16.06.2020 Views

De Buurtgenoot 7

't Zachte Nieuws van 't Harde

't Zachte Nieuws van 't Harde

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

de

BUURTGENOOT

‘t Zachte nieuws van ‘t Harde • nummer 7 • april 2020 • Prijs: € 1,-

1

In dit magazine: • Juf mist klas • 50 jaar geleden: de grote brand van 't Harde

• Belrondje Corona in ons dorp • Topzwemmer Simon Boer moet plannen aanpassen

• Marc Abuys heeft 70 gekko's, hagedissen en slangen • Juf Henrieke zat bijna in de cel


2

#tharde

Eddy Bossenbroek

@NWVfoto

Eerste vlucht van de extra traumaheli

brengt coronapatiënt

van Den Bosch naar Groningen

#LFL05 #tHarde

Gemeente Elburg

@gem_Elburg

voorkant

Lieve kinderen, we missen jullie!

staat er met grote letters op de

ramen van het schoolgebouw te

lezen. Juf Irma mist haar klasje.

Maar ze vindt het fijn om in deze

Buurtgenoot even vrolijk naar ze

te kunnen lachen.

Lees meer op pagina 6

Video van de burgemeester

Voorwoord

Onze strijd van nu,

op een foto van toen

Precies 50 jaar geleden woedde er bij 't Harde

een enorm grote bosbrand. Het vuur verzwolg

aan de rand van ons dorp al de eerste huizen.

En de rest van het dorp? Viel dat ook ten prooi

aan het woeste vuur? Je leest het in de reconstructie

op bladzijde 12, 13 en 14.

Op een foto bij dat artikel zie je een groep kinderen

die met takken proberen het vuur tegen

te houden (linksboven op de pagina hiernaast

zie je die foto in het klein). Het zijn de kinderen

van 't Harde, jongens en meisjes die nu ongeveer

60 jaar zullen zijn. Misschien herken je

jezelf of je vriendjes wel op de foto.

Hoe langer ik ernaar kijk, hoe symbolischer

ik die plaat vind voor waar we ons nu - 50 jaar

na dato - bevinden. We zitten weer in een crisis.

De vlammen van corona slaan wild om zich

heen, en bereiken ook op 't Harde al de eerste

huizen. De instanties werken met man en

macht om het vuur te controleren, maar iedereen

moet meevechten tegen dit virus. Zelfs onze

kinderen. Zij vechten nu door thuis te blijven.

Als je naar de kids op de foto kijkt, zie je spanning,

schrik, iets onwezenlijks: dit hebben we

nooit eerder meegemaakt. Zullen we dit gevaar

kunnen stoppen? Die kids, dat vuur, het is net

de mensheid die vecht tegen corona.

Ik ben blij dat we in deze tijd toch weer een

nieuwe Buurtgenoot kunnen presenteren. Dit

zou onmogelijk zijn zonder onze adverteerders.

Denk je aan hen in deze tijd? De ondernemers

hebben ons echt hard nodig!

Ik sluit af met de woorden op de poster van de

Spring Store (pagina 7). Ik wens ons dorp en

jou als lezer zegen en vrede. Als je de duiven

van 't Harde door de lucht ziet glinsteren, dan

voel je daar vast iets van.

Wijnand Voogdt

Bladmaker

(06) 8143 0157

wijnand@debuurtgenoot.nl


12 8

21

16

In deze editie van

de Buurtgenoot...

16

20

18

22

17

7

6

5

Onderweg 22 haltes

17

Beestenboel Ecoloog Marc Abuys

6

Belrondje Corona 't Harde

18

Wat een woning! Singel 20

8

11

Topzwemmer Simon Boer

Tismooi In de etalage

20

21

Boekentip Slachtoffer 2117

Vriendenboekje Juf Henrieke

3

12

De grote brand 50 jaar geleden

22

De redacteuren Suzanne van Enk

16

Column Hoopvolle mensen

22

Ingezonden Dag bloemen, dag vlinders

16

Foto Voorjaar in 't Harde

23

Berenjacht in de Buurtgenoot


Passie voor ons vak

Schilderwerk | Glasservice |

Schadeservice | Timmerwerk | Restauratie

T.

0525 68 33 33

pruisschilderwerken.nl

TIJD VOOR ONDERHOUD OF

APK-KEURING? MAAR SPANNEND

OM NAAR DE GARAGE TE KOMEN?

We bieden tijdelijk aan om uw auto bij u op te

halen en na keuring of onderhoud weer bij u thuis

te brengen.

WIJ HEBBEN EEN VACATURE

VOOR EEN 1E AUTOTECHNICUS /

APK-KEURMEESTER

Meer weten of solliciteren? Neem contact met ons

op (je kunt ons bellen of mailen).

KOEKOEKSWEG 7, 'T HARDE

TELEFOON (0525) 651 055

INFO@AUTOSTHARDE.NL

WWW.AUTOSTHARDE.NL


TEKST EN FOTO: JOS HERMANS TEKST EN FOTO: JOS HERMANS

Onderweg

22 haltes

Eén dagdeel per week stuurt Rik Portier (68) uit Wezep

de buurtbus van begin- naar eindpunt, van NS station

’t Harde naar NS station Wezep en weer terug. De rit

duurt 45 minuten, en telt 22 haltes. “Het is leuk en

afwisselend werk en je ontmoet zoveel verschillende

mensen.” Rik is gepensioneerd onderhoudsmonteur en

keurmeester voor zwaar materieel. De trein naar Zwolle

is net aangekomen. Nog even wachten of er mensen de

bus instappen en dan gaat hij weer op weg!

Verenigt u

'We willen er dolgraag jonge mensen bij'

Leden van de biljartclub tijdens het oudejaarstoernooi.

De Buurtgenoot bezoekt de verenigingen

van 't Harde. Deze keer:

de biljartclub.

Biljartclub ’t Harde bestaat al vanaf 16 september

1970 en viert dit jaar het 50-jarig bestaan.

De club werd opgericht door Frank van ’t Hul,

destijds beheerder van het Poshuis. Voorzitter

Mannes: “Vanaf het begin speelden we in de

kelder van het Poshuis, maar toen dat gesloten

werd vonden we een nieuw onderkomen in de

Hoksenbergzaal van MFC Aperloo.

JONGE MENSEN

Het ledenaantal groeide in het begin gestaag.

Er zijn nu 30 leden en dat blijft redelijk constant.

Maar het merendeel van de leden is 60+

en het is moeilijk om jonge mensen warm te

krijgen voor het biljarten. Het wordt over het

algemeen toch gezien als een oude-mannensport,

maar de club wil er dolgraag wat jongere

mensen bij hebben.

