04.06.2020 Views

GVV Unitas Jubileumkrant 1998

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V I<br />

/9:“; -<br />

Z. ~. é -<br />

14<br />

’<br />

'2<br />

"1.<br />

Q<br />

‘G<br />

1 2<br />

1 Ii<br />

v. 2<br />

i-.-<br />

1',-<br />

~>


‘<br />

"<br />

25 MAART 100 JAAR UNITAS<br />

N<br />

Q57 ICE<br />

Q» &lQq<br />

Salacles, Bittergarnituren.<br />

Warme en Koude Buffetten,<br />

Barbeque‘s. Personeelsfeesten en<br />

Themafeesten.<br />

Dat het ‘n<br />

O O<br />

kostel||k feest<br />

mag Worden.<br />

-<br />

Dorpsweg I36, 4223 NH Hoornaar<br />

‘ Tel: 0183 - 582000 Fax: 0183 - 582807<br />

Onze gelukwensen <strong>Unitas</strong>!<br />

erhuur van Drankenbuffetten<br />

en<br />

, -<br />

Party tapmstallaties.<br />

I<br />

Totaalverzorgmg van open<br />

V ' huizen, bedrijfsjubilea e.d.<br />

l‘i0$ 91‘<br />

Makelaardij bv<br />

Havendijk 6 ' Gorinchem<br />

- Tel (o|s3) 63 oo so - Fax (o|a3) 63 4s 46<br />

Internet htt:p.llwww.nvm.nI E R W i<br />

tnermc;<br />

=i§Ol!¥< ;___<br />

m /,\ - Benwiijdeling onroerend Soed I I<br />

L‘QL'§.”R :X'l€:l,, ' EIey:;§Injet:::t::linanciengen<br />

' M0<br />

Alleen achter een<br />

goede naam staat NVM.<br />

ARMING<br />

O J S T<br />

Edisonweg 14 - 4207 HG Gorinchem - 0183 - 626 O66<br />

life<br />

a‘<br />

$<br />

4 /<br />

Mercon Steel Structures B.V. Civil structures<br />

Krinkelwinkel 6-8<br />

Offshore structures<br />

PO BOX 254<br />

Storage tanks<br />

4200 AG Gorinchem Pressure vessels<br />

Telephone : (31)0l83-634800 Industrial Maintenance<br />

ERCON<br />

ENGINEERING - PROCUREMENT - FABRICATION - ERECTION Facsimile : (31)0183-633519 Petrochemical Plants


».<br />

e<br />

F<br />

‘ V<br />

I<br />

.<br />

O<br />

\<br />

5 I.<br />

-- _.<br />

/<br />

-_ B" b ld 1 1 -<br />

| I .s _<br />

JUBILEUMCQMMISSIE IS ER KLAAR VQQR Va? za erE4 ag“*‘ 1S °‘i‘ a u’§1‘i2ri


= "'<br />

~+',_,__|l.-Yr,-%-_Ii~"_I'>1‘ ._.,.;.5=j._.;.,;=j{;j;:;::-';;-55;;-:,_;.-5;55:5;55;;;,5.5.;.;;;.;_5.;.g.=.':.=.».1.'.=:.'.~.=.':;;.=:.'=:,;- -5.;I--:'-I-5g:1;;;.;:'-5;¢=;r;=:=;-;=¢:;2=.='.=3;===:=r=-.=;§;;§;;:;5§;§;;;;;;;;§;;;5§;;; :5 ‘<br />

’/ 3<br />

/ ' l | ,-t‘ I »<br />

1 1 1.-<br />

" fl J 1<br />

".‘.' I_- i;l;1 p |--I - _';j:';=_';=;=;1.=:=:r:=:;:= =5;5=3.1;1I;1:55;:'55:5'Q'%1§'§;§5Q'§'I'E=§1f=§':;;;§;§j;=;1§:5;=_;gIg=5.5;;=Q;§i§II.;i§=§;f1Q.ii:5:§£§i§;§;§5§;§5§55§5§;§;§:§:§j§;E,3;f;§'§:=;E;I; 5‘;5335555.5:5:515I;I;I5.gIgI§IjE_I§E;I1fjE§:E<br />

.-- :1-4 . < _!_ J --.;.;.;.-.-.;;;.;;-;_.;;-_ ;-,_=_1=-»:;1:1--:;.,---V:-:,;-1,;-;-1-;-;-:-;-:-;1;-:-;=;=.-;-;;:;:;:;;:;:»:;-_:;-_-,:,:_:_-;=»=;:=-;::-;'1.--;-;-:-_-;'¢:~;-;-;-;:;-=-;-_:_:;-_:_=_=;:_=;';=_-;l:;;;-;+.----1.-1<br />

/" *1“ "==5-‘=55=1:==i2%zi§i2%=E-£55255?255:2?5:5.'i5~‘I552'===$%§I5ii§E:i&§‘§=23-$35;=55;:2E=§£§=§£25ii=l=§=§i§§§§§11i§}'§';.,';."='5-'3¥==§:5f=i§éi§i=<br />

1' ' éfétfll '<br />

-. - :_.v_'y,I..¢<br />

L<br />

BERGIVIAN DRUK BV<br />

Ҥ"li=:T7W A<br />

1-<br />

‘VrT§§=".%‘@&l1i E<br />

',<br />

e<br />

~’ -':~y':’-'3; :1:-Y-3,-1 -=52 L---=""4'I'i‘I-E’EEl='5'3:' I<br />

....V@.,¢'<br />

Arkelstraat<br />

"="'”~‘v>:'%,?E"i=:1:1.'?E23i=i-=i;1';-I,‘£-4 .» 3/‘ .;:-~ '; ,~.-: -:-:»-’ .2" . -5513515<br />

