10.06.2020 Views

JOB-magazine juni 2020

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Helden

Helden!

Helden!

Helden!

Helden!

Helden!

elden!

Magazine

nummer 15

Leraar van het jaar Dirk Megens -

een echte uitlegheld!

JOB-monitor helden van

het Friesland College.

De helden van ROC Nijmegen laten zien

wat je als studentenraad kan bereiken.

Mbo ambassadeur Brandon Brom

over zijn tijd op het mbo.

1


Beste lezer,

In dit magazine gaat het over helden. Helden in het mbo. Ik denk dat iedereen in het mbo zichzelf een held mag

noemen. De mensen die van het mbo komen doen de dingen die je vaak niet eens door hebt. Ze ontwerpen en

bouwen het bed waar je ’s ochtends uit opstaat. Ze rijden de trein die je naar het werk brengt. Een horeca student

maakt je lunch, en de onderwijsassistent zorgt ervoor dat heel Nederland zijn veters kan strikken. Dit zijn

nog maar een paar voorbeelden van kleine dingen die mbo’ers tot helden maakt waar we eigenlijk te weinig over

nadenken.

In dit magazine komen nog meer helden uit het mbo aan bod. Zo vertelt Brandon over zijn studentenraad, en

is hij terecht een held op dat gebied. Ook Dirk Megens komt aan het woord. Vorig jaar mbo-docent van het jaar.

En hij geeft niet het makkelijkste of leukste vak, maar weet rekenen als een held uit te leggen in zijn video’s. Ook

de helden van de studentenraad van ROC Nijmegen komen nog aan bod. Wij mochten op bezoek komen en hun

succesverhaal horen. Waarom hen dat tot mbo-helden maakt, lees je verderop in dit magazine.

Kortom genoeg om over te lezen. Veel plezier met dit magazine over mbo-helden!

Jordi van de Visch

Secretaris JOB

Colofon

JOB magazine is een uitgave van Jongeren Organisatie

Beroepsonderwijs (JOB).

Editie voorjaar 2020

De redactie is bereikbaar op het volgende adres:

JOB-magazine

Drieharingstraat 6

3511 BJ Utrecht

T: 0307900915

M: info@jobmbo.nl

Redactie: Jolien Verrijt (hoofdredacteur)

Aan dit nummer werkten mee:

Barbera Voskuil, Gamze Kareloglu, Jordi van de

Visch, Jurgen van der Hel, Matthijs Steur, Miron

van Wijngeeren, Sem Veen, Tirza Scholtens, Miriam

Adams, Brandon Brom, Daan van Riet, Leon Tjemmes,

Dirk Megens, Pauline Koops, Linda Lemmen, Amy van

der Ham

Layout: Moniek van Adrichem

Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding

en met toestemming van de reactie

2


in dit magazine:

Wat je als studentenraad kunt bereiken

JOB op bezoek bij ROC Nijmegen 4

MBO ambassadeur aan het woord

Brandon Brom over zijn tijd op het mbo 6

klachten en informatiecentrum JOB

Over deze onderwerpen kreeg JOB het vaakst een belletje of email 8

het belang van kritisch denken in het MBO

Mbo-docent Daan over zijn heldin Hannah Arendt 10

Keuzes maken voor de toekomst

Resultaten JOB Tour 2019 11

De eerste studentenvereniging voor mbo’ers

De oprichting van studentenvereniging Primus 12

De studenten in het MBO zijn de helden van nu!

Docent van het Jaar Dirk Megens 14

Wat ga jij doen na jouw mbo studie?

Amy over haar loopbaan tot succesvol ondernemer 16

De inspraak van mbo studenten is verbeterd!

Onderzoek JOB: Jij beslist mee 3.0 18

Het JOB bestuur ging een weekend weg

Weekend van een bestuurslid 20

mijn keel werd dichtgeknepen

Aangrijpend verhaal van een mbo‘er 21

Bram Krikke werd ingezet in friesland

JOB-monitor helden 24

De eerste resultaten

JOB-monitor 2020 26

3


Het bestuur van JOB gaat graag op bezoek bij mbo-scholen

en studentenraden om te leren van voorbeelden uit

de praktijk. Daarnaast zijn we benieuwd wat studenten

vinden van hun onderwijs.

JOB op bezoek bij

ROC Nijmegen

4


Zo ging het bestuur van JOB ook op bezoek bij de studentenraad van het ROC Nijmegen. Als je

binnenkomt bij het ROC Nijmegen dan kom je ook direct terecht in een heuse winkelstraat. Zo is er

een kapper, een reisbureau, een evenementenbureau, bakkertje, winkel en sportschool. In al deze

voorzieningen zijn mbo-studenten van het ROC Nijmegen aan het werk, krijgen ze les of lopen ze

stage. Bezoekers van buitenaf kunnen ook gebruik maken van deze diensten. In de hal staat zelfs

een kleine foodtruck die loempia’s en koffie verkoopt en er is een echt café waar je voor een studentenprijs

een drankje kunt bestellen. Dat café hebben de studenten te danken aan de studentenraad.

Zij kwamen met het idee, hebben het voorgesteld aan het schoolbestuur en het plan is uiteindelijk

uitgevoerd. We vroegen de studentenraad over hun successen en hoe studentinspraak is geregeld

op het ROC Nijmegen.

Welke vormen van studentinspraak zijn

er op ROC Nijmegen?

Naast de studentenraad heeft ROC Nijmegen

verschillende studentenplatforms. Het is de

bedoeling dat elk opleidingsteam vier keer per

jaar een studentenplatform, oftewel ‘koffiemoment’

organiseert voor hun eigen opleiding.

Er wordt dan een groep studenten verzameld

die interesse heeft om mee te praten met de

baas (manager) van de opleiding. Bij sommige

opleidingen zijn er ook klassenvertegenwoordigers

die hun klas vertegenwoordigen. De

uitkomsten van zo’n bijeenkomst moeten uiteindelijk

ook terechtkomen bij de studentenraad,

die hier weer een rode draad uit kan halen

over wat er in de gehele school speelt. De

studentenraad merkt dat het belangrijk is dat

ze erachteraan zitten dat deze bijeenkomsten

ook daadwerkelijk worden georganiseerd. De

opleidingsteams hebben soms wat aanmoediging

nodig om deze bijeenkomsten te regelen.

De studentenplatforms zijn een mooie manier

om informele inspraak van studenten te koppelen

aan de formele medezeggenschap in de

studentenraad.

Wil je dat we ook op jouw school

langs komen? Stuur een berichtje

naar info@jobmbo.nl

De studentenraad bestaat zelf ook studenten

uit verschillende opleidingsrichtingen: economie,

zorg & welzijn en techniek. Binnen de

studentenraad werken commissies aan verschillende

onderwerpen, denk aan infra, onderwijs

en promotie.

parkeerplekken voor de scooters, zodat die

niet meer omwaaien. Daarnaast wordt de

raad geregeld gevraagd om mee te denken

over allerlei uiteenlopende onderwerpen binnen

de school. De raad is ook bezig om een

sporttoernooi te organiseren samen met de

sportopleiding. Vaak betrekken ze studenten

van bepaalde opleidingen bij de activiteiten

van de studentenraad.