“In het verleden kende elke stad of dorp

één of meerdere cafe’s waar een biljart

stond of waar zelfs een zaaltje achter was

met meerdere biljarttafels. In een legerplaats

als ’t Harde kenden we ook de militaire

tehuizen en verenigings-gebouwen

waar ook vaak biljarttafels stonden.

Maar ook de tehuizen zijn weg en de

jeugd gaat tegenwoordig nog nauwelijks

naar een café”.

GEZELLIGHEID ÉN ENIG FANATISME

Biljartvereniging ’t Harde speelde vroeger

in de regionale competitie van de Noord

-Veluwse Biljartbond, maar dat kostte voor

veel spelers te veel tijd. Nu wordt er op maandag-

en woensdagavond een interne competitie

gespeeld in libre en bandstoten. Verder is

er in de loop van het jaar een uitwisseling met

biljartverenigingen uit Harderwijk en Ermelo.

“Het gaat bij de club toch vooral om sportiviteit

en gezelligheid, hoewel enig fanatisme

natuurlijk ook wel aanwezig is,” aldus

de voorzitter.

EEN KEU EN EEN KRIJTJE

Vind je het leuk om mee te gaan doen?

De jaarcontributie bedraagt € 110,- en

daarvoor kan men vrij spelen tijdens

de openingstijden van het MFC. En wat

materiaal betreft heeft men eigenlijk

alleen maar een keu en een krijtje nodig.

5


Belrondje Coronacrisis

* Deze gesprekken vonden plaats op 8 april,

de situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Corona

in 't Harde

Deze rubriek wijden we meestal aan het

Centrumplein. Maar deze keer gebruiken we

ons belrondje om een indruk te krijgen van

de sporen die het coronavirus trekt in ons

eigen dorp. Luister mee met zeven telefoongesprekjes...

(Overigens, we konden het niet laten om tóch

ook even contact op te nemen met projectontwikkelaar

Coenraad van de Poll. Hij liet ons

weten: "Er is geen nieuws te melden.")

Complimenten en aanmoedigingen

van de burgervader

De Burgemeester:

Wat heb ik veel waardering voor al die mensen

die hier in de zorg werken. Er komt nu zoveel

op hen af! Ook ontzettend knap hoe de scholen

het oppakken. Ik vind dat de héle samenleving

ontzettend goed meewerkt. En ik wil

vooral zeggen: ga zo door, houd vol.

Als gemeente doen we ook ons uiterste best.

Waar broodnood is, zijn we in een vroeg stadium

al bijdragen gaan verstrekken.

We hebben van honderden ondernemers

inmiddels* hulpaanvragen binnengekregen.

In deze tijd neem ik 1 à 2 keer per week een video

op. Bekijk deze fimpjes via de website van

de gemeente voor de laatste ontwikkelingen.

Gemeentehuis mist cijfers én looft

veerkracht inwoners

Simone Reinders, werkt op gemeentehuis

De gemeenten krijgen geen officiële cijfers

over het aantal corona-zieken, ziekenhuis-opnames

en sterfgevallen. Wij kijken net als

iedereen naar de cijfers van het RIVM...

Wat ik mooi vind om te zien, is de veerkracht

van onze inwoners. Oma's die toch aan de

computer of ipad beginnen, ondernemers die

gaan bezorgen, mensen die elkaar meer groeten

en elkaar ruimte geven in de supermarkt.

Over het algemeen tonen mensen echt hun

goede kant. En soms merk je ook dat deze omstandigheden

ons helpen om slimme keuzes

te maken. Na een online meeting, hoorde ik

een collega zeggen: voor de vergadering moest

ik normaal een uur heen en een uur terug

rijden. Na de corona-crisis moeten we gewoon

online blijven vergaderen.

Juf mist klas

Irma de Boer, kleuterjuf Het Sterrenlicht

We zijn ontzettend trots op onze kinderen. Ze

doen heel goed hun werk. Het overtreft onze

verwachtingen - en die waren al hoog :-). Maar

we missen het directe contact wel heel erg.

Dat is zo belangrijk om te zien hoe iets over

komt, dat mis je nu. Vorige week was een van

6

DOOR WIJNAND VOOGDT


onze kinderen jarig. Samen met juf Loes

ben ik erheen gegaan en in de voortuin

hebben we voor hem gezongen. Hij stond

in de opening van de voordeur en liet vol

trots al zijn cadeautjes zien. Kleine moeite,

groot plezier! Maar het is ook erg wennen

hoor, dat je de les opeens in een vlog moet

gieten. Ik hoop dat het gauw weer normaal

wordt. Maar als 't moet, houden we dit

gewoon tot de zomervakantie vol.

Ophalen en thuisbrengen

Jan de Boe (Jr), ondernemer

We proberen bij Auto's 't Harde in deze tijd

zo goed mogelijk mee te denken met onze

dorpsgenoten. Sommige mensen vinden het

nu spannend om de auto naar de

garage te brengen voor onderhoud

of een apk-keuring. Daarom bieden

wij aan om de auto bij klanten

op te halen en 'm weer thuis

te bezorgen. Bijzondere tijden

vragen om bijzondere service!

Speciaal corona-centrum

Doktersassistent

huisarts 't Harde

De afgelopen tijd* was het iets

rustiger dan normaal. Dat komt

omdat mensen met reguliere

klachten zich minder vaak melden

en omdat mensen die coronaklachten

hebben naar een speciale, centrale plek gaan.

Waar die plek is, noem ik liever niet. Anders

staan daar morgen mensen op de stoep.

En dat zou voor niemand goed zijn.

Ik heb geen precieze cijfers over het aantal

mensen met corona in 't Harde. Maar dagelijks

melden zich zo'n 5 mensen met corona-achtige

klachten. Bij 1 daarvan (ongeveer)

wordt echt corona vastgesteld. Dat zijn niet alleen

ouderen, qua leeftijd is het uiteenlopend.

Kinderen hebben het in ieder geval niet.

Zelf werk in 1 dag per week in het corona-centrum.

Dat is best zwaar en spannend.

Zwaar omdat je de hele dag in beschermende

kleding loopt. Spannend omdat je steeds in

aanraking komt met mensen met corona.

Toch is dat geen reden om te zeggen: ik doe dit

niet. Ik werk hier, dit is mijn taak, dus ik ben er.

Met z'n vijven in de kerk

Dominee Alfred Post, Elim

Ik had wel even moeite om mijn draai te

vinden in deze vreemde omstandigheden.

Maar binnen onze beperkte mogelijkheden

verzorgen we een online kerkdienst. Met vijf

mensen in de kerk: een ouderling, een diaken,

twee mensen voor de techniek en ikzelf.

Online diensten, dat is voor de gemeente wel

even wennen. Ik hoor dat tieners het soms

een tikkeltje saai vinden, maar die kijken dan

bijvoorbeeld ook nog naar een uitzending van

BEAM (jongerentak van de EO, red.).