4201 KB Gorinchem<br />

Tel. 0183-638169<br />

1<br />

\.;<br />

u N | 1' A s<br />

9007'P37)‘/313171.15<br />

Koken en tafelen<br />

als lifestyle<br />

Wizziitfli<br />

Villeroy & Boch<br />

Swarovski<br />

Thomas<br />

— Heinrich<br />

Arzberg<br />

Royal Albert<br />

Robbe & Berking<br />

WMF<br />

Fissler<br />

Spring<br />

Zwiesel<br />

Peill<br />

Zwilling Henckels<br />

Piazza Center 39<br />

'2 Gorinchem Stelton<br />

I I I Telefoon (0183) 63 21 55 Alessi<br />

OVER GELIIK GESPROKEN.<br />

' ll RI.lD'I' Al. IN EEN FIAT PIINTO V.A. F 21.650,-.<br />

uF0rtuna. De naam zegt het, de auto bestuurdersairbag, lichtmetalen velgen, mist- HA1. PuN.|,°_ TUDELUK M" Kiuzi U":<br />

lampen verwerkt in de bumpers, in de kleur<br />

be\v1_|st het. Geluk, is wat wij bedoelen met<br />

een Punto Fortuna. Voorzien van alle gemak- van de carrosserie meegespoten bumpers en - 24 maanden financiering tegen 0% rente of...<br />

ken zoals centrale portiervergrendeling, de 4 speakers brengen uw geluk al heel dicht- ~ Rij nu. betaal over een jaar of...<br />

elektrisch bedienbare portierramen. Ook de bij. Zeker als we u de prijs noemenz f23.4SO,-. ' 48 maanden nanciering tegen 2.9% rente.<br />

Your nllc nmiciuringe.-n geld! een niaxinmmhedrag van f ]().U()


V A a???<br />

. past.<br />

i ""<br />

_<br />

L<br />

,\<br />

. .. - - ,, ,_ ’<br />

Jubileumbgmmissie<br />

Q


woningen<br />

V V<br />

(0185)<br />

1<br />

»<br />

3 Dagblad<br />

25 MAART 100 JAAR UNITAS<br />

Verfzjnde leleurcombinaties maleen<br />

deze sandaal veelzijdig in de<br />

dracbt. W/zjdte G en gescbilet uoor<br />

eigen inlegzool<br />

Br0nkh0rst P000[/NEA<br />

I schoenspeciaalzaak<br />

Hoogstraat 17 - 4201 CA Gorinchem Telefoon (0183) 63 18 07 - Fax (0183) 63 24 32<br />

e k a n e e n<br />

0ndernemer'1)ew~<br />

helpen dan<br />

een ondernemer<br />

ze1f<br />

taxaties - aankoopbemiddeling - verkoopbemiddeling<br />

. ' - .3<br />

bruning<br />

>.'.-<br />

.4»-<br />

‘ '. :.:.;_$,; .<br />

» =' ‘v. H»; .1. '<br />

l<br />

N\/Ml<br />

Een waarheid als een koe. Als ondernemer heb je meer aan een bankier met ondernemersblocd die<br />

dc omgeving kent en weet in te spelen op de lokale marktsituatie. Met eigen verantwoorqelijkheid en<br />

beslissingsbevoegdheid. Die u het advies verstrekt dat past bij uw onderneming. Uw partner in zaken dus.<br />

’”"‘E“""“‘ regiomakelaardij b v K - - - -- - - "<br />

- - ortom. de flex|b|||te|t van een klem bdfljf, gecombmeerd met de s|agvaard|ghe|d van een grote<br />

organisatie. Z0 kunnen we u nog beter van dienst zijn.<br />

Tel. (0183)633966 -<br />

Westwagenstraat 10<br />

Fax (o1ss)eeo7so - w_/_inkels 4201 HH Gorinchem ‘ 5N5bank R§v|efenIand<br />

bednlfspanden ' Groot geworden ddor klein te blijven<br />

fgaz »-<br />

8<br />

B&O<br />

TRADITIE en VAKM_ANSCHAP<br />

-sinds 1919<br />

\ /~\ m<br />

I<br />

\<br />

—_<br />

/,<br />

%%<br />

liiliiliiliillbvmw "<br />

IInnl|@|!.I<br />

3 em???’ 2 etages<br />

L bekend<br />

met<br />

elk<br />

instrument<br />

audio-video-witgoed muziekinstrumenten<br />

u dag<br />

$1?"<br />

Westwagenstraat 82 Arkelstraat 41<br />

Op wk’ 4201 H] Gorinchem 4201 KB Gorinchem<br />

65 18 Z2 (0185) 63 17 O7<br />

Waar vindt u deze voordelige<br />

Tevan tankstations?<br />

~ Gorinchem - 4x<br />

-<br />

~ Schelluinen<br />

' Ameide<br />

~ Arkel<br />

' Dalem<br />

~ Herwijnen<br />

' Waardenburg<br />

' Woudrichem<br />

~ Veen<br />

U wilt een Tevan Tankcard aanvragen?<br />

Neemcontact op met ons bedrijf.<br />

Tevan Olie bv. Tel: OI83 - 622| I2<br />

ggffrant<br />

Rivierenland<br />

100 iacar <strong>Unitas</strong><br />

van hcarfe geFe|iciteerd!!