Het is belangrijk om studenten terugkoppeling

te geven over wat de studentenraad zoal

doet en bereikt. De studentenraad van ROC

Nijmegen heeft dit mooi op een flyer weergegeven.

Daarop staat dat ze o.a. hebben

bereikt:

• Het café op de Plaza

• Korting voor studenten op kaartjes voor theater

en concerten

• Duidelijkheid over de bijkomende kosten van

je opleiding

• Betere aanpak van vroegtijdig schoolverlaten

• Goede begeleiding voor studenten (passend

onderwijs, begeleiding op maat, LOB)

• Duidelijkheid over rechten van studenten

(examenreglement, onderwijsovereenkomst,

toelatingsbeleid)

• Aandacht voor kwaliteit van het onderwijs

• Deelname aan de veiligheidscommissie

• Goede hoofdlijnen voor de jaarlijkse begroting.

Welke successen heeft de studentenraad

behaald?

Eén van de recente successen van de studentenraad

is dat ze ervoor hebben gezorgd

dat er een overdekking is gekomen bij de

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact

op met de studentenraad van ROC Nijmegen

(studentenraad@roc-nijmegen.nl) of met

JOB (info@jobmbo.nl).

5


Mbo ambassadeur

Sinds 2011 is het verplicht voor iedere school om een studentenraad te hebben die zich inzet voor de rechten

van mbo-studenten. Wat JOB betreft zijn studentenraadsleden dan ook echte mbo-helden. Eén van deze helden

is Brandon Brom. Hij was voorzitter van de studentenraad van Aventus, eindigde in de top 3 van de nationale

verkiezing van mbo-ambassadeurs en rondt dit jaar nog zijn opleiding coördinator sport en bewegen (richting

bewegingsagogie) af. Een goed moment om terug te blikken op zijn tijd in het mbo en stil te staan bij de vraag

wie voor hem echte mbo-helden zijn!

Brandon, hoe kijk jij terug op je tijd in het mbo?

“In augustus 2015 begon mijn mbo-avontuur. Ik startte met mijn verpleegkundige niveau 4 opleiding aan Aventus te

Apeldoorn. Al snel besefte ik dat het mbo meer kan bieden dan alleen onderwijs. Ik kreeg de kans om voorlichter van

mijn school te worden en toekomstige studenten goed voor te bereiden op hun opleiding. Dit verliep heel goed waardoor

ik door het team van marketing & communicatie werd overgeplaatst naar de algemene voorlichtingen over het mbo.

De studentenraad van toen zag vervolgens potentie in mij, waardoor ik mij nog verder kon ontwikkelen. Tijdens mijn

voorzitterschap kon ik mijn ideeën delen met Aventus en ik kreeg de vrije hand om de studentenraad en mijzelf naar

een hoger niveau te tillen. Tot op vandaag ben ik actief als voorlichter en coach van de studentenraad. Daarnaast ben

ik door Aventus gevraagd om hun kandidaat te zijn voor de nationale verkiezing van mbo-ambassadeur. Tussen juni en

november 2019 streed ik tegen 41 andere toppers uit het mbo om deze titel. Ik eindigde in de top 3 en mocht een pitch

geven op het mbo-ambassadeursgala voor een volle theaterzaal.”

Wie zijn wat jou betreft echte mbo-helden?

“Het mbo heeft mij de kans gegeven om een inspiratiebron voor anderen en mijzelf te worden. Het is de plek waarbinnen

ik mijn kennis heb uitgebreid en waardoor ik nu sterker in het leven sta. We vergeten vaak aan wie we dit te danken hebben.

Succes komt niet alleen tot stand door jezelf maar door anderen die je ondersteunen, op gang helpen en je oprapen

wanneer je erbij neerzit. Nu is het hun beurt om in de spotlight te staan.

Op het Aventus zijn er veel helden. Naast de Aventus-medewerkers, die mij altijd ondersteunden, heeft het team van

marketing & communicatie mij veel mogelijkheden geboden om mijn kwaliteiten in te zetten voor prachtige projecten.

De studentenraadbegeleider, Tim Heyltjes, stond altijd voor mij klaar, op welke manier dan ook. Hij is met recht mijn

grootste steun en toeverlaat geweest op het mbo. Ook heb ik veel te danken aan het College van Bestuur (Ellen Marks en

Jos van Deursen) en aan Gretha Liefers. Zij verwoordde mijn persoonlijke verhaal in een schitterende column, maakte

mij enthousiast voor het mbo-ambassadeurschap en hielp mij bij het maken van mijn campagne.

Door het mbo-ambassadeurschap kwam ik in contact met de voormalig voorzitter van de MBO Raad, Ton Heerts, en met

verschillende MBO Raad-medewerkers. Zij ondersteunden mij bij mijn mbo-ambassadeurschap en koppelden mij aan

projecten zodat ik mijn kennis en expertise kon delen met anderen. Natuurlijk zijn mijn ouders en broer voor mij ook

echte helden. Zij steunen mij altijd in elke keuze die ik maak om een stap verder te komen in het leven.”

Mijn onzichtbare ruggengraat

“Al deze mensen hebben een speciaal plekje in mijn hart, zij vormden als het ware mijn onzichtbare ruggengraat tijdens

mijn tijd in het mbo. Ik beschouw mezelf niet als een mbo-held, maar als iemand die zijn best probeert te doen om anderen

te kunnen helpen. Zonder hen had ik dit nooit kunnen doen. Eigenlijk zijn zij dus de echte helden, omdat zij mij

hebben geholpen om van het mbo een mooiere en betere plek te maken!”

6


aan het woord.

Brandon Brom

Foto: Joep van Aert

7


Over deze onderwerpen

kreeg JOB het vaakst een

belletje of e-mail

Klachten & Informatiecentrum JOB

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is dé landelijke jongerenorganisatie die

mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Dagelijks wordt onze organisatie via de

e-mail, de telefoon, het klachtenformulier op onze website en WhatsApp benaderd met

klachten en vragen van studenten, ouders en begeleiders.

JOB adviseert en ondersteunt studenten in het

geval van vragen en klachten door studenten te

wijzen op hun rechten, wet- en regelgeving uit

te leggen, en mogelijke vervolgstappen te schetsen.

Indien nodig, bijvoorbeeld bij een ernstige

klacht of een steeds terugkerende klacht, koppelen

wij deze klachten terug aan de contactpersoon

klachtafhandeling van de school.

De klachtenrapportage is voor JOB van grote

meerwaarde voor de visievorming van het

bestuur en dient als leidraad in het advies dat

wij geven aan partijen zoals het Ministerie van

Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs, het

College voor Toetsen en Examens , de MBO Raad

en andere betrokken partijen.