Dit virus raakt mensen heel direct:

als je ziek wordt, als je dierbaren

verliest, of als je baan

op de tocht staat. Ik wil er

graag zijn om medeleven te

betuigen, en ook oproepen:

laten we manieren zoeken

om elkaar aandacht en warmte

te (blijven) geven.

Bless your city

Lize de Bruijn, ondernemer

Bij de Spring Store zijn we een

webshop begonnen en onze

winkel is in deze tijd 's middags

geopend. We nemen die

anderhalve meter afstand goed in acht en bij

de ingang staat een fles handgel.

Daarnaast hebben we een speciale poster

gemaakt voor 't Harde. Dorpsgenoten kunnen

die gratis ophalen bij onze winkel. Op de

poster staat een duif. De duif staat symbool

voor hoop en vrede. Duiven horen bovendien

een beetje bij 't Harde, we zijn een echt

duivendorp. Leuk om te zien dat mensen de

poster ophangen voor hun raam en elkaar zo

bemoedigen. Via social media kregen we de

vraag of andere steden hier ook gebruik van

mogen maken. Op onze website - onder het

kopje 'Bless your city' - kunnen mensen de

poster sindsdien downloaden. In Kampen en

Staphorst worden ze nu ook verspreid.

7


Topzwemmer Simon Boer

Tokio 2020 Tokio 2021

8

DOOR: RIEN OOSTVEEN, BEELD: SIMON

We hebben elkaar al een paar keer geappt en gemaild,

nadat Simon weer terug is van zijn trainingskamp in Portugal.

Vandaag, 24 maart, hebben we om 15 uur een belafspraak.

Geen live-interview, want dat is in verband met corona niet

verstandig.

Anderhalf uur voor ons gesprek gaat de kogel door de kerk:

de Olympische - en dus ook de Paralympische spelen 2020 in

Tokio, zijn met een jaar uitgesteld. Deze zomer, wilde hij nog

één keer vlammen op zijn specialiteit: de 100 meter schoolslag.

Simon moet zijn planning volledig resetten.


“Corona gooit alles overhoop.

Ik moet mezelf nu op een andere

manier fit houden. Zwemmen

mag niet meer."

“Er is nog veel onduidelijkheid”, zegt hij,

“dus echt een plan maken is nu nog lastig”.

De spelen in Tokio zijn super belangrijk voor

me, ik heb er tenslotte vier jaar naartoe gewerkt.

Ik wil ze heel graag meemaken.”

Het zouden Simons tweede spelen worden.

In Rio de Janeiro, in 2016, eindigde hij net

naast het podium (vierde), en zijn ambitie is

zeker om dat te verbeteren.

Simon Boer (25 jaar) is opgegroeid op ’t Harde.

Hij zat op basisschool De Duif (nu de Parel),

waar zijn moeder leerkracht was en woonde

in 't Harde tot hij in december 2016 verhuisde

naar Amersfoort, de stad waar hij ook traint.

CORONA

Normaal ligt hij 12 uur per week in het water,

daarnaast fietst hij 4 uur en doet hij 4 uur aan

krachttraining. Een leven in dienst van de

zwemsport. “Corona gooit alles overhoop”,

zegt hij. “Ik moet mezelf nu op een andere manier

fit houden. Zwemmen mag niet meer, dus

nu wekelijks 12 uur fietsen en 6 uur landoefeningen”.

KLEINE SIMON

Op18 januari 1995 wordt Simon geboren.

Hij mist tot grote schrik van zijn omgeving

in beide benen het hielbeen en het kuitbeen

(FFU-syndroom). In overleg met medisch

specialisten worden op heel jonge leeftijd

zijn onderbenen geamputeerd. Door die

beslissing is Simon voor de rest van zijn leven

aangewezen op prothesen. Hij heeft daar geen

negatieve herinneringen aan, behalve dan dat

wanneer hij nieuwe prothesen krijgt, ze op het

moment van aandoen meestal al weer behoorlijk

te klein zijn! Zat er toch weer te lang tussen

aanmeten en leveren.

Verder gaat het eigenlijk prima. Hij doet op

school volop mee met gym en trapt ook vaak

fanatiek een balletje. Graag zou hij, net als

zijn oudere broer Thomas, op voetbal gaan.

Dat lijkt geen goede match, temeer omdat

Simon veel ambitie heeft: hij wil winnen!

ZWEMMEN

Nadat hij zijn zwemdiploma heeft gehaald

wordt Simon lid van ReVAS De Peperbus in

Zwolle, een vereniging voor aangepast sporten.

Moeder rijdt hem aanvankelijk eenmaal

per week naar het bad, maar dat wordt tweemaal,

driemaal… en uiteindelijk zelfs vijfmaal!

Zijn talent en wilskracht zijn namelijk opgemerkt.

Simon heeft duidelijk het gevoel in het

water meer te kunnen presteren dan ‘op het

land’. Dat gevoel van vrijheid versterkt zijn motivatie

om steeds beter te worden. Als in 2010

het wereldkampioenschap para-zwemmen

in Eindhoven wordt gehouden, mag hij als

talent zijn entree maken op het internationale

zwempodium.

In dat jaar, hij is dan 15, vervolgt hij zijn

HAVO, begonnen op Nuborgh College Lambert

Franckens, aan het Centre for Sports &

Education (CSE) in Zwolle. Hier zijn voor hem

de faciliteiten beter om opleiding en sport te

kunnen combineren. In 2012 zijn de Paralympische

spelen in Londen. Hij mist deze spelen

door de ziekte van Pfeiffer en doordat hij ook

aandacht wil geven aan zijn HAVO. Zijn diploma

haalt hij!

DE WERELD OVER

In 2013 mag hij met de Nederlandse para

-zwemploeg mee naar de wereldkampioenschappen

in Montreal (Canada) waar hij tweede

wordt op wat steeds meer ‘zijn nummer’

wordt: de 100 meter schoolslag sb7. Die 'sb7'

staat voor een klasse-indeling. Die classificatie

zorgt ervoor dat sporters met eenzelfde mate

van functioneren met elkaar kunnen strijden.

Niet iedere handicap geeft namelijk evenveel

beperking en het moet wel fair blijven. Voor

wedstrijden en trainingsactiviteiten verblijft

Simon in Engeland, Ierland, Portugal, Brazilië

en begin dit jaar nog in Zuid Afrika. Tokio

houdt hij dus nog even tegoed!

