10.06.2020 Views

Rivierenbuurt Buurtkrant 2 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Buurtkrant</strong> De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Noaberschap in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

De Stroming van onschatbare waarde<br />

Jaargang 24 nummer 2<br />

Juni <strong>2020</strong>


Inhoudsopgave<br />

Colofon/Van de redactie 4<br />

De stroming 5<br />

Groetjes van het bestuur 8<br />

Excursie Stationsgebied 9<br />

Draaiorgeldinkelparkconcert 10<br />

Dagboek van een thuiswerker 12<br />

Vooraankondiging ALV 16<br />

Word lid van de Buurtvereniging 16<br />

Groninger Museum 18<br />

Groene Balkons 20<br />

Groen Thuis 21<br />

Buurtagenda 23<br />

Interview gebiedsmanager Henk<br />

Kosmeijer 24<br />

Hoe gaat het met u? 24<br />

Van de klankbordgroep<br />

Spoorzone van de <strong>Rivierenbuurt</strong> 25<br />

Tips van de fysiotherapeurt 28<br />

Foodfellascatering 29<br />

NazomerKriebels 29<br />

Mijmeringen van een<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>bewoner 30<br />

Amandelen aan de Parkweg 33<br />

Balkonsessie DE WIJK DE WERELD 32<br />

Coronaregels 34<br />

Buurtagent 36<br />

Stimumerlingsbijdrage 37<br />

Computeronderhoud 39<br />

nieuwe website 39<br />

Activiteiten MFC De Stroming 39<br />

Puzzeltijd 41<br />

Aanmeldformulier 43<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 3


Colofon<br />

Buurtvereniging de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

heeft als doel:<br />

• Belangen behartigen<br />

• Informatie verspreiden<br />

• Deelname aan discussie van<br />

buurtbewoners bevorderen<br />

• Opvattingen en wensen van de<br />

buurtbewoners verzamelen.<br />

Op onze website zijn de volledige<br />

statuten terug te lezen<br />

Eindredactie<br />

Gijs van der Kroef<br />

tel. 06 - 137 05 440<br />

Website<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

Email & Kopij<br />

buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Postadres<br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

Rekeningnummer<br />

NL53INGB0007215769<br />

Oplage 2750 stuks<br />

Distributie huis-aan-huis in<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Opmaak & drukkerij<br />

Stichting MEO<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Jaargang 24, nummer 2<br />

Uiterste kopijdatum voor de<br />

volgende uitgave:<br />

donderdag 10 september <strong>2020</strong><br />

Foto Cover<br />

Draaiorgeldinkelparkconcert,<br />

18 april <strong>2020</strong><br />

© Henk Cornax<br />

VAN DE REDACTIE<br />

Het heeft een helende<br />

werking. Helend voor<br />

mijn getroebleerd<br />

gemoed, maar ook voor mijn omgeving.<br />

Mijn hoofd raakt leeg en de zak raakt vol.<br />

Had ik maar eerder geweten, hoe simpel<br />

het is om de wereld een beetje mooier te<br />

maken. Niet alleen de fysieke omgeving<br />

trouwens, ook bij voorbijgangers klaart<br />

er iets op.<br />

Met mijn toverstok loop ik door het<br />

Dinkelpark. Op het bankje waar ik moet<br />

zijn, warmt een jonge dame zich aan<br />

het waterige zonnetje. Ze lacht naar<br />

me en van schrik grijp ik een stuk of<br />

zes keer mis. ‘Als we het samen doen,<br />

gaat het makkelijker. Ik houd de zak<br />

open en jij grijpt dan het afval.’ Ze heeft<br />

gelijk. ‘Hebben we toch een goede daad<br />

verricht en dat terwijl ik van plan was<br />

vandaag helemaal niets te doen.’<br />

Bovenstaand verhaaltje is zo maar een<br />

greep uit vele voorbeelden waaruit de<br />

veerkracht, de creativiteit maar toch<br />

vooral de noaberschap blijkt in onze<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>. In deze coronatijd ontstaat<br />

er ruimte voor elkaar, voor nieuwe ideeën<br />

en wellicht ook in tijd nu veel activiteiten<br />

niet doorgaan. Voor mij was dat de reden<br />

om nu eindelijk eens een afvalprikker aan<br />

te schaffen en binnen een paar dagen<br />

kreeg ik hem van de gemeente gratis<br />

thuisbezorgd.<br />

In deze krant leest u meer<br />

positieve voorbeelden hoe wij<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>bewoners omgaan met de<br />

gevolgen van de corona-crisis.<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>bewoner: de zomer wordt<br />