8


Aantal vragen en klachten per jaar

1132

243

1326

191

1467 1449

130 159

top 7 vragen en klachten per thema

935

2015 2016 2017 2018 2019

534

Klachten

Vragen

1. Toetsen en examens

410

OPVALLENDE RESULTATEN

Stage en BPV

We merken vaak dat studenten niet zo

goed weten tot wie ze zich moeten richten

met vragen over hun stage: hun mentor,

stagecoördinator en/of begeleider bij

de stage zelf. Ook zien we dat studenten

graag hun eigen stage willen regelen,

maar dat de school daarin vaak de regie

neemt. Op onze website staat een stagewijzer

en leerwerkwijzer waar veel informatie

in staat voor studenten.

Zorg, begeleiding en veiligheid

Veel vragen en klachten gaan over zorg,

begeleiding, discriminatie en veiligheid.

De studenten lopen er tegenaan dat ze

door hun zorgvraag niet altijd alle lessen

kunnen volgen of hun stage kunnen lopen,

en ze vragen zich af waar ze terecht

kunnen.

Schoolkosten

We zien nog vaak dat studenten worden

geconfronteerd met een fors bedrag

voor ‘vrijwillige bijdragen’ waar geen duidelijke

specificatie voor is. JOB heeft voor

studenten een schoolkostenbrochure

gemaakt waarin alle regels nog eens beschreven

staan.

182

136

133

105

76

57

2. Uitschrijving

3. Geld

4. Onderwijsinhoud

5. Inschrijving

6. Stage en BPV

7. Zorg, begeleiding en veiligheid

Toelating

Wij ontvangen klachten van studenten

die vermoeden niet te worden toegelaten

vanwege hun leeftijd. Daarnaast worden

er nog veel te vaak testen gebruikt bij

intakes. Dit schrikt sommige studenten

af, of de testen worden ‘slecht’ gemaakt.

Ook merken wij dat intakers/docenten

hun advies ‘dwingend’ formuleren, waardoor

studenten denken dat ze afgewezen

zijn voor de opleiding.

Vrijstellingen

Sinds de regels rond vrijstellingen in

augustus 2019 zijn veranderd ontvingen

we hierover opeens meer klachten.

Veel klachten rond vrijstellingen ontstaan

door slechte communicatie van de

school naar de student.

Benieuwd wat JOB met vragen en klachten doet? Check jobmbo.nl/klachtenrapportage

9


Mbo-docent Daan vertelt

over zijn heldin,

Hannah Arendt

Het belang van kritisch denken in het mbo

Één van mijn heldinnen is Hannah Arendt. Ze was moedig en deed aan doordachte koppigheid. Ze

dacht tegen de gebaande paden, maar was niet star en durfde in dialoog en discussie te gaan. Haar

analyse van het proces tegen Adolf Eichmann en de beschrijving van banaliteit van het kwaad is haar

niet in dank afgenomen, toch stond ze voor haar werk. Het is nog steeds actueel en heel belangrijk

voor het (beroeps)onderwijs van vandaag de dag. Arendt stelt dat het ‘kwaad’ niet komt doordat iemand

slechte voornemens heeft, maar doordat mensen die niet nadenken (gezamenlijk) uiteindelijk

veel slecht kunnen doen. Door de manier waarop we systemen door bureaucratie inrichten hoeft

men niet echt meer te denken en sluipt gemak in het alledaagse. Kwaad is dus niet radicaal, maar

banaal. Dit is ook voor de manier van besturen in het onderwijs zo.

Ik geloof erg in de relatie die ze legt tussen niet nadenken, de liefde voor macht, het gemak van

regels en bureaucratie en niet moreel beleid of gedrag. In scholen werkt dit ook zo, geloven we bij

het Expertisecentrum Kritisch Denken. We willen alle medewerkers en studenten van ROC’s – alsmede

beleidsmakers – uitdagen om zelf te denken en hier verantwoordelijkheid voor te nemen.

Niet verschuilen achter regels, ‘dat moet volgens OCW, mijn baas’ of ‘zo werkt dat nou eenmaal’. Dat

wil niet zeggen dat je altijd maar kritisch moet zijn op alles (het is iets anders dan kritiek leveren).

We geloven dat beroepsonderwijs primair gericht moet zijn op het leren van goed nadenken en

vervolgens goed handelen. Nu is het nog teveel gericht op de ‘normaal’ en de huidige normen en

omgangsregels. Daar moeten we voorbij: nadenken hoe we de toekomst beter kunnen maken en

daarnaar handelen! Beroepsethiek, technologie, ICT en goed burgerschapsonderwijs is cruciaal.

Hiervoor moeten we goed kritisch denken. Medezeggenschap is hierin een mooi voorbeeld, maar is

erg moeilijk. Studenten (docenten ook) moeten goed zijn in het denken en doen. Nu vragen we vaak

een mening van ze, terwijl we onszelf niet afvragen of ze die mening wel kúnnen geven. De wereld

verdient dit wel, omdat we te maken hebben met de helden van de toekomst. Laten we leren van

een heldin van het verleden en haar denken niet vergeten.

Dit stuk is geschreven door Daan van Riet.

Hij is hoofd van het Expertisecentrum Kritisch Denken

en docent filosofie bij ROC Midden Nederland.

10


Resultaten JOB Tour 2019:

Keuzes maken voor

de toekomst

In totaal vulden 607 studenten onze enquête in. De meeste studenten van jullie kwamen van het Hout en Meubileringscollege in Amsterdam.

Tijdens de JOB-tour hebben wij zes scholen bezocht om met studenten

te praten over hoe zij de toekomst zien. Hoe helpt de school

studenten bij de keuze om verder te gaan studeren of te gaan werken?

De scholen die we hebben bezocht tijdens deze tour zijn: Zone College,

Friese Poort, Hout en Meubileringscollege Amsterdam, De Rooi

Pannen, MboRijnland en Hoornbeeck. Het grootste deel van de

studenten die onze enquête hebben ingevuld zijn tevreden over de

hulp van hun school. De grootste winst kan echter worden behaald bij

het contact met oud-studenten van de opleiding om ervaringen uit te

wisselen, gevolgd door het organiseren van activiteiten zoals bedrijfsbezoeken.

Studenten vinden hun stage ervaringen, kans op werk en

geld het belangrijkste bij het maken van een keuze voor de toekomst.

De meeste studenten zijn positief over hun kansen op een baan en

om door te stromen naar een vervolgopleiding.

Mbo-diploma op zak,

Hoe zie jij jouw kansen

na deze opleiding?

Kans op een baan

3,7%

kans om door te stromen

3,0%

slecht goed

Ik weet het niet

11,9%

Slecht

Goed

54,7%

47,6%

Je moet kiezen na je opleiding:

verder studeren of werken.

Hoe helpt de school je bij deze keuze?

28%

Negatief

Positief

Activiteiten zoals beroepskeuzetesten, open dag, bedrijfsbezoek of meeloopdag.

10%

Contact met oud-studenten van de opleiding om ervaringen uit te wisselen.

Een informatiepunt op school waar ik terecht kan

(zoals een studieloopbaancentrum of decaan).