VREUGDE EN DIEP VERDRIET

Op 7 augustus 2014 worden de Europese

kampioenschappen para-zwemmen in Eind-

9


de grenzen van wat mogelijk is. Er bestaat dan

altijd een kans dat je erover heen gaat. “Dat is

dan stevig balen”, vindt Simon, “maar als het

goed is leer je er wel van”.

hoven gehouden. Dat zorgt ervoor, dat veel

familie, vrienden en bekenden van Simon in

het Pieter van den Hoogenband zwemstadion

zijn. Tijdens de voorbereiding blijkt Simon

duidelijk buikgriep te hebben. Met behulp van

zijn toenmalige coach Mark Faber, weet Simon

zijn focus te behouden en behaalt hij zijn

eerste Europese gouden plak. Deze wedstrijd

blijkt de laatste te zijn die door zijn inmiddels

ernstig zieke moeder Nicoline kan worden

bijgewoond. In oktober van dat jaar overlijdt

ze, nog geen 52 jaar oud.

OP WEG NAAR RIO

In Eindhoven wordt een belangrijke stap gezet

op weg naar de Paralympische spelen in Rio

de Janeiro. Bij de wereldkampioenschappen in

Glasgow in 2015 zet Simon de lijn door en verovert

brons. Rio nadert en de verwachtingen

zijn tamelijk hoog gespannen. De Paralympics

2016 brengen hem weliswaar nét geen medaille,

maar je kan gerust stellen, dat Simon zich

kan meten met de wereldtop.

TUSSEN TOKIO 2020 EN TOKIO 2021

Als topsporter en paralympiër heeft Simon de

mogelijkheid om HBO Commerciële Economie

te studeren aan de Johan Cruyff Academy

in Amsterdam. Ook hier kan rekening worden

gehouden met wedstrijden en trainingskampen.

Veel kan op afstand en/of zelfstandig. Na

de zwemzomer van dit jaar was het plan om

een half jaar stage te gaan lopen.

Daarna zou hij nog een jaar nodig hebben om

af te studeren. Hij geeft aan ook heel graag

verder te bouwen aan een maatschappelijke

carrière. Doordat er nu een streep is gehaald

door het paralympisch avontuur van dit jaar

moeten de plannen opnieuw passend gemaakt

worden. Dat heeft even tijd nodig.

“Zwemmen heeft me veel gebracht. Ik heb

mensen leren kennen over de hele wereld en

ik ben op veel plekken geweest. Bovendien

heb ik mezelf supergoed leren kennen. Wat

zijn mijn grenzen, wanneer presteer ik het

best en wat zijn signalen die aangeven dat ik

juist op mezelf moet passen. Op deze vragen

en nog veel meer heb ik antwoorden gekregen,

gewoon door... heel hard te zwemmen!

10

VAN RIO NAAR TOKIO

In de aanloop naar Tokio 2020 verovert Simon

opnieuw goud tijdens het EK parazwemmen

in Dublin 2018; hij prolongeert hier zijn titel

van 2014. Hij hoopt ook te pieken op het WK

2019 in Londen. Hij heeft echter in de aanloop

zijn linker schouder overbelast en deze

blessure speelt hem danig parten; hij eindigt

als vijfde. In Tokio wil hij dat graag rechtzetten.

Als topsporter ben je altijd op zoek naar

Youtube

Meer weten over Simon Boer. Bekijk deze

minidocumentaire van NOC*NSF op

facebook.com/debuurtgenoot

Je kunt Simon Boer ook volgen via

instagram.com/simonboer


www.tismooi.nl/marktplaats

Onze winkel is tijdelijk gesloten ivm corona,

maar via Marktplaats gaan we volop door!

En honderden

andere spullen.

Kijk op:

tismooi.nl/

marktplaats

Voor veel meer

kinderkleding,

kijk op:

tismooi.nl/

kinderkleding

11

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MOOIE LAMPEN EN MEUBELEN UIT DE JAREN '50 EN '60

U MAG ZE ONS AANBIEDEN VIA WHATSAPP: (06) 8143 0157

Volg ons ook online instagram.com/tismooiomtedelen f facebook.com/tis.mooi - > tismooi.nl/marktplaats


Er was eens

50 jaar geleden: de grote brand

Ontsnapt aan een ramp!

12

DOOR JOS HERMANS EN LEO DEN HOED

'Verzengende vuurzee vrat

zich een weg door fraai stuk

Veluwenatuur' en 'Veluws

dorp ’t Harde ontsnapt aan

een ramp'.

Twee krantenkoppen over de

grote bosbrand bij ’t Harde op

18 juni 1970. De brand was

landelijk nieuws en haalde

zelfs het polygoonjournaal.

In deze Buurtgenoot maken

geschiedeniskenner Leo den

Hoed en redacteur Jos Hermans

een reconstructie. Daarbij

stuiten ze ook op een aantal

onopgehelderde mysteries..

Ooggetuige

Harrie Kappert kwam aan het begin van de

middag uit school in Elburg. Hij zag de enorme

rookkolom en samen met een aantal vrienden

raceten ze op hun brommers richting ’t Harde.

“Hoe dichterbij we kwamen, hoe meer we wisten:

dit is niet zomaar een brandje. We kwamen

dicht bij het vuur. Ineens stopte daar een legertruck

en iedereen die daar was kreeg een grote

mattenklopper in de handen geduwd. Terwijl

we voor ons op het vuur sloegen, waren er achter

ons ineens ook grote vlammen. We leken ingesloten

en toen hebben wij het op een lopen gezet.”

Harrie woont nu aan de Heidelaan, in het

gebied dat door oudere Hardenezen nog steeds

‘het verbrande bos’ wordt genoemd. “Een paar

jaar geleden was er achter ons huis een klein

bosbrandje. De beelden van 1970 kwamen

meteen weer terug. Ik dacht: toch niet weer!”


OEFENINGEN

In de ochtend van donderdag 18 juni 1970

geeft commandant Piet Bouman van het

artillerie-schietkamp toestemming om schietoefeningen

te houden. Hoewel het al zes

weken niet heeft geregend en heide en bossen

kurkdroog zijn geeft hij toch groen licht. De

oostenwind waait die dag hard en als de schietoefeningen

aan de gang zijn komt er rond half

elf een melding van een kleine heidebrand op

het oefenterrein. De eigen brandweer komt

meteen in actie maar kan het vuur niet stoppen.

Even na de middag bereiken de vlammen

de bossen en dan loopt het al snel uit de hand.

600 militairen helpen om het vuur te bestrijden.

Met schoppen en takken gaan ze de

zich met geweld een weg door de bossen en

struiken om zo brandgangen te maken in een

poging de vlammen te stoppen. Maar het merendeel

van het bos bestaat uit dennenbomen

die kurkdroog zijn en ook veel hars bevatten.

Dat zorgt ervoor dat ze branden als fakkels

en boven de bomen ontstaat zo een uiterst

brandbare gaswolk, waardoor de vlammen

zich razendsnel van boom naar boom verplaatsen.

