“Ons EK-slot voor vluchtdeuren beschikt over de gespecificeerde paniekfunctie<br />

C. Dit betekent dat er behalve een buitenkruk voor geautoriseerde<br />

toegang, de deur aan de binnenzijde is uitgerust met een paniekfunctie,<br />

bijv. een deurkruk of een paniekduwstang. De permanent vergrendelde<br />

deur kan van binnenuit dus op elk tijdstip en door iedere persoon makkelijk<br />

worden geopend. Dit wordt gegarandeerd conform de door ons<br />

voor dit gebied opgevolgde DIN EN-normen. Onze EK-vluchtdeursloten<br />

zijn toegelaten volgens DIN EN 179 voor sluitingen voor nooduitgangen<br />

met deurkrukken of drukplaten en voldoen eveneens aan de DIN EN 1125<br />

voor panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang.<br />

Het opvolgen van deze EN-normen garandeert zowel het veilig<br />

kunnen vluchten via een vluchtdeur met slechts één activering van het<br />

anti-paniekslot, als de veilige doorgang van een vluchtdeur zonder voorkennis<br />

over het bedienen van het antipaniekslot.”<br />

48


Hoe worden fouten bij zelfvergrendeling van de deur<br />

en manipulatiepogingen, zoals het blokkeren van de<br />

deur, uitgesloten?<br />

“Enerzijds hebben onze constructeurs hier een intelligente sluitvolgorde<br />

van dagschoot, hulpschoot en vergrendeling toegepast, die een<br />

foutfunctie voorkomt, zoals het voortijdig vergrendelen voordat de<br />

deur correct gesloten is. Door het gebruik van deze intelligente regeling<br />

geldt de deur ook verzekeringstechnisch als gesloten. Anderzijds hebben<br />

wij bij de constructie bewust afgezien van een gecombineerde dagnachtschoot.<br />

Dat garandeert een grotere veiligheid van de afzonderlijke<br />

sluit-elementen De toelating van ons EK-slot volgens DIN EN 14846<br />

voor elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten bevestigt voor<br />

onze elektrisch koppelbare sloten bovendien de sterkte, bescherming,<br />

continue functionaliteit en ook de werking van de verwerkte elektrische<br />

en elektronische componenten.”<br />

“Voor de gebruikers van onze oplossing biedt het signaleringspakket ook<br />

nog de mogelijkheid de vergrendeling, de sluitbaard en de binnenkruk te<br />

controleren. Dat betekent dat via onze oplossing bijvoorbeeld in het bewakings-<br />

of controlecentrum van het gebouw kan worden aangegeven,<br />

welke elementen van het slot in functie zijn. Er wordt aangegeven of de<br />

deur net werd geopend, gesloten is, open staat, geforceerd open wordt<br />

gehouden of dat de antipaniekkruk op dat moment wordt gebruikt. Maar<br />

ook het slot zelf geeft via een controlediode aan of het goed functioneert.<br />

Dat laatste is vooral voor de verantwoordelijke elektro-installateur een<br />

grote hulp bij de ingebruikname van het slot.”<br />

Zijn er nog uitbreidingen gepland voor het<br />

EK-vluchtdeurslot?<br />

“Ja, op dit moment ontwikkelen we uitbreidingen voor de elektronische<br />

toegang door middel van een smartphone, die dan ook beschikbaar zijn<br />

als oplossing voor vluchtwegen met EK-vluchtdeursloten. Tot nu toe was<br />

de toegangscontrole door middel van smartphone mogelijk via onze<br />

WILKA easyApp-oplossing in combinatie met de installatie van een<br />

e-cilinder. Vanaf september <strong>2020</strong> zal dit ook mogelijk zijn via een wandlezer<br />

met Bluetooth ® -interface. De gebouwenexploitant of -manager<br />

kan met de WILKA easyApp-oplossing ook profiteren van alle daaraan<br />

verbonden voordelen voor de gebruikte vluchtdeuren. Dat betekent dat<br />

hij o.a. de toegangsrechten niet alleen comfortabel, maar dankzij de<br />

AES 128 encryptie ook veilig vanaf de smartphone kan toekennen en<br />

weer kan intrekken. En dat voor tot 250 gebruikers en 25 deuren. Iedereen,<br />

die meer over deze productontwikkeling zou willen weten en deze<br />

vooral live wil ervaren, bieden wij van 22 tot 25 september <strong>2020</strong> graag de<br />

mogelijkheid daartoe op de Security in Essen op onze stand 3D81.” n<br />

Vluchtdeursloten met<br />

Gemotoriseerde tegenkast<br />

De perfecte kombinatie<br />

De gemotoriseerde tegenkast van WILKA is in combinatie<br />

met de vluchtdeursloten serie 6000 / 7000 ideaal<br />

voor toepassing in o.a. ziekenhuizen, luchthavens, banken en<br />

winkelcentra. De zeer snelle motor ontgrendelt de deuren zonder<br />

lang wachten, tegelijkertijd voldoet de combinatie aan de eisen<br />

voor veiligheid en stabiliteit. Besturing en noodstroomfunctie zijn<br />

in de motormodule geïntegreerd – een extra voorziening hiervoor<br />

is dus niet nodig.<br />

49


HOPPE-inbraakwerende garnituren –<br />

de „zichtbare“ vorm voor veiligheid<br />

HOPPE-inbraakwerende garnituren beschermen het slot en de profielcilinder in woningtoegangsdeuren.<br />

Alle inbraakwerende garnituren van HOPPE ondergaan zware praktijktesten en zijn gecertificeerd<br />

en goedgekeurd door het SKG ® -instituut. De beste vorm voor bescherming tegen inbraken,<br />

bieden de HOPPE-inbraakwerende garnituren uitgevoerd met een cilinder-kerntrekbeveiliging. Door<br />

deze toevoeging wordt de profielcilinder extra beschermd en kan deze noch afgebroken noch uit<br />

het slot getrokken worden. HOPPE-inbraakwerende garnituren zijn leverbaar in rechthoekige en<br />

afgeronde uitvoering voor zowel houten- aluminium- en kunststof deuren.<br />

Meer informatie gewenst? Vraag eenvoudig onze actuele brochure aan. Vragen rondom de goede<br />

greep beantwoorden we graag onder telefoonnummer: 06-83692558<br />

HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf • Tel. +49 6428 932-0 • Fax +49 6428 932-220 • www.hoppe.com • info.de@hoppe.com


Tekst en beeld: WILKA Schliesstechnik<br />

Anti-manipulatieknop en vluchtdeursloten 7000-serie<br />

WILKA BREIDT HET SKG-GECERTIFICEERDE<br />

PRODUCTASSORTIMENT UIT<br />

Sinds begin maart zijn de anti-manipulatieknop en de vluchtdeursloten uit de 7000-serie van WILKA goedgekeurd voor de Nederlandse<br />

markt. Met SKG-certificering voldoen beide producten aan de hoge veiligheidseisen die in Nederland verplicht zijn voor toepassing in<br />

o.a. buitendeuren.<br />

'We zijn verheugd dat we nu aan de hoge<br />

SKG-testvoorschriften voor deze twee nieuwe<br />

WILKA-producten hebben kunnen voldoen'<br />

"Met de voortdurende ontwikkeling van onze producten voor de Nederlandse markt komen we<br />

niet alleen tegemoet aan de toenemende vraag van klanten uit Nederland. Het is ook in lijn met<br />

onze eigen ambitie om te voldoen aan de steeds hogere en andere landspecifieke veiligheidseisen<br />

voor onze producten", legt Jaap Nuijen, Area Sales Manager Nederland bij WILKA, uit.<br />

"We zijn des te meer verheugd dat we nu aan de hoge SKG-testvoorschriften voor deze twee<br />

nieuwe WILKA-producten hebben kunnen voldoen.”<br />

Anti-manipulatieknop.<br />

Naast de anti-manipulatieknop en de vluchtdeursloten uit de 7000-serie omvat het WILKA-productassortiment<br />

een groot aantal andere producten die zijn goedgekeurd voor de Nederlandse markt in<br />

overeenstemming met de SKG-eisen. n<br />

Over WILKA<br />

Schließtechnik GmbH<br />

WILKA Schließtechnik GmbH is een familiebedrijf van de zesde generatie in de sloten-<br />

en beslagindustrie in Velbert. Als fabrikant van sloten, cilinders, hoofdsleutelsystemen<br />

en elektronische toegangsoplossingen beschikt WILKA over meer dan<br />

17.000 m² productieruimte en een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling.<br />

WILKA werd opgericht in 1865 en heeft ongeveer 300 mensen in dienst en genereert<br />

een jaarlijkse omzet van meer dan 30 miljoen euro.<br />

7000er<br />

51


Häfele Frame Fix bestaat uit drie onderdelen: een basisplaat, een bevestigingshoek en een montagehoek van<br />

verzinkt plaatstaal, waarmee deurgewichten tot 40 kg eenvoudig gemonteerd kunnen worden.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Häfele Nederland BV<br />

Houten binnendeurenkozijnen:<br />

eenvoudig, snel en milieuvriendelijk bevestigd<br />

Eenvoudig, snel en milieuvriendelijk houten ombouwkozijnen monteren, zonder gebruik van stelwiggen, klemmen en (chemisch)<br />

montageschuim; de Häfele Frame Fix maakt het mogelijk. Niet voor niets wordt de innovatieve kozijnbevestigingsset door steeds meer<br />

timmerfabrieken, deur-/kozijnfabrikanten en montagebedrijven omarmd.<br />

De traditionele montage van houten<br />

deurkozijnen is niet alleen arbeidsintensief<br />

en complex, maar ook zeer tijdrovend,<br />

weet Michel Mulder, Product &<br />

Category Manager bij Häfele Nederland BV.<br />

“Het is immers niet eenvoudig om de kozijnen<br />

goed in de beschikbare ruimte in te passen.<br />

Voor de montage zijn bovendien flink wat<br />

gereedschappen en tools nodig. Denk niet alleen<br />

aan hamers, boormachines, elektrische<br />

schroevendraaiers, kozijnspanner, schroeven<br />

en pluggen, maar ook aan het chemische<br />

polyurethaanschuim (PUR-schuim). Na plaatsing<br />

moet het kozijn middels stelwiggen en klemmen<br />

horizontaal en verticaal worden gesteld<br />

en stevig worden vastgezet, waarna de profielankers<br />

bevestigd kunnen worden en het PURschuim<br />

kan worden aangebracht. De Häfele<br />

Frame Fix vereenvoudigt dit proces aanzienlijk.”<br />

Eenvoudig positioneren<br />

en vastzetten<br />

Häfele Frame Fix bestaat uit drie onderdelen:<br />

een basisplaat, een bevestigingshoek<br />

en een montagehoek van verzinkt<br />

plaatstaal, waarmee deurgewichten tot 40<br />

kg eenvoudig gemonteerd kunnen worden.<br />

“Voor de montage van een kozijn heb<br />

je zes sets Frame Fix nodig. Elke set bestaat<br />

uit een grondplaat, een bevestigingshoek<br />

en een montagehoek”, aldus Mulder.<br />

“De montageplaat wordt eenvoudig op<br />

het kozijn geschroefd, waarna hier twee<br />

klemplaten op worden bevestigd. De eerste<br />

klemplaat – de bevestigingshoek – wordt al<br />

aangebracht voordat het kozijn op zijn plek<br />

wordt gezet. De tweede klemplaat – de montagehoek<br />

– kan hier vervolgens eenvoudig<br />

overheen worden geschoven en klemt zich<br />

om de muur heen. Middels twee bouten kan<br />

het kozijn vervolgens eenvoudig worden gepositioneerd<br />

en vastgezet.”<br />

Een groot voordeel van Häfele Frame Fix ten<br />

opzichte van traditionele montagewijzen is<br />

dat het kozijn op het moment van plaatsen<br />

nog eenvoudig te stellen is. “De montage is<br />

bovendien niet afhankelijk van temperatuur<br />

of luchtvochtigheid. Ook zijn geen chemische<br />

stoffen, zoals PUR-schuim, nodig om het kozijn<br />

te fixeren. Dat maakt de montage niet alleen<br />

milieuvriendelijk, maar ook beter voor onze<br />

gezondheid. Wanneer het houten ombouwkozijn<br />

aan het eind van zijn levensduur komt<br />

en gedemonteerd moet worden, kunnen de<br />

diverse onderdelen eenvoudig gedemonteerd<br />

en gescheiden afgevoerd worden. Het verwijderen<br />

van de deurlijst en losdraaien van de bouten<br />

is hiervoor voldoende.”<br />

52


Enorme tijdswinst<br />

Tijdens BAU München 2019 is een prototype<br />

van Häfele Frame Fix aan het grote publiek<br />

getoond. Vervolgens zijn verschillende pilotprojecten<br />

uitgevoerd en enkele kleine optimalisaties<br />

doorgevoerd, waarna de Häfele<br />

Frame Fix begin dit jaar officieel in de markt<br />

geïntroduceerd is. De eerste reacties op<br />

de kozijnbevestigingsset zijn zeer positief.<br />

Timmerfabrieken, deur-/kozijnfabrikanten<br />

en montagebedrijven zien enorme voordelen,<br />

met name wat betreft tijdswinst,<br />

vertelt Mulder.<br />

“Met de Häfele Frame Fix kunnen houten<br />

ombouwkozijnen in de helft van de tijd ge-<br />

monteerd worden! En hoewel de initiële aanschafkosten<br />

misschien iets hoger zijn dan de<br />

materialen voor standaardmontage, verdienen<br />

verwerkers dit tijdens de montage ruimschoots<br />

terug. Bovendien zijn voor de montage minder<br />

gereedschappen en handelingen nodig, waardoor<br />

ook de kans op fouten tot een minimum<br />

wordt beperkt.” n<br />

'Houten ombouwkozijnen kunnen in de helft<br />

van de tijd gemonteerd worden!'<br />

De montageplaat wordt eenvoudig op het kozijn<br />

geschroefd, waarna hier twee klemplaten op worden<br />

bevestigd.<br />

Direct na de montage van het houten ombouwkozijn kan de deurlijst worden aangebracht.<br />