U<br />

beruchte<br />

V<br />

1-Wen<br />

><br />

MARCEL TER WAL KENT ALLE CIJFERS<br />

’V00r mij springt<br />

Frank Wels er echt uit’<br />

TQEN TINUS LEEMAN5 on 1 3 Toch is €I'>3iIi_]d nog iets toe te<br />

januari van dit jaar aftrad als l ,5 ‘5 V9@g¢T1- Z0 b1¢°k ¢Y 66" Verslag<br />

archivaris van <strong>Unitas</strong> nam Marcela uit 1942 te ontbreken over de<br />

ter Wal (26) zijn taak over. Inge- ~*=I I‘ ,2 if NS_B-affaire. ,_,Naar dat<br />

U<br />

werkt hoefde hij niet te worden. _,. v@rSl_ag_ h@b_}k em t1J


A<br />

25 MAART<br />

LUGTENBURG KOSTER ' VERZEKERINGEN ' LEASE<br />

PENSIOENEN ' HYPQTHEKEN PLEASE ' SPAREN<br />

FINANCIERINGEN ' VERZEKER11NG‘EEN ' PENSIOENEN<br />

LEASE ' HYPOATHEKEN ~ SPAREN ' FINANCIERINGEN<br />

FINANCIERFNGEN HYPOTHEKEN ' VERZEKERINGEN<br />

~<br />

. ‘ ‘<br />

' PENSIOENEN ' LUGTENBURG KEOSTER UOOI" LL!<br />

100 JAAR UNITAS<br />

STADHU|SPLEl_N1O, 4205 AX GORINCHEM POSTBUS1 94<br />

-<br />

4200 AD GORINCHEM TL 0183 691666 FX 0183 6916 67<br />

- -<br />

Q9<br />

_<br />

\e\


- ,.,----~.-M<br />

,<br />

_<br />

/1<br />

.;~_.<br />

/-/'<br />

. ,,Ook<br />

gehouden<br />

A A<br />

... 9<br />

AANVOERDER LEON ELANDS<br />

’Ik had al jaren eerder<br />

bij <strong>Unitas</strong> moeten komen’<br />

TERWIJL UNITA$ HAAR hon- altijd alles veel professioneler ge- ,,Bl_] <strong>Unitas</strong> krijg je nog al eens te<br />

derd-jar-ig jubileum vie;-t, is de regeld dan bij RKTVV. De hele maken met bijzondere tegenstanaanvoerder<br />

van het eerste elfml accommodatie ziet er geweldig ders. Z0 wonnen wij onlangs van<br />

toe aan zijn eerste lustrum, Leon u_it. Als je bij uitwedstrijden soms TOP Oss en hielden wij Willem II<br />

Elands streek tien jaar geleden ziet waar je terecht komt, dan op 4-4. Voor mij als Tilburger '<br />

vanuitTi|b|_|1'gin Gorinchem nee]-_ waardeer je het nog meer dat je was dat extra leuk, vooral ook<br />

voor <strong>Unitas</strong> speelt”. omdat de ik de gelijkmaker<br />

De onlangs 31 jaar geworden Afscheid scoorde”. De wedstrijd tegen<br />

Elands combineerde zijn werk- N h d Neptunus, die vorig seizoen bezaamheden<br />

in de eerste vijf Gor- k a ac}: mean cg "loop Warner slissend was voor de titel, herincumse<br />

jaren met het voetballen wam A?“ van punen als 1141- nert Elands zich als één van de<br />

bij het Tilburgse RKTVV De nu‘ ” S aanvoerder denk lk mooiste duels die hij heeft geclub<br />

waar hij als achtjarig ’men- vaak na Over de.§ituatie bij Uni‘ speeld. ,,Van een 0-3 achterstand<br />

neke,’ zoals ze in Tilburg zeggen, tee Van der-geljden en Warner kW?—_111¢11 W1] 161118 OP 3‘3- V311<br />

begon. gmgel? vgergl ‘gl‘i’Yeg.: Va? OW“ Opnnen wilde terecht meer, maar<br />

De gemakkelijk scofende spits “en on .l15h.e Zek Zllgnaeheld helaas liep het anders. Aan het<br />

spccldg Qok nog even V001" tegwl-1 1-] €o on en€n' einde StO1'1d_ C16 3-5‘Op h€[ bOI'd,<br />

DESK nit Kaat$h¢uve1_ ”Da[ f1_1n.l”1Jn°ua°nm°ei)i3 egroep maar de toeschouwers genoten<br />

uitstapji duurde slechts één jaar. O Z132 er at? ere pelt-O hem-er-1‘ Ik 11161 V0116 Eugen”-<br />

Die club kwam de afspraken niet w¢et' etssec tum‘ Oc Zn lk er De W¢d5T1ld 11155511 1191 G°1111'<br />

na. Zcvcntien spelers van dc se- wel meg ‘ .. chemse regio-elftal en de 0ud-ln- '<br />

legtie vertrokken in één keer” get d V?“ bgtpl-].nen bgeefdi ' temationals W35 een and_er h0Ogherinnert<br />

Elands zich. DESK le-n S Zen e elm-en--” 1] W‘ 1¢P1l11I- ,,5a11d0f POPO‘/19$, 01116<br />

duikelde achter elkaar naar de anjd aanvanen met Z1-ln p1°6g' ¢0¢h V001 die Wedstfijd, Wilde<br />

rWCCd5 kl 355$ _1) t k Dat gee verdedigend wel eens niet verliezen van die mannen.<br />

@ erug eer naar robl d k<br />

RKTVV levefdg mgtggn de [g] . ernflnalnaaij Tanva, en un I HCI Wfd 3-0 V001‘ OHS. Achterat<br />

0 in de tweede klasse. Elands Je Je -V0 e lg mt even ' Elands 'Wa1¢11 5Pe1eT$ 9115 Rene e11 W111)’<br />

wgs met zestien doelpunten t0pS- werdcin het-veld ea? veengstgk Van def Kfkhof $11 1011111131 Rep<br />

cofgf van zijn p1Qeg_ van e ,tralner‘ ,HlJ_ gaat _altl-l_d blO€dllIlk. ZO11ClCI'l_ (6 fanatiek<br />