anders dan u een half jaar geleden<br />

dacht. Maar dankzij onze creativiteit,<br />

veerkracht en noaberschap hoeft dat<br />

zeker geen minder leuke zomer te zijn!<br />

Hartelijke groet,<br />

Gijs van der Kroef<br />

4 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtjuweeltjes<br />

De Stroming<br />

De Stroming als buurthuis van<br />

onschatbare waarde<br />

Op een mooie meidag loop ik door het<br />

groene hart van de wijk naar het buurthuis<br />

de Stroming. Samen met Henk van de<br />

buurtvereniging heb ik een interview met<br />

de deelnemers/vrijwilligers Els-An, Piet,<br />

Anita en bestuursvoorzitter Ernst van de<br />

Stroming.<br />

Bij aankomst tref ik Margje van het zwerfvuilteam,<br />

ze komt een kijkje nemen of er al<br />

weer wat te doen is in de Stroming. ‘Man<br />

man,’ zegt ze. ‘Er is niks aan nu alles anders<br />

gaat tijdens deze corona-crisis.’ Toch<br />

wordt de stoep bij ingang geveegd door<br />

een vrijwilliger en lopen er mensen naar<br />

binnen voor een laptop, die beschikbaar<br />

is voor buurtbewoners die geen computer<br />

hebben.<br />

‘We zijn één week dicht geweest tijdens<br />

de lockdown,’ zegt Ernst. ‘Maar dat was<br />

niet houdbaar. Te veel mensen zijn afhankelijk<br />

van de dienstverlening van de<br />

Stroming. We hebben contact gezocht en<br />

gehouden met de mensen die hier op vaste<br />

dagen komen. Als team hebben we gekeken<br />

naar nieuwe activiteiten om in contact<br />

te blijven. Zo is er nu de koffie to go,<br />

waar mensen in drietallen aan een tafeltje<br />

op gepaste afstand koffiedrinken en even<br />

hun verhaal kunnen doen. Ook worden er<br />

maaltijden uitgedeeld op donderdag.’<br />

Samenwerking<br />

De Stroming is een multifunctioneel centrum<br />

en faciliteert Dig050 met ruimte in<br />

dit buurthuis. Ernst en beroepskracht<br />

Hans van Dig050 kennen elkaar van<br />

Hoogezand, waar ze samenwerkten in ICT<br />

projecten. Hun expertise hebben ze meegenomen<br />

naar de Stroming. De professionals<br />

van Dig050 werken nauw samen met<br />

vrijwilligers in de Stroming. Ze begeleiden<br />

deelnemers en vrijwilligers bij activiteiten<br />

dagbesteding.<br />

Wederkerigheid<br />

Er is aandacht voor mensen die om wat<br />

voor reden dan ook moeilijk mee kunnen<br />

komen in onze maatschappij en een<br />

steuntje in de rug nodig hebben. Mensen<br />

uit de buurt, maar ook van daarbuiten.<br />

Iedereen mag zelf uitvinden wat ie plezierig<br />

vindt om te doen. Het kan zijn dat je in<br />

de ICT club begint en uiteindelijk vanuit<br />

de keuken weer iets anders creatiefs gaan<br />

doen. De meeste mensen hechten veel<br />

waarde aan wat de Stroming te bieden<br />

heeft en worden dan zelf ook vrijwilliger in<br />

deze sociale onderneming.<br />

Sing-in en sociale controle<br />

Ook voor bewoners uit de buurt heeft de<br />

Stroming veel te bieden. Toen Els-An op<br />

haar 62e met pré pensioen ging, aarzelde<br />

ze nog. In het koor zitten immers allemaal<br />

oude mensen? ‘Maar éénmaal binnen bij<br />

de sing-in op maandagochtend was ik<br />

meteen verslaafd geraakt aan de gezelligheid<br />

in de Stroming. De leden van het<br />

koor kennen elkaar en letten op elkaar. Als<br />

iemand niet komt opdagen en niemand<br />

weet waarom, dan wordt er gelijk contact<br />

gezocht. Ik kom eraan! Gewoon vergeten<br />

is dan vaak de reden.’<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 5


Buurtjuweeltjes<br />

Mannen leren koken<br />

Mannen die nog nooit iets in de keuken<br />

hebben gepresteerd, leren hier koken en<br />

elke dag is er een nieuwe verrassende<br />

soep. Activiteiten als ‘bakkie en prakkie’<br />

beginnen klein, maar groeien snel, als ze<br />

voorzien in een behoefte. Mensen nemen<br />

elkaar dan mee naar de Stroming. ‘Wat dit<br />

buurthuis zo uniek maakt, is de laagdrempeligheid,’<br />

zegt Piet, die samen met zijn<br />

vrouw deelneemt aan activiteiten. ‘Niets<br />

moet alles kan hier en mensen voelen zich<br />

welkom.’ Hij vindt dat de reclame op facebook<br />

wel wat scherper kan, maar de van<br />

mond tot mondreclame werkt nog steeds<br />

het beste.<br />

Het oog wil ook wat<br />

‘We maken het altijd gezellig voorafgaand<br />

aan een activiteit’ zegt Anita. Ze is vrijwilliger<br />

bij meerdere activiteiten. Een kleedje<br />

en bloemetje op tafel en een schaal met<br />

koekjes geeft sfeer. We geven de maandelijkse<br />

bingo altijd een thema, dat je<br />

terugziet in de prijzen. Nu hebben we de<br />

interactieve bingo met Zoom en dat is<br />

even wennen.<br />

6 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtjuweeltjes<br />

Waarborgen continuïteit<br />

De Stroming werkt ook samen met<br />

organisaties uit de buurt, zoals de<br />

buurtvereniging, scholen en WIJ. Het<br />

verhuren van ruimtes in het gebouw aan<br />

zangkoren en andere clubs is nodig om<br />

de exploitatie rond te krijgen. Ernst is trots<br />

op de twintig activiteiten die hij samen<br />

met Dig050 en anderen ontwikkelt en<br />

uitvoert. ‘De Stroming is een buurthuis<br />

plus,’ zegt Ernst. ‘Er zijn veel doeners in<br />

de Stroming, vrijwilligers die de handen<br />

uit mouwen steken en die zijn fantastisch,<br />

maar de dragers in de organisatie zijn<br />

onmisbaar. Door deze vrijwilligers blijft<br />

de toko draaien. Dat is kwetsbaar. Als die<br />

vrijwilligers wegvallen komen veel mensen<br />

in de problemen en raken verstoken van<br />

ondersteuning. Daarom blijft het vrijwillig<br />

bestuur zoeken naar middelen voor het<br />

aanstellen van één vaste kracht. Een<br />

gesprek met de gemeente is in gang<br />

gezet, maar we hebben een lobby nodig.’<br />

Op de vraag wat er gebeurt als de Stroming<br />

ophoudt te bestaan is iedereen<br />

helder. Dan valt er voor veel mensen<br />

structuur, vastigheid en aandacht weg<br />

en vergroot de eenzaamheid. Vooral voor<br />

mensen die alleen zijn. Veel bezoekers en<br />

vrijwilligers voelen zich verbonden met<br />

de Stroming. Hier komen ze echt hun bed<br />

voor uit.<br />

Meer info staat op de websites van DIG<br />

050 en MFC De Stroming:<br />

www.dig050.com en<br />

www.stroming050.com<br />

Renée Blaauw.<br />

Schoonheidssalon Margje<br />

Rabenhauptstraat 28<br />

9725 CE Groningen<br />

margjeklunder@hotmail.com<br />

050-5253601/06-29513212<br />

Al jaren het vertrouwde adres in de buurt.<br />

Alle behandelingen speciaal aangepast aan uw huidtype.<br />

Naast de traditionele behandelingen ook<br />

gespecialiseerd in elektrisch ontharen,<br />

acne behandelingen, bindweefsel<br />

massages, huidverbeterende massages.<br />

Tevens kunt u een afspraak maken voor<br />

deelbehandelingen, epileren, harsen, verven.<br />

En ook voor pedicure en manicure<br />

behandelingen.<br />

Ik werk alleen op afspraak.<br />

Tot ziens in mijn salon!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 7


Buurtvereniging<br />

Groetjes van het bestuur<br />

We zijn alweer halverwege <strong>2020</strong> en ondanks<br />

dat de corona wat roet in het<br />

eten heeft gegooid, pakken we na twee<br />

gemiste maandvergaderingen de draad<br />

weer op. En er waren nogal wat mooie<br />

plannen die niet door zijn gegaan. Zoals<br />

de schoonmaakactie van NLdoet, Lente-<br />

Kriebels (wordt nu herfstkriebels) en een<br />

bijeenkomst van de actiegroep voor de<br />

vleermuizen. Het zomerfeest is een jaar<br />

uitgesteld. De voorlichting over groene<br />

tuinen en daktuinen is ook uitgesteld, net<br />

als het experiment met Grunneger Power<br />

met warmtebeelden van de gevels in de<br />

Lekstraat. Maar er is ook een hoop wel<br />

gebeurd:<br />

Groen Leven <strong>Rivierenbuurt</strong> blijft ontwikkelen.<br />

Het vormgeven van ‘Groen Thuis’<br />

(gratis struik aanvragen) kon worden overlegd<br />

over de mail en telefonisch. Er zijn<br />

geveltuintjes en boomtuintjes aangelegd<br />

door de gemeente en plannen gemaakt én<br />

uitgevoerd met betrekking tot het stimuleren<br />

van de vleermuizen in de wijk. Het<br />

bestuur zal deze initiatieven faciliteren en<br />

ondersteunen.<br />

Activiteiten in samenwerking met MFC<br />

de Stroming en WIJ worden in een corona-jasje<br />

gegoten in de vorm van een<br />

draaiorgelconcert in het Dinkelpark en<br />

gezellig samen dansen vanaf je balkon, bij<br />

de Stroming zijn afhaalmaaltijden te krijgen<br />

en is er een koffie to go.<br />

Financiële stukken zijn opgemaakt en<br />

ingeleverd bij de gemeente om zorg te<br />

dragen voor de verantwoording van de<br />

subsidie van 2019 en om de subsidie voor<br />

2021 voor te bereiden.<br />

De website en nieuwe stijl van de<br />

buurtkrant worden doorontwikkeld.<br />

Alleen de zoektocht naar een nieuwe<br />

drukker heeft even stilgelegen maar is ook<br />

weer opgepakt.<br />

De Algemene ledenvergadering (ALV)<br />

van 8 april kon helaas niet doorgaan vanwege<br />

de coronamaatregelen. De ALV is<br />

verplaatst naar 28 oktober en in plaats van<br />

twee ALV’s zal er dit jaar één plaatsvinden.<br />

De klankbordgroep stationsgebied<br />

miste een fysieke bijeenkomst. Bij de<br />

bijeenkomsten geeft de gemeentelijke<br />

projectgroep updates over het proces en<br />

er is aandacht voor vragen en ideeën. In<br />

maart is er nog een interessante rondleiding<br />

geweest voor bewoners op locatie.<br />

Omdat deze mogelijkheid er niet was in<br />

corona-tijden, is er een digitale voorlichting<br />

geweest over de ontwikkelingen.<br />

8 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Excursie Stationsgebied<br />

Op dinsdag 10 maart kregen enkele<br />

leden van de klankbordgroep Stationsgebied<br />

een rondleiding over het nu nog<br />

braakliggende terrein. De excursie was<br />

enkele dagen vóór de corona-maatregelen<br />

van kracht werden. De anderhalve<br />

meter afstandsregel gold toen dus<br />

nog niet. De foto’s zijn gemaakt door<br />

Parkwegbewoner Jan Willem Zarkema.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 9


Buurtactiviteit<br />

Draaiorgeldinkelparkconcert<br />

Zaterdag 18 april zijn de bewoners in de<br />

wooncomplexen rondom het Dinkelpark op<br />

een heus draaiorgelconcert getrakteerd.<br />

Even het alleen zijn vergeten en samen op<br />

de balkons, open ramen of deuren genieten<br />

en meezingen met bekende Oud Hollandse<br />

liedjes. Het straatorgel van orgelman Joris<br />

ten Have reed vanaf het Talmahuis en de<br />

Merwedeflat door het Dinkelpark langs de<br />

Goudriaan en de Dinkelflat met als eindbestemming<br />

het plein voor de Rivierenstede.<br />

Foto’s Henk Cornax<br />

Tekst Jony Vleeschhouwer, buurtopbouwwerker<br />

WIJ Groningen<br />

Er hebben heel veel bewoners gehoor gegeven<br />

om vanaf de balkons het concert bij<br />

te wonen en al zwaaiend en zingend mee<br />

te doen. Alleen, maar toch samen! Jullie<br />

hebben er een nog mooier concert van<br />

gemaakt dan ik had kunnen dromen als<br />

buurtopbouwwerker. Erg indrukwekkend<br />

om te zien.<br />

10 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtjuweeltjes<br />

Dagboek van een thuiswerker<br />

in coronatijd<br />

‘Het leven begint als je veertig bent,’<br />

zei mijn oma decennia geleden tegen<br />

mijn vader op zijn veertigste verjaardag.<br />

Intussen kan ik uit ervaring zeggen<br />

dat ze gelijk heeft gekregen. Als jonge<br />

veertiger heb ik in deze coronatijd nieuwe<br />

dimensies ervaren waarvan ik het bestaan<br />

niet wist, toen mijn oma deze uitspraak<br />

deed. Twee voorbeelden: wat kent onze<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> toch prachtige noaberschap<br />

en thuiswerken is ingewikkelder dan ik<br />

dacht.<br />

Voordat ik de laptop opstart voor weer een<br />

dag thuiswerken, loop ik eerst een rondje<br />

door het Dinkelpark. Het is rond 6.00 uur<br />

en vanuit iedere boom zingen andere<br />

soorten vogels. Een vogelsymfonie.<br />

Zouden ze hierover een afspraak hebben<br />

gemaakt? In de vijver nabij de Rivierentuin<br />

kwaken tientallen kikkers. De prunussen<br />

aan het Rivierenhof kleuren roze. Deze<br />

straat sla ik echter over en ik loop door<br />

naar het hunebed. In de Lekstraat wandel<br />

ik langs een blauweregenboom. Net<br />

zoals mijn oma deed, steek ik mijn neus<br />

in de boom en laat de frisse geur op me<br />

inwerken. Op de stoep bij de seniorenflat<br />

aan de Merwedestraat glimlach ik licht<br />

ontroerd om de stoepkrijtfelicitatie<br />

aan een oma. Een herinnering aan een<br />

raambezoek? Ik loop via het Fongerspad<br />

terug naar huis en precies bij het<br />

olifantenpaadje ontmoet ik buurthond<br />

Shiva. Samen met haar baasje maakt ze<br />

een ochtendwandeling. We maken een<br />

praatje.<br />

Als ik thuis ben, blijkt het een drukte van<br />

jewelste in de tuin: de koolmeesjes vliegen<br />

– vrolijk tsjilpend - af en aan. Er valt er één<br />

haast van zijn tak van verbazing als hij ziet<br />

dat de pindakaasvoorraad is aangevuld.<br />

Maar de tuin is het domein van meer<br />

vogels: rond een uur of negen komt het<br />

gaaienechtpaar. De meesjes vluchten. Ik<br />

app mijn buurvrouw of ze het ook gezien<br />

heeft. Ja, dat heeft ze. Thuiswerken brengt<br />

extra verantwoordelijkheden met zich<br />

mee.<br />

12 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtjuweeltjes Rubriek<br />