Häfele Frame Fix is gebaseerd op een klemmechanisme,<br />

dat horizontaal, verticaal en naar de<br />

zijkant toe wordt uitgelijnd.<br />

53


Tekst: Jan Mol | Beeld: CES/Draeckensteijn Media<br />

NIEUW PAND LAAT DUIDELIJK ZIEN<br />

WELKE WEG ER IS INGESLAGEN<br />

Een merk dat bestaat sinds 1840 en een Nederlandse dochteronderneming die sinds 1 juni 2008 in ons land gevestigd is. Het bedrijf<br />

wordt vandaag met hart en ziel gerund door een gedreven directie, met een evenzo gedreven team. CES, producent en leverancier van<br />

elektronische en mechanische sluitsystemen, groeide letterlijk uit haar jasje. Reden voor directeur Ronald Boon om op zoek te gaan naar<br />

een nieuw onderkomen. We spreken hem op de nieuwe locatie. Hij is een gepassioneerde vakman en bovenal een people’s manager. Dat<br />

zie je terug aan de hele opzet, zowel binnen als buiten, van het nieuwe pand aan de Boogschutterstaat in Apeldoorn. “Als je zo’n gebouw<br />

tot je beschikking krijgt, dan heb je maar één kans om het meteen goed aan te pakken.”<br />

Less is more: schatgraven naar de ‘bare essentials’<br />

Het in 2000 onder architectuur gebouwde bedrijfspand is op zijn zachtst<br />

gezegd bijzonder indrukwekkend. Nog indrukwekkender is hoe Studio Westgeest<br />

de visie van Ronald over het nieuwe werken heeft weten te vertalen<br />

naar het interieur, waarbij Judith Westgeest letterlijk door zaken heen heeft<br />

moeten kijken om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. “Judith heeft de<br />

essentie van het pand blootgelegd. De voorover hellende gevel wordt gedragen<br />

door enorme blankhouten gebinten. Deze gebinten vormen door het<br />

hele pand heen de dragende constructie. Toen we voor het eerst binnen<br />

keken, was de volledige houtconstructie aan het oog onttrokken, ook wel<br />

typisch voor de bouwstijlen die begin 2000 gangbaar waren. Judith keek<br />

daar dwars doorheen en kwam met het idee om het hout bloot te leggen.<br />

De samenwerking tussen zwaar hout en zwart staal zorgen nu voor het<br />

industriële karakter dat dit onderkomen tot een unieke beleving maakt.”<br />

Liefde voor het vak, de klant en de medewerkers<br />

Het interieur sluit naadloos aan op de filosofie van Ronald en datgene<br />

waar CES voor staat. Alles ademt sfeer, transparantie en een warme,<br />

Ronald Boon in de ‘Veluwe Zaal’, een vergaderruimte met een halfrond panorama van de Veluwe. CES geeft hiermee de verbinding met de omgeving aan.<br />

54


Het pand kent een smaakvolle en zeer opmerkelijke architectuur.<br />

De benedenverdieping. Het fraaie hout mag na al die jaren eindelijk gezien worden.<br />

'Toen we voor het eerst binnen keken,<br />

was de volledige houtconstructie<br />

aan het oog onttrokken'<br />

De bovenverdieping. Duidelijk zichtbaar is hoe de gang optisch verbreed wordt<br />

door het tapijt onder de glazen wand door te laten lopen.<br />

industriële tint. Kantoren zijn van de gangen gescheiden door glazen<br />

wanden, met daarin smaakvolle, in wengé hout uitgevoerde deuren.<br />

Uniek is de manier waarop het tapijt van de gangen deels doorloopt<br />

onder de glazen wanden door, de kantoren in.<br />

“Daarmee verbreden we optisch de looppaden”, legt Ronald uit. Het<br />

glas is slim toegepast: van het eerste tot en met het laatste kantoor dat<br />

zich aan een gang bevindt is er sprake van een doorlopende zichtlijn.<br />

“Zo houden we visueel contact met elkaar, dat geldt voor zowel de<br />

begane grond als de eerste verdieping.” Het kleurgebruik is rustig en<br />

natuurlijk, met het donkere hout, het glas, de blankhouten gebinten,<br />

beton, zwart vliesbehang en het zwarte industriële staal. “BBD Bouwmanagement<br />

heeft alles tot in de puntjes verzorgd. Een extra pluim<br />

gaat naar Intermontage Leurink BV uit Terwolde, die in de kantoren<br />

zones heeft gecreëerd met slimme kastoplossingen”, voegt Ronald toe.<br />

Het gebouw is ontworpen voor mensen en geeft tevens de nuchterheid<br />

van het Duitse familiebedrijf weer. Of, zoals Ronald het zelf zegt:<br />

“Wie hier komt, proeft de liefde voor het vak, de klant en de medewerkers.<br />

We zijn klaar voor de toekomst. Klaar om een nieuwe generatie<br />

jonge medewerkers een werkplek te bieden zoals zij die vandaag<br />

graag zien. Hier werken we, vieren we, ondersteunen we elkaar en<br />

recreëren we. Dat kan binnen, maar ook op het natuurlijk begroeide<br />

dakterras. Je bent hier thuis.” n<br />

55


VBH24.nl is er voor iedereen, dus ook voor nieuwe klanten die nieuwsgierig zijn geworden.<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: VBH<br />

Nieuwe webshop zorgt voor sneller,<br />

slimmer en makkelijker werken<br />

Wanneer je meer dan 40 jaar ervaring hebt in het ontwikkelen, produceren en leveren van oplossingen in raam- en deurtechniek, dan<br />

wil dat iets zeggen. VBH Nederland BV mag zich dan ook verheugen in een loyale klantenkring, die er niet alleen inkoopt vanwege de<br />

goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar ook vanwege de service die er geboden wordt.<br />

VBH doet er dan ook alles aan om die service elke keer weer te verbeteren. Hoofd Verkoop Erik van Opdorp vertelt: “Door zelf niet stil<br />

te zitten, maar mee te bewegen met de behoeften in de markt en te begrijpen waar de klant echt mee geholpen wordt, kun je optimale<br />

service bieden.”<br />

Digitalisering als basis voor nieuwe<br />

manier van service verlenen<br />

Als het gaat om het faciliteren van bestelgemak<br />

speelt VBH een voortrekkersrol. De reden? De<br />

onlangs gelanceerde, gloednieuwe webshop.<br />

Van Opdorp licht toe: “Natuurlijk hadden we al<br />

een webshop. Daar waren we vrij snel mee en<br />

dat is ook precies de reden waarom deze aan<br />

vervanging toe was. Het feit dat je online kunt<br />

bestellen is niet meer genoeg. De mogelijkheden<br />

die verregaande digitalisering biedt zijn zo<br />

talrijk, dat je daar iets mee moet doen. Met de<br />

nieuwe vbh24.nl webshop staan we met beide<br />

benen in <strong>2020</strong> en zijn we toekomstbestendig.”<br />

Wat zijn de grote verschillen met de oude<br />

webshop? “Allereerst draait de nieuwe webshop<br />

nu ook perfect op mobile devices”, antwoordt<br />

Van Opdorp. “We hebben uitgebreide<br />

zoekfuncties toegevoegd, zodat de gebruiker<br />

snel het juiste product kan vinden. Daarnaast<br />

is de bestelgeschiedenis nu heel inzichtelijk en<br />

56


'Door zelf niet stil te zitten, maar mee<br />

te bewegen met de behoeften in de markt en<br />

te begrijpen waar de klant écht mee geholpen<br />

wordt, kun je optimale service bieden'<br />

Gemakkelijk online producten vergelijken.<br />

kunnen er makkelijk nabestellingen gedaan<br />

worden. Klanten kunnen nu zelf ‘bestel templates’<br />

aanmaken op basis van hun eigen<br />

productieprocessen. Zo kan er bijvoorbeeld<br />

een bestel template gemaakt worden waarin<br />

alle onderdelen zitten die bij een specifieke<br />

deur horen. Je geeft de template de naam<br />

van die deur mee en kunt daarna met één<br />

druk op de knop deze onderdelen als totaalpakket<br />

laten bezorgen.”<br />

Eenvoudig bestellen vanaf de bouwplaats.<br />

Je kunt een offerte voor producten gewoon online aanvragen.<br />

Van abonnement tot<br />

zelfstandig bestellen<br />

Bedrijven die veel repeterende bestellingen<br />

hebben kunnen een abonnement instellen.<br />

“Dat kan op losse onderdelen zijn, maar ook<br />

op zelf aangemaakte templates. Via het abonnement<br />

wordt door ons dan op de aangegeven<br />

tijden geleverd, zonder dat daar iemand nog<br />

omkijken naar heeft.”<br />

Een andere mooie ‘feature’ is dat de accounthouder<br />

meerdere gebruikers kan toevoegen<br />

aan de webshop, in een gepersonaliseerde omgeving.<br />

Van Opdorp: “Zo kun je medewerkers<br />

die aan een project werken zelfstandig hun<br />

onderdelen online laten bestellen, binnen afgebakende<br />

kaders. Uiteraard stelt de beheerder<br />

vooraf de budgetten in, die per medewerker<br />

of per project mogen verschillen, zowel op totaalbedrag<br />

als op order niveau. Reken maar uit<br />

hoeveel tijd dat de afdeling inkoop bespaart!”<br />

Er zijn meer productdata dan ooit aanwezig in<br />

de nieuwe webshop. “Je kunt een offerte voor<br />

producten gewoon online aanvragen. Deze offerte<br />

is na goedkeuring ook online om te zetten<br />

in een order. Het mooie is dat wij met deze<br />

webshop 24/7 bereikbaar zijn vanaf iedere plek.<br />

Dus vanaf de bouwlocatie, maar ook vanuit de<br />

thuiswerkplek. Zeker in deze periode is dat heel<br />

erg handig. Het werk kan gewoon doorgaan en<br />

je voorkomt fysiek contact bij het afhalen."<br />

“VBH24.nl is er voor iedereen, dus ook voor<br />

nieuwe klanten die nieuwsgierig zijn geworden”,<br />

zegt Van Opdorp tot besluit. n<br />

57


Tekst: Jan Mol | Beeld: Teleflex/Van Herwijnen<br />

AUTOMATISCHE KRAANBAAN IS DE<br />

NIEUWE STAP IN BEDRIJFSOPTIMALISATIE<br />

Voor trouwe lezers van dit magazine is het bedrijf geen onbekende. JAZO in Zevenaar is ’s lands grootste ontwikkelaar en producent<br />

in metalen producten voor toegang, ventilatie en afscherming. Kenmerkend voor het bedrijf is dat men van ontwerp<br />

tot uitvoering alles in eigen beheer doet, zo ook de oppervlakte afwerking van alle profielen in zink, rvs, aluminium en staal.<br />

Hans Steintjes, teamleider coating, heeft onlangs samen met inkoper Jan Staring een nieuwe kraanbaan boven de 12 baden voor<br />

chemische voorbehandeling ingekocht. “Een belangrijke nieuwe stap in bedrijfsoptimalisatie”, zo vertelt hij. We spreken met hem over<br />

de keuze voor de Railtechniek van Herwijnen group voor de levering.<br />

Volautomatische<br />

voorbehandelingslijn<br />

“In de oude situatie deden we alles met de<br />

hand. De hele voorbehandelingslijn bestaat<br />

uit 11 chemische baden van ieder 7.500 liter<br />

en een droogoven aan het eind van de lijn.<br />

Vroeger lieten we de rvs-korven per materiaalsoort<br />

met de hand in de baden zakken.<br />

Dankzij Teleflex (onderdeel van Railtechniek van<br />

Herwijnen group) en Van Herwijnen gebeurt dit<br />

nu volautomatisch. Volledig afgeschermd, veilig<br />

en efficiënt. Elke materiaal heeft een eigen programma<br />

dat het werk doet. Daarmee is het hele<br />

systeem praktisch ongevoelig geworden voor<br />

fouten. Er zijn 6 verschillende programma’s, per<br />

programma kunnen we alles finetunen. Denk<br />

dan aan tijdsduur bijvoorbeeld.”<br />

Een mooi samenspel<br />

van kwaliteiten<br />

De rvs-korven zijn door JAZO zelf ontwikkeld,<br />

de kraanbaan is door Van Herwijnen<br />

ontworpen en de automatische takels in de<br />

kraanbaan zijn door GIS ontwikkeld en door<br />

Teleflex geleverd.<br />

“Een mooi samenspel van kwaliteiten”, vervolgt<br />

Hans. “En een mooie aanvulling op ons<br />

automatische poedercoatsysteem dat ook door<br />

Van Herwijnen is ontwikkeld en geleverd.”<br />

Op de vraag of Van Herwijnen en Teleflex automatisch<br />

gekozen zijn als leverancier, luidt het ant-<br />

De automatische takels in de kraanbaan zijn door GIS ontwikkeld en door Teleflex geleverd.<br />

58


'We waren onder de indruk van de rust, de soepele werking en de efficiëntie'<br />

woord: “Vanwege de goede ervaringen hadden<br />

zij een streepje voor. We moeten aan de kant van<br />

de techniek en de inkoop echter altijd kritisch zijn,<br />

dus we zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan.<br />

Doorslaggevend voor ons was een bezoek dat<br />

we mochten brengen aan een klant van Van<br />

Herwijnen, waar we een vergelijkbaar systeem<br />

werkend konden bekijken. We waren onder<br />

de indruk van de rust, de soepele werking en<br />

de efficiëntie.”<br />

De rvs-korven zijn door JAZO zelf ontwikkeld, de kraanbaan is door Van Herwijnen ontworpen.<br />