9%

Gesprekken met mijn mentor of docent.

8%

48%

68%

75%

77%

Welke 3 dingen zijn voor jou

het belangrijkste bij het maken

van een keuze voor de toekomst?

1. Stage ervaring (47,7%)

2. Kans op werk (46,3%)

3. Geld * (38,5%)

*) verdienen met werken, of kosten maken

voor studie.

werken of

verder studeren

slecht

goed

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) zorgt ervoor dat studenten leren wat hun

interesses en talenten zijn, zodat ze een goede keuze kunnen maken voor een beroep of

vervolgopleiding. LOB gaat dus over de juiste begeleiding en informatie krijgen over een

vervolgopleiding of beroep.

Meer weten over studenttevredenheid?

Gebruik de JOB-Monitor via:

Wat kan jouw school

nóg beter doen?

Duidelijk aangeven wie de decaan is.

Mensen die dit werk doen

uitnodigen voor een presentatie.

www.jobmbo.nl/monitor

Een dag organiseren waarop bedrijven

op school komen, of met je klas naar een

andere school of een bedrijf toe gaan.

Voorlichtingen geven door

oud-studenten die nu

verder zijn gaan studeren.

Meer laten zien wat voor werk je kunt

doen met de opleiding die je volgt.

11

www.jobmbo.nl


De

studentenvereniging

voor en door mbo’ers

s

eerste

Oprichting van Primus

12


In Groningen is er een studentenvereniging opgericht

voor enkel mbo’ers: Primus. Wij hebben Primus uit

Groningen gevraagd om hun ervaringen en proces

te delen om een studentenvereniging op te starten.

Mbo’ers heten vanaf het studiejaar 2020/2021 ‘studenten’

volgens de wet, net zoals hbo’ers en wo’ers.

Eerst heetten zij nog ‘deelnemers’ in de wet. Toen de

oprichters van Primus hoorden dat ze de titel ‘student’

kregen begon het idee voor een vereniging.

Leon Tjemmes, een van de oprichters, vertelt ons hoe

dit ging.

“We zeiden voor de grap tegen elkaar dat we dan

ook maar een studentenvereniging moesten hebben

en dat is eigenlijk best uit de hand gelopen. Er werd

contact gelegd tussen voorzitters van verschillende

klassen en daaruit is het bestuur van Primus gevormd.

Na veel overleggen en samenwerken zijn we

op donderdag 31 oktober 2019, Halloween nog wel,

officieel een studentenvereniging geworden.”

Primus

“De naam Primus is Latijn voor eerste, want we zijn

de eerste studentenvereniging voor en door mbo’ers.

Op dit moment zijn we alleen nog in Groningen actief

en elke mbo-student mag zich bij ons aansluiten.

Studenten buiten Groningen zijn hartstikke

welkom, maar als je bijvoorbeeld in Amsterdam

woont kunnen we ons voorstellen dat het lastig is

om ook mee te doen.

We bieden een platform voor studenten die nieuwe

mensen willen ontmoeten, iets leuks van hun studie

willen maken en zichzelf willen ontwikkelen. Onze

studentenvereniging is er niet alleen om feestjes te

bouwen, maar ook om contacten te leggen, kansen

te creëren en ondersteuning voor jezelf als student.”

Aansluiten bij de vereniging?

Je aansluiten bij Primus is heel eenvoudig en je zult

er geen spijt van krijgen. Contact leggen kun je via

onze mail, bestuur@svprimus.nl of stuur even een

dm naar onze insta, @studentenverenigingprimus!

13


Interview met docent van het jaar Dirk Megens

Dirk Megens

Leeftijd: 33 jaar

School: ROC Nijmegen

Functie: Docent rekenen en

economische vakken

Extra’s: Online bekend als

‘Meneer Megens’

2018: Winnaar beste rekenidee-mbo

2019-2020: Leraar van het Jaar mbo

Dirk Megens mag zich wat JOB betreft met

recht een mbo-held noemen. Hij geeft sinds

2010 rekenen en economische vakken op het

ROC Nijmegen. In de 10 jaar die hij nu voor

de klas staat heeft hij vele studenten lesgegeven

in de leeftijd van 15 t/m 55 jaar, van niveau

1 (entree) t/m niveau 4 en van BOL t/m

BBL. Toen één van zijn studenten in 2013 aan

hem vroeg om zijn uitleg op te nemen, leende

hij op school een camera en ging hiermee

aan de slag. Hierbij was ‘Meneer Megens’ online

geboren. Anno 2020 is hij naast docent

ook YouTuber en heeft zijn kanaal met uitleg

over rekenen meer dan 2 miljoen kijkers!

Daarnaast is hij in 2019 en 2020 de ambassadeur

van de docenten in het mbo door de titel

‘Leraar van het Jaar’. Genoeg reden voor ons

om hem te vragen wie zijn mbo-helden zijn!

14


Wie zijn voor jou de helden in met mbo?

“Phoe, lastige vraag! Elk schooljaar starten er vele studenten in het mbo. Voor sommigen is de opleiding

een hele uitdaging, anderen doen minderwaardig over hun opleiding. “Meneer, ik studeer

toch niet, dat doen mijn vrienden op de uni of het hbo”, hoor ik ze vertellen. Ze voelen zich geen

studenten, omdat ze voor hun gevoel ‘maar’ op het mbo zitten. Dan word ik als docent altijd een

beetje boos op ze. Ik spoor ze aan om de trots die ik op het mbo zie, ook mee uit te dragen. Met een

mbo-diploma ben je een bekwame vakman en maak je deel uit van de ‘motor van de maatschappij’.

Kortom, de studenten in het mbo zijn voor mij de helden van nu, maar zeker ook voor de toekomst.”

Zijn er nog specifieke helden onder uw eigen

studenten?

“Zoals ik eerder zei, voor sommige studenten is het volgen van een opleiding een hele uitdaging.

Door allerlei problematieken of onverwachte gebeurtenissen is het niet altijd vanzelfsprekend om

naar school te gaan. Een verhaal dat ik me goed herinner is van een studente die ik les gaf bij de

horeca-opleiding. Ze volgde een BBL-opleiding tot zelfstandig werkend kok. Toen het eerste jaar

bijna op z’n einde liep vertelde ze me dat ze zwanger was. Hoe kon dit gecombineerd worden met

school? Door de flexibiliteit van haar werk, de opleiding en haar doorzettingsvermogen heeft ze na

de geboorte van haar zoon de draad weer opgepakt. Voor mij is ze een voorbeeld van een held om

toch gewoon haar diploma te halen”.

De studenten in

het mbo zijn de

helden van nu!

Skills in Amsterdam en Leeuwarden

“Een plek waar veel mbo-helden samenkomen is tijdens de vak wedstrijden van ‘Skills the Finals’.