plant in elke berm bij naam en toenaam.<br />

Ik ben een trage, dromerige leerling en<br />

geniet van de dennengeur. Samen met<br />

zijn vrouw denken we al aan de postcoronatijd.<br />

We gaan dan bramen plukken<br />

met de hele straat.<br />

Echt vaste aanlooptijden hebben ze niet,<br />

maar dát ze komen is een zekerheidje.<br />

Soms zelfs tegelijk. De achtertuin wordt<br />

bezocht door maar liefst vier verschillende<br />

buurtkatten. Deze bezoekjes geschieden<br />

onder het toeziend en afkeurend oog van<br />

mijn jongste huisgenoot poes Mies. Ze tikt<br />

op het raam en weg zijn de poezen.<br />

Buurman Arend belt en vraagt of ik met<br />

hem ga lunchwandelen. Hij kent iedere<br />

Rond een uur of 15.00 sluit ik mijn laptop<br />

af en ga ik naar de buurtmoestuin. Er<br />

wordt ijverig gewerkt, maar de tuin is groot<br />

genoeg om anderhalve meter afstand<br />

te bewaren. Ik oogst mijn rabarber en<br />

onderweg naar huis krijg ik een appje van<br />

buurman Ward: ‘Bier om vier?’. Ik haal<br />

mijn bierpakket op van onze buurtkroeg<br />

De klikspaan op en haast me naar de<br />

pick nicktafel op het middenterrein van de<br />

Fongersplaats. Dat middenterrein is ruim,<br />

dus we kunnen onze afstandsbuurtborrel<br />

houden zonder de coronaregels te schenden.<br />

Rond etenstijd gaan we naar huis en we<br />

spreken af om morgen weer een drankje<br />

te doen.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 13


Buurtjuweeltjes<br />

Rubriek<br />

’s-Avonds lig ik op de bank te lezen. Mijn<br />

telefoon piept. Buurvrouw Evelyn meldt<br />

dat ze een taart heeft gebakken die veel<br />

te groot is voor haar en haar vriend. Of ik<br />

een stuk lust? Ze komt hem corona-proof<br />

brengen zodra de taart klaar is. Intussen is<br />

het donker geworden. Ik hoor een klop op<br />

de schutting: ‘Joehoe, uw lokale bakker,’<br />

lacht Evelyn.<br />

In deze buurt wil ik minimaal net zo oud<br />

worden als mijn oma is geworden!<br />

Gijs van der Kroef<br />

14 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtjuweeltjes


Buurtvereniging<br />

NOTEER ALVAST:<br />

ALV 28 OKTOBER <strong>2020</strong>.<br />

In verband met corona kon de vergadering<br />

van 8 april niet doorgaan. De nieuwe<br />

vergaderdatum is 28 oktober <strong>2020</strong>.<br />

De agenda komt in de buurtkrant van<br />

oktober. De vergaderstukken worden al<br />

eerder op de website gezet. Noteer 28<br />

oktober alvast in de agenda.<br />

Het wordt een belangrijke vergadering.<br />

Omdat we dit jaar maar één ALV hebben,<br />

worden niet alleen de jaarstukken 2019<br />

behandeld, maar ook de begroting 2021.<br />

Verder ligt er een voorstel om de statuten<br />

van de vereniging op een aantal punten<br />

te veranderen. De oude en de gewijzigde<br />

statuten staan nu al op de website. Begin<br />

juni komt daar nog een notitie bij waarin<br />

het bestuur de inhoudelijke verschillen<br />

toelicht.<br />

Zoals gezegd, de volledige agenda komt in<br />

de buurtkrant van oktober.<br />

Het bestuur<br />

Buurtvereniging<br />

Stand van zaken oproep word lid<br />

van de buurtvereniging<br />

Om de huidige ledenlijst compleet te vernieuwen<br />

deden wij een oproep in de buurtkrant<br />

van maart <strong>2020</strong>. Medio mei hebben<br />

wij 14 aanmeldingen mogen ontvangen uit<br />

verschillende delen van de buurt. In een<br />

buurt met een kleine 4.500 inwoners zullen<br />

er vast meer mensen geïnteresseerd zijn om<br />

lid te worden van de buurtvereniging! Het<br />

lidmaatschap is gratis.<br />

Wellicht is het u ontgaan of hebt u geen tijd<br />

gehad om het formulier in te vullen. Voor<br />

het actualiseren van de ledenlijst is het van<br />

groot belang om u aan te melden als lid, ook<br />

als u al lid was. Dit om helder te krijgen dat<br />

we de juiste gegevens zoals, naam, adres,<br />

e-mail en telefoonnummer op de lijst hanteren<br />

om met u te kunnen communiceren over<br />

onze <strong>Rivierenbuurt</strong>. Zowel via mail als in de<br />

brievenbus thuis.<br />

Het aanmeldingsformulier kunt u vinden in<br />

de buurtkrant of op de nieuwe website, het<br />

ingevulde formulier kan worden gestuurd<br />

naar info@derivierenbuurt.nl of worden<br />

bezorgd in onze postbus Merwedestraat<br />

54-003(in De Stroming).<br />

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de<br />

ledenvergadering het formulier in te vullen.<br />

Wilt u op de hoogte blijven over uw buurt, of<br />

actief zijn binnen de vereniging meld u dan<br />

aan!<br />

16 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buiten de buurt<br />

Groninger Museum:<br />

tentoonstellingen verlengd<br />

Alessandro Mendini<br />

Foto: Carlo Lavatori – Alessandro Mendini Archive<br />

Het Groninger Museum is weer open! Om ervoor te zorgen dat iedereen kan<br />

genieten van de tentoonstellingen die het museum te bieden heeft, zijn er een<br />

aantal verlengd. Ook is En tóch staat de Martini – 75 jaar bevrijding in Groningen<br />