Aan een half woord genoeg<br />

Net zoals JAZO in haar eigen sector koploper is,<br />

zo is Van Herwijnen (samen met Teleflex) koploper<br />

op het gebied van dit soort apparatuur, is<br />

Hans van mening. “Men begrijpt JAZO als geen<br />

ander. JAZO heeft al meer dan 40 jaar ervaring<br />

met voorbehandeling en Van Herwijnen snapt<br />

dat het voor ons zo belangrijk is om in het hele<br />

proces maximale controle te behouden. In het<br />

hele traject van offerte tot installatie is Van<br />

Herwijnen uitermate transparant geweest en<br />

heeft men laten zien op hoog niveau te kunnen<br />

meedenken. Dat maakt je meer partners van<br />

elkaar dan klant en leverancier.” n<br />

Er wordt volledig afgeschermd, veilig en efficiënt gewerkt.<br />

59


Uniek in deursluittechniek - sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

ZE Design Line deurvastzetters - ontworpen<br />

met oog voor design en gebruikersgemak<br />

Met een slag van 8, 12, 16 of nu zelfs 20 cm!<br />

Compact design<br />

Voetbediend<br />

Eenvoudige montage<br />

Verzonken bevestiging,<br />

met RVS schroeven<br />

<br />

<br />

<br />

Standaard leverbaar in:<br />

Matzilver (RAL 9006)<br />

Wit (RAL 9010)<br />

Zwart (RAL 9005)<br />

Door de verende constructie<br />

in de voet, altijd een stevig<br />

contact met de (gladde) vloer<br />

Voor het vastzetten van bijvoorbeeld openslaande<br />

(terras-)deuren waarbij de bestrating fors lager ligt.<br />

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456<br />

info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


Tekst en beeld: Fapim S.p.a.<br />

<br />

ANTIPANIEK OOK MET EEN MODERN DESIGN EN<br />

TÓCH UITZONDERLIJKE PRESTATIES<br />

Op zoek naar een echte antipaniek oplossing? Het antwoord is eenvoudig. Men kan meteen denken aan OLTRE, de ‘100% made in<br />

Fapim’ antipaniek oplossing, met een modern design en uitzonderlijke prestaties. De schoot is compleet uit Aisi 304 roestvrij staal vervaardigd,<br />

met verhoogde mechanische corrosiebestendigheid en REI-90 minuten brandwerendheid. Het zelfvergrendelende systeem,<br />

standaard op de centrale sluiting en verticale boven/onder sluiting, garandeert de inbraakveiligheidseisen, zelfs op deuren die zijn<br />

uitgerust met een paniekgreep. Het gebruik van hoogwaardig technisch polymeer in de meest belaste wrijvingsgebieden maakt een<br />

aanzienlijke vermindering van de openingskrachten mogelijk, zonder de mechanische weerstanden te beïnvloeden.<br />

'Er is ook een externe elektronische ontgrendelingsgreep beschikbaar die<br />

de traditionele mechanische krukken kan vervangen'<br />

De centrale sluiting is geschikt voor gebruik op<br />

branddeuren, altijd uitgerust met een greepunit<br />

en zelfvergrendelings-systeem in de schoot.<br />

In de pushbar-versie zijn de verbindingshendels<br />

die aansluiten op de duwbalk gemaakt van<br />

spuitgiet-aluminium, en verminderen de nodige<br />

openingskrachten aanzienlijk.<br />

De Touchbar-versie is met een nieuw vereenvoudigd<br />

en verkleind intern mechanisme, met<br />

veilige gegarandeerde werking over de volledige<br />

lengte van de stang. Tevens kregen<br />

het slot- en tegenoverliggend zijkantomhulsel<br />

een vernieuwd design. De nieuwe buitenbedienings-unit<br />

wordt gekenmerkt door een<br />

vernieuwde esthetiek in harmonie met de<br />

OLIMPO-krukken lijn, in gereduceerd formaat<br />

en met een moderner design. Nieuw en uniek<br />

in de markt is een externe toepassing die toelaat<br />

de cilinder te plaatsen of te vervangen zonder<br />

de handgreep uit mekaar te halen.<br />

Er is ook een externe elektronische ontgrendelingsgreep<br />

beschikbaar die de traditionele<br />

mechanische krukken kan vervangen. De handgreep<br />

wordt dan elektronisch ingeschakeld<br />

door middel van een drukknop of toegangscontrole-systeem,<br />

óf ontgrendeld mechanisch<br />

door de cilinderbediening. Deze is uitgerust<br />

met een elektronische dagstand-instelling<br />

(teruggetrokken schoot), een timer en een<br />

LED-uitlezing van de status van het handgreep.<br />

Het OLTRE programma werd getest volgens UNI EN<br />

1363-1:2012 / UNI EN 1634-1:2014. De brandwerendheidstest<br />

werd succesvol doorstaan door<br />

het realiseren van weerstandsklasse REI-90.<br />

Kortom: verhoogde prestaties, een verbeterde<br />

beveiliging, alle standaard functies zijn seriematig<br />

beschikbaar en er is een vervolledigd<br />

gamma. Dit alles werd gerealiseerd met een<br />

gelijktijdige aanzienlijke vermindering van het<br />

artikel-spectrum, om een betere voorraadoptimalisatie<br />

toe te laten. n<br />

61


Tekst en beeld: Dr. Hahn<br />

Hahn Rollenband AT<br />

VOOR KWALITEITSVOLLE ALUMINIUM DEUREN<br />

Met het nieuwe Rollenband AT scharnier stelt Dr. Hahn een<br />

deurscharnier voor dat op de meest voorkomende profielsystemen<br />

aangepast kan worden. Met een knoopdiameter<br />

van 20 mm komt het tegemoet aan de designwensen van<br />

architecten en bouwheren voor zowel projectdeuren alsook<br />

voor private woningbouw.<br />

Grote draagkracht, comfortabele verstelling<br />

en snelle montage<br />

Niettegenstaande het slanke uiterlijk van de 3-delige Rollenband AT<br />

dragen 2 scharnieren deuren tot 150 kg. Indien een derde scharnier<br />

wordt toegepast, vormen ook vleugelelementen tot 180 kg geen probleem<br />

– afhankelijk van de profieluitvoering. Het scharnier is in zes<br />

richtingen verstelbaar: horizontaal +/- 1,5 mm, vertikaal +/- 3 mm en<br />

de dichtingsaandruk kan +/- 0,3 mm aangepast worden door het verdraaien<br />

van de lagerbussen. De verstelling wordt doorgevoerd aan de<br />

'De hoogwaardige toegepaste<br />

materialen zijn ook bij hoge<br />

gewichten en intensief gebruik<br />

gegarandeerd slijtage- en<br />

onderhoudsvrij'<br />

binnenzijde van het scharnier waardoor zelfs bij volledige verstelling<br />

de knoop steeds mooi in één lijn blijft.<br />

De roestvrijstalen pen is vervaardigd uit één stuk en zorgt voor een zeer<br />

stabiele situatie. Deze is echter zo ontworpen dat de vleugel toch makkelijk<br />

gedemonteerd kan worden. De hoogwaardige toegepaste materialen<br />

zijn ook bij hoge gewichten en intensief gebruik gegarandeerd slijtageen<br />

onderhoudsvrij.<br />

Voor een brede waaier aan profielsystemen<br />

en uitvoeringen<br />

De Rollenband AT scharnieren worden op maat van de verschillende<br />

profielsystemen gemaakt. Ook voor de montage worden er profiel aangepaste<br />

boormallen voorzien, die als toebehoren in het assortiment<br />

worden opgenomen.<br />

Om tegemoet te komen aan de steeds stijgende vraag naar verschillende<br />

kleuren, wordt ook het Rollenband AT scharnier in alle mogelijke RALreferenties<br />

en anodisatie-uitvoeringen aangeboden.<br />

Mogelijkheid tot online-Check<br />

Voor de verwerkers heeft Dr. Hahn een nieuw online-tool in het leven<br />

geroepen. Dit maakt het mogelijk om zeer snel te checken of het Rollenband<br />

AT scharnier compatibel is op de gebruikte profielen. <strong>Profiel</strong>merk,<br />

systeemserie en -combinatie dienen te worden ingegeven. Wanneer<br />

deze combinatie reeds getest werd door Dr. Hahn, wordt de verwerker<br />

hierover geïnformeerd. Indien beschikbaar kan zelfs reeds het Dr. Hahn-<br />

Artikelnummer opgegeven worden. Indien de opgegeven combinatie<br />

nog niet getest werd, zal de technische afdeling zich hierover ontfermen.<br />

U mag dan op korte termijn een antwoord verwachten per mail.<br />

Inbouwtekeningen:<br />

een waardevolle dienstverlening<br />

<strong>Profiel</strong> aangepaste inbouwtekeningen zijn niet altijd noodzakelijk voor<br />

het Rollenband AT scharnier, alhoewel we toch aanraden deze steeds bij<br />

onze technische afdeling op te vragen.<br />

Het nieuwe Rollenband AT scharnier van Dr. Hahn.<br />

Meer informatie over het Dr. Hahn assortiment kunt u vinden op de<br />

website van het bedrijf.<br />

63


Journaal<br />

‘PROJECTBESTURINGEN VOOR<br />

ZONWERING BETER OVERLATEN<br />

AAN EEN EXPERT’<br />

In de utiliteit wordt zonwering (vol)automatisch bediend door projectbesturingen.<br />

Omdat zonwering steeds vaker onderdeel uitmaakt van een<br />

aanwezig gebouwbeheersysteem, brengt de projectbesturing veel vraagstukken<br />

met zich mee. Het is complexe materie, die in veel gevallen ICTgerelateerde<br />

uitdagingen kent. Daarvoor is kennis nodig die vaak niet<br />

aanwezig is bij zonweringsbedrijven, bij gebouwbeheerders of bij partijen<br />

die werken aan de schil van een gebouw.<br />

PROCESVERBETERING RODE DRAAD<br />

IN FAÇADES <strong>2020</strong><br />

Façades <strong>2020</strong>, een uitgave van gevelbrancheorganisatie VMRG, is verschenen.<br />

Pareltjes van gevels die de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd<br />

spelen de hoofdrol in dit boek.<br />

Om deze partijen te helpen is Driekleur-Besturingen in het leven geroepen.<br />

Daar zit de expertise om projectbesturingen voor zonwering te adviseren,<br />

te installeren, in te regelen en te beheren. Driekleur-Besturingen<br />

doet dat niet onder eigen naam, maar onder de vlag van het bedrijf dat<br />

hen inhuurt. Er wordt gewerkt met gecertificeerde E-installateurs en<br />

monteurs die hun wortels in de zonweringsbranche hebben. Door goed<br />

samen te werken wordt de scheiding weggenomen tussen de disciplines<br />

elektrotechniek, ICT en zonweringstechniek.<br />

Meer informatie: www.driekleur-besturingen.nl<br />

Wouter Thijssen, de architect van het project dat te bewonderen is op de<br />

cover van Façades <strong>2020</strong>, mocht het allereerste exemplaar in ontvangst<br />

nemen. Wouter Thijssen, directeur / architect bij MVSA Architects: “Wij<br />

zijn er trots op dat het ontwerp Danzigerkade 125 aan de Houthavens<br />

in Amsterdam als kwaliteitsgevel op de cover staat. Als MVSA Architects<br />

ontwerpen wij gebouwen waarin gebruikers zich comfortabel voelen.<br />

Daarbij past het VMRG Keurmerk met hoge eisen aan gevels op het gebied<br />

van veiligheid, comfort en duurzaamheid.”<br />

Façades <strong>2020</strong> bestaat uit 200 pagina’s met uiteenlopende gevelbouwprojecten<br />

waar VMRG bedrijven bij betrokken zijn geweest.<br />

Het boek is ingedeeld in renovatie-, utiliteitsbouw-, woningbouwen<br />

zonweringsprojecten.<br />

PRIJSWIJZIGINGEN<br />

ASSORTIMENT INTERSTEEL<br />

Per 1 mei <strong>2020</strong> is voor een gedeelte van het Intersteel assortiment deuren<br />