Die gaswolken en de harde wind

zorgen ervoor dat de brand óver de spoorlijn

en uiteindelijk ook over de A-28 kan slaan. Iets

wat niemand voor mogelijk had gehouden.

Het dorp ’t Harde loopt nu echt gevaar.

vlammen te lijf, maar ze hebben al snel in

de gaten dat ze machteloos staan. De snelheid

waarmee het vuur om zich heen grijpt

- aangewakkerd door de harde wind - verrast

iedereen. Als blijkt dat het leger de brand niet

zelf onder controle krijgt, wordt groot alarm

geslagen, maar dat gebeurt eigenlijk veel te

laat. Brandweerkorpsen uit de hele regio worden

opgeroepen. Enorme rookwolken belemmeren

het zicht en zijn in de hele regio te zien.

A28 STILGELEGD

Het verkeer op de A28 en het treinverkeer op

het traject Zwolle-Harderwijk wordt stilgelegd.

Het leger heeft intussen besloten om zwaar

materieel in te zetten. Diverse tanks banen

INZET BEVOLKING

Veel bewoners hebben al snel in de gaten dat

de situatie bedreigend is. Er is paniek. Mensen

spoeden zich in de richting van de brand om

te kijken en te helpen bij de bestrijding van

het vuur. Zelfs kinderen uit de zesde klas van

de basisschool helpen mee. Langs de oprukkende

vuurlijn proberen ze de vlammen te

doven door te slaan met takken, maar het is

onbegonnen werk. Andere bewoners verzamelen

snel wat waardevolle spullen in

tassen en zoeken een veilig heenkomen.

WONINGEN GAAN VERLOREN

Op weg naar de dorpsgrens legt het vuur drie

kleinere woningen/boerderijtjes en een grotere

woning in de as. Op de dorpsgrens staan

ook al twee grote woningen - Villa Malma en

het naastgelegen landhuis, beiden met rieten

daken - in lichterlaaie. Het naastgelegen Hotel

restaurant Vale Ouwe (nu La Place) is door het

vuur nog net niet bereikt. De brandweer en

vrijwilligers staan voor een zware opgave en

alles gaat nu over de vraag: gaat de brand nog

verder het bos of het dorp in, wat zal er dan

13


Mysterie #3

Er waren geruchten dat militairen

die aanwezig waren bij de brand de door

hen gemaakte foto’s en fotorolletjes bij de

leiding moesten inleveren en dat hen verboden

werd fotomateriaal te verspreiden.

Wat was hiervan de reden?

gebeuren? Maar dan valt de wind plotseling

weg, het vuur komt tot stilstand. Het ergste

gevaar voor het dorp en de huizen en bomen

aan de dorpsgrens is plotsklaps voorbij.

Kortom, een aantal mysteries dat tot de dag

van vandaag in rookwolken gehuld is.

De brandweer en het leger hebben nog drie

dagen nodig om alle brandhaarden te doven,

waarna men eindelijk de schade kan opnemen.

Ruim 300 hectare zwart geblakerde en

verwoeste natuur, zes uitgebrande woningen

en één uitgebrand legervoertuig zijn het

trieste resultaat. Wonder boven wonder is er

slechts één gewonde gevallen; een bestuurder

van een tank raakt door een omvallende boom

ernstig gewond.

Kijk ook op facebook.com/debuurtgenoot

naar twee unieke video's over de brand. Eentje

met videobeelden van de brand, en eentje met

interviews met betrokkenen.

Met dank aan Leo den Hoed voor de foto’s,

films en informatie.

14

MYSTERIES:

Rondom de brand is er een aantal mysteries

en onbeantwoorde vragen.

Mysterie #1

Prins Bernhard zou die ochtend op de

kazerne aanwezig zijn geweest. Misschien

zou hij de oefeningen bijwonen en is er met

fosforgranaten of brisantgranaten geschoten?

Defensie deelde later mee dat die twee

granatensoorten nooit worden gebruikt

bij droogte en dat de prins om circa 10 uur

weer zou zijn vertrokken.

Mysterie #2

Getuigen zeggen dat in de loop van de

middag een groot transport bestaande uit

Amerikaanse trucks via Nunspeet de regio

verliet. Op de met zeilen afgedekte wagens

meenden omstanders vaag de silhouetten

van raketten te herkennen. Waren er toch

kruisraketten of andere nucleaire wapens

op de kazerne en werden ze in veiligheid

gebracht?

Actualiteit

Het gevaar van bos- of heidebranden

ligt altijd op de loer op de Veluwe.

Rijkswaterstaat pleit er daarom voor

om de middenberm van de A-28 tussen

Wezep en Harderwijk in ieder geval te

ontdoen van alle dennen. Zo moet het

overslaan van vuur worden voorkomen.

Het liefst ziet RWS een corridor van 80

meter breed zonder enige begroeiing meer.

Bovendien heeft de overheid onlangs

besloten om 12 bluswagens uit dienst

te halen. De rest van de beschikbare

brandweervoertuigen wordt herverdeeld

over de Veluwse korpsen. Deskundigen

voorspellen dat de aanrijtijden daardoor

langer worden en dat bij grote calamiteiten

zoals een flinke bos- of heidebrand de

capaciteit onvoldoende zal zijn.


ROZENBERGERWEG 1 • 8084 PG ‘T HARDE • INFO@DELEUKSTECAMPER.NL • WWW. DELEUKSTECAMPER.NL

juist nu een

fijne manier om

vakantie te vieren!

Bij De leukste Camper verhuren we ruim 60 verschillende campers van verschillende locaties door geheel

Nederland. Er zijn al mogelijkheden vanaf €1.450,- voor 4 weken (laagseizoen). Voor meer info over de

beschikbare campers kunt u kijken op www.deleukstecamper.nl

of bellen met 06-22576596. U kunt online boeken en mocht het

nodig zijn, dan kunt u later omboeken.

KIJK OP DELEUKSTECAMPER.NL

BEL VOOR EEN AFSPRAAK 06-2257 6596

Marianne Doornbos

(0525) 68 51 35

Marianne Doornbos

www.pi-eta.nl Marianne Doornbos

(0525) 68 51 35

(0525) 68 51 35

www.pi-eta.nl

www.pi-eta.nl

HELP EN INVESTEER

Lokale ondernemers helpen en tegelijkertijd investeren?

en

Dat kan met de

aandacht

aanschaf van zonnepanelen bij TMI Bosch.

Wellicht heeft u al eens eerder nagedacht om te investeren

in zonnepanelen? Op dit moment hebben wij ze nog volop in

voorraad! Net als andere lokale ondernemers blijven

wij graag aan het werk.