voor het eerst in het museum te bekijken.<br />

MONDO MENDINI – DE WERELD VAN<br />

ALESSANDRO MENDINI<br />

VERLENGD T/M 30-8-<strong>2020</strong><br />

Vijfentwintig jaar na de opening van<br />

het door hem ontworpen Groninger<br />

Museumgebouw heeft Alessandro Mendini<br />

(1931-2019) alle ruimte gekregen om<br />

zijn droomtentoonstelling te realiseren.<br />

Kort voor zijn overlijden selecteerde<br />

de grand old man van het Italiaanse<br />

design niet alleen tientallen van zijn<br />

eigen revolutionaire ontwerpen, maar<br />

ook werk van vele andere kunstenaars<br />

en ontwerpers. Mondo Mendini is een<br />

kleurrijke, visueel overweldigende mix van<br />

beeldende kunst, design en architectuur.<br />

18 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


WAT ZULLEN DE BUREN ZEGGEN? -<br />

FOTOGRAFIE UIT EIGEN COLLECTIE<br />

VERLENGD T/M 4-10-<strong>2020</strong><br />

In de tentoonstelling Wat zullen de buren<br />

zeggen? zijn ruim 100 foto’s te zien waar<br />

de buren vast en zeker een mening<br />

over hebben. In de expositie zie je een<br />

uitzonderlijke collectie foto’s die het<br />

Groninger Museum in de afgelopen 50<br />

jaar heeft verzameld. Bekijk foto’s van<br />

topfotografen zoals Anton Corbijn, David<br />

LaChapelle, Erwin Olaf, Andres Serrano<br />

en Gus Van Sant, met verrassende<br />

bijschriften, geschreven door kinderen.<br />

EN TÓCH STAAT DE MARTINI - 75<br />

JAAR BEVRIJDING IN GRONINGEN<br />

T/M 27-9-<strong>2020</strong><br />

En tóch staat de Martini - 75 jaar<br />

Bevrijding in Groningen staat stil bij de<br />

facetten van de oorlog en de bezetting in<br />

Stad en Ommeland. Verzet en collaboratie<br />

komen aan bod, net als de vervolging<br />

van de Joodse gemeenschap, maar de<br />

tentoonstelling gaat ook over het leven van<br />

al die mensen die ongewild in de oorlog<br />

terecht kwamen en het liefst hun gewone<br />

leven wilden voortzetten.<br />

In de tentoonstelling zie je legervoertuigen<br />

uit de Tweede Wereldoorlog en souvenirs<br />

die door Groningers jarenlang bewaard<br />

zijn. Authentieke filmbeelden en<br />

ooggetuigenverslagen brengen de sfeer<br />

van de oorlogsjaren en de bevrijding tot<br />

leven.<br />

Erwin Olaf<br />

Pearls, Sabine, 1986<br />

Groninger Museum<br />

Foto: John Stoel<br />

En tóch staat de Martini – 75 jaar bevrijding<br />

in Groningen, Groninger Museum, vormgeving:<br />

Rudo Menge<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 19


Groen leven<br />

Groene balkons<br />

Ondanks dat de meeste boeken en<br />

artikelen gaan over tuinen en zelden over<br />

balkons, zijn er ook op een balkon genoeg<br />

mogelijkheden om te vergroenen. En<br />

naast dat het er mooi uitziet en bijdraagt<br />

aan biodiversiteit, kan een groen balkon<br />

ook zorgen voor verkoeling! Win-win-win<br />

situatie dus!<br />

Op allerlei manieren kun je de ruimte<br />

van je balkon benutten. Bijvoorbeeld<br />

met hangbakken of potten aan de reling.<br />

Gebruik muurhaken of rekken voor<br />

hangpotten of zakken, span touwen voor<br />

klimplanten. Of zet bijvoorbeeld een trolley<br />

of een rek neer. Maar de bakken kunnen<br />

natuurlijk ook gewoon op de grond staan.<br />

Zoveel opties, voor ieder balkon zit er wel<br />

wat bij!<br />

En nu de inhoud van die bakken, zakken,<br />

rekken etc. Bij het tuinieren op een balkon<br />

neem je een paar dingen in overweging.<br />

Wil je bijvoorbeeld een balkontuintje<br />

voor de sier met bloemen of wil je een<br />

moestuintje. Een combinatie kan natuurlijk<br />

ook. Je kunt niets veranderen aan de<br />

grootte van het balkon, dus kijk je ook<br />

naar de indeling van je balkon. Heb je veel<br />

ruimte verticaal, dan kun je bijvoorbeeld<br />

ook in de hoogte werken. Daarnaast<br />

houd je rekening met de hoeveelheid<br />

zon. Sommige planten doen het goed<br />

op het zuiden, andere staan liever op het<br />

noorden. Voorbeelden hiervan zijn*:<br />

Op het zuiden: kruiden, groenten,<br />

olijfboom, citrusboompje, lavendel,<br />

blauwe regen, geranium.<br />

Op het westen: siergras, oost-indische<br />

kers, lobelia en vlijtig liesje<br />

Op het noorden: varen, hosta,<br />

klimhortensia, laurier, klimop, lelietje-vandalen,<br />

begonia en de tabaksplant<br />

Op het oosten: vrouwenmantel,<br />

afrikaantjes, viooltjes en margrieten<br />

Laatste tips!<br />

- In de hoogte tuinieren vraagt om een<br />

voorraad bamboestokken in het gevecht<br />

tegen de wind.<br />

- Een grote gieter. De temperatuur op een<br />

balkon is door al het omringende steen<br />

en beton vaak een paar graden hoger<br />

dan ergens anders. Dagelijks water<br />

geven is daarom van levensbelang!<br />

- Vergeet niet af en toe ook wat vloeibare<br />

mest te geven, de grondstoffen in de<br />

aarde zijn vaak snel op.<br />

- Let er wel op dat je balkon een<br />

bepaalde hoeveelheid gewicht aankan!<br />

* Bron: www.arnhemklimaatbestendig.nl<br />

20 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Groen Thuis = Gratis Struik!<br />

Steeds meer zijn we bezig met de natuur om ons heen en steeds vaker wordt<br />

aangegeven dat bewoners dit belangrijk vinden. Hier willen wij als buurtvereniging<br />

zeker gehoor aan geven. Het is dan ook één van de belangrijkste pijlers van de<br />

buurtvereniging om het groen in de wijk te stimuleren. Dit is goed voor mens en dier!<br />

Insecten, vogels, vleermuizen, vlinders en noem maar op!<br />

In samenwerking met de gemeente Groningen hebben we het project ‘Groen Thuis’<br />

opgezet. Dit houdt in dat we gratis struiken aanbieden aan de bewoners voor hun<br />

eigen tuin! Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is een mailtje sturen naar de<br />

buurtvereniging (info@derivierenbuurt.nl) of lever het formuliertje hieronder in bij onze<br />

brievenbus in MFC de Stroming (brievenbus 54-003) om de gratis struik aan te vragen.<br />

Als reactie op je mailtje krijg je een schema toegestuurd<br />

waarmee je kunt bepalen welke struik geschikt is voor<br />

de plek die jij in gedachten hebt. Er worden door de<br />

gemeente maar liefst vijftien verschillende soorten<br />

aangeboden dus er zit vast iets tussen dat goed in je<br />

tuin past! De struik kun je 1-3 weken later (hierover krijg<br />

je een bericht/mail) op zaterdagochtend van 10.00-<br />

12.00 ophalen bij de achtertuin van MFC de Stroming<br />

(Dinkelpark kant).<br />

Wacht dus niet langer, maar fleur je tuin op, fleur<br />

de buurt op en help de insecten een handje! Tot<br />

binnenkort!<br />

$-----------------------------------------------------------------------<br />

Ja! Ik heb interesse in een gratis struik!<br />

Naam:<br />

Adres:<br />

E-mail:<br />

Tel.nr:<br />

……………………………………………………………<br />

……………………………………………………………<br />

……………………………………………………………<br />

……………………………………………………………<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 21


Let op<br />

maandaanbiedingen<br />

op de website!<br />

22 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtactiviteit<br />

AGENDA<br />

Activiteiten in en om de buurt<br />

SEPTEMBER<br />

zaterdag 19 september<br />

NazomerKriebels <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

van 13.00 tot 16.00 uur<br />

(zie pagina 29)<br />

OKTOBER<br />

woensdag 28 oktober<br />

Algemene Ledenvergadering in MFC<br />

De Stroming<br />

(zie pagina 16)<br />

MFC De Stroming<br />

Eigen agenda<br />

Zie pagina 39<br />

Groninger Museum<br />

Diverse mooie exposities<br />

Zie pagina 18<br />

Zie ook www.groningermuseum.nl<br />

Vergaderingen bestuur.<br />

In principe vergadert het bestuur elke<br />

eerste woensdag van de maand.<br />

Voor input in de vergadering kunt u<br />

mailen naar: info@derivierenbuurt.nl<br />

DROGISTERIJ PARFUMERIE<br />

MIRJAM<br />

___________________________________________________________<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 23


Informatief<br />

Interview gebiedsmanager<br />

Henk Kosmeijer<br />

Wie is Henk Kosmeijer? Kun je iets<br />

over jezelf vertellen?<br />

Geboren op 11 juli 1960 te Groningen, heb<br />

ik in diezelfde stad de opleiding tot maatschappelijk<br />

werker afgerond. Vervolgens<br />

werkte ik bij de gemeente Bolsward bij<br />

de afdeling sociale zaken, was ik ombudsmedewerker<br />

bij de Tweede Kamerfractie<br />

van Partij van de Arbeid in Den Haag en<br />

sociaal juridische maatschappelijk werker<br />

en organisatorisch manager bij de<br />

Verslavingszorg Noord Nederland. Daaropvolgend<br />

was ik docent en supervisor<br />

bij de Hanzehogeschool te Groningen bij<br />

de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.<br />

In 1995 werd ik wethouder van<br />

de gemeente Eelde en bleef dit, toen de<br />

gemeente werd samengevoegd met Vries<br />

en Zuidlaren tot de gemeente Tynaarlo. In<br />

2013 werd ik, na bijna 18 jaar wethouderschap,<br />

burgemeester van de gemeente<br />

Marum en bleef dit tot de herindeling tot<br />

de gemeente Westerkwartier per 1 januari<br />

2019. En nu ben ik dus werkzaam bij de<br />

gemeente Groningen als gebiedsmanager<br />

voor de zuidelijke wijken. Daarnaast heb<br />

ik nog mijn eigen bedrijf Kosyndes waarmee<br />

ik wil helpen de verbinding tot stand<br />

te brengen tussen burger(s) en overheid.<br />

Niet iedereen zal de term ‘gebiedsmanager’<br />

kennen. Wat is dat? Wat houdt<br />

de functie in?<br />

Het is een schakelfunctie tussen het<br />

gemeente(bestuur) en de wijken en haar<br />

inwoners. Het werkt dus naar twee kanten<br />

toe. Zorgen dat initiatieven vanuit de wijk<br />

op een juiste manier een plek krijgen binnen<br />

die toch wel grote gemeente Groningen,<br />

maar ook dat beleid(svoornemens)<br />

‘Het is prachtig om te zien<br />

wat er allemaal gebeurt en<br />

georganiseerd wordt in de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>’<br />

van de gemeente op een goede manier<br />

besproken wordt in en met die bewoners.<br />

Je zag de vacature ‘gebiedsregisseur/<br />

gebiedsmanager Groningen Zuid’ en<br />

wat dacht je toen? Burgemeester zijn is<br />

toch ook heel leuk?<br />

Zeker, het burgemeestersambt is prachtig<br />

en ik heb er dan ook 6 jaar van genoten.<br />

Henk Kosmeijer als middelbare scholier aan<br />

de Rabenhauptstraat<br />

24<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Maar als ik elders burgemeester had<br />