raambeslag en aanverwante producten de prijs aangepast. Door slim<br />

in te kopen en te produceren vindt er dit jaar voor het grootste gedeelte<br />

van het assortiment van Intersteel geen algemene prijsverhoging plaats.<br />

Intersteel heeft de eigen klanten hierover reeds geïnformeerd via een<br />

aparte e-mail.<br />

Voor een kleine 1000 producten vinden er wel wijzigingen plaats in de<br />

inkoopprijs en de bruto adviesprijs. Voor ruim 85% van deze 1000 producten<br />

geldt zelfs een prijsverlaging. De reden hiervoor is dat Intersteel<br />

gebruikmaakt van andere bronnen en dat de volumes toenemen, hierdoor<br />

kunnen wij u een lagere prijs aanbieden.<br />

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als<br />

u nog vragen hebt of een overzicht van de producten met inkoopprijzen<br />

wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling via<br />

sales@intersteel.nl.<br />

64


Journaal<br />

NIEUW! XL- EN XXL-HUISNUMMERS<br />

De nieuwe huisnummers van Intersteel zijn een echte eyecatcher voor<br />

elke woning. Niet alleen zorgen deze grote huisnummers voor een stijlvolle<br />

en luxe uitstraling van de woning, ze zorgen ook nog eens voor een<br />

betere herkenbaarheid.<br />

De roestvast stalen XL- en XXL-huisnummers van Intersteel zijn leverbaar<br />

in 300 mm en 500 mm. De gangbare hoogte van huisnummers is veelal<br />

120 – 150 mm. De cijfers zijn strak en modern vormgegeven en slechts<br />

2 mm dun. Met behulp van M5 draadeinden aan de achterzijde, zijn<br />

ze geschikt voor montage op stenen muren. De huisnummer zijn beschikbaar<br />

in modern geborsteld rvs en in trendy zwart.<br />

Ga voor meer informatie naar de dealershop of neem contact op met<br />

onze afdeling verkoop via sales@intersteel.nl<br />

SKG-IKOB LABORATORIUM BREIDT UIT<br />

MET FACILITEITEN VOOR IP-TESTEN<br />

(STOF EN WATER)<br />

Wie denkt dat testen en certificeren een stoffig vakgebied, is heeft bij<br />

(elektromechanische) sloten gelijk. Want stof is een bedreiging voor de<br />

functionaliteit en de duurzaamheid van dergelijke sloten en kan er voor<br />

zorgen dat het slot niet meer open of dicht gaat.<br />

Daarnaast is algemeen bekend dat water en elektriciteit niet goed samen<br />

gaan. Producten zoals elektromechanische sloten en verlichting bevatten<br />

elektronische componenten en worden in ons klimaat regelmatig blootgesteld<br />

aan vochtige omstandigheden en regenwater. Aangezien het disfunctioneren<br />

van deze producten direct gevolgen heeft voor de (inbraak)<br />

veiligheid is het belangrijk om te weten of deze producten ook tegen een<br />

vochtbelasting kunnen. De behoefte vanuit de markt om producten zoals<br />

elektromechanische sloten en verlichting te testen op de weerstand tegen<br />

stof en water wordt dan ook steeds groter.<br />

SKG-IKOB heeft daarom besloten om te investeren in apparatuur voor<br />

het testen op stof- en waterbestendigheid. De testen worden uitgevoerd<br />

volgens de internationale standaard NEN-EN-IEC 60529:2013 en leidt tot<br />

een IP-codering voor het product.<br />

Stof<br />

Producten worden op stofbestendigheid getest voor een IP5X classificatie.<br />

Dit houdt in dat het binnendringen van stof niet volledig hoeft te<br />

worden voorkomen, maar dat stof niet mag doordringen in een hoeveelheid<br />

die de goede werking van het product verstoort of de beveiliging die<br />

het product biedt aantast.<br />

Om de IP5X-classificatie te behalen worden de producten in de stofkast<br />

geplaatst en worden deze gedurende 8 uur blootgesteld aan een constante<br />

circulatie van stof. Na de stofbelasting wordt het product beoordeeld<br />

op functioneren. Dit betekent dat het slot ook na de stofbelasting<br />

open en dicht moet kunnen gaan.<br />

Een test op stofbestendigheid is overigens niet alleen van belang voor<br />

elektromechanische sloten, maar maakt al langere tijd onderdeel uit van<br />

de ART- en SCM-certificatieregeling voor producten voor tweewieler- en<br />

voertuigbeveiliging waarvoor het SKG-IKOB laboratorium de beproevingen<br />

uitvoert.<br />

Water<br />

De apparatuur van SKG-IKOB is ook geschikt voor het bepalen van de<br />

waterbestendigheid tot een classificatie van IPX4. Deze klasse wordt<br />

ook wel uitgedrukt met de term ‘spatwaterdicht’ en houdt in dat er<br />

geen schade aan het product optreedt na langdurige blootstelling van<br />

water dat bovendien van alle kanten op het product gespoten wordt.<br />

Dit is te vergelijken met een hoosbui. Deze is dus geschikt voor toepassing<br />

in de buitenlucht.<br />

Door deze uitbreiding van de testfaciliteiten en door continu te blijven<br />

ontwikkelen, weet SKG-IKOB de top van keuringsinstituten en testlaboratoria<br />

te blijven aanvoeren. SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar ervaring<br />

als keuringsinstituut en testlaboratorium voor bouw- en veiligheidsproducten.<br />

Opgericht door de industrie zelf om de prestaties en de veiligheid<br />

van producten en diensten voor de bouw- en vastgoedsector duurzaam<br />

op onafhankelijke en onpartijdige wijze te waarborgen.<br />

65


Journaal<br />

OPINIE:<br />

TOPONDERNEMER PAUL RENSON<br />

(CEO RENSON) OVER DE CORONACRISIS<br />

‘Gezond boerenverstand = kijken naar het grotere geheel’<br />

Wie had deze situatie – waarin we nu met z’n allen zitten - durven te<br />

voorspellen! Zijn we naïef geweest over iets als een virusje ergens vanuit<br />

China? Hebben we gedacht: ‘met alle Chinezen maar niet met den dezen’?<br />

Ik denk persoonlijk van wel.<br />

Deze crisis heeft me doen inzien dat we de natuur te ver uitgedaagd<br />

hebben en dat we teveel de limieten opgezocht hebben van ons eigen<br />

kunnen. Daarom: om de economische schade in te perken is het uiteraard<br />

van essentieel belang dat iedereen zo snel mogelijk – en op een veilige<br />

manier – terug aan het werk gaat. Daar bestaat geen twijfel over. Maar<br />

om dat te kunnen volhouden moet ieder van ons gezond zijn, in vorm zijn<br />

en dus fysiek en mentaal sterk zijn. Volgens mij is het de hoogste tijd om<br />

eindelijk eens te kijken naar het grotere geheel.<br />

Door de natuurelementen (zon, licht, lucht) slim in te zetten brengen<br />

we de natuur opnieuw dichter bij de mens. Mensen moeten gezond<br />

kunnen leven en wonen, willen ze maximaal kunnen bijdragen om onze<br />

economie te doen heropleven. Mensen moeten zich in de beste omstandigheden<br />

kunnen ontspannen, kunnen sporten, gezonde voeding tot<br />

zich nemen, goed recupereren (gezonde nachtrust), optimaal kunnen<br />

genieten van wat de natuur te bieden heeft, willen ze de nodige energie<br />

kunnen op doen.<br />

We moeten opnieuw meer ‘buitenmens’ worden, en er op letten dat we<br />

niet enkel nog voor de laptop, tv of smartphone hangen. Zeker als je weet<br />

hoe buitenleven een positieve invloed kan hebben op onze ontwikkeling,<br />

herstel en ons welbehagen. Met de natuur als bondgenoot houden we<br />

ieders fysieke en mentale gezondheid op peil.<br />

Deze ongeziene crisis daagt ons uit om concreet stil te staan bij de vraag<br />

hoe we in de toekomst anders te werk moeten gaan. Denk aan telewerk<br />

en flexibel werken dat kan bijdragen aan een oplossing voor de ellenlange<br />

files. Denk aan het groeiende belang van lokaal kopen en lokaal<br />

produceren. Er moet een transitie komen naar een duurzame economie<br />

met meer aandacht voor gezondheid en natuur. Laat binnen en buiten in<br />

elkaar overlopen. Laat de natuur terug toe in de stad.<br />

We moeten uit deze crisis leren om sterker te staan voor de toekomst. En<br />

als ik daarbij één raad mag geven: zullen we dan vooral vooruit blijven<br />

kijken? Zet in op innovatie, blijf focussen op je R&D, IT en marketing.<br />

Daarmee kan iedereen ook de kans grijpen zich te blijven onderscheiden.<br />

De sleutel ligt dus bij een duurzame economie gedreven door innovatie<br />

en met oog voor de gezondheid van iedereen. Het gezamenlijke doel is<br />

om onze economie er na een crisis als deze weer helemaal boven op te<br />

helpen. Als we allemaal samen ons ‘gezond boerenverstand’ gebruiken,<br />

lukt ons dat zonder twijfel! We moeten een start maken met het kijken<br />

naar het grotere geheel.<br />

Nu.<br />

PLATOWOOD INVESTEERT IN<br />

DUURZAAM MACHINEPARK<br />

‘Never waste a good crisis’<br />

Enkel focussen op ‘de geleden schade op zo kort mogelijke termijn willen<br />

inhalen’, zonder uit te zoomen en te analyseren welke structurele<br />

veranderingen nodig zijn in een post corona tijdperk, is een gemiste kans.<br />

Dit is het uitgelezen moment om stil te staan bij wat er in het verleden<br />

verkeerd ging en wat daarvan de oorzaken waren. Simpelweg omdat we<br />

problemen in de toekomst daarmee kunnen voorkomen. En dat liever dan<br />

die problemen te moeten genezen. Never Waste A Good Crisis.<br />

Om te voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaam hout, heeft<br />

houtfabrikant Platowood de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in de<br />

eigen productielocatie in Arnhem. Naast een ‘state of the art’ oven is het<br />

machinepark uitgebreid met een vierzijdige schaafmachine en elektrische<br />

heftrucks en worden er zonnepanelen op de daken geplaatst. Door de<br />

verdere optimalisatie en verduurzaming van het productieproces is Platowood<br />

klaar voor de toekomst.<br />

Als ik terug kijk naar mijn kindertijd, hadden wij een bal, een fiets en het<br />

verlangen om buiten te spelen. En daar was niks mis mee. Waarom kan<br />

dat nu niet meer? We moeten wat mij betreft daarom op zoek naar een<br />

nieuwe balans voor de toekomst. Eentje die het midden houdt tussen het<br />

artificiële en het natuurlijke, tussen opnieuw het maximale halen uit onze<br />

productie enerzijds, en de fysieke en mentale gezondheid op peil houden<br />

van de mensen die daarvoor instaan anderzijds.<br />

66


Journaal<br />

Nieuwe oven<br />

In december jl. werd Platowood getroffen door een brand in een oven<br />

waarin het hout ‘gebakken’ wordt. Ondanks dat de bedrijfsvoering –<br />

door de grote voorraden geplatoniseerd hout – niet in gevaar kwam, was<br />

de oven niet meer te redden. De afgelopen maanden is er door het Nederlandse<br />

bedrijf BES Bollmann een nieuwe oven geïnstalleerd. De oven<br />

maakt gebruik van de allernieuwste technieken. Zo zitten de verwarmingselementen<br />

dichter bij het hout, kan het proces nóg beter gemonitord<br />

worden en wordt er aanzienlijk minder energie verbruikt.<br />

Bart Raymann, commercieel directeur van Platowood: “Ik ben trots op<br />

onze nieuwe oven. We leveren hetzelfde hoogwaardige en duurzame<br />

hout maar het proces is nóg duurzamer. Met de nieuwe oven kunnen we<br />

blijven voldoen aan de toenemende vraag naar onze duurzame bouwmaterialen.<br />

BES Bollmann heeft een knap stukje werk geleverd door deze<br />

technisch sterk verbeterde oven in zo’n kort tijdsbestek te kunnen ontwikkelen<br />

én te bouwen.”<br />

De nieuwe oven van Platowood is gasloos; voor de warmte wordt slechts<br />

reststoom van de duurzame energiecentrale op Industriepark Kleefse<br />

Waard gebruikt.<br />

GERMAN INNOVATION AWARD <strong>2020</strong><br />

VOOR SCHUIFDEURSYSTEEM HEROAL S 65<br />

heroal S 65 overtuigt door innovativiteit,<br />

productie-efficiëntie en rendabiliteit<br />

Het aluminium schuifdeursysteem heroal S 65 werd door de raad voor<br />

vormgeving als ‘winner’ met de German Innovation Award <strong>2020</strong> in de<br />

categorie ‘Excellence in Business to Business - Building & Elements’ onderscheiden.<br />

Het systeem scoorde vooral door zijn innovatieve constructie,<br />

de efficiënte productie en rendabiliteit.<br />

Het aluminium schuifdeursysteem heroal S 65 kenmerkt zich door zijn<br />

bijzonder eenvoudige en efficiënte productie en een innovatieve vleugelconstructie.<br />