Uiteraard nemen wij zowel bij het maken van een afspraak

als bij het plaatsen van zonnepanelen

alle regels van het RIVM in acht.

KOELEN EN VERWARMEN

MET EEN AIRCO

Een airconditioner is een goede

oplossing om zowel te koelen als

te verwarmen. Een goede oplossing

wordt een perfecte oplossing door

het wereldmerk te combineren met montage door

TMI Bosch.

al v.a. 1500,-

DOE NU AL EEN VOOR-INSCHRIJVING incl. montage

TMI Bosch beschikt over de volledige F-gassen certificering.

tmi-bosch

be-leef duurzaam

Uitvaart

en nazorg

op maat

met liefde en aandacht

Industrieweg 5,

8084 GS ’t Harde

Tel. 0525-651430

www.tmi-bosch.nl

Marianne Doornbos

Uitvaart

(0525) 68 51 35

en nazorg Uitvaart

www.pi-eta.nl

en en nazorg nazorg

op maat op op maat maat

Marianne Doornbos

(0525) 68 51 35

www.pi-eta.nl

Uitvaart

en nazorg

op maat

met met liefde met liefde liefde en aandacht en en aandacht

met liefde en aandacht


Column Dominee Marloes van Doorne

Hoopvolle mensen

FOTO: PIXABAY

Wat kan er in korte tijd veel veranderen.

Natuurlijk we weten dat we als mensen kwetsbaar

zijn, maar velen van ons, ik ook, leefden

ons leven gewoon, tot nu.

Opeens is alles anders. Scholen en bedrijven

zijn gesloten. De onzekerheid: hoe lang gaat

dit duren? Ik denk aan onze ondernemers die

hun inkomsten zien kelderen. De angst: het

komt zo dichtbij. Berichten komen binnen van

mensen die ziek zijn geworden of geliefden

hebben verloren. Zal het ook mij en mijn dierbaren

treffen? Het verdriet: als je je demente

partner of ouder in het verzorgingshuis niet

kan bezoeken of je gehandicapte broer of zus

in een wooncentrum. Juist voor hen is nabijheid

en aanraking zo belangrijk.

Maar in alle narigheid zijn er ook mooie dingen

te zien. Het goede in ons komt naar boven.

De post draait overuren door alle kaarten die

worden verstuurd. Boodschappen die gedaan

worden voor buren. Beren voor de ramen.

We hebben onlangs Pasen mogen vieren.

Hét feest van de hoop. Jezus stierf aan het

kruis, maar stond na drie dagen weer op.

Jezus leeft! Het leert mij dat we hoopvolle

mensen mogen zijn. Er is altijd een nieuw

begin mogelijk. Ook aan deze corona-tijd

zal een einde komen. Zullen we dat dan

ook als een nieuw begin zien? Ik hoop dat

we de goede dingen die we in deze bijzondere

tijd doen en ervaren, blijven voortzetten.

Dat wens ik ons als dorpsgenoten toe.

Voorjaar in 't Harde

16


Beestenboel

Marc Abuys is ecologisch

veldwerker.

Hij is specialist op het

gebied van reptielen,

amfibieën en vissen.

'De Eperweg is

een rampplek

voor vlinders en

kleine zoogdieren'

HOE HET BEGON

Marc is de tel kwijt geraakt hoeveel dieren hij thuis heeft,

“Een stuk of 70: hagedissen, gekko’s, slangen, agamen en

skinken”. Marc richt zich vooral op dieren buitenshuis,

hij kent de natuur rondom ’t Harde erg goed.

Hij maakt zich zorgen om de natuur en hij voelt zich verantwoordelijk

om ecosystemen te handhaven dan wel te

herstellen. Volgens hem zijn er hier op de Noord-Veluwe

vrijwel geen passages voor reptielen en amfibieën.

Hij heeft meegewerkt om een aantal knelpunten in kaart

te brengen. “De drukke Eperweg is echt een rampplek

voor herpetofauna, vlinders en kleine zoogdieren,

hier worden veel slachtoffers gemaakt.”

ONDERZOEK OP BOUWGROND

Hij werkt als freelance ecologisch medewerker en houdt

zich bezig met onderzoek, handhaving en voorlichting.

Een opdracht kan bestaan uit het verrichten van onderzoek

op bouwgrond voorafgaand aan de bouw. “Om te

voorkomen dat een habitat kapot wordt gemaakt, kleine

dieren worden zo beschermd.”

TEKST: SUZANNE VAN ENK, FOTO’S: MARC ABUYS

ADDER OF ZANDHAGEDIS

Werk en hobby lopen door elkaar heen. Hij is lid van

diverse werkgroepen (Anura, Lepidosauria en Lacerta),

schrijft artikelen en blogs en organiseert excursies voor

kinderen van de scouting en basisscholen. Marc legt uit

dat zijn passie voor de natuur is overgedragen vanuit

zijn familie: “De passie en kennis is er met de paplepel

ingegoten en dat al drie generaties lang”. Marc heeft de

afgelopen 25 jaar diverse studies gedaan op het gebied

van bos- en natuurbeheer. Aan enthousiasme en kennis

geen gebrek.

Graag wordt hij geïnformeerd als er dieren, zoals de

adder of zandhagedis zijn gesignaleerd. Zijn mailadres:

wolfhounds32@hotmail.com.

Hier een kleine selectie van websites die Marc aanbeveelt:

slangennederland.blogspot.com en nvht-lacerta.nl.

Op facebook is hij ook te vinden, hier plaatst hij

opdrachten voor kinderen en deelt hij zijn kennis.

17


18

Wat een

woning!


Groot, groter, Singel 20!

In de rubriek ‘Wat een woning!’ presenteert

makelaar Jan-Willem Knol van Van der Linde

Makelaardij een opvallende woning die te koop

staat in het dorp. Dit keer een woning aan de

Singel 20. Vraagprijs: € 332.500,-.

Wat is de overtreffende trap van

groot? Door alle lessen die nu thuis

gegeven moeten worden, is deze

vraag in de afgelopen tijd bij jullie

misschien wel de revue gepasseerd.

Laat ze eens 3 verschillende huizen

zien. Welke woning is het grootst?

Grote kans dat Singel 20 gaat winnen,

want met een woonoppervlakte van

ca. 140 m² en een inhoud van zo’n 450

m³, exclusief de garage, is dit echt een

kast van een huis!

RUIM EN LICHT

Op de begane grond heb je een ruime

en lichte woonkamer van ca. 37 m² en

een keuken met een strakke eigentijdse

hoekkeuken. De eerste verdieping

is voorzien van 3 slaapkamers en een

nette badkamer. Op zolder vind je

slaapkamer 4 en 5 beiden met een

dakkapel. Daarnaast heb je op de

overloop een flinke berging en ook is

er een extra bergzolder aanwezig.