willen worden dan zou dat ook betekend<br />

hebben dat mijn vrouw en ik moesten verhuizen.<br />

Die bereidheid was bij ons beiden<br />

niet meer aanwezig. Dat hield in dat ik een<br />

nieuwe wending in mijn arbeidscarrière<br />

moest aanbrengen. Daartoe heb ik, zoals<br />

gezegd, een eigen bedrijf opgestart Kosyndes.<br />

Ik zou dus als ZZP’er verder door<br />

het leven gaan. Terwijl ik drukdoende was<br />

mijn bedrijf handjes en voetjes te geven,<br />

zag ik de vacature van gebiedsmanager<br />

bij de gemeente Groningen voorbij komen.<br />

Ik was gelijk heel enthousiast en dacht,<br />

“dit is op mijn lijf geschreven”.<br />

Henk Kosmeijer<br />

Wat wist je toen al van onze <strong>Rivierenbuurt</strong>?<br />

Heb je er een band mee?<br />

Ik ben een geboren en getogen Stadjer.<br />

Geboren op het woonwagenkamp<br />

Helperwestsingel verhuisden we een<br />

paar maanden later al naar de Verlengde<br />

Grachtstraat (vlakbij het Noorderplantsoen),<br />

daarna naar de Zeeheldenbuurt en<br />

vervolgens naar Paddepoel. Toen ik op<br />

mijzelf ging wonen keerde ik weer terug<br />

naar de Zeeheldenbuurt en daarna naar<br />

de Schildersbuurt. Tijdens mijn middelbare<br />

schoolperiode ging ik naar de Hendrik<br />

Westerschool aan de Parkweg. Tegenwoordig<br />

zit daar de vensterschool Stadspark.<br />

Mijn middelbare school had een<br />

nevenlocatie aan de Rabenhauptstraat in<br />

het gebouw waar tot voor een paar jaar<br />

terug het Grafisch Museum zat. Dus ik ken<br />

ook de <strong>Rivierenbuurt</strong> vrij aardig en voel mij<br />

sterk verbonden met de stad.<br />

Hoe waren je eerste weken? De kennismaking<br />

zal anders zijn verlopen dan<br />

verwacht. Kennismakingsbezoekjes,<br />

handjes schudden zat er allemaal niet<br />

in. Hoe was dat?<br />

Ik heb precies twee weken op de verschillende<br />

locaties aanwezig kunnen zijn, één<br />

week met handen schudden, de andere<br />

week zonder. Vervolgens begon de intelligente<br />

lockdown en was het werken vanuit<br />

huis met de telefoon en videobellen. Dit is<br />

absoluut geen droomstart! Ik heb het er<br />

maar mee te doen, je moet roeien met de<br />

riemen die er zijn en er dan maar het beste<br />

van maken. Zo gaandeweg begin ik steeds<br />

meer ingevoerd te raken en heb het gevoel<br />

ook meer vat te krijgen op mijn nieuwe<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 25


Informatief<br />

functie. Ik mis de contacten met de mensen<br />

uit de wijken wel en zie reikhalzend uit<br />

om elkaar toch fysiek te ontmoeten.<br />

Ik heb een leuk idee voor mijn buurt<br />

maar zie door de bomen het bos niet<br />

meer. Wie kan me helpen?<br />

Ideeën komen soms gewoon binnen via<br />

info@groningen.nl. Intern wordt het idee<br />

doorgezet naar het betreffende gebiedsteam<br />

om te bekijken hoe en wie dit het<br />

beste op kan pakken cq. kan beantwoorden.<br />

Soms is het handig, omdat het een<br />

complexe aanvraag of idee betreft, om via<br />

het gebiedsteam afstemming te zoeken.<br />

Je kunt dan advies krijgen hoe je dingen<br />

het beste aan kunt pakken en ook wegwijs<br />

gemaakt worden binnen de gemeentelijke<br />

organisatie. Het is niet de bedoeling<br />

dat het gebiedsteam de postbus van de<br />

gemeente is en ook niet de kruiwagen binnen<br />

de gemeente. Wel kunnen we de weg<br />

wijzen en ondersteunen in het proces om<br />

tot resultaat te komen<br />

Heb je een soort toekomstbeeld voor<br />

onze <strong>Rivierenbuurt</strong>?<br />

Het zou niet goed zijn als ik een toekomstbeeld<br />

van de <strong>Rivierenbuurt</strong> zou hebben en<br />

dat zou proberen te realiseren. Mijn beeld<br />

is nog wel het minst interessant. Het beeld<br />

dat de bewoners van de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

hebben, daar draait het uiteindelijk om.<br />

Zoals gezegd gaat het om twee richtingen.<br />

De gemeente (via raad en het college)<br />

hebben ook doelstelling vastgelegd. Het in<br />

evenwicht brengen van die doelstelling en<br />

het streefbeeld vanuit de wijk, dat is waar<br />

het gebiedsteam en ik als gebiedsmanager<br />

van betekenis kunnen zijn.<br />

Ik ben nu een paar maal in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

geweest en heb Mfc de Stroming<br />

bezocht. Het is prachtig om te zien wat er<br />

allemaal gebeurt en georganiseerd wordt,<br />

juist ook in deze coronatijd. Ik ben sowieso<br />

onder de indruk van de veerkracht van<br />

onze samenleving onder deze extreme<br />

omstandigheid. Na een ramp zie je altijd<br />

wel een versterking van de saamhorigheid<br />

en een toename van gemeenschapszin.<br />

Maar dat na maanden nog steeds voortduurt<br />

vind ik opmerkelijk. Het is een compliment<br />

aan ons allen! Hoe we die positieve<br />

ontwikkelingen blijvend kunnen houden<br />

is de grote uitdaging.<br />

26 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


www.tpvkleef.nl<br />

Independer<br />

9,7<br />

70 reviews<br />

Goed is de 35jaar gediplomeerde ervaring als tandtechnicus<br />

en tandprotheticus /Contracten met alle zorgverzekeraars/<br />

Vergoeding vanuit de basis verzekering<br />

Beter is het eigen tandtechnisch laboratorium /Direct contact<br />

tussen cliënt en vervaardiger, voor een natuurlijk uitziende<br />

gebitsprothese:Beter maatwerk dan confectie!<br />

Best zijn de resultaten. Overtuig uzelf op<br />

www.tppvkleef.nl /Independer klantbeoordelingen<br />

Lid Stichting<br />

Garantiefonds<br />

Mondzorg<br />

Tandprotheticus,tandtechnicus<br />

Lid Organisatie<br />

Nederlandse<br />

Tandprothetici<br />

Rijnstraat 15,Groningen<br />

praktijk P.J.A. van Kleef<br />

| T 05052684 47 | E info@tppvkleef.nl<br />

REPARATIES IN OVERLEG - KLIKGEBITTEN - VERVANGENDE PROTHESES<br />

Ervaar ook het comfortvan een vastzittende gebitsprotheseop implantaten!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 27