De speciaal op het schuifdeursysteem afgestemde, nieuwe<br />

isolatieprofielen maken het hierbij mogelijk om grotere vleugels te gebruiken<br />

bij gelijkblijvende bescherming tegen verbuigen (bimetaal effect).<br />

Het gebruik van voorgemonteerde labyrinten op de vleugelprofielen bespaart<br />

een aparte bevestiging en maakt het gebruik van een zeer smalle<br />

middenstijl mogelijk: slechts 62 millimeter breedte van het aanzicht. Bovendien<br />

reduceert het rondom lopende kozijn de complexiteit van het<br />

systeem en vereenvoudigt daarmee de productie nog verder. Hierdoor<br />

is het schuifdeursysteem heroal S 65 bijzonder geschikt om een economisch<br />

aantrekkelijke oplossing voor een hoogwaardige woning- en projectbouw<br />

aan te kunnen bieden.<br />

Over de German Innovation Award<br />

De door de raad voor vormgeving uitgereikte German Innovation Award<br />

onderscheidt elk jaar branche overkoepelende producten en oplossingen<br />

die zich van eerdere oplossingen onderscheiden doordat zij de gebruiker<br />

centraal stellen en een meerwaarde bieden. De jury, bestaande<br />

uit onafhankelijke, interdisciplinaire experts uit de industrie, wetenschap,<br />

instellingen en financiële wereld, reikt de onderscheiding in twee<br />

categorieën uit: ‘Excellence in Business to Consumer’ en ‘Excellence in<br />

Business to Business’.<br />

Zij beoordelen de producten aan de hand van hun innovatiegraad, gebruiksvoordeel<br />

en rentabiliteit.<br />

67


Journaal<br />

INVISIDOOR 2.0: DE STANDAARD<br />

IN ONZICHTBARE BINNENDEUREN<br />

Invisidoor is de naam van het argenta pakket om binnendeuren onzichtbaar<br />

in te werken, strak in de wand en zonder zichtbare technieken. Voor<br />

draaideuren bestaat dit uit een aluminium kader om in te pleisteren dat<br />

kan uitgerust worden met de compatibele argenta invisible neo scharnieren<br />

en slotplaat. Met dit op maat bestelbare systeem gooide argenta al<br />

eerder hoge ogen op het vlak van high end design als het op onzichtbaar<br />

ingewerkte binnendeuren aankomt.<br />

Dat lukt door simpelweg één inbusschroef aan te draaien. Van schroefgaten<br />

is dus voortaan geen sprake meer bij de montage van een invisidoor<br />

deurkader. Verder is de profilering langs buiten zo vorm gegeven<br />

dat het deurkader voortaan ook met raamankers bevestigd kan worden.<br />

De zwaluwstaart profilering zorgt ook hier – net zoals bij de oorspronkelijke<br />

invisidoor-profielen – voor een betere hechting van PUR en<br />

vezelversterkte pleister.<br />

DECEUNINCK DEELT PAKKETTEN MET<br />

MONDMASKERS UIT AAN KLANTEN<br />

Deceuninck, producent van kunststof en aluminium bouwprofielen, wil<br />

in tijden van nood zijn steentje bijdragen. Het bedrijf verstuurt duizenden<br />

maskers naar zijn klanten, zodat ook zij hun activiteiten op een veilige en<br />

correcte manier kunnen voortzetten.<br />

Universele profielen<br />

Met de invisidoor 2.0 gaat de specialist in onzichtbaar deurbeslag nog<br />

een stap verder. Voortaan zijn de profielen voor de in te pleisteren deurlijsten<br />

in 2 universele variante verkrijgbaar, eentje voor binnendraaiende<br />

en eentje voor buitendraaiende deuren.<br />

Die profielen zijn bestelbaar op lengtes van 6 m voor deurbladen van 40<br />

mm en zijn zowel geschikt voor de slot- als de scharnierkant én het bovenprofiel<br />

van het deurkader. Je kan dus als schrijnwerker alle onderdelen<br />

zelf op maat in verstek zagen voor binnendeuren tot maximum 4000<br />

mm hoog en 1250 mm breed. Een meegeleverde interne hoekverbinding<br />

spant zichzelf volledig op zodat je de verstekken eenvoudig en mooi kan<br />

laten aansluiten.<br />

Geen enkel bedrijf blijft gespaard van de coronacrisis. Maar na enkele<br />

weken van strenge maatregelen, proberen bedrijven wereldwijd de draad<br />

opnieuw op te pikken. Deceuninck wil na het doorvoeren van de nodige<br />

maatregelen in zijn productie in België, eveneens bijdragen aan de voortzetting<br />

of herneming van de activiteiten van zijn klanten.<br />

Om hen een duwtje in de rug te geven, verstuurt het bedrijf duizenden<br />

pakketten met mondmaskers naar zijn klanten in West-Europa. Deceuninck<br />

wil daarmee zijn steentje bijdragen om de sector opnieuw te laten<br />

herleven, maar benadrukt daarbij dat elk bedrijf eigen maatregelen moet<br />

uitwerken, aangepast aan de situatie ter plaatse en de geldende regelgeving.<br />

Reeds sinds de tweede helft van april <strong>2020</strong> hernam de productiesite<br />

van Deceuninck in België ook haar activiteiten. Na een grondige ontsmetting<br />

van de productiehallen werden de extrusielijnen geleidelijk weer opgestart.<br />

Het personeel kreeg via een flyer duidelijke richtlijnen over welke<br />

maatregelen er moeten worden gevolgd. Productiebrigadiers fungeren<br />

nu als gezondheidsambassadeurs en volgen alles nauwgezet op om de<br />

veiligheid van alle medewerkers optimaal te garanderen.<br />

68


Journaal<br />

ONLEVEL LANCEERT EIGEN WEBSHOP<br />

We geven meteen het woord aan Erwin Stegenga van Onlevel GmbH. Hij<br />

heeft goed nieuws! “Wij zijn verheugd te mogen meedelen dat Onlevel<br />

een steentje bijdraagt aan uw zakelijke efficiëntie, ongeacht waar u of uw<br />

medewerkers zich ook bevinden. Ongeacht het tijdstip van de dag, welke<br />

dag dan ook. Met gepaste trots kunnen we u melden dat de lancering<br />

van de Onlevel-webshop een feit is!”<br />

Erwin Stegenga: “We wensen iedereen alvast veel plezier met het bladeren<br />

door de talloze webpagina’s aan producten! Verder hopen we dat<br />

u, uw familie en uw medewerkers gezond door de Coronacrisis komen,<br />

blijf veilig en gezond. Wij verheugen ons er alvast op om u weer onder<br />

normale omstandigheden te mogen bezoeken, wanneer dat weer kan.”<br />

Een bestelsysteem dat het verschil maakt<br />

Onlevel heeft kosten noch moeite gespaard om gebruikers via de webshop<br />

toegang te geven tot het volledige assortiment aan onderdelen voor<br />

balustradesystemen, valbeveiligingen, glasklemmen en alle andere zaken<br />

die zo kenmerkend zijn voor ons bedrijf. Met een eigen account kan de<br />

gebruiker wanneer het hem het beste uitkomt gewoon de zaken die u<br />

nodig heeft bestellen. Heel erg handig wanneer men vanuit huis werkt,<br />

of wanneer u op een project constateert dat u iets te kort komt. Denkt u<br />

zich eens in hoe gemakkelijk het is wanneer u moeiteloos uw bestelling<br />

kunt doorgeven aan ons, wanneer u na kantoortijd op de zaak of thuis<br />

bent en alles graag voor de volgende dag geregeld ziet! Met de nieuwe<br />

Onlevel-webshop kan het allemaal.<br />

Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.onlevel.com en maak kennis<br />

met ons zeer veelzijdige bestelsysteem, dat in niet minder dan 7 talen ter<br />

beschikking staat.<br />

AUTOMATISERING VAN<br />

A TOT Z IN EEN PAKKET<br />

MATRIXKOZIJN<br />

MatrixKozijn is een totaaloplossing<br />

voor dé automatisering van alle<br />

disciplines bij producenten van<br />

houten en kunststof kozijnen.<br />

MatrixKozijn voorziet in oplossingen<br />

voor elke afdeling. Van de verkoop tot<br />

en met de productie en levering.<br />

18 KRACHTIGE MODULES<br />

• Relatiebeheer<br />

• Projectbeheer<br />

• Projectplanning<br />

• Offertecalculatie<br />

• BIM<br />

• Orders<br />

• Webwinkel<br />

• Documentbeheer<br />

• Werkvoorbereiding<br />

• Inkoop<br />

• Voorraadbeheer<br />

• Productieplanning<br />

• CNC machine<br />

aansturing<br />

• Tijdregistratie<br />

• Mobiel<br />

• Nacalculatie<br />

• Leveringen<br />

• Verkoop- en<br />

inkoopfacturen<br />

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn<br />

000194400<strong>03</strong> - MATRIX SOFTWARE.indd 1 11-05-20 09:33<br />

69


Tekst: Johan Debaere | Beeld: SIEGENIA<br />

‘Best of the Best’-award<br />

voor barrièrevrije dorpel<br />

De red dot design awards zetten jaarlijks producten in de kijker die zich onderscheiden door onder meer hun innovatief karakter, vormgeving,<br />

kwaliteit en duurzaamheid. De ECO PASS SKY axxent, de barrièrevrije vloerdorpel van de SIEGENIA GROUP voor hef-schuifelementen<br />

uit hout-aluminium, werd bekroond met de Red Dot Best of the Best <strong>2020</strong> award voor zijn uitzonderlijke design. Net als de<br />

andere ECO PASS vloerdrempels blinkt dit product ook uit door de perfecte aansluiting en de gemakkelijke verwerking.<br />

De ECO PASS SKY axxent, SIEGENIA’s barrièrevrije vloerdorpel, werd bekroond met een Red Dot Design Award.<br />

Sinds 1955 kent het Design Zentrum Nordrhein<br />

Westfalen de Red Dot Awards toe aan producten<br />

die zich onderscheiden dankzij hun<br />

innovatief karakter, vormgeving, kwaliteit en<br />

duurzaamheid. Een jury van internationaal vermaarde<br />

designers, architecten en designexperts<br />

'Deze barrièrevrije vloerdorpel blinkt uit door<br />

zijn unieke vormgeving, perfecte aansluiting<br />

en gemakkelijke verwerking'<br />

70


eoordeelde dit jaar 6500 producten uit liefst<br />

60 landen. Slechts 1% van alle inzendingen<br />

kreeg een Red Dot Award, een bewijs dat alleen<br />

de meest vooruitstrevende en baanbrekende<br />

oplossingen bekroond worden. De ECO PASS<br />

SKY axxent, SIEGENIA’s barrièrevrije vloerdorpel<br />

voor hef-schuif-elementen uit hout-aluminium,<br />

werd bekroond met de Red Dot Best of the Best<br />

<strong>2020</strong> award voor zijn uitzonderlijke design.<br />

“We zijn zeer trots op deze grootst mogelijke<br />

onderscheiding bij de Red Dot Award: Product<br />

Design <strong>2020</strong>", zegt Christoph Scheuring, product<br />

manager PORTAL bij SIEGENIA. “Bij de<br />

'Een jury van internationaal vermaarde designers,<br />

architecten en designexperts beoordelen<br />

de producten'<br />

ontwikkeling van deze vloerdorpel was onze<br />

doelstelling om een nieuwe norm te zetten op<br />

het vlak van design en een barrièrevrije doorgang,<br />

rekening houdend met een perfecte<br />

aansluiting en waterafvoer. Deze award is het<br />

bewijs dat we daarin geslaagd zijn.”<br />

Een uniek design en<br />

een perfecte aansluiting<br />

ECO PASS SKY axxent, de vloerdorpel voor<br />

hef-schuif-elementen van hout-aluminium van<br />

SIEGENIA, combineert esthetiek en barrièrevrijheid.<br />

De barrièrevrije dorpel en de integratie<br />

van de looprail in het hout zorgen voor een<br />

vlakke doorgang naar buiten en combineren<br />

dit met unieke ontwerpkenmerken, die grote<br />

glaspartijen uit hout-aluminium tot een ware<br />

eyecatcher maken.<br />

“Zo wordt de vloerdorpel optisch aangepast<br />

aan het materiaal van de ramen, wat resulteert<br />

in een uniform en elegant design. Verder<br />

springt het ontwerp van de vaste vleugel in het<br />

oog. De uitsparing in de profielen van deze<br />

vleugel zorgt ervoor dat het glas tot helemaal<br />

tegen de vloer komt, waardoor er een maximaal<br />

glasoppervlak en een optimale lichtinval<br />

ontstaat", licht de product manager toe.<br />

“De geteste inbraakwerendheid van de ECO<br />

PASS SKY axxent en de PORTAL HS, het beslag<br />

van SIEGENIA voor hef-schuifsystemen,<br />

voorkomt dat ongewenste bezoekers binnen<br />

komen. Zelfs in de RC2-uitvoering blijft de<br />

barrièrevrije doorgang behouden.”<br />

Ook de roosters voor de waterafvoer en de<br />

ontwateringsgoot sluiten qua design perfect<br />

bij elkaar aan. Net als de andere ECO PASS<br />

vloerdrempels blinkt dit product ook uit door<br />

de perfecte aansluiting, de gemakkelijke<br />

verwerking en de ongekende veiligheid en betrouwbaarheid.<br />

De hoogwaardige constructie<br />

met onder meer afdichtingsplaten en bodemprofielen,<br />

aangevuld met de door de regelgeving<br />

voorgeschreven afvoergoot, zorgt voor<br />

een maximale waterdichtheid.<br />

Met de ECO PASS SKY axxent kunnen hef-schuifsystemen uit hout-aluminium met een barrièrevrije doorgang<br />

gerealiseerd worden. Het unieke design springt meteen in het oog.<br />

Een plaats in het<br />

Red Dot Design Museum<br />

De ECO PASS SKY axxent zal te bewonderen<br />

zijn in het Red Dot Design Museum in Essen. “In<br />

deze tentoonstelling – bijna 4000 m² verspreid<br />

over 5 verdiepingen – krijgt onze barrièrevrije<br />

vloerdorpel een plaatsje tussen andere uitstekende,<br />

innovatieve producten, die over de jaren<br />

heen met een Red Dot Design Award bekroond<br />

werden, sluit Christoph Scheuring af. n<br />

71


100% ECOLOGISCH<br />

NATUURLIJKE<br />

ISOLATIE<br />

DE NIEUWE HOUTVEZELISOLATIE<br />

VAN SOPREMA<br />

» Aangenaam leefcomfort<br />

» Duurzaam & milieuvriendelijk<br />

» Geluidsisolerend<br />

» Diffusie-open & luchtdicht<br />

» Voor een multifunctionele gebouwschil<br />

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST<br />

Tel: +<strong>03</strong>1 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl


LogiKal<br />

De beste ramen, deuren en gevels maakt men<br />

met het software-duo LogiKal en LogiKal MES<br />

van Orgadata.<br />

www.orgadata.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Horst Klaes GmbH<br />