Inmiddels woonde hij in Gorin- voomp In 4? smld In het mSp1' geW°e51Z1l11- De S111@1'1ge 0‘/@1119"<br />

chem en trainde door bemidde- fete}? van Z13“ males‘-?,elerS' .Va.n (11118 V311 de gefruseerde W111)’<br />

ling van Glen Calor op vrijdag 0.P1Jne¥1 stelde 0°“: Zolang ll‘ V311 def Ke1kh°f OP GJS’°1<br />

’ met dc <strong>Unitas</strong>_se1e¢tie mee_ ”1n bl] Unlgas Wake Z31 Elands b11J' Harm van Delen zal ik niet snel<br />

1993 haalde elftalleider Frans ven spe en”'- V¢1g°1@11”-<br />

-<br />

Stavast mij over om voor <strong>Unitas</strong><br />

re speien. Eigenlijk had ik dat a1 SUPPORTERSVERENIGING ZET ZICH VEELZIJDIG IN "0" ""<br />

jaren eerder moeten doen”. archieom KAPA<br />

Zmr .. ’Ik .<br />

ben in een <strong>Unitas</strong>-wieg geboren’<br />

De entree bij <strong>Unitas</strong> zal hl] niet<br />

snel vergeten. ,,Ik kwam met een .<br />

99119111911619 a°111¢1$1a11d 161118 QP ZICH EEN apart? °rgam5a' Mik heeft recent nog even in het We willen de contributie zo laag S t o re rs<br />

V311 "aka11t1¢ De gT°eP was 011‘ he’ maar onlosmakehlk ve"b°“' eerst’e ges eeld ” iiio elijk houden”, vertelt Bep<br />

der leiding van trainer Beb van 11911{11°tU1111a5¢de§11PP°1'te15"°1'- T 9' ' d f M % L d b 1 - 1--k 27<br />

d@T»H@1ld°11 31 twee weken bezig Fmgmf S.mds het. emde.van. de eogfzlitteilijblenvzik eeeceetteariis Z: guedeii. lSa€1?va‘i1tZeeb]ri1zil£:i lietSbe-<br />

En neem maar van II1l_] aan dat l2*2';1l1edeYt1g“°1%a_111§°f*{" 1_"m1ddelS wordr-;n_ Qngeveer 130 lgdgn van stuur negen gulden om activitei-<br />

V311 der He1Jde11 VeT5°h1'1kk°11Jk . .e“a er elactmtelten Wm de supportersvereniging zijn een ten als’ Sinterklaas voor de pu- u<br />

zware trainingen Agaf. Dinsdags de 131189 V°etb31¢111b- lid van Uni[a5_ Dar zijn vooéna- pillen en de playbackshow te be-<br />

3116611 maar 10,§>@I1, donderdags Al 35 . .' B M 1 1.d d melijk vrouwen met Voetballende talen en <strong>Unitas</strong> zelf te steunen.<br />

wat met de bal . Jaar 15 eP 0 1 V311 6 echt - - -<br />

. . . genoten die dan Zelf maar bl W1] hebben bl_]VOOI'bC8lCl d8 h€i- IN DE 92 _]3.3l‘ dat het 100-Jarige<br />

Ouderwetse trainingsmethodes. $uPP°1¥eT5V°_T¢111g111g 611 $}11


- naar<br />

_ gwonnen<br />

0 "I<br />

f.'l3,3.'lr —_~w,—,_> ~_—\ 7;,-_\_2-1 _.<br />

ii~


V<br />

mg<br />

LANGST ZITTENDE BESTUURDER<br />

<strong>Unitas</strong> leeft’<br />

I ' | | 5’.’_ *<br />

zaterdag 18 april<br />

om 20 uur uitvoering <strong>Unitas</strong>revue<br />

voor retinisten, leden,<br />

donateurs en supporters in<br />

De Nieuwe Doelen (al uitverkocht).<br />

Vervolgens Jubileumbal<br />

met het orkest Midway.<br />

I<br />

zittende bestuurder op dit mo- regio geweest. Landelijk kregen<br />

ment. Gewaardeerde bestuurders $ %I'O[[§lbCk€fl1h(i:)ld door Fraliék<br />

zondag 19 april<br />

als Roza, Vreeswijk en Valentijn es. s rec ts uiten spee e<br />

vanaf 9.30 uur Renisten-dag<br />

maakten plaats voor een nieuwe hij, ik dacht, 37 keer in het Negeneratie<br />

als voorzitter Geert derlandse Elftal. We hebben het<br />

om 10.30 uur toespraken van<br />

op sportpark Molenvliet.<br />

Wil1emstein.”<br />

dan over de vooroorlogse bloei-<br />

Ger van Eldik (voorzitter jubileumcommissie),<br />

Joop<br />

' d d t, d t"d<br />

Gevoei %Z§§°B§§§§yf 5/%‘Z,§ Uiiitlélis 352’?<br />

Flint (voorzitter <strong>Unitas</strong>) en<br />

Het <strong>Unitas</strong>-gevoel laat zich ren de zestiger jaren net zo kleurmoeilijk<br />

omschrijven, stelt~Koos rijk. Als we om het kampioen-<br />

Gorinchem).<br />

Piet IJssels (burgemeester<br />

Mensert. ,,Ik merk als regio-af- schap streden, zoals tegen UVS,<br />

van 11 tot 13 uur brunch en<br />

gevaardigde voor district Zuid I dan waren er zo 5000 toeschoudat<br />

de clubnaam <strong>Unitas</strong> veel uit- wers.”<br />

stelling.<br />

bezichting <strong>Unitas</strong>-tentoon-<br />

straling heeft. .Wij vormen een Een promotie naar de hoofdklas- I" 4111"] 1996_ /"668 K905 M@115?’ 1 de Zouden KNVB'5Peld1411 himden vanaf 14 uur<br />

groot stuk sporthistorie in hat Se zon gen mggi cadeau van de van toenmalige afdelingsvoorzitter Henk Bovekerk. Op de achtergrond Surpr,-se_,_0ndvaa,t_<br />