Informatief<br />

Tip van de fysiotherapeut<br />

De longfysiotherapeut, Sara<br />

Urban van praktijk fysiocompleet<br />

kan nu coronapatiënten in hun<br />

revalidatietraject begeleiden. Via<br />

Chronisch ZorgNet hebben de<br />

therapeuten, die al gespecialiseerd<br />

waren in longaandoeningen, zich<br />

verdiept in de behandeling van<br />

coronatherapeuten.<br />

De longfysiotherapeute richt zich zowel op<br />

de revalidatie van coronapatiënten die thuis<br />

ziek zijn geweest als patiënten die in het<br />

ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen<br />

blijken na herstel van de infectie soms<br />

nog ernstig verzwakt en hebben baat bij<br />

het opbouwen van spierkracht en conditie<br />

om de dagelijkse activiteiten weer op te<br />

pakken. Er is ook aandacht voor mentale<br />

gezondheid, voeding en participatie.<br />

Zorg voor ex-coronapatiënten middels<br />

mini-netwerk in de woonomgeving van<br />

de patiënt<br />

Wij hebben ons middels een e-learning<br />

geschoold op het gebied van revalidatie<br />

van coronapatiënten. In deze e-learning<br />

werd alle beschikbare kennis aangeboden<br />

in een overzichtelijke module, met<br />

toetsvragen. Aanvullend volgen wij via<br />

Chronisch ZorgNet periodieke webinars<br />

(online colleges) om ook de komende<br />

maanden op de hoogte te blijven van de<br />

nieuwste inzichten. Daarnaast heeft iedere<br />

deelnemende longfysiotherapeut, dus<br />

ook onze praktijk, een ‘mini-netwerkje’<br />

opgezet met daarin een diëtist en de<br />

huisarts. De ergotherapeut en/of diëtist<br />

wordt op de in de e-learning aangeleerde<br />

indicaties bij de zorg betrokken. De<br />

huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij<br />

de behandeling betrokken. Wanneer<br />

verwerkingsproblematiek, angst, depressie,<br />

PICS of PTSS-verschijnselen worden<br />

gesignaleerd door de fysiotherapeut,<br />

die geleerd heeft dit te herkennen, vindt<br />

directe terugkoppeling met de huisarts<br />

plaats. De huisarts kan dan voor de juiste<br />

ondersteuning en, indien nodig, verwijzing<br />

zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe<br />

woonomgeving van de patiënt. Chronisch<br />

ZorgNet verwacht dat alle coronapatiënten,<br />

sommigen pas na een doorlopen klinisch<br />

revalidatietraject, in de woonomgeving<br />

geholpen kunnen worden met hun herstel.<br />

Chronisch ZorgNet<br />

Fysiocompleet is aangesloten bij Chronisch<br />

ZorgNet, een ideële stichting. Chronisch<br />

ZorgNet biedt een landelijk dekkend<br />

netwerk van ruim 2300 fysiotherapeuten<br />

gespecialiseerd in de behandeling van<br />

chronische aandoeningen (etalagebenen,<br />

hart- en longaandoeningen). Het netwerk is<br />

dit jaar genomineerd voor de Value Based<br />

Health Care award <strong>2020</strong>.<br />

Bij vragen kunnen jullie contact met mij<br />

opnemen,<br />

Hartelijke groeten,<br />

Sara Urban<br />

Merwedestraat 54<br />

9725 KE Groningen<br />

050 - 5270007<br />

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting,<br />

dwz. kent geen winstoogmerk of commerciële<br />

belangen.<br />

28 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buiten de buurt<br />

Foodfellas Catering steunt<br />

Voedselbank Groningen<br />

“Een maaltijd voor een maaltijd”<br />

Voor meer informatie:<br />

050-3115703, catering@<br />

foodfellas.nl<br />

www.maaltijddoneren.nl<br />

www.facebook.com/maaltijddoneren<br />

De ene na de andere bestelling en/of evenement<br />

werd afgezegd. Eigenaar en kok<br />

Jacco Teeuw van Foodfellas Catering, zat<br />

van de ene op de andere dag, met een lege<br />

agenda.<br />

Teeuw en zijn koks doen echter niets liever<br />

dan koken! Daarom gooien de koks van<br />

Foodfellas catering hun manier van werken<br />

helemaal om, voor zolang de coronacrisis<br />

duurt. Waar ze normaal gesproken koken<br />

voor groepen van 10, 100, 1000 of meer,<br />

bezorgen ze nu maaltijden aan huis, vanaf<br />

één persoon.<br />

“Mijn collega’s en ik maken het beste van<br />

de crisis, en gaan terug naar de ‘roots’. Toen<br />

mijn toenmalige partner en ik in 2002 startten<br />

met Foodfellas, kookten we ook hoofdzakelijk<br />

voor kleine groepjes, gezinnen en<br />

een enkele verjaardag ”, zegt Teeuw.<br />

Ondanks de onzekerheid die deze tijd<br />

brengt over de toekomst van zijn medewerkers<br />

en zijn bedrijf, blijft hij dan ook positief.<br />

Teeuw is overtuigd van de verbindende<br />

kracht van lekker eten, zelfs in tijden van<br />

sociale isolatie: daarom is het ook mogelijk<br />

maaltijden te doneren aan vrienden of<br />

familie. Bovendien gaat vijf euro van iedere<br />

bestelling naar de Groninger Voedselbanken.<br />

‘Een maaltijd voor een maaltijd’, zoals<br />

de Voedselbank de actie omschrijft.<br />

De menu’s worden uiteraard contactloos<br />

aan de deur afgeleverd, in composteerbare<br />

verpakking. Elke week is er de keuze uit<br />

verschillende gerechten, van een maaltijd tot<br />

een feestelijk vijfgangendiner. De maaltijden<br />

die Foodfellas catering serveert, variëren<br />

van boterzachte Hollandse asperges met<br />

gerookte aardappel en salade van radijs tot<br />

venkelworstjes met tomatenrijst en frisse<br />

zoetzure lente groente.<br />

Schone en veilige buurt<br />

NazomerKriebels in de <strong>Rivierenbuurt</strong>!<br />

Vanwege corona is onze jaarlijkse grote schoonmaakactie (Lentekriebels) in<br />

de gemeente Groningen op 28 maart niet doorgegaan. Als buurtbewoners<br />

willen we graag een schone buurt. In overleg met de gemeente is daarom<br />

de actie verplaatst naar zaterdag 19 september <strong>2020</strong>. Onze actie heet nu NazomerKriebels.<br />

Wil je meehelpen met het papierprikken? We verzamelen die zaterdag om 13.00 bij MFC<br />

de Stroming waar we beginnen met een kopje thee of koffie en waar de prikkers/grijpers en<br />

vuilniszakken uitgedeeld worden. Tussen 13.30-14.00 gaat iedereen op pad en rond 16.00<br />

staat er weer wat te drinken klaar voor de deelnemers en kunnen de prikkers/grijpers weer<br />

worden ingeleverd.<br />

Wil je ook graag een schone buurt? Geef je dan op voor onze NazomerKriebelsactie<br />

op zaterdag 19 september door te mailen naar info@derivierenbuurt.nl!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 29


Toppers uit de buurt<br />

Mijmeringen van een<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>bewoner<br />

Door: Onno Dijkema<br />

Opa dacht kom ik zal mijn kleinzoon<br />

eens verrassen en een vlieger met hem<br />

gaan maken.Hij nam hem mee naar<br />

de hobbywinkel en ze kochten latjes,<br />

vliegertouw, papier, lijm. Toen konden<br />

ze aan de slag. Opa kon moeilijk op de<br />

grond op zijn knieen, maar met een<br />

kussen ging het toch. Na een paar uur<br />

knutselen was de vlieger klaar. Hij was<br />

lichtgroen en donkergroen (de favoriete<br />

kleuren van de jongen) en ze togen<br />

naar het nabijgelegen park alwaar ze de<br />

vlieger op konden laten.<br />

Er was weinig wind maar door het touw<br />

behoorlijk lang af te wikkelen en een<br />

sprintje te trekken, lukte het om de vlieger<br />

omhoog te krijgen. Echter toen de vlieger<br />

eenmaal in de lucht stond was de lol er<br />

voor de jongen er snel af. Het jongetje<br />

keek er nauwelijks naar. Er kwamen twee<br />

andere jongetjes met hun fietsjes aan de<br />

hand aanlopen om even naar de vlieger<br />

te kijken en ze kwamen al snel in gesprek<br />

met kleinzoon.<br />

Opa luisterde gefascineerd toe hoe hun<br />

gesprek verliep. Het ene jongetje vroeg<br />

aan kleinzoon: ‘is dat je vader?’<br />

‘nee,’ zei hij. ‘Dat is mijn opa.’<br />

‘Waar is je vader dan?’<br />

‘Die woont niet meer bij ons,’ zei<br />

kleinzoon.<br />

‘Nou mijn vader ook niet, maar hij komt<br />

nog wel vaak bij ons.’<br />

‘Waar woont jouw vader dan?’ vroeg<br />

kleinzoon.<br />

Die woont in Italië en hij komt elke week<br />

bij ons.<br />

‘Ik mag elke week met mijn vader mee,’<br />

zei kleinzoon.<br />

Mijn vader heeft een vriendin en die heeft<br />

een zoontje die net zo oud is als ik.’<br />

‘Heeft jouw moeder ook een vriend?’<br />

Vroeg het ventje.<br />

‘Nee,’ zei mijn kleinzoon, ‘Jouw moeder<br />

wel?’<br />

‘Nou niet echt een vriend want die komt<br />

niet zo vaak bij ons en dan ben ik al in<br />

bed. Maar ik vind het niet zo erg want ik<br />

heb toch liever mijn vader.’ ‘Ja, ik ook,’ zei<br />

kleinzoon.<br />

Verwonderd luisterde opa naar de<br />

kleine jongens en onwillekeurig dacht<br />

hij aan vroeger. Zijn ouders waren<br />

niet gescheiden, maar leefden als kat<br />

en hond. Scheiden was eigenlijk niet<br />

mogelijk en dat was ook niet altijd goed.<br />

Maar nu leek het wel of er meer mensen<br />

gescheiden waren dan dat er bij elkaar<br />

bleven. Een beetje treurig begon opa de<br />

vlieger in te halen. Toen die beneden was,<br />

nam hij kleinzoon bij de hand en gingen<br />

ze weer naar huis. Het ventje begon direct<br />

aan een computerspelletje en al snel was<br />

hij verdiept in een virtuele wereld. Opa<br />

keek en er verscheen een milde glimlach<br />

30 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


om zijn mond. Hij streek het jongetje door<br />

zijn haar en zei: ‘nou tot ziens dan maar<br />

he. Kom je nog eens bij Opa? Het jongetje<br />

keek niet op. Maar opa zag een klein<br />

knikje waarop hij kon opmaken dat hij<br />

gehoord was.<br />

Toen hij buiten op de fiets stapte keek hij<br />

omhoog maar er was niets te zien. Een<br />

traan welde op in zijn ogen maar niemand<br />

die dat zag. Hij keek naar de blauwe lucht<br />

en in zijn verbeelding zag hij een grote<br />

oranje met geel gekleurde vlieger (zijn<br />

lievelingskleuren), en dacht volgend jaar<br />

maak ik zo een met hem.<br />

En opgewekt bij die gedachte fietste hij<br />

naar huis<br />

- O.D.<br />

Verhalen van vroeger<br />

Amandelen aan de Parkweg<br />

Door: Onno Dijkema<br />

In 1950 werd ik veertien jaar en mocht ik<br />

van school af. Ik had al vanaf mijn tiende<br />

jaar geweten dat ik naar zee wilde. Maar<br />

van mijn vader mocht ik pas naar zee op<br />

mijn zestiende. Dus moest ik moest een<br />

baantje hebben. Mijn moeder ging met me<br />

naar de arbeidsbeurs en daar hadden ze<br />

werk voor me en wel bij een banketbakker<br />

in de Parkweg. Het was banketbakkerij<br />

Huisman. De winkel bevond zich dus aan<br />

de Parkweg, maar de werkplaats was<br />

achter de huizen aan de overkant in een<br />

schuur. Op een dag werden er amandelen<br />

gepeld die werden gesnipperd voor op de<br />

speculaas. Toen ik s avonds naar huis ging<br />

zei de eerste knecht tegen me dat ik de<br />

amandeldoppen moest inleveren bij apotheek<br />

Huisman. De apotheek kon er medicijnen<br />

van maken. De apotheker was een<br />

broer van de bakker.<br />

De knecht vertelde dat ik er een gulden<br />

voor zou beuren. Dat was een mooi zakcentje<br />

want mijn loon bedroeg 4 gulden per<br />

week. Maar ergens voelde ik een beetje<br />

onraad gezien de onderlinge blikken van<br />

verstandhouding die ze wisselden. Ik ging<br />

naar huis en liet mijn moeder de vellen zien<br />

en vertelde dat ik daar bij inlevering een<br />

gulden zou beuren. Mijn moeder zei: ik geef<br />

je een gulden mee, laat die morgen zien en<br />

zeg dat je die van Huisman hebt gekregen.<br />

Zo gezegd, zo gedaan.<br />

Je had de gezichten moeten zien zaterdagsmiddags<br />

( je moest in die tijd zaterdags<br />

nog tot 1 uur werken). Ik beurde mijn<br />

loon en tot mijn verbazing kreeg ik drie<br />

gulden. Toen ik vroeg waarom ik een gulden<br />

te weinig kreeg zei Huisman je hebt al<br />

een gulden van mijn broer gekregen.<br />

De maandag erop ging ik met een buurjongen<br />

naar machinefabriek Bozo ladders en<br />

steigerfabriek. Daar was ik tot mijn grote<br />

vreugde beter op mijn plaats. Ik heb er tot<br />

mijn zestiende gewerkt en ben daarna naar<br />

zee gegaan. Zo werd mijn droom vervuld.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 31