Software voor een snelle en<br />

betrouwbare productie van deuren<br />

Digitalisering helpt om procedés en productieprocessen transparant te verbeteren en te verkorten. De Horst Klaes GmbH, wereldwijd<br />

marktleider in de ontwikkeling van software-oplossingen voor fabrikanten van ramen, deuren, vliesgevels en serres, heeft voor elk<br />

niveau binnen een firma innovatieve IT-oplossingen, die efficiënt de productie ondersteunen. Met de Klaes TürDesigner kunnen deuren<br />

in eender welk materiaal op een zeer flexibele manier geproduceerd worden. Dankzij het nieuwe multimodel kunnen verwerkers de<br />

deurontwerpen nu nog sneller maken en aanpassen.<br />

Klaes helpt bedrijven om de eigen bedrijfsprocessen te optimaliseren.<br />

Dankzij professionele software, die de organisatie en verkoop, de planning<br />

en de productie volledig beheert, worden de meest complexe opdrachten<br />

plots kinderspel. Offertes, bestellingen, leverbonnen, facturen;<br />

alles wordt uiterst overzichtelijk per productie of project weergegeven.<br />

Prijsberekening gebeurt automatisch en op basis van de capaciteit wordt<br />

de levertermijn weergegeven of wordt er gecontroleerd of de door de<br />

klant gewenste leverdatum haalbaar is. Na de orderbevestiging kunnen<br />

alle gewenste gegevens in één of meerdere productieorders overgenomen<br />

worden of kunnen posities uit meerdere offertes in één opdracht<br />

samengebracht worden. De software stuurt de machines op de werkvloer<br />

en alle bewerkingen - of het nu gaat om snijden, boren of frezen – verlopen<br />

volautomatisch en simultaan.<br />

'Met deze software kun je vlot<br />

elke deur ontwerpen, berekenen<br />

en produceren<br />

Multimodel voor Klaes TürDesigner<br />

Met de Klaes TürDesigner worden deuren, maar ook raamvleugels,<br />

in zowel hout, hout-aluminium, kunststof of aluminium op een zeer<br />

flexibele manier geconfigureerd, gevisualiseerd en geproduceerd. Alle<br />

mogelijke volblad- en kaderconstructies worden, indien gewenst,<br />

Het nieuwe multi-model vereenvoudigt het ontwerp aanzienlijk. In een handomdraai wordt elk ontwerp aangepast aan de wensen van de klant.<br />

74


Zo snel wordt een multimodel gewijzigd!<br />

Dit voorbeeld toont hoe eenvoudig een dergelijk model voor<br />

de productie van deuren aangepast kan worden:<br />

1. De deurgreep aanpassen en 200 mm langer maken –<br />

ook de uitsparing voor het glaspaneel past zich automatisch<br />

aan<br />

Klaes TürDesigner is een software die verwerkers toelaat om klassieke en moderne<br />

op een efficiënte en snelle manier te ontwerpen, berekenen en produceren.<br />

2. Deze uitsparing 100 mm naar links verschuiven<br />

3. De stootrand onderaan 50 mm verhogen<br />

'Dankzij het nieuwe multimodel<br />

kan de verwerker in een<br />

handomdraai het ontwerp van<br />

de deur aanpassen'<br />

4. Een patroon van infrezingen met een breedte van<br />

16 mm naast de uitsparing aan de kant van de<br />

scharnieren aanbrengen, automatisch symmetrisch<br />

verdeeld over de volledig hoogte van de uitsparing<br />

5. Een verticale infrezing naast de uitsparing invoegen,<br />

die automatisch loopt van de bovenkant van de deur<br />

tot tegen de stootrand aan de onderzijde.<br />

samen met de ramen uitgewerkt en volgen hetzelfde productieproces.<br />

De innovatieve invoersystematiek resulteert in een hoge betrouwbaarheid<br />

en snelheid bij de productie. Om de flexibiliteit en de productiesnelheid<br />

nog te verhogen, werd een intelligent multimodel ontwikkeld.<br />

Met een paar kleine wijzigingen in de parameters kunnen de meest<br />

uiteenlopende designs worden gecreëerd. Zo kunnen details, zoals infrezingen<br />

of uitsparingen, verschoven, veranderd en verkleind worden.<br />

Ook de frequentie kan worden aangepast. Daardoor kan men de belangrijkste<br />

designs snel en nauwkeurig realiseren, zonder dat het daarbij<br />

nodig is om manueel CAD-tekeningen te maken.<br />

Eenvoudig en compleet<br />

Klaes TürDesigner maakt het ontwerp, de berekening en de productie<br />

van volblad- en kaderdeuren dan ook zeer eenvoudig. De integratie in de<br />

ERP-software van Klaes maakt de oplossing tevens uiterst interessant voor<br />

bedrijven die alleen maar deuren produceren. Deze software is een allin-one<br />

oplossing voor de volledige organisatie van de bedrijfsprocessen:<br />

van het ontwerp en het automatisch genereren van productiebonnen en<br />

detailtekeningen tot het aanleveren van de data voor de sturing van de<br />

CNC-machines. n<br />

www.klaes.com<br />

75


Tekst en beeld: DUCO<br />

PRIMA WERKEN IN EEN KANTOORGEBOUW<br />

WAAR DE ZON OP SCHIJNT!<br />

Grote ramen? 's Zomers wordt het binnen wel héél warm? Zonnestralen belemmeren het zicht op uw computer- of tv-scherm?<br />

Herkenbaar, maar niet onoplosbaar. Het zonwering systeem DucoSlide LuxFrame XXL kan hoogtes tot 6 meter aan. Een toepassing<br />

hiervan vindt u in een kantoorgebouw te Oostende (B).<br />

Het is onmogelijk om ongelukkig te werken in het kantoorgebouw van de<br />

sociale woonmaatschappij Gelukkige Haard te Oostende. De werknemers<br />

profiteren er van een werkplek met duurzame oplossingen en van het<br />

zonweringsysteem DucoSlide LuxFrame XXL dat een optimale wering van<br />

zowel hitte als lichtinval teweegbrengt.<br />

Kantoorgebouw als antwoord<br />

op bouwuitdagingen<br />

Eén ding staat vast: anno <strong>2020</strong> zijn gebouwen met dikke isolatiepakketten<br />

en grote raampartijen niet meer weg te denken. Dat geldt ook bij<br />

dit nieuwbouwproject.<br />

Sara Casteur, directrice ‘De Gelukkige Haard’: “We kozen voor isolatiemateriaal<br />

van 18cm dik. Bij ons kantoorgebouw streefden we energieneutraliteit<br />

na. Zo is er verwarming voorzien met warmtepompen. Het moest<br />

en zou een moderne en aangename werkplaats worden. Eentje met een<br />

antwoord op de uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan.”<br />

Architecturale zonwering voor grote raamoppervlaktes<br />

“In het kantoor was er de mogelijkheid tot een passieve koeling met een<br />

maximaal temperatuurverschil van 3 graden”, vervolgt Casteur. “Maar<br />

door de grote raamoppervlaktes was dit niet performant. Daarom is<br />

beslist om een beroep te doen op de aluminium schuifpanelen in XXLformaat<br />

van Duco. Om de zonnehitte te weren en de temperatuur in de<br />

werkruimte te laten zakken. Maar ook omdat dit zonweringsysteem een<br />

perfect match vormt met het gebouw.”<br />

'Het moest en zou een moderne<br />

en aangename werkplaats worden.<br />

Eentje met een antwoord op<br />

de uitdagingen waar we vandaag<br />

de dag voor staan'<br />

Buitenzonwering voor binnencomfort<br />

Om het zonlicht buiten te houden op de meest ongewenste momenten<br />

zijn de aluminium schuifluiken voorzien van Ellips 150-lamellen. Deze vleugelvormige<br />

lamellen liggen in een hoek van 45° en houden zo de warmte<br />

optimaal buiten. Ze laten bovendien toe om het zonlicht gefilterd binnen te<br />

laten. Op deze manier koppelt u een strak gevelbeeld aan een extra comfortabel<br />

binnencomfort. Sara Casteur besluit: “Of ik tevreden ben? Ik vang<br />

alleen maar lovende reacties op over de integratie van de zonwering.” n<br />

76


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Panelen Holland BV<br />

Een deurpaneel op maat voor ieder project:<br />

Hoe eenvoudig of luxe wilt u het hebben?<br />

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werd de toepassing van sandwichpanelen geïntroduceerd in de Nederlandse bouw. In datzelfde<br />

decennium werd Panelen Holland BV opgericht, dat zich niet alleen heeft ontwikkeld tot marktleider in custom made sandwichen<br />

deurpanelen voor met name de gevelbouw, maar ook tot een pionier in materiaaltoepassingen, afwerkingen en veiligheid. Exact<br />

conform de beschikbare keurmerken.<br />

Voor een woningproject in Hoek van Holland leverde Panelen Holland BV vleugeloverdekkende deuren die voldoen aan de SKG ** certificering.<br />

“We hebben een uitgebreide kennis en expertise<br />

in het verlijmen van diverse soorten materialen”,<br />

vertelt Hoofd Verkoop Vincent Wijnja.<br />

“Van eenvoudige panelen in Trespa, aluminium,<br />

geëmailleerd glas, HPL, Renolit en staal tot en<br />

met luxe cassettepanelen, inclusief geïntegreerde<br />

steenwolisolatie, randkaders en sparingen.<br />

Dankzij ons uitgebreide machinepark kunnen<br />

wij sandwich- en deurpanelen in alle soorten<br />

en maten produceren. Wij denken graag vanaf<br />

de tekentafel/engineering tot en met de uitlevering<br />

mee met onder andere gevelbouwers,<br />

kunststof en aluminium kozijnenfabrikanten,<br />

schildersbedrijven en aannemerspartijen om tot<br />

de beste oplossing voor ieder project te komen.<br />

Daarbij houden we niet alleen rekening met<br />

de esthetische en energetische wensen en het<br />

beschikbare budget, maar ook met een optimale<br />

inbraakwerendheid. Enkele jaren geleden<br />

hebben wij een SKG ** certificering behaald.<br />

Indien gewenst kunnen al onze sandwich- en<br />

deurpanelen conform de technische eisen van<br />

dit certificeringssysteem geëngineerd, geproduceerd<br />

en geleverd worden. Zo hebben wij<br />

een systeem ontwikkeld, waardoor de ruiten<br />

niet meer van buitenaf uit het deurpaneel verwijderd<br />

kunnen worden.”<br />

Een kwalitatief hoogwaardige<br />

en veilige deur, conform alle<br />

keurmerken<br />

“Al sinds de introductie van het SKG keurmerk<br />

merken wij dat het veiligheidscertificaat weliswaar<br />

in de meeste projectbestekken wordt<br />

voorgeschreven, maar in de praktijk niet altijd<br />

wordt gehaald”, vertelt Wijnja. “Ook anno <strong>2020</strong><br />

78


'Als organisatie zetten wij al enkele jaren<br />

alles op alles om producten te leveren op basis van<br />

de beschikbare keurmerken'<br />

n<br />

Vleugeloverdekkende deuren, conform de SKG ** certificering, in Krimpen aan den IJssel.<br />

worden voordeuren nog regelmatig zonder certificering<br />

opgeleverd. Een gemiste kans, omdat<br />

bewoners hiermee niet verzekerd zijn van een<br />

kwalitatief hoogwaardige en veilige deur, conform<br />

het Bouwbesluit. Als organisatie zetten wij<br />

al enkele jaren alles op alles om producten wél<br />

te leveren conform de beschikbare keurmerken.<br />

Het afgelopen jaar hebben wij onze producten<br />

bijvoorbeeld doorontwikkeld en uitvoerig getest,<br />

waardoor we volledig aan de SKG ** certificering<br />

en andere keurmerken zoals MVO, ISO14001,<br />

ISO9001 en C2C voldoen.”<br />

Voor ieder project een passende,<br />

maatwerk oplossing<br />

Panelen Holland BV is actief in Nederland,<br />

België en Duitsland. Dagelijks werken circa zestig<br />

medewerkers op twee productielocaties in<br />

Oosterwolde aan de ontwikkeling en productie<br />

van uiteenlopende sandwich- en deurpanelen.<br />

“Met een eigen metaalbewerkingsafdeling, een<br />

complete verlijmstraat en diverse persen kunnen<br />

wij voor ieder project maatwerk leveren. Hoe<br />

groot of klein de order ook is”, vertelt Wijnja.<br />

“Klanten hebben bij ons niet alleen de keuze uit<br />

een uitbreid assortiment materialen, maar ook<br />

uit diverse uitvoeringen. Van een simpel Trespapaneel<br />

tot en met een luxe, inbraakwerende en<br />

vleugeloverdekkende deur met sparingen, sponningen<br />

en sierkaders en inclusief doorzichtglas,<br />

matte beglazing of reliëfbeglazing, waardoor<br />

een esthetisch hoogwaardig straatbeeld ontstaat.<br />

Benieuwd? Wij verrassen gevelbouwers,<br />

kunststof en aluminium kozijnenfabrikanten,<br />

schildersbedrijven en aannemerspartijen graag<br />

met een ontwerp op maat.” n<br />

79


Tekst en beeld: Salto Systems<br />

REVOLUTIONAIRE OPLOSSING VOOR<br />

TOEGANGSCONTROLE KLUISJES, KASTEN EN LADES<br />

Tot nu toe was het niet mogelijk om kluisjes en kastjes te voorzien van draadloze, real-time online elektronische toegangscontrole die<br />

ook nog eens met een smartphone te bedienen is. Door de BLE (Bluetooth Low Energy) -technologie te integreren in het nieuwste elektronische<br />

lockerslot, heeft SALTO een product op de markt gebracht dat nu ook online toegangscontrolefunctionaliteiten biedt voor o.a.<br />