ACHTEROM

De achtertuin is gunstig gelegen op

het zuidwesten en daardoor kun je op

zomerse dagen heerlijk lang van de

zon genieten. Erg handig: de achtertuin

is naast de garage voorzien van

een extra berging en een achterom.

BOODSCHAP

Singel 20 is gelegen aan de rand

van het winkelcentrum, dus een

boodschap is zo gedaan. En vanuit de

woning kijk je helemaal richting de Boni,

dus er is altijd wel wat te zien.

MEER WETEN

Zoek je een grootste tweekapper? Wil je een zonnige

tuin op het zuidwesten? En lijkt het jou leuk om op

een locatie te wonen waar altijd wel wat te beleven

is? Wat ons betreft redenen genoeg om Singel 20

eens te komen bekijken. Wil je meer weten over deze

woning? Wandel even binnen aan het Centrumplein

66 of neem meteen contact met ons op voor een bezichtiging.

Uiteraard nemen wij gepaste maatregelen

vanwege het Corona-virus.

Jan-Willem Knol

Telefoon (0525) 686 063

awknol@vdlindemakelaardij.nl

www.vdlindemakelaardij.nl

19


Boekentip

Jussi Q-Serie

Slachtoffer 2117

Beste lezer,

En opeens staat de wereld op zijn kop. De mensheid wordt bedreigd

door een vreselijk virus, genaamd corona. Het lijkt wel of we in een

spannend fictie-boek zijn beland. Zo surrealistisch voelt het. Maar

helaas is het maar al te waar. We moeten nu zoveel mogelijk binnen

blijven en dan kan verveling al gauw toeslaan. Dan heb ik toch een

lichtpuntje voor u: al lezend kunt u zonder gevaar de wijde wereld

intrekken. Daarbij is het ook goed om af en toe even aan iets totaal

anders te denken.

Boek:

Slachtoffer

2117

Schrijver:

Jussi Adler Olsen

Uitgever:

Prometheus

Prijs:

€ 19,99

ONOPGELOSTE ZAKEN

Dat doet u zeker met de nieuwste van Jussi Adler Olsen: “Slachtoffer

2117”. Het is het àllernieuwste boek in de Q-reeks. Heel veel thrillerliefhebbers

kennen deze serie al, die begon met “De vrouw in de kooi”.

Maar alle delen zijn prima afzonderlijk te lezen. De Q staat voor de

afdeling ‘onopgeloste zaken’ van een politiebureau in Kopenhagen.

SAMENGERAAPT ZOOITJE

Blijkbaar zo onbelangrijk dat ze een kantoortje in de kelder krijgen

toegewezen. Dit coldcase-team bestaat uit inspecteur Carl Morck,

de Syriër Assad met zijn humor en kamelen-metaforen, de excentrieke

Rose en de wat naïeve Gordon. Op het eerste gezicht een samengeraapt

zooitje, maar zie ze maar eens aan het werk. Ze vullen elkaar

met hun eigenaardigheden zo perfect aan dat ze heel veel zaken

weten op te lossen.

CATASTROFE

In “Slachtoffer 2117” komen we eindelijk meer te weten over de

achtergronden van de altijd vrolijke Assad. Als een Spaanse journalist

bericht over de dood van een vluchteling is hij genoodzaakt zijn collega’s

de vreselijke waarheid over zijn verleden te vertellen. En geloof

me, die is heftig. Hierna begint het zenuwslopende aftellen naar een

catastrofe in het hart van Europa.

20

ZINNEN VERZETTEN

Beste mensen, dit boeiende en ijzersterke verhaal zal zeker uw zinnen

even verzetten in deze zorgelijke tijd. Verder kunnen we alleen maar

hopen en bidden dat deze crisis snel voorbij mag gaan.

Vooral veel gezondheid toegewenst.

Gerda Haklander

Boekhandel Marsman

‘t Harde


Juf Henrieke

VRIENDEN

BOEKJE

VAN DE

JUFFEN

EN DE

MEESTERS

Henrieke Visch (29), leerkracht PCBS De Parel, Groep 3.

TEKST: EN FOTO: ERIK JAN DE BRUIJN PIXABAY

WAAR BEN JIJ GEBOREN?

EN WAAR WOON JE NU?

Ik ben in het ziekenhuis van Zwolle

geboren, maar ik woon al mijn hele

leven op ’t Harde.

VERLIEFD? VERLOOFD?

GETROUWD?

Sinds 2011 ben ik

samen met Patrick.

We zijn vier jaar getrouwd

en hebben een zoontje

van een jaar: Levi.

WAT VIND JIJ DE

MOOISTE EIGEN-

SCHAP VAN PATRICK?

Patrick heeft veel humor,

je kunt erg met hem lachen.

Daarnaast is hij ook heel gedreven,

hij stelt doelen en gaat ervoor.

WAT ZEGGEN ANDEREN OVER JOU?

Ik ben netjes, gestructureerd en gezellig.

Ben er vaak voor in om iets leuks te doen.

WAT IS JE LIEVELINGSETEN?

Italiaans eten vind ik heel lekker. Daarnaast

hou ik ook van chocola, vooral met hazelnoot.

Af en toe krijg ik weleens wat van de

kinderen op school.

ALS JE GEEN JUF WAS,

WAT VOOR WERK ZOU JE DAN DOEN?

Dat zou ik niet weten. Ik heb altijd

al juf willen zijn!

WELKE MUZIEK VIND

JIJ LEUK?

Ik houd van christelijke

muziek, van Reyer of Lev

bijvoorbeeld. Bands als

Kensington of Coldplay

vind ik ook erg leuk.

WAT WAS JOUW

MOOISTE VAKANTIE?

Onze huwelijksreis naar Mauritius was geweldig.

En ik ben drie maanden in Zuid-Afrika

geweest. Ik liep stage op een school in

Pretoria, en daarna maakte ik

met een groep een lange rondreis

door het prachtige land.

BIJBAANTJE VROEGER?

Ik heb zeven jaar gewerkt

bij boekhandel Marsman,

hier op

’t Harde.

HEB JIJ

HUISDIEREN?

Nee, ik ben eigenlijk niet zo’n

dierenliefhebber. De huisdieren

van de kinderen op school

vind ik natuurlijk wel heel lief.

WELKE FILM HEB JE VAAK

GEZIEN?

Eind 2018 kwam Bohemian Rhapsody uit,

de film over de band Queen. Die zagen we eerst

in de bioscoop, maar we hebben hem nu ook al

een paar keer thuis gezien.

ZIT JE OP EEN SPORT (OF VROEGER)?

Ik ga graag fitnessen bij de sportschool of doe

een bootcamp training. Vroeger tenniste ik vaak.