Buurtactiviteit<br />

Balkonsessie<br />

DE WIJK DE WERELD<br />

Het theaterproject DE WIJK DE WERELD<br />

(Balkonsessies) wil heel graag cultuur en<br />

theater naar de bewoners van de stad<br />

Groningen brengen, nu een bezoekje aan<br />

het cultuurcentrum De Oosterpoort niet<br />

mogelijk is. Dansers, zangers en andere<br />

theatermakers zitten werkloos thuis<br />

en willen graag hun kunsten ten tonele<br />

brengen. Dit gebeurde op woensdag 6<br />

mei in de <strong>Rivierenbuurt</strong>.<br />

De dansers van Club Guy & Roni, gitarist<br />

Babaddaar en bewegen voor ouderen<br />

(bwo) specialist Rianne gaven een<br />

muzikale en beweeglijke voorstelling.<br />

Het gemis van de wekelijkse bwo-lessen<br />

in MFC de Stroming werd hierdoor even<br />

vergeten. Traditiegetrouw werd het<br />

optreden afgesloten met het Gronings<br />

Volkslied gezongen door Frank den<br />

Hollander. Maar zonder fanatieke<br />

bewoners geen feestje! Bedankt!<br />

Foto’s (Henk Cornax)<br />

Tekst (Jony Vleeschhouwer,<br />

buurtopbouwwerker WIJ Groningen)<br />

32 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtactiviteit<br />

Oproep vormgevers!<br />

Vanaf het herfstnummer gaan we zelf onze buurtkrant vormgeven. Dit doen we<br />

samen met enkele vormgevers van de buurtkrant voor de Oosterpoortwijk. We<br />

zoeken nog versterking voor dit vormgeversteam. De <strong>Rivierenbuurt</strong>krant verschijnt<br />

vier keer per jaar. Het vormgeven kost enkele uren per nummer.<br />

Wilt u meehelpen onze buurtkrant in een nieuw jasje te kleden?<br />

Mail dan naar: buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 33


Informatief<br />

Coronaregels<br />

Beste lezers,<br />

Wat een nare tijd in deze coronacrisis.<br />

U kunt niet meer normaal uw ding<br />

doen, bijvoorbeeld op visite bij uw<br />

familie of vrienden, niet meer gezellig<br />

naar de buurtvereniging, niet meer<br />

wedstrijden spelen met uw team of<br />

gewoon hangen met je vriendengroep<br />

in het park en als u dan wat bedenkt<br />

om te gaan doen moet u ook nog eens<br />

met van alles rekening houden. Om het<br />

jullie wat makkelijker te maken heb ik<br />

hier een lijst met punten om wat duidelijkheid<br />

te scheppen. Dit omdat wij toch<br />

nog veel mensen in parken zien, op de<br />

markt of bij elkaar in de tuin. Vaak weet<br />

men niet goed wat nou wel en niet mag<br />

en denkt men met anderhalve meter<br />

afstand er al te zijn. Dit geldt helaas<br />

niet altijd.<br />

Wat verwachten wij als handhavers?<br />

● Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig<br />

wordt om anderhalve meter afstand te<br />

houden: ga weg.<br />

●<br />

●<br />

Ga met mooi weer niet allemaal onnodig<br />

naar buiten, alleen om een frisse<br />

neus te halen, boodschappen te doen<br />

of om te sporten.<br />

Ga niet massaal naar de bouwmarkt.<br />

●<br />

●<br />

Ga niet massaal naar het afval breng<br />

station ook hier is het megadruk en<br />

zijn de wachttijden heel erg lang.<br />

Houd vol en blijf positief!<br />

Wanneer wordt er gehandhaafd en hoe<br />

hoog is de bekeuring?<br />

● Het is verboden zich in een groep van<br />

drie of meer personen op te houden<br />

zonder tot de dichtstbijzijnde persoon<br />

in die groep en andere personen een<br />

afstand te houden van ten minste anderhalve<br />

meter.<br />

Dit verbod is niet van toepassing op:<br />

● Personen die een gezamenlijke huishouding<br />

vormen;<br />

●<br />

Kinderen tot en met twaalf jaar die samenspelen;<br />

al dan niet onder toezicht<br />

van één of meer van hun ouders of anderen<br />

die daarbij zelf als volwassenen<br />

onderling een afstand van 1,5 meter in<br />

acht nemen.<br />

Wat valt onder een gezamenlijke<br />

huishouding?<br />

● De niet van tafel en bed gescheiden<br />

echtgenoot, geregistreerde partner of<br />

andere levensgezel en ouders, grootouders<br />

en kinders voor zover zij op<br />

één adres woonachtig zijn.<br />

●<br />

●<br />

●<br />

Ga alleen de deur uit als het echt<br />

moet. Blijf in de buurt van huis. Reis zo<br />

veel mogelijk lopend of met de fiets.<br />

Houd anderhalve meter afstand!<br />

Heb geduld.<br />

●<br />

Dit geldt niet voor een studentenhuis!<br />

Bewoners van een studentenhuis dienen<br />

buiten gewoon anderhalve meter<br />

afstand in acht te houden en niet met<br />

meer dan 2 personen bij elkaar te zijn.<br />

Binnen mag dit echter wel.<br />

34 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Informatief<br />

Worden deze regels niet nageleefd<br />

loopt u het risico op een bekeuring ter<br />

hoogte van 390 euro. En een aantekening<br />

op uw strafblad! Vergeet niet:<br />

●<br />

●<br />

●<br />

●<br />

Was regelmatig uw handen.<br />

Hoest en nies in de binnenkant van uw<br />

elleboog.<br />

Schud geen handen.<br />

Gebruik papieren zakdoekjes.<br />

Hebt u (milde) verkoudheidsklachten<br />

als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten<br />

of een verhoging tot 38 graden? Blijf<br />

dan thuis en beperk sociale contacten!<br />

Samen moeten we het risico voor anderen<br />

en onszelf beperken. Alleen samen<br />

kunnen we dit oplossen. Mij zullen jullie<br />

momenteel ook iets minder vaak in de<br />

wijk zien omdat ik onder de risicogroep<br />

val. Ik ben nu met name vanuit kantoor<br />

meldingen aan het doorzetten en houd ik<br />

op afstand de wijk in de gaten. Maar mijn<br />

collega’s staan jullie op straat altijd met<br />

liefde te woord. Wel op anderhalve meter<br />

afstand!<br />

geven en eventuele vragen kunnen stellen<br />

mochten er bepaalde details nog onduidelijk<br />

zijn.<br />

Tijdens kantooruren kunt u bellen met tel:<br />

14 050. Whatsappen kan naar 06 12 82 39<br />

73, ook kunt u via de website https://gemeente.groningen.nl/meldingen-en-klachten<br />

contact leggen met ons.<br />

Mandy Nijboer<br />

Buitengewoon opsporingsambtenaar<br />

Gemeente Groningen<br />

Ik wens jullie allemaal veel sterkte! Denk<br />

goed om uzelf en om elkaar. Bel elkaar<br />

wat vaker, vraag of u de buurman of buurvrouw<br />

kunt helpen met een boodschap of<br />

iets anders. En bij vragen of extra zorgen<br />

bel ons!<br />

Mocht u dingen zien gebeuren waarvan u<br />

denkt, dit is niet corona-proof meld het!<br />

Laat alsjeblieft een telefoonnummer en<br />

naam achter ook als u anoniem meldt. Uw<br />

gegevens komen nooit op straat te liggen.<br />

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor<br />

ons zelf zodat wij terugkoppeling kunnen<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 35


Schone en veilige buurt<br />

Wijkagent Pieter-Paul Locadia<br />

over de corona-maatregelen<br />

Nu er versoepelingen zijn, zie je steeds meer<br />

mensen op pad gaan. Niet alleen voor een<br />

boodschap of wandeling. Nee, mensen<br />

installeren zich in groepjes bij de voordeur of<br />

op een kleedje in het park voor een picknick<br />

of barbecue. Het zijn vooral jongeren, maar<br />

ook ouderen verblijven langer dan nodig op<br />

straat of in het park.<br />

Wanneer ik met die mensen in gesprek ga<br />

doe ik een appèl op hun gezonde verstand.<br />

Meestal werkt dat, maar veel mensen beseffen<br />

onvoldoende waarom de maatregelen<br />

er zijn. Ze zijn alweer vergeten wat het<br />

coronavirus heeft aangericht en zijn zelf niet<br />

betrokken bij wat vele burgers en families<br />

hebben moeten doorstaan de afgelopen tijd.<br />

We moeten met elkaar voorkomen dat er<br />

parken worden afgesloten, omdat de risico’s<br />

voor besmetting te groot worden. Ook in de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>!<br />

mensen aanspreken op hun gedrag. Ook al<br />

moet het op anderhalve meter afstand.<br />

Renée Blaauw<br />

________________________________________<br />

Wat me ook zorgen baart, zijn de mensen<br />

die we niet in beeld hebben in de wijk, die<br />

niet de straat op gaan en nog meer vereenzamen.<br />

Met beroepskrachten en vrijwilligers<br />

in de wijk proberen we dan contact te maken<br />

en te houden.<br />

Samen met de buitengewoon opsporingsambtenaren<br />

en vrijwillige hosts blijven we<br />

36 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Stimuleringsbijdrage aan<br />