kluisjes, kasten en lades.<br />

"Nu de wereld elke dag digitaler wordt, is het<br />

noodzakelijk om juist nu nieuwe technologieën<br />

te introduceren voor o.a. de retailmarkt, de gezondheidszorg<br />

en het onderwijs", aldus Aznar<br />

Sethna – CSMO bij SALTO Systems. "De nieuwe<br />

SALTO XS4 Locker Lock met BLE-technologie<br />

zorgt voor meer controle, creëert een flexibele<br />

en veilige opslagmogelijkheid en stelt gebruikers<br />

zelfs in staat om het lockerslot, via een<br />

mobiele app, met de smartphone te bedienen.”<br />

De wens voor een draadloze elektronische toegangscontroleoplossing<br />

met online functionaliteiten<br />

voor kluisjes of kasten bestaat al lange tijd<br />

in veel sectoren. De specifieke behoeften en de<br />

inhoud van kluisjes of kasten verschilt echter wel<br />

per doelgroep. Op kantoren kunnen in afgesloten<br />

kasten bijvoorbeeld dure apparatuur zitten,<br />

in sportscholen bevatten kluisjes in de kleedkamers<br />

vooral persoonlijke bezittingen terwijl kluisjes<br />

en kasten in de medische sector bijvoorbeeld<br />

zware medicijnen kunnen bevatten.<br />

"Het toevoegen van BLE-functionaliteiten aan<br />

de SALTO XS4 Locker Lock biedt niet alleen de<br />

meest up-to-date bescherming voor kluisjes en<br />

kasten, maar geeft tevens de mogelijkheid om<br />

deze lockersloten te gebruiken in elk platform<br />

van SALTO. Zoals het gebruik in combinatie met<br />

het SALTO ProAccess SPACE platform of SALTO<br />

KS (Keys as a Service); de Cloud-gebaseerde toegangscontroleoplossing",<br />

zegt Aznar Sethna.<br />

SALTO BLUEnet Technologie<br />

biedt de mogelijk voor nieuwe<br />

functionaliteiten<br />

SALTO BLUEnet Wireless is ontwikkeld om te<br />

voldoen aan de hoogste eisen op het gebied<br />

van veiligheid, connectiviteit en gebruiksgemak<br />

en is nu succesvol toegevoegd aan de SALTO<br />

XS4 Locker BLE.<br />

Het SALTO BLUEnet toegangscontrolesysteem<br />

wordt via Bluetooth RF in een netwerk opgenomen<br />

en is speciaal ontworpen voor essentiële<br />

'Een ergonomisch gevormde bedieningsknop<br />

zorgt voor eenvoudig gebruik'<br />

deursituaties waarbij online toegangscontrole<br />

vereist is. De controle en het beheer van alle<br />

toegangspunten kan op afstand en in real-time<br />

plaatsvinden. De draadloze verbinding van<br />

SALTO BLUEnet stelt de beheerder in staat om<br />

onder andere directe toegangsgebeurtenissen<br />

te controleren, biedt de mogelijkheid om het<br />

lockerslot van afstand te ontgrendelen en de<br />

status van de deur te controleren.<br />

De geavanceerde technologie die is geïntegreerd<br />

in de SALTO XS4 Locker BLE en alle overige<br />

SALTO producten met BLE van de SALTO<br />

BLUEnet-generatie maakt ook de controle van<br />

de batterijstatus en het inzien van de deurgeschiedenis<br />

in real-time mogelijk. Net als bij reguliere<br />

draadloze SALTO BLUEnet deuren kunnen<br />

gebruikers van de SALTO XS4 Locker BLE:<br />

Online de status van het lockerslot<br />

controleren;<br />

Weten of het lockerslot door iemand is<br />

geopend of gesloten (kaart is aangeboden);<br />

De positie van de schoot inzien (de schoot<br />

is in open of gesloten positie);<br />

De batterijstatus online controleren;<br />

Een blacklist via de lockers verspreiden;<br />

Firmware updates uitvoeren via de<br />

draadloze netwerkverbinding;<br />

Het lockerslot van afstand openen;<br />

Een noodopening of een noodvergrendeling<br />

uitvoeren.<br />

De SALTO XS4 Locker BLE<br />

is eenvoudig te installeren<br />

Het ontwerp van de nieuwe SALTO XS4<br />

Locker BLE is gebaseerd op de eerste versie;<br />

80


de XS4 Locker Lock. Een ergonomisch gevormde<br />

bedieningsknop zorgt voor eenvoudig gebruik<br />

- zelfs met natte handen. Het slot heeft<br />

een elektronisch gestuurde ontgrendeling en<br />

een (rood en groen) beschikbaarheidsindicator.<br />

De XS4 Locker BLE is eenvoudig te monteren<br />

en kan, door dezelfde maatvoering, direct<br />

worden geplaatst ter vervanging van de eerste<br />

versie van het lockerslot (De XS4 Locker Lock).<br />

En in een tijdperk waarin besmettelijke virussen<br />

en bacteriën de krantenkoppen domineren,<br />

is het bijzonder prettig dat de XS4 Locker<br />

BLE standaard wordt geleverd met BioCote®<br />

Antimicrobiële Technologie die bacteriën tot<br />

99,99% kan reduceren.<br />

Wat zijn de voordelen van<br />

een Lockerslot met BLE?<br />

Elektronische toegangscontrole in het algemeen,<br />

en de SALTO XS4 Locker BLE in het bijzonder,<br />

elimineren de problemen rondom sleutelbeheer,<br />

een gebruiker die een sleutel verliest of het verlaten<br />

van een lockerslot in een vergrendelde<br />

toestand voor een lange periode. De SALTO XS4<br />

Locker BLE geeft beheerders volledige controle<br />

en de mogelijkheid tot verschillende openingsmodi<br />

voor gebruikers, waaronder een vaste locker<br />

toewijzing, een specifieke gebruiker met een<br />

geautoriseerde ID-drager of een mobiele sleutel<br />

bedient een specifiek kluisje.<br />

Vrije locker keuze: elke gebruiker met een geautoriseerde<br />

ID-drager kiest een vrij kluisje en<br />

neemt hierover de controle.<br />

Familiegebruik optie: Meerdere gebruikers<br />

met geautoriseerde ID-dragers kunnen hetzelfde<br />

kluisje bedienen.<br />

De bedieningsmogelijkheid<br />

met een smartphone maakt<br />

het een ware innovatie<br />

Één van de belangrijkste voordelen van een intelligente<br />

toegangscontroleoplossing met BLE is de<br />

mogelijkheid om eenvoudig gebruik te kunnen<br />

maken van mobiele sleutels via smartphones.<br />

De SALTO XS4 Locker BLE is compatibel met de<br />

mobiele sleutels van SALTO Systems: via de JustIN<br />

Mobile app en via de SALTO KS app. Dit betekent<br />

dat elke gebruiker met een smartphone<br />

(IOS of Android) een lockerslot kan bedienen.<br />

Een nieuwe wereld van beheer<br />

Naast de juiste hardware producten zoals de<br />

nieuwe SALTO XS4 Locker BLE is een goed<br />

beheerplatform voor het toegangscontrolesysteem,<br />

zoals de SALTO ProAcces Space software,<br />

minstens net zo belangrijk. De geavanceerde<br />

web-based toegangscontrolebeheersoftware<br />

ProAccess SPACE biedt beheerders de mogelijkheid<br />

om vanuit een gebruiksvriendelijk interface<br />

het gebruik van lockersloten real-time in de gaten<br />

te houden via de beschikbare rapportages<br />

en logbestanden van elke afzonderlijke lockerslot.<br />

Daarnaast is het mogelijk om lockersloten<br />

op afstand te bedienen, firmware updates uit te<br />

voeren via de draadloze netwerkverbinding, het<br />

uitvoeren van noodopeningen/ -sluitingen en de<br />

mogelijkheid om eenvoudig alle toegangsautorisaties<br />

te beheren. Dit beheer vindt beveiligd<br />

plaats en is volledig in overeenstemming met de<br />

geldende AVG-regelgeving.<br />

De SALTO XS4 Locker BLE is ook compatibel<br />

met SALTO KS - Keys as a Service – de Cloudgebaseerde<br />

toegangscontroleoplossing. Omdat<br />

dit platform volledig Cloud-gebaseerd is zijn er<br />

geen software downloads nodig om SALTO KS<br />

te implementeren. Het enige dat nodig is, is een<br />

internetverbinding. De mogelijkheid om nu ook<br />

een lockerslot toe te voegen in een bestaand<br />

SALTO KS toegangscontrolesysteem opent een<br />

schat aan mogelijkheden voor veel bedrijven<br />

die al werken met SALTO KS. n<br />

81


Van standaard tot high tech<br />

CNC-productielijnen voor HVL<br />

Al meer dan 60 jaar levert Kruba BV uit Baarn verspanende machines voor o.a. de productie<br />

van (HVL) kunststof, aluminium en houten kozijnen, variërend van eenvoudige standaardoplossingen<br />

tot high tech CNC-gestuurde productielijnen. Naast het huismerk Kruba worden<br />

systemen van Graule, Pertici, Rapid, Urban, Maka, Thorwesten en Italmac geleverd.<br />

Kijk voor meer informatie op www.kruba.nl.<br />

Pertici CNC Zaagcentrum voor kunststof profielen<br />

type Scarabeo SC5-55<br />

Urban 2-voudig CNC Hoek- en T-las Bewerkingscentrum type S<br />

V-840<br />

Thorwesten CNC Kunststof <strong>Profiel</strong>bewerkingscentrum type TH-PBZ-4<br />

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 4024-2-HVL<br />

Tolweg 9, 3741 LM Baarn<br />

www.kruba.nl, +31(0)35 543 35 55<br />

Kruba Staalzaagcentrum


WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR, OOK NU!<br />

20 jaar kennis en ervaring<br />

Hoogwaardige kwalitatieve<br />

producten<br />

Duurzame maatwerk oplossingen<br />

Geproduceerd in eigen fabriek<br />

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN<br />

VOOR DE KOZIJNINDUSTRIE<br />

WWW.VENSTERTECHNIEK.NL<br />

Ericaweg 9 | 7021 PB Zelhem<br />

info@venstertechniek.nl


PROFIEL PARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

<strong>Profiel</strong> Partners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

PROFIEL-ONLINE.NL<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Profiel</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid<br />

van <strong>Profiel</strong> Partners door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de <strong>Profiel</strong><br />

Partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

A+W SOFTWARE GMBH<br />

Am Pfahlgraben 4 - 10<br />

D-35415 POLHEIM<br />

T +49 64 04 20 51 0<br />

E info@a-w.com<br />

W www.a-w.com<br />

ASSA ABLOY<br />

Heide 9<br />

B-1780 WEMMEL<br />

T + 32 22 47 79 11<br />

E info@assaabloy.com<br />

W www.assaabloy.com<br />

CELDEX B.V.<br />

Mijlstraat 18<br />

5281 LL BOXTEL<br />

Postbus 183<br />

5280 AD BOXTEL<br />

T +31 411 68 24 00<br />

E sales@celdex.nl<br />

W www.celdex.nl<br />

DOZON BOUWTECHNIEK BV<br />

Innovatieweg 6<br />

7007 CD DOETINCHEM<br />

T +31 314 35 06 11<br />

F +31 314 35 06 66<br />

E info@dozon.nl<br />

W www.dozon.nl<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

BAB COMM. V.<br />

Welvaartstraat 22 unit 1<br />

B-2200 HERENTALS<br />

T +32 498 57 49 99<br />

E info@buigwerken.be<br />

W www.buigwerken.be<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

design<br />

®<br />

international<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 05<br />

E info@ckdesign-int.com<br />

W www.ckdesign-int.com<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

DR. HAHN GMBH & CO KG<br />

Trompeterallee 162<br />

D-41189 MÖNCHENGLADBACH<br />

Postfach 400109<br />

D-41181 MÖNCHENGLADBACH<br />

T +49 21 66 95 43<br />

E hahn@dr-hahn.de<br />

W www.dr-hahn.eu<br />

ALL-FIX BVBA<br />

BENELUX agent Comaglio Valdorpels<br />

van Overbekelaan 182 bus 34<br />

B-1083 GANSHOREN (BRUSSEL)<br />

T +32 471 735 169<br />

F +32 2 305 47 29<br />

E all-fix@telenet.be<br />

W www.comaglio.it<br />

BOHLE BENELUX BV<br />

Nieuweweg Noord 314 B 20<br />

3905 LX VEENENDAAL<br />

T +31 318 55 31 51<br />

F +31 318 51 98 59<br />

E info@bohle.com<br />

W www.bohle-groupcom<br />

DEVENTER PROFIELEN<br />

Voorerf 75<br />

4824 GM BREDA<br />

T +31 76 541 69 00<br />

F +31 76 541 69 10<br />

E info@deventer-profielen.nl<br />

W www.deventer-profielen.nl<br />

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +31 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

ALUK ALUMINIUM BV<br />

Esp 440<br />

5633 AJ EINDHOVEN<br />

T +31 40 264 64 94<br />

E info@aluk.com<br />

W www.aluk.com<br />

BREUER+SCHMITZ<br />

Locher Strasze 25<br />

D-42719 SOLINGEN<br />

T +49 212 39 625<br />

E info@breuerundschmitz.de<br />

W www.breuerundschmitz.de<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

www.dulimex.nl<br />

®<br />

AMI BV<br />

Spikweien 70<br />

5943 AD LOMM<br />

T +31 77 473 74 75<br />

F +31 77 473 74 79<br />

E info@ami.nl<br />

W www.ami.nl<br />

BURGHOUWT BOUWBESLAG BV<br />

Pieter Calandweg 29<br />

6827 BJ ARNHEM<br />

Postbus 2150<br />

6802 CD ARNHEM<br />

T +31 26 368 42 42<br />

F +31 26 368 42 48<br />

E info@burghouwt.nl<br />

W www.burghouwt.nl<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info@dormakaba.nl<br />