WAT VOND JE HET

LEUKSTE VAK OP SCHOOL?

Ik vond geschiedenis een leuk vak, vooral als de

docent mooie verhalen kon vertellen. Rekenen

was niet mijn sterkste punt.

TOT SLOT, VERTEL EENS IETS GEKS

OVER JEZELF…

In mijn stageperiode in Zuid-Afrika

werden mijn vriendin en ik eens

aan de kant gezet door een boze

politieagent. Volgens hem hadden

we een stopsein genegeerd.

Dat was niet zo, en ik maakte een

bijdehante opmerking. De agent

werd nog kwader, nam ons mee

naar het bureau en dreigde ons in de

gevangenis te zetten. Alleen als we ter

plekke vijftig euro zouden betalen, hoefden we

niet in de cel. Dat deden we maar vlug… Nu lach

ik er om, maar het was een behoorlijk intimiderende

ervaring!


TEKST EN FOTO: SUZANNE VAN ENK

Voelen en ervaren

Mijn naam is Suzanne van Enk. Ik woon sinds november

2017 op ’t Harde. Oorspronkelijk kom ik uit Dalfsen, daarna

woonde ik in Zwolle en de laatste jaren in Amsterdam. ‘Dan

is ’t Harde wel heel anders’, dat krijg ik vaak te horen. De

behoefte aan de natuur was groot en ik wilde dichterbij m’n

‘geboortegrond’ wonen. Gelukkig heb ik geen moment spijt

gehad. Schrijven in de Buurtgenoot is daar zeker onderdeel

van, zo leer ik mensen kennen en dat is erg leuk! Met mijn

hond wandel ik veel, ik woon dichtbij de Johannahoeve.

Ik werk als haptotherapeut en huur een prachtige praktijk

met uitzicht op het bos. Haptonomie gaat over voelen. Veel

mensen zitten (te) veel in hun hoofd en gaan piekeren,

ervaren stress of weten niet meer wat goed voelt. Tijdens de

behandeling krijg je meer zicht op je patronen en je krijgt

de gelegenheid te oefenen het voortaan anders te doen.

Kenmerkend voor haptonomie is dat de nadruk ligt op

voelen en ervaren. Je bent welkom voor een vrijblijvend

kennismakingsgesprek! www.suzannevanenk.nl

De redacteuren

Wie zijn toch die dorpsgenoten die

elke Buurtgenoot weer vol schrijven?

We stellen ons één voor één aan je

voor. Deze keer: Suzanne van Enk.

In dit nummer schreef ze het artikel

over dierenliefhebber Marc Abuys.

Ingezonden door Jim Mönch

Halve eeuw paradijs achter de Hokseberg

Dag bloemen, dag vlinders, dag bijen…

In 1972, nu bijna 50 jaar geleden, huurde ik van bakker Uit de Fles een

stuk grond achter de Hokseberg. Eerder was het plan geweest om op die

plek een kleine camping te vestigen, maar daar gaf de gemeente geen

toestemming voor (...). Nu kwamen er moestuintjes.

22

Al een paar jaar geleden heeft de heer Bruin, die de grond van de familie

Uit de Fles heeft overgenomen, aangegeven dat we in 2019 voor het laatst

de grond konden gebruiken (...) Voor mij was het lastig om te stoppen.

Maar nu het eenmaal zo ver is, kan ik er vrede mee hebben. (...) Ik ben

dankbaar dat ik hier zo lang een tuin mocht hebben.

Toch hoop ik dit voorjaar weer te genieten van de bloeiende krentenstruiken.

Alleen al het pad van de Bovenweg door de Hokseberg naar de

Schietweg was en is een bijzondere ervaring.

Hierboven zie je enkele citaten uit de ingezonden brief van Jim Mönch.

Deze brief is in zijn geheel te lezen via facebook.com/debuurtgenoot


colofon

De Buurtgenoot 7

april 2020

Prijs: € 1,-

Volgende editie:

half oktober 2020

Redactie:

Erik Jan de Bruijn,

Suzanne van Enk,

Jos Hermans,

Rien Oostveen,

Wijnand Voogdt

Foto's: Pixabay e.a.

Vragen over redactie

of adverteren?

(06) 8143 0157

info@debuurtgenoot.nl

De Buurtgenoot lezen?

Dit nummer van De Buurtgenoot

is (nu Tismooi gesloten

is ivm corona) eenmalig

verkrijgbaar bij boekhandel

Marsman in 't Harde. Je kunt

‘m ook online lezen op

debuurtgenoot.nl.

De Buurtgenoot gaat door

én krijgt ook een regionale editie!

Een poosje geleden verspreidden we via

Facebook een filmpje waarin we uitlegden

dat de Buurtgenoot te weinig inkomsten

heeft. Er ligt een oplossing in het vergroten

van het verspreidingsgebied. En dat gaan

we dan ook doen. Er komt een regionale

variant van De Buurtgenoot: deze verschijnt

in alle kernen van de gemeente Elburg en in

de dorpen Oldebroek en Oosterwolde. De eerste editie van

deze regionale variant verschijnt half juni. Het blad wordt gratis

huis-aan-huis verspreid en ligt straks in een aantal winkels.

Máár... was de charme van De Buurtgenoot nou juist niet de kleinschaligheid?

Zou het niet een beetje jammer zijn als 't Harde nu

geen 'Buurgenoot voor zichzelf' meer had? Zeker weten! En daarom

gaan we óók door met de Hardese variant. Deze verschijnt twee keer

per jaar. In het voorjaar (die heb je nu in handen) en in het najaar.

Om deze variant financieel haalbaar te maken, vragen we er vanaf

nu 1 euro voor. Hij ligt voortaan te koop bij de winkel van Tismooi

(bij besteding van 5 euro krijg je De Buurtgenoot er gratis).

Berenjacht

Leuk hè, dat je tegenwoordig

naar beren kunt speuren in het

dorp? Ze zitten overal bij mensen

achter het raam. En ze zijn

nu ook opgedoken in De Buurtgenoot.

Het schijnen er 10 te zijn

die kriskras door het blad hun

plek hebben gevonden. Soms

tussen de tekst, soms in een foto.

Kun jij ze allemaal vinden?

En dan hebben we ook nog

beer 11, die vind je niet op een

plaatje, maar toch zou je 'm kunnen

vinden in deze Buurtgenoot

(mocht je beer 11 niet kunnen

vinden: op onze website geven

we je een goede tip).

23

Succes!


URBAN SOFA

Banken

VANAF


695

24

Ten Cate wonen & slapen

Koekoeksweg 8, 8084 GM ’t Harde

Tel. 0525 65 15 63, www.tencatewonenenslapen.nl

De grootste webshop in

Wonen en Slapen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!