Gorcumse, dat geldt natuurlijk selectie zijn. ,,Is dat zo? Na[uuf- staan de met zilveren spelden uitgeruste heren Schenau en Van<br />

over en weer. In al die jaren heeft lijk zijn Elinkwijk, SC Fe- Duffelen. archieffoto KAPA zaterdag 25 april<br />

<strong>Unitas</strong> een goede naam opge- ijenoord UVS en DWS mooie .. . bi- ekre en Eén van dc be1ang_ van 17 tot 19 uur recepge<br />

b0'-1Wd- Ook 111 11¢ Slad merk 16 tegenstanders. Maar er zitten §€1;¢1111_5a2:°Ii111(‘i*;l‘i¢Qggggnwgggg rijlfste isg het Organiseren dc voor genodigden Op Sportdat<br />

<strong>Unitas</strong> leeft bij de mensen. Ook nadelen aan, Di; publiekc J 8 J , . d. 1 d N d I d park Molenvliet, na 19 uur<br />

Als we iets biJzonder_s hebben, belangstelling is_ daar heus niet le“kSte_nJd; U . d §]u%;rg]I3Zi?lI2 (otgssielsdag grnzigi) eeninf()rmee1gedee]te_<br />

_<br />

WOl‘dt Cf vaak enthousiast gerea- grgter en dc reisafstanden w0r- Hoogult mlst een ngasbnzan 5 jubileumwedstrijd<br />

gecrd-’f_ ‘ den gr0ter_ A15 W5 nu naar Am- altijd sfeervolle stads er y_s met - dinsdag 5 mei<br />

We Z1111 0°14 altlld @611 V9111 d sterdam of Den Haag moeten, SVW- vof het nu gaat om Ju.m°' yallnic ilagede Zgfgigglugag interland Nederland - Frank-<br />

” ~ " - - ' d d l i -- -<br />

hoogste spelende ploegen in de zie Je daai" meer _Gorc_ume_rs dan $;1dS(t71fij§€ZI1iJIl'§1I3jd fteo/&eeIr)(;%%€ meldde zich q1S_ rnk (voor splelltas ltot Jaa?<br />

thuispubliek. Misschien is bo- f W h bb b d op sportpar oenviet, a -<br />

venin meedraaien in de eerste §:’€‘3etlP31én’:1lgidgelgtogofgg {,1gf%);gei;rog?e§d OZ: hgvgdfr? trap om 19 uur.<br />

klasse toch wel interessanter. selécties Goircum hee namur_ landse Elftal In dc aanleop voor<br />

Oefenintefland Eénmaal werd <strong>Unitas</strong> daadwer- .. ‘ . h W -<br />

' -<br />

-’ ‘ ‘k --<br />

kelijk kampioenin de hoofdklas- hlk Veel mange“ van bultemaf bfiivenlri 1§gt§oII?g§e‘?é1Ogli:g_<br />

"P M°1°'"1'“ 2;-aszzieerd:1::ai::‘*::;:;,was fdiiteiai if<br />

- k . n< k ' t - i .<br />

HET NEDERLANDS ELF Oss en De Treffers. Toen moes- bestaan Om den red¢n'” gan vzglglaggge 3%? €:%?1e[r_Jst;:i/g<br />

TAL, 161 W61 V001 51961615101 ten we organisatorisch heel wat M.en.5e" kan..°r Over m‘?°pr‘:ite1?’ hgeft zich aéngeboden maar dc<br />

17 jaar, l_


-33155555551252?Z5§E3§3E5E5E3EiEI§5E5E@55555E5E5E555E55Z5§5?§355§=35=5E55=E5i3§E55E1355555555515555555235555i5E5E5Z§E5Z5E5E5E1EIE5EIE5EIE;E5§5E5E5Z5§5§5§:<br />

a I<br />

-, water<br />

1<br />

:1 v 1/-=-ax;';:~':a'-rxzwmé::->¢!342&w:3:NS§F" -, -_.-¢-;..->»--,-»..M».-<br />

1- .';.¢-..;.;¢.;.y;;.;'.;;qr-3'3.-;;\;;£"-se/4‘ ;-_-.' pk; '4 » -¢-;= -:o.r./.0:-:~ .-,=»-;.;;.%_ ;- _, /9-,4;-.;;,,;,_,_,,_._<br />

- q I 1 p<br />

Philips k eurenteievisle 25014502<br />

¥/<br />

((s1:a:o >) No:-ma_aI 1399'<br />

BIackLine Flat Square beeldbuis. Computer<br />

Controlled Teletekst voor extra paginageheugen.<br />

On Screen Display en 70 voorkeurzenders.<br />

Incredible Surround voor een<br />

realistisch verruiming van het stereo-effect.<br />

’ \ EP:Prqs 1199' Actionprqs<br />

-I<br />

Wii begrijpen U!<br />

.~.’ ..-:'Z5‘»'\.""». )2-»1'1-,'./,1/_,/-,4,-5 15‘; $1 ;>,f§5. .5; '5’-' %'.27).'d$:'25>;'\'7/"':551>'5’7§',6{:I" ,."'.§.’:'<br />

:-= =1: 8 - _= =- -: =2== s ‘i :==:z<br />

"->5>"3$$


2<br />

4'<br />

V -» A<br />

-~<br />

zen<br />

- bal<br />

'<br />

over.<br />

1<br />

. . ‘ ' "<br />

'<br />

foto<br />

=--==-=- ===-=¢===-.=: -=-=-:-»=====- =-1--;==== -‘ ,-;§=_":j:;,z;;:»:=_, 3 -=¥%¥§zi2‘=¢%?i¥I?%‘»=1:=:f‘f-iiéiifl-¥'=‘==‘=<br />