W www.dormakaba.nl<br />

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV<br />

Talhoutweg 11-15<br />

8171 MB VAASSEN<br />

Postbus 20<br />

8170 AA VAASSEN<br />

T +31 578 57 11 24<br />

F +31 578 57 11 57<br />

E info@dulimex.nl<br />

W www.dulimex.nl<br />

86


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

ELTON B.V.<br />

2e Energieweg 5<br />

9301 LL RODEN<br />

Postbus 5<br />

9300 AA RODEN<br />

T +31 50 502 11 99<br />

F +31 50 501 47 72<br />

E ellen@elton.nl<br />

W www.elton.nl<br />

GND GARANTIEDEUREN<br />

G.A. van Nispenstraat 11<br />

6814 JA ARNHEM<br />

Postbus 841<br />

6800 AV ARNHEM<br />

T +31 26 379 02 16<br />

E info@gnd.nl<br />

W www.gnd.nl<br />

HECO SCHRAUBEN GMBH<br />

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28<br />

D-78713 SCHRAMBERG<br />

T +49 74 22 98 92 81<br />

E info@heco-schrauben.de<br />

W www.heco-schrauben.de<br />

<br />

TEN HULSCHER DOOR & WINDOW DESIGN BV<br />

Speulderweg 38-40<br />

3886 LB GARDEREN<br />

T +31 577 46 23 07<br />

E info@tenhulscher.nl<br />

W www.deurbeslag.nl<br />

ELUMATEC BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

HAFELE NEDERLAND<br />

Tweelingenlaan 46<br />

7324 AN APELDOORN<br />

T +31 55 53 84 600<br />

E info@hafele.nl<br />

W www.hafele.nl<br />

HEBO KOZIJNEN B.V.<br />

Eeftinkstraat 4<br />

7496 AG HENGEVELDE<br />

T +31 547 33 55 55<br />

E info@hebo.nl<br />

W www.hebo.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV<br />

Postbus 75 5150 AD DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

EVVA NEDERLAND BV<br />

Aquamarijnstraat 7<br />

7554 NM HENGELO<br />

Postbus 400<br />

7550 AK HENGELO<br />

T +31 74 851 53 00<br />

E info@evva.nl<br />

W www.evva.nl<br />

Life in evolution<br />

FAPIM S.P.A<br />

Via delle Cerbaie, 114<br />

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY<br />

T. +39 582 26 01<br />

F +39 583 25 29 1<br />

E info@fapim.it<br />

W www.fapim.it<br />

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK<br />

Oostergracht 36<br />

3763 LZ SOEST<br />

T +31 36 601 24 33<br />

E info@jpmkok.nl<br />

W www.jpmkok.nl<br />

HARINCK NV<br />

Heirweg 95<br />

B-8710 WIELSBEKE<br />

T +32 56 67 40 50<br />

F +32 56 67 40 51<br />

E info@frager-fralu.com<br />

W www.frager-fralu.com<br />

HENDERSON NEDERLAND BV<br />

't Rootven 14<br />

5531 MB BLADEL<br />

Postbus 258<br />

5530 AG BLADEL<br />

T +31 497 33 20 20<br />

F +31 497 33 20 29<br />

E sales@henderson.nl<br />

W www.henderson.nl<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

KRUBA BV<br />

Tolweg 9<br />

3741 LM BAARN<br />

T +31 35 543 35 55<br />

F +31 35 541 59 18<br />

E info@kruba.nl<br />

W www.kruba.nl<br />

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH<br />

Hofer Straße 80<br />

D-95145 OBERKOTZAU<br />

T +49 92 86 77 0<br />

F +49 86 77 22 22<br />

E info@gealan.de<br />

W www.gealan.de<br />

HAUTAU GMBH<br />

Bahnhofstr. 56-60<br />

D-31691 HELPSEN<br />

Postfach 1151<br />

D-31689 HELPSEN<br />

T +49 57 24 393-0<br />

F +49 57 24 393 125<br />

E info@hautau.de<br />

W www.hautau.de<br />

Sie werden’s merken, wenn es HAUTAU ist!<br />

HORST KLAES GMBH & CO. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87<br />

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER<br />

T +49 26 41 90 90<br />

F +49 264 19 09 20 00<br />

E Welcome@klaes.com<br />

W www.klaes.de<br />

KUFA RAAMSYSTEMEN<br />

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN<br />

T +31 255 74 40 20<br />

E info@kufa.nl<br />

W www.kufa.nl<br />

87


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

LECOT NEDERLAND<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK BEST<br />

T +31 499 37 56 75<br />

T 0800 583 25 69<br />

F +31 499 37 51 50<br />

E info@lecot.nl<br />

W www.lecot.nl<br />

LECOT NV<br />

Vierlinden 7<br />

B-8501 HEULE<br />

T +32 56 36 45 11<br />

F +31 56 35 44 38<br />

E info@lecot.be<br />

W www.lecot.be<br />

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3911 TX RHENEN<br />

Postbus 128<br />

3910 AC RHENEN<br />

T +31 318 47 77 77<br />

E sales@intersteel.nl<br />

W www.intersteel.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 88 5678 000<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

ONLEVEL GMBH<br />

Budbergerstrasse 5<br />

D-46446 EMMERICH AM REIN<br />

T +49 3222 10 96 76 0<br />

E info@onlevel.com<br />

W www.onlevel.com<br />

ORGADATA BENELUX B.V.<br />

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1<br />

8919 AB LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.com<br />

W www.orgadatacom<br />

POLYTEC NEDERLAND BV<br />

Amerikaweg 86<br />

9407 TM ASSEN<br />

T +31 592 37 74 00<br />

F +31 592 37 74 07<br />

E ronnie.poelstra@polytec.nl<br />

W www.polytec.nl<br />

REHAU N.V.<br />

Databankweg 26a<br />

3821 AL AMERSFOORT<br />

T +31 33 247 99 11<br />

E rehau.nederland@rehau.com<br />

W www.rehau.nl<br />

RENOLIT BENELUX BV<br />

Vijfhuizenbaan 3a<br />

5133 NH RIEL<br />

T +31 13 518 68 87<br />

F +31 13 518 68 80<br />

E renolit.benelux@renolit.com<br />

W www.renolitcom<br />

REYNAERS ALUMINIUM B.V.<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.com<br />

W www.reynaers.nl<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E<br />

W<br />

info@siegenia.com<br />

www.siegenia.com<br />

AUTOMATISCHE PRODUCTIELIJNEN VOOR PVC & ALU RAMEN EN DEUREN<br />

VOLAUTOMATISCHE OPLOSSINGEN VOOR ALUMINIUM STAAFBEWERKINGEN<br />

SOENEN HENDRIK<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem Belgium<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Jurgen Dekeyser:<br />

T +32 (0)495/28.25.25<br />

E jdk@soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier:<br />

T +32 (0)473/61.58.78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

POST EN EGER HANG EN SLUITWERK BV<br />

Utrechtsesteenweg 220<br />

3910 TX RHENEN<br />

T +31 20 694 73 33<br />

E info@posteneger.nl<br />

W www.posteneger.nl<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schipluidenlaan 4<br />

1062 HE AMSTERDAM<br />

T +31 206 35 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.com<br />

SOLARLUX NEDERLAND BV<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 19 38<br />

E info@solarlux.nl<br />

W www.solarlux.nl<br />

NewGlassTechnology<br />

NEW GLASS TECHNOLOGY<br />

Kazerneweg 15<br />

B-9770 KRUISHOUTEM<br />

T +32 93 95 55 99<br />

E info@newglasstech.com<br />

W www.newglasstech.com<br />

PROFEX KUNSTSTOFFE GMBH<br />

Rudolf-Diesel-Strasse 18-20<br />

D-31311 UETZE<br />

T +49 5173 98 36 36<br />

E info@profex-gruppe.de<br />

W www.profex-gruppe.de<br />

SCHÜCO BELGIUM<br />

Hochstraße 104/F<br />

4700 Eupen, België<br />

T +32 87 59 06 10<br />

E schueco_belgium@schueco.com<br />

W www.schueco.com<br />

SOPREMA BV<br />

Geeuwkade 21<br />

8651 AA IJLST<br />

T +31 515 53 30 00<br />

E info@soprema.nl<br />

W www.soprema.nl<br />

88


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

TELEFLEX BV<br />

Franklinstraat 13 A<br />

4004 JK TIEL<br />

T +31 344 67 30 20<br />

E info@teleflex.nl<br />

W www.teleflex.nl<br />

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND<br />

Gerestraat 17<br />

4063 CN HEESSELT<br />

T +31 344 65 22 34<br />

E ahakkert@veka.com<br />

W www.veka.com<br />

WILMS N.V.<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 70<br />

E Wilms@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

HELM Schuifbeslag<br />

KWS Bouwbeslag<br />

HELM Transporttechniek<br />

Woelm GmbH<br />

WOELM Hasselbecker GMBHStr. 2- 4<br />

D - 42579 Heiligenhaus<br />

Hasselbecker Straße 2-4<br />

DE T: 42579 Tel.: + HEILIGENHAUS<br />

49 20 56 - 18 - 0<br />

F: Fax: + 49 20 56 - 18 - 21<br />

T E: +49 r.vanderkroon@woelm.nl<br />

20 56 180<br />

F W: +49 www.woelm.nl 20 56 18 21<br />

E r.vanderkroon@woelm.nl<br />

W www.woelm.de<br />

Register.indd 5 05.09.2017 16:<strong>03</strong>:04<br />

THEMANS BV<br />

Hunneperkade 62<br />

7418 BT DEVENTER<br />

T +31 570 66 25 80<br />

E info@themans.nl<br />

W www.themans.nl<br />

VENSTER TECHNIEK BV<br />

Ericaweg 9<br />

7021 PB ZELHEM<br />

Postbus 98<br />

7020 AB ZELHEM<br />

T +31 314 62 59 33<br />

F +31 314 62 58 58<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

W www.venstertechniek.nl<br />

WINKHAUS NEDERLAND BV<br />

Wapenrustlaan 11-31<br />

7321 DL APELDOORN<br />

T +31 85 070 66 96<br />

E verkoop@winkhaus.nl<br />

W www.winkhaus.nl<br />

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA<br />

Generaal Deprezstraat 2/010<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 73 50 00<br />

E info@xinnixdoorsystems.eu<br />

W www.xinnixdoorsystems.eu<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

VAN DE VIN RAMEN EN KOZIJNEN BV<br />

Postbus 102<br />

5590 AC HEEZE<br />

T +31 40 224 19 99<br />

F +31 40 224 19 90<br />

E info@vandevin.nl<br />

W www.vandevin.nl<br />

VDA GEVELTECHNIEK BV<br />

Meerval 11-11a<br />

4941 SK RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 51 17 20<br />

F +31 162 51 82 45<br />

E info@vda-geveltechniek.nl<br />

W www.vda-geveltechniek.nl<br />

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH<br />

Mettmannerstrasse 56-64<br />

D-42549 VELBERT<br />

T +49 20 51 20 8 10<br />

F +49 20 51 20 8 11 51<br />

E info@wilka.de<br />

W www.wilka.de<br />

(Beeld: Marc Sourbron)<br />

89


Reportage<br />

Soenen Hendrik<br />

met Microsoft<br />

MIXED REALITY<br />

www.soenenhendrik.com<br />

ALU<br />

CNC GESTUURD PROFIEL<br />

ZAAG-EN BEWERKINGSCENTER<br />

VOOR ALUMINIUM<br />

Type DEM ALU<br />

• Fanuc CNC sturing<br />

• <strong>Profiel</strong>onafhankelijk aanvoermagazijn<br />

• Freesgedeelte met hoogfrequent motoren<br />

• Volautomatische tegenprofilering op servo sturing<br />

• Volautomatisch etiketteren of inkjet op servo<br />

• Uitvoersysteem met grote stockagecapaciteit<br />

• Machine produceert volledig autonoom<br />

• Uniek klemsysteem van de profielen<br />

waardoor beperkte wrijving<br />

PVC<br />

ZAAG-EN BEWERKINGSUNIT<br />

VOOR PVC PROFIELEN<br />

HOOG RENDEMENT<br />

Type SU-12<br />

VOLG ONS:<br />

SOENEN HENDRIK - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium I Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

SALES CONTACTS: Jurgen Dekeyser I Tel. 32 (0) 495 28 25 25 I jdk@soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier I Tel. 32 (0) 473 61 58 78 I pca@soenenhendrik.com


Raam. Deur. Gevel. Serre.<br />

Klaes. De Software.<br />

Alle<br />

materiaalsoorten<br />

Klaes –<br />

de universele<br />

software alle<br />

fabrikanten en<br />

verdelers in de<br />

branche<br />

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen<br />

Materiaalbeheer<br />

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.<br />

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.<br />

Capaciteitsplanning<br />

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.<br />

Levertermijnen bepalen.<br />

‚Paperless‘ productieproces<br />

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke<br />

informatie voor het productieproces opvragen.<br />

Management van documenten en communicatie<br />

Digitale archivering van documenten en mails én<br />

automatisatie van de interne communicatie.<br />

Sturing van de machines<br />

Geautomatiseerde sturing van alle huidige<br />

machines incl. het opstarten ter plaatse.<br />

Eigen webshop<br />

Een eigen Webshop uitwerken en alles<br />

centraal via de software onderhouden.<br />

Samenwerking met verdelers<br />

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde<br />

software-versies voor verdelers beheren.<br />

Reporting & Monitoring<br />

Automatische evaluatie van<br />

alle relevante cijfers.<br />

Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)<br />

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.com


REINIGEN,<br />

ONTVETTEN EN<br />

BESCHERMEN<br />

VOOR<br />

NA<br />

Wij bieden een totaaloplossing<br />

voor de zorg en nazorg van<br />

ramen, deuren, poorten en<br />

terrasoverkapping.<br />

Onderhoud met de producten uit onze<br />

Maintenance Box biedt u garantie op een lange<br />

levensduur van uw buitenschrijnwerk én optimaal<br />

kleurbehoud.<br />

www.novatio.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!