MFC de Stroming<br />

Het bestuur wil de stimuleringsbijdrage<br />

van € 250,-- vier keer per jaar uitreiken om<br />

een goed initiatief te stimuleren. Dat kan<br />

een eenmalige activiteit zijn of een langdurig<br />

initiatief. Alles kan zolang het maar een<br />

bijdrage levert aan de buurt of de buurtbewoners.<br />

Aanvragen kunnen worden<br />

gedaan via<br />

info@derivierenbuurt.nl.<br />

Met al het goeds dat MFC de Stroming<br />

voor de wijk doet, kon het niet anders<br />

dan dat de stimuleringsbijdrage ook een<br />

keer naar hen zou gaan. Ze fungeren als<br />

een centraal punt in onze buurt en bieden<br />

onderdak aan talloze initiatieven en<br />

bijeenkomsten. Zie ook het artikel elders<br />

in de buurtkrant. Met behulp van de stimuleringsbijdrage<br />

kunnen ze voor twee<br />

maanden de koffie to go runnen! En door<br />

de stimuleringsbijdrage kunnen ze daar nu<br />

ook wat lekkers bij serveren!<br />

Ina en Iris (medewerkers MFC de Stroming)<br />

nemen de stimuleringsbijdrage cheque in<br />

ontvangst namens MFC de Stroming!<br />

Buurtvereniging<br />

Nieuwe website <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Misschien dat het sommige is ontgaan, maar sinds enige tijd is de nieuw<br />

vormgegeven website van de <strong>Rivierenbuurt</strong> online! Zeker de moeite<br />

waard om eens te gaan bekijken.<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

De nieuwe website<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 37


Rubriek


Buurtactiviteit<br />

Activiteiten<br />

MFC de Stroming<br />

De activiteiten van MFC de Stroming zijn gebonden aan de<br />

RIVM regels.<br />

De vaste activiteiten zijn vervallen. In plaats daarvan bieden wij<br />

onderstaande activiteiten aan.<br />

Maandag:<br />

Inloop computerruimte 13:00 tot 15:00 Beperkt aantal plaatsen<br />

Online bingo 19.00 tot 20.00 Gratis<br />

Dinsdag:<br />

Zwerfvuilteam 10.00 tot 12.00 Gratis<br />

Inloop Computerruimte 13.00 tot 15.00 Beperkt aantal plaatsen<br />

Koffie to go 13.00 tot 15.00 Gratis<br />

Elly’s soep bakkie 16.00 tot 17.00 €1,-<br />

Woensdag:<br />

Inloop Computerruimte 13.00 tot 15.00 Beperkt aantal plaatsen<br />

Donderdag:<br />

Afhaalmaaltijd 12.00 tot 13.00 € 1,-<br />

Inloop Computerruimte 13.00 tot 15.00 Beperkt aantal plaatsen<br />

Koffie to go 13.00 tot 15.00 Gratis<br />

Vrijdag:<br />

Online bingo 19.00 tot 20.00 Gratis<br />

Meedoen met de online bingo? Mail dan naar leukedingen@dig050.nl<br />

* De koffie to go op de dinsdag en donderdag wordt gesponsord door de buurtvereniging.<br />

Zodra dit stopt kost de koffie en thee weer een € 1,-<br />

* De afhaalmaaltijd op de donderdag is tijdelijk gesponsord door het Oranjefonds. Zodra dit<br />

stopt is de maaltijd weer € 2,50<br />

Contact<br />

Mail: info@mfcdestrming.nl Telefoon: 050 - 20 43 510<br />

Website: www.stroming050.nl<br />

Adres: Merwedestraat 54 Groningen<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 39


Puzzeltijd<br />

Puzzel<br />

Het is weer tijd om te puzzelen! En niet alleen puzzelen, maar wellicht ook een prijsje winnen.<br />

We reiken een eerste en tweede prijs uit. Er kan gekozen worden uit een boekenbon,<br />

een bloemenbon, een bon van DA Mirjam, een bon van schoonheidsspecialist Margje,<br />

twee kaartjes voor het Groninger Museum of een biologisch cadeaupakket van de Plus.<br />

Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 1 september <strong>2020</strong> naar:<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003 (brievenbus binnen bij de Stroming)<br />

9700 CB Groningen<br />

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen. Hoe origineler<br />

de kaart, hoe groter de kans op een prijs! Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.<br />

Geef ook aan voor welke prijs u in aanmerking wilt komen. Anders kunnen we u de prijs<br />

niet geven.<br />

ANDES<br />

DOCUMENT<br />

DRUKGANG<br />

GREPPEL<br />

INSECT<br />

INVOER<br />

JACKPOT<br />

KNIJPEN<br />

LICHTING<br />

LOKET<br />

MEELIJ<br />

NOTERING<br />

OPDRUK<br />

OPHANGEN<br />

PLUKTIJD<br />

PRODUCT<br />

SLUITING<br />

SPONS<br />

STELPEN<br />

STUIFMEEL<br />

VEINZER<br />

VUILNIS<br />

ZEILSPORT<br />

Na juiste<br />

invulling<br />

vormen de<br />

overgebleven<br />

letters een<br />

woord of zin.<br />

Oplossing vorige puzzel<br />

De oplossing van de vorige puzzel is: bolrond<br />

De prijswinnaars zijn:<br />

Els Leinenga, biologisch cadeaupakket Plus<br />

Samuel van der Boom, boekenbon.<br />

De prijs wordt binnenkort bij de winnaars thuisbezorgd.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 41


Contactgegevens<br />

Rubriek<br />

Buurtvereniging<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Lidmaatschap<br />

Lidmaatschap is gratis voor wijkbewoners.<br />

Aanmelden kan via het formulier elders in<br />

de krant.<br />

Vrijwilligers<br />

De buurtvereniging kan altijd vrijwilligers<br />

gebruiken. Aanmelden kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Contactgegevens<br />

Buurtvereniging De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

(Dit is tevens het adres van de Stroming)<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

rekeningnummer: NL53INGB0007215769<br />

Het bestuur<br />

aspirant voorzitter: Renée Blaauw<br />

secretaris: Henk Harmsma, Vechtstraat 306,<br />

tel 06-398 82 554<br />

penningmeester: Anne van Guldener<br />

algemeen bestuurslid: Almar Dijkstra<br />

algemeen bestuurslid: Paul Monnikhof<br />

algemeen bestuurslid: Jaap Sluiman<br />

De bestuursleden zijn bij voorkeur per<br />

email bereikbaar:<br />

Algemene zaken: info@derivierenbuurt.nl<br />

<strong>Buurtkrant</strong>: buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Maar u mag natuurlijk wel bellen!<br />

Buurtvereniging<br />

KVK 40026846<br />

Belangrijke<br />

(wijk-)informatie<br />

Telefonische Hulpdiensten<br />

Alarm nummer: 112<br />

Dier in nood: 144<br />

Doktersdienst: 0900 - 9229<br />

Kindertelefoon: 0800-0432<br />

(dagelijks 14.00 - 20.00 uur)<br />

Meld misdaad anoniem 0800-7000<br />

Slachtofferhulp: 0900-0101<br />

(ma t/m vrij 09.00- 17.00 uur)<br />

Buurtagenten (Pieter-Paul Locadia en<br />

Miranda Dijksman)<br />

pieter-paul.locadia@politie.nl<br />

0900 – 88 44<br />

(tevens voor andere, niet spoedeisende,<br />

politiezaken)<br />

Gemeentelijke telefoonnummers<br />

Stadsbeheer: 050 – 367 10 00<br />

Meldpunt overlast en zorg: 050 – 587 58 85<br />

(van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur)<br />

• burenoverlast<br />

• jeugd en jongeren overlast<br />

• drugs- en alcoholoverlast<br />

• dieren: verwaarlozing en gevaar voor de<br />

omgeving<br />

• overlast door horeca<br />

• zorg: psychische problemen, verslaving,<br />

zelfverwaarlozing, zorg om kinderen, signalen<br />

van huiselijk geweld, buitenslaper<br />

Buitengewoon Opsporing ambtenaar (BOA):<br />

Telefoon 14050:<br />

• afvaloverlast<br />

• hondenoverlast<br />

• parkeeroverlast<br />

• jeugdoverlast<br />

Gemeentelijke websites<br />

www.gemeente.groningen.nl<br />

www.gemeente.groningen.nl/wijken<br />

www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden<br />

www.milieudienst.groningen.nl<br />

Ringweg website<br />

www.aanpakringzuid.nl (Laatste nieuws<br />

Aanpak Ring Zuid)<br />

Spoorzone<br />

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone<br />

42 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Aanmelden<br />

Aanmelding lidmaatschap<br />

Buurtvereniging De <strong>Rivierenbuurt</strong> Groningen<br />

Voornaam:<br />

Achternaam<br />

Voorletters:<br />

Volledig adres:<br />

Telefoon:<br />

Email:<br />

Handtekening:<br />

Heb je een deskundigheid die nuttig is voor de buurtvereniging?<br />

Zo ja, vul in:<br />

Zijn er aandachtspunten voor je straat?<br />

Zo ja, vul in:<br />

Wil je praktische hulp bieden aan de buurtvereniging?<br />

Zo ja, vul in:<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 43


Rubriek

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!