.=-=-


I 1:<br />

_<br />

f<br />

= ">1<br />

2 --<br />

V<br />

»<br />

l<br />

. .' :::.=:=.€§=§'5z’;'=51;-23:»; /@525-==%»?"I;5?.i:-=12-WW<br />

_<br />

»:-:-:-:-:»:-:-:»;¢.;.;.;.¢-1» - - - - - -==:;:;1;=;===s==;===:=:=:=:=1: - =:1:=:!:1E1§I§=i¢E1E1E1E1E1:1:15:1:I:i§¢:1:1:1E1E=E!E1E¢E!E1E1:1:1zizlzlilililili1E5E1:5:§E§E§E§5;i§i;E;E;i3i§i§:55;:5:§:}:§:;:§:§:§E;i5E§E§i5E5E;E§E§:§E§5;55:§:;:;:§:;:§:;:;E§E§E§E§E§E§E55§5:5:5E5E5E5E5E3E5E5E33§:;:§E;:;:§:;:§E§E§E§E§3§:§:;§Z§:§;§:;E§E§E§E§E35;E55§;§<br />

:-:-_z_r.r.»:r.r<br />

.<br />

i<br />

< 0<br />

E<br />

'<br />

, »<br />

14 25 MAART 100 JAAR UNITAS<br />

vosu 1: LEKKERDER m can PEUGEOT. PET De 100-ja Rabobank<br />

feliciteert het 100-jarige <strong>Unitas</strong><br />

_/".];3§555I'5i\f/_ -=5-51;-;='-2:5 .-112-E111‘ =


5<br />

’ROBERT VERBEEK WAS MIJN BESTE TRAINER OOIT’<br />

Menno Bosman <strong>Unitas</strong>ser pur sang<br />

OP DE NEGENDE etage van In 1996 leek het erop dat Menno 13¢ familie Bggman k()mtu1[De1'1<br />

een Gorcumse woontoren kijkt Bosman sportpark Molenvliet Haag_ Menno werd echter in de<br />

Mermo Bosman aan de achterzij- zou verlaten. Het buitenland Twijnderstraat, ¢¢n echte Unide<br />

van zijn flat uit op het <strong>Unitas</strong>- lonkte. ”Ik kon in Hoogstraten ms-wij1_'»$:>_.<br />

trainingen en in de wedstrijdbe- 111111idd6_1_$ (118811 U111I8$ 011d61<br />

sprekingen. Het zal wel met er- Van Opunen weer een sterk seivaring<br />

te maken hebben”, ver- Z0611 ,,wij 51961611 $111361 8811V81-<br />

VOOR EEN VERENIGING met een hobby. Als je het niet leuk Van den Anker, "en als we dat moedt Bosman,<br />

lend. Leuk voor de aanvallers,<br />

een reputatie als die van <strong>Unitas</strong> is vindt om voor de club bezig te hebben uijgglegd’ is het gQ¢d_” De verdediger is blij met het her- 111881 Soms knap lastig als je achstel<br />

van Hans van Duuren, die terin loopt en iedereen voor de<br />

een sterk eerste elftal onontbeer- zijn, moet je niet komen.”, zegt<br />

lijk, evenals eenlgioed b6S¢1lllr- de 67-jarige Peer van den Anker. Vefbgnden<br />

inmiddels weer twee wedstrijden b81 W661”-<br />

Maar het is enb ij teen 8111816111“ Hi' behoort al acht 'aar tot de - --<br />

in het eerste elftal heeft gespeeld. D6 1100fd1


~ instullalielechniek<br />

'<br />

_ 0i<br />

Edisonweg<br />

-<br />

handhaald<br />

'='I'I.-I.1-I"'f3I3::'§I'E'§.'I§}I'I1I.F171’. E:':».':I;:51"Z351-§f.:I&-'=§I:‘I'I;-3I:‘5II"§'§Z.3.i-_--I 3----


- Strago<br />

2<br />

t Zeist.<br />

I<br />

uur<br />

\<br />

},}‘;1,§E],}‘.,§,?E,§eEfl‘,;§,Z,5';**§;,‘,1g';‘,:(*§',§,<br />

JAAP DE JONG LEGT RODE DRAAD IN DE VERENIGING<br />

Jeu d verdient nieuwe in]ectie<br />

an i‘ s A<br />

s aa aweer voor e eur. aap e '<br />

p "j ' de se- g<br />

lectie op Molenvliet. De robuuste<br />

verdediger uit het eerste elftal (in<br />

het bezit van het diploma Oefen- en promoveerde met Cam.buur in geweest Nu gaat het de goede Q ..--<br />

111ee5te1' I)1§ met A1'1e den Besten 1992 als kampioen van dc eerste kant op, Met Jerome Ceton voor<br />

on waa over e'0n ens 'e in 9 . . . . . 9<br />

e11 Jellgd-V00l'Z_i“el' FY3115 CBIOII divisie naar de eredivisie. dejongste jeugd en mijn persoon '<br />

verantwoordelijk voor de jeugdaf- ,,In die Zorner ben ik overgestapt voor de A- tot en met C-jeugd<br />

del1l1g- naar <strong>Unitas</strong>. Cmbllllr gf


V<br />

'<br />

,\\__<br />

18 25 MAART 100 JAAR UNITAS<br />

-is-9<br />

|g\.\\|\<br />

S ' kW ti ’“°“‘<br />

c?rIaer1nllSa1%llE1c1l1iet$<br />

maar van goed richten!<br />

E<br />

T0<br />

Re\5bu \<br />

Communicatie moet scoren. Niemand BOS Reclame kunt u 0.a. Go\'0\-‘ms - be5taan'<br />

zal dat tegenspreken, BOS Reklame inschakelen voor -\sa¢v\5eusg$n;l:t\'\het ’\00'l3l'\Q<br />

zeker niet. Dat creativiteit daarbij een ‘Concept ~Strategie 'Ontwerp lien UNYTA -\n¢h6T\'\<br />