Als Leraar van het Jaar heb ik hier nu twee keer een kijkje achter de schermen mogen nemen. Je ziet

mbo’ers strijden met hun vakgenoten voor de titel van Nederlands Kampioen van bijvoorbeeld de

opleiding schoonheidsspecialiste of hovenier. Als je al het fanatisme, passie en strijd ziet dan is dat

echt genieten geblazen. Ook zij zijn voor mij helden van het mbo, zeker omdat velen van hen ons

land mogen vertegenwoordigen tijdens de EuroSkills in Oostenrijk, echt tof!”

15


JOB interviewt Amy van der Ham over haar loopbaan tot succesvol ondernemer

Wat ga jij

doen na jouw

mbo-studie?

Amy van

der Ham

Amy heeft drie bedrijven:

Ze is directeur bij

NannyThuis, bij Kraamzorg

Thuis en bij www.amyvanderham.nl

In februari 2020 is haar eerste

boek uitgekomen:

‘Zo Doe Je Dat!’.

16


Wie ben jij en wat doe je in het dagelijks leven?

Mijn naam is Amy van der Ham, 29 jaar en in mijn dagelijkse

leven ben ik vooral bezig met het runnen van 3

bedrijven. Ik houd mij dan vooral bezig met het managen

van het team, maar uiteraard ook met de ontwikkelingen

binnen het bedrijf.

Wat voor opleiding heb je gedaan?

Ik ben vanuit het vmbo naar de kappersopleiding gegaan.

Dat laatste is niet helemaal gelopen zoals ik op

voorhand had bedacht. Toen ik eenmaal een jaar gewerkt

had zonder verdere opleiding, besloot ik de opleiding

tot pedagogisch medewerker te gaan volgen.

Direct vanuit daar ben ik gaan ondernemen.

Je hebt het in een aantal interviews gehad over de

drang om jezelf te bewijzen. Dat kwam in je op in de

tijd dat je op school zat. Hoe kwam dat?

Ik denk dat we allemaal een bewijsdrang in ons hebben.

Het gevoel van ‘mee willen doen’. We hebben

dit alleen allemaal op een andere frequentie. De één

heeft dit op sociaal gebied, ik heb dit op werk gebied.

Doordat ik constant te horen kreeg dat ik niet slim genoeg

was en dat de vervolgopleidingen die ik echt wilde

doen niet binnen mijn bereik lagen, werd bij mij direct

die bewijsdrang aangedraaid. Iets in mij wist dat

ik net zo succesvol kon worden als wie dan ook, alleen

via een andere weg. En ja, wat is dan succes? Ook dat is

weer een aparte discussie.

Is die drang om jezelf te bewijzen ook de motor geweest

van jouw succes?

Absoluut! Alleen anders dan de meeste mensen denken.

In het begin was ik vooral bezig om mezelf te

bewijzen tegenover de buitenwereld. Om lekker op

te scheppen waarmee ik bezig was in de hoop dat iemand

mij erkenning zou geven. Dit gebeurde echter

niet waardoor ik nog grotere risico’s ging nemen. Niet

zo slim, maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen.

Toen ik mijzelf ineens alleen nog aan mezelf wilde bewijzen

werden de kaarten ineens opnieuw geschud. Ik

werd er creatiever van, omdat de druk van presteren

richting mijn omgeving ineens verdween. Naar mijn

idee is dat eigenlijk ook de sleutel tot alles. Jij hoeft alleen

verantwoording af te leggen aan jezelf, het is tenslotte

jouw leven. Wanneer het je lukt om de meningen

vanuit je omgeving minder zwaar te laten wegen, dan

komen er ineens hele mooie zijwegen tevoorschijn.

Heb je een held of iemand die echt jouw voorbeeld is?

Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel altijd gezegd dat ik de

vrouw wil worden die ik als klein meisje nodig had.

Mijn moeder is geweldig, dus daar heb ik een fantastisch

voorbeeld aan. Maar ik had als meisje wel heel

graag een held willen hebben, die mij had laten zien

dat ik in principe alles kan bereiken wat ik wil. Wel

met heel hard werken, offers brengen en met regelmaat

je neus stoten. Maar hè, daar leer je van!

Als je moet kiezen tussen werken en doorstuderen,

welke keus zou jij dan aanraden en waarom?

Dat vind ik lastig te zeggen, omdat dit ook afhankelijk

is van de doelen die je hebt. Wat ik mensen wel wil

meegeven, is dat je vooral niet moet denken dat je uitgeleerd

bent als je diploma binnen is. Wat mij betreft

begint het dan pas. Ik wist al voor dat ik mijn diploma

had behaald dat ik wilde gaan ondernemen en juist

hierbij denk ik dat je sneller leert in de praktijk. Je doet

het gewoon en bekijkt je handelen heel kritisch. Op die

manier leer je hoe het in elkaar steekt. Maar wanneer

je de ambitie hebt om dokter te worden, zou ik je in dat

geval toch adviseren om nog een opleiding te volgen.

Veel mbo studenten zijn erg ambitieus maar worden

vaak tegengehouden door bijvoorbeeld vacatures die

alleen maar om hbo werk- en denkniveau vragen. Of

dat studenten nog niet genoeg ervaring hebben voor

een bepaalde functie of rol. Wat zou je hen adviseren?

Hbo werk- en denkniveau wil niet zeggen dat je ook

een diploma moet hebben op dat niveau. Dus laten

we dat misverstand direct even de wereld uit helpen.

Wanneer je een baan ziet waar je graag op wilt solliciteren

moet jij je vooral niet laten tegenhouden door

het hbo werk- denkniveau. Bedenk voor jezelf wat je

zo’n bedrijf te bieden hebt. Bedenk een plan hoe jij gaat

werken aan het hbo werk en -denkniveau. Als jij heel

duidelijk en gemotiveerd aan een bedrijf vertelt dat je

heel graag bij hen komt werken en dat je bereid bent

een stapje harder te doen om eventueel meer kwaliteiten

te leren, dan zul je zien dat werkgevers daarvoor

openstaan.

Als studenten nu enthousiast worden om zelf ook te

starten met een bedrijf en succesvol willen worden,

wat moeten ze volgens jou als eerste doen?

Maak voor jezelf een plan waarin je vooral ook beschrijft

waarom je gaat ondernemen. Wat wil je bereiken?

Afhankelijk van de business die je start zou ik

niet te lang nadenken maar vooral ook gaan starten.

Het loopt uiteindelijk altijd anders dan je op voorhand

bedacht had. Bedenk bij het doen van grote uitgaves

wel op voorhand wat je eventuele risico’s zijn. Ik heb

in mijn begin jaren met geld gegooid alsof het niks was.

Geen goede strategie. En als laatste tip, zorg dat je direct

een coach achter je hebt. Dit hoeft niet direct een

businesscoach te zijn, maar iemand die met afstand

naar je plannen en handelen kan kijken. Door een objectieve

blik van iemand die geen belang heeft bij jouw

onderneming, kun je een hoop fouten voorkomen.