doorslaggevende rol speelt is ook voor ¢Digitale fotograe vlllustraties<br />

8 4206<br />

BB Go‘<br />

iedereen duidelijk. Toch gaan er veel ODTP producties ~Lithograe<br />

iellcne<br />

QQnCOfdl3Weg<br />

'<br />

boodscha en de mist in do r '<br />

“<br />

pp 0 een Drukwerkbegeleidmg ' ' vDrukwerk<br />

ereatieve aanpak die z‘n doel voorbij ¢Pr0m0tione1e kleding 'Acties<br />

schiet. Doelgerichte creatieve 'Mediaplanning ¢Pr0grammabladen Q t. n\<br />

communieatie vraagt dan ook om een ‘Folders ¢Br0chures -Magazines S re\5bUT°@ ‘pduidelijk<br />

plan en kennis van de markt ~Advertenties ¢Huisstijl ‘Premiums E_n'\a\\- ‘ -<br />

goTcum '<br />

en de media. . ¢Nieuwe media ‘Internet ~Web side.<br />

/<br />

Bos Reklame wil graag scoren: voor<br />

ons is dat de essentie van het spel. \<br />

Want daar worden we voor betaald, -ȴ<br />

vmden we We verliezen llever geen - .51:<br />

.<br />

tijd en geld met ingewikkelde schijn—<br />

bewegingen. Een goed plan, een helde—<br />

"<br />

re begroting en snelle voorzetten, dat is § .,<br />

_ .<br />

.,<br />

wat u van Bos kunt vervvachten. -<br />

__<br />

~<br />

En natuurlijk een perfeete afwerking.<br />

Als dat u aanspreekt bent u van harte 1<br />

"<br />

welkom. Bel nu voor toezending van<br />

onze nieuwe bedrnfsbroehurel<br />

.<br />

. . ._ . _- ; .,<br />

. M<br />

(.11; _z ;;z_:.s§3;.§¢;~; ma ;;<br />

\'<br />

-I<br />

§<br />

COMMUNICATIE - ADVIESBUREAU<br />

BOSREVKLAME<br />

Westwagenstraat 77, Postbus 19, 4200 AA Gorinchem,<br />

Telefoon (0183) 633446 Telefax (0183) 637556, E-mail b0s.rek1ame@w0rld0nline.nl<br />

Erkend reclamebureau<br />

Sinds I976<br />

BOS Reklame creeért doelgerichte communicatie.<br />

_..{'<br />

JAN STERK: uw GARANTIE<br />

O Correcte prijsgarantie.<br />

ls de prijs van een artikel op uw kassabon hoger dan de prijs vermeld op het schap, dan krijgt u dat artikel gratis.<br />

0 Vers is gewoon echt vers<br />

i<br />

Alle artikelen bij uw Plusmarkt zijn echt vers. Door de perfecte koelapparatuur en onze discipline kunnen wij u dat<br />

garanderen bij al onze afdelingen. Voor zuivelproducten hanteren wij ze|fs_ de regel dat u het artikel gratis krijgt als<br />

het de datum van vandaag heeft.<br />

O Veiligheid. Voor uw voedsel en voor u.<br />

Onze Plusmarkt is HACCP gecerticeerd. Dat betekent, dat onze leveranciers en wij, u kunnen garanderen, dat onze<br />

artikelen veilig zijn voor uw gezondheid.<br />

'<br />

‘xi<br />

JAN STERK<br />

opgeteld de beste!<br />

‘wkelcentrq<br />

“A 6N i€Ll\lV®Dm3|6l11 Gorinchem-Oost


DE SNS-BANK RIVIE-<br />

RENLAND is een andere<br />

trouwe sponsor. De naam<br />

van dc bank stond twee seizoenen<br />

voorop het shirt en<br />

nu alweer jarenlang op de rug<br />

van de spelers. Volgens Theo<br />

Valen, ’kernkantoor’-directeur<br />

van de Gorcumse SNSvestiging,<br />

zoals hij zijn functie<br />

omschrijft, is die band zo<br />

logisch als wat.<br />

,,In die jaren waren de heren<br />

Roza en Romijn bestuurslid<br />

van <strong>Unitas</strong> en ze zaten ook in<br />

onze stichting SNS Rivierenland,<br />

die de diverse sponsoractiviteiten<br />

in de regio<br />

stroomlijnen. Die contacten<br />

waren dus makkelijk gelegd.<br />

Wat onze bank betreft, blijven<br />

die contacten ook zo. We<br />

willen bestuurs en leden van<br />

<strong>Unitas</strong> hartelijk feliciteren<br />

met deze bijzondere mijlpaal.”<br />

C3A<br />

De bank van <strong>Unitas</strong> _ Sponsors Jubileum<br />

$2<br />

De Jubileumcommissie is de<br />

volgende sponsors zeer erkentelijk<br />

voor hun sponsoring<br />

van de jubileumfestiviteiten:<br />

ABN/Amro Bank, Gr0enenberg<br />

Financiele Diensten,-<br />

Strago Electra, Taxi Haars<br />

en ING Bank.<br />

Hoofdsponsor <strong>Unitas</strong>:<br />

Attema Kunststoffen.<br />

Sponsors <strong>Unitas</strong>:<br />

Autohuis Hakkesteegt, Bergman<br />

Druk BV, Bon Bec Media,<br />

Bouwcombinatie Laag<br />

Dalem Wilma - Heijmans,<br />

Hotel Gorinchem, Linders<br />

Assurantién, Lugtenburg<br />

Koster Assurantién, Rabobank<br />

Gorinchem, SNS-Bank<br />

Rivierenland, Sports World.<br />

Bestuur voor de eeuwwisseling \ /<br />

V<br />

METDITBESTUUR_ "L5- Mtas haarztweede eeuw m.--Staand Valk (commissarzs terremen), de Hoog (pennmgmeester),<br />