17


Onderzoek naar medezeggenschap en

studentparticipatie in het mbo

Jij beslist mee 3.0

In de afgelopen tien jaar is de inspraak van mbo-studenten sterk verbeterd. Sinds 2011 zijn mbo-scholen wettelijk

verplicht om een studentenraad te hebben. Mede dankzij JOB worden deze studentenraden ook steeds

professioneler. Toch merken we dat studentenraden en scholen nog op zoek zijn hoe studentinspraak het beste

kan worden georganiseerd, zodat de stem van de mbo‘er écht wordt gehoord. Dit was de aanleiding voor ons

onderzoek ‘Jij beslist mee 3.0 – onderzoek naar medezeggenschap en studentparticipatie in het mbo’. Een aantal

uitkomsten wordt hieronder beschreven, wil je het gehele rapport lezen? Download ‘m dan van onze website.

Lees het hele rapport op www.jobmbo.nl/studentenraad/rapport/

Het belang van medezeggenschap – Lespakket burgerschap

Het is belangrijk dat iedereen binnen de school -inclusief de student- het nut inziet van medezeggenschap. Waarom zou

je er anders moeite in steken?

JOB ontwikkelde een lespakket over medezeggenschap en studentinspraak, dat op een interactieve manier laat zien

waarom studentinspraak belangrijk is en welke invloed studenten hebben.

Dit lespakket is een handvat om studenten kennis te laten maken met medezeggenschap en studentparticipatie. De lessen

kunnen tijdens het vak Burgerschap worden gegeven. Het sluit aan op het politiek juridische domein dat studenten,

onder andere, laat nadenken over het vormen van een mening. Ook maakt Burgerschap studenten bewust van hun omgeving

en hun positie daarin: dit lespakket laat studenten reflecteren op hun positie binnen school en de mogelijkheden

tot invloed die zij hebben.

Check www.jobmbo.nl/studentenraad/lespakket/

Rechten en machtsverhouding met het bestuur – bordspel voor de studentenraad

Voor studentenraden is het niet altijd even makkelijk om gebruik te maken van de rechten die ze hebben. Dit komt deels

doordat studenten niet altijd goed weten hoe en wanneer ze deze rechten kunnen inzetten, deels door de ongelijke

machtsverhouding met het College van Bestuur. Daarnaast hebben raden soms geen gezamenlijke strategie.

Door studenten vanaf het begin van het proces te betrekken bij het beleid voorkom je dat een studentenraad moet instemmen

met een plan waar eigenlijk niet meer aan kan worden gesleuteld. Een begeleider van de raad of een training

van JOB kan ook helpen bij de bewustmaking van de rechten die een studentenraad heeft.

Voor dit project hebben studenten van de Technische Universiteit Delft een bordspel ontwikkeld waarmee studenten

over de rechten van de studentenraad leren. Daarnaast leren ze ook samen een strategie te bepalen. Het spel is ontwikkeld

en wordt momenteel vormgegeven. Zodra het spel van de drukker komt, kun je het bestellen via www.jobmbo.nl/

studentenraad/3-spel-voor-studentenraden/

18


Stel deze vragen wanneer je studentinspraak op school organiseert

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat een participatiecultuur binnen een school belangrijk is voor

medezeggenschap. Hierbij is draagvlak belangrijk bij iedereen die bij de school betrokken is. Wanneer je informele

inspraak vormgeeft is het belangrijk om goed te luisteren naar de student. Onderstaande vragen helpen bij het

vormgeven van een goede vorm van inspraak. Over het algemeen geldt vooral: vraag de studenten op jouw school,

opleiding of afdeling hoe ze het zelf het liefste zien.

1. Past de vorm van inspraak bij de student?

Er is niet één vorm van inspraak die bij alle studenten past. Zorg er daarom voor

dat er verschillende vormen van inspraak mogelijk zijn. Vraag de studenten zelf

hoe en wanneer ze het liefst meepraten.

2. Gaat het de student persoonlijk aan?

Zorg dat je vraag aansluit bij de belevingswereld van de student. Wanneer onderwerpen

concreet zijn en dichter bij de student liggen, is het makkelijker voor de

student om hier iets over te zeggen. Zorg dus dat het om het dagelijks leven van

de student gaat en hen persoonlijk aangaat.

3. Formuleer je concrete verbeteracties?

Wanneer studenten resultaat zien, zien ze ook het nut van inspraak. Zorg er daarom

voor dat je met de studenten concrete verbeteracties formuleert. Het is dan

makkelijker om te zien wat er wordt gedaan met de verbeteracties.

4. Is inspraak onderdeel van het onderwijs of vrijblijvend?

Door inspraak een onderdeel van onderwijs te maken – bijvoorbeeld in een lesprogramma

– zorg je ervoor dat je álle studenten bij inspraak betrekt. Hiermee

voorkom je alleen een bepaalde doelgroep aan te spreken en kost het de student

geen extra tijd. Wanneer het buiten het onderwijs valt, zorg er dan voor dat er

ook inspraak mogelijk is die vrijblijvend is. Wanneer je studenten de kans geeft

eenmalig te participeren zijn ze eerder geneigd om zich in te zetten.

5. Krijgt de student een beloning?

Door een beloning te geven spreek je waardering uit naar de student. Hierdoor

worden studenten gestimuleerd mee te doen en zijn ze in de toekomst ook geneigd

dit vaker te doen. Er zijn verschillende vormen van beloningen mogelijk, denk aan

studiepunten, vrijstellingen, een prijs of iets te eten.

6. Geef je studenten ook terugkoppeling?

Wanneer studenten zien dat er daadwerkelijk iets met hun mening wordt gedaan,

zien ze dat ze serieus worden genomen. Ook wanneer voorstellen niet kunnen

worden gerealiseerd heeft het nut om terugkoppeling te geven. Hierdoor weten

ze dat er naar hen is geluisterd, waarom iets niet mogelijk is of op een bepaalde

manier is geregeld.

19


Weekend

van een

bestuurslid

Een weekend in het leven van

Gamze Kareloglu

(Algemeen bestuuslid job)

Volgens de traditie gaat ieder bestuur van

JOB samen een weekendje weg. Bestuurslid

Gamze vertelt over haar ervaringen in

Minden (Luxemburg).

Zaterdag 7 maart

Bij aankomst (15u-16u) hebben wij het huis verkend

en onze koffers uitgepakt. Daarna hebben we boodschappen

gedaan bij de lokale supermarkt voor het

gehele weekend. ’s Avonds hebben we spelletjes gespeeld

o.a. het JOB spel :).

Het JOB spel is het bordspel dat speciaal is

ontworpen voor JOB, met vragen die gaan

over JOB en de geschiedenis van de vereniging.

JOB heeft dit spel gekregen van de

MBO Raad ter ere van het 20-jarig jubileum.

Zondag 8 maart

De volgende ochtend zijn wij vertrokken naar het centrum

van Luxemburg. Helaas waren veel winkels gesloten

in verband met de heilige zondag, dus hebben

wij daar verder niet veel kunnen doen.