“ " ' van lznks naar rechts.' M. van de A.J. den Besten (commissaris J.H.T. Flint (voorzitter), A.A.<br />

Berg<br />

A.P. Biemans (commissaris lage- missaris clubhuis). Bergman (vice-v00rzitter)_<br />

gaat Uni- (tweede penn' mgmeester)_, G.J. Mensert (wedstrijdsecretaris), A. --<br />

(wmmissarisnancién), jeugd) en F. van Duelen (c0m- Groeneveld (secretaris) en B. G.<br />

re elftallen), D. van Zanten Zittend van links naar rechts: L. J. foto Van der Kloel<br />

V<br />

\<br />

\<br />

\:<br />

1,<br />

ATTEMA GAAT HAND IN HAND MET JUBILERENDE VOETBALCLUB<br />

’Clubnaam <strong>Unitas</strong> straalt kwaliteit uit<br />

9<br />

ZOLANG ALS UNITAS shirt- <strong>Unitas</strong> en Attema lijken bruid en Gorcum is verbonden aan het<br />

reclame kent, zo lang staat de bruidegom. ,,Ach, in principe is plaatselijke verenigingsleven, ze<br />

rmanaam van Attema Kunststof- het zo: zolang ons bedrijf zich zo moeten zelf maar uitzoeken hoe<br />

fen BV al op de borstkas van de ontwikkelt en zolang <strong>Unitas</strong> als ze dat willen invullen. Tussen ons<br />

<strong>Unitas</strong>-vedetten. Met uitzonde- vereniging de kwaliteit biedt die en <strong>Unitas</strong> bestaat al jaren een<br />

ring van twee seizoenen, toen de het nu heeft, dan blijft Attema positieve samenwerking, zolang<br />

Bondsspaarbank (nu SNS-bank) ' tot in lengte van dagen als spon- de club zo blijft, willen wij graag<br />

het rood-witte shirt sierde, is het SOT 9-an d6 Club V¢fb0I'1d€n-” de naam en faam van ons bedrijf<br />

Gorcumse bedrijf als h00fdsp0n- VO0r Attema als bedrijf valt er aan <strong>Unitas</strong> verbinden.”<br />

sor aan <strong>Unitas</strong> verbonden. weinig winst te behalen uit sport- S .1<br />

- sponsoring, meent Romijn. t°pper'_s_p'<br />

Voor directeur Jan Romijn is dat ,,0nze producten zijn geen con- Jan 11011111" voeii 11°11 @611 ’f00deen<br />

logische zaak. ,,Ik ben zelf sumenten-artikelen. We verko- bf06k’ii1iiafiBIiI1i¢f¢Y1- ,,Z0$I1¢1<br />

een Gorcumer, vanaf mijn zesde pen echt niets meer doordat onze le lid kiiiii W°Fd@ii Van een Verejaar<br />

lid van <strong>Unitas</strong> en ik ben van naam op de <strong>Unitas</strong>-shirtjes staat. iiigiiig ben ik iid Van <strong>Unitas</strong> 86"<br />

mening dat een Gorcums bedrijf Het gaat echter om een emotio- W0Yd@ii- Mil“ 11616 famiii had<br />

zich altijd moet inzetten voor het nele band, noem het sociale een UI_1iIaS-hail ik iieb @115 Stop“<br />

Gorcumse verenigingsleven.” sponsoring. Ieder bedrijf uit PeY‘5P1i a1i¢ Jeugdsdeciies 86'<br />

haald, maar moest door een blessure<br />

alhaken. Ik heb nog tot mijn<br />

28ste gespeeld, maar niet meer<br />

op het oude niveau.” Romijn<br />

maakt zich sindsdien verdienstelijk<br />

in diverse geledingen binnen<br />

de club, ondermeer als penningmeester<br />

van de accommodatiecommissie.<br />

Als directeur van Attema keek<br />

Romijn verder dan het <strong>Unitas</strong>complex.<br />

Ook hockeyclub Rapid<br />

en voetbalverenigingen als GJS ” I’ ..<br />

en SVW vonden bij het A{t¢ma- sponsor de A-selectie overeind Om Zilii imaiiaaiii aan


I<br />

~.<br />

_4,<br />

ff<br />

§$$3%§; -,.‘=g'k.~:¢.2i;—;§~»,‘: IQ<br />

. _-.;“*<br />

(P<br />

‘:5<br />

|\<br />

(‘>1 ~<br />

§—-<br />

' ' en<br />

eespelen is niet zomaar ‘meedoen’ met een team.<br />

Wie meespeelt in een team is geselecteerd op<br />

kwaliteiten. Selectie vindt niet zomaar plaats. Het gaat om<br />

eigenschappen als onbaatzuchtigheid, zelfdisciplineen inzet:<br />

sportiviteit in de breedste zin. Want sportiviteit heeft alles te<br />

maken met een bepaalde houding: meespelen, meedenken,<br />

meewerken en meeleven met de club en de clubleden. Een<br />

IA<br />

instelling die binnen en buiten de Iijnen respect afdwingt.<br />

Voor Attema geldt hetzelfde. Als we geselecteerd zijn door<br />

opdrachtgevers, doen we niet zomaar mee. We gaan er he|emaal<br />

voor! Met alles wat we aan kennis, ervaring, ideeén en ®<br />

middelen in huis hebben. Alleen dat is de weg omtbestaande<br />

nieuwe relaties te winnen voor Qeniale oplossingen in<br />

kunststof. 5.<br />

special products<br />

GENIALE OPLOSSINGEN IN KUNSTSTO<br />

y--_.<br />

Postbus 58, 4200 AB Gorinchem.<br />

Telefoon 0183 63 20 55. Telefax 0183 63 54 43. -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!