Gamze

Afgelopen weekend en maandag, zijn wij met het

bestuur naar Luxemburg geweest. De accommodatie

bevond zich in het Duitse dorpje genaamd Minden

(letterlijk op loopafstand van de grens). Zaterdag 7

maart zijn we vanuit Utrecht, via Eindhoven, vetrokken

naar Minden. Het was een gezellige roadtrip van circa

3 uur waarbij er veel werd gelachen en gezongen.

Maandag 9 maart

Uitcheck dag! Alles opgeruimd en boodschappen

gedaan voor onderweg. Rond 11 uur hebben wij het

huis verlaten om vervolgens weer het centrum van

Luxemburg in te gaan. Daar hebben wij de Kathedraal

Notre-Dame bezocht en veel foto’s gemaakt.

Vervolgens zijn wij naar het uitkijkpunt gereden per

ov, om daar het filmpje voor #ilovembo op te nemen

en uiteraard te genieten van het mooie uitzicht.

“Het was een leuk en avontuurlijk weekend,

zeker een aanrader voor de toekomstige

besturen van JOB. Je leert elkaar

veel beter kennen. Niet alleen als collega’s

maar ook als vrienden.” - Gamze Kareloglu

Onderweg naar huis hebben wij Luik ook nog eens bezocht

voor de fenomenale trappen die de stad heeft.

Daar hebben wij wat gedronken en zijn toen vertrokken

richting huis.

check het instagramkanaal @ditismbo voor #ilovembo filmpjes

20


Aangrijpend verhaal van een mbo’er

‘Mijn keel werd

dichtgeknepen’

Op het mbo zitten veel studenten

die komen uit probleemgezinnen

of moesten vluchten uit landen als

Syrië en Eritrea. Deze jongeren moeten

zich redden in een lastige omgeving

en daarnaast proberen hun

diploma te behalen. Hier een inkijk

in het verhaal van deze helden op het

mbo.

Studenten van de opleiding

Journalistiek en docent Nederlands

hebben een aantal aangrijpende verhalen

gebundeld in het boek ‘King

Leroy & andere verhalen uit het middelbaar

beroepsonderwijs’. De verhalen

zijn afkomstig van jongeren

die naar school gaan op het Deltion

College in Zwolle.

Hier lees je een deel van een verhaal

uit het boek, geschreven door

Pauline Koops, student aan de lerarenopleiding

Nederlands.

Rik heeft veel meegemaakt, te veel voor een jongen van zijn leeftijd.

Hij woont met zijn moeder, zusje en broertje bij zijn stiefvader

Stephen. Wanneer Stephen gedronken heeft, wordt hij agressief. Op

die momenten blijft Rik zo ver mogelijk bij hem uit de buurt, maar dat

lukt niet altijd.

Ik zat in de auto met mijn zusje en mijn moeder. Mijn zusje Charlotte

en ik zaten allebei achterin. Ze hadden weer ruzie gehad, mijn ouders.

Mijn vader was uitgestapt en mijn moeder zat voorin te huilen.

Charlotte en ik wisten niet wat er aan de hand was, we waren te klein.

Het enige wat ik verder nog weet is dat er overal glas lag. Ik droomde

erover in de jaren die volgden, maar ik wist niet of het echt gebeurd

was. Ik heb het mijn moeder pas gevraagd. Het was waar. Mijn vader

heeft na de ruzie een steen door de auto gegooid. Dat was voor mijn

moeder de druppel. Ze is weggegaan bij mijn vader.

Nieuwe stiefvader

Na mijn vader kwam Stephen, mijn nieuwe stiefvader. Stephen was

nog erger dan mijn vader en mijn moeder was zwakker dan bij mijn

vader. Stephen hield van drinken. Op de momenten dat hij gedronken

had, was ik bang voor hem.

Het gebeurde op een vrijdagavond, de avond waarop Stephen altijd

dronk. Het ging wel vaker mis, maar dat het zo uit de hand zou lopen,

had ik nooit kunnen bedenken. Ik had afgesproken met Jamal.

21


Jamal en ik zaten bij elkaar in de klas en op vrijdagavond zaten

we altijd bij De Klem.

‘Hé Rik, waar zit jij met je gedachten, man?’

‘Huh?’ Ik keek op.

‘Ik had het over vanmiddag,’ zei Jamal, ‘Met Mark en Tim. Wat

vind jij van dat spul dat ze ons nu hebben aangesmeerd?’ Mark

en Tim waren onze dealers. De laatste tijd was de kwaliteit erg

slecht geworden. Toen we ze er vanmiddag op aanspraken,

werden ze boos. Ze zeiden dat we ons met onze eigen zaken

moeten bemoeien en dat ze ons anders wel wisten te vinden.

We hebben het erbij laten zitten, maar ik was woest. En nu

zaten we hier in de kale, lichte kantine van sporthal De Klem.

Pilletje

Jamal rolde met het pilletje op zijn hand.

‘Ziet er wel goed uit,’ zei ik.

‘Ja man, dat zei je de vorige keer ook en toen ging je out,’ zei

Jamal.

‘Ik wil het wel weer proberen.’

Ik wist dat de drugs slecht voor me waren, maar toch verlangde

ik ernaar – naar dat gevoel dat je in een andere wereld

was, dat thuis heel ver weg leek. Op die momenten voelde ik

me gelukkig. Ik trapte er elke keer weer in. ‘Je bent gek. Ik kap

ermee, ik wil er niks meer mee te maken hebben,’ zei Jamal.

‘En wat denk je wat ze dan met ons gaan doen, Jamal? We kunnen

er niet mee stoppen.’ Jamal werd rood. ‘Ik denk dat m’n

ouders het door hebben’, zei hij.

‘Jij hebt ten minste nog ouders die om je geven! En ik? Ik heb

een vader die me in de steek heeft gelaten, een stiefvader die

me elke week bont en blauw slaat en een moeder die niet voor

me op komt. Ik heb niks te verliezen.’ Na die woorden griste ik

het pilletje uit de hand van Jamal en stopte het in mijn mond.

Jamal vertelde later dat hij me thuis heeft gebracht. Hij zei dat

ik dacht dat ik de wereld aan kon, zo vrolijk was ik. Ik voelde

me ook vrolijk. Van de pillen vergat ik alles om me heen. Ze

hielpen me om even te doen alsof thuis niet bestond. Maar

hoe het thuis echt was, kon ik nooit helemaal vergeten.

Gedronken

Ik rook het meteen toen ik binnen kwam.

Ik ruik het altijd wanneer Stephen gedronken

heeft. De euforie was plots verdwenen.

‘Hé Rikkie, ben jij dat?’ Stephen

kwam wankelend de hoek van de kamer

om. ‘Ja, ik ben er weer,’ antwoordde ik

zacht. ‘Zal weleens tijd worden, jij zwerft

dag en nacht op straat. Niet dat het me

veel kan schelen,’ zei Stephen. ‘Nee, dat

kan je niet.’

‘Wat zei je daar?’ Stephen kwam een paar

stappen dichterbij. ‘Heb je weer een grote

mond? Ben je vergeten wat er vorige

week is gebeurd?’ ‘Nee,’ zei ik. ‘Dat dacht

ik al,’ antwoordde Stephen lachend. Hij

draaide zich om en ging terug naar de

woonkamer. Mijn hart begon sneller te

kloppen en ik kreeg een tintelend gevoel.

Waar was Charlotte? In bed of bij oma? Ik

hoopte het laatste. En mijn moeder? Die

was vast in haar kamer. Ze zou nooit voor

me opkomen.

Ik pakte een biertje uit de koelkast en besloot

naar boven te gaan. Net op het moment

dat ik de koelkast dicht wilde doen,

glipte het flesje uit mijn hand. Het spatte

in stukjes op de grond. ‘Godverdomme,

wat is daar aan de hand?’ Voor ik het wist,

stond Stephen in de keuken. ‘Wat denk

je dat je aan het doen bent? Zit je nou

een beetje mijn bier op te zuipen?’ Daar

kwamen de klappen. Ik deed wat ik altijd

deed. Ik liet het over me heen komen.

Het zou vanzelf stoppen.

of scan de

QR code

Lezen hoe dit afloopt?

win-nieuws.nl/2018/05/23/

mijn-keel-werd-dichtgeknepen/

22


voor studenten van

alle genders.

#gelijkekansen

ook voor studenten met

een andere geaardheid

ook voor minderjarige

studenten

JOB Gelijke

kansenspel

#gelijkekansen

ook voor studenten

met minder geld

Het doel van het Gelijke Kansenspel is om op

een leuke manier het gesprek aan te gaan

binnen de school. In dit bordspel, afgeleid van

ganzenbord, zijn de kanskaarten gericht op 7

thema’s: geloof, huidskleur, geaardheid,

leeftijd, armoede, mentale beperking en

fysieke beperking. De kaarten zijn losjes

gebaseerd op verhalen die de beleidsmedewerkers

via de klachten- en

informatielijn hebben gehoord (bijvoorbeeld

een student die werd

uitgeschreven van de opleiding omdat hij

mentale problemen heeft).

#gelijkekansen

ook voor studenten

met mentale problemen

#gelijkekansen

#gelijkekansen

ook voor studenten

met een fysieke beperking

#gelijkekansen

#gelijkekansen

ook voor studenten

met een ander geloof

“Toen ik tijdens de vergadering van de studentenraad

voorstelde om gender neutrale wc’s op de agenda te

zetten, reageerde een ander lid: ‘Dat zou jou zeker goed

uitkomen.’”

Nu met gratis uitbreiding!

#gelijkekansen

voor studenten van

alle genders.

Het Gelijke Kansenspel heeft vanaf nu een

uitbreidingsset! ‘Gender’ is namelijk toegevoegd aan

het spel. Gaan jullie het gesprek aan met elkaar?

Bestel je nu het spel, dan krijg je ‘gender’ er gewoon

bij! Deze actie geldt overigens altijd

ook voor studenten met

een andere huidskleur

#gelijkekansen

Bestel het spel of print het zelf:

jobmbo.nl/gelijke-kansenspel/

23


De studentenraad

zet Bram Krikke in

Bram Krikke

voor de promotie

van de JOB-monitor

24


JOB-monitor helden van het Friesland College

Dit jaar wordt voor de 11e keer de JOB-monitor afgenomen. Dit

is het grootste onderzoek naar studentenoordelen op het mbo

in Nederland. Meer dan 260.000 studenten hebben dit jaar hun

stem laten horen! Om tot dit aantal te komen moet er op elke

mbo-school veel op touw worden gezet om ervoor te zorgen dat

zoveel mogelijk studenten de vragenlijst invullen.

Elke school doet dit op een andere manier;

door bijvoorbeeld posters op te hangen,

klassikale afname te organiseren of prijzen

te verloten. Eén school viel dit jaar op

met hun grootste campagne, en dat was

Friesland College!

De Centrale Studentenraad (CSR) van

Friesland College zette een campagne op om

studenten aan te sporen om de JOB-monitor

in te vullen. Zij organiseerden een forum

waarbij ze met een panel in gesprek gingen

over de kwaliteit van het onderwijs en de

invloed van studenten. Dit werd georganiseerd

op zowel de locatie in Leeuwarden,

als in Heerenveen. In het panel zaten leden

van het College van Bestuur, docenten en

studenten. In Heerenveen schoof ook de

burgermeester aan!

Dit panel moest natuurlijk gepresenteerd

worden, en de co-presentator was niemand

minder dan Bram Krikke! De CSR had gezocht

naar een presentator die de aandacht

zou trekken, en dat is zeker gelukt door de

YouTuber met opvallende snor te laten komen.

Zowel in Leeuwarden als Heerenveen

was het volle bak tijdens de forums, waarbij

Bram Krikke de nodige vragen aan het

panel stelde, maar waar er ook vragen aan

hem konden worden gesteld.

Al met al een hele leuke manier om aandacht

te vragen voor het invullen van de

JOB-monitor. JOB vindt het leuk om te zien

hoe Friesland College de forums heeft opgezet,

en hoopt dat dit een inspiratie kan zijn

voor andere scholen om het belang van de

JOB-monitor onder de aandacht te brengen.

25


JOB-Moni

Hoe werd ‘ie ingevuld?

262.629

van de 460.792 mbo studenten in

Nederland vulden de JOB-monitor

dit jaar in. Dat komt neer op

JOB monitor 2020

bestond uit

34-36

52,7% vragen

van alle mbo studenten!

tik

tok

Studenten deden er gemiddeld

10 minuten

over om de vragenlijst in te vullen.

26


tor 2020

Wie vulden ‘m in?

leeftijd

17 jaar en jonger: 18%

18-19 jaar: 37%

20-21 jaar: 20%

22-25 jaar: 25%

26 jaar en ouder: 5%

leerweg

Bbl: %

Bol: %

Ovo: %

top 3

1. Zorg & Welzijn:

28,4%

niveau

Entreeopleiding: %

Niveau 2: %

Niveau 3: %

Niveau 4: %

2. Economie & Administratie:

10,5%

3. Techniek & Procesindustrie:

7,6%

geslacht

Man: %

Vrouw: %

Van alle studenten die de

JOB-monitor invulden kwamen

de meesten uit deze domeinen.

Schooltype

AOC: %

ROC: %

Vakinstelling: %

Onbekend: %

beperkingen *

Wel: %

Niet: %

*) Studenten met

leerproblemen,

beperkingen of

blijvende ziektes.

27


De mooiste dingen in het leven

zijn niet te koop,

behalve bij CJP.

Met je MBO card bespaar je keiharde euro’s op

lifestyle en cultuur. Volg ons op Instagram

voor tips & nieuwtjes over festivals, theaters,

expo’s, film en muziek. Of doe mee

met onze wekelijkse winactie! Word

jij onze 10.000ste volger?

@cjpnl

Krijg Korting op o.a.: Amazon Prime Video, Asos, Thuisbezorgd

en voor luie lezers: Luisterboeken van Storytel